Jaarverslag 2010 def

Page 1

JAARVERSLAG 2010 BONT VOOR DIEREN


Stichting

Bont

beschermen bontindustrie

voor

Dieren

van

heeft

dieren

als

doel

het

tegen

de

en voert daarom campagne tegen bont.

Bont voor Dieren vraagt consumenten om geen bont meer dragen. De stichting ijvert ervoor om modeontwerpers en winkelketens ertoe te bewegen geen bont meer op te nemen in hun collectie of assortiment. Via een politieke lobby tracht Bont voor Dieren een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij in Nederland te bewerkstelligen. Daarnaast zet de stichting zich in voor een verbod op de muskusrattenbestrijding. Tevens heeft de stichting ten doel het milieu en de natuur te beschermen. Ook internationaal is Bont voor Dieren actief. De stichting voert campagne om een einde te maken aan de zeehondenjacht, jacht met wildklemmen en bontfokkerijen.

„When you stop buying the animals stop dying.â€&#x;

is ons uitgangspunt. Als er wereldwijd geen bont

meer wordt verhandeld, dan komt er een einde aan leed van dieren in de bontindustrie.


Jaarverslag 2010


Inhoudsopgave Voorwoord

3

1 Beleid en campagnes Inleiding 1.1 Bont & Mode 1.2 Nertsen 1.3 Zeehonden 1.4 Overige dieren 1.5 Samenwerking (nationaal en internationaal) 1.6 Milieu

5 5 8 8 9 10 12

2 Communicatie en voorlichting Inleiding 2.1 Logo en huisstijl 2.2. Websites 2.3 Social media 2.4 Nieuwsflits 2.5 Stands 2.6 Presentatiewand 2.7 Educatie 2.8 Persaandacht

14 14 14 14 14 15 15 15 15

3 Financieel beleid en fondsenwerving Inleiding 3.1 Financieel resultaat 3.2 Fondsenwerving 3.3 Kerngetallen 3.4 Norm voor kosten en beheer organisatie 3.5 Merchandise

17 17 17 18 18 18

4 Personeel en organisatie Inleiding 4.1 Bestuur 4.2 Personeel 4.3 Vrijwilligers en stagiaires 4.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen 4.5 Statuten 4.6 Automatisering 4.7 Archief 4.8 Huisvesting 4.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid 4.10 Vooruitblik

20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

5. Verantwoording Inleiding 5.1 Drie principes 5.2 Verkorte jaarrekening 5.3 Accountantsverklaring

-2-

24 24 28 31


Voorwoord Dit jaaroverzicht vermeldt de hoogtepunten van Bont voor Dieren in 2010, wat opnieuw een geslaagd jaar is geweest. Het is ook een roerig jaar geweest, met name doordat onze directeur Claudia Linssen ons na vijf enthousiaste jaren van inzet heeft verlaten. Uiteraard is er een nieuwe directeur voor in de plaats gekomen, namelijk Nicole van Gemert. Zij gaat vol nieuwe energie verder met Bont voor Dieren. Een aantal zeer belangrijke onderwerpen zijn dit jaar op de kaart gezet. Met de steun van donateurs heeft Bont voor Dieren door kunnen lobbyen voor het nertsenfokverbod en meer aandacht kunnen geven aan de vergeten zeehondenjacht in Namibië. Uiteraard werden er ook meerdere publieksacties gevoerd, waar bekende Nederlanders bij aanwezig waren. Ook zijn er dit jaar weer nieuwe enthousiaste kantoorvrijwilligers bijgekomen die ons hebben geholpen om er een succesvol jaar van te maken. Nertsenfokverbod Dit jaar heeft Bont voor Dieren intensief campagne gevoerd voor de nertsen, met een brandbrief in het dagblad Metro en daaraan gekoppeld een e-mailactie. Hierdoor konden mensen zelf actie ondernemen en hun stem laten horen voor een nertsenfokverbod in Nederland. Deze e-mailactie is een groot succes geweest en meer dan 3000 mensen hebben hieraan meegedaan. Zeehondenjacht Namibië Dit jaar is er veel aandacht besteed aan de vergeten zeehondenjacht in Namibië. Een filmploeg is weer vertrokken naar Namibië en Bont voor Dieren heeft actie gevoerd in Zandvoort om aandacht te vragen voor deze afschuwelijke slacht. Mode Begin 2010 hebben meerdere Bekende Nederlanders waaronder Georgina Verbaan, Sanne Vogel en DJ Wannabe a Star meegeholpen aan een actie tegen het dragen van bont. De aanleiding van deze actie was een bontmodeshow. Ook deze actie is uitgebreid in de pers gekomen. Een gebeurtenis die we liever niet meer meemaken is de gruwelvondst van dode wasbeerhonden langs de snelweg, waar Bont voor Dieren uitgebreid aandacht aan heeft gegeven. Het overzicht dat voor u ligt is natuurlijk niet volledig. Behalve met de momenten in de pers en de informatie in publicaties en op de website staat het team van Bont voor Dieren het gehele jaar klaar voor vragen en opmerkingen van mensen in het land, winkeliers, beleidsmakers en scholieren. Ik ben er trots op dat Bont voor Dieren met een klein team steeds weer de aandacht weet te vestigen op de miljoenen dieren die lijden in de bontindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat het einddoel: een bontvrije en diervriendelijke wereld, in 2010 weer een stapje dichterbij gekomen is.

Drs. Maurits Kuipers Voorzitter

-3-


-4-


1. BELEID EN CAMPAGNES Bont voor Dieren heeft een bewogen jaar achter de rug waarin Nederlandse maar ook buitenlandse thema‟s de revue zijn gepasseerd. Van protesten bij de Canadese ambassade in Den Haag, een bontmodeshow in Amsterdam en het totaalverbod op bont in Israël. Ook is er uitgebreid aandacht besteed aan voorlichting over de toename van echt bont in jassen met bontkragen, de vondst van duizenden huiden van wasbeerhonden, de lobby voor afschaffing van de nertsenfokkerijen en de financiële steun aan de Tsjechische organisatie Svoboda Zvířat. De campagnes legden zich toe op zowel het aan banden leggen van de bontindustrie door wet- en regelgeving als op het beïnvloeden van consumentengedrag. Ook is er veel energie gestoken in uitbreiding van de lijst van bontvrije winkels en designers.

