Page 1

ปีที่ 2

ฉบับที่ 16

เดือน เมษายน 2553

BonBaiBua

Bonbaibua Book E-magazine

ฉบับ ติดปีกแล้วบินไปด้วยกัน

ISSUE 16

1

BonBaiBua.com

บนใบบัว


Contents สารบัญ บนใบบัว บุ๊ค BonBaiBua Book ที่ปรึกษา : ฤทัย สุภัทรพันธุ์ ดุลย์ จุลกะเศียน บรรณาธิการบริหาร : รติ จุลกะเศียน บรรณาธิการ : เจ้าชายกบ กองบรรณาธิการ : ข้าวใหม่, กบบันจี้, i_lllive, แม่จิบ, ม.จิตฏาร์, วาดวลี, Jii on the road, The Wonderer, babyshamPoo ฝ่ายการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ : กบบันจี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน : จินตา จุลกะ ออกแบบ ปก, รูปเล่ม, เวบไซต์ : Sister Print & Media Group เจ้าของ ผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา : บ้านบนใบบัว 204/381 ซ.2/13 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02 571 4099 อีเมล์ : bonbaibua@hotmail.com ติดต่อโฆษณา : คุณกบ 084 123 0534 อีเมล์ : ruteec@hotmail.com ข้อความในหนังสือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ เว็บไซต์ www.bonbaibua.com แต่เพียงผู2้เดียว ห้ามนำ�เผยแพร่หรือตีพิมพ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากใจบนใบบัว 3 Jumper In เที่ยวใน(ประเทศ) 4 CAST AWAY TO ANDAMAN (1) Pic & Post การ์ดเขียนคำ� ภาพเล่าเรื่อง 13 โปสการ์ดใบนั้น Goodtaste กิน (ดูด)ดื่ม 14 มื้อเช้า @ Sea Pic&Post การ์ดเขียนคำ� ภาพเล่าเรื่อง 22 ความหมายแห่งปีก Not Long Story เรื่องไม่ยาว 23 ที่เกิดเหตุ Jumper Out เที่ยวนอก(ประเทศ) 28 ลัดเลาะญี่ปุ่น...วันซากุระบาน(2) Notebooks เรื่องเล่าและบันทึก 38 “ณิชา” ปีนี้ 5 ขวบแล้ว 1 Day Trip เที่ยววันเดียว 41 “สีชัง”...ชังแต่ชื่อ Tree of life ต้นไม้ใบหญ้า(อ่อน) 50 ลมร้อน...ลมแล้ง World of Pooh โลกของ Pooh. 56 เพื่อน ป.4/2 HomeWork ซ่อมได้ 61 เรื่องบ้านๆ Underwater Log Book 64 เตรียมพร้อมเปิดโลกใต้ทะเล My Kitchen ตีท้ายครัว 68 น้ำ�ดอกอัญชันปั่น Entertain ย้อนดูตัว 71 “กิน ดูด ดื่ม ดู ดา” Books นั่งอ่านหนังสือ 78 ตำ�นานแห่งนาร์เนีย (The Chronicles of Narnia) Poem เขียนกลอนเล่นบนใบบัว 80 มอง


จากใจบนใบบัว กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่รู้ตัวว่าต้องชีพจรลงต๊ะไปยุโรปตะวันออก 8 วัน (รวมวันเดินทาง) 4 ประเทศ (ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัก-ฮังการี) นอกจากความรูส้ กึ กระดีก๊ ระด๊าว่า จะได้ ไปเดินเล่นที่ “ปราก” เมืองโรแมนติกในฝันอีกแห่งแล้ว ยังต้องเตรียมตัว วางแผน ปั่นและทวงถามต้นฉบับกอง บอกอ เพื่อปิดต้นฉบับไว้ล่วงหน้าด้วย การเดินทางกับทัวร์ นับว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือมีความสะดวก สบาย และประหยัด ประหยัดในทีน่ คี้ อื ประหยัดเวลาการหาข้อมูล ติดต่อ สอบถาม ตลอด จนการจองที่พัก พาหนะ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า ส่วนข้อเสีย หลังจากทีเ่ คยใช้บริการเทีย่ วกับทัวร์มา 5 ครัง้ เป็นทริปในประเทศ 2 ทริปนอกประเทศ 3 เพราะบริษัทนำ�เที่ยวจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมด เราแทบ ไม่ต้องค้นคว้า ทำ�การบ้านอะไรเลย...นั่นเอง ทำ�ให้รู้สึกว่า ถ้าไม่ได้ใส่ใจ หรือพลาด หลงทาง ตื่นตะลึงกับสิ่งต่างๆ รายรอบตัว จะพลาดอะไรไปหลายๆ อย่างจากสิ่งที่ ไกด์มืออาชีพพยายามนำ�เสนออย่างเต็มที่ในครั้งนี้ หวังใจว่า จะมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวที่ได้ไปพบเห็นมาจากยุโรป ใน BonBaiBua Book ฉบับต่อๆ ไป เพราะไม่สามารถตัดทอนต้นฉบับที่ น่าสนใจไม่แพ้กันของฉบับนี้ไปได้แม้แต่คอลัมน์เดียว ; ) ด้วยมิตรภาพที่ดี บอกอ กอบอ และทีมงาน BBB 3


Jumper In

เที่ยวใน(ประเทศ) เรื่อง/ภาพ : The Wonderer

Cast away

To Andaman (1)

4 4


6 โมงเช้า กับอีก 20 นาที วันที่ 24 มกราคม ฉันนั่งดู Cast away อีกครั้ง เพื่อระลึกถึงหมู่เกาะอันห่างไกลทางใต้ที่เราเพิ่งจะจากมา 55


70 ชั่วโมงก่อนหน้า

ฉันในสภาพพะรุงพะรัง แบกกระเป๋าใบโตพ่วงกระเป๋ากล้องใบไม่เล็ก ขึ้นรถแท๊กซี่ไป ทำ�งานในชุดกึ่งสุภาพ (คือไม่ได้หยาบคายอะไร แต่ค่อนข้างจะไม่ถูกระเบียบ ว่าง่ายๆ ก็ ยืด ยีนส์ แตะนั่นแหละ) ฝ่าฟันกองเอกสารอย่างตั้งใจและเร่งรีบ แอบฝันในใจว่า อีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า ฉันจะได้ไปอยู่ในอีกที่หนึ่ง ที่มีท้องฟ้า ทะเล และโลกอีกใบ ที่เขาร่ำ�ลือกัน ว่าเป็นที่สุดในประเทศไทยสำ�หรับแหล่งดำ�น้ำ�ตื้น หรือ Snorkelling นั่นเอง

6


ราว 11 ชั่วโมงต่อมา เราออกเดินทางด้วยรถทัวร์เกรด ม.1 ข ซึ่งก็คือลูก ครึ่งระหว่างรถ ป.1 กับรถวีไอพี ฉันดิ้นตุบตับ เพราะหลับไม่ลงในทีแรก แต่แล้วก็ หลับปุ๋ยไปแบบเมื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อถึงคุระบุรี จ.พังงา ซึ่งเป็นที่หมายนั้น ฉันยังงงๆ อยู่ว่าเขาจอดรถทำ�ไมกันหนอ พวกเราในทริปนี้มีกันทั้งหมด 6 คน และเลือกใช้วิธีการจองทัวร์ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง เป็นชื่อภาษาอังกฤษของปลาดุร้ายขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งคือ ปลาสาก รถจอดให้เราลงที่ หน้าออฟฟิศของทัวร์ปลาสาก และมีเวลาให้หาอาหารเช้าทานและอาบน้�ำ ล้างหน้าก่อน ลงเรือพอสมควร ไกด์เริ่มอธิบายถึงข้อมูลคร่าวๆ และข้อควรปฏิบัติ อีกทั้งบางข้อก็ไม่ ควรปฏิบัติ ให้กับลูกทัวร์หน้าใสๆ ที่เตรียมใจมาหน้าดำ�แต่ไม่คร่ำ�เครียดกันในครั้งนี้ ในภาพยนตร์ พ่อหนุม่ ทอม แฮงค์ ผูเ้ ร่งรีบเสมอ ได้ตดิ แหง็กอยูใ่ นเกาะด้วยเหตุการณ์ น่าสะพรึงเสียแล้ว เขาเดียวดายอย่างยิ่ง

7


3-4 ชัว่ โมงทีไ่ ด้พกั ผ่อนทีอ่ อฟฟิศของทัวร์ปลาสาก ตลอดจนเดินเปะปะไปหาอาหารรับ ประทานที่ตลาดสดฝั่งตรงข้าม (ได้ใส่บาตรด้วย และโจ๊กอร่อยเด็ด) เราก็ถูกเคลื่อนย้ายไป ยัง อช.หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทขนาดราว 30 ที่นั่งลำ�หนึ่ง โต้ยอดคลื่นลูกแล้วลูก เล่า มุ่งหน้าสู่กลุ่มเกาะน้อยใหญ่ที่ชายขอบเขตติดประเทศพม่า ราวชั่วโมงกว่า เรือหางยาว ขนาดย่อมๆ ลำ�หนึ่ง ก็จอดเทียบเข้ากับสปีดโบ๊ท ระดับน้ำ�ที่ต่ำ�ทำ�ให้เราต้องต่อเรือก่อนเข้า จอดทีห่ น้าหาดเช่นนีเ้ อง น้�ำ ใสจนมองเห็นทรายสีขาวนวล ฉันลบล้างเรือ่ งงานทีย่ งั คงวนเวียน แขวนค้างอยู่ในใจจนหมดสิ้นซาก ราว 11 นาฬิกา เราก็ได้เหยียบก้าวแรกลงบนหาดทรายที่ อช. หมู่เกาะสุรินทร์ ท่ามกลางแสงแดดที่แผดจัด ถอนใจปล่อยวางเรื่องความดำ�ขาวของผิวเสีย แล้วสนุกกับ แสงแดดและสายลมจะดีกว่า

อช. หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำ�นวน 5 เกาะ คือ เกาะ สุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (เกาะสต็อร์ค หรือไฟแว้บ) เกาะกลาง (ปาจุมบา หรือมังกร) และเกาะไข่ (ตอรินลา) และห่างจากเกาะออกไปราว 14 กม. มีกองหินใต้ น้ำ�ที่ขึ้นชื่อเรื่องการดำ�น้ำ�ลึก (Scuba Diving) ชื่อว่า หินริเชลิว 8


ที่พักของเราอยู่บริเวณอ่าวช่องขาด เป็นชื่อเรียกของร่องน้ำ�ที่กั้นระหว่างเกาะสุรินทร์ เหนือและสุรนิ ทร์ใต้ น้ำ�ในช่องขาดใสปิง๊ และไหลแรงแปรปรวน จนปัจจุบนั ได้โดนห้ามลงเล่น น้ำ�บริเวณนั้นไปเสียแล้ว ด้วยความไม่ปลอดภัยนั่นเอง เราเอาข้าวของเข้าไว้ในเต็นท์ และมี เวลาพักผ่อนอีกเล็กน้อย ก่อนได้เวลารับประทานอาหารเที่ยง และออกดำ�น้ำ�จุดแรกกันเลย

หนุ่มติดเกาะในจอทีวี พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปบนฟากฟ้าด้วย วิธีการต่างๆ นานา ฉันตรวจสอบสัญญาณมือถือยี่ห้อดีแทค และพบว่ามันเต็มเปี่ยม แต่ฉันไม่ใส่ใจจะติดต่อโลกบนฝั่งเท่าไหร่นัก จึงโยนมือถือไว้ที่ก้นกระเป๋ากันน้ำ�อย่าง ไม่ใส่ใจ

9


ไกด์หนุ่มน้อยของเราชื่อ ไกด์ตั้ม เป็นผู้ที่ฉันแอบสรรเสริญในใจตลอดการเดินทาง ด้วยความเต็มเปีย่ มไปด้วยพลังและใจบริการของแก (อย่างทีเ่ รามักบ่นบริการนีน่ นู่ อยูบ่ อ่ ยๆ ว่าช่างไม่มีเซอร์วิสมายด์เอาเสียเลย) เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งที่การท่องเที่ยวดำ�น้ำ� จะมีไกด์ ที่คล่องแคล่ว เอาใจใส่และค่อนข้างจริงจัง เพราะทุกๆ การกระทำ�ห่ามห้าวเอามันส์ของลูก ทัวร์ อาจก่อให้เกิดสิ่งอันตรายขึ้นได้ เชื่อไกด์เถอะแล้วดีเอง

ไกด์ตั้มพาเราไปดำ�น้ำ� 2 จุดในวันแรก โดยเลือกพาไปจุดที่ถูกสึนามิทำ�ลายก่อน อื่น “เราค่อยๆ ดูจากขี้เหร่ที่สุด ไปหาที่ที่สวยที่สุดนะครับ” และกล้องฟิลม์ทอยกันน้ำ�ของฉัน ก็ได้แสดงอานุภาพในการ “กันน้ำ�ออก” กันตั้ง แต่ไดฟ์แรกเลยทีเดียว อับอายขายขี้หน้ากันเล็กน้อยพอประมาณ และเราก็ได้แวะชม 10


หาดไม้งาม ซึง่ เป็นทำ�เลกางเต็นท์อกี แห่งของอุทยาน หาดงามสงบ มีฝรัง่ ตัวแดงๆ ประปราย เราเดินทะลุเส้นทางศึกษาธรรมชาติมายังอ่าวอีกด้าน ซึ่งเรือมาจอดรออยู่แล้ว

หนุ่มติดเกาะพยายามเอาชีวิตรอด โดยเริ่มต้นฝึกหัดจัดหาปัจจัย 4 ให้ตัวเองใน ภาพยนตร์ ฉันเห็นปะการังเขากวางกิ่งเล็กๆ สีฟ้า พยายามงอกขึ้นมาเหนือซากปรักหัก พังของปะการังเขากวางสีน้ำ�ตาลเทา ที่ทอดวงกว้างสุดขอบแว่นตาดำ�น้ำ� ฉันเอาใจช่วย ให้มันลืมความทรงจำ�ร้ายๆ และก้าวต่อไปในแบบของมันอย่างเข้มแข็ง เย็นนั้นเรารับประทานอาหารที่ทางอุทยานมีจำ�หน่าย โดยมีไกด์อำ�นวยความ สะดวกในการจัดโต๊ะ และเสิรฟ์ อาหารให้ ซึง่ อาจไม่สำ�คัญเท่าไหร่ถา้ เราอยูใ่ นทีท่ คี่ นุ้ เคย ในสภาพปกติ แต่ต้องยอมรับว่ามันมีความหมายมากเลย ในยามที่เราปวดกระดูกและ แสบผิว หิวจนไส้จะขาด แต่ก็เขยกลุกไม่ทันฝรั่งตัวแดงๆ ที่เชี่ยวชำ�นาญในการอาศัย อยู่ที่อุทยานนี่ ราวกับเกิดมาแต่ท้องแม่เลยเชียว

11


ไม่กี่นาทีหลังมื้อเย็น เมื่อความมืดโรยตัวลงมาปกคลุม ความเงียบก็ตามมา คน นอนเต็นท์รับอุปกรณ์การนอนคนละถุง แล้วลากทั้งถุงและสังขารกลับสู่เต็นท์นอนอัน อบอ้าวของตัวเอง ฉันโบกแป้งเย็นที่พกไปเสียหนาราวจะเตรียมชุบทอดน้ำ�มัน แล้ว ค่อยๆ ทำ�ตัวเองให้ตกอยู่ในภวังค์ ท่ามกลางเสียงคลื่นซัดหาดช้าๆ นานๆ ซ่า.. นานๆ ซ่า.. และเสียงกรนจากเต็นท์ไกลๆ ซ้ายขวาทั้งสองฝั่งของคนเดินทางสักสองคนที่เรา ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นใคร คร่ออออกกกกก ฟี้... ส่วนอีกเสียงหนึ่งออกจะทรมานไปหน่อย คร่อก.. คร่อออออกกกกกก... (โปรดติดตามตอนจบ Cast away To Andaman ฉบับเดือนพฤษภาคม) 12


Pic & Post

การ์ดเขียนคำ� ภาพเล่าเรื่อง เรื่อง /ภาพ : koblover

โปสการ์ดใบนั้น หลับตา นึกถึงดอกลมแล้ง ทำ�ให้รู้สึกไปว่า ได้กลิ่นลมร้อน มันทำ�ให้คิดถึงทะเลอีกครั้ง ลืมตา มองโปสการ์ดใบนั้น : ) พลิกเนื้อความด้านหลัง เธอเริ่มต้นมา อย่างนี้.... “................................................... ................ หากคิดจะถ่ายทอดการเดิน ทางครั้งหนึ่งลงบนภาพหนึ่งภาพ... คง ไม่สามารถถ่ายทอดได้หมด.................... .............................................

ภาพวาดของความรู้สึกก็คงเช่น กัน หากจะถ่ายทอดให้หมดสิ้น... เนื้อกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้คงไม่พอ.. ............................................................... ...................................................... ขอบคุณคนในเสื้อสีฟ้า ที่ทำ�ให้ ไม่รู้สึกเคว้งคว้างเมื่อลงจากเรือ... และ ขอบคุณที่ทำ�ให้ได้สบตากับทะเลอีกครั้ง ............................................................... .............................................” นั่งมองดูลายเส้นง่ายๆ แล้วอ่านทวนคำ� นี้อีกครั้ง “ภาพวาดของความรู้สึก....” มององค์ประกอบ มองท้องฟ้า มองทะเลสีน้ำ�ของเธอ ...ช่างลึกล้ำ� กว้างไกลจริงๆ 13 13


Goodtaste

กิน(ดูด)ดื่ม

เรื่อง / ภาพ by : กบบันจี้

มื้อเช้า @ Sea

14 14


ปกติแล้ว ฉันไม่ใช่คนติดความหรูหราและฟุ่มเฟือย พยายามอย่างยิ่ง ที่จะเดินดินและกินข้าวแกง เป็นการประมาณตนเองไว้ในระดับหนึ่งว่า ชีวิต ไม่ (เคย) มีอะไรแน่นอน มีตัวอย่างชีวิตของคนที่ขึ้นสูงสุดยังดิ่งลงมาต่ำ�สุด ได้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นๆ กันอยู่บ่อยๆ แต่ฉันก็ไม่เคยปฏิเสธความสะดวกสบาย และหาโอกาสให้รางวัลกับ ตัวเองเสมอๆ เท่าที่เป็นไปได้ เพราะฉันว่าชีวิตนี้แสนสั้น..คุณว่าไหม

15 15 15


ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ พี่สาวคนโตของครอบครัวจัดการจองโรงแรม Springfield@Sea Resort&Spa โรงแรมติดดาวบนชายหาดชะอำ� เพื่อพาพ่อไปพัก ผ่อนชายทะเล 4 วัน 3 คืน ซึ่งความจริงแล้วในเดือนเมษายน ลูกชายคนโตของพ่อก็ได้ จองคอนโดฯ บนชายหาดหัวหิน เตรียมไว้เพื่อการนี้เช่นกัน แต่เพราะความแน่นอนที่สุด คือความไม่แน่นอน

16


พี่สาวฉันจึงอยากที่จะให้พ่อผู้แก่เฒ่าและมีโรคประจำ�ตัวที่ไม่ควรประมาทถึง 2 โรค ได้ไปไหน ทำ�อะไร หรือกินอาหารในสิ่งที่ “อยาก” ให้มากที่สุด เป็นการตอบแทนพระคุณ บุพการีในชีวิตบั้นปลาย ....................... ครัง้ แรกทีท่ ราบว่า เราจะอพยพมาปักหลักกันที่ Springfield@Sea Resort&Spa ฉันยังนึกภาพโรงแรมนี้ไม่ออก ว่าอยู่ส่วนไหนของหาดชะอำ� แต่เคยรู้จัก Springfield มา บ้างแล้ว ตอนที่เราพาพ่อและแม่มาพักบนคอนโดฯ ชื่อเดียวกันนี้เมื่อหลายปีมาแล้ว ชายหาดชะอำ�บริเวณทีต่ งั้ ของ Springfield@Sea Resort&Spa อยูก่ ล้ๆ กับคอน โดฯ ที่เราเคยมาพัก อยู่เกือบจะสุดหาดชะอำ�แล้ว ผู้คนและยวดยานจึงไม่พลุกพล่านมาก เท่าไหร่ มีร้านอาหารทะเลเจ้าประจำ�ของครอบครัวเราตั้งอยู่ด้วย แต่ กิน (ดูด) ดื่ม ฉบับ นี้จะขอแนะนำ�อาหารมื้อเช้า หรือเรียกทับศัพท์ง่ายๆ ว่า บุปเฟ่ต์ ของที่นี่

17


วันแรกที่มาถึง ฉันหมดอคติและรู้สึกถูกใจ Springfield@Sea Resort&Spa ตัง้ แต่เปิดประตูหอ้ งพักเข้าไป มองเห็นดีไซน์และความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ แล้ว รูส้ กึ ว่า เปลี่ยนที่มานอนที่นี่ คุ้มค่าและราคา จนอดนึกชมเชยเจ้าของโครงการและสถาปนิกไม่ ได้

ปกติโดยทัว่ ไปของโรงแรมไหนๆ มักจะมีอาหารเช้าพ่วงไปกับราคาค่าห้องด้วย บางโรงแรม ก็ใช้ได้ บางโรงแรมใช้ไปไหนก็ไม่รู้ แต่บฟุ เฟ่ตอ์ าหารเช้าบนห้องอาหารของ Springfield@Sea Resort&Spa กลับทำ�ให้ฉันรู้สึกประทับใจเพิ่มขึ้น ความโอ่โถงของห้องอาหารทีม่ อี งค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกระจก ทำ�ให้มองเห็นวิว ทิวทัศน์ บางส่วนของโรงแรมและชายทะเลได้อย่างสบายตา โต๊ะอาหารมีเก้าอีแ้ ละโซฟานัง่ สบายๆ ให้เลือก หลายมุม ใต้โต๊ะแต่ละตัวมีปลั๊กไฟซ่อนไว้เผื่อใช้งาน 18


อาหารที่จัดเตรียมไว้แต่ละมุมมีความหลากหลาย อย่างเช่น กลางห้องอาหารเป็นมุมสลัด, ซุปและข้าวต้ม, ขนมปังหลากชนิด, ซีเรียล, โยเกิร์ตหลายรสชาติ, น้ำ�เต้าหู้พร้อมเครื่องให้เลือก ตัก และผลไม้อย่างน้อย 4 ชนิด ส่วนเครื่องดื่มนอกจากน้ำ�ดื่ม นมสดแล้ว มีน้ำ�ผลไม้ให้เลือกถึง 4 ชนิด ไม่นับรวม มุมติ่มซำ� ชาและกาแฟโบราณ ซึ่งฉันไม่เคยเห็นจากโรงแรมติดดาวที่เคยพักที่ไหน

19 19


มุมอีกด้านเป็นอาหารจานหลักทีอ่ นุ่ ร้อนตลอดเวลา ประเภท ข้าวผัด, ไส้กรอก, แฮม, เบคอน, ผัดต่างๆ ยังมีมุมของเมนูไข่ (ให้เลือกสั่ง) แพนเค้ก และวาฟเฟิล แต่ส่วนที่ ฉันและครอบครัวรู้สึกกระดี๊กระด๊าที่สุด เห็นจะเป็นที่นี่มีปาท่องโก๋ตัวเล็กๆ ทอดจนเหลือง กรอบพองาม จิ้มกับนมข้นหวาน...สุดยอด

เมนูปาท่องโก๋เป็นความกิ๊บเก๋สำ�หรับฉัน เคยไปพักรีสอร์ทต่างจังหวัดหลายแห่ง รู้สึก ดีใจเมื่อพบว่า เขาจัดให้มีเมนูนี้ แต่ก็ต้องพบความผิดหวังตามมา เมื่อหมดแล้วไม่มีทำ�ใหม่ เพิ่มเติมพร้อมด้วยคำ�อธิบายที่ฟังไม่ (ค่อยจะ) ขึ้นว่า เตรียมแป้งไว้น้อย...ทั้งๆ ช่วงที่ฉัน ไปพักเป็นวันหยุดเทศกาล รีสอร์ทน่าจะประเมินจำ�นวนลูกค้าไว้ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นอาหาร มื้อเช้าและมีน้อยมากที่เป็นลูกค้าขาจร

20


แต่ที่นี่ ปาท่องโก๋ทอดใหม่มาเพิ่มจนหมดรอบเวลาของอาหารเช้า กินได้สบายๆ แบบ ไม่ตอ้ งกลัวความผิดหวัง พ่อกินอาหารได้เยอะกว่าวันก่อนๆ อย่างเห็นได้ชดั จนนึกขอบคุณ เมนูอันหลากหลายบนห้องอาหารของ Springfield@Sea Resort&Spa...ที่ทำ�ให้ครอบ ครัวเราลั้นลากับอาหารทุกเช้ายิ่งนัก 21


Pic & Post

การ์ดเขียนคำ� ภาพเล่าเรื่อง ม.จิตฏาร์ : เรื่อง / ภาพ

ความหมาย แห่งปีก

อย่าเสียใจเลย... ฉันเชื่อว่าเธอทำ�ดีที่สุดแล้ว เราทำ�ได้เพียงยืนรอตรงนี้ ที่เหลือเป็นหน้าที่ของปีกเสรีเท่านั้น จะสานฝัน... อย่าเศร้าใจไปเลย... แม้อาจพลั้งพลาดไปบ้าง แต่อย่างน้อยเธอก็ได้เรียนรู้ ว่าท้องฟ้าแสนรักนั่น นอกจากความงดงามอย่างที่สุดแล้ว ยังมีอันตรายซ่อนอยู่หลังก้อนเมฆ ยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเถอะนะ แม้เลวร้าย... แต่มันทำ�ให้เธอรู้จักตัวเธอเองมากขึ้น เพราะหากไม่เคยเปิดกรงขัง เธอจะรู้ได้อย่างไร? ว่านกแห่งฝันของเธอจะโบยบินได้ไกลแค่ไหน ในเมื่อปีกนั้นบินได้หรือไม่? เธอก็ยังไม่เคยรู้เลย...

22


Not Long Story เรื่องไม่ยาว เรื่อง/ภาพ : by เจ้าชายกบ

ที่เกิดเหตุ

ต้นปี 2553 พ่อป่วย หนักจนต้องเข้าไปนอนเล่น ในโรงพยาบาลอีกหน น้อง ชายเล่าว่า พอได้ยินหมอ บอกว่า ติดเชื้อ คำ�ถามที่ หลุดจากปากพ่อคือ “อีกกี่วันจะตาย” ฉันไม่คอ่ ยได้ไปเยีย่ ม แต่ก็สังเกตว่า ช่วงเวลานั้น พ่อเปลีย่ นไป พ่อเริม่ ปล่อย วางอะไรได้หลายอย่าง โดย เฉพาะเรื่องเงิน แต่ในทีส่ ดุ เมือ่ พ่อหาย ดีและกลับบ้านได้ ไม่รู้ว่า เป็นความสามารถของหมอ พยาบาล หรือ ลูกๆ ตัวหลัก 2 คนที่คอยดูแลเขา พ่อหายดีเหมือนและเกินปกติกว่าเดิมหลายอย่าง 23


วันหนึง่ จูๆ่ เขาก็ถามถึง สลากออมทรัพย์ทวีสนิ ของธนาคารเพือ่ การเกษตร และสหกรณ์ “เอาไปคืนแล้วซื้อสลากออมสินไหม” “อา พ่อจะคืนทำ�ไม ซื้อมากี่ปีแล้ว จะครบแล้วไม่ใช่เหรอ” พี่สาวคนโตถาม “ก็กลัวว่ากบจะลำ�บาก” แต่ที่จริง ฉันเดาว่า เขามีความหวังจะได้รถเบนซ์ อา...พ่อที่รัก พ่อความรู้สึกช้าไปไหมที่จะกังวลว่าฉันต้องลำ�บาก ฉันนึกย้อนไปถึงเมื่อ 5 ปีมาแล้ว ตอนนั้นพ่อยังพอเดินได้เองและใช้แค่ เพียงไม้เท้า “วันนี้พาพ่อไปทหารไทยกับกสิกรไทยหน่อย” พ่อเปรยขึ้นมา “พ่อจะไปแบงก์ไหน” ฉันถาม “ไปทหารไทยก่อน แล้วไปกสิกรไทย” “กสิกรไทย แถวบ้านไม่มีนะ ต้องไปที่อื่น” “หึ..ทำ�ไมไม่มี” ...ก็นั่นสิ ย้ายมาบ้านนี้ 2 ปีกว่า ยังไม่เคยเห็นแบงก์นี้เลย หลังจากพ่อ บ่นไปบ่นมาเรื่องไม่มีแบงก์ ก็เริ่มสับสนว่า เป้าหมายของพ่อคือแบงก์ไหนกันแน่ ระหว่าง กสิกรไทย กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ “ไม่ใช่แบงก์เดียวกันเหรอ..กสิกรเหมือนกัน” หลังจากทำ�ธุรกรรมทีธ่ นาคารทหารไทยเรียบร้อย เลยไปธนาคารกสิกรไทย สาขารัตนาธิเบศร์ จนสรุปได้ว่า ธนาคารเป้าหมายแน่ๆ ของพ่อคือ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ เราต้องย้อนกลับมาแถวๆ บ้านอีก 24


เพียงแต่.....สลากออมทรัพย์ทวีสิน “หมด”!!!

