Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 17 ·APRIL 2018

Fartgrænser og huller i vejen DETTE NUMMER HANDLER blandt andet om fartgrænser og huller i vejen. Men også det svigtende medlemsskab af borgerforeningen, landsbyklyngen, fibernettet, seniorklub og meget andet. Her på bladets forside skal vi især opfordre til at slutte op om borgerforeningen, der er det eneste organiserede fællesskab for Bønnerup. Og foreningen har brug for de penge, som medlemsskabet indbringer - sølle 125 kroner pr. borger. Naturligvis er det frivilligt, om man vil være medlem af borgerforeningen eller ej. Men her... - og vel kun i netop denne situation - må det være i orden at sige: Hvis I ikke er

med os (Bønnerup), så er I imod. Og det er der vel ingen, der ønsker at være. Medlemsindtægterne går alene til fælles bedste for alle byens borgere. Og da borgerforeningen har en sjælden evne til at holde udgifterne nede, takket være velvilje fra enkeltpersoner og virksomheder, er medlemmerne sikre på at få ganske meget for pengene. Som noget nyt kan kontingentet indbetales via mobilepay på tlf. 2040 6994, som borgerforeningens næstformand, Karina Søndergaard Andersen, administrerer. Læs også Nyt fra Borgerforeningen på side 2 og 3.

Læs om ...

Læs også ...

De 1000 søers by ...

Lidt mere om fibernettet ...

Side 4 og 5

Side 14 og 15


2

BØNNERUP NYT

Nyt fra Borgerforeningen VED BØNNERUP og Omegns Borgerforenings generalforsamling forlod tre bestyrelsesmedlemmer jobbet. Det er Rikke Petersen, Sune Hansen og Bjarne Lind. De blev erstattet af Susanne Holm Jensen, Ursula Nørgaard og Anette Fogh. Det svigtende medlemstal blev aftenens vigtigste emne. Det falder drastisk, og det spænder ben for foreningens økonomi, som i alt væsentligt bygger på medlemskontingent.

Derfor vil bestyrelsen nu som i flere andre borgerforeninger - gå rundt til alle borgere med opkrævning til dem, der ikke har betalt kontingent. Det er naturligvis en frivillig sag, om man vil være medlem, men det er svært at sige nej til fællesskabet, når en ildsjæl fra borgerforeningen tropper op ved hoveddøren. Det vil desuden være muligt at betale med mobilepay på tlf. 2040 6994, som borgerforeningens næstformand, Karina Søndergaard Andersen, administrerer. Kontingentet på 125 kroner pr. person kan også indbetales på konto 7320-1237614.

Fibernet og brokkeri

Til BønnerupKontakten fortæller borgerforeningens formand Michal Lønsgren Andersen, at bestyrelsen har brugt rigtig megen tid på at skaffe opbakning til fibernettet, og det er nu heldigvis lykkedes at sikre fiber til Bønnerup. Det vil få stor betydning for mange familier, der har stort dataforbrug, mens dem, der ikke har brug for særlig meget bredbånd, vil mærke forbedringen i form af stabilitet, fordi de ikke skal dele båndbredden med andre. Der har været en del brokkeri over kabelnedlægningen og det rod, den har efterladt.

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt meddelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN:

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Annette Appel

Mogens Lundetoft Clausen Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Jens Brønden

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Mie Christensen

Mogens Lyng

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion mogenslyng@yahoo.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

BØNNERUP NYT

Formanden understreger, at seriøse klager over kabelføringen skal stiles til borgerforeningen, hvorefter han vil gå videre med dem.

Loftet

I forbindelse med generalforsamlingen blev det fra flere sider - også under den almindelige snak under spisningen - udtrykt stor tilfredshed med det nye loft, som takket være sponsorater i form af materialer og frivillig arbejdskraft blev langt billigere end frygtet. Den samlede kontantpris blev kun 29.000 kroner, op mod 50.000 under det første slag på tasken på 70.000-80.000. Det var ærgerligt, at adskillige tilmeldte til generalforsamlingen udeblev, fordi det blandt andet betød, at Kate kom til at brænde inde med en hel del Gl. Estrupgryde. Det overvejes derfor i fremtiden at forlange depositum for maden, som borgerforeningen i øvrigt er vært ved. Af samme grund får man naturligvis pengene tilbage, hvis man dukker op

og er med til fællesspisningen inden generalforsamlingen. Mie Christensen redegjorde for aktiviteterne i kulturcafeen. Formanden blev genvalgt, men for sidste gang, fordi han mener, at det er på tide, at en ny tager over. Vi møder ham derfor endnu et års tid her i ‘Nyt fra Borgerforeningen’, hvor han har mere at fortælle, end hvad der skete på generalforsamlingen:

Trafiksikkerhed

- I efteråret sendte vi en opfordring til kommunen om at gøre noget ved trafiksikkerheden på Skibsbyggervej og Bønnerupvej, fortæller formanden. - Men der skete ikke noget, før vi gentagne gange rykkede, og det eneste, vi fik ud af det, var en kvittering for, at vores henvendelse var modtaget. - Nu ser det imidlertid ud til, at der sker noget, men ikke nødvendigvis til vores fordel. Kommunen giver os ikke grund til optimisme, og vi må konstatere, at det åbenbart er

mere vigtigt, at reglerne lige akkurat overholdes, mens bønneruppernes sikkerhed i bytrafikken kommer i anden række (læs artiklen på side 10-11).

