Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 11 · OKTOBER 2016

Med streg under “familie”

INGEN KUNNE HAVE ØNSKET sig et bedre familieløb. Bortset fra dem, der måske fik slået et vel stort brød op den aften. Solen skinnede, der var ingen vind, og stemningen i start- og målområdet og langs ruten var helt i top. Det var virkelig et familieløb, som

arrangørerne og byen kan være stolte af. Op mod 300 løbere - såvel lokale som turister og løbsdeltagere, der var kommet langsvejs fra blot for at være med denne aften, havde et par dejlige timer sammen. Læs om familieløbet på bagsiden.

Læs om ...

Læs også ...

Kaffepalaver på havnen...

Bønnerups aktivitetsplads...

Side 4 og 5

Side 10 og 11


2

BØNNERUP NYT

Nyt fra borgerforeningen - Det har ikke været meningen at træde nogen over tæerne, siger formanden for Bønnerup og Omegns Borgerforening, Michal Lønsgren Andersen om nøglesagen.

DET VAR MED ET SMØRET grin, at formanden for Bønnerup og Omegns Borgerforening, Michal Lønsgren Andersen, forleden lod sig overtale til at skrive under på en ansøgning til kommunen om støtte til renovering af tennisbanerne. Det viste sig nemlig, at bestyrelsen på et møde nogle dage forinden

havde besluttet at rydde pladsen og bruge den til noget andet, fjerne skiltet på Bønnerupvej og ‘komme videre’. I mellemtiden havde John Petersen, der et halvt års tid forgæves har forsøgt at skabe interesse for en tennisklub, imidlertid taget skridt til at gøre et sidste forsøg på at redde tennisbanerne, og det førte til udfærdigelsen af en ansøgning til kommunen, som han mente, det var bedst, at Michal som byens formand underskrev. Det gik formanden så med til. - Men, som han udtrykker det, - det er sidste chance, for hvis ingen i Bønnerup gider spille tennis eller vil have med tennisbanerne at gøre, så kan det være det samme. Det var i anledning af den tilbagevendende snak her i bladet om ‘nyt fra borgerforeningen’, at historien om tennisbanen kom frem, og Michal forklarede, at bestyrelsen havde forestillet sig, at der kunne opstilles sheltere i området.

(Fortsættes på næste side)

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

BØNNERUP NYT

(Fortsat fra side 2) Dem er der nu ingen grund til at opgive, fordi tennisbanerne får en sidste chance, og bestyrelsen har besluttet at søge penge fra relevante fonde og institutioner - for eksempel Friluftsrådet, der hvert år uddeler 60 millioner kroner til friluftsaktiviteter som for eksempel sheltere til overnatning for friluftsfolk - såvel turister som fastboende. - Vi har også talt om at etablere nogle anlæg til naturfitness, for eksempel i forbindelse med Hjertestien, fortæller Michal. - Hjertestien bliver brugt rigtig meget, og der er ingen tvivl om, at muligheden for fitness undervejs vil øge interessen. Bønnerups hjemmeside er endnu en ting, der skal ofres stor opmærksomhed. Derfor efterlyser borgerforeningens bestyrelse folk, der har interesse i dette speciale til at melde sig

og hjælpe med at få gang i færdigudvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden. Michal fortæller også, at det har været vanskeligt at administrere udlejning og brug af Bønneruphuset. Ingen ved rigtigt, hvor mange nøgler, der er ude til brugerne, og bestyrelsen har derfor besluttet at udskifte låsene og udlevere nye nøgler til brugerne. - Der har været nogen utilfredshed med dette skridt, forklarer Michal. - Men det har bestemt ikke været meningen at træde nogen over tæerne. Vi skal bare have lidt mere styr på huset. Og netop Bønneruphuset og ombygningen er noget af det, borgerforeningen er særlig glad for fra det forgangne år. De nye installationer i huset er blevet modtaget rigtig godt af brugerne. - jens

Hjertestarter i Møllevangen Hjertestarteren er placeret i et udendørs skab, Møllevangen 22, så den er tilgængelig hele døgnet for alle ved behov. Den er monteret til højre for garageporten og er synlig fra vejen. Vejret var med ‘skidtsamlerne’ ved årets Ren Dagarrangement.

KJELD DAWSON har for egne midler opsat en hjertestarter ved privaten på Møllevangen 22, Bønnerup Strand. Kjeld arbejder som ambulanceredder og lægeassistent BLIVER DU VIDNE TIL ET HJERTESTOP, SKAL DU GØRE FØLGENDE:

ved Region Syd og er derudover indehaver af ”Førstehjælp for dig” – en virksomhed, der beskæftiger sig med førstehjælp, sundhed og sikkerhed. Hjertestarteren hænger til højre for garageporten og er tilgængelig døgnet rundt. Kassen er synlig ude fra vejen, og et blåt lys i kassen

