Page 15

vi i villa Klart for utekos. Familien bruker drivhuset så godt som daglig.

Slik bygde de drivhuset: 1.

De startet med å rive og grave opp busker som sto på plassen. Så gravde de en grop på 5 x 3 meter, dybde 80 cm. Grunnarbeid. Først singel, deretter isopor og settegrus.

2. I bunn ligger fiberduk. Rundt kanten har Lars-Göran først muret med lecablokker i tre rader, deretter gamle mursteiner i ytterligere tre lag. Lecablokkene ble pusset. De la ett lag med singel i bunn.

3.

Over singellaget ligger 100 mm isopor (for å unngå kulde fra grunnen). Deretter ett lag settegrus. Over settegrusen la de ut mursteinsgulvet i mønster.

Rammeverk. Hjørnene ble forsterket mot vind.

Nesten gratis. Knapt 8000 kroner kostet hele bygget.

4. Trerammen ble deretter bygget opp med 70 cm høye bjelker (90 x 45) med en bredde på 50 cm. Takstolene ble spikret sammen på bakken og løftet på plass etterpå. I hvert hjørne spikret de opp ekstra skråbånd for å unngå at takstolene skulle røre seg sidelengs i kraftig vind — med risiko for at glassrutene sprekker. Vinduene. Glasset er skåret til for å passe.

Middelhavet neste. Sitrustrær og sitroner bidrar til sommerfølelsen.

5. Aller sist bygde de karnappet og satte in takvinduer. De vinduene som kan åpnes, fikk de tak i fra et rivningsfirma, og det store vinduet ut mot dalen reddet de i siste sekund fra å havne på søppeldynga.

Nr. 4 – 2016

vi i villa 15

Vi i Villa 4-2016  
Vi i Villa 4-2016