Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 16 · JANUAR 2018

Den nye brugsudeler, Astrid Linnet

Et godt år i Bønnerup DET HAR VÆRET ET GODT ÅR for Bønnerup. Vi har to bysbørn i kommunalbestyrelsen, og selvom de naturligvis er valgt for hele kommunen, så arbejder de bedst for det sted, de ved mest om. Det indrømmer både Benny Hammer og Hans Fisker Jensen i et dobbeltinterview på side 11-13. På siderne derefter forsikrer borgmesteren borgerne i Norddjurs om, at der ikke bliver lukket skoler i Norddjurs, hvis forældrene bakker op om

dem. Der er kommet nyt loft i borgerhuset, det ser ud til, at byens udviklingsmuligheder forbedres med fibernettet, og der er taget skridt til en helhedsplan for havnen, som skal munde ud i en egentlig lokalplan. På billedet ovenfor præsenterer vi den nye brugsudeler, Astrid Linnet, som vi taler med inden i bladet. Alt det og meget mere kan du læse i dette nummer af BønnerupKontakten.

Læs om ...

Læs også ...

Fibernet overtrumfer havudsigt ...

Ingen skolelukninger de næste 4 år...

Side 10

Side 14 og 15


2

BØNNERUP NYT

Stor udskiftning i borgerforeningens bestyrelse

BESTYRELSEN i Bønnerup Strand og Omegns Borgerforening bliver ikke nem at kende efter generalforsamlingen 23. februar. Ikke bare er formanden, Michal Lønsgren Andersen, på valg. Det samme gælder Sune Hansen, Rikke Petersen og Bjarne Lind. Og hvad værre er: Ingen ønsker genvalg. Og så alligevel. Michal har nemlig ladet sig overtale til endnu en valgperiode - for kontinuitetens skyld. - Det vil blive vanskeligt for en nyvalgt bestyrelse at overkomme arbejdet, når så stor en del af bestyrelsens samlede viden og rutine pludselig forsvinder, forklarer han, men understreger samtidig, at det bliver hans absolut sidste periode... hvis han altså bliver genvalgt.

Formand Michal gør opmærksom på, at den store afgang fra bestyrelsen betyder, at der på generalforsamlingen bliver brug for nye kandidater til bestyrelsesvalget, og han opfordrer til at bruge den kommende tid til at overtale entusiastiske borgere, der er indstillet på at arbejde for byens fremme i en periode, til at tage et nap i borgerforeningen.

Tak til ildsjælene

Michal ønsker at bruge denne spalte, ‘Nyt fra Borgerforeningen’, til at takke de borgere, der har knoklet med det nye loft i BønnerupHuset. - De har lagt et enormt stykke arbejde i at forbedre salen i byens forsamlingshus, så vi nu kan tale sammen ved store fester, forklarer formanden. - Hidtil har akustikken ikke tilladt almindelig tale, så når man ikke kunne høre, hvad der blev sagt på den anden side af bordet, råbte alle højere og højere, så det til

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt meddelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN:

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Annette Appel

Mogens Lundetoft Clausen Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Jens Brønden

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Mie Christensen

Mogens Lyng

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion mogenslyng@yahoo.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com Redaktion jensbroenden@gmail.com


BØNNERUP NYT

sidst ikke var til at få ørenlyd. Så fra borgerforeningen tusind tak til alle, der lagde et stort stykke arbejde i ombygningen. - Og så er det jo blevet rigtig flot, siger Michal. - Vi har fået et helt nyt rum ud af det, og det får vi stor glæde af allesammen. Formand Michal finder også anledning til at takke ildsjælene bag interessegruppen, ligesom bestyrelsen er taknemmelig for Joans’ fester og spisninger og andre lignende arrangementer. Der er nu etableret et tættere samarbejde med borgerforeningen og diverse spisninger, så de lovmæssige formaliteter (spiritusbevilling og lignende) overholdes.

Borgermøde frivillig arbejdskraft

Formanden har tidligere her i spalterne talt om problemet med at skaffe frivillige til diverse aktiviteter for fællesskabet, og han har varslet et borgermøde om emnet. Det har der så ikke været tid til endnu, men det kommer. - Et af problemerne er, at mange foreninger har alt for mange bestyrelsesmedlemmer, og det tapper på vore knappe ressourcer af frivillig arbejdskraft, forklarer Michal. - Vi bør derfor i fællesskab finde frem til en måde at udnytte vor frivillige arbejdskraft bedre på. Som det er nu, er der mange ildsjæle i byen, der påtager sig et job eller to mere, end de egentlig har ressourcer til, og resultatet bliver naturligvis derefter.

3

Borgerforeningens formand, Michal Lønsgren Andersen, her sammen med bestyrelsesmedlem Rikke Petersen, der efter et ihærdigt stykke arbejde for borgerforeningen ikke ønsker genvalg. Det gør Michal heller ikke, men har dog modstræbende ladet sig overtale til en enkelt periode mere.