ถ้าเป็นหมดของพ่อก็คงกลับบ้านเลย แต่ฉันไม่.... “มีสาขาอื่นอีกไหม แถวๆ นี้” ฉันถาม รปภ. “มีที่บางใหญ่ซิตี้ครับ” .......................... “ดีจะได้ดูผัดเผ็ดปลาไหลด้วย” พ่อพลิกสถานการณ์เป็นโอกาสได้อีกครั้ง เกือบเที่ยงแล้วตอนเราไปถึงตลาด บางใหญ่ โชคดีเมื่อมองเห็นป้าย ธกส. แล้วและร้านข้าวแกงที่พ่อมุ่งมั่นก็อยู่ตรงนั้น พอดี พ่อดุ่ยๆ ไปร้านข้าวแกงก่อน แล้วก็ยัดเงินแสนกับเอกสารให้ฉันไปจัดการซื้อ สลากออมทรัพย์ที่พ่อหมายมั่น ฉันเข้าไปผจญกับฝูงชนเกือบ 50 คนในแบงก์เล็กๆ รับบัตรคิวลำ�ดับที่ 21 แต่ คิวรอเรียก 70 กว่าๆ ฉันเดาเอาเองว่ารอบคงครบที่ 100 ก่อนจะวนใหม่ จัดแจงเขียน เอกสารแล้วนั่งรอ...รอ...รอ พ่อเดินหิ้วถุงปลาไหลเข้ามานั่ง รอไปก็บ่นไป ถามคนข้างๆ ไป หันมาบ่นต่อ ระหว่างนั้นมีผู้หญิงสูงวัยหน่อยเข้ามาจัดคิว พ่อเดาว่าคงเป็นผจก. สาขา..ซึ่งฉันก็ว่าคงใช่ ฉันนั่งมองดูเธอทำ�งาน “ใครมีเช็คเข้า” “ใครฝาก-ถอนธรรมดา” หลังจากนั้นสักพักเธอก็เริ่มปั่นป่วนระบบคิว จากระบบเรียกอัตโนมัติขึ้นหน้าจอ เธอเริ่มเรียกด้วยปาก จาก 70-80-90 สำ�หรับพวกซื้อออมทรัพย์ทวีสิน ฉันว่ามันกำ�ลัง เริ่มมั่ว เที่ยงเกือบครึ่งแล้ว พ่อยื่นถุงปลาไหลให้ “พ่อไปกินข้าวก่อน เรารอไป” 55++ 25


ฉันนั่งมองเธอคนนั้นทำ�งานไปอย่างตาไม่กระพริบ เธอและลูกน้องไม่ได้ กินข้าวกลางวัน ส่วนฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้า แล้วเขาก็มา... ชายหนุ่มผูกไท แต่งตัวดีเดินเข้ามา เขาต้องมาหลังฉันแน่นอน เขาถาม เขาคุย เขาเขียน เขาโทรศัพท์ เขายืนมุงข้างหลังเธอ นึกสงสัยว่าทำ�ไมเขา ไม่หาทีน่ งั่ ฉันมาก่อนเขาตัง้ เกือบชัว่ โมงยังไม่ถงึ คิว สักพักเขายืน่ เอกสารให้เธอ 55+++++ ฉันลุกขึ้นในทันทีแล้วเอ่ยปากถามเธอคนนั้น “โทษนะ คิวที่เท่าไหร่แล้ว” เธอหน้าเสียไปนิดหนึ่ง “หือ คุณคิวเท่าไหร่ 21 ตอนนี้ถึงคิว 7-8” ฉันเห็นแล้วว่าคนทีร่ อเหมือนกันเป็นลำ�ดับตามนัน้ แต่เขาคนนัน้ ไม่ใช่ เขาต้องถอย ออกไป เธอยึดเอกสารฉันไว้ แล้วเริ่มมั่วต่อ สักพักพ่อกลับมา “ยังไม่ได้อีกหรือ” พ่ออิ่มแล้ว ขณะที่ฉันก็เริ่มหิว แถมปวดท้องเบาอีกต่างหาก ฉันนัง่ รอจนบ่ายโมงกว่าๆ เขาคนนัน้ หายไปแล้วกลับมาใหม่พร้อมด้วยสาวแก่ไฮโซ ต่อด้วยยื่นเอกสารให้เธอคนนั้น...อีกแล้ว “ขอโทษนะ คิวที่เท่าไหร่แล้ว” ฉันลุกขึ้นเป็นครั้งที่ 2 “คุณคิวที่เท่าไหร่” เธอคนนั้นย้อนกลับมา “21...แล้วคุณคนนี้คิวที่เท่าไหร่ เขามาทีหลังนะ” ในมือเขาคนนั้นเป็นคิวที่ 6 !!!! “แล้วทำ�ไมเขาคิว 6” อืมม นั่นสินะ เป็นสิ่งที่ฉันอยากรู้ปริศนานี้เหมือนกัน “นี่เรามารอตั้งแต่เที่ยง แต่คุณคนนั้นมาทีหลังแน่ๆ” “ไหน นี่เอกสารคุณเหรอ อืมม” เธอมองเห็นชื่อพ่อฉัน “ถ้าเอกสารถูกต้อง คุณเรียกคุณพ่อด้วยแล้วกัน จะไปกินข้าว” ฉันเอ่ย “ไหน ได้ๆ เดี๋ยวนับเงินก่อน 1 แสนใช่ไหม คุณรอนับเลย ให้คุณพ่อเซ็นต์ชื่อด้วย นะ” 26


อืมมม...นึกว่าต้องโวยมากกว่านี้จึงจะถึงลำ�ดับที่ควรจะเป็นของเราเสียที “เรียบร้อยใช่ไหม งั้นให้คุณพ่อรอเรียกชื่อนะ ไปกินข้าวแล้ว” ฉันบอกแล้วเดินลมออกหูผ่านเขาคนนั้น..ไม่แม้แต่จะมองหน้า ระหว่างกินข้าว ก็นึกฉุนระบบที่ไม่เป็นระเบียบแบบไทยๆ เช่นนี้อยู่คนเดียว สักพักพ่อเดินหน้าบานมาที่ร้าน....พ่อมาจ่ายค่าข้าวให้ ค่อยหายยัวะไปหน่อย สุดท้าย ถึงจะหงุดหงิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างน้อย วันนี้ฉันรู้ว่าเขาดีใจ..ที่เขาซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์นี่...จนได้ (เสียที) !!!

27


Jumper Out

เที่ยวนอก(ประเทศ) เรื่อง/ภาพ by : Jii on the road

ลัดเลาะญี่ปุ่น..วันซากุระบาน (2)

28 28


โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว

วันนี้เราออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ เพื่อเลี่ยงช่วง เวลาเร่งด่วนของโตเกียวเดินทางไปโอซาก้า และเกียวโต คืนนี้ จะไปค้างกันทีโ่ อซาก้า สัมภาระส่วนใหญ่ฝากไว้ทโี่ รงแรมเพราะ จะกลับมาพักที่เดิมอีก 2 คืน การเดินทางโดยชินกันเซนจากโตเกียวถึงโอซาก้าใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โอซาก้ า เป็ น เมื อ งใหญ่ อั น ดั บ 2 ของญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น ศูนย์กลางธุรกิจการลงทุนมากมาย เมื่อถึงโอซาก้าเรายังไม่เข้า ที่พักแต่ฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์ของสถานีรถไฟ 2929


าโอซาก้าทั้งทีก็ต้องไปที่ ปราสาท โอซาก้า หรือ โอซาก้าโจะ ระหว่าง ทางเดินไปยังตัวปราสาทเราลัดเลาะผ่าน สวนสาธารณะโอซาก้าบิสซิเนสปาร์ก ที่มี ดอกซากุ ร ะเบ่ ง บานเต็ ม ไปหมดเรี ย กว่ า สมใจอยาก ตอนพักเที่ยงและหลังเลิกงาน ชาวญี่ปุ่นนิยมมาปูผ้านั่งปิกนิกกันใต้ต้น ซากุระเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดอกซากุระ บาน ปราสาทโอซาก้า เป็นป้อมปราการสูง 5 ชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1585 ตัวปราสาทที่เห็นอยู่ปัจจุบัน เป็นการสร้าง ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 3 หลังจากถูกทำ�ลายลงถึง 2 ครั้งจากสงครามฤดูร้อนแห่งโอซาก้าและ ไฟไหม้อันเนื่องจากฟ้าผ่า รอบๆ ปราสาท มีกำ�แพงหินและคูน้ำ�ขนาบล้อมรอบ ในตัว ปราสาทเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับตระกูลโทโยโทมิซึ่งเป็นผู้สร้างปราสาท ในครั้งแรก และโอซาก้าในอดีต สำ�หรับจุดสนใจอื่นๆ ในโอซาก้าก็มี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ไคยุกัง ที่นี่มีฉลามวาฬ อยูใ่ นแท้งค์ขนาดยักษ์ให้นกั ท่องเทีย่ วลอด อุโมงค์ชม ครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปที่นี่ เพราะ เวลาไม่พอประกอบกับนึกสงสารน้องฉลาม วาฬที่ต้องมาอยู่ในที่จำ�กัดแบบนี้ 30

เราเข้าเช็คอินที่โรงแรมซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน สวนสนุกซึ่งจำ�ลองแบบจาก ฮอลลีวูดซึ่งเปิดขึ้นเมื่อปี 2001 เป็น สถานทีเ่ ทีย่ วทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจอีกแห่ง หนึ่งของเมืองนี้ เรามาพักที่นี่เพราะ เป็นช่วงโปรโมชั่นราคาจึงน่าสนใจ


พอที่ซำ�เหมาอย่างเราจะพักได้ แต่ไม่ ได้เที่ยวในตัวสวนสนุกเลย เพราะ ทั้ ง 3 คนเคยเที่ ย วยู นี เ วอร์ แ ซล สตูดิโอ กันมาแล้วที่แอลเอ และ ฟลอริดา เลยขอไปเน้นที่อื่นแทน ตอนเย็นมาเดินชมเมืองเพือ่ ช้อป ปิ้งและรับประทานอาหารมื้อเย็นกัน สังเกตดูว่าสินค้าที่นหี่ ลายๆ อย่างถูก กว่าโตเกียว หลั ง จากเช็ ค เอ้ า ท์ อ อกจาก โรงแรมกันตั้งแต่เช้าตรู่ วันนี้จะใช้ เวลาทั้งวันที่เกียวโต จากสถานีชินโอ

ซาก้าถึงเกียวโตใช้เวลาแค่ 15 นาที โดยรถด่ ว นชิ น กั น เซน ด้ า นหน้ า สถานีรถไฟเกียวโตจะเป็นที่จอดรถ บัสหลายสาย บางสายก็เน้นแหล่ง ท่องเที่ยวโดยเฉพาะตีตั๋วเป็นวันก็ได้ นะ มีบางป้ายเป็นรถบัสของเจอาร์ก็ สามารถใช้ตั๋วเจอาร์พาสได้เลย

31


กียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าแห่ง 2 ของ ญี่ปุ่นต่อจากเมืองนาระ เดิมชื่อเมืองเฮ อันเกียว แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นเกียวโตเมื่อปี ค.ศ. 988 เกียวโตเป็นเมืองหลวงของญีป่ นุ่ กว่า 1,100 ปี ในช่วง ค.ศ. 794-1868 ที่นี่จึงเป็นเมือง มรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าสิ่งก่อสร้างเก่าแก่หลายแห่งใน เกียวโตได้ถูกทำ�ลายโดยภัยธรรมชาติ เช่น แผ่ น ดิ น ไหวและอุ ท กภั ย รวมทั้ ง สงคราม ต่างๆ แต่เกียวโตก็ยังมีมรดกอันล้ำ�ค่าเหลือ อยู่มากมายรวมถึงวัดพุทธกว่า 1,500 แห่ง ศาลเจ้าชินโต 300 แห่ง พิพิธภัณฑ์ 100 แห่ง พระตำ�หนักสำ�หรับพระจักรพรรดิเสด็จ แปรพระราชฐาน 2 แห่ง พระราชวัง 1 แห่ง และปราสาทอีก 1 แห่ง เรียกว่าถ้าจะเก็บรายละเอียดกัน จริงๆ คงต้องใช้เวลานับเดือน แต่หน นี้เรามีเวลาเพียง 1 วัน ก็คงต้องเที่ยว แบบทัวร์ชะโงกคือดูที่ละนิดละหน่อย แหล่งโบราณสถานเหล่านีโ้ ดยมากจะตัง้ อยู่บนเนินเขาด้านนอกกำ�แพงเมืองเก่า เราเลื อ กนั่ ง รถบั ส สายที่ เ น้ น จุ ด ทอปฮิตต่างๆ เริ่มกันที่ วัดคิโยมิซึ ซึ่ง เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่เก่าแก่ที่สุด 32


ในเกียวโต วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงเมื่อ ขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทิวทัศน์ของ เมืองเกียวโต วัดนี้เป็นวัดที่เป็นที่ประดิษฐาน ของเทพเจ้าแห่งความรัก จึงเห็นหนุ่ม สาวมาอธิษฐานขอพรกันมากมาย บ้าง ก็เขียนคำ�ขอพรผูกไว้ตามต้นไม้ บาง คนก็มาเดินอธิษฐานผ่านหินแห่งความ รัก ว่ากันว่าถ้าเดินหลับตาได้เป็นเส้น ตรงจากหินก้อนหนึง่ ไปยังอีกก้อนหนึง่ แล้วจะสมหวังในความรัก นอกจากนั้น ที่นี่มีน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ที่ ไหลลงมาจากบันไดน้ำ�ตก ซึ่งเชื่อกัน

ว่าเมื่อจิบแล้วจะทำ�ให้สุขภาพดี ก็เลยมีทั้ง ชาวญีป่ นุ่ และต่างชาติตอ่ คิวกันยาวเหยียด เพื่อขอให้ได้จิบน้ำ�ซักจิบ ทีว่ ดั คิโยมิซนึ เี้ ป็นจุดชมซากุระบานที่ ได้บรรยากาศสุดๆ แห่งหนึ่ง เพราะมีทั้ง อาคารไม้เก่าแก่ เนินเขา คนหนุ่มสาวและ เด็กๆ ใส่ชุดกิโมโน มาทำ�บุญ หรือมาเดิน ถ่ายภาพกันมากมาย ขณะที่ดอกซากุระกำ�ลังบานสะพรั่ง เช่นนีถ้ า่ ยภาพมุมไหนๆ ก็สวยไปหมด เมือ่ ขอพรกันเต็มอิม่ พร้อมทัง้ กดชัตเตอร์ไม่ยงั้ จนเพียงพอแล้ว เราก็เดินลงเขา สองข้าง ทาง(แคบๆ)เต็มไปด้วยร้านขายขนมพื้น

33 33


เมืองและของที่ระลึกซึ่งคราคร่ำ�ไปด้วยผู้คน แต่ ทุกร้านก็ตกแต่งสวยงามเข้ากับบรรยากาศ เรานั่งรถบัสต่อไปที่ วัดคินคาคุจิ หรือวัด ศาลาทอง ตัวศาลาทองนั้นมี 3 ชั้นหุ้มด้วยทอง ตัง้ อยูก่ ลางสระน้�ำ รายรอบด้วยสวนแบบเซน เป็น อีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสำ�หรับการมาเกียวโต

อี

กสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้ก็คือ วัดเรียวอันจิ ที่นี่มีสวนหินแบบเซนที่เรียก ว่า คาเระซันซุย (ภูมิประเทศอันแห้งแล้ง) การสร้างสวนหินมักแฝงด้วยปรัชญาแบบเซน ว่า กันว่าไม่มีใครรู้ความหมายที่แท้จริงของสวนหิน แห่งนี้ ผู้คนต่างก็ตีความหมายกันไปต่างๆ นาๆ เราปิดการชมเมืองเกียวโตโดยการเดินเท้า ผ่านหลายๆ วัดและศาลเจ้าที่อยู่ไม่ไกลจากสถานี รถไฟก่อนที่จะนั่งชินกันเซนกลับเข้าโตเกียว 34


ใครที่ ม าเกี ย วโตไม่ ค วรพลาด การหาร้านกาแฟดีๆ นั่งจิบทั้งกาแฟ และละเมียดกับบรรยากาศ มีหลายๆ ร้านที่เป็นบ้านไม้แบบเก่า บางทีดูจาก ภายนอกเล็กนิดเดียวแต่ข้างในกว้าง ขวางแบบบ้านของญี่ปุ่น เพื่อนเราเล่า ว่าสมัยก่อนทีเ่ กียวโตเขาเก็บภาษีตาม ขนาดของประตูดังนั้นแต่ละบ้านและ ไข่มกุ และเลือกใส่ไซรับชนิดต่างๆ ได้ตาม ร้านค้าก็พยายามทำ�ประตูให้เล็กเข้าไว้ ชอบใจ รับรองอร่อยถูกปากนักชิมกาแฟ แน่นอน ไปพองข้างใน ก า แ ฟ ที่ ญี่ ปุ่ น ห อ ม ก รุ่ น กลมกล่ อ ม มี ส ารพั ด เมนู ใ ห้ เ ลื อ ก รวมถึงที่ใส่เยลลี่ชิ้นเล็กๆ แบบชานม

35


เรากลับถึงโตเกียวกันค่ำ�ๆ สำ�หรับ 1 วัน ครึง่ ทีเ่ หลือก็จะเป็นวันสบายๆ ของพวกเรา เพราะ เที่ยวกันแบบอัดแน่นมา 5 วันเต็มๆ และถือ โอกาสใช้เป็นวันพบปะเพือ่ นฝูงชาวญีป่ นุ่ ด้วย “โท ชิ” เพือ่ นทีร่ จู้ กั กันตัง้ แต่สมัยเรียนปริญญาโทอาสา จะมาพาเดินชมเมืองและช้อปปิ้ง เราเลือกที่จะไป ฮาราจุกุเป็นเป้าหมายแรก ฮาราจุกุ นอกจากจะเป็นย่านการค้าก็ยงั เป็น แหล่งทีว่ ยั รุน่ เขาแต่งตัวมาประชันกันแบบสุดฤทธิ์ สุดเดช โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะมีการปิดถนนให้ 36


พวกวัยโจ๋ได้มาปลดปล่อยกันเต็มที่ พวก น้องๆ เขาจะมาเป็นแก๊งค์ มาแสดงครอส เพลย์ (แต่งตัวตามหนัง หรือการ์ตูน) มา เต้นหรือเล่นดนตรีกัน บางกลุ่มเรียนการ แสดงก็ ถื อโอกาสมาเปิ ด เวที ก ลางถนน ซ้อมการแสดงกัน ทีน่ ผี่ คู้ นไม่รมู้ าจากไหน กันเยอะแยะจนมองดูลายตา ตรงข้ามกับฮาราจุกุมีศาลเจ้าเมจิซึ่ง ตั้งอยู่กลางสวนขนาดใหญ่ ระหว่างทาง เดินเข้าไปก็มซี มุ้ ประตูไม้แบบญีป่ นุ่ ก็เลย เดินเข้าไปไหว้ศาลเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนกลับ ปิดรายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกันที่ย่า นอากิฮาบารา ซึ่งเป็นแหล่งเครื่องไฟฟ้า และอิเลคทรอนิก เราแอบซื้อเลนส์ยี่ห้อ “ซิกมา” มาได้ตวั นึงเลยทำ�ให้งบประมาณ บานปลายไปพอควร วันสุดท้ายของการเดินทาง..รู้สึกว่า ยังไม่อยากกลับเลย แต่ก็มั่นใจว่ายังไง เราก็ได้กลับมาที่นี่อีก เพราะแอบหันหลัง ปาเหรียญอธิษฐานไว้ตามวัดต่างๆ หลาย แห่ง เพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกว่าถ้าทำ� แบบนี้แล้วจะได้กับมาอีก เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ............................. 37


Notebooks

เรื่องเล่าและบันทึก by : รติ จุลกะเศียน

“ณิชา” ปีนี้ 5 ขวบแล้ว เดี๋ยวโง่ : วั น ที่ ค รอบครั ว น.ส.กบ (นาม สมมุต)ิ อพยพกันไปปักหลักทีช่ ะอำ� 4 วัน นัน้ พีส่ าวได้สง่ เทียบเชิญให้พอ่ จ๋าแม่จา๋ ส่ง ด.ญ.ณิชา ร่วมขบวนไปกับคุณปู่ด้วย แต่ปรากฏก่อนวันเดินทางแค่ไม่กวี่ นั เราก็ได้ทราบข่าวว่า เธอติดโรคมือเปื่อย เท้าเปือ่ ย ทีก่ �ำ ลังมาแรงในหมูเ่ ด็กเล็ก ต้อง หยุดเรียนไปได้หลายวันพอสมควร “งั้นวันจันทร์ ถ้าค่อยยังชั่วแล้ว ณิ ชาก็ไปชะอำ�ได้สิ” “ไม่หยุดเรียนแล้ว....เดี๋ยวโง่” ไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่า คำ�พูดนี้หลุด จากปากของใคร ระหว่าง พ่อจ๋า หรือ ด.ญ.ณิชา แต่....ฮา!!

38 38


มาทำ�ไม : หลายวันผ่านไปแล้ว หลังจาก ปักหลักทำ�ฟาร์ม เก็บผัก (ในเกม) จน สะสมไขมันหน้าท้องได้ขนาดพอสมควร น.ส.กบ (นามสมมุติ) จึงย้ายก้นตัวเอง จากเก้าอีไ้ ปอยูบ่ นอานจักรยานขีไ่ ปนอก บ้าน หวังว่าจะละลายไขมันได้บ้าง... ไม่มากก็น้อย ขีร่ อบทะเลสาบบริเวณหน้าบ้านไป ได้ 1 รอบ น.ส.กบ เกิดคิดถึง ด.ญ.ณิ ชา หลานสาวคนเล็กสุดของครอบครัว ขึน้ มา ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รวู้ า่ เธอจะอยูบ่ า้ นไหม แต่ น.ส.กบ ก็หนั หัวมุง่ หน้าปัน่ จักรยาน ไปยังบ้านเธอ ถึงหน้าบ้าน มองเข้าไปในโรงจอด รถ เห็นรถของพ่อจ๋าแม่จา๋ จอดอยู่ อา... ไม่รบั ประทานแห้วแล้ว น.ส.กบ จัดการ กดกริ่ง เมื่อแม่จ๋าลงมาเปิดประตูให้ “ป้ า กบมาขี่ จั ก รยานออกกำ � ลั ง เหรอ บังเอิญมากเลยนะ นีแ่ วะมารดน้ำ� ต้นไม้ แล้วเลยอยู่สอนการบ้านก่อน พรุ่งนี้จะสอบค่ะ” แม่จ๋าว่า

“เหรอ โชคดีจัง” แล้วก็เดินตามแม่จ๋าขึ้นไปห้อง “เด็ก” ของ ด.ญ.ณิชา เธอกำ�ลังง่วน อยูก่ บั โจทย์ทแี่ ม่จา๋ ตัง้ ขึน้ มาให้ท�ำ หลัง สวัสดีป้ากบแล้ว ขณะที่ ด.ญ.ณิชา กำ�ลังจะทำ�การบ้านของเธอต่อ เหมือน เธอจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ “แล้วนี่ป้ากบมาทำ�ไม” ฮา.....

39 39


อีนางเอ๊ย : ด.ญ.ณิชา (นามจริง) พยายาม ทำ�สมาธิกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่แม่จ๋า ตั้งขึ้นมาให้ทำ� พร้อมๆ กับการเฉไฉหา อะไรมาเล่นไปด้วย “เลข 7 แบบนี้ก็เขียนไม่ได้นะ” แม่จ๋าเล่า “ผิด” ฉันมองตามเลข 7 แบบที่บางที เราก็ขีดเส้นเล็กๆ พาดกลางไว้ด้วย “เลข 2 แบบนี้ก็ไม่ใช่นะ” แม่จ๋า เล่าต่อ “ผิด” ฉันแอบขำ� เมื่อนึกถึงเลข 2 แบบ ที่บางทีเราก็ลากเส้นขมวดไว้ที่ฐาน “คุ ณ แม่ นี่ อ ะไรเนี่ ย นี่ ไ ม่ ใ ช่ เครื่ อ งหมายบวกแล้ ว ” ด.ญ.ณิ ช า โวยวายขึ้นมา “ไหน อะไรคะ” แม่จ๋ามองตาม โจทย์ “โอ๊ะ ขอโทษ แม่เขียนผิดเป็น เลข 4” “อีนางเอ๊ย!!” ด.ญ.ณิชาร้องออก มา ฮา.... ปล. เดาว่า อีนางเอ๊ย เป็นศัพท์ที่ คุณยาย ด.ญ.ณิชา ซึง่ เป็นสาวเชียงใหม่ อุ ท านเรี ย กลู ก ๆ ของเธอด้ ว ยความ เอ็นดู และเธอจดจำ�นำ�มาใช้ 40 40

จะสับสนไหม : “ป้ า กบรู้ ไ หม ที่ โ รงเรี ย นเธอ เรียบร้อยนะ” แม่จ๋านินทาซึ่งหน้าให้ป้า กบฟัง พร้อมกับหันไปพูดกับ ด.ญ.ณิ ชา “ถ้ า หนู เ ล่ น ของเล่ น แล้ ว เก็ บ เหมือนเก็บรายละเอียดการบ้านก็ดีสิ” ด.ญ.ณิชาทำ�หน้าไม่รไู้ ม่ชี้ ก้มหน้า ก้มตาตรวจการบ้านที่แม่เขียนให้ต่อไป “อยู่โรงเรียนนะ เขาจะวางจาน ช้อน ส้อม ให้เป็นที่ แล้วให้เด็กเดิน หยิบเองกันเอง เก็บเอง” แม่จ๋าเล่า “เลยบอกว่า เดีย๋ วแม่จดั บ้านใหม่ เสร็จ จะวางไว้ให้แบบที่โรงเรียน แล้ว หนูช่วยเหลือตัวเองนะ” น.ส.กบ (นามสมมุติ) ฟังแล้ว พยักหน้าหงึกหงัก “นะณิชานะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะวางไว้ ให้แบบที่โรงเรียน” เธอแหย่ลูก “เธอว่าไงรู้ไหม เธอว่า คุณแม่... คุณแม่ แล้วหนูจะสับสนไหม ว่า ทีไ่ หน บ้าน ที่ไหนโรงเรียน”


1 Day Trip เที่ยววันเดียว เรื่อง / ภาพ by กบบันจี้

“สีชัง”...ชังแต่ชื่อ 4141


สีชัง ชังแต่ชื่อ เกาะนั้นหรือจะชังใคร ขอแต่แม่ดวงใจ อย่าชังชิงพี่จริงจัง

(ส่วนหนึ่งของเพลง สีชัง คำ�ร้อง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว จากบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระร่วง” หรือ “ขอมดำ�ดิน” ทำ�นอง : สง่า อารัมภีร, วงสุนทราภรณ์ บรรเลง, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิ วัฒน์ ขับร้อง)

45

ปีผา่ นมาแล้ว นับจากชีวติ วัยเยาว์จนเติบ ใหญ่ใกล้ลาโรง (หรือลงโลง 55++) สำ�หรับฉันแล้ว รู้สึกเปรียบเหมือนคน ใกล้เกลือกินด่าง กับ....เกาะสีชัง เอามากๆ ด้วยว่า จังหวัดชลบุรอี นั เป็นทีต่ งั้ ของเกาะสีชงั กับสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านที่ฉันใช้ ชีวิตกว่า 30 ปีจนเติบโตขึ้นมานั้น ห่างกันแค่ชั่ว ขับรถไป-กลับได้ภายใน 3 ชั่วโมง (กรณีที่ไม่มี เหตุสุดวิสัย) ฉันเฉียดไปใกล้เกาะสีชังมากที่สุด ก็แค่คราวไปเข้าค่ายสมัยมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วมีกิจกรรมเดินไกลไปเกาะลอย กาลเวลาผ่านไป เมือ่ เรียนจบปริญญาตรี เริม่ ปีกกล้าขาแข็งพร้อมบินด้วยลำ�แข้งของตัวเองและรู้ ว่าเป็นคนชอบ (ท่อง) เที่ยว แต่เกาะสีชังก็ไม่เคย อยู่ในสายตาและโผล่ในแผนการเดินทางของฉัน เลย ประมาณเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ฉันเริ่มรู้สึก ว่า สมควรจะไปเกาะสีชังได้แล้ว เมื่อมีโอกาสก้าว เข้าสู่โลกไร้พรมแดน...โดยการเริ่มเรียนรู้และใช้ 42


อินเตอร์เน็ตอย่างจริงจังเนื่องมาจากงาน จนได้ทักทายกับมิตรจากโลกไซเบอร์ที่ ฉันได้นดั พบกันแบบตัวเป็นๆ คนแรก... ในชีวิต

43 43


เราพบกันเพราะตัวหนังสือ และรู้ว่านอกจากหนังสือ เรายังชอบเที่ยวเหมือน กัน จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำ�ให้ฉันอดรู้สึกอึ้ง ทึ่ง เสียว ไม่ได้ เมื่อได้ อ่าน พูด และฟังเรื่องที่เธอเล่าว่า เธอและสามีหอบหิ้วเสือภูเขาคันเก่งคนละตัว ลง เรือข้ามฟากแล้วใช้ปั่นเที่ยวบน...เกาะสีชัง เรือ่ งราวและภาพบางภาพทีเ่ ธอส่งมาให้ดนู นั้ เริม่ กระตุน้ ความอยากไปเกาะสีชงั ในใจฉัน แต่จนแล้วจนรอด ปีแล้วปีเล่า ฉันก็ยังไม่ได้สะสางบัญชีแค้นนี้เสียที เกาะสีชังเริ่มเป็นที่รู้จัก (ในด้านการท่องเที่ยว) กันมากขึ้น ผู้คนเริ่มแห่ไปกัน มากขึ้น ที่พัก ร้านอาหาร จากข้อมูลที่ได้อ่านพบ ทำ�ให้ฉันคิดว่า ถ้าฉันยิ่งปล่อย เวลาให้เนิ่นนานไปมากกว่านี้ สีชัง...อาจจะไม่ชังแต่ชื่อ...เป็นแน่

44


ปี

2553..... เช้าตรู่ 07.30 น. หน้าท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะลอย ฉันถอยแจ๊ซซี่ดี เข้าซองบริเวณลานจอดรถ ก่อนจะไปสมทบกับเพือ่ นร่วมทางทีน่ ดั กันไว้ เพื่อจับเรือเที่ยว 08.00 น.ข้ามไปเกาะสีชัง จุดที่น่าสังเกตคือ รอบของเรือตาม ป้ายจะห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง แต่บางเว็บไซต์บอกว่า เรือออกทุก 1 ชั่วโมง เพราะฉะนัน้ ควรโทรศัพท์สอบถามและรักษาเวลา เพือ่ จะได้ไม่เสียเวลาถ้าพลาด รอบเรือที่ตั้งใจจะใช้ข้ามไป ค่าโดยสารในวันที่ฉันเดินทางนั้น คนละ 40 บาท/ เที่ยว เพราะเพื่อนร่วมทางทั้งหมด 16 คน เราจึงเลือกใช้บริการรถสองแถว นำ�เที่ยวจุดหลักๆ รอบเกาะในราคา 500 ต่อวัน ขณะที่ถ้ามา 4-6 คนจะมี รถสกายแลป (จุดขายหนึ่งของการท่องเที่ยวเกาะสีชัง) บริการ 250 บาทต่อคัน หรือจะเลือกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างและให้เช่า... สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

45


จุดท่องเทีย่ วหลักๆ ทีร่ ถสองแถวนำ�เราไปปล่อย วันนั้น ฉันไล่เรียงได้ตามลำ�ดับดังนี้ จุดแรก กินอาหารมื้อเช้าแบบสายมากๆ ที่ หาด ถ้ำ�พัง อ่าวอัษฎางค์ ซึ่งบริเวณนี้ เป็นชายหาดแห่ง เดียวบนเกาะสีชัง มีที่พัก ร้านอาหาร ที่กางเต้นท์ ตลอดจนผู้ประกอบการกิจกรรมทางน้ำ�ให้เลือกใช้ บริการ อาหารมื้อนั้นเมื่อเรียกเก็บเงิน ฉันรู้สึกตกใจกับ ราคาข้าวไข่เจียวจานละ 35 บาท ข้าวกระเพราะ-ไข่ ดาว 45 บาท แต่พอย้อนนึกถึงตอนที่ไปหมู่บ้านรวม ไทย (ปางอุง๋ ) จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน กินข้าวไข่เจียวจาน ละ 45 บาทแล้ว ฉันจึงรู้สึกว่า ตัวเองช่างคิดมากไป เกาะสีชงั เป็นเพียงเกาะทีห่ า่ งไกลจากแผ่นดินใหญ่ แม้ จะไม่มาก แต่วัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องพึ่งการขนส่งทาง เรือ แต่สงิ่ ทีร่ สู้ กึ ว่า รับไม่ได้จริงๆ คือ น้�ำ แข็งกระติก ละ 80 บาทต่างหาก!!! หลังจากได้รับฟังว่า รีสอร์ทกิ๊บเก๋ที่ใช้เป็นฉาก ภาพยนตร์โจรสลัดแบบไทยๆ เรือ่ งหนึง่ ทีต่ งั้ ใจจะแวะ ไปดู ต้องจ่ายเงินเพิม่ เพราะต้องขับออกนอกเส้นทาง ไปไกลและถนนเป็นลูกรัง จึงต้องขอผ่านไปด้วยความ เกรงใจเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆ จุดที่ 2 ที่รถสองแถวนำ�ไปปล่อยคือ ด้านบน ของพระจุฑาธุชราชฐาน โดยโชเฟอร์บอกว่า ให้เดิน 46


47 47


ลงไปเรือ่ ยๆ จะเหนือ่ ยน้อยกว่า โดยเขาจะไปรอรับด้านล่าง เราเดินผ่านโบราณ สถานสำ�คัญหลายจุดในพิพธิ ภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานท่ามกลางแดดร้อนเปรีย้ ง.. เปรี้ยง ระยะทางน่าจะมากกว่า 1 กิโลเมตร ยังดีที่มีเรือนไม้ริมทะเล บริการ ขายเครื่องดื่มและได้พักหลบแดด ไม่งั้นคงมีการเป็นลมโชว์กันบ้าง จุดที่ 3 บริเวณช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาดหาดหินกลม) มองเห็นสะพาน ทอดยาวไปสู่แหลมมหาวชิราวุธถัดไป ซึ่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตบอกไว้ว่า เป็น จุดชมความงามยามพระอาทิตย์ตกแห่งหนึง่ ทีส่ วยงามมาก (นอกจากหาดถ้�ำ พัง และแหลมจักรพงษ์) เสียดายทีเ่ วลานัน้ เป็นเวลาเทีย่ งทีพ่ ระอาทิตย์ฉายแสงร้อน แรงแทบ (เป็น) บ้า จุดสุดท้าย ของการนำ�เที่ยวโดยรถสองแถว คือ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ ใช้ เวลาไปไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำ� ก่อนจะพาไปส่งท่าเรือข้ามฟาก

48


สำ � หรั บ ฉั น แล้ วไม่ รู้ สึ ก ผิ ด หวังกับ 1 Day Trip ครั้งนี้มาก เท่าไหร่ เมือ่ เทียบกับสิง่ ทีค่ าดหวัง เพราะถื อ เป็ น เพี ย งทริ ป สำ � รวจ สำ�หรับการกลับมาทำ�การบ้านเพือ่ จะกลับไปย้ำ�และซ้ำ�อีกครั้ง โดย มองดูจากแผนที่เกาะสีชังที่ค้นหา ได้ จ ากอิ น เตอร์ เ น็ ต แล้ ว ตอบ โจทย์ ใ ห้ ว างแผนเส้ น ทางท่ อ ง เที่ยวได้เอง ไม่ต้องง้อให้รถสอง แถวนำ�ทาง ที่ สำ � คั ญ เกาะบริ ว ารของ เกาะสีชงั บางเกาะก็นา่ สนใจไม่แพ้ กัน อย่างเช่น เกาะค้างคาว เกาะ ส่วนตัว ที่ฉันเคยได้รู้จักครั้งแรก จากการไปเดินงานท่องเที่ยวและ เคยขึ้นบัญชี (ในใจ) ไว้ด้วย นอกจากนัน้ การได้ไปเยือน สถานที่ที่ไม่เคยไป เป็นกำ�ไรชีวิต หนึ่ง เหมือนผ่ากะโหลกและเปิด ดวงตาให้นึกภาพตามสิ่งที่คนอื่น บอกเล่าได้ชัดเจนมากขึ้น สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น...ว่า ไหม แหล่งข้อมูลประกอบเรื่องและแผนที่ : สีชัง(เพลง)วิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0% B8%87_%28%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%29 เกาะสีชัง : http://www.sichangisland.com/index.php เกาะค้างคาว : http://www.kangkao.com/

49


Tree of life

ต้นไม้ใบหญ้า(อ่อน) เรื่อง/ภาพ by : ข้าวใหม่

ลมร้อน...ลมแล้ง

“ร้อนนี้เที่ยวที่ไหนดี” คงเป็นธรรมเนียมไปแล้วกับคำ�ถามยอดฮิตที่เกือบจะแทนที่คำ�ว่า “สวัสดี” ใน ช่วงหน้าร้อน ฤดูร้อน อากาศร้อน อะไรๆ ก็ดูร้อนไปหมดอย่างตอนนี้ ผนวกกับประเพณี สงกรานต์ที่ลูกหลานต่างก็ไปรดน้ำ�ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ ถือเป็นวันหยุดใหญ่ประจำ�ปี นอกจากวันขึ้นปีใหม่ไทยจะต่อด้วยวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ 50


ช่วงนี้ของปียังถือเป็นเทศกาลท่อง เที่ยวแห่งฤดูร้อน และเป็นการท่องเที่ยว แบบยกโขยงตามแบบฉบับครอบครัวไทย ตั้งแต่ผู้สูงวัยมาจนถึงเด็กอ่อน ใครใกล้ ที่ไหนก็เทีย่ วทีน่ นั่ แต่ “ทะเล” ก็ดเู หมือน จะเป็นนางเอก พระเอกอยู่อย่างนั้น ไม่มี เสื่อมคลายค่ะ นอกจากเรื่องเดินทางท่องเที่ยวใน หน้าร้อนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นแต่อาจ จะมองข้ามนั่นคือสองข้างทางตลอดการ เดินทาง ไม่ทราบว่าเคยได้สงั เกตและรูส้ กึ ถึงแรงกล้าของบรรดาต้นไม้ทที่ นแดดแรง ด้วยการออกดอกแบบแรงๆ กันบ้างหรือ เปล่า ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ แค่ อยากบอกกับผู้อ่านว่า “ดอกไม้หน้าร้อน สวยไม่แพ้หน้าหนาว” เทียวนะคะ เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า... วันหนึ่งระหว่างทางจากเขตสายไหม กรุงเทพฯ ถึงตัวเมืองราชบุรี “นี่นะ ถ้าแม่มีบ้านที่มีบริเวณ จะ ปลูกให้ได้เชียว” แม่ผู้หลงใหลสีเหลือง โดยเฉพาะเหลืองของดอกราชพฤกษ์ ที่ กำ�ลังออกดอกสะพรั่งต้องลมไหวๆ อยู่

กลางแดดจ้า เป็นดอกไม้ประจำ�ชาติไทยของ เรา ถ้าหลายท่านยังไม่ทันสังเกต ตอนนี้ยัง ไม่สายค่ะ ลองมองดูขา้ งทางค่ะ ดอกสีเหลือง ที่อ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งอวด ความสวยงามระย้าไปทั่วฟ้าเมืองไทย ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ ี “ซากุระ” เป็นดอกไม้ ประจำ�ชาติ เป็นจุดขายเป็นหน้าเป็นตาของ ประเทศ จะว่าไปแล้ว “ราชพฤกษ์” ของเรา ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครได้เลย เพียงแต่บ้านเรา เมืองเราขาดแบบแผนในการปลูกต้นไม้ ขาด จุดขาย ขาดความเอาใจใส่สงิ่ ทีม่ อี ยูก่ บั ตัว แต่ มัวหลงใหลกับดอกไม้นานาชาติไปเสีย เมื่ อ คราวปี ใ หม่ ผู้ เ ขี ย นเดิ น ทางไป จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ฤดูนั้น ต้อง ยกให้ดอกไม้หน้าหนาว แต่สิ่งหนึ่งที่พบเห็น ได้ตลอดทางคือ เทศกาลชมดอกไม้ค่ะ

51


“ดอกทิวลิป” ที่อุตส่าห์ประคบประหงม จั ด แสงจั ด อุ ณ หภู มิ ใ ห้ พ อ เหมาะ จะได้เอาใจคนไทย เอาใจตนเอง ว่าเลียนแบบต่างชาติได้ไม่แพ้ใคร อย่ า เพิ่ ง เข้ าใจผิ ด ว่ า ผู้ เ ขี ย นนั้ น มี อ คติ กั บ ดอกไม้ สั ญ ชาติ น อกเลยนะ คะ ขอยืนยัน “ดอกไม้ทุกดอกมีความ สวยในตัวเอง” จริงๆ ค่ะ เพียงแต่คิด สงสัยว่า ไม่มีใครจัดเทศกาล “ชมดอก ราชพฤกษ์ประจำ�ชาติ” กันบ้างเลยหรือ? หรือแม้แต่คิดจะเลียนแบบอากาศให้ดี ได้ดังวันวารที่ทำ�ให้ราชพฤกษ์ผลัดใบ ทิ้ง จนเหลือเพียงกิ่งสีน้ำ�ตาลที่ยึดขั้ว ระย้าของพวงดอกราชพฤกษ์ไว้ยั่วยวน แสงแดด

52

จะบอกว่ า แสงแดดยั ง ทำ �ให้ ก ลี บ เหลืองบางๆ อย่างราชพฤกษ์เฉาไม่ได้... เอาสิ แกร่งไม่หยอกเลยใช่ไหม “นี่ถ้า เราปลูกราชพฤกษ์เต็มสองข้าง ทางของถนน เวลาขับรถหน้าร้อนคงจี๊ดๆ และสดชื่นนะเนี่ย” บอกกับแม่ไปแต่ในใจ ก็กลับคิด น่าจะปลูกสลับกับต้นดอกไม้ฤดู อื่นก็คงเก๋ไม่เบาอีกเหมือนกัน เราจะได้มี ดอกไม้ริมทาง (ที่ไม่ได้ไร้ค่า) ไว้ดูตอนขับ รถตลอดทั้งปี เมื่อปีที่แล้ว (2551) น้าเขย ผู้เป็น คนที่หลงใหลต้นไม้จนออกนอกหน้าเปรย ถามน้องซึง่ เป็นลูกสาวคนเล็ก แต่ตวั ไม่เล็ก ขณะที่ขับรถเที่ยวเมื่อตอนมาเยี่ยมผู้เขียน ว่า... “น้อง นั่นดอกอะไร รู้หรือเปล่า” “ราชพฤกษ์ไงพ่อ โถ่ ดอกไม้ประจำ� ชาติ ใครจะไม่รู้” “มีชื่ออื่นอีกไหม?” คนพ่อชวนคุยต่อ “แม่ ดอกราชพฤกษ์มชี อื่ อืน่ อีกไหม?” คนน้องหันหาพวก “ชื่อเหมือนพระเกจิดังรูปนึง” คนแม่ บอกใบ้


“คูน” คราวนีค้ นพีแ่ ย่งตอบหลังจาก ซุ่มฟังอยู่ “จริงเหรอพ่อ ราชพฤกษ์มีอีกชื่อว่า ดอกคูนจริงเหรอ แล้วดอกบวก ดอกลบ ดอกหารมีมั้ย” คนลูกสาวกวนต่อ “มีแต่ดอกเบี้ย เอามั้ย” คนพี่เลย กวนกลับ “มีอีก ใครรู้บ้าง ดอกราชพฤกษ์ ดอกคูน แล้วมีชื่ออะไรอีก” คราวนี้ 2 คนพี่น้องหันมองมายังผู้เขียน “พี่ใหม่ต้องรู้แน่ ใช่ไหม?”

“เอ่อ... ไม่รู้แฮะ รู้แค่สองชื่อนั่น แหละ” ตอบไปแบบใคร่รู้เฉลยเช่นกัน “ดอกราชพฤกษ์ ดอกคูณ มีอีกชื่อ ว่า ‘ลมแล้ง’ เพราะออกดอกในหน้าแล้ง” จึงได้จดจำ�ชือ่ “ลมแล้ง” ไว้ในสมองตัง้ แต่ บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยประเด็นนี้ที่ตัวน้อง พูด จึงมาว่ากันในฐานะไม้เอกลักษณ์ของ ชาติกันดีกว่าค่ะ ราชพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูง 10-20 เมตร ดอกขึ้นเป็นช่อ ยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกมีเส้น 53


ผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร มี กลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว 30-62 เซนติเมตร และกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน ใบ สามารถนำ�มาใช้ในการฆ่า เชื้อโรคได้ ดอก แก้แผลเรื้อรัง ฝัก อ่อน สามารถใช้ขับเสมหะได้ ฝักแก่ เนื้อสีน้ำ�ตาลดำ�และชื้นตลอดเวลา มี รสหวาน สามารถใช้เป็นยาระบายได้ โดยนำ�ฝักมาต้มกับน้ำ� และเติมเกลือ เล็กน้อย ดื่มก่อนนอนหรือก่อนรับ ประทานอาหาร นอกจากนั้ น ฝั ก แก่ ยั ง มี ส าร ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ ระบบประสาทของ แมลง เมื่อนำ�ฝักมาบดผสมน้ำ�แช่ทิ้ง ไว้ประมาณ 2-3 วัน สารละลายที่ กรองได้สามารถฉีดพ่นกำ �จัดแมลง

54

และหนอนในแปลงผักได้ อีกทัง้ ยังใช้เป็น เชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตาเศรษฐกิจ มีขนาดที่พอเหมาะ ไม่ต้องผ่า เลื่อยหรือ ตัด และเนือ้ ของฝักแก่ใช้แทนกากน้�ำ ตาล ในการทำ�หัวเชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ ขยาย สุดยอดไปเลยใช่ไหมคะ สุดท้ายแล้วเกี่ยวกับความเชื่ออัน เป็นมงคลแต่โบราณมา คนไทยในสมัย โบราณเชือ่ ว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญ รุง่ เรืองเป็นทวีคณ ู ซึง่ ความเป็นจริงคือทิศ ดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความ ร้อนและทำ�ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชือ่ ว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำ�บ้าน จะช่วยให้มเี กียรติมศี กั ดิศ์ รี ด้วยคนไทย ส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้น ไม้ ที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง และยั ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ประจำ�ชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้น ราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธี


ทางไสยศาสตร์ใช้ใบทำ�น้ำ�พุทธมนต์ สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้นจึงถือว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามนั่นเอง เริ่มเห็นคุณค่ากับสิ่งใกล้ตัวกันมาบ้าง หรือยัง ผู้เขียนหวังว่า... แม้ไม่อาจมีที่ดิน ปลูกบ้านเพียงพอจะปลูกไม้ยนื ต้นอย่าง ราชพฤกษ์ แต่ในพืน้ ทีส่ าธารณะของเรา ทุกคน หวังใจไว้ว่าจะมีดอกไม้ที่ได้ชื่อ ว่าเป็น “ดอกไม้ประจำ�ชาติ” อยู่ทุกหน ทุกแห่งทั่วประเทศไทย อวดให้ใครต่อ ใครพากันมาชมสีเหลืองเรืองรองนี้ค่ะ “คุณผูอ้ า่ นคะ หน้าร้อนนี้ ไปเทีย่ ว ที่ไหนกันดี”

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE ชื่อวงศ์ย่อย MIMOSOIDEAE ชือ่ สามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding-pine Tree ชื่อพื้นเมือง คูน ชัยพฤกษ์ (ภาค กลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ) ลักเคย หรือ ลักเกลือ (ภาคใต้) กุเพยะ(กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ปึยยะปูโย เปอโซ แมะ หล่าหยู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)

55


World of Pooh by : แม่จิบ

โลกของ Pooh.

เพื่อน ป.4/2

น้องภูกับเพื่อนในชั่วโมงพลศึกษา

เทอมนี้ น้องภูกับแม่ไปโรงเรียนแบบกระท่อนกระแท่น ไม่ค่อยจะ ราบรื่นนัก สืบเนื่องจาก “ครูษา” ที่ลาออกกระทันหันกลางปี ทางโครงการเรียน ร่วมจึงไม่ทนั ได้หาครูการศึกษาพิเศษคนใหม่มาฝึกเพือ่ ทดแทนได้ทนั จำ�ต้อง จับพลัดจับผลูได้ครูใหม่จริงๆ (ซึง่ ยังไม่เคยสอนเด็กทีไ่ หนมาก่อน) และต่อ มาเปลี่ยนเป็น ครูเจมส์ (ครูผู้ช่วยจากห้องป้าวาด) มาช่วยๆ กันไป แม่ว่า ตานี้งานเข้าทั้งครูเจมส์และพวกน้องภู 56


เพื่อนๆ มาช่วยลุ้นน้องภูปั่นการบ้าน

งานประกบเด็ ก พิ เ ศษ 4 คน ค่อนข้างหนักสำ�หรับครูเจมส์ ไหน จะวิ ช าการชั้ น ป.4 ซึ่ ง มี ไ ม่ น้ อ ย ครูเจมส์จะต้องช่วยเด็กเรียนและส่ง งานให้ครบ ไหนจะต้องระวังน้อง ภู จ อมซนอาจเล็ ด ลอดออกไปวิ่ ง เล่นนอกห้องเรียน และไปสำ�รวจ ห้องน้ำ�ต้องห้าม ไหนจะมีมี่และบิ๊ง ทีจ่ ะร้องไห้เมือ่ ไม่ได้ดงั่ ใจ (พอโตขึน้ พฤติกรรมก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อน) ฝ่ายเด็กทั้ง 4 ก็พลอยฟ้าพลอยฝนขาดครูดูแลหลายๆ ครั้ง เพราะครูเจมส์ เองก็สุขภาพย่ำ�แย่ มีเหตุให้ต้องลาหยุดทุกสัปดาห์ เพื่อไปรับการตรวจรักษา ปรกติ เมื่อครูโครงการฯ ห้องไหนลาหยุด ป้าวาดจะต้องส่งคุณครูอีกสักคน มาดูแลแทนในวันนั้น แต่เทอมนี้ ครูโครงการ ไม่มีเหลือสำ�รองไว้ทดแทนกันเลย ดังนั้น วันไหนที่ ครูเจมส์ลาหยุด วันนั้น พวกน้องภูจึงไม่มีครูคอยช่วยจริงๆ อันนี้แหละ ที่แม่ว่า พวกน้องภูก็งานเข้า แต่จะว่าไป คุณครูประจำ�ชั้นก็ พลอยถูกวางยาด้วยอีกต่อ เพราะต้อง รับภาระดูแลทั้งเด็กปรกติ และพ่วง เด็กพิเศษอีก 4 ไปโดยปริยาย ส่วนแม่ แรกๆ ที่ครูเจมส์ลา ยังพลอยเต้นไปด้วย เพราะไม่เคยเจอ สภาพไม่มีครูประกบ แม่กังวลและ น้องเอ๊ะ กับน้องมายด์อาสาซ้อมส่งบอลให้พี่ภูก่อน

57


เกรงใจครูประจำ�ชัน้ มาก จึงต้องคอยวนเวียนอยูแ่ ถวโรงเรียน เผือ่ มีอะไรฉุกเฉินให้ แม่ชว่ ย หนักๆ เข้า แม่กเ็ ลยขออนุญาตคุณครูเข้าไปนัง่ เรียนด้วยเสียเลย นอกจาก คุณครู (หลายวิชา) อนุญาตด้วยความเต็มใจ ครูตุ๊กตา (ครูประจำ�ชั้น) ดูเหมือน จะโล่งอกเสียด้วยซ้ำ� “เชิญเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่อยู่ด้วยแล้วทำ�ไมน้องภูดี๊ดี ไม่ดื้อไม่ซนเลย.. พลภิวัตน์น่ารักมาก” ครูตุ๊กตาหันไปหยอกน้องภู ในยามวิกฤต จึงเปิดโอกาสให้แม่ได้มาสัมผัสกับครูตุ๊กตา และเพื่อนๆ ของ น้องภูมากยิ่งขึ้น ครูตุ๊กตา เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่สวยน่า รัก ใจดี ตั้งใจทำ�งานและรักเด็ก ฟังความ คิดเห็นของเด็ก และมีทัศนคติที่ดีต่อเด็ก พิเศษ พยายามทำ�ความเข้าใจ มีความ ยืดหยุ่น และตั้งใจหาวิธีที่จะทำ�ให้เด็กนั่ง เรียนร่วมกับเพื่อนได้อย่างสงบสุข น้องภูก็โชคดีมากๆ ที่มีครูประจำ�ชั้น อย่างครูตุ๊กตา จนแม่อยากให้ป.4 มี 3 ครูตุ๊กตา (ครูประจำ�ชั้น ป.4/2) เทอมด้วยซ้ำ� ในชัน้ เรียน ทำ�ให้แม่รจู้ กั “ใบงาน” ซึง่ สำ�คัญมาก เพราะจะมีคะแนนเก็บสะสม จากเจ้าใบงานนี้ พอตอนสอบ ถึงแม้ทำ�ได้ไม่ดี แต่ถ้าส่งใบงานครบ ก็จะรอดตัว ไม่สอบตก พวกเด็กพิเศษอย่างน้องภู ก็ต้องส่งใบงานให้ครบเหมือนเพื่อนๆ โดย คุณครูที่มาประกบ จะคอยช่วยให้ทำ�จนเสร็จ เมือ่ ครูเจมส์มอี นั ต้องลาหยุดบ่อยๆ ใบงานและการบ้านของพวกน้องภูกเ็ สร็จ บ้าง ไม่เสร็จบ้าง ยุ่งละซี 58


แม่ได้เข้าไปร่วมเรียนในชั้น ป.4 อีกหลายครั้ง ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของเด็กๆ ป.4/2 ที่คอยช่วยเหลือ “เพื่อนพิเศษ” ด้วยความเต็มใจ และจริงใจ บางคน เอาแบบฝึกหัดการบ้านมาให้บงิ๊ กับมีมลี่ อก บางคนเอาใบงานทีท่ ำ�และ ส่งตรวจแล้วมาให้ “คุณแม่พี่ภู” ยืม เพื่อแป็นแนวให้น้องภูไปทำ�ที่บ้าน บางคนมา ทวงงาน “พี่เก่ง” เพื่อจะไปส่งคุณครูประจำ�วิชาให้ แม่ก็คุ้นๆ กับลูกๆ ป.4/2 นี้อยู่หลายปี มาแล้ว จึงฝากฝังให้ช่วยดูแลพี่ๆ พิเศษเหล่า นี้ด้วย เมื่อคุณครูไม่อยู่ ตัวหลักๆ ที่อาสารับ หน้าที่ได้แก่ ต้น เติ้ล น้องธี น้องเอ๊ะ และน้อง มายด์ ซึ่งคอยเช็คงานที่ต้องทำ�และส่งคุณครูให้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เติ้ล ผู้ช่วยมือหนึ่งอีกคนของห้องนี้ ส่วนคนอื่นๆ แม้ไม่ได้รับหน้าที่โดยตรง แต่ก็ช่วยทางอ้อม เช่น คุณครูวิชาภาษาอังกฤษแจ้งมาว่า น้องภูขาดใบงาน (เรื่อง พืช) 1 ครั้ง เติ้ลยืนยันกับครูเจมส์ว่า เห็นพี่ภูทำ�แล้ว (สมัยที่ครูษาดูแล) แต่ครู เจมส์หาไม่เจอ เพราะครูษาไม่ได้บอกอะไรไว้ จึงขอให้น้องภูทำ�ใหม่ เท่านั้นแหละ ก็จะมีตัวอย่างใบงานดังกล่าวส่งผ่านเติ้ลมาทันที เพื่อให้ไปทำ�ใหม่ตามนั้น เมื่อถึงเวลาพัก เพื่อนๆ มักจะมาเล่นมาคลุกคลีกับน้องภู โดยมารุมกันอยู่ ที่โต๊ะ น้องมายด์อาสารับฝากไปซื้อขนมให้ (เพราะน้องภูไม่ยอมขยับไป) แม่เห็น แล้ว ดีใจที่น้องภูมีเพื่อนที่น่ารัก แม่ไม่เคยเห็นเพื่อนๆ กลุ่มนี้รังแกหรือกลั่นแกล้ง เด็กพิเศษคนไหน “วันนี้พี่ภูวิ่งที่ระเบียง 1 รอบครับ” ต้นรายงานตามจริง “วันนี้พี่ภูน่ารักค่ะ พี่ภูไม่ดื้อเลย” น้องมายด์รายงานแบบเม้มๆ ตอนหลังๆ ถึงแม้ครูเจมส์ลาป่วย ลาหยุด แม่กับครูตุ๊กตาจึงไม่รู้สึกกังวล อะไรอีก เพราะเรามีผู้ช่วยที่วิเศษอยู่แล้วตั้ง 21 คน! 59


ในที่สุด น้องภู น้องบิ๊ง เก่งและ มีมี่ ก็ส่งใบงานครบพร้อมรับ ลายเซ็นต์ของคุณครูทุกวิชาได้ทันก่อนวันสอบ เมื่อถึงวันสอบวันสุดท้าย คุณครูตุ๊กตาก็จัดปาร์ตี้ให้เด็กๆ น้อง ภูกับเพื่อนๆ สนุกและอิ่ม แม่พลอยมีความสุขไปด้วย ลาก่อน ป.4 (ด้วยความอาลัย) เจอกัน ป.5/2 นะจ๊ะ..

60


HomeWork by : ณ ณิชา

ซ่อมได้

เรื่องบ้านๆ

ถาม

กำ�ลังจะตรวจรับงาน แต่ไม่แน่ใจว่าพื้นบ้านเกิดลาด เอียงหรือคิดไปเอง จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ?

ตรวจสอบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเองเลยครับ โดยการใช้ไม้วัดระดับน้ำ� ของช่างก่อสร้างวางลงบนพื้นบ้านในหลายๆ ห้อง หลายๆ ทิศทาง หากพื้นบ้านเอียงจริง ก็จะฟ้องให้เห็นจากระดับน้ำ�นั่นเองครับ ซึ่ง ระดับน้ำ�ที่เอียงนี่เองจะบอกได้ว่าพื้นเอียงไปทิศทางใด แต่ถ้าไม่สามารถหาไม้ วัดระดับน้ำ�ได้ อาจใช้ลูกปิงปองแทน โดยวางลงบนพื้นบ้านโดยตรง หากลูก ปิงปองกลิ้งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แสดงว่าพื้นบ้านเอียง อันมีสาเหตุมา จากการทรุดตัวของอาคารหรือเกิดจากการเทพื้นที่ไม่ได้ระดับครับ 61


ถาม

กำ�ลังคิดจะสร้างบ้าน แต่ไม่ทราบว่าต้องเตรียม เงินไว้สักเท่าใด จึงอยากขอคำ�แนะนำ�ในการคิด งบประมาณสำ�หรับการสร้างบ้านหนึ่งหลัง

การตั้งงบประมาณไว้สำ�หรับการก่อสร้างบ้านชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ คำ�นวณจากพื้นที่ใช้สอยรวมของบ้าน คูณด้วยจำ�นวนชั้นของบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วราคาค่าก่อสร้างจะ ประมาณไว้ 3 ระดับ คือ ระดับธรรมดาๆ ค่าก่อสร้างตกตารางเมตรละ 9,000 บาท ถ้าดีขึ้นมาหน่อยเป็นระดับปานกลาง ตารางเมตรละ 11,000 บาท หรือถ้า เป็นระดับดีๆ เลย ค่าก่อสร้างจะตกตารางเมตรละประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป ซึง่ การแบ่งระดับนีเ้ ป็นเพราะประเภทของวัสดุ รุน่ และยีห่ อ้ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ในเรื่องของราคา ทัง้ นี้ ราคาค่าก่อสร้างทีป่ ระเมินไว้ คิดเฉพาะวัสดุมาตรฐาน โดยรวมระบบ ไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์แล้ว แต่ไม่รวมรั้ว, ประตู, ถนน, โรงจอดรถ และการ ตกแต่งภายในหรือการจัดสวน แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาด้วยว่า ทำ�เล ที่ตั้งของ บ้านนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น ถ้าเป็นพื้นที่ราบลุ่มอย่างในกทม. ก็ต้องมีการ ตอกเสาเข็มรับน้�ำ หนักของตัวบ้าน ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วค่าใช้จา่ ยส่วนนีจ้ ะประมาณ 10-15% ของค่าก่อสร้างทัง้ หมด แต่หากเป็นพืน้ ทีร่ าบสูงมีโครงสร้างดินแข็งแรง อยู่แล้ว ก็อาจไม่ต้องตอกเสาเข็ม ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนหนึ่งครับ 62


ถาม

จำ�เป็นหรือไม่ที่ห้องน้ำ�ต้องมีการแยกส่วนเปียก กับส่วนแห้งออกจากกัน ?

ก่อนอื่นต้องขออธิบายส่วนเปียกและส่วนแห้งก่อนนะครับ ส่วนเปียกคือ บริเวณทีต่ อ้ งโดนน้�ำ และเปียกอยูเ่ ป็นประจำ� ส่วนแห้งคือ บริเวณทีใ่ ช้ท�ำ กิจกรรม อื่นซึ่งไม่จำ�เป็นต้องสัมผัสกับน้ำ� ส่วนที่ถามว่าจำ�เป็นหรือไม่ที่ต้องแยกทั้ง 2 ส่วนออกจากกัน ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายประการประกอบกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความต้องการของผู้เป็น เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยด้วย เพราะในปัจจุบันพบว่ามีคนจำ�นวนไม่น้อยที่ต้องการ ทำ�กิจกรรมอืน่ ทีม่ ากไปกว่าการขับถ่าย การชำ�ระล้างร่างกาย ล้างหน้า ล้างมือ เช่น บางคนต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา จึงอาจจำ�เป็นต้องมีโทรทัศน์ หรือวิทยุไว้ในห้องน้ำ� บางคนชอบอ่านหนังสือก็อยากมีตู้หรือชั้นวางหนังสือใน ห้องน้ำ� หรือแม้แต่การออกกำ�ลังกายที่ต้องมีเครื่องออกกำ�ลังกายไว้ในห้องน้ำ� แล้วสามารถชำ�ระร่างกายได้สะดวก การแยกส่วนเปียก-ส่วนแห้งออกจากกันจึง เป็นสิ่งจำ�เป็น ดังนัน้ การพิจารณาว่า ควรมีสว่ นเปียกหรือส่วนแห้งอยูภ่ ายในห้องน้�ำ หรือไม่ จึงมิใช่กฎตายตัวเสมอไป แต่ถ้าคิดง่ายๆ เร็วๆ ไม่คิดมาก การแยกส่วนแห้งกับ ส่วนเปียกออกจากกันก็นา่ จะดีกว่านะครับ เพราะอย่างน้อยก็ทำ�ให้เราควบคุมและ จำ�กัดขอบเขตส่วนที่เลอะเทอะไว้ในวงแคบ การทำ�ความสะอาดก็ง่าย ไม่เหนื่อย มากครับ 63


Underwater Log Book บันทึกรัก(ษ์)ใต้ทะเล เรื่อง / ภาพ : Jii on the road

เตรียมพร้อมเปิดโลกใต้ทะเล

ความหลากหลายและสีสันของธรรมชาติใต้ทะเล เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คน มากมายให้ดำ�ดิ่งลงไปสัมผัส แต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมใต้ทะเล อุปกรณ์ดำ�น้ำ�และการฝึกฝนจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ ทำ�ให้นักดำ�น้ำ�สามารถแหวกว่ายชื่นชมธรรมชาติอันงดงามของโลกใต้ทะเลนี้ได้ จากการดำ�น้ำ� (แบบสมัครเล่น) มากว่า 10 ปี มีเรื่องราวใต้ทะเลมากมายที่อยาก จะบอกเล่า แต่ก่อนอื่นต้องขอออกตัวว่าเราไม่ได้เป็นนักดำ�น้ำ�มืออาชีพ .....เป็นเพียงคนๆ หนึ่งที่รักการดำ�น้ำ� และหวงแหนธรรมชาติใต้ทะเล 64


ก่อนลงสูอ้ อ้ มกอดของทะเล

การดำ�น้ำ�เป็นการเปิดโลกอีกด้าน หนึ่งให้เราได้เห็น แต่ก่อนที่จะลงไปสู่ อ้อมกอดของทะเลเพื่อเปิดโลกด้านนั้น การเตรียมตัวให้รู้จักธรรมชาติของทะเล และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความพร้อม ของร่างกายเป็นสิ่งสำ�คัญ การดำ�น้ำ�ที่ไม่ ได้ผ่านการเรียนและการฝึกฝนมาอย่าง ถูกต้อง อาจทำ�ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อพูดแบบนี้แล้วหลายคนคงขอถอยไป ตั้งหลักอยู่ไกลๆ จริงๆ แล้วการดำ�น้ำ�ไม่ได้น่ากลัว เพียงแต่เราต้องใส่ใจในรายละเอียด และ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท และต้องทำ�ความเข้าใจกับธรรมชาติทั้ง ของตัวเรา สภาพใต้น้ำ� และสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลให้ดีก่อน การดำ�น้�ำ แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ สน้อกเกิลลิ่ง (snorkelling) คือ การลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ�โดยใส่หน้ากาก ดำ�น้ำ�และใช้ท่อสน้อกเกิลเพื่อการหายใจ ทางปาก และเสื้อชูชีพช่วยในการลอยตัว หรืออาจจะใส่ตีนกบ (fin) สน้อกเกิลลิ่ง

เหมาะกับการดูปะการังน้ำ�ตื้น, ดำ�ผิวน้ำ� (skin diving) จะคล้ายกับการดำ�แบบ สน้อกเกิลลิ่งแต่ไม่ใส่เสื้อชูชีพ เป็นการ ดำ�มุดลงใปใต้ทะเลระยะสัน้ ๆ ทีค่ วามลึก ไม่มากนัก และ การดำ�น้ำ�ลึก (scuba diving) ต้ อ งมี ถั ง อากาศ (ไม่ ใ ช่ ถั ง ออกซิเจนอย่างที่เข้าใจกัน เพราะต้องมี ส่วนผสมอากาศเหมือนกับที่เราหายใจ ปกติ) ซึ่งจะทำ�ให้เราอยู่ใต้น้ำ�ได้นานกว่า และลึกกว่าการดำ�น้ำ�แบบอื่น สำ�หรับคน ที่จะดำ�น้ำ�ลึกได้ต้องมีบัตรประจำ�ตัวนัก ดำ�น้�ำ เพือ่ เป็นการยืนยันว่าผ่านการฝึกมา อย่างถูกต้อง

้ำ�

อุปก

น � ำ ด ์ รณ

65


การดำ � น้ำ � ทุ ก ประเภทนั ก ดำ � น้ำ � ต้ อ ง หายใจทางปากแทนการหายใจทางจมูก หากเผลอหายใจทางจมูกจะทำ�ให้เกิดฝ้าที่ หน้ากาก และจะทำ�ให้โลกใต้น้ำ�ดูขุ่นมัวไป ทันใด หลักสูตรดำ�น้�ำ ทีเ่ ปิดสอนในบ้านเรามี อยู่ 2 หลักสูตรหลักๆ คือ NAUI และ PADI แต่ก็มีหลักสูตรอื่นเช่น SIS ของ ออสเตรเลียเปิดสอนในเมืองไทยเช่นกัน NAUI ดูเหมือนจะเข้มข้นสุด เพราะพัฒนา มาจากหลักสูตรทีก่ องทัพเรือสหรัฐฯ ใช้ใน การฝึกทหาร แต่ก็เอามาปรับให้เหมาะกับ การดำ�น้ำ�เพื่อการสันทนาการ โรงเรียนสอนดำ�น้�ำ มีอยูม่ ากมายทัง้ ใน กรุงเทพฯและแหล่งดำ�น้�ำ ต่างๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเกาะเต่า การเรียนดำ�น้�ำ ลึกมีหลาย ระดับ สำ�หรับคนทีไ่ ม่เคยดำ�น้�ำ มาก่อนก็จะ ต้องผ่านหลักสูตร Open Water หรือ Scuba Diver ค่าเรียนสำ�หรับหลักสูตร การดำ�น้�ำ ขัน้ พืน้ ฐานนีจ้ ะอยูป่ ระมาณ 6,000 ถึง 10,500 บาท แล้วแต่วา่ รวมค่าสอบภาค สนามด้วยหรือเปล่า 66

นักดำ�น้ำ�..มือใหม่


พร้อมแล้ว

ไต่เชือก

โลกใต้ทะเล การเรียนทั่วๆ ไปก็จะมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในสระน้ำ�และภาคปฏิบัติในทะเล ซึ่งโดยมากเป็นที่พัทยา เมื่อผ่านการสอบทั้ง ภาคทฤษฎีีและปฏิบัติ ทางเจ้าของหลักสูตรก็ จะออกบัตรประจำ�ตัวนักดำ�น้�ำ ให้ นักดำ�น้�ำ ต้อง นำ�บัตรนี้ไปแสดงกับผู้จัดทริปดำ�น้ำ�ทุกครั้ง เมือ่ ดำ�น้�ำ ได้คล่องแคล่วแล้ว เราสามารถ เรียนคอร์สต่างๆ เพิม่ เติมในระดับ advance เพือ่ เพิม่ ทักษะ ความมัน่ ใจและความปลอดภัย ในการดำ�น้ำ� ทักษะต่างๆ เช่นการดำ�น้ำ�ตอน กลางคืน (night dive) การหาสิ่งของใต้ น้ำ� การดูเข็มทิศ จะมีบรรจุไว้ในคอร์สระดับ advance คอร์สในระดับที่สูงๆ ขึ้นไปก็จะ มี Master, Rescue ไปจนถึง Instructor เพื่อเป็นครูสอนดำ�น้ำ� เมื่อผ่านด่าน Open Water มาได้แล้ว ทีนี้ก็เตรียมพร้อมไปเปิดโลกใต้ทะเล ว่ายน้�ำ เล่นกับฝูงปลาที่พัทยากันดีกว่า 67


My Kitchen

ตีท้ายครัว เรื่อง Nam @ ร้านกระดานดำ�/ ภาพ koblover

น้ำ�ดอกอัญชันปั่น ฉบับนี้ เราชวนเด็ด ดอกไม้ ม าทำ � น้ำ � ดื่ ม ดั บ กระหาย ในท่ า มกลาง สายลมร้ อ นแห่ ง เดื อ น เมษายน กับเมนูน้ำ�ปั่นเพื่อ สุขภาพจาก Nam @ ร้าน กระดานดำ� ในตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา กันค่ะ 68

68


ส่วนประกอบ - ดอกอัญชัน - น้ำ�มะนาว - น้ำ�ผึ้ง

- - - -

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ นมสดรสจืด เกลือป่น น้ำ�แข็งบดละเอียด 69


วิธีทำ�

นำ�ดอกอัญชัน มะนาว เกลือป่น น้ำ�ผึ้ง โยเกิร์ต น้ำ�แข็ง ใส่รวมกันปั่นให้ ละเอียด เทใส่แก้ว ตกแต่งให้สวยงาม รับประทานได้เลย หมายเหตุ ส่วนผสมแต่ละอย่างใส่ได้มากน้อยตามความชอบของแต่ละคน เพิม่ หรือ ลด ส่วนผสมได้

ประโยชน์ของดอกอัญชัญ

ดอกอัญชันมีประโยชน์หลายอย่างค่ะ...เพราะดอกอัญชันมีสารแอนโทรไซยานิน ซึง่ มีคณ ุ สมบัตเิ พิม่ การไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทำ�ให้เลือด ไปเลี้ยงรากผมและนัยน์ตามากขึ้น สารแอนโทรไซยานินนี้จะพบในผลไม้และ ดอกไม้ทมี่ สี นี �้ำ เงิน สีแดง หรือสีมว่ ง มีคณ ุ สมบัตเิ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระจาก ธรรมชาติ โดยที่พืชจะสร้างสารนี้ขึ้นมา เพื่อป้องกันดอกหรือผลตัวเอง จาก อันตรายของแสงแดดหรือโรคภัย ดอกสกัดสีมาทำ�สีประกอบอาหารได้ ดอกมีคณ ุ ค่าทางสมุนไพรช่วยปลูก ผม บำ�รุงตาแก้ตาฟาง ตาแฉะ ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ รากใช้ถูฟันแก้ปวดฟัน หรือนำ�ดอกอัญชันแห้งใส่ตอนหุงข้าว ข้าวเมื่อหุงแล้วจะออกมาเป็นสีฟ้าคราม สวยน่าทานมากเลยค่ะ ลองมาทำ � น้ � ำ สี น � ำ ้ เงิ น ดื ม ่ บำ � รุ ง เส้ น ผม บำ � รุ ง สายตากั น นะคะ 70


Entertain ย้อนดูตัว เรื่อง : i_lllive / ภาพ : ข้าวใหม่

“กิน ดูด ดื่ม ดู ดา”

71 71


เป็นความตั้งใจส่วนตัวมานานแล้วว่า ต้องมีซักครั้ง กับการได้ดูคอนเสิร์ต สดๆ ของนักร้องหญิงพลังเสียงดี เพลงมีคุณภาพ อย่าง “ดา เอ็นโดรฟิน” นึกถึงความหลังเมื่อครั้ง “รักแรกฟัง” น่าจะเป็นการได้ยินเพลง คืนข้ามปี ที่ดังข้ามปีเช่นกัน ใครเหงาๆ ฟังแล้วน่าจะเหงาเพิ่มมากขึ้น 25% เป็นอย่างน้อย ต้องยอมรับว่า เป็นอัลบัม้ แรกทีเ่ ปิดตัวอย่างสมศักดิศ์ รี มีทว่ งทำ�นองเป็นทีจ่ ดจำ� ได้ง่าย สไตล์ Pop Rock ผนวกกับเนื้อเพลงที่ถูกร้อยกรองผ่านจินตนาการ และประสบการณ์แบบหญิงแกร่ง เจอกับพลังเสียงของดา เอ็นโดรฟิน เข้าไป คงไม่เว่อร์นัก ถ้าจะพูดว่า เธอถูกดีไซน์มาให้ “ดัง” นับตั้งแต่วันนั้น ในบรรดาพวกเรา ได้แก่ ฉัน ,บอกอ กอบอ, ข้าวใหม่ โอกาสทีจ่ ะได้สงั สรรค์ กันไม่ได้มีบ่อยครั้งนัก ดังนั้น ต้องขออภัยท่านผู้อ่านด้วยถ้าหากกับแกล้มไม่ ถูกใจ และต้นฉบับนี้ จะเป็นบรรยากาศ entertain ของเรากันเองเนื่องในวัน เกิดซะมากกว่า กับ มินิคอนเสิร์ต ดา เอ็นโดรฟิน @ โรงเบียร์ เยอรมัน ตะวัน แดง สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา วันที่ 9 มีนาคม 53 ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า กี่ครั้งกี่หนกัน ที่เราๆ ฮึกเหิมถึงขั้น ชวนกันเข้า โรงเบียร์ฯ จะนับเฉพาะครั้งที่ตะลอนๆ ไปชม ไปชิม แนวร้านอาหาร ร้านกาแฟ กันเสียมาก (มากจนเป็นรูปธรรมจริงจัง อย่างคอลัมน์ กิน ดูด ดื่มนั่นไง) เป็น อันว่า โรงเบียร์ฯ จะต้องโอกาสพิเศษ คืนพิเศษ คนพิเศษ เท่านั้น (ฮิ้ววววว!!)

72


คงไม่บ่อยนักกับคอนเสิร์ต ที่คนดูจะได้โจ้ขาหมู หรือเย็นตาโฟหม้อไฟไป พร้อมๆ กับชูกำ�ปั้นขวาท่วงท่าจิ๊กโก๋อกหัก แล้วแหกปากร้องเพลง อยากได้ยินว่า รักกันลั่นฮอลล์ ทั้งๆ ที่ขาหมูเต็มปาก เธอทำ�ได้ ดา เอ็นโดรฟิน และคืนนั้น เธอขนเพลงฮิตมาเต็มพิกัด ปล่อยมุขกระจาย แถมสนองนี้ด แฟนๆ กับเมดเล่ย์เพลงฮิตแบบยาวๆ และ special โชว์ของหนุ่มๆ ทั้งวง เรียก เสียงซี้ดน้ำ�หมากจากแฟนคลับรุ่นคุณป้าหน้าเวทีซะจนพื้นลื่นกระจาย ระบบเสียงในโรงเบียร์ทำ�ได้ดีมาก (ปกติวง backup ที่เล่นทุกคืนคือ วง ฟองน้ำ�) มีความคมชัดและสลับซับซ้อนโดยไม่แย่งความเด่นกันเอง ระหว่างเสียง ดนตรีและนักร้อง ถึงแม้จะเป็นมินิคอนเสิร์ต เพียงไม่ถึง 2 ชม. ต้องถือว่าคนดูได้ เปรียบสุดๆ เมื่อเทียบกับความสุขที่ได้รับกับค่าบัตรเข้าชม (หนึ่งร้อยบาทถ้วน!!)

73


เชือ่ ว่าคืนนัน้ หลายคนคงกลับบ้านไปนอนหลับฝันดีพร้อมสารเอ็นโดรฟินหลัง่ ล้น!! แต่ทว่า น่าเสียดาย ที่ผู้เขียนไม่ได้หลั่ง เพราะเธอไม่ร้องเพลงโปรด อย่าง “การ เดินทางที่แสนพิเศษ” ซะนี่!! ใครที่ชอบดูคอนเสิร์ตแบบ สบายๆ ไม่แออัด ที่สำ�คัญกับแกล้มอร่อย และสามารถนอนดึ ก วั น ธรรมดาได้ เข้ า ไปเช็ ค ตารางคอนเสิ ร์ ต ได้ เ ลยทาง www.tawandang.co.th .......................... หมายเหตุ บอกอ กอบอ : ภาพส่ ว นใหญ่ ติ ด เบลอ เป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย หาใช่ ทั้ ง คนและกล้ อ งไม่ มี คุ ณ ภาพไม่ แต่ ด้ ว ย องค์ประกอบหลายๆ ด้าน อาทิเช่น โต๊ะชายขอบที่ เราได้นงั่ (หน้าห้องน้�ำ ) จำ�นวนเครือ่ งดืม่ ทีแ่ ม้ไม่มาก แต่ก็ใช่น้อย สำ�หรับเมรีที่ไม่ค่อยมีโอกาสจับแก้ว แม้ภาพจะเบลอ แต่ความสุข ความทรงจำ� เด่น ชัดใน (หัว) ใจเสมอ....ฮิ้ววววววว สุขสันต์วันเกิด...พี่เสือ 74


นอนดูหนังแผ่น my sister’s keeper

เรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก 3 คน เป็นชาย 1 หญิง 2 หนังเปิดเรื่องด้วยเสียงนำ� ของน้องสาวคนสุดท้อง บอกเล่า ความเป็นมาให้รวู้ า่ เธอเกิดมาจาก หลอดแก้ว ...เพื่อเป็นอะไหล่ที่มีชีวิตให้ พี่สาว พี่สาวในวัย 14 เป็นลูคีเมีย ตัง้ แต่เด็ก น้องสาวคนสุดท้อง ถูก ใช้เลือดเพื่อนำ�ไปช่วยพี่สาวครั้ง แรกประมาณ 5 ขวบ

ตอนที่เธอบุกไปหาทนายความ ให้เขาช่วยทำ�คดีฟ้องพ่อแม่ตัวเอง เพื่อขอสิทธิในการป้องกันร่างกายของตนเอง เธออายุ 11 ขวบ เป็นหนังที่สะท้อนชีวิตครอบครัว ความรักระหว่าง พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง เรื่องราวและการเผชิญหน้ากับชีวิต กับสิ่งที่ไม่มีใครหลีกพ้น เกิด-แก่-เจ็บ....และ ตาย

75


the ugly truth

เรื่องราวของนางเอก-โปรดิวเซอร์สาว เก่ง กล้า สามารถ ...แต่ยังโสด เพราะยังไม่เจอผู้ชายที่มีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ 10 ประการ และต้อง ร่วมงานกับพระเอก-คูอ่ ริชวั่ ข้ามคืนโดยไม่ทนั รูต้ วั เพือ่ กอบกูส้ ถานการณ์เรต ติ้งตกของสถานี เรือ่ งจริงปวดใจ เป็นชือ่ รายการทีพ่ ระเอกพิธกี รดำ�เนินรายการ รายการ ที่ปอกเปลือกเรื่องจริงอันแสนปวดใจ ระหว่างเพศหญิงและชาย...ที่นางเอก ดูเหมือนจะรับไม่ได้ แต่สุดท้าย เธอกลับต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเขา เมื่อเกิดไปปิ๊ง เพื่อนบ้าน...ชายหนุ่มในอุดมคติเข้าอย่างจัง 76


THIS IS IT

ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากบันทึกขณะการซ้อมก่อนคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย ของ ไมเคิล แจ็คสัน ผู้ถูกขนานนามต่อท้ายว่า ราชาเพลงป็อป การเตรียมงาน, ทีมงาน, ฉาก, แสง สี เสียง ฯลฯ ทำ�ให้เข้าใจได้ว่าทำ�ไมราคาบัตรถึงแพงระยิบ และแฟนเพลงตัวจริงเสียงจริง...พร้อมจะจ่าย ได้มองเห็น ไมเคิล ในมุมทีค่ นนอกยากนักทีจ่ ะมีโอกาสได้สมั ผัส แค่ดกู าร ซ้อมร้องและเต้น ชมแล้วรู้สึกว่า ศิลปินคนนี้ทุ่มเทและรักในสิ่งที่เขาเป็นยิ่งนัก ไมเคิล แจ็คสัน เป็น เอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริง ขอคารวะ 77


Books

นั่งอ่านหนังสือ by : The Wanderer

ตำ�นานแห่งนาร์เนีย (The Chronicles of Narnia)

78

ฉันอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือภาพ สำ�หรับเด็กจบเล่มแรกในชีวิตเมื่อ ตอนอยู่ประถม 1 หนังสือเล่มนั้นมีชื่อภาษาไทย ในการแปลครั้งนั้นว่า “เมืองในตู้ เสื้อผ้า” ครั้นโตขึ้นฉันจึงพบว่าซี เอส ลู อิ ส ที่ เ ขี ย นหนั ง สื อ เล่ มนั้น ยัง ผลิตผลงานอีกถึง 6 เล่มในหนังสือ ชุดเดียวกัน ซึ่งมีชื่อเหมือนดินแดน อันเป็นที่ดำ�เนินเรื่อง คือ นาร์เนีย นาร์ เ นี ย เป็ น หนั ง สื อ แนว แฟนตาซีบวกผจญภัยในโลกคูข่ นาน อีกโลกหนึ่ง ในจำ�นวนโลกคู่ขนาน นับล้านๆ โลกตามจินตนาการของ


ผู้เขียน หากแต่ยังคงนำ�เสนอความดี ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ และมิตรภาพ เหนือความชัว่ ร้ายใดๆ เราจะได้พบทั้งเด็กๆ เจ้าหญิง เจ้าชาย สิงโต เซ็น ทอร์ บีเวอร์ และสารพัดชีวิตตามแต่ความใฝ่ฝันใน วัยเยาว์ ที่จะมาโลดแล่น สร้างความเพลิดเพลินให้ กับผู้อ่านทุกวัยที่มีจิตใจอันเยาว์วัย เรือ่ งราวแต่ละเล่มในชุด เชือ่ มโยงกันเป็นเหมือน นิยายเล่มใหญ่ ซึง่ หากจะอ่านแยกเล่มก็ไม่เป็นปัญหา และถ้าอ่านรวมและเรียงตามลำ�ดับ ซึง่ ก็ยงั มีให้เลือก อีก 2 แบบตามอย่างผู้เขียน หรือตามเวลาที่เรื่องราว เกิด ดังระบุไว้ในหนังสือ ก็ยังจะได้อรรถรสอีกชั้น หนึ่ง หนังสือชุดนี้ยังถูกนำ�ไปทำ�เป็นภาพยนตร์ออก ฉายแล้วหลายภาค ทั้งยังรอการฉายก็มี ฉันเคยค้นคว้าด้วยความประทับใจ พบว่าลูอิสผู้เขียนนั้น เป็นเพื่อนร่วม มหาวิทยาลัย (ในฐานะศาสตราจารย์) กับ เจ อาร์ อาร์ โทเคียน และ โทเคียน ได้รบั แรงบันดาลใจในการประพันธ์มหากาพย์ ลอร์ดออฟเดอะริง มาจากหนังสือ ชุดนี้ของลูอิสนั่นเอง จนถึงขั้นใช้ผู้วาดภาพประกอบคนเดียวกันเสียด้วย หนังสือชุดนาร์เนียมีทั้งสิ้น 7 เล่ม แปลเป็นไทยแล้วทั้งหมด นำ�เสนอโดย สำ�นักพิมพ์ผีเสื้อ ด้วยรูปลักษณ์คุ้นตาและขนาดสัมผัสคุ้นมือ แยกซื้อทีละเล่ม หรือยกกล่องก็ยังได้ในราคาเล่มละ 159-209 บาท ตามความเปลืองกระดาษที่ ใช้ แต่เชื่อเถอะว่า การพิมพ์หนังสือชุดนี้มาให้เราอ่านนั้น ไม่นับเป็นการสิ้น เปลืองกระดาษแต่อย่างใด ข้อมูลทางเทคนิค คลิกเพื่ออ่านจากวิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8% 94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2 ข้อมูลจากสำ�นักพิมพ์ผีเสื้อ : http://www.bflybook.com/BookDetail.aspx?CategoryID=25&SortID=0&PageNumber=1&Cove rDesignID=143 79


Poem

เขียนกลอนเล่นบนใบบัว

วาดวลี

มอง

ฉันกำ�ลังมองกองกระดาษ ที่อยู่บนชั้นวางสีดำ�ราคาถูก เมื่อคิดจะเก็บมันลงกล่อง ก็นึกถึงการทิ้งสิ่งไม่จำ�เป็นออกไปบ้าง แดดใกล้บ่ายผลุบๆ โผล่ๆ อยู่เหนือแมกไม้ ที่มีกระรอกสีน้ำ�ตาลมาวิ่งเล่น

80


ชากลิ่นสตอร์บอรี่อยู่ในถ้วย ส่งกลิ่นหอมแบบเดียวกับกลิ่นของความฝัน กลิ่นของความฝัน ที่บรรจุอยู่ในนั้นมาเนิ่นนาน ในหัวใจดวงเก่า เมื่อวานช้ำ� วันก่อนร้องไห้ วันนี้หัวเราะ พรุ่งนี้เบิกบาน .................................................... ฉันกำ�ลังมองกองกระดาษ ในนั้นมีจดหมายของเธออยู่ด้วย เศษส่วนของอดีต ที่บรรจุความทรงจำ� รอคอยมาจนกระทั่งปัจจุบันวันนี้ ฉันกลับมามีความรักอีกครั้งแล้ว แม้เพียงแค่การเปิดซองจดหมาย จากกองกระดาษกองนั้น

81


BonBaiBua.com พบกันทุกเดือน

สนใจลงโฆษณา ราคากันเอ๊ง กันเอง ติดต่อ คุณกบ 084 123 0534 อีเมล์ : ruteec@hotmail.com 82

bbb16  

BonBaiBua Magazine Online issue 16

bbb16  

BonBaiBua Magazine Online issue 16

Advertisement