Ren dag

Der er Ren Dag 21. april klokken 9:00 i Bønneruphuset, begyndende med fælles morgenkaffe. Efter de afsluttede oprydningsvandringer, serveres pølser, brød og noget at skylle det ned med. Formand Michal slutter denne orientering med en bemærkning om, at der tilsyneladende er interesse for at få genoptaget den årlige Bønnerup Revy, og i den forbindelse efterlyser borgerforeningen interesserede, der gerne vil spille med eller på anden måde være behjælpelig. I den anledning kan man ringe til Michal på tlf. 2030 9867, eller man kan skrive ham en mail på mla@solatek.dk. - jens

Ren Dag i Bønnerup rummer foruden det gode formål en hyggelig komsammen, der afsluttes med øl, vand og pølser, her for et par år siden.


4

BØNNERUP NYT

De 1000 søers by

Vejen ”Havet” er et af de steder, hvor turister færdes mest, men den tager sig ikke så godt ud med sine mange huller og kæmpepytter. Bilisterne skal være meget hensynsfulde, hvis de vil undgå af sjaske cyklister og gående til med vand.

EN VINTERAFSLUTNING som har budt på masser af nedbør af både den hvide og den våde slags og perioder med skiftevis tø og frost har forvandlet Bønnerup til en blanding af et marslandskab og de 1000 søers by. Stort set samtlige veje i byen, undtagen Skibsbyggervej, er fuldstændig slidt ned. De lapperier, der er lavet rundt omkring på vejene, bliver slidt i stykker af stor og undertiden tung trafik og så naturligvis det hårde vejr. Hullerne og søerne vokser sig større og større. Det hele skriger i den grad på ny belægning, men der er ingen garanti for at den kommer lige med det første. For måske kan den samme historie fortælles i stort set samtlige landsbyer og mindre byer i Norddjurs Kommune.

Og selv om kommunalbestyrelsen har øget det beløb, der er sat af til asfaltering, så rækker det samlede beløb slet ikke til at nå hele kommunen rundt i løbet af overskuelig tid. Nu kommer foråret, forhåbentligt, og dermed kommer der også en voldsom forøgelse af antallet af cyklister, der gerne vil bevæge sig gennem det smukke

og cyklistudfordrende område i og omkring Bønnerup. Problemet er bare, at cyklisterne, der nu til dags kører ganske hurtigt, let risikerer at køre i et hul med livsfarlige konsekvenser til følge - for eksempel ned gennem svingene i Gl. Bønnerup. Noget andet er, at det ikke tager sig særlig godt ud med de mange huller og pytter. Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Fisker Jensen har flere gange taget billeder på ”Havet”, som ofte er ved at drukne, og sendt dem ind til forvaltningen. - Vi siger, at vi vil satse på turisme i Bønnerup, og ”Havet” er en af de veje, stort set alle turister benytter på vej mellem sommerhusområderne, campingpladsen og havnen. Så vi kan faktisk ikke være bekendt, at vejen ser sådan ud, siger Hans Fisker Jensen.

Dette er ikke stoppested for havnerundfarten, men blot endnu et eksempel på, at Bønnerup er forvandlet til de 1000 søers by.


BØNNERUP NYT

Han fortæller, at forvaltningen her i foråret fremlægger en prioriteringsliste for, hvor der skal asfalteres i år, og så er det op til politikerne at foretage den endelige prioritering. Der er afsat tre millioner kroner ekstra til asfaltering i budgettet for 2018, men det rækker slet ikke til, at de mange kilometer kommunale landeveje og gader i byområder kan blive renoveret.

Der er ingen tvivl om, at der er et stort efterslæb med asfaltering og renovering af de kommunale veje og det vil tage tid at få hentet efterslæbet ind. Så det vil nok være naivt at tro, at vi helt slipper for lapperier, huller og søer - Man kan kun håbe på, at Norddjurs Kommune får mulighed for at fortsætte tendensen med at afsætte flere penge til asfaltering og

5

renovering af vejene, og at gaderne i Bønnerup efterhånden finder vej til prioriteringslisterne, siger Hans Fisker Jensen. -mogens l. Ps. Hans Fisker har ved redaktionens slutning sendt en meddelelse om, at Havet bliver asfalteret i år og Bønnerupvej næste år.

Norddjursløberne

DE FLESTE af os ved, at løb er sundt for krop og sjæl, men vidste I mon også, at der i fællesskab mellem byerne Gjerrild og Bønnerup er opstået en løbeklub med navnet ”Norddjursløberne”? Der er flere og flere, der de seneste år har taget løb til sig som deres foretrukne motionsform. Det er der mange gode grunde til: Løb kræver ikke det vilde udstyr, man kan løbe efter sit eget ambitionsniveau, både hvad angår hastighed og længde og man er ikke afhængig af andre, men kan stikke afsted, når det passer én. Men glæden ved at løbe med andre og dele sine udfordringer og fremskridt har ført til, at løbeklubben ‘Norddjursløberne’ blev stiftet for et års tid siden, 1. marts 2017.

Løbeklub for alle

Løbeklubben er for alle, der har lyst til at løbe, og alle er

velkomne uanset om ambitionen er 5 km, 10 km, halvmaraton eller måske ekstremløb. Der er plads til alle ambitionsniveauer og kondital. Selv hen over vinteren er det lykkes at holde ”liv” i klubben, der mødes hver tirsdag kl. 17:00 skiftevis i Gjerrild eller Bønnerup. Ved ankomsten deles man op efter, hvor langt og hvor hurtigt man løber. Nogle løber 3-4 km., nogle 5 km. og andre 10 km. eller mere. På gode dage kommer 12-14 friske løbere, mens der hen over vinteren, trods mørke og kulde på imponerende vis er lykkedes at få et hold afsted hver tirsdag.

Facebook holder sammen på det

Om man kan lide Facebook eller ej, er mediet den perfekte platform for løbeklubben. På siden ”Norddjursløberne” aftales fra gang til gang, hvor

Hver tirsdag kl. 17.00 mødes en flok friske løbere skiftevis i Bønnerup og Gjerrild. Her ses løberne på Bønnerup Havn kort før ‘startskuddet’ tirsdag d. 13. marts 2018.

der løbes, ligesom medlemmerne deler info om spændende løb, personlige rekorder og sjove løbegadges. Løbeklubben er konstitueret under GBIF, og kontingentet er 150 kr. om året. Formålet med klubben er at skabe et socialt og sjovt løbefællesskab på Norddjursland. Er du interesseret i at høre mere om klubben, er du meget velkommen til at kontakte Jeanette Petersen tlf. 2812 8507 eller Lene Kæmpe Kristensen tlf. 2191 2971. - vita


6

BØNNERUP NYT

Seniorklub ser tilbage og frem

Til de almindelige klubeftermiddage står den på sang, kaffe og diverse spil, og det foregår i Kulturcafeen i BønnerupHuset. Her er deltagerne i klubeftermiddagen 13. marts 2018.

BØNNERUP HAR i en årrække haft en klub ved navn ”Onsdagsklubben”, som har holdt møde hver anden tirsdag i Bønnerup Huset, men dette ugenavneroderi er der nu lavet om på. Nu hedder klubben Bønnerup Strand Seniorklub, som stadig mødes hver anden uge i Bønnerup Huset, og stadig om tirsdagen. Ny leder for klubben er Allis Eliasen, der bor på Sandbanken i Bønnerup, og hun er gået tilbage i tiden for at finde fundamentet for fremtidens klub. - Jeg kunne se i gamle dokumenter, at klubben i 1994 hed ældreklub for både mænd og kvinder i Bønnerup Strand. Siden har klubben ført en omskiftelig tilværelse med både op- og nedgange i medlemstal og med år, hvor den har ligget helt stille.

- Men så på en klubdag i oktober 2017 besluttede vi, at nu skal der ske noget nyt, fortæller Allis Eliasen.

Nu også for mænd

- De senere år har det været en ren kvindeklub, ikke sådan at forstå, at mænd har været forment adgang, men det har bare ikke været inde i billedet, at mænd kunne deltage. - Det kan de nu, hvor Bønnerup Strand Seniorklub er blevet en åben klub for alle seniorer på 50+ i Bønnerup Strand. Det har allerede betydet, at der er tre mandlige medlemmer, så 10 procent af de 33 medlemmer er mænd. - Men vi vil meget gerne være flere medlemmer, og vi har lagt program for hele 2018 med en lang række nye aktiviteter i forhold til tidligere. Det hele fungerer ved direkte demokrati.

Vi har ingen bestyrelse, og det er medlemmerne, der træffer beslutningerne om, hvad vi skal foretage os, siger Allis Eliasen. Klubben har normalt ligget helt stille om sommeren, men det vil Allis gerne lave om på. Hun vil forsøge at arrangere 2-3 ture med madkurv eller kaffe i sommermånederne. Disse arrangementer vil være afhængige af vejret, og klubbens telefonliste kommer derfor i brug til tilmelding til de arrangementer, der måtte opstå mulighed for om sommeren.

Foredrag og busture Klubben vil også meget gerne arrangere foredrag og busture, men det er dyrt at få foredragsholdere og leje bus, så derfor er der tanker om at gå i samarbejde med andre seniorklubber i kommunen om disse arrangementer, så de bliver økonomisk overkommelige.

Allis Eliasen har siden oktober 2017 været leder for Bønnerup Strand Seniorklub, som det nu hedder.


7

BØNNERUP NYT

Det er også tanken, at seniorklubben kan lave arrangementer for hele byen, så andre end medlemmer kan få adgang, hvis der for eksempel kommer en foredragsholder, der kunne være interessant for en bredere tilhørerskare. Allis Eliasen har i fællesskab med medlemmerne lagt

program for hele 2018. Det er i princippet sådan, at der hver anden tirsdag er almindelig klubeftermiddag med socialt samvær, med sang, kaffe, kort- og brætspil og håndarbejde. Andre tirsdage er der specielle arrangementer. Medlemmerne har således allerede ønsket hinanden godt nytår

med champagne. De har raflet katten af tønden. De har forberedt påsken med fremstilling af påskereder. Og på programmet frem til sommeren er der en udflugt til Museum Østjylland i Grenaa for at se den nye ombygning, og en travetur til havnen i Bønnerup for at drikke kaffe og spise is. - mogens l

Havnefest 5.-8. juli

Årets musikalske hovednavne er Tørfisk lørdag og Sussi & Leo søndag. Med godt vejr håber arrangørerne på mange mennesker til årets fest i Bønnerup.

BØNNERUP STRANDS traditionsrige Havnefest løber i år af stablen fra torsdag d. 5. til søndag d. 8. juli 2018. Havnefesten er som vanligt bygget op med gavebankospil torsdag og diskotek for først de mindste og derefter de unge mennesker fredag aften. Lørdag er der live-musik ved Peter Vildmand, Tørfisk og Nuns With Guns. Slupoptog, Havneshow og om aftenen halbal med Madam Blå og Pop*Rockerne. Søndag rundes af med livemusik ved Kukke Smart Band og Sussi & Leo.

Sildebord, præcisionssejlads og piratbesøg. Som noget nyt søndag vil man kunne opleve en ”vandforhindringsbane”, hvor deltagerne på tid skal krydse havnebassinet. Banen er i disse måneder ved at blive lavet, og det er tanken at den skal være et tilbagevendende indslag om søndagen i årene fremover. Havnefesten vil som altid byde på underholdning for både børn og voksne med god musik, tivoli, kræmmere og festlige indslag weekenden igennem. Der er igen i år gratis

adgang under hele havnefesten - også til festen lørdag aften. Det bliver i år havnefest nr. 49 i Bønnerup Strand og mange Bønnerup’ere og andet godtfolk støtter op om Havnefesten og hjælper til med alt fra opstilling, stegning af fiskefileter og kagebagning til trøjevask og oprydning mandagen derpå.

Har du lyst til at hjælpe...

Sidder du med lysten til at bidrage et par timer er du meget velkommen, der er brug for alle hænder, så ring gerne til Gitte Herde Sørensen, tlf. 6013 6395. Se mere om programmet for Bønnerup Strand Havnefest på bagsiden af dette nummer og følg med på www.boennerup.dk og på Facebook ”Bønnerup Strand Havnefest”. - vita


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 2 . K VA R TA L 2 0 1 8

8

Bønnerup og Omegns Borgerforening

Det står sløjt til med indbetalingen af kontingenter til foreningen. Bestyrelsen vil derfor gå rundt til samtlige husstande og kradse penge ind (se side 2-3). De 125 kroner pr. person kan desuden indbetales direkte på konto 7320 1237614 eller på mobilepay på tlf. 2040 6994, som administreres af Karina Søndergaard Andersen. Der kan også betales kontant til Gerda Rasmussen, Bønnerupvej 25.

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19:15 i ulige uger. Biblioteket har åbent hver onsdag kl. 16-18.

Bønnerup Vandværk

Vandværket har afsluttet vedligeholdelse af en boring og henter nu vand i cirka 70 meters dybde. Sidste parti af gamle målere vil blive skiftet i løbet af sommeren. Generalforsamlingen er afholdt. Desværre var der for få, der deltog. /Henning

Bønnerup Strand Petanque Klub

Sæsonen åbner 1. april klokken 10, hvor alle er velkomne til at deltage. Se kalenderen.

201 8 Påskedag, søndag 1. april kl. 10:00

Bønnerup Strand Bådelaug Standerhejsning med traktement.

(Se kalenderen).

Bønnerup Strand Bådelaug

Bådelauget henleder opmærksomheden på sin nye hjemmeside, der hedder www.b-s-b.dk.

Cykelklub for alle

Hver mandag kl. 14 mødes alle, der har lyst, til en cykeltur på ca. 1 time. Vi mødes ved bænken på Havet 82.

Bønnerup Strand Seniorklub

Seniorklubben mødes i Kulturcafeen alle tirsdage i ulige uger fra klokken 14:00 til 16:00. Vi håber, at rigtig mange interesserede vil kigge forbi og være med i fællesskabet. Alle er velkomne. I sommermånederne arrangerer vi 2-3 lokale ture med madkurv eller kaffe. Vi drikker kaffe i haven på Sandbanken, og der vil blive sommerudflugt med bus. Orientering på nettet og opslag i Kulturcafeen og Lokalbrugsen, ligesom de enkelte medlemmer bliver kontaktet for tid og sted. v./Allis Eliassen. (Se kalenderen).

Strikkeklubben

Mødes hver onsdag kl. 19. Alle er velkomne.

KALENDER

Bønnerup Strand Petanque Klub Åbning af sæsonen. Alle er velkomne. Klubben er vært ved et rundstykke og en lille en til halsen. Man må dog selv medbringe kaffe, te og service, hvis man har brug for at supplere krummen og dråben. Herefter spilles mandag og tirsdag kl. 19 og søndag kl. 10.

Lørdag 7. april

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening

Tirsdag 10. april

Bønnerup Strand Seniorklub Tur til Grenaa Museum for at se deres udstilling og ombygning. Vi drikker kaffe i museets pauserum, men medbringer selv kaffe. Allis sørger for kage. Husk tilmelding!

Lørdag 14. april

Bønnerup Strand Bådelaug Bådisætning (se også 28. april). Henvendelse til Jürgen Kern tlf. 2463 6926.


KALENDER

Lørdag 21. april kl. 7:30

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Standerhejsning og sildetur. Morgenkaffe, standerhejsning, fordeling i bådene og afsted til Randers Fjord. Indvejning kl. 16:00. Pris 50 kr. for folk uden båd. Tilmelding senest onsdag 18. april.

Tirsdag 24. april

Bønnerup Strand Seniorklub Kagebord, medbring selv kaffe. Som sædvanligt socialt samvær med sang, kort- og brætspil eller håndarbejde. Husk tilmelding!

Lørdag 28. april

Tirsdag 22. maj kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Vi går i samlet trop på havnen med medbragt kaffe og spiser is på Grillen. Husk tilmelding!

Lørdag 2. juni kl. 7:30

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur. Vi mødes ved fælleshuset og efter morgenkaffen går vi ud efter de fisk, vejret tillader. Indvejning på broen kl. 14:00. Tilmelding senest onsdag 30. maj.

Lørdag 9. juni kl. 10:00

Bønnerup Strand Bådelaug Rescueday på havnen.

Bønnerup Strand Bådelaug Bådisætning. Henvendelse til Jürgen Kern på 24 63 69 26.

Lørdag 9. juni

Tirsdag 8. maj

Lørdag 9. juni kl. 17:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag med socialt samvær med sang, kaffe med kage, kortog brætspil.

Lørdag 19. maj kl. 8:00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur. Vi mødes ved fælleshuset til morgenkaffe, hvorefter vi sejler ud og fisker. Hjemkomst og indvejning på broen kl. 15:00. Tilmelding senest 16. maj.

9

Bønnerup Strand Bådelaug Præcisionssejlads skippermøde kl. 12. Bønnerup Strand Bådelaug Grisefest for medlemmer på terrassen.

Onsdag 20. juni kl 19:00

Bønnerup Strand Petanque Klub Venskabskamp med Sjørupgårdvejens Petanque Klub på banerne på Åvej.

Velkommen til Bønnerup SIDEN OPSTARTEN I 2014 er der uddelt i alt 60 velkomstkurve i Bønnerup og Bønnerup Strand. Vi er blevet godt modtaget, når vi er kommet rundt, men det har desværre vist sig som noget en opgave at indsamle bidrag fra alle bidragsyderne og ikke mindst holde styr på, at alle “nye” får en kurv. Bliver bare en enkelt overset, er der ikke meget positiv velkomst i det... Har du lyst til at hjælpe med at indsamle bidrag til kurvene, hjælpe med udbringningen og holde øjnene åbne for nye

borgere, vil det blive meget vel modtaget. Hvis ingen melder sig bliver det desværre ikke til flere velkomstkurve i denne omgang. Kontakt meget gerne Vita Glad Petersen, tlf. 5189 4811, hvis du har lyst til at give en hånd med.


10

BØNNERUP NYT

Hastighedsgrænser i kommunal syltekrukke

Byskiltet skal flyttes længere sydpå, så trafikken ikke kommer buldrende ind i byen med 80-90 kilometer i timen.

NORDDJURS KOMMUNE har glemt eller ‘syltet’ en henvendelse fra borgerforeningen om nedsættelse af hastigheden ved Bønnerup og Bønnerup Strand. Henvendelsen er fra midten af september, men endnu er det ikke sket ‘rottens fis’ - for at sige det på hverdagsdansk. Ikke engang bekræftelsen på modtagelse af forslaget fra Bønnerup kom af sig selv. Den måtte borgerforeningen rykke for og blev lovet en bekræftelse fra vejgruppen fem dage senere. Den kom heller ikke, men kommunen bedyrede efter pres fra borgerforeningen, at der ville komme svar senest i november, når sagen var behandlet. Det kom der bare ikke!

Vejingeniøren har intet gjort

BønnerupKontakten ringede for nogen tid siden til den ansvarlige for vejafdelingen, vejingeniør Anders Bitsch Christiansen, der på stående fod ikke kunne redegøre for andet, end at der var rigtig mange henvendelser om trafiksikkerhed - også fra Bønnerup. Det undrer imidlertid borgerforeningen, fordi ingen her kender til andre alvorlige trafikproblemer i området end dem, borgerforeningen har fremsat forslag om. Det drejer sig om indkørslen til Bønnerup Strand ad Skibsbyggervej, hvor byskiltet er opsat ved Kirstens og Brians hus, og hvor bilerne -

også tunge lastbiler - kommer bragende ind i byen med al for høj hastighed. Svinget umiddelbart efter byskiltet betyder, at oversigtsforholdene er elendige. Borgerforeningen har foreslået Teknisk Forvaltning at flytte byskiltet op til Hjertestien, hvor byens fortov begynder. Det giver trafikken mulighed for at tilpasse farten, inden den kører ind i byen. Også strækningen forbi udkørslen fra Stendalen på Bønnerupvej er mildt sagt livsfarlig for cyklister, blandt andet fordi den sydøstgående trafik kanter højresvinget, hvor hverken cyklister eller gående kan ses fra føresædet. På denne strækning er det nødvendigt med en fartnedsættelse til 40-50 kilometer i timen samt en eller anden form for chikane. På trods af den alvor, der lå i borgerforeningens henvendelse til kommunen skete der som sagt ingenting, og stillet overfor kommunens manglende reaktion var der stort set kun skuldertræk at mærke i forvaltningen. BønnerupKontakten har spurgt vejingeniør Anders Bitsch Christiansen, hvordan han og kommunen ville have det, hvis et cyklende barn bliver dræbt på for eksem-


11

BØNNERUP NYT

pel Bønnerupvej, hvor børn færdes mellem racende biler med langt over 100 kilometer i timen. Det spørgsmål skabte nogen stilhed i den anden ende af ‘røret’, men efter nogen tid indrømmede Anders Bitsch Christiansen dog, at der ikke var sket noget med henvendelsen fra borgerforeningen, men at han nu ville tage affære. Inden for en uge ville vejingeniøren vende tilbage med en indkaldelse til et møde med borgerforeningen på lokaliteterne i Bønnerup og Bønnerup Strand. Der er nu aftalt et møde 3. april på åstedet for de to trafikreguleringer, men efter langt om længe at have kigget på sagen, efterlader vejingeniøren ikke stort håb til borgerne i Bønnerup. Anders Bitsch Christiansen forsvarer den nuværende skiltning med, at reglerne for byskilte er overholdt, og at en flytning af skiltet længere sydpå på Skibsbyggervej blot vil svække respekten for byskilte. Med henblik på Bønnerupvej er der heller ikke videre håb, fordi der her er tale om landzone, og en fartgrænse derfor er svær at gennemføre. Han er dog villig til at kontakte politiet med henblik på en trafiktælling på strækningen. BønnerupKontaktens har refereret sin telefonsamtale med vejingeniøren for borgerforeningens formand, Michal Lønsgren Andersen, der belært af erfaringen med

kommunen egentlig ikke er overrasket, men alligevel godt gal i skralden over, at der ikke er sket noget i en sag af så stor betydning, at det kan koste menneskeliv.

Vi holder fast!

- Vi holder kommunen fast på ansvaret for trafiksikkerheden ved Bønnerup og holder den ansvarlig for de ulykker, der måtte ske i fremtiden, siger Michal til avisen. - Vi vil ikke affinde os med en bureaukratisk afvisning af forslaget. Det er os, der kender de virkelige forhold her på stedet. Den bureaukratiske slendrian kunne allerede have ført til alvorlige ulykker, og det finder vi os ikke i.

og byens borgere. Når man ser, hvad der kan laves af hastighedsgrænser og chikaner andre steder i kommunen og i nabokommunen sydpå, er det en hån, at politikere og forvaltning blot blæser på Bønnerup.

Redaktionel kommetar:

Den slendriankultur, som Teknisk Forvaltnings vejafdeling her demonstrerer, bør føre til en undersøgelse af forvaltningsformen i afdelingen og måske i teknisk forvaltning som sådan. Ét er, at en sagsbehandling tager tid, et andet, at sagsanmelderne ikke bliver orienteret om forløbet.

Her ved udkørslen fra Stendalen kanter de fleste bilister rabatten uden at kunne se gående eller cyklister.

- Den øgede trafik - eller i alt fald den hurtigere kørsel på vore veje til og fra byen - kræver hurtig sagsbehandling, fortsætter han. - Det er under al kritik, at man bare sidder med hænderne i skødet uden at lytte til de stærke argumenter, der er for at undgå trafikdrab i byens udkant. Det er foragt for byen

Det er der regler for, og dem følger vejafdelingen ikke. Konsekvensen bør været hurtig og kontant. Hverken borgere/vælgere eller politikere/arbejdsgivere for forvaltningens ansatte kan være tjent med det sløseri, som i værste fald kan føre til alvorlige ulykker. - jens


BØNNERUP NYT

Landsbyklyngen MiN er et egnsfællesskab

Ildsjælen, Dorthe Lyk, redegør i denne artikel for arbejdet med Bønnerups landsbyklynge, MiN.

LANDSBYKLYNGEN er ikke bare MiN, som er arbejdstitlen for projektet, men vores, Bønnerups. Den er også Gjerrilds, Fjellerups, Stenvads, Ørums og Glesborgs. Og det er præcis, hvad det går ud på. Nemlig at vi skal række ud efter hinanden i nærområdet og gøre noget sammen for alles bedste. Den tid er uigenkaldeligt forbi, hvor den bedste del af verden strakte sig fra toppen af Molsgård Bakke - den moræne, som gamle Bønnerup ligger op ad - og nordpå til strandkanten ved Bønnerup Strand. Der er stadig folk, der har kendt tidligere borgere, der aldrig har været syd for bakken. Og hvad skulle de da også der, dengang?

Nu suser vi rundt i det halve land, og i nærområdet kommer vi ustandseligt. Vores bosted er blevet større. Vi bor ikke mere i Bønnerup eller Bønnerup Strand - jo, det gør vi naturligvis - men vi bor også i Norddjurs. Og her må vi slå os sammen med nærområdets landsbyer for med dem at opnå noget godt for os alle.

Med Mols som eksempel

Det er netop det, der er noget af tanken bag landsbyklyngerne, der som projekt har været i gang i nogen tid. Nogle steder er projektet allerede afsluttet og har efterladt en organisation, der skaber rammen om et frugtbart samarbejde, der fortsætter med at producere gode initiativer. Det gælder blandt andre landsbyklyngen på Mols. Dorthe Lyk i Gjerrild, der selv er en ildsjæl, fortæller, hvordan en bredt sammensat gruppe af ildsjæle fra alle landsbyerne, satte sig for at beskrive en lokal landsbyklynge og søge midler til projektet både hos kommunen og Landsbyklyngefonden. Arbejdsnavnet til klyngen blev MiN, ”Midt i Norddjurs”. Efter at bevillingerne er

kommet, er flere af dem fra initiativgruppen fortsat i styregruppen. Medlemmet fra Bønnerup har imidlertid på grund af arbejdspres været nødt til at trække sig, men hvis der skulle være interesserede fra Bønnerup, er der stadig plads i styregruppen. Udover afholdelse af et ‘Folket Former’-møde og de løbende ”projektcafeer” har styregruppen arbejdet med hele strukturen for organisationen, nemlig styregruppe, kommunikationsgruppe og en borgerindvolveringsgruppe – samt alt det, der i øvrigt skal til for at få denne organisation til at fungere. Desuden er der arbejdet med udvikling af projektcafeerne, udarbejdelse af en infofolder om landsbyklyngen, planlægning af dialogmøder og borgerundersøgelse, etablering af en klyngehjemmeside, PR- strategi, udvikling af samarbejde med Norddjurs Kommune og politisk synlighed, aktivt brug af idé-kataloget samt konkrete projektansøgninger til yderligere midler til klyngearbejdet. Gruppen har fået inspiration fra blandt andre landsbyklyngen på Mols, der har været i stand til at organisere et godt, frivilligt iværksætteri, som


13

BØNNERUP NYT

allerede har været med til at gøre egnen mere attraktiv.

Projekter fra starten

Dorthe fortæller, at man i landsbyklyngen naturligvis er klar over, at forudsætningen for klyngens arbejde er en velorganiseret struktur, men gruppen har alligevel ment, at det er vigtigt samtidig at få gang i nogle initiativer, som parallelt kan inspirere til at fortsætte og afslutte arbejdet med en bæredygtig struktur. Landsbyklyngen MiN har knap et år tilbage af ‘fødselshjælpen’ fra den konsulent, der blev ansat til projektet. Derefter skal klyngen være selvkørende. Men før man når så langt venter et omfattende stykke arbejde. Der skal blandt andet udarbejdes en demografisk borgerundersøgelse, der skal danne grundlag for, hvilke indsatsområder, klyngen bør beskæftige sig med. - Vi skal vide noget om befolkningsfordelingen, forklarer Dorthe. - For eksempel om alder, køn, bevægelser, foreninger, faciliteter af den ene og den anden art. Vi vil også gerne vide, hvorfor folk bor her på egnen, og om de hellere vil bo et andet sted. Der bliver tale om et fast spørgeskema med plads til supplerende spørgsmål og svar. Skemaet bliver udsendt sidst i april.

Projektcaféerne

Projektcaféerne er et tilbud om enten at komme og arbejde på et konkret projekt eller blot komme og høre lidt om, hvad Landsbyklyngen er for noget. For nylig var der projektcafé i Bønnerup. Til café-møderne kommer der et par styregruppemedlemmer, og der bydes på et hyggeligt lokale og en kop kaffe. Og her kan styregruppemedlemmerne så henvise til, hvem det kunne være fornuftigt at tale med i Kommunen om et givet projekt, og hvilke fonde det er muligt at søge. Samtidig kan det oplyses, om andre arbejder med samme idé. På sigt er det desuden meningen at lave nogle temamøder om for eksempel mobilitet, grøn klynge, øget bosætning eller noget helt syvende, som interessenter kan komme med gode ideer til og eventuelt få nedsat nogle projektgrupper inden for emnet. - En kommunikationsgruppe er startet op med for eksempel nyt navn, logo og lignende for øje, og der arbejdes på en plan for, hvordan vi kommer videre fortæller Dorthe Lyk også. - Der bliver holdt projektcafe hver anden eller hver tredie uge, og her kan konkrete projekter eller arbejde drøftes, eller der kan stilles generelle spørgsmål til klyngen. Der har for eksempel været interesse for

bofællesskabsagtige forhold, fælleshaver og selvforsyning, mikroproduktion med meget mere. Der har allerede været temamøder med et overordnet emne. Et sådant emne kan handle om ungdommen. Hvad synes de unge er fedt herude, hvor vi bor?

Tilflyttere, skoler, børn

- Der er endeløst meget, man kan tage fat på i landsbyklyngen. Emner som tilflyttere, børnefamilier og skoler. For eksempel føler Ørum og Glesborg skoler sig truet af lukning! Hvor står forældrene? Hvad vil de i forhold til fremtidsudviklingen? Kan landsbyklyngen formidle et stærkt samarbejde mellem skole, forældre og skolefolk. Der er også nok at tage fat på for en mobilitetsgruppe, for eksempel. Hvad skal vi gøre, når busserne holder op med at køre, hvilket uundgåeligt vil ske, når der en dag ikke er nogen, der bruger dem. Hvad skal erstatte den offentlige trafik, som er nødvendig for de få, der ikke transporterer sig selv? Og så videre, og så videre, og så videre...


14

BØNNERUP NYT

Lidt mere om fibernettet

- Det bliver en mangesporet, lige motorvej på internettet, siger Poul Gyldenvang.

PÅ BØNNERUPKontaktens redaktionsmøde for nylig blev det bestemt, at vi skulle skrive noget mere om det fibernet, der nu er under opbygning i Bønnerup. Nettet bliver tilgængeligt for alle husstande i byen, men har man ikke været tilmeldt introduktionstilbudet, inden husstandene kobles til bynettet, kan Fibia ikke garantere, at det bliver til samme pris (1.995 kr.). Det siger Nikolaj Pedersen fra fibernetudbyderen, Fibia, og det må kunne fortolkes sådan, at der stadig er mulighed for at komme med på det billige introduktionstilbud. Mange har spurgt, hvorfor det absolut skal være Fibia, vi skal handle med her i byen.

Det korte svar er, at det kun er Fibia, der tilbyder fibernet i Bønnerup. Valgmulighederne ville have være lige så begrænsede med enhver anden udbyder, fordi det er utænkeligt, at der bliver lagt to fibernet ned i samme område. Der er andre spørgsmål, som er lidt vanskeligere at svare på, og derfor har vi allieret os med vores lokale Poul Gyldenvang, der ved ganske meget om forskellen på fibernet og de udbydere, vi allerede har. De mere produktorienterede spørgsmål svarer Nikolaj Pedersen fra Fibias salgsafdeling på.

Fordelene

Poul Gyldenvang forklarer, at fibernet så ubetinget giver mulighed for den bedste og hurtigste dataoverførsel. Også selvom man nøjes med at købe den hastighed - eller ‘båndbredde’ - man plejer. Forbindelsen er nemlig langt mere stabil, fordi den ikke deles med andre. Der er ingen udfald, ingen ‘frys’ under streaming. Kapaciteten på fibernet er så stor, at man til enhver tid er garanteret den hastighed, man har betalt for, intet mindre. Poul fortæller, at fibernettet giver mulighed for langt større hastigheder, end vi er vant til. Det bliver for eksempel muligt at se højopløst 4k TV med knivskarpe billeder

i ‘biografkvalitet’ hjemme i stuen. Fibernettet gør det desuden muligt for virksomheder med ekstremt stort behov for dataoverførsler at slå sig ned i Bønnerup, fordi fibernettet i praksis de første mange, mange år ikke har nogen begrænsninger. Mange borgere har netop af den grund tilmeldt sig fibernet, også selvom de ikke selv har brug for anden forbindelse end den hidtidige. Det øger nemlig Bønnerups chancer for en ekspansiv udvikling fremover. Det har været fremme, at huspriserne vil stige efter indførelsen af fibernet, men det er der ingen, der ved noget om. De 20.000 kroner, som det i fremtiden vil koste at koble sig til fibernettet, bliver næppe afgørende i en større hushandel. Mange tror dog på, at det bliver lettere at trække nye borgere til byen, og det af samme grund bliver lettere at sælge fast ejendom. Ved at tilmelde sig Fibias net, binder man sig til et halv års abonnement på nettet. Det koster minimum 199 kroner om måneden, og efter det halve år kan man melde fra, hvis det er det, man ønsker, og gå tilbage til sin gamle ordning.

Hvad er fibernet?

Også fibernettet er kabelbåret, men gennem et lyslederkabel


15

BØNNERUP NYT

finder man den billigste fiberpakke hos Waoo og beholder TV som hidtil, for eksempel Boxer, YouSee, diverse streamingtjenester og så videre.

Hvornår?

Gennem længere tid har Fibia rullet internet ud flere steder på Norddjurs..

med hårfine fibre, hvorigennem kommunikationen foregår med lysets hast og uden tab. Fibernet adskiller sig fra luftbårne forbindelser og traditionelt kabeldistribueret internet ved sin kapacitet og hastighed. Uden at forklejne det meget store arbejde, som er udført af for eksempel folkene bag Primanet, kan man sammenligne de hidtidige luft- og kabelbårne internetforbindelser med kringlede markveje, mens fibernettet er en mange-banet snorlige motorvej helt uden bilkøer selv i den allerværste myldretid. Og hvad kan det så bruges til?

Først og fremmest hurtig internetforbindelse

Nikolaj Pedersen fra Fibia siger, at man på sigt gerne vil kunne tilbyde muligheden for

åbent net ligesom så mange andre udbydere. Selskabet, der sælger Waoo TV og Waoo Fiber-pakker, tilbyder forskellige båndbredder. En såkaldt ‘fiber light’ på 10/10 M-bit/s, der så nogenlunde svarer til gennemsnitshastigheden på Primanet, til 199 kroner, en ‘fiber basic’ med 100/100 M-bit/s til 299 koner, en ‘fiber exstra’ på 300/300 M-bit/s til 349 kroner og en ‘fiber full’ på 500/500 M-bit/s til 449 kroner. Det vil naturligvis stadig være muligt at se TV, som man altid har gjort og via den udbyder, man allerede har, ligesom alle streamingtjenester via Internettet og Fibia er tilgængelige. Her må den enkelte gøre op med, hvilke fordele og ulemper man foretrækker. Sagt på en anden måde: Hvis man er tilfreds med sin parabol og blot vil have en god internetforbindelse,

Mange spørger, hvornår vi bliver tilkoblet fibernet. Nikolaj Pedersen forklarer, at Fibia går i gang med selve bynettet i april, og at arbejdet forventes afsluttet i løbet af august. Tilslutningen af de enkelte husstande påbegyndes først, når ‘bynettet’ er lagt ud overalt. Det har været fremme, at fibernettet er dyrere end det, man har i øjeblikket, men det afhænger af den enkeltes behov og hvor mange M-bit, man køber. Undertegnede har regnet på sit eget (beskedne) forbrug af internet og TV og har fundet frem til, at prisen med Fibias mindste datapakke og TVpakke er den samme som prisen fra de hidtidige udbydere (bortset fra etableringsomkostningerne, som så er mit samfundsbidrag til byen). Fibernettets muligheder frister naturligvis til at øge forbruget og forbedre TV-kvaliteten, så de samlede omkostninger til TV og Internet let bliver større. - jens


BØNNERUP NYT 16 HAVNEFEST_ANNONCE_PLAKAT.qxp_Layout 1 23/01/2018 08.41 Side 1

BØNNERUP STRAND 2018

HAVNEFEST & KRÆMMERMARKED 5.-6.-7.-8. JULI 4 dage med havnefest, kræmmermarked, god musik og underholdning på Bønnerup Havn.

Lørdag d. 7. juli kl. 13.30 TØRFISK Søndag d. 8. juli kl. 14.30 SUSSI & LEO

Tørfisk

Nuns With Guns

Gra entr tis é

Sussi & Leo

Madam Blå ̊ og Poprockerne

Kukke Smart Band

Peter Vildmand

Albertine Lund C A M P I N G

Grefta Try ryk - Gre renaa

Se det endelige program fra 1. juni på www.boennerup.dk Find os på Facebook: Bønnerup Strand Havnefest 

17. udgave-april 2018 BønnerupKontakten  
17. udgave-april 2018 BønnerupKontakten  
Advertisement