__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Únor / February / февраль

2015

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Design je příjemná součást života

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015 Leoš Marek Sadil | Tipy jak na pronájem domu | Architektura Michala Brixe

1


novinky | news | новости

LU X U RY A PA R T M E N T S

2


* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


onalá snídaně

- neopakovatelná atmosféra bezprostřední blízkosti řeky - luxusní bydlení v harmonickém prostředí nedaleko centra Prahy

www.dock.cz 800 500 550


obsah contents

СОДЕРЖАНИЕ

Únor / February / февраль

06

18

20

Design je příjemná součást života Design is a Pleasant Part of Life Дизайн - приятная составляющая жизни Pražský výběr: Nejlepší japonské a sushi restaurace Prague selection: Best Japanese and Sushi restaurant Пражский выбор: лучший японский и суши ресторан Estate Tipy Estate Tips Estate чаевые

26 Novinky News новости 38

TOP 10 nejdražších apartmánových domů TOP 10 costliest apartment homes Топ-10 самых дорогих жилых домов

Nemovitosti / Properties / Недвижимость

42

90

116

122

124

Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Праге Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Праге

130

140

146

150

156

20

Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Праге Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравском крае Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравском крае

Inspirace / Inspiration / Вдохновение

126

06

Snídaně s... Breakfast with ... Завтрак с ...

126 150

Pronájem luxusního rekreačního domu Renting Your Luxury Vacation Home Аренда загородного дома класса люкс Kostlivec ve skříni aneb Tajemství skříní Skeletons in the Closet or the Secret of Wardrobes Скелет в шкафу Или А что у вас спрятано в шкафу After Eight Studio a Hollywood Loft After Eight Studio and Hollywood Loft Студия «After Eight» и коллекция «Hollywood Loft» Ložnicím sluší zlatá! Gold Suits a Bedroom! Спальням подходит золото! Architektura Michala Brixe Architecture by Michal Brix Aрхитектура Михала Брикса

156 3


{

Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers, Уважаемые читатели и читательницы! přicházíme s dalším číslem našeho magazínu, který prošel řadou proměn obsahových i vizuálních. Doufám, že jste se v novém stylu už zabydleli a cítíte se v něm dobře. Seznámíte se opět naším prostřednictvím s novými, inspirativními lidmi, jejichž pohled na život i podnikání Vás obohatí. Našli jsme také řadu nových nápadů, jak zařídit domov tak, aby Vás bavil i reprezentoval. Vybrali další tipy na koncerty a výstavy, které v Praze stojí za pozornost. Přeji Vám, aby i pro Vás další měsíc tohoto roku byl právě takový, jako obsah našeho magazínu – naplněný zajímavými setkáními, dobrými nápady a časem pro zábavu. Vaše

Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

We present the latest issue of our magazine which has undergone many changes both in contents and visual aspect. I hope that you have already settled into a new style and are feeling comfortable in it. By means of our magazine, you will again get to know new, inspiring people, whose perspectives on life and business will enrich you. We have also found many new ideas for furnishing your home so that it represents you and provides pleasure to you .We have also selected more tips on concerts and exhibitions worth attending in Prague. I hope that the second month of this year will be just like the contents of our magazine – filled with interesting encounters, good ideas and time for fun. Yours sincerely,

Mы представляем вам следующий выпуск нашего журнала, который прошел ряд преобразований в отношении своего содержания и визуального контента. Я надеюсь, что Вам пришелся по вкусу наш новый стиль, и Вы с радостью читаете наш журнал. В этом номере с нашей помощью Вы снова познакомитесь с новыми вдохновляющими людьми, чьи взгляды на жизнь и бизнес могут Вас духовно обогатить. Мы также подобрали для Вас прекрасные советы о том, как обустроить дом, чтобы он не только Вам нравился, но и был презентацией Вашей личности. Мы дадим Вам рекомендации о концертах и выставках, проходящих в Праге и наверняка стоящих Вашего внимания. Я желаю Вам, чтобы следующий месяц этого года был для Вас таким же, как содержание нашего журнала - наполненным интересными встречами, хорошими идеями и временем для развлечений. Ваша

4

Yumi Nozaki Pflimpfl

}


www.ytpi.cz

Prodejte s námi Váš byt nebo dům. Y&T Property Investment s.r.o., Elišky Krásnohorské 123/10, T +420 224 282 506, info@ytpi.cz


Design je příjemná součást života. Design není zbytečná nadstavba. Kvalitní design je důležitý.

Autorka rozhovoru: Jana Vaňátková Foto: Jiří Hurt Styling: Jitka Hurt Chramostová Interview writer: Jana Vaňátková Photo: Jiří Hurt Styling: Jitka Hurt Chramostová

Автор интервью: Jana Vaňátková Фото: Jiří Hurt Стилист: Jitka Hurt Chramostová 6


Design is a Pleasant Part of Life. Design is not an Unnecessary Extension. Quality Design is Important. Дизайн - приятная составляющая жизни. Дизайн – это не только излишество. Качественный дизайн важен.


P

ro milovníky krásných předmětů je Designblok svátkem, na který se těší celý rok. Ředitelkou tohoto nejvýznamnějšího festivalu designu ve střední Evropě je už více než 16 let Jana Zielinski.

Designblok is a feast which lovers of beautiful objects look forward to for a whole year. For more than 16 years, Jana Zielinski has been Director of Central Europe‘s most significant Festival of Design.

Для любителей стильных и красивых вещей «Дизайнблок» - это настоящий праздник, которого они ждут целый год. Директором этого важнейшего и уже достаточно известного фестиваля дизайна в Центральной Европе вот уже более 16 лет является Яна Зелински.

Jaké byly počátky Designbloku?

What were the origins of Designblok?

První ročník založil v roce 1998 David Řezníček, tehdejší ředitel firmy Vitra. Tehdy se ho zúčastnilo asi 14 aktérů a měl spíše interní charakter. Při 2. ročníku jsme se spolu s Jiřím Mackem podíleli na jeho propagaci a při 3. ročníku jsme pak Designblok společně otevřeli veřejnosti. Zásadní zlom nastal, když jsme zpřístupnili tzv. Superstudio. Lidé se totiž často ostýchají chodit do butiků a galerií, ale když jde o otevřený výstavní prostor, jsou mnohem „odvážnější“. Od té doby se Designblok koná pravidelně začátkem října v různých

The first annual event was founded in 1998 by David Řezníček, former Director of Vitra company. There were 14 participants that year and it had more of an internal nature. During the second year, Jiří Macek and I together participated in its promotion and, during the third year, we opened Designblok to the public. The crucial turning point was when we opened the Superstudio. People are often shy to go into boutiques and galleries, but when there is an open exhibition space, they are much more ‚courageous‘. Since

Первый фестиваль в 1998 году был основан Дэвидом Ржезничком, в то время директором компании «Vitra». Тогда в нем участвовало всего около 14 компаний, а все событие больше носило внутренний характер. В течение второго года мы вместе с Йиржи Маком приняли активное участие в дальнейшем продвижении фестиваля, и 3-я годовщина «Дизайнблока» уже была предназначена для широкой публики. Переломный момент наступил, когда мы открыли так называемую «Суперстудию». Люди часто стесняются заходить

8

Каковы были истоки «“Дизайнблока»?

в дизайнерские бутики и галереи, но когда дело доходит до открытой выставочной площади, то они становятся более отважными. С тех пор в начале октября «Дизайнблок» регулярно проходит в различных интересных местах Праги. В этом году мы уже начали подготовку к 17-му фестивалю. По каким критериям Вы выбираете пространства для выставок? В основе всегда лежит интересная архитектура, помогающая людям очутиться в пространстве, куда они, например, обычно не ходят или даже не могут попасть.


novinky | news | новости

zajímavých prostorách Prahy. Letos už chystáme 17. ročník. Podle jakých hledisek vybíráte prostory? Podstatou je vždy zajímavá architektura, která lidi zavede do prostředí, kam by se normálně třeba nedostali. Většinou nás osloví některý developer, který má zajímavý objekt k zapůjčení nebo si sami vytipujeme historický objekt. V minulosti jsme takto využili nejrůznější místa, například botel Neptun, Pražský hrad, v loňském roce Grandhotel Evropa nebo předloni úžasné prostory Nákladového nádraží Žižkov. Jak vznikla myšlenka uspořádat 13. ročník na Nákladovém nádraží Žižkov? Do prostor nás zavedla Helena Koenigsmarková, ředitelka UMPRUM muzea. Tehdy ji oslovil Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3, který chtěl tento historický objekt využít pro kulturu. Šly jsme se tam spolu podívat a byly jsme nadšené. Produkčně to ale byl jeden z nejnáročnějších ročníků Designbloku, protože nádraží je ve 10

…historicky bylo průkopníkem designu také Československo. V době první republiky byl design součástí života středních vrstev, což bylo poměrně unikátní. A já doufám, že Česko na tuto tradici naváže.

then, Designblok is regularly held in early October in a variety of interesting Prague venues. This year we are already preparing the 17th annual Designblok.

year, Grandhotel Evropa. Two years ago, we used the amazing premises of the Žižkov Freight Railway Station.

What aspects influence your choice of premises?

How did the idea originate to organise the 13th annual exhibition at the Žižkov Freight Railway Station?

The basis is always interesting architecture which transports people into an environment they would normally not be allowed to visit. Usually some developer with an interesting property to rent appeals to us, or we ourselves find a historical building. In the past, we utilised various venues, such as Hotel Neptun, Prague Castle and, last

Helena Koenigsmarková, Director of UMPRUM museum, led us to the premises. Then Matěj Stropnický, Deputy Mayor of Prague 3, appealed to her, as he had wanted to use this historical site for cultural purposes. We both (I and Helena) went to see it and were enthusiastic. One of the most challenging aspects of Design-

В большинстве случаев к нам обращается девелопер, у которого есть привлекательный объект для сдачи в аренду, или мы сами находим интересный исторический объект. В прошлом таким образом мы использовали самые различные места, например, ботель «Нептун», Пражский Град, в прошлом году нам понравился «Grandhotel Evropa» или в позапрошлом году нас очаровали такие необычные пространства товарной станции Жижков. Как возникла идея организовать 13-ю годовщину фестиваля на товарной станции Жижков? В эти помещения нас привела Хелена Коенигсмаркова, директор Музея декоративно-прикладного искусства. В то время к ней она обратился Матей Стропницкий, заместитель старосты района Праги 3, который хотел использовать данный исторический объект для культурных мероприятий. Мы вместе пошли туда посмотреть на здание, и были весьма восхищены


velmi špatném stavu. Také pro naše vystavovatele to bylo relativně náročné, museli vydržet zimu a nepohodu, ale výsledný dojem byl skvělý. S Jiřím Mackem tvoříte po celých 16 let tandem, který celou akci táhne. Jak začala vaše spolupráce? Vždy se na všem shodnete, nebo to mezi vámi taky někdy zajiskří? S Jirkou Mackem jsme se poznali, když jsme dělali časopis Dotyk, což byla kdysi dávno taková malá kulturní revue. Společně jsme potom začali dělat Designblok, vydávat časopis Blok, pak jsme založili značku Křehký. Za těch 16 let jsme se samozřejmě i několikrát nepohodli, většinou kvůli vizuálu Designbloku. Nevím proč, ale asi je kolem toho vždycky hodně emocí. Ale jinak si myslím, že se vhodně doplňujeme, společně dobře fungujeme a jsme přátelé. Kolik lidí má váš realizační tým a kdy začínáte s přípravami na další festival? Je nás sedm, což vzhledem k velikosti akce není mnoho. Od června se ale v rámci příprav začínáme postupně „rozrůstat“ a v době konání Designbloku tvoří celý tým okolo padesáti lidí. Od června také začínají pracovat produkční, protože každý vystavovatelský dům má dva lidi, kteří na projektu intenzivně pracují. V tuto chvíli (6. 1. 2015) jsou už v plném běhu přípravy nejen na letošní ročník, ale i na ten příští v roce 2016. Granty řešíme už nyní na léta dopředu, to se ani jinak nedá. Když je řeč o grantech, asi nebylo jednoduché získat peníze na Designblok v době krize… My jsme naopak měli v letech 2008 a 2009 rozpočty docela vysoké. Ale je pravda, že v roce 2010 byla v důsledku krize mnohem skromnější módní sekce. Generálním partnerem byla tehdy značka Sony, kterou krize velmi výrazně zasáhla. Máme ale štěstí, že po celou dobu je náš generální partner banka Erste Bank, která je stabilní a podporuje nás ve středoevropské expanzi. Firmy byly také krizí paradoxně nuceny vystavovat, protože musely začít inovovat. Takže z mého pohledu krize trhu spíše pomohla. Samozřejmě některé společnosti zkrachovaly, ale mnoho jich také díky designu udělalo úplný restart, třeba Ton, Botas, Preciosa, nebo vznikly značky úplně nové jako Brokis, Bomma nebo Lasvit. Napadají vás jména těch, kteří výrazně pomáhají zviditelnit český design? Základními hybateli české scény jsou

blok was the production aspect, because the Station is in a very bad condition. Also it was relatively difficult for our exhibitors, as they had to endure cold and discomfort. However, the overall impression was great. Jiří Macek and you have worked in tandem for 16 years to organise the whole event. How did your collaboration begin and do you always agree on everything, or do you sometimes argue? I met Jiří Macek when we were working for Dotyk magazine, formerly a little cultural review. Then we started to work together on Designblok, published Blok magazine, and later established the Křehký brand. Of course, during those 16 years, we have had some disagreements, usually over a visual aspect of Designblok. I don‘t know why, but I guess there is always a lot of emotion around it. But, otherwise, I think that we complement one another well, we work together agreeably and we are friends.

увиденным. Но в том, что касается организации мероприятия, то можно сказать, что это был один из самых сложных фестивалей “Дизайнблока», потому что станция находилась в очень плохом состоянии. Кроме того, и для наших участников это было довольно тяжело, им пришлось пережить холод и дискомфорт, но общее впечатление было прекрасным. С Йиржи Маком вот уже 16 лет вы образуете тандем, который тянет на себе

«Křehký» (рус.- «Хрупкий»). В течение 16 лет взаимодействия у нас, конечно, были разногласия, главным образом из-за визуального видения “Дизайнблока». Не знаю почему, но вокруг этого вопроса всегда летает много эмоций. Но в основном, я думаю, что мы прекрасно работаем вместе и, кроме того, мы - хорошие друзья. Сколько людей в вашей организационной команде, и когда вы начинаете подготовку к следующему

How many people does your team of organisers consist of and when do you start the preparations for the next festival? There are seven of us, which is not that many, given the size of the event. But from June onwards, during the preparations, we gradually start to ‚grow‘ and, by the start of Designblok, the entire team consists of about 50 people. From June, producers also start working, because each exhibiting firm has two people to work intensively on the project. At this stage (6th January 2015), preparations for this year and also for the 2016 event are already in full swing. We are already dealing with grants for years in advance, there is no other way. Speaking of grants, it was probably not easy to acquire money for Designblok in times of crisis... On the contrary, in 2008 and 2009 we had quite big budgets. But it is true that in 2010 the fashion section was much more modest as a result of the crisis. The general partner was then the Sony brand which was very noticeably affected by the crisis. But we are lucky that for the entire time our general partner has been Erste Bank, which is stable and supports us in Central European expansion. Paradoxically, the crisis forced companies to exhibit, because they had to begin innovating. So, from my point of view, the crisis rather assisted the market. Of course, some companies went bankrupt, but many others, also thanks to Design,

организацию всего мероприятия. Как началось ваше сотрудничество и всегда ли вы совпадаете во мнениях или между вами тоже иногда проскакивают искры? С Йиржи Маком мы познакомились, когда мы делали журнал «Dotyk» (рус. – «Прикосновение»), который когда-то в прошлом представлял собой мини-культурное ревю. Впоследствии мы начали вместе работать по организации «Дизайнблока», издавать журнал «Blok», а потом создали бренд

фестивалю? Нас семеро, и в-общем, учитывая размер мероприятия, это не так уж и много. Но обычно с июня, в рамках подготовительных мероприятий, наша команда начинает постепенно «разрастаться», и во время проведения “Дизайнблока» вся команда составляет около 50 человек. С июня также начинают работу организаторы, потому что у каждого выставочного дома есть два человека, которые активно работают над проектом. На данный момент (6. 1. 2015) уже полным 11


Michal Froněk a Honza Němeček z designérské skupiny Olgoj Chorchoj, kteří jsou nesmírně agilní, chodí na ministerstva a trpělivě stále dokola všem vysvětlují, jak je důležité propagovat design. Další z takových lidí je určitě ředitelka UMPRUM muzea, Helena Koenigsmarková. A také majitel Konsepti – David Řezníček a Jiří Zavadil, ředitel Vitry. To jsou dvě silné nábytkářské firmy na českém trhu, které zároveň podporují český design. Svými články pomáhají i někteří novináři. To jsou hráči, kteří stojí v pozadí, ale pro český design dělají strašně moc.

made a complete restart, such as Ton, Botas and Preciosa. Alternatively, totally new brands were created, such as Brokis, Bomm and Lasvit.

Ve kterých zemích je podle vás design nejvíc propojený s běžným životem?

Can you think of the names of those who obviously help to make Czech Design visible?

Určitě ve Skandinávii. Velkou roli hraje i ve Velké Británii a Francii. Ale historicky bylo průkopníkem designu také Československo. V době první republiky byl design součástí života středních vrstev, což bylo poměrně unikátní. A já doufám, že Česko na tuto tradici naváže. Žijeme v předmětném světě, kde 12

person is definitely Helena Koenigsmarková, Director of UMPRUM museum. And also David Řezníček, owner of Konsepti, and Jiří Zavadil,

Czechoslovakia was also a pioneer of Design. In the period of the First Republic, Design was a part of the lives of the middle class, a rather unique factor. And I hope that the Czech Republic will continue this tradition.

The principal drivers of the Czech scene are Michal Froněk and Jan Němeček from the Olgoj Chorchoj designer group. They are immensely active, visit ministries and patiently explain all over again how important it is to promote Design. Another such

owner of Vitra. These are two important furniture companies on the Czech market which also support Czech Design. Also some journalists help by means of their articles. These are the players in the background, but who do a great deal for Czech Design. In your opinion, in which countries is Design most connected with daily life?

ходом идет подготовка не только к фестивалю этого года, но и к следующему, который состоится в 2016 году. Гранты мы распределяем уже сейчас, на год вперед, по-другому просто быть не может. Если уж речь зашла о грантах, то, наверное, было непросто найти деньги для “Дизайнблока» во время кризиса ... Как раз наоборот, в 2008 и 2009 годах бюджеты были достаточно велики. Но, вместе с тем, правда, что в 2010 году в связи с кризисом секция моды была представлена гораздо скромнее. Генеральным партнером в те времена была марка «Sony», на которой кризис отразился весьма существенно. Нам еще повезло, что на протяжении всей нашей деятельности генеральным партнером является банк «Erste Bank», он достаточно стабилен и всегда поддерживает


GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

XXII. Domácí úkol - ZIMNÍ SPORTY Jiří Slíva

Tradiční projekt Galerie La Femme, ve kterém nejlepší čeští umělci tvoří na dané téma, tentokrát jsou inspirací zimní sporty. Zúčastnění umělci: A. Born, J. Slíva, Tylek, Tyleček, J. Achrer, M. Jiránek, R. Pauch, M. Chabera, B. Jirků, M. Rittstein, T. Hřivnáč, V. Ban-Jiránková, J. Mocek, Z. Janda, B. Eliáš, R. Brančovský, B. Olmrová, R. Brichcín, E. Mansfeldová, R. Augustin, P. Holeka a mnoho dalších Tylek

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1

tel.: +420 224 812 656, GSM: +420 775 726 067, info@glf.cz

Adolf Born

Radovan Pauch Josef Achrer

www.glf.cz


novinky | news | новости

Žijeme v předmětném světě, kde se předmětům nelze vyhnout. Proto je kvalitní design tak důležitý

se předmětům nelze vyhnout. Proto je kvalitní design tak důležitý. Vidíte už nyní u Čechů nějaký posun ve vnímání designu? Samozřejmě, ten posun je obrovský. Za 17 let se situace v tomto směru úplně změnila. V počátcích jsme chtěli hlavně bourat předsudky, že design je jakási drahá, běžným lidem nedostupná a zbytečná nadstavba. Proto jsme od začátku chtěli, aby se do Designbloku zapojila široká veřejnost. Myslím si, že se to povedlo, loni jsme měli přes 50 000 návštěvníků. Před 17 lety bylo také ojedinělé, když výrobní značky spolupracovaly s designéry. Teď je jich celá řada. Jen namátkou – Lasvit, Preciosa, Bomma, Brokis, Prim, Botas, Ton, Křehký, Qubus, Lebon, Tescoma…. 14

Certainly in Scandinavia. It also plays an important role in Great Britain and France. But historically, Czechoslovakia was also a pioneer of Design. In the period of the First Republic, Design was a part of the lives of the middle class, a rather unique factor. And I hope that the Czech Republic will continue this tradition. We live in a materialistic world in which objects cannot be avoided. That is why quality Design is so important. Can you now observe any shift in the perception of Design among Czech people? Of course, the shift is huge. During the past 17 years, the situation in this respect has totally changed. In the beginning, we principally wanted to destroy prejudices that Design is rath-

нас в центрально-европейской экспансии. Как это ни парадоксально, но во время кризиса компании были вынуждены принимать участие в выставках, потому что именно тогда для них пришло время повернуться лицом к инновациям. Таким образом, с моей точки зрения, кризис на рынке нам даже помог. Само собой, некоторые компании обанкротились, но зато много фирм, благодаря своей любви к дизайну, полностью обновились, например, «Ton», «Botas», «Preciosa», а также возникли совершенно новые марки – такие, как «Brokis», «Bomba» или «Lasvit». Можете ли вы вспомнить имена тех, кто значитель-

но поспособствовал популяризации чешского дизайна? Основными движущими силами чешской сцены являются Михал Фронек и Гонза Немечек из дизайнерской проектной группы «Olgoj Chorchoj», которые очень предприимчивы и инициативны, они постоянно обходят министерства и ведомства и терпеливо объясняют всем вокруг, как важно пропагандировать дизайн. Еще среди таких людей я, безусловно, хочу назвать директора Музея прикладного искусства Хелену Коенигсмаркову. А также Давида Ржезничка, владельца студии «Konsepti» и Иржи Завадила, владельца «Vitra». Это две сильные мебельные компании на чешском рынке, которые также


Kam vy sama ráda jezdíte za kvalitním designem? Za inspirací vyrážím, kdykoli mi to čas a práce dovolí. Za nejdůležitější zastávky považuji Milán, Paříž, kde se v lednu koná Maison et Objet, a Londýn. Tam jezdíme v září na London Design Festival, pokud nám to přípravy na Designblok dovolí. A ještě jedno místo bych chtěla zmínit – švýcarskou Basilej. Na veletrhu Design Miami Basel jsem byla loni poprvé. Přestože je zde expozice věnovaná designu mnohem menší než ta umělecká, byl to pro mne velmi inspirující zážitek. Za jakých okolností většinou vznikají ty nejlepší nápady? Třeba na ceremoniál Cen Czech Grand Design? Musíme najít chvilku klidu a soustředit se. Někdy přijde můj muž (pozn. red.: německý režisér Thomas Zielinski, který je i autorem galavečerů Czech Grand Design) a řekne nám, co ho napadlo. Společně pak myšlenku rozvíjíme. Jindy si povídáme o něčem úplně jiném a najednou z toho vznikne úžasný nápad. Ale je pravda, že absolutně inspirativně na nás působí právě cestování. Třeba nápad na založení galerie Křehký vznikl v New Yorku, kde jsme byli společně s Jiřím Mackem. Obecně je nejdůležitější rozhovor. S jakým záměrem jste galerii Křehký zakládali?

поддерживают чешский дизайн. Своими статьями также помогают некоторые журналисты. Это игроки, которые вроде бы находятся на заднем плане, но для популяризации чешского дизайна они делают очень много. В каких странах, по вашему мнению, дизайн наиболее связан с повседневной жизнью? Конечно, в Скандинавии. Также он играет важную роль в Великобритании и Франции. Но исторически пионером в области дизайна была и Чехословакия. Во времена Первой Республики дизайн являлся частью жизни среднего класса, что само по себе было довольно уникальным. И я надеюсь, что

Křehký byl původně výstavní projekt. Objeli jsme s ním snad celý svět vyjma Afriky a měl velký ohlas. Ke každé zahraniční výstavě jsme vymysleli nový produkt. A pak jsme najednou zjistili, že už jich máme tolik, že by stálo za to otevřít si galerii. Děláme tu čtyři výstavy ročně a ke každé akci vznikají nové věci. Loni v listopadu jsme také otevřeli společně s Qubusem obchod v Rámové ulici, kde nabízíme špičkový současný design domácích i zahraničních tvůrců, celou naši kolekci i novinky představené v rámci Designbloku. Žijete od festivalu k festivalu. Jak relaxujete? V poslední době bylo opravdu hodně práce a já jsem zjistila, že se musím naučit cíleně relaxovat. Protože mám dvě malé děti (5 a 9 let), skloubit rodinu s prací je někdy hodně náročné. Loni jsem před Desigblokem najednou zjistila, že mi nějak docházejí síly, takže se teď učím relaxovat a dělám jógu. Baví mě to a musím říct, že i pomáhá. Můžete už nyní prozradit něco o dalším ročníku?

er expensive, inaccessible to ordinary people and an unnecessary accessory. Therefore, from the outset, we wanted the wider public to engage in Designblok. I think it worked, as last year we had over 50 000 visitors. 17 years ago, it was also rare for production brands to collaborate with designers and now there are many of them. Just at random – Lasvit, Preciosa, Bomma, Brokis, Prim, Botas, Ton, Křehký, Qubus, Lebon, Tescoma… Where do you like to travel for Design? I set out for inspiration whenever my work and time permit. I consider the most important stops as being Milan, London and Paris (where Maison et Objet is held in January). In September, we visit the London Design Festival if preparations for Designblok permit. And one more place I should mention – Basel in Switzerland. Last year I went to the Design Miami Basel fair for the first time. Although the exhibit dedicated to Design is much smaller than that dedicated to Art, it was a very inspiring experience for me. Under what circumstances do the best ideas usually arise? For example, at the Czech Grand Design award ceremony? We have to find a moment of peace and be able to concentrate. Sometimes my husband (Editor’s note: German Director, Thomas Zielinski, who is the organiser of the Czech Grand Design gala evenings) comes to tell us what he was thinking about and together we develop the idea. At other times, we talk about something totally different and suddenly an amazing idea results from it. But it is true that travel has an absolutely inspirational effect on us. For instance, the idea of establishing the Křehký Gallery originated in New York, which we visited with Jiří Macek. Generally, the most important thing is an interview. What intention did you have in founding the Křehký Gallery? Křehký was originally an exhibition project. We travelled almost throughout the whole world except Africa with this project and it had a great response. We invented a new product for every foreign exhibition. And then we suddenly found that we already had so many of them that it would be worth opening a gallery. We do four exhibitions a year and new items arise for every event. Last November, we also opened a store in Rámová Street, in collaboration with Qubus, where we provide top current Design by local and foreign artists, as well as our

Чешская Республика продолжит эту прекрасную традицию. Мы живем в современном материальном мире, где просто невозможно избежать материальных предметов. Вот почему хороший дизайн является столь важным. Видите ли вы сейчас какие-либо подвижки у чехов в восприятии дизайна? Конечно, этот сдвиг огромен. За 17 лет ситуация в этом отношении полностью изменилась. Вначале мы хотели главным образом разрушить предрассудки, что дизайн является своего рода дорогой, недоступной для простых людей вещью и излишеством. Поэтому с самого начала мы хотели сделать “Дизайнблок» доступным для широкой общественности. Я думаю, что это получилось, в прошлом году у нас было более 50 000 посетителей. 17 лет назад сотрудничество производственных марок с дизайнерами было достаточно редким явлением, а теперь их количество значительно возросло. Я навскидку могу назвать только несколько из них – «Lasvit», «Preciosa», «Bomm», «Brokis», «Prim», «Botas», «Ton», «Křehký», «Qubus», «Lebon», «Tescoma»…. Куда вы сама любите ездить черпать вдохновение от дизайна? За вдохновением я отправляюсь всякий раз, когда мне позволяет время и работа. Наиболее важными остановками я считаю Милан, Париж, где в январе проходит «Maison др Objet», и Лондон. Туда мы отправляемся в сентябре на фестиваль «London Design», если нам позволяют это подготовительные мероприятия перед началом нашего «Дизайнблока». И еще одно место, которое я хотела бы упомянуть – швейцарский город Базель. На выставке «Design Miami Basel» в прошлом году я была в первый раз. Несмотря на то, экспозиция, посвященная дизайну, была гораздо меньше, чем та, предметом которой было искусство, для меня это был очень вдохновляющий опыт. При каких обстоятельствах, как правило, у вас возникают самые лучшие идеи? Например, о проведении торжественной церемонии вручения призов «Czech Grand Design»?

15


Téma zatím říct nemůžu, ale už nyní je jisté, že budeme opět otevírat tématické výstavní domy. Art House bude v těch samých prostorách co vloni, tedy v Colloredo-Mansfeldském paláci. Začínají se nám ozývat také galeristé z oblasti umění. Loni poprvé vystavovali i starožitníci, takže se trh pomalu propojuje. Chceme dál budovat Diploma Selection, soutěž evropských diplomových prací z oblasti designu a módy, která k nám přivedla mnoho skvělých vystavovatelů z celého světa. Přípravy na 17. Designblok jsou v plném běhu. Náš cíl je udržet si statut nejvýznamnějšího festivalu designu ve střední Evropě.

Обычно мы должны найти время спокойно подумать и сосредоточиться. Иногда приходит мой муж (примечание редактора: немецкий режиссер Томас Зелинский, который также является автором гала-вечера «Czech Grand Design») и говорит нам, что ему пришло в голову по этому поводу, а потом мы совместно развиваем эту мысль. Иногда мы говорим о чемто другом, и вдруг на основе этого возникает удивительная идея. Но это правда, что абсолютно вдох-

к фестивалю. Как вы отдыхаете? В последнее время действительно было много работы, и я обнаружила, что я должна научиться целенаправленно расслабляться. Потому что у меня двое маленьких детей (5 и 9 лет), а совмещать работу с семьей иногда очень трудно. В прошлом году перед «Дизайнблоком» я вдруг обнаружила, что у меня заканчиваются силы, так что теперь я учусь расслабляться

…исторически пионером в области дизайна была и Чехословакия. Во времена Первой Республики дизайн являлся частью жизни среднего класса, что само по себе было довольно уникальным. И я надеюсь, что Чешская Республика продолжит эту прекрасную традицию.

entire collection and the innovations presented at Designblok. You live from festival to festival. How do you relax? Recently there has really been a lot of work and I found that I must learn to relax purposefully. Because I have two small children (5 and 9 years old), to combine family with work is sometimes very difficult. Last year before Designblok, I suddenly found that I was somehow running out of energy. So now I learn to relax and do yoga. I enjoy it and I must say that it helps. Can you already reveal something about the next annual event?

16

I cannot reveal the theme yet, but it is already clear that we will again open thematic exhibition venues. The Art House will be in the same premises as last year, that is in the Colloredo-Mansfeld Palace. Art gallery owners are starting to be heard. Last year, for the first time, antiquarians also exhibited, so the market is slowly interconnecting. We want to continue to build the Diploma Selection. The contest of diploma works in the field of Fashion and Design has given our country many excellent exhibitors from the whole world. Preparations for the 17th annual Designblok are in full swing. Our goal is to maintain the status of the most important Festival of Design in Central Europe.

новляющее влияние оказывают на нас путешествия. Например, идея создания галереи «Křehký» возникла в Нью-Йорке, где мы были вместе с Йиржи Маком. Как правило, самым важным является разговор.

и занимаюсь йогой. Мне это очень нравится, и я должна сказать, что это и помогает.

С какими намерениями вы основали галерею «Křehký»?

Тему я пока назвать не могу, но уже и сейчас понятно, что мы снова будем открывать тематические дома. «Art House» будет в тех же самых помещениях, что и в прошлом году, то есть в Коллоредо-Мансфелдском Дворце. К нам начинают обращаться и владельцы художественных галерей. В прошлом году в фестивале впервые приняли участие и антиквары, так что рынок медленно объединяется. Мы хотим дальше продолжать тему «Diploma Selection» - конкурс европейских дипломных работ в области дизайна и моды, который привел к нам много замечательных экспонатов и их создателей со всего мира. Подготовка к 17-ой годовщине «Дизайнблока» уже в полном разгаре. Наша цель состоит в том, чтобы поддержать статус самого значительного фестиваля дизайна в Центральной Европе.

«Křehký» изначально был выставочным проектом. Мы объехали с ним весь мир, за исключением Африки, и имели большой успех. К каждой заграничной выставке мы придумали новый продукт. И однажды мы увидели, что у нас их так много, что стоило бы открыть галерею. Мы проводим четыре выставки в год, и к каждому мероприятию создаются новые вещи. В ноябре прошлого года вместе с «Qubus» мы открыли магазин на улице Рамова, где мы предлагаем превосходный современный дизайн отечественных и зарубежных авторов, а также всю нашу коллекцию и новинки, представленные на «Дизайнблоке». Вы живете от фестиваля

Можете ли вы теперь сказать что-то о следующей годовщине?


představujeme vám volně stojící vanu pop z kolekce accademia od návrháře carla colomba. design vany pop ukazuje hlavní trumf mix klasicismu a postmodernismu. díky tomuto stylu je vana pop mistrovským dílem oceněným již několika světovými cenami za design. pro výrobu této vany je použit® speciální materiál duralight a každý kus je ručně malován. jednoduché tvary, nejnovější trendy, smysl v každém detailu, prvky současnosti i minulosti - právem je pop hvězdou mezi vanami. získaná ocenění: interior innovation award - winner 2015 red dot award - best of the best 2014

Výhradní dovozce

www.designbath.cz

17


Pražský výběr | Prague selection | Пражский выбор

8

10

1

2

9 4

3

5

7 6

PRAŽSKÝ VÝBĚR Nejlepší japonské a sushi restaurace

Japonská kuchyně a správně připravené sushi je skutečný gastronomický obřad. Vybrali jsme pro vás několik restaurací, které je připravují skutečně autenticky a z čerstvých surovin. Navíc se můžete spolehnout, že mají i stylové prostředí a výborný personál.

1

2

3

The Sushi Bar

Mr. Sushi

Miyabi

Zborovská 619/49, Praha 5 www.sushi.cz Doporučujeme: Hokkaido set pro 4 osoby

Malá Štupartská 3, Praha 1 www.mrsushi.cz Doporučujeme: Moriawase tempura

Navrátilova 10, Praha 1 www.miyabi.cz Doporučujeme: Miyabi sumo obentó

18


Пражский выбор | Prague selection | Pražský výběr

4 Sushi bar Made in Japan Rytířská 406/10, Praha 1 www.madeinjapan.cz Doporučujeme: Maki rolls Santa Fe

7 Yamato Restaurant U kanálky 14, Praha 2 www.yamato.cz Doporučujeme: Večerní menu

5

6

Restaurace Samurai

Yakumo

Londýnská 379/73, Praha 2 www.sushi-restaurace-samurai.cz Doporučujeme: Teppanyaki

Donská 179/11, Praha 10 www.yakumo.cz Doporučujeme: Yakitori

8

9

Restaurant MASH HANA

Kobe restaurant - Ovocný trh

Badeního 3, Praha 6 www.mashhana.cz Doporučujeme: Pirikara Sunagimo

Ovocný trh 12, Praha 1 www.koberestaurant.cz Doporučujeme: Kobe Mix Grill

Jak to vidí...

10

Mým největším favoritem je jednoznačně Yami sushi v Masné. Doporučuji ochutnat Geisha roll. Pokud se chcete ponořit do atmosféry Dálného Východu, skvělou volbou je restaurace Samurai, která Vám nabídne spolu s výbornou kuchyní také tradiční japonské posezení. Dobrou volbou je také Mash Hana – tato restaurace se vyznamenává neadaptovanou asijskou kuchyní. I díky tomu tady potkáte mnoho zákazníků z Japonska. Nedávno otevřená restaurace Yamato na Vinohradech má skvělý servis a výborné jídlo, jen interiér by zasloužil více zútulnit.

Mgr. Olena Yakubovych, MBA Managing Director Y&T Luxury Property www.luxusni-bydleni-praha.com

Yami Sushi House

Masná 3, Praha 1 www.iyami.cz Doporučujeme: Sashimi Sushi Set Special

19


Estate Tipy | Estate Tips | Estate чаевые

Queen

se zpěvákem

Adamem Lambertem navštíví poprvé Prahu

Queen together with Adam Lambert visit Prague for the first time Группа «Queen» вместе с Адамом Ламбертом впервые посетит Прагу www.livenation.cz

L

egendární kapela Queen a finalista soutěže American Idol Adam Lambert se po vyprodaných vystoupeních světového turné chystají koncertovat do Evropy. V České republice se 17. února představí v pražské O2 Aréně v tomto složení poprvé. May, Taylor a Lambert se do Evropy vracejí po dvou letech od svého posledního kratšího turné a mají v plánu 21 koncertů v 10 evropských státech. Začali ve Velké Británii a kromě České republiky navštíví mimo jiné i Francii, Nizozemsko, Rakousko, Belgii, Itálii a Dánsko a skončí ve švýcarském Curychu. Reakce na oznámená data se dají očekávat obdobné jako na oznámení amerického turné, kdy kapela vyprodala 24 koncertů v rekordním čase. Adam Lambert by rád upozornil

20

Based on their recent sold-out concerts on the world tour, Queen and Adam Lambert return to perform in Prague. Starting on 17th February 2015 in Prague’s O2 Arena, this line-up will be playing for the first time in the Czech Republic. This legendary band with the talented singer from the American Idol contest is currently performing a sixweek series of 21 concerts in Europe. May, Taylor and Lambert return to Europe two years after their last short tour. They plan to stage 21 concerts in 10 European countries. The tour began in Great Britain and, apart from the Czech Republic, covers, among others, France, the Netherlands, Austria, Belgium, Italy and Denmark, finishing in Zurich, Switzerland. We can expect a similar response to this confirmed notification, to the

Группа «Queen» и Адам Ламберт на основе полного аншлага своих предыдущих выступлений в рамках мирового турне приняли решение вернуться в Европу. Интересно, что в таком составе они впервые выступят в Чешской Республике 17 февраля 2015 года на известной пражской концертной площадке «O2 Arena». Легендарная группа во главе с талантливым исполнителем, участником конкурса «American Idol» в течение шести недель даст 21 концерт в Европе. Мэй, Тейлор и Ламберт возвращаются в Европу спустя два года с момента своего последнего турне и планируют провести 21 концерт в 10 европейских странах, турне уже началось в Великобри-

тании и кроме Чешской республики группа посетит Францию, Нидерланды, Австрию, Бельгию, Италию и Данию, а потом закончит свои выступления в Цюрихе, в Швейцарии. Реакция на обозначенные даты выступлений, явно, будет подобна реакции на заявленное турне по США, когда группа распродала 24 концерта в рекордно короткие сроки. И всем ясно, что подобное триумфальное турне по Англии и Европе от этой выигрышной комбинации «Queen» плюс Адам Ламберт можно ожидать и теперь. Ламберт хотел бы обратить внимание своих поклонников на ряд изменений, которые можно ожидать.


Estate чаевые | Estate Tips | Estate Tipy

collaborated musically with Adam, he has been simply the most amazing frontman,“ says Roger Taylor. „He is sensational! He has an amazing vocal range, and also because Freddie had a great range, Adam can sing what Freddie could. He is an exceptional singer and a real talent. I feel that he definitely fits into our show. And it is very natural.“

v České republice se představí v tomto složení poprvé this line-up will be playing for the first time in the Czech Republic в таком составе они впервые выступят в Чешской Республике

fanoušky na řadu změn, které lze očekávat. „Po technické stránce je to rozhodně větší produkce než před dvěma lety,“ říká. „Máme v plánu navštívit více měst a přizpůsobili jsme tomu vizuální stránku show i scénu. Budeme samozřejmě hrát všechny hity.“ „Máme velmi zajímavou scénografii,“ dodává Brian May. „Pokaždé, když jsme hu-

debně spolupracovali s Adamem, byl to prostě ten nejúžasnější frontman,“ říká Roger Taylor. „Je senzační. Má úžasný rozsah, a protože velký rozsah měl i Freddie, Adam dokáže zazpívat to, co on. Je to mimořádný zpěvák a skutečný talent. Mám pocit, že zapadá do naší jisté teatrálnosti. A je to hodně přirozené.“

news of their American tour, when the band‘s 24 concerts were sold out in record time. Also now we can await the same triumphant tour in Britain and Europe from this winning combination of Queen + Adam Lambert. Lambert would like to inform fans of the many anticipated changes. „Technically, it is definitely a bigger production than we had two years ago,“ he says. „We plan to visit more cities, so we have all decided to adapt the show with visual side-effects and sets and, of course, we are going to play all our hits. „ „We have a very interesting stage design,“ adds Brian May. „It is large and daring. We will provide the maximum,“ he says. „Everytime we‘ve

«Что касается технической стороны, то это, безусловно, более масштабное представление, чем два года назад,» - говорит он, - «Мы планируем посетить больше городов, так что мы вместе решили приспособить этому визуальный аспект шоу и сцены, и, конечно, мы обязательно будем исполнять все хиты». «У нас очень интересная сценография», - добавляет Брайан Мэй. « Она крупномасштабна и отважна. Мы решили работать по максимуму,» - говорит он. «Каждый раз, когда мы в музыкальной области сотрудничали с Адамом, так он был самым прекрасным представителем нашей группы», - говорит Роджер Тейлор. «Он - просто сенсационен! Он обладает удивительным диапазоном, а так как широкий диапазон имел также и Фредди, Адам может исполнять то же, что и он. Он просто необыкновенный певец и настоящий талант. У меня ощущение, что он прекрасно вписывается в нашу так называемую театральность. И причем делает это очень естественно.» 21


Estate Tipy | Estate Tips | Estate чаевые

Katyvystoupí Perry v pražské O2 areně

Katy Perry to Perform in Prague’s O2 Arena Кэти Перри выступит на пражской концертной площадке «O2 Arena» www.livenation.cz

V

 návaznosti na obrovský úspěch koncertů ve Velké Británii, na které pěli nadšené ódy fanoušci i kritika, se globální superstar Katy Perry opět vydává do Evropy. Tento a příští měsíc se se svým ohromujícím programem Prismatic World Tour představí v 18 zemích. Pražská O2 arena zpěvačku uvede 23. února. Světová superstar Katy Perry vydala v říjnu 2013 svoje třetí studiové album nazvané „PRISM“. Deska debutovala na prvním místě v žebříčku iTunes celkem v 97 zemích. Album dosáhlo nejlepších prodejních výsledků v kariéře zpěvačky. Během šesti měsíců od vydání se titulu celosvětově prodalo víc než 6 milionů kusů. První singl alba, globální hit „Roar“, se umístil na první příčce žebříčku iTunes v 96 zemích. Hit je zpěvaččiným osmým singlem, který dosáhl na vrchol americké Billboard Hot 100 Chart. „Roar“ je nejprodávanějším singlem v kanadské historii. Po celém světě se ho prodalo více než 10 milionů kopií. V úspěšném tažení pokračoval další singl – „Dark Horse“. Ten obsadil první příčku iTunes hned v 38 zemích a v Top 5 v dalších 90 zemích po celém světě. 22

Following the huge success of her concerts in Great Britain, which enchanted both fans and critics, global superstar Katy Perry will again tour Europe. This and next month she is to perform in 18 countries with her stunning programme entitled "Prismatic World Tour", during which she will also sing in Prague’s O2 Arena on 23rd February. In October 2013, global superstar Katy Perry released her third studio album entitled “PRISM”, which debuted at Number 1 on the iTunes chart in 97 countries. This album achieved the best sales results of the singer’s career. A total of more than 6 million copies of "PRISM" were sold worldwide in the first six months after its release. The first single from the “Roar” album became a global hit – it reached Number 1 on the iTunes chart in 96 countries. It is also the singer’s eighth single to have reached the top of the American Billboard Hot 100 Chart. Since then, more than 10 million copies of the single, "Roar", have been sold worldwide and it became the best-selling single in Canadian history.

Another single, “Dark Horse”, continued the road to success, reaching Number 1 in 38 countries on the iTunes chart and the Top 5 in another 90 countries internationally! In 2013, Katy Perry also became the world’s most watched celebrity on Twitter, was named a UNICEF Goodwill Ambassador, received nominations for two Grammy Awards (Song of the Year and Best Pop Solo Performance), as well as being chosen as Best Female Singer by the 2013 MTV European Music Awards.


новости | news | novinky

23


Estate Tipy | Estate Tips | Estate чаевые

V roce 2013 se Katy Perry stala světově nejsledovanější osobností na Twitteru. Současně byla jmenována globální velvyslankyní UNICEF. Obdržela nominace na dvě ceny Grammy (Skladba roku a Nejlepší popový sólový výkon), na MTV European Music Awards získala ocenění pro nejlepší zpěvačku za rok 2013.

После огромного успеха концертов в Великобритании, на которых восторженные поклонники и критики вновь слагали восхищенные гимны во славу мировой суперзвезды Кэти Перри, 24

она вновь отправляется в турне по Европе и уже в этом, а также в следующем месяце представит в 18 странах свою потрясающую программу «Prismatic World Tour», с которой 23 февраля также посетит пражскую концертную площадку «O2 Arena». Мировая суперзвезда Кэти Перри в октябре 2013 выпустила года свой третий студийный альбом под названием „PRISM“, который триумфально дебютировал под номером один в рейтинге «ITunes» в 97 странах мира. Альбом достиг самых высоких результатов продаж в карьере певицы. В общей сложно-

сти, по всему миру было продано более 6 миллионов дисков в течение шести месяцев с момента его выпуска. Первый сингл из альбома, „Roar“ стал глобальным хитом – он расположился на первом месте в рейтинге «ITunes», и Itunes в 96 странах, причем это также восьмой сингл певицы, который достиг вершины американского «Billboard Hot 100 Chart». Было продано более 10 миллионов копий сингла „Roar“ по всему миру, и он стал самым продаваемым синглом в истории Канады. Следующий сингл "Dark Horse" продолжил успешную кампанию и занял

первое место в 38 странах на линейке «ITunes» и в «Top 5» в 90 других странах по всему миру! В 2013 году Кэти Перри стала также наиболее популярной мировой знаменитостью в Твиттере, была назначена глобальным послом от UNICEF, получила номинации на две премии Грэмми («Песня года» и «Лучшее поп-сольное выступление»), а также на «MTV European Music Awards» получила приз, как лучшая певица 2013 года.


новости | news | novinky

25


novinky | news | новости

1. Maison Simon / Maison Simon Mathieu Noël & Élodie Bonnefous architectes

2. Pop-Up House / Pop-Up House Multipod Studio

3. Folding Wall House / Folding Wall House NHA DAN ARCHITECT

Nejpopu projekty 4. Fuks 34 / Fuks 34 Henkin Shavit Studio

5. Dům B+B / B+B House Studio MK27+ Galeria Arquitetos

2014

P

okud jste potřebovali nějaký další důkaz, že rok 2014 přál novým stavbám, tohle by vás mohlo přesvědčit. Mezi dvaceti nejúspěšnějšími projekty roku je 17 soukromých residencí, které se o zájem veřejnosti dělí s apartmánovým interiérem, obytným mrakodrapem a muzeem. Zastoupena je tu řada velkých jmen od Franka Gehryho po Studio MK27, kteří uspěli dokonce se dvěma realizacemi.

6. Stromový dům / Tree House 6a Architects

8. Dům v krajině / House in the Landscape Kropka Studio

26

7. Merryn Road 40ª / Merryn Road 40ª Aamer Architects

9. Ga On Jai / Ga On Jai IROJE KHM Architects

10. Dům Tetris / Tetris House Studiomk27


новости | news | novinky

11. Dům B / B House i.House Architecture and Construction

12. Desert Courtyard House / Desert Courtyard House Wendell Burnette Architects

13. Nadace Louis Vuitton / Fondation Louis Vuitton Gehry Partners

lárnější roku The Most Popular Projects of 2014 If you needed any more proof that 2014 was a good year for houses, this might be it. Among our 20 most viewed projects this year are no fewer than 17 private residences, which share the limelight with an apartment interior, a residential skyscraper, and a museum which no doubt received a boost in its exposure thanks to a certain jet-lagged octogenarian and his middle finger. From Frank Gehry to Studio MK27— who make the cut with not one but two projects—here are the 20 most popular projects of 2014.

18. Dům B / B House ch+qs arquitectos

14. Dům Till / Till House WMR Arquitectos

16. Dům v Yatsugatake / House in Yatsugatake Kidosaki Architects Studio

19. Minimod / Minimod MAPA

15. Malý byt v Paříži / Tiny Apartment In Paris Kitoko Studio

17. One Central Park / One Central Park Ateliers Jean Nouvel

20. Dům Sharifi-ha / Sharifi-ha House Nextoffice – Alireza Taghaboni

27


novinky | news | новости

Waldorf Astoria v New Yorku

byl prodán čínské společnosti za 1,95 miliardy dolarů

Waldorf Astoria in New York sold to Chinese firm for $1.95 billion

S

polečnost Hilton Worldwide Holdings prodala čínské pojišťovnické skupině Anbang ikonický hotel Waldorf Astoria na Manhattanu za 1,95 miliardy dolarů. Součástí dohody je, že společnost Hilton povede hotel nadále příštích sto let a Anbang se zavázala k výraznému zrenovování celé budovy. Waldorf se stal nejdražším prodaným americkým hotelem, přestože cena v přepočtu na pokoj nejvyšší není. Anbang zaplatí za každý pokoj přibližně 1,4 milionu dolarů. Podle STR Analytics, sledující údaje o hotelích, v nedávné době tito asijští obchodní-

28

ci koupili Hotel Plaza a Hotel Carlyle za ceny, které 1,4 milionu dolarů za pokoj přesahovaly. Není to tak dlouho, co byla za strop považována cena milion dolarů za pokoj. Waldorf, který otevřel v roce 1931, má 1413 pokojů a pokrývá celý městský blok na Park Avenue, díky čemuž je tato art deco dominanta jedním z největších luxusních hotelů na světě. Společnost Hilton plánuje použít výnosy k zakoupení jiných nemovitostí, především aby se vyhnula vysoké dani za tuto transakci, prozradili lidé obeznámení s plány Hiltonu.


новости | news | novinky

Hilton Worldwide Holdings selling the iconic Waldorf Astoria hotel in Manhattan to the Anbang Insurance Group of China for $1.95 billion. As part of the deal, Hilton has signed on to manage the hotel for the next 100 years and Anbang has committed to major renovations to the building. The Waldorf sale carries the steepest price tag ever for a U.S. hotel although it isn’t the highest on a per-room basis. Anbang is paying about $1.4 million per room. Asian buyers in recent years have acquired the Plaza Hotel

and the Carlyle Hotel at prices that exceeded $1.4 million-a-room, according to hotel data tracker STR Analytics. Not long ago, $1 million per room was considered the high-water mark. The Waldorf, which opened in 1931, has 1,413 rooms and covers a full city block on Park Avenue, making the Art Deco landmark one of the largest luxury hotels in the world. Hilton plans to use the proceeds to acquire other properties, in large part to avoid a hefty tax bill on this transaction, said people familiar with Hilton’s thinking. 29


novinky | news | новости

Donna Karan

prodává nemovitost na

Turks a Caicos

za 39 milionů dolarů Donna Karan Lists in Turks and Caicos for $39 Million

30


новости | news | novinky

S

lavná návrhářka Donna Karan prodává část svého majetku v Parrot Cay na ostrovech Turks a Caicos za 39 milionů dolarů. Rozšířila tak nabídku nemovitostí, které přišli na trh na tomto malém souostroví v nedávné době. Donna Karan prodává sedm akrů z více než desetiakrového pozemku u pláže, který koupila v roce 2002, jak potvrzuje záznam makléřky Katherine Barylukové ze společnosti Regency, která je zdejším exkluzivním partnerem mezi-

Fashion designer Donna Karan is selling a portion of her longtime family retreat on Parrot Cay in the Turks and Caicos Islands for $39 million, adding to the number of properties to come to market on the small island recently. Ms. Karan is selling 7 acres of the more-than 10-acre beachfront property, which she purchased in 2002, according to co-listing agent Katherine Baryluk of Regency, the exclusive affiliate of Christie’s International Real 31


novinky | news | новости

národní realitní společnosti Christie. Návrhářka na ostrově často tráví dovolenou, ale část svého majetku prodává, protože je jeho rozsah větší, než potřebuje. Na pozemku určeném k prodeji jsou dvě vily pro hosty, které lemují centrální jídelní pavilon uprostřed. Jsou zde také tři plavecké bazény, pavilon pro jógu na pláži, kuchyně šéfkuchaře, prostory pro personál a další budovy. Část pozemku si nechala. Nachází se tam rodinný dům, lázně a dva bazény. 32

Estate for Turks and Caicos. Ms. Karan frequently vacations on the island, but is selling because the property is more space than she needs. The property for sale has two guest villas flanking a center dining pavilion. There are also three swimming pools, a yoga pavilion on the beach, a chef’s kitchen, staff quarters and other buildings. Ms. Karan is keeping the portion of the property with the family home, a spa house and two swimming pools.


новости | news | novinky

33


novinky | news | новости

„Sama Dona Karan, která svou stejnojmennou společnost založila v roce 1984, hrála velkou roli při navrhování a zařizování domů, v nichž je znát africký a balijský vliv,“ uvedla makléřka Baryluková. Kromě na zakázku vyrobeného nábytku z tvrdého dřeva je dům zařízen dekorativními dřevořezbami, které přivážela ze svých cest po světě. Nemovitost se prodává plně zařízená.

34


новости | news | novinky

Ms. Karan, who founded her eponymous company in 1984, played a large role in designing and furnishing the homes, which have African and Balinese influences, said Ms. Baryluk. In addition to custom-designed hardwood furniture, the home is filled with decorative carvings from her travels around the world. The property is being sold fully furnished.

35


novinky | news | новости

ICEHOTEL oslavuje své 25. výročí 25th Annual ICEHOTEL

K

aždý rok posledních 25 let staví švédské městečko Jukkasjärvi svůj slavný ICEHOTEL. Je postaven téměř výhradně z ledu z blízké řeky Torne. Stavba vždy začíná nabírat tvar v říjnu a hostům se otevře v prosinci. Každoročně hotel navštíví padesát tisíc lidí a mnozí se rozhodnou v některém z pokojů, které si udržují teplotu zhruba mínus osm stupňů Celsia, zůstat přes noc. Sochařský a často zdobný design „uměleckých suit“ je dílem hendikepovaných umělců z celého světa a zároveň jedním z nejoblíbenějších aspektů pobytu v hotelu. Vlastní výstavba vyžaduje osm týdnů práce stočlenného týmu, příprava ale začíná již o několik měsíců dříve. V březnu je z řeky Thorne shromážděno asi tisíc tun ledu, který je přes léto uložen v chladu. Když přijde říjen, je tento led použit na stavbu všeho, od stěn po nábytek uvnitř hotelu (samotná lůžka jsou v podstatě ledové desky pokryté sobí kůží). Hlavní strukturu ledového hotelu tvoří směs sněhu a říčního ledu — 5500 čtverečních metrů budovy vyžaduje ke svému dokončení přibližně třicet tisíc kubíků sněholedu. Tato směs je nastříkána na kovové formy, aby vytvořila klenby hotelu. Letos má ledový hotel 61 pokojů a dalších 72 vytápěných pokojů, které jsou od hlavní struktury oddělené. Na designu interiérů pokojů se podílelo čtyřicet dva umělců z 11 zemí. Očekává se, že budova vydrží do dubna, kdy začne s jarní oblevou celá struktura tát a nakonec steče zpátky do řeky Torne.

36

Every year for the past 25 years, the Swedish town of Jukkasjärvi has erected its famous ICEHOTEL. Built almost entirely from the ice of the nearby Torne river, the building begins to take shape in October and is ready for business by December. Fifty thousand people visit annually, many choosing to stay overnight in the rooms which maintain a balmy air temperature of 17ºF. The sculptural and often ornate design of the building’s “art suites” is the work of handpicked artists from around the world, and is one of the most popular aspects of staying at the hotel. See photos from this year’s suites, and learn more about ICEHOTEL’s construction, after the break. The actual construction of the hotel requires eight weeks of work from a 100 man team, but the preparation for this process begins months in advance. In March, 1,000 tons of ice from the river Torne are harvested and put into cold storage for the summer. Come October, this ice is used to construct everything from walls to furniture within the hotel (the beds themselves are little more than ice slabs covered in reindeer hide). The main structure of ICEHOTEL is “snice,” a sturdy combination of snow and river ice—the 55,00 square meter building requires about 30,000 cubic meters of snice for its completion. This mixture is sprayed onto metal molds to create the vaults of the hotel. This year, ICEHOTEL has 61 rooms within its icy halls, with 72 heated rooms separate from the main structure. Forty two artists from 11 different countries participated in the interior design of the suites. The building is expected to last until April, when the spring thaw will cause it to melt back into the Torne.


новости | news | novinky

Londýnský festival architektury 2015 bude mapovat probíhající projekty 2015 London Festival Of Architecture To Explore ‘Work In Progress’

T

éma letošního Londýnského festivalu architektury 2015 (LFA) se zaměří na projekty před dokončením – Work In Progress. Koná se od 1. do 30. července a podílí se na ní instituce Architecture Foundation, British Council, New London Architecture a londýnská pobočka RIBA. Hlavním cílem řady dílčích akcí v anglickém hlavním městě a jeho okolí je ukázání klíčové role, kterou architektura hraje ve společenském, městském a kulturním rozvoji. Loňský 10. výroční festival byl svědkem více než dvou set akcí – od pěších a cyklistických exkurzí přes výstavy, rozhovory a debaty, jejichž společným tématem byl Londýn. Londýnský starosta Boris Johnson na loňský LFA s láskou zavzpomínal: „Jsem nesmírně potěšen dobrým designem i skutečností, že Londýnský festival architektury každý rok vždy překoná své předchozí úspěchy.” Dále hovořil o tom, že festival významně přispívá k image Londýna tím, že podporuje talenty a prezentuje úspěchy těchto oborů. Podle Architects’ Journal bude pozvání architektů, designérů a umělců k účasti na letním festivalu oznámeno příští měsíc. Na twitterovém účtu LFA můžete sledovat aktualizace.

It has been revealed that the theme for the 2015 London Festival of Architecture (LFA) will centre around ‘Work In Progress’. The festival, which is comprised of a series of events in and around the UK capital, seeks to “highlight the key role architecture plays in social, urban and cultural development.” The annual celebration, which will run between the 1st and 30th June, will be jointly delivered by the Architecture Foundation, the British Council, New London Architecture, and the RIBA’s London branch. Last year’s 10th anniversary festival saw over 200 events ranging from walking tours and cycle rides, to exhibitions, talks, debates and films all addressing the theme of ’Capital’. The Mayor of London, Boris Johnson, spoke fondly of last year’s LFA: “I’m hugely enthusiastic about good design and year on year the London Festival of Architecture continues to surpass its previous successes.” He continued by arguing that “the festival makes an enormous contribution to London’s profile by promoting the talent, output and success of our architectural sector. The debate and engagement the festival creates helps shape this great city.” According to the Architects’ Journal an “open call for architects, designers and artist to participate in the summer festival is set to be launched next month.” You can follow LFA on Twitter for updates.

37


TOP 10 | TOP 10 | Топ-10

10 nejdražších apartmánových domů 27podlažní mrakodrap nejbohatšího indického miliardáře Mukeshe Ambaniho, jehož cena přesahuje miliardu dolarů, je často přezdíván jako nejdražší rodinný dům na světě. Ambaniho stavba nabízí celkovou plochu 40 000 m2. Někdy ovšem méně znamená více, a tak i mnohem menší bytové jednotky jako kondominia či střešní byty mohou přinášet nesporné výhody. Zvláště pak ty, které najdeme v nejskvělejších destinacích světa. Společnost Wealth-X sídlící v Singapuru, sledující nejbohatší osoby světa, přišla se seznamem deseti nejskvělejších domovů miliardářů.

4 10 3 7 2

1 5

9 6

8

TOP

10

One Hyde Park Londýn, UK Penthouse: 226,9 milionů dolarů Jedná se pravděpodobně o nejdiskutovanější rezidenční budovu v Londýně s vybavením, mezi které patří golfový simulátor, soukromé kino a squashový kurt. (Foto: onehydepark.com) 38

1

432 Park Avenue New York, USA Penthouse: 95 milionů dolarů Nachází se ve čtvrti Midtown na Manhattanu a po plánovaném dokončení v roce 2015 bude nejvyšší budovou v New Yorku. Střešní byt bude mít 6 ložnic, sedm koupelen a knihovnu. (Foto: 432parkavenue.com)

2


Топ-10 | TOP 10 | TOP 10

3 4 5 6 7 8 9 10

One57, New York, USA

Penthouse: 90 milionů dolarů

Budova, která se tyčí 306 metrů nad čtvrtí Midtown na Manhattanu, je nejvyšší rezidenční budovou v New Yorku. Je zde 95 obytných jednotek. Vybavení mimo jiné zahrnuje studio jógy a kadeřnický salón pro domácí mazlíčky. (Foto: one57.com)

South Bank Tower, Londýn, Velká Británie Penthouse: 90 milionů dolarů Jedenactyřicetipatrová budova se 191 luxusními byty a kancelářskými prostorami. Budova u řeky Temže, výhledově dokončená v roce 2015, poskytne výhled na Londýnské oko. (Foto: southbanktower.com)

Tour Odeon, Monako vrchní apartmán: 65,7 milionů dolarů Se svými 180 metry výšky je Tour Odeon nejvyšší budovou v Monaku, samozřejmě s výhledem na Středozemní moře. Dvojvěž byla dokončena koncem roku 2014. (Foto: odeon.mc)

Opus Hong Kong, Hong Kong 58,6 milionu dolarů Apartmán v osmém patře této dvanáctipodlažní budovy již proslul jako nejdražší byt ve městě. Zázemí mimo jiné poskytuje recyklaci dešťové vody pro zavlažování a nabíječky elektrických aut. (Foto: opushongkong.com)

6 Leonard, New York, USA Penthouse: 47 milionů dolarů Bytová jednotka v části Downtown na Manhattanu skýtá fantastické výhledy na město francouzskými okny sahajícími ke stropu. Součástí budovy je socha indického sochaře Anishe Kapoora, kino s 25 sedadly a vnitřní bazén o délce 25 metrů. (Foto: 56leonardtribeca.com)

Clermont Residence, Singapur Penthouse: 47 milionů dolarů Střešní byt je zbudován v nejvyšším místě 290 metrů vysoké budovy Tanjong Pagar Centre – nejvyšší budovy v Singapuru. Projekt je dílem Burj Khalifa a One World Trade Centre v New Yorku. Stavba bude dokončena v roce 2016. (Foto: clermont-residence.net)

One Thousand Museum Condos, Miami, USA Penthouse: 45 milionů dolarů Zázemí zahrnuje dvě podlaží wellness a lázeňských zařízení, terasu na opalování s výhledem na panorama Miami a soukromou přistávací plochu pro vrtulníky. Budova má být dokončena v roce 2018. (Foto: 1000museum.com)

One Madison, New York, USA Penthouse: 43 milionů dolarů Tato šedesátipatrová skleněná věž má 53 bytových jednotek. Zázemí tu našly celebrity jako fotbalový zadák Tom Brady a brazilská supermodelka Giselle Bündchen. (Foto: related.com)

39


Nové byty na prestižní adrese New Apartments at a Top Address

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238


Nejlepší nemovitosti Best Properties / Лучшая недвижимость 42

90

116

122

124

Prodej v Praze Sales in Prague Продажа в Праге

Pronájmy v Praze Rentals in Prague Аренда в Праге

Komerční nemovitosti v Praze Commercial Properties in Prague Коммерческая недвижимость в Праге

Prodej na Moravě Sales in Moravia Продажа в Моравском крае

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia Коммерческая недвижимость в Моравском крае


Luxusní Vila na prodej

Luxury Villa for sale

Praha 6 / Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balcony + zahrada 339m2

Praha 6 / Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balconies + garden 339m2

Dovolujeme si Vám nabídnout jedinečný architektonický klenot, který je dílem fenomenálního českého architekta - vilu ve stylu ranné moderny. Poloha vily nabízí soukromí v centru Prahy – velkou zahradu s plochou 339 m2 s výhledem do parku s dětským hřištěm.Jedná se o jednu z nejprestižnějších a nejbližších rezidenčních lokalit k Praze 1, kde jsou v pěší dostupnost Královské zahrady, Letenské sady a dva menší parky přímo v blízkosti vily. Každé patro nabízí samostatný byt, tokových je v domě 5. Každá jednotka má krásné dispozice, velká okna, vysoké stropy, balkóny, nebo přímý přístup na zahradu. Z půdního patra je vidět Pražský hrad, upravené zahrady sousedních domů a zelené stromy vedlejšího parku. Dostupnost autem do centra (Pařížská ulice) - 5 minut, na letiště Václava Havla - 18 minut.

We pleased to offer a unique architectural jewel, created by phenomenal Czech architect - villa in early modern style. The villa offers privacy in the center of Prague - a large garden of 339 m2 with views to the park with a playground for children. The property is situated in the most prestigious location for private houses, close to Prague 1 area, in walking distance to the Royal and Letná Gardens, and two small parks. Each floor offers unique apartment. There are five of them with the beautiful layouts, large windows, high ceilings, balconies or direct access to the garden. The last floor offers the Prague Castle view, other windows are overlooking to the gardens of neighboring houses and greenery of the park. Great approach to city center (Pařížská ulice) – 5 minutes, Vaclav Havel international airport – 18 minutes.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


www.ytpi.cz

Luxusní Vila a pozemek v Šáreckém údolí

Luxusní Vila a pozemek v Šáreckém údolí

Praha 6 / Šárecké údolí / Dům 1115 m2 + pozemek 10479 m2

Praha 6 / Šárecké údolí / Dům 1115 m2 + pozemek 10479 m2

Nabízíme Luxusní bydlení v harmonii s přírodou v blízkosti centra Prahy. Exkluzivní nemovitost nabízí soukromí luxusního bydlení v harmonii s přírodou. Nádherný pozemek s plochou 10479 m2 je situován v samém srdci přírodní rezervace Divoká Šárka. Nemovitost je obklopena přírodním parkem s nádherným výhledem do zeleně, původní vila s plochou 1115m2 nabízí klid a relaxaci v blízkosti centra Prahy. Na soukromém pozemku se rozlehá nejen malebná zahrada - místo, kde budete trávit své volné chvíle s rodinou a přáteli, ale i lesík se vzrostlými stromy a potůčkem. Zelený pozemek se může také pochlubit vlastním jezírkem, ve kterém kvetou lekníny a kde žije pár divokých kachen.

Luxury estate for sale in harmony with nature close to the city center. Exclusive luxury estate, which offers to its inhabitants privacy in harmony with nature. Incredible 10,448 sq. meters of the land in the heart of the Nature Reserve Sarka Valley. The property is surrounded with green forests and has magnificent views of the garden. Original villa has interior 1115 sq. meters. The property offers peace and relaxation in the center of Prague. The property with the stunning gardens – great place for the spending time with your family and friends, has also the forest with the grown trees and own stream. The green estate has in its garden small pond with island, were live the couple of the ducks.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Mgr. Olena Yakubovych, MBA

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

43


Prodej | Praha – východ | Říčany | 860 m2 | pozemek 20 003 m2 | cena na vyžádání | price upon request Výjimečná příležitost koupě zámečku s kompletním zázemím na rozlehlém pozemku v Březí u Říčan, které disponují veškerou občanskou vybaveností včetně prestižní základní školy a gymnázia Open Gate, cca 20 minut jízdy od centra Prahy. Nadstandardní vybavení a materiály: velkoformátová žulová/mramorová dlažba a obklady, mramorové krby, klimatizace, bazén. Hlavní obytná budova, dům správce, stáj pro 2 koně, altán a tenisový kurt se zázemím. Exceptional opportunity to buy a chateau with complete facilities on a large plot of land in Březí near Říčany, which features all amenities including the prestigious Open Gate elementary and secondary school. The chateau is approx. 20 minutes by car from the center of Prague. High standard equipment and materials: large format granite/marble tiles, marble fireplaces, air-conditioning, swimming pool. Main residential building, butler’s residence, stables for 2 horses, gazebo and tennis court with facilities.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

44 SW_prodej-unor.indd 1

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 12:11


Prodej | Praha 7 | Bubeneč | 82 + 5 m2 | 6 950 000 Kč Byt 2+kk, balkon, okna do Stromovky, žulový kubistický krb, kuchyň s obklady, pracovní deskou a dřezem také z barevné žuly a se spotřebiči Miele, dřevěné podlahy, mramor, nova špaletová okna, značkové zařizovací předměty, sklep. Nadstandardně vybavený byt po pečlivé rekonstrukci ve 2. podlaží rondokubistického domu situovaného v první linii na okraji největšího pražského parku Stromovka, v jedné z nejvyhledávanějších čtvrtí Prahy 7 – Bubeneč. 1-bedroom apartment, balcony, windows facing flowering chestnut trees of Stromovka Park, Cubist granite fireplace, kitchen with colorful granite countertop, sink and wall panels, Miele appliances, massive hardwood plank flooring throughout, marble, new wood casement windows, designer bathroom fixtures, cellar. Carefully reconstructed high-quality flat on the 2nd floor of an apartment building on a quiet one-way street bordering Stromovka Park. Desirable location in Prague 7 – Bubeneč.

Svoboda & Williams, Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

45 20.1.15 12:10


Prodej | Praha 6 | Hradčany | 92 + 5 m2 | 7 990 000 Kč Byt 3+kk, balkon, lodžie, výhled na Pražský hrad a do okolní zeleně, originální americká kamna, dřevěné plovoucí podlahy, nová špaletová okna. Elegantní světlý byt v družstevním vlastnictví po kompletní citlivé renovaci ve 4. patře zrekonstruovaného činžovního domu bez výtahu, v prestižní rezidenční lokalitě Prahy 6 – Hradčany, v těsném sousedství Pražského hradu a jen pár kroků od stanice metra A. 2-bedroom apartment, balcony, loggia, views of Prague Castle and surrounding greenery, original American stove, floating timber floors, new casement windows. Elegant bright apartment in a cooperative ownership, after complete and careful renovation, on the 4th floor of a fully reconstructed residential building without a lift, in a prestigious area of Prague 6 – Hradčany, just a stone’s throw away from Prague Castle and the metro station line A.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

46 SW_prodej-unor.indd 3

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 12:11


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 115 + 11 m2 | 13 990 000 Kč Byt 4+kk, terasa, balkon, funkční kachlová kamna z roku 1913, projekt přestavby včetně projektové dokumentace a platného stavebního povolení, komora na patře, sklep. Mezonetový byt k rekonstrukci s výhledem na Obecní dům, hotel Paříž a okolní střechy v 5. a 6.NP secesního domu z roku 1905, v klidném zákoutí staré Prahy, kousek od Staroměstského náměstí a náměstí Republiky. 3-bedroom apartment, terrace, balcony, functional tiled stove from 1913, project documentation and building permit issued for the reconstruction, storage room in the common hall and a cellar. Duplex apartment with views of Obecní dům, Paris Hotel and the surrounding rooftops, on the 4th and 5th floors of an Art Nouveau building from 1905, located in a quiet corner of old Prague, just a stone’s throw away from Staroměstské náměstí Square and náměstí Republiky Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 4

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

4720.1.15 12:11


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 44 m2 | 6 500 000 Kč Byt 2+kk, dvouzónová klimatizace Toshiba, italská dlažba s podlahovým vytápěním, nová špaletová okna, designové zásuvné dveře, kuchyňské spotřebiče Bosch a Whirlpool, sklep. Slunný byt po kompletní rekonstrukci s výhledem na okolní střechy ve 3. podlaží udržovaného činžovního domu bez výtahu, na prestižní adrese s jedinečným geniem loci Starého Města. 1-bedroom apartment with Toshiba air-conditioning, Italian tiles with underfloor heating, new casement windows, designer slide-in interior doors, Bosch and Whirlpool kitchen appliances, cellar. Sunny apartment after complete reconstruction with a view of the surrounding rooftops on the 2nd floor of a well kept classical residential building without a lift, at a prestigious address with unique Old Town atmosphere.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

48 SW_prodej-unor.indd 5

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 12:11


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 78 m2 | 8 990 000 Kč Byt 3+kk, systém inteligentní domácnost, travertinová dlažba a obklady, dřevěné podlahy, repasovaná špaletová okna, kuchyňské spotřebiče Miele, příprava pro krbovou vložku, sklep. Romanticky laděný byt po nákladné celkové rekonstrukci kombinující tradiční a moderní prvky ve 3. podlaží krásného neoklasicistního domu bez výtahu, v dochozí vzdálenosti do 5 minut od Václavského náměstí, náměstí Republiky a hlavního nádraží. 2-bedroom apartment, intelligent home system, travertine tiles, hardwood floors, renewed casement windows, Miele kitchen appliances, preparation for fireplace, cellar. Romantic apartment after a costly complete renovation combining traditional and modern elements on the 2nd floor of a beautiful neoclassical building without a lift, just a five-minute walk from Václavské náměstí square, náměstí Republiky square and the main train station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 6

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

49 20.1.15 12:11


Poslední byt v projektu | Last Flat Available

Prodej | Praha 1 | Nové Město | 171 + 13 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 4+1, 2 terasy, 2 garážová parkovací stání, sklep. Nadstandardně řešený mezonetový byt v 1. a 2. patře nového projektu z dílny architektonického studia Cigler Marani. Komplex Quadrio nabízí unikátní spojení kvalitního a moderního bydlení s pohodlím centra města, vynikající dopravní dostupnost, stanici metra vzdálenou 10 m, veškerou občanskou vybavenost, množství restaurací, butiků a služeb v samotném komplexu i v docházkové vzdálenosti. 3-bedroom apartment, 2 terraces, 2 garage parking spaces, cellar. High-standard split-level apartment on the 1st and 2nd floors of a new project by Cigler Marani architectural studio. The Quadrio complex offers a unique combination of quality and modern living with the convenience and comfort of the city center, excellent transport links with a metro station just 10 m away, all public amenities, a number of restaurants, boutiques and services onsite and within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

50 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ SW_prodej-unor-special.indd 1

svoboda-williams.com

27.1.15 13:21


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 694 m2 | pozemek 1 212 m2 | 43 000 000 Kč Vila dům o 6 jednotkách, z toho 1 kancelářská, jedna z největších zahrad v okolí, 5 podlaží, dále samostatná garáž a možnost vybudování podzemní garáže. Jedinečná prvorepubliková vila s velkou zahradou určená k rekonstrukci v atraktivní rezidenční lokalitě na okraji vilové části Vinohrad. Vila nabízí příležitost k vytvoření stylové soukromé nebo bytové rezidence, ale i reprezentativního sídla společnosti, ambasády nebo kliniky. Six-unit villa offering 5 apartment units and 1 office, boasting a large garden, with 5 floors and a separate garage (with the possibility to build an underground garage). Unique 1930s villa suitable for reconstruction with original features preserved, situated in an attractive part of Vinohrady. Opportunity to create a stylish private villa, multi-dwelling residence, or a representative company headquarter, embassy or clinic.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 8

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

5120.1.15 12:11


Prodej | Praha-západ | Osnice | 170 m2 | pozemek 1 000 m2 | 14 890 000 Kč Rodinný dům 4+kk, venkovní bazén, prostorná pergola, krb, dubové podlahy, francouzská okna, bezpečnostní vstupní dveře, kamery, alarm, veškeré vybavení včetně nábytku v ceně. Novostavba útulného rodinného domu v britském stylu z roku 2010 nedaleko oblíbené rezidenční lokality Průhonice, jen kousek od rozlehlého Průhonického parku a 15 minut jízdy od nákupního centra a stanice metra C na pražském Chodově. 3-bedroom family house, outdoor swimming pool, spacious pergola, fireplace, oak floors, French windows, security entrance door, cameras, alarm, all equipment and furniture included in the purchase price. New British style house from 2010, near the popular residential location of Průhonice, just a stone’s throw away from the vast Průhonický park and a 15-minute drive from the Chodov shopping mall and metro station line C.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

52 SW_prodej-unor.indd 9

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 12:11


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 116 + 26 m2 | 12 900 000 Kč Byt 2+1, terasa, balkon, galerie, šatna, 2 koupelny, kvalitní materiály a zpracování, podlahy a schodiště bělený dub, na terase kartáčovaný thermojasan, ve druhém patře ořechové obklady, v koupelně dlažba. Dvouúrovňový apartmán v 6. a 7. NP nově zrekonstruovaného činžovního domu s výhledem na park v pražských Vinohradech, kousek od Riegrových a Bezručových sadů. 1-bedroom apartment, terrace, balcony, gallery, dressing room, eat-in kitchen, 2 bathrooms, quality materials, bleached oak flooring and stairs, ash wood terrace, walnut facing on the second floor, tiles in the bathroom. Spacious and bright split-level apartment on the 6th and 7th floors of a newly reconstructed building overlooking a park in Vinohrady, close to Rieger and Bezručovy parks.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 10

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

5320.1.15 12:12


Prodej | Praha – západ | Roztoky | 468 m2 | pozemek 816 m2 | 35 000 000 Kč Půvabná rodinná vila se zahradou a vnitřním vyhřívaným bazénem v tiché a romantické lokalitě přírodní rezervace Tiché údolí a Roztocký háj v Roztokách u Prahy, nad levým břehem Vltavy. Dispozice domu nabízí celkem tři podlaží o 13 pokojích, kuchyni s jídelnou a zázemí. V přízemí najdeme předsíň, centrální halu, 4 ložnice, 2 koupelny, samostatnou toaletu, technickou místnost, dílnu a také krytý vyhřívaný bazén. Druhé nadzemní podlaží je přístupné po schodišti z přízemí, anebo z terasy navazující na zahradu, a skládá se z kompletně vybavené kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, pracovny, 2 salonů, haly a kryté terasy/zimní zahrady. Nejvyšší patro domu je tvořeno 2 pokoji, šatnou, velkou koupelnou, samostatnou toaletou a terasou se sprchou. Vybavení domu zahrnuje dřevěné podlahy a dlažbu, dřevěná a plastová okna, krby. Garáž pro 2 automobily a zahradní altán s grilem a vířivkou.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

54 SW_prodej-unor.indd 11

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 12:12


Sale | Praha – západ | Roztoky | 468 m2 | land 816 m2 | 35 000 000 Kč Lovely house with a garden and heated indoor swimming pool situated in a quiet and romantic location of the Tiché údolí and Roztocký háj nature reserves in Roztoky, on the left bank of the Vltava River. The layout offers three floors made of 13 rooms, a kitchen, dining room and facilities. On the ground floor we find a central hall, 4 bedrooms, 2 bathrooms, separate toilet, utility room, workshop and an heated indoor pool. The second floor can be accessed by stairs from the ground floor or from the terrace connected to the garden, and consists of a fully equipped kitchen, dining room, living room, study, 2 lounges, hall and covered terrace / sunroom. The top floor consists of 2 rooms, walk-in closet, large bathroom, separate toilet and a terrace with shower. Amenities include wood/tile floors, wood/plastic windows, fireplaces. Garage for 2 cars and garden gazebo with a grill and hot tub.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-unor.indd 12

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

55 20.1.15 12:12


Horský apartmán 2+kk, 44 m2, Rokytnice nad Jizerou | 2 082 100 Kč Nový horský apartmán ve vyhledávaném krkonošském středisku Rokytnice nad Jizerou, kousek od lanovky na vrchol Lysé hory, vhodný pro koupi za účelem rodinné rekreace nebo výhodné investice pro krátkodobý a dlouhodobý pronájem. Tento moderní apartmán rodinného typu je situován v prvním patře a nabízí celkem 2 pokoje, koupelnu a chodbu. Možnost zakoupení kóje na lyže a garážového parkovacího stání. Uvedená cena podléhá zákonnému DPH. New ski apartment in the sought after winter resort town of Rokytnice nad Jizerou, a short walk from the cableway to the top of Lysá hora Mountain, suitable for family recreation or as an investment opportunity for short or long-term lease. This modern, family-type apartment situated on the first floor offers 2 rooms, a bathroom and hallway. Possibility to purchase a ski box and a garage parking space at extra cost. Price subject to VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 57 m2, Praha 7 – Holešovice, V Háji | 3 890 000 Kč Světlý byt po kompletní rekonstrukci v 1. nadzemním podlaží činžovního domu situovaného v dynamicky se rozvíjející části Prahy 7 – Holešovice, 5 minut od metra Palmovka nebo Vltavská. Předsíň s velkým úložným prostorem ve stropě, plně vybavená kuchyň, dřevěné podlahy, nová dřevěná eurookna, podlahové topení, bodová světla, bezpečnostní vstupní dveře, nový elektrický kotel. Na střeše společné terasy, za příplatek možnost přikoupit sklep. Bright apartment after complete reconstruction on the upper ground floor of an apartment building in a dynamically developing part of Prague 7 – Holešovice, 5 minutes to Palmovka or Vltavská metro stations. Hall with abundance of ceiling storage space, fully equipped kitchen, hardwood floors, new wooden eurowindows, underfloor heating, spotlights, security entrance door, new electric boiler. Common terrace on the roof, possible to purchase a cellar at extra cost.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

57


Byt 4+kk, 140 m2, Praha 9 – Vysočany, Freyova | 8 900 000 Kč Klimatizovaný byt s nadčasovým designem a úchvatným panoramatickým výhledem na Prahu je situovaný v 19. patře Rezidence Eliška, moderní novostavby s 24h recepcí, fitness centrem a kavárnou v rychle se rozvíjející části Prahy 9 – Vysočany. Vířivá vana pro 3 osoby, 2 koupelny, šatna, dřevěné podlahy a velkoformátová dlažba, podlahové topení, 2 velká garážová stání, komora u vchodu do bytu, sklep. Rezidence se nachází nedaleko říčky Rokytky, v blízkosti parku a pár minut chůze od stanice metra Vysočanská. Air-conditioned apartment with a timeless design and stunning panoramic views of the city situated on the 19th floor of the Eliška Residence, a modern building with 24-hour reception, fitness center and café in a rapidly developing part of Prague 9 – Vysočany. Whirlpool for 3 people, 2 bathrooms, walk-in closet, hardwood floors and large format tiles, floor heating, 2 large garage parking spaces, storage room by apartment entrance, cellar. The residence is located near the Rokytka River, a park and the Vysočanská metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 66 + 12 m2 | Praha 7 – Holešovice, Varhulíkové | 5 350 000 Kč Světlý byt s balkonem a výhledem na Vltavu v rezidenčním projektu Riverloft. Dispozice bytu nabízí předsíň, obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice s přístupem na balkon, koupelnu s vanou, samostatnou toaletu. Dřevěné podlahy, luxfery mezi koupelnou a obývacím prostorem, bezpečnostní dveře, domácí videotelefon; výtah v domě, 1 parkovací stání v podzemních garážích zahrnuto v ceně. Bright 2-bedroom apartment with a balcony boasting a view of the Vltava River in the modern residential Riverloft project, situated in the dynamically developing neighborhood of Holešovice, close to the embankment. The layout features an entry hall, living room with kitchen, 2 bedrooms with balconies, bathroom with bathtub, separate toilet. Wooden floors, security entry door, video entry phone, elevator, 1 parking space in the underground garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

59


BÍLÁ VILA – PRAHA 6 | 40 130 000 CZK

Reprezentativní prvorepubliková vila s charismatem a elegancí své doby nabízí komfort bydlení, který uspokojí nejvyšší nároky současnosti. Vila prošla kompletní, velmi zdařilou rekonstrukcí, při které byly vytvořeny velké otevřené prostory s vysokými stropy, použity kvalitní přírodní materiály a vyspělé technologie, jejichž výsledkem je ekologický a vysoce ekonomický provoz domu, luxusní spa a garáž pro 3 auta. Prodej | Vila 6 + 1 | Praha 6 | 521 m² | Pozemek 686 m² Representative villa built in the forties of the last century, offers a comfort living, that can satisfy the highest demands of the present-day. The villa went through a complete reconstruction creating large open spaces with high ceilings complemented by natural materials and advanced technologies making the operation of the house ecological and highly economical, luxury spa and a garage for 3 cars. Sale | Villa 6 + 1 | Prague 6 | 521 m² | Land 686 m²

Unique service for buyers, caring service for sellers, one stop shop service for developers.


Villa Gradini – PRAHA 7 | 170 000 000 CZK

Velkoryse řešená, čtyřpodlažní vila s vlastním relaxačním patrem a venkovním bazénem. Nádherné výhledy ze všech pa­ter a teras jim náležících. Garáž pro 6 automobilů. Vilu považujeme za vhodnou pro rodinu. Svým velkorysým pojetím je však rovněž předurčena stát se reprezentativním sídlem společnosti. Nabídne prostor pro komfortní práci týmu několika lidí, stejně jako impozantní prostředí pro pořádání firemních akcí pro klienty současné i budoucí. Prodej | Vila 8 + kk | Praha 7 | 979 m² | Pozemek 2.509 m² This free standing villa with relax zone and pool, is set back from the street, separated by a beautifully maintained garden. Terraces and surroundings, providing beautiful panoramic views from all four floors. Ground floor provides 6 parking places.We believe this villa to be suitable for a family, however, due to its generous layout, it could easily be used as a representative company headquarters. It offers space for a team of several people to work comfortably, as well as provides the setting and imposing surroundings for putting on company events for clients both current and future. Sale | Villa 8 + kk | Prague 7 | 979 m² | Land 2.509 m²

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of


Prodej

Prostorný mezonetový byt 6+kk v Rezidenci Keplerova, Praha 1 – Hradčany

Sale Spacious two-storey six bedroom apartment in Residence Keplerova, Prague 1 - Hradcany

Tento reprezentativní byt o celkové ploše 214 m2 se nachází v novém,

This spacious apartment with a total floor area of 214 sqm is situated

luxusním projektu Keplerova 10 několik kroků od Pražského Hradu.

in a new, luxury project Keplerova 10 just few steps from the Prague

Bytový dům Keplerova 10 je unikátní rekonstruovaný činžovní dům v

Castle. The residential building Keplerova 10 is a unique, reconstructed

samém srdci Prahy. Byty i celý dům jsou citlivě a luxusně zrekonstruovány

town-house in the very heart of Prague. The apartments and the

s použitím moderních a vysoce kvalitních materiálů. Velký důraz klademe

whole building were sensitively renovated using modern, high-quali-

na zachování osvědčených architektonických prvků a postupů. Byty

ty materials. A strong emphasis was put on keeping the time proven

projektu Keplerova10 - luxusní bydlení v centru Prahy jeho obyvatelům poskytuje možnost užívat si naprostého klidu a pohodlí.

architectural elements and methods. So there is no undue loss of heat and the windows prevent street noise enabling the inhabitants to enjoy their time in peace and comfort..

Cena: info o ceně v kanceláři JLL / Price: price info in JLL

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej

Světlý nový byt 2+kk v Rezidenci Keplerova, Praha 1 – Hradčany

Tento vybavený krásný byt o celkové ploše 62 m2 s 15 m2 terasy se nachází

Sale Bright one bedroom apartment in Residence Keplerova, Prague 1 - Hradcany This completely furnished beautiful apartment with a total floor area of

v novém, luxusním projektu Keplerova 10 několik kroků od Pražského

62 sqm plus 15 sqm terrace is situated in a new, luxury project Keplerova 10

Hradu. Bytový dům Keplerova 10 je unikátní rekonstruovaný činžovní

just few steps from the Prague Castle. The residential building Keplerova

dům v samém srdci Prahy. Byty i celý dům jsou citlivě a luxusně zrekon-

10 is a unique, reconstructed town-house in the very heart of Prague.

struovány s použitím moderních a vysoce kvalitních materiálů. Velký

The apartments and the whole building were sensitively renovated using

důraz klademe na zachování osvědčených architektonických prvků a

modern, high-quality materials. A strong emphasis was put on keeping

postupů. Byty projektu Keplerova10 - luxusní bydlení v centru Prahy jeho

the time proven architectural elements and methods. So there is no undue

obyvatelům poskytuje možnost užívat si naprostého klidu a pohodlí.

loss of heat and the windows prevent street noise enabling the inhabitants to enjoy their time in peace and comfort.

Cena: info o ceně v kanceláři JLL / Price: price info in JLL

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

63


Atypická vila 400 m2, Praha 10 - Uhříněves Exkluzivní nabídka prostorné a slunné rodinné vily v klidné části Prahy 10 – Uhříněvsi. Dům v anglickém stylu z roku 1993 s krásnou vzrostlou zahradou nabízí na dvou podlažích užitnou plochu interiéru 400 m2. V přízemí naleznete garáž pro dva vozy, vstupní halu, separatní garsonku s vlastní kuchyňkou a koupelnou s WC, velkoryse řešený obývací prostor s jídelnou, kuchyň, velikou spíž a technickou místnost, dále malý salonek pro poslech hudby a zvláštní kout na sledování TV. Vše je součástí jednoho otevřeného prostoru, které z druhým poschodím domu spojuje dřevěné schodiště se proskleným zábradlím. V patře domu se nachází čtyři samostatné ložnice, dvě koupelny, tři šatny a pracovna s balkonem. Udržovaná zahrada o výměře 426m2 vás zaujme pestrou, vzrostlou zelení a klidem a soukromím, které nabízí. Vila je v perfektním technickém stavu a nachází se na zeleném okraji Uhřiněvse s výhledem do přírody. Metro Háje vzálené 3 km, zastávka vlaku v pěší vzdálenosti, kompletní občanská vybavenost v místě. Václavské náměstí vzdálené 20minut jízdy autem (15 km). Cena: 15.000.000,- Kč English style, spacious family house in a calm neighbourhood in Prague 10 – Uhříněves. Villa was built in 1993 and offers on two levels 400 m2 of the interior space and beautiful, full grown garden (426 m2). Ground floor features garage for two cars, entry hall, separate studio apartment, large open space living room with dinning space and the kitchen, further small lounge for piano playing and another one for watching TV. On the second level you will find four bedrooms, 2 bathrooms, 3 closets and office with a balcony. House is in the perfect technical condition and offers privacy and nice views to the surrounding greenery. Metro C 3 km, 15 minutes drive to Prague city center. Price: 15.000.000,- CZK


Rodinný dům 350 m2, Praha 9 – Koloděje Slunný, velkoryse řešený rodinný dům se nachází v klidné a malebné lokalitě v těsné blízkosti zámku v Kolodějích, vzdálené pouhých 30 minut od centra Prahy. Přízemí tvoří předsíň, velká hala, světlý a prostorný obývací pokoj s přístupem na terasu, kuchyň, jídelna, pracovna, komora a samostatná toaleta. V patře se nachází prostorná galerie, velká ložnice rodičů, 2 pokoje, balkon a koupelna s toaletou. Suterén nabízí prádelnu se sušárnou, fitness a solarium, koupelnu, elektrokotelnu, úložné prostory a garáž pro dva vozy. Interiér domu zahrnuje nadstandardní vybavení: kovářem na míru zhotovená ozdobná zábradlí, kvalitní dlažba a sanita v koupelnách, dřevěná okna s automatizovanými bezpečnostními roletami. Dominantou domu je krásná udržovaná zahrada s travnatou plochou, vzrostlými stromy a keři. Zálivku zeleně zajišťuje automatický zavlažovací systém napojený na jímku srážkových vod. Velmi dobrá občanská vybavenost a snadná dostupnost do Prahy MHD nebo vlakem. Cena: 13.900.000,- Kč This generous villa is located in very calm and picturesque area neighboring with Kolodeje castle, only 30 minutes from Prague city center. Ground floor offers entry hall with the staircase, specious living room with the entry to the garden, dinning space, kitchen, study, closet and the toilet. The first floor features gallery, 3 large bedrooms, balcony and bathroom with the toilet. Underground level has laundry room, fitness and solarium, bathroom, technical room, storage room and garage for 2 cars. Interior features quality custom made details such as: ironsmith made balustrades, high quality tiles and sanitary fittings, large format tile floors with underfloor heating or wooden windows with automatic security blinds. The garden providing privacy is very well kept and enclosed by mature trees of all kinds. Watering of the garden is authomatic using the rain water collected in a special underground tank. All basic amenities in place including public transport to Prague (bus or train). Price: 13.900.000,- CZK


Bonus Praha

CENTURY 21 Bonus Praha, Říčanská 1752/1, Praha 10 Vinohrady

Prostorný byt 4+1 v atraktivní lokalitě Prahy 1 Nabízíme k prodeji prostorný byt 4+1 o celkové ploše 121,8 m2 v ulici Palackého na Novém Městě. Dispoziční řešení bytu je velmi praktické. Dům je po kompletní rekonstrukci, bez výtahu s velmi pěknými původní prvky. Okna jsou původní, špaletová. V pokojích jsou původní dubové parkety. Dveře jsou rovněž původní – dřevěné, bílé. Výška stropů je 3,50m. Výhledy z pokojů jsou do ulice Palackého a do vnitrobloku. Byt se nachází v jedné z nejžádanějších lokalit Prahy, v pěší dostupnosti od Václavského náměstí, Národní třídy, Staroměstského náměstí, stanic metra: Můstek, Národní třída, Muzeum, tramvajové zastávky Vodičkova, nákupního centra Debenhams, Myslbek, QUADRIO,Tesco, Paladium, divadel, kin, restaurací, škol, úřadů či zdravotnických zařízení.

Cena: 8.000.000,- Kč Realitní makléř: Mgr. Zoja Klímová, Kontakt: +420 739 246 116, E-mail: zoja.klimova@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ EXKLUZIVNÍHO BYDLENÍ PRAHA 5

Dokončení 12/2015

www.RezidenceNaHrebenkach.cz tel.: 725 992 555 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

67


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Prodej luxusního ateliéru 2kk s předzahrádkou, 202 m2 na Praze 6 Prodej luxusního ateliéru o dispozici 2kk (61,39m2) s terasou a předzahrádkou o 126m2 orientovanou na jižní a východní stranu, sklepní kójí, s garážovým stáním a možností venkovního parkingu (pod uzavřením brány) pro návštěvy, Praha 6 - ul. V Podbabě. Byt je zcela zánovní! Dispozičně je byt členěn na prostornou předsíň, komoru s vývodem na pračku, koupelnu s vanou a toaletou, obývací pokoj s kuchyňským koutem - nová kuchyně dovoz Německo (protipožární čidlo) a ložnici. Z obývacího pokoje je pak vstup přes francouzské dveře na terasu a zahradu. Byt je vybaven vstupními dveřmi od Sherlocku 3. bezpečnostní třídy v kombinaci mahagon, bílý lak; vnitřní dveře jsou z řady Glanz od Sapeli s vysokým leskem a tvoří kontrast s tmavě černo stříbrnými dlažbami a masivní kartáčovanou dubovou podlahou v pokojích. Francouzské dveře na terasu a ostatní dřevěná okna z Meranti v barvě mahagon s trojsklem.

Cena: 7.000.000,- Kč vč. provize RK Realitní makléř: Žaneta Doležalová, Kontakt: +420 702 065 997, E-mail: zaneta.dolezalova@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


CENTURY 21 Premium Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

Prodej vyjímečného bytu 2+kk/L, 72m2, Praha 4 Prodej nadstandartního, částečně zařízeného, luxusního a designového bytu s krbem o dispozici 2+kk s lodžii nacházející se v lokalitě Praha 4 - Modřany. Nemovitost o celkové podlahové ploše 72m2 je umístěna v 5. patře kompletně zrekonstruovaného domu v družstevním vlastnictví, s krásným výhledem na Prahu a orientací na J/JZ. Byt je po kompletní rekonstrukci navržené architektem 10/2014. Koupelna s oknem (volně stojící vana Teico, wc, umyvadlo Palomba 120cm, doplňky Il Bagno Alessi dot - vše Laufen, baterie Roca Loft). Nové rozvody elektro, vody, odpadu, kompl. podhledy. Anuita 0, nízké provozní náklady. Žádaná část Prahy 4-Modřany, plná občanská vybavenost v pěší dostupnosti, metro 8 min, letiště 17 min, bezproblémové parkování před domem. Plno zeleně - Modřanský háj a Hodkovičky. Byt je neužívaný a připraven pro nového majitele. Možno financovat i hypotékou s ručením jinou nemovitostí. Pro více informací kontaktujte realitního makléře.

Cena: 3.799.000,- Kč Realitní makléř: MILAN BŘEČKA , Kontakt: +420 725 293 154, E-mail: milan.brecka@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

69


RE/MAX Reality Plus+ Jankovcova 1037/49, Classic 7, 170 00 Praha 7

Exkluzivní rodinný dům na Praze 3, ul. Na Vápence Novostavba rodinného domu s dispozicí 5+kk, 151 m2, zahradou 216 m2 a garáží na Praze 3 - Žižkově, ul. Na Vápence. Dům je již finálně dokončen, zkolaudován v 6/2014, dle projektu Ing. Arch. Sladkého. Nízkoenergetický standard domu - izolační trojskla, ohřev TUV fotovoltaickými panely, větrání s rekuperací tepla, venkovní žaluzie. Velmi nízké náklady na provoz domu. V těsné blízkosti park Židovské pece, klidné prostředí v zeleni.

Cena: 13.700.000,- vč. provize RK Makléř: Roman Šenigla, Tel. 725 293 491, e-mail: roman.senigla@re-max.cz Více informací na www.remax-czech.cz / For more information visit www.remax-czech.cz / Более подробная информация на www.remax-czech.cz

70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej kompletně zrekonstruovaného mlýna, farmy, restaurace, ubytováni a rodinného sídla Nabízíme prodej mlýnu po kompletní rekonstrukci o CP 1743 m2, v blízkosti města Pelhřimov. Mlýn byl vybudován 2. polovině 18. století a jeho renovace proběhla v r. 2013. Celý mlýn je navržen a realizován velmi citlivě ve venkovském stylu za použití kvalitních přírodních materiálů. Prodává se s vybavením včetně kvalitních spotřebičů pro provoz restaurace. Disponuje ubytováním ve 12 pokojích vybavených elegantním masivním nábytkem, restaurací, prostornou kuchyní + venkovní kuchyní, stodolou a venkovním občerstvením. Rovněž je zde i samostatná bytová jednotka o CP 110 m2. Ostatní pozemky tvoří les, zahrada a šest rybníků - vše o CP 11.149 m2. Mlýn je v této době využíván i jako farma, kde se chová dobytek a ryby. Nabízí se zde příjemné prostředí vhodné pro rekreační využití k relaxaci, rybolovu, houbaření, popřípadě jako rodinné sídlo. Pro více informací kontaktujte makléře.

Cena / Info o ceně na vyžádání v RK

We offer a mill for sale after extensive reconstruction, size of 1.743 m2, located close to Pelhřimov. The mill was built in the second half of the 18th century and run through the reconstruction in 2013. Entire mill is designed and implemented in country style using natural materials. The mill is offered including equipment and high quality branded appliances. It offers accommodation in 12 rooms, equipped with elegant massive furniture. There is a restaurant, a spacious inside and outside kitchens, a barn and an outdoor snack bar. Also, there is a separate flat, size of 110 m2. The rest of the land consists of forest, garden and six ponds - total size of 11.149 m2. The mill is at this time also used as a farm, where cattle and fish are being breed. Pleasant environment suitable for recreational use for relaxation, fishing, mushroom picking, eventually as family residence. For more information, feal free to contact your real estate agent.

Price / price on request

Realitní makléř: Klára Judexová

Více informací na www.akademierealit.cz For more information visit www.akademierealit.cz Более подробная информация на www.akademierealit.cz Akademie realit s.r.o Lidická 960/81, 602 00 Brno

Kontakt: + 420 731 567 383 E-mail: kjudexova@akademierealit.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

71


Prodej

Luxusní designová vila 486 m2, 28 500 000 Kč

Продажа:

Вилла 5 + 1, 486 m2, 28 500 000 CZK

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila

Новая, точно и великодушно построенная роскошная вилла с

s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu.

уникальной атмосферой роскоши и дизайна.

Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486m ) na pozemku 1240m 2

2

v nadstandartním designovém provedení a v plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru,

Вилла 5 + 1 с террасами (полезная площадь 486 м2, террас, 106 м2) на учáсткe земли 1240 м2, высокий уровень дизайна и производительности в полном оборудовании. 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдельный туалет для гостей, SPA зона - красивый внутренний бассейн из мозаичной обкладки c прямым выходом на террасу, сауна. Исключительное оборудование дома выше стандарта включает

krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, notebook, telefon,

в себя подогрев мраморного пола, окна, используя алюминие-

tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady,

вые компоненты, роскошную кухню из массива, включая при-

garáž pro dvě SUV auta.

боры, высококачественную мебель и освещение на заказ, камин, система интеллектуального дома, управляется с помощью компьютера, ноутбука, телефона, тепловой насос ZUBADAN, автоматическое орошение сада, гараж на два внедорожника.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Designový nízkoenergetický dům, 4+1, Karlík, 13 800 000 Kč

Prodej moderního, designového domu navrženého a zrealizované-

Sale Design a low-energy house, 4 + 1, Karlík, 13 800 000 CZK Sales of modern design house designed and realized on, designed

ho, podle návrhu prestižního architektonického studia, situova-

by the prestigious architectural studio, situated in the attractive

ného v atraktivní lokalitě Prahy západ, v Karlíku. Velkoryse kon-

location of Prague west, in Charlie. The generously conceived villa

cipovaná vila se vzrostlou zahradou, vytváří díky své orientaci na

with mature garden designed by architect creates thanks to its ori-

JZ, společně s domem dokonalý celek. Dům je koncipován tak, aby

entation to the southwest, along with the house perfect whole. The

vyžadoval co nejnižší náklady na vytápění. Okna jsou ze 3 vrstev

house is designed to require a minimum heating costs. The windows

skla, designové zateplení fasády. Atypická vila s výbornou dostup-

are made of three layers of glass facade design. Atypical villa with

ností do centra metropole Prahy, splňující vysoké nároky na luxusní

excellent access to the city center of Prague, meets high standards

bydlení mimo Prahu, se snadnou dosažitelností centra metropole.

of luxury living outside of Prague, easily accessible from the center

Veškerá občanská vybavenost v místě. Energetická náročnost B.

of the metropolis. All civic amenities in place.

Samostatně stojící garáž. Podlahové vytápění, centrální vysavač, na pozemku automatická závlaha, vlastní studna, automatická sekačka, zahradní domek.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

73


Prodej

Nabídka rezidenčního bytu 4+kk 117 m2, terasa, sklep, 2 garážová stání, Praha 5, 14 990 000Kč

Mimořádná nabídka bytu, ve kterém se snoubí nádherný byt doladěný rukou zkušeného architekta, umístění v architektonicky oceňovaném projektu viladomu a současně prestižní adresa ve vilové čtvrti Prahy 5 - Smíchov. Hlavní orientace bytu i terasy je na jih s výhledem mezi zelenými korunami stromů na celou Prahu. Součástí prodejní ceny je vybavení bytu kvalitním, na míru zhotoveným nábytkem. Obývací pokoj s jídelnou a kuchyňskou linkou má 47 m2. Plně funkční designová kuchyňská linka s praktickou žulovou pracovní deskou a vestavnými spotřebiči. Kvalitní masivní dřevěné podlahy z tropického dřeva.

Sale Offering residential apartment 4 + kk, terrace, cellar, 2 garages, Prague 5, Smichov, 14 990 000CZK Special offer of the apartment, which combines gorgeous apartment etched hands of an experienced architect, location in architecturally acclaimed villa project and also a prestigious address in a residential area of Prague 5 - Smichov. Beautiful apartment 4 + kk (117 m2) + spacious terrace (+ 13 m2) is located on the 3rd floor of a luxury villa. The main orientation of the apartment and the terrace is south overlooking the green treetops of the whole city. Part of the sales price, quality furnishings, built-in furniture. The apartment is thoughtfully furnished and timeless. Living room, dining room and kitchen has 47 m2. Fully functional designer kitchen with granite worktop, practical and built-in appliances. High quality solid wood floors made of tropical wood. Outdoor Blindsie. Living terrace is made of tropical wood and you can enter it from the living room or the bedroom.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Noblesní byt, byt 4+kk, 180 m2, Mariánské Lázně, 16 566 600 Kč

Sale

Luxusní byt na nejlepší adrese v samém centru proslulého lázeň-

The apartment has 4 + kk + additional separate technical and

ského města, u lázeňské kolonády. Byt má dispozici 4+kk + další

storage room. The large living room and dining room are sunlit

samostatné technické a úložné místnosti. Rozlehlý obývací pokoj

western sun not only French windows with artistic wrought iron

i jídelna jsou osluněné západním sluncem nejen francouzskými okny

railing. The dining room is connected to a fully equipped kitchen

s umělecky kovaným zábradlím. Jídelna navazuje na plně vybavenou

Siematic. Romantic bedrooms have balconies and scenic southern

kuchyňskou linku SieMatic. Romantické ložnice mají malebné jižní

flashy own bathrooms. High ceilings, solid wood floors, high quality

balkóny a vlastní honosné koupelny. Vysoké stropy, masívní dře-

Italian designer tiles, ceramics and Duravit, Hansgrohe reliable

věné podlahy, kvalitní značkové italské obklady a dlažby, keramika

battery emphasize the technical excellence and perfect building

Duravit. Pohodlně se z garáží dostanete výtahem až ke dveřím bytu.

design. Conveniently accessible by elevator from the garage to the

Metropole je rychle dostupná po kvalitní dálnici D5 za 45 minut.

front door of the apartment. Metropole is available for fast quality

Apartment, 4 + kk, 180 m2, Marianske Lazne, 16 566600 CZK

highway D5 for 45 minutes.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

75


Prodej

Moderní novostavba vily 6+kk s pozemkem 1 500 m2, Velké Popovice, 17 900 000 Kč

Nádherná novostavba nízkoenergetické vily s velkým pozemkem stojí nedaleko Štiřína a Velkých Popovic. Předností domu jsou vysoké stropy, použití kvalitních materiálů, jak na podlahy, tak jako

Sale Uniquet villa with 6 bedrooms land 1,500 square meters, Velké Popovice, 17 900 000 CZK Splendid low-energy villa with extensive ground in nice location near Štiřín and Velké Popovice. Advantage of house are high ceilings, used quality materials, big windows to all direction, underfloor

zařizovací předměty, velká okna do všech světových stran, podla-

heating, central vacuum cleaner, excellent thermal insulation of fa-

hové vytápění, centrální vysavač. Srdcem domu je obývací pokoj

cade. Heart of the house is living room with loft glass wall, staircase

s prosklenou loftovou stěnou, schodištěm a plně vybavenou ku-

and fully furnished kitchen. There is preparation for the fireplace,

chyní. Nachází se zde příprava na krb, vstup na terasu a schodiště

entrance to the terrace and staircase to quiet zone on the first floor.

do klidové zóny 2 nadzemního podlaží. V přízemí je také prostorná

On the ground floor is spacious garage for two cars, utility room,

garáž pro 2 auta, technická místnost, vstupní hala, toaleta, sklípek a ložnice s koupelnou.

entrance hall, toilet, cellar and bedroom with bathroom. From the gallery on the second floor you get into four rooms and two bathrooms.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


exkluzivní nemovitosti

Prodej slunného mezonetu 3+kk/T, 99 m2 – Praha Vinohrady Nabízíme prodej moderního světlého mezonetového bytu 3+kk, 85 m2 se slunnou terasou (13,6 m2). Celková prvotřídní rekonstrukce domu i design bytu byl v rukou renomovaných architektů a snoubí v sobě moderní anglický styl s tradicemi české architektury. Ve vnitrobloku domu vznikla krásná celoroční slunná zahrada. V horním patře bytu je soukromé zázemí se dvěma ložnicemi, koupelnou a šatnou, v přízemí je pak obývací pokoj s kuchyňským koutem, vstupní hala s úložnými prostorami. Použity byly kvalitní přírodní materiály. U domu je preferenční parkování i parkovací stání v sousedském domě. Skvělá lokalita i mnohé okolní zelené pražské parky podtrhují atraktivnost tohoto bydlení tak blízko centra Prahy. V naší nabídce najdete další dva loftové mezonety v témže domě.

Bright duplex apartment 3+kk /T, 99 sqm – Prague 2, Vinohrady We are delighted to offer you a modern bright duplex apartment 3 + kk, 85 sqm with a sunny terrace (13,6 sqm). Total first-class house reconstruction as well as the design of the apartment was fully in hands of renowned architects and combines modern English style with the tradition of the Czech architecture. In the courtyard of the house there is a beautiful sunny well planned and maintained green garden, natural relaxing private zone. On the top floor of the duplex there is a resting area with two bedrooms, bathroom and cloakroom, while at the ground floor you enjoy the living room with a kitchenette, and entrance hall with storage space and restroom. High quality interior materials (oak parquet floors, hard wood stylish staircase, high quality wooden windows). Parking available. Great location with many surrounding Prague green parks so close to the city centre. Additionally we offer two loft duplex apartments in the very same house.

Cena / Price: 6.900.000,-Kč / CZK

LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Luxusní zahraniční nemovitosti v Dubai – UAE Nabízíme klientům výběr atraktivních nemovitostí v prestižních oblastech v Dubaji, kterými jsou například projekt The Palm Jumeirah – je vystavěn na pobřeží Dubaje jako ostrov ve tvaru palmy, který je s pevninou propojený komunikací, je sídlem nejluxusnějších hotelů, obchodních center, rezidencí a kilometrů pláží, dále Dubai Marina nebo ostrov Nurai Island. Na výběr jsou nejrůznější typy vybavených i nevybavených apartmánů, bytů či luxusních vil. Prohlídky jsou zajištěny česky mluvícím agentem žijícím v Dubaji. Dokážeme zajistit v Dubaji jakoukoliv nemovitost nebo investici. Pro více informací neváhejte kontaktovat naší realitní kancelář.

Luxurious overseas property in Dubai – UAE We offer our clients a wide choice of attractive properties in prestigious neighbourhoods of Dubai. For example a project “The Palm Jumeirah” is built on Dubai coast as a palm-shaped island, which is connected to the mainland by roads. It includes headquarters of luxurious hotels, shopping centers, residences and miles of beaches, further is located Dubai Marina and Nura island. One can choose from a variety of equipped and non-equipped suites, luxury apartments or villas. Real estate tours are assured by a Czech-speaking agent living in Dubai. We can provide any property or investment in Dubai. For more information please contact our real estate office.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

79


exkluzivní nemovitosti

Prodej exklusivního bytu 2+kk, 80 m2, s výhledem do parku Grébovka, Praha 10 – Vršovice Nabízíme prodej velice světlého bytu v několik málo let staré – téměř novostavbě s velkoplošnými okny a dvěma balkony. Podlaha je z velice kvalitního švédského dřeva, topná tělesa jsou schována v podlahových kolektorech. Byt se nabízí bez nábytku, kuchyňské vybavení je v ceně. Vedle pohodlí a luxusu byt, který je velmi blízko městskému centru, nabízí také velmi bezpečné bydlení – je součástí obytného komplexu s vlastní nonstop ostrahou i s kamerovým systémem. Případnému zájemci je navíc možné odprodat garážové stání v podzemním parkingu budovy (není v ceně).

Exclusive apartment, 80 sqm, with view into the Grébovka green park, Prague 10 – Vršovice We offer a very bright apartment in a new building, with large wooden windows and 2 balconies. The floor is made of high quality Swedish hard wood and with hidden floor collectors for heating. The apartment is being offered unfurnished, kitchen equipment is included in the price. The apartment is very close to the urban centre. Besides the comfort and luxury, this flat offers a very secure housing – it is a part of a residential complex with private nonstop security and with CCTV. A possible buyer can buy a garage in the underground parking of the building (not included in the price).

Cena / Price: 5.900.000,-Kč / CZK LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Prodej atraktivních pozemků v čisté přírodě Berounska – Chrustenice u Loděnice Nabízíme krásné rozlehlé pozemky určené pro stavbu rodinného domu o výměrách od 1.000 do 1.740 m2 v rámci projektu realizovaného ve spolupráci s vynikajícími českými architekty v nádherné krajině kopců, luk a vodních toků krajiny Berounska. Lokalita je vzdálena pouhých 15 minut od hranice Prahy a stanice metra B – Zličín. Kombinace klidného bydlení v přírodě s rychlou a kvalitní dostupností do hlavního města Prahy činí tuto lokalitu výjimečnou a to také díky kompletní občanské vybavenosti v nedalekém městě Beroun. Nabízíme pozemky ve čtyřech dílčích oblastech v projektu – dle výhledu, charakteru okolní přírody a svažitosti. Pozemky v Chrustenicích jsou určeny všem, kteří hledají moderní bydlení bez kompromisů.

Sales of attractive lots in pristine natural setting Berounsko – Chrustenice We offer beautiful lots designated for a family home construction with dimensions ranging from 1000 m2 to 1740 m2. The land is set in the Beroun landscape area with beautiful hills, meadows and waterways. The location is only 15 minutes far from Prague and the metro station B Zličín. The combination of quiet living in nature with a quick, high-quality access to the Prague, makes this site exceptional. Complete public services are in nearby city of Beroun. We offer lots by these parameters - their views, character of the surrounding countryside and the slope of the parcels. Lots in Chrustenice are designed for those who are looking for modern living without compromise.

Cena od / Price from: 2.000.000,- Kč / CZK LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

81


exkluzivní nemovitosti

Pronájem luxusního bytu 4+kk/střešní T, 180m2 – Sacre Coeur, Praha 5 – Smíchov Pronájem krásného nového plně luxusně vybaveného mezonetového bytu s balkonem a stření terasou (34 m2). Komfort a luxus bydlení se snoubí s neopakovatelným výhledem na bývalý benediktínský klášter a z horního patra bytu pak z prosklené střešní galerie a terasy na panorama Prahy a povltaví. V bytě jsou tři ložnice a obývací pokoj s prostupy na balkon a terasu, plně vybavená kuchyně, dvě koupelny, dostatek úložných prostor, šatna, komora, sklep a parkování v podzemních garážích. Je zde domácí elektronika zn. BANG & OLUFSEN – domácí kino, 2× digitální TV, přípojka na internet, telefon, klimatizace. V ceně pronájmu je i 24h služba recepce s ostrahou.

Bright luxury rooftop duplex for rent: 4 + kk/B, T 180sqm – Sacre Coeur, Prague 5 Smichov Beautiful new fully furnished duplex apartment with the balcony and the rooftop terrace with glassed galery (total floor area180sqm). High quality furnishing, living room with fully equipped modern kitchen, three bedrooms, unique views of former benedictine convent from the balcony and magnificent Prague panorama from the terrace. Two bathrooms, storage space, cellar and underground parking. Home BANG & OLUFSEN electronics – home cinema, 2× digital TV, internet connection, telephone, air conditioning. The price includes 24 hours reception service with security.

Pronájem: 59.000,- Kč/měs. + poplatky 10.000,- Kč/měs. Apartment for rent: 59.000 CZK/month + services 10.000 CZK/month LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

83


PRODEJ | SALES

#107344 Info v RK | Info upon request

Ježkova, Praha 3 Mezonetový byt 5+kk (210,3 m2) ve střešní nástavbě s terasou (22,7 m2), která nabízí výhled na panorama Prahy. V první úrovni bytu je obývací prostor s krbem, kuchyňským koutem a jídelnou. Z prostorné haly jsou vstupy do dvou ložnic, velké koupelny a šatny. Ve druhé úrovni se nachází galerie se vstupem na krytou terasu a do hlavní ložnice s terasou. Galerii je možné uzavřít a vytvořit tak 4 ložnici. Byt se nachází v klidné lokalitě, rychle a dobře dostupné do centra města. K bytu je přiřazeno 1 garážové stání.

Five-bedroom duplex (210,3 sqm) in a roof extension with a terrace (22,7 sqm), which offers views of Prague panorama. On the first floor there are living room with kitchen unit and dining area. The spacious hall is connected with two bedrooms, large bathroom and a walk-in closet. On the 2nd floor there are gallery with entrances to the terrace and master bedroom with a private terrace. The apartment is situated within a calm location but witch excellent quick connection to the city centre. There is a 1 garage parking space assigned to the apartment.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

#107679 Cena | Price: 15 750 000 CZK

V Zákopech, Praha 4 Novostavba nízkoenergetického moderního domu (268 m2) s pozemkem (525 m2) v klidné části Prahy 4 - Písnice. V domě jsou k dispozici 4 ložnice, pracovna, 3 koupelny, prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a krbem. Velice kvalitní standardy vybavení - italská velkoformátová dlažba, dřevěná podlaha, zabezpečení, hliníková okna, interiérové dveře o výšce 210cm. Topení - tepelné čerpadlo, další vrt s možností vytápění případného bazénu, na pozemku jímka na dešťovou vodu a příprava pro zavlažování.

Newly built modern low-energy consumption house (268 sqm) on the plot (525 sqm) in a tranquil part of Prague 4 - Pisnice. In the house there are 4 bedrooms, study, 3 bathrooms, spaciouse living room with kitchen corner and fireplace. High quality standard fittings Italian large format tiles, wooden floor, security system, alluminium windows, interior doors 210 cm high. Heating - thermal borehole + heat pump, additional borehole for heating potential swimming pool, rainwater tank and preparation for irrigation system on the land.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

85


PRODEJ | SALES

#111487 Info v RK | Info upon request

Švédská, Praha 5 Luxusní prostorný byt 4+kk (160,3 m2) v prestižní rezidenci Sacre Coeur nabízí komfort tří ložnic, velkou šatnu, velkorysý obývací pokoj s kuchyní propojený francouzskými okny s terasou (36,7 m2). Byt je moderně a kvalitně zařízen, včetně plně vybavené kuchyně. K bytu patří dvě parkovací stání a sklep. Rezidence poskytuje dostatečné soukromí, recepci a dětské hřiště. Klidná lokalita s pěší dostupností centra města a zároveň Kinského zahrady, Pražského hradu a Petřína.

Luxurious and spacious 4+kk apartment (160,3 sqm) in prestigious Sacre Coeur Residence offers comfort of three bedrooms, cloakroom, generous living room with kitchen, which is connected by French windows with a terrace (36,7 sqm). The apartment is modern and well furnished, including fully equipped kitchen. The apartment has two parking spaces and cellar. The residence provides sufficient privacy, reception desk and playground. The location is quiet with excellent access to the city center and within walking distance to the Kinsky Garden, Prague Castle and Petrin Hill.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

#111503 Cena | Price: 9 900 000 CZK

Barrandovská, Praha 5 Exkluzivní pozemek (333 m2) na starém Barrandově s projektem na výstavbu jedinečné rodinné vily s krásným panoramatickým výhledem na Prahu. Výjimečná nabídka v jedné z nejhezčích a nejprestižnějších lokalit v Praze s výraznou přítomností genia loci a výbornou dostupností. Jižní svah zalitý sluncem je kompletně připraven k výstavbě, včetně zpracovaného projektu nádherné solitérní vily od mezinárodně uznávaného architekta Zdeňka Fránka. Projekt má pravomocné stavební povolení. Jako možnost nabízíme realizaci celého projektu na klíč.

Exclusively offered building plot (333 sqm) and construction project for unique family villa with panoramic view over Prague in old Barrandov . Rare offer in one of the most beautiful and most prestigious locations in Prague, with significant genius loci and excellent accessibility. The plot on the outh slope provides plenty of sunlight and is completely ready for construction. The project for solitaire villa was designed by worldwide known architect Zdenek Franek. The project has a valid building permit. As an option we offer realisation of entire project according to your needs.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

87


PRODEJ | SALES

#107418 Cena | Price: 11 900 000 CZK

Obránců Míru, Roztoky u Prahy Nová, precizně postavená, moderní vila (186 m2) na pozemku (509 m2) ve vilové zástavbě s dostatkem soukromí. Populární lokalita - 10 minut autem, vlakem i MHD od Vítězného náměstí v Dejvicích. Veškerá vybavenost v místě. Dům je kompletně luxusně vybavený za použití nejkvalitnějších materiálů, včetně designové kuchyně, podlahového vytápění, parkové úpravy zahrady, apod. Skvělé místo pro bydlení.

New, preciselly built modern villa (186 sqm) with enough privacy on plot (509 sqm) in a villas development. Popular location - 10 min by car, train and bus to Vitezne Namesti in Prague 6 - Dejvice. All amenities in place. The house is fully and luxuriously fitted with high quality materials, including design kitchen unit, floor heating, maintained garden, etc. Excellent place for living.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

#110486 Cena | Price: 22 900 000 CZK

U Školy, Statenice Velkorysá, kvalitní, moderní vila 7+1 (360 m2) ve vilové zástavbě poskytuje soukromí a klid a komfort. Lokalita je snadno dostupná 10 minut autem i MHD od Vítězného náměstí v Dejvicích. Veškerá vybavenost v místě. Dům je kompletně luxusně vybaven za použití nejkvalitnějších materiálů, včetně designové kuchyně, podlahového vytápění, parkové úpravy zahrady, Jacuzzi na terase, apod. Vhodná pro rodinné bydlení i investici.

Generous, quality, modern four-bedroom villa (360 sqm) with study in a villas development provide privacy, ambience and comfort. Location is easily accessible - 10 min by car or public transport from Vitezne Namesti in Prague 6 - Dejvice. All amenities at the place. The villa is completely luxuriously fitted with top quality materials, including design kitchen, floor heating, landscaped garden, Jacuzzi on the terrace, etc. Suitable for family living as well as investment.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

89


PRONÁJEM | RENT

#410430 Měsíční nájem | Monthly rent: 25 000 CZK

Platnéřská, Praha 1 Nově zrekonstruovaný byt 2+kk je umístěný v historické části Prahy 1 - Staré Město. Byt (60 m2) nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ložnici, šatnu a koupelnu. Byt je částečně zařízený nábytkem. Pěkné bydlení kousek od Karlova mostu a Staroměstského náměstí.

Newly reconstructed one-bedroom apartment is located in the historical center of Prague 1 - Old Town. The apartment (60 sqm) offers entrance hall, living room with equipped kitchen corner, bedroom, dressing room and bathroom. The apartment is partly furnished. Nice living close to the Charles Bridge and Old Town Square.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#410456 Měsíční nájem | Monthly rent: 65 000 CZK

Dolnomlýnská, Praha 4 Moderní dům 4+kk (200 m2), který se nachází v klidné a žádané lokalitě Prahy 4 - Kunratice. Tento dům je částečně zařízený nábytkem a rozkládá se na dvou podlažích. V přízemí je umístěna vstupní chodba, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ze kterého je vstup na terasu, koupelna a garáž. První patro nabízí 3 ložnice, koupelnu, velkou šatnu a terasu. K domu náleží zahrada. Příjemné a klidné bydlení vhodné pro rodinu s dětmi s dobrou dostupností do mezinárodních škol.

Modern 4+kk family house (200 sqm), located in quiet and attractive area of Prague 4 - Kunratice. The house is partly furnished. The ground floor comprises entrance hall, living room with fully equipped kitchen corner and terrace, bathroom and garage. The first floor offers 3 bed-rooms, bathroom, cloakroom and terrace. The house has garden. Comfortable living suitable for family with children with good access to the international schools.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

91


PRONÁJEM | RENT

#410426 Měsíční nájem | Monthly rent: 40 000 CZK

Mošnova, Praha 5 Prostorný, moderní mezonetový byt 4+kk (140 m2), který je umístěný v přízemí a prvním patře v moderní rezidenci na Praze 5 - Smíchov. V dolním patře se nachází 3 ložnice, 2 koupelny a 2 komory. V horním patře je vstupní hala, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a vstupem na terasu. K bytu náleží parkovací stání a sklep. Bydlení v prestižní vilové čtvrti, výborná dostupnost.

Spacious, modern three-bedroom duplex apartment (140 sqm) is located on the ground floor and first floor of modern residence in Prague 5 - Smíchov. Ground floor offers 3 bedrooms, 2 bathrooms and 2 storage spaces. On the upper floor there are entrance hall, living room with equipped kitchen corner and terrace. The apartment has parking space and cellar. Living in prestigious residential area with excellent accessibility.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#370493 Měsíční nájem | Monthly rent: 67 000 CZK

Pod Kaštany, Praha 6 Luxusní mezonetový byt 4+1 (211 m2) situovaný ve 3. a 4. patře historické Kotěrovy vily (pouze 2 byty na patře) v projektu Villa Bianca. Byt disponuje 3 ložnicemi, 2 koupelnami, obývacím pokojem, jídelnou a plně vybavenou kuchyní. K bytu náleží sklep a 2 parkovací stání, která jsou již zahrnuta v ceně nájmu. Velice luxusní bydlení s 24 hodinovou ostrahou a skvělou dostupností do centra i na letiště.

Luxurious 4+1 duplex apartment (211 sqm) situated on the 3rd and 4th floor of historical Kotera‘s villa (only 2 flats on the floor) in project Villa Bianca. The apartment comprises 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room and fully fitted kitchen. There are also cellar and 2 parking spaces that are already included in the rent. Very luxurious living with 24 hour security and great connection to the center and to the airport.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

93


PRONÁJEM LUXUSNÍHO PENTHOUSU 5+kk (221 m2) s velkou terasou (120 m2) a bazénem Praha 2, Královské Vinohrady, Nad Petruskou Cena na vyžádání Byt kompletně zařízen moderním i stylovým nábytkem, kuchyňská linka se spotřebičemi Miele, úklidová komora s pračkou a sušičkou. Terasa s bazénem, sprchou, teakovým nábytkem a krásným výhledem na Prahu. Byt má zabezpečovací zařízení, topení na elektřinu (přímotopy a klimatizační jednotky), na podlaze dřevěné parkety nebo dlažba, 3 parkovací stání v podzemní garáži. The flat is fully furnished in modern and antique furniture, Miele kitchen appliances, and a laundry room with washer and dryer. It also features a terrace with pool, shower, teak furniture, and a beautiful view of Prague. The flat has an alarm system, electric heating (radiators and air conditioning), parquet and tile floors, 3 parking spaces in the underground garage.

Bližší informace

94

Tero Loukonen, mobil: 724 607 264, email: tero.loukonen@passerinvest.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

95


Pronájem | Badeniho | Hradčany | Praha 6 | 183 m2 | 40 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ BYT 4+1, 2 balkony, dva pokoje s původním obložením z leštěného ořechu a proskleným průhledovým nábytkem, tři ložnice, velká šatna, vysoké stropy, původní vestavěné skříně a úložné prostory, parkety, marmoleum, bezpečnostní dveře, alarm, sklep. Byt zrenovovaný do původního stavu v 1. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v prestižní čtvrti pár minut chůze od Letenských sadů a Pražského hradu, minutu od metra Hradčanská. FULLY REFURBISHED FLAT, two balconies, two rooms with original walnut wood paneling and see-through glass cabinets, three bedrooms, walk-in closet, original built-in wardrobes and storage, solid wood parquet floors, marmoleum, security door, alarm, cellar. Spacious flat completely restored to its original state, on the first floor of a fully reconstructed building with a lift, in a prestigious neighborhood moments from Hradčanská metro, Letná Park and the Prague Castle.

96 SW_pronajem-unor.indd 1

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:27


Pronájem | Národní obrany | Bubeneč | Praha 6 | 106 m2 | 35 000 Kč / měsíc NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ ZAŘÍZENÝ BYT 3+1, 2 koupelny, pracovní kout v hlavní ložnici, vestavěné skříně, zachované původní prvky, repasované parkety, bezpečnostní dveře, sklep. Kvalitní byt ve 3. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem v oblíbené rezidenční lokalitě minutu chůze od stanice metra Dejvická, v pěším dosahu Pražského hradu a parku Stromovka. Lokalita s plnou občanskou vybaveností a rychlým spojením na letiště a do mezinárodních škol. NEWLY FULLY REFURBISHED FLAT, two bedrooms, two bathrooms, built-in wardrobes, preserved original details, renovated solid wood parquet floors, security entry door, cellar. Furnished flat on the third floor of a reconstructed building with a lift in the popular embassy area with full amenities, moments from Dejvická metro, bus and tram links. Within quick reach of Stromovka and Letenské Sady Parks and the Prague Castle, convenient to the airport and international schools.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 2

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

97 20.1.15 9:27


Pronájem | Všehrdova | Kampa | Praha 1 | 233 m2 | 50 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ DESIGNOVÝ BYT 5+1, na zdech umění současných českých a amerických umělců, terasa, 3 ložnice, 2 koupelny, jídelna, komora, krb, podlahové topení v celém bytě, nové parkety, vestavěné skříně, spíž, centrální vysavač, pračka, TV, internet, satelit, alarm. Parkování možné. Částečně zařízený, rekonstruovaný byt s krásnými výhledy na město a na Petřín v 5. podkrovním patře činžovního domu s výtahem v atraktivní lokalitě na malostranské Kampě. DESIGN 3-BEDROOM APARTMENT, original paintings by young Czech and American artists, terrace, 2 bathrooms, dining room, storage, fireplace, heated floors throughout, new parquet floors, pantry, central vacuum, washer, TV, satellite, Internet, alarm. Parking possible. Partly furnished renovated high standard attic apartment on the 5th floor with lift. Attractive Malá Strana location, with nice views of the Petřín hill and the National Theater. Convenient to the French School.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

98 SW_pronajem-unor.indd 3

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 9:27


Pronájem | Ibsenova | Vinohrady | Praha 2 | 250 m2 | 4 400 EUR / měsíc NADSTANDARDNÍ BYT 6+1, 4 ložnice, jídelna, 3 koupelny s mramorovými obklady, 2 balkony, parkety, vysoké stropy, renovovaná dřevěná okna a dveře, spotřebiče Miele, pračka, sušička, alarm, výtah. Garážové stání. Stylově renovovaný byt ve 4. patře kompletně zrekonstruované secesní budovy s výtahem a zachovanými původními prvky v lokalitě s rychlou dostupností do centra, pár kroků od Vinohradského divadla a metra na Náměstí Míru. HIGH QUALITY APARMENT, four bedrooms, dining room, three marble bathrooms, quality finishes, generous rooms, two balconies, high ceilings, original woodwork and parquet floors, Miele appliances, washer, dryer, alarm, lift. Garage parking. Impressive 4th floor corner flat with pretty views of Náměstí Míru Square and Vinohradské Theater, in a completely restored Art Nouveau building steps from metro and trams, minutes to the city center.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 4

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

9920.1.15 9:27


Pronájem | Václavské náměstí | Nové Město | Praha 1 | 164 m2 | 87 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ ELEGANTNÍ BYT 5+1, výhled na Václavské náměstí a Chrám Panny Marie Sněžné, přijímací salon, jídelna, tři ložnice, dvě koupelny, zachované původní prvky, restaurované parkety, štuky, stylové lustry, secesní kachlová kamna, původní leptaná skla v interiérových dveřích, pračka, sušička, videotelefon, kamerový systém, alarm, sklep. Renovovaný, stylově zařízený byt ve 3. patře domu z r. 1899 navrženém jako první secesní budova v Praze architektem Janem Kotěrou. UNIQUE ELEGANT APARTMENT, views of Wenceslas Square and the Church of Our Lady of the Snow, reception hall, dining room, three bedrooms, two bathrooms, quality equipment, preserved original details, parquet floors, stylish chandeliers, Dutch stoves, etched glass interior doors, washer, dryer, camera system, alarm, cellar. Stylishly furnished third floor apartment in a building from 1899 designed by the renowned Czech architect Jan Kotěra as the first Art Nouveau building in Prague.

100 SW_pronajem-unor.indd 5

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:27


Pronájem | Kurta Konráda | Libeň | Praha 9 | 52 m2 | 21 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ DESIGNOVÝ BYT 2+kk, 8 m2 balkon, vestavěné skříně, lamino, venkovní elektrické žaluzie, pračka, myčka, TV, sklep, kamerový systém, výtah. Vybavení od italských značek Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Pianca, Ligne Roset ap. Garážové stání. Stylový nový byt v 8. patře rezidenčního projektu Sedmikráska s privátní zahradou v sousedství nákupní galerie Harfa, stanice metra Českomoravská a Sazka Arény. STYLISHLY DESIGNED APARTMENT, 8 m2 balcony, one bedroom, laminated floors, automatic outdoor blinds, washer, dishwasher, TV, cellar, camera system, lift. Design equipment incl. Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Ligne Roset and Pianca brands. Garage parking. New fully furnished eighth floor flat in the Sedmikráska gated residence with a courtyard garden, a few blocks from Českomoravská metro, Sazka Arena multipurpose venue and Galerie Harfa shopping mall.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 6

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

10120.1.15 9:27


Pronájem | Vinohrady | Praha 2 | 109 m2 | 38 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ BYT 3+kk, 2 koupelny, interiér od studia Donlic, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, centrální vypínač, pračka, sušička, satelit, alarm, videotelefon. Parkování. Kvalitní byt ve 3. patře nově kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v klidné části Vinohrad. Lokalita s plnou vybaveností, pár kroků od stanice metra Jiřího z Poděbrad, v pěším dosahu Riegrových sadů. ARCHITECT DESIGNED FLAT, two bedrooms, two bathrooms, quality materials and finishes, built-in wardrobes, wooden floors, central switch, washer, dryer, satellite, alarm, video entry phone. Design by the renowned Donlic studio. Parking. Brand new flat on the third floor of a fully refurbished building with a lift. Located in a quiet part of the popular residential area of Vinohrady with full amenities, steps from Jiřího z Poděbrad metro, a short walk to Riegrovy Sady Park.

102 SW_pronajem-unor.indd 7

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:27


Pronájem | Na Císařce | Smíchov | Praha 5 | 170 m2 | 75 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ DŮM 5+kk, terasa 30 m2, 2 koupelny, 2 šatny, klimatizace, dřevěné podlahy, koberce, elektrické bezpečnostní rolety, pračka, sušička, TV, alarm. Dvojgaráž. Částečně zařízený rodinný dům v moderním rezidenčním komplexu Císařka. Klidná lokalita v blízkosti přírodní památky Skalka a parku Ladronka s cyklistickými a bruslařskými stezkami, s dobrou dopravní dostupností do centra, 10 minut ke stanici metra Anděl. TOP QUALITY SEMIDETACHED HOUSE, four bedrooms, two bathrooms, 30 m2 terrace, two walk-in closets, air-conditioning, wooden floors, carpets, automatic security blinds, washer, dryer, TV, alarm. Double garage. Partly furnished house in the modern Císařka residential project. Located in a quiet area within quick reach of the Ladronka Park with biking and in-line skating trails and the Skalka natural park, with good connection to the city center, ten minutes to Anděl metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 8

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

10320.1.15 9:28


Pronájem | Pařížská | Josefov | Praha 1 | 132 m2 | 55 000 Kč / měsíc KVALITNÍ RENOVOVANÝ BYT 3+1, obývací pokoj s restaurovaným malovaným stropem, 2 koupelny (masážní sprcha/vana), balkon v hlavní ložnici, prostorná vstupní hala, zachované dobové detaily, vysoké stropy, parkety a dlažba, pračka, satelit, videotelefon, výtah. Zařízený byt ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného elegantního činžovního domu z konce 19. století v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti Staroměstského náměstí a nábřeží Vltavy. QUALITY RENOVATED APARTMENT, living room with a beautifully restored historic painted ceiling, two bedrooms, two bathrooms (massage shower/tub), balcony off the master bedroom, large entry hall, attention to historic detail, high ceilings, parquet and tile floors, washer, satellite, video entry phone. Furnished apartment in an attractive prestigious location, just steps from the Old Town Square. Fourth floor of a fully refurbished elegant late 1800’s building with a lift.

104 SW_pronajem-unor.indd 9

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:28


Pronájem | U rajské zahrady | Žižkov | Praha 3 | 124 m2 | 50 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ BYT 4+kk, balkon, 2 koupelny, klimatizace, dubové podlahy, dlažba, bezpečnostní dveře, vestavné úložné prostory, myčka, vinotéka, videotelefon. Možnost pronájmu garážového stání. Kompletně zrenovovaný kvalitní byt s výhledem na Pražský hrad a Petřín ve 2. patře rekonstruovaného činžovního domu s výtahem na rozhraní Vinohrad a Žižkova, u dětského hřiště a parku, 5 minut od centra a Riegrových sadů. STYLISH APARTMENT, balcony, views of the Prague Castle, three bedrooms, two bathrooms, design by Donlic studio, air-conditioning, oak wood floors, security entry door, lots of built-in storage, dishwasher, wine fridge, video entry phone. Garage parking. Fully renovated good quality flat on the second floor of a renovated building with a lift near a green park with a playground, a short walk from the city center and Riegrovy Sady Park.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-unor.indd 10

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

10520.1.15 9:28


Byt 2+kk, 45 m2, Michle – Praha 4, Baarova | 14 500 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 3. patře rezidenčního komplexu s 24h recepcí. Plná vybavenost, v blízkosti multifunkčních center BB Centrum a Brumlovka, autobus k metru Budějovická a Pankrác. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dvě toalety, dřevěné podlahy, pračka, myčka, TV, sklep, parkování. Furnished third floor flat with a balcony in a residential development with 24-hour reception and security. Full amenities, near the BB Centrum and Brumlovka multipurpose centers, bus to Budějovická and Pankrác metro. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, two toilets, wooden floors, washer, dishwasher, TV, cellar, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 68 m2, Barrandov – Praha 5, Lumierů | 19 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 2. patře činžovního domu bez výtahu v klidné rezidenční čtvrti v sousedství Filmového studia Barrandov, s autobusovými spoji k metru Smíchovské nádraží a Budějovická. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, vinylové podlahy, vestavěné skříně, pračka, myčka, TV. Furnished flat with a balcony on the second floor of a building with no lift in a quiet residential neighborhood steps from the Barrandov Film Studios, with bus connections to Smíchovské nádraží and Budějovická metro. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, vinyl floors, built-in wardrobes, washer, dishwasher, TV.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

107


Byt 2+1, 75 m2, Dejvice – Praha 6, Velvarská | 22 000 Kč / měsíčně Zařízený klimatizovaný renovovaný byt ve 2. patře činžovního domu 5 minut chůze od metra Dejvická s veškerou občanskou vybaveností v okolí. 1 ložnice, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna se sprchou, dvě toalety, zachované původní prvky, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, TV, WiFi, sklep, parkování. Furnished air-conditioned renovated flat on the second floor of a building just five minutes from Dejvická metro and full amenities, near the airport and international schools. One bedroom, living room, eat-in kitchen, shower bathroom, two toilets, preserved original details, wooden floors, built-in storage, washer, dishwasher, TV, WiFi, cellar, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 48 m2, Staré Město – Praha 1, Náprstkova | 21 000 Kč / měsíčně Zařízený renovovaný byt s balkonem v 1. patře zrekonstruovaného činžovního domu s upraveným vnitroblokem pár kroků od Karlova mostu, 5 minut chůze od Staroměstského a Václavského náměstí. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dřevěné podlahy, TV, kamerový system, parkování. Bez výtahu. Furnished renovated first floor flat in a refurbished building with a nice inner courtyard and no lift. Attractive central location on a quiet street near the Charles Bridge, a short walk to the Old Town Square and Wenceslas Square. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, wood floors, TV, camera system, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

109


Byt 3+kk, 70 m2, Bubeneč – Praha 7, U Studánky | 19 000 Kč / měsíčně Nově zrenovovaný byt ve 2. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem 100 m od Stromovky, v pěším dosahu parku Letná. Tramvajové spoje k metru Hradčanská a Vltavská, 20 minut chůze do centra. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, komora, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, myčka, TV. Newly renovated second floor flat in a refurbished building with a lift, steps from Stromovka Park, minutes from Letná Park. Full amenities, tram connections to Hradčanská and Vltavská metro. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom with tub, storage room, built-in wardrobes, wooden floors, dishwasher, TV.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 40 m2, Vinohrady – Praha 2, Uruguayská | 16 000 Kč / měsíčně Zařízené studio s 16 m2 terasou v přízemí moderní rezidence v atraktivní lokalitě s plnou vybaveností, pár minut chůze od stanice metra Náměstí Míru. Obývací pokoj s ložnicovou částí, kuchyní a přístupem na terasu, koupelna s vanou, vstupní hala, dřevěné podlahy, dlažba, francouzská okna, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, TV. Furnished studio with a 16 m2 terrace on the ground floor of a modern residence in a quiet location with full amenities, moments from Náměstí Míru metro, with quick access to the city center. Living room / bedroom with kitchen and terrace access, bathroom with tub, wooden floors, tiles, French windows, security door, washer, dishwasher, TV.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

111


Apartmán Design • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 89 eur/noc Dvouložnicový klimatizovaný apartmán s kompletním servisem a Wi-Fi zdarma na Starém Městě, v budově s nonstop recepcí, výtahem a podzemním parkováním (dle dostupnosti a za poplatek). Plně vybavený kuchyňský kout v obývacím pokoji, dvě ložnice, dvě koupelny. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plochou obrazovkou, přehrávač DVD, pračka/sušička, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Cena zahrnuje úklid a výměnu povlečení a ručníků jednou týdně. Fully serviced two-bedroom Old Town apartment with free Wi-Fi and air-conditioning, in a building with 24-hour reception, lift, and onsite parking (at extra cost). Fully fitted kitchen and living room, two bedrooms, full bathroom, and half bathroom. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with flat screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Metropolitan • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 85 eur/noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, jednou koupelnou a samostatným WC, 5. patro s výtahem. Velký otevřený obývací a jídelní prostor, plně vybavená kuchyně, dvě prostorné ložnice, hojnost oken. Oblast Nového Města známá pro své památky, příležitosti k nákupům a noční život. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka, nonstop horká linka. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced, two-bedroom, one and a half bathroom apartment, 5th floor with lift. Large open-plan living and dining area, fully fitted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

113


Apartmán Romantic • Ubytování až pro 4 osoby • 2+kk • Praha 1 • od 55 eur/noc Plně servisovaný podkrovní klimatizovaný apartmán s jednou ložnicí nacházející se v Karlově ulici v budově s nonstop recepcí, která je na seznamu UNESCO. Prostorný otevřený obývací prostor s plně vybaveným kuchyňským koutem. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka/sušička, prádelna a nonstop hot line. Úklid a výměna ložního prádla a ručníků jednou týdně jsou zahrnuty v ceně. Fully serviced, air-conditioned one-bedroom attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO listed building with 24-hour reception. Spacious open-plan living and fully fitted kitchen area, laundry room. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Vault Apartmán • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 75 eur/noc Plně servisovaný častečně klimatizovaný přízemní apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami, v klidném atriu. Otevřený obývací prostor s kuchyní a klenutými stropy. V bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v budově, která je na seznamu UNESCO. V blízkosti památek, zábavy a obchodů. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, partially air-conditioned apartment, ground floor, reached through quiet courtyard of the UNESCO listed building. Open-plan living and kitchen area with vaulted ceiling. Located next to Old Town Square, neighborhood known for sights, entertainment and shopping. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

115


Nebytový prostor | Pronájem | Americká | Praha 2 | Vinohrady | 102 – 788 m2 | 220 – 310 Kč / m2 / měsíc Zrekonstruovaná administrativní budova nabízí kancelářské prostory k pronájmu v atraktivní lokalitě Vinohrad. Kancelářské prostory jsou velmi dobře dispozičně řešené s okny do klidné ulice a do vnitřního traktu. Výborná dopravní dostupnost, v dosahu metra Náměstí Míru (trasa A) a I. P. Pavlova (trasa C), tramvajových spojů, vedle magistrály s přímým spojením na D1. Parkování možné ve dvoře objektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Renovated administrative building hosts office premises for lease in an attractive location of Vinohrady. Good office layout with windows facing a quiet street and a courtyard. Excellent transportation connections - just few minutes walk from metro stations Náměstí Míru (line A) and I. P. Pavlova (line C), moments from tram stop and close to city highway with direct connection to D1 highway. Parking possible in the courtyard. Prices listed without VAT.

116 SW-commerc_unor.indd 1

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:16


Nebytový prostor | Pronájem | Františka Křížka | Praha 7 | Letná | 486 m2 | 290 Kč / m2 / měsíc Netradiční kancelářské prostory v 1. patře industriální budovy situované na Praze 7. Nedaleko se nachází stanice metra Vltavská (trasa C), zastávka tramvají Strossmayerovo náměstí je jen několik minut chůze od budovy. Lokalita se vyznačuje výbornou občanskou vybaveností a širokou škálou možností pro aktivní odpočinek (Letenské sady, park Stromovka, cyklostezky aj.). V budově je k dispozici centrální recepce a 24hodinová ostraha. Možnost parkování ve dvoře. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Atypical office premises on the 1st floor of an industrial building situated in Prague 7. Vltavská metro station (line C) located nearby and Strossmayerovo náměstí tram stop situated only a few minutes walk from the building. Lively neighbourhood with full amenities and a wide range of opportunities for active recreation (Letenské sady, Stromovka Park – perfect for sports and leisure, cycling, etc.). Building amenities include central reception desk and 24-hour security services. Possibility of parking in the yard. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

11720.1.15 9:16


Nebytový prostor | Pronájem | Thámova | Praha 8 | Karlín | 172 – 2 709 m2 | 12,00 EUR / m2 / měsíc Administrativní budova s kancelářskými a obchodními prostory k pronájmu situovaná v populární obchodní lokalitě Prahy 8. Snadná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem – stanice metra Křižíkova (trasa B) je 2 minuty chůze, snadné napojení na rychlostní silnici D8 a do centra. Veškerá občanská vybavenost je dostupná v okolí. V budově je k dispozici 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž s velkým množstvím parkovacích míst. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Administrative building with commercial and retail spaces for rent located in a popular business area of Prague 8. Good accessibility by public transportation and car – metro station Křižíkova (line B) 2 minutes walk away, easy connection to the D8 motorway and the city center. All amenities available nearby. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage with a large number of parking spaces. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

118 SW-commerc_unor.indd 3

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.1.15 9:17


Nebytový prostor | Pronájem | Thámova | Praha 8 | Karlín | 54 – 4 107 m2 | 12,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské a obchodní prostory k pronájmu v populární obchodní lokalitě Prahy 8. Prostory s otevřenou dispozicí mohou být uzpůsobeny tak, aby splňovaly požadavky malých i velkých firem, začínajících podniků i velkých mezinárodních korporací. V prvním patře jsou k dispozici všem nájemcům jednací místnosti a terasa. Snadná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem. V budově je 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office and retail premises for lease in a popular business area of Prague 8. The premises with flexible open-plan layout can be adapted to meet the needs of small and large companies alike, start-up companies and also international corporations. On the first floor there are meeting rooms and a terrace available for all tenants. Good accessibility by public transportation and car. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

11920.1.15 9:17


Nebytový prostor | Pronájem | Doudlebská | Praha 4 | Pankrác | 140 – 2 153 m2 | 12,90 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v administrativní budově situované v obchodní lokalitě Prahy 4. Budova je velmi dobře viditelná a snadno dostupná ze stanice metra Pankrác (trasa C) a autobusové zastávky. Tato lokalita je výborně dostupná také automobilem – přímo u sjezdu z magistrály. V budově je 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in a modern building located in highly developed business district of Pankrác, Prague 4. The building boasts great visibility and provides perfect accessibility to the Pankrác metro station (line C) and bus station. This location is easily reachable by car as well – situated directly on North-South Highway exit. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage. Prices listed without VAT.

120 SW-commerc_unor.indd 5

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 9:17


Nebytový prostor | Pronájem | Václavské náměstí | Praha 1 | Nové Město | 120 – 1 529 m2 | 17,50 – 17,90 EUR / m2 / měsíc Palác Euro a Palác Astra nabízí k pronájmu moderní kancelářské prostory na prestižní adrese v centru metropole, na tzv. ‚Zlatém kříži’. Poloha budovy je zárukou výborného spojení městkou hromadnou dopravou – přímo na stanici metra Můstek (trasa A, B), jehož vstup se nachází hned vedle centrální recepce. Budovy umožňují efektivní rozdělení – možnost propojení jednotek v rámci budov. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Euro Palace and Palace Astra offers modern office premises for lease, situated in one of the most prestigious areas of the central business district of Prague, commonly known as the ‘Golden Cross’. The building’s central position guarantees excellent access by public transport – directly above the Můstek metro station (lines A, B) with entrance next to the main reception. Efficient allocation of office units – the units within the two buildings can be combined. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_unor.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

12120.1.15 9:17


Otevíráme pobočku v Brně. Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství.

Best Local Real Estate Agency info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238 122

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | Brno | Brno – střed | 74 + 36 m2 | 8 860 000 Kč Byt 2+kk, terasa, krásný výhled, exkluzivní poloha v srdci Brna v sousedství katedrály sv. Petra a Pavla a hradu Špilberk. Byt ve 4. patře secesní rezidence z 20. let minulého století po kompletní rekonstrukci. V okolí nejlepších brněnských kaváren a restaurací, divadel Reduta a Husa na provázku nebo tramvajové zastávky. Možnost pronájmu garážového stání ve 2 minuty vzdáleném parkovacím domě. One-bedroom apartment, terrace, stunning views, exclusive location in the heart of Brno right next to the Katedrála sv. Petra a Pavla Cathedral and Špilberk Castle. Apartment on the 4th floor of a completely reconstructed Art Nouveau residence. Nearby you can find the best Brno cafes and restaurants, the Reduta and Husa na provázku theaters, and a tram stop with connections to major public transport nodes. Possibility to rent a parking place in a garage 2 minutes away from the building.

Biskupská 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-BRNO_unor.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

12320.1.15 9:35


Nebytový prostor | Pronájem | Palachovo náměstí | Brno | Brno - Bohunice | 200 – 16 128 m2 | 11,50 –12,50 EUR / m2 / měsíc THE CAMPUS se skládá z nákupního střediska „CAMPUS SQUARE“ a z administrativního komplexu „CAMPUS SCIENCE PARK“. Kancelářský komplex splňuje nejvyšší mezinárodní standardy a po dokončení nabídne cca 50 000 m2 moderních a flexibilních administrativních a kombinovaných prostor. THE CAMPUS se nachází v západní části Brna. Výborná dopravní dostupnost městskou hromadnou dopravou i autem - stanice autobusu a trolejbusu přímo naproti komplexu, přímé napojení na dálnici D1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. THE CAMPUS, which consists of the shopping center “CAMPUS SQUARE“ and the administrative complex “CAMPUS SCIENCE PARK” meets the highest international standards and after completion will offer approximately 50,000 square meters of modern and fully flexible office and combination space. The CAMPUS is situated in the western part of Brno. Outstanding accessibility by car and public transportation – the bus and trolley stops are located directly opposite of the complex, direct junction to motorway D1. Prices listed without VAT.

124 SW-BRNO_unor.indd 3

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.1.15 14:17


Nebytový prostor | Pronájem | Londýnské náměstí | Brno | Brno – jih | 137 – 14 972 m2 | cena na vyžádání | price upon request Moderní administrativní komplex BBP OFFICES tvoří 4 budovy, které nabízí více než 33 000 m2 a poskytují variabilní prostory pro velkoprostorové plochy nebo jednotlivé kanceláře, jež mohou být využívány současně jedním nebo vice nájemci. V přízemí budov jsou prostory pro obchodní jednotky, nebo klientské centrum. BBP OFFICES se nachází v blízkosti historického centra Brna, na hlavním městském okruhu. Přímo před budovou jsou frekventované zastávky tramvaje i autobusu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. BBP OFFICES is a modern administrative complex of 4 buildings that provides roughly 33,000 square meters. The buildings offer highly efficient premises allowing open-plan or cellular office space layouts that can be used on a single or multi-tenant basis. The ground floor of each building can be used either as a retail unit or a customer service center. The BBP OFFICES complex is located near the historical center of Brno. Tram and bus stops are located in front of the complex. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-BRNO_unor.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ÚNOR 2015 I FEBRUARY 2015 I февраль 2015

125 20.1.15 14:17


Snídaně s... | Breakfast with ... | Завтрак с ...

Snídaně s... Leošem Markem Sadilem D

evelopment a bytový design k sobě mají velmi blízko. O tom, jak se vyvíjí český trh s bytovým designem a bytovým developmentem, co je v současnosti trendy a co ne, jsme si popovídali s Leošem Markem Sadilem, šéfem obchodů s nábytkem KARE, který současně stojí za značkou BertolucciDesign. Jak jste se dostal ke značce KARE? Úplně náhodou. Byli jsme předloni na SALONI, což je asi ta největší a nejzajímavější evropská výstava interiérového designu, která je každým rokem v italském Milánu. S kolegy vždy systematicky procházíme všechny výstavní haly, které nás zajímají. Po dvou dnech a padesáti našlapaných kilometrech, někdy v pozdním odpoledni, mne jeden výstavou zmožený kolega začal přemlouvat, abychom už jeli domů. Mně to ovšem nedalo a poctivě jsem prošel poslední řadu výstavních expozic. Na jejím konci jsem potkal právě KARE. Štěstí bylo, že mě namísto najaté hostesky na stánku oslovila právě Andreea Vartejaru, která má na starosti franšízy ve východní Evropě. Pak už to mělo poměrně rychlý spád. Za 6 měsíců jsme otevřeli první showroom o velikosti

cca 2000m² v Praze na Černém Mostě. KARE má svůj svérázný styl. Jak jej český trh přijal? KARE není pro českého zákazníka žádnou novinkou. Tuto značku prezentoval předchozí vlastník franšízy jejím fanouškům celých 8 let v malém obchodě v Praze na Vinohradech, takže KARE svojí základnu již vytvořenou má. Je pravdou, že na nového zákazníka působí KARE poněkud extravagantně. Máme ale vyzkoušené, že zákazník, který stráví na našem showroomu několik hodin, se již nerad vrací do velkých obchodních domů naplněných nesourodým a neoriginálním interiérovým vybavením. Plánujete otevření dalších obchodů v jiných městech? Určitě ano, právě jsme otevřeli nový obchod v Brně, plánujeme otevření dalších dvou obchodů v Praze a chystáme se na menší města systémem tzv. shopinshop konceptů, případně navazujeme spolupráci s již existujícími showroomy, které se zabývají interiérovým designem. Máte za sebou několik úspěšných developerských projektů. O jaké byty je v současnosti největší zájem? Řekl bych, že situace se momentálně mění. V posledních letech, zejména po finanční krizi, byl zájem zejména o malé a levnější byty. Prodej dražších bytů v ceně nad 5 mil. Kč bylo poměrně problematické na trhu realizovat. V současné době se nám daří prodávat byty i v cenách nad 10 mil. Kč, což vypovídá o významném uvolnění situace na trhu. Finanční krize však s sebou přinesla jedno dobré, a to zvýšení rozlišovací schopnosti zákazníka v obecné rovině. Současný zákazník je poměrně sofistikovaný a ví moc dobře, za co hodlá své finanční prostředky utratit. Čím jste se zabýval před tím, než jste se začal věnovat developmentu a designu? Původně pocházím z nápojového segmentu. Před cca 15 lety jsem vedl společnosti Skalní voda a Fromin, které vyráběly kojeneckou vodu. Následně

126

[

]

Finanční krize s sebou přinesla jedno dobré, a to zvýšení rozlišovací schopnosti zákazníka v obecné rovině. Současný zákazník je poměrně sofistikovaný a ví moc dobře, za co hodlá své finanční prostředky utratit.

jsem založil společnost, která vyráběla a prodávala doplňky funkční výživy, z nichž zřejmě nejznámější je stimulující nápoj Kamikaze. Z nápojového segmentu jsem odešel právě pro absolutní vytížení developerskými aktivitami a aktivitami s tím souvisejícími. Plánujete nějaké novinky pro letošní rok? Určitě ano. Jsme těsně před dokončením poměrně rozsáhlého online

portálu, ve kterém bychom měli soustředit informace o všech aktivitách souvisejících s činností developera a s činností interiérového designéra a dále spouštíme nový, poměrně zajímavý systém rekonstrukcí domů a bytů, který komunikujeme pod již tradiční značkou BertolucciDesign.


LUXUSNÍ

terasy

®


Snídaně s... | Breakfast with ... | Завтрак с ... Oblíbené pití: Pozdní sběry od Šlechtitelské stanice vinařské

Kam si rád zajdu na večeři: Korejská restaurace Hanil

Oblíbený film: Nedotknutelní, Vlk z Wall Street

Hudba, kterou poslouchám: Jazz, Funky, a vše současné, co má 128bpm

Můj telefon: iPhone 6 Auto, ve kterém v současnosti jezdím: VOLVO XC 70

Můj notebook: Macbook Air 13

Oblíbená značka oblečení: Zara, Hugo Boss, Pal Zilleri

Sport: Fitness, Golf, Squash

Oblíbený kus nábytku: určitě postel, neboť v ní strávíme přibližně třetinu svého života

[

Obecně nemám rád taková ta manažerská klišé, takže: Hlavně, ať se kouří z hlavně!

]

Vysněná dovolená: 2 měsíce Austrálie / Nový Zéland

Svět očima Leoše Marka Sadila 128


новости | news | novinky

129


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Renting Your Luxury Vacation Home Tips for Decorating it as a Rental Property Autor: Dwight Sulc

Pronájem luxusního rekreačního domu Tipy, jak vaši nemovitost připravit k pronájmu J

e možné, že luxusní rekreační objekt, který jste před několika lety koupili za účelem „slučování rodiny“, vám začal vysávat energii i finance. Přesto jej ale ještě nechcete prodat. Nebo jste právě dostali výhodnou nabídku ke koupi bytové jednotky v kondominiu, kterou prostě nemůžete ignorovat. Zároveň ale víte, že byt ještě několik let nebudete využívat. Jaké jsou vaše možnosti? Vlastnictví druhého domu může být skvělou investicí, pokud máte prostředky na údržbu a majetkové daně. Pronájem návštěvníkům nebo dočasným obyvatelům může být lukrativním způsobem, jak si objekt udržet jako aktivum. Váš druhý dům nemusí být zrovna zlatým dolem, nemusí být ale ani přítěží.

130

Maybe the luxury vacation property you purchased a few years ago, envisioning as a “family compound,” has become a drain on your energy and your finances, but you’re not yet willing to sell it. Or, you just found a deal on a condo that was too good to pass up, but you know you won’t be able to use it regularly for a couple of years. What can you do? Owning a second home can be a great investment if you have a way to take care of the costs of upkeep and property taxes. Renting to visitors or short-term residents can be a lucrative way to keep you home as an asset. Your second home might not be a cash cow, but it doesn’t have to be an albatross either.

Вполне возможно, что загородный коттедж класса люкс, который вы купили несколько лет назад с благой целью «сплочения семьи», начал требовать от вас неимоверное количество сил, энергии и финансов на его обеспечение, но вы все же по-прежнему не хотите его продавать. Или вы просто получили настолько выгодное предложение по покупке квартиры в кондоминиуме, что просто не можете его проигнорировать, но уже знаете, что еще как минимум несколько лет вы не будете использовать это жилье. Итак, что вы можете предпринять в таких ситуациях?

Второй дом в собственности может быть прекрасной инвестицией, если у вас есть постоянный источник дохода, то есть средства на его обслуживание и оплату налога на недвижимость. В противоположном случае его аренда приехавшим на короткий срок гостям или кратковременным жителям может быть весьма прибыльным способом для того, чтобы сохранить этот объект в качестве актива. Ваш второй дом может не быть золотым рудником, но он не обязан становиться для вас обузой.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Аренда загородного дома класса люкс Рекомендации, как подготовить свою недвижимость к сдаче в аренду. Jak dům připravit pro nájemníky

How to Prepare for Renters

To, co připadá jako výzdoba vám, nemusí obdobně působit na vaši rodinu, přátele, natož na cizí lidi. Je nezbytné z domu odstranit všechny osobní předměty - rodinné fotografie, oblečení, nebo třeba hodnotné vybavení a dokonce nábytek, který má pro vás zvláštní význam nebo je cenný. Měli byste se ale hlavně bavit. Jste-li v rekreační oblasti, myslete jako turista. Výzdoba interiéru by měla odrážet důvod, proč by návštěvníci měli přijít do vaší destinace. Vzpomínejte, co bylo

Decorating for strangers is not at all like decorating for yourself or for family and friends. You must remove all personal items such as family pictures, valuable accessories, clothing and even furniture that have special meaning or are valuable. Other than that, you should have fun. If you are in a vacation area, think like a tourist. Let your decor reflect the reason visitors would come to your location, remember the reasons you bought the place, and think about

Как подготовить дом для арендаторов. Подготовка и декорирование объекта недвижимости для чужих людей не похожи на украшение и обустройство дома лично для вас, вашей семьи или друзей. Вы должны убрать из дома все личные вещи, такие как семейные фотографии, ценное оборудование и предметы, одежду и даже мебель, имеющую или большую финансовую ценность, или особое значение для вас.

А в остальном - вам предоставляется широкий простор для развлечений вашей фантазии! Если ваш объект находится в загородной зоне, то постарайтесь думать, как турист. Пусть декорирование и подготовка дома являются отражением главного повода, почему гости должны остановиться именно в этих местах и именно у вас, постарайтесь вспомнить, почему вы купили именно эту недвижимость и подумайте о том, что вас привлекло в этот район.

131


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

příčinou ke koupi vaší nemovitosti a přemýšlejte, co vás na dané oblasti přitahovalo. Inspiraci pro design hledejte na portálech jako Houzz.com nebo iDesign.cz. Nábytek by měl být masívní, praktický a pohodlný. Nemusí být přehnaně stylový – pokud přece jen potřebujete doplnit několik dalších kousků, zvažte nákup v bazaru nebo v garážovém prodeji, především pro použití venku. Pro stylový dekor nakupujte online na stránkách jako Wayfair.com, kde poří132

what attracted you to the area. Browse sites such as Houzz.com or iDesign.cz for design inspiration. Furniture should be sturdy, serviceable and comfortable. It does not have to be particularly stylish, so if you need to add some pieces, consider second-hand or garage sale purchases, particularly for outdoor use. To spruce up the decor, shop online at sites such as Wayfair.com for key pieces such as a new duvet cover, towels, lamps and dishes. Think

Источником вдохновения для дизайна дома могут служить такие порталы, как Houzz.com или iDesign.cz. Мебель должна быть прочной, практичной и комфортной. Она не обязана быть слишком стильной - так что если вам нужно добавить еще пару предметов мебели, то спокойно подумайте об их приобретении в комиссионном магазине или на гаражных распродажах, особенно для наруж-

ного использования. Стильные декорации можно приобрести на сайте Wayfair.com, где легко купить новые постельные принадлежности, полотенца, лампы и посуду. Обращайте внимание на непреходящую ценность необходимых вам предметов и их практичность, а не на модные тренды.


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

díte například nové povlečení, ručníky, lampy a nádobí. Myslete na trvalou hodnotu a praktičnost, ne na trendy.

Přidejte osobité předměty Rodiny na dovolené mají rády rozmanité, překvapivé zařízení. Jednotlivé kousky spolu nemusí ladit. Pokud najdete vhodné doplňky nebo umělecké výrobky v místních bazarech nebo obchodech se suvenýry, dají vaší nemovitosti výraz a zvýší její přitažlivost. Horská chata by mohla mít ručně vyřezávané dřevěné židle a stůl nebo 134

about lasting value and serviceable items, not trendy.

Добавьте персонализированные элементы.

Install Personality Pieces

Семьи в отпуске или на кратковременном отдыхе, как правило, любят веселые, причудливые, непредсказуемые аксессуары. И они совсем не обязательно должны составлять стилевое единство, так что вы вполне можете найти большое количество аксессуаров или художественных предметов в местных комиссионных или сувенирных магазинах, они придадут выразительность

Families on vacation like whimsical, quirky accessories. Nothing has to match, and if you find great large accessories and art at local bazaars and gift shops, they will add character and appeal to the property. A mountain cabin should have some hand-hewn peeled log tables and chairs, or a pottery bear lamp. Patchwork quilts on the beds would be perfect. Colors in

вашей недвижимости и повысят ее привлекательность. Например, для шале в горах неплохо обзавестись деревянными стульями и столом с резьбой ручной работы, а также керамическими настольными лампами. Прекрасно будут выглядеть покрывала в стиле пэчворк или лоскутные одеяла из разных кусочков ткани. Также интересны натуральные цвета и материалы. С другой стороны, дом на берегу озера или на пляже может быть окрашен в более светлые


Ateliér Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 17

estate_01_14_cast1_v2.indd 33

VÝTVARNĚ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

ROLETY A ŽALUZIE

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK POLSTRIN █ VÝTVARNĚ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

POTAHOVÉ LÁTKY █ ROLETY A ŽALUZIE

█ POTAHOVÉ LÁTKY TAPETY

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK POLSTRIN

LUXUSNÍ POLOHOVACÍ KOŽENÁ KŘESLA JAB FURNITURE

LUXUSNÍ POLOHOVACÍ KOŽENÁ KŘESLA JAB FURNITURE

ZÁCLONY A ZÁVĚSY – VČETNĚ PROFESIONÁLNÍHO UŠITÍ A DEKOROVÁNÍ █ █ ZÁCLONY A ZÁVĚSY – VČETNĚ PROFESIONÁLNÍHO UŠITÍ A DEKOROVÁNÍ

TAPETY

KOBERCE █ KOBERCE

Ateliér Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +420 225 986 215 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz 135

18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +420 225 986 215 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

keramické stolní lampy. Dokonalé budou přehozy na postele sešívané z různých látek. Doporučují se barvy v přírodních tónech. Oproti tomu dům u jezera nebo u pláže může mít celkově světlejší barvy. V interiéru se budou přirozeněji vyjímat měkčí tkaniny, motivy lastur a témata mořských živočichů a ryb. Barevně se budou velmi dobře doplňovat modré odstíny oblohy a vody s bledými tóny písku a žlutou barvou slunce. Barevné palety, ze kterých si můžeme vybírat, nám předpřipravili výrobci barev. Někteří pro inspiraci nabízí sezónní barvy a designové nápady. Pokud zařizujete výzdobu na dálku, můžete si nechat poslat vzorky a barevné proužky, abyste se mohli 136

nature’s tones would be appealing. A lakeside home, or beach cottage, on the other hand, could have lighter colors, softer fabrics, sea animals and fish-themed accents, and shells. Blue hues of sky and water, with pale tones of sand and some sun yellow would be a great color scheme. Paint manufacturers have “pre-chosen” decor palettes, with coordinating colors: Some offer yearly color choices with design ideas that you can browse to perfect your choices. If you’re decorating from afar, you can order swatches and samples delivered to your home in order to complete your decor scheme. Fabric swatches and personalized design services are also available.

цвета, сюда подойдут аксессуары из мягких тканей, ракушки и декорации на темы морских животных и рыб. Будут хорошо дополнять друг друга оттенки голубого неба и воды, бледные натуральные тона песка и яркие цвета желтого солнца. Цветовые палитры, из которых можно выбирать, заранее подготовили для нас производители красок. Некоторые даже предлагают сезонные цвета и дизайнерские идеи, которыми вы можете пользоваться для вдохновения. Если вы декорируете свой объект на расстоянии, то вы можете запросить образцы и цветовые полоски, чтобы выбрать подхо-

дящий оттенок, комбинацию и принять правильное решение. К вашим услугам также образцы тканей и индивидуальные услуги любого дизайнера. Если вы будете договариваться с управляющим вашей недвижимости, то рекомендуем проследить за соблюдением правила использования шкафа или запертой комнаты в качестве так называемого "сейфа владельца." Потому что, если вы вдруг решите приехать со своей семьей или друзьями в свой дом на отдых или в отпуск, то приятно, когда вас будут окружать знакомые вещи, благодаря которым вы будете чувствовать себя, как дома.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

rozhodnout. K dispozici jsou také vzorky tkanin a individualizované designové služby. Pokud jednáte se správcem nemovitosti, prověřte pravidla užívání skříně nebo uzamčené místnosti jako „trezoru majitele“. Pak, když se rozhodnete přijet s rodinou nebo přáteli na dovolenou, budete mít kolem sebe známé věci, díky kterým se budete cítit jako doma. If you deal with a property manager, check policies for utilizing a closet or locked room as an “owner’s vault.” Then, when you decide to bring family and friends to vacation, you will have some familiar things to make it feel like home. 137


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Dáte peníze za světlovod a chcete aby vám po pár letech nezhasnul ? Osvětlování neosvětlitelných prostor denním světlem ze světlovodů zažívá velký rozmach. Co však dělat, když na trhu je spousta výrobků s lákavou cenou a sliby dostatku denního světla na dlouhou dobu. Zde je pár tipů na to, čemu bychom měli dát pozornost při výběru světlovodů do našeho domu.

Takto to může dopadnout, když kondenzuje voda ve světlovodu

JAK ZABRÁNIT VYTÉKÁNÍ VODY ZE SVĚTLOVODŮ A TVOŘENÍ PLÍSNÍ Světlovod samotný je skvělý sluha při přivádění denního světla. Ale fyzika obzvláště v zimě již mnohé poučila mokrými stropy a odkápáváním vody na podlahu či nábytek doma či v práci. Co budete dělat, až vám bude z vašeho světlovodu odkapávat voda a budou se tvořit mapy na stropě? Je nutné vybrat značku světlovodu a zkušené montážníky, kteří světlovody montují každý den.

Světlovod vybírejte tak aby:     

ze světlovodu nevytékala voda a nepoškozovala interiér a stavební konstrukce nedocházelo k únikům drahocenného tepla v zimě nedocházelo k přehřívání místností v letních měsících nebyly mokré stropy a stěny a netvořily se zdraví nebezpečné plísně světlovody splnili normu pro tepelný prostup pasivních a nízkoenergetických domů

Prvek, který udělal ze světlovodu bezpečné a úsporné zařízení na přívod denního světla bez vedlejších nepříjemných efektů běžných světlovodů se jmenuje Lightway Blue Performance. 138

Do světlovodu se vloží prvek LIGHTWAY BLUE PERFORMANCE, který oddělí teplou a studenou část světlovodu, aby nedocházelo ke kondenzaci.


PRAVDA O TUBUSOVÝCH SVĚTLOVODECH

Вдохновение | Inspiration | Inspirace

O kondenzaci vody a jejím vytékání ze světlovodů se všeobecně mlčí a na otázky potenciálních zákazníků se odpovídá vyhýbavě. Je rozšířen všeobecný reklamní a prodejní mýtus, že tepelné ztráty a kondenzaci řeší dvojitý difuzér, který má k dispozici většina výrobců. Problém vyřešen není, dvojitý difuzer není napojen v místě tepelné izolace budovy a tepelný most je nepřerušen.

Hlavním prvkem LIGHTWAY BLUE PERFORMANCE je izolační dvojsklo naplněné argonem. Toto zajistí vynikající hodnotu tepelného prostupu U = 0,6 W/(m2.K) a nedojde ke srážení vody ve světlovodu.

Jeden americký výrobce světlovodů přišel s plastovou, průhlednou přepážkou vloženou do tubusu zhruba 30 cm nad difuzér a tvrdí že přeruší proudění vzduchu uvnitř světlovodu a tak zabrání kondenzaci vody uvnitř. Podle fyziky se však přeruší proudění vzduchu ve spáře, která je menší než 18 mm. Ve skutečnosti se jedná o zátku proti vodě nahromaděné v tubusu, aby se neobjevovala přímo na difuzéru a zůstala skryta před zraky zákazníků, které by voda na difuzéru mohla vyděsit. Představte si zvuk bubínku, který se nese v noci domem, když všichni doma spí. Zkondenzovaná voda totiž v pravidelných intervalech ukapává na vloženou plastovou přepážku uvnitř tubusu a tak to je do té doby, než se vytvoří v tubusu dostatečný sloupec vody nad touto přepážkou. Dostatek denního světla v koupelně přivedeného světlovodem Lightway s prvkem Blue Performance.

Odborník ví, že dvojitá plastová kopule není napojena na tepelnou izolaci budovy, a tak nepřerušuje tepelný most vzniklý vysoce vodivým hliníkovým plechem tubusu. Problém se vyřeší jen při prodeji, kdy je zákazníkovi řečen argument, aby podepsal objednávku, v praxi však kondenzaci vody a ztrátám tepla dvojitá kopule nezabrání.

Lightway používá křišťálové kopule na střeše, aby se zabránilo oslepnutí světlovodu po několika letech.

PROČ KŘIŠŤÁLOVÁ KOPULE ?

Uprostřed je kopule z křišťálu, světlovody jsou na střeše instalováy 14 měsíců a u krajních dvou jsou již známky žloutnutí a slepnutí plastu, ze kterých jsou kopule vyrobeny

Viděli jste někdy povrch nějakého plastu po několika letech působení slunce, smogu a vrtochů počasí? Smog a nečistoty se do tvrdého povrchu křišťálové kpule nevpékají a nezabraňují tak již po pár měsících od montáže plnému výkonu světlovodu a přivádění dostatku denního světla do místností po desítky let.

WWW.LIGHTWAY.CZ 139


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Kostlivec ve skříni aneb

Tajemství skříní

Kostlivec ve skříni aneb Tajemství skříní Скелет в шкафу Или А что у вас спрятано в шкафу?

V

e skříni míváme schovaný celý svět. Bývají tu uloženy šaty, boty, tašky a kufry … lyžařský oblek s lyžemi… Občas se nám zdá, že prostor naší skříně je opravdu nekonečný. A právě skříň je tím kusem nábytku, o kterém dnes bude řeč. V centru pozornosti nestojí jen tak náhodou. Skříň. Elementární, většinou solidní, nejčastěji užívaný a opravdu rodinný objekt v interiéru. Zřejmě není překvapením, že právě skříň je předchůdcem téměř každého druhu nábytku, který dnes užíváme. Nejstarší „skříň“ byla současné představě o tomto nábytku náhony vzdálená. Ve skutečnosti šlo o dřevěnou bednu uzavíratelnou víkem – truhlu. Do konce 15. století představovala truhla nejdůležitější kus nábytku v obydlí. Události tohoto období – války, požáry, záplavy – byly náročné na mobilitu obyvatelstva středověkých měst. Truhla umožňovala rychlé uložení a přenos všech potřebných věcí do nového sídla. Mimo to byla truhla multifunkční. Široké, prostorné truhly nahrazovaly postele 140

Our entire world is concealed in our wardrobe. Dresses, shoes, handbags and suitcases are stored there ...a ski suit and skis... Sometimes it may seem that our wardrobe space is really endless. And it is precisely the wardrobe which is the item of furniture we are focusing on today. It is no coincidence that the wardrobe is in the spotlight. Wardrobe. Elementary, usually solid, the most commonly used item and actually a family object in an interior. It comes as no apparent surprise that it is precisely the wardrobe which is the predecessor of almost every furniture item in use today. The oldest 'wardrobe' was far removed from the contemporary idea of this item. In fact, it was a wooden box with a lockable lid – a chest. Until the end of the 15th century, the chest represented the most important piece of furniture in a home. The events of this period – wars, fires, floods – were demanding to inhabitants of medieval towns. The chest al-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

nebo byly umístěny podél stěn coby lavice k vysedávání. Ukládalo se v nich oblečení, nádobí, zásoby, nářadí. Bez truhly se neobešla jediná domácnost. Koncem 15. století jednoho neznámého, nicméně přímo geniálního Holanďana napadlo orientovat truhlu jinak. Postavil ji na užší hranu, vertikálně. Konečně vznikla skříň. Pro velký úspěch postavil dvě skříně vedle sebe – a měl dvoudveřovou skříň. Jen o trochu později – počátkem 16. století - zaexperimentoval kdosi ve Francii. Vysadil truhlu na nohy od stolu. Výsledkem byl kabinet - truhla s odklápěcím víkem. Tak začala „éra skříní“. Šatní skříň, aniž by při tom ztratila svoji utilitární hodnotu, se začala proměňovat v rafinovaný a důležitý prvek vnitřního zařízení obydlí. Nejprve se změnil výrobní materiál. Hrubé dřevěné desky nahradily vytříbené dekorace, vyřezávané prvky, dřevěné mozaiky a ažurové kovové elementy. V jednotlivých zemích se ustálila tradice výrobního materiálu. Ve Francii

lowed quick storage and transfer of all the essential objects to a new abode. In addition, the chest was multifunctional. Wide, spacious chests replaced beds or were placed along walls as benches for seating. They served as storage for clothes, crockery, supplies, tools. No household could do without a chest. At the end of the 15th century, an ingenious, unknown Dutchman had the idea of orienting the chest differently. He placed it on its narrower edge, vertically. Finally there was the wardrobe. Due to its great success, he placed two wardrobes next to each other – and produced the double-door wardrobe. A little while later – in the early 16th century – someone else experimented in France, putting a chest on to table legs. The result was a cabinet – a chest with a hinged lid. Thus the "era of cabinets" began. The wardrobe, without losing its utilitarian value, started to be transformed into a distinctive and important

У меня в шкафу целый мир, я уместила туда и платья, и обувь, и сумки, и чемоданы, и даже лыжи и лыжный костюм…иногда мне кажется, что мой шкаф просто безразмерный. Сегодня речь пойдет о таком предмете интерьера, как шкаф, и такое внимание к нему далеко не случайно. Шкаф — самый фундаментальный, самый основательный, самый семейственный объект интерьера. И это не случайно, ведь именно шкаф является прародителем практически всей мебели, которая ныне существует. Дело в том, что первый шкаф стоял горизонтально, потому что это был не шкаф в привычном понимании слова, а просто сколоченный из дерева ящик, закрытый крышкой, и выглядел он, как сундук. Практически до конца 15-го века сундук был самым главным предметом интерьера, ведь войны,

пожары, наводнения и прочие опасные события в старину требовали от горожан средневековых городов большой мобильности, а в сундук можно было быстро загрузить необходимые вещи и переехать на новое место жительства. Кроме этого, сундук был очень многофункционален. На больших и широких сундуках спали, сундуки расставлялись вдоль стен и на них сидели, в сундуках хранили одежду, посуду, провизию и инструмент. Без сундука не обходился ни один дом. И вот, наконец, в конце 15-го века, какому-то неизвестному, но абсолютно гениальному голландцу пришла в голову мысль поставить сундук на торец — и получился шкаф. Затем кто-то додумался поставить рядом два сундука — вот вам уже и двустворчатый шкаф! Практически в это же самое время — в начале века 16-го века — во Франции кто-то додумался 141


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

a Německu se vyrábějí skříně z dubu. Dřevo v tomto případě doplňují jemné řezbářské práce a kovové detaily. Švýcarsko k výrobě skříní upřednostňuje italskou borovici. Oproti tomu Italové nejčastěji sahají po ořechovém dřevu. Francouzské a německé skříně se vyznačovaly prestižním opracováním a velikostí – byly vysoké a prostorné. Skříně po staletí nesly stigmata své předchůdkyně. Oblečení v nich bylo uloženo pouze na policích, na bočních stěnách byly až do 18. století zřetelné rukojeti. O anonymních hrdinech, kteří se zasloužili o vznik a vývoj skříní, historie dosud mlčela. Přesto, či snad právě proto existuje několik legend a jejich verzí. Jedna z nich spojuje vývoj skříně se jménem Napoleona Bonaparta. Jakoby to byl on, kdo kvůli extrémnímu nepořádku v důstojnických kasárnách nařídil umístit všechno vojenské oblečení za posuvné dveře. Zda tomu tak skutečně bylo, jasné není. V polovině 20. století se však již běžně užívala posuvná zástěna na kolečkách. Tak se zrodil další typ skříně – velmi populární skříň vestavěná. Rozličné systémy vestavěných skříní se užívají nejčastěji v ložnicích, šatnách či na chodbách. Salóny nábytku «Martin & Home» nabízejí luxusní klasické skříně, které jsou nejen kusem nábytku, ale také ozdobou místnosti. Příkladem mohou být skříně z italské továrny «Girandola expor» nebo „Signorini & Coco“. V «Martin & Home» si také můžeme 142

element of interior décor in a home. First, the construction material changed. Rough wooden boards were replaced by refined decoration, carved elements, wooden mosaics and plique-à-jour metallic elements. Individual countries have their own traditional materials of manufacture. In France and Germany, wardrobes are made of oak. In this case, the wood is complemented by fine carving and metal details. In Switzerland, Italian pine is preferred for the manufacture of wardrobes. In contrast, Italians most often use walnut. French and German wardrobes are characterised by impressive treatment and size, being tall and spacious. For centuries, wardrobes have borne the stigma of their predecessor. Clothes were only stored in them on shelves. Until the 18th century, handles were found on the side walls. To date, history has been silent about the anonymous heroes who contributed to the origin and development of wardrobes. Despite, or perhaps because of, this there are different versions of several legends. One of these connects the development of the wardrobe with Napoleon Bonaparte. Legend has it that it was Napoleon who, due to extreme disorder in the barracks, ordered all military clothing to be placed behind sliding doors. It is not clear whether this was really the case. In the mid-

поставить сундук на подстолье, в результате получился всем известный «кабинет» — сундук с откидной крышкой. Можно сказать, что с тех пор и началась эпоха настоящих и уже знакомых нам внешне шкафов. Шкаф, не теряя своего утилитарного значения, стал превращаться в изысканный и важный элемент интерьера. В первую очередь стали меняться материалы, применяемые для его изготовления: вместо грубых дощатых щитов возникают изысканная отделка, элементы резьбы и инкрустации, мозаики и ажурные металлические накладки.

Что касается традиций производства, то во Франции и Германии шкафы в основном делали из дуба, украшали мелкой резьбой и металлическими накладками. В Швейцарии наиболее распространенным материалом была итальянская сосна. Итальянцы же в основном использовали орех. Итальянские шкафы витиеваты и изысканны, французские и германские — более готические, строгие, высокие и широкие. Но все они еще носят четкий отпечаток своего прародителя — сундука — одежда в шкафу хранится только на полках, обязательно в сложенном виде, на боковых стенках вплоть


новости | news | novinky

143


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

vybrat skříň „skrytou v prostoru“. Tato skříň ukrývá svůj obsah za dveřmi typu kupé a „rozpouští se“ v prostoru díky důmyslně umístěnému zrcadlu. Velké množství moderních skříní nabízí italská továrna ORME. Při výběru skříní je nezbytné zvážit styl ostatního vnitřního vybavení prostoru. Vnější vzhled nábytku není jediným dalším kritériem - podstatná je užitná funkce skříně. Moderní výrobní společnosti, zabývající se výrobou nábytku, dnes disponují širokou škálou vybavení, se kterým jsou schopny sestavit žádaný kus nábytku na míru dle přání zákazníka. Jedno je jisté. Není nejpodstatnější to, jaký módní trend bude vaše skříň sledovat. Daleko důležitější je, abyste se jí po čase nebáli otevřít. Ve správně vybrané skříni se totiž neusídlí kostlivci. 144

dle of the 20th century, however, a sliding screen on wheels was already commonly being used. Thus another type of wardrobe was born – the very popular built-in wardrobe. Various systems of built-in wardrobes are most often used in bedrooms, dressing rooms and hallways. «Martin & Home» furniture salons offer luxury, classic wardrobes which are furniture items as well as part of the décor of a room. Examples are the wardrobes by Italian manufacturers, «Girandola» and ”Signorini & Coco”. «Martin & Home» stocks the "hidden-space" wardrobe. This wardrobe conceals its contents behind a compartment-type door and melts into space due to an ingeniously placed mirror. A large number of modern wardrobes

до 18-го века сохраняются ручки. До сих пор история умалчивала о тех безымянных героях, которые двигали вперед эволюцию шкафа, но несколько догадок есть. Легендa связывaeт появление на свет идеи шкафа-купе с именем Наполеона Бонапарта. Будто бы именно он, рассерженный на крайний беспорядок в офицерских казармах, приказал прятать всю одежду за раздвижные ширмы. Так это или нет — не вполне ясно, но доподлинно известно, что в середине двадцатого века раздвижная ширма, а затем и дверь уже вовсю ездила на колесиках в шкафах и межкомнатных перегородках жителей Калифорнии. Так произошло рождение нового

вида шкафа — шкафа-купе, который до сих пор очень популярен. Сегодня используется множество систем для раздвижения дверей, шкаф – купе используют в гардеробных, в спальнях, в коридорах. В салонах мебели «Martin&Home» мы предлагаем шкафы в классическом исполнении, которые являются не только функциональным предметом интерьера, но и украшением комнаты, как, например, шкафы от итальянских фабрик «Mirandola Expor» или «Signorini&Coco». Или вы можете в «Martin&Home» выбрать шкаф, который словно «прячется» в комнате, скрывая содержимое за дверями – купе, растворяясь в пространстве,


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

are available by the Italian manufacturer ORME. When choosing a wardrobe, it is necessary to consider the style of the interior fixtures and fittings. The outer appearance of furniture is not the only criterion – a substantial feature is the utilitarian function of a wardrobe. Modern furniture manufacturers today have a wide range of equipment with which they are able to assemble a desired piece of furniture tailored to a customer’s requirements. One thing is certain. The fashion trend your wardrobe follows is not the most important factor. It is far more important that you are not afraid to open it after a while. Because no skeletons will settle into a properly selected wardrobe.

благодаря отделке фасадов зеркалами, большой выбор современных шкафов предлагает итальянская фабрика ORME. Выбирая шкаф важно ориентироваться на стиль интерьера и уделять внимание не только внешнему исполнению, но и удобному содержанию, ведь сегодня современные компании предлагают широкий ассор-

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home” Ксения Ульянова Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

Při výběru skříní je nezbytné zvážit styl ostatního vnitřního vybavení prostoru.

тимент наполнений, который специалисты из «Martin&Home» подберут для вас индивидуально, учитывая все ваши

пожелания. И неважно каким будет ваш шкаф по стилю, ведь главное - не найти там спрятанный скелет.

Salon nábytku Martin&Home Poděbradská 186/56, Praha - 9 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.nabytekcz.com

145


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

After Eight Studio a Hollywood Loft

After Eight Studio and Hollywood Loft Студия «After Eight» и коллекция «Hollywood Loft»

P

ředstavujeme Vám dvě zcela nové kolekce luxusního nábytku s názvem STUDIO – smaller spaces. Jak sám název napovídá, kolekce jsou zaměřené na byty, apartmány nebo prostory s menšími místnostmi. Díky vhodným rozměrům umožňují zařídit i méně prostorné interiéry nábytkem oblíbených kolekcí After Eight a Hollyood Swank.

146

We present two totally new collections of luxury furniture entitled STUDIO – smaller spaces. As the name suggests, these collections are focused on smaller premises, such as flats, apartments and premises with smaller rooms. The dimensions of the very popular After Eight and Hollywood Swank are suitable for smaller interiors.

The continuity of these very successful collections is extended by another beautiful series of furniture for dining rooms and bedrooms. An original collection entitled Hollywood Loft follows the Glamour style in the elements and materials used. Again it utilises popular Swarovski crystals and upholstery in synthetic alligator

Представляем Вам две совершенно новые коллекции мебели класса люкс под общим названием «STUDIO – smaller spaces» - буквально, мебель для небольших помещений. Как следует из названия, коллекции предназначены для небольших пространств, т.е. квартир,


Вдохновение | Inspiration | Inspirace leather, now in a new colour version of chocolate brown combined with pink gold. This very successful collection entitled Hollywood Loft radiates real luxury and elegance. The After Eight Studio is further expanded with the smaller spaces collection. This again follows the very successful After Eight collection, characterised by the combination of several styles ranging from modern contemporary to traditional. Characteristic features are the striking contrasts in the use of geometric shapes and especially in the use of top quality luxury materials, such as the mainly leather upholstery. The collection features the precise manufacture of top quality solid lacquered wood, with glass and metal accents and other very decorative accessories. After Eight Studio offers manufacture in Pearl or shiny Titanium colours. If you long for an absolutely exceptional and luxurious interior in the Golden Era of Hollywood style by the famous designer Michael Amini, indulge yourself in this totally new and very lavish series of furniture designed for smaller spaces. Pokračování těchto velmi úspěšných řad nábytku se tedy rozšiřuje o další krásné kousky i do menších jídelen a ložnic. Pod názvem Hollywood Loft najdete nábytek, který navazuje svými prvky a použitými materiály na kolekci Glamour. Jsou zde rovněž použity oblíbené krystaly Swarovski či potahy ze syntetické kůže ve stylu aligátora, tentokrát v nové kombinaci čokoládově hnědé barvy s růžově zlatou. Kolekce After Eight Studio navazuje na stálici nabídky řadu After Eight, která je charakteristická kombinací několika stylů od současného moderního až po tradiční. Vyrábí se ve dvou barevných provedeních – perleťové a lesklé titanové. Používá výrazné kontrasty geometrických tvarů a především luxusních materiály nejvyšší kvality. U potahových materiálů je použita kvalitní kůže a kolekce vyniká i precizním zpracováním velmi kvalitního lakovaného masivního dřeva, skleněnými akcenty a dalšími zdobnými doplňky. Pokud chcete i menší prostory vybavit ve stylu zlaté éry Hollywoodu nábytkem z dílny slavného návrháře Michaela Aminiho, přijďte se seznámit s řadou STUDIO – smaller spaces.

147


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Výhradní zastoupení značky AICO – Michael Amini pro Českou a Slovenskou republiku přináší společnost 2BLUXURY s.r.o. Více o těchto a dalších produktech na www.2bluxury.com. Exclusive representation of AICO – Michael Amini for the Czech and Slovak Republics is by the 2BLUXURY company. More about these and other products at www.2bluxury.com. Эксклюзивное представительство марки «AICO - Майкл Амини» в Чешской и Словацкой Республиках принадлежит компании «2BLUXURY s.r.o.». Подробную информацию о коллекции и других продуктах можно посмотреть на сайте компании www.2bluxury.com.

апартаментов или помещений с небольшими комнатами. В результате весьма популярные коллекции «After Eight» и «Hollyood Swank» благодаря своим размерам могут быть успешно использованы при меблировке интерьеров, занимающих меньшие площади. Традиции этих успешных коллекций продолжает еще одна прекрасная серия мебели для столовых и спален. Коллекция под названием «Hollywood Loft» своими элементами и использованными материалами связана с оригинальной коллекцией в стиле Гламур, здесь снова используются всеми любимые и так популярные кристаллы «Swarovski», обивка искусственной синтетической кожей с рисунком кожи аллигатора, на этот раз в новой цветовой гамме – коричневые оттенки шоколада в комбинации с розовым золотом. Эта, не боимся подчеркнуть, на самом деле удачная коллекция под названием «Hollywood Loft» является выражением истинной роскоши и элегантности. Следующей серией, продолжающей линейку коллекции мебели для небольших помещений, является коллекция «After Eight Studio» - прямая родственница коллекции «After Eight», которая характеризуется сочетанием нескольких стилей - от самого современного до наиболее традиционного. Характерными особенностями коллекции являются выразительные контрасты при одновременном использовании геометрических форм, и особенно, применение роскошных и высококачественных обивочных материалов, например, таких как натуральная кожа. Коллекцию отличает мастерски точная обработка и лакировка качественной массивной древесины, прекрасный выбор стеклянных и металлических элементов в качестве акцентов, а также другие роскошные декоративные аксессуары. Студия «After Eight» предлагает коллекции в разных цветовых гаммах: жемчужные оттенки или цвет глянцевого титана. И если Вы мечтаете об уникальном, исключительном и роскошном интерьере в стиле золотой эпохи Голливуда, к тому же, созданном в мастерской известного дизайнера Майкла Амини, то эта новая и такая эксклюзивная серия мебели для небольших помещений предназначена именно для Вас.

148


+420 602 955 555, info@2bluxury.com

www.2BLuxury.com


Gold

Suits a Bedroom!

Спальням подходит

золото! Autor: BYDLENÍ - INTERIÉR.CZ


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Ložnicím sluší zlatá! L

ožnice představuje naprosto unikátní prostor se silným osobitým kouzlem. Zdůrazněte ji ještě víc prostřednictvím zařízení a doplňků, které zajistí, že se v této části interiéru budete cítit přímo luxusně. Vsaďte na barvu, která od pradávna symbolizuje bohatství, moc a vytříbený vkus – na zlatou. Užívejte si pak strhující atmosféru, která Vaši ložnici zaplaví. Zlatá barva je velmi výrazná, a tak se snadno stane nepřehlédnutelnou dekorací každého prostoru. Způsobů jejího

The bedroom represents a totally unique space with a compelling charm. Emphasise this even more by selected furnishings and accessories which ensure your feeling of distinctive luxury in this part of the interior. Bet on the colour of gold which, from time immemorial, has been the symbol of wealth, power and refined taste, to enjoy the thrilling atmosphere that floods your bedroom. The colour of gold is very dist-inctive, so it easily becomes an eye-catching feature in the décor of every room.

Спальням подходит золото! Спальня является абсолютно уникальным пространством, как правило, еще и наполненное сильным личным шармом ее владельца. И наверняка будет нелишним подчеркнуть его заботливо подобранной мебелью и изящными аксессуарами, которые позволят вам чувствовать себя уютно и наслаждаться ощущением роскоши и в этой части интерьера.

Рекомендуем сделать ставку на золотой цвет, который издавна является символом богатства, власти и изысканного вкуса, и насладиться великолепной атмосферой, которая сразу возникнет в вашей спальне. Золотой цвет является очень выразительным, и поэтому он так легко становится заметным украшением каждого помещения. Способов, как с его помощью декорировать спальню,

151


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

začlenění do ložnice je nespočet. Tapety jsou právem považovány za jeden z nejefektivnějších způsobů, jak okamžitě změnit ráz interiéru. Pro svou ložnici si zvolte tapety se zlatavými odlesky, které perfektně doladí zámecký nebo minimalistický styl. Dekorujte jimi všechny stěny či pouze jednu z nich – podle toho, jak velké proměny chcete dosáhnout. Vzhled zlatých tapet nádherně vynikne ve spojení s takovým kusem nábytku, jakým je postel s nebesy. A právě samotná postel je dalším místem, které přímo vybízí k užití zlaté barvy. Zaměřte se na vzhled čela 152

The colour of gold gives the impression of indulgence and care, facilitating the creation of an extremely relaxing environment

Zlatá barva vyvolává dojem hýčkání a péče, a tak v ložnici nastolí maximálně relaxační prostředí Золотой цвет придает помещению ощущение изнеженности, богатства и заботы

There are countless ways of incorporating it in the bedroom. Wallpaper is rightly considered as one of the most effective methods of

просто бесчисленное множество. Обои по праву считаются одним из самых эффективных способов мгновенно изменить вид

интерьера. Для вашей спальни советуем выбрать обои с золотистыми отблесками, которые прекрасно дополнит замковый или минималистический стиль. Их можно наклеить на все стены или только на одну из них - в зависимости от того, насколько большие изменения вы хотите внести в свой интерьер. Вид золотых обоев прекрасно подчеркнет воздушность кровати с балдахином. Да и сама кровать является еще одним местом, которое словно само приглашает вас к исполь-


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

postele – jde o detail, který do velké míry určuje nejen styl lůžka, ale i celé místnosti. Čalouněné čelo dekorované zlatou barvou místnost prozáří a vtiskne ji nepopsatelný šmrnc. Stejného efektu docílíte také vhodnou volbou povlečení a dalších textilií, jako jsou závěsy, potahy a přehozy. Zlatá barva vyvolává dojem hýčkání a péče, a tak v ložnici nastolí maximálně relaxační prostředí. Pokud Vás lákají jen drobnější změny, věnujte pozornost nástěnným dekoracím – obrazy a zrcadla se zlatými rámy oživí každou zeď. Zlaté prvky mohou zdobit také nábytek a bytové doplňky. Zlatá barva dokonale vynikne s bílou, rozumí si také s odstíny červené a nepřekonatelně zapůsobí v kombinaci s čokoládovou. Jedničkou však zůstává spojení zlaté a černé, které se ani v ložnici nemusíte bát.

surroundings of a canopy bed. And the bed itself is another item directly inviting the use of gold. Focus on the appearance of the headboard – this detail largely determines the style of the bed, as well as of the entire room. An upholstered headboard decorated in the colour of gold will brighten up the bedroom and impart an indescribable glamour to it. The appropriate choice of linen and other textiles, such as curtains, covers and bedspread, will also achieve the same effect. The colour of gold gives the impression of indulgence and care, facilitating the creation of an extremely relaxing environment. If you prefer only minor changes, pay attention to the wall decorations – pictures and mirrors with golden frames will brighten each wall. Golden elements can also decorate furniture

instantly transforming the effect of an interior. For your bedroom, choose a wallpaper with golden reflections, perfectly in tune with either a mansion or minimalist style. Decorate all the walls in it, or only one wall – depending on how large a change you want to achieve. The appearance of golden wallpaper will beautifully enhance the

and household accessories. The colour of gold will stand out perfectly with white, it also coordinates with shades of red and impresses amazingly in combination with chocolate. However, the combination of gold and black remains the first choice which you do not have to be afraid of even in a bedroom.

154

The colour of gold gives the impression of indulgence and care, facilitating the creation of an extremely relaxing environment Золотой цвет придает помещению ощущение изнеженности, богатства и заботы

зованию золота. Сосредоточьтесь на изголовье кровати – это деталь, которая во многом определяет не только стиль всей постели, но и влияет на общий вид комнаты. Мягкая спинка кровати, украшенная золотым цветом, способна «осветить» всю комнату и придать ей особый, незабываемый стиль. Такого же эффекта можно добиться подходящим выбором постельного белья и других текстильных изделий в интерьере, таких как шторы, обивки и покрывала. Золотой цвет придает помещению ощущение изнеженности, богатства и заботы, как раз таким способом можно добиться особой расслабляющей атмосферы в спальне.

Но если вы хотите внести в интерьер лишь незначительные изменения, то обратите внимание на настенные декорации - картины и зеркала с золотыми рамами наверняка оживят любую стену. Золотыми элементами также можно украсить мебель и домашние аксессуары. Золотой цвет отлично сочетается с белым, прекрасно комбинируется с оттенками красного и невероятно впечатляюще смотрится в сочетании с шоколадным. Но лидером по-прежнему остается сочетание золота и черного, которого уж точно не надо бояться в роскошной спальне.

Bydlení-Interiér.cz | +420 602 281 719 | www.bydleni-interier.cz | info@bydleni-interier.cz


Autorizovaný prodej a servis Kolbenova 809/31 • 190 00 Praha 9 • 603 883 015

jeep.dojacek.cz


ARCHITEKTURA MICHALA BRIXE ARCHITECTURE BY MICHAL BRIX АРХИТЕКТУРА МИХАЛА БРИКСА


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

V

 pražské Galerii Jaroslava Fragnera budete moci v únoru navštívit výstavu jednoho z nejzajímavějších českých výtvarníků. Tvorbu akademického architekta, kreslíře a ilustrátora Michala Brixe zřejmě znáte, aniž byste o tom věděli. Na jeho kresbách se zhmotňovaly návrhy legendárního Sialu, za ilustrace ke knihám o architektuře získal řadu ocenění, s jeho obrazy se můžete setkat v mnoha galeriích. Prezentace-

In February, Prague's Jaroslav Fragner Gallery will host an exhibition by one of the most interesting architects. It is possible you already know his artistic works, perhaps even without being aware of it. The designs of the legendary SIAL (Association of Engineers and Architects in Liberec) are materialised in his sketches. He has received many awards for his illustrations in books on Architecture. His paintings are exhibited in galleries worldwide.

В феврале в пражской Галерее Ярослава Фрагнера можно будет посетить выставку одного из самых интересных архитекторов – скорее всего, что вы знакомы с его художественными работами, может быть, даже не подозревая об этом. По его рисункам осуществлялись идеи легендарной архитектурной студии «Sial», он является обладателем многочисленных наград за свои иллюстрации к книгам по архитектуре, его картины представлены в галереях, его выставки проходили по всему миру. Выставка творческих работ Михала Брикса будет открыта с 6 по 27 февраля, более подробную информацию можно найти на www.gjf.cz. Михал Брикс закончил архитектурный факультет в Академии художественно-прикладных искусств и обратил на себя внима-

157


Inspirace | Inspiration | Вдохновение mi svých prací se představil po celém světě. Výstava tvorby Michala Brixe bude otevřena od 6. do 27. února, více naleznete na www.gjf.cz. Michal Brix absolvoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a upozornil na sebe již v sedmdesátých letech první cenou za design (Man Size Price, Itálie, 1974), druhou cenou na TegelerHafenBerlin (IBA, Berlín, 1980) nebo realizací Pavilonu Dětí pro mezinárodní výstavu v Montrealu (1979–1980). Na této výstavě prezentuje tvorbu z let 2013 – 2015. Vybraná kolekce představuje krajiny – architektury v kresbě a obrazech. Barevnost a tvarosloví evokuje umělcovy inspirační zdroje, přírodu v její mnohotvárnosti i řádu.

Tvorbu akademického architekta, kreslíře a ilustrátora Michala Brixe zřejmě znáte, aniž byste o tom věděli. Na jeho kresbách se zhmotňovaly návrhy legendárního Sialu, za ilustrace ke knihám o architektuře získal řadu ocenění…

The exhibition showcasing Michal Brix's work will be open to the public from 6th Further information at: www.gjf.cz. Michal Brix graduated in Architecture at the Academy of Arts, Architecture and Design, already attracting attention in the '70s when he received Italy's Man Size Prize for Design in 1974. He was also awarded Second Prize for the Tegeler Hafen Berlin project (IBA, Berlin, 1980), as well as for the implementation of the Pavilion of Children for the Montreal International Exhibition (1979–1980). The JFG exhibition introduces his work from the 2013 – 2015 period. The selected collection presents landscape architecture in drawings and paintings. The colours and tools chosen evoke the artist`s sources of inspiration – Nature in all its diversity and order. ние уже в семидесятых годах, когда получил первый приз за дизайн (Man Size Price, Италия, 1974), стал обладателем второго приза на «TegelerHafenBerlin» (IBA, Berlín, 1980), или принял участие в осуществлении проекта Детского павильона для международной выставки в Монреале (1979-1980). На выставке в пражской Галерее Ярослава Фрагнера представлены его работы 2013 - 2015 года. В подобранной коллекции можно видеть пейзажи - архитектуру в рисунках и картинах. Цветовая гамма и построение напоминают о источниках вдохновения художника, о природе во всем ее многообразии и порядке.

158


Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: +Sarajevská 420 223 003 daňový poradceč. č. 2442 2442 od 10 546 daňový poradce odroku roku1997 1997 Sarajevská 10 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 daňový poradce č. 2442 od roku 1997 Sarajevská 10 auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 www.teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 : + 223 420003 223546 000 514 fax: tel. :tel. + 420 000 514 420003 223546 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz fax: fax: + 420+ 223 www.teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

C

M

Y C

MC M C

YM Y M

CM Y

YC

YMC MY CM CY MY K

CMY CY

K CMY

K

Daňový poradce Daňový poradce Auditor Daňový poradce Auditor Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti Praktikovaná odvětví: informační technologie Praktikovaná nemovitosti odvětví: pohledávky nemovitosti

informační technologie Praktikovaná odvětví: informační leasing pohledávkytechnologie nemovitosti

pohledávky leasing informační technologie leasing

pohledávky leasing

daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty

daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň daň z z příjmu přidanéfyzických hodnoty a právnických osob

daňz přidané z nemovitostí daň hodnoty mezinárodní zdanění daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň z převodu daň z nemovitostí nemovitostí

daň z přidané hodnoty

daň z zastupování na finančních úřadech daň z nemovitostí převodu nemovitostí mezinárodní zdanění daň z převodu zastupování nanemovitostí finančních úřadech firemní finance

daň z nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting firemní finance daň z převodu nemovitostí management consulting

Důvěra, 500let Důvěra,tradice tradiceaaprofesionalita profesionalita jižjižvícvícnežnež500let management consulting zastupování na finančních úřadech

firemní finance

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let management consulting

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Naši zákazníci: Naši zákazníci: Naši zákazníci:

http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz

Naši zákazníci: www.optik-spektrum.cz http://www.krejcarek.cz

http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz

www.cwclub.cz

be back in moment … beback back moment http://kinnarps.com/cs/cz be in in moment … …


ISSN 1802-8217

Obchodní oddělení / Commercial Section

Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50

Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz

Great Britain £ 3,50 Předplatné / Subscriptions Redakce a obchodní oddělení

info@estatemagazine.cz

Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o.

Sídlo společnosti / Headquarters

Badeniho 290/1

Conventia Events, s.r.o.

160 00 Praha 6

Badenho 290/1

Czech Republic

160 00 Praha 6

www.estatemagazine.cz

Czech Republic

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21

Art Director

W1F 8FP London

Tygra studio s.r.o.

United Kingdom

tygra@tygra.cz www.tygra.cz

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časo-

Produkce / Production Milan Novák

pisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného

novak@bonafide.cz

souhlasu vydavatele.

Redaktor / Editor

Titulní foto

Dagmar Kneslová

Jiří Hurt

redakce@estatemagazine.cz Fotografie v tiráží: Jazyková redakce / Proof-copy

archiv Olbrama Zoubka

Dagmar Kneslová Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz Irina Alferovičova-Sergejeva i.alferovicova@seznam.cz

V příštím vydání

0315 In the next issue В следующем выпуске

160

Olbram ZOUBEK


новости | news | novinky

3


Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 02/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 02/2015

ESTATE - The Prague Magazine 02/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 02/2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded