Page 7

Praktijkgids Werken met de DSM-5 is een leidraad voor het patiëntonderzoek en bespreekt de symptomen van alle psychische stoornissen. De gids volgt hierbij nauwgezet de DSM5, met de geactualiseerde criteria en classificatie, en beschrijft de herzieningen ten opzichte van de DSM-IV/IV-TR. De kern van de Praktijkgids bestaat uit screeningsvragen en vragen naar de symptomen van de meest voorkomende psychische stoornissen. Daarbij wordt steeds verwezen naar de relevante pagina’s uit het Handboek DSM-5. Het boek geeft nuttige tips voor de gesprekstechniek en beschrijft de eerste stappen in de differentiële diagnostiek. Abraham M. Nussbaum ISBN 9789089532756

DSM-5®: DIFFERENTIËLE DIAGNOSTIEK Ut ervaring blijkt dat clinici geneigd zijn om vast te houden aan de eerste classificatie waar ze aan denken. DSM-5: Differentiële diagnostiek helpt bij het vermijden van een tunnelvisie en ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5classificaties voor iedere patiënt. Het boek bevat zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen, toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt en 66 differentiële diagnostiektabellen om te gebruiken zodra een voorlopige classificatie is vastgesteld. Hiermee kunt u per DSM-5-classificatie controleren of er niets over het hoofd is gezien. Tot slot is achterin de complete DSM-5-classificatietabel opgenomen om zo gemakkelijk de codering op te kunnen zoeken.

DSM-5®: CASUSBOEK

DSM-5® BOEKEN

WERKEN MET DE DSM-5®

Classificeren volgens de DSM-5 lijkt soms eenvoudiger dan het in de praktijk is. Het DSM-5: Casusboek bevat meer dan honderd prettig leesbare casussen, die zijn bewerkt voor de Nederlandse zorg. Dit boek volgt dezelfde indeling als de DSM-5: het begint met de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en eindigt met de parafiele stoornissen. De casussen variëren in diagnostische complexiteit en vormen een mooie afspiegeling van de klinische praktijk. Alle casussen zijn op dezelfde manier opgebouwd, met inleiding, gevalsbeschrijving, classificatie en discussie. Ook de veranderde inzichten ten opzichte van de DSM-IV worden uitgelicht. John W. Barnhill ISBN 9789089534354 paperback € 59,95

paperback € 34,95

Michael B. First ISBN 9789089533784 paperback € 59,95

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

7

Profile for Boom uitgevers Amsterdam

Boom Psychologie & Psychiatrie - voorjaar 2017  

Een selectie uit het Boom Psychologie & Psychiatrie assortiment, voorjaar 2017

Boom Psychologie & Psychiatrie - voorjaar 2017  

Een selectie uit het Boom Psychologie & Psychiatrie assortiment, voorjaar 2017