1. Undersøg for bevidsthed 2. Tjek for vejrtrækning 3. Ring 1-1-2 4. Hent hjertestarteren

sikrer, at den er til at finde også i mørke. Tryk hårdt på den røde knap, så åbner kassen og hjertestarteren kan tages med til ulykkesstedet. Hjertestarteren er for øvrigt registreret på Hjertestarter.dk hvilket betyder, at Alarmcentralen også ved, hvor den er. - Vi håber aldrig, der bliver brug for den, men skulle behovet opstå, og Møllevangen er det nærmeste sted, er det selvfølgelig tilladt for alle at hente hjertestarteren, siger Kjeld. - vita

5. Hjertemassage og kunstigt åndedræt indtil professionel hjælp ankommer (30 tryk og 2 pust)


4

BØNNERUP NYT

Kaffepalaver på havnen

Ikke et ord om, hvad de snakker om. Og navne bringer vi heller ikke i denne artikel.

DER ER ET UDMÆRKET kaffested på havnen, helt ude ved siden af havnekontoret. Det åbner, før Fanden får sko på, og folk kommer rullende til på cykel og knallert. Alle er bænket klokken halv syv, og fra starten er der tre-fire ‘diskussioner’ i gang samtidig. Der er ingen kvinder til stede, og efter at have hørt på snakken et par minutter, tror Bønnerup-Kontaktens morgenfriske udsendte, at det nok også er det bedste. Der serveres hverken café con leche, cappuccino eller caffe latte. Kaffe er kaffe. Uden mælk. Kaffe skal smage af kaffe. Og det gør den. Enhver, der stempler ind her om morgenen, kommer så tit han kan, bange for at gå glip af noget. Og det med

god grund. Er man der ikke, risikerer man at blive hovedpersonen i en af morgenens skrøner.

Kvinder og måger

I den følgende omtale af kaffeklubbens palaver er det nok klogest ikke at nævne navne. Det er ikke til at vide, hvordan guldkornene vil blive opfattet. For eksempel kom der en oplysning om forskellen på en måge og en kvinde. Svaret er, at ‘den ene skræpper op hele tiden. Den anden er en fugl!’ Men der er også seriøse emner i spil. Dybt alvorlig snak om diverse fiskeriauktioners forskelsbehandling, lukketider, kvoteringer og meget andet, der griber ind i livet her i byen. Vigtig meningsudveksling, der i

næste øjeblik ender i fis og ballade. Undertegnede lagde mobiltelefonen midt på bordet og optog en times tid, som - hvis lydfilen blev lagt på borgerforeningens facebookprofil - ville hitte rekordhøjt og fremkalde latteranfald i mange små hjem. Og alvorlige miner i andre! En af kaffedrikkerne, der bor i skoven på kanten af sommerhusområdet (vi nævner ingen navne...), fortalte, at han tager laksehoveder med hjem hver morgen. De er til ræven, og det er der nogle, der synes dårligt om, fordi ræven tager rålam. - Ja, netop derfor, siger han. - Råen kan kun forsvare et lam ad gangen, så når jeg giver ræven laksehoveder, (Fortsættes næste side)


BØNNERUP NYT

lader den lammene i fred. Det er derfor, der aldrig har været så mange rådyr som nu! Men han fodrer også måger. En af dem sidder på hans flagknop og skælder ud, hvis han har glemt den. En anden ved bordet sagde, at det da altid er noget, at den ikke vil have serveret på flagknoppen, mens en tredje mente, at det nu nok kan lade sig gøre: - Han kan jo bare hejse fiskehovedet op med flagsnoren. Generelt fandt flere, at det er udmærket, at mågerne holder til oppe i skoven i stedet for at overskide tage og terrasser nede i byen.

stranden, og det var med stor fortrydelse, at én af de mere bedagede kaffebrødre konstaterede, at septembers varme ikke havde lokket flere badende (kvinder - red.) til Bønnerup. Henne ved vinduet var der en, der bemærkede, at den skuffede, aldrende strandløve rigtig nok ikke hører så godt mere, men synet fejler åbenbart ikke noget...

Mere om måger

- Se der kom den dér måge igen, sagde en ved den anden bordende, da en fugl fløj forbi. - Den der med klumpfod.

5

Læserne må have forståelse for, at vi derfor må slutte artiklen her. Et par kaffebrødre rejste sig fra bordenden, idet den ene sagde: - Nå, så nåede vi derned - igen-igen! De gik dog næppe i forargelse, men fordi de skulle noget. Og det skal tilføjes, at uanset, hvor lummer denne gengivelse må forekomme, er kaffeslabberasen en hyggelig og gemytlig stund og en glimrende måde at starte dagen på - for dem, der gør det. Der falder ingen onde bemærkninger, heller ikke om måger og deres ‘frænder’. Alt er kærligt og godt ment.

