Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 12· JANUAR 2017

Prins Henrik og Møllefisk

Her er prinsen sammen med ‘Kokken’, John Christensen, i Møllefisk.

Prins Henrik, der har god forstand på mad og ikke går af vejen for udfordre nye smagsoplevelser, ved udmærket, hvor man får de bedste fisk i Østjylland. Han dukker nemlig op hos Møllefisk flere gange om året i forbindelse med familiens ophold på Marselisborg. Og så bliver der købt ind med både fantasi og god forstand på kvalitet.

I Grønland spiser han rå hvalhud med største fornøjelse. Det må man ikke i Danmark, men så er det godt, der er noget, der hedder Møllefisk i Bønnerup. Og prinsen bliver simpelthen så glad i smagsløgene, at han kommer igen og igen. Og han skal være præcis lige så velkommen som alle andre.

Læs om ...

Læs også ...

Et kulturcenter i vores område...

Bønnerup-fiskere - en uddøende race...

Side 10 og 11

Side 4 og 5


2

BØNNERUP NYT

Nyt fra borgerforeningen - Der er borgere, der ikke er medlem af borgerforeningen, siger formanden. Michal Lønsgren Andersen. - Men vi arbejder jo for alle!

Det er ikke fordi, formanden for borgerforeningen, Michal Lønsgren Andersen, var et overflødighedshorn af meddelelser, da han ‘stemplede ind’ til den traditionelle snak om borgerforeningens tilstand. Det viste sig dog, at der såmænd er nok at snakke om. Først handlede det om borgerforeningens

medlemmer og kontingentindbetalingen. Er der styr på det? - Ja, det skulle jeg da mene, siger Michal. Men lidt forvirring er der jo altid. - Blandt andet skulle vi jo skrabe penge sammen til alle de forbedringer, vi har lavet i Bønneruphuset. Derfor opfordrede vi - blandt andet gennem BønnerupKontakten - borgerne til at give et bidrag til huset. - Men mange af dem, der gjorde det, har blandet bidraget og kontingentbetalingen sammen. Og det er jo to forskellige ting. Men alt i alt synes jeg nok, at vi har styr på det.

Ikke alle er medlem

- Desværre er der borgere, der ikke er medlem i borgerforeningen, og det synes jeg er ærgerligt, fordi foreningen jo arbejder for hele byen og altså for alle borgere. Vi holder byen ren ved forårsoprydningen og sørger for, at her ser pænt ud. Vi skaber rigtig gode forhold i vores fælles borgerhus. Og vi deltager repræsen(Fortsættes på næste side)

KOLOFON

Avisen udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

redaktionen: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

B Ø NNE R U P N Y T

(Fortsat fra side 2) tativt i alt, hvad der i kommunen kommer Bønnerup og omegn ved. Det er altså igennem borgerforeningen, at beboerne her i byen kan være med til at bestemme fremtiden der, hvor de bor. - Og så er det en billig omgang, meddeler foreningens kasserer, Gerda Rasmussen, da Bønnerupkontakten ringede til hende: - Sølle 125 kroner om året, som kan indsættes på borgerforeningens konto i god tid før generalforsamlingen. Kontonummeret er 7320 1237614, og generalforsamlingen er sat på kalenderen den 10. februar klokken 18.00. Samme Gerda oplyser, at bestyrelsesmedlemmerne Klaus Pedersen, Rikke Petersen og Jan Rasmussen er på valg. Det samme gælder suppleanterne Karina Søndergaard Andersen og Mette Kristensen.

Udlejning af borgerhuset

Og tilbage til formanden og mere nyt fra foreningen. Han fortæller, at udlejning af borgerhuset sker hos Kate Sørensen, Cafe Soffe, på samme telefon som hidtil, nemlig 86 38 63 69. Til sidst ønsker formanden endnu engang at opfordre borgere med viden om og interesse for internet og hjemmesider om at melde sig til at hjælpe med at forbedre og vedligeholde borgerforeningens hjemmeside. Det har været svært at friske siden op og opdatere den, fordi de mennesker, der hidtil har arbejdet med den ikke har den fornødne tid, men er væk fra byen længe ad gangen. - Vi har simpelthen brug for friske kræfter på området, siger formanden. - jens