- Jeg ved ikke, hvordan vi skal organisere det, siger formanden. - Og derfor må vi have en drøftelse om det. Vi kan naturligvis indkalde alle foreningesbestyrelser til et stormøde, men vi kan også arrangere et borgermøde, så også bønneruppere udenfor foreningslivet kan være med. Det nærmeste, Michal kan komme en løsning på problemet er, at vi i Bønnerup bør have en ‘hat’ over foreninger og organisationer, som kan være med til at koordinere den frivillige indsats. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken den ene gang efter den anden, så vi må hjælpe hinanden. Borgermødet holdes senest i begyndelsen af foråret.

Det nye loft i BønnerupHuset giver bedre akustik, og det pynter. (læs også side 5).


4

BØNNERUP NYT

Ny brugsuddeler i Bønnerup

Astrid Linnet er ny uddeler i Brugsen i Bønnerup Strand. Hun har en forkærlighed for den nære kontakt med kunderne i lokalsamfundet.

ASTRID LINNET på 52 år og bosat i Floes er ny uddeler i LokalBrugsen i Bønnerup Strand. Hun tiltrådte den 1. november 2017. Astrid overtager jobbet fra Rasmus Juul Rasmussen, der efter tre år i Bønnerup flyttede til LokalBrugsen i Fjellerup 1. oktober. På redaktionen tillader vi os på borgernes vegne at sige tak for indsatsen til Rasmus og ønske ham alt det bedste i Fjellerup.

Købmandshjertet banker

Astrid er oprindelig uddannet i en isenkræmmerbutik i fødebyen Randers, men har siden 1998 arbejdet i dagligvarebranchen. Efter seks år ved Din Købmand i Uggelhuse, hvorfra

hun i øvrigt kender Kirsten og Bjarne Lind rigtigt godt, stod det klart for Astrid, at hendes hjerte banker for købmandsfaget. Den daglige kundekontakt og den service, man leverer i en butik i en mindre by, er det Astrid brænder for. I butikkerne i de større byer er kunderne mere bare et nummer i rækken, mens man i de mindre byer udfylder en lang række servicebehov. Man udleverer pakkepost og medicin, og man hjælper foreningslivet med god service, salg af billetter, returret og gode priser ved større og mindre arrangementer. En lille snak om løst og fast over køledisken skal der også være plads til, og det skal man ikke undervurdere betydningen af.

Byens samlingssted

Selvom det tager sin tid at blive enige om, at fibernet er vigtigt for byen, så kan vi alle hurtigt enes om, at Bønnerup uden en dagligvarebutik vil være helt utænkelig. Butikken har heldigvis et pænt overskud og har gennem flere år været drevet rigtig fornuftigt. Astrid har forståelse for, at flere Bønnerup-borgere lægger deres hovedindkøb i Glesborg og Grenaa, men hun understreger alligevel, at selv de mindre indkøb, der lægges i butikken, gør en stor forskel.

Friske varer, blandt andet kød, frugt/grønt og brød er alfa og omega for, at kunderne får en god oplevelse. Det er intet problem i juli, hvor udfordringen så kan være at nå at fylde hylderne op, men resten af året er det alt andet lige nemmere, når der er noget omsætning i varerne. Som uddeler med hovedansvaret handler det om at være skarp på bestillingerne af varer med kort holdbarhed. Det handler om at være dygtig og læse kundernes behov. Der er store udsving i omsætningen hen over året. Feriecentret, lystsejlerne, sommerhusbeboerne og endagsturisterne gør (heldigvis), at varelageret ved hver ”ferie” skal opjusteres. Vejret har også betydning. Skinner solen er det koldskål, jordbær og grillpakker, der ryger over disken, mens man brænder inde med det i regnvejr. En god blanding af erfaring og fingeren på pulsen kendetegner en ”god købmand”. Selvom det kan glæde kunderne med en lav ”se dato-pris” på en vare, er det dyrt, hvis alt for meget med lav holdbarhed må sælges for billigt.

Bestyrelsen mere på banen

Som Astrids forlængede arm har hun, udover sine dygtige medarbejdere, en lokalbestyrelse bestående af Inger Ras-


5

BØNNERUP NYT

mussen, Hans Fisker Jensen, Gitte Jensen og Kim Lanzky. Astrids intention er at kunne lave flere events i Brugsen, hvor det kræver bestyrelsens og lokalbefolkningens opbakning. I foråret kommer blandt andet generalforsamlingen i Brugsen, og det er Astrids håb, at flere her vil bakke op og vise interesse for vores lille brugs.

Naturmenneske

Astrid er privat bosat i Floes, hvor hun bor sammen med sin mand Svend, et barn og deres fire hunde. Astrid har tre børn, tre bonusbørn og flere børnebørn. Fritiden er helliget familien og gode ture i naturen. Astrid har i sin karriere blandt andet arbejdet som

Højt til loftet i Bønneruphuset

I NOVEMBER måned tog en gruppe frivillige fat på at ombygge loftet i Bønneruphuset. Det har længe været et stort ønske at få højt til loftet. Og ombygningen virker, for deltagerne i de nyligt afholdte fester, den årlige julefest og julefrokosten, nød det forbedrede miljø i det flotte, nyrestaurerede rum. Akustikken gør det nu muligt at høre musikken og samtidig følge med i en almindelig samtale. Det betyder, at man nu kan kommunikere med dem, man sidder sammen med uden at råbe. Musikken høres langt bedre gennem de nye højtalere, der spiller ned fra loftet, i stedet for at spille fra højtalere på væggen direkte ind i en sal fuld af hårde materialer og højrøstet tale. - Det gamle loft af bemalede rockfonplader blev fjernet af den frivillige arbejdsgruppe i løbet af en weekend, fortæller

