Page 1


BONIVARIA

jaargang 42 nummer 2 10 oktober 2013

CLUBORGAAN VAN DE SPORTVERENIGING BON BOYS HAAKSBERGEN Opgericht 22 februari 1934

Rabobank: 11.80.01.604 Postgiro: 2405373 Internet: www.bonboys.nl Mail (alg): info@bonboys.nl

Sportpark De Greune Kolenbranderweg 11 7482 SE Haaksbergen Telefoon: 053-5724106

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden

5740001 5729374

Henk Richters Robert Groenewold Sandra Rietman-Van Mil Esther Diepenmaat Clemens Hoffmann André Goorden Rob Wiggers

Cornelis Jolstraat 17 Zeedijk 25, 7481 EW

Martin van der Kuil Toon Nijhuis

Reigerstraat 12 Veldmaterstraat 68

Frank Brummelhuis Edwin Menzing Toon Nijhuis René Molenkamp Edwin Menzing Han Wiering Frank Brummelhuis Joop Hilderink Toon Nijhuis Ralph Diepman Geert Waanders

5726522 Fazantstraat 57 7074022 Peddemors 24, 7481 DG 5724582 Veldmaterstraat 68 5728743 Veldmaterstraat 178 7074022 Peddemors 24 5740135 Fazantstraat 109 5726522 Fazantstraat 57 074-3676513 Hengelosestraat 204 5724582 Veldmaterstraat 68 kaboutervoetbal@bonboys.nl 06-29590211

Ledenadministratie - administratie@bonboys.nl

Mariël Nijhuis

De Akker 5, 7481 GA

Technische commissie Secretaris:

tc@bonboys.nl Jacqueline Witbreuk

Oleander 24, 7483 CH

Kledingfonds

kledingfonds@bonboys.nl Jeanette Wiefkers

Seniorencommissie Coördinator Wedstrijdsecretaris Jeugdcommissie Voorzitter Secretaris Wedstrijdsecretaris Coördinator A & B Coördinator C Coördinator D Coördinatoren E Coördinatoren F Kaboutervoetbal Coördinator meisjesvoetbal

Coördinator:

Accommodatiecommissie Voorzitter Communicatie-commissie Voorzitter Redactie Bonivaria Coördinatie bezorging: Drukwerk: Internet

Sponsorcommissie Contactpersoon: S.E.S. De Greune Secretaris: Vriendenkring Secretaris: Club van Honderd Contactpersoon: Voetbalmaterialencomm. Contactpersoon: Huishoudelijke commissie Coördinatoren:

Albert de Boer info@bonboys.nl Egbert Horsselenberg Jaap van ‘t Hof Coby Menzing Han Molenkamp Hennie ten Voorde Jaap van ’t Hof Henk Dikkers Maarten Klerkx

06-41397412 5727860 5740474 5727610

De Berk 4 Fazantstraat 94 Anemoon 28 Gentiaan 12

4763908 5724582

4288248

5728733 Past. Brandsmastraat 11 bonivaria@bonboys.nl Sleutelbloem 15 Cornelis Jolstraat 36 Peddemors 24 De Volmer 181 Kolenbranderweg 40 Cornelis Jolstraat 36 Rossinistraat 34

5722771

Copybus clubgebouw 5725552 5740122 7074022 5729165 5723831 5740122 5740234 06-26902024

sponsor@bonboys.nl Erik Hilderink

Korenbloem 1

5725389

Henk Dikkers

Rossinistraat 34

5740234

Coby Menzing

Peddemors 24

7074022

Henk Dikkers

Rossinistraat 34

5740234

Henri Busschers

5727749

Karla Busschers Bennie busschers

5726846

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 3


INHOUDSOPGAVE Colofon Inhoudsopgave

3 5

Van de Redactietafel

7

Van de voorzitter

9

Agenda

13

In Memoriam: Theo Waanders

13

Een lampje is goedkoper dan een bekeuring!

15

Een bedankje van Gary Noordman

15

Louis Bodde verlaat Sponsorcommissie

15

Voorzitter meldt 1000ste lid op ALV

17

Penningmeester teleurgesteld en bezorgd

17

Vriendenkring staat er goed voor

19

Sandra Rietman tweede vrouw in bestuur

19

Aankondiging: Bon Boys Bazaar (7, 9 en 10 nov 2013)

20

Groot aantal jubilarissen bij de club

21

KOPIE INLEVEREN VOOR

Techniektrainingen voor D- en E-jeugd Bon Boys

21

Klaas Jansen benoemd tot Lid van Verdienste

23

31 oktober 2013

Meisjes C1 ballenmeisjes in de Grolsch Veste

23

Parkeerterrein wordt uitgebreid en heringericht

25

Geen waardevolle spullen in kleedkamer achterlaten

25

Top D toernooi op dinsdag 22 oktober 2013

27

Jeugdkeepersdag op 25 oktober bij vv Haaksbergen

27

Bonivaria vanaf nu ook per mail

27

Beltona Beloften competitie 2013-2014

29

Wedstrijdverslagen Bon Boys Zaterdag 2

29

Feestje in het verschiet …

29

Een nieuwe rubriek: GREUNE PROATIES

31

Wedstrijdverslagen Bon Boys 2

33

Ledenoverzicht Club van 100

34

Hollandse Avond – Club van 100 (23 nov 2013)

35

Ingezonden brief (van de andere kant van de wereld!)

35

Bon Boys F1 naar internationaal toernooi in Düsseldorf

37

Sprök van de moand

37

Onze kledingsponsoren

38

Overzicht Coördinatoren, trainers en leiders nog niet compleet; aanvullingen svp doorgeven via

39

DE VOLGENDE BONIVARIA VERSCHIJNT 14 NOVEMBER 2013

Verschijningsdata seizoen 2012-2013: 4 september 2013 10 oktober 2013 14 november 2013 19 december 2013 6 februari 2014 13 maart 2014 24 april 2014 5 juni 2014

OPLAGE : 750

bonivaria@bonboys.nl

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 5


'Onze vrijwilligers zijn onze grootste sponsoren'. Deze slogan hangt ergens aan de muur van het nieuwe sportcomplex Slangenbeek in Hengelo, waar onder meer de voetbalvereniging ATC'65 terug te vinden is. Misschien heeft iemand van die club deze prachtige volzin ook wel ergens anders vandaan gehaald. Wij wilden deze onverbloemde huldeblijk aan talloze, soms volledig ongekende krachten op de achtergrond onze lezers niet onthouden. Ook onze vereniging kent die noeste werkers, die vrijwel elke dag één of meerdere uren op het sportcomplex rondzwerven en en passant grotere of kleinere werkzaamheden verrichten. Van het repareren van doelnetten tot en met het opruimen van een achteloos weggeworpen plastic bakje of flesje. Om maar niet te spreken van het terugbrengen van achtergelaten kopjes en drankflesjes. En dan hebben we het nog niet eens over werkzaamheden op het sportcomplex die meerdere weken in beslag nemen. Met de hierboven aangehaalde regel laat onze Hengelose zustervereniging ondubbelzinnig blijken dat zij zonder haar vrijwilligers nauwelijks bestaansrecht heeft. En zij is daarmee bepaald niet de enige. Zelfs bakken met geld kunnen niet voorkomen dat een vereniging ten onder gaat als er geen mensen meer zijn die de handen uit de mouwen willen steken zonder meteen de hand op te houden..... We willen deze rubriek beginnen met een leuk bericht. Weet u dat ons clubblad over de hele wereld gelezen kan worden en dat dit ook werkelijk gebeurt? Enige tijd geleden kregen we, zoals elders in dit nummer te lezen valt, een mailtje uit Thailand. De afzender mogelijk kennen enkele oudere leden hem nog, want het gaat om een oud-lid, die meer dan vijftig jaar geleden uit de Veldmaat vertrok was aan het surfen op internet, toen hij plotseling een nummer van de Bonivaria onder ogen kreeg. De goede man heet Johan ten Buuren en vroeg in de daarop volgende mailwisseling om regelmatige toezending van de Bonivaria. Nu we digitaal zijn, krijgt hij ons clubblad in het vervolg toegestuurd. De redactie heeft ook iets droevigs te melden. Onze medewerker Drs. Paling zal enige tijd niet te vinden zijn in onze kolommen. De reden is dat hij aan het studeren is geslagen. We weten niet precies welke studie hij gaat volgen, maar de kans bestaat dat hij straks als Dr. Paling weer op zijn eigen wijze tegen de ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen Bon Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

Boyz aankijkt. Vooralsnog rest ons niets anders dan Drs. Paling dank te zeggen voor zijn bijdragen in de afgelopen seizoenen. Daar staat tegenover dat de redactie na enig speurwerk er in is geslaagd een nieuwe medewerker te vinden, die een column voor zijn rekening wil nemen. In dit nummer staat de eerste bijdrage van onze nieuwe medewerker 'Het (voetbal)veldmaatje'. Wij hopen dat zijn bijdragen in de smaak zullen vallen en de leden met een glimlach op het gezicht eens nadenken over een soms aanwezige diepere betekenis van zijn woorden. Elk jaar is het in september een weerkerend gebeuren: de algemene ledenvergadering. Ook dit jaar is dat het geval geweest. In enkele bijdragen heeft de redactie geprobeerd hiervan een beeld te schetsen, zodat de leden die de vergadering niet hebben bezocht - en dat is helaas het merendeel - toch een beeld krijgen van wat er zich op die gedenkwaardige laatste maandagavond van de maand afspeelde in de kantine van het clubgebouw. Die was gelukkig wel tot bijna de laatste stoel bezet. Natuurlijk hebben we het ook over voetbal, uiteindelijk de main point van onze vereniging. We melden hier al dat de vereniging met ingang van dit seizoen ook een team voetballers heeft dat aan de 35/45+ competitie van de KNVB mee doet. Dat is een competitie voor zeventallen met een minimumleeftijd van 35 of 45 jaar. De wedstrijdjes worden op een half veld gespeeld, op vrijdagavond en meestal in toernooivorm. Meer hierover in het eerstvolgende editie van de Bonivaria. Maar er zijn de komende weken meer voetbalactiviteiten die onze aandacht verdienen. Het hoogtepunt ligt uiteraard in de herfstvakantieweek. Dinsdag 22 oktober wordt het Top D-toernooi gehouden, waaraan ons eigen C1 mee doet. Donderdag 24 oktober wordt er weer een techniekdag gehouden voor de gehele E- en D-jeugd. Vrijdag 25 oktober vindt de jeugdkeepersdag weer plaats, dit keer bij VV Haaksbergen. Zie ook elders in dit blad. Als dit clubblad verschijnt is het al gebeurd: de meisjes van C1 zijn een geweldige ervaring rijker geworden. Zij mochten op 9 oktober namelijk als ballenmeisjes optreden bij de Champions Leaguewedstrijd tussen de vrouwen van FC Twente en Olympique Lyonnais in de Grolsch Veste. En onze F1 heeft een vererende uitnodiging ontvangen deel te nemen aan een sterk bezet internationaal toernooi in Düsseldorf, op zondag 13 oktober. Ongetwijfeld zullen we over deze activiteiten in het volgende nummer nog wel het een en ander kunnen lezen. Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En de jaarlijkse bazaar - dit jaar op 7, 9 en 10 november - van de Vriendenkring is een belangrijke gebeurtenis. Met de opbrengst kan de Vriendenkring weer allerlei activiteiten binnen Bon Boys (financieel) ondersteunen. pagina 7


Maandag 30 september hebben we de 80e Algemene Ledenvergadering gehad. Hieronder vindt u een samenvatting van mijn welkomstwoord. Als eerste hebben we de leden herdacht die afgelopen seizoen zijn overleden: Laurens Bokdam en Jan Rietman. Tevens is Theo Waanders herdacht die zaterdag 28 september overleed. Er is het afgelopen seizoen opnieuw veel werk verzet. Als eerste wordt aandacht gegeven aan het voetbaldeel. Tenslotte is dát hetgeen waarvoor wij hier bij elkaar zijn. Ook vorig jaar hebben met meer elftallen aan de competitie meegedaan dan het jaar ervoor. De groei zit niet alleen in de senioren en de jeugd. Maar ook door diversiteit aan te bieden, zoals Kaboutervoetbal en dames- en meisjesvoetbal, blijft de vereniging groeien. Wat betreft de resultaten wil ik graag het volgende met u delen. Het vlaggenschip van de vereniging heeft een ontzettend spannend seizoen gedraaid. Er waren twee plaatsen te verdelen die recht hadden op rechtstreekse promotie. Dit gevecht hebben we, onder de bezielende leiding van Gerard Bos, tot het einde volgehouden. Natuurlijk word je geen kampioen op de laatste speeldag. Daarvoor moet je ook andere wedstrijden weten te winnen. We werden veroordeeld tot de nacompetitie. Na de eerste ronde bleven alleen de clubs uit de 4e klasse C over. Helaas konden we ons in de tweede ronde niet staande houden, waardoor we opnieuw een jaar veroordeeld zijn tot het spelen in de vierde klasse. Ik ben wel van mening dat we op een mooi voetbalseizoen mogen terugkijken. Het tweede elftal is er wel in geslaagd afgelopen seizoen via de nacompetitie te promoveren naar de reserve 2e klasse. De enige kampioen bij de senioren was het 10e elftal. Bij de jeugd hebben we gelukkig meerdere kampioenschappen en bekers behaald. Dat mag natuurlijk ook wel met zo’n grote jeugdafdeling. Bijzonder daarin is dat we door het kampioenschap van C1 ook met de C jeugd op een hoger niveau zijn beland. Als we kijken naar de totale jeugdgroep dan zit daar veel perspectief voor onze vereniging. Nu doorgaan met opleiden en ervoor zorgen dat Bon Boys hun vereniging blijft waar ze graag voor willen blijven voetballen. Wat ook belangrijk wordt gevonden is dat naast de reguliere beker en competitiewedstrijden er ook verschillende toernooien Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

worden georganiseerd of bezocht. Dat is ook afgelopen jaar weer goed gelukt. Ook de organisatie rondom het voetbal lijkt elk jaar beter te worden. De samenwerking tussen jeugdcommissie en technische commissie wordt steeds beter. Dat laat zich bijvoorbeeld vertalen in een grote opkomst van leiders en trainers aan het begin en einde van het seizoen. Naast alle gezelligheid die er binnen de vereniging is, praten we tegenwoordig veel meer over voetbalzaken. Hierdoor wordt het mogelijk dat jongens en meisjes die prestatiegericht willen voetballen op het juiste niveau worden ingezet en diegene die recreatief willen voetballen bij de juiste teamgenoten komen met een mooie combinatie tussen gezelligheid en prestatie. Naast het voetballen is er binnen de vereniging veel werk verzet. Op het gebied van Normen en Waarden hebben wij behoorlijke stappen gezet. Na de trieste gebeurtenis in Almere hebben wij als vereniging laten zien dat wij agressie en geweld niet tolereren. Wij hadden snel enkele vrijwilligers bij elkaar gekregen die binnen een kleine 4 dagen de organisatie van de bijeenkomsten begin december hadden geregeld. De opkomst op zowel de zaterdag als zondag was groot. Na de bijeenkomst is de commissie Normen en Waarden uitgebreid naar 6 personen. De commissie heeft alle input van de dagen verzameld en op de site gezet. Als eerste is hierna gewerkt aan een protocol ongewenst gedrag. Dit protocol geeft handvatten hoe om te gaan met verschillende vormen van gedrag. Ik wil u hiervoor verwijzen naar de site. Naast de organisatie van feestjes van de Vriendenkring en de Club van 100 is het afgelopen jaar de playbackshow nieuw leven ingeblazen. Kosten noch moeite werden gespaard om een goeie act neer te zetten. Ik hoop op een mooi vervolg hiervan. De vereniging groeit nog steeds wat betreft het aantal leden. Op zich heel mooi en voelt het als een soort beloning aan de vereniging dat we met z’n allen met de juiste dingen bezig zijn. Wel zien we dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te binden aan ons verenigingsleven. Men verwacht steeds meer van de organisatie zonder altijd te beseffen dat deze uit vrijwilligers is opgebouwd. Daarom zijn wij het afgelopen jaar gestart met het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Een groep mensen die uit een doorsnee van de vereniging bestaat hebben in enkele bijeenkomsten hierover met elkaar gesproken. De lezer van de Bonivaria wil ik verwijzen naar onze site. Ook is er een werkgroep voor de verbouw van de kantine aan de slag gegaan. Er zijn verschillende bijeenkomsten met wisselende samenstellingen geweest. Na enige tijd bleek dat wij als bestuur de opdracht niet goed hadden uitgezet. Dit heeft terecht tot grote teleurstelling geleid bij de mensen die hieraan

pagina 9


hebben gewerkt. Toch werd er wel doorgewerkt aan de plannen, wat door ons gewaardeerd wordt. Er zijn diverse tekeningen gemaakt en verschillende kantines als voorbeeld genomen. Tijdens de behandeling van de begroting is uitgelegd waarom dit punt, door het bestuur, van de agenda is gehaald. Tot zover, zonder compleet te willen zijn geweest, een terugblik op het afgelopen seizoen. En nu …… het seizoen 2013 – 2014. Ik wil u graag meenemen in wat er komen gaat. Hoe zal het straks gaan met onze vereniging? Blijft de vereniging groeien? Wordt het eerste elftal kampioen? Kunnen wij voldoende vrijwilligers krijgen om de vereniging te laten functioneren? Ik zal trachten u mee te nemen in een kijkje in die glazen bol. Op 22 februari 2014 bestaat de vereniging 80 jaar. We hebben u hier op attent willen maken via het koekje bij de koffie. Het 80 jarig bestaan zal niet zo groot worden gevierd als we met het 75 jarig bestaan hebben gedaan. Wel zal er iets in de zin van een feest komen. Hoe en wat is op dit moment in ontwikkeling. Het ledenaantal groeit nog steeds. Vandaag kreeg ik het bericht dat ons ledenaantal op 1000 is gekomen. Dit jaar zijn wij met het vlaggenschip in de 4 e klasse B ingedeeld. Voor ons een geheel nieuwe indeling bij clubs die we niet goed kennen. We hebben een wat moeilijke start met een afgelasting en slecht drie wedstrijden gespeeld. Hierdoor valt er nog niet veel te zeggen. Wat mij, en ik denk ook wel vele anderen, is opgevallen is dat het een jonge en frisse ploeg is die heel mooi voetbal speelt. Ik verwacht opnieuw een mooi seizoen. Met welk resultaat …. dat zullen we eind van dit seizoen beleven. Een nieuwe ontwikkeling binnen de vereniging is het 7x7 voetbal. Dit seizoen hebben we één elftal ingeschreven voor die competitie. De wedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld. Met Pinksteren zal het 12e internationale Ben Brockötter-toernooi worden gehouden. De organisatie hiervoor is al gestart. Bij de jeugdcommissie is ook het een en ander veranderd. Klaas Jansen heeft het voorzittersstokje overgedragen aan Frank Brummelhuis. De jeugdcommissie heeft, in overleg met het bestuur, vanaf de start van het seizoen een nieuwe structuur opgezet. Een en ander is uitgelegd bij de startbijeenkomst van dit seizoen. Ik ga hier nu niet verder op in. Wel wil ik even aandacht vestigen op het gebied van de organisatie van activiteiten. Hiervoor is binnen de jeugdcommissie een speciale functie benoemd. Het is de bedoeling dat meerdere mensen die functie gaan vervullen om zo eenmalige evenementen voor de verschillende jeugdgroepen te kunnen organiseren. Hierdoor worden de coördinatoren minder belast. Ook het komende seizoen moeten we ons concentreren op voetbal en hetgeen daarmee te maken heeft zoals voldoende en goede begeleiding en goed en voldoende materiaal. Tevens zal aandacht worden gegeven aan de Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

gehele organisatie en vrijwilligers. We zien met de groei van de vereniging dat taken niet meer door één persoon kunnen worden uitgevoerd. Meer taken zullen we met elkaar moeten delen. Hiervoor moeten we meer mensen in beweging zien te krijgen, zodat niet alles terecht komt bij de mensen die toch al veel doen. Hiernaast gaan we bezig met het bepalen van onze ambitie. Ben ten Broeke gaat, samen met Rob Wiggers, het programma van de KNVB uitzetten binnen de organisatie. Hieruit volgt een advies vanuit de leden aan het bestuur. Dit advies zullen wij als bestuur tot ons nemen en terugkoppelen wat we ermee gaan doen. Stop de verruwing! Nu al zijn er veel kaarten en schorsingen uitgedeeld. Ik hoop niet dat we deze lijn doorzetten. Samen met de leiders en trainers zal hier aandacht aan moeten worden gegeven. Excessen moeten worden aangepakt. Acceptatie van agressie en geweld zowel binnen als buiten de lijnen is niet te tolereren. Door de groei van het ledenaantal zien we dat het parkeren van fiets en auto een probleem is geworden. Om dit op te lossen hebben we begin 2013 een plan bij de gemeente neergelegd. In de zomervakantie hebben we een positieve reactie van de gemeente gekregen dat de wijziging kan worden uitgevoerd. Helaas wil de gemeente geen cent bijleggen aan deze ontwikkeling op openbaar terrein. Toch heeft de accommodatiecommissie, door een gift van de Club van 100, al werkzaamheden kunnen uitvoeren. Contouren van de nieuwe parkeerplaats zijn al zichtbaar. Als de parkeerplaatsen zijn ingedeeld zal voor de kantine meer ruimte komen om de fietsen te stallen. Dat Nederland in een crisis zit gaat ook niet geheel voorbij aan onze vereniging. Hoewel de vereniging groeit zien we toch wel een verloop in de sponsoren wat invloed heeft op de inkomsten, de energieprijs stijgt en de kosten op verschillende posten worden hoger. Bij de behandeling van de jaarrekening en de begroting komt onze penningmeester hier op terug. Het is dan ook niet meer een automatisme dat iedereen eigen spullen heeft. Op dit moment heeft ongeveer elke speler bijvoorbeeld een bal en een hesje. In de toekomst zal van trainers verwacht worden dat ze meer samen gaan doen met het materiaal. Dat wil dan ook zeggen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Vanaf 1 januari 2014 gaat het alcoholverbod in voor jongeren onder de 18 jaar. Dit zal onder de jeugd de nodige weerstand opleveren. Echter zal ook deze vereniging de wettelijke lijn gaan volgen. Hoewel ik weet dat niet alle onderdelen van de vereniging zijn besproken wil ik alle vrijwilligers bedanken voor het afgelopen seizoen en het komende seizoen succes wensen met het behalen van zijn of haar doelen. Allemaal met hetzelfde belang ……… de vereniging zo soepel mogelijk te laten functioneren. Groet, Henk Richters - Voorzitter SV Bon Boys pagina 11


AGENDA SEIZOEN 2013 - 2014 Datum oktober

donderdag maandag dinsdag donderdag vrijdag zaterdag maandag donderdag

november do, za, zo donderdag maandag zaterdag

december woensdag maandag donderdag zaterdag

januari

zondag maandag zaterdag donderdag maandag

februari

donderdag zaterdag maandag donderdag

mrt-mei

maandag donderdag zaterdag maandag donderdag zaterdag maandag donderdag zaterdag donderdag donderdag

Aanvang Activiteit 10 14 22 24 25 26 28 31

okt okt okt okt okt okt okt okt

7, 9, 10 14 nov 18 nov 23 nov

8:30 19:45 20:00

Verschijningsdatum Bonivaria nr. 2 Kaartavond Vriendenkring Top D toernooi Bon Boys E- en D-jeugd Techniekdag Bon Boys Jeugdkeepersdag (terrein vv Haaksbergen) Ophalen oud papier – assistentie 6e elftal Kaartavond Vriendenkring Redactievergadering Bonivaria

19:45 8:30

Bon Boys Bazaar Verschijningsdatum Bonivaria nr. 3 Kaartavond Vriendenkring Ophalen oud papier – assistentie 8e elftal

19:45

4 dec 9 dec 19 dec 21 dec

20:00 19:45

5 jan 6 jan 18 jan 23 jan 27 jan

10:00 19:45 8:30 20:00 19:45

Klootschieten & Nieuwjaarsreceptie Kaartavond Vriendenkring Ophalen oud papier – assistentie 1e elftal Redactievergadering Bonivaria Kaartavond Vriendenkring

8:30 19:45 20:00

Verschijningsdatum Bonivaria nr. 5 Ophalen oud papier – assistentie 2e elftal Kaartavond Vriendenkring Redactievergadering Bonivaria

6 feb 15 feb 17 feb 27 feb 10 mrt 13 mrt 15 mrt 31 mrt 10 apr 12 apr 14 apr 24 apr 10 mei 22 mei 29 mei

8:30

19:45 8:30 19:45 20:00 8:30 19:45 8:30 20:00 8:00

Redactievergadering Bonivaria Kaartavond Vriendenkring Verschijningsdatum Bonivaria nr. 4 Ophalen oud papier – assistentie zaterdagelftal

Kaartavond Vriendenkring Verschijningsdatum Bonivaria nr. 6 Ophalen oud papier – assistentie 3e elftal Kaartavond Vriendenkring Redactievergadering Bonivaria Ophalen oud papier – assistentie 9e elftal Kaartavond Vriendenkring Verschijningsdatum Bonivaria nr. 7 Ophalen oud papier – assistentie 5e elftal Redactievergadering Bonivaria Dauwtrappen, ontbijten en fietsen

2013

2013

2013

2014

2014

2014

IN MEMORIAM

THEO WAANDERS Op zaterdag 28 september 2013 is Theo Waanders op 72-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Theo zou volgend jaar 60 jaar lid van onze vereniging zijn. Theo voetbalde vanaf zijn 12e jaar bij onze vereniging en haalde na zijn jeugdperiode nog korte tijd het eerste elftal. Eind jaren '60 trad Theo toe tot het hoofdbestuur en werd secretaris. In de periode eind '70 tot begin '90 maakte hij deel uit van het jeugdbestuur. Tussen de bedrijven door was hij, na zijn actieve voetballer zijn, clubscheidsrechter. Hij maakte ook deel uit van de materialencommissie en verrichtte voorts allerlei hand- en spandiensten bij tal van activiteiten, waaronder die van de Vriendenkring. Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden. Het bestuur Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 13


EEN LAMPJE IS GOEDKOPER DAN EEN BEKEURING! We staan weer voor de donkere maanden van het jaar. Dat betekent dat onze leden, die op de fiets naar de trainingen gaan, moeten zorgen voor een goede verlichting. Natuurlijk heeft iedereen daar al aandacht aan geschonken, maar een waarschuwing is op z'n tijd nog best nuttig. Ongetwijfeld zal er binnenkort weer een melding komen dat de politie gaat bekeuren als onverlichte fietsers betrapt worden. Doe je zelf en andere weggebruikers een plezier en zorg dus dat de voor- en achterlichten van je fiets branden. Die paar centen die het vervangen van een kapot lampje kosten wegen absoluut niet op tegen de hoogte van de bekeuring, die onherroepelijk uitgedeeld wordt als bij een controle blijkt dat de verlichting niet in orde is. Dit geldt natuurlijk ook voor brom- en snorfietsen. Want ook op die vervoermiddelen deugt de verlichting niet altijd. De controles vinden plaats in de avonduren wanneer veel mensen op weg gaan naar of

komen van verenigingen, sportclubs of vergaderingen. Ook in de ochtenduren is de politie van plan controles te houden. Er is, net als vorig jaar, ook dit jaar geen sprake van een periode waarin met een waarschuwing wordt volstaan. Word je betrapt met een niet-deugdelijke verlichting, dan wordt er meteen een bon uitgeschreven. De hoogte van de boete is verschillend: voor een fiets betaal je minder dan voor een auto (voor een fiets is dat nu al 50 euro), maar het is en blijft zonde van het geld. Een goede verlichting is in elk geval goedkoper, waar je ook op of in rijdt. Overigens: zijn de trappers aan je fiets niet goed gemonteerd of heb je een niet-werkende bel aan het stuur? Dan is de boete voor elk van de onderdelen 90 euro!

BEDANKT …… Zoals velen wel gehoord zullen hebben ben ik ziek geworden, geopereerd en nu aan het herstellen van de operatie.. Graag willen mijn gezin en ik iedereen van de Bon Boys bedanken voor hun steun en warme reacties in welke vorm dan ook. Speciaal dank voor het bestuur en de 1e en 2e selectie voor de leuke attenties. Het heeft ons goed gedaan dat velen aan je denken ook als het eens even niet goed gaat. Het gaat nu gelukkig de goede kant op en de eerste stappen op de Greune zijn alweer gezet! Met vriendelijke groet, Gary Noordman

LOUIS BODDE VERLAAT SPONSORCOMMISSIE Louis Bodde heeft aan het eind van het afgelopen seizoen een punt gezet achter zijn vrijwilligerswerk voor de vereniging. Begonnen zoals de meeste vrijwilligers ooit hebben gedaan - als jeugdleider - rolde hij van lieverlee van de ene in de andere functie. Nooit op het voetbalveld, maar altijd als lid van een commissie. Ongeveer 15 jaar maakte Bodde deel uit van de jeugdcommissie, destijds nog het jeugdbestuur geheten. Hij was daarvan de

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

secretaris. In de loop van de jaren '90 streeft de vereniging naar de oprichting van een sponsorcommissie. Met als doel het verstevigen van de financiële positie van de vereniging. Met zijn administratieve achtergrond werd hij al gauw aangewezen als de man die de toegezegde sponsorbedragen moest innen. Al met al is Louis Bodde bijna veertig jaar als vrijwilliger voor de vereniging actief geweest. Nu is hij alleen nog supporter.......

pagina 15


VOORZITTER MELDT 1000ste LID OP ALV Wie het is, kon voorzitter Henk Richters nog niet zeggen. Wel dat in de week voor de algemene ledenvergadering het duizendste lid van de vereniging is ingeschreven. Daarmee is een mijlpaal bereikt, want nog nooit eerder heeft de vereniging dit aantal leden gekend. Ongetwijfeld zullen we er binnenkort wel iets meer over horen, want 'de gelukkige' zal ongetwijfeld nog in het zonnetje worden gezet. De melding van het duizendste lid was een van de weinige nieuwigheden, die de voorzitter in zijn openingstoespraak kon melden. Voor het overige borduurde hij voort op zijn redevoeringen zoals we die de afgelopen jaren gewend zijn geworden. In een terugblik op het afgelopen seizoen moest hij constateren dat het eerste elftal er (weer) niet in geslaagd is een stapje omhoog te maken. Nu werd de nacompetitie wel gehaald, maar in de tweede ronde was het over en uit. Het tweede elftal haalde de nacompetitie ook en wist die zelfs winnend af te sluiten, zodat dit elftal dit seizoen in de reserve tweede klasse speelt. Het enige elftal dat in haar afdeling kampioen werd, was het tiende. Daarnaast viel er het nodige te vieren door diverse jeugdelftallen/teams. Door het behalen van het kampioenschap speelt C1 nu ook in de Hoofdklasse. Alle elftallen, die hogerop zijn gegaan, streven dit seizoen maar één doel na: handhaven. Voor dit lopende seizoen wenste de voorzitter alle elftallen/teams natuurlijk het nodige succes, maar vooral veel voetbalplezier. Het eerste speelt nu in een andere vierde klasse met bijna allemaal tegenstanders uit de nabije omgeving. Ondanks de jonge leeftijd van het elftal hoopt hij op een aardig succesje. In organisatorisch en bestuurlijk opzicht zal dit seizoen de nadruk worden gelegd op het bestrijden van agressie en geweld. Kort na de trieste gebeurtenissen in Almere zijn de eerste stappen gezet door het organiseren van een aantal discussiebijeenkomsten. Ook de eigen

commissie Normen en Waarden is drastisch uitgebreid. De voorzitter kondigde aan dat uitbarstingen van agressie en geweld harder dan voorheen zullen worden bestreden. Ook zal er een betere controle komen op het gebruik van verenigingseigen materialen. Trainers zullen er rekening mee moeten houden dat zij meer samen moeten doen met ballen en hesjes. Nu heeft bijna elke speler een bal en een hesje. Dat kan, gezien de financiële situatie, niet meer zo doorgaan. Het betekent voor de trainers (en leiders) dat zij samen de verantwoordelijkheid gaan dragen voor dat soort materialen. De voorzitter roemde de groeiende samenwerking die het afgelopen seizoen is ontstaan tussen jeugdcommissie en technische commissie. Door deze ontwikkeling hebben beide commissies meer aandacht kunnen schenken aan het voetballen. Met name bij de jeugd hebben de elftallen/teams een goede ontwikkeling doorgemaakt, waarvan de vereniging op den duur ongetwijfeld de vruchten zal plukken. Deze lijn zal echter wel doorgezet moeten worden. De voorzitter zei ook dat het voorstel over de verbouwing van de kantine van de agenda wordt gehaald. Het bestuur is, nadat een werkgroep na diverse vergadering tot een verbouwingsvoorstel was gekomen, tot de ontdekking gekomen dat er een verkeerd geformuleerde opdracht is verstrekt. 'Dat betreuren we zeer en zullen dat binnenkort in een bijeenkomst met de werkgroep ook nader verklaren', aldus de voorzitter. Het betekent dat er voorlopig geen aanpassingen in de kantine worden gedaan. Dat komt financieel ook goed uit, want een verbouwing nu zou betekenen dat de vereniging een lening moet afsluiten en dat kan niet. Het bestuur heeft gekozen voor het aflossen van de bestaande leningen.

PENNINGMEESTER TELEURGESTELD EN BEZORGD Penningmeester Ruud Molenkamp zei 'teleurgesteld' en 'bezorgd' te zijn. Teleurgesteld, omdat het verenigingsjaar op 30 juni is afgesloten met een tekort op de vorig jaar gepresenteerde begroting. En bezorgd, omdat op de begroting van dit seizoen geen post 'voorziening onderhoud' kon worden opgenomen, laat staan dat er nog sprake is van een batig saldo. Er zit geen 'vet meer op de botten'. De belangrijkste oorzaken van het tekort op de jaarrekening zijn de hogere uitgaven van het kledingfonds. Een voordeel hiervan is dat er nu een redelijke voorraad aan tenues is, met name in de kleinere maten. Het komend jaar zal nauwkeuriger dan daarvoor gekeken worden of Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

kledingaanschaf noodzakelijk is. Ook de recessie heeft de vereniging parten gespeeld, want de sponsorinkomsten waren lager dan begroot was. Daar staat tegenover dat de contributie een hoger bedrag dan begroot heeft opgeleverd door het groeiend aantal leden. Ook de kantine, de entreegelden tijdens wedstrijden van het eerste elftal en het oud papier hebben meer opgebracht dan begroot was. Hogere uitgaven waren er aan energiekosten, materialen als schoonmaakmiddelen en de verplichte bijdrage aan de KNVB. Ondanks deze sombere cijfers adviseerde Niels Slotman namens de kascontrolecommissie de penningmeester decharge te verlenen omdat de cijfertjes keurig gerangschikt en overzichtelijk pagina 17


in de boeken waren vermeld. Dat gebeurde dus ook. Het was Niels' laatste kascontrole. Volgend jaar neemt Frank Wijlens zijn plaats in. In de begroting voor dit seizoen, die de penningmeester direct daarna presenteerde, is uitgegaan van de laatste cijfers van de jaarafrekening. Daar waar noodzakelijk is wel rekening gehouden met de ontwikkelingen, zowel qua inkomsten als uitgaven. Verheugd vertelde de penningmeester dat het contract met de BSO Catalpa, dat eind dit kalenderjaar afloopt, met een jaar is verlengd. In dit lopende jaar wordt vooral ingezet op het vernieuwen van de elektriciteitsvoorziening. Onder meer wordt overgestapt van klein naar groot verbruik. Even werd er gediscussieerd over de vraag waarom er niets is opgenomen in de begroting over het Ben Brockötter-toernooi dat volgend jaar voor de twaalfde keer wordt gehouden. De reden, aldus de penningmeester, is dat het rijk de grens van alcoholgebruik in elk geval naar 18 jaar verhoogd (voor sportkantines misschien nog naar 21 jaar) en dat daardoor heel onzeker is of de opzet van het

randgebeuren zoals dat in de voorgaande toernooien werd aangehouden, komend toernooi nog wel kan worden gehandhaafd. Het tentgebeuren was een belangrijke bron van inkomsten om de kosten van het toernooi te kunnen dekken. Even werd ook nog verwezen naar een lijst met namen van meer dan vijftig bedrijven, die ooit het toernooi financieel steunden. Die lijst is inmiddels aanmerkelijk korter geworden en zal, zo wordt gevreesd, ook nu weer korter worden. Bovendien zijn over het benaderen van bedrijven duidelijke afspraken gemaakt met de sponsorcommissie. Dus volgde er prompt een oproep aan iedereen, die sponsoren voor het toernooi kennen, zich te melden bij Erik Hilderink. Na deze discussie werd de begroting zonder wijzigingen door de ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur kreeg nog wel het advies mee in een gesprek met de huishoudelijke commissie na te gaan of er mogelijkheden zijn de keuken op doordeweekse avonden te benutten met een aanbod aan eenvoudig klaar te maken snacks. Dat werd direct toegezegd.

VRIENDENKRING STAAT ER GOED VOOR Voorzitter José Nijhuis van de Vriendenkring kon, financieel gezien, een heel wat rooskleuriger jaaroverzicht presenteren. De Vriendenkring, goed voor enkele activiteiten rond de vereniging Bon Boys, telt momenteel 366 leden. Het hoogtepunt van de activiteitenkalender is de jaarlijkse bazaar. Die levert telkens weer behoorlijk wat geld op. Daarmee kunnen jaarlijkse diverse gebeurtenissen binnen de voetbalclub financieel ondersteund worden. Omdat er de laatste jaren

geen of weinig grote uitgaven zijn geweest, heeft de Vriendenkring behoorlijk wat geld in kas. Het was de bedoeling een flink deel er van bij te dragen in de verbouwing van de kantine. Nu dat niet door gaat, blijft het geld in kas bewaard. Mogelijk komen er nog andere zaken aan de orde waarbij de Vriendenkring een (financiële) rol kan spelen. Vast staat in elk geval, zo benadrukte de voorzitter, dat het geld volledig ten goede van Bon Boys zal komen.

SANDRA RIETMAN TWEEDE VROUW IN BESTUUR Ze was de enige kandidaat voor de bestuursfunctie, die beschikbaar zou komen door het aftreden van penningmeester Ruud Molenkamp. Dus was het geen echte verrassing dat Sandra Rietman- van Mil voor een periode van drie jaar tot bestuurslid zou worden gekozen. Ze is daarmee na Esther Diepenmaat-van den Hoff het tweede vrouwelijke bestuurslid. Voorafgaand aan de verkiezing maakte voorzitter Henk Richters duidelijk dat zij de functie van penningmeester op zich zal nemen. Het bestuur heeft de afgelopen maanden uitdruk-kelijk gezocht naar een kandidaat die deze taak ook op zich kan nemen. Sandra heeft de laatste tijd de vergaderingen van het bestuur bijgewoond en op basis van die 'sfeerproeverij' besloten die functie te aanvaarden. Clemens Hoffmann was ook periodiek aftredend, maar stelde zich opnieuw voor een periode van drie jaar beschikbaar. De leden-

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

vergadering was unaniem in haar oordeel dat een 'contractverlenging' hier op zijn plaats is. In zijn afscheidswoorden tot het scheidend bestuurslid Ruud Molenkamp herinnerde de voorzitter er aan dat Ruud in 2007 in het bestuur kwam en de portefeuille jeugdzaken kreeg. Twee jaar geleden nam hij het penningmeesterschap op zich, nadat hij het jaar er voor zich met veel elan bezig had gehouden met de realisatie van het kunstgrasveld. Als coördinator zorgde hij daarbij voor een groot enthousiasme onder de leden. Met als gevolg een ongekende bereidheid tot medewerking van de leden bij de ontmanteling van het oude veld en de afwerking rond het nieuwe kunstgrasveld. In zijn dankwoord bevestigde Ruud dat hij toen nooit tevergeefs een beroep op iemand heeft gedaan. En dat dit project een schoolvoorbeeld was van hoe het er bij onze vereniging aan toe gaat als er werkelijk iets gedaan moet worden. 'Ik hoop,' aldus de scheidende bestuurder, 'dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.'. pagina 19


GROOT AANTAL JUBILARISSEN BIJ DE CLUB Het is verheugend dat de vereniging elk jaar het agendapunt 'huldiging jubilarissen' op kan voeren. Ondanks dat het aantal nogal wisselt. Het ene jaar telt de vereniging een groot aantal jubilarissen, het andere jaar wat minder. Dit jaar had voorzitter Henk Richters maar liefst negentien 'langjarigen' even in het zonnetje kunnen zetten. Daaronder twee bijzondere, want Gerhard Polman was eerder dit kalenderjaar 70 jaar lid en Bennie Roesink 65 jaar. Maar beide mannen waren helaas verhinderd. Twee 50-jarige leden waren wel aanwezig: Toon Nijhuis en Herman Noordink. Elf leden hebben de 40 jaar vol gemaakt: Gerrit Noordink, Jan Witbreuk, Erik Witbreuk, Peter Hilderink, Martin van der Kuil, Jan van der Linde, Erik Nijhof, Jan Beukert, Henk Meijerink, Alfons Hilderink en Erik ten Voorde. Van dit elftal waren de laatste vijf ook niet op de vergadering aanwezig. Het aantal 25-jarige leden was dit keer met vier beperkt: Erik

Kamphuis, Arjan Nijhuis, Jeroen Busschers en Harm Siemerink. Van dit kwartet ontbrak de eerste. Op de van hem bekende wijze ging de voorzitter even een praatje met alle aanwezige jubilarissen, waarin op soms een ietwat hilarische wijze even in het verleden werd gedoken. Een bijzondere bijkomstigheid is dat dit jaar twee keer vader en zoon gehuldigd konden worden Jan en Erik Witbreuk en Toon en Arjan Nijhuis. Bij het eerste duo is er zelfs sprake van een unicum. Het komt zelden voor dat vader en zoon even lang lid van een vereniging zijn. Na de gesprekken werden de gebruikelijke cadeaus, behorend bij de diverse jubilea, overhandigd, steevast vergezeld van een bos bloemen. De vijftigjarigen ontvingen een tinnen bord met inscriptie, de veertigers een pennenset en de kwart-eeuwelingen de clubspeld. En na afloop natuurlijk even, samen met de voorzitter, op de foto.

Staand van links naar rechts: Gerrit Noordink, Peter Hilderink, Arjan Nijhuis, Herman Noordink, Erik Witbreuk, Jeroen Busschers, Martin van der Kuil, Harm Siemerink en Henk Richters. Zittend: Toon Nijhuis, Jan van der Linde en Jan Witbreuk.

TECHNIEKTRAININGEN VOOR D- EN E-JEUGD BON BOYS Ook dit jaar organiseert Bon Boys - naast de reguliere trainingen - op de vrijdagavond weer aanvullende techniektrainingen voor de D en E jeugd.. Op zes vrijdagavonden wordt tussen 18.00 en 19.00 uur techniektraining gegeven

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

onder leiding van Uwe Landerbarthold, met medewerking van 1e elftal spelers. De data zijn 4, 11 en 18 oktober en 1, 8 en 15 november 2013. Kijk voor meer informatie op de posters in de kantine of op de Bon Boys website.

pagina 21


KLAAS JANSEN BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE De algemene ledenvergadering heeft Klaas Jansen benoemd tot Lid van verdienste. Dit

vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging. Klaas is, kort nadat hij met zijn gezin in Haaksbergen kwam, lid van de vereniging geworden en meldde zich

prompt voor een functie in de jeugdcommissie. Dat werd na enige tijd het voorzitterschap, een taak die hij tien jaar heeft uitgeoefend. Aan het eind van het afgelopen seizoen legde hij die functie neer en werd opgevolgd door Frank Brummelhuis. Naast het voorzitterschap van de jeugdcommissie was en is Klaas ook voorzitter van de commissie, die elke drie jaar het Internationaal Ben Brockötter-toernooi organiseert. Dit toernooi, zijn vierde al weer, wordt tijdens het pinksterweekend van 2014 opnieuw gehouden. In totaal voor de twaalfde keer. Onlangs zijn de eerste stappen daarvoor door de organisatiecommissie weer gezet. Klaas is ook een groot aantal jaren als clubscheidsrechter actief geweest. Een vervelende blessure maakte een versneld einde aan die activiteit. Voorzitter Henk Richters, die namens het bestuur het voorstel tot benoeming tot Lid van verdienste aan de vergadering voorlegde, zei Klaas 'te hebben leren kennen als een prettig persoon waar goed mee samen te werken is'. De ledenvergadering beloonde het voorstel met een langdurig applaus '.

MEISJES C1 BALLENMEISJES IN DE GROLSCH VESTE De C1-meisjes hebben het evenement al achter de rug als dit clubblad verspreid wordt. Afgelopen woensdag (9 oktober) mochten zij optreden als ballenmeisjes bij de wedstrijd tussen de vrouwenelftallen van FC Twente en het Franse Olympique Lyonnais. Het is een wedstrijd in de Champions League voor vrouwen. De meiden van MC1 hebben vanzelfsprekend enorm uitgekeken naar deze happening, die bijdraagt aan het voetbalenthousiasme dat bij Bon Boys momenteel ontwikkeld wordt. Sinds twee jaar is de vereniging bezig met een nieuwe lichting jonge meiden, die allemaal erg veel plezier hebben met een lekker wedstrijdje voetbal op zaterdag. Inmiddels is de jeugdgroep tussen de 11 en 14 jaar uitgegroeid tot meer dan 30 meiden en er wordt elke week tweemaal getraind. Met veel inzet maar vooral ook veel plezier! Bon Boys heeft aan het begin van dit seizoen twee meisjesteams voor de competitie kunnen inschrijven bij de KNVB. Het lijkt erop dat het damesvoetbal steeds meer in trek komt bij deze leeftijdscategorie. Bon Boys hoopt na de winterstop een derde team voor de competitie in te schrijven. Het enthousiasme straalt ook af op de ouders, die graag willen helpen met de wedstrijd op zaterdag of het ondersteunen van de kundige trainers, die worden ingezet door de vereniging.

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

Naast het voetbal worden er ook neven-activiteiten ontwikkeld. Zo is de hele groep meiden samen met de ouders naar de wedstrijd FC Twente vrouwen tegen de Ajax vrouwen op zaterdag 12 oktober geweest. Natuurlijk voorzien van de nodige spandoeken. Daarnaast zijn er plannen om een leuk kamp te organiseren om het seizoen op een waardige en gezellige wijze af te sluiten. Ook sponsoren beginnen zich te melden. Zo hebben beide teams een sponsor van de trainingspakken gevonden (Parket Wereld in Haaksbergen en 'Trots in Praktijk' weerbaarheidstrainingen). Uiteraard kunnen enthousiaste meiden zich nog altijd melden bij de club om eens een keer mee te doen. Zij kunnen dan zelf ervaren of voetballen ook iets voor hen is. Iedereen is welkom. Bon Boys doet haar best om op deze nieuwe trend een antwoord te bieden. Voor wie interesse heeft: gewoon op maandagavond om 18.00 uur even langs komen op de club aan de Kolenbranderweg en dan kan iedereen gewoon meedoen. Vooraf informatie vragen bij Geert Waanders, de coördinator meisjesvoetbal kan ook: telefoon 06-29590211 of email g.waanders@castsoftware.com of via info@bonboys.nl.

pagina 23


PARKEERTERREIN WORDT UITGEBREID EN HERINGERICHT Iedereen heeft het al kunnen zien in de afgelopen weken. De accommodatiecommissie heeft een nieuw hekwerk geplaatst op de grasstrook bij de velden 1 en 2. De afgezette strook wordt betrokken bij het parkeerterrein voor auto's. Voorlopig moeten die nog op het gras worden geparkeerd. Mogelijk dat er te zijner tijd een asfaltlaag overheen wordt gelegd. De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is dringend noodzakelijk. Met name op zaterdagmorgen is het altijd nog hangen en wurgen met de bestaande parkeerruimte. Tientallen bezoekers zetten hun auto daarom gewoon weer op de Kolenbranderweg, hoewel daar een parkeerverbod geldt. Ook de Veldzichtweg is weer tot een geliefde parkeerlocatie verheven. Pakweg een jaar geleden plaatste de gemeente nog enkele verwijzingsborden, onder meer naar de parkeerruimte bij de ingang naar de tennisbanen. Daar kunnen ook een vijftigtal auto's neergezet worden. Maar dat is niet voldoende gebleken. In de zomermaanden is er in overleg met de gemeente gekozen voor een drastischer oplossing door de ruimte bij de al genoemde velden 1 en 2 bij de parkeerplaats te betrekken. Een maand geleden is een begin gemaakt met de werkzaamheden daarvoor. Het grasveld kan inmiddels gebruikt worden, zij het dat de in- en uitritten nog provisorisch zijn aangelegd. Dit heeft er mee te maken dat nog een definitief besluit moet worden genomen over de juiste plek van die in- en uitritten. Dat is mede afhankelijk van de plaats waar de parkeerplaatsen voor auto's direct voor de kantine en de huidige rijwielstalling worden afgesloten. Want ook de rijwielstalling heeft dringend meer ruimte nodig. In eerste instantie is getracht op een deel van het complex van de handbalvereniging Stormvogels een (tijdelijke) stalling te creëren, maar dat is uiteindelijk na een korte proefperiode mislukt. De enige mogelijkheid, die rest is dat de ruimte voor de tien

tot twaalf auto's daar wordt opgeofferd. Het is nog niet helemaal duidelijk of de twee parkeerplaatsen voor minder-validen wil gehandhaafd kunnen worden op de huidige plek.

Tijdens de algemene ledenvergadering liet voorzitter Henk Richters doorschemeren niet gelukkig te zijn met de manier waarop de herinrichting van de parkeerplaatsen is geregeld. 'De gemeente heeft wel goedkeuring aan het plan verleend, maar de uitvoering van het plan en de kosten ervan zijn volledig voor rekening van de vereniging. ‘Hoewel het hier wel om een openbare gemeentelijke parkeerplaats gaat', hield hij zijn gehoor voor. Dankzij de financiële ondersteuning door de Club van 100 kan het plan gerealiseerd worden.

GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN IN KLEEDKAMER ACHTERLATEN! Onlangs was het weer op de radio te horen en in kranten te lezen: kleedkamers van sportverenigingen staan weer in de belangstelling van lieden, die uit zijn op waardevolle zaken als geld, ipads, smartphones en meer dan dat soort attributen. In Enschede zijn enkele personen op heterdaad kunnen betrappen, waardoor de werkwijze duidelijk is geworden. De daders treden meestal in groepjes op, waarvan er minimaal een op de uitkijk blijft staan. Twee of drie daders doorzoeken dan de in de kleedkamers achtergelaten tassen en kleding. De op de uitkijk staande mededader weet soms handig Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

eventuele controleurs of ouders enige tijd af te leiden, waarbij door middel van vooraf afgesproken signalen de 'zoekers' de tijd krijgen te verdwijnen. Als vereniging is daar in directe zin weinig tegen te doen. Het enige wat afdoende helpt is geen waardevolle zaken mee naar de training te nemen. Telefoons en ipads kunnen tijdens de trainingen (en ook wedstrijden) toch niet gebruikt worden. Is het onverhoopt onvermijdelijk wat bij je te hebben, geef het dan vooraf af aan de trainer of leider of verzin wat anders. Maar laat het niet in de kleedkamer! pagina 25


TOP D TOERNOOI OP DINSDAG 22 OKTOBER 2013 Ook dit jaar organiseert Bon Boys het Top Dtoernooi. Het zeer goed internationaal bezette deelnemersveld van 12 verenigingen komt dinsdag 22 oktober naar het sportpark De Greune. De aftrap van de eerste wedstrijden is om 10.00 uur, waarna het toernooi tot in de middag voortduurt. De prijsuitreiking is om 16.45 uur. Het Top D-toernooi van sv Bon Boys Haaksbergen is een tiental jaren geleden ontstaan door een samenwerking met FC Twente. Dankzij haar zijn de lijnen naar de betaald voetbalorganisaties erg kort. Het toernooi is niet gericht op de knikkers, maar hoofdzakelijk op het spel. Natuurlijk gaat het de jeugd ook om het behalen van een zo goed mogelijk resultaat, maar niet ten koste van alles. De sportiviteit staat ook altijd heel erg

hoog in het vaandel. Door het meten van de eigen krachten met die van leeftijdsgenoten van andere verenigingen draagt enorm bij tot de ontwikkeling van de eigen technische vaardigheden. Balvaardigheid, handelingssnelheid, gezonde sportieve strijdlust en veel plezier zijn de gewenste ingrediënten. De deelnemende verenigingen zijn: KV Mechelen (België), Arminia Bielefeld, Rot Weiss Oberhausen en Preussen Münster (allen Duitsland), Vitesse Arnhem, FC Twente VA Enschede, SC Heerenveen/FC Emmen, FC Groningen/Cambuur, Almère City, FC Twente VA Twello, Sparta Rotterdam en SV Bon Boys C1 (allen Nederland). Uitgebreide informatie over dit Top D toernooi – inclusief poule-indeling en wedstrijdschema – is te vinden op de Bon Boys website.

JEUGDKEEPERSDAG OP VRIJDAG 25 OKTOBER BIJ VV HAAKSBERGEN Op vrijdag 25 oktober 2013 organiseren VV Haaksbergen, HSC’21 en Bon Boys, samen met de Keeperacademie Twente, weer de Jeugdkeepersdag. Deze dag zal dit jaar plaatsvinden bij VV Haaksbergen aan de Scholtenhagenweg. De dag begint om 9:30 uur en duurt tot 15:30 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 9:30 uur ontvangst 9:45 uur toespraak 10.00 uur begin eerste gedeelte training 12.00 uur lunch pauze 13.00 uur tweede gedeelte training 15.00 uur einde training 15.30 uur afsluiting Deze keepersdag heeft dezelfde opzet als voorgaande jaren en staat onder leiding van de Keeperschool Regio Twente. De training is voor keepers van 6–16 jaar. De kosten zijn €15,- per persoon, incl. lunch. Je kunt je opgeven bij je leider, bij Jacqueline Witbreuk, secretaris TC Bon Boys (tc@bonboys.nl) of via info@bonboys.nl. Er kunnen max. 50 keep(st)ers mee doen, en vol = vol.

BONIVARIA VANAF NU OOK PER MAIL Alle mensen die zich in de afgelopen maanden opgegeven hebben voor een digitale versie van de Bonivaria, zullen die met ingang van dit nummer per mail ontvangen. Bij hen wordt geen papieren exemplaar meer bezorgd. Wie zich wel heeft opgegeven, maar geen digitale Bonivaria ontvangt, wordt verzocht dit even in een mailtje aan bonivaria@bonboys.nl te melden, zodat wij het direct kunnen corrigeren. Ook nieuwe aanmeldingen kunnen via dit mailadres. Met vriendelijke groet, Redactie Bonivaria.

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 27


BELTONA BELOFTEN COMPETITIE 2013-2014 Al weer voor het 3e jaar heeft Bon Boys zich ingeschreven voor de Beltona Beloftencompetitie. Deze competitie is inmiddels toe aan de 15e editie en niet meer weg te denken in de ontwikkeling van talentvolle voetballers tot en met 21 jaar. Dit jaar nemen er 40 teams deel waarvan er zich uiteindelijk 16 plaatsen voor de finaledag in juni 2014. De nummers 1 t/m 4 van de finaledag spelen als beloning vervolgens een nederlaagtoernooi tegen FC Twente-onder-19 jaar in het najaar van 2014. Bon Boys is ingedeeld in poule C bij Victoria ‘28, Sportclub Enschede en HSC ‘21. Een mooie loting waarbij vooral de derby tegen HSC ’21 in het oog springt. Op voorhand een interessante en leuke krachtmeting tussen de talenten van de dorpsgenoten! De eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en Bon Boys heeft in zijn eerste wedstrijd, uit tegen Victoria’28, een mooie 0-4 overwinning behaald. Het speelschema van Bon Boys ziet er als volgt uit: 17 sep, 20.00 uur: Victoria '28 - Bon Boys (uitslag: 0-4) 8 okt, 19.30 uur: Bon Boys - Sc Enschede 30 okt, 20.00 uur: HSC '21 - Bon Boys 19 nov, 19.30 uur: Bon Boys - Victoria '28 18-feb, 20.00 uur: Sc Enschede - Bon Boys 11-mrt, 19.30 uur: Bon Boys - HSC '21 Alle resultaten zullen gepubliceerd worden op de website: http://www.sparta-enschede.nl/nl/beltona/programma-uitslagen

WEDSTRIJDVERSLAGEN BON BOYS ZATERDAG 2 Wie regelmatig op de Bon Boys website kijkt zie daar (bijna) wekelijks een zeer uitvoerig wedstrijdverslag van ons zaterdagteam verschijnen. De eerste 3 wedstrijden van het seizoen werden met overwinningen afgesloten, maar in het laatste weekend van september was er even een dipje, toen verloren werd tegen Tubantia. Helaas zijn de wedstrijdverslagen zo lang, dat we ze niet goed in het clubblad kwijt kunnen. Misschien dat de razende reporter uit de Veldmaatcity voor de volgende Bonivaria een samenvatting kan maken van de resultaten tot aan dat moment. We wachten het af.

Feestje in het verschiet..... 'Als er wat te vieren valt, moet je het vooral doen.' Dat motto heeft jarenlang bij Bon Boys een belangrijke rol in het maatschappelijke verenigingsleven gehad. De laatste jaren is de glans van die levenswijsheid een beetje weggezakt. Maar het wordt nieuw leven in geblazen, want komend voorjaar bestaat de club 80 jaar. En daar mag best een spaatje blauw of colaatje light op gedronken worden met elkaar. Iets sterkers wordt misschien ook wel toegestaan. Het bestuur heeft inmiddels een feestcommissie benoemd met Henny Manrho als voorzitter en Herman Noordink, Marc Spenkelink en Herman Schiphorst als leden. Deze commissie heeft de opdracht gekregen na te denken over het opzetten van een 'bescheiden feestprogramma'. Bescheiden in de zin van dat het niet al te veel geld mag kosten. Tijdens de algemene ledenvergadering vroeg Henny Manrho de leden naar ideeën voor de viering van het tachtigjarig bestaan. Dus als iemand leuke, gekke, zinvolle, zenuwslopende of losbandige voorstellen kan doen, de leden van het feestcomité nemen alles in ontvangst en proberen er dan een redelijk en aantrekkelijk programma van te maken........ Oh ja, wel graag een beetje snel, want het is kort dag. De officiële datum van oprichting van de vereniging is 22 februari 1934. Een datum voor de festiviteiten is niet genoemd, maar aangenomen mag worden dat het dicht in de buurt van de oprichtingsdatum zal liggen. In 2014 valt 22 februari op een zaterdag..........

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 29


EEN NIEUWE RUBRIEK: GREUNE PROATIES Gele kaart De meest spectaculaire momenten op een voetbalveld zie je op televisie. Herinnert u zich de elleboogstoot van Jan Wouters nog tegen Paul Gascoigne op Wembley in Londen? Dat was in 1994 alweer. Er was in Nederland bijna niemand die dat erg vond, en de scheidsrechter al helemaal niet: Jan kreeg niets, helemaal niets, nog geen vermanend woordje van de scheidsrechter. Nee slechter verging het Frank Rijkaard toen hij wat overdadig speeksel in de, toen nog mooie blonde, Arische krullen van der Rudi Völler kwakte. In de commotie die toen ontstond werden beide spelers met rood naar de kleedkamer verwezen. Jammer Frank, mooi Rudi. In mijn lange voetbalcarrière heb ik ook al van alles op het veld meegemaakt. Schelden, vloeken, haken, natrappen, slaan noem maar op. Nee zelf was ik natuurlijk niet zo ingesteld. Tot aan vandaag de dag heb ik slechts 2 gele kaarten gekregen en dat ook nog in dezelfde wedstrijd. Ja dat was toen ook al rood (tegen Musselkanaal was dat; we wonnen met 0-1). Niet dat ik zo’n lieverdje ben in het veld, maar ik weet op welke momenten je het best iets kunt doen waar de tegenstander niet zo van gediend is. Een tip: let altijd op de bal. Nu heeft de KNVB in al haar wijsheid bedacht dat bij een gele kaart een straftijd wordt ingesteld van 10 minuten. Elke straf is discutabel en deze zal dan ook voldoende stof doen opwaaien. Zeker in Nederland waar iedereen altijd over alles mee wil zeuren. Ik gebruik bewust het wordt praten niet omdat de meeste mensen vaak niets te zeggen hebben over wel onderwerp dan ook. Dan wordt het al gauw zeuren, zwetsen, mieren of wat er in veel voetbalkantines gebeurd: ouwehoeren. Maar ik dwaal af. Die 10 minutenstraf heeft zo zijn voor en nadelen (volgens Johan Cruijff). Als je de krant leest hoopt de KNVB dat de met geel behangen speler in deze korte periode tot bezinning komt omdat hij over zijn onbezonnen daad gaat nadenken. Er ontstaat als het ware een spiritueel moment op het strafbankje, zonder dat er een geestelijke aanwezig is. Dit schept weer nieuwe kansen voor de kerk. De geestelijke bijstand op de velden was vroeger natuurlijk heel gewoon. Destijds werd de bal, nadat de koeien uit het veld waren gehaald,

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

voor de wedstrijd met wijwater besprenkeld. De pastoor gaf als het ware het eerste fluitsignaal. Het ziet er nu naar uit dat deze goede man weer goede zaken kan doen op het sportpark. Daar kan een vereniging als Bon Boys natuurlijk geen nee tegen zeggen. Het schiet me zo maar te binnen maar het zou misschien een goed idee zijn om spelers verplicht naar de zondagmorgendienst te sturen als hij/zij op een gele kaart is getrakteerd. Bij rood een hele maand en als de wedstrijd wordt gestaakt mag het hele team naar de dienst. Als de wedstrijd, in één speelweekend, van twee of meer teams van dezelfde vereniging wordt geschorst dan is deze vereniging verplicht om in haar geheel naar de zondagdienst te gaan, inclusief het bestuur en vrijwilligers. Gegarandeerd dat de leegloop in de kerk in een keer tot staan wordt gebracht. Ik ben deze zomer in het Vaticaanstad geweest op bezoek bij papa Francesco. Niet dat ik Jorge Mario (zijn roepnaam) heb gesproken, maar hij zou het fantastisch vinden als de kerk in Nederland weer op meer bezoekers kon rekenen. Zou de voorzitter van de KNVB, Michael van Praag connecties hebben in het Vaticaan? Is hij die grote onbekende kardinaal? Ik weet het niet beste mensen, maar ik heb wel mijn vermoedens.

Het (voetbal)veldmaatje

pagina 31


32


Het seizoen 2013-2014 begon voor het tweede elftal met, zoals gewoonlijk, na enkele trainingssessies met een paar oefenwedstrijden. Gemakshalve rekenen we de bekerpoulewedstrijden ook even tot deze oefenpotjes. Concluderend kan daarvan gezegd worden dat het tweede elftal zich goed geweerd heeft en dat er zeker reden is aan te nemen dat het zich in de reguliere competitie, waarin het voor het eerst sinds vele jaren weer in de reserve 2e klasse speelt, waardig zal gedragen. En als de spelers in staat zijn elke week tot op de bodem te gaan, krijgt de competitie wellicht nog een bijzonder fraai slot. De resultaten in de voorbereiding waren: oefenwedstrijd NEO 2-Bon Boys 2 (2-3); bekerwedstrijd Grol 2-Bon Boys 2 (1-3); oefenwedstrijd WVV'34 2-Bon Boys 2 (3-0); bekerwedstrijd Bon Boys 2-Sp. Neede 2 (0-1); oefenwedstrijd Bon Boys 2-Achilles '12 2 (3-1); bekerwedstrijd Bon Boys 2-GFC 2 (5-1). Bon Boys 2 plaatst zich voor de knock-outfase. Competitie Zondag 8 september Bon Boys 2 - NEO 3 4-1 Een overwinning is noodzakelijk om de competitie goed te beginnen, zo doceerde trainer Stijn Kistemaker voor de eerste competitiewedstrijd in de 2e klasse tegen zijn spelers. Die pakten de woorden op de juiste wijze op, want binnen tien minuten stond het al 2-0 tegen de ploeg uit Borne. Vincent Middelhuis haalde eerst verwoestend uit vanaf zo'n 25 meter, terwijl even later Arthur Slot vriend en vijand nagenoeg vanaf de achterlijn verraste. Halverwege de eerste helft leek het spannend te worden, omdat NEO bijna vanuit het niets toch tegen scoorde (2-1). Maar nog voor de rust was er orde op zaken gesteld. Weer Arthur Slot en Nick Renema bepaalden de stand op 4-1. In de tweede helft probeerde NEO meer druk te zetten, maar kwam daarmee niet dichterbij. De beste kansen waren nog voor de Boys maar gescoord werd er - buiten een treffer die wegens vermeend buitenspel werd afgekeurd - niet meer. Zondag 15 september ATC'65 2 - Bon Boys 2 2-0 Een weerzien van twee teams, die vorig seizoen als eerste en tweede de competitie afsloten. Toen eindigden beide ontmoetingen in winst

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

voor ATC. De angst opnieuw te verliezen was bij Bon Boys in de eerste helft duidelijk aanwezig. De ploeg speelde als verlamd, waardoor er geen enkele kans werd gecreëerd. Omdat ATC het vertrouwde spelletje speelde: de achterhoede gesloten houden rond de zestien en snelle uitvallen proberen succes te boeken, was de eerste helft nauwelijks om aan te zien. Uit een van die uitvallen wist ATC overigens wel te scoren. In de tweede helft speelde Bon Boys iets attenter, zodat een gelijkspel tot de mogelijkheden leek te horen. Maar toen na twintig minuten een uitval van ATC opnieuw tot een doelpunt leidde (2-0), zat de wedstrijd er op. Zondag 22 september Bon Boys 2 - MVV'29 2 4-0 Met enige spanning werd deze wedstrijd tegemoet gezien na de matige pot van vorige week. De thuisclub startte echter met een heel andere instelling en maakte al snel duidelijk dat het dit keer wilde winnen. Maar na een snelle 1-0 door een doelpunt van Andy van Voorst kwam er een domper, toen de keeper van MVV en Arthur Slot op elkaar botsten. De keeper kon ietwat strompelend de wedstrijd voort zetten, de Boys-aanvaller werd met een brandcard van het veld gedragen. Diagnose: een zware kneuzing van een heup. Er was een half uurtje gespeeld, toen de beslissing eigenlijk al viel. Danieck van de Kolk rondde een snelle aanval op fraaie wijze af: 2-0. In de tweede helft probeerde MVV door druk te zetten op de verdedigers van de Boys de wedstrijd naar zich toe te halen, maar dat lukte niet. Het kreeg slechts een echte kans, die werd gemist. Bon Boys kreeg een handjevol mogelijkheden, waaruit Nick Renema en Chiem Nijhuis nog het doel vonden: 4-0. Zondag 29 september Tubantia 2 - Bon Boys 2 0-0 Vooraf werd met enige zorg naar deze wedstrijd gekeken. Het was bekend dat de gastheren over een goed spelend elftal beschikken. De vraag was of het jonge Bon Boys daar tegenaan zou kunnen. Tijdens de wedstrijd bleek Bon Boys inderdaad tegen het goed spelende Tubantia op kon. Wat heet, als het 'killerinstinct' bij de Veldmaatse aanvallers had gefunctioneerd, zou Bon Boys in de eerste helft afstand hebben genomen van de Hengeloërs. Nu bleef het bij een schot op de lat en een knal tegen de paal. Ook in de tweede helft kreeg Bon Boys een aantal mogelijkheden. Maar opnieuw kwam het niet verder dan een schot tegen de paal. Ook Tubantia had het vizier niet op scherp staan. Zowel in de slotfase van de eerste als tweede helft kreeg het een aantal mogelijkheden, maar die werden - gelukkig gemist. Zo bleef het in een aantrekkelijke, maar vooral spannende wedstrijd 0-0.

pagina 33


Ledenoverzicht Club van 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rene Aellerinck Olaf Beld Bennink expert Albert Boer de Leo Boink Ria Brans Breukers electr Gerard Veurink Teun Dijk v Henk Dikkers Jan Dokter Robert Egbers Ereleden Bennie Freriksen Waandie Jan Gerdes Bennie Grefte Ter Alfons Groothuis Rico Hag ten Edwin Hagen ten Michel Hagen ten Edwin Heinst Robert Hendriks Erik Hilderink Johan Hilderink Joop Hilderink Peter Hilderink Clemens Hoffman Jan Hollink Klaas Jansen Rozemarijn Jansen Bjorn Jongsma Ruurd Zandstra Michel Jongsma Johan Koenderink Gerrit Koershuis Rene Koppelman Johan Kroeze Martin Lammers Eef Leusink Timo Limbeek v Edwin Menzing Hennie Manrho Ronnie Masselink Frans Michorius Gerrit Michorius Hennie Michorius Richard Migchielsen Ruud Molenkamp Frank Neeskens

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Arjan Nijhuis Toon Nijhuis Mariel Nijhuis Caarel Noordendorp Ellie Noordendorp Jan Noordink Hans Natter Toon Noordink Hans Oude Tanke Roy Overkamp John Pieper Gary Noordman Spenk Marcel Renema Henk Richters Willy Rikkers Waandie JAN SCHARENBORG JanHerman Scholten Jan Slot Gerrit Spenkelink Jeroen Strecker Hans Strengers

Ivo Temminghoff Paul Walter Harrie Thije ten Leo Wilderink Johan Voorde ten Hennie Voorde ten Leon Voorde ten Tom Voorde ten Aad Vos de Hennie Vrielink Gerrie Waanders Waandie Trudy Waanders Martin Slot Patrick Wegdam Bob Werger Erik Werger Gerard Wielens Bennie Wijlens Martin Wijlens Theo ter Braak Mos Wouter Hilderink Henny Koning Gernand Trooster Gunter Ooink Annet Rupert

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Henk Roetenberg Marco Brunen Harrie Nijhuis Han Rohof Alfons en Truus Henri Busschers Jacques Zijlstra Leo Wilens Anita Vaanhold Bennie Wevers Hans Heersink Gebr.Meenderink Karla Bennie Busschers USA Marcel Diepenmaat Han Winkelhorst WR Gerrit Winters Pieterjan Roetenberg Hans te Lintelo Johan Hilderink Bert Renema Robert ter Avest Arno Middelhuis Han Molenkamp Erik ten Hag Henriette s nagelstudio Martin Scheggetman Ralph Diepman Uwe Landerbarthold Antoon Hilderink Stefan Sogtoen Bennie Michorius Egbert Horsselenberg Andre Horck Kevin Broekhuis Gerard Bos Herman Schiphorst Martin van der Kuil 1 ste Elftal Rob Wiggers Andre Goorden Ge Boevink Harrie Lammersen Martin ten Broeke


H OLLA N D SE A VON D

Deze feestavond vindt plaats op

zaterdag 23 november 2013 vanaf 20.30 uur tot 00:30 uur In verband met de logistiek wordt u verzocht om voor 1 november a.s. door te geven of u wel/niet komt. Dit kan bij Henk Dikkers (henkdikk@kpnmail.nl), Anita Hollink (anitaholl@hotmail.nl) of via info@bonboys.nl. Vooral in deze tijd van recessie is de vereniging gebaat bij de steun van een Club van 100 en wij als commissie hopen dan ook dat u ook het jaar 2014 lid zult blijven van deze club. Nieuwe leden zijn uiteraard hartelijk welkom. Een “lidmaatschapsjaar” loopt van januari tot en met december, dus binnenkort wordt u verzocht het bedrag van 45 euro voor 2014 weer over te maken, dan wel te betalen aan 1 van de commissieleden.

Commissie Club van 100

INGEZONDEN BRIEF (VAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD) Deze zomer ontving de redactie van de Bonivaria een mailtje vanuit Thailand (!) met het verzoek om op de verzendlijst van de digitale Bonivaria geplaatst te worden. Een wat bijzonder verzoek, en daarom hebben we direct geïnformeerd waar dit verzoek vandaan kwam. Hieronder de leuke en verrassende reactie die we daarop kregen.

In m’n jeugd jaren voetbalde ik in A en B junioren. Toen een half competitive in the hoofd macht onder de leiding van Hennie de Ruiter, 3de klassse A , In.1956. We speelden samen met H Polman .LWestendorp, de Mensing broers, Johan Vaanhold, Johan Waanders om er maar een paar op te noemen.

“Hi Jaap, Thanks for your reply. Ik ben nu weg van Haaksbergen 53 jaar. The eerste 25 in Australie, opgevolgt naar Thailand voor business purposes. Mijn naam , Johan ten Buuren, geboren in the Veldmaat naast de kerk and bijna naast het BB veld. (oud) The laatste keer that ik BB heb seen spelen was laat in April of did jaar in een na-competitie wedstrijd. Op vacantie.

Een familie lid van mij heeft lang gespeeld be BB, naam Roland Bosch, zoon van Gerie Bosch en mijn zuster Betsie. Twee zonen van hem spelen nu in BB jeugd. Johan ten Voorde , vader van Leon, was een jeugd voetbal vriend van mij. Zo nu heb je eenig idée waarom ik graag Bonivaria wil ontvangen. Sorry voor m’n gebroken Nederlands . Beste groet,

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

Johan ten Buuren” pagina 35


BON BOYS F1 NAAR INTERNATIONAAL TOERNOOI IN DüSSELDORF De goede prestaties van Bon Boys F1 aan het begin van deze competitie blijven ook in de regio niet onopgemerkt. Via ATC’65 uit Hengelo is er een uitnodiging ontvangen voor een sterk bezet Internationaal U9 toernooi in Düsseldorf. In 2012 namen o.a. Bröndby IF Kopenhagen, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hamburger SV, Werder Bremen, FSV Mainz 05, 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, VfL Bochum en MSV Duisburg deel aan dit toernooi. Samen met in ieder geval ATC’65 F1 en misschien Achilles ’12 ‘F1 reizen de matadoren van F1 op zondag 13 oktober af naar onze Oosterburen. Een leuk deelnemersveld om de krachten mee te meten en natuurlijk een hartstikke leuke ervaring.

Sprök van de moand Wèès wieser as aandern, mer vetel ‘t ze nich.

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 37


ONZE KLEDINGSPONSOREN e

1 Elftal

ONZE STERSPONSOREN

e

Rietman Automobielbedrijf e

3 Elftal Café “de Elsmos”

tassen

Borggreve

tenue

Café Mos 6 e Elftal

tenue tassen trainingspakken

tenue 7 e Elftal

trainingspakken

Café 't Stuupke 9 e Elftal

trainingspakken

trainingspakken

tenue

Autobedrijf Gaakink

trainingspakken

Cafe de Verdieping

tassen

Salon Sjampoo Dames 1

tenue trainingspakken tassen

Daan Afbouw

E3

tenue

Rabobank E5

C4 tenue

tenue Beune Optiek tenue

Meisjes C trainingspakken

Kei Fit E6

Platform Communicate

tenue

Moire E7

tenue

Parketw ereld D1

Rabobank E8

tenue

tenue

E9

trainingspakken

Velten Groep

tenue

tassen

E10 D2

tenue

LogicQ W indow E4

tenue

Cafe de Biester

AKZO Nobel

trainingspakken

C3

Breukers Electro

tenue

trainingspakken

tenue

C5

Zaterdag

tenue

tenue

tassen 12 e Elftal

E1

Dierengilde W ielens

tassen

e

Simone's Bodyw ear

Trots w eerbaarheids trainingen

trainingspakken

C2

USA Healthclub en Sauna

trainingspakken

E2

tenue

11 Elftal tenue

Plus Leusink

Meisjes D

C1

tenue 10 e Elftal

D6

tassen

Hith 8 e Elftal

tenue

USA healtclub&megaw alk

Beemsterkaas

tassen

tenue

Rouw maat Groep Groenlo

tenue

Betagraphics

tenue

B2 & B3 & B4 Hith

Hoveniers Visschedijk

trainingspakken

Plus Leusink B1

5 Elftal

D5 tenue

A2 & A3

e

tenue

tenue

trainingsTer Avest Sport 2000 pakken

4 Elftal

tenue

Ten Hagen Woondecoratie D3 & D4

tenue

e

tenue

Plus Leusink

A1

2 Elftal

tenue

Electro Breukers

Ter Avest Sport 2000 USA healthclub&megawalk

Tassen

tenue

Sterpunten

Het Broekenhuis

Tenue Trainingspakken

Blokker

tenue Fairw ater

Cafe de Biester

F1 tenue

COACH JASSEN

Mees van den Brink

F2 t/m F14 tenue


OVERZICHT COÖRDINATOREN, TRAINERS & LEIDERS, 2013-2014 (1) SENIOREN

COORDINATOR

Martin van der Kuil

Trainer Ass.trainer Keeperstrainer Leiders

Ass. scheidsrecht.

Gerard Bos Leon ten Voorde Patrick Nieuwenhuizen Eijsinkpasweg 6 Maikel Jongsma Jan Hollink Stijn Kistemaker Barry Roffel Willy Rikkers Patrick Nieuwenhuizen Marc Spenkelink Lars Weegerink Frank Michorius Patrick Nieuwenhuizen Marc Spenkelink Pascal Leferink Edwin Heinst Nick Nieterau Kay Keereweer Huub Ooink Serkan Sariaslan Deniz Yuksel Adriaan de Ree Raymond Waanders Peter Waanders Hans Strengers Donny Prins Maarten Brinkerink René Koppelman Andre Overbeek Helmut Beukert Paul Dinter Ronny Masselink Erik Hilderink Bjorn Jongsma Henri Busschers Edwin Menzing Lars Tromp

A-JEUGD

COORDINATOR

René Molenkamp

A1

Trainer Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider

Javier Castilla Nino Beukert Harald Tappert Erwin Steffens Ronald Bossink Rene Molenkamp Leo Wilens Willem Overkemping

B-JEUGD

COORDINATOR

René Molenkamp

B1

Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider

René Keemers Ge Boevink Mark Beukert Peppino Mol Marcel Renema Bianca Liebeek Bislimi Ademi Maarten Rupert Robert Leferink Teun Pals

1e elftal

2e elftal

3e elftal

Ass. scheidsrecht. Trainer Leider Ass. scheidsrecht. Keeperstrainer Trainer Leiders

4e elftal

Keeperstrainer Trainer Leiders

5e elftal

Leiders

6e elftal 7e elftal 8e elftal

Ass. scheidsrecht. Trainer Leider Leiders

9e elftal 10e elftal

Trainer Leider Leider Leiders

11e elftal

Leiders

12e elftal Dames Zaterdag

Leider Trainer/Leider Leiders

A2

B2 B3

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

Reigerstraat 12 Nachtegaalstraat 112 Eijsinkpasweg 6 Geukerdijk 20

4763908 5722990 06-18081378 074-3575220

Merelstraat 83

5728677 06-20036103 06-41217221 5726344 06-18081378 06-14146210

Merelstraat 83

06-18081378 06-14146210

Mozartstraat 67 De Morsboer 11

06-51879148

Akelei 21

5743556

Stationsstraat 23

5723171

Klaproos 14 Grevenpaalweg 14 Korenbloem 1

Veldmaterstr. 178

5725966 5740996 5725389 06-48490228 5727749 7074022

5728743 06-41082064

5728497 06-11122383 4360917 06-53160946 5728743 5726017

Veldmaterstr. 178

5728743

5740587 5722424 5740562 06-51238245 5728579 06-17145066 06-53160946 5727554 5741559

pagina 39


OVERZICHT COÖRDINATOREN, TRAINERS & LEIDERS, 2013-2014 (2) B4

C-JEUGD C1

Trainer Trainer/leider Leider Administratie

Bislimi Ademi Joost Molenkamp Marc Schuur Karin Hamer

COORDINATOR

Edwin Menzing

Trainer Leider Ass. scheids Trainer/Leider Leiders Trainer leider Trainer Leider Leider Leider Ass. Scheids. Trainer Trainer Leider Trainer Leider Leider

Uwe Landerbarthold Peter Sluik Arjan Nijhuis Jan Exterkate Herman Schiphorst Edwin Menzing Erik Mes Edwin Vogt Martin Diepenmaat Ben Veldhuis Edwin Vogt Elise Mouthaan BB12 BBza2 John de Wilde Martijn Schuur Janet Overbeek Esther Wiering

D-JEUGD

COORDINATOR

Han Wiering

D1

trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer/leider Leider Trainer/leider Trainer Trainer/leider Trainer Leider Leider Trainer Leider

Daniel Nijhof Marga Hannink Bas Lamers Nick Renema Hans Wossink Harm Siemerink Patrick Gerritsen Henk Scholten Paul Lansink Henk Mengerink Marcel Spenkelink Edwin Weggen Ben Lankheet Richard ten Voorde Guido Mul Erik Lamberts Geert-Jan Waanders

COORDINATOREN

Frank Brummelhuis

C2 C3 C4

C5 Meisjes C

D2 D3 D4 D5 D6 Meisjes D

E-JEUGD E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Trainer Leiders Trainer Leider Trainer Leiders Trainer Leiders Trainer Leiders Trainer Leiders Trainer Leiders Trainer Leiders

06-17145066 06-13516640 06-57313189 5742723

Peddemors 24

06-12960298

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

5740777 5724024

7074022 06-52337907 06-55101556

5725389 7074022

06-24183849 06-50865231

5740135 06-53575096 5725799 074-3575220 5729910 4300489 5740873 5741735

06-48940640 06-28223769 06-11141045 06-51343373 06-16121843 06-11042664

5729620 8508753 5725385 4789977

Fazantstr. 57

Vincent Heutinck Demian ten Broeke Wilfried Smit

7074022 06-53461008 06-51238245 06-30363481

06-83249837 06-52113729 06-23518768 06-24253955 06-30678754 06-29590211

5726522 06-34689226

5741201

06-83151831

pagina 41


OVERZICHT COÖRDINATOREN, TRAINERS & LEIDERS, 2013-2014 (3) F-JEUGD

COORDINATOREN

T. Nijhuis J. Hilderink

F1

Trainer Leider Leider Leider Trainer Leider Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Leider Trainer Leider Leider Trainer Trainer Leider Trainer Trainer Leider Leider

J. Strecker B. Bok B. Scharenborg P.Veldhuis P. Moi E. Schroer G.-J. Klanderman M. Oostrik A. Lammers R. Assink R. Assink A. Lammers A. Nijhuis C. Bijen B ter Burg E. Nienhuis H. Westendorp R. Hilderink H. Wiering H. Slotman W. ter Elst S. te Lintelo F. van Sark

F2

F3

F4 F5 F6 F7 F8 F9

F10 F11 F12

D. Somsen S. van den Berg M. Kroep J. Scheggetman L. de Jong J. Sluiter S. Noordink J.H. Meijer R. van der Meer F. Wijlens P. van Mast J. Keizers P. van Mast M. Middelhuis K. Tienstra M. ten Hagen E. Waanders

5724582 074-3676513

06-12930378 06-51039665

5743464 5722500 5723338

06-83571999 06-12323494 06-51528686 06-29345104

5725936 5722590 5723513 5742955 5742955 5723513 4617397 5723014 4345709 8529551 5722475 5740135 5727858 5721737 5726794 5740941 5728965 4317329 5743411 5727726

5721445

06-12998549 06-51300930 06-20135516 06-46332735 06-46332735 06-20135516 06-57678968 06-51929540 06-51594414 06-51788801 06-51611760 06-49633746 06-21988125 06-20440078 06-54678051 06-22549475 06-50275165 06-83272980 06-14306062 06-13676842 06-27075047 06-51828501 06-30438759 06-51218937 06-30822212 06-51218937 06-81790440 06-53425669 06-51623031 06-53599871

F13

Keeperstrainer A Keeperstrainer B/C/D

Patrick Nieuwenhuizen Jan Dieperink

Keeperstrainer E/F

Henk van Veen

Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

06-18081378 06-12377200

8529543 5721358

pagina 43


Onze Sponsoren Aa nnemers bedr W.J. Ha a fkes & Zn. B.V. Al feri nk Ins ta l l a ti etechni ek André's Schoen- en Sl eutel s ervi ce ATEK ATM Ma chi nery Auto As broek Auto Servi ce Stepel o Autobedri jf Brui ns Autobedri jf Ei js i nk Automa kel a a r Peter Kok Autos cha dehers tel Te Li ntel o Ba rts El ectrotechni ek Benemonte Ha a rs tudi o Benno Bel l ers Autos cha dehers tel bedri jf Beta gra phi cs BV Beune Opti ek Bi twi s e-bncc Bl okker Ha a ks bergen Boekha ndel Boek en Buro Borggreve B.V. Ins ta l l a ti ebedri jf Bos a n Sporti ns ta l l a ti es Bouwbedri jf Buurs e Bouwbedri jf J. Temmi nk Breukers B.V. Loonbedri jf Breukers El ectro Brevi nk Ga renha l Ca fé "De Verdi epi ng" Ca fé "De El s mos " Ca feta ri a Da men Ca feta ri a De Ves ter Groenri jk Ca ta l pa De Gouden Wi ek De Groot Da kbedekki ngen De Si epe Ka a s boerderi j Di erengi l de Wi el ens Dorps wi nkel Wi l denborg Dwa rs Ca fé-Res ta ura nt Eel erwoude B.V. Eetca fé Ma rkt 2 Eetca fé 't Stuupke Eri c Leus enka mp Bouw- en Ins ta l l .techni ek Evers Res ta ura nt Expert Benni nk Fa i rwa ter Fa una l a nd Leo Wi jl ens Fra nk Wi tbreuk Hoveni eri ers bedri jf Fra ns Ka rnebeek Tegel zetbedri jf Gebr. Scha renborg Aa nn.bedri jf Geri ng Hout en Beton Gerry Keukens Ges i ng Schi l derwerken Fl ynth Gra nd Ca fé Centra a l Grol s che Bi erbrouweri j Ha mmi nk Vra chtwa genonderdel en Ha ndel s ondernemi ng Zweba Ha ndma ti g Verpa kken Ha a ks bergen Ha ra n Houtbewerki ng BV Ha rtgeri nk Autobedri jf Ha rtma n Hoveni ers bedri jf Ha s s i nk Drukkers Ha a ks bergen HEBO BV

Herberg de Pos tkoets Het Broekenhui s Het Internet Wa renhui s Hi th Horck El ectro Servi ce Hotel Schol ten Ha gen Hout en Tui na rti kel en Benni e Ei l ers Hoveni ers bedri jf Koppel ma n Hoveni ers bedri jf Ruud Wi jl ens HTG Trucks ervi ce B.V. Hubo Wi es ka mp Hul s egge Ba ndens ervi ce Hul s hof Ol i eha ndel IACT Ha a ks bergen IMABO Ha a ks bergen B.V. Ka ps a l on Le Fi ga ro Kei Fi t Kei zers La nd- en Tui nbouw Mech. Kei zers Meta a l bedri jf Kl ei ns ma n Horeca Techni ek Koni ngs Schoenen Kota Ra dja Chi nees Indi s ch Res t. Kra bbe Projects tofferi ng Kroos hoop El ectro B.V. La ngeza a l B.V. Leferi nk Offi ce Works Leo Hoes s tee Ins ta l l a ti etechni ek Leppi nk El ectroni ca & Computers Li l i um Bl oems i erkuns t Li ve Cooki ng Long Fong Chi nees Indi s ch Res t. Ma rki nk Meubel s toffeerderi j Ma tri jzen en Vormen Noordi nk Mees va n den Bri nk Mei nderi nk As s ura nti eka ntoor MIKO Koffi e Servi ce Va l kens wa a rd Moi ré Recl a me & Si gn Mol enka mp Tegel zetbedri jf MOS Ca fé Mucci Jewel s & Wa tches Ni jenhui s Gul f Ta nks ta ti on Nol l en Brood- en Ba nketba kkeri j Noordendorp Tra ns port Nota ri s hoes Notenboom en Va l kena a r Sl a pen Novel Groep Euverma n&Nuyts Ma kel a a rs Oude Ta nke Tui ncentrum Pa rketwerel d Pen Ca ra va ns Ens chede Phonehous e Ha a ks bergen Pl a tform Communi ca ti e Pl us Leus i nk Potz Wonen Ra bo Ba nk Ens chede-Ha a ks bergen Ri etma n Automobi el bedri jf Ma rk Bos ma n Keurs l a ger Rouwma a t Groenl o Roy Ba uhui s Di erens peci a a l za a k Sa l on Al bert Scha renborg Interi eur/Afbouw Schoen- en s l eutel s ervi ce v.d. Kui l Schutten Bouw - Indus tri e

Schuurma n Schoenen Shoeby Fa s hi on Si emeri nk Schi l ders bedri jf Si mone's Bodywea r SIRTAKI Gri eks Speci a l i tei ten Res t. SMK Accounta nts SVA Automa ten Servi ce t Ha gen Ca fé-Res ta ura nt 't Wa pen va n Beckum Ta xi bedri jf ter Does t Tel ema a t Ten Da m Auto's Ten Ha g Ma kel a a rdi j Ten Ha gen B.V. Ten Voorde Meta a l Ter Aves t Sport 2000 Ter Huurne Sta a l bouw BV Ui tva a rtcentrum Sta rtma n Uni vé USA hea l thcl ub en s a una va n Buren Bouwma teri a l en Va n Der Werf Opti ek va n Thi el en Lenderi nk Nota ri s s en Amba chtel i jke Sl a geri j De Hoeve Vri el i nk De Echte Ba kker Wa a nders Deurens peci a a l za a k Wa terLuxe Weegeri nk Ha nds el s ondernemi ng Weerni nk Tentenverhuur Wi jnhui s Sl i jteri j Twents Genot WIN Wel l nes s Wi nkel i ers vereni gi ng De Vel dma a t Wormgoor Ma kel a a rs - en As s .ka ntoor Zebo Bouwma teri a l en Da a n Afbouw Va ca nza Gevel a a r Tegel s Sterpunten Hoveni ers bedri jf Ra ymond Lubberi nk De IJs s a l on Pa ul Wi l deri nk Fra nk Mi chori us Gra fi s che Di ens ten DA de Vel dma a t Autobedri jf Temmi nghoff Brummel hui s Meta a l dra a i eri j Leferi nk Recl a me Admi ni s tra ti eka ntoor Bos Acs enzo Meta a l recycl i ng Ha a ks bergen Autos ervi ce Ha a ks bergen Akzo Nobel New Look La ke Si de Autobedri jf Ga a ki nk Ca fé de Bi es ter AON Leo Boi nk Ti mmerwerken Vi ma Ins ta l l a ti etechni ek BV Ha gozon Pa thoni Joha n Bos Keukens X-Centrum B.V. DTC Key_s ys tems Sa l on Sja mpoo Vi s s chedi jk Hoveni ers


Bonivaria nr 2 – seizoen 2013-2014 – oktober 2013

pagina 45


Bonivaria jaargang 42 nr 2  

Clubblad van sportvereniging BonBoys Haaksbergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you