Page 1

BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING voor HAVO-4, 2010-2011 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd.

Inhoudsopgave Bevorderingsnormen

pag. 2

Herkansingsregeling en –data

pag. 3

Het PTA van de vakken van het combinatiecijfer

pag. 4

Het PTA van de overige met een cijfer te beoordelen vakken

pag. 5

Het PTA van de vakken die met een letter worden beoordeeld

pag.15

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

1


De bevorderingsnormen H4→H5 Algemene regels • Bij de beoordeling van het eindrapport tellen alle vakken mee. • Bij toepassing van de normen gelden met betrekking tot het aantal toegekende onvoldoendes de volgende regels: o Een 1, 2 of 3 telt voor drie toegekende onvoldoendes o Een 4 telt voor twee toegekende onvoldoendes o Een 5 telt voor één toegekende onvoldoende o Een 7 telt voor één compensatiepunt o Een 8 telt voor twee compensatiepunten o Een 9 of 10 telt voor drie compensatiepunten Aanvullende regels voor H4 1. Het combinatiecijfer > 5: Alle bijdragende cijfers ≥4 Aan het combinatiecijfer wordt bijgedragen door levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en maatschappijleer. In HAVO 5 komt hier nog het profielwerkstuk bij. Het gaat bij de drie aan het combinatiecijfer bijdragende onderdelen om de afgeronde cijfers zonder decimaal. 2. Voor ckv en voor lo is de beoordeling "voldoende" of "goed". Een leerling die voor (een van) deze vakken nog niet aan deze voorwaarde voldoet wordt geacht dit zo spoedig mogelijk (voor het begin van de lessen in H5) in orde te maken. Norm Het aantal toegekende onvoldoendes is... ≤2 bevorderen 3 bevorderen als c ≥ 2 4 (in niet meer bevorderen als c ≥ 3 dan 3 vakken) afwijzen als c ≤ 0 4 (in 4 vakken) bespreken als c > 3 ≥5 afwijzen NB c = compensatiepunten • • • •

bespreken als c < 2 bespreken als c = 1 of 2 afwijzen als c < 3

Op het rapport staan de vakken in dezelfde volgorde als in dit document. In kolom 401 en 402 (alleen bij het eindrapport) staat het gemiddelde cijfer van het moment, met respectievelijk zonder decimaal. In kolom 411 en volgende staan de cijfers die meetellen voor zowel de bevordering naar HAVO 5 als voor het Schoolexamen. In kolom 421 en volgende staande cijfers die meetellen voor de bevordering naar HAVO 5, maar niet voor het schoolexamen.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

2


Twee keer afleggen van toetsen uit het PTA De toetsen genoemd in het PTA kunnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw gedaan worden. Uiteindelijk telt het hoogst behaalde cijfer. De regeling is voor HAVO 4 als volgt: 1. In principe kunnen alle toetsen uit de toetsweken opnieuw gedaan worden. Praktische opdrachten, practicumtoetsen, toetsen die tijdens de les worden afgenomen en de portfolio-onderdelen kunnen niet worden herkanst. 2. Wie door ziekte een toets heeft gemist haalt deze toets in, maar verliest zijn/haar recht om de toets opnieuw te doen. Zo ook degene die ziek is op het moment dat de toets opnieuw wordt afgenomen. 3. Het maximum aantal te herkansen toetsen in HAVO 4 is vijf. De leerling bepaalt zelf hoeveel toetsen hij/zij iedere periode opnieuw doet, maar is gebonden aan de maximum aantallen die hieronder staan. a. Van periode I niet meer dan een toets b. Van periode II niet meer dan een toets; maar als maat415 opnieuw wordt gedaan mag de leerling daarnaast nog een tweede toets herkansen. c. Van periode III niet meer dan een toets, maar als econ413 en/of mu423 wordt/worden herkanst is het maximum voor deze periode twee toetsen. d. Van periode IV worden ten hoogste twee toetsen een tweede keer afgelegd. 4. De toetsen van de eerste toetsweek worden herkanst op 14 december 2010. 5. De toetsen van de tweede toetsweek worden herkanst op 1 maart 2011. 6. De toetsen van de derde toetsweek worden herkanst op 31 mei 2011 7. De herkansing van de vierde periode vindt plaats op 8 juli 2010. De portfolio Minstens 10% van het schoolexamencijfer wordt bepaald door de resultaten van de portfolioopdrachten die in HAVO 4 en HAVO 5 worden uitgevoerd.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 â&#x20AC;&#x2122;10-â&#x20AC;&#x2122;11

3


DE VAKKEN DIE BIJDRAGEN AAN HET COMBINATIECIJFER

LEVENSBESCHOUWELIJK VORMINGSONDERWIJS (Gdlv) 120 slu • af te sluiten vak in HAVO 4 • Voor gdlv is geen Centraal Examen • Gdlv telt mee voor het combinatiecijfer Periode Toetsen Nadere bijzonderheden III gdlv411 portfolio I Mensbeelden: Brillenverzameling 3 lessen per week gdlv412 schr. 50 min. Filosofische antropologie IV gdlv413 portfolio II voorbereiding stratego 3 lessen per week gdlv414 p.o. Filosofisch stratego gdlv415 schr. 50 min. Ethiek + stratego

MAATSCHAPPIJLEER (Maat) 120 slu • af te sluiten vak in HAVO 4 • Voor maat is geen Centraal Examen • Maat telt mee voor het combinatiecijfer periode Toetsen en p.o.'s Nadere bijzonderheden I maat411 schr. Thema’s 3 lessen per 50 min. in de les 1. wat is maatschappijleer? week 2. rechtsstaat maat412 schr. Thema’s 90 min. 1. rechtsstaat 2. parlementaire democratie maat413 portfolio- Analyse van een problematiek uit de opdracht themavelden rechtsstaat of parlementaire democratie II maat414 schr. Thema pluriforme samenleving 3 lessen per 50 min. in de les week maat415 schr. Thema’s 90 min. 1. pluriforme samenleving 2. verzorgingsstaat maat416 portfolio- Debat in groepen op basis van een zelf opdracht aangelegde documentatiemap

Weging 1 – 10% 3 – 30% 1 – 10% 2 – 20% 3 – 30%

Weging 1 3 1 1 3 1

PROFIELWERKSTUK 80 slu De werkzaamheden voor het profielwerkstuk worden in HAVO 4 opgestart. Het werkstuk heeft betrekking op een of meer van de gekozen vakken die met een cijfer beoordeeld worden, de vakken die bijdragen uit het combinatievak uitgezonderd. Het werkstuk moet voor 1 januari 2012 zijn voltooid en wordt begin februari gepresenteerd. Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

4


DE VAKKEN DIE MET EEN CIJFER WORDEN BEOORDEELD AARDRIJKSKUNDE (Ak) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen en p.o. Nadere bijzonderheden I 2 lessen per week

Weging R SE

portfolio

Ter keuze: examentraining / p.o H.1 / topografie V.S ak411 schr. Wereld: 2 10% 90 min. H.1 Wereldbeeld II portfolio Ter keuze: 2 lessen per week examentraining / p.o H.2 / topografie van het Middellandse Zeegebied ak412 schr. Aarde: 2 10% 90 min. H.2 Klimaatzones en landschappen IV portfolio Ter keuze: 3 lessen per week examentraining H.3 – 4 / p.o H.4/ topografie de Wereld (landen) ak413 schr. Gebieden: 2 10% 90 min. H.3 Nederland Stedelijk gebied H.4 Nederland Wateroverlast ak414 p.o. Leefomgeving: 1 5% H.5 “Eigen omgeving” onderzoek ak415 portfolio HAVO 4 1 5% Het PTA portfolio AK moet bevatten: één examentraining, één p.o en één topografietoets naar keuze.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

5


BIOLOGIE (Biol) 400 slu H4 180 slu H5 220 slu Periode toetsen en Nadere bijzonderheden Weging p.o.'s R SE I biol411 schr. H4 Thema 1 Inleiding in de biologie (B 1 t/m 8) 2 6% 4 lessen per week 100 min. H4 Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling (B 1 t/m 11) II biol412 schr. H4 Thema 3 Erfelijkheid(B 1 t/m 8 + V 1) 2 7% 3 lessen per week 100 min. H4 Thema 4 DNA (B 1 t/m 9 ) H4 Thema 5 Ordening(B 1 t/m 5 + stencil) biol413 Practicumtoets; hiervoor de lijst van practica 1 5% 150 min. doornemen en waar nodig in kwt vereiste vaardigheden nog eens oefenen. De lijst bevat practica die in de les gemaakt zijn en waarvan de resultaten na iedere les in een map bewaard worden. Deze map blijft gedurende de periode voorafgaand aan de practicum toets in het leslokaal. IV biol414 schr. H4 Thema 5 Evolutie (B 6 t/m 8 + 10 + V 2) 2 7% 3 lessen per week 100 min. H4 Thema 6 Regeling (B 1 t/m 8 + 10 ) H4 Thema 8 Gedrag (B 1 t/m 6 + 8 + 9 ) biol415 p.o. Gedragsonderzoek met verslag / excursie Artis 1 5% 1 dag De portfolio bestaat uit • biol413 (inclusief alle bijbehorende practica) • biol415 • de schriftelijke overhoringen die in elke periode worden gemaakt. De door de leerling zelf gemaakte evaluaties hiervan maken deel uit van de portfolio. In de studiewijzer van iedere periode is aangegeven wanneer deze overhoringen worden afgenomen. NB De cijfers van biol411, biol412 en biol414 worden met 0,2 verhoogd als • het cijfer voor de aan de eindtoets voorafgaande bonustoets voldoende is. In de studiewijzer is te vinden wanneer de bonustoets wordt afgenomen. • De evaluaties uit de portfolio naar behoren zijn uitgevoerd.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

6


DUITSE TAAL en LITERATUUR (Dutl) 400 slu H4 180 slu H5 220 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden II dutl421 schr. 3 lessen per week 25 min. in de les dutl422 schr. 50 min. portfolio combinatie van opdrachten

III dutl423 schr. 3 lessen per week 25 min. in de les portfolio combinatie van opdrachten dutl411 schr. ± 60 min. dutl412 schr. 50 min. IV portfolio 3 lessen per week combinatie van opdrachten dutl424 schr. 25 min.in de les dutl413 dutl414 mond. 15 min. dutl415 schr. 50 min. dutl425 schr. 50 min.

Idioom: Neue Kontakte Lernliste & Redemittel Grammatica + vaardigheden

Weging R SE 1 -2 --

Dossiermap met informatie betreffende het -bezoek aan de kerstmarkt en verslagen van de daar gevoerde gesprekken. NB In plaats van het bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland kan ook een vervangende opdracht worden uitgevoerd. Idioom: Neue Kontakte en Examenidioom 1 -Literatuur: zelfstandig gelezen werk, idioomlijst en verwerkingsopdrachten Kijk/luistertoets

3 10%

Schrijfvaardigheid: correspondentieopdracht

3

5%

2 teksten voor het mondeling (dutl414) ieder van ongeveer één A4-tje met woordenlijst en samenvatting op hoofdpunten Idioom: Neue Kontakte en Examenidioom 1 -eindcijfer portfolio Naar aanleiding van 2 teksten te kiezen in overleg met de docent en een aantal van te voren opgegeven onderwerpen. Literatuur: klassikaal gelezen werk

2 10% 3 5%

Tekstverklaring

4 --

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

2 10%

7


ECONOMIE(Econ) 400 slu H4 180 slu H5 220 slu Periode Toetsen en p.o. Nadere bijzonderheden I econ421 schr. 3 lessen per week 50 min. in de les econ411 schr. 90 min. II econ422 schr. 3 lessen per week 50 min. in de les econ412 schr. 90 min. III econ413 schr. 3 lessen per week 90 min. econ414 portfolio

Jong & oud H1 en H2

Weging R SE 1 --

Jong & oud (geheel)

2 10%

Werk H1 t.m H3

1 --

Werk (geheel)

2 10%

Vervoer

2 10%

Gemiddelde cijfer van de opdrachten die in de 2 10% studiewijzer van iedere periode zijn vermeld.

ENGELSE TAAL EN LITERATUUR (Entl) 360 slu H4 180 slu H5 180 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden

Weging R SE 2 4% 1 -3 -5 -2 4% 1 -3 -5 -2 4% 1 -2

I entl411 & Literatuur: 1e leesboek 3 lessen per week entl421 schr. 50 min. in de les Idioom Follow Up pag. 9-18 entl422 schr. 50 min. "Opportunities" entl423 schr. 50 min. Tekstverklaring III entl412 & Literatuur: 2e leesboek 3 lessen per week entl424 schr. 50 min. in de les Idioom Follow Up pag. 19-28 entl425 schr. 50 min. "Opportunities" entl426 schr. ± 50 min. Kijk/luistertoets IV entl413 & Literatuur: 3e leesboek 3 lessen per week entl427 schr. 50 min. in de les Idioom Follow Up pag. 29-38 entl428 mond. 5 à 10 min. Presentatie over onderwerp tijdens de les naar keuze entl429 schr. 60 min. Schrijftoets n.a.v. "Alquin" 4 -entl430 schr. 50 min. Tekstverklaring 5 -entl414 portfolio Eindcijfer portfolio* 4 10% * De portfolio bevat vier opdrachten die tijdens de les worden uitgevoerd. De exacte data staan in de studiewijzers van de desbetreffende perioden vermeld. Drie opdrachten hebben betrekking op de te lezen titels voor het literatuuronderdeel. De vierde opdracht is een schrijfopdracht bij "Alquin". Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

8


FRANSE TAAL EN LITERATUUR (Fatl) 400 slu H4 180 slu H5 220 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden II fatl421 schr. 3 lessen per week 20 min. in de les fatl422 schr. 50 min. fatl423 schr. 50 min. III fatl424 schr. 3 lessen per week 20 min. in de les fatl425 schr. 50 min. fatl426 schr. 50 min. IV fatl427 schr & 3 lessen per week fatl428 schr. 50 min. in de les fatl429 schr. 90 min. fatl430 mond. 40 min. fatl411 portfolio

fatl412 schr. 50 min.

Idioom

Weging R SE 1 --

Unité 1 Tekstverklaring Idioom

2 -2 -1 --

Unité 2 Luistertoets Idioom Unité 3

2 2 1 2

Tekstverklaring Spreekvaardigheid in groepen van 4 leerlingen Gemiddelde cijfer opdrachten portfolio. De desbetreffende opdrachten staan in de studiewijzers van de drie lesperiodes vermeld. De portfolio bevat opdrachten voor schrijven, luisteren, spreken en literatuur Literatuurdossier H4

2 -2 --

GESCHIEDENIS (Ges) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden p.o.'s I ges411 p.o. Resultaat van werken in de les en huiswerk ter 2 lessen per week voorbereiding op ges412. De inleverdatum wordt de eerste les van de periode bekend gemaakt. ges412 Van koe tot kaasmarkt (Oudheid en schr. 90 min. Middeleeuwen) Geschiedenis Werkplaats H 1 t/m 4 II ges413 p.o. Betoog (schriftelijk) over een onderwerp uit de 2 lessen per week Gouden Eeuw. De inleverdatum wordt de eerste les van de periode bekend gemaakt. ges414 Republiek met een gouden randje? schr. 90 min. Geschiedenis Werkplaats H 5 t/m 7 IV ges421 Totalitaire staten, Koude Oorlog en Vietnam 3 lessen per week schr. 50 min. Vietnam, van Frans wingewest tot Amerikaans in de les moeras? Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 8 t/m 10 ges415 schr. Overzichtstoets (open boek) 90 min. Geschiedenis Werkplaats hoofdstuk 1 t/m 10 De p.o.’s zijn alle onderdeel van de portfolio geschiedenis Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

-----

2 10%

3 10%

Weging R SE 1 5%

3 15% 1

5%

3 15% 2 --

2 10%

9


HANDVAARDIGHEID (Hndv) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen, p.o en Nadere bijzonderheden praktisch werk I hndv421 Tijdens de praktijklessen van deze periode vervaardigt 3 lessen praktisch werk de leerling 1 werkstuk en een afgerond onderzoek per week voor het volgende werkstuk in dummy hndv422 schr. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing: 50 min. Beeldaspecten II hndv411 Tijdens de praktijklessen van deze periode vervaardigt 2 lessen praktisch werk de leerling 2 werkstukken en een afgerond onderzoek per week voor het volgende werkstuk in dummy IV hndv423 p.o. Verslag Galerie-excursie: kunstbeschouwing + 2 lessen beeldaspecten per week hndv412 Tijdens de praktijklessen van deze periode vervaardigt praktisch werk de leerling 1 werkstuk + procesverslag hndv424 schr. De behandelde kunstgeschiedenis en 50 min. kunstbeschouwing hndv413 Gemiddeld cijfer van de portfolio opdrachten die alle portfolio in de studiewijzer van de desbetreffende periode zijn opgenomen: • fotografie-opdracht Beeldaspecten • assemblage-onderzoek • kijkwijzer Er zijn in de loop van het schooljaar twee verplichte excursies: • de Galerie-excursie van 1 dagdeel in Amsterdam • een bezoek aan een beeldentuin De definitieve data staan in de studiewijzer van de desbetreffende periode vermeld.

MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN (Maw) 320 slu H4 120 slu H5 200 slu Periode Toetsen en p.o. Nadere bijzonderheden III maw411 p.o. / eigen onderzoek; 3 lessen per week portfolio inleiding in de sociale wetenschappen maw412 schr. Massamedia 100 min. IV maw413 schr. Literatuurstudie 3 lessen per week 100 min.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

Weging R SE 1 -1 -2 10% 1 -2 10% 1 -1 10%

Weging 1 1 1

10


MANAGEMENT EN ORGANISATIE (M&o) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen en p.o. Nadere bijzonderheden I 2 lessen per week II 2 lessen per week IV 3 lessen per week

m&o421 schr. 50 min. Stichting en Vereniging hst. 1 en 2 in de les m&o411 schr. 90 min Stichting en Vereniging (geheel) m&o412 p.o. Organisatie en Personeel (geheel) diverse opdrachten m&o413 schr. 90 min. Eenmanszaak deel 1(geheel) m&o414 portfolio Gemiddelde cijfer van opdrachten uit periode I en IV. De opdrachten staan in de studiewijzers van de desbetreffende periode vermeld.

MUZIEK (Mu) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen en p.o. I 3 lessen per week II 2 lessen per week III 2 lessen per week

Nadere bijzonderheden

mu421 schr. 50 min. mu422 schr. 50 min. mu423 schr. 50 min. mu411 p.o. 10 min. mu412 portfolio

Weging R SE 1 -2 10% 2 10% 2 10% 2 10%

Weging R SE 1 -1 -1 -1 10% 1 10%*

Muziek op maat module 1 Muziek op maat module 2 Muziek op maat module 3 musiceren: individueel/samen serie opdrachten gedurende het gehele schooljaar die alle in de desbetreffende studiewijzers vermeld staan. * De portfolio wordt deels in HAVO 5 gevuld en bevat een beschrijving van de persoonlijke vorderingen op vocaal/instrumentaal gebied gedurende H4 en H5 èn een beschrijving van de ontwikkeling tot een persoonlijke muzikale voorkeur. NB Er is een verplichte excursie naar het Concertgebouw in Amsterdam voor het project “On stage back stage” op 29 maart 2011.

NATUURKUNDE (Nat) 400 slu H4 180 slu H5 220 slu Periode Toetsen en p.o.'s I 2 lessen per week II 3 lessen per week III 2 lessen per week IV 2 lessen per week

Nadere bijzonderheden

nat 421 portfolio p.o. nat411 schr. 90 min. nat422 portfolio p.o. nat412 schr. 90 min. nat423 portfolio p.o. nat413 schr. 90 min. nat424 portfolio p.o. nat414 schr. 90 min.

Weging R SE 1 -3 3% 1 -3 4% 1 -3 4% 1 -3 4%

H1 Onderzoeken H2 Elektrische huisinstallatie H3 Lichtbeelden H4 Krachten in de sport H5 Brandstofverbruik in het verkeer H9 Technische automatisering H6 Verkeersveiligheid, H7 Warmte en isoleren H8 Straling en gezondheid nat415 portfolio Gemiddeld cijfer portfolio H4 2 10% NB Per periode wordt in de studiewijzer aangegeven op welke manier de studievoortgang bepaald wordt. Het resultaat daarvan telt voor 10% mee in de eindtoetsen (nat411 t/m 414) Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

11


NATUUR, LEVEN & TECHNOLOGIE (NLT) 320 slu H4 160 slu H5 160 slu • Voor nlt is geen Centraal Examen Periode Toetsen en p.o.'s Nadere bijzonderheden I Nlt411 schr. 50 min. Module Forensisch onderzoek 2 lessen per week Nlt412 p.o. p.o. mondelinge presentatie eindopdracht in module II Nlt413 schr. 50 min. Module Dynamisch modelleren 2 lessen per week Nlt414 p.o. p.o. schriftelijk verslag eindopdracht in module III Nlt415 schr. 50 min. Module Plaatsbepaling en navigatie 2 lessen per week Nlt416 p.o. p.o. ontwerp eindopdracht in module IV Nlt417 schr. 50 min. Module Mensen en meten 1 2 lessen per week Nlt418 p.o. p.o. fysieke prestatie eindopdracht in module (prestatieloop) De p.o.’s voor nlt vormen samen het portfolio NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR (Netl) 400 slu: H4 180 slu H5 220 slu Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden opdrachten II Voor het leesdossier: 3 lessen per 2 titels naar eigen keuze week netl411 schr. Oudere letterkunde en verhaalanalyse, 50 min. Laagland H4, H8, H9, H18, Bundel Eldorado (door docent aangeleverd) netl421 schr. Leesvaardigheid 50 min. Nieuw Nederlands cursus Tekstbegrip 1 Portfolio Leesautobiografie III Voor het leesdossier: 3 lessen per 2 titels naar eigen keuze week netl422 schr. Spelling en stijl 50 min Nieuw Nederlands cursus Formuleren Net412 mond. Presentatie in duo’s 15 min. Nieuw Nederlands cursus De voordracht, Documenteren, De uiteenzetting Portfolio Documentatiemap maken Tekst schrijven als voorbereiding PTA-toets IV Voor het leesdossier: 3 lessen per 2 titels naar eigen keuze week netl413 schr. Poëzie 50 min Boekje ‘Ik giet mijn verdriet in een lied’, wordt uitgedeeld door de docent netl423 schr. Leesvaardigheid 50 min. Nieuw Nederlands cursus Tekstbegrip 2 en cursus Argumenteren Portfolio Gedichtenopdracht netl414 gemiddelde cijfer portfolio-opdrachten . Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

Weging 1 1 1 1 1 1 1 1

Weging R SE 1

1

1

--

1

--

1

1

1

1

1

--

1

2

12


SCHEIKUNDE (schk) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen Nadere bijzonderheden Weging e I schk411 3 klas stof + Chemie Overal deel 1 H 1 en H2 5% 2 lessen per week schr. 60 min. atoombouw, moleculaire stoffen II PortfolioSchrijfopdracht: begrip naar keuze uitleggen 2 lessen per week opdracht en hierover een opgave maken schk412 Chemie Overal deel 1 H 2 en H3 4% schr. 60 min. Moleculaire stoffen,+ chemisch rekenen III PortfolioVerslag experiment 4.6, 4.7 en 4.8 2 lessen per week opdracht schk413 Chemie Overal deel 1 H 3 en H4 9% schr. 60 min. Chemisch rekenen, zouten IV PortfolioVerslag experiment 5.4 2 lessen per week opdracht schk414 Chemie Overal deel 1 H 4 t/m h6 9% schr. 60 min. zouten, reactiesnelheid, zuren en basen schk415 gemiddelde cijfer portfolio-opdrachten 3% NB De portfolio-opdrachten moeten zijn ingeleverd (en beoordeeld) voor de start van de desbetreffende toetsweek. De complete portfolio telt voor 10% mee voor het schoolexamen.

WISKUNDE A (WisA) 320 slu H4 140 slu H5 180 slu Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden portfolio I wisA412 schr. H 1, H 6 en stencils. Handig tellen en 2 lessen per 90 min. kansrekening. Computeropdachten voor 2 week punten van het PTA cijfer II wisA413 schr. H 2 en H 4 Tabellen en Grafieken, 2 lessen per 90 min. statistieken week III wisA414 schr. H 3 en H 5. Lineaire modellen en 2 lessen per 90 min. veranderingen. Computeropdrachten voor 2 week punten van het PTA cijfer IV wisA411 schr. H 7 en H 8 Allerlei formules en ormale 2 lessen per 120 min verdeling week Toets over de complete lesstof van klas 4: Hoofdstuk 1 t/m 7 wisA415 eindcijfer portfolio: de opdrachten staan vermeld in de studiewijzers van de desbetreffende periodes. * De totale portfolio van H4 en H5 telt voor 10% mee voor het SE Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

Weging R SE 2 2½% 2

2½%

2

5%

3

10%

1

10%*

13


WISKUNDE B (WisB) 360 slu H4 180 slu H5 180 slu Periode Toetsen en Nadere bijzonderheden portfolio I wisB411 2 lessen per week schr. 90 min. II wisB412 3 lessen per week schr. 90 min.

Formules en grafieken Vergelijkingen en ongelijkheden Havo B H 1 en 3 Vaardigheden met de computer Oppervlakte en inhoud, veranderingen, stelsels vergelijkingen Havo B H 2 , 4 en 5.1 en 5.2 NB Via opdrachten met de computer worden max 2 punten van het PTAcijfer behaald. III wisB413 Afgeleide functie en goniometrie 2 lessen per week schr. Havo B H 6 en 8 90 min. In de toets wordt ook de kennis van H 1,3 en 4 bekend verondersteld. IV wisB414 Vaardigheden met de computer. 3 lessen per week schr. Werken met formules, exponenten en logaritmen. 120 min. Havo B H 5 en 7. Toets over de gehele stof: H 1 t/m 8 NB Via opdrachten mt de computer worden max 2 punten van het PTAcijfer behaald. wisB415 eindcijfer portfolio: de opdrachten staan vermeld in de studiewijzers van de desbetreffende periodes. * De totale portfolio van H4 en H5 telt voor 10% mee voor het SE

Weging R SE 2 2½% 2

2½%

2

5%

3

10%

1

10% *

WISKUNDE D (WisD) 320 slu H4 160 slu H5 160 slu Periode toetsen en Nadere bijzonderheden Weging p.o. I wisD411 Domein D: 1 – 12½% 2 lessen per week opdracht Ruimtemeetkunde materiaal wordt tijdens de les verstrekt II wisD412 Domein B: 1 – 12½% 2 lessen per week schr. 90 min. Kansrekening en statistiek materiaal wordt tijdens de les verstrekt III wisD413 Domein B: 1 – 12½% 4 lessen per week schr. 90 min. Kansrekening en statistiek materiaal wordt tijdens de les verstrekt wisD414 Domein F: 1 – 12½% opdracht Keuzeonderwerp, materiaal wordt tijdens de les verstrekt NB Het keuzeonderwerp wordt in overleg met de docent gekozen. Er is hiervoor een veelheid aan onderwerpen denkbaar zoals cryptologie, dynamische modellen etcetera. Er zijn boekjes beschikbaar, geschikt zijn voor zelfstudie waarmee je ook individueel een opdracht kunt doen. Ook zijn er modules beschikbaar die door diverse hogescholen worden ontwikkeld. De studielast voor het keuzeonderwerp bedraagt 40 uur maar het is denkbaar dat dit een aanzet is tot een verdere uitbouw in de richting van het profielwerkstuk. Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

14


DE VAKKEN DIE MET EEN LETTER WORDEN BEOORDEELD

CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING (Ckv) 120 slu • af te sluiten vak in HAVO 4 • voor ckv is geen Centraal Examen Periode P.o.'s etc. Nadere bijzonderheden Weging e e I ckv411 verslag Verslag 1 en 2 culturele activiteit 2 2 lessen per week Portfolio, zie bij ckv415 ckv412 p.o. p.o. “schoonheidsmiddel” 1 II ckv413 verslag Verslag 3e en 4e culturele activiteit 2 2 lessen per week ckv414 p.o. “monument” 1 III ckv415 portfolio De portfolio-opdrachten worden in de 1 2 lessen per week loop van het jaar uitgevoerd: - kunstautobiografie - maken- of breken-recensie - "kunst, maar dan leuk" of "dat kan m'n kleine zusje ook" project ckv416 p.o. Keuze-opdracht, nader in te vullen 1 ckv417 mondeling Eindgesprek vóór 1 juni 2010 vindt pas 2 15 min. plaats als het dossier compleet is Naast de lessen en opdrachten zijn er dit jaar nog drie verplichte activiteiten waarover aan het begin van iedere periode nader geïnformeerd wordt. Op het moment van publiceren van het PTA staan al vast: • De verplichte dag-excursie op 16 september (beeldende kunst) naar het KröllerMullermuseum te Otterlo • De verplicht te bezoeken theatervoorstelling op school op een nader bekend te maken moment in oktober "Over zolen die maar niet slijten willen" • Een dagdeel workshops in het voorjaar van 2011 • De eindbeoordeling voor dit vak wordt uitgedrukt met een letter: O onvoldoende (5,4 of lager), V voldoende (minimaal 5,5 en maximaal 7,4)of G: respectievelijk goed (7,5 of hoger). • Bevordering naar HAVO 5 niet mogelijk als de eindbeoordeling O is. Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

15


LICHAMELIJKE OPVOEDING (Lo) 120 slu H4 80 slu H5 40 slu Gedurende alle 4 de periodes 2 lesuren per week cijfercode Activiteit lo411 Atletiek lo412 Doelspel 1 lo413 Turnen (springen) lo414 Bewegen en Muziek lo415 Terugslagspel lo416 Zelfverdediging lo417 Bewegen en Gezondheid lo418 Sportoriëntatie 1 (Schaatsen) lo419 Bewegen en Regelen lo420 Sportoriëntatie 2 lo421 Inzet & Aanwezigheid • De activiteiten kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden met elkaar gewisseld worden. Alles wordt aangeboden. • De leerling dient zelf zorg te dragen voor vervoer naar de buitenschoolse sportaccommodaties. • De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de sporttoernooien die gedurende de excursie- en toetsweken zijn ingeroosterd. Sommige onderdelen kunnen alleen tijdens deze toernooien worden beoordeeld. Herkansingen/inhaalmomenten worden in de toetsweek ingeroosterd. De beoordeling van de verschillende onderdelen bij LO wordt uitgedrukt d.m.v. letters: O, V, en G. Gedurende elk blok worden ten minste drie onderdelen aangeboden die met een beoordeling kunnen worden afgesloten. • De eindbeoordeling O wordt toegekend als de beoordeling van een of meerdere onderdelen O is. • Voor de eindbeoordeling V moet voor alle onderdelen minimaal een V zijn behaald. • De eindbeoordeling G wordt toegekend als minimaal 50% van de in H4 en H5 getoetste onderdelen met een G is beoordeeld. • Het diploma wordt niet uitgereikt als de eindbeoordeling voor lo O is. NB Het vak LO is een contacturen vak, dat wil zeggen, dat je elke les aanwezig dient te zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kan er een opdracht gegeven worden. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een training bezoeken met een verslag schrijven, helpen op een toernooi voor de onder- of bovenbouw, een verdiepingsopdracht maken of iets dergelijks. Dit zal in overleg met de docent besproken worden. Je dient zelf actie te ondernemen. In geval van langdurige ziekte of blessure wordt in overleg met docent en de afdelingsleider vastgesteld hoe aan de verplichtingen voor lo voldaan kan worden.

Bonhoeffercollege Castricum PTA HAVO 4 ’10-’11

16

PTA H4 2010-2011  
PTA H4 2010-2011  

Inhoudsopgave Bevorderingsnormen pag. 2 Herkansingsregeling en –data pag. 3 Het PTA van de vakken van het combinatiecijfer pag. 4 Het PTA va...

Advertisement