Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 14 · JULI 2017

Interessegruppen med deltagere fra Gjerrild, Fjellerup, Stenvad, Ørum og Bønnerup.

Landsbyklynger BØNNERUP ER MED i et nyt projekt, der handler om at skabe et frugtbart samarbejde mellem landsbyerne i Norddjurs. Det lokale initiativ er netop godkendt af DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, der står bag et landsdækkende projekt med i alt 24 landsbyklynger. Der er afsat mere end 650.000 kroner til hver klynge, men fordi der forestår et stort organisatorisk arbejde med formidling, struktur og styring af projektet, er pengene

fortrinsvis øremærket til en proceskonsulent for hver klynge ansat af DGI. En initiativgruppe i Norddjurs har allerede arbejdet hårdt på at komme i betragtning, og det er nu lykkedes med godkendelse af den norddjurske landsbygruppe. Fra Bønnerup er det først og fremmest Karina Søndergaard Andersen fra borgerforeningens bestyrelse, der har arbejdet med det nye initiativ, der skal skabe mere sammen(Fortsættes side 2)

Læs om ...

Læs også ...

En slup, sluppen ...

Interview med Kim Lykke Petersen ...

Side 6

Side 10 og 12


2

BØNNERUP NYT

(Fortsat fra side 1)

Karina Søndergaard Andersen fra borgerforeningens bestyrelse i Bønnerup har udført et stort stykke arbejde i interessegruppen.

hæng mellem landsbyerne. Ved at trække på fælles hammel og varetage fælles interesser skabes større fokus og slagkraft, ikke bare internt i landsbyklyngen, men også overfor de centrale myndigheder og organisationer.

Landsbyklyngens styregruppe vil i fremtiden kunne koordinere de mange frivillige initiativer i klyngen, så man undgår overlapninger og slipper for at skulle opfinde den dybe tallerken igen og igen. Synergigevinsten af samarbejdet vil øge effekten af det store frivillige arbejde, der udføres overalt i Norddjurs. Det hidtidige arbejde har koncentreret sig om en række møder i interessegruppen og et offentligt møde, hvor der blev orienteret om projektets muligheder, og hvor borgerne kunne byde ind med ideer til, hvilke opgaver landsbyklyngerne kunne påtage sig. Efter borgermødet har interessegruppen blandt andet indsendt den ansøgning, der nu har ført til, at den norddjurske landsbyklynge er godkendt som en del af det landsdækkende projekt. Klyngen, som den ser ud i øjeblikket, består af landsbyer fra Gjerrild i Øst til Fjellerup i vest, Stenvad i Syd og Bønnerup i Nord. Midt i er Ørum repræsenteret, og der arbejdes lige nu med at få Glesborg med. Gruppen er stadig åben for nye landsbyer. - jens

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt meddelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN:

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Annette Appel

Mogens Lundetoft Clausen Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Jens Brønden

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Mie Christensen

Mogens Lyng

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion mogenslyng@yahoo.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

BØNNERUP NYT

Endnu et kreativt hus i Bønnerup Cykelstyrt og brækket håndled

Gurli Eriksen foran sin nye butik på Skibsbyggervej

GURLI ERIKSEN troede faktisk, at det var havtorn, der voksede på grunden rundt om den tidligere bagerforretning på Skibsbyggervej i Bønnerup. Det var det så ikke. Men da hun skulle navngive sin nye butik blev navnet Havtorn, og det skal nok komme til at passe, for siden er der plantet mange havtorn omkring bygningen, der nu er blevet til endnu et kreativt hus i Bønnerup. Gurli Eriksen flyttede til Bønnerup for et års tid siden. På det tidspunkt var hun leder af to børnehaver, der ligger nord for Randers Fjord, så der var lang transport hver dag. Da bagerforretningen så blev sat til salg besluttede hun sig for at købe den og droppe arbejde, efterløn og den lange transport og gå fuldt ind for at gøre sine mange hobbyer til et arbejde. Gurli Eriksen åbnede Havtorn til påske, og hun har haft en rigtig god oplevelse lige siden. - Folk har været meget positive overfor forretningen. Mange kigger indenfor for at hente inspiration, og der har også allerede været godt gang i salget, så jeg skal i gang med at lave flere ting, siger Gurli Eriksen.

Et styrt på cykel og et brækket håndled har skabt lidt problemer med det kreative arbejde, men det går fremad med armen, og der er allerede god gang i produktionen af flotte huse, lavet af drivtømmer, af sten bemalet som kaktusser, af genbrugsmøbler frisket op med kalkmaling, som i øvrigt også forhandles i butikken, og med alle de andre små og store ting, der vokser ud af det åbne værksted i bagbutikken. Planter skal der også til. Gurli Eriksen har altid interesseret sig for have og planter og har et orangeri i sit hus, der ligger lige overfor Havtorn. Bagved butikken skal der laves et stort drivhus, så planter bliver en del af udvalget i det kreative hus. En af Gurli Eriksens kreationer

I nybygningen overfor Gurli er der et 70 kvadratmeter stort lokale, som hun arbejder på at få indrettet til kreative kurser, både med hende selv og andre som undervisere. Og et samarbejde med ”Café Soffe” om at stå for maden til kurserne er også undervejs. Kurserne starter formentlig til efteråret. - Mine hobbyer er blevet mit arbejde, og jeg nyder hvert minut, siger Gurli Eriksen, der indtil nu har holdt åbnet i weekender og helligdage, men i sommerperioden vil holde åbent hver dag. - mogens l


4

BØNNERUP NYT

Kunststien er åbnet deltagende kunstnere på Facebook, har fortalt BønnerupKontakten, hvad der skal foregå.