1.1 BONT EN MODE DESIGN AGAINST FUR In januari 2010 is de achtste editie van de Design Against Fur campagne van start gegaan. De internationale ontwerpwedstrijd wordt jaarlijks door de Fur Free Alliance georganiseerd. Studenten uit alle windstreken konden meedingen naar de prijs voor beste campagneposter en animatie. De wedstrijd werd in vier regio´s georganiseerd: China, Rusland, Groot-Brittannië/Ierland en Europa/internationaal met als doel het bewustzijn te bevorderen van het dierenleed dat achter bont schuilgaat. Het thema van 2010 was de bontindustrie. De affiches en films die door de jury als winnaar zijn gekozen, worden gebruikt in de campagnes van Fur Free Alliance. De Europese winnaars print van 2010 waren: Camille Clemmensen, Signe Andersen en Mai Mi Dahmlos Eriksen. De winnares voor de beste animatie ging naar de Chinese studente Liu Lei. Alle winnaars van 2010 alsmede voorgaande jaren zijn op de website van de Fur Free Alliance te bekijken.

FASHION AGAINST FUR In het kader van de campagne Fashion Agains Fur, zijn een aantal BN-ers eind januari de straat op gegaan om te protesteren tegen het dragen van bont. Op een groot scherm werden beelden van de bontindustrie in Nederland getoond. De aanleiding voor dit protest was een geheime bontmodeshow die dezelfde dag werd gehouden. Aan het protest tegen deze modeshow namen enkele vooraanstaande modeontwerpers deel. Ook BN-ers zoals actrice Georgina Verbaan, DJ Wannabe A Star en actrice Sanne Vogel waren aanwezig om hun stem tégen bont en vóór de dieren te laten horen. -5-


Enkele kamerleden gaven hun reactie op deze modeshow: Krista van Velzen, SP-Kamerlid en PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens: ‘Die bontmodeshow is een wanhoopsoffensief van de bontindustrie. De Tweede Kamer heeft niet voor niets vóór een verbod op de nertsenfokkerij in Nederland gestemd. Helaas mag de bontindustrie zich nog manifesteren over de ruggen van duizenden dode dieren. Ik hoop dat we dit snel tot de geschiedenisboeken kunnen verwijzen.’ Op de website van Bont voor Dieren is naast informatie, tevens de video Fashion Victims te zien. Deze film konden bezoekers van de bontmodeshow op het scherm bekijken.

BONTKRAGEN Sinds een aantal jaar probeert de bontindustrie bont weer in het straatbeeld te krijgen door zich te richten op accessoires zoals bontkragen, tasjes met bont, sleutelhangers, manchetten enzovoorts. De bontindustrie heeft in haar marketingbeleid de focus op jongeren gelegd. Met name bontkragen worden door jongeren gedragen. De invloed van de hiphop cultuur speelt hierin ook een rol. Hiphoppers dragen bont om het stoere imago te versterken. Begin dit jaar heeft Bont voor Dieren in samenwerking met 9 BN-ers waaronder Patrick & Rossana Kluivert en Georgina Verbaan enkele radiospotjes opgenomen tegen het kopen en dragen van jassen met bontkragen. De radiocommercials werden vanaf 19 maart 2010 op Radio 1, 3FM en FunX. uitgezonden. In de commercials zijn actrice Georgina Verbaan en Onderweg naar Morgen ster Gürkan Kücüksentürk actrice Sanne Vogel, DJ Wannabeastar, actrice Marian Mudder en Spangas-acteurs Mounira Hadj Mansour en Marius Gottlieb te horen. Hieronder is de tekst te lezen van twee radiocommercials.

'Ben jij een Fashion victim? Of maak jij Fashion victims? Door het dragen van een bontkraag veroorzaak je ernstig dierenleed… Pelsjagers vangen dieren met gruwelijke klemmen. Wasberen, vossen, maar ook honden en katten sterven een pijnlijke en langzame dood. Denk na! Maak geen Fashion victims!' (Patrick Kluivert)

-6-


COOL VERSUS CRUEL Jaarlijks organiseert Bont voor Dieren de internetverkiezing Cool versus Cruel. Ook dit jaar kon iedereen weer stemmen op de meest prominente bontdrager én de meest coole bontgenoot. BN-ers zouden zich moeten realiseren dat ze een voorbeeldfunctie bekleden. Door het dragen van bont, geeft men een signaal af naar de fans én samenleving. Iedereen kon via de website van Bont voor Dieren stemmen op de genomineerden van beide categorieën. Tot dom bontje 2009 werd koningin Beaxtrix uitgeroepen tot het Domste Bontje van afgelopen jaar. Daarom ontving „koningin Beatrix‟ (gespeeld door actrice Karen van Holst Pellekaan) voor paleis Noordeinde van Bont voor Dieren een oorkonde. Ook actrice Georgina Verbaan kreeg een prijs: zij werd verkozen tot onze meest Coole Bontgenoot vanwege haar onvermoeibare inzet voor een diervriendelijker en bontvrije wereld. In 2010 zijn genomineerd voor de titel Cruel: rapper Lange Frans, presentatrice Yolanthe Sneijder-Cabau, model Kim Feenstra, styliste Danie Bles en de modeontwerpers Viktor&Rolf. Danie Bles kleedt haar cliënten graag in bont en de modeontwerpers Viktor&Rolf hadden tijdens de fashion week in Parijs afgelopen jaar behoorlijk wat bont in hun collectie verwerkt. Helaas weer genoeg kandidaten dus. De genomineerden voor meest coole bondgenoot waren: DJ Wanna Be A Star, programmamaakster en presentatrice Andrea van Pol, actrice Mounira Hadj Mansour, schrijfster Karen van Holst Pellekaan, ontwerper Bas Kosters en onze vrijwilligers. In 2011 worden de winnaars bekend gemaakt.

CAMPAGNE BONTMELDING Een van de campagnes die al enkele jaren loopt, is de Campagne Bontmelding. Deze campagne is in 2008 van start gegaan om het publiek inzicht te geven welke retailers een bontvrij beleid hanteren. Dit is een van onze interactieve campagnes aangezien de input grotendeels vanuit de consument komt. De consument heeft de mogelijkheid om aan Bont voor Dieren te melden in welke winkel bont wordt verkocht. Bont voor Dieren neemt vervolgens contact op met de desbetreffende retailer en verzoekt hem het bont uit de collectie te halen. De lijst die hieruit voortkomt, is online te bekijken via de website en wordt constant vernieuwd. De consument ziet zo ook terug dat de bontmelding tot wel of niet gewijzigd beleid van de retailer heeft geleid. Als onderdeel van de doorlopende campagne Bontmelding heeft Bont voor Dieren bonttesten op creditcard formaat laten maken. Deze worden gedistribueerd via de infopakketten, op aanvraag en winkeliers waarover een bontmelding is binnengekomen. Zij ontvangen tevens een exemplaar.

