Page 1

voorjaar 2008


De Speerpunten Voorjaar 2008 De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding. Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties en promotionele acties.

pagina 4

pagina 5

pagina 6-7

pagina 8-9


Inhoud

Voorjaar 2008 M. Kruk Parijs denkt P. van IJzendoorn Londen denkt G. Groot De gelukkigste illusies

B. Speet Historische atlas van Amsterdam L. Goosen Van Afra tot de Zevenslapers

4 5 11

6, 7 10

L.B. Alberti Over de bouwkunst 8, 9 A.-S. de Bruijn Wouter Mikmak (1891-1976), architect 12 F. Dal Co To construct, to compose 13 A. Caruso Gardens of Experience 13 K. Ottenheym, P. Rosenberg, N. Smit Hendrick de Keyser – Architectura Moderna 14 T. Avermaete, K. Havik, H. Teerds (red.) Architectural Positions 15 F. Claessens, H. Engel (red.) OverHolland 6 16 F. Claessens, H. Engel (red.) 5 x 5 – projecten voor de Hollandse stad 16

Filosofie

Geschiedenis

Architectuur


Geschiedenis

Marijn Kruk

Filosofie

Parijs denkt Het publieke debat in Frankrijk

Wie voeren vandaag de dag publiekelijk het woord in Parijs? Waar schrijven de Franse media over, behalve dan over Sarkozy? Welke geluiden zijn te horen aan de universiteiten, de instituten, in de cafĂŠs? Ooit was Parijs het centrum van het politieke, culturele en filosofische debat. Wat is daar nog van over? Marijn Kruk neemt de lezer mee op zijn tocht door het intellectuele Parijs anno 2008. We maken kennis met schrijvers, academici en politici die zich buigen over de vraagstukken waar de republiek Frankrijk mee worstelt. Kruk, winnaar van de prestigieuze Prix de Paris, geeft in zijn boek antwoord op de centrale vraag: wat betekent de vrijheid van de burger in een staat waar de wet nog wet is?

4

Parijs denkt bevat een schat aan informatie, is verdiepend en onderhoudend. Het is een boek voor studenten, journalisten, academici en uiteraard alle francofielen in Nederland.

Over de auteur Marijn Kruk (1971) woont, studeert en werkt in Parijs. Hij schrijft als correspondent onder meer voor Trouw en de Groene Amsterdammer.

Promotie Het boek zal worden gepresenteerd samen met London denkt van Patrick van IJzendoorn. Daarnaast zal Kruk een aantal presentaties geven in Parijs.omslag Studio Jan de Boer isbn 978 90 8506 451 0 nur 730 ca. 180 pp, 14 x 23 cm paperback â‚Ź 19,90 a-titel mei


Filosofie

Patrick van IJzendoorn

Londen denkt Het publieke debat in Engeland

Na een decennium van mediadominantie heeft Tony Blair het politieke toneel verlaten. Wie leidt in Londen nu het publieke debat over de toekomst van het land en – vooral ook – over het behoud van wat is geweest? Welke thema’s spelen een rol in de politiek, aan de universiteiten en in de media? Wat betekent filosofie in een cultuur van pragmatisme en ironie?

omslag Studio Jan de Boer isbn 978 90 8506 516 6 nur 730 ca. 180 pp, 14 x 23 cm paperback € 19,90 a-titel

Londen denkt onthult de dynamiek tussen cultuur en politiek in het hedendaagse Londen. Patrick van IJzendoorn schrijft met een scherp oog voor detail over het House of Lords, de rol van de media, de nieuwe liefde van de Engelsman voor het Franse platteland en de eindeloze hoeveelheid Londense waarschuwingsborden. Hij interviewde vooraanstaande denkers als Alain de Botton, Theodore Dalrymple en John Gray. Het resultaat is een opzienbarend boek over een eigenwijs land met een eeuwig tobbende upper middle class. Informatief, goed gedocumenteerd, vermakelijk en met gevoel voor historische verbanden is Londen denkt een staalkaart van het geestelijk en maatschappelijk leven in de Britse hoofdstad.

Over de auteur Patrick van IJzendoorn (1971) woont in Londen en werkt onder meer als correspondent voor de Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine.

Promotie mei

Het boek zal worden gepresenteerd samen met Parijs denkt van Marijn Kruk.
Geschiedenis

Historische atlassen In de succesvolle serie Historische atlassen verschenen eerder al twaalf atlassen. Iedere atlas wordt met zorg samengesteld door vooraanstaande deskundigen in samenwerking met lokale archiefdiensten. Uit de pers Trouw over de Historische atlas van Haarlem: “Een boek zoals je het iedere oude stad gunt.” AD over de Historische atlas van Utrecht: “De atlas mag dan veel oogstrelend plaatmateriaal bevatten, het verhaal is ook niet mis.” Rotterdams Dagblad over de Historische atlas van Rotterdam: “Prachtige atlas van Rotterdam. Imposant beeld van de stadsgeschiedenis” Promotie • Aandacht en advertenties in de lokale pers • Posters en flyers beschikbaar
Ben Speet

Geschiedenis

Historische atlas van Amsterdam Van veendorp tot hoofdstad

In de reeks Historische atlassen is nu eindelijk de hoofdstad van Nederland aan de beurt: Amsterdam. Aan de hand van historische kaarten en plattegronden wordt de kleurrijke geschiedenis van de stad in beeld gebracht. Amsterdam is een relatief jonge stad in vergelijking met andere Hollandse steden. De latere hoofdstad begon als een kleine nederzetting aan de monding van de Amstel, die in de zeventiende eeuw wist uit te groeien tot de derde stad van Europa. Door de komst van talloze immigranten nam de bevolking telkens toe, waardoor de stad aan het IJ zich steeds verder uitbreidde. Dit proces heeft zich voortgezet tot de dag van vandaag. De Historische atlas van Amsterdam is een geschiedenis van de stad, aan de hand van topografische kaarten en afbeeldingen, van de vroegste tijd tot heden.

Over de auteur Ben Speet is mediëvist en publicist. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij SUN eerder de Historische atlas van Haarlem.

omslag Jan Boerman isbn 978 90 8506 558 6 nur 519 80 pp, 24,5 x 33 cm gebonden met stofomslag rijk geïllustreerd € 29,50 a-titel mei
Eindelijk in het Nederlands: de klassieke brontekst van de classicistische bouwkunst door een van de grote genieĂŤn van de renaissance, Leon Battista Alberti.

Promotie: • Advertenties in vakbladen • Posters en flyers beschikbaar
Leon Battista Alberti

Architectuur

Over de bouwkunst Vertaald door Gerard Bartelink en ingeleid en van illustraties voorzien door Koen Ottenheym. Annotaties: Gerard Bartelink en Liesbeth Scholten

Alberti’s Over de bouwkunst is een van de belangrijkste boeken over de architectuur. Naast dat van Vitruvius is het werk van Alberti de standaard voor generaties bouwers. Zijn boek verschijnt voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Leon Battista Alberti, in 1404 in Genua geboren, was een van de hoofdfiguren uit de Italiaanse renaissance. Hij was schrijver, filosoof, schilder en architect, én theoreticus van de architectuur, de schilderkunst en de beeldhouwkunst. Zijn De re aedificatoria (Over de bouwkunst) uit 1452 kan worden gezien als de renaissancistische tegenhanger van de Tien boeken over architectuur van de Romeinse architect Vitruvius. Alberti benadrukt dat architectuur geen handwerk is, maar een intellectuele discipline en een maatschappelijke kunst, waarvoor twee vaardigheden onontbeerlijk zijn: schilderkunst en wiskunde. De architectuur moet de maatschappelijke en politieke orde van de gemeenschap weerspiegelen. Zo ontwikkelt Alberti voorstellen voor nieuwe moderne gebouwtypen, waaronder gevangenissen, ziekenhuizen en andere gebouwen van publiek nut. De re aedificatoria werd tot in de negentiende eeuw beschouwd als het fundamentele boek van de westerse architectuur. Het was de basis voor een lange reeks architectuurtraktaten van later eeuwen, zoals die van Serlio, Palladio en Scamozzi.