Bjarne Lind. - Derefter kunne opbygningen af nyt loft gå i gang med konstruktion af forskalling til nye plader. Loftet er løftet til kip mod tagryggen. Hanebjælkerne er fritlagt til nogle meter fra væggene, hvor det gamle loft nu udgør en bort langs langvæggene. Hele loftet, kip og bort, er nybeklædt med lydabsorberende, lyse troltexplader, isoleret efter reglerne og med nyoplagt dampspærre. Der er opsat nyt mikrofonog højtalersystem til glæde for ikke mindst bankospillerne. Rummet er udvidet med en bar i væggen i den nordre ende, hvorfra der kan serveres og betjenes. Baren har umiddelbar forbindelse bagud til køkkenet. Bjarne Lind, der er næstformand i borgerforeningen, har været med hele vejen igennem projektet, men

butikschef og souschef i Auning, Ryomgård og senest i Assentoft. Hjertelig velkommen til vores by, Astrid, og ikke mindst til vores brugs. Vi glæder os til et godt samarbejde omkring vores allesammens dyrebare LokalBrugsen. - bjarne/vita

mange

Bjarne Lind, der er næstformand i borgerforeningens bestyrelse, viser rundt i den ‘nye’ sal i Bønneruphuset.

flere frivillige har arbejdet med i bygningen af det ny loft – allesammen bønnerupfolk med lyst til håndværk og en fælles indsats for byen. Træarbejdere, elektriker, maler og andre håndværkere har gjort et kæmpearbejde. Ingen nævnt, ingen glemt. BønnerupKontakten føler sig inspireret til på vegne af læsere og borgere at rette en stor tak til dem, der har slidt og til dem, der har sponsoreret nye materialer i forbindelse med byggeriet. Den færdige byggeudgift kendes ikke endnu.


6

BØNNERUP NYT

84-årig klubmester i krolf

Der sidder et venligt, smilende ansigt på Knud Plesner Monrad.

PÅ REDAKTIONSMØDET var der en, der sagde, at Knud Monrad, der i alt fald skulle være over 80 år, var blevet krolfmester. Det måtte vi have med i avisen, og ‘den gamle redacteur’ blev sat på opgaven. Det viste sig at blive langt fra en sur pligt. Siden engang i sommer er Knud og jeg ofte stødt på i hinanden på Hjertestien, hvor han med det samme blev gode venner med hunden. Knud Plesner Monrad, som han hedder, når det hele skal med, er 84 år. Han har et ualmindeligt rart, smilende ansigt, som er det første, man ser i døren, når man banker på på Bolthersvej. Han siger med det samme, at der ikke er meget at skrive om. Og så ved ‘den gamle’ fra BønnerupKontakten, at så er han den helt rigtige. Det er nemlig ofte dem, der synes,

de ikke er noget, der er de mest interessante. Derfor var det heller ikke kun Krolf, vi snakkede om. Derom senere. Krolf er en mellemting mellem golf og krokket, deraf navnet. Der bruges køller som til krokket, men ingen buer. Kuglen skal i hul, og dem er der 12 af. Knud spiller i to klubber, Åstrup og Villersø.

Klubmester

For ikke så længe siden var der klubmesterskaber i Villersø, og her løb Knud af med sejren i herre/single og vandt en smuk krolf-kølle. - Men det skal ikke lyde som pral, siger han forskrækket. For ham er pral nemlig en af de ringeste egenskaber hos mennesker, og derfor skal der ikke gøres noget stads af det her.

- I virkeligheden skal der også en del held til, forklarer han. - Så det er knap nok værd at tale om. Men så alligevel. Et par dage efter det hyggelige besøg i Knuds køkken syntes han, der var lidt mere at fortælle. Han havde været ude at lede efter min bil, fordi jeg ikke var hjemme, og han ikke kunne finde telefonnummeret. Den stod ved Brugsen. Der stod vi så og snakkede lidt, indtil han forklarede, hvad det gik ud på. Dagen før havde han været til krolf i Åstrup, og her havde man gjort op, hvem der havde flest point hen over året. Vedkommende, der bliver hyldet som årets spiller, får så overrakt en pokal. Knud stod bare med sit venlige, skæve smil ved sin bil, og jeg var nødt til at spørge, hvem der vandt pokalen. Så kunne han ikke putte med det mere, åbnede bildøren og trak en stor messing-pokal op af en plastispose. Det var ikke pral, men han syntes lige, det skulle med, når vi nu var i gang. Klubmester i begge klubber samme år. Det var heller ikke pral, da Knud i sit køkken nogle dage tidligere på kraftig opfordring måtte indrømme, at han ved klubmesterskaberne blev nr. 2 i double (det udløste en flaske vin) og nr. 3 i mixed double. (Se næste side)


7

BØNNERUP NYT

Knud Monrad med krolfkølle og pokal foran et maleri, han holder meget af, men som han udmærket ved ikke er noget værd. Rødvinen for 2. pladsen i double og mange andre småpræmier kunne han ikke holde samtidig.

De fleste kender nok Knud Monrad. Om ikke fra andet, så fra perioden hvor han arbejdede i Julius Hansens fiskebutik, som Claus Dethlefsen købte for en del år siden. Oprindeligt kommer Knud fra Fjellerup, hvor hans

forældre havde en lille ejendom. Han har også fisket fra Grenaa og senere, da han blev bønnerupper her fra havnen. Dengang købte han Julius’ hus på Fiskervej. Og før alt det var han i Grønland som ‘jord og beton’. Han boede i håndværkerbarakkerne i Nuuk og siger om den tid, at den var ‘meget anderledes’.

Ud blandt andre

Knud blev gift i 1959 og var gift i 58 år, indtil hans kone, Krista, døde her i 1917. Det er et ubegribeligt savn for Knud, men han vil helst ikke tale om det. - Jeg vil ikke sidde og beklage mig, når vi har haft så mange gode år sammen. Og Knud gør, hvad han kan for at komme videre. Ud blandt andre mennesker. Det er nogenlunde fra hustruens død, at jeg begyndte at møde ham på Hjertestien, hvor min hund løber ham i møde, og Knud siger: - Se, han kan allerede kende mig... - jens.

Den traditionsrige Fiskebuffet

DEN POPULÆRE fiskebuffet blev i år afholdt en af de første dage i november umiddelbart før, det gamle loft blev revet ned. Interessegruppen var denne gang gået sammen med Bønnerup Borgerforening om at gøre fiskebuffeten til et fælles arrangement. På grund af den store interesse, var det anden gang

i år, at buffeten blev serveret. Som sædvanligt blev der serveret op til 20 forskellige velsmagende og veltillavede fiskeretter, lige fra gode fiskefrikadeller, forskellige pateer og fiskesalater, til en dejlig muslinge/jomfruhummer suppe. Dertil kunne nydes øl, vin og snaps eller vand til meget moderate priser.

Det var et vellykket arrangement, med over 80 gæster. Alle nød godt af den gode stemning, hvor musikken igen blev leveret af Benny Rasmussens one-man-band. Der blev spillet amerikansk lotteri med mange præmier. Interessegruppen og Bønnerup Borgerforening ønsker hermed at takke sponsorer og frivillige, uden dem kunne arrangementet ikke gennemføres.

Venlig hilsen, Interessegruppen og Bønnerup Strand og Omegns Borgerforening


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 1 . K VA R TA L 2 0 1 8

8

kommer der nok en faktura i det nye år. Godt nytår til alle fra vandværket. /Henning

Bønnerup Strand Petanque Klub

Der spilles torsdage kl. 14:00 og søndage kl. 10:00

Bønnerup Strand Strandjagt og Lystfiskerforening

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19:15 i ulige uger.

fastlægger forårsprogrammet efter redaktionens slutning, hvorfor vi ikke har foreningen med i dette nummers kalender.

Biblioteket i Kulturcafeen

Cykelklub for alle

Biblioteket har åbent hver onsdag kl. 16:00-18:00

Hver mandag kl. 14:00 mødes alle, der har lyst til en cykeltur på ca. 1 time. Vi mødes ved bænken på Havet 82.

Bønnerup Vandværk

Som nogle har set, er der arbejdet med store maskiner ved vandværket. En boring, der har været dømt ude de sidste år, har givet op, og er nu blevet renoveret. Det vand I får fremover er hentet ca. 80 meter nede i jorden. Der er taget en mængde prøver, og alt ser ud til at være rigtig meget i orden. Der er altså udsigt til noget godt og velsmagende vand, hvis nogen skulle komme til at drikke det. Alle målere er blive aflæst i december, og så

201 8

Bønnerup Strand Seniorklub

Onsdagsklubben er nu døbt om til ovenstående. Klubben mødes i Kulturcafeen alle tirsdage i ulige uger fra kl. 14 til 16:30. Ny formand for klubben er Allis Eliassen, der bor Sandbanken 12 og har telefon nr. 6167 6090. Alle er velkomne til klubbens arrangementer, som omtales i kalenderen nedenfor.

Strikkeklubben

Mødes hver onsdag kl. 19. Alle er velkomne.

KALENDER

Torsdag 25. januar kl. 10:30

Tirsdag 2. januar kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og lidt til den søde tand, kaffe og kage.

Søndag 7. januar kl. 10

Bønnerup Strand Petanque Klub Champagneturnering på banerne på Åvej.

Mandag 8. januar kl. 19:00

Støtteforeningen for Bønnerup Strands Havnefest Generalforsamling i Kulturcafeen.

Tirsdag 16. januar kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag med socialt samvær med sang, kaffe og kage, kort- og brætspil eller håndarbejde.

Sognehøjskolen Højskolelærer, cand. mag. og talepædag og Helge Teglgård tager os med på et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog: ”Hvorfor kan vi ikke forstå, hvad de siger på TV?” og ”Hvorfor taler vore børn så utydeligt?” Sted: Konfirmandstuen i Gjerrild Præstegaard. Medbring din egen frokost. Pris for foredrag, formiddagskaffe, en øl eller vand, 40 kroner. Alle er velkomne.

Tirsdag 30. januar kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag (se 16. januar).

Søndag 11. februar kl. 10

Bønnerup Strand Petanque Klub Fastelavnspetanque på banerne på Åvej.

Tirsdag 13. februar kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Vi rafler ‘katten af tønden’ og spiser fastelavnsboller.


KALENDER

Onsdag 14. februar

Bønnerup Strand Petanque Klub Generalforsamling. Mere om tid og sted senere.

Torsdag 22. februar kl. 10:30

Sognehøjskolen Slut fred med din medicin. Kåre Sundmark, Horsens, fortæller ”alt det om medicin, som din læge ikke har tid til at fortælle”. Kåre Sundmark har 24 års erfaring som lægemiddelkonsulent/produktionsspeciallist fra fire af Verdens største lægemiddelvirksomheder. Han holder blandt andet foredrag på sygehuse for læger og sygeplejersker. (Om sted og forplejning, se 25. januar).

Tirsdag 27. februar kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag (se 16. januar).

Søndag 11. marts kl. 14:00 Bønnerup Strand Bådelaug Generalforsamling.

Tirsdag 13. marts kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag (se 16. januar).

Tirsdag 20. marts kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Påskehygge med forberedelser til påsken, hvor vi fremstiller påskereder (tilmelding nødvendig).

9

Torsdag 22. marts kl. 10:30

Sognehøjskolen Spis dit ukrudt, høst din egen mad fra haven og naturen. Annette Olesen, forfatter og tidligere restauratør på Den gamle Pavillon i Spøttrup og køkkenlærer på Naturhøjskolen på Møn, kommer og fortæller, hvordan vi kan anvende vilde planter i vores madlavning. (Om sted og forplejning, se 25. januar).

Fredag 23. marts

Interessegruppen/Borgerforeningen Karneval som i gamle dage. Bedste udklædning præmieres, men også ikke-udklædte er velkomne. Madkurv medbringes. Drikkevarer købes i Bønneruphuset. Allan Aabenhuus kommer og spiller. Mødetid og -sted kommer i postkassen senere.

Tirsdag 27. marts kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Almindelig klubeftermiddag (se 16. januar).

Lørdag 7. april

Bønnerup Strand Bådelaug Standerhejsning.

Tirsdag 10. april kl. 14:00

Bønnerup Strand Seniorklub Tur til Grenaa Museum for se se den nye ombygning (tilmelding nødvendig).

Bønnerup Havnefest Forening Omkring 60 hjælpere deltog, da havnefestforeningen i oktober afholdt generalforsamling og efterfølgende hjælperfest. Seks medlemmer af bestyrelsen tager endnu en tørn, mens ny mand i bestyrelsen er Michael Povlsen. Bagerst fra venstre ses Michael Povlsen, næstformand Poul Gyldenvang og Claus Nørlem Gissel. Forrest fra venstre ses kasserer Vita Glad Petersen, formand Gitte Herde Sørensen, sekretær Torben Lund Andersen og Svend Aage Johansson. Husk allerede nu at sætte X i 2018-kalenderen, når der afholdes Havnefest fra 5. til 8. juli 2018.


10

BØNNERUP NYT

Fibernet overtrumfer havudsigt

Der var nok at tale om efter møderne om fibernet. Ikke alle har lige let ved at se på det med samfundssind, men det hjælper.

DER ER GODE chancer for, at Bønnerup og Bønnerup Strand og flere andre landsbyer langs Nordkysten bliver langt mere attraktive for bosættere og erhvervsvirksomheder. Lige nu gælder det først og fremmest Bønnerup, der med sin relativt store befolkning har mulighed for at samle tilstrækkeligt mange, der vil have fibernet. Men let er det ikke. Mange borgere kan nemlig ikke se den umiddelbare fordel ved at gå med på fibernet, når deres aktuelle behov dækkes udmærket af de nuværende udbydere, og prisen er rimelig. Men verden bliver ikke ved med at se ud som i dag. Gjorde den det, er det klart, at man ikke skal skifte noget ud, der fungerer godt. Men verden forandrer sig, og itteknologien udvikles i forhold til den hastighed, flertallet af internetbrugere overalt i verden kan overføre data med.

Brugerfladen bliver afhængig af lynhurtig dataoverførsel. Hvornår ved vi ikke; det kommer lidt efter lidt. Men i branchen er man enige om, at det kommer.

Samfundssind

Der er to ting, man skal holde sig for øje: Den ene er, at vi hver for sig en dag i fremtiden bliver afhængig af lynhurtig dataoverførsel. Den anden er, at det efterhånden er en forudsætning for bosætning og erhvervsudvikling, at der er adgang til lynhurtige dataforbindelser. På den baggrund er der mange, der konkluderer, at huspriserne vil stige mere end omkostningen ved at etablere fibernet. Uden fibernet - eller tilsvarende, hvis det findes - er der desuden begrundet frygt for, at Bønnerup for alvor bliver udkantsdanmark - overhalet af vore naboer, der med en ubegrænset og lynhurtig dataoverførelse lokker udviklingen til.

Der er altså god grund til at tænke på byen som helhed og vise samfundssind. Fibernettet er noget, vi bør stå sammen om. Også kommunen støtter fibernet ved at lægge rør ned til fiber, hver gang der graves op langs veje og gader eller anlægges nye. Borgerforeningen har stemt dørklokker for at skabe forståelse for, at vi alle har en fælles interesse i fibernettet og derfor bør udvise samfundssind.

