Page 1

Kontakten

BØNNERUP UDGAVE 1 · APRIL 2014

Pia Jensen og René Jørgensen

Velkommen til Bønnerup DE TRE FØRSTE velkomstkurve er delt ud til tilflyttere i Bønnerup. Det var Vita Glad Petersen, der på borgermødet i november foreslog, at byen og borgerforeningen skulle sige velkommen med en gavekurv til nye borgere i byen. Et af argumenterne var, at det er vigtigt at føle sig velkommen, når man flytter til et nyt sted, og det kan byen medvirke til ved at efterlade et godt førstehåndsindtryk. Her er det Pia Jensen og René Jørgensen, der er flyttet fra Ginnerup til Bønnerup sammen med sønnen Martin, hunden Max og to heste. De

bor på Bønnerupvej 72 på toppen af bakken. Velkomstkurven indeholder vin, diverse gaver og gavekort fra byens erhvervsliv (se bagsiden), et års medlemskab af borgerforeningen, en gratis middag ved havnefesten, blomster og diverse praktiske oplysninger og brochurer om nærområdet. På sin glade velkomstturné rundt i byen havde Vita selskab af borgerforeningens Mie Christensen. Det var i sagens natur ikke den værste opgave, de to har været på. - Se de to andre tilflytterfamilier på bagsiden.

Læs også om ...

Læs også om ...

Borgerforeningens nye formand og den nye unge bestyrelse...

101 årige Tulle der ikke føler sig gammel...

Side 4 og 5

Side 8 og 9


BØNNERUP NYT

Ny Lokalavis DU SIDDER LIGE NU med den nye ‘Bønnerup Kontakten’, som undertegnede på borgermødet i november foreslog realiseret. Det er meningen, at avisen skal øge borgernes fælles fokus på byen og dermed sætte gang i aktiviteter, der kan være til gavn for os alle. Avisen skal indeholde nyt om Bønnerup, ideoplæg og debat

om emner, der har vor fælles interesse, navnestof fra by og nærmeste omegn og den sædvanlige aktivitetskalender fra Bønnerupkontakten. Det er også tanken, at avisen bliver et medie, der følger op på igangsatte initiativer og sikrer, at det ikke bare bliver ved snakken. Avisen udkommer foreløbig hver tredje måned. Hvis der viser sig at være behov for hyppigere udgivelser, må vi se, om vi kan skaffe den fornødne kapacitet og økonomi til det. Alle i redaktionen (se

kolofonen her på siden) arbejder gratis. Der gives hverken honorar for artikler, debatindlæg, tegninger eller fotos. Avisens indhold kan med behørig kildenangivelse publiceres frit. Trykningen af denne første udgave af Bønnerups nye lokalblad bliver delvist betalt af Støtteforeningen for Bønnerup Strands Havnefest. Fremtidens udgivelser skal finansieres på anden vis – enten gennem fondstilskud, sponsorater eller annoncer i avisen.

KOLOFON

AVISEN udgives i et samarbejde mellem Bønnerup og Omegns Borgerforening og en interessegruppe bestående af redaktionen. Avisen er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Redaktionen påtager sig intet ansvar for returneringen af stof og fotos, der uopfordret sendes til bladet.

Ansvarshavende for det redaktionelle indhold er Jens Brønden, der også er avisen redaktør og redaktionens tovholder. Avisen udkommer cirka den 15. i hvert kvartals første måned (januar, april, juli og oktober). Redaktionelle indlæg til avisen samt meddelelser om mærkedage sendes direkte til

jensbroenden@gmail.com eller indtelefoneres til Jens på 2719 1549, mens alt andet naturligvis kan drøftes med samtlige redaktionens medlemmer. Trykning: Pink Nose, Grenaa.

REDAKTIONEN: Annette Appel

Bjarne Lind, Redaktion

Vita Glad Petersen

Grafisk tilrettelæggelse/ombrydning appelgraphic@mail.dk

Næstformand i borgerforeningen b.lind@primanet.dk

Redaktion pr. 15. April og frem vitagladpost@hotmail.com

Mie Christensen

Mogens Lundetoft Clausen

Jens brønden

Redaktion og distribution mie@nrdn.dk

Redaktion mogens.clausen1@skolekom.dk

Redaktion jensbroenden@gmail.com


3

BØNNERUP NYT

Politikerne måtte løbe spidsrod både ude og især inde, da Bønnerup-borgerne demonstrerede mod børnehavens lukning.