omslag Bart de Haas isbn 978 90 8506 573 9 nur 648 ca. 500 pp, 16 x 24 cm gebonden geïllustreerd € 49,50 a-titel september
Geschiedenis Geschiedenis

Louis Goosen

Van Afra tot de Zevenslapers Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legendevorming, de verering en hun aanwezigheidheid in de kunsten In Van Afra tot de Zevenslapers wordt een honderdtal heiligen beschreven: hun leven, de legendevorming, hun verering en hun aanwezigheid in de kunsten. Dit boek is, behalve een kleurrijke verzameling heiligenlevens, tegelijk een alternatieve geschiedschrijving van de kerk. De geschiedenis van het christendom, de religieuze volkscultuur en de beeldende kunst zijn niet te begrijpen zonder kennis van de talrijke heiligen. Er zijn maagden, martelaren, kerkvaders, asceten, kerkvorsten, missionarissen, ordestichters, pestheiligen en noodhelpers. Al deze heiligen – vergeten of juist wereldberoemd – komen in dit boek aan bod. Daarnaast worden ook ‘moderne’ heiligen behandeld die hun sporen in kunst en cultuur hebben nagelaten. Dankzij de uiteenlopende geografische en historische achtergronden van de heiligen is Van Afra tot de Zevenslapers een onconventionele, maar uiterst leesbare kerkgeschiedenis geworden. omslag Piet Gerards isbn 978 90 8506 537 1 nur 530 ca. 400 pp, 17 x 24 cm paperback geïllustreerd € 29,50 a-titel juni

10

Over de auteur Dr. Louis Goosen schreef voor deze reeks eerder Van Abraham tot Zacharia over het Oude Testament en Van Andreas tot Zacheüs over het Nieuwe Testament.


Ger Groot

Filosofie

De gelukkigste illusies Over kwaad en verlossing

Mensen zijn redelijke en uitgewogen wezens – als hun gemoed ernaar staat. Op de heftigste ogenblikken van hun leven nemen heel andere beweegredenen de overhand. In De gelukkigste illusies peilt Ger Groot een aantal van die duistere momenten en motieven. Naast redelijkheid wordt het menselijk gemoed bepaald door seksuele verlangens, de zucht naar geweld of ondergangsvisioenen. Maar niet minder groot is de hunkering om aan deze duistere driften te ontsnappen. Het gemoed zoekt een hernieuwde harmonie van schoonheid in de kunst, de literatuur en de filosofie. Toch kunnen zij tegenover de ontembaarheid van het kwaad slechts illusoire momenten van verlossing bieden. Welk van beide verlangens de overhand krijgt, blijft uiteindelijk ongewis in De gelukkigste illusies. Met zijn scherpzinnige anayses dringt Ger Groot door in de dramatiek van het menselijk bestaan, waaraan hij op aangrijpende wijze gestalte geeft.

Over de auteur Ger Groot is filosoof. Hij publiceert onder andere in NRC Handelsblad en de Groene Amsterdammer. Zijn laatste bij Uitgeverij SUN verschenen boek is Het krediet van het credo (2006).

omslag Leo de Bruin isbn 978 90 8506 561 6 nur 730 ca. 350 pp, 14 x 22 cm paperback â‚Ź 27,50 a-titel maart

11


Designers of the Future De reeks Designers of the Future is een initiatief van de Wouter Mikmak Foundation. De stichting, opgericht ter ere van de architect Wouter Jorinus Mikmak, heeft als doel bij te dragen aan het architectuurdebat en de ontwikkeling van kennis van de architectuur in Nederland. Zij organiseert jaarlijks een lezing onder de titel Designers of the Future. Een architect, stedenbouwkundige of theoreticus wordt uitgenodigd om zijn visie te geven op de uitdagingen van de toekomst. De lezingen worden afzonderlijk gepubliceerd door de stichting, in samenwerking met Uitgeverij SUN.

Architectuur

omslag Casper Claasse isbn 978 90 8506 529 6 nur 648 82 pp, 21 x 21 cm paperback met flappen rijk geĂŻllustreerd â‚Ź 19,50 w-titel verschenen

12

Anne-Sophie de Bruijn

Wouter Mikmak (1891-1976), Architect In oktober 2007 verscheen als eerste publicatie in de reeks de geheel aan het leven en werk van Wouter Mikmak gewijde monografie van Anne-Sophie de Bruijn: Wouter Mikmak (1891-1976), architect.