Økologisk frisør i Bønnerup Sara er uddannet i 2009 og har arbejdet flere steder blandt andet i Aarhus og Grenaa, men nu kunne hun tænke sig at prøve kræfter på egen boldgade og på sin egen måde. Hendes forretning er helt igennem grøn og alle materialer er 100 procent nedbrydelige og inderholder ikke skadelige stoffer af nogen art. Alt er fremstillet under Fair Trade. Emballagen er fremstillet Bønnerups nyeste frisør af verdens mest økovenlige materialer. Flaskerne er lavet hedder Sara Sandsgaard, og af affald fra frugt, grøntsager den 1. december åbnede hun sin egen forretning på Koralvej og planter og er verdens første produkt, der tilfører mere til 8, der hvor Birgit Sørensen naturen, end man tager fra den. Din frisør - havde forretning I flaskerne er der indkapslet et indtil 1. januar 2016. Sara Sandsgaard bor i Grenaa plantefrø, og tro det eller ej, sammen med sin mand og søn men plant flasken i jorden og den vil i løbet af 6 måneder på 3 år, der går i børnehave i komposteres og en plante vil Gjerrild.

vokse frem. Alt er fremstillet af 100 procent nedbrydelige materialer under Fair Trade. Ikke bare materialer såsom flaskerne er økologiske, det er indholdet også. Selv hårfarver er fremstillet af organisk materiale, som planter, frø, m.m. Altsammen er med til at bevare håret smukt og give det et flot glans. Sara Sandsgaard har altid synes, at Bønnerup var et dejligt sted, og hun er overvældet og meget glad for den fine velkomst hun har fået, så hun har en rigtig god fornemmelse og glæder sig til at se mange kunder i sin forretning. - mie


4

PORTRÆT

Bønnerup-fiskere - en uddøende race

Selvom formanden for Bønnerup Fiskeriforening, Per Skjødt, har et fotogent ansigt, kan det være svært at aflæse. Et snurrigt grin kan godt signalere alvor - og omvendt.

Det var ikke vejr til at gå på havet den dag, og fiskeriforeningens kontorer og området omkring lå mennesketomt hen. Det var som om, det var søndag. Men det var årets første tirsdag, få timer før endnu en storm var på vej ned gennem Kattegat, og den sydlige del af landet ville blive oversvømmet. Her i Bønnerup ligger vi såmænd ‘lunt i svinget’. Vi er ikke sådan at oversvømme uanset, hvordan de kraftige vinde blæser. Vandet kan ganske vist komme over kajkanten, det er sket før, men byen får lov at være. Denne tirsdag var det lige så godt at blive hjemme. Selvom kontoret var lukket stod Pers bil udenfor og låst,

og der var åbent til hallen. Vi skulle mødes klokken 13 for at snakke lidt om Bønnerup-fiskeriet og dets muligheder i fremtiden. Hvis der er nogle...

De unge gider ikke fiske

Per Skjødt er formand for Bønnerup Fiskeriforening og medlem af Danmarks Fiskeriforenings bestyrelse, hvor han samtidig sidder som formand for kystfiskerudvalget. Han er en mand, der lever i nuet. Fiskeriet går op og ned, som han siger. Det har det altid gjort, og det vil det blive ved med. Hvis der da er nogen, der gider fiske. Hvad ser du som den største trussel mod fiskeriet i dag?

- Det er den forbandede dåbsattest, svarer han øjeblikketligt. Og da jeres udsendte er lidt længe om at se forstående ud, griner han og siger: - Altså min egen... Omskrevet til direkte tale betyder det, at fiskerne er en uddøende race. Der er ingen til at overtage fiskeriet, når alderen indhenter nutidens aktive fiskere. Kun 4-5 af foreningens 24 medlemmer er under 50 år. - De unge gider ikke, uddyber han. - Og de fleste af dem, der kommer i gang, går i land igen efter nogen tid. Tjener de så ikke for lidt ved det... Er der overhovedet nogen fremtid i fiskeriet? - Det er der da efter min mening, og indtjeningen er da heller ikke så ringe. Der er fiskere på støre kuttere, der tjener 7-800.000 kroner på et år med 6-7 ugers sommerferie og pause en del af vinteren. Det er ikke den rene elendighed, mener Per Skjødt. - En yngre fisker kan også selv skaffe sig et fiskefartøj og leje kvoter. En moderne stålkutter koster selvfølgelig kassen, men en trækutter kan fås for en slik, og da der mangler kapacitet i branchen, (Fortsættes næste side)


PORTRÆT

er det ikke vanskeligt at leje kvoter. De er ikke særlig dyre, og fiskeriet kan godt betale sig.

