Page 1

september–october 2010

Pod Akropolí to žije

Atény

The Pulsing life below the Acropolis

Athens Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


WELCOME ABOARD Nejlepší letecká společnost ve střední a východní Evropě Best Airline based in Central/Eastern Europe OAG awards 2004–2009


| Obsah | C o n t e n t

ČLÁNKY | ARTICLES

6 Div Česka | Czech wonder

20

8 Navigátor | Navigator 14 Rozhovor | Interview Alberto Alessi – Král kuchyňské výbavy... a těstovin | Alberto Alessi – King of Kitchenware… And Pasta

20 Destinace | Destination Atény – Pod Akropolí to žije! | Athens – The Pulsing Life Below the Acropolis

28 Téma | Topic

38 Kompas | Compass

Vína severního slunce | The Wines of the Northern Sun Jižní Morava | South Moravia

42 Destinace | Destination

52 Osobnost na palubě | Personality on board

Barcelona – Srdce Katalánska | Barcelona – The Heart of Catalonia Beata Hlavenková – Kosmopolitní jazzmanka | Beata Hlavenková – Cosmopolitan jazzwoman

56 Knižní tip | Book tip Emil Hakl – Pravidla směšného chování | Emil Hakl –

Rules of Ridiculous Behaviour

60 Životní styl | Life style

72 Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines

Ostrůvky pohody na letišti v Praze | Islands of Comfort at Prague Airport

42

74 Střípky | News

SERVIS | SERVICE

76 Program OK Plus | OK Plus Programme

78 Užitečné informace | Useful information

80 Na palubě | On board

82 Mapy | Maps

84 Terminál | Terminal

88 SkyTeam

90 Letadlový park | Fleet

92 Sky Shop & Duty Free

52 TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614, David Řezáč, tel.: +420 244 023 215, +420 774 123 057. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


VÝSTAVA 368 unikátních exponátů - 163 let historie THE EXHIBITION

368 Fabulous Objetcts - 163 Years of History

CARTIER NA PRAŽSKÉM HRADĚ

CARTIER AT PRAGUE CASTLE THE POWER OF STYLE Do 17. října v Jízdárně Pražského hradu www.cartiervystava.cz Vstupenky v síti Ticketpro

Until October 17 at the Prague Castle Riding School www.cartierexhibition.com Tickets available at Ticketpro

Photos: Nick Welsh, Cartier Collection © Cartier. Cover photo: Nils Herrmann, Cartier Collection © Cartier

SÍLA STYLU


Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy The Villages of South-East Moravia Expozice národopisného muzea ve Strážnici

The geographical museum in Strážnice is located

jsou umístěny do více než šedesáti vybraných

in over sixty selected buildings. The visitors will learn

objektů. Seznamují návštěvníka se způsobem

about the way of life in the hillside parts of the

života obyvatel horských oblastí Slovácka i úrodné

Slovácko region as well as in the fertile land about the

části Pomoraví, kde byla velká část hospodaření

Morava river where most of the farmers lived on

rolníků založena na pěstování vinné révy. Skanzen

growing of wine. The open air museum was

je přístupný veřejnosti již od roku 1981.

opened in 1981.


strany | pages 38–40 ▶


| n av i gá t o r | n avi g a t or

Tipy na dárky z katalánské metropole Gifts Tips from the Catalan Metropolis  Rozhodli jste se, že tentokrát nenecháte nákup dárků na poslední chvíli a začnete se po nich rozhlížet s předstihem? Jestli máte mezi 24. a 27. zářím cestu do Barcelony, určitě zavítejte na mezinárodní přehlídku dárků a bytových doplňků Expohogar. Již sedmačtyřicátý ročník se koná ve dvou halách barcelonského Montjuïc Exhibition Centra, kde bude na ploše téměř čtyřiadvaceti tisíc metrů čtverečních předvádět své výrobky okolo pěti set vystavovatelů. Více na www.expohogar.com  Have you decided not to leave gift purchasing to the last minute and shop in advance? If you plan to travel to Barcelona between September 24th and 27th, visit the International Gift Parade Expo. The seventeenth Parade is going on in the two halls of the Barcelona Montjuïc Exhibition Centre. Here, 24,000 square meters host some five hundred exhibitors, introducing their products. Find more information at www.expohogar.com

Čokoládová Paříž Chocolate Paris  Tak trochu jako v opojném světě pana Wonky z Burtonova filmu Karlík a továrna na čokoládu si budete připadat, pokud ve dnech 28. října až 1. listopadu zavítáte do Porte de Versailles v Paříži. Tou dobou se tady totiž koná velký čokoládový veletrh Paris Salon du Chocolat, akce, na které své dobroty představí více než sto výrobců čokolády. Chybět nebude ani velká čokoládová módní přehlídka, ukázka receptur, co všechno lze z čokolády uvařit, či dětské workshopy. Více na www.salonduchocolat.fr   Visit the Porte de Versailles in Paris between October 28th and November 1st. You’ll think you’re in Mr. Wonka’s world from Tim Burton’s movie, Charlie and the Chocolate Factory. The big Paris Salon du Chocolat fair takes place then, with more than a hundred chocolate makers introducing their products. You’ll also enjoy a great chocolate fashion show, exhibitions of what can be made from chocolate and children’s workshops. Find more information at www.salonduchocolat.fr

8


| n av i gá t o r | n avi g a t or

Noční prohlídka hradu Rožmberk A Night Visit to the Rožmberk Castle  Letos prý již naposledy mají návštěvníci jihočeského Rožmberku možnost zažít Nevšední noc Petra Voka, originální noční prohlídku hradu spojenou s představením v dobových kostýmech. Společně s věrným kronikářem Václavem Březanem zalistujte v rodové kronice a nechte před svýma očima ožívat obrazy ze života velkého milovníka, válečníka a politika, který kdysi mimo jiné odvrátil vpád pasovského vojska do jižních Čech. Prohlídky se konají 10., 17. a 24. září. Více na www.hrad-rozmberk.eu   Visitors to Rožmberk in South Bohemia will enjoy, for the last time, the Unusual Night of Petr Vok, an original night visit to the castle and a performance in period costumes. Together with chronicler Václav Březan, you can experience this family chronicle and imagine the life of the great lover, warrior and politician who once held off the Passau army’s invasion of south Bohemia. The event takes place on 10th, 17th and 24th of September. More information at www.hrad-rozmberk.eu

Foto: Petr Zikmund

Beatlemánie vypukla v Českém muzeu hudby Beatlemania Bursts out in the Czech Museum of Music   Unikátní výstavu, která připomíná tvorbu legendárních Beatles a dopad jejich hudby na mladé lidi v tehdejším socialistickém Československu, hostí až do ledna příštího roku České muzeum hudby v Praze. Výstava představuje exponáty zapůjčené z muzea The Beatles Story v Liverpoolu, nechybějí ani slavné voskové figuríny členů skupiny z roku 1964. Závěrečná část výstavy je věnována osobě Johna Lennona jako ikony svobody, míru a revolty. Zabývá se významem jeho kultu pro odpor proti totalitnímu režimu v 80. letech 20. století. Více na www.beatlemanie.cz   A unique exhibition commemorating the legendary Beatles and their influence on young people in socialist Czechoslovakia is hosted by the Czech museum of music in Prague until next January. The exhibition presents items borrowed from The Beatles Story in Liverpool. Famous wax figurines of the band members from 1964 will be there as well. The final portion of the exhibition is dedicated to John Lennon as a symbol of freedom, peace, and revolt. It deals with the importance of his cult for the opposition against the totalitarian regime in the eighties. More information at www.beatlemanie.cz

9


| n av i gá t o r | n avi g a t or

Klasicismus a Biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek Neoclassicism and Biedermeier from the Collections of the Prince of Liechtenstein 6. května – 17. října 2010 | May 6th – October 17th 2010 Valdštejnská jízdárna | Waldstein Riding School   Výstava poprvé představuje české veřejnosti a návštěvníkům Prahy cenná umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu, doplněná o zápůjčky z moravských státních zámků. Vynikající portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů – Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění. Vystaveno je na 300 děl, vedle malby také plastika, unikátní soubory malovaného vídeňského porcelánu, architektonické kresby a nábytek. Pražská výstava se zaměřuje i na někdejší moravská panství rodiny a prostřednictvím vedut, akvarelů a nábytkových kusů, především z lednického a valtického mobiliáře, podává plastický obraz kultury bydlení tohoto aristokratického rodu. Záštitu nad výstavou převzali Hans-Adam II., kníže z Lichtenštejnu; Jan Fischer, bývalý předseda vlády ČR; Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR. Pořádá Liechtenstein Museum ve Vídni a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, za podpory Ministerstva kultury ČR, Senátu Parlamentu ČR, Jihomoravského kraje a Rakouského kulturního fóra v Praze. Návštěvní doba: Denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Více na www.upm.cz   This exhibition offers the Czech public and visitors to Prague a firsttime opportunity to view art treasures of the Neoclassical and Biedermeier eras, from the rich collections of Hans-Adam II, the reigning Prince of Liechtenstein, accompanied by loans from stateowned Moravian chateaus. Superb portrait, landscape and genre paintings by noted Viennese artists – Heinrich Füger, Friedrich von Amerling, Peter Fendi and Ferdinand Georg Waldmüller – attest to the role of the Princely Family as a leading patron, commissioner and collector of the arts. Around 300 works are showcased – paintings, sculptures, unique collections of Viennese handpainted porcelain, architectural plans and furniture. The Prague exhibition also focuses on the castles in Moravia. Vedute, watercolour paintings and furniture, especially from the country seats at Valtice and Lednice, provide an in-depth look at the life-style of the Liechtenstein family. The exhibition is held under the patronage of Prince Hans-Adam II of Liechtenstein; Jan Fischer, former Prime Minister of the Czech Republic; Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. The exhibition is organised by the Liechtenstein Museum in Vienna in collaboration with the Museum of Decorative Arts in Prague, with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Senate of the Parliament, South Moravia Region and Austrian Cultural Forum. Opening hours: Daily except Mondays, 10 a.m. – 18 p.m. More at www.upm.cz

10


| n av i gá t o r | n avi g a t or

Rybí ráj v srdci Prahy Fish Paradise in the Heart of Prague   Milujete ryby a mořské plody? Pak musíte v Praze navštívit vyhlášenou restauraci Rybí trh, jejíž kvalitu ocenil i prestižní list The New York Times. V široké nabídce najdete ryby sladkovodní i mořské, humry, langusty i ústřice. Šéfkuchař Martin Slezák zve na pochoutky z čerstvých surovin denně letecky dopravovaných rovnou z rybářských sítí. Svou rybu si můžete dokonce sami vybrat z ledové tříště nebo přímo z mořských akvárií. Restauraci najdete v srdci Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí. Spěcháte-li, můžete si vybrat z bohaté nabídky Take Away. Více na www.rybitrh.cz   Do you love fish? Then do not forget to visit the famous Fish Market restaurant (Rybí trh), which was awarded by a prestigious newspaper The New York Times. Freshwater and sea fish, lobsters, crayfish and oysters can be found in its rich offer. Chef Martin Slezák invites us for fresh tidbits, which are transported by plane directly from fishnets. You can actually choose your fish from ice or from a sea aquarium. The restaurant can be found in the heart of Prague, near the Old Town Square. If you are in a hurry, you can choose from a rich Take Away offer. More information at www.rybitrh.cz

inzerce

A PLACE TO CALL HOME 269 RENTAL APARTMENTS IN THE HEART OF PRAGUE BRAND NEW FULLY FURNISHED APARTMENTS

WWW.ALBERTOV.EU LOCATION IS EVERYTHING

ALBERTOV RENTAL APARTMENTS – PROJECT OF CTR GROUP a.s.


| n av i gá t o r | n avi g a t or

Za současným uměním do pražského centra DOX Prague’s DOX Centre has Contemporary Art on Display   Centrum současného umění DOX je nezávislá nezisková instituce prezentující mezinárodní současné umění, architekturu a design, situovaná v přestavěných prostorech industriálního charakteru v  Praze. Výstavy: Budoucnost budoucnosti (do 25. 10.), Gilbert a George: Cesty (7. 10. 2010 – 2. 1. 2011), Planeta EDEN (16. 9. – 29. 11.), Tomoko Mukaiyama: Wasted (15. 9. – 4. 10.). Centrum DOX rovněž nabízí komentované prohlídky a vzdělávací programy v  angličtině, němčině, italštině, španělštině. V centru DOX je také kavárna a designshop. Více na www.doxprague.org   DOX Centre for Contemporary Art is an independent nonprofit institution situated in Prague presenting international contemporary art, architecture and design. The exhibitions: The Future of the Future (until October 25th), Gilbert and George: Roads (October 7th 2010 – January 2nd 2011), Planet EDEN (September 16th – November 29th), Tomoko Mukaiyama: Wasted (September 15th – October 4th). DOX Centre also offers guided tours and education programs in English, German, Italian, French, Spanish. In DOX Centre you can also find a café and a designshop. More at www.doxprague.org

Mnichovské svátky piva Munich Beer Fest  Německé „Prosit“ je na Oktoberfestu od září do října slyšet častěji než cokoliv jiného. Není divu, ve spoustě obřích stanů se jednotlivé mnichovské pivovary předhánějí v lákání zákazníků nejen svým pivem, ale i perfektními službami a výzdobou interiérů a fasád. Nezapomenutelná atmosféra bezprostřední zábavy nedovolí nikomu cítit se mezi většinou návštěvníků oblečených do tradičních krojů osamoceně. Více na www.oktoberfest.de  German “Prosit” can be heard at Oktoberfest in Munich from September to October more frequently than any other word. And it is no wonder as the Munich breweries compete in huge tents who will attract most customers, not only by beer but also by perfect services and decorations. The unique atmosphere of honest entertainment will not allow anybody to feel lonely amidst crowds dressed in traditional costumes. You will find more at www.oktoberfest.de

Foto: Tourismusamt München 12


KONÁ SE Hudba 10. září – Sting v Helsinkách, Finsko 17. října – koncert Simply Red, Frankfurt 19. září – 21. listopadu – Struny podzimu, Praha Sport 20.–26. září – tenisová událost BCR Open Romania, Bukurešť 14. listopadu – fotbalový zápas Serie A: Inter Milán – AC Milán Kultura 6.–10. října – 62. ročník mezinárodního knižního festivalu, Frankfurt 8.–17. října – festival současného umění v Budapešti (Budapest Autumn Festival) 2. listopadu – Nuit Blanche – noc plná umění v Bruselu Ostatní 8.–17. října – Halloween v Tivoli, Kodaň 2.–5. listopadu – výstava World Food, Almaty, Kazachstán 11. listopadu – mladé Svatomartinské víno, Česká republika

What’s on Music September 10 – Sting in Helsinki, Finland October 17 – Simply Red, Frankfurt September 19 – November 21 – Strings of Autumn, Prague Sport September 20–26 – BCR Open, Romania, Bucharest November 14 – Serie A football match Inter Milan – AC Milan, Milan Culture October 6–10 – 62nd edition of the International Book Fair,

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY

Frankfurt October 8–17 – Budapest Autumn Festival November 2 – Nuit Blanche – A night full of art in Brussels Others October 8–17 – Halloween, Tivoli, Copenhagen November 2–5 – World Food, Almaty, Kazakhstan November 11 – St Martin’s wine, Czech Republic For further information please contact our reservation department: phone: +420 359 018 888, fax: +420 353 225 301 e-mail: reservation@savoywestend.cz Petra Velikého 16, 360 01, Karlovy Vary, Czech Republic

13

www.savoywestend.cz


Král kuchyňské výbavy... a těstovin

Alberto Alessi King of Kitchenware… And Pasta

Stojí v předváděcí kuchyni a s meditativním klidem se prohrabává těstovinami. Netečně připravuje jednoduchý pokrm v tomto noblesním curyšském obchodě před několika hosty usrkávajícími šampaňské, kteří ho znají jako neokázalého šéfa jedné z nejinovativnějších firem zabývajících se designem světových barů. Alberto Alessi, charismatický ředitel firmy Alessi, dodavatel stylového kuchyňského vybavení.


| r o zh o v o r | i n t e rvi e w Text Jorma & Andreas Toelke/TCS Foto TCS

He stands in a show kitchen tossing pasta with a meditative calm. In this posh Zurich shop, he cooks impassively in front of dozens of champagne-slurping guests, who recognise him as the unpretentious chief of the most innovative design firm in the world bar none. Alberto Alessi, the charismatic head of Alessi, producers of stylish kitchen gadgets.


| R o zh o v o r | i n t e rvi e w

▴ Prvním, kdo testuje nový výrobek, bývá Alessiho rodina The Allesi family is first to test a new product ▶ Vývoj prototypu trvá od šesti do dvanácti měsíců A new prototype is developed in 6 to 12 months

Přicházíte přímo z kuchyně. Co jste vařil? Různé pokrmy z těstovin. Pracuji s pomocí systému, který se nějakou dobu nepoužíval, dokud ho neoživil Alain Ducasse. Přede dvěma roky se mi pokusil vysvětlit principy francouzské kuchyně, a to mi připadalo velmi komplikované. Na druhou stranu italská domácí jídla jsou velmi jednoduchá, což mi vyhovuje. Pro mě musí být jasně identifikovatelné ingredience stejně jako postup, jakým se pokrm připravuje. Podobnou filozofií se řídím i ve svých nárocích na design výrobku. A tyto výrobky také testujete při každodenním užívá­ ní. Slyšel jsem například, že sada nožů, vidliček a lži­ ček, vytvořená nějakým designérem, byla nejprve po­ užívána u vás doma. Kde jste to slyšel? Nepamatuji se, že bych toto někdy prozradil... byl to mladý belgický designér. Já si beru prototypy domů, protože s nimi tak mohu strávit víc času. Kdykoli je nějaký důležitý produkt blízko uvolnění na trh, dělám tento test. Líbí se mi kritická analýza a přístup, jaký má moje rodina k jednotlivým výrobkům. Nakonec jsou to právě oni, kdo nové produkty, které se chystáme uvést na trh, jako první používají poté, co opustí studio. 16

You’re coming straight out of the kitchen. What did you cook? Various pasta dishes. With a system that hasn’t been used for some time and that Alain Ducasse has revived. He tried to explain French cuisine to me two years ago – incomprehensible... Cooking can be very complex. But Italian home-cooked food is very simple, which suits me well. For me, the ingredients must be identifiable as must be the way a dish has been created. Thus, it’s similar to my design requirements. And you also test all your products in everyday use. I heard for example, that a set of knife, fork and spoon designs submitted by some designers was used in your home first. Where did you get that? I cannot remember ever revealing that... It was a young Belgian designer. And I take the prototypes home because I can spend more time with them. Whenever an important product is close to the market, I do this. I like the critical analysis, and the approach my family has towards products. After all, they are the first to get their hands on new products fresh out of the studio. Zaha Hadid designed a vase for you and grabbed an incredible amount of attention. Things are more and more personalized – even sofas have names.


| r o zh o v o r | i n t e rvi e w

Zaha Hadid pro vás designovala vázu, která získala neuvěřitelnou pozornost. Věci se čím dál víc persona­ lizují – dokonce i pohovky mají jména. Částečně ano. Ale špičkový designér nebo architekt nemá takový dopad na tržbu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Alespoň taková je má zkušenost. Před Zahou Hadid byl designérem poutajícím největší mediální pozorností Philippe Starck. Udělal toho pro mě hodně. A přesto, když jsme představili produkt se sloganem „Design by Philippe Starck“, neprodali jsme toho víc, než kdyby tentýž produkt vytvořil nějaký anonymní designér. To, co říkáte, přidává spotřebiteli na optimismu – na konci je to tedy více o produktu samém než o jeho autorovi. Kvalita je alfou i omegou. Design není demokratická záležitost, pokud se na něj díváte jako na proces s důrazem na výsledek. Designér musí být stoprocentně osvobozen od nároků trhu. Musí být takovým anarchistickým monarchou (směje se). Ale když dojde k finálnímu produktu, je to právě zákazník, kdo má rozhodující hlas.

Designér musí být stoprocentně osvobozen od nároků trhu. Existují nějaké limity, které designérům vymezujete? Například co se týče rozpočtů? Ano a často. Strháváme pět až deset procent z celého vývoje jen z tohoto důvodu. Ve které chvíli si jste jistý, že něco bude vytvořeno? Stoprocentně jistý? To záleží na produktu a jeho vývoji. Jsou tři zásadní kroky od designu k prototypu. Až když se dostaneme ke třetímu kroku, jsem si oficiálně jistý. Mohl byste tyto tři kroky popsat? Nejprve je představen designový nápad. Moje otázka vždycky zní: bylo by to dobré pro Alessi? Ptám se technika a někoho z marketingu. Když se shodneme, vytvoříme dokument jménem „Desiderata“ (z angl. slova desired, tj. vytoužené). V něm popisuji projekt tak, jak by se mohl vyvíjet, od materiálů, funkcionality a designové kvality až po cenu. Ten je poté zaslán mým inženýrům, designovým manažerům a vývojářům. To je první fáze před tím, než je vytvořen prototyp. Vývoj prototypu trvá od šesti do dvanácti měsíců v závislosti na jeho složitosti. Potom je předveden současně s příslušnou dokumentací, která pokládá všechny možné druhy otázek: Kde jsou problémy v užitelnosti? Je cena správně nastavena? atd. Snažím se analyzovat, jak závažné tyto problémy jsou. Když se rozhodnu implementovat změny, vytvoří se nová dokumentace 17

In part, yes. But a star designer or architect doesn’t have the effect on sales you might imagine. This is my experience. Before Zaha Hadid, Philippe Starck was the designer that got the most media attention. He has done a lot for me. But when we introduced a product with the slogan „Design by Philippe Starck”, we still didn’t sell any more than if the same product had been created by an anonymous designer. This almost creates confidence in the consumer – in the end it’s about the product, not the creator. Quality is the Alpha and Omega. Design isn’t a democratic matter if you look at the process with a result in mind. A designer must be completely free from the de▶


| r o zh o v o r | i n t e rvi e w

mands of the market. An anarchist monarch (laughs). But when it comes to the final result, the consumer casts the deciding vote. Are there limits that you set designers? For example, when it comes to budgets? Often. We drop five to ten percent of all developments for just this reason. At what point are sure something will be produced? A hundred percent sure? That depends on the product and its development. There are three crucial stages from design to prototype. If we are at the end of the third stage, then I am officially sure. Can you explain the three steps? At first a design idea is presented. My question is always: would it be good for Alessi? I ask a technician and someone in marketing. If we agree, we draw up a document we call “Desiderata” (desired). In it I de-

A designer must be completely free from the demands of the market.

▴ Pro firmu pracuje okolo dvou set designérů Around 200 designers are employed by the company

a jdeme dál. Předtím, než to napíšu, interní testeři ověří naše kritéria z praktického hlediska. To je jakási matematická formule, která nám pomůže pochopit a předvídat zákazníkovu reakci. Je velmi přesná. Disponujete ohromnou sítí. Kolem tří set padesáti de­ signérů vám zasílá své návrhy každý rok, aniž by o to byli požádáni. Proč je pro vás tak důležitá síť profe­ sionálů, novinářů a univerzitních učitelů? Zpětné vazby není nikdy dost. Náš vnitřní kruh se skládá ze zhruba dvou set designérů. Mým problémem je, že nemám odpověď na to, kdo z nich je v současné době ten nejdůležitější designér v Alessi. Když se podívám o deset let zpět, mohl bych vám vyjmenovat deset jmen. Ale já vím, že těchto deset lidí není v pozici zopakovat svůj úspěch v mé režii. Jaký je globální přístup k masové produkci v designu? Estetický imperialismus? To je velké riziko. Je tu tendence vyrábět všechno stejné. Přežijeme, pouze pokud rozvineme originalitu místních kulturních kořenů. 18

scribe the project as it might develop, from materials, functionality, and design quality to price. It goes to my staff, engineers, design manager and developers. This is the first phase, before the prototype is made. Prototype development takes six to twelve months, depending on complexity. Then this will be presented to me, including documentation. The document asks all kinds of questions: where is the catch in use, is the price right, etc.? I try to analyse how serious the issues or problems are. If I decide to implement it, there will be a new document and we go on. Before I write that, internal testers check our criteria for the practical aspects. This is a mathematic formula that helps us understand and anticipate consumer reaction. It’s very precise. You have a vast network. About 350 designers present to you each year without even being asked. Why is the network of professionals, journalists, and university lecturers that you have so important? You can never have too much feedback. Our inner circle consists of 200 designers. My problem is I don’t have an answer for the question of who is currently the most important designer at Alessi. When I look back at the last 10 years, I can come up with ten names. But I know these ten people are not in a position to repeat their success at your fingertips. What’s the global approach to mass production in design? Aesthetic imperialism? This is a big risk. There is a tendency to make everything be the same. We will only survive if we develop the originality of local cultural roots.


| d e s t i n ac e | d e s t i n a t io n Text Petra Šmídová Foto Koilalous, se souhlasem/courtesy of the Athens Tourism and Economic Development Company (ATEDCo), Profimedia.cz

Pod Akropolí to žije!

Atény/Athens The Pulsing Life Below the Acropolis


Nudné muzeum plné kamenných staveb

A boring museum, full of stonework and

a soch, kde o nějakou tu pamětihodnost

sculptures where you trip over some kind of

zakopnete na každém rohu? Omyl! Tahle

monument on every step? You’d be surprised

antická metropole stojí pevně rozkročena mezi

how very different Athens are! This fantastic

starověkem a žhavou současností. K tomu

metropolis is a bridge between the ancient world

připočtěte prozářenou oblohu, modré moře

and the present. Add clear sky, blue sea and

a fantastické jídlo, a možná se před vámi začne

fantastic food and you may make it the choice for

rýsovat cíl vaší příští cesty…

your next holiday… ▶


| d e s t i n ac e | d e s t i n a t io n

▴  Akropolis bývala ve své době kulturním středem světa Acropolis – once the cultural center of the world ▶  Řekové si potrpí na večerní posezení v taverně Greeks are fond of evening get-togethers in traditional taverns

P

rvní otázka je, kdy vyrazit. Skrytým tajemstvím Atén je zima. I v zimě totiž můžete popíjet venku na ulici horkou čokoládu a v neděli pak vyrazit po muzeích, která jsou od listopadu do března zadarmo. Zimní měsíce jsou také skvělé na cestování po blízkém okolí. Attika, historická oblast, v jejímž centru Atény leží, v té době chutná po víně, které se zde tradičně pěstuje již šest a půl tisíce let. Jaro patří mezi ročními obdobími k jasným favoritům – voní po jasmínu a předznamenává léto příjemným teplým počasím. Na jaře je čas pro toulky úzkými dlážděnými ulicemi, kterými prošla historie, bloumání po antických památkách i nakupování po obchodech na velkých bulvárech. Přijedete-li v létě či začátkem podzimu, můžete si užívat letního kina a představení v kulisách antických památek, teplého moře a plných barů dlouho do rána. 22

B

ut when is the best time to pack your bags? Winter is the secret of Athens, when you can sip a superb hot chocolate outside on the street and then, on Sunday, visit the many museums that are free of charge from November to March. Winter months are also great for travel around the city. Attica – the historic region within which Athens lies, tastes of wine that has been grown here for over six thousand years. Spring is a clear favorite among other times of year– it smells of jasmine and heralds the coming summer with warm and pleasant weather. Spring is the time of bumming your way through narrow streets full of history, wandering antique landmarks or shopping on the wide boulevards. Arriving in summer or the beginning of autumn, you’ll enjoy open-air cinema and performances in a scenery of ancient buildings, warm sea and crowded bars all night long.


| d e s t i n ac e | d e s t i n a t io n

Tak kampak, Sokrate?

I wonder where are you going, Socrates?

„Vím, že nic nevím…“ Tuhle legendární větu byste v 5. století před naším letopočtem při procházce městem možná slyšeli z úst samotného Sokrata. Jistě by se s vámi rád zastavil na pár slov. V té době jste v ulicích mohli kromě něj potkat třeba významné řecké dramatiky, jako byli Sofokles či Eurípides, jejichž hry přitahují diváky dodnes. To bylo zlaté období aténského městského státu. Duchovní, umělec-

“I only know that I know nothing…” Maybe you might have heard this sentence back in the 5th century B.C., from Socrates himself. He surely would have wanted to stop and chat with you a bit. In those days you might also have met prominent Greek playwrights, such as Sofokles or Eurypides, whose plays have remained vibrant today. This was the golden era of the Athens city state. Spiritual, artistic and economic prosperity served as a base for creating of the many monumental constructions and artworks that have survived until today. This period ended after their defeat by Sparta – after that Athens was governed by others. Although it’s not clear when and how the city was founded, Athens is surely among Europe’s oldest cities, with a long and diverse history, made obvious not only by its ancient ruins, but the facades of buildings as well.

Atény patří k nejstarším evropským metropolím s dlouhou a rozmanitou historií. ký i ekonomický rozkvět, během nějž vzniklo mnoho monumentálních staveb a děl, byl po porážce Sparťany vystřídán obdobími, kdy byly Atény v područí jiných. Přestože založení města je opředeno legendami, je jisté, že Atény patří k nejstarším evropským metropolím s dlouhou a rozmanitou historií, která je patrná ze zbytků staveb i na fasádách domů. Bleší trh a antika v metru

Ze žádného koutu města nepřehlédnete bílým mramorem zářící starověkou Akropoli, která dominuje aténskému nebi. Středem kulturního a náboženského centra starověku byla kdysi pozlacená socha Pallas Athény, ochránkyně města. Výjimečným dokladem aténského umění jsou zejména Propylaia a Parthenon, stejně jako mnoho dalších staveb z Periklovy doby. Kromě staveb však při návštěvě rozhodně nesmíte vynechat nové muzeum antických pokladů. „Nejlépe se do atmosféry Atén ponoříte, když do Akropole vyrazíte po ulici Dionysiou Areopagitou,“ radí Atéňanka Antigoni. Při cestě po této pěší zóně dlážděné kočičími hlavami před vámi defilují různá období aténských dějin – najdete tu klasicistní stavby, které těží z odkazu antické ušlechtilosti, vyloženě moderní budovy se střídmými geometrickými li­ niemi a nakonec dojdete ke starověkému amfiteátru – Odeonu Heroda Attického, který leží přímo pod antickou Akropolí. Většina památek je tu vklíněna do běžného ruchu města. Na každém kroku se tak při procházce po okrscích jako Monastiraki, Theseion a Kerameikos setkáte s historií. Posaďte se na kávu na římské či antické agoře, na místech, která byla v minulosti centrem městského života, a na pozdní oběd si zajděte do Plaky, nejstarší aténské čtvrti. Kromě uliček se dějinami starými pět tisíc let můžete projít také v nepřeberných muzeích, kde se seznámíte s poklady minojské, klasické, byzancké i otomanské doby. 23

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO atén Z Prahy denně v 11.25 nebo ve 22.00 hod. Z Atén do Prahy každý den ve 4.25 nebo 15.45 hod.

TO Athens WITH CZECH AIRLINES From Prague daily at 11:25 am or 10:00 pm. From Athens to Prague daily at 4:25 am or 3:45 pm.

A Flea Market in the Metropolis

The ancient Acropolis, shining in white marble, is visible from every part of the city. The Golden statue of Pallas Athena–the city protector–once was the cultural and religious centre of the ancient world. Extraordinary examples of Athens’ art are especially Propylaia (the gateway to the Acropolis) and the Parthenon, as


| d e s t i n ac e | d e s t i n a t io n

well as many other constructions from the age of Pericles. Apart from these must-see monuments, don’t fail to visit the new museum of the antiquity. “The best way to dive into the atmosphere of Athens is to walk to the Acropolis through Dionysou Areopagita Street,” Antigoni advises us, having been born in Athens. On this road, paved with cobblestone, you can witness the various periods of Athens history – finding there the neoclassicist buildings of the ancient nobility, as well as more modern buildings with sim-

The Golden statue of Pallas Athena – the city protector – once was the cultural and religious centre of the ancient world. pler geometric lines. At the end, you approach the ancient amphitheatre – Odeon of Herodes Atticus, which lies just below the Acropolis. The majority of your sightseeing will be blended into the rush common to all large cities. There’s history at every step, while walking through districts like Monastiraki, Thesion and Kerameikos. Sit down, have coffee on the Roman or ancient agora, places that were once the centre of urban life. For a late lunch, go to Plaka, the oldest district in Athens. Apart from streets with a five thousand year history, you may choose among many museums housing treasures from Minoan, Classical, Byzantine or Ottoman times. But there’s much more to Athens than mere history. Plaka is a district full of coffee shops and souve▴ Na zbytky antických staveb narazíte v Aténách na každém kroku In Athens one stumbles over remains from antiquity at every step

Atény ale nejsou jen historické. Plaka je čtvrť plná kavárniček i obchodů se suvenýry. V Monastiki najdete neděli co neděli bleší trh, kde můžete koupit starožitný nábytek i porcelán a prohrabávat se nepřeberným množstvím rozličných pokladů. V aténském metru se zase při jízdě na druhý konec města můžete obdivovat starověkému i současnému umění. Řekové umějí žít

Noční život v Aténách je pro našince jako zjevení. Stačí nakouknout do některého z moderních klubů v Psirri nebo do uměleckého baru v Gazi. „V Gazi se dá také popíjet pod hvězdami a ve zdejším podniku Kaneli ochutnáte snad tu nejlepší kombinaci tradiční a moderní řecké kuchyně,“ dodává ještě Antigoni tipy na místa, kde to opravdu žije. Pro ty, kdo milují šumění moře i při večerním posezení u retsiny či ouza, se najde mnoho klidnějších podniků na pobřeží na jižních předměstích. 24

Czech Airlines’ tips What to taste? Moussaka and souvlaki are traditional specialties as well as mezedes – the Greek variation on Spanish tapas. Where to go? From the port of Piraeus, travel to some of the nearby islands: there is a picturesque port, many artists and travel by donkey at Hydra. Poro, on the other hand, offers the serenity of olive groves and whispering pine-trees… What to bring back? Hand-made jewelry, for example, which has been fabricated here for more than 3,500 years, or stylish clothing that reflects the latest fashion trends – Athens’ shops are full of them. How to blend in? Start your day with a glass of frappe in the garden of some cozy coffee-house, found on any square in the city and watch the morning world go by.


Kolonada traditional Czech spa wafers have been made in the town of Mariánské Lázně since 1856. With their unique taste, lightness, delicious aroma and wide range of flavours, these spa wafers remind visitors from around the world of the atmosphere of spa promenades.

A sweet taste of the

tradition.


| d e s t i n ac e | d e s t i n a t io n

▶ Na aténském stadionu Kallimarmaro se konaly první novodobé olympijské hry The first modern Olympics took place at the Kallimarmaro stadium in Athens

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Bílý mramor a romantické taverny se skvělým jídlem i vínem – to jsou Atény. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz

Kolébka sportu

V Řecku se zrodily olympijské hry, a proto tu najdete velkou atletickou tradici, která během olympijských her v Aténách v roce 2004 úplně zachvátila celé město. Ale slunce a blízkost moře podporují také vodní sporty – plavání, jachting, windsurfing, plážový volejbal a mnoho dalších. Po výstupu na kopec Lycabettus se před vámi objeví panoramatický výhled na město. Pro zapálené turisty, ale i přírodozpytce je tu pak asi 30 km vzdálená hora Parnitha, kolem níž se nachází až tisícovka rostlinných druhů, přes stovku různých ptáků a mnoho dalších zvířat.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS…

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Moussaka a souvlaki jsou tradiční specialitou, stejně jako mezedes, řecká obdoba španělských tapas. Kam vyrazit? Z přístavu Piraeus můžete vyrazit na některý z okolních ostrovů: na Hydře vás přivítá malebný přístav, umělecká smetánka a cestování na oslím hřbetě, Poros nabízí klid olivových hájů a šumění borovic… Co si přivézt? Třeba tradiční ručně dělané šperky, které se tu vyrábějí už více než 3500 let, nebo naopak stylové oblečení reflektující módní trendy – aténské obchody jsou ho plné. Jak zapadnout? Začněte svůj den šálkem frappé v zahrádce některé z příjemných kavárniček, které najdete na náměstích po celém městě, a pozorujte cvrkot kolem.

White marble and romantic taverns offering excellent food and wines – that is Athens. HOLIDAYS Czech Airlines offers tailor-made trips just for you. Contact us at www.holidayscsa.cz

26

nirs. In Monastiki you’ll find a flea market every Sunday, to browse among ancient furniture and porcelain and many other varied treasures. In the Athens subway, while riding across the entire city, you can admire both ancient and contemporary artworks. Greeks Know how to Live

The nightlife in Athens is like a miracle for us. Just peep into one of the modern clubs in Psirri, or some artist bar in Gazi. “In Gazi it is possible to sit and drink under the stars and in the Kaneli restaurant you’ll taste the best combinations of traditional and current Greek cuisine,” adds Antigoni, with another tip on places worth visiting. For those who love the sea, while sitting outside drinking retsina or ouzo, there are many quiet places along the seashore in the southern suburbs. The Sports Cradle

The Olympic Games were born in Greece. Therefore, you are witness to an enormous athletic tradition there that struck the entire city, especially during their hosting of the Olympic Games in 2004. The sun and proximity of the sea also supports a variety of water sports – swimming, yachting, windsurfing, beach volleyball and many others. After ascending Lycabettus hill, admire the panoramic view of the city. For passionate tourists and nature enthusiasts alike, there is Parnitha hill, approximately 30 km distant and inhabited by almost a thousand plant species, over a hundred bird species and many other animals.


Mattoni Benefity RECYKLACE 200x135 CSA Review.indd 1

21.7.10 15:18


| t é ma | t opic Text Milan Ballík Foto Profimedia.cz

Vína severního slunce The Wines of the Northern Sun Dvacet let poté, co se od válu poroučel

Twenty years after the communist regime with

minulý režim se svými Cechovními poháry,

its Guild Chalice, Cellarman, Hodonín sun and

Sklepmistry, Hodonínskými slunci a ostatními

other poisons ended, the Czechs and Moravians

jedy, se Češi a Moravané znovu naučili víno

have learned not only how to drink wine, but also

nejen pít, ale také pěstovat a vyrábět.

how to grow and produce it.| TÉ M A | T O P I C

▶ První víno přinesly na Pálavu

Zlato do Valtic i do Znovína

římské legie First wine was brought to Pálava by Roman legions

Gold to Valtice and Znovín

Kdyby vám ještě před pár lety někdo tvrdil, že vína z našich sklepů začnou získávat významná ocenění v zahraničí, asi byste mu uvařili silnou kávu a poslali ho domů, ať se z té euforie pořádně vyspí. Jenže časy se změnily a vína z Čech a hlavně z Moravy náhle vozí z mezinárodních soutěží medaile těch nejcennějších kovů. Například loňský Mediterranean International Wine and Spirits Challenge v Izraeli vzala útokem vína z Valtic. Mezi více než pětistovkou vín ze třiceti zemí získaly Vinné sklepy Valtice Velkou zlatou medaili za Ryzlink vlašský výběr z bobulí 2008 a zlatou medaili za Chardonnay výběr z hroznů 2008. V USA pro změnu letos zabodovalo vinařství Znovín Znojmo. Na San Francisco International Wine Competition, což je nejuznávanější mezinárodní soutěž vín v Americe, získal Velkou zlatou medaili jejich Ryzlink rýnský 2009 ledové víno a bronz ještě bralo moravské zemské víno Viognier 2009 rovněž ze Znovína.

If a couple of years ago somebody had insisted that wines from Czech and Moravian cellars would soon be winning important awards abroad, you would have made him a strong coffee and sent him home to sleep it off. Times have changed, though, and wines from Bohemia and, especially from Moravia, suddenly bring gold medals from international competitions. For example, the last Mediterranean International Wine and Spirits Challenge in Israel was overwhelmed

Renesance na vinici

Vzkříšení tuzemského vinařství sice vypadá na první pohled jako malý zázrak, ale při detailnějším pohle-

Inspirace z Beaujolais Svatomartinské víno, nabízené každoročně 11. listopadu na svátek sv. Martina, zahájilo vítězné tažení již před několika lety. Z původně nenápadné akce víceméně lokálního významu dospělo do pozice masového podniku, kdy prodeje překonaly hranici jednoho milionu lahví. Zájem o tuto časově omezenou akci stále roste a na tato vína dnes čekají čeští a moravští pijáci stejně nedočkavě jako na slavné beaujolais, jímž se svatomartinské zjevně inspirovalo.