Halvtreds ildsjæle

Carmen Garcia Rios fra Bønnerup taler om projektet med en begejstring, der vækker interesse for kunststien.

SOMMER OG vinter er turen langs vandet mellem Bønnerup Strand og Fjellerup en fin tur. Naturen nær skov og strand danner rammen om gode oplevelser i det skiftende vejrlig - fra rystende kulde til bagende varme. Men i disse dage og halvanden måned frem er turen noget særligt. Den længe ventede kunststi, der er en del af den europæiske kulturhovedstad, blev nemlig indviet 30. juni - desværre en uges tid efter redaktionens endelige deadline for stof til dette nummer. Af samme grund kan vi ikke vise billeder fra den festlige ceremoni ved Sorteåen, hvor borgmester Jan Petersen ‘skød’ den kulturelle vandring i gang. Men en af projektets ildsjæle, Carmen Garcia Rios, der bor på Bønnerupvej, og løbende har præsenteret de

- Kunststien er blevet til virkelighed, fordi 50 ildsjæle blandt kunstnere og kunsthåndværkere, har taget sig af det. Gennem et frugtbart samarbejde har de ikke blot fået kunstnere til at forvandle stien til et fem kilometer langt friluftsgalleri. De har også sørget for en række udstillinger i byerne for hver ende af stien. - De bærende temaer for kunststien er menneske, dyr og natur, fortæller Carmen. - Værkerne træder frem i mange forskellige former og karakterer og i materialer som sten, metal, træ, garn og beton. Kunstnerne er Torben Harbo, Carlo Larsen, Trine Brix, Ingolf Steffensen, Boris Bøhl, Christian Smith, Dorte Kudsk Harbo, Jens Peter Mølgaard, Janette Maria Munch Kjær, Mette G. Pej, Finn Stubsgaard, Henrik Bennetzen, Maria Katharina Fischer, Antje Fries Harsberg, Vibeke Nilars, Helle Hannibal, Fjellerup Seje Sild, Bønnerup Strikkeklub og Fjellerup Børnehave.

Længe undervejs

For snart et år siden marke-

rede initiativtagerne projektets start med et træf ved Chokoladebakken lidt oppe i skoven ved Sorteåen. Her mødtes borgere fra Bønnerup og Fjellerup til en slags startskud på den kommende begivenhed. Der blev ved den lejlighed serveret varm chokolade til de fremmødte. Men stien er nu ikke tænkt som et europæiske arrangement. Det er i høj grad lokalt og skal blandt andet symbolisere et godt forhold og en god forbindelse mellem de to byer for enden af kunststien. Et af værkerne er derfor en bro over Sorteåen, som uagtet at man i forvejen har fin adgang over åen bærer bud om lokalt sammenhold. Desuden er broen placeret mellem stien og vandkanten.

25 udendørs værker

Der bliver tale om i alt 25 kunstværker langs stien, hvorfor der i snit opstilles et værk for hver 200-300 meter. Mange af værkerne er muntre og humørskabende - for eksempel en strikket regnbuebænk, fantasihoveder malet på sten, en kæmpestol, store malede dyreskulpturer og en strikket indgangsportal til stien fra Bønnerup-siden med meget mere. Heldigvis for Bønnerup har Carmen udført et stort stykke


5

BØNNERUP NYT

arbejde for, at netop Bønnerup får rigtig mange af de øvrige events og udstillinger med lokal kunst. De finder sted i det gamle vodbinderi, Bønnerup Strand Bådelaug (oven på), Restaurant Flindts, Café Soffe, Danland, Restaurant Kattegat og Hildings Streetfood. Udstillerne her er Tove Appel, Lis Juul Jensen, Marianna Pedersen, Jens Peter Mølgaard, Dorte Kudsk Harbo, Eva Andersen, Aino Møller, Else Andersen, Trine Pettigrew, Jakob Hansen og Fotogruppen Bønnerup Strand og Omegn.

Børn laver skrammelkunst

- Havnens besøgende vil også kunne opleve et overraskende kunstindfald med malede sten

forskellige steder i havnen, fortæller Carmen. - Og lørdag den 15. og 16. juli inviteres børn og barnlige sjæle ifølge med voksne til at være med i et stort værk, der bygges op af skrammel, som fiskerne får i nettet som ‘bifangst’. Værket sættes i scene af Helle Hannibal, Jens Peter Mølgaard og mig selv, tilføjer Carmen. Også i Fjellerup er der lokale udstillinger. I Thomasminde kan man et par dage endnu - nemlig til og med 7. juli, - se kunst af Vibeke Nilars, Annelise Bugge Lund og Ingolf Steffensen. Fra 8. til 14. samme måned udstiller Det Kreative Hus, Allingåbro. Den 15.-21. juli er det Antje Fries Harsberg og Eva Andersens tur.

Fra 22. til 28. juli er der ikke nogen titel på aktiviteterne, men fra 29. juli til 4. august er Ulla Philbert og Morten Thuesen på programmet. Endelig er der i Aktivitetshuset i Fjellerup 8. og 9. juni kunstmesse med Nørre Djurs Kunstforening. - jens

En ræv i træ af Boris Bøhl.

Havnefest for 48. gang

Igen i år er der besøg fra det vestjyske, når Tørfisk lørdag eftermiddag gæster Bønnerup Havn. Kom gerne i god tid, sidste år stod folk som sild i en tønde…

BØNNERUP Strands traditionsrige Havnefest løber i år af stablen fra torsdag 6. til søndag 9. juli 2017.

Havnefesten er som vanligt bygget op med gavebankospil torsdag, diskotek fredag, live-musik, Slup, Havneshow, spisning og halbal lørdag, mens der søndag rundes af med live musik, sildebord, præcisionssejlads og piratbesøg. Havnefesten vil som altid byde på underholdning for både børn og voksne med god musik, tivoli, kræmmere og festlige indslag weekenden igennem. Der er igen i år gratis adgang under hele havnefesten - også til festen lørdag

aften. Det er i år havnefest nr. 48 i Bønnerup Strand og mange Bønnerup’ere støtter op om Havnefesten og hjælper til med alt fra opstilling og stegning af fiskefileter til trøjevask og oprydning mandagen derpå. Se mere om programmet for Bønnerup Strand Havnefest på bagsiden af dette nummer, og følg med på www.boennerup.dk og på Facebook ”Bønnerup Strand Havnefest”. - vita


6

BØNNERUP NYT

En slup, sluppen... I 1966 var slupsangen digtet til melodien Lili Marleen. På fotoet ses bl.a. Kaptajn Viggo Jensen (agter), Bådsmand Anker Pedersen (i stævnen) og Løjtnant Svend Erik Hansen (på jorden). Musikerne med harmonikaer er Benny (Skibstømrer) Rasmussen og Niels Pedersen. Matroserne kender I.

I EBELTOFT sejler sluppen gennem byens gader fastelavnsmandag. I Bønnerup sejler den til havnefestens åbning, i dag mestendels bemandet med byens børn. En slup er en båd, en etmastet sejlbåd med gaffelrig, top- og forsejl; i nøjsommere tilfælde kan en pram kaldes en slup, især hvis sluppen læsses på en vogn og ’sejler’ rundt i byens gader og samler penge ind. For år tilbage var formålet med sådan en slup privat velgørenhed. Slup-optoget samlede penge ind til gamle sømænd og fiskere samt deres enker og faderløse børn. I dag har vort moderne velfærdssamfunds socialvæsen afskaffet behovet for slup-indsamling til gamle, fattige og syge. Derfor er det kun få steder i landet, at sluptraditionen har overlevet, og da gerne til fastelavn, hvor der laves sjov. I stedet for at yde private pengegaver, almisser til de nødlidende og faderløse betaler folk i dag deres skat. Sluppen ’sejlede’ første

gang i Bønnerup i 1935 eller 1936; det var en pram læsset på en lastbil, der kørte rundt i hele Gjerrild-Hemmed Kommune og samlede ind til gamle og syge. Agter i sluppen sidder, foruden musikken, slup-kaptajnen som øverstbefalende. I stævnen står bådsmanden med sin fløjte. Sluppens mandskab er seks rorkarle med årer. Femogtyve matroser anført af en løjtnant går på jorden med faner, i hvide matrostrøjer med røde skærf og matroshuer. Langs sluppen springer tre udklædte klovner fra hus til hus med raslende indsamlingsbøsser. ’Sejladsen’ går gennem byens gader og ud fra husene kommer folk og yder deres skærv til indsamlingen. Som vederlag for gaven råber matroserne hurra på bådsmandens signal med sin pibe.

Fest efter endt dåd Svend Erik Hansen skriver: ”Om aftenen var der fest i Strandhuset. Da festen var i gang kom hele Sluppens

mandskab marcherende ind i salen anført af løjtnanten, så var der afmønstring…” Emil Jensen fortæller, at sidste gang den ’voksne’ Slup sejlede var i 1972, hvor den sejlede i hele Nørre Djurs Kommune for at samle ind til Nørre Djurs Hallen. Emils far var slupkaptajn. Under ’sejladsen’ gennem byen blev der sunget en slupsang med musikledsagelse. I Bønnerup var melodierne ’Lili Marleen’ og ’Fra Engeland til Skotland’ populære melodier til slupsangene. Redaktionen fandt en fin, gammel håndskreven slupsang på Gamle Bønnerup Strands facebook-side. Sangen menes at være fra 1930’erne, men hvem der er digteren, hvilken melodi, den blev sunget på, og om den faktisk nogensinde blev sunget i Bønnerup, vides ikke. Redaktionen hører gerne fra læserne herom. - mogens c (Se sangen næste side)


7

BØNNERUP NYT

Familieløbet 2017

Her går starten ved sidste års 22 km-distance.

