Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 5 · APRIL 2015

Borgermøde 21. maj DET ER NU, at den lokalpatriotiske bønnerupper skal sætte kryds i kalenderen udfor torsdag den 21. maj klokken 19.30. Det er her på borgermødet i Bønneruphuset, at ‘det sner’, hvis man vil være med til at præge udviklingen i byen. For den, der desuden gerne vil deltage i fællesspisningen med naboer, venner og familie, kan krydset flyttes lidt højere op, nemlig udfor klokken 18:00. For da står den på hakkebøf med kartofler og bløde løg og muligvis en lækker svampesovs, som den gamle redaktør har lovet at lave. Under selve mødet er der desuden kaffe og hjemmebagt kage. På borgermødet bliver der orienteret om de igangværende initiativer i byen. Nye ideer tages op og slås i gang. Blandt andet er der ønske om at få forbedret internetadgangen i Bønnerup, hvor mange brugere er utilfredse med de eksisterende udbydere. Fibernet er bragt på bane, og i løbet af aftenen bliver der orienteret om diverse muligheder, ligesom det er vigtigt at lodde stemningen blandt borgerne. Det er blevet bestemt, at en af byens foreninger og interessegrupper på hvert borgermøde får mulighed for at orientere om sine aktiviteter. Det bliver denne gang Bønnerup Svømmeklub.

Borgermødet byder også på fællesspisning. Menuen er hakkebøf med bløde løg.

I aftenens løb vil arrangørerne også præsentere hjertestarteren og vise, hvordan den virker. Det er som altid borgerforeningen og initiativgruppen fra kampen om børnehaven, der står bag arrangementet. Prisen for fællesspisningen er 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn op til 12 år. Der er vand på bordene og mulighed for at købe sodavand, mælk, øl og vin. Spisebilletter kan købes i Brugsen, når tiden nærmer sig. Havnefestens Støtteforening har givet tilsagn om at støtte fællesspisningen med en økonomisk buffer på 3.000 kroner, så initiativet kan komme godt fra start.

Læs videre om ...

Læs også ...

“Grethe Flarup takker af efter 30 år i Bønnerup-huset”

“Lokale aktionsgrupper for fiskeriet i Norddjurs”

Side 4

Side 15


2

BØNNERUP NYT

Legepladsen ved lystbådehavnen er snart klar LEGEPLADSEN ved lystbådehavnen er nu ved at være færdig. Ved redaktionens slutning manglede der kun et par dages arbejde. Renoveringen er muliggjort med hjælp fra projektet ‘Fremtidens Landsbyturisme’ og Bønnerup Strand Bådelaug. Finansieringen af Fremtidens Landsbyturisme kommer fra LAG midler og Norddjurs Kommune, men det vil fremover være Bønnerup Strand Bådelaug, der står for området indenfor de volde, der danner rammen om legepladsen.

Man er i øjeblikket ved at planlægge indvielse af legepladsen, og foreløbig ser det ud til, at det sker den 8. maj fra kl. 13 til 15. Se senere opslag med nærmere information.

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


N AT U R E N N U

3

Kvabsoen

Fiskeskipper Niels Kaagh kommer ind med stenbidere.

DER ER MANGE ’KVABSØER’ i Bønnerup i denne tid, men hvad er det egentlig for en størrelse? Det har BønnerupKontakten sat sig for at undersøge i den første af en serie artikler om Naturen Nu: Kvabsoen, kulsoen eller slet og ret bare ’soen’. Kært barn har mange navne, og de refererer her alle til stenbiderhannens mage. Køn er den ikke, men tidligt på året trækker den fra dybere dele af både Nordsøen og Østersøen til danske farvande, hvor den gyder på lavt vand. A KT FA Ordet kaviar betyder på flere sprog fiskeæg/rogn. Ægte caviar, som må staves med ’c’ kommer fra fiskearten støren, mens kaviar fra stenbider, laks og ørred staves med ’k’. I Danmark er det kun tilladt at sælge stenbideræg og støræg som kaviar. Som navnet antyder lever stenbideren på hård stenet bund. Udbredelsen strækker sig fra Østersøen til hele Nordatlanten samt Grønland og Canada. Stenbideren lever af krebsdyr, mindre fisk og gopler.

Fra februar til april fiskes den i store mængder udfor Bønnerup, hvor den gør livet som garnfisker til et god forretning. Kvabsoen er ikke så interessant i sig selv, men rognen derimod udnyttes til delikate og kostbare kaviarprodukter. Kvabsoen selv er et biprodukt. Varmrøget stenbider er en udsøgt delikatesse, der kan nydes med frisk stenbiderrogn eller en æggeblomme med rå løg eller en anden af årstidens delikatesser, ramsløg.

Kaviaren skæres ud af kvabsoen, og efter at hinderne er fjernet, stilles den eftertragtede delikatesse ind i butikken.


4

PORTRÆT

Grethe Flarup takker af efter 30 år i Bønnerup-Huset

Grethe og Anders er glade for deres dejlige lejlighed og det gode sammenhold på Færingegården, hvor de nu bor på 7. år. Af Vita Glad Petersen

GRETHE FLARUP har siden 1984 stået for udlejningen af Bønnerup-Huset. Over 2.200 udlejninger plus det løse er det blevet til i de godt 30 år. Et imponerende stykke frivilligt arbejde udført for hele byens samlingssted Bønnerup-Huset. Grethe og Anders kom for første gang til Bønnerup i 1970, hvor de blev så glade for egnen at de opførte et sommerhus – det hvide gasbetonhus, på hjørnet ved Koralvej og Fægangsvej. Det lå ellers ikke i kortene, at Grethe og Anders skulle ende i Bønnerup. Grethe

voksede op midt i Kongens København, mens Anders er fra Vorning mellem Viborg og Randers. Grethe kom som ung i lære i Kjøbenhavns Handelsbank, hvor hun efter endt bankuddannelse blev ansat ved Handels-bankens afdeling på Gl. Kongevej. I 1959 mødte hun Anders, der var smedeuddannet, men som på det tidspunkt var korporal ved marinesoldaterne på Holmen. En aften i byen fik de øje på hinanden, og da Anders efter endt værnepligt vendte tilbage til Randers ville Grethe med. Hun ansøgte om forflytning og fik arbejde ved Handelsbanken i Randers.

Anders’ far, Michael Flarup, drev på det tidspunkt køreskole i Randers og havde forrygende travlt. Anders var ud af en stor søskendeflok, men da alle hans fem søskende var piger, blev det Anders, der i 1960 fik kørelærercertifikat og sammen med sin far drev ”Flarups Køreskole”. I maj 1961 blev Grethe og Anders viet i Gladsaxe Kirke. Det var en stor dag for det unge par, der sammen med Anders’ familie den dag fyldte 18 pladser på Grenaa-Hundested Færgen. I 1965 købte Grethe og Anders hus i Tånnum, og i 1971 kom Tine til verden. Tine, der i dag er dyrlæge og bosiddende i Kolind, er Grethe og


5

PORTRÆT

Anders’ eneste barn. Grethe gik hjemme i Tines tre første leveår, og da hun ville tilbage til banken, var hun blevet en ”dyr” dame, fordi man dengang fik løn efter alder! Da bankvejen således ikke var farbar, kom Grethe i stedet på kontor ved en Gas- og Vandmester i Randers.

Tobaksforretning i København

I 1971 døde Grethes papfar, hvilket var et hårdt slag for Grethes mor, der pludselig stod alene med en tobakforretning midt i København. Da en af hendes medarbejdere så i 1975 skulle på barsel, blev der brug for hjælp i hovedstaden og den lille familie rev teltpælene op og flyttede. Grethe hjalp moderen i butikken, mens Anders fik en succesrig forretning med at reparere køleskabe og frysere. Da Tine fik alderen til at skulle i skole, ville de dog gerne tilbage til Jylland og flyttede til Elsted ved Lystrup.

Familien flytter til Bønnerup

Sommerhuset i Bønnerup trak dog mere og mere i familien, og i 1979 flyttede den ind i sommerhuset på Fægangsvej. Grethe var blevet glad for butikslivet og de byggede på adressen, Skibsbyggervej 17, der indtil sidste sommer husede Kulturcafeen. Her startede Grethe forretningen ”Brugs-kunst”, der solgte

keramik, tøj, gaveartikler og meget andet. Der blev også udleveret nøgler i forbindelse med udlejning af de lokale sommerhuse. Anders startede i 1981 ”Flarups Køreskole”, og Grethe og Anders købte hus lige overfor Brugskunstforretningen, Skibsbyggervej 8, hvorfra Anders også drev sin køreskole.

en, et hverv hun siden har bestridt i imponerende 30 år. Over 2.200 udlejninger er det blevet til, og bortset fra enkelte gange, hvor ”Huset” er blevet efterladt med ussel rengøring, har det været et dejligt hverv, hvor Grethe som kontaktperson, kalenderansvarlig og udlejer har mødt mange spændende mennesker.

Grethe i sin Brugskunst-butik på Skibsbyggervej.

Ansvar for udlejningen af Bønnerup-Huset

Grethe kom i 1981 med i Borgerforeningen og med sin bankuddannelse og næse for regnskaber blev hun ret hurtigt overdraget hvervet som kasserer. Bønnerup-Huset blev indviet i november 1983. Det skete efter tre måneders hårdt arbejde fra mange frivillige Bønnerupborgere,der fik ombygget den gamle købmandsbutik til hele byens samlingssted. Bønnerup-Huset havde kun et års tid på bagen, da Grethe fik tildelt ansvaret for udlejning-

Brugskunst, nøgleudlevering og posthus

Da Grethe og Anders fik mulighed for at forene forretning med privatbolig på Bønnerupvej 14 - i dag bedre kendt som Molino - byttede de efter aftale med Nr. Djurs Kommune bygninger. Biblioteket blev flyttet til lokalerne på Skibsbyggervej, mens Grethe og Anders flyttede til Bønnerupvej, hvor de boede privat og udover brugskunst-forretningen og nøgleudleveringen også startede en postbutik den 1. maj 1993. (Fortsættes på side 14)


6

BØNNERUP NYT

Havnen reorganiseres - Den nye havn stiftes først ved årets udgang. REORGANISERINGEN af havnen i Bønnerup har stået på i længere tid, og nu nærmer den sig endelig afslutningen. De fleste aftaler er på plads, og kun det juridiske efterarbejde er tilbage. Det tager til gengæld sin tid, og først ved udgangen af 2015 er havnefusionen en realitet. Havnen, der efter reorganiseringen kommer til at hedde ‘Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn’, får en bestyrelse med repræsentanter for lystbådehavnen, fiskerihavnen, de erhvervsdrivende på havnen og kommunen. Lystbådehavnen valgte sine to bestyrelsesmedlemmer, Mona Søjberg og Charles Jensen, på et møde 7. marts. Der var cirka 100 fremmødte, og ved hjælp af fuldmagt blev der i alt afgivet 136 gyldige stemmer. Mens Bønnerup Fiskeriforening har valgt sin formand, Per Skødt Hansen, til medlem af den nye havnebestyrelse, har landerhvervene. på havnen valgt Pia Christensen fra Ny Form. Kommunen har udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmerne Hans Fisker og Hans Husum.

Selvsupplerende

De seks bestyrelsesmedlemmer er valgt for fire år ad gangen. For at have mulighed for at supplere sig med fagkundskab eller ekspertise kan bestyrelsen supplere sig med et eller tre medlemmer, så dens endelige størrelse bliver enten syv eller ni. Disse ‘ekstra’ bestyrelsesmedlemmer er ligestillede med den øvrige bestyrelse, men vælges kun for to år ad gangen. Den nye havnebestyrelse har endnu ingen formand. Først når det juridiske arbejde er afsluttet, og den nye havneinstitution bliver en realitet, vil dens bestyrelse konstituere sig.

Indtil da fortsætter de hidtidige bestyrelser deres arbejde.

Byens interesser

Bønnerupkontakten har talt med Mona Søjberg, der er formand for lystbådehavnen og som nævnt er nyvalgt til den kommende havnebestyrelse: Har der været overvejelser om at inddrage byen i havnens ledelse? - Det har der naturligvis. Samarbejdsudvalget har drøftet, hvor mange interessegrupper, der skulle repræsenteres i den nye fondsbestyrelse. Mange er interesseret, men som Jesper Kaas Schmidt sagde på valgsmødet 7. marts, så ville bestyrelsen i givet fald komme til at bestå af omkring 20 personer, og det ville være en meget uhåndterlig størrelse. Kan man forestille sig, at de medlemmer, som bestyrelsen kan supplere sig med, kan repræsentere byen? - Jeg kan naturligvis ikke udtale mig om, hvem den kommende bestyrelse finder det relevant at supplere sig med. Det er noget, der bliver bestemt, når vi kommer i arbejdstøjet. - Hensigten med at kunne tage folk ind udefra er jo at komplettere bestyrelsens kompetencer relativt løbende. Det er derfor, de vælges for to år ad gangen, fordi behovet for fagkundskab jo kan skifte. - Men det er klart, at den nye havn ønsker at være i dialog med såvel byen som klubber, husejere og andre brugere af havnen. Det er også besluttet, at der årligt skal holdes et møde med interessegrupperne for at orientere om, hvad der sker på havnen.


BØNNERUP NYT

7

Generalforsamling i borgerforeningen

Fra borgerforeningens generalforsamling.

DER VAR ET FINT fremmøde til borgerforeningens generalforsamling den 20. februar. Først kom der 45 til spisning og til selve generalforsamlingen endnu flere. Benny Hammer blev valgt til dirigent og gav ordet til formanden, Michal Lønsgren Andersen, der i sin beretning fortalte, at Kulturcafeen er flyttet ind i borgerhuset. Hermed leveres det hidtidige kulturhus tilbage til kommunen med tak for lån. Der har været god udnyttelse af cafeen efter flytningen. Det fremgik desuden af beretningen, at der bygges til i Bønneruphuset. Der etableres et handicaptoilet, og køkkenet renoveres. Tuborgfonden har bevilget nyt køleskab og ovn. Det hidtidig klublokale er inddraget i forbindelse med ombygningen. Michal redegjorde også for, at der i årets løb har været mange og lange møder med kommunen om Fremtidens Landsbyturisme. Hjertestien bliver nu istandsat, og der opstilles 3-4 infoskærme i byen med nyttige oplysninger til turister og borgere.

Arrangementer

Huset har i årets løb været udlejet 25 gange til fester. Efter at Grethe Flarup har trukket sig efter mange års virke, er det nu Kirsten Kaagh (86386369), der står for udlejningen. Fastelavnsfest og juletræsfest har været sikre træffere. Foreningen har i samarbejde med initiativgruppen fra lukningen af børnehaven afholdt to udbytterige borgermøder om aktuelle spørgsmål. Der har været stor interesse for møderne. Mange er mødt op og har deltaget entusiastisk i debatterne. Ren Dag-arrangementet havde i det forgangne år rekordstor deltagelse, og det gentages her i foråret. Etablering af fibernet i byen undersøges for tiden. Interesserede kan kontakte Michael på tlf. 20309867. Der er nu hjertestarter ved Bønneruphuset. Formanden takker Benny Hammer for penge fra salg af juletræer. Desuden takkes Joan for fine fester i huset. (Fortsættes på side 14)


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 2 . K VA R TA L 2 0 1 5

8

Bønnerup Svømmeklub

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag klokken 19 i lige uger.

Biblioteket i Kulturcafeen

har åbent alle onsdage fra kl. 16-18. Husk, at Kulturcafeen nu har til huse i Bønneruphuset, i Djurslands Banks tidligere lokaler.

Bønnerup Strand Petanque Klub

Den 2. april begynder de ugenlige spilledage, tirsdag og torsdag klokken 19:00 og søndag klokken 10. Se i øvrigt i kalenderen herefter.

Cykelklub for alle

Bønnerupkontakten har ikke modtaget nyt fra cykelklubben.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben har møde 7. og 21. april og 5. og 19. maj fra kl. 14:00-16:30. Herefter er der sommerferie indtil den 8. september. Alle er velkomne.

2015

Strikkeklubben

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver onsdag kl. 19.00. Alle er velkommen

KALENDER

11. april

Bønnerup Strand Bådelaug Bådisætning, Tilmelding Jürgen Kern, tlf. 2463 6926.

18. april

Bønnerup Strand Bådelaug Standerhejsning med efterfølgende traktement i Fælleshuset.

25. april

Sæsonen er godt i gang, og alle pladser er besat. Mange nye svømmere er kommet med, og der svømmes igen i år med fulde hold. Svømmeklubben kan godt bruge en voksen, der kan hjælpe med at ‘stå på kanten’ en gang imellem for at holde øje med, at ingen børn kommer i vanskeligheder. Vedkommende skal være parat til at hoppe i vandet, hvis uheldet er ude. Førstehjælpsbevis er en fordel, men intet krav, fordi svømmeklubben arrangerer et førstehjælpskursus. Har du tid og lyst til en gang imellem at bruge halvanden time sammen med en flok glade svømmebørn, så skriv til Bønnerup Svømmeklub på bs@boennerup.dk. Maria Press

Bønnerup Strand Borgerforening Ren Dag. Fælles forårsoprydning i Bønnerup. (Se opslag om mødested og tid).

25. april kl. 06.30

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening slår endnu engang sæsonen i gang med i samlet flok at sejle op til Randers Fjord for at fiske sild. Vi begynder med kaffe, rundstykker og standerhejsning, inden vi fordeles i bådene. Indvejning kl. 15. Turen koster 50 kroner for dem, der ikke har båd selv, foruden 25 kroner til morgenkaffen. Tilmelding senest onsdag 22. april.


KALENDER

Maj

6. juni

9. maj kl. 9.00

13. og 14. juni

?? maj med hjemkomst dagen efter! Bønnerup Strand Bådelaug Der planlægges fælles sejltur med skippermøde klokken 9:00 i maj. Datoerne var ikke fastlagt ved redaktionens slutning. Se senere opslag og rundsendte mails. Bønnerup Strand Petanque Klub Strandpetanque på revlerne

14. maj kl. 10.00

(Kr. Himmelfartsdag) Bønnerup Strands Grundejerforening Generalforsamling i BønnerupHuset kl. 10:00.

9

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening mødes ved Ørum Aktivitetscenter, hvor vi nærmere aftaler, hvor vi kører hen for at fiske (alt efter vindretning). Indvejning kl. 15. Tilmelding senest 4. juni. Loppemarked Borgerforeningens årlige loppemarked afholdes i hallen på havnen. Der er mange effekter i år, så det gælder om at holde sig til.

13. juni kl. 17.00

Oplevelsesplads Bønnerup Oplevelsesplads Bønnerup indvies ved et arrangement på havnen fra kl. 13 til 15.

Bønnerup Strand Bådelaug Præcisionssejlads. Alle kan deltage. Skippermøde kl. 12:00 ved Fælleshuset. Der ligger tilmeldingsliste i Klubhuset/rygerum, eller der kan ske tilmelding til Benny Bådebygger på 4041 8642.

20. maj kl. 12.00

17. juni kl. 19.00

15. maj kl. 13.00

(Pinsedag) Aktivitetsklubben Hygge med madkurven ved Treaahytten på Åvej. Tag gerne tæpper, havestole og borde med.

21. maj kl. 18.00 og kl. 19.30

Borgermøde med spisning Initiativgruppen fra børnehavens dage og borgerforeningen arrangerer borgermøde med forudgående spisning kl. 18 (hakkebøf med bløde løg og svampesovs). Borgermødet er klokken 19:30. Se opslag med dagsorden.

5. juni kl. 11.00

Bønnerup Strand Bådelaug Blå Flag. Fælleshusets terrasse med efterfølgende sild og tilbehør.

Bønnerup Strand Petanque Klub Venskabsturnering med Sjørupgaardvejens Petanque Klub på banerne på Åvej.

23. juni

Bønnerup Strand Borgerforening Stort Skt. Hansbål med båltale, midsommervise og hyggeligt samvær med turister og borgere. (se opslag for tidspunkt)

27. juni

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening sejler efter fælles morgenkaffe ud efter de fisk, vejret tillader. Indvejning klokken 13. HUSK: - at udlejning af Bønnerup-Huset efter Grethe Flarups fratrædelse 1. januar varetages af Kirsten Kaagh Mogensen, tlf. 8638 6369 eller mail huset@boennerup.dk.


10

PORTRÆT

Torben Jensen og fiskeriet - Han mener, det er vanvid, at man ikke må lande de fisk, man allligevel fanger

Det er ikke engang 15 år siden, at fiskerihavnen i Bønnerup var den havn i Danmark, der havde størst vækst. Her er et udklip fra Fiskeritidende fra december år 2000.

HER BRINGER VI ANDEN og sidste del af Mogens Clausens interview med Torben Jensen. I sidste nummer fortalte Torben om familieforholdene og om patriarken, Gamle Hans. Denne gang handler det om fiskeriet, men vi begynder alligevel med sønnerne: Mogens Clausen: Er dine to drenge som i de foregående generationer på havet? - Ja, det har de da været, men de får ikke lov til at fange fisk mere. Dels får de ikke noget for fisken, og dels er der ikke nogen fisk tilbage. - Vi fik en meget større pris før i tiden. Og vi fangede langt flere fisk. I dag er der faktisk kun én hernede, Ejnar, der fanger mange fisk. Der er vel kun ”Eica” tilbage af de store både og så Hotters, Jonni og Henning Thomassen. De sidste ligger som regel ved Vestkysten.

Men hvad skyldes krisen? Forurening, grove fiskemetoder eller hvad? - Jeg ved det ikke. Hvad med fiskeriaftalen ”Ny regulering” fra 2005, hvad har den betydet for det lokale fiskeri? I 2000 var der cirka 50 fiskefartøjer i havnen. Var det den såkaldt frie handel med fiskekvoter, der fjernede alle de fartøjer fra Bønnerup? - Ja, der skete det her, at pludseligt kunne du sælge dine fiskekvoter, og det var godt for dem, der ville ud af fiskeriet, men ellers noget makværk. - Nu er fiskerettigheder for milliarder af kroner samlet hos nogle få spekulanter i Hirtshals og Thyborøn, hvorfra de udlejer rettigheder til dem, der vil fiske. Og hvis du vil det og først skal købe en båd, og derefter købe fiskene i dyre domme, altså retten til at fange dem, så kan enhver vel se, at det system dur ikke. Kunne kystnært fiskeri med mindre både hjælpe på muligheden for flere fisk, som nu organisationen landsforeningen ‘Levende Hav’ mener? - Der er ikke nogen fisk herude mere. Før i tiden var der mange. Jo, der er lidt ovre ved Anholt. Der er rødspætterne kommet igen. Kiloprisen på rødspætter svinger mellem 4 og 10 kroner, og magre er de sgu tilmed. Kunne man så ikke forestille sig, at de magre rødspætter skyldes, at deres føde som for eksempel bunddyr bliver generet og skadet af bundtrawl/bomtrawl? - Nej, for når vi har trawlet, kommer der jo masser af fisk op. De fanger uhyggeligt mange tons oppe i Skagerak og Nordsøen, selvom de trawlfisker. Der bliver flere og flere fisk deroppe. - Jeg fiskede jo med snurrevod, som også gik til bunden, og der kunne vi snurre den ene


11

PORTRÆT

gang efter den anden med lige store fangster. Torben fortæller blandt andet om, da han som barn trawlede ål i Limfjorden med sin far. Kan du også huske makreleventyret? - Ja da. Da jeg var dreng var der masser af makreller, de fyldte bundgarnene, de kunne ikke tømme dem. - Alfred Jakobsen, som havde samme oldefar som mig - hans mor Karoline var Gammel Hanses datter - han var en opfindsom mand, fisker, lavede makrelfabrik, Vivild Fliser, vedvarende energi.

Godt at være fisker

- I 1967 fik vi 6-7 kr. kiloet for de rigtigt store rødspætter, som vi sendte til København. Og dengang tjente en murer 6 kr. i timen. Da var det godt at være fisker, ja det har det nu altid været Hvornår blev det dårligt? - Det var nok omkring 92, tror jeg. Der begyndte det at gå lidt tilbage. Var det på grund af fiskekvoter eller hvad? Eller sagt på en anden måde: kom kvoterne, fordi der var færre fisk, eller var det modsat: færre fisk på grund af kvoterne? - Det har tit været sådan, at der ikke var fisk. Jeg kan huske en dag, vi sku ud og fiske her i Nordvest, og der var ingen fisk. - Vi lå sammen med min onkel. Han havde det med, at vi sku trække tændstikker for at finde ud af, hvor vi skulle fiske. ’Træk du’, sagde han. ’Hvis du får den med svovl, så fisker vi ved Sæby’. - Vi sejlede til Sæby, men fangede ingenting. Så sejlede vi til Læsø, og der var masser af fisk. - Det er interessant, at der lige efter krigen ikke var nogen fisk at fange. Man skulle tro, at når der ikke havde været fisket i de fem år, burde der være så mange fisk, at man kunne gå tørskoet til Anholt. Men sådan var det ikke. Der var ikke noget at hente på havet, og fiskerne hjalp i stedet bønderne. Mange arbejdede på Mejlgård

Lykken vendte – igen-igen

- Men så i 1958, der om efteråret, da væltede fiskene ind over os her ved Bønnerup. Så vendte lykken, og det gik rigtigt godt. - Fra Randers fjord, ude ved noget vi kalder Skidtrenden og hele vejen op til Hurup, var der fyldt med fisk. - Damerne herude, de stod og rensede og filetterede, og så blev fiskene sendt af sted sydpå med det samme. - Heroppe ved fyret kunne vi ligge og fylde skibet med torsk, og så pludselig var det slut igen. - Nu er det snart længe siden, at der var så mange torsk, at posen revnede eller fiskene løb væk med trawlet. - Når der ellers var fisk, har det altid været godt at fiske i kanten af sten, fiskene rykker sig ud fra stenene. Bedstefar sagde altid: ’de rykker sig ud over kanten den 16. december, tifavnskanten, de rykker frem mod det sted, hvor de skal gyde, ude på det dybe, bløde syd for Anholt. - De små torsk kommer her forbi to gange om året, eller det gjorde de. Nu kommer der ingen. - Jeg kan huske ude syd for Anholt ved ’Hirtshalseren’, dengang rigtigt mange store torsk trak ved bunden om morgenen, kæmpetræk, lidt senere var de væk, fordi de var gået op i vandet mod overfladen. - Månen har stor indvirkning på fiskeriet. Engang ude ved enogtredveren, det var sent, vi havde lavet aftentrækket, der var slet ingen fisk, men så pludselig var de der, det var fuldmåne, og så gik fiskene ned på bunden for at spise brune muslinger, som nok havde åbnet sig i månelyset. Vi kunne fange hundrede kasser sådan en nat. Er mølleområdet ved Anholt et godt sted at fiske? Nogen sagde, at det er et ret lavvandet område, hvor fiskene gydede og voksede til. (Fortsættes på side 15)


12

NYE BORGERE

Velkomstkurven I 2014 BLEV DER uddelt 19 velkomstkurve i Gl. Bønnerup og Bønnerup Strand. Her i 2015 er der foreløbigt uddelt 5 kurve. Der er rigtig god opbakning i både foreningsog erhvervslivet, og i alt 25 bidrager til kurven.

Sponsorer:

LokalBrugsen, HK Sommer, Havnegrillen/ Pizzariaet, Nova Bar, Djurs Tømren, Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Fiskerihavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Renés Malerfirma, Bønnerup Svømmeklub, Ny form, Førstehjælpfordig.dk v/ Kjeld Thaisen, Glashuset, Primanet, Bønnerup Strand Havnefest, Bønnerup Fisk/Mølle Fisk, Djurslands Bank, Brødshoppen, Aase Marie, Bønnerup Strand Petanque Klub, Den frie Dagpleje Bønnerup Strand-Lopperne v/ Jette Andersen, Salonen v/ Birgitte Pedersen, Bønnerup Kontakten, Norddjurs Kommune samt Bønnerup og Omegns Borgerforening

Hvem kan få en velkomstkurv?

Der har været flere spørgsmål om, hvem der er berettigede til at få en velkomstkurv. Nogle føler sig måske forbigået, og for at forebygge fornemmelsen af at have fået en ”dårlig”

Bennie Jepsen er d. 1. november 2014 flyttet ind i en af lejlighederne i Møllevangen.

velkomst har vi her opstillet de retningslinier og kriterier, som kurvene uddeles efter. Kurven uddeles til tilflyttere, der efter 1. januar 2014 køber eller lejer fast ejendom i Bønnerup Strand og Gl. Bønnerup. For at være ”tilflytter”, skal man komme udefra og have haft bopæl udenfor Bønnerup Strand eller Gl. Bønnerup i mindst fem år. Hvis man flytter til en anden adresse indenfor byskiltet, er man altså ikke berettiget til en kurv! Hvis man flytter sammen med eller ind hos en etableret bønnerupborger, får man heller ingen kurv, fordi den person, man flytter ind hos, kender området og kan introducere den udefrakommende for byen. Flytningen til Bønnerup skal desuden være af blivende karakter. Det er altså ikke nok at bo her en kort periode, mens man venter på at komme videre. For at få en kurv skal man desuden have fast folkeregisteradresse i byen. Tre sommermåneder i Bønnerup berettiger således ikke til en kurv. På trods af de nævnte undtagelser uddeler vi mange kurve, og vi har brug for din hjælp, så ingen bliver glemt! Hører du om ”nye i byen”, så giv Vita Glad Petersen et praj, tlf. nr. 5189 4811.

Peter Laursen og hans datter, Elisabeth, er i januar 2015 flyttet ind i en af lejlighederne i Møllevangen.

Elin Damgaard Iversen fra Auning er flyttet ind i Åvangen


LÆSERBREV

13

Stolt af, at tre firmaer bygger på hans ideer KJELD LUND HANSEN har sendt os følg-ende indlæg i forbindelse med artiklen om SOLATEK A/S i sidste nr. “Jeg vil ikke Solatek eller Michal noget ondt, tværtimod, og hvordan de har handlet i selskabsopbygning, kommer heller ikke mig ved. I 2008, da de startede, var jeg desuden ude af firmaet Dasolas. At de startede på mine ideer er også helt i orden. Det er bare ikke ok, at de tager æren for dem. Den virkelige historie er: Den 4. april 1969 startede jeg Dasolas A/S. I 1973 søgte jeg mit første patent på UNI SUN Lamelholder til det, der så blev Danmarks mest udbredte Aluminiums solskærme. Det udviklede sig til flere patenter i ind-og udland. Vi fik opbygget en eksport til de fleste lande i Europa og nogle oversøiske. DASOLA blev så til DASOLAS INTERNATIONAL A/S. Tidligere havde jeg lavet en soltabel som blev trykt i BYGGE TEKNIK og flittigt blev brugt af arkitekter, når de skulle beregne skygger. Det udviklede sig til en solregnestok, der kunne fortælle alt om solen overalt på joden, undtagen hvornår det var overskyet. Det var det bedste redskab i mange år, når man skulle beregne effekten af solafskærmninger. I dag er disse beregninger, som alt andet på EDB. Regnestokken blev omtalt i mange internationale Aviser og tidsskrifter, hvilket førte til flere arbejder i udlandet, blandt andet i Bangkoks nye Lufthavn. DASOLAS/LH havde mange udlændinge på kursus i brugen af solafskærmninger af

aluminium. Igennem mere en 30 år, har der været ansat mange montører fra Bønnerup, da LH mente, at det var de bedste, man kunne sende ud på grund af deres opdragelse i en fiskerikultur, hvor man mødte på arbejde, når der var noget at lave, uanset om det regnede eller stormede. Michal har også været ansat i Dasolas. Jeg har kun været stolt af, at der er 3 firmaer i Bønnerup, der bygger videre på mine ideer. Ovenstående er jo et meget kort rids af mit og Dasolas’ liv, men det bør være nok til at forstå, at jeg blev KED af det, da jeg læste Michals udlægning i Bønnerup Kontakten.” Venlig hilsen, Kjeld Lund-Hansen --Svar fra Michal Lønsgren Andersen: Jeg skal beklage, at Keld opfatter det sådan, at jeg har tilsidesat ham og hans pionerarbejde i artiklen i BønnerupKontakten. Det var langt fra min hensigt. Jeg opfattede Jens Brøndens spørgsmål sådan, at han ville vide, hvem der fik ideen til SOLATEK. Det var det, vi snakkede om. Det var det, jeg svarede på. Og sådan havde jeg regnet med, at det blev modtaget. Venlig hilsen, Michal


14

Grethe Flarup takker af efter 30 år i Bønnerup-Huset forstsat fra side 4 Anders døjede meget med sine hofter, og det var svært at holde til køreskoleerhvervet. I stedet kunne han så give et nap med i butikken, og Anders kom hurtigt til at stå for kontrakterne med sommerhusudlejningen. Også Grethes mor gav en hånd med i butikken. På sine gamle dage flyttede også hun til Bønnerup, og med sine mange år i tobakforretningen kendte hun alt til butiksfaget og gav gerne et nap med.

Generalforsamlingen forstsat fra side 7 Beretningen blev godkendt med applaus.

Valg

Til bestyrelsen nyvalgtes Rikke Petersen. Mie Christensen ønskede ikke genvalg. Som suppleant nyvalgtes Carina Andersen. Der var genvalg af Søren Hjortshøj som revisor, og Jens Nørlem er fortsat kasserer for både Bønnerup Huset og Borgerforeningen.

P O R T R Æ T F O R T S AT

Aktive pensionister

Og når man desuden har fem børnebørn, er der nok at se til. BønnerupKontakten vil gerne sige Grethe en stor tak for det store arbejde og de mange timer, hun igennem de sidste tre årtier har brugt til gavn for hele byen.

I år 2000 flyttede parret hen på Granhegnet, hvor de boede indtil de 2007, indtil de flyttede til deres nuværende bopæl på Færingegården. Der er dog ingen fare for at Grethe kommer til at kede sig, selvom telefonen ikke ringer helt så ofte længere. Grethe og Anders er stadig i fuld vigør og tiden bliver brugt aktivt: Strikkeklub i Færingegården, frivillig hjælper på biblioteket, Ipad-kurser med mere.

Udlejningen af Bønnerup-Huset varetages pr. 1. januar 2015 af Kirsten Kaagh Mogensen. Tlf. nr. 8638 6369 eller mail: huset@boennerup.dk.

Eventuelt

Der spørges til status for istandsættelse af tennisbanerne. Svaret er, at der er dialog i gang herom. Der fremsættes ønske om, som minimum, at omdele Bønnerupkontakten en gang årligt i sommerhusområderne. Redaktionen arbejder på sagen. Forslag om at finansiere Bønnerupkontakten ved hjælp af lokal annoncering i bladet. Poul Gyldenvang opfordrer til, at nyheder til foreningens hjemmeside meddeles til ham

Grethe afhændede brugskunstforretningen efter moderens død i 1987, men beholdt postbutik og nøgleudlevering frem til 1998, hvor hun som 62-årig gik på efterløn.

Benny Hammer gør opmærksom på, at der kan søges kommunalt tilskud fra forsamlingshuspuljen, for eksempel til ombygning af køkken og etablering af handicaptoilet. Vinterbadefaciliteter kan etableres i forbindelse med kajakanlægget. Forslag om at søge om at få retableret udsigtspunktet på Stavnshoved, eventuelt med adgang fra strandstien. Forslaget skal drøftes med ejeren af Emmedsbo skov. De store sten overfor Brødshoppen er til gene for trafikken.

Af Mie Christensen og Mogens Clausen.


BØNNERUP NYT

15

Lokale aktionsgrupper for fiskeriet i Norddjurs FISKERNE skal være ‘vakse ved havelågen’, når der i nær fremtid skal nedsættes en lokal aktionsgruppe for fiskerirelaterede erhverv på Norddjurs. Det er en af Bønnerup Kontaktens konklusioner efter et møde om fiskeriet og de kystnære samfund i Bønneruphuset torsdag 19. marts. Der er nemlig to måder at forvalte de fiskerirelaterede tilskud på. Den ene er at gøre det selv i Norddjurs i en aktionsgruppe, der alene består af repræsentanter fra de fiskeriorienterede erhverv. Den anden at lade sig integrere i en allerede eksisterende aktionsgruppe for hele Djursland.

Det var LAG – organisationen af Lokale Aktionsgrupper – der havde indkaldt til et møde, hvor der blev orienteret om FLAG, altså fiskeriaktionsgrupper. Det nye er blandt andet, at der i år og tre år frem hvert år vil være 16 millioner kroner til fordeling mellem 17 FLAG-grupper fra det meste af landet. Pengene kommer fra EU og fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formålet med en FLAGgruppe er at fremme og udvikle fiskeriet i et samarbejde mellem frivillige, kommunale og regionale aktører og organisationer i overensstemmelse med DTU’s Hav- og

Torben Jensen og fiskeriet

Vanvid ikke at lande fisken

forstsat fra side 10 Hvordan hænger det sammen? - Jeg fiskede meget derude, men gydeområde er det slet ikke. Gydeområdet er i torskerenden en times sejlads syd for mølleområdet. Der er 50 meter vand, og der gyder torsken, så der er de store og lette at fange, fulde af rogn. - Jeg er nu også gal på de fandens møller, men snart bliver petroleum så billig, så vi kan pille dem ned.

- Der er også torsk nu, men de må ikke komme ind med dem. Der var en i Grenaa forleden, som kom ind med 100 kg for meget, altså han havde opgivet 100 kg for lidt. Der var fire kontroller, og fangsten må kun svinge 8 procent, og de skal skrive sedlen, før de kommer i land. Men det er jo ikke til at veje dem så nøjagtigt på havet. - Det er vanvid, at fiskerne ikke må tage det med i land, de fisker. Går du f.eks. efter 1.000 kg torsk i Skagerak,

Fiskeriundersøgelses-program for bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer. På mødet i Bønneruphuset blev det fremhævet, at der vil være en mærkbar synergigevinst ved at organisere sig integreret. Men fiskeriets repræsentant på mødet gav udtryk for skepsis med at skulle integrere de kystnære interesser i en organisation, der varetager et geografisk og erhvervsmæssigt stort område. som du må fange, så kan du risikere at smide 10 tons anden fisk ud, for du må ikke tage det med i land. - At fange 300 pund rødspætter, man har tilladelse til at fange, og så samtidig smide 500 pund torsk ud, er jo vanvid. Men de trehundrede pund kan jo selvfølgelig betale lidt af banklånet. Sønnen Hans, der sidder med i stuen, siger: ’Det kunne jeg ikke holde ud, og så holdt jeg op med at fiske!’ Men Torben fisker stadig.


16

SMÅ NYT

Krybende sten Redaktionens Mogens Clausen, der som så mange andre bor klos op ad kysten, har mødt adskillige læsere, der har undret sig over et besynderligt fænomen: - Nogle mener ligefrem, at stenene ved stranden har en selvstændig adfærd, fortæller Mogens. - Den ene dag ligger kysten fredeligt hen så godt

som uberørt af menneskehånd. Dagen efter overraskes man af forunderlige stenstablinger. Nogle mener ligefrem, at stenene kravler. Fænomenet ses oftest i sammenhæng med gammelkendte kampesten, i størrelse fra de almindelige fundamentsten til fiskerhuse helt op til sande kæmper, kubikmeterstore

Bådelaugets generalforsamling På bådelaugets generalforsamling for nylig blev Sonny Kleiner og Rasmus Borg nyvalgt til bestyrelsen. Henning Julsgaard og Elvin Nielsen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med Henning Julsgaard som formand.

Ole Bendixen bliver kasserer, og Bjarne Lind sekretær. Ny revisor bliver Ove Brougls, mens den afgående revisor blev valgt til revisorsuppleant.

Fastelavnsfest i Bønneruphuset Søndag den 22. februar inviterede Borgerforeningen til den årlige fastelavnsfest for børn i BønnerupHuset. Mange børn var mødt frem, og det blev en hyggelig eftermiddag med cirkusunderholdning, tøndeslagning og friskbagte fastelavnsboller. Tøndeslagningen blev opdelt i tre aldersgrupper og

årets kattedronninger og kattekonger blev: Lukas Fusager Monrad, Mille Fusager Monrad, Frederik Monrad Hansen, Alfred-Emil Mygind Jensen, Victor Klemmensen og Thomas Axelsen.

blokke, jættestuestore, som sagt oftest henliggende på det lave vand ved kysten. Nogle læsere har observeret op mod tolv sten stablet ovenpå hinanden - som regel ovenpå kampesten. Er nogle af vore medborgere involveret, eller er der tale om et naturfænomen? Hvad siger læserne?

Konfirmation 2015

Søndag den 19. april er det med at få hejst flagene for der skal hele 12 af byens unge mennesker konfirmeres i Hemmed Kirke. Hemmed Kirke - kl. 9.30: Julie Bøgebjerg Salling Andersen Nicolaj Christian Basse Rebecca Brandenburg Jakob Isaksen Christiansen Lasse Glerup Jespersen Marcus Christian Marx Mark Lund Thomassen Hemmed Kirke – kl. 11.00: Lukas Christian Kern Jeppe Anker Kaagh Frederik Boelt Knudsen Christian Kaagh Mogensen Jonas Johnny Schou

Ekstraoplag af Bønnerupkontakten i turistsæsonen er trykt med støtte fra:

5. udgave, april, BønnerupKontakten 2015  
5. udgave, april, BønnerupKontakten 2015  
Advertisement