Page 1

Tekst og fotos af: Karsten Bønsdarf

Hvis du har været til galop i Klampenborg har du måske set en ung velklædt herre med en meget stor hund - det er forretningsmanden Peter

Holm Lassen og hans trofaste følgesvend, Alfred. Gennem årene har Peter Holm Lassen haft adskillelige heste i træning - ikke blot på Klampenborg, men også i Sverige. I de seneste år har Peter Holm Lassen valgt at have heste i træning i Frankrig og for to år siden havde han hest

til start i Europas

fineste galop, Prix de l'Arc de Triomphe. Peter Holm Lassen er blevet så fascineret af Frankrig og fransk galopsport at han netop har erhvervet det største træningscenter i fransk galopsports højborg, Chantilly.

Wildenstein-garden er den største træ.ningsstald i

fransk galopsports højborg, Chantitlg. Bernard Gourier-

Foto


lsceed

ca(

s.Efsk

I lerketl

Scn 3r en nr,lckel krai ! oar la _i tran ngsvogn. Har nra(il rq sts sLpa':rl :l!i!znrpara och llitdrr!t (=rrja(ei skorsar ia'riaa."f !a lrrraren).

(trrlod!af

' lii'rait prci pa daci.- san-l Tr.(.t krait ga ekraf 0!l 1.r.rir ' lar he t stankskldd bakom h.s1.f lanrjor lotstegen l=T3: s p'

'

oer

gr!s och latterslank)

Naf 0! ck Hrtch kcpp . : :'\an g ' la" farddatOl ! kel r.:aar aii . sar aktuel hast gn:t. oar n:r n har kort kad harn a.råi [:\ian srttialt. (o11d cch k0f-

a'!d 'Å' p! rerlrckrd ior b'i s rst-r{i t:rarilan onsleilti S\r,onsk 1 iirf(!:

Fnrq

ef

,qt

iri

OBSI Pris endast sek. kr, 5.900:- + moms Gcir som ' D:l Ake 0 sson. Ka g:f CSf ka amatolrrånara

r:'. sla

:r

:'

3,r

Sleriges mest l.a

r'

' S:e årTde us.frani:n!3f {iri.iarfraf Kama( ' 1,':ilred Ba!maf f::n :irasr"i l!'it.drafare trar liaria'i ' C nas Slefssof s!r, r' er ''rrrr:'1sr r prolfst,rfnrE lrl"l l,'i11olp . da tran.rr [:a G! ib:..]a r-"r G-

r.. Di:[Iifd

G! :a:n: Cai1.!m

108

S 33. !a GL.i-Å80

;f

0:16j34,311:0

F:r il:i -3i 3'235 Ena St.:il- .r.:::_:1., ;b.Cackf!fd

S.

Peter Holm Lassen  

Interview fra Væddeløbsbladet 2003 om danskeren Peter Holm Lassen, der har inmesteret i et stort træningscenter for galopheste i Chantilly...