Page 1

bønes 4-14_bønes 17.09.14 18:21 Side 1

Hva kan vi gjøre? Mange har sett den arabiske bokstaven nun på internett den siste tiden. Tegnet står for solidaritet med de som blir brutalt terrorisert av IS. Fundamentalisme preger nyhetsbildet: «Det utfordrer meg som kristen og det utfordrer oss som kirke. Hvordan skal vi forholde oss til dette?», spør Karl Johan Kirkebø. Side 2

Høstens aktiviteter

Designarbeidet Arbeidet med å fornye og tidstilpasse menigheten inkluderer også formgiving. Reklamebyråeier Gunnar Hemansen har vært en sentral kraft i dugnaden som har gitt Bønes ny logo og visuell profil. Side 4

Annerledes cruise Sjømannskirken fyller 150 år i år og inviterte til cruise på skoleskipet M/S Gann, med innlagte besøk i sjømannskirkene i våre naboland. Side 6-7

Kontaktinformasjon side 21 • www.bonesmenighet.no • Kalender side 24

Bønesbladet nr. 4 2014  
Bønesbladet nr. 4 2014  
Advertisement