Vi har 25 procent af søtungerne

- Bønnerupfiskeriet er slet ikke så ringe stillet, siger Per. - Da der i sin tid blev uddelt kvoter på søtunger, blev de fordelt i forhold til den historiske fangstandel. Det førte til, at Bønnerup fik en fjerdedel af søtungekvoterne, og det har vi stadig. Kvoten blev forhøjet med 50 procent i 2016 og bliver forhøjet med 42 procent i år. Det lyder af en hel del, men procent af hvad? - Ja, det er lige netop spørgsmålet, svarer formanden. - For 50 procent af ingenting er jo ingenting, og 50 procent af lidt er stadig for lidt. Men det går altså fremad, omend langsomt. - Tungerne har vist holdt prisen, men ikke rødspætterne. Ingen kan leve af at fange rødspætter til 5 kroner kiloet, og torsk må vi jo næsten ikke fange. Jeg må kun fange 250 kilo på et helt år, og set fra mit styrehus er det helt idiotisk. Der er mange flere torsk, end myndighederne påstår. - De siger, at de mangler data for at anbefale større fangster, men det er deres egen skyld. De samler data ved at sende en assistent med os ud at fiske for at vurdere fangstunderlaget. Den her

assistent har været med cirka 50 gange i 2. og 3. kvartal og kun én eneste gang i 1. kvartal. Og netop i sommerhalvåret er der ikke ret mange torsk. Det er om vinteren, der kan fiskes. Jo koldere, jo flere torsk. Sådan er det. Så tror da Pokker, at de ikke har data!

Trawl ødelægger ikke havbunden

Per Skjødt er tydeligvis ikke tilfreds med hverken biologer eller myndigheder, og han synes, at parterne snakker forbi hinanden. Men han er ikke fortvivlet og peger på flere positive ting. For eksempel er kvoten for jomfruhummer sat betydeligt op. Hvordan fanger man dem? - Ja, danskerne trawler, mens svenskerne fisker med tejner. Hvorfor den forskel? - Det er fordi svenskerne har klippebund og ikke kan fiske med trawl. Der er en del modstand imod trawlfiskeri i Kattegat. Er der ikke noget med, at trawlet ødelægger bunden? - Nej, det er noget sludder og vrøvl. Det passer overhovedet ikke. Trawlet rører slet ikke bunden. Fisk og hummer slipper bunden, inden trawlet er over dem. De hopper faktisk frivilligt op i posen, og alt det der med kæder og vægte og hvad vi nu bliver beskyldt for at slæbe hen over bunden, passer overhovedet ikke. Alle, der fisker, ved, at

5

jo mere man trawler, jo flere hummere bliver der.

Det går op og ned i fiskeriet

For 15-17 år siden var Bønnerup den fiskerihavn i Danmark, der havde størst vækst. Men ligemeget hvor godt, du synes, det går, er det jo ikke det, der præger havnen i dag? - Det kan såmænd godt være, men det går altså alligevel. Vi må acceptere, at det går op og ned i fiskeriet. Der viser sig altid en mulighed, svarer formanden. - Da det for nogle år siden kneb for alvor, kom stenbiderne pludselig tilbage og reddede det hele. De havde været væk i en årrække, men netop som vi blev truet af elendighed, kom de tilbage, og siden har det været rigtig godt. Hvad betyder godt? - Ja, det er faktisk sådan, at vi i den korte stenbidersæson kan tjene en hel årsløn. Og hvad er en årsløn? - Ja, vi kan da godt fiske stenbider for en halv million.

Ingen konkurrence ved indhandling

Du var inde på, at man ikke kan leve af at fange rødspætter til fem kroner kiloet. Men det er jo en velsmagende og populær fisk. Hvorfor får I ikke mere end fem kroner?

(Fortsættes på side 7)


6

PORTRÆT

Doorstep-interview fra Ejners Lilleputverden

Ejner Hansen med en af sine kuttere.

Det er et rent Slaraffenland, det som Torben Lund Andersen besøgte tidligere sidste år. Han var kommet indenfor hos Ejner Hansen, der i mange år har lavet modelskibe og lilleputverdener, som kan tænde lys i øjnene på ethvert barn - og mange voksne. Torben tog en serie billeder og skrev til BønnerupKontakten, at Ejner var alle tiders interview-emne i den serie personportrætter, som vores lille avis efterhånden har bragt. Det er naturligvis en oplagt ide, så ‘den gamle redaktør’ gik forleden ned på Koralvej og ledte efter huset med en kutter på. Det var ikke svært at finde. På gavlen af nr. 9 er der en kutter og på facaden et anker. Ingen tvivl. Her bor Ejner.