Et vågent øje

Der blev også snakket sygdom og om gamle mennesker, to emner der undertiden kan være svære at adskille. Det er ikke, fordi folkene i kaffestuen er vårkåde ungersvende - ikke alle i hvert fald. De ser nogenlunde raske ud, og sindet (viser det sig) er mere ungdommeligt end skindet. En nede for enden af bordet fortalte, at hans gamle mor med flydende, missende øjne havde sagt, at hun da ser godt nok, og at han så havde fortalt hende, at hun jo ikke kan se, hvad hun går glip af... Hvor hensynsløs kan man være? Flere af de ældste i kaffestuen er knap så uskyldige, som den svagtseende gamle. De ved godt, hvad man kan være heldig at se i klitterne langs

Her ses næsten hele flokken den dag, BønnerupKontakten var med.

Det viste sig, at en af havnens måger på et tidspunkt må være kommet galt afsted med den ene ben, der efterfølgende er vokset sammen til defekt klump, som den vralter rundt på. Når den altså ikke flyver. Og så var det, at snakken om måger begyndte. Og på grund af det før omtalte match blev kvinder i almindelighed trukket ind i snakken.

Og endnu en oplysning: Jeres udsendte havde vel egentlig regnet med, at der for helbredets skyld blev serveret en lille en til kaffen. Men nej. Kaffeklubben på havnen er en seriøs sammenkomst, og kun ved fødselsdage kan det komme på tale at bruge de små plastikglas, der står parat på en hylde ovenover. - jens


6

BØNNERUP NYT

Nyt svinebrug i Hemmed Kær opgivet

Elvin Nielsen sørger for at sejlende gæster udefra får en god oplevelse, så de taler pænt om lystbådehavnen.

Her skulle det nu droppede svinebrug ligge.

SELVOM NORDDJURS Kommune for kort tid siden gav miljøtilladelse til et nyt svinebrug, som Jon MaltheBruun i Albertinelund ville bygge på adressen Tustrupvej 9 i Hemmed Kær, bliver projektet nu taget af bordet. Malthe-Bruun har meddelt kommunen at han af private grunde opgiver det. Svinebruget skulle være placeret i et skovbeplantet område på en vestvendt skråning ud mod kæret. Den nærmeste samlede bebyggelse er Hemmed, 1.412 meter mod øst, og den nærmeste by er Bønnerup, der ligger 1.868 meter mod nord.

Ifølge kommunens godkendelse af projektet skulle der produceres 20.000 årlige slagtesvin på 5.000 stipladser. Udover staldene på 5.600 kvadratmeter omfattede tilladelsen to 5.000 kubikmeters gylletanke uden fast overdækning. Netop den manglende overdækning af gylletankene vakte stærk kritik hos de forskellige naboer.

Kommunen mente noget andet

Kommunen mente imidlertid, at lugtgenerne fra anlægget ville mindskes ved hyppig/ ugentlig udslusning af gylle til tankene med flydelag,

og at fluegener ville være uvæsentlige på grund af anlæggets placering forholdsvis langt fra naboer. Alligevel frygtede kritikere fra ’Borgere i og omkring Hemmed’ og Danmarks Naturfredningsforening, at den manglende faste overdækning på gylletankene ville betyde en 50 procent forøget ammoniak-/kvælstofudledning fra bedriften - og naturligvis øgede lugt- og fluegener. Kommunens Miljøgodkendelse anslog, at der kunne ventes 800 årlige transporter (Fortsættes på næste side)


7

BØNNERUP NYT

med gylle, foder og dyr til og fra svinebruget.

Modsatrettede interesser

Det siger sig selv, at konventionelt svinelandbrug og natur- og friluftsliv i netop Hemmed Kær vil repræsentere stærkt modsatrettede interesser. Norddjurs Kommune fremhæver ofte de økonomiske udviklingsmuligheder indenfor turisme, kultur og friluftsliv, og har eksempelvis i den netop overståede 2016-konkurrence om at være Danmarks fremmeste friluftskommune vundet en flot andenplads. Hemmed Kær anses for at være et særligt naturskønt område med små englodder i et åbent landskab med skov-

klædte dalsider. Bække med stor renhed løber ud gennem kæret, og engfloraen består blandt andet af fredede gøgeurter. Den naturskønne Gjerrild Banesti til cykling og vandrebrug går tværs over kæret 350 meter fra det nu droppede svinebrug.

Konkurser og nyinvesteringer

Danskerne har de sidste tre år oplevet et stigende antal konkurser i landbruget – for tiden to om dagen. Ved årets udgang forventes der at være blot 10.000 heltidslandbrug tilbage i landet. De tilbageværende landmænd er udsat for et enormt økonomisk pres. Landbrugets udestående gæld udgør omkring 379 milliarder kroner. Men der investeres fortsat i nyetable-

ringer af storlandbrug. Heldigvis har Jon MaltheBruun efter de mange protester fra egnens befolkning nu opgivet projektet, og Hemmed Kærs venner og naboer kan ånde lettet op. For trods kommunens forsikringer om, at miljøet ville forblive upåvirket af et svinebrug af den størrelse, var frygten for de uundgåelige følgegener, som vi alle kender fra flere nabosogne, stor og håndgribelig. Ingen tror på, at man kan placere et stort svinebrug midt i en naturskønt åndehul, uden at det mærkes. Udgangen på sagen er et positivt resultat af borgernes protest og en erhvervsudøvers forståelse for andre værdier end de strengt forretningsmæssige. -mogens

Skråningerne ud mod kæret er en forlængelse af højderyggen fra Bønnerup og sydpå. På visse strækninger er landskabet her bevaringsværdigt.


8

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 4 . K VA R TA L 2 0 1 6

Bønnerup Vandværk

Vandværket har ingen arrangementer i fjerde kvartal, men interesserede, der gerne vil have værket fremvist, er velkomne til at ringe til Henning på tlf. 21459740.

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19.15 i lige uger.

Biblioteket i Kulturcafeen

Cykelklub for alle

i Bønneruphuset har åbent alle onsdage fra kl. 16.00-18.00

Bønnerup Strand Petanque Klub

Indtil 1. november spilles der tirsdag og torsdag kl. 19 og søndag kl. 10. Herefter spilles alle torsdage klokken 14. Se også aktivitetskalenderen 13. november.

Gratis og uforpligtende cykeltur hver mandag klokken 14.00 langs havet, når vejret tillader det. Mødested: Havet 82.

Onsdagsklubben

Onsdagsklubben holder møde alle tirsdage i ulige uger kl. 14-16. Alle er velkomne.

Strikkeklubben

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening

Tilmelding til foreningens aktiviteter (se aktivitetskalenderen) sker til Jens på tlf. 25708185 eller Hans på 86396105 / 26110812.

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset første onsdag i måneden kl. 19. Fra 1. november er det hver onsdag kl. 19. Alle er velkomne.

Yoga i Bønneruphuset

Laila Elkjær, der leder Yoga-holdet i Bønneruphuset, forlænger sæsonen udover den 14. november. Henvendelse til Laila på tlf. 20931009

2016

KALENDER

Lørdag 22. oktober kl. 09.30

Lørdag 8. oktober kl. 14.00

Bønnerup Strand Bådelaug Standerstrygning med efterfølgende traktement i Fælleshuset.

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Haglbøssejagt. Mødested: Stendyssevej 68, Stenvad. Der bliver brug for tre jagthunde og et par klappere. Efter jagten finder vi på noget spiseligt som sædvanligt. Tilmelding senest onsdag 19. oktober.

Søndag 15. oktober kl. 10.00

Tirsdag 25. oktober

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Put & take. Denne gang prøver vi Moesholm. Vi mødes klokken 09:45 og går samlet ind. Der betales 65 kr. for voksne og 40 kr. for børn. Indvejning kl. 12. Der grilles pølser for 25 kr. pr. person. Drikkevarer til sædvanlige priser. Tilmelding senest onsdag 12. oktober.

Kulturcafeen Foredrag af Mogens Moos med emnet: Alkohol dræber, kontra lykkelig ædru. Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog fortæller Moos om femten barske år med afhængighed og misbrug. Hvem rammer det, og hvorfor? Mogens Moos er ædru på 26. år. Foredraget er gratis, og der er kaffe og kage.


KALENDER

Torsdag 27. oktober kl. 19.00

Sang & Harmonika i Bønnerup Huset En glad og fornøjelig aften med socialt samvær, musik, fællessang, amerikansk lotteri, kaffe, boller, kringle og lagkage. Pris 60 kr.

Torsdag 27. oktober kl. 19.00

Sognehøjskolen i Gjerrild Præstegaard Foredrag: Aktiv dødshjælp eller et spark til livet’. Informationsmedarbejder og højskolelærer cand. theol. Michael Pedersen, Århus holder et provokerende foredrag og stiller konfronterende spørgsmål. Michael er født spastiker og har livslang erfaring med handicap. Pris 40 kroner.

Lørdag 29. oktober kl. 18.00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Ålegilde. Ål i lange baner til 170 kr. pr. mand. Kan du ikke lide ål, så sig det ved tilmeldingen, så vi kan lave noget andet til dig. Der er kun plads til 45, og tilmelding sker efter ‘først-til-mølle’-princippet. Der bliver også solgt amerikansk lotteri. Tilmelding senest 16. oktober.

Fredag 4. november kl. 18.00

Interessegruppen inviterer til kæmpestor fiskebuffet i Bønneruphuset. Prisen bliver 165 kr. pr. person og 50 kr. for børn fra 3 til 10 år. Billetter købes i LokalBrugsen fra 1. oktober.

Lørdag 5. november kl. 16.30

Bønnerup Havnefest Forening Bønnerup Havnefest Forening Generalforsamling i Bønneruphuset. Kom og giv dit besyv med om årets Havnefest, og fremlæg dine idéer til næste års fest.

Lørdag 5. november kl. 18.00

Bønnerup Havnefest Forening Hjælperfest for alle, der har hjulpet til ved årets Havnefest. Der er gratis adgang for alle hjælpere, der på den ene eller anden måde har givet en hånd med. Andre er også velkomne, men skal betale 100 kr. Havnefestforeningen

9

byder på en bid mad, mens drikkevarer sælges til rimelige priser. Tilmelding skal foretages til en fra bestyrelsen, til Vita på tlf. 5189 4811 eller til festudvalg@boennerup.dk senest d. 1. november 2016.

Lørdag 12. november kl. 10.00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur til Ramten Sø. Mødested: Lars Hutters Reklamesyning i Ramten. Samlet kørsel til fiskepladsen. Mulighed for løbende indvejning, så de, der ønsker det, kan sætte fisken ud igen. Efter endelig indvejning kl. 13 er der grillede pølser m.m. til normal pris.

Søndag 13. november kl. 09.00

Bønnerup Strand Petanque Klub Andespilspetanque på banerne ved Åvej.

Torsdag 24. november kl. 10.30

Sognehøjskolen i Gjerrild Præstegaard Adventshygge med musik og sang med Mogens Månsted, Albøge, og Bent Larsen, Karlby. De vil sammen skabe julestemning med musik på klaver og fløjte. Efter frokosten går vi over i kirken for at synge advents- og julesange. Pris 40 kr. Husk selv madpakke til frokosten.

Søndag 27. november kl. 14.00

Bønnerup og Omegns Borgerforening afholder juletræsfest for børn i alle aldre. Der bliver underholdning, og der er slikposer til børnene, og der sluttes med juletræstænding på parkeringspladsen klokken cirka 16.00

Lørdag 10. december kl. 18.00

Joans og Ingers julefrokost - som i fiskeriforeningens tid. Der bliver serveret alt det gode, kendte fra et dansk julebord for 198 kr., og ingen behøver gå sulten hjem. Efter maden spiller Jesper Mogensen op til dans, og der er i det hele taget lagt op til en hyggelig aften. Tilmelding og betaling til Joan Lykke Petersen, Åvej 1B, tlf. 86386187 eller 29886187.


10

BØNNERUP NYT

Bønnerups aktivitetsplads

John Petersen inviterer til skovning på tennisbanerne 22.-23. oktober.

I BØNNERUPS vestre ende, lige op til Treåen, er der et stort areal, som de fleste borgere kender, men ikke alle benytter. Området, ligger for enden af Åvej og omfatter en stor sportsplads, et aktivitetsklubhus med vand

og toiletter, en petanquebane med klubhus og en tennisbane. Her er masser af plads, for eksempel også til kommende sheltere langs Treåen, sheltere der har været efterlyst på borgermøderne og kan bruges af turister og naturfolk. Men tennisbanen trænger sandt nok til et løft. Jeg kommer cyklende ad Møllevangen mod vest en varm september-solskinseftermiddag og møder John Petersen i gang med at skifte planker på petanqueklubbens borde. Han brænder for hele aktivitetsområdet. John fortæller, at arealet vel er kommunalt, men faktisk overdraget til Bønnerups aktive borgere. - Derhenne ligger Aktivitetsklubbens hus, lige midt i alle de fælles herligheder, siger han og peger.

Der er nok at tage fat på i tennisskoven.

Kun få mødte op

På flere borgermøder har der været talt om at få tennisbanerne i funktionsdygtig stand igen. Mange borgere har sagt, at de egentlig godt ville ud og prøve at svinge ketcheren, men at det jo ikke lige kan lade sig gøre på grund af vildtvoksende fyrretræer, egern og så videre (Jeg er selv en af dem, der godt kunne tænke sig, sammen med en ven, at prøve at holde bolden inde på tennisbanen). John fortæller, at der kun kom ganske få, da han sidst inviterede til møde om tennissen. Men han har ikke mistet modet og foreslår nu følgende: 1 Kommunen ansøges om i budget 2017 at bevilge 8090.000 kr. til istandsættelse af banerne. Allerede i 2015 vurderede kommunens fritidskonsulent i samarbejde med et konsulentfirma, at dette var det nødvendige beløb til en restaurering af de to baner. Ansøgning er i samarbejde med borgerforeningen allerede indsendt til Norddjurs Kommune. 2 Alle med interesse for banernes istandsættelse giver møde i weekenden 22.-23. oktober for ved fælles indsats at fjerne vildtvoksende urter og træer


11

BØNNERUP NYT

fra arealet, mest fyr, gyvel og lignende træ- og buskvækster. Har man traktor med kan vi få det hele med. Jo flere aktive denne dag, jo nemmere at overskue, jo mere sammenhold, jo klarere signal til kommunen, der med ovenstående forventes at bevilge selve istandsættelsen af grusbaner og anlæg.

Aktivitetshuset, toilet m.m.

Kommunen har bevilget en toiletfornyelse i Aktivitetshuset i 2016, som umiddel-

Aktivitetshuset får en toiletfornyelse med handicapadgang.

bart kan igangsættes. Toiletterne, som allerede befinder sig i Aktivitetshuset, istandsættes, også med handicapadgang. Toiletterne skal

fremover benyttes af såvel petanqueklub som tennisbane og øvrige aktiviteter i området. - mogens

Havnefestens Generalforsamling og Hjælperfest Sluppens besætning i fineste puds.

LØRDAG D. 5. november 2016 klokken 16:30 afholder Bønnerup Strand Havnefestforening generalforsamling med efterfølgende hjælperfest i Bønneruphuset. På generalforsamlingen vil der være mulighed for at komme med ris, ros og andre kommentarer til dette års Havnefest, ligesom ideer og forslag til næste års store begivenhed er velkomne. Havnefesten 2016 bød blandt andet på publikumsrekord lørdag og royalt besøg, da Prins Henrik søndag

formiddag kom på besøg hos Møllefisk. Næste år løber Havnefesten ad stablen fra torsdag den 6. juli til søndag d. 9. juli - eller som altid: den anden hele weekend i juli. Forslag/emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt navne på personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen bedes meddelt til formand Gitte Herde Sørensen tlf. 6013 6395 senest d. 1. november 2016. Der er frit fremmøde til generalforsamlingen, mens

tilmelding til Hjælperfesten, der starter kl. 18:00, er nødvendig. Ved hjælperfesten er der gratis adgang til fest og spisning for alle, der har hjulpet til ved Havnefesten, mens øvrige spisende skal betale 100 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding senest den 1. november til en fra bestyrelsen eller til Vita Glad Petersen tlf. 5189 4811.

Bare Sluppens besætning ikke kommer i kløerne på dem her.


12

BØNNERUP NYT

Velkommen til Bønnerup MENS DER I 2014 og 2015 blev uddelt 33 velkomstkurve til tilflyttere i Bønnerup, har der siden marts i 2016 været lidt stille omkring projekt ”Velkomstkurve”. Det skyldes ikke, at folk er holdt op med at flytte til Bønnerup, men at arbejdet med at administrere kurvenes indhold har vist sig at være mere besværligt og tidskrævende end det var tænkt fra starten. Det er simpelthen gået for trægt med at få de ellers velvillige bidragsydere til at aflevere bidragene, så Vita Glad Petersen, der har brugt megen tid og energi på den glade velkomst til byen, har måttet ringe rundt og rykke og indsamle effekterne - et langtrukkent og enerverende arbejde, der kan tage lysten fra selv den mest energiske.

Hold øje med nye borgere!

Samtidig kan det være svært at ‘holde styr’ på nye borgere i byen. For at velkomstkurvene skal virke optimalt er det vigtigt at få alle med, så ingen bliver overset, og da Folkeregistret ikke må give oplysninger om borgernes bosætning, opfordrer Vita os alle til at have antennerne ude og give hende et praj om eventuelle nye borgere. Men i stedet for helt at opgive har Vita besluttet at give projektet endnu en chance og har her i september bedt om

Familien Iversen bestående af Sandi, Jacob, Jette og Ole er flyttet ind på Bolthersvej i november 2015

bidrag til i alt 20 kurve. Det går i skrivende stund godt med at få samlet bidragene ind, og velkomstkurvene bliver delt ud fra midten af oktober. Ingen bidrag er for små eller store til kurven og alle - foreninger, erhverv og private er meget velkomne til at byde ind. Der er i øjeblikket et hængeparti på omkring 10 hold tilflyttere, men for at projektet skal komme ordentligt op at køre, er det nødvendigt, at Vita får besked om ‘de nye’ i byen. Hun beder derfor alle bønneruppere om at holde et vågent øje med nye ansigter og give hende et praj på tlf. 5189 4811, hvis man hører om nye folk i byen, så ingen bliver glemt.

Retningslinier for velkomstkurve

Kurven uddeles til tilflyttere, der efter 1. januar 2014 køber eller lejer fast ejendom i Bønnerup Strand og Gl. Bønnerup. For at være ‘tilflytter’, skal man komme udefra og have haft bopæl udenfor Bønnerup Strand eller Gl. Bønnerup i mindst fem år. Hvis man flytter til en anden adresse indenfor byskiltet, er man således ikke berettiget til en kurv! Hvis man flytter sammen med eller ind hos en etableret Bønnerup-borger, får man heller ingen kurv, fordi den etablerede borger hurtigt kan introducere den udefra kommende til byen. Flytningen til Bønnerup skal desuden være af blivende karakter. Det vil sige, at


13

BØNNERUP NYT

Tre måneder i et sommerhus eller en ferielejlighed på Havnen eller på feriecentret hver sommer berettiger altså ikke til en kurv. Hvis man flytter permanent ind i et sommerhus, man har ejet i flere år, får man heller ingen kurv, fordi man så har haft gode chancer for

at integrere sig i løbet af de foregående år. Det er frivilligt om de, der modtager en kurv, vil have deres billede med i BønnerupKontakten. Denne gang stillede tre nye hold bønnerupere op til at blive kendte ansigter i byen.

Mogens Moos er flyttet fra Vestkysten til Møllevangen i Bønnerup den 1. januar 2016

midlertidige lejemål af kortere varighed ikke udløser en kurv. For at få en kurv skal man have permanent folkeregisteradresse i byen.

Nanna Aabenhuus Rasmussen og Kenni Jensen flyttede den 1. oktober 2015 ind på Vestmanavej.

Giv jeres besyv med

Ved færdiggørelsen af dette nummer har vi fået denne spalte til overs, og det giver redaktøren mulighed for at efterlyse læsernes mening. BønnerupKontakten er ikke tænkt som et blad, man bare skal sige ‘nå’ til. Naturligvis handler bladet om oplysning om forholdene i Bønnerup og Omegn, men det bør udvikle sig til et blad, hvori borgerne kan udtrykke deres meninger om det, der vedkommer os alle. Der er mange her i byen, der trækker nogle ordentlige læs for fællesskabet. Foreningsarbejdet, borgerforeningen, havnen, politisk arbejde og store og små frivillige opgaver. I skrivende

stund sidder Annette og knokler med at få denne udgave af bladet til at se ordentlig ud, og forinden har der været møder, skriverier, korrespondance og meget andet for at samle trådene. Redaktionen synes, det er et sjovt arbejde og drømmer ikke om at slippe det. Men ikke alle rundt om i byens mange arbejdsgrupper har tiden til det, det har påtaget sig, og ofte er det de samme mennesker, Tordenskjolds Soldater, der arbejder for flere af fællesskabets interesser samtidig. Jeg ved fra nogle af byens ildsjæle, at det ind imellem er svært at få tid og mobilisere energi til det hele, og følelsen

af, at arbejde og initiativer kommer til at hænge på nogle få enkeltpersoner frister dem til at opgive. I øjeblikket er det efter sigende svært at holde gejsten oppe til at arrangere borgermøder, fællesspisning og andre aktiviteter for fællesskabet (læs for eksempel artiklen om tennisbanen). Hvad mener du - læser, borger, byfælle? Skriv til redaktionen om, hvordan vi efter din mening kan organisere arbejdet for fællesskabet i fremtiden. Hvis vi da overhovedet skal gøre noget for hinanden? Eller skriv om noget helt andet... Bedste hilsener, Jens


14

BØNNERUP NYT

Bålaften, der druknede

Det kan godt være, at man andre steder havde svært ved at holde gang i St. Hans-bålet i den skylle, der slog ned flere steder, men i Bønnerup var der ingen problemer.

Borgmester Jan Petersen havde svært ved at få ørenlyd i hallen St. Hans aften.

SELVOM DER KOM en voldsom skylle, der jog alle indendørs ved dette års St. Hans-bål på havnen i Bønnerup, var det ikke regnen, der druknede borgmester Jan Petersens båltale. Det var heller ikke torden og lynild eller rutebilerne, der kørte i garage for natten. Og heller ikke legende børn, der ellers altid larmer, når afholdelsen af årets højtidelige traditioner kræver ro. Det var såmænd voksne deltagere i St. Hans-arrangementet, der ikke syntes, det var værd at lytte til båltalen eller synge med på midsommervisen. Det sidste må man naturligvis selv om, men det ville have pyntet at dæmpe snakken over bajerne så længe.

BønnerupKontakten bringer her et referat af båltalens højdepunkter, fordi det var en god tale, som mange altså blev afskåret fra af følge med i.

Fællesskabets styrke

Jan Petersen talte om det fællesskab, som vi føler sådan en aften, hvor vi samles om bålets beskyttende varme, sådan som vi har gjort, siden vi lærte at tøjle ilden. - Vi bruger midsommervisen, bålet og traditionen som anledning til at samles, sagde Jan Petersen. - Sammen tager vi os tid til at løfte en tradition. Vi tager os tid til samvær og refleksion. Tid til fællesskab.


15

BØNNERUP NYT

Og Jan Petersen benyttede lejligheden til at fremhæve netop fællesskabet og fællesskabsfølelsen i den tid, vi lever i. Og den fælles sag, som vi er en del af, og som vi skal prøve at få det bedste ud af. - Vi har fokus på fællesskabet i Norddjurs Kommune, og det er et fællesskab, som jeg oplever på mange måder, sagde Jan Petersen. - Ikke mindst gennem det vidt forgrenede netværk, der er af frivillige, som er med til at tegne Norddjurs som et sted, hvor fællesskabet er en drivkraft.

Verden udenfor bygrænsen

Borgmesteren fremhævede Bønnerup som et sted, hvor fællesskab og samhørighed altid har været et varemærke, men han roste også den spirende forståelse for, at der er en verden udenfor, som kan være med til at styrke den lokale udvikling. - Vi skal lære at se vores ‘sted’ som et større område, end vi har været vant til. Og det er en forståelse, der trænger tydeligere igennem nu end tidligere. Fremgang et

Fiskebuffet Interessegruppen inviterer til kæmpestor fiskebuffet i Bønneruphuset fredag den 4. november klokken 18.00. Prisen bliver 165 kr. pr. person og 50 kr. for børn fra 3 til 10

eller andet sted i Norddjurs er fremgang for os alle i Norddjurs, og vi må samarbejde om, at flest muligt får glæde af den. - Vi mærker i disse år en udvikling med vækst og initiativer, der er nye for Norddjurs, sagde Jan Petersen. - Grønne initiativer og partnerskaber, væksten på havnen i Grenaa, spændende uddannelsesmuligheder, by- og erhvervsudvikling og tilflytterprojekter i hele kommunen tegner tilsammen et farverigt billede, der er præget af en tro på fremtiden.

Tilflyttere

- Vi ønsker at blive endnu flere i Norddjurs. Der er masser af plads til tilflyttere både omkring St. Hans-bålet her, i byerne og i landsbyerne langs kommunens vidtstrakte kystlinie. - Vi skal alle være med til at fortælle den historie med entusiasme og optimisme både til os selv og til dem, vi ønsker skal flytte hertil, så de kan bidrage til at skabe en god fremtid for Norddjurs. Jan Petersen er selv optimistisk, for han mener, at der er nok af gode argumenter for

år. Billetter kan købes i LokalBrugsen fra 1. oktober. Der bliver desuden nytårsfest den 10. januar 2017 kl. 14.00 med rigtig sjov og god underholdning og det sædvanlige

at flytte til Norddjurs. Et af dem er den varierede natur, der med sine skove, kær og engdrag og ikke mindst den kystnære beliggenhed gør kommunen til noget særligt. Selvom en del af publikum som nævnt ikke gav ham ørenlyd, takkede borgmesteren for ordet, som hermed er givet videre i uddrag.

En ren syndflod

Da St. Hans aftens højdepunkter var overstået, kom en voldsom skylle drivende ind fra vest, og mange af aftenens deltagere, der allerede var på vej hjem, følte det som en ren syndflod. Sko og tøj blev gennemblødt, paraplyer vendte vrangen ud, og der var ikke andet at gøre end at overgive sig og få noget tørt på straks efter hjemkomsten. Måske er det en god ide, at Borgerforeningen i fremtiden overtaler en håndfast toastmaster til at sikre ro og orden ved de kommende St. Hans-arrangementer. Ikke fordi der er noget galt med bajere (bestemt og afgjort ikke!). Men der er heller ikke noget galt med båltaler, så vi har vel alle fornøjelse af at give plads til begge dele. -jens

kaffebord. Nærmere omtale i næste nummer af Bønnerupkontakten, men sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu.


16

BØNNERUP NYT

Udfordrende familieløb

I dagens anledning var HK Sommer omdannet til løbskontor, hvorfra der før løbet blev serveret mad til hjælperne og efter løbet til løberne.

FAMILIELØBET 14. JULI blev også i år en overbevisende succes, og ‘den gamle redaktør’, der stod rutevagt ved busstoppestedet på Havet, drømte om igen at deltage i et løb og genopleve den stemning af frihed og fællesskab, som føles i et strabadserende motionsløb. Og så i de vidunderlige omgivelser, vi har i Bønnerup. Nå, men det er da godt, man har minderne fra gamle dage. Og husker dem... Det var en lun aften med sol og stille vejr. Forholdene var optimale for de 279 løbere, der trods anstrengelserne vil huske arrangementet med de bedste minder. Løbet fulgte Hjertestien, og distancerne var bestemt herefter. Der kunne løbes 2 km., 5,5 km., 11 km. og 22 km., og stort set alle gennemførte

den distance, de havde valgt. Løberne var kommet fra nær og fjern, og der var tilmeldt 49 flere end i 2015. Der var 28 deltagere på den lange distance, mens resten af løberne var jævnt fordelt på de øvrige distancer. Den hurtigste kvinde på 22 kilometer var Mette Søndergaard, med tiden 1,58:59 - ikke dårligt for en ‘halv-

Hurtigste kvinde blev Mette Søndergaard i tiden 1,58:59, her flankeret af nr. 2 og 3.

marathon’ som den i Bønnerup, der er næsten en kilometer længere end en traditionel halvmarathon. Desuden er en pæn del af distancen kuperet og terrænet snarere til ‘cross country’- løb. Lars Julius blev bedste mand i tiden 1,38:59. Han kom ind med et suverænt forspring til konkurrenterne. Der er stor lokal opbakning til løbet, ikke bare fra hjælperne under forberedelse og afvikling, men også fra de mange borgere, der havde taget opstilling flere steder på ruten for at heppe på og klappe ad de stridende sportsfolk. Nogle stred mere end andre - af gode grunde - men alle havde viljen til at gennemføre og slå et slag for familieløbet og for Bønnerup. Arrangørerne retter en stor tak til alle frivillige hjælpere og sponsorer, uden hvis hjælp det flotte arrangement ikke kunne lade sig gøre.

Hurtigste mand, Lars Julius, blev med tiden 1,38:08 hurtigste mand på 22 kilometer.

11. udgave, oktober BønnerupKontakten 2016  
11. udgave, oktober BønnerupKontakten 2016  
Advertisement