{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

14,95

Nieuw in onze webshop:

Friends not Fur tas 12

,95

Jute boodschappentas: Ik shop Bontvrij Boodschappen doen met deze shopper is nog nooit zo diervriendelijk geweest. Met de opdruk van een konijn en de tekst “Ik shop bontvrij” laat je zien dat je tegen bont en dus tegen dierenleed bent. De boodschappentas is 46 bij 32 cm en de zwarte hengsels hebben een lengte van 17 cm. De opbrengst van dit artikel komt geheel ten goede aan onze campagnes voor de dieren. Prijs: _ 12,95

De katoenen witte tas met de tekst Friends not Fur is ontworpen door Lieke van der Vorst. Lieke illustreert o.a. voor NRC Next en Flow Magazine. Voor Bont voor Dieren, een organisatie die ze een warm hart toedraagt, maakte zij de prachtige illustratie van een mens met een wasbeerhond. De illustratie is milieuvrien­ delijk gedrukt op een witte tas van 100% biologisch katoen en is GOTS en Fair Wear gecertificeerd. De opbrengst van dit artikel komt geheel ten goede aan onze campag­ nes voor de dieren. Prijs: _ 14,95

JAARGANG 27 03-2015

1

De tassen zijn te bestellen via: webwinkel.bontvoordieren.nl/

we testen met onze Bontquiz. Elke leerling kan deze quiz maken.

Lancering

In de bus kunnen de leerlingen op de foto met een bontvrije state­ ment. Deze selfie kan gelijk ge­ plaatst worden op social media. Vraag de bus aan bij Bont voor Dieren.

Eén op de drie jongeren heeft geen idee of het bont dat aan de jas of tas hangt echt is, laat staan van welk dier het afkomstig is.

De Maak het niet te Bont Bus komt naar je toe! Onze voorlichtingsbus is door leerkrachten en ouders bij ons aan te vragen. Als we langskomen, verzorgen we eerst een gastles op de school en daarna kunnen de leerlingen hun kennis over bont testen in en rondom de bus.

Leerlingen met een bontkraag wor­ den door ons gescand met onze bontscanner, die gelinkt is aan een videozuil. Daarop wordt getoond of het echt of nepbont betreft. Bij echt bont kun je zien van welk dier het bont afkomstig is. Wat hebben de leerlingen opgestoken van de gegeven gastles? Dat gaan

Maak het niet te bont bus

In onze campagnes merken we dat voorlichting de meest effectie­ ve manier is om bont uit het straatbeeld te krijgen: eenmaal be­ kend met het gruwelijke dieren­ leed worden jongeren zich bewust van wat zij eigenlijk dragen en doen ze hun bont vaak af. Het is dus de hoogste tijd onze voorlich­ ting naar een hoger plan te tillen met een voorlichtingstour door heel Nederland!

BONT VOOR DIEREN WIL EEN EIND MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. STEUN ONS DAARBIJ. STICHTING BONT VOOR DIEREN: Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA  Amsterdam, Tel: 020 676 66 00, info@bontvoordieren.nl, www.bontvoordieren.nl, IBAN: NL11INGB0000003799 FOTO’S: Bont voor Dieren VORMGEVING EN DRUKWERK: www.rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976 linkedin.com/in/bontvoordieren 

4 

twitter.com/bontvoordieren 

facebook.com/bontvoordieren  

http://instagram.com/bontvoordieren

Deze tour is afgelopen februari van start gegaan in Amsterdam. Tijdens de lancering bij het Metis Montessori Lyceum hebben we de

leerlingen een gastles over bont gegeven en ze daarna meege­ nomen naar onze Maak het Niet te Bont Bus. Actrice Juliette van Ardenne en onze directeur Nicole van Gemert waren in de ochtend te gast bij het live programma van Koffietijd om uitgebreid te praten over bont en onze voorlich­ tingstour. De leerlingen van het Metis Montessori Lyceum konden hun bont laten testen met de bontscanner, waarna het duidelijk was of ze echt bont droegen en van welk dier het afkomstig is. Ook werden er bontvrije foto’s gemaakt in de bus en was er een leerzame quiz aan de zijkant.

Stichting Bouwstenen voor Dieren­ bescherming en het 3M fonds. De tour zal het hele jaar te volgen zijn op het weblog van Bont voor Dieren. Een videoverslag van de lancering van de Maak het Niet te Bont Bus is te zien op onze website.

De Maak het Niet te Bont Bus kwam tot stand met behulp van onze donateurs, de Triodos Foundation,

t?

nie Echt of

1


Natasja Froger Dom Bontje Met een record aantal stemmen is de jaarlijkse internetverkiezing tot Dom Bontje van 2014 afgesloten. In ruim een maand werden meer dan 22.000 stemmen uitgebracht, een fikse groei vergeleken bij vorig jaar. Presentatrice Natasja Froger won ruim: meer dan 7000 stemmen

waren voor haar jas met kraag van wasbeerhondenbont. Het was de tweede keer dat ze genomineerd was, maar blijkbaar was nog steeds niet tot haar door­ gedwongen dat bont dierenleed is. Tijdens de uitzending van RTL Boulevard kreeg Natasja de oorkonde uitgereikt. Ze liet op

televisie weten de jas met was­ beerhondenbont alleen in het bui­ tenland te dragen en niet in Nederland. Natuurlijk Natasja: een waarlijk Dom Bontje!

Samen tegen bont: bijna zes miljoen nertsen vinden jaarlijks de dood in Nederland. Jaarlijks worden er in Nederland bijna zes miljoen nertsen gefokt en gedood voor de export van hun vacht, die in het buitenland wordt verwerkt tot bontjas, kraag of tas. Dat is onbegrijpelijk, zeker als je je bedenkt dat slechts zeven procent van de Nederlanders bont een legi­ tieme reden vindt om een dier te doden. Desondanks wordt de maatschappelijke weerstand tegen de productie ervan niet serieus ge­ nomen en gaan de nertsenhouders door met het fokken en doden van de dieren. Samen met de Dieren­ bescherming werken wij dan ook aan een definitief einde van deze vreselijke bontindustrie. Nertsen zijn solitair levende roof­ dieren, wat wil zeggen dat ze liever geen soortgenoten in hun buurt hebben. Door fokkers worden ze gehouden in piepkleine, aan elkaar geschakelde draadstalen kooitjes. Dit levert veel stress op. Daar­

2 

naast zijn nertsen wilde, niet ge­ domesticeerde dieren, die per definitie ongeschikt zijn om hun leven in een kooi door te brengen, ongeacht de grootte van zo’n kooi. Daar komt nog bij dat ze zwemwa­ ternodig hebben om hun soortei­ gen gedrag te kunnen vertonen. Hoewel het aantal fokkerijen de laatste jaren afneemt, is het aantal nertsen dat gedood wordt bijna verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden.

De nertsenfokkers vinden het bela­ chelijk dat wij ons beroepen op de ethiek, op het feit dat deze dieren puur worden gedood om hun

vacht. Terwijl je de welzijnsaantas­ ting van een dier altijd moet afme­ ten aan het doel waarvoor het wordt gebruikt en gedood. Bont is een luxeproduct, waar meer dan voldoende alternatieven voor zijn. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren hebben veel bereikt. Zo is de markt voor zeehondenbont hele­ maal ingestort door een import­ verbod, mag bont van honden en katten niet meer worden verkocht en zijn vossen- en chinchillafokke­ rijen sinds 2008 in ons land verbo­ den. Nertsen hebben de pech ze niet zo aaibaar zijn als zeehonden, maar dat maakt de lijdensweg die ze ondergaan natuurlijk niet min­ der schrijnend. Als we iedereen dáárvan kunnen doordringen, kan het niet anders dan dat ook dit ver­ bod er uiteindelijk komt. Meer informatie of de petitie ondertekenen? Ga naar www.samentegenbont.nl

Wie maken het te Bont? Bedrijven die producten met echt bont blijven verkopen nadat wij ze meerdere keren hebben geïnfor­ meerd over het dierenleed dat achter bont schuilt, komen op onze Te Bontlijst te staan. Door campagnes en protestbrieven hopen we deze bedrijven te overtuigen te stoppen met de verkoop van Bont. Vaak met succes!

Er zijn gelukkig ook bedrijven die bontvrij gaan na onze acties. Een voorbeeld hiervan is Hout-Brox. De directeur schreef ons zelf een brief dat een bontvrijbeleid een kwestie van maatschappelijk ver­ antwoord ondernemen is. Dat vin­ den wij nou ook! Kledingbedrijf Bambella ging ook bontvrij. De ei­ genaresse liet ons weten dat zij niet op de hoogte was van het die­ renleed dat achter bont schuilt. Na

het bestuderen van de videobeel­ den en rapporten hebben de men­ sen van Bambella besloten om enkel nog nepbont te verkopen. Helaas kunnen wij dat niet zeggen van de vintage winkelketen Episode, sportwinkel Sport ’n Styles en de Skihut. Het is daarom hoog nodig dat we met z’n allen in actie komen tegen deze en de andere bedrijven die op de Te Bontlijst staan. Stuur een protestbrief, kijk voor een voorbeeldbrief op: www.bontvoordieren.nl/kom-in-actie

Stop de import van wasbeerhondenbont en angorawol! Vorig jaar stuurde Bont voor Dieren een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer om een einde te maken het levend villen van wasbeerhonden en het op gruwelijke wijze plukken van angorakonijnen. Na een debat in de Tweede Kamer is de staats­ secretaris met de textiel­industrie in gesprek gegaan om te kijken of we wasbeerhondenbont en angorawol op de Nederlandse markt kunnen weren. Naar aanleiding hiervan gaat de textielsector actief pleiten voor tracerings- en borgingssystemen met onafhankelijke certificering voor dierlijke producten in textiel en kleding. Zo kunnen ze garan­

deren dat producten als wol, dons en bont niet afkomstig zijn van slecht behandelde dieren. Daarmee is de zaak niet afgedaan gelukkig. Samen met Bont voor Dieren heeft het Ministerie een lijst opgesteld van bontverkopende bedrijven en geïnventariseerd welke winkels angorabont verko­ pen van konijnen die levend geplukt zijn. Vervolgens heeft de staatssecretaris in Brussel opge­ roepen om de misstanden rondom angorawol en bont Europees aan te pakken. Nederland wil onder meer dat de Europese Commissie de textiel- en kledingsector stimuleert om te komen met certificering die garandeert dat wol of bont niet afkomstig is van

slecht behandelde dieren. Een groot aantal lidstaten (onder meer Duitsland, Engeland, Zweden en België, Denemarken, Luxemburg) steunt deze oproep. De staatssecretaris wil verder dat de EU praat met landen waar veel bont en wol wordt geproduceerd en overlegt over hoe misstanden kunnen worden uitgebannen. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over regelgeving, toezicht en hand­having op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld tijdens de bespreking van handels­ akkoorden of handelsmissies. Goed nieuws dus! Hopelijk leiden deze ontwikkelingen uiteindelijk op een algeheel verbod.

3

Profile for Bont voor Dieren

Bontbericht maart 2015  

Bontbericht maart 2015  

Advertisement