a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 182

St. Barths (Francouzské Antily) Když nastane čas odletět do tropických krajin, je vrcholnou destina-

the island has been a longtime favorite among the affluent, who

cí snad nejelegantnější ostrov v Karibiku, St. Barths, který rozhodně

tend to prefer private villas rather than compete for limited hotel

netrpí nedostatkem jachet, cele-

space when the busy season hits from December to April (hotels

brit a tyrkysové vody. Je dlouho-

account for only 30 % of the island’s accommodations). With just

letým favoritem mezi bohatými,

over 8 square miles (21 km²) and strict zoning codes, real estate is

kteří upřednostňují soukromé vily

quite limited, resulting in an extremely competitive market on this

před tísněním se v hotelích během sezóny, která vrcholí od prosince do dubna (hotely tvoří pouze 30 % nabídky ubytování na ostrově). Z důvodu rozlohy ostrova, která přesahuje pouze něco málo přes 8 čtverečních mil (21 km2) a striktního rozdělení zón, je nabídka nemovitostí poměrně omezená, což má v této bohaté enklávě za následek velmi konkurenční trh.

St. Barths (French West Indies) Easily the ritziest island in the Caribbean, Saint Barthélemy, or St. Barths, is the ultimate enclave when it’s time to take to the tropics. With no shortage of yachts, celebrities and turquoise water,

180

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

lavish getaway.

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 10/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 10/2015

ESTATE - The Prague Magazine 10/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 10/2015

Advertisement