__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Illustrated Non-Fiction Spring 2021

Rights


Contents

4

28

Home & Garden

10 14 Contact us Per Widell Literary Agent, Illustrated Non-Fiction per.widell@bonnierrights.se +46 8 696 80 22 Matilda Gredfors Andersson Agency Coordinator matilda.gredfors.andersson@bonnierrights.se +46 765 26 10 10 The Bonnier Publishing Group is made up of Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Hedvig, Bonnier­f örlagen Lära, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Bonniers Bokklubbar, Bonnier Rights, Fenix Förlag, Gondol, Lovereads, Romanus & Selling, Wahlström & Widstrand, Bokförlaget Max Ström and Bokförlaget Semic. Cover: Photographs by Karin Björkqvist from ­ The Art of Weaving – A Practical Handbook. Graphic design: Anna-Karin Sundin

8

Animals & Nature

Society & Culture

Crafts & Hobbies

Mind & Body

18 Food & Drink

3


Contents

4

28

Home & Garden

10 14 Contact us Per Widell Literary Agent, Illustrated Non-Fiction per.widell@bonnierrights.se +46 8 696 80 22 Matilda Gredfors Andersson Agency Coordinator matilda.gredfors.andersson@bonnierrights.se +46 765 26 10 10 The Bonnier Publishing Group is made up of Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum, Bokförlaget Hedvig, Bonnier­f örlagen Lära, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier Pocket, Bonniers Bokklubbar, Bonnier Rights, Fenix Förlag, Gondol, Lovereads, Romanus & Selling, Wahlström & Widstrand, Bokförlaget Max Ström and Bokförlaget Semic. Cover: Photographs by Karin Björkqvist from ­ The Art of Weaving – A Practical Handbook. Graphic design: Anna-Karin Sundin

8

Animals & Nature

Society & Culture

Crafts & Hobbies

Mind & Body

18 Food & Drink

3


Home & Garden

The Art of Pruning

How, When and How Much? 46

FRUKTTRÄD

KONS TEN AT T BE SK ÄR A

Titta noga på grenverket och bestäm vilka grenar du ska behålla. Klipp bort konkurrerande toppskott och överflödiga sidogrenar. (1–2)

Korta in de sidogrenar du ska spara. (3)

Sidogrenarna har kortats in vid utåtgående knopp.

Korta in toppskottet. (4)

47

Beskärningen är klar. (5)

Skapa ett kronträd Denna uppbyggnadsbeskärning ger ett kronträd, den typiska trädformen med genomgående stam och sam­ manhållen krona. Vill du hellre skapa ett korgformat träd, se sidan 81. 3 KORTA IN DE K VARVAR ANDE SIDO GRENARNA 1 VÄLJ TOPPSKOT T. Ofta har ett nyinköpt fruktträd två nästintill parallella toppskott. Klipp bort det ena

med cirka hälften så att de alla har ungefär samma höjd. → Vill du behålla en sidogren som pekar rakt upp

eftersom det annars skulle konkurrera om vilken gren

kan du ändra dess riktning genom att binda

som ska utgöra huvudstam. Spara det friskaste, mest

ner den eller hänga en tyngd i den.

välväxta och raka.

→ Vill du behålla en sidogren som växer horison­

tellt kan du binda in den mot kronan så att 2 VÄLJ UT TRE–F YR A SIDOGRENAR som sitter väl fördelade runt stammen och utgår från olika höjd. Des-

den vinklas uppåt, i önskad riktning.

Klipp strax utanför en utåtriktad knopp. 4 KORTA IN TOPPSKOT TET med en tredjedel. Det ska förbli högre än sidogrenarna, helst 15–20 cm högre. Lägg snittet på motsatt sida mot tidigare snitt, så att stammen stimuleras att växa så rakt upp som möjligt.

→ Om det saknas en sidogren på en sida av trä­

5 KL ART! Håll trädspegeln öppen de första åren och

sa kommer att bilda en stabil krona till trädet. Klipp bort

det kan du locka fram en gren där genom att

överflödiga sidogrenar strax utanför grenkragen. Lockas

»väcka« en knopp med ett litet halvmånesnitt,

glöm inte att vattna och gödsla ditt unga träd under

se sidan 52.

försommaren när den största delen av tillväxten sker!

inte att behålla fler sidogrenar, det ger trädet sämre stabilitet och balans! Om två grenar konkurrerar med

→ Om du låter en lågt sittande gren vara kvar

varandra, ta bort den klenaste eller mest missriktade.

stimulerar det stammen att bli tjockare. Då

Helst ska sidogrenarna växa 45 grader ut från stam-

An instructive handbook for those who have never pruned before, as well as people who do prune their trees and shrubs but aren’t sure whether they are doing the right thing. This book tells you all you need to know to make safe, accurate cuts with the right tools, and answers the questions how, when and how much. Readers will learn to prune fruit trees, roses, climbers, Mediterranean plants and hedges with confidence, for more blossoms, more fruit or a better shape.

får du snabbare ett stadigt träd! Det är särskilt

men, alltså snett uppåt. Det bidrar till att sätta fart på

en fördel på träd som växer i kallt klimat eller

tillväxten. En gren som pekar rakt upp har en svagare

på en svagväxande grundstam. Denna gren

grenvinkel och väljs, om möjligt, bort. Den kan annars

kan så småningom tas bort, när stammen nått

växa alltför kraftigt och gå om toppskottet, vilket inte

önskad tjocklek.

är bra. En gren som däremot växer helt horisontellt kan avstanna i tillväxt.

Original title Konsten att beskära • Authors Eva Robild, Georg Grundsten • Photographer Eva Lie • Format 195 x 260 mm • Pages 304 • Word count 82,000 • Publication date February 2021

5


Home & Garden

The Art of Pruning

How, When and How Much? 46

FRUKTTRÄD

KONS TEN AT T BE SK ÄR A

Titta noga på grenverket och bestäm vilka grenar du ska behålla. Klipp bort konkurrerande toppskott och överflödiga sidogrenar. (1–2)

Korta in de sidogrenar du ska spara. (3)

Sidogrenarna har kortats in vid utåtgående knopp.

Korta in toppskottet. (4)

47

Beskärningen är klar. (5)

Skapa ett kronträd Denna uppbyggnadsbeskärning ger ett kronträd, den typiska trädformen med genomgående stam och sam­ manhållen krona. Vill du hellre skapa ett korgformat träd, se sidan 81. 3 KORTA IN DE K VARVAR ANDE SIDO GRENARNA 1 VÄLJ TOPPSKOT T. Ofta har ett nyinköpt fruktträd två nästintill parallella toppskott. Klipp bort det ena

med cirka hälften så att de alla har ungefär samma höjd. → Vill du behålla en sidogren som pekar rakt upp

eftersom det annars skulle konkurrera om vilken gren

kan du ändra dess riktning genom att binda

som ska utgöra huvudstam. Spara det friskaste, mest

ner den eller hänga en tyngd i den.

välväxta och raka.

→ Vill du behålla en sidogren som växer horison­

tellt kan du binda in den mot kronan så att 2 VÄLJ UT TRE–F YR A SIDOGRENAR som sitter väl fördelade runt stammen och utgår från olika höjd. Des-

den vinklas uppåt, i önskad riktning.

Klipp strax utanför en utåtriktad knopp. 4 KORTA IN TOPPSKOT TET med en tredjedel. Det ska förbli högre än sidogrenarna, helst 15–20 cm högre. Lägg snittet på motsatt sida mot tidigare snitt, så att stammen stimuleras att växa så rakt upp som möjligt.

→ Om det saknas en sidogren på en sida av trä­

5 KL ART! Håll trädspegeln öppen de första åren och

sa kommer att bilda en stabil krona till trädet. Klipp bort

det kan du locka fram en gren där genom att

överflödiga sidogrenar strax utanför grenkragen. Lockas

»väcka« en knopp med ett litet halvmånesnitt,

glöm inte att vattna och gödsla ditt unga träd under

se sidan 52.

försommaren när den största delen av tillväxten sker!

inte att behålla fler sidogrenar, det ger trädet sämre stabilitet och balans! Om två grenar konkurrerar med

→ Om du låter en lågt sittande gren vara kvar

varandra, ta bort den klenaste eller mest missriktade.

stimulerar det stammen att bli tjockare. Då

Helst ska sidogrenarna växa 45 grader ut från stam-

An instructive handbook for those who have never pruned before, as well as people who do prune their trees and shrubs but aren’t sure whether they are doing the right thing. This book tells you all you need to know to make safe, accurate cuts with the right tools, and answers the questions how, when and how much. Readers will learn to prune fruit trees, roses, climbers, Mediterranean plants and hedges with confidence, for more blossoms, more fruit or a better shape.

får du snabbare ett stadigt träd! Det är särskilt

men, alltså snett uppåt. Det bidrar till att sätta fart på

en fördel på träd som växer i kallt klimat eller

tillväxten. En gren som pekar rakt upp har en svagare

på en svagväxande grundstam. Denna gren

grenvinkel och väljs, om möjligt, bort. Den kan annars

kan så småningom tas bort, när stammen nått

växa alltför kraftigt och gå om toppskottet, vilket inte

önskad tjocklek.

är bra. En gren som däremot växer helt horisontellt kan avstanna i tillväxt.

Original title Konsten att beskära • Authors Eva Robild, Georg Grundsten • Photographer Eva Lie • Format 195 x 260 mm • Pages 304 • Word count 82,000 • Publication date February 2021

5


Pruning

Why and How to Trim Trees, Shrubs, Hedges and Roses

A Beautiful Garden All Year Round

Dried Flowers & Leaves

This book will help you enjoy your garden all year round, whether your space is big or small. Start by creating a clear basic structure with the features you want, then choose plants that bloom from spring to autumn and enjoy the magical interplay when your firm foundations meet more free-moving plants.

In this book, beautiful garden flowers are mixed with wild plants from woods, meadows and ditch banks to create stunning arrangements, bouquets and classic wreaths. Learn how to do this, but also get tips on how to grow your own flowers and how to use different techniques to dry and preserve them.

Carpentry at Home

Bouquets, Wreaths, ­Decorations

Planting, Choosing and Interacting with Your Plants With clear descriptions, simple tips and ­illustrations, this book contains every­ thing you need to know about pruning. The book provides concrete answers as to how you should prune everything from rose-beds, climbers, evergreen hedges and rhododendrons to fruit trees and bushes.

Simple Projects and Smart Solutions Smart, simple homeware solutions and furniture. Home is the f­ ocus of this book, with projects for every room including the p ­ atio, balcony or garden. It is aimed at beginners as well as more experienced carpenters, and contains everything from a retro-style sun lounger and hammock stand to lamps and a folding screen. Original title Snickra hemma • Authors Anders Jeppsson, Anna Jeppsson  • Format 165 x 187 mm • Pages 144 • Word count 21,000 • Publication date April 2021

BÄTTRE BEGAGNAT — JOHAN TELL

Slit och släng? Nej, vårda och behåll! Ta hand om dina saker och reparera vid behov, så håller de längre – en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad. För den som kan knepen är det lätt. Med rätt omvårdnad för rätt sak blir livet lite enklare, billigare och skönare. Lär dig laga stolar, byta cykeltrampa och ta bort rost från verktyg. Förläng livet på dina kläder, vitvaror och elektroniska prylar. Få koll på vad du kan reparera själv och vad du bör överlåta åt experter. för andra knoppen på samtliga fjolårsskott. För att få en snyggare form på busken kan man ibland behöva klippa vissa skott över första knoppen eller över den tredje. Gör man så här varje vår får man en snygg, kompakt buske som tål vind bättre. Denna typ av beskärning är extra viktig på stamformer av syrenoch vipphortensia, alltså buskar som har stammats upp till små träd. Annars blir skotten så långa och veka att de lätt knäcks.

Om grenarna inte har hunnit förbereda sig för vintervilan, inte har avmognat ordentligt, kan topparna frysa tillbaka under vintern. Den risken finns med bland annat prakttry, Weigela, japanska lönnar, Acer palmatum, och magnolia, Magnolia. Är skadan skedd kan man putsa busken i topparna direkt när de börjar grönska under våren. Klipp bort de döda grenspetsarna ner till ett grönt skott som är riktat utåt från buskens mitt. Hinns inte beskärningen med är det ingen fara, bladen kommer troligtvis att dölja de flesta döda skotten. Ta bort de döda delarna av grenarna vid nästa beskärningstillfälle.

Beskärningsgrupp 9, exemplet visar syrenhortensia.

9. skär tillbaka årsskotten

En del buskar ränner iväg på höjden med långa, veka årsskott, till exempel syren- och vipphortensia, Hydrangea paniculata. Om man inte beskär blir busken gles och ranglig, och grenarna bryts lätt av blommornas tyngd. Varje vår klipper man därför precis ovan-

Vipphortensia klipps precis över andra knoppen på fjolårsskottet.

långt är ni med. Men den kan också länkas samman med omgivningen. Sträckas ut! Det

intill varandra, som bullar som ”jäst” samman

gör man genom att skapa utblickar mot omgivande landskap. På så sätt

längs gångar för att förstärka

blir trädgården större. Det

riktningen. Höja upp entré-

kan vara genom en öppning i

grinden med en båge över för

häcken, en grind. Välj något

att få betraktaren att lyfta

utanför tomten som du vill

blicken. Sätta en kantväxt

ska vara en del av din träd-

som löper hela vägen längs

gård. Något du tycker är fint,

planteringen. Låta samma

som ett vackert träd.

lökväxt återkomma längs

Utblicken får gärna vara

hela spaljén och inte bara

längst ut i en siktlinje. En

på ett ställe. Led dina be-

löper genom flera trädgårds-

intentioner.

vanlig takhöjd. ”Litet” innebär ca 100 cm i dia-

vändas färsk och torkar sedan i vackert böjd form.

meter, men upplevs inte som så stort eftersom

Det faller sig ganska naturligt att välja ljusa, lätta

En bonus är att minskad konsumtion också är bra för vårt samhälle och hela planeten.

färger till ett arrangemang som ska ge intryck av

från trädgården. Och får man

ra var ytterdörren är, det ska finnas en själv-

till en siktlinje genom bågar, lusthus, häckar

klar väg dit, som är inramad av rabatter. En

eller till och hus. Ja då är det bara att utbrista,

generös trappa. Kanske är det till och med

wow! Då känns det som att du blir medbjud-

upplyst? Kanske finns det en plats där man

en på en resa som du inte vill missa.

kan ställa matkassarna medan man tar fram

det är luftigt.

placera föremål eller växter längs linjen. Det kan vara en svart gjutjärnurna i morgondim-

Låt ramen vara lugn, inte rörig. Samma

pumpa på. En vacker staty eller en grånad bänk med en solande katt på. Satsa på saker

emot. Precis som när du ramar in en tavla. Du

som tål att stå ute i alla väder så har du något

vill ju inte ha en blommig ram och blommor

som är fint året om. Ja, katten kommer ju att

på tavlan? Det måste finnas ett lugn, en kon-

tassa in så fort första regndroppen faller, men

trast.

bänken ska tåla vätan.

med en kniv. Snurra en gles spiral i ena änden på en styv blomstertråd och stick den raka delen rakt igenom oasisbiten. Böj till en krok i

moln behövs precision och väljer du oasis får

andra änden och häng upp din stomme så att

stjälkarna direkt fäste där du sticker ner dem.

den svävar fritt i lagom arbetshöjd.

ISBN 978-91-7126-529-6

2. Börja med att sticka in kortskaftade växter, för

Nät med ormbunksblad

Grå oasis

Beskärningsgrupp 10. Om magnolians grenspetsar har frusit tillbaka klipper man bort dem på våren så snart trädet börjar grönska.

halvt block, ca 8 x 11 x 11 cm. Runda till formen

också att det blir ett klumpigt, tjockt moln som inte ger det skira, svävande intrycket. Till ett litet

rufsig bukett i. Eller en piedestal med en jätte-

Det är också tydlighet. En vilsam bakgrund att spela ut de mer bångstyriga blommorna

1. Till ett litet moln används grå oasis, max ett

molnets storlek, men om stommen görs för stor blir det svårt att dölja den med växter. Risken är

ma med säsongens blommor och blad i en

växt i hela häcken. Klippta häckar nära huset.

att sväva.

Molnets stomme kan se lite olika ut beroende på

För att ytterligare fånga blicken kan man

nyckeln? En bänk att slå sig ner på om man behöver pusta.

upp intrycket. Eukalyptus i olika varianter kan an-

Ett litet moln som det här passar fint i hem med

rum och i detta fall även ut

De ska inte behöva und-

PRYDNADSBUSKAR

LITET MOLN

siktlinje är en rak linje som

sökare! De ska känna dina

Beskärningsgrupp 10, magnoliaskott.

38

Tänk på trädgården som en egen värld. Så

inte bara runt. Plantera en klunga med träd istället för ett. Sätta fem formklippta bollar på en plåt. Sätta högre häckar

10. buskar som har frusit tillbaka i topparna

Boken har tagits fram i samverkan med Blocket och deras kunder, så här finns en stor bredd av smarta tips om allt från smycken till friluftsprylar. Ta vara på all den kunskap som finns – bli en hemmafixare du också!

Skapa blickfång

Bättre då att ösa på! Sätta tre bågar istället för en. Plantera häckar inne i trädgården,

att få ett luftigt lager som kamouflerar din stomme (A). Det behöver inte bli ett jämnt lager. Med lite varierande höjder och struktur blir det mer spännande.

stark grundstruktur

{{

3. I nästa steg sätter du de längsta växterna på

21

plats, glest utspridda runt hela stommen (B).

9 789171

265296

Det ger dig en känsla för proportionerna och omfånget. Det rosa gräset är klotets längsta växt. I den här fasen ser molnet glest och

Stora_boken_om_att_beskära_3_inlaga_9_juni 2.indd 38

2020-06-15 15:31

Stora_boken_om_att_beskära_3_inlaga_9_juni 2.indd 39

2020-06-15 15:31

Vacker_trädgård_året_om_Inlaga_skarp_tb_k1.indd 20

2021-01-25 08:17

Vacker_trädgård_året_om_Inlaga_skarp_tb_k1.indd 21

spretigt ut, men tappa inte modet! Gå i stället

2021-01-25 08:17

A

B O K FÖ R L AG E T M A X ST R Ö M

C

snabbt vidare till nästa steg.

B

4. Nu gäller det att fylla utrymmet mellan de låga växterna och de allra längsta med fler växter i varierande längder (C).

Närmast molnets kärna behövs växter som är

L ÄT T O CH LUF TIGT Ett floristknep som Maria har använt här är att använda de mörkare färgerna längst in mot kärnan och låta de lång-

fylligt fluffiga eller rent av buskiga. Välj gärna

5. Ett moln behöver inte vara symmetriskt. Det

mörkare växter. I det här molnet finns bland

behöver inte heller vara helt runt, utan kan

annat skruvade ormbunksblad, gårdsskräppa,

formas avlångt. Men det bör vara balanserat.

silverrisp, mörka blad och fröställningar. De

Sätter du alltför tunga, yviga växter på bara ena

växter som sticker ut ska ha en lättare, skirare

sidan kommer molnet att tippa över. Så variera

form. Välj olika sorters gräs med yviga vippor

gärna växterna. Märker du att molnet är på väg

snarare än blommor med stora kompakta blom-

att tippa och snurra runt, får du sätta en växt

BÄTTRE BEGAGNAT VÅ R DA O C H L AG A D E T D U H A R B O K FÖ R L AG E T M A X ST R Ö M

How to Make Life Simpler, Cheaper and More Sustainable Use and throw away? No, mend, maintain and keep! If we take care of our things and repair them when necessary, they last ­longer – an old-fashioned piece of wisdom that is getting forgot­ ten. It’s easy if you know how. By taking proper care of our belong­ ings life becomes simpler, cheaper and more pleasant. This book teaches us how to mend chairs, replace bike pedals and get rid of ­ the rust on tools. Extend the life of clothes, white goods and elec­ tronic devices. Find out what you can repair yourself and what you should leave to the experts. Original title Bättre begagnat • Author Johan Tell • Format 170 x 240 mm  • Pages 160 • Word count 40,000 • Publication date August 2020

på andra sidan som motvikt.

huvuden – de senare blir ofta för tunga för små

skaftade växterna vara ljusare. Det ger

JOHAN TELL

Repair, Renew, Re-Use

moln. Gräs formar sig gärna i bågar, vilket mjukar

ett djup, samtidigt som arrangemanget upplevs lätt och luftigt.

83 tä n k s t o r t

Torkade_blommor_och_blad_inl_27_jan_tb_k1.indd 82

Original title Stora boken om att beskära • Author Susanna Rosén • Format 195 x 224 mm • Pages 168 • Word count 55,000 • Publication date August 2020

6

Original title Vacker trädgård året om • Author Ellen Forsström • Format 195 x 224 mm • Pages 112  • Word count 21,000 • Publication date March 2021

2021-02-04 14:04

Torkade_blommor_och_blad_inl_27_jan_tb_k1.indd 83

2021-02-04 14:04

Original title Torkade blommor & blad • Author Anna Örnberg • Format 195 x 260 mm • Pages 112  • Word count 24,000 • Publication date March 2021

7


Pruning

Why and How to Trim Trees, Shrubs, Hedges and Roses

A Beautiful Garden All Year Round

Dried Flowers & Leaves

This book will help you enjoy your garden all year round, whether your space is big or small. Start by creating a clear basic structure with the features you want, then choose plants that bloom from spring to autumn and enjoy the magical interplay when your firm foundations meet more free-moving plants.

In this book, beautiful garden flowers are mixed with wild plants from woods, meadows and ditch banks to create stunning arrangements, bouquets and classic wreaths. Learn how to do this, but also get tips on how to grow your own flowers and how to use different techniques to dry and preserve them.

Carpentry at Home

Bouquets, Wreaths, ­Decorations

Planting, Choosing and Interacting with Your Plants With clear descriptions, simple tips and ­illustrations, this book contains every­ thing you need to know about pruning. The book provides concrete answers as to how you should prune everything from rose-beds, climbers, evergreen hedges and rhododendrons to fruit trees and bushes.

Simple Projects and Smart Solutions Smart, simple homeware solutions and furniture. Home is the f­ ocus of this book, with projects for every room including the p ­ atio, balcony or garden. It is aimed at beginners as well as more experienced carpenters, and contains everything from a retro-style sun lounger and hammock stand to lamps and a folding screen. Original title Snickra hemma • Authors Anders Jeppsson, Anna Jeppsson  • Format 165 x 187 mm • Pages 144 • Word count 21,000 • Publication date April 2021

BÄTTRE BEGAGNAT — JOHAN TELL

Slit och släng? Nej, vårda och behåll! Ta hand om dina saker och reparera vid behov, så håller de längre – en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad. För den som kan knepen är det lätt. Med rätt omvårdnad för rätt sak blir livet lite enklare, billigare och skönare. Lär dig laga stolar, byta cykeltrampa och ta bort rost från verktyg. Förläng livet på dina kläder, vitvaror och elektroniska prylar. Få koll på vad du kan reparera själv och vad du bör överlåta åt experter. för andra knoppen på samtliga fjolårsskott. För att få en snyggare form på busken kan man ibland behöva klippa vissa skott över första knoppen eller över den tredje. Gör man så här varje vår får man en snygg, kompakt buske som tål vind bättre. Denna typ av beskärning är extra viktig på stamformer av syrenoch vipphortensia, alltså buskar som har stammats upp till små träd. Annars blir skotten så långa och veka att de lätt knäcks.

Om grenarna inte har hunnit förbereda sig för vintervilan, inte har avmognat ordentligt, kan topparna frysa tillbaka under vintern. Den risken finns med bland annat prakttry, Weigela, japanska lönnar, Acer palmatum, och magnolia, Magnolia. Är skadan skedd kan man putsa busken i topparna direkt när de börjar grönska under våren. Klipp bort de döda grenspetsarna ner till ett grönt skott som är riktat utåt från buskens mitt. Hinns inte beskärningen med är det ingen fara, bladen kommer troligtvis att dölja de flesta döda skotten. Ta bort de döda delarna av grenarna vid nästa beskärningstillfälle.

Beskärningsgrupp 9, exemplet visar syrenhortensia.

9. skär tillbaka årsskotten

En del buskar ränner iväg på höjden med långa, veka årsskott, till exempel syren- och vipphortensia, Hydrangea paniculata. Om man inte beskär blir busken gles och ranglig, och grenarna bryts lätt av blommornas tyngd. Varje vår klipper man därför precis ovan-

Vipphortensia klipps precis över andra knoppen på fjolårsskottet.

långt är ni med. Men den kan också länkas samman med omgivningen. Sträckas ut! Det

intill varandra, som bullar som ”jäst” samman

gör man genom att skapa utblickar mot omgivande landskap. På så sätt

längs gångar för att förstärka

blir trädgården större. Det

riktningen. Höja upp entré-

kan vara genom en öppning i

grinden med en båge över för

häcken, en grind. Välj något

att få betraktaren att lyfta

utanför tomten som du vill

blicken. Sätta en kantväxt

ska vara en del av din träd-

som löper hela vägen längs

gård. Något du tycker är fint,

planteringen. Låta samma

som ett vackert träd.

lökväxt återkomma längs

Utblicken får gärna vara

hela spaljén och inte bara

längst ut i en siktlinje. En

på ett ställe. Led dina be-

löper genom flera trädgårds-

intentioner.

vanlig takhöjd. ”Litet” innebär ca 100 cm i dia-

vändas färsk och torkar sedan i vackert böjd form.

meter, men upplevs inte som så stort eftersom

Det faller sig ganska naturligt att välja ljusa, lätta

En bonus är att minskad konsumtion också är bra för vårt samhälle och hela planeten.

färger till ett arrangemang som ska ge intryck av

från trädgården. Och får man

ra var ytterdörren är, det ska finnas en själv-

till en siktlinje genom bågar, lusthus, häckar

klar väg dit, som är inramad av rabatter. En

eller till och hus. Ja då är det bara att utbrista,

generös trappa. Kanske är det till och med

wow! Då känns det som att du blir medbjud-

upplyst? Kanske finns det en plats där man

en på en resa som du inte vill missa.

kan ställa matkassarna medan man tar fram

det är luftigt.

placera föremål eller växter längs linjen. Det kan vara en svart gjutjärnurna i morgondim-

Låt ramen vara lugn, inte rörig. Samma

pumpa på. En vacker staty eller en grånad bänk med en solande katt på. Satsa på saker

emot. Precis som när du ramar in en tavla. Du

som tål att stå ute i alla väder så har du något

vill ju inte ha en blommig ram och blommor

som är fint året om. Ja, katten kommer ju att

på tavlan? Det måste finnas ett lugn, en kon-

tassa in så fort första regndroppen faller, men

trast.

bänken ska tåla vätan.

med en kniv. Snurra en gles spiral i ena änden på en styv blomstertråd och stick den raka delen rakt igenom oasisbiten. Böj till en krok i

moln behövs precision och väljer du oasis får

andra änden och häng upp din stomme så att

stjälkarna direkt fäste där du sticker ner dem.

den svävar fritt i lagom arbetshöjd.

ISBN 978-91-7126-529-6

2. Börja med att sticka in kortskaftade växter, för

Nät med ormbunksblad

Grå oasis

Beskärningsgrupp 10. Om magnolians grenspetsar har frusit tillbaka klipper man bort dem på våren så snart trädet börjar grönska.

halvt block, ca 8 x 11 x 11 cm. Runda till formen

också att det blir ett klumpigt, tjockt moln som inte ger det skira, svävande intrycket. Till ett litet

rufsig bukett i. Eller en piedestal med en jätte-

Det är också tydlighet. En vilsam bakgrund att spela ut de mer bångstyriga blommorna

1. Till ett litet moln används grå oasis, max ett

molnets storlek, men om stommen görs för stor blir det svårt att dölja den med växter. Risken är

ma med säsongens blommor och blad i en

växt i hela häcken. Klippta häckar nära huset.

att sväva.

Molnets stomme kan se lite olika ut beroende på

För att ytterligare fånga blicken kan man

nyckeln? En bänk att slå sig ner på om man behöver pusta.

upp intrycket. Eukalyptus i olika varianter kan an-

Ett litet moln som det här passar fint i hem med

rum och i detta fall även ut

De ska inte behöva und-

PRYDNADSBUSKAR

LITET MOLN

siktlinje är en rak linje som

sökare! De ska känna dina

Beskärningsgrupp 10, magnoliaskott.

38

Tänk på trädgården som en egen värld. Så

inte bara runt. Plantera en klunga med träd istället för ett. Sätta fem formklippta bollar på en plåt. Sätta högre häckar

10. buskar som har frusit tillbaka i topparna

Boken har tagits fram i samverkan med Blocket och deras kunder, så här finns en stor bredd av smarta tips om allt från smycken till friluftsprylar. Ta vara på all den kunskap som finns – bli en hemmafixare du också!

Skapa blickfång

Bättre då att ösa på! Sätta tre bågar istället för en. Plantera häckar inne i trädgården,

att få ett luftigt lager som kamouflerar din stomme (A). Det behöver inte bli ett jämnt lager. Med lite varierande höjder och struktur blir det mer spännande.

stark grundstruktur

{{

3. I nästa steg sätter du de längsta växterna på

21

plats, glest utspridda runt hela stommen (B).

9 789171

265296

Det ger dig en känsla för proportionerna och omfånget. Det rosa gräset är klotets längsta växt. I den här fasen ser molnet glest och

Stora_boken_om_att_beskära_3_inlaga_9_juni 2.indd 38

2020-06-15 15:31

Stora_boken_om_att_beskära_3_inlaga_9_juni 2.indd 39

2020-06-15 15:31

Vacker_trädgård_året_om_Inlaga_skarp_tb_k1.indd 20

2021-01-25 08:17

Vacker_trädgård_året_om_Inlaga_skarp_tb_k1.indd 21

spretigt ut, men tappa inte modet! Gå i stället

2021-01-25 08:17

A

B O K FÖ R L AG E T M A X ST R Ö M

C

snabbt vidare till nästa steg.

B

4. Nu gäller det att fylla utrymmet mellan de låga växterna och de allra längsta med fler växter i varierande längder (C).

Närmast molnets kärna behövs växter som är

L ÄT T O CH LUF TIGT Ett floristknep som Maria har använt här är att använda de mörkare färgerna längst in mot kärnan och låta de lång-

fylligt fluffiga eller rent av buskiga. Välj gärna

5. Ett moln behöver inte vara symmetriskt. Det

mörkare växter. I det här molnet finns bland

behöver inte heller vara helt runt, utan kan

annat skruvade ormbunksblad, gårdsskräppa,

formas avlångt. Men det bör vara balanserat.

silverrisp, mörka blad och fröställningar. De

Sätter du alltför tunga, yviga växter på bara ena

växter som sticker ut ska ha en lättare, skirare

sidan kommer molnet att tippa över. Så variera

form. Välj olika sorters gräs med yviga vippor

gärna växterna. Märker du att molnet är på väg

snarare än blommor med stora kompakta blom-

att tippa och snurra runt, får du sätta en växt

BÄTTRE BEGAGNAT VÅ R DA O C H L AG A D E T D U H A R B O K FÖ R L AG E T M A X ST R Ö M

How to Make Life Simpler, Cheaper and More Sustainable Use and throw away? No, mend, maintain and keep! If we take care of our things and repair them when necessary, they last ­longer – an old-fashioned piece of wisdom that is getting forgot­ ten. It’s easy if you know how. By taking proper care of our belong­ ings life becomes simpler, cheaper and more pleasant. This book teaches us how to mend chairs, replace bike pedals and get rid of ­ the rust on tools. Extend the life of clothes, white goods and elec­ tronic devices. Find out what you can repair yourself and what you should leave to the experts. Original title Bättre begagnat • Author Johan Tell • Format 170 x 240 mm  • Pages 160 • Word count 40,000 • Publication date August 2020

på andra sidan som motvikt.

huvuden – de senare blir ofta för tunga för små

skaftade växterna vara ljusare. Det ger

JOHAN TELL

Repair, Renew, Re-Use

moln. Gräs formar sig gärna i bågar, vilket mjukar

ett djup, samtidigt som arrangemanget upplevs lätt och luftigt.

83 tä n k s t o r t

Torkade_blommor_och_blad_inl_27_jan_tb_k1.indd 82

Original title Stora boken om att beskära • Author Susanna Rosén • Format 195 x 224 mm • Pages 168 • Word count 55,000 • Publication date August 2020

6

Original title Vacker trädgård året om • Author Ellen Forsström • Format 195 x 224 mm • Pages 112  • Word count 21,000 • Publication date March 2021

2021-02-04 14:04

Torkade_blommor_och_blad_inl_27_jan_tb_k1.indd 83

2021-02-04 14:04

Original title Torkade blommor & blad • Author Anna Örnberg • Format 195 x 260 mm • Pages 112  • Word count 24,000 • Publication date March 2021

7


Animals & Nature

Your Dog

Communicate, Encourage, Guide – from Puppy to Adult Using simple methods, the author goes through the experience of living, playing and communicating with your dog, and how to encourage and guide your dog through the potential pitfalls of everyday life. This book addresses every aspect of dog ownership, and dogs from puppies to adults. It also goes into the health bene­ fits of having a dog, and answers the most common questions people ask a canine psychologist. Anders Hallgren is one of Sweden’s leading canine psychologists and has been working to help problematic dogs since the 1960s. Anders has written some 30 books, many of which have been translated and appeared in several languages in Europe ­ and throughout the world. Original title Att ha hund • Author Anders Hallgren • Photographer Eivor Rasehorn • Format 170 x 240 mm • Pages 112 • Word count 35,000 • Publication date February 2021

Stepping Out

A Guide to Finding Your Way Into Nature Stepping out into nature can be a challenge. Where should you go? And what should you do there? Just going out into the woods and sharpening your senses can be the first step. But there is so much more to discover in nature all year round, so many experiences, big and small, that are too good to miss. Like watching for signs ­ of spring or the flights of the birds in autumn. Looking for tracks in the snow or buds on the trees. Gazing at the stars or going to a frog concert. Listening to owls or playing wildlife bingo with the children. This guide provides inspiration for you to find your way into nature and the knowledge to bring your experiences of nature to a new level. Because the more we know, the more we will discover. Original title Ut i naturen • Author Erik Hansson • Format 170 x 240 mm • Pages 256 • Word count 85,000 • Publication date September 2020

9


Animals & Nature

Your Dog

Communicate, Encourage, Guide – from Puppy to Adult Using simple methods, the author goes through the experience of living, playing and communicating with your dog, and how to encourage and guide your dog through the potential pitfalls of everyday life. This book addresses every aspect of dog ownership, and dogs from puppies to adults. It also goes into the health bene­ fits of having a dog, and answers the most common questions people ask a canine psychologist. Anders Hallgren is one of Sweden’s leading canine psychologists and has been working to help problematic dogs since the 1960s. Anders has written some 30 books, many of which have been translated and appeared in several languages in Europe ­ and throughout the world. Original title Att ha hund • Author Anders Hallgren • Photographer Eivor Rasehorn • Format 170 x 240 mm • Pages 112 • Word count 35,000 • Publication date February 2021

Stepping Out

A Guide to Finding Your Way Into Nature Stepping out into nature can be a challenge. Where should you go? And what should you do there? Just going out into the woods and sharpening your senses can be the first step. But there is so much more to discover in nature all year round, so many experiences, big and small, that are too good to miss. Like watching for signs ­ of spring or the flights of the birds in autumn. Looking for tracks in the snow or buds on the trees. Gazing at the stars or going to a frog concert. Listening to owls or playing wildlife bingo with the children. This guide provides inspiration for you to find your way into nature and the knowledge to bring your experiences of nature to a new level. Because the more we know, the more we will discover. Original title Ut i naturen • Author Erik Hansson • Format 170 x 240 mm • Pages 256 • Word count 85,000 • Publication date September 2020

9


Society & Culture

Digital Tsunami What We All Need to Know to Understand the Future

Learn to understand how digitalisation and technological advances might be the saviour of humanity, on many levels. If used correctly, in the right hands, not only can we lift people out of poverty and improve health, we can even save our planet. This book looks at everything from a digital standpoint: how ­ we share personal information, how we can predict an epidemic before it becomes a pandemic, and how we can ensure that elections are fully democratic. Neuroscientist, physician and technology expert Katarina ­Gospic discusses the dangers and opportunities of modern digi­ talisation, for us as people, as societies and as a planet.

Foto Gabriel Liljevall

Author Katarina Gospic is an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute and has 15 years of experience in brain research and neuro­ economics. She was awarded the Mensa Prize in 2016. For 10 years she has work­ed as an entrepreneur and her present focus is e-learning, e-health and prop tech. She has been lecturing for 15 years, both within and outside academia, and has an ability to make difficult things easy to understand. She teaches businesses how to implement abstract research and advanced tech into actions that boost health, performance and wellbeing.

Original title Digital tsunami • Author Katarina Gospic • Format 135 x 215 mm  • Pages 200 • Word count 63,000 • Publication date January 2021 • Reading material English sample translation

11


Society & Culture

Digital Tsunami What We All Need to Know to Understand the Future

Learn to understand how digitalisation and technological advances might be the saviour of humanity, on many levels. If used correctly, in the right hands, not only can we lift people out of poverty and improve health, we can even save our planet. This book looks at everything from a digital standpoint: how ­ we share personal information, how we can predict an epidemic before it becomes a pandemic, and how we can ensure that elections are fully democratic. Neuroscientist, physician and technology expert Katarina ­Gospic discusses the dangers and opportunities of modern digi­ talisation, for us as people, as societies and as a planet.

Foto Gabriel Liljevall

Author Katarina Gospic is an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute and has 15 years of experience in brain research and neuro­ economics. She was awarded the Mensa Prize in 2016. For 10 years she has work­ed as an entrepreneur and her present focus is e-learning, e-health and prop tech. She has been lecturing for 15 years, both within and outside academia, and has an ability to make difficult things easy to understand. She teaches businesses how to implement abstract research and advanced tech into actions that boost health, performance and wellbeing.

Original title Digital tsunami • Author Katarina Gospic • Format 135 x 215 mm  • Pages 200 • Word count 63,000 • Publication date January 2021 • Reading material English sample translation

11


Children Who Changed the World

Women’s Things

50 Objects That Have Shaped Women’s Liberation Historian Karin Carlsson writes in a fascinating and entertain­ing style about objects that have influenced women’s everyday lives and created the conditions for a more independent life. But things that are considered liberating and positive in a given period may in another time be seen as oppressive and restrictive, thus each object carries with it stories of social change and the shifting ­of boundaries. Read about the provocative bicycle, the vibrator that cured hysteria, culottes for female police officers and much more – all vividly illustrated by Amanda Berglund.

Fantastic Stories of Determined, Clever and Enterprising Young People Who Have Made a Difference Seventeen children who in various ways have made the world a better place. Such as Louis Braille who invented Braille. Margaret Knight, a brilliant inventor who had to fight for her patents in court. Liam Hannon who made sandwiches for the homeless and Muzon Almellehan who persuaded parents in refugee camps to let their daughters go to school instead of getting married. And of course there is Greta Thunberg who has shaken up the political agenda all over the world. All beautifully illustrated by Beata Boucht. Original title Barn som förändrat världen • Author Jenny Strömstedt • Format 170 x 240 mm • Pages 160 • Word count 39,000 • Publication date September 2020 • Rights sold German, Korean • Reading material English sample translation

Kitchen Mission

Victoria Voss | Malin Landqvist Förord av Johan Rockström

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

A Cookbook for Young Environmental Heroes

K O K B O K F ÖR U N G A M I L J Ö H J Ä LTAR

Original title Kvinnosaker • Author Karin Carlsson • Format 240 x 195 mm  • Pages 208 • Word count 63,000 • Publication date October 2020 • Reading material English sample translation

G Ö R A G OTT

Quas fabulas mei ad, pro in choro congue voluptua. An pri nullam accumsan. Cum convenire torquatos cu, e Legendos expetendis id est, eu adipisci eloquentiam delicatissimi eum. His os fabulas volumus te, mei omnesque lucilius definitionem at. Vim te ullum persecuti, ne has ullum euripidis. Legendos expetendis id est, eu adipisci eloquentiam delicatissimi eum. His mazim reformidans et, eos an iudico iudicabit dissentiunt. Pri nihil saperet facilis ei. Haentiam s ignota verterem ex.Duo ei assum.

A cookery book that inspires children and young adults to start changing the world in a positive direction from their own kitchens. There are almost 50 delicious recipes that do good both for our planet and for ourselves – everything from breakfast and snacks to everyday food and party food. This book can help all young environmental heroes to really make a difference. The short, thought-provoking texts about the big environmental issues of our time, with explanatory illustrations, can also provide a start­ ing point for important and exciting discussions at the dinner table. The foreword has been written by Professor Johan Rockström who maintains: “If we fix our food we can fix the planet!”

Original title Göra gott • Authors Malin Landqvist, Victoria Voss • Format 170 x 240 mm • Pages 192 • Word count 31,000 • Publication date August 2020

KOKB OK F ÖR UNG A M IL J ÖH J Ä LTAR

GÖRA GOTT

For Ages 9–12

ISBN 978-978-91-7126-2

9 789789 171262

12

Göra Gott Kokbok Omslag Final.indd 1

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

2020-06-26 15:32

13


Children Who Changed the World

Women’s Things

50 Objects That Have Shaped Women’s Liberation Historian Karin Carlsson writes in a fascinating and entertain­ing style about objects that have influenced women’s everyday lives and created the conditions for a more independent life. But things that are considered liberating and positive in a given period may in another time be seen as oppressive and restrictive, thus each object carries with it stories of social change and the shifting ­of boundaries. Read about the provocative bicycle, the vibrator that cured hysteria, culottes for female police officers and much more – all vividly illustrated by Amanda Berglund.

Fantastic Stories of Determined, Clever and Enterprising Young People Who Have Made a Difference Seventeen children who in various ways have made the world a better place. Such as Louis Braille who invented Braille. Margaret Knight, a brilliant inventor who had to fight for her patents in court. Liam Hannon who made sandwiches for the homeless and Muzon Almellehan who persuaded parents in refugee camps to let their daughters go to school instead of getting married. And of course there is Greta Thunberg who has shaken up the political agenda all over the world. All beautifully illustrated by Beata Boucht. Original title Barn som förändrat världen • Author Jenny Strömstedt • Format 170 x 240 mm • Pages 160 • Word count 39,000 • Publication date September 2020 • Rights sold German, Korean • Reading material English sample translation

Kitchen Mission

Victoria Voss | Malin Landqvist Förord av Johan Rockström

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

A Cookbook for Young Environmental Heroes

K O K B O K F ÖR U N G A M I L J Ö H J Ä LTAR

Original title Kvinnosaker • Author Karin Carlsson • Format 240 x 195 mm  • Pages 208 • Word count 63,000 • Publication date October 2020 • Reading material English sample translation

G Ö R A G OTT

Quas fabulas mei ad, pro in choro congue voluptua. An pri nullam accumsan. Cum convenire torquatos cu, e Legendos expetendis id est, eu adipisci eloquentiam delicatissimi eum. His os fabulas volumus te, mei omnesque lucilius definitionem at. Vim te ullum persecuti, ne has ullum euripidis. Legendos expetendis id est, eu adipisci eloquentiam delicatissimi eum. His mazim reformidans et, eos an iudico iudicabit dissentiunt. Pri nihil saperet facilis ei. Haentiam s ignota verterem ex.Duo ei assum.

A cookery book that inspires children and young adults to start changing the world in a positive direction from their own kitchens. There are almost 50 delicious recipes that do good both for our planet and for ourselves – everything from breakfast and snacks to everyday food and party food. This book can help all young environmental heroes to really make a difference. The short, thought-provoking texts about the big environmental issues of our time, with explanatory illustrations, can also provide a start­ ing point for important and exciting discussions at the dinner table. The foreword has been written by Professor Johan Rockström who maintains: “If we fix our food we can fix the planet!”

Original title Göra gott • Authors Malin Landqvist, Victoria Voss • Format 170 x 240 mm • Pages 192 • Word count 31,000 • Publication date August 2020

KOKB OK F ÖR UNG A M IL J ÖH J Ä LTAR

GÖRA GOTT

For Ages 9–12

ISBN 978-978-91-7126-2

9 789789 171262

12

Göra Gott Kokbok Omslag Final.indd 1

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

2020-06-26 15:32

13


Mind & Body

The Real Happy Pill Junior Smarter, Happier, Stronger

The Real Happy Pill Junior is about how physical activity affects your brain in terms of concentration, mood, sleep and much more. In this junior version of Anders Hansen’s successful book The Real Happy Pill (2016)*, everything has been reworked to suit a younger audience. Through engaging, accessible, illustrated sections on how the brain works and inspirational tips for increased exercise, the aim is for the reader to become happier and stronger – and yes, even smarter. Exercise works as a brain ‘upgrade’, allowing you to think faster and switch to an extra mental ‘gear’ when the going gets tough. Plus improve your gaming skills! * US edition title; previous working title: Brain Power.

Foto Stefan Tell

Author Anders Hansen is a physician and psychiatry specialist from the Karolinska Institute and an economics graduate from the Stockholm School of Economics. In addition to several books, which have been translated into over 20 languages, he has written over 2,000 journa­ listic articles on medicine and medical research, given a Tedx talk and hundreds of lectu­res, participated in podcasts and TV programmes, and been a TV pre­senter and screenwriter.

Original title Hjärnstark junior • Authors Anders Hansen • Format 148 x 210 mm  • Pages 128 • Word count 19,000 • Publication date October 2020 • Rights sold Japanese, Norwegian • Reading material English sample translation

For Ages 9–12

Over 32,000 Copies Sold  + 100,000 Copies Distributed to Schools

15


Mind & Body

The Real Happy Pill Junior Smarter, Happier, Stronger

The Real Happy Pill Junior is about how physical activity affects your brain in terms of concentration, mood, sleep and much more. In this junior version of Anders Hansen’s successful book The Real Happy Pill (2016)*, everything has been reworked to suit a younger audience. Through engaging, accessible, illustrated sections on how the brain works and inspirational tips for increased exercise, the aim is for the reader to become happier and stronger – and yes, even smarter. Exercise works as a brain ‘upgrade’, allowing you to think faster and switch to an extra mental ‘gear’ when the going gets tough. Plus improve your gaming skills! * US edition title; previous working title: Brain Power.

Foto Stefan Tell

Author Anders Hansen is a physician and psychiatry specialist from the Karolinska Institute and an economics graduate from the Stockholm School of Economics. In addition to several books, which have been translated into over 20 languages, he has written over 2,000 journa­ listic articles on medicine and medical research, given a Tedx talk and hundreds of lectu­res, participated in podcasts and TV programmes, and been a TV pre­senter and screenwriter.

Original title Hjärnstark junior • Authors Anders Hansen • Format 148 x 210 mm  • Pages 128 • Word count 19,000 • Publication date October 2020 • Rights sold Japanese, Norwegian • Reading material English sample translation

For Ages 9–12

Over 32,000 Copies Sold  + 100,000 Copies Distributed to Schools

15


The Four-Week Pure Beauty Natural Skincare from Challenge The Plant Kingdom Take Control of Your Diet and Get in Shape

After following this book the reader will be ‘self-propelled’ in terms of what and when they should eat – with enhanced self-esteem to boot! The book contains ­recipes for breakfasts, lunches, dinners and snacks, planned for every day for four weeks, as well as daily checklists for energy, mood and hunger, with space for your own notes. In addition, you will get the author’s advice and support on how to maintain a natural relationship with food and get away from comfort eating and self-destructive habits.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

This is a unique book about sustainable, long-term and holistic skincare to suit all ages and skin types. With exclusive cross-­ reference tables of vegetable oils and essen­tial oils, you can easily create your own skincare recipes, while also understanding what you are actually rubbing into your skin. Learn all about herbal skincare, the skin’s function for overall health, and get over 3 ­ 0 unique skincare recipes.

The Awe Effect The Science and Discoveries Behind the Healing Power of Wonder

The Health Enigma

Evolution, Research and Concrete Advice on How to Stay Healthy

Wonder is seeing the greatness and mys­ tery in the world around you. To be fascinated by a sparkling starry sky, absorbed in a beautiful piece of music or to experi­ ence a ‘eureka’ moment when you realise or understand something beyond what you thought was possible. Wonder can give you goose pimples and pleasure, but also reduce anxiety and stress, make you more generous and committed and possibly even alleviate inflammation.

How should you live in order to stay as healthy as possible? Doctor and epidemiologist Anders Wallensten takes us back to our origins in a quest for the answer. How are we affected by having a body that is designed for diff­e­rent stresses and strains than those of today and how can we benefit from knowing about our past? In this book the enigma of our health is teased out from evolu­ tion­ary, scientific and experience-based perspectives. The book is a­ bout how our bodies work: about food, exercise, sleep, relation­ ships and environments. It provides expert knowledge and resour­­ces for making well-founded health decisions that suit your lifestyle.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FYLL I . . . . . . . . . . . . . DAG FÖR . . . . . . . . . . . . . . DAG . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Olgas utmaning .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TA KONTROLL ÖVER MATEN OCH TANKARNA PÅ 4 VECKOR

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OLGA RÖNNBERG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bonnier Fakta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . Omslag_Olgas-utmaning_20201111.indd 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . 2020-11-11 16:02

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Over 20,000 Copies Sold

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Original title Olgas utmaning • Author Olga ­Rönnberg • Format 148 x 210 mm • Pages 144  • Word count 16,000 • Publication date December 2020

16

.

Original title Hälsogåtan • Author Anders Wallensten • Format 148 x 210 mm  • Pages 256 • Word count 61,000 • Publication date December 2020 • Reading material English sample translation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Original title Ren skönhet • Authors Karin Björkegren Jones, Lena Losciale • Format 170 x 240 mm • Pages 128 • Word count 27,000 • Publication date December 2020

Original title Förundranseffekten • Authors Sara Hammarkrantz, Katrin Sandberg • Format 148 x 210 mm • Pages 176 • Word count 47,000 • Publication date May 2020 • Rights sold Finnish, Japanese, Korean, Spanish • Reading material English sample translation

Author Anders Wallensten is a doctor specialising in general practice, and works as deputy state epide­ miologist at the Public Health Agency of Sweden. Here he has played a central role in the fight against COVID-19 since spring 2020. He also has a significant personal interest in health and exercise.

Foto Stefan Tell

17


The Four-Week Pure Beauty Natural Skincare from Challenge The Plant Kingdom Take Control of Your Diet and Get in Shape

After following this book the reader will be ‘self-propelled’ in terms of what and when they should eat – with enhanced self-esteem to boot! The book contains ­recipes for breakfasts, lunches, dinners and snacks, planned for every day for four weeks, as well as daily checklists for energy, mood and hunger, with space for your own notes. In addition, you will get the author’s advice and support on how to maintain a natural relationship with food and get away from comfort eating and self-destructive habits.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

This is a unique book about sustainable, long-term and holistic skincare to suit all ages and skin types. With exclusive cross-­ reference tables of vegetable oils and essen­tial oils, you can easily create your own skincare recipes, while also understanding what you are actually rubbing into your skin. Learn all about herbal skincare, the skin’s function for overall health, and get over 3 ­ 0 unique skincare recipes.

The Awe Effect The Science and Discoveries Behind the Healing Power of Wonder

The Health Enigma

Evolution, Research and Concrete Advice on How to Stay Healthy

Wonder is seeing the greatness and mys­ tery in the world around you. To be fascinated by a sparkling starry sky, absorbed in a beautiful piece of music or to experi­ ence a ‘eureka’ moment when you realise or understand something beyond what you thought was possible. Wonder can give you goose pimples and pleasure, but also reduce anxiety and stress, make you more generous and committed and possibly even alleviate inflammation.

How should you live in order to stay as healthy as possible? Doctor and epidemiologist Anders Wallensten takes us back to our origins in a quest for the answer. How are we affected by having a body that is designed for diff­e­rent stresses and strains than those of today and how can we benefit from knowing about our past? In this book the enigma of our health is teased out from evolu­ tion­ary, scientific and experience-based perspectives. The book is a­ bout how our bodies work: about food, exercise, sleep, relation­ ships and environments. It provides expert knowledge and resour­­ces for making well-founded health decisions that suit your lifestyle.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FYLL I . . . . . . . . . . . . . DAG FÖR . . . . . . . . . . . . . . DAG . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Olgas utmaning .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TA KONTROLL ÖVER MATEN OCH TANKARNA PÅ 4 VECKOR

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OLGA RÖNNBERG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bonnier Fakta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . Omslag_Olgas-utmaning_20201111.indd 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . 2020-11-11 16:02

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Over 20,000 Copies Sold

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Original title Olgas utmaning • Author Olga ­Rönnberg • Format 148 x 210 mm • Pages 144  • Word count 16,000 • Publication date December 2020

16

.

Original title Hälsogåtan • Author Anders Wallensten • Format 148 x 210 mm  • Pages 256 • Word count 61,000 • Publication date December 2020 • Reading material English sample translation

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Original title Ren skönhet • Authors Karin Björkegren Jones, Lena Losciale • Format 170 x 240 mm • Pages 128 • Word count 27,000 • Publication date December 2020

Original title Förundranseffekten • Authors Sara Hammarkrantz, Katrin Sandberg • Format 148 x 210 mm • Pages 176 • Word count 47,000 • Publication date May 2020 • Rights sold Finnish, Japanese, Korean, Spanish • Reading material English sample translation

Author Anders Wallensten is a doctor specialising in general practice, and works as deputy state epide­ miologist at the Public Health Agency of Sweden. Here he has played a central role in the fight against COVID-19 since spring 2020. He also has a significant personal interest in health and exercise.

Foto Stefan Tell

17


Mina barn blir alltid så hoppfulla när jag tar fram våffeljärnet och sedan besvikna när jag gör falafelvåfflor. Ibland är jag dock snäll och gör några söta efterrättsvåfflor också när järnet ändå är framme. Det blir en bra morot och muta. Alla blir glada.

4 msk solrosfrön 400 g färdig rödbetssallad 150 g fetaost 4 pitabröd

1. 2.

olivolja, salt och svartpeppar sallatsblad, skivad gurka och feferoni

3. 4.

VEGAN

Använd vegansk rödbetssallad och vegetabilisk fetaost.

5.

Hetta upp våffeljärnet. Blanda falafelmixen enligt anvisning på paketet. Rör ner solrosfröna och eventuellt mer vatten om smeten blir för tjock. Blanda rödbetssalladen med 100 g fetaost. Krydda med salt och peppar. Smörj våffeljärnet med lite olja. Dela smeten i 4 delar och grädda 4 våfflor. De kommer inte att fylla ut hela laggen men gör så tunna våfflor som det går. Fyll pitabröden med våfflor, rödbetssallad, resten av fetaosten, sallatsblad, gurka och feferoni.

TIPS

Falafelmix finns att köpa av lite olika märken, t.ex. Santa Maria, Kung Markatta, Al'Fez och Sevan. Strö dukkah (se recept på s. 166) på toppen.

24

MERA VEGO PÅ 30 MINUTER

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 24

BONNIER FAK TA

W W W.BONNIERFAK TA .SE

ISBN 978-91-7887-136-0

Falafelvåfflor med rödbets- och fetaostkräm 4 PORTIONER

1 paket falafelmix, ca 250 g

MER A VEGO PÅ 3 0 MINU T ER

M E R A V EG O PÅ 3 0 M I N U T E R  kompromissar inte med smakerna. I Ylva Bergqvists uppföljare till Vego på 30 minuter finns över 100 nya gröna recept med det där lilla extra som gör att du vill laga dem om och om igen. Välj bland smakrika, krispiga, moderna och lite ovanliga rätter i kapitlen Comfort food, Sallad-ish, Asien t&r och Frunch. Dessutom finns Snabbspår för dig som gärna tar en genväg för att få vardagsmaten på bordet extra kvickt. Inspirationen kommer från hela världen och allt blir klart på bara en halvtimme.   Recepten är antingen veganska eller lakto-ovo-vegetariska med tips om hur de kan bli veganska.

Y LVA BERGQV IST

Food & Drink

SNABBSPÅR

2020-11-19 16:16

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 25

2020-11-19 16:16

Biffar med latmansmos och rostade tomater Förutom att man slipper den enormt tråkiga sysslan att skala potatisen, går moset snabbare att laga och smakar godare när skalet får vara kvar. Jag kallar det latmansmos men egentligen borde det heta smartmansmos. Gröna köttalternativ finns det numera gott om, så det är bara att välja din favorit bland biffar, bullar, schnitzlar och nuggets.

4 PORTIONER

1 kg potatis med skal 400 g körsbärstomater ca 400 g färdiga grönsaksbiffar

9 789178 871360

ca 2 ½ dl mjölk 75 g riven lagrad ost eller fetaost

1.

olivolja, smör, salt och svartpeppar

2.

färsk basilika till servering

More Vegetarian in 30 Minutes

VEGAN

Ylva Bergqvist’s follow-up to Vegetarian in 30 Minutes contains over 100 new green recipes with that little extra something that will make you come back to them again and again. In the chapters Cut Corners, Comfort Food, Salad-ish and Brunch you will find stews, pizza, pasta, salads, bowls, stir-fries and more modern, slightly unusual dishes. There are also extra simple recipes for those who want shortcuts to get food on the table even faster. And when you have a little more time, there are basic recipes and bulk cooking tips for pizza dough, dumplings and more. All these easy recipes are vegan or vegetarian, with inspiration from green cuisine across the globe. In just half an hour your food will be ready, and your life will be a little greener.

4.

Använd vegetabilisk mjölkdryck samt vegansk ost, veganskt smör och veganska biffar.

2020-11-25 12:04

100 Recipes for a Greener Life

3.

5.

6.

Skölj potatisen noga och skär den i mindre bitar (med skalet på) och koka den mjuk i saltat vatten i ca 20 minuter. Sätt ugnen på 225°, grill. Lägg tomaterna på en plåt med bakplåtspapper. Häll på lite olja och krydda med salt och peppar. Ugnsrosta i ca 20 minuter tills tomaterna spricker och har fått lite färg. Värm biffarna enligt anvisning på förpackningen. Häll av vattnet från potatisen och pressa den med mjölken och lite smör till ett löst mos. Smaka av med salt och peppar och två tredjedelar av osten. Servera biffarna med tomaterna (och eventuell sås som bildats på plåten) och moset. Toppa med resten av osten och basilikablad.

TIPS

Gör ett brynt kapris- eller salviasmör (se recept på s. 31 och 81) och servera till biffarna istället för osten.

36

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 36

MERA VEGO PÅ 30 MINUTER

SNABBSPÅR

2020-11-19 16:16

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 37

37

2020-11-19 16:16

Original title Mera vego på 30 minuter • Author Ylva Bergqvist • Photographer Lennart Weibull • Format 195 x 250 mm • Pages 184 • Word count 29,000  • Publication date December 2020

Author Ylva Bergqvist is a qualified chef and economist, and works as a recipe developer, food communicator, and stylist. She writes cookbooks and has authored ­a lmost 1,000 recipes for a v ­ ariety of companies, magazines, and newspapers. Foto Lennart Weibull

YlvaB_Mera vego_omslag.indd Alla sidor

25

19


9 789178 871360

Mina barn blir alltid så hoppfulla när jag tar fram våffeljärnet och sedan besvikna när jag gör falafelvåfflor. Ibland är jag dock snäll och gör några söta efterrättsvåfflor också när järnet ändå är framme. Det blir en bra morot och muta. Alla blir glada.

4 msk solrosfrön 400 g färdig rödbetssallad 150 g fetaost 4 pitabröd

1. 2.

olivolja, salt och svartpeppar sallatsblad, skivad gurka och feferoni

3. 4.

VEGAN

Använd vegansk rödbetssallad och vegetabilisk fetaost.

5.

Hetta upp våffeljärnet. Blanda falafelmixen enligt anvisning på paketet. Rör ner solrosfröna och eventuellt mer vatten om smeten blir för tjock. Blanda rödbetssalladen med 100 g fetaost. Krydda med salt och peppar. Smörj våffeljärnet med lite olja. Dela smeten i 4 delar och grädda 4 våfflor. De kommer inte att fylla ut hela laggen men gör så tunna våfflor som det går. Fyll pitabröden med våfflor, rödbetssallad, resten av fetaosten, sallatsblad, gurka och feferoni.

TIPS

Falafelmix finns att köpa av lite olika märken, t.ex. Santa Maria, Kung Markatta, Al'Fez och Sevan. Strö dukkah (se recept på s. 166) på toppen.

24

MERA VEGO PÅ 30 MINUTER

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 24

BONNIER FAK TA

W W W.BONNIERFAK TA .SE

ISBN 978-91-7887-136-0

Falafelvåfflor med rödbets- och fetaostkräm 4 PORTIONER

1 paket falafelmix, ca 250 g

MER A VEGO PÅ 3 0 MINU T ER

M E R A V EG O PÅ 3 0 M I N U T E R  kompromissar inte med smakerna. I Ylva Bergqvists uppföljare till Vego på 30 minuter finns över 100 nya gröna recept med det där lilla extra som gör att du vill laga dem om och om igen. Välj bland smakrika, krispiga, moderna och lite ovanliga rätter i kapitlen Comfort food, Sallad-ish, Asien t&r och Frunch. Dessutom finns Snabbspår för dig som gärna tar en genväg för att få vardagsmaten på bordet extra kvickt. Inspirationen kommer från hela världen och allt blir klart på bara en halvtimme.   Recepten är antingen veganska eller lakto-ovo-vegetariska med tips om hur de kan bli veganska.

Y LVA BERGQV IST

Food & Drink

SNABBSPÅR

2020-11-19 16:16

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 25

2020-11-19 16:16

Biffar med latmansmos och rostade tomater Förutom att man slipper den enormt tråkiga sysslan att skala potatisen, går moset snabbare att laga och smakar godare när skalet får vara kvar. Jag kallar det latmansmos men egentligen borde det heta smartmansmos. Gröna köttalternativ finns det numera gott om, så det är bara att välja din favorit bland biffar, bullar, schnitzlar och nuggets.

4 PORTIONER

1 kg potatis med skal 400 g körsbärstomater ca 400 g färdiga grönsaksbiffar ca 2 ½ dl mjölk 75 g riven lagrad ost eller fetaost

1.

olivolja, smör, salt och svartpeppar

2.

färsk basilika till servering

More Vegetarian in 30 Minutes

VEGAN

Ylva Bergqvist’s follow-up to Vegetarian in 30 Minutes contains over 100 new green recipes with that little extra something that will make you come back to them again and again. In the chapters Cut Corners, Comfort Food, Salad-ish and Brunch you will find stews, pizza, pasta, salads, bowls, stir-fries and more modern, slightly unusual dishes. There are also extra simple recipes for those who want shortcuts to get food on the table even faster. And when you have a little more time, there are basic recipes and bulk cooking tips for pizza dough, dumplings and more. All these easy recipes are vegan or vegetarian, with inspiration from green cuisine across the globe. In just half an hour your food will be ready, and your life will be a little greener.

4.

Använd vegetabilisk mjölkdryck samt vegansk ost, veganskt smör och veganska biffar.

2020-11-25 12:04

100 Recipes for a Greener Life

3.

5.

6.

Skölj potatisen noga och skär den i mindre bitar (med skalet på) och koka den mjuk i saltat vatten i ca 20 minuter. Sätt ugnen på 225°, grill. Lägg tomaterna på en plåt med bakplåtspapper. Häll på lite olja och krydda med salt och peppar. Ugnsrosta i ca 20 minuter tills tomaterna spricker och har fått lite färg. Värm biffarna enligt anvisning på förpackningen. Häll av vattnet från potatisen och pressa den med mjölken och lite smör till ett löst mos. Smaka av med salt och peppar och två tredjedelar av osten. Servera biffarna med tomaterna (och eventuell sås som bildats på plåten) och moset. Toppa med resten av osten och basilikablad.

TIPS

Gör ett brynt kapris- eller salviasmör (se recept på s. 31 och 81) och servera till biffarna istället för osten.

36

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 36

MERA VEGO PÅ 30 MINUTER

SNABBSPÅR

2020-11-19 16:16

MeraVegoPa30Minuter_NY.indd 37

37

2020-11-19 16:16

Original title Mera vego på 30 minuter • Author Ylva Bergqvist • Photographer Lennart Weibull • Format 195 x 250 mm • Pages 184 • Word count 29,000  • Publication date December 2020

Author Ylva Bergqvist is a qualified chef and economist, and works as a recipe developer, food communicator, and stylist. She writes cookbooks and has authored ­a lmost 1,000 recipes for a v ­ ariety of companies, magazines, and newspapers. Foto Lennart Weibull

YlvaB_Mera vego_omslag.indd Alla sidor

25

19


Cooking Up the Good Life

Food That Makes a Difference A cookery book with the ambition to inspire and guide anyone who wants to improve their health through their food. It also works as a manual for becoming happier and more alert and maybe even turning our life around if we’ve received an unfortunate ­diagnosis. By making small (or bigger) changes to our life­style we can actually achieve big health gains. The recipes are simple to follow and to vary and will instil self-confidence in the reader. Chef Tareq Taylor guarantees delicious food – he never sacrifices flavour for the sake of health. His food is colourful and beautiful and involves lots of v­ egetables, fruit, pulses, fish, shellfish, nuts, seeds and healthy oils, and smallerOavsett quantities of chicken, red meat, cooked för hela familjen med de bästa smakkomom du yogar eller bara älskar god binationerna och Cecilia visar även enkla mat är det här boken för dig. Här delar meats and sugar. Dietitian Sara Ask isav responsible for the health yogarörelser för närvaro och flöde i köket. Cecilia Davidsson med sig sin matfilosofi Cecilia Davidsson är en erfaren kock som är grundad i smakrika och vackert tillfacts and all the good advice thatavd ­ näringstäta erivesingredienser from well-founded health och driver den ekologiska cateringfirman lagade måltider Curlyfood. Bokens vackra och inspirerande och lokala råvaror. Recepten är naturligt research. She also describes how humans we bilderand är tagnawhy av fotograf Åsa Liffner. fria från gluten ochwe vitt raffinerat socker. work Vad sägs om att starta dagen med en eat what we eat and make the med choices we make. Why do some tahinichia rabarberkompott, bjuda vännerna på tapas med havrepizza, rödpeople find it easy to maintain their weight and not others? And betsfalafel och syrlig gurksoppa eller njuta av kokoskrämiga musslor en lördagskväll how do you actually put together goodchokladmousmeal? One thing is for som avslutas meda blommig se? Du får tips på hur du skapar matglädje sure, there is no single formula for how to eat and live, just lots of different ways that may be right for you.

Yogamat · Cecilia Davidsson

Over 32,000 Copies Sold

Yoga Food

Breakfast, Lunch, Dinner & Snacks

Kökspepp, blomkålssmul & vardagsrecept

Cecilia Davidsson

Yogamat

Cecilia Davidsson shares her food philosophy, based on tasty ­ and beautifully prepared meals from nutritious local produce  – delicious whether you practise yoga or not. All recipes are naturally free from gluten and refined white sugar. Get tips on how the whole family can enjoy good food with the tastiest flavour combinations. Recipes vary from oat pizza, beetroot falafel and cucumber soup to coconut cream mussels and floral c­ hocolate mousse. The author also shows simple yoga movements for ­presence and flow in the kitchen. Cecilia Davidsson is an experienced chef and runs an organic catering company.

för frukost, lunch, middag & treats

Original title Yogamat • Author Cecilia Davidsson • Format 170 x 240 mm  • Pages 128 • Word count 20,000 • Publication date December 2020

ISBN: 978-91-552-6925-8

9 789155 269258

54

55

Yogamat_cover_tb_k1_ny_text.indd 1

2020-11-16 14:03

Classic Dishes the Vegan Way

PROTEIN

Protein används för att reparera och bygga nya celler i allt från muskler och andra vävnader till små enzymer och hormoner. De är helt enkelt kroppens byggstenar. Protein byggs upp av ett tjugotal aminosyror av vilka åtta är essentiella, det vill säga av det slag som kroppen inte själv kan tillverka och som därför be­ höver finnas i maten. Mat från djurriket, som kött, ägg, fisk och mjölk, innehåller generellt mer och fler av de essentiella amino­ syrorna. Men proteinintaget är sällan något problem ens för den som aldrig äter mat från djurriket, förutsatt att matintaget inte är väldigt ensidigt eller fattigt på energi. För att proteinet ska kunna användas som byggstenar krävs nämligen att energi­ behovet är tillgodosett, annars använder kroppen proteinet som energikälla i stället. Genom att både äta spannmål i någon form, som pasta, bröd, eller bulgur och baljväxter, som kikärtor, linser, falafel, sojakorv eller tofu, får man i sig alla aminosyror och mycket annan näring på köpet. De flesta skulle nog må bra av att få i sig lite mer protein från vegetabilier och lite mindre från kött och andra animalier. Det skulle inte bara ge en bra nivå av protein utan även kunna bidra med en större variation av näring.

Climate-Friendly Recipes for Food from All Over the World

Att få en stor del av sitt protein från växtriket är bra för hälsan.

Varför gillar det vi gillar?

Det goda livet_SKARPT.indd 54

Det goda livet_SKARPT.indd 6

2020-07-02 21:20

Det goda livet_SKARPT.indd 127

Det goda livet_SKARPT.indd 55

2020-07-02 21:21

How can we eat the dishes we love while also protecting the ­environment and animals? Chef Gustav Johansson’s answer to that question is a cookery book with vegan versions of favourites from all over the world. Gustav has collected together his best ­recipes for everything from meatballs, pasta, pesto, pulled pork and fish and chips to tikka masala, Thai curry and bouilla­baisse. This book also contains masses of clever tips on how to start making vegan food, what alternative raw ingredients can be used and above all how to optimise the flavour.

2020-07-02 21:22

Original title Det goda livet • Authors Tareq Taylor, Sara Ask • Format 195 x 260 mm • Pages 272 • Word count 40,000 • Publication date August 2020

20

Det goda livet

2020-07-02 21:21

Original title Klassiska rätter på veganskt vis • Author Gustav Johansson  • Format 195 x 260 mm • Pages 192 • Word count 40,000 • Publication date September 2020

21


Cooking Up the Good Life

Food That Makes a Difference A cookery book with the ambition to inspire and guide anyone who wants to improve their health through their food. It also works as a manual for becoming happier and more alert and maybe even turning our life around if we’ve received an unfortunate ­diagnosis. By making small (or bigger) changes to our life­style we can actually achieve big health gains. The recipes are simple to follow and to vary and will instil self-confidence in the reader. Chef Tareq Taylor guarantees delicious food – he never sacrifices flavour for the sake of health. His food is colourful and beautiful and involves lots of v­ egetables, fruit, pulses, fish, shellfish, nuts, seeds and healthy oils, and smallerOavsett quantities of chicken, red meat, cooked för hela familjen med de bästa smakkomom du yogar eller bara älskar god binationerna och Cecilia visar även enkla mat är det här boken för dig. Här delar meats and sugar. Dietitian Sara Ask isav responsible for the health yogarörelser för närvaro och flöde i köket. Cecilia Davidsson med sig sin matfilosofi Cecilia Davidsson är en erfaren kock som är grundad i smakrika och vackert tillfacts and all the good advice thatavd ­ näringstäta erivesingredienser from well-founded health och driver den ekologiska cateringfirman lagade måltider Curlyfood. Bokens vackra och inspirerande och lokala råvaror. Recepten är naturligt research. She also describes how humans we bilderand är tagnawhy av fotograf Åsa Liffner. fria från gluten ochwe vitt raffinerat socker. work Vad sägs om att starta dagen med en eat what we eat and make the med choices we make. Why do some tahinichia rabarberkompott, bjuda vännerna på tapas med havrepizza, rödpeople find it easy to maintain their weight and not others? And betsfalafel och syrlig gurksoppa eller njuta av kokoskrämiga musslor en lördagskväll how do you actually put together goodchokladmousmeal? One thing is for som avslutas meda blommig se? Du får tips på hur du skapar matglädje sure, there is no single formula for how to eat and live, just lots of different ways that may be right for you.

Yogamat · Cecilia Davidsson

Over 32,000 Copies Sold

Yoga Food

Breakfast, Lunch, Dinner & Snacks

Kökspepp, blomkålssmul & vardagsrecept

Cecilia Davidsson

Yogamat

Cecilia Davidsson shares her food philosophy, based on tasty ­ and beautifully prepared meals from nutritious local produce  – delicious whether you practise yoga or not. All recipes are naturally free from gluten and refined white sugar. Get tips on how the whole family can enjoy good food with the tastiest flavour combinations. Recipes vary from oat pizza, beetroot falafel and cucumber soup to coconut cream mussels and floral c­ hocolate mousse. The author also shows simple yoga movements for ­presence and flow in the kitchen. Cecilia Davidsson is an experienced chef and runs an organic catering company.

för frukost, lunch, middag & treats

Original title Yogamat • Author Cecilia Davidsson • Format 170 x 240 mm  • Pages 128 • Word count 20,000 • Publication date December 2020

ISBN: 978-91-552-6925-8

9 789155 269258

54

55

Yogamat_cover_tb_k1_ny_text.indd 1

2020-11-16 14:03

Classic Dishes the Vegan Way

PROTEIN

Protein används för att reparera och bygga nya celler i allt från muskler och andra vävnader till små enzymer och hormoner. De är helt enkelt kroppens byggstenar. Protein byggs upp av ett tjugotal aminosyror av vilka åtta är essentiella, det vill säga av det slag som kroppen inte själv kan tillverka och som därför be­ höver finnas i maten. Mat från djurriket, som kött, ägg, fisk och mjölk, innehåller generellt mer och fler av de essentiella amino­ syrorna. Men proteinintaget är sällan något problem ens för den som aldrig äter mat från djurriket, förutsatt att matintaget inte är väldigt ensidigt eller fattigt på energi. För att proteinet ska kunna användas som byggstenar krävs nämligen att energi­ behovet är tillgodosett, annars använder kroppen proteinet som energikälla i stället. Genom att både äta spannmål i någon form, som pasta, bröd, eller bulgur och baljväxter, som kikärtor, linser, falafel, sojakorv eller tofu, får man i sig alla aminosyror och mycket annan näring på köpet. De flesta skulle nog må bra av att få i sig lite mer protein från vegetabilier och lite mindre från kött och andra animalier. Det skulle inte bara ge en bra nivå av protein utan även kunna bidra med en större variation av näring.

Climate-Friendly Recipes for Food from All Over the World

Att få en stor del av sitt protein från växtriket är bra för hälsan.

Varför gillar det vi gillar?

Det goda livet_SKARPT.indd 54

Det goda livet_SKARPT.indd 6

2020-07-02 21:20

Det goda livet_SKARPT.indd 127

Det goda livet_SKARPT.indd 55

2020-07-02 21:21

How can we eat the dishes we love while also protecting the ­environment and animals? Chef Gustav Johansson’s answer to that question is a cookery book with vegan versions of favourites from all over the world. Gustav has collected together his best ­recipes for everything from meatballs, pasta, pesto, pulled pork and fish and chips to tikka masala, Thai curry and bouilla­baisse. This book also contains masses of clever tips on how to start making vegan food, what alternative raw ingredients can be used and above all how to optimise the flavour.

2020-07-02 21:22

Original title Det goda livet • Authors Tareq Taylor, Sara Ask • Format 195 x 260 mm • Pages 272 • Word count 40,000 • Publication date August 2020

20

Det goda livet

2020-07-02 21:21

Original title Klassiska rätter på veganskt vis • Author Gustav Johansson  • Format 195 x 260 mm • Pages 192 • Word count 40,000 • Publication date September 2020

21


Keeping It Simple Over 19,000 Copies Sold

Wokskola

På svenska säger man ”wok” när man pratar om själva tillagningskärlet wok men även när man menar rätter som är wokade, eller som man säger på engelska ”stir fry”. Det kan bli lite förvirrande ibland, eftersom du inte rent tekniskt behöver en wok för att ”woka”. Det går utmärkt att laga en wok i en stor stekpanna, gärna med höga kanter så du kan röra runt ordentligt.

Vad är en wok?

JENNIE WALLDÉN

WOK RIS N DLAR

Traditionellt är redskapet wok runt i botten och används över öppen eldslåga. Du kan enkelt röra om eller till och med ”skaka om” i pannan eftersom inga kanter tar emot och värmen leds till hela woken, lågorna går ju upp även på kanterna. Om du har en gasspis kan det fungera utmärkt även i svenska hem, annars rekommenderar jag att du skaffar en wok med platt botten eller en hög, vid traktörpanna eller helt enkelt en stor stekpanna. Det viktiga är att det blir riktigt varmt i kärlet, det är det som ger den speciella smaken.

Delicious Dishes with Minimal Ingredients

In this cookery book Tina Nordström offers, as always, useful tips as well as lots of fantastic recipes, while also providing great support for all of us in the kitchen, regardless of whether we are beginners or master chefs. With a few ingredients and a wellstocked larder, Tina can help anyone produce great meals without spending hours over a hot stove. Full of exciting and often unexpected flavour combinations, this cook­ery book is imbued with the same love of food, humour and readiness to try new things as her previous ones. Of course there are lots of vegetables but also meat, fish and poultry and one or two desserts for when the fancy takes you. Quite simply: good food without the fuss.

80

81

Original title Gott käk utan krångel • Author Tina Nordström • Word count 14,000  • Format 170 x 240 mm • Pages 176 • Publication date September 2020

Woka rätt Så hur får man till en riktigt bra wokrätt? Det finns några hållpunkter som är bra att luta sig mot varje gång du ska woka. Värmen: När du wokar vill du behålla smakämnena på bästa sätt i råvarorna. Riktigt hög värme tillagar ingredienserna snabbt på ytan, samtidigt som de behåller sin spänst, fräschör och sitt näringsinnehåll. Därför är det viktigt att du vågar maxa värmen och dessutom inte wokar för mycket på en och samma gång. 8

9

I_WOK_final_1juli.indd 8

2020-07-02 12:44

I_WOK_final_1juli.indd 9

2020-07-02 12:44

Ryggbiff med brysselkål, mandel och citrongräs

BONNIER FAKTA NU DL AR

Det är alltid fantastiskt att kunna göra egna nudlar. Imponerar på vilken gäst som helst och resultatet blir magiskt. Dessa nudlar kräver både lite övning, tid och teknik. Men när man väl fått till snitsen är belöningen fantastisk. Din mun och alla du bjuder dessa nudlar på kommer tacka dig.

Wok, Rice, Noodles

Handdragna nudlar 4 PORTONER

Ingredienser

Gör så här

2/3 tsk salt 2 ½ dl vatten 500 g vetemjöl (ca 8–8 ½ dl) neutral matolja till pensling

1. Blanda salt och vatten, häll sedan över mjölet och blanda väl. Knåda i 10 minuter till en jämn, väldigt fast deg. Det är relativt lite vätska i förhållande till mängden mjöl, men det är som det ska. Det går ihop så småningom, degen är hård och blir mjukare med vila. Om du har en köksassistent så använd den. Lägg degen i en bunke eller burk och täck helt, ingen luft får komma in. Låt stå framme i rumstemperatur i minst 2 timmar, gärna över natten om du har tid. 2. När din nudeldeg har vilat klart, knåda den en gång till i några minuter. Dela upp i 4 delar som du sedan delar i 6 delar. Forma till ovaler som du kavlar ut på längden till cirka ½ centimeters tjocklek. Pensla med olja på båda sidor, lägg på ett fat och låt vila övertäckt i 1 timme. 3. Ta ut en degbit och tryck till med en ätpinne i mitten på längden. Håll i en ände med varje hand och dra försiktigt samtidigt som du slår degen mot köksbänken. När degen har blivit cirka 40 centimeter lång delar du den försiktigt längs mitten där du tryckte till pinnen förut. Gör likadant med resterande degbitar. 4. Koka nudlarna tills de flyter upp, det tar 2–3 minuter. Skölj av i iskallt vatten och låt droppa av i durkslag om de ska användas i wok.

114

Mattias Kristiansson

The Ultimate Guide to Asian Flavours

Veggie Favourites The Most Delicious Food Ever

In this book, vegetarian advocate Mattias Kristiansson has col­ lected all the very best food he has ever eaten. The unforgettable pizza from a restaurant in Los Angeles, the moussaka at a local restaurant in Greece, French onion soup and the best comfort food from his childhood. All his most delicious favourites, from tempting starters to impressive mains, salads, stews and the best desserts – and all vegan or vegetarian.

115

Drawing on her Korean roots, Jenny Walldén introduces readers to everyday favourites from the Asian kitchen and explores the variety of different noodles and rice. Recipes for tasty classics such as bibimbap and teriyaki chicken feature alongside instructions on making your own hand-pulled noodles and homemade kimchi. Original title Wok, ris, nudlar • Author Jennie Walldén • Photographer Petter Bäcklund • Format 195 x 260 mm • Pages 168 • Word count 24,000 • Publication date September 2020

Dela 800 g ryggbiff i fyra biffar. Hetta upp en stekpanna på spisen. Lägg biffarna tätt ihop och stek dem med fettkappan nedåt tills fettet smälter. Tillsätt 2 msk neutral rapsolja, 2 msk smör och 2 krossade vitlöksklyftor. Låt nu biffarna bli gyllenbruna på båda sidor medan de öses med fettet. Ta upp, lägg biffarna på en plåt och stek vidare i ugnen (innertemperatur: 52–54 grader). Ta ut och låt vila i 10 minuter. Dela 300 g brysselkål i halvor, hacka 1 vitlöksklyfta, 1 dl rostad mandel och 1 citrongräs. Bryn i samma panna som biffarna. Salta och peppra och stänk över 2 tsk vinäger. Skär biffarna i ganska tunna skivor, fördela på fyra tallrikar och servera brysselkålen till.

Den godaste maten jag någonsin smakat!

Original title Vegofavoriter • Author Mattias Kristiansson • Photographer Lennart Weibull • Format 195 x 260 mm • Pages 128 • Word count 21,000  • Publication date March 2021

16

22

I_WOK_final_1juli.indd 16

2020-07-02 12:44

23


Keeping It Simple Over 19,000 Copies Sold

Wokskola

På svenska säger man ”wok” när man pratar om själva tillagningskärlet wok men även när man menar rätter som är wokade, eller som man säger på engelska ”stir fry”. Det kan bli lite förvirrande ibland, eftersom du inte rent tekniskt behöver en wok för att ”woka”. Det går utmärkt att laga en wok i en stor stekpanna, gärna med höga kanter så du kan röra runt ordentligt.

Vad är en wok?

JENNIE WALLDÉN

WOK RIS N DLAR

Traditionellt är redskapet wok runt i botten och används över öppen eldslåga. Du kan enkelt röra om eller till och med ”skaka om” i pannan eftersom inga kanter tar emot och värmen leds till hela woken, lågorna går ju upp även på kanterna. Om du har en gasspis kan det fungera utmärkt även i svenska hem, annars rekommenderar jag att du skaffar en wok med platt botten eller en hög, vid traktörpanna eller helt enkelt en stor stekpanna. Det viktiga är att det blir riktigt varmt i kärlet, det är det som ger den speciella smaken.

Delicious Dishes with Minimal Ingredients

In this cookery book Tina Nordström offers, as always, useful tips as well as lots of fantastic recipes, while also providing great support for all of us in the kitchen, regardless of whether we are beginners or master chefs. With a few ingredients and a wellstocked larder, Tina can help anyone produce great meals without spending hours over a hot stove. Full of exciting and often unexpected flavour combinations, this cook­ery book is imbued with the same love of food, humour and readiness to try new things as her previous ones. Of course there are lots of vegetables but also meat, fish and poultry and one or two desserts for when the fancy takes you. Quite simply: good food without the fuss.

80

81

Original title Gott käk utan krångel • Author Tina Nordström • Word count 14,000  • Format 170 x 240 mm • Pages 176 • Publication date September 2020

Woka rätt Så hur får man till en riktigt bra wokrätt? Det finns några hållpunkter som är bra att luta sig mot varje gång du ska woka. Värmen: När du wokar vill du behålla smakämnena på bästa sätt i råvarorna. Riktigt hög värme tillagar ingredienserna snabbt på ytan, samtidigt som de behåller sin spänst, fräschör och sitt näringsinnehåll. Därför är det viktigt att du vågar maxa värmen och dessutom inte wokar för mycket på en och samma gång. 8

9

I_WOK_final_1juli.indd 8

2020-07-02 12:44

I_WOK_final_1juli.indd 9

2020-07-02 12:44

Ryggbiff med brysselkål, mandel och citrongräs

BONNIER FAKTA NU DL AR

Det är alltid fantastiskt att kunna göra egna nudlar. Imponerar på vilken gäst som helst och resultatet blir magiskt. Dessa nudlar kräver både lite övning, tid och teknik. Men när man väl fått till snitsen är belöningen fantastisk. Din mun och alla du bjuder dessa nudlar på kommer tacka dig.

Wok, Rice, Noodles

Handdragna nudlar 4 PORTONER

Ingredienser

Gör så här

2/3 tsk salt 2 ½ dl vatten 500 g vetemjöl (ca 8–8 ½ dl) neutral matolja till pensling

1. Blanda salt och vatten, häll sedan över mjölet och blanda väl. Knåda i 10 minuter till en jämn, väldigt fast deg. Det är relativt lite vätska i förhållande till mängden mjöl, men det är som det ska. Det går ihop så småningom, degen är hård och blir mjukare med vila. Om du har en köksassistent så använd den. Lägg degen i en bunke eller burk och täck helt, ingen luft får komma in. Låt stå framme i rumstemperatur i minst 2 timmar, gärna över natten om du har tid. 2. När din nudeldeg har vilat klart, knåda den en gång till i några minuter. Dela upp i 4 delar som du sedan delar i 6 delar. Forma till ovaler som du kavlar ut på längden till cirka ½ centimeters tjocklek. Pensla med olja på båda sidor, lägg på ett fat och låt vila övertäckt i 1 timme. 3. Ta ut en degbit och tryck till med en ätpinne i mitten på längden. Håll i en ände med varje hand och dra försiktigt samtidigt som du slår degen mot köksbänken. När degen har blivit cirka 40 centimeter lång delar du den försiktigt längs mitten där du tryckte till pinnen förut. Gör likadant med resterande degbitar. 4. Koka nudlarna tills de flyter upp, det tar 2–3 minuter. Skölj av i iskallt vatten och låt droppa av i durkslag om de ska användas i wok.

114

Mattias Kristiansson

The Ultimate Guide to Asian Flavours

Veggie Favourites The Most Delicious Food Ever

In this book, vegetarian advocate Mattias Kristiansson has col­ lected all the very best food he has ever eaten. The unforgettable pizza from a restaurant in Los Angeles, the moussaka at a local restaurant in Greece, French onion soup and the best comfort food from his childhood. All his most delicious favourites, from tempting starters to impressive mains, salads, stews and the best desserts – and all vegan or vegetarian.

115

Drawing on her Korean roots, Jenny Walldén introduces readers to everyday favourites from the Asian kitchen and explores the variety of different noodles and rice. Recipes for tasty classics such as bibimbap and teriyaki chicken feature alongside instructions on making your own hand-pulled noodles and homemade kimchi. Original title Wok, ris, nudlar • Author Jennie Walldén • Photographer Petter Bäcklund • Format 195 x 260 mm • Pages 168 • Word count 24,000 • Publication date September 2020

Dela 800 g ryggbiff i fyra biffar. Hetta upp en stekpanna på spisen. Lägg biffarna tätt ihop och stek dem med fettkappan nedåt tills fettet smälter. Tillsätt 2 msk neutral rapsolja, 2 msk smör och 2 krossade vitlöksklyftor. Låt nu biffarna bli gyllenbruna på båda sidor medan de öses med fettet. Ta upp, lägg biffarna på en plåt och stek vidare i ugnen (innertemperatur: 52–54 grader). Ta ut och låt vila i 10 minuter. Dela 300 g brysselkål i halvor, hacka 1 vitlöksklyfta, 1 dl rostad mandel och 1 citrongräs. Bryn i samma panna som biffarna. Salta och peppra och stänk över 2 tsk vinäger. Skär biffarna i ganska tunna skivor, fördela på fyra tallrikar och servera brysselkålen till.

Den godaste maten jag någonsin smakat!

Original title Vegofavoriter • Author Mattias Kristiansson • Photographer Lennart Weibull • Format 195 x 260 mm • Pages 128 • Word count 21,000  • Publication date March 2021

16

22

I_WOK_final_1juli.indd 16

2020-07-02 12:44

23


Baking With Vegetables

Recipes for Buns, Loaves, ­Baguettes and Crispbreads

Vegan Treats 40 Simple Recipes Frasiga våfflor med både sötpotatis och spenat. Bjud med salta

Gör så här: 1. Blanda vetemjöl, fullkornsdinkel-

tillbehör. Våfflorna är också goda med sylt och grädde. Skippa i så fall spenaten och lägg till en nypa socker i smeten. // TESTA OM -

Green courgette baguettes, carrot buns and rye crispbread with celeriac. When you start to think more broadly about baking, endless new possibilities open up. The result is delicious and colourful bread, with the bonus of extra nutrition. Here you will find 40 recipes that all contain vegetables, many of which are also gluten free. This book makes eating vegetables both easy and tasty!

LIN A WALLEN T INSON

BAKA MED

Everyone should know how to bake cakes, buns and cookies to rival shop-bought brands. In this book, typical vegan substitute ingredients, such as avocado and dates, are just as forbidden as eggs and milk. All these treats are sugary and unhealthy, and just happen to be vegan. Author Frida Svanberg shares 40 of her best pure vegan ­recipes that are easy to bake and use normal ingredients that ­ can be bought anywhere.

Sötpotatisvåfflor med spenat

1. 1.

MINSKA MJÖLK, ÖKA OLJA// Ca 12 våfflor

1.

1 ½ dl vetemjöl 1 dl fullkornsdinkelmjöl 1 tsk bakpulver 1 tsk salt 2 dl mjölk 2 ägg ½ dl rapsolja 300 g finriven sötpotatis 1 påse babyspenat (70 g)

1.

mjöl, bakpulver och salt i en bunke. Tillsätt mjölken och vispa till en slät smet. Vispa ner ägg och olja. Blanda ner den rivna sötpotatisen och spenaten. Pensla våffeljärnet med olja eller smält smör och grädda våfflorna tills de fått fin färg. Servera genast, gärna med riven pecorino och en tomatsallad.

Original title Veganska godsaker • Author Frida Svanberg • Format 170 x 240 mm • Photographer Helén Pe • Pages 144 • Publication date April 2021 BAKA MED GRÖNSAKER

PANNKAKOR, PLÄTT & TARTELETTE

108

109

GRÖNSAKER

Blåbärsmuffins med vita bönor [G LU T E N F R I ] Jag säger bara – missa inte det här receptet. Det trodde man väl aldrig om vita bönor, att de var sånt muffinsmaterial! Ca 10 muffins

1 förp kokta vita bönor (ca 380 g, avrunnen vikt ca 230 g) 50 g smält smör 1 dl strösocker 3 ägg 1 tsk kardemummakärnor 2 dl havremjöl (120 g) 1 msk bakpulver 1 krm salt 2 krm vaniljpulver 1 dl frysta blåbär

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 225°C. Häll av, skölj och låt bönorna rinna av väl. 1. Mixa bönorna med det smälta smöret med en mixerstav till en helt slät puré. 1. Vispa socker och ägg vitt och pösigt med elvisp. 1. Stöt kardemummakärnorna i en mortel. 1. landa havremjöl, kardemumma, bakpulver, salt och vaniljpulver i en bunke för sig. 1. Vänd ner bönsmöret och mjölblandningen i äggvispet och rör ihop till en slät smet. 1. Vänd ner blåbären, blanda kort och fördela smeten i muffinsformar i en muffinsplåt. 1. rädda mitt i ugnen i 12 minuter. Låt svalna.

Vegan Baking

Vegansk bakning – lekande lätt!

BAK A M E D G RÖNSAK E R

Nu kan du äntligen bjuda på fika som alla vill ha! Det är lätt att göra veganska semlor, gräddtårta och kanelbullar. Här har Sveriges meste vegoprofil, Mattias Kristiansson, samlat sina bästa söta veganrecept som snabbt blir gästernas favoriter. Du lär dig baka klassisk sockerkaka, fluffiga cupcakes, cheesecake med körsbär och chokladkladdiga brownies – alla med växtbaserade ingredienser. Eller varför inte duka upp med spröda ballerinakex 137 och glaserade munkar?

K AKOR & BULLAR

136

Author Lina Wallentinson is a food economist and journalist with many years of experience as ­ a food writer.

ISBN: 978-91-552-6888-6

LINA WALLENTINSON

30 Recipes for Everything, from Small Cakes to Gateaux The book for everyone who wants to be able to offer vegan cakes and biscuits; classic sponges, light cinnamon buns, cheesecake with cherries, sticky chocolate brownies and more – all with plant-based ingredients. Mattias Kristiansson has devised over 50 sweet vegan recipes that will soon become favourites with guests.

Mattias Kristiansson

Baka veganskt

Original title Baka veganskt • Author Mattias Kristiansson • Format 195 x 260 mm • Pages 112 • Word count 14,500 • Publication date September 2020

Från brownie och cheesecake till kanelbullar och semlor

Foto Lennart Weibull

B ON N IE R FA K TA

9 789155 268886

Baka veganskt · Mattias Kristiansson

Extra pynt! Vispa upp 50 g rumsvarmt smör med elvisp ett par minuter. Tillsätt 1 dl florsocker och 1 krm vaniljpulver och vispa slätt. Tillsätt 200 g färskost och vispa ytterligare några minuter till en fluffig frosting. Spritsa eller klicka på muffinsen. Pudra blåbärs- eller hallonpul-

Original title Baka med grönsaker • Author Lina Wallentinson • Photographer Lennart Weibull • Format 170 x 240 mm • Pages 144 • Word count 16,000  • Publication date March 2021

24

Baka_veganskt_cover_ny_9jun_tb.indd 1

2020-06-09 07:20

25


Baking With Vegetables

Recipes for Buns, Loaves, ­Baguettes and Crispbreads

Vegan Treats 40 Simple Recipes Frasiga våfflor med både sötpotatis och spenat. Bjud med salta

Gör så här: 1. Blanda vetemjöl, fullkornsdinkel-

tillbehör. Våfflorna är också goda med sylt och grädde. Skippa i så fall spenaten och lägg till en nypa socker i smeten. // TESTA OM -

Green courgette baguettes, carrot buns and rye crispbread with celeriac. When you start to think more broadly about baking, endless new possibilities open up. The result is delicious and colourful bread, with the bonus of extra nutrition. Here you will find 40 recipes that all contain vegetables, many of which are also gluten free. This book makes eating vegetables both easy and tasty!

LIN A WALLEN T INSON

BAKA MED

Everyone should know how to bake cakes, buns and cookies to rival shop-bought brands. In this book, typical vegan substitute ingredients, such as avocado and dates, are just as forbidden as eggs and milk. All these treats are sugary and unhealthy, and just happen to be vegan. Author Frida Svanberg shares 40 of her best pure vegan ­recipes that are easy to bake and use normal ingredients that ­ can be bought anywhere.

Sötpotatisvåfflor med spenat

1. 1.

MINSKA MJÖLK, ÖKA OLJA// Ca 12 våfflor

1.

1 ½ dl vetemjöl 1 dl fullkornsdinkelmjöl 1 tsk bakpulver 1 tsk salt 2 dl mjölk 2 ägg ½ dl rapsolja 300 g finriven sötpotatis 1 påse babyspenat (70 g)

1.

mjöl, bakpulver och salt i en bunke. Tillsätt mjölken och vispa till en slät smet. Vispa ner ägg och olja. Blanda ner den rivna sötpotatisen och spenaten. Pensla våffeljärnet med olja eller smält smör och grädda våfflorna tills de fått fin färg. Servera genast, gärna med riven pecorino och en tomatsallad.

Original title Veganska godsaker • Author Frida Svanberg • Format 170 x 240 mm • Photographer Helén Pe • Pages 144 • Publication date April 2021 BAKA MED GRÖNSAKER

PANNKAKOR, PLÄTT & TARTELETTE

108

109

GRÖNSAKER

Blåbärsmuffins med vita bönor [G LU T E N F R I ] Jag säger bara – missa inte det här receptet. Det trodde man väl aldrig om vita bönor, att de var sånt muffinsmaterial! Ca 10 muffins

1 förp kokta vita bönor (ca 380 g, avrunnen vikt ca 230 g) 50 g smält smör 1 dl strösocker 3 ägg 1 tsk kardemummakärnor 2 dl havremjöl (120 g) 1 msk bakpulver 1 krm salt 2 krm vaniljpulver 1 dl frysta blåbär

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 225°C. Häll av, skölj och låt bönorna rinna av väl. 1. Mixa bönorna med det smälta smöret med en mixerstav till en helt slät puré. 1. Vispa socker och ägg vitt och pösigt med elvisp. 1. Stöt kardemummakärnorna i en mortel. 1. landa havremjöl, kardemumma, bakpulver, salt och vaniljpulver i en bunke för sig. 1. Vänd ner bönsmöret och mjölblandningen i äggvispet och rör ihop till en slät smet. 1. Vänd ner blåbären, blanda kort och fördela smeten i muffinsformar i en muffinsplåt. 1. rädda mitt i ugnen i 12 minuter. Låt svalna.

Vegan Baking

Vegansk bakning – lekande lätt!

BAK A M E D G RÖNSAK E R

Nu kan du äntligen bjuda på fika som alla vill ha! Det är lätt att göra veganska semlor, gräddtårta och kanelbullar. Här har Sveriges meste vegoprofil, Mattias Kristiansson, samlat sina bästa söta veganrecept som snabbt blir gästernas favoriter. Du lär dig baka klassisk sockerkaka, fluffiga cupcakes, cheesecake med körsbär och chokladkladdiga brownies – alla med växtbaserade ingredienser. Eller varför inte duka upp med spröda ballerinakex 137 och glaserade munkar?

K AKOR & BULLAR

136

Author Lina Wallentinson is a food economist and journalist with many years of experience as ­ a food writer.

ISBN: 978-91-552-6888-6

LINA WALLENTINSON

30 Recipes for Everything, from Small Cakes to Gateaux The book for everyone who wants to be able to offer vegan cakes and biscuits; classic sponges, light cinnamon buns, cheesecake with cherries, sticky chocolate brownies and more – all with plant-based ingredients. Mattias Kristiansson has devised over 50 sweet vegan recipes that will soon become favourites with guests.

Mattias Kristiansson

Baka veganskt

Original title Baka veganskt • Author Mattias Kristiansson • Format 195 x 260 mm • Pages 112 • Word count 14,500 • Publication date September 2020

Från brownie och cheesecake till kanelbullar och semlor

Foto Lennart Weibull

B ON N IE R FA K TA

9 789155 268886

Baka veganskt · Mattias Kristiansson

Extra pynt! Vispa upp 50 g rumsvarmt smör med elvisp ett par minuter. Tillsätt 1 dl florsocker och 1 krm vaniljpulver och vispa slätt. Tillsätt 200 g färskost och vispa ytterligare några minuter till en fluffig frosting. Spritsa eller klicka på muffinsen. Pudra blåbärs- eller hallonpul-

Original title Baka med grönsaker • Author Lina Wallentinson • Photographer Lennart Weibull • Format 170 x 240 mm • Pages 144 • Word count 16,000  • Publication date March 2021

24

Baka_veganskt_cover_ny_9jun_tb.indd 1

2020-06-09 07:20

25


Christmas Treats

Barbecue Sides Sauces, Stir-Fries, Greens

Sweet to Eat and Give Away

What would a barbecue be without all the tasty side dishes? Glorious spring veg, new potatoes, vegetables, herbs and berries  – delicious ingredients to raise your barbecue to the next level. This book contains inspiration and recipes for everything from stir-fries and dipping sauces to salads, kimchi and marinades for whatever you cook on the grill. There are also tasty drinks and delicious desserts to round off your barbecue dinner.

In this book, Karolina Olson Haglund offers over 50 quick and simple Christmas candy recipes with short ingredient lists that will satisfy everyone’s sweet tooth, young and old. There are Christmas classics, old and new, to enjoy yourself or wrap up and give away, including chocolate bars, fig candy, nougat discs, dark mint kisses, coconut-filled chocolate bars and saffron yellow fudge. There are also recipes for Christmassy drinks.

Original title Det godaste till grillat • Author Lena Söderström • Format 195 x 260 mm • Pages 128 • Publication date April 2021

Original title Julgodis • Author Karolina Olsson Haglund • Format 195 x 224 mm  • Pages 112 • Word count 10,000 • Publication date October 2020

Desserts

From Cheesecake, Ice Cream and Pies to Pralines and Macaroons Recipes for baked and cold desserts, classics with a modern twist, desserts in glasses, beautifully arranged dessert plates and a little something to have with coffee. There is also advice on proper cooking tools, a practical dictionary and lots of smart tips and tricks. Though inspired by confectionery professionals, these r­ecipes are simple and can be recreated by anyone at home in their own kitchen.

BAKA PÅ

30 MINUTER

SMÅKAKOR MJUKA KAKOR BULLAR MUGGKAKOR

Bake in 30 Minutes

Quick Treats for All Tastes In Sweden, gathering around the table for fika is just as important as the evening meal. And this book makes fika easy. Here are 60 quick recipes for treats to suit all tastes: cookies, mud cakes, buns, pies, pastries and more. On your plate in under 30 minutes!

PAJER SMÖRDEG

Original title Baka på 30 minuter • Author Nina Hermansen • Photographer  Ulrika Ekblom • Format 170 x 240 mm • Pages 128 • Publication date May 2021

Original title Desserter • Author Emma Brink Rask • Photographer Lina Eidenberg Adamo • Format 170 x 240 mm • Pages 112 • Word count 19,000  • Publication date March 2021

NINA HERMANSEN BONNIER FAKTA

26

27


Christmas Treats

Barbecue Sides Sauces, Stir-Fries, Greens

Sweet to Eat and Give Away

What would a barbecue be without all the tasty side dishes? Glorious spring veg, new potatoes, vegetables, herbs and berries  – delicious ingredients to raise your barbecue to the next level. This book contains inspiration and recipes for everything from stir-fries and dipping sauces to salads, kimchi and marinades for whatever you cook on the grill. There are also tasty drinks and delicious desserts to round off your barbecue dinner.

In this book, Karolina Olson Haglund offers over 50 quick and simple Christmas candy recipes with short ingredient lists that will satisfy everyone’s sweet tooth, young and old. There are Christmas classics, old and new, to enjoy yourself or wrap up and give away, including chocolate bars, fig candy, nougat discs, dark mint kisses, coconut-filled chocolate bars and saffron yellow fudge. There are also recipes for Christmassy drinks.

Original title Det godaste till grillat • Author Lena Söderström • Format 195 x 260 mm • Pages 128 • Publication date April 2021

Original title Julgodis • Author Karolina Olsson Haglund • Format 195 x 224 mm  • Pages 112 • Word count 10,000 • Publication date October 2020

Desserts

From Cheesecake, Ice Cream and Pies to Pralines and Macaroons Recipes for baked and cold desserts, classics with a modern twist, desserts in glasses, beautifully arranged dessert plates and a little something to have with coffee. There is also advice on proper cooking tools, a practical dictionary and lots of smart tips and tricks. Though inspired by confectionery professionals, these r­ecipes are simple and can be recreated by anyone at home in their own kitchen.

BAKA PÅ

30 MINUTER

SMÅKAKOR MJUKA KAKOR BULLAR MUGGKAKOR

Bake in 30 Minutes

Quick Treats for All Tastes In Sweden, gathering around the table for fika is just as important as the evening meal. And this book makes fika easy. Here are 60 quick recipes for treats to suit all tastes: cookies, mud cakes, buns, pies, pastries and more. On your plate in under 30 minutes!

PAJER SMÖRDEG

Original title Baka på 30 minuter • Author Nina Hermansen • Photographer  Ulrika Ekblom • Format 170 x 240 mm • Pages 128 • Publication date May 2021

Original title Desserter • Author Emma Brink Rask • Photographer Lina Eidenberg Adamo • Format 170 x 240 mm • Pages 112 • Word count 19,000  • Publication date March 2021

NINA HERMANSEN BONNIER FAKTA

26

27


Crafts & Hobbies

Sew Your Own 10 Functional, Unisex, Scandinavian Designs

A sewing book with simple and well-tailored clothes designed by one of Sweden’s foremost designers who was involved in founding the fashion label HOPE in 2001. The book is based on 10 basic designs for you to sew. These patterns can then be varied with simple adaptations to provide triple the number of garments. For example, if you lengthen a top it can become a dress, a shirt can be made with short sleeves and a different collar, a pair of trousers can be transformed into a pair of shorts etc. The patterns are printed on separate sheets and come in a range of sizes, from XS to XL. The author shows you how to adapt the patterns to the wearer’s figure and teaches the tricks of mak­ing clothes so that they don’t look home-made. In addition to descrip­ tions of patterns the book contains lessons on fabrics – how to choose the right material, sewing thread and more – as well a­ s a chapter on how clothes you already have hanging in your ward­ robe can be adapted and mended/altered. The designs are funct­io­n­al, unisex, tailoring and wardrobe basics. Con­tains an a­ ttractive and practical pattern pocket with full size pattern sheets.

Så här gör du

KROPPSMÅTT I CM

S

M

L

Damstorlek

34–36

38–40

42–44

Herrstorlek

42–44

46–48

50–52

Bröstvidd

84

92

100

Rygglängd, nacke–midja

40

40

40

Armlängd, axel–handled

60

60

60

#saintdress

201 - Fogra51 TAC300 Coated

Storlek Yttertyg Saint dress

133 127,5

19

19

19

Den här passformen är vid och överdimensionerad. Alla mått är väl tilltagna och modellen passar alla kroppstyper. Hals­ hålet har normal storlek.

TYGÅTGÅNG

Tygåtgången är ungefärlig för 140 cm bredd. Tänk på att tyget kan krympa vid tvätt. Tvätta gär­ na tyget enligt anvisningar innan du börjar sy. Ett mönstrat tyg kan kräva mer tygåtgång om du vill mönsterpassa delarna.

1. Vik in överkanten av fickan, först 1 cm och pressa. Vik sedan in ytterligare 3 cm och pressa. Sy en stickning cirka 2,8 cm från kanten.

4. Markera ut alla fickplace­ ringar och knapplaceringar på tyget samt klipp stämhacks­ markeringar innan du börjar sy. 5. Klipp till och pressa på mellanlägg på kragdelarna, framkanten, fållen på fickan, manschetten och sprundet.

64

SÖMNADSINSTRUKTIONER

Sömsmåner är inte inkluderade i mönstret utan läggs på enligt följande: • Runt om kragdelarna och i överkant av kragståndet, lägg till 7 mm. • Ärmhålet och ärmkullen, lägg till 1,5 cm. • Bottenkanten på kroppen, lägg till 5 + 6 mm. • Lägg inte till någon sömsmån i framkant. • På resten av plaggdelarna, lägg till 1 cm.

3. Vik ut tyget och klipp de delar som är x 1 på enkelt tyg, kom ihåg att lägga mönstret på tygets rätsida då.

L 240

en mer nära passform, välj en mindre storlek. Klänningen har nerhasad axel.

SÖMSMÅN

2. Placera mönsterdelarna på dubbelvikt tyg och klipp ut alla delar som det ska vara x 2 av och x 1 mot vikt kant. Vill du sy ett dubbelt ok så klipper du två delar. Tygåt­ gången är beräknad till två okdelar.

M 235

sömmen precis döljs. Sy en stickning 2 mm från kanten från utsidan av kragståndet. Sy även en stickning 2 mm från överkanten av kragståndet.

11. Pressa ärmsprundet och sy 64 2. Vik in 1SY-design-NEW-format-Master-v3_0601.indd cm runt sidorna och ärmsprundets stickningar. nederdelen av fickan och pres­ sa. Placera på vänster fram­ 12. Sy ihop ärmsömmen ner till stycke enligt markering och sprundet, overlocka/sicksacka sy fast med en stickning 2 mm kanten, pressa sömmen framåt. från kanten. 13. Sy fast ärmarna i ärmhå­ 3. Dubbelvik och pressa fram­ len och overlocka/sicksacka kanten på båda framstyckena, kanten. Pressa sömsmånerna först 2,8 cm och sedan 3 cm. in mot kroppen och sy en Ingen stickning behövs, efter­ stickning 1 cm från ärmhåls­ som knappar och knapphål kom­ sömmen. mer att hålla vikningen på plats. 14. Sy ihop underärmssömmen 4. Ta de båda okdelarna och och sidsömmen på fram­ och placera den ena räta mot räta bakstycke, overlocka/sick­ med bakstycket och den andra sacka kanten, pressa sömmen rätan mot avigsidan på bak­ framåt, sy en stickning 7 mm stycket. Sy och pressa sedan från sidsömmen. oket uppåt.

15. Vik bottenkanten dubbelt, 5 + 6 mm, pressa och sy en stickning 5 mm från kanten.

65

PASSFORM

S 235

99

till klänningen.

knappar.

KLIPPA UT

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

L

125 127,5

16. Sy ihop manschetterna i ytterkanterna, klipp ner halva sömsmånen vid hörnen, pressa och vänd. Pressa in sömsmå­ nen i toppen av manschetter­ na.

2020-06-05 11:42

SY-design-NEW-format-Master-v3_0601.indd 65

2020-06-05 11:42

17. Vik vecken på ärmen enligt stämhacksmarkeringarna och nåla fast manschetten från insidan av ärmen, sy. Nåla fast utsidan av manschetten så att den precis täcker den tidigare sömmen. Sy först en stickning 2 mm från kanten och därefter en parallell stickning 8 mm intill kantstickningen.

Original title Sy • Author Ann Ringstrand Photographer Mattias Björklund  • Format 215 x 275 mm • Pages 256 • Word count 16,000 • Publication date October 2020

5. Gör sedan samma procedur med framstyckena, ena okdelen mot rätan och andra mot avigan på framstyckena, sy från insidan av oket, vänd och pressa. 6. Sy ihop kragen i ytterkant och klipp ner halva sömsmånen vid spetsarna. Vänd, pressa och sy en stickning genom underkrage och sömsmåner. 7. Sy kragen mellan kragstån­ den, pressa och vänd ut och in. 8. Pressa in sömsmånen i bot­ ten av kragstånden, både yttre och inre. 9. Sy på kragståndet på in­ sidan av skjortan. 10. Nåla fast det yttre krag­ ståndet så att den tidigare

18. Sy knapphålen och sy i knapparna.

Du kan enkelt välja att göra en ståkrage genom att låta bli att använda kragdelen.

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Välj storlek utifrån ditt bröst­ mått (se Kroppsmått i cm). Ett annat bra sätt att välja storlek är att mäta en klänning där du gillar passformen och måtten. Eller en klänning som du vet att du önskar var större eller mindre. Den här klänningen kan du bära på olika sätt, lite löst sittande är grundtanken. För

• Sju

1. Rita av din storlek på skjortan på mönsterpapper.

84

M

117 127,5

85

STORLEK

• Yttertyg

• Mellanlägg.

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

MATERIAL

Foto Mattias Björklund

Author Ann Ringstrand is a clothing designer best known as the founder of clothing label HOPE. After a spell as chief designer at HOPE, she is now dedicating her creative efforts to several disci­ plines under her new brand, Ann Ringstrand.

S

På den här byxan är det väldigt fint att använda kontrastfärgade stickningar. Kom ihåg att använda en kraftigare tråd om ditt tyg är lite tyngre eller tjockare.

TYGÅTGÅNG I CM, TYGBREDD 140 CM

98

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Det här plagget har många fickdetaljer. Du kan enkelt ta bort benfickan för PLAGGMÅTT I CM en stilrenare modell. Jag har Storlek designat två olika bakBröstvidd fickor, där du kan välja att använda olika Mitt bak längd eller samma variant på båda Ärmlängd sidorna.

201 - Fogra51 TAC300 Coated

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Storlek

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Saint dress

29


Crafts & Hobbies

Sew Your Own 10 Functional, Unisex, Scandinavian Designs

A sewing book with simple and well-tailored clothes designed by one of Sweden’s foremost designers who was involved in founding the fashion label HOPE in 2001. The book is based on 10 basic designs for you to sew. These patterns can then be varied with simple adaptations to provide triple the number of garments. For example, if you lengthen a top it can become a dress, a shirt can be made with short sleeves and a different collar, a pair of trousers can be transformed into a pair of shorts etc. The patterns are printed on separate sheets and come in a range of sizes, from XS to XL. The author shows you how to adapt the patterns to the wearer’s figure and teaches the tricks of mak­ing clothes so that they don’t look home-made. In addition to descrip­ tions of patterns the book contains lessons on fabrics – how to choose the right material, sewing thread and more – as well a­ s a chapter on how clothes you already have hanging in your ward­ robe can be adapted and mended/altered. The designs are funct­io­n­al, unisex, tailoring and wardrobe basics. Con­tains an a­ ttractive and practical pattern pocket with full size pattern sheets.

Så här gör du

KROPPSMÅTT I CM

S

M

L

Damstorlek

34–36

38–40

42–44

Herrstorlek

42–44

46–48

50–52

Bröstvidd

84

92

100

Rygglängd, nacke–midja

40

40

40

Armlängd, axel–handled

60

60

60

#saintdress

201 - Fogra51 TAC300 Coated

Storlek Yttertyg Saint dress

133 127,5

19

19

19

Den här passformen är vid och överdimensionerad. Alla mått är väl tilltagna och modellen passar alla kroppstyper. Hals­ hålet har normal storlek.

TYGÅTGÅNG

Tygåtgången är ungefärlig för 140 cm bredd. Tänk på att tyget kan krympa vid tvätt. Tvätta gär­ na tyget enligt anvisningar innan du börjar sy. Ett mönstrat tyg kan kräva mer tygåtgång om du vill mönsterpassa delarna.

1. Vik in överkanten av fickan, först 1 cm och pressa. Vik sedan in ytterligare 3 cm och pressa. Sy en stickning cirka 2,8 cm från kanten.

4. Markera ut alla fickplace­ ringar och knapplaceringar på tyget samt klipp stämhacks­ markeringar innan du börjar sy. 5. Klipp till och pressa på mellanlägg på kragdelarna, framkanten, fållen på fickan, manschetten och sprundet.

64

SÖMNADSINSTRUKTIONER

Sömsmåner är inte inkluderade i mönstret utan läggs på enligt följande: • Runt om kragdelarna och i överkant av kragståndet, lägg till 7 mm. • Ärmhålet och ärmkullen, lägg till 1,5 cm. • Bottenkanten på kroppen, lägg till 5 + 6 mm. • Lägg inte till någon sömsmån i framkant. • På resten av plaggdelarna, lägg till 1 cm.

3. Vik ut tyget och klipp de delar som är x 1 på enkelt tyg, kom ihåg att lägga mönstret på tygets rätsida då.

L 240

en mer nära passform, välj en mindre storlek. Klänningen har nerhasad axel.

SÖMSMÅN

2. Placera mönsterdelarna på dubbelvikt tyg och klipp ut alla delar som det ska vara x 2 av och x 1 mot vikt kant. Vill du sy ett dubbelt ok så klipper du två delar. Tygåt­ gången är beräknad till två okdelar.

M 235

sömmen precis döljs. Sy en stickning 2 mm från kanten från utsidan av kragståndet. Sy även en stickning 2 mm från överkanten av kragståndet.

11. Pressa ärmsprundet och sy 64 2. Vik in 1SY-design-NEW-format-Master-v3_0601.indd cm runt sidorna och ärmsprundets stickningar. nederdelen av fickan och pres­ sa. Placera på vänster fram­ 12. Sy ihop ärmsömmen ner till stycke enligt markering och sprundet, overlocka/sicksacka sy fast med en stickning 2 mm kanten, pressa sömmen framåt. från kanten. 13. Sy fast ärmarna i ärmhå­ 3. Dubbelvik och pressa fram­ len och overlocka/sicksacka kanten på båda framstyckena, kanten. Pressa sömsmånerna först 2,8 cm och sedan 3 cm. in mot kroppen och sy en Ingen stickning behövs, efter­ stickning 1 cm från ärmhåls­ som knappar och knapphål kom­ sömmen. mer att hålla vikningen på plats. 14. Sy ihop underärmssömmen 4. Ta de båda okdelarna och och sidsömmen på fram­ och placera den ena räta mot räta bakstycke, overlocka/sick­ med bakstycket och den andra sacka kanten, pressa sömmen rätan mot avigsidan på bak­ framåt, sy en stickning 7 mm stycket. Sy och pressa sedan från sidsömmen. oket uppåt.

15. Vik bottenkanten dubbelt, 5 + 6 mm, pressa och sy en stickning 5 mm från kanten.

65

PASSFORM

S 235

99

till klänningen.

knappar.

KLIPPA UT

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

L

125 127,5

16. Sy ihop manschetterna i ytterkanterna, klipp ner halva sömsmånen vid hörnen, pressa och vänd. Pressa in sömsmå­ nen i toppen av manschetter­ na.

2020-06-05 11:42

SY-design-NEW-format-Master-v3_0601.indd 65

2020-06-05 11:42

17. Vik vecken på ärmen enligt stämhacksmarkeringarna och nåla fast manschetten från insidan av ärmen, sy. Nåla fast utsidan av manschetten så att den precis täcker den tidigare sömmen. Sy först en stickning 2 mm från kanten och därefter en parallell stickning 8 mm intill kantstickningen.

Original title Sy • Author Ann Ringstrand Photographer Mattias Björklund  • Format 215 x 275 mm • Pages 256 • Word count 16,000 • Publication date October 2020

5. Gör sedan samma procedur med framstyckena, ena okdelen mot rätan och andra mot avigan på framstyckena, sy från insidan av oket, vänd och pressa. 6. Sy ihop kragen i ytterkant och klipp ner halva sömsmånen vid spetsarna. Vänd, pressa och sy en stickning genom underkrage och sömsmåner. 7. Sy kragen mellan kragstån­ den, pressa och vänd ut och in. 8. Pressa in sömsmånen i bot­ ten av kragstånden, både yttre och inre. 9. Sy på kragståndet på in­ sidan av skjortan. 10. Nåla fast det yttre krag­ ståndet så att den tidigare

18. Sy knapphålen och sy i knapparna.

Du kan enkelt välja att göra en ståkrage genom att låta bli att använda kragdelen.

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Välj storlek utifrån ditt bröst­ mått (se Kroppsmått i cm). Ett annat bra sätt att välja storlek är att mäta en klänning där du gillar passformen och måtten. Eller en klänning som du vet att du önskar var större eller mindre. Den här klänningen kan du bära på olika sätt, lite löst sittande är grundtanken. För

• Sju

1. Rita av din storlek på skjortan på mönsterpapper.

84

M

117 127,5

85

STORLEK

• Yttertyg

• Mellanlägg.

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

MATERIAL

Foto Mattias Björklund

Author Ann Ringstrand is a clothing designer best known as the founder of clothing label HOPE. After a spell as chief designer at HOPE, she is now dedicating her creative efforts to several disci­ plines under her new brand, Ann Ringstrand.

S

På den här byxan är det väldigt fint att använda kontrastfärgade stickningar. Kom ihåg att använda en kraftigare tråd om ditt tyg är lite tyngre eller tjockare.

TYGÅTGÅNG I CM, TYGBREDD 140 CM

98

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Det här plagget har många fickdetaljer. Du kan enkelt ta bort benfickan för PLAGGMÅTT I CM en stilrenare modell. Jag har Storlek designat två olika bakBröstvidd fickor, där du kan välja att använda olika Mitt bak längd eller samma variant på båda Ärmlängd sidorna.

201 - Fogra51 TAC300 Coated

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Storlek

SY – 10 NYA MODEPLAGG AV DESIGNER ANN RINGSTRAND

Saint dress

29


Everyday Knits

Solvning

Sweaters, Cardigans, Mittens and Other Warm Clothes

TIPS När du solvar är arbetsställningen viktig. Har du en lite större typ av vävstol kan du haka av lattorna och flytta bak skafthållarna/kontramarschen med skaften så att de hänger så långt bak som möjligt. Då kan du ställa in en stol mellan skaften och tygbommen vilket ger en bra arbetsställning. Om du inte får plats med en stol kan du sitta på tygbommen.

Basic descriptions of single colour and multi-coloured garments in different sizes. From the simplest project to those that take longer. Icelandic sweaters knit from top to bottom, pretty V-necked cardigans, an all-over patterned jumper, an elegant sweater with a cowl neck and a cardigan-wrap to fit anyone. The author also provides tips on knitting techniques, handy care advice and a few simple recipes for natural dyes. Find out more about how you can colour, design and combine patterns or choose a favourite from the inspiring catalogue of patterns.

Solvningen görs för att varptrådarna ska kunna höjas och sänkas vid vävningen. Varptrådarna sprids ut på det antal skaft som behövs för den önskade bindningen och de solvas i den bestämda ordning som bindningen kräver. I svensk handvävning räknas det skaft som är längst ifrån dig som nummer ett, och man läser sin solvnota och solvar från höger till vänster. Internationellt och inom industrin är i stället det första skaftet det som är närmast dig. Men eftersom solvnotan och solvningen i dessa fall utförs från vänster till höger blir resultatet detsamma. Välj det som känns enklast beroende på om du är höger- eller vänsterhänt. Börja med att kontrollera att du har rätt antal skaft i vävstolen och tillräckligt med solv på skaften. Det är viktigt att skaftlåsen sitter i skaften, det hindrar dem från att glida i sidled och det hindrar också solven från att ramla av. Skälspröten hängs upp så att de hänger nära det bakre skaftet. Häng dem i en sådan höjd att du lätt ser skälkryssen mellan skälspröten – då blir det lätt att plocka fram trådarna i rätt ordning. När du har varpat med två trådar ligger dessa i par och vilken av dessa trådar som träs genom ett solvöga först spelar ingen roll såvida det inte har betydelse för en invarpad färgordning. Om trådparet har snott sig mycket om varandra ska trådarna snurras upp innan de solvas. Om ett mönster ska solvas in är det bra att räkna in varptrådarna i grupper motsvarande en mönsterrapport. Det minskar risken att göra fel. Varptråden ska träs genom ögat på solvet och ska bara träs genom ett solv. Om du solvar rakt genomgående på fyra skaft är det en fördel att ta fram ett solv från varje skaft. När de solvats tar man fram fyra nya solv och så vidare.

Rakt genomgående solvning på fyra skaft.

U PPSÄT TNIN G AV VÄVE N 141

Konsten att väva-en praktisk handbok_inlaga_Sv_2.indd 284

2020-11-13 14:04

Konsten att väva-en praktisk handbok_inlaga_Sv_2.indd 141

2020-11-13 13:57

Handduk i tuskaft och panama

Varp: lin 16/2 Inslag: lin 16/1, dubbelspolat Antal trådar/cm på linjal: 13 trådar Sked: 60/10, 1–2, 12 trådar/cm Trådantal: 648 trådar Stadkant: Skedbredd: 54 cm Färdig bredd: 52 cm Vävlängd: 77 cm Färdig längd: 70 cm (fållad)

Original title Stickat till vardags • Author Erika Åberg • Format 195 x 260 mm  • Pages 144 • Word count 45,000 • Publication date September 2020

Kommentarer: Halva handduken vävs i panama och andra halvan i tuskaft. Delen med panama vävs med 4 sammanspolade trådar 16/1 och tuskaften vävs med dubbelspolat. Efterbehandling och montering: Handtvätt och pressning. Handsydd fåll.

Konsten att väva

35 Socks

5 6 KONS TE N AT T VÄVA

EN PR A KTISK H A NDBOK

The Art of Weaving

Åsa Pärson & Amica Sundström

Fun Projects for Both Beginners and Experienced Knitters

B O N N I E R FA K TA

Experienced knitting book writer and designer Maja Karlsson’s new book is full of socks that will kickstart your desire to knit – every­ thing from the simplest beginner’s sock to more advanced patterns. The descriptions and diagrams are easy to follow and there is also a ‘knitting school’ for various design and technical points. Maja takes her inspiration from the natural world, from country folk and from cultural history, all of which is clearly re­flected in her socks and in the beautiful and evocative images. This is a book to find inspiration in and come back to year after year.

VÄVPROJ E K T 57

A Practical Handbook

1. Skyttlar används till att föra in inslaget i varpens skäl. Skyttlar finns i olika storlekar och former och anpassas efter materialet i väven: gör du en pläd med tjockare ullgarn behöver du en större skyttel för att inte behöva byta spole så ofta. Väver du i en tunn linvarp kan du med fördel använda en lägre skyttel som utan svårighet går igenom skälet. 2. Mattskyttlar finns i olika utföranden och används när man väver med tjockt inslag, till exempel mattrasor. 3. Spolpapper/spolpipor sätts på spolmaskinens ten och garnet spolas upp på dem.

1.

4. Vävspännare används för att hålla ut vävbredden. De finns i flera olika utföranden, både i trä och metall. Du behöver ha vävspännare som täcker in de bredder du väver på. Det är bra att ha flera olika storlekar så du kan undvika att ha vävspännaren i ytterläge – den orkar inte alltid hålla ut väven tillräckligt då. 5. Solv- och skedkrokar används för att dra trådarna genom solvets öga och genom rören i vävskeden. Det går bra att använda de smala krokarna till både solvning och skedning. När du skedar behöver dock kroken inte vara lika smäcker och därför finns det bredare varianter av skedkrokar.

2.

6. Spolmaskin används till att göra garnspolar att sätta i skytteln. Tänk på att alltid veva medsols, kugghjulen påverkas negativt och börjar kärva om du vevar motsols. 3.

4.

Original title Trettiofem sockor • Author Maja Karlsson • Format 170 x 260 mm  • Pages 208 • Word count 40,000 • Rights sold English, German • Publication date September 2020

5.

A practical and inspiring basic handbook on weaving from two renowned weavers – Åsa Pärson and Amica Sundström. Here you can learn all about weaving, from how to set up a loom to choosing materials, binding and weaving techniques. The book is richly illustrated with photographs and instructive drawings. The book contains 22 weaving projects to inspire you regardless of whether you are a beginner or a more experienced weaver. Here you will also find reliable tips that will help you move on with your weaving. A weaving bible and classic among craft books.

6. 11 0 KONS TE N AT T VÄVA

Original title Konsten att väva – En praktisk handbok • Authors Amica Sund­ström, Åsa Pärson • Photographer Karin Björkquist • Format 195 x 260 mm  • Pages 288 • Word count 48,000 • Rights sold English • Publication date April 2021

30

31


Everyday Knits

Solvning

Sweaters, Cardigans, Mittens and Other Warm Clothes

TIPS När du solvar är arbetsställningen viktig. Har du en lite större typ av vävstol kan du haka av lattorna och flytta bak skafthållarna/kontramarschen med skaften så att de hänger så långt bak som möjligt. Då kan du ställa in en stol mellan skaften och tygbommen vilket ger en bra arbetsställning. Om du inte får plats med en stol kan du sitta på tygbommen.

Basic descriptions of single colour and multi-coloured garments in different sizes. From the simplest project to those that take longer. Icelandic sweaters knit from top to bottom, pretty V-necked cardigans, an all-over patterned jumper, an elegant sweater with a cowl neck and a cardigan-wrap to fit anyone. The author also provides tips on knitting techniques, handy care advice and a few simple recipes for natural dyes. Find out more about how you can colour, design and combine patterns or choose a favourite from the inspiring catalogue of patterns.

Solvningen görs för att varptrådarna ska kunna höjas och sänkas vid vävningen. Varptrådarna sprids ut på det antal skaft som behövs för den önskade bindningen och de solvas i den bestämda ordning som bindningen kräver. I svensk handvävning räknas det skaft som är längst ifrån dig som nummer ett, och man läser sin solvnota och solvar från höger till vänster. Internationellt och inom industrin är i stället det första skaftet det som är närmast dig. Men eftersom solvnotan och solvningen i dessa fall utförs från vänster till höger blir resultatet detsamma. Välj det som känns enklast beroende på om du är höger- eller vänsterhänt. Börja med att kontrollera att du har rätt antal skaft i vävstolen och tillräckligt med solv på skaften. Det är viktigt att skaftlåsen sitter i skaften, det hindrar dem från att glida i sidled och det hindrar också solven från att ramla av. Skälspröten hängs upp så att de hänger nära det bakre skaftet. Häng dem i en sådan höjd att du lätt ser skälkryssen mellan skälspröten – då blir det lätt att plocka fram trådarna i rätt ordning. När du har varpat med två trådar ligger dessa i par och vilken av dessa trådar som träs genom ett solvöga först spelar ingen roll såvida det inte har betydelse för en invarpad färgordning. Om trådparet har snott sig mycket om varandra ska trådarna snurras upp innan de solvas. Om ett mönster ska solvas in är det bra att räkna in varptrådarna i grupper motsvarande en mönsterrapport. Det minskar risken att göra fel. Varptråden ska träs genom ögat på solvet och ska bara träs genom ett solv. Om du solvar rakt genomgående på fyra skaft är det en fördel att ta fram ett solv från varje skaft. När de solvats tar man fram fyra nya solv och så vidare.

Rakt genomgående solvning på fyra skaft.

U PPSÄT TNIN G AV VÄVE N 141

Konsten att väva-en praktisk handbok_inlaga_Sv_2.indd 284

2020-11-13 14:04

Konsten att väva-en praktisk handbok_inlaga_Sv_2.indd 141

2020-11-13 13:57

Handduk i tuskaft och panama

Varp: lin 16/2 Inslag: lin 16/1, dubbelspolat Antal trådar/cm på linjal: 13 trådar Sked: 60/10, 1–2, 12 trådar/cm Trådantal: 648 trådar Stadkant: Skedbredd: 54 cm Färdig bredd: 52 cm Vävlängd: 77 cm Färdig längd: 70 cm (fållad)

Original title Stickat till vardags • Author Erika Åberg • Format 195 x 260 mm  • Pages 144 • Word count 45,000 • Publication date September 2020

Kommentarer: Halva handduken vävs i panama och andra halvan i tuskaft. Delen med panama vävs med 4 sammanspolade trådar 16/1 och tuskaften vävs med dubbelspolat. Efterbehandling och montering: Handtvätt och pressning. Handsydd fåll.

Konsten att väva

35 Socks

5 6 KONS TE N AT T VÄVA

EN PR A KTISK H A NDBOK

The Art of Weaving

Åsa Pärson & Amica Sundström

Fun Projects for Both Beginners and Experienced Knitters

B O N N I E R FA K TA

Experienced knitting book writer and designer Maja Karlsson’s new book is full of socks that will kickstart your desire to knit – every­ thing from the simplest beginner’s sock to more advanced patterns. The descriptions and diagrams are easy to follow and there is also a ‘knitting school’ for various design and technical points. Maja takes her inspiration from the natural world, from country folk and from cultural history, all of which is clearly re­flected in her socks and in the beautiful and evocative images. This is a book to find inspiration in and come back to year after year.

VÄVPROJ E K T 57

A Practical Handbook

1. Skyttlar används till att föra in inslaget i varpens skäl. Skyttlar finns i olika storlekar och former och anpassas efter materialet i väven: gör du en pläd med tjockare ullgarn behöver du en större skyttel för att inte behöva byta spole så ofta. Väver du i en tunn linvarp kan du med fördel använda en lägre skyttel som utan svårighet går igenom skälet. 2. Mattskyttlar finns i olika utföranden och används när man väver med tjockt inslag, till exempel mattrasor. 3. Spolpapper/spolpipor sätts på spolmaskinens ten och garnet spolas upp på dem.

1.

4. Vävspännare används för att hålla ut vävbredden. De finns i flera olika utföranden, både i trä och metall. Du behöver ha vävspännare som täcker in de bredder du väver på. Det är bra att ha flera olika storlekar så du kan undvika att ha vävspännaren i ytterläge – den orkar inte alltid hålla ut väven tillräckligt då. 5. Solv- och skedkrokar används för att dra trådarna genom solvets öga och genom rören i vävskeden. Det går bra att använda de smala krokarna till både solvning och skedning. När du skedar behöver dock kroken inte vara lika smäcker och därför finns det bredare varianter av skedkrokar.

2.

6. Spolmaskin används till att göra garnspolar att sätta i skytteln. Tänk på att alltid veva medsols, kugghjulen påverkas negativt och börjar kärva om du vevar motsols. 3.

4.

Original title Trettiofem sockor • Author Maja Karlsson • Format 170 x 260 mm  • Pages 208 • Word count 40,000 • Rights sold English, German • Publication date September 2020

5.

A practical and inspiring basic handbook on weaving from two renowned weavers – Åsa Pärson and Amica Sundström. Here you can learn all about weaving, from how to set up a loom to choosing materials, binding and weaving techniques. The book is richly illustrated with photographs and instructive drawings. The book contains 22 weaving projects to inspire you regardless of whether you are a beginner or a more experienced weaver. Here you will also find reliable tips that will help you move on with your weaving. A weaving bible and classic among craft books.

6. 11 0 KONS TE N AT T VÄVA

Original title Konsten att väva – En praktisk handbok • Authors Amica Sund­ström, Åsa Pärson • Photographer Karin Björkquist • Format 195 x 260 mm  • Pages 288 • Word count 48,000 • Rights sold English • Publication date April 2021

30

31


Profile for Bonnierforlagen

Bonnier Rights Illustrated Non-Fiction Spring 2021  

Bonnier Rights Illustrated Non-Fiction Spring 2021