Mere information

Det er Fibia, der udbyder fibernet til Bønnerup. Der er ikke andre udbydere, der kan tilbyde en fremtidssikret hastighed. Selskabet har indkaldt til flere møder, både i weekender, hvor de fleste har haft mulighed for at være med, og efterfølgende flere hverdags eftermiddage. Der er her blevet orienteret grundigt om projektet, og der henvises til www.fibia.dk/ bønnerup, hvor man kan finde information og tilmelde sig. Der har været kritik af den meget korte frist for tilmelding til den fordelagtige introduktionspris, fordi den naturlige træghed i at lægge om fra noget velkendt, kræver nogen tid. Fristen bør derfor forlænges, fremgår det af kritikken, så flere kommer med til en overkommelig pris. - jens.


11

BØNNERUP NYT

Bønnerup godt repræsenteret i kommunalbestyrelsen

Cykelstien slutter ved frakørslen til Bønnerup. Nu skal den forlænges ned til Bønnerup Strand.

CYKELSTIEN mellem Glesborg og Bønnerup slutter noget umotiveret på toppen af bakken over Bønnerup. På den strækning ned mod Bønnerup, hvor den motoriserede trafik kører stærkt og hvor der derfor er allermest behov for cykelsti, mangler den. Men det bliver der måske lavet om på allerede i 2018, fortæller vore to genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Bønnerup, Hans Fisker Jensen (S) og Benny Hammer (K), i denne samtale med Bønnerup Kontakten oven på et kommunalvalg, hvor de begge på overbevisende vis blev genvalgt til en ny periode, først og fremmest som Bønnerups repræsentanter i kommunalbestyrelsen. - Pengene til at forlænge

cykelstien ned til byskiltet i Bønnerup er afsat i budgettet for 2018, fortæller de to kommunalbestyrelsesmedlemmer. - Vi arbejder i øjeblikket på at få del i den statslige pulje til cykelstier, som giver krone til krone medfinansiering fra staten, hvis projektet bliver godkendt. Det får selvfølgelig de kommunale kroner til at strække lidt længere. Men det er ikke en forudsætning for projektet i Bønnerup, at der kommer statslige midler til hjælp. Der er også en stump asfalt på vej ved Færingegården, så det bliver nemmere at færdes på stedet, blandt andet med el-scooter.

Samarbejder godt

Hans Fisker Jensen og Benny Hammer kommer fra partier, der traditionelt står et godt stykke fra hinanden, men det har ikke den store betydning i lokalpolitikken. - Vi er begge to fornuftige mennesker. Vi kan tale sammen, og vi føler et fællesskab i og med, at vi hører til det samme sted. Vi er desuden i den samme konstituering i kommunalbestyrelsen, forklarer de to kommunalbestyrelsesmedlemmer. - Vi er naturligvis bevidst om, at vi er valgt for hele kommunen, men det er klart,

det betyder noget, at vi kommer fra Bønnerup. Det er jo her, vi ved mest om, hvad der foregår, så vi har nok bedre argumenter for Bønnerup end for andre steder.

Brug for medspillere

Hans Fisker og Benny Hammer understreger, at de har brug for borgerne som medspillere i deres arbejde på at fremme Bønnerups interesser. - Vi kan jo ikke se, hvilke gode ideer, der blomstrer inde i borgernes hoveder, så vi vil meget gerne kontaktes. Byen er jo ikke større, end at vi hele tiden render på hinanden og kan udveksle ideer og synspunkter, siger de to genvalgte.

Benny Hammer er enig med Hans Fisker i, at samarbejdet mellem de to trods partifarve er det allerbedste.

Begge er meget optagede af at sikre en infrastruktur, der kan øge mulighederne for bosætning i yderområderne af kommunen, og dem må Bøn-


BØNNERUP NYT

nerup jo nok siges at høre til. Infrastruktur er både fibernet, som er undervejs til Bønnerup, hvis tilstrækkeligt mange ønsker det, og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer går ind for fibernettet, der vil give mulighed for højteknologiske arbejdspladser i fremtiden. Infrastruktur er også kollektiv trafik, i Bønnerups tilfælde busserne, som i flere omgange har været udsat for nedskæringer og besparelser. Flere besparelser hænger som et truende sværd, men er foreløbig sparket til hjørne, indtil den kommende letbanes køreplaner bliver kendte. Busserne skal nemlig koordineres med letbanen, så der bliver gode kollektive forbindelser til Århus. De to kommunalbestyrelsesmedlemmer efterlyser gode ideer til, hvad der måske kan træde i stedet for de store blå busser, som på nogle afgange kører med meget få passagerer. Der er derfor stort behov for at opfinde en kollektiv trafik, der passer til behovene i lokalområderne, og som samtidig er til at betale for brugerne. - Men naturligvis også til at betale for kommunen, for der er ingen tvivl om, at det koster noget at holde liv i yderområderne, men det er en pris, som må betales, fordi det er så vigtigt, at livet leves over alt i Danmark og i Norddjurs. Og et sted som Bønnerup har meget at byde

ind med, når det gælder bosætning, mener de to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Og så får de lige nævnt i en sidebemærkning, at det kommunale udligningssystem er dybt uretfærdigt, og at Norddjurs Kommune burde have 50 millioner kroner mere om året i udligning. - Der kan laves meget for 50 millioner kroner!