Fra døende børnehave til levende by Nyt borgemøde 24. april DET BEGYNDTE med et møde hjemme hos Pia Christensen. Mødet var indkaldt, fordi ‘man’ ville lukke børnehaven på trods af tidligere garantier for, at det ikke ville ske foreløbig. Mødedeltagerne var dels forældre til børn i børnehaven, dels bønneruppere, der tidligere havde givet udtryk for betænkelighed med udviklingen i vort lokale ‘såkaldte’ udkantsområde. Der er tidligere redegjort for den indædte kamp for børnehaven. Men det er værd at lægge mærke til, at der opstod et fællesskab omkring børne haven, som trods kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke den førte til styrket sammenhold og optimisme.

Det var tydeligt, at den energi, som kampen for børnehaven udløste, kunne bruges til noget. Det førte blandt andet til borgermødet i november, hvor en række ideer blev luftet og initiativer igangsat. Avisen her er et af disse initiativer. Vitas velkomstkurv et andet. Og mange andre er i fuld gang eller på vej. Bønnerups fokus på udviklingen har tydeligvis haft betydning for byens omdømme, og det er næppe tilfældigt, at Bønnerup kom med et i storstilet pilotprojekt om at etablere en række oplevelsespladser i landets turistområder (læs side 11). Også arbejdet med dette projekt vidner om, at der står

respekt om Bønnerups bevidste og velforberedte indsats ved de allerede afholdte workshops. Der indkaldes til borgermøde 24. april klokken 19.30 i Bønneruphuset. Her bliver der orienteret om igangværende projekter og fulgt op på ideer og initiativer fra sidste møde. Borgermødet i november viste tydeligt, at der er stor interesse for Bønnerups ve og vel. Det er her, ideerne til en bæredygtig fremtid opstår og kikstartes. Derfor opfordrer både borgerforeningen, initiativgruppen fra børnehavekampens dage og avisen her til endnu en gang at slutte op om mødet 24. april.


4

BØNNERUP NYT

Ny formand for borgerforeningen - Den går ud på, at vi skal være mange flere borgere om at bakke op omkring Bønnerup, svarer Michal. - Fremmødet er oftest rigtig dårligt, og det kan både skyldes manglende interesse for at engagere sig, men vel også at vi fra borgerforeningen ikke er gode nok til at reklamere for de begivenheder, der kræver lidt knofedt.

Borgerforeningsformand Michal Lønsgren Andersen.

MICHAL LØNSGREN ANDERSEN er ny formand for Bønnerup og Omegns Borgerforening. Det var han allerede før generalforsamlingen, da Kirsten Kaagh Mogensen i vinter trak sig fra posten. Nu har generalforsamlingen stadfæstet udnævnelsen ved enstemmigt at vælge Michal. Men Michal ville ikke fortsætte i den gamle gænge og betingede sig, at der kom nye boller på suppen. Det gjorde der så. Tre unge kvinder blev valgt ind i bestyrelsen. - Der skal tænkes unge tanker, mener Michal. - Og det skal den nye generation hjælpe med til. “Bønnerupkontakten” spurgte formanden hvad strategien går ud på.

De tre unge, der nu er med i borgerforeningens bestyrelse, kommer med ny energi. Det er Rikke Petersen, Rikke Sodemann og Mette Kristensen, der har en gennemsnitsalder på 26 år. De tre kvinder har allerede taget flere initiativer, blandt andet med at skaffe nye medlemmer til foreningen. Det vil de blandt andet gøre ved at gå fra hus til hus og få fat i de temmelig mange, der ikke er med.

Vil sikre Bønnerups fremtid

Bønnerupkontakten spurgte de tre nyvalgte, hvorfor de engagerer sig i en forening, der traditionelt styres af mere modne borgere: - Det er nok en slags dårlig samvittighed over, at vi ikke er med til at præge den by, vi bor i, og hvor vi gerne vil blive boende. - Det startede vel nok på Borgermødet i november, hvor der blandt andet blev redegjort for beslutningen om at nedlægge børnehaven. - Vi vil jo gerne stifte familie, altså have børn. Derfor skal Bønnerup være et godt sted at være for både børn og voksne - også om 10, 20 og 30 år. Og for at sikre den fremtid er vi nødt til at arbejde for den, siger de samstemmende. - Vi har tænkt os at medvirke til, at gode ideer


BØNNERUP NYT

5

Borgerforeningens formand Michal Lønsgren Andersen og ‘hans’ tre nye piger i bestyrelsen, Mette Kristensen, Rikke Sodemann og Rikke Petersen.

bliver ført ud i livet i stedet for, at det bliver ved snakken. - Og så håber vi, at vi kan trække andre med ind i arbejdet for byen. Det er jo ikke kun os tre, der satser på Bønnerup. Vi er i alt seks fra vores årgange, som allerede har købt hus med henblik på at blive boende her i mange år. - Vi skal appellere til, at borgerne giver sig

noget mere for byen... - at de deltager mere i byens ve og vel. Det behøver ikke være med konkret arbejde, ikke altid. Også gode ideer kan få betydning for byen. - I det hele taget skal vi lære at tænke lidt mere på fællesskabet og lidt mindre på os selv, end vi hidtil har gjort.

