Page 1

เรียนรู้ภาษาลาว : ภาษาลาววันละคา


คาศัพท์ที่จะเสนอมีดังนี้ สรรพนามภาษาลาว – ไทย  คาทักทายภาษาลาว – ไทย  หมวดอาหาร ภาษาลาว – ไทย  ช้อปปิ้ง ภาษาลาว – ไทย  คาทั่วไป ภาษาลาว - ไทย 


สรรพนามภาษาลาว - ไทย ข้อย : ฉัน พวกเฮา : เรา เจ้า : คุณ มัน : มัน พวกเจ้า : พวกท่าน หยัง : อะไร ท้าว : นาย สาว : นางสาว แม่ : นาง เฮ็ด : ทา ซอย, ซอยเหลือ : ช่วย ฮู้ : รู้ เยี่ยมยาม : เยี่ยมเยือน โอ้โลม : พูดคุย, สนทนา บ่ย่าน : ไม่กลัว ไข : เปิด อัด : ปิด แถ : โกน ขวัด: แคะ

ปด : ถอด ถอก : เท (น้า) แว่ : แวะ วันพะหัด : วันพฤหัสบดี ยามเช้า : ตอนเช้า ยามสวย : ตอนสาย ยามแลง : ตอนเย็น มื่อนี่ : วันนี้ เซ่านี่ : เช้านี้ มื่อแลง : เย็นนี้ วันพุก, มื่ออืน : พรุ่งนี้ วันฮือ : มะรืนนี้ มื่อวานนี่ : เมื่อวานนี้ จั๊กโมงแล้ว : กี่โมงแล้ว แต่โดน : นานมาแล้ว บ่โดน : ไม่นาน หว่างแล้ว : ไม่นานมานี้ เทือ : ครั้ง ม่อๆนี้ : เร็วๆนี้


คาทักทายภาษาลาว - ไทย ซาบายดี : สวัสดี ขอบใจ : ขอบคุณ ขอบใจหลายๆ : ขอบคุณมาก บ่เปนหยัง : ไม่เป็นไร ขอโทด : ขอโทษ ขอให้เข้มแข็ง : ขอให้มีสุขภาพดี ขอให้มั่นยืน : ขอให้อายุยืน ข้อยฮักเจ้า : ฉันรักเธอ บ่ดี : ไม่ดี งาม : สวย

เจ้าชู้ : รูปงามมีเสน่ห์ (คาชม) น่าฮัก : น่ารัก แม่นแล้ว : ใช่ บ่., บ่แม่น : ไม่ใช่ ลาก่อน : ลาก่อน (จากไปไกล) โซกดี : ลาก่อน (ยังอยู่ใกล้) ยินดีที่ฮู้จัก : ยินดีที่ได้รู้จัก เจ้าซื่อหยัง : คุณชื่ออะไร ข่อยซื่อ : ฉันชื่อ เจ้ามาแต่ไส : คุณมาจากไหน สบายดีบ่ : คุณเป็นอย่างไรบ้าง


หมวดอาหาร ภาษาลาว - ไทย ข้าวเซ่า : อาหารเช้า ข้าวสวาย : อาหารกลางวัน ข้าวแลง : อาหารเย็น แต่งกิ่น, ทากับข้าว : ทาอาหาร ร้านกิ่นดื่ม : ร้านอาหาร กิ่นเข่า : กินข้าว ซิ้นงัว : เนื่อวัว ซิ้นหมู : เนื้อหมู หมูปิ้น : หมูหัน ผักซู : กะหล่าปลี หมากเผ็ด : พริก หมากไม้ : ผลไม้ หมากเขียบ : น้อยหน่า หมากฮุ่ง : มะละกอ

หมากนัด : สัปรด หมากจอง : ชมพู่ หมากม่วง : มะม่วง หมากโม : แตงโม หมากเกี้ยง (ใหญ่) : ส้มโอ ข้าวเจ้า : ข้าวสวย ข้าวเปียก : ข้าวต้ม ข้าวคั่ว : ข้าวผัด เฝอ : ก๋วยเตี๋ยว หม้า : ไส้อั่ว คั่วหมี่ : หมี่ผัด ซิ้นจุ่ม : แจ่วฮ้อน น้าบอลิสุด : น้าเปล่า น้าหวาน : น้าอัดลม


ช้อปปิ้ง ภาษาลาว - ไทย เท่าได๋ : เท่าไหร่ ถึก : ถูก แพง : แพง จักรคิดไล่ : เครื่องคิดเลข มักหลาย : ชอบมาก แพงหลาย : แพงมาก ลดได้บ่ : ลดหน่อยได้ไหม หลุดราคา : ลดราคา ซอกซื้อ : หาซื้อ คา : ทองคา ทอง : ทองเหลือง คากิโล : ทอง 99 เปอร์เซ็นต์ หลายโพด : มากไป น้อยโพด : น้อยไป อันนี่แม่นหยัง : นี่อะไร หยัง, แม่นหยัง : อะไร

อันนั้นแม่นหยัง : นั่นอะไร ลดใหญ่ : รถยนต์ ลดจัก : รถมอเตอร์ไซค์ ลดถีบ : รถจักรยาน สามล่อ : รถสามล้อ ลดเม : รถประจาทาง แอ๊ดซัง : เบนซิน กาซวน : โซล่า ปิล็อต : นักบิน, กัปตัน โอแตส, สาวอากาศ : แอร์โฮสเตส เดิ่นบิน : สนามบิน เดิ่นกีฬา : สนามกีฬา ปี้ : ตั๋ว ปี้ยน : ตั๋วเครื่องบิน บ่อนขายปี้ : ที่ขายตั๋ว ข้าวของ : กระเป๋า, สัมภาระเดินทาง


คาทั่วไป ภาษาลาว - ไทย ฮ้าย : ดุ ม่วนซื่น : สนุกสนาน ฮับต้อน : ต้อนรับ ยาม : เยี่ยมเยือน เฮ็ดเวียก : ทางาน ลัก : ขโมย พัวพัน : ติดต่อ ฮักแฮง รักมาก ซุกยู้ : สนับสนุน, ส่งเสริม นายภาษา : ล่าม ผู้ต่างหน้า : ตัวแทน, ผู้แทน ห้องการ : สานักงาน ไปนอก : ไปห้องน้า น้าของ : แม่น้าโขง

อ่างดาวเทียม : จานดาวเทียม ป่องเยี่ยม : หน้าต่าง แว่นแยง : กระจกส่องหน้า ตะเว็น : พระอาทิตย์ ทิ่ม : ทิ้ง, ทาให้ตก (สิ่งของ.ขยะ) ขี้เหยื่อ : ขยะ โฮงแฮม : โรงแรม พะยาด : โรคภับไข้เจ็บ นายแพด : บุรุษพยาบาล นางแพด : นางพยาบาล โฮงหมอ : โรงพยาบาล ท่านหมอ : นายแพทย์.แพทย์หญิง ห้องการป้องกันความสงบ : สถานีตารวจ ทะนาคาน : ธนาคาร จั๋งได๋ : อย่างไร


แหล่งที่มา HTTP://WWW.OCEANSMILE.COM/LAO/PASALAO.HTM

ลาว  

คำศัพท์ประเทศลาว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you