Although wine has more than a two thousand years tradition in the Czech Republic, there were never such excelent conditions as now for its cultivation. by the wines from Valtice. Among more than five hundred wines from thirty countries, the Valtice cellars obtained a gold medal for Welschriesling, the grape selection from 2008 and a second gold for Chardonnay, the grape selection from the same year. In the USA for a change, the Znovín Znojmo vineyard scored. In the San Francisco International Wine Competition, which is the most prestigious international wine competition in America, the Welschriesling 2009, the ice wine, won a resounding gold medal and the Moravian land wine, Viognier 2009 from Znovín, won a bronze. Renaissance on Vineyard

A resurrection in domestic winegrowing may, at first glance, as appear to be a small miracle. But when examined more carefully, it is obvious that such outstanding development is logical after all. Although wine has more than two thousand years tradition in the Czech

Víno na našem území

276–282 Římský císař Probus nařizuje vysazovat vinice v římských koloniích za Alpami. Tak se díky římské desáté legii objevují první révy u dnes již ne­ existující obce Mušov.

892 Na dvůr českého knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily putuje dar Svatoplukův, sud moravského vína. Ti se později zasloužili o výsadbu prvních vinic v Čechách.

1249 S příchodem Lichtenštejnů se v okolí Pálavy budují rozsáhlé plochy vinic.

Wine in our Country

276–282 Roman Emperor Probus orders vineyards built in Roman colonies behind the Alps. Thanks to the Tenth Roman Legion, the first vineyards appear at Mušov, which no longer exists.

892 Svatopluk sends a cask of Moravian wine to Prince Bořivoj and his wife, Ludmila. They later initiate the first seedling vineyards in Bohemia.

1249 Vineyards are planted in Pálava by the house of Lichtenstein.

30


| TÉ M A | T O P I C

1251 Do Velkých Žernosek na severu Čech přicházejí cisterciáčtí mniši a zakládají zde vinice a ve skále vytesané sklepy.

1355 Viniční řád pro Moravu vydaný moravským markrabětem Jindřichem.

1358 Karel IV., král český a císař římský, vydává nařízení o zakládání vinic pro Prahu a královská města.

1370 Jako ochranářské opatření proti importu vydává císař Karel IV. zákaz dovozu vín do Čech.

1251 Cistercian monks come to Velké Žernoseky in north Bohemia and establish villages and cellars carved in rocks.

1355 A vineyard rule is issued by the Moravian margrave, Jindřich.

1358 Charles IV., the Czech king and Roman emperor, issues a provision on establishing vineyards for Prague and the king’s towns.

1370 As a protective measure, Emperor Charles IV. issues a prohibition against the importation of wine to Bohemia.

31


| TÉ M A | T O P I C

The Inspiration from Beaujolais Svatomartinské wine, offered annually on 11th November (St. Martin’s feast) initiated its success several years ago. From an inconspicuous beginning of a mere local importance, this wine grew to a much more significant position – more than a million bottles have been sold. The interest in this time-limited production window has been growing and the wine is impatiently awaited by the Czech and Moravian wine aficionado in the same way as the famous Beaujolais that obviously served as an inspiration for the Svatomartinské.

Republic (wine was brought to Pálava in 300 B.C. by Roman legion Legio Decima Gemina, Pia Fidelis) there were never such excellent conditions for its cultivation as now. New technologies assist in its production and the advantage of a higher number of warm days during summer is good for grapes. No wonder that from some twelve thousand hectares, the total vineyard area has spread to the present nineteen thousand (18,5 thousand of those are under cultivation). From this area, nearly nineteen thousand producers grow grapes in 337 municipalities. Even More Demanding Species are Doing Fine ▴  Valtice se vedle krásného zámku pyšní i skvělým vínem Valtice boasts both a beautiful castle and delicious wine ▶ Vinnou révu najdete také na Pražském hradě Vineyards are to be found at the Prague Castle as well

du zjistíte, že je vlastně docela logické. Ačkoli u nás má víno už skoro dvoutisíciletou tradici (tenhle božský nápoj údajně již ve třetím století přinesly pod Pálavu římské legie Legio Decima Gemina, Pia Fidelis), asi nikdy pro jeho pěstování nebyly tak příznivé podmínky. Nové technologie pomáhají při jeho výrobě a uskladnění a větší počet teplých letních dní dává

Apart from the time proven species – müller thurgau and veltlin green for white grapes, svatovavřinecké and frankovka for the blue – more and more “international” species are present. Their selection for planting has been largely influenced by the recent climate change. Thanks to higher temperatures and larger proportions of sunshine, even species like merlot, cabernet sauvignon, syrah and others ripen to interesting quality.

1497 Povinné zapsání všech vinic do gruntovních knih perkmistrovských vyhlášené Vladislavem II. Jagellonským. Vedle toho vzniká i první předpis o kontrole vín ochutnáním.

1783 a 1784 Rakouský císař a král český Josef II. ruší stávající viniční řády a vydává úřední viniční řád pro Moravu.

1848 Nová „průmyslová“ generace inklinuje k pivu a destilátům. Spotřeba vín dramaticky klesá, zájem o vinice mizí.

1882 Po nižších odborných školách na Moravě je v Mělníku založena střední vinařsko-ovocnářská a zahradnická škola.

1497 The obligatory recording of all vineyards to the cartulary is proclaimed by Vladislav II. The Jagello. The first transcription of wine control through degusting (tasting) is made.

1783 and 1789 Austrian emperor and Czech king Josef II. abollishes the then-current vineyard rules and issues an official vineyard rule for Moravia.

1848 A new “industrial” generation inclines towards beer and distillates. Wine consumption sinks dramatically and interest in vineyards disappears.

1882 After the lower vocational school in Moravia, the wine-fruit growing and gardening secondary school was established.

32


| TÉ M A | T O P I C

hroznům více sluníčka. Není divu, že se z nějakých dvanácti tisíc hektarů rozrostly plochy vinic na dnešních devatenáct tisíc (z toho cca 18,5 tisíce ha v plodnosti). Na této ploše dnes pěstuje révu ve 337 vinařských obcích bezmála devatenáct tisícovek pěstitelů. Daří se i náročnějším odrůdám

Vedle osvědčených odrůd – müller thurgau a veltlínské zelené z bílých, z modrých pak svatovavřinecké s frankovkou – se stále více objevují ty „mezinárodní“. Jejich výsadba je z velké části ovlivněna právě také změnou klimatu v posledních letech. Díky vyšším teplotám i většímu podílu slunečního svitu tak mohou dnes i u nás odrůdy jako merlot, cabernet

Ačkoli u nás má víno už skoro dvoutisíciletou tradici, asi nikdy pro jeho pěstování nebyly tak příznivé podmínky. sauvignon, syrah i další vyzrávat do zajímavých jakostí. Naši vinaři jsou tedy už i v těchto odrůdách schopni obstát v tvrdé konkurenci importovaných vín. Jen namátkou vybíráme pár menších vinařství, která si určitě zaslouží pozornost fajnšmekrů: Mádl, Valihrach, Skoupil, Kraus, Kupsa, Tetur či Musil. Z větších jsou zde Valtice, Znovín, Blatel, Vinné sklepy Lechovice, nejmenovaní nechť prominou, je jich zkrátka hodně. A pořád přibývají. Věřme, že se jim povede udržet nastoupený trend a že kvalita a originalita našich vín v budoucnu způsobí, že sem vedle příznivců dobrého piva začnou jezdit i milovníci vinného moku. Česká vína už si to naštěstí zase zaslouží.

Our vintners are able to compete with these species in top competitions for imported wines. At random, we select several smaller growers who definitely deserve a connoisseur’s attention: Mádl, Valihrach, Skoupil, Kraus, Kupsa, Tetur or Musil. From the larger vineyards there are Valtice, Znovín, Blatel, and Wine cellars Lechovice. Apologies to those who haven’t been named – there are many of them and more are growing every year. Let’s believe they will stick with the current trend and that the quality and originality of our wines will cause an influx of wine lovers.

1890 Mšice Phylloxera vastatrix (Viteus vitifolii) poprvé registrována v Šatově, to předznamenává její lavinovité rozšíření.

1907 Ve Velkých Pavlovicích se rodí první číslo časopisu Vinařský obzor.

1930 Historicky nejnižší plocha moravských vinic – 3870 hektarů.

1995 Je vydán zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a následně pak vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 16. 8. 1995 č. 189/1995 Sb. s prováděcími ustanoveními uvedeného zákona.

1890 The plant-louse, Phylloxera vastatrix (Viteus vitifolii), is observed in Šatov for the first time. This marks its massive expansion.

1907 The first issue of the magazine Vinařský obzor (Winegrower Horizon) is issued in Velké Pavlovice.

1930 The lowest land area in the history of Moravian vineyards – 3,870 hectares.

1995 The act nr. 115/1995 Sb. on viniculture and winegrowing and, subsequently, the public notice of the ministry of agriculture from 16th August, 1995 nr. 189/1995 Sb. are issued.

33


| TÉ M A | T O P I C

Jaké může být víno

Wine can be

ploché (duchaprosté) – veškeré jeho atributy

Flat – is a wine in which all the attributes – flower,

– kytka (popř. buket), chuť, plnost a výraz – se v něm projevují jen na půl. Plné – dobré vlastnosti rozdává až marnotratně, výsledkem je opuletní, dlouho doznívající přívětivý dojem. harmonické – v takovém víně se základní prvky – taniny, kyseliny, cukry, alkohol projevují uměřeně, nepřebíjí se. krátké – jeho výraz velmi rychle zmizí, doznívání trvá jen pár chvil. vrtkavé – v čase několikrát změní charakter, vůni i chuť. zlomené – víno za zenitem, jeho vývoj ustal a charakter se změnil k horšímu. Je mdlé, bez výrazu, bez optimismu. rohaté – mladé, ještě nevyrovnané, jednotlivé komponenty „vystrkují růžky“ ve snaze prosadit se před ostatními. nervní – s vyšším obsahem kyselin, které aktivně působí na jeho projev. Je živé, s tahem a svěžestí, ještě lehce roztěkané. pichlavé – se stopovým obsahem oxidu uhličitého, jemná perlička způsobuje jeho mírnou ostrost ve výrazu. ohnivé – výrazné, živé až rozpustilé, plné elánu. Opájí a uvolňuje, je bohaté na výraz. Jedná se o červená vína.

taste, fullness and expression are only “half way.” The overall impression is unstressed and unaddressed. Full – is the opposite of a flat wine. All good attributes are lavishly produced and as a result there is an opulent, rich, long-lasting and welcoming impression. Harmonic – the basic elements (tannins, acids, sugar and alcohol) are demonstrated in a proportional way in such a wine, without usurping one another. It is smooth, well tuned and without significant dominants. Short – has an expression that disappears very quickly, fading in only a few moments. Volatile – changes its character (taste and smell) several times through the bottle. Horn – is young and, as yet, unbalanced. Components tend to “stretch horns” in a battle to dominate, one against the other. Nervous – catches your attention with a higher volume of acids that actively influence its expression. It is alive with bold strokes and freshness, yet a little restless. Pungent – allows trace elements of carbon dioxide, causing a soft sparkling and mild sharpness in expression. Igneous – expressive, living, occasionally even a playful wine. Dazes and relieves. It is rich in expression. Red wine.

34


! E M A G A S I LIFE e.com m o h t a t e b . www Vsaďte si na

SPORTSBOOK - CASINO - GAMES - POKER SPORTOVNÍ SÁZENÍ - CASINO - HRY - POKER


| TÉ M A | T O P I C

Ústí n. l.

Liberec

2 1 Hradec Králové

karlovy vary Praha

pardubice Ostrava

Plzeň Olomouc Jihlava

brno

5 České Budějovice

Kde se u nás pěstuje víno

6

4

3

Where wine is grown in the Czech Republic

Vinařská oblast česká

Czech wine growing region

1 Vinařská podoblast mělnická 2 Vinařská podoblast litoměřická

1 Mělník wine growing sub-region 2 Litoměřice wine growing sub-region

Vinařská oblast moravská

Moravian wine growing region

3 Vinařská podoblast Mikulovsko 4 Vinařská podoblast Slovácko 5 Vinařská podoblast Velkopavlovicko 6 Vinařská podoblast Znojemsko

3 Mikulov wine growing sub-region 4 Slovácko wine growing sub-region 5 Velké Pavlovice wine growing sub-region 6 Znojmo wine growing sub-region

36

Česká exotika

The Czech Exotics

Velkým přínosem světovému vinařství jsou u nás vyšlechtěné odrůdy. Cabernet moravia, pálava, muškát moravský nebo třeba André dávají vína, která kdekoli se objeví, budí pozornost a údiv jak laiků, tak i odborné veřejnosti. Jejich vlastnosti, jistá exotika místa původu (alespoň tedy pro zahraniční konzumenty), omezené množství produkce, to vše je klasifikuje do pozice zajímavých produktů. Jak pro konzumaci, tak jistě i sběratelsky.

Species cultivated in the Czech Republic make a significant contribution to world winegrowing. Cabernet moravia, pálava, muškát moravský or André are wines that attract attention among both non-specialists as well as among professionals whenever they appear. Their features, place of origin, exotics, scarcity, quantity of production are the aspects that rank them into a position among the more interesting products – both for consumption and collecting.


Klinika plastické a estetické chirurgie Laurea v Brně vám nabízí tu nejlepší medicínskou a kosmetickou péči Clinic for plastic and cosmetic surgery LAUREA in Brno, Czech Republic offers you the following medical and cosmetic care

Naučíme Vás mít ráda sama sebe... Všechny děti chtějí mít domov Pomozte nám pomáhat

Víte o Domě tří přání? Pomáháme ohroženým dětem. Pomáháme hlavně: dětem, které právě nemají kam jít rodinám v nesnázích dětem v krizi Kde? V Azylovém domě P. Pittra pro děti v Praze 6 - Ruzyni, Karlovarská 18, najdou děti útočiště na dlouho i na krátko. V Ambulantně terénním centru v Praze 6, Svatovítská 7, hledáme řešení pro vytvoření stabilní a zdravé rodiny, snažíme se předcházet umístění dítěte do ústavního zařízení.

www.dumtriprani.cz Rozhodnete-li se nás podpořit–náš účet je: 170285379/0800

Q Modelace postavy liposukcí Q Modelace rtů Q Korekce nosu, brady, uší Q Facelifting a korekce očních víček Q Modelace prsů Q Redukce vrásek Q Transplantace vlastních vlasů Q Stature modelling by liposuction supertumescent method Q Lip modelling Q Nose, kin and ear corrections Q Face lifting and eyelid corrections Q Breast modelling Q Wrinkles reduction Q Own hair transplantations

Laurea s.r.o. Bulharská 29, 612 00 Brno tel.: +420 541 420 771 +420 541 420 776 laurea@laurea.cz

www.laurea.cz


| K o mpas | C ompa s s

Praha

Jižní Morava

Jižní Morava South Moravia Foto: Jan Miklín, www.janmiklin.cz

Kraj slunce, vinic, sklípků,

A land of sun, vineyards, vast

rozlehlých luk, pohostinných

fields, hospitable people and folk

obyvatel a lidových tradic.

traditions.

Region protkaný spoustou dobře značených turistických tras a cyklostezek nabízí například možnost zažít dovolenou v koňském sedle. A hlavně – v této úchvatné scenerii se nachází šest ze dvanácti lokalit České republiky zařazených na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Představujeme vám alespoň některá z lákadel tohoto regionu.

This region is woven through with a network of wellmarked tourist routes, bike trails and with facilities providing horse-riding opportunities. But above all – this beautiful landscape contains six of twelve localities in the Czech Republic that are included in UNESCO heritage list. Here, we present some of the highlights of the region.

38


| K o mpas | C ompa s s

Propast Macocha Macocha Abyss   Přes 138 metrů hluboká propast patří, stejně jako oblast Moravského krasu, ve kterém se nachází, mezi nejvýznamnější svého druhu v České republice i ve střední Evropě. Od prvních zmínek ze 17. století, kdy podle pověsti dostala i své jméno, přitahuje pozornost dobrodruhů, milovníků adrenalinu i turistů. Nahlédnout do útrob této přírodní krásy lze zříceným stropem jeskyně z Dolního nebo Horního můstku, ze kterého je velmi dobře vidět až na dno, nebo se sem dostanete na loďce po podzemní říčce Punkvě.   Macocha Abyss is over 138 metres deep. It is the deepest gorge of its kind in the Czech Republic and even the Central Europe. In writing, it is first mentioned in the 17th century when it received its name. Since then, it has attracted adventurers, sportsmen and tourists. The inside of the cave can be seen through the collapsed ceiling from the Lower or Higher Bridges – from the latter, the very bottom of the cave is visible. Alternatively, the tourists can visit the gorge by a boat via the underground river Punkva. Foto: Petr Zajíček

Slavkov Austerlitz   Všechny milovníky historie, a nejen je, jistě nad­ chne Slavkov u Brna neboli Austerlitz. V okolí místa, které dalo jméno slavné bitvě tří císařů v roce 1805, můžete nyní obdivovat kromě barokního zámku s krásnými zahradami třeba také historické mu­zeum, zámecký park, Mohylu míru nebo památky historického centra města. Ani za sportovními zážitky není třeba chodit daleko – stačí v zámeckém parku zavítat do místního golfového klubu a vyčistit si hlavu na výborně udržovaném hřišti.   Austerlitz near Brno will enthral all lovers of history. Around the place where the famous battle of the three emperors took place in 1805, you will find a baroque chateau with beautiful gardens, a history museum, a chateau park, the Peace Memorial or the historical centre of the town of Austerlitz. The sporting experience is at hand too – the chateau park hosts a golf club with perfectly kept green.

Foto: Bedřich Maleček, www.veslavkove.cz 39


| K o mpas | C ompa s s

Chráněná krajinná oblast Pálava The Protected Landscape Area of Pálava  Rod Lichtenštejnů vybudoval pohádkově krásnou oblast plnou zámečků, zahrad, lesů, luk a sadů – Lednickovaltický areál, jehož součástí je i CHKO Pálava. V této nejteplejší a téměř nejsušší části České republiky, biosférické rezervaci UNESCO, potkáte na kopcích obrostlých vinnou révou a posetých gotickými zříceninami nejedno vzácné stvoření od roháčů a strakapoudů až po okrasné kosatce či písečnici velkokvětou, která jinde neroste. Výletníkům přejí i pověstmi opředené Dívčí hrady nebo Sirotčí hrádek.  The Lichtenstein family has built a beautiful area full of chateaus, gardens, forests, fields and orchards, the Lednice-Valtice Cultural Landscape, which includes the Protected Landscape Area of Pálava. In this warmest and almost driest part of the Czech Republic, UNESCO’s biosphere reservation, you will meet, on the hills overgrown with vines and decorated by Gothic ruins, many rare creatures or plants, from grebes to woodpeckers, to irises and big-bloomed sandworts. Tourists will appreciate Dívčí hrady or Sirotčí hrádek castles. Foto: Jan Miklín, www.janmiklin.cz

Kyjovsko Kyjov region  Region plný lidových tradic a zvyků, krojů, muziky, vína, lidových řemesel a mírumilovné přírody – to je jihomoravské Kyjovsko. Krajina jedinečného charakteru vás provede poklidnou pahorkatinou plnou slunce, polí, sadů a vinohradů. Chuť místních vín, stejně jako pohostinnost a vřelost zdejších obyvatel zaujme příchozí při posezení v některém z vinných sklípků nebo při folklorních událostech, jako jsou Slovácký rok nebo vyhlášená Jízda králů.   A region renowned for its folk traditions, costumes, wine, traditional crafts and calm, beautiful nature – this is Kyjov in South Moravia. The unique landscape is characterized by rolling hills full of sun, fields, orchards and vineyards. The taste of the local wines, as well as the hospitable and honest locals, will enchant the tourists when they sit in a local wine cellar or visit a folk event such as the famous Ride of the Kings or the Slovácký rok.

Foto: archiv města Kyjova 40


DESIGN M

I

N

E

I

M A L X T R E M E

THE OV E N ACCORDING TO

AVAILABLE IN MOST

COUNTRIES - CHECK THE WEBSITE FOR DETAILS

www.baumatic.com


| DE S TIN A C E | D EST I N A T I O N Text Petra Šmídová Foto Profimedia.cz, Turisme de Barcelona: Espai d’Imatge, G. Foto, J. Trullàs

Barcelona Srdce Katalánska The Heart of Catalonia Katalánská metropole je velkou barevnou

The Catalonian metropolis is a stunning

směsicí výstřední architektury, tepajícího

colorful mix of extravagant architecture, vibrant

denního i nočního života i muzeí a galerií

day and night life, museums and galleries full of

plných děl nejvýznamnějších španělských

art-works of the most prominent Spanish artists.

umělců. Na fotbal hraný místní Barcou pějí ódy

The soccer played by the local team “Barca” is

fanoušci i odborníci po celém světě, o zdejším

glorified by fans and experts from all over the

studentském životě se vyprávějí legendy

world and local student life is legendary at all

na všech evropských univerzitách.

European universities.


| DE S TIN A C E | D EST I N A T I O N

▴ Kdo se neprošel po La Rambla, nebyl v Barceloně Unless you took a walk on La Rambla, you haven’t really been to Barcelona ▶ Vedle extravagantní moderní architektury ve městě najdete i staré gotické památky Extravagant modern architecture and old Gothic sights side by side

La Rambla – život ulice

La Rambla – the Street Life

„Nejlépe se seznámíš s městem, když si projdeš ulici La Rambla,“ radili mi téměř všichni přátelé. Najdete ji ve čtvrti zvané Barri Gòtic s pozůstatky římského města Barcino a středověkého centra s paláci, výstavními domy a gotickými chrámy. Tento široký bulvár je pravým opakem okolních úzkých středověkých uliček, vede z dopravního uzlu na Plaça de Catalunya až k mořskému pobřeží. Atmosféra La Rambly nejde dost dobře popsat, to se prostě musí zažít. Bulvár je plný stánků s novinami, pestrobarevnými květinami i bonbony, o kus dál pózují či se jinak předvádějí nejrůznější postavičky, které se snaží jakýmkoli způsobem získat vaši pozornost. Nehybné lidské sochy obarvené od hlavy až k patě, hudební skupiny s neuvěřitelnými nástroji či postarší hippies – ti všichni vytvářejí neopakovatelnou náladu permanentního karnevalu a svou originalitou se snaží přesvědčit kolemjdoucí, že si zaslouží nějaké to euro. Surreálný rej tady trvá až do nočních hodin, ostatně jako všude v tomhle barevném městě. V Barceloně se prostě žije na ulici.

“The best way how to get to know the city is to walk through the La Rambla Street,” I was advised by my friends. You will find it in the district called Barri Gótic, between the remains of the Roman city Barcino and a medieval center with palaces, beautiful villas and Gothic churches. This wide boulevard is quite the opposite of surrounding lanes. It leads from the traffic junction at Placa de Catalunya to the seashore.

44

various figures pose and try to attract your attention. The atmosphere of La Rambla cannot simply be described, you must experience it. The boulevard is crowded by newspaper kiosks, colorful flowers and sweets. A little further on, various figures pose and try to attract your attention by any possible means. You’ll find motionless and body-painted human sculptures, musical groups with incredible instruments or elderly hippies – all of them contributing to an incomparable mood of permanent carnival. By their originality and ▶


| DE S TIN A C E | D EST I N A T I O N

charm, they try to convince passers-by that they deserve a few euro for their efforts. No More Rum in the Old Harbor

“Finish yer drinks, ya lazy bastards! We set sail early in the morning!” You no longer hear the hollering boatswains rounding up their drunken crews these days. You’ll find no dirty pubs with drunken sailors, or fishermen with nets full of fish. Instead, there are comfortable ground floor restaurants and bars with famous tapas. Yet something from the old sailing atmosphere remains. Just as for hundreds of years, freshly washed linen flaps from balconies overhead and the air is pungent with a smell of the sea. Near the old harbor, Port Vell, you’ll drink in many attractions, including a skyline view from the Columbus monument, a boat trip on the Golodrine, visit to an historical schooner or a stroll through the largest seawater aquarium in Europe, sharks swimming over your head. Just outside the harbor a four kilometer long beach beckons to sunbathe and swimming in the sea begins. The Fantastic Barcelona Four – Gaudí, DalI, Picasso and Miró

But enough with lazing on beaches. Let’s discover the beauties of the city and especially its architecture, a creation of the legendary Gaudí. The symbol of Barcelona, found on nearly every postcard, is definitely the Sagrada Familia. Antoni Gaudí set out to create a fascinating and incredibly bold building for the Church of the Holy family. It took nearly one hundred and thirty years for Sagrada Familia to be completed. It is, nevertheless, a fascinating architectural jewel, accessible to

Czech Airlines’ tips

▴  Symbolem města je rozhodně Gaudího katedrála Sagrada Família The city’s symbol is undoubtedly Gaudi’s Sagrada Familia

Ve starém přístavu už rum neteče

„Dopít a zvedáme kotvy, bando líná! Za svítání vyplouváme!“ tak takové pokřiky zoufalých loďmistrů snažících se v místních krčmách sehnat dohromady posádku zmoženou rumem už v námořnické čtvrti Barceloneta neuslyšíte. Také ve starém přístavu budete marně hledat zaplivané špeluňky s opilými námořníky či rybáře se sítěmi plnými ryb. Na jejich místě dnes nabízejí příjemné přízemní restaurace a oblíbené tapas bary, ale něco z té staré námořnické atmosféry tady přece jen zůstalo. Nad vašimi hlavami se na balkonech ve změti úzkých uliček stejně jako před stovkami let třepetá čerstvě vyprané prádlo a vzduch je stále prosycen vůní moře. 46

What to taste? In a typical Catalonian granjas café, order a hot chocolate and biscuits they call melindros. Where to go? In the evening, visit the performances of the magical fountain – La Font Mágica, an hour-long show of water, music, shapes and colors. What to buy? On the largest marketplace, Mercat de la Boqueri, near La Rambla, buy a can of olives – some people travel to Spain just for them! How to blend in? First of all, don’t hurry and don’t let yourself become stressed. Enjoy the comfort and fresh sea air on the open terraces in Port Vell, together with the locals and, in the evening, visit some of the bohemian bars in the Raval district.


NOVÝ EXILIM EX-FH100 PROTOŽE VŽDY ZÁLEŽÍ NA SPRÁVNÉM OKAMŽIKU

Stereo Sound

• Vysokorychlostní sériové snímání (až 40 snímků/s)

• Nový vysoce citlivý CMOS snímač

NOVINKA

Tmavá místnost, soumrak nebo nedostatečné osvětlení? I tak můžete pořídit vynikající fotografie! Fotoaparát CASIO EX-FH100 je vybaven novým vysoce citlivým CMOS snímačem se zpětným osvětlením, a dokáže tak pořídit detailní záběry i za velmi špatných světelných podmínek. Použitím nejnovější technologie je dosaženo vyšší propustnosti světla dopadajícího na CMOS snímač, díky tomu došlo i k výraznému snížení obrazového šumu. Výsledkem jsou vynikající – detailní fotografie se skvělým kontrastem.

• Širokoúhlý objektiv 24 mm • 10 x optický zoom s mechanickou stabilizací obrazu • 10,1 megapixelů CMOS, dvojitá stabilizace • Vysokorychlostní sériové snímání (až 40 snímků/s) • Vysokorychlostní záznam videa (až 1000 snímků/s) • Plně manuální nastavení expozice (A/S/M) • Záznam HD videa, mini HDMI výstup (maximální doba jednoho záznamu 29 min)

Černá

Stříbrná

w w w . e x i l i m . c z


| DE S TIN A C E | D EST I N A T I O N

▴ Není v Evropě mnoho velkoměst, kde si můžete odpočinout na příjemné pláži Not many big European cities offer relaxation on a nice beach

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do BARCELONY Z Prahy denně v 10.40 nebo ve 20.55 (kromě soboty). Zpět denně ve 13.45 nebo v 7.55 (kromě neděle).

TO barcelona WITH CZECH AIRLINES From Prague daily at 10:40 am or at 8:55 pm (except of Saturdays). Back daily at 1:45 pm or at 7:55 am (except of Sundays).

V blízkosti starého přístavu Port Vell se můžete nechat nalákat na mnoho atrakcí, včetně panoramatické vyhlídky z Kolumbova monumentu, výletu na lodi zvané golondrine, prohlídky historického škuneru nebo největšího mořského akvária v Evropě s rejnoky a žraloky proplouvajícími nad vašimi hlavami. Jen kousek od přístavu začíná dlouhá čtyřkilometrová písečná pláž lákající k opalování a koupání v moři. Fantastická barcelonská čtyřka – Gaudí, Dalí, Picasso a Miró

Dost však už bylo lenošení na pláži, vydejme se objevovat krásy města, zejména architekturu stvořenou legendárním Gaudím. Symbolem Barcelony, který najdete určitě na dobré polovině zde prodávaných po-

Barcelona je se svými více než čtyřmi sty pěšími zónami stvořena pro procházky. hlednic, je rozhodně Sagrada Família. Antoni Gaudí se již v roce 1882 rozhodl vytvořit z kostela Svaté rodiny fascinující a nesmírně odvážnou stavbu své doby, nicméně ani dnes, po téměř sto třiceti letech, není Sagrada Família úplně dostavěna. Stejně se ale jedná o fascinující architektonický skvost, který je přístup48

the public, from which you can look out over the city from a bird’s-eye view. Another nearby and eccentric Gaudí project is already complete and settled. The Casa Milá House, or La Pedrera, appears to serve to normal tenants paying abnormally high rents. Even so, certain parts of the building are accessible to the public, making it possible to admire various bits and pieces of the interiors or an entire roof full of sculptures. Barcelona is, with its 435 pedestrian malls, still very convenient for walking and you may stroll its wide parks and green grass, where locals come to sit with friends to read a book or exercise. But the Park Güell is different! You are unable to simply sit there, as it is yet another original work by Gaudí, full of fantasy and color in a park setting. Colorful benches, houses with incredible detail, sculptures and the giant flower pots bordering walkways prove the unlimited creativity of this talented architect. Gaudí was not the only artist who changed the look of the city during the period of what we call The Fantastic Four. Eccentric innovators include Salvador Dalí, whose museum may be found in Barcelona as well. And then there is Picasso. In his museum you’ll admire not only his famous cubistic pieces, but also his early works. And what about Joan Miró? Simply put – if you come to Barcelona for art, you won’t be disappointed. ▶


| DE S TIN A C E | D EST I N A T I O N

▶ V přístavu shlíží na moře ze šedesát metrů vysokého podstavce socha Kryštofa Kolumba From a 60-metre high pedestal a statue of Christopher Columbus overlooks the sea ▶ Barcelona žije dlouho do noci Barcelona lives long into the night

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Vydejte se s námi do města s neopakovatelnou atmosférou a úžasnou architekturou z dílny Antoniho Gaudího. Pobyt přímo na míru vám připravíme v Holidays Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS... Come with us to a city with unrepeatable atmosphere and unique architecture by Antoni Gaudi. HOLIDAYS Czech Airlines offers tailor-made trips just for you. Contact us at www.holidayscsa.cz

ný veřejnosti, takže si z věže katedrály můžete město prohlédnout z ptačí perspektivy. Naopak dostavěn a obydlen je další Gaudího výstřední projekt nedaleko. Dům Casa Milà neboli La Pedrera slouží normálním nájemníkům, patrně za nenormálně vysoké nájemné, ale do části domu lze nahlédnout a obdivovat různé vychytávky interiéru nebo střechu plnou soch. Barcelona je se svými 435 pěšími zónami stvořena pro procházky, a proto vám jistě přijdou vhod rozlehlé parky s travnatými plochami, kam si místní chodí posedět s přáteli, poležet s knížkou nebo třeba zacvičit. Ovšem Park Güell, to je jiná! Tady si jen tak nesednete, jedná se totiž o další originální práci architekta Gaudího plnou fantazie a barev, která je zasazena do prostředí parku. Barevné lavičky, domečky s neuvěřitelnými detaily, sochy či obrovské květináče lemující chodníky dokládají nezměrnou představivost geniálního architekta. Gaudí však nebyl jediným umělcem, který měnil tvář města či své doby. Mezi stejně výstřední novátory patří rozhodně Salvador Dalí, jehož muzeum v Barceloně také najdete. A pak je tu také Picasso, v jehož muzeu můžete obdivovat nejen kubistická díla, ale i ranou tvorbu. A co třeba Joan Miró? Prostě pokud jste do Barcelony přijeli za uměním, rozhodně nebudete zklamáni. Za sportem a nákupy

Pro fanoušky sportu je tu zelený pahorek Parc de Montjuïc, kde na stadionu, který hostil v roce 1992 50

Sports and Shopping

For sports fans, there is the Parc de Montjuïc where, in the stadium that hosted the 1992 Olympic Games, you can experience the charged atmosphere of athletic competition. In a museum dedicated to soccer, you’ll find the trophies and photographs from over a hundred year history of FC Barcelona. You’ll also enjoy access to the cabins and galleries of the famous stadium Camp Nou. It’s somewhat more difficult to get there when Barca is playing. Getting a ticket for the match is not easy. However, to join the fans celebrating a victory of this club after a match, simply show up at the fountain at La Rambla, where they traditionally meet. Barcelona is also an ideal place for shopping – and you needn’t go far from its attractive city monuments. Traditional, as well as the most modern shopping can be found near La Rambla or in the Gothic district – trademarks like Barnacentre, El Triangle, El Corte Inglés, or Marmegnum, are based here, although you’ll find many small shops as well. For artwork visit the center of the Spanish village, Poble Espanyol, on the Montjuïc hill. You can soak in the atmosphere of a busy street that’s been there for more than a thousand years on the longest European shopping street Sants and Creu Cobarta. There are 350 shops and many restaurants and bars. And finally, after a day full of adventure, you deserve a carafe of refreshing sangria.


olympijskĂŠ hry, mĹŻĹžete zaŞít atmosfĂŠru atletickĂŠho mĂ­tinku. V muzeu vÄ›novanĂŠm fotbalu najdete trofeje, soĹĄky Ä?i fotografie z vĂ­ce neĹž stoletĂŠ historie klubu FC Barcelona a nenechte si ujĂ­t moĹžnost nasĂĄvat atmosfĂŠru v kabinĂĄch Ä?i na ochozech slavnĂŠho stadionu Camp Nou. PonÄ›kud obtĂ­ĹžnÄ›jĹĄĂ­ uĹž ale je dostat se do hlediĹĄtÄ›, kdyĹž hraje Barca. Sehnat lĂ­stek na zĂĄpas nenĂ­ vĹŻbec lehkĂŠ. Pokud byste se vĹĄak alespoĹˆ po utkĂĄnĂ­ chtÄ›li pĹ™idat k fanouĹĄkĹŻm oslavujĂ­cĂ­m vĂ­tÄ›zstvĂ­ tohoto klubu, vÄ›zte, Ĺže se schĂĄzejĂ­ u fontĂĄny v ulici La Rambla. TakĂŠ pro nĂĄkupy je Barcelona jako stvoĹ™enĂĄ – a obchody nemusĂ­te hledat daleko od atraktivnĂ­ch monumentĹŻ mÄ›sta. TradiÄ?nĂ­ i modernĂ­ nĂĄkupnĂ­ centra najdete kolem La Rambly Ä?i v gotickĂŠ Ä?tvrti – obchody jako Barnacentre, El Triangle, El Corte InglĂŠs Ä?i Maremagnum si zde udÄ›laly svĂŠ zĂĄkladny, ale najdete tu i příjemnĂŠ malĂŠ obchĹŻdky. Za umÄ›leckĂ˝mi pĹ™edmÄ›ty zamiĹ™te tĹ™eba do centra ve ťpanÄ›lskĂŠ vesnici Poble Espanyol na pahorku MontjuĂŻc. AtmosfĂŠru ruĹĄnĂŠ ulice, kterĂĄ zde funguje jiĹž pĹ™es tisĂ­c let, mĹŻĹžete zaŞít takĂŠ na nejdelĹĄĂ­ evropskĂŠ nĂĄkupnĂ­ ulici Sants and Creu Coberta. Najdete tu pĹ™es 350 obchodĹŻ a mnoho restauracĂ­ a barĹŻ. Po dni naplnÄ›nĂŠm tolika zĂĄĹžitky si pĹ™ece s přåteli zaslouŞíte dĹžbĂĄnek osvěŞujĂ­cĂ­ sangrĂ­e.

Tipy ÄŒeskĂ˝ch aeroliniĂ­ Co ochutnat? V typicky katalĂĄnskĂŠm granjas cafĂŠ si dejte horkou Ä?okolĂĄdu a biskvity zvanĂŠ melindros. Kam vyrazit? VeÄ?er si nenechte ujĂ­t pĹ™edstavenĂ­ magickĂŠ fontĂĄny – La Font MĂ gica, coĹž je hodinovĂĄ show plnĂĄ vody, hudby, tvarĹŻ a barev. Co si pĹ™ivĂŠzt? Na nejvÄ›tĹĄĂ­m trĹžiĹĄti Mercat de la Boqueria kousek od Rambly pořídĂ­te konzervu skvÄ›lĂ˝ch oliv – nÄ›kteří jezdĂ­ do ŠpanÄ›lska jen pro nÄ›! Jak zapadnout? HlavnÄ› ŞådnĂ˝ spÄ›ch a stres. Spolu s mĂ­stnĂ­mi si uŞívejte pohodu a Ä?erstvĂ˝ moĹ™skĂ˝ vzduch na otevĹ™enĂ˝ch terasĂĄch v Port Vell a veÄ?er zapadnÄ›te do nÄ›kterĂŠho z bohĂŠmskĂ˝ch barĹŻ ve Ä?tvrti Raval.

51

#ASINO!TRIUMATTHEHOTEL (ILTON0RAGUE /PENDAILYFROMPM 0OBRExNĂ… 0RAGUE ĂĄ

!MERICAN2OULETTE 0OKER

4EXAS(OLDÂŒEM "LACK*ACK

0ONTOON 0UNTO"ANCO

3LOTMACHINES%L2OULETTE WWWCASINOATRIUMCZ


| Os o b n o s t n a pa l ubě | P e r s o n ali t y o n board Text Jiří Holubec Foto Václav Jirásek, Beth Orten, archiv Beaty Hlavenkové, Milan Vícha

Kosmopolitní jazzmanka

Beata Hlavenková Cosmopolitan Jazzwoman Kdybychom se mohli přenést v čase o osm

If we could transport ourselves to a period

desetiletí zpět, mohli bychom na vlastní kůži

eight decades earlier, we would have personally

zažít atmosféru evropské jazzové metropole.

experienced the atmosphere of the European jazz

V proslulých pražských kavárnách tehdy

metropolis. Many bands from all over the world

působily desítky slavných orchestrů z celého

played in the famous Prague coffee lounges of

světa a historky o pozdně ranních jam session

those times and stories about late morning jam

mají dnes už nádech legend.

sessions were legendary.

