Page 1


PROIZVODSTVO NA [IITAKE PE^URKI NA PROFESIONALNO IZRABOTEN SUBSTRAT (Lentinus edodes) Zaradi profesionalnosta vo izrabotkata na substratot za [iitake vo sledniot tekst

se

opi{uvaat direktno fazite na odgleduvaweto. Upatstvoto e verodostojno samo za vreki~kite koi gi dobivate po nara~ka. Substratot e pripremen po unikatna receptura (bez upotreba na hemiski za{titni sredstva). Eventualno, infekcija bi se pojavila ako vre}i~kata vo koja e spakuvan substratot bide mehani~ki o{tetena-perforirana, skinata. Vre}i~kite se so te`ina od 3kg i dimenzii: visina ~25cm, {irina/dijametar ~16cm


i obem od ~52cm. Substratot mo`e da se nabavi vo dve razli~ni fazi: neinkubiran sl.77 i inkubiran sl.78. Dokolku se nara~a neinkubiran (Sl.77) }e treba vreki~kite so substrat da pominat okolu 60 dena na

temno mesto so temperatura od 23-25 ยบC. Po uspe{no zavr{enata inkubacija Sl.49 vo sledniot period od 15-30 dena vre}i~kite da se premestat na svetlo mesto so temperaturata od 18-25 ยบC. Izlo`uvaweto na direktna son~eva svetlina ne e prepora~livo. So zgolemenata vla`nost i promeni na vozduh (vnesuvawe na ~ist vozduh) substratot }e ja

menuva

bojata

kon

kafeava

(faza

na

pigmentacija). Po kompletirawe na pigmentacijata (Sl.79) folijata se odstranuva i substratot se


stava na mesto so isti uslovi kako

vo

prethodnata faza

so

nekolku stepeni poniska temperatura. Vlagata

vo

vozduhot

se

oddr`uva

vo

granicite 85-95%, a potrebno e i neodlo`no! direktno prskawe na substratot nekolkupati vo denot (3-6 pati). So toa se inicira prviot bran pe~urki (Sl. 80). Me|u niv normalna e pojavata na deformirani

plodovi.

Od

momentot

na

oformuvaweto pa ponatamu se do berbata, vozduhot i plodnite tela na [iitaketo treba da se oddr`uvaat da se oddr`uvaat vla`ni.. Prirodnoto osvet-luvawe ne e dovolno pa treba da se planira dopolnitelno, pogolemi

ve{ta~ko

koli~ini

osvetluvawe. na

substrat

Pri koga

provetruvaweto e nedovolno kako na~in za dovod na sve`

vozduh,

potrebno

e

voveduvawe

na

ventilacionen sistem. Za site ovie parametri da se oddr`uvaat kvalitetno mo`e direktno bez promeni


da se iskoristat site informacii vmetnati vo tekstot za odgleduvawe na bukovkata kade se i vo detali obraboteni. Edinstvena razlika mo`e da postoi vo temperaturniot re`im (za odmarawe na substratot, rastot na plodovite na [iitaketo). Po zavr{enata berba, substratot ubavo da se o~isti so ~etki~ka i so no` se odstranuvaat ostatocite od obranite pe~urki. Vo narednite tri nedeli sledi odmarawe

na

substratot

na

temperatura

vo

granicite na 20–28 ºC. Toga{ substratot normalno gubi od svojata te`ina i pokraj sekojdnevnoto prskawe so voda. Za inicirawe na slednata berba: So igla za pletewe so debelina ~3mm) na nekolku mesta vo dlabo~ina od 10-15cm izbodete go substratot i smestete go vo prikladen sad (bure, kada...). Sadot napolnete go so ladna voda, taka da substratite ostanat potopeni. Potopuvaweto e vremenski zavisno od temperaturata na vodata i trae nekolku ~asovi. Po zavr{enoto potopuvawe, ubavo iscedenite substrati odnesete gi na mesto so isti

uslovi

kako

i

za

prethodnata

berba.

Postapkata za inicirawe na slednite berbi e ista. Razlika postoi samo vo vremeto na natopuvawe koe se prodol`uva. Kompletnata eksploatacijata na substratot e okolu 6 meseci. Minimalnata dobivka od vre}i~ka e 1kg sve`i [iitake pe~urki. Substratot ima kapacitet za maksimalnata BE od


200- 240% (sve`i 1,5-1,8kg/3kg substrat).


Tabela 20 Uslovi za odgleduvawe na [iitake na profi substrat KVALITETI: Ponudeniot vid {iitke plodonosi vo temperaturnite granici od 16-20 °C davaj}i golem broj na plodni tela so pravilna forma koja e po izrazena pri razret~enost na plodovite. Goleminata im varira od 4 do nevrojatni 25cm. Bojata na plodnite tela (kapata) e svetlo do temno kafeava zavisno od uslovite za odgleduvawe. Sobna temperatura: Inkubacija

Pigmentacija

Uslovi za plodonosewe

Berbi

Zavr{ena I-va berba

Temperatura na substratot: Na temno za vreme od:

23-25°C 25-28 °C 60 dena

Sobna temperatura:

18-25°C

Na svetlo mesto za vreme od:

15-30 dena

Sobna temperatura:

16-20°C

Relativna vla`nost:

85-95%

Izmeni na vozduh:

4-6 pati/~as

Svetlina:

500-1000 lux

Na broj:

3-5

Pauza me|u berbite:

20-25 dena

Tepmeratura vo prostorot pome|u berbite:

20-28°C

Stimulirawe na naredna berba:

potopuvawe vo ladna voda

Kaj neinkubiranite:

po 90-100 dena

Kaj inkubiranite:

po 30-45 dena

Kaj pigmentiranite:

po 10-15 dena


Vkupnovreme na proizvodstvo/ o~ekuvana dobivka

~ 6 meseci /min.1kg od 3kg substrat


ILUSTRIRAN VODI^ ZA


PROIZVODSTVO PRIPREMA NA PILEVINSKI SUBSTRAT ZA PROIZVODSTVO NA {IITAKE (Lentinus edodes) za doma[ni potrebi (po avtorot na prira~nikot)

Pripremaweto na substrat vo doma{ni uslovi e dosta ednostavno. Na~inot koj e opi{an sepak e najprifatliv po site to~ki iako podolu sledat tehnologii po nekoi iskusni odgleduva~i. Treba da se raspolaga so slednite materijali: -Pilevina od buka ili dab so razli~ni golemini na partikulite, -P~eni~ni trici ili orizova pleva, -Voda, Celofanski kesi, pamuk, konopov konec,bure. Najprvin

na

suvo na odredena koli~ina

na

pilevina se dodava 20% od tricite. Se me{a na suvo. Na sme{ata

vo

nekolku partii se dodava

ista


koli~ina voda. Dobro se izme{uva. Se polnat vreki~kite (3-5kg). napraven

sad

za

Se redat vo prethodno nivna

termi~ka

obrabotka.

Najdobro e ako se napravi sad spored proektot za

partizanskoto bure (sl.84). Istoto se postiga ako se raspolaga so metalno bure so originalen kapap na nego koe se koristelo vo prehrambenata industrija. ]e treba samo da napravi

cvrsta

perforirana metalna plo~a dovolno jaka da ja izdr`i te`inata na vre}i~kite {to stojat na nea a pritoa da ne le`i na dolniot red vre}i~ki. Redeweto na vre}i~kite e mo`no i na spratovi . Na kapakot se zavaruva malo cev~e(~0.5cm) zaradi sledewe na po~etokot na izleguvawe na pareata.

Termi~ka obrabotka: Pod najdolnata re{etka vo bureto se sipa voda ~ie nivo ne smee da ja preliva najdolnata re{etka i ne smee da gi dopira naredenite vre}i~ki. Vodata se zagreva do vriewe. Otkako }e se zabele`i jako ispu{tawe na parea niz maloto otvor~e zapo~nuva termi~kiot proces so vremetraewe od 3-6 ~asa. Po zavr{uvawe na procesot na obrabotka, se sopira so greeweto, a otvorot na cev~eto na kapakot se zatvora so par~e pamuk natopeno vo alkohol. Se ostava substratot prirodno sam da se oladi do temperaturata povolna za inokulacija (pod 25째C).


Inokulacija:

Dobro

oladenite

vre}i~ki

se

otvaraat i se isipuva po 8-10% micelium (4-5kg micelium na 100kg sme{a). Se prome{uva i vre}i~kite pak se podvrzuvaat. Se nosat vo prostorija odredena za inkubacija. Temperatura vo prostorijata za inkubacija: 23-25째C vo narednite 60dena.

Po kompletirawe na inkubacijata vre}i~kite se perforiraat na nekolku mesta za inicijacija na pigmentacijata. Mo`e da se odstrani i celiot najlon po {to celovreme treba povr{inata na substratot

da

se

oddr`uva

vla`na.

Dokolku

premnogu se osu{i pigmentacijata i plodonoseweto }e izostanat. Procesot do nekoi granici e povraten i popravliv. Temperatura za pigmentacija18-25째C Temperatura

za

plodonosewe

15-18째C.

Pigmentiranite vre}i~ki (dokolku ne im se odstraneti najlonite) se odvrzuvaat odozgora i ra{iruva najlonot do dimenzii na vre}i~kata. Eksponiranata (gornata) povr{ina od uspe{no pigmentiraniot substrat postojano se oddr`uva vla`en.

Na

plodonoseweto.

taa

povr{ina

Dokolku

se

najlonot

o~ekuva e

i

celosno


odstranet, postojano se oddr`uva celata povr{ina vla`na zatoa {to nema pravilo za toa to~no odkade }e se pojavat plodovite.

Vlaga 85-90%. Provetruvawe: 5-6pati na celokupniot vozduh/h. Svetlina: 500-1000 lux. Pome|u berbite: Prethodno izboden so igla za pletewe substra-tot vo narednite 24-48~asa se potopuva vo ladna voda (so temperatura od 8-10째C) zaradi inicirawe na slednata berba. Celiot princip na rabota mo`e uspe{no da se primeni

i

za

pripremawe

na

substrat

za

odgleduvawe na Hericium erinaceum kako i na Pl.eryngii-kralicata na bukovkata .


TEHNOLOGII SPORED ISKUSTVATA NA NEKOI PROIZVEDUVA^I Proizveduva~ite na [iitake vo na{ata zemja se brojat

na

prsti

pa

zatoa

i

mo`nosta

za

raznovidnosta vo tehnologiite za pripremawe substrat za [iitake e minimalna. I, za da ne bide opi{at samo edna tehnologija (od avtorot na prira~nikot), so cel da se sozdade raznolikost kako i zaradi sogleduvawe na razlikite }e se opi{at u{te dve tehnologii od proizveduva~i od sosedna Srbija. Za verodostojnosta-uspehot na site navedeni na~ini za proizvodstvo na sopstven substrat za [iitake (nivni i na avtorot na prira~nikot) ne se garantira.

Tehnologija za proizvodstvo na substrat za [iitake po Dipl. Biolog Popovi} \uro

Re{enieto na Biologot Popovi} ima svoi specifiki vo pogled na sostavot na substratot so dodavawe

na

mikroorganizmi

nekoi kako

stimulatori-termofilni i

visok

provetruvawe na hranlivata podloga.

stepen

na


Sostav

na

substratot:

40%

neinficirana

(nemuvlosana) p~eni~na slama, 20% pilevina od dab, 20% pilevina od topola, 10% p~eni~ni trici i 10% nikulci od pivski ja~men. Na masa od 1m3 se dodava u{te po 1kg mineralno |ubrivo-46% Urea i 5-6% perlit. Priprema na substratot: Slamata se seckaat na fragmenti so dol`ina od 3cm, pilevinata

do

10mm, ja~menovite nikulci do 4-5mm, perlitot 210mm. Site komponenti (organski i mineralni) treba da se prethodno suvi i treba dobro da se namokrat

vo koja e dodadeno po 100g

so voda

Benomil/ton substrat. Termi~ka obrabotka: Substratot kako me{avina od

organski

i

mineralni

materii

pred

inokuliraweto so micelium treba da pomine niz termi~ka obrabotka. Taa mo`e da se napravi so postapka na pasterizacija ili sterilizacija. Pasterizacija Me{avinata

i od

sozrevawe

na

komponentite

substratot: na

substratot

podle`at na termi~ka obrabotka na temperatura od 55-60ď‚°C. Pasterizacijata se izvr{uva vo razli~ni termi~ki sadovi (topli kadi, posebno pripremeni buriwa,

duplikatori

i

sl.).

Najva`no

e

temperaturata na vodata da ne oscilira premnogu.


Koga }e zavr{i pasterizacijata, substratot se odlo`uva vo posebni komori ili sadovi niz koi strui ~ist vozduh so temperatura pome|u 45-55 ď‚°C. Postapkata

trae

4-8

dena,

substratot

se

kondicionira, t.e. sozreva.So toa se aktiviraat biohemiskite

procesi

koi

odgovaraat

na

mcieliumot, taka da ve}e vo startot toj naiduva vo povolna sredina, brzo se razviva i go osvojuva celiot substrat. Dol`inata na sozrevawe na substratot zavisi od negoviot sostav, visinata na temperaturata za vreme na postapkata kako i od ja~inata na produvuvawe na vozdu{nata struja. Sterilizacija: toa e termi~ka postapka so koja vo odredena

sedina

organizmi.

se

uni{tuvaat

Sterilizacijata

na

site

`ivi

substratot

za

[iitake mo`e da se izvr{i na temperatura od 100 ď‚°C

za vreme od

temperatura

vo

2-3

~asa ili na povisoka

sadovi

pod

pritisok.

Po

zavr{enata sterilizacija, substratot treba da se oladi na 25-28 ď‚°C po {to sledi inokulirawe so micelium. Ambala`a

za

polnewe

na

substratot:

za

smestuvawe/pakuvawe na termi~ki obraboteniot i inokuliran substrat se koristat polietilenski }esi so debelina od 0.05 do 0.06mm. Goleminata na vre}ite e razli~na: so mo`nost da soberat od 5-


15kg substrat. Vre}ite na sekoi 10-15cm treba da bidat izbu{eni so otvori od 8mm. I dnoto na vre}ite se perforira. Preku otvorite }e se vr{i izmena na gasovite, }e se odstranuva vi{okot na voda,

}e se ventilira substratot od {tetnite

gasovi a }e prima ~ist vozduh. Zasejuvawe

na

pasteriziraniot

substrat

so

mcielium: na~ini se premnogu, so me{awe n substratot so mcieliumot pa negovo polnewe vo vre}ite, zasejuvawe po sloevi(sloj substrat-sloj mcielium) i dr. Na 100kg substrat se dodava 6-7kg kvaliteten

micelium

substratot). substrat

e

(6-7%

Zasejuvaweto po

sledniot

od

na

te`inata

na

steriliziraniot na~in:

Se

vadi

ventilacioniot zatvora~ na vre}i~kite, se dodava miceliumot, brzo se vra}a zatvora~ot na svoeto mesto

i

dobro

se

protresuva(po

mo`nost i

prome{uva). Uslovite za inkubacija zavisat od vidot na primenetiot micelium. Po uspe{nata inkubacija, se odstranuva najlonskiot del od substratot, se stimulira pojavata na primordiiza~etoci na plodnite tela. Pome|u berbite: Po zavr{enata berba substratite se

o~istuvaat

od

ostatocite

od

dr{kite,

nedorazvienite plodovi. Po potreba substratite se doovla`nat so potopuvawe vo ladna voda ili da se orosuvaat so ve{ta~ki do`d vo traewe od 12-24


~asa. Toa mo`e da se povtori posle 7-10dena, a po potreba i po~esto. Upotrebenata voda treba da e so temperatura pod 10ď‚°C za da se predizvika t.n. laden {ok. Po ovla`uvaweto, temperaturata, svetlosniot re`im, vla`nosta vo vozduhot i ventilacijata se oddr`uvaat na nivo na uslovi za plodonosewe koi zavisat

od

vidot

na

primenetiot

micelium.

Tehnolo{kite merki za stimulirawe na slednite berbi se isti kako i za prvata i vtorata berba.

Tehnologija za proizvodstvo na substrat za [iitake po Dipl.ing. Terek Rudolf Sostav na substratot: 15-20% dabova pilevina, 15-20% topolova pilevina i 60-70% seckana slama. Termi~ka obrabotka: pripremenata me{avina se stava vo termoizolirani sadovi (buriwa od 200L ili

so

pogolema

zafatnina).

Vodata

za

pasterizacija se zagreva vo poseben sad. Vo nea ima dodadeno benomil vo koncentracija od 0.02%. Koga vodata dostigne temperatura od 60-65 ď‚°C se prefrluva

vo

sadot

so

substratot.

Za

da

substratnata masa ostane celata pod voda, se


pritiska so pomo{ na prikladen kapak i te`ina dopolnitelna te`ina. Vo takva komora substratot stoi 2 ~asa pri temperatura od 55-65C. Posle istekuvawe na vremeto, preku slavina se ispu{ta vi{okot voda, a dobro ocedeniot substrat ostanuva vo istiot sad vo tek na slednite 24-48 ~asa pa i podolgo na temperatura od 48-52 C. Sozrevaweto na substratot e se dodeka temperaturata ne mu opadne pod 48 C. Se inokulira koga substratot }e se oladi pod 25 C. Ladeweto se postignuva so: -ladna voda vo sadot za pasterizacija -so izlo`uvawe na obraboteniot substrat na otvoreno. Ambala`a za polnewe na substratot, na~ini na inokulirawe: so zafatnina od 6-8kg. Ambala`ata se polni so substrat prethodno izme{an so micelium ili, vo vre}i~kata se stava sloj od substratot

8-10cm

pa

micelium

i

taka

naizmeni~no do vrvot. Se zatvora so ednostavno vrzuvawe. Edna vre}i~ka so 6-8kg substrat se inokulira so ~500g micelium.

Inkubacionite

uslovi

primenetiot micelium.

zavisat

od

vidot

na


Za stumilirawe na plodonoseweto: koga pod najlonot }e se voo~at prvite za~etoci na plodnite tela, najlonot se odstranuva i substratot treba da se izlo`i na potpolna aeracija. Uslovite za plodonosewe zavisat od vidot na primenetiot micelium. Posle berbata substratite se

o~istuvaat

od

ostatocite

od

dr{kite,

nedorazvienite plodovi. Vlagata vo prostorijata se namaluva na 60-65%. Stimulirawe na narednata berba: Po nekolku dena substratite “o`iveat”.

se

podsu{uvaat

Toga{

se

vr{i

pa

treba

da

potopuvawe

se na

substratite vo ladna voda ( 8-12 C) vo tek na 24-48 ~asa. Vlagata vo vozduhot vo prostorot se oddr`uva na nivo od 80-90% a temperaturata od 18-22C. Po ladniot {ok se voo~uva zgolemena aktivnost na miceliumot a po 10-14 dena i pojava na novi za~etoci na plodnite tela. Tehnolo{kite merki kaj slednite berbi na plodonosewe se isti kako i za Ita i II-ta berba.

NUTRITIVNI I MEDICINSKI VREDNOSTI NA [IITAKE-to


[iitaketo denes e eden od najpopularnite izvori na proteini vo Japonija i Kina no ve}e i vo ostanatite delovi na svetot. Vo sve`a sostojba sodr`i belkovini 4.6-6.1%, jaglenohidrati 3.13.8%,

0,18-0,22%,

masti

mineralni

materii

(najmnogu kalcium, fosfor, `elezo, kalium i natrium) 0.7-1% a gi sodr`i Vit.A, B2, B12, C, D12 i Niacin-ot, no i site 9 esencijalni( i dosta neesencijalni) aminokiselini i toa vo mnogu podobri koli~ini od tie kaj sojata ili mlekoto. Osobeno va`na e sodr`inata na vitamin B12 koje poznat i kako crveniot vitamin poradi negovoto zna~ewe za normalnoto sozdavawe i razvivawe na crenite krvni zrnca so {to ima uloga vo spre~uvawe na anemijata. Go potpomaga rastot i apetitot kaj decata. Neophoden e za pravilna rabota na nervniot sistem, a ja podobruva i koncentracijata, pamteweto i ramnote`ata. Za potrebite od vitaminot D, denes vo Japonija se pove}e se su{at [iitake plodovi koi vo isitneta forma se prodavaat niz aptekite kako Vit D2. Medicinskiot antivirusnite

efekt i

reflektiran

antikancerogeni

efekti

vo na

[iitake-to se dol`i na polisaharidot Lentinan. Se veruva deka vakvite efekti doa|aat od mo`nosta na Lentinan-ot da inicira sozdavawe na interferon (substancii

so

antivirusno

dejstvo),

kako

i


aktivacija na “T Killer” i “T Helper” kletkite od {titnata `lezda. Vakvite efekti

u{te 1987

godina go stavaat Lentinan-ot na listata na 8-te najprodavani antikancerogeni sredstva vo Japonija. Oficijalnite ispituvawa poka`ale deka dnevnata konzumacija na 40-60g sve`o, t.e. 6-10g suvo [iitake, za 10dena go namaluvaat

nivoto na

{tetniot (LDL) holesterol vo krvta od 10-15% i voop{to vkupnite lipoproteini vo serumot (kako rezultat

na

deluvawe

na

aminokiselinata

Eritadenine-sostojka na [ii-taketo). Najinteresni se podatocite od dve ispituvawa koi uka`uvaat deka i pri konzumacija na masna hrana kombinirana so [iitake se zabele`alo opa|awe na LDL holesterolot

vo

krvta

do

neverojatni

18%.

[iitaketo producira i fat apsorbing komponenti koi pomagaat vo namaluvawe na telesnata te`ina, visokiot krven pritisok, a pozitivno deluva i na imunitetot. Ekstrakti od [iitake go smaluvaat sozdavaweto na zgrut~uvawa –trombovi na krvta. Neidentifikuvani sostoj}i vo {iitaketo pravat ko~nica protiv natalo`uvawe na trombocitite, so koi zapo~nuva procesot na sozdavawe tromb, na toj na~in {titej}i od nastanuvawe na kardiovskularni zaboluvawa.. Od {iitaketo se izoliran Cortinellinantibakteriski agens od {irok spektar efikasen protiv gram+ i gram- bakterii. Vo Japonija


ekstrakti od [iitaketo i drugi pe~urki se prepi{uvaat vo konvencionalnite terapii protiv rak, dijabetes, sida...

DIPL.ING.VANE SOKOLOVSKI

BIOLOG tel: 071 239 710 i 034 320 996 Vi nudi MICELIUM I SUBSTRAT ZA: BUKOVKA: Pleurotus sp.(za proizvodstvo preku cela godina) Pl.ostreatus LES1(original zimska) Pl.eryngii(Kralica na bukovkite) Pl. citrinopileatus (zlatna bukovka) Pl.cystidiosus(letna bukovka) i: Lentinus edodes ({IITAKE) vidovi za pilevina, slama,trupci. Flammulina velutipes PE^URKA za temperaturi pod 10C)

(ENOKITAKE,

SNE@NA

Hericium erinaceum (POM POM, KOZJA BRADA) Pholiota nameko (Nameko) Grifola frondosa (MAITAKE) POSETA SO ANALIZA I UREDUVAWE PROIZVODSTVENI PROCESI I PROSTORI.

NA


Hericium erinaceum


ODGLEDUVAWE NA Hericium erinaceum Pom-Pom, kozja brada Na~inot i opremata za pripremawe na substrat se isti kako i pri pripremata na substratot za [iitake-to opi{an od avtorot na ovoj prira~nik. Razli~en e na~inot na ~uvawe na vre}i~kite po zavr{enata inkubacija. Inkubacijata e vremenski re~isi ista so onaa za Pl.eryngii. Za uspe{no i kvalitetno plodonosewe pakuvaweto(najlonot) ne se simnuva od inkubiraniot substrat. Vsu{nost se pravat otvori so dijametar od ~1.5cm, so me|usebno rastojanie od 15-tina cm. Da se vnimava otvorite da ne se eden na drug. Toa }e ovozmozi dokolku se pojavat za~etoci na plodni tela kaj dva taka postaveni otvori istite da ne se pritiskaat (anuliraat) eden od drug. Vla`neweto na plodnite tela e od barem 30-tina cm oddale~enost od plodnoto telo. Mlazot voda treba kako i za kaj drugite opi{ani vidovi pe~urki da bide {to positen i poblizok do formata na magla. Rastot, razvojot kako i temperaturata i ventilacijata go diktiraat tempoto na vla`newe. Plodnoto telo na ovaa pe~urka se bere vo svojot poln razvoj pred da prezree. Naj~esto se koristi vo sve`a sostojba naj~esto za priprema na jadewa so jajca. Dokolku se isu{i, poedine~no ili vo kombinacija so drugi


isu{eni pe~urki da se koristi za prigotvuvawe na supi i nekoi jadewa. Ima i lekovito svojstvo: Uspe{no pomaga vo le~eweto na ~ir na 12 pale~noto crevo (3-6g suv Hericium na den, vo narednite 15-tina dena).


Tabela 21 USLOVI ZA ODGLEDUVAWE NA

Hericium erinaceum

KVALITETI: Hericium erinaceum e vid na pe~urka koja pleni so svojot unikaten izgled, vkus i aroma {to potse}ana ren. Plodot vo oblik na resi~ki raste pozitivno geotropno(kon zemjata). Spored resi~kite i go dobila imeto kozja brada. Za svojot rast preferira substrat na osnova pilevina.

Inkubacija

Uslovi za plodonosewe

Berbi

Sobna temperatura:

22-25째C

Temperatura na substratot:

25-28 째C

Na temno za vreme od:

~40dena

Sobna temperatura:

15-18째C

Relativna vla`nost:

85-90%

Izmeni na vozduh:

4-6 pati/~as

Svetlina:

500-1000 lux

Zavisi substratot

kvalitet

na

Pauza me|u berbite

Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka

3-4meseci

Zavisno kvalitetot na substratot

1-4 ~15-20 dena


Pholiota nameko


ODGLEDUVAWE na Pholiota nameko nameko

Pe~urkata

e

~len

na

familijata

Strophariaceae (T.Ito). Imeto nameko od Japonski i doa|a od �lepliva pe~urka� a poradi maznata povr{ina i leplivata prevlaka na kapata. Vedna{ zad [iitake-to i Flammulinata (enokitake) ovaa pe~urka e edna od najkultiviranite vidovi na jadlivi pe~urki na dale~niot istok. Plodovite od ovaa pe~urka se odlikuvaat so konveksna ili ramna povr{ina na kapata koja e mazna i sjajna i so golemina od 2-15cm substratot

i

od

(zavisno hranlivosta na

uslovite

za

odgleduvawe).

Resi~kite se razli~ni kako po dol`ina taka i po agolot na spojuvawe so steblenceto. Steblencata se prepokrieni so vlaknenca i zadebeleni vo osnovata so dol`ina 3-7cm i dijametar od 0.3-1.8cm. Vo nesoodvetni uslovi mo`e da se i nekolku pati podolgi od voobi~aenoto. Za kapata se pripoeni centralno. Prisutno e i kru`niot prsten. Lesno se kultivira. Na~inot i opremata za pripremawe na substrat se isti kako i pri pripremata na substratot za [iitake-to i Pl.eryngii opi{an od avtorot na ovoj prira~nik. Prepora~an

substrat

za

plodonosewe:

Komercijalno se proizveduva na me{avina od 80% pilevina od listopadni drvja prete`no topola,


buka, dab so partikuli vo razni dimenzii i 20% p~eni~ni trici ili orizova pleva.

Stimulirawe na pldonosewe, plodonosewe: Za uspe{no i kvalitetno stimulirawe na oformuvawe na plodnite tela na ovaa pe~urka, inkubiraniot substrat se prenesuva vo prostorija so ambientalna temperatura od 8-20째C i dobra ventilacija, so dovolno osvetluvawe i vla`nost od 90-100%. Gorniot del od najlonot se odstranuva no ne kompletno do povr{inata na substratot. ostavaat

nekolku

santimetri

najmnogu

Se

zaradi

zaddr`uvawe na vla`nosta na povr{inata na substratot,

kako i egzaktno izdol`uvawe na

steblencata. Za pojava na prvite plodovi se potrebni 7-10 dena i u{te nekolku za kompletno dooforumawe. Povr{inata na eksponiraniot del od substratot se oddr`uva postojano vla`na (ne mokra).

Dokolku

se

zabele`i

pregolemo

izdol`uvawe na steblencata, treba temperaturata drasti~no da se namali. Mo`e da se o~ekuvaat 2 berbi, so pauza me|u berbite od 2 nedeli. Okolu 2025% od te`inata na substratot }e se konvertira vo plod (0.2-0.25kg/1 kg substrat*). *Presmetano na substrat pripremen po doma{en recept od pilevina, 20% p~eni~ni trici/orizova pleva.

80%


Nutritivni kvaliteti na Nameko-to: Sodr`i proteini 20.8%, masti 4.2%, jaglenohidrati 66.7%, pepel 8.3%, vlakna 6.3%. Vitamini (mg/100g): 18.8 od Vit B1, riboflavin 14.6, Niacin 72.9. Minerali (mg/100g): kalcium 42, natrium 2083, `elezo 22.9, kalium 63.

Medicinski

kvaliteti:

Spored

Ying(1987)

ekstrakti od ovaa pe~urki bile 60-90% efektivni protiv Sarcoma 180 kaj laboratoriski gluvci, a bila doka`ana i pogolema otpornost kon infekcii od Staphylooccus bakterijata kaj pacientite koi zemale od ovaa pe~urka.


Tabela 22 USLOVI ZA ODGLEDUVAWE NA

Pholiota nameko

KVALITETI: Pholiota nameko isklu~itelno kvalitetna i aromati~na pe~urka. Edna od najodgleduvanite vo Japonija. Dobro raste i plodonosi na substrat na osnova pilevina so ili bez dodatoci ili na trupci.

Inkubacija

Uslovi za plodonosewe

Sobna temperatura:

22-25째C

Temperatura na substratot:

25-28 째C

Na temno za vreme od:

~15-25 dena

Ventilacija

Do 1 promena/h

Svetlina

ne e potrebna

Sobna temperatura:

80- 20째C

Relativna vla`nost:

90-100%

Izmeni na vozduh:

4-6 pati/~as

Svetlina:

500-1000 lux do 2

Zavisi kvalitet na substratot

Berbi

Pauza me|u berbite

Vkupno vreme na proizvodstvo O~ekuvana dobivka

~15 dena 2 meseci

Zavisno kvalitetot substratot (~20-25%)

na


DIPL.ING.VANE SOKOLOVSKI BIOLOG tel: 071 239 710 i 034 320 996 e-mail: vane.s@gmx.net Vi nudi MICELIUM I SUBSTRAT ZA: BUKOVKA: Pleurotus sp.(za proizvodstvo preku cela godina) Pl.ostreatus LES1(original zimska) Pl.eryngii(Kralica na bukovkite) Pl. citrinopileatus (zlatna bukovka) Pl.cystidiosus(letna bukovka) i: Lentinus edodes ({IITAKE) vidovi za pilevina, slama,trupci. Flammulina velutipes PE^URKA za temperaturi pod 10C)

(ENOKITAKE,

SNE@NA

Hericium erinaceum (POM POM, KOZJA BRADA) Pholiota nameko (Nameko) Grifola frondosa (MAITAKE)  POSETA, ANALIZA PROIZVODSTVENI PROCESI I PROSTORI.

I

UREDUVAWE

NA


ОДГЛЕДУВАЊЕ ПЕЧУРКИ  
ОДГЛЕДУВАЊЕ ПЕЧУРКИ  

Буковка и шиитаке

Advertisement