FOR TREDJE ÅR i træk holdes der Familieløb i Bønnerup Strand. En hyggelig aften med plads til alle – både de ambitiøse løbere med stop-

ure og styr på mellemtiderne og alle (os) andre. Det store arrangement foregår fra havnen torsdag den 13. juli. Det er muligt at

Slupsangen Nu har vi Fastelavn og vi sysler med vor Slup vi Orlogsgaster mødes atter her i samlet Trup. Ja, med Musik og Sang, vi sysler Dagen lang, vi drager ud fra Kysten, og vi sejler over Land. Med glade Stemmer synger vi denne Melodi, vi tror nok, I har hørt den før, engang vi kom forbi. Ja, med Musik og Sang, er Dagen aldrig lang, vi alle sammen ønsker, at Vint’ren ej bliver lang. Kaptajnen kommanderer, han stolt ved Roret staar, vi alle ham adlyde blindt, hvis Sluppen godt skal gaa. Lidt Disciplin skal til, naar ud vi sejle vil, vi Kammerater alle er, den Sag er ligetil. Vor Baadsmand lodder Dybden, at ej vi gaar paa Grund, og vi maa ej kuldsejle, vi skal hjem til Aftenstund. Hvis I en Skærv os gier, vi rigtig glade blier, et Hurra vil vi synge jer, og mange Tak vi sier. Vort Formaal er at hjælpe, hvor Nøden banker paa, de gamle og de syge allerførst vi tænker paa. For denne gode Sag, vi sejler frem i Dag, vi byder jer Farvel og fører videre frem vort Flag.

tilmelde sig distancerne 2 km, 5 km, 10 km og halvmarathon (21,1 km). Hjertestien på godt 5 km udgør den smukke rute, hvor man på 2 og 5 km ruterne også er velkommen til at gå. Sidste år var der hele 254 deltagere, og håbet er, at endnu flere vil deltage i år. Der er mulighed for tilkøb af aftensmad til en meget favorabel pris. Aftensmaden kan nydes i målområdet på havnen. Se mere om løbet, tilmelding mm. på DGI’s hjemmeside eller på Facebook; ”Bønnerup Strand Familieløb”. Har du brug for en god undskyldning for ikke at løbe med, er der brug for hjælp til uddeling af startnumre, vand og mange andre praktiske opgaver. Ring til Trine ”Ulstrup” Kern på tlf. 6136 1541 eller kig forbi Nyform, hvis du har lyst til at give en hånd med. - vita.


8

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 3 . K VA R TA L 2 0 1 7

Strikkeklubben

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver onsdag kl. 19.00. Alle er velkommen.

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19.30 i ulige uger.

Bønnerup Strand Strandjagt- og Lystfiskerforening

Biblioteket i Kulturcafeen

Biblioteket holder sommerferie fra juli til 16. august, hvorefter den igen er åbent hver onsdag fra kl. 16.00 til 18.00.

Bønnerup Strand Petanque Klub

spiller tirsdag og torsdag kl. 19 og søndag kl. 10.00. Se i øvrigt kalenderen.

Bønnerup Vandværk

vil i sommerens løb udskifte ca. 175 målere. Værket gør opmærksom på, at det er grundejerens ansvar, at privatadresserer korrekt oplyst til værket.

Cykelklub for alle

Hver mandag kl. 14:00 mødes alle, der har lyst til en cykeltur på ca. 1 time. Vi mødes ved bænken på Havet 82.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben mødes i Kulturcafeen alle tirsdage i ulige uger. Dog er der sommeferie til 12. september. Alle er velkommen.

201 7 Lørdag 1. juli kl. 17:00

Tilmelding til aktiviteterne skal ske til Jens på 2570 8185 eller Hans på 2611 0812. De ture, hvor der er morgenkaffe og rundstykker eller pølser, koster dette 25 kr. pr. person over 14 år. Til alle ture vil der blive vejet ind, og fangsten indgår i årets konkurrence. Men der vil kun blive uddelt præmie, hvis fangsten er over 2 kg. Hvis man ikke er klar på det anviste sted til indvejningstidspunktet eller har blandet fangsterne sammen, diskvalificeres man denne dag. Det betyder, at fangsten ikke indgår i årsregnskabet. Husk at deltage, så I kan være med i årets konkurrence om vandrepokal og 1., 2. og 3. præmier som bliver uddelt ved næste års generalforsamling. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at det kun er medlemmer der deltager i konkurrencen om vandrepokalen. Aktiviteterne kan ses på: www.lystfiskerforeningen.dk

Yoga

Yoga starter den 4. sept. kl 9:15 til 10:30 i Bønnerup Huset. Alle er velkommen. Tilmelding til Laila Elkjær, tlf. 2093 1009. (se øvrige arrangementer i kalenderen).

KALENDER

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup. Vi prøver noget nyt og mødes til aften i fælleshuset, hvor vi bliver fordelt i bådene. Indvejning kl. 21:00. Tilmeldingsfrist onsdag den 28. juni.

Torsdag 6.-9. juli

Bønnerup Strand Havnefest og kræmmermarked Se programmet på bagsiden af dette nummer. Husk at hejse Dannebrog lørdag og søndag.

Tirsdag 11. juli kl. 20:00

Solnedgangssang på Bønnerup Havn. Trækfuglene spiller harmonikamusik ved det gamle garnbødehus. Der udleveres sang-ark, og der er gratis adgang. Tag selv kaffe/øl/vin med.


KALENDER

Torsdag 13. juli

Bønnerup Strands Familieløb Udlevering af startnumre begynder kl. 16:00 men allerede kl. 15:30 er der mulighed for eftertilmelding. (se side 7)

Tirsdag 18. juli kl. 20:00

Solnedgangssang på Bønnerup Havn. Trækfuglene spiller harmonikamusik ved det gamle garnbødehus. Der udleveres sang-ark, og der er gratis adgang. Tag selv kaffe/øl/vin med.

Tirsdag 25. juli kl. 20:00

Solnedgangssang på Bønnerup Havn. Trækfuglene spiller harmonikamusik ved det gamle garnbødehus. Der udleveres sang-ark, og der er gratis adgang. Tag selv kaffe/øl/vin med.

Lørdag 29. juli kl. 17:30

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Grillaften. Vi entrerer med Kim, der smider kød fra krondyr på grillen, og Else Marie kommer med lidt forskelligt grønt til dem, der nu er til det. Maden koster 100 kr. pr. person, for børn under 15 år 50 kr. Tilmeldingsfrist onsdag den 19. juli.

Onsdag 2. august kl. 18:30

Bønnerup Strand Petanque Klub Klubben besøger Sjørupgaardvejens Petanqueklub

Lørdag 19. august kl. 10:00

Bønnerup Strand Bådelaug Stumpemarked i wekenden med start klokken 10 begge dage.

Torsdag 24. august kl. 17:00

Sognehøjskolen Udflugt til Juelsmindehalvøen med besøg i Vrigsted Kirke og Glud Museum. Der er en lokal guide med fra museet til turen rundt på halvøen. Frokost på museet og eftermiddagskaffe på Ejer Bavnehøj. Pris 500 kroner. Tilmelding til Rigmor Kaagh, tlf. 8638 6236 eller Birthe Dam tlf. 8638 4094 eller 2142 4794.

9

Lørdag 26. august kl. 07:30

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup. Dagen starter med fælles morgenkaffe. Derefter går vi ud efter det, der er muligt at fange denne dag. Indvejning på broen kl.14:00. Tilmeldingsfrist onsdag den 23. august.

Lørdag 26. august

Bønnerup Strand Bådelaug Weekenden 26.-27. august holder bådelauget åletur. I år sejler vi til Grenaa til ål på Skakkesholm. Der er skippermøde kl. 10:00 i klubhuset.

Torsdag 7. september kl. 18:00 Fællesspisning Hamburgerryg med flødekartofler.

Lørdag 16. september kl. 8:00

Bønnerup Strand Strandjagtog Lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup. Efter morgenkaffen går vi ud for at fange det, der nu er muligt. Indvejning på broen kl.14:00. Tilmeldingsfrist onsdag den 13. september.

Torsdag 21. september kl. 10:30

Sognehøjskolen Organist og præst i Egå, Mads Djernes, kommer og fortæller om reformationens indflydelse på salmer og kirkemusik. Reformationen blev ikke kun udbredt via skrifter og det talte ord, men også ved hjælp af det sungne ord. Sted: Konfirmandstuen i Gjerrild Præstegaard. Medbring din egen frokost. Pris for foredrag, formiddagskaffe, kaffe og en øl eller vand er 40 kroner. Alle er velkomne.

Lørdag 23. september kl. 09:00 Bønnerup Strand Petanque Klub Efterårsturnering ved klubhuset.


10

FISKERIET

En gang fisker - altid fisker Introduktion: BønnerupKontakten har i sin nuværende form været på gaden i mere end tre år, og dette nummer er den 14. udgave. Vi er nu oppe på 224 sider. Af dem har 13 sider være regulære fiskeriartikler, mens mange andre har beskrevet de gode gamle dage, hvor Bønnerup Strand var en fiskerihavn, der blev lagt mærke til.

Kim Lykke Petersen, som han helst ser sig selv, nemlig ombord på kutteren.

SOM NÆVNT i boksen her ved artiklen havde vi forestillet os, at det var Hotter, der skulle levere stoffet til dette nummers fiskeriartikel, men han sendte Sorteper videre til sønnen Kim, som han mener, der er mere fremtid i. Det var Kim ikke uden videre tilfreds med, for han er ikke så begejstret for et par af vore tidligere fiskeriartikler, som

For et par numre siden talte vi med fiskeriforeningens formand Per Skjødt, der blandt andet talte for trawlfiskeri, og i det følgende nummer var det Knud Andersen fra foreningen ‘Levende Hav’, der slog et slag for miljøskånsomt fiskeri. Denne gang er det en aktiv fisker i Bønnerup, men han synes mangler hold i virkeligheden. Og det burde han vide noget om. Kim er nemlig bogstavelig talt født ind i fiskeriet. Både farfar Aksel (Robert) og far Hotter har fisket hele deres liv. Det har Kim også. Han kan dårligt nok huske tiden, inden han begyndte. Efter al sandsynlighed var han landets yngste fiskeskipper, da han kun 19 år gammel - efter i årevis at have fisket fra en stor jolle - besluttede sig for at investere et par milioner i en kutter i trawlerklassen.

Op og ned

Kim med mellemnavnet Lykke er gift med Vita med mellemnavnet Glad. Det lyder som gode odds, og det er det også. Vita kommer fra en fiskerfamilie i Øster Hurup. Fiskeriet går op og ned, og det ved Vita. Hun bakker op om Kim og er ham

ikke Hotter, som vi først tænkte på, for han henviste med det samme til knægten, som han sagde. Og det var knægten - altså Kim - ikke udelt begejstret for, men han bed betænkelighederne i sig og stillede op for fiskernes og for sagens skyld.

til støtte og hjælp - også når det går nedad. Alvorlige rygproblemer satte for nogle år siden en bremse for Kims knokleri, og han følte sig nødsaget til at sælge skibet. Men han beholdt fiskekvoterne, så han kunne komme i gang igen. Og det var godt. For Kim havde taget fejl af sig selv. Han er fisker og vil blive ved med at være det. Han savnede det frie liv på havet, solopgangen på vej til fiskepladserne. Naturen på vandet. Og da den moderne teknologi til en vis grad kan aflaste ryggen, bestemte han sig for at købe skib igen. Jeg spurgte ham, om ikke netop havets, Kattegats, natur og miljø har betydning for fiskeriet og for fremtiden. Og det svarede han ubetinget jo til.


FISKERIET

Det gode havmiljø skal bevares

- Naturligvis! siger Kim med vægt. - Vi skal bevare havet i en tilstand, der sikrer fremtidens fiskeri. Der skal ikke overfiskes, og ingen skal ødelægge noget, hverken havbunden eller miljøet i øvrigt. Kim ser ud, som om han mener det. Konflikten mellem Kim og hans ligesindede i fiskeriet og flere miljøorganisationer går altså ikke på, at målet er forskelligt. Havet skal ikke spoleres. Uenigheden handler om måden, man forvalter fiskeriet og havet på. BønnerupKontakten har tidligere her i bladet skrevet om organisationen, Levende Hav, og mange andre har i avisen udtalt sig om konsekvenserne af forskellige fiskemetoder. I dette nummer handler det fiskeriet og fremtiden, og han imidlertid om Kims bud på er overbevist om, at han i alt

fald ikke ødelægger noget. Tvært imod.

Gør havet frodigere

- Vi, der fisker, ved hvad der sker, når vi gør det. Og vi ser jo konsekvenserne fra ‘første parket’, siger han. - Det er med havbunden som med jorden på land. Når man graver kartoffelbedet eller pløjer markerne, roder man op i jorden, blander planterester og eventuelle mikronæringsstoffer og ilter mulden. Det forbedrer livets muligheder, og på samme måde er det med havbunden, hvor trawlfiskeriet fremmer livet for fisk og skaldyr og øger bestandene. - Vi ser det meget tydeligt med hummerne. Der er rigtig mange, og det lover godt for fremtiden.

Kvotefordelingen

Selvom Kim håber - og tror på - at det bliver godt igen, så kniber det med optimis-

11

men, når biologer og politikere spænder ben for erhvervet. Selvfølgelig arbejder de - forhåbentlig i den bedste mening med at styrke fiskeriet og sikre både miljøet og fiskeriet i fremtiden, mener Kim. Men en gang imellem får man det indtryk, at der gøres forskel på folk. - Kvoterne bygger jo på fiskeribiologiske undersøgelser, men de bør udføres i et tættere samarbejde med fiskerierhvervet. Den viden, fiskerne har, må være guld værd for biologerne og kan sikre, at der ikke begås fejl i dataindsamlingen. - Nu er det så lykkedes at forhandle sig til en betydeligt større torskekvote med EU, men det lykkedes desværre ikke at fordele stigningen retfærdigt. Det er kun kystfiskerne, der har fået noget ordentligt ud af de større kvoter.

Afsted det går, ud af havnen


12

De har i forvejen flere havdage end de lidt større fartøjer og kan for nogles vedkommende ikke opfiske deres kvoter. Hvordan det hænger sammen, havde Jeres udsendte svært ved at forstå, og Kim bad mig ringe til Michael Kiil, der ejer S281 ‘Frank Maiken’ i Skagen. Michael forklarede, at forhandlingen med EU havde øget den danske torskekvote med 10.000 tons. Det er en forbedring på 19,3 procent, som alle fiskere så kunne få lagt oveni deres kvoter. Men sådan gik det ikke. Michael Kiil forklarer, at kystfiskerne fik broderparten af forøgelsen. De har nærmest fået fordoblet deres torskekvoter, mens de øvrige kun har lagt 4-5 procent på. Sagt på en anden måde: Hvis ikke Kim Lykke Petersens båd var en anelse for stor til, at han kan registrere sig som kystfisker, havde han fået en langt større andel af den forøgede danske torskekvote. Hans fangst ville nemlig stige med 19,3 procent i stedet for mindre end fem. Som beskrevet i de tidligere fiskeriartikler blev fiskekvoterne den 1. januar 2007 fordelt mellem fiskerne på baggrund af fiskernes fangsthistorie tre år tilbage i tiden. Fiskerne fik tildelt promiller af de forskellige fiskearter, i de

FISKERIET

Det er ikke noget, der fremmer Kims forståelse af fiskeripolitikken, siger han. Og det gør det vanskeligt at planlægge, hvilken vej man skal gå for at få det bedst mulige ud af erhvervet.

Fremtiden

Hvad skal der ske for at fremme fiskeriet? - Først og fremmest skal fiskeriets vilkår være noget friere, svarer Kim. - Jeg mener naturligvis ikke, at fiskerne skal have lov til at fiske ubegrænset af hvad som helst. Vi skal naturligvis følge udviklingen i havet på alle parametre, og vi skal indrette os efter den. - Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi fiskere naturligvis ikke fanger ‘den sidste fisk’. Det er ikke bare uøkonomisk, men også tåbeligt på sigt. Vi skal ikke opfiske torsk eller andre fangstarter, men for eksempel have mulighed for at flytte geografisk efter forholdene og mulighederne. Det kan vi ikke i dag, men det er en fleksibilitet, vi har brug for. forskellige fiskevande, som hvert år blev reguleret i forhold til Danmarks samlede kvoter. FKA (Fartøjs Kvote Andele), som ordningen hedder, betyder, at fiskerne ikke kun ejer deres fartøjer, men også deres kvoteandele,

- Det er i det hele taget, som om man i fiskeripolitikken kun reflekterer på de biologiske anbefalinger uden at tilpasse dem fiskeriets praksis. Man kan opnå den samme effekt - ja, man kan gøre det endnu bedre - hvis man i et tættere samarbejdet med fiskerierhvervet forsøger at imødekomme begge parters interesser til bedste for havmiljøet og fiskebestandene. Interviewet med Kim Lykke Petersen kom længere omkring, end vi har har plads til at gengive her. Sammenfattende kan tilføjes, at det forekommer intervieweren, at der måske er mere tilfælles mellem de aktive organisationer inden for fiskeri og havmiljø, end man tror. Og for mig at se er det ikke så befordrende at konfrontere hinanden som at finde det fælles udgangspunkt og gennem dialog i højere grad at trække på samme hammel. - jens

som bliver handlet mellem bådene, ligesom man kan leje kvoter af hinanden via puljeordninger. Kim har i løbet af de seneste år opkøbt både med fiskekvoter for at have fisk nok, når kvoterne bliver sat ned. - jens


BØNNERUP NYT

13

Velkommen til Bønnerup SIDEN OPSTARTEN i 2014 er der uddelt i alt 56 velkomstkurve til nye borgere i Bønnerup. De 13 er uddelt i 2017. Det er frivilligt om man ønsker at få sit billede

med i BønnerupKontakten, men nedenfor ses nogle af de nye Bønnerup-borgere som har ønsket at være med. Hvis du får en ny nabo eller har kendskab tilflyttere, som

endnu ikke har fået en kurv, så giv et praj til Vita Glad Petersen, tlf. 5189 4811, så ingen bliver glemt.

Hanne og Palle Jakobsen er sammen med hundene Agnes og Ronja flyttet fra Grenaa og ind i Piraten.

Ursula og Niels Erik Nørgaard er flyttet ind på Havet 14.

Johnny Jensen er flyttet fra Aarhus til Åvangen

Gurli og Steen Kurtzmann er flyttet fra Rimsø til Bønnerup, hvor Gurli den 8. april åbnede sin egen butik ‘Havtorn’.

Anne Marie Godtfredsen er flyttet i Færingegården. Anne Marie kommer fra Kolind.

Jytta Perto Bendixen - efterkommer af Gorm den Gamle - er flyttet i Åvangen.


14

BAGGRUND

Havnen bliver 80 år

PÅ GAMLE Bønnerup Strands facebook-profil har Arne Nielsen, Veggerslev, 10. april 2016 indlagt en sang, der fortæller om Bønnerup Havns tilblivelse. Arne mener, at sangen er fra havnens indvielsesfest i 1937. Melodien ‘Der er et land, dets sted er højt mod Norden’ er af C.E.F. Weise og fra 1826. Den synges ikke meget i

dag, men var meget anvendt til selskabssange i forrige århundrede. Med nutidens såkaldte reformer har Folketinget gjort meget for at ødelægge Danmarks lokalmiljøer. ’Kommunalreformen’ (uden mening kaldt ’strukturreform’) i 2007 og ’Ny fiskeriordning’ i 2006 har tilsammen smadret Danmarks landsbyer og små fiskermiljøer. Smadremændene i København måtte efterfølgende konstruere nye begreber, for eksempel ordene ‘udkant’ og ‘vandkant’ om de dele af landet, der før stolt benævntes landområder og kystlandskaber. Staten har med de to ovennævnte ’snuptag’ fået danskerne til at flygte fra landet ind i byerne, og har samtidig nedlagt hovedparten af danske arbejdspladser i landbrug og fiskeri – læg hertil nedlæggelse af

skoler, børnehaver, sygehuse, plejehjem, biblioteker, politi og øvrige myndigheder på landet. Tilbage er nu kun stædige lokale forsøg på at overleve i Danmarks periferi, for Bønnerups vedkommende at nægte at acceptere fiskerihavnens overflødiggørelse og reduktion til lystbådehavn, på nudansk: Marina. Bønnerup Havn insisterer stadig på fiskeriet som mening med det hele. Kommunalreform og Ny fiskeriordning burde rulles tilbage, men det gør man lige så lidt ved, som ved retableringen af et sammenbrudt skattevæsen. Med havnens 80 års jubilæum i år er der god grund til at mindes og takke for den enorme lokale indsats, der skabte vores havn. Fiskerne gjorde det. - mogens c.