D

N

Za jazzem do světa

Open borders and the possibility of travel significantly affected Czech music and Beata, who is apart from her other roles also a lecturer on jazz composition, insists that the inspiration and influences from abroad have already made their impact. “Plenty of young musicians are in contact with the world today,” she says. “Many

nes, kdy se česká hudba stále ještě vzpamatovává ze čtyřiceti let kulturní izolace, to s naší jazzovou scénou tak slavné není. „Nová generace jazzových hudebníků se začala výrazněji ozývat až během posledních zhruba deseti let a velký vliv na její podobu má fakt, že na rozdíl od našich předchůdců máme možnost svobodně cestovat,“ říká klavíristka, skladatelka a aranžérka Beata Hlavenková. „Pro jakoukoli hudbu, a pro jazz zvlášť, je velmi důležitý kontakt s vlivy z okolního světa. Není to tak, že by mým snem bylo stát se nejlepší jazzovou klavíristkou na světě,“ dodává. „Chci jen neustále dostávat nové podněty, které mi dávají motivaci na sobě neustále pracovat.“

owadays, as Czech music recovers from forty years of cultural isolation, the local jazz is not of that quality or fame. “The new generation of jazz musicians began to grow in last ten years and is significantly influenced by the fact that, unlike our ancestors, we may travel freely,” says piano player and composer, Beata Hlavenková. “Contact with the influences that surround us is very important for every kind of music and especially for jazz. It’s not that I would dream of being the best piano player in the world,” she adds. “I just want constant stimulation that gives me motivation to work on myself.” Seeking out Jazz

Otevřené hranice a možnosti cestovat zapůsobily na českou hudební scénu jako živá voda a Beata, která působí mimo jiné i jako lektorka jazzové kompozice, sama tvrdí, že inspirace a vlivy ze zahraničí se už v tvorbě nastupující jazzové generace velice jas53


| Os o b n o s t n a pa l ubě | P e r s o n ali t y o n board

▴  Mladá generace hudebníků chce vrátit české jazzové tradici její prvorepublikový glanc Young musicians wish to return Czech jazz to its First Republic glory

ně projevují. „Spousta mladých muzikantů je dnes v kontaktu se světem,“ říká. „Hodně z nich jezdí hrát a studovat do Spojených států, ale i Holandska a Skandinávie, které mají velkou jazzovou tradici.“ Nakonec ona sama je nejlepším důkazem, jak výměna talentů a myšlenek funguje. Vystupovala nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v USA a na Kostarice. Své poslední album letěla nahrát do New Yorku a konečnou podobu její deska dostala v masterovacím newyorském studiu DB Plus, které spolupracovalo s muzikantskými personami, jako je Freddie Hubbard, Al DiMeola, Maria Schnei­der nebo Norah Jones. Cestování jazzmanů neprobíhá ovšem jen směrem z České republiky ven. „Každý rok se snažím přivézt do Česka hudebníky ze zahraničí,“ říká Beata. „Na křest mé nové desky Joy for Joel se například slétli Kanaďanka Ingrid Jensen, bubeník Jon Wikan z New Yorku a polský basista Michal Baranski, který na desce sice nehraje, ale se kterým jsem chtěla spolupracovat alespoň koncertně. Půl roku nato přiletěl saxofonista Rich Perry, se kterým jsem odehrála tři koncerty v Praze, Těšíně a Brně a kterého bych k nám chtěla pozvat letos znovu.“ 54

of them play and study in the United States, as well as The Netherlands and Scandinavia, all of whom have great jazz traditions.” Beata is ample proof that the exchange of talented people and ideas works well. She’s played in many European countries, as well as the USA and Costa Rica. Her last album was recorded in New York and the final cut completed at DB Plus, the studio that worked with musicians such as Freddie Hubbard, Al DiMeola, Maria Schneider and Norah Jones.

profile Piano player and composer. Studied at the Janáček Conservatory in Ostrava and later at the University of Massachusetts, where she specialized in jazz composition and arrangement. She works with many Czech and foreign players in her music. On her last album, Joy for Joel, saxophonist Rich Perry and Canadian trumpet player Ingrid Jensen sat in. Apart from active performance, she teaches and took part in the first university program focused on jazz at JAMU in Brno. www.beatahlavenkova.com


| Os o b n o s t n a pa l ubě | P e r s o n ali t y o n board

◀ Dobrých jazzových klubů jako smíchovský JazzDock je v Čechách stále málo Bohemia still lacks good jazz clubs like the JazzDock in Smíchov

Místa a lidé

Přes všechny pozitivní zprávy se čeští jazzmani a jazzmanky stále potýkají s řadou problémů. Beata Hlavenková vidí hlavní dva – do velké míry propojené – zádrhele. Jednak je to nedostatek vhodných prostor, kde by mohli méně známí interpreti za alespoň trochu přijatelných podmínek svou hudbu hrát, zároveň u nás zatím není dostatečně široké publikum, které by bylo schopné a ochotné moderní hudbu přijmout. „Třeba v New Yorku se jazz chodí poslouchat i do malých undergroundových klubů, jako je Fat Cat nebo 55 bar,“ říká Beata. „U nás se bohužel často potýkáme s tím, že do jazzklubu přijdou lidé jako do hospody, sednou si pod pódium a během vystoupení se nahlas baví.“ Celkově ale vnímá jeden z největších tuzemských hudebních talentů budoucnost českého jazzu pozitivně. Takovou první vlaštovkou na probouzející se klubové scéně je například smíchovský JazzDock hudebního entuziasty a mecenáše Vladimíra Lederera, koncertuje se tu dvakrát denně. A Beata Hlavenková doufá, že nebude dlouho trvat a na Prahu se bude opět pohlížet jako na metropoli, kde se jazzu daří.

profil Klavíristka, aranžérka a skladatelka. Absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a studovala jazzovou kompozici a aranžování na University of Massachusetts. Ve svých hudebních projektech spolupracuje s řadou českých i zahraničních hudebníků, na jejím posledním albu Joy for Joel spolupracovali mimo jiné i saxofonista Rich Perry a kanadská trumpetistka Ingrid Jensen. Více na www.beatahlavenkova.com

Travelling jazzmen don’t always head outside the Czech Republic. “Every year we try to bring foreign musicians to the Czech Republic,” says Beata. “At the introduction of my new album, Joy for Joel, Canadian Ingrid Jensen, drummer Jon Wikan from New York and Polish bass-guitar player Michal Baranski were all there. Baranski doesn’t play on the album, but I wanted to play with him at the concert. Six months later, saxophonist Rich Perry arrived. I played three concerts in Prague, Těšín and Brno with Rich and I’d like to invite him again this year.” Places and People

In spite of all that positive news, the Czech jazz ensembles still struggle with a bunch of problems. Beata Hlavenková sees two common ones. The first is a scarcity of suitable spaces where less known players could perform under more agreeable circumstances. At the same time there are not enough fans supporting modern jazz yet. “For instance, in New York jazz is played in small underground clubs like Fat Cat or 55 Bar,” says Beata. “I’m afraid we often struggle here with people coming to a jazz club like a pub, sitting under the stage and chatting loudly during performances.” Despite that, as one of the leading Czech performers, she puts a positive spin on the future of Czech jazz. One of the first in a growing club scene is JazzDock in Smíchov, belonging to jazz enthusiast and patron, Vladmir Lederer. There are live performances twice a day here. Beata hopes that before long Prague will once again be seen as a city with a great jazz scene. 55


  M J N & M L B )  


| k n i ž n í t i p | B ook T I P Text Emil Hakl Ilustrace Pavel Růt

Pravidla směšného chování

Emil Hakl Rules of Ridiculous Behaviour První část: Jdi vejš! 1) Cesta symbolů je nebezpečná, protože je snadná a svůdná.

First part: Go higher! 1) The way of symbols is dangerous because it is easy and tempting.

Kdo to napsal, na to si právě zaboha nemůžu vzpomenout. Jeden z té hromady autorů, jejichž spisy se letos prohrabávám. Sedím na zadním sedadle méganu, řítíme se k Lounům. Řídí Murgy, vedle něj se zubí Rulpo. Tak se mi představil – Rulpo. Spodní část jeho ostře řezaného obličeje vyplňuje širokánský apriorní úsměv pro všechny a pro všechno, a za tím úsměvem je podivně neurčitý člověk. „Tak co?“ culí se na mě. „Ale jo,“ říkám. „Cejtíš, jak se to blíží?“ vtahuje sykavky. „Uvědomuješ si to? Cejtíš to? Takový to sss – aaa?“ snaží se mi sdělit nějakou svoji adrenalinovou nebo jakou zkušenost. „Něco jo,“ připouštím. „A co?“ „Že by nejspíš bylo pozdě, chtít se na to teď vybodnout.“ „Stanou se i takový pády,“ cení chrup, „ale když to nedáš, budeš si připadat jako sračka, a to přece nechceš, ne?“ „Hhh,“ říkám. Vidí, že ze mě víc nedostane, tak se otáčí, nasazuje sluchátka, ozařuje svým úsměvem vozovku a noří se do pravidelného tikání.

I can never recall who wrote it. One of many authors whose publications I am going through this year. I am sitting in the back seat of a Mégane, rushing to Louny. Murgy is driving, Rulpo grins next to him. That’s how he introduced himself – Rulpo. The lower part of his sharply molded face fills with a wide apriori smile, for everybody and for everything, and behind that smile is an indeterminable person. “So?” he simpers at me. “I think something happened,” I say. “Do you feel how it is getting closer?” he hisses. “Do you realize it? Can you feel it? This sss – aaa?” he is trying to somehow communicate his adrenalin or god knows what kind of experience. “I can feel something,” I admit. “What?” “That it would be probably too late to stop it right now.” “Falls happen,” he simpers, “but if you don’t make it, you will feel like a stupid quitter. You don’t want that, do you?” “Huhh,” I say. He sees he can’t scare me further, so he turns back, put on his headphones, shining on the road with his bright smile and dives into a regular ticking.

2) Nahmatávám v kapse bundy oblýskanou náprsní tašku po strýci.

Strýc byl celoživotní frajer, výtvarník-samouk, vnímal svět jako zátiší s nedojedenou snídaní. Zvlášť rád maloval zabijačky, precizně vyvedené prasečí půlky, vyvržená břicha, vály s kouřícími jelity. Občas i řezníka, ale z toho jenom čepici, týl a záda, lidi neuměl. Potil se u toho, vymačkával z tub na paletu barevné červy, mí57

2) I find a shiny shoulder bag that belonged to my uncle.

My uncle was a lifelong cool guy, a self-taught artist who perceived the world as a still life with an unfinished breakfast. He loved to paint slaughters. Precisely labored pork butt, cut stomachs, smoky blood sausages, sometimes even butchers – although not whole fig▶


| k n i ž n í t i p | B ook T I P

chal je špachtlí, bafal kubánské cigarety a funěl. Zatímco teta vláčela děti nahoru dolů po kolonádě a cpala do nich oplatky, aby nemusela přihlížet, jak jí strýc sviní kvartýr. Dědictví, které po sobě zanechal nejbližším, čítalo osmadevadesát olejomaleb, zástup věřitelů a dvě až tři nemanželské děti. Mně jeho prkenice slouží jako taška poslední záchrany, doklady, bankovky, žiletky, motouz, balení 1,0 mg neurolu pro případ nečekané psychické zátěže a tablo stilnoxu. Kdyby mě osud donutil spát v kanále. Na těch prvních pár dní. Vyloupávám a polykám jeden neurol. Miligram je prd, strkám pod jazyk raději ještě půl druhého.

Emil Hakl (1958) Vydal dva svazky poezie a pět prozaických knih (Konec světa, Intimní schránka Sabriny Black, O rodičích a dětech, O létajících objektech a Let Čarodějnice), z nichž novela O rodičích a dětech byla oceněna cenou Magnesia Litera, dočkala se filmového zpracování a překladu do řady jazyků. Více na www.emilhakl.cz

Emil Hakl (1958) He published two volumes of poetry and five novels (The End of the World, Intimate Box of Sabrina Black, On Parents and Kids, On Flying Objects and Flight of the Sorceress). The novel On Parents and Kids was awarded the Magnesia Litera prize, filmed and translated into many languages. More at www.emilhakl.cz

3) Míjíme město Louny.

Za posledními domy se otevírá kraj sopečných kuželů. Vrchy a kopce, vrchy a kopce. Směřujeme k nejbližšímu z nich. Hora se přibližuje. Modř strání přechází v nazelenalou šeď, ta v našedlou zeleň. Tyčí se nad námi jako lysá tříhrbá Golgota. Po svazích se ženou stříbřité vlny, vítr češe trávu. Odbočujeme k ní, projíždíme přilehlou obcí, motáme se, pleteme, couváme, vracíme se, popojíždíme, parkujeme a vypínáme zapalování. Kluci vytahují z kufru rozměrný batoh. Chytáme ho ze dvou stran a vydáváme se pěšinou vzhůru. Stoupáme k sedlu. Pot mě pálí v očích. Rozkvetlé pampelišky se mají k odkvetlým zhruba jedna ku jedné. Murgy i v nejprudším svahu naprázdno krauluje, tu udělá kotoul, tam ujde pár metrů po rukou. Sluchátky vybavený Rulpo vyluzuje vysoký bzukot, zpívá kleštěneckým falzetem a rozhoupává bágl. V nestřežené chvíli strkám pod jazyk zbylou půlku neurolu. S kým jsem se to, doboha, scuknul. 4) Jsme nahoře.

Poskakují tu spousty červeno-modro-zeleno-oranžově oděných lidiček. To už mě taky kurtují do popruhů. Připevňují mi na záda jakýsi šustivý tuhý polovak, načež se v něm hrabou. Cloumají s ním. Rozprostírají špagáty. Do rukou mi dávají řidičky, Murgy je nazývá řidičky. Na hlavu dostávám absurdně vyhlížející přilbu. Žádají mě o mobil, berou mi ho, dávají mi ho k uchu. Rulpo mi přístroj přichycuje pomocí leukoplasti k lícní torbě. Fest přitlač, ukazuje Murgy. Křížem, ták. Ať to drží. To je vono. Přes to mi ještě nasazují velké žluté brýle. Celkem je mi to fuk. Z toho, co mi v rámci instruktáže vykládali, nemám v hlavě ani ň. Paměť to rozšmelcovala. Chová se letos jako mixér. Jsem plný jemně perlivé informační kaše. Což je podle všeho přirozená reakce na fůry románů, novel, monografií, encyklopedií, esejů, životopisů a jiného šperkosloví, na nepřetržitý příval četby, kterou se snažím vytěsnit veškerý volný čas přibližně od Vánoc. 58

ures - only the hat and back of the neck, as he couldn’t really draw people. When painting, he sweat, squeezed colorful worms on the palette, mixed them with spittle, smoked Cuban cigarettes and breathed heavily. Meanwhile my aunt pushed the kids around, up and down the colonnade and stuffed them with waffles so that she didn’t have to watch how my uncle stained her flat. His legacy consisted of ninety-eight oil paintings, a crowd of creditors and two or three natural children. I have his shoulder bag as a bag of last resort. Documentation, banknotes, shaving-blades, thick string, one packet containing 1.0mg of Neurol, in case of unexpected psychic stress and some Stilnox. If destiny forced me to sleep in a sewer, for the first couple of days, I am set. I take out one Neurol and swallow it. A milligram is nothing, so I take one and a half more. 3) We pass by the city of Louny.

Behind the last houses, the land of volcano cones is opening. Peaks and hills, peaks and hills. We head towards the closest one of them. A mountain is getting closer. The blue color of meadows melts into greenish gray and back into grayish green. It reminds us of a bold three-humped Golgotha. Silver waves hurry up to the slopes, wind combs the grass. We turn towards it, driving through a nearby village; we totter, reverse, drive back and forward, park and turn off the car. The boys take a big backpack out from the trunk. We grab it from two sides and set forth up a path. We ascend towards a gap. Sweat burns in my eyes. Dandelions in bloom are equaled by those gone to seed. Even on the steepest slope, Murgy crawls idly, sometimes rolling back, sometimes slipping back on his hands. Rulpo, equipped with headphones, buzzes with his high pitched voice, singing in castrated falsetto and swinging the backpack. At the right moment I swallow the remaining half of the Neurol. With whom have I put in, for God’s sake? 4) We are on the top.

A number of red-blue-green-orange dressed folks are jumping around. I’ve been tied to the sling. They fasten some crinkly, stifled half-backpack on my back and mess with it. They tug it. They tie strings around it. I am given something called drivers, Murgy calls them drivers. I get an absurd looking helmet. They ask me for my cell phone, take it from me and put it at my ear. Rulpo binds the device with a plaster to my cheek. Press hard, says Murgy. Bind it crosswise, exaaactly so that it stays in. That’s it. He fits large yellow goggles over it. I don’t really care. I don’t remember a word from the morning briefing. My memory is destroyed. It be-


| k n i ž n í t i p | B ook T I P

Murgy mi uděluje rady. „Víš, vo čem mluvim,“ ujišťuje se, „vnímáš mě?“ „Nu jasňu,“ říkám s tváří staženou lepicí páskou. Mezitím si s někým potřásá rukou, s dalším si podává obě, na jiného mává. Dělá široké úkroky sem i tam. Dává tím najevo, že je správnej kluk. Mhouří divé oči do slunce. Je v tom. „Slyšíš mi?“ skřehotá. „Ju,“ odpovídám. „Takže! Vymákneš proud, jak jsem ti řikal, ustředíš ho, budeš se v něm držet, jasný. Dáš, co to pude, a pak ven, jak jsem ti řikal. Jasný, hjú? Najdeš plac, vyklesáš.“ 5) Kývu, rozhlížím se.

Pihovatí třaslaví komárci, oprsklé kancelářské rebelky, zvěrsky utahané trojnásobné matky, mátoživé doktorandky, nejrůznější rampiči, rovní hoši, šéfíci, mariňáci, potulní róninové, kapucíni, vyznavači Wu-Tang Clanu, blbové jako odlití z rudé gumy, rtuťovití adoranti věčného mládí s obarvenými vlasy. Všichni chtějí do vzduchu. Jeden dokonce v bachratém kostýmu slunéčka sedmitečného. Čumím na ně a usmívám se. Vypadám jako jeden z nich. Děj se vůle. Účet za telefon součást dárku asi nebude, to mi ale může být buřt. Můj osud se podle všeho láme. Rozkládají padák na zem do pokličky. Strkají mě čelem k hlubokému táhlému svahu. „Votoč se,“ chce telefon. Otáčím se. Rulpo se zběsile hihňá, Murgy dělá ty svoje úkroky. Zahlédnu, jak se věc nade mnou zdvihá, nadouvá, jak se naplňuje. Jak rozevírá obrovitou prázdnou náruč. „Couvni!“ káže mi mluvítko. „Teď se votoč! A di!“ Napřed to se mnou chce jenom nezávazně sklouznout, pak mě to utrhne od země a táhne vzhůru. Basta. „Hned levóu! K sobě! Levóu! Tahéj!“ To mi zdůrazňovali, to je fakt. Táhnu levou, točím doleva. Jako v tanku, říkali mi. „Ehé, ehehé,“ povídám. „Doleva! Ta-héj!“ „Hóó,“ povídám, „jsem tu!“ „Seš na kraji! Hra-chůj,“ radí chrastítko. „Krumy tože, ve! Ta-héj!“ Přitáhnu levou. Daří se, horizont se srovná, stromy se srovnají, zaparkovaný auťáček se narovná.

59

haves like a mixer lately. I am full of a sparkling information mess. This is obviously a natural reaction to loads of novels, essays, monographs, encyclopedias, biographies and such, to a never ending stream of reading, with which I try to spend my free time, at least until Christmas. Murgy gives me advice. “Ya know what I am talking ‘bout,” he reassures; “can you hear me?” “Sure thing,” I say, with my mouth drawn together by the plaster. Meanwhile, he shakes hands with somebody, while waving at others. He makes bold steps to and fro. He shows he is a good pal. He winks his wild eyes to the sun. He is in. “Can you hear me?” he squawks. “Yep,” I answer. “So! You pick up the stream, put it in the middle and hold on to it, okay? You’ll get it as far as possible and then get out as I told you before. Okay? You’ll find a spot and descend.” 5) I am swaying, looking around.

Freckled, shaky mosquitoes, arrogant office rebels, madly exhausted threefold mothers, clumsy PhD students, straight guys, bosses, flatfoots, wandering ronins, capuchins, Wu-Tang Clan admirers, dumbasses made from red rubber and mercury-like confessors of eternal youth with discolored hair. They all want to fly. One of them in the chubby costume of a ladybird. I stare and smile. I look like one of them. So let it happen. Thy will be done. The bill for the phone probably won’t be the part of the present but I don’t give a crap. My destiny is at a crossroad. The parachute is spread on the ground in a cover shape. They push me towards the deep, long slope. “Turn ‘round,” squawks the cell phone. I turn around. Rulpo is wildly giggling. Murgy still makes his strides. I catch sight of a parachute being filled with air. It opens its huge empty armful. “Reverse!” orders the phone. “Now turn around! And go!” First it just slips with me a little, than it wrenches off and drags me upwards. Basta. “Pull the left one! The left ooone! Pull!” Truly, they emphasized this before. I pull the left and turn to the left. Like in a tank, they told me. „Ehé, ehehé,“ I say “The left one! Pull!” “Hoo,” I say, “I am here!” “You’re on the edge! Pull it maan!” advises the phone. “Crummy dude! Pull-it!” I pull the left one. Success. The horizon straightens, trees straighten, parked cars straighten.

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a za dobu své existence získalo pověst vydavatele kvalitní beletristické, historické i jiné odborné literatury, a to českého i zahraničního původu. Úroveň vydávané současné české beletrie snad ilustruje i řada oceněných titulů v rámci www.argo. cz/uspechy/cenymagnesia-litera ceny Magnesia Litera, a péče o kvalitní grafické a knihařské zpracování knih přinesla řadu ocenění nejen v české soutěži o nejkrásnější knihu roku, ale také v soutěži o nejkrásnější knihu světa. Více na www.argo.cz Publishing house Argo was established in 1992 and, during its existence, acquired an excellent reputation, thanks to published belletristic, historic and other literature of Czech and foreign origin. High standards of their published contemporary Czech novels are confirmed by many awards won in the Magnesia Litera contest and by the superior graphic and bookbinding of the books, which won awards not only in the Czech competition for the most beautiful book of the year, but for the most beautiful book of the world as well. More at www.argo.cz


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Kosmetika

Cosmetics

Změna neškodí, naopak může být někdy ku prospěchu. A platí to i pro kosmetiku. Překvapte své okolí novým parfémem! Nebo třeba vyzkoušejte revoluční řasenku. Jako tip jsme pro vás vybrali několik podzimních novinek, které uvádí na český trh firma L’Oreal.

More often than not a small change won’t do you any harm; quite the contrary. Apply this truth to cosmetics and surprise your loved ones with a new perfume or a revolutionary mascara. Be inspired by some of this fall’s new arrivals at L’Oreal.

Provokativní, svůdné řasy dotvářejí ženskou smyslnost. Pokud právě po takovém vzhledu toužíte, vyzkoušejte novou řasenku Lash

Queen Sexy Blacks, kterou přináší na trh značka Helena Rubinstein. Za 970 Kč získáte kvalitní i elegantní líčidlo. Ostatně byla to právě Helena Rubinstein, která vynalezla voděodolnou řasenku a také první automatickou řasenku. Kolekci čtyř vůní pro muže uvádí This fall, Ralp Lauren introduces provocative, seductive eyelashes. If sensuality is the look you want, try out the new Lash Queen Sexy Blacks mascara by Helena

Ralph Lauren. The

Big Pony The Big Pony Fragrance Fragrance Collection Collection for men. The four představuje touhy dnešních

fragrances represent the desires

mladých mužů: sport, svádění,

of modern men under 30: sport,

Rubistein. For 970 CZK you get a fashionable and

dobrodružství a styl. V modrém

seduction, adventure, and style.

high quality cosmetic product all in one. Besides,

flakonu se ukrývá vůně citrusová, “Sporty“ is a citrusy fragrance

it was none other than Helen Rubinstein who

v červeném orientální fougere,

in blue, “seductive“ an oriental

introduced the very first automatic waterproof,

v zeleném dřevitý fougere a ve

fougere in red, “adventurous“

as well as the very first, automatic refillable

žlutém čeká dřevitě ovocná vůně. a woody fragrance in green, and

mascara.

Cena za balení 75 ml toaletní

lastly „stylish“ a woody-fruity

vody je 1160 Kč.

fragrance in an orange flacon. A package sells for 1160 CZK.

Dokonalý vzhled korunuje dokonalý účes. Jen málokdo se při něm obejde bez kvalitních fixačních produktů. Vyzkoušejte třeba produkty Techniart. Novinkou pro letošní podzim je vosk Metallic

oblíbený lesk ve spreji Crystal

Gloss (50 ml, 320 Kč) nebo

Gloss, který prošel inovací (100 ml, 320 Kč).

Without a perfect hairdo there is no perfection. Few can do without quality hair fixing products. Have you tried the Techniart products yet? This fall do not miss a new hair wax Metallic

Gloss (50ml, 320 CZK) and the newly improved Gloss (100ml, 320 CZK ).

popular hairspray Crystal

60

Komerční prezentace / Commercial presentation

Nothing boosts feminine sensuality quite like


celá knihovna do kapsy Story Stylová elektronická kniha, která Vám zpříjemní čtení poslechem Vaší oblíbené hudby, která zaznamená Vaše psané i mluvené poznámky 6" displej (800 × 600), 8 stupňů šedi, typ E-ink Prohlížeč elektronické knihy: EPUB, PDF Prohlížeč textů: TXT, DOC, PDF, PPT, XLS Prohlížeč obrázků: JPEG, BMP, PNG, ZIP Přehrávač MP3/WMA/OGG Doba čtení: ~7000 otočení strany Doba přehrávání hudby MP3: ~20 hodin Podpora klávesnice QWERTY Záznam hlasu do formátu MP3 (3 úrovně kvality, maximálně 5 hodin vcelku) Slot na SD karty (SD-HC až do kapacity 32 GB) Zabudovaná paměť FLASH 2 GB Zabudovaný Li-Polymer akumulátor 1800 mAh Diář: Poznámky, Plánovač Interní reproduktor: 0,6 W, mono Rozhraní USB 2.0, nabíjení přes USB Rozměry: 127 × 203,5 × 9,4 mm Hmotnost: 284 g


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Znáte zubní kliniku, kde to nebolí? Do you know any Dental Clinic where they don’t Hurt you? Kdo se bojí zubaře, je zbabělec. Kdo se

Those who are afraid of dentist are said to be

k němu těší, je nejspíše masochista. A kdo je

cowards. Those who look forward to visiting

někde mezi a rád by nadobro vyprovodil

them are most likely masochists. And those who

„motýlky ze žaludku“, ten ať zkusí kliniku, kde

are somewhere in between and would like to

to nebolí.

overcome their fear can visit clinics where they’re simply not hurt.

... abyste se mohli smát! Pštrossova 10 110 00 Praha 1 Tel. +420 221 595 000 Pohotovost – tel.: +420 724 511 547 recepce@medical.erpet.cz www.erpetmedical.cz

...so that you can smile! Pštrossova 10 110 00 Prague 1 Tel: +420 221 595 000 Emergency – tel: +420 724 511 547 recepce@medical.erpet.cz www.erpetmedical.cz

C

o třeba zvolit zubní kliniku ERPET MEDICAL CENTRUM, která letos v únoru oslavila již čtvrté narozeniny? Najdete ji v Praze 1, v Pštrossově ulici 10 – tedy přímo v centru – pět minut chůze od Národního divadla či Karlova náměstí. Klinika sídlí v budově, která v letech 2005–2006 prošla celkovou rekonstrukcí. Ve stomatologických ordinacích ERPET MEDICAL CENTRA je poskytována komplexní odborná stomatologická péče a samozřejmostí je profesionální a vstřícný přístup personálu. Prioritou při ošetření je pohodlí klienta a bezbolestnost zákroku. Na začátku letošního roku klinika získala certifikát kvality TÜV SÜD pro obor stomatologie. „Naše ERPET MEDICAL CENTRUM již čtvrtým rokem poskytuje ošetření klientům v devatenácti ordinacích, lékaři mají k dispozici i dva chirurgické sály, které jsou využívány zejména k implantacím či extrakcím a samozřejmě k veškerým ostatním chirurgickým zákrokům. Z celkového počtu odborných pracovišť jsou dále dvě ordinace vyčleněny pro práci dentálních hygienistek. Přímo v budově se nachází plně digitální RTG pracoviště a také zubní laboratoře, což umožňuje nabídnout klientům veškeré služby ambulantní stomatologie pod jednou střechou. Pohotovostní služba o víkendech a svátcích je samozřejmě také jednou z důležitých nabízených služeb. Moderní a příjemný interiér kliniky i zubních ordinací působí na psychiku klienta uklidňujícím dojmem,“ představuje zubní kliniku jednatel společnosti ERPET MEDICAL s. r. o. a vedoucí lékař MUDr.  Jan Procházka. 62

W

hy not choose the ERPET MEDICAL CENTRUM dental clinic? In February it celebrated its fourth birthday. You’ll find it in Prague 1, at Pštrossova ulice 10, right in the center of the city, five minutes on foot from the National Theatre or Charles Square. The clinic resides in a building that was completely reconstructed in 2005-06. In the dental offices at ERPET MEDICAL CENTRUM complex expert dental care is provided, as well as a professional and open approach by the personnel. Treatment priorities are comfort of the client and painless procedures. At the beginning of this year, the clinic qualified for the quality certificate TÜV SÜD in the field of dentistry. “ERPET MEDICAL CENTRUM has provided client care in nineteen offices over the past four years. Our dentists have two surgery rooms at their disposal, used mainly for implantations, extractions and other surgical interventions. Moreover, there are two offices dedicated for the use of dental hygienists. Conveniently located within the building, is a digital RTG workplace and dental laboratories that enable us to offer all services for outpatient dental care under one roof. Emergency service during weekends and holidays is also an important service we offer. The modern and pleasant interior of the clinic and dental offices provides a reassuring experience.” says MUDr. Jan Procházka who represents the dental clinic as its agent and chief of medicine.


Komerční prezentace / Commercial presentation

| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

63


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Komfortní bydlení v náručí zeleně Comfortable Living in the Green Přemýšlíte o novém bydlení nebo byste rádi

Are you thinking of moving into a new place,

vyměnili to stávající za něco jiného, možná

or would you like to exchange your apartment for

i lepšího? Anebo byste chtěli investovat své

something new and perhaps better? Or would

peníze do nemovitosti? Pokud je odpověď na

you like to invest your money in a real estate? If

některou z otázek kladná a vy ještě nemáte

you answer yes to any of these questions, we

vybráno, máme pro vás tip. Podívejte se na

have a tip for you. Why not have a look at the

projekt Rezidenční park Baarova.

Residential Park Baarova project?

I

▴ ▶ Rezidenční park Baarova Residential park Baarova

H

ledáte-li místo s výbornou dostupností, lokalitu, kde je samozřejmostí kvalitní občanská vybavenost, široká nabídka služeb a také dostatek zeleně, tak právě tento projekt je pro vás tím pravým. Rozkládá se na území Prahy 4, mezi ulicemi Baarova, Telčská a Baarovým parkem. Leží tedy v blízkosti centra metropole. Vynikající dostupnost do samotného srdce Prahy, a to jak automobilem, tak i městskou hromadnou dopravou, je 64

f you appreciate extremely easy access where civic amenities, a wide range of services and abundant greenery are commonplace, then the Residential Park Baarova is the right place for you. Spread over an area between Baarova, and Telčská streets and Baar Park in Prague 4, it is near the centre of the city. Extremely easy access to the heart of Prague by car and public transport is one of its assets. In close proximity to the Residential park Baarova, which is under construction now, you can find a new shopping arcade, numerous restaurants and the famous wellness and fitness Balance Club Brumlovka. Moreover, immediately adjacent is Baar Park, which is a big attraction and asset to the site. Available since the beginning of July, this huge green oasis adds a new dimension to the multipurpose complex of BB Centrum. This landscaped park covers an area of almost one hectare, where you can find a large relaxation zone with benches as well as a great number of leisure time attractions. You can play pétanque there, along with playing on a rotating seesaw, or acting out a simple conference with friends through the network of underground tubes. The residents and tenants of the Residential Park Baarova will benefit from all of these amenities, which are within easy reach. The new development is a complex of three independent residential buildings with an atrium and an inner garden between them. On completion, it will consist of 139 high-standard apartments covering an area of 50 to 170 square metres, with two


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Komerční prezentace / Commercial presentation

jednou z jeho předností. V blízkém okolí Rezidenčního parku Baarova, která je ve výstavbě, najdete novou obchodní pasáž, řadu restaurací a také vyhlášené sportovní centrum – wellness a fitness Balance Club Brumlovka. Zajímavostí i předností je Baarův park. Ten navazuje přímo na námi popsaný projekt. Obrovská zelená oáza, která byla otevřena na začátku letošního července, dodala další rozměr multifunkčnímu areálu BB Centra. Na ploše téměř jednoho hektaru najdete rozsáhlou relaxační zónu s lavičkami a příjemným posezením v zeleni i řadu aktivních prvků pro zpestření volného času. Můžete si tu například zahrát pétanque, zhoupnout se na rotující houpačce nebo si s kamarády nasimulovat jednoduchou konferenci díky pod zemí propojeným trubkám. Tohle všechno budou mít obyvatelé a nájemníci Rezidenčního parku Baarova na dosah. Uvnitř komplexu složeného ze tří samostatných objektů bytových domů navíc bude moderní vnitroblok s vnitřní zahradou. Celkem projekt poskytne 139 bytů vysokého standardu v dispozicích 2+kk až 6+kk s balkonem, terasou či zahrádkou, o velikosti 50–170 m2. V ceně je rovněž sklep a garážové stání, určitým nadstandardem je také pětiletá záruka. Díky dostupnosti služeb, vybavení i bezproblémové dopravě bude komplex příjemným bydlením, kde vám nebude nic chybět. Nové byty mohou také sloužit jako investice do budoucna. Díky blízkosti BB Centra, kde se nabízí velké množství pracovních míst, se dá předpokládat, že bude zájem i o pronájem bytů v areálu Reziden­čního parku Baarova. Zaujalo vás to? Pak se obraťte na českou developerskou společnost PASSERINVEST GROUP, a. s., která projekt Rezidenční park Baarova realizuje. S rozhodnutím ale příliš neotálejte! Dokončení rezidence je sice plánováno na listopad příštího roku, ovšem v současné době už víc než třetina bytů z nabídky zmizela.

65

to six rooms, a kitchenette and a balcony, a terrace or a garden. A cellar and a garage parking space are also included in the price, and the apartments come with a five-year guarantee, which is above the industry standard. As the complex will offer a wide range of services, amenities and trouble free traffic, you will find a pleasant place to live there where everything is at your disposal. Alternatively, the new apartments can serve as an investment. It is envisaged that apartments for rent will be in demand in the Residential Park Baarova thanks to the adjacent BB Centrum where a great number of vacancies exist. Are you interested? Then contact the Czech developer, PASSERINVEST GROUP which is behind the development of the Residential park Baarova. But do not hesitate too much! Although the project is scheduled for completion next November, over 33 per cent of the apartments have been sold.

Více na: www.baarova.cz Passerinvest Group, a. s., Vyskočilova 1461/2A, 140 00 Praha 4 – Michle, 221 582 111

More at: www.baarova.cz Passerinvest Group, a.s., Vyskočilova 1461/2A, 140 00 Praha 4 – Michle, 221 582 111


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Volvo C70: dvě auta v jednom Volvo C70: Two Cars in One Marná sláva, ať si kdo chce, co chce říká, na

No matter what they say, a convertible is an

babí léto je ideální kabriolet. Jenom s ním si

ideal indian summer choice. Treat yourself to an

můžete dopřát parádní výhled po krajině, vítr ve

amazing trip in the country with wind in your hair,

vlasech, flirtování, jak má být, nebo prostě

to a light summer flirt, or to an easy cruising

pohodové courání. Volvo C70 je na to všechno

around. Volvo C70 is ready for all that and more;

připraveno. A co vy?

how about you?

N

owadays, there’s such a variety, one can be really picky about their cabrio. For example, if you love classic design, the Austin Healey 3000 veteran will make your heart beat faster. However, as it has no space for even a golf bag, forget about taking your family along. Moreover, it zips at 200km per hour with no safety belts. Take the new sports cars for a spin. Unless you are a young race stallion, there’s a good chance you’ll be enraptured with the second generation of C70 by Volvo since it really offers two cars in one. Dr. Jekyll and Mr. Hyde

D

nes si mezi kabriolety můžete opravdu vybírat. Jestli milujete klasické tvary, rozbuší vám srdce třeba veterán Austin Healey 3000, ale nevejde se vám do něj ani golfový bag, natož rodina. Navíc si to sviští 200 km/h bez pásů. Můžete také sáhnout po moderních sportovních modelech, ale jestli nejste nějaký nevyběhaný zajíc, nadchne vás spíše druhá generace C70 od Volva. Jsou to totiž dvě auta v jednom. 66

In under 30 seconds an elegant hard top coupe transforms into a sexy open-air convertible. When it comes to design, Volvo is traditionally conservative and decent, however the C70 line surprises with its elegant details. The car body was designed by the legendary Pininfarina studio. It sports a richly profiled front with distinct headlamps, a pleasing side profile cleverly hiding hard top convertibles weakest point (the need to make the trunk bigger for roof to disappear into), and a nice rear profile as well. Other drivers stare with envy as you pass them by. You will forget all about that once you first try to take the roof off. Sophisticated is the word that describes the coupe as it transforms into a cabrio; you will be lost for words from wonder. Most people stare in amazement and owner’s chests grow with pride as they don’t have to compromise between a cabrio and a coupé anymore, while enjoying both under one roof.


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Jekyll a Hyde

Stačí 30 vteřin, a z elegantního sedanu je sexy kabrio. V designu je Volvo sice tradičně konzervativní a decentní, ale C70 leckdy překvapí lákavým doplňkem. Však karoserii taky navrhovalo legendární studio Pi­ ninfarina. Bohatě profilovaný předek s výraznými světlomety, příjemný boční profil šikovně pohlcující nectnosti kabrioletů s pevnou skládací střechou (totiž potřebu nafouknout kufr, aby měla střecha kam zmizet) a ladná záď. Ať mají ostatní řidiči taky na co koukat. To všechno je pravda, ale vám to bude úplně fuk od chvíle, kdy si poprvé zkusíte sundat střechu. Moment, kdy se sedan mění v kabrio, lze popsat jediným přívlastkem – sofistikovaný. Tedy, jestli zrovna v tu chvíli má někdo čas vymýšlet přívlastky. Většina lidí totiž jenom zírá v dokonalém úžasu a majitelé se dmou pýchou. Vědí, že nemuseli dělat kompromis mezi kabrioletem a coupé – mají oba vozy doslova pod jednou střechou. Love at first sight láska na první pohled

Komerční prezentace / Commercial presentation

Od C70 asi nikdo nečeká sportovní jízdu nebo teenagerovské řádění. Je to spíš svezení pro lidi, kteří si dovedou život užívat, chtějí si krásné okamžiky prodlužovat, a ne jimi bezhlavě prosvištět. Kabriolet od Volva i ve své druhé generaci vychází, co se týče podvozků, z modelů S40 a V50, ale nižší střední třídu překračuje. Na všech místech čtyřsedadlové kajuty budou případné stopařky nebo rodina na prodlouženém víkendu sedět jako v klubovce. Zvlášť když shodíte střechu. Volvo totiž dobře ví, že letní zábavu je lepší sdílet, a čím víc lidí se takové jízdy zúčastní, tím lépe. Testovaná verze s proslulým dieselem D5 a pětistupňovým automatem už není v aktuální nabídce. Místo ní si můžete vybrat z nových motorizací D3 a D4 nebo zvolit oblíbenou T5. Ale ono na tom zase tolik nesejde, protože tohle kabrio nebude pirát silnic ani náhodou. Spíš decentní švihák na toulkách.

Nobody expects the Volvo C70 to take part in a sports race or a teenager who just takes it for a spin. Rather, it offers a ride for those who know how to enjoy life; those who want to prolong the special moments rather than charge right through them at full speed. The second generation of Volvo hard top convertibles is also based on the S40 and V50, but it definitely exceeds the lower middle class. Any of the four seats make potential hitchhikers or family members on a weekend outing sit like peas in a pod, especially if you take off the roof. Volvo knows that summer fun must be shared, and that the more people take part in it, the better. The tested version with the famed diesel D5 and a five-speed automatic gearbox is no longer on offer. Instead, you can choose between new D3 and D4 motorisations or pick the favourite T5. In the end it does not really matter, because the C70 will never be a pirate of the road, but rather its beau.

Volvo C70 s motorem D5 v kostce

Volvo C70 with D5 Engine in a Nutshell

Motor 2400 cm3, R5 20V turbodiesel Nejvyšší výkon 132 kW (180k) při 4000 ot./min Nejvyšší točivý moment 350 Nm při 3250 ot./min Převodovka 5st. automat Geartronic Maximální rychlost 220 km/h Zrychlení 0–100 km/h za 9,5 s Spotřeba dálnice/město/kombi 5,6 l/10,1 l/7,3 l

Engine 2400 cm3, R5 20V turbodiesel Max Output 132 kW (180hp) when 4000 rpm Torque 350 Nm when 3250 rpm Gearbox Five-speed automatic Geartronic Maximum speed 220 km/h Acceleration 0–100 km/h 9,5 s Consumption highway/town/combi 5,6 l/10,1 l/7,3 l

67


| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

Jednička na poli sportovních sázek na internetu

Bet-at-home.com No. 1 in on-line sport betting Sedíte u televize nebo třeba na tribuně

You are watching a match on TV or even at

stadionu. Na sportovním kolbišti pod vámi se

a stadium. On the sport tilt-yard, there is a battle

odehrává bitva o vítězství. S přibývajícím časem

going on. As the time is passing, the level of

adrenalin stoupá, nebo se naopak dostavuje

adrenaline is increasing, or vice versa –

rozladění – podle toho, jak se týmu nebo

resentment is coming; depending on how

sportovci, kterému fandíte, daří.

successful your team or athlete is.

C

A

Společnost se představuje

Introduction

Společnost bet-at-home.com byla založena roku 1999 v rakouském Welsu, dnes patří mezi nejoblíbenější online sázkové kanceláře v Evropě. V současné době eviduje přes dva miliony registrovaných zákazníků z celé Evropy, z tohoto počtu jich je 70 000 z České

The company bet-at-home.com was established in 1999 in Wels, Austria. Today, it is one the most popular online bookmakers in Europe. Currently, over two million customers from all over Europe are registered, 70 000 customers from the total number are from Czech Republic.

hcete si tento zážitek, který zná každý sportovní fanoušek, ještě okořenit? Pak zavítejte na internetové stránky www.bet-at-home.com a objevte kouzlo internetového sázení. Na své si přijde každý, bez ohledu na to, jakému sportu upsal svou duši. Vsadit můžete na svůj tým či oblíbeného hráče. Že vás sport nechává chladnými, ale rozehřejete se spíš v casinu? Nevadí. Na stránkách www.bet-at-home.com najdete i on-line casino s vysokými jackpoty, zábavné hry s propracovanou grafikou či napínavé turnaje v pokeru proti hráčům z celého světa. Zajímá vás, kolik můžete vyhrát? Možná víc, než si myslíte. Letos byla zatím nejvyšší vyplacená suma 3 miliony eur. Zákazník ji získal ve hře Mega-Fortune-Jackpot při sázce pouhých 2,5 eura! Noví zákazníci navíc mohou získat při prvním vkladu na svůj sázkařský účet bonus až 500 Kč. Tak na nic nečekejte. Založte si účet na bet-at-home.com a zkuste své štěstí!

68

ll sport fans know this ordinary experience, but you can spice it up a little bit more! Visit the website www.bet-at-home.com and discover the magic of on-line betting. Everybody can come to one’s own, no matter what sport he or she has sold his/her soul to. You can place your bet on your favorite team or player. And if sports keep you cool and you heat up rather in casino? Never mind. The website www.bet-at-home.com offers an online casino with high jackpots, fun games with sophisticated graphics and exciting poker tournaments with players from all around the world. Wondering how much you can win? Perhaps more than you think. The highest sum paid in this year was € 3,000,000. The lucky customer has won this amount in “Mega-Fortune-Jackpot” with the initial bet as small as € 2,50! Furthermore, new customers can now get a bonus to their first deposit – up to 500 CZK. You should not wait any longer! Create an account at bet-at-home.com and take your chance!


Komerční prezentace / Commercial presentation

| ž i v o t n í s t y l | lif e s t yl e

republiky. Ti všichni velmi oceňují, že se společnost snaží přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně. Nabízí spolehlivý a rychlý zákaznický servis, zaručuje rovněž maximální možnou ochranu. „Na rozdíl od konkurence se snažíme přistupovat individuálně ke každému zákazníkovi. Snažíme se dodržovat heslo „Náš zákazník, náš pán“, na které řada jiných firem už dávno zapomněla. Nabízíme spolehlivý a rychlý zákaznický servis a především profesionální zabezpečovací řešení, které zaručuje maximální možnou ochranu,“ uvádí Milada Djerlek-Müller, marketingový zástupce firmy pro český trh. Společnost si je také dobře vědoma toho, že i díky sportu profituje, a tak se také část peněz, které vydělá, do sportu vrací. V Česku je například hlavním partnerem klubu HC Sparta Praha, je partnerem českého svazu házené (ČSH), loni byla jedním z hlavních partnerů tenisového turnaje ECM Prague Open. Za pozornost stojí i fakt, že je hlavním sponzorem španělského prvoligového fotbalového klubu RCD Mallorca. 69

The individual approach of the company is highly appreciated by all of the customers. The company offers fast and reliable customer service, as well as it provides a high-level protection. “Unlike our competitors, we try to treat each customer individually. We follow the motto: ‘Our customer is King’, which has been forgotten by many other companies a long time ago. We offer reliable and quick customer service and above all – a professional security solution, ensuring a maximum protection,” says Milada Djerlek-Müller, the marketing representative for the Czech market. The company is also well aware that it profits on sporting events an team sponsorships. Therefore, part of the earned money is returned back to sport. For example, in Czech Republic, the company is the main partner of HC Sparta Praha ice-hockey club, it cooperates with the Czech Handball Union (ČSH) and last year they were one of the main partners of the tennis tournament ECM Prague Open. Noteworthy is also the fact that bet-at-home.com is the main sponsor of the Spanish premier league soccer club – RCD Mallorca.


s e r v i c e s

Bílkova 869/12, 110 00 Praha 1, Staré Město next to Intercontinental hotel old town www.dinitz.cz, reservation: (+420) 222 313 308 SUNDAY - THURSDAY 11:30 till 23:00 SHABBAT & Yom Tov Festive meals by Reservation


KAVITACE BEZBOLESTNÁ LIPOSUKCE V RÁMCI JEDNOHO OŠETŘENÍ:

KAVITACE LYMFODRENÁŽ ZÁBAL ODBORNÉ PORADENSTVÍ CENY OŠETŘENÍ OD 1990,- KČ

Pubertu máme za sebou Dneska vydáváme firemní magazíny pro své klienty, ale rockerské srdce nezapřeme. 22 vítězných Zlatých středníků napovídá, že nám to jde. Vezměte nás do své kapely!

CENTIMETRY Z VAŠEHO BŘÍŠKA ČI ZADEČKU MIZÍ PŘÍMO PŘED VAŠIMA OČIMA!!!

VÍCE NA WWW.SLIMNGO.CZ

KDE NÁS NAJDETE:

TEL.: 773 688 022 Provozovny Slim&GO Míšeňská 9 Praha 1 Londýnská 59 Praha 2

Rooseveltova 10 Praha 6


Ostrůvky pohody na letišti v Praze Islands of Comfort at Prague Airport Salonkům Českých aerolinií na letišti

The lounges of Czech Airlines at Terminal 1

v Praze v prostoru Terminálu 1 a 2 se říká

and 2 of the Prague airport are called Crystal. It’s

Crystal Lounge. Vždyť také celkový dojem plný

no wonder – the overall impression, full of

lesku a barevných hladkých linií pomáhá

colorful, smooth lines is further supplemented by

dotvářet český křišťál. Pro cestující, kteří sem

Czech crystal. For visiting passengers, these

zavítají, jsou tato místa něco jako oáza.

lounges provide a calm oasis.

72


| r e p o r t á ž | r e por t a g e Text a foto Kateřina Militká

S

alonky najdete snadno, nasměrují vás praktické ukazatele. Jejich provoz kopíruje letový řád Českých aerolinií. „Salonek na Terminálu 2 využívají spíše cestující na krátkých linkách, kteří přicházejí většinou na kratší dobu. Na Terminálu 1 je salonek komornější a klidnější, navštěvují jej především cestující dálkových letů, kteří jsou na letišti dříve před odletem a mají čas si pobyt užít se vším všudy,“ popisuje Jana Kupková, vedoucí provozu salonků ze společnosti Czech Airlines Handling. Správné jídlo ve správný čas

V salonku, kde se všechno leskne a dýchá pohodou, si můžete odpočinout, přečíst noviny, sledovat sportovní utkání nebo se připravit na náročnou schůzku a k tomu všemu si dopřát příjemné občerstvení. Je zde k dispozici výběr teplých a studených nápojů, včetně alkoholických. Občerstvení je obměňováno podle denní doby a zákazníci tu mohou ochutnat i české speciality, jako jsou například chodské koláče. „V rámci speciální nabídky je možné doobjednat například salátové, ovocné, sýrové a jiné mísy,“ dokresluje nabídku Jana Kupková.

I

t’s not hard to find the lounges – just follow the signage. Their operations mirror the air schedules of Czech Airlines. “The lounge in Terminal 2 is used mainly by the passengers on short flights, who usually stay briefly. Whereas, at Terminal 1 there is a tranquil lounge useful for passengers on longer flights, who are at the airport early before take-off and have the time to fully enjoy it,” says Jana Kupková, head of lounge operations for Czech Airlines Handling.

Být na chvíli VIP

The Right Snack at the Right Time

Salonky navštěvují cestující Českých aerolinií i jiných leteckých společností, oblíbila si je také řada VIP zákazníků. Přízeň salonkům Českých aerolinií zachovávají někteří ministři, manželé Havlovi i prezident Václav Klaus s manželkou. Zdarma mohou výhody pobytu užívat cestující třídy Business a také držitelé některých typů karet věrnostního programu Českých aerolinií či aliance SkyTeam, popřípadě i vybraných neleteckých partnerů. Vstup do salonku si je možné zajistit i v rámci programu OK Plus za nasbírané míle. A nakonec je tu i možnost si pobyt v Crystal Lounge jednoduše dokoupit.

In the Czech Airlines lounge, where everything defines comfort, you may rest, read a newspaper, watch a sports match, or prepare for a meeting while enjoying a nice snack. A wide variety of hot and cool drinks is available, including alcohol. The offer changes according to the time of the day. Passengers may also enjoy typical Czech pastry, for example, Chodsko pies. “The special offers include salads, fruit, cheese plates and other light meals,” adds Jana Kupková. Be a VIP for a While

The lounges are available to passengers of Czech and other airlines. They are also very popular among VIP guests. Some ministers, Dagmar and Václav Havel, or president Václav Klaus with his wife can often be seenthere. Passengers from the Business class and holders of some types of Czech Airlines, SkyTeam aliance, or some non-airline partners loyalty program cards are invited to enjoy the lounges free of charge. Entrance to the lounges can also be reserved within the OK Plus program for collected miles or simply be bought.

TIp

Tip

Salonek na Terminálu 1 je k dispozici každý den od 05.30 hod. do 24.00 hod. Salonek na Terminálu 2 je k dispozici každý den od 05.00 hod. do 23.00 hod.

The Terminal 1 lounge is open every day from 05:30 am to 0:00 pm. The Terminal 2 lounge is open every day from 05:00 am to 11:00 pm.

73


| Střípky | News

První letadlo v komerčním kabátku The very first Airplane Used in an Advertising Campaign  Od srpna 2010 je možné zahlédnout na zemi či na obloze první letadlo Českých aerolinií s komerčním motivem v podobě reklamního vizuálu Citi ČSA kreditní karty MasterCard World. Na možnosti využití letadla se České aerolinie dohodly se společností Citibank, která ji využila pro zpestření své kampaně. Airbus 320 s imatrikulací OK-GEB v barvách Českých aerolinií doplněný o obrázek karty Citi ČSA MasterCard World a komunikační sdělení kampaně vzlétl poprvé 4. srpna 2010 na lince z Prahy do Amsterdamu.  Since August 2010 one of Czech Airlines aircrafts has been spotting the Citi ČSA MasterCard World look. Czech Airlines and Citibank have cooperated in incorporating the airplane commercial in Citibank’s advertising campaign. Airbus 320 in Czech Airlines colors with the Citi ČSA MasterCard World visual took off on its first flight from Prague to Amsterdam on 4th of August 2010.

Individuální cestování s chartery Českých aerolinií Individual Travel with the Czech Airlines Charters   Máte-li zájem o letenku na nepravidelnou linku Českých aerolinií, nemusíte se již obracet na zprostředkující cestovní kanceláře. K moři lze totiž cestovat charterovým spojem Českých aerolinií i individuálně. Letenky na vybrané lety, které prodává dceřiná společnost Českých aerolinií cestovní kancelář HOLIDAYS Czech Airlines, lze přímo rezervovat a zaplatit na internetových stránkách www.holidayscsa.com a www.czechairlines.com nebo osobně na pobočce cestovní kanceláře. Prodloužit si léto a individuálně cestovat k moři s charterovými lety Českých aerolinií lze nyní do Palmy de Mallorky na Baleárských ostrovech, Prevezy u řeckého ostrova Lefkada nebo na další oblíbené řecké ostrovy Kefalonia, Korfu, Kos, Rodos, Samos a Zakynthos.   Czech Airlines flights, on the special summer offer, no longer need to be arranged through an outside travel agency. The Czech Airlines charter flight tickets to popular seaside destinations are now sold directly by the Czech Airlines subsidiary – HOLIDAYS Czech Airlines. The tickets can be booked and paid online at www.holidaycsa.com, www.czechairlines.com, or in person at any of its branches. Prolong your summer vacation travelling to any of the following destinations: Palma de Mallorca at the Balearic Islands, Preveza at Greek island of Lefkada, or to other popular Greek islands such as Kefalonia, Korfu, Kos, Rhodos, Samos and Zakhynthos.

74


| Střípky | News

Ještě dostupnější Internet check-in Online Check-in Service Expanded   Z pohodlí domova nebo kanceláře je nyní možné odbavit se na osmi dalších letištích sítě Českých aerolinií. Ke stávajícím 44 destinacím, kde je tato služba k dispozici, jako např. Praha či Paříž, tak nově přibyla Budapešť (BUD), Brno (BRQ), Jekatěrinburk (SVX), Karlovy Vary (KLV), Kyjev (KBP), Miláno (MXP), Ostrava (OSR) a Tbilisi (TBS). Na www.czechairlines.com se lze snadno odbavit 24 hodin až 35 minut před odletem, a to i v případě, že cestujete se zavazadly. Ta stačí odevzdat na letišti na za tímto účelem označené přepážce DROP OFF. It is now possible to check-in conveniently from the comfort of your home or office at eight additional airports in the Czech Airlines network. The service, which has been available at 44 airports among others including Prague and Paris, has now been expanded to also include Budapest (BUD), Brno (BRQ), Ekaterinburg (SVX), Karlovy Vary (KLV), Kiev (KBP), Milan (MXP), Ostrava (OSR) and Tbilisi (TBS). Online check-in is available between 24 hours and 35 min before the take-off at the www.czechairlines.com website. If needed, hold luggage can be checked in at the LUGGAGE DROP OFF desk at the airport.

Sdružování (poolování) zavazadel Pooling of Luggage  Od letošního léta je pro všechny cestující Českých aerolinií k dispozici nová služba, tzv. poolování zapsaných zavazadel. K jejímu využití stačí, pokud dva nebo více cestujících letí pod jedním PNR do stejné destinace, stejnou linkou, ve stejný den a odbavují se společně. Nároky cestujících na zavazadla se sečtou, a teprve pokud celková váha v případě váhového systému („weight concept“) nebo celkový počet kusů v případě kusového systému („piece concept“) přesahuje součet nároků na zavazadla cestujících, budou vybrány příslušné poplatky z tohoto rozdílu za přespočetná zavazadla.  Starting this summer, Czech Airlines passengers can benefit from the new pooling of hold luggage service. The service can be used by two or more passengers who are checking in together who fly on the same PNR to the same destination on the same flight, who wish to pool together their luggage allowance. If these prerequisites are met and the passengers’ luggage allowances add up, no excess luggage fees are collected (unless the total weight in case of the “weight concept” or the total number of pieces in case of the “piece concept” exceeds the sum of the individual passengers’ luggage allowances).

75


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME Jedinečný program plný výhod a odměn A unique PROGRAMME full of benefits and bonuses

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

Členství v programu vám přináší: • Bonusové letenky do celého světa • Lety ve třídě Business s letenkou třídy Economy • Bezplatné nadváhy zavazadel • Pronájmy vozů • Pobyty v hotelech • Zájezdy • Spousty dalších výhod

Membership in the programme brings you: •B onus tickets to the whole world •T ravel in Business Class with Economy Class tickets •C omplimentary excess baggage •C ar rentals •H otel stays • Holidays packages •A nd many other benefits

Pro nejvěrnější členy Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování na linkách celé aliance SkyTeam.

For our valued loyal members OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant with the SkyTeam alliance.

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o výhodách programu OK Plus, včetně detailního přehledu partnerů, naleznete na www.okplus.cz

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus benefits, including a detailed overview of our partners, please visit www.ok-plus.com

Card Match – Zlatá karta OK Plus za jediný let!

Card Match – OK Plus Gold Card for Only One Flight!

Jste držiteli karty vyšší úrovně ve věrnostním programu letecké společnosti, která není členem aliance SkyTeam? Pak právě vám je určena akce Card Match, ve které vám nabízíme věrnostní kartu OK Plus stejné úrovně a postačí vám k tomu jen jediný let s Českými aeroliniemi!

Are you a holder of a high level card in a frequent flyer programme of airlines that are not SkyTeam alliance members? Then our new Card Match offer is meant for you! This program offers the OK Plus frequent flyer card at the same level – all you need to do is fly once with Czech Airlines!

Se Stříbrnou nebo Zlatou kartou OK Plus si můžete užívat ojedinělé výhody, díky kterým můžete cestovat ve třídě Business, i když jste si zakoupili letenku ve třídě Economy. Výhod vám však nabízí mnohem více.

You will enjoy unique advantages with the Silver or the Gold OK Plus card to travel, for example, by Business class with an Economy class ticket. And there’s more.

Více informací na www.okplus.cz nebo na 800 310 310 (zdarma pro volání z ČR), +420 239 007 500.

76 | review

For more information, check out www.ok-plus.com, or call 800 310 310 (toll-free from the Czech Republic) or +420 239 007 500.


OK PLUS CORPORATE

corporate

ok plus corporate Výhodný program pro firmy, které vědí, jak snížit náklady For companies that know how to lower their costs

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com

Výhody programu OK Plus Corporate:

Advantages of the OK Plus Corporate PROGRAMME:

•Ú spora firemních nákladů •O dměny zaměstnancům a obchodním partnerům • OK Plus Corporate a OK Plus – dvojí ohodnocení za jeden let •S práva účtu i rezervace letenek on-line •B ezplatné členství

• Lowering company costs • Bonuses for employees and business partners • OK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight • Account administration and flight reservations on-line • Free membership

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com

For more information please visit: www.okpluscorporate.com

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS from OK PLUS CORPORATE

Pořiďte si letenku za body ze svého účtu

Buy your Ticket from Points in your Account

Poradíme vám, jak chytře snížit náklady na služební cesty vašich zaměstnanců. Stačí, když budete při placení letenek využívat body ze svého firemního účtu OK Plus Corporate, které jste nasbírali za lety s Českými aeroliniemi. Bonusovou letenku si snadno sami vystavíte ve svém firemním profilu na internetu.

We’ll help you effectively cut the cost of employee business trips. It’s simple – just use points from your OK Plus Corporate account earned during flights with Czech Airlines. The bonus ticket can be easily booked at your company profile on the internet.

Bonusovou letenku můžete navíc darovat libovolné osobě, a tak motivovat své zaměstnance nebo ocenit významné obchodní partnery.

