Page 1

f,

ffirtefttrX7U14

ftyrofu''r$tl" ll/PORTER NAI/lE:

OS A K A A GE NC Y P TE LTD . TERRACE, 25 KIM CHUAN 537044 SINGAPORE


$' *e&zr4AtXL ,(Yz

trHH0)"7 )lt*YHl)6'?aaL-1.

zofE7lb-'y de gaaT

aaaaooaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a 4 f=, I \'l /, t V> )' 7^^t ) - O4?0)ffii5f* t b 67 V- t-7 = I TT. ) 7 = a l--Y-7p 2 |) - ,.rse t t \. > 7 R.<6,b t tz* @ffi8D7)V-v 7 +f- l"7 = r T T. a t4- t) v -71f 7 )v-v aR*trtFs t,tq. v

v

7u-71:r4

E3-J==

4*l],,t17== '->, |.IbiAaa -

E&21tr\471:/-7 xh'fiffiIiLru-a

*.6\elrt\)'+r-7

+rrt,

71V>71-7],.t)?==

6o)*Ph'tv>it-Z t&&f;bh,tv>iru-L

ffffi'rtfit ,X^U-Y-7' Xbbh' -Xal-2r1-4


l

miE#Me{FHLtc[iHf+Ji')-x

. ?.7P.=Y.;.L 29.7 E.EE.=.tY a7. > 7E.!V t I*.ffit-,fc)Htr/as )v2 a d;urucTT" " 7 t:)vBa h h t < 7d E ffita)J -; tflt t. t\=>zalttttf*t -2

at)v\ut aFtFR|:E|€ arsE*;f T., Sl..,*t /c' -Jv2 !btDtsL\l'{&4tvt ffiffi(fl"EVlj2OY")

v

L: .f.. :).:.5.*.?.J .i ?.ilp..=tl?.?. ?9!s.FF. a= 2 a 6 a = )r? 2 u - A&ffi$tl = )t"2 V = =T E A,fi H)R/dffiir u\Tq" )*flJAf =f (; l*. 7.>7E.= )r2 t lJ-tE/-"vt:)vEhht<7t

lFffit<utttr tD5 z16E e IJt a= )V2 2 |) -A z5t/e ESt,*q.

zbtlbtr,

#H#ift:Jl,tA#r\Ldd ltDl,tcfa=

{ \

,t)-l^


6f aa V- l' a v}"kA Z,UtcF+fflAiFffiV ?. 22=?. k?.'/.* .?.!1..9!H.F.9?!y.l?.=l.?. .9!H oaaaaaaaaaaa

Otlur€7= =ZWWA66EY-78 t\.>7R<6t>t*t-,fc" a+t t 2 C7t v lhsI )t Ftr€ ES Utq" lfi "E r;R"t Dn6 -tfr-'+J'- l-.Ttr

t\.>7R<6tct*tufc" )i + t) 2 t r) A7 4 7 > 7 < -Yht) r) =l'ffit. ESU*q" FTq" afiE(;H/\DnA-ffii'tJ-

V

o

uJ

u

\ 7r-At^14):vt #7a: Hffictft' #t-7

!-

tfi .J )

€xtvl):0 ltv2Vaa

d o F} v

.Hl*= ?.7.=?, o.. .. .. o. .. .o.. .. .. .. .oo. .o .9.?F. /e3 ts ffiffituf:tH retfd O7 == V- lTt. I 6 UE z5' o3 /* ;7 = = t \-Z)v2 7 ==d t \.>7 &<6t>t * t-,fc. 6t)Ehtte S teZfe=

8t e goYBEAN

F,|.OUR GIOCOLAT€

* tl fa ttt?s= rz-1.

i )V2 7 a =

\J


a t\EALTL(rec-(ffiErFl ll:.f. .... PP.?:.89.=.J .. 12F..H [F.?FJ.T.:.+ .1.?F. 7.=T.7. @ h V T V. ) V ==LD:n )r=->, V- T> FAffiy)r.J;ffiale j.>ff==Tf;. "+t2t /5;\t,V\" "

l;Cffi aav\r'v7 )r=->dJ.^ " f trffi 0)7= =l.,- 1.. |;trd)mffi,{H t:E*t " t t 2 v t t'tf;€ffi 0)cF "

$ Q.'--')-T-

o-

,#$

)t-^

?

v

a €.N,s9+r4ADiHEit)-X 68gffiF =lb?r=f 1z-l* aJvratsl,\l-t&.4ty t ffiffi(*HMfr20%)

679ffiFe6v6 =lb7?tJ-/J7-af l./- J. MAryj*TlvtO tc't,\LdA l\DUrcf=a

Htrt+LffA!v'

tt)-L


t tre$l;efibctzL

oot*$f;lruroffiAffi,?y*EI

f.:. .tl{= f S:i !|?Jl?.?.Y .!- .ilF 19.9F. ??.Y V.?H .t1?.u L.0.9.g. OC(: 8 l,tRffi e (tA la6 ZE|J 6tre'lt(.E" af0Ht Ee< itr\u(tfr /*sFDutl;'ftt(f t t /r. Bffi eHOl \'.>7ht'&dB |< a t \ t/c Tq" l€"t?f urUt <6+t4 A&g^3 U/fy ? (4*^v ))TT "

lC(: L t /.eRe lta lt 6 |-,HlJ6tr4$Tq" i 6 u €25'/* I LEEE 3 razt [frffiI'fc Lft /dffii) t \Ttr" (autt \3 a-.Rrf{eaE|( f; urt-,cTf. fg"rpEur1 Z<6+r.(A&CAt,J/ fy 2 @*.N))Td;

V

(ctii2UtFtt) .3recHttEEE)lHffi .*ftffiiHffi

(;riDUrFft) .fuffi(€rriE)lFffi .*ftffi&ffi

a #ltt;#hrl'tcUz EUC ffi?'Y+a 4Effi0)R* ff . 4 7 )V-Y ) ht3OVoI?(t \* q' UdA*UD*T' aRt0)HC. &Htur:t*t6*od5t\ lR*Of,Ju rUd AE|3f ( 6t'c tt )F.ffia? v * -*.ffiTtr' 4Effio)Rt

I'c t I) lstc

2v?-Etb

w


a # ttEDt,6 fii>tl-.f=l Y')-x ! 30 +I"+I"+v) oaoaooaaaaaaooaaaaaaaaaaaaoaaaaaoaaaaaaaoo

a16TC^C EZA6>6t7t Y l7 = =/ \-Ttr" )x7t v t-a+f2 +f2 eulcffilfiz 8. 6 tSt, utl f z ah\ 6-v\

cffirt++FTtr ; /Ju\c^?tr t \ffi{)t \Tq" )>>J nrenEt0)

v

50aur^u72.tvz

" b fu-AdiLrP'rDhr f.rr-o

@a,5Dn6'J-l-.^D! \V\lD

/1,; 0), - lstf 1& l?( t \t t" , r'7 rt'7\: tc|ffiT= = l:h\ b L ab /1,ZA,Se f: Uffit) AN'IT'=t 6 t--iEtrA'fb|; t U b /1,zabl,p a(u z5t65bn6* u t \F u23 afi - FTT' ah - l.r'(*e4oEffiTf.

H

R t t,5.t /j l,Efrtt€Tl4T/d

v

.?g.PF 9.7==o o.. .. o... . oo...oo

Tq 6 e

ElBEl.tDb/v-h\5A lf,it,\5^Ul#aZ(3EFf

70 tl5iT== aaaataoaaaaaoaaaaaaaaaaooaaaaaaaoaoooaaaaa

alr'7rt'.tr.:fcffi7e =Tf. fj,jfLD'.- Nzirltln : ( U\t d' . lESLabU<e1sEffiTE. ah - F't*ffi$L

)L tE JAYtt t'tcF =- | te7 = = V - FT q.

#O<*trLt aj.frLA'J-F-.^.D!

3tr#FOb\DLlLVWtt') | #+Lor- tr

ac^t5tr<t+5?f u\. 77 +v 2 2c*T''T" at fv, -)o={Flll; t** t'./v\7J->&5urrr?u\<u\tf.

