Page 34

DE N HE LV AA RD IG DE E

SPREEK BETER

SCHRIJF BETER

Spreek Beter bevat 25 oefenseries voor alle individuele uitspraakproblemen. De 25 series zijn onderverdeeld in de categorieën: melodische aspecten (klemtoon, zinsaccent, intonatie en spreektaal), klinkers, medeklinkers en medeklinkercombinaties. Alle series oefeningen zijn opgebouwd uit vier stappen. Cursisten beginnen met het leren horen van klank, klemtoon, zinsaccent, ritme of intonatie. Vervolgens oefenen cursisten met het leren herkennen. De derde stap is het luisteren, naspreken en vergelijken met het voorbeeld. Om vervolgens het geoefende te gebruiken door middel van het beantwoorden van vragen.

Schrijf Beter richt zich op de problemen die NT2-cursisten kunnen hebben met het verstaan en spellen in het Nederlands. Een gebrekkige luistervaardigheid kan samenhangen met een slechte spelling in het Nederlands. Sommige Nederlandse klanken kunnen bovendien moeilijk te onderscheiden zijn als ze in de moedertaal niet voorkomen. Het oefenen van de luistervaardigheid en verbeteren van de spelling komen daarom in deze app gezamenlijk aan bod.

A1, A2, B1

A1, A2 en B1

Vanaf 12 jaar

Beginnende én gevorderde NT2-cursisten

Spreek Beter app isbn 9789089533388 | eerste drie apps zijn GRATIS | € 1,99 per extra oefenserie (in-app aankoop)

www.schrijfbeterapp.nl

34

Aan de hand van zestien reeksen worden aspecten als woorden met een –t of stomme e, woorden met ie/i en spreektaal zoals ‘issiesiek’ behandeld.

Schrijf Beter app isbn 9789089536853 | eerste drie apps zijn GRATIS | € 4,99

www.spreekbeterapp.nl

Boom NT2 Catalogus 2018  

Het aanbod van Boom NT2 is breed en gevarieerd en is gevat in een aantal leerlijnen, waarmee we iedereen een passend en doelgericht traject...

Boom NT2 Catalogus 2018  

Het aanbod van Boom NT2 is breed en gevarieerd en is gevat in een aantal leerlijnen, waarmee we iedereen een passend en doelgericht traject...