FUR IS CRUEL De Amsterdamse Fashion Week werd deze zomer weer georganiseerd op het Westergasterrein in Amsterdam. Veertien van de deelnemende -7-


modeontwerpers hebben een statement gemaakt tegen het gebruik van bont in hun modecollecties. Tijdens enkele modeshows waaronder die van Indra Welman, Quoc Thang, Franciscus van der Meer, Antoine Peters, ROPAROSA en Jiska van Rossum werden de bezoekers erop geattendeerd dat zij een bontvrije modeshow bezochten. Uit de reacties van de bezoekers en modeontwerpers bleek dat het overgrote deel Bont voor Dieren steunt in haar inzet om bont uit het straatbeeld te doen verdwijnen.

1.2 NERTSEN DONT FOK WITH ME Sinds 2006 zetten diverse parlementariërs zich in om een einde te maken aan de nertsenindustrie in Nederland. In 2009 stemden de Tweede Kamer reeds voor een verbod op het fokken van nertsen. Echter, over de afbouwtermijn waren de meningen verdeeld. Op 12 mei verlengde de Raad van State deze termijn van 2018 naar 2024 aangezien er toendertijd geen meerderheid in de Eerste kamer voor was. In oktober werd er wederom gedebatteerd na indiening van het amendement. Wederom was het de ChristenUnie die twijfels had over het wetsvoorstel. Zij zagen ook een financiële compensatie voor de nertsenhouders als een noodzakelijke voorwaarde. Bont voor Dieren heeft rond deze periode intensief campagne gevoerd, zowel in als buiten het parlement. Zo verscheen er onder andere een brandbrief opgezet in samenwerking met WSPA in het dagblad Metro die tevens aan de 4 fractieleden van de partij gericht was. Daarnaast lanceerde Bont voor Dieren een e-mailactie waardoor iedereen die het wetsvoorstel steunde, de brandbrief per mail kon versturen naar de ChristenUnie. In 2010 is er geen beslissing gevallen over het afschaffen van de nertsenindustrie in Nederland. Daarom gaat Bont voor Dieren ook in 2011 door met lobbyen, informeren en actie voeren zodat het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer zal worden aangenomen.

1.3 ZEEHONDEN Bont voor Dieren zet zich al jaren in om een einde te maken aan de zeehondenjacht. De laatste jaren hebben we enkele grote stappen gezet in de strijd tegen deze verschrikkelijke jacht. De handel in zeehondenbont werd in Nederland in 2007 verboden, gevolgd door een Europees verbod op zeehondenproducten in 2009. Deze wetswijzigingen hebben de industrie een enorme slag toegebracht. De prijs van zeehondenbont is daardoor gekelderd, zodat het voor veel jagers niet meer de moeite waard is om het ijs op te gaan. Er is zelfs gerapporteerd dat zeehondenhuiden het water in zijn gegooid omdat er geen vraag meer naar was. Zoals een zeehondenjager in de media verklaarde: „Het is een ramp, ongelooflijk, het is de eerste keer dat dit ooit is gebeurd.' In Canada zijn in 2010 hierdoor veel jagers niet meer uitgevaren -8-


waardoor er afgelopen jaar 66.509 zeehonden zijn gedood in plaats van het vastgestelde quotum van 330.000. 15 maart, de internationale actiedag tegen de zeehondenjacht, heeft Bont voor Dieren een protestwake georganiseerd bij de Canadese ambassade in Den Haag. Er was een scherm geïnstalleerd waarin filmbeelden van de zeehondenjacht werden getoond.

NAMIBIË In Namibië wordt al jaren gejaagd op de beschermde Kaapse pelsrob. Bont voor Dieren heeft in 2009 al beelden van deze jacht naar buiten gebracht en is in 2010 verder gegaan met het voeren van actie. In 2010 heeft Bont voor Dieren opnieuw een team naar Namibië gestuurd om de situatie omtrent de slachting in kaart te brengen. Helaas is het toen niet gelukt dit vast te leggen met beeldmateriaal. Op 1 juli, de start van de jacht in Namibië, is in Zandvoort aan zee een scherm geplaatst met beelden van deze jacht. Op de website van Bont voor Dieren is de gelegenheid een petitie te ondertekenen gericht aan de Namibische regering om een halt toe te roepen aan deze jacht. Daarnaast is er op de website informatie te lezen en men kan de video bekijken. Uiteraard gaat Bont voor Dieren door met campagnevoeren tegen deze gruwelijke jacht totdat elke zeehond veilig is.

1.4 OVERIGE DIEREN EN CAMPAGNES DUMPING VAN WASBEERHONDENVELLEN In de ochtend van 28 juli ontving Bont voor Dieren een bizar telefoontje. Een mevrouw vertelde ons dat ze bij de A2 ter hoogte van Abcoude zes grote dozen vol verminkte dierenvellen had aangetroffen; het zou waarschijnlijk gaan om vossen. Zij vroeg ons ernaar toe te gaan om poolshoogte te nemen. Helaas bleek het geen grap. Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om de resten van honderden wasbeerhonden. De aanvankelijke schatting was dat het om ruim 750 dieren zou gaan, later werd dat aantal naar boven bijgesteld. Waarschijnlijk zaten er enkele honderden wasbeerhonden in elke doos. De dozen zijn voor onderzoek naar de forensische opsporingsdienst gegaan waar ze zijn vernietigd. Een gruwelijk detail: bij ieder dier zat op de plek van de rug slechts een groot gapend gat. Reden: de huid van de ruggen van wasbeerhonden worden door de bontindustrie gebruikt om bontkragen van te maken. In Nederland worden geen wasbeerhonden gefokt maar het bont van wasbeerhonden wordt hier wel verkocht onder de naam Finn Raccoon. Vooral afgelopen winterseizoen was er een verontrustend aantal winterjassen in het straatbeeld te zien met daaraan een kraag van echt vossen- of wasbeerhondenbont. Bont voor Dieren heeft veel mediaaandacht gegenereerd rondom deze vondst.

-9-


MET VIPS OP SCHOOLBEZOEK Actrices Georgina Verbaan en Mounira Mansour kwamen op 4 juni dit jaar in actie tegen het dragen van bont door jongeren. Zij hielden een lezing en deden de bonttest op het Comenius Lyceum in Amsterdam. Schrijfster Karen van Holst Pellekaan overhandigde daar het eerste exemplaar van haar jeugdthriller over bont 'Leef je nog?' aan Georgina Verbaan. Daarna las Georgina een spannende passage uit het boek voor. Vervolgens deed Mounira Mansour, zelf oud-scholier van het Comenius Lyceum, met de leerlingen de bonttest. De leerlingen konden onder haar deskundige leiding testen of hun eigen bontkragen van echt of nepbont waren gemaakt.

LEEF JE NOG? Karen van Holst Pellekaan was in juni 2010 te gast in het Radio1 programma Kunststof om over haar jeugdthriller “Leef je nog” te praten. Verder deden het Parool, de Telegraaf, RTL Boulevard en SBS Shownieuws verslag van de boekpresentatie. Karen van Holst Pellekaan schrijft bij voorkeur kinderboeken met een maatschappelijk thema. Kinderen worden zo bewust en tot nadenken aangezet.

ISRAEL BONTVRIJ Israël is mogelijk het eerste land ter wereld dat een totaalverbod op bont instelt. Het verbod moet gelden voor het fokken van alle diersoorten die nu niet voor hun vlees worden gehouden én op het verwerken, importeren, exporteren en verkopen van hun bont. Dat zou een unieke stap betekenen. Israël zou daarmee de eerste natie worden die volledig erkent dat bont passé is, dat het fokken en doden van dieren voor louter mode- of luxeproducten niet past in een humane samenleving. Uit recente onderzoeken blijkt dat 86% van de Israëli‟s het moreel verwerpelijk vinden dieren te doden enkel voor hun bont. Op 7 februari werd de wet in eerste lezing gepresenteerd aan de Knesset-commissie van grondwet, wetgeving en justitie, die de wet unaniem steunde. Ook bij een tweede lezing, op 9 maart, voor de commissie van onderwijs, cultuur en sport bleek brede steun te bestaan. Wanneer een definitief besluit valt, is op dit moment echter nog niet duidelijk. En de bontindustrie zet alles op alles om een verbod te voorkomen. Bont voor Dieren volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft een petitie online gezet.

1.5 SAMENWERKING – NATIONAAL EN INTERNATIONAAL SVOBODA ZVÍŘAT Bont voor Dieren heeft dit jaar de Tsjechische organisatie Svoboda Zvířat gesponsord. Zij zetten zich in om de productie en het dragen van bont in - 10 -


Tsjechië een halt toe te roepen. Er zijn folders verschenen waarin wordt ingegaan op de leefomstandigheden van onder andere vossen, nertsen, chinchilla's.

ANIMALS MATTER TO ME Dierenleed kent geen grenzen. Daarom is Bont voor Dieren lidorganisatie van de World Society for the Protection of Animals (WSPA). WSPA is de voortrekker van de wereldwijde campagne Animale Matter To Me (Ik Teken Voor Dieren). Het doel is dat de Verenigde Naties een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn aanneemt, zodat wereldwijd de belangen van dieren worden erkend.

DIERENBESCHERMING Bont voor Dieren werkt samen met de Dierenbescherming wanneer het bontdossiers betreft. In de strijd tegen het vangen en doden van muskusratten participeert Bont voor Dieren in een werkgroep van Bont voor Dieren, de Dierenbescherming en de Faunabescherming.

CDON Bont voor Dieren is initiator van de Coalitie Red De Dierenwelzijnswet inmiddels omgedoopt tot de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON). Bont voor Dieren neemt actief deel aan het overleg dat in CDON-verband plaatsvindt. Het hoofddoel van de CDON is te voorkomen dat de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) wordt vervangen door een nog slechtere wet waarin het welzijn en de rechten van dieren nog minder worden beschermd dan nu al het geval is.

DIERENBAL In oktober 2010 vond het vierde Dierenbal plaats. Bont voor Dieren nam hieraan deel als een van de partnerorganisaties. De hoofdorganisator is Varkens in Nood. Wakker Dier heeft de Gouden Koe afgelopen jaar gewonnen voor hun campagne „Kiloknallers‟. Dankzij deze campagne is de kiloknaller een begrip geworden.

FUR FREE ALLIANCE Bont voor Dieren is lidorganisatie van de Fur Free Alliance. In het kader van deze samenwerking is de directeur naar de jaarvergadering in Londen geweest. Bont voor Dieren was verder gastorganisatie voor de halfjaarvergadering van de Fur free Alliance in Amsterdam. Via een e- 11 -


mailgroep houden leden van de Alliance elkaar gedurende het hele jaar op de hoogte van (internationale) bontdossiers. Regelmatig helpt Bont voor Dieren andere dierwelzijnsorganisaties aan informatie en vice versa.

1.6 MILIEU Bont voor Dieren voert geregeld juridische procedures om op basis van milieuwetgeving uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe nertsenfokkerijen tegen te houden. Bont voor Dieren verzorgt het voortraject: het zoeken van zaken via internet en lokale bladen en het opvragen van de benodigde stukken. Een raadsman beoordeelt vervolgens of een zaak kansrijk is. De inhoudelijke procedure wordt door hem gevoerd uit naam van Bont voor Dieren. Geregeld wordt uitbereiding of vestiging van een fokkerij op deze manier vertraagd af zelfs geheel tegengehouden.

- 12 -


- 13 -


2 COMMUNICATIE EN VOORLICHTING Het verschaffen van duidelijke en betrouwbare informatie vormt de basisregel voor Bont voor Dieren in haar communicatie. Zorgvuldigheid en transparantie staan voorop in onze contacten met externe partijen zoals pers, (potentiële) donateurs, sympathisanten, retailers en politieke partijen. Bont voor Dieren benut een breed scala aan communicatiemiddelen, zoals websites, persberichten, informatieve folders, BontBerichten, Nieuwsflitsen, social media en uiteraard het jaarverslag en de jaarrekening. 2.1 LOGO EN HUISSTIJL In al haar grafische uitingen streeft Bont voor Dieren naar een consistent en herkenbaar beeld. Met onze huisstijl willen wij onderstrepen dat wij een moderne, open en professionele dierenbeschermingsorganisatie zijn.

2.2 WEBSITE www.bontvoordieren.nl is een belangrijk instrument zowel voor onze publieks,-en persvoorlichting als om online campagne te voeren. Op onze site is uitgebreide inhoudelijke informatie over alle belangrijke beleidsterreinen te vinden, evenals het laatste (actie)nieuws. Bezoekers kunnen zich ook aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief. De website wordt ook veelvuldig als campagne-medium toegepast. Bezoekers kunnen er voorbeeldbrieven vinden of een protestmail sturen. En natuurlijk zijn er petities te vinden, zoals die voor een nertsenfokverbod en voor een einde aan de zeehondenjacht. De site kent ook een beknopte Engelstalige sectie. Hierop staat informatie over Bont voor Dieren en onze beleidsterreinen. Artikelen in de webwinkel van Bont voor Dieren, zoals T-shirts en stickers met een anti-bontboodschap, zijn snel en gemakkelijk te bestellen.

2.3 SOCIAL MEDIA Ook op sociale netwerksites zoals hyves, facebook en twitter laat Bont voor Dieren van zich horen. Ook de traditionele media gebruiken deze kanalen als bron, waardoor ons campagnenieuws nog gemakkelijker wordt verspreid.

2.4 NIEUWSFLITS In 2010 is drie keer een Nieuwsflits verstuurd aan de actieve donateurs van Bont voor Dieren, namelijk in maart, juni en oktober. In de Nieuwsflits geeft Bont voor Dieren een beknopt overzicht van de lopende campagnes. De Nieuwsflits van maart had als thema: „BNN‟ers voeren actie tegen bontmodeshow‟. De nieuwsflits van juni ging over de zeehondenjacht met als kop: „Canada: Bloody shame‟, en de nieuwsflits van oktober was - 14 -


gewijd aan onder andere de illegale dumping van duizenden wasbeerhondenvellen. Net als het BontBericht wordt ook de Nieuwsflits in de infopakketten verstuurd.

2.5 STANDS Bont voor Dieren was in 2010 op diverse festivals en evenementen met een stand te vinden bemand door trouwe vrijwilligers. Het geven van voorlichting is het primaire doel van het standwerk. Daarnaast worden er onder andere handtekeningen verzameld.

2.6 PRESENTATIEWAND De mobiele presentatiewand, op aanvraag beschikbaar voor scholen en andere instellingen, geeft een overzicht van de bontindustrie en dan vooral de nertsenfokkerij. Maar ook de zeehondenjacht, honden- en kattenbont, jacht met wildklemmen en het werk van Bont voor Dieren komen aan bod.

2.7 EDUCATIE Scholen (zowel basisscholen als voortgezet onderwijs) kunnen gastlessen aanvragen bij Bont voor Dieren. Tijdens deze lessen komt aan bod waarom je geen bont moet dragen.

2.8 PERSAANDACHT In 2010 hebben de campagnes van Bont voor Dieren weer veel free publicity gegenereerd. Zowel de schrijvende pers als radio en tv doet vaak verslag van onze activiteiten. Bont voor Dieren heeft de radiocommercials „Ben jij een fashion victim? Of maak je fashion victims?â€&#x; op Radio1, Radio3 en FunX uitgezonden. Verder is Bont voor Dieren in het nieuws gekomen met de vondst van gedumpte wasbeerhondenvellen. Bont voor Dieren heeft Hart van Nederland, Radio2, BNR Nieuwsradio, Vroege Vogels, Trouw, RTV Utrecht, Wereldomroep, AD, ANP, Novum Nieuws, de regionale bladen en Editie NL te woord gestaan. Ook heeft Bont voor Dieren het nieuws gehaald begin 2010 met de wake voor een bontmodeshow in Amsterdam. Radio 538, AT5, Parool TV, TMF, School TV Weekjournaal, Shownieuws en RTL Noord-Holland deden verslag van deze actie. Daarnaast is er in het najaar aandacht besteed aan Bont voor Dieren in het kader van de bontkragencampagne en het nertsenfokkerijverbod. Ook worden er regelmatig nieuwsbrieven per e-mail verstuurd naar om en nabij 25.000 mensen die zich hiervoor hebben opgegeven.

- 15 -


- 16 -


3 FINANCIEEL BELEID EN FONDSENWERVING Bont voor Dieren kiest ervoor om de toevertrouwde middelen zo optimaal mogelijk in te zetten voor het behalen van de doelstellingen. Een betrouwbaar financieel beleid is daarbij het uitgangspunt voor Bont voor Dieren. Om die reden kiezen wij er vanzelfsprekend voor om geen risico‟s te lopen met het geld dat ons door onze donateurs is toevertrouwd. Bont voor Dieren belegt om die reden dan ook niet, maar bewaart de beschikbare middelen die niet op korte termijn benodigd zijn voor de bedrijfsvoering op een rentedragende duurzame spaarrekening.

3.1 FINANCIEEL RESULTAAT De zwaartepunten die Bont voor Dieren op het gebied van beleid en campagne heeft gelegd in het Jaarplan 2010, zijn terug te vinden in de (separate) „Jaarrekening Bont voor Dieren 2010‟. Soms nopen externe ontwikkelingen ons gedurende het jaar tot bijsturen van de prioriteiten, dan is dit ook zichtbaar in de jaarrekening. Door op deze wijze flexibel en met wijsheid om te gaan met de ons toevertrouwde gelden, toont Bont voor Dieren dat de inkomsten niet opgepot moeten worden in de vorm van vermogen, maar op zinvolle en effectieve wijze aan de doelstelling van Bont voor Dieren moeten worden besteed. In voorgaande jaren is het vrij besteedbaar vermogen onbedoeld geleidelijk gestegen door positieve financiële resultaten, vooral veroorzaakt door hoger dan begrote inkomsten. In het verslagjaar 2010 heeft Bont voor Dieren helaas minder inkomsten dan geraamd. Daar staat tegenover dat de hiermee verband houdende campagne-uitgaven ook lager zijn dan geraamd. De jaarrekening bevat voorts een overzicht van de resultaten van hieronder genoemde wervingen. De continuïteitsreserve is bepaald op basis van de veronderstelling dat een buffer van minimaal 55% en maximaal 65% van de lasten die direct verband houden met de exploitatie van Bont voor Dieren toereikend zijn (campagnekosten uitgezonderd). In 2010 bedroegen deze lasten €246.000,-, hetgeen resulteert in een reserve van €160.000,-.

3.2 FONDSENWERVING Bont voor Dieren ontvangt giften van donateurs en de Vriendenloterij. Het aantal donateurs is niet significant gewijzigd. In 2010 heeft de focus met name gelegen op de reorganisatie, de wisseling van directeur en interne communicatie. Daarnaast hebben de marketing,- en communicatieinspanningen zich met name gericht op de intermediaire doelgroep, de pers. Onze acties genereren veel free publicity – waardoor ook onze naamsbekendheid stijgt en het aantal potentiële donateurs toeneemt. Ook de radiocommercials hebben een positief effect gehad op het imago en de fondsenwerving van Bont voor Dieren.

- 17 -


Diverse media hebben gratis stopper-advertenties geplaatst van Bont voor Dieren. Het is een goede manier om onze boodschap onder de aandacht van lezers te krijgen; bovendien melden zich naar aanleiding van de stoppers (potentiële) donateurs bij Bont voor Dieren. Bont voor Dieren hanteert als norm dat de kosten van fondsenwerving in een boekjaar niet meer dan 25% van de opbrengsten van fondsenwerving bedragen. De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2010 9% van de opbrengsten van de fondsenwerving.

3.3 KERNGETALLEN In 2010 bedraagt het percentage „totaal bestedingen aan doelstellingen‟ gedeeld door „totaal van baten‟ 93% (2009: 94%). Het percentage ‟kosten eigen fondswerving‟ gedeeld door „baten uit eigen fondswerving‟ bedraagt in 2010 9% (2009: 4%). Deze twee percentages wijken af van het percentage zoals vermeld in het financieel resultaat. Dit vanwege een andere berekeningsmethodiek zoals beschreven in de jaarrekening. Zie ook de jaarrekening 2010 verderop in het verslag.

3.4 NORM VOOR KOSTEN EN BEHEER ORGANISATIE Bont voor Dieren had als norm voor de kosten van beheer en administratie voor 2010 een bedrag van € 70.000,-. De werkelijke kosten in 2010 hebben deze norm iets overschreden: € 70.645.

3.5 MERCHANDISE De merchandise van Bont voor Dieren, zoals T-shirts, buttons, ansichtkaarten en stickers helpen Bont voor Dieren om de bontvrijboodschap onder de aandacht van een groter publiek brengen. De producten zijn te bestellen via het BontBericht en via de webwinkel op www.BontvoorDieren.nl.

- 18 -


- 19 -


4 PERSONEEL EN ORGANISATIE De organisatie heeft checks and balances ingebouwd die de kwaliteit van de organisatie en haar output waarborgen. De bestuursvergaderingen vormen een met regelmaat terugkerend toetsingsmoment waarop zowel lopende campagnes als inhoudelijk en financieel beleid worden geĂŤvalueerd en waar nodig aangepast. De directie verstrekt hiertoe informatie en advies aan het bestuur. De kwartaal- en jaarcijfers bieden een aanvullend middel tot evaluatie. Ook worden afgeronde campagnes geĂŤvalueerd door bestuur en directie en waar nodig worden hier aanbevelingen voor de toekomst uit geformuleerd.

4.1 BESTUUR Het bestuur van de stichting Bont voor Dieren bestaat in 2010 uit drie mannen en twee vrouwen. Het betreft hier de volgende personen: De heer drs. Maurits Kuipers, voorzitter. Maurits is sinds 2009 voorzitter bij Bont voor Dieren. Hij is werkzaam in het commercieel vastgoed en studeert aan de Universiteit van Amsterdam de post academische opleiding "Master of Studies in Real Estate". De heer drs. Rikkert van Assouw, penningmeester. Rikkert is senior medewerker Audit en Toezicht bij Rijkswaterstaat. De heer Ton Dekker, secretaris. Ton is een gedreven dierenbeschermer die zich behalve voor Bont voor Dieren onder meer inzet voor de Vissenbescherming, de Dierenbescherming, het dierenasiel Alkmaar en het Knaagdierencentrum te Heiloo. Hij was werkzaam op het Meertens Instituut van de KNAW en is nu gepensioneerd. Mevrouw drs. K. Soeters, algemeen bestuurslid. Karen is directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation en tevens werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media Informatie en Communicatie. De heer Erno Eskens, algemeen bestuurslid. Erno is hoofd van het cursusinstituut van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Mevrouw Mari Louise de Wilde, aspirant bestuurslid. Mari Louise is senior beleidsmedewerker Zorg en Inkomen bij de gemeente Almere. In 2010 vergaderde het bestuur 8 keer. De reguliere beleidsvergaderingen vinden plaats op het kantoor van Bont voor Dieren. De jaarlijkse beleidsdag, met directeur en bestuur, vond op 13 september plaats in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn de prioriteiten voor 2011 bepaald die terugkomen in het jaarplan 2011.

4.2 PERSONEEL Bont voor Dieren had in 2010 gemiddeld 2,8 fte in dienst. Daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers actief voor Bont voor Dieren, zowel op als buiten kantoor. De directeur was Claudia Linssen. In oktober gaf mevrouw Linssen aan Bont voor Dieren na vijf jaar te gaan verlaten. Na - 20 -


een relatief snel wervingsproces heeft Bont voor Dieren op 1 november Nicole van Gemert aangesteld als directeur. Gedurende het jaar ontstonden vacatures voor drie posities. Jaarafsluiting Eind december tijdens het kerstdiner vond tijdens een etentje de gezamenlijke afsluiting van het jaar plaats met medewerkers, vrijwilligers en bestuur. Specificatie personeelslasten directie De directie van Bont voor Dieren bestaat uit één persoon. Het brutojaarsalaris van de directeur van Bont voor Dieren bedroeg €47.270,-. Zij was aangesteld voor 0,8 fte. Het bruto-jaarsalaris van de nieuwe directeur van Bont voor Dieren bedraagt €48.341 (inclusief 8% vakantiegeld) op fulltime basis. Het bestuur acht deze bezoldiging in lijn met zwaarte en verantwoordelijkheden van deze functie. De directeur is aangesteld voor 0,9 fte. De directeur van Bont voor Dieren bekleedt tevens een nevenfunctie. Ze zit in de gemeenteraad van Utrecht als raadslid. 4.3 VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES Het team betaalde medewerkers wordt op waardevolle wijze ondersteund door vier kantoorvrijwilligers. Daarnaast heeft Bont voor Dieren weer geregeld een beroep gedaan op een team trouwe vrijwilligers bij publiek,- en mediacampagnes.

4.4. CBF –KEURMERK VOOR GOEDE DOELEN In 2010 heeft de jaarlijkse controle plaatsgevonden ten behoeve van het CBF-keurmerk voor Goede Doelen. Dit had een positief resultaat, waardoor Bont voor Dieren haar keurmerk behoudt.

4.5 STATUTEN De statuten zijn ongewijzigd gebleven in 2010.

4.6 AUTOMATISERING Er is een kopieerapparaat in gebruik genomen, de server is vervangen en er zijn vier computers aangeschaft.

4.7 ARCHIEF Bont voor Dieren heeft een uitgebreid archief betreffende stukken onder meer over en van campagne en lobby. Deze bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van dierenbescherming in Nederland. Bont voor Dieren hecht eraan zorgvuldig hiermee om te gaan en de - 21 -


(oudere) informatie te ontsluiten voor geïnteresseerden. Onder meer het Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft zich zeer geïnteresseerd getoond om dit archief onder te brengen. Bont voor Dieren is daarom op zoek naar een vrijwilliger. De recentere documenten worden jaarlijks intern gearchiveerd. Documenten ouder dan drie jaar verhuizen in principe naar de externe opslag van Bont voor Dieren alwaar ook veel campagne-materialen zijn opgeslagen.

4.8 HUISVESTING Bont voor Dieren is gevestigd in een kantoorpand dat wordt gehuurd van het Leger des Heils. In de zomer heeft het Leger des Heils een nieuwe keuken aangelegd. Na het vertrek van een onderhuurder van Bont voor Dieren zijn de vrijkomende ruimtes opnieuw ingericht als vergaderruimte.

4.9 DUURZAAMHEID EN DIERVRIENDELIJKHEID Bont voor Dieren streeft er als maatschappelijke organisatie naar om het goede voorbeeld te geven en duurzaam, groen en uiteraard plantaardig en diervriendelijk in te kopen. Zo wordt er waar mogelijk per trein naar het buitenland gereisd; worden vliegreizen gecompenseerd via GreenSeats; zijn de schoonmaakmiddelen ecologisch en koffie en thee biologisch en fairtrade.

4.10 VOORUITBLIK De komende jaren zal de focus van Bont voor Dieren liggen op de terugkeer van bont in de mode. Zowel wat betreft de producentenkant als richting de consument zal de inzet geïntensiveerd worden. De inkomsten zullen naar verwachting gaan stijgen, vooral door meer inzet op online fondsenwerving en social media. Bont voor Dieren rekent verder op donaties en mogelijkheden tot voorlichting ten gevolge van onder andere aandacht in de media, succesvolle voorlichtingscampagnes en een nieuw donateursysteem. De uitgaven richtten zich in 2010 vooral op de nertsen- en zeehondencampagne. Naar verwachting zal er het komende jaar intensief campagne worden gevoerd op educatieve voorlichting, lobby voor het nertsenfokverbod en bontvrije mode campagnes.

- 22 -


- 23 -


5. VERANTWOORDING Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe „Richtlijn 650‟ voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is vanaf 2008 verplicht. De verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.

5.1 Drie principes Het bestuur van Bont voor Dieren onderschrijft de volgende principes: 1. Binnen de instelling dient de functie „toezichthouden‟ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het „besturen‟ dan wel van de „uitvoering‟. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. 1. Toezicht houden en besturen Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken georganiseerd en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven? Het bestuur van Bont voor Dieren is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Aangezien het bestuur een groot aantal taken en verantwoordelijkheden heeft gemandateerd aan de directeur van Bont voor Dieren, heeft het een grotendeels toezichthoudende taak gekregen. Tussen directeur en bestuur zijn schriftelijk afspraken gemaakt en in voorbereiding welke besluiten de directeur kan nemen. Ook is vastgelegd welke besluiten de goedkeuring van het bestuur vereisen. Besluiten die de goedkeuring van het bestuur vereisen zijn in ieder geval: • Het vaststellen van het jaarplan en het meerjarenplan, inclusief de bijbehorende (jaar)begroting. • Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag. • De keuze van de accountant. • Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Het directiereglement waarin onder andere bovenvermelde afspraken vastliggen, is in - 24 -


voorbereiding en wordt naar verwachting in 2010 door het bestuur definitief vastgesteld. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar, in aanwezigheid van de directeur. Voorafgaand aan bestuursvergaderingen hebben alle bestuursleden de mogelijkheid agendapunten in te brengen. Het bestuur houdt toezicht door tijdens deze vergaderingen onder andere het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen. De directeur licht in de bestuursvergaderingen de voortgang op de beleids,- en bedrijfsvoeringsdossiers toe en geeft tenminste viermaal per jaar inzicht in de financiële situatie. De directeur houdt toezicht op de dagelijkse inkomsten en uitgaven en houdt hierbij vast aan de door het bestuur vastgestelde begroting. Bij dreigende overschrijding van het budget informeert de directeur het bestuur onmiddellijk (per e-mail). Het bestuur kan dan aanwijzingen en adviezen aan de directeur geven. Gedurende het jaar heeft de directeur regelmatig contact met de leden van het bestuur. Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezichthoudend orgaan? Het bestuur van Bont voor Dieren bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen personen. Bij mutaties in het bestuur en/of op basis van analyse van voor Bont voor Dieren belangrijke ontwikkelingen wordt besloten tot het werven en selecteren van een nieuw bestuurslid. De huidige samenstelling van het bestuur en het gewenste bestuursprofiel beïnvloeden de selectie van nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden draaien gedurende een proefperiode mee in het bestuur alvorens zij definitief benoemd worden. De individuele bestuurders worden benoemd en geschorst door een meerderheid van de overige bestuursleden. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn onbeperkt herbenoembaar voor een zelfde termijn. Leden van het bestuur van Bont voor Dieren ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Ook hebben de leden van het bestuur geen zakelijke relaties met Bont voor Dieren. De bestuursleden hebben geen (mogelijk) conflicterende nevenfuncties. Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele toezichthouders geëvalueerd? Het streven is om met enige regelmaat door de secretaris van het bestuur, op grond van binnen het bestuur verzamelde informatie, een beoordelings,- en functioneringsgesprek met de directeur te houden. Dan wordt zonodig eveneens een wijziging in de bezoldiging van de directeur aangebracht. Tevens worden specifieke (resultaat) afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar. Voor bestuursvergaderingen kan op verzoek van tenminste één bestuurslid of op verzoek van de directeur het functioneren van het bestuur, dan wel het functioneren van individuele bestuursleden worden geagendeerd. Hiervan is tot op heden incidenteel gebruik gemaakt. Van een structurele evaluatie van het functioneren van het bestuur / van individuele bestuursleden is tot op heden geen sprake; het bestuur heeft - 25 -


hiertoe tot op heden geen noodzaak gezien. 2. Optimale besteding van middelen Hoe worden de richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus benoemd? Door het vaststellen van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van Bont voor Dieren. In het najaar van ieder jaar komen bestuur en directeur doorgaans bijeen voor een beleidsdag. Tijdens de beleidsdag wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd en worden bouwstenen voor het jaarplan van het volgende jaar vastgesteld. Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geĂŤvalueerd? Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door een kritische beoordeling van het jaarverslag en door de bespreking van de voortgang op de beleidsdossiers. De interne processen komen eveneens aan bod tijdens de bestuursvergaderingen. Ook de bevindingen van de accountant zijn een jaarlijks terugkerend agendapunt. Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties? Verbeterpunten al dan niet op advies van de accountant worden in de bestuursvergaderingen behandeld en op een actiepuntenlijst vermeld. Aan ieder actiepunt wijst het bestuur een actiehouder toe en een streefdatum voor realisatie. 3. Optimale relaties met belanghebbenden Wie zijn de belanghebbenden van Bont voor Dieren? De belangrijkste groep belanghebbenden wordt gevormd door de dieren in de bontindustrie. In de statuten van Bont voor Dieren is vastgelegd dat de instelling ten doel heeft hen te beschermen tegen lijden, pijn, schade, kwelling en uitroeiing. De achterban van Bont voor Dieren bestaat uit donateurs en vrijwilligers. Bont voor Dieren heeft een convenant met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, waarin afspraken over taakverdeling vastliggen. Tot slot kunnen bewust bontvrije bedrijven en politieke partijen als belanghebbenden worden aangemerkt. Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie? Donateurs ontvangen met name algemene informatie over activiteiten en (behaalde) doelen van Bont voor Dieren (inclusief besteding van middelen en vermogensontwikkeling) en actuele zaken met betrekking tot bont en pelsdieren. De overige belanghebbenden ontvangen informatie die aansluit bij de specifieke behoefte van de groep.

- 26 -


Op welke wijze wordt informatie verstrekt? De informatieverstrekking vindt plaats via verschillende uitingen: website, (digitale) nieuwsbrieven, sponsorrapportages, folders, persberichten, interviews, media-uitingen, openbare en besloten bijeenkomsten en evenementen, jaarverslag en jaarrekening. Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden? Bont voor Dieren tracht alle belanghebbenden zo goed mogelijk te voorzien van duidelijke, relevante en toegankelijke informatie. Omdat Bont voor Dieren een kleine en flexibele organisatie is, kunnen belanghebbenden met specifieke informatiebehoeften bovendien eenvoudig bediend worden. Op welke manier gaat Bont voor Dieren om met ideeĂŤn, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden? Het is voor iedereen mogelijk ideeĂŤn, opmerkingen, wensen en klachten schriftelijk of op de website door te geven of telefonisch te melden (buiten kantooruren staat het antwoordapparaat aan). Serieuze reacties van belanghebbenden worden altijd spoedig behandeld en beantwoord. Het klachtenregister staat tweemaal per jaar op de agenda van de bestuursvergadering. Het bestuur houdt op deze wijze toezicht op correcte afhandeling van klachten. Het Bestuur van Stichting Bont voor Dieren Amsterdam, 29 september 2011

- 27 -


5.2 VERKORTE JAARREKENING, GEBASEERD OP DE GECONTROLEERDE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2010.

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2010 €

31 december 2009 €

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

16.519

4.102

Vlottende activa Voorrade

6.523

5.787

23.415

32.374

197.638

259.646

Vorderingen Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

227.576

297.807

244.095

301.909

31 december 2010 €

31 december 2009 €

PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen Overige reserve

164.095

224.321

16.055

50.405

8.449

0

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

- 28 -

188.599

274.726

55.496

27.183

244.095

301.909


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 2010

2010

2009 *

Afrekening

Begroting

Afrekening

Baten Baten eigen fondsenwerving

340.275

388.000

471.856

Baten uit acties van derden

18.352

32.000

14.298

Financiële baten minus lasten

4.341

4.000

7.097

Verkoop artikelen

3.571

20.000

11.785

Som der baten

366.539

444.000

505.036

Lasten Besteed aan doelstellingen Pelsdierenfokkerij

66.563

69.061

126.068

Bont en Mode

64.671

67.356

54.003

Internationale campagne Voorlichting en Public Relations

95.942

113.828

87.498

114.551

208.818

206.044

341.727

459.063

473.613

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten overige baten

32.246

18.992

17.437

8.048

24.822

14.373

40.294

43.814

31.810

70.645

41.123

31.703

Som der lasten

452.666

544.000

537.126

Resultaat

-86.127

100.000

-32.090

Toevoeging/ onttrekking aan: Bestemmingsfonds zeehonden

-34.350

-49.595

0

-10.000

-60.226

27.505

8.449

0

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Bestemmingsfonds nertsencampagne Continuïteitsreserve Overige reserve

* Ter wille van een goede vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2009 afwijkend gepresenteerd ten opzichte van de vastgestelde jaarrekening. Overigens is het resultaat over 2009 ongewijzigd en er zijn geen materiële correcties doorgevoerd. - 29 -


Dit overzicht geeft een verkort karakter. Voor het verkrijgen van een vollediger beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat, moet de verkorte jaarrekening worden gelezen in samenhang met de gecontroleerde jaarrekening 2010 van Bont voor Dieren. Daarin zijn alle toelichtingen die volgens de van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving zijn vereist, opgenomen. De gecontroleerde jaarrekening is beschikbaar op de website van Bont voor Dieren, op te vragen door een email te sturen naar info@bontvoordieren.nl of door te bellen naar 020676 66 00.

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE NAAR BESTEMMING

Besteed aan doelstellingen

Lasten

Pelsdieren fokkerij €

Personeelskosten

Bont en Mode

Internationale campagne

Werving baten

Beheer en administratie

Totaal

Begroot

Totaal

2010

2010

2009 *

Voor- Fonds- Verkoop lichting werving goederen

31.660 30.234

23.103

21.677

8.557

5.704

21.677 142.612 175.000 137.382

Overige personeelskosten

3.304

3.155

2.411

2.262

893

595

2.261

14.881

33.931

15.504

Huisvestingskosten

5.004

5.004

5.004

5.004

5.004

0

8.337

33.357

23.165

16.734

Kantoorkosten

3.255

3.255

3.255

3.255

3.255

0

5.424

21.699

18.809

20.697

143

143

143

143

0

0

383

955

1.000

872

Algemene kosten

0

0

0

0

0

0

28.938

28.938

11.641

14.435

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

3.625

3.625

7.000

2.958

23.197

0

0

0

0

0

0

23.197

9.000

79.761

Bont en Mode

0 22.880

0

0

0

0

0

22.880

10.000

9.783

Internationale campagne

0

0

62.026

0

0

0

0

62.026

70.000

53.708

Voorlichting en PR

0

0

0

82.210

0

0

0

82.210 167.695 174.338

Uitvoeringskosten fondsenwerving

0

0

0

0 14.537

0

0

14.537

2.759

4.923

Kostprijs verkoop artikelen

0

0

0

0

0

1.749

0

1.749

14.000

6.031

95.942 114.551 32.246

8.048

Bestuurskosten

CAMPAGNEKOSTEN Pelsdierenfokkerij

Totaal

66.563 64.671

- 30 -

70.645 452.666 544.000 537.126


5.3 ACCOUNTANTSVERKLARING

- 31 -


BONT VOOR DIEREN De statutaire naam van de organisatie luidt Stichting Bont voor Dieren.

DERDE OOSTERPARKSTRAAT 271 1092 EA AMSTERDAM POSTBUS 92044 1090 AA AMSTERDAM TEL: (020) 676 66 00 FAX: (020) 676 89 77 EMAIL: info@bontvoordieren.nl WEBSITE:www.bontvoordieren.nl Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 41002701 Giro: 3799

Colofon Uitgave: Teksten: Fotoâ€&#x;s:

Stichting Bont voor Dieren Stichting Bont voor Dieren, Ingeborg Bijster, Nicole van Gemert, Gien van Bemmel Stichting Bont voor Dieren, Rob Voss, Thomas Schlijper, Caroline Pluym, Iris van Herpen - 32 -