!


artuf*l;trtne,,\- !v 2t*Dfio7z=u-l\v2 =-7lJ ---?--l

I

=r'J-.\ -rl

a aa oa aa aa aaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a a o a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a o a a a a a a a a

219g =-7==

71-'

a= )r2t 4 Jau L167 ==T?. ,)ffiEt-ra'TC-"

213g =-7== a-*tT-?0)ffi

7 1 - t- &r li7 - f F

,{+ L,D*T" d3tgffit}'ri'Tq.

2l9g tr-tv'YT== Ch |) y t t f-t-'t'v

26t7=l

Y ),,1) 7 = =f ?-. *iffi ffi f 'f 2'-e3-"

rt)-7

ao ao aa aa aa aaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

l86g 2iS7==

=lV7 ;

v

a=)r2t4Jaut(Ea==Tt"

l8l g 2Bi7== 97,V a-#i-e:?0)ffit{*t,D*d.

l8l g 26i73f )h |) v t l'tzt-)-'Y'Y

H-tyrY -.') ) V ==TV " ^1,

* { " .* trd 4


t ;,

r

a JI - |-r^r= 1= |

/\

t

J

-11

l-

-a\

-'-

aooaooalaaaaooaaaaalaooaooaaaaooooaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaooaoaaaaaataaaaaaaa

-JJJ

1 6 4 9 Z 1 - F 7 = A=

= w2 7 = =

ah ht oF'Weht/d\ )l'2 7 ==Tt "

=tb7 &,h7,f F

l58g 71-t-jt=a= a:?d)ffi ,rE lJ6i dJt \ t/cTq"

v

I 589 71 -F7= A= tr-U'ytyT== tlt-t

v y ttee) 5.htf ==aa^urut\/\-t--Tc.

l4 2 g L I S CY = = = ar\5iffid)ttr?pirszl-LE i )1,27= = TX D C dD * Lt.

v

t\ L tO 2z= U- / \ >/2

/ \7 -74=D'/*f;

r e2g AZF/(=r=1 r^11E.ffiA7a=*7ir.1.:/: t \ 17 1 Eh\/e7 Y - | a = =T t " -

l 8 3 g ,= = = 7 7 1 ,v2 a r? < .n% Jal rr' vFl ffi = - 7 4>i tv*t-f."


utv65

EZ,A.yI.YU-T L,t Uaf l*. flti9f; fla{*v tz=-fiV - ! a7 0)b)lErqltiEE#E (EC€5'Pn tuV>a 11 Y + i, =, I <f. dJTt *e-#i l.lEituttDDitu E fi5 lf,alt Dl,l*Dt5*1. trF L<t\ttE. eU<. etl;l* ='( I \llrLl"T. dJfdtOtrEt ttifr-F?6#9^aE&Td:"

H]Z?-y.l ............. .9.+.9.t 9??. 9!:y.?.9* 7 U7 Ft tr't/: E 7T v FTT " a*13 /e€ 0)z5r a u t u 6 ) ? l4P61,c19 aJ |) > Ft*e5lT28 Effi t. fJf t t rtfr UA /dttBC^ 5 n 6 CZT y lT T. u\:FT. a I -1v a PC t-,u\DtT. flv> DAb ^?(

Y

|li/1'Ae7, v l"J8. ftld'5p' aDHA.=)V"h)vitzl,'tujffif\n:f: t--/1"v A,. E ) n h,z )i\n: /c ft 3 t \ czt v t'J ft2*d2 a tjr'is t a

aogU*A6) w ai<eh)l,2lLtilvctz 77<v?HOC7fv FTq"

40gL,*V6i

ZutVCTryh. oaaoooaooaaaaooaaaoaaaaa

ad\-86#tDHAit.l.:f; Zt\D4OU'7TvlTT"

dt=dto#tEF*FEl.€lrttfc (EetlbrntuU)t*.o-6ffi@A7dtt*l*l;l,/t.firEHltiE{=#Eef" tt- 1 Jl*:t 72 - ) J i u r fl va*HJ E) = Lt Z cT. t \i-=.Feh'utr!ffi t fffi*l rH&*M Jl g' E EAEy ti 6EiIt tJ<t \t { "ffi+friA firE"0)fi! 5 z\l' I z\I)l-EDrf|JH t'< t \A -7 / L&.A3) O Benessecorporation


o

*nifr*r:2olE

zOlE de jl= a)

7w- t y

r h H r s l: 1 0 r E

5;561

7-E>t:€6

rhsrd,is#;

Erl---a

.ilIil||Ulil[[[[illtl

62251 12a x 2e (*;t+E :2ClS) 2 5 0 X1 7 5 X 3 5 1 5 5 s 11 1ClS 34OX255X275 2.2ke iEA 510X34OX2754.4ks

t-7.GTrN | 14901638622516

o

' 207e

tzrd$t

2O7g

12a x 4e (*E+ft :4ClS) 155X 1@X65 50e 425x22sx 165 0.9ke 4s0X425X330 3.6ks

62404 11 1C/S 1fi6

61792 12a x 2e (#il+ft 2 5 0 X 1 7 5 X3 5 1f 1ClS 335X245x185 490x335X 185 ifie

:2Cl5) 2 2 Oe 3.0ke 6.0ke

@

43e (rE*na) r*HEl' ro'E *zrd$t'

439

r^6nrr: zo4s (E*rEr) r*Hrir: rorE

t-zGTrN | 14901638624039 21 9g = -7= =

l .1-t-

*fr6*r , 21ee r*f f ir d'lzr a

|ililililil|ilil .ilIil||UJilUlt|l[[tl iltililril

61793 12r x26(*E+fi:2ClS) 250X'r7sX 3s 210e 1l 185 2.8ke 1AS 335X2zl5X

490X335X'r85 5.6ke

62403 12f x46(*ESfi:4Cl5) l f, 155X 1mX 65 48s lC./S 425X225X165 0.9ke iEA 450X425X330 3.6ks

232 t-zGTtN | 14901638591

2U-br==v-l-

ffia

t-zGTrN I r4901638624046

.ilIil|[UJil[]l|luil .ilIil|luJil[

2o4g nE e6V6=tb2

v

|ilililililrili iltililtil

4 "90 1 638"624049tr

aDpD'Eo i5i:E:

=w ? T =a V -t-

: 45e

459

t-z GT rN | 1 4 9 0 1 6 3 8591225

8tE

8lE

*zt6SI

EagbFr===

61801 12f x26(#:E!9fi:2cl5) 1r 270X175X 35 2308 tC l S 335X 265X 1953.l ke 530X335X195 6.2kg lffA

4 "901 638"s91 8 77'

t-zGTrN | 1490163 8591874 *Edsl ' 2l3e r*x[Et, 12rE

21 3g =:7=l

tDf$r'r,ro'E

71-t^&fi21t-

.ilil[l|[uJil[l[[[l|il 61802 12r x26(*?!Ffi:2Cl5) 270X175X 35 22Oe 1f 1CJ' 335X265X195 3.0ke

62228 12rx43(rE+E:4ClS) 220X135x 25 62e ll 1ClS 275X215X155 1.oks

iE6

6e

| 1 4901 638622288

430x275X310 4.0ke t-ZGTIN

@ glE 2 V-\7 1 )J V

530X335X195 6.0ks

rzrfrsl ' 8lE Io tH E l : 10rE

t===

€0x275X310

4.0ke

4 r r g 0 1 6 3 g 1 1 6 2 2 2 ggrl

t-zGTlN

| 14901638622295

65e

v

t-zGTrN I 14901638591881 21 9g

t z - d sl :2 1 e e

tr-i,yryr==

r4sr6l"T#

|ilililililililrtl ltrililIil

62229 12r x4€(#;:t+S:4ClS) 220X135X 25 6ZE 1f lCJS 275X215X155 1.oke

61803 12r x26(*E$ffi :2ClS) 270X175X 35 225e lf 1Cls 365X265X195 3.0ke $0X365X 195 6.0ke iEe

*m6sl

.ilI[l|[Ulil[] t-zGTrN | 14901638591898 l86g

Isf;sl"]' rorE

e6ar===

|ilililililililt iltililtil

4 "901638rr591994r1

2lsr==

=w2

*fr6ts1 ' 186e

r*nHi' 12rE

|ililtililrilti .ilIill[uJil[]ilf[|ll iltilil|il

61797 12= x 4A (Xil+ffi :4Cl5) 22o)<135x 25 1r 7OE 1 C l S 2 7 5 X 2 1 5 X 1 5 0 1 .lks /80X275X300 iEe 4.4ks t-7'GTTN | 14901638590761

68e ffiF

=w 2 7 ==V -t'

61794 12a x 4e(*,1+E:4ClS) 2?oX'135)( 25 75e lf 1C/5 275x225x145 1.1ke 4Wx275x29O 4.4kE iEA

68e 12rE

t-,ZGTrN | 14901638591836 679

4 rr9o1638rrs6o316rl

t-7GTrN | 14901638560313 t 8l g 2i$r==971b

*ER FI

61805 12r x 23 (*ESfr 250X 175X35 1r \CJS 3zl5X255X190 510x345X190 ifi6

:2Cl5) 2O1e 2.7ke s.4ke

, 67e

*fr6s1 ' 181e r*,$ta. PrF

4 u901638u560361u

t-zGTrN | 14901638560368 l81g

(E**til) rl * srsi ' l ozn

*f rd * l '1 8 1 e

2mt:3r E-t,y,Y r,x*r,rlc#;

.ilI[l||UJil[]ill[[ll .ilIiltfulil[[ 61 806 12f,x26(#-E+E:2Cl5) 250X 175X35 19l e 1f

t-zGTrN | 14901638590921

rcls

tqE

365X2zl5X 180 2.6ke 49OX365X1805.2ks

@=#64 66btti#*t.?r\c ttt+f ld6fEE6Abt

:2Cl5) 206e 2.8ks 5.6ke

|ililrililrril .ltJil|[uJil[]l|[ultlilrililril

frE7 e 6 V6 = tV 2 2 U -b T = = V-l 61795 12r x46(*E!pfr:4Cl5) 220)<135)< 25 7Oe 1l lcls 275x225X145 1.Oke ifre 4WX275X29O 4.Oke

*fr d$l : f0*HBi.

618O412a x 2e (*;*+& 250X 175X35 1l 1ClS 345x25sx190 510X345X190 lfie

LEt *t 0)c. ldt+:fh2f

t) tda i dlmr\Ft/trJ*d"

O=U=t-v)VF]A

t-ZGTTN | 14901638560351

t,rA*frriFiD x E)Z x 41f(Ht) . +fi mmeq.


f)<D<{Eiftt[ F:7== 571g3 t 2a x Ze (#,l.Hlt : 2ClS) 2 0 0 X 1 2 5 X1 0 7 5 e 1r lClS 255X195X125 1.2ke TEA 390X255x125 2.4ke

rutsrs' 12rF

.ilffltfuJil[[tll]lil ilililil|||ilil||il 57191 20f x 1(+;l+fi:1ClS) lf 170X 95X 15 60s lc,/s 355X170Xlm 1.4ke

tge t-zGTrN I r+got6ses0t *a r h*l '

7 Og

D<D<lF;*t[

70e

t*Hre]' 12rE

=->7==

57184 12trx2e(#E+fi:2ClS) 75e zmx 135X 20 1l 'tcls 275X205X155 1.zke 41OX275X155 2.4ke iEe

*frfi*t, sse 55g tD*sr5' PrE D<D<lFgFg[ ,'v773=71-.tr^U-

7oe

*fr6€l'

7Og

6 f#l

4 ',901 638"561 078"

t-zGTrN | 14901638 561075

l 45g +J<DHT==

=,v2

I |ililillllllllllll ilililril

4 "9 0 1 6 3 8 ' 5 9 2 0 2 7"

t-zGTrN | 14901638592024

5Og D<D<{F*E[

*rd*l ' soe tDfsr'!, lorE

tfroft,7=a

61834 10r x46(#EHlt:4ClS) 200Xl 20X 35 l 51s 1l 1ClS 235x205x 160 1.6ke iEA 410X235X320 6.4ke

/A

.llil[l|[ulil[

t-zGTtN | 14901638 562133 'l 3Og

v

j Z= x Ze (*ESlt :2ClS) 60s l80x'l lox 25 225X185X 95 1.0ke 3TOXZZS)< 95 2.0ke

.ilIill[U!ilz

ilililrililllllllll ilrililril

4 "901 638"56126 9 "

t-z GT l N | 1 4 9 0 1 6 3 8 561266 *frfr*1 : 53e

539

f)<D<{F!ftt$

Ie*$rs: 12,'F

=-2,v\-V-^>U=a

205X185X 95 370X205x 9s

l.Oke 2.0ke

@=#ffio-o O=|=r-v)bF,fr

t-zGTrN | 14901638562126 lJI7*^t

t-z GT rN | 1 4 9 0 1 6 3 8 561228 *-hal'

629

I?<D<{FiftgE

62e

TDRHffi ' 12rE

v-7r7=t

57185 1l 1?S 66

j Z= x Ze (X;t+E :2ClS) 67e l80x'100x 20 2 0 5 X1 8 5 Xl m 1 .1 ks 370X205X100 2.2ks

lllll lllll ilililtil iltililtil

4 r r g 0 16 3 g r r 56 1 2 38"

t-z GT rN | 1 4 9 0 1 6 3 8 561235 *frfr*l

7Og

w

D<D<{E!frE[

' 7oe

Ilxsr5' 10',H

e1is2r=aeTrvt-

62220 12ax26(*ji'.Efr.t2c/S) 2WX140X 25 75s 1l 1C/5 330X190X150 1.2ke I'J E 380X330X150 2.4ke

|llilllll llllllllll ilililtil

4 r r g 01 6 3 g r r 5 6 1 0 92"

t-zGTrN I tagotosas6to9g *fr681 ' 65e

659

D<D<{Fiftg[

tpxHrd ' 1?,F

7 v7 7 ===w 2 57179 2qa y 1(#Egfi: tClS) 1tr 170X95X 15 70s 1 C l s 3 5 5 X 1 7 0 X 1 0 0 1 .6 ks

.llffll[[lil[[llil[|ll t-z G T rN | 1 4 9 0 1 6 3 8 561051 *fr6s1 ' 6oe

6Og

t*srd' p'E D<D<{Fiftf,[ 7'"77==iF21l571B0 201 x I (rh:t+ifi: 1ClS) 1f 170X95X 15 65s 1 C l S 3 5 5 X 1 7 0 X 1 0 0 1 .ske

,ll[[llLUJil[[llil[ill t-z c rN

| 1 4 9 0 1 6 3 8 561068

F.ilx ffiiz x F?f(Ec)' +&mm et"

66btti#Elr?trr ftti+fr rd€6Effi E66r'1d tfi, *.6 ar.Fr+XffihEWD *s& i dffi t\F U-tlJtd.

.ilu[l||uJil[[t|[ilil

57190 12r x ze (fr&Hfi:2cls) l80x1mx 20 58e 1f 1Cl5 iEA

6183s r 0r x46(#E+lt:4ClS) 200X 120X35 136e 1l 1ClS 235X205X160 l.4ks itr6 410x235x320 5.6ke

tufrsrul ' lz'F

fie{t-

il

37186 lf lClS 66

*fr6s1 ' 13oe

+)<DH,== r-a*r 'fff

* frAgl' 145e tDtslsl' 1zrE

Shoei 2011  
Shoei 2011  

f, OSAKA AGENCY PTE LTD. 25 KIM CHUAN TERRACE, SINGAPORE 537044 ll/PORTER NAI/lE: v 7u-71:r4 '-&gt;, - |.IbiAaa E3-J== ffffi'rtfit ,X^U-Y-7'...

Advertisement