__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Listopad Ⅰ November

2015

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Michal Horáček:

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

Přál bych si mít vlastní scénu Petr hapka žije! | Bydlení 21. století | luxusní styl a vybavení interiéru


ƒ†ž˜‹†‹–‡Ž‘•–˜ƒæÀœƒ«›

ArgentinskáBusinessCenter ™™™Ǥƒ„…Ǧ’”ƒ‰—‡Ǥ…œ

Argentinská Business C‡–‡”Œ‡’Ž³’”‘•Ž‡ž 懕–‹’‘†ŽƒāÀ„—†‘˜ƒǡ—À•–³žƒ”‘Š—”‰‡–‹•± —Ž‹…‡ƒŽ›ž”ÀǤ‘•˜±†‘‘«‡À˜’‘Ž‘˜‹³”‘—͖͔͕͚ǡ —‘āÀ†‘‘ƒŽ±œ˜‹†‹–‡Ž³ÀŽ‘‰ƒ•’‘Ž‡«‘•–‹ƒˆƒ•ž†³ǡ –‡”±Œ‡†‡³˜‹†‹–‡Ž±’”‘˜À…‡Œƒ͕͖͔ǡ͔͔͔⋆‹«õ ƒ…Š‘†…õǤ

‘…ƒ–‡†‘”‰‡–‹•ƒ…‘”‡”™‹–ŠŽ›ƒ”‹–”‡‡–ǡ ”‰‡–‹•ƒ—•‹‡••‡–‡”‹•ƒ†›ƒ‹…ˆ—ŽŽ‰Žƒœ‡† •‹šǦ•–‘”‡›„—‹Ž†‹‰Ǥ…‡…‘’Ž‡–‡†‹†͖͔͕͚ǡ‹–™‹ŽŽƒŽŽ‘™ ’‡”ˆ‡…–˜‹•‹„‹Ž‹–›‘ˆ–Š‡•ƒ”–ˆƒ…ƒ†‡„”ƒ†‹‰•‘Ž—–‹‘• ‘–‹…‡ƒ„Ž‡„›‘˜‡”͕͖͔ǡ͔͔͔ƒ˜‡”ƒ‰‡†ƒ‹Ž›…ƒ”–”ƒƥ…ƒ† —‡”‘—•’‡†‡•–”‹ƒ•Ǥ


ơ‘”–Ž‡••‘”’‘”ƒ–‡”ƒ†‹‰–Š”‘—‰Š‹•‹„‹Ž‹–›

Pro více informací kontaktujte: ‘‹ƒe’‹••‡”‘˜ž Ϊ͖͔͕͔͔͔͛͗͛͘͘͝ Ǧƒ‹Žǣ‘‹ƒ̷†ƒ”ƒ‹•Ǥ…‘ www.daramis.com


PROSTORNÝ RODINNÝ BYT

• MEZONET 153 m2 s jižní terasou 31 m2 - 9 990 000 Kč • ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘES ULICI • SOUKROMÝ PARK S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM • LESOPARK, GOLF, CYKLOSTEZKY

Praha 4 - Hodkovičky

+420 731 125 516 / www.hodkovicky-byty.cz


ŽIJTE TAK, JAK SE VÁM LÍBÍ

36 BYTŮ S JEDINEČNÝM VÝHLEDEM 995 m2 KOMERČNÍCH PROSTOR TŘÍDY A - ideální prostor pro menší a středně velké společnosti, které ocení netradiční design, vysoký standard a perfektní dostupnost - metro “Radlická” - 3 minuty - v těsné blízkosti ČSOB - flexibilní dispoziční řešení - dokončeno ve standardu shell & core - demo space na míru zdarma - ke každému prostoru lze dokoupit 3 - 4 parkovací místa přímo v domě - k dispozici parkovací místa pro návštěvníky - vhodné např. pro obchodní zastoupení, právní kanceláře, show room nebo wellness

.142 RADLICKÁ - Unikátní projekt ve svahu mezi Malvazinkami a Radlickou ulicí

DOKONČENO Praha 5 - Radlická

+420 731 125 515 / www.142.cz / www.premiumliving.cz


LU X U RY A PA R T M E N T S

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments in Petrská street in the center of Prague 1. It is full of classic Italian themes - style, design and architecture. All units are newly built,but incorporated into the complex of four historical buildings whose origins date back to the 18th century. They deliver exceptional charisma and evoke the charm of old Prague. They also form a modern atrium decorated by trees and bushes, which brings light into the apartments, and offers pleasant views. Original architectural elements like rafters have been retained and sensitively added to the interior of apartments, creating hallmark of an unusual romance. The project offers a high standard of finishing, including underfloor heating over the entire area of the apartments, air conditioning, and Italian marble in the bathrooms. The apartments are designed in the range of one bedroom to four bedrooms, with the floor area ranging from 68 sqm to 207 sqm.

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů v Petrské ulici v centru Prahy 1, který oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení po celé ploše bytu, klimatizaci a koupelny obložené italským mramorem. Apartmány jsou v navrženy rozsahu od 2+kk až po 5+kk s výměrami 68 m2 až 207 m2.

La Corte - это уникальный проект 25 роскошных апартаментов, расположенный на улице Petrská, Прага 1. La Corte полон классических итальянских элементов стиля, дизайна и архитектуры. Все объекты хоть и построены недавно, но уже включены в комплекс, состоящий из четырех исторических зданий, происхождение которых восходит во второй половине 18-го века. Они придают всей резиденции неповторимую харизма и шарм старой Праги и одновременно создают уютный атриум с деревьями и кустарниками, который приносит приятный свет в квартиры а также предлагает приятный вид. Оригинальные архитектурные элементы, такие как внутренняя открытая галерея дома, были сохранены и приятно сочетаются с интерьерами квартир, это придаёт особую нотку необычной романтики. Проект предлагает высокий стандарт отделки, в том числе полов с подогревом по всей площади квартиры, кондиционером и ванной комнатой, отделанной итальянским мрамором. Апартаменты располагают от 2+кк до 5+кк площадью от 68 м2 до 207 м2.


SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

www.havelholasek.cz

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerství

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 25 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou právnickou firmou

|

Více než 1000 klientů, přes 100 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků podle serveru moteljek.com, 70 největších světových společností Fortune 500 a 40 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější kancelář soutěže Právnická firma roku podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků

|

Právní a daňové poradenství v rámci soukromých investic do českých i zahraničních nemovitostí, investičních příležitostí v oblasti luxusních výrobků a služeb a dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|

Právní služby v oblasti mezinárodních fúzí a akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků včetně ochrany značek a duševního vlastnictví, exportního a projektového financování a pojištění v mezinárodních sporech

|

Komplexní právní poradenství a související daňové služby kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek 1HM~VSČãQČMãtNDQFHOiĜ SRGOHSRþWXQRPLQDFt DWLWXOĤYãHFKVHGPL URþQtNĤVRXWČåH

.OLHQW\QHMOpSHKRGQRFHQi SUiYQLFNi¿UPD YýHVNpUHSXEOLFH (2010, 2013, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YýHVNpUHSXEOLFH (2011, 2012, 2014, 2015)

PtVWRYFHONRYpPSRþWX UHDOL]RYDQêFKI~]tDDNYL]LF YýHVNpUHSXEOLFH (2009–2013)

Jaroslav Havel | Partner

Marek Lošan | Partner

3UiYQLFNi¿UPDURNX YNDWHJRULL)~]HDDNYL]LFH YýHVNpUHSXEOLFH (2013, 2014)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YNDWHJRULL)~]HDDNYL]LFH YH6ORYHQVNpUHSXEOLFH


contents

Listopad ⅼ November 12

Přál bych si mít vlastní scénu I would like to have my own theatre

24

Estate TIP Estate TIP

28

Novinky News

54

10 NEJlepších muzeí podle TripAdvisor The Top 10 Best museums by TripAdvisor

obsah

Nemovitosti ⅼ Properties

59

Nejlepší nemovitosti Best Properties

60

Prodej Sales

136

Pronájmy Rentals

160

Komerční nemovitosti Commercial Properties

169

Komerční nemovitosti na Moravě Commercial Properties in Moravia

170

Prodej na Moravě Sales in Moravia

12

Inspirace ⅼ Inspiration

172

Bydlení pro 21. století Housing for the 21st Century

176

Luxusní styl a vybavení interiéru: Jak ozdobit prostor kolem koncertního křídla Luxury Style and Decor: How to Decorate a Room around a Grand Piano

184

Antonín Raymond 7× Antonín Raymond 7×

184

Barokní popelka pánů z Hradce Baroque Cinderella of the Lords of Hradec

188

Experimentální architektura v Praze Experimental Architecture in Prague

176

172

28 ESTATE

|

9


Milé čtenářky, milí čtenáři, Dear Readers,

vítám vás u stránek listopadového vydání magazínu Estate, ve kterém opět najdete pravidelné nemovitostní rubriky a zajímavé články z domova i zahraničí. Pokud se chcete dozvědět, jaký vztah má Michal Horáček k sociálním sítím, která přání by si rád splnil do budoucna nebo na čem nyní pracuje, zveme vás k přečtení rozhovoru s tímto známým textařem, spisovatelem, esejistou, novinářem, básníkem, producentem a vystudovaným antropologem v jedné osobě. V přehledu deseti NEJ vám v tomto čísle představujeme deset nejlepších světových muzeí. Příjemné čtení a barevný podzim vám přeje

Welcome to the pages of the November issue of Estate magazine, once again featuring our regular real estate section as well as interesting articles from home and abroad. If you want to know what relationship Michal Horáček has to social networks, what desires he would like to fulfil in the future or what he is currently working on, we invite you to read our interview with this famous lyricist, writer, essayist, journalist, poet, producer and graduated anthropologist in one person. In this issue, the Top Ten list introduces you to the ten most interesting museums in the world. I wish you pleasant reading and a colourful autumn.

Vaše Ⅰ Yours sincerely,

10

|

ESTATE

Dana Hradecká


A TO AU TOR R RO ROZH ZHOV ZH OVOR OV ORU: OR U: Ren né Hra ade eck c ý FOTO FO TO:: Ji Jiříří Hur urtt STYL STYL LIN NG: G Ji Jitk tka tk a Ch Chra ramo most mo stov st ová ov á

12

|

ESTATE


PŘÁL BYCH SI MÍT VLASTNÍ SCÉNU I Would Like To Have My Own Theatre

ESTATE | 13


pisovatele, esejistu, novináře, textaře, básníka, producenta a vystudovaného antropologa Michala Horáčka není třeba blíže představovat. Potěšilo nás, že tento elegantně oblečený a sebevědomý muž přijal naše pozvání k osobnímu setkání. Z příjemného prostředí pražské kavárny vám čtenářům přinášíme tento rozhovor. Na čem nyní pracujete? Na mnoha různých věcech najednou. Ale v těchto dnech zabírají nejvíc času setkání s novináři k albu Sociální síť (album vyšlo 9. října, pozn. red.), na které jsem napsal všechny texty. Jedná se o villonské balady, stejně jako na projektu Český kalendář. Ty pro Sociální síť zhudebnil Michal Pavlíček a nazpíval Richard Muller s hosty. Inspirací pro tento projekt je především facebook a další sítě, na kterých se lidé prezentují specifickým způsobem. Používáte sociální sítě? Ano, na facebooku mám svou stránku, dokonce dvě. Od lidí dostávám ke svým příspěvkům zpětnou vazbu, a ta je nejednou inspirativní. Myslíte si, že nás sociální sítě někam posouvají, pomáhají ke vzájemné komunikaci? Je to nový způsob komunikace a jako každá věc má své přednosti i slabiny. Pro mě přednosti převažují. Člověk se více seznámí s myšlením lidí, se kterými by se v tom nevirtuálním světě asi nesetkal. A protože jsem antropolog, tak je to zajímavé i ze společenskovědního hlediska. Jste vystudovaný antropolog. Jak jste se dostal ke psaní? Jsem z rodiny, kde všichni psali, kam až živá paměť sahá. Už pradědeček byl rektor Karlovy univerzity, tatínek byl dramaturg Národního divadla, také maminka psala. Všichni nakládali se slovem a očekávali, že nebudu výjimkou. Takže i já jsem to očekával už od předškolního věku. Jde Vám psaní vždy snadno nebo míváte někdy momenty, kdy to nejde? Musím říci, že mi jde psaní velmi nesnadno, respektive ne tak snadno, jak bych si přál. Zvykl jsem si ovšem, a jsem přesvědčený, že nedílnou součástí tvorby je škrtat a vyhazovat to, co tam nezbytně nemusí být. A možná to někdy vyhodit i celé. Je to bolestné, když člověk ví, kolik se tím natrápil, ale pokud se mu to přestává líbit, je čas to hodit do koše. Myslím, že ze všeho, co jsem doposud napsal, jsem publikoval tak dvacet procent, těch osmdesát jsem vyhodil. Když píšete, tak se předpokládá, že i čtete. Prozradíte nám, co čtete nyní? Teď čtu „Never Let Me Go“ od Kazuo Ishigura. Japonské jméno, ale je to významný britský autor, laureát Man Booker Prize. Mám rád taky studie od Toma Hollanda, kterého považuji za největší hvězdu historické syntézy. 14

|

ESTATE


ESTATE | 15


Váš dlouholetý přítel a spolupracovník

jsem to trochu vypustil ze zřetele. Možná

planetě, studovat na dobré univerzitě u in-

byl Petr Hapka. Ovlivnila jeho ztráta Vaše

by z těch článků jednou knížka být mohla,

spirativních profesorů, číst knihy, k nimž

psaní?

ale mohly i zestárnout. No, jednou se na ně

jsme se před tím nedostávali, získat šanci

podívám a uvidím.

docílit i materiální prosperity, pomáhat

Určitě ano, ale je to spíš vnitřní záležitost, a je těžké říci v čem a jak. Jinak jsem ve spo-

potřebným.

lupráci s ním míval úplnou svobodu, psal

Je všeobecně známo, že jste byl v minulosti

jsem vlastně pro sebe. A on si z toho stejně

podnikatelem. Jak se Vám tenkrát podařilo

scénu, něco jako býval Semafor, to by se mi

svobodně vybíral. Pokud ho něco oslovilo,

skloubit podnikání se psaním?

moc líbilo. Hlediště jen pro nějakých sto

složil hudbu třeba za dva dny. Jindy za dva

Nepodařilo. Zejména v začátku po revolu-

Do budoucna bych si přál mít svou stálou

padesát lidí... Tam bych prezentoval všech-

roky a stalo se, že tu inspiraci našel až

ci to bylo velmi složité. Před mým podni-

ny nové věci, něco jako dílnu, kde se tvoří

za dvacet let. O důvodech, proč něco ještě

káním jsme s Petrem Hapkou intenzivně

za přítomnosti publika.

nezhudebnil, jsme nikdy nemluvili. Pak

pracovali a měli již nějaké úspěchy. Během

jednou, vesměs o půl třetí ráno, zavolal, já

podnikání jsem pět nebo šest let nenapsal

vané, je uspořádat na lobkowickém zámku

jel na Okoř a on mi to zahrál.

vůbec nic, všechno jsem rozvíjejícímu se

v Roudnici nad Labem festival písní. Ten

podniku obětoval - to jistě znají i mnozí

zámek ve městě, kde bydlím, je překrásný,

Není o Vás tolik známá skutečnost, že píše-

z vašich čtenářů. Až po osmi letech vyšla

mimochodem druhý největší český komplex

te cestopisy. Cestujete rád?

další deska, Citová investice. Už tenkrát

po Pražském hradě. Má i velkolepé nádvo-

jsem věděl, že budu muset podnikání jed-

ří. Tak tam bych chtěl uspořádat třídenní

jašky přes Afriku po Nový Zéland, a občas

nou úplně ukončit, abych mohl zase naplno

festival „písní s příběhem“. Každý rok bych

o tom napíši. Už je to ale dlouho, co jsem

tvořit.

podle osobního vkusu vybral šest finalistů

Cestování miluji, projel jsem svět od Al-

naposledy něco zveřejnil.

Chystáte nějakou knihu o Vašem cestování? Spíše jsem publikoval o cestování v časopisech. Nyní mám spoustu jiných úkolů, tak

a tomu nejzajímavějšímu udělil vlastní cenu. Máte do budoucna nějaké sny, které byste

I mně kdysi několik lidí pomohlo prosadit

si chtěl ještě splnit?

se, a to bych mohl splatit pomocí těm, co

Troufám si říci, že mé sny byly nejen splněny, ale i překonány. Moci jezdit po celé

Myslím, že ze všeho, co jsem doposud napsal, jsem publikoval tak dvacet procent.

16

|

ESTATE

A druhé přání, které je už více rozpraco-

jsou na prahu umělecké dráhy dneska. ▬


Michal Horáček Narodil se 23. 7. 1952 v Praze. Po maturitě v roce 1970 byl přijat na Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Roku 1977 zahájil svou žurnalistickou dráhu; stal se korespondentem časopisů v Austrálii, Velké Británii a zejména v USA, kde v roce 1982 získal novinářskou cenu. Poté začal publikovat i doma v časopise Mladý svět. Od počátku 80. let napsal šest knih a stovky písňových textů, podílel se na devíti autorských albech. V roce 1984 začal spolupracovat se skladatelem Petrem Hapkou. Po roce 1989 založil společnost Fortuna. V roce 1997 byl zvolen předsedou Rady Akademie populární hudby. V roce 2004 prodal 100 % akcií Fortuny, investiční skupině Penta, současně se vzdal funkce předsedy představenstva a veškerých podnikatelských aktivit. Věnuje se písňovým textům a produkci autorských alb, psaní poezie, charitativním projektům, divadelním představením a publicistice. Kromě autorských alb s Petrem Hapkou se podílel i na dalších projektech jako výhradní autor textů a vesměs i producent, nebo spoluproducent. Po absolvování obecné antropologie na FSV UK je na téže fakultě doktorandem. ESTATE | 17


Alba Sociální síť (2015) Dopisy z lásky a nenávisti (2015) Segrado (2014) Český kalendář (2013) Michal Horáček Tribute (2012) O lásce, cti a kuráži (2012) Tante Cose Da Veder (2011) Benefice černých koní (2010) Kudykam (2009) Ohrožený druh (2008) Strážce plamene (2006) Tak to chodí (2003) Mohlo by tu být i líp (2001) Citová investice (1996) V penziónu svět (1988) Potměšilý host (1987)

Knihy Habitus hazardního hráče (2012) Český kalendář (2012) Kdo víc vsadí, ten víc bere (2009) Kudykam (2009) O tajemství královny krav (2007) O české krvi otců vlasti (2004) Kdo víc vsadí, ten víc bere (2002) Los a sázka (2000) Jak pukaly ledy (1990) Zpráva z Kentucky (1984) Království za koně (1983)

18

|

ESTATE


ESTATE | 19


Writer, essayist, journalist, lyricist, poet, producer and graduated anthropologist Michael Horáček needs no further introduction. We were pleased that this self-confident, elegantly dressed gentleman accepted our invitation to a personal meeting. We present to readers this interview held in the pleasant environment of a Prague café.

What are you working on now? On many different things at the same time. But at present on the album entitled “Social Network” (released on 9th October), for which I wrote all the lyrics. It also includes the ballads for the “Czech Calendar” project, composed by Michal Pavlíček and sung by Richard Muller with guests. The main inspiration for this project is Facebook and similar social networks, on which people somehow present themselves. The ballads are written in verse and in the form of a status. Do you use social networks? Yes, I have my own Facebook profile. I get feedback on my posts from people, which is sometimes very inspiring. I have met many interesting people there, whom I would never have otherwise met. Do you think that social networks are motivational, help us in mutual communication? It is a new way of communication. Everything has its positive and negative aspects. In my personal opinion, in the case of social networks, the pros outweigh the cons. One becomes more familiar with the thinking of people with whom one perhaps would not have met in the non-virtual world. And because I am an Anthropologist, it is primarily interesting from this perspective. You graduated as an Anthropologist. How did you begin writing? I come from a family in which everyone wrote from the time I can remember. My Grandfather was Rector of Charles University, my Dad was a dramaturge in the National Theatre and my Mom also wrote. They all dealt with words, and that’s why it was absolutely obvious to me that I would also do something like that.

20

|

ESTATE


MAURITIUS

Mauritius PRODEJ LUXUSNÍCH VIL DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

VILLAS VALRICHE MAURITIUS Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club. V těsném sousedství se nachází přírodní rezervace Frédérica. Luxusní bydlení obklopené nádherným výhledem na Indický oceán, 18-ti jamkové golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou krajinu ostrova Mauricius. •

Široký výběr různých velikostí a typů vil, velkorysé pozemky

Celoživotní rezidence na ostrově Mauricius

Parková úprava tropických zahrad s úchvatnými bazény

Písečné pláže, vodní sporty

Fitness, tenisové kurty, Spa

Výběr restaurací a barů

Rybaření

4

Port Louis

International Airport

Ing. Jana Štefánková tel.: +420 603 954 433

www.bling-bling.cz

stefankova@bling-bling.cz

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR


Is writing always easy for you or do you

correctly by Hapka. And he was free in that

devoted all my time to the business. After

sometimes have moments when you don’t

he chose some things and not others; or that

eight years, another record was released. I

write well?

he chose something two days, two years or

already knew at that time that I would have

even 20 years later. We didn’t mention it.

to put an end to my business one day to be

for me, or not as easy as I would like it to

Why, if he was simply not inspired? I still

able to create again.

be. I’ve got used to it and am convinced

write in the same way, only there are not

that an integral part of creation, and of

so many geniuses like Hapka around. I am

Do you have any future dreams that you

writing in particular, is to cross out and

glad that I met him.

want to fulfil?

I have to say that writing is very difficult

delete what does not necessarily have to be

I daresay that my dreams have not only

there. And sometimes to throw away the

The fact that you write travel books is not

been fulfilled but even exceeded. To have

whole text. It is painful, when one sees how

so well-known about you. Do you like to

the option of visiting foreign countries,

many years one has devoted to it, how many travel? years of struggle one has had with it. But if

I love travel and sometimes I write about

suddenly one begins not to like it, it’s time

it. But it has been a long time since I last

to discard it. I think that, out of everything

published something.

I have written so far, I’ve published approximately 20%, while 80% had to be thrown away.

In future, I would like to have my own theatre, something like Semafor, I would like that very much. A theatre for

Do you plan a book on your travels?

about 150 people, where I could present

I rather publish about travel in

everything new, something like a workshop, where one creates, but in the presence of an

As you write, it is assumed that you also

so I’m disregarding it for the moment.

audience.

read. Can you tell us what you are reading

Maybe those contributions could have

now?

made a book, unless the information I have

elaborate, is to organise a song festival at

written about there is outdated.

the Chateau in Roudnice nad Labem where

Kazuo, which at first glance is a Japanese

And my second wish, which is more

I live. There is a beautiful Baroque-style

name, but he is a significant British writer. I

It is widely known that you were a

chateau built on the site of an old castle. It

like studies by Tom Holland whom I regard

businessman in the past. How did you

has a wonderful courtyard and is the second

as the greatest star of historical syntheses.

manage to combine business with writing

largest chateau complex after Prague Castle.

at the time?

So there I would like to present to people a

Your long-time friend and collaborator

Unfortunately they didn’t go well

three-day festival of song and drama. Each

was Petr Hapka. Did his loss affect your

together. Especially in the beginning, after

year I would choose six finalists to perform

writing?

the revolution, it was very difficult. Before

on the first day. On the second day, selected

my business, Petr Hapka and I collaborated

bands and soloists would perform. And on

Hapka was interesting in this that I was

intensively and we’d already had some

the third day, a famous guest from the music

absolutely free to write anything. I didn’t

success. During the business period, I did

scene, such as Jarek Nohavica or Radůza,

have to bear in mind that it would be sung

not work for five years, created nothing. I

would perform. ▬

I think it didn’t. Collaboration with Petr

|

professors, travelling around the world.

magazines. Now I have a lot of other tasks,

Now I’m reading a book by Ishiguro

22

studying at a good university with excellent

ESTATE


I think that, out of everything I have written so far, I’ve published approximately 20%.


PETR HAPKA ŽIJE! D

ílo Petra Hapky se stalo součástí života několika českých i slovenských generací.


Jeho hudba dodala svým charakteristickým způsobem emoce

symfonický orchestr a také vynikající sólisty, jakým je například

divadelním představením Otomara Krejči, televizním seriálům a fil-

Petr Malásek, aby zahráli Hapkovy filmové melodie, a také

mům takových režisérů jako Karel Kachyňa, Juraj Herz nebo Juraj

pozve deset mimořádných interpretů, aby zazpívali jeho písně –

Jakubisko. A jeho šansony zpívali mnozí z těch, kteří vytvářeli dějiny

nejednou v jiné podobě, než je známe.

české a slovenské písně posledního půlstoletí.

Vystoupení v rámci tohoto výjimečného večera potvrdili

Jakkoli byli Hapkovi spolupracovníci různorodí a věnovali se

Jaromír Nohavica, Lucie Bílá, Vojtěch Dyk, Jana Kirschner,

nejrůznějším žánrům, nacházeli v jeho hudbě nejen výzvu, s níž se

Aneta Langerová, Ondřej Ruml, František Segrado, Lenka Nová

po svém chtěli poměřit, ale také inspiraci. Ta inspirace však nezasa-

a Szidi Tobias.

hovala jen instrumentalisty, dirigenty a zpěváky. Zas a znovu oslo-

Koncert nazvaný „Petr Hapka žije!“ se odehraje večer 25. lis-

vovala i ty, kterým byla určena především: posluchače. Plnila úkol,

topadu 2015 od 20:00 hodin v O2 areně v Praze. Bude po mnoha

výsostně vlastní umělecké tvorbě: stavěla dobře známé věci a jevy

stránkách jedinečný: už tím, že zmíněné zpěvácké hvězdy se

do nového světla a dotýkala se úzkostí i tužeb, které sdílíme všichni.

v jeden čas a na jednom pódiu nepotkávají. Také však magicky

Textař Michal Horáček, Hapkův dlouholetý tvůrčí partner, je

pojatou a řadu zvláštních efektů obsahující scénografií, vytvo-

přesvědčený, že odchodem velkých skladatelů působení jejich děl

řenou jen pro ten večer Michaelou Hořejší. A v neposlední řadě

nekončí, že žijí a čekají na nová provedení a nové interpretační výkla-

i skutečností, že koncert nebude přenášen ani zaznamenáván

dy, které osloví nejen dosavadní příznivce, ale budou si nacházet i ty

televizí, rozhlasem ani internetovými servery a nechystá se jeho

nové. V tom smyslu proto i Petr Hapka žije dál a je možné se s ním

vydání na DVD – vnímat jej může pouze ten, kdo se ve výroční

setkávat.

den skladatelova úmrtí dostaví do O2 areny, aby se s jeho ne-

Do roka a do dne po Hapkově odchodu proto Michal Horáček takové setkání připravil a sám je osobními vzpomínkami na třicetiletou

smrtelnou hudbou setkal spolu s mnoha jinými, ale současně se nechal oslovit i osobně. ▬

spolupráci uvede. Na pódiu uvítá osmdesátičlenný Český národní

Vstupenky na tento jedinečný zážitek můžete získat v síti Ticketportal. www.ticketportal.cz ESTATE TIP

|

ESTATE | 25


PETR HAPKA LIVES! Petr Hapka’s work has become part of the lives of several Czech and Slovak generations.

His music with its characteristic style has added emotion to Otomar Krejča’s theatrical performances. And to television series. Films by directors such as Karel Kachyňa, Juraj Herz and Juraj Jakubisko. And his chansons have been sung by many of those who have created the history of Czech and Slovak music of the past half century. Despite Hapka’s collaborators being diverse and engaged in various genres, they found a challenge and inspiration in his music with which they wanted to engage. The inspiration, however, did not appeal only to instrumentalists, conductors and singers. It increasingly also touched those for whom it was mainly intended: the listeners. It satisfied the task largely typical of artistic creation: to show famous events and phenomena in a new light, to touch the anxieties and desires that we all share. Lyricist Michal Horáček, Hapka’s long-time creative partner, is convinced that the impact of great composers’ works does not end with their death, that they are living and awaiting new interpretations to appeal both to existing and new fans. In that sense, Petr Hapka lives on and it is possible to meet him. That is why, within a year and a day after Hapka’s death, Michal Horáček has prepared such an encounter in which he is

one time on one stage. Also the stage design magically conceived

going to present his own private memories of their 30-year-long

and containing several special effects, has been created just for this

collaboration. On stage he will welcome the 80-member Czech

evening by Michaela Hořejší. And, last but not least, is the fact

National Symphony Orchestra and also outstanding soloists such

that the concert will not be transmitted or recorded on television,

as Petr Malásek to play Hapka’s film music. There will also be

radio or Internet servers or released on DVD – it can only be seen

10 extraordinary performers to sing his songs – often in a different

by those who come, together with many others, to the O2 arena on

way than previously known.

the anniversary of the composer’s death, to encounter his immortal

Performances for this special evening have been confirmed by

music and at the same time also to be moved by it personally. ▬

Jaromír Nohavica, Lucie Bílá, Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Aneta Langerová, Ondřej Ruml, František Segrado, Lenka Nová and Szidi Tobias. The concert entitled “Petr Hapka Lives!” will be held on 25th 2

November, 2015 at 20:00 in Prague’s O arena. It will be unique in many ways: in that all the aforementioned singers will meet at 26

|

ESTATE

|

ESTATE TIP

Tickets for this unique experience are available at Ticketportal. www.ticketportal.cz


Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz

www.glf.cz

GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

Vystudovala fotografii v Brně, poté intenzivně fotografovala hlavně portréty zpěváků a herců, od roku 1976 se věnovala módní fotografii. Ve volné tvorbě se zabývá především fotografování ženského těla. Do svých fotografií aktů dává téměř vždy příběh, který se odehrává jak v neutrálním prostředí ateliéru, tak v reálném interiéru, ve vodě, vagónovém kupé. Jde o osobní výpověď autorky, a proto jsou její fotografie aktů tak upřímně působivé, ač jsou aranžované, působí zcela věrohodně. Vystavuje od roku 1985 v Čechách i zahraničí, účastnila se také Czech Press Photo, v zahraničí vystavovala například v Chicagu v galerii Berlanga fine art.

petra sk oupilová

Petra Skoupilová (1944)


PISCINE

MOLITOR: Znovuzrození kultovního pařížského luxusního bazénu a hotelového komplexu

The Iconic Paris Luxury Swimming Pool And Hotel Complex Is Reborn 28

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

TEXT: Dwigh Sulc


Piscine Molitor byl slavný luxusní bazén a hotelový komplex, který byl v roce 1929 uveden do provozu v nejbohatším regionu Francie, v pařížském okrsku. Oblast byla v roce 1961 přejmenována na Île-de-France, a až o 28 let později, v roce 1989, byl Priscine Molitor, tento klenot Art Deco, uzavřen.

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 29


V

e své době byl prestižní a luxusní

o zachování vnitřního a venkovního bazénu.

architektem Lucienem Polletem, byly po-

Piscine Molitor proslulý celebri-

„Nechodili jste tam plavat, ale být viděni.

sprejovány.

tami a hvězdičkami lenošícími

Vždy tomu tak bylo.“

unisono na bílých lehátkách, často nahoře

Právě zde, kde prostředí připomínající

Přestože se Piscine Molitor rozpadal, bazén byl 27. března 1990 prohlášen

bez, v souladu s typickou evropskou módou

výletní loď usnadňovalo šíření těch nej-

za francouzskou historickou památku

té doby. Jeden z prvních plavčíků v resortu

provokativnějších trendů tehdejší doby,

a místní doufali v jeho obnovu. Tyto naděje

byl Johnny Weissmuller, známý díky výhře

debutovaly bikiny v roce 1946 a o dvě deseti-

zůstávaly nenaplněny až do května 2014,

pěti olympijských zlatých medailí v plavání

letí později nešťastné monokiny. Během

kdy byl komplex nakonec znovuzrozen

v roce 1920 a později populární i za svou

zimní sezóny se bazén přeměnil na kluziště.

díky projektu francouzské hotelové skupiny

roli ve filmech o Tarzanovi ve třicátých a čty-

A když nastoupilo léto, komplex hostil gala

Accor za osmdesát miliónů euro, financova-

řicátých letech.

večery a módní přehlídky.

ného investiční firmou Colony Capital. Lidé

„Bylo to kultovní místo,“ vzpomíná

Jak se 20. století chýlilo ke svému závěru,

zapojeni do oživení komplexu se snažili

Frédéric Maynier, prezident SOS Piscine

byl Piscine Molitor v roce 1989, kdy jej

zachovat jeho původní estetiku Art Deco,

Molitor, místní komunitní skupiny usilující

město Paříž chtělo nahradit novou rezidenč-

nebylo to ale snadné.

ní zástavbou, uzavřen. Nicméně, stavba byla po protestech místních sdružení uchráněna před zničením. Svého bývalého postavení však již zařízení nedosáhlo, neboť kvůli nedostatečné údržbě rychle chátralo. Prostor ale přilákal skateboardisty a umělce graffiti, kteří jej přeměnili na katedrálu městské kultury. Bazény olympijské velikosti se staly hlavním jevištěm pro taneční párty a koncerty, zatímco čisté řady kabin, navržené

30

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


32

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Značné úsilí bylo věnováno obnovení mozaikové výzdoby a oken s barevnými skly, neboť exteriér komplexu musel být přestavěn. Strana orientovaná na jih je vše, co zbylo z původní fasády, neboť centrální bazény si zachovaly své původní modro-žluté barevné schéma. Sto dvacet čtyři hotelových pokojů je vybaveno moderním nábytkem a kávovary na espresso. Dále jsou v objektu lázně, fitcentrum a střešní bar. Návrhář JeanPhilippe Nuel vysvětlil, že se zde, s odkazem na nedávnou minulost, budou pořádat pravidelné výstavy místních umělců, které zvýrazní vizuální příběh proslulé osmdesáti pěti leté transformace Piscine Molitor. „Záměrem bylo představit bazén jako postavu s mnoha historiemi a mnoha kulturami, od narození v roce 1929 po dnešní svého druhu dospělost,“ řekl Nuel, který v novém Molitoru navrhl interiéry. „Úkolem bylo spojit tyto dva body – narození a současnou renesanci – s někdy vzájemně si odporujícími prvky, jako například okny z třicátých let vedle výbuchu graffiti... Dva světy, které spolu nemají nic společného, jsou náhle vedle sebe.“ „Děti skákaly do bazénu, ženy nosily jednodílné plavky a plavaly nahoře bez. Po plavání jste si, ještě s mokrými prsty, zakouřili,“ vzpomíná Gilles Rigoulet, fotograf sídlící v Paříži, který v osmdesátých letech nafotil černobílé série snímků. „Normy bezpeč-

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 33


nosti, hygieny a estetiky nebyly v bazénech před třiceti lety stejné. Všude byli plavci, vlasy a odhalená ňadra. Byla to éra bazénů plných potěšení.“ Pro lepší ilustraci osmdesáti pěti leté historie Piscine Molitor časopis Pinnacle List zveřejnil sérii fotografií zachycujících proměnu tohoto zařízení, od kultovních okouzlujících začátků přes období odvrácené tváře štěstěny až po současnou revitalizaci, kdy příběh jeho luxusního kouzla pokračuje. ▬

34

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Piscine Molitor was an iconic luxury swimming pool and hotel complex that opened in the wealthiest administrative regions of France in the District of the Paris Region in 1929. This region was renamed Île-de-France in 1961 and 28 years later, the Art Deco splendor that was Priscine Molitor was closed in 1989.

36

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


During its time, the prestigious and luxurious Piscine Molitor was infamous for sunbathers lounging among celebrities and starlets in unison across white deck chairs, with many often topless in typical European fashion at the time. One of the resort’s first lifeguards was Johnny Weissmuller, known for winning five Olympic gold medals for swimming in the 1920s and later for his role in Tarzan films in the 1930s and 1940s. “It was an iconic place,” said Frédéric Maynier, President of SOS Piscine Molitor, a local community group devoted to the preservation of the indoor and outdoor pool. “You didn’t go there just to swim, you went to be seen. It has always been like that.” With its cruise-ship like design facilitating some of the most provocative trends of its time, it was here where the world’s first bikini debuted in 1946, followed by the ill-fated monokini nearly two decades later. During the winter season, the pool transformed into an ice skating rink and as summers rolled along, the venue hosted galas and fashion shows. As the 20th century drew to a close, Piscine Molitor was closed in 1989 when the city of Paris wanted to replace it with a new residential development; however, the building was kept from destruction following protest from local associations. That didn’t save the facility from its former status though as it quickly fell into despair from a lack of maintenance. Instead, the property attracted skateboarders and graffiti artists who converted it into a cathedral of urban culture. The Olympic-sized pools became center stage for raves and concerts, while the clean rows of cabins designed by architect Lucien Pollet were marred by spray paint. Even as Piscine Molitor was decaying, the pool was certified as a French monument historique on March 27, 1990 as locals held hope for its revival. Those hopes would not come to fruition though until May 2014 when the complex was finally reborn from the result of an €80 million project from

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 37


French hotel group Accor, with financing

central pools retained its original blue-

from investment firm Colony Capital. Those

yellow color scheme. Inside there are

involved in reviving the complex aimed to

124 hotel rooms, repleted with modern

retain its original Art Deco aesthetic, but it

furniture, espresso machines, as well as a

wasn’t easy.

spa, gym, and rooftop bar. According to

Extensive work went into restoring its

designer Jean-Philippe Nuel, the venue

mosaics and stained-glass windows, as

will now host regular exhibitions from

much of the building’s exterior had to

local artists in a nod to its more recent past

be rebuilt. The south-facing side is all

to illustrate a visual narrative of Piscine

that remains of the original facade, as the

Molitor’s illustrious 85-year transformation.

38

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


“The approach was to look at the pool like a character with many histories, many cultures — a birth in 1929 and today, a certain maturity,” said Nuel, who designed the interiors at the new Molitor. “The challenge was to connect these two points — its birth and current

divers, hair, and bare breasts everywhere. It was the era of pleasure pools.” To better illustrate the 85-year history

renaissance — with sometimes contradictory facets, like the 1930s windows next to a bomb

of Piscine Molitor, The Pinnacle List

of spray paint… Two worlds that have nothing to do with one another, and suddenly

presents a series of photos that captures the

connecting them with a thread.”

transformation from its iconic glamorous

“Children would do cannonballs, women would wear one-piece bathing suits and swim

beginning to its decline in fortunes and to its

topless, you’d have a smoke after a swim, fingers still humid,” recalls Gilles Rigoulet, a Paris-

current revitalization and how the story of its

based photographer who shot a black-and-white series at Molitor during the 1980s. “Thirty

luxurious glamour continues today. ▬

years ago, in pools, the norms of security, hygiene, aesthetics weren’t the same. There were

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 39


KATE MOSS spojily síly pro Balenciaga

F

otograf Stephen Klein zachytil supermodelky Kate Moss a Laru Stone pro novou kampaň BALEN-

CIAGA Podzim/Zima. Tyto dvě elegantní a žhavé ženy ztělesňují značku, když se Stone naklání nad Moss, podpírá ji jednou rukou a dívá se přes její rameno do dálky. Moss zároveň předvádí své slavné lícní kosti a dívá se upřeně na ni. Alexander Wang, kreativní ředitel Balenciaga, v rozhovoru pro WWD vysvětlil tajemnou a smyslnou scénu touhou vyjádřit „ženu, která má mnoho tváří a mnoho rozměrů: je silná a smyslná, ale přitom také strohá a tajemná.“

40

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

&


&

LARA STONE Join Forces For Balenciaga Photographer Stephen Klein captures supermodels Kate Moss and Lara Stone for the new BALENCIAGA Fall/Winter campaign. Chic and smoldering, the two women embody the brand as Stone leans over Moss, supporting her with one hand and gazing over her shoulder into the distance. Moss, meanwhile, shows off her famous cheekbones while maintaining an intense stare. Alexander Wang, Balenciaga’s Creative Director, speaking to WWD, explained the mysterious and sensual mise en scène by a desire to express “women who are multifaceted and multidimensional: strong and sensual yet also austere and mysterious.”

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 41


NEJVYŠŠÍ DŮM V AMERICE na prodej

F

alcon Nest (Sokolí hnízdo) v arizonském Prescottu je na prodej! Budova vysoká 38 metrů s plochou 576 čtverečních metrů je k mání za 2,8 miliónů dolarů.

Tuto desetipatrovou rezidenci v Prescottu tvarovanou jako komín

vytvořil architekt usilující o vytvoření energeticky úsporného domu. Po osmi letech plánů a stavby nabízí hlavní ložnice výhled na padající hvězdy, „čajovnu“ a výtah.▬ Falcon Nest in Prescott, Arizona is up for sale! The 124 ft tall home is 6200 sq ft and is selling for $2.8 million. Shaped like a chimney, this 10-story residence in Prescott is the creation of an architect who wanted to build an energy-efficient home. After eight years of planning and construction, the final result features a master bedroom made for watching shooting stars, a ‘tea kitchen,’ and an elevator. ▬

42

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Tallest House in America up for sale

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 43


ALAIN DUCASSE otevírá novou restauraci v Las Vegas

N

ová restaurace hvězdného šéfkuchaře Alaina Ducasse již oznámila datum svého otevření. Jeho MixRestaurant a MixLounge v hotelu

Delano své dveře oficiálně zavřou 1. června, aby uvolnily prostor pro jídelní koncept restaurace Rivea, která otevřela pro veřejnost v říjnu. Rivea je restaurace inspirovaná středomořím, v současnosti již jsou v provozu restaurace v Saint Tropez a v Londýně. www.delanolasvegas.com

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


Jedná se o nejnovější přírůstek do rozsáhlého portfolia restaurací slavného šéfkuchaře, které mimo jiné zahrnuje Alain Ducasse at The Dorchester v Londýně, Benoit Tokyo v Paříži a Benoit v New Yorku.▬

ALAIN DUCASSE Opens New Restarant In Las Vegas Star chef Alain Ducasse’s new Las Vegas restaurant has been given an opening date. The chef’s “MixRestaurant” and “MixLounge” at the Delano will be officially closing its doors on June 1 to make way for his “Rivea” dining concept, which open to the public in October “Rivea” is a Mediterranean-inspired restaurant which currently exists in Saint Tropez and London. It will be the latest addition to the famous chef’s extensive portfolio of eateries, which includes “Alain Ducasse at The Dorchester” in London, “Benoit Tokyo” in Paris and “Benoit” in New York, among others. ▬

46

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 47


CALVIN KLEIN

A

merický módní návrhář Calvin Klein zaplatil 25 miliónů dolarů za nový domov v Hollywood Hills, který postavil Dean McKillen, syn známého investora do realit Paddy McKillen.

Moderní dům má automatické zatahovací skleněné stěny od podla-

hy ke stropu, které se otevírají do nekonečného bazénu s výhledem na centrum Los Angeles a Tichý oceán. Vchází se do něj přes most nad vodopádem a zrcadlícím bazénem. Hlavní ložnice má privátní krytou terasu s krbem. K dispozici je také garáž pro osm aut, kinosál a u jídelny také vinný sklípek s řízenou teplotou. Klein svou dlouhodobou rezidenci na Miami Beach nabídl v květnu k prodeji za 16 miliónů dolarů. Vlastní také domy na Manhattanu a v Southamptonu ve státě New York. ▬

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


kupuje dĹŻm v Hollywood Hills buys house In Hollywood Hills

US fashion designer Calvin Klein has paid $25 million for a new home in the Hollywood Hills developed by Dean McKillen, son of highprofile property investor Paddy McKillen. The contemporary home has automated retractable floor-to-ceiling glass walls, which open to a grassy lawn and an infinity pool with views of downtown Los Angeles and the Pacific Ocean. The entryway features a bridge over a waterfall and reflecting pool. The master suite has a private covered terrace with a fireplace. There is also an eight-car garage, a screening room and a temperature-controlled wine room off the dining room. Mr. Klein put his longtime Miami Beach home on the market in May for $16 million. He also has homes in Manhattan and in Southampton, N.Y. â–Ź

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 49


JOHNNY DEPP prodává svou soukromou vesnici ve Francii

Is Selling His Private Village In France 50

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


J

ohnny Depp nabídl za 26 miliónů dolarů k prodeji svou nemovitost v jižní Francii – bývalou vesnici s více

než tuctem staveb. Podle sdělení WSJ prodej zahrnuje Deppův nábytek, knihy, DVD, umělecká díla a mnoho dalších osobních věcí. Soukromá vesnička, kterou Depp vlastní u obce Plan-de-la-Tour, zůstávala opuštěná po několik desetiletí. „Když Depp v roce 2001 tento patnáctihektarový pozemek koupil, byl v docela surovém stavu,“ poznamenal Alexander Kraft, předseda představenstva a generální ředitel Mezinárodní realitní společnosti Sotheby ve Francii. Depp vynaložil přibližně 10 miliónů dolarů na rekonstrukci a obnovu domů, které byly pravděpodobně postaveny po roce 1800 z přírodního kamene a dřevěných trámů s terakotovými střechami. Centrum tvoří náves s kostelem, který Depp přeměnil na hostinec, bývalá zpovědnice nyní slouží jako šatní skříň. K dispozici je také restaurace s plně profesionální kuchyní, kterou Depp využíval „v podstatě jako osobní jídelnu“. Mezi další budovy na návsi patří prádelna a garáž, vše ve stylu místních obchůdků. Místo aby si najal designéra, Depp vše zdobil osobně, vysvětlil Kraft. Vinný sklípek v hlavním domě s lebkami a barevnými šátky je ve stylu „Pirátů z Karibiku“. Hlavní budova je nesourodá struktura o ploše přibližně 400 čtverečních metrů s pěti ložnicemi, čtyřmi koupelnami a výtvarným ateliérem, kde Depp maloval. Je zde také několik chalup pro hosty a krytý vůz, který Depp vybavil koupelnou a kuchyní. K dispozici jsou dva bazény, fitcentrum

a skatepark s U-rampou, kterou Depp postavil pro svého syna. ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 51


Johnny Depp is putting his estate in the South of France – a former village with more than a dozen buildings – on the market for $26 million. The sale includes Mr. Depp’s furniture, books, DVDs, art and many of the actor’s other personal belongings, according to The WSJ. Near the village of Plan-de-la-Tour, the tiny hamlet that now comprises Mr. Depp’s estate had been largely deserted for decades. When Mr. Depp purchased the roughly 37-acre parcel in 2001, “it was in a pretty rough state,” said Alexander Kraft, chairman and CEO of Sotheby’s International Realty France. Mr. Depp spent about $10 million restoring and updating the structures, which were likely constructed in the early 1800s from natural stone and wooden beams, with terra-cotta roofs. The estate centers around a village square, with a church that Mr. Depp converted into a guest house; a former confessional is now a wardrobe. There’s also a restaurant with a full professional kitchen, which Mr. Depp used as “basically the dining room.” Other buildings in the square include a laundry building and a garage, all made to look like local businesses. Mr. Depp did much of the decorating himself rather than hiring a designer, Mr. Kraft said. A wine cave in the main house has a “Pirates of the Caribbean” motif, with skulls and brightly colored scarves. The main house is a rambling structure of about 4,300 square feet, with five bedrooms, 3½ bathrooms and an art studio where Mr. Depp painted. There are also several cottages that are used for guests, as well as a covered wagon that Mr. Depp outfitted with a bathroom and kitchen. There are two swimming pools, as well as a gym and a skate park with a halfpipe that Mr. Depp built for his son. ▬

52

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 53


10

NEJlepších muzeí podle TripAdvisor

Každý rok portál TripAdvisor zveřejňuje seznamy nejlepších měst, míst, hotelů, zoo, muzeí, a podobně. A právě seznam deseti nejlepších muzeí, ohodnocených cestovateli dle preferencí na výše zmíněném portálu, vám představujeme nyní.

7 3

1

8 2 5

9 6

4

10

1

Metropolitní muzeum umění New York, USA

„Byl jsem v muzeích několika zemí, včetně Louvre v Paříži a muzeí Smithsonova institutu ve Washingtonu D.C., ale to v NY zůstává mým nejoblíbenějším muzeem umění,“ okomentoval jeden z hodnotitelů na TripAdvisor.

54

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


2

Musee d’Orsay Paříž, Francie

„Muzeum, které je vytvořené uvnitř staré železniční stanice, je samo o sobě uměleckým dílem.“

3

Institut umění v Chicagu Chicago, USA

„Mé oblíbené místo v Chicagu, kde jsem schopen být hodiny. Skvělé malby od mistrů, velmi dobrá sbírka. Nutná zastávka pro všechny milovníky umění.“

4

Museo Nacional del Prado Madrid, Španělsko

„Jak nádherně uspořádané muzeum. Všechny obrazy jsou opatřené popisky v angličtině a španělštině.“

5

Musee du Louvre Paříž, Francie

„Užila jsem si zde každou vteřinu. Od vibrací při vstupu, kdy člověk slyší mnoho různých jazyků, po architektonický div, kterým je samotné toto muzeum.“

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 55


6

Státní muzeum Ermitáž a Zimní palác Petrohrad, Rusko

„Jednoduše řečeno, jedná se o ohromující vizuální zážitek s úžasnými objekty na každém kroku.“

7

Národní galerie Londýn, Anglie

„Úžasné muzeum plné historie a talentovaných malířů celého světa.“

8

Rijksmuseum

(Národní muzeum)

Amsterdam, Nizozemsko

„Rozhodně světová třída raně renesančních až moderních evropských maleb.“

9

Museum Vasa Stockholm, Švédsko

„Pokud máte čas navštívit jen jediné muzeum ve Stockholmu, tohle je ono. Fascinující pohled na plavby po mořích v jiné éře.“

10

Národní muzeum antropologie Mexico City, Mexiko

„Úžasné a objevné okno do starověkých a složitých domorodých kultur Mexika. Byli jsme zde dvakrát a zatím jsme se dostali jen přes dvě místnosti (kultury oblasti Oaxaca a pobřeží zálivu)! Myslím, že bych tu mohl strávit celý život, abych vše vstřebal: ve sbírkách zůstává zhmotněna umělecká dokonalost, historie a bohatost kultur.“ 56

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


www.ytpi.cz

S úsměvem vstříc Vašemu novému bydlení


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 60

136

160

169

170

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

Komerční nemovistosti na Moravě Commercial Properties in Moravia

Prodej na Moravě Sales in Moravia

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 59


B

Viladomy Veleslavín Praha 6, Veleslavín

Dispozice | Disposition: 1+kk - 4+kk Ceny od | Prices from: 3 425 578 Kč

NOVÝ VZOROVÝ BYT

NEW SHOW FLAT

Lokalita Prahy 6 je velice žádaná, ale výstavba nových bytů je zde velice omezená. V projektu Viladomy Veleslavín nabízíme posledních 25 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk (7 z nich má k dispozici předzahrádku). Všechny jsou dokončené a inspirací pro jejich zařízení Vám může být nově dokončený vzorový byt.

The Prague 6 is one of the most sought after locations, but the construction of new apartments is very limited. We offer last 25 completed apartments with layout from 1+kk to 4+kk in Viladomy Veleslavin. Seven of them have a garden. An inspiration for its final furnishing can be a newly finnished show flat.

lexxus.cz

better reality


B

Nové Chabry Praha 8 - Dolní Chabry

Dispozice | Disposition: 1+kk - 4+kk Ceny od | Prices from: 1 995 000 Kč

NOVÁ ETAPA V PRODEJI

NEW PHASE FOR SALE

Nové Chabry na okraji vilové čtvrti v Praze 8 nabízí nové stylové bydlení určené pro všechny generace. V nové etapě Viladomy E naleznete 96 moderních bytů s promyšlenými dispozicemi 1+kk až 4+kk s možností přikoupení sklepu a parkovacího stání. Součástí každého bytu je balkon, terasa nebo předzahrádka, kde si můžete vychutnat soukromí a klid.

Nove Chabry project on the border of villa quarter in Prague 8 offers new stylish living designed for all generations. In the new phase Viladomy E you can find 96 modern apartments with well thought out layouts from studios to three-bedroom with a optional purchase of cellar and parking space. Each apartment has balcony, terrace or garden, where you can enjoy valuable privacy and peace.

lexxus.cz

better reality


PRODEJ | SALE

G

Pod Fialkou, Praha 5 Rodinná vila s bohatou historií se nachází na rozlehlé parcele (3.400 m2) na úpatí Strahova. Nemovitost nabízí, mimořádné soukromí, prostor a ojedinělé výhledy na město. Hlavní obytné patro zaujme velkými prosklenými okny, vysokými stropy a přístupem na terasu, zahradu a venkovní patio. Interiér má zachovalé prvky, mramorové obložení a vždy sloužil k reprezentativnímu bydlení. Na stejném patře je kuchyň, jídelna a zimní zahrada, v dalších patrech jsou ložnice a zázemí. Na pozemku je samostatná garáž - nemovitost má přístup samostatnou komunikací.

#113684 Info v RK | Info upon request A family villa with a remarkable history is located on a vast plot (3.400 sqm) located at the foot of Strahov. The property offers valuable privacy and space with stunning views of Prague. The main living area is highly attractive with large windows, high ceilings and connection to the terrace, garden and outside patio. The interior has some original features, marble tiling and was always used for prestigious living. The kitchen, dining room and winter garden are on the same floor, a sufficient number of bedrooms and other facilities are on other floors. There is a separate garage on the grounds; the property has its own access road.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Pod Kaštany, Praha 6 Prestižní lokalita v sousedství diplomatických rezidencí a ambasád. V okolí se nacházejí oblíbené parky – Stromovka a Letenské sady. Objekt je umístěn v rozlehlé společné zahradě v anglickém stylu. Velmi dobře dispozičně řešený prostorný byt 4+1 se dvěma lodžiemi je rozdělen na společenskou část – velkorysý obývací pokoj s oddělenou kuchyňskou částí s jídelnou a na klidovou část – tři ložnice, dvě koupelny. Součástí ceny je plně vybavená luxusní kuchyňská linka, nadstandardní koupelny, 2 garážová stání a sklep.

#113972 Info v RK | Info upon request Prestigeous location in a diplomatic quarter. Close neighborhood of Stromovka park and Letenske Sady. The building is situated within large private garden in English style. Luxury spacious apartment 4+1 with two loggias. Apartment with a very good layout is divided into two parts – a social part - generous living room with separate kitchen and dining area and the resting part - three bedrooms and two bathrooms. A price includes a luxury kitchen unit with appliances, bathrooms in a high standard, two parking spaces and a cellar.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

#113300 Info v RK | Info upon request

Suttnerové, Praha 6 Luxusní dům 5+kk se nachází v areálu obytného souboru Na Krutci. V pěší dostupnosti domu je zastávka tramvaje a stanice metra A. Architektonické řešení domu využívá nadčasových, bezúdržbových materiálů, jako je režná cihla a pohledový beton. V 1. PP domu jsou garáže pro 2 auta, ložnice a další místnost. V 1. NP je prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, výstup na terasu a koupelna. Ve 2. NP jsou 2 ložnice s koupelnou. Vybavení domu tvoří kompletně vybavená kuchyňská linka, dřevěné masivní podlahy a vestavěné skříně.

The luxury four-bedroom house is situated in a residential complex in Prague 6 - Na Krutci. Tram stop and metro station - A line are nearby. Architectonic concept of the house issue super temporal, service-free materials such as brick and exposed concrete. In the basement there are a garage for two cars, bedroom and one other room. Ground floor offers to use spacious living room with dining connected with the outer terrace and a bathroom. On the first floor there are two bedrooms and a bathroom. The equipment comrises fully equipped kitchen unit, massive wooden floors and in-build wardrobes.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Nad Kazankou, Praha 7 Prvorepubliková rezidenční vila je postavená na jižně orientovaném svahu Trojského kopce na pozemku o velikosti 2247 m2. Díky vyvýšené poloze je ze všech podlaží domu krásný otevřený výhled na centrum města. Vila má dvě obytná nadzemní podlaží, třetí nadzemní podlaží je využíváno jako půda. V interiéru je zachováno původní historické vybavení domu. Vila je plně podsklepena. Objekt je určen k celkové rekonstrukci a není památkově chráněn. Okolní zástavba je tvořena reprezentativními rezidenčními vilami v udržovaných zahradách.

#114460 Cena | Price: 34 900 000 CZK The house is built on a south-facing slope of Troja hill in the Nad Kazankou Street on the plot of 2247 sqm. Due to its elevated position, all floors of the house provides a nice open view over the city center. The villa has basement, two residential floors and the third used as attic. There is many original features and fittings preserved in the interior. The building is before reconstruction and is not a protected monument. The neighbourhood is defined by representative residential villas in well kept gardens.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Újezd nad Lesy, Praha 21 Komfortní vila v rezidenční lokalitě na pomezí Klánovic a Újezda nad Lesy je zasazena do zeleně a obklopena původní vilovou zástavbou. Otevřený obytný prostor je orientován a přístupný směrem do zahrady. V patře 5 ložnic, 2 koupelny, šatna, technická místnost. K dispozici je garáž s prostorem na zahradní techniku či technický sprchový kout. V domě najdeme nejmodernější vybavení a technologie jako je bezklíčový vstup do domu, alarm, rekuperace, solární panel, odborně založenou zahradu nebo venkovní krytý sklokeramický bazén se slanou vodou.

#106487 Cena | Price: 24 990 000 CZK Modern comfortable villa in a popular residential area on the edge of Klanovice and Ujezd nad Lesy. Luxury villa is surrounded by greenery with all civic amenities in the place. Generous open space is oriented and accessible to the garden. There are 5 bedrooms, 2 bathrooms, dressing rooms and utility rooms. The house offers the latest equipment and technology such as keyless entry into the house, alarm, heat recovery, solar panels, garden designed by architect or outdoor, ceramic pool with saltwater.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


ZAHRANIČNÍ NEMOVITOSTI NA PRODEJ | PROPERTIES ABROAD FOR SALE

G

Royal Phuket Marina - Royal Villa Phuket (THA) Jedinečná vila 6+kk (748 m2) stojící na pobřeží nabízí unikátní bydlení s vlastním bazénem a kotvištěm 23 m. V domě je 5 ložnic s panoramatickými výhledy do okolí, 3 prostorné koupelny a velkorysý obývací pokoj. Interiér domu ve vysokém standardu za použití velmi kvalitních materiálů je inspirován přírodními barvami okolní přímořské krajiny a nabízí tak klidné a svěží bydlení plné prostoru a světla.

#112481 Cena | Price: 4 535 500 EUR Glorious villa 6+kk (748 sqm) standing on the coast offers a unique living with a private pool and mooring 23 m. The house has 5 bedrooms with panoramic views of the surrounding area, 3 spacious bathrooms and a generous living room. The interior of the house in a high standard and use of high quality materials is inspired by the natural colors of the surrounding seascape and offers a quiet and freshness living full of space and light.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


bydlete luxusně

www.luxury-properties.cz +420 735 199 199

• Aktuálně hledáme pro zahraniční manažery k dlouhodobému pronájmu 8 luxusních bytů a jeden RD nabídněte na michal@luxury-properties.cz

68

|

• Pro významného klienta hledáme luxusní penthouse s pěkným výhledem a parkováním, cena neomezená. Kontaktujte jana@luxury-properties.cz

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


bydlete luxusně

Exkluzivní novostavba vily, Praha 7 - Troja Stavba domu je unikátně koncipována tak, že veškeré vnitřní příčky nejsou nosné. Není tedy nic snazšího, než si vnitřní dispozice domu rozvrhnout přesně podle vlastních potřeb a představ. 345 m2 podlahové plochy, 111m2 terasy, 478m2 pozemek, garáž pro 2 automobily,

Cena od 29.745.800 Kč

Exclusive newly built villa, Prague 7 – Troja The concept of the building is unique because none of the internal partitions is a bearing wall. Thus there is nothing easier than to arrange the layout of the building exactly according to the future buyer´s ideas. 345 m2 of floor area, 111 m2 of terraces, 478 m2 plot, garage for two cars,

Price from 29.745.800 Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 69


bydlete luxusně

Designový velkoryse řešený byt, Praha 5 Bytu dominuje velkoryse otevřený koncept obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou se vstupem na prostornou terasu. Dále byt nabízí master ložnici s vlastní walk-in šatnou a koupelnou, pracovnu, další ložnici a prádelnu. Byt je možné jednoduše propojit s vedlejší jednotkou, čímž vznikne úchvatný 264m2 prostorný byt (6kk). Kvalitní materiály, rekuperace, inteligentní ovládání domácnosti. Cena: 19.650.000 Kč

Design apartment, Prague 5 Generously designed open-plan living room with kitchen and dining area and direct access to the terrace, master bedroom with walk-in closet and bathroom, study, extra bedroom, bathroom and laudry. The apartment can be easily connected with the adjacent apartment and may develop a stunning 264m2 spacious apartment (6kk). High-quality materials, intelligent home system. Price: 19.650.000 Kč

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 70

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


bydlete luxusně

Luxusní mezonetový byt, Praha 2 Byt 5+kk o velikosti 204 m2 se nachází v 6. a 7. NP rohového domu po rekonstrukci. Vysoký standard vybavení. Byt je tvořen velkým prostorným obývacím pokojem s kuchyní a jídelnou, komorou, toaletou, v horním patře master ložnice en-suite a další tři ložnice, koupelna. Cena na vyžádání

Luxury attic apartment, Prague 2 Spacious split-level attic flat 5+kk, 204 sq.meters large on the 6th and 7th floors of an apartment building. The flat offer open-plan of an large living room, kitchen and dining room, storage room. There are 4 bedrooms in the upper floor. Master bedroom en-suite. Price on request

Václavské náměstí 36, Praha 1 | info@luxury-properties.cz | www.luxury-properties.cz | +420 735 199 199 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


c6WUD¨QLFN“YLORY“NRORQLHYHPÐY«G\Y]EX]RYDODSÖHGVWDY\MDNVNYÐO—E\WXE\ORE\GOHWnYHYLORY—ÎWYUWLDSÖLWRPXPHWUD.ROLNWDNRYÙFKP™VWY3UD]HMH"k

5H]LGHQFH 9LORY“ _ QRY— YHONRU\V— E\W\ NN D« NN _ WHUDV\ _ ]DKU“GN\ _ 3UDKD  _ 6WUD¨QLFH 6Q™WH R WRP P™W REFKRG\ ŸÖDG\ D SDUN\ QD SURFK“]N\ GRVORYD S“U NURN× RG E\WX" &KFHWH VL X«™YDW NOLGQ— SURVWÖHG™ KLVWRULFNÙFK YLO D SÖLWRP «™W Y QHMY\¨¨™P VRXÎDVQ—P VWDQGDUGX" &KFHWH E\GOHW QD PHWUX D EÙW Y FHQWUX GR PLQXW" %\WRYÙ YLODG×P RG VSROHÎQRVWL 3+$ VLWXRYDQÙYNU“VQ—PSURVWÖHG™KLVWRULFNÙFKVHFHVQ™FKQHRUHQHVDQÎQ™FKURPDQWL]XM™F™FKLPRGHUQLVWLFNÙFKYLOWRWRY¨HVSRMXMH9HÎW\ÖHFKSRGOD«™FK VHQDFK“]™FHONHPE\WRYÙFKMHGQRWHNYUR]PH]™RGP2 GRP2=DKUDG\YHQNRYQ™WHUDV\SRG]HPQ™SDUNLQJVNOHS\D vysoký standard Y\EDYHQ™MVRXXY¨HFKE\W×VDPR]ÖHMPRVW™

5H]LGHQFH9LORY“MHVRXΓW™WUHQGXYÙVWDYE\H[OX]LYQ™FKUH]LGHQÎQ™FKGRP× 5H]LGHQFH1D6DQWLQFH9LOOD=HQJURYD ]SHUDQD¨™URGLQQ—VSROHÎQRVWL

INFO@REZIDENCE-VILOVA.CZ WWW.REZIDENCE-VILOVA.CZ

72

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

TEL: +420 606 365 485 ("#ù…,07" 13")"


CE

NA

2.

40

0.

00

0U

SD

MAURITIUS

LUXUSNÍ VILA U 15. JAMKY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ HERITAGE NA PRODEJ LOKALITA

VÝHODY

Mauricius, Bel Ombre, Villas Valriche, mistrovské golfové hřiště Heritage, 15. jamka.

Osobní vlastnictví nemovitosti včetně pozemku

Trvalý pobyt na Mauriciu pro majitele nemovitosti

Pozemek: 1 175 m²

a jeho rodinu •

Golfový vozík pro pohyb v areálu

3 ložnice, 3 koupelny, kuchyně, prostorný obývací pokoj, bazén, anglická parková úprava zahrady.

Security 24/7

GOLF

VILA

Mauritius Součástí resortu je mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club, ve kterém majitelé vil automaticky získávají členství a 9-ti jamkové hřiště Golf du Château.

PROJEKT OBDRŽEL TATO OCENĚNÍ:

International Property Awards za nejlepší golfový projekt a nejbezpečnější domov v Africe

Nejlepší rezidenční golfový resort

Umístění v top 10 nejluxusnějších developerských projektech na světě

Ing. Jana Štefánková tel.: +420 603 954 433

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR

stefankova@bling-bling.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 73

www.bling-bling.cz


/X[XVQ™]DKUDQLÎQ™QHPRYLWRVWLY'XEDMLn8$( 1DE™]™PHNOLHQW×PYÙEÐUDWUDNWLYQ™FKQHPRYLWRVW™YSUHVWL«Q™FKREODVWHFKY'XEDMLNWHUÙPLMVRXQDS֙NODGSURMHNW7KH3DOP -XPHLUDKnMHY\VWDYÐQQDSREÖH«™'XEDMHMDNRRVWURYYHWYDUXSDOP\NWHUÙMHVSHYQLQRXSURSRMHQÙNRPXQLNDF™MHV™GOHPQHMOX[XVQÐM¨™FKKRWHO×REFKRGQ™FKFHQWHUUH]LGHQF™DNLORPHWU×SO“«™G“OH'XEDL0DULQDQHERRVWURY1XUDL,VODQG1DYÙEÐUMVRX QHMU×]QÐM¨™W\S\Y\EDYHQÙFKLQHY\EDYHQÙFKDSDUWP“Q×E\W×ÎLOX[XVQ™FKYLO3URKO™GN\MVRX]DML¨WÐQ\ÎHVN\POXY™F™PDJHQWHP «LM™F™PY'XEDML'RN“«HPH]DMLVWLWY'XEDMLMDNRXNROLYQHPRYLWRVWQHERLQYHVWLFL3URY™FHLQIRUPDF™QHY“KHMWHNRQWDNWRYDWQD¨™ UHDOLWQ™NDQFHO“Ö

/X[XULRXVRYHUVHDVSURSHUW\LQ'XEDLn8$( :HRIIHURXUFOLHQWVDZLGHFKRLFHRIDWWUDFWLYHSURSHUWLHVLQSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGVRI'XEDL)RUH[DPSOHDSURMHFWk7KH 3DOP-XPHLUDKkLVEXLOWRQ'XEDLFRDVWDVDSDOPVKDSHGLVODQGZKLFKLVFRQQHFWHGWRWKHPDLQODQGE\URDGV,WLQFOXGHV KHDGTXDUWHUVRIOX[XULRXVKRWHOVVKRSSLQJFHQWHUVUHVLGHQFHVDQGPLOHVRIEHDFKHVIXUWKHULVORFDWHG'XEDL0DULQDDQG1XUD LVODQG2QHFDQFKRRVHIURPDYDULHW\RIHTXLSSHGDQGQRQHTXLSSHGVXLWHVOX[XU\DSDUWPHQWVRUYLOODV5HDOHVWDWHWRXUVDUH DVVXUHGE\D&]HFKVSHDNLQJDJHQWOLYLQJLQ'XEDL:HFDQSURYLGHDQ\SURSHUW\RULQYHVWPHQWLQ'XEDL)RUPRUHLQIRUPDWLRQ SOHDVHFRQWDFWRXUUHDOHVWDWHRIILFH

&HQ\QHPRYLWRVW™QDY\«“G“Q™Y5.3URSHUW\SULFHVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 74

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


3UYRW֙GQ™QRY—E\W\YNRPRUQ™PSURMHNWX5H]LGHQFH/\VRODMH3UDKDn/\VRODMH 1DE™]™PHSURGHMNU“VQÙFKPRGHUQ™FKDŸVSRUQÙFKE\W×YHÎW\ÖSRGOD«Q™PGRPÐVYÙWDKHPNWHUÙMHVLWXRY“QY«“GDQ—ORNDOLWÐ 3UDK\n/\VRODMH$NWX“OQÐMVRXNGLVSR]LFLYROQ—E\W\RYHOLNRVWHFKNND«NNNHND«G—PXO]HSÖLNRXSLWJDU“«'×PMH SRVWDYHQ]NYDOLWQ™FKPDWHUL“O×MHKR«VRXΓVW™MHSUYRW֙GQ™L]RODFHDNU“VQ“VHGORY“VWÖHFKD6SROXVWURMLWÐ]DVNOHQÙPLRNQ\ MVRX VSOQÐQ\ ]“NODGQ™ SÖHGSRNODG\ SUR ŸVSRUQÙ SURYR] 9\W“SÐQ™ MH ÖH¨HQR SRPRF™ WHSHOQ—KR ÎHUSDGOD FR« YÙUD]QÐ VQL«XMH SURYR]Q™Q“NODG\0ÐVWVN“ΓVW/\VRODMHQDE™]™YH¨NHUÙNRPIRUWPRGHUQ™KRE\GOHQ™QHGDOHNRFHQWUD$WUDNWLYLWXP™VWD]Y\¨XMH QHGDOHN“0DO“6WUDQDD3UD«VNÙKUDG-HGLQHÎQRVWW—WRORNDOLW\Y\WY“Ö™VNYÐO—SRGP™QN\SURE\GOHQ™UHNUHDFLVSRUWDNXOWXUQ™ Y\«LW™SURY¨HFKQ\JHQHUDFH

%HDXWLIXOQHZDSDUWPHQWVLQDVPDOOUHVLGHQWLDOSURMHFWn5H]LGHQFH/\VRODMHn3UDJXH/\VRODMH :H RIIHU IRU VDOH EHDXWLIXO PRGHUQ DQG HFRQRPLF DSDUWPHQWV LQ WKUHHVWRUD\ EXLOGLQJ ZLWK DQ HOHYDWRU ZKLFK LV VLWXDWHG LQ DQDWWUDFWLYHORFDWLRQRI3UDJXHn/\VRODMH&XUUHQWO\ZHKDYHDYDLODEOHDSDUWPHQWVIURPNLWFKHQFRUQHUWRNLWFKHQ FRUQHU7KHUHLVDSRVVLELOLW\WREX\DQLQGLYLGXDOJDUDJH5HVLGHQWLDOKRXVHLVEXLOWRITXDOLW\PDWHULDOVZKLFKLQFOXGHVILUVWFODVV LVRODWLRQDQGVDGGOHURRI7RJHWKHUZLWKWULSOHJOD]HGZLQGRZVDUHVDWLVI\WKHHVVHQWLDOSUHFRQGLWLRQVIRUHFRQRPLFRSHUDWLRQ +HDWLQJLVVROYHGE\XVLQJDKHDWSXPSZKLFKVLJQLILFDQWO\UHGXFHVRSHUDWLQJFRVWV&LW\SDUW/\VRODMHRIIHUVDOOWKHFRPIRUWVRI PRGHUQOLYLQJQHDUWKHFLW\FHQWHU7KHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHSODFHDOVRLQFUHDVHVWKHQHDUE\/LWWOH4XDUWHUDQG3UDJXH&DVWOH 7KHXQLTXHQHVVRIWKLVDUHDFUHDWHVH[FHOOHQWFRQGLWLRQVIRUKRXVLQJUHFUHDWLRQVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHVIRUDOODJHV

&HQ\QDY\«“G“Q™Y5.3ULFHVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


3URGHMOX[XVQ™KRE\WXNNP23UDKDn6WDU—0ÐVWR 9 VDP—P VUGFL 6WDU—KR 0ÐVWD SUD«VN—KR QD -RVHIRYÐ Y VRXVHGVWY™ 3D֙«VN— XOLFH QDE™]™PH N SURGHML NRPSOHWQÐ ]D֙]HQÙ OX[XVQ™ E\W R GLVSR]LFL NN D RE\WQ— SOR¨H P %\W MH UR]OR«HQ SÖHV FHO— SDWUR Y NU“VQ—P ]UHNRQVWUXRYDQ—P VHFHVQ™P GRPÐ YNOLGQ—XOLFL%\WMHGRGHWDLOXSURP\¨OHQÙVPRGHUQ™PY\EDYHQ™PSÖLÎHP«SÖLMHKRQ“NODGQ—UHNRQVWUXNFLE\O\]DFKRY“Q\DFLWOLYÐ ]DNRPSRQRY“Q\ S×YRGQ™ DUFKLWHNWRQLFN— SUYN\ n RNQD GÖHYÐQ— SRGODK\ GYHÖH &HONRY“ NRPSR]LFH E\WX QDE™]™ YHONRU\VÙ RWHYÖHQÙ SURVWRU.SURVWRUQ—PXREÙYDF™PXSRNRMLSÖLO—K“ΓVWHÎQÐRGGÐOHQ“SUDFRYQD'“OHMH]GHKODYQ™OR«QLFHVH¨DWQRXDNRXSHOQRX'YÐ GDO¨™OR«QLFHPDM™RSÐW¨DWQXNRXSHOQXDVDPRVWDWQ—:&9E\WÐMHWDN—NRPRUDDŸOR«QÙVNODG9S֙SDGÐ]“MPXMHPR«Q—NRXSLWNE\WX WDN—MHKR]D֙]HQ™DQ“E\WHN9FHQÐE\WXMVRXYHVWDYÐQ—MHKRΓVWL

6DOHVRIOX[XU\DSDUWPHQWNNVTP3UDJXHn2OG7RZQ ,QWKHKHDUWRI3UDJXH2OG7RZQLQWKHQHLJKERXUKRRGRI3D֙«VN“VWUHHWZHDUHGHOLJKWHGWRRIIHUIRUVDOHDOX[XU\DQGSHUIHFWO\HTXLSSHG EHGURRPDSDUWPHQWRIVTPRIDIORRUDUHD7KHDSDUWPHQWLVVSUHDGRYHUWKHHQWLUHQGIORRURIDEHDXWLIXOO\UHQRYDWHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJLQDTXLHWVWUHHW7KRURXJKO\WKRXJKWRXWLQWHULRUGHVLJQKDUPRQL]HVDPRGHUQVW\OHZLWKVHQVLWLYHO\LQFRUSRUDWHGRULJLQDO DUFKLWHFWXUDOHOHPHQWVnDVZLQGRZVZRRGHQIORRUVGRRUV7KHRYHUDOOFRPSRVLWLRQRIWKHDSDUWPHQWRIIHUVDJHQHURXVFRPIRUWDEOH VSDFH7KHOLYLQJURRPDGMRLQVWKHSDUWO\VHSDUDWHGVWXG\2QWKHRWKHUVLGHRIWKHIODWWKHUHLVWKHPDVWHUEHGURRPZLWKWKHGUHVVLQJURRPDQGEDWKURRP7KHUHDUHRWKHUWZREHGURRPVZLWKGUHVVLQJURRPEDWKURRPDQGDVHSDUDWH:&WRR)XUWKHUPRUHWKHUHLV DODXQGU\URRPDQGWKHVWRUDJH,QWKHFDVHRILQWHUHVWLWLVSRVVLEOHWREX\DOVRLWVIXUQLWXUHDQGHTXLSPHQWWRJHWKHUZLWKWKHDSDUWPHQW

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 76

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


9ÙMLPHÎQÙYLORYÙSURMHNW$57&/8%35$+$/,3(1&( 3ÖHGVWDYXMHPH]FHODQRYÙGRGHWDLOXSURP\¨OHQÙSURMHNWQ“GKHUQÙFKYLOY3UD]Hn/LSHQF™FK1DFK“]™VHYPDOHEQ—NUDMLQÐSÖHGVRXWRNHP %HURXQN\D9OWDY\S“UPLQXWRGFHQWUD3UDK\DYWÐVQ—PVRXVHGVWY™JROIRY—KRKÖL¨WÐ3UDJXH&LW\*ROI=EUDVODY$UH“O$UWFOXEXWYR֙RMHGLQÐOÙFK YLORGDUFKLWHNW×]HVWXGLDGHIDNWRVPR«QRVW™Q“Y¨WÐY\Y]RURY—YLO\'SRVWDYHQ—UHQRPRYDQÙPÎHVNÙPDUFKLWHNWHP0DUWLQHP6ODGNÙPNWHU“ Y\KU“OD'×PURNX-HGQ“VHRPHQ¨™OX[XVQ™SURMHNWGRSOQÐQÙPRGHUQ™PLXPÐOHFNÙPLG™O\nLGH“OQ™SURŸVSШQ—OLGLVO“VNRXNHNUHDWLYQ™PX D]GUDY—PX«LYRWX'RP\MVRXYU×]QÙFKSURYHGHQ™FKVRE\WQRXSORFKRXRGGRPDYODVWQ™PLSR]HPN\RGGRP,QWHUL—U\ GRNRQDOHSURSRMXM™«LYRWYGRPÐVH«LYRWHPQD]DKUDGÐ1™]N“HQHUJHWLFN“Q“URÎQRVWMHVDPR]ÖHMPRVW™8ND«G—KRGRPXMHJDU“«SURGYDYR]\ &™OHPSURMHNWXMHY\WYRÖLWNU“VQ—DS֙MHPQ—E\GOHQ™VSRMHQ—VS֙URGRXDXPÐQ™PNWHU—EXGHR]GRERX3UDK\DFKORXERXDSRWШHQ™PND«G—KR NGREXGHYWÐFKWRGRPHFKE\GOHW

([FHSWLRQDO9LOODSURMHFW$57&/8%35$+$/,3(1&( ,QWURGXFLQJDEUDQGQHZGHWDLORULHQWHGFRQFHSWLQ3UDJXHn/LSHQFH7KHSURMHFWLVLQDEHDXWLIXOSURWHFWHGDUHDRIULYHU%HURXQNDDQG9OWDYD IHZPLQXWHVIURPWKHFLW\FHQWHUFORVHWRWKH*ROI&RXUVH3UDJXH&LW\*ROI=EUDVODY7KHFRPSOH[$UW&OXEKDVDUFKLWHFWXUDOO\GLVWLQFWDQG XQLTXHYLOODVGHVLJQHGE\DUFKLWHFWVIURPGHIDNWRVWXGLRZLWKWKHSRVVLELOLW\WRYLHZPRGHOYLOOD'EXLOGE\WKHUHQRZQHG&]HFKDUFKLWHFW0DUWLQ 6ODGNÙ7KHYLOODZRQ+RXVHRIWKH\HDU7KLVLVDVPDOOOX[XU\SURMHFWFRPSOHWHZLWKPRGHUQDUWZRUNnLGHDOIRUVXFFHVVIXOSHRSOHZLWK DORYHRIFUHDWLYHDQGKHDOWK\OLIH7KHKRXVHVDUHLQYDULRXVGHVLJQVZLWKOLYLQJDUHDEHWZHHQVTXDUHPHWHUVDQGRZQODQGIURPWR VTXDUHPHWHUV7KHLQWHULRUVSHUIHFWO\FRPELQHOLYLQJLQDKRXVHZLWKOLIHLQWKHJDUGHQ/RZHQHUJ\FRQVXPSWLRQLVDPXVW(DFKKRXVHKDV DJDUDJHIRUWZRFDUV7KHSURMHFWDLPVWRFUHDWHDEHDXWLIXODQGFRPIRUWDEOHOLYLQJZLWKQDWXUHDQGDUWZKLFKZLOOEH3UDJXHjVGHFRUDWLRQDQG SULGHDQGGHOLJKWIRUDQ\RQHZKROLYHLQWKHVHKRXVHV

9™FHLQIRUPDF™Y5.0RUHLQIRUPDWLRQLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


/X[XVQ™URGLQQ—V™GORNNQDSR]HPNXRUR]OR]HP2YORNDOLWÐ3UDKDnYÙFKRG 3URGHMH[NOX]LYQ™KRQDGVWDQGDUGQÐY\EDYHQ—KRW֙SRGOD«Q™KRURGLQQ—KRV™GODRX«LWQ—SOR¨HP,QWHUL—UYLO\]DKUQXMH REÙYDF™ SRNRM V Y\ÖH]“YDQÙP ]DN“]NRYÙP PDVLYQ™P Q“E\WNHP ]LPQ™ ]DKUDGX PRGHUQÐ Y\EDYHQÙ NXFK NRXW V M™GHOQRX WÖL OR«QLFHSUDFRYQXSRNRMSURKRVW\ÄNRXSHOQXVWRDOHWRXÄVDPRVWDWQ—:&SU“GHOQXDVX¨“UQX3ÖHGQRVW™V™GODMHSHVWU— UHOD[DÎQ™]“]HP™nGRP“F™NLQRV“OYQLWÖQ™ED]—QVDXQDVRO“ULDVROQ“MHVN\QÐPDV“«Q™P™VWQRVWYQLWÖQ™MDFX]]LDSRVLORYQD 9FHO—PGRPÐNOLPDWL]DFH9HQNRYQ™]“]HP™QDE™]™NXFK\QLVSURVWRUQÙPSRVH]HQ™PMDFX]]LGÐWVN—KÖL¨WÐ]DKUDGQ™GRPHN NRWHFSURSV\ÄJDU“« VH]GYL«QRXSOR¨LQRX DDXWRPDWLFNÙV\VW—P]“YODK\DVHN“Q™]DKUDG\

/X[XU\IDPLO\UHVLGHQFHNLWFKHQFRUQHURQODQGZLWKDQDUHDRIVTPLQ3UDJXHnHDVW 6DOHV RI H[FOXVLYH OX[XULRXVO\ IXUQLVKHG WZRVWRUH\ IDPLO\ PDQVLRQ ZLWK D IORRU DUHD RI VTXDUH PHWHUV 7KH LQWHULRU LQFOXGHVDOLYLQJURRPZLWKDPDVVLYHFXVWRPFDUYHGIXUQLWXUHZLQWHUJDUGHQPRGHUQILWWHGNLWFKHQHWWHZLWKGLQLQJURRPWKUHH EHGURRPVDVWXG\URRPJXHVWURRPÄEDWKURRPZLWKWRLOHWÄVHSDUDWHWRLOHWODXQGU\DQGGU\LQJURRP7KHDGYDQWDJHRI WKHUHVLGHQFHLVDYDULRXVRSWLRQVIRUUHOD[LQJnKRPHFLQHPDLQGRRUSRROVDXQDVRODULXPVDOWFDYHPDVVDJHURRPLQGRRU MDFX]]LDQGJ\P7KHZKROHKRXVHKDVDLUFRQGLWLRQLQJ2XWGRRUIDFLOLWLHVLQFOXGHDNLWFKHQZLWKDVSDFLRXVVHDWLQJDUHDMDFX]]L SOD\JURXQGJDUGHQKRXVHFDJHIRUGRJVÄJDUDJH ZLWKHOHYDWLQJ DQGDQDXWRPDWLFFXWWLQJJDUGHQDQGLUULJDWLRQV\VWHP

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


82

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 83


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 87


$LU5HDO(VWDWH %XEHQVNi±6KRZURRP

3URGHME\WXNN3UDKD±-RVHIRYFHQDQDY\åiGiQt ÒåDVQiORNDOLWDPLQRGXO3DĜtåVNi%\WMHNRPSOHWQČY\EDYHQD]DĜt]HQ1RYiIDViGDQDGRPČ&HOêE\WMHY\EDYHQNOLPDWL]DFt6SROHþQpSURVWRU\ SRUHNRQVWUXNFLQRYêYêWDK.DPHURYêV\VWpPD]DEH]SHþHQtYFHOpPGRPČ1iE\WHN)HQGL&DYDOOLHOHNWURY\EDYHQt6LHPHQV0LHOH3DUNRYDFtPtVWD MHPRåQpSURQDMPRXWYVRXVHGQtPGRPČ8åLWQiSORFKDP23ĤYRGQtUHSDVRYDQiRNQD9HVSROHþQêFKSURVWRUHFKSĤYRGQtSODVWLNDVRFKD3O\QRYp WRSHQt1HPRYLWRVWVHQDFKi]tYNOLGQpþiVWLPČVWDDOHSRORKRXMHYêERUQČXPtVWČQDYEOt]NRVWLYãHFKGĤOHåLWêFKSDPiWHNDNXOWXUQtFKFHQWHU9RNROt QDMGHWHYHãNHURXREþDQVNRXY\EDYHQRVWEH]SRþHWNDYiUHQDUHVWDXUDFt 9êERUQiLQYHVWLFH9]KOHGHPNåiGDQpORNDOLWČOX[XVQtPXY\EDYHQtDVDPRWQpPXVWDYXREMHNWXSRNOiGiPHQHPRYLWRVW]DYêERUQRXLQYHVWLFL]KRGQRFHQt YODVWQtKR¿QDQþQtKRSRUWIROLDQHERMHQXORåHQt¿QDQFtGRUHDOLW %\GOHQtQD~åDVQpDGUHVH3UDKD-RVHIRYXO0DVQi 5HSUH]HQWDWLYQtQHPRYLWRVW$SDUWPiQE\OSRXåtYiQSURSUH]HQWDFLUHQRPRYDQpVYČWRYpPRGQtVSROHþQRVWL PRåQRVW]DFKRYDWNRQFHSW

9tFH~þHORYpSRXåLWtQHPRYLWRVWLMDNSURE\GOHQtWDNSURSURQiMHPDWDNpPRåQRVWY\XåLWtSURVWRUXSURVSROHþHQVNpDNFHDGDOãt]DSĤMþHQtREFKRGQtPSDUWQHUĤP 5HDOLWQtNDQFHOiĜ$LU*URXSVUR1DãHVSROHþQRVWYiPQDEt]tQHPRYLWRVWYåG\MHQH[NOX]LYQČ1DEt]tPHYHãNHUpSUiYQtDUHDOLWQtSRUDGHQVWYt DRFKUDQX=DĜL]XMHPHSURKOtGN\DQiVOHGQČ]DMLãĢXMHPHYHãNHUiMHGQiQtRKOHGQČGRNXPHQWDFHVSRMHQpVNRXStQHPRYLWRVWt

0DNOpĜQHPRYLWRVWt 6DOLMHYLþ6HEDVWLMDQWHOHPDLOVHEDVWLDQ#DLUJURXSF] ZZZDLUJURXSF]DLUUHDOHVWDWH


90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91


92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Luxusní byt na prodej Malá Strana

Luxury apartment for sale Mala Strana

Prodej / Praha 1 / Malá Strana / 3kk / interiér 95 m2+ balkon 6m2

Sale / Prague 1 / 3+kk / interior 101 m2 + balcony 6 m22

Světlý byt je situován v druhém podlaží krásné neorenesanční rezidence. Dispozičně je byt řešen jako 3+kk. Prostorný obývací pokoj je spojený s kuchyňskou linkou a okny orientovanými na západní stranu do klidné ulice. Z obou ložnic je vstup na balkón s výhledem do upraveného vnitrobloku. Neorenesanční rezidence se nachází v jedné z nejlepších lokalit města –na Malé Straně, na levém břehu Vltavy jen kousek od mostu vedoucího k Národnímu divadlu nebo od novobarokního skvostu – budovy Café Savoy. Klenotem projektu je šeříková zahrada ve vnitrobloku domu – zcela k dispozici všem rezidentům. Zahrada navazuje na tradici původní zahrady z 19. století, která dříve musela ustoupit urbanistickému vývoji.

Luminous apartment for sale on the second floor of Neo-Renaissance residence. The layout of the flat is 2 bedroom. Large living room with the kitchen is orverlooking to the quiet street and is oriented to the west . Both bedrooms are facing garden of the project. The Neo-Renaissance residence stands in one of the best locations in the city - in Mala Strana, on the left bank of the Vltava River, just a short walk from the bridge to the National Theater and the Neo-Baroque jewel - the Café Savoy building. The crown jewel of the project is the lilac garden in the interior courtyard of the building - wholly accessible to all residents. The garden continues the tradition of the original garden from the 19th century, which previously had to give way to urban development.

Ing. arch. Helena Urbanová

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz 94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Exkluzivně Cena / Price 12 400 000Kč


www.ytpi.cz

Luxusní byt na prodej Malá Strana

Luxury apartment for sale Mala Strana

Prodej / Praha 1/ 2+kk / interiér 45 m2

Sale / Prague 1/ 2+kk / interior 45 m2

Světlý byt je situován v druhém podlaží krásné neorenesanční rezidence. Dispozičně je byt řešen jako 2+kk. Prostorný obývací pokoj je spojený s kuchyňskou linkou a okny orientovanými na západní stranu do klidné ulice. Ze světlé ložnice je krásný výhled do klidné ulice. Neorenesanční rezidence se nachází v jedné z nejlepších lokalit města – na Malé Straně, na levém břehu Vltavy jen kousek od mostu vedoucího k Národnímu divadlu nebo od novobarokního skvostu – budovy Café Savoy. Klenotem projektu je šeříková zahrada ve vnitrobloku domu – zcela k dispozici všem rezidentům. Zahrada navazuje na tradici původní zahrady z 19. století, která dříve musela ustoupit urbanistickému vývoji.

Luminious apartment for sale on the second floor of Neo-Renaissance residence. There is 1 bedroom in the apartment. Large living room with the kitchen is overlooking the quiet street and is oriented to the west. There is a beautiful view of the quiet street from the bright bedroom. The Neo-Renaissance residence stands in one of the best locations in the city - in Mala Strana, on the left bank of the Vltava River, just a short walk from the bridge to the National Theater and the Neo-Baroque jewel - the Café Savoy building. The crown jewel of the project is the lilac garden in the interior courtyard of the building - wholly accessible to all residents. The garden continues the tradition of the original garden from the 19th century, which previously had to give way to urban development.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Ing. Michaela Kuglerová

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Luxusní byt na prodej Luxury apartment for sale near u Stromovky – Ovenecká ulice Stromovka park - Ovenecká street Prodej / Praha 7 / 3kk / Interiér 105 m2 / balkon 9 m2

Sale / Prague 7 / 3kk / Interior 105 m2/ balkony 9 m2

Světlý byt s terasou o dispozici 3+kk se nachází se 50m od parku Stromovka, v ulici Ovenecká. Byt je po nákladné rekonstrukci, má dubové parkety, italskou sanitu a obklady, mosazné doplňky v koupelně, které tvoří ucelený vzhled bytu. Obě ložnice mají samostatné vstupy. Z ložnic je výhled na rohový dům dětství a filmových začátků Lídy Baarové. Z chodby se vchází do komory, kde je umístěn plynový kotel a pračka. Dále je zde samostatná toaleta pro hosty a koupelna s rohovou vanou a druhou toaletou. Z obývacího pokoje se vstupuje na útulnou terasu, která nabízí příjemný odpočinek a díky zeleni, která terasu obklopuje, dává pocit soukromí. Součástí bytu je parkovácí stání v suterénu domu.

Bright apartment with a terrace and two bedrooms is located in the street Ovenecká, 50m from famous Stromovka park. The apartment is after reconstruction, has an oak parquet floors, Italian tiles and sanitary ware, brass accessories in the bathroom, which forms a comprehensive look of the flat. Both bedrooms have separate entrances. You can see the house, which were lived by Lida Barr in her childhood and her beginnings of her career, from the bedrooms. There is a chamber accessible from hallway with a gas boiler and a washing machine. There is a separate guest toilet and bathroom with corner bath and a second toilet. You can enter from the living room to the cozy terrace, which offers a pleasant rest and, through the countryside surrounding the terrace, giving a sense of privacy. The apartment has a parking space in the basement.

Ing. Veronika Urdzíková

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz 96

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request


www.ytpi.cz

Luxusní byt na prodej s panoramatickým výhledem

Luxury apartment for sale with panoramic view of Prague

Prodej / Praha 5 / Smíchov / 4kk / interiér 136 m2 + 24 m2 terasa

Sale /Prague 5 / Smíchov/ 4kk / interior 136 m2 + 24 m2 terrace

Exkluzivně nabízíme luxusní byt 4+kk s terasami a jedinečným výhledem na centrum Prahy. Byt se nachází v novém domě u známého parku Mrázovka, klidná lokalita Prahy 5 a kousek od centra Anděl. Luxusní byt o dispozici 4+kk zaujme moderním designem a velkou praktičností. Výtah vede přímo do chodby bytu se šatnou, na kterou navazuje prostorný obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou a terasou s jižní orientací. V denní zóně je také koupelna pro hosty. V klidové části bytu nalezneme hlavní ložnici s vlastní terasou s výhledem na Vyšehrad, druhou ložnici, pracovnu, která může sloužit i jako ložnice pro hosty, koupelnu a chodbu s vestavěnými skříněmi. K bytu přísluší tři parkovací stání. Byt je ve velmi pěkné lokalitě s blízkým parkem Mrázovka.

We offer exclusively a luxury flat with three bedrooms, terraces and a breathtaking views of the city center. The flat is located in a new house close to the famous park Mrázovka, quiet part of Prague 5 and near to the cultural center Anděl. The luxury flat catch your attention with a modern design and great practicality. The elevator goes directly to the flat‘s hall with a closet. The spacious living area with a fully equipped kitchen and a terrace of south orientation is bright and furnished. There is a guest bathroom. In the second part of flat is a master bedroom with own terrace with a view of Vyšehrad castle, second bedroom, an office, which could be a guest bedroom, a bathroom and a hall with wardrobes. Three parking places belong to the flat.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Petra Bačíková

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


100

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Prodej

Sales

Praha 8 KarlĂ­n 83 m2 / 11 m2PSHáMI /ÆZÆ(4,EZ]FEZIRÂŽ

Prague 8 Karlin 83 sq m / 11 sq m loggia CZK 8.157.036 incl. VAT and furniture

&]XOONMáRÂŽSVMIRXEGI24ZWXYT^ZžXELYTèŽQSHSF]XY &]X^EèŽ^IREVGLWXYHMIQ/YRG%VGLMXIGXWZTVSNIOXY 6I^MHIRGI:PXEZESGIRĂŒRÂŞQ'IRSYTSVSX] ZWSYXĂŒĂˇM6IEPMXRÂŽTVSNIOXVSOY

Apartment 3+kk, south orientation, direct entrance from the elevator. Apartment designed by Kunc Architects, in Vltava Residence project awarded in Czech Real Estate Awards 2014.

4VSNIOXTèŽQSRE^IPIRÂŞQR¢FèIáŽ:PXEZ] QMRYXTĂŒĂŹÂŽGLĂ°^ÂŽHSGIRXVEQĂŒWXE

Project located on green banks of Vltava river, walking disctance 10 minutes to the city centre.

4VSOSQTPIXRÂŽREFÂŽHOYF]XĂ°REZĂŹXMZXI www.rezidencevltava.cz

For complete offer visit www.rezidencevltava.cz

www.rezidencevltava.cz +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a.s. ÆPIRWOYTMR],SVM^SR,SPHMRK Výhradní prodejce KARL�N GROUP

4VSHINRÂŽOERGIP¢è KEYSTONE 4SFèIáRÂŽ4VELEÄ€/EVPÂŽR TVSHIN$VI^MHIRGIZPXEZEG^


KÜCHENIMPRESSIONEN

Německé kuchyně se stoletou tradicí spolehlivosti a luxusu! Neradi se omezujete a proto jsou tady kuchyně Bauformat od předního evropského výrobce. Nabízíme vám doslova nekonečný výběr: stovky výchozích modulů, stovky dezénů, odstínů a povrchů, tisíce variací vašich splněných přání.

Šampión ve své třídě Ať se na kuchyně Bauformat podíváte z kterékoli strany, vždycky uvidíte jen nejmodernější světový design, aktuální a futuristické technologie ve výbavě a perfektní německou kvalitu zpracování. Společně s výhodami Oresi je to skutečný šampión ve své třídě. V této kuchyni nejste jen paní domu, jste zároveň pánem svého světa.

Exkluzivně v síti Oresi – www.oresi.cz


-VYVTOõWZCBWFO×CZUWSF[JEFODJ)BWMÇçLPWZTBEZ Prodej · Praha 10 · 3+kk · 105 m2ā.þ =UHNRQVWUXRYDQê E\W Y QDGVWDQGDUGQtP SURYHGHQt QD ]iNODGČ SURMHNWX VWXGLD 0LUDPDUL 'HVLJQ SĜHGVWDYXMH LGHiOQt ĜHãHQt SUR YHOPL QiURþQp UH]LGHQW\%\WRYiMHGQRWNDQDFKi]HMtFtVHYH13MHNRPSOHWQČY\EDYHQD ]QDþNRYêP LWDOVNêP QiE\WNHP YþHWQČ NXFK\ĖVNp OLQN\ D YHVWDYČQêFK VNĜtQt . E\WX QiOHåt GYD EDONRQ\ SDUNRYDFt VWiQt D VNOHS V UR]ORKRX P29DUHiOXUH]LGHQFHMHSURPDMLWHOHNGLVSR]LFLQHMHQWHQLVRYêNXUW KĜLãWČSUREDVNHWEDOYROHMEDO¿WQHVV%%&VED]pQHPDVDXQRXDOHWDNp UĤ]QpNDYiUQ\DUHVWDXUDFH

-VYVSJPVTMZBQBSUNFOUJOBSFTJEFOUJBMCVJMEJOH Sale · Prague 10 · 3+kk · 105 m2 · 8 550 000 CZK 7KLVOX[XU\DSDUWPHQWZDVGHVLJQHGEDVHGRQWKHSURMHFWRI0LUDPDUL'HVLJQ VWXGLR LW LV DQ LGHDO VROXWLRQ IRU WKH PRVW GHPDQGLQJ FOLHQWV 7KH XQLW LV ORFDWHGRQWKHrdÀRRUDQGLVIXOO\IXUQLVKHGZLWKUHQRZQHG,WDOLDQIXUQLWXUH LQFOXGLQJNLWFKHQDQGEXLOWLQFORVHWV7KHDSDUWPHQWKDVWZREDOFRQLHVRQH SDUNLQJVSDFHDQGP2FHOODU1HDUWKHUHVLGHQWLDOEXLOGLQJWKHUHLVDWHQQLV FRXUWDEDVNHWEDOODQGYROOH\EDOOFRXUWWKH%%&¿WQHVVFHQWUHZLWKSRRODQG VDXQDDVZHOODVYDULRXVFDIHVDQGUHVWDXUDQWV

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


)POPTOÃSPEJOOÃTÇEMPOFEBMFLPDFOUSB1SBIZ Prodej · Praha 5 · 16+4 · 660 m2ā.þ 3R]RUXKRGQp DUFKLWHNWRQLFNp GtOR WR MH XQLNiQt WĜtSDWURYi URGLQQi YLODVQHVWiUQRXFtPãDUPHP'LVSR]LFHNNDVUR]OHKORX ]DKUDGRXRYHOLNRVWLP2]DMLãĢXMHYHãNHUêNRPIRUWQHMHQSURYHONRX URGLQXSURUHSUH]HQWDWLYQtVtGOR¿UP\DOHWDNpSURVtGORYHOY\VODQHFWYt .URPČ ãHVWL NRXSHOHQ VDXQ\ SURVWRUX SUR ¿WQHVV D GYRX RGGČOHQêFK JDUVRQHNQDEt]tYLODGRVWDWHNVRXNURPtDNOLGXYEOt]NRVWLFHQWUD3UDK\ VYêERUQRXREþDQVNRXY\EDYHQRVWt

%FMVYFGBNJMZFTUBUFOFBSUIFDFOUFSPG1SBHVF Sale · Prague 5 · 16+4 · 660 m2 · 59 500 000 CZK $ UHPDUNDEOH DUFKLWHFWXUDO PDVWHUSLHFH WKLV LV D XQLTXH WKUHHVWRUH\ YLOODZLWKDQDJHOHVVFKDUP7KHGLVSRVLWLRQLVNNDQGZLWK D ODUJH P2 JDUGHQ SURYLGLQJ DOO WKH QHFHVVDU\ FRPIRUW QRW RQO\ IRUDODUJHIDPLO\RUDUHSUHVHQWDWLYHRI¿FHEXWDOVRIRUWKHRI¿FHRIDQ HPEDVV\,QDGGLWLRQWRWKHVL[EDWKURRPVVDXQD¿WQHVVVSDFHDQGWZR VHSDUDWHÀDWVWKHYLOODRIIHUVVXI¿FLDQWSULYDF\DQGFDOP\HWLVQHDUWKH FHQWHURI3UDJXHZLWKLWVH[FHOOHQWFLYLFDPHQLWLHV

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


1SPTUPSO×[SFLPOTUSVPWBO×CZUWDFOUSV1SBIZ Prodej · Praha 2 · 3+1 · 127 m2ā.þ

4QBDJPVTSFOPWBUFEBQBSUNFOUJOUIFDFOUFSPG1SBHVF Sale · Prague 2 · 3+1 · 127 m2 · 11 990 000 CZK

.UiVQê SURVWRUQê E\W ]UHNRQVWUXRYDQê SRGOH SURMHNWX ]QiPpKR GHVLJQRYDQpKRVWXGLD'RQOLüQDEt]t~åDVQpSURSRMHQtKLVWRULHDNYDOLW\ YFHQWUX3UDK\'ĤPSRVWDYHQêYURFHSURãHONRPSOHWQtUHQRYDFt YþHWQČUR]YRGĤIDViG\YêWDKXDNDPHURYpKRV\VWpPX9E\WČMHQåVH QDFKi]tYH13E\ODSURYHGHQDFHONRYiUHNRQVWUXNFHVYHONêPGĤUD]HP QD SĤYRGQt SUYN\ Y NRPELQDFL V PRGHUQtP GHVLJQRYêP Y\EDYHQtP SURVOXOêFK]QDþHN.E\WXQiOHåtVNOHS P2 DGtN\YêERUQpREþDQVNp D GRSUDYQt GRVWXSQRVWL VSOĖXMH WHQWR E\W LGHiOQt SRGPtQN\ SUR åLYRW YFHQWUXSUDåVNpPHWURSROH

7KLVEHDXWLIXOVSDFLRXVDSDUWPHQWUHQRYDWHGEDVHGRQDSURMHFWE\WKH ZHOONQRZQ GHVLJQ VWXGLR 'RQOLü RIIHUV D VWXQQLQJ EOHQG RI KLVWRU\ DQG TXDOLW\ LQ WKH FHQWHU RI 3UDJXH 7KH EXLOGLQJ EXLOW LQ KDV EHHQ FRPSOHWHO\ UHQRYDWHG LQFOXGLQJ SLSHV IDFDGH HOHYDWRU DQG D FDPHUDV\VWHP7KHRIIHUHGDSDUWPHQWLVORFDWHGRQWKHrdÀRRULWKDV EHHQ UHQRYDWHG ZLWK FDUHIXO DWWHQWLRQ WR GHWDLOV 2ULJLQDO IHDWXUHV DUH FRPELQHGZLWKPRGHUQGHVLJQIXUQLWXUHRIZHOONQRZQEUDQGV7KDQNV WRWKHH[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\DQGFLYLFDPHQLWLHVWKLVDSDUWPHQW PHHWVDOOUHTXLUHPHQWVIRUSOHDVXUDEOHOLYLQJ

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


.PEFSOÇEWPVHFOFSBçOÇNPOPMJUJDL»WJMB Prodej · Praha 5 · 9+2 · 687 m2āQDY\åiGiQt 7DWRPRGHUQtDDW\SLFNiGYRXJHQHUDþQtYLODE\ODSRVWDYHQDYURFH D VYRMt NRQVWUXNþQt YêMLPHþQRVWt E\OD ]DĜD]HQD GR ]QiPp SXEOLNDFH Ä6ODYQpSUDåVNpYLO\³3ĜLVWDYEČYLO\E\O\Y\XåLW\QDGþDVRYpPDWHULiO\ NWHUp FHORX EXGRYX SURVYČWOXMt RYãHP GtN\ YKRGQpPX XPtVWČQt MH YLOD ] XOLFH WpPČĜ QHYLGLWHOQi D WtP SRVN\WXMH VYpPX PDMLWHOL QDSURVWp VRXNURPt 3ĜtVWXS GR YLO\ MH ]DMLãWČQ WĜLFHWLPHWURYêP WXQHOHP Y QČPå MVRXNGLVSR]LFLþW\ĜLSDUNRYDFtPtVWDDGYDVRXNURPpYFKRG\GRGYRX RGGČOHQêFKþiVWtYLO\.URPČYHãNHUpKRY\EDYHQtMH]RERXþiVWtSĜtVWXSQê GHVHWLPHWURYêED]pQVHVDXQRXYtĜLYNRXDUR]OHKORXWHUDVRX

.PEFSONPOPMJUIJDUXPHFOFSBUJPOGBNJMZWJMMB Sale · Prague 5 · 9+2 · 687 m2 · On the request 7KLV XQLTXH DQG PRGHUQ WZRJHQHUDWLRQ YLOOD ZDV EXLOW LQ DQG WKDQNVWRLWVXQXVXDOFRQVWUXFWLRQZDVLQFOXGHGLQWKHZHOONQRZQERRN ³*UHDW9LOODVRI3UDJXH´7LPHOHVVPDWHULDOVZHUHXVHGLQWKHFRQVWUXFWLRQ RIWKHYLOODWKDWLOOXPLQDWHWKHHQWLUHEXLOGLQJ\HWGXHWRLWVORFDWLRQWKH YLOODLVDOPRVWLQYLVLEOHIURPWKHVWUHHWWKXVSURYLGLQJFRPSOHWHSULYDF\WR LWVRZQHU$FFHVVWRWKHYLOODLVHQVXUHGE\DWKLUW\PHWHUWXQQHOWKDWOHDGV WRIRXUSDUNLQJSODFHVDQGWZRSULYDWHHQWUDQFHVWRWZRVHSDUDWHSDUWVRI WKHYLOOD,QDGGLWLRQWRWKHFRPSOHWHIXUQLVKLQJVLQERWKYLOODXQLWVDWHQ PHWUHSRROZLWKVDXQDKRWWXEDQGDODUJHWHUUDFHLVDOVRDYDLODEOH

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


#ZUTFEWõNBCBMLPOZWIJTUPSJDLÃNTFDFTOÇNEPNõ Prodej · Praha 10 · 2+1 · 68 m2ā.þ

"QBSUNFOUJOBIJTUPSJD"SU/PVWFBVCVJMEJOH Sale · Prague 10 · 2+1 · 68 m2 · 6 200 000 CZK

.UiVQêVOXQQêE\WYH13VHFHVQtKRGRPXRFHQtYãLFKQLPDMLWHOpFR PLOXMtDXWHQWLþQRVWKLVWRULFNêFKE\WĤ6HFHVQtGĤPLE\WSURãHONRPSOHWQt UHNRQVWUXNFt YþHWQČ SĤYRGQtFK GĜHYČQêFK RNHQ VH ãYpGVNRX L]RODFt SĤYRGQtFK GĜHYČQêFK SRGODK D IUDQFRX]VNêFK RNHQ D GYHĜt %\W MH YKRGQČGRY\EDYHQVHFHVQtPQiE\WNHPNWHUêVSROXVNUiVQêPLUR]HWDPL QD VWURSHFK GRWYiĜt FHONRYRX KLVWRULFNRX DWPRVIpUX . E\WRYp MHGQRWFH QiOHåtURYQČåGYDVDPRVWDWQpEDONRQ\VYêKOHGHPGRNOLGQpXOLFHDYHONê VNOHSYVXWHUpQX

7KLVEHDXWLIXOVXQQ\DSDUWPHQWRQWKHrdÀRRURIDQ$UW1RXYHDXEXLOGLQJ LV WR EH DSSUHFLDWHG E\ DQ\RQH ZKR ORYHV WKH DXWKHQWLFLW\ RI KLVWRULF GZHOOLQJV7KH$UW1RXYHDXEXLOGLQJDQGDSDUWPHQWKDVEHHQFRPSOHWHO\ UHIXUELVKHG IHDWXUHV WKH RULJLQDO ZRRGHQ ZLQGRZV ZLWK 6ZHGLVK LQVXODWLRQ RULJLQDO ZRRGHQ ÀRRUV DQG )UHQFK ZLQGRZV DQG GRRUV7KH DSDUWPHQWLVFRQYHQLHQWO\UHWUR¿WWHGZLWKVW\OHIXUQLWXUHZKLFKWRJHWKHU ZLWKWKHEHDXWLIXOURVHWWHFHLOLQJVFUHDWHVDQRYHUDOOKLVWRULFDODWPRVSKHUH 7KHDSDUWPHQWDOVRLQFOXGHVWZRVHSDUDWHEDOFRQLHVRSHQLQJRQWRDTXLHW VWUHHWDQGDODUJHFHOODULQWKHEDVHPHQW

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


Prodej

Designový nízkoenergetický dům, 4+1, Karlík, 13 800 000 Kč

Sale

Design a low-energy house, 4+1, Karlík, 13 800 000 CZK

Prodej moderního, designového domu navrženého a zrealizo-

Sales of modern design house designed and realized on,

vaného, podle návrhu prestižního architektonického studia, si-

designed by the prestigious architectural studio, situated in the

tuovaného v atraktivní lokalitě Prahy západ, v Karlíku. Velkoryse

attractive location of Prague west, in Charlie. The generously

koncipovaná vila se vzrostlou zahradou, vytváří díky své orienta-

conceived villa with mature garden designed by architect

ci na JZ, společně s domem dokonalý celek. Dům je koncipován

creates thanks to its orientation to the southwest, along with

tak, aby vyžadoval co nejnižší náklady na vytápění. Okna jsou ze

the house perfect whole. The house is designed to require a

3 vrstev skla, designové zateplení fasády. Atypická vila s výbor-

minimum heating costs. The windows are made of three layers

nou dostupností do centra metropole Prahy, splňující vysoké

of glass facade design. Atypical villa with excellent access to

nároky na luxusní bydlení mimo Prahu, se snadnou dosažitel-

the city center of Prague, meets high standards of luxury living

ností centra metropole. Veškerá občanská vybavenost v místě.

outside of Prague, easily accessible from the center of the

Energetická náročnost B. Samostatně stojící garáž. Podlahové

metropolis. All civic amenities in place.

vytápění, centrální vysavač, na pozemku automatická závlaha, vlastní studna, automatická sekačka, zahradní domek. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Rodinný dům 6+kk, Praha 5 – Lipence, 11 950 000 Kč

Sale

Design a low-energy house 6+kk, Praha 5 – Lipence, 11 950 000 CZK

Exklusivní novostavba moderní nízkoenergetické vily je

Exclusive newly built modern low-energy villa is situated in

situována v klidné, žádané lokalitě Prahy 5- Lipencích. Užitná

a quiet, attractive area of Prague 5 Lipence. Total floor area is

plocha domu je 249,6 m2, pozemek je 466,8 m2. Dispozice

249.6 square meters, the land is 466.8 square meters. There are

je 6+kk. V 1. PP domu se nachází prostorný obývací pokoj

6 bedrooms. In the 1st floor of the house is a spacious living

se světlou výškou přes tři metry. Srdce pokoje tvoří krb

room with unobstructed height of over three meters. The heart

v designovém provedení. Kuchyňský kout je výškově oddělen.

consists of a fireplace in the room design you. The kitchenette

Z pokoje se vstupuje na příjemnou terasu s posezením a dále

is vertically separated. The room you enter a pleasant terrace

na zahradu. Kromě koupelny a toalety se v přízemí nachází

with seating and garden. In addition to the bathrooms and

místnost, kterou je možné využit jako fitness, hernu, či pro

toilets on the ground floor is a room that can be used as a gym,

relaxaci. V 1. NP se nachází vstup do domu, vjezd do garáže pro

games room, or relax. In 1. NP is the entrance to the house,

dvě auta, koupelna, šatna, dva pokoje. V 2. NP jsou dvě ložnice,

driveway for two cars, bathroom, cloakroom, two bedrooms. In

jedna se vstupem na terasu s nádherným výhledem, koupelna

2. NP are two bedrooms, one with access to the terrace with

a komora.

spectacular views, bathroom and closet.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00 Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 111


Prodej

Exklusivní vila 7+kk na pozemku 4 179 m2 s jezírkem a bazénem Praha východ, 18 900 000 Kč

Sale

Uniquet villa, 7+kk, Prague East, 18 900 000 CZK

Moderní rozlehlá rezidence na pozemku 4 179 m2 s dispozicí

Modern large residence on a plot 4179 m2 with 7 bedrooms with

7+kk s nádhernou vzrostlou zahradou s bazénem a jezírkem pl-

beautiful mature garden with swimming pool and fish pond.

ným ryb. V přízemí vily se nachází vzdušný obývací pokoj s plně

On the ground floor there is an airy living room with a fully

vybaveným kuchyňským koutem o rozměru 84,5 m a se vstupem

equipped kitchenette 84.5 square meters in size, and access to

na terasu a do zahrady. Dále dva pokoje, které lze využít jako

the terrace and the garden. Furthermore, two rooms that can be

pracovnu, pokoj pro hosty či ložnici. Designová koupelna a pro-

used as an office, guest room or bedroom. Designer bathrooms

storné zádvěří. V prvním patře jsou 4 ložnice, moderní koupelna,

and spacious porch. On the first floor are four bedrooms,

prádelna a šatna.

a modern bathroom, laundry room and cloakroom.

2

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 112

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Noblesní byt, byt 4+kk, 180 m2, Mariánské Lázně, 16 566 600 Kč

Sale

Apartment, 4 + kk, 180 m2, Marianske Lazne, 16 566 600 CZK

Luxusní byt na nejlepší adrese v samém centru proslulého lá-

The apartment has 4 + kk + additional separate technical and

zeňského města, u lázeňské kolonády. Byt má dispozici

storage room. The large living room and dining room are sunlit

4+kk+další samostatné technické a úložné místnosti. Rozlehlý

western sun not only French windows with artistic wrought

obývací pokoj i jídelna jsou osluněné západním sluncem nejen

iron railing. The dining room is connected to a fully equipped

francouzskými okny s umělecky kovaným zábradlím. Jídelna

kitchen Siematic. Romantic bedrooms have balconies and scenic

navazuje na plně vybavenou kuchyňskou linku SieMatic. Roman-

southern flashy own bathrooms. High ceilings, solid wood

tické ložnice mají malebné jižní balkóny a vlastní honosné kou-

floors, high quality Italian designer tiles, ceramicsand Duravit,

pelny. Vysoké stropy, masívní dřevěné podlahy, kvalitní značkové

Hansgrohe reliable battery emphasize the technical excellence

italské obklady a dlažby, keramika Duravit. Pohodlně se z garáží

and perfect building design. Conveniently accessible by elevator

dostanete výtahem až ke dveřím bytu. Metropole je rychle do-

from the garage to the front door of the apartment. Metropole

stupná po kvalitní dálnici D5 za 45 minut.

is available for fast quality highway D5 for 45 minutes.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 113


Prodej

Luxusní apartmánový byt, 250m2 Rašínovo nábřeží, Praha 2, 3 000 000 €

Sale

Luxury apartment, 250 m2 Rašínovo nábřeží, Prague 2, 3 000 000 €

Byt s kouzelným výhledem na Pražský hrad je situován ve

Apartment with magnificent views of Prague Castle in 2. floor

2. podlaží domu. Zachována původní výška stropů přes 3,5 m.

house. Maintaining the original ceiling height over 3.5 m. The

Největší prostor (kolem 100 m2) je věnován okázalému obýva-

largest area (about 100 m2) is dedicated to the spectacular

címu pokoji propojenému s kuchyní a jídelnou. Dvě ložnice,

interconnected living room with kitchen and dining room. Two

prostorné koupelny, tři samostatné toalety, šatna i dostatek

bedrooms, spacious bathrooms, three separate toilets, dressing

úložných prostor, nechybí balkon s neopakovatelným výhledem

room and ample storage space, there is a balcony with a superb

na Hradčany!

view of the Castle!

Použity nejkvalitnější materiály, „chytré“ spotřebiče renomova-

Using the finest materials, “smart” appliances renowned brands,

ných značek, moderní podlahové vytápění, rozvody pro vysoko-

modern underfloor heating, wiring for high-speed data access

rychlostní datové připojení k internetu, ke kabelové či satelitní

to cable or satellite television. Direct elevator access to the

televizi. Přímý výtah se vstupem do bytu.

apartment.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


DISKRÉTNÍ NÁKUP ,19(67,ý1Ë+2 ZLATA ZA NEJLEPŠÍ CENY ɄɈɇɎɂȾȿɇɐɂȺɅɖɇȺəɉɈɄɍɉɄȺ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɇɈȽɈɁɈɅɈɌȺ ɉɈɋȺɆɕɆȼɕȽɈȾɇɕɆɐȿɇȺɆ

%8//,21*2/' FOR THE BEST PRICES DISCREET PURCHASE WITH CONFIDENCE

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

5RGLQQ¿GęPVED]«QHPNN*P22XEÙQLFHRNU3ć¯EUDP ([NOX]LYQÙQDE¯]¯PHNSURGHMLQRYRVWDYEXMHGQRSRGODĤQ¯KRURGLQQ«KRGRPXVED]«QHP]URNXVGLVSR]LF¯NNDYHOLNRVW¯PXĤLWQ« SORFK\YSć¯MHPQÙGRVWXSQ«ORNDOLWÙ]3UDK\YREFL2XEÙQLFHRNUHV3ć¯EUDP'ęPVWRM¯QDSR]HPNXRYHOLNRVWLPNGHMHVDPRVWDWQÙVWRM¯F¯ SURVWRUQ¿JULORYDF¯DOW£QQDNWHU¿QDYD]XMHPGORXK¿ED]«QNWHU¿MHGRPLQDQWRXFHO«]DKUDG\7DP£URYLQDW¿WHU«QVQÙNROLNDY]URVWO¿PLVWUR P\DNHćLNWHU«MHQSRGSRć¯MLĤWDNGRVWDWHÍQ«VRXNURP¯DQDE¯GQRXSURVWRUSURUHOD[DFLDRGSRÍLQHN6DPRWQ¿EXQJDORYMHY\VWDYÙQYPRGHUQ¯P WYDUXS¯VPHQHȨ/ȦVGYRMJDU£Ĥ¯DQDE¯]¯LGH£OQ¯GLVSR]LÍQ¯ÍOHQÙQ¯SURURGLQXVGÙWPLNG\KODYQ¯ORĤQLFLDGÙWVN«SRNRMHGRSOûXMHMHďWÙSUDFRYQD SRNRMSURKRVW\DOHLďDWQ\]£]HP¯DDWUDNWLYQ¯]LPQ¯]DKUDGDVY¿KOHGHPQDMLĤ]P¯QÙQ¿ED]«QDDOW£Q3UREOLĤď¯LQIRUPDFHNRQWDNWXMWHPDNO«ćH

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć-DURVODY.DUHďKontakt: E-mail:MDURVODYNDUHV#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 116

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

3URGHMYNXVQÙ]Dć¯]HQ«KR5'3UDKD6WRGęON\ ([NOX]LYQ¯SURGHMVW\ORYÙDbYNXVQÙ]Dć¯]HQ«KRURGLQQ«KRGRPXRbGLVSR]LFLVbJDU£ĤHPLWHUDVRXDbED]«QHPQDFK£]HM¯F¯VHYbORNDOLWÙ 3UDKDbb6WRGęON\XOLFH.Hb.DOY£ULL'ęPVHQDFK£]¯YbNOLGQ«Í£VWLKODYQ¯KRPÙVWDMHRENORSHQSć¯URGQ¯PSDUNHP.Rď¯ćH0RWRO'YRXSDWURY¿ URGLQQ¿GęPRbRE\WQ«SORďHPMHRENORSHQEH]¼GUĤERYRX]DKUDGRXQDbSR]HPNXPVbSć¯MHPQRX]bÍ£VWL]DVWćHďHQRXWHUDVRXDbED]« QHP[P9bGRPÙMHNRPSOHWQÙ]Dć¯]HQ£SURVWRUQ£OX[XVQ¯NXFK\ûRE¿YDF¯SRNRMORĤQLFHSRNRMSURKRVW\SRNRMSURVSRUWDbUHOD[DFLWHFKQLFN£ P¯VWQRVWGYÙNRXSHOQ\DbGYÙďDWQ\9bSć¯]HP¯SRGODKRY«WRSHQ¯SćHGRNHQQ¯ĤDOX]LHLQWHUQHWNDPHURY¿V\VW«PHO]DEH]SHÍHQ¯QDSRMHQ¿QDb3&2 *DU£ĤHDb]SHYQÙQ«SORFK\XPRĤQ¯EH]SUREO«PRY«SDUNRY£Q¯PLQLP£OQÙďHVWLYR]ę3ćHGQRVW¯W«WRQHPRYLWRVWLMHYHONRU\VRVW]bKOHGLVNDSURVWRUX NRPSOHWQ¯DbYNXVQ«]Dć¯]HQ¯ VWDURĤLWQ¿Q£E\WHN/('79REUD]\Ȭ 6WDͯVHSRX]HQDVWÙKRYDWVHVY¿PLRVREQ¯PLYÙFPL/RNDOLWDYbQ¯ĤVHQHPR YLWRVWQDFK£]¯VSOûXMHY\VRN«Q£URN\QDbNYDOLWQ¯E\GOHQ¯VbGRVWDWNHP]HOHQÙY¿ERUQRXGRSUDYQ¯REVOXĤQRVW¯DbYHďNHURXREÍDQVNRXY\EDYHQRVW¯ 1HPRYLWRVWMHPRĤQ«ʳQDQFRYDWK\SRWHÍQ¯P¼YÙUHP'ęPMHSURG£Y£QMDNRFHOHNVbYHďNHU¿PY\EDYHQ¯P9¯FHLQIRUPDF¯XbPDNO«ćH

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć0JU-Lć¯%XEODKontakt: E-mail: MLULEXEOD#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F]

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 117


118

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 190 m2 | 18 900 000 Kè .OLPDWL]RYDQìYìMLPHĀQęSURVWRUQìE\WVGHVLJQRYìPLQWHULpUHPQDYUçHQìPDUFKLWHNWNRX%DUERURXäNRUSLORYRX]H]QiPpKRVWXGLD0LPROLPLWMH XPtVWęQYHSDWĨHUH]LGHQĀQtKRNRPSOH[XVKRGLQRYRXVHFXULW\VOXçERXHOHNWURQLFN\RYOiGDQìPLYVWXS\DSRG]HPQtPLJDUiçHPL2EìYDFt SRNRMVNXFK\QtDMtGHOQtPSURVWRUHPORçQLFHNRXSHOQ\SUDFRYQDDWHFKQLFNp]i]HPt.Y\EDYHQtSDWĨtNOLPDWL]DFHPDVLYQtSDUNHWRYpSRGODK\ ]WURSLFNpKRGĨHYDGRXVVLpNXFK\ĞVHVSRWĨHELĀL0LHOHGHVLJQRYpSUYN\]HEHQRYpKRGĨHYDVNODDQHUH]RFHOLRULHQWDFHQDMLK]iSDGDVHYHU.XSQt FHQD]DKUQXMHSDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiçLDVNOHS3UHVWLçQtORNDOLWD]HOHQpYLORYpĀWYUWLYVRXVHGVWYtPQRKDSDUNģDDPEDViGQHGDOHNR /HWHQVNìFKVDGģD6WURPRYN\8]DYĨHQiUH]LGHQFHVHY]URVWORXDQJOLFNRX]DKUDGRXDMH]tUNHPMHVLWXRYiQDYGRFKR]tY]GiOHQRVWLVWDQLFHPHWUD DYU\FKOpPGRVDKXGRFHQWUDLQDOHWLåWę9iFODYD+DYOD

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 6 | Dejvice | 190 m2 | 18 900 000 Kè Exceptionally spacious, air-conditioned apartment with interior designed by Barbora Škorpilová from the well-known Mimolimit studio; located on the 3rd floor of a residential complex with 24-hour security, electronically controlled entrances and underground parking. Living room with kitchen and dining area, 3 bedrooms, 2 bathrooms, study, utility rooms. Equipped with air-conditioning, solid doussie parquet floors, kitchen with Miele appliances, ebony wood, glass and stainless steel design elements; south, west and north orientation. The purchase price includes 2 parking spaces in the underground garage and a cellar. Attractive location in a green residential neighborhood boasting several parks and embassies, close to Letná and Stromovka parks. Enclosed residence with well-kept English garden and a pond, within walking distance of the subway station providing easy access to downtown and to the Václav Havel airport.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 121


Prodej | Praha 5 | Hluboèepy | 244 m2 | 48 m2 terasa | 525 m2 zahrada | 24 250 000 Kè ProstornĂ˝ mezonetovĂ˝ byt 5+kk loftovĂŠho typu s jihovĂ˝chodnĂŹ orientovanou terasou a rozlehlou zahradou s ĂşchvatnĂ˝mi vĂ˝hledy na vltavskĂŠ ĂşdolĂ­ je situovĂĄn v pøízemĂ­ a 1. patøe novĂŠho funkcionalisticky ladĂŹnĂŠho viladomu o tøech bytovĂ˝ch jednotkĂĄch, kterĂ˝ se nachĂĄzĂ­ na vyvýťenĂŠm mĂ­stĂŹ v pĂšvodnĂ­ SUYRUHSXEOLNRYpYLORYp]iVWDYEÄ&#x2122;SUDçVNpKR%DUUDQGRYD2MHGLQÄ&#x2122;OĂŹSURMHNWVYĂŹKRGQRXSRORKRXYNOLGQpMHGQRVPÄ&#x2122;UQpXOLFLSOQp]HOHQÄ&#x2122;SĨtPRQDYD]XMtFt na rozlehlou zalesnĂŹnou plochu ChuchelskĂŠho hĂĄje. Velkoryse øeĹĄenĂ˝ otevøenĂ˝ koncept obĂ˝vacĂ­ho pokoje, kuchynĂŹ a jĂ­delny s dvojitou výťkou stropu, SURVNOHQĂŹPLVWÄ&#x2122;QDPLDYVWXSHPQDWHUDVXYHGRXFtSRWpPÄ&#x2122;ĨFHOpPREYRGXORçQLFHNRXSHOQ\SUDFRYQDĂĽDWQ\VStçWRDOHWDWHFKQLFNp]i]HPt %\WMHQDEt]HQYHVWDYXZKLWHZDOOVWMSĨLSUDYHQĂŹSURGRNRQÄ&#x20AC;HQtILQiOQtFKSRYUFKÄŁIRWRJUDILHSRFKi]HMt]HY]RURYpKRE\WXSRGRNRQÄ&#x20AC;HQtJDUiçRYi SDUNRYDFtVWiQtV~ORçQĂŹPLSURVWRU\YREMHNWXYHQNRYQtSDUNRYDFtVWiQt

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

122

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Hluboèepy | 244 m2 | 48 m2 terrace | 525 m2 | 24 250 000 Kè Spacious 4-bedroom loft apartment with southeast-facing terrace and large garden boasting stunning views of the Vltava River valley situated on the ground and 1st floors of a new Functionalist style villa with a total of only three flats; located on a hill in the unique 1930`s residential area of Barrandov. This special project emerged conveniently on a quiet one-way street full of greenery, bordering a vast Chuchelský háj grove. Generously designed open-plan living room with kitchen and dining area, double height ceiling, glass walls and access to the terrace that surrounds almost the entire room; 3 bedrooms, 2 bathrooms, study, 2 closets, pantry, separate toilet, utility room. The apartment is being offered in a state of white walls, ready for completion of the final surfaces; photos were taken in the finished show-flat. 2 parking spots in onsite garages, storage space and 1 outdoor parking spot.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 123


Prodej | Praha 1 | MalĂĄ Strana | 71 m2 | 10 600 000 Kè %\WNN]DFKRYDOpSÄŁYRGQtSUYN\MDNRPDORYDQpWUiPRYpVWURS\ĂĽWXN\QDVWÄ&#x2122;QiFKQHERNĨtçRYiNOHQEDGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\DNDPHQQi GODçEDĂĽSDOHWRYiRNQDLQGLYLGXiOQtHOHNWULFNĂŹNRWHOVNOHS-LçQÄ&#x2122;RULHQWRYDQĂŹVYÄ&#x2122;WOĂŹE\WYSDWĨHKLVWRULFNpKRSDYODÄ&#x20AC;RYpKRGRPXYVUGFL0DOp 6WUDQ\MHQSiUNURNÄŁRG3HWĨtQVNĂŹFKVDGÄŁD0DORVWUDQVNpKRQiPÄ&#x2122;VWtVU\FKOĂŹPWUDPYDMRYĂŹPVSRMHPQDPHWUR0DORVWUDQVNi3UHVWLçQt DGUHVDQDSÄŁOFHVW\PH]L3UDçVNĂŹPKUDGHPD.DUORYĂŹPPRVWHP 2-bedroom apartment, original features such as painted beamed ceilings, stucco walls and cross vaults, solid wood flooring, natural stone tiles, casement windows, electric boiler, cellar. South-facing bright apartment on the 1st floor of a historic house in the heart of MalĂĄ Strana, just a few steps from Petøín Hill and MalostranskĂŠ nĂĄmĂŹstĂ­ square, within quick tram connection to a metro station. Prestigious address half way between Charles Bridge and Prague Castle.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

124

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 3 | Vinohrady | 100 + 4 m2 | 10 950 000 Kè %\WNNEDONRQ\PDVLYQtGĨHYęQpSRGODK\QRYiåSDOHWRYiRNQDGĨHYęQpREORçNRYpGYHĨHDRENODG\WRSHQtDVWęQQDPtUXY\UREHQiSOQę Y\EDYHQiNXFK\ĞVçXORYRXSUDFRYQtGHVNRXåDWQDDYHVWDYęQpVNĨtQęGHåĢRYiVSUFKDERGRYp/('RVYęWOHQtWUH]RUDODUPVNOHS6FLWHP SURGHWDLONRPSOHWQę]UHQRYRYDQìDQRYęHOHJDQWQę]DĨt]HQìE\WYHSDWĨHĀLQçRYQtKRGRPXYDWUDNWLYQtĀiVWL3UDK\²9LQRKUDG\MHQSiU NURNģRGVWDQLFHPHWUD)ORUD EHGURRPDSDUWPHQWEDOFRQLHVVROLGZRRGIORRULQJQHZFDVHPHQWZLQGRZVZRRGHQLQWHULRUGRRUVDQGZRRGSDQHOLQJRIZDOOVDQG KHDWHUVFXVWRPPDGHIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQZLWKJUDQLWHZRUNWRSFORVHWDQGEXLOWLQFDELQHWUDLQVKRZHULQWKHEDWKURRP/('VSRWOLJKWV VDIHDODUPFHOODU(OHJDQWFRPSOHWHO\UHQRYDWHGSDUWLDOO\IXUQLVKHGIODWRQWKHndIORRURIDQDSDUWPHQWEXLOGLQJORFDWHGLQDQDWWUDFWLYH SDUWRI3UDJXH²9LQRKUDG\MXVWVWHSVIURPWKH)ORUDPHWURVWDWLRQ

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 125


Prodej | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 298 m2 | 32 m2 terasa | 49 990 000 Kè ([NOX]LYQtDW\SLFNĂŹSHQWKRXVHVWHUDVRXYHGRXFtSRFHOpPREYRGXD~FKYDWQĂŹPLSDQRUDPDWLFNĂŹPLYĂŹKOHG\QDPÄ&#x2122;VWRYÄ&#x20AC;HWQÄ&#x2122;3UDçVNpKRKUDGXÄ&#x20AC;L Petøína ze vĹĄech mĂ­stnostĂ­, v 7. a 8. patøe modernĂ­ budovy z roku 2003 s recepcĂ­ a 24 hodinovou ostrahou. AtypickĂĄ dispozice na tøi svĂŹtovĂŠ strany (jih, zĂĄpad, sever), do klidnĂŠho vnitrobloku s FrantiĹĄkĂĄnskou zahradou. Ve dvou ĂşrovnĂ­ch bytu je umĂ­stĂŹn otevøenĂ˝ obĂ˝vacĂ­ pokoj 92 m2 s kuchynĂ­ DSURVNOHQRXVWÄ&#x2122;QRXORçQLFHVHQVXLWHNRXSHOQDPLVSROHÄ&#x20AC;QiNRXSHOQDUHOD[DÄ&#x20AC;QtPtVWQRVWVSĨtSUDYRXQDVDXQXDYVWXSHPGRLPSR]DQWQt SURVNOHQpQiVWDYE\VPRçQRVWtLQVWDODFHMDFX]]LĂĽDWQDWRDOHWDSURKRVW\DSUiGHOQD%\WMHQDEt]HQYHVWDYXVKHOO FRUHDSRVN\WXMHWDNEXGRXFtPX PDMLWHOLSĨtOHçLWRVWGRNRQÄ&#x20AC;LWLQWHULpUGOHYODVWQtFKSĨHGVWDYDYNXVX+OLQtNRYiRNQDDYHQNRYQtHOHNWULFNpçDOX]LHJDUiçRYiVWiQtDVNOHS3UHVWLçQt lokalita v srdci Prahy, pĂĄr krokĂš od VĂĄclavskĂŠho nĂĄmĂŹstĂ­ a stanice metra.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

126

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 1 | Nové Mìsto | 298 m2 | 32 m2 terrace | 49 990 000 Kè Exclusive atypical penthouse boasting a terrace surrounding the whole apartment and breathtaking panoramic views of the city from all rooms, including Prague Castle and Petøín Hill, on the 7th and 8th floors of a modern building from 2003 with reception and 24-hour security. Oriented to 3 cardinal points (south, west, north), this exceptional flat consists of an open-plan living room of 92 m2 with kitchen and glass wall, 3 bedrooms with en-suite bathrooms, shared bathroom, relaxation room with preparation for sauna and entry into the impressive glass superstructure with the possibility of installing a Jacuzzi, walk-in wardrobe, guest toilet, and a laundry room. Offered in the state of shell & core, providing the future owners the possibility to finish the interior according to their own tastes. Aluminum windows, outdoor electric blinds, 3 garage parking spaces, cellar. Prestigious address in the heart of Prague, only steps from Wenceslas Square and the Metro.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 127


Prodej | Praha 6 | Bubeneè | 219 + 10 m2 | 27 900 000 Kè Byt 4+kk, terasa s výhledy do zelenÏ, otevøenå dispozice, klimatizace øeťenå technologií chlazených stropÚ, nadstandardnÏ øeťenÊ HOHNWURUR]YRG\SDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiçLYHONÏVNOHS3URVWRUQÏVKHOO FRUHE\W]DEtUDMtFtFHOpSDWURDWUDNWLYQtKRE\WRYpKR komplexu s 24 hodinovou recepcí a ostrahou, vybudovanÊho dle nåvrhu celosvÏtovÏ znåmÊho architekta Johna Eislera. Projekt se nachåzí v klidnÊ a mimoøådnÏ bezpeènÊ èåsti Prahy 6, v pøímÊm sousedství sídla velvyslance Spojených ståtÚ. 3-bedroom apartment, terrace with green views, open layout, air-conditioning through a cooled ceiling, expensively solved electrical wiring, XQGHUJURXQGJDUDJHSDUNLQJVSDFHVODUJHFHOODU6SDFLRXVVKHOO FRUHIODWRFFXS\LQJWKHZKROHndIORRURIDQDWWUDFWLYHUHVLGHQWLDO FRPSOH[ZLWKKRXUUHFHSWLRQDQGVHFXULW\GHVLJQHGE\ZRUOGUHQRZQHGDUFKLWHFW-RKQ(LVOHUDQGVHWLQDTXLHWDQGYHU\VDIHSDUWRI 3UDJXHGLUHFWO\DGMDFHQWWRWKHUHVLGHQFHRIWKH86$PEDVVDGRU

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

128

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Koťíøe | 305 m2 | pozemek 540 m2 | 32 000 000 Kè 9LODNOLPDWL]DFHYQLWĨQtED]pQNXFK\QÄ&#x2122;3RJJHQSRKOVHVSRWĨHELÄ&#x20AC;L*DJJHQDXNRXSHOQ\LWDOVNĂŹPUDPRUDçXORYiGODçEDWHDNRYi SRGODKRYiSUNQDEH]IDOFRYpGYHĨHGHVLJQRYpRVYÄ&#x2122;WOHQtJDUiç0RGHUQtYLODYQDGÄ&#x20AC;DVRYpPGHVLJQXXPtVWÄ&#x2122;QiQDNRQFLVOHSpXOLFHYHYHOPL NOLGQpUH]LGHQÄ&#x20AC;QtÄ&#x20AC;WYUWL&LEXONDYVRXVHGVWYtSĨtURGQtKRSDUNX6QDGQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWGRFHQWUDPÄ&#x2122;VWDPLQXWDXWHPNQiNXSQtPX FHQWUX1RYĂŹ6PtFKRYDPLQXWQDOHWLĂĽWÄ&#x2122; 5-bedroom villa, air-conditioning, indoor pool, 2 Poggenpohl kitchens with Gaggenau appliances, 4 bathrooms, Italian marble and granite WLOHVWHDNIORRUERDUGVGRRUVZLWKLQWHUQDOKLQJHVGHVLJQHUOLJKWLQJJDUDJH0RGHUQYLOODERDVWLQJDWLPHOHVVGHVLJQVLWXDWHGRQDGHDG HQGVWUHHWLQDTXLHWUHVLGHQWLDOGLVWULFWRI&LEXONDDGMDFHQWWRDQDWXUHSDUN(DV\WUDQVSRUWOLQNVWRWKHFLW\FHQWHUPLQXWHVE\FDUWRWKH 1RYĂŹ6PtFKRYVKRSSLQJFHQWHUDQGPLQXWHVWRWKHDLUSRUW

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 129


Prodej | Praha 4 | Hodkovièky | 450 m2 | pozemek 1 289 m2 | 59 990 000 Kè 3URVWRUQiURGLQQiYLODSRNRPSOHWQtNYDOLWQtUHNRQVWUXNFLVYHQNRYQtPY\KĨtYDQìPED]pQHPVDXQRXNUE\ORçQLFHPLDNRXSHOQDPLVHQDFKi]t YNOLGQpPSĨtURGQtPSURVWĨHGtY3UD]H+RGNRYLĀNiFKYWęVQpEOt]NRVWLPtVWQtKROHVD9SĨt]HPtMHXPtVWęQREìYDFtSRNRMVNXFK\QtDMtGHOQRXORçQLFH åDWQ\NRXSHOQ\SUDFRYQDDWRDOHWDSURKRVW\YSDWĨHGUXKìRE\WQìSURVWRUVNXFK\QtDYVWXSHPQDWHUDVXORçQLFHDNRXSHOQDDYHSDWĨH SDNNOLGRYi]yQDVHORçQLFHPLVHQVXLWHNRXSHOQDPLåDWQ\NRPRUDWHFKQLFNiPtVWQRVWDGDOåtWHUDVD9\EDYHQt]DKUQXMHEDPEXVRYpSRGODK\ GĨHYęQiIUDQFRX]VNiRNQDEH]SHĀQRVWQtSURWLSRçiUQtYVWXSQtGYHĨHGRVWDWHNYHVWDYęQìFK~ORçQìFKSURVWRUWHSHOQpĀHUSDGORNED]pQX'ģPPi NGLVSR]LFLVNOHSJDUiçRYiVWiQtDVWiQtQDSR]HPNX

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 4 | Hodkovièky | 450 m2 | plot 1289 m2 | 59 990 000 Kè Top quality 7-bedroom 7-bathroom family villa after complete renovation with heated outdoor pool and sauna located in a peaceful and green residential area of Prague 4, Hodkovièky, only steps from the local forest. The ground floor features a spacious lounge with kitchen and dining area, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 walk-in closets, study and guest toilet. The 1st floor has another lounge with a terrace, kitchen and dining room, a bedroom and bathroom. The 2nd floor is comprised of a resting zone with 4 bedrooms featuring en-suite bathrooms, 2 walk-in wardrobes, storage room, utility room and a terrace. Equipment includes bamboo floors, wooden French windows, security fire entry door and heat pump for a swimming pool. The house has 3 garage spaces plus 2 outdoor parking spaces on the plot.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 131


Prodej | KolĂ­n | KrupĂĄ | 120 m2 | pozemek 9 875 m2 | 14 990 000 Kè 6UXENNYHQNRYQtED]pQYĂŹKOHGGRRNROQtSĨtURG\GĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\NDPHQQiGODçEDPRGHUQtNXFK\Ä&#x17E;VNiOLQND]DKUDGQtGRPHN &HORGĨHYÄ&#x2122;QĂŹMLçQÄ&#x2122;RULHQWRYDQĂŹVUXERENORSHQĂŹUR]OHKOĂŹPSR]HPNHPVHQDFKi]tQDNOLGQpPPtVWÄ&#x2122;SĨtPRVRXVHGtFtPVOHVHPYREFL.UXSi SĨLEOLçQÄ&#x2122;PLQXWMt]G\RG.RVWHOFHQDGĂżHUQĂŹPLOHV\PLQXWRGĂżHVNpKR%URGXDPLQXWRGFHQWUD3UDK\7LFKiORNDOLWDLGHiOQtSUR rekreaci, s veĹĄkerou obèanskou vybavenostĂ­ v rychlĂŠm dosahu. 3-bedroom log cabin with outdoor pool and views of the far surroundings, hardwood floors, stone tiles, modern kitchen, garden house. South-facing log cabin set on a large plot directly adjacent to a forest in a quiet location in the village of KrupĂĄ, about a 5-minute drive from .RVWHOHFQDGĂżHUQĂŹPLOHV\PLQXWHVIURPĂżHVNĂŹ%URGDQGPLQXWHVIURPWKHFHQWHURI3UDJXH4XLHWORFDWLRQLGHDOIRUUHFUHDWLRQ within quick reach of complete amenities.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

132

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Mostek | 6RXYUDĢ | 548 m2 | pozemek 8 960 m2 | 15 000 000 Kè HistorickĂ˝ objekt 6+1, 2 budovy, 4 apartmĂĄny s en-suite koupelnami, sauna, víøivĂĄ vana, døevĂŹnĂŠ masivnĂ­ podlahy, repasovanĂĄ ĹĄpaletovĂĄ okna, bar, vlastnĂ­ rybnĂ­k na pozemku. ZrekonstruovanĂ˝ objekt historickĂŠho mlĂ˝na v pøíjemnĂŠ rekreaènĂ­ oblasti v obci Mostek, v blĂ­zkosti cyklistickĂ˝ch DEÄ&#x2122;çNDĨVNĂŹFKWUDWtPRG]DVWiYN\DXWREXVXNPRG'YRUD.UiORYpQDG/DEHPDGRPLQXWDXWHPRGO\çDĨVNĂŹFKVWĨHGLVHNäSLQGOHUÄŁY 0OĂŹQQHER3HFSRG6QÄ&#x2122;çNRX 5-bedroom historic property, 2 buildings, 4 suites with bathrooms, sauna, whirlpool, solid wood flooring, renewed casement windows, bar, private pond on the property. Completely renovated historic mill in a pleasant recreation area in the village of Mostek, only steps from F\FOLQJDQGFURVVFRXQWU\VNLLQJWUDLOVPIURPDEXVVWRSNPIURP'YÄŁU.UiORYpQDG/DEHPDQGZLWKLQNPGLVWDQFHIURPWKH VNLUHVRUWVLQäSLQGOHUÄŁY0OĂŹQRU3HFSRG6QÄ&#x2122;çNRX

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 133


Byt 3+kk, 77 + 111 m2, Praha 9 – Střížkov, Zakšínská | 5 490 000 Kč Jižně orientovaný byt se střešní terasou a balkonem je umístěn ve 2. patře komorní novostavby viladomu na okraji Proseku. Dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba a obklady, dřevěná okna s izolačními trojskly, výška stropů 3 metry, sklep, možnost dokoupení 1 parkovacího stání v podzemní garáži. Rezidenční projekt v lokalitě s kompletní občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností do centra díky blízké stanici metra Střížkov. Boasting a rooftop terrace and south-west facing balcony, this apartment is located on the 2nd floor of a new residential project on the border of Prosek. Glue-down hardwood floors and large format tiles, wooden window frames with insulated triple-glazing, clear ceiling height 3 meters, cellar, 1 underground garage parking space available at extra cost. The building is set in a location with full amenities and is conveniently connected to the center thanks to the nearby Střížkov metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 134

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rekreační objekt, 60 m2, pozemek 3 898 m2, Praha-východ – Stříbrná Skalice | 3 900 000 Kč Kompletně nově zrekonstruovaná chata s krbem, krytou terasou a rozlehlým svažitým pozemkem se nachází na břehu rybníka Propast v Hradci u Stříbrné Skalice. Jihozápadní orientace, vysoké stropy s odkrytými trámy, klimatizace, kamenné obklady, francouzská okna, moderní kuchyňská linka, postel vyrobená na míru, garáž, vlastní studna na pozemku. Překrásná rekreační oblast středočeského Posázaví, 45 minut jízdy autem od Prahy po dálnici D1. Completely newly reconstructed cottage with a fireplace, covered terrace and a large sloping plot is set on the bank of the Propast Pond in Hradec near Stříbrná Skalice. South-west orientation, high ceilings with exposed beams, air-conditioning, stone tiles, French windows, modern kitchen, custom-made bed, garage, private well on the property. Beautiful recreational area of Posázaví, a 45-minute drive from Prague by D1 highway.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 135


PronĂĄjem | nĂĄmĂŹstĂ­ Jiøího z PodĂŹbrad | Vinohrady | Praha 3 | 117 m2 | 59 800 Kè / mĂŹsĂ­c 129ĂŤ$75$.7,91Ă&#x152;3Ä?'1Ă&#x152;%<7NNNRXSHOQ\NUEĂĽDWQDNYDOLWQtPDWHULiO\D]SUDFRYiQtYHONiRNQDSDUNHW\GODçEDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQt vstupnĂ­ dveøe, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, praèka / suĹĄièka, myèka. NadstandardnĂ­ byt v 5. patøe kompletnĂŹ zrekonstruovanĂŠho secesnĂ­ho Ä&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPD]DFKRYDQĂŹPLSÄŁYRGQtPLSUYN\SĨtPRQDQiPÄ&#x2122;VWt-LĨtKR]3RGÄ&#x2122;EUDGVHVWDQLFtPHWUDWUDPYDMRYĂŹPLVSRML a veĹĄkerou obèanskou vybavenostĂ­ v blĂ­zkĂŠm okolĂ­. BRAND NEW ATTIC FLAT, two bedrooms, two bathrooms, fireplace, walk-in closet, high standard materials and finishes, large windows, solid wood parquet floors, tiles, security entry door, built-in wardrobes, washer / dryer, dishwasher. Attractive flat on the fifth floor of a completely refurbished Art-Nouveau building with a lift and preserved original features, in the popular residential area steps from metro station and tram links, with full amenities in the area.

136

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Koลกรญรธe | Praha 5 | 550 m2 | 110 000 Kรจ / mรฌsรญc 0$-(67ร‰71รŒ52',11ร‰9,/$WHUDVDVDXQDORรงQLFSUDFRYQDNRXSHOHQรฅDWQ\GYฤ™VDPRVWDWQpMHGQRWN\ YรงG\GYDSRNRMH VNRXSHOQRXDNXFK\ฤžNRX QD~URYQL]DKUDG\SฤฃGQt~ORรงQรฌSURVWRUNUEIUDQFRX]VNiRNQDSDUNHW\DGODรงEDDODUPSDUNRYiQt3URVWRUQiYLOD VXSUDYHQRXY]URVWORX]DKUDGRXYORNDOLWฤ™VHVSRXVWRX]HOHQฤ™DU\FKOรฌPVSRMHQtPNHVWDQLFLPHWUDNRPHUฤ€QtPXFHQWUX$QGฤ™ODGRFHQWUD YGREUpGRVWXSQRVWLN)UDQFRX]VNpD1ฤ™PHFNpPH]LQiURGQtรฅNROH 67$7(/<)5((67$1',1*9,//$WHUUDFHVDXQDEHGURRPVVWXG\EDWKURRPVZDONLQFORVHWVWZRVHSDUDWHXQLWV HDFKLQFOWZRURRPV EDWKURRPDQGNLWFKHQHWWH RQWKHJDUGHQOHYHODWWLFVWRUDJH)UHQFKZLQGRZVSDUTXHWDQGWLOHIORRUVDODUPSDUNLQJ&RPIRUWDEOHYLOODZLWK DPDWXUHJDUGHQLQDJUHHQQHLJKERUKRRGZLWKTXLFNFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHUDVKRUWGULYHWRWKH$QGฤ™OFRPPHUFLDOFHQWHUDQGPHWUR FRQYHQLHQWWRWKH)UHQFKDQG*HUPDQ6FKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 137


PronĂĄjem | Zengrova | Dejvice | Praha 6 | 175 m2 | 100 000 Kè / mĂŹsĂ­c NOVĂ? LUXUSNĂ? ZAĂ&#x2DC;Ă?ZENĂ? BYT 4+kk, zahrada 250 m2, 2 terasy 80 m2YĂŹKOHGQD3UDçVNĂŹKUDGD3HWĨtQNRXSHOQ\ĂĽDWQDY\EDYHQt QD]DNi]NXĂĽSLÄ&#x20AC;NRYp]DĨt]HQtDPDWHULiO\GĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\YHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\DXGLRV\VWpPYFHOpPE\WÄ&#x2122;EH]SHÄ&#x20AC;QRVWQt çDOX]LHSUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDVNOHS]DYODçRYiQt*DUiçRYpVWiQt-HGLQHÄ&#x20AC;QĂŹSURVYÄ&#x2122;WOHQĂŹE\WYSĨt]HPtQRYRVWDYE\YSUHVWLçQtYLORYpÄ&#x20AC;WYUWL Hanspaulka. KlidnĂĄ lokalita s rychlou dostupnostĂ­ do centra, do mezinĂĄrodnĂ­ch ĹĄkol a na letiĹĄtĂŹ. BRAND NEW TOP QUALITY FURNISHED FLAT, 250 m2 garden, 80 m2RIWHUUDFHVYLHZRIWKH3UDJXH&DVWOHDQG3HWĨtQ+LOOWKUHH bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, custom made furniture, top standard materials and finishes, wooden floors, built-in storage, audio system, security blinds, washer, dryer, cellar. Parking. Unique bright ground floor flat in the prestigious Hanspaulka residential neighborhood, with quick access to the city center, international schools and the airport.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

138

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Pronรกjem | Zรกhoรธanskรฉho | Novรฉ Mรฌsto | Praha 2 | 109 m2 | 55 900 Kรจ / mรฌsรญc NADSTANDARDNร PODKROVNร MEZONET 3+kk, terasa 11 m2, 2 koupelny, kvalitnรญ vybavenรญ, perfektnรญ provedenรญ, praรจka, velkรก vybavenรก รฅDWQDNOLPDWL]DFHY\WiSฤ™QiGODรงEDEH]SHฤ€QRVWQtYVWXSQtGYHฤจHYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUDฤ€NDP\ฤ€ND['79VNOHS9\VRFH NYDOLWQt]Dฤจt]HQรฌE\WQDYUรงHQรฌDUFKLWHNWHPYSDWฤจHNRPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYNOLGQpORNDOLWฤ™YEOt]NRVWL QiEฤจHรงt9OWDY\D7DQฤ€tFtKRGRPXPLQXWFKฤฃ]HNPHWUX.DUORYRQiPฤ™VWt BRAND NEW HIGH STANDARD SPLIT-LEVEL ATTIC FLAT, 11 m2 terrace, two bedrooms, two bathrooms, quality equipment, perfect ILQLVKHVODUJHILWWHGZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJKHDWHGWLOHVVHFXULW\HQWU\GRRUEXLOWLQVWRUDJHZDVKHUGLVKZDVKHU['79FHOODU $UFKLWHFWGHVLJQHGIXUQLVKHGIODWRQWKHILIWKIORRURIDIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJZLWKOLIW&HQWUDOO\ORFDWHGRQHEORFNIURPWKH'DQFLQJ %XLOGLQJDQGWKH9OWDYDULYHUEDQNILYHPLQXWHVIURP.DUORYRQiPฤ™VWtPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 139


Pronájem | Na baštì sv. Tomáše | Hradèany | Praha 1 | 130 m2 | 40 000 Kè / mìsíc 9.861ą=5(.21675829$1ë%<7NNWHUDVDD]DKUDGDORçQLFHVHQVXLWHNRXSHOQDPLIUDQFRX]VNiRNQDPQRçVWYtYHVWDYęQìFK ~ORçQìFKSURVWRUSĨtMHPQiNOLGQiDWPRVIpUDNOHQXWpVWURS\GĨHYęQpSRGODK\GHNRUDWLYQtGODçEDFHPHQWRYiVWęUNDSDQGRPRSUDĀND VXåLĀNDP\ĀNDDODUP3URVWRUQìE\WYH]UHQRYRYDQpĀLQçRYQtYLOHYQiGKHUQpORNDOLWęQDRNUDML/HWHQVNìFKVDGģYVRXVHGVWYt.UDPiĨRY\ YLO\SiUPLQXWFKģ]HRG3UDçVNpKRKUDGXDVWDQLFPHWUD0DORVWUDQVNiD+UDGĀDQVNi 7$67()8//<5()85%,6+(')/$7SDWLRDQGJDUGHQWZREHGURRPVZLWKHQVXLWHEDWKURRPV)UHQFKZLQGRZVORWVRIEXLOWLQVWRUDJHWUDQTXLO DWPRVSKHUHYDXOWHGFHLOLQJVZRRGHQDQGSDQGRPRIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHUDODUP6SDFLRXVIODWLQDUHFRQVWUXFWHG WUDGLWLRQDOYLOODLQDZRQGHUIXOORFDWLRQQH[WWR/HWQi3DUNQHDUWKHRIILFLDOUHVLGHQFHRIWKH&]HFK3ULPH0LQLVWHUPLQXWHVIURPWKH3UDJXH&DVWOH DVKRUWZDONIURP0DORVWUDQVNiDQG+UDGĀDQVNiPHWUR

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Maiselova | Josefov | Praha 1 | 175 m2 | 50 000 Kรจ / mรฌsรญc 5(35(=(17$7,91รŒ%<7ORรงQLFHNRXSHOQ\REรฌYDFtSRNRMSURSRMHQรฌGYRMNฤจtGORYรฌPLSURVNOHQรฌPLGYHฤจPLVIRUPiOQtMtGHOQRX SURVWRUQiKDODEDONRQYรฌKOHGGR3DฤจtรงVNpXOLFHSDUNHW\DGODรงEDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™GYHฤจHVYรฌSOQฤ™PL]OHSWDQpKRVNODรฅWXNRYiYรฌ]GRED VW\ORYpOXVWU\SUDฤ€NDVDWHOLWYLGHRWHOHIRQYรฌWDK.UiVQรฌE\WSRFHONRYpUHNRQVWUXNFLYHSDWฤจHPDMHVWiWQtKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXSiU NURNฤฃRG6WDURPฤ™VWVNpKRQiPฤ™VWt *5$1'$3$570(17WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRDIRUPDOGLQLQJURRPODUJHHQWU\KDOOEDOFRQ\ GHFRUDWLYHVWXFFRFHLOLQJVSDUTXHWDQGWLOHIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVGRRUVZLWKHWFKHGJODVVSDQHOVVW\OLVKOLJKWLQJZDVKHUVDWHOOLWH YLGHRHQWU\SKRQHOLIW5HQRYDWHGDSDUWPHQWLQRQHRIWKHPRVWGHVLUDEOHUHVLGHQWLDODUHDVLQ3UDJXHMXVWRIIWKH2OG7RZQ6TXDUHRQWKH VHFRQGIORRURIDPDMHVWLFODWHWKFHQWXU\EXLOGLQJZLWKYLHZVRI3DฤจtรงVNiVWUHHW

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 141


Pronájem | Závìrka | Bøevnov | Praha 6 | 120 m2 | 30 000 Kè / mìsíc SVÌTLÝ BYT 3+kk, terasa 12 m2VDPRVWDWQpORçQLFHNUEYHONpPQRçVWYtYHVWDYęQìFKVNĨtQtD~ORçQìFKSURVWRUGĨHYęQpSRGODK\ GODçEDSUDĀNDVXåLĀNDP\ĀNDDODUPVNOHSSDUNRYDFtVWiQtYJDUiçL0RGHUQtE\WVPRçQRVWtSĨtVWXSXQDVSROHĀQRX]DKUDGXYHSDWĨH QRYęSRVWDYHQpKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpORNDOLWęVU\FKORXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDPLQXWFKģ]HRG3UDçVNpKRKUDGXYU\FKOpP GRVDKXSDUNX/DGURQNDOHWLåWęDPH]LQiURGQtFKåNRO BRIGHT FLAT, 12 m2WHUUDFHWZRVHSDUDWHEHGURRPVILUHSODFHORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHZRRGIORRUVWLOHVZDVKHUGU\HU GLVKZDVKHUDODUPFHOODUOLIWJDUDJHSDUNLQJVSDFH0RGHUQIODWZLWKWKHSRVVLELOLW\RIXVLQJWKHVKDUHGFRXUW\DUGJDUGHQLQDQHZ UHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQDTXLHWQHLJKERUKRRGZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHUDVKRUWZDONWRWKH3UDJXH&DVWOHZLWKLQHDV\UHDFKRI /DGURQND3DUNWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Polskรก | Vinohrady | Praha 2 | 107 m2 | 36 900 Kรจ / mรฌsรญc .203/(71ฤ…=5(.21675829$1รซ%<7NOLPDWL]RYDQpORรงQLFHRULHQWRYDQpGRGYRUDNRXSHOQ\NUESURVWRUQpPtVWQRVWLSDUNHW\ GHNRUDWLYQtGODรงEDEH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHP\ฤ€ND%\WVH]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\YSDWฤจHUHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHP YNOLGQpXOLFLX5LHJURYรฌFKVDGฤฃ9รฌKRGQiORNDOLWDVYรฌERUQRXREฤ€DQVNRXY\EDYHQRVWtSiUPLQXWFKฤฃ]HNHVWDQLFLPHWUD-LฤจtKR]3RGฤ™EUDG PLQXWFKฤฃ]HQD9iFODYVNpQiPฤ™VWt )8//<5()85%,6+(')/$7WZRDLUFRQGLWLRQHGEHGURRPVIDFLQJWKHFRXUW\DUGWZREDWKURRPVILUHSODFHVSDFLRXVURRPVVROLGZRRG SDUTXHWIORRUVGHFRUDWLYHWLOLQJVHFXULW\HQWU\GRRUGLVKZDVKHU)ODWZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVRQWKHILUVWIORRURIDUHQRYDWHGHDUO\ 20thFHQWXU\EXLOGLQJZLWKOLIW&HQWUDOO\ORFDWHGLQDTXLHWVWUHHWULJKWQH[WWR5LHJURY\6DG\3DUNDIHZPLQXWHZDONIURP-LฤจtKR]3RGฤ™EUDG PHWURVWDWLRQZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI:HQFHVODV6TXDUH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 143


PronĂĄjem | Køemencova | NovĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 143 m2 | 56 000 Kè / mĂŹsĂ­c NADSTANDARDNĂ? KLIMATIZOVANĂ? BYT 4+kk, 2 koupelny, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, dubovĂŠ parkety, bezpeènostnĂ­ dveøe, praèka, suĹĄièka, NYDOLWQtNXFK\Ä&#x17E;VNpVSRWĨHELÄ&#x20AC;HFHQWUiOQtY\StQDÄ&#x20AC;DODUP3DUNRYiQtYJDUiçL.YDOLWQtE\WYHSDWĨHNRPSOHWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpUH]LGHQFH s vĂ˝tahem, recepcĂ­, zachovanĂ˝mi pĂšvodnĂ­mi prvky, zatravnĂŹnĂ˝m atriem a kamerovĂ˝m systĂŠmem v klidnĂŠ ulici v pĂŹĹĄĂ­m dosahu Karlova nĂĄmĂŹstĂ­ se stanicĂ­ metra a zastĂĄvkami tramvajĂ­. HIGH STANDARD AIR-CONDITIONED FLAT, three bedrooms, two bathrooms, built-in wardrobes, oak wood floors, security entry door, washer, dryer, quality kitchen appliances, central switch, alarm. Garage parking. Modern flat on the third floor of a completely refurbished residence with lift, reception, preserved original features, green atrium and camera system. Centrally located a short walk from Karlovo nĂĄmĂŹstĂ­ Square, metro and trams.

144

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Tychonova | Hradรจany | Praha 6 | 162 m2 | 65 000 Kรจ / mรฌsรญc -(',1(รฟ1รซ%<79(9,/(2'-26()$*2รฟร‰5$EDONRQIRUPiOQtMtGHOQDNRXSHOQ\SDUNHW\PDUPROHXPรฅWXN\SฤฃYRGQt~ORรงQp SURVWRU\VNOHSXGUรงRYDQiVSROHฤ€Qi]DKUDGDVDOWiQHP3DUNRYDFtVWiQt1RYฤ™NRPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌE\WVPD[LPiOQtP]DFKRYiQtP SฤฃYRGQtFKDUFKLWHNWRQLFNรฌFKSUYNฤฃYSUYQtPSDWฤจHYLO\YSUHVWLรงQtORNDOLWฤ™SiUNURNฤฃRG/HWRKUiGNXNUiORYQ\$QQ\DPHWUD+UDGฤ€DQVNi YSฤ™รฅtPGRVDKXSDUNX/HWQiD3UDรงVNpKRKUDGXYU\FKOpGRVWXSQRVWLQDOHWLรฅWฤ™ 81,48()/$7)25$5&+,7(&785(&2112,66(856,1$9,//$%<-26()*2รฟร‰5SUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVEDOFRQ\WZREHGURRPVIRUPDO GLQLQJURRPWZREDWKURRPVSDUTXHWIORRUVPDUPROHXPVWXFFRRUQDPHQWVFHOODUSDUNLQJ1HZO\UHIXUELVKHGIODWRQWKHILUVWIORRURID VHPLGHWDFKHGYLOODLQDSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGPRPHQWVIURP+UDGฤ€DQVNiPHWURZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKH/HWQiSDUNDQGWKH3UDJXH &DVWOHFRQYHQLHQWWRWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 145


Byt 2+kk, 71 m2, Nové Město – Praha 1, Křemencova | 23 000 Kč / měsíčně Nadstandardní klimatizovaný byt ve 2. patře kompletně zrekonstruované rezidence s recepcí a kamerovým systémem. Klidná ulice v pěším dosahu metra Karlovo náměstí. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dvě komory, dubové parkety, vestavěné skříně, centrální vypínač, alarm. High quality air-conditioned flat on the second floor of a fully refurbished residence with a reception and camera system, in a quiet street a short walk from Karlovo náměstí metro station. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, utility and laundry room, oak floors, built-in wardrobes, central switch, alarm.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 146

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 30 m2, Malá Strana – Praha 1, Všehrdova | 19 500 Kč / měsíčně Vkusně zrekonstruované a zařízené studio ve zvýšeném přízemí zmodernizované historické rezidence s ostrahou pár kroků od malostranského nábřeží a Kampy. Koupelna se sprchovým koutem, parkety, vysoké stropy, bezpečnostní dveře, sklápěcí postel, zatemňovací závěsy, myčka, TV, videotelefon. Tastefully reconstructed furnished studio on the upper ground floor of a fully refurbished historic residence with security, steps from the Vltava riverbank and Kampa Park. Shower bathroom, solid wood parquet floors, high ceilings, security entry door, fold down double bed, blackout curtains, dishwasher, TV, video entry phone.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 147


Byt 3+1, 140 m2, Žižkov – Praha 3, Řehořova | 29 000 Kč / měsíčně Zrekonstruovaný byt ve 3. patře pečlivě zrenovovaného činžovního domu s výtahem na pomezí Žižkova a Vinohrad, pár minut od centra a Riegrových sadů. 2 ložnice, koupelna s vanou, velký obývací pokoj, kuchyň, šatna, dvě toalety, praktická dispozice, zachované původní prvky, parkety, pračka, sušička. Parkování. Reconstructed third floor flat in a meticulously refurbished building with lift on the Žižkov and Vinohrady border, a short walk to the city center and Riegrovy Sady Park. Good layout, two bedrooms, bathroom with tub, large living room, kitchen, walk-in closet, two toilets, hardwood floors, security entry door, washer, dryer. Parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 148

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 43 m2, Veleslavín – Praha 6, Pod dvorem | 18 000 Kč / měsíčně Nový zařízený byt s terasou o 16 m2 ve 3. patře rezidenčního projektu v klidné lokalitě v sousedství parku, pár minut od stanice metra Nádraží Veleslavín. Světlý interiér, obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, výhledy do zeleně, dřevěné podlahy, pračka, myčka, TV, sklep, parkování. Brand new furnished flat with a 16 m2 terrace, on the third floor in a modern residential project next to a park, a few minutes from Nádraží Veleslavín metro station. Bright interior, living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, green views, wooden floors, security entry door, washer, dishwasher, TV, cellar, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 149


Byt 2+kk, 57 m2, Smíchov – Praha 5, Elišky Peškové | 22 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný zařízený byt v 1. patře renovovaného činžovního domu s výtahem pár minut od komerčního centra a metra Anděl. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna se sprchou, komora, výhled do zeleně Arbesova náměstí, dřevěné podlahy, pračka, sušička, satelit, TV, sklep, společný dvůr s hřištěm. Newly renovated furnished flat on the first floor of a refurbished building with lift, a few minutes from Anděl commercial center and metro. Living room with kitchen, one bedroom, shower bathroom, laundry room, views of a green square, wooden floors, security entry door, washer, dryer, satellite TV, cellar, shared courtyard with a playground.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 150

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 61 m2, Žižkov – Praha 3, Prokopova | 18 000 Kč / měsíčně Nadstandardní zařízený byt s balkonem v 1. patře rezidence navržené přední českou architektkou Barborou Škorpilovou v blízkém dosahu parků Vítkov a Parukářka, s rychlou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, parkety, pračka, TV, sklep, 24h recepce. Garážové stání. Furnished first floor flat with a balcony in a stylish residence designed by the famous Czech designer Barbora Škorpilová, near Vítkov and Parukářka Parks, with quick access to the city center. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, quality equipment, wood floors, washer, TV, cellar, 24-hour reception. Garage parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 151


ApartmĂĄn

Imperialt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD

-PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ UFSBTPV TWâIMFEFNOB1SBäTLâISBEB4UBSâäJEPWTLâIÄżCJUPW WCVEPWÄŁ TWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;1MOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ EWÄŁMPäOJDF SP[LMĂ&#x2C6;EBDĂ&#x201C;TPGBWMPGUV EWÄŁLPVQFMOZBFYUSBTBNPTUBUOĂ?8$ 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOB QPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Two-bedroom, two-and-a-half bathroom split level apartment with terrace, located in Josefov â&#x20AC;&#x201C; known for high-end shopping and dining â&#x20AC;&#x201C; in Art Nouveau building with reception and lift. Lower Level: living room with views of Prague Castle, fully ďŹ tted kitchen, entrance hall, extra WC; Upper Level: open sitting area with fold-out sofa, two bedrooms, private terrace with views of Old Town rooftops, bathroom (with shower & sink), and full bathroom (2nd toilet). Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV w/ Internet access, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

152

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn

Classict6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LL

t1SBIBtPEFVSOPD

1MOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFUÄżFNJMPäOJDFNJBWâIMFEFNOB1SBäTLâISBEB4UBSâäJEPWTLâIÄżCJUPW WCVEPWÄŁTWâUBIFNBOPOTUPQ SFDFQDĂ&#x201C;0CZUOĂ&#x2C6;QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ UÄżJMPäOJDF LPVQFMOBTWBOPVBFYUSBTBNPTUBUOâN8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35 UFMFWJ[F QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄ%7% QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ° KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced three-bedroom apartment with views of Prague Castle, located in the high-end boutique shopping & dining area of Pragueâ&#x20AC;&#x2122;s Jewish quarter and situated in a gorgeously maintained building with 24-hour reception and a lift. Three spacious bedrooms, eat-in kitchen, full bathroom, 2nd toilet. Amenities: Wi-Fi, satellite TV, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 153


ApartmĂĄn

Art Nouveau tUbytovĂĄnĂ­ aĹž pro 5 osob t3+kk tPraha 1 tPEFVSOPD

"QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ CBMLĂ&#x2DC;OFNTJUVPWBOâNEPLMJEOĂ?IPWOJUSPCMPLV WâIMFEOB4UBSâäJEPWTLâIÄżCJUPW WCVEPWÄŁ TWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;1MOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;PCZUOĂ&#x2C6;LVDIZOÄŁ EWÄŁMPäOJDF LPVQFMOBTWBOPVBFYUSBTBNPTUBUOâN8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C; 4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZ WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom apartment with courtyard-facing balcony, in the sought after boutique shopping & dining area of Pragueâ&#x20AC;&#x2122;s Jewish quarter, situated in a beautiful building with reception and lift. Two bedrooms (one w/ balcony, one overlooking Old Jewish Cemetery), living room with kitchen corner, full bathroom, 2nd toilet. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV w/ Internet access, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

154

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Four-Bedroom Grand t Ubytování až pro 7 osobt 5+kk * Praha 1t od 115 eur/noc Plně servisovaný loftový apartmán se čtyřmi ložnicemi, s výhledem na Pražský hrad a Starý židovský hřbitov, v budově s výtahem a nonstop recepcí. Plně vybavená kuchyň, čtyři ložnice, dvě koupelny a extra samostatné WC. Vybavení: Wi-Fi, satelitní SMART televize, pračka/ susička, mikrovlná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně zahrnuty v ceně. Four-bedroom, two-and-a-half bathroom split level apartment, located in Josefov – famous for boutique shopping and dining. Situated in classic building with reception and lift. Lower level: large living room with double height ceiling, fully fitted kitchen and dining area; two spacious bedrooms (one with double height ceiling), full bathroom, 2nd toilet. Upper level: loft bedroom with fireplace, bedroom with reading nook, full bathroom. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV w/ Internet access, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 155


PRONÁJEM | RENT

G

#410218 Cena | Price: 29 500 CZK

Italská, Praha 2 Unikátní, moderní, plně zařízený byt nacházející se v přízemí moderního projektu Riegrovy sady ve vyhledávané lokalitě Prahy 2 - Vinohrady. Byt (75 m2) nabízí vstupní halu, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnici a koupelnu. K bytu náleží terasa (8 m2) a garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Reprezentativí bydlení s 24 hodinovou ostrahou, pár kroků od parku Riegrovy sady s výbornou dopravní dostupností do centra města.

Unique, modern, fully furnished apartment situated on the ground floor of modern project Riegrovy sady in sought after location of Prague 2 - Vinohrady. The apartment (75 sqm) offers entrance hall, living room with fully equipped kitchen corner, bedroom and bathroom. The apartment has terrace (8 sqm) and garage space, which is already included in the rent. Luxurious housing with 24/7 security, a few steps from the park Riegerovy sady with great traffic connection to the city center.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#410735 Měsíční nájem | Monthly rent: 36 900 CZK

Polská, Praha 2 Zrekonstruovaný, nadstandardní, nezařízený byt, umístěný v 1. patře bytového domu v atraktivní části Prahy 2 - Vinohrady. Byt (107 m2) nabízí k užívání vstupní chodbu, obývací pokoj s krbem a arkýřem, jídelnu, plně vybavený kuchyňský kout, 2 klimatizované ložnice (do vnitrobloku) a 2 koupelny. Krásné bydlení s výhledem do parku Riegrovy sady, s výbornou dopravní dostupností do centra. V okolí výborná občanská vybavenost včetně kvalitních obchodů, restaurací a kaváren, pár minut chůze od stanice metra Jiřího z Poděbrad, 10 minut chůze na Václavské náměstí.

Renovated, hight quality, unfurnished apartment, located on the 1st floor of the building in an attractive part of Prague 2 - Vinohrady. The apartment (107 sqm) offers to use entrance hall, living room with fireplace and bay window, dining room, fully equipped kitchen, 2 air-conditioned bedrooms and 2 bathrooms. Beautiful living with view over the park Riegrovy sady, with excellent transport links to the center, a few minute walk from Jiřího z Poděbrad metro station, and within walking distance of Wenceslas Square.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONĂ JEM | RENT

G

#389361 MÄ&#x203A;sĂ­Ä?nĂ­ nĂĄjem | Monthly rent: 50 000 CZK

Ĺ ermĂ­Ĺ&#x2122;skĂĄ, Praha 6 /X[XVQĂ&#x2C6;E\WNWHUĂ&#x2DC;VHQDFKÂź]Ă&#x2C6;YQRYĂ&#x201E;PDYHOPLĹ&#x2014;ÂźGDQĂ&#x201E;PSURMHNWX9LOOD SDUN6WUDKRYYèŸVWL3UDK\%ÄľHYQRY3URVWRUQĂ&#x2DC;E\WRUR]OR]HP2 QDEĂ&#x2C6;]Ă&#x2C6;NXĹ&#x2014;Ă&#x2C6;YÂźQĂ&#x2C6;YVWXSQĂ&#x2C6;FKRGEXREĂ&#x2DC;YDFĂ&#x2C6;SRNRMSOQĂśY\EDYHQRXNXFK\QL ORĹ&#x2014;QLFHDNRXSHOQ\%\WMHXPĂ&#x2C6;VWĂśQĂ&#x2DC;YSÄľĂ&#x2C6;]HPĂ&#x2C6;DQÂźOHĹ&#x2014;Ă&#x2C6;NQĂśPXSÄľHG]DhrĂĄdka (60 m2 3DUNRYDFĂ&#x2C6;VWÂźQĂ&#x2C6;YJDUÂźĹ&#x2014;LMHMLĹ&#x2014;]DKUQXWRYQÂźMPX2EMHNW MHVWÄľHĹ&#x2014;HQKRGLQRYRXRVWUDKRX1DGVWDQGDUGQĂ&#x2C6;E\GOHQĂ&#x2C6;SURQÂźURèQĂ&#x201E; klienty s vĂ˝hledem na panorama Prahy.

Luxury apartment, located in new sought after project Villa Park Strahov LQ3UDJXH%UHYQRY7KHDSDUWPHQWRIVTPRĆŞHUVWRXVHHQWUDQFH hall, living room, fully equipped kitchen, 3 bedrooms and 2 bathURRPV7KHDSDUWPHQWLVORFDWHGRQWKHJURXQGĆŽRRUDQGWKHUHLVDOVR front garden (60 sqm). Garage parking space is already included in the rent. The building has 24/7 reception and security. Superior living for demanding clients with beautiful view over the city.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#408245 Měsíční nájem | Monthly rent: 45 000 CZK

Skotská, Praha 6 Moderní byt nacházející se v přízemí moderního projektu Terasy Červený Vrch v oblíbené lokalitě Prahy 6 - Vokovice. Tento byt (132 m2) nabízí k užívání vstupní chodbu s vestavěnou skříní, obývací pokoj s přístupem na zahradu a balkon, plně vybavenou kuchyni s jídelním koutem, 3 ložnice, 2 koupelny a 2 šatny. K bytu náleží také sklep a garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Bydlení vhodné pro rodinu s dětmi, dobrá dostupnost do centra, na letiště a i do mezinárodních škol na Praze 6.

Modern apartment situated on the ground floor of project Terasy Cerveny Vrch in a nice location of Prague 6 - Vokovice. The apartment (132 sqm) offers to use entrance hall with built-in wardrobe, living room with access to the garden and balcony, fully equipped kitchen corner with dining area, 3 bedrooms, 2 bathrooms and 2 dressing rooms. The apartment has cellar and garage space which is already included in the rent. Living suitable for family with children, good access downtown, to the airport and to the International Schools in Prague 6.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Praha 5-Stodůlky, ulice K Hájům, prodej komerčního pozemku 6072 m2 Prodej zajímavého komerčního pozemku v ulici K Hájům o celkové výměře 6072 m2 v průmyslové zóně v žádané lokalitě Praha 5-Stodůlky. Pozemek je vhodný například pro výstavbu skladů, výrobní haly, autosalonu, sídla firmy, administrativní budovy. Veškeré sítě jsou na pozemku, vydané územní rozhodnutí. Výhodou pozemku je 90% zastavitelnost plochy, výborná dostupnost na MHD a přímý nájezd na dálnici D5. Nabízíme možnost zajištění financování nemovitosti.

Ing. Nela Jírová +420 605 059 271 nela.jirova@fincentrum.com www.fincentrum.com/nela.jirova Kubánské náměstí 1391/11, 110 00 Praha 10

160

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Jindøišská | Praha 1 | Nové Mìsto | 100 – 6 000 m2 | od 16,00 EUR / m2 / mìsíc Reprezentativní kanceláøské prostory, splòující vysoké nároky budoucích nájemcù, v novém multifunkèním projektu situovaném v prémiové lokalitì centra Prahy. Vynikající dostupnost MHD – v blízkosti stanice metra Mùstek (trasa A, B) a zastávky tramvají, stanice metra Hlavní QiGUDçt WUDVD& YGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWL&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ High standard representative office premises in a new multifunctional project situated in a premium Prague central location. Outstanding accessibility by public transportation – in close vicinity of the Mùstek (line A, B) metro station and a tram stop, within walking distance of +ODYQtQiGUDçtPHWURVWDWLRQ OLQH& 3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

162

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Škrétova | Praha 2 | Vinohrady | 435 – 2 865 m2 | 13,25 EUR / m2 / mìsíc Moderní administrativní budova s kanceláøskými prostory tøídy A situovaná v atraktivní centrální lokalitì s výhledem na Václavské námìstí a excelentní viditelností z magistrály. Výhodou je výborná dostupnost mìstskou hromadnou dopravou i automobilem – v bezprostøední blízkosti stanice metra Muzeum (trasa A, C), tramvajová zastávka pøímo pøed budovou, podzemní parkování v objektu. V budovì je k dispozici centrální recepce a 24hodinová ostraha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern administrative building with class A office premises for lease in attractive central location, overlooking Wenceslas Square, with excellent visibility from the city highway. The property has excellent access by car and by public transport. Onsite underground parking, Muzeum metro station (line A, B) in close vicinity, tram station directly in front of the building. Building amenities include central reception desk and 24-hour security services. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 163


Nebytový prostor | Pronájem | Na Pøíkopì | Praha 1 | Nové Mìsto | 124 – 1 521 m2 | 15,50 – 16,00 EUR / m2 / mìsíc Zrekonstruovaná reprezentativní budova postavená ve funkcionalistickém stylu nabízí k pronájmu kanceláøské prostory ve vysokém standardu. Exkluzivitu prostor umocòuje atraktivní lokalita ve finanèním a obchodním centru mìsta, jen pár krokù od Václavského námìstí, s maximální dostupností MHD – v docházkové vzdálenosti stanice metra Mùstek (trasa A, B) a Námìstí Republiky (trasa B), a s vlastním parkováním. V budovì je k dispozici centrální recepce a 24hodinová ostraha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Renovated representative building built in a Functionalist style offering high standard office premises. The exclusivity of space is enhanced by the attractive location in the financial and commercial center, just a few steps from Wenceslas Square, with excellent access to public transportation – within walking distance of Mùstek (line A, B) and Námìstí Republiky (line B) metro stations, and private parking. Building amenities include central reception desk and 24-hour security services. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

164

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Na Zรกtorce | Praha 6 | Bubeneรจ | 1 202 m2 | FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request 5HSUH]HQWDWLYQtYLODVNDQFHOiฤจVNรฌPLSURVWRU\NSURQiMPXYMHGQp]QHMSUHVWLรงQฤ™MรฅtFKORNDOLWPHWURSROH([NOX]LYQtSRYDKDWpWRORNDOLW\MH GiQDEOt]NRVWtPQRKDREMHNWฤฃGLSORPDWLFNรฌFK]DVWRXSHQtFL]tFKVWiWฤฃ3UDรงVNpKRKUDGXDQHMYฤ™WรฅtKRSUDรงVNpKRSDUNX6WURPRYND9Sฤ™รฅtP GRVDKXVWDQLFHPHWUD+UDGฤ€DQVNi WUDVD$ ]DVWiYHNWUDPYDMtDDXWREXVฤฃVU\FKOรฌPVSRMHQtPQDPH]LQiURGQtOHWLรฅWฤ™9iFODYD+DYOD 3UDKD%XGRYXRENORSXMH]DKUDGDVDOWiQNHP3DUNRYiQtSURDXWRPRELOฤฃYHGYRฤจH 5HSUHVHQWDWLYHYLOODZLWKRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHVLWXDWHGLQRQHRIWKHPRVWSUHVWLJLRXVDUHDVRI3UDJXH7KHH[FOXVLYLW\RIWKLVUHVLGHQWLDO ORFDWLRQLVHQKDQFHGE\QHLJKERUKRRGYLOODVKRXVLQJIRUHLJQHPEDVVLHV3UDJXH&DVWOHDQG6WURPRYND3DUN:LWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI +UDGฤ€DQVNi OLQH$ PHWURVWDWLRQWUDPDQGEXVFRQQHFWLRQVDVZHOODVIXOODPHQLWLHV3UDJXH9iFODY+DYHO$LUSRUWLVFRQYHQLHQWO\UHDFKDEOH *DUGHQZLWKDVXPPHUKRXVHSDUNLQJIRUFDUVLQWKHFRXUW\DUG

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 165


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | nĂĄmĂŹstĂ­ KinskĂ˝ch | Praha 5 | SmĂ­chov | 89 â&#x20AC;&#x201C; 635 m2 | 9,00 â&#x20AC;&#x201C;10,50 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory k pronĂĄjmu v historickĂŠ budovĂŹ situovanĂŠ na rozhranĂ­ MalĂŠ Strany a SmĂ­chova, v tĂŹsnĂŠ blĂ­zkosti rozlehlĂŠho parku KinskĂŠho zahrady. VĂ˝bornĂĄ dopravnĂ­ dostupnost mĂŹstskou hromadnou dopravou i automobilem â&#x20AC;&#x201C; v dochĂĄzkovĂŠ vzdĂĄlenosti (cca 5min) RGVWDQLFHPHWUD$QGÄ&#x2122;O WUDVD% ]DVWiYNDWUDPYDMHSĨtPRSĨHGEXGRYRXSĨtPpQDSRMHQtQDSUDçVNĂŹRNUXK9HĂĽNHUiREÄ&#x20AC;DQVNiY\EDYHQRVW v tĂŹsnĂŠ blĂ­zkosti budovy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in a historical building located on the border of Mala Strana and SmĂ­chov, in close vicinity of Kinsky Gardens. Excellent accessibility by public transportation and by car â&#x20AC;&#x201C; within walking distance of AndĂŹl (line B) metro station, tram stops directly in front of the building; connected to the Prague ring road. Full amenities in the neighborhood. Prices listed without VAT.

166

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | LibuĹĄina | Praha 2 | NovĂŠ MĂŹsto | 970 m2 | 8.00 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c 3URQiMHPNDQFHOiĨtYMHGQRP]YUFKROQĂŹFKGÄ&#x2122;OÄ&#x20AC;HVNpNXELVWLFNpDUFKLWHNWXU\YLOH.RYDĨRYLF9LODMHVLWXRYiQDQDQiEĨHçt9OWDY\SĨtPRSRG 9\ĂĽHKUDGHPVWRMtY]DKUDGÄ&#x2122;DMH]QtNUiVQĂŹYĂŹKOHGQD9OWDYX3HWĨtQD3UDçVNĂŹKUDG9LODVHĨDGtPH]LQHMKH]Ä&#x20AC;tNXELVWLFNpVWDYE\XQiVDMH zapsĂĄna ve StĂĄtnĂ­m seznamu nemovitĂ˝ch kulturnĂ­ch pamĂĄtek. Recepce a reprezentativnĂ­ vstup se nachĂĄzĂ­ v zadnĂ­m prÚèelĂ­ vily, na kterĂŠ navazuje pĂšlkruhovĂĄ terasa a kterĂŠ se obracĂ­ do umĂŹlecky komponovanĂŠ zahrady. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in the famous Kovaøovic Villa, a true masterpiece of Czech Cubist architecture. The villa, with an attractive garden, is located on the Vltava riverbank directly under VyĹĄehrad, with beautiful views of the river, Petøín Hill and Prague Castle. This architectural gem is registered as a National Cultural Monument. A representative entrance, complete with a reception desk is located at the rear of the building, which is followed by a semi-circular terrace that faces the landscaped garden. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 167


Nyní i v Brně Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství. Best Local Real Estate Agency

BISKUPSKÁ 267/8, 602 00 BRNOSTŘED WWW.SVOBODAWILLIAMS.COM, +420 727 875 431


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | 3UDรงiNRYD | Brno | Brno โ€“ jih | 87 โ€“ 2 890 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request 3UHVWLรงQtNDQFHOiฤจVNpSURVWRU\NSURQiMPXYQHMY\รฅรฅtEXGRYฤ™รฟHVNpUHSXEOLN\$UFKLWHNWRQLFN\YรฌUD]QiEtORRUDQรงRYiYฤ™รงVHS\รฅQt]LVNHPFHOp ฤจDG\RFHQฤ™QtPLPRMLQpร…6WDYEDURNX-LKRPRUDYVNpKRNUDMHยด%XGRYDVHQDFKi]tYORNDOLWฤ™QD]รฌYDQpEUQฤ™QVNรฌ0DQKDWWDQ7DWRORNDOLWD VHY\]QDฤ€XMHYรฌERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWtPฤ™VWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXLDXWHPยฒY]GiOHQRVW]FHQWUDPฤ™VWDLRGGiOQLFHMHSRX]HQฤ™NROLN minut. 3UHVWLJLRXVRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQWKHWDOOHVWEXLOGLQJLQWKH&]HFK5HSXEOLF7KHLQWULJXLQJRUDQJHDQGZKLWHWRZHUKDVEHHQDZDUGHGD ZKROHUDQJHRISUL]HVLQFOXGLQJยด%XLOGLQJRIWKH\HDULQWKH6RXWK0RUDYLDQUHJLRQยต7KHVWUXFWXUHLVVLWXDWHGLQDORFDWLRQFDOOHGยด7KH%UQR 0DQKDWWDQยต2XWVWDQGLQJDFFHVVLELOLW\E\FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQยฒGLVWDQFHIURPWKHFLW\FHQWHUDQGPRWRUZD\LVRQO\DIHZPLQXWHVE\FDU

Biskupskรก 267/8, 602 00 Brno-stรธed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 169


3URGHM_.URPęĨtç_Kostelany | 840 m2 | pozemek 8 750 m2 | FHQDQDY\çiGiQt 9LODNNV\VWpPLQWHOLJHQWQtKRGRPXL1(/6NOLPDWL]DFH'DLNLQYQLWĨQtED]pQVDXWRPDWLFNìPSURYR]HPYtĨLYiYDQD8663$ILWQHVVVDXQD (=63DUDGR[YĀHWQęYHQNRYQtFKNDPHUWHSHOQpĀHUSDGOR1,%(VROiUQtV\VWpPNUE\NRXSHOHQåDWQ\JDUiçSURYR]\1iNODGQę Y\EDYHQiQt]NRHQHUJHWLFNiYLODQDUR]OHKOpPSR]HPNXYSĨtMHPQpORNDOLWęSĨtURGQtKRSDUNX&KĨLE\YREFL.RVWHODQ\NPMLçQęRG.URPęĨtçH VSOQRXREĀDQVNRXY\EDYHQRVWt EHGURRPYLOODL1(/6VPDUWKRPHV\VWHP'DLNLQDLUFRQGLWLRQLQJLQGRRUSRROZLWKDXWRPDWLFRSHUDWLRQ8663$ZKLUOSRROWXEILWQHVVVDXQD 3DUDGR[(66LQFOXGLQJRXWGRRUFDPHUDV1,%(KHDWSXPSVRODUSRZHUV\VWHPILUHSODFHVEDWKURRPVFORVHWVJDUDJHIRUFDUV7RS TXDOLW\HTXLSSHGORZHQHUJ\YLOODVHWRQDODUJHSORWLQDORYHO\DUHDRIWKH&KĨLE\QDWXUDOSDUNLQWKHYLOODJHRI.RVWHODQ\NPVRXWKRI.URPęĨtç ZKHUH\RXFDQILQGIXOODPHQLWLHV

170

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Prodej | Brno | Brno-mรฌsto | 150 + 38 m2 | 7 500 000 Kรจ %\WNNWHUDV\VPRรงQRVWtXPtVWฤ™QtYtฤจLYN\ORGรงLHOHSHQiYLQ\ORYiSRGODKDYHONRIRUPiWRYiGฤจHYRKOLQtNRYiRNQDVWURMLWรฌP]DVNOHQtPSOQฤ™ Y\EDYHQiNXFK\ฤžVNiOLQND6FDYROLQLVDQLWD*HEHULW+DQVJURKH7HLNRD.HUDPDJ]DEXGRYDQรฌWUH]RUSDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiรงLVNOHS 1RYรฌE\WVYรฌKOHGHPQDEUQฤ™QVNRXSฤจHKUDGXYHSDWฤจHQt]NRHQHUJHWLFNpKRE\WRYpKRGRPXVYรฌWDKHPYNOLGQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLEOt]NROHVD DYU\FKOpPGRVDKXFHQWUD EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHVZLWKSUHSDUDWLRQIRUMDFX]]LORJJLDJOXHGGRZQYLQ\OIORRUVODUJHIRUPDWZRRGDOXPLQXPZLQGRZVZLWKWULSOH JOD]LQJIXOO\ILWWHG6FDYROLQLNLWFKHQ*HEHULW+DQVJURKH.HUDPDJDQG7HLNREDWKURRPIL[WXUHVEXLOWLQVDIHXQGHUJURXQGJDUDJHSDUNLQJ VSDFHVFHOODU1HZIODWZLWKYLHZVRIWKH%UQRGDPRQWKHrdIORRURIDORZHQHUJ\DSDUWPHQWEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRUVHWLQDTXLHWUHVLGHQWLDO DUHDQHDUWKHIRUHVWDQGZLWKJRRGWUDQVSRUWFRQQHFWLRQWRWKHFHQWHU

Biskupskรก 267/8, 602 00 Brno-stรธed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 171


Dvoupatrový penthouse se střešními terasami a plaveckým bazénem v newyorkské Tribece Místo: Dietz Lantern Building, Tribeca, město New York Fotografie, se svolením: Elliman

Tento jedinečný dvojpodlažní penthouse v Dietz Lantern Building

This one-of-a-kind duplex condominium penthouse in the Dietz

zabírá celá dvě vrchní patra budovy a patří k němu několik teras

Lantern Building occupies the building’s entire top two floors with

osázených vegetací. Padesát oken natočených na východ, západ,

multiple planted Terraces. Spectacular views and light flood the

sever i jih nabízí úžasný výhled a byt je díky nim zaplaven světlem.

apartment from 50 windows facing east, west, north, and south. The

Byt má pět rohových ložnic s pěti koupelnami. Hlavní ložnice má

apartment is comprised of five corner Bedrooms with five ensuite

privátní terasu s vegetací, krb na dřevo a nabízí výhled na řeku.

Baths. The Master Bedroom has a private planted Terrace, woodburning fireplace, and river views.

172

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


Two-Story Penthouse with Roof Terraces and Swimming Pool in Tribeca, New York Location: Dietz Lantern Building in Tribeca, New York City Photos courtesy: Elliman

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 173


Dalšími prvky jsou knihovna/kancelář s vysokým stropem a skleněným můstkem poskytujícím přístup k okolním policím s knihami, nová gurmánská kuchyně s jídelnou Bulthaup a s velkými chladícími skříněmi Sub Zero pro skladování vína, nádherné obývací prostory pro přijímání hostů se dvěma krby na dřevo, francouzské dveře, které vedou na širokou terasu s vegetací a privátním plaveckým bazénem – vše s výhledem na řeku! K dispozici je také velká plocha pro parkování v garáži budovy. ▬

Other features are a Library/Office with a high ceiling and a glass catwalk providing access to surrounding bookshelves, a new gourmet Bulthaup eat-in-Kitchen with extensive Sub Zero wine storage, wonderful living and entertaining spaces with two wood-burning fireplaces, and multiple French doors leading to an expansive private planted Terrace containing a private Lap Swimming Pool all with river views! Two large private parking spaces in the building’s garage are also provided. ▬

174

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


PURE BEAUTY

NEW SHOWROOM ELITE BATH, RIVER DIAMOND, ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 7, PRAHA 8 - KARLÍN LIVING OF THE 21ST CENTURY

www.elitebath.cz

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 175


K

oncertní křídlo strhává pozornost, nemělo by však upozorňovat na prázdné zdi nebo nepasující nábytek. S klavírem by měl váš prostor působit elegantně a kultivovaně. Následu-

jící návod vám pomůže ozdobit prostor kolem klavíru a zajistit, že umístění a barvy tento klasický nástroj zdůrazní.

KAM KONCERTNÍ KŘÍDLO UMÍSTIT? Při rozhodování, kam klavír umístit, je dobrý nápad nakreslit si půdorys místnosti na milimetrový papír. Pak můžete experimentovat s různým umístěním. Vyznačte, kde se nachází nepohyblivé prvky (dveře, okna, atd.). Klavír se pravděpodobně stane ústředním bodem místnosti, proto je nezbytné zajistit, aby nebyl prostor ucpaný nábytkem. Je velmi důležité neumisťovat klavír na přímém slunečním světle. Klavíry jsou skvělou investicí, protože se jejich hodnota zvyšuje, ale vystavení UV záření může způsobit jejich poškození a blednutí. Pokud je klavír vystaven slunci, jeho hodnota se může snižovat, proto se doporučuje mít klavír dál od oken. JE TŘEBA PAMATOVAT NA TO, ŽE: 1. Pro zajištění optimální akustiky by otevřené víko mělo směřovat k obecenstvu. 2. Pozor na kolísání teplot (pravděpodobně není vhodné umístit klavír ke vnější zdi). 3. U klavíru by měl být zaoblený nábytek, který spojí místnost dohromady a bude ladit s celkovým obrazem. VÝZDOBA ZDI ZA KLAVÍREM Prázdné stěny jsou nudné, proto je nezbytné zeď za klavírem ozdobit. Mějte na paměti, že malé zarámované fotografie a umělecká díla nebudou za velkým klavírem vidět, nemluvě o tom, že zvednutá horní deska může umělecká díla na zdi zakrýt úplně. Nejlepší je zeď ozdobit velkým uměleckým dílem, zrcadlem, zavěšenou plastikou nebo shlukem zarámovaných fotografií či malých uměleckých předmětů. Snažte se na většinu zdi umístit něco působivého. Něco, co přitáhne pozornost – jak k výzdobě zdi, tak ke klavíru před ní. OSVĚTLENÍ KONCERTNÍHO KŘÍDLA Klavír světlo potřebuje, ale je lepší zvolit spíše lampu než bodové reflektory. Reflektor se stane zbytečným, pokud jej nainstalujete, ale později se rozhodnete klavír přemístit. Lampy s labutím krkem se hodí do většiny interiérů a snadno se ke klavíru umístí. Pro osvětlení klavíru jsou proto mno176

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

LUXURY STYLE AND DECOR: How to Decorate a Room around a Grand Piano TEXT: Dwigh Sulc


LUXUSNÍ STYL A VYBAVENÍ INTERIÉRU: Jak ozdobit prostor kolem koncertního křídla

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 177


hem vhodnější. Lampy prohnuté do U se dají pořídit v řadě barev a stylů, například z mahagonového nebo třešňového a z malovaného černého mramoru. Zde se můžete podívat na nabídku lamp ke klavíru. Také prostor kolem klavíru potřebuje osvětlit. Pro velké místnosti jsou ideální lustry v klasickém estetickém designu. Pro modernější pokoje zvažte stolní lampy, svícny nebo stojací lampy. Osvětlení, které si vyberete, by mělo být v souladu s celkovým laděním a zároveň prostor plně osvětlovat. Velice důležité je používat stejné barvy nebo zvolit neutrální odstín lamp. Vzhledem k tomu, že jsou klavíry tak klasické a kultivované, výzdoba prostoru okolo není těžká. Už samotný klavír je atraktivní součástí interiéru. Něco o vás prohlašuje a tak nevyžaduje příliš dozdobit. Obecně lze říci, že záleží pouze na vás, jak si prostor kolem klavíru upravíte. Pokud zvolíte výzdobu, která bude prostor spojovat a polohu, která nebude klavír poškozovat, měl by váš pokoj vypadat fantasticky. ▬

178

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Online aukce současného umění Online auction of contemporary art 31. 10.–17. 11. 2015

Výstava dražených děl v prostorách galerie Kotelna All artworks can be seen in Kotelna Gallery 27. 10.–21. 11. 2015

Galerie Kotelna, Plynární 1, Říčany

galeriekotelna@seznam.cz

INSPIRATION

|

www.galeriekotelna.cz

INSPIRACE

|

ESTATE | 179


A grand piano is an eye-catching focal point, but it shouldn’t draw attention to empty walls or mismatched furniture. It should add elegance and sophistication to your décor. The following guide will help you decorate around your grand piano, ensuring that location and colors accent and accentuate the

It’s very important that you avoid placing your piano in direct sunlight. Grand pianos are great investments because they increase in value, but exposure to UV rays can cause them to become damaged and faded. Sun exposure can significantly reduce the piano’s value, so it’s recommended to place pianos away from windows. OTHER CONSIDERATIONS INCLUDE: 1. The piano’s open lid should face the seating area, as this will treat listeners to the best acoustics.

classical instrument.

2. Be wary of fluctuating temperatures (it’s probably not a good idea to place a piano against an exterior wall). 3. Rounded furniture should be placed near the piano, as this will

CHOOSING A LOCATION FOR A GRAND PIANO

tie the room together, and help the pictorial flow of the room.

When determining where to place your piano, it’s a good idea to draw a floor plan on graph paper. This is going to allow you to experiment with different locations, as well as mark where

DECORATING THE WALL BEHIND A GRAND PIANO Empty walls are boring, so it’s essential to decorate the wall

immovable features are located (doors, windows, etc.). The grand

behind a grand piano. Keep in mind small photo frames and

piano is likely to be the focal point of the room, so ensure that other

artwork will not stand out behind a grand piano. Plus, when the

furniture doesn’t crowd it.

piano’s lid is raised the small wall art may be lost behind it.

180

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Thermage Slim 9 ZÁZRAK VAŠÍ PŘIROZENÉ KRÁSY:

revoluční metoda, která odstraní bezbolestně: vrásky, kruhy pod očima, strie, jizvičky, akné, pigmentové skvrny, povadlou unavenou pokožku a nadzvedne horní oční víčka.

Mgr. Andrea Zemenová, Salmovská 14, 120 00, Praha 2 INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 181

Tel.: +420 775 105 353, andrea@charmeclinic.cz, www.charmeclinic.cz


It’s best to decorate the wall with a piece of oversized art, an oversized mirror, a large hanging sculpture, or a cluster of framed photos or small artworks. Try to utilize most of the wall for the statement-making wall décor. This is going to draw the eye – both to the wall décor and to the grand piano in front. LIGHTING UP A GRAND PIANO The piano itself needs lighting, but it’s better to choose a lamp over spotlights. Spotlights will be rendered useless if they’re installed, and then you decide to move your grand piano. Gooseneck lamps fit most décor, and attach easily to the grand piano. They’re a much better option for illuminating the piano. Gooseneck piano lights can be purchased in an array of colors and styles, such as mahogany cherry wood and black marble painted. To see all the piano lamps available, check out some of these grand piano lamps for sale. The space around a grand piano also needs lighting. Chandeliers are perfect for large rooms, with a classic design aesthetic. For more modern rooms, consider table lamps, sconces, or floor lamps. The lighting you choose should fit in with your general motif, as well as fully illuminate the space. It’s very important to work within your color scheme, or choose a neutral palate for your lamps. Because grand pianos are so classic and sophisticated, it’s not difficult to decorate around them. The piano itself makes for a piece of eye-catching and beautiful décor. It’s a statement piece, and it doesn’t require a lot to dress it up. Overall, it’s up to you how you decorate around your grand piano. As long as you choose décor that blends well, and a position that won’t damage the piano, your room should look fantastic. ▬

182

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


THE TOWNSEND® DARTH VADER LIMITED EDITION PEN ONLY 1977 PER ICONIC CHARACTER

CROSS.COM

INSPIRATION

WWW.PENSHOP.CZ PRODEJNY: NA ZÁHONECH 7, PRAHA 4 | PÁNSKÁ PASÁŽ, NA PŘÍKOPĚ 23, PRAHA 1

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 183


ANTONÍN RAYMOND

TEXT: GJF OBR: Kazuyoshi Miyamoto


Od konce října je v pražské

Galerii Jaroslava Fragnera k vidění výběr tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých architektů – Antonína Raymonda, kterého paradoxně znají lépe v Japonsku a USA. www.gjf.cz

Kladenský rodák Antonín Raymond

projektuje, vede ho Raymondův následov-

a Filipínách neuvěřitelně bohatý výrazový

(1888–1976) patří mezi nejzajímavější české

ník Shigefumi R. Tsuchiya). Architektovou

rejstřík a seznámí s jeho osudem a prací.

architekty 20. století. Svou kariéru začal

celoživotní posilou byla jeho žena, výtvarni-

Součástí zahájení bude série krátkých před-

v ateliéru Casse Gilberta během stavby

ce Noémi, která se, kromě tvorby pro vlastní

nášek, které přednesou například Shigefumi

prvního mrakodrapu v New Yorku, poté byl

ateliéru, podílela na Raymondově díle.

R. Tsuchiya, historička Irena Veverková

asistentem Franka Lloyda Wrighta v Tokiu

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera

nebo David Vávra, jeden ze spoluautorů

při stavbě Imperial hotelu. Svůj ateliér

a poté v Galerii architektury v Brně před-

výstavy a autor architektonického řešení.

založil v roce 1921 (kancelář kontinuálně

staví na vybraných stavbách v Japonsku

ESTATE | 185


From the end of October,

Prague’s Jaroslav Fragner Gallery presents a selection of the works by one of the most significant Czech architects – Antonín Raymond – who is paradoxically better known in Japan and the USA.

Kladno native Antonín Raymond

engineering company in 1921 (under the

introduce the incredibly rich expressive

(1888–1976) is one of the most important

management of Shigefumi R. Tsuchiya,

palette and familiarise visitors with

Czech architects of the 20th century. He

the office continues to design to this day).

Raymond‘s life and work with a selection of

started his career in the architectural studio

Raymond’s wife, artist Noémi, was his

his buildings in Japan and the Philippines.

of Cass Gilbert during the construction

lifelong support as, in addition to creations

The opening ceremony will include a series

of the first skyscraper in New York City,

for her own atelier, she was also involved in

of short lectures given, among others, by

then worked as an assistant to Frank

her husband’s work.

Shigefumi R. Tsuchiya, historian Irena

Lloyd Wright in Tokyo and supervised

The exhibition, held in the premises of the

Veverková and David Vávra, one of the

the construction of the Imperial Hotel.

Jaroslav Fragner Gallery and subsequently

cocreators of the exhibition, who is also

He established his own architectural and

in the Gallery of Architecture Brno, will

responsible for its architectural design.

www.gjf.cz

186 | ESTATE


Ing. Martin TeyrovskĂ˝ GDÄ&#x2013;RYĂŞSRUDGFHĂžRGURNX DXGLWRUĂžRGURNX

SarajevskĂĄ 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

'DÄ&#x201E;RYšSRUDGFH Auditor 3UDNWLNRYDQiRGYÄ&#x152;WYt nemovitosti

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;tMPXI\]LFNĂŞFKDSUiYQLFNĂŞFKRVRE GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;LGDQpKRGQRW\

LQIRUPDĂžQtWHFKQRORJLH

PH]LQiURGQt]GDQÄ&#x152;Qt

SRKOHGiYN\

GDÄ&#x2013;]QHPRYLWRVWt

leasing

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;HYRGXQHPRYLWRVWt ]DVWXSRYiQtQDILQDQĂžQtFK~Ä&#x153;DGHFK ILUHPQtILQDQFH PDQDJHPHQWFRQVXOWLQJ

'ÄŤYĂ&#x2014;UDWUDGLFHDSURIHVLRQDOLWDMLÄşYŠFQHÄşOHW 1DĂŁL]iND]QtFL

www.optik-spektrum.cz

www.cwclub.cz

be back in moment â&#x20AC;Ś ESTATE | 187 EST 18


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktor / Editor In Chief Dana Hradecká hradecka@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz Redaktor / Editor Dana Hradecká hradecka@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Dana Hradecká hradecka@estatemagazine.cz

188

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jiří Hurt Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz


Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 11/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 11/2015

ESTATE - The Prague Magazine 11/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 11/2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded