Page 1

19e JAARGANG NUMMER 2 2008

BAJES

BONJO bulletin

R E M M BELANGENOVERLEG NIET-JUSTITIEGEBONDEN ORGANISATIES TNU a 3 C A T Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam, (020) 665 94 20, info@bonjo.nl, www.bonjo.nl N CO aar pagin L A A I SPEC der door n bla

Aantal reacties moet nog een stuk hoger

Gedetineerden contacten ook elkaar Omdat veel (liefdes)relaties door detentie op de klippen lopen, lanceerde BONJO dit voorjaar het ‘groot anti-recidive offensief’ onder de naam ‘Lentekriebels’. Het BonjoContactBureau werd voor onbepaalde periode gelanceerd. We waren toen nog onwetend over de enorme hype die hierop zou volgen. De media ‘doken’ op ons project en zochten meteen naar geplaatste profielen van gedetineerden. Maar die waren er natuurlijk niet meteen na introductie. We hadden dus veel haast met de koppeling van BonjoContactBureau aan onze website www.bonjo.nl. Al heel snel kwamen de eerste contactadvertenties binnen. En zowaar, er werd ook nog eens op gereageerd! Per brief en vooral per mail komen reacties binnen op de advertenties. BONJO stuurt de reacties door aan de geadresseerde. Binnen enkele dagen komt er dan meestal weer een reactie terug, die BONJO vervolgens doorstuurt naar het ‘contact’. Hierna is het de bedoeling dat mensen het contact op eigen gelegenheid voortzetten, zonder tussenkomst van BONJO.

Aantrekkelijk Inmiddels staan er ruim 160 profielen op de site, verdeeld over de Vrouwenvleugel en de Mannenafdeling. We hebben tot nu toe zo’n 120 reacties ontvangen, verdeeld over 50 profielen. De reacties nemen een duidelijke vlucht als BonjoContactBureau weer eens aandacht krijgt in de landelijke media. We leven in een vluchtige wereld. Net zoals de media de aandacht al snel weer op iets anders richten, zijn de ervaringen bij algemene datingsites ook dat het vaak gaat om snelle wisselingen. Afscheid nemen en opnieuw beginnen. In het geval van BonjoContactBureau is de afstand en de te nemen moeite natuurlijk extra groot. De persoonlijke omstandigheden van contacten kunnen snel wijzigen en gedetineerden hebben als ‘date’ voor een selecte groep mensen aan-

advertentiepagina’s afdrukken en toesturen naar medegedetineerden. Zo worden er bijzondere contacten gelegd.

Ga dus vooral door met het inzenden van advertenties en reacties!

sen werkt inmiddels mee om aan verzoeken vanuit de media over het hoe en waarom te beantwoorden. De belangstelling komt overigens van zowel binnenlandse als van buitenlandse media. Het BonjoContactBureau blijkt een wereldprimeur!

Adverteren Het is belangrijk om BonjoContactBureau blijvend in de belangstelling te houden. We gaan daarom meer adverteren en doen ons best om plaatsingen te krijgen op aanverwante websites. Een aantal men-

Gedetineerden onder elkaar De Vrouwenvleugel scoort goed met reacties. Er zijn blijkbaar veel mannen die zich het lot van de dames aantrekken. Reageer ook op elkaar, dames en heren gedetineerden! We hebben gemerkt dat familieleden de

trekkingskracht. Maar het gaat heel goed met BonjoContactBureau.

Attendeer familie, vrienden, kennissen en andere bekenden op het bestaan van BonjoContactBureau om zoveel mogelijk bekendheid te krijgen in zo breed mogelijke kring. Op deze manier krijgt BonjoContactBureau een vaste en ‘normale’ plaats in de samenleving. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit binnen afzienbare tijd gaat lukken. Blijf jullie profielen dus opsturen en maak er vooral een goed en duidelijk verhaal van. Dat levert de meeste reacties op. Belangrijke telefoonnummers: BONJO ALGEMEEN:

(020) 665 94 20

BONJO HUISBEWARING:

(020) 668 17 57

BONJO CONTACTNUMMER:

(020) 668 17 57

Let op! Ma t/m vr 11-16 uur

ISD’ers opgelet!

Hoe behoud je je huurhuis tijdens een ISD-maatregel? Daar zit je dan in met twee jaar voor je kiezen. Wat gebeurt er nu met je huurhuis? Wie betaalt de rekeningen? Waar moet je heen als je weer vrijkomt? Huisbewaring kan bij deze vragen een goede oplossing zijn. Een tijdelijke huurder past op je huis tot je er zelf weer bent. Je kunt dit zelf regelen bij de woningcorporaties in Amsterdam en in heel veel gemeenten daarbuiten. Of je laat het regelen door BONJO.

Huisbewaring wordt toegepast bij tijdelijke afwezigheid van de hoofdbewoner en altijd in overleg met de verhuurder. Meestal is dit een woningcorporatie. In Amsterdam kunnen gedetineerden deze mogelijkheid al benutten. Tijdens de detentieperiode wordt de woning gehuurd en in gebruikgenomen door de huisbewaarder. Deze betaalt ook de huur. De hoofdbewoner kan vervolgens aan het eind van zijn detentie weer terugkeren naar het huis dat hij voor die tijd bewoonde. Voordeel: De rekeningen zijn intussen doorbetaald en eventuele schulden zijn niet groter geworden.

Problemen Detentie grijpt hard in. Niet alleen in je bewegingsvrijheid, maar ook in je portemonnee. Je loon of uitkering stopt, maar de rekeningen blijven binnenkomen. Worden die niet betaald en kan er geen regeling worden getroffen, dan is ontruiming van je woning al snel de volgende stap. Zo’n ontruiming kost tussen de 3.000

Het project Huisbewaring mocht zich verheugen in de belangstelling van o.a. het NOS-Journaal. Op de foto de projectleider in actie. Foto: Frans de Rouw

en 6.000 euro. Deze kosten plus de huurschuld worden op de huurder verhaald. Daar sta je dan buiten de gevangenispoort: geen geld, geen woning, veel schulden. Zonder woning stapelt de ellende zich al weer heel

Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) In de Inrichtingen voor Stelselmatige Daders (ISD) worden zeer actieve veelplegers, die voor veel overlast zorgen in de samenleving, voor de duur van maximaal twee jaar ingesloten en behandeld. De wet Inrichting Stelselmatige Daders is in oktober 2004 in werking getreden. De maatregel heeft een dubbele doelstelling: vergroting van de maatschappelijke veiligheid door de langdurige opsluiting van notoire criminelen en het terugdringen van de recidive door een aanbod van zorg en gedragsinterventies. (bron: www.dji.nl)

snel op. Wees dus realistisch. Natuurlijk is het wennen dat een ander in je huis woont. Dit kan best moeilijk zijn. Het doel is echter dat je woning behouden blijft zonder dat schulden zich opstapelen. Kostbaarheden en spullen van emotionele waarde worden apart bewaard. BONJO lanceerde dit jaar het project ‘Huisbewaring’ en heeft inmiddels een wachtlijst van mensen die tijdelijk woonruimte zoeken. BONJO bemiddelt tussen de hoofdbewoner, de huisbewaarder en de verhuurder. Huisbewaring wordt aangegaan

voor een periode van maximaal een jaar. Verlenging met nog een jaar is mogelijk. BONJO heeft slechts een bemiddelende rol bij huisbewaring. BONJO is géén eigenaar en ook géén verhuurder van woningen. Contact Op www.huisbewaring.org kan je lezen hoe huisbewaring werkt. Je kunt ook schrijven naar: BONJO Huisbewaring Molukkenstraat 200 1098 TW Amsterdam (020) 668 17 57 info@bonjo.nl


Veel belemmeringen voor ex-gedetineerden

Verzekeraar gezocht BONJO wil graag in contact komen met een verzekeraar om samen in kaart te brengen wat de problemen zijn waartegen ex-gedetineerden aanlopen bij het afsluiten van een verzekering. Eerder berichtte BonjoBajesBulletin al over Univé, die bij elke verzekeringaanvraag inzage wil hebben in het complete strafdossier. En we berichtten over de ‘kleine letters’ in de polisvoorwaarden die bij schade boven water getoverd worden. Bij bijna alle Nederlandse verzekeraars is een discriminerende behandeling van ex-gedetineerden schering en inslag. Probeer bijvoorbeeld maar eens een eenvoudige inboedelverzekering af te sluiten. Aan het eind van het invulliedje komt tevoorschijn: “Bent u of is een verzekerde in de afgelopen acht (!) jaar in aanraking geweest met politie of justitie inzake

een misdrijf of overtreding? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak en vrijspraak. Parkeerboetes en minder dan vijf snelheidsovertredingen per jaar vallen hier niet onder.” Eerlijk Natuurlijk antwoordt de gestrafte gedetineerde naar waarheid. “Ja”, dus. Het vervolg is een brief met teksten als: 1. “Kunt u zo uitgebreid mogelijk beschrijven…?” 2. “Op welke datum…?” 3. “Bent u veroordeeld en zo ja, wat was de uitspraak?” 4. “Bent u daarna nog vaker…?”. Een verzekering kan je dan dus wel vergeten. Een ex-gedetineerde moet ook niet vergeten om na vrijlating de lopende verzekeringen goed door te spitten op een eventuele bepaling die stelt dat justitiële contacten gemeld dienen te worden aan de verzekeringsmaatschappij. Doe je dat niet en komt

het een keer tot schade, dan kun je je uitkering wel vergeten als de assuradeur achter je straf komt. Je hebt je premie dan gewoon voor niets betaald. Zo zijn er meer onduidelijke en onbekende regels. Hoog tijd dus -met alle mooie plannen van Hirsch Ballin en Albayrak voor ogen- om ex-gedetineerden een betere kans te geven en hier snel iets aan te doen. Wie durft? Dus verzekeringsmaatschappijen: neemt u de handschoen aan? In 2007 hebben 35.000 mensen de Nederlandse p.i.’s verlaten. Deze mensen moeten allemaal hun polissen herzien. Zowaar een interessant klantenpotentieel! Iets voor u, meneer Scheringa? Het telefoonnummer van BONJO is: (020) 665 94 20. U kunt ook mailen naar: info@bonjo.nl. N. E.

Ex-gedetineerden kunnen een eigen bedrijf starten in Nijmegen Voor mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten, is het vaak lastig om een baan te vinden. Ook moeten ze weer wennen aan het leven in de maatschappij. De gemeente Nijmegen, in samenwerking met Start Foundation en Stichting Werken Aan de Toekomst 4 ALL, ondersteunen daarom ex-gedetineerden bij het opzetten van een eigen bedrijf. In oktober start hiervoor een project met 12 gemotiveerde ex-gedetineerden die een uitkering hebben. Er zijn nog plaatsen! 

Voor Wie? Voor mensen van 25 jaar en ouder, man/vrouw, die onlangs of langer geleden een gevangenisstraf hebben uitgezeten en nu leven van en uitkering. Geldt dat ook voor u? En bent u gemotiveerd om als zelfstandige aan de slag te gaan? Dan kunt u meedoen aan het bege-

{

Ron Booij

Het hoofdbureau van Utrechtse politie aan de Kroonstraat, in de volksmond vernoemd naar de naastgelegen parkeergarage Paardenveld, is op een van de verdiepingen ingericht voor het insluiten van verdachten. Het is op deze verdieping, intern bekend als ‘de cellengang’, waar advocaat-strafpleiters en andere dienstverleners uit de strafsector hun cliënten bezoeken. Per lift worden de bezoekers naar boven gebracht, waar een dertig meter lange gang naar de zij-nis van de bewakingbalie voert. ‘Lange-weg’ staat er op het bordje dat aan het einde van de gang aan de muur hangt. Ik vermoed dat het als humor is bedoeld. Iedere

Mr. Ron Booij www.booijenpartners.nl

2

leidingsproject Business Class ex-gedetineerden van de gemeente Nijmegen. Begeleiding Het traject bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt gewerkt aan een leefstijl: deelnemers worden negen maanden lang, een dagdeel per week begeleid in het hanteren van algemeen geaccepteerde maatschappelijke waarden en normen. Het andere deel gaat over het starten van een eigen bedrijf. Daarbij leert men bijvoorbeeld ondernemersvaardigheden en het maken van een ondernemingsplan.

Aanmelden Bij SWAT4ALL swat4all@kpnmail.nl telefoon: (06) 23 69 72 83

De Lange-weg

}

keer als ik door de gang/Lange-weg van lift naar balie loop, verwacht ik weer dat gezicht te zien. Dat rood aangelopen gezicht. Ik grinnik dan in stilte. Een advocatenbinnenpretje. Ik ben nooit te weten gekomen hoe hij heette, maar de arrestantenbewaker in kwestie was onder de bezoekers van de cellengang algemeen bekend. Geen van zijn bijnamen had een lovend karakter. Chagrijn leek bij hem een constante stemmingsfactor en weerzin stond in zijn gezicht gebeiteld. Maar de overgave waarmee hij door het hanteren van onbegrijpelijke wachttijden ‘advocaatje pestte’, wekte de schijn van een levensdoel. Er werd gefluisterd dat hij ooit deel had uitgemaakt van een arrestatieteam, maar tijdens een inval in een grachtenpand ongelukkig van de trap was gevallen, bovenop een racefiets die in de gang stond. De schade aan zijn edele delen zou aan zijn vruchtbaarheid een definitief einde hebben gemaakt. En had dus ook voor een onverwachte en minder prestigieuze carrièrewending gezorgd. Op een regenachtige zondag trof ik in het bureau collega-advocaat mr. El A., waarvan ik wist dat hij in een vorig leven cabaretier en toneelspeler was

Uit de oude doos

geweest. Norsmans wachtte ons al op. Op ons ‘Goedemiddag’ reageerde hij met een gegrom, waarin ik woorden opving als ‘druk’ en ‘wachten’. Zoals gebruikelijk verdween hij onmiddellijk. Uit het niets klonk opeens de stem van de wachtmeester, die ik nota bene net in de lift had zien verdwijnen. ‘Breng de heren advocaten meteen een kopje koffie! Ik ben even weg.’ Ik keek opzij. Mr. El A. had een perfecte imitatie gegeven. De interne verhoudingen aan de Lange-weg bleken haarscherp toen er twee verweerde mokken koffie en een schaal koekjes voor ons op de balie werden gekwakt. Nooit smaakte zwarte koffie mij zoeter. Na de bespreking met mijn strafcliënt zag ik mr. El A. nog aan de andere kant van de Lange-weg bij de lift staan. Hij sprak met een andere advocaat, mr. S., die net boven was gekomen. Terwijl Mr S. op de balie toeliep, zei mr. El A. mij: ‘Nog even wachten.’ Van de andere kant van de gang hoorde ik mr. S. zeggen: ‘Ah, koffie en koek! Ja, ik hoor net dat u toch nog vader bent geworden. Gefeliciteerd!’. Drie seconden was het stil. Daarna kwam dat rood aangelopen, van woede verwrongen gezicht om de hoek van de nis tevoorschijn en keek het vuurspuwend onze kant uit. En toen werd ik door mijn collega de lift ingetrokken.

