Jaarverslag 2013def

Page 1

BONT VOOR DIEREN JAARVERSLAG 2013


Stichting Bont voor Dieren

heeft als

doel het

beschermen van dieren tegen de bontindustrie

en

voert daarom campagne tegen bont. Bont voor Dieren vraagt consumenten om geen bont meer dragen. De stichting ijvert ervoor om modeontwerpers en winkelketens ertoe te bewegen geen bont meer op te nemen in hun collectie of assortiment. Via een politieke lobby tracht Bont voor Dieren een wettelijk verbod op de nertsenfokkerij in Nederland te bewerkstelligen. Daarnaast

zet

de

stichting

muskusrattenbestrijding.

zich

in

voor

een

verbod

op

de

Tevens heeft de stichting ten doel het

milieu en de natuur te beschermen. Ook internationaal is Bont voor Dieren actief. De stichting voert campagne om een einde te maken aan de zeehondenjacht, jacht met wildklemmen en

bontfokkerijen.

‘When you stop buying the animals stop dying.’ is ons uitgangspunt. Als er wereldwijd geen bont meer wordt verhandeld, dan komt er een einde aan leed van

dieren in de bontindustrie.


Inhoudsopgave Voorwoord

1 Beleid en campagnes 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Bont & Mode Nertsen Zeehonden Muskusratten Samenwerking

4

5 7 7 8 8

2 Educatie en voorlichting 2.1 2.2 2.3 2.4

Gastlessen Spreekbeurtpakketten Stands Voorlichting

3. Marketing en communicatie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Online Social media Mailingen / informatiepakketten Pers/Media Fondsen

4 Financieel beleid en fondsenwerving 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Financieel resultaat Fondsenwerving Kerngetallen Norm voor kosten en beheer organisatie Merchandise

5 Personeel en organisatie 5.1 Bestuur 5.2 Personeel 5.3 Vrijwilligers en stagiaires 5.4 CBF-keurmerk voor Goede Doelen 5.5 Statuten 5.7 Archief 5.8 Huisvesting 5.9 Duurzaamheid en diervriendelijkheid 5.10 Vooruitblik

6. Verantwoording Bijlage 1 Verkorte jaarrekening Bijlage 2 Accountantsverklaring

9 9 9 9

11 12 12 13 13

14 14 14 14 14

15 15 15 16 16 16 16 16 16


Voorwoord

Na de aanname van het nertsenfokverbod in 2012 door het Nederlandse Parlement kon Bont voor Dieren zich in 2013 meer dan in voorgaande jaren richten op de dragers van bont, vooral van bontkragen, en op de bonthandel. Hierbij werd voor het eerst met succes het middel van de Sociale Media grootschalig ingezet. Een belangrijke doelgroep vormden de jongeren van 12 tot 25 jaar. We hebben onder andere met gastlessen op school, met straatacties en kaartenacties proberen te bereiken. Bont wordt verkocht door kledingbedrijven. We hebben die op een Te Bontlijst aan het publiek bekendgemaakt. Bedrijven die verklaren geen bont ter verkopen, hebben wij op de eerrvolle Bontvrijlijst gezet. Bont voor Dieren werd vanuit diverse landen in de Europese Unie gevraagd om te vertellen op welke wijzen wij in de afgelopen 30 jaar uiteindelijk de verboden op het fokken van bont tot stand hebben gebracht. We geven ze hierbij regelmatig advies om dezelfde verboden ook in de omringende landen te bewerkstelligen. Denertsenfokkers proberen via Europese regelgeving het Nedelandse nertsenfokverbod te ondergaven en te vervangen door een welzijnsregels. Dit zal een heel belangrijk aandachtspunt in de komende jaren voor Bont voor deren blijven. Met vriendelijke groet,

Ton Dekker Voorzitter Bont voor Dieren


1. BELEID EN CAMPAGNES !"!#$%&'#(#)%*+# Dom Bontje Bont voor Dieren lanceert ieder jaar de verkiezing ‘Dom Bontje’. In januari 2013 werd koningin Máxima uitgeroepen tot Dom Bontje 2012. Máxima heeft na de verkiezing de bontkraag van haar jas verwijderd. In 2013 kon weer gestemd worden op diverse bekende Nederlanders. Rondom de campagne zijn boomerang kaarten ingezet om de naamsbekendheid rondom ‘Dom Bontje’ te vergroten. Het aantal mensen dat gestemd heeft, ligt veel hoger dan in 2012. Ook het sitebezoek was gedurende de maand van de lancering 3x zo hoog als het jaar ervoor, (25995 versus 8578). Te Bontlijst Bont voor Dieren lanceerde de Te Bontlijst waarop Nederlandse bedrijven zijn verzameld die tegen beter weten hun geld blijven verdienen met het verkopen van bont. De lijst heeft succes: veel bedrijven stoppen met de verkoop van bont naar aanleiding van de negatieve publiciteit. Onder andere The Sting en McGregor kiezen voor een bontvrij beleid en ondertekenen de Bontvrij verklaring van Bont voor Dieren. Bontinspectie Ook in 2013 ging Bont voor Dieren de straat op om bontdragers te wijzen op het feit dat het bontje aan hun jas van een echt dier komt. Uit onderzoek door Bont voor Dieren blijkt namelijk dat meer dan de helft van de bontdragers geen idee heeft dat het bontje aan hun jas echt is en van wilde dieren komt zoals wasbeerhonden, vossen of coyotes. Met ludieke bekeuringen en een “bontinspectieteam” werden in verschillende steden zoals Almere, Utrecht en Groningen voorbijgangers voorgelicht. Met succes; veel bontkraagdragers besluiten te plekke hun kraag te verwijderen. Schaamkaart actie Bont voor Dieren stond samen met cosmetisch arts Robert Schoemacher voor de deur van kledingwinkel Gaastra om actie te voeren. Het kledingmerk staat bekend om het gebruik van wasbeerhondenbont voor de kragen op hun winterjassen. Voorbijgangers konden door Schoemacher een plukje haar af laten knippen en het op een groot billboard met daarop het bijna naakte onderlichaam van een vrouw plakken. Onder het motto: ‘als u zo nodig de vacht van een ander wilt gebruiken, helpen wij u graag een handje‘, werd Gaastra opgeroepen te stoppen met de verkoop van kragen van wasbeerhondenbont. Om de actie te ondersteunen heeft Bont voor Dieren ruim 120.000 schaamkaarten en een honderdtal posters laten maken, die in cafés en culturele instellingen zijn verspreid.


Campagne Bontmelding De al jaren lopende campagne Bontmelding vond ook in 2013 doorgang. Deze campagne is een geschikte manier om een breed publiek te betrekken bij de doelstellingen van Bont voor Dieren, namelijk het creëren van een bontvrije wereld. Bovendien is ze effectief: de vele sympathiserende consumenten die aan de bel trekken als ze ergens bont signaleren vormen een netwerk door heel Nederland. Zodra Bont voor Dieren een Bontmelding binnen krijgt, neemt ze contact op met de desbetreffende winkel met het verzoek om het bont uit de collectie te halen. Ook bekende Nederlanders en TV programma’s worden via de bontmelding verzocht af te zien van bont. Bontvrij Nederland De wethouder dierenwelzijn van Amsterdam heeft winkeliers in Amsterdam gevraagd geen bont te verkopen en dat actief uit te dragen naar de consument. Bont voor Dieren streeft naar een Bontvrij Nederland en verklaarde in het kader van de campagne 020 Bontvrij! het stadhuis van Amsterdam bontvrij. Ook ging de campagne 070 Bontvrij! van start in het Nutshuis in Den Haag. Deze campagne zal vervolg krijgen in 2014. Fur Free Retailer Programma Bontvrije merken en winkels kunnen bij Bont voor Dieren een Bontvrij verklaring ondertekenen. Bont voor Dieren voegt deze bedrijven toe aan haar Bontvrijlijst. Consumenten weten dan aan de hand van de lijst waar ze gegarandeerd bontvrij kunnen winkelen. Bijna twee keer zoveel winkels kozen in 2013 voor een bontvrij beleid vergeleken het jaar ervoor. Onder meer de bekende (online) winkels Sting, Miinto.nl en Nelly.com ondertekenden de Bontvrij verklaring van Bont voor Dieren. Amsterdam Fashion Week In samenwerking met Amsterdam Fashion Week presenteerde Bont voor Dieren in januari 2013 het programma Sustainable Stories. Het event, gericht op modeprofessionals en studenten, liet ontwerpers aan het woord die streven naar diervriendelijkheid en innovatie. Sustainable Stories werd gehost door presentator Sebastiaan Labrie. Bont voor Dieren werd in juli 2013 door Amsterdam Fashion Week uitgenodigd om als officiële kennispartner een speciale pop-up catwalkshow te geven voor het Stedelijk Museum op het Museumplein in Amsterdam. Mode Biënnale Arnhem Nicole van Gemert, directeur van Bont voor Dieren, gaf op 26 juni 2013 een presentatie op de Mode Biënnale Arnhem over duurzame en verantwoorde alternatieven voor bont in modevormgeving.


!",#-+.'/+&# Eind 2012 werd het nertsenfokverbod aangenomen door de Eerste Kamer, waarmee de sluiting van de laatste nertsenhouderij in 2024 een feit gaat worden. Maar dat wil niet zeggen dat Bont voor Dieren stil heeft gezeten. Ten eerste vechten de nertsenhouders het verbod aan bij het Europese Hof. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en lobbyen we in Europa om het draagvlak voor het Nederlandse verbod te behouden. Ten tweede, en dat is een zorgwekkendere ontwikkeling, blijft de nertsenhouderij zich uitbreiden. Dit gebeurt in Nederland waarbij we met juridische procedures deze uitbreidingen traineren en tegenhouden. Aan de andere kant gaan steeds meer nertsenhouders de grens over. Samen met partnerorganisaties in Polen en België hebben we dan ook actie gevoerd tegen Nederlandse nertsenhouders die zich daar wilden vestigen. Het Nederlandse nertsenfokverbod is heeft veel los gemaakt. Bont voor Dieren is in 2013 dan ook door verschillende Europese parlementen en dierenwelzijnsorganisaties uitgenodigd om te komen vertellen hoe we dat in Nederland voor elkaar hebben gekregen en hoe het verbod juridisch precies in elkaar zit. Zo waren we in Zweden en Finland op uitnodiging van dierenbeschermingsorganisaties en spraken we in het Belgische parlement tijdens een hoorzitting over een nertsenfokverbod in België.

!"0#1++2%&*+&# Ieder jaar vindt in Canada de wrede zeehondenjacht plaats. De zeehondenmarkt is nagenoeg ingestort door importverboden in Europa, de Verenigde Staten en Rusland. Met miljoenen aan subsidies houdt de Canadese regering de jacht echter in stand. In Europa is de zeehondenjacht actueel vanwege de claim van Canada bij de Wereld Handels Organisatie tegen het importverbod op zeehondenproducten. Daarom steunde Bont voor Dieren de Europese dierenwelzijnsorganisaties met informatie. Daarnaast heeft Bont voor Dieren namens haar achterban protestbrieven naar ambassades en beleidsmakers gestuurd. Verder stond 2013 in het teken van het voorbereiden van een “huntwatch”, het met eigen ogen waarnemen van de zeehondenjacht. Deze actie zal in 2014 plaats gaan vinden. Bont voor Dieren en Sea Shepherd zijn in 2012 Forgotten Seal gestart, een grote gezamenlijke campagne om aandacht te vragen voor de vergeten zeehondenjacht in Namibië. De eerste stap was de lancering van de website http://www.forgottenseal.org. Op deze website is informatie te vinden over de twee organisaties en over de Namibische zeehondenjacht. Er is besloten dat Forgotten Seal onderdeel wordt van de nieuwe campagne die in het voorjaar van 2014 wordt gelanceerd.

!"3#45/65/.7''+&# In het rapport 'Op alternatieve wijze schade voorkomen' lieten Bont voor Dieren, de Dierenbescherming en de Faunabescherming zien dat dijken aangepast kunnen worden waardoor muskusratten en andere gravers niet meer kunnen graven. Verder worden mogelijkheden beschreven om de kwaliteit van oevers en dijken in de gaten te houden, bijvoorbeeld met sensoren. Het rapport werd goed opgepakt en in 2013 gingen verschillende waterschappen met de bevindingen aan de slag. Bont voor Dieren blijft de dialoog aangaan met muskusrat bestrijders en beleidsmakers. Verder hebben de organisaties gezamenlijk de website muskusrat.info.


# !"8#97)+&:+.6;&<! Bont voor Dieren is initiator van de Dierencoalitie. De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 21 dierenwelzijnsorganisaties die zes maal per jaar vergadert. Naast een actieve rol in wetgevingsprocessen die op dieren betrekking hebben, onderneemt de Dierencoalitie ook geregeld actie op andere aan dieren gerelateerde thema’s zoals rituele slacht en megastallen. In 2013 werd hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Europese- en gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen ontvingen diervriendelijke suggesties voor hun programma’s. Ook werd intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de positieflijst voor dieren. Bont voor Dieren is lid van de Fur Free Alliance (FFA), een wereldwijd netwerk van dierenbeschermingsorganisaties die zich inzetten tegen bont. Via een e-mailgroep houden leden van de Alliance elkaar gedurende het hele jaar op de hoogte van (internationale) bontdossiers. Regelmatig helpt Bont voor Dieren andere dierenwelzijnsorganisaties aan informatie en vice versa. De Alliance heeft een gezamenlijke website: www.infurmation.org. In 2013 kwam de FFA tweemaal bij elkaar om te vergaderen: eenmaal in Warschau en eenmaal in Londen. Gezamenlijk werd meebetaald aan bontcampagnes in China, Polen en Litouwen. Europa In navolging van Nederland kwam er ook in Slovenië een verbod op het fokken van dieren voor hun vacht. Bont voor Dieren bezocht in 2013 onder meer België, Zweden en Finland om voorlichting te geven op een potentieel, soortgelijk fokverbod. Een protestactie van Bont voor Dieren en haar Poolse zusterorganisatie Otwarte Klatki heeft ervoor gezorgd dat de bouw van een mega-nertsenfokkerij in Polen is gestaakt.


2 EDUCATIE & VOORLICHTING Uit steekproeven die in 2011 en 2012 op straat zijn gehouden, blijkt dat er een groot gebrek aan kennis is, (met name onder jongeren), over bont. “Het beest is toch al dood”, “Deze kraag is niet echt” en “We eten toch ook vlees” zijn veel gehoorde reacties. De afgelopen twee jaar hebben wij daarom meer energie gestoken in educatie op scholen, straat en online via social media.

,"!#=7/'>+//+&## In 2013 nam het aantal gastlessen van Bont voor Dieren sterk toe. Zo werd er onder meer gemiddeld 2x per maand voorlichting over bontkragen gegeven aan scholieren van het voortgezet onderwijs in onder andere Gouda, Lelystad en Amsterdam.

,",#9?.++6@+5.'?766+''+&# Op de website van Bont voor Dieren is een gratis spreekbeurtpakket te downloaden. Het spreekbeurtpakket wordt elk half jaar aangepast door onze beleidsmedewerker. Daarnaast sturen de vrijwilligers van Bont voor Dieren extra spreekbeurtdocumentatie toe op aanvraag.

,"0#9'7&*/# Vrijwilligers van Bont voor Dieren waren het hele jaar door met stands en kraampjes te vinden op modebeurzen, markten en open dagen. Daar werden folders uitgedeeld, bontvrij verklaringen getekend en bonttesten gedaan.

,"3#A%%.>;B2';&<# Bont voor Dieren zet in op doelgroepen die uit onze onderzoeken de minste kennis hebben over bont. Dit zijn de jongeren tussen de 12-25. Deze groep draagt voornamelijk jassen met bontkragen van wasbeerhonden of coyotebont. Afgelopen seizoen hebben we deze jongeren met offline kaarten en postercampagne bereikt. De inzet was landelijk. Volgend winterseizoen zal deze campagne een vervolg krijgen.3. MARKETING EN COMMUNICATIE In de marketingmix rondom campagnes en acties zet Bont voor Dieren met name in op guerrilla marketingacties, gratis publiciteit, educatie en contentmarketing via tijdschriften en social media zoals Facebook en Twitter. De online uitingen worden ondersteund traditionele publiciteitsmiddelen als drukwerk (posters, flyers, stickers, t-shirts, kaarten) en indien relevant een campagnewebsite of landingspagina.

# 0"!#C&>;&+

#

Een belangrijk instrument voor onze campagnes is de website www.bontvoordieren.nl. De site biedt uitgebreide inhoudelijke informatie over de diverse beleidsterreinen. Ook wordt hierop het laatste campagnenieuws gepresenteerd en kan de bezoeker zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Verder geeft de site handvatten om mensen te stimuleren zelf in actie te komen. Van het tekenen van een petitie tot zelf een actie opzetten voor Bont voor Dieren via crowdfunding en platformen zoals geef.nl. De crowdfunders zijn aan onze Facebookpagina gekoppeld zodat ze ook via dat kanaal gepromoot kunnen worden. De site kent ook een beknopte Engelstalige sectie, met informatie over de organisatie Bont voor Dieren en onze beleidsterreinen. Voor de jeugd zijn er spreekbeurtpakketten en er kunnen gastlessen worden aangevraagd. Tevens is er een webwinkel en een weblog te vinden. In 2013 is het sitebezoek gestegen met 90% ten opzicht van het jaar ervoor. Dit is mede dankzij de inzet van adwords, offline ondersteuning van onze online campagnes, groei Facebook en uiteraard vernieuwende campagnes die inspelen op de laatste ontwikkelingen. www.bontkragen.nl is voornamelijk gericht op jongeren en bevat relevante informatie over bontkragen en de omstandigheden waaronder deze dieren leven en aan hun einde komen. De website is goed vindbaar via de reguliere zoekmachines en legt op heldere wijze uit wat het leed is achter de bontkraag. De website richt zich op voorlichting voor jongeren over bontkragen. Sinds september 2013 wordt het nieuws en blog bijgehouden op www.bontvoordieren.nl. Bontkragen blijft online als een statische informatieve website met zo’n 50.000 bezoekers per jaar. Adwords en Facebook advertenties Bont voor Dieren maakt gebruik van het google grants programma (adwords). Hierdoor kunnen wij per maand tekstadvertenties plaatsen ter waarde van 10.000 dollar. In 2013 kwamen via deze advertenties een kleine 25.000 bezoekers op onze website www.bontvoordieren.nl In 2013 steeg het aandeel van het totale verkeer vanuit adwords met 2.621%. Daarnaast investeren wij in Facebook advertenties en video advertenties op YouTube om ons online bereik en dus onze boodschap bij een groter publiek te krijgen. Offline ondersteuning Sinds 2013 ondersteunen we onze campagne Dom Bontje en de Schaamkaart aan Gaastra met offline middelen. Dom Bontje is onze sterkste merknaam. Met behulp van boomerang kaarten hebben we afgelopen jaar 3x zoveel sitebezoek gehad en veel meer mensen die hebben gestemd. De schaamkaartactie tegen kledingbedrijf Gaastra is ook erg succesvol geweest. Dit zien we ook terug in ons bereik op Facebook. Het aantal ‘vind ik leuks’ is rondom die actie het meest gestegen van alle campagnes in 2013. Ook hier lag het sitebezoek 2.5 keer zo hoog vergeleken het jaar ervoor toen de campagne bontinspecties liep.


0",#9%B;7>#4+*;7# Naast de traditionele communicatiemiddelen (persberichten, posters, folders, spreekbeurtpakketten en het jaarverslag) spelen social media ( You Tube, Facebook, LinkedIn en Twitter) een steeds grotere rol. Met de verschillende mogelijkheden die social media biedt, kan Bont voor Dieren sneller inspelen op de actualiteit en kunnen nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Het aantal volgers steeg flink op alle sites, mede door een advertentiecampagne op Facebook. Op de posts over de diverse campagnes werd veelvuldig gereageerd en campagnes werden onder een groter publiek gedeeld. Via Facebook kwamen er in 2013 bijna 20.000 bezoekers op de website van Bont voor Dieren terecht.

# 0"0#47;>;&<+&# Momenteel communiceert Bont voor Dieren met haar donateurs via de post en een digitale nieuwsbrief. We streven naar een overgang naar meer digitale communicatie, die bovendien meer specifiek gericht is op de persoon. (PotentiĂŤle) donateurs moeten zich verbonden voelen met de community die Bont voor Dieren is. Zelf in actie komen of met een eenvoudige handeling deel worden van de groep vrienden van Bont voor Dieren is een middel daarvoor. In 2013 werden drie Bontberichten gestuurd naar de actieve donateurs, met daarin reportages en interviews over het werk van Bont voor Dieren. In september kregen de donateurs een brief om de nieuwe campagne aan te kondigen en te vragen om een extra gift. In december werd een bestelformulier voor kerstkaarten verstuurd. Een keer per maand werd een e-mailnieuwsbrief verstuurd naar ongeveer 30.000 geĂŻnteresseerden.


0"3#D+./ In 2013 was Bont voor Dieren veel aanwezig in de media, onder meer in Koffietijd en landelijke en regionale kranten. Ook nodigde het programma Radar Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert uit om uitleg te geven over de angorawolindustrie. Veel bedrijven kiezen uiteindelijk voor een beleid vrij van bont en angorawol. De publieksacties zoals de Dom Bontje verkiezing en het nertsenfokverbod kregen veel publiciteit. Celebrity programma’s als Shownieuws en RTL Boulevard besteden, net als Koffietijd, regelmatig aandacht aan acties van Bont voor Dieren. Ook de regionale pers weet Bont voor Dieren goed te vinden. Een relatief nieuwe ontwikkeling is de specifieke focus van Bont voor Dieren op online media, tijdschriften en fashion blogs: door aandacht in deze media bereiken we een breder publiek.

0"8#E%&*/+&# Wereldwijd werkt 3M met het Community Giving Program waarmee projecten ondersteund worden op sociaal, educatief en milieugebied. Bont voor Dieren heeft meegedaan met de wedstrijd en is tweede geworden. In de finale van de 3M Grote Gift won Bont voor Dieren een bedrag van 13.500 euro. De prijs wordt besteed aan de ‘Maak het niet te bont bus’ waarmee in 2014/2015 door heel Nederland getourd gaat worden.


4 FINANCIEEL BELEID 3"!#E;&7&B;++>#.+/5>'77'# De zwaartepunten die Bont voor Dieren op het gebied van beleid en campagne heeft gelegd in het Jaarplan 2013, zijn terug te vinden in de (separate) ‘Jaarrekening Bont voor Dieren 2013’. Soms nopen externe ontwikkelingen ons gedurende het jaar tot bijsturen van de prioriteiten, dan is dit ook zichtbaar in de jaarrekening. Door op deze wijze flexibel en met wijsheid om te gaan met de ons toevertrouwde gelden, toont Bont voor Dieren dat de inkomsten niet opgepot moeten worden in de vorm van vermogen, maar op zinvolle en effectieve wijze aan de doelstelling van Bont voor Dieren moeten worden besteed. In het verslagjaar 2013 heeft Bont voor Dieren ! 206.550,- besteed aan de doelstelling. De inkomsten lagen in 2013 met name door enkele legaten flink hoger dan begroot. Aan de andere kant is er minder uitgegeven dan begroot. Dit had te maken met een bezuiniging op externe diensten zoals de webwinkel en ICT. Hierdoor is het resultaat uitgekomen op een overschot van ! 71.885,-. Dit overschot zal in 2014 grotendeels besteed worden aan de doelstelling. De jaarrekening bevat voorts een overzicht van de resultaten van hieronder genoemde wervingen. De continuïteitsreserve is bepaald op basis van de veronderstelling dat een buffer van minimaal 55% en maximaal 65% van de lasten die direct verband houden met de exploitatie van Bont voor Dieren toereikend is (campagnekosten uitgezonderd). In 2013 bedroegen deze lasten ! 176.880,- hetgeen resulteert in een reserve van ! 132.600,-. Bont voor Dieren ontvangt giften van donateurs en de Vriendenloterij. Het aantal donateurs is 31.400.

3",#E%&*/+&:+.F;&<# Bont voor Dieren hanteert als norm en conform de eisen van het CBF dat de kosten van fondsenwerving in een boekjaar niet meer dan 25% van de opbrengsten van de fondsenwerving in dat jaar mogen bedragen. De kosten van de fondsenwerving bedroegen in 2013 14,95% van de opbrengsten van de fondsenwerving.

3"0#G+.&<+'7>>+&# In 2013 bedraagt het percentage ‘totaal bestedingen aan doelstellingen’ gedeeld door ‘totaal van baten’ 52,60% (2012: 65,01%). Het percentage ’kosten eigen fondswerving’ gedeeld door ‘baten uit eigen fondswerving’ bedraagt in 2013 14,95% (2012: 19,82%). Zie voor een nadere toelichting ook de verkorte jaarrekening 2013 verderop in het verslag.

3"3#G%/'+&#(#@+2++.#%.<7&;/7';+## Bont voor Dieren had als norm voor de kosten van beheer en administratie voor 2013 een bedrag van ! 65.359,-. De werkelijke kosten in 2013 bedroegen ! 60.636,-.

#


5 PERSONEEL EN ORGANISATIE 8"!#$+/'55.# Het bestuur van de stichting Bont voor Dieren bestaat in 2013 uit drie mannen en een vrouw. Het betreft hier de volgende personen: • De heer Ton Dekker is de voorzitter van Bont voor Dieren. Ton is een gedreven dierenbeschermer die zich behalve voor Bont voor Dieren onder meer inzet voor de Vissenbescherming. Hij was werkzaam op het Meertens Instituut van de KNAW en is nu gepensioneerd. • De heer drs. Rikkert van Assouw, penningmeester. Rikkert is senior medewerker Audit en Toezicht bij Rijkswaterstaat. Rikkert is in juni 2013 afgetreden. • Mevrouw drs. Karen Soeters, algemeen bestuurslid. Karen is directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation en tevens werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media Informatie en Communicatie. • De heer Stefan de Ruiter trad in juni 2013 aan als penningmeester na enkele maanden als aspirant-bestuurslid. Stefan is manager bij thuiszorgorganisatie Tzorg. • Mevrouw Britte Klarenbeek nam vanaf maart 2013 deel aan het bestuur als aspirant-lid. Zij bekleedde de functie van secretaris. In het dagelijks leven studeert zij nog en is bestuurslid van jongerenorganisatie Pink. Met het vertrek van verschillende bestuursleden is besloten nieuwe bestuursleden te gaan werven. In 2013 vergaderde het bestuur zeven keer. De reguliere bestuursvergaderingen vinden plaats op het kantoor van Bont voor Dieren. De jaarlijkse beleidsdag, met directeur en bestuur, vond op 14 september plaats in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst zijn de prioriteiten voor 2014 bepaald die terugkomen in het jaarplan 2014.

8",#D+./%&++># Bont voor Dieren had in 2013 gemiddeld 2,7 fte in dienst. Daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers actief voor Bont voor Dieren, zowel op als buiten kantoor. Specificatie personeelslasten directie De directie van Bont voor Dieren bestaat uit één persoon: Nicole van Gemert. Het bruto jaarsalaris van de directeur van Bont voor Dieren bedroeg ! 53.000,-. Zij is aangesteld voor 0,9 fte. Het bestuur acht deze bezoldiging in lijn met zwaarte en verantwoordelijkheden van deze functie. De directeur van Bont voor Dieren bekleedt tevens een nevenfunctie. Ze zit in de gemeenteraad van Utrecht als raadslid.

8"0#A.;H:;>>;<+./## Het team betaalde medewerkers wordt op waardevolle wijze ondersteund door twee kantoorvrijwilligers. Een dag per week is een archivaris aanwezig. Daarnaast heeft Bont voor Dieren weer geregeld een beroep gedaan op een team trouwe vrijwilligers bij publiek- en mediacampagnes. CBF –Certificaat GOEDE DOELEN In 2013 heeft de jaarlijkse controle plaatsgevonden ten behoeve van het CBF-certificaat voor Goede Doelen. Dit had een positief resultaat, waardoor Bont voor Dieren haar keurmerk behoudt.

8"3#9'7'5'+&# De statuten zijn ongewijzigd gebleven in 2013.


8"8#I.B2;+J# Bont voor Dieren heeft een uitgebreid archief betreffende stukken onder meer betreffende campagne en lobby. Deze bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van dierenbescherming in Nederland. Bont voor Dieren hecht eraan zorgvuldig hiermee om te gaan en de (oudere) informatie te ontsluiten voor geĂŻnteresseerden. Onder meer het Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft zich zeer geĂŻnteresseerd getoond om dit archief onder te brengen. Bont voor Dieren heeft daarvoor een kantoorvrijwilliger beschikbaar. De recentere documenten worden jaarlijks intern gearchiveerd.

8"K#L5;/F+/';&<# Bont voor Dieren is gevestigd in een kantoorpand dat wordt gehuurd van het Leger des Heils.

8"M#N55.O77)#(#*;+.F.;+&*+>;H6# Bont voor Dieren streeft er als maatschappelijke organisatie naar om het goede voorbeeld te geven en duurzaam, groen en uiteraard diervriendelijk in te kopen en te distribueren. Zo wordt er waar mogelijk per trein naar het buitenland gereisd; worden vliegreizen gecompenseerd via GreenSeats en zijn de schoonmaakmiddelen ecologisch.

8"P#A%%.5;'@>;6# In 2014 zal Bont voor Dieren haar campagnes onverminderd voort zetten. Het toenemende bontgebruik in het straatbeeld blijft een punt van grote zorg. Met name de kragen en accessoires. Wij blijven ons inzetten om zoveel mogelijk gastlessen over bont op het voortgezet onderwijs te geven en online via o.a. Facebook en fora jongeren te informeren over bont. Naast de mode in Nederland gaat Bont voor Dieren veel investeren in (Europese) fokverboden i.s.m. met de FFA en Eurogroup. Ook aan lobby in Brussel wordt meer aandacht besteed met oog op de lobby van de bontindustrie m.b.t. welzijnsregels voor bontfokkerijen. De lessen die in Nederland geleerd zijn en de resultaten die geboekt zijn dienen als belangrijke inspiratie en onderbouwing voor samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties. Tenslotte zal alles op alles gezet worden om ervoor te zorgen dat de Canadese zeehondenjacht in 2014 de laatste zal zijn door de jacht waar te nemen, politici te benaderen en actie in Canada te voeren.


Stichting Bont voor Dieren

Amsterdam Jaarrekening 2013


INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Waarderingsgrondslagen

2

1

Balans per 31 december 2013

4

2

Staat van baten en lasten over 2013

5

3

Uitvoeringskosten eigen organisatie naar bestemming

6


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

W aarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering en zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en rekening houdend met eventuele restwaarden. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden De vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten uit eigen fondsenwerving Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. Nalatenschappen worden in het boekjaar opgenomen waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.


GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Toerekening uitvoeringskosten eigen organisatie Bij de toerekening van de personeels- en overige personeelkosten is de geschatte tijdsbesteding van de personeelsformatie gehanteerd. De huisvestingings-, kantoor-, bestuurs-, algemene- en afschrijvingskosten worden toegerekend op basis van individuele schatting per kostensoort. Voor het boekjaar 2013 is de verdeelsleutel als volgt: Besteed aan

Werving baten

doelstellingen

Beheer en administratie

Huisvestingskosten

60%

15%

25%

Kantoorkosten

60%

15%

25%

Bestuurskosten

60%

0%

40%

Algemene kosten

0%

0%

100%

Afschrijvingskosten Buitengewone baten minus lasten

0%

0%

100%

0%

0%

100%

De kosten beheer en administratie de door de stichting gemaakte kosten in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering, waardoor deze niet aan de doelstelling of werving van baten kunnen worden toegerekend. De campagnekosten, uitvoeringskosten fondsenwerving en kostprijs verkoop artikelen houden rechtstreeks verband met hetzij de doelstelling hetzij de werving van baten waardoor deze hier volledig aan zijn toegerekend.


1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2013 ACTIVA

!

!

31 december 2012 !

!

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa

4.840

4.902

Vlottende activa Voorraden

10.054

1.861

9.616

19.506

271.062

199.040

Vorderingen Liquide middelen

290.732

220.407

295.572

225.309

31 december 2013

31 december 2012

TOTAAL ACTIVA

!

!

!

!

PASSIVA Reserves en fondsen ContinuĂŻteitsreserve Bestemmingsfondsen Overige reserve

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

120.250

132.600

5.216

9.274

147.308

59.015 272.774

200.889

22.798

24.420

295.572

225.309


2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

! ! Baten !

!

2013

2012

Afrekening

Begroting

Afrekening

!

!

!

!

!

!

!

! 291.876

Baten uit acties van derden

11.524

25.140

18.217

4.811

Verkoop artikelen

!

24.752

4.677 !

Besteed aan doelstellingen*

3.150

! 392.703

! ! !

4.715 !

! ! !

!

-178

! 352.538

!

! 42.788

48.178

Bont en Mode

68.047

70.994

63.779

Zeehonden

11.545

11.687

9.740

Europese campagne

7.718

11.287

5.273

Gezamelijke acties

9.653 68.666

7.687 116.972

! 206.550

!

Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten overige baten

!

8.962 !

1.071

2.334

!

Beheer en administratie

!

Kosten beheer en administratie ! Som der lasten

Toevoeging / onttrekking aan: Bestemmingsfonds zeehonden ContinuĂŻteitsreserve Overige reserve

! 57.615 !

!

60.636

65.359

320.818

! 354.595

71.885

-2.057

! !

!

27.823

!

!

Resultaat !

0

! !

!

204.766

57.615 !

53.632 !

!

! 25.489

!

!

!

! 52.561

68.834

! 261.413

!

!

!

! ! !

40.921

!

!

314.630

Pelsdierenfokkerij

Voorlichting en Public Relations

!

!

319.571

! Lasten

!

!

351.616

Som der baten

!

!

Baten eigen fondsenwerving FinanciĂŤle baten minus lasten !

2013

77.838 ! 340.219 -25.589 ! !

! -4.058

!

-12.350

-5.104 5.600

88.293

-26.085

-


2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 * Omwille van een optimale vergelijkbaarheid zijn de lasten over 2012 besteed aan doelstellingen per individuele post aangepast. De totale besteding aan doelstellingen is ongewijzigd gebleven.

-


3. UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE NAAR BESTEMMING Besteed aan doelstellingen

! Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Algemene kosten Afschrijvingskosten Buitengewone baten minus lasten ! CAMPAGNEKOSTEN ! Pelsdierenfokkerij Bont en Mode Zeehonden Europese campagne Gezamelijke acties Ingehuurde krachten campagne Overige campagnekosten Voorlichting en PR Uitvoeringskosten fondsenwerving Totaal

Pelsdieren fokkerij ! 28.527 2.404 3.861 1.550 67 0 0 0

Bont en Mode

Zeehonden !

!

21.884 3.305 3.861 1.550 67 0 0 0

!

!

Europese campagne ! !

2.849 351 1.287 517 22 0 0 0

!

!

2.849 351 1.287 517 22 0 0 0

!

Gezamelijke acties !

!

Beheer en administratie

Werving baten

2.849 351 1.287 517 22 0 0 0

!

Voorlichting

!

Fondswerving !

!

Verkoop goederen !

13.832 3.606 3.861 1.550 67 0 0 0

4.904 300 3.861 1.550 0 0 0 0

921 150 0 0 0 0 0 0

!

!

!

!

!

!

Totaal 2013

Begroot 2013

Totaal 2012

!

!

!

!

27.564 4.206 6.436 2.585 177 17.598 2.070 0

106.179 15.024 25.741 10.336 444 17.598 2.070 0

156.000 20.400 24.000 12.600 1.600 18.825 0 0

133.528 11.377 27.302 12.596 673 17.945 705 0

!

!

!

!

!

!

!

4.235 0 0

0 30.550 0

0 0 4.058

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.235 30.550 4.058

3.200 17.400 4.000

12.780 21.097 5.104

0 0 0 277 0 0

0 0 6.553 277 0 0

0 0 2.184 277 0 0

231 0 2.184 277 0 0

0 2.166 2.184 277 0 0

0 0 6.553 0 39.197 0

0 0 2.184 0 13.066 26.696

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

231 2.166 21.842 1.385 52.263 26.696

3.600 0 0 11.200 60.950 20.820

637 4.328 0 893 61.357 29.897

40.921

68.047

11.545

7.718

9.653

68.666

52.561

1.071

60.636

320.818

354.595

340.219


Aan het Bestuur van Stichting Bont voor Dieren Postbus 92044 1090 AA Amsterdam

Amsterdam, 28 mei 2014

!!"#$%&$"'(#)$%*+!,,-."/!"/(0%)(1!'+ Betreft:

Accountantsverslag Bont voor Dieren 2013

Geacht Bestuur, Onlangs hebben wij de controle van de jaarrekening 2013 van de stichting Bont voor Dieren afgewikkeld. Wij hebben bij deze jaarrekening een controleverklaring met een goedkeurende strekking afgegeven. Wij stellen het op prijs om onze controlebevindingen door middel van deze brief aan u te rapporteren. Hoogachtend,

FAAS Accountants & Adviseurs V.O.F. A. van Capelle RA


9