Hjemmesiden

En af de unge, Rikke Sodemann, har allerede påtaget sig at holde borgerforeningens hjemmeside ved lige og uploade informationer om by og borgere, efterhånden som hun modtager dem. Mailadressen er: rikke-sodemann@hotmail.com

Rikke Sodemann har overtaget arbejdet med borgerforeningens hjemmeside.


6

FORENINGSNYT

Trine Kern og Pia Christensen tog initiativ til at organisere de private erhvervsdrivende, men opbakningen var ikke helt som ventet.

Spæd start for lokal erhvervsorganisation PÅ BORGERMØDET 27. november sidste år blev der igangsat en række initiativer. Avisen her er et af dem. Et andet er en sammenslutning af erhvervsdrivende i Bønnerup. Det var Pia Christensen fra Ny Form og Trine Kern fra Nova Bar, der påtog sig opgaven og indkaldte til møde. Begge var overraskede over, hvor mange selvstændige, der er i byen, og forventningerne til mødet var store. De to initiativtagere ville ikke forpligte deltagerne på en fast dagsorden, og ordet var frit over emnet, ‘Hvad kan vi få ud af et samarbejde’.

Det viste sig hurtigt, at der ikke var lutter sammenfaldende interesser blandt deltagerne. Trine Kern fortæller, at der for eksempel var forskel på, hvad servicefag og mesterfag var interesseret i, ligesom flere ikke mente, at det havde nogen betydning at gå med i fælles initiativer. Pia Christensen fortæller, at det i det hele taget var så som så med interessen for et fremtidigt samarbejde. Mange gode ideer blev ‘skudt ned’ af den opgivende skepsis, der stadig er vanetænkning for mange bønneruppere.


FORENINGSNYT

TV-skærme

Nogle konkrete tiltag blev dog sat i gang. Blandt andre Kim Lanzky og Jean Mehlsen arbejder med et bykort med markering af de private virksomheder. Der var også interesse for at samle oplysninger om virksomheder og aktiviteter i Bønnerup og lægge dem på en USB-nøgle til visning på skærme i byens butikker. Der blev på mødet også talt om, at Bønnerup burde fremstå lidt mere velorganiseret for besøgende. Det kunne udtrykkes gennem udsmykning ved højtiderne, ved halloween og andre tilbagevendende traditioner. Heller ikke det vandt synderlig tilslutning, måske mest fordi det særligt er servicefagene, der har glæde af udsmykning og i mindre grad mesterfagene, som lever en mere tilbagetrukket tilværelse.

7

Pia Christensen og Trine Kern er helt på linie med borgerforeningens tre unge og nyvalgte medlemmer, der et andet sted i Bønnerupkontakten siger, at vi skal lære at tænke lidt mindre på os selv og lidt mere på fællesskabet. - På sigt vil et smukt og velorganiseret landsbysamfund også tjene den enkelte bedre, end hvis bare vi lader stå til, siger de to initiativtagere samstemmende.

Fællesskabet vigtigst

- Men det er netop det, vi nok bør gøre op med i den helt nødvendige indsats, der skal til for at sikre Bønnerups fremtid.

- Nu starter vi alligevel et samarbejde, og så må vi se,om opbakningen kommer efterhånden, siger Pia Christensen.

- Der er forskel på, om man er i servicefag eller mesterfag, siger Trine Kern.

På trods af den forbeholdne interesse fra nogle af de private erhvervsdrivende fortsætter de to initiativtagere med at skabe fælles fodslag. - Heldigvis er der da nogle, som gerne vil være med, og så håber vi, at flere og flere vil få øje på den fordel, det er at trække på hinandens erfaringer i stedet for at opfinde den dybe tallerken den ene gang efter den anden, slutter Trine Kern og Pia Christensen.


8

PORTRÆT

100 år, men ikke gammel Sådan udtrykker Anna Marie Hvass Juncher sig her kort før sin 101 års fødselsdag. Af Mogens Clausen SELVOM JEG ER kommet i Bønnerup siden 1934 og selv har boet her i 40 år har jeg egentlig ikke været i forbindelse med ret mange bønneruppere. Det siger Anna Marie Hvass Juncher, der bor på Havet. Hun fyldte 101 år sidst i marts og er i høj grad ved sine fulde fem. - Jeg er meget bedre til at fortælle om mine barne- og ungdomsår i Hammel, om min gymnastik og tiden som gymnastiklærerinde, om mine 27 år som telefonist ved Jysk Telefon og i det hele taget om livet, før jeg blev fastboende her. Skal jeg være ærlig, så har Bønnerupperne ikke altid været lige interesseret i at træffe nye mennesker! Da Anna Marie kom til Bønnerup første gang, var det for at holde ferie hos sine svigerforældre. Svigerfaderen var lærer og parret havde et lille hus bagved ”Ly”. To år senere blev hun forlovet med Erling, der sammen med sine tre brødre og deres far havde bygget huset på en grund, de havde købt af lærer Nygaard fra Ødum.

Et badeværelse for et stykke jord

I 1939 blev parret gift og boede derefter i Hammel, hvor Erling var ansat ved Frijsenborg Skovdistrikt i 40 år.

100-årige Anna Marie Hvass Juncher har ikke haft så meget med lokalsamfundet at gøre, men føler alligevel, at hun hører til i Bønnerup.

- På et tidspunkt købte vi så en grund på Havet af Jens Bakmann, der var oliedepotbestyrer på havnen. En dag sagde han til Erling: - Jamen, jeg har da et stykke jord, vi ikke bruger, og Gerda vil så gerne have et badeværelse! - Vi gav 15.000 kroner for grunden, og Gerda fik sit badeværelse. Senere købte vi huset på Meilgaard, hvor der var sommerudstilling i 1972, og hvor godsejer Iuel vist havde problemer med et tilgodehavende fra en af udstillerne, og så fik pengene hjem ved at formidle træhuset til os. På spørgsmålet om, hvordan hun trives med kyst og hav som nabo, svarer Anna Marie, at hun har det rigtig godt: - Jeg keder mig aldrig. Desværre hører jeg ikke så godt mere og har også besvær med at bevæge mig rundt. Før gik jeg lange ture. De er blevet lidt kortere, og jeg må nøjes med at gå, hvor rollatoren kan komme frem.


PORTRÆT

Nem kontakt med tilflyttere

Anna Marie Hvass Juncher er taknemmelig over, at der er kommet nye borgere til Bønnerup. - De er nemmere at komme i kontakt med, siger hun. - Bønnerup er nu engang Bønnerup. Den, der ikke har noget med fiskeriet at gøre, er og bliver tilflytter! - Jeg har lært, at det går galt med mennesker, hvis man ikke taler sammen. Ligegyldig må man aldrig være, man skal kunne se alle nuancer. - Min mand Erling blandede sig ikke nævneværdigt med fiskerne. Han passede i ti år skoven i Emmedsbo, hvor han hjalp ejeren, Malthe-Bruhn, med at få styr på skoven og jagten. Det var det, der interesserede Erling allermest. Selvom Anna Marie Juncher ikke har blandet sig meget i lokalsamfundet, så bekymrer udviklingen hende: - Det er trist at se det dejlige fiskerleje sygne hen. De unge rejser væk, der er ikke penge at tjene, og der er måske ikke fisk nok at fange. Havet har jo altid ligget der, men er det noget ved udsigten, der har forandret sig? - Da vi blev gift i 1939, var der tre revler ud til, hvor vi kunne svømme – ikke alt sandet og heller ikke de grimme græsøer derude. Stranden var frisk, der var ikke nogen muddergrøft her foran. Vi badede hver dag langs

9

stranden, eller sprang ud fra molen i havnen. Der var en storslået, smuk træbro ud til ø-havnen med gennemløb under. Selvom det var trist og ejendommeligt, da de brændte den af, var det et flot syn, som store afbrændinger jo trods alt kan være.

Min natur er lys og åben

- Det er sundt at bo her, og jeg har nydt luften, havet, fiskene, siger Anna Marie Juncher. - Min natur er lys og åben som naturen her. Selv er jeg jo vokset op i et af Frijsensborgs huse, i kanten af skoven. Jeg elsker skov og hav. Naturen er noget særligt for mig. En blomst, en busk, et lille fyrretræ eller en særlig sten kan optage og glæde mig. Du har fortalt, at du er så interesseret i alting, at du slet ikke har tid til at dø. Du er altså ikke træt af dage endnu? - Nej, da. Jeg vil gerne følge med i, hvad jeg kan med den lille forstand, jeg har. Jeg er vel gammel nu, og jeg ved, hvad jeg fejler. Derfor præger døden også mine tanker en del. Den tid, der er tilbage, vil jeg bruge til at glædes over mit lille hus - over træerne, blomsterne, naturen, havet, min dejlige familie og mine herlige naboer. - Selvfølgelig kan man ikke bo et sted i 40 år uden på en måde at høre til. Men jeg vil begraves i Hammel.


10

BØNNERUP NYT

Turiststøtte til Bønnerup og Nordkysten DET ER ikke bare Bønnerup, men hele Nordkysten, der i øjeblikket satses på, når der skal trækkes turister til Østjylland. Flere projekter supplerer hinanden med det fælles mål at sætte Nordkysten på turisternes ferieatlas. I Bønnerup betyder det flere konkrete fremskridt som for eksempel en ny legeplads på havnen for børn og deres forældre. Henning Julgaards skitse til den nye legeplads.

CYKEL- OG VANDRESTIEN mellem Fjellerup og Gjerrild bliver forbedret og udbygget, og der udarbejdes pjecer og opstilles faciliteter til adskillige aktiviteter på havnen og langs kysten. Arbejdet med Nordkystens landsbyturisme tog sin begyndelse, da den tidligere formand for borgerforeningen, Kirsten Kaagh Mogensen, nedsatte et lokalt udvalg, der sammen med de øvrige nordkystbyer blev indkaldt til en workshop i Gjerrild. Her blev der blandt andet lagt op til fælles fodslag og samarbejde for hele Nordkysten. Den kystnære cykel- og vandresti blev fra begyndelsen

en fælles prioritering, men midlerne er små, og med de mange ønsker om konkrete turistfremstød i de enkelte landsbyer har det været småt med bevillingerne hidtil. For en måned siden blev der dog fra LAG-puljen bevilget 400.000 kr. (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), som kommunen dobler op. I den kommende tid fortsætter det undersøgende arbejde med flere af projekterne. Blandt andet bliver der en besigtigelse af cykel- og vandrestien med forbedringer for øje, ligesom Bønnerupgruppens legepladsfolk, Henning Julsgaard og Bjarne Lind, går i gang med at søge midler til legepladsen fra anden side.

I midten af april er der møde i landsbyturismens styregruppe, hvor Bønnerup repræsenteres af Jens Brønden.

De to legepladsentusiaster, Henning Julsgaard og Bjarne Lind.


11

BØNNERUP NYT

Bønnerup udpeget til pilotprojekt to byer, der er udpeget til projektet, som skal være prøveklud for lignende arrangementer andre steder i landet.

Per Søren Pedersen er på Bønnerups vegne glad for, at byen er kommet med i pilotprojektet.

- VI SKAL VÆRE glade for, at Bønnerup er udpeget til dette spændende projekt med at etablere såkaldte oplevelsespladser for turister i de danske kystområder, siger en af projektets aktører, Per Søren Pedersen, efter et møde med kommunens repræsentanter 17. marts på Dayz i Bønnerup. - Der er afsat en million kroner til byen – måske endda lidt mere, siger Per. - Og de penge kan omsættes til værdifulde aktiviteter for byen. Bønnerup er den ene af kun

Den anden by er Femmøller, og der i alt fire millioner kroner til projektet, hvoraf en del går til udviklingsarbejdet og til at koordinerer de fælles elementer for de to byer - blandt andet et vartegn, som også skal kunne ses på fremtidens oplevelsespladser andre steder i landet. Norddjurs Kommune indkaldte til et orienteringsmøde 3. februar, hvor de fleste interessegrupper i byen og på havnen var sat stævne. Meningen var at skaffe overblik over de igangværende og kommende initiativer i byen med henblik på at udarbejde en helhedsplan for området.

Workshops

Siden fulgte to workshops, hvor det hurtigt stod klart, at der i Bønnerup var mange gode initativer, som kunne sættes i gang betydeligt tidligere end ventet. Der skal blandt andet etableres en badebro, badeplat-

forme langs molen, et aktivitetshus for vandsportsaktiviteter og salgsboder på kajen. Der skal arrangeres borde, bænke, shelters og bål- og grillpladser langs kysten, et aktivitetshus eller besøgssted for turister, et krabbebassin for børn og meget andet. - Nej, det er ikke ideer, det skorter på, forklarer Per Søren Pedersen og tilføjer, at flere ideer allerede skal realiseres i den kommende sæson. - Prioriteringen peger først og fremmest på vandsportshuset, som formentlig placeres i en eksisterende bygning. Det er også vigtigt at der snarest muligt opstilles borde og bænke, indrettes bål- og grillpladser og bygges shelters i området. Og så skal vi helst have badebro og badeplatforme færdige, inden turisterne kommer - hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. - Folk fra lystbådehavnen har desuden påtaget sig at undersøge behovet for salgsboder eller standpladser på kajen og i givet fald etablere dem.


12

D E B AT

Masterplanen for Bønnerup havn bør genoptages DET ER VÆRD at bemærke at to vidt forskellige artikler i dette første nummer af vores lille lokalavis på en måde handler om det samme - nemlig Masterplanen for Bønnerup Havn fra januar 2009. Den ene artikel er Mogens Clausens personsamtale med den 100-årige Anna Marie Hvass Juncher, der mindes de gode gamle dage i Bønnerup. Den anden er Thorstein Stefanssons kronik, der blandt andet omtaler Masterplanen og en ingeniørrapport, der siger god for en kanal, der

leder vandet langs kysten inden om havnen. Masterplanen er på dette punkt blevet ‘skudt ned’ af folk, der mener, at den vil skabe tilsandingsproblemer. En aqua-ingeniørrapport dokumenterer det modsatte, og den hundredårige Anna Marie Hvass Juncher fortæller samstemmende, at der i hendes ungdom var vandgennemstrømning under en smuk træbro, og at vandet var klart og fint. Der var ingen mudder ved højvandsmærket og heller ingen græsøer, som vi ser dem i dag.

Indvendingerne imod at genoptage Masterplanen er ubegrundede. Samtidig vokser energien blandt borgerne i Bønnerup. Flere og flere engagerer sig i nye initiativer til gavn for fællesskabet, og det skaber overskud - et overskud, der blandt andet kan bruges til at revurdere Masterplanen og derefter lægge pres på myndighederne for at genoptage den og realisere den. --Et andet sammenfald i dette blads artikler er flere medvirkendes ønske om, at vi i fremtiden tænker lidt mere på fællesskabet og lidt mindre på sig selv. Redaktionen

Masterplanen skal realiseres lov til at trykke oplægget som bladets første kronik. Den peger betydeligt længere frem end det igangværende turistprojekt for landsbyerne langs Nordkysten, et projekt, som Thorstein Stefansson her kalder en plastikkirurgisk, kosmetisk operation. Læge Thorstein Stefansson mener, at masterplanen fra 2009 skal genoptages.

Læge Thorstein Stefansson, Stendalen i Bønnerup, bidrog i november med et oplæg til den lokale arbejdsgruppe vedrørende landsbyturisme. Bønnerupkontakten har fået

I BEGYNDELSEN af sit oplæg nævner Thorstein Stefansson en række vigtige fakta: Kommuneplanen 2009 og 2013 (der er enslydende og derfor minder om manglende politisk interesse for området) indeholder overskrifter som 1) Bønnerup Havn skal videreudvikles som fiskerihavn og lystbå-

dehavn og som et attraktivt udflugtsmål, 2) De særlige muligheder, der er for at udnytte områdets potentialer, søges udnyttet optimalt for at styrke bosætning og turismen, 3) Kulturmiljøet i Bønnerup Strand skal som udgangspunkt bevares. I en pressemeddelelse fra Norddjurs Kommune fra 8. oktober sidste år blev det oplyst, at antallet af norske turister er steget med 26 procent fra 2012 til 2013. Der er 400.000 flere overnattende gæster i 2015 end i 2010. Djursland er blandt andet derfor udpeget som et af de to områder i Region Midt, hvor der skal ske et markant


D E B AT

løft i turismen. Det betyder øget offentlig investering i turismen. I en pressemeddelelse fra 9. januar 2009 præsenteres masterplanen for havnen. Den fokuserer på, hvordan man fastholder og udvikler havnens maritime kvaliteter, også med henblik på turismeudvikling. Allerede nu har byen og havnen stor betydning som bosætning og som erhvervsklynge med 120 arbejdspladser. I pressemeddelelsen lægges der vægt på, at den fortsatte udvikling skal sikres uden at sætte de værdier over styr som både borgere i Bønnerup og alle andre fra Norddjursland kender og værdsætter. EN LØRDAG i Bønnerup bliver jeg klippet hos en af byens tre aktive frisører. Vi køber fisk og en kvalitetsvindjakke på havnen og tager friskbagt brød med hjem fra brødshoppen. På vejen hjem supplerer vi med frisk kød og grøntsager fra Dagli’brugsen og tanker diesel hos OK. Vi henviser nogle unge gæster til en spadseretur i det skønne landskab for på hjemturen eventuelt at udligne væskebalancen på et godt, gammeldags værtshus, Nova Bar. Senere henviser vi fire fjernere bekendte til at indtage en fremragende middag på Cafe Soffe. Min pointe er, at disse – og mange andre gode tilbud – er enestående for en landsby i provinsen.