Her er sangen, som Arne Nielsen lagde ind: Bønnerup Havn Mel: Der er et Land

Fra Alders Tid, saa langt vor Saga rækker, blev Havet pløjet af de danske Mænd – endskønt i Storm hver Sø paa Revlen ”brækker” med Skum på Kammen og med Braad om Lænd. Men Lyst og Mod har stedse Værket drevet og toges mangen Tørn og drøj Dravat; et slidsomt Liv de søens Mænd har levet, men altid vaagne til en Fangst parat!

Her paa vor Kyst den samme Lov har været en Rettesnor for hver en Fiskermand, som Havets Dont har elsket saa og æret, saalænge Baad er roet ud fra Strand. – En mager Jord gav lidt i Bondens Gryde, og tvang ham tit til Havs med Garn i Baad, for sig og sine nyt Ehverv at bryde, hvor der var Vilje var der ogsaa Raad!


BAGGRUND

15

Vi ved, at Treaa var en lille Flække ved Kysten lagt omkring den gamle Kro; dens Folk som flest var fattige, men kække, til Spas parat, og Karle til at ro. De drog ”til Land” med Sang og megen Gammen, når ind i Bugten Fiskestimer stod, hvert ”Selskab” holdt, som Brødre, trofast sammen i højt Humør og Livsens stærke Mod.

De Gjerrild ”Sognerødder” kom i Klemme, Da de sku’ yde Tilskud til vor Havn, Ja, det Besvær de meget sent vil glemme, dog, Tilskud kom, som gjorde vældig Gavn. Jens Bager rystede jo lidt paa Ho’det: ”Hva’ skal a’ sej’ til denne Red’lighed?” Fra Amtsraad kom Beløb, der batted’ no’et, og begge Sogneraad gav sit dertil.

Men Tiden randt saa slidelig for Flækken der efterhaanden formed sig til By og bredte sig på denne Side Bækken, mens Treaa næsten vandt sig Verdensry. De Gamle’s Sydlandsrejser fik en Ende, for Aare-Sliddet fandtes ogsaa Raad, den nye Tid har givet sig til Kende ved Stempelslag i hver en Motorbaad!

Til Havn og Bro sku’ bruges mange Penge, De første Laan jo ikke nær slog til, Private Folk, der sikkert selv ku’ trænge til Laan – sa’ straks: Vi glad Jer hjælpe vil! Blandt Egnens Mænd der kunne nævnes mange, der hver for sig har talt for Havnens Sag, men A. Johansen vel de fleste Gange var den, der maatte ta’ de drøje Tag!

Da blev det klart, at Tiden ogsaa kræved et Støttepunkt for Egnens Fiskeri, den aabne Strand, fra hvilken Folket stræved ved Flod og Ebbe slap ej Chancen fri – en Skov af lyse, slanke Bundgarnspæle har lænket Vod ved Vod i Havets Favn; da endelig fik Ønsket Mund og Mæle og formed sig i Kravet om en Havn!

Vor Sognefoged vil vi ikke glemme, han stod paa Strand, da Stormen slog sig løs. Det Skuespil, han saa, han mindes længe, han ej gik hjem, endskønt han stod og frøs. Derfor vi takker ham iblandt saa mange, Der tog en Tørn for vores Havnesag. I dag vi fester – priser den i Sange. Vi hejser op vort gamle, skønne Flag!

Først én Gang rejst, det lod sig ikke kvæle, Trods bitter Modstand baade her og der. – Derved vil vi i Sejrens Stund ej dvæle, vi ved jo, al Begyndelse er svær! Med samme sejge Kraft, som Aaren førtes i Fordums Tid, blev og vor Havnesag ført frem med Styrke, saa den villigt hørtes paa rette Sted. – Det var et Basketag!

Til vore Rigsdagsmænd en Tak vi sender, de hjalp os altid i en kritisk Tid. Vi følte ret, at de var vore Venner, til dem vi satte trofast al vor Lid. Trafikminister Fisker lod os vide, at ogsaa han med Støtte var parat Josiassen og Mortensen i Tide paa rette Sted energiske tog fat.

Fuldført er Værket. Maalet er nu naaet. Den skønne Bugt behersket af vor Havn! En større Tid er for vort blik fremstaaet til Opdrift for vor gamle Strand og Stavn. I Vint’rens Mulm, i lange sorte Nætter, i Aftenmørke og naar Dagen gryr, mod Kystens Vartegn vi vort Øje retter og skuer trygt de lyse Havnefyr - !

Saa vær velkommen her, Autoriteter, som Gæster i vor lille Fremskridtsby! Som alle ved, det kniber med Moneter, men vi vil ikke fra vort Ansvar fly. Vi lægger Kræfter i, som vore Fædre, Til Tak for Tillid, Hjælp til Kystens Gavn. Vort Dagværk haaber vi at gøre bedre – ”Hurra” og ”Leve” da vor nye Havn.

En dag Friis Skotte saa vor By fra Bakken han imponeret blev, det kan I tro, til Stauning sa’ han: Noget er om Snakken den Sag kan ikke stilles i Bero. De saa, at her var Fremdrift, Kraft og Lykke saa vidt vi snarest muligt fik en Havn til vore Baade og vor Kyst beskytte, den kom – og nu den ligger her til Gavn!


16

BØNNERUP NYT

14. udgave - juli 2017 - Bønnerupkontakten  
Advertisement