Havnen er vigtig

Havnen er Bønnerups største aktiv, både når det gælder at gøre byen attraktiv for bosætning og når det drejer sig om muligheden for at skabe arbejdspladser og beskæftigelse i fremtiden.

Hans Fisker Jensen er kommunens repræsentant i havnebestyrelsen.

Hans Fisker Jensen er valgt som kommunens repræsentant i havnebestyrelsen, som nu om dage er en samlet bestyrelse for både fiskerihavn og lystbådehavn. - Vi har brugt et par år på at nå frem til en enighed om, hvad fremtiden skal være for Bønnerup Havn. Den har vi nået nu, og vi kan nu så småt gå i gang med at realisere planerne, siger han.

Aktivitetshavn frem for boligområde

Og planer er der en del af, men det overordnede er, at Bønnerup skal være en aktivitetshavn, hvor der sker en hel masse. Det betyder blandt andet, at der ikke vil blive satset voldsomt på at opføre flere boliger på havnen, for det vil næsten uundgåeligt føre til konflikt mellem boliger og erhverv på et tidspunkt. Der er dog enkelte steder, hvor der kan blive plads til boligbyggeri. De planer, der er i støbeskeen, er blandt andet opførelse af en velfærdsbygning/ havnekontor på det sted, hvor den gule bygning, det gamle vodbinderi, i dag ligger. Det er et projekt til 6-7 millioner kroner, og de penge har havnen ikke, så fonde skal søges for at få planerne realiseret.


BØNNERUP NYT

13

Flere butikker på havnearealet, blandt andet dagligvarer på pladsen ved busgaragerne, vil øge havnens attraktionsværdi.

Havnens egenfinansiering kan komme ved, at bygningen, hvor det nuværende havnekontor ligger, sælges og ombygges til ferielejligheder. Planen er også, at der skal ske en udbygning af det aktivitetsområde, som allerede er undervejs på trekanten mod øst på havnen, hvor kajakroerne og vinterbaderne allerede holder til, og hvor der om sommeren er ved at blive skabt et havnebad. Der er plads til mange aktiviteter på trekanten, det er bare med at komme frem med ideerne.

Flere butikker på havnen

På området, hvor bussernes garager er i dag, er det tanken at få skabt planmæssigt grundlag for, at der kan opbygges et butiksliv, og her tænkes også på dagligvarehandel. Ideer er der nok af, og kommunen spiller med ved at gå ind i arbejdet med udarbejdelse af en ny, realistisk og handlingsorienteret helhedsplan, der kan munde ud i en lokalplan, som fastlægger,

hvad man kan i fremtiden på Bønnerup Havn. Hans Fisker Jensen og Benny Hammer støtter begge det landsbyklyngesamarbejde, som Bønnerup er med i sammen med en række landsbyer i det midterste Norddjurs – selvom de har en lille bekymring for, hvad der vil ske, når der om et par år ikke længere er økonomisk støtte til projektet fra DGI. Vil det så kunne køre videre af sig selv? Det er i hvert fald målet, for det er oplagt at landsbyerne skal samarbejde frem for at bekæmpe hinanden. Og så synes de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, at Norddjurs generelt skal tale sig selv lidt op. - Vi skal rette ryggen lidt og være stole af, hvor vi bor, og hvad vi kan og gør. Det vil helt sikkert også få andre til at tænke, at der kunne jeg da egentlig godt tænke mig at bo, siger Hans Fisker Jensen og Benny Hammer. - jens / mogens l Her er der planer om at opføre nyt havnekontor og en velfærdsbygning.


14

BØNNERUP NYT

Ingen skolelukninger de næste fire år

- Hvis forældrene bakker op om skolen, bliver der ingen skolelukninger de næste fire år, siger borgmester Jan Petersen til BønnerupKontaktens Mogens Lyng.

DEN NETOP genvalgte borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S) er Fjellerup-dreng, men indrømmer – ikke engang særlig nødtvunget – at han en gang imellem tager til Bønnerup for at opleve den helt særlige stemning, der er omkring havnen. Nu har forholdet mellem Fjellerup og Bønnerup mildest talt ikke altid været det bedste, men for Jan Petersen og tusindvis af andre, var kunststien i sommeren 2017 en øjenåbner, der viste, hvilke fantastiske værdier, der ligger og venter på strækningen mellem de to kystbyer, og som stadig ligger der, kunststi eller ej. Bønnerup har således en

plads både i borgmesterens hjerne og hjerte, men ikke mere end at byen er en vital del af den perlerække af fantastiske natur- og kulturområder, som Norddjurs har at byde på langs sin kystlinje. Jan Petersen nævner Grenaa Sydstrand og Sydhavn, Sangstrup med klinterne, Gjerrild med klint, strand og skov, Bønnerup med havn og skov, Fjellerup med strand og sommerliv og han forsætter til St. Sjørup, Udbyhøj og Voer-området og får hele kyststrækningen med.

Ny helhedsplan for havnen

Jan Petersen fortæller, at Norddjurs Kommune er i gang med – i samarbejde med

Bønnerup Havn – at lave en ny helhedsplan for havneområdet, en helhedsplan, der skal danne grundlag for en ny lokalplan for området. Og lokalplanen vil danne rammerne for hvad der kan og skal ske på havnen de kommende år. Det betyder samtidig, at den ”gamle” helhedsvision, som blev fremlagt for efterhånden en del år siden, og som ville genskabe havnen som ø-havn ved hjælp af en kanal, ikke står særlig højt på dagsordenen netop nu. - Det er fint at drømme, men der er også behov for handling. Vi er meget opmærksomme på, at Bønnerup Havn har stor betydning, men mit bud er, at der ikke kommer nye kommunale penge til havnen. Vi må se realistisk på tingene og forsætte den gode udvikling, der allerede er i gang. Vi vil understøtte den nye bestyrelse for havnen så godt vi kan, og vi finder det meget betydningsfuldt, at der bliver opbygget et lokalt ejerskab til havnen, siger Jan Petersen.

Langt sejt træk

Jan Petersen tolker valget i den retning, at vælgerne i høj grad har stemt for tryghed og sagt, at kommunen udvikler


BØNNERUP NYT

sig i den rigtige retning. - Det var en konstruktiv valgkamp. Der var uenighed på skoleområdet, men i det store og hele blev valget et udtryk for at vælgerne støtter det lange seje træk, vi er i gang med at udføre. Og når det gælder skolerne, så tør jeg godt sige, at så længe forældrene bakker op om de lokale skoler, så kommer der ikke skolelukninger i de kommende fire år,” siger Jan Petersen. Glesborg Skole er Bønnerups skole, og Jan Petersen mener, at skolen sagtens kan leve, selv om den er blevet mindre end den har været. Og han mener, det er vigtigt for fremtidig bosætning, at der er skole og børnehaver ude i lokalområderne. Glesborg er samtidig udpeget til trafikknudepunkt i Norddjurs Kommune sammen med Grenaa og Auning, og en af opgaverne bliver at sikre, at man fra de mindre byer rundt omkring, herunder også Bønnerup, kan komme til trafikknudepunkterne, og derved få adgang til det overordnede trafiksystem, hvis rygrad bliver letbanen fra Grenaa til Århus. Derimod ser Jan Petersen ikke for sig, at der kommer en ny vejforbindelse fra syd til nord eller omvendt midt på Djursland. - Det er ekstremt dyr at lave en ny vejforbindelse, så det ligger ikke lige for med en ny vej, siger Jan Petersen.

15

Bosætning og mobilitetsstrategi

Udpegning af trafikknudepunkter og letbanen som rygrad er en del af den mobilitetsstrategi, Norddjurs Kommune har lavet, og det handler meget om bosætning på Djursland, men også om at skabe muligheder for nye og gamle virksomheder. Jan Petersen ser ikke noget problem i, at Norddjurs bliver en del af Storårhus, hvis det bare kan foregå uden at vi mister os selv. Den ene dag kan vi være forstad til Århus og den anden dag være hjemme på landet. Grenaa og Auning er kommunens spydspidser i strategien for bosætning, men ligesom Jan Petersen finder det vigtigt, at der kan bo mennesker over hele Danmark på gode vilkår, så finder han det også vigtigt, at der kan bo mennesker i hele Norddjurs på gode vilkår. - Vi skal som samfund prioritere den solidaritet, der ligger i at hele landet er beboet, også selv om det måske koster lidt mere, og det gælder også Norddjurs, siger Jan Petersen.

Udflytning af offentlige arbejdspladser

Af samme grund støtter borgmesteren udflytningen af offentlige arbejdspladser til de såkaldte udkantsområder, han støtter mulighederne for

Glesborg er trafikknudepunkt sammen med Grenaa og Auning, forklarer borgmester Jan Petersen.

at tage uddannelse uden for de store byer, han støtter udligningsordninger, der kommer de mindre samfund til gode, og kommunen støtter mulighederne for at lave nye, decentrale, højteknologiske arbejdspladser ude lokalt, blandt andet ved at lægge rør ned til fibernet, når der alligevel skal graves op. Og så ser Jan Petersen generelt en stor opgave i at ændre fortællingen om Norddjurs. - Vi er oppe mod nogle gamle, kedelige historier, og skal i stedet berette om alt det moderne og dynamiske, der foregår på virksomheder og for eksempel Viden Djurs i Norddjurs. Det er vigtigt, både for at få folk til at bosætte sig her, men også for at tiltrække arbejdskraft til de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er i rigtig positiv udvikling, slutter Jan Petersen. - jens / mogens l


16

BØNNERUP NYT

Julehygge i Bønneruphuset TRADITIONEN TRO var der i december julearrangementer for alle aldre i vores dejlige Bønneruphus. Det nye flotte loft og baren blev prøvet godt

af med julefrokost den 2. december, juletræsfest for børn den 3. december og Interessegruppens julearrangement den 7. december.

I ønskes alle et Godt Nytår

2018

Her er der et tilfældigt udpluk af de første begivenheder under det ny loft.

16. udgave-januar 2018 BønnerupKontakten  
16. udgave-januar 2018 BønnerupKontakten  
Advertisement