Page 1


AimĂŠe re es st t e n de r


Als een e chte Erns t en Bobb fan ben ik ie reuzeblij m e t d it boek voor echt e vriende n zoals jij Fijn dat j . e er graa g in wilt s Zo zal je c hrijven. altijd in m ijn herinn blijven. P ering lak er nog , helemaa l opzij, voor late r, een leu k e f o t o bij. Zo zal ik je nooit v ergeten. En altijd weten:

Die leuke vr ie dat was jij!nd,


naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering


naam E r n s t verjaardag 2 a p r i l adres Straatwe g 3 email er ns t@ er nst bobbi e.nl broers, zussen Geen

mijn school De Croissanten Snij School in Lausanne dit vind ik het leukst op school

Aard r ijksku nd e

mijn sport H a r d l o p en mijn grootste hobby Bo bb ie pla ge n

en de re st

op tv kijk ik het liefst Erns t, Bobb ie

de mooiste film vind ik De gesle pen Onix mijn lievelingseten C h o c o l a d evl a

me t s c h ui m p j e s

dit lust ik niet Kik ker bill en


ik word blij van

Een zaal

vol blije kind eren ik ben goed in Verhalen verzinnen wat ik niet leuk vind H o o fd pijn mijn beste vrienden Bo bbi e, d e hoofdcommi ssar i s

en AimĂŠe

mijn grootste wens

Dat Bobbie

heel lang op vakantie gaat mijn leukste herinnering

Kaas ma k en met Bobbie!!!!!

(g ra p je )


naam Bo bbi e verjaardag 26 d ecember adres Straatwe g 1 email bo bbie@ ernst bobbi e.nl broers, zussen Geen

mijn school D e s o ep ki p p en s chool (haha) dit vind ik het leukst op school

P i a n o le s

mijn sport Ru bber s o ep ki p wer pen mijn grootste hobby Ern st pla ge n op tv kijk ik het liefst Erns t, Bobb ie en de rest de mooiste film vind ik Het gehei m van de Mont a Rossa mijn lievelingseten St o o f p eer t j es met

g e b a kk en a a r d a p p el t j es dit lust ik niet Ka as fo nd ue


M uziek m a ken en optr eden met Erns t

ik word blij van

ik ben goed in Liedjes schrijven wat ik niet leuk vind Zeurderige men sen mijn beste vrienden E r ns t, d e bo swacht er

e n A im ĂŠ e mijn grootste wens

De ko n in gin

e e n kus geven mijn leukste herinnering

D e s p e e l fil m s va n E rn st en B o b b i e o pn e m e n ! ! ! ! !


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Plak hier je pasfoto

naam verjaardag adres

email papa, mama broers, zussen

school leukste vak stomste vak mijn sport mijn grootste hobby op tv kijk ik het liefst de mooiste film vind ik mijn lievelingseten ik lust geen


ik word blij van

ik ben goed in waar ik een hekel aan heb mijn beste vrienden

mijn grootste wens

mijn leukste herinnering aan jou is


Ernst Bobbie en de rest vriendenboek  
Ernst Bobbie en de rest vriendenboek  

Vriendenboek met jou in de hoofdrol samen met Ernst & Bobbie en de rest.

Advertisement