Mr. Ron Booij © Booij & Partners Advocaten www.booijenpartners.nl

Een aantal jaren geleden kon men nog een computer huren voor op cel. De eerste les van de Personeelscursus ging ongeveer als bovenstaand.

Ook voor eigen TV moet nu huur betaald worden De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft radicaal een einde gemaakt aan de mogelijkheden om eigen apparatuur de gevangenis in te voeren (zoals televisie en radio/cd-speler). Het viel de bewoners van de gesloten inrichting Zuyderbosch te Heerhugowaard rauw op het dak toen ze bemerkten dat zonder aankondiging wekelijks 3 euro van het ‘salaris’ van 12,80 euro was ingehouden. Dat is een kwart van het wekelijks inkomen en voor langgestraften is dit nogal wat. De gang naar de Commissie van Toezicht leverde niet het terugdraaien van dit nieuwe beleid op. Het was een gevolg van een landelijke standaardisatie. En dus een landelijke regeling. Het RSJ bleek niet op de hoogte van nieuwe verordeningen die opgenomen zouden zijn in de wet en verwees naar de sectordirectie gevangeniswezen. Die buigt zich er nog over. De redactie van BonjoBajesBulletin weet inmiddels dat dit nu landelijk beleid is. ongewenst Reden voor de nieuwe regel is wederom een besparing op perso-

neelskosten. De eigen apparatuur moet worden ingenomen, worden verzegeld door een lokaal bedrijf op kosten van de gedetineerde (tussen de 8 en 15 euro), worden geadministreerd, enz. Die extra arbeidsinspanningen zijn als ongewenst beoordeeld. Vanaf nu kunnen gedetineerden er dus rekening mee houden dat apparatuur moet worden gehuurd van de inrichting. Of iedere inrichting eenzelfde bedrag berekent voor hetzelfde pakket is ons nog niet bekend. Zo wordt in Groningen bijvoorbeeld een bedrag van 3,50 euro gerekend voor een tv, radio/cd, een koelkastje en een wekelijkse wasbeurt. Of dat elders ook zo is hoort BONJO graag van de aandachtige lezer. irritatie Bovendien zijn de mogelijkheden voor kledingruil teruggedraaid van wekelijks tot eenmaal per vier weken. Voorafgaand aan het bezoekuur kan de ruilkleding worden ingeleverd. “Maar ja”, aldus een gedetineerde te Groningen, “We zitten met 59 man op de ring en er zijn maximaal 20 bezoekplaatsen. Dat geeft de nodige irritatie”. N.E.


Bonjo Contact Bureau Lieve lezers en lezeressen! Hieronder vindt u signalementen en bijzonderheden van gedetineerden. Zij verblijven in Huizen van Bewaring, gevangenissen en eventueel klinieken. Zij kijken uit naar een ander contact dan dat met medegedetineerden. Ze zoeken een luisterend oor, een duw in de rug, een menselijk contact, vriendschap of misschien een relatie. Uw reacties zijn welkom. Bekijk de advertenties en wie weet wilt ook u reageren. BONJO stuurt uw reactie onder nummer de eerste keer gratis door. Verdere details komen later wel bij een vervolgcontact. Wilt u meer zekerheid en informatie? Mail ons: info@bonjo.nl Of bel: 06 - 46 62 61 22.

De Vrouwenvleugel Adv. 8165. Shamlal A.

Mijn naam is Shamlal en ik word binnenkort 40 jaar. Ik heb 2 jongens van 19 en 14 jaar oud. Ze wonen bij hun vader in Rotterdam. Ik ben afkomstig uit Suriname, ik ben Hindoestaans en vrijgezel. Mijn hobby’s zijn slapen, lekker koken, huis schoonhouden en in het weekend een beetje relaxen en uitgaan. In Suriname heb ik 10 jaar in een horecabedrijf gewerkt. Zo dat is zo’n beetje mijn geschiedenis. Ik wil corresponderen met een heer van tussen 40 en 55 jaar. En later ook een serieuze relatie. Adv. 8164. Samira O.

Ik ben een leuke lieve spontane meid van 22 jaar. Ik zoek vrienden om mee te pennen. Ik hou van lezen en schrijven en gek doen. En feesten maar ja dat gaat hier even niet. Dus voel je je aangesproken reageer dan snel. Mijn detentietijd is nog onbekend. Een foto zou leuk zijn maar is geen vereiste want ik heb er zelf ook nog geen een. Groetjes Samira. Adv. 8173. Jajoe Maria A.

Ik zit gedetineerd in Nieuwesluis en ik zou graag met iemand willen schrijven. Met mannen tussen 50+ 60 of iets ouder mag een blanke man zijn of een mix. Ik hoop op snel contact, als ik terug ben in Suriname heeft Bonjo mijn adresgegevens daar. Groetjes Jajoe. Adv. 8138. INGRID RITA V.

Hobby’s: de natuur, koken, lezen. Interesse blank 41 tot 50 jaar. Soort relatie: penrelatie. Detentieduur onbekend, ik wacht op mijn uitspraak.

Adv. 8133. ELFRIEDE

Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven, uitgaan, dansen en koken. Ik ben in 1969 geboren in Paramaribo Suriname. Wat ik zoek in een relatie? Goede verstandhouding, liefde, netjes en gelukkig zijn. Geïnteresseerd in en blanke man niet jonger dan 39 jaar. Ik heb nog een paar maanden detentie te gaan. Groetjes ELFRIEDE. Adv. 8132. ELEONORE B

Graag zou ik in contact willen komen met een heer die het met me meent in de leeftijdklasse tussen 60 en 70 jaar. Ik ben een Surinaamse en geboren in 1946. Lengte 1m65 lang en 78 kilo. Ik zit nu in Nieuwesluis, ik wacht op een reactie van u. Met vriendelijke groet, ELEONORE. Adv. 8120. RINA S Ik ben een vrouw van 34 jaar en ik zit al 3 maanden in voorarrest in ter peel. Heb als hobby’s karate en thaiboksen. Ik zou graag met een eerlijke man eerst willen schrijven en elkaar via brieven eerst beter leren kennen. Ik ben ook helemaal gek van body-building. Ik weet niet wat mijn straf gaat worden en ik heb pas mijn relatie beindigd omdat het toch moeilijk is als 1 van de 2 vastzit. Ik ben iemand die eerlijk en oprecht is en geen blad voor de mond neemt. Als ik met iemand wat heb geef ik mijzelf voor 100%. Ik wil nog toevoegen dat ik veel met mijn uiterlijk bezig ben en modern ben. Groeten RINA. Adv. 8065 KAIRAPE SIMONE N.

Geboren in Suriname in 1984. Haar hobby’s zijn sporten, lezen en leuke dingen doen. In een

De Mannenafdeling relatie zoekt ze een lieve blanke (Nederlandse) man van middelbare leeftijd en moet bereid zijn te trouwen met mij, aldus Simone, de tijd die ze nog in detentie moet doorbrengen is tot 11 augustus 2008. P.s. Moet met mij pennen. Verder ben ik 24 jaar jong en heb een lengte van 1m60 en ben een beetje mollig, volslank dus. Adv. 8041 BRIGITTE

Brigitte is een 41 jarige Surinaamse, die er heel goed verzorgd uitziet. En dat ook van haar partner verwacht. Sympathieke uitstraling met een hekel aan dagelijkse sleur. Is in voor bijna alles maar heeft wel principes. Ze zoekt een lekker spontane jongen tussen 30 en 40, bl. Of kaal, zonder baard of snor die haar helpt door deze laatste fase van haar detentie (2013 incl. fasering) te helpen.” Daarna zien we wel”. Wie schrijft deze creatieve dame? Is druk bezig met studies. Adv. 8023 HELèNE L.

Hallo! Ik ben Helène. Ik wil liefde en warmte. Geb. 26-08-1959, Surinaamse, huidskleur bruin, maagd, ben mollig. Ik had wel iemand maar sinds ik met de politie in contact ben gekomen, hoor ik niks meer van hem Ik ben rustig, rook niet, ben zelf moeder van 7 kinderen. 4 Zijn zelfstandig, ik heb nog 3 kleine in huis. Ben hardwerkende vrouw. Wil graag in contact komen met iemand die mij weer de liefde en warmte kan geven. Blanke of een mix geeft niet. Leeftijd 47 tot 60 jr kan het zijn. Ik wacht op een antwoord van u. De groetjes en tot schrijfs.

Adv. 8201. Ronald van de M.

Hallo ik ben Ronald en ik ben 1m70. ik heb veel behoefte aan een vrouw die ook niet tegen alleen zijn kan. Ik ben een man van ongeveer 49 jaar, blauwe ogen en blond haar. Ik heb hier en daar een paar tattoos. Ik ben in Nederland geboren en eind augustus jarig. Ik ben gedetineerd en moet nog 5 maanden zitten, tot maart 2009. ik ben een man die heel zorgzaam is, ik heb een boevenkop helaas. Ik zie er sportief uit, heb veel aan sport gedaan in het verleden, dus een goed lichaam. Zou graag een vrouw willen met dezelfde dingen die ik heb. Kan niet tegen alleen zijn, helaas. Heb puur een maatje nodig. Ik ben zeer schoon wat uiterlijk betreft. Ik hou van muziek en zoek een vrouw met dezelfde eigenschap. Zou het zeer op prijs stellen om een vrouw te mogen hebben met dezelfde ideeën en gedachten, ben een lieve man. Kan goed koken mocht dat nodig zijn. Zoek een lieve Nederlandse vrouw, ben een lieve man voor kinderen en eventuele partner. Heb een goed karakter. Ik hoop zo snel mogelijk iets te horen. Ik ben 49 jaar maar in werkelijkheid lijk ik 35 jaar. Dikke kus. Adv. 8200. Jean Paul van S.

Nederlandse man van 40 jaar, opleiding VWO/HAVO, keukenassistent. Hobby’s: gitaar spelen (rock) optredens bezoeken, brede interesses in het algemeen, sporten, hardlopen en voetbal en koken. Ik kom uit Eindhoven. Ik zoek een leuke, spontane en lieve vrouw om de richting van “huisje-boompjebeestje” in te slaan. Iemand

met humor en een flinke dosis zelfvertrouwen en zelfspot. Je moet er verzorgd uitzien, eerlijk en een beetje stout zijn. Ik zoek iemand tussen 32-45 jaar die er goed uitziet. Er goed uitzien houdt voor mij in datje iets uitstraalt, dat je dat beetje extra geeft om boven de middelmaat uit te stijgen. Het moet klikken en dat is het allerbelangrijkste. Communicatie is erg belangrijk voor mij. Zelf ben ik 1m80, heb grijs/blauwe ogen, geen snor geen baard, ben slank, sportief type, muzikaal, heb humor. Ben op een bepaalde manier een beetje verlegen maar barst van het zelfvertrouwen. Ik heb een 20 jaar durende periode van verslaving achter de rug. Ik bekijk de mensen als mensen als mensen en oordeel niet aan de hand van hun werk, status, geld of verleden. Ik verwacht dat van de ander idem dito. Ik verzorg me goed en zie er goed uit.

dansen, biljart, spelen en reizen. Ik heb de Nederlandse en Turkse nationaliteit. Ik zoek een meisje die spontaan en mooi is en eerlijk tegen mij is. Ik zit bijna 5 jaar in de gevangenis. Ik heb 7 jaar gekregen maar van die 7 jaar gaat 2 jaar af, dan blijft er 5 jaar over en ik zit al 5 jaar. Mijn straf is bijna klaar, maar de rechter heeft besloten dat ik nog 6 maanden of een jaar naar een kliniek moet. ik hoef dus hooguit nog een jaar ik ben bijna vrij. Adv. 8197. Chris A. J.

Ik Indonesische man, zit sinds januari 2008 wegens drugs tot en met 11 september 2009 gedetineerd. Door mijn detentie is mijn relatie beëindigd. Nu zoek ik via Bonjo een leuke dame om samen in het weekend verlof mee door te brengen!!! En wie weet bloeit daar nog een mooie toekomstige liefdesrela-

Adv. 8199. Mike Pierre de J.

Ik, man, 30 jaar, gedetineerd zoek (schrijf)contact met een leuke vrouw, 30-42 jaar, die me d.m.v. schrijven helpt de tijd door te komen. Ik heb donkerblond kort haar, ben 1m83. Hobby’s: muziek luisteren, uitslapen, filmpje kijken enz enz …en schrijven met jou!!! Spreekt dit je aan en wil je me beter leren kennen? Schrijf me dan z.s.m. ik wacht op je brief. Ik ben geen pedo/verkrachter, moordenaar of TBS-er. Adv. 8198. Volkan T.

Ik ben een Turkse jongen. Mijn leeftijd is 35 jaar, ik ben vrijgezel, spontaan en knap. Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, sporten, zwemmen, uitgaan,

tie uit. Mijn hobby’s zijn: uitgaan, dansen, reizen, lekker uit eten, koken, kortom ik ben een echte levensgenieter. Ik hoop zo via Bonjo een leuke “weekend date”te vinden. Uiterlijk: goed verzorgd uitziend en een slank figuur want het oog wil natuurlijk ook wat. Nationaliteit is niet van toepassing. Durf jij deze uitdaging aan? Aarzel niet en schrijf me gewoon!!!! Wie weet

WEENING  SZYMKOWIAK  MAESSEN

tot snel!!! Reactie graag met een leuke foto van jezelf. Adv. 8196. René H.

40-jarige gedetineerde man zoekt gezellige, lieve, leuke, vrolijke, vriendelijke vrouw, alleen ter vriendschap om samen mee te schrijven en te bellen en om eventueel bezoek van te kunnen ontvangen, om samen me serieus te kunnen praten, lachen en te grappen. Ik meen het serieus van mijn kant dat ik het alleen maar vriendschappelijk wens te laten en verder ben ik uiterst serieus en oprecht éérlijk. Het verdient zeker geen schoonheidsprijs om al 19 jaar lang vast te zitten, maar alles in het leven heeft zo zijn ontstaan. Met de stellige afwachtende wens op één lieve dame haar brief. Adv. 8195. Renato A. T.B.

Ik ben geboren in Lissabon (Portugal), maar woon al zo’n 32 jaar in Nederland. In ben momenteel 39 jaar en uiteraard single. Ikzelf woon in Rotterdam maar ben momenteel gedetineerd in Veenhuizen, einddatum 28 maart 2010. Mijn hobby’s zijn vrij breed; van sporten, reizen, filosoferen, museum en wandele. Wat ik in een relatie zoek is van beide kanten: eerlijkheid, humor, oprecht en uiteraard lief, maar dat hoeft niet altijd, zeggen waar het op staat, zelfstandig en ondernemend. Leeftijd maakt niet uit, mooi hoeft niet als ’t van binnen maar zo is. De plaats waar zij vandaan komt maakt mij niet zo veel uit. Een seksrelatie alleen is ook geen probleem, ik heb namelijk al 2 maanden BZT (Bezoek Zonder Toezicht). Adv. 8194. Ton van D.

Als hobby’s heb ik auto’s en mijn kinderen, 4 stuks. Ik ga graag winkelen, op vakantie

STRAFRECHTADVOCATEN

Vrijheid van advocaatkeuze is een belangrijk recht. U bent niet verplicht zich bij te laten staan door de advocaat die u op het politiebureau bezocht heeft. Deze ‘piketadvocaat’ hoeft helaas geen deskundige te zijn op het gebied van strafrecht. Sommige advocaten doen maar een paar strafzaken per jaar. Natuurlijk volstrekt onvoldoende om deskundig te worden en te blijven op strafrechtelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat de advocaat die u bijstaat in uw strafzaak zich voornamelijk bezighoudt met familierecht. Wij vinden dit een onwenselijke situatie. Regelmatig nemen wij zaken over van andere advocaten. Vaak zijn wij daarbij geconfronteerd met dossiers waarin men steken had laten vallen. Ons kantoor behandelt uitsluitend strafzaken. Wij verdiepen ons voortdurend in de laatste ontwikkelingen op strafrecht gebied. Wij beseffen dat onze gedetineerde cliënten regelmatig bezocht willen worden om de voortgang van hun zaak te bespreken. Wij voldoen aan die behoefte! Ons kantoor is betrokken bij grote strafzaken, maar of u nu verdacht wordt van fietsendiefstal of van moord; wij zien in elke zaak het belang van een goede verdediging.

Zit u helemaal vast,

of komt u er even niet meer uit?

Wij treden op in het hele land en doen dat ook op basis van toevoeging (pro deo). Goede rechtsbijstand hoeft dus niet duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op:

Weening Szymkowiak Maessen strafrechtadvocaten, telefoon: 043 - 3 500 262. Wilheminasingel 97, Maastricht, Postbus 3084, 6202 NB Maastricht

w w w. s t r a f re c h t a d vo c a t e n . n l 3


♥♥♥♥♥ naar het strand en daagjes uit. Ik zoek een lieve jonge vrouw als vriendin en eventueel een relatie. Ik ben 48 jaar en word een stuk jonger geschat. Ik woon in de Bollenstreek en ben al 5 jaar alleen. Mijn einddatum is januari 2009 en ik wil graag een nieuwe start maken. Groeten Ton. Adv. 8193. Peter K.

Ik heet Peter en ik ben 41 jaar, maagd vaan sterrenbeeld, blond met groen/bruine ogen, ong. 100 kilo en 1m81 lang. Stevig gebouwd, sportief, ben in voor veel dingen, sta open voor nieuwe dingen en voor veel dingen. Ik hou van koken, muziek, knuffelen, praten, openhaard, kaarsje muziek op, wijntje erbij, ja daar hou ik van. Ik zoek in een vrouw levenservaring, nuchterheid, romantisch zijn en jezelf zijn. Ik weet niet hoelang ik moet zitten, dat kan maximaal 2 jaar zijn. Ik zit in de Bijlmertoren dus schrijf me snel dan zie ik jou misschien gauw. Ik kom uit de regio Amsterdam en het maakt mij niet uit waar jij vandaan komt. Ik ben geboren in Zaandam. Groetjes Peter. Adv. 8192.Gerard M.

Ik zoek een leuke meid om mee te pennen. Ik ben 34 jaar, geboren in 020 city, ben 1m95 lang, blond kort haar, blauwe ogen en 94 kilo. Ik ben vrij fors, zit al binnen sinds 2004 en moet tot eind 2011, mijn straf was 11 jaar. Voor ik vast kwam te zitten reisde ik veel, ik heb anderhalf jaar in Jamaica gewoond, ben in Israel geweest, een tijd in Suriname. Ik heb rondgetrokken over de hele wereld. Mijn beroep is schilder en metaallasser zo kom ik aan inkomen buiten. Mijn passie zijn dieren, honden, koken muziek en reizen. Wat ik zoek in een vrouw daar sta ik vrij open in, maar humor is wel belangrijk, samen met eerlijkheid. Ik ben een ram van sterrenbeeld en dat vind je wel terug in mijn karakter, standvastig, eerlijk, af en toe koppig, maar wat ik wil zeggen is, diet boefje laat zich graag verassen met leuke post, want al ben ik 34 ik ben nog steeds ondeugend, ha ha ha. Groetjes vanaf deze kant van de muur. Adv. 8191. Ton vd L.

Ik ben een Nederlandse man uit Den Haag en verblijf momenteel in PI Zoetermeer tot 20 oktober. Dan heb ik nog een

Meld je gratis aan bij het BONJO Contact Bureau en vind een contact!

om samen leuke dingen te ondernemen, om het gewoon gezellig te maken waar je gewoon jezelf kan zijn. Heb je interesse, schrijf gerust, altijd een eerlijk antwoord. . Adv. 8189.Farhad K.

Ik kom uit Iran en ben Christen. Ik zit sinds 2002 gedetineerd en nog ruim 2 jaar te gaan. Ik kan redelijk Nederlands, Duits en Engels spreken. Ik ben 1.75 en weeg 82 kg, ben sportief en jog graag. Ik ben geen lelijke jongen, heb zwart haar, bruine ogen en natuurlijk een bruine huid.Ik ben op zoek naar een vrouw, die lief, eerlijk en zorgzaam is.Ongeveer van mijn leeftijd( 50 jaar), ik lach graag en ben trouw.. Goed uitziende Antilliaanse man van 39 jaar zoekt goed uitziende vrouw in de leeftijd van 30-40 jaar. Mijn hobby’s zijn volleybal, tennis, badminton, fitness en koken. Ik ben een serieuze jongen en ik heb humor. Ik zoek een luisterend oor en iemand om dingen mee te delen. U zult er geen spijt van krijgen.. Adv. 8187. Paul R.

Leeftijd 31 jaar. Woonplaats Amsterdam. Hobby’s: computeren, slapen en sport. Detentietijd tot 04 maart 2023, aansluitend TBS. wat ik zoek in een relatie is eerlijkheid, lief en betrouwbaar, een begripvolle vrouw. Gegroet, Paul.. Adv. 8186. Dennis E.

Leeftijd 36 jaar, ongehuwd en geen kinderen. Hobby’s: sporten, auto’s, maar ook reizen, uit eten gaan en plezier hebben. Ik zoek iemand van 18-40 jaar die zelfstandig in het leven staat en het ook durft om initiatief te nemen. Ik ben overal voor in, maar ben sinds kort vrijgezel. Ik ben belazerd maar sta

Hallo ik ben Rodney, 35 jaar, blauwe ogen, donkerblond haar en lengte 2 meter. Mijn hobby’s zijn lekker eten, uitgaan, huisdieren Het liefst honden, op vakantie gaan en rommelmarkten bezoeken. Ik zoek een eerlijke gezellige spontane meid, leeftijd 32-45 jaar die het leuk vindt

4

Adv. 8180. Geurt van B.

Ik wil graag kennismaken met een vrouw, mijn naam is Geurt, 48 winters jong en via deze weg op zoek naar een leuk/gezellig contact. In eerst instantie zoek ik gewoon een maatje om gezellig mee te kletsen en verder kijken we wel hoe het allemaal

gezellige dingen zoals een goed gesprek en een beetje humor erbij. Lekker eten, leuke film, ben gek op huisdieren enz. maakt dit je nieuwsgierig? Schrijf me dan, ik schrijf je sowieso terug. Groetjes Harry Adv. 8178. Patrick S.

Ik ben een 31 jarige jongen met Grieks bloed. Ik ben 1m90 lang, heb bruin haar en blauwe ogen. Mijn hobby’s zijn fitness en voetbal en ik ben atletisch gebouwd. Ik zit momenteel gedetineerd in Roermond en ga over ongeveer 9 maanden naar een open kamp. Ik ben op zoek naar een leuke meid/vrouw van tussen de 20 en 45 jaar voor een

‘BONJO zal zich inspannen om BonjoContactBureau bekendheid te geven’, zo meldt het BonjoBajesBulletin bij de lancering dit voorjaar van het BonjoContactBureau. Nog voordat de eerste gedetineerde deze tekst onder ogen krijgt is de publiciteit al een feit. De wakkere reporter Menno van Dongen van De Volkskrant publiceert op 21 april onder de kop ‘Relatiebemiddeling voor gedetineerden’ op de voorpagina van de krant. Diezelfde dag meldden het ANP en Novum zich. 48 Uur later heeft BONJO 17 radiostations te woord gestaan (waaronder 2 Belgische, 1 uit Ierland, 1 uit Colombia, Miami en Australië). Bovendien hebben alle Nederlandse televisienetten zich dan al gemeld en willen tv-producenten ons graag spreken. Wat een bescheiden brainstorm over de problemen van (ex-)gedetineerden allemaal teweeg kan brengen! Zoals bekend is de uitvoering inmiddels ter hand genomen. Want het is zeker ‘geen geintje’, zoals een reporter zich afvroeg. Maar BONJO brengt het wel ‘met een knipoog’. Adv. 8183. Martin P.

Jongenachtige man van 46 is al heel lang op zoek naar een lieve begripvolle vrouw voor het opbouwen van een serieuze relatie. Ik ben brildragend, slank en erg sportief. Ik doe aan fit-

loopt. Ik heb blond haar, 1m88 lang en weeg net geen 100 kilo. Een (slechte) eigenschap van mij is dat ik rook. Jezelf goed verzorgen vind ik belangrijk, dit doe ik namelijk zelf ook. Je hoeft absoluut geen miss Ne-

leuk contact en eventueel bezoek. Ik kom uit Eindhoven en heet Patrick. Tot snel Patrick Adv. 8177. R. H.

Ik jongeman van 40 jaar met het oog erop gericht om via

Adv. 8175. René B.

Mijn naam is René ik zit in de gevangenis in Veenhuizen. Ben op zoek naar een leuke vriendin om mee te schrijven en wie weet wel op wat leuks mee op te bouwen in de toekomst. Ik ben 41 jaar, blauwe ogen en een strak glad kaal hoofd. Ik ben 1m83 lang. Ben op zoek naar een leuke vrouw tussen 25 en 45 jaar, kinderen geen bezwaar. Ik heb zelf ook 2 kinderen ben gescheiden, ik moet nog 2 jaar zitten, maar ik mag over een tijdje naar een half-open inrichting en ben dan elke 3 weken met verlof Adv. 8174. Menno van der H.

Ik zoek in een relatie een leuke lieve meid die zorgzaam en zelfstandig is, ook haar eigenleven heeft, wel op orde natuurlijk haha. Mijn hobby’s zijn sport en uitgaan. Ik ben zelf 24 jaar en moet ongeveer nog 3 maanden zitten. Ik kom zelf uit Friesland, regio Drachten. Zelf ben ik goed verzorgd en qua uiterlijk ook en ik verwacht dit ook van een meid natuurlijk Adv. 8172. Antoine van B.

Hobby’s: voetbal, auto’s, stappen, muziek en films. Interesses gaan vooral uit naar gezellig samen uit eten, beetje winkelen met vriend(in), gewoon een beetje een normaal leventje ook weer niet te saai natuurlijk er mag best wat positieve actie in zitten. Wat ik zoek in een relatie dat is vertrouwen, gezelligheid, een vrouw tussen 20 en 40 jaar. Huisje boompje beestje gevoel mee gaan krijgen. Samen stappen lol maken, maar absoluut geen drugs. Ik ben een Nederlandse jongen van 24, donkerbruin haar, groen/blauwe ogen, ben 2 meter lang en gewoon normaal postuur, niet te dik, maar ook niet te dun. Ik kom zelf uit Oss. Ik ben nog niet afgestraft maar zit nu 2 maanden, ik verwacht ongeveer 1,5 jaar te gaan krijgen, maar dat is

De complete profielen vindt u op: www.bonjo.nl/contactbureau open voor iets nieuws, waarbij vriendschap op de eerste plaats staat. Je weet maar nooit wat de toekomst ons zal geven. Vriendschap, wie weet wat meer. Waar je vandaan komt maakt mij niks uit, hoe je er uit ziet ook niet. Ik ben sportief gebowd, 1m85 groot, blauw/grijze ogen Nederlandse vader Australische moeder. Werk: internationaal

Ik moet nog zitten tot 2011”

Adv. 8190. Rodney M.

muziek en ik houd van uitgaan. Geen drugs. Ik sport heel graag, voetbal en zo nu en dan fiitness. Ik houd van warmte en zorgzaam zijn naar elkaar. In het kort gezegd, huisje, boompje, beestje relatie, maar dan wel met een grote knipoog. Waarbij we allebei of eventueel met kinderen van mogen genieten. Groetjes Emil

❖ De hype ❖

Adv. 8188. Rudy P.

“Ik ben weduwnaar sinds 2001.

resterende straf die ik in een resocialisatietraject zal doorbrengen, welke 5 maanden duurt maar wel met bepaalde vrijheden. Ik ben 1m82 lang en weeg 80 kilo. Ik heb halflang blond haar, blauwe ogen en een sportief uiterlijk. Mijn hobby’s zijn fitness, zwemmen, voetbal, daarnaast ga ik ook graag uit naar dansgelegenheden of een bioscoopje pakken. Ik vind het ook wel gezellig om een strandwandeling te maken en daarna wat te drinken op een terrasje, bij de open haard, maar ik vind het ook heerlijk om thuis voor de buis te zitten met een leuke vrouw naast me. Ik ben niet iemand die snel de eerste stap zet, ik kijk meestal de kat uit de bom en kan soms best verlegen zijn. Maar als eenmaal de eerste stap is gemaakt kom ik wel los. Ik ben op zoek naar een vrouw die net als ik van gezelligheid houdt en is voor een goed gesprek en het moet klikken natuurlijk. Heb je interesse reageer dan, dan kunnen we elkaar beter leren kennen. Vriendelijke groet, Ton.

is het dan wel handig als ik iets meer over mezelf vertel. Ik ben Bart, 32 jaar oud en 1m90 lang, sportief gebouwd, donkerblond haar, blauwe ogen, geen bril, baard of snor. Wel borsthaar trouwens en misschien iets te grote voeten. Ik ben een opportunist, ruimdenkend en avontuurlijk maar ook trouw aan mijn vrienden, zoals gezegd ik ben op zoek naar een maatje naar vriendschap, en wie weet wat daar uit op kan bloeien, die over de muren en in de vrije toekomst reikt. Wil jij mijn maatje zijn? Schrijf dan een leuke reactie en je krijgt snel een briefje van mij, hopelijk tot gauw. Groetjes Bart.

♥♥♥♥♥

chauffeur, gevaarlijke stoffen. Ik moet nog 6 maanden zitten. Groeten Dennis.. Adv. 8185. Daniel J.

Ik ben een goed uitziende verzorgde jongeman van 20 jaar. Ik heb kort donker haar en heb bruin-groene ogen. Ik ben normaal van postuur en ik ben vrij lang, 1m99. zelf ben ik een grappige spontane jongen die heel erg zorgzaam is en ik ben eerlijk en oprecht. Mijn grootste droom is dat ik straks in de toekomst een eigen klussenbedrijf kan gaan openen want ik ben zelf erg handig. Ik zit in de bak omdat ik een jonge vrouw wilde beschermen die werd aangevallen en beroofd in de trein. Zware mishandeling is mij ten laste gelegd. 19 september dient mijn zaak. Groetjes Daniel. Adv. 8184. Bart S.

Hoi ik ben een 32 jarige man die la een paar jaartjes vastzit, ik heb mijn straf zeker terecht gekregen maar ik vertik het om bij de pakken neer te zitten en ik probeer er het beste van te maken. Mijn dagen hier zijn gevuld met werk, sport, studie en een beetje lezen, knutselen, op zich heb ik niks te klagen, maar toch zou ik het fijn vinden als ik een maatje had die de sleur van elke dag zou doorbreken, om samen lief en leed te kunnen delen en om uit te kijken naar het leven buiten de muren. Wil jij mijn maatje zijn? Misschien

ness en fietsen. Ik houd van uit eten gaan, vakantie en het thuis gezellig maken, om samen te genieten van het mooie in het leven. Het kan zo mooi zijn. Nu zit ik nog indetentie en kom ongeveer eind van het jaar vrij na 5 jaar binnen zitten zonder liefde, warmte en genegenheid. Ik ben weer toe aan een klik. Ik hoop gauw iets van je te horen. Liefs Martin Adv. 8182. Rick S.

Geboren in1969 in Amsterdam, sterrenbeeld ram, Nederlands Australisch, verblijvende in pretpaleis de Marwei. Resterende straf zoals het er nu uitziet tot febr/mrt 2009. lengte 1m90, kort haar met ringbaardje, grijs/ groen blauwe ogen. Postuur is lekker hoop ik, gewoon normaal dus. Ik schijn een druk mannetje te zijn, ADHD, heb geleerd tot 10 te tellen, niet agressief, ik haat slaan, maar is wel aanwezig. Wat zoek ik? Een lieve oprechte partner een die niet bang is om te zeggen wat ze wil en voelt. Eéntje die wil bouwen, niet een die voor of achter me loopt, maar die naast me loopt. Een kanjer die kan feesten en beesten maar ook met rust in der donder veilig op de bank kan kroelen. Ik heb geen voorkeur voor nationaliteit, hou wel van lang haar. Dúúúúúús vind je het ook leuk om te schrijven met een kanjer, bij het begin beginnen, no stresz….Doei Rick Adv. 8181. Emil B.

Ik ben op zoek naar een eerlijke zorgzame en warme relatie en als je een kind hebt heb ik daar geen problemen mee, ik heb zelf namelijk ook 2 kinderen uit een stukgelopen relatie. Een zoon van 6 jaar en een dochter van 2jaar. Ik mis ze veel en heb alleen gestolen om ze te kunnen geven wat ze nodig hadden. Ik ben 31 jaar jong, Nederlander en ik weeg 115 kilo. Ik ben 1m81 lang en ben groot en stevig gebouwd. Ik heb blond haar met krullen en blauwe ogen. Verder houd ik van Hollandse

derland te zijn, als je maar goed verzorgd bent. Momenteel woon ik in een TBS longstay voorziening in Vught. Ik heb uitzicht op verlof en wie weet zou ik in de toekomst naar je toe kunnen komen. Waar ben ik naar op zoek? Een lieve vrouw die samen met mij een gezellige tijd wil beleven, zo nu en dan eens een arm om me heen slaat en elkaar steunen in goede en minder goede tijden. Adv. 8179. Harry J.

Hallo dames wie helpt deze leuke Indische jongen van 42 jaar uit de eenzaamheid? Ik zit momenteel in een TBS kliniek in Rotterdam. Nee dames ik zit niet voor een zedenmisdrijf maar ben buiten wel in de problemen gekomen, ik ben nu op de goeie weg bezig. Ik ben nu op zoek naar een leuke vrouw voor een leuk contact. Ik hou van

deze weg één leuke lieve vriendelijke vrolijke vrouw te kunnen ontmoeten met uiteraard als beginbasis om elkander éérst goed genoeg te leren verkennen op vriendschappelijke basis om bij elkander te kunnen aanzien of dat het klikt tot verdere voortzetting ervan om met zijn tweetjes te mogen uitmonden tot één eventuele innige liefdesrelatie. Ikzelf ben uiterst éérlijk en voor 102% betrouwbaar. Desondanks dat het geen schoonheidsprijs verdiend omtrent het feit dat ik vast zit, maar alles in het leven gaat van niets naar iets. Spreekt deze boodschap jou aan, dan zul je er niet verondersteld bij komen te staan want ik ben oprecht begaan om naast jouw zijde te mogen staan in vriendschap of liefde wat zal het zijn beste dame. Veel liefs namens mij, een echte Hollander.

nog niet zeker. Ik hoop snel een reactie te krijgen, ik ben een positieve jongen dus ik heb hoop. Groetjes Antoine. Adv. 8171. Mimoun A.

Ik ben een jongeman van 30 jaar, 1m70 lang, breed sportief postuur. Mijn vrienden noemen me van Damme omdat ik erg veel op hem lijk. Lichtbruin getint en hou van genieten van het leven. Ik zit al 16 maanden en heb er nog 6 te gaan. Ik ben trouwens Marokkaans/Nederlands. Waar ik de voorkeur aan geef bij een vrouw is niet veel. Als het maar een eerlijke leuke meid is. Kleur of maat maakt mij helemaal niet uit, op zich kan elke vrouw erg leuk zijn. Als je maar een eerlijk innerlijk hebt. Leeftijd tot 45 jaar. Adv. 8170. Curtley A.

Ik ben Curtley, een sportieve

man, heb donkerbruine ogen, rasta haar en zou graag in contact willen komen met een vrouwelijke partner in de leeftijd van 28-42 jaar, nationaliteit is niet van belang. Miujn voorkeur gaat uit naar een ruimdenkende, zelfverzekerde, lieve en eerlijke vrouw vol passie uit de regio Groningen. Mijn hobby’s zijn strandwandelingen, uit eten, fietsen, uitgaan en een lekker wijntje bij de open haard. Mijn detentie duur is nog onbekend omdat ik nog in cassatie zit. Oorspronkelijk kom ik uit Curaçao, maar woon momenteel in Gelderland. Groeten Curtley. Adv. 8169. Joost R.

Leeftijd 40 jaar, 2 kinderen. Hobby’s zijn sporten, lezen, muziek, hopelijk komt daar schrijven bij. Ik zit 8 jaar binnen en ik ben het zat om alleen te zijn. Ik zoek via deze weg eigenlijk een goed vrouwtje die te vertrouwen is, zegt waar het op staat, humor heeft. Ikzelf heb ook veel humor, maar kan ook goed luisteren. Belangrijk is wederzijds respect maar eerst lekker schrijven en we zien wel. Wie durft het aan met deze Brabander, ik moet nog 4 jaar zitten, kids geen bezwaar. Graag brief met foto. Groetjes Joost. Adv. 8168. John V.

Hallo ik ben John, ik kom uit Leiden en ben 33 jaar, 1m83 lang met blauwe ogen en donkerblond haar. Ik ben sinds kort weer vrijgezel en leuke contacten met vrouwen zijn altijd welkom. Leeftijd is niet belangrijk, als je maar van gezelligheid houdt en er goed uitziet. Mijn hobby’s zijn een beetje varen, uitgaan, van alles wel wat. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, nou voor de rest, schrijf me maar, altijd antwoord terug, ik heb tijd genoeg dames. Mijn einddatum is 4 januari 2009. Adv. 8167. Kadir T.

Mijn hobby’s zijn zwemmen en fitness. Ik zoek een leuke dame om samen te zijn en te genieten van het leven. Ben jij ook alleen en eenzaam, schrijf me dan en aarzel niet. Mijn leeftijd is 26 jaar. Wat ik zoek in een relatie is eerlijkheid, humor, jezelf zijn, grappig en weten wat je wilt. Plaats is niet belangrijk. Ik heb nog 6 maanden detentie te gaan. Ik heb lichtbruine ogen, 1m80 lang, zwart haar en sportief gekleed. Adv. 8166. Harold K.

Leeftijd 45 jaar. Hobby’s zijn sporten, lezen, schrijven, gedichten verzinnen, koken en reizen. Ik zoek het liefst een Nederlands sprekend iemand, slank tot maat 38 en geen cafétype. Je komt uit de regio Noord-Holland, eerlijkheid, openheid en geborgenheid, lief en een goed hartje. Leeftijd 2535 jaar. Einde detentie 2011, in 2009 ga ik naar een open inrichting. Ik leef zelfstandig, alle


♥♥♥♥♥ brieven worden beantwoord en kinderen zijn geen bezwaar. Adv. 8163. Riez B.

Ik ben 39 jaar en momenteel gedetineerd in de Havenstraat in Amsterdam, waar ik ook vandaan kom. Mijn hobby’s zijn bodybuilding en de nieuwste films kijken, alsmede de nieuwste r&b en urban muziek van het internet downloaden. Ben voornamelijk werkzaam in de logistiek gewesst in het middenkader (magazijnmeester/chef) bij diverse grote bedrijven maar wel steeds via uitzendbureaus omdat ik van afwisseling hou. Mijn interesses zijn software hacken, websites ontwikkelen en beheren, sinds een jaar ben ik overgestapt op systeembeheer en geen logistiek meer. Ik hou van cabaret: Youp van t Hek, Najib Amhali, Freek de Jonge. Adv. 8162. TIMO S. Ik heet TIMO, geboren in 1979, ik ben 1m80 lang, heb bruin haar en bruine ogen, normaal postuur, velen denken dat ik Italiaan ben. Ik verblijf momenteel in PI Overijssel. Mijn hobby’s zijn gedichten schrijven, muziek luisteren en geniet graag van de natuur. Ik picknick en wandel graag. Sporten doe ik ook graag, voetballen. Ik ben echt een gevoelige warme romantische man. Ik hecht enorm veel waarde aan eerlijkheid en oprecht zijn. Ik zal misschien een lange straf kunnen gaan krijgen. Mijn achtergrond is dat ik heel wat heb meegemaakt, kind verloren, kind geboren, moeder verloren. Ik doe graag het huishouden en ben netjes en schoon. Ik ben niet lui, maar heb ADHD. Ik beheers 4 talen in woord en geschrift. Ik ben een open boek dus als je nog meer wilt weten schrijf dan dames. Wees gewoon jezelf en eerlijk dan kan er niks mis gaan.. heel veel hugs en love van TIMO. Adv. 8161. NIHAT A.

Mijn naam is NIHAT, verblijf momenteel in HvB de Karelskamp, ik heb bruin haar, bruine ogen een goed postuur, mijn afkomst is Turks. Mijn hobby’s zijn fitness, voetbal, uitgaan, schrijven, een lange wandeling maken. Ik ben een persoon die graag grapjes maakt en veel lacht, een levensgenieter. Mijn einddatum is nog niet bekend. Ik zoek een vriendin om eventueel mee te schrijven en indien het klikt een relatie. Ik zoek een vrouw de innerlijke waarde en warmte, schoonheid is meer dan enkel ’t gezicht en uitstraling. Ik sta open voor echte liefde wat ik tot nu toe nog niet heb gevonden, ik hoop via Bonjo een vrouw te leren kennen. Ik ben

Meld je gratis aan bij het BONJO Contact Bureau en vind een contact!

Adv. 8159. CHESTER W.

Ik kom uit de regio Haaglanden/Rotterdam. Ik moet vermoedelijk nog 18 maanden zitten, binnen 2 maanden staat er een zitting gepland. Ik zoek een leuke vrouw om na mijn detentie een duurzame relatie mee op te bouwen en om aan een positieve toekomst te werken, dus geen contacten meer met justitie en politie. Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness, verder hou ik van lekker eten en goeie films. Ik ben geboren in 1980, 1m95 blauwe ogen en donker haar. Adv. 8158. ROB A.

Ik zou heel graag in contact komen met een leuke, eerlijke n spontane vrouw. Ik zal me voorstellen ik ben 47 maar zie er echt jong uit, dat zeggen ze allemaal hé, maar het is echt zo!!. Ik ben gescheiden en heb 2 dochters, 12 en 14 jaar. Ik heb 10 jaar i.v.m. drughandel, ik ben al over de helft heen. Ik heb 3 jaar in Zweden vastgezeten en zit nu hier de rest uit. Ik ben altijd ondernemer geweest, heb veel horecazaken gehad, bars, restaurants en hotel. Ik hou van paardrijden, western, motors en boten en reizen. Ik heb al aardig wat van de wereld gezien maar ik hou ook van op z’n tijd lekker thuis hangen en van sporten, ben erg sportief. Groeten ROB. Adv. 8157. ROËL D.

Mijn hobby’s zijn muziek schrijven, sporten en reizen. Mijn interesses liggen heel veel op het gebied van muziek. Maar dat ontneemt mij niet de pret om toch contact te willen. Dus lady’s bij deze begin ik dan maar. Mijn zoektocht is toch niet zomaar en mijn vragen geen wirwar. Mijn smaak gaat uit naar lange type’s mooie ogen grijsgroen of mooi diepblauw. Kennis van zaken, scherp, attent, bewust, gezellig borreltje of jointje. Ik heb een doel, ik ben vrijgezel, heb 2 mooie kinderen een meisje en een jongen. 22 en 12 jaar. Ik ben net 50 geworden. Ik ben Amsterdammer maar ik zwerf overal. Ik ben ook Surinaams,

echte rastafari. Mijn detentietijd is op dit moment tot eind oktober 2008. Niet zo lang meer dus. Hopelijk kom ik langs deze weg een mooie noordafrikaanse prinses of Europeaanse prinses of de zuid-amerikanse prinses tegen. Adv. 8156. MARCEL A.

Ik ben 35 jaar jong, heel veel tattoo’s en hele lange haren. Jammer genoeg zit ik momenteel in detentie, mijn straf loopt

dan overweeg ik juridische stappen!”

Adv. 8160. ALEX W.

Hoi ik ben ALEX. Ben jij die lieve vrouw waarnaar ik op zoek ben? Dan hoop ik dat deze Adv. je aanspreekt, dus lees verder dan vertel ik je wat meer over mezelf. Ik ben een man van 1m92, soms een tikkie verlegen. Ik heb donkerblond haar, blauw/groene ogen, ben 43 jaar en sportief. Ik heb een zoon die is nu 8 jaar en is echt een prachtig lief mannetje, dus voor mij zijn eventuele kinderen geen bezwaar. Ik sta positief in het leven en wil er nog zoveel mogelijk uithalen wat erin zit maar dan natuurlijk het liefst met iemand samen. Ik verblijf momenteel in Gelderland, maar voor mij is afstand geen probleem, ik hoop voor jou ook niet. Ik moet nog tot oktober 2009 voor ik vrij kom. Veel groetjes ALEX.

zeker serieus kan zijn. Ik heb een goed luisterend oor met een goed hart op de juiste plek. Op het moment ben ik op zoek naar een relatie met een vrouw tussen de 20 en 40 jaar. Zelf kan ik heel goed met kinderen omgaan en heb veel geduld met kinderen hoe vervelend ze zich soms kunnen gedragen. Momenteel zit ik in P.I. Vught, over 6 maanden zit mijn straf erop. Verder ben ik een persoon wat heel goed wil in het leven en er ook voor gaat. Ik wil eindelijk een gezin want wat is nu mooier dan liefde geven en krijgen? Dikke kus en knuffel DAVY. Adv. 8148. MARTIN C.

Oprechte man 41 jaar jong

vind ik wel belangrijk in een relatie maar een goed gesprek ook. Ben een man met een heftig verleden maar zonder veel liefde. Ben op zoek naar echte liefde. (bestaat dat nog?) Ik ben een gevoelige man die rookt. Adv. 8146. HENDRIK M.

Ik 32 jarige jongen ben op zoek naar een leuke vrouw tussen 25 en 40 voor een schrijfrelatie en wie weet wat voor moois daar later uit kan komen. Ben jij die leuke vrouw die vrolijk door het leven gaat en openstaat voor iets nieuws en wel wat ziet in iemand die helaas nog vastzit, maar wel altijd lief en zorgzaam is en net als ik van gezelligheid,

❖ De knipoog ❖ Het KRO programma Tweespraak van Frits Spits stal wat ons betreft op 21 april de show. Op de vraag aan luisteraars: “Twee gevangenen schrijven zich in bij een relatiebemiddelingsbureau. Zegt de een tegen de ander…”, luidde de top 5 als volgt:

1. Ze moet vooral eerlijk zijn.

2. Begint jouw advertentie ook met: ‘gezocht?’ 3. Ik dacht dat jij al levenslang had…?

4. Mijn liefde is ook onvoorwaardelijk. 5. Ik wil wél dat ze me vrijlaat!

Ik ben 38 jaar en een niet-roker van Turkse komaf. Ik sport heel veel zoals boksen, hardlopen, en ik kan goed koken en goed naar anderen luisteren. Ik zoek een leuke (Turkse) vrouw waar ik mee kan schrijven en mijn gevoelens mee kan delen. Leeftijd is absoluut niet belangrijk, waar het mij om gaat is dat we elkaar kunnen steunen en mekaar leren kennen. Groetjes

ogend en met verleden, verblijvend in een TBS kliniek en bezig met resocialisatie, vraagt om een eerlijke kans en zoekt oprechte vrouw van 35 tot 40 jaar uit de omgeving Rotterdam om samen met mij een nieuwe toekomst op te bouwen. Mijn hobby’s zijn sporten, sudoko’s, tuinieren, huisdieren, gamen, muziek luisteren en af en toe een dvd kijken. Wanneer mijn schrijven je aanspreekt wees

Adv. 8143. FUGENCIO T .

Ik ben halfbloed (vader chinees,

muziek en van dieren houd, dan hoop ik snel wat van je te horen. OHJA, ik zal zeggen hoe ik er uit zie….ik ben 1m91, normaal postuur, blauwe ogen en tattoos. Tot gauw en liefs. HENDRIK Adv. 8145. FRITS de B.

Ik 28 jarige jongen, sportief type, verder open, eerlijk, romantisch en sociaal ingesteld, zoekt een leuke meid tussen

ten einde op 26 juni 2010. Ben stout geweest, ik ben tatoeëerder van beroep. Mijn hobby’s zijn tatoeëren, motorcrossen en te gekke dingen doen. Lijkt het jou wat om met mij te schrijven dan zou ik dat helemaal te gek vinden, want momenteel ben ik vrijgezel en op zoek naar een nieuwe vriendin. Ben jij tussen de 20 en 45 jaar jong dan zou ik zeggen jump in de pen en schrijf me zo vlug mogelijk, je zult er geen spijt van krijgen. Als ik post van je krijg beloof ik dat ik bij mijn tweede brief een foto van mezelf meestuur. Ik zou zeggen wacht niet te lang met pennen, dan hoef ik dat ook niet. Groetjes en een geile kus van mij. Tot gauw. Adv. 8155. GIO O.

Ik goeduitziende jongeman van 32 jaar, van Zuid-Afrikaanse afkomst zoek goed uitziende dame voor spannend schrijfcontact en/of eventueel meer… Foto is altijd antwoord. Groetjes GIO. Adv. 8154. RON van der M.

Ben op zoek naar een lieve eerlijke vrouw van tussen de 20

MEHMET. . Adv. 8152. MICHEL V.

Limburger 47 jaar zoekt een vrouw leeftijd maakt niet uit. Voor later mogelijk een relatie op te bouwen. Trefwoorden zijn eerlijkheid, romantiek en betrouwbaarheid. Ik heb zelf al heel wat meegemaakt, ik zit heden al 25 jaar vast voor hetzelfde. Heb er heel wat van geleerd, heden verblijf ik in de longstay van de TBS in Vught. . Adv. 8150. Rinaldo H.

Mijn naam is Rinaldo, ik ben glazenwasser van beroep en doe aan boksen, hou van wandelen en sporten in het algemeen. Ik ben 43 jaar en ben op zoek naar echte liefde, dat is het enigste dat ontbreekt in mijn leven. Zonder liefde is alles kleurloos. Ik zit in HvB Zoetermeer tot mei 2010. ik heb alles geprobeerd om aan vrienden te komen maar het lukt niet en er is toch niks mis met mij. Ik snap er niks van soms, maarja ik moet toch een keer geluk hebben, vandaar deze Adv.. Niet geschoten is altijd mis. Ik ben een Surinamer en al 41 jaar in Nederland. Ik kom uit Den Haag, ik heb een ISD maatregel, ben geen moordenaar of verkrachter en zelfs die hebben een vriendin, zoals ik al zei ik snap er niks van soms. Ik heb dreadlocks, ik zie er goed uit, niet arrogant bedoeld. Groetjes Rinaldo.

dan zo vrij om te reageren. Vriendelijke groet, MARTIN. Adv. 8147. ROY van de W.

Mijn naam is ROY. Ik ben 30 jaar en ik val op vrouwen van 30 tot 40 jaar. Ik zoek een serieuze relatie met een lieve vrouw, kinderen geen bezwaar. Uiterlijk vind ik minder belangrijk, een goed karakter des te meer. Vrouw mag een beetje mollig zijn. Ik ben 1m78, heb blauwe ogen en ben kaalgeschoren. Ik zoek een huiselijk type. Ben lichamelijk ingesteld, ik hou van lekker knuffelen en dergelijke. Ik hou van dieren, ik heb zelf vogels op dit moment. Erotiek

met een vrouw om te schrijven en om bezoek te ontvangen. Groeten SCHWIEDEN. Adv. 8136. JAMAL H.

Ik ben een gezonde sportieve niet rokende man van 32 jaar, 1m76 lang, 86 kg, blauwe ogen, kort bruin haar. Ik zit nu nog in een gesloten gevangenis maar verwacht dat ik nog voor augustus naar een open inrichting

“Dat profiel moet er vanaf. Hij is niet eerlijk.” Ex-echtgenote van een gedetineerde. moeder creools Surinaams). 26 jaar, normaal tot gespierd gebouwd, lichte huidskleur, chinese ogen. Een aantal tattoos, neuspiercing en oorbellen. Ik woon op mezelf in Vlaardingen. Mijn hobby’s: uitgaan, sauna, koken, thuis dvd kijken. Ik hou verder van honden, bull mastiv en american stafford. Ik ben zelfstandig heb mijn eigen inkomen, woning en vervoer. Mijn einddatum is nog niet bekend ik ben in hoger beroep. Maar ik verwacht ergens eind van dit jaar thuis te zijn. Ik wil mijn leven over een andere boeg gooien. Ik kom zelf niks te kort ik heb 2 honden. Wat ik zoek: een lief zorgzaam meisje/ vrouw tot ongeveer 33 jaar niet ouder. Adv. 8142. W.L. van den B.

Ook vermeldenswaard: ‘Ik zal altijd geboeid naar haar luisteren’ en ‘Je hebt mijn hart gestolen’. Heel fijn allemaal. We houden u op de hoogte van nieuwe knipogen naar het BonjoContactBureau. Adv. 8153. MEHMET K .

vrolijk, open en sportief. Mijn hobby’s zijn: sporten, koken, schrijven, een leuke film kijken (samen), gezellig kletsen en vooral gezelligheid. Ik zoek een leuke dame die verzorgd, lief en oprecht is en die het leuk vind eens iets van zich te laten horen. Liefs en hopelijk tot schrijfs, RINALDO.

Ik ben 1m67, ben slank, heb van me eigen kastanjerood haar maar ik verf het donkerbruin. Ik heb bruine ogen en ben 26 jaar. Mijn hobby’s zijn msn, een wandeling op het strand en gezellig wat drinken op een terras. Ik ben niet echt op zoek naar een relatie want ik kom er net uit één. Ik zoek meer mensen waar ik gezellig mee kan pennen en buiten leuke dingen doen. Ik kom uit Dordrecht maar ik wil in Zutphen wonen. Ik heb Duits, Indisch en Nederlands bloed. Mijn detentietijd duurt nog wel even, mijn advocaat zegt dat ik maximaal een jaar moet zitten. Mijn zittingsdatum is 19 september.

De complete profielen vindt u op: www.bonjo.nl/contactbureau

“Als ik geen adressen van jullie krijg,

een geduldige persoon die weet dat geduld een schone zaak is. Dus als een vrouw mij schrijft zou ik het graag rustig willen aanzien om mezelf te beschermen tegen hartenpijn. Als een vrouw alleen wil schrijven is het ook goed. Groetjes NIHAT.

en 50 jaar. Waarom??? Ben het alleen zijn zat na 18 jaar vast te hebben gezeten en ook nog eens in de TBS maatregel zit en ook nog eens op een longstay afdeling zit, waar het ook nog maar eens de vraag is of ik er überhaupt levend uit kom, maar dit zal voornamelijk afhangen van politiek Den Haag en de rechterlijke macht. Kan de hele dag bezoek ontvangen op eigen kamer, kan bellen en gebeld worden of schrijven. Zoek jij een contact zonder verplichtingen met iemand die vastzit, reageer dan. Misschien klikt het op welk gebied dan ook. Ik hoop tot horens. Groetjes RON.

♥♥♥♥♥

20 en 28 jaar om in eereste instantie mee te schrijven en wie weet later meer. Mijn hobby’s zijn sporten, lekker eten maken, het opzoeken van gezelligheid en dus schrijven. Wat ik zoek is iemand die spontaan, lief, zorgzaam en trouw is. Ben jij diegene, dan hoop ik dat je op me reageert. Liefs en groeten FRITS.

Adv. 8141. ALI C.

Adv. 8144. RINALDO M .

Adv. 8140. SCHWIEDEN O.

FOTO bij BONJO REDACTIE AANWEZIG. Leuke spontane 27-jarige jongen zoekt een leuke dame, leeftijd onbelangrijk, om mee te schrijven. Zelf ben ik eerlijk, spontaan, zorgzaam,

Ik kom uit Duitsland en woon nu 9 jaar in Amsterdam, ik ben 35 jaar. Ik heb het zwaar net als andere gedetineerde met het nieuwe dagprogramma. Dat is een punt. Ik wil graag contact

Ik ben 25 jaar, Turks/Nederlands, 1m70 en weg 70 kilo, sportief aangelegd. Ik zwem en ik jog graag. Ik ben op zoek naar een vrouw die lief is ongeveer van mijn leeftijd en die gevoel voor humor heeft. Ik moet nog een jaar in detentie blijven. Ik wacht op je reactie. Groetjes ALI.

zal gaan. Daar zal ik dan tot december blijven, waarna ik het resterende deel van mijn straf thuis met een enkelbandje mag uitzitten. Goede eigenschappen: altijd vrolijk, optimistisch, heb discipline, daadkracht en ben ook ambitieus. Slechte eigenschappen: te impulsief, vertrouw mensen te snel, perfectionistisch. Mijn voorkeur gaat uit naar een intelligente ambitieuze en vooral eerlijke vrouw tussen de 25 en 35 jaar. Nationaliteit is onbelangrijk. Wel hou ik van uitdagingen aangaan en van vrouwen met gevoel voor humor. Adv. 8135. HENDRIK O.

Ik ben 38 jaar sinds oktober 2007 gedetineerd en mijn einddatum is februari 2010. Ik verwacht echter dit jaar naar een kliniek te gaan in Apeldoorn om definitief af te rekenen met mijn verslaving. Mijn opleidingsniveau is MEAO. Ik zie er echt naar uit om in eerste instantie met iemand te schrijven, want afgezien van mijn familie wil ik toch ook een nieuw sociaal netwerk opbouwen. Adv. 8131. PIETER P.

Middenin zijn leven staande man, geboren in Egypte van de christelijke minderheid, maar al 20 jaar woonachtig in Nederland (genaturaliseerd) is met nog 3 jaar detentie te gaan, op zoek naar een vrouw, die samen met mij het leven een stuk aangenamer kan maken. Bij voorkeur bent u tussen 30 en 45 jaar oud, door het leven gerijpt en begripvol. Ik heb een academisch denk- en werkniveau. Ik was vóór mijn detentie langdurig werkzaam als arts in de medische sector. Op grond van mijn vele interesses stel ik een goed gesprek bijzonder op prijs. Ik ben 1m80 lang en weeg 78 kilo. Graag tot schrijvens of tot ziens!! PIETER. Adv. 8130. SERDAR T.

Ik ben een sportieve niet-rokende Nederlands/Turkse man van 47 jaar, 1m76 en 85 kilo. Ik heb olijfgroene ogen en kort blond haar. Ik ben op zoek naar een lieve vrouw van tussen de 35 en 50 jaar. Nationaliteit is onbelangrijk. Graag heb ik contact met iemand waaraan ik mijn verhaal kwijt kan en waarmee

Gespecialiseerd in penitentiar recht

Adv. 8149. DAVY H.

Hey hallo! Ik ben een Nederlandse man van 26 jaar, 1m87 lang en 83 kilo. Ik heb donkerblond kort haar en blauwachtige ogen. Ik zie er goed verzorgd uit. Ik ben een persoon die oprecht en eerlijk is. Ik ben iemand die geniet van het leven waarin ik van lol en gezelligheid hou. Maar ook iemand die

5


♥♥♥♥♥ ik van gedachten kan wisselen. Adv. 8129. CHRIS B.

27 jaar. Regio van herkomst is Brabant. Nog 1 jaar detentie te gaan. Mijn hobby’s zijn: koken, fitness, voetballen, tennis en gedichten schrijven. Mijn interesses zijn eigenlijk eindeloos. Als er iets is dat mijn leven kan verbeteren of aangenamer kan maken interesseert het me al. Dus….voel jij je als vrouw aangesproken en wil je mij beter leren kennen…schrijf mij dan. Adv. 8128. FRED N.

Sinds een paar maanden detentie een gescheiden man, zoals zovelen hier. Ik ben 52 jaar en heb nog zo’n 2 jaar te gaan. Mijn hobby’s (nu op een laag pitje) zijn hardlopen, fitness, motorrijden en mijn vijver met Japanse kleinkarpers (kois). Ik heb hier nog voorgesteld om elke dag op de motor mijn vissen te gaan voeren maar daar gingen ze niet mee akkoord. Ik kom uit de omgeving van Zoetermeer. Ik hoor en zie het verder wel ,ik hoop een leuk pencontact te vinden Adv. 8127. MARCEL W.

39 jaar, wil graag corresponderen. Is fan van Li’l kim en Foxy Brown. Ben zelf echter zo wit als Eminem. Anderen mogen gerust van Frans Bauer houden, geen probleem. Detentietijd nog te gaan: geen.

Meld je gratis aan bij het BONJO Contact Bureau en vind een contact!

land, heeft 9 jaar gekregen en mag nu de laatste tijd in Nederland uitzitten. Paul is vrijgezel, alleenstaand, maar hij heeft wel een superdochter, die in augustus 12 jaar wordt (Jasmijn).Zij betekent alles voor hem en als hij vrij komt wil Jasmijn bij hem komen wonen. Ik moet nog 10 maanden gesloten te zitten en dan mag ik naar een open kamp, zodat ik elke 2 weken bij mijn prinsesje kan zijn. Ik ben op zoek naar een serieuze relatie. Graag zou ik een foto van de dames willen ontvangen zodat ik kan zien met wie ik schrijf en het genoegen heb. Adv. 8123. MARCEL de S.

37 jaar. Land van herkomst Nederland, geboren in Amsterdam, gescheiden (2 zoons tweeling van 8 jaar). Ben op zoek naar een leuke vrouw tussen de 25 en 35 jaar, kinderen geen bezwaar, zoek iemand waar ik een toekomst mee kan opbouwen na mijn detentie. Ik zie er zelf nog jong uit en verzorgd. Ik zit vast voor oplichting, valsheid in geschrifte, moet nog een oude straf van 8 maanden uitzitten en de straf die ik nu nog moet krijgen voor deze zaak. Ik denk zelf dat ik nog 1,5 jaar in totaal moet zitten. Ben totaal leeggeplukt door justitie en heb ook een aantal tattoo’s (rug, bovenarm, buik). Geen contact

Adv. 8125. DENNIS R.

Geboren in 1974, sterrenbeeld weegschaal. Ik leuke, gezellige, jongeman zoek jou leuke, gezellige meid om mee te schrijven. Naast mijn studie wil ik jou graag leren kennen en een fijn contact opbouwen. Mijn hobby’s zijn filmpje pakken, muziek luisteren en autorijden. Fitnessen doe ik ook graag, daar is nu genoeg tijd voor. Mijn woonplaats was Hengelo (Overijssel). Waar de toekomst mij heenbrengt? Geen idee. Heb ik je interesse gewekt? Schrijf me dan. Groet, DENNIS. Adv. 8124. PAUL C.

FOTO AANWEZIG. 40 jaar, zit vast voor bankoverval in Duits-

Adv. 8121. ROBERT L.

Ik ben een jongen van 30 jaar jong met een gezond jong gezicht. Ik heb de straf ISD, voor stelselmatige daders. Mijn einddatum is 03-01-2010. Ik ben op zoek naar een meid of vrouw van 25 tot 35 jaar (uiterlijk is niet belangrijk). Ik zou het leuk vinden met een vrouw in contact te komen, maar zijn er dan wel meiden die niet afschrikken door een jongen in de bak? Mijn hobby’s zijn tekenen en gedichten schrijven. Ik zoek een relatie die geen punt maakt van blowen. Ik heb net een relatie van 3 jaar achter de

uitdaging. Kinderen zijn altijd welkom. Ik ben geen roker en geen drinker. Je mag een beetje mollig zijn. Ben op zoek naar een nieuwe start in mijn leven. . Adv. 8118. KENDALL LUIS V.

Ik ben op zoek naar een schoonheid, blonde vrouw tussen 18 en 30 jaar. Ik heb nieuwe feiten en omstandigheden in mijn strafzaak, zodat ik al 14 jaar onschuldig zit in de TBS. Mijn beroep is uitvinder, ik doe mee met het beste idee van Nederland. Ik heb techniek gestudeerd en ik ben een hele aardige man en wil goed voor vrouwen zorgen en verwennen. Ik zit financieel altijd goed en over anderhalf jaar ben ik een vrij man uit de TBS en tegelijkertijd dient de herziening bij de Hoge Raad. Ik zoek een serieuze blonde schoonheid voor een goede toekomst.

ren. I can also write in English. Adv. 8113. JEROEN van G .

Leeftijd 29 jaar. Einde detentie is december 2009, daarna TBS. Mijn hobby’s zijn films kijken, fitness, muziek luisteren, uit eten, concerten. Mijn eigenschappen: eerlijk, spontaan, rustig maar ook wel energiek. Mijn verwachting van een relatie is: altijd open en eerlijk, geven en nemen, werken aan de toekomst, en er zijn voor de ander in goede en slechte tijden. Adv. 8112. GEOFFREY D.

31 jarige man zwart/bruin haar, bruin/zwarte ogen, 1m85. Hobby’s zijn fitness, wandelen, picknicken, sauna, winkelen,

Ik krijg nooit post of bezoek en ik zou het wel leuk vinden om te pennen met iemand. Mijn hobby’s zijn lezen, muziek luisteren (reggae en rap etc.) Ik vind respect heel belangrijk, alles op zijn tijd. Hou van humor en kan niet tegen oneerlijkheid. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Groetjes Ali. Adv. 8109. ZYAD S.

Ik ben ZYAD, 35 jaar en ik moet 2 jaar zitten. Ik kom uit Nijmegen maar zit vast in Doetinchem, de Kruisberg. Mijn hobby’s zijn sporten, muziek maken en reizen. Ik zou graag willen corresponderen met een dame van mijn leeftijd, ong.

“Eindelijk eens iemand die iets voor een gedetineerde doet!

Adv. 8117. RAINEY M.

Mijn naam is RAINEY, geboren op 28 mei 1982 op de Antillen. Ik ben een Creoolse jongeman, atletisch gebouwd, goed verzorgt uitziend en ben op zoek naar een leuke meid die weet wat ze wilt, goed voor zichzelf zorgt en een levensgenieter is. Mijn hobby’s zijn sporten, fitness en muziek luisteren en lekker uitgaan stappen, wat op dit moment niet kan door de detentie die ik uitzit. Ik zou het

uit eten, vakantie en al het fijne in het leven. Wat ik zoek in een relatie: liefde en een maatje, onvoorwaardelijk voor elkaar (door het vuur) gaan. Ik kom zelf uit Heerlen maar ben bereid na mijn detentie te verhuizen. Ik zit nu 5,5 jaar eenzaam en alleen in mijn celletje. Ik moet nog 7 maandjes, het duurt allemaal wel lang, maar dan heb je wel wat!! Ik hoop

35 jaar, het liefst iemand die gelovig is. Ik ben niet specifiek op zoek naar een relatie maar belangrijker vind ik dat ik iemand heb om mee te kunnen communiceren door middel van schrijven. Met vriendelijk groet, ZYAD. Adv. 8108. P.S.V.

Ik, jonge vitale Surinaamse jongen van 34 jaar, heeft als hob-

De complete profielen vindt u op: www.bonjo.nl/contactbureau

Adv. 8126. MO A.

Ik zit gedetineerd in P.I. Grittenborgh in Hoogeveen. Ik ben 26 jaar, geboren in Nederland, licht getinte huidskleur, kort krullend haar, 1m74 lang en weeg 72 kilo. Ik zie er goed en verzorgt uit. Mijn hobby’s zijn sporten,, tekenen en muziek luisteren en films kijken. Ik zoek een gezellige dame, die het liefst wat ouder is, waarmee ik graag in contact wil komen, eventueel per brief. Uiterlijk en afkomst zijn voor mij niet belangrijk. Het gaat me meer om het innerlijke. Hopelijk ontvang ik spoedig een reactie. Alvast bedankt, MO.

harde werker. Wie zoek ik? Een lieve vrouw tussen 30 en 45 jaar. Elke huidskleur, ras en geloof is welkom. Wat zoek ik in die lieve vrouw? Samen door het leven gaan en alles delen. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, steun, kameraadschap, genegenheid, intimiteit en een positieve levensinstelling. Op dit oment ben ik een TBS-er. Ik ben volop bezig met mijn behandeling en diverse opleidingen (net mijn heftruckchauffeursdiploma behaald). Ben je nieuwsgierig geworden naar mij? Schrijf me en ik zal je niet teleurstellen. Voor alle duidelijkheid, alles vrijblijvend van beide kanten. Alvast veel liefs van mij, JOHN. .

♥♥♥♥♥

meer met mijn ouders alleen mijn zus. Ben 1m78, kort donkerblond haar, blauwe ogen, 68 kilo. Mensen zeggen dat ik op James Dean lijk. Adv. 8122. JOHN S .

Lieve dames, ik ben een Nederlandse man en wil via deze weg een leuke vriendin zoeken. Wie ik ben? Ik ben 43 jaar, 80 kilo zwaar en 1m79 lang. Ik rook en drink niet, maar doe jij dit wel, dan is dit geen probleem voor mij. Geloof in de bijbel is door de jaren heen hl belangrijk voor me geworden. Mijn hobby’s zijn

rug, waarin zij het blowen afkeurde. De relatie is door mijn ex verbroken omdat zij niet wil wachten tot 2010. Nu zit ik al 14 maanden vast en mis ik toch iemand om mee te schrijven en te bellen. Ik ben iemand die van wandelen houd maar dat moet wachten tot 2010. Vrouwen die me schrijven krijgen een mooi gedicht terug. Groetjes en liefs ROBERT Adv. 8119. THEYS G.

37 jaar, 1m77 en 86 kilo. Kort haar in piekjes, blauwe ogen, beetje sportief gebouwd.

“Je gaat me toch niet vertellen dat ze niet kunnen mailen…!” Reactie BONJO: Gevangenen kunnen NIET mailen en hebben bovendien steeds minder mogelijkheden om te bellen. hengelsport, klussen (in en om het huis), koken (vooral Antilliaans), vakantie, archeologie, muziek luisteren (allerlei), af en toe uitgaan, fietsen en zwemmen. Ook ben ik een liefhebber van markten afstruinen, zowel reguliere als rommelmarkten. Ik ben een rustige, vriendelijke, huiselijke man, met een zorgzaam karakter en ben een

Goedlachs karakter, hou van parachute springen, voetbal, reizen, wandelen, shoppen, tekenen, cultureel ingesteld, ik heb n minpuntje, namelijk een ochtendhumeur. Momenteel gevangen in Brugge (Belgi) wegens diefstal en wapenbezit. Ben op zoek naar een leuke, toffe spontane meid tussen de 20 en 40 jaar die houdt van een

fijn vinden om een leuke meid te vinden waarmee ik kan bellen en later eventueel bij mij op bezoek kan komen voor leuk gezelschap en gesprekken.

snel met iemand te schrijven, bellen of bezoek te ontvangen, we zien wel hoe het gaat. Heb je interesse laat wat horen. XXX GEOFFREY.

Adv. 8116. BRIAN P.

Adv. 8111. MARCEL van O.

DAMES OPGELET!!! Hier ben ik dan. Ik ben 32 jaar, waterman, 1m75 groot, donker getint, 85 kilo met een zacht karakter. Mijn hobby’s zijn muziek, lezen, sporten, tv kijken, playstation spelen, wandelenkortom ik hou van het leven. Ik zit in een gesloten setting (TBS). Ik ben op zoek naar een Nederlandse dame, leeftijd tussen de 25 en 28 jaar voor een relatie. Ze moet geen kinderen hebben. Zegt dit je wat en denk je de ware te zijn. Brief met foto is ALTIJD antwoord. Groetjes BRIAN.

Ik ben MARCEL 37 jaar, ik ben 1m76 lang, zwart kort haar met grijs/groene ogen. Ik hou van lekker eten, sporten, lezen en muziek luisteren. Ik ben gedetineerd vanaf 2006 zonder enig contact met de buitenwereld. Ik zoek een leuke, spontane vrouw tussen 20 en 35 jaar oud die met beide benen op de grond staat en waarmee ik een leuk contact kan onderhouden via het geschreven woord. Ben jij die spontane, gezellige vrouw, reageer dan. Uiterlijk is niet belangrijk maar wel een leuke bijkomstigheid en oh ja huidskleur is helemaal niet belangrijk vind ik, dus dames schrijf snel als dit je aanspreekt. Groetjes Marcel.

Adv. 8115. FRANK J.

Ik ben een jongeman van 35 jaar, geboren en woonachtig in Haarlem. Ik zit momenteel in het HvB Havenstraat in Amsterdam een straf uit van 16 maanden voor bezit van XTC. Ik ben hier nu 4 maanden, dus nog 6 7 maanden en dan ben ik vrij. Mocht uit deze correspondentie een contact ontstaan, dan kan ik tegen die tijd op bezoek komen. Ik zoek een leuke spontane dame. Leeftijd en ras is niet belangrijk. Groetjes en ik hoop snel iets van je te ho-

Adv. 8110. ALI.

Hoi mijn naam is Ali en ik kom uit Enschede. Ik zit gedetineerd in Zwolle in voorarrest, dus ik weet niet hoe lang ik hier moet blijven. Dit is niet de eerste keer hoor, ik heb al vaker kattenkwaad uitgehaald. Ik heb namelijk een drugsprobleem, maar ik ben van plan er definitief mee te stoppen. Ik heb al stappen gezet in die richting.

by’s muziek maken, sporten, als het kan veel reizen. Ik zoek een leuke vrouw leeftijd tussen de 25 en 40 jaar, huidskleur en uiterlijk onbelangrijk. Voor een langdurige relatie die voor een nieuw avontuur openstaat. Ik ben thans gedetineerd in Amsterdam zonder enig contact met de buitenwereld. Ben jij die levensgenieter dan zoek ik jou. Ik hoop dat wij er dan wat moois van kunnen maken. Adv. 8103. PATRICK V.

Ik ben PATRICK, 40 jaar. Nog 18 maanden dan kom ik weer vrij buiten (ong. 1,5 jaar). Ik ben een leuke, spontane, sportieve jongeman met een positieve blik in het leven. Ik ben heel open en eerlijk. Brief met foto is ALTIJD antwoord!!! Leeftijd tussen 20 en 40 Alphen aan de Rijn, ik moet nog tot februari 2011. Ik zoek een vrouw die eerlijk en grappig, direct en niet bang voor een uitdaging is. Een vrouw die lief is, maar ook haar mannetje kan staan, leeftijd maakt niet uit. Adv. 8102. MIMOUN A.

Ik ben een sportieve jongeman (half Marokkaans/Italiaans) van bijna 30 jaar met een goed gebouwd en goed getraind lichaam. Ik ben 1m70 lang en weeg 70 kilo… hou van het luxe leven. Ik ben humoristisch en actief en op zijn tijd

graag romantisch. Mijn beste eigenschap: goudeerlijk en groot hart, enthousiast. Ik kom uit het midden van het land (Utrecht), de dame die contact met mij wil hoeft hier niet vandaan te komen perse. Buiten was ik elektrotechnisch tekenaar, maar werkte voor mezelf. Ik ben hard bezig met een re-integratietraject binnen de P.I. in Zutphen, met als einddoel een huis, een baan en een goede plek in de maatschappij. Ik zit inmiddels 4 maanden in detentie en moet nog ongeveer 8 maanden. Gezien hoe mijn traject verloopt, kan dit ook korter zijn dan 8 maanden. Bijna tijd voor een nieuwe frisse start en hopelijk, wie weet… een liefde, een relatie. Ik vind het fijnste in een relatie…eerlijkheid, humor..genieten van elkaar en van het leven. Ik heb het over het echte genieten.. waarin passie en spanning de hoofdrol spelen. En dat is ook wat ik zoek in een meid…eerlijk, serieus,humoristisch en altijd de wil om te genieten van het leven dat ons is geschonken. Ze mag tussen 1m60 en 1m70 lang zijn, 1m58 vind ik het leukst. Het maakt niet uit.. blond of brunette of rood. Zolang ze maar een mooie lach heeft HAHA! Ze mag tussen de 20 en 35 jaar zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste een lieve, eerlijke goede meid. Adv. 8099 PATRICK R.

Ik zoek een leuke vrouw in de leeftijd van 21 tot 32 jaar. Aantrekkelijk en met een positieve blik op het leven, sportief, serieus en op zijn tijd zin in een feestje. Maar….om te beginnen een leuke en open communicatie. Mijn profiel: sportief gebouwd, 176 cm lang, bruin haar en groene ogen. Vooral positief ingesteld en heb een reële kijk op het leven. Lach graag en veel; men noemt mij gezellig! Heb een paar tattoo’s en als dit alles JOU aanspreekt daag ik jou uit om zo snel mogelijk te reageren…..Tot gauw. Hobby’s cardio-training, uitgaan, koken. Muziek; jaren 60 t/m 80 en verder trance, house. Interesse: werken en veel bijleren op dat gebied. Adv. 8098 JOOP VAN V.

Hoi, ik ben Joop. Ik zit vast in Vught. Mijn hobby’s zijn antiek inkopen en vogels (wildzang). Ik doe an sport, al heb ik nu een buik. Ben op 17 juni 49 geworden. Ben op zoek naar een leuke vrouw van rond de 40, volslank, het liefst met lang haar, eerlijk en recht door zee. Dat ben ik zelf ook. Ik kom eigenlijk uit Den Bosch en uiteindelijk wil ik naar Tilburg toe. Ik zit in een programma zodat ik binnenkort naar begeleid wonen ga en van daaruit wonen en werken. Groetjes, JOOP .

Beklagrecht en de nieuwe wet voorwaardelijke invrijheidsstelling

6

Op 1 juli 2008 is de nieuwe wet voorwaardelijke invrij-

voor zorgen dat de V.I. aan uw neus voorbijgaat. Daar-

klagzaken bij de Commissie van Toezicht voor gedeti-

heidstelling (kort gezegd V.I.) in werking getreden. Dat

om is het van groot belang dat u in geval van onterechte

neerden. Overigens is het meestal mogelijkhiervoor ge-

kan grote gevolgen voor u hebben!

bestraffing een klacht indient bij de Commissie van Toe-

financierde rechtsbijstand te krijgen. Belt u ons gerust

zicht.Onze advocaten kunnen u daarbij helpen. Wij

voor meer informatie.

Eén van de veranderingen is, dat V.I. volgens de nieuwe

zijn het grootste in strafrecht gespecialiseerde advoca-

regeling kan worden uitgesteld of zelfs helemaal niet

tenkantoor van Nederland met vestigingen in Amster-

plaatsvindt, als u zich volgens de autoriteiten misdraagt

dam, Alkmaar en Almere. Onze advocaten behandelen

tijdens uw detentie. Een disciplinaire straf kan er dus

strafzaken van elk kaliber, in het gehele land. Ook be-

Kantoor Amsterdam: 020 - 675 07 56 Kantoor Alkmaar: 072 - 506 85 00 Kantoor Almere: 036 - 535 80 80


BONJO-symposium groot succes

Gek in de gevangenis Steeds meer mensen belanden in longstay-afdelingen en tbs-klinieken. Is dat een goede ontwikkeling? Hoe lang gaat dat nog door? Welke visie schuilt daarachter?

Op 27 mei jl. organiseerde BONJO een themaconferentie met een bijzonder programma. In de sfeervolle zaal van het schitterende Bethaniënklooster in Amsterdam lieten vooraanstaande sprekers onder voorzitterschap van Humanitas-directeur Lodewijk de Waal hun licht schijnen op de zorg in de forensische wereld. Hieronder een korte impressie van deze bijzonder leerzame en inspirerende middag. Het volledige verslag vindt u op www.bonjo.nl. knelpunten De eerste spreekster is dr. Jacqueline Hochstenbach. Zij is hoofd behandelzaken en hoofd kenniscentrum van de Oostvaarderskliniek te Almere. In haar inleiding gaat zij in op de knelpunten. Hochstenbach: “De huidige strafrechtspraktijk in Nederland doet geen recht aan de meest kwetsbare psychiatrische patiënten die het contact met de alledaagse realiteit verloren hebben. Door betere en vroegere signalering, preventie en adequate behandeling zou veel leed voorkomen kunnen worden.” Jacqueline Hochstenbach hekelt de tendentieuze mediaberichtgeving

Lodewijk de Waal

die zich vooral concentreert op incidenten. Verder bestrijdt zij het idee dat er steeds meer mensen in longstay en tbs belanden. In 2007 was er volgens haar juist sprake van een afname. kwalijk Dat ziet jurist en psychiater mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt toch anders. Bij de totstandkoming van de longstay werd verzekerd dat deze bedoeld was voor maximaal twintig personen. Dat zijn er ruim 260 geworden. Of het bestaan van longstay-voorzieningen ongewenst is hangt af van hoe je er naar kijkt. Mensen worden op een nette manier behandeld en de rechtspraak is meestal gedegen en goed. Daar staat

De sprekers. Vlnr. Mira de Vries, Jacqueline Hochstenbach, Bart van Dekken, Lodewijk de Waal, Rembrandt Zuijderhoudt en Toon Walravens. foto: Frans de Rouw

ging voor Medische en Therapeutische Zelfbeschikking. Zij is stellig in haar overtuiging: “De forensische psychiatrie dient om mensen

In 2007 was er juist een afname van Longstay en T.B.S. patiënten tegenover dat de longstay niet is wat de rechter voor ogen had bij het opleggen van de straf: namelijk straf en tbs. Vanuit dat oogpunt gezien is de longstay kwalijk, omdat iemand in theorie tot in het oneindige in longstay kan zitten. onschuldig Drs. Bart van Dekken is behalve directeur Interfocus Consultancy, psycholoog en orthopedagoog. Hij is voorstander van een humane rechtsbejegening. Bij een aantal patiënten in de longstay is de kans op recidive groot. Als iemand vanuit tbs of longstay recidiveert, is het voor de politiek erg makkelijk om te scoren. De wetgeving is daarom op een aantal punten al aangepast. Bij de aanpassingen lijkt het erop dat repressie een doel op zich is geworden: liever tien onschuldig vast dan één schuldige op vrije voeten. opbergen Dan is het woord aan Mira de Vries, voorzitter MeTZelf, Vereni-

op te bergen, twijfels van de rechter te verhullen en gaten in ons rechtssysteem te vullen.” Met het opleggen van tbs door de rechter geeft hij het recht uit handen. Bij tbs staat het immers niet vast wanneer iemand op vrije voeten komt. Dit gebeurt met de overtuiging dat het in het belang van de dader is, want deze krijgt tijdens de tbs hulp aangeboden. De aangeboden hulp moet echter wel adequaat zijn en dat is bij tbs niet het geval vindt mevrouw De Vries. onwetenschappelijk Psychiatrie is geen wetenschap want de ziel –de psyche– is niet te meten. Bij wangedrag zijn er te veel variabelen zodat er geen vergelijkingen getrokken kunnen worden. Geneeskunde is de kunst om te genezen. Psychiaters kunnen niet genezen. Zij spreken zelf van het managen (beheersen) van de kwaal. Mevrouw De Vries stelt dat patiënten in de psychiatrie eerder slechter dan beter

worden van de behandeling. Veel positiever over de psychiatrie is Toon Walravens die de middag afsluit. Hij is werkzaam als zorgconsulent GGzE in Eindhoven. Bijzonder is dat hij dat doet als ervaringsdeskundige begeleider. Walravens weet het publiek te ontroeren met een moedig verhaal over zijn verleden, waarin hij zichzelf niet spaart. keiharde beeldvorming Hij heeft door zijn behandeling meer zelfinzicht gekregen en is ervan overtuigd dat hij hier niet had gezeten als hij niet behandeld was. Hij vindt echter ook dat er nog veel

Om de psychische zorg in de gevangenissen en de behandeling in en na detentie te verbeteren geeft de heer Walravens voorlichting aan PIW’ers, scholen en diverse gemeentelijke instanties. onbevangen Voorzitter Lodewijk de Waal sluit deze boeiende middag af. Onbevangen is hij de conferentie ingegaan, maar inmiddels maakt hij zich zorgen over het aanscherpen van de regels en de negatieve beeldvorming ten opzichte van tbs en longstay. Het huidige beleid lijkt meer gericht op veiligheid en minder op adequate behandeling. Het

Het huidige beleid lijkt meer gericht op veiligheid en minder op adequate behandeling verbeterd kan worden. Tijdens de behandeling word je bijvoorbeeld niet voldoende voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Na detentie heb je geen woning, geen werk of dagbesteding. Bovendien is iemand die vrijkomt niet voorbereid op de keiharde beeldvorming die er in de maatschappij heerst over tbs-patiënten. Het budget voor de nazorg wordt nu verdeeld onder meerdere zogenaamde casemanagers. Dit zou volgens de heer Walravens beter gecentraliseerd kunnen worden.

is prijzenswaardig dat de Commissie Visser zijn rug recht heeft weten te houden. Alle sprekers worden ten slotte van harte bedankt voor hun prikkelende bijdrage en ontvangen uit handen van BONJO beleidscoördinator Job Joris Arnold het luisterboek ‘Mensenrechten’ van Bart Stapert en een mooie bos bloemen. Bekijk nu het volledige verslag van het symposium op www.bonjo.nl.

Geïnteresseerd in een goed doel? Opgelet!

Weldoener(s) gevraagd Het BelangenOverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties (BONJO) bundelt sinds 1984 de krachten in het vrijwilligerswerk voor hulpverlening aan (ex-) gedetineerden en hun relaties. Naast de coördinerende activiteiten, de functie van kenniscentrum, het uitgeven van brochures, het geven van trainingen, lobbyen bij politieke partijen en gesprekspartner zijn voor justitie, organiseert BONJO steeds meer zelfstandige activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het project Huisbewaring en het BonjoContactBureau voor relatiebemiddeling. Beide projecten zijn zeer succesvol en krijgen veel positieve aandacht in de media. Op dit moment onderzoekt BONJO de mogelijkheden voor schuldhulpverlening en verzekeringen voor gedetineerden. Binnen het huidige budget van BONJO is onvoldoende ruimte om dergelijke projecten met verve op te zetten en succesvol uit te bouwen. BONJO komt daarom graag in contact met mensen die BONJO een warm hart toedragen en donateur willen worden. Bij alle projecten van BONJO is het streven: het bevorderen van herintreding (resocialisatie) in de maatschappij. Door het bevorderen van de link met de samenleving tijdens en na detentie, wordt sociale uitsluiting van ex-gedetineerden actief tegengegaan. Geachte lezer, hebt u compassie met gedetineerden en ex-gedetineerden en wilt u ons financieel ondersteunen bij onze vele projecten? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de diverse (fiscaal) aantrekkelijke mogelijkheden. U kunt bellen met BONJO, en vraag naar Job Joris Arnold: (020) 665 94 20 of mail naar: job@bonjo.nl. Alvast hartelijk dank!

7


Daar sta je dan… Met je tas met kleren Daar sta je dan… Je bent een man van tegen de veertig. Je relatie is door de bajes op de klippen gelopen. Je kunt niet meer naar huis. Met je tas met wat kleren en toiletartikelen sta je op straat. Voor een paar nachten kan je bij een vriend terecht, maar na die tijd zal je toch echt zelf woonruimte moeten zoeken.

Dik half uit de cel.

Cel bracht Dik bij zinnen

Een dak boven je hoofd zoeken blijkt als snel niet zo gemakkelijk. Een kamer van een paar vierkante meter kost zo’n 350 euro. Plus borg. Alsof het al niet erg genoeg is, wordt je contract van je nieuwe baan niet verlengd. Een ex-gedetineerde wil men toch bij nader inzien niet.

Wanneer je bij de gemeente aanklopt voor een uitkering, blijkt dit een probleem te zijn. Zonder vaste woon- of verblijfplaats is het onmogelijk om een uitkering te ontvangen. Gelukkig is het nog een beetje zomer. Je verzamelt een paar stevige dozen en slaapt drie dagen onder een brug. Verschrikkelijk. Uiteindelijk beland je bij het Leger des Heils. Na een intakegesprek krijg je te horen dat je maximaal zes weken gebruik kan maken van een bed, bad en brood. Ze zullen je ook helpen met het aanvragen van een uitkering en met het zoeken van een kamer. Je krijgt een postadres. In de provinciehoofdstad, want daar is het kantoor van het Leger. In deze stad moet je je uitkering aanvragen. Bij de Sociale Dienst dan wel het CWI krijg je te horen dat het nog zes weken duurt

Colofon

Uit de klassieke doos

De cel betekende een keerpunt in het leven van Dik Trom. Veldwachter Flipsen sloot hem op, nadat Dik perziken had gestolen. Hij kon er onmogelijk blijven, bedacht Dik. Het zou zijn ernstig zieke moeder ‘hevig ontstellen’. Gelukkig werd hij bevrijd door zijn kameraadjes Piet en Jan. Bij het naar buiten klimmen bleef Dik in het raam steken. Toen Flipsen langs kwam, besloot hij de jongen terug te trekken. Omdat Dik de banden van zijn broek had losgemaakt en zijn vriendjes aan de andere krant harder trokken, vlóóg hij naar buiten en kon hij snel de deur achter de veldwachter dichtdoen. Maar Dik wilde zijn moeder de aanblik besparen van een half geklede zoon en vond de cel ‘te onaangenaam voor dien Flipsen, al is hij een beetje lastig.’ Na onderhandelingen kreeg Dik zijn broek terug en Flipsen de sleutel. Dik naar huis. Daar had moeder trek in een zacht peertje. Dik beloofde de jutteperen te plukken in de achtertuin, maar zag nog net hoe kwajongens de peren pikten. Zijn woede sloeg om in schaamte, toen hij besefte ook zo’n ‘lelijke dief ’ te zijn. Hij zou het nooit meer doen. Illustratie Johan Braakensiek uit ‘Uit het leven van Dik Trom’- Uitgeverij Kluitman.

BONJO Bajes Bulletin is een uitgave van BONJO en verschijnt 4x per jaar Jailphone is een telefoondienst die het gemakkelijk maakt voor gedetineerden/ gevangenen om telefonisch contact te houden met familie, vrienden en advocaten. Wij leveren scherpe tarieven en unieke diensten. • • • • • •

Niet meer de deur uit om belkaarten te halen Goedkoper bellen Voicemail: 24 uur per dag een bericht achterlaten voor de gedetineerde/gevangene Gemakkelijk aanmelden via internet Prepaid - beltegoed al vanaf € 10,Beltegoed opwaarderen via de website met iDeal en creditcard

Voor meer informatie gaat u naar: www.jailphone.net of bel +31 (0)20-24 00 580 Meld je direct aan!

Minder celstraf moet recidive terugdringen Om te voorkomen dat ex-gedetineerden terugvallen in hun oude gedrag moeten ze anders worden bestraft. In plaats van een korte onvoorwaardelijke celstraf wil het kabinet meer voorwaardelijke straffen, zoals bijvoorbeeld een straatverbod of een alcoholverbod. “Deze voorwaarden”, schrijven minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer, “zijn vaak ingrijpender voor een dader dan een (zeer) korte gevangenisstraf ”. Nu zit zestig procent van de veroordeelden minder dan twee maanden in de gevangenis. Van de ex-gedetineerden vervalt zeventig procent binnen zeven jaar in de oude fout, de zogeheten recidive. Immers, schrijven de bewindslieden: “Een criminele daad is vaak geen incident, maar eerder een levenspatroon”. Hirsch Ballin en Albayrak zijn zich ervan bewust dat wat zij voorstellen, indruist tegen de roep om meer

celstraf. Maar, schrijven ze: “In onze optie berust het veelbesproken verschil tussen een ‘harde’ of een ‘zachte’ aanpak van criminaliteit op een misvatting. Vergelding en preventie van herhaling zijn geen tegengestelde strafdelen: stevige, effectieve sanctietoepassing vraagt om een combinatie van beide”. Omdat veel ex-gedetineerden in hun oude leven en daarmee in hun oude praktijken terugvallen, nemen de bewindslieden de volgende maatregelen: Gedetineerden beschikken voortaan na afloop van hun straf over een legitimatiebewijs. Gedetineerden krijgen hulp bij het

voordat het geld op je rekening wordt gestort. Je komt niet in aanmerking voor een voorschot. De komende weken moet je het doen met de 20 euro die een vriend je meegaf.

vinden van werk/dagbesteding. Bijstandsgerechtigde gedetineerden kunnen meteen na hun straf beschikken over ‘noodzakelijke bestaanskosten’. Wie kort in de gevangenis zit, verliest niet zijn huisvesting. Hirsch Ballin en Albayrak hopen op deze manier de recidive met tien procentpunt te verminderen. Ze zeggen niet zeker te weten of dat zal lukken, maar weten wel: “Continuïteit in de aanpak voor, tijdens en na de justitiële sanctie is nodig om een complexe, overlastgevende doelgroep in de samenleving daadwerkelijk een andere weg in te laten slaan”. (bron: nrc.next van 2 september 2008). Naschrift redactie: Voor uitvoering van dit beleid wordt Reclassering

Nederland (her)opgetuigd voor een bedrag van 30 miljoen euro per jaar. Voordeel van het voorstel is dat een veroordeelde niet of dan wel kort wordt opgesloten. De ex-gedetineerde zal zich wekelijks moeten melden bij de reclasseringsambtenaar om ontwikkelingen te bespreken: Is de cursus gevolgd, is de plas in orde, is er geen sprake van uitspattingen. Deze belemmeringen in de bewegingsvrijheid mogen wel degelijk als straf worden gezien. Een tweede pluspunt is dat de huishuur voor een periode wordt doorbetaald en dat een ex-gedetineerde na ontslag sneller over een inkomen dan wel een baan kan beschikken. Wat dat laatste betreft is de hoop gericht op een succesvol verloop van de proef van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in de gevangenis in Lelystad.

Abonnementen € 12 per jaar, losse nummer € 4,50 BONJO Molukkenstraat 200 1098 TW Amsterdam (020) 665 94 20 info@bonjo.nl www.bonjo.nl Aan dit nummer werkten mee: Irene Andréa, Job Joris Arnold Nico Epskamp, Ron Booij Eindredactie: Job Joris Arnold Fotografie: Frans de Rouw Nico Epskamp Vormgeving: de ontwerperij - Lelystad Druk: Karmac - Lelystad Bestuur BONJO: Jaap Brandligt (voorzitter) Wim Westheider (penningmeester) Ruud Klein (secretaris) Willemijn Los Pieter Vleeming Paul Grijpma

Nuttig en Informatief: BONJO’s succesuitgaven Bestel nu! Belangeloos, Vrijwilligers op bezoek in de bak € 4,50 Jong, Contact met politie en justitie € 4,50 Help! Ik kom vrij € 4,50 Op weg naar een zonnige toekomst € 12,50 verzendkosten € 3,00

surf naar www.bonjo.nl/publicaties 8

BonjoBajesBulletin 2008-2  

Nieuwsbrief van BONJO, koepelorganisatie voor (vrijwillige) hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden.