__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Listopad / November / ноябрь

2013

Visit our new website www.estatemagazine.cz

ČERVENÝ DESIGN SUPERMARKET 2013

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

INSPIRACE: PŘIPRAVUJEME DOMOV NA VÁNOCE

RED DESIGNS UPERMARKET 2013 / КРАСНЫЙ DESIGN SUPER MARKET 2013

INSPIRATION: PREPARING YOUR HOME FOR CHRISTMAS / ВДОХНОВЕНИЕ: ГОТОВИМ ДОМ К РОЖДЕСТВУ

Icons of the

15

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

th

9

Designblok

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

IKONY PATNÁCTÉHO DESIGNBLOKU / ЛУЧШЕЕ НА ПЯТНАДЦАТОЙ НЕДЕЛЕ ДИЗАЙНА И МОДЫ «DESIGNBLOK»

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


LU X U RY A PA R T M E N T S www.lacortepraga.com


zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE | GOOD LIFE

новости | news

novinky

SALES AND MANAGMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

1


novinky | news | новости

2


3


novinky | news | новости

4


новости | news | novinky

V y j í m e č ný Küppersbusch osobitě variabilní

Edelstahl

Lidé mají rádi různé věci - různé barvy různou módu - různý design Black Chrome

Společnost Küppersbusch přináší na trh novinku, která potěší každého zákazníka. Vytvořte si sami jedinečnou kuchyň dle svých představ a svého vkusu !!! Silver Chrome

Čelní panely našich spotřebičů se vyrábí v černé či bílé, výběr barvy kovu je již a pouze na Vás. Bude to nerezová ocel? Či dáte přednost černému chromu?

Gold

Hodí se k Vám více stříbrná ocel, či zlatý design? A nebo nakonec vyhraje temně černý samet? Jen Vy se rozhodnete, co si zvolíte.

Black Velvet

www.kueppersbusch-cz.cz Výhradní dovozce do ČR a SK: Teka s.r.o. / V Holešovičkách 593 / 182 00 Praha 8 / Tel +420 284 691 940

5


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

d e s i g n m o s e r

Design: Jiří Šuhájek for Moser

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891 www.moser-glass.com

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303


obsah contents

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 515 102 F: +420 220 515 102 www.estatemagazine.cz

СОДЕРЖАНИЕ

listopad 2013 / november 2013 / ноябрь 2013

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

16

Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz Produkce / Production Liliana Vuová liliana@bonafide.cz

Jazyková redakce / Proof-copy Dagmar Kneslová Překlady / Translation Viktor Horák Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Ondřej Němec nemec@bonafide.cz Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

22

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Titulní foto L‘Argentina 2013

10 Novinky design News Design Новости дизайн 16 Ikony patnáctého Designbloku Icons of the 15th Designblok Лучшее на пятнадцатой Неделе Дизайна и Моды «Designblok»

Redaktor / Editor Dagmar Kneslová redakce@estatemagazine.cz

Obchodní oddělení / Commercial Section

Bydlení

Living Жилье

30

22

Červený designSUPERMARKET 2013 Red designSUPERMARKET 2013 Красный designSUPERMARKET 2013

26

Český design: Květinová s vůní tropů Czech Design: Floral Design with a Tropical Aroma Чешский дизайн: Цветочные ароматы из тропиков

30

Inspirace: Připravujeme domov na Vánoce Inspiration: Preparing Your Home for Christmas Вдохновение: Готовим дом к Рождеству

Nemovitosti

Properties Недвижимость

40

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out

128

Novinky / News / новости

134

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

144

Прага из

138 Developers cup 2013 Developers cup 2013 Кубок девелоперов 2013 144

Současná slovinská architektura v Galerii Jaroslava Fragnera Contemporary Slovenian Architecture in the Jaroslav Fragner Gallery Современная словенская архитектура в Галерее Ярослава Фрагнера

152

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

7


editorial

Milí čtenáři,

Dear readers, Уважаемые читатели, Přinášíme Vám další inspirativní čtení o spoustě nápadů, které mohou váš den udělat hezčím a příjemnějším. Věnovali jsme se tentokrát i podzimnímu dění v designu. Dozvíte se o aktuálním Designblocku, který si buduje své dobré jméno i v mezinárodním měřítku a pozveme Vás na Designmarket, zaměřený na originální mladé tvůrce. Kromě toho přinášíme nové kombinace pro interiéry, tentokrát budeme „převlékat“ květiny. Samozřejmě, že nevynecháme ani vánoční tématiku a nabídneme několik atraktivních tipů pro letošní svátky. Přejeme, abyste i na podzim našli řadu nápadů pro vytvoření dobré nálady, „šik“ stylu a pozitivní energie kolem sebe.

We bring you further inspiring reading about many ideas to make your day more beautiful and pleasant. This time we have also included the Autumn Design events. Read about the current Designblock which has also built a good name internationally, and we invite you to Designmarket, focused on original young creators. In addition, we present new combinations for interiors, this time we are dressing flowers. Of course we cannot omit a Christmas theme and offer several attractive tips for the coming holidays. We hope that you find inspiration for creating a good mood and a “chic” style and we also wish positive energy around you in the Autumn.

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

8

Мы снова предлагаем для Вашего вдохновения множество идей из нашего журнала, они наверняка сделают Ваш день более приятным и радостным. В этот раз мы посвятили несколько публикаций событиям в мире дизайна. Вы узнаете о прошедшей в Праге неделе дизайна «Designblock», которая уже завоевала прекрасную репутацию и на международном уровне, и мы приглашаем Вас в «Designmarket», посвященный творчеству оригинальных молодых художников. Кроме того, в этом номере, как всегда, мы представляем новые комбинации для интерьеров - в этот раз с «переодеванием» цветов. И конечно, в ноябрьском номере не обойдется без тематики наступающего Рождества, мы с удовольствием дадим Вам несколько хороших рекомендаций по украшению и изменению интерьера в это праздничное время. Желаем Вам и осенью найти много идей для создания хорошего настроения, «шик»-стиля и положительной энергии вокруг вас.


Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2011 & 2012 Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


novinky | news | новости

ым и и каКр ов ать об ита кра сив и – льн ялам иа тер ма чес тве нн ым и рха том . Но жны м по лот но м и ба гот ов ле ны из ки мо гу т бы ть из de ma bed n dow ckkno урального ореха, Upholstered массива дерева, нат linens l ura nat rics fab выбор: белый ful with beauti венге, цвет отделки на od, natural wo id sol in t о приобрести Fee s. жн vet мо and vel или серый. Также or grey finish. ite wh in , для кро ватей nge и we or етк t walnu пла сти нчатые реш 0/170/180 x /16 40 0/1 0/170/180 х 10 in /16 le 40 ilab 0/1 Ava в размерах 10 tted sla 3 20 x 93 х 203. Эта кро190/200/210, 153/1 190/200/210, 153/193 the of ails det g orin tail зацией самым frames. Special вать отличается детали numa the in d use are highest quality высоким качеством. facture of these beds.

LETTI & CO – Cocò y.cz .rann www

ším kvalita Toto lůžko utváří předev . Je čalouailů det ch až do nejmenší – lněnými iály ter ma mi něno krásný mo hou být plá tny a sam ety. No žky odního ořechu, z masivního dřeva, přír é povrchové wenge, v  bílé nebo šed melové rošty o la úpravě. Je vhodná pro 70/180 x 0/1 /16 v rozměru 100/140 3. 20 x 93 3/1 15 190/200/210,

Cena Ludwiga Mosera 2013 2013 Ludwig Moser Award Премия Людвига Мозера в 2013 году

www.moser-glass.com

Cena Ludwiga Mosera, soutěž pro mladé sklářské talenty, kterou již třetím rokem vyhlašuje sklárna Moser, podporuje získávání praktických zkušeností a samostatnou tvorbu nastupující sklářské generace. Vítězům byly ceny slavnostně předány v prodejní galerii Moser v Praze na 15. ročníku Designbloku. Kromě vítězných návrhů zde byly představeny realizace z předchozích ročníků,všechny práce můžete zhlédnout vystavené v prodejní galerii Moser v Praze, Na Příkopě 12. The competition for young glass-making talents, the “Ludwig Moser Award” which was organised by the Moser glassworks already for the third year, supports the gaining of practical experience and the individual creativity of the future glass-making generation. The festive presentation ceremony for the winners of the 2013 Ludwig Moser Award took place in the Moser Sales Gallery in Prague during Designblok, the 15th annual design days in Prague. In addition to the winning entries, winning creations from previous years were also exhibited. All these may be seen in the Moser Sales Gallery at Na Příkopě 12 in Prague. 10

Конкурс молодых мастеров по изготовлению и обработке стекла под названием «Премия Людвига Мозера «, который уже третий год проводит стеклозавод Мозер, поддерживает получение практического опыта и самостоятельное творчество молодого поколения в этой области. Торжественная церемония награждения победителей «Премии Людвига Мозера 2013» состоялась в выставочно-торговой Галерее «Moser» в Праге в рамках 15-й годовщины проведения Дней дизайна «Designblok» в Праге. Кроме работ победителей конкурса здесь были представлены произведения, изготовленные мастерами в предыдущие годы. Все творческие работы можно увидеть в выставочно-торговой Галерее «Moser» в Праге, по адресу: Na Příkopě 12.

Towers, design Tadeáš Podracký, Moser


RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz

RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ

RANNÝ ARCHITECTS architektura | interior design | interiéry na klíč | ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz

vlastní prodej

RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ / RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz; www.rap.cz

architektura | interior design | interiéry na klíč | vlastní prodej

architektura interiérynana | vlastní prodej architektura | | interior interior design design | | interiéry klíčklíč | vlastní prodej


novinky | news | новости

Beoplay A9 v novém New BeoPlay A9 Beoplay A9 в новом наряде

zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE

Design a účelnost, kvalita a pohodlí, retro i moderna.To vše naleznete ve dvou patrech showroomu Czech Comfort. Centrum stylového nábytku, designových doplňků a  současného výtvarného umění, prestižní společenské akce. Sledujte nás. Böhm, Situs, Moravská gobelínová manufaktura, Brokis, Lucis, Design Vision, Preciosa, High-end komponenty.

Český design a umění na 300m² showroomu Czech Comfort! 300 m² of Czech Art and Design! / Чешский дизайн и искусство на 300 м2 tlanta Aladin Revoluční 17, Praha 1 www.czechcomfort.cz

Design and practicality, quality and comfort, retro and modern. All these can be found on the two floors of the Czech Comfort showroom. The confrontation of furniture, accessories and art, as well as social events. Follow us. Böhm, Situs, Moravian Tapestry Manufacture, Brokis, Lucis, Design Vision, Preciosa, High-end components. Дизайн и целесообразность, качество и комфорт, ретро и современность - все это можно найти на двух этажах шоурума «Czech Comfort». Союз и конфронтация мебели, аксессуаров, искусства, а также интересные общественные мероприятия.Следите за нашими новинками! Известные бренды: Böhm, Situs, Moravská gobelínová manufaktura, Brokis, Lucis, Design Vision, Preciosa, High-end komponenty.

12

BeoPlay lahůdky audiosystému Nadčasové designové n přefse Olu & ang z B ých mágů A9 od dánských zvukov ohy. Beose do barev severské obl vlékly kabát a vyladily zařízenítové propojení s dalšími Play A9 umožňuje bezdrá zařízení o připojíte iPhone, iPad neb mi – snadno si k němu i velké učí ozv systém bez problému s Androidem. Špičkový ístění um pro imy vené zvukové rež místnosti. Tři přednasta zvuk jí lizu ima opt u volně v prostor na stěně, v rohu nebo umístíte. podle toho, kam systém audio ights of the BeoPlay A9 The timeless design del fsen Olu & g Ban from s nd wizard system by the Danish sou BeoPlay s of the northern sky. The have tuned into the colour ices – iPnection with other dev A9 enables wireless con ted. This devices are easily connec hone, iPad and Android ellent exc es sound system provid top-quality problem-free nd sou t -se pre ee ms. It includes thr sound in even large roo om a ro in ent cem pla free-standing modes for wall, corner or ated. to where the system is situ ing ord acc nd to optimise sou Play A9 айн аудиосистемы Beo Всегда акт уальный диз n, не подв звука» Bang & Olufse от датских «волшебнико ий вид на де, сменил свой внешн властный времени и мо обеспеA9 y Аудиосистема BeoPla цвет северного неба. стварой уст и гим динение с дру чивает беспроводное сое ства рой уст или d IPa , чить iPhone ми – к ней легко подклю ит олн нап м бле про без а я систем с Android. Первоклассна заТри е большое помещение. потрясающим звуком даж стене, в на ния ще ме раз для ия данные режимы звучан звук в заещении оптимизируют пом в но бод сво или у угл а. тем ет размещена сис висимости от того, где буд

www.spoon.cz


bathtub Spoon XL, 2005 tap Square, 2005 design Benedini Associati

TIME OFF

For 40 years we have been conceiving new ways of enjoying the space and time of bathing. Time, light, form and matter, a comprehensive and revolutionary vision for contemporary living since 1973.

styling Studiopepe / photography Andrea Ferrari / ad Designwork

www.agapedesign.it

Více u aqua trade design partners nebo přímo v design clubu, kde vám zpracujeme návrh interiéru ve 3d a kde najdete bohatou expozici Agape. AQUA TRADE s.r.o.: Střešovická 405/49, 162 00 Praha 6, T +420 235 316 456, www.aqua-trade.cz DESIGN CLUB: Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6, T +420 235 300 251, www.design-club.cz


novinky | news | новости

Šperk vaší kuchyně

A Jewel in the Kitchen сть на кухне Истинная драгоценно

ální proie french door nabízí ide RF24FSEDBSR z kategor g sun Sam a ožadavičk a p stí adn iko chl vel Nová nejrůznějších tvarů, á balení i pro potraviny inn y. Krorod link á odn ské výh hyň kuc pro r sto výši pracovní plochy ve kou rád přih uje pon ení, má tato přihrádka ků na teplotu. Nově dis dání potravin během vař klá a v í ván aho vyt uje h polic je například sklámě toho, že usnadň m klasických skleněnýc ení řeš ým ykl obv ru Ne u. tzv. cool select zón 510 litrů úložného prosto soké nápoje a využijete i vy níte lad usk níž y pěcí část, dík lno. chladničky skutečně nap sung из категории вый холодильник от Sam Но SR EDB 4FS RF2 g The new Samsun 4FSEDBSR - это идеальFrench Door со знаком RF2 s vide pro r ato ок, iger refr r model French Doo бных семейных упаков er ное место, как для удо -off cial spe , for рм ce фо х spa e ны rag the ideal sto тов питания различ items of так и для продук d foo ия. for as нен l хра wel ре as s, ату bulk item требований к темпер temperature размеров и соте рабочей various shapes, sizes and новинка – отсек на вы ая ly equipped Интересн new is It . этот отсек обnts me что о, uire тог req ни. Кроме nter level. столешницы кух тов во время дук про with a compartment at cou ние чает выемку и вложе лег and l ova rem the Besides facilitating этом отсеке есть так наприготовления пищи, в apar pre al me ing dur идея реs insertion of item lect зона. Необычное elect зываемая CoolSe oolS a C has nt идная отк tme par ок tion, the com ких стеклянных пол of fold- шения классичес nt me итnge нап arra l и ь sua нит unu хра zone. The которой можно storage of часть, благодаря tes ать ilita зов fac оль lves исп she s ит вол glas able упаковке, что поз utilises the ки в высокой в холодильeven the tallest bottles and странства для хранения про ров space to the 510 лит 510 litres of fridge storage ре. нике в самой полной ме fullest extent.

Nové kávovary Philips

Philips New Coffeemakers / Новые кофеварки Philips Philips přichází se dvěma novými modely automatických espress – Saeco GranBaristo HD8966 v designu nerezové oceli a černým Saeco GranBaristo HD8964. Jedná se o elegantní přístroje s šířkou pouhých 21,5 cm, které díky několika revolučním technologiím vaří kávu rychleji, ve více variantách a s jednodušší údržbou. Ovládání espressa je jednoduché a intuitivní, dominuje mu multifunkční O-LED displej. Bezohledu na druh kávové směsi nebo úrovně jejího pražení vždy dostanete přesně takovou kávu, jakou chcete. Philips introduces two new models of automatic espresso machines – the Saeco GranBaristo HD8966 designed in stainless steel and the black Saeco GranBaristo HD8964. These elegant coffeemakers are only 21.5 cm wide, offering easier maintenance. They prepare coffee faster in different varieties with the aid of several revolutionary technologies. Operation of the espresso machine is simple and intuitive with the multifunctional O-LED display. Regardless of the type of coffee blend or level of roasting, you always get exactly the coffee you want.

Philips представляет две новые модели автоматических кофеварок эспрессо – модель с дизайном из нержавеющей стали Saeco GranBaristo HD8966 и модель черного цвета Saeco GranBaristo HD8964. Это крайне элегантные устройства шириной всего 21,5 см, которые с помощью нескольких новаторских технологий варят кофе значительно быстрее, в бОльших вариантах и крайне легкие в обслуживании. Управление кофеваркой эспрессо очень простое и каждому понятно интуитивно, основное внимание привлекает многофункциональный O-LED дисплей. Независимо от типа кофейной смеси или уровня обжарки вы всегда получите именно тот кофе, который Вы любите.

zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE 14


tloušťka dlaždice

Luxusní koupelny za rozumné ceny Koupelnové studio ČERO Kutnohorská 368 251 62 Louňovice, Praha-východ

tel.: 311 240 850 mob.: 739 627 840 www.cero.cz


design | design | дизайн

Ikony patnáctého

Designbloku

Pražský Designblok, 15. ročník týdne designu a módy, letos spojoval námět Ikony z pohledu různých tvůrců řady oborů. Tentokrát do Prahy přivedl rekordní počet návštěvníků v celé své historii, 45 000 lidí. Reprezentativní je i bilance pořádaných 228 akcí, na nichž se vystřídaly desítky domácích i zahraničních firem, designérů, návrhářů a odborných škol. Kromě toho se v rámci Designblok Premier Fashion Weeku uskutečnilo 17 módních přehlídek, na nichž bylo možné srovnat domácí návrháře se světovými a je třeba říci, v této konkurenci čeští tvůrci uspěli. Hlavní zahraniční hvězdou letošního Designbloku byla Matali Crasset, paříž-

Icons of the 15th Designblok

‘Icons’, with respect to creators in various fields, was the theme of the 15th year of Designblok, the Fashion and Design week. This year the event attracted a record-breaking number of visitors to Prague. The total of the 228 organised events was also impressive, during which numerous local and foreign companies, designers and profes-

На пражской 15-й годовщине Недели Дизайна и Моды «Designblok» в этом году рассматривалась тема так называемых «икон дизайна» с точки зрения разных авторов из области дизайна. На этот раз на Неделе Дизайна и Моды в Праге появилось рекордное количество посетителей за всю ее историю - 45 000 человек. Состоялось 228 акций, на которых Text / Dagmar Kneslová Foto / Designblok

Лучшее на пятнадцатой Неделе Дизайна и Моды «Designblok»

16


Чешский дизайн | czech design | český design

AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. • Kolbenova 809/31, Praha 9 • +420 603 883 015 • jeep.dojacek.cz


design | design | дизайн

„Designblok je sexy, protože po dobu jeho konání je mi v Praze dobře, děje se něco mimořádného, jsme na chvíli světoví, Praha je mezinárodní a úžasná.“ Řekla na tiskové konferenci herečka Anna Geislerová.

sional schools presented themselves. In addition, 17 fashion shows were held in the Designblok Premier Fashion Week, during which visitors could compare Czech and foreign designers. Needless to say, Czech creators fared very well. The main stars from abroad at this year’s Designblok were Parisian designer, Matali Crasset, and popular Dutch artist, Hans van Bentem. Leading fashion brands were represented by Flemish A. F. Vandevorst, as well as other renowned foreign names. Undoubtedly among these were the extravagant Basque designer Roberto López Etxeberria, and the winner of the prestigious Dutch competition, Lichting Henriette Tilanus. Among the many Czech creators who introduced them18

чередовались десятки отечественных и зарубежных компаний, дизайнеров, конструкторов и специализированных институтов и школ. Кроме того, в рамках «Designblok Premier Fashion Week» прошло 17 показов мод, на которых можно было сравнить местных и иностранных модельеров, и, надо отметить, что в этом конкурсе, чешские творцы были достаточно успешны. Главной зарубежной звездой этой Недели Моды и Дизайна «Designblok» была Маталли Крассет, парижский дизайнер, а также популярный голландский художник Ханс ван Бентем. Из ведущих модных брендов в Неделе принял участие фламандец А.Ф. Вандерворст, другиеми известными именами иностранных гостей стали, несомненно, экстравагантный дизайнер -баск Роберто Лопес Этксеберрия и победитель пре-

ská designérka, a populární holandský výtvarník Hans van Bentem. Z předních módních značek se zúčastnili vlámští A. F. Vandevorst, dalšími známými jmény zahraničních hostů jsou bezesporu baskický extravagantní návrhář Roberto López Etxeberria nebo vítězka prestižní holandské soutěže Lichting Henriette Tilanus. Z českých tvůrců se představila Hana Zárubová, Klára Nademlýnská, Monika Krobová, Liběna Rochová, Monika Drápalová, Pavel Brejcha a mnoho dalších. „Designblok je sexy, protože po dobu jeho konání je mi v Praze dobře, děje se něco mimořádného, jsme na chvíli světoví, Praha je mezinárodní a úžasná.“ Řekla na tiskové konferenci herečka Anna Geislerová. Význam Designbloku oceňují i firmy, například Swarovski k akci uvádí: „Po loňském úspěšném projektu s Jakubem Polankou jsme se letos pustili do vzru-

design


Чешский дизайн | czech design | český design

19


design | design | дизайн

„Designblok is sexy because I feel good in Prague while the event is on. Something extraordinary is happening, we are at the heart of global attention for a moment. Prague is international and amazing!” commented actress Anna Geislerová at a press conference.

šující spolupráce s Liběnou Rochovou a jejími studenty z Umprumu. Tématem byla reakce na ikonický prsten Nirvana a my jsme byli fascinováni, překvapeni a inspirováni výsledky dokládajícím velkou kreativitu a představivost studentů.“ Je potěšující, že se Praha zařadila do světového dění designu a módy a věříme, že i další ročníky budou pokračovat v nastaveném stylu a dostojí dobré pověsti této akce. selves were Hana Zárubová, Klára Nademlýnská, Monika Krobová, Liběna Rochová, Monika Drápalová and Pavel Brejcha. “Designblok is sexy because I feel good in Prague while the event is on. Something extraordinary is happening, we are at the heart of global attention for a moment. Prague is international and amazing!” commented actress Anna Geislerová at a press conference. Companies also appreciate the importance of Designblok. For exam20

стижного конкурса в Голландии Лихтинг Генриетта Тиланус. Из чешских модельеров представили свои коллекции Гана Зарубова, Клара Надемлинска, Моника Кробова, Либена Рохова, Моника Драпалова, Павел Брейха и многие другие. «Designblok» сексуален, потому что во время его прохождения мне в Праге хорошо, происходит что-то особенное, словно мы на минуту становимся частью мира, Прага - международна и удивительна,» – на пресс-конференции сказала о своих ощущениях от Недели Дизайна и

ple, Swarovski stated on this occasion: “After the successful project with Jakub Polanka last year, now we have started an exciting collaboration with Liběna Rochová and her students from Umprum. The theme is the reaction to the iconic ring, Nirvana. We were fascinated, surprised and inspired by the results, proving the great creativity and imagination of students.” It is heartwarming that Prague is part of a global happening in Fashion and Design and we believe that the future years, too, will continue in the style already set and maintain the good reputation of this event.

Моды актриса Анна Гейслерова. Значение Недели Дизайна и Моды «Designblok» оценили и такие компании, как «Swarovski»: «После успешного прошлогоднего проекта с Якубом Поланкой в этом году мы начали сотрудничать с потрясающей Либеной Роховой и ее студентами из «Umprum».Темой была реакция на знаковое кольцо «Nirvana», и мы были очарованы, удивлены и вдохновлены результатами, свидетельствующими о большом творческом потенциале и воображении студентов. « Отрадно, что Прага заняла свое почетное место в мировых событиях в области дизайна и моды, и мы верим, что и в следующем году Неделя продолжится в том же прекрасном стиле и будет способствовать увеличению доброй репутации и популярности этого мероприятия.

blok


Чешский дизайн | czech design | český design

21


design | design | дизайн

Červený design supermarket 2013

Красный design SUPERMARKET 2013

Red designsupermarket 2013 Pokud hledáte inspiraci pro stylové vánoční překvapení nebo chcete odměnit něčím atraktivním sami sebe, jste fandové designu a rádi se dozvíte více o aktuálním trendu, budete se na designSUPERMARKET 2013 cítit skvěle. Letos se koná ve znamení živé a dynamické červené barvy, která nabízí nesčetně variací a téměř nikdy nestojí mimo trend. Sedmý ročník t prodejní přehlídky toho nejlepšího českého i zahraničního designu se bude konat od 4. – 8. 12. 2013 v prostorách Kafkova domu u Staroměstského náměstí. Můžete se těšit na kreativitu českých autorů, ale také talentů z Norska, Německa, Polska, Slovenska či Maďarska.

22

Whether you seek inspiration for a stylish Christmas surprise, just want to reward yourself with something attractive, or are a fan of Design and wish to learn more about current trends, you will feel great at designSUPERMARKET 2013. This year it is being held under the sign of the vibrant, dynamic colour which offers countless variations and is almost never out of fashion. The seventh year of the sales show featuring the best in Czech and foreign design will be held from 4th to 8th December 2013 on the premises of the Kafka House near the Old Town Square. You can look forward to the creativity of Czech designers as well as talents from Norway, Germany, Poland, Slovakia and Hungary. This overview of creations by young Czech and foreign designers of fashion, jewellery, illustration, product and graphic design aims to present the coming generation, as well as

Если вы ищете вдохновения для стильных рождественских сюрпризов или хотите подарить что-то интересное сами себе, или же вы являетесь поклонником дизайна и хотели бы побольше узнать о современных тенденциях, то designSUPERMARKET 2013 – это место для Вас! В этом году он проходит под знаком живого и динамичного красного цвета, всегда на волне модных тенденций и с бесчисленными его оттенками и вариациями. Седьмая годовщина выставки-продажи лучшего чешского и зарубежного дизайна будет проходить с 4 по 8 декабря 2013 год в помещениях дома Кафки возле Староместской площади. Вы сможете насладиться творчеством чешских авторов, а также талантами из Норвегии, Германии, Польши, Словакии и Венгрии. Главная цель выставки творчества молодых чешских и зарубежных


Největší prodejní galerie se současným uměním

Umění pro radost a dobrou investici.

Výstavy a aukce

Prodej a poradenství

Pronájem prostor

Pocit exklusivity a jedinečnosti Koupě uměleckého díla nabízí možnost zažít pocit vlastnění něčeho, co opravdu nemůže mít nikdo jiný. Je to o pocitu exklusivity a absolutní jedinečnosti. Naprosto unikátní směny vydělaných peněz a smyslu jejich vydělávání. Kvalitní originál vybraný s citem a kladnými emocemi se stává průvodcem zpříjemňujícím žití kupujícího i dalších generací a dobrou investicí do budoucnosti.

www.galeriekotelna.cz Galerie Kotelna,

Plynární 1,

251 01 Říčany,

tel: 323 604 137


design | design | дизайн

Ukázka tvorby mladých českých i zahraničních designérů produktového designu, módy, šperku, grafického designu a ilustrace má za cíl prezentovat nastupující generaci, ale také nabídnout festival se společenským přesahem. Setkávají se tu na neformální úrovni osobností designu s lidmi, kteří projevují zájem o současné kulturní dění a urban scénu. Zdaleka se přitom nejedná jen o akci pár nadšenců, vloni na akci přišlo 6000 lidí. Pravidelně se konají doprovodné aktivity, například se účastní i knihkupectví s výběrem knih a magazínů zaměřených na umění, design, módu a architekturu, je otevřena kavárna a čítárna, kde se setkávají a diskutují příznivci akce. V programu najdete také výstavy českých a zahraničních projektů, panel prezentací, přednášky, koncerty a večírky. A proč tedy letos ta červená? Vysvětlení podává Darina Zavadilová, ředitelka festivalu: „Téma pro letošní ročník – konkrétní barva – vzniklo jako reakce na prognózy barevných trendů. Ve světě určují barevné trendy na několik let dopředu ekonomové na základě světové mírové nebo finanční situace. My jsme se rozhodli, že naším barevným trendem pro rok 2013 bude červená.“

red

24

дизайнеров в области дизайна продукции, моды, ювелирных изделий, графического дизайна и иллюстраций – это не только представление работ наступающего поколения, но и фестиваль социальной пропаганды. На неофициальном уровне здесь произойдет встреча знаменитостей из мира дизайна с общественностью, которая проявляет интерес к современной культуре и городской «сцене». Причем речь не идет о ме-

to provide a festival with a social outreach. Personalities in Design meet on an informal level with people interested in current happenings and the urban scene. And it certainly does not involve only a few enthusiasts: 6,000 people attended last year’s show. Supporting activities are regularly held too, with participants including booksellers with a selection of books and magazines focused on Art, Design, Fashion and Architecture. Visitors can meet and hold discussions in a  café or reading room. On the programme are also exhibitions of Czech and foreign projects, a panel of presentations, lectures, concerts and parties. And why red this year? Festival organiser, Darina Zavadilová provides the explanation: “The theme for this year – a  specific colour – arose in reaction to the prognoses of colour trends. Colour trends are determined worldwide by economists several years in advance, on the basis of the global peace or financial situation. We decided that our colour trend for 2013 will be red.”

роприятии для нескольких энтузиастов, в прошлом году в нем приняло участие 6000 человек. На designSUPERMARKET 2013 регулярно проводятся поддерживающие мероприятия, постоянно принимают участие книжные магазины с предложением книг и журналов с тематикой искусства, дизайна, моды и архитектуры, открыто кафе и читальный зал, где встречаются и дискутируют любители данного мероприятия. Программа включает в себя выставки чешских и зарубежных проектов, панель презентаций, лекции, концерты и вечеринки. Так почему в этом году лидирует красный цвет? Объясняет Дарина Завадилова, директор фестиваля: «Тема этого года - определенный цвет – возникла в ответ на прогнозы цветовых тенденций. В мире определяются цвета на несколько лет вперед и делают это экономисты на основе мировой или финансовой ситуации. Мы решили, что нашей цветовой тенденцией на 2013 год будет красный!»


ALUNA PLATINUM Paraben Free Nickel Free Tested

ALUNA PLATINUM se zrodila ze svazku starověké alchymie a nejnovějšího rigorózního vědeckého výzkumu. Tyto tři výjimečné produkty laboratoří REPHASE předznamenávají zbrusu novou dimenzi, která pleti dodává bezprecedentní krásu a zdraví. Nanočástice vzácné platiny a měsíčního kamene zahalí tvář závojem světelných odlesků, které jí propůjčí mladistvý vzhled a nekonečnou přitažlivost. Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha

www.miopharma.cz


český design | czech design | Чешский дизайн

Květinová s vůní tropů Mladá designérka Lucie Volková se vydala do světa pokojových i řezaných rostlin, které volaly o lepším outfitu. Pro orchideje navrhla přepychovou porcelánovou „haute couture“, která jim navíc umožňuje protáhnout kořeny tak, jak to potřebují, a svým stylem zdůrazňuje jejich ušlechtilost a noblesu. Lucčina designová mise dále mířila k řezaným květinám a usadila je ve vzdušné Bubble váze, která vám nabízí nekonečné variace květinových kompozic. Kompozici květin můžeme kombinovat i s tropickým ovocem a v hravě se pohupující Happy bowl si vytvořit osvěžující mix tropických barev, chutí a vůní. 26

Text / Věra Marešová, vgrafik.cz Foto / luckavo.cz


www.kliky-mt.cz

česká klika se světovým oceněním 27


český design | czech design | Чешский дизайн

Floral Design with a Tropical Aroma Цветочные ароматы из тропиков

28

Young designer, Lucie Volková, allowed herself to become absorbed by the world of plants which were crying out for better containers. “Haute couture” porcelain ware provides the perfect container for orchids, allowing them to stretch their roots and stems as they like, and to cloud their grace and nobility, as well as to reveal it. Lucie’s rescue mission continues – whether the flowers are a gift or a purchased bouquet of tulips, they can find a new home in the “airy” Bubble Vase which enables the infinite rearrangement of the flowers and the creation of new compositions. As for the tropical aroma mentioned in the heading – the perfume of orchids and other chosen flowers may be revitalised by the aroma of mandarin, bananas or strawberries gently bobbing in the Happy Bowl. Create your own tropical garden on your table, for example. As you can see, only a few items are needed.

Молодой дизайнер Люция Волкова погрузилась в мир растений, которые будто просили изменить их наряд к лучшему. Так возникла великолепная модель для орхидей, позволяющая цветам протянуть свои корни туда, куда им хочется, а их аристократичность, их благородство, наконец, скромно прикрыты, но в то же время и подчеркнуты в фарфоровом наряде «Haute couture». Спасательная миссия Луции продолжилась: букет подаренных цветов или несколько просто купленных вами тюльпанов с удобством разместится в «воздушной» Bubble-вазе, в которой можно бесконечно перекладывать растения, создавая новые художественные композиции. И, как уже упоминалось вначале, ароматом тропиков – эфирными маслами орхидей или других выбранных вами цветов – можно обогатить ароматы мандаринов, бананов, клубники и других пахнущих фруктов в мягко покачивающейся миске Happy bowl. Достаточно малого, чтобы создать ароматный тропический сад на собственном столе.


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Připravujeme domov na

V

ánoce jsou považovány za svátky klidu a míru, ale jak sami víme, než tento klid nastane, bývá to většinou náročné. Ve všeobecném napětí končícího roku je pak o to důležitější vytvořit si doma příjemnou atmosféru, která nás zbaví všeho stresu, dovolí nám si odpočinout a užít si vánoční náladu. Jako bychom po dobu těch vzácných dnů vzpomínali na dětství, zahalené ve zlatém oparu světla a lesku těšení. Alespoň na chvíli chceme odložit svou dospělost i racionální uvažovaní a tiše snít nebo se radovat z přítomnosti blízkých. Krása a křehkost, vzpomínky, ale také síla tradic a zvyků, to všechno jsou určující prvky světa vánočních dekorací.

Готовим дом к Рождеству

Vánoce Christmas is considered to be the holiday of peace and quiet, but, as we all know, sometimes we have a hard time before we can experience that peace. In the general thrill of the closing year, it is thus all the more important to create a pleasant home atmosphere to eliminate all the stress, allowing one to relax and enjoy the spirit of Christmas. During those special days, we recall the times of our childhood, wrapped in a golden haze of light and the glow of expectation. At least for a moment, we want to cast off our adulthood and rational thinking and dream quietly, or just enjoy the presence of loved ones. The beauty and fragility, memories,

Preparing Your Home for Christmas 30

Рождество считается праздником спокойствия и мира, но как это Вам знакомо самим, атмосферы покоя в предрождественские дни достигнуть порой нелегко. В общем напряжении преддверия конца года тем более важно создать дома приятную атмосферу, избавляющую от всех стрессов, позволяющую расслабиться, чтобы вволю насладиться духом долгожданного Рождества. Чтобы во время этих так редких и так прекрасных дней в году вспоминать о своем детстве, покрытом золотой дымкой света мечты и наполненном блеском надежд. Чтобы хотя бы на минуту отложить свою взрослость и рациональное мышление и снова тихо мечтать или просто наслаждаться


Otevírací doba: Po - Ne: 10:00 - 18:30

Již 16 let pro Vás vytváříme nevšední interiéry bytů, vil a zahrad. V malebném prostředí ve Velkých Popovic na 3000m² na Vás čeká široký výběr bytového a zahradního nábytku. Nabízíme doplňky všeho druhu. Dáváme přednost tradičním přírodním materiálům. DONATE, spol. s r.o. Showroom Velké Popovice - 3000m2, K Sýpkám 355,Velké Popovice, 251 69, Dálnice D1 - Exit 15, Tel: 323 607 38, popovice@donate.cz www.donate.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение Jednou z prvních vzpomínek, kterou si většina z nás ve spojitosti s Vánocemi vybaví, je jejich zvláštní třpyt a lesk. Mihotavé plamínky svíček, žárovičky zářící v chvojí, zlatý a stříbrný celofán i kouzlo lamet. Pokud milujete spíše teplé světlo a jeho zlatavou záři, na bezpečná místa interiéru můžete rozmístit drobné svícny, zatopit si v krbu nebo se zamyslet nad včasným pořízením krbových kamen. Pro milovníky čisté stříbrné záře nebo barev jsou skvělým doplňkem elektrické svíčky ve formě provazů i sítí, kterými je možné ozdobit záclony, pokojové rostliny nebo vytvořit nebesa nad postelí či baldachýn nad stolem. Se světlem souvisejí také tradice a oblíbený adventní věnec. I když je bezesporu snadnější věneček se čtyřmi svícemi zakoupit, vlastnoruční výroba se může stát rituálem stejně důležitým a příjemným, jakým je zapalování jeho svíček. Jedlové chvojí však nemusí zdobit jen věnec na svátečním stole, větvičky je možné aranžovat do váz nebo do plochých dekorací. Stejně oblíbenou sváteční rostlinou je například jmelí. Větvičky nebo celé trsy jmelí můžete zavěsit do prostoru místnosti nebo nad dveře, podle pověsti by vás mělo ochránit před zlem. Ten, koho pod ním políbíte, vás bude milovat tak stále, jako je stálá barva rostliny. Každá země má své vlastní tradice a oblíbené rostliny, to, co nás však spojuje, je symbolika barev a zvyky v jejich vánočním kombinování. Červená je barva života, dokonce i květ vánoční hvězdy je rudý, stejně jako bobule cesmíny. Bílá barva je symbolem nevinnosti a čistoty, jiskřivé tajemství Vánoc skrývá zlato a stříbro

Tradice a oblíbený adventní věnec

as well as the strength of traditions and customs, these are all defining elements in the world of Christmas decorations. One of the earliest memories that Christmas evokes for most of us is its special shimmer and shine. The flickering candle flames, little bulbs glowing from the twigs, gold and silver cellophane and the magic of shiny stars. If you love a warm light and its golden glow, distribute small candlesticks in safe places indoors, light a fire in the fireplace or think of the speedy acquisition of a stove. Electric candles in the form of ropes and nets, decorating the curtains, houseplants or creating a canopy above the bed, make great accessories for lovers of a pure silver or multi-coloured glow. The popular Advent wreath and its traditions are connected to light. While it is certainly easier to buy a wreath with four candles, a handmade wreath can become a ritual as important and enjoyable as the lighting of the candles. Fir branchlets need not only decorate the wreath on the festively set table, but can also be arranged in vases or in the form of flat decorations. Mistletoe is a plant which is equally important as fir. Twigs or whole bunches of mistletoe

присутствием близких. Красота и хрупкость, воспоминания, а также сила традиций и обычаев - все это определяющие элементы мира рождественских декораций. Одно из первых воспоминаний, которые посещают большинство из нас в связи с Рождественскими праздниками, - это сверкание и блеск. Мерцающий огонь свечей, светящиеся лампочки на елке, золотая и серебряная блестящая упаковка и очарование сверкающего «дождика». Если вам больше нравится теплый свет и его золотое сияние, то на безопасных местах в интерьере Вы можете разместить маленькие свечи, зажечь огонь в камине или своевременно подумать о приобретении мини-печек. Для любителей чистого свечения серебра, или наоборот, разных цветов, прекрасным аксессуаром будут электрические свечи, размещенные на проводе, или сетки, которыми можно украсить шторы, комнатные растения или создать целый «небосвод» над кроватью. Со светом также связаны традиции и популярный венок Адвента. И хотя, безусловно, венок с четырьмя свечками легче купить, но все же его собственноручное производство может стать таким же важным и приятным ритуалом, как, например, зажигание

The popular Advent wreath and its traditions 32


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Miroslav Pošvic 12th – 30th November 2013 Exhibition of paintings by Miroslav Pošvic - painting, printmaking, drawing and sculpture. Artist‘s work reflects his positive relationship with the world. He has organised many exhibitions at home and abroad (New York, Stuttgart, Vienna, Hannover, Frankfurt, Bern). His work has won numerous awards.

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, tel.: +420 224 812 656, GSM:+420 775 726 067,

glf@volny.cz, www.glf.cz

33


Inspirace | Inspiration | Вдохновение a také je tu používaná barva zelená, připomínající jehličí. V těchto odstínech je k dispozici velké množství dekorací, stuh, bytového textilu i malých drobností jen tak pro radost. Samozřejmě, od tradice se můžete snadno odpoutat a zvolit si svou vlastní cestu. Nádherná je kombinace stříbra a magenty, někteří milují odstíny modré a ani volba šedé barvy nemusí být chybou. Vánoce jsou svátky, kdy bychom měli být také sami sebou, vrátit se až na samotný počátek a zbavit se nánosu starostí, který na nás přes rok ulpěl. Vyzdobte proto svůj interiér s lehkostí a radostí, přesně podle svého vkusu a nálady. Jana Szonowská Creative Director and designer LUXURY ROOM s. r. o. Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1 Kontakt: 733 318 901 www.luxuryroom.cz, www.alluringbed.com

34

can hang in the room space or above the door. According to legend, it protects against evil and a kiss under it ensures undying love. Each country has its own traditions and popular plants, but what unites us is the symbolism of the colours and customs in their mutual combination. The red of life, white of innocence and purity, gold and silver as well as green—a large number of decorations, ribbons, home fabrics as well as small fun items come in these colours. Even the blossom of the Poinsettia (Christmas Star) is red, just like the holly berries. Of course, you can easily detach yourself from tradition and choose your own way. A combination of silver and magenta is beautiful, some love shades of blue, while the choice of grey need also not be a mistake. Christmas is a holiday of peace and tranquillity, but especially a holiday when we should be ourselves, go back to the very beginning and get rid of the sediments of worries that have stuck to us during the course of the year. Therefore, decorate your interior with ease and joy, exactly according to your own taste and mood.

свечей. С помощью еловой хвои можно не только украсить венок на праздничном столе, дополнительно ветками ели хорошо аранжировать вазы или плоские декорации. Не менее важным рождественским растением издавна является омела. Ветки или целые пучки омелы можно повесить в пространстве комнаты или над дверью. Как гласит легенда, это должно защитить вас от зла, а тот, кто вас под ней поцелует, будет любить вас так долго, как сохраняет свой цвет это растение. Каждая страна имеет свои собственные традиции и любимые растения, но что нас объединяет, так это символика цветов и обычаи их комбинаций. Красный цвет жизни, белый цвет невинности и чистоты, золото и серебро, и зеленый цвет. С этими оттенками можно найти большое количество декораций, лент, товаров для дома и небольших украшений просто для хорошего настроения. Даже цветок Рождественская звезда или Пуансеттия прекрасная, красный, как ягоды остролиста. Конечно, можно легко отказаться от традиций и выбрать свой собственный путь. Прекрасно сочетание серебра и пурпура, некоторые предпочтут оттенки синего, и даже выбор серого цвета не будет ошибкой. Рождество – это торжество мира и спокойствия, но, главное, праздничные дни – это особенное время для того, чтобы мы были самими собой, для возвращения к самим истокам, началу и избавления от налета беспокойства и проблем, которые на нас «налипли» в течение года. Мы желаем Вам украсить свой рождественский интерьер с легкостью и радостью, точно по своему вкусу и настроению!


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Luxury Room design by Jana Szonowská

ˇ clovek ˇ ˇ je osobnost a interiér je jeho obrazem. Kazdy Návrhy a realizace interiérů Návštěva ateliéru pouze na objednání.

Opatovická 180/8, Praha 1 info@luxuryroom.cz Telefon: +420 733 318 901

www.luxuryroom.cz

35


Nový, flexibilní svět vaření bez omezení Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Vaření na indukci je nejúčinnějším způsobem přípravy pokrmů, který máme v této době v kuchyni k dispozici. Je rychlé, pohodlné, bezpečné a  úsporné. Díky flexIndukci od  značky Siemens může být navíc ještě rozmanitější a  zábavnější. Flexibilní varná deska nabízí dvě či více obdélníkových varných zón, které je možné vždy po dvou spojit v jednu velkou varnou plochu, na niž lze volně rozestavět varné nádobí různých velikostí a tvarů podle vašich potřeb a vařit, smažit, péct či grilovat… Aby byly výsledky vašeho kuchařského snažení vždy perfektní, přichází značka Siemens s novými chytrými funkcemi a vylepšeným ovládáním varných desek, které vám vaření výrazně usnadní.

Jednoduchá obsluha, přesné ovládání

Obsluha varné desky by měla být rychlá, jednoduchá a pokud možno dostupná pouhým stisknutím jednoho tlačítka. Komplikované ovládání nebo příliš mnoho možností jsou spíše na obtíž. Proto se značka Siemens při navrhování nových varných desek zaměřila na zlepšení a zjednodušení jejich obsluhy a zdokonalila jejich ovládání tak, že je nyní možné všechny dostupné varné zóny ovládat na jediné stupnici výkonu.

Inovativní funkce pro nový svět vaření Nové indukční varné desky ihned po svém zapnutí automaticky rozpoznají, kde je umístěno nádobí, a podle toho zobrazí aktivní varnou zónu na ovládacím panelu. Tato funkce – quickStart – výrazně usnadňuje a urychluje použití varné desky, jelikož už není potřeba varnou zónu předem ručně vybírat, stačí pouze zvolit požadovaný stupeň výkonu. V případě, že vám něco přeteče z hrnce a varná zóna se vypne, nově už díky funkci reStart nemusíte po očištění desky zdlouhavě obnovovat všechna původní nastavení. Pokud za této situace stisknete do čtyř vteřin senzorové tlačítko on/off, spotřebič si z elektronické paměti vytáhne všechny dříve nastavené parametry, zobrazí je na desce a vy můžete pokračovat ve vaření.

Mějte spotřebu energie pod kontrolou Další inovaci ocení především ti, kteří chtějí mít při vaření jasný přehled o spotřebované energii. Na displeji varné desky nově naleznete ukazatel spotřeby energie, který vám po každém ukončení vaření zobrazí přesnou informaci o tom, kolik elektrické energie v kilowatthodinách bylo od začátku vaření do vypnutí varné desky spotřebováno. Díky této funkci se můžete naučit vařit úsporněji, např. udržovat nastavení teploty během vaření co nejvíce stabilní nebo vařit s poklicemi. Indukční varné desky Siemens umožňují vařit nejen rozmanitě, komfortně a  rychle, ale také úsporně a  bezpečně. Nabízí jednoduché a  intuitivní ovládání, snadno se čistí a nyní navíc poskytují jasný přehled o spotřebované energii.

36


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

ABSOLUTE AUDIO, Veletržní 562/50, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

)

777 739 377

* info@absoluteaudio.cz


Atraktivní byty, vytříbená architektura a design na výjimečné adrese. 18 luxusních bytových jednotek v nadčasovém rezidenčním projektu na Praze 1 od renomovaného studia Cigler Marani Architects. Rezidence s vlastní recepcí nabídne prosklené apartmány s balkóny o dispozici 2+kk, 4+1 a lofty se střešními terasami. Parkování v podzemních garážích. Ceny od 100 000 Kč / m2.

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


новости | news | novinky

Nejlepší nemovitosti

Best Properties 40

Prodej / Sales / Продажа

94

Pronájmy / Rentals / Аренда

114 118

Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

39


Prodej | Praha 6 | Hradčany | 452 m2 | pozemek 686 m2 | 39 000 000 Kč Vila o 4 samostatných bytových jednotkách (4+1, 4+1, 3+1, 2+1), suterén s nebytovou jednotkou a studiem, garáž pro 2 auta. Vhodné využití vily pro vícegenerační bydlení, částečné pronajímání nebo ji lze upravit pro účely bydlení jedné rodiny. Polovina dvojvily v anglickém stylu z roku 1912 s udržovanou zahradou situovaná na Hradčanech, kousek od Letohrádku královny Anny a Písecké Brány. 4-apartment villa, two 3-bedroom apartments, one 2-bedroom apartment, 1-bedroom apartment, all with separate kitchens, basement with office space and another studio unit, garage for 2 cars. Suitable for multi-generational housing, partial leasing or conversion into one family villa. Semi-detached English style family villa built in 1912, complete with well-kept garden situated in the quarter of Hradčany, close to Letohrádek královny Anny Summer Palace and Písecká brána Gate.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad.indd 1 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 40

svoboda-williams.com

10/17/13 9:52 PM


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 125 + 4 m2 | 15 600 000 Kč Byt 3+1, 2 balkony, pracovna, šatna, plně vybavená kuchyň se spotřebiči Miele. Stylový zrenovovaný byt v 5. patře kompletně zrekonstruovaného secesního činžovního domu s výtahem v klidné části Starého města, v blízkosti prestižní Pařížské ulice, Staroměstského náměstí a nábřeží Vltavy. 2-bedroom apartment, 2 balconies, study, walk-in closet, fully fitted kitchen with Miele appliances. Stylishly designed, renovated apartment situated on the 5th floor of a completely renovated Art Nouveau building with a lift. Attractive location in the historic center of Prague, just moments from prestigious Pařížská Street, Old Town Square and the Vltava River embankment.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 9:52 PM 41


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 84 + 12 m2 | 10 900 000 Kč Byt 3+kk, soukromá pavlač, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, samostatná toaleta, podlahy merbau. Nově zrekonstruovaný byt ve 4. patře budovy s výtahem v centru města, pár minut chůze od Staroměstského náměstí, s rychlou dopravní dostupností /tramvaje, metro Náměstí Republiky/. 2-bedroom apartment, courtyard terrace, fully fitted kitchen, 2 bathrooms, guest toilet, Merbau floors. Newly refurbished flat situated on the 4th floor of a building with lift in the very center of Prague. Great location with excellent transportation connections /trams, Náměstí Republiky metro station/ and a short walk from Old Town Square and Wenceslas Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad.indd 3 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 42

svoboda-williams.com

10/17/13 9:53 PM


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 40 m2 | 4 900 000 Kč Byt 1+kk, příprava na kuchyň a koupelnu, oddělená skladová a technická místnost vedle bytu na chodbě. Jedinečný studiový byt připravený k dokončení dle potřeb kupujícího s výhledem na Jungmannovo náměstí a kostel Panny Marie Sněžné je situován přes celou šíři 3. podlaží malého činžovního domu s výtahem, v těsné blízkosti Václavského náměstí a vstupu do stanice metra Můstek, trasa A a B. Studio apartment, preparation for kitchen and bathroom, separate storage and utility room in the hallway just next door. This unique studio apartment ready for completion according to requirements of the buyer with views of Jungmannovo náměstí Square and the Church of Our Lady of the Snows is located across the entire width of the 3rd floor of a small apartment building with a lift, close to Wenceslas Square and the entrance to Můstek metro station, line A and B.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad.indd 4

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 9:54 PM 43


Prodej | Praha 6 | Lysolaje | 384 + 85 m2 | pozemek 1 574 m2 | 29 900 000 Kč Vila 7+kk, balkony, bazén, sauna, 4 koupelny, 3 šatny, garáž pro 3 auta. Rodinná vila zasazená v zeleni je součástí uzavřeného vilového souboru s privátní ulicí na území přírodního parku Šárka-Lysolaje, na upravené zahradě má vlastní bazén a příjemnou terasu. Vila je poslední objekt v liniové zástavbě a má dostatek soukromí a zeleně. V sousedství již není možná další výstavba. 6-bedroom villa, balconies, swimming pool, sauna, 4 bathrooms, 3 dressing rooms, garage for 3 cars. Family villa situated in a green, lush area, part of a gated community of six free standing houses that are located on the grounds of the Šárka-Lysolaje nature preserve. The well maintained garden features a swimming pool and a generous summer terrace. Further construction is forbidden in the neighborhood.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad.indd 5 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 44

svoboda-williams.com

10/17/13 9:54 PM


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 319 + 39 m2 | 28 950 000 Kč Byt 5+kk, 2 terasy, krb, 2 koupelny, 2 šatny, pracovna, zvukový systém Bose, plně vybavená značková kuchyně, nadstandardní vybavení a použité materiály. Luxusní, velkoryse řešený penthouse s otevřenou dispozicí přes 3 patra, panoramatickou vyhlídkou na město a Pražský hrad, schodišťovou halou s replikou dobového kování v kompletně zrekonstruované secesní budově s výtahem, pouhou minutu chůze od náměstí Míru. 4-bedroom apartment, 2 terraces, fireplace, 2 large bathrooms, 2 dressing rooms, study, BOSE home audio system, fully fitted designer kitchen, high standard materials and finishing. Luxury, exceptionally spacious penthouse with an open layout over 3 floors with a panoramic view of the city and Prague Castle, stair hall with replicas of original ironwork in a completely renovated Art Nouveau building with an elevator, just a minute walk from náměstí Míru Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad.indd 6

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 9:54 PM 45


Prodej | Praha – západ | Průhonice | 762 + 69 m2 | pozemek 3 927 m2 | cena na vyžádání | price upon request Vila 10+1, terasy/balkony, 2 jezírka, centrální atriové schodiště s fontánou, 4 koupelny, příprava na bazén a jacuzzi, podkrovní místnosti vhodné k využití jako fitness nebo herna, množství prosklených ploch, garáž pro 2 auta, další 2 zastřešená místa na pozemku. Prosluněný, originálně řešený rodinný dům provensálského stylu několik kroků od vstupu do obory Průhonického parku. 9-bedroom villa, terraces/balconies, 2 ponds, central staircase with a fountain with fish and a glass copula, 4 bathrooms, preparation for swimming pool and jacuzzi, attic rooms to be used as gym or hobby room, plenty of glass areas, garage for 2 cars and another 2 covered outdoor parking spaces. Sunny, originally furnished family house reminiscent of Provencal villas, situated on the edge of the large Průhonice Castle park and arboretum – perfect for walks.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad.indd 7 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 46

svoboda-williams.com

10/17/13 9:54 PM


Prodej | Praha 8 | Karlín | 166 + 30 m2 | 17 900 000 Kč Byt 5+1, terasa, lodžie, 2 garážová stání, 2 koupelny, šatna, 3 samostatné toalety, 2 sklepy. Moderní byt loftového typu v posledních třech patrech /3. – 5. patro/ kompletně zrevitalizovaného komplexu s recepcí a zahradou, který kombinuje památkově chráněnou budovu s novostavbou zasazenou do dynamicky se rozvíjejícího Karlína. 4-bedroom apartment, terrace, loggia, 2 garage parking spaces, 2 bathrooms, dressing room, 3 separate toilets, 2 cellars. Modern loft apartment on the last three floors /3rd to 5th floor/ of a completely revitalized complex with reception and garden, combining a historical building with a new building, in the dynamically growing neighborhood of Karlín.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad.indd 8

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 9:55 PM 47


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 200 + 107 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 5+kk, terasa, 3 garážová parkovací stání, velkoformátová okna a prosklené stěny, pracovna, šatna, komora, 2 koupelny, toaleta pro hosty a hala s prostorem pro vestavěné skříně. Luxusní penthouse ve 3. nejvyšším patře výjimečného moderního viladomu z dílny renomovaného architektonického ateliéru de.fakto. 4-bedroom penthouse, terrace, 3 garage parking spaces, large format windows and glass walls, study, dressing room, storage room, 2 bathrooms, guest toilet and a hall with space for built-in wardrobes. Luxury penthouse apartment situated on the 3rd top floor of a modern architecturally unique villa designed by the renowned architects de.fakto.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad.indd 9 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 48

svoboda-williams.com

10/17/13 9:55 PM


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 340 + 70 m2 | pozemek 355 m2 | 25 500 000 Kč Vila 5+kk, terasy, zahrada /203 m2/, 3 koupelny, 3 šatny, plně vybavená kuchyň se spotřebiči Miele, masivní dřevěné podlahy, garáž pro 2 auta. Atriová, designově zařízená řadová vila s terasami situovaná v prestižní lokalitě Na Hřebenkách, v blízkosti parku Landronka, v dobré dostupnosti do centra. 4-bedroom villa, terraces, 203 m2 garden, 3 bathrooms, 3 dressing rooms, fully fitted kitchen with Miele appliances, hardwood floors, garage for 2 cars. This terraced house with an atrium and a design interior is complete with a garden and terraces, and is situated in the prime location of Na Hřebenkách, Prague 5, near Landronka Park and with good transport links to the city center.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad.indd 10

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 9:55 PM 49


Byt 4+kk, 121 + 5 m2, Praha 7 – Holešovice, Přístavní | 6 990 000 Kč Světlý byt s balkonem orientovaným do vnitrobloku ve 3. patře dobře udržovaného domu s výtahem v atraktivní lokalitě Prahy 7 Holešovice, kousek od stanice tramvaje a výbornou dopravní dostupností do centra. Interiér bytu nabízí obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelním prostorem, to vše s přímým vstupem na balkon, 3 ložnice, 2 koupelny a vstupní halu. Dům a společné prostory zrekonstruovány v roce 2001. Plně vybavená kuchyně, velká okna, dřevěné podlahy. Veškerá občanská vybavenost v okolí. K bytu náleží sklep. Bright apartment with a courtyard-facing balcony on the 3rd floor of a well maintained building with a lift, in an attractive location of Holešovice, Prague 7, just a short walk from the tram station with excellent transport links to the center. The apartment has a living room with a kitchen and dining area, all with access to the balcony, 3 bedrooms, 2 bathrooms and an entrance hall. The building and common areas were reconstructed in 2001. Fully equipped kitchen, large windows, wooden floors. All public amenities in the area. Purchase price includes a cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 5+kk, 359 m2, zahrada 874 m2, Praha-východ – Strančice, Na Výsluní | 9 500 000 Kč Moderní novostavba rodinného domu se dvěma terasami a upravenou zahradou s vysázenými vzrostlými stromy a keři se nachází v klidné obci Strančice, necelých 30km do centra Prahy. Přízemí domu nabízí vstupní halu, ze které je přístup do garáže pro dva vozy, pokoj pro hosty, koupelnu a obývací pokoj s kuchyňským koutem a vstupem na terasu. V prvním patře se nachází 3 prostorné pokoje, každý s vlastní šatnou, velká koupelna a pokoj s druhou terasou s výhledem na okolí. Možnost vybudovat další koupelnu. Dům je k prodeji před finálním dokončením. Newly built modern house with two terraces and a landscaped garden with mature trees and shrubs, located in the quiet village of Strancice, less than 30 km to the city center. The ground floor offers an entrance hall with access to the garage with space for two cars, a guest bedroom, bathroom and living room with kitchenette and terrace. On the first floor there are 3 spacious bedrooms, each with its own dressing room, a large bathroom, and another room with a terrace overlooking the surrounding area. Possibility to build another bathroom. The house is prior to final completion, ie. floor covering, tiles, paneling doors, installation of sanitary equipment.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

51


Byt 4+kk, 119 + 22 m2, Praha 5 – Smíchov, Libínská | 6 490 000 Kč Mezonet s jižně orientovanou terasou ve 2. a 3. NP s garážovým parkovacím stáním, situovaný v příjemné rezidenční lokalitě blízko Strahova, parku Ladronka. Byt v první úrovni nabízí prostorný obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelnu a samostatnou toaletu. V horním patře se nachází ložnice s koupelnou a toaletou, komora a předsíň. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahu, dlažbu v koupelnách, markýzu na terase, předokenní žaluzie a bezpečnostní dveře. Vyhledávaná lokalita, 300m od autobusové zastávky. Bright apartment with south oriented terrace, on the 1st and 2nd floor of a building with a garage parking space. Located in a pleasant residential area close to Strahov and Ladronka park. The apartment features a spacious living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom and separate toilet on the first floor. On the upper floor there is a bedroom with a bathroom and toilet, a utility room and hallway. Laminate flooring, patio awning, window shutters and security doors. Sought after location of Smíchov, 300m from the bus station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 97 m2, Praha 7 – Holešovice, Schnirchova | 5 390 000 Kč Světlý byt po kompletní rekonstrukci situovaný ve 3. patře činžovního domu v rychle se rozvíjející části Prahy 7. V docházkové vzdálenosti stanice metra Vltavská i zastávek tramvaje, pár minut chůze od parku Stromovka. Interiér bytu nabízí obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a jídelním prostorem, 2 ložnice, koupelnu s podlahovým vytápěním, komoru. Sklep, družstevní vlastnictví, společné prostory domu po kompletní rekonstrukci. Completely reconstructed apartment with plenty of natural light, situated on the 3rd floor of a renovated apartment building in Prague 7-Holešovice, with several transport links to the city center and all public amenities. Flat interior features a living room with fully fitted open-plan kitchen and dining area, 2 bedrooms, and bathroom with underfloor heating. Cellar, cooperative ownership, and reconstructed common areas. Vltavská metro station and tram stops are within walking distance, few steps from Stromovka Park.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

53


Byt 2+kk, 67 m2, Praha 9 – Vysočany, Ocelářská | 3 750 000 Kč Designový byt s výhledy do zeleně a s parkovacím stáním se nachází ve 3. patře moderní novostavby industriálního rázu L’Ocelot, pouze 200 metrů od stanice metra Českomoravská a Galerie Harfa. Byt tvoří obývací pokoj s otevřeným kuchyňským koutem a jídelním stolem, ložnice, moderní koupelna se sprchou a toaleta. Kvalitní materiály: dřevěné podlahy, velkoformátová okna, betonová stěrka. This one-bedroom apartment with a garage parking space and attractive views of greenery is situated on the 3rd floor of industrial residential building L’Ocelot, 200 metres far from Českomoravská metro station, and Galerie Harfa shopping mall. The apartment consists of a living room with small kitchen and dining area, one bedroom, modern bathroom with shower and toilet. Wooden floors, large format windows, polished concrete.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 58 + 8 m2, Praha 8 – Libeň, V Mezihoří | 3 295 000 Kč Východně orientovaný byt s balkonem situovaný v 6. podlaží rezidenčního komplexu s centrálním atriem a umělou vodní plochou, v dosahu stanice metra Palmovka. Byt nabízí obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, ložnici, koupelnu, oddělené WC, předsíň a komoru. Pouze 5 minut chůze ke stanici metra Palmovka, veškerá občanská vybavenost v okolí. Fotografie pochází ze vzorového bytu. East-facing one-bedroom apartment with balcony on the 5th floor of residential building with central atrium. The apartment offers living room with dining room and kitchen, bedroom, bathroom, separate WC, hall with space for built-in wardrobe, and storage room. 5 minute walk to Palmovka metro station, all public amenities within walking distance. Photos are from the show flat.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

55


Prodej / Sale

Slunný a prostorný byt s plně vybavenou kuchyní, v Rezidenci Rooseveltova, Praha 6 Jedná se o slunný a prostorný byt o rozloze 128 m2, který má elegantní obývací pokoj, hlavní ložnici se šatnou, koupelnou a terasou. Součástí je též otevřená moderní kuchyně se všemi elektrospotřebiči a kvalitní kuchyňskou deskou. Koupelna má vyhřívanou podlahou a je vybavena toaletou, bidetem, vanou a samostatnou sprchou. V bytě se nachází též spíž a k bytu náleží samostatný úložný prostor o velikosti 8 m2 v přízemí domu. Tento byt je možné upravit do dispozice 3+kk (dvě ložnice). Při úhradě rezervačního poplatku do 1. 12. 2013 jedno parkovací místo v garáži zdarma.

Sunny and spacious apartment with fully equipped kitchen, in Residence Rooseveltova, Prague 6 This residence is a sunny and spacious apartment with an area of 128 m2, which has an elegant living room with high ceilings, a master bedroom with a dressing room, bathroom and terrace. It also includes an open kitchen with all modem appliances and quality kitchen countertops. The bathroom has a heated floor and is equipped with a toilet, bidet, bath and separate shower. There is a pantry, storage space, and separate storage space of 8 m2 outside the apartment. Note that this flat can be converted into a double bedroom unit. When paying the reservation fee by 1.12.2013 one parking space in the garage for free.

Cena / 12.990.000 Kč Price / 12.990.000 CZK

56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Sale

Rodinná vila 250m2, pozemek 779m2, garáž, Šárecké údolí, Dejvice Unikátní místo, klidná slunná lokalita v nádherném místě Šáreckého údolí. Celkově tři obytná podlaží. Instalován nový elektrický kotel a rozvody. Celkově je vila v dobrém stavebně technickém stavu, ale s potřebou úprav - součástí ceny je projekt rekonstrukce, která obsahuje i rozšíření obytné plochy o další menší byt Zahrada je privátní, se vzrostlou dekorační zelení, s menším kruhovým bazénem.

Family villa 250 m2, plot 779 m2, garage, Sarecke udoli, Dejvice Unique location, in an enchanting valley close to Prague centre . Three-storey villa is in good technical condition, but the need for changes – in the price is included renovation project, which allows an expansion of the residential area for another small apartment in the attic. Garden is private, with decorative greenery, also with a small children pool.

Cena / 26.300.000,-Kč Price / 26 300 000,-CZK

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

57


Focused on luxury Pštrossova, Praha 1 - Nové Město

prodej / sales

Příjemný, světlý byt se nachází v klidné ulici Nového Města v blízkosti Masarykova nábřeží, pouhých 100 m od Národního divadla. Byt je po kompletní rekonstrukci a z větší části orientován na jihozápad. V domě je nový výtah a zrekontruované společné prostory. Vybavení bytu tvoří dřevěné masívní parkety, kompletně vybavená kuchyňská linka, vestavěné skříně a nábytek. V každé místnosti je klimatizace. Nice and bright apartment is located in a quiet street of the New Town near the Masarykovo nábřeží, only 100 meters from the National Theatre. The apartment is completely renovated with most of rooms oriented to the southwest. The building has a new elevator and renewed common spaces. Equipment: solid wooden flooring, fully fitted kitchen, wardrobes and furniture. In each room there is an air conditioning.

Cena: / Price: 11 200 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Holšická, Praha 21 - Újezd nad Lesy

prodej / sales

Moderní komfortní vila (272 m2) v oblíbené rezidenční lokalitě na pomezí Klánovic a Újezdu nad Lesy. Dům je zasazen do zeleně a obklopen vilovou zástavbou. Přízemí je řešeno jako velkorysý otevřený prostor s maximálně vybavenou a elegantní kuchyní, jídelnou, která je velkými prosklenými plochami pohledově propojena se zahradou (757 m2), a dále obývacím pokojem s krbem, ze kterého lze vyjít na terasu (40m2) a do zahrady. V patře pak najdeme privátní zázemí s ložnicemi, koupelnami a terasou (30 m2). Nechybí dostatečné množství úložných a skladovacích prostor a garáž. Modern cosy villa (272 sqm) in a famous residential location on the border of Klánovice and Újezd nad Lesy. The house is set within greenery surrounded with villa development. Ground floor is a generous open space with fully fitted and elegant kitchen, dining area with glassed-in walls with view to a garden (757 sqm), and also living room with fire place. The living area is joined with a 40 sqm terrace and garden. On the 1st floor there is a private background with bedrooms, bathrooms and a terrace (30 sqm). The house offers plenty of storage space and a garage.

Info v RK / Prices upon request LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Rezidence Nautica, Praha 10 - Záběhlice

prodej / sales

„Říkejte mi Nautica. Jsem nová rezidence se 17ti byty a nebytovými prostory, umístěnými v trojici prosklených obytných lodí, vznášejících se nad rozsáhlým soukromým areálem zelených odpočinkových ploch a sportovišť, nacházejících se v těsné blízkosti přírodní lokality Hamerského rybníka v Záběhlicích. Neformální a klidný ráz volné přírody a relaxace zde na Vás zapůsobí i přes blízkost městského centra. Jsem vlajkovou lodí Prahy 10.“ “Call me Nautica. I am a new residential home with 17 flats and non-residential spaces located in three glass houseboats floating above a spacious private area of green leisure spots and sports fields in the vicinity of the Hamerský rybník natural locality in Záběhlice. The informal and peaceful character of outdoors and relaxation will impress you in spite of the closeness of the city centre. I am the flagship of Prague 10.”

Ceny od: / Prices from: 10 077 113 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Exclusive units for sale Janáčkovo nábřeží 23+25, Prague 5 www.rivergate.eu Official seller

Václavské náměstí 799/48, 110 00 Praha 1, tel. 224 266 820, torinopraga@torinopraga.com, www.torinopraga.com


Luxusní apartmány La Entrada na pobřeží Costa Blanca - Španělsko

La Entrada Luxury Apartments on the Costa Blanca - Spain Роскошные апартаменты La Entrada на побережье Коста Бланка - Испания

Cena od 135.000 Euro. / Price from 135.000 Euro. / Цена от 135.000 евро. Nabízíme nádherné apartmány v blízkosti Alicante s mezinárodním letištěm, v těsné blízkosti nádherné písečné pláže Punta Prima s modrou vlajkou a několika golfových hřišť. Apartmány se prodávají se 2 nebo 3 ložnicemi a 2 koupelnami. V urbanizaci s tropickou zahradou je několik bazenů. Jsou prodávány plně zařízené. We offer these beautiful apartments close to the Alicante International Airport, in the immediate vicinity of the stunning Blue Flag Punta Prima sandy beach and several golf courses. The apartments comprise two or three bedrooms and two bathrooms and are being sold fully furnished. There are a few swimming pools in the tropical garden within the complex. Предлагаем роскошную квартиру рядом с Аликанте недалеко от международного аэропорта, в непосредственной близости от прекрасных песчаных пляжей Punta Prima, отмеченных голубым флагом, и от нескольких полей для гольфа. Апартаменты продаются с 2 или 3 спальнями и 2 ванными комнатами. В комплексе с тропическим садом находится несколько бассейнов. Квартира продается полностью меблированная.

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info@brancoreality.cz, www.brancoreality.cz 62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Luxusní apartmán v Mijas Golf na pobřeží Costa del Sol - Španělsko

Luxury Apartment in Mijas Golf on Costa del Sol - Spain Роскошные апартаменты в Mijas Golf на побережье Коста-дель-Соль - Испания

Cena 145.000 Euro. / Price 145.000 Euro. / Цена 145.000 евро. Nabízíme nádherný apartmán 25 km od mezinárodního letiště v Malaze, v těsné blízkosti několika golfových hřišť. Má rozlohu 95 m2, terasa 15 m2. Apartmán má 2 ložnice, velký obývací pokoj, 2 koupelny. V urbanizaci s tropickou zahradou je komunální bazén. Je prodáván plně zařízen. We offer this beautiful apartment situated 25 km from the Málaga International Airport in the close vicinity of several golf courses. The floor space is 95 m², with a 15-m² terrace. The apartment comprises two bedrooms, a large living room and two bathrooms. There is a communal swimming pool in the tropical garden within the complex. It is being sold fully furnished. Предлагаем роскошную квартиру в 25 км от международного аэропорта Малаги, в непосредственной близости от нескольких полей для гольфа. Апартаменты имеют площадь 95 м2, терраса 15 м2. В квартире есть 2 спальни, большая гостиная, 2 ванные комнаты. В комплексе с тропическим садом находится общий бассейн. Квартира продается полностью меблированная.

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info@brancoreality.cz, www.brancoreality.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

63


Prodej Luxusní vila 5+1, 900 m2, Praha 6, 28 677 600Kč Sale Luxury villa, 900 sq.m., Prague 6, 28 677 600Kč Nabízíme k prodeji luxusní vilu ve funkcionalistickém stylu, která se nachází v lokalitě Na Krutci. Dům má k dispozici rozsáhlou terasu, 3 balkony s proskleným zábradlím, dobře vybavenou posilovnu a prostornou garáž. Ve třech patrech domu se nachází 3 obytné pokoje s klimatizací, samostatná kuchyň, obývací část s jídelnou, samostatná místnost pro posilovnu, 2 koupelny s toaletou a 2x samostatná toaleta, vestavěné skříně. V celém domě byly použity materiály vysoké kvality. K vile patří také zahrada osazená dekorativními rostlinami a ovocnými stromy, zahrada využívá systému automatického zavlažování. Domy v této lokalitě využívají recepci s ochrannou službou, dům má vlastní zabezpečovací zařízení. V lokalitě se nachází relax-centrum - virtuální golf, posilovna, sauna, restaurace, solárium, masáže, kosmetický salon a 2 kryté tenisové dvorce. Lokalita se nachází v blízkosti letiště Ruzyně a centra města. Nejbližší stanice MHD je vzdálena 5 minut, do budoucna je možné využívat trasy metra A - v současné době je ve výstavbě. We offer to sell a luxury villa in the functionalist style, situated in the locality Na Krutci. The house has spacious terrace, 3 balconies with glass railings, well-equipped gym and a large garage. On the three house floors there are 3 living rooms with air conditioning, separate kitchen, dining room, a gym room, 2 bathrooms with toilet, 2 separated toilets, built-in wardrobes. The high quality materials have been used in the whole house. The villa has a garden with decorative plants, fruit trees and an automatic irrigation systém as well. The houses located in the area use a protective service desk, the house has its own security system. In this locality is a relax center with virtual golf, gym, sauna, restaurant, solarium, massage, beauty salon and 2 indoor tennis courts. The site is located near the airport and city center. The nearest public transport station is 5 minutes. In the future it is possible to use the subway line A which is currently under construction.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní vila 6+kk, Praha 4 - Hrnčíře, 280 m2, 23 750 000 Kč Sale Luxury villa 6+kk, Praha 4 – Hrnčíře, 280 sq. m., 23 750 000 Kč Nabízíme k prodeji dvoupodlažní luxusní vilu o dispozici 6+kk a užitné ploše 280 m2 v Praze Hrnčířích postavenou v roce 2009. V obývacím pokoji se nachází krb a kuchyň s kompletně vybavenou linkou. Vila má 4 ložnice, z toho 3 mají vlastní koupelnu vybavenou sprchovým koutem, vanou a toaletou. V každé obytné místnosti je klimatizace, bezpečnostní žaluzie, kamerový systém a alarm. Tato vila je zařízena ve velmi vysokém standardu, podlahy jsou z masivu - tropické dřevo. Auto lze zaparkovat buďto v garáži, nebo za vjezdovou bránou, která má dálkové ovládání. Pro dostatek odpočinku a trávení společných chvil s blízkými, či rodinou, je k dispozici rozsáhlá zahrada o rozloze 600 m2 vybavena inteligentním závlahovým systémem. Vzrostlé stromy dodávají vile jedinečnou atmosféru. Vila je v perfektním stavu a je situována na okraji zástavby v prestižní lokalitě. We offer for sale a luxury villa 6+kk in Prague-4 Hrnčíře with the area of 280 sq. m. The living room has a fireplace and a fully equipped kitchen corner. The villa has 4 bedrooms, 3 of them have own bathroom equipped with a shower, a tub and a toilet. Every room is air-conditioned, has the security shutters, camera system and alarm. The villa is furnished in a high standard, the floors are from hardwood – tropical wood, inside door Sapelli. There is a garage for a car or you can park behind the entry gate which has RC. For enough of relaxation or spending the time with a family or friends there is availible a spacious garden of 600 sq. m. eqquiped with a sensible irrigation system. The trees around the villa make the place unique and calm. The villa is situated in a nice quite place on the edge of buildings in a prime location.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

65


Prodej Stylový dům 5+kk, 221 m2, Pyšely, Praha-východ, 10 660 000 Kč Sale Modern house 5+kk, 221 sq. m., Pyšely, Prague-east, 10 660 000 Kč Nabízíme k prodeji rodinný dům 5+kk z developerského projektu Loreta Homes Pyšely. Projekt se nachází v malebné přírodní krajině Posázaví, v sousedství městečka Pyšely,25 km jihovýchodně od Prahy. Koncept domu byl inspirován australskými bungalovy. Plocha celého pozemku je 1584 m2, plocha domu 221 m2. Ze vstupní haly se dostaneme do obývajícího pokoje s jídelnou, krbem a kuchyní. Součástí obývací části je i vestavěná galerie s přímým vstupem na krytou terasu se zděným grilem. V pravé části domu jsou umístěny 3 ložnice s koupelnou a prádelna. V levé části domu se nachází ložnice rodičů, šatna, wellness a sauna s koupelnou. Dům disponuje garáží pro 2 vozidla. Projekt Loreta Homes přímo navazuje na centrum města Pyšely, které patří mezi města s bohatou historií, bohatým kulturním životem a kompletní občanskou vybaveností - mateřská a základní škola, pošta, restaurace, obchody atd. V těsné blízkosti developerského projektu se nachází golfový areál s prvotřídním osmnáctijamkovým golfovým hřištěm navrženým architektem Keithem Prestonem. We offer for sale a family house 5+kk in the development project Loreta Homes Pyšely. It is situated in a picturesque natural scenery of Posázaví, in a neighbourhood with a little town Pyšely (25 kilometers southeastern from the Prague.) The house conception was inspired by Australian bungalows. The total land area is 1584 sq. m., the house area is 221 sq. m. From the hall you will get to the living room with dining room, fire place and kitchen. As a part of the living room there is a built-in gallery with the entrance to the covered terrace with a brick grill. There are three bedrooms with bathroom and laundry in the right part of the house. In the left part of the house there is parents‘ bedroom, dressing room, wellness and sauna with a bathroom. In the house there is a garage for two cars. The development project Loreta Homes concurs on the Pyšely town cente which belongs among towns with a great history, cultural life and has all necessary civic amenities – kindergarten, basic school, post office, restaurants, shops etc. At the development project there is a first-class golf area with eighteen holes designed by architect Keith Preston.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Exkluzivní uzavřená rezidence 5+kk, 230 m2, 14 699 000 Kč Sale Exclusive closed residence 5+kk, 230 sq. m., 14 699 000 Kč Historická usedlost Šafránka leží v prestižní části Prahy 6 v blízkosti obory Hvězda na rozhraní Břevnova a Košíř. Původně zde byly vinice a od 18. století i historický statek, s prostorným nádvořím obklopeným obytnými i hospodářskými budovami, který byl kompletně a zrekonstruován a dostavěn tak, aby odpovídal požadavkům na moderní využití. Po komplexní rekonstrukci a dostavbě zde vzniklo 12 velkých luxusních bytů s krásnými výhledy do Motolského údolí a další komerčně využitelné prostory vhodné např. pro kanceláře či ordinace. Charakter usedlosti zaručuje svým obyvatelům dnes tak vzácný klid a soukromí, a zároveň i snadnou dostupnost různých služeb a centra města. Budovy si zachovaly svůj historický duch, vnitřek však odpovídá veškerým požadavkům na moderní bydlení a práci. Celý komplex obklopuje zahrada s bazénem, k dispozici je soukromé parkoviště, ostraha, správce a řada dalších služeb. Významnou předností areálu je jeho výborná dopravní dostupnost: centrum Prahy je vzdáleno 10 - 15 minut jízdy autem, výborné je napojení na dálnici D5 Plzeň a na městský okruh propojující všechny ostatní dálnice D1, D8 a D11 a letiště Ruzyně. Zastávky tramvají na Vypichu jsou vzdáleny zhruba 5 minut pěšky. Zastávka autobusů je pak přímo před areálem. A navíc bude v roce 2013 asi 300 m od domu otevřena stanice metra trasy A- výstup Motolská nemocnice, což výrazně zvýší celkovou atraktivitu a tím i cenu této nemovitosti. The historic homestead is situated in Šafránka prestigious part of Prague 6, close to the star fields and interface Brevnov Košíře - Kukulova Street, No. 24. Originally there were vineyards and from 18 century and the historic farmhouse, with spacious courtyard surrounded by residential and farm buildings, and has been completely renovated and finished to match the requirements of modern applications. Complete renovation and completion are created 12 large luxury apartments with beautiful views of the valley Motol and other commercially usable space suitable for office or surgery, the ratio can be adjusted according to actual needs. Character farmhouses guarantees its citizens now so rare peace and privacy, and also the easy availability of different services and the city center. The buildings retain their historic spirit, but the interior conforms with all requirements of modern living and work. The whole complex is surrounded by a garden with a swimming pool, there is private parking, security, manager and many other leading služeb. Important advantage of the square area is its excellent accessibility: the center of Prague is located 10-15 minutes away by car, is an excellent connection to the motorway D5 Plzen and the ring road connecting all other D1, D8 and D11 and the airport. Tram stops at Vypich is located about 5 minutes on foot. Bus stop is directly in front of the premises. And in 2013 will be about 300 m from the house opened metro station- exit Motol Hospital, which significantly increases the overall attractiveness and thus the price of the property. All apartments and commercial spaces are intended primarily for sale - price from CZK 65,000 per m2 of residential space, but perhaps even agreement on the lease of the property.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

67


68


69


70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

71


Dům Budíkov

Nízkoenergetický (>50 kWh/m²), dvougenerační, nadstandardně řešený a nábytkem na míru vybavený rodinný dům s dispozicí 7+2 (dispozice domu 6+1 se dvěma koupelnami a dvěma šatnami) + samostatná garsoniera s vlastním vstupem s kuchyní, koupelnou a šatnou, dále sklep a 2 sklady) a užitnou plochou 443 m² byl zkolaudován v roce 2003. Dům je situován na exkluzivním pozemku s nádhernými blízkými (kostel) i dalekými (kopce Posázaví) výhledy o celkové výměře 1.243 m² na jižním svahu nad městečkem Mnichovice, 30 km, 20 – 25 minut po D1 od Václavského náměstí. K domu náleží upravená terasovitá zahrada s letní kuchyní, nádrží na deštovou vodu, skladem, dvougaráží a 2 dalšími parkovacími místy. Dům leží ve slepé ulici, z pozemku je přímý vstup do lesa. Je ideální pro rodiny s dětmi i dvougenerační bydlení.

Low-energy (>50 kWh/m²), big enough to accommodate two families, luxuriously designed house with custom-made furniture and 7+2 layout (6 bedrooms, kitchen, two bathrooms and two dressing rooms) and a separate studio with its own entrance, comprising a kitchen, bathroom and dressing room. The property, which includes a cellar and 2 storerooms, was approved in 2013. Its floor area is 443 m². The house is situated in an exclusive plot with magnificent views – close by is a church, and in the distance, the Posázaví hills. The total area of the property is 1,243 m² and it is situated on the southern slopes above the town of Mnichovice, 30 km (20 to 25 minutes drive on the D1 highway) from Wenceslas Square. The house has a maintained terraced garden with a summer kitchen, rainwater tank, storeroom, double garage and two additional parking spaces. The house is situated in a cul-de-sac, and the plot has direct access to the forest. It is ideal for families with children or even for two generations of the same family.

Cena k jednání / Price for negotiation Daniel Hagen | e-mail: info@dumbudikov.cz | tel.: +420 602 179 664

dum-budikov.indd 1 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

www.dumbudikov.cz 8/26/13 4:26 PM


Vánoce v Alice in Paris a tisíce nápadů pro vaše blízké…

WWW.ALICEINPARIS.CZ ÚJEZD 9 - MALÁ STRANA, PRAHA 5 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

73


Secesní vila nedaleko Plzně Art Noveau Style Villa near Plzeň • Вилла в стиле модерн в городе Пльзень Secesní vila po citlivé kompletní rekonstrukci je postavena na rozsáhlém lesním pozemku nedaleko Plzně v malebném podhůří Šumavy . Rekonstrukce objektu proběhla pod dohledem špičkového architekta a jsou zde zachovány prvky originálních maleb Alfonse Muchy. Volba materiálů, stejně tak pečlivost rekonstrukce a vhodné využití prostoru vily vytváří harmonický celek vhodně zasazený do prostorného okolí lesní zahrady. This villa in Art Noveau style, after a sensitive and complete reconstruction, is located on a large forest plot near Plzeň in the picturesque Šumava foothills. The reconstruction of the building took place under the supervision of a top architect. Some elements of the original paintings by Alfons Mucha have been preserved here. The choice of materials, as well as the thoroughness of the reconstruction and appropriate use of villa space create a harmonious unit, fittingly situated in the spacious surroundings of a forest garden. Вилла в стиле модерн, прошедшая стильную комплексную реконструкцию, находится на обширном лесном участке недалеко от города Пльзень в живописных предгорьях Шумавы. Реконструкция объекта проходила под чутким руководством известного архитектора, на вилле сохранены элементы оригинальных картин самого Альфонса Мухи! Выбор материалов, а также тщательность реконструкции и умелое использование пространства виллы создают гармоничное целое, естественным образом вписанное в просторные окрестности лесного участка.

74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ a PRONÁJEM • **** hotel, Františkovy Lázně ПРОДАЖА • Hotel ****, Franzensbad Špičkový **** hotel umístěný ve františkolázeňského parku v lesní krajině, která v letním i zimním období vytváří úžasné prostředí pro odpočinek a regeneraci zdraví. Procházka od hotelu do centra Františkových Lázní trvá asi patnáct minut. Hotel , který se skládá ze dvou budov má k dispozici celkem 97 pokojů, převážně dvoulůžkových. Peak **** Frantiskovy Lazne hotel located in a park in the forest landscape, in summer and winter, creating amazing environment for rest and regenerate health. Walk from the hotel to the center Franzensbad takes about fifteen minutes. The hotel, which consists of two buildings have a total of 97 rooms, mostly double. **** отель, Františkovy Lázně Высококлассный **** отель, разместившийся в парке Франтишковы Лазне среди лесов, которые и летом, и зимой создают удивительную атмосферу для отдыха и восстановления здоровья. Прогулка от отеля до центра Франтишковых Лазней занимает около пятнадцати минут. Отель, который состоит из двух зданий, рассчитан на 97 номеров, в основном двухместных.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

75


Exklusivní byt 4+1,128m2,OV, Praha 1 - Josefov Exclusive flat 4+1, 128 m2, personal ownership, Prague 1 - Josefov • Эксклюзивная квартира 4+1,128м2, частная собственность, Прага 1 – район Josefov, Старый город Velmi pěkný, prostorný a zajímavě řešený byt o celkové užitné ploše 128m2 , tento čtyřpokojový byt se nachází ve velmi žádané lokalitě v srdci „Staré židovské Prahy“, s okny obytných místností s výhledem na Pinkasovu synagogu a na Starý židovský hřbitov, v docházkové vzdálenosti je Karlův Most, Židovská synagoga, Staroměstské náměstí, Pařížská ulice a jiná vyhledávaná místa krásné starobylé Prahy. Very pleasant, spacious and interestingly designed flat with a total floor area of 128 m2, this 4-bedroomed flat is situated in a much-desired location in the heart of “Old Jewish Prague”, with windows of residential rooms overlooking the Pinkas Synagogue and Old Jewish Cemetery. Charles Bridge, the Jewish Synagogue, Old Town Square, Pařížská Street and other popular venues in beautiful ancient Prague are all within walking distance. Очень красивая, просторная и интересно оформленная квартира с общей площадью 128 м2, эта четырехкомнатная квартира расположена в пользующемся большой популярностью районе Josefov, в самом центре „Старой еврейской Праги“, с окнами жилых комнат с видом на Пинкасову синагогу и Старое еврейское кладбище, в нескольких минутах пешей ходьбы находится Карлов мост, Еврейская синагога, Староместская площадь, Парижская улица и другие популярные места красивой старой Праги.

76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ • Horsky hotel*** Superior ПРОДАЖА • Горный отель *** Superior

Horský hotel*** Superior se nachází přímo v samém centru Šumavy ve výšce 1000 metrů nad mořem. V letním období se okolí hotelu mění na ráj turistiky, cykloturistiky a houbařů, v zimě se ocitnete v centru sjezdového a běžkového lyžování. Celkem sedm sjezdovek s různou náročností, s umělým zasněžováním a nočním lyžováním se nachází v nejbližším okolí. Mountain hotel *** Superior is located in the heart of Šumava (the Bohemian Forest) at an altitude of 1000 meters above sea level. In summer the hotel turns into a paradise of hiking, biking and mushroom pickers, in winter you will find yourself in the centre of downhill and cross-country skiing. There are seven ski slopes of varying difficulty, with artificial snow and night skiing located in the vicinity of the hotel. Горный отель *** Superior расположен в самом центре Шумавы на высоте 1000 метров над уровнем моря. В летнее время окрестности отеля превращаются в рай для туристов, они хороши для пеших прогулок, езды на велосипеде и сбора грибов, в зимнее время вы окажетесь в центре горнолыжного спорта и езды на беговых лыжах. В общей сложности там семь горнолыжных трасс с разной степенью сложности, с обеспечением искусственным снегом и возможностями ночного катания на лыжах – все расположено в непосредственной близости от отеля.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

77


y č m 0K do 0 0 vé 80. No 6.1 od DUBOVÁ ALEJ RESORT tvoří 21 rodinných domů a dvojdomů navržených v unikátním architektonickém stylu zasazených do aleje červených dubů. Domy jsou charakteristické sedlovou střechou, velkými prosklenými plochami a fasádami v zajímavých kombinacích dřeva a kamene. Architektonicky sjednocené řešení v uceleném areálu vytváří výjimečný urbanistický celek. DUBOVÁ ALEJ RESORT nabízí moderní městské bydlení na krásném místě na hranici Prahy 6. DAR uspokojí hlavně ty, kteří touží po jedinečné kombinaci klidu a blízkosti přírody a zároveň ocení dobrou dopravní dostupnost do centra Prahy. PROJECT OAK ALLEY RESORT OAK ALLEY RESORT consists of 21 family houses and duplexes designed in a unique architectural style set in red oak alley. The houses are characterized by who desire a unique combination of tranquillity and closeness to nature and at the same time appreciate the good transport access to the centre of Prague. О ПРОЕКТЕ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ РЕСОРТ Жилой комплекс Дубовая аллея ресорт состоит из 21 коттеджа и дуплексов, спроектированных в уникальном архитектурном стиле, размещенных в аллее красных дубов. Дома характеризуются остроконечной крышей, большими застекленными поверхностями и фасадами в интересной комбинации из дерева и камня. Архитектурное решение объединенное в одно целое с территорией создает уникальный городской комплекс. Жилой комплекс Дубовая аллея ресорт предлагает современное городское жилье в прекрасном уголке на окраине Праги 6. ДАР угодит главным образом тем, кто желает уникальное сочетание спокойствия и близости к природе и в то же время ценит хорошее транспортное сообщение с центром города.

info@dubovaalej.cz | www.dubovaalej.cz Prodejce:

78

Mezibranská 7, 110 00 Praha 1 | tel.: +420 604 271 207

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

79


Luxusí byt v novém viladomě – Procházkova 7, Podolí, Praha 4 / Luxurious Flat in a New Villa House – Procházkova 7, Podolí, Prague 4 / Роскошная квартира в новом вилла-доме по адресу Procházková 7, район Podolí, Прага 4 Nabízíme nový luxusní byt 3+kk o velikosti 93 m² + 12 m² terasa v nově postaveném viladomě, který byl nominován na cenu Projekt roku 2012 a Best of reality 2012. Tento nádherný byt je vybaven kvalitními prvky, kuchyní na míru, dubovou podlahou, tropickými rošty na terase, bezpečnostními okenními roletami, dřevěnými okny, zabezpečovacím systémem, koupelnou Villeroy Boch, videotelefonem s automatickým otevíráním dveří. K bytu náleží 1x garážové stání. V bytě je 2x WC (1x koupelna s vanou a bidetem), technická místnost, 2x prostorná ložnice se šatními skříněmi z běleného dubu, kuchyň s jídelnou je propojená s velkým obývacím pokojem, krásná prostorná terasa navazující na obytný prostor poskytuje díky výhledům na vzrostlé stromy dostatek relaxace. Lokalita Podolí patří k vyhledávaným díky občanské vybavenosti a hlavně dostupností do centra Prahy. V okolí je mnoho restaurací, sportovních zařízení, cyklostezky, dostatek zeleně pro chvíle relaxace. We offer a new luxurious flat comprising 3 rooms + a kitchen nook (3+kk), 93 m² in size + 12 m² terrace, in a newly built villa house which was nominated for the Project of the Year and Best of Realty in 2012. This beautiful flat is equipped with quality features, a tailor-made kitchen, oak floors, tropical wood grates on the terrace, security window blinds, wooden windows, security system, Villeroy & Boch bathrooms, video-telephone with automatic door opening. The property includes 1x parking bay. The flat comprises 2x WCs (1x bathroom with bathtub and bidet), technical room, 2x spacious bedrooms with wardrobes in whitened oak. The kitchen-cum-dining area is connected to a large living room. A beautiful spacious terrace flowing from the living area provides pleasant relaxation with a view of the established trees. Podolí is a sought-after location for its civic amenities and especially its accessibility to the centre of Prague. There are many restaurants and sporting facilities in the vicinity, as well as cycling routes and plenty of greenery for moments of relaxation.

Предлагаем новые роскошные апартаменты планировки 3 + кк, размером 93 м ² + 12 м ² террасы, в недавно построенном вилла-доме, который был номинирован на лучший проект 2012 года и конкурс «Best of reality 2012» Эта прекрасная квартира оснащена высококачественным оборудованием и компонентами: кухня на заказ, дубовые полы, решетки из тропического дерева на террасе, специальные жалюзи для безопасности окон, деревянные окна, система сигнализации, сантехника Villeroy Boch в ванных комнатах, видеотелефон с автоматическим открытием дверей. К квартире относится 1 гаражная стоянка. В квартире 2 туалета (1 ванная комната с ванной и биде), подсобное помещение, 2 просторные спальни с гардеробными из беленого дуба, кухня со столовой связаны с большой гостиной. Красивая и просторная терраса связана с жилой зоной, благодаря тому, что из нее открывается вид на зелень и подросшие деревья, терраса дает ощущение отдыха и релаксации. Расположение в районе Подоли является одним из пользующихся наибольшей популярностью, благодаря развитой инфраструктуре и близости к центру города Праги. В районе много ресторанов, спортивных сооружений, дорожек для велосипедистов, множество зеленых насаждений для так приятных моментов отдыха.

Cena / Price : 11,990.000 Kč / CZK Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Proč konvektor MINIB? • • • • •

designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání díky vysokojakostním materiálům a moderním technologiím garantujeme 10-ti letou záruku na výměníky tepla a nerezové vany jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2009, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební komoře exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

Samostojný konvektor SKPTG obdržel ocenění Výrobek roku 2013

MINIB,a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

www.minib.cz

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

81


Luxusní vila Tuchoměřice / Luxury Villa in Tuchoměřice / Роскошная вилла в Тухомержицах Moderní vila z roku 2009 leží na překrasném pozemku u lesa o rozloze 5 000 m2. Užitná plocha domu 900 m2, garáže pro 2 auta s možností parkovaní na dvoře cca dalších 4–6 aut, z čehož poskytuje kryté stáni pro 2 vozy. Vila je nadstandardní s použitím pouze kvalitních materiálů a nabízí rodinné bydlení vyjímečné kvality a designu. Plně automatické stahování markýz, závěsů, záclon, elektronická vrata a prosklený výtah zaručují pohodlné fungování domu. Celoskleněné schodiště mu pak dodává na vyjímečnosti a luxusu. V přízemí domu je propojený obývací prostor s kuchyní, jídelnou, pracovnou a hala. Celý prostor lze rozdělit prosklenou stěnou. V patře jsou pak 3 ložnice s koupelnami a šatnami. V domě naleznete vlastní byt pro služebnou, v přízemí pak technickou místnost, saunu, whirlpool aj. Na pozemku je vlastní studna, zabezpečovací system, solarní panely, tepelné vrty a další vlastní zdroje potřebné pro chod domu.

Modern villa built in 2009 on a beautiful 5000 m2 plot by a forest. The useable area of the house is 900 m2, garages for 2 cars plus another 4–6 cars can park in the courtyard, including 2 roofed spaces. The villa is above the standard, uses quality materials only, and offers family living of exceptional quality and design. Fully automated lowering of marquees, drapes and curtains, electronic gate and glazed elevator for comfortable functioning of the house. All-glass staircase for an added sense of exceptionality and luxury. The ground fl oor contains an interconnected living area with a kitchen, dining room and study, and a hallway. The area can be divided with a glass wall. The upper fl oor contains 3 bedrooms with bathrooms and dressing rooms. There is a separate fl at for the maid; the ground fl oor has a utility room, sauna, whirlpool, etc. The plot has its own water well, security system, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate.

Современная вилла 2009 года находится на прекрасном участке у леса с площадью 5000 м2. Полезная площадь дома 900 м2, гараж на 2 машины, возможность парковки во дворе еще 4–6 автомобилей, из них 2 на крытой парковке. Вилла имеет высокий стандарт, в строительстве были использованы только высококачественные материалы, это высококлассное жилье для семьи исключительного качества и дизайна. Полностью автоматическое управление маркизами, гардинами, шторами, электронные ворота и стеклянный лифт обеспечивает легкую эксплуатацию дома. Стеклянная лестница только добавляет вилле исключительности и атмосферы роскоши. На первом этаже находится гостиная с кухней и столовой, кабинет и зал. Все пространство может быть разделено стеклянной стеной. На верхнем этаже расположены 3 спальни с ванными комнатами и гардеробами. В доме есть отдельная квартира для прислуги, на нижнем этаже техническая комната, сауна, джакузи и т.д. На участке собственный колодец, система безопасности, солнечные батареи, тепловые скважины и другие собственные ресурсы, необходимые для эксплуатации дома.

Cena / Price : info v RK / info upon request / Доп.информ. в агентстве Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


JINÝ PŘÍSTUP K REALITÁM REZIDENCE JITŘNÍ je konceptem exkluzivního bydlení zasazeného do staré části Hodkoviček s již ukončeným územním rozvojem. Díky tomu se můžete spolehnout, že okolí zůstane i v budoucnosti příjemně poklidné a plné zeleně. Členitá stavba s pěti nadzemními podlažími splňuje vysoké nároky na prostorové řešení a variabilitu. Objekt zahrnuje pouhých 22 bytů, aby si Váš nový domov zachoval vzdušnost a respekt k privátnímu komfortu rezidentů. REZIDENCE JITŘNÍ byla odbornou porotou z řad stavitelů a architektů vyhlášena absolutním vítězem v soutěži „NEJLEPŠÍ REALITNÍ PROJEKT ROKU„ v roce 2011. WWW.IBF.CZ

Tel.: +420 222 222 101

ABSOLUTNÍ 9Ë7ċ= PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ABSOLUTNÍ 9Ë7ċ= listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

83


majitelka Mgr. Olena Yakubovych

Okouzlující byt v Pařížské ulici (2+kk) / 49,6 m2 Exkluzivní nabídka slunného bytu s pohádkovým výhledem na střechy Josefova se nachází v prostorách secesního domu, v lukrativní lokalitě Prahy 1 vedle Staroměstského náměstí. Byt nabízí ničím nerušený výhled do zeleně Pařížské ulice, sousedství butiků značek D&G, Prada, BVLGARI, hotelu Intercontinental, vyhlášených pražských barů a restauraci. Byt má výborné dispoziční řešení 2KK se samostatnými vstupy do místností, a je situován na východ: slunný obývací pokoj s kuchyňskou linkou a ložnice. Součásti bytu taky je - rekonstruovaná koupelna, samostatná toaleta a šatní místnost. Výborná dopravní dostupnost: tramvajová zastávka (cca 190m.) a metro Staroměstská (182m). Romantické bydlení, a skvělá nemovitost na pronájem (v případě zakoupení jako investice).

Charming apartment at Parižská Street (1 bedroom) /49,6 m2 Sunny apartment overlooking the rooftops of Josefov - is located it the beautiful Art Nouveau building at the most lucrative Prague 1 area near Old Town Square. The flat offers - view of the trees tops of Paris Street, neighborhood of the boutiques D&G, Prada, BVLGARI, hotel Intercontinental and the best Prague bars and restaurants. The apartment has an excellent layout (livingroom and 1 bedroom), with the separate entrances to the each room. The windows of sunny bedroom and livingroom with kitchen are facing the East side. The apartment has renovated bathroom, toilet and cloak-room. Good accessibility: tram station (walking distance -190m), metro Staroměstská (walking distance - 182m). Romantic residence or great property for renting (in case of purchase as an investment). Cena na vyžádání Price on request

Václavské náměstí 55, 110 00 Praha 1, Česká Republika, Tel: +420 224 282 506, www.YTPI.cz, info@ytpi.cz


Projekt zařazený do Great Homes and Destinations.

Art Rezidence U Divadla Exkluzivní nabídka jedinečného bytu Staré Město - Praha 1 3kk/165 m2 + terasy/110 m2 + sklep + garáž

Exclusive offer of apartment for sale Old Town - Prague 1 3 bedrooms/165 m2 + terraces/110 m2 + cellar + garage

L’Art de Vivre – tento penthouse s rozlohou 165 m² a jedinečnými celkovými 110 m² teras se nachází v 7. NP domu Art Rezidence U Divadla. Je ideální bytovou jednotkou pro všechny, kteří touží po něčem skvělém, nezapomenutelném a chtějí si užívat život plnými doušky. Ze svých dvou samostatných teras nabízí krásný a ničím nerušený výhled na Národní divadlo a Pražský hrad.

L’Art de Vivre - this penthouse with area 165 m2 and unique 110 m2 of terraces is located on the 7th floor of the Art Residence U Divadla building. It is a perfect residential unit for those looking for something marvellous and unforgettable, who wishes to enjoy life to the full. On its two separate terraces the apartment offers the most sensational, uninterrupted views of the National Theatre and Prague Castle.

Tento byt vás bude hýčkat jen tím nejlepším: privátním výstupem z výtahu přímo do bytu, moderními prvky a nejkvalitnějšími ušlechtilými materiály jako je sklo, nerezová ocel, masivní dřevo. Pro jedinečný styl a osobitý charakter tohoto bytu použili naši designéři jen ta nejlepší řešení. Cena na vyžádání www.artrezidenceudivadla.cz

This apartment will spoil you with nothing but the best you can expect: a private exit from the lift directly into the apartment, modern elements combined with refined materials such as glass, stainless steel, solid wood and much more. All this has been created by our best designers and architects specially for you. Price on request www.artrezidenceudivadla.cz

Y&T Property Investment s.r.o., Wenceslas Square 55, Prague 1 | Tel.: +420 224 282 506 | Email: info@ytpi.cz | www.ytpi.cz


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 86 SATPO_Estate-11_230x280.indd 1

10.10.2013 17:42:55


SATPO_Estate-11_230x280.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

87 10.10.2013 17:43:29


Realitní makléř: Mgr. Zoja Klímová Kontakt: +420 739 246 116 E-mail: zoja.klimova@century21.cz

Exkluzivně prodej rodinného domu 5+kk/T, Jažlovice

Exkluzivní prodej nadstandardně vybaveného a luxusně zařízeného dvoupodlažního rodinného domu o celkové obytné ploše 160m2, s terasou 50m2, vzrostlou zahradou 852m2, samostatnou garáží a bazénem, v zeleni na kraji obce Jažlovice. Zastavěná plocha domu je 94m2, celková plocha pozemku 946m2. Vchod do domu je z příjezdové cesty s parkovacím stáním na úrovni druhého podlaží, kde se nachází vstupní hala, tři ložnice, hostinský pokoj a koupelna s velkou vanou. Druhý vstup do domu vede ze zastřešené terasy, kam se dostanete po schodech přes udržovanou zahradu. V prvním podlaží se nachází prostorný obývací pokoj s krbovými kamny, jejichž nerezový komín zdobí venkovní fasádu, na míru postavená kuchyňská linka s masivní dubovou deskou a s vestavěnými spotřebiči značky Teka a Whirpool, komora, finská sauna pro 4 osoby a koupelna se sprchovým koutem. Dům je zařízen designovým italským nábytkem z velmi kvalitních materiálů, bezfalcové dveře, na stěnách jsou benátské štuky, podlahy z masivního dřeva nebo dlažba, v sauně teaková podlaha. Vytápění domu je elektrickým kotlem, první podlaží a koupelna ve druhém podlaží mají podlahové topení. Na terase je jacuzzi pro 5 osob, na zahradě krytý vyhřívaný bazén s protiproudem o velikosti 3x6m a hloubce 1,5m, zahradní domek a garáž. Ke garáži je vjezd bránou na dálkové ovládání, garážová vrata značky Hörmann. Dům je zabezpečen alarmem připojeným na SBS, kamerový systém na noční vidění s týdenním záznamem, 2x videotelefon, čidla proti rozbití skel, venkovní osvětlení celého domu i zahrady. Výborná dopravní dostupnost do Prahy, 2km na dálnici D1, 3km do centra Říčan, kde je veškerá občanská vybavenost.

Cena / 8 900 000Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Mgr. Zoja Klímová Kontakt: +420 739 246 116 E-mail: zoja.klimova@century21.cz

Rodinný dům k bydlení i podnikání - Přední Kopanina

Rodinný dům v Přední Kopanině. Je určen k bydlení i podnikání pod jednou střechou. Dispoziční řešení domu: v 1.NP je vstupní hala se samostatnými vchody do garáže, koupelny s WC, komory, technické místnosti a pracovny. Schodištěm se dostaneme do 2.NP. kde se nachází prostorný obývací pokoj s krbem a výhledem do zahrady, propojen je s jídelnou a kuchyní. Dále je na patře dětský pokoj, ložnice a koupelna s WC. Ve 3.NP jsou dva prostorné stylové pokoje. I toto patro má samostatnou koupelnu s WC. Podlahy v pokojích jsou dřevěné, v hale, na chodbách a v koupelnách je na podlaze dlažba Celková plocha domu je 302m2. Plocha udržované zahrady vč. zastavěné plochy je 779m2. Dům byl kolaudován v roce 2008. Nemovitost vhodná i jako dvougenerační bydlení.

Cena / 8 999 999 Kč, k jednání Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

89


Realitní makléř: Aleš Huk Kontakt: +420 725 293 494

Plus

E-mail: ales.huk@century21.cz

Jedinečné bydlení v malebných Čtyřkolech na Benešovsku

Objekt se nachází v nejkrásnější části Čtyřkol, mimo záplavovou zónu. Dnešní podoba celého objektu charakterizuje tvar písmene U a tvoří jí původní rekonstruovaná stavba (rekonstrukce v 90-tých letech) s částečnou rekonstrukcí interiéru v roce 2005/2006. Autorem projektu, pod jehož záštitou celá výstavba a přestavba proběhla je Ing. Arch. JIŘÍ JAVŮREK (mimo jiné získal ocenění doma i v zahraničí za svůj slavný projekt „Čapí hnízdo“). Původní a nová budova je citlivě propojena technickým zázemím a krytým bazénem se saunou, wc a sprchami. Nová budova je v ultra moderním designu s kombinací prvků skla, dřeva a betonu. V domě jsou použity nadstandardní materiály, zařizovací předměty od Villeroy&Boch, Grohe, Liebherr, De Dietrich. Samozřejmostí je alarm s napojením na centrální ochranu. Za domem je krásná zahrada se vzrostlými stromy a keři. Plocha všech pozemků 3 533 m2 ● Obytná plocha 599 m2 ● Zastavěná plocha 587 m2 ● Bazén vč. sauny, sprch a wc 136 m2 ● Plocha bazénu 40 m2 ● Pracovna a posilovna nad bazénem 49 m2 ● Terasy z exotického dřeva 38 + 35 m2 ● Garáž – pro 2 auta 45 m2 ● 2x kryté, vydlážděné park. stání ● Sklad – dílna 20 m2 ● Vlastní studna ● Vlastní čistička odpadních vod na pozemku

Cena nemovitosti / info v RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice

90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

91


Realitní makléř: Radka Vajo Kontakt: +420 608 116 644

Reality 21

E-mail: radka.vajo@century21.cz

Dům 6+kk v atraktivní lokalitě Golf resort Beroun

Nabízíme k prodeji dům s dispozicí 6+kk, garáž pro dvě auta a jedno elektrické golfové auto, nacházející se na pozemku o velikosti 1235 m2 s příjemnou jihozápadní orientací. Díky svému výškovému umístění nabízí unikátní panoramatický výhled do údolí řeky Berounky a Křivoklátské lesy. Dům splňuje veškeré požadavky i pro ty nejnáročnější klienty. Bazén s atraktivním ostrůvkem, rozlehlé terasy ze dřeva IPE,vlastní odpaliště v péči golfového hřiště a celé okolí vás naprosto uhrane svým klidem a noblesou. Dále lze využít venkovní a vnitřní bazén, saunu, vířivku a fitness v golfovém clubhousu. V domě naleznete obývací pokoj s dvojitou výškou stropu, přípravu na kuchyňskou linku, 4 ložnice, 3 koupelny, 3 šatny, technická místnost, pracovna, místnost připravená pro osazení sauny s výhledem do zahrady, prádelna / spižírna. Beroun je významným obchodním, společenským a sportovně relaxačním centrem s veškerou občanskou vybaveností. Je městem s nejvyšším objemem investovaných prostředků do veřejné infrastruktury, obchodů, služeb a bydlení. Cena je za dokončený dům dle odpovídajícího standardu, dle přání klienta, zahrnuje taktéž plnohodnotné členství v privátním Golf resortu Beroun.

Cena / 33.700.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1

92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Radka Vajo Kontakt: +420 608 116 644

Reality 21

E-mail: radka.vajo@century21.cz

Rodinný dům 5+1 s pozemkem 520 m2, Dobřichovice

Nabízíme k prodeji rodinný dům 5+1, s užitnou plochou 195m2 a pozemkem o velikosti 520 m2 nacházející se v původní zástavbě Dobřichovic. Jedná se o dům, který prošel v roce 2007 nákladnou rekonstrukcí a nabízí tak vysokou kvalitu bydlení. Zahrada s automatickou závlahou je oddělena od sousedních nemovitostí a nabízí tak naprosté soukromí a pohodlí. Lze tak plně využít veškerý komfort jako například vyhřívaný bazén se slanou vodou, whirlpool, či posezení s krbem. V přízemí domu se nachází obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyňským koutem, koupelna, šatna,předsíň a technická místnost. Dokonalé letní využití nabídne propojení obývacího pokoje se zahradou.V prvním patře se nachází 3 samostatné ložnice a koupelna. K domu patří kryté stání pro dva automobily. Jedná se o velmi příjemné bydlení v těsné blízkosti brdských lesů a dojezdové vzdálenosti do Prahy.

Cena / 8.890.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

93


Pronájem | náměstí Míru | Vinohrady | Praha 2 | 323 m2 | 150 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ REPREZENTATIVNÍ BYT 5+1, balkon s výhledem na náměstí s kostelem sv. Ludmily a Vinohradským divadlem, velkolepý obývací pokoj, formální jídelna, kuchyň s přípravnou, 4 ložnice, 2 pracovny, 2 koupelny, 3 šatny, parkety, štuky, původní dřevěné obložení a vestavěné úložné prostory, benátský štuk, pračka, sušička, alarm, upravená zahrada s fontánou. Garáž. Pečlivě zrestaurovaný byt ve 3. a 2. patře krásně zrekonstruovaného secesního domu, minutu chůze od stanice metra. GRAND FULLY RESTORED APARTMENT, balcony overlooking Náměstí Míru Square with a park, church and Vinohradské Theater, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 studies, graceful living room, formal dining room, 3 walk-in closets, parquet floors, stuccos, original storage and wood paneling, washer, dryer, alarm, courtyard garden with a fountain. Garage. Third and second floor flat in a stately Parisian style Art Nouveau building in a highly sought after area steps from metro and trams.

SW_pronajem-listopad.indd 1 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 9:57 PM


Pronájem | Statenice | Praha-západ | 284 m2 | 100 000 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ VILA 5+1, vyhřívaný bazén, sauna, 4 ložnice, 3 koupelny, 2 terasy, 2 balkony, klimatizace, dubové parkety a dlažba, vestavěné skříně, francouzská okna, venkovní žaluzie, alarm, zahrada 800 m2 s kamerami napojenými na ostrahu, samozavlažovací systém. Dvojgaráž. Moderní vila v unikátním rezidenčním projektu v atraktivní přírodní lokalitě Únětického potoka 5 km severozápadně od Prahy, v rychlém dosahu mezinárodních škol. CONTEMPORARY VILLA, heated swimming pool, sauna, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 terraces, 2 balconies, air-conditioning, oak and tile floors, built-in wardrobes, French windows, outdoor blinds, alarm, closed circuit camera system in the garden, automatic watering system. Double garage. Villa with an 800 m2 garden in a unique residential complex in the picturesque “Únětický Potok” valley, just 5 km from Prague, convenient to the airport and international schools.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 2

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

10/17/13 9:57 P 95


Pronájem | Barrandovská | Hlubočepy | Praha 5 | 460 m2 | 100 000 Kč / měsíc VÝJIMEČNÁ BARRANDOVSKÁ VILA 7+1, 3 terasy s výhledy na Prahu a meandry Vltavy, 5 ložnic, studio se samostatným vstupem, 4 koupelny, otevřený salon a stylová jídelna s francouzskými okny do zahrady, šatny, úložné komory, krb, parkety, původní teraso, dřevěné schodiště, obložení a vestavěné úložné prostory, alarm. Dvě garáže. Nově zrenovovaná vila s krásně upravenou zahradou postavená v r. 1941 architektem Vladimírem Grégrem, žákem Josefa Gočára. UNIQUE RENOVATED VILLA, 3 terraces, 1 500 m2 garden with mature trees and open views of the Vltava river, 5 bedrooms, studio with a separate entrance, 4 bathrooms, open lounge and stylish dining hall with garden access, au-pair studio with a separate entrance, walk-in closets, fireplace, parquet floors, original built in storage and woodwork, alarm. Two garages. Villa built in 1941 by the architect Vladimír Grégr, student of the renown architect Josef Gočár.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-listopad.indd 3 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

10/17/13 9:57 PM


Pronájem | Masarykovo nábřeží | Nové Město | Praha 1 | 200 m2 | 100 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 4+1, 3 balkony, výhledy na Vltavu, Pražský hrad, budovu Mánesa, Šítkovskou vodárenskou věž a přilehlý park, množství zrestaurovaných původních architektonických prvků, přijímací pokoj s arkýřem, knihovna, 2 ložnice, 2 koupelny, šatna, parkety, vysoké stropy, kachlová kamna, vestavěné úložné prostory, alarm. Nově zrenovovaný byt v 1. patře secesního činžovního domu s výtahem v pěším dosahu Starého Města a Malé Strany. RENOVATED RIVERFRONT APARTMENT, 3 balconies, views of the Vltava River, Mánes Gallery, Šítkovská Water Tower and the adjacent park, preserved original details, reception room with a bay window, library, 2 bedrooms, 2 bathrooms, walk-in closet, parquet floors, high ceilings, historic ceramic stoves, built-in storage, alarm. Newly renovated apartment on the first floor of a traditional Art Nouveau building with a lift, within walking distance of the Old Town and Malá Strana.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 4

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

10/17/13 9:57 P 97


Pronájem | Pohořelec | Hradčany | Praha 1 | 145 m2 | 40 000 Kč / měsíc NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ SVĚTLÝ BYT 5+KK, 3 ložnice, pracovna, 3 koupelny, vzdušný moderní interiér, šatna, prostorná vstupní hala, výhledy na Pražský hrad a náměstí Pohořelec, zachované původní prvky v domě, vestavěné skříně, parkety a dlažba, myčka. Parkovací stání a úložná kóje ve dvoře. Byt ve 2. patře historického domu bez výtahu v jedinečné lokalitě pár minut chůze od Pražského hradu a Petřínských sadů, minutu od zastávky tramvaje. NEWLY REFURBISHED MODERN FLAT, 3 bedrooms, study, 3 bathrooms, bright and airy rooms, walk-in closet, large entry hall, views of the Prague Castle and Pohořelec Square, built-in wardrobes, hardwood and tile floors, dishwasher. Parking space and a 10 m2 storage unit in the courtyard. No lift. Well located architect designed flat on the second floor of an historic building on a picturesque square, a few minutes from the Prague Castle and Petřín Hill gardens, a minute from a tram stop.

SW_pronajem-listopad.indd 5 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 9:58 PM


Pronájem | Na Hrobci | Nové Město | Praha 2 | 183 m2 | 150 000 Kč / měsíc ELEGANTNÍ BYT 5+1, designový nábytek a vybavení, 2 průchozí obývací pokoje, 2 ložnice, pracovna, 2 en-suite koupelny, šatna, toaleta pro hosty, balkon orientovaný do vnitrobloku, parkety, mramorové koupelny, doplňky BTicino, alarm. Kompletně zařízený designový byt s úžasnými výhledy na řeku, Pražský hrad a Vyšehrad situovaný ve 3. patře nově zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem na nábřeží Vltavy. ELEGANT 2-3-BEDROOM APARTMENT, design furniture and equipment, 2 walk-through living rooms, 2 en-suite bathrooms, walk-in closet, guest toilet, balcony facing the courtyard, parquet flooring throughout, marble bathrooms, BTicino fittings, alarm. Fully furnished design apartment with amazing views of the river, Prague Castle and Vyšehrad Castle situated on the 3rd floor of a newly reconstructed residential building with lift on the Vltava riverbank.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 6

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

10/17/13 9:58 P 99


Pronájem | Kodaňská | Vršovice | Praha 10 | 200 m2 | 65 000 Kč / měsíc DVOUÚROVŇOVÝ BYT 4+1, 3 terasy, 3 koupelny, toaleta/prádelna, velkoplošná okna, vestavěné skříně, krb, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, zabudovaná stropní svítidla, pračka, klimatizace, internet, satelit, video intercom, bezpečnostní kamery v budově, garáž. Designový podkrovní byt v 5. patře kompletně renovovaného činžovního domu s výtahem u Heroldových sadů, nedaleko stanice metra Náměstí Míru. 3-BEDROOM SPLIT LEVEL APARTMENT, 3 terraces, 3 en-suite bathrooms, toilet/laundry, floor-to-ceiling windows, built-in wardrobes, fireplace, wood floors, security door, recessed lighting, washer, air-conditioning, Internet, satellite, video entry phone, security cameras in the building, garage. Stylishly designed 5th floor apartment in a fully renovated historic building with lift close to Heroldovy Sady Park. Steps from tram and bus stop, 2 stops to Náměstí Míru metro station.

SW_pronajem-listopad.indd 7 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 9:58 PM


Pronájem | Na Václavce | Smíchov | Praha 5 | 600 m2 | 8 500 EUR / měsíc UNIKÁTNÍ SECESNÍ VILA HELENKA 10+1 Pětiúrovňová secesní vila s bohatou ornamentální výzdobou postavená v r. 1903 pražským architektem Aloisem Kordou. Vila prošla přesnou obnovou pod přísnou kontrolou památkového úřadu s důrazem na zachování každého dochovaného architektonického detailu. Upravená zahrada, kolonáda, terasa, balkony, pracovna ve věži, výtah ze zahrady do podkroví, garáž. Klidná lokalita s několika parky, v rychlém dosahu komerčního centra Anděl. UNIQUE ART NOUVEAU VILLA HELENKA 10+1 Five story listed villa with rich ornamentation built in 1903 by the Prague architect Alois Korda. The villa underwent precise restoration with meticulous attention to every preserved architectural interior detail such as original woodwork or stuccowork. Landscaped garden, Recreation Hall, terrace, balconies, Tower office, lift from the garden up to the attic, garage. Quiet location with several parks, convenient to the Anděl commercial center.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 8

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

10/17/13 9:58 P 101


Pronájem | Cukrovarnická | Střešovice | Praha 6 | 233 m2 | 80 000 Kč / měsíc PROSTORNÝ BYT VE VILE 4+1, 53 m2 teras, udržovaná zahrada se vzrostlými stromy, 3 koupelny, toaleta pro hosty, velká vstupní hala, kvalitní provedení. Dvě parkovací místa v garáži. Reprezentativní byt v 1. patře jedinečné vily postavené v duchu pozdního Art Deco a raně funkcionalistického stylu v srdci exkluzivní rezidenční čtvrti Ořechovka. Lokalita honosných vil s mnoha parky a zelení, nedaleko Pražského hradu, s rychlou dostupností do centra. APARTMENT IN A VILLA, 53 m2 of terraces, nicely landscaped mature garden, three bedrooms, three bathrooms, guest toilet, spacious entrance hall. Two garage parking spaces. High quality first floor apartment in an extraordinary late Art Deco / early Functionalist-style villa, in the heart of the exclusive and highly sought after residential neighborhood of Ořechovka with parks and distinguished villas, near the Prague Castle, with quick access to the city center.

SW_pronajem-listopad.indd 9 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 9:58 PM


Pronájem | Na Hřebenkách | Smíchov | Praha 5 | 350 m2 | 120 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ PENTHOUSE 4+kk, 90 m2 střešní terasa s bazénem, sauna, 3 ložnice, 2 koupelny v mramoru, dřevěné podlahy, vestavěné úložné prostory, spotřebiče Miele, TV, audio systém. Dvě garážová stání. Zařízený byt s krásným výhledem v 6. patře unikátního projektu s 24h recepcí, ostrahou, bazénem, fitness a kurtem na squash, zasazeného v zeleni nedaleko parků Klamovka a Ladronka, v blízkém dosahu Francouzského lycea a nákupního a zabavního centra Nový Smíchov. TOP QUALITY PENTHOUSE, 90 m2 roof terrace with a swimming pool, sauna, three bedrooms, two marble bathrooms, wood floors, built-in storage, Miele appliances, TVs, audio system. Two garage spaces. Furnished sixth floor penthouse with wonderful green views in a unique residential project with a swimming pool, fitness, squash, 24-hour reception, security guard and camera surveillance system, convenient to the French School and Klamovka and Ladronka Parks.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 10

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

10/17/13 9:59 P 103


Rodinný dům 5+kk, 150 m2, Tuchoměřice – Praha-západ | 38 000 Kč / měsíčně Rodinný dům s venkovním bazénem v klidné přírodní lokalitě v rychlém dosahu mezinárodních škol a letiště. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na krytou terasu, 4 ložnice, koupelna s vanou a sprchovým koutem, plovoucí podlahy a dlažba, vestavěné skříně, pračka, WiFi, centrální vysavač. Dvě parkovací stání na pozemku. Four-bedroom semidetached house with an outdoor pool in a quiet natural area with quick connection to international schools and the airport. Living room with kitchen and access to the covered terrace, four bedrooms, bathroom with tub and shower, floating floors and tiles, built-in wardrobes, washer, WiFi, central vacuum. Parking on the plot.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 50 m2, Žižkov – Praha 3, Žerotínova | 13 000 Kč / měsíčně Kvalitní byt s balkonem v přízemí kompletně zrekonstruovaného činžovního domu v klidné ulici se vzrostlými stromy nedaleko parku Parukářka. 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou a břidlicovým obkladem, komora, bambusová podlaha, vestavěné skříně, elektrické topení, pračka, myčka. Good quality flat with a balcony on the ground floor of a completely reconstructed building on a quiet tree lined street within walking distance of Parukářka Park. One bedroom, living room with kitchen, slate tile bathroom with tub, storage room, bamboo floors, built-in wardrobes, electric heating, washing machine, dishwasher.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

105


Byt 2+kk, 73 m2, Břevnov – Praha 6, Heleny Malířové | 18 000 Kč / měsíčně Zařízený renovovaný byt s lodžií ve 2. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v pěším dosahu parku Ladronka a Pražského hradu, s rychlou dostupností do centra. 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna se sprchovým koutem, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, pračka, myčka, kabelová TV, sklep. Furnished renovated second floor flat with a loggia in a completely refurbished building with a lift, within walking distance of Ladronka Park and the Prague Castle, with quick access to the city center. Living room with kitchen, one bedroom, shower bathroom, built-in wardrobes, wooden floors, washer, dishwasher, cable TV, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 4+1, 165 m2, Smíchov – Praha 5, Jindřicha Plachty | 28 000 Kč / měsíčně Rekonstruovaný podkrovní byt ve 4. patře činžovního domu s výtahem v blízkosti nábřeží Vltavy, pár minut chůze od nákupního centra a stanice metra Anděl. 3 ložnice, 2 koupelny, rohový obývací pokoj s výhledem na řeku, Emauzy a Vyšehrad, kuchyň, šatna, dubové parkety, plovoucí podlahy, satelit, internet, garážové stání. Reconstructed attic flat on the fourth floor of a traditional building with a lift steps from the Vltava riverbank and the Anděl commercial center and metro. Three bedrooms, two bathrooms, living room with views of the river and Vyšehrad Castle, kitchen, walk-in closet, oak parquet and floating floors, satellite, Internet, garage space.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

107


Byt 2+kk, 48 m2, Žižkov – Praha 3, Bořivojova | 15 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný zařízený podkrovní byt ve 4. patře renovovaného činžovního domu s výtahem v lokalitě s rychlým spojením do centra a dobrou občanskou vybaveností. 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna se sprchovým koutem, parkety, bezpečnostní dveře, zatemňovací rolety, pračka, myčka. Newly refurbished furnished attic flat on the fourth floor of a renovated building with a lift. Located within easy reach of the city center (two tram stops to Hlavní nádraží metro), with good amenities in the neighborhood. Living room with kitchen, one bedroom, shower bathroom, parquet floors, security door, black out blinds, washer, dishwasher.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 91 m2, Holešovice – Praha 7, Dukelských hrdinů | 20 000 Kč / měsíčně Nový půdní byt ve 4. patře renovovaného činžovního domu v blízkém dosahu parků Stromovka a Letenské sady, 5 minut chůze ke stanici metra Vltavská. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dřevěné podlahy, pračka, myčka, TV, internet, iPad napojený na kamerový systém, alarm, výtah. New attic flat on the fourth floor of a renovated traditional building a few minute walk from Stromovka and Letenské sady Parks, and Vltavská metro station. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, wood floors, security entry door, washer, dishwasher, TV, Internet, iPad connected to the camera system, alarm, lift.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013 2013

109


Focused on luxury Haštalská, Praha 1 - Staré Město

pronájem / rent

Nově zrekonstruovaný světlý byt (100 m2), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve 2. patře a nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni, 2 ložnice, koupelnu, šatnu a extra toaletu. K bytu náleží balkon do vnitrobloku. Bydlení v blízkosti Staroměstského náměstí na Praze 1. Newly renovated, bright apartment (100 sqm) located in the building with elevator in the historic centre of Prague 1 - Old Town. The apartment is situated on the 2nd floor and offers entrance hall, living room, fully equipped kitchen, 2 bedrooms, bathroom, dressing room and extra toilet. There is also balcony. Nice living near the Old Town Square.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 26 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Varšavská, Praha 2 - Vinohrady

pronájem / rent

Moderní luxusní byt, který se nachází v 1. patře kompletně rekonstruovaného bytového domu v Praze 2 na Vinohradech. Tento prostorný byt o rozloze 136 m2 je nezařízený a skládá se ze 2 ložnic, 2 koupelen, prostorné vstupní haly a obytné kuchyně propojené s obývacím pokojem a vstupem na malý balkon. K bytu náleží sklep a 2 parkovací stání v garáži v domě, která jsou zahrnuta v ceně nájmu. V bytě jsou úložné prostory, knihovna, domácí kino a křišťálové lustry. V domě je recepce. Reprezentativní bydlení s výbornou dostupností do centra. Modern, luxurious and spacious apartment situated on the 1st floor of completely reconstructed building in Prague 2 Vinohrady. This representative apartment with the floor size 136 sqm is unfurnished and comprises 2 bedrooms, 2 bathrooms, spacious entrance hall, modern kitchen with dining area joined with the living room with the entrance to the small balcony. The apartment also offers cellar and 2 parking spaces in the garage, which are already included in the rent. Reception in the house. Nice living with good access to the city centre, near metro station Náměstí Míru.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 50 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Cukrovarnická, Praha 6 - Střešovice

pronájem / rent

Luxusní byt nacházející se v historické vile z roku 1928, která prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2007. Dům byl rozdělen na tři bytové jednotky, každá se samostatným vstupem. Byt (180 m2) disponuje prostorným obývacím pokojem s kuchyňským koutem a vstupem na terasu, třemi ložnicemi, z nichž všechny mají vlastní koupelnu a velkou vstupní halu, která zároveň slouží jako knihovna. K bytu náleží samostatná garáž pro dva vozy a prostorná terasa (53 m2). Příjemné bydlení s dobrou dostupností do centra, na letiště i do mezinárodní školy ISP v Nebušicích. Luxury apartment located in historic villa from 1928, which was completely renovated in 2007. The villa was dividend into three units with separate entrances. The apartment (180 sqm) offers spacious living room with kitchenette and entrance to the terrace, three bedrooms (each of them has private bathroom) and large entry hall (could serves as library). There is also garage for two cars and spacious terrace (53 sqm). Comfortable living with good access to the city centre, the airport and International School of Prague in Nebušice.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 75 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


новости | news | novinky

BWT...

PRODUKTY PRO LEPŠÍ ŽIVOT

BWT – Inovativní technologie pro Úpravu vody, Bazény, Wellness a Spa bazény • whirlpooly • sauny • terapeutická centra • lázeňská vybavení • parní lázně • solné lázně • tepidária • laconia • senné koupele • beauty koupele • kneippovy lázně • ltrace • změkčování • odželezňování • demineralizace BWT s. r. o. Česká republika Lipová 196-Čestlice, 251 01 Říčany tel.: +420 272 680 300, e-mail: info@bwt.cz zelená linka: 800 144 144

www.bwt.cz • www.d1spas.cz

For You and Planet Blue.

113


Apartmán Stylish • Ubytování až pro 4 osoby • 2+1 • Praha 1 • od 79 eur/noc Plně klimatizovaný plně servisovaný apartmán s jednou ložnicí, v rezidenci v centru Starého Města s nonstop recepcí, ostrahou a výtahem. Obývací pokoj s jídelním stolem, samostatná plně vybavená kuchyň, ložnice a koupelna s vanou. Vybavení: Wi-Fi internet, kabelová televize, domácí telefon, pračka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna povlečení a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, non-smoking one-bedroom apartment with air-conditioning located in the center of Prague’s Old Town and situated in an award winning building with 24-hour reception, security and lift. Corner living room with dining area, separate fully fitted kitchen, bedroom, and bathroom with bathtub. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Classic Studio • Ubytování až pro 2 osoby • 1+1 • Praha 1 • od 69 eur/noc Plně klimatizovaný nekuřácký studio apartmán s kompletním servisem v centru Starého Města v budově s nonstop recepcí, ostrahou a výtahem. Otevřená dispozice s postelí a jídelním stolem, samostatný kuchyňský kout, koupelna se sprchou. Vybavení: Wi-Fi internet, kabelová televize, domácí telefon, pračka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna povlečení a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, non-smoking one-bedroom apartment with air-conditioning located in the heart of Old Town and situated in an award winning building with 24-hour reception, security and lift. Open-plan room with bed and sitting/dining area, separate kitchen corner, bathroom with shower. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

115


Apartmán Courtyard • Ubytování pro 3 osoby • 1+kk • Praha 1 • od 69 eur/noc Plně klimatizovaný a plně servisovaný nekuřácký studio apartmán, okna do klidného dvorku na Starém Městě v budově s nonstop recepcí, ostrahou a klidnými společnými prostory. Otevřená dispozice s manželskou postelí a pohovkou, jídelním stolem a kuchyní, koupelna se sprchou. Vybavení: Wi-Fi internet, kabelová televize, domácí telefon, pračka, nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna povlečení a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, non-smoking courtyard-facing studio apartment with air-conditioning, located in Old Town in an award winning building with 24-hour reception, security, and quiet common areas. Open-plan room with comfortable bed, dining area, kitchen, separate bathroom with shower. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Lesser Town Studio • Ubytování pro 2 osoby • 1+kk • Praha 1 • od 69 eur/noc Podkrovní studio s kompletním servisem se nachází ve 3. patře nádherně zrenovovaného komplexu s výtahem přímo na Malostranském náměstí. Apartmán tvoří dvouúrovňový prostor s kuchyňským koutem a jídelním stolem a otevřená obývací místnost s prostorem na spaní. Vybavení: Wi-Fi vysokorychlostní připojení k internetu, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, pračka a sušička, nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid, výměna ložního prádla a ručníků. Fully serviced studio apartment directly on Lesser Town Square, situated on the 3th floor of a beautifully renovated Old World complex, complete with lift. Features fully fitted kitchen with dining table and open-plan living/sleeping area. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, washer & dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

117


Nebytový prostor | Pronájem | Dělnická | Praha 7 | Holešovice | 760 m2 | 211 Kč / m2 / měsíc Kancelářké prostory k pronájmu v třípodlažní - původně průmyslové budově. Prostory mají otevřenou dispozici, velká okna zajišťují vzdušnost a dostatek světla v interiéru. Prostory lze využít jako klasické kanceláře, sídlo firmy se showroomem, ateliery, výstavní místnosti apod. Garáž se dvěma parkovacímí místy k dispozici. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for rent in a three story - originally industrial building. Open plan disposition, large windows provide airiness and spaciousness in the interior. Space can be used as office space, showrooms, studio, etc. There is a garage with two parking spaces available. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_listopad.indd 1 118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 10:00 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Michelská | Praha 4 | Michle | 500 – 5 463 m2 | 13.50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v nové administrativní budově v severovýchodní části BB Centra. Kancelářské prostory lze využívat jako open space či rozčlenit na jednotlivé kanceláře. Každé patro má vlastní technickou místnost pro server, kuchyňky, dostatek WC, klimatizaci. Na oknech jsou vnitřní žaluzie. K dispozici je 24-hodinová recepce s ostrahou. K dispozici od 3. čtvrtletí 2013. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space to rent in new administrative building in the north-eastern part of BB Centrum. Flexible layout office space. Features include internal sunblinds. Each floor has kitchenette, ample toilets, air-condition. Central reception and 24-hours security. Available from 3Q 2013. Prices are listed without VAT. Lessee pays no commission.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 10:00 P 119


Nebytový prostor | Pronájem | Nad Kazankou | Praha 7 | Troja | 197 m2 | 233 Kč / m2 / měsíc Prostory v druhém patře domu s rozlehlou zahradou v lokalitě pražské Troje v pěší dostupnosti tramvajové zastávky, jednu zastávku od stanice metra Holešovice. K dispozici je 6 místností se zázemím, terasy s výhledem, 2 parkovací stání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 2nd floor space in house with large garden in Prague‘s Troja within walking distance to the tram stop, one stop from Holešovice metro station. There are 6 rooms, ample W.C.s, terrace, 2 parking spaces. Prices are listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_listopad.indd 3 120

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

10/17/13 10:00 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Týn | Praha 1 | Staré město | 250 – 2 340 m2 | 11.50 – 14 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v historickém objektu v centru města. Nachází se v těsné blízkosti Staroměstského náměstí. Administrativní část Ungeltu tvoří 3 navzájem propojené domy. Nejmenší pronajímatelná jednotka je 250 m2. Vybavení zahrnuje klimatizaci, parkety, renesanční terasu, výtah. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space to rent in historic complex in the center of Prague. Located just steps from Old Town Square. The administrative complex in Ungelt consists of 3 interconnected buildings. The smallest rentable unit is 250 m2. Features including air-conditioning, parquet flooring, a Renaissance terrace and lift. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 10:00 P 121


Nebytový prostor | Pronájem | Jakovcova / U Uranie | Praha 7 | Holešovice | 2 321 m2 | 12.70 – 13 EUR / m2 / měsíc Prvotřídní kancelářské prostory v unikátním projektu. Možnost flexibilního prostorového uspořádání kanceláří, zdvojené podlahy s kobercem, vnitřní okenní žaluzie. Vybavení objektu dále zahrnuje klimatizaci, kamerový systém pro garáže a venkovní prostory, správu budov a skladové prostory. V přízemí se nachází restaurace, kavárna, supermarket, kadeřnictví, kosmetika. Ceny jsou uvedeny bez DPH. First-rate office premises in a unique project. Flexible layout, carpeted raised floor system, and internal window shading. Other amenities include full air-conditioning, building management system, CCTV for garages and external areas, storages. The ground floor retail includes restaurant, supermarket, hair and beauty salon etc. Prices are without VAT.

SW-commerc_listopad.indd 5 122

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10/17/13 10:01 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Podkovářská | Praha 9 | Vysočany | 250 – 950 m2 | 7 – 8 EUR / m2 / měsíc Vysoce kvalitní multifunční prostor v objektu areálu tiskárny. Lokalita je velmi dobře dostupná, v pěší vzdálenosti stanice metra Kolbenova (trasa B), tramvajové linky a vlakové nádraží Libeň nedaleko. Otevřená dospozice kanceláří, vnitřní žaluzie, litý betonový povrch, nákladní výtah. Část střechy je využívána jako terasa a příležitostné sportoviště. Parkování zdarma přímo v areálu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. High quality multifunction premises located in complex of printing works. Good accessibility, in walking distance Kolbenova Metro station (line B) and tram lines; train station Libeň in close vicinity. Open plan disposition, internal blinds, cast concrete surfaces, service lift. Part of roof is used as terrace and occasionally sport playground. Parking is available for free in area. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

10/17/13 10:01 PM 123


Realitní makléř: Vlastimil Raška Kontakt: +420 725 293 609 E-mail: vlastimil.raska@century21.cz

Pronájem administrativní budova Kopečná, Brno

Jste dynamicky se rozvíjející společnost? Hledáte dobré zázemí pro Vaši další expanzi? Tak právě pro Vás je určena nabídka dlouhodobého pronájmu budovy v samém centru Brna s vynikající dostupností městské dopravy, vlaků a plynulého napojení na dálniční síť. Jedná se o objekt, který byl dlouhodobě užíván významným bankovním domem a jeho uspořádání nabízí velmi dobré možnosti právě v této oblasti. Není však problém uspořádat na show room, obchodní prostory, vč. kancelářského zázemí. Budova sestává ze šesti podlaží, včetně jednoho podzemního, kde je veškeré zázemí pro technické zajištění provozu budovy. V posledním podlaží je k dispozici bytová jednotka s vlastním plynovým kotlem. Budova je ve velmi dobrém stavu a průběžně byla rekonstruována. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťuje dálkový parovod, k dispozici rovněž vzduchotechnika, počítačová síť apod. Parkování je částečně možné v okolí budovy a ve velkokapacitních garážích, které jsou momentálně v dokončovací fázi. Vzhledem k typu nemovitosti je nabídka určena pouze pro dlouhodobý pronájem.

Cena / 250 00,- Kč / měsíc Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10 - Vršovice

124

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


POZEMEK

PRODEJ, PRONÁJEM 6000 m2 komerční pozemek ve Stodůlkách, Praha 5 výborná dopravní dostupnost MHD v místě možný příjezd kamionů 90% zastavitené plochy územní rozhodnutí pro výrobu a služby prodej, pronájem, zajištění financování

Lukrativní místo na Praze 5

Nové sídlo Vaší společnosti kontaktujte majitele na čísle:

(+420)604 20 20 20

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2013 I November 2013 I ноябрь 2013

125


NOVINKY novinky | NEWS news | новости новости

export-import s.r.o.

136 126


lifestyle

| prague out

128

Novinky / News / новости

134

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

138

144

152

Developers cup 2013 Developers cup 2013 Кубок девелоперов 2013

Současná slovinská architektura v Galerii Jaroslava Fragnera Contemporary Slovenian Architecture in the Jaroslav Fragner Gallery Современная словенская архитектура в Галерее Ярослава Фрагнера

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

127


novinky | news | новости

Victorinox Airboss Victorinox Swiss Army představí dvě nové limitované edice hodinek Airboss s matným šedým pouzdrem z titanu. Originální černobílé zpracování je podpořeno prošívaným hnědým koženým řemínkem se sametově měkkým povrchem a oprvé v historii této značky jsou hodiny vyznačeny červenou barvou ve vnitřním kruhu pod safírovým sklíčkem. Limitovaná kolekce Airboss nabízí 300 kusů hodinek v chronografické a 500 kusů ve verzi s třemi ručičkami. Každá z nich je prodávána společně s elegantní krabicí a pamětní deskou s vyrytým sériovým číslem. Victorinox Swiss Army is going to introduce two new limited editions of the Airboss watch in a matte grey titanium case. The original black and white design is supported by a quilted brown leather strap with a  soft velvet surface. For the first time, this brand of watch has been marked with a red inner circle beneath the sapphire glass. The Airboss Titanium Limited Edition collection comprises 300 chronographs and 500 threehand versions. Each watch will be sold together with an elegant box and a  plaque with engraved serial number.

Rakouská značka Högl klade mimořádné nároky na produkty, které jsou vždy nejen stylové a vysoce kvalitní, ale také komfortní. Design produktů Högl vzniká ve spolupráci s předními módními výrobci, proto kabelky ani po několika letech neztrácí na atraktivitě a jsou trendy. V nové kolekci je několik unikátních kousků z rukou návrháře Guida Maria Kretschmera, které jsou identickými materiály a barvami propojeny s obuví této značky. Díky nim dosáhnete perfektního sladění každodenního i večerního outfitu. The Austrian Högl brand places extreme demands on its products that are always top quality as well as convenient. The design of Högl products is created in collaboration with leading fashion manufacturers. Due to this, the handbags lose nothing of their style and appeal even after many years. The new handbag collection contains several distinctive pieces from the hands of designer, Guido Maria Kretschmer. This series correlates with shoes in identical materials and colours for perfect harmony of day and evening outfits.

Victorinox Swiss Army представляет две новые лимитированные серии часов AIRBOSS в титановом корпусе матового серого цвета. Оригинальность черно-белой модели подчеркнута стеганым коричневым кожаным ремешком с бархатисто мягкой поверхностью. Впервые у этой марки часы отмечены красным цветом при помощи внутреннего круга под сапфировым стеклом. В титановой лимитированной коллекции Airboss 300 экземпляров часов в хронографической версии и 500 в версии с тремя стрелками. Каждая из них продается с элегантной коробке с выгравированным серийным номером.

Nové kabelky Högl New Högl Handbags / Новые сумки от Högl

Австрийская марка Högl предъявляет повышенные требования к своим изделиям, которые всегда производит не только высокого качества, но и удобные. Дизайн продукции Högl возник в сотрудничестве с ведущими модными производителями, благодаря чему сумки даже после нескольких лет носки не утрачивают своего стиля и привлекательности. В новой коллекции сумок несколько уникальных произведений руки дизайнера Гвидо Марии Кречмер. Эта серия с помощью идентичных материалов и цветов связана с обувью для идеального стилевого единства каждодневных и вечерних нарядов. zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE 128


новости | news | novinky

129


novinky | news | новости

Emile Henry 1850

Keramické nádobí Emile Henry je oblíbené z mnoha důvodů – pozvolné a rovnoměrné vedení tepla, které zajistí k surovinám šetrný způsob vaření se skvělými chuťovými výsledky, praktičnost, odolnost vůči změnám teplot, snadné čištění, dlouhá životnost, všestrannost použití a také elegantní krása a autenticita. Každý kus je originál, ručně vyrobený z čistě přírodního materiálu. Žádné olovo, žádné kadmium či jiné těžké kovy. Oslavou mistrovství značky je nejnovější řada nazvaná 1850, podle roku, kdy byla společnost založena. There are many reasons for the popularity of Emile Henry ceramic cookware – slow and steady heat conduction which allows ingredients to be cooked gently with excellent taste results. Authenticity, practicality, resistance to temperature changes, easy cleaning, durability, versatility, as well as the elegant beauty of Emile Henry products. Each piece is an original, handmade from pure natural materials. No lead, no cadmium or other heavy metals. The latest series entitled ‘1850’ is a celebration of the brand’s mastery, denoting the year in which the company was founded. Причин популярности керамической посуды Emile Henry достаточно много: постепенный и равномерный нагрев, что помогает приготовить продукты более щадящим способом с прекрасными вкусовыми результатами, аутентичность, практичность, устойчивость к температурным колебаниям, легкость очистки, долговечность, универсальность использования и элегантная красота изделий марки Emile Henry. Каждая модель уникальна, изготовлена вручную из чистого натурального материала. Посуду отличает отсутствие олова и кадмия и других тяжелых металлов. В честь празднования мастерства марки выпущена новая серия посуды под названием 1850 – это год, когда была основана компания.

Delikatesy v přízemí Kotvy provozuje česko-italská rodina, která miluje pravou italskou kuchyni, v níž není možné používat laciné náhražky, které i přes svůj název nemají s italskými produkty nic společného. Il Delicato dováží to nejvybranější z malých italských farem, vše vyrobené pouze z kvalitních základních surovin. Pořídíte zde například chuťovky pro různé příležitosti, nakládanou zeleninu, oleje a octy, pesto, rajčata, těstoviny, tuňáky, sardinky a exkluzivní dárkové koše. Samozřejmostí jsou kvalitní a originální italská vína. The deli shop on the ground floor of the Kotva department store is operated by a Czech-Italian family that loves authentic Italian cuisine. It is impossible for them to use cheap substitutes from supermarkets which, despite their names, have nothing in common with Italian products. Il Delicato imports the most select goods to the Czech Republic from small Italian farms, all based on the highest quality basic ingredients. For example, snacks, pickles, oils and vinegars, pesto, tomatoes, pasta, tuna, sardines and exclusive gift baskets may be purchased here. And wine of course. Магазин деликатесов на первом этаже Торгового Дома «Котва» обслуживает чешско-итальянская семья, которая любит настоящую итальянскую кухню. Для таких людей не представляется возможным использовать дешевые заменители из супермаркета, которые, несмотря на свое название, не имеют ничего общего с итальянскими продуктами. «Il Delicato» импортирует в Чехию только отборные итальянские продукты из небольших фермерских хозяйств, все они отличаются высоким качеством базового сырья. Например, здесь можно приобрести закуски, соленья, масла и уксусы, песто, помидоры, макароны, тунца, сардины и эксклюзивные подарочные корзины. Конечно, всегда есть в продаже хорошее вино. 130

Italské delikatesy

zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE


новости | news | novinky

131


novinky | news | новости

Pentahotels nově v Praze

vírá čtyřhvězdičzec Pentahotels, který ote Do ČR přichází asijský řetě konkurenční výhoražském Karlíně. Za svou kový hotel s 227 pokoji v p ístupu personálu. ální přístup v prostředí i př du považují naprosto neform ystation a promítaa u krbu, kulečník nebo Pla Místo recepce bar, křesílk nge místem vhodu konceptu je místní lou cí plátno. Díky specifickém ty, ale i pro místí, a to nejen pro hotelové hos ným pro jakákoli setkání, setkání. pro ní a reprezentativní místo kteří hledají nové atraktiv Republic, with the in has come to the Czech The Asian Pentahotels cha arlín. Their com’s K gue el with 227 rooms in Pra opening of its four-star hot personnel is and nt me iron in terms of the env pletely informal approach tion, there are a bar, antage. Instead of a recep seen as a competitive adv movie screen. Due illiards table, Playstation and chairs by the fireplace, a b riate meeting place hotel lounge is an approp to this specific concept, the alike. for hotel guests and locals «Pentahotels», шла азиатская сеть отелей В Чешскую Республику при ный отель с 227 нопервый четырехзвездоч которая открывает свой преимущество в Праге. Как конкурентное мерами в районе Карлин с точки зрения срео неформальный подход практикуется совершенн ина, бильярд или ресепшн - бар, кресла у кам ды и персонала. Вместо Благодаря унидля показа кинофильмов. Playstation, а также экран яется хорошим явл ) й lounge (холл-гостиная кальной концепции местны отеля, но и для тей гос , причем не только для местом для любых встреч й. любого из местных жителе

Pentahotels Now in Prague «Pentahotels» открылся в Праге

Nová klinika Yes Visage New YES VISAGE Clinic Новая клиника Yes Visage Klinika YES VISAGE nově rozšíří své služby o nejmoderněji vybavenou luxusní kliniku plastické chirurgie s plným rozsahem plasticko-chirurgických zákroků. Bude sídlit ve Volcano Complexu na okraji pražského Prokopského údolí. Možnost komfortního hotelového ubytovaní v kráse okolní přírody, přesto stále v Praze, odreagování při wellness procedurách a zároveň některý ze zákroků plastické chirurgie – to je ojedinělý projekt, jehož otevření je naplánováno na počátek roku 2014. The YES VISAGE Clinic is planning to extend its services to become the most modernly equipped, luxury plastic surgery clinic providing a  full range of plastic surgery procedures. The Clinic is to be located in the Volcano Complex on the outskirts of Prague’s Prokop Valley. Clients will have the opportunity of enjoying comfortable hotel-type accommodation in the beauty of the surrounding countryside, yet still in Prague, and relaxation during wellness procedures at the same time as plastic surgery procedures. This is a unique project, with the opening scheduled for early 2014. 132

Клиника «Yes Visage» скоро расширит спектр своих услуг, дополнительно открыв современно оборудованную клинику пластической хирургии класса люкс с полным спектром операций в области пластической хирургии. Она будет расположена в Комплексе «Volcano Сomplex» на краю пражской Прокопской долины. В клинике предлагается возможность комфортабельного отельного проживания с видами на красоты окружающей природы, но в то же время и в Праге, расслабляющие wellness -процедуры и вместе с тем операции в области пластической хирургии - это уникальный проект, открытие которого запланировано на начало 2014 года. zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE


новости | news | novinky

LUCAFFE TO PRAVÉ POTĚŠENÍ Z EXKLUSIVNÍHO ESPRESSA Pro kavárny , restaurace ale i kanceláře Gian Luca Venturelli navrhl „Pleasure Menu“, pravé „kávové menu“, výčet druhu kávy nabízených v řadě Lucaffé. Tato řada sahá od legendární Giamaica Blue Mountain, jednoho z celosvětově nejvzácnějších a nejžádanějších druhů kávy, až k výběru druhu z Kolumbie a Mexika, 100% Arabiky bez kofeinu až ke kávě z biologicky pěstovaného ječmene.

133


Placebo Z

námá londýnská skupina po čtyřech letech vydává desku a spolu se staršími hity ji představí na podzimním turné, které je přivede 13. Listopadu i do pražské Lucerny. Kapela má za sebou téměř desetiletou existenci, během níž vznikly hity jako Nancy Boy, Pure Morning nebo Special Needs. Představuje špičku mezi alternativními skupinami, je typická ostrým kytarovým zvukem, doplněným zpěvákovým nezaměnitelným hlasem a glamrockovou náladou. The well-known London-based band is embarking on an Autumn tour without forgetting a  visit to Prague. After four years, the band has released a  CD which it will introduce on the tour, along with older hits. Placebo has been in existence for almost ten years, during which time hits such as “Nancy Boy”, “Pure Morning” and “Special Needs” were created. It represents the best among alternative bands, typical features of it being the strident guitar sound supplemented with the singer’s  unmistakable voice and Glam Rock mood. The concert will kick off on the 13th November at 20:00 in the Great Hall of Prague’s Lucerna.

Text / Denisa Valentová 134

Известная лондонская группа отправляется на осеннее турне, и, конечно, не забудет посетить Прагу. Спустя четыре года группа выпустила альбом, который, наряду со старыми хитами, представит в рамках своего турне. Группа существует почти десять лет, в течение которых созданы такие известные хиты, как «Nancy Boy», «Pure Morning» или „Special Needs“. Она представляет собой лучшую из альтернативных групп с характерным резким звуком гитары, дополненным неповторимым голосом певца и насыщенным гламурно-роковым настроением. Концерт начнется 13-го ноября в 20:00 в Большом зале пражской Люцерны.


новости | news | novinky

“Tma je pro ošklivé lidi” Světlovody Lightway přivedou zdarma zdravé denní světlo do míst, kde přes den musí svítit žárovka či zářivka.

Zbavte se umělého světla.

www.lightway.cz

135


KDE DOMOV where is MŮJ? my home? ГДЕ МОЙ ДОМ? DOX

11. 10. 2013 – 13. 1. 2014

Vojtěch Vlk„Kde domov můj?“ – Čeští krajané v Argentině / “Where Is My Home“ – Czech Countrymen in Argentina 2013 Fotografie, 100x70 cm / Photography, 100x70 cm/ Copyright: Vojtěch Vlk

Lukáš Jasanský – Martin Polák Cyklus Čeští chlapi / Czech Men Series 1989-1990 / Fotografie / Photography Copyright: Lukáš Jasanský – Martin Polák

O

136

tázku „co je domov“ nahlíží z nejrůznějších perspektiv hlavní podzimní výstava v Centru současného umění DOX, nazvaná Kde domov můj? Expozice je součástí širšího stejnojmenného projektu, který představí díla renomovaných autorů i výběr z více než 1300 prací přihlášených do otevřené výzvy pro umělce i širokou veřejnost. Inspirací se stala první slova české národní hymny, která jsou podle kurátora výstavy Jaroslava Anděla neobvyklá tím, že kladou otázku: „Začátek hymny obsahuje moment osobního i kolektivního pochybování a tázání. Pocit domova – jistoty a bezpečí – není dán automaticky, ale je hodnotou, která, pokud o ni nepečujeme, může být narušena, ochuzena nebo dokonce odcizena.”

Na otevřenou výzvu pro veřejnost reagovalo přes 400 autorů, jejichž díla jsou zveřejněna na webové stránce Kdedomovmuj.dox.cz. Vybraných 62 děl je na výstavě v Centru DOX doplněno artefakty dalších umělců, kteří se zabývají tématem domova v jeho nejrůznějších významech (domov jako místo, komunita, vesnice, město, krajina, region, země ad.). Z domácích autorů jsou to například Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Martin Mainer, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Marek a Kristýna Milde, Martin Zet a Daniel Pešta, ze zahraničních umělců mimo jiné Kristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko.

The question “what is home?” is viewed from various perspectives in the main autumn exhibition at the DOX Centre for Contemporary Art. The exhibition entitled “Where is my Home?” is part of a larger project to introduce the works of renowned artists and a selection of more than 1,300 works of art entered in an open appeal to artists and the general public. The exhibition is inspired by the first words of the Czech national anthem which are unusual as they are in the form of a question. According to Jaroslav Anděl, curator of the exhibition: “They contain a moment of personal and collective doubt and questioning. The feeling of home – security and safety – is not automatically assumed, but is a value which can be disturbed, depleted or even

stolen, if it is not taken care of.” More than 400 artists have responded with over 1,300 works (published on the website: Kdedomovmuj. dox.cz) to an open appeal to the general public. The 62 selected works of art are being exhibited with the works of other artists dealing with the theme of home in its various contexts (home as a place, community, village, town, countryside, region, country etc.). Local artists are Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský, Martin Polák, Martin Mainer, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Marek and Kristýna Milde, Martin Zet and Daniel Pešta. Among the international artists are Kristina Norman, Tallervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen and Krzysztof Wodiczko.

Тему «что такое дом» с разных точек зрения освещает главная осенняя выставка в Центре современного искусства DOX. Выставка под названием «Где мой дом?» является частью более крупного одноименного проекта, на ней представлены работы известных художников и выборка из более чем 1300 работ приглашенных к участию в открытом конкурсе художников и широкой общественности. Выставка вдохновлена первыми словами чешского национального гимна, который, по словам куратора выставки Ярослава Андела, уже необычны тем, что являются вопросом. «Эти слова содержат момент личного и коллективного сомнения и вопрос. Чувство дома - защита и безопасность - не даются автоматически, это ценность, которая, если не заботиться о ней, может быть нарушена, истощена или даже украдена»- говорит он.

На приглашение к участию в открытом конкурсе для общественности отреагировало более 400 авторов с более чем 1300 произведениями, которые опубликованы на сайте Kdedomovmuj.dox.cz. Сейчас 62 избранные работы представлены на выставке в Центре DOX с произведениями других художников, которые занимаются темой дома в его различных значениях (дом как место, как коммуна, деревня, город, край, регион, страна и т.д.) Из местных авторов это, например, Йиржи Дэвид, Томаш Цисаржовски, Карел Непраш, Томаш Джадонь, Лукаш Ясански и Мартин Полак, Мартин Майнер, Катержина Шеда, Йиндржих Штрейт, Марек и Кристина Милде, Мартин Зет и Даниэль Пешта, из заграничных художников Кристина Норман, Таллерво Каллейнен и Оливер Кохта- Каллейнен или Кшиштоф Водичко. zdroj / source / источник / www.dox.cz


новости | news | novinky

137


2013 DEVELOPERS CUP – 26th September 2013 / КУБОК ДЕВЕЛОПЕРОВ 2013 - 26. 9. 2013

DEVELOPERS CUP 2013 – 26. 9. 2013

0

07. ročník prestižního golfového turnaje DEVELOPERS CUP 2013 je za námi. Místem konání tohoto bondovského ročníku byla CASA SERENA Golf Resort, slavnostní párty, vyhlášení výsledků a předání cen tradičně proběhlo v Praze v prostorách Bugsy‘s baru. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 88 hráčů a téměř 50 hostů z řad významných developerů a profesionálů z real estate. „Letošní 7. ročník Developers Cupu 2013 byl ryze skotský, deštivý, nicméně zúčastnilo se rekordních 88 hráčů z řad významných českých developerů a profesionálů z real estate. Hrálo se na jednom z nejtěžších hřišť v České republice, na soukromé CASA SERENĚ, která v minulých letech hostila např. prestižní Senior PGA Tour, a jsem rád, že v letošním roce byla našim partnerským hřištěm,“ říká Robert Jašek, ředitel reklamní agentury Graffitti Networks, která je organizátorem a generálním partnerem Developers Cupu a pokračuje; „Nejsme golfová agentura, ročně pořádáme pouze jeden turnaj. Ten je ale vždy velmi úspěšný a hráči vyhledávaný. Letošní „Bondovský“ 007. ročník byl okamžitě vybookovaný, první hráč se registroval již 30 sekund po spuštění registrací.“ The 007 Year of the prestigious 2013 DEVELOPERS CUP golf tournament is over. The “Bond” year took place at the CASA SERENA Golf Resort while the festive party, announcement of results and award ceremony was traditionally held in the premises of Bugsy’s  Bar in Prague. A record number of 88 players and almost 50 guests from the ranks of major developers and real estate professionals participated in

138

7-я годовщина престижного турнира по гольфу «КУБОК ДЕВЕЛОПЕРОВ 2013» уже позади. Местом проведения в этом году стал «CASA SERENA Golf Resort», а праздничная вечеринка, торжественная церемония оглашения победителей и вручение премий традиционно прошли в Праге в баре «Bugsy’s». В этом году в турнире приняло участие рекордное количество - 88 игроков и около 50 гостей из рядов известных девелоперов и специалистов

this tournament. “The 7th year of the Developers Cup held in 2013 was genuinely Scottish, rainy, but still attractive to the record-breaking number of 88 players from the field of significant Czech developers and real estate professionals. The tournament was held on one of the most difficult courses in the Czech Republic—the CASA SERENA course, which in past years has hosted, for example, the prestigious Senior PGA Tour. I am happy that it was our partner course this year,” says Robert Jašek, Director of the Graffitti Networks advertising agency, which is the organiser and general partner of the Developers Cup. He adds, “We are not a golf agency and organise only one tournament per year. However, it is always very successful and sought-after by players. This 007 “Bond” Year was immediately booked out, the first player registering a  mere 30 seconds after registration opened.” However, the 2013 Developers Cup could not have been possible

по недвижимости. «В этом году 7-я годовщина турнира по гольфу «КУБОК ДЕВЕЛОПЕРОВ 2013» прошла в чисто шотландских традициях – с дождливой погодой, однако, тем не менее, в турнире приняло участие рекордное количество - 88 игроков из рядов известных девелоперов и специалистов по недвижимости. Игра происходила на одном из самых сложных полей для гольфа в Чешской Республике, в частном комплексе CASA SERENA, в котором в последние годы проводились такие престижные игры как, например, «Senior PGA Tour», и я рад, что в этом году гольф-ресорт стал нашим партнером «, - сказал в интервью Роберт Яшек, директор рекламного агентства «Graffitti Network», которое является постоянным организатором и генеральным партнером «Кубка Девелоперов», и продолжил: «Мы не являемся агентством по организации игр в гольф, ежегодно мы организовываем только один турнир, который при этом всегда бывает очень успешным и востребованным у игроков. В этом году турнир под девизом «Джеймс Бонд 007» сразу стал пользоваться большим успехом, первый игрок зарегистри-


Developers Cup 2013 by však nebylo možné zrealizovat bez podpory „Patronů“ projektu, kterými jsou za za architekty společnost CMC architects a za developery již tradičně společnost CREAM Real Estate, nově pak PSJ Invest, ECE Projektmanagement a veletrhy AQUATHERM. Letošní Hole in One - VIP vstupenka pro 2 osoby na PGA Tour dle vlastního výběru - byla sponzorována společností Golf Channel. Jamka však pokořena nebyla a tak VIP vstupenka postoupila do večerní tomboly, kde se šťastným výhercem stal Jan Sommer ze společnosti BARKOTEX. „Díky hostům večera se v tombole vybralo 35 000 Kč, které budou poskytnuty jako dar na podporu léčby a léčebných pomůcek pro malého Mirka Piskače, který bojuje s dětskou mozkovou obrnou a finanční podpora pomůže ke zkvalitnění jeho života poznamenaného zdravotními problémy,“ říká Martina Jašková, ředitelka pro PR a média Graffitti Networks a pokračuje; „Naše agentura se rozhodla vlastním vkladem tuto částku zdvojnásobit na 70 000 Kč. Věříme, že tyto prostředky pomohou malému Mirkovi a jeho rodičům. Všem účastníkům večera velmi děkujeme za poskytnutou podporu“. Informace o předání daru rodině Mirka Piskače budou zveřejněny na webu www.developerscup.cz . Rovněž děkujeme týmu CASA SERENA za skvělý zážitek ze hry na tak kvalitním hřišti, zástupcům Veuve Clicquot, Nespresso, Bugsy´s Baru a také všem mediálním partnerům. Atmosféra turnaje i párty byla vynikající a tak se hráči mohou těšit na další ročník Developers Cupu v roce 2014, jehož koncept se právě nyní začíná připravovat. Přejeme dobrou hru a fair play ve sportu, businessu a hlavně každodenním životě!

without the support of the project “patrons” which include the CMC Architects and, already traditionally, the CREAM Real Estate company. Recently, this group of patrons also includes PSJ Invest, ECE Projektmanagement and AQUATHERM trade fairs. This year’s Hole-in-One VIP ticket for 2 persons to the PGA Tour of their own choice was sponsored by the Golf Channel company. However, the hole-in-one was not scored, so the VIP ticket went forward to the evening Tombola, in which Jan Sommer from BARKOTEX company was the lucky winner. ”Thanks to the guests, 35,000 CZK was collected at the evening Tombola, to be donated to assist in the treatment and therapeutic facilities for little Mirek Piskač who is 140

ровался в течение 30 секунд после объявления начала регистрации.» Однако «КУБОК ДЕВЕЛОПЕРОВ 2013» не было бы возможно провести без поддержки «Покровителей» проекта, которыми стали представители архитекторов - компания «CMC architects» - и представители девелоперов - традиционно компания «CREAM Real Estate», а вместе с ними и новые патроны кубка: «PSJ Incest», «ECE Projektmanagement», а также выставки «AQUATHERM». В этом году «Hole in One» - VIP-билет на 2 персоны на «PGA Tour» по выбору - был спонсирован компанией «Golf Channel». Но лунка осталась непокоренной, и VIP-билет последовал на розыгрыш в вечерней лотерее, где его счастливым обладателем стал Ян Соммер из компании Barkotex . «Благодаря гостям

Zahájení turnaje: zleva Robert Jašek (Graffitti Networks), Michal Hrubý (komentátor a sportovní poradce turnaje) a Vít Máslo (CMC architects)

struggling with cerebral palsy. This financial support will help to improve the quality of his life so affected by health problems,“ says Martina Jašková, Director of the PR and Graffitti Networks medium. She continues, “Our agency has decided to double this amount to 70,000 CZK with our own donation. We believe that this sum will assist little Mirek and his parents. We would like to thank all participants in the evening for their support.” Information about the presentation of the gift to the family of Mirek Piskač will be published at: www.developerscup.cz . We also thank the team of CASA SERENA for the great experience of playing on such an excellent course, as well as the representatives of Veuve Clicquot, Nespresso, Bugsy´s Bar and also all the media partners. The atmosphere of the tournament and party was outstanding and so players can already look forward to the next year of the Developers Cup in 2014, the concept of which is starting to be prepared right now. We wish you an enjoyable game and fair play in sport, business and especially in everyday life!

2013 DEVELOPERS CUP

вечера от лотереи было получено 35 000 крон, которые будут предоставлены в качестве пожертвования для поддержки лечения и лечебных приспособлений для маленького Мирки Пискача, потому что мальчик сейчас борется с детским церебральным параличом, а финансовая поддержка поможет улучшить качество его жизни, на которое повлияли проблемы со здоровьем», - говорит Мартина Яшкова , директор PR и медиа «Graffitti Network, дополняя: «Наше агентство решило самостоятельно увеличить эту сумму в два раза до 70 000 крон. Мы верим, что эти средства помогут маленькому Миреку и его родителям. Мы от всего сердца благодарим всех участников вечера за оказанную поддержку.» Информация о передаче дара семье Мирека Пискача будет опубликована на сайте www.developerscup.cz . Мы также благодарим весь коллектив «CASA SERENA» за прекрасные впечатления от игры на поле такого высокого качества, представителей компаний «Veuve Clicquot», «Nespresso», бара «Bugsy´s» и остальных медиа-партнеров. Атмосфера турнира и торжественного вечера была превосходной, игроки могут с радостью предвкушать участие в следующей годовщине «Кубка Девелоперов» в 2014 году, концепция которого начинает разрабатываться сейчас. Приятной Вам игры и fair play в спорте, бизнесе и, главное, в повседневной жизни!


Praha–Brno–Bratislava 7.–9. listopadu 2013 Sedmý ročník největšího evropského champagne festivalu

A lfred Gratien Bonnaire deVenoge Deutz Diebolt Vallois De Sousa Fleury G.H.Mumm Henri Verlain Charles Heidsieck Louis Roederer Mailly Grand Cru Mercier Perrier-Jouet Philippe Gamet Piper Heidsieck R&L Legras Salon/Delamotte Taittinger Veuve Cliquot Vilmart Pod záštitou:

Partneři:

House Champagne Épernay–Prague tel.: (+420) 605 232 018, (+420) 725 915 685 event@champagne-grandjour.cz www.champagne-grandjour.cz

141


142


novinky | news | новости

Současná slovinská architektura v galerii Jaroslava Fragnera

Contemporary Slovenian Architecture in the Jaroslav Fragner Gallery

Je to přesně rok, co Galerie Jaroslava Fragnera připravila výstavu realizací úspěšného slovinského ateliéru Bevk Perović Arhitekti, a nyní navázali další prezentací současné slovinské architektonické tvorby, výstavou studia OFIS Arhitekti. Jeden ze zakladatelů ateliéru Rok Oman dokonce představil tvorbu ateliéru v Praze osobně na přednášce na VŠUP, na níž kromě populárních prací prezentoval i své méně známé projekty. It is exactly one year since the Jaroslav Fragner Gallery held an exhibition of implementations by the successful Slovenian studio of Bevk Perović Arhitekti. The Gallery currently continues to present contemporary architectural creations in the OFIS Arhitekti exhibition. One of the atelier founders, Rok Oman, personally introduced the studio’s work at a lecture at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague,

144

Прошел ровно год с тех пор, как в Галерее Ярослава Фрагнера представила выставку своих работ успешная словенская студия «Bevk Perović Architekti». В настоящий момент в Галерее продолжается презентация современного словенского архитектурного творчества в рамках выставки студии «OFIS Architekti». Один из основателей студии Рок Оман даже познакомил общественность с творчеством архитектурной студии в Пра-

Современная словенская архитектура в Галерее Ярослава Фрагнера Text / Zuzana Prokopová Foto / Galerie Jaroslava Fragnera


2MFUWėFTLÏSFQVCMJDF

1991 - 2013

WFżFKOÏJTPVLSPNÏQSPWP[Z SFIBCJMJUBŘOÓ[BżÓ[FOÓBK

mMUSBŘOÓB BEÈWLPWBDÓ[BżÓ[FOÓQSP PE EPNÈDOPTUJJQSƉNZTM

QSPN NŞTUB PCDFBEBMÝÓ[ÈKFNDF

;BKJÝƃVKFNFL LPNQMFYOÓTMVäC CZ tQ QSPKFLŘOÓQ QSÈDF tE EPEÈWLVJNPO OUÈä t[BÝLPMFOÓPC CTMVIZ Z t[QSBDPWÈOÓQSPWP P[OÓÓDIżÈEƉ t[ÈSVŘOÓJQP[ÈSSVŘOÓTFSWJT

D:83(@H ;F~(I~G(Ó8I¥ ,54".& TQPMTSP ,ėBQLBîè íèèèê)SBEFD,SÈMPWÏ 5FMFGPOìñíêéìïìë 'BYìñíêéëèèè &NBJMvoda@kts-ame.cz XXXLUTameD[


OFIS_open_files v Galerii Jaroslava Fragnera až do 24. listopadu OFIS Arhitekti se proslavili především svými bytovými domy Honeycomb či Tetris a nedávno dokončili bydlení pro pařížské studenty Basket Apartments. Dva můstkem propojené jedenáctipatrové bloky dokazují, že i studentské koleje mohou být zajímavým příkladem současné architektury. Devět pater je určeno na bydlení a další patra skrývají společné prostory, k nimž patří také relaxační zóna v podobě parku mezi obytnými bloky.

OFIS Arhitekti became famous primarily for its residential buildings, such as the Honeycomb and Tetris. 146

where he also presented his lesser-known projects. OFIS Arhitekti became famous primarily for its residential buildings, such as the Honeycomb and Tetris. In the recently completed Basket Apartments project, the architects dealt with a residence for students in Paris. Two 11-storey blocks connected by a bridge prove that even students’ residences can be interesting examples of modern architecture. Nine of the floors are residen-

ге лично на лекции в Академии художеств, где рассказал и о своих менее известных проектах. Студия «OFIS Architekti» прославилась, прежде всего, своими квартирными домами, такими как «Honeycomb» или «Tetris». В недавно завершенном проекте «Basket Apartments» архитекторы занимались вопросами жилья для студентов в Париже. Два связанных мостиком одиннадцатиэтажных блока доказывают, что и студенческие общежития


2013

vstupenky objednávejte na www.conventia.cz

11.11. 2013 Clarion Congress Hotel Prague Nejdůležitější realitní událost roku 2013 Čtvrtý ročník Realitního kongresu 2013 poskytne prostor k největšímu setkání realitních makléřů a zástupců developerů ve střední Evropě. V rámci diskuzí se budou řešit otázky týkající se nové legislativy, a to zejména témata ohledně nového občanského zákoníku a zákona o katastru nemovitostí. Jak se připravit na mnohé změny v oblasti realit a developmentu, které přijdou od nového roku, je jedním z hlavních témat letošního ročníku. Další novinkou budou témata spojená s komerčním developmentem. Součástí čtvrtého ročníku kongresu bude vyhlášení výsledků již třetího ročníku úspěšné soutěže Realitní projekt roku 2013 a nově také Administrativního centra roku 2013.

Generální partner:

Hlavní partner:

Partneři:

Mediální partneři:

Moderní technologie pro inženýr

y

CONVENTIA, s.r.o. Badeniho 1, 160 00 Praha 6, +420 220 515 102, info@conventia.cz, www.conventia.cz


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

OFIS_open_files в Галерее Ярослава Фрагнера до 24 ноября

Výraznou realizací, situovanou do malé slovinské obce Krašnja, je kaple Posledního rozloučení. Přestože je velká část budovy zasazena do svahu, kaple se díky svému důmyslnému organickému tvarosloví otevírá směrem do údolí. Zajímavým prvkem je střešní průhled ve tvaru latinského kříže, kterým proudí denní světlo do interiéru. Studio OFIS Arhitekti jsou také autory několika staveb určených ke sportovním účelům. Již v roce 1998 vyhráli první cenu v soutěži na realizaci sportovního stadionu v Mariboru, jenž se dle svého tvaru nazývá The Ring. V současnosti je ve výstavbě stadion FC Bate v běloruském Borisovu, který bude dokončen v příštím roce. Všechny tyto projekty a mnohé další jsou k vidění na výstavě OFIS_open_files v Galerii Jaroslava Fragnera až do 24. listopadu. tial, the other two floors comprise shared premises, also including a  recreational zone in the form of park between the residential blocks. The funeral chapel is a significant structure in the small Slovenian village of Krašnja. Although a  large part of the building is “buried” in a  hillside, thanks to an ingenious organic formation, the chapel opens up towards the valley. An interesting feature is the rooftop opening in 148

могут быть интересным примером современной архитектуры. Девять этажей предназначено для жилья, а на других этажах скрываются помещения общего пользования, которые также включают в себя зону отдыха в виде парка между жилыми блоками. Выразительным объектом, находящимся в небольшом словенском населенном пункте Крашня, является погребальная часовня под названием «Часовня Последнего проща-


Nekompromisní kvalita

Kuličkové pero Freemont Black

149


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

Студия «OFIS Architekti» прославилась, прежде всего, своими квартирными домами, такими как «Honeycomb» или «Tetris».

the shape of a Latin Cross through which daylight flows into the interior. The OFIS Arhitekti studio also designed several buildings intended for sports purposes. As early as

150

ния». Несмотря на то, что большая часть здания утоплена в склоне, часовня благодаря своей замысловатой органической постройке открывается по направлению к долине. Интересной особенностью является просвет в крыше в форме латинского креста, через который дневной свет проникает в интерьер. Студия «OFIS Architekti» также является автором нескольких зданий, предназначенных для спортивных

1998, the architects were awarded 1st prize in a competition for the design of the sports stadium in Maribor, called The Ring, according to its shape. At the present time, the FC Bate stadium in Belorussian Borisov is under construction and due to be completed next year. All these projects and many others can be seen at the OFIS_open_ files exhibition in the Jaroslav Fragner Gallery until 24th November.

целей. Уже в 1998 году архитекторы студии заняли первое место в конкурсе на дизайн и постройку спортивного стадиона в Мариборе, который из-за своей формы называется «The Ring». В настоящее время в Беларуси в городе Борисове строится стадион «FC Bate», стройка будет завершена в следующем году. Все эти проекты и многие другие можно увидеть на выставке «OFIS_open_files“ в Галерее Ярослава Фрагнера до 24 ноября.


151


ESTATE

doporučuje / recommends / рекомендует

adresář

Adresář realitních kanceláří Připravili jsme pro vás přehledný seznam adres a kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE www.ausch.eu BRANCO REALITY www.brancoreality.com

IMMOINVEST Group www.immoinvest-group.cz Jones Lang LaSalle www.homefinder.cz

CENTURY 21 Best reality www.century21.cz

LEXXUS www.lexxus.cz

CENTURY 21 Bonus Praha www.century21.cz

OrangeReal.cz www.orangereal.cz

CENTURY 21 Plus+ www.century21.cz

SATPO Development www.satpo.cz

CENTURY 21 Reality 21 www.century21.cz

Seifert Real www.seifert-real.cz

DUBOVÁ ALEJ RESORT www.dubovaalej.cz

Svoboda & Williams www.svoboda-williams.com

FARAON reality www.faraon.cz

Y&T Property Investment www.YTPI.cz

www.galeriekotelna.cz

MANGHI Czech Republic www.manghi.cz

Adresář inzerce ADINA svatební centrum www.adina.cz Alice In Paris www.aliceinparis.cz ANNA + A www.anna-a.cz Asociace chytrého bydlení www.achb.cz Autocentrum Duba www.adcentrum.kia.cz AQUA TRADE www.aqua-trade.cz AUTA MOTOL www.citroen-praha.cz AUTOCENTRUM Dojáček www.jeep.dojacek.cz BAKERO export-import www.bakero.cz BSH domácí spotřebiče www.bosch-home.com/cz BWT s. r. o. Česká republika www.bwt.cz DONATE www.donate.cz ELITE BATH Člen skupiny SIKO KOUPELNY www.elitebath.cz GALERIE KOTELNA 152

Galerie La femme www.glf.cz Grand Jour de Champagne www.champagne-grandjour.cz HAIDY www.haidy.cz HVT interiery kuchyně www.hvt.cz Ing. Martin Teyrovský www.teyrovsky.cz Interiér de l’Art www.interierdelart.cz Kuchyně Schmidt www.idealnikuchyne.cz Lightway www.lightway.cz Lucaffe www.lucaffe.cz LUXURY ROOM www.luxuryroom.cz M&T www.kliky-mt.cz Koupelnové studio ČERO www.cero.cz KTS-AME www.kts-ame.cz

MINIB www.minib.cz Miopharma www.miopharma.cz MOSER www.moser-glass.com penShop.cz www.penshop.cz Petra Měchurová Hair Design www.petra.mechurova.cz RANNÝ ARCHITECTS www.ranny.cz Rezidence Drahobejlova www.rezidencedrahobejlova.cz Rezidence Spiritka www.rezidencespiritka.cz Rivergate www.rivergate.eu Svoboda & Williams www.svoboda-williams.com Teka CZ www.kueppersbusch-cz.cz VI SPRING PRAGUE STORE www.postele-vispring.cz YBF www.ybf.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 11/2013  

Estate The Prague Magazine 11/2013

Estate The Prague Magazine 11/2013  

Estate The Prague Magazine 11/2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded