Page 1

(Haarlem’s Dagblad, 16 juli 1954, pagina 13)

Liquidatie NSB-politieman Fake Krist op 25 oktober 1944, Westergracht te Haarlem Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof.

De Duitsers menen dat de schoten gelost zijn vanuit de kathedrale basiliek St. Bavo en zijn van plan die kerk op te blazen. Mede door het vervalsen van het proces-verbaal door Henk Spee, ziet de bezetter daarvan af. Op 24 juli 1952 krijgt Spee voor het redden van de St. Bavo uit handen van pastoor G.A. Jongejan van de St. Janparochie de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice'. Henk Spee verklaart na de oorlog bij proces-verbaal, dat hij zoals gebruikelijk het oorspronkelijke verbaal van de aanslag op Krist vervalst heeft. Zo zijn vele tientallen processen-verbaal in de oorlog vervalst. Jan Overzet beaamt dat. Knip: "Spee deed de zware zaken. Hij maakte expres valse mutaties in de dagrapporten op en vervalste ook processen-verbaal. Dat zou hem z'n kop gekost kunnen hebben. Dat werden dan verbalen zonder oplossing." Bron: ‘Politieverzet in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (uitgebracht op 25 oktober 1994) Auteur: Haarlems oud-politie-inspecteur Guus Hartendorf.

Rechercheur Henk Spee redde kathedrale basiliek St. Bavo van vernietiging door de Duitse bezetter.  

Rechercheur Henk Spee redde kathedrale basiliek St. Bavo van vernietiging door de Duitse bezetter.

Rechercheur Henk Spee redde kathedrale basiliek St. Bavo van vernietiging door de Duitse bezetter.  

Rechercheur Henk Spee redde kathedrale basiliek St. Bavo van vernietiging door de Duitse bezetter.

Advertisement