Men, erfaringen viser, at enhver butik/virksomhed på landet, der lukker, aldrig genåbnes.

På mit skrivebord:

Dynger af rapporter fra ministerier, universiteter etc., artikler og avisudklip, som alle peger i retning af affolkning, fattigdom, arbejdsløshed, dårlig løn og uddannelse, fraflytning af unge, især kvinder, overvægt af gamle og pensionister og mange flere ulykkelige omstændigheder gældende for udkantslandsbyer. Hvad er der at gøre ved det? DER ER TRE muligheder: 1) Plastickirurgi – kosmetiske operationer af den slags vi faktisk arbejder med i landsbyturismegruppen (november 2013 – red.), 2) en radikal, gennemgribende kirurgi, dergør ‘patienten’, Bønnerup, rask og livskraftig – det vil sige realisering af Masterplanen for Bønnerup Havn

13 og området som helhed og 3) en kombination af de to strategier. Masterplanen kan og skal realiseres. Den indeholder så mange oplagte muligheder for at sætte Bønnerup på verdenskortet. Vi har Danmarks eneste brohavn, og etableringen af en kanal skaber rent frisk badevand og et klitområde, alt sammen til en angivet pris på sølle 5,6 millioner kroner. Der foreligger en sober aqua-ingeniørrapport, der klart tilbageviser, at der kan opstå tilsandingsproblemer ved havnen. Det er nødvendigt, at de lokale aktører i det igangsværende udviklingsarbejde holder politikerne fast på, at projektet realiseres. Masterplanen indeholder også forslag til både cykel- og vandrestier i baglandet ligesom Thorstein Stefansson til disse projekter foreslår en række finansieringsmuligheder.

Masterplanens skitse af havnen med den tidligere omdiskuterede kanal mellem havn og land.


14

ARRANGEMENTER

Hjælpere til havnefesten Havnefesten er årets ubetinget største folkelige begivenhed i Bønnerup og større omegn. Den holdes som altid den anden weekend i juli – i år fra 10. til 13. juli. Den kommer ikke til at adskille sig fra tidligere havnefester, og det er der heller ingen grund til. Havnefesten er et godt afprøvet koncept,

som har vist sig at ‘holde vand’ hvert eneste år. Det bliver altså et gensyn med tivoli, havneshow, levende populærmusik, præcisionssejlads, middag med præmieoverrækkelser og diverse udskænkningssteder, hvis nogen skulle få vrøvl med væskebalancen i det lune sommervejr. Som altid kræver arrange-

mentet en ganske stor indsats fra de mange involverede, og festudvalget opfordrer derfor interesserede til at melde sig under fanerne. Det plejer ikke at være kedeligt, så hvis nogen skulle have brug for en insideroplevelse, så send en mail til: festudvalg@boennerup.dk.

SOLOBILLEDE: Den 2. marts holdt borgerforeningen en velbesøgt fastelavnsfest i Bønneruphuset. Aksel Christensen, Kasper Press og Sakarias Kaagh underholder sammen med Asger Rasmussens Hatteteater.

SOLOBILLEDE: For en måned siden var der 18. harmonika-komsammen i Bønneruphuset, hvor der blev spillet og sunget sammen med Bønnerup-holdet, som harmonikagruppen kalder sig. Fremmødet var stort. “Holdet” ledes af Gunnar Mortensen.


A K T I V I T E T S K A L E N D E R 2 . K VA R TA L

15

Petanqueklubben

Ugentlige spilledage klokken 19.00 og søndag klokken 10.00. Seniorer spiller alle mandage klokken 14.00.

Strikkeklubben

mødes hver onsdag klokken 19.00 i Kulturcafeen. Alle er velkomne.

Svømmeklubben

Banko i Bønneruphuset

søndage i lige uger. Alle er velkomne.

Onsdagsklubben

Hver onsdag i ulige uger kl. 14.30-16.30 i Bønneruphusets lille sal. Onsdagsklubben byder på hyggeligt samvær, forskellige spil og håndarbejde. Alle er velkomne. Kaffe og brød medbringes.

2014

Bibilioteket i Kulturcafeen

er åbent hver onsdag kl. 16.00-18.00. Der kan frit lånes fra reolerne, og der kan afhentes/afleveres bøger fra Grenaa og Ørum biblioteker.

KALENDER

Bønnerup Strand Bådelaug 12/04 kl. 14.00 Standerhejsning. 26/04 Bådisætning. Tilmelding til Jürgen Kern 2463 6926 ???/05 kl. 09.00 Fælles sejltur. Se opslag i Fælleshuset. 03/05 Bådisætning. Tilmelding til Jürgen Kern, 2463 6926. 05/06 kl. 11.00 Blå Flag. Fælleshuset med efterfølgende sild og tilbehør. 14/06 kl.12.30 Præcisionssejlads. Alle kan deltage. Skippermøde ved Fælleshuset. Tilmelding i klubhuset/rygerum eller hos Benny Bådebygger på 4041 8642 senest 17. juni. 14/06 kl.17.30 Grisefest i Fælleshuset. Kun for medlemmer. Tilmelding til Inga på 2143 9250 senest 1. juni.

tilbyder svømmerundervisning for børn i alderen 3-12 år på Feriehotel Dayz. Der svømmes i fire hold mandage og tirsdage. Sæsonen er i gang. Henvendelse til bs@boennerup.dk.

Bønnerup Strand Strandjagtog lystfiskerforening. 19/04 kl.06.30 Standerhejsning og sildetur. I samlet flok til Randers Fjord, men først kaffe, rundstykker og standerhejsning, inden fordeling i bådene og afsejling. Tilmelding senest onsdag 16. april til Jens på 8638 7577 / 8959 3506 eller Hans på 8639 6105 / 2611 0812 17/05 kl. 08.00 Fisketur. Mødes ved fælleshuset til morgenkaffe. Hjemkomst og indvejning klokken 15.00. Tilmelding senest onsdag 14. maj. 21/06 kl. 07.30 Efter morgenkaffe i fælleshuset fisketur, hvis vejret tillader det. Indvejning ved fælleshuset klokken 13.00. Tilmelding senest 18. juni.

Borgerforeningen 23/06 Stort St. Hans-bål på havnen. Klokkeslet og program for aftenen meddeles senere på opslag.


16

PERSONLIGT

Velkommen til Bønnerup Der er også tilflyttere på Bådsmandvej og Sydøstvej På Bådsmandsvej 5 er det Susanne Bloch Pedersen og hendes 19-årige datter Emma, der er flyttet ind. Den sidste må vi vente med at vise billeder af til en anden god gang. På det andet billede har Vita og Mie netop overrakt en velkomstkurv til Claus Bach og Karen Margrethe Basse på Sydøstvej 5. Heller ikke denne families børn var hjemme ved overrækkelsen.

Susanne ses her på terrassen sammen med de glade budbringere, Mie Christensen (t.v.) og Vita Glad Petersen (t.h.).

Velkomstpakke overrækkes til Claus Bach og Karen Margrethe Basse på Sydøstvej 5.

Det er Vitas håb - og borgerforeningens - at dette initiativ af tilflytterne vil blive opfattet som en oprigtig invitation til byens fællesskab. Den fraflytning, der i årevis har kendetegnet alle såkaldte udkantsområder, er et signal om tilbagegang, som kun kan stoppes ved at gribe aktivt ind i udviklingen. Velkomstkurven er et af mange fremtidige initiativer, som kan medvirke til at bremse eller måske helt standse den dårlige udvikling.

Bidragyderne til velkomstkurven er:

Dagli’Brugsen, HK Sommer, Havnegrillen/Pizzariaet, Nova Bar, Djurs Tømren, Bønnerup Lystbådehavn, Bønnerup Friskerihavn, Bønnerup Strand Bådelaug, Renés Malerfirma, Bønnerup Svømmeklub, Ny Form, Førstehjælpfordig.dk v./ Kjeld Thaisen, Glashuset, Primanet, Bønnerup Strand Havnefest, Bønnerup Fisk/Mølle Fisk, Djurslands Bank, Strandcafeen, Den frie Dagpleje Bønnerup Strand-Lopperne v./Jette Andersen, Salonen v./ Birgitte Pedersen, Norddjurs Kommune og Bønnerup og Omegns Borgerforening.

1. udgave Bønnerupkontakten, april 2014  
1. udgave Bønnerupkontakten, april 2014  
Advertisement