Page 1

Kunuku Aqua Resort Inleiding: Kunuku Aqua resort is in eigendom van SPF WAC, deze SPF heeft als achterligger Dhr. W. Tieleman, een 35-jarige ondernemer uit Nederland, die daar via W. Tieleman Holding B.V. met haar dochterondernemingen in Nederland actief is. Zijn bedrijven zijn actief in infrastructuur bouw van tunnels, bruggen en wegen, met name de staalconstructies die daarmee samenhangen. In Nederland is als zelfstandige gestart in 2000 en heeft zijn organisatie geheel zelfstandig opgebouwd. In 2009 won de heer Tieleman de Ondernemersprijs van de Kamer van Koophandel als eerste in zijn regio. Hij kreeg van de jury met name waardering voor zijn daadkrachtige ondernemerschap. Op dit moment bestaat Kunuku Aqua Resort uit 26 appartementen (Fase 1) waarvan er 13 zijn verkocht. Alle appartementen inclusief zwembad en restaurant zijn in 15 maanden gebouwd en is van zeer hoogwaardige (Europese) kwaliteit. Er zijn koste noch moeite gespaard om de Europese standaarden te evenaren. Het resort heeft haar deuren geopend in de zomer van 2011 en de directie heeft er bewust voor gekozen om het eerste half jaar rustig “proef” te draaien. Pas begin 2012 is men de bezetting gaan opvoeren door middel van de inzet van advertenties en afspraken met touroperators. Het resort is uniek vanwege haar kindvriendelijke inrichting, speeltuinen en zwembad met de enige waterglijbaan die op Curacao is te vinden. Het laatste zorgt er dan ook voor dat er vele daggasten komen die gebruik willen maken van deze faciliteiten. Dit zorgt voor een extra inkomsten bron vanuit zowel de entree fee als voor het restaurant. Verwacht werd dat dit extra inkomsten zou gaan genereren maar dat dit zo’n storm zou lopen was niet verwacht. Wellicht is dit dan ook een van de beste reclame tools die het resort heeft. Locatie: Het resort ligt op 10 minuten afstand van het vliegveld en is omgeven door groen. Op nog eens 10 minuten afstand liggen de bekende stranden Porto Marie en Daaibooi. Ontwikkeling omgeving: Het resort ligt niet in het meest drukke gebied van Curacao maar het gebied is sterk in ontwikkeling. Dit laatste is alleen al merkbaar vanwege de nieuwe restaurants die er bijkomen en het aantal toenemend aantal (kleinschalig) resorts die bij worden gebouwd. Ondanks deze ontwikkelingen blijft het een groen gebied en zal het niet dichtgebouwd worden en de toerist dus kunnen blijven genieten van de natuur en de mooie stranden

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com


De doelgroep: Kunuku Aqua Resort richt zich met name op families met kinderen tot 16 jaar en op Ouders van families die op Curacao wonen en waarbij de kleinkinderen na school bij hen kunnen langskomen om te zwemmen en eventueel kunnen logeren in het weekend. Overdag zijn deze mensen veelal op pad en zullen met name in de vroege middag terugkeren om gebruik te maken van de faciliteiten. Vanwege de hoogwaardige kwaliteit van bouw en inrichting hoeft het aan de resortgast aan niets te ontbreken. In het afgelopen jaar zien we ook dat het resort erg in trek is bij de duitse toerist die via AirBerlin direct naar Curacao kan vliegen. Het laatste is dan ook de reden dat Kunuku Aqua Resort zich ook steeds meer richt op de Duitse toerist. RentalPool: Kunuku Aqua Resort heeft een rental pool waarin alle huiseigenaren in deelnemen. Een huiseigenaar krijgt de beschikking over zijn appartement voor een periode van weken en de overige periode wordt het appartement verhuurd. Over alle logies en zwembad inkomsten die het resort genereert ontvangt de eigenaar een rendement wat bij een bezetting van 50% al rond de 5-6% ligt. Het streven echter is om jaarlijks een minimale bezetting te hebben van 60-70%. In dit geval zal het rendement tussen de 6-7% liggen. Echter vanwege de voorgenomen uitbreiding wordt verwacht dat de bezetting de komende 2 jaar rond de 50% zal blijven en dat er dus een rendement zal zijn wat tussen de 5 en 6% zal liggen. In deze tijden van economische crisis is dat niet verkeerd, wetende dat de appartementen niet minder waard zullen worden en spaarrekeningen slechts 1 a 2% vergoeden. Het laatste is dan ook de reden dat een aantal eigenaren meerdere appartementen hebben aangeschaft. Onderhoud: De appartementen en het resort zullen zich continu in een perfecte staat bevinden. Er wordt dagelijks onderhoud gedaan om zo te voorkomen dat de zoute lucht teveel invloed heeft op de staat van het onderhoud. Niet alleen wordt er dagelijks veel aandacht gegeven aan het onderhoud maar ook aan het interieur. Alle appartementen worden compleet ingericht opgeleverd en worden dan ook vanwege de verhuur continu in perfecte staat gehouden. Indien iets kapot gaat of versleten is wordt het vervangen. Hierdoor weet de koper dan ook zeker dat zijn appartement altijd in perfecte staat verkeerd.

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaรงao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com


Start bouw Fase II: Het ligt in de planning om zo spoedig mogelijk te starten met de ontwikkeling van Fase II. Op dit moment is een groot deel van de infrastructuur af en tevens een groot deel van de funderingen van de huizen. Er worden 33 appartementen gebouwd en de verwachte afbouwtijd bedraagt maximaal 18 maanden. Er komt een groot zwembad en een restaurant. Aangezien fase I gebouwd is in 15 maanden, is deze termijn naar verwachting ruim haalbaar. Kortom uniek voor Curacao: De locatie, de glijbaan, de speeltuinen, het zwembad en de Europese staat van onderhoud en bouw zorgen ervoor dat dit resort uniek is voor vakantie en rust. De uitbreiding zal er dit nog verder onderbouwen. Kortom, uniek op Curacao.

Hoe komt Kunuku Aqua Resort aan haar gasten? 2012: In 2012 zijn 66% van alle boekingen afkomstig van touroperators en 34% via directe boekingen.

OAD Neckermann Kras Binoli Tui Kleine To's Totaal verhuurde nachten TO's Totaal verhuurde nachten

aantal nachten 538 445 433 300 242 19 1977 2993

percentage 18% 15% 14% 10% 8% 1% 66%

De gemiddelde bruto opbrengst in 2012 zal ongeveer op Ang. 270,- per appartement per nacht bedragen. Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaรงao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com


Prijs 2013: Voor 2013 zijn met bovenstaande touroperators prijsafspraken gemaakt wat resulteert in bruto kamer opbrengst van minimaal (laagseizoen inclusief eventuele extra acties) van Euro 100,- (ANG 230) per nacht oplopend (hoogseizoen inclusief acties) tot Euro 160,- (ANG. 370,-). De commissie zijn hier al van in mindering genomen. Voor directe boekingen ligt de netto prijs voor 2013 tussen de Euro 130,- (ANG 299,-) en Euro 200,(ANG 460,-) per appartement per nacht. In de begroting voor de komende jaren houden we rekening met een gemiddelde ADR van ANG. 300,-. Dit is laag echter gezien het late boekingsgedrag wat we de laatste maanden steeds meer zien moeten we rekening houden met eventuele extra acties die de netto opbrengst nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Uiteraard zal het streven zijn deze netto opbrengst zo hoog mogelijk te houden. Actieplan met betrekking tot het verhogen van de bezetting voor de komende jaren. In 2012 zal de uiteindelijke bezetting rond de 40% blijven, voor 2013 hebben we rekening gehouden met een bezettingspercentage van 56%. In 2014 daalt deze bezetting iets vanwege het feit dat er dan 33 appartementen bijkomen. Daarna zal het streven zijn op te schalen naar een minimale bezetting van 60%. Van belang is om een goede mix te krijgen in prijs en bezetting, enerzijds moet er derhalve aandacht gegeven worden aan meer directe boekingen en anderzijds aan een toekomstige prijsverhoging bij de touroperators. Verhoging directe boekingen: • • • • • • •

Betere vindbaarheid van de website op Internet, Awareness bij mogelijke gast dat het direct boeken, ofwel vlucht en resort apart in veel gevallen goedkoper is, Aanwezigheid bij beurzen in Nederland en Duitsland, Advertenties in kranten en magazines in Nederland en Duitsland, Opbouw database via de eigen website, mensen laten inschrijven waardoor je ze direct kunt benaderen voor acties, Nieuwsbrief aan bestaande relaties waar je hun op de hoogte kunt houden van acties, Online adverteren middels banners op sites, Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com


Verhoging Indirecte boekingen: Ondanks het feit dat je een betere prijs krijgt indien de directe boekingen groter worden, zul je om de algemene bezetting te laten groeien ook moeten zorgen dat de indirecte boekingen groeien. • •

Het product Kunuku Aqua Resort bij meer Touroperators neerleggen in zowel Duitsland als Nederland, Meer gebruik gaan maken van booking.com, expedia.com en websites die het product direct aan kunnen bieden. Juist deze belangrijke instrumenten zijn tot nog toe te weinig ingezet door Kunuku. Vak beurzen, beurzen bezoeken waar de touroperators komen en het product Kunuku onder de aandacht brengen.

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com


Financiering Kunuku Aqua Resort Fase 2

Ontvangen info - Taxatierapport, 2011 - Begroting 2012-2015

1. Gevraagd NIEUW Gevraagd wordt een financiering van Ang. 9.5 miljoen, voor de bouw van 33 appartementen in fase 2, afronding infrastructuur en beplanting fase 2, restaurnat gebouw 2, filmhuis en zwembad met glijbanen op het naastgelegen terrein van Fase 1 aan de weg naar St Wilibrordus en de bouw van. 2. Debiteur/Algemeen De lening wordt aangevraagd door de SPF WAC, met KvK registratienummer 117965, gevestigd aan de Santa Rosaweg 94, met als bestuurder Magnus Trust B.V., gevestigd aan de Santa Rosaweg 94, welke 100% eigenaar is van Kunuku Aqua Resort, waarbij op dit moment 26 appartementsrechten zijn waarvan er 13 appartementsrechten zijn verkocht aan derden. 3. Kredietbehoefte Reeds geïnvesteerd vanuit middelen fase 1. - Aflossen deelinvestering/ lening fase1/2: - Ten behoeve van (af)bouw fase 2: - Notariskosten, financieringskosten, taxatie, Renteverlies tijdens bouw: Totale financieringsbehoefte:

Ang. Ang.

2.000k 7.250k

Ang. Ang.

250k 9.500k

4. Aflossing Aflossing zal plaatsvinden op basis van een lineaire aflossing van Ang. 25.000,- per maand welke voor het eerst zal plaatsvinden in maand 13 na start van de bouw en daarmee 13 maanden nadat de gelden ter beschikking zijn gesteld van SPF WAC. Daarnaast zal indien een appartement zal worden verkocht 75% van de verkoopopbrengst ten goede komen voor de aflossing van de schuld in fase 2. De minimale verkoopprijs bedraagt Ang. 500.000,- waardoor de schuld bij verkoop met minimaal Ang. 400.000,- zal afnemen. Dit totdat de schuldenlast is teruggebracht tot Ang. 3.000.000,-. Daarna zal er 50% van de verkoopopbrengst ten goed komen voor het aflossen van de schuld, ofwel ANG 250.000,00 per verkocht appartement. 5. Financiële paragraaf De rente en aflossingsverplichting zullen worden voldaan vanuit de inkomsten die Kunuku Aqua Resort genereert uit de huurexploitatie van de appartementen in de rental pool. In de bijlage “begroting 2013-2015” wordt dit verder toegelicht. 6. Zekerheden Eerste hypotheek van Ang. 9.5 miljoen op het terrein van 20.336 m2 te ‘kasjoe tuin’ met meetbrief 773. United International Bank N.V. heeft aangegeven dat bij aflossing van USD 1.1-1.405 MM de bank kan volstaan met het hypotheekrecht op de 9 appartementen in eigendom van SPF WAC, onder voorbehoud goedkeuring krediet commissie.


7. Rekeningverloop n.v.t., 8. Juridische paragraaf SPF Wac is 100% eigenaar van Kunuku Aqua Resort en heeft op dit moment 13 appartementen verkocht van de in totaal 26 reeds afgebouwde appartementen. 23 appartementen worden geexploiteerd via de rental pool en twee worden rechtstreeks verhuurd door SPF WAC als winkel/receptie en beheerderswoning en één appartement staat ter beschikking van de achterligger en potentiele kopers.

9. Risicobeheer/-beoordeling De EBDA vermeerderd met inkomsten uit verkoop ten opzichte van rente en aflossingsverplichting is gemiddeld 2013

Jaar

2014

2015

EBTA + extra inkomsten verkoop appartementsrechten

ANG

940,907

ANG 2,147,276

ANG 2,777,764

Renteverplichting vermeerderd met aflossingen

ANG

621,833

ANG 1,032,375

ANG

863,792

48%

31%

2013

2014

2015

Totale max. hypotheek: Ang 3 miljoen en nieuw Ang. 9.5 miljoen

Ang. 12.500.000

ANG 9.725.000

ANG 6.650.000

Executiewaarde

Ang. 19.475.000

Ang. 18.224.000

Ang. 15.312.000

64%

53%

43%

66%

Verhouding tussen verplichting en inkomsten

De totale lening, huidig en nieuw, ten opzichte van de executiewaarde: Jaar

Verhouding tussen verplichting en inkomsten

10. • • •

Commerciële paragraaf Lening in ANG tegen een tarief van 6,0% Afsluitprovisie 0,25% over de hoofdsom Boetevrij aflossen gedurende de gehele looptijd

11. Andere Banken/Concurrentie Geen 12. Aanmelden Private Insurance Niet mogelijk

Nog te ontvangen info: - Aanneemovereenkomst bouw fase 2, inclusief bouwplanning - Vergunning bouw 26 appartementsrechten fase 2 - Omzetting vergunning voor bouw van 33 appartementsrechten in plaats van 26 - Nieuw taxatierapport uitgevoerd door Brouwer Taxaties N.V. - Toestemming eerste hypotheekgever voor beperking hypotheekrecht tot de 9 appartementen in het bezit van SPF WAC


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Kunuku Aqua Resort BV

WILLEMSTAD, CURAÇAO

JAARREKENING 2011

12/4/2012

1


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

INHOUD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

BLZ

JAARREKENING 2011 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichting

3 5 6

OVERIGE GEGEVENS

13

Bijlage Winst- en verliesrekening per profit-unit

14

12/4/2012

2


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

BALANS PER (NA VOORGESTELDE

ACTIEF

2,011 NAf

2,010 NAf

30,285 16,555 152,370 6,343 45,640 1,747

0

VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Resort linnengoed Receptie Bar Winkel Transportmiddelen Oprichtingskosten

0 0 0 0 252,940

0

19,800

0

172,686

0

J

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Poolbar Winkel

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Overige te ontvangen bedragen en overlopende activa

12,750 7,050

125,522 47,164

LIQUIDE MIDDELEN 106,446

Totaal

12/4/2012

0

0

0

551,872

0

3


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

31 DECEMBER WINSTBESTEMMING)

PASSIEF

2,011 NAf

EIGEN VERMOGEN Aandelenkapitaal

2,000

Algemene reserve Resultaat

0 1,104

Totaal

12/4/2012

2,000

0

1,104

0

0

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Aandeelhouder Te betalen OB en logeerbelasting Te betalen belasting en soc.premies Te betalen winstbelasting Aanbetaalde reserveringen Overlopende passiva

2,010 NAf

47,633 473,266 8,377 6,825 0 11,190 1,478

0 0 0 0 0 0 548,768

0

551,872

0

4


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

WINST- EN VERLIESREKENING 1 januari - 31 december 2,011 NAf

1 januari - 31 december 2,010 NAf

OPBRENGSTEN Opbrengsten Inkoopwaarde opbrengsten

555,531 -132,359

Bruto marge

0 0

423,172

0

KOSTEN Personeelskosten Overige bedrijfskosten: Afschrijvingskosten

208,652 177,102 29,697

0 0

415,450

-

7,722

-

Rente geldlening Rente rekening courant Koersverschillen

3,778 2,130 710

-

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

1,104

-

1,104

-

SOM DER KOSTEN

SALDO NORMALE BEDRIJFSVOERING FINANCIELE BATEN EN LASTEN

. WINSTBELASTING

RESULTAAT NA BELASTINGEN

12/4/2012

5


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

TOELICHTING ALGEMEEN Oprichting en doel De vennootschap is opgericht op 17 januari 2011 te Willemstad, Curaçao en is gevestigd aan de Kaminda San Willibrordus 36. De vennootschap heeft als doel: Het beheren en exploiteren van één of meer hotels, restaurants en/of bars en andere toeristische faciliteiten en appartement of complexen en resorts, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Continüiteit van de activiteiten Kunuku Aqua Resort BV is opgericht d.d. 17 januari 2011, het onderhavige verslagjaar is daarmee het eerste verslagjaar. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Omrekening van vreemde valuta’s Vorderingen, schulden en verplichtingen in Usd en Euro's worden omgerekend tegen de vaste koers 1 euro is Naf 2,50, respectievelijk 1 Usd = Naf 1,75 . De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winsten verliesrekening.

Rentalpool en Vereniging Van Eigenaren Kunuku Aqua Resort BV De rechtspersoon heeft een Rentalpool overeenkomst met de leden van de VVE Kunuku Aqua Resort Curacao voor een periode van onbepaalde tijd. De rechtspersoon is ingevolge deze overeenkomst belast met het beheer en doen verhuren van de appartementen van het Kunuku Aqua Resort. De leden dragen maandelijks een resortbijdrage af ter dekking van de gemeenschappelijke resortkosten. De huuropbrengsten verminderd met de verhuurkosten worden jaarlijks uitgekeerd aan de leden, zonodig onder aftrek van eventuele ontstane tekorten. De poolbar en de resortwinkel worden voor eigen rekening uitgebaat.

12/4/2012

6


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden.

Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Kostprijs van de omzet De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen.

Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Belastingen De winstbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar.

Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.

12/4/2012

7


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans MATERIELE VASTE ACTIVA Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

Oprichtingskosten Inrichting winkel Inrichting poolbar Inrichting receptie Linnengoed Resortwagen Hyundai H1 Automatisering Totaal

Aanschaf Boekwaarde waarde 1-Jan 1,977 7,088 170,246 10,792 33,839 2,178 48,011 8,506 282,637 0

(Des) Investe ringen 1,977 7,088 170,246 10,792 33,839 2,178 48,011 8,506 282,637

Afschrijving 231 744 17,876 1,133 3,553 229 4,321 1,610 29,697

Boekwaarde 31-Dec 1,747 6,343 152,370 9,659 30,285 1,949 43,690 6,896 252,940

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en confrom fiscale richtlijnen: inrichting en transportmiddelen 20% per jaar, rekeninghoudende met een restwaarde van 10%. De automatisering is in drie jaar afgeschreven tot nhil.

VOORRADEN

2011 NAf

Poolbar Winkel

2010 NAf

12,750 7,050 19,800

0

De voorraad per balansdatum is geschat, een voorraadadminsitratie wordt niet bijgehouden. In de winkel zijn tevens goederen in cosignatie opgenomen, de waarde van deze goederen is niet in de voorraad per balansdatum verdisconteerd. KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Te ontvangen touroperators Afrekening VVE Kunuku Aqua Resort 2011 Totaal debiteuren Vooruit betaalde kosten Voorschot poolbarmedewerkers Uitstaande barrekeningen Kruisposten Totaal overlopende activa

2011 NAf 26,525 98,997 125,522 36,658 3,260 7,093 153 47,164 172,686

12/4/2012

2010 NAf

0

8


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

VOORUIT BETAALDE KOSTEN

Aqualectra 1e termijn aansluting Opstalverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Autoverzekering

LIQUIDE MIDDELEN

Kas winkel Kas poolbar Kas receptie MCB 23770102 Resort MCB 23770200 Bar MCB 2377309 Winkel Receptie Rabobank 1099.89.821 Resort Rabobank 1104.69.216 Winkel Rabobank 1111.52.313 Bar Orco

2011 NAf

2010 NAf

30,000 3,594 1,197 1,867

36,658

0

2011 NAf

2010 NAf

7,536 1,048 2,143 11,753 8,646 27,510 24,996 19,505 3,109 200

106,446

0

2011 NAf

2010 NAf

EIGEN VERMOGEN NOMINAAL KAPITAAL Het nominale kapitaal bedraagt Naf 2.000 en is verdeeld in 20 gewone aandelen van nominaal NAF100.

ALGEMENE RESERVE

Resultaat Verhuurorganisatie Te verrekenen met VVE Resultaat Winkel Resultaat Poolbar Eindstand

98,997 -98,997 0 3,011 -1,907 1,104

0

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

12/4/2012

9


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

KORTLOPENDE SCHULDEN

2011 NAf

Crediteuren Aandeelhouder Nog te betalen Ontvangen borg Te betalen belastingen en premies Crediteuren Aanbetalingen reserveringen resort 2012

2010 NAf

47,633 473,266 1,328 150 15,202 11,190

AANDEELHOUDER De rekening courant schuld aan de aandeelhouder heeft betrekking op: Betaalde kosten verhuurorganisatie 23,147 Betaalde kosten bar 71,744 Betaalde kosten winkel 14,473 Aandelenkapitaal -2,000 Te verrekenen resortbijdrage 2011 -4,550 Totaal Door WTC NV betaalde kosten verhuurorganisatie 252,781 Door WTC NV betaalde kosten bar 117,847 Door WTC NV betaalde kosten winkel 9,160

548,768

0

2011 NAf

2010 NAf

102,814

Te verrekenen SPF WAC

379,788 -9,336

Totaal

473,266

0

2011 NAf

2010 NAf

TE BETALEN BELASTING EN PREMIES Af te dragen Omzetbelasting Af te dragen logeerbelasting

4,024 4,353

Af te dragen SVB Af te dragen AVBZ Af te dragen AOV Af te dragen LB

2,021 367 2,567 1,870

8,377

6,825

15,202

12/4/2012

0

10


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING Baten Verhuuropbrengsten Poolbar opbrengsten Resortwinkel opbrengsten

338,172 191,963 25,396

Inkoopwaarde verkopen Poolbar Inkoopwaarde verkopen Resortwinkel Kosten Autoverhuur/welkomtspakket

-81,646 -18,635 -32,079

Bruto marge

2011 NAf

2010 NAf

555,531

0

-132,359

0

423,172

0

2011 NAf 132,618 22,140 6,970 31,434 15,490

2010 NAf

208,652

0

2011 NAf

2010 NAf

Lasten Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten werkgever Overige personeelskosten Freelancers Stagiaires

Bedrijfskosten

Huur receptie/poolbar Water Generatorkosten Onderhoud Verzekering Bewakingskosten Afvalverwerking Kosten wasserij Promotiekosten Entertainment Schoonmaakkosten Telefoonkosten Internetkosten Administratiekosten Kantoorkosten Autokosten Overige kosten

33,320 42,233 78,944 10,379 11,736 46,086 6,820 16,469 22,889 2,920 8,987 8,694 6,347 17,000 4,806 11,812 26,479 355,919

Voorschotten bijdrage VVE Afrekening VVE

-79,821 -98,997

177,102 Het Kunuku Aqua Resort is in juni 2011 geopend met een proefweek. Commerciele verhuur heeft plaatsgevonden vanaf juli 2011.

12/4/2012

0

11


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Afschrijvingskosten

2011 NAf 231 744 17,876 1,133 3,553 229 4,321 1,610

2010 NAf

29,697

0

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

2011 NAf

2010 NAf

Bankkosten Kasverschillen Koersverschillen

3,778 2,130 710

Oprichtingskosten Inrichting winkel Inrichting poolbar Inrichting receptie Linnengoed Resortwagen Hyundai H1 Automatisering

6,618

0

2011 NAf

2010 NAf

0

0

0

0

FISCALE POSITIE WINSTBELASTING

Verschuldigde winstbelasting 2011

Over het voordelig resultaat van 2011 ad Naf 1.104 is na aftrek van de investeringsaftrek is geen winstbelasting verschuldigd. Het totaal in volgende jaren te compenseren verlies beloopt zodoende: Resultaat Af: Investeringsaftrek

Investering

Aftrek

282,637

8%

2011 1,104 -22,611

Totaal te compenseren verlies

-21,507

Verrekenbare verliezen tot en met 2011

-21,507

12/4/2012

12


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

STATUTAIRE WINSTBESTEMMING Conform de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het resultaat van 2011 voor belastingen beloopt Naf 1.104 .

RESULTAATBESTEMMING Aan de algemene vergadering van de aandeelhouders zal worden voorgesteld de winst over 2011 ad Naf 1.104 toe te voegen aan de algemene reserve. Vooruitlopend op de beslissing van deze algemene vergadering van aandeelhouders is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

De Directie

12/4/2012

13


Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Bijlage Winst- en Verliesrekening per profit-unit

Verhuur niet ingezetenen Verhuur ingezetene Autoverhuur Welkomspakket Zwembad entrĂŠe

Resort 132,962 181,408 17,435 2,216 4,151

-32,079 -32,079

-81,646

-18,635

Totaal 132,962 181,408 17,435 2,216 4,151 0 191,963 25,396 0 555,531 -81,646 -18,635 -32,079 -132,359

306,093

110,317

6,762

423,172

116,074 19,384 13,338 15,490 5,635 169,920

16,545 2,756 18,096

0

132,618 22,140 31,434 15,490 6,970 208,652

Omzet poolbar Omzet resort winkel Totaal Inkoopwaarde verkopen Poolbar inkoopwaarde verkopen Resort winkel Kosten autoverhuur en welkomspakket

Bruto marge Personeelkosten: Salarissen Sociale lasten Freelancers Stagiaires Overige personeelskosten Bedrijfskosten Huur receptie/poolbar Water Generatorkosten Onderhoud Verzekering Bewakingskosten Afvalverwerking Kosten wasserij Promotiekosten Entertainment Schoonmaakkosten Telefoonkosten Internetkosten Administratiekosten Kantoorkosten Autokosten Overigekosten (w.o. chemicalien zwembad) Afschrijvingskosten Totaal operationele kosten Financiele lasten Bedrijfsresultaat Voorschot VVE resortbijdrage Te verreken VVE bijdrage 2011 Winst/Verlies

12/4/2012

Poolbar

Winkel

191,963 25,396 338,172

191,963 -81,646

25,396 -18,635

22,295 40,425 68,670 10,275 11,736 46,086 6,820 16,469 22,427 1,115 6,822 7,713 6,347 8,750 4,629 5,155 16,007 301,741 11,077 482,737 2,174 -178,817 79,821 98,997 0

1,335 38,732 11,025 1,808 10,274 104

462 1,805 2,165 785

197

6,000 55 6,656 10,473 51,611 17,876 108,219 4,005 -1,907

2,250 121

2,568 744 3,312 439 3,011

-1,907

3,011

33,320 42,233 78,944 10,379 11,736 46,086 6,820 16,469 22,889 2,920 8,987 8,694 6,347 17,000 4,806 11,812 26,479 355,919 29,697 594,268 6,618 -177,714 79,821 98,997 1,104

14


Bar

Verhuurorganisatie

TOTAL

Winkel

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Niet Ingezetenen

0.00

0.00

534,558.24

132,961.97

0.00

0.00

534,558.24

132,961.97

Ingezetenen

0.00

0.00

93,203.57

181,407.99

0.00

0.00

93,203.57

181,407.99

Verhuur appartementen - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Verhuur appartementen

0.00

0.00

627,761.81

314,369.96

0.00

0.00

627,761.81

314,369.96

Resort Bijdrage

0.00

0.00

144,409.70

79,820.82

0.00

0.00

144,409.70

79,820.82

Verhuur bijdrage

0.00

0.00

0.00

98,996.51

0.00

0.00

0.00

98,996.51

Welkomspakket

0.00

0.00

9,070.57

2,215.70

0.00

0.00

9,070.57

2,215.70

Autoverhuur

0.00

0.00

76,639.08

17,435.30

0.00

0.00

76,639.08

17,435.30

Zwembad entree

0.00

0.00

59,878.24

4,151.23

0.00

0.00

59,878.24

4,151.23

Commissie

0.00

0.00

542.87

0.00

0.00

0.00

542.87

0.00

Ordinary Income/Expense Income Verhuur appartementen

Omzet Bar Gerechten

0.00 126,188.06

39,055.75

0.00

0.00

0.00

0.00

126,188.06

39,055.75

non alcohol

63,532.01

21,502.60

0.00

0.00

0.00

0.00

63,532.01

21,502.60

bier

37,621.00

17,934.02

0.00

0.00

0.00

0.00

37,621.00

17,934.02

wijn

12,398.93

6,751.41

0.00

0.00

0.00

0.00

12,398.93

6,751.41

gedestilleerd

11,098.51

6,915.16

0.00

0.00

0.00

0.00

11,098.51

6,915.16

cocktails

15,409.77

4,466.55

0.00

0.00

0.00

0.00

15,409.77

4,466.55

ijsjes

20,688.13

5,498.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20,688.13

5,498.57

5,666.81

2,620.94

0.00

0.00

0.00

0.00

5,666.81

2,620.94

overige

47,392.17

14,522.92

0.00

0.00

0.00

0.00

47,392.17

14,522.92

Eigen verbruik

(1,403.64)

(1,403.64)

sigaretten

Omzet Bar - Other Total Omzet Bar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,317.75

(622.90)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,317.75

338,591.75

191,962.77

0.00

0.00

0.00

0.00

338,591.75

191,962.77

Omzet winkel

(622.90)

0.00

Levensmiddelen

0.00

0.00

0.00

0.00

6,397.57

4,073.94

6,397.57

4,073.94

Verzorgingsmiddelen

0.00

0.00

0.00

0.00

4,114.92

1,925.24

4,114.92

1,925.24

Snoep

0.00

0.00

0.00

0.00

2,937.40

2,768.92

2,937.40

2,768.92

Drinken

0.00

0.00

0.00

0.00

7,387.84

6,108.74

7,387.84

6,108.74

Souvenirs

0.00

0.00

0.00

0.00

4,786.17

1,645.23

4,786.17

1,645.23

Speelgoed

0.00

0.00

0.00

0.00

8,492.83

4,453.57

8,492.83

4,453.57

Ijs

0.00

0.00

0.00

0.00

642.65

223.09

642.65

223.09

Overige

0.00

0.00

0.00

0.00

2,957.01

4,197.46

2,957.01

4,197.46

Omzet winkel - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,716.39

25,396.19

37,716.39

25,396.19

338,591.75

191,962.77

918,302.27

516,989.52

37,716.39

25,396.19

1,294,610.41

734,348.48

Total Omzet winkel Total Income Cost of Goods Sold

0.00

Inkoop Winkel

0.00

Levensmiddelen

0.00

0.00

0.00

0.00

6,487.97

3,565.64

6,487.97

Huishoudelijke artikelen

0.00

0.00

0.00

0.00

487.66

503.99

487.66

503.99

Verzorgingsartikelen

0.00

0.00

0.00

0.00

3,176.90

2,568.85

3,176.90

2,568.85

Snoep

0.00

0.00

0.00

0.00

1,362.00

2,149.45

1,362.00

2,149.45

Drank

0.00

0.00

0.00

0.00

3,242.91

3,547.35

3,242.91

3,547.35

Bier

0.00

0.00

0.00

0.00

487.82

810.96

487.82

810.96

Souvenirs

0.00

0.00

0.00

0.00

3,043.25

153.00

3,043.25

153.00

Speelgoed

0.00

0.00

0.00

0.00

3,366.12

4,489.86

3,366.12

4,489.86

Ysjes

0.00

0.00

0.00

0.00

390.08

161.70

390.08

161.70

Sigaretten

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.17

0.00

69.17

Bijouterie

0.00

0.00

0.00

0.00

1,018.50

550.00

1,018.50

550.00

Overige

0.00

0.00

0.00

0.00

1,922.78

162.45

1,922.78

162.45

Inkoop Winkel - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,985.99

18,732.42

24,985.99

18,732.42

Inkoop gerechten

54,885.97

30,275.90

0.00

0.00

0.00

0.00

54,885.97

30,275.90

Inkoop non alcoholisch

22,743.10

15,018.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22,743.10

15,018.39

Inkoop bier

17,836.18

12,544.22

0.00

0.00

0.00

0.00

17,836.18

12,544.22

Inkoop wijn

5,086.36

4,744.75

0.00

0.00

0.00

0.00

5,086.36

4,744.75

Inkoop gedestilleerd

7,053.90

4,790.53

0.00

0.00

0.00

0.00

7,053.90

4,790.53

10,276.08

2,295.29

0.00

0.00

0.00

0.00

10,276.08

2,295.29

Inkoop Sigaretten

4,223.71

3,275.12

0.00

0.00

0.00

0.00

4,223.71

3,275.12

Inkoop overige

6,573.01

8,701.71

0.00

0.00

0.00

0.00

6,573.01

8,701.71

Afschrijving

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Inkoop Bar Restaurant - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128,678.31

81,645.91

0.00

0.00

0.00

0.00

128,678.31

81,645.91

Autohuur

0.00

3,900.00

63,015.94

29,008.07

0.00

0.00

63,015.94

32,908.07

Kosten welkomspakket

0.00

0.00

7,046.17

3,070.65

0.00

0.00

7,046.17

3,070.65

128,678.31

85,545.91

70,062.11

32,078.72

24,985.99

18,732.42

223,726.41

136,357.05

209,913.44

106,416.86

848,240.16

484,910.80

12,730.40

6,663.77

1,070,884.00

597,991.43

Total Inkoop Winkel Inkoop Bar Restaurant

Inkoop Ijsjes

Total Inkoop Bar Restaurant

Total COGS Gross Profit

3,565.64

0.00

Expense

0.00

Restaurant Overige kosten Restaurant benodigdheden

0.00 6,216.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,216.14

0.00

13,270.23

10,472.53

0.00

0.00

0.00

0.00

13,270.23

10,472.53

Restaurant Water

2,744.60

1,807.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2,744.60

1,807.66

Restaurant Electra

18,032.76

10,273.58

0.00

0.00

0.00

0.00

18,032.76

10,273.58

Afschrijvingskosten inrichting

25,537.00

17,875.90

0.00

0.00

0.00

0.00

25,537.00

17,875.90


Restaurant - Other Total Restaurant

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,800.73

40,429.67

0.00

0.00

0.00

0.00

65,800.73

40,429.67

Personeelskosten

0.00

Brutoloon

0.00

Beheerder

0.00

0.00

79,955.00

55,968.50

0.00

0.00

79,955.00

55,968.50

Sales Manager

0.00

0.00

42,890.00

28,623.00

0.00

0.00

42,890.00

28,623.00

16,979.00

16,544.50

0.00

0.00

0.00

0.00

16,979.00

16,544.50

Poolbar medew

9,863.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,863.71

0.00

Poolbar medew 2

8,294.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,294.37

0.00

Onderhoud medewerker

0.00

0.00

24,000.00

17,217.33

0.00

0.00

24,000.00

17,217.33

Interieurverzorging

0.00

0.00

18,703.70

14,264.91

0.00

0.00

18,703.70

14,264.91

Brutoloon - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,137.08

16,544.50

165,548.70

116,073.74

0.00

0.00

200,685.78

132,618.24

Beheerder

0.00

0.00

13,365.80

9,356.06

0.00

0.00

13,365.80

9,356.06

Sales Manager

0.00

0.00

7,172.20

4,785.34

0.00

0.00

7,172.20

4,785.34

Bar Manager

2,829.11

2,756.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2,829.11

2,756.11

Poolbarmedew

1,844.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,844.12

0.00

Poolbarmedew 2

1,592.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,592.40

0.00

Onderhoud medewerker

0.00

0.00

3,998.70

2,869.20

0.00

0.00

3,998.70

2,869.20

Interieurverzorging

0.00

0.00

3,369.80

2,373.19

0.00

0.00

3,369.80

2,373.19

Werkgeverslasten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,265.63

2,756.11

27,906.50

19,383.79

0.00

0.00

34,172.13

22,139.90

28,959.10

18,096.25

11,493.00

13,337.50

0.00

0.00

40,452.10

31,433.75

1,400.00

0.00

24,625.00

15,490.00

0.00

26,025.00

15,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,313.06

117.33

3,004.62

5,634.80

0.00

0.00

5,317.68

5,752.13

Bar manager

Total Brutoloon Werkgeverslasten

Total Werkgeverslasten Freelancers Stagiaires Payroll Expenses Overige personeelskosten Personeelskosten - Other

0.00

(220.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74,074.87

37,514.19

232,577.82

169,919.83

0.00

Afschrijvingskosten

0.00

0.00

0.00

0.00

1,063.10

Overige winkelkosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.19

0.00

122.19

0.00

0.00

0.00

0.00

1,063.10

866.36

1,063.10

866.36

15,750.00

11,025.00

31,850.00

22,295.00

0.00

0.00

47,600.00

Water

0.00

0.00

725.90

499.13

0.00

0.00

725.90

499.13

Electra

0.00

0.00

25,086.43

13,841.61

0.00

0.00

25,086.43

13,841.61

Onderhoud

0.00

103.60

277.67

27.19

0.00

0.00

277.67

130.79

Total Personeelskosten

0.00 (220.00)

Overige winkelkosten

Total Overige winkelkosten

744.17

Receptie Huur

0.00 207,214.02

0.00

0.00

1,063.10

744.17

0.00

Telefoonkosten vast

0.00 306,652.69

33,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,787.20

6,451.69

0.00

0.00

4,787.20

6,451.69

840.00

785.00

345.00

1,260.84

0.00

196.67

1,185.00

2,242.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

840.00

785.00

5,132.20

7,712.53

0.00

196.67

5,972.20

8,694.20

Internetkosten

0.00

0.00

9,825.18

6,346.66

0.00

0.00

9,825.18

6,346.66

Overige receptie kosten

0.00

0.00

303.65

3,742.62

0.00

0.00

303.65

3,742.62

Afschrijvingskosten

0.00

0.00

2,428.20

1,133.16

0.00

0.00

2,428.20

1,133.16

Receptie - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,590.00

11,913.60

75,629.23

55,597.90

0.00

196.67

92,219.23

67,708.17

Electra

0.00

0.00

60,147.02

45,179.55

0.00

0.00

60,147.02

45,179.55

Water

0.00

0.00

20,235.48

24,281.37

0.00

0.00

20,235.48

24,281.37

0.00

0.00

Opstal

0.00

0.00

16,556.95

10,060.54

0.00

0.00

16,556.95

10,060.54

Aansprakelijkheid

0.00

0.00

2,405.10

1,675.66

0.00

0.00

2,405.10

1,675.66

Verzekering - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Verzekering

0.00

0.00

18,962.05

11,736.20

0.00

0.00

18,962.05

11,736.20

Bewaking

0.00

0.00

63,600.00

46,085.80

0.00

0.00

63,600.00

46,085.80

Afvalverwerking

0.00

0.00

8,454.31

6,819.86

0.00

0.00

8,454.31

6,819.86

mobiel Telefoonkosten - Other Total Telefoonkosten

Total Receptie Resort kosten

0.00

Verzekering

Schoonmaakkosten Pest Control

0.00

0.00

245.48

92.24

2,399.98

3,472.69

0.00

0.00

2,645.46

3,564.93

2,579.45

2,072.59

2,631.88

3,349.00

0.00

0.00

5,211.33

5,421.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Schoonmaakkosten

2,824.93

2,164.83

5,031.86

6,821.69

0.00

0.00

7,856.79

8,986.52

Onderhoud

Schoonmaakmiddelen Schoonmaakkosten - Other

1,431.00

0.00

37,074.70

6,670.36

0.00

0.00

38,505.70

6,670.36

Kosten wasserij

0.00

0.00

22,537.73

16,468.73

0.00

0.00

22,537.73

16,468.73

Promotiekosten

2,933.41

462.00

28,470.23

22,426.83

0.00

0.00

31,403.64

22,888.83

Entertainment

2,850.00

1,805.00

419.31

1,115.27

0.00

0.00

3,269.31

2,920.27

Grondbelasting

0.00

0.00

828.00

1,259.00

0.00

0.00

828.00

1,259.00

Afschrijvingskosten

0.00

0.00

7,028.20

4,919.74

0.00

0.00

7,028.20

4,919.74

Resort kosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,039.34

4,431.83

272,788.89

193,784.40

0.00

0.00

282,828.23

198,216.23

232.00

0.00

1,973.13

35.00

0.00

0.00

2,205.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182.76

55.43

618.67

851.78

0.00

120.86

801.43

1,028.07

Total Resort kosten Overige bedrijfskosten computerkosten Kassasysteem Kantoorbenodigdheden Administratiekosten

0.00 35.00

8,300.00

6,000.00

21,350.00

8,750.00

2,600.00

2,250.00

32,250.00

17,000.00

afschrijving computers

0.00

0.00

1,066.60

702.88

0.00

0.00

1,066.60

702.88

Overige bedrijfskosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,714.76

6,055.43

25,008.40

10,339.66

2,600.00

2,370.86

36,323.16

18,765.95

Total Overige bedrijfskosten Autokosten

0.00


afschrijvng

0.00

0.00

7,201.70

4,321.02

0.00

0.00

7,201.70

Belasting

0.00

0.00

2,304.00

0.00

0.00

0.00

2,304.00

0.00

Brandstof

2,068.00

2,509.32

3,617.96

1,428.48

0.00

0.00

5,685.96

3,937.80

Onderhoud

90.00

247.01

874.82

1,895.50

0.00

0.00

964.82

2,142.51

Verzekering

526.40

0.00

4,470.44

1,867.08

0.00

0.00

4,996.84

1,867.08

Transfer

0.00

0.00

224.25

(35.64)

0.00

0.00

224.25

Autokosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,684.40

2,756.33

18,693.17

9,476.44

0.00

0.00

21,377.57

12,232.77

Brandstof

0.00

0.00

116,888.90

78,667.59

0.00

0.00

116,888.90

78,667.59

Onderhoud

0.00

0.00

6,346.42

1,743.86

0.00

0.00

6,346.42

1,743.86

Overige kosten

0.00

0.00

0.00

(39.20)

0.00

0.00

0.00

Doorbelast

0.00

0.00

(63,088.30)

(35,192.70)

0.00

0.00

(63,088.30)

(35,192.70)

Doorbelast Appartementen

0.00

0.00

(60,147.02)

(45,179.55)

0.00

0.00

(60,147.02)

(45,179.55)

Generatorkosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Autokosten Generatorkosten

Total Generatorkosten

(35.64)

0.00

Zwembadkosten

(39.20)

0.00

Electra

0.00

0.00

16,555.22

9,649.04

0.00

0.00

16,555.22

9,649.04

Chemicalien

0.00

0.00

13,544.91

14,747.63

0.00

0.00

13,544.91

14,747.63

Onderhoud

0.00

0.00

1,908.50

3,577.58

0.00

0.00

1,908.50

3,577.58

Water

0.00

0.00

5,406.39

15,644.69

0.00

0.00

5,406.39

15,644.69

Zwembadkosten - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Zwembadkosten

0.00

0.00

37,415.02

43,618.94

0.00

0.00

37,415.02

43,618.94

Kortingen

0.00

1,217.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,217.76

Vraagposten

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,904.10

104,318.81

662,112.53

482,737.17

3,663.10

3,213.89

843,679.73

590,269.87

32,009.34

2,098.05

186,127.63

2,173.63

9,067.30

3,449.88

227,204.27

7,721.56

Total Expense Net Ordinary Income Other Income/Expense Other Income

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Other Expense Kasverschillen Receptie Bar

0.00

0.00

(1,709.52)

(527.64)

7,952.08

2,550.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kasverschillen - Other

0.00

0.00

0.00

0.00

7,952.08

2,550.82

Koersverschillen Bankkosten Rente Total Other Expense Net Other Income

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Winkel

Total Kasverschillen

Net Income

4,321.02

(861.15) 2,729.84

(56.96) 1,510.11

(1,709.52)

(527.64)

0.00 (801.09) 0.00 (801.09)

0.00

(1,709.52)

0.00

7,952.08

106.82

(801.09)

0.00 (527.64) 2,550.82 106.82

0.00

0.00

0.00

106.82

5,441.47

2,130.00

42,127.07

762.09

1.87

5.10

41,267.79

710.23

4,809.70

1,939.18

123.50

327.67

7,663.04

3,776.96

0.00

0.60

0.00

0.00

9,820.77

4,004.57

45,227.25

2,173.63 (2,173.63)

(9,820.77)

(4,004.57)

(45,227.25)

22,188.57

(1,906.52)

140,900.38

2011

0.00

afrekening tekort 2

0.00

98,996.51

0.00 (675.72) 675.72 9,743.02

0.00

0.00

0.60

439.59

54,372.30

6,617.79

(54,372.30)

(6,617.79)

172,831.97

1,103.77

(439.59) 3,010.29


Toelichting begroting 2012-2015 Verhuurbare nachten: In 2012 tot en met 2013 houden we rekening met 22 appartementen die beschikbaar zijn voor de verhuur. Voor de daarop volgende jaren zijn dit er 55 aangezien er dan 33 appartementen van fase 2 bijkomen. ADR:

Average Daily Roomrate, dit is de netto kameropbrengst per nacht.

Omzet hotel:

Aantal verhuurbare nachten vermenigvuldigd met de ADR

Welkomstpakket:

Voordat men aankomt kan men de ijskast laten vullen door het resort, de prijs van een pakket ligt tussen de Euro 75,- en Euro 125,-.

Zwembad entree:

Voor daggasten van het resort wordt er Ang. 20,- pp gerekend, afhankelijk van de bezetting kunnen er maximaal 100 daggasten worden toegelaten. In fase 2 komt nog een zwembad we bekijken de mogelijkheden voor nog meer glijbanen. Deze omzet zal vervolgens stabiel blijven aangezien er niet meer daggasten bij kunnen omdat het resort ook is uitgebreid.

Resortbijdrage/ VVE:

Voor groot onderhoud wordt er een bijdrage van Ang. 555,- per maand betaald aan SPF WAC.

Omzet F&B:

Omzet van de bar/snack bij het zwembad. Deze valt 100% ten goede van SPF WAC en is geen onderdeel van de inkomsten voor de eigenaren. Nadat fase 2 wordt opgeleverd zal er ook een restaurant bijkomen om aan de eisen van de huurders te voldoen.

Af: deel eigenaren:

Op dit moment zijn er 13 appartementen verkocht aan derden, dat wil zeggen aan anderen dat SPF WAC en de heer Wout Tieleman. Deze mensen hebben recht op de 1/26 (fase 1) over de omzet van hotel en zwembad, verminderd met de daarbij behorende kosten. In de begroting zie je dit dan ook in mindering worden gebracht van de winst voordat de rente en aflossingsverplichting worden afgetrokken. Zodra fase 2 wordt opgeleverd hebben de eigenaren recht op 1/59 deel van het totaal.

Verkoop appartement: Indien een appartement wordt verkocht dan wordt 75% aangewend voor het aflossen van de hypotheek en 25% uitgekeerd aan SPF WAC.


Verloop lening:

Op dit moment is er een hypotheek van ANG. 5 miljoen. Er wordt nu een additioneel bedrag aangevraagd ten behoeve van de afbouw van fase 2, in totaal is er dan ANG. 12,5 miljoen waarover de SPF kan beschikken. Echter aangezien het additionele bedrag niet direct zal worden gebruikt maar gefaseerd is daar in de begroting rekening mee gehouden. Op het moment dat een appartement wordt verkocht wordt 75% van dit bedrag in mindering genomen van de schuld en in 2014 wordt er maandelijks ANG. 25.000,afgelost.

Resultaat:

Maandresultaat SPF WAC na aftrek van alle kosten en verplichtingen inclusief rente.

Cashflow:

Kaspositie (cumulatief).


TOT 2013

tot 2014

100% VERHUURDE NACHTEN

8052

20130

20130

4534.2

9639.3

10529.75

verhuurde nachten bezetting in %

TOT 2015

56%

48%

52%

ADR

ANG                       262

ANG                       262

ANG                       262 ANG            2,794,825

Omzet hotel

ANG            1,206,409

ANG            2,559,136

welkomspakket

ANG                 12,064

ANG                 25,591

ANG                 27,948

Autoverhuur

ANG               120,641

ANG               255,914

ANG               279,483

Zwembad entree

ANG                 97,200

ANG               153,000

ANG               219,000

Resort bijdrage / VVE

ANG               173,292

ANG               346,583

ANG               346,583

Comissie overig

ANG                    2,413

ANG                    5,118

ANG                    5,590

Omzet F&B

ANG               542,884

ANG            1,151,611

ANG            1,257,671

TOT income

ANG            2,154,902

ANG            4,496,954

ANG            4,931,100

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐ 

ANG               200,867

ANG               426,096

ANG               465,338

inkoop autoverhuur

ANG                 98,925

ANG               209,849

ANG               229,176

inkoop welkomstpakket

ANG                    9,048

ANG                 19,194

ANG                 20,961

TOTAL KOSTPRIJS

ANG               308,841

ANG               655,139

ANG               715,475

BRUTO WINST

ANG            1,846,061

ANG            3,841,815

ANG            4,215,625

Omzet extra's

personeels kosten hotel  begroot 30%

ANG               361,923

ANG               511,827

ANG               558,965

personeels kosten restaurant  begroot 20%

ANG               108,577

ANG               151,320

ANG               151,320

bewaking

ANG                 76,320

ANG               112,320

ANG               112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG               546,819

ANG               775,467

ANG               822,605

Receptiekosten

ANG                 90,500

ANG                 90,500

ANG                 90,500

Resortkosten, 33%

ANG               398,115

ANG               844,515

ANG               922,292

Overige bedrijfskosten

ANG                 30,136

ANG                 30,136

ANG                 30,136

Autokosten

ANG                 21,968

ANG                 21,968

ANG                 21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG                 78,217

ANG               222,728

ANG               240,830

TOTAL EXPENSES

ANG            1,165,755

ANG            1,985,315

ANG            2,128,331

EBTA

ANG               680,306

ANG            1,856,500

ANG            2,087,294

Af: deel eigenaren, begin 15/55 einde 25/55

ANG               142,955

ANG               293,622

ANG               449,717

Extra inkomsten SPF Wac vanuit verkoop appartementen 25% over verkoopsom

ANG               200,000

ANG               300,000

ANG               700,000

Verloop lening

ANG         11,200,000

ANG            9,725,000

ANG            6,650,000

rente 7%

ANG               621,833

ANG               732,375

ANG               563,792

ANG               300,000

ANG               300,000

ANG               629,277

ANG            1,523,379

ANG                            ‐

aflossing op maandbasis ( ang. 25.000,‐ per maand)

resultaat

ANG               146,205


Cijfers en begroting 2013 Dagen in de maand

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

682

638

682

660

682

660

682

682

660

682

660

682

verhuurde nachten bezetting in %

443

415

409

363

375

330

477

477

264

239

264

TOT 2013 477

8052 4534.2

65%

65%

60%

55%

55%

50%

70%

70%

40%

35%

40%

70%

56%

ADR

ANG                      300

ANG                    275

ANG                250

ANG                    250

ANG                   250

ANG                   250

ANG                  275

ANG                  275

ANG                  240

ANG                   230

ANG                   250

ANG                   300

ANG                   262

Omzet hotel

ANG              132,990

ANG            114,043

ANG       102,300

ANG             90,750

ANG             93,775

ANG             82,500

ANG         131,285

ANG         131,285

ANG            63,360

ANG            54,901

ANG            66,000

ANG         143,220

ANG       1,206,409

welkomspakket

ANG                  1,330

ANG                 1,140

ANG           1,023

ANG                   908

ANG                  938

ANG                  825

ANG              1,313

ANG              1,313

ANG                  634

ANG                  549

ANG                  660

ANG              1,432

ANG             12,064 ANG           120,641

Autoverhuur

ANG                13,299

ANG               11,404

ANG         10,230

ANG                9,075

ANG               9,378

ANG               8,250

ANG            13,129

ANG            13,129

ANG              6,336

ANG              5,490

ANG              6,600

ANG            14,322

Zwembad entree

ANG                  7,000

ANG                 7,200

ANG            7,400

ANG                7,600

ANG                7,800

ANG                8,000

ANG               8,200

ANG               8,400

ANG               8,600

ANG               8,800

ANG               9,000

ANG               9,200

ANG             97,200

Resort bijdrage / VVE

ANG                14,441

ANG               14,441

ANG         14,441

ANG             14,441

ANG             14,441

ANG             14,441

ANG            14,441

ANG            14,441

ANG            14,441

ANG            14,441

ANG            14,441

ANG            14,441

ANG           173,292

Comissie overig

ANG                      266

ANG                    228

ANG               205

ANG                   182

ANG                  188

ANG                  165

ANG                  263

ANG                  263

ANG                  127

ANG                  110

ANG                  132

ANG                  286

ANG               2,413

Omzet F&B

ANG                59,846

ANG               51,319

ANG         46,035

ANG             40,838

ANG             42,199

ANG             37,125

ANG            59,078

ANG            59,078

ANG            28,512

ANG            24,705

ANG            29,700

ANG            64,449

ANG           542,884

ANG              229,171

ANG            199,775

ANG       181,634

ANG            163,792

ANG           168,718

ANG           151,306

ANG          227,708

ANG          227,908

ANG          122,009

ANG           108,996

ANG           126,533

ANG           247,351

ANG       2,154,902

Omzet extra's TOT income

ANG                        ‐

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐ 

ANG                22,143

ANG               18,988

ANG         17,033

ANG             15,110

ANG             15,614

ANG             13,736

ANG            21,859

ANG            21,859

ANG            10,549

ANG               9,141

ANG            10,989

ANG            23,846

ANG           200,867

inkoop autoverhuur

ANG                10,905

ANG                 9,351

ANG           8,389

ANG                7,442

ANG               7,690

ANG               6,765

ANG            10,765

ANG            10,765

ANG              5,196

ANG              4,502

ANG              5,412

ANG            11,744

ANG             98,925

inkoop welkomstpakket

ANG                      997

ANG                    855

ANG               767

ANG                   681

ANG                  703

ANG                  619

ANG                  985

ANG                  985

ANG                  475

ANG                  412

ANG                  495

ANG              1,074

ANG               9,048

TOTAL KOSTPRIJS

ANG                34,045

ANG               29,195

ANG         26,189

ANG             23,232

ANG             24,006

ANG             21,120

ANG            33,609

ANG            33,609

ANG            16,220

ANG            14,055

ANG            16,896

ANG            36,664

ANG           308,841

BRUTO WINST

ANG              195,126

ANG            170,580

ANG       155,445

ANG            140,560

ANG           144,711

ANG           130,186

ANG          194,099

ANG          194,299

ANG          105,789

ANG             94,942

ANG           109,637

ANG           210,686

ANG       1,846,061

personeels kosten hotel  begroot 30%

ANG         30,690

ANG             27,225

ANG             28,133

ANG            19,008

ANG                39,897

ANG               34,213

ANG             24,750

ANG            39,386

ANG            39,386

ANG            42,966

ANG           361,923

personeels kosten restaurant  begroot 20%

ANG                11,969

ANG               10,264

ANG           9,207

ANG                8,168

ANG               8,440

ANG               7,425

ANG            11,816

ANG            11,816

ANG              5,702

ANG              4,941

ANG              5,940

ANG            12,890

ANG           108,577

bewaking

ANG                  6,360

ANG                 6,360

ANG           6,360

ANG                6,360

ANG               6,360

ANG               6,360

ANG              6,360

ANG              6,360

ANG              6,360

ANG               6,360

ANG            16,470

ANG               6,360

ANG            19,800

ANG               6,360

ANG             76,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG                 58,226

ANG               50,837

ANG          46,257

ANG              41,753

ANG             42,932

ANG             38,535

ANG             57,561

ANG             57,561

ANG             19,008

ANG             21,411

ANG             25,740

ANG             55,856

ANG           546,819

Receptiekosten

ANG                  6,835

ANG                 7,479

ANG            7,373

ANG                7,841

ANG                7,416

ANG                7,315

ANG               7,355

ANG               8,177

ANG               7,874

ANG               7,518

ANG               7,518

ANG               7,800

ANG             90,500

Resortkosten, 33%

ANG                43,887

ANG               37,634

ANG         33,759

ANG             29,948

ANG             30,946

ANG             27,225

ANG            43,324

ANG            43,324

ANG            20,909

ANG            18,117

ANG            21,780

ANG            47,263

ANG           398,115 ANG             30,136

Overige bedrijfskosten

ANG                  2,137

ANG                 2,156

ANG            2,614

ANG                3,512

ANG                2,163

ANG                2,607

ANG               2,418

ANG               2,817

ANG               2,107

ANG               2,503

ANG               2,503

ANG               2,600

Autokosten

ANG                  1,428

ANG                 3,767

ANG            1,558

ANG                1,496

ANG                1,496

ANG                1,419

ANG               1,724

ANG               1,956

ANG               1,633

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG             21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG                  8,399

ANG                 7,275

ANG           6,582

ANG                5,901

ANG               6,095

ANG               5,430

ANG              8,369

ANG              8,381

ANG              4,318

ANG              3,822

ANG              4,500

ANG              9,145

ANG             78,217

TOTAL EXPENSES

ANG              120,912

ANG            109,147

ANG         98,143

ANG             90,450

ANG             91,047

ANG             82,530

ANG         120,750

ANG         122,217

ANG            55,848

ANG            55,203

ANG            63,872

ANG          124,494

ANG       1,165,755

EBTA

ANG                73,758

ANG               61,434

ANG         57,301

ANG             50,111

ANG             53,664

ANG             47,656

ANG            73,349

ANG            72,082

ANG            49,942

ANG            39,739

ANG            45,765

ANG            86,192

ANG           680,306

AF : deel eigenaren in jan. 13 eigenaren

ANG                16,238

ANG               13,063

ANG         11,161

ANG                8,782

ANG             11,019

ANG               9,053

ANG            17,378

ANG            16,821

ANG              6,130

ANG              5,140

ANG              7,234

ANG            20,934

ANG           142,955

BIJ : verkoop appartement 75% aflossing Bank en 25% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG           100,000

ANG         100,000

ANG           200,000

Verloop lening

ANG           5,000,000

ANG         5,000,000

ANG    7,500,000

ANG        7,100,000

ANG       9,000,000

ANG       9,000,000

ANG    10,000,000

ANG    10,000,000

ANG    10,600,000

ANG     11,000,000

ANG     11,200,000

ANG     11,200,000

ANG     11,200,000

rente 7%

ANG                 29,167

ANG               29,167

ANG         43,750

ANG              41,417

ANG             52,500

ANG             52,500

ANG            58,333

ANG            58,333

ANG            61,833

ANG            64,167

ANG            65,333

ANG            65,333

ANG           621,833

resultaat

ANG         28,354 ANG        19,204 ANG     2,391 ANG       99,912 ANG       (9,855) ANG     (13,898) ANG      (2,363) ANG      (3,072) ANG     81,978 ANG    (29,568) ANG    (26,802) ANG            (76) ANG           146,205

cashflow verloop

ANG         28,354 ANG        47,558 ANG   49,949 ANG     149,861 ANG    140,006 ANG    126,108 ANG   123,745 ANG   120,673 ANG   202,651 ANG   173,083 ANG   146,280 ANG   146,205


Cijfers en begroting 2014 dagen in de maand

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

1705

1595

1705

1650

1705

1650

1705

1705

1650

1705

1650

1705

verhuurde nachten bezetting in % ADR

853

798

887

660

716

792

887

938

660

597

660

tot 2014 1194

20130 9639.3

50%

50%

52%

40%

42%

48%

52%

55%

40%

35%

40%

70%

48%

ANG                   300

ANG                   275

ANG                    250

ANG                    250

ANG                    250

ANG                    250

ANG                  275

ANG                  275

ANG                  240

ANG                   230

ANG                   250

ANG                   300

ANG                262 ANG     2,559,136

Omzet hotel

ANG           255,750

ANG           219,313

ANG           221,650

ANG           165,000

ANG           179,025

ANG           198,000

ANG         243,815

ANG         257,881

ANG         158,400

ANG         137,253

ANG         165,000

ANG         358,050

welkomspakket

ANG                2,558

ANG                2,193

ANG                2,217

ANG                1,650

ANG                1,790

ANG                1,980

ANG              2,438

ANG              2,579

ANG              1,584

ANG              1,373

ANG              1,650

ANG              3,581

ANG          25,591

Autoverhuur

ANG             25,575

ANG             21,931

ANG             22,165

ANG             16,500

ANG             17,903

ANG             19,800

ANG            24,382

ANG            25,788

ANG            15,840

ANG            13,725

ANG            16,500

ANG            35,805

ANG        255,914

Zwembad entree

ANG             10,000

ANG             10,500

ANG             11,000

ANG             11,500

ANG             12,000

ANG             12,500

ANG            13,000

ANG            13,500

ANG            14,000

ANG            14,500

ANG            15,000

ANG            15,500

ANG        153,000

Resort bijdrage / VVE

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG        346,583

Comissie overig

ANG                   512

ANG                   439

ANG                   443

ANG                   330

ANG                   358

ANG                   396

ANG                  488

ANG                  516

ANG                  317

ANG                  275

ANG                  330

ANG                  716

ANG             5,118

Omzet F&B

ANG           115,088

ANG             98,691

ANG             99,743

ANG             74,250

ANG             80,561

ANG             89,100

ANG         109,717

ANG         116,047

ANG            71,280

ANG            61,764

ANG            74,250

ANG         161,123

ANG     1,151,611

TOT income

ANG           438,363

ANG           381,948

ANG            386,099

ANG            298,112

ANG            320,519

ANG            350,658

ANG          422,721

ANG          445,192

ANG          290,303

ANG           257,770

ANG           301,612

ANG           603,656

ANG     4,496,954

Omzet extra's

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐ 

ANG             42,582

ANG             36,516

ANG             36,905

ANG             27,473

ANG             29,808

ANG             32,967

ANG            40,595

ANG            42,937

ANG            26,374

ANG            22,853

ANG            27,473

ANG            59,615

ANG        426,096

inkoop autoverhuur

ANG             20,972

ANG             17,984

ANG             18,175

ANG             13,530

ANG             14,680

ANG             16,236

ANG            19,993

ANG            21,146

ANG            12,989

ANG            11,255

ANG            13,530

ANG            29,360

ANG        209,849

inkoop welkomstpakket

ANG                1,918

ANG                1,645

ANG                1,662

ANG                1,238

ANG                1,343

ANG                1,485

ANG              1,829

ANG              1,934

ANG              1,188

ANG              1,029

ANG              1,238

ANG              2,685

ANG          19,194

Kostprijs

ANG             65,472

ANG             56,144

ANG             56,742

ANG             42,240

ANG             45,830

ANG             50,688

ANG            62,417

ANG            66,018

ANG            40,550

ANG            35,137

ANG            42,240

ANG            91,661

ANG        655,139

BRUTO WINST

ANG           372,891

ANG           325,804

ANG            329,357

ANG            255,872

ANG            274,689

ANG            299,970

ANG          360,304

ANG          379,175

ANG          249,752

ANG           222,634

ANG           259,372

ANG           511,995

ANG     3,841,815

personeels kosten hotel  begroot 20% ipv 30% 

ANG             39,600

ANG            48,763

ANG            51,576

ANG            31,680

ANG            27,451

ANG            33,000

ANG            71,610

ANG        511,827

personeels kosten restaurant  begroot 30%

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG        151,320

bewaking

ANG                9,360

ANG             51,150

ANG                9,360

ANG             43,863

ANG                9,360

ANG             44,330

ANG                9,360

ANG             33,000

ANG                9,360

ANG             35,805

ANG                9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG        112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG              73,120

ANG              65,833

ANG              66,300

ANG              54,970

ANG              57,775

ANG              61,570

ANG             70,733

ANG             73,546

ANG             31,680

ANG             40,061

ANG             45,610

ANG             84,220

ANG        775,467

Receptiekosten

ANG                6,835

ANG                7,479

ANG                7,373

ANG                7,841

ANG                7,416

ANG                7,315

ANG               7,355

ANG               8,177

ANG               7,874

ANG               7,518

ANG               7,518

ANG               7,800

ANG          90,500

Resortkosten, 33%

ANG             84,398

ANG             72,373

ANG             73,145

ANG             54,450

ANG             59,078

ANG             65,340

ANG            80,459

ANG            85,101

ANG            52,272

ANG            45,293

ANG            54,450

ANG         118,157

ANG        844,515 ANG          30,136

Overige bedrijfskosten

ANG                2,137

ANG                2,156

ANG                2,614

ANG                3,512

ANG                2,163

ANG                2,607

ANG               2,418

ANG               2,817

ANG               2,107

ANG               2,503

ANG               2,503

ANG               2,600

Autokosten

ANG                1,428

ANG                3,767

ANG                1,558

ANG                1,496

ANG                1,496

ANG                1,419

ANG               1,724

ANG               1,956

ANG               1,633

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG          21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG             20,945

ANG             18,789

ANG             18,959

ANG             15,590

ANG             16,462

ANG             17,630

ANG            20,409

ANG            21,283

ANG            15,344

ANG            14,105

ANG            15,800

ANG            27,413

ANG        222,728

TOTAL EXPENSES

ANG           188,862

ANG           170,396

ANG           169,949

ANG           137,859

ANG           144,390

ANG           155,880

ANG         183,097

ANG         192,880

ANG         110,909

ANG          111,311

ANG          127,712

ANG          242,020

ANG     1,985,315

EBTA

ANG           183,573

ANG           155,408

ANG           159,408

ANG           118,013

ANG           130,299

ANG           144,090

ANG         177,208

ANG         186,294

ANG         138,843

ANG          111,323

ANG          131,660

ANG          269,975

ANG     1,856,500

Af: deel eigenaren, begin 15/50, einde 18/50

ANG             27,278

ANG             22,738

ANG             23,061

ANG             16,879

ANG             19,437

ANG             21,967

ANG            28,177

ANG            31,643

ANG            18,280

ANG            15,477

ANG            19,505

ANG            49,180

ANG        293,622

BIJ : verkoop appartement 75% aflossing Bank en 25% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG            100,000

ANG          100,000

ANG           100,000

ANG        300,000

Verloop lening

ANG      11,200,000

ANG      11,175,000

ANG      10,750,000

ANG      10,725,000

ANG      10,700,000

ANG      10,675,000

ANG    10,250,000

ANG    10,225,000

ANG    10,200,000

ANG    10,175,000

ANG      9,750,000

ANG      9,725,000

ANG     9,725,000

rente 7%

ANG              65,333

ANG              65,188

ANG              62,708

ANG              62,563

ANG              62,417

ANG              62,271

ANG            59,792

ANG            59,646

ANG            59,500

ANG            59,354

ANG            56,875

ANG            56,729

ANG        732,375

aflossing

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG        300,000

resultaat

ANG       65,962 ANG       42,483 ANG       48,639 ANG       13,572 ANG       23,445 ANG       34,851 ANG     64,239 ANG     70,006 ANG     36,064 ANG     11,491 ANG     30,279 ANG   188,246 ANG        629,277

cashflow

ANG 212,167

ANG 254,650

ANG 303,289

ANG 316,860

ANG 340,305

ANG 375,157

ANG 439,396

ANG 509,402

ANG 545,466

ANG 556,956

ANG 587,236

ANG 775,482


Cijfers en begroting 2015 dagen in de maand

31

29

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

1705

1595

1705

1650

1705

1650

1705

1705

1650

1705

1650

1705

verhuurde nachten bezetting in % ADR

938

877

938

825

818

858

972

1023

660

682

660

TOT 2015 1279

20130 10529.75

55%

55%

55%

50%

48%

52%

57%

60%

40%

40%

40%

75%

52%

ANG                   300

ANG                   275

ANG                    250

ANG                    250

ANG                    250

ANG                    250

ANG                  275

ANG                  275

ANG                  240

ANG                   230

ANG                   250

ANG                   300

ANG                262 ANG     2,794,825

Omzet hotel

ANG           281,325

ANG           241,244

ANG           234,438

ANG           206,250

ANG           204,600

ANG           214,500

ANG         267,259

ANG         281,325

ANG         158,400

ANG         156,860

ANG         165,000

ANG         383,625

welkomspakket

ANG                2,813

ANG                2,412

ANG                2,344

ANG                2,063

ANG                2,046

ANG                2,145

ANG              2,673

ANG              2,813

ANG              1,584

ANG              1,569

ANG              1,650

ANG              3,836

ANG          27,948

Autoverhuur

ANG             28,133

ANG             24,124

ANG             23,444

ANG             20,625

ANG             20,460

ANG             21,450

ANG            26,726

ANG            28,133

ANG            15,840

ANG            15,686

ANG            16,500

ANG            38,363

ANG        279,483

Zwembad entree

ANG             15,500

ANG             16,000

ANG             16,500

ANG             17,000

ANG             17,500

ANG             18,000

ANG            18,500

ANG            19,000

ANG            19,500

ANG            20,000

ANG            20,500

ANG            21,000

ANG        219,000

Resort bijdrage / VVE

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG             28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG            28,882

ANG        346,583

Comissie overig

ANG                   563

ANG                   482

ANG                   469

ANG                   413

ANG                   409

ANG                   429

ANG                  535

ANG                  563

ANG                  317

ANG                  314

ANG                  330

ANG                  767

ANG             5,590

Omzet F&B

ANG           126,596

ANG           108,560

ANG           105,497

ANG             92,813

ANG             92,070

ANG             96,525

ANG         120,266

ANG         126,596

ANG            71,280

ANG            70,587

ANG            74,250

ANG         172,631

ANG     1,257,671

ANG           483,812

ANG           421,705

ANG            411,573

ANG            368,044

ANG            365,967

ANG            381,931

ANG          464,840

ANG          487,312

ANG          295,803

ANG           293,897

ANG           307,112

ANG           649,104

ANG     4,931,100

Omzet extra's TOT income

ANG                     ‐ 

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐ 

ANG             46,841

ANG             40,167

ANG             39,034

ANG             34,341

ANG             34,066

ANG             35,714

ANG            44,499

ANG            46,841

ANG            26,374

ANG            26,117

ANG            27,473

ANG            63,874

ANG        465,338

inkoop autoverhuur

ANG             23,069

ANG             19,782

ANG             19,224

ANG             16,913

ANG             16,777

ANG             17,589

ANG            21,915

ANG            23,069

ANG            12,989

ANG            12,863

ANG            13,530

ANG            31,457

ANG        229,176

inkoop welkomstpakket

ANG                2,110

ANG                1,809

ANG                1,758

ANG                1,547

ANG                1,535

ANG                1,609

ANG              2,004

ANG              2,110

ANG              1,188

ANG              1,176

ANG              1,238

ANG              2,877

ANG          20,961

TOTAL KOSTPRIJS HOTEL & REST

ANG             72,019

ANG             61,758

ANG             60,016

ANG             52,800

ANG             52,378

ANG             54,912

ANG            68,418

ANG            72,019

ANG            40,550

ANG            40,156

ANG            42,240

ANG            98,208

ANG        715,475

BRUTO WINST

ANG           411,792

ANG           359,946

ANG            351,557

ANG            315,244

ANG            313,590

ANG            327,019

ANG          396,422

ANG          415,292

ANG          255,252

ANG           253,741

ANG           264,872

ANG           550,896

ANG     4,215,625

ANG             42,900

ANG            53,452

ANG            56,265

ANG            31,680

ANG            31,372

ANG            33,000

ANG            76,725

ANG        558,965

personeels kosten restaurant  begroot 30%

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG             12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG            12,610

ANG        151,320

bewaking

personeels kosten hotel  begroot 20%

ANG                9,360

ANG             56,265

ANG                9,360

ANG             48,249

ANG                9,360

ANG             46,888

ANG                9,360

ANG             41,250

ANG                9,360

ANG             40,920

ANG                9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG              9,360

ANG        112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG              78,235

ANG              70,219

ANG              68,858

ANG              63,220

ANG              62,890

ANG              64,870

ANG             75,422

ANG             78,235

ANG             31,680

ANG             43,982

ANG             45,610

ANG             89,335

ANG        822,605

Receptiekosten

ANG                6,835

ANG                7,479

ANG                7,373

ANG                7,841

ANG                7,416

ANG                7,315

ANG               7,355

ANG               8,177

ANG               7,874

ANG               7,518

ANG               7,518

ANG               7,800

ANG          90,500

Resortkosten, 33%

ANG             92,837

ANG             79,610

ANG             77,364

ANG             68,063

ANG             67,518

ANG             70,785

ANG            88,195

ANG            92,837

ANG            52,272

ANG            51,764

ANG            54,450

ANG         126,596

ANG        922,292 ANG          30,136

Overige bedrijfskosten

ANG                2,137

ANG                2,156

ANG                2,614

ANG                3,512

ANG                2,163

ANG                2,607

ANG               2,418

ANG               2,817

ANG               2,107

ANG               2,503

ANG               2,503

ANG               2,600

Autokosten

ANG                1,428

ANG                3,767

ANG                1,558

ANG                1,496

ANG                1,496

ANG                1,419

ANG               1,724

ANG               1,956

ANG               1,633

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG               1,831

ANG          21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG             22,810

ANG             20,435

ANG             20,056

ANG             18,395

ANG             18,326

ANG             18,950

ANG            22,146

ANG            23,020

ANG            15,674

ANG            15,612

ANG            16,130

ANG            29,278

ANG        240,830

TOTAL EXPENSES

ANG           204,281

ANG           183,665

ANG           177,823

ANG           162,526

ANG           159,809

ANG           165,945

ANG         197,258

ANG         207,042

ANG         111,239

ANG          123,210

ANG          128,042

ANG          257,439

ANG     2,128,331

EBTA

ANG           207,055

ANG           176,281

ANG           173,734

ANG           152,718

ANG           153,781

ANG           161,074

ANG         199,164

ANG         208,250

ANG         144,013

ANG          130,532

ANG          136,830

ANG          293,457

ANG     2,087,294

Af: deel eigenaren, begin 18/50 einde 25/50

ANG             38,369

ANG             32,384

ANG             33,167

ANG             29,932

ANG             32,087

ANG             33,845

ANG            45,247

ANG            47,453

ANG            27,109

ANG            27,016

ANG            30,018

ANG            73,088

ANG        449,717

ANG           100,000

ANG            100,000

ANG            100,000

ANG           100,000

ANG        700,000

BIJ : verkoop appartement 50% aflossing Bank en 50% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG            100,000

ANG          100,000

ANG           100,000

Verloop lening

ANG        9,725,000

ANG        9,300,000

ANG        8,875,000

ANG        8,450,000

ANG        8,425,000

ANG        8,000,000

ANG      7,975,000

ANG      7,550,000

ANG      7,525,000

ANG      7,100,000

ANG      7,075,000

ANG      6,650,000

ANG     6,650,000

rente 7%

ANG              56,729

ANG              54,250

ANG              51,771

ANG              49,292

ANG              49,146

ANG              46,667

ANG            46,521

ANG            44,042

ANG            43,896

ANG            41,417

ANG            41,271

ANG            38,792

ANG        563,792

aflossing

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG              25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG            25,000

ANG        300,000

resultaat

ANG       86,957 ANG    164,647 ANG    163,796 ANG    148,495 ANG       47,548 ANG     155,562 ANG     82,396 ANG   191,755 ANG     48,008 ANG   137,099 ANG     40,540 ANG   256,577 ANG     1,523,379

cashflow

ANG 862,439 ANG 1,027,086 ANG 1,190,881 ANG 1,339,376 ANG 1,386,924 ANG 1,542,486 ANG 1,624,882 ANG 1,816,637 ANG 1,864,645 ANG 2,001,743 ANG 2,042,284 ANG 2,298,861


finannbl  

nonwe\\e\\\

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you