Torben fortalte i sin introduktion af Ejner, at han er 88 år gammel og alle dage har fisket, mest med snurrevod fra Bønnerup. Det er denne fortid, der er basis for Ejner Hansens eventyrlige verden. Han bygger skibe. Ikke i fuld størrelse, men modeller. Og han bygger modeller af havnen - både den gamle og den nye, medregnet mange gamle bygninger.

Ejner har ikke tid til snak

Det var med den viden, at BønnerupKontakten mødte op hos Ejner og forklarede ham, hvad Torben havde foreslået, og om vi ikke kunne snakke sammen om en artikel i avisen. Det syntes Ejner ikke, for

de der modelskibe er han holdt op med at lave. Og lige nu har han hænderne fulde. Det er ham, der på grund af sygdom i familien holder hus for tiden, og det giver som bekendt nok at se til. Derfor blev han ved at holde i døren, men som vi stod der på dørtærsklen, og jeg stillede et par nysgerrige spørgsmål, kunne Ejner alligevel ikke lade være med at fortælle lidt. Han havde allerede sagt, at det var i orden, hvis vi brugte Torbens billeder. Han var i alt fald ligeglad. Men han er ikke ligeglad med modelskibene. Det lyste ud af ham, at det stadig interesserer ham. Han har bare ikke tid. - Den sidste tid, jeg lavede modellerne, skar jeg dem ud af en klods, men de første mange år byggede jeg dem op, som man gør i virkeligheden med køl, spanter og små planker.

Pigerne kan lide modellerne

Torben skrev, at du har lavet modeller af Bønnerup-kuttere og af dine egne skibe. - Ja, så godt som jeg nu kunne få dem til at ligne, svarer Ejner i døren. Har du så solgt dem, foræret dem væk, eller er du bare selv samler?


7

PORTRÆT - BØNNERUP NYT

- Jeg har foræret rigtig mange væk. Det er i hovedsagen det, de er brugt til. Ja, en fisker er vel glad for en model af sin kutter? - Det er nu mere piger, der kan lide skibsmodellerne. Mænd og drenge synes ikke rigtig, det er noget. Meget mere blev det ikke til på dørtrinet. Det var ikke, fordi Ejner var ugæstfri, men det var tydeligt, at arbejdet og forpligtelserne indenfor tapper af overskuddet. Jeg håber ikke, vi lukkede for meget varme ud. Det frøs jo syv grader den eftermiddag. Torben har fortalt, at Ejner også har malet lidt. Et af resultaterne er blevet til en frise af Bønnerups ‘skyline’ set fra havet. Og så det der med, at Ejner er 88 år. Det bliver man noget overrasket over, når han står der i døren, fordi en gammel

fisker, der har knoklet hårdt livet igennem, burde se mere brugt ud. Ejner ligner rigtig nok en, der har knoklet, og

Inderhavnen som den så ud engang

han er ingen årsunge, men Jeres ‘gamle redaktør’ kan ikke lade være med at tænke på, at det kunne være rart at se lige så godt ud til den tid. Ejner afviser forresten ikke, at han måske en dag får tid til at lave et skib mere. Men ‘den tid, den sorg’. - jens

En nyere udgave af havnen med vindmøller og det hele.

En frise med Bønnerup set fra søsiden, malet af Ejnar Hansen

(Fortsat fra side 5)

Bønnerup-fiskere - en uddøende race - Der er ingen konkurrence. Vi indhandler jo for det meste her på havnen, men der er kun en enkelt opkøber, så han bestemmer prisen ensidigt og vil altså ikke give mere. Hvad har i tænkt Jer at gøre ved det? - Vi arbejder med flere muligheder. Det handler om at gøre en ende på monopolet. Vi vil gerne sælge til ham, vi plejer at sælge til, men det kunne være rart, hvis han var nødt til at konkurrere med andre opkøbere.

Vi har oplevet konkurrencen nogle gange, hvor en hollandsk fiskeimportør kom til Grenaa og bød på fangsterne. Og så havde vores opkøber ingen problemer med at betale 12 kroner pr. kilo. - Vi arbejder altså med flere muligheder for at sikre konkurrence, men detaljerne kan jeg ikke komme ind på nu. --Så vidt fiskeriforeningens formand i begyndelsen af januar. For at give et godt overblik

over fiskeriets situation og muligheder i Bønnerup vil BønnerupKontakten i de kommende numre bringe interviews med repræsentanter for det lokale fiskerierhverv. Samtidig opfordrer vi læsere med interesse for emnet til løbende at indsende deres kommentarer. De behøver ikke være formfuldendt formuleret. Redaktionen skal nok - om nødvendigt tage sig af den grammatiske ‘oprydning’. - jens


8

A K T IVI T E T S K A L EN D E R 1 . K VA R TA L 2 0 1 7

Bankospil

Bønnerup Strand Bådelaug

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19.15 i ulige uger.

Bådisætning. Se opslag i klubhuset. Tilmelding til Jürgen Kern, tlf. 2463 6926.

Biblioteket i Kulturcafeen

Bønnerup Svømmeklub

i Bønneruphuset har åbent alle onsdage fra kl. 16.00-18.00

Se kalenderen

Strikkeklubben

Bønnerup Strand Petanque Klub

spiller torsdag kl. 14.00 og søndag kl. 10.00 indtil den 2. april, hvor Sæson 2017 begynder.

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset hver onsdag kl. 19.00. Alle er velkomne.

Yoga i Bønneruphuset

201 7

Der er yoga hver mandag kl. 9.15. Mie skriver, at yoga er godt for krop og sjæl, så mød op og vær med. Yoga ledes af Laila. K A L EN D E R

Torsdag 26. januar kl. 10:30

Sognehøjskolen i Gjerrild Præstegaard Journalist og tidligere chefredaktør, Jens Brønden, Bønnerup, kommer og fortæller om sit eventyrlige liv i Grønland. Husk frokostpakken. Foredrag, kaffe, en øl eller sodavand koster 40 kroner. Alle er velkomne

Onsdag 15. februar kl. 19:00 Bønnerup Strand Petanque klub Generalforsamling.

Torsdag 23. februar kl. 10:30

Tirsdag 31. januar kl. 19:00

Bønnerup Svømmeklub Generalforsamling i Kulturcafeen. Alle er velkomne. Forslag skal være formanden i hænde senest 24. januar på bs@boennerup.dk.

Sognehøjskolen i Gjerrild Præstegård Seminarielektor Bo Rasmussen, Højbjerg, kommer og fortæller om Udkantsdanmark som andet end en rådden banan. Et filosofisk, politisk foredrag om at høre så meget hjemme, at man har et hjemsted. Husk frokostpakken. Foredrag, kaffe, en øl eller sodavand koster 40 kroner. Alle er velkomne.

Tirsdag 7. februar kl. 19:00

Lørdag 25. februar kl. 9:00

Bønnerup Svømmeklub Der afholdes indskrivning til svømmesæsonen 2017. Indskrivningen sker ved fremmøde i Kulturcafeen.

Bønnerup Strand Bådelaug Tur til bådmesse i Fredericia

Lørdag 25. februar kl. 10:00

Bønnerup og Omegns Borgerforening Generalforsamling i BønnerupHuset.

Bønnerup Strand Strandjagt og lystfiskerforening Vi mødes for at køre til Boat Show i Fredericia.

Tirsdag 14. februar kl. 19:00

Søndag 26. februar klokken 10:00

Fredag 10. februar kl. 18:00

Bønnerup Vandværk Generalforsamling. Café Soffe, Bønnerup Strand.

Bønnerup Strand Petanque klub Fastelavnspetanque ved klubhuset.


K A L EN D E R

Lørdag 11 marts kl. 13:00

Bønnerup Strand Strandjagt og lystfiskerforening Generalforsamling i Fælleshuset og derefter fremviser Blue Marlin forskelligt til jagt og fiskeri.

Søndag 12. marts kl. 14:00

Bønnerup Strand Bådelaug Generalforsamling i Fælleshuset. Forslag skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Fredag 17. marts kl. 18:00

Interessegruppen Fiskebuffet i Bønneruphuset. Overdådigt fiskebord til Bennys hyggemusik. Voksne 170 kr. Børn 3-10 år 50 kr. Bindende bordbestilling hos Ruth på tlf. 23 41 73 25. Betaling ved indgangen.

Årets juletræsfest 2016

9

Lørdag 25 marts kl. 9:45

Bønnerup Strand Strandjagt og lystfiskerforening Put & Take i Moesholm.

Torsdag 30. marts kl. 10:30

Sognehøjskolen i Gjerrild Præstegård Sognepræst Henrik Oest, Århus, kommer med et foredrag om ‘Sort humor, så englene synger’. Et både underholdende, men også alvorligt foredrag med noget at tænke over. Husk frokostpakken. Foredrag, kaffe, en øl eller sodavand koster 40 kroner. Alle er velkomne.

Lørdag 8. april kl. 14:00

Bønnerup Strand Bådelaug Standerhejsning med efterfølgende traktement i Fælleshuset.


10

PORTRÆT

Et kulturcenter i vores område

Kirsten Bundgaard Swift i kirkerummet, der blandt mange andre arrangementer danner ramme om det lokale ‘Hjertekoret’.

Sostrup Slot har ligget lidt af vejen, blandt andet fordi klostret ikke var tilgængeligt for alle og enhver, og mange af gode grunde ikke mente de havde så meget at komme på et kloster efter. Det er der lavet om på i dag. Ikke bare er klostret forladt, men både det og slottet har fået ny ejer i 2014. Og det er ikke hvem som helst, men en kvinde, derstraks følte, at her var der mulighed for at

udvikle et center for ånd og kunst. Hun ville istandsætte Sostrup og udvikle stedet til dets ultimative potentiale Kvinden er Kirsten Bundgaard Swift, der har tilbragt halvdelen af sit liv i Californien, og på Sostrups hjemmeside fortæller hun, at hun allerede ved en rundvisning på slottet vidste, at dette sted skulle være hendes sidste projekt. - Jeg fik med det samme en

klar vision af et holistisk center for refleksion og kunst, healing og skabelse, fortæller hun.

Få kilometer borte

Kirsten Bundgaard Swift købte Sostrup i 2014 og gik straks igang med opgaven. Til JyllandsPosten fortæller hun, at når man er så gammel (hun er nu kun 62 år), så skal man ikke spilde tiden. Og det er der heller ingen, der beskylder hende for. Sostrup åbnede officielt for godt et år siden, og allerede nu står det klart,

 Kampestenslængen, der huser museumslokaler, er fra 1300-tallet.


11

PORTRÆT

Klokken over facaden i det flade vinterlys.

at stedet lever op til intentionerne og de allerbedste forventninger. Sostrup ligger på det nærmeste i Bønnerups baghave - i alt fald, hvis man har ryggen mod havet. Vi og vore turister har nogle få kilometer derhen, til restauranten og til de aktiviteter, der er knyttet til slottet og dets omgivelser. Det er også muligt at bo på Sostrup og bruge stedet som base for et ophold i Østjylland.

Stor lokal betydning

Ikke mindst vi fastboende har med Sostrup og Kirsten Bundgaard Swift fået et aktivt kulturcenter med en række begivenheder, der hver for sig har været store oplevelser og tilsammen et enestående overflødighedshorn af givende kulturtilbud. Lige indenfor Vestporten - i kampestenslængen fra 1300-tallet - er der indrettet udstillingslokaler til kunst, hvor også mange lokale kunstnere allerede har udstillet. I samme bygning er der konferencelokaler. På Sostrups hjemmeside kan man finde en oversigt over

bygninger og lokaler, og hvad de kan anvendes til. Og det er ikke bare slottet, de besøgende tilstrækkes af. Selvom Maria Hjerte Kloster er bygget så sent som i 1992 - grundstenen blev lagt i 1990 - emmer stedet af ro, fred og fordybelse.

Kirken er et instrument

Det smukke kirkerum er designet til musik, ikke mindst kor og katolsk kirkemusik, og det gøres der flittigt brug af. Der har allerede været holdt adskillige uforglemmelige koncerter. Kirken i sig selv er et instrument, som for eksempel Vor Frues Kantori fra Århus har givet liv til. Der har været opera-arrangementer og andre koncerter, ligesom det lokale Hjertekor holder til i kirken. Deltagerne i hjertekoret kommer og går, som det nu passer i den enkeltes hverdag. Der er ikke noget egentligt repertoire, og man behøver ikke være

særlig dygtig. Uanset, hvad man selv kan bidrage med, får man den store oplevelse at høre lyden af det fantastiske kirkerum. Det er Søren Frieboe fra Grenaa, der leder Hjertekoret. Klostergården er dækket af et stort pyramidetag af glas, og også her har der været spændende arrangementer i det forgangne år. Mens billetterne til den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakamis optræden i Den Sorte Diamant i København kostede omkring 1000 kroner stykket, gennemførtes det samme arrangement i Pyramidesalen på Sostrup uden entre. Naturligvis var der stuvende fuldt. Sostrup fører successerne fra 2016 videre i år. Hjertekoret begynder 25. februar klokken 19:30. Sostrup Slot er fra Christian den Fjerdes tid. Avlsgårdens kampestenslænge er som nævnt fra 1300-tallet og kirke og kloster fra 1992. jens

Sostrup Slot en sen eftermiddag i januar.


12

B Ø NNE R U P N Y T

Åbent hus på Michaels Minkfarm i Skovgårde

De ‘special-syede’ plastikstøvler skal hindre besøgende i at tage bakterier med ind på minkfarmen.

I sidste nummer havde redaktionen det luksusproblem, at der var for mange artikler. Vi valgte derfor at udskyde denne, der handler om en usædvanlig Bønnerupudflugt. Venlig hilsen, Redaktionen. Mange har været på bondegårdsbesøg og har en idé om livet på en gård, men det er de færreste, der har været indenfor hegnet på en minkfarm. Det rådede Michael Møller bod på, da han den 1. juli åbnede porten og inviterede Bønnerup-borgere

til at se sin minkfarm. Besøget blev et tilløbsstykke, idet omkring 80 børn og voksne gæstede minkfarmen, Riva, i Skovgårde. Ved ankomsten blev der udleveret specielle ‘gummistøvler’ for at undgå, at vi udefra skulle bringe smitte med ind på farmen. Derefter var der guidet rundvisning, hvor vi fordelt på tre hold blev vist rundt af henholdsvis Michael, en dyrlæge og et hold ansatte. På rundvisningen fik vi et interessant indblik i hverdagen på minkfarmen. Det daglige arbejde med pasning og pleje

af de omkring 35.000 mink, fodring, avlsarbejde, pelsning og modetendenser.

Årets gang på minkfarmen I løbet af et år er der stor variation i arbejdet på en minkfarm. I det tidlige forår står den på parring af de mange avlsmink. Fødselsperioden strækker sig fra sidst i april til sidst i maj. Et kuld består i gennemsnit af fem-seks hvalpe, som bliver sammen med moderen de første otte


B Ø NNE R U P N Y T

til ti uger, hvorefter de flyttes til andre bure, hvor de går to eller flere sammen. Burene er lavet af tråd, og i tilknytning til buret har minken en redekasse med halm. Minkene fordres morgen og aften med foder bestående af fisk og slagteafskær og hen over sommeren vokser de sig store. I oktober udvælges næste års avlsdyr, en udvælgelse, der er baseret på minkens størrelse, adfærd, sundhed og pelskvalitet. Selve pelsningen af minkene foregår i november/december, hvor der er stor travlhed på farmen for den cirka otte mand store arbejdsstyrke. Skindene bliver solgt på auktion i København, hvor den aktuelle dagspris afgør resultatet af et helt års arbejde. Prisen på et skind varierer fra auktion til auktion og afhænger meget af skindenes kvalitet og den aktuelle mode. Det er i øvrigt ikke kun pelsen, der bliver brugt, resten af minken bliver omdannet til biodiesel og kød- og benmel. Efter rundvisningen var Michael og fru Mai-Britt vært ved grillpølser, øl og vand. En rigtig spændende og lærerig eftermiddag for de mange fremmødte. - vita

13

En mink er ikke et kæledyr, men her gik det fint. Og pelsen fejler jo ikke noget...

Michael viser stolt rundt på sin minkfarm i Skovgårde.

Danmark er med en årlig produktion på omkring 17 millioner skind, verdens største producent af minkskind.


14

B Ø NNE R U P N Y T

Tennisklub i aktivitetsklubben

Annika og Rasmus måtte som de øvrige aktører erkende, at der skulle mere end håndkraft til for at rydde tennisbanerne for fyrreskov.

I Bønnerup er der et væld af klubber. Man lærer dem at kende lidt efter lidt. Nogle af klubberne er ’overklubber’, for eksempel Aktivitetsklubben. Den er der liv i, selvom nogle vil mene, at det ind imellem har været svært at få

øje på. Og herligt er det jo, at vi vil noget med hinanden. Aktivitetsklubbens klubhus ligger på det grønne, kommunale fællesareal ved Hjertestien, Treå og skoven, der også omfatter fodboldbaner og petanquebaner.

Der måtte maskiner til. Her er Joan, Brumme (Niels Christian) og Gitte efter det store rydningsraid.

Nu vil også Tennisklubben oprettes under Aktivitetsklubbens vinger, for den kommende tennisklub har været i gang med den hårde fødsel i nogen tid. De gamle overgroede baner, skjult i fyrretræerne, blev ryddet af en flittig flok borgere i løbet af bare to weekender i november. Da borgerne erkendte opgavens omfang, trådte maskinbevæbnede medborgere til med rendegraver (Brumme), lastbil og containere (Tage) og skovfræser/-kultivator (Poul). Der er desuden fjernet 17 tons træ og buske til en pris på 5.100 kroner. Hvis nogen skulle have lyst til at støtte tennisprojektet, kan


15

B Ø NNE R U P N Y T

man kontakte John Petersen på telefon 3214 7835. Tag selv hen og se tennisbanerne, som de tager sig ud i dag. Vel kan jomfruelighed ikke opstå af sig selv overnight, men næsten. John, initiativtageren, vurderer værdien af den foreløbige frivillige indsats til 64.000 kroner, hvortil kommer brændstof og slid på det motordrevne materiel. John fortæller, at ideen er to baner indenfor trådhegnet, tennisbane og multibane beregnet på volley, fodbold m.m. Med hensyn til banernes istandsættelse er der

indhentet tilbud på arbejde for op mod en million kroner. Ansøgning om samme beløb er sendt til Norddjurs Kommune. Derudover agter initiativgruppen at søge midler fra fonde som Tipstjenesten, DGI og Nordea. Når Aktivitetsklubben holder sin generalforsamling (i årets første halvdel), fremlægges der forslag om nye vedtægter, der nøjere beskriver Tennisklubben i Aktivitetsklubben. Maleren, Vidar Utvik, har for nylig indrettet atelier i Aktivitetshuset. Husets toiletter istandsættes og udstyres

John, som vi også havde i avisen sidste gang, er stadig optimistisk. Han gør det hidtidige frivillige arbejde på banerne op til 64.000 kroner.

med handicapadgang, til gavn for alle brugere af området. - mogens

Så er tennisbanerne næsten ryddet.

Havnefestbestyrelsen Omkring 70 hjælpere deltog, da Bønnerup Havnefest Forening i november afholdt generalforsamling og efterfølgende hjælperfest. Alle 7 medlemmer af bestyrelsen tager endnu en tørn. Bestyrelsen udgøres af sekretær Torben Lund Andersen, formand Gitte Herde

Sørensen, kasserer Vita Glad Petersen, menigt medlem Svend Aage Johansson, næstformand Poul Gyldenvang, suppleant Palle Petersen og suppleant Claus Nørlem Gissel. Husk allerede nu at sætte kryds i 2017-kalenderen, når der afholdes Havnefest fra den 6. til den 9. juli.


16

B Ø NNE R U P N Y T

Velkommen til Bønnerup I juledagene blev der delt velkomstkurve ud i Bønnerup. Vi blev rigtig godt modtaget og håber meget, at de nye i byen vil blive glade for at bo her og kommer til at føle sig hjemme i Bønnerup. Det er vanskeligt at holde

sig underrettet om alle, der flytter til byen, så hvis I hører om nogen, der ikke har fået en kurv, så ring til Vita på tlf. nr. 5189 4811, så vi ikke glemmer nogen. For en god ordens skyld skal vi lige præcisere, at vi

(næsten) ikke tvinger nogle til at få deres billede med i Kontakten, så der er delt kurve ud til nye borgere, der ikke har ønsket at været med i BønnerupKontakten.

Ketta Hornbech Bean og Tonny Kaae Kromann er sammen med hundene Ida og Henning i november 2016 flyttet fra Nørager og ind i det nybyggede hus på Stendalen.

Brian Møller Nielsen, også kendt som ”Udbyhøj’eren”, er i november 2016 flyttet ind i lejligheden i “Den gamle kulturcafe” på Skibsbyggervej.

Jens Melin er efter 32 år på de syv verdenshave vendt hjem til Bønnerup. Han flyttede i marts 2016 ind på Sydøstvej.

Izabela Kajrewiczog hendes to piger Zuzanna og Mia, er i november 2016 flyttet fra Glesborg og bor nu på Lyngtoppen.

Herdis og Jens Erik Jensen er i juni 2016 flyttet fra Fjellerup og bor nu på Sandbanken.

Kitt og Ove Høgh er i oktober 2016 flyttet fra Mastrup og bor nu Koralvej 30.

- vita

12. udgave - BønnerupKontakten_januar 2017  
12. udgave - BønnerupKontakten_januar 2017  
Advertisement