Page 1

ma n d o m. /Hu ma n& F r e e d o m

^/nandm

CA T A L O G U E v

2O II

S P RING

CO L L E CT I O N

& S UMME R

2011+ z > gaf d e f i I a ? ( 2 E f iE f r t lH

GATSBY /

L U C ID O I

|Ild|l[[|Il l0 c

MA NDO M

F RO M

tD o -L

v

BabyVeil express c l e ansing Barrier Repair

Express Foundation

ilA

vanityfreakil

tTldIldr|Tl

)


2OII

C T T - L O G UF

COS ME T I C

& S UMME R

SPR ING

/

EFil TARGET trf trl

LUCIDO )v i- t '

@ 75 1 |J> r r' ) - a. EiEE7 t,' wf . * tF# 5* Jzt \t) .=' a I *-. ltchtt) *?g,aw.z6 ""' 160e z-lt-/\-F " 180e 1,oooH C a.v)ilb z-lf-/\-l.." a .\vTJv185e /\-1""""""""""""""" 1,000H 185e tt-F-t17 " a z-rt-rr-F a ^v7t-L .. 160e ""' .\V7t-L 185e 1,O0OH a '\.V7U-L rr-1.".........' a .\v1'yr7 ""'70 e z-lf-/\-|.' ;'7"12t)tt-l'... 185e 1,oooH a O triU:r-Arft9-7t-L 1,oooH O;liUr-Arfi9-1v27 rtrz&/\-1.""""""'185e aA&HWg7?l-rq' ^i,bul\-l'"""'70e en 4;::!

-!n

,ffi

/////

Luc fD0

t uc to o

ryrr

."-;i

e,E,,'r

'##

ffi

W

,,il

o*-

',*--;*'

LU crD o

L u c rD o

L U c rD o

@@ ffi

@ ffi

.-di-r; -!--

'tic,oo

..6",o0

700H 700H 700H 800H 800H

iffii *;.)....

''-

,-6.,oo

svvvj 7 z_,/f_,/\_F.

:t:i ) :l @

'*.,'

^V\JVa-lt-/\-li'

^V7t-t^ 7,-/t-/\-F

"Tyj??' .;fr

:-"

._;,

-'

ffi

;

.\V7t-t^ ,/\-h'

f'Ut-Lt\/)9'- E*H#* 7t-I^ 7t-t^ ,i.Abrrl\-1..y'tr^&/\-[.'

^VirJV .a-lf-'/\-F

GATSBY

,i-t-tl7 /\-1"'

^Vrt)-l^

-r

XUa-Lt\tt2v j7 ,i./',bul\-h'

TARGET

{t'Ye'-

1r? OrLluU&V 2 +'.B ODYtrE H Hffi< ! ill Er t 7+r S7r E**' - rutt WLJ=I11; 2 zr- 5' t 1 / Ofrl|ffFl. 7 t j: 2 > t'V, V AE " a v4 T7tt:2>t-vrv (Effi*Frl'ft) a v4 T7tt:2>l,vrv (E$*$nft) O r\i9-itt:r>l.vrv (E**Ello'o)

a t\t9-itts->l'vrv (E#F6rlft) C trO9-itF2>l'vrv (E#E6rl.ft) a trtg-ittsr>tVrv (Es*[r|.ft)

v4 77 )v-7-( """'160n! 700H a-Jvl;iF7^ """'160,'4700H v4r>t:<r)> ....... 160m4700H

V-

ffi

U7vy2=?U-2 """'160n0700H ?2vi=2127 """'160n4700H IE -Em v177)v-i1 7V'Y2=!-/ """'160na70011 E E

r-JrFihil

ZtFHit t:Z>l'Z7V-J=. zE Er€;f,t[ t 6v I 7t 1 7 hfgtE, En5trs6 " o itvittsl>t 7t)-^il.77

7Jv-

v47t47"

.. 160m1600H

V,fi>l:7t)2 t)7Vv)tlt)-2 i)v)z'tl)^

7V i>t)-7

4:\

ffi H


GATSBY

TARGET

++YH-

LfrO;f,,f i^-/ {-3 t 1, ffffi-ffiO t 6 ffiit12T1>tsrbV'vl. l=7tl JlrF7tJJlr{,t2tJO 3^ h7 T rvl=tfrfiJ;*'tE l,:lf. a r\4t=v 7tt:2>Ff,,i,1.{-/f(E*tEfl,ft) 7ttl.2>Frf:74.{-rfa n4tav (E#*[rtff)

v

ft6tt .... 1ot[,l. 35oH ftEj* (tEH) ....30t[l 55oFI

ttltav itt:r>F/f:i,r^-,/ffisH)

ttl tav i.tt:r>t t:f,f.(-,/f-

2 +J=fry\.?<5{facu 71 rtr}:r4 t:rg-d t)77 <v ? 7. n 07 +fi .=t 1 dfr zffit,6. E&D/cE3t t:,E-ftl:2,t'Jt)yti" C t s,79-7Ot:72F!U'vt:, (E**[rt-F")

-)vil.27

......15e 750F1

rJ - J*Qhtl:-Fu f 5. E< *?trtaF r)tl*#fit6 2+2 -ffiHO71 l.= tr 7. 2+V -Z Vv 2 zJi. EU*6,$ n62? OffiLCrF rJtrfi r510J. 2+4=-jtv7r1-74VrV""""""'

O 2+'7-7vv2t O 2+7-7Vv2t

6on 900F1 60n 900F1

ffi

@

ru,$d +

i

i+4=-)Jv-

711-7-(vrV

v

**ftL 6***! ttffi I+# 5 iftffi&*tf -pEO Lf-r) " iilfr?T tltJ rVh,],T. EIE'fr tu&Ty+U# Zt . EfiffiBrrrrv{7t1lo*Wftffi" o 7 t(2+tVlty> (E*g[r|.ft)

z

V4 7j-U22 )ilb .'"'150g 350H

fi ffi&;€*fi * I StF( t*tr El'* tttecrFf A.F ft *? Zct t)fiEEftrff HO:€taair+ wrv . a i4-7'+

rv>t-

25e 550H

.:.t^ffi i6rr;HF tH#I a fr g, ),fr{frra<t "


GATSBY

TARGET

frYE-

. E7v *t ) | {tiFf iEffi. ffitfrAefEE €'F5!F tr€,$*fl l)/4fi $ lEfi g - # ! v 7 r -i+.tE Tt E rtThEte? HlffiuTw2zfd-l{-iftffiJ" . 7.:!.:.:.!!.1 :.:?.11u*250 ):...i: !j.:'17..Y.:. H -.1 ^

:.:.:.?.1 |!7.?. ):...i:'.1., :.1 7.:!!.I l,*ff\tr* ' 7.:!.

Qnc<a \

7-t\-t)7Vv'zz91J

7-tt-t)7vyzt9'(J (iHH)

7 )rtJ F'En' EEgdVe# rJ,$* n UF,Ete6v, *ffidl#iffi| *H fiiilf = * E'o)tH rr??6EE?gF5!Fl; :* E?FfT*6 f ^i-/.'i-rtffi I " vrirV9<7" O - 7-42+tv^-/fi n* m + + ")................ vti-rvt47" o- 7t42+tv,{-/f( E **[ r io. o) ................

e*rl2 t;.,

Ba r r i e r R e Pa i r t\t)vtJ.sv

t

a

""'1stk . i.2. 5 0 H (l*H) .....4 2 ffi .^ 500H

l[rn -

b v24rvt47' (i*H)

vri.rvt4J

TARGET _J -J

6 ev wtrt>ffi.'l Eeeo $5t affi€;e|f'?.rrEiEf #5r lvF/ILA 11t1 V t)tV rU - 7rr 5. F;ffiUCtt zCEeeO 7l(&*tiT . ffiH#,t 5 6 tr a*H . Et.',{btr C -

irix*n+m)................. =>t!v2 tts94t O [e**n+r"y""""""""' x1 L7)vn>w

l0c tvi-t:'9v

R)frflt]" x2+a'

,-=>a+fltffia

t

"'220na1,200F1 ]jr ri.

"'150na1,300H i\'Tttn'ttgh<"

tDo-L

=>2 *'vh,l 5 ll6frl tr tl urrl affiEtF!! itl eV rvtrt2ffiEB€T.', eT g*fr, 6 *Jt I Tiffi/c{ fL' if Ut)rffi< ffi 2 z- ? -, 1, J ffiFlHt' H#rl*fto*r{ ......... 60e800 :r:.:| ...t: :.: 7:.:.!.?...... H ' i.!.1.17.j.

r.!. ..0* ' 7:i.',:!.:l ...t ::: i -.:!.?.....:::.Lliil

tz'fi.=>2a-2=2

+ 2q6-/ j! v2

TARGET -J

w; #-i a_i _t 42 (i -ti / t )


*""; GATSBy

GATSBY

TARGET tril

{t'YC-

)-c-

GB

! t tbE $AiA A/i tt T $c6t )iBl: t * 1t l,fi E gEE.FjdEVTb2 te(. Uc htr) frE "

21

JliY-F

,/

L UCI DO

throiEiu-rrr7-" O r \i'tv) r y- th)-

22

75oH

v

'-'-

4"1=-

T A NEH C I v27i-rEh ,J

==tvYt-22

s(ltv)7 sqltv)i

+r)t)v1E +r)t)vrlE

29

V-E2l:Vv'zz

x{FEtd)7+f;tJ<-irtEL,<tj{tL'<td!,. J{F,qs-{:lJtrEl.tE lrvv )r+-iiw(t \'yti7l')tt 71ti3t\. (tr**srtff)

v

TARGET _-J

lDo-L

lO c )v>-t'Dv

"": mandnm

*E 2 lcU-frFfr 'fr ZHgff crg8U! Zr) 6V'#tFffi €,tr*iEft Uotr ? EE <! 7c - 7 +I=I:7 ttU lif,ter v ), 2 - JffiHl#,t a )art2^vhi(E*[rf

na'2f80na'v 7 5 ar7 -#E#. (zr7l''U- l''ri l')5g 700H f ) ..'..-- t'&.40 ^c-^-,ti

BabyVeil "-t

4

IJ[D!'^

EfJbA

w

#i+ti2e>,

i@

ffi

w Y;F:-w t4-2

WEN

#t)vtt-Jtv

w

#7ari-+tit)v

>>1u7

tca :::"

;'

A

t;;;ir|

i,.,,,.,

Aln^7h)-

K

tu"we .f*fr{"e,; {*?%e', .I-

#7V2td-)z

p fi^=-2712

#)+2t\7vv'tt

x.l*Etottf;t"t<-#r?trt<+iitr\</i3r\J'f+HE'iil:lJEEd'tEilvv)v+-id5 (t\'r7i7t)tr'<<t:{t'"(tr*Etsrifr) .:.E^ffi lffiJ;HEiili*o6S4'iffi

tE?f .

Beoutgsa VonOom

I\7fi-Eyt-0)

Etill


--:='

GATSBY 26052

26044

ffi

,4tssg

*'tr

+'rY U-

e

E EE

i4v i l^ -Y2 i E-:t= 2 t V t)-E ' y j

r F #94.fiffifit ffilfi.ffiEr frFF+ r 47

2 4 ' v J J ^ -t z 2 E-)= 2

ztf44-t' y)

vv>tv-v

P0nA

t\+.ffi6utefr8afrt6 7t1)vlf2<t\6" Fhffifrl7u-" 12OnA

750H

75081

tr6l.tf?;SU:-LIBA&ra 7tltvlf.<n6" FhffifrJ7U-.

#ft++E

4'tYCr^-e2J)t\-

4'-vYu-

d5Eififl{16-Lrf. VV2tt-f;r\ffiH" FfiEfr]7U."

80e 800H

t/11966 |

ffi {'rYu'-

t^-€227t\24 )vFzt4?

u{1374

{'rYet^-E2i1t\)v-72+':t7Jv

<l,w<tw2e&tE6tilrT. + ti.i6&+fttl\irtt6" tf-vdg!\)V-Xt& fri,(1>4Ltefr*HHH?I" - tv27tt&.FfiEfrl7u-" FfiWfrl7U-"

80c 800H

80c 800H

L-t 6.0ke 3x12 6.0kg 3x12 6.0kg 3x12 6.5kg 3x12 6.5ke 3x12 81mm 78xW 81xD H H170xW46xD 46mmH170xW46xD 46nmH 78xW 81xD 81mmH 78xW81xD 81mm 47mmH 84xW243xD82mmH 84xW243xD82mmH 84xW243xD82mm 47mmH176xW138xD H176xW138xD H186xW501xD270mm H186xW501xD270nn H186xW501xD270nn H192xw430xD204nn H192xw430xD204mm

,T#t1x ffi t1 7

lilillilililti tilililililtilllllll illul|]illlt[til .ltl[x[[Jil[Lilu[Lil .ilx[![[JillLil[[il

J ANf - I . T

,4513"1 639"

rc4902806260441)

(! P#c r l N )

1 4902806260448

ffiG TIN

(0490280626 0 s 2 6 )

( o o o o o o 4 53116 3 9 )

(000000451 31 646)

14 9 0 2 8 0 6 2 6 0523

10000045131636

10000045131643

u4513"1 653" ( 0 0 0 0 0 0 4 s1 3 16 5 3 )

100000 45131650

GATSBY ,t/ irset

15959

11431

'u,41398|

'-"11409

W

vzt

\i.it:;*,--,-",:-.,

.gl-::l-, r ftld *.,'.,;--' ;Jf,

E FE

fi

ooolF

*

4'tYCt^-€2Jit\& rv-<7 a'r&a-)" E t'cf'Uft6l$.Htffffi<. Fhffifl7u-. i

#94.fiffiffi ffi,^.fi.frEE

{'tYC-

L-€>r-t\-

- tV2 7 E -2 = 2

+r"YU-

L-e>r-/\-

{"vYCJ^-€22 ) t\272)z.tf

2-)vOtyf AZ t. <t)t&tf5. fr t'tfz&i tt zvf94Af/t6y+aXr\ M',E'L-)" ,7r&@6t*..g.m+v6" Y'@t)AE.ffiur7&+-7. 27te*8ft7t1)vl=l Fhffif,7u-" FfiffifrI7U_" FhEfl7U-.

8oe

8oe

8oe

800H

800H

80081

8og 800Fl 6.0ke 3x12

{t,7L"-

L -e >t - r \ n\44-r'y)\+J\{)rt4Jt d5r;ffifls6ltf. VV2!l'tcr\tItF," FfrEfl2U_.

15e 250H 2.0ke 3x12

6.0ke 3x12 6.0kg 3x12 6.0kg 3x12 81mmH 78xW81xD 81mmH 54xW51xD 51mm 78xW 81xD H 81mm 81xD H 78xW81xD 81mmH 78xW ffiF at17 H 84xW243xD82mmH 64xW154xD53mm tr ffi+r -( 7 H 84xW243xD82mn H 84xW243xD82mmH 84xW243xD82mm H146xw322xD176mm H186xW501xD270mm H186xW501xD270nn H186xW501xD270mm H186xW501xD270nn l fi v4 ^ J AN f _ I . ; ' (! pf f G r t N

f f iGTIN x*z\fff&{r;Hftii

)

ill!ltilill ilru|]illltllil illul|]iltlt[[il il[|l|]illtttilil .ilx[x[[Jillllll|lllll

(oo oooo451 31660)

( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 5 9s92)

( o o o o o o 4 53116 8 4 )

(000000451 31 677)

( o o o o oo 4 sl4 0 9 14 )

1000 0 0 4 5 13 16 6 7

149028061 59 5 9 9

10000045131681

10 0 0 0 0 4 5 1 3 1 6 7 4

10 0 0 0 0 4 5 1 4 0 9 1 1

l&zla)lfrffi:cT"N+f?#t4X,ffiti/$rsmmTEE,ffi!€Elt+1o0

e iEEo#Ehtbt)*t"NIAHL0);tf;tJ<-ilir'T+'{Ft\<fdt\'


b

e L,)

GATSBY 't5942

11463

11455

11448

11487

f fiff

{t7 E{'t'7C+t'YE{'tYC{'-v.7Ut^-Y 2 i) t \ r^-€22)t\t^-€>j jt\/^-€2j jt\/^-€222t\74trF)il, \tt\4)r7fi') JU-A)ty7)v (+t\1tv94J) rv-47 \ttt4|,947, -t278-)=2 ftt\|trt(J) 7-tv1ay5\+tt41e94r, frZt2<t)ttf 5.F.':,tz&1ts &,;f.L-)" M'J//ilL-J. +fr.tti6&++t/\?.616" <1,@<l,o1z*tE6fttr. t -th'tl#6Ltf .#rEffi<" ,7t&toa.tr*.Hffi+v6. vlae)6HwaJ?7&+-J. Ht <2>iatsfreHfiH?e" tf-v2lft\Jv-xX ffif fFE FfiffifrI7U_" =tv27ttE.FhWfl7U-. Ffiffifl7u_" FhEfrITU_" FfiWfl7U-" 15g 15e 15c 15g 15e E F 250H 250Fl 250FI 250n 250H #S4.Flfr# 2.0kg 2.0kg 3x12 2.0kg 3x12 3x12 2.0ke 3x12 2.0kg 3x12 ffi,\fi.ffiEt H 54xW51xD 51mmH 54xW51xD 51mmH 54xW51xD 51mmH 54xW51xD 51mmH 54xW51xD 51mm ffiFe+t4l +rffiv I 7 H 64xW154xD53mmH 64xW154xD53mmH 64xW154xD53mmH 64xW154xD53mmH 64xW154xD53mm H146xW322xD176mm ,ffi t 11 H146xw322xD176mm H146xw322xD176mm H146xW322xD176mm H146xw322xD176mm 4

v

J AN T _ h T (! Fn - n G T l N )

I E GTIN

ilill ilrutiltil[[[il ililililililil ilru|lll llrulilillullll .ilxru[[Jllll[[

(oo oooo451 40921)

"451 4"093 8 " ( 000000451 40 9 3 8 )

( 00000045 140945 )

( 04902806 159424 )

( o o o o oo 4 sl4 0 9 6 9 )

1000 0 0 4 5 14 0 9 2 8

10 0 0 0 0 4 5 14 0 935

40942 100000451

1 49028061 59421

10 0 0 0 0 4 5 1 4 0 9 6 6

GATSBY 11470

v45966

'u'ztzzs

22253

f fift

v

Eq

e

ffiooo ttF

E 6 #84.fi{frtS ffi.l.fi'ffiEl F , F"+t4l

,TffiV 4^ ffit - (7

J AN T - I . I '

{t Ye{ ' tl E /^-t'2izt\7 t= 1 r)V ? + r4 >tV 4 ))2'ztvl fttt41'19171 v'rt t4Jt:fi6vIo)fsvt iv4t<J<"+*afrt. tTte*EtETtlJvl=l FfrffifrI7U_.

15e 250H 2.0ks 3x12

t\ihrudltl2<f,6. Ffiffifl7U_.

3oe 700Fl 3.3ke 3x12

#.tYEt:-82)E'y277'Vrtzl.-t\-l: '1v277*'>t;794 tvt Hffitffidt+-l. Ffiffifl7u-"

170e 800H

{'tYCt\-Jti l i U V )+ 21' -

4'tYc'rf-7171.2t1Vy+>7'EEbg^.ffi

7 v 2 7t -*" t8fr6fr#. 7l:Eb2 +>/ -. tfr4>7U-"

4O0n/.

320n4

750H

s50Fl

12 4.5kg 12 6.5ke 3x12 9.5ke 70mm H190xW130xD 72xD 72nn H165xW 53mm 53xD 63mmH193xW H 69xW 63xD 51mm H 54xW51xD 54mm H 64xW154xD53mmH 76xW188xD64mmH200xW161xD H213xw268x D235mm H169xw388xD204nnH213xW501xD232nn H178xw305xD227nn H146xw322xD176mm

lllllilililil]tilil ilililil11il rililililililil| ilililil]t ilililllllll llllilililililil ililillllll ilrilililil||lllflilll

(! F q - p G T l N )

,45 1 4"095?" (o oo ooo451 40952)

4 n902806',159560" ( 049028061 59 6 6 0 )

4t902806',21 225g', ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2212 5 9 )

4n902806',22253'.lu ( o 4 9 o 2 a o 6 2 2 2 s 3) 1

1t902806t222609', ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 2 2 6 0) 9

ffiGTIN

1000 0 0 4 5 14 0 9 5 9

149028061 59 6 6 7

1 490280621 2256

1 4902806222538

1 4902806222606

x*z\{tri&tliHFiith?la{frMri'.N*'IHfi!.(j:,ffirri^tt

smmiEE,ffi!€Itt+1OOeiEEo)##rrbu*-f.x1"FH.t0)'E€ite<:#.LTrifFr'</jdt'.

