Page 32

CA M AT I GR AM

NT2 TAALSPEL Met het NT2 taalspel werkwoorden & woordvolgorde oefent u op een leuke en actieve manier een aantal belangrijke basisprincipes van de Nederlandse grammatica: het vervoegen van werkwoorden en het toepassen van een juiste woordvolgorde. Een goede manier om informatie te onthouden is door die informatie uit te leggen aan anderen. De spelvorm van NT2 taalspel creëert een situatie waarin uitleg een belangrijke rol speelt. Tijdens het spelen beoordelen en controleren de spelers elkaar continu. Hiervoor maken zij gebruik van eerder verworven kennis van grammaticaregels. Door deze kennis te delen en ter discussie te stellen, slijpen de regels verder in.

Het spel bestaat uit 100 werkwoordkaartjes, die een mix zijn van regelmatige, onregelmatige en scheidbare werkwoorden. Daarnaast bevat het spel zes dobbelstenen, die allen een apart onderdeel behandelen, zoals subject, werkwoordstijden en conjuncties. Met de code in het instructieboekje krijgt u toegang tot NT2 SCHOOL, waar u een heldere uitleg van de grammaticale regels die aan bod komen in NT2 taalspel kunt downloaden. De instructie bevat vier verschillende spelvormen. Daarnaast kunt u variëren met het aantal dobbelstenen dat u inzet tijdens het spel. Zo is NT2 taalspel inzetbaar voor alle niveaus en doelgroepen.

Vanaf A2 Laag-, midden- en hoogopgeleide cursisten Grammatica

lopen begi NT2 taalspel isbn 9789024407057 | € 15,00

32

nnen

Boom NT2 Catalogus 2018  

Het aanbod van Boom NT2 is breed en gevarieerd en is gevat in een aantal leerlijnen, waarmee we iedereen een passend en doelgericht traject...

Boom NT2 Catalogus 2018  

Het aanbod van Boom NT2 is breed en gevarieerd en is gevat in een aantal leerlijnen, waarmee we iedereen een passend en doelgericht traject...