Moreover, you can give the bonus ticket to anybody to motivate employees or say thanks to business partners. Book your bonus ticket at www.okpluscorporate.com

Rezervujte si svou bonusovou letenku na www.okpluscorporate.com

review | 77


UŽI T EšNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION uži t ečné infor mace | useful information

V POHOD¦ VE VZDUCHU FIT FOR FLYING V pohodě ve vzduchu | Fit TO fly

N§kolik snadných cvikè osv§ží a pØisp§je k pocitu Několik snadných cviků vásvás osvěží a přispěje k pocitu pohody.pohody. A fewsimple simpleexercises exercises youfitfeel and refreshed. A few cancan helphelp you feel andfit refreshed.

NOHY nohy Ob§ma rukama

RAMENA ramena Ruce položte dlan§mi

LEGS legs Put both hands

SHOULDERS shoulders Place your hands on

Oběma rukama obeobejm§te koleno a pØijměte koleno a přitáhn§te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. Vydržte 15 sekund. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno Rukama stále koleno držte a nohu pomalu držte a nohu pomalu spusâte dolè. Vym§Çte spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte desetkrát. desetkrát. Put both hands around one knee and around one knee and raise it to your chest. raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Hold for 15 seconds. Keeping your hands Keeping your hands around your knee, around your knee, slowly lower your slowly lower your leg. leg. Switch legs and Switch legs and repeat repeat ten times. ten times.

ZÁDA A PAŽE záda a paže Chodidla položte

KOTNÍKY kotníky Pomalu a pravi-

BACK AND back ARMSand arms Place both feet flat on

Ruce položte dlaněmi dolè na stehna. Radolů na stehna. meny kružte dopØedu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dolè. Pohyb musí dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N§kolikrát musí být plynulý. opakujte a dýchejte Několikrát opakujte pØi tom pomalu a praa dýchejte při tom videln§. pomalu a pravidelně.

Chodidla položte na zem a zatáhn§te na zem a zatáhněte bØicho. Pomalu se břicho. Pomalu se pØedkloÇte a rukama předkloňte a rukama sje¡te po nohou sjeďte po nohou a natáhn§te je až a natáhněte je až k prstèm na noze. k prstům na noze. V této poloze vydržte V této poloze vydržte 15 sekund. 15 sekund.

Place your hands on your thighs. Bring your thighs. Bring your shoulders foryour shoulders forward, then up, then ward, then up, then backward and down backward and down in a circular motion. in a circular motion. Repeat several times, Repeat several times, gently. Breathe gently. Breathe slowly and evenly. slowly and evenly.

Place both feet flat on the ground and hold the floor and hold in in your stomach. Bend your stomach. Bend slowly forward and slowly forward and move your hands over move your hands down your legs toward your your legs toward your toes. Rest in this positoes. Rest in this position for 15 seconds. tion for 15 seconds.

Pomalu a pravidelně deln§ kružte nohou kružte nohou v kotv kotníku. Nejprve níku. Nejprve na na jednu stranu jednu stranu a pak a pak na druhou. Na na druhou. Na kažkaždou stranu kružte dou stranu kružte 15 sekund. 15 sekund.

KOLENA kolena Ohn§te koleno,

Ohněte koleno, zdvihn§te nohu a zazdvihněte nohu a zatn§te stehenní svaly. tněte stehenní svaly. Nohy vystØídejte. Nohy vystřídejte. S každou nohou S každou nohou opakujte 20krát až opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

CHODIDLA chodidla Ob§ paty opØete

ANKLES ankles Rotate your feet

KNEES knees Bend one knee and

FEET feet With both heels on

Rotate your feet slowly and evenly slowly and evenly in a circle around in a circle around your ankles, first in your ankles, first in one direction and one direction and then the other, for then the other, for 15 seconds in each 15 seconds in each direction. direction.

afraid of flying?

Strach z létání lze překonat!

The fear of flying can be overcome!

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable POHYB JÍDLO A PITÍ you enjoy Nese¡te dlouho ve B§hem letu se nepØestejné poloze. Pojídejte. Pijte hodn§ FLYING WITHOUTvody FEAR vzbu¡te krevní ob§h a omezte pití • Seven hours of training by Czech Airlines profestím, že vstanete, alkoholu, ›aje a kávy. sional pilots and cabin crew projdete se po kabin§ Po pØistání tak bu• Individual approach using latest training a protáhnete si ruce dete ›erstv§jší. technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

Termíny kurzů létání beze strachu: 18. 9. a 20. 11. Cena kurzu: 6950  Kč, včetně DPH

78 | review

reviewPC14.indd 5

With both heels on the floor, raise your the floor, raise your toes as high as you toes as high as you can. Then put your can. Then put your toes and the balls of toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor and raise your heels. and raise your heels.

bojíte se létání?

• Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií • Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky • Diagnostika formou autorizovaného dotazníku • Technické aspekty létání • Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 • Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu • Relaxační techniky • Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

106 | review

Bend one knee and raise your leg, tenraise your leg, tenssing the muscles of ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to legs. Repeat 20 to 30 times with each 30 times with each leg. leg.

Obě paty opřete o zem a prsty špi›ky o zem a špičky chodidel zdvihn§te chodidel zdvihněte co nejvýše. Pak co nejvýše. Pak o zem opØete špi›ky o zem opřete špičky a zdvihn§te co neja zdvihněte co nejvýše paty. výše paty.

• Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND • Technical aspects of flying DRINKING Don’t sit too long in • A visit to the movable cabin of an A320 flight

Avoid eating heavily the same position. simulator during the flight. Stimulate circulation • Free refreshment during the whole course Drink plenty of water by getting out of • Relaxation techniques and not too much your seat, walking • The course is completed by a flight in the cabin of alcohol, tea or coffee. around the cabin and B737 and ATR flight simulators This will help you feel stretching your arms Schedule of Flying without Fear training courses: September 18 and fresher on arrival. and legs. November 20.

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

Course fee: CZK 6950, incl. VAT, Applications and details at

e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

+420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

21.4.2008 17:49:44


uži t ečné infor mace | useful infor mat ion

You don’t have to wait a moment longer for your rewards... ... just buy additional miles to your OK Plus account at www.ok-plus.com

review | 79


na pa lubě | on board

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli  i následujícími informacemi. BEZPEČNOST

kabinová zavazadla

Tisk na palubě

Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka tisku se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

elektronika Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

pro vaše pohodlí Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

Palubní audio a video Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme ve třídě Business k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch, které vám zpříjemní let možností sledování mezinárodních filmů, poslechem hudby různých žánrů, hraním her nebo prohlížením fotografií.

jídla, nápoje Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu.

alkohol Palubní průvodčí nesmí podávat a prodat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu donesli nebo je tam koupili, s výjimkou alkoholu, který si zakoupili na palubě v rámci doplňkového prodeje občerstvení a nápojů.

palubní prodej Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách (CZK), v eurech (EUR) i v dalších měnách (USD, GBP, CHF, DKK, SEK a NOK) nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ Mastercard. Výběr zboží naleznete na stranách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment s uvedením cen v českých korunách a přibližnou cenou v eurech naleznete ve Sky Shop katalogu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

nemocní a hAndiCApovaní cestující Nemocným a handicapovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

kouření Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

80 | review


na pa lubě | on board

Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

cabin luggage You are kindly requested to place any heavy

pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

ON BOARD audio aND video On selected types of aircraft central screens broadcast an animated map with actual data concerning the location of the plane and course of the flight. On long-haul and mediumhaul flights we lend our Business Class passengers iPod Touch personal media players so that you can enjoy a variety of international films, music of different genres and games.

In-flight daily press At the entrance to the aircraft, our staff will offer business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The offer varies depending on class, flight duration and destination.

Meals and beverages Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight.

alcoholic drinks The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns (CZK), euro (EUR)and other currencies (USD, GBP, CHF, DKK, SEK and NOK) or by American Express, VISA, Diners Club, JCB and Eurocard/Mastercard. A selection of products can be found on pages 92–98 of this magazine. The full range of offered products, with prices in Czech crowns and approximate prices in euro, may be found in the Sky Shop catalogue. Product types and quantities may vary from flight to flight. Please accept our apologies if we cannot provide the product of your choice.

ILL and disabled Passengers Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

Smoking All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

review | 81


M A PY | M A PS

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM BELARUS POLAND UKRAINE GERMANY LUXEMBOURG FRANCE MULHOUSE/BASEL ROMANIA

FIRENZE PISA ITALY

ANCONA

DUBROVNIK

SPAIN REGGIO DI CALABRIA PALERMO CATANIA

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

82 | review


CANADA

RUSSIA

SEATTLE

BOSTON PITTSBURGH

CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

CLEVELAND

NEW YORK BALTIMORE

WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN ORLANDO TAMPA FORT LAUDERDALE

ROSTOV ON DON

MEXICO

MEXICO CITY

CUBA

SEOUL

TURKEY

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. HANOI HO-CHI-MINH

CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA.

review | 83


t er minÁ l | terminal

Terminál letiště Praha a parkoviště Prague Airport Terminal and Parking BERLIN DRESDEN ÚSTÍ NAD LABEM SLANÝ R7 07

06

TERMINÁL 1

05

T1 TERMINÁL 2

T2

11

10 09

13

03

16

12

04 15

14

01

02

08 20

19

18

17 22

PŘÍJEZD

23

24

21 25

VÝJEZD

28

27 26

provozní areál SEVER 01 02 03 04 05 06 07 08

CARGO SKYPORT VETERINÁRNÍ STANICE CARGO MENZIES gastro hroch PRST A PRST B PRST C prst d

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNÍ VĚŽ 11 TAXI, BUS 12 KRÁTKODOBÝ PARKING 13 KRÁTKODOBÝ PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBÝ PARKING C

16 17 18 19 20 21 22

VIP POLICIE ČR TEPLÁRNA AIRPORT BUSINESS CENTRE PARKING A APC Czech Airlines air czech Catering

23 DLOUHODOBÝ PARKING D – NÍZKONÁKLADOVÝ 24 HOTEL TRANZIT 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGÁR F 27 HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE 28 čerpací stanice

Parking C

Parking C

50 Kč během prvních 2 hodin, potom 40 Kč za další započatou hodinu. Za první den maximálně 500 Kč, za každý další den 400 Kč. Za 5–14 dnů 2000 Kč.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5–14 days.

Přepážky půjčoven automobilů provozují své služby v hale v přízemí.

Car rental counters are situated on the ground floor.

Parkování BUS

BUS Parking

TERMINÁL 1 – KRÁTKODOBÉ PARKOVIŠTĚ – do 20 minut stání zdarma. Dále pak 100 Kč za každou další započatou půlhodinu. TERMINÁL 2 – do 20 minut stání zdarma, za každou další započatou půlhodinu pak 50 Kč.

TERMINAL 1 – SHORT-TERM PARKING – Up to 20 minutes parking free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 – Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

Platební automaty

Payment machines

Platební automaty jsou umístěny v odbavovací hale terminálu, ve vstupní hale Parkingu C nebo u výjezdu z parkovišť. Opusťte laskavě parkoviště do 20 minut po zaplacení.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

Bližší informace: nepřetržitá dispečerská služba u přepážky Parkingu C nebo na telefonních

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

číslech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

84 | review


DESIGN © FREY WILLE

www.frey-wille.com vienna, austria

Praha: Havířská 3 – Na Příkopě 15 | Tel. +420 272 142 228 Bratislava: Panská 14 | Tel. +421 2 544 198 48


Pl á n l e t išt ě | AIRP ORT PL AN

terminal 2 Státy Schengenské dohody | Schengen states

terminal 1 Ostatní státy | Nonschengen states

Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, Německo | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Švédsko| Sweden, Španělsko | Spain

© Letiště Praha 2008

C terminál 2 TERMINAL 2

T2

PODLAŽÍ LEVEL

PODLAŽÍ LEVEL

2

C

C

C9

C10

0

C21

C20

C11

3

PODLAŽÍ LEVEL

C22 C18

PODLAŽÍ LEVEL

C16 C8

C7

C15

C17 C6

C5

C14 C4

d1

C13

C3 C12

C2 d2

PODLAŽÍ LEVEL S

A

1

S

d1

d3

A

D

B

T

d2

C

d4

K

D A

d3

E B

D

d5

C

d4

D d6

E TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

d5

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

VÝJEZD EXIT ROAD

d6 TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

86 | review

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

J

2


Pl á n l e t išt ě | AIRP ORT PL AN

TOALETY | TOILETS

SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

VÝTAH | ELEVATOR

směnárenské automaty | EXCHANGE machines

VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE Reclaim

T

transfer

BANKOMAT | ATM

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS

S

skyshop

WI-FI

PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL

A

airport ticket office

Business salonky | Business Halls

Bezpečnostní kontrola | security CONTROL

Kanceláře leteckých společností | AIRLINE offices

ODLETY | DEPARTURES

TAXI

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

PŘÍLETY | ARRIVALS

BUS

ZASTÁVKA MHD | BUS STATION

PODLAŽÍ LEVEL

0 B16

terminál 1 TERMINAL 1

B B

T1

B9 B15 B8 B7

B14 TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

B17

lounge

ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE STORAGE

NÁSTUPNÍ MOSTY | GATES

A3

VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE

INFORMACE | INFORMATION

B13

B4

PODLAŽÍ LEVEL

B6

2

B12 B18

A7 B5

B11 B3

B19 VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA

A

A8

A6 B2

B10

A5

B1 A2

T

A4 A1

A3

TRANZITNÍ ČÁST TRANZIT AREA

S

A

I

H

G

F

E

PODLAŽÍ LEVEL

C

D

1

B VIP TERMINAL A

PARKING 15 MIN. BEZ POPLATKU PARKING 15 MIN. FREE

VEŘEJNÁ ČÁST | PUBLIC AREA

PARKING C PARKING 15 MIN. BEZ POPLATKU PARKING 15 MIN. FREE PARKING A

HOTEL MARRIOTT / EUROPORT

PŘÍJEZD ARRIVAL ROAD

AUTOPŮJČOVNY RENT A CAR PARKING D

review | 87


sk y t e am

skyteam co je sky team?

what is sky team?

SkyTeam je mezinárodní aliance jedenácti leteckých společností, která byla vytvořena proto, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 skvělých důvodů, 10 great reasons proč zvolit skyteam to CHOOSE skyteam • více mil

• MORE MILES

Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

• více salOnků

• MORE LOUNGES

Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Access to more than 390 member lounges worldwide.**

• gar antované rezervace

• GUARANTEED RESERVATIONS

Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

• více letů

• MORE FLIGHTS

Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 desti- nací po celém světě.

Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

• více tarifů

More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

• MORE FARES

• EASY CONNECTION

• snadná spojení

Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• ENHANCED CHECK-IN

• v ylepšené odbavovací postupy

Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

• SINGLE CHECK-IN

• pouze jedno odbavení

Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

• QUALIT Y STANDARDS

• standardy kvalit y

• RESERVATION NET WORK

Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

• rezervační síť Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kance- láří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all

* Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem

(48 hours on Continental).

(48 hodin u Continental).

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

88 | review


10 YEARS OF SEAMLESS TRAVEL WITH SKYTEAM, AS ALL YOUR MEETINGS ARE IMPORTANT. SOME MORE THAN OTHERS. SkyTeam is proud to be celebrating its 10th year of bringing you seamless services. Thanks to a steady stream of new members joining our alliance, our global network now covers over 800 destinations making your connections as quick and smooth as possible. The opening of our dedicated lounge at London Heathrow, equipped with a spa and all the modern amenities, further ensures that you arrive in good shape to enjoy what really matters. To find out more, please visit skyteam.com


l e ta dlov ý pa r k | flee t 10 m

20 m

30 m

2

Airbus A321–200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

8

Airbus A320–200

162 34,09 m 37,57 m

8

Airbus A319

135 34,10 m 33,84 m

50 m

16 992 kg 75 500/ 73 500 kg 850 km/h 4100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360/5370 km

SAAB 340

90 | review

33

3400 kg 13 155 kg

21,44 m

467 km/h

19,73 m

1730 km


l e ta dlov ý pa r k | flee t 10 m

20 m

30 m

40 m

8

boeing 737–400

144/162 28,89 m 36,40 m

50 m

16 121/ 17 862 kg 64 999/ 68 038 kg 790 km/h 3632 km

boeing 737–500

atr 72–200

atr 42–500 atr 42–320

10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

4 64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

7 (500) 1 (320) 46 24,57 m

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

22,67 m

Počet letadel | Number of aircraft Počet cestujících | Seating capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of aircraft (m)

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with maximum seating capacity (km)

review | 91


SKY SHOP

Dámské parfémy Women’S fragrances Výběr z nabídky Sky Shopu Českých Aerolinií A selection from Czech Airlines Sky Shop

Dior J’adore EDP 50ml Cena/EU price

1640 Kč

approx.

62,40

Chloé Chloé Intense EDP 50ml Cena/EU price

1620 Kč

approx.

61,60

Jean Paul Gaultier Classique X Collection EDP 50ml Cena/EU price

1290 Kč

92 | review

approx.

49,10


SHOP skSKY yshop

Pánské parfémy Men’S fragrances

Jean Paul Gaultier Le Male EDT 75 ml Cena/EU price

1040 Kč

approx.

39,60

Dior Dior Homme Sport EDT 50 ml Cena/EU price

1150 Kč

approx.

43,70

Giorgio Armani Acqua di Gio set EDT 50 ml + deodorant stick 75g Cena/EU price

1360 Kč

approx.

51,70

review | 93


SKY SHOP

Kosmetika Cosmetics

Lancôme Makeup palette “Absolu Voyage” Cena/EU price

1450 Kč

approx.

55,20

Guerlain Terracotta Light Cena/EU price

940 Kč

Yves Saint Laurent French Manucure Set Cena/EU price

930 Kč

94 | review

approx.

35,40

approx.

35,80


SHOP skSKY yshop

Hodinky Watches

Breo Roam Watch Pink or Black Cena/EU price

320 Kč

approx.

12,20

Festina Men’s Watch Cena/EU price

3130 Kč

approx.

119.10

Aviator Women crystals watch Cena/EU price

2600 Kč

approx.

98.90

review | 95


SKY SHOP

Šperky Jewellery

Thomas Sabo Necklace Cena/EU price

2420 Kč

Elle Trilogy Necklace Cena/EU price

1810 Kč

approx.

68,90

Misaki Marine long necklace Cena/EU price

2860 Kč

96 | review

approx.

108,80

approx.

92,00


SHOP skSKY yshop

DoplŇKY a Elektronika Accessories and electronics

Morgan & Oates Leopard scarf Cena/EU price

1290 Kč

approx.

49,00

Fitness First Unisex Sunglasses Cena/EU price

395 Kč

approx.

15,00

Tintamar Very Intelligent Pocket Cena/EU price

760 Kč

approx.

28,90

review | 97


Skybar-inflight_Mise en page 1 26/05/10 18:09 Page1

sk yshop SKY BA R

M&M’s Peanuts - 48 g CZK ��,€ approx. �.��

Vodka Finlandia - 5 cl Becherovka - 5 cl CZK ��,€ approx. �.��

CZK ��,€ approx. �.��

Kit Kat Finger - 45 g CZK ��,€ approx. �.��

Ballantine’s - 5 cl CZK ��,€ approx. �.��

Salted Cashew nuts - 50 g CZK ��,€ approx. �.��

Cocktail idea to realize at home Připravte si koktejl doma Finlandia Caipiroska Recipe:

Picture © iStock-photo - nickfree

Glass: Method: Garnish:

Pringles original - 40 g CZK ��,€ approx. �.��

- 1 ½ oz Finlandia Vodka - 4 lime wedges - 3 tsp. sugar Crushed Ice Rocks Muddle & Stir Caipiroska Spoon

How to mix Finlandia Caipiroska? Muddle the fresh Lime Wedges and sugar into an on-the-rocks glass. Add Finlandia Vodka and half the crushed ice. Stir lightly and top up with more crushed ice.

Přísady:

- 5 cl Vodka Finlandia - 4 dílky limetky - 3 lžičky cukru - drcený led Sklenička: Whiskovka Postup: Zamíchat Ozdoba: lžička Jak připravíte koktejl Finlandia Caipiroska? Ve skleničce typu “whiskovka” smíchejte cukr s dílky čerstvé limetky. Přidejte Vodku Finlandia a polovinu drceného ledu. Jemně zamíchejte a doplňte ledem až po okraj skleničky.


Review_05_2010_web  

webove PDF Review 5/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you