Page 13

12

Handboek Marketing 4.0

Een standaardwerk over zo’n belangrijk en vernieuwend vakgebied is een groepsproces. Er hebben naast de coauteurs dan ook heel wat mensen mee­ gewerkt aan deze nieuwe mijlpaal. Ze staan achterin dit boek vermeld. Deze vakcollega’s wil ik graag hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Zeker zo belangrijk zijn ook onze vele relaties, ondernemingen, onderwijsinstel­ lingen, brancheverenigingen en andere organisaties, met wie wij onze inzichten hebben gedeeld. De trajecten die wij als PPMC met hen hebben mogen uitvoe­ ren, hebben veel kennis, inzicht en ervaring opgeleverd. Deze zijn in de cases terug te vinden. Hartelijk dank! Mijn kinderen hebben dit keer weinig geleden omdat zij de deur uit zijn, en mijn vrouw weet niet beter, maar zonder haar zou ik nooit zo lang en zo gecon­ centreerd hebben kunnen werken. Allen hartelijk dank!

Paul Postma

Handboek Marketing 4.0 - [inkijkexemplaar] - Paul Postma  

De geheel vernieuwde versie van het standaardwerk Handboek Direct Marketing 3.0 van Paul Postma! Digital, data-driven, direct. Bent u docen...

Handboek Marketing 4.0 - [inkijkexemplaar] - Paul Postma  

De geheel vernieuwde versie van het standaardwerk Handboek Direct Marketing 3.0 van Paul Postma! Digital, data-driven, direct. Bent u docen...