Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 10 · JULI 2016

Velbesøgt borgermøde

EFTERHÅNDEN SOM datoen for borgermødet den 30. maj kom nærmere, meldte flere og flere sig med sager og projekter, som de gerne ville orientere byfællerne om. Og der var stor talelyst, selvom der bredte sig en afslappet stemning efter fællesspisningen umiddelbart før mødet. På nogle af de bageste sider i bladet har vi samlet en række omtaler af indslag på borgermødet. Redaktionen har ikke fundet plads til alt, men i løbet af sommeren bliver der opslået

et referat på borgerforeningens hjemmeside og på facebook. På side 2 og 3 kan I læse, hvad der lige nu foregår i borgerforeningen. Formand Michal Lønsgren Andersen slår blandt andet til lyd for, at vi skal lære at se vort nærområde i en større målestok end hidtil. - Vi er nødt til at samarbejde med vore nabobyer for sikre os mere slagkraftige argumenter i forbindelse med udviklingen af denne del af kommunen. God fornøjelse med læsningen.

Læs om ...

Læs også ...

Bønnerup på mobilen...

Maritimt stumpemarked...

Side 10 og 11

Side 15


2

BØNNERUP NYT

Nyt fra borgerforeningen Borgerforeningens formand, Michal Lønsgren Andersen, går ind for et bedre samarbejde med nabobyerne.

DET HAR VÆRET DE store linier, der har præget en del af borgerforeningens arbejde. Bestyrelsen har givet sit besyv med til udviklingen af Norddjurs Kommune, blandt andet nord-syd-vejen fra Bønnerup til Kolind. Formanden for borgerforeningen, Michal Lønsgren Andersen siger til Bønnerup-

Kontakten, at bestyrelsen i et høringssvar har lagt vægt på infrastrukturens betydning for udviklingsmulighederne i de fjerntliggende landsbysamfund. En mere direkte forbindelse mellem Nordkysten, som Bønnerup er centrum for, og den Østjyske hovedstad, Århus, kan været med til at styrke udviklingen og bosætningen af kommunens nordligste landsbyer. Her sidst har borgerforeningen indsendt høringssvar til kommunen om planerne på børne- og ungeområdet, hvor især truslen om skolelukninger og skolesammenlægninger har rystet landsbyerne i hele Norddjurs.

Fondraising og samarbejde

Sekretær i borgerforeningen, Karina Søndergaard Andersen, har deltaget i et omfattende fondraising-kursus, så det i fremtiden forhåbentlig bliver lettere at få del i de penge, der skjuler sig i de mange fonde og øvrige støttemuligheder. (Fortsættes på næste side)

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisens redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer den første dag i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt medelelser om mærkedage sendes til:

bk@boennerup.dk, der læses af alle redaktionens medlemmer, eller til: Jens Brønden, Bønnerupvej 54, 8585 Glesborg. Trykning: Grefta Tryk, Grenaa

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens Brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


BØNNERUP NYT

(Fortsat fra side 2) Michal oplyser desuden, at der skal lægges nyt gulv i Bønneruphuset, og hen over sommeren skal legepladsen bag huset bringes i orden. - Efterhånden, som vi nu har arbejdet med borgerforeningen i nogle år, står det mere og mere klart, at vi skal blive bedre til at samarbejde, siger Michal til BønnerupKontakten. - Det er svært at udrette store sager alene, og Nordkystens landsbyer risikerer at konkurrere med hinanden i stedet for at finde de bedste løsninger i fællesskab. Både Gjerrild, Glesborg og Fjellerup er jo en del af Bønnerups lokalområde, og jeg er overbevist om, at hvis vi går sammen om de ting, vi har til fælles, så opnår vi større resultater, end hvis vi bare tænker på os selv.

Samarbejde i Bønnerup

- Vi kan også have glæde af et bedre samarbejde her i byen, fortsætter Michal. - Både erhvervslivet og foreningslivet vil have fordel af det. Jeg ved godt, at det blev prøvet efter det første borgermøde for snart tre år siden. Det gik så ikke dengang, men vi må prøve igen.

3

- Jeg mener, det er indlysende, at foreningerne kan have gensidig glæde af et tættere samarbejde, så man ikke behøver at opfinde den dybe tallerken den ene gang efter den anden. Der er flere foreninger, som arbejder med næsten det samme - eller med noget, der i det mindste ligner hinanden - og de må da kunne enes om noget af arbejdet. Der kan være en god synergieffekt i det. Vi kan spare mange kræfter på den måde. - Selvom forholdene for erhvervslivet ikke kan sammenlignes direkte med foreningerne, så tror jeg, at der er ting, der er værd at samarbejde om. For eksempel holdningen til den overordnede politik, der kan fremme erhvervslivet generelt i kommunens landsbyer. Der er fælles interesser, som varetages bedre sammen med andre, end hvis man blot prøver at fremme sine egne. BønnerupKontakten vil i fremtiden i hvert nummer tage en snak med borgerforeningens formand for at høre, hvad foreningen går og tumler med. Læserne får derved mulighed for at følge med i foreningens arbejde for måske at bidrage med ideer og inspiration til bestyrelsen til gavn for byen. - jens

Bønnerup er blevet renere

Vejret var med ‘skidtsamlerne’ ved årets Ren Dagarrangement.

DER VAR flere ‘skidtsamlere’ der kom næsten tomhændede hjem til Bønneruphuset fra Ren Dag-arrangementet den 23. april. Byen er simpelthen blevet renere. Det var i alt

fald flere deltageres indtryk, efter at de havde gået deres tildelte ruter igennem. Andre havde mere held med sig. Især dem, der gik langs stranden og kunne høste skrald, der var blæst i land fra havet. I løbet af et par timer havde de fremmødte alle aflagt rapport til borgerforeningens formand, Michal Lønsgren Andersen, der herefter var i stand til at erklære byen ren fra Stavnshoved i øst til Sorteåen i vest og sydpå til

og med Gl. Bønnerup. Det var en rar fornemmelse og en god anledning til at slappe af med grill-pølser og noget læskende til halsen. Ren Dag startede med fælles morgenkaffe i Bønneruphuset, hvorefter Michal fordelte ruterne. Opbakningen fra borgerne har de senere år været rigtig god, ikke mindst på grund af det hyggelige fællesskab om både opgaven, morgenkaffen og arrangementets afslutning omkring grillen. - jens


4

BØNNERUP NYT

Restaurant Kattegat i ny og fin form

Holdet bag Restaurant Kattegat.

DA JEG MØDER familien Christensen, de nye forpagtere af Restaurant Kattegat, på restaurantens terrasse, smyger sommervind og sol sig om os. Pia C, datteren Katrine og hendes kæreste Sebastian Samsø fortæller begejstret om restauranten, som de overtog i forpagtning i marts måned. Far Henrik er netop i dag travlt beskæftiget i Grillbaren på Havnen. Vejret er perfekt dansk sommer, og så er der jo nok at lave i vores dejlige gamle fiskerby. Såvel Ny Form, hvor Pia er butikschef som Henriks Havnegrill leverer extra personale, hvis travlheden er påtrængende på restauranten. Det ses på fotoet. Og travlt har der været siden genstarten af stedet, oftest fuldt hus i weekenderne. Dagen i dag er dagen efter Fars dag, så i går var der igen fuldt hus. Og nu runger lokalerne ikke mere; der er blevet sat lydisolerende plader op i restauranten. Restauranten serverer aften-buffet, noget som kunderne har ønsket, med vægt på fisk

og havets dyr fra Bønnerup Havn; hertil kød, tarteletter, grøntsager, salater og alt hvad du kan spise til en absolut overskuelig buffetpris. Dagens dessert afrunder menuen. Der tænkes i billige og gode drikkevarer, både øl og vin, begyndende med Husets sydafrikanske vin til 98 kr. Vinleverandøren ejer selv en lejlighed i Feriecenter Bønnerup Strand. Hertil selvfølgelig vand og læskedrikke, is m. m., kaffe og te med hjemmelavet kage - pyntet måske med tidens blomster.

Kunderne har valgt

Buffetformen er faktisk valgt af kunderne, således at de – ofte hele familier med børn ikke skal sidde og vente på en a la carte ret i halve timer. Men maden laves fra bunden af og på stedet - noget Henrik nyder meget som en kontrast til grillen på havnen Her fra 1. juli udvider restauranten med frokostservering fra kl. 12. (Fortsættes næste side)


5

BØNNERUP NYT

Et glimt fra buffeten, som er blevet meget populær.

Huset rummer selskabslokaler til mere end hundrede gæster, og lokalerne er velegnet til alt fra begravelsesarrangementer til fødselsdage og enhver tænkelig familiefest. På gangene lyser spændende fotostater op af det gamle Bønnerups folk, kyst og havn. Jeg takker og cykler væk, kigger mig glad tilbage mod Danlandet og restauranten. Mange af lejlighederne er udlejet henover sommeren, og såvel lokale Bønnerupborgere som turister samler appetit til besøg på den hyggelige restaurant. - mogens.

Tørfisk og lune fiskefileter til Havnefesten

Festligt ser det ud, når Sluppen med byens børn og unge går optog gennem byen. Husk at hejse flaget både lørdag og søndag! Du kan altid lave en aftale med naboen om at tage det ned, hvis du ikke selv når hjem før solnedgang.

BØNNERUP STRANDS traditionsrige Havnefest løber i år af stablen fra torsdag den 7. juli til søndag den 10. juli 2016. Havnefesten er som vanligt bygget op med gavebankospil torsdag, diskotek fredag, livemusik, Sluppen, Havneshow og halbal lørdag, mens der søndag rundes af med livemusik, sildebord, præcisionssejlads og piratbesøg.

Havnefesten vil som altid byde på underholdning for både børn og voksne med god musik, tivoli, kræmmere og festlige indslag weekenden igennem. Det er i år 47. havnefest i Bønnerup Strand og mange Bønnerup’ere støtter op om Havnefesten og hjælper til med alt fra stegning af fiskefileter til trøjevask og oprydning mandagen derpå.

Som noget nyt er der er i år gratis adgang under hele havnefesten - også til festen lørdag aften. Sidste års meget velbesøgte Havnefest gav et flot overskud, hvoraf en del er investeret i ”mere strøm” på Havnen og nyt frituregrej, som meget gerne skulle resultere i større kapacitet og kortere køer foran fisketeltet. Gert Svith har også bidraget med et flot beløb til indkøb af nye friturer, mens Familien Malthe-Bruun har sponsoreret en ny generator til Sluppen. Se mere om programmet for Bønnerup Strand Havnefest på bagsiden af dette nummer og følg med på www.boennerup.dk og på Facebook ”Bønnerup Strand Havnefest”. - vita


6

PORTRÆT

Jeg kan hverken engelsk eller tysk

Elvin Nielsen sørger for at sejlende gæster udefra får en god oplevelse, så de taler pænt om lystbådehavnen.

HER I SOMMERTIDEN, hvor der kommer mange sejlende gæster til Bønnerup, er der god mening i at fortælle om dagligdagen i lystbådehavnen. Ingen kan det bedre end Elvin Nielsen. Det er ham, sejlerne møder, og han elsker jobbet, blandt andet fordi det giver ham mulighed for at møde mennesker fra fremmede egne. Der kommer naturligvis mange danske sejlere, nordmænd og svenskere, men udefra er det især tyskerne, der dominerer. - Sprog var jo ikke noget, jeg lærte, da jeg gik i skole, sagde Elvin Nielsen med beklagelse, da BønnerupKontakten for nogle uger siden besøgte ham på havnekontoret. - Så jeg kan hverken engelsk eller tysk. Nogle få minutter inde i snakken, kom et tysk ægtepar ind i havnekontorets vind

fang og skulle have hjælp til at trække billet til deres autocamper. Og den hjælp fik de, helt uden tænkepauser, af Elvin. Tyskerne fik hele lektien på engelsk, og hvis der var nogle gloser de ikke kendte, fik de også dem på tysk. Ingen slinger i valsen. - Og jeg kan jo hverken tysk eller engelsk, havde han lige sagt. Sikke noget vrøvl...

Har oplevet meget

Ellers er der ikke meget vrøvl i hovedet på Elvin. Bortset fra, at han måske har lidt svært at skelne imellem de mere personlige hændelser i livet og så forvaltningen af lystbådehavnen. Men det var mest interviewerens skyld, for Elvin har oplevet så meget, at det er svært ikke at spørge ind til det. Desuden har han passet lystbådehavnen i så

mange år, at der står Elvin på en stor del af den. - Nu er fiskerihavnen og lystbådehavnen jo lagt sammen, forklarer Elvin. - Og Niels Erik er kommet til som chef for det hele, men vi enes pænt om det, og der er nok at se til. Hvad er det da, du laver? - Jamen, der er er masser at se til. Jeg mener, at det er vigtigt at holde orden og sørge for, at alt på havnen fungerer. Gæsterne skal have en god oplevelse. Det er jo blandt andet dem, vi lever af, og tilfredse gæster er den bedste måde at reklamere for lystbådehavnen på og tiltrække flere sejlere. - Men det er ikke nok, at her er pænt og ryddeligt. Vi skal også yde god service, så sejlernes ophold bliver så behageligt som muligt. De holder jo ferie, og der skal ikke være noget, der spænder ben for en god oplevelse. Hvordan servicerer du dem? - Jeg hjælper dem med alt det, de ikke kan finde ud af. Jeg forklarer dem, hvordan de kommer til læge, hvis de har brug for det, og jeg fortæller dem om Bønnerup, og hvad de kan opleve her på egnen. De har også brug for at vide, hvor de kan købe det ene og det andet. Det er ikke altid lige let at finde rundt et fremmed sted. (Fortsættes på næste side)


PORTRÆT

Men norsk kan han da

Elvin selv har været vidt omkring, og det fortæller han gerne om. Det begyndte med, at han som astmapatient ikke kunne tåle cellulose og derfor holdt op med at lave tv-kabinetter i Hornslet. Så var luften renere i Norge, hvor han blev gift og derfor kan traktere norske sejlere på deres modersmål. Før den tid arbejdede han på landet, hvor man kunne holde en løn på 500 kr. for hele vinterhalvåret - hvis man altså var rigtig dygtig. Sommerhalvåret gav 700 kr. i alt, men kun hvis man rubbede neglene. Da Elvin så kom ud som messedreng og fik 419 kroner om måneden, var det et rent eventyr. Den mærkeligt lave løn skyldes, at det er ganske

mange år siden, Elvin var landarbejder og messedreng. Selvom han stadig pukler, er han 72 år og ved godt, at det får ende, jobbet. Men han har ingen planer om at stoppe lige nu. Alligevel er han begyndt at se på karrieren med en vis tilbageholdenhed.

50-80 både på en god dag

Hvor mange kommer sejlende til Bønnerup? - Ja, det har jeg ikke sådan tal på, men om sommeren kommer der vel dagligt op mod 80, når der er rigtig gang i den. Og 50 når det er lidt stille.

Og hvad koster det? - Det kommer an på, hvor lang din båd er. Den billigste koster 120 kroner, og så stiger den med 20 kroner ad gangen til et par hundrede kroner pr. dag.

Familieløbet

Fra starten sidste år. I år er udfordringen større.

7

Hvordan skaffer I plads til så mange gæstesejlere? - Det er da også et puslespil, men vi klarer det fint nok. Vores valgsprog er, at ‘vi har plads til alle’. Vi fylder simpelthen de ledige pladser ved broerne, når bådelaugets medlemmer er ude at sejle. De skal så give mig besked om, hvornår de kommer hjem, så jeg kan få ryddet deres plads i tide. Kniber det, kan vi nok finde kajplads, og kniber det endnu mere, kan man ligge udenpå nogle andre. Det er ikke Elvins indtryk, at sejlerne tager på oplevelsesture i Bønnerup og omegn. - De hygger sig i havnen med andre sejlere, siger han. - Miljøet her er efter sigende noget af det bedste i Danmark, og de fleste har ikke spor travlt med at komme afsted igen. - jens

DET KOMMER TIL at gå over stok og sten den 14. juli klokken 17:30. Da skydes Bønnerup Strands Familieløb nemlig i gang, og i år bliver udfordringerne noget større, både for løbere og for løbets arrangører. Sidste års succes har givet pionererne bag løbet lyst til at gøre det endnu mere attraktivt. Derfor er løbets enkelte omgange nu udvidet til Hjertestiens fulde længde. Den er 5,5 kilometer lang og giver derfor mulighed for distancerne 5,5, 11 og 22 kilometer. Den sidste er godt og vel en halvmarathon. Der er brug for hjælpere, både til væskestationerne, til vejvisning og til opstilling af poster, startsted og meget andet. Hjælpere kan melde sig til Trine Kern eller Pia Christensen.


8

A K T I V I T E T S K A L E N D E R 3 . K VA R TA L 2 0 1 6

Bønnerup Vandværk

Vandværket har ingen arrangementer i juli kvartal, men interesserede, der gerne vil have værket fremvist, er velkomne til at ringe til Henning på tlf. 2145 9740.

Bankospil

Der spilles banko hver anden søndag kl. 19.15 i ulige uger.

Biblioteket i Kulturcafeen

i Bønneruphuset har lukket fra 1. juli til 10. august. Derefter er der åbent alle onsdage fra kl. 16.00-18.00

Bønnerup Strand Petanque Klub

Der spilles tirsdag-torsdag kl. 19.00 og søndag kl. 10.00. Se i øvrigt aktivitetskalenderen 27/7 og 24/9.

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening

Tilmelding til foreningens aktiviteter (se aktivitetskalenderen) sker til Jens på tlf. 25708185 eller Hans på 86396105 / 26110812.

Bønnerup Svømmeklub

holder sommerferie frem til den 29. august, hvor vi starter vores efterårssæson. Svømmeklubben mangler stadig en voksen til at “stå på kanten”, så hvis nogen har lyst til at bruge et par timer med byens glade svømmebørn, så send en mail på bs@boennerup.dk.

2016 Lørdag 7. juli kl. 7.00

Bønnerup Strand Havnefest Se programmet på bagsiden. Husk at hejse flaget lørdag og søndag

Gratis og uforpligtende cykeltur hver mandag klokken 14.00 langs havet, når vejret tillader det. Mødested: Havet 82.

Onsdagsklubben

Klubben holder ferie til 13. september. Derefter er der igen møde alle tirsdage i ulige uger kl. 14-16.30. Alle er velkomne.

Strikkeklubben

mødes i Kulturcafeen i Bønneruphuset den første i måneden kl. 19. Alle er velkomne.

Yoga i Bønneruphuset

Yoga begynder 5. september kl. 9.15-10.30 og slutter 14. november. Prisen er 500 kr. for 10 gange. Tilmelding til Laila Elkjær på tlf. 20 93 10 09

KALENDER

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup. Morgenkaffe i fælleshuset, hvorefter man går efter de fisk vejret tillader. Indvejning kl. 14.00 Tilmelding onsdag 29. juni.

Torsdag-søndag 7.-10. juli

Cykelklub for alle

Torsdag 14. juli kl. 17.30

Bønnerup Strands Familieløb Distancerne 5,5 - 11 og 22 kilometer løbes ad Hjertestien i dens fulde udstrækning. Hjælpere søges som rutevagter, provianteringsposter, opstilling af borde på poster og anden praktisk hjælp. Henvendelse til Trine Kern og/eller Pia Christensen.

Fredag 22. juli

Meilgaard Slotspark Den 24. sommerkoncert med Lars Lilholt i Meilgaard. Mad og drikkevarer skal købes i parken, der åbner klokken 18.00. www.ndhk.dk/lilholt.


KALENDER

Lørdag 23. juli kl. 7.00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fisketur fra Bønnerup. Morgenkaffe i fælleshuset, hvorefter man ser, hvad der er at fange. Indvejning kl. 13.00. Tilmeldingsfrist onsdag 20. juli.

Onsdag 27. juli kl. 18.30

Bønnerup Strand Petanque Klub Klubben besøger Sjørupgårdvejens Petanque Klub.

9

Torsdag 25. august

Sognehøjskolen Udflugt til Lille Vildmose, Budolfi Kirke i Aalborg og Kunsten i Aalborg. Pris 500 kr. medregnet mad og kaffe både formiddag og eftermiddag. Tilmelding Birthe Dam på tlf. 2142 4794 og Rigmor Kaagh på tlf. 8638 3236.

Lørdag 27. august kl. 7.00

Lørdag 14. maj kl. 9.00

Bønnerup Strand Petanque Klub Strandpetanque.

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Fælles morgenkaffe og derefter makrelfiskeri, hvorfor der kun vejes makrel, med mindre vejret kræver, at vi finder et andet sted at fiske. Tilmelding senest onsdag 24. august.

Lørdag 13. august kl. 17.30

Weekenden 27.-28. august kl. 10.00

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening Grillaften med mange forskellige fisk fra Møllefisk, som man hver især kan komme på grillen. Tilbehør og drikkevarer kan købes til sædvanlige billige priser. Ved tilmelding kan oplyses, hvis man ikke kan spise fisk, så der kan indkøbes kød i stedet. Maden koster 60 kr. pr. person. Tilmelding senest 8. august.

Bønnerup Strand Bådelaug Åletur, skippermøde kl. 10 i Fælleshuset. Se opslag i klublokalet og Fælleshuset. Mail udsendes. Turen går til Udbyhøj (vejrafhængig).

Torsdag 22. september kl. 10.30

Weekenden 20.-21. august kl. 10.00 Bønnerup Strand Bådelaug Maritimt Stumpemarked på havnen. Se mere i artiklen side 15

Sognehøjskolen Foredrag i konfirmandstuen i Gjerrild Præstegård. Emne: ‘Hvordan holder vi os friske og sunde, når vi når pensionsalderen?’ Klinisk diætist Lone Severinsen fortæller om nem og sund mad, der gør livet godt. Pris: 40 kr. og husk madpakken. Alle er velkomne.

Søndag 21. august kl. 14.00

Lørdag 24. september kl. 9.00

Bønnerup og den europæiske kulturhovedstad, Århus Introduktionstur til Kunststien 2017 mellem Bønnerup og Fjellerup. Der gås i samlet flok langs Nordsøstien fra Treaaen til Chokoladebakken, hvor vi sammen med Fjellerupborgerne får mere at vide om projektet og nyder en kop chokolade. Se mere i artiklen side 13

Bønnerup Strand Petanque Klub Efterårsturnering på Åvej.

Ultimo september/primo oktober

Bønnerup Strand Bådelaug Bådoptagning! Finn Pedersen styrer bådoptagningen, aftal nærmere med Finn. (Husk bådvask både fredag og lørdag) Bådoptagning (lørdag) - Tilmelding til Jürgen Kern, mobil 2463 6926.


10

BØNNERUP NYT

Bønnerup på mobilen om Bønnerup, som nu findes på en app’en ‘Story to go’ til mobiltelefonen. På skærmen poppede der noget grafik op med en knap, vi kunne trykke på for at få noget til at ske.

Oplæsning i det fri

Fra Treåen, hvor en af de 21 historier i Bønnerup fortælles.

SAMMEN med Kim Jacobus Paulsen nærmede jeg mig forleden Treåen, der hvor vandmøllen var engang, og hvor der senere var bageri. Det er vel, hvad de fleste kender til stedet. Vi kom henne fra byen og gik med mobiltelefonen i hånden. På displayet var der

et kort, der viste os, hvor vi var, og hvor vi skulle hen. Og netop som vi gik ud på asfalten for at komme over, hvor møllehjulet engang plaskede rundt i strømmen (eller hvordan det nu var), lød der et klokkesignal på telefonen. Det betød, at vi befandt os på stedet for en af de 21 historier

Min makker den dag, Kim Jacobus Paulsen, bor i Gjerrild, hvor der for et par år siden blev startet et projekt, der skulle sætte fokus på landsbyturismen på Djurslands Nordkyst. Det er det projekt, vi flere gange har omtalt som ‘Fremtidens Landsbyturisme’. Interesserede fra St. Sjørup, Bønnerup og Gjerrild blev inviteret til en workshop på vandrehjemmet, og på et senere møde på havnen i Bønnerup luftede Kim en ide om at bruge moderne, elektroniske hjælpemidler til at informere om de tre byer. Efter Kims mening bliver det bedre at fortælle om et steds fortid gennem de historier, der ligger i landskabet, end ved at gennemgå årstal og begivenheder i en kronologisk rækkefølge. Det er fortællingerne bag alting, der skaber de bedste rammer om oplevelsen, og han foreslog derfor, at der blev indsamlet en masse historier fra de tre byer. Og i stedet for at opsætte plancher rundt omkring, synes han, at


11

BØNNERUP NYT

Kim Jacobus Paulsen, der er historiker, fik ideen til ‘StoryToGo’.

vi skulle udvikle en ‘app’, der ved hjælp af telefonens GPS kan føre interesserede rundt i byerne og få dem til at stoppe op og lytte til en oplæst fortælling om de enkelte seværdigheder. Kim er naturligvis klar over, at der også er historier at fortælle fra oplandet - for eksempel om Stavnshoved i øst og Sorteåen og køkkenmøddingerne i Meilgaardskoven mod vest. Men mobildækningen er ikke god nok alle steder, ligesom det har været nødvendigt at begrænse opgaven af økonomiske grunde. Det samlede projekt har kostet en kvart million kroner.

Fra Treå til Klitgaarden

Kim har blandt andet lavet research ved at interviewe ganske mange mennesker i de tre byer. De ældre kender til

enkeltheder og anekdoter, som de unge ikke ved noget om, og nogle af app’ens fortællinger bygger blandt andet på disse overleveringer. En anden del af researchet har handlet om, hvilken type turister, vi har på Nordkysten. Det har vist sig, at det er samme slags overalt, og ikke typisk ungdommen. Vore turister er mere stedfaste og interesserer sig for det lokalsamfund, de befinder sig i. I Bønnerup er de 21 historier hentet fra området mellem Treaaen og Klitgaarden, og brugerne af ‘StoryToGo’ kan begynde hvor som helst i byen. Der er ingen fastlagt rute, og man kan altså vælge frit mellem tilbuddene.

App’en er gratis

Kim og jeg valgte som sagt Treåen. Hvad historien dér handler om, må I selv finde ud af. Download den gratis app, og prøv selv. Allerbedst er det nok i gråvejr, for da vi gik turen forleden var der skarp sol, og displayet var næsten sol, og displayet var næsten ulæseligt. Med lidt god vilje turen forleden var der skarp og håndskygge gik det dog. ‘StoryToGo’ virker kun, når gps-funktionen er slået til. Visse gps’er kan være lidt længe om at finde satellitterne, og I må derfor væbne jer med lidt tålmodighed. God fornøjelse. - jens

”StoryToGo Bønnerup” App’en ser sådan ud og kan hentes både til Android og IOS .


12

BORGERMØDET

Mere opbakning til hjemmesiden!

Bønnerups hjemmesides nye udseende. Den tekniske struktur gør det let at foretage grafiske ændringer eller et helt nyt look.

DA BORGERMØDET gik i gang mandag aften 30. maj, sad Bønnerups hjemmesides ‘nøglebærer’, Poul Gyldenvang, i et fly på vej til en mellemlanding i et slemt uvejr i Amsterdam. Han var på vej på arbejde i Guiana i det nordøstlige Sydamerika, hvor han bliver indtil hen omkring havnefesten. Af samme grund kunne han ikke fortælle, hvordan det går med www. boennerup.dk. Jens Brønden har imidlertid haft møde med Poul og Mathias Hübsmann, der hjælper med at holde siden ved lige. Jens kunne derfor informere om hjemmesidens status.

Hjemmesidens bagvedliggende struktur er i orden, og den kan løbende tilpasses efter behov. Endnu mangler en redigering af den gamle hjemmesides tekster - et arbejde, der netop er sat i gang, og som opdateres på hjemmesiden i takt med, at Jens og Mathias bliver færdige. På borgermødet forklarede Jens, at han ikke har andet med hjemmesiden at gøre, end at han hjælper med at omredigere indholdet. Han fortalte også, at Poul og Mathias er et godt hold, der kan sikre en levende og levedygtig hjemmeside, hvis de får den nødvendige opbakning fra byens aktører.

- Poul er lidt bange for, at facebook er ved at løbe fra en traditionel hjemmeside som vores, sagde Jens på mødet. - Det har jo vist sig, at nyheder om aktiviteter i byen lynhurtigt præsenteres på diverse facebookprofiler, mens indsenderne glemmer hjemmesiden. Men www.boennerup.dk er det eneste medie (foruden BønnerupKontakten), der når ud til stort set alle borgere. Derfor kan den ikke erstattes af diverse facebookprofiler, og Poul opfordrer altså byens borgere til at sende informationer til webredaktionen samtidig med, at de uploades på facebook. Adressen er: webredaktionen@boennerup. dk. Hjemmesiden har to målgrupper. Den ene er borgerne, den anden byens gæster. Kun ved at indsende meddelelser om borgeraktiviteter bliver hjemmesiden interessant for borgerne. For turisterne er det mere de generelle informationer, der har betydning, og som nu er under opdatering. - jens


13

BORGERMØDET

‘Kulturhovedstad’ mellem Bønnerup og Fjellerup

Det kan være skulpturer som denne, der kommer til at pryde naturstien langs vandet mellem Bønnerup og Fjellerup.

OM PRÆCIS ET ÅR - i begyndelsen af juli 2017 - åbnes en kultursti langs Nordsøstien mellem Bønnerup og Fjellerup. Det fortalte Carmen Rios på borgermødet

mandag 30. maj. Stien bliver en af de mange begivenheder, der arrangeres i forbindelse med, at Århus bliver europæisk kulturhovedstad i 2017. I et par måneder vil gående og cyklister langs stien mellem de to byer have kunst som pejlemærker. Lokale kunstnere udfører blandt andet træskulpturer med relation til naturen, og kunstskoler og børneinstitutioner inviteres til at deltage i events og udstillinger både langs ruten og indendørs i henholdsvis Bønnerup og Fjellerup. Lokale kunstnere vil desuden bygge en symbolsk bro over Sorteå, som skal vidne om den gode forbindelse mellem de to byer.

Som introduktion til projektet, der stadig er under forberedelse, inviteres både store og små borgere fra begge byer til at mødes på halvvejen søndag 21. august i år (se kalenderen på midtersiderne). Fra Bønnerup går deltagerne fra Treåen langs vandet til Chokoladebakken ved Sorteå, hvor også deltagere fra Fjellerup dukker op. Her orienteres om det spændende kulturprojekt, og der nydes en kop chokolade i de smukke omgivelser. Borgere, der gerne vil bidrage yderligere til projektet, kan henvende sig til Carmen på carmen@rios-jensen.dk. - jens

Landsbysamarbejde PÅ BORGERMØDET 30. maj fremsatte Jens Brønden nogle tanker om et landsbysamarbejde i Norddjurs Kommune. Baggrunden er, at landsbyernes indflydelse på udviklingen er begrænset til valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer hvert fjerde år, mens den politik, der i den mellemliggende tid for alvor griber ind i lokalsamfundene

sker hen over hovedet på borgerne, mere eller mindre. Behovet for et samarbejde mellem landsbyerne blev tydeliggjort, da følgerne af regeringens og dens støttepartiers såkaldte omprioriteringer har ført til planer om at nedlægge et antal skoler. Omprioriteringen betyder, at de danske kommuner skal aflevere én procent af deres

budgetter til staten hvert år de kommende tre år. Norddjurs kommune har altså haft en bunden opgave. Nedskæringerne på det kommunale budget kommer til at ramme stort set alle forvaltninger og altså også skolerne. Kommunen har uden tvivl lagt et stort arbejde i at analy(Fortsættes næste side)


14

BORGERMØDET

(Fortsat fra side 13) sere de mange muligheder for nedskæringer på skoleområdet. Mere end 30 scenarier har været til offentlig høring i kommunen, og der er indsendt i hundredvis af høringssvar - ofte fra borgere og interessegrupper, der ‘skriger i dødsangst’ over, at netop deres skole er lukningstruet. Jens sagde på mødet, at han ikke mener, der er mening i at spille landsbyerne ud mod hinanden, som det let sker

med sådanne høringsrunder. De bør i stedet samarbejde om at finde den rigtige løsning for flest mulige mennesker. Og det kan netop ske i et landsbyfællesskab et samarbejdsorgan, der gør det muligt for landsbyerne at anbefale fælles løsninger, så udviklingen ikke som nu begrundes med centraliserede kommunale argumenter. - Jeg overvejer at kontakte netværket fra projektet ‘Fremtidens Landsby-

turisme’, men vil gerne forinden vende ideen med andre interesserede, sagde Jens. - Hvis nogen synes, det er værd at arbejde for, så bliver der brug for flere end mig til at føre den ud i livet. Jeg har nemlig ikke megen tid til overs, og som årene går, bliver jeg mere og mere doven! (Kontakt på 2719 1549 eller jensbroenden@gmail.com).

Tennisklub under forberedelse DET VIL SNART vise sig, om vi kan få sat en stopper for de muntre historier om Bønnerups tennisbane. Skiltet, der fra Bønnerupvej leder hen til tennisbanerne har i adskillige år holdt vores sagesløse gæster for nar. Selv de mest positive spillere blandt sommerens turister har ikke kunne serve bolden igennem fyrrekrattet. Men det skal være slut nu. Enten bliver banerne sat i stand, eller også bliver de slettet fra jordens overflade. Det fremgik af en kort orientering, som John Petersen kom med på borgermødet 30. maj. John har påtaget sig at finde ud af, om der er interesse for en tennisklub. Uden tennisspillere er der nemlig ingen grund til at renovere banerne, og så kan de ligeså godt nedlægges en gang for

alle og skiltet på Bønnerupvej fjernes. For to år siden satte de lokale aktører i Fremtidens Landsbyturisme fokus på tennisbanerne, fordi der tilsyneladende var penge i projektet til at sætte banerne i stand. Argumentet var, at tennisbanerne er et aktiv for turisterhvervene, men ansøgningen blev tilbagevist med den begrundelse, at projektet ikke støttede idrætsanlæg. Per Søren Pedersen og Jens Brønden opgav dog ikke lige med det samme og indledte et samarbejde med fritidskonsulenten i kommunen. Han blev dog udskiftet, og den nye fritidskonsulent overtog efter nogen tid sagen og indkaldte en professionel vurdering af, hvad en renovering vil koste. Den lød på 80.000-90.000 kroner.

Per og Jens fik dog kolde fødder, for hvis der ikke er interessede til at bruge banerne, er der heller ingen grund til at bruge penge på dem. Samtidig har de begge nok at se til, og da John for nogen tid siden gav udtryk for, at han godt ville prøve at starte en tennisklub, slap de to endeligt engagementet. John indkaldte til sonderingsmøde - eventuelt stiftende generalforsamling onsdag den 22. juni klokken 19 i petanqueklubbens hus på Åvej 6. BønnerupKontakten var færdigskrevet inden mødet, og vi kan derfor ikke fortælle, hvad resultatet blev i denne uge.


15

BORGERMØDET

Maritimt stumpemarked

Sidste år blæste teltene omkuld. I år satser arrangørerne på stille vejr.

SIDSTE ÅR kastede Bønnerup Strand Bådelaug sig ud i et forsøg med et maritimt stumpemarked, hvis udfald det var umuligt at sige noget om på forhånd. Det måtte prøves. Prøven faldt godt ud - med visse forbehold - og nu har bådelauget bestemt sig for at gentage successen. Forbeholdet har ikke noget med selve ideen at gøre, men vejret var bestemt ikke med arrangementet. En pivert blæste teltene ad Hekkenfeldt til, men markedet var særdeles populært, og i håbet om, at det ikke bliver møgvejr til samme arrangement to år i træk, går bådelauget nu igen på med krum hals. På forårets borgermøde i Bønneruphuset fortalte laugets Ole Bendixen om dette års planer. Det bliver i år weekenden 20. og 21. august, og denne gang vil man prøve at samle arrangementet om både havnen og byen, så flest muligt får glæde af det.

Der bliver opsat reklamer ved hovedvejen, og der opfordres til at købe et strandflag med stumpemarkedets logo. Kyst- og Fjordcentret kommer og fortæller om hav, havn og strand, og Bjarne Lind fra Dansk Motor- og Maskinsamling har lovet at sætte en motor op til demonstration og almindelig fornøjelse.

Krabbevæddeløb og hjemmeværn

Der bliver krabbevæddeløb for børnene, som får udleveret fiskestænger, så de selv kan fange deres væddeløbskrabber. Væddeløbsbanen bliver opstillet ved promenadebroen. Desuden møder hjemmeværnet op med redningsudstyr og et par gummibåde. Hjemmeværnskutteren må desværre blive i Randers, men det bliver alligevel demonstreret, hvordan værnet opererer - blandt andet med ‘mand-over-bord’-øvelser, for

dem, der vil være med. Havnefoged Niels Erik Nørgaard vil fortælle om dieselpest og bådebygger Mikael Brøgger om bådemaling. Modelbådeklubben i Randers sender en flåde af radiostyrede modelbåde, som giver opvisning i et af havnebasinerne.

Også i år stiller Bjarne Lind en motor op til almindelig underholdning og hyggelig ‘baggrundsmusak’.

Store ‘stumper’

Foruden traditionelle maritime stumper som for eksempel pumper, pantryudstyr, pressenninger, stævnrørsfedt, motorolie og petroleumslamper, tillader markedet i år ganske store stumper - nemlig både i fuld størrelse - på et regulært bådemarked i Millionærdammen. Det er Finn Petersen, der kommer til at stå for den del af arrangementet. Ole Bendixen sluttede sin orientering med en appel til interesserede hjælpere - ikke bare til solid opstilling af teltene, men til arrangementet i det hele taget. Standpladserne er gratis. - jens


16

BØNNERUP NYT

10. udgave juli BønnerupKontakten 2016  
10. udgave juli BønnerupKontakten 2016  
Advertisement