Gg 'trixffUm+*firSAA


C

,'EAQO

25017

ffiE

{ tY EJ4v2l^-E2ii7.l J1'yitl:-7

&

Fq

_

1,.>h'v)vv2!ht E +E2<tt6izl'"

ffinahvv>rtf HHt;?<ft6:zl'.

750Fl e Yl.t

6.6kg

3x12

rQrzn

63mm

17

6 6ks

6.6ke

3x12

[195xwa98xD236mm

1^

.r![u[Jru!ilulil ,r![u[Jru!ilut[[ .l![lll[Jlul!illillLil

JANf-hr' (sftGrlN)

{EGTIN

.

53XD53mm H175XW53xu crmm H175XW 56mm r-rt77xWt62xD A|ZZxWIAZXD56mm

ffi i ,e -,

f i#+ ,

100n4 750Fl

lguna

1O0nn

El E #984.fiffi# #,\fr.ffiEt

ffi+,

24'yi t^-t z2 \71 7t4> t?23-

ffii.t'\VV>rhr ffiHE2(t't6:'zl''.

6 ffffi8

+t'.Yc-

4tYC24'vi t^-Y>2 i7l ,-)1,+-:,/=>

(04902806250176)

( n^so2ao625o244)

1 49028062501 73

149o2806250241

cIATSBY ----------T

( 04902806250329 )

14902806250326

25965

25978

25961 I

+sl()

EE

ffi ft

Fq

d E

W( d ,"-

ffiT a

qE

a

j 4' y2t^-€2J\7F 7742Jt75-.bh',Z-ffi

\,.>ttt)vv>'tf ffi41' 2<t't6izl'" EFEE"

ffi*1.\'hvv>itfffi+t= ?<lr6i7l-.EESH.

ffi:,\,\vv>ihrE'+l= ?<fl6:zl..EESH.

ffi p " n 4 ffi

E

tlYn

CUUTJ

6x6

(!pE""GTlN)

ffiGTIN

500H

3.7k9

\^t RnxD 38mm H 1 6 5 X W U U X U JOmtn RAm m

lJ'Hv

JANf-hr'

80n!

9On0

80nA

500Fl #5t4.8fffilF ffiIfi.ffi!€E Hlb5x w ou *E " + r 1I f f it 47

{ t Y r-

{ ' t"/8{ t Y EJ4'yJ 1^-t.'J i7l j 4 ' y i t^ -C 2 i i 7 l '>&>h'LH h_1,+_:t=--z 2hht7-ffi j1'Dil^-)

86mn uommH167xW121xD H 1 6 7 XW 121xU

ur acxWgZgxDlS8mm nt agxWgZSxDlSSmm

,ln[[u[Jlulllulil ,[![lu[Jru![ulil ,[![[Ll[Jilu![Ll,lul 2)

( 0 4 9 0 2 806259780)

( 04902806259858 )

149028062596' l I

I 4902806259787

14 9 0 2 8 0 6 2 5 9 8 5 5

neccq6l

N tziffi # lr;HFin fFeo{ff i8"?

i,nm-

^.

6t)t ffiEE(t+10oei3Eo'#i+^'\: mrnxrJ+Smn{EE.

{6H l-O;iF tJ<fihr+j'{*r'<tdt

'"


a E

GATSBY 19652

19676

19644

19669

19684

ffift

e

o

) r'/Y-

,\+ ' l t-

rt 1l.t/\-1.' 7J v - ffi#[te.

f f iooof f i E

f ,;i.ri \-N |tt14195411 i=- Fzr7ffi Etfi -/t l''.

^UghwfrlTu-"

6o e

g

6

+r'YU-

j 7 )\-717\fr-JV l < 1' yJ7 t \ -f lj tt-7 ti sX-)VI..7'yJ7 t t-- ) : 11fi- )I,l<1'y

18c

7:-l ' /

\-l ' '

+ rY U-

)=-l.rr-1.(+ti4tt,5471

7J v - &figte. i=- l-,\ 7ffi E*-/r, 1..'. FhB*tl7u-.

6oe

€+ ' f t-

I,ti;.-) Vl.:7'y J 7 t\-J

18c

tj

j .*-

)V F7' y tl 7

i i -r7A l \- 1. ' 7Jv-&fiEEe. :f -r74,\ 7ffi Eri -/t, l'r'. FfiffifrI7U-"

6oe

300H

v

900H 900Ft 300H 900H #9,J.fiffffiF 5.5ke 2.1ke 3x12 3x12 5.5ke 2.1ks 3x12 3x12 5.5ke 3x12 iE,\fi'tf;EE H 96xW 59xD 59mmH 65xW 42xD 42mn H 96xW 59xD 59mmH 65xW 42xD 42nn H 96xW 59xD 59mm ffiF " + 1 47 61mm 61mmH 75xW126xD43nmH102xW178xD 61mmH 75xw'l26xD43mmH102xW178xD +rffi+r4 7 H102xW178xD H223xW371xD195mm H167xw264xD141mm H223xW371xD195mm H167xw264xD14'lmm H223xW371xD195mm Mt4 7

ilililil]t iltilililt il]iltl ililililrillill ililililrililrtl Illl llllililililil ililililil ililil]il ilililil]tililil]llllllllll ilililil]t

JA N : r- F'

t * t t g o 2 8 0 6 tt1 9 6 4 4 3 tl

(H f f G TIN)

( 0 4 9 0 2 8 06 1 9 6 4 4 3 )

14 90 28 06 1 96440

f f iGT IN

I , ' 902806' 19 67 6 4 " ( 049028061 96764 )

4 u902806"196528', ( 0 4 9 0 2 9 0 6916 5 2 8 )

t+1902806'196849" (049028061 96849)

4 ttgozgo6tt1g6696tl ( 04902 806 196696 )

149028061 9676 1

14 9 0 2 8 0 6 19 6 5 2 5

14 9 0 2 8 0 6 1 9 6 8 4 6

14 9 0 2 8 0 6 1 9 6 6 9 3

GATSBV 19691

ffi

ooo

v

ry t : + ' l Y4 t \ - 7f i^X - ) t l :1 ' y J Z :i17Ll, -N (,+tt4tvt4l")

€ft4+€

7 A,\ 7ffi Erfi - / l,I':'. i i-r ^Jv-&'rfre. FfiffifrI7U_"

18e 300F1

A

+s4.fiitr&

ffi ffi f i#-t 1, f f i.t-i' :|;f;

J ANT -F '

F::.i., ..l

lll lillllllll lllll illl||il]|

4 r'9 02 80 6"196917' , (lF o" nG T l N ) ' 0 4 9 0 2 8 0 6 1 9 6 9 1 7 )

t6 crrN

149028 0 6 1 9 6 9 1 4

g iEEo##rJAr./*-f " x'1Fn-LA}tEtt<af /"?b{Ft'</.dL' xz\{ti*tJtHFin +h.Za{f1&7t.x+1f1r17.f1t4-1lJ+5mmi?,E.,EFE{J+1OO


GATSBV

\

38017I

38024

16743

16751 ]

f,

Enfierr I I

ffi ft

O'FFffi

g "X;',i!,?t>/&.

/sa"6

6tF

Fq;,

E "ry

z

d

l

;p(t I l: l 4

;;Ea

r.q' P:!jr

l

E]

1

:, --, *"*

,r,

:':::ihr'" \n

d ?lE -a

-t!

-l

1

W W lO -. r1

ry Wl I *r'nm il ri'

^a .t,a,-

fi1i

W

58288

I

"'

rffi

-''''-'

I

z p hb h'< 75 4 rI 2 j lp! t't*l7l F<'tEL/srrD@ r'*t *' v I o stt 1E+ + -Jl 161ta1'lgqv lv"e.rlt

i2=reF,('E$l'ch't)B t.#+<#<E#'54J"

f f if t 4+ E

800FI 9.5kg 3x12

700H

ason

700H

45Uf',l

#94.frffffiE ffin.tr.lEEE

1 8 0e

25On!,

285n!.

250n4

6

^t?r'fF+<Eld)(. *ttz794 tvfrliffi'.

8.2kg

3x8 10.7kg 3x12 9'1kg 3x8 oov r^, A QY n 53mm H l yvxV V OZ 54mm H r45xw 54X D H196xW63xD 85mm ffiF"t4z 64mm 66mmH 1 4 9 X Wl b u x l J C o m m H207xw'l96xD UZOZxWZO|XD oonY \A r41A x n266mm H209xW497xD235mm +i ffi+r 1 7 H1 4 9 XW 1 6 6 x u5 o m m I Hztzxw+tsxD279mm H171xw520x D235mm M+t47 10.5ke

3x12

j il![lu[J il![[[[JillJiilll , . iln[l[[ilIll|llililill ,lt![[[[Jillilfllllllil ^ I

JANr-1"

.

14902806. 167518

tflGTIN

I

( 0 4 9 0 2 8 0 61 67436)

(0 4 9 0 2 8 0 6 1 6 7 5 1 1 )

(S n " n GT l N )

- ^^^^^^a^l i ao

GATSBY

f,- ,

I

"

q#

58306

ffi /t-

tr

F

-ryil L

- t1i"^

(t

#'F"if47

, r f f i+ r 47 M+t

4 7

JANf_T. (+ffGrlN)

lEGrl

582e5

"' s8338 )c f , h

rni:1 tlrFa/l-f

,ouit*o ,2 ts .- 2]ar

A<â&#x201A;ŹlU

-.8

I

-

-

r 'L

6)

X

o

(t

t,

(t

E]

E

I

&

fi{fi{a # EA4. t B ^f r . f f iE E

l-------

't" 58321 I

E

.P

G

--

|

a

ffift4 +F

-

I-

1 '. - . '

(o 4I o 2 8 o658 2 8 8 8) zo) (o+ gozeoosaot 77 L r +sozeoo5B28B5 149028063801

jry2h,tift-t"AtVA*: i4l: r z v hB* * f f i"

185e 850H

Elfli/rtrUi:

^t?t'-f tuch'v)ft'Yl"

1 8 5e

Elfli(:*LDf: +It \+fiquo),r'/-ht )t'Y | "

1 8 5e

3-,e[-\\i6{

L/-4

/'6

Vtarr-f.,t'.rfru|$m" 1 t*tztv754t)>7"

--

185 --g50Hc

650H 850H 850H ax12 9.3ke ------'.-------------nrgzxw 9.2kg 3x12 3)(12 ' V.zKg -H192xW soxo sor. F{189I\vj'8I9i4 nlvz 50mm 50xD m H192xW50xD 50mm H 1 9 5 x W 152xD51mmH l g s x v v l C Z ^ u c 51mm H195xW152xD H209XW4/Ux VZz+ttntl H209xW470xD224nn HZOgxW+ZOxD224nn

illu[u i tuuluulu . il![lu[Jilllljullil I . lt![[u[Jilll|lilLu .lt![lu[illlllllulil . (049o28oos 8306e)

( 04902 8 0 6 5 8 3317 )

(0490280658321 2)

1 dqn2806583066 4902 1

1 49028 0 6 5 8 3 13 4

14 9 0 2 8 0 6 5 8 3 2 1 I

1 to+goz99q1e-1e J (o+gozaoosagsao) 1490280658338/

r4 Y

,y)7FFHl*l#1+rEeE"


a

GATSBY vtsagzz

v- 58360

\/58352

ilt

E

@ *.i'*ll

ffiff

SH

ru ",1.."

'

o (t

v1

q

-,#

E

vt

E

U +\,'Ya-

+{Y U4

jr2h,t&r\7KmHrilv ffin{zvl.fllltffi.

ffio i{tE 5

v

) i l v )t-5 Z -l { -/\-1 .

E

> I) v' ) .t- ' l' 7 t' v5 g ,t r-F

{g2h\td \lKffiHiilv y{&/\-f"{zyhEt+ffi"

200n4

2OOn!

58410

58402

++'Ye7541)2J)i l ' 7-r f -r r- Jr' Htr#}7)r'?E<<ftve lfil:{zvl..fl!i*ffi.

{ t"/U'.yl.&4-Jzzv-rr"-rr-1.\r271)

4 t jzU7 34t . ) 2Jat - l: I-l i -/\- l- . 1^27a)

^t?r'f*+<ED(. 4tf:791)vfl!#ffi'

=r'rr7'Pfla{vE*: tfizl'{zvl..#!Sffi.

45e

200e 600H

65e

380H 380H 650H 6s0H #g4.fiffiNF 4.9kg 3x'16 4.1ke 3x16 9.0kg 3x12 9.3ke 3x12 9.3ke 3x12 ffii\ff.ffiEE H174xW46xD 46mmH174xW46xD 46mntH 179xW78xD 48mmH138xW35xD 35mmH147xW35xD 35mm & F"t47 37mm 37mmH149xW107xD 53mmH142xW108xD 47mmH183xW160xD 47mmH175xW143xD H175xW143xD trf f it 4Z H163xW310xD225nn H155xW315xD227nn H200xW495xD227nn H192xW444xD213mm H192xW444xD213mm tE+ r 47

lil lillllll lllllll llllllll ilililt iltililil]t ll ilililil]t Illlllllllilililrilflrilil]r|illllllll tilllll Illlllll lllillll ilrililil]l ll ltililil]t

J A N f-l 'i '

4 x902806t583526', (04 902806s 83526 )

( ! Fs" n GT l N)

4 ' r 902806r r 5 8 3 6 0 1 " I, '902806'183779" ( 0 4 9 0 2 8 0 6 5 8 3 7 7) 9 ( 0 4 9 0 2 8 0 6 583601 )

14 902806583523

T SGTIN

1 49028065 8 3 6 0 8

14 9 0 2 8 0 6 5 8 3 7 7 6

4 r r 9 0 2 9 0 6 r r 5 8 4 0 2 8 " 4 i l 9 0 28 0 6 "5 8 4 10 3 " ( 0 4 9 02 8 0 6 5 8 4o13 ) ( 04902806584028 ) 14 9 0 2 8 0 6 5 8 4 0 2 5

GATSBY 58434

tr SH o

ffi ft

v

a

E

r + h "./V-

&

Hr'#'rrf(:<<t'tvt lfizl'lzvl.8l*ffi.

6 ffHF 5

E

#94.fiffiffi ffi.l.fi.ffiEE F,F"t'(7

+ r f f it - ( 7 f fi+r4 7

JANT-F (!pfrGrtN) ffiGTIN

75 4 U 2 J )i l ' l- lJ -/\-1 . \tt,.? t' l

60c 280H

3x16

4.0ke

H137xW49xD 30mm 50mm H139xW121xD H149xW418x D250mn

llllllllll illillll ilililrilr

I tt902806u584349', (o 4I 02806s 84349) 14 902806584346

ffiEEIJ+1oo e fEEO#tr'' bt)'-f . xi*R-La;iEtJ<Ett"jjif x*z\ffifAiJ;HFin+hta{ffit&Tt. Nilqd+t4t.ffit47:tt+SmmiE,E.

t\</idL\

14 9 0 2 8 0 6 5 8 4 1 0 0


SATSBy 28465 *,i#ft

30465-i

30458

eE)

-4 fiwr

,€ J t#,{4

'EE'ifl

f,frl *t

ffiff

:=4<&a '. +i^_

i ;$H ,\ =#€ ''lJ*

I'j /

i ',,1 ilglb'-4 *,.],J 4

6f t f f i8 E

{ t.YC v + ' )- )v ' v 7 a

vtvLTt

frr\i<ain'Ya&ar| E#ffitAA r+.aEt)" Ffiffifl7u_" 60nA E

#94.friffifiF

900H 7.1ke 3x12

4t'YE: . / + ' , / - / v 'Y / a

t-v+22F17 t'fr'Efr<*?#4. ib-7*a6t)" Fhffifrl7u-"

*'tYC7+"/-./v'y7:L

ir4--j

)v-

Evt'&t7W)fisERX ffiVAvU>X.A6,)" r.fiffifrl7u-.

4't')Cy+ " /- /v' v7a 7t4-747tv {Ev<ftti-t& vivi.t'v27tr-?tvaEt). r.hffifrl7u-.

60nA

60n/-

60nA

900Fl 3x12 ' 7.1ke

900FI

900FI 7.1ke 3x12

7.1kg 3x12 33mmH165xW49xD 33mmH165xW49xD 33mm f f iF a+ r < z H161xW49xD 33mmH161xW49xD 53mm 53mmH171xW107xD 53mmH171xW107xD 53mmH171xW107xD H171xW107xD fiffi+, 17 H 186xw333xD226nn H186xw333xD226nn H 186xw333xD226nn H186xw333xD226nn M1'1 7.

ffilfi.ffiEt

JANf_I.;'

rilililllllllllllll ,ilx[lu[Jil[[[ .ltx[xu[Jil[[[Lll ill|I[iltt[[il r r l* 5 0 8 t r 9 0 0 8 "

(HftGTIN)

(oooooo45o86694)

(ooooo o 4 5 o s g o o) B

ffiGTIN

1 000004508669 1

10 0 0 0 045089005

( 04902806284652)

( 04902806284584 )

14 9 0 2 8 0 6 2 8 4 6 5 9

14 9 0 2 8 0 6 2 8 4 5 8 1

x*zrfff+6lJ;HFii+h.za{ffi/#v.f.x+!ffif.4^']ffit17:|ttsnmiEE.ifiEE'1+100e{EEo-##11;6'16q"xt€.ffiL7)E*tJ<:-6'4LT$lft\<fdt\"

10


a E

GATSBY eE)

ffi

HEH

4+'lEA v- Ai7-1.'7>l.vtv v4 . 7ir-74 (E*f;lJrf ii) tt-t-t4JaftiD+frl. 7)v-i(*a6t)" tt.d>7U-"

f f io o o 4 * E

F #84.fifffffi

v

28497 *f#ff QE)

28523 *f#ft (28)

28508 *f#ft QE)

28530 *f#ff Q H)

28547 *f#ff

ffi,\fi.ffiEE ffiFe+t47

+rf f it 47 MV4 7

+r'YU { t' )' E +-vYU* ++'Y a-i t l. . - ", 'Vr V /i ' ' i 4 t' :.' " t5-7t\:z> l -V ,V t\r9-itl.'->l.v'tv i7ftl.'->l-vtv -tvt'itr7(E**lJtfft) v4i zl;tt)z (E*E[tfffi) t)tI,L'ttJ ))-) (E*Fllrlf')J 1 .,y t.>l.z7 (EXf;[rfffi) it-t-?4Jafl07fi1. Wtr..teil-77<aEt)" rfA^>7U-"

,r-t-tIAaflJ;tfr|. *ffitazlzftAFt)" tf7^>-)t)-"

{tt-9-51JaflDtfiJ. it-9-tIJaflDtfrl. ,L\tfr&r\rU->RoEr)"TVvizrait ?ZXAE!)" lt./\>7tJ-"

tt-/\>7U-"

160n0 160n4 160nA 160nA 160n! 700H 700H 700Fl 700H 700H 3x12 . 7.7kc 7.7ke 3x12 . 7.7ke 3x12 7.7kg 3x12 7.7kg 3x12 H140xW55xD 55mmH140xW55xD 55mmH140xW55xD 55mmH140xW55xD 55mmH140xW55xD 55mm 57mm 57mmH145xW169xD 57mmH145xW169xD 57mmH145xW169xD 57mmH145xW169xD H145xW169xD H159xW519xD240mm H159xW519x D240mmH159xW519xD240mmH159xW519xD240nn H159xW519xD240mm

ililililil lllll lllllililililil ililllll ill ililililililril lllllllililililil tl ilililil]t ilililil]lil||ililil ilililililfiililililillllllll

JANr-1.'

4n902806'285307', (0490280628 5 3 0 7)

4',g02806"285086"

(gf i G r r N )

4ttgo2go6tt28547 stl ( 0 49 02s 0628s 475)

( 049028 0628508 6 )

( 04902 80628 5239 )

4u902806u284973', (0 4 9 0 28 0 6 28 4 9 7 3)

IE GTIN

1 4902806285472

1490280628 5 3 0 4

14 9 0 2 8 0 6 2 8 5 0 8 3

1 4902806285236

1 4902806284970

t,ttgo2806tt285239tl

GATSBY 28515 *f#ft QH) cAlsBy

.)'-yw

ffi ff

qdl

-

d

A

ffi ft + + E

+{Y Utf.-'j-..tl - >l.vrv 7t'',zr.)-7' (E**[rfft) tt,r-5-54JAfl$ifrl" iFe'Rffi&>6EtIA.AE\)" tf)4>7U-"

s

160nA

f,584.fiffiffi

700H

ffi r &. tsiFâ&#x201A;Ź1

6F pt47 t I f fi+,4 7

M+ t 4x JANT-I.

7.7ke 3x12 H140xW55xD 55mm 57mm H145xW169xD H159xW519xD240nn

Iilililllllllllll ilililil]t

t , t t 9 0 28 0 6 tt2 8 5 1 5 4 t1 (+ f t G r t N )

( 0 4 90 2 8 0 6 2 8 5 1 5 4 )

f f iG T I N

149 028062851 51

ffiFEiJ+1 o0 e iE,Eo#ErrbUt-f " x{FH.ta)i6t&<;i/.7tiiFL'</:di x*z\fffi6tJiHHii +h.Satffitlrt" N+lffi1t47.ffi+t4Att+5mmiE,E.

\

11


GATSBY 24374

28554 *f## QH)

13666

17701

17789

ffi H[g

l0€ l

ffi

tBr t ill

E EE

r@ e ffift++E

4+'/t{'tYC{'r.7C*+'lE{+.7E\ t =v t "tfi i l'I >177", 1 t t\(tav itFi>\tr-)vt> t\4tav ltli>ln-)rt> t\4taV itFl>f.rtl-t^ t\t9-itFr2l!t)'vl (E*gl5rf-ft) (EHE[rfft) (E*Ellrift) ft6++ ,uvit l^ ft614 ,-)vyr)7 (E**lJrfft) ft6tt (E**llrlfi) L{EEItL:r'U*E! fr-rvt>ti1TIJIE|a=gE. tr-tvt>94JTff[EEg€" I#lKfufrA,U-3T 7+oiTitfi,EA5At\! Fte J*rr€E+Flffiffi. il.rTX.AAy)" *6tt. H*E/in5#!ffiffi! E-dt)zi+'v291J" tfa4>7U-.

t\t4>7U-.

7vlitFl2l.tft^i>7u-.

ttj 42A U -"

tt2^.>7U-.

130g 45nA 45n! 750H 650H 650H 750H 750H tFg4.fiffiffi 7.8ke 3x12 3.7ke 3x12 3.7kg 3x12 2.6ke 3x12 3.6ke 3x12 ffilff.ffiEE 74xD 31mmH116xW51xD33mmH116xW51xD33mmH193xW50xD 50mm ffi F"+|'( X H156xW82xD 38mmH156xW 52nm 36mmH197xW153xD 36mmH119xW157xD 93xD56mmH119xW157xD 46mmH158xW +rffit 4 7 H160xW204xD H214xW476xD226nn H136xW331xD234mm H136xW331xD234mm H 176xW294xD239mm H180xw424xD292nn ffit17 j

s

E

JANf-h;' (!Pn'qGTlN)

IEGTIN

3o g

15e

lllllllllil lllilll lrililr lllllllllll iltilillill ilrililtilr ill|ltx ,ilI[X[[Jill[U[[llil .ltJ[x[[Jil[[llll[uil (04902806285543 )

( o 4 9 0 28062437 41 )

4 n902806'177893" ( 0 4 9 0 2 8 0 6717 8 9 3 )

1 4902806285540

1 49028062437 48

1 4902806177890

t, tt9}2816tt177015" ( 0 4 9 0 2 8 0 6717 0 15 ) 1 4 9 0 2 8 0 6 1 7 7 0 '1 2

( ooooo04sl 2600o)

10000045126007

GATSBY 20664 U7t42

13118

(HtrIIE)

13051 U7v{2 (HfiIflE

13090

@,'*

l \.f \lr! F Nt r'--t

ffi

E HH

lYJelF. I ln

ii ii,air.iHti

@ E EF

4'tYC4 t\4t=v itF->l7Jvft6t+ (E*EIl4e)

6ft++F

s

E #94.fiffffig

ffiIfi.ffiEE ffiFe1 d4 7 fiffi11 4/

f f it 1/ JANf-h'' (lpffGTlN)

IEGTIN

12

F'EF6| c{tt)#6t < ffie!*€t4. tt)4>7U-"

130e 800H

H

'4EH

d4Gg

+nYE+ { Y U4'tYC{'t)Ct\r5-itt:3>l7Jvv4Tittr>l7Jvt\4taV itt:r>I.TJv- v47itf'->17.7"v:.t ft ) V47:zl)7(E**[rf.i) 7t)vt-'z+2(E**[tlft) ,t)vil--7 (E#f$rfft) =- l,f t - +) (EH*tJtf

7.y4t)t hEfl&-(fr.=t I tfr i:. lflE,E.tl'clrt)#EL<ffie! OILfUE*iE6"U>N.A*t). er-lvttEflffiTft'=t1tfrz +t7+itB0DYISE6f6ffi ,l'frJr,hdrjEHrdHffi" lFi7+.(I)Et)" tt)4>7U-" i['a*.AAt)"trr4>7t)-" vU>^A*t)ot\r^>7U-o tlr^>7U-"

1 3 0e 800H 7.8ke 3x12

135e 650FI 7.9ke 3x12

1 3 5e

1 3 0e oSurJ

650H 3x12 . t.6KE 7.9ke 3x12 7.8ke 3x12 H193xW50xD 5um sOXD50mmHl93xW 50xD 50mmH193xW50xD 50mmH193xW50xD 50mm H193XW CZnm H]g/XWtC:JXU 52mm H197xW153xD 52mm 52mmH197xW153xD 52mmH197xW153xD H197xW153xD H214XW4tbxUZZOnn H214xW476xD226nn H214xW476xD226nnH214xW476xD226nnH214xW476xD226nn

tilililfl llllllll lillililillllllllll llililllil ilrililrilr il[!tlxill[llllil .ilI[X[[Jilll[[[|lllil

( oooooo451 25911)

10 0 0 0 0 4 512 5 91I

/o 4 9 0 2806177251)

14902806'177258

n4512'5898"

i l 4512i l 5850' '

t , t t 9 O 2 8 O 6 '2 0 6 6 4 7 " (0 4 9 0 2 8 0 6 2 0 6 6 4) 7

( o o o o o o 4 5215 8 9 8 )

(oooooo451 2s 850)

1 4902806206644

10 0 0 0 0 4 5 1 2 5 8 9 5

10 0 0 0 0 4 5 1 2 5 8 5 7

*-ffiicn.HH&'hu,1fitc..f"*+,*co-..ffi,-..n*'.T,E.ffiEElt+10OeiEtra-##hf&)I)*t"x,lf;HtO.,t*tJ<;f,4,r*J{Fr\</:dt\"@fia.zgru#+tl+rsaa


a

GATSBV 24382

13044

w'l!{l(,

l-4

I

H

\H .r f7r H /

ffi il#;{, .ffi'il#;{, tt#t

13068 t.)7t42

13083. t.)7t42

(Effiins)

Gsibl

oslul

G$;ej

HH

6;

?*t

B

{5.t*ii :$v-

c$!!.!.r"€P

'sf

H

B

ffi &Et

H

&

FA

=t 4tfr iL 4UUftffiHffiT)I' ^vtt+tTB0DYrrFSfE:t+ffi" ii.t {inf 6vr'.,7 LaE| )" t\-'}i,>7t)-" i\rT*AE|)"ttr^>71)-"

f f io" o { * F

5

#5g4.frffifi6 ffii\fi.ffiEE ffiF " +1 47

trffi t 4x f f i+ r4A

tet v>) #i tt 7.a*|). ffi''frtrt tt-/t>7U-.

7'y* t.)l,/;EHffii)I'=t 4t fr1 l;&HffiTiI.=tItfri ,tttB0DYrrEsFlt+ffi" ^y*Ut ttttBoDYriFE+rdFffi" E fi LA E I)"t\)^>7t)-" *Eft"t\2";>tt)-.

130c 650H

130e 1 3 0e 1 3 0e 130g 650H 650H 650Fl 650H 3x12 7.8kg 3x12 7.8k2 3x12 7.8ke 3x12 7.8kc 3x12 7.8kg H193xW50xD 50mmH193xW50xD 50mmH193xW50xD 50mmH193xW50xD 50mmH193xW50xD 50mm H197xW153xD 52mmH197xW153xD 52mmH197xW153xD 52mmH'l97xW153xD 52mmH197xW153xD 52mm H214xW476xD226nnH214xW476xD226nn H214xW476xD226nnH214xW476xD226nn H214xW476xD226nn

ril ilrililr|il lillillilrililil ilililt|ilililIilt ililililil ilt|ilItilrlililrilllililill I iltil|ilil| tilrlilfiil]I

J A NI - 1 . (I F f t G T I N )

'45 1 215813n (o oo ooo45t 2s 843)

f f iG TI N

10 00 00451 25840

4',g02806',243826u | 4'902906'206579t1 ( 04s 0280624ss 2 6 ) I ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 0 6 5 7 9 ) 14 9 0 2 8 0 6 2 0 6 5 7 6 I 149028062438 2 3

"45'.tz',5857u (oooooo45 12 5 8 6 7 )

( o o o o o o4 521s8 8 1)

10 0 0 0 0 4 5 1 2 5 8 6 4

10 0 0 0 0 45 1 2 5 8 8 8

GATSBV 24748 U7212 (Hffifl9)

24731

f f i ft

@ &

EF

flEtEr**isfl&&HtHR! 7U-X->1.=7.

+ETE F]FAfrE

EEtEt**lAzl{;*tttHE! .)')-./>r-74"

t\=ah-Ft&r-)vE 7+'rtiftr\,ttl6l t\-4>7U -.

160nA

160nA 300n! 600H 550H 3x12 7.2ke 3x8 9.1ke H189xW45xD 45mmH189xW45xD 45mmH165xW73xD40mm H193xW137xD 46mmH193xW137xD 46mmH168xW122xD 75mm H207xW429xD208mm H207xW429xD208mm H186xW312xD256mm

#594.frffiffi 600H ffi,1.fi.trEEE 3x12 6.6ke BFaTIA

+r#t47 f f it17

JANr-': llllllllilllllillllllllllllll tilililtililtilil ilililtilfl ilililrilriltilililililrilll (+ & Grl N )

tfi

e

(H.'*rils)

i:[E/,

-Jt#:t :*E fE-l

20657

T

N

4'9 02 80 6' 28t + 7 37t ,04 90 2806284737)

4',g02806',247480', 480) 104902806247

4 " 9 0 2 8 0 6 '2 4 7 3 1 2 r ( 0 4 9 0 2 a 0 6 2 437i 2 )

14 90 28 06284734

1 4902806247 487

1 4902806247 31 I

x*rr\ffii6ljtHFinthSaffit$at.').+lffitt(7.ffi+r4:'lJt5mm{E,E.ffiEEl*+1OOe{E,FOEhril)&t,xiFHtd))iEt*<=/LiaiFr,<;::.

=-;ri=ez'=;.-*-IJ


T(-D\

GAt JDy

/

--'_---''--'-

1323eI t)7tiz(E*UJ#)l

28434 | t)- rV)v(2H)l

28426 t)- rV)v(2H)

13246 t)724z(Alf.tu#)

fi254 | t)7t4 .,(afs.+lJE)l

',UTJ::/ N

t,'' 6$5si . :

E FH

-a? t -*

''i

1 ./\, i : ';

e

,

i .i .ti

,t;

,16117'( 'r:j'tttfi'

9 z I).-t< 1iffi)rEH.

/{r/\:

f fi q " cT +ft

?

6

)+a =t <'

E

i50H 3x8 . 7.7ke

350Fl

#94.fiffffi&

4.3ke

6x6

f f iI U. { E €E ffiFF+r17 fiffi+, 1 7

H l 9UXVV lz4 ^

f f i+ r 47

H ZU I xvv4 u v

0e.7\-

v\^rlnnxD 58mm

nt gexWt 3+xD130mmHl4 l

xw lo u^l J

i Lti rj ;nrj

2 Z tffi{ Zt), E.i+/,f U*H' ^t t\t/\>7U-.

3o&.^.

1oen.----I

.:'r '.. ,:.i ^ "- /\=, t, i::;jliarl,F,)

:;6-nq.agottffi8tI). WtA+r71t-E\'\" t\?d> 7t.)-"

1o&,tr

350H 550H -6xO 4'3ke 11'9ke 3x12 20m m H l q0xw124xD 58mm HtASxWtOOxD zumm-1114t H 190X W 1Z4xU l J i + ^ H IU bXW qA\1\Ar1q/.x D1 30mm xW180xD101mm H201xW409xD286mm H165xW560xD414mm H201 XW4UV)(L.,ZOOIIIIII 350H 4'4ke 6x6

ntSSxW+t0xD3!2^

( 0 4 9 0 2 8 0 628434 8]-

/^/o^r anA2R4263)

(s&GrlN)

1 4902806284260

IBGTIN

1 4902806284345

(049028061 32397)

(049028061 32465)

( 0 4 9 0 2 8 0 6312 5 4 0 )

14 9 0 2 8 0 6 1 3 2 3 9 4

14 e u z 6 u o

1 49028061 32547

GATSBY fF

tszot

I

,)tt4> (E*flB)

|

EI

* t'li' i

E

);1

..1 t.

',

:fiOln4.aicttffitLv), ,EH+"+'?BIt^. tt7^i>-)t)-.

c" q F ft

e 30&/\ s 550H if 5E4.EffifrE 11.1k9 3x12 ffi,^fr.ffi€E

ffiFe t47 fi ffi+t 4 7 tffi+t47

58mm HteSxWtOOxD -914t xW180xD101mm H155xW615xD415mm

JANf,-l'r (H&GTIN)

if f ier t t ' t =:.='L

"

ln[[u[ ilulu[Jillu[l . , ,lt![[u[Jil|il$uulil .il![[[[Jiluu!]Jillr ,l![[u[ilullluu]il

JANf-F.'

Ei

t ::

1=e1=-z

,[,[ILl[JIIil]ulL|ilIil (04902806132618)

149028061 326


a

E

GATSBY 28320 *fi#F"QH)

28294 ffi#F"QE) n ' , ! . il |

28337 *f#o'o (2fl)

10225

28305

+f#ft(2E)

f f i ff

E + ' )/Y7t 4' z + )l ' 4 -tf7-Jf-i)71.,'yzz31J

4

E EE

s E #94.fiffit& ffi,^.fi.ffiE8 ffiF a+ r '(7

+rffi t4 7 Jffi+ ' 1 4

lstF.^. 2s0H

4+'/E7 14)+ )V'"-tt(E**[rfft)v, itv t 1J (if,E) (E*;;[rf f')

714> + )vt\-tt-

vritvs(J

l^- t f-frW. I \?r€8;r€Fs+E=+L'lffi tfA/\>7U-"

EEft€'-!BlzF'E>t\>l.EEAd)^- t r-ftW" tsr4.>7U-.

ffi ftffi 8

(y

+n'Ye-

++'Ye.7 14) + ll, r "- t f 7- | \-t )j t/'t i :154 J (ffiffi)

15&,^. 250H

42&.^ 500H 10.9ke 3x12

42t*.^ 500Fl

{ tY U 7t4)+ JV {- t \ v4754 J

xtfrit6*w*l v1751J^-tr-'hffi. ttt4>7U-"

15&J\ 250H

6x12 . 7.4ke 9.8kg 7.4kg 3x12 6x12 8.5kg 6x12 17mm 17mmH173xW88xD 53mmH183xw'l02xD 17mmH173xW88xD 53mmH183xW102xD H183xW102xD 92mmH179xw'l03xD121mm H126xW156xD 92mmH179xW103xD121mm H126xW156xD H179xW103xD121mm H153xw573xD333mmH192xw430xD383mm H 192xW430xD383mm xW433xD385mm H 153xw573xD333mm H201

lll ilililil|ililil| ilIililrilflili ilililililililrtl ilrilililil ililililil ilililil]tilililil|lllllllll ilililil]tilililil|lllllllll

J A NT-I{ '

4t902806t283204', (04902806283204)

(! pf t G rt N )

149 02 806283201

ffiG T I N

GATSBY 17255

t,t9O28O6'283051"

4 u902806',102253"

41902806u283372" ( o49oz \ o6283327)

4n902806',2829 48" ( 04902806282948 )

(04902806283051 )

(04902806 1 02253)

1490280628337 9

1 4902806282945

14 9 0 2 8 0 6 2 8 3 0 5 8

1 4 9 0 2 8 0 6 'l 0 2 2 5 0

v as+sa

22310

24011

f f i ff

ri,l

t

w' e

vlztlJ^-tli-ilEffi" tf7^>7U-"

ffif t f f iF 6

*-rYE7t4")+)v^i-tfv4^947'kfiH,4/) 43tFrt6*Htr!

E

42ffi.^

{'r.7C7t 4: z + ) Vr "- lf -

4'r.787 t I ) +t 1 , 4 - t f '-

<iEHt4J>

4tY C 7 t4 )1, )V r" -tfE 47F' 4J

#F.WT$)1+r2h't fl+ty t lt) t&4 - t f - irEw" ttt'1.>7t)-.

i+.v ) r. fr nt\oh't Ifi,t t 6 <- t r-frW " tf'/\>7U-"

15&J\ 250H

42t*.^ 500H

+{YU'7t4)+ )V ". - t ''( i, t E) t47tt4J

15&,^. 250H

42tfr.^

500H 50081 . 10.9kg 3x12 8.5ke 6x12 9.8kg 3x12 7.4ke 6x12 9.8ke 3x12 ffi.l.fi.ffiEE 53m H173xW 88xD 17mm 88xD 53mmH183xW102xD H173xW 17mm H173xW88xD 53mmH183xW102xD frF"t4 7 92rt H126xW156xD 92mmH179xW103xD121mm H126xW156xD 92mmH179xW103xD121mm tr ffi{, 4 7 H126xW156xD xw433xD385mm H153xW573xD333nm H 201 H153xw573xD333mm H l 92xW430xD383mm H153xw573xD333mm t B tl7 #94.frfffffi

J A NT_I . . (! pf f G r t N )

ffi crrN

lllllll lll.ilx[x[[Jlll[illlllllil rillilr llllllll lll ilrililrilr illilll ililililil .llx[x[[J ,llI[x[[Jil!uu

t, '902806"172553" (04 90 28061 72553)

14902 8 0 6 1 7 2 5 5 0

4 1t902806n569353', (04902806569353 )

1 490280656935 0

(049028062401 1s)

14 9 0 2 8 0 6 2 4 0 1 1 2

(04902806222920)

049028062231 01

14902806222927

1 4 9 0 2 8 0 62 2 3 1 0 8

xtzrfffi*{iiHFinffiZalfr&(t,,N+Tffit.(^.ffit-(7:tta5mntEE. ffi€EtJ+1oOe fEEo;F#116r*-f" x'{*Hta)iat&<#/"7h{ft'<ljer''

'5


cATSBy ,'72576

28854

23991

i c * tt E f/l *Frtr

" 19.668

QE) --l 50

ry @lH.

#

IFI

-FHH

g

:l .- ::.l .',i\l

':it'P.,g6A -

iltlr"

-? * s '

6ry"

m

F.-l

T I JE.;n+.iin:nl

il4d

w ry

& #ff&;+.dfiR! -i,E/r6+toR-f a(E&) . + a&av))$t&L'W6 )Etti :1t ). Ell 7 +)v, v " TRZZ€7V*U" ffihi7tt7.t)vt^" ^i r'frr$#'J7u-. FfrffiH']7'-"

+ETF EAEFf f E

/f7'\>7t) - .

70&n.

25e

10&,^.

Ttl9tJTEnE'AHARU U7D'y)2"

50tk/\

&ftttii+atrt9-T +r1lrtEtL&*ffi&++ffi|

70&/\

280H 280H 280H 550H 500H 1.6ke 4.6kg 6x6 1.8kg 6x12 6x8 2.6kg 1.9kg 3x12 6x6 IE A f i. I E E E H160xW70xD 1SmmH160xW86xD2&nmH135xW80xD 1OmmH146xW82xD 19mmH140xW76xD 8mm ffiFp tIA H 143xW76xD 56mm H163xW72xD104nnH162xW87xD84mmH137xW82xD 50mmH151xW87xD116mm TTffi+'44 D163mm H 155xW184x H172xW293xD182mm H 156xW357xD238mm H180xW330xD155mmH180xW366xD268mm t4 t47 i #94.fritrfi&

ilililil]til ilril|ilrillllllllill |lllllililililill|ililililllllllllll ilril|ilililr|illiltl ilIilililil ilililil]t

JANT_h" (sftGTrN) {EGTIN

4 ,902806',500677" ( 049028o65oo677)

t*1902806'2885 44' ( 0 4 9 0 2 8 0 6288544)

"4503"8501" ( 0 0 0 0 0 0 4 5 0 3 8 5 0) 1

't+5O5u9025u (oooooo45o59o25)

/ +'9 02 8 0 6 '1 9 6 6 8 9 " ( 0 4 9 0 2 8 0 6916 6 8 9 )

14 902806500674

14902806 2 8 8 5 4 1

10000045038508

10 0 0 0 0 4 5 0 5 9 0 2 2

14 9 0 2 8 0 6 1 9 6 6 8 6

GATSBV 28593

26084

#iLi HE

e w) v1 > w &a --t> g e a T

fETE b] FEf r E

fr,n.v.Rtw<'" FfiW#'l7U*"

tr<dH-c'\t?t'at\ tqEffz61*ifrttJ-I^.

110n4 5e 380H 380H 5.5kg 1.2ke 3x12 6x8 I E A f i. I E E E H125xW55xD 19mmH131xW54xD32mm E 'i l a .T 1 ^ +rffi+r-(7 H130xW60xD 61mmH'l36xW97xD 56mm H149xw264xD137mmH150xW305xD238mm tqlr-(7 6

#584.f {ffi4F

JA Nf-I..'

(HftGT IN)

tEGTIN

ilililillilril|ill]lrilrlllll ilililil ililililil

41902806',260847" (04902806260847) 1 4902806260844

" 4 5 0 8 " 3037" (o o o o o o 45o83o37)

10 0 0 0 0 4 5083034

ffi€€tJ+100 e f?,Eo)=#EbrbI)tt.x'lFffi.L0))+EtJ<;fir?+j€L\</-rdt\. x*^ffi+6tJiHFtn ffi'affi+&(t.x+lffi]l-4^.ffirr4 xlJ+SmmiE,E.

16


-| Lh

GATSBV 28861

\//

E

.23265

^,.'22448

22463

T.tIftnn QE)

va,) @n.t

f f i ffi

tJ;}?.B

@

-rr*rl9a{*ElA

@*,

@ *, .*!s\--\14

f f i ft

I

!5;hY

-i\a&:l "9'-$',

-

ffi'"""'

\-)'

f $l

E FE

4 )o/: ( (tE -x,ii6 t,'t,'" OlvPt)*VtlEffi)ilv, t\)^ > 7U* "

+E4 tE Efq HfrE

wu67rt7& frlrtYGzJi)Tlc?t)i!fi" t \ - ^> 71) - .

vriatr96t< :*L'tffi('*Htf ffi7t-t^" /tt^>7t)-.

Pi:ai'l*)ftt r,l.J$o> 7")T'-atJ"6ral\'iEffi" r'frffi#'l7u*.

[J[z/\zd" wtvtr>WNIAA)6$r\)lEffi. /t-^>7U-"

130g 130e 130e 350H 350H 350H 3s0frI #94.fiftrfiF 6.5kg 6.5ke 3x12 6.5ke 3x12 3x12 7.1kg 3x12 6.5ke +EAfi. iE E E 3x12 ff.'n=aT1A H175xW78xD 47mn H175xW78xD 47nn H175xW78xD 47nn H175xW78xD 47nn H175xW78xD 47mm 51mm 51mmH181xW155xD 51mmH181xW155xD 51mmH181xW155xD 51mmH181xW155xD +rffi + r 47 H181xW155xD D222nn H 1 1 97xw483x D222mn 97xw483xD222mnH H197xw483xD222nmH197xw483x tErr 4 7' H207xW487xD226nm 6

E

150e 3s0H

130e

ilililililr ilililr ililr ilill ililililil ilililililllllll ililililililriltl ililrilil ililililil ililililil iltililil]tililililililililll

J A Nr-1 . '

4 n9028061224 481"

(Hf t G T I N )

t,'902806'288612' (0 4s02 80628861 2)

T E G TIN

149 02 80628861 I

1 49028O6224488

( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 2 4 4 81 )

t,'9O28O6'232653' (04902806232653)

t +'9 O 2 8 O 5 '2 2 t +5 5 9 " (04902806224559 )

4 '9 O 2 8 O 6'2 2 t+6 3 t+' (049028o6224634)

14 9 0 2 8 0 6 2 3 2 6 5 0

1 4902806224556

1 4902806224631

GATSBY 23273

22470

23280

v/ 24545 t)721>(H*NIIE) A

@ ffi

ooo

-ntS'.$kl +tEgeiQK)l 6 - t v .-

>

r [x]

S$B'

{

E EA

f,\

* ffisBV

&tuv

rsli,a.

*'^-7u

*[r:'"'IE ^ t= I <

,.I

22487

.fl ::7 ,..,] t)

€I li

rl

gE '

4 )aTfr6h'b'kffit )t-t>2tf -El;!*HiftgF. rt-^ > 7 U -"

ffi ff4 + F

vti,E't*tE't-< v)v1>W&at-t>Ale. Zv)vE>W&a)-t>Ne =+CaFt<'*Htr-r=>. dcttr)E-)=2. tf-rS 27r1*"

r'h6#'l7u-"

r'hEfrl7u-, ^ffiH,u-t^.

170n!, 170ntr, 170n4 150nA 130n0 700H 700H 700H 320H 470H 8.9kg 8.9kg 3x12 3x12 8.9kg 3x12 24 3.9kg 8.4kg ffi,l.tr.IEEE 3x12 43r t 43mm H 165xW 61x9 43mmH165xW 61xD 48mmH165xW 6'lxD H180xW 90xD A H162xW61xD51mm BElaVl 45mm 45mmH169xW189xD 45mmH169xW189xD H169xW189xD H164xW155xD 63mm + JffiI 4A H195xw582xD21OmmH195xw582xD21OmmH195xW582xD21Omm H 194xw284xD180mm H178xW477xD264nm 4 +r4 7 #94'#ffiffi

JAN=-( llllllllllllllllllllllllllllll ililillr||||ililil ilililrililrililtl ilililililllllll ililililil ililililil ililril]t (+ ficrr

N

ffi G r I N

4u902806',245455', 1'902806',2327 38', 0,1 90 2806232738) ( o4902806245455) 1 49 A28 06232735

1490280624545 2

4u902806',232806u ( 0 4 9 0 28 0 6 23 28o 6)

t +'9 0 2 8 0 6 '2 2 1 7 0 2 ' ( . 0 4 9 0 2 8 0 6 2 2a r -2

14902806232803

149028a622!:a?

. : . *z i i d r 6 l :;:H;..--=a '=,2 -=,.i :_ 1A:/^.4' 171::5mm t3,H.ffi€€lJ+1OOei?,qo##t\ht) i !,:/=,q!a::eZ - <?- .1

z '7.

': ? - 2 : : ^ 2 2 :8 ;7

- :- <

17


GATSBV , .'26973

HH

(t)

-1 a

9E

PE w

,-rt[

1..

26005

ffi dff"

W

W *E fE-l

,/'12sgg

25144

T;EI.

I\ -\\ -l

o

4 ilLEalEth't t.

)ilrTzttL->lrt)*Elf , +ETE FfEEfrE

tuah\t)*#\I)hrT36

*t*2t-€>)zt-t,"

) ilvi t- L.

)EI:T.h6i rt>j

fsh 5 h'I=fr\n<. c li 4\t)$.A [Jt6*HEL]3LD6"

'Rfr/d!)rear-,ZvJVE>W. EEArfr[LU?r'Al'.

190e 205e 205e 400F| 450H 4s0H 9.4kg 3x12 9.1ke ffin.fi.IEFE 3x12 9.1kg 3x12 3x12 9.1kg H174xW53xD53mmH191xW50xD50mmH189xW79xD50mmH189xW79xD 50mm ffiFe+t4A 51mmH193xW155xD 51mmH193xW155xD 51mm lr ffi+r 4 7 H'l74xW159xD 54mmH192xW152xD xD230mm H209xW483xD222nn H188xW491 H207xW471xD219mm H209xW483xD222nm M t 47 6

#94.-ffffiF

150e 550H

rililililililil| lilillililililil ilililil ilililil| llllllllililililililil iltililil]t ilililrilrililililililillll

JANr-1 ."

t+ '9O28O6'25973t+' ( l F o -o GT l N )

(0490280 6269734 )

t r ' 9O 28O 6" 2 5 1 4 4 9 " ( 04902806 2 5414 9 )

I flGTIN

14 902806269731

1 4902806251 446

4'9028061125887tt (049028061 2s882)

t,tt9O28O6tt26005ztl

14 9 0 2 8 0 6 1 2 5 8 8 4

14 9 0 2 8 0 6 2 6 0 0 5 9

(04902806260052)

GATSBV 26013

13697

fiffi

+E t6'1

ffi

@ lt:9

@

o

EE

A

L)

(r,

(,

p<

p<

Lmm

G EL

\.' 25169

ffi eA ea -ra*v

20162

w /.:. I17V

*"

4

#+<fr\n<#\!)t&t'rst'" €ftrivueH

* EFE HEFf r E

&[dtr-)a2"

tht+o)r-f^ul ev)vE>wEeaT FJLfr.NTFh<'"

Hfrfitu|a+9-ffifFBT tlifr\,)1tailLfr,n. h\vuAttt\h<'l

teb bh'|:fri/,nT . Ct +\!)'#.a flttt*Dt{:r}3Lb6.

M0nA 140nX 5oe 140m0 400H 250H 550FI 550H 3x12 6.8kg 6.3kg 3x16 3.6ke i8 ^ fi.{$EE 3x12 3x12 5.7kg 67xD 30mmH121xW 54xD 32mmH132xW 50xD 30mm ffiF"t47 H158xW54xD 32mmH158xW +rffi+r-(7 H159xW97xD 56mmH159xW96xD55mmH136xW98xD 69mmH122xW96xD 30mm H149xW407xD222nn H136xW253xD203mm H174xW402xD174nnH 173xw400xD182mm M + r 47 6

-

#584.fiffiffi

JANT-I.."

1B

lllll lllll ilril|ilrilililil|ill ililililililililtl ilililil]t iltililr iltil|ilttililil]iltl ililililil ttrr5o4ttB296tl

t*ttg o 2 g o 6 tt260137tl

(l€ n ? G T I N )

(oooo 0045048296 )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 2601 37)

"4505"9087" ( 0 0 0 00 0 4 5 0 590 8 7)

T EGTIN

10 0 0 0 0 4 5 0 4 8 2 9 3

1 4902806260134

10000045059084

t+"9O28O6"2O1628" (04902806201 628)

1 4902806201 625

x*rrrffii*tJ;HF+n+kta{ffi+EAt. N+lffitl4A.ffi+t47 {i+Smm{E,&. ffi€ElJ+100 e {E,qO#Ehr6t)&t. xl*Hl:a)i€tt<#,1'?+j1*r'</:-at'"


E

a

GATSBY v/t3q32

E

'./ 13449

13755

f f i ft

{'r.7CEXtt42ry-a (E**[rfft)

&

1E.EHrdZ". *ai6b6)iv>ta[El

+EEE HqEEE

e:

(t

ttftf -18c,lt -9-7lil;I |)-l$5c

!

ffi9,J.fi'|tr{g ffi,\fi.ffiEE F jF " t 47

tT#+r1x ffi v4 x

sOOFI 3x12 9.1ke

{ t7 U t* tj tv T U -f

(E*Etlrfft) 1E.tEHr4r.

Hti\AEfSdEIHe! tt)^>7U-"

1H135 e '2frl7ona 750H

ffihM.ET4>t\rla66 J2tttv|ti+i.(>L" tt2^,>7U-"

jtJ-A15c,t\/t9-5 c

700H

7.8ke 4.6ke 3x12 3x12 H180xW78xD 60mmH180xW78xD 55mmH145xW77xD 75nn H171xW237xD63nm H171xW237xD58mmH133xW236xD 77nn H199xw485xD390mm H199xw495xD370nmH159xw723xD323mm

iltilililililil iltililililililt| iltilil rilr rililtl ilrilililil iltilililil lllilllllil

J A N: 1_ F '

4 "902806"134322', 4 ',902806u134490" (lpf t G rr N

+, s Y E , t 4 >l - / \ 4 7 t ) - t J i A t t 'v 2 t (E**tJrlft)

)

ffiG T I N

(o4902806134322)

( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 3 4 4 9 0)

4 "902806"137552' ( 0 4 9 0 2 8 0 6317 5 5 2 )

1 49 02 8061 34329

1 49028061 34497

14 9 0 2 8 0 6 1 3 7 5 5 9

GATSBY t/

't3464

13471

9,.13456

lszsl

ffiff

o

@ &

E#raR*r:€€f.

ffi ftffi 8

rt?4>7t)-"

E #84.fiffiffi a

ffi,i.fi'ffiEE

afrv17 trffi +r4 7 tffit 47

T

j j 'y272)> (E *gt3rfft)

[EUl4<Hr:i]Elr

)rt>t=$et" tt3427U-"

+t7E9->h)-7JV- ) - ) - 17

) V ) 7'y ')

ffi+.8#,F*6€r" 7r1bt.+l:E#IJVli<t\ t->hi-7Jv-.vhffi*DU-"

1HJ35 60e e '2fr170nx 700H TOOFI 600H 7.8kg 7.8ke 7.8kg 3x12 3x12 3x12 4.3ke 3x12 78xD 78xD H180xW78xD 55mmH180xW 55mmH'l80xW 55mmH156xW40xD 40mm 41mm H171xW237xD58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD58mn H158xW120xD H 199xW495xD370nm H199xw495xD370mm H 170xw374xD181mm H199xw495xD370mm 1HJ35 e '2H70nA 700H

1 t t g o 2 g o 6tt1 3 4 5 6 8 tl (04902806134568)

(! F gG T I N ) g

HcR?"t*/*ur vv2t*a*.F.t;6Et" t\2^;>71)-.

+'r YU't-> )r--

1fiJ35e '2fr170na

rililrililil lil ilrililrilrrililrililil ilililrilriltilililllilllll iltililtiltiltililililililil| ilrilililil

J A Nf _F'

ffi

+!'Y e9 ->h - t* t))vj2' y 2 (E*EIJ'I&)

+,s Yt t - > h- 7+ - * - j- z ' y 2 (E*EI5rf#)

N

1 49 02 80 6134565

':.=zr.6€;;HFnt.*3affi&<t.r,+]ffit'l^,t\t4

4 n902806t 134711 1 ( 049028061 34711)

4 "902806"134643r ( 0 4 9 0 2 8 0 6314 6 4 3 )

4 ', 9 0 2 8 0 6 " 1 3 7 3 1 6 ', ( 0 4 9 0 2 8 0 6317 3 i 6 '

1 49028061 347 1 I

14 9 0 2 8 0 6 13 4 6 4 0

14 9 0 2 8 0 6 1 3 7 3 1 3

xtJ+5mniE,&.ffi€E{*+1OO e iEEO:##.h:bt)*-{"xIFR-Lfl)tEte<#.tva51pr'(/J3-

El *t:==*4re,a14i#

19


GATSBY 22284

w17982

\/13335

1331 1

13424

ffift

:r,s .yu._

+ n YU -

&

E qE

t V t 2 )vjt) - + h - t) -

-/

-L7i

(E**lJrt#)

LFlteY+ffit *.ara&r6fr#.)rr>. t\a4>7U-"

rftz.#ltr'aEF*0) *BEr\f.EF*.a (VnWl vvl-W+.h(At#')rtz-. t - t F'v2 hi -.

ffioooffiF

^teth tt74>7u-"

l\2^;>7t)-.

E

+ n)/tf *2 7 ) v 7 t ) - +t - 2-)va+z (E**Frfffi)

tT z2 Jvjt) - + h - 2 7 lz' v2 T h ( E*E[J' IA A )

E

1fiJ35 e '2fl70nA

1FJ35 e '2fi170na

1HJ35 e '2fr170n!

+ r' )/t-

-)-*tj )vj t)-+h--

/\- -+v>./ (E*EF4e) vJT.l7tsEq*.a

rtwffitv>r" t:7/l>7U-"

1f,tJ35 e '2fr170nX

+ + ' Y tJ-*22)v 7t)-+ h-v'y:/ 1+ ^t- l )v

(E+F[rf ft)

d0.ltfljl \EIJ*.0)

<tA.fi++rtJvh--" t\r4>7U-"

1HJ35 e '2fr170na

750H 750H 750Fl 7s0H 750H 7.8kg 7.8ke 7.8ke 3x12 7.8ke 3x12 3x12 7.8kg 3x12 3x12 ffi,l.fi.ffiEE H180xW78xD 55mmH180xW78xD55mmH180xW78xD 55mmH'l80xW78xD 55mmH180xW78xD 55mm ffiF"t1 7 58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD58mm +rffi+r17 H171xW237xD58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD tffi+'4 7j H199xw495xD370mm H199xW495xD370mm H199xW495xD370mmH199xw495xD370mmH199xw495xD370mm #84.frffifiF

lrililri ilililrililililtl ilililrililililill ilililr ililillil ililililil ililililil11lllril ililililil ilililil]t ll ilrilililil ililililil

JANT-I{' (!p f f G r r N )

f fiGTIN

4u902806'222845" rc4902806222o4s)

4 u902806u133356" ( 04902806313 3 5 6 )

4 "902806',179828r ( 0 4 9 0 2 8 0 6719 8 2 8 )

4 ',g02806',134247" (04902806134247 )

4 ', 9 0 28 0 6 "1 3 3 1 1 0 "

1 4902806222842

14 9 0 2 8 0 6133353

14 9 0 2 8 0 6 17 9 8 2 5

1 4 9 0 2 8 0 6 13 4 2 4 4

14 9 0 2 8 0 6 1 3 3 1 17

(049028061 331 10)

GATSBY \,/

V zzzzz

13328

20633

\/13367

ffift

EE

&

+ ' s YUtTtj)V7t ) - t h- t t ) i, 7- t > (lE#fi15/tq'p)

Z?-I.AETJ*.0) Effifrjit>" t\2'r>7U-.

ff if t + + E 4

5

#84.ftffif& ffi,l.fi.frEE ffiF"t4X

trf f it 47 |ff iv 17

JANf-I.;' (lp f t G T r N )

IEGTIN

1FJ35 e '2fr170nx

+t 'Y H -

+ t ' YU' = 7) v 7U- +h - .^l--

/

)''Y'./

(E**u4-iil)

1- ) - f

f

7 J , ,/ ') - - t- r - 7) ''r '/ 1- 77

(E*EIlr{-AA)

ffiWte<terffia

t1>7-iffiat6 *.a>&il*.AVv|itzt12'r;>7U-"

tt24>7U-. -7Grv+-)j-t>"

1fiJ35 e '2fr170na

+'s Y U t T t j ) v l t ) - +h - V2j 2a/) v t\-

(E*Etjrlft)

dbfr'4fl*0) ,-)vt|itvt\-" t\r^>7U-.

1FJ35 e'2fr170na 1HJ35 e .2fr170n! 75OFI 75081

f's YCf i t-z)V7t.)-th-i z+2t \2i 7' y )z z

(E**t3rt;l)

&Eh,ffia&16 ttE,LE7r+fh--. ttj427t)-"

1f,tJ35 e '2fr170nL 750H

750H 750H 7.8kg 7.8kg 7.8ke 3x12 3x12 3x12 7.8kg 3x12 7.8ke 3x12 H180xW78xD 55mmH'l80xW78xD 55mmH180xW78xD 55mn H'l80xW78xD 55mmH180xW78xD 55mm H171xW237xD58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD58mmH171xW237xD58mm H 199xw495xD370mm H199xw495xD370mm H199xw495x D370mmH199xw495x D370mmH199xW495xD370mm

ililililIilriltl il|ililil|fl| rillllililrililill ililililil ilililtilriltililililr| ililililil ilrililil]rilililililililtl

4 1902806u133288u (04 9028061 33288)

4n902806u22277 7u rc49o2906222777)

I , '9 O 2 8 O 6 u 1 5 9 9 8 1 u

4 u902806"133677" ( 0 4 9 0 2 8 0 6313 6 7 7 )

4',902806',206333',

(049028061 59981 )

1 49 02806 1 33285

1 4902806222774

14 9 0 2 8 0 6 1 5 9 9 8 8

14 9 0 2 8 0 6 13 3 6 7 4

14902806206330

xt^ffii*{*;HHii+t8OfffiET-f"

20

tf

x+lM1t1^.iffi.t4^ttfsnmigE,

ffiâ&#x201A;Źti*+100

e trEE@;F#lfbt)*t"Nt*H-L0)1+Fte<#,tvz..d..'&r'</jdt'.

( 0490 28062 06333 )


h

6

GATSBY '"zgagg (1F)

E

v/zegss *f#ft

(1 E )

(18) UJ

/\j

$, ,r YU-J L ' ) U- *h - 7 > 7 4 - 2+ h

+,r Yc-

t \ ) t 92r . 1- 1n- +'Y-t)t'r:lE (E*EI34e)

2ilvhri1tB L,->h't)#61

ffif t f f i€

!ilvtf)dirt I'ch*)#El vvt:{<)jj>"

)-r>*Eh.

:F'r Yt/ \ j J v ) U - +h =E 4l )v-7

(E*EI3rt-Ai) tztvlf &tE r-ch'||#El

E#)>r>"

+ri,:/t't\- tv,i t.1-1n2==t'y'/4-)t

(E**llrt#)

)ilvhti1tE I,cltt)#El ai-)t#.))i>.

+r:/t't\i )v)I)-+h-7',t21-'7'.y )z t

2ilvtfi$:fb Lch,t)#El Vv2z4Jzt'l>.

s

t-

#EE4'8ffiffi

3x12 8.2kg H186xW ffiF " 1}1 7. 78xD 62mmH186xW78xD 62mm H186xW78xD 62mmH186xW78xD 62nm +Tffi V 4 A H171xW237xD 65mm H171xW237xD65mmH171xW237xD65mmH171xW237xD65mm H197xw494xD411mm ffi +r4 7 H197xw494xD411mm H197xw494xD41'lmm H197xw494xD41 1mmH197xw494xD41 1mm ffi,\ff.ffiEE

ilililililililt| iltililililtItililil]tililtl llrillllrilr ilililililtililtil iltilililil

J A Nf -F '

4"9O28O6u28911 tru (! F c " nG T l N )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 8 9 1 14 )

4ttg02806tt2ggO46tl (04902806289046)

( 04902806288933 )

( 04902806289350)

\04902806289282)

ffiG T I N

149 02 80 62891 1 1

1 490280628904 3

14 9 0 2 8 0 6 2 8 8 9 3 0

14 9 0 2 8 0 6 2 8 9 3 5 7

14 9 0 2 8 0 6 2 8 9 2 8 9

4"902806u289350n

GB 12296 ..-> (ryyr-*{+/

d\

r;s;r;

ryrr-t.#-r,

+&,/€

) 1fl'armvrwt

fl?!!!!!i'':l*.qil #frirurrr+val

GB,\7 t)V7h'yf tu'yF

GBI>A V4 i E-* ' y l

+IJb<a^T+) tSHElFi6 tJrT^vh'ybwt'rt "

:ETE HEEfrE

Et*i6La>a ,I.FFIEFF@YJvt*. t &>tc t>/v4)n-*vt "

6

#5e4.FffffF ffii\fi.ffiEE F ' F at 17

fi # +r - ( tffi+ r47

^

H182xW89xD 25mmH166xW78xD 19mm H186xW92xD 85mmH169xW80xD 62mm

JANr-' lllilllllllllllillilllllllllll 4 u902806',1676891

HgG rrN )

€ G r I N

( 0 4 9 0 2 8 0 6 12 2 9 6 1 )

: 0 4 9 0 2 8 06 1 6 7 6 8 9 )

1 49 02 80 6167686

=.lE4.;'=t4:F?aEA<1..t

i

14902806122968

+lEtl^,ffi.t4.2{*+SnnfE,E. ffi€E{J+100 c iEEo-##hr6t)&t. xiFH jo)j*€EJ<;iil,r*:{pr"'1;;31


L U C I DO ll@T \rv- 1,

QE )

itr*rl E f,,,t*trtr

ttr*rl E f./l *trEr

trE+II E f,.,t*RH

QE)

H

(28\

r "i r r r * q

itr*rl

(28)

[@

ffi

QE)

ffi f?'ffi

r.B**

LU C ID O

L U q ID O

nE*il E f,/t&Etr

E

f,./|xtrtr

7t-8ll

L UqI DO

29080

29108

29041

29034

29026 n*I

LU C ID O

LU CI DO

*at\rch'iryJft+iL.

*t--e.*Er+t+2. HYaEnbtfri6.

FEH

H A

EH

flar\. iEft,o)rr\E€<-f lA/J+-J/\v77v-. Ftffifril7u-.

* ETE E:EHfrE

jr2h'te.'.if.4 ;ft-flPiTElfi<. . (ot;^9 4)vhtF.E+Fdt+ffi . ^54)v#F.frrfl#ffi. FfiE*']7U_" Fhffifr'l7u-"

.iA,ht)tr)z-ttV'yJ.

Fh6fr]J7U_"

Ffiffi#]7U-"

1 85e 185c 1 8 5c 185e 180e 1,00081 1,000H 1,000H 1,000H 1,000H 9.3kg 3x12 3x12 9.3ke 3x12 9.3kg 9.3ke 3x12 10.4kg 3x12 H190xW53xD53mmH190xW50xD50mmH190xW50xD50mmH190xW50xD50mmH190xW50xD50mm ffiF " t47 51mm 51rnmH195xW152xD 51mmH195xw'l52xD 51mmH195xW152xD 54mmH195xW152xD +r*E+r4 7 H197xW161xD H209xW470xD224nn H209xW470xD224nn H209xW470xD224nm A H209xW470xD224nn H209xW497xD235mm tE+,4 s #594.frfffffi tE.l.fi'tf;EE

ilililililflilil illllll ilililn1il ilililil]|ilililililililI Ifilililililillllllllllllll ililil]ililil||tl ilililil]t ililililil

J A Nf _ F ' (HFnG T I N ) { f lG TI N

419028061290264', (04902806290264)

4n902806u290349', (049 028062 I 034 9 )

4u902806',290417', ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 9 0 471

0 4 9 0 2 8 0 6 2 9018 7 \

t,'902806'29O806" ( 0 4 9 0 2 80 6 2 9 0 8 0 6 )

1 4902806290261

1 49028062903 4 6

1 4 9 0 2 8 0 6 2 9 0 4 14

14 9 0 2 8 0 6 2 9 1 0 8 4

14 9 0 2 8 0 6 2 9 0 8 0 3

L U C I DO 29058 ;!@r ,rtu

TEFTI E f,JI&HF

(rE\

\ur J /

LUC ID O

64EE

29065

t[:flBFi tr-HsZ

fE+II E */t*cF

(28)

L U C ID O

^7ttt-L

*,tflft /^ E \ \an

29115 *iT## (28)

29097

29073

4F l!f:=i.

ttr*rl E i./l*Htr

QH)

)

LU C ID O

'i".':l:i.,' # IF J

-EHH

4f*il Xlz-ulAr-

Attz

':.::"':'"

o AF

4

/\v7t4 tvtfi'y+tJE,E" '8ft?iTI;TA<. UEMAITU_.

ffi ft+ + F E

160c 700H

'vIa66751)v FEF'll$ffi" Fhffi#'l7u-"

185e

*EzvtlaUA,T. ^t.h,t*.tt6" Ffrffi#'I7U_.

tJfrr\E*/;T^t2h't.

aEt w*. FfrMfrIJ7U_.

7oe

1 6 0e

lfr l.E"trt7-*r*T ,S,Lht)f,.t)z-Lffi(," FfiWfr'l7tJ-"

7oe

800H 70081 800H 700H #94.fiffffi& 5.1kg 3x12 5.1kg 7.4kg 3x12 3x12 8.3ke 3x12 7.4ke 3x12 iEn.fi.ffi€E 67xW 80xD 80mm 40mmH 80xD 80mmH 70xD 58xW H190xW 70xD 40mm 40mmH190xW 70xD H184xW F , F " +1 47 74xW241xD 81mm 74xW241xD 81mmH 46mmH H193xW145xD 46mm 46mmH193xW145xD H193xW145xD +rffi + r { 7 1 D260mm 67xw499x 1 D260mmH t f f it47 H 67xW499x H207xW450xD'l98mm 98mmH207xW450xD198mm H207xW450xD1 J ANT _ I . . '

ililil]ilil ililil]il]tilil| ililil]lllll lllllililililil ililililil llllll ililililil llllllllllll ililil]tillllllll ililililil ililililil

1'902806',290585" 4 n902806'290653" (+ f t G r t N )

I E GT IN

22

(049 028062 9058 5 )

1 4902806290582

(o490280629065 3) 149028062906 5 0

t ru 9 O 2 8 O6 "2 9 1 155"

t r '9 O 2 8 O 6 '2 9 0 7 3 8 ' (0 4 9 0 2I 0 6 2 9 0 7 3 8 )

t , 1 9 O 2 8 O 6 '2 9 0 9 74 ' ( o4 9 028062 90974 )

(0490280 6291 155)

14 9 0 2 8 0 6 2 9 0 7 3 5

14 9 0 2 8 0 6 2 9 0 9 7 1

1 4902806291 1 52

. x'lFHt0)it€tJ<;tr-(+j'i*! r*-ffi{*rr;H€+Hf, Saffit?<t "x+IIEttl A.18+flAtt+snmiE,g.ffi€E{J+1 oo ct?F=o::##hr6,/*-f

\</jdt'"

@ ltAxAf *i#t6fim6n


38210 |

)V 7- f '

)v>-F'

fifFr)ftr-/r*HHal-vl E E A tUv#H)t2 J (EH,"llrf&) (E*EIlr{-ft)

38227

)I'>-F I)v #H)t>-l- ;$DSiE frflEJ (E**t5rt-ft)

*a ffi,Eaffi ff elc.64F..t=2*,'tfev ), \'. iEt'-tt l''t h' t)E tt *H 2 t > J -.

{y

3x12

13.1ke

13.2ke 3x12 H171xW69xD39mmH145xW54xD 54mm H195xW159xD 53mmH178xW120xD 80mm

iltillilililrltill iltililrilililflil ilrilililil ilrilililil

4 "902806'382037' (04902806382037 )

149028 0 6 3 8 2 0 3 4

4 ',g02806',3821 05', ( 049028063821 0s)

145028063821 02

l v +v uz dv oJ 6z z

IJ)

1 4902806382270

':'-;/Eg.::ql'r*.Zaffi&ai.x+iffi.t.(7.)81t4zl*+SnmiEE.ffiâ&#x201A;ŹElJ+lOOe{EEo=nlahril)*'f"NIaH-La..;iatt<-#lL(iii*r'<tdr,"

EB 'tA:ffni#iFtmffig


22327

2582+

25782

25774

22334

tu EWt

-'.'trmt ffi

t(croo

nEE

E^..",,. EI$I*,

E IH IE E

i?6:

EE

e

t

#E4.ElffifF ffi1fi'ffiEE ffiFe +1 17 j

fi E + ' 1x tffi+ r 4x

JANf_I.." (! E f t G T I N )

iE GTIN

130n4

't,0008I

)v > -l a_vt)_yl shl _y=/

[,lil*ff,&)d6t v)-WElft9-T 7)rUt+Ffi"

130n4

U0nA

1,000H 6.9ke 3x12

700H

tvi-F #,'.*..W:,ta-')=> i6f"'t\ffiffit ilLvv9hJL&t T. ItrLvv.htzzt\h<"

U0nA 700H

)v>-t' #Hrf-z=2 t_ (E**[rt ff ) hav|) AtJrifr #E&fr{EowtfHl eriil\t)l&a':tuefi2 ffir\r.[,ttHiE(;ft?.

140n4

700H

8.7ke 3x16 8.7kg 3x16 8.7kg 3x16 6.9kg 3x12 33mm H144xW 50xD 33mm 50xD 33mmH144xW 50xD H14xW H144xW70xD 37mmH144xW70xD 37nm 52mm H147xW102xD 52mm 52mmH147xW102xD 39mmH147xW102xD 39mmHl15xW211xD H115xW211xD H 162xw423xD223nn H 162xw423xD223nn H 162xw423xD223nn xw436xD256mm H 131 xw436xD256mm H131

tilililililil tilililrililillllll Iilil1ililtililililil ltilillllllilllll lill lllllililililil llilillll lrililril1

4ttg02806n22327 9" (04902806223279)

1 4902806223276

x*^ffi{gEtHHiH,fi8olfi+6Tt"

24

JV>-f #H7il2+)vFL'R. (E#EIJ4e)

Q1o(aeirtv,/>:friEfril) oloeeirtv)>:BiEda) LcttI$Lfr. t: tl1tr-i =2. +Ett>CEd€" +Clt)CEC6" Fhffifrl7u-. FfiffifrI7U_.

ffiffHF 6

)vi-F HH7il)+tv1-z=2 (E**l5rl-ft)

n 45 0 7 " 8 0 0 2 "

4tt9028061223347', (04902806223347)

1 4902806223344

xttM)f{l,ffiir4ltttsmniEE.ffi€Et*+1OO

14507"8019"

, , 4 50 9 tr 3 0 2 0 ''

(0 0 0 0 0 0 4 5 0 7 8 0 0) 2

( 0 0 0 0 0 0 4 5 0 7 8 091)

( 00000045083020)

10000045078009

6 1000004507801

10000 045083027

siEEo;^s#rf6ut-f"

xlfHIa;latJ<fr,lLTXi{tt\</jdt\"


-

-

I I

'''.: , *6H

ffiaH r@

i@ l/ LUc_r,Do I

LUCIDO

I

ffi6H @ LU C TD O

--l ,. ffiFH r-@fl/

l!Et[!t!r

ffia

-

E

LUCIDO F'

I

E --ilii.:4

::E

..@

g

q**#

J v 7 -t' Eq

fr*H$*zilv *A*btE.e*t?$,fzts(t6" *E#A*,H*&iilv. r.tffifrl7u-.

6f , o4*F

#E4.frffitt ffi,l.ry.ffiEt F ,F a+ rl7

,T ffi I1^ Jffi+ ' 4 7

)r>-F

)v>-F'

/\vF='yt

t"VU*'yF

. Et*f U.>ttt )tl,tz a+yeLtElr,l.t&r.EFB ftArruo *EiF+^.VU*vt:" EF6"trEfi^vl.='yr. ^r?/lf Fhwfl7u-" $hffifl7u-.

)vi-f' ,\vtu-Lt4), *|;e#.tvtt+2. LA?r'E*tb6. *EN/\vtU-LtlJv"

) v>- F V 75-> t-j E - ) =2 Utffl,t)'#al[fttvt f,Gi.,6 *rl\ t+-7.*4flv75-!r) tr-i=>.tfr{)7U-"

11.1ke 3xB 11.1 3x8 7.0kg 3x12 H167xW60xD 50mmH167xW60xD 50mmH144xW54xD 42nn H174xW64xD 40mm S&nm 63mmH174xW154xD 63mmH151xW130xD 63mmH174xW155xD 42mmH174xW155xD H176xW127xD H192xw390xD181mm

tililililililtl ililililil ililililrilili ilililtiltiltililililrilil iltililtiltilililil1rlllllll

J A NT-I{ ' (Hf f G T I N )

( 0 4 9 0 2 80 6 2 4 1 3 2 7 )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 5 4 7 6 3 4)

4 ttgo2806tt547719tl (049028065477 1 9)

ffiG T I N

14902806241 324

1 490280654763 1

1 49028065477't 6

t, '9O28O6u241327"

4 "902806',221169"

"4978"37 42"

(04902806221 1 69)

(000000497837 42)

1 4902806221 1 66

10 0 0 0 0 4 9 7 8 3 7 4 9

#EH @ ttctoo I :E

f iooo4* E

)v>-t'

)v>-F' z*2=2f -t')=t-

7+>tt)-J\

^3?r'-f. Em=aatsr\t+26" *€fl7+>f >i+2=)'-,

friEtE1Eh. i6*rt\fl*rr'+frEt6" *E#7+>ru-L.

#94.6iffi€

3x12

t-l.*.ffiE!

6 &t1 7

,Tnt-(7 4 +r-(7

tilililil]ililililt| ilril|ilrilililil]l

J A Nr-1.^ " I EG TI

t

7.2ke

H144xW54xD 42nn H 47xW 58xD 58mm 58mm H151xW130xD H167xW278xD250mmH118xw373xD196mm

N

e r I N

'4 50 5"2415" 5) 0 00 00 04505241

100000 4 5 0 5 2 4 1 2 I

'4506u3923',

( 0 0 0 0 0 0 4 5 0 6 3 9 2 3)

1 0 0 0 0 0 4 5 0 6 3 920

..--f*;-E!**tDf4<t.x+7#tr4^.ttttlxlJ+5mniEE.fEElt+100

e iEEo#Ehf bt)*t.x[fnLa;+Et]<ai,/L?tjfFt'<ta:',

25


22327

25774

22334

w

-T:ft9ffi

EEE

r 6c r oo

H,.,".".,

25782

25824

tu

Btfrw -latdFl\ rrlfrtf

r6"roo E

F:$a., E

H

E:1i::t

EF

A

ffif t f f i8 e.

lFE,J.fiffidE fr,l.fi.ffiEt ffiFsV1 7

trffiv17 t f fit4 /

JANT_I{' (! F f t G T I N )

f f iGTIN

tv>-F' #H7il)+tvtr-')=2 (E**llr}ft)

Jv>-F' ThUAffrE->=>

)vi-F #F.Fhftn-i=>

tv>-F' #Htr-z=2 (E#*firlft) h\,|)AUWJL

&F&ffifrEow.ffE! eli4wffiah:tuArrt EErrr.fl,AHi6Efr2. M0nA 140n4 140n4 130n4 130n4 TOOFI 700H 700Fl 1,000F1 1,000H 3x16 8.7ke 8.7kg 3x16 8.7kg 3x16 6.9ke 3x12 6.9kg 3x12 H144xW70xD 37mmH144xW70xD 37mmHl44xW50xD 33mmH144xW50xD 33nm H1#xW 50xD 33mm 52mm 52mmH147xW102xD 39mmH147xW102xD52mmH147xW102xD H115xW211xD 39mmH115xW211xD H162xW423xD223nn xw436xD256mm H131xw436x D256mmH162xW423xD223nnH162xw423xD223nn H131

Qloeeifiv)>:friEdil) Q10eeifiv)>:FiEfrjl) +ts4\2CE6"dr ltt)tr-) =2. +cti>cEEA.L->tuPL#' FhEfrITU_" Fhffifl7u-"

flil*ffi&)djile

7)rwatrti-T Thut+Fh.

i6*tttl{fffie ilLvvlhJEffiitT". Mvvil+r2ttth<"

tililililililililil| tililililtil tilililrllilllll Iilililililililililil ililililil ilililrilrlllillililililll

t,19O28O6u223279" (o4902806223279)

1 4902806223276

x*z\ffii*{rtHF{nti*otfit$Tf.

24

tvi-F Hffi7il)+rviL'ft. (E*f;Erfft)

4n902806',223347" (o4902806223347)

1 4902806223344

" 450 7 " 8 0 0 2 u

n4507tr8019'l

u 4 5 0 9 "3 0 2 0 u

( 00000045078002 )

( 000000450780 19)

(0 0 0 0 0 0 4 5 0 8 3 0 2 0 )

10000045078009

16 100000450780

10000 045083027

xfiffiit47,ffi1t-{X|JiSmmfEE. rfilElll+100 c iEEo)##rrbtl*-f

. x{FH-toiifiZJ<;fi't"J3{Fr'</jdt'"


-'!

j

-

ffiaH @

,.-*€H _

LUC,.IDO

rl/- @ -

H wa

.

LUCIDO F%'

-

i

E --ilni!@

<---:#

)v>-F' E*H#*)il' ffiff++E

) Vy - F . \ VF= y t

f; iEHd *t'*ht t . fr*t?tt;te(t 6" z * vt Ltfti t,l.ruT. {llrf uo#E:f+^.v t) * y F. 8ftt6. *E#+'\vl='vr" ^t?t'f.H#rl,cltutt *EflE*H**,ilv. Fhffifri7u-" Ffiffifr]7U_" FhFjfl7U_.

olfiltIftailIt+tvt friEi.i6til' *t=H*rey+t+2. LaPr.E*8D6" t+-J"*AHv7?-'tr) tr-)a2.tti427t)-" *E l+.\vrt)-L*4 tv"

lFE4.filtr& ffilfi.ffiEt f f iF at 47

+rffi+i4/

11.9kg 3x8 11.1kg 3x8 H144xW54xD 42nn H174xW64xD 40mmH167xW60xD 50mmH167xW60xD 50mm 58mm 63mmH151xW130xD 63mmH174xW154xD 63mmH174xW155xD H176xW127xD42nn H174xW155xD

tffi +r1 7

rililil1 lllIlllll ilrililtilr ilililtiltiltilililrilrill

JA N:r-l.r'

4 t902806',241327',

4 r902806u547634"

( Sn ' n G T l N)

(04902806241327 )

(04902806547634 )

ffiG T I N

't 4902806241324

1 490280654763 1

ililililrililr ilililriltiltililililrili

4 t902806',221169"

" 4 9 7 8 " 37 4 2 "

(0490280654771 9)

(04902806221 1 69)

( 00000049 783742 )

14902806547716

1 4902806221 1 66

10 0 0 0 0 4 9 7 8 3 7 4 9

l

*€H El!@ r-6crpo

-:E @

l6croo z

)v7-F 7+>tu-L <92tlt. EN=56Itr\t+76" *6n7+>a>f-r,=t-

fif f f f i8

{FiE't:Efl. i6*rtrfl*rrffifiif6. #Effi7+>'U_L"

*94.fiffi+E f ,i .* 'fr E E F ,A + ' 1 7

{F,t1 x

4 t

-(

^

- AN f - 1 . .

aeG -lN

I

G r I N

H144xW54xD 42mmH 47xW 58xD 58mm 58mm H151xW130xD H118xw373xD196mm H167xW278xD250mm

lll ilil]il illll ilil ilril|ilrillllilil]l '4505',2415"

u4506'3923"

00000045052415)

(00000045063923 )

10 00 00 45052412

1000004506392 0

+=ff€;'ElA:lZafr41a..tt]E

a^,ryt'(ilt+5m+E8.lf;!€l{t+100efEE0)#Etf6t)*t.xffHto)tifitJ<-#AaJ:€-'<':a.


ffi ft

JV->-l-' 754 )vVy7'r--gos ) - J t 2t v ) 20> 5 #LA\!frrql*.d)

E*&J'a,>"

)v>-ts' 794 )vv'Y7"h7-9o1 ff zi)Vi7i2V'Y'zt5A

)t-z'tfr*a fraftfrztc1ff.t*)702"

1 \j4 /7 1 - "

tf,1427u-"

#E4.fiffffE ffi.l\fl.frEE f i#+ ,

)v->-ts' 7t4 )vV')/-7"h2-9O2 9-2)27>V'Y2=64

794JvvyJh--go6 9-t)-ry>6

pb6ilrHJ*o) Ea#refra,ag#t)102. tf2^i>7U-.

t-)vlsqt*.o) z?-FaEill*o) eRT'#.&afrrAg-r)2r>" fre*tfrLtzF-2J2r>"

1fl40g'2fla0e

1Fl40e'2fila0e

ttz/{,27U-.

ttA427r)-.

1HJa0e'2fl40e

H193xW78xD 60mmH193xW78xD 60mm 63mm H176xW238xD

7 H193xW78xD 60mm

fr &t'{

)v->-ts'

)v>-t-' 734 )vV y7"h--9O3 tA t?)v)2)>t)vf5r

1t

ilill[[J iln[lu[Jilll[ . ilI[l[[Jlll[Il[tiill . illl[lu[Jiltilllll![[il , lx[[[[Jill|[lililUil . .

JANf_F' (!FFnGTIN) {fiGTIN

(049028061 81302)

( 0 4 9 0 2 8 061 81 548)

(049028061 81 470)

149028061 81 309

1 490280 6 1 8 1 5 4 5

1 4902806181 477

(049028061 81 623)

(049028061 81 234)

14902806181620

14 9 0 2 8 0 6 1 8 1 2 3 1

tv>-t-' 734tvV'2"h7-9O7 f*t))vj7'Y2th7M

ffi^fr.ffiE! ffiFe t47

t T f f it ' (

7

JANf_I.;. (!FftGTIN)

ffiGTIN

.lln[[u[Jltillllllll[il ( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 8 1 15 9 )

149028061 81 1 56 7lJ+5mm{?E.ffiEElJ+1oOgiEEo#E,'6U*-f.x{*ffiLdtEt'e<#,l"TJ5{Ft\</jdt\"


Y 68290

w

!-t

q@

llla \r

H

w

III

Ments

tong-KFp

SPRAY

f f i ft

GEt

rE@@t

\-t

a

long-K6p

lf,F"*y o

LffiJ

" x{* dq

*-.il ., H \/-)a v>9J^ l>A,\VZJvt>7.\v7Jv7-lf-/\-l'.' fdE'Et Z-lt-/\-F *E:f+ ..- - .H

d

.\v7t-( ]v ar2hnf .+tti^Vzt4tv ar.h't.+tt 1E+<f ixAt\" 1E + < fi x a t\. *F*+. ffi6it.

ffi frffi€

v>9J^

I

Fr

U./'./

A'}

-f -

-,/

l,

-/

V-

-r<>9 t^ Ezi4-J)ilv

z-l f-/ \-1.. i+"iEiEtfi<. dfii{zvl.T*F(EEL. 1E+E>r+-J.

7-l

f-/ \- I-."

rv>9L E2J4-J)ilv tT'll'.&/\-[''

5 2 t}'t . l, 1 tlt, Ehta*H ^ ('t'ttvtEb. Bt18*rUo) ^52h't.*|;ffit'tf-&5ts v+t+2..\v7t1)vt ^vzt4)vtaEfal+-t'.

EHF"I*-7.

ff H

a #94.filEtF

t,

ffi,\ff.ffiEE

frF"+t 4l +I ffi + I 4 7

10.2ke 10.2ke 3x12 12.9kg 3x12 3x12 76xD 49mm 76xD 49mmH190xW H190xW 60xD 60mm H215xW60xD 60mm H21sxw60xD 60mmH'l97xW 50mm 62mmH192xW156xD 62mmH202xW184xD H218xW183xD

tffi+ r4 7

ilililil1r ililililil ilililrilrilililil1llllll

Illlll iltillllllll ilililililfl

J A Nf _I { '

4 t902806u51087 4', (+ f f G rtN )

(04902806510874)

(04902806197181 )

( 04902806682908 )

ffiG T I N

149 02 8065 1 087 1

' t 4902806' l 9718 8

14 9 0 2 8 0 6 6 8 2 9 0 5

ffiff

( 04902806548600)

4 u902806',548525', ( 0 4 9 0 2 8 06 s4 8 s2) 5

14 9 0 2 8 0 6 5 4 8 6 0 7

1 4902806548522

4 "902906u548600"

w8

&

<>9t^ ./v'r>:ay 11

6 " " " ++F

./

v>9 J^ 7Vv)t2t4i' qtt>it)

t > t - t vFdeT7v + UWf.tefrill),bfr " infrntEh C"

#s4.fiftrfiF 8. 3x12 {,\a .ff iE E fr&+, 17 H172xW50xD 50mm Hl04xW35xD 35mm *I E t

I 7

E 1, 1 J A Nt r_F gSG Tt N fGTIN

36mm 51mmH108xW107xD H176xW152xD H188xW472xD221nn

illlllllllllll il[Iililtil[[uil illl[iltl[[ll ',90 280 6 0 49 028 06 1 9 0 5 1 9 )

( 0 4 9 7 6 0 74 3

1 4 90 28 0 6 1 9 0 5 1 6

OU 100000497

I

I

L

40

. -t = f i4; E l ' . r ? a f r € : ? , . i . . : 8 r 47 - r ttlr lt- 5 m i9 ,q .ffi€ iit+ lO0 g iEEo - - #F-hr6'r)*f.x{FH toti E tJ<i .L<L& -'<-:z-

@ t::--a-+*.-.;a;

2-


20251

ffi ft

<29tt -I.-,()TEPA7'-)

<29J^

ftf.#)tEw7t-) 6,516:tf r \Bll,€dzlf u!

ffixr+aEd6 frw7ri)" lFg,J.frffi+$ ffi^fi.ffiEt ffiFet'(7

+ r f f it 47

JAN:1_F'

ffiGTIN

z29t^ v!/W)1EFATt-t^

)Vl fri,\Llft).':/JV'Y iEEdE lftW7i-A"

illt:tfU.il!*Ht ,v-J7)v-vr+zEE6 fr&7t-)"

lllllllll ililr lllllllllll ilililil]t ll ililililil tililillillrililI ilililrilfl

lilllll rilllllllll ililililil

(04902806202366 )

14902806202363

(04902806500851 )

(049028063217 46 )

4 n902806u202519" ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 0 2 s1 9)

14 9 0 2 8 0 6 5 0 0 8 5 8

1 49028063217 43

14 9 0 2 8 0 6 2 0 2 5 1 6

4 ilg02806rr500851"

( 0 4 9 0 2 8 0 6301 731 )

14902806 3 0 1 7 3 8

t, 19O28O6'3217 46"

ffift

v>9L )*trzfittFF7t-L Ht'#iEt r. i6frt Ull,*d! E#*E/<Et6 '/Jt'ffi7,r-t^" lFE4'fiififfi ffin.il.ffiEE F,Fst4A

lr f f i+ r 47

JANf,_F'

H165xW64xD 40mm 42nn H168xW127xD H179xw387xD180mm

lllll ililllllillll ilrililtilr

t* t 9O 28O 6u2O 2434" (!pftGrtN)

rc4902806202434)

ffiGTIN

1 4902806202431

xtzrffii*tl;HHii

28

v>9L iE,trFAzt-t^

5.2ke 3x12 H165xW64xD 40mmH165xW64xD 40mmH165xW64xD 40mm H165xW64xD 40mm 42nn 42nn H168xW127xD 42nn H168xW127xD H168xW127xD 42nn 42nn H168xW127xD H168xW127xD H179xw387xD180m H 179xw387xD180mm H1 79xw387xD1 80mm H179xw387xD180mm H179xw387xD180mn

t, t1912806r202366' (!Eo"oGTtN)

< ?/>a

tv-JJtv-'Y )ftF,A7r7j

+F2aIfrlf(.."N+l[Ett'( 7,latt1^tttsnnfEtr.

ffiEEIJ+t OOe iEEo-#Ehf bt)gt"NiFR.to))ttt:<'fr/!V*jiFt\</jdr

\"


10731

10756

10763

10838

10717

Hft

@

M

rffil l5l

=->3J^ tL -

tn

( t)

-Vl'-

v>9L r"VU4'yl

E #94.fiffit& 6

#,l.fi.ffiEE #F p+ !' (X

* rffi +r47 tffi+ r17

tr

7t)*'y',":'

^52h't

TKrttl4t t'eEde. r-ctt).fc{9h'fe&t+-J.

. t7 l-t ft Lff 6.

150nA l\OnA 330nA 1sOnA 330m4 700H 1,0008I 700Ft 700H 1,000H 8.9ke 10.3ke 3x8 3x8 8.8ke 3xB 8.8kg 3x8 10.1 ke 3x8 H1sOXW 68XD68mm H129xW60xD 60mmH150xW68xD 68mmH129xW60xD 60mmH129xW60xD 60mm 63mm 70mmHl34xW184xD 63mmH134xW184xD 63mmH152xW219xD 70nm H134xW184xD H152xW21gxD D260mm 1 H 1 D260mmH 65xW385x 70xW445xD290mm 65xw385x D260mmH1 1 H 65xw385x H170xw445xD290mm

I ilz

fl

lilillllllIl rillililrlrililil| ililililil ililililrlllllllll ilrililrilflililililrilill ililililil ililililrilrIlllil ilrilililil ililililil o

J A N: t -F ' llF o" oG T l N )

4 ',g02806',107 630', (0 49 02 8061 07630) 149 02 80 6 1 07637

ffiG T I N

4 ', 9 0 2 8 0 6 " 1 0 8 3 8 5 '

(049028061 0731 9)

t +t 9 O 2 8 O 6 '1 0 7 1 7 3 ' ( 0 4 9 0 2 8 0 6017 17 3 )

14 9 0 2 8 0 6 1 0 7 3 16

1 49028061 07 1 7 0

14 9 0 2 8 0 6 1 0 8 3 8 2

4 u902806',107562" ( 049028061 07562 )

tr u9O28O6"107319'

1 4902806 107569

10813

10806

ffi

e*+v + T

''9L

-i > 9L

t4

7*v tfrtlffi." 7 t'rt a:.tfr i6 "

6ft++F

b

t:

T I

-<e -i-tr

t*iff-&

t

(049028061 08385)

10489

44057

Foo

L.

s &

ry

&

V 7t - ' . . t - 7 a -' )= 2 otftIlL)EaNLt ,-Jv|.;l}-tub. fllHntffi<'.

*E H F A

./JJ^

12On!

g

7.t>rt.)-a #H['tz4F'j'5l,Iltf6" htr2zhfa"l=teaF+P otf*\!)'&t .

6oe

v>9L /\VZJVz-l{-/\-F iffE:'|4 tgvl.Uf-/xv791)vt.

FE+r4t+ffidr'. *afrrnt\fr<'"

225e 1,000H

f,"/

(t ) *1t:-h lzt)4 tbals a* &). EtD'h't:,t:*)vDFr)" Hl*l,fe7, >I - l."f 2 / t -.

1 0 0e

700H 9.0ke 3x12 6.0ke 3x8 7 .6 k e tx8 tl fi .$ EE : 47xD 47nn 63mn H111xW 63xD 59mmH199xW z H 66xW 59xD 6 0 m m H112x W6 0 x D t &1 , I H115xW143xD 50mm 64mn 64mmH 67xW177xD59mmH204xW191xD .. Et I 7 H115xW185xD 98mmH217xW392xD27OnnH130xW315xD295nm E=/zH145xW380xD265mm H155xw258xD1 +=4.frffif,s

700Fl

700H 3.2ke 3xB

. ilililil]|ilililililil iltililil]tilililil||ltlill 1111 ill|ilil|lililil]]tl llIIlfllil[[llll

e= i

3 ==t{;

4 "90 28 06 "108064" :r9 02 80 6108064) .. 1 -19 02 806108061

r+ ttgo2806tt104899rl

' 197 6' , O 699" ( 049760699)

(00000049760651 )

(049028061 048991

' 10000049760696

10 0 0 0 0 4 9 7 6 0 6 5 8

14 9 0 2 8 0 6 1 0 4 8 9 6

=l --=.-4 -a ,.i .,:3 j -:/7.4- /z;i- 5m *;,8,ffi!5E( J+1OOci€,EO:#= ;hr i l ) * !.Xl F H td) ) i €tJ <=,41+'F :

<- :4.

B

=- - - =- - * * i :- E=

I ==L


(HtriNH)

(Htri'J$)

19481 U7t42 (HfitJJS)

19427 U7242

19442 U7242 (H#i,JH)

19466 U7242

19563 U7t12

(H*inE)

ffift

) v> - l

&

FE

s

it4->2;f:'yF #7<v')27-t2+lt'yJ@A/vbt)ffitEbt l,-itt)i+f 12" Fhffifrl7u-.

ffift++E E

#84'ftlfrtE

)vi-t'Tt, it4->i*'vl #ty)<l^-)

) _ ,tv

)vy-1.

Lfeph'721t\-7. rvffitffiwt=iv1>" Ffiffi#i7U_"

H:h66711t\-T

+ft.frffiteft(=f+t1>. Ffiwfl7u-"

6og

6oe

800n

800H

JVi-l''I)v it4=2J;l:'vl Sr\v 142

)v>-l'r)v it4->J;!:vt #2i2F'U'vz

ffiEttJtitlZ*t#)A Hl*rs*,ffiti$1>. F6EHTIJ-.

dt8'E.t<6t)h-rvt @hf<.2tt)itt1>" FfiWfrl7U-"

-L)v

it4=2J;!;'vt #=av>7+v

6oe

6oe

6oe

800H

800Fl

800H 5.5ke 3x12

5.5ke 3x12 5.5ke 3x12 5.5ke 3x12 5.5kg 3x12 ffi,\ff.ffiEE 70mmH 75xW 70xD 70mm 70xD 75xW 70mmH 70xD 75xW 70mmH 70xD 75xW 70mmH H 75xW 70xD ffiFFt4 7 H 82xW2'l2xD 72nn H 82xW212xD72nn H 82xW212xD72nn H 82xW212xD72nn H 82xW212xD72nn +rffit1x H183xw44xD228nn H 1 83xw444xD228nn H183xw444xD228nn H 183xw44xD228nn tE + r 4 7 H183xw444xD228nn

ilililril1ililillllllll |lllll.ilx[x[[Jillll[LLllil llillllllil ililill]l .ilx[x[[ .ilI[X[[Jilll[[[[||il

JANT-I.'

4 1902906"19427z',

4 11 90280611195637" (HftGTIN)

( 04 9 0 2 8 0 6 1 9 5 6 3 7 )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 94661 )

IEGTIN

14 9028061 95634

1 4902806 1 9 4 6 6 8

19524 U7t42

(Hflsrilg)

(049028061 94425)

1 49028061 94422

(o490280619427 2)

(049028061 9481 4)

1 4902806194279

'| 4 9 02 8 0 6 1 9 4 8 1 1

28690 *f#ft

19548 U7z{2 (HfttilB)

19509 t)7'i,42 (HtriJJH)

eH)

ffi ff

e ffift++E E #84.ftiffiffi G

ffiIfi'ffiEE ffiFelt4 / fi#+,

17

ffi1 '1l

JANtr_ F' (!FftGTIN) {EGTIN

J V i -t' rJ v i+t4 - >i z!<'v\ # 7 )v 7 ttt7 ffiEteaatit\ab6. ,i"'),j"',J1-tvt-.+t1>" FhFfrITU-"

6og 800H 5.5ke 3x12

tv>-Fr)V i+!4 =2J;i.'yF #7t4>, )v-7 ?PPr'T/1,-ZA E(t'ttt-)tiatl>. $hwfl7u-.

6 oe 800H

)v>-r

_L)v

i t4= > Ji < ' yf #EXl'U-l'l),1-' tt-r/\vdt&bbllT +vlte*l=--+f1>" FhEfriTU_.

60c 800FI 5.5ke 3x12

J V7- l

ev)vE>g4Fd.eT i6tsL\7t4)vti+f 4>" Fhffifrl7u-.

60c 800H

5.5ke 3x12 5.5kg 3x12 70mm 70xD 75xW 70mmH 70xD 75xW 70mmH H 75xW 70xD 70mmH 75xW 70xD 72nn H 82xW212xD 72nn H 82xW212xDT?ln H 82xW212xD72nn H 82xW212xD xD228nn H182xW441 H 183xw4/t4xD228nn H 183xw444xD228nn H183xw444xD228nn

llllllll ltililll iltilililil ll illilr]rilllllll ilIililrilfl ,ilI[lu[Jiltlluilluil ,ltx[x[[Jillllul[[il (04902806195248)

( 0 4 9 0 2 8 0 61 95095)

1 4 9028061 95245

1 4902806 1 9 5 0 9 2

4 t902806r195484', ( 0 4 9 0 2 8 0 6915 4 8 4 ) 't 4 9 0 2 8 0 6 1 9 5 4 8 1

4t1902806tt286908' ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 8 6 9 0) 8

14902806286905

x*^ffit8lJiHFiHt*2D)tffilc.vi"xfiAt1'('lili,4^|ttsmmiEE.&â&#x201A;ŹIlJ+tooefEEo.#E'f6U*-f.x{FE}'0>t#&'e<#'l"v${frt\</,jdt\"

30

J-Jv

it4->2;].'vF +)t-z-J4J


19474 U7zI2

19410 U7z{2

(HtriNE)

) v > - f-

J- ) v

it4->Jt:'yf 17trt- (i:titll #7v'/'/ 9JaaA,huffitEa)t t-oh't)7+I.(2"

Hff++E

t/

FhBfr]7U_"

19434 U7z{2 (H"4rilg)

(H#rils)

)r2 -1 .' IJ , i+l{ - >2 i<'vl. # Ir ' ,/4 1 ^ - ./

\i- f

7/rl

)v> -l ' )_)v 7t4= 2J* ' vl #=t-v>7w (\:ti/r)

) l '7 - F I ) '

I,t&\eh'7v41\-T'

Hh&>6724t\-T

+ft,'Rffitea.tit4>" FhwfrlTu-"

rvffi tffi w t= i t1> " FhEfrITU_"

19498 U7242 (H^*4H)

)vl z-1:11Y

it4-.,Jt:yf #.\vt4, (i-+tJr)

f 114=.,r rtr'vlfjj2)-t)"D (i:ti,/r)

Etrt|tt)tlt*t*t)T El*tefrffitf'V4>. FhMfrITU_.

gttgt;<6tJh-Jvt Eht(ctt)it4>" FhwfrlTu-"

#g4.filfflF #/\fi. f fiEE

# F"t4^ tJffit 47 ffi+ r47

J A Nf _I { '

2.1 2.1 3x12 2.1 2.1kc 3x12 3x12 21ke 3x12 3x12 H63.3xW46.7xD46.7mm H 71xW142xD49mmH 71xW142xD49mmH 71xW142xD49mm H 71xW142xD49mm H163xw299xD162mm H163xw299xD162mm H163xw299xD162mm H163xw299xD'l62mm

lillllilililrll ilrililrilriltililililili ilrilililil ,ltx[x[[Jilll[l|ilill 4 '902806'1 9 4340"

4 ' 902806"1947 4 6 "

(! F q'qGT l N )

f f iGT IN

(04902906194104)

( o 4 9 0 2 8 0 6 1 9 4 7 4 6)

(049028061 94593)

(049028061 94340)

( 04902 806 194982 )

14 90 28 061 941 01

1 490280619474 3

14 9 0 2 8 0 6 1 9 4 5 9 0

1 49028061 94347

14 9 0 2 8 0 6 1 9 4 9 8 9

Jr>-l. r), i+i4 =>Jt'yf fEXtr./-tl)t (i-ti/r)

)v7-l:'r), it4 ->Ji:'yl' #)r)-J4J (i-ti/t)

9t-i.\vtts,hblrT +v4tr*l--i+t1>. Fhffial7u-"

YvtvE>VlF167' a6tsr\zt4 tvtitl>. Fhffifrl7u-.

19516 U7242

(Htrfl8)

rs+

w ) v) z- 1 ' 1 1 '

)Vz-ft ) V

7t4=2J;!:'vlf7)'yTrttt (i:tilt,) i6.Etl56ttr\A66. ,\'''a,th-)vtfv1>. FhwfrlTu-",

6 ftffi F

i+I4 - >) >f:'vF #7lt zJ tv-x (i-ti/,)

?wr'r/L-za ECtltt-)tit4>. FfiWfrl7U-"

,F94'fiifitF

2.1ke 2.1kg 3x12 2.1ke 3x12 2.1ke 3x12 3x12 H63.3xW46.7xD46.7mm H 71xW142xD49mm i r F+r 1 7 H 71xW142xD49mm H 71xW142xD49mm H163xw299xD162mm H163xw299xD162mm H163xw299xD162mm H163xw299xD162mm aJ17 t,\a 'ffiE E

q&v4x

-A \ : t -1. .' 4

e +3 -

\

- I .i '5 G

ilililil||ililtl ililr|ilil "90 280 6" 1 9531 6" 04 90 28 061 95316)

( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 s5 1 6 3)

(049028061 95552)

1 49 02 80 6195313

149028061 951 6 0

14 9 0 2 8 0 6 1 9 5 5 5 9

= = ' f , 4 ; + ]*.6 =-a ,f4 .-a :i .':E

(0490280628701 1 )

|

14 9 0 2 8 0 6 2 8 7 0 1 8

47.fi+r 47iJ+Smm f:,E.ffiEll' +1OOe i E,€O #Ehr bt) &t.N IaH - La;i EEJ <- #.L( tj {* L'<i :3:


EEH

ffi

-zO d-r

o

QUA

) V:/- l- I) V i t4 = > Jfz- j' #'\jztt)-I^

({-r7'F) yffr.AHd 1Effi<*e*Utr6fV4>" ttt.\>7t)-" #9,,I.fiifi# fl^fi'ffiEt frFe t}4 7

{ T #+ r 17.

)v>-t-'aJv 7 t4 -> J t> 2 #..\-vaJv2

)V'>-t''rJV i t 4 - >t t , t i . #v)zzE)t-jtt-9-

/s--v.\vH )

=zi?27

t-->tteUA.-C4fr&t E#A*T*U']JEffi*. rt24>7t)-.

tt-20)it-)lf

er. 6 e)6.t8fr " t f +,2 8 fr l.6. Ffiffifl7u_"

3x12 7.1ke 3x12 8.1kg H172xW72xD 40nn H133xW60xD41nm H175xW145xD 46mmH137xW128xD 61mm H150xw400xD261mm

) v >- l - r J V iv-(=>ti'2i' fttt-7t2tiE-E-i=2 (71-V -t-/\V

tn2TftLtff-&5tt ftVUATlv-t-I=. FfrffifrI7U_"

L)v

H184xW56xD 38mmH184xW56xD 38mm H186xW113xD 58mn H186xW113xD

iltilililltlilltl ililililt|ililtil ilrilililil iltilililil

J A Nf_ [T

)v'./-l

f t4=>ti.2j, #rvu- h- ) vE- 2=2 (#aryH) A/uhelli-)vt H&,t<6A.Li+r4>" Fhffifl7u-.

iltilili ltrilililil

4 u902806u196207u

4'902806u2587 21'

( Hn 'n GT l N)

(04902806196207)

( 0 4 9 0 2 8 0 6258721 )

(0490280624681 0)

1049028062467 42)

(049028061 95873)

ffiGTIN

1 4 902806 196204

1 4902806258728

1 4902806246817

1 49028062467 49

14 9 0 2 8 0 6 1 9 5 8 7 0

4 "902806',195873n

ffi ft

)v>-1.'!v i+f 4->)rf>J

#rvu-+-J)r)fECLT+'l(.8ffi0) ,5,/Lt:al**lf .<n6"

FfrEfrI7U_"

)v>-l'Itv itl=>2;l:>J #7r-t>r+-72t)-

) v> - t' r v it4=>rzf4'yt" #Yt-7.rjt-)lt-t^

ftrfLT+JJ(.'880) t96t?'t'#thr2<n6" Fhffifl7u-.

)v>-t-'rJv JI'>-I''T)V it4=22zF4vJ Z-l f-/ \ - F ZJV#7JU>th-)v7t-L <6hLPhBt h-tvtf-vt

#*.Eiv1>" Fhffifl7u-"

'tAAh'5794Jvt+r)

ar.ttfrz< 7t4)v+-Jl

#84.fiffi# ffi,r'fi.flEt

3x12 4.5kg H180xW73xD 40mn H180xW73xD 40mn tTf f i+ r 47. H183xW175xD 43mmH183xW175xD 43mm H199xw544xD182mm

6Fa t17

JAN:1

_N

H197xW45xD 45mm H220xW161xD

ilililililrililtil ilrilililil .llx[x[[Jillll[l[llil

4'902806u260373' (! p f f G r r N )

( 0 49 0 2 8 0 6 2 6 0 2 0 5 )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 260373)

(049028061 95941 )

(049028061 96054)

( 04902806326055)

ffiGTIN

1 4902806260202

14 9 0 2 8 0 6260370

14 9 0 2 8 0 6 19 5 9 4 8

14 9 0 2 8 0 6 1 9 6 0 5 1

1 4902806326052

z\ffiigtJ;HHiflin8olfrt&?-f "xtIffi+r'(7l,ffiit{

Al*+SnniEE.ffilElll+100 e {EE0)-#Err6U&-f" x{ftHt0)itfitJ<Ftffifi{*r'</:dr,.

@ Hz:*umffi*+mffin


25801

24716

24698

24709 -G,

IHrFF|, ttqfild.F.lt

\ry

@

@.i

A

ffift

I t!

r_HL _ 4

d

i '; ,Ll

i

ti t t.

b,

- tt

' "l' ) - l - r il

'J

)#r\71,r .l\)t.:./1..) ,Dn'7,iTl

waev)vE>wEeeT waev)vE>whr <'/v<'hE:&.5 t - i *+ ffi16 l, ->w )i 6 h ) a EE ( /a6ti'" FbEATTU-" FhBfr]7U_"

waw t vE>wu-f(dP<iFi6./ tt. 8fr z6l

6 ftF€

1 0 0e 60nA 850H 800H 700H 600H 4.8ke 3x12 5.7kg 3x12 8.3ke 3x8 11.9ke 3x8 H.l76xW62xD 62mmH197xW80xD 62mmH160xW47xD 47mn H180xW73xD 40mm 43mm 48mmH183xW175xD 63mmH179xW143xD 64mmH203xW189xD H182xW186xD SmmH199xW544xD182mm xW390xD260mm H1 98xw446xD21 H221 H214xW395xD279nn 25OnA

4O0nA

5 lFSE,J.fiffftE

!

[,#EIW\*

)

i .l

&

@

sa*

d '. |

fa)M E@&

ffi,l.fi.tfiEE

F'F"+ r 4^ l rffi t4 t jf f i+ i47

ililililrilllllll llllililililil illlillll lllll llllllll illlililr ililililil illlililril]llll ililililil ililililil

J A N f _ I . I'

( H f t G T I N)

t*t902806u247091' (04 90 28 06247091 ) 1 4902806247 098

f f iG TI N

4n902806u246988" (04I 0280624698)8

4,902806',247 1 69" (04902806247 1 69)

4'902806',25801 1',

1490280624698 5

1 4902806247 166

14 9 0 2 8 0 6 2 5 8 0 1 8

(0490280625801 1)

b

I j=

i,i

: =l ri .-<

-

.=_ +-

. .i.a.e- r 17

.4t47

il=5mm ;E,8. ffi€Elj+1

O 0 e i ?,Eo#+^hr 8t) & f . Y'i fEtO ) i F tJ <=i ha

i :t* r \<- .4

ril


--

ffift

)v'-/-f-

) v> - t- ' rJv )a-l{2r\i.h-# t) - y+ l- 7")v (E**llr{-fl)

L)v

iAi2.\Vlr-#> < * > e> 2

)v>-t-'a)v

)V:./-t-'T)V )Ei-/\Vh-# 2 2 f i '- 4 +2 l J V

#7V2i-":-'2t "€rt2'\Vh-(E**t14&)

#E)r)-t *Etr)-t #E)tU-t '&&TET/erb<+v(l '&fifrTL-x<+v1l t&frTL)ra(*vlt #t:r\<nIw&e>r7.,. YtPh'T'Rh,da66)1t>*.*Uttab6ttfi,vjir>*"

*Eti)-E E#)ATL2te<+v4l ]EaAffiA&>6<-)z*'.

) v>- t- r ) v )Ei-.'\Vh-# /\- - - /7 :t>

(tr*Errfft)

fiE!-U-t '&*)ATLTX<+V4l bs)tU'vrxl\- -N..

lfr4Oml'2ff80rd'TR5e 1fr40n!'2fr$Uil'rRs 1fra0rn!'2fr80rn/.'TR5e #94.frffi+&

3x12

ffi.^fi.ffiEE

9.0ke

H185xW78xD 66mmH185xW78xD 66mm H'l85xW78xD 66mmH185xW78xD 66mm 69mmH171xW237xD69mn +rffi+r17 H171xW237xD69mmH171xW237xD69mmH171xW237xD69mmHl71xW237xD H'l97xW494xD435mm #FeV1 7

ilililil]tt

llilllll llllllll ililililil ll

JANr-1 .;'

1'902806',286366"

4ttg02806tt285796' (HftGTIN)

(0490280628562 I )

( 0 4 9 0 2 8 0 62 85796 )

( 04902806285949 )

ffiGTIN

14902806285625

1 49028062857 93

14902806285946

|

( 049028062862 98 )

(04 902806286366)

14902806286255

14 9 0 2 8 0 6 2 8 6 3 6 3

ffi ff

) v > - Fr ) v iaiI-2'\j.h-ff jz1')z t f2)?'t)z

t

(E**rrtft) &Eir)-t 'E*tuTt^rX<+v4l tb|)efrUfftevy2t7<.

1fr40nil'2fr80n/.'TR5e #94.fiffiffi F. Fa1 }1 7

t T #t 47

JANT-I.."

H185xW78xD 66mm H171xW237xD69nm

rilililil llllllll ilililil]t

4 n902806'2864 41" (HftGTIN)

(04902806286441 )

{EcrlN

14902806286448

.i.=;triFrJ;HF*ith3Atffi#At. x+7ffitt{A.|ffit4x(r+SmmftE.ffiEl(J+100 e iEEd)#Enr6t)*t.xlfrH-Laj+-B&e<#,L?Jj{ft\</jdt\" EA


LO c r D o

)r:>-ts'-L.)v aJl'tr'( J^'^\t"h--

)v-..-l. r ) v :)v2t ''L. ' \ Vh- #.''- Etv-f 'v'Y (trH*[rf fi)

tU-J4,.-tu ffEFrrHt:<rre.

f f iffffiF

++1- - + +.,:,-

( ,t +filttli-E

l

.,t,->-tsr)v a.)r2r'( L/'\7'h-# 3 p o e >6 (tr**urf ff)

) 1,- - z - l :'a) tz

:)vt'>:'(J\/\7h-#h7 r:22 't)' (tr**[rf

ai)

e>2*A66v'yi:*^-/:" F!*rjSl:<t\6.

++r-JvflF-t)71>.

1FJ40e '2fiJ80n1'TR5e

5

w ,*# art2tvL

an,ttt'L

t\7h7-

ffiffi

-'@

LUCTDO-L

L

at ?r?L

)l '"/-l ' I )V l..''\i?h-:)vt-/:\' v2i )r 27< #2i l , flF**urf ff) vvyt*i zl 2" fiEF'JHi:<I\8"

1fiJ40e '2HJ80nrl'TR5e

1HJaOe '2FJ80,t/'TR5

#9,J.fiffffiF

9.2kg 3x12 78xD 66mmH187xW78xD 66mm H187xW78xD 66nm H187xW78xD 66mmH187xW78xD 66mmH187xW ffiF " + i47i 69mmH171xW237xD69mmH171xW237xD69mm H171xW237xD69mmH171xW237xD69mm +Jffi t 4 7 H171xW237xD rtq' t , I 7 H197xW494xD435mmH197xW494xD435mmH197xW494xD435mm

ffi,\fi.ff;EE

ilililrrilililil| lll ilililil]rrililililililil| ililililil iltilililllllll ililililililililt| ilililil]t ililililil

J ANf -F'

4u902806',234299',

1 o 4 9 0 2 8 06 2 11 1 2 2 )

4t902806u212013', ( o49o28062i2013)

4,902806"21 1290"

(lpf f G rt N )

(0490280621 1290)

(04902806234299 )

1049028062 21954 )

TffGTIN

1 490280621 1 129

1 490280621 201 0

1 490280621 1297

1 4902806234296

1 4902806221 951

4'902806"211 122',

ffift

)v':, -l< r)l' =)v2 ->"'t^* @. { r Xt ' ++a +)

)

:tt

-=.,h (ES*t3t{ft)

irvrirL*ebEU" v+A&r6e#feRe"

6ff++E

1HJa0e '2fiJ80nrl'TR5e #94rfifffffi 4/ . f i.ffiEE

H187xW78xD 66mm H171xW237xD69mm H197xw494xD435mm

4ia1r1t

i\81t17

a\:-. .llJ[x[iltllu[ul||lll

4J47

si3-

t3 .=:g.:

\

c 1 9 0 2 8 06 2 2 2 1 4 2 )

1 a9 02 80 6222149 =}-=-z:.=4 a .

:tjE:/7.Eiaz.lj=Smm r ?,8.ffiâ&#x201A;ŹEil+ 1OOci?,q O- #Eht6t) &t.x {F ffi IO ;H AJ ( #l L?+;1F t\<taL'

?c


mandnm

frh

v

328s4 |

25297

62895

73265

I |

,,

13423

f,-l(-/(-F

E"Til r

.H

-'

ed fis , tF<-trreu;;, Azr-v=

L

ffi#

"

fr'

" -;zi Y2

'd .J1. -' - 6, .f,Ti Y.t

^-#* a '( . / 'j

&

o

jle-('{zELrz -"r ;"=&lHal-i

;-

-

I

',:

*Lff rtt:''relt t A.tsfr( t *:# 4<ffi ,H-f6F <'ttE t't t - t -.

ffiffffi8

*

E

lBg,J.fiffi# tE,l.fi.ffiEE F,F"t47

+ T f f it 47 ffi1 +4 7

JANf_I'' (Sq'nGTlN)

IflGTIN

z ),3., ;t1<.'1JEl,'..-z-'J' ,.,->:-.t|91' j Eijlr)H; li:

'<>9t' tE('Ui LZz -.,;4(i"d)6tl

iEd|.EZfn

lv1 tt ) teb 6 h\..\5 c h' tet t

.th--ta64<6a€t)l 8/ur*E({f€*F<ffi)Ht6 i6$aF<'.rfELtt-t-" E(1iEl"J,r-t-.

&

G

E

#94.fiffiffi

il||ill ililililil ilililllllllrlilll llllllll llllll llll ililililil llll ililI illllll ltililil]t ll ilIilililil .ilx[x[[Jilu[ 4 n902806'628951" ( 049028 0 6 6 2 8 9 5) 1

z', 4 '902806',25297 \0490280625297 2)

(04902806328547)

(04902806134230)

1 4902806732655

1490280 6 6 2 8 9 5 8

1 4902806252979

1 4902806328544

1 4902806134237

" 9 0 28 0 6 " 1 :

Treatia

z ; . . 3. ! ; J;-.'r,[. )r )i, t lYF&/ \ * - f j'

235e 500H

L' .".- - 1 ."

t\+t2llEhr6&t l.rs!'h'l=*tb.v+Ab6 AfrAt)Fhbh'te*E"

150e 600H

6.9kg 3x12 10.4ke 3x12 45mm 71xD 46mmH17'lxW H190xW80xD ffiF"t4 7 48mm 50mmH176xW143xD +rffi+r4 x H193xW156xD r t wt 47 H218xw480xD220nnH188xW440xD203mm

ffi.i.fi.if;EE

JA N f-l 'l

( s f f c r r N) ffiGTIN

36

^it2h'ftr\.ir2fittr\ 't&A|:ffi<.+tt 79'()v EHF"l*-/"

4 n902806u732658" ( 04902806732658)

4t2h\far\'ir2h'ftr\ Hn/.J:i/c?f\ef& 794 Jvt-ch*J#ffi^

f f if f 4+ E

i -ii-1r'

230e 250n0 25OnA 285n4 500H 400H 400H 650H 400H 10.4kc 10.7ke 3x12 3x12 10.5ke 3x12 9.4kg 3x8 10.7ke 3x12 goxD 46mm H1goxw H145xW54xD 54mmH196xW63xD 85mmH145xW54xD 54mmH.t45xW54xD 54mm 50mm 55mm i H193xW156xD 56mmH146xW165xD 55mmH205xW205xD66mm H149xW168xD H146xW165xD xW520xD235mm H21 8xW480xD220mm 1 71 1 D235mmH H 66xW520x xw520xD235mmH219xW428xD279mm H171

nA

EE

z '' A 1--.'.,.".)r)V .,"- r

250n4

||ld|ldr|T|

E1

'| .'::.:..

t4

lll lllllll llllllll ilililililfl llll lllllll rililll ililililil

4 n902806'134315" ( 049028061 34315) 149028061 3431 2

t, 1t9028061579093' ( 0 4 9 0 2 8 06 579093 )

1490280 6 5 7 9 0 9 0

ffi€GlJ+100 c fEEo-##hrb,t)*t "xlFRLa)tEtJ<ifrt'vt;'{Ft'</jdt x*,]r{fit6fJtHHiifi*d)ffiigt-f. x+Tf{+t4^.ffiltIAtt:tsmmiE,E.

'.


BabyVeil 13698 U7242 (H#inE)

21289 U7-i,{2

(Htriils)

fE.]

EE

&

FF

ff(tlUt16*:-l.re€U" Fhffifrl7r)-.

6noof F

6 #g4.Effit6

!

13716 U7t42 (H"*flH)

ffi,l.fi.iEEE f f iF s+ 147

+rffi t4 7 f f i1r-(7

&trtlah,tat)tw<y+" &l:JtDh'tsFt)tffi<')+" *ti7ah't|Et)tw<vI" .3'/rrrUPdt(Fifif A At/$|,(t&cltt" t'>3t)thPh'tt |)- 7W:ti t tt'zAEt) FhEAlT |)- 7tr-1)virfi>aFt) 7t - 7t i +f,,)AEt)"FfiWfrl7 V- " "FhEfr)7 " " "

8oe

8oe

8oe

8oe

800H sOOFI 3x12 5.1ke 3x12 5.1ke 3x12 5.1kc 3x12 5.1kg H158xW45xD 45mmH158xW45xD 45mmH158xW45xD 45mmH'l58xW45xD 45mm 46mmH161xW137xD 46mmH161xW137xD 46mm 46mmH'l61xW137xD H161xW137xD H 178xw426xD202mn H178xW426xD202mm H178xw426xD202nn H178xw426xD202nn

800H

800H

iltililillillilill ilililil]tilililililil]iltl ilrilililrilililrilil| tilililililtililililt|

JA Nr-1.'

419028061212891u (0 49 02 80 621 2891)

( ! F F n G T I N)

ff iGT IN

14 90 28 06 2 12898

tt4512tt6024tl

"4512"6017" ( oooooo451260t z )

(000000451 26024)

" t +5 1 2 " 5 O 3 1 " ( 0 0 0 0 0 0 4 5216 0 3 1)

10 0 0 0 0 4 512 6 0 14

10 0 0 0 0 4 5 12 6 0 2 1

10000045126038

S6;irti 40025

37876 =

W.#Hrrr-

w

=

}D

7";-tJU'

ffift

rl

-l

A)

3. TJ

@ F)

A

AF

f

) )+t ElEt#r<21a#HfrilEBer, =t46tt ch't)x&6t(ffi8! Ag(ffi)tffi*r*zo) Wtf'l-Tl''>h't):,HF" (" Eat^v'\t)Ztfr1 d535Effi

*ETE HHFfrE

E *g4.fiffitF 5

1 3 5e 650H

04 =.

150n4

9:

650Fl

7.Skg 6.6ke 3x12 3x12 H203xW50xD 50mmH175xW45xD 45mm AF"+rl 7 46mm 51mmH177xW135xD tr # 1 r 4 7 H206xW152xD 4t17H221xW476xD227nn H194xw432xD209mm {,l.fi.ffiEE

ANf-F lllllllllllllllillllllllllllll ilililil]tililtililt|ilrllll 04902806400250)

4 n9028061378764" (o4 9o280637 I 764 )

14 9u 28 06 400257

14902806378761

4 " 902806 " 4 0 0 2 5 0 "

e=3-

\

E 3 - I N

i : . = * -. : . Fi 1 7 i = . . , = * : - . i , : E + J4 z.ffit4 7 tJ+ Sm n f? ,E.ffi€ ElJ+ 1 0 OcfE ,E o##rrbrl s-f.xl *ffi LD tl 7e.t& (i .l vfi j '{+t\</:'dt1-

@=r:;v.=4,2----r=

3-t


24399

r# r#

ffift

ffi|,1'

e,%nttl

:' q

D! q-

&i@ P.:,.@ tv>r>Jrt7Jv7 J v 2) 2 j E-y = 2 +471' L->tuHtfl94JA

ttr^.>7U-" ^tv>i>t.

ffi/\ff.ffiEE f f iFat'(7

+rffit 17

J AN f - 1 . ; '

i i@ '.'

$# q

,v>r>trr7Jv7 ',/ V./>./'/

U-:/=./

> - t\It

fr.84.+Ott-bt4Ja /Krv>i>)" tf-4>7U-"

I

Ittn ^ r

19353I

{

tr*. v z 4r{''2 um*

#;&' ir(

r

: t

6.,{ r

; 6'-r<rai 66'

tliar :. $ \5 ...:r:r: Ir:

,v>)>Jrr7Jv7 2 v 2 )2 J a -i= > )i4lv'yJ t2=>tehi,ifrHi, tcttl"zK2v2)>2" tt-'r>7U-.

, v > )> rrt 7 J v 7 '/ v,/7./'./ u-:/=,/ J-1 vT )'

tv>)>JrtTJt-'^

=r>V4t\e1lFdeD ttt^>7t)-" ^rv>r>)"

JIz).)22)ilU

t4rte,Uarh{-{t+l +rEEr6-ft,t:t:#61 J:z/\>7U-.

3x12 8.1ke H185xW58xD 58mmH185xW58xD 58mmH185xW58xD 58mmH185xW58xD 58mmH181XW72xD 45mt H187xW176xD H187xW176xD 58mm 58mmH187xW176xD 58mm H201xw364xD244nn H201xw364xD244mn

ililililtilililil llrilllllllililililril]ill lllillililtilIililtil]ili illililrilriltilililtilltil iltilililil ililililr iltilri lllilllrilr

4 "902806"198546"

4 "902806',198621',

(! pft c r r N )

(04902806198546)

( 0 4 9 0 2 8 0 6 1 9 862 1 )

4t1902806tt24399 4tl ( 04902 806243994 )

IE GTIN

14 90 2806 1 98543

14902806 1 9 8 6 2 8

14 9 0 2 8 0 6 2 4 3 9 9 1

4 ttg02806tt19353/,tl (049028061 93534)

1 4 9 0 2 8 0 6 't 9 3 5 3 1

r*Fa6a6E )

avT/^ \#

w vfE

ooo g

4t

-:E

11?FffiT

Itr I cr

n|

EV iE

Tffi .:

-'.

i:.,r;;;:t

iiii;;;iii;i,;i;il

..,. t.,,1!:.)a 1,9.2,1t11:,!lj.-..,,-

"*-

t v > > > t rt 7 J v 7 tv>)>trt7Jv7 ,v>r>Ji-t' v4 t4Jv'vJUA-l\t471. zt6teL\aEtir&61 *2€?Hia€Dar\. Fhffifrl7u-"

14 9 0 2 80 6 2 1 3 8 5 7

ftr***r-.;H

'",':,\':a;.r-

It{#.tKffi,lllt6c('>tz Hi7v>2>2U*'vlt." FhffiAld7U-"

(0490280621 3850)

&-* t' YV

ii,?,'"?

3!

4',902806u213850\

ftjE

et;deg

ffi

21385

t-->ttl56ts1.

jKrv>r>ri-1.. tf2/\>7U-"

tr>)>rrr7Jv7 ,v> ) >t> - f j i 4Fv' vt"

ti->tetfr\\frHt:Ett" " tti<27t1-. ^rv>i>2>-t

(1Erl2fi,i.11.8,/) 6&3Ef(1FUl2fiI11.8no) 6&3Etrfr lFg4.frffifiF frF at4 7]

+r#v17J

JA Nr-1..'

6x8 3.1kg H171xW56xD 40mmH141xW45xD 45mmHl60xw'l01xD1Smm H160xW101xD 15mm H173xW120xD 46mmH161xW102xD 58mmH142xW136xD 90mmH161xW102xD 90mm H188xw399x D248mmH156xw420xD196mm H175xW377xD216mm H175xw377x D2'l6mm

ilililililililill ilrililrilrililililrrilililtl lllilllliltililil||||ililtill ilrilililil 4"902806',244007u

4',g02806',261264',

4',902806u213614u

( l F p - n GT l N)

( 0 4 9 02 8 0 6 2 6 1 2 6 4 )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 1 3 61 4)

1o4902806244007 )

104902806244175)

{E GTIN

1 4902806261 261

1490280621 3 6 1 1

1 4902806244004

1 490280624417 2

x*z\ffi+*lXiHFinth3aIfrlETt.xfiffi1r47i,ffi+fiAtt+Smmf5E.

ffi!€Elt+100 e iEEor^s#rrbU*-f. x{FHt0);}frtJ<-#/drfr.f*r

\<fdr\.


26158

(+'tib^'"1 -:

mf E#( I

tf

:1:l1.lixi:i..

,H#ia @t **tr3sqjd n.I 11-

ulir::r'" EE;;

.::,,,;:;;:'* iEEra

t*+*'e

g*s4 ryffi EL U'

?!## W"-yA

fiii#.-t# il

.];-

/\;)vt)/\v ^ik:-+.rzh

,r> r>, tu-t^ 6ooo4* E

v7h)*Tt6htfrztaE EIlt''>tt)*:E$b. t\A^>7U-.

ril

/\t)vu.sv .1,e-t-rzF ' ) :t") > :1

ERA:,Et't*T'tctt) lJeiaEnW.ctt)$t$b" Jf-/\>7t)-.

t\r)vu.\v

I.)4V=>Iz.>l-V-l' ,F4884o)illE *+U^7&)6*jt,Sffii.

phwfr\7U-"

t i t)y't)4y'

,\L'--r'f 7'Fn-)=2 (l,oto)) f -ztiEiE. t-:,StUf€r,r. tctt:b{tcffi. FfiMfr]7U_.

/\r.)vt).s.v /\U-f.r-fZFtr-)=2 (ffi-r-->te)) t4dbr&)6aEUA,ht)Ej6.. EL\f:(t:cbt)ffi. Ffiffifr]7U_.

#9d.fifffffi

tt

4,l.fi.ffiEE F aA + r4 7

i Jffi +r4x ffi1r4X

J ANf -l{'

3x12 6.7kg 3x12 10.3kg H185xW78xD 48mmH155xW78xD 48mmH176xW97xD 47nn H171xW56xD 40mmH171xW 56xD 40mm H191xW155xD 51mmH160xW155xD 51mmH180xW131xD 90mmH'l73xW120xD 58mmH173xW120xD 58mm H177xW484xD221nm H188xw399xD248nn

lliltlll llill lllillllltl fiillllilillltl llilllil ilillll ilt,llJ[x[[Jlul[t|lul lrilrllt lill llil llrilllrl|ll il lllilllllil llillill lut llill

4'902806t261585t1 : ! p& c rt N )

( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 6 i s8 5 )

4"902806n261 117t1 ( o4s o2Bo6261 412 )

(049028062261 95)

(04902806261 B o6)

(04902806261 974)

f f iGT IN

1 4902806261 582

1 4902806261 41 4

1 49028062261 92

14 9 0 2 8 0 6 2 6 18 0 3

1 4902806261 97 1

4',g02806t261806t1

4"902906126197 1tl

ffi-t 3t

;dmau Y!,u.ei,# ffi

i

,ai6ia ?,):+>,, sP3, 'Ii&;t&

I

" ." 1 _)

1sr/ zr.)4V

.\u'--:r 17]'.!rt ffi ft++F

+94.fiffffi5 E^ fi .ffi E E 44t 17' ,

. :frJ1 ^ 4ir7

T-cttaUlutF-ElsA, ,3.:(5*5t€6€6[l[. FfiWfrt7u-"

/ \ t . t VU. \ V ^iU- jE- f ZhI ' y t > 7 )r/t {f,(d!275'141r. jtvvtl'ht^tniilLl=. FhffifriJ7u-"

t\r)V U 4V ^ae_+47l.rt)_L =2A66E1Rtsffiut. E2'>tt'f;ttt).H;5t;" tt)^>7U-.

/\trvr)4v ;hrlt ->JE--)=2 (EH*[rt-ft)

,1r1Vt)4V

t'741-- >t aJI,t (l x#fi l tfl n- n)

f-?tieiE. f€r\ffi*. illi:PdLr,6666B*F" FhffifrJ7u-"

1,300H 3x12 8.0kg 3x12 8.0kg H138xW46xD 46mmH144xW53xD 53mmH144xW53xD 53mmH171xW56xD 40mmH'l38xW46xD 46mm H139xW138xD 47nmH148xW165xD 56mm H173xW120xD 58rnmH139xW138xD 47nn H158xw436xD203mm H179xw520xD245nn H158xW436xD203mm

JAN---F

=.'=e.:'.Qr.Gaar4<7..i.+lffirt1A.ffit47

IIilililil Ililllll illilllllil llilllllll lttilltltill llllt lil lllilllllil Ilililil Iltlil ilil,luilf[[Jil

4'902806t226348t1

4',g029061226027t1

4',902806t297189t1

(04902806226348)

(04902806226027)

(049028062871 89)

( o 4 9 o 2 B o 6 zB7 2 s7 )

1 4902806226345

1 4902806226024

14 9 0 2 8 0 6 2 8 7 1 8 6

1 4 9 0 2 8 0 6 2 87 2 5 4

tJ+SmmiEE. ffiEE(J+1OOg iEFOFFETT6U*-f. x,f{ HLl))iEtJ.<-_#hr+j{Fr,</:-dr,,


firrr7+r-

.*-{ \ i ***r"h hiffi ffi

nEH

E

-T*

H

26165

24514

24506

ial

,s,

@tzlffi.ou*,r, EI

)6Bttg72t1-6 r,,.,,, rr,.,.rDi

sEJ'

,L 4

EF

ffioooF€

t

a

#E4.frlffifF ffi.^.fi.ffiEr F Fet4 7j ,1 ffiV4 7

t f f it 1x

1St1Vt)t\V U-l.v7t (El''ct!))

J\Uvu/s.v viil.ryvTt

t\t)vu4v >-1.-v7t

i-t v7rffit=:486tifi" i6*.r\A^ru-L" FfrffiHI7U_.

Efrt6evtvl>&a EEeA>-lv7r. FfiWfrl7u-"

slE/r.(1jE2.8e ) 550H

-afr-faeztva>glt E6t6a--,i>TH'nn. vhffifrl7u-"

sffi.^0t&22na) 700H

5t&.^Ut&27na) 700H

7.1ke 3x12 6.7ke 3x12 2.1kg 3x12 30mm 30mmH172xW11OxD 29mmH172xW11OxD H159xW100xD H177xW113xD100mm 86mmH177xW113xD100mm H162xW102xD H192xW474xD192mm H177xW428xD277nnH192xW474xD192mm

ilIilil| llil llllll iltilililil llll .ilx[x[[Jilu[ull[[ll llllllllllllll ililililil

JANT_I.I' (!FffGTIN)

ffiGTIN

4n902806'245066', (0490280624s 066 )

rc4902806245141)

4t902806u261 653" ( 0 4 9 0 2 8 0 6 2 6615 s )

14902806245063

1 49028062451 48

14 9 0 2 8 0 6 2 6 1 6 5 0

17822

20714

20707

20696

ffift

4

,/v/T- ./= /L/ tar - 74-

+ -t

/v /4- ' Y- ./a

)v o 1

( BA6 b QEJL OE)

f f if t f f i8

*t&.ffi7r>f-2=>" w6haNLa6" rfiffifrl7u-"

./v /T- 2- /L' ./ ta- 74- /1- Y- ./a

./ v

./v/T-'./=/L"/4./ Ca-74-./4-

V Y-./a

+*2 J v O 3 (@ffiffiteF[LOE)

+-t )vo2 (e*r&BILa@)

*&EE7z>i-2=>. €trF!Amd)B" Fnffifrl7u-"

*&HE7v>f-)=>. E*./*[lld)8" FhEfrITIJ_.

t\- j a7t1-2 E > th-JI,v7fi vtv+Jtv-7T l=U/Ltit). rEbtzt) tvter\ FfrffiA]7U-.

12e 't2e 12 e I 1,500H 1,500H 1,500H 1,500F1 #E4.frffifF 2.8ke 4.4ke 3x12 3x12 4.4ke 3x12 4.4ke 3x12 ffiAfi.ffiEfr 65mm 65mmH175xW105xD 65mmH148xW105xD 65mmH148xW105xD F F e1r ' 4z ] H148xW105xD

s

trffiv17 ffit4 7

JAN:1-F' (!Fn-qGTlN)

ffiGTIN

H106xW180xD113mm H149xW196xD107mm H149xW196xD107mm H149xW196xD107mm H231xW555xD240mn H309xW408xD334mm H309xW408xD334mm H309xW408xD334mm

lll llllllll lilllll ilililrill| iltililrilillll lllililrililrill| llll lllilllll llll llllililil|il1 il|ilil|il ilililil]r

4ttg02806n206968" ( 04902806206968 )

1'l902806t20707 1' ( o4s o28 o 6 2 o 7 017)

t r t 9 O 2 8 O 6 u 2 O174 9 "

14902806206965

1 4902806207 07 I

1 4902806207 1 46

x*z\JfiiEl{1;HHiHthta(fr+Evt"N+IIEfil4^.tffi|,'(7:$asmmiEE''6€tti+1OO

40

(049028062071 49)

4 t1902806tt178227' ,o4902806178227) 1 4902806178224

e iEEd)##ht6t)*-t "NIfrH-Laftf-&e<#l'<t;{tr'</jdr'"


fFF€lfi fi t \Y ti - E v t-@EgFn

f f ift

F

*

L zvl .f r * ,8+}4;j'Ae

#t'YC7r"4i+lv{-ttrt>fi-i<7Jv|fttyf lirryd-

7I JvI\r4J {r?L'- 6,s{5tuffi 2ggfx24{E

1.4kg H83xW714x D230mm'2.OkgH30xW620xD200mm'

1s v l' J ANf _ I . : '

4 ' E GTIN 6IT F

7--(!+lV<-tf25911x24{E

{t'YCb$Str)71tbL tt>fi-i<7Jv4'[tJs'vl

llllllllil lillll iltl Illlllllll llillllllllll tx[xil 6'8699 ' 2 t

4 t902806n865356

14 902806869979

01 0490 2 8 0 6 8 6 5 3 5 5

ts/\ :):) l-'ri I

i.t:frt42-ffit1^it+5mni3,8.ffi€Elt+'1OO e +gEo)#{;nr6>t)!t.N'v-)'a4!t:&'7+f1>ltE€rrr4Eihr6t)*-{"

A4

+l


nh

sqp F

Efrl

F.F

nn Hg fi!

{F

r& o HC

tri *tr hg sl

ss d * H3

st

$g

o

dil[[|-Il

ffifr+rl>YA iL EH#Ff {ilAH#Ff

autr*HtFf RHH #Ff &lFH* Ff SfiEH*FF t[EH* Ff i 6EH*f f i EffiH * f f i dEdaffiiftE

?54o-853o^ffifi+*Et=*EI5-

l 2 TEL.06-6767-500IFAX 6,f'/67'ADA4

TO60-O806 itmffiltE*6*E 1-4-27v -7Fa = +,YtV4F TEL.Ot l-708-9161 FA)col l-zxxr5s J = V 6F rEL. 022-217-7662 FA)( @217-7663 T980-O0l3 {ilafr F* E?eFffi2- I - 6 5 trEHffi T330-8669 ttrtt*fi*EE&^W 1'7-5, =t r,7'(EII, 12F TEL.048-650-0695 FA)C O4465(XF96 l 6-11E*frtvl''itbTrrvEF TEL.O3-52021-8644FA)C (}36e(}18657 Tt 03-0027 xHs+REE*ffi2i222-OO33 ffi)frfi EItEtrHFs-8-8 EffiH i 6 gJ'5F TEL.045-478-6lzts FA|C 045478r€146 EtrHX )b9F TEL.052-201-l4lI FA)C O52€Ol-1412 T460-0003 *EEff'+8ffi 2-9-27NOFAfi TEL.06-6767-5022 FAr (b6767€O46 T540-8530 tffE ft+ * E+ = ffE I5-l 2 TEL.O82-50G2231 FAX (t82€67€210l 2-l7rid4r, -Y716.et7't7.frgF T732-0053 fiEfiXEEHnl ?812- O O 13{EF!fiHtEl$tsRF I TE I 3-61tiltd*c tveF TEL.c'92471€,23o FA)C (xt247ISN5 5-12 T540-8530 th fi + * E+ = s EI @ 0r20-373337

Vrg LiF- Lx-,

http://www.mandom.co.ipl

t')t=5[Cfl,(5rrff" at***+tv>{L,litsol4oo1(rEfHrE)Llsogoo1(H*ffiF:th<6+1'EffirE'iFFEtEE xrsogool*A€tRttE:#rt*+l?>t,J.f$:€lfftfrVLA6'fbilftff'E*Sl[o'o('fEL.H.l.gtR<)olFt'Fe$EItdHH

\ t3t at /t

i-, Hnu.ilMlt

@wnnltllill

rtr*tr*b5"

q

mtFcaf,a*ilnBau f*aLsEl ?HIEL(u*f

irrv>i AF

, rN

B*n*i6. L:FD

t*o$Hr$,qfrEEllLt il+tE*EiA{>+tft Et (L\*-f "

Mandom 2011 Spring Summer  

FoundationExpress vanityfreakil |Ild|l[[|Il ilA ^/nandm Barrier Repair 2OII SPRING &amp; SUMMER COLLECTION FROM MANDOM 2011+ z &gt; gafde fi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you