Architectuur Francesco Dal Co

To construct, to compose

omslag Casper Claasse isbn 978 90 8506 560 9 nur 648 48 pp, 21 x 21 cm paperback met flappen rijk geïllustreerd Engelstalig € 14,90 a-titel

In 2006 heeft de Italiaanse architectuurcriticus Francesco Dal Co, hoogleraar aan het Istituto Universitario di Architettura di Venezia, de eerste lezing gehouden. In To construct, to compose gaat Dal Co in op het oude vraagstuk van de architectonische compositie. Aan de hand van het werk van de Italiaanse architect Carlo Scarpa laat hij zien hoe de architectuurcompositie verbonden is met het probleem van de constructie.

Adam Caruso

Gardens of Experience Gardens of Experience is de titel van de tweede lezing, in 2007 gehouden door de Canadees-Britse architect Adam Caruso. Hij gaat in op het probleem hoe architectonische kwaliteit moet worden omschreven wanneer waarden verdwijnen. Toen in de kunst de zekerheden wegvielen, werd de nadruk gelegd op nieuwe thema’s als gevoel en beleving. Caruso vraagt zich af of op basis hiervan ook een hedendaagse architectuur kan worden geherdefinieerd, waarin artistieke autoriteit en culturele relevantie centraal staan.

april

Architectuur

omslag Casper Claasse isbn 978 90 8506 575 3 nur 648 48 pp, 21 x 21 cm paperback met flappen rijk geïllustreerd Engelstalig € 14,90 a-titel april

13


Architectuur

Koen Ottenheym, Paul Rosenberg en Niek Smit

Hendrick de Keyser – Architectura Moderna ‘Moderne’ bouwkunst in Amsterdam 1600 - 1625

Hendrick de Keyser was een van de belangrijkste Europese kunstenaars uit de zeventiende eeuw. In dit boek wordt zijn werk in een internationale context geplaatst. In 1631 verscheen in Amsterdam Architectura Moderna, een retrospectief gewijd aan de tien jaar daarvoor overleden stadsbeeldhouwer en architect Hendrick de Keyser. In een reeks van veertig gravures worden het meesterschap en de onuitputtelijke creativiteit van de bouwmeester getoond. Deze oudst bekende kunstenaarsmonografie in de Nederlandse taal is een uniek document voor onze kennis van de architectuur van deze periode. Deze nieuwe uitgave bevat een complete herdruk van het oorspronkelijke prentwerk. De inleidende hoofdstukken geven een overzicht van leven en werk van Hendrick de Keyser, waarvoor alle beschikbare archief- en onderzoeksgegevens opnieuw tegen het licht zijn gehouden. omslag Leo de Bruin isbn 978 90 8506 562 3 nur 648 ca. 220 pp, 24,5 x 33 cm gebonden geïllustreerd ca. € 59,90 a-titel mei

14

Hendrick de Keyser – Architectura Moderna wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging Hendrick de Keyser, bij gelegenheid van haar negentigjarig bestaan.

Over de auteurs Koen Ottenheym is hoogleraar Geschiedenis van de bouwkunst aan de Universiteit Utrecht; Paul Rosenberg en Nick Smit zijn beiden als architectuurhistoricus werkzaam bij de Vereniging Hendrick de Keyser.


Tom Avermaete, Klaske Havik en Hans Teerds (redactie)

Architectuur

Architectural Positions On Architecture, Modernity and the Public Sphere

De publieke ruimte verandert. Waar mensen elkaar vroeger bij voorkeur op het stadsplein troffen, lijkt nu de hotellobby de aangewezen plaats. Architecten van wereldfaam, zoals Rem Koolhaas, Aldo Rossi en Daniel Liebeskind, spreken zich uit over de consequenties hiervan voor de architectuur. De verandering van de publieke sfeer is een van de cruciale thema’s in het huidige architectuurdebat. Waar vinden we vandaag de dag de gedeelde ruimte, waarin de mensen elkaar ontmoeten en een publieke mening vormen? Architecten staan voor de taak vorm te geven aan openbare gebouwen en de publieke ruimte, van bibliotheken tot pleinen en luchthavens. In de anthologie Architectural Positions komen 36 architecten aan het woord, die de afgelopen vijftig jaar stelling hebben genomen in het debat over de publieke sfeer. Onder hen bevinden zich Aldo Rossi, Rem Koolhaas, Matthias Ungers, Daniel Libeskind, Peter Zumthor en Peter Eisenman. Samen vormen hun teksten een overzicht van de discussies en strijdpunten in de architectuur van de afgelopen halve eeuw.

Over de redacteuren De redacteuren van dit boek zijn allen als docent verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

omslag Karel Martens i.s.m. Aagje Martens isbn 978 90 8506 566 1 nur 648 Engelstalig ca. 400 pp, 17 x 24 cm gebonden ca. â‚Ź 49,50 w-titel juni

15


Architectuur

omslag Roger Willems isbn 978 90 8506 559 3 nur 648 ca. 96 pp, 23 x 22 cm paperback rijk geïllustreerd, deels in kleur € 15,w-titel

François Claessens en Henk Engel (redactie)

OverHolland 6

februari

In OverHolland 6 is er behalve voor zeventiendeeeuwse Hollandse architectuur in schilder- en tekenkunst aandacht voor de formatie en transformatie van kloostergebieden in de historische binnenstad van Amsterdam. Daarnaast worden in deze aflevering architectuurontwerpen voor de spoorzone van Delft gepresenteerd die genomineerd zijn voor de ZHVPprijs 2007.

Architectuur

François Claessens en Henk Engel (redactie)

omslag Roger Willems isbn 978 90 8506 565 4 nur 648 96 pp, 23 x 22 cm geïllustreerd paperback € 19,90 w-titel mei

16

5 x 5 – projecten voor de Hollandse stad Hoe zouden historische steden eruitzien als de treinen niet door of langs de bebouwing, maar eronder zouden rijden? Vijf architecten laten zien wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor vijf Nederlandse steden. In het Delftse project 5x5 onderzoeken de gerenommeerde architecten Michiel Riedijk, Bob van Reeth, Jo Coenen, Dick van Gameren en Henk Engel, allen verbonden aan de TU Delft, de mogelijkheden van een ondergronds spoorwegnet in Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem en Leiden.


9 78

De genoemde prijzen gelden voor 2008. Aan de informatie in deze catalogus zijn de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Alle prijzen, productgegevens, verschijningsdata en andere informatie in deze catalogus zijn echter onder voorbehoud van wijzigingen. Vormgeving: Bureau van den Tooren, www.bvdt.nl


SUN Prinsengracht 747/751, 1017 JX Amsterdam T +31 (0)20 622 61 07 F +31 (0)20 625 33 27 E info@uitgeverijboom.nl www.uitgeverijboom.nl

Bestelling en distributie Vlaanderen CB Vlaanderen T +32 (3) 65 880 60 F +32 (3) 65 880 80 E cbvlaanderen@centraal.boekhuis.nl

Bestelling en distributie Boom Distributiecentrum (BDC) Postbus 400, 7940 AK Meppel T +31 (0)522 23 75 55 F +31 (0)522 25 38 64 E bdc@bdc.boom.nl

Vertegenwoordiging Rosanne Veger Prinsengracht 747/751, 1017 JX Amsterdam T +31 (0)20 521 81 41 F +31 (0)20 625 33 27 M+31 (0)6 294 666 93 E r.veger@uitgeverijboom.nl

Centraal Boekhuis Postbus 125, 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 47 59 11 Scholtens b.v. Postbus 101, 6130 AC Sittard T +31 (0) 46 459 48 48 E info@scholtens.nl

Pers en promotie Margreet Flink Prinsengracht 747/751, 1017 JX Amsterdam T +31 (0)20 521 81 45 F +31 (0)20 625 33 27 E m.flink@uitgeverijboom.nl

Wenst u promotiemateriaal bij een van onze titels, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger.

SUN Voorjaar 2008  

Uitgeverij SUN Aanbieding Voorjaar 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you