Page 1

RIJMHEIDE Tweemaandelijks • Nummer 199 • Maart - april 2014

Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Wekelijkse markt & woensdag koopdag

Inzamelactie elektrotoestellen

2de Think-Pink fietshappening op 7 juni

Sportdienst heeft nieuwe webshop


Inhoud Als Think-Pink-gemeente zetten we dit jaar weer ons beste beentje voor in de strijd tegen borstkanker. Noteer alvast de datum van onze tweede Fietshappening, zaterdag 7 juni. Net als vorig kleurt het Kerkplein dan roze, en vanaf daar ook het hele fietsparcours. Jij doet toch ook mee? Ook de Think-Pinkacties buiten onze gemeente zijn zeker de moeite waard om aan deel te nemen. Neem een kijkje op onze roze pagina 9 en ontdek de verschillende activiteiten.

Het is zo ver! Bonheiden krijgt vanaf woensdag 23 april een eigen wekelijkse markt. Die kan je dan elke week bezoeken op woensdagnamiddag op het Kerkplein. Mis zeker de feestelijke opening niet!

Waar blijf je met al je afgedankte elektrische en elektronische apparaten? In één van de inzamelpunten in je buurt! Van 21 tot 29 maart 2014 kan je daar met je oude elektrotoestellen naartoe. De gemeente die erin slaagt om haar inwoners het meeste toestellen te laten inzamelen, wint een prijs voor haar inwoners… Ook oude batterijen welkom!

n oude elektro, Verzamel met z’n alle te de beste een gem uw maak van het land van te een recycleergem bijtpicknick. en win een reuze-ont maart: Actie van 21 tot 29 cleren.be ecy enr am w.s ww kijk op

Inschrijvingen voor sportactiviteiten en -kampen gaan voortaan veel eenvoudiger, dit dankzij de nieuwe sportwebshop van de Sportdienst. Ook de zaalbezetting van sporthal Berentrode en de buitenterreinen kan je vanaf nu bekijken via de sportwebshop. 22/01/14 08:57

Leaflet_A5_zonder.indd

1

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Guido Vaganée, Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden Redactieadres: Communicatiedienst, Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden. Tel. 015 50 28 02 luc.vanderplas@bonheiden.be

Eindredactie: Luc Van Der Plas, communicatieambtenaar Lay-out: Swinnen Printing. Tel. 015 45 02 78 www.swipri.be

De redactie verwacht de teksten en illustraties voor het volgende nummer van Rijmheide ten laatste op vrijdag

28 maart 2014.

Voor actuele informatie, bezoek onze website w w w. b o n h e i d e n . b e 2

Rijmheide


Groote Oorlog “100 jaar Groote Oorlog”, een inleiding “2014. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak, ook wel de “Groote Oorlog” genoemd. We schrijven “Groote” bewust nog met twee “o’s”, volgens de spelling van die tijd. Naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog vinden overal in het land herdenkingsactiviteiten plaats, niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren. Ze lopen tot in 2018, 100 jaar na het eind van de oorlog. We vinden de herdenking van de Groote Oorlog belangrijk genoeg om er een aparte rubriek aan te wijden. In de volgende Rijmheides zal je de activiteiten in het kader van de herdenking dan ook terugvinden in deze rubriek “Groote Oorlog”.

’14-’18 in onze contreien: een tentoonstelling De herdenking van de Eerste Wereldoorlog gaat in onze gemeente van start met de tentoonstelling ’14-’18 in onze contreien. Die wordt plechtig geopend op vrijdag 4 april en afgesloten in ’t Blikveld op zondagavond 18 mei 2014.

Karel is 22 jaar en pas afgestudeerd als hij op 29 juli 1914 wordt gemobiliseerd. Hij wordt als signaalgever ingedeeld bij de 1ste compagnie van het 1ste bataljon van het 12de linieregiment. Hij maakt de eerste week al de inval mee van de Duitse troepen ten oosten van Luik. Brieven zijn het enige middel om contact te houden met familie en vrienden. Om het thuisfront moed in te spreken, schrijft hij: “De Duitschen zijn weer op verschillende plaatsen door ons klein België achteruit geslagen en als het blijft duuren, zullen ze klop krijgen dat ze kakken waar ze staan.” Later wanneer hij in Rijmenam, Boortmeerbeek en Breendonk onder vuur heeft gelegen, schrijft hij: “Zodra het dag werd, werden we overvallen door schrapnels. Voortdurend waaren wij tusschen het vuur terwijl de ballen langs alle kanten flooten. Wij zijn door het oog van de naald gekropen.” Op 29 september 1914 sneuvelen 130 mannen van het regiment. Hoe verliepen de militaire bewegingen in België en meer bepaald in onze contreien? De tentoonstelling geeft aan de hand van authentieke documenten, foto’s, tekeningen en kaarten een overzicht van wat hier op militair vlak gebeurd is. Ze vertelt ook wat de gevolgen van die militaire activiteit waren voor de plaatselijke bevolking. Ze herinnert aan de soldaten van Bonheiden die vertrokken en sneuvelden en aan zij die het overleefden. De tentoonstelling wordt feestelijk afgesloten met een voorstelling in de grote zaal van ’t Blikveld. De voorstelling ‘Aanvallen!’ brengt een muzikaal verhaal over de lotgevallen van de grootvader van een van de bandleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een waar gebeurd verhaal.

Rijmheide

3


Groote Oorlog Aanvallen! Het verhaal van Ward 1968. Edegem bij Antwerpen. Eduard Ceulemans heeft Alzheimer. Hij leeft terug in de periode die hem het meest heeft getekend: die bij zijn regiment in de Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn kleinzoon van 14 worstelt met zijn emoties.Tot waar kan een puber in de geest van zijn grootvader doordringen en welk beeld vormt de oorlogsveteraan zich van zijn kleinzoon? Deze voorstelling, naar de roman van Roland Bergeys, beschrijft het leven van een Vlaamse frontsoldaat en zijn verloofde in het Engelse Elisabethville, waar Belgen bommen maakten. 50 jaar later wordt een jongetje geconfronteerd met de ziekte die in Eduards hoofd sluipt. ‘Aanvallen!’ is spannend, pakkend, verlucht met projecties van originele foto’s en illustraties van Dieter Dresselaers. De voorstelling is een muzikale vertelling vol swingende en ontroerende liedjes uit ‘14 – ‘18 en eigen nummers. Waar & wanneer: zondag 18 mei 2014 om 19.30 u. in de grote zaal van ’t Blikveld. Prijs: 9 euro - 7 euro voor leden van vtbKultuur en Davidsfonds, -26 en 55+ Reservatie: via GC ’t Blikveld op het nummer 015 50 28 70 of blikveld@bonheiden.be

Praktisch: • Plechtige opening van ‘14-’18 in onze contreien op 4 april • Tentoonstelling van 4 april tot 18 mei 2014 in onze bibliotheek (tijdens de gewone openingsuren) • Slotvoorstelling “Aanvallen!” op 18 mei in de grote zaal van ’t Blikveld. Wij hopen je op deze activiteiten te mogen ontmoeten. De Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden zorgt voor muzikale ondersteuning van de plechtige opening van de tentoonstelling. Wanneer aan het gemeentehuis de vlaggen worden gehesen van de landen die toen geallieerd waren, spelen de muzikanten o.l.v. Bart Van Buggenhout de respectievelijke hymnen. Meer info: Mia Cools, tel. 015 33 17 52 of muz.bonheiden@gmail.com

Een organisatie van Davidsfonds Bonheiden, vtbKultuur en het gemeentebestuur van Bonheiden met steun van de Vlaamse overheid.

Nacht van de Geschiedenis in het teken van de Groote Oorlog Ook de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds staat op dinsdag 25 maart in het teken van 100 jaar Groote Oorlog. Die liet in elk dorp zijn sporen na. August Thiry vertelt over de militaire activiteiten in onze regio en de invloed daarvan op het dagelijkse leven van de gewone burger.

• Dinsdag 25 maart 2014 om 20 u. in Ontmoetingscentrum St.-Maartensberg Rijmenam • Toegangsprijs: 9 euro, 7 euro voor cultuurkaarthouders.

Bibliotheek Boekentop van juli-december 2013 Traditiegetrouw geven we je ter inspiratie, motivatie, toekomstig leesplezier of gewoon “statistisch” leesplezier, de titels van de romans die in de tweede helft van 2013 het meest werden ontleend. We vermelden de boeken die 8 keer werden ontleend - alfabetisch op naam van de auteur. 4

Rijmheide

• De tijd van mijn leven / Cecelia Ahern (2012, chicklit) • Zonder spijt / Pieter Aspe (2006, detective) • In het geheim / David Baldacci (2009, detective) • Dagen van liefde / Catherine Cookson (2013, romantisch) • Losers / Luc Deflo (2012, detective) • Het voorbijgaan / Nicci Gerrard (2004) De andere “toppers” vind je op http://bibbonheiden.provant.be of op de lijst in de bib zelf.


Bibliotheek Lezing “100 % ijs – Antarctica”. Een belevingsverhaal in de bib In maart en april kan je in de bibliotheken van Sint-Katelijne-Waver, Berlaar en Bonheiden weer Blikopenerlezingen bijwonen over boeiende en actuele onderwerpen. In onze Bonheidense bib neemt Johan Lambrechts ons op donderdag 24 april om 20 u. mee naar de koudste, ijzigste, winderigste en droogste plek ter wereld: Antarctica. Hij gaat in op de rol van het continent als het klimaatgeheugen van onze planeet en als thermometer van de gezondheid van de aarde. Zijn verhaal wordt gekruid met anekdotes en geïllustreerd met klank en beeld van reisfotografe Hilde Vander Linden.

De andere lezingen zijn: • Helpen bij verlies en verdriet, een opdracht voor elke burger door Manu Keirse. 20 maart in de bib van Sint-Katelijne-Waver. • Infolezing over erfenisrecht door Hélène Casman. 3 april in de bib van Berlaar. De lezingen vinden telkens plaats op donderdagavond om 20 u. Je kan ze bijwonen voor 3 euro. Schrijf je in bij VormingPlus Mechelen. Tel. 015 43 21 20 www.vormingplus-regiomechelen.be Meer info: bibliotheek Bonheiden. Tel. 015 50 28 60 http://bibbonheiden.provant.be/

Jeugdboekenweek met als thema “Gevaar” Lezen is gevaarlijk. Wie leest, kijkt niet om zich heen. Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het hoofd op hol brengen. Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar.

Betreed de Jeugdboekenweek op eigen risico! De kinderen van de lagere school zijn welkom om in de bib het jeugdboekenweekspel te komen spelen. De inspecteur voor ministerieel ondefinieerbaar punctueel nutteloze zaken maakt bekend dat de Jeugdbibliotheek gevaarlijk is en ogenblikkelijk moet sluiten. De bib roept de hulp in van de kinderen. Samen moeten ze argumenten verzamelen om de bib weer open te krijgen. Dit kan tijdens het klasspel, maar ook individuele bezoekers kunnen helpen.

Auteurslezingen Er zijn ook weer auteurslezingen voor alle leerjaren van de lagere scholen van Bonheiden. Stefan Boonen komt op donderdag 13 maart leerlingen van het eerste leerjaar warm maken voor boeken. Jan De Kinder komt op vrijdag 4 april de leerlingen van het tweede leerjaar imponeren met zijn mooiste illustraties. Wally De Doncker komt op vrijdag 21 maart de leerlingen van het derde leerjaar verrassen met zijn gitaar. Maarten Jagermeester komt op maandag 24 maart en donderdag 27 maart weer heel wat vertellen over de belevenissen in zijn dierenpraktijk. Anne Wyckmans komt op dinsdag 18 maart op de proppen met Afrikaanse vertellingen voor de leerlingen van het vijfde leerjaar. Luc Descamps komt op dinsdag 25 maart de leerlingen van het zesde leerjaar motiveren om een boek vast te nemen. Het belooft een spannende week te worden, loop dus zeker eens binnen!

Vrijetijdsdiensten zoeken jobstudenten voor vakanties 2014 2014 heeft weer een uitgebreid, gevarieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod in petto. Om dat in goede banen te leiden, doen de bibliotheek, de Jeugd- en de Sportdienst een beroep op jobstudenten. Heb je ervaring en/of voeling met kinderen en jongeren en wil je een centje bijverdienen in de vakantie, denk dan beslist eens aan zo’n vakantiejob.

Heb je belangstelling? Meer info vind je op www.bonheiden.be. Stel je dan kandidaat voor 31 maart 2014 (bibliotheek). De deadline voor de kandidaturen bij de Jeugd- en Sportdienst is 12 maart voor de paasvakantie en 2 mei voor de zomervakantie.

Rijmheide

5


Bibliotheek Het digitale krantenarchief in je bib Een krant of artikel gemist? Dat is geen probleem meer dankzij “Gopress” in de bibliotheek, de opvolger van Mediargus. Het Gopress Krantenarchief biedt je een doorzoekbaar digitaal archief van krantenartikels. Je kan dat raadplegen in de bib, maar – dat is nieuw en belangrijk – leden kunnen het ook thuis raadplegen! Wat houdt dit in? • Nieuwe artikels vind je twee publicatiedagen na de verschijning automatisch in dit archief. • Je kan de artikels lezen als je bent aangemeld met je profiel ‘Mijn bibliotheek’. Dat profiel kan iedereen met een geldige lidkaart van de bibliotheek aanmaken. Via

‘Mijn bibliotheek’ kan je je registreren (http://bonheiden.bibliotheek.be – rechts bovenaan). Bij de kranten en weekbladen vind je het archief van alle Vlaamse dagbladen en van Trends en Knack. Opgelet: de meeste archieven gaan maar terug tot ergens in de tweede helft van de jaren ’90. Handig toch, zo’n Gopress? Heb je interesse maar heb je nog geen bibliotheekkaart? Voor maximum 2,50 euro kan je een heel jaar lang genieten van de dienstverlening van onze bibliotheek!

Meer info: tel. 015 50 28 60 bonheiden@bibliotheek.be

Burgerzaken Identiteitskaarten straks 6, 10 of 30 jaar geldig Ben je meerderjarig, dan blijft je identiteitskaart vanaf maart 10 jaar geldig, tegenover 5 jaar nu. De kostprijs en de voorwaarden voor de foto’s veranderen niet. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een identiteitskaart die 6 jaar geldig is, omdat jongeren tussen 12 en 18 jaar nog snel van uiterlijk veranderen. Identiteitskaarten voor wie ouder is dan 75 jaar, blijven dan weer 30 jaar geldig.

Hoog bejaarden hebben het mentaal en/of fysiek immers moeilijk met de aanvraagprocedure voor een nieuwe kaart. De kaarten zijn dan wel 30 jaar geldig, maar de certificaten moeten om de 10 jaar vernieuwd worden om een veilig gebruik te waarborgen. Bij beschadiging, naamswijziging, verandering van nationaliteit of verlies is iedereen wel verplicht een nieuwe kaart aan te vragen.

Verkiezingen 25 mei 2014: vrijwilligers gezocht Het is weer zover, op zondag 25 mei trekken we naar de stembus om te kiezen voor het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaamse Parlement. Dat betekent dat het gemeentebestuur weer op zoek gaat naar vrijwillige secretarissen en bijzitters voor de kiesbureaus. We roepen onze inwoners, wijkcomités, vriendenclubs, sport- en andere verenigingen op om de taken in één van de 13 stembureaus te vervullen. Dat kan individueel of in groep van maximaal 6 personen met stemrecht. Reken een persoon extra als je ook 6

Rijmheide

de voorzitter wil leveren. Die moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De gemeente zorgt voor een ontbijt, een lunch en voor voldoende kiezers per stembureau. Jullie zorgen voor de sfeer in het stembureau. Of hoe een saaie zondag toch nog aangenaam kan zijn. Als er te weinig vrijwilligers zijn, worden de openstaande plaatsen ingevuld door kiezers die door loting worden aangeduid. Als je de functie van bijzitter effectief uitvoert, kom je de volgende jaren niet meer voor op de lijsten, tenzij natuurlijk als je vrijwilliger blijft.


Burgerzaken Gemeente zoekt nieuw systeem voor goedkoop busvervoer Inwoners van Bonheiden die tussen 60 en 64 jaar oud zijn krijgen vanaf dit jaar geen gratis Omnipas60+ meer. Bewoners die nog zo’n pas hebben, kunnen die nog gebruiken tot einde maart 2014. Ondertussen zoekt ons gemeentebestuur met De Lijn naar andere oplossingen om het busvervoer goedkoper te maken. De jongste jaren gaf ons bestuur tussen € 22.000 en € 27.000 uit aan de gratis buspassen van De Lijn voor 60- tot 64-jarigen. Nu blijkt dat minder dan 10 % van hen die kaart ook gebruikt! Daarom besliste het gemeentebestuur om het systeem van die gratis omnipas+60 niet meer te verlengen na maart 2014.

Het gemeentebestuur en De Lijn zitten binnenkort samen om na te gaan hoe ze het aanbod aan openbaar vervoer beter kunnen afstemmen op de noden van onze inwoners. Ze bekijken hoe ze het busvervoer voor sommige doelgroepen goedkoper kunnen maken, met een redelijke kost voor de gemeente. Ben je 65 jaar of ouder, dan reis je nog gratis en onbeperkt met alle bussen en trams van De Lijn. Binnenkort zal de “MOBIB-kaart” van De Lijn het gratis abonnement voor 65+’ers vervangen. Elke Vlaamse 65+’er krijgt van De Lijn met de Post nog een uitnodiging om die kaart aan te vragen. Ze kost 5 euro en blijft 5 jaar geldig. Zolang je geen uitnodiging hebt gekregen, mag je je Omnipas 65+ blijven gebruiken.

Meer informatie: dienst abonnementen De Lijn Antwerpen, tel. 03 218 15 61 – www.delijn.be

Nieuwe regels voor aanvraag voorlopig rijbewijs De regels voor het bekomen van een voorlopig rijbewijs zijn veranderd. We zetten ze even op een rij. • Je kunt enkel praktijkexamen afleggen tijdens de geldigheidsduur van je theoretische examen. • Als je twee keer zakt voor je theoretisch examen, moet je 12 uur theorieles volgen. • Begeleiders moeten weer op het voorlopige rijbewijs voor 36 maanden worden vermeld. Zij moeten ook aan bepaalde vereisten voldoen. • Voor begeleiders en passagiers veranderen de voorwaarden, zowel tijdens de stage als bij het praktijkexamen.

• Van scholingsmethode veranderen (36 – 18 maand) kan maar één keer tijdens de geldigheid van het voorlopige rijbewijs. Na verval, kan het niet meer worden verlengd! • Als je aan het einde van de rit niet slaagt en je voorlopig rijbewijs is vervallen, kan je pas een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen na een wachttijd van 3 jaar! Alle nieuwigheden vind je op www.goca.be/nl/p/reglementering of in de examencentra.

Communicatie Gezocht: amateurfilmers in actie! Een jaar of tien geleden maakte een jonge Bonheidenaar een kortfilm (10 min.) die onze (nieuwe) inwoners in sneltempo liet kennismaken met onze gemeente. Hij bracht ook het verrassende veelzijdige aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Bonheiden in beeld. Die film is ondertussen verouderd, dus zoeken we enthousiaste vrijwilligers die in ruil voor een royale onkostenvergoeding zo’n nieuwe korte film willen

maken. Het is nodig dat ze daarvoor in de loop van dit jaar opnamen maken tijdens verschillende activiteiten. Volg je een opleiding aan de filmschool? Ben je zelf zo’n filmtalent (in wording) en heb je tijd en zin om daar (met vrienden) werk van te maken? Aarzel dan niet en neem contact met onze communicatieambtenaar Luc Van Der Plas (zie contactgegevens op de volgende pagina).

Rijmheide

7


Communicatie “Bijzondere Bonheidenaar” in Rijmheide: nieuwe oproep In het maartnummer van vorig jaar riepen we onze lezers op om inwoners te nomineren als “Bijzondere Bonheidenaar”. Ons lijstje is ondertussen fors ingekort, daarom deze nieuwe oproep. Vorig jaar zaten we al op de praatstoel met schrijver-dichter David Troch, jong acteertalent Matthias Van de Brul, gitaarbouwer Georges Sterckx en dansleidster Natalie Van den Broeck. We hebben nog een paar namen op ons lijstje, maar kijken al uit naar je nieuwe voorstellen.

Een uitzonderlijke sport(st)er, een bijzonder muzikaal talent, een verwoed verzamelaar, de onvermoeibare vrijwilliger… Stuur je voorstellen naar onze communicatieambtenaar, met een mailtje naar luc.vanderplas@bonheiden.be of bel 015 50 28 02. Stuur gerust je nominaties in, wij maken dan een gemotiveerde en gevarieerde keuze. We danken je alvast oprecht voor je medewerking!

Cultuur Luc Vangeel en Mia Cools winnen “Cultuurpluim 2013” Zaterdagavond 4 januari vond aan ‘t Blikveld in Bonheiden de eerste Nieuwjaarsdrink voor de inwoners plaats. Die avond kregen ook twee inwoners de “Cultuurpluim 2013”. De Cultuurpluim wordt elk jaar uitgereikt aan een vereniging of inwoner die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in het culturele leven binnen of buiten Bonheiden. Burgemeester en

schepen van Cultuur Guido Vaganée reikte de Cultuurpluimen uit. De mannelijke Cultuurpluim 2013 ging naar Rijmenammenaar Luc Vangeel, de vrouwelijke naar Mia Cools. Behalve een mooie oorkonde was ook een cultuurcheque van GC ’t Blikveld hun deel. Je vindt op www.bonheiden.be nog meer foto’s van de prijsuitreiking (bij NIEUWS).

Buitenspeeldag op woensdag 2 april Op woensdag 2 april 2014 gaan we weer met z’n allen buiten spelen tussen 14 en 16.45 u. op de terreinen aan de Krankhoeve en Berentrode. Alle kinderen vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar zijn dan welkom om in leeftijdgroepjes te komen spelen.

Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen, kring-, plein- en balspelen… Voor de grotere kinderen zijn er bal- en pleinspelen, hindernissenparcours… Kortom, meer dan genoeg voor een geweldig plezierige BUITENSPEELDAG! Je kan vooraf inschrijven. Vul dan voor 30 maart het inschrijvingsformulier in op www.bonheiden.be. Je vindt dat onderaan bij het nieuwsbericht over de Buitenspeeldag en in ons e-loket. Deelnemen is GRATIS! 8

Rijmheide

Ook bij regenweer gaan de activiteiten gewoon door, voorzie dus aangepaste kledij. Alleen de kleuters spelen bij slecht weer binnen, in sporthal Berentrode. Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet! Meer info: Jeugddienst 015 50 28 10 - Cultuurdienst 015 50 28 75 Sportdienst 015 50 28 83 - www.buitenspeeldag.be www.bonheiden.be Een organisatie van de Jeugd- Sport – en Cultuurdienst van Bonheiden.


Think-Pink in 2014 Vorig jaar hadden we de eer om als eerste Think-Pink gemeente de strijd tegen borstkanker te ondersteunen. Rumst, Gistel en Maldegem hebben sindsdien ons goede voorbeeld gevolgd. Think-Pink onderhandelt met nog een 20-tal andere gemeenten om ze te overtuigen ook het Think-Pink label te behalen. Uiteraard zetten we ook dit jaar ons engagement voort met heel wat “Pink” activiteiten tegen borstkanker. Een overzicht. Bike for Think-Pink - Bonheidense Fietshappening Voor de tweede keer op rij hopen we dat dit jaar weer heel wat fietsers, driewielers, skeelers, rolstoelen en steps aan de kleurrijke startlijn verschijnen op het Kerkplein van Bonheiden. Laat je sponsoren en kom op zaterdag 7 juni ons fietsparcours meerijden ten voordele van Think-Pink. Schrijf in via: www.bikeforthink-pink.be/inschrijving. Meer info: 0472 43 02 86 - jurgen@think-pink.be Vereniging gezocht Voor de Bonheidense Fietshappening op 7 juni zoeken we een Bonheidense vereniging die de bar in de feesttent op het Kerkplein wil uitbaten.

For Ladies-Only Heb je de fietsmicrobe helemaal te pakken en wil je een onvergetelijke vierdaagse tocht beleven met een vriendin? Doe dan mee aan de Ladies-Only Plus vanaf 28 mei, die je via prachtige routes door de provincies Limburg, Antwerpen en Noord-Brabant (NL) brengt. Think-Pink organiseert trainingen voor wie zich wil voorbereiden. Alle info op www.bikeforthink-pink.be.

Gezondheid eigen sponsorpagina. In ruil vraagt Think-Pink dat je via je eigen sponsornetwerk minstens 100 euro inzamelt. De opbrengst gaat meteen naar borstklinieken in de regio. Lopen voor het goede doel en je eigen conditie verbeteren, dat is Run for Think-Pink. Inschrijven via www.runforthink-pink.be/inschrijving. Meer info: 0473 29 39 15 - info@runforthink-pink.be

Horse(s) for Think-Pink Ook het hippisch centrum C&M zet zich dit jaar in voor ThinkPink: op 28 juni wordt een prachtig veulen geveild voor de strijd tegen kanker, ter gelegenheid van de jaarlijkse driesterren wedstrijd waar verschillende internationale topruiters aanwezig zijn. Jo Lemaire - Think-Pink Ambassadrice - zal ook meter zijn van het prachtige veulen. Meer info: Mike Van Belle - 0479 95 16 94 mike@jumping-bonheiden.be

De Roze Draad Op vrijdag 5 december staan zangeres Jo Lemaire en actrice Martine Jonckheere samen op het podium tegen borstkanker in ’t Blikveld. In ‘De roze draad’ zingt Jo Lemaire zowel nieuwe als gekende nummers en brengt Martine Jonckheere teksten over de levensverhalen van tien borstkankerpatiënten. Ze worden ondersteund door vier topmuzikanten. Geen betere plek als onze Think-Pink gemeente om ‘De Roze Draad’-tournee mooi af te sluiten, lijkt ons! Meer info: www.blikveld.be – tickets pas beschikbaar vanaf juni 2014 (start van seizoen 2014-2015)

Run for Think-Pink – Kadodderloop en Race for the Cure Liever lopen dan fietsen? Het kan via Think-Pink met het project Runforthink-pink.be. Samen met buurgemeente Sint-Katelijne-Waver bereiden we ons dit jaar voor op twee loopevenementen. Doe mee aan: • de 18de Kadodderloop in Sint-Katelijne-Waver op vrijdag 6 juni • de Race for the Cure in Antwerpen op 28 september Eind februari start een wekelijkse training, krijg je begeleiding van een trainer, ontvang je een loopshirt en gadgets van Think-Pink en beschik je na registratie op www.runforthink-pink.be over een

Vrijwilligers gezocht Zonder de hulp van vrijwilligers staat Think-Pink nergens. Heb je tijd, zin en de juiste ingesteldheid? Meld je aan als vrijwilliger via www.think-pink.be/info/steun-ons/vrijwilliger.

Wat brachten de Think-Pink acties op in 2013 ? Fietshappening 1 juni Sint-Hubertusviering Jaboom Slimste Rijmenammer Verkoop van Think-Pink water

€ 3.450 € 1.850 € 350 € 850

Dus in totaal een mooie som van € 6.500 Een knappe prestatie die we in 2014 willen evenaren!

Rijmheide

9


Gezondheid Imeldaziekenhuis doet mee met 1000 km Kom op tegen Kanker Het Imeldaziekenhuis gaat deelnemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker en wil daarvoor 5 ploegen aan de startlijn krijgen. Het moet daarvoor 25.000 euro startgeld inzamelen. In het Hemelvaartweekend, van 29 mei tot 1 juni staan 5 ploegen met samen 40 fietsers aan de start in Mechelen. Bij de deelnemers zijn artsen, verple(e)g(st)ers, paramedici, patiënten en familieleden van patiënten. Ze zijn allemaal betrokken bij de zorg voor mensen met kanker. Om daarvoor geld in het laatje te krijgen, was er van 18 tot 21 februari al een verkoop van homemade soep aan de toegang van het ziekenhuis.

Op 28 maart vanaf 21 u. danst het Imeldaziekenhuis tegen kanker in zaal Sint Martinus in Rijmenam. Net als vorig jaar geven enkele dokters er een swingend muzikaal optreden. Kaarten kosten 4 euro in voorverkoop (aan de receptie van het Imeldaziekenhuis) en 6 euro aan de kassa. Verder kan je de fietsploegen sponsoren door deel te nemen aan de Fietsen Wandelhappening in het Hageland, op zondag 11 mei.

Meer info: tel. 015 50 50 08 - www.imelda.be communicatie@imelda.be

Fit in je hoofd, goed in je vel ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ is een campagne van de Vlaamse overheid die je helpt om je mentale veerkracht te versterken. De website www.fitinjehoofd.be inspireert iedereen vanaf 16 jaar om gezonder en gelukkiger te leven. Wat kan je zelf doen? 10 stappen helpen je op weg. 1. vind jezelf oké 2. praat erover 3. beweeg 4. probeer iets nieuws 5. reken op vrienden

6. durf nee zeggen 7. ga ervoor 8. durf hulp vragen 9. gun jezelf rust 10. hou je hoofd boven water

De tien stappen zijn geen toverformules. Ze zetten je aan het denken, inspireren om positiever in het leven te staan en versterken je veerkracht…

Op www.fitinjehoofd.be kan je een online vragenlijst invullen en krijg je advies op maat. Je ontdekt er manieren om je mentale fitheid te versterken en ziet waar je terecht kan voor gespecialiseerde hulp. Als je er zelf niet uitkomt... Wie ernstige psychische problemen heeft en er alleen niet uitkomt, doet best een beroep op professionele hulp. Praat over je problemen, bijvoorbeeld met je huisarts. Zo nodig kan hij / zij je doorverwijzen naar professionele hulp. Je kan ook contact nemen met een gratis telefonische hulplijn, zoals Tele-Onthaal (106) of de Zelfmoordlijn (1813) www.zelfmoord1813.be. Op deze site vind je informatie over zorgverleners en voorzieningen waar je terecht kan, maar lees je ook hoe je iemand kan helpen.

Nieuwe website helpt bij de opvoeding van je kind Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond tv-kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis begint? Met al die opvoedingsvragen kan je als ouder van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar terecht op www.gezondopvoeden.be. Scherp je opvoedingsvaardigheden aan! Check de filmpjes met herkenbare discussies en doe de tests en opdrachten. Ontdek hoe je met je kind kan praten 10 Rijmheide

over gezondheid en gezondheidsrisico’s. Hoe je regels en afspraken maakt en volgt. Hoe je zelf het gezonde voorbeeld voor je kind kan zijn. Hoe jouw thuis de plek wordt voor gezonde keuzes.

GEZONDOPVOEDEN.BE

De website is een initiatief van VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) i.s.m. VAD (Vereniging Alcohol- en andere Drugproblemen) en Universiteit Gent.


Gezondheid Rookverbod in de horeca: waar kan je klachten melden? Recente controles van de overheid wijzen uit dat er nog cafés zijn die het niet zo nauw nemen met het rookverbod in de horeca. Heb je zelf een klacht over roken in hotel, restaurant of café, dan kan je daarmee terecht bij het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV): tel. 0800 13 550 (gratis)

of 02 208 33 01. Bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 u. Je kan ook mailen naar meldpunt@favv.be. Het postadres is Meldpunt FAVV, WTC III, lokaal 21.037, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Internationaal

Acties Hayan 2121 Bonheiden goed voor 21.000 euro Bonheiden zette zich mee in voor Hayan en Syrië. De acties in het kader van Hayan 2121 (onder meer het bibliotheekontbijt, Jazz4Hayan en de wafelverkoop) leverden in het totaal de mooie som van 21.027 euro op, dankzij alle gulle schenkers.

De Bonheidenaars steunden ook Syrië 12-12, voor een totaalbedrag van 8.607 euro.

Oxfam Trailwalker 2014: 100 km stappen tegen armoede De Oxfam Trailwalker is een stevige Wereldwijd bereiden bijna 22.000 stappers zich voor om sportieve uitdaging tenvan voordele van in 2014 het beste zichzelf te geven. jij toch ook? Oxfam-projecten in Zuid en Noord. Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur 100 km af in de Hoge Venen. Oxfam verwacht voor deze Inschrijvingen zevende editie 300 teams, op 30 en 31 augustus. 1. Zoek 3 teamgenoten 2. Omring je met een schare enthousiaste supporters 3. Zamel minimum 1.500 euro in 4. Train je fit 5. sTap 100 KM in 30 UUr

Op 30 en 31 aUgUsTUs 2014

Kla ar om ervoor te ga an?

Schrijf je in op www.oxfamtrailwalker.be! Op zOeK na ar vrijwilligers

Niet sportief, wel actief? Oxfam-Solidariteit zoekt 400 vrijwilligers om de teams te bevoorraden, de stappers te masseren, enzovoort. Schrijf je in als vrijwilliger op www.oxfamtrailwalker.be.

Oxfam Trailwalker stappen, is samen met Oxfam-Solidariteit de strijd aangaan tegen het onrecht van armoede. De tocht vestigt de aandacht van bevolking en beleidsmakers op

de onaanvaardbare toestanden van armoede in de wereld. Elk team verzamelt minstens 1.500 euro voor Oxfamprojecten. In 2013 zamelden 286 teams samen 568.431 euro in! De opbrengst gaat naar partners over de hele wereld die oplossingen aanreiken voor duurzame landbouw, toegang tot gezondheidszorg, arbeidsrechten enz. Meer weten? Surf naar www.oxfamtrailwalker.be of contacteer Leen Speetjens via leen@oxfamtrailwalker.be of gsm 0470 47 07 93.

Oxfam-Solidariteit - vzw Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel Oxfam-Solidarité - asbl Rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles 02 501 67 00 - oxfamsol@oxfamsol.be

Niet op de openbare weg gooien

éd. resp./v.u./ verantw. Herausgeber Stefaan Declercq

Wereldwinkel Bonheiden nu ook open op woensdagnamiddag Vanaf 5 maart, in de week van de vrijwilliger, is de Wereldwinkel in Bonheiden ook open op woensdag, telkens van 14 tot 17 u. In maart en april staan thee en koffie in de kijker. Kom dat mee vieren op de eerste wereldwinkelwoensdag. Je kan dan in de Wereldwinkel-koffiebar genieten van een gratis kopje koffie of thee. In navolging van trendy koffiebars met hun eigenzinnige koffiecultuur, kan je er niet alleen heerlijke maar ook eerlijke koffie drinken. De koffies zijn rechtstreeks aangekocht bij de kleine koffieproducenten in het Zuiden die zo kunnen investeren in de kwaliteit van hun koffiegewassen. In de Wereldwinkel vind je koffie uit Congo, Ethiopië, Bolivia, Peru, Ecuador, Oeganda, Tanzania, Costa Rica en Honduras. Voor theedrinkers is er zwarte - en vruchtenthee uit Sri Lanka en Rooibosthee uit Zuid Afrika.

Rijmheide

11


Jeugd Jeugd houdt grote kuis: zwerfvuilactie in maart 2014 In maart trekken de jeugdbewegingen er naar jaarlijkse traditie op uit om in de straten van Bonheiden en Rijmenam alle viezigheid en afval uit de bermen en de bosjes op te ruimen. Net als andere jaren, kunnen ze hiervoor opnieuw rekenen op de steun van de mensen van de jachtvereniging Jaboom. Wil jij hier ook actief aan meewerken, neem dan contact op met de Jeugddienst. Wil je komen zien wat zoal in grachten en bermen wordt gedumpt, noteer dan alvast in je agenda om op zondagnamiddag 16 maart een kijkje te komen nemen op het Kerkplein van Bonheiden. Het gemeentebestuur is de jongens en de meisjes van de chiro- en scoutsgroepen en Jaboom alvast dankbaar voor hun inspanningen om onze gemeente van het zwerfvuil te verlossen. Hopelijk beseft iedereen dat afval niet thuishoort in de berm, maar in de vuilnisbak. Onze kinderen zullen je daarvoor dankbaar zijn. Muzikale start van de zwerfvuilactie ‘De Klare Rietjes’, het klarinetensemble van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden, zal de start van de zwerfvuilactie muzikaal ondersteunen tussen 13 en 14 u.

Zwerfvuil Bonheiden aangepakt in algemeen actieplan De strijd tegen het zwerfvuil stopt voor ons gemeentebestuur niet met de jaarlijkse zwerfvuilactie. Begin februari keurde het college een actieplan “Zwerfvuil Bonheiden-Rijmenam” goed. Dat is gebaseerd op vijf pijlers: infrastructuur, sensibilisatie en communicatie, materiële omgeving, participatie en handhaving. Concreet zal onze gemeente dus nog meer actie voeren tegen het zwerfvuil op basis van dat algemene plan. Ze doet dat in het kader de Vlaamse campagne “Zwerfvuil indevuilbak”, zodat ze daarvoor ook financiële steun kan krijgen van de Vlaamse overheid.

Opvang De Wiebelboom in april en mei De buitenschoolse kinderopvang DE WIEBELBOOM biedt plaats aan 30 kinderen na de school, op woensdagnamiddag, snipperdagen en op vakantiedagen. De opvang start om 7 u. en eindigt om 18.30 u. De opvang richt zich tot alle kinderen uit het basisonderwijs (kleuteronderwijs + lagere school) die in Bonheiden wonen, die hier school lopen of van wie (een van) de ouders in Bonheiden wonen. Maak voor de registratie van nieuwe kinderen een afspraak bij de Jeugddienst in het gemeentehuis.Voor inschrijvingen kan je daar elke dag terecht. Schoolvrije dagen 2e trimester 2014 Woensdag 30 april Vrijdag 2 mei - BRUGDAG Woensdag 28 mei Vrijdag 30 mei - BRUGDAG

12 Rijmheide

GEBO & ‘T KRANSKE

De inschrijvingen starten voor de paasvakantie op maandag 10 maart, voor de zomervakantie op dinsdag 22 april 2014 – telkens om 19 u. in het gemeentehuis. Meer info bij Anne Verfaillie, tel. 015 50 28 12 dewiebelboom@bonheiden.be en op www.bonheiden.be (klik rechts onderaan op het logo van de Wiebelboom).

KLIM OP

DE KNIPOOG

ST. MARIA

Opvang Opvang in De Wiebelboom

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang


Jeugd Nieuwe kindergemeenteraad 2014-2015 De bestuursperiode van de huidige kindergemeenteraad loopt stilaan ten einde. De nieuwe raad gaat van start op zaterdag 15 maart. De kindergemeenteraad bestaat al zo’n 12 jaar in onze gemeente en betrekt jongeren tussen 11 en 14 jaar bij het gemeentebeleid. Hij wordt samengesteld voor twee jaar, nu is dat voor 2014 - 2015. De leden bepalen zelf hun agenda en beslissen waarover ze advies geven aan de volwassen gemeenteraad en hoe dat advies luidt.

contact met andere kinderen, hun wensen en meningen. Ze leren er ook overleggen en luisteren naar anderen en verwerven al spelend vaardigheden zoals spreken in het openbaar. Even belangrijk is het leren luisteren naar en het respecteren van andere kinderen. Op zaterdag 15 maart van 14 tot 16 u. vindt de officiële eedaflegging van de nieuwe kindergemeenteraad plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. We nemen dan ook afscheid van de uittredende kindergemeenteraadsleden met een receptie. Meer info: Bart Pelgrims of Cindy Goovaerts tel. 015 50 28 10 - www.bonheiden.be

In de kindergemeenteraad krijgen de jongeren de kans hun ideeën en wensen te laten horen. Ze komen er in

Lokale economie

Wekelijkse markt & woensdag koopdag Vanaf woensdag 23 april kan je in Bonheiden-centrum elke week naar de markt. Elke woensdag wordt dan ook ‘Bonheiden koopdag’. De wekelijkse markt op het Kerkplein start woensdag 23 april om 14 u. Het wordt meteen ook een feestelijke opening met allerlei randanimatie. Vanaf eind april kan je dus elke woensdagnamiddag naar de markt, van 14 tot 18.30 u.

Lentemarkt Bonheiden Op zondag 18 mei van 13 tot 18 u. vindt in Bonheiden-centrum de Lentemarkt plaats. Wil je graag inschrijven met je vereniging/organisatie? Vraag dan je inschrijvingsformulier vanaf 17 maart bij de ambtenaar lokale economie. Noteer ook alvast 27 april in je agenda, dan kan je naar de Rijmenamse rommelmarkt.

Woensdag wordt dan ook ‘koopdag’ in Bonheiden en Rijmenam. Bij de deelnemende handelszaken aan de ‘koopdag’ ontvang je bij je aankopen een tombolabiljet. Daarmee maak je kans op één maand gratis elektrisch rijden met een e-Smart. Elke maand wordt er één winnaar geloot. Meer info: ambtenaar lokale economie Tel. 015 50 28 00 – info@bonheiden.be www.bonheiden.be

Winnaars eindejaarsactie ‘Bonheiden winkelt’ Tijdens de eerste gemeentelijke Nieuwjaarsdrink werden de winnaars van de eindejaarsactie “Heerlijk tafelen en winkelen in eigen dorp” bekendgemaakt. De actie had als doel de lokale middenstand te promoten. Bij een eindejaarsaankoop maakte je kans om één van de mooie prijzen te winnen.

De hoofdprijs – een volledige make-over – ging naar Mariette De Vlegelaer en Luna Van den Eynde. In maart gaan de dame en de jongedame een dagje op stap en worden ze door de handelaars van Bonheiden in de watten gelegd. Je leest er nog over in ons volgende nummer van Rijmheide.

Rijmheide

13


Milieu Bonheiden neemt het op voor de bijen

In België leven er in totaal maar liefst 375 soorten wilde bijen, maar meer dan de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn heel gevoelig voor bestrijdingsmiddelen. Vooral de nieuwste generatie pesticiden (de zgn.“neonicotinoïden”) zijn zeer schadelijk. Door een combinatie van stress, pesticiden en een schrijnend voedseltekort, worden bijen ook vatbaarder voor ziektes en parasieten. Ze vinden ook steeds minder voedsel en nestgelegenheid. Bijen vervullen nochtans een sleutelrol in de natuur. Hun belang als bestuiver van gewassen is immens. Niet alleen voor het ecosysteem, ook voor onze economie: maar liefst 52 % van de producten in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zijn!

Hoe leven bijen? Bijen hebben niet alleen nectar en stuifmeel nodig, maar ook een geschikte nestplaats. Twee derde van alle bijensoorten nestelt ondergronds. Ze graven een nestgang in de bodem, die wel tot een meter diep kan liggen en zijgangen met nestcellen heeft. Misschien zit in je gazon wel een kolonie zandbijen. Je vindt ze ook tussen de voegen van voetpadtegels. Je moet er niet bang voor zijn. Ze zijn niet agressief en leven niet lang, na enkele weken verdwijnen ze vanzelf.

Het jaar van de bij nt

Om iedereen bewust te maken van de problemen, worden dit jaar in Bonheiden verschillende activiteiten georoN fot ganiseerd. Het aanleggen van een bijvriendelijke demotuin aan de Krankhoeve is er maar één van. Maar ook jij kan ons helpen om van onze gemeente een bijvriendelijke gemeente te maken: - Laat groenten en kruiden in je moestuin tot bloei komen. - Laat het gras maar groeien, want gemillimeterde gazons zijn niet aantrekkelijk voor bijen. - Zaai bijenvriendelijke bloemen en plant hagen.Vanaf 15 maart verdelen we gratis zakjes bijenvriendelijk zaadmengsel aan de balie van het gemeentehuis en in het najaar kan je bij- en vlindervriendelijke hagen aankopen. - Gebruik inheemse planten. - Gebruik geen pesticiden, ook op het openbaar domein zeggen we ‘neen’ tegen pesticiden. - Bouw een bijenhotel. Neem eens een kijkje op de website van Natuurpunt. at uu rpu

Lang voor de eerste mens op aarde verscheen, zoemden op onze planeet al lustig bijtjes rond. We weten dit dankzij fossiele afdrukken in gesteenten van zo’n 100 miljoen jaar oud. Maar vandaag hebben de bijen het bijzonder moeilijk.

Gratis filmvoorstelling “More than Honey”

A ane foto Di

Sommige bijensoorten kan je zelf aan nestgelegenheid helpen door een bijenhotel te bouwen. Het gemeentebestuur geeft alvast het goede voorbeeld door zo’n bijenhotel te bouwen in de vlindertuin die aan de Krankhoeve wordt aangelegd.

p pe

ls

De jongste tien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend fenomeen voor: honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Op zoek naar verklaringen daarvoor, neemt regisseur Markus Imhoof ons mee op een fascinerende reis naar de betoverende wereld van de bijen... De film duurt 92 minuten en is geschikt voor alle leeftijden.

Organisatie:

Waar? Wanneer?

Milieudienst met steun van Natuurpunt, Regionaal Landschap Rivierenland en Imkersbond vzw Bonheiden. Podiumzaal GC ‘t Blikveld Zaterdag 29 maart 2014 om 19 u.

Iemand van de imkersbond Bonheiden leidt de film in, achteraf kan je vragen stellen.Voor en na de film kan je promostandjes bezoeken, o.m. van de imkersbond en Regionaal Landschap Rivierenland.

Natuurwandeling ‘Op zoek naar de hommel’ Vanaf eind maart worden de eerste bijensoorten weer actief. Vooral hommelkoninginnen die de winter overleefden kan je dan bij mooi weer zien rondvliegen. Wil je graag wat hommelsoorten leren kennen? De wilde bijenwerkgroep van Natuurpunt gaat op 29 maart op zoek naar hommels in Mispeldonk. Afspraak om 14 u. aan de kruising van de Hendrik Consciencestraat en de Hondshoek. Kijk bij slecht weer wel eerst even op de website www.mechelsrivierengebied.be of 14 Rijmheide

de activiteit niet afgelast werd, want bij koud en nat weer vliegen er geen hommels. Ook naar onze scholen en kinderen worden er initiatieven opgezet… houdt alvast onze website in het oog. In de volgende Rijmheide trakteren we je op een middenkatern over openbaar groen en vertellen we je graag meer over onze aanpak.


Milieu Lenteschoonmaak in de tuin Op 27 maart 2014 om 20 u. kan je in onze gemeente een gratis workshop bijwonen waar je leert hoe je je (moes)tuin kunt klaarmaken voor de nieuwe lente en zomer.

Bij die eerste zonnestralen begint het weer te kriebelen, tijd om je tuin uit zijn winterslaap te halen! In deze workshop krijg je handige tips om je tuin lenteklaar te maken. Ze kunnen je een goede oogst bezorgen en fleurige, gezonde planten in de siertuin.

Waar blijf je met al dat dode opgeruimde materiaal? Hoe verzorg je de bodem zodat je gezonde planten kweekt? Een antwoord op die vragen en tal van nieuwe ideeën krijg je in de gratis workshop. Inschrijven is verplicht en kan tot 21 maart bij Wendy Lembrechts op tel. 015 29 47 57 of via Wendy.lembrechts@igemo.be. Je hoort bij inschrijving waar de workshop plaatsvindt.

Doe mee met Earth Hour, en feest voor het klimaat! Op 29 maart 2014 is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. We roepen dan iedereen op om die avond een uur lang de lichten te doven. Earth Hour is de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Net als vorig jaar, zullen weer honderdduizenden Belgen een uur lang hun lichten doven. Ook het gemeentebestuur neemt deel en dooft het hele weekend van

29 maart de verlichting rond de openbare gebouwen. Voor deze editie roepen we ook iedereen op om mee te feesten voor het klimaat! Particulieren, verenigingen, jeugdhuizen, iedereen kan meedoen. Organiseer een feest op de avond van Earth Hour, klein of groot, dat kies je zelf! Als het maar niet te veel energie vraagt (letterlijk dan). Doe jij ook mee? Schrijf je dan in op www.wwf.be/earthhour en bestel het gratis feestpakket.

Vrijwilligers helpen padden veilig de weg over Het is weer paddentrek! Padden komen uit hun winterslaap en zoeken een plaats om zich voort te planten. De paddenoverzetters zorgen ervoor dat ze veilig op hun bestemming geraken. Wanneer de temperaturen aan het eind van de winter beginnen stijgen en de eerste voorjaarsbuien vallen, gaan onze padden weer op pad. Ze ontwaken massaal uit hun winterslaap en gaan op zoek naar een geschikte poel om zich voort te planten. Daarbij kruisen ze wegen en worden ze geregeld slachtoffer van het verkeer. Gelukkig helpen enthousiaste vrijwilligers ze in onze gemeente op

de drukste oversteekplaatsen veilig de weg over. Zij zetten vorig jaar zo’n 2 500 amfibieën over in de Molenlei, Bleukstraat en Peerlaarstraat. Ook kikkers en salamanders doen mee aan de trek. Weet jij nog een plekje waar veel amfibieën sneuvelen of wil jij graag eens meehelpen? Neem dan contact op met onze paddenoverzetters! Contactpersoon voor de paddenoverzet is Agnes Cannaerts - agnes.cannaerts@telenet.be.

Waterlopenbeheer in onze gemeente doorgelicht Onze provincie Antwerpen telt zo maar even 3475 kilometer aan geklasseerde waterlopen. En weet jij welke instantie welk stukje beheert? Waarschijnlijk niet, want er zijn 5 partijen die elkaar al eens voor de voeten durven lopen: de gemeente, de provincie, de Vlaamse overheid, de polder en de watering. Bovendien houdt water zich niet aan gemeentegrenzen. Het is dus niet erg praktisch om met zoveel beheerders te werken. Daarom heeft de gemeenteraad in samenspraak met alle betrokkenen be-

slist (een deel van) de gemeentelijke waterlopen naar de provincie over te hevelen. Zo wordt het onderhoud op een hoger niveau gecoördineerd. Heb je een vraag over het waterbeleid, neem dan contact met de dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, via diw@provant.be of 03 240 64 61. Meer info over waterlopenbeheer: www.provant.be/waterlopen

Rijmheide

15


Milieu 3 mei: Spoedles thuiscomposteren Heb je graag een waardevolle bodemverbeteraar voor in je tuin? Of wil je de kosten voor je afval laag houden? Composteer dan zelf je keuken- en tuinafval. Je kan leren composteren in een gratis spoedles in de tuin van compostmeester Lutgarde Vandevelde, Rijmenamseweg 169, op zaterdag 3 mei van 10 tot 11.30 u. Er zijn zowel sessies voor volwassenen als voor kinderen.

In deze spoedles leer je op twee uur: - een compostvat of een ander compostsysteem opstarten - je vat onderhouden en compost oogsten - welke materialenmix kwaliteitscompost geeft De spoedles is gratis, maar schrijf je eerst in via info@ikleefverstandig.be of 015 28 77 53.

Nationale inzamelactie elektrotoestellen van 21 tot 29 maart Van 21 tot 29 maart 2014 loopt een grote nationale in- - Werkt het toestel niet meer, dan kan je het gratis kwijt in het containerpark of in je elekzamelcampagne van Afgedankte Elektrische en Elektrotrowinkel als je daar een nieuw toestel koopt. In de actieweek van nische Apparaten (AEEA). We roepen iedereen op om 21 tot 29 maart nemen de elektrohandels die de actie steunen ook dan zijn oude elektrotoestellen naar de inzamelpunten kleine afgedankte elektrotoestellen (van max. 25 cm) terug, zonder te brengen. Ook oude batterijen zijn welkom. dat je een nieuw toestel moet kopen. Een competitie tussen gemeenten komt deze actie een duwtje in de rug geven. De gemeente die in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt, wint een reuze ontbijtpicknick voor haar inwoners.

Je vindt een overzicht van de Recupel inzamelpunten in je buurt op www.samenrecycleren.be en via de ‘Recycle!’-app die gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-toestellen.

Dus Bonheidenaars: breng in groten getale je afgedankte elektroapparaten naar één van de Recupel inzamelpunten: - Als het apparaat nog werkt, kan je ermee terecht in de Kringwinkel van Mechelen. Die vind je in het industriepark van Mechelen Noord, Oude Baan 1F, Mechelen. Tel. 015 26 12 53 www.dekringwinkelmechelen.be

Het belang van de aparte inzameling is duidelijk: elektrotoestellen bevatten waardevolle grondstoffen die men kan recycleren en dus niet opnieuw moet ontginnen om nieuwe toestellen te produceren. Een organisatie van Recupel i.s.m. gemeentebesturen, afvalintercommunales, de Kringwinkels, Bebat en de elektrohandels.

Onderwijs Gemeentelijke kleuterschool Kranske Pannenkoekentaart… lekkere techniek bij kleuters In onze kleuterschool hielden de kleuters hun 4e techniekweek. Ze zetten dan techniek, uit hun leerplan Wereldoriëntatie, extra in de verf. Dit jaar vertrokken ze verrassend vanuit een prentenboek. ‘Pannenkoekentaart’ is een heel aangenaam voorlees- en kijkboek, waarin Opa Pettson en zijn kat Findus eerst een lekke fietsband moeten herstellen. Dan kunnen ze naar de winkel om bloem te kopen om zo die heerlijke taart te bakken. En zo begint de techniekweek, bij een lekke band. Geniet mee van deze week in hun fotoboek ‘algemeen’ op de schoolwebsite www.kranske.be. Op 26 april van 10 tot 12 u. ben je van harte welkom in de kleuterschool tijdens de infodag. Meer info bij Dirk Goyvaerts – directie@kranske.be – 015 51 22 61 – 0498 86 28 28 16 Rijmheide


Onderwijs Zo vordert de bouw van de kleuterschool Ondertussen is de bouw van de nieuwe kleuterschool al 6 maanden gevorderd. Het mooie staaltje staaltechniek leidde tot enkele weken vertraging, maar nog voor de zomervakantie zou alles moeten voltooid zijn. Juni 2014 wordt dus een belangrijke datum. • In januari verliep het metselen van de binnenmuren volledig volgens plan. Ook de betonnen binnentrap werd geplaatst. • Begin februari verrees het 2e deel van de

staalconstructie met het nodige metselwerk en met de ramen. De gevelsteen zal vanaf half februari gemetst worden. • In maart zou de ruwbouw water- en winddicht moeten zijn en dan kunnen de werkzaamheden binnen starten met o.a. de afwerking van de elektriciteit, verwarming, sanitair, tegel- en pleisterwerken en schilderwerken. Je kan de vorderingen van de bouw mooi volgen aan de hand van het fotoboek op www.kranske.be.

Lagere Gemeenteschool Solidariteitsdag De GeBo-solidariteitsdag steunde dit jaar het Nepalese project ‘Sukhi- home’, dat een menswaardig leven wil bieden aan verwaarloosde kinderen in Nepal. Hun droom is om voor die kinderen een aardbevingsbestendig kindertehuis te bouwen. - Kinderen en leerkrachten maakten kennis met het dagelijkse leven en de cultuur van Nepal. - Vrijwilligster Catherine bracht dit project tot leven in alle klassen. - Met een sponsorwandeling zorgde GeBo voor financiële steun.

De staalconstructie die het nieuwe schoolgebouw zal dragen.

- De 17de solidariteitsquiz voor de kinderen van 5de en 6de leerjaar sloot de projectdag af. Een stevige bedankt aan alle medewerkers en felicitaties aan de kinderen die er een echt solidaire dag van maakten. Inschrijvingen schooljaar 2014 - 2015 Voor 10 maart zijn er geen inschrijvingen. De planning vind je in het scholenkatern in het midden van deze Rijmheide. Kleuterintegratie Op zaterdag 26 april, van 10 tot 12 u. is er een informatie- en kennismakingsparcours door de school voor alle kleuters van een 3de kleuterklas en hun ouders (ongeacht van welke school). Die voormiddag kan je ook inschrijven. Open deur De Open deur van GeBo is dit jaar op zondag 18 mei, van 14 tot 18 u.

Sinterklaas kwam de zak vol geld schenken aan de organisatie.

Wanneer ben je vrijgesteld om je autogordel te dragen? Onze wijkpolitie stelt vast dat inwoners de wetgeving rond vrijstelling van gordeldracht nog te weinig kennen. Een attest van de behandelende specialist volstaat immers niet om vrijstelling te krijgen. Zowel patiënten als dokters blijken daarvan onvoldoende op de hoogte. Het niet dragen of het verkeerd gebruik van de veiligheidsgordel eist elk jaar een honderdtal mensenlevens. De maatschappelijke

Meer info: tel. 015 51 26 38 - onthaal@geboschool.be www.geboschool.be

Politie kost van deze ongevallen bedraagt meer dan 150 miljoen euro! Volgens de wegcode moet elke inzittende van een motorvoertuig op plaatsen die zijn uitgerust met veiligheidsgordels, deze ook dragen. De veiligheidsgordel dragen kan je leven en dat van de passagiers redden. Meer info vind je op www.bonheiden.be (zoek op “gordeldracht”). Je vindt er ook een link naar de brochure “Vrijstelling van gordeldracht” van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Rijmheide 17


Sociaal Drie mantelzorgcafé’s in 2014 Als mantelzorger ben je een onmisbare schakel in de thuiszorg. Daarom willen we mantelzorgers samenbrengen, informatie en advies geven en ondersteunen. Als mantelzorger ben je elk jaar weer welkom op de drie mantelzorgcafé’s. Dit jaar is dat op de dinsdagen 25 maart, 10 juni en 14 oktober, telkens van 14 tot 16.30 u. • Tijdens het eerste mantelzorgcafé brengen we een bezoek aan de thuiszorgwinkel Assist in Mechelen. Als mantelzorger kan je zo zien welke hulpmiddelen er op de markt zijn. Vertrek op dinsdag 25 maart 2014 om 14 u. aan de Krankhoeve (Grote Doelstraat 1). Wie dat wenst, kan meerijden met de liftbus van het lokaal dienstencentrum. • In het tweede mantelzorgcafé vertelt Hilde Weckhuysen van Ons Zorgnetwerk over voorzieningen, premies en tegemoetkomingen in de thuiszorg. Op 10 juni 2014 in de grote zaal van Sint-Maartensberg, St.-Maartensberg 3.

Wil je deelnemen aan (een van) de mantelzorgcafés, geef Myriam of Kristel dan vooraf een seintje.

OCMW Bonheiden Na de uiteenzetting kan je nog gezellig babbelen bij een tasje kofBaxbos 15-17 fie en een stukje taart. Wil je graag deelnemen, maar kan je thuis niet gemist worden,Bonheiden laat het ons weten. Wij zoeken samen naar 2820 een oplossing.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij: • Myriam De Kock - tel. 015 50 05 02 myriam.dekock@ocmwbonheiden.be • Kristel Daems - tel. 015 52 50 03 kristel.daems@ocmwbonheiden.be

015 50 04 10 www.bonheiden.be • In het derde mantelzorgcafé spreekt Hilde Weckhuysen over ocmwbonheiden@ocmwbonheiden.be het maken van goede (financiële) afspraken in de thuiszorg. Zij legt ook de nieuwe wetgeving rond voorlopige bewindvoering uit. Op 14 oktober 2014 in de cafetaria van de Krankhoeve.

Sociaal Verwarmingsfonds

V.U.: Hilde Schueremans, Baxbos 15-17, 2820 BONHEIDEN

Ook in 2014 kan je genieten van een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds. Hieronder lees je over welke brandstof het gaat, wie in aanmerking komt en hoe je de toelage aanvraagt. Voor welke brandstof? • huisbrandolie (mazout) • verwarmingspetroleum • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen) Wie heeft recht op deze tussenkomst ? 1. Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste (*). 2. Huishoudens met een laag inkomen, d.w.z. met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47, verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste. Men houdt daarbij ook rekening met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van onroerende goederen buiten de gezinswoning. 18 Rijmheide

Meer info vind je ook op www.bonheiden.be (zoek op “mantelzorg”).

3. Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. (*) Met “persoon ten laste” wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat lager is dan € 3.070 - zonder gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen. Hoe vraag je de toelage aan ? Vraag je toelage aan binnen 60 dagen na levering. Dat kan elke maandag en dinsdag tussen 8 en 12 u. op de kantoren van het OCMW gelegen te Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden. Meer informatie: - bij het OCMW van Bonheiden, tel. 015 50 04 10 - op het gratis nummer 0800 90 929 www.verwarmingsfonds.be - op www.bonheiden.be (zoek op “verwarmingstoelage”)


SCHOLEN IN BONHEIDEN Binnenkort start de inschrijvingsperiode in de kleuter- en lagere scholen. Naar aanleiding hiervan bundelden we de informatie van de scholen in Bonheiden en Rijmenam in dit middenkatern. Je vindt hier ook de informatie over de inschrijvingen terug. Degelijk gemeentelijk onderwijs verstrekken, is een prioriteit van het gemeentebestuur. De lagere school (GeBo) en de kleuterschool (’t Kranske) vormen samen het gemeentelijk onderwijs in onze gemeente. Hun pedagogisch aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling ), hart ( ), handen ( ). van de totale persoon: hoofd ( Daarnaast ondersteunt ons bestuur alle scholen van onze gemeente met onder meer de volgende dienstverlening: - de gemeente participeert in de Nekkerpool, waardoor de scholen vlakbij kunnen zwemmen - gemeenschappelijk leerlingenvervoer - gebruik bibliotheek - ondersteuning cultuur: theater- en filmvoorstellingen in ’t Blikveld - ter beschikking stellen van gemeenschappelijke infrastructuur: gratis sportaccomodatie voor de turnlessen, domein Krankhoeve voor spel en recreatie, … - gebruik materialen gemeentelijke uitleendienst - vervoer door technische dienst - ondersteuning door de jeugddienst: uitlening spelmateriaal, beheer toezichters, … - middag-, voor- en naschools toezicht wordt financieel ondersteund voor alle scholen Heb je hierover nog vragen of suggesties, contacteer dan de dienst Onderwijs.Tel. 015 50 28 07 - patricia.leemans@bonheiden.be Gemeentebestuur Bonheiden


Gemeentelijke kleuterschool Bonheiden

Gebo versie 1: Lagere Gemeenteschool Bonheiden

Contact

Contact

Gemeentelijke kleuterschool Bonheiden Dorp 112 - 2820 Bonheiden

Lagere Gemeenteschool Bonheiden Schommen 1 - 2820 Bonheiden

Nieuwe kleuterschool vermoedelijk open vanaf 1 september 2014 Dorp 19 - Bonheiden Tel. 015 51 22 61 - www.kranske.be - info@kranske.be

Tel. 015 51 26 38 www.geboschool.be - onthaal@geboschool.be

GeBo

Directie Piet Wauters - directie@geboschool.be

Directie Dirk Goyvaerts - directie@kranske.be – 0498 86 28 28

Andere schoolinfo

Andere schoolinfo

Aantal kleuters (op 1 januari 2014): 190 Aantal kleuterklassen: 9

Aantal leerlingen op 1 januari 2014 (lagere school): 286 leerlingen Aantal klassen lager onderwijs: 13

Jaarlijkse activiteiten Infodag: 26 april 2014 van 10 tot 12 u. Rondleiding en kennismaking mogelijk na afspraak.

Kleuterparcours: 26 april 2014 Opendeurdag: 18 mei 2014

INSCHRIJVINGEN

Schoolbestuur van de Gemeentelijke kleuterschool en lagere school Bonheiden Gemeentebestuur Bonheiden Schepen van Onderwijs: Mieke Van den Brande - mieke.vandenbrande@bonheiden.be

1° voorrangsperiode broers & zussen / zelfde leefentiteit - van 10 tot 21 maart De inschrijvingen gebeuren in de school.  Aangezien er geen kinderen zullen worden geweigerd is de volgorde van geen belang. Bij nieuwe of onduidelijke gezinssituaties vraagt de directie naar een bewijs van domicilie/gezinssamenstelling. De ouders krijgen een bewijs van inschrijving.  Ouders die de voorrangsperiode missen, kunnen nadien deze voorrang niet meer doen gelden.    

2° voorrangsperiode kinderen van personeel - op 24 en 25 maart De inschrijvingen gebeuren in de school. De ouders krijgen een bewijs van inschrijving. Ouders die de voorrangsperiode missen, kunnen nadien deze voorrang niet meer doen gelden. Van 26 maart tot en met 23 april 2014 zijn er geen inschrijvingen mogelijk.


MAART 2014 - APRIL 2015

VASTE ACTIVITEITEN

elke dinsdag van 13.30 tot 17 u.

elke maandag van 14 tot 17 u. (tot en met 14 mei en vanaf 1 september)

elke woensdag van 13.30 tot 17 u.

PC De Krekel

Ludwinahuis (zaal Regenboog)

PC De Krekel

vertrek Kerkplein 2820 Bonheiden

Guillaume Henderickx, tel. 015 51 65 77

Julia Verschooten, tel. 015 55 38 57 of Annie Beullens, tel. 015 42 09 00

Marcel De Vocht, tel. 015 55 40 19

T. Wellens, tel. 015 52 97 66

Louis Onsea, tel. 015 55 08 52 of Victor Van Loo, tel. 015 55 03 38

CONTACTPERSOON

elke dinsdag van 14 tot 17 u.

vertrek Kerkplein 2820 Bonheiden

Yvonne Van Bosstraeten, tel. 015 51 40 69

WAAR

Lotto

elke vierde donderdag van 13.30 tot 15 u.

sportkeet Berentrode

Marcel Geivaerts, tel. 015 33 64 46 of marcel.geivaerts@telenet.be

WANNEER

Korte wandeling

elke dinsdag van 14 tot 17 u.

OC Krankhoeve

Carl Van Inthout, tel. 015 61 42 07

WAT

Petanque

elke laatste donderdag van 14 tot 17 u.

WZC Den Olm

Kaarten

Vlaaien loten

elke dinsdag van 14 tot 17 u.

3 maart 2014: Heideplaats - 2845 Niel

Petanque, sjoelen en kaarten

Fietsen

VERENIGINGSKALENDER

VERENIGING OKRA-TREFPUNT BONHEIDEN

S-PLUS BONHEIDENRIJMENAM

S-SPORT BONHEIDENRIJMENAM

7 april 2014: Kerk - 1980 Zemst

5 mei 2014: Tenniscentrum Oase - 2560 Kessel


VASTE ACTIVITEITEN

elke eerste woensdag van 14 tot 16.30 u.

GEZINSBOND RIJMENAM Bloemschikken

HEEMKRING ‘T KAASKOT Schilderen op zijde

zaterdag om de twee weken

OC Sint-Maartensberg, behalve 7 mei (OC Krankhoeve)

woensdag 5 maart, 9 april, 7 mei, 17 september, 29 oktober en 17 december, telkens van 19.30 tot 22.30 u.

Fietsen

Schilderen op textiel, spinnen en

vertrek Kerkplein 2820 Bonheiden

elke woensdag in juni, juli en augustus, telkens vertrek om 19 u.

Recreatieve volleybal

OC Krankhoeve

sporthal Berentrode

elke woensdag van 20 tot 22 u.

Crea-atelier

elke derde woensdag van 14 tot 16.30 u.

Gerda Frans, tel. 015 22 62 28 of gerdafrans@hotmail.com of Rie Mertens, tel. 015 51 51 30

dinsdag 18 maart; 1, 15, 29 april; 2, 16, 30 september; 7, 21 oktober; 4, 18 november; 2, 16 december, telkens om 13.30 u.

Line dance

Patchwork

Annie Devos, tel. 0494 13 72 88

maandag 10, 17, 24 maart; 7, 14, 21 april; 1, 8, 15, 29 september; 13, 20, 27 oktober; 3, 10, 17, 24 PC De Krekel november; 1, 8, 15 december, telkens van 19 tot 21 u.

Regine Snoeck, tel. 015 52 08 28  (na 18 u.) of fleur.lingua@skynet.be

Rita Barbé, tel. 0472 50 15 28 of rita.barbe@outlook.com

Elisa Rijmenams, tel. 015 51 58 99

Rosette Verlent, tel. 015 55 26 20 of Rita Deprez, tel. 015 51 67 34

maandag 7 april, 5 mei, 27 oktober, 15 december, telkens om 19.30 u.

Lien Houwen, tel. 015 51 40 29 of lien.houwen@gmail.com

CONTACTPERSOON

Bloemschikken

Kardinaal Cardijnlaan 87 2820 Bonheiden

WAAR

FEMMA BONHEIDEN

elke eerste dinsdag, telkens van 20 tot 21.30 u. (uitgezonderd juli en augustus)

WANNEER

Briefschrijfavonden

WAT

BRIEFSCHRIJFKERN AMNESTY INTERNATIONAL BONHEIDEN

VERENIGING

VERENIGINGSKALENDER

MAART 2014 - APRIL 2015


NEUTRALE BEWEGING VAN GEPENSIONEERDEN

KIND EN GEZIN

KANTCENTRUM ‘T ORDINAALTJE

maandag om de twee weken van 19.30 tot 22 u. elke woensdag van 19.30 tot 22 u. inlichtingen steeds te verkrijgen in het Heemhuis op woensdagavond

Bloemschikken

Breien

Smeden

Heemkunde

elke woensdag vanaf 13.30 u. elke maandag vanaf 13 u. (uitgezonderd juli en augustus) elke maandag vanaf 13 u. (uitgezonderd juli en augustus) elke maandag vanaf 13.30 u.

Lottospel

Kaartspel

Wandelen

elke eerste en derde donderdag van 9.15 tot 12 u.

elke dinsdag van 18 tot 21 u.

elke maandag van 9.15 tot 12 u.

donderdag 13 maart, 24 april, 22 mei, 12 juni, telkens van 9.30 tot 11.30 u.

woensdag 19 maart, 2 april, 14 mei, 11 juni, telkens van 13.30 tot 15.30 u.

woensdag 12 maart, 23 april, 21 mei, 11 juni, telkens van 9.30 tot 11.30 u.

woensdag 12, 26 maart; 23 april; 7, 21 mei, telkens van 14 tot 16 u. (ook jeugd) of van 18.30 tot 20.30 u.

Fietsen

Wegen en meten van jouw baby

Naaldkant

Kantklossen volwassenen

elke derde donderdag van 20 tot 22 u.

woensdag 19 maart; 2, 30 april; 14, 28 mei, telkens van 9.30 tot 11.30 u.

van 9.30 tot 12 u.

weven, kantklossen

Christel Rits, tel. 015 51 30 20 of 0494 17 74 97

Nieke Vermant, tel. 015 33 13 35 of www.kantcentrumbonheiden.be

vertrek Kerkplein 2820 Bonheiden

café ‘t Blikveld

Jos Schroyens, tel. 015 55 75 39

Jef Hendrickx, tel. 015 51 35 76 of jef.hendrickx.bio@dimpel.net

Maria Wyns, tel. 015 55 25 97 of maria.wyns@base.be

vertrek kruispunt Zellaerstraat en Kardinaal Cardijnlaan Staf Geets, tel. 015 55 15 19 2820 Bonheiden

Korte Hondshoekstraat 12 2820 Bonheiden

OC Sint-Maartensberg

Heemhuis

Bert Doms, tel. 015 51 59 05

TN UI

M EE

AR BA


Wandelen

Disco- en lijndans

GC ‘t Blikveld Waversesteenweg 11 2820 Bonheiden

Heemhuis

Kerkplein 1 2820 Bonheiden

Ludwinahuis Zellaerdreef 2 2820 Bonheiden

elke eerste maandag, telkens vertrek om 13.30 u.

elke tweede, derde en vierde donderdag van 14 tot 16 u.

OC Krankhoeve Grote Doelstraat 1 2820 Bonheiden

OC Sint-Maartensberg Sint-Maartensberg 1 2820 Rijmenam

PC De Krekel Dorp 65 2820 Bonheiden

2 juni 2014: Sporthal - 2540 Hove

7 juli 2014: GC ’t Blikveld 2820 Bonheiden 4 augustus 2014: Kerk - 2531 Vremde 1 september 2014: Kerk - 2820 Rijmenam

6 oktober 2014: Kerktoren (dorp) - 2812 Muizen

3 november 2014: Sporthal 2860 Sint-Katelijne-Waver 1 december 2014: Zwembad - 2850 Boom sporthal IHAM

Louis Van Eygen, tel. 015 51 59 55

Marcel Geivaerts, tel. 015 33 64 46 of marcel.geivaerts@telenet.be

Sporthal en sportkeet Berentrode

Grote Doelstraat 1b 2820 Bonheiden

Sporthal IHAM

Bautersemstraat 57 2800 Mechelen

WZC Den Olm

Schoolstraat 55 2820 Bonheiden

AR

BA

M

EE

TN

UI


Kleuterschool en lagere school Klim Op

Sinte-Mariaschool Bonheiden

Contact

Contact

BS GO! Klim Op Schoolstraat 10 - 2820 Bonheiden

Sinte-Mariaschool Zwarte Leeuwstraat, 18 - 2820 Bonheiden

Tel. 015 51 26 44 – gsm: 0486 57 87 25 www.bs-klimop.be - directie@bs-klimop.be

Tel. 015 55 12 27 - www.sintemariaschool.be

Directie Tom Smets - directie@bs-klimop.be Inrichtende macht Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap SGR 5 Keerbergen – Mechelen – Heist o/d Berg Algemeen directeur: Erik Ruts Mechelbaan 561 - 2580 Putte

Andere schoolinfo Aantal leerlingen (op 1 januari 2014): 131 kleuters en 222 lagere schoolkinderen Aantal klassen kleuteronderwijs: 6 + 1 instapklasje Aantal klassen lager onderwijs: 12 Opendeurdag: 29 maart 2014 Schoolfeest: 15 juni 2014

Directie Peter Van der Eecken - peter.vandereecken@sintemariaschool.be Schoolbestuur Voorzitter: John Clissen john.clissen@sintemariaschool.be

Andere schoolinfo Aantal leerlingen (op 1 januari 2014): 300 Aantal klassen lager onderwijs: 9 Aantal kleuterklassen: 6 Jaarlijkse activiteiten Mosselfestijn: maand oktober Voorleesweek: maand november Opendeurdag: voor elke instapdag van nieuwe kleuters worden de ouders uitgenodigd!

3° voorrangsperiode indicatorleerling / niet-indicatorleerling - van 24 april tot 13 mei De inschrijvingen gebeuren ter plaatse en chronologisch.  Aan de hand van documenten en verklaringen wordt een leerling ingeschreven in het contingent indicatorleerling of contingent niet-indicatorleerling. Indicatorleerlingen zijn leerlingen die vorig schooljaar een studietoelage kregen, leerlingen die geplaatst zijn, leerlingen van rondreizende ouders en leerlingen van wie de moeder geen diploma of getuigschrift heeft van het secundair onderwijs. Er zijn drie mogelijkheden:  • Als er plaats is, wordt het kind onmiddellijk ingeschreven en krijgen de ouders een bewijs van inschrijving.  • Als er geen plaats is in het contingent waartoe het kind behoort maar wel in het andere contingent, wordt het kind uitgesteld ingeschreven. De ouders krijgen een bewijs van uitgestelde inschrijving.  • Als er helemaal geen plaats is, wordt het kind in het register gezet als een niet-gerealiseerde inschrijving. De ouders krijgen binnen de vier dagen een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving (= weigering). 


Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam - DORP

Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam - MART

Contact

Contact

Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam Kloosterstraat, 14 2820 Rijmenam

Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam Bleukstraat, 33 2820 Rijmenam

Tel. 015 51 42 95 - www.basisschool-rijmenam.be secretariaat@basisschool-rijmenam.be

Directie, schoolbestuur en contact: Zie info bij Knipoog DORP

Directie Eric Lauwereys - directie@basisschool-rijmenam.be

Andere schoolinfo

Schoolbestuur OZCS Keerbergen vzw Jan Bakelants - Leuvensebaan 27, 2223 Schriek

Andere schoolinfo

Aantal leerlingen (op 1 januari 2014): 73 Aantallen klassen kleuteronderwijs: 1 Aantal klassen lager onderwijs: 3 graadklassen tot 6de leerjaar Opendeurdag: Martjesdag op 22 maart 2014 van 10 tot 13 u. Inschrijven kan tijdens de opendeurdag of na telefonische afspraak op 0476 89 69 71

Aantal leerlingen (op 1 januari 2014): 238 Aantallen klassen kleuteronderwijs: 5 Aantal klassen lager onderwijs: 8 Opendeurdag: 29 maart 2014 van 10 tot 13 u. Inschrijven kan tijdens de opendeurdag of na telefonische afspraak op 0476 89 69 71

4° vrije inschrijvingen - vanaf 19 mei De beschikbare vrije plaatsen zullen vanaf 16 mei 2014 zichtbaar zijn op www.lop.be / LOP regio Mechelen / Basis / INFO VOOR OUDERS Tijdens de vrije inschrijvingen geldt er geen enkele voorrang. Kinderen worden onmiddellijk ingeschreven met een bewijs van inschrijving of worden onmiddellijk geweigerd met een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.

Voor meer informatie over de regelgeving en beschikbare plaatsen kunnen ouders terecht op www.lop.be / LOP regio Mechelen / Basis / INFO VOOR OUDERS

Inschrijvingen schooljaar 2014 - 2015 Periode 1

Voorrangsperiode broers & zussen  / zelfde leefentiteit 

2

Voorrangsperiode kinderen van personeel

3

Voorrangsperiode indicatorleerling / niet-indicatorleerling

4

Vrije inschrijvingen

Datum

Uur

10 maart tot en met 21 maart 2014

9 tot 16 u.

24 maart tot 25 maart 2014

9 tot 16 u.

24 april tot en met 13 mei 2014

9 tot 16 u.

Vanaf 19 mei 2014

Nog niet gekend


Sociaal Wijkfeesters opgelet: nieuw toelagereglement van kracht! Een 30-tal wijkcomités hebben in onze gemeente al wijk- • het verhoogt het bedrag van de basistoelage tot € 150 of € 300 (voor wijkfeesten met meer dan 50 deelnemers) feesten georganiseerd en we hopen dat ze dat in de toe• het stimuleert een milieuvriendelijke aanpak van de wijkfeesten komst blijven doen. Zo helpen ze immers mee de sociale • het geeft een extra toelage van telkens € 50 voor de opties samenhang tussen de inwoners van onze gemeente te “Ruim zwerfvuil op in je wijk” en voor het gebruik van Fair versterken. Tradeproducten op het wijkfeest • het subsidieert alleen nog wijkfeesten die in onze gemeente plaatsvinden Hoe en wanneer vraag je de toelage aan? De aanvraag voor subsidiëring van een wijkfeest dien je in bij het gemeentebestuur, ten laatste 6 weken voor het evenement en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar. Je gebruikt daarvoor het evenementenformulier dat je vindt via de banner “Meld hier je evenement” op de startpagina van www.bonheiden.be. Vorig jaar werd het toelagereglement voor wijkfeesten geëvalueerd en verbeterd. Het sluit nu ook beter aan bij de doelstellingen van het nieuwe gemeentebestuur. Het nieuwe reglement geldt vanaf dit jaar en omvat voornamelijk de volgende wijzigingen:

Meer informatie over de subsidies voor wijkfeesten en de nodige formulieren vind je op www.bonheiden.be (zoek op “wijkfeest”).

Sport

Meer weten over sport? Tenzij anders vermeld, kan je voor meer informatie over sport(activiteiten) terecht bij de Sportdienst: tel. 015 50 28 80 - sportdienst@bonheiden.be Grote Doelstraat 1b in Bonheiden. Meer informatie vind je ook steeds op www.bonheiden.be.

Wil je geregeld sportnieuws in je mailbox, abonneer je dan op ons tweewekelijkse e-zine. Je kan de sportdienst van Bonheiden – ‘Berentrode’ ook op de voet volgen via Facebook.

Krokus- en paassportkampen Berentrode De krokussportkampen lopen van 3 tot 7 maart. Op het programma staan een kleuter- en omnisportkamp, Play with clay + sport (12-16 jaar) en paardenkampen. Heb je zin in een sportieve winterse uitstap, dan kan je mee gaan schaatsen naar Herentals op woensdag 5 maart of gaan skiën of snowboarden in Peer op donderdag 6 maart.

De paassportkampen zijn: Week 1: 7 tot 11 april • Kleutersportkamp 4-5 jaar • Omnisportkamp 6-12 jaar • Play with clay + omnisportkamp 7-12 jaar • Voetbal + omnisportkamp 6-12 jaar • Minidansstage 4-8 jaar • Maxidansstage 9-18 jaar • Paardenkamp 8-14 jaar

Week 2: 14 tot 18 april • Kleutersportkamp 4-5 jaar • Omnisportkamp 6-12 jaar • Frans + omnisportkamp 5-11 jaar • Avonturenkamp 10-14 jaar • Hengelkamp 10-18 jaar • Tenniskamp Kiksham 4-16 jaar • Paardenkamp 8-14 jaar

Het programma van de zomersportkampen vind je vanaf begin mei op www.bonheiden.be.Vanaf dan kan je er ook voor inschrijven.

Rijmheide

27


Sport Kleuterinstuif op zondag 2 maart Dit jaar gaan we de krokusvakantie van start met een speelnamiddag voor de allerkleinsten. Zondag 2 maart wordt de sporthal omgebouwd in een speelpaleis met springkastelen, fietsjes, reuze blokken, hindernissenparcours,…

Van 14 tot 16 u. zijn alle 2- tot 6-jarigen welkom met hun (groot) ouders in sporthal Berentrode voor de 78ste kleuterinstuif. De inkom bedraagt € 4/kind met een maximum van € 8/gezin, leden van de Gezinsbond betalen (op vertoon van hun lidkaart) € 3,5/kind met een maximum van € 7/gezin.

Bonheiden ook in 2014 kandidaat Sportelgemeente Bloso zet ook in 2014 de sensibiliseringscampagne ‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’ voort. Onze sportdienst en zijn sportpartners gaan dit jaar opnieuw voor de titel ‘Sportelgemeente 2014’. De sportelcampagne wil de niet-actieve 50-plussers (weer) aan het sporten krijgen en de sportende 50-plusser motiveren om actief te blijven. Daarbij ligt de nadruk op plezier beleven, sociale contacten leggen en sporten op eigen niveau. De jongste jaren nam onze gemeente daar met veel enthousiasme aan deel en zo behaalden we de titel “Sportelgemeente 2012” en “Sportelgemeente 2013”. Alle sportactiviteiten voor 50-plussers kan je herkennen aan het logo ‘Sportelen, beweeg zoals je bent’. Meer info over het Sportelaanbod vind je bij de sportdienst, op www.bonheiden.be of op www.sportelen.be .

2014 Sportelactiviteiten 50-plussers in beweging Wekelijkse sportelactiviteiten Maandag: Badminton 14 – 15.30 u. Dinsdag: Hartpreventiegym 11.15 – 12.15 u. Woensdag: Yoga 20 – 21 u. (Turnzaal Lagere Gemeenteschool) Donderdag: Bodytone & Relax 10.45 – 11.45 u. - Onderhoudsgym 15.15 – 16.15 u. Vrijdag: Yoga 13.30 – 14.30 u. (Krankhoeve) Alle activiteiten - behalve yoga - vinden plaats in de sporthal Berentrode. Activiteiten meimaand - sportmaand • Lijndansen - wekelijks op maandag • Petanque(tornooi) & sjoelen • Gemeentelijke Sporteldag op vrijdag 23 mei • Lessenreeks kracht & lenigheid Je leest meer over deze activiteiten in de Sportkrant die je begin april in je brievenbus vindt.

Daguitstap: Senior Games in Blankenberge – woensdag 1 oktober Noteer deze datum al in je agenda, meer info volgt.

Kampioenenhuldiging 25 april 2014 – Oproep kampioenen Naar jaarlijkse gewoonte worden bij de start van de sportmaand alle sportkampioenen van onze gemeente gehuldigd. Individuele - en ploegsporters die één of meer titels behaalden, kunnen zich kandidaat stellen.

Ook leden van een Bonheidense club die in een andere gemeente wonen, zijn welkom. We vragen elke kampioen om zijn persoonsgegevens en een overzicht van zijn prestaties voor 14 april aan de sportdienst te bezorgen. We krijgen ook graag wat foto’s en/ of filmpjes waarop wij de kampioen(en) aan het werk zien, om de kampioenenhuldiging op te fleuren!

Sportvormingen Ook dit voorjaar biedt sportregio Dijle-Nete een aantal vormingen aan voor trainers, clubbestuurders en alle andere geïnteresseerden: • Dinsdag 4 maart: de sportclub van de toekomst - Lier • Zondag 23 maart: erkende bijscholing voor redders - Mechelen Meer info op www.bonheiden.be.

28 Rijmheide


Sport Mei 2014 - 42ste sportmaand Van vrijdag 25 april tot en met zaterdag 24 mei 2014 kan je weer naar hartenlust sporten in onze gemeente. Vier weken lang bieden de sportraad, de sportclubs en de sportdienst alle inwoners een brede waaier van sportactiviteiten aan.

• vrijdag 9 mei: scholenvoetbaltornooi (3de graad) • woensdag 14 mei: 4 tegen 4 voetbaltornooi (2de graad) • zondag 18 mei: minivoetbaltornooi • zaterdag 24 mei: atletiekmeerkamp & sluiting 42ste sportmaand

Als smaakmaker sommen we alvast enkele activiteiten op: • vrijdag 25 april:

opening 42ste sportmaand + kampioenenhuldiging • donderdag 1 mei: recreatief volleybaltornooi

Het volledige sport- en spelaanbod vind je binnenkort op www.bonheiden.be en in de ‘SPORTKRANT’ die begin april in de brievenbus valt.

Nieuwe webshop van de Sportdienst Bonheiden In januari maakte de oude online inschrijvingsmodule van de sportdienst plaats voor een nieuwe webshop. Daar kan je voortaan heel eenvoudig inschrijven voor sportkampen en anderen sportactiviteiten. Op www.bonheiden.be vind je bij elke sportactiviteit een link naar de webshop.

gemeld bent kan je je online winkelmandje vullen met activiteiten. Door de opeenvolgende stappen te volgen, kan je je inschrijving registreren. Nadat je je inschrijving geregistreerd hebt, krijg je meteen een bevestiging met de nodige info voor de betaling.

Heb je al een sportkamp of lessenreeks gevolgd bij de Sportdienst, dan staan je gegevens al in het klantenbestand. Je kan dan een login en paswoord aanvragen voor jezelf en je gezinsleden. Ben je nog geen klant bij de sportdienst, registreer je dan eenvoudig als nieuwe gebruiker. Zodra je voor een activiteit hebt ingeschreven, krijg je meteen een bevestiging met de info voor de betaling. Ben je nog geen klant bij de sportdienst dan kan je jezelf en je gezinsleden eenvoudig registreren als nieuwe gebruiker. Zodra je aan-

Via de sportwebshop kan je ook de zaalbezetting van sporthal Berentrode en de buitenterreinen (Berentrode & Mechelsbroek) bekijken. Opgelet: je kan er niet mee reserveren! Wil je een zaal of terrein reserveren, dan kan je eerst kijken wanneer die beschikbaar is.Voor je reservatie zelf moet je wel contact opnemen met de sportdienst. Daar kan je ook terecht met je vragen over de nieuwe webshop.

Sportsprokkels • Na meer dan 21 jaar houdt Geert Rasschaert, uitbater van de cafetaria van de sporthal, het voor bekeken (aan het einde van dit sportseizoen). • Nieuwe regels voor basketbal voor landelijke jeugdploegen (i.vm. de uitloopzone tussen de eindlijn en het basketbord - 3,25 m.) maken dat het speelveld moet worden aangepast. • Het Heem in de Oude Keerbergsebaan is vanaf 1 juli 2014 niet meer beschikbaar en dus moeten verenigingen uitkijken naar een andere locatie. De beheerders gaan nog bekijken of Het Heem kan gerenoveerd worden. • De sportdienst kreeg een plaatsbezoek van een delegatie van Wuustwezel, die een bijkomende sporthal gaat bouwen. • Je kan de brochure Bloso sportkampen verkrijgen bij de Sportdienst. Je kan voor de kampen online inschrijven via www.bloso.be/sportkampen. • De Sportdienst Bonheiden – Berentrode zit al aan 321 likes op Facebook. • Half maart hoopt voetbalclub Rijmenam groen licht te krijgen voor de aanleg van een extra voetbalveld. • Online inschrijven voor activiteiten van de sportdienst/vzw Berentrode heeft plaatsgemaakt voor een webshop. • Op zaterdag 26 april 2014 kunnen jongeren in het domein Weyneshof in Rijmenam deelnemen aan de Challengerstrophy (org. Stichting Vlaamse Schoolsport). Meer info: tel. 03 340 87 60 - joelle.vanacker@antwerpen.schoolsport.be – www.schoolsport.be

Rijmheide

29


Toerisme Zondag 27 april: start toeristisch seizoen! De lente is in aantocht én het nieuwe toeristische seizoen ook! Op zondag 27 april wordt met Erfgoeddag & Rijmenam in de kijker de start van het nieuwe toeristische seizoen gegeven.

Erfgoeddag: thema ‘Grenzeloos’ Kantcentrum ’t Ordinaaltje laat je kennismaken met kanttechnieken uit het buitenland en met zijn internationale werking. In het kantatelier kan jong & oud creatief experimenteren met materialen en technieken. De heemkring ’t Hoefyser focust in het heemmuseum ’t Smiske op een grenzeloos thema: ‘de Groote Oorlog’. Een tentoonstel-

ling brengt het alledaagse leven ten tijde van WOI in beeld. Historische feiten worden aangevuld met anekdotes van plaatselijke inwoners. Heemkring ’t Kaaskot laat je op de ambachtenmarkt op het Stationsplein kennismaken met een grenzeloos aantal oude ambachten die zij enthousiast beoefenen.

Rijmenamse rommelmarkt & Smakelijk RijmenaMmmm! Heb je nog schatten op zolder of wil je de koop van je leven doen? Kom dan naar de Rijmenamse rommelmarkt die zal plaatsvinden in de Lange Dreef (en zijstraten) tussen 8 en 17 u. Deelnemen of een bezoek brengen is volledig gratis! Inschrijven voor een stand op de rommelmarkt kan bij christina@lena.be of 0475 57 75 70.

Heeft u nog een extra reden nodig om zondag 27 april naar Rijmenam te komen? Rijmenam Explosief! organiseert een gratis tombola. De hoofdprijs is voorlopig een goed bewaard geheim… maar de winnaars van de voorbije jaren kunnen bevestigen dat er stuk voor stuk prachtige prijzen te winnen zijn!

Rijmenam in de kijker betekent tussen 12 en 17 u. op het Stationsplein genieten van ‘Smakelijk RijmenaMmmm’. Je smaakpapillen worden in de watten gelegd met overheerlijke gerechten, belegde broodjes, heerlijke ijsjes,… van lokale traiteurs en horecazaken. Voor de allerkleinsten is er op het Stationsplein leuke randanimatie én een draaimolen.

Werken en verkeer Nieuwe borden wijzen de weg naar randparkings Om de toenemende parkeerdruk in het centrum te verbeteren, is het aangewezen dat automobilisten meer gebruik maken van de Bonheidense randparkings. Door de nieuwe gerichte bewegwijzering te volgen, kunnen bestuurders snel een parkeerplaats vinden op wandelafstand van het centrum. Omdat er geen beperking in parkeertijd is, zijn randpakings de ideale verzamelplaats voor samenkomsten of voor lang parkeren.

30 Rijmheide

Info: GC ’t Blikveld - T 015 50 28 72 toerisme@bonheiden.be www.bonheiden.be www.erfgoeddag.be www.rijmenam-explosief.be


Wetenswaardig Gemeentebestuur deelt prijzen uit Het gemeentebestuur maakte met de Nieuwjaarsdrink op 4 januari 2014 de winnaars bekend van de hoofdprijzen van de eindejaarsactie. Burgemeester en schepenen

zetten ook de winnaars van drie andere wedstrijden in de prijzen.

Mieke Van den Brande (schepen van Sport) en Jan Thirion (schepen van Financiën) maakten verschillende kinderen gelukkig met de uitreiking van cadeaupakketjes voor de winnaars van de ballonwedstrijd naar aanleiding van de Dag van de verenigingen (sport en cultuur). Deze kinderen wonnen een leuk cadeaupakketje: Jelbe Cornelis, Elias Corthouts, Laetitia Dillen, Anouk Laureys, Lotte Van Marcke, Iris Vanormelingen en Lukas Walgraef. Barbara Maes (schepen van Milieu) overhandigde de prijzen van de tombola van de open milieuraad over energiezuinig vervoer. De aankoopbons van 100 euro waren voor Kristel De Laet, Dimitri Hendrickx, Nina Lemahieu, Louis De Neef en Sigrid Van Herbruggen.

OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken Hilde Schueremans was voor één dag schepen van sociale media. Zij overhandigde de gegeerde smartphones aan de vijf winnaars van de “like-actie” sociale media van onze gemeente: Hannelore Van der Leyden, Ann Liekens, Norbert Van Royen, Peter Beullens, Erik Hertogs. Je kan nog foto’s van de prijsuitreikingen bekijken op onze website www.bonheiden.be (bij NIEUWS).

Het kostenplaatje van de Nieuwjaarsdrink

Wist je dat… • er tijdens de Nieuwjaarsdrink op 4 januari bijna 1.500 inwoners en vrienden van de gemeente zijn komen meevieren?

Het Col Burgeme wenst u gezond e

• we smoutebollen smulden voor een totaalbedrag van € 1.300 • we dronken voor een totaalbedrag van € 2.438 • we naar een show keken met optredens van de dansschool Bolero, volkskunstgroep de Krekels en de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden ter waarde van € 600 • we ons verwarmden aan de terrasverwarmers voor een bedrag van € 1.350 • we naar een spetterend vuurwerk keken van € 1.650

Rijmheide

31


Wonen

Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwer s

Slim omgaan met regenwater

Folder “Slim omgaan met regenwater” Bouw of verbouw je? Dan moet je sinds 1 januari 2014 rekening houden met nieuwe regels van de Vlaamse overheid. Die verplichten je om regenwater op te vangen in een put van een minimale grootte en/of om het in de grond te laten sijpelen. Je leest er meer over in de folder “Slim omgaan met water”, die je vindt in het gemeentehuis en in onze bibliotheek. Je kan hem ook downloaden op www.ruimtelijkeordening.be.

Bewoner, houd je bermen vrij van hindernissen! Het gemeentebestuur en de politie krijgen geregeld klachten over hindernissen die bewoners hebben aangebracht in de bermen die grenzen aan hun eigendom. Ze roepen de inwoners op om die te verwijderen. De stenen, paaltjes en andere voorwerpen die ze gebruiken, kunnen immers een gevaar vormen voor de weggebruikers.

Struiken, (kassei)stenen, paaltjes, enz. op de berm aanbrengen, vormt trouwens een inbreuk op de wegcode. Die zegt dat de openbare weg vrij moet zijn van hindernissen. De wegcode zegt ook dat je mee aansprakelijk kan worden gesteld als zich een ongeval voordoet door een hindernis, bv. een fietser die bij het uitwijken tegen zo’n paaltje in de berm rijdt. Bovendien zijn de hindernissen in de bermen meestal geen verfraaiing van het straatbeeld.

Op plaatsen waar geen voetpad ligt, willen de meeste mensen graag een nette berm tussen hun eigendom en het wegdek. Ze gebruiken dan struiken, stenen, paaltjes, enz. om hun berm af te bakenen, maar die vormen vaak een gevaar voor de weggebruikers. Fietsers en voetgangers kunnen erover vallen. Ze zijn ook gevaarlijk voor automobilisten als die bijvoorbeeld moeten uitwijken voor een tegenligger.

Inwoner, het gemeentebestuur roept je dan ook op om eventuele hindernissen in de berm aan je woning te verwijderen.Vanaf maart komt de wijkpolitie langs om na te gaan of dat ook gebeurd is. Meer info: Wijkpolitie Bonheiden – tel. 015 50 28 90 wijkwerking.bonheiden@politie-bodukap.be

Eikenprocessierupsen In de lente duiken de eikenprocessierupsen weer op. Hun brandhaartjes kunnen irritaties aan huid of luchtwegen veroorzaken. Het is belangrijk er tijdig bij te zijn, want de periode verschilt van jaar tot jaar. Als je merkt dat er in je bomen één of meerdere nesten zitten, contacteer dan zo snel mogelijk de technische dienst (015 50 28 30 of technischedienst@bonheiden.be). Vermeld daarbij de plaats en het aantal. Ook als je nesten opmerkt in bomen op openbare plaatsen geef je ons best een seintje. Als de rupsen in een vroeg stadium opgemerkt worden, worden ze preventief besteden, op kosten van de gemeente. Let op: dit geldt enkel voor bomen waarvan de stam binnen een zone van 15 meter rondom een woning staat. In een later stadium heeft preventieve behandeling geen zin meer en moeten de nesten verwijderd worden door opzuiging of verbranding. Hiervoor moet je zelf een firma contacteren. Tenzij er preventief opgetreden is en dit niet gewerkt heeft. In dat geval mag je de technische dienst contacteren. 32 Rijmheide


Programmakrant Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld

Krank hoeve KRANT

Jaargang 33 – nr. 191 tweemaandelijks maart - april 2014

© DR

© Heidi Van Eekeren

© Stijn Dierckx


.

BLIKVAnger

KUNSTENAARS(FIETS)ROUTE 2014 In het kader van WAK (de Week van de Amateurskunsten) organiseren we voor de tweede keer een kunstenaars(fiets)route. Tijdens het weekend van 3 en 4 mei 2014 stellen verschillende kunstenaars uit Bonheiden en Rijmenam hun huis, atelier of tuin open voor publiek.

Tussen 10 en 17 u. loop je binnen zonder bellen en ontdek je homemade kunst uit verschillende disciplines: keramiek, kalligrafie, tekst, muziek, schilderkunst, …

WAK www.wak.be

Wil je graag zien wat mensen thuis, in de tuin, in het atelier of in hun repetitieruimte maken? Neem dan je stalen ros van stal en stippel je route uit zoals jij het wil. De brochure met de deelnemende kunstenaars kan je in de loop van april downloaden via www.blikveld.be of voor zaterdag 3 mei ophalen in ’t Blikveld, de bibliotheek van Bonheiden of het gemeentehuis. Tijdens het weekend van de kunstenaarsroute is de route te verkrijgen in ’t Blikveld en bij alle deelnemende kunstenaars.

Gemeenschapscentrum ’t Blikveld OPENINGSUREN INFOBALIE maandag tot vrijdag

8.30 - 12 u.

donderdagavond

18 - 20 u.

OPENINGSUREN CAFÉ maandag woensdag tot zondag dinsdag gesloten

Waversesteenweg 11 2820 Bonheiden T 015 50 28 70 F 015 50 28 79 blikveld@bonheiden.be www.blikveld.be

Keuken doorlopend geopend van 11.30 tot 20.30 u.

cafetaria.blikveld@gmail.com of 0478 74 90 92

GC ’t Blikveld is gesloten op paasmaandag 21 april 2014.

BLIJF OP DE HOOGTE facebook.com/gcblikveld

Vormgeving & druk Swinnen Printing – www.swipri.be twitter.com/gcblikveld

Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van GC ’t Blikveld? Schrijf je via www.blikveld.be in voor onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. 2

11 - 21 u. 11 - 23 u.

V.U. vzw Krankhoeve, Walter Casteels, Waversesteenweg 21, 2820 Bonheiden


In ons blikveld Het is je waarschijnlijk wel al opgevallen: de Krankhoevekrant zit in een nieuw kleedje! Niet alleen ziét de programmakrant van ’t Blikveld er anders uit, hij onderging ook inhoudelijk enkele wijzigingen. Hopelijk valt de vernieuwde versie in de smaak. Laat ons gerust weten wat je ervan vindt. We stellen je mening op prijs!

De kunstenaarsroute in 2012 kende een groot succes. Verschillende enthousiaste kunstenaars van toen nemen dit jaar opnieuw deel. Brigitte, jij bent één van hen. Viel de vorige editie dan zo goed mee?

In de fonkelnieuwe rubriek ‘In ons Blikveld’ blikken we terug op of kijken we vooruit naar activiteiten die recent plaatsvinden of -vonden in ’t Blikveld en laten we telkens iemand aan het woord die GC ‘t Blikveld genegen is. Aquarelschilderes Brigitte Vanvoorden bijt in aanloop naar de kunstenaarsroute 2014 de spits af.

“Jazeker. De organisatie verliep uitstekend. Dat vind ik cruciaal om een dergelijk initiatief tot een succes te maken. Bovendien was er die zondag ondanks het gure weer een gezellige drukte van heel wat belangstellenden.“ Verwacht je meer of minder deelnemers dan bij de vorige editie? “Aangezien het evenement dit jaar over een heel weekend - zaterdag én zondag - gespreid wordt, zullen meer bezoekers de volledige route kunnen afleggen en bij iedereen een kijkje kunnen nemen.”

maar ook veel nieuwe schilderijen in gemengde technieken.” Voorzie je opnieuw een extra stimulans om zeker bij jou langs te komen? “De bezoekers zullen me sowieso aan het werk zien en kunnen al hun vragen stellen. Er zal ook iets te winnen zijn, maar dat blijft voorlopig nog een verrassing.”

Wat kunnen de bezoekers bij jou komen bekijken? “Ze zullen vooral nieuw werk van me zien. Dat zijn in hoofdzaak aquarellen,

Brigitte stelt tijdens de kunstenaarsroute haar werken tentoon in haar eigen galerij (Gallery 258, Rijmenamseweg 258 2820 Rijmenam).

TERUGBLIK ‘SNEEUW!’ Op zondag 12 januari 2014 genoten in ‘t Blikveld heel wat kindjes en hun ouders van de fabelachtige, interactieve familievoorstelling ‘Sneeuw!’ (1+) van Sprookjes en zo. Meer sfeerfoto’s vind je op onze website of Facebookpagina.

3


PODIUM

M

ANNEKE MAAN

FAMILIEFILM

Woensdag 5 maart 2014 - 15 u.

ALLE LEEFTIJDEN

’s Nachts kijkt Manneke Maan verlangend naar de wereld. Hij zou er zo graag eens op bezoek gaan. Op een dag grijpt hij zich vast aan de staart van een komeet en landt op aarde, in een bos met wel duizend kleuren. Hij kijkt zich de ogen uit: wat een wonderlijk mooie planeet! Op aarde is er een president die alles veroverd heeft, behalve de maan. Manneke Maan moet vluchten. Intussen worden de kinderen ongerust. Er is niemand meer die ’s nachts over hen waakt. Waar is Manneke Maan? Beelden zo mooi dat je ze wil inlijsten en nooit meer vergeten. De stem van Louis Armstrong vol jazzy weemoed. € 3 / € 2,50 (leden Gezinsbond) | Nederlands gesproken | 83 minuten | 2012 Animatiefilm naar een boek van Tomi Ungerer (‘De drie rovers’)

C

ARRY GOOSSENS Carry’s Cowboy Conference donderdag 13 maart 2014 - 20.15 u.

Wachtlijst via 015 50 28 70r

W

ANNES CAPPELLE

Zonder niemand donderdag 20 maart 2014 - 20.15 u.

Sinds hij met ‘Ploegsteert’, het tweede album van zijn Zesde Metaal, de lovende recensies aan elkaar reeg, is Wannes Cappelle niet meer achter de microfoon weg te slaan. Altijd trouw aan zijn eigen stijl en mijmeringen, maar zo ontrouw aan vastgelegde formules. Ook nu weer verandert Cappelle de instrumenten van schouder. Na een festivalzomer met Het Zesde Metaal en een theatertournee met strijkkwartet, zoekt hij opnieuw de intimiteit op van zijn geliefde huiskamerconcerten. Slechts gewapend met zijn gitaar, maar ontwapenend met eerlijkheid en humor. Alleen is de tijd nu rijp voor een meer uit de kluiten gewassen huiska4

mer: het theater. ‘Zonder niemand’. Geen gezelschap, behalve dat van het publiek. En dat zal je geweten hebben. Naast uitgepuurde pareltjes van zijn eerste twee albums, brengt Cappelle ook materiaal van zijn in het voorjaar te verschijnen EP, waarop hij enkele nieuwe en eerder onuitgegeven nummers verzamelt. En misschien krijg je zelfs een voorsmaakje van het album-in-de-maak …

€ 14 / € 13 www.hetzesdemetaal.be

© Stijn Dierckx

tip

uitverkocht!


O

KIDOK

Slips Inside vrijdag 28 maart 2014 - 20.15 u.

uitverkocht!

© DR

Wachtlijst via 015 50 28 70

T

OON FRET & VERONIKA ILTCHENKO Aperitiefconcert ‘Le temps retrouvé’ Zondag 30 maart 2014 - 11 u.

Fluitist Toon Fret en pianiste Veronika Iltchenko spelen een originele, zinnenstrelende keuze uit het Franse repertoire van de vorige eeuwwisseling. De virtuoze en verleidelijke muziek voor fluit en piano van Debussy, Gabriel Fauré en twee van zijn leerlingen, George Enescu en Charles Koechlin, voert je terug naar een onbezorgde tijd van harmonie en elegantie ... Pianiste en fluitist zweven, samen of solo, door sensuele salonmuziek en virtuoze bravourestukjes, toveren brede muzikale landschappen tevoorschijn, koketteren met Oosterse sferen. Toon Fret is bekend als fluitist van Oxalys en het Collectief, Belgische kamermuziekensembles met internationale uitstraling. Hij is laureaat van Tenuto en van Belfius Classics. Veronika Iltchenko is een temperamentvolle pianiste met oog voor detail, die de aandacht op zich vestigde met vertolkingen van laatromantische Franse en Russische componisten.

€ 11 / € 10 / € 6 Afsluitend drankje na het concert In samenwerking met Davidsfonds Bonheiden - Rijmenam (leden hebben recht op de reductieprijs) www.veronikapiano.com

N

TGENT Een lolita Woensdag 2 april 2014 - 20.15 u.

© Phile Deprez

Wachtlijst via 015 50 28 70

uitverkocht! 5


B

AMBI

FAMILIEFILM

Woensdag 16 april 2014 - 15 u.

ALLE LEEFTIJDEN

In het diepst van het woud zet Bambi zijn eerste wankele stapjes en ontdekt hij de wereld samen met zijn vriendjes, het schattige konijn Stamper en het schuwe stinkdier dat Bloem wordt genoemd. Samen beleven zij veel avonturen in het bos en maken ze kennis met alle andere boeiende bosbewoners. Maar de jonge prins, geleid door zijn goede vriend Uil leert ook waardevolle lessen over liefde, verlies en het leven. Tijdloze ontroerende animatiefilm van Disney € 3 / € 2,50 (leden Gezinsbond) | Nederlands gesproken 68 minuten | 1942

L

UC TOOTEN SOLO

Kerkconcert ‘Bach suites’ Zondag 27 april 2014 - 15 u.

In de Sint-Martinuskerk, Sint-Maartensberg 5 - Rijmenam Kort na Bachs aankomst in Köthen in 1717 ontstonden de cellosuites. Tot op de dag van vandaag baadt de suite in een sfeer van geheimzinnigheid en mysterie. Wie was de uitvinder van deze unieke muziekvorm? Hoe is de suite ontstaan? Waar komt ze vandaan? Voor wie is ze geschreven? Hoe slaagt Bach, meester van de harmonie en de polyfonie, erin om een melodie-instrument harmonisch te laten klinken? In dit uniek kerkconcert licht cellosolo van het Brussels Philharmonic en Bonheidenaar Luc Tooten een tipje van de sluier op van deze wonderbaarlijke composities.

Programma (onder voorbehoud) • Suite n°1 in G Prelude Allemande Courante Sarabande Menuet 1 & 2 Gigue • Suite n°2 in D Prelude Allemande Courante Sarabande Menuet 1 & 2 Gigue

• Suite n°3 in C Prelude Allemande Courante Sarabande Bourrée 1 & 2 Gigue

laatste

tickets

€ 11 / € 10 / € 6 Ongenummerde zitplaatsen In samenwerking met Davidsfonds Bonheiden - Rijmenam (leden hebben recht op de reductieprijs) www.luctooten.be

T

HE BROKEN CIRCLE BLUEGRASS BAND Woensdag 30 april 2014 - 20.15 u.

uitverkocht! 6


EXPO

IN GESPREK MET

HEIDI VAN EEKEREN

Heidi van Eekeren (º1960) woont in Bonheiden en is gespecialiseerd in zwangerschapsfotografie. De magische sfeer van zo’n speciale periode vastleggen vraagt vertrouwen en creativiteit, maar geeft haar veel voldoening en plezier in ruil. Heidi, vanaf vrijdag 28 februari stel je je werk tentoon in de foyer van ’t Blikveld. Waarom koos je ervoor te specialiseren in zwangerschapsfotografie? “In mijn hart ben ik altijd een vrouwenfotograaf geweest. Toen ik op zoek was naar een fotoproject, vroeg ik me af wat voor mij de essentie is. Waar zoek ik naar om een beeld te maken? Het antwoord was hoop. Toen gingen mijn gedachten meteen naar zwangere vrouwen. Ik hou van de verbeelding van het niet zichtbare, de subtiliteit, de zachte belichtingen, de intimiteit van dat monowereldje en het vertrouwen dat de moeder in haar kindje heeft, dat misschien morgen al op deze wereld komt. Haar geloof dat het goed zal komen.” Speciaal voor deze tentoonstelling fotografeerde je ook zwangere vrouwen uit Bonheiden-Rijmenam. In de expo zullen er een tiental werken van hen te zien zijn. Hoe heb je dat aangepakt? “In eerste instantie zorgde Sofie Teughels (stafmedewerking vorming en tentoonstellingen) voor het communicatiewerk: flyers, mooie posters en oproepen langs verschillende kanalen. We kregen onmiddellijk respons, veel meer als verwacht eigenlijk. Met een aantal van deze dames sprak ik over hun favoriete plekjes in de gemeente. Vervolgens ging ik hen op locatie fotograferen, soms al voor zeven uur ’s morgens, soms ’s avonds bij zonsondergang. Dat was een heel fijne ervaring. De dames gingen er voor de volle honderd procent voor. Nu is het aan mij om hen in de tentoonstelling alle eer aan te doen.” Voor jou is de uiteindelijke print bijna even belangrijk als de foto-opname zelf. Hoe ga te werk en welke materialen hebben je voorkeur? “Het printgedeelte is een vrij technisch gebeuren, omdat je een gesloten kleurencircuit nodig hebt en dat begint al bij de opname.

Dat is het minst interessante deel van het geheel, maar het hoort er nu eenmaal bij. Voor de dames van Bonheiden koos ik een doek met museumkwaliteit. Ik zocht naar een vrouwelijk zwart-wit met veel lichte tinten. Dan heb je dat nodig. Voor de reeks met studio-opnames wordt het een papier met veel karakter. Dat is niet de gemakkelijkste keuze, maar als je de eigenschappen respecteert, krijg je mooie volle kleuren en fijne nuances.” Tentoonstellen in je eigen gemeente is toch iets speciaals. Ben je voor de vernissage zenuwachtiger dan anders? “Op dit moment geeft het me eerder een gevoel van comfort, maar de zenuwen zullen vast wel komen. Als ik later om 7.30 u. bij de bakker sta en achter me hoor dat mijn tentoonstelling helemaal niets was, vervloek ik mezelf waarschijnlijk. Het fotograferen op locatie en het missen van mijn studioapparatuur maakte het spannend. Het was een keuze om ontspannen beelden voor te laten op de technische correctheid. Hoe meer mensen rondlopen om de belichting aan te passen, hoe moeilijker het voor de dames is om zich te ontspannen. Af en toe gebruikte ik een studioflitser, maar niet zo veel. Het kon dus ook wel eens fout gaan. En een zwangere dame geeft je niet met zekerheid een tweede kans.” Veel succes met je tentoonstelling, Heidi!

VERNISSAGE 27 februari 2014 - 20 u. (foyer gc ’t blikveld) donderdag

Daarna loopt de tentoonstelling nog tot en met zondag 30 maart 2014. Je kan de expo bezoeken in de foyer van ’t Blikveld van maandag tot donderdag van 8.30 tot 16.30 u., op vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 u. en op zaterdag en zondag vanaf 11 u. www.heidija.be 7


Vorming

F

OTOBEWERKING Soms blijkt een foto toch niet helemaal te zijn wat je ervan verwachtte. Tijdens de cursus fotobewerking leer je dankzij enkele basistechnieken hoe je alsnog het beste uit je foto haalt. Met gebruik van het gratis programma ‘The Gimp’ en aan de hand van een stappenplan overlopen we hoe je jouw foto’s in verschillende fases kan verbeteren.

dat hij een prachtig resultaat kan opleveren. We experimenteren ook met een aantal creatieve mogelijkheden. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en krijg je de mogelijkheid om eigen foto’s mee te brengen. Om deel te nemen aan deze cursus is het type digitale camera dat je hebt niet van belang. Wel verwachten we dat je vertrouwd bent met de computermuis, mappen of folders en dat je weet hoe je een bestand opent.

Gespreid over vijf bijeenkomsten verbeter je telkens een onderdeel van je afbeelding. Zo ontdek je aan het einde van de reeks dat je een te donkere foto, een scheve foto of een foto met verkeerde kleuren helemaal niet naar de prullenmand hoeft te verwijzen, maar

Wie Peije Van Klooster Wanneer elke voormiddag tijdens de krokusvakantie, maandag 3 tot en met vrijdag 7 maart 2014, telkens van 9.30 tot 12 u. Waar computerlokaal Gemeenteschool Bonheiden € 50 maximaal 10 deelnemers In samenwerking met Vormingplus regio Mechelen

laats plaats te en

J

UWELEN

Wie Inneke Goyvaerts van Simple comme Bonjour (www.simplecommebonjour. net) Wanneer dinsdag 11 maart 2014 van 19.30 tot 22 u. Waar OC Mart

Je leert de technieken aan om een koperen halssnoer met medaillon en een (bijpassend) armbandje te maken. Je leert slotjes bevestigen, kraaltjes op draad draaien, kettelen, ... Bovendien krijg je heel wat tips en trics om thuis verder aan de slag te gaan.

€ 30 maximaal 10 deelnemers

extra Workshop

L

UISTERCURSUS: VAN JOSQUIN TOT PALESTRINA vlaamse polyfonie Wordt internationaal

Guillaume Du Fay, Josquin des Prez, Orlandus Lassus, … In de vijftiende en zestiende eeuw domineren componisten uit Noord-Frankrijk en de Lage Landen bijna twee eeuwen lang het muzikale leven in Europa. De indrukwekkende output van deze vermaarde musici bestaat uit talloze werken - zowel religieus als profaan – in een uitgesproken stijl: de meerstemmigheid of polyfonie. In tegenstelling tot het gekende repertoire van pakweg Bach tot Mahler ligt de polyfone stijl minder gemakkelijk in de oren en vergt ze een andere manier van luisteren. Deze cursus 8

helpt je op weg om dichter bij dit oude repertoire te komen. Simon Van Damme beluistert en bespreekt met jou enkele pareltjes van polyfone muziek. Daarbij illustreert hij ook de context waarin deze meesterwerken zijn ontstaan. Maak kennis met de Vlaamse polyfonie en geniet! Wie Simon Van Damme Wanneer dinsdag 18 maart, woensdag 26 maart en dinsdag 1 april 2014, telkens van 19.30 tot 22 u. Waar grote zaal GC ‘t Blikveld Info 015 33 60 63 (Lisbeth Van den Storme)

Inschrijven 016 31 06 70 (Universiteit Vrije Tijd) € 52 / € 46 (met Davidsfonds Cultuurkaart) In samenwerking met Davidsfonds Bonheiden – Rijmenam


VERENIGINGsactiviteiten KOOKANIMATIE ITALIANO

Prato jij Italiano? In deze workshop gaan we op reis naar Italië en maken we echte authentieke Italiaanse recepten klaar. Wat dacht je ervan zelf pasta te draaien? Of je eigen superverse pastasaus te maken? In deze workshop kneden en rollen we ons een weg tot Italië! Wie Jordy Geuens van De Kleine Chef Wanneer zaterdag 15 maart 2013 van 10 tot 11.30 u. Waar grote zaal OC Sint-Maartensberg €7 maximaal 20 kindjes

6-9 jaar

laatste

plaatsen Onderstaande workshops en cursussen zijn intussen volzet: Juwelen woensdag 26 februari 2014

Klussen voor beginners start op woensdag 12 maart 2014

Smakelijke smoothies maandag 17 maart 2014

De minimoestuin start op maandag 24 maart 2014

Zonnige zomertapas

In deze kalender worden alle eenmalige activiteiten opgenomen, die verenigingen uit Bonheiden-Rijmenam organiseren en voor iedereen toegankelijk zijn. Voor het overzicht van de met vaste regelmaat terugkerende verenigingsactiviteiten verwijzen we naar de uitneembare jaarkalender die zesmaandelijks verschijnt. Je vindt hem in het midden van deze Rijmheide. De jaarkalender kan je ook downloaden via www.blikveld.be. Gelieve de aankondigingen van je eenmalige activiteiten voor mei-juni 2014 uiterlijk vrijdag 28 maart 2014 via e-mail te verzenden naar oona.goyvaerts@bonheiden.be. KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BONHEIDEN

DAVIDSFONDS BONHEIDEN-RIJMENAM

VLAAIENLOTEN

VLIEGEN … HET VERVOLG

DINSDAG 4 MAART 2014

VRIJDAG 7 MAART 2014

Naar jaarlijkse traditie kan je op Vastenavond een avond vlaaienloten bijwonen in ’t Blikveld van 20 tot 22 u. Naast vlaaien zijn er in de laatste ronde prachtige prijzen te winnen.

Op het einde van de Nacht van de Geschiedenis 2013 luisterde men in de cafetaria van de Krankhoeve met open mond naar de vliegenier. Een vliegtuig veilig aan de grond zetten, vraagt ervaring en tijd. Aangezien Gust Janssens nog niet was uitgepraat, krijgt de vliegenier de kans om zijn verhaal af te maken in het oude chiroheem (Oude Keerbergsebaan) vanaf 20 u. Deelnameprijs: € 5 - € 3 (cultuurkaarthouders).

Mia Cools, tel. 015 33 17 52 of muz.bonheiden@gmail.com

Guy Pauwels, tel. 015 51 74 50 of glmpauwels@skynet.be IMKERSBOND BONHEIDEN

WASWAFELS MAKEN ZATERDAG 15 MAART 2014 GEZINSBOND RIJMENAM

DEMO JAARPROGRAMMA BLOEMSCHIKKEN

De leden van de imkersbond maken waswafels met hun eigen was. Iedereen die interesse heeft, kan een kijkje komen nemen hoe zij dit doen. Deze activiteit vindt plaats in de boomgaard (zoem-in) van de Krankhoeve en start om 10 u.

WOENSDAG 5 MAART 2014

Van 19.30 tot 22 u. kan je in Sint-Maartensberg de demo van het jaarprogramma bloemschikken bekijken zodat je een perfect idee krijgt van wat er allemaal gecreëerd wordt. Je toegangsgeld (€ 4 (leden) - € 5 (niet-leden)) geldt als tombolaticket waarmee je één van de creaties kan winnen. Vergeet niet in te schrijven. Regine Snoeck, tel. 015 52 08 28 (na 18 u.) of fleur.lingua@skynet.be PAROCHIE BONHEIDEN

MYSTIEK VOOR BEGINNERS WOENSDAG 5 MAART, DINSDAG 11 MAART, DINSDAG 18 MAART & WOENSDAG 26 MAART 2014

In het jaarlijkse spiritualiteitsproject ‘De kracht van de stilte’ maak je kennis met mystiek. Willy Gielen wijdt je in in teksten van hedendaagse en oudere mystici: woensdag 5 maart (Toon Hermans en Leonard Cohen), dinsdag 11 maart (Etty Hillesum), dinsdag 18 maart (Teresa van Avila) en woensdag 26 maart (Meister Eckhart), telkens in het bijgebouw van het Kasteel Zellaer van 20 tot 21.30 u. Vooraf aanmelden bij Jan Naveld. Jan Naveld, tel. 015 33 15 45 of jan.naveld@telenet.be

www.imkersbond-bonheiden.be KANTCENTRUM ‘T ORDINAALTJE

KANTSPROKKEL ZATERDAG 15 MAART 2014

Tijdens deze gezellige en informele bijeenkomst wordt in Sint-Maartensberg van 14 tot 17 u. gepraat over kant. Je kan tijdschriften, boeken en kantwebsites raadplegen. Problemen bij het uitvoeren of ontwerpen worden besproken, maar er wordt geen les gegeven. De koffie staat klaar. Nieke Vermant, tel. 015 33 13 35 of www.kantcentrumbonheiden.be VKG DE KREKELS

VLAAIENLOTEN ZATERDAG 15 MAART 2014

De eerste ronde van het jaarlijkse vlaaienloten start om 20 u. in Sint-Maartensberg. Naast de traditionele vlaaien worden er tal van andere prijzen verloot. In de laatste ronde maak je kans op mooie hoofdprijzen. Julie Vanhooreweghe, tel. 0499 16 65 48 of julievanhoorweghe@hotmail.com

start op dinsdag 29 april 2014 9


NEUTRALE BEWEGING VAN GEPENSIONEERDEN

VTBKULTUUR BONHEIDEN

DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL

AUTOCARTRIP NAAR BRUGGE

VRIJDAG 21 MAART 2014

ZONDAG 23 MAART 2014

Na een koffiestop bezoek je het Atomium en Mini-Europa, gevolgd door een driegangenmenu in Le Basilic en een stadswandeling met bezoek aan o.a de Hubertusgalerij. De uitstap wordt door een gids geleid. Als afsluiter is er een uurtje vrij. Het vertrek is voorzien om 8.15 u. aan de voetbalterreinen in de Eisenhowerlaan. Inschrijven kan via Maria Wyns tot uiterlijk vrijdag 14 maart 2014.

In de voormiddag is er een begeleid bezoek aan het Kasteel van Loppem. ’s Namiddags kan je kiezen uit een open programma. Naast enkele vaste Brugse waarden kan je heel wat locaties bezoeken, gelieerd met het thema van deze dag: vakmanschap en letteren. Deelnameprijs: € 19 (leden) - € 24 (niet-leden). Facultatieve lunch: € 20.

VTBKULTUUR BONHEIDEN

REPORTAGE ‘INDIA, MYSTERIE EN SYMBOLIEK IN DE KUNST’ DINSDAG 18 MAART 2014

Aan de hand van ontdekkingsverhalen worden de oorsprong, ontwikkeling en betekenis van de Indische kunstvormen achterhaald. Het resultaat is verrassend rijk. Onvoorstelbare schoonheid komt aan het licht. De reportage start om 20 u. in Sint-Maartensberg. Tickets: € 6 (adk) - € 5 (vvk leden vtbKultuur en VAB). Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden NEOS

LEZING WOENSDAG 19 MAART 2014

Prof. Alex Vanneste houdt om 14 u. een lezing over de Eerste Wereldoorlog en ‘De dodendraad’, de elektrische grensafscheiding tussen België en Nederland tijdens ‘De Groote Oorlog’ in de grote zaal van ‘t Blikveld. Deelnameprijs: € 5 (leden) - € 10 (niet-leden).

Julien Stephani, tel. 015 55 05 75 of julien.stephani@telenet.be of Maria Wyns, tel. 015 55 29 97 of maria.wyns@base.be FEMMA BONHEIDEN

TWEEDEHANDSKOOPJESMARKT ZATERDAG 22 MAART 2014

Verkoop van tweedehandskinderkleding, - babyspullen en -speelgoed in PC De Krekel van 9 tot 13 u. Inschrijven verplicht indien je wil deelnemen.

GEZINSBOND RIJMENAM

TWEEDEHANDSBEURS KINDERKLEDING EN SPEELGOED ZATERDAG 22 MAART 2014

Van 10 tot 12 u. kan je in Chiroheem de tweedehandsbeurs bezoeken. Wil je iets kwijt? Aarzel niet! De Gezinsbond verkoopt jouw spullen. Breng je koopjes geprijsd en in goede staat binnen op vrijdag 21 maart 2014 tussen 19.30 en 20.30 u. Onverkochte zaken haal je zaterdag 22 maart 2014 om 13 u. af. Deelnameprijs: € 2 (leden) - € 4 (niet-leden), per lijst van dertig stuks.

VKG DE KREKELS

WIJNTHEMA-AVOND ‘ITALIË’ DONDERDAG 20 MAART 2014

Om 20.15 u. zal sommelier-conseil Louis Verschueren in de Krankhoeve de Italiaanse wijnregio’s bespreken en de degustatie van negen vakkundig gekozen wijnen begeleiden. Met passie, eeuwenoude tradities en moderne technieken produceren de Italianen de beste wijnen ter wereld. Deelnameprijs: € 15 (leden) - € 16 (niet-leden). Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden

10

FEMMA BONHEIDEN

JUWEELTJES MAKEN DINSDAG 25 MAART 2014

Kom van 19 tot 22 u. je eigen juweeltjes maken in PC De Krekel. Gerda Frans, tel. 015 33 62 28 of gerdafrans@hotmail.com of Rie Mertens, tel. 015 51 51 30 S-PLUS BONHEIDEN-RIJMENAM

Marleen Thys, tel. 015 52 09 15 (na 18 u.) of marleen_thys@hotmail.com of Lilianne Leys, tel. 0495 21 74 06 of lilianne.leys@hotmail.com

Catherine Beddeleem, tel. 0477 99 90 05 WIJNCLUB VITIS VINIFERA

Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden

SPAGHETTIDAG ZATERDAG 22 MAART 2014

Tijdens deze jaarlijkse spaghettidag kan je tussen 11.30 en 20.30 u. in PC De Krekel komen genieten van een heerlijke spaghetti of croque-monsieur. Voor de kleinsten wordt een spaghetti of croque-monsieur op kinderformaat voorzien. Vooraf reserveren kan via www.dekrekels.be of via één van de leden. Julie Vanhooreweghe, tel. 0499 16 65 48 of julievanhoorweghe@hotmail.com

LENTEFEEST WOENSDAG 26 MAART 2014

Vanaf 14 u. kan je in Sint-Maartensberg terecht voor een gezellige ontmoetingsnamiddag met vertoning van een toeristische film. Er staat een rijk gevulde koude schotel met dessert en koffie op het menu. Deelnameprijs: € 10 (leden) - € 15 (niet-leden). Inschrijven kan bij één van de bestuursleden tot uiterlijk vrijdag 21 maart 2014. Marcel Geivaerts, tel. 015 33 64 46 of marcel.geivaerts@telenet.be ZIEKENZORG ONZE LIEVE VROUW BONHEIDEN

LENTEONTMOETING DONDERDAG 27 MAART 2014

Op het programma staat een eucharistieviering, info door OCMW-voorzitter Hilde Schueremans, korte ontspanning en een broodmaaltijd. Vanaf 13.15 u. worden de deuren van PC De Krekel geopend. De lenteontmoeting start stipt om 13.30 u. en eindigt rond 17 u. Deelnameprijs: € 10. Inschrijven bij een kernlid. Renild Van der Aa, tel. 015 33 15 27 BRABANTS WIJNGENOOTSCHAP

WIJNPROEVERIJ VRIJDAG 28 MAART 2014

Om 20 u. kan je in de Krankhoeve de wijnproeverij ‘Combineren van Franse wijnen met Franse kazen’, ingeleid en begeleid door Eddy Vermylen, bijwonen. Eddy Vermylen, tel. 015 51 29 08 of eddy.vermylen@skynet.be


BASISSCHOOL KLIM OP

VTBKULTUUR BONHEIDEN

HAVEN IN BEDRIJVIGHEID AUTOCARTRIP NAAR ANTWERPEN

OPEN DAG ZATERDAG 29 MAART 2014

DINSDAG 8 APRIL 2014

Kom de werking van de school ontdekken tijdens deze jaarlijkse open dag. Individuele rondleidingen zijn mogelijk. Ga naar www.bs-klimop. be voor meer informatie. Tom Smets, tel. 0486 57 87 25 of directie@bs-klimop.be GOKA

21STE RETROFUIF ZATERDAG 29 MAART 2014

Goka’s 21ste retrofuif vindt plaats in PC De Krekel en begint om 21 u. Tickets: € 6 - € 4 (vvk).

André Ceulemans, tel. 015 51 34 35 of andreeceulemans@telenet.be PAROCHIE SINT-LUDWINA

SOLIDARITEITSMAALTIJD ZONDAG 30 MAART 2014

Noteer deze jaarlijkse solidariteitsmaaltijd alvast in je agenda. Solidariteit is immers altijd ten bate van de minsten, zij die dagelijks uit de boot vallen of gewoon vergeten worden. De maaltijd vindt plaats in de parochiezaal Ludwinahuis. Het eten wordt opgediend tussen 11.30 en 14 u. Paul Liekens, tel. 015 34 30 25

NEUTRALE BEWEGING VAN GEPENSIONEERDEN

PAASFEEST VRIJDAG 4 APRIL 2014

Om 13 u. start het paasfeest in het café van het Blikveld met een viergangenpaasmenu, muzikale omlijsting en de mogelijkheid tot dansen. Ambiance verzekerd! Inschrijven kan via Maria Wyns tot uiterlijk vrijdag 28 maart 2014.

OLV-KOOR BONHEIDEN

14DE ORGELCONCERT VRIJDAG 4 APRIL 2014

Mariss Engelen laat tijdens de première van dit orgelconcert in de OLV-kerk van Bonheiden horen wat hij zal brengen in de Dom van Riga. Het concert begint om 20.30 u. De deuren gaan open om 20 u. Kaarten reserveren kan via de koorleden of ’t Blikveld. Tickets: € 10 - € 8 (vvk) - gratis (-12 jaar).

IMKERSBOND BONHEIDEN

OPEN DAG ZATERDAG 5 APRIL 2014

Tijdens deze open dag start het bijenwerkjaar en kan je van 10 tot 12 u. kennis maken met het imkeren.

LENTEWANDELING CASSENBROEK ZONDAG 30 MAART 2014

Vorig jaar sneeuwde het tijdens de lentewandeling. Daarom dit jaar een latere datum met de hoop op zon en voorjaarsbloemen zoals bosanemoon, speenkruid en pinksterbloem. Misschien vliegen er zelfs al enkele vlinders. Bereid je voor op een zeer avontuurlijke wandeling. Bij nat weer zijn laarzen zeker nodig. Het vertrek is voorzien om 14 u. aan de kerk van Rijmenam. Geert Van D’huynslager, tel. 015 51 31 88 of geert.van.dhuyns@scarlet.be

Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden FEMMA BONHEIDEN

KINDERATELIER WOENSDAG 9 APRIL 2014

Julien Stephani, tel. 015 55 05 75 of julien.stephani@telenet.be of Maria Wyns, tel. 015 55 29 97 of maria.wyns@base.be

Remi Verreth, tel 0479 40 74 77 of remi.verreth@skynet.be of Christel Verreth, tel. 015 51 36 75 of christel.verreth@skynet.be

NATUURPUNT KERN BONHEIDEN

‘Haven in bedrijvigheid’ toont je de Antwerpse haven in volle activiteit. Je bezoekt het havencentrum Lillo en verschillende bedrijfsterreinen en ontdekt er hoe onder meer steenkool, ertsen en voedingswaren op hun bestemming terecht komen. Deelnameprijs inclusief bezoeken, gids en broodjesmaaltijd: € 44 (leden) - € 47 (niet-leden).

www.imkersbond-bonheiden.be GOKA

BEELDREPORTAGE BRAZILIË ZATERDAG 5 APRIL 2014

Tijdens deze reportage, die start om 20 u. in de Krankhoeve, gidst André Ceulemans je door Brazilië: 280 keer groter dan België, de meest waterrijke stroom, de langste kust, het grootste regenwoud, de rijkste fauna en flora, de grootste exporteur van koffie, tabak en suiker. Je kan deze beeldreportage ook bijwonen op vrijdag 2 mei 2014. Deelnameprijs: € 3.

Maak van een oud boek een egeltje in PC De Krekel van 13 tot 16 u. Gerda Frans, tel. 015 33 62 28 of gerdafrans@hotmail.com ‘T JOENKTONEEL

JEUGDTONEEL DONDERDAG 10 APRIL 2014 - 20 U. (IMPRO’S) VRIJDAG 11 APRIL 2014 - 20 U. (IMPRO’S) ZATERDAG 12 APRIL 2014 - 19 U. (JOENKS) ZONDAG 13 APRIL 2014 - 15 U. (JOENKS)

Voor de vijftiende keer brengt ‘t Joenktoneel één weekend lang twee voorstellingen op de planken. Op donderdag- en vrijdagavond wagen de Impro’s (jongeren tussen 16 en 21 jaar) zich aan een gedurfd stuk: “Wij zijn wij. Het is zoals het is. Als de kat op de koord zit, komt de aap uit de mouw. Er zijn zekerheden en vanzelfsprekendheden. Maar logica noch routine leiden ons tot zekerheid of vertrouwen. Wij zijn wij. Het is zoals het is.” Op zaterdagavond en zondagnamiddag brengen de Joenks (kinderen tussen 6 en 16 jaar) een hartverwarmend stuk voor de hele familie. “Koning Lodevijn denkt gelukkig te kunnen sterven nu hij zijn troon en kroon kan overdragen aan zijn dochter Bijou, maar kardinaal Rigoureux zorgt voor een onaangename verrassing. Hij beweert dat niet Bijou maar zijn pleegkind Josefien de rechtmatige troonopvolger is. Wanneer blijkt dat er misschien ook nog een derde troonkandidate is, weigert de koning te sterven. Eerst wil hij de waarheid kennen.” Tickets: € 6. vzw ’t Joenktoneel, tel. 0475 44 45 34 of www.tjoenktoneel.be

André Ceulemans, tel. 015 51 34 35 of andreeceulemans@telenet.be

11


VTBKULTUUR BONHEIDEN

‘PLEZANTE WANDELING’ IN MECHELEN ZONDAG 13 APRIL 2014

Om 14 u. zullen twee gidsen al zingend vertellen over het Mechelen van vroeger. Straattheater in woord en beeld in het plat Mechels met straffe stoten, straatfiguren en liedjes. Maak kennis met Rikske den Bult en Zwètte Margriet. Een verrassende en onverbloemde kijk op Mechelen. Deelnameprijs: € 6 (leden) - € 7 (niet-leden). Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden

FEMMA BONHEIDEN

S-PLUS BONHEIDEN-RIJMENAM

STIJLADVIES 45+

JAARFEEST

DONDERDAG 24 APRIL 2014

WOENSDAG 30 APRIL 2014

Hoe komt je persoonlijke uitstraling beter tot zijn recht? Deze andere stijlworkshop van 19.30 tot 22.30 u. in PC De Krekel voor vrouwen van 45+ is een feelgoodworkshop boordevol tips. Concreet, onmiddellijk toepasbaar en uiterst budgetvriendelijk. Resultaat is er meteen.

Vanaf 13 u. kan je in Sint-Maartensberg terecht voor een uitgebreid en verzorgd koud buffet met ijs en koffie of thee als dessert. Hugo met zijn accordeon verzorgt de muzikale animatie. Deelnameprijs: € 25 (leden) - € 35 (niet-leden). Inschrijven kan bij één van de bestuursleden tot uiterlijk vrijdag 25 april 2014.

Rita Barbé, tel. 0472 50 15 28 of rita.barbe@outlook.com OKRA-TREFPUNT BONHEIDEN

PAASVIERING VRIJDAG 25 APRIL 2014

De paasviering in PC De Krekel begint stipt om 12 u. en eindigt rond 17 u. Inschrijven kan via de wijkverantwoordelijken tot uiterlijk zaterdag 19 april 2014. Jan Smits, tel. 015 51 40 48 of okra.bonheiden@gmail.com

KWB BONHEIDEN-RIJMENAM

KLOKKENWERPEN

KWB BONHEIDEN-RIJMENAM

ZONDAG 20 APRIL 2014

20STE KWB-QUIZ

Naar jaarlijkse traditie vindt op paaszondag het klokkenwerpen plaats in het centrum van Bonheiden. De klok zoeft vanuit de kerktoren naar beneden en werpt na de paasviering van 10.30 u. eieren over het dorpsplein voor alle kinderen tot 12 jaar.

ZATERDAG 26 APRIL 2014

René De Neef, tel. 015 51 39 55 of r.de.neef@telenet.be S-PLUS BONHEIDEN-RIJMENAM

ROOD SENIORENFEEST

Schrijf je met familie of vrienden in voor deze leuke quizavond waarin verschillende thema’s aan bod komen. Er zijn speciale prijzen voor de eerste, twintigste en voorlaatste ploeg (maximaal zes personen per ploeg). De quiz begint om 19.30 u. in PC De Krekel. Wees op tijd, want er is een aperitiefronde voorzien. Deelnameprijs: € 20.

Marcel Geivaerts, tel. 015 33 64 46 of marcel.geivaerts@telenet.be KWB & CURIEUS BONHEIDEN-RIJMENAM

OPROEP KANDIDATEN GARAGEVERKOOP ZATERDAG 24 MEI 2014

Wil je als inwoner van Bonheiden-Rijmenam op zaterdag 24 mei 2014 op eigen terrein (bijvoorbeeld in de garage) spullen verkopen die je zelf niet meer gebruikt? Schrijf je dan in! Geef tot uiterlijk donderdag 1 mei 2014 je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan één van onderstaande contactpersonen. Katy Joly (Curieus), tel. 015 51 74 27 of katy.joly@telenet.be of Jo De Smet (KWB), tel. 0485 52 02 80 of de.smet.jo@skynet.be

Carl Van Hove, tel. 015 51 84 51 of carl.vanhove@telenet.be

DINSDAG 22 APRIL 2014

Matthias Lens, Luc Steeno en The Golden Bis Band brengen een showprogramma in het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen vanaf 13 u. De verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Deelnameprijs: € 10. Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 26 april 2014.

VTBKULTUUR BONHEIDEN

VIERDAAGSE NAAR HET LIEBLICHES TAUBERTAL

Marcel Geivaerts, tel. 015 33 64 46 of marcel.geivaerts@telenet.be

DONDERDAG 29 MEI TOT EN MET ZONDAG 1 JUNI 2014

OKRA-TREFPUNT BONHEIDEN

WANDELCRITERIUM HULSHOUT

OKRA-TREFPUNT BONHEIDEN

DONDERDAG 24 APRIL 2014

BEZOEK AAN HET MAS

Het vertrek is voorzien om 11 u. aan de parking van ‘t Blikveld, de terugkomst om 17 u. Inschrijven kan via Pierre Jacobs tot uiterlijk zaterdag 19 april 2014.

WOENSDAG 30 APRIL 2014

Pierre Jacobs, tel. 015 55 06 94 of petrus.jacobs@skynet.be

12

Het vertrek naar het MAS met het openbaar vervoer is voorzien in de voormiddag. Het precieze uur wordt nog meegedeeld. De terugkomst is voorzien om 18 u. Gummaar Serneels, tel. 015 51 47 81 of Angele Geets, tel. 015 55 06 94

Taubertal ligt op de grens van Baden-Württemberg en Beieren. Het is het noordelijke deel van de Romantische Straße. Als geen ander straalt deze streek de sfeer van de Middeleeuwen uit: een lint van ommuurde stadjes met schitterende vakwerkhuizen, schilderachtige dorpjes en aanlokkelijke wijnbergen. Slechts vier personen kunnen nog deelnemen! Georges Soyez, tel. 0478 99 97 86 of www.vtbkultuur.be/bonheiden

Rijmheide maart-april 2014 (nr. 199)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you