__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Listopad / November / ноябрь

2014

Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2013 E S T A T E

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

Lavelle - královská kolekce nábytku

Lavelle - The Royal Collection of furniture Lavelle - Королевская коллекция мебели

Czech Design: BOADESIGN / Чешский дизайн: BOADESIGN 8 2 1 0 0 1

Listopad / November / ноябрь

Český design: BOADESIGN

2014

7 7 1 8 0 2

The Prague Magazine

Visit our new website www.estatemagazine.cz

9

Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

Beata Rajská pro Vily Diamantica

Beata Rajská for Diamantica Villas / Беата Райска для проекта «Vily Diamantica»

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238 A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


LU X U RY A PA R T M E N T S


новости | news | novinky

* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com 1


novinky | news | новости

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2


новости | news | novinky

3


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

design moser

Umělecká galerie Moser na Staroměstském náměstí otvírá novu kulturní sezónu výstavou z díla talentovaného sklářského výtvarníka lukáše Jabůrka. Přijměte pozvání na výstavu

„MeZi UMĚnÍM a ŘeMesleM“,

kterou můžete navštívit do konce roku 2014 v umělecké galerii Moser v Praze, Staroměstské náměstí 15 (nároží ulice Celetná). Máme pro Vás otevřeno sedm dní v týdnu od 10:00 do 21:00 hodin.

ProdeJNí

galerie

4

MoSer

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah contents

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 515 102 F: +420 220 515 102 www.estatemagazine.cz

listopad 2014 / november 2014 / ноябрь 2014

Bydlení / Living / Жилье

8 Novinky News Новости

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz

СОДЕРЖАНИЕ

58

12 Developerské projekty: Beata Rajská pro Vily Diamantica Property Projects: Beata Rajská for Diamantica Villas Девелоперские проекты: Беата Райска для проекта «Vily Diamantica»

24

18

Developerské projekty: La Corte Property Projects: La Corte Девелоперские проекты: La Corte

24

Developerské projekty: Rezidenční projekt .142 Radlická Property Projects: .142 Radlická Девелоперские проекты: «.142 Radlická»

30

Developerské projekty: Rezidence na Hřebenkách Property Projects: Rezidence na Hřebenkách Девелоперские проекты: Резиденция «Na Hřebenkách» (На Гржебенках)

36

Developerské projekty: Neopakovatelný zážitek z bydlení u vody Property Projects: Unforgettable Waterfront Living Девелоперские проекты: Незабываемые впечатления от проживания у воды

40

Inspirace: Šperkem bytu může být taburet Inspiration: Even a Tabouret can be a Gem in an Apartment Вдохновение: Украшением квартиры может стать и табурет

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz

44

Inspirace: CINEAK: hvězdné posezení Inspiration: CINEAK: Stars of Seating Вдохновение: CINEAK: звездные посиделки

Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

48

Inspirace: Domácí kancelář - klidné místo pro řešení důležitých záležitostí Inspiration: Home Office - Quiet Place to Address Important Issues Вдохновение: Домашний кабинет – укромное место для решения важных дел

54

Český design: BOADESIGN Czech Design: BOADESIGN Чешский дизайн: BOADESIGN

58

Inspirace: MOSER – odvaha k originální tvorbě Inspiration: MOSER – the courage for original creation Вдохновение: MOSER – смелость оригинального дизайна

64

Inspirace: Lavelle – královská kolekce nábytku Inspiration: Lavelle - The Royal Collection of furniture Вдохновение: Lavelle - Королевская коллекция мебели

Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz Redaktor / Editor Dagmar Kneslová redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Dagmar Kneslová Překlady / Translation Viktor Horák Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele. Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

156

Titulní foto Značka: Sportalm Název kolekce: Emotion Web: www.fggroup.cz

Nemovitosti / Properties / Недвижимость

72

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out / Прага из

148

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE Советы

156 Nové trendy využití dřeva v interiéru New Trends in Wood for the Interior Новые тенденции в использовании древесины в интерьере

162

162

Punk v České architektuře Punk in Czech Architecture Стиль Панк В Чешской Архитектуре

168

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей 5


editorial

Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers, Уважаемые читатели и читательницы!

listopadové barvy podzimu vykreslily krásné scenerie všude kolem nás a než se ztlumí do zimních posmutnělých tónů, můžeme se nechat jejich krásou obklopit i jen na malou chvíli, cestou parkem či aspoň při projížďce krajinou. Krásu je potřeba objevovat nejen ve věcech, které máme nebo toužíme je mít, ale také právě v těchto malých nadechnutí a zastavení se u prostých věcí. Krása je hodnota, kterou je potřeba objevovat neustále a obklopovat se jí. Dělá náš život bohatším. Kráse se věnuje také řada našich článků, dočtete se, kde ji objevovat v architektuře, nových domech, na výstavách. Kam se za ní vydat za poznáváním a kde něco krásného zažít.

The November colours of Autumn have painted a beautiful scene all around us. Before they mutate into saddened Winter tones, we can let their beauty surround us, if only for a little while, by a walk through the park or at least a bike ride in the countryside. Beauty must be explored not only in the things that we have or desire to have, but also in those moments when we take a deep breath to pause at simple things. Beauty is a value that we must constantly keep on discovering and surrounding ourselves with. It enriches our lives. Many of our articles also focus on beauty: read where to discover beauty in architecture, new buildings and exhibitions. Discover where to go to explore and where to go to enjoy a beautiful experience.

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

6

Пока красивые осенние пейзажи вокруг нас, нарисованные яркими красками ноября, не превратились в приглушенные и грустные зимние тона, мы можем позволить себе хотя бы на короткое время быть окруженными их красотой, например, гуляя в парке или во время поездки за город. Красоту необходимо находить не только в тех материальных вещах, которые у нас есть или мы хотим их иметь, но и в этих маленьких паузах и остановках рядом с, казалось бы, такими простыми вещами. Красота - это та ценность, которую нужно искать и находить постоянно, делать ее частью своей жизни и окружения. Это делает нашу жизнь полнее. И, конечно, именно красоте посвящено множество наших статей, вы можете прочитать, как обнаружить ее в архитектуре, новых домах и на выставках. Где ее искать, как исследовать и куда пойти, чтобы получить впечатления от чего-то красивого.


новости | news | novinky

7


novinky | news | новости

Realizace vítězného návrhu Ceny Ludwiga Mosera 2013, váza Stratis od Jakuba Mendela. The winning design of the 2013 Ludwig Moser Award – Stratis Vase by Jakub Mendel. Воплощенная в жизнь дизайнерская идея победителя конкурса „Приз Людвига Мозера 2013“ ваза «Stratis» от Якуба Менделя.

Nový bytový projekt od Y&T Luxury Property New residential project by Y&T Luxury Property / Новый жилищный проект от «Y&T Luxury Property»

CENA LUDWIGA MOSERA 2014 zná své vítěze WINNERS OF THE 2014 LUDWIG MOSER AWARD ANNOUNCED / ПРИЗ ЛЮДВИГА МОЗЕРА В 2014 ГОДУ ОБРЕЛ СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ Soutěž pro mladé sklářské talenty Cena Ludwiga Mosera, kterou již čtvrtým rokem vyhlašuje sklárna Moser, podporuje získávání praktických zkušeností a samostatnou tvorbu nastupující sklářské generace. Slavnostní předávání cen vítězům Ceny Ludwiga Mosera 2014 se uskutečnilo 23. září 2014 v prodejní galerii Moser v Praze, Staroměstské náměstí 15. Kromě vítězných návrhů zde byly k vidění i realizované návrhy z loňského ročníku soutěže. The Ludwig Moser Award – a contest for young glassmaking talents – which was announced for the fourth year by Moser Glassworks, supports the creation of a new generation of glassmakers and their acquisition of practical experience. The 2014 Ludwig Moser Award ceremony was held on 23rd September 2014 in the Moser Sales Gallery at no. 15 on Prague’s Old Town Square. In addition to the winning designs, there were also the completed designs from last year’s contest on display. Конкурс молодых талантов в области изготовления стекла «Приз Людвига Мозера», который вот уже четвертый год проводит стекольный завод «Мозер», делает главный акцент на поддержке практического опыта и самостоятельного творчества подрастающего молодого поколения мастеров по стеклу. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Приз Людвига Мозера 2014» состоялась 23 сентября 2014 года в известной выставочно-торговой галерее «Мозер» в Праге на Староместской площади, дом 15. Кроме победивших в конкурсе работ там можно было увидеть и выражения творческих мыслей авторов прошлогоднего конкурса. 8

Společnost Y&T Luxury Property připravuje exkluzivní nabídku nového bytového projektu v okolí parku Kampa a Malostranského nábřeží. Tato rezidence osloví všechny milovníky české architektury konce 19. začátku 20. století. Okouzlí svou výjimečnou lokací v blízkosti Petřína, Střeleckého ostrova, Žofína a parku Kampa. Dvanáct krásných bytových jednotek v jedné z nejelegantnějších budov Prazy projde rekonstrukcí a vrátí se jim jejich původní krása. Y&T Luxury Property presents an exclusive offer of the new residential development in Prague 1, in close neighbourhood of Kampa park and Malostranské embankment. The residence will fascinate all admirers of the Czech architecture of the end of 19th – beginning of 20th century, as well as with its exceptional location close to the Petřín, Střelecký island, Žofín and Kampa park. 12 beautiful apartments will be reconstructed to their original layouts in one of the most beautiful Prague buildings. Компания «Y&T Luxury Property» готовит эксклюзивное предложение новый жилищный проект в самом сердце Праги 1, рядом с известным парком Кампа и Малостранской набережной. Можно с уверенностью заявить, что эта резиденция произведет неизгладимое впечатление на всех поклонников чешской архитектуры конца 19 - начала 20 века и покорит их своим великолепным расположением недалеко от парка Петржин, Стрелецкого острова, Жофина и парка Кампы. Двенадцати комфортабельным апартаментам, размещенным в одном из самых красивых зданий Праги, в процессе реконструкции будет возвращено их былое величие. www.luxusni-byty-praha.com


STYLOVÝ NÁBYTEK A KUCHYNĚ PROVENCE, VÝROBA NA ZAKÁZKU

www.art-style.cz

ART-MERIDIAN®

MAHAGONOVÝ NÁBYTEK STYLOVÉ SEDACÍ SOUPRAVY KŘESLA A UŠÁCI BYTOVÉ DOPLŇKY

SHOWROOM: Nové Dvory u Kutné Hory

www.art-meridian.cz

www.facebook.com/ARTSTYLE.cz

9


novinky | news | новости

URBAN SURVIVAL – italský luxus v praze Chcete-li jedinečný design, kvalitu výroby i materiálu a světového designu, navštivte unikátní showroom v Dlouhé ulici v Praze. Naleznete zde rozsáhlou nabídku high-end produktů z kategorie italského luxusního nábytku. V showroomu Urban Survival nabízejí sedací soupravy, křesla, židle, stoly, stolky, komody, osvětlení, postele, kancelářský nábytek, zahradní nábytek, koupelnové doplňky, jídelní servisy, příbory a mnoho rozličných interiérových doplňků. Komplexnost služeb je v Urban Survival prioritou. Nebojí se ani realizace atypického interiéru na míru, který je vytvořen pro nejnáročnějšího klienta přesně podle jeho přání a potřeby.

Teleskopický Cross Edge Telescopic Cross Edge / Телескопический Cross Edge Jste technický typ? Pak se vám jistě bude líbit roller Edge od značky Cross. Má unikátní patentovaný teleskopický mechanismus vysunutí náplně a na rozdíl od propisek píše příjemnou inkoustovou stopou. Moderní design bude ozdobou každého stolu či tašky. Vybírat můžete ze široké škály barev. K dostání na www.penShop.cz. Are you a technical type? Then you will surely like the Edge rollerball pen by Cross. It has a unique patented telescopic mechanism of filling ejection and, unlike other pens, writes in an attractive ink track. This modern design will enhance every desk or handbag. It comes in a wide range of colours. Available at: www.penShop.cz. Вы относитесь к техническому типу? Тогда вам точно понравится авторучка-роллер «Edge» от марки «Cross». Она обладает уникальным запатентованным телескопическим механизмом и в отличие от многих не столь совершенных перьевых ручек пишет прекрасными чернилами. Современный дизайн станет украшением любого стола или сумки. Вы можете выбрать ручку «Edge» из широкого спектра цветов. Телескопический Cross Edge можно приобрести на www.penShop.cz.

www.urbansurvival.cz

10


новости | news | novinky

11


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Beata Rajská for Diamantica Villas Беата Райска для проекта «Vily Diamantica».

Beata Rajská

pro Vily Diamantica

V

Prokopském údolí finišují úpravy prvního z  tamních architektonických drahokamů – jedné z vil Diamantica. Výsledkem bude komorní, uzavřený projekt, skládající se z  pěti vil v  cenovém rozpětí od 19 do 33 miliónů korun. Zahrnují v sobě luxus, moderní architekturu a precizní provedení. Jsou zasazeny do nádherné přírody Prokopského údolí s vynikající dostupností do centra Prahy i na mezinárodní letiště. Špičkové technologie a vysoké standardy značek jako Marazzi, Hansa Stela nebo Villeroy & Boch zajistí zdravé bydlení, nízké provozní náklady a podtrhnou výjimečnost projektu. Každá z vil je ve svém oboru šperkem, který bude dokonale reprezentovat pouhých pět majitelů. Navíc vily představují vynikající investiční příležitost do místa, kde žádná další vilová výstavba nebude realizována.

12

One of the local gems of the Prokop Valley – Diamantica Villas – is undergoing the final touches now. The result will be a private complex comprising five villas in the price range from 19 to 33 million Czech crowns. These villas exemplify luxury, modern architecture and precise execution. They are located on the city

В Прокопской долине (Prokopské údolí) проходит окончательная отделка первого из местных «драгоценных камней» - одной из вилл под соответствующим названием «Diamantica». В качестве общего результата планируется небольшой закрытый проект, состоящий из пяти вилл стоимостью от 19 до 33 миллионов крон. Виллы «Diamantica» представляют собой роскошь, современную архитектуру, а также рафинированную


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY Jeden ze zakladatelů realitní společnosti Asten Property, Vladan Hájek, přivedl k projektu módní návrhářku Beatu Rajskou. Tu okouzlila lokalita, design i splynutí projektu s okolní přírodou a zrodil se nápad propojit výjimečný projekt s designérským „šperkem“ z dílny české módní legendy. Dámy, které se stanou novými majitelkami jednotlivých vil Diamantica v pražském Prokopském údolí, současně získají originální doplněk – kabelku, kterou Beáta Rajská navrhla speciálně ke každému z domů. outskirts with the beautiful countryside outside the windows, yet with easy access to the Airport and city centre. High technology and the superior standards of brands such as Marazzi, Hansa Stela and Villeroy & Boch enhance the uniqueness of the complex, while ensuring healthy living and low operating costs. Each of the villas is a unique gem that will perfectly characterise only five owners.

тщательность воплощения замысла в строительстве. Виллы расположены прямо на границе города с красотами природы, которые можно наблюдать прямо за окнами, при этом обладая отличным транспортным доступом к аэропорту и центру города. Высокие технологии и первоклассные стандарты брендов, таких как «Marazzi», «Hansa Stela» или «Villeroy & Boch» обеспечивают здоровый образ жизни в этом жилье класса люкс, заботятся о низких эксплуатационных расходах и подчеркивают престижность и исключительность проекта. Каждая из

13


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Paní Beata vysvětluje a poodhaluje neobvyklé spojení módy a architektury:„Chtěla jsem vytvořit doplněk ženy, který jí bude připomínat šťastný okamžik, kdy si s partnerem pořídili tak nádherné bydlení. Vznikne tak pouhých pět kabelek, na něž použiji kombinaci hadí a nejjemnější šedé kůže s prošíváním, symbolizujícím diamant. Protože sdílená radost je radostí dvojnásobnou, velmi se těším na okamžik, kdy budu mít příležitost kabelky osobně předat novým majitelkám.“ Slavnostní odhalení ručně kresleného návrhu řady kabelek proběhlo v září, přímo na místě realizace projektu. 14

Vladan Hájek, managing partner of Asten Property, introduced the fashion designer, Beata Rajská, to the project. The location and design of the complex merging with surrounding Nature enchanted her. So the idea was born to connect this exceptional project with a designer “jewel” bearing the unique signature of this Czech fashion legend. Any lady who becomes a new owner of an individual Diamantica Villa in Prague’s Prokop Valley will at the same time receive a unique accessory – one handbag individually designed and manufactured by Beata Rajská for each home. Mrs Rajská explains and reveals the unusual combination of fashion and architecture: “I wanted to create a feminine accessory to remind her of the happy moment when she purchased such a beautiful home with her partner. Only five handbags will therefore be made, for which I will use a combination of snakeskin and the finest grey leather with stitching to symbolise a diamond. Because shared joy is doubled joy, I look forward to the time when I have the opportunity to hand over the new handbags personally to the new owners.” The hand-drawn draft of this limited handbag series was unveiled in September on the project site.

вилл является уникальным украшением, каждое из которых будет представлять одного из 5 их владельцев. Управляющий партнер «Asten Properte», Владан Гайек, пригласил для участия в проекте модельера Беату Райску. Ее, в свою очередь, просто очаровало расположение, дизайн и уникальное слияние проекта с окружающей природой, на основе этого и родилась идея, как связать исключительный проект с дизайнерским «украшением», несущим в себе уникальный почерк легенды чешской моды. Дамы, которые станут новыми владелицами отдельных вилл «Diamantica» в пражской Прокопской долине, вместе с ключами от своей недвижимости получат уникальный аксессуар – сумку, дизайн которой индивидуально разработан и изготовлен Беатой Райской в соответствии с архитектурным проектом каждой из вилл. Госпожа Беата объясняет и приоткрывает тайну необычного сочетания моды и архитектуры: «Я хотела создать аксессуар для женщины, который будет напоминать ей счастливый момент, когда она вместе с любящим партнером приобрела такое прекрасное жилье. Таким образом, модная серия составит всего пять сумок, при изготовлении которых будет использована комбинация змеиной и самой мягкой серой натуральной кожи с прошивкой, символизирующей бриллиант. Потому как общая радость – это двойная радость, я с нетерпением жду того момента, когда мне представится возможность лично вручить новые сумки их владелицам». Торжественное открытие с показом вручную рисованного дизайна серии сумок прошло в сентябре, прямо на месте реализации проекта.


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

15


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Vladan Hájek Přivedl do Pařížské zastoupení značek Hublot, Audemars Piguet, Vertu, Zenith a další. Dnes spoluvlastní hotelovou síť Asten Hotels, aktivně řídí realitní společnost Asten Property se sídlem v pražské Pařížské ulici a na českém trhu exkluzivně zastupuje značky italských kol Colnago, cyklistického oblečení Assos a švýcarských lyží ZAI. Vladan Hájek He introduced representation of the Hublot, Audemars Piguet, Vertu, Zenith and other brands to Pařížská Street. Today, he actively manages Asten Property, the real estate company based in Prague’s Pařížská Street. He also exclusively represents the brands of Colnago Italian bicycles, Assos cycling clothing and Swiss ZAI skis on the Czech market. 16

Владан Гайек Его заслугой является представительство на Парижской таких марок, как Hublot, Audemars Piguet, Vertu, Zenith и другие. Сегодня он активно управляет агентством недвижимости «Asten Property», штаб-квартира которого также находится на Парижской улице, а на чешском рынке эксклюзивно представляет марку итальянских велосипедов «Colnago», одежду для велоспорта «Assos» и швейцарских горных лыж «ZAI».


OM E SHOWRO T IV T Š V ZNI A N YTKU V PL B Á N O H É DESIGNOV

KOMFORT - POHODLÍ - LUXUS - DESIGN - ELEGANCE - KVALITA

Profesionální řešení designových interiéru v celé České i Slovenské republice.

JV POHODA s.r.o. obchodní oddělení a showroom: Nádražní 14, 301 00 Plzeň, tel : +420 377 328 302-303, mobil : +420 602 452 868, +420 606 354 934, e-mail : obchod@jvpohoda.com, www.jvpohoda.cz

17


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

La Corte Tisková konference Prague Fashion Night, Petra Němcová, topmodelka. Prague Fashion Night Press conference - supermodel Petra Němcová пресс-конференция «Prague Fashion Night», Петра Немцова, супермодель 18


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY Prague Fashion Night after-party– La Corte investor Danilo Manghi, and supermodel Petra Němcová вечеринка «Prague Fashion Night» - Данило Манги, инвестор «La Corte», и Петра Немцова, супермодель

V

Praze nenajdete mnoho míst, kde se uprostřed ruchu metropole pouhým vkročením do dveří náhle ocitnete v oáze klidu a kde se kouzlo starobylého centra snoubí s elegancí a lehkostí současné architektury tak, až se tají dech. Důkazem, že i zdánlivě neslučitelné lze noblesně spojit, je exkluzívní bytový projekt La Corte, který se nachází v historickém centru hlavního města v Petrské ulici. Najdete jej jen několik minut chůze od Staroměstského náměstí, v těsné blízkosti mnoha renomovaných restaurací a obchodů, přesto však v tichu, zeleni a jakoby stranou okolního pulsujícího velkoměsta.

afterparty Prague Fashion Night - Danilo Manghi, investor La Corte a Petra Němcová, topmodelka

There are not many places in Prague where you find yourself suddenly in an oasis of calm in the midst of the hustle of the metropolis after just one short step, where the magic of the ancient city combined with the elegance and lightness of contemporary architecture takes the breath away. The proof that the seemingly incompatible can be combined elegantly is the exclusive La Corte residential complex located in the historical centre of the capital in Petrská Street. It is just a short walk from the Old Town Square, in close proximity to many

В Праге вы не найдете так много мест, где посредине шумного мегаполиса одним шагом за дверь дома вы вдруг окажетесь в оазисе спокойствия, там, где волшебство и очарование старого города сочетается с элегантностью и легкостью современной архитектуры, так что просто захватывает дух. Эксклюзивный жилищный проект «La Corte» является реальным доказательством того, что даже, казалось бы, несовместимые вещи можно прекрасно объединить. Судите сами, проект расположен в историческом центре столицы на улице Петрске, всего в нескольких минутах ходьбы от Староместской площади, в непосредственной близости от многих известных 19


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

La Corte je unikátní areál nově vybudovaných 25 bytových apartmánů o velikosti od 37 m2 do 230 m2 a 500 m2 kancelářských prostor, vkusně začleněných do komplexu čtyř historických budov z 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt vznikl hlavně zásluhou italských investorů v čele s paní Elenou Pasquale a panem Danilo Manghi, kteří reprezentují rodinné firmy Pasquale a Manghi, jež v České republice působí již více než 20 let.

uvedení kolekce šperků Bulgari Diva Launch of the Bulgari Diva jewellery collection представление ювелирной коллекции Bulgari Diva

20

renowned restaurants and shops, yet situated amidst tranquillity and greenery, as if quite apart from the surrounding bustling city. La Corte is a unique complex of 25 newly built flats sized between 37 m2 and 230 m2, as well as 500 m2 of office space, tastefully incorporated into four historical buildings dating back to the second half of the 18th century. These buildings add an exceptional charisma to the entire complex, evoking the charm of ancient Prague. At the same time, the charming modern atrium with trees and shrubs provides light and airiness and a pleasant view from the flats. Original architectural features, such as the previous access corridors, have been retained and sensitively integrated into the flats, adding an unusual aura of romance. The project was mainly due to Italian investors led by Ms Elena Pasquale and Mr. Danilo Manghi who represent the family business Pasquale and Manghi that the Czech Republic has been operating for more than 20 years. However, La Corte is not only a developer’s project but hosts in its premises many events in the field of fashion, art and commerce. Events held here have included

ресторанов и магазинов, и, вместе с тем, в тишине, в окружении зелени и как будто в стороне от окружающего его шумного города. «La Corte» представляет собой уникальный комплекс из недавно построенных двадцати пяти жилых квартир размером от 37 м2 до 230 м2 и 500 м2 офисных помещений. Все это со вкусом вписано в постройку, состоящую из четырех исторических зданий второй половины 18 века. Именно они придают всей резиденции особую и такую уникальную харизму и напоминают об очаровании старой Праги, одновременно создавая прекрасный современный атриум, наполненный зеленью деревьев и кустарников. С его помощью свет проникает в квартиры, наполняя их атмосферой воздушности и придавая им уютный вид. Оригинальные архитектурные детали, например такие, как открытые галереи дома, были сохранены и стильно вписаны в интерьер квартир, что сразу наполнило их пространство особым ощущением романтики. Проект был в основном за счет итальянских инвесторов во главе с г-жой Еленой Паскуале и г-на Данило Манги, которые представляют семейный бизнес Pasquale и Манги, что Чешская Республика работает уже более 20 лет. «La Corte» - это не только девелоперский проект, в его помещениях проходит целый ряд интересных мероприятий из области моды, искусства и бизнеса... И было ли это представление новой коллекции юве-


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

21


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ La Corte však není pouze developerským projektem, ale v jeho prostorách se odehrála řada eventů z oblasti módy, umění i byznysu. Odehrálo se tu představení nové kolekce šperků Bulgari Diva, módní přehlídka La Perla a Marella, tisková konference a afterparty při Prague Fashion Night či akce v rámci Prague Fashion Week. Tak se projekt stal křižovatkou stylu, módy i luxusu a vytříbený vkus, design a důraz na kvalitu jsou tu cítit v každém detailu. Tyto atributy typické pro Itálii spolu s láskou k originální tvorbě, kvalitě a eleganci jsou vyjádřeny v podtextu projektu – „Italian Touch“. La Corte je jednoduše spojením mnoha předností, které dnešní Praha nabízí, s jedinečností, neotřelým půvabem a prvotřídní kvalitou. Jeho cílem je stát se domovem pro každého, kdo umí ocenit krásu, trvalé hodnoty a umění života v jeho různých aspektech.

módní přehlídka La Perla La Perla Fashion Show показ мод La Perla

the launch of a new jewellery collection by Bulgari Diva, the La Perla and Marella fashion shows, and a Press conference and after-party in partnership with Prague Fashion Night, attended by supermodel Petra Němcová. La Corte is in partnership with the Prague Fashion Week. The complex has become the cross- roads of style, fashion and luxury, where refined taste, design and an emphasis on quality are sensed in each detail.These attributes typical for Italy, along with a love for creating original, quality and elegance are reflected in project subtext - “Italian Touch”. La Corte is simply a combination of the many attributes offered by 21st-century Prague – uniqueness, fresh charm and top-class quality. Its aim is to become a home to those who appreciate beauty, constant values and the art of living in all its various aspects.

лирных украшений «Bulgari Diva», модные показы «La Perla» и «Marella», пресс-конференции или вечеринка в рамках сотрудничества с «Prague Fashion Night» с участием супермодели Петры Немцовой, или партнерство с Неделей Моды «Prague Fashion Week», в любом случае проект стал настоящим средоточием стиля, моды и роскоши, в котором изысканный вкус, стильный дизайн и непременный акцент на качество чувствуются в каждой детали. Эти атрибуты, характерные для Италии, наряду с любовью к созданию оригинальных, качество и элегантность отражены в проектной подтекстом - «Итальянский Touch». Проект «La Corte» является лучшей комбинацией ряда преимуществ, которые предлагает сегодняшняя Прага, причем преимуществ, наделенных уникальностью, свежим очарованием и первоклассным качеством. Цель проекта состоит в том, чтобы стать домом для каждого, кто умеет оценить красоту, непреходящие ценности и непосредственно само искусство жизни в его различных аспектах. uvedení kolekce šperků Bulgari Diva, zleva Danilo Manghi, Elena Pasquale – investoři La Corte, velvyslanec Italské republiky Pasquale D´Avino, Silvia Patrová – Store Manager Bulgari Prague

Launch of the Bulgari Diva jewellery collection. L. to R.: Danilo Manghi, Elena Pasquale – La Corte investors, Italian Ambassador Pasquale D´Avino, Silvia Patrová – Store Manager of Bulgari Prague представление ювелирной коллекции Bulgari Diva, слева Данило Манги, Елена Паскуале - инвесторы «La Corte», Посол Итальянской Республики Паскуале Д‘Авино, Сильвия патрова менеджер магазина «Bulgari Prague»

22


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

.142 RADLICKÁ – PRAGUE 5 .142 RADLICKÁ - ПРАГА 5

Rezidenční projekt

.142 RADLICKÁ – PRAHA 5 Nový komorní rezidenční projekt, který na první pohled upoutá svojí architekturou, vyrůstá na svažitém pozemku mezi Malvazinkami a Radlickou ulicí v Praze 5. Nese neobvyklý, ale zároveň velmi jednoduchý název, jednoznačně evokující místo, kde bude stát: .142 RADLICKÁ. Nový bytový dům byl totiž pojmenován podle orientačního čísla původního objektu. Svažitý pozemek, díky němuž budou mít obyvatelé nového domu opravdu působivý výhled na město i okolí, však před architekty i developera postavil nelehký úkol. Dům totiž vyrůstá na skále a celá stavba je tak technicky velmi náročná. „Projekt stojí na velmi atraktivním místě, jehož předností architektonický návrh maximálně využil. Realizace projektu je tak pro nás 24

A new intimate residential complex, which appeals at first sight with its architecture, is arising on the sloping land between Malvazinky and Radlická Streets in Prague 5. It has an unusual but very simple name, clearly evoking the site where it is to appear: .142 RADLICKÁ.

Новый камерный жилищный проект, который уже на первый взгляд привлечет вас своей архитектурой, помалу вырастает на участке с уклоном в Праге 5 - между районом Малвазинки и улицей Радлицка. Проект имеет необычное, но очень простое название, однозначно припоминая место, где он будет располагаться: «.142 RADLICKÁ». Новый жилой дом был назван в честь


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY opravdovou výzvou a my věříme, že se námi vynaložené úsilí odrazí ve spokojenosti jeho budoucích obyvatel,“ říká JUDr. Gabriela Hasková, jednatelka developerské společnosti Real-Treuhand Reality.

Indeed, the new apartment block was named after the orientation number 142 of the original building on the site. However, the sloping land, whereby people living here will enjoy really impressive views of the city and its surroundings, has presented a formidable task for architects and developers: the building is growing on a rock and the whole construction is therefore technically very demanding. “The project is in

ориентировочного номера дома – «142», который изначально находился на этом самом месте. Участок с уклоном, благодаря которому люди, живущие здесь, будут иметь действительно впечатляющий вид на город и его окрестности, стал непростой задачей для архитекторов и девелоперов. Дом, собственно говоря, вырастает прямо на скале, и потому вся постройка здания является крайне сложной с технической точки зрения. «Проект находится на очень привлекательном месте, и все его преимущества

25


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Projekt .142 RADLICKÁ nabízí nejenom nové byty mnoha velikostních kategorií, ale i prvotřídní administrativní plochy o celkové rozloze 995 m2. Tyto prostory jsou situovány do spodní části budovy, čímž vytvoří přirozenou akustickou a vizuální clonu pro výše položené byty. Rezidenční část projektu zahrnuje 35 bytových jednotek od menších bytů 1+kk až po dvoupodlažní high-class mezonet. Jejich výměry se pohybují od 36 do 159 m2, většina z nich bude mít buď prostornou lodžii nebo terasu. Byty s výhledy na východní a západní stranu působivě propojí se zelení ve svahu velká francouzská okna. Některé bytové jednotky budou mít i vlastní předzahrádky, jejichž kaskádový rytmus budoucím majitelům poskytne nejenom tolik potřebné soukromí, ale i neopakovatelnou vyhlídku do údolí. Na dominantní jižní straně budovy vzniknou terasy, které za letních dní poslouží i jako sluneční clony. V horních ustupujících podlažích budou umístěny prostorově nadstandardní byty s velkorysými střešními terasami. Dům .142 RADLICKÁ svým provedením, koncepcí i polohou naplňuje všechny představy, které mají o svém novém bydlení především aka very attractive location, of which the architectural design has taken the maximum advantage. The project implementation is a real challenge for us and we believe that our efforts will be reflected in the satisfaction of its future residents,” says JUDr. Gabriela Hasková, Executive Manager of the developer, Real-Treuhand Reality. 26

были использованы уже на стадии архитект урного проектирования. Постройка, то есть непосредственная реализация замысла проекта, явилась для нас настоящим вызовом, но мы верим, что затраченные нами усилия отразятся в удовлетворении и удовольствии, которое получат от проекта его будущие жители», - говорит доктор юридических наук Габриэла Гаскова, исполнительный


PETRA MĚCHUROVÁ NA DESIGNBLOKU PŘEDSTAVILA NOVOU KOLEKCI

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

DRIVE

Salon Petra Měchurová se v rámci prestižního projektu Designblok prezentuje již od svého založení. Každoročně se na svém večírku zaměřuje na vlasové trendy, tento rok Petra Měchurová představila svoji novou kolekci DRIVE v artovém stylu.

Již tradičně se v rámci Desingbloku konala

Kromě představení nové kolekce si hosté

jen je potřeba zlepšit jejich vnímání společností

díky které může dojít k absolutní proměně

v Salonu Petra Měchurová párty odhalující

mohli vychutnat vystoupení Ondřeje

a zajistit jim důstojné postavení v ní,”

kvality vlasů.” Součástí této nové služby je

novinky z oblasti vlasového designu. Jejím

Brzobohatého. V průběhu večera bylo

komentuje poslání nadace Taťána Kuchařová.

i diagnostika vlasů, která prověří stav vlasů, ale

hlavním bodem letos byla hair show

možné přispět na nadaci Taťány Kuchařové

u příležitosti představení nové kolekce

Krása pomoci, která zajišťuje zlepšení života

Jedním z novinek, které byly představeny

na přání diagnostiku vlasů vyzkoušet a nechat

s názvem DRIVE. Kolekce je především o hře

seniorů. „S nadací Krása pomoci usilujeme

v rámci dnů Designu bylo i nové pojetí péče

si poradit od vlasových stylistů Salonu Petra

s vlasy, rozevláté siluetě do prostoru a výrazné

především o zlepšení kvality života seniorů.

o vlasy, které Petra Měchurová nyní zavádí.

Měchurová, jak s vlasy pracovat a upravovat je

barevnosti. Nepřehlédnutelný pánský styl

Snažíme se je inspirovat k aktivnímu životu a k

Jak říká: „Jedná se o zcela nový přístup

k dokonalosti.

účesů s důrazem na asymetrii střihu vytváří

péči o sebe tak, aby žili plnohodnotně. Senioři

k vlasům, především jde o komplexní péči o ně.

z kolekce inspiraci pro nadčasové účesy.

jsou, stejně jako já nebo Vy, prospěšné osoby,

Péče znamená v našem novém pojetí cestu,

profesionální poradenství vlasová péče Kérastase Paris L‘oréal Professionnel

králodvorská 12, praha 1 | vedle OD Kotva +420.224 222 442 www.petra.mechurova.cz

i pokožky. Po celý Designblok bylo možné si

Celým večerem provázela Lenny Trčková.

27


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

tivní a úspěšní lidé. Ať už chcete podniknout cokoliv, zahrát si golf nebo tenis, zaplavat si v bazénu nebo si jen zaběhnout pro čerstvé pečivo a noviny, všechno máte doslova na dosah ruky. Navíc za pět minut pohodlně dojdete na metro, v docházkové vzdálenosti se nachází i základní a mateřská škola. Do parku na Malvazinkách se během chvilky dostanete novou pěší lávkou, která vznikne v zadní části bytového domu. Dokončení výstavby projektu, pod nímž je podepsána developerská společnost Real-Treuhand Reality, dceřiná společnost Raiffeisenlandesbank OÖ, je naplánováno již na léto roku 2015. 28

.142 RADLICKÁ is a project which comprises new flats in multiple size categories, as well as first-class administrative premises with a total area of 995 square metres. These administrative spaces are located in the lower part of the building, creating a natural acoustic and visual curtain for flats on the higher ground. The residential part of the complex comprises 35 units – from small one-bedroomed flats to a duplex high-class apartment. Sizes range from 36 to 159 square metres and most flats include either a spacious balcony or a terrace. Flats with views to the East and West will be impressively connected to greenery on the slope through large French windows. Some flats have private gardens, whose sloping aspect will provide future owners with much needed privacy, in addition to a unique view of the valley. The dominant South side of the building will contain terraces to serve as shady areas on Summer days. Spatially superior apartments with generous roof terraces are to be situated on the upper floors. By its design, concept and location, .142 RADLICKÁ meets all the requirements that especially active and successful people may have about their new home. Whatever you wish to do – play golf or tennis, swim in the pool or just pick up fresh bread and newspapers, everything will be literally at your fingertips. Moreover, you will be able to reach a Metro station by a five-minute walk. Primary and Nursery Schools are also located within walking distance. The park in Malvazinky will be easily accessible via the new footbridge which is to be constructed at the rear of the apartment building. The completion of the project’s construction undersigned by Real-Treuhand Reality, a subsidiary of Raiffeisenlandesbank OÖ, is already scheduled for Summer 2015.

директор девелоперской компании «Real-Treuhand Reality». В проекте «.142 RADLICKÁ» предлагаются не только новые квартиры разных размеров, но также и первоклассные офисные помещения с общей площадью 995 метров квадратных. Эти помещения расположены в нижней части здания, что создает естественный акустический и визуальный барьер для расположенных выше квартир. Жилищная часть проекта включает в себя 35 жилых квартир – начиная от небольших квартир планировки 1+kk до квартир класса люкс - двухэтажных. Их площади в диапазоне от 36 до 159 метров квадратных, и большинство из них будет иметь либо просторный балкон или стильную террасу. Квартиры с видом на восточную и западную стороны с помощью больших французских окон будут впечатляюще соединены с зеленью на склоне. Некоторые квартиры будут иметь и собственные палисадники, каскадный дизайн которых обеспечит их будущим владельцам не только столь необходимую конфиденциальность, но и уникальный вид на долину. На доминирующей южной стороне здания запланированы террасы, которые во время летних дней послужат солнцезащитными козырьками. На верхних этажах будут размещены просторные первоклассные апартаменты с широкими террасами на крыше. Проект «.142 RADLICKÁ» с его дизайном, отделкой, концепцией и расположением соответствует всем требованиям и представлениям, которые имеют о своем новом жилье активные и успешные люди. И если вы захотите предпринять что-нибудь – например, поиграть в гольф или в теннис, поплавать в бассейне, или просто забежать в булочную за свежим хлебом или круассанами, или купить новую газету, то все это гарантированно будет у вас буквально под рукой. Кроме того, за пять минут вы спокойным шагом дойдете до метро, также в нескольких минутах ходьбы находится средняя школа и детский сад. В парк на Малвазинках вы попадете через новый пешеходный мост, который будет построен в задней части жилого дома. Завершение строительства проекта, застройщиком которого является девелоперская компания «RealTreuhand Reality», дочерняя компания «Raiffeisenlandesbank OÖ», запланировано на лето 2015 года.


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

5 MINUT U OD GOLF

LUXUSNÍ MEZONETY 170 m 2 S JIŽNÍ TERASOU 32 m 2 PRAHA 4 - HODKOVIČKY • soukromý park s dětským hřištěm, cyklostezka, • lesopark, mateřská a základní škola

www.rt-reality.cz

+420 731 125 516 - 515 www.hodkovicky-byty.cz


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Rezidence na Hřebenkách

S

míchovská Hřebenka je jedna z nejexkluzivnějších rezidenčních čtvrtí Prahy. Na jižním úbočí strahovského kopce vzniká projekt nového bydlení, který nabízí 33 zajímavě řešených bytových jednotek v kategoriích 1+kk až 4+kk. Hřebenka je v centru města, přesto v zeleni, hned přes ulici se nachází park Klamovka, kousek do kopce je Petřín a Strahov a nedaleko leží i park Ladronka s oborou Hvězda.

30

Hřebenka is one of the m o s t exc l u s i ve r e s i d e n tial quarters in Prague 5 – Smíchov. Right here, on the southern slope of Strahov Hill, a new residential complex is arising. Rezidence na

В Праге 5 в районе Смихов располагается один из самых эксклюзивных жилых районов Праги под названием «Гржебенка». Именно здесь, на южном склоне Страговского холма находится новый жилой проект «Residence na Hřebenkách», в котором предлагаются 33


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V místě je plná občanská vybavenost, doplněná nedalekým Andělem, kde se mimo jiné nachází známé pětihvězdičkové obchodně administrativní centrum Nový Smíchov, fitness centrum, kina, restaurace a mnohé další. Do centra je ale možné dostat se i cestou přes Strahov. Hřebenkách comprises 33 attractive flats in the one- to four-bedroom categories. Hřebenka is in the city centre, yet surrounded by greenery. Klamovka Park is right across the street from the complex. Up the hill along Na Hřebenkách Street are Petřín and Strahov Parks, while Ladronka Park with the Obora Hvězda are situated uphill via Podbělohorská Street.

весьма интересных по своему композиционному решению квартиры планировки от 1 + кк до 4 + кк. Несмотря на то, что проект «Гржебенка» находится в центре города, район отличается обилием зелени. Через дорогу от дома располагается парк Кламовка, по дороге вверх - по улице Na Hřebenkách - можно дойти до знаменитого Петржинского холма и Страгова и таким же образом вверх по улице Подбелогорска можно дойти до парка Ландронка с заповедником «Звезда».

31


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ Architektonicky velmi zajímavě pojatý projekt vypadá na první pohled jako soubor dvou samostatných budov. Ve skutečnosti se ale jedná o jednu stavbu, která je propojena pomocí dvou podzemních podlaží a ve vyšších patrech se dělí na dvě hlavní části. Na každém patře jsou pro zajištění soukromí maximálně tři byty. Všem bytovým jednotkám dominují prostorné a světlé obývací pokoje, z nichž je většina jižně orientovaná, s krásným výhledem na smíchovské údolí. Naopak většina ložnic využívá severního stínu a klidu. The locality has full civic amenities, complemented by nearby Anděl with, among others, the famous Nový Smíchov 5-star business-administrative centre, a gym, cinemas, restaurants and numerous other businesses. The city centre is also accessible via Strahov. The architecturally very interestingly conceived project at first glance appears to be composed of two separate buildings. In fact, it is one building interconnected by two underground garages, with the upper floors divided into two sections. To ensure privacy, each floor contains a maximum of only three flats. All flat units are dominated by light, spacious living rooms. Most living rooms are South-facing with beautiful views of the Smíchov Valley. On the contrary, most bedrooms utilise the northern shade and tranquillity.

32

Район отличается прекрасной инфраструктурой и многочисленными удобствами, к тому же дополненными близлежащим торгово-общественным центром «Ангел», где, среди прочего, находится известный бизнес-административный центр «Новый Смихов», фитнес-центр, кинотеатры, рестораны и многое другое. От «Гржебенки» в центр города также можно попасть и дорогой через район Страгов. Весьма интересно архитектурно задуманный проект на первый взгляд кажется комплексом, состоящим из двух отдельных зданий. На самом деле речь идет об одном здании, постройки которого соединены через два подземных этажа, а в месте верхних этажей разделены на две основные части. На каждом этаже с целью обеспечения максимальной приватности располагаются только три квартиры. Во всех квартирах главное место занимают светлые и просторные гостиные, большинство из которых отличается прекрасным видом на южную сторону и смиховскую долину. И напротив, большинство спален разумно расположено с северной - спокойной и теневой стороны.


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

STUDIO ANNA +A POBŘEŽNÍ 78, PRAHA 8 - KARLÍN, 222 521 475, WWW.ANNA-A.CZ NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ MONTÁŽ A INSTALACE VLASTNÍ ŠICÍ DÍLNA SERVIS PRO ARCHITEKTY NÁBYTEK TEXTÍLIE TAPETY KOBERCE DOPLŇKY SVÍTIDLA SANITA GARNÝŽE ZRCADLA 33


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ V současné době jsou již dokončena tři nejnižší podlaží. Kolaudace je plánována na konec roku 2015 a nyní je nejvhodnější doba na výraznější klientské změny, které později, po dokončení hrubé stavby, nebudou již technicky možné. Bydlet na Hřebenkách znamená mít skutečně luxusní rezidenční adresu, na níž můžete bydlet v centru města a přitom v zeleni, zároveň získáte široké nákupní možnosti a kompletní dopravní připojení. Construction of the complex has started. At present, the three lowest floors have already been completed. Building approval is planned for the end of 2015. However, right now is the best time for significant changes by buyers, which later, after completion, will no longer be technically possible. Living at Na Hřebenkách really means having a luxury residential address. It means living in the city centre and yet surrounded by greenery, near a wide selection of shopping facilities and comprehensive transport connections.

Строительство проекта уже началось. В настоящее время завершена по-стройка три нижних этажей. Приемка запланирована на конец 2015 года, но как раз сейчас самое лучшее время для каких-либо выразительных изменений, которые могут пожелать внести клиенты, потому что после завершения этапа грубой постройки что-то менять уже не представится технически возможным. Жить на «Гржебенках» – это значит иметь поистине роскошный адрес проживания. Это означает проживать в центре города, и в то же время – будто в сельской местности – в тишине и в окружении зелени, причем недалеко от большого торгового центра с отличным комплексным транспортным обеспечением.

Více informací o projektu a jeho prodeji na www.RezidenceNaHrebenkach.cz More information on the project and sales: www.RezidenceNaHrebenkach.cz Более подробную информацию о проекте и продаже квартир можно найти на www.RezidenceNaHrebenkach.cz 34


PRODEJ A VÝSTAVBA ZAHÁJENA

exkluzivní lokalita Praha 5

www.RezidenceNaHrebenkach.cz tel.: 725 992 555

35


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Neopakovatelný zážitek z bydlení u vody

36


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

T

rendy v bydlení se neustále mění, jeden požadavek však zůstává stejný – každý z nás se chce doma cítit příjemně a uvolněně. Na to myslí luxusní projekt DOCK v pražské Libni, který nabízí nekompromisní kombinaci exkluzivního sídla v blízkosti centra Prahy s unikátním zážitkem bydlení u vody. DOCK je jedinečný svým moderním a elegantním architektonickým zpracováním a situováním u Vltavy, která dává celému projektu výjimečnou atmosféru a řadu nevšedních možností k relaxaci. Living trends constantly change, however one requirement remains the same – we all like to feel comfortable and relaxed in our homes. This is the idea of the luxury DOCK project in Prague’s Libeň, which offers an incomparable combination of exclusive waterfront living with living near the centre of Prague. DOCK is distinctive in its modern, stylish architectural concept and the proximity of the Vltava River, which creates

Тренды в области жилья постоянно меняются, но одно пожелание остается прежним - каждый из нас хочет чувствовать себя дома комфортно и расслаблено. Именно этими качествами отличается проект класса люкс под названием «DOCK» в пражском районе Libeň (Либень), он представляет собой бескомпромиссное сочетание эксклюзивного проживания недалеко от центра города с уникальными

Unforgettable Waterfront Living /

Незабываемые впечатления от проживания у воды 37


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

V současné době si zde můžete vybrat z nabídky prostorných bytů s originální koncepcí a designem. Svůj příští byt můžete nalézt v již zkolaudované první etapě nebo v připravované druhé. Ojedinělý projekt stylového bydlení u vody nabízí byty ve velikostech od 1+kk až po luxusní penthousy. Všechny poskytují vysoký standard bydlení, využívají přírodní materiály a umožňují vychutnat si neopakovatelnou atmosféru okolí na terase, balkoně či předzahrádce. Dokonce můžete mezi své dopravní prostředky přidat vlastní loď na projížďky po Vltavě. Parkovat budete přímo před domem, součástí rezidence je totiž plnohodnotná marina s veškerými službami. Na večeři do centra metropole tak můžete vyrazit i po Vltavě. 38

an exceptional atmosphere for the entire complex with its wide range of unusual options for relaxation. There is currently a selection of spacious apartments in original concept and design in the first stage with final building approval, or in the planned second stage of building. This unique stylish waterfront residential complex comprises flats ranging in size from one bedroom (1+kk) to luxury penthouses. All provide a high standard of living, the use of natural materials and the memorable ambiance of a terrace, balcony or small garden. The proximity of the river is an invitation to boating or hiking. Moor your own boat right in front of your home, because DOCK includes a marina with complete facilities. So you can go out for dinner in the heart of the metropolis via the Vltava River.

впечатлениями от проживания на природе у воды. Роскошный проект «DOCK» просто уникален с точки зрения его современного и элегантного архитект урного дизайна и близости к реке Влтава, которая добавляет всему проект у уникальную атмосферу и широкий выбор нестандартных возможностей для отдыха и проведения свободного времени. В настоящее время в предложении от «DOCK» можно найти просторные апартаменты с оригинальной концепцией и дизайном в уже утвержденной для использования постройке первого этапа или в строящемся здании второго этапа. Уникальный проект стильного проживания у воды предлагает

квартиры разной планировки - от однокомнатных с кухонной зоной до роскошных пентхаусов. Все отличаются высоким уровнем отделки и оформления с использованием натуральных материалов и позволяют насладиться уникальной атмосферой окрестностей, сидя на красивой террасе, уютном балконе или в зеленом палисаднике. Близость реки прямо-таки зовет к длительным прогулкам по набережной или катанию на лодках и катерах. Ваши плавательные средства можно припарковать прямо перед домом, эта резиденция является полноправным владельцем пристани со всеми удобствами. На ужин в центр города вы можете добраться и по Влтаве.


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Luxusní rezidence DOCK s čarovnou atmosférou říčního břehu se nachází na pomezí Karlína a Libně, na místě bývalého přístavu s vlastní „marinou“. DOCK je inspirativním, otevřeným, pohodlným a přitom bezpečným místem na dosah centra.

www.dock.cz

Nově vznikající byty rezidence 4BLOK v Praze 10 Vršovicích osloví především cílevědomé osobnosti, které chtějí žít v blízkosti centra a zároveň požadují kvalitní a praktické bydlení vymykající se zažitým konvencím

www.4blok.cz

Rezidenční projekt Zámecké zahrady v malebné lokalitě Vysokého Újezdu západně od Prahy spojuje poklidné bydlení obklopené lesy a luxusním golfovým hřištěm se skvělou dopravní dostupností do Prahy. Zájemci si mohou vybírat samostatný pozemek nebo řešení na klíč s designovým domem.

www.zameckezahrady.cz 39


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Šperkem bytu může být

taburet Even a Tabouret can be a Gem in an Apartment Украшением квартиры может стать и табурет

Taburetové modulární sezení společnosti Gan / Modular tabouret seating by Gan / Модульный гарнитур из табуретов от компании «Gan» 40

Text / Petr Tschakert ředitel Institutu bytového designu Foto / archiv Institutu


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Taburet s úložným prostorem, který prodává společnost Walter Knoll / Tabouret with storage space, available fromWalter Knoll company / Табурет с местом для хранения вещей, продает компания «Walter Knoll»

P

odoba taburetu se už po staletí nijak zásadně nemění. Má pevnou kostru a stojí na nohách, na rozdíl od takzvaného pufu, který je měkký a dal by se připodobnit k sedacímu polštáři. Taburety mohou vhodně doplňovat sedací soupravu a stát se opravdovým šperkem obývacího pokoje. Většina lidí se domnívá, že taburet je pouze alternativním sezením nebo rafinovaně skrytým úložným prostorem, který se hodí zejména do malých bytů. To je však omyl, protože tento druh nábytku většinou doplňoval rozměrné křeslo nebo pohovku, aby si člověk mohl udělat pohodlí a natáhnout nohy.

Vtipné taburety značky Kare, které připomínají odpadkový koš a ukrývají úložný prostor / Fun tabouret by Kare, resembling a trash can, with concealed storage space / Смешные табуреты марки «Kare», которые напоминают корзину для мусора и обладают скрытыми местами для хранения вещей.

Látkové pufy značky Gan / Fabric pouffes by Gan / Тканевые пуфы марки «Gan» The shape of a tabouret has not fundamentally changed for centuries. It has a  solid frame and stands on legs, unlike a  pouffe which is soft and can be compared to a kind of cushion to sit on. Tabourets can ideally complement any seating

Форма табурета вот уже столетия остается принципиально неизменной. Он обладает жесткой рамой и прочно стоит на своих ногах, в отличие от так называемого табурета-пуфа, который является мягким и больше похож на своего рода подушку для сидения. Но несмотря не кажущуюся простоту табуреты могут отлич-

41


Inspirace | Inspiration | Вдохновение Ať žije variabilita! Designéři používají taburety i pufy jako výrazný barevný akcent a někteří dokonce vytvořili sedací soupravy, které se skládají pouze z taburetových modulů. Takové sezení je hravé a variabilní. Umožňuje měnit tvar i velikost sedacího prostoru, a proto si ho oblíbili zejména mladí a kreativní lidé. Designová výzva Nedá se samozřejmě předpokládat, že by taburet plnohodnotně zastoupil křeslo nebo dokonce židli, ale o to se přece ani nesnaží. Jako doplňkové sezení je však nenahraditelný. Současný trh nabízí nepřebernou nabídku tvarů, materiálů i povrchů, takže pro každého, kdo se právě zařizuje, je výběr taburetu nebo pufu tvůrčím dobrodružstvím. configuration and become the real jewel of the living room. Most people think that a  tabouret is only an alternative seat or a refined storage space which is especially appropriate to small flats. This is a mistake made, because this furniture item usually supplements an easy chair or sofa, enabling one to stretch out the legs in comfort. Long live variety! Designers use tabourets and pouffes as a  striking colour accent and some have even created seating configurations which consist only of modular stools. Such

но дополнять диваны и другие места для сиденья и быть настоящим украшением вашей гостиной. Большинство людей думает, что табурет – это только альтернативная вещь для сидения или, например, изысканно спрятанное место для хранения вещей, что является особенно полезным в небольших квартирах. И, конечно, ошибка так недооценивать столь уникальный, просуществовавший целые столетия предмет, потому что именно этот вид мебели, как правило, всегда дополнял большое кресло или диван для того, чтобы человек мог разместиться с комфортом и вытянуть ноги. Да здравствует множество вариантов! Дизайнеры часто используют табуреты и пуфы в качестве выразительного цветового акцента, а некоторые

Institut bytového designu se zabývá popularizací bytové kultury, spolupracuje s architekty a designéry a zejména pořádá kurzy pro širokou veřejnost. www.institut-bytoveho-designu.cz

42

Sedací polštáře prodávané slavným britským obchodem Habitat / Seating cushions sold by the famous British Habitat store / Подушки для сиденья, продаваемые известным британским магазином «Habitat» seating is playful and variable. It allows the shape and size of the seating space to be altered. This is the reason for it having become popular particularly among young, creative people. Design challenge Naturally, it cannot be assumed that a tabouret can fully replace an armchair or other chair, but it does not try to do this. It can certainly replace an additional seat. The current market offers an inexhaustible range of shapes, materials and surfaces, so the choice of tabouret or pouffe is a real challenge for someone planning his/her home.

Taburety s geometrickým vzorem od skandinávské značky Moooi / Tabourets with geometric pattern by the Scandinavian brand of Moooi / Табуреты с геометрическим рисунком от скандинавской марки «Moooi»

из них даже создали гарнитуры для сидения, состоящие только из модулей-табуретов. Такие возможности для сидения позволяют произвольно играть с пространством, видоизменяя его по своему желанию и вкусу. Гарнитуры для сидения из модулей-табуретов позволяют менять не только формы, но и размеры занимаемых мест, именно по этой причине они особенно популярны среди молодых и творческих людей. Дизайнерский вызов! Конечно, мы не можем предполагать, что табурет полноценно заменит кресло или даже стул, но он для этого и не предназначен. Но зато в качестве дополнительного места для сидения он просто незаменим. На современном рынке предлагается неисчерпаемое множество форм, материалов и поверхностей, так что для тех, кто сейчас приобретает мебель, выбора табурета или пуфа является настоящим дизайнерским вызовом.

The Interior Design Institute is engaged in the popularisation of the housing culture, collaborates with architects and designers, and, in particular, organises courses for the general public. Институт дизайна интерьера занимается популяризацией жилищной культуры, сотрудничает с архитекторами и дизайнерами и, прежде всего, организует курсы для широкой общественности.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

43


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

CINEAK: Stars of Seating CINEAK: звездные посиделки

CINEAK

hvězdné posezení

text: Marie Lukáčová, foto: Cineak

J

estli se budete u filmu nervózně vrtět, nezáleží jen na kvalitě scénáře, šikovnosti režiséra, kameramanově úhlu pohledu a hereckém obsazení, ale také na tom, do jakého křesla se posadíte. Pokud jde o ta „filmová“, jsou hvězdou bezesporu křesla značky CINEAK. Belgická rodinná firma je do domácích kinosálů vyrábí od roku 1999. Na rozdíl od běžného kina se ve svém soukromém kinosále můžete poněkud více uvolnit a na způsobné sezení s nohama na zemi zapomenout. Stejně jako doma v pokoji před televizí se jistě chcete i před plátnem usadit se vším komfortem a povalovat se, jak je vám libo. Dá se říct, že křesla CINEAK vám vyjdou vstříc ve všech směrech. A to doslova.

If you fidget nervously when watching a movie, it is not always due to the quality of the screenplay, the director’s skills, cameraman’s angle or the cast, but also to the type of seat you are sitting in. As far as “movie seats” are concerned, CINEAK are surely the stars. This Belgian family company has been manufacturing seats for cinemas since 1999. 44

Общее ощущение реальности и точная передача атмосферы фильма зависят не только от качества сценария, мастерства режиссера, угла съемки умелого оператора и виртуозной игры актеров, но и от того, на каком кресле вы сидите. И уж если вести речь о настоящих «кино» - креслах, то без сомнения, лидером здесь являются кресла марки «CINEAK». Бельгийская семейная компания производит их для домашних кинотеатров с 1999 года.

Unlike conventional public cinemas, in your own private cinema you can relax a bit more and forget about sedately sitting with your feet on the ground. Just as in the living room at home in front of the television, you obviously also want to sit in comfort in front of the cinema screen and lounge around at ease. We

В отличие от обычных кинотеатров, доступных для широкой общественности, в частном кинозале вы можете больше расслабиться и, к тому же, забыть о сидении на жестком стуле с опущенными вниз ногами. Так же, как дома в гостиной перед телевизором, вы, конечно, захотите разместиться перед домашним киноэкраном со всеми удобствами, например, полулежа или меняя разные позиции, как вам только захочется. Мы с уверенностью можем сказать, что кресла марки «CINEAK», если мож-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace Všechna křesla CINEAK pro domácí kinosály jsou vyráběna tak, aby je bylo možné spojovat do různých sedacích sestav. Proto vám dávají nepřeberné množství možností, jak kombinovat područky (zahnuté, rovné, dvojité) a sedadlové díly, abyste v domácím kině mohli sedět v jednoduchém či dvojitém křesle nebo se pohodlně uvelebili na pohovce. S takovou variabilitou možností, jak se před plátno posadit, si promítání filmů skutečně užijete. Křeslům a pohovkám CINEAK nechybí nic z toho, co zaručuje plně komfortní sezení. Vynikají prvotřídními materiály a kvalitou zpracování. Kostru tvoří ocelová konstrukce, díky níž si můžete křeslo nastavit do požadované polohy a plně si přizpůsobit sedáky, opěradla i opěrky. Křesla nepostrádají ani moderní vzhled. Design totiž není pro značku CINEAK jen módní záležitostí, ale podnikovou filozofií. Proto jsou jednotlivé modely křesel unikátní, novátorské a nadčasové. Koho by tedy překvapilo, že si je pořizují filmoví nadšenci do svých soukromých kinosálů po celém světě? can state that CINEAK chairs literally accommodate you in every way. All CINEAK home cinema chairs are manufactured to be combined in various seating configurations. That is why they provide you with plentiful options for combining armrests (curved, straight, double) and seats, so that you can sit in a

но так выразиться, с радостью «пойдут» вам и вашему телу навстречу. Причем вы можете понимать это буквально. Все кресла марки «CINEAK» для домашних кинотеатров изготавливаются таким образом, чтобы они могли быть объединены в различные конфигурации (наборы) для сидения. Поэтому у «CINEAK» существует множество вариантов для объединения подлокотников (изогнутых, прямых, двойных) и элементов сиденья

single or double chair, or even nestle comfortably on a sofa in your home cinema. With such a variety of ways of sitting in front of the screen, you can really enjoy watching movies. CINEAK chairs and sofas lack nothing in luxurious seating. They excel in top-class materials and quality craftsmanship. The frame is in steel, due to which the chair may be adjusted into any desired position. The seats, backrests, arm- and headrests may be fully customised to the position that suits you best. The chairs also have a modern appearance. Design is not merely a matter of fashion, but a corporate philosophy as well for the CINEAK brand. That is why individual chair models are unique, innovative and timeless. So is it any surprise that movie enthusiasts worldwide choose CINEAK for their private home cinemas?

– и это все для того, чтобы в домашнем кинотеатре вы могли сидеть в одноместном или двухместном кресле или даже удобно расположиться на диване. С таким количеством вариантов размещения перед экраном вы действительно будете просто наслаждаться показом фильма. Кресла и диваны «CINEAK» гарантируют вам кино-«посиделки» класса люкс. Они отличаются первоклассными материалами и мастерским качеством изготовления. Конструкция кресла состоит из стальной рамы, благодаря которой можно отрегулировать нужное вам положение и полностью настроить под удобство вашего тела сиденье, спинку и подголовники так, как подходит вам лучше всего. Кресла отличаются современным видом. Вопрос дизайна для бренда «CINEAK» - это не просто дань моде, но часть корпоративной философии. Поэтому различные модели кресел уникальны, инновационны и явно не подвергнутся веяниям переменчивой моды. Поэтому уже никто не удивляется, что их покупают кинолюбители для своих частных кинотеатров во всем мире.

Křesla CINEAK si můžete objednat v prodejně Bang & Olufsen v Jáchymově ulici v Praze. CINEAK chairs can be ordered from the Bang & Olufsen store in Jáchymova Street, Prague. Кресла «CINEAK» можно заказать в магазине «Bang & Olufsen» на улице Jáchymova в Праге.

www.kd-elektronika.cz 45


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Osvětlení školky

Přívod denního světla na schodiště

„Světlovodařství Lightway“

V

šichni víme, co znamená zemědělství, truhlářství nebo instalatérství. My přivádíme denní světlo do tmavých prostor pomocí světelného potrubí. Ano, máte pravdu, stvořili jsme „světlovodařství“. Již 14 let osvětlujeme vaše prostory a snažíme se zjistit, jak bychom světlovodům nejraději říkali. Vzniklo krásné české slovo „světlovodařství“.

Pojďme se podívat, co můžete udělat, když zjistíte, že máte doma málo denního světla. Po zjištění základních informací například z našich stránek (www.lightway.cz) nebo po telefonu od našich informacemi plně vyzbrojených kolegyň, které vám s radostí vše vysvětlí, k vám přijede náš kolega „světlovodař“. Profesionální technik firmy Lightway, který zjistí ideální polohu světlovodu a

po zaměření vám rozepíše cenovou kalkulaci s termínem dodání. Již dlouho se snažíme říci, že světlovody umí přivést zdravé denní světlo, kam budete chtít. Teď vás chci požádat o váš názor. Líbí se vám náš světlovodař? To co potřebujete je řešení a spoustu denního světla hlavně v zimě. Za náš mezinárodní tým světlovodařů Lightway Michael Bonk www.lightway.cz

Křišťálové sloupy Denní světlo na chodbě

Chcete znát cenu světlovodu? Odešlete formulář na www.lightway.cz Nebo volejte na 235 300 694 Křišťálová kopule 46

Jakub Brandalík / Zakladatel Lightway


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

47


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Home Office as a Quiet Place to Address Important Issues Домашний кабинет – укромное место для решения важных дел

Domácí kancelář

jako klidné místo pro řešení důležitých záležitostí

D

omácí pracovna v interiéru je pro designéra vždy zajímavé zadání, které nabízí mnoho způsobů řešení. Někdo může říci, že nosit si práci domu není správné. Ale jsou lidé, pro něž je to opravdu jediné místo, kde se budou moci soustředit a pracovat produktivně. Dnes již mnoho profesí nevyžaduje nepřetržitý pobyt v kanceláři. Například kreativní profese, jako designéři, architekti, umělci, spisovatelé, grafici a mnoho dalších lidí si může svou práci přizpůsobit tak, aby nemuseli chodit dál než pár metrů do své pracovny. Pro řadu dalších je osobní domácí pracovna druhou kanceláří. Potřebují mít pracovní záležitosti neustále pod kontrolou, musí proto mít na to svůj prostor i doma. Pracovny mohou být v samostatném pokoji či speciálně upraveném nebytovém prostoru například v podkroví. Jinde si majitel vystačí s knihovnou a stolkem v obývacím pokoji. Každý typ však vyžaduje svůj styl designu, dekorací a doplňků. U samostatné pracovny interiér může odpovídat zařízení celého domu, ale také se od něj zcela lišit. Populární jsou například pracovny v klasickém stylu, pro nějž je typické, že stěny a strop jsou v dřevěném provedení. Osvětlení se doporučuje klasické, s bronzovými detaily, mohou to být lustry, stojací i stolní lampy.

48

The interior of a home study is always a challenging task for a designer, offering many solutions. One may say that it is not right to take work home. But there are people for whom this is really the only place in which to concentrate and work productively. Today, many jobs do not require a continuous presence at the office. For example, creative professions such as designers, architects, artists, writers, graphic designers and many others can adjust their work style so that they do not have to walk more than several metres to reach their offices. For many others, a personal home study is a second office. They need to have

Кабинетная тема в интерьере – это всегда интересная задача и множество способов ее решения. Кто-то скажет, что переносить работу в дом – это не правильно. А для кого-то это будет единственное место, где он сможет сконцентрироваться и плодотворно поработать. Сегодня многие специальности не требуют ежедневного пребывания в офисе. Это всякого рода творческие специальности: дизайнеры, декораторы, архитекторы, художники, 3D-визуализаторы, писатели, …и все те, кто сумел наладить рабочий процесс таким образом, что до места работы можно добраться, преодолев расстояние в пару-тройку метров. А есть категория людей, для которых личный кабинет – это второй офис. