Page 1

Fremtidens arkitektur - bæredygtig arkitektur Creo Arkitekter A/S kombinerer mere end 50 års erfaringer med visioner for fremtiden. Vi sætter fokus på bæredygtighed og udvikling, og er i front med innovative og grænsesøgende projekter. Vi deltager kontinuerligt i udviklingsarbejder indenfor bæredygtigt byggeri og anser det som en vigtig og naturlig del af vores projekter og faglige profil. Vi tror på, at fremtidens arkitektur kræver forståelse for og sammenhæng mellem • Økonomisk bæredygtighed

• Social bæredygtighed

• Miljømæssig bæredygtighed

Samarbejde og fælles visioner Kendetegnende for vores projekter er, at de altid er et resultat af en udfordrende proces og et tæt samarbejde. Med stærk faglighed, indlevelse og respekt formår vi at anvende og udfordre idéerne og ønskerne og skabe ”udfordrende arkitektur der fungerer”. På den måde oplever også slutbrugerne resultatet som visionær og meningsfuld arkitektur - både i dag og i fremtiden!

Architecture of the future – sustainable architecture Creo Arkitekter A/S combines more than 50 years of experience with visions for the future. We focus on sustainability and development, and we are in front considering innovative and experimental projects. We continuously take part in developing projects within sustainable building research and consider this as an essential and natural part of our projects and our company profile. We believe that the architecture of the future demands a profound understanding for and relation between • Financial sustainability

• Social sustainability

• Environmental sustainability

Co-operation and united visions Characteristic for our projects is that they are always the result of a challenging process and co-operation. With our professional approach and sincere respect for the ideas and wishes we manage to create ”challenging architecture that works”. Accordingly the end-user will experience the result as visionary and meaningful architecture – today and in the future!


BOLIGER RESIDENTIAL

ERHVERV COMMERCIAL

“Branchens mest attraktive samarbejdspartner” “The trade´s most attractive collaborator”

INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE

UNDERVISNING / KULTUR EDUCATION / CULTURE

“Udfordrende arkitektur der fungerer” ”Challenging architecture that works”

CENTRE RETAIL

VORES MISSION OUR MISSION

BÆREDYGTIGHED SUSTAINABILITY

VORES VISION OUR VISION

KONKURRENCER COMPETITIONS

UDVIKLING / INNOVATION DEVELOPMENT / INNOVATION

SUNDHED HEALTH

KGL. BYGNINGSINSPEKTØR for Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

www.creoarkitekter.dk

BYGHERRERÅDGIVNING CLIENT CONSULTANCY

Creo Arkitekter A/S Buchwaldsgade 35 DK-5000 Odense C

Creo Arkitekter A/S Klostergade 32G, 3 DK-8000 Århus C

Creo Arkitekter Syd ApS Skibbroen 4 DK-6270 Tønder

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 6613 4000

Tel. +45 8676 6009 Fax +45 8676 6001

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 7472 0087


BOLIGER RESIDENTIAL

ERHVERV COMMERCIAL

“Branchens mest attraktive samarbejdspartner” “The trade´s most attractive collaborator”

INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE

UNDERVISNING / KULTUR EDUCATION / CULTURE

“Udfordrende arkitektur der fungerer” ”Challenging architecture that works”

CENTRE RETAIL

VORES MISSION OUR MISSION

BÆREDYGTIGHED SUSTAINABILITY

VORES VISION OUR VISION

KONKURRENCER COMPETITIONS

UDVIKLING / INNOVATION DEVELOPMENT / INNOVATION

SUNDHED HEALTH

KGL. BYGNINGSINSPEKTØR for Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

www.creoarkitekter.dk

BYGHERRERÅDGIVNING CLIENT CONSULTANCY

Creo Arkitekter A/S Buchwaldsgade 35 DK-5000 Odense C

Creo Arkitekter A/S Klostergade 32G, 3 DK-8000 Århus C

Creo Arkitekter Syd ApS Skibbroen 4 DK-6270 Tønder

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 6613 4000

Tel. +45 8676 6009 Fax +45 8676 6001

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 7472 0087


BOLIGER RESIDENTIAL

ERHVERV COMMERCIAL

“Branchens mest attraktive samarbejdspartner” “The trade´s most attractive collaborator”

INFRASTRUKTUR INFRASTRUCTURE

UNDERVISNING / KULTUR EDUCATION / CULTURE

“Udfordrende arkitektur der fungerer” ”Challenging architecture that works”

CENTRE RETAIL

VORES MISSION OUR MISSION

BÆREDYGTIGHED SUSTAINABILITY

VORES VISION OUR VISION

KONKURRENCER COMPETITIONS

UDVIKLING / INNOVATION DEVELOPMENT / INNOVATION

SUNDHED HEALTH

KGL. BYGNINGSINSPEKTØR for Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

www.creoarkitekter.dk

BYGHERRERÅDGIVNING CLIENT CONSULTANCY

Creo Arkitekter A/S Buchwaldsgade 35 DK-5000 Odense C

Creo Arkitekter A/S Klostergade 32G, 3 DK-8000 Århus C

Creo Arkitekter Syd ApS Skibbroen 4 DK-6270 Tønder

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 6613 4000

Tel. +45 8676 6009 Fax +45 8676 6001

Tel. +45 6611 5911 Fax +45 7472 0087


Fremtidens arkitektur - bæredygtig arkitektur Creo Arkitekter A/S kombinerer mere end 50 års erfaringer med visioner for fremtiden. Vi sætter fokus på bæredygtighed og udvikling, og er i front med innovative og grænsesøgende projekter. Vi deltager kontinuerligt i udviklingsarbejder indenfor bæredygtigt byggeri og anser det som en vigtig og naturlig del af vores projekter og faglige profil. Vi tror på, at fremtidens arkitektur kræver forståelse for og sammenhæng mellem • Økonomisk bæredygtighed

• Social bæredygtighed

• Miljømæssig bæredygtighed

Samarbejde og fælles visioner Kendetegnende for vores projekter er, at de altid er et resultat af en udfordrende proces og et tæt samarbejde. Med stærk faglighed, indlevelse og respekt formår vi at anvende og udfordre idéerne og ønskerne og skabe ”udfordrende arkitektur der fungerer”. På den måde oplever også slutbrugerne resultatet som visionær og meningsfuld arkitektur - både i dag og i fremtiden!

Architecture of the future – sustainable architecture Creo Arkitekter A/S combines more than 50 years of experience with visions for the future. We focus on sustainability and development, and we are in front considering innovative and experimental projects. We continuously take part in developing projects within sustainable building research and consider this as an essential and natural part of our projects and our company profile. We believe that the architecture of the future demands a profound understanding for and relation between • Financial sustainability

• Social sustainability

• Environmental sustainability

Co-operation and united visions Characteristic for our projects is that they are always the result of a challenging process and co-operation. With our professional approach and sincere respect for the ideas and wishes we manage to create ”challenging architecture that works”. Accordingly the end-user will experience the result as visionary and meaningful architecture – today and in the future!


Fremtidens arkitektur - bæredygtig arkitektur Creo Arkitekter A/S kombinerer mere end 50 års erfaringer med visioner for fremtiden. Vi sætter fokus på bæredygtighed og udvikling, og er i front med innovative og grænsesøgende projekter. Vi deltager kontinuerligt i udviklingsarbejder indenfor bæredygtigt byggeri og anser det som en vigtig og naturlig del af vores projekter og faglige profil. Vi tror på, at fremtidens arkitektur kræver forståelse for og sammenhæng mellem • Økonomisk bæredygtighed

• Social bæredygtighed

• Miljømæssig bæredygtighed

Samarbejde og fælles visioner Kendetegnende for vores projekter er, at de altid er et resultat af en udfordrende proces og et tæt samarbejde. Med stærk faglighed, indlevelse og respekt formår vi at anvende og udfordre idéerne og ønskerne og skabe ”udfordrende arkitektur der fungerer”. På den måde oplever også slutbrugerne resultatet som visionær og meningsfuld arkitektur - både i dag og i fremtiden!

Architecture of the future – sustainable architecture Creo Arkitekter A/S combines more than 50 years of experience with visions for the future. We focus on sustainability and development, and we are in front considering innovative and experimental projects. We continuously take part in developing projects within sustainable building research and consider this as an essential and natural part of our projects and our company profile. We believe that the architecture of the future demands a profound understanding for and relation between • Financial sustainability

• Social sustainability

• Environmental sustainability

Co-operation and united visions Characteristic for our projects is that they are always the result of a challenging process and co-operation. With our professional approach and sincere respect for the ideas and wishes we manage to create ”challenging architecture that works”. Accordingly the end-user will experience the result as visionary and meaningful architecture – today and in the future!

Creo_Brochure_2011  
Creo_Brochure_2011  

BOLIGER RES IDE NTI AL KON KUR REN CER COM PET ITI ONS INF RAS TRU KTU R INF RAS TRU CTU RE SUN DHE D HEA LTH BYG HER RER ÅDG IVN ING CLI EN...

Advertisement