Page 39

RISSKOV BILFERIE

MER ENN 700 HOTELLER PÃ… WWW.RISSKOV.NO

- alltid et godt reisetilbud! .

★★★★ OXNVXV S¤1RUHIMHOO

+DOYSHQVMRQ 63$

+DOOLQJGDO_1RUHVXQG

6SDS¤1RUHIMHOO

7,/  63$5 233

1RUHIMHOO6NL 6SD

.¤UHWWLO1RUJHVEHVWH63$KRWHOO¤ULUDG .XQWLPHUIUD2VOR

)UDNXQ

[RYHUQDWWLQJHU [IURNRVWEXIIHW [UHWWHUVPHQ\ ,QQJDQJWLO%·HVHWHU%DGRJ7UHQLQJ *UDWLVLQWHUQHWW $QN_6HVRQJWLOOHJJ12._$QGUHSDNNHUDQNRPVWHUVHKMHPPHVLGH

.

6HQWUDOWL

.

.·EHQKDYQ %HOLJJHQKHW YHGKDYHW

6WRU SDNNH

.·EHQKDYQ_.·EHQKD

YQ

0LGWRJ—VWM\OODQG_(EHOWRIW

63$5

6SHVLDOSULV(EHOWRIW (EHOWRIW3DUN+RWHO [RYHUQDWWLQJHU [IURNRVWEXII¨ [UHWWHUVPHQ\EXII¨ [NDIIHRJNDNH *UDWLVSDUNHULQJ

233 7,/

6HQWUDOWL.·EHQKDYQ *UDQG+RWHO$QN_$

%HVW:HVWHUQ+RWHO&DUOLD [RYHUQDWWLQJHU [IURNRVWEXII¨ [PLGGDJVEXII¨GDJ 5HOD[DYGHOLQJPILWQHVVRJEDGVWXH *UDWLVLQWHUQHWW

7,/  63$5 233 )UDEDUH

$QN_$QGUHSDNNHUDQNRPVWHUVHKMHPPHVLGH

Ring & hør nærmere • Åpent hverdager 9-17.

www.risskov.no

HKMHPPHVLGH

%$5(NP IUD'.JUHQVHQ

.

L6YHULJH

%RKXVO£Q_8GGHYDOOD

)UDEDUH

QGUHSDNNHUDQNRPVWHUV

%(676(/*(5 1\WYHVWN\VWHQ

%HVWLOOLQQHQ

233 63$5 7,/ 

[RYHUQDWWLQJHU [IURNRVWEXII¨ &DYDRJVQDFNS¤URPY HG UDEDWW)ULVFDWL5HVW DQN DXUDQW *UDWLVLQWHUQHWW

)UDEDUH

$QN_$QGUHSDNNHUDQNRPVWHUVHKMHPPHVLGH

.

★★★★VWRUE\IHULH

—VWHUVM·N\VWHQ_7DUS

1RUGW\VNPLQLSULV

/DQGJDVWKRI7DUS [RYHUQDWWLQJPIURNRVWEXII¨ [UHWWHUVPHQ\EXII¨ [HWWHUPLGGDJVNDIIHRJNDNH IOYLQSUURPYHGDYUHLVH VSLOOUXQGHS¤ERZOLQJ

%RRNQHWWHU IUD

7,/  63$5 233 )UDEDUH

$QN_$QGUHSDNNHUDQNRPVWHUVHKMHPPHVLGH

Oppgi kode:

9,//$

32 82 90 00

Gjelder for alle Risskov Bilferies opphold: • Prisen er pr. person i dbl. vær. • Gode barnerabatter • Mulighet for flere dager • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,Spar ift. hotellets egen pris • Forbehold om utsolgte datoer • Evt. miljøtillegg betales på hotellet • Reisearrangør: Risskov Autoferien AG

Vi i Villa 4-2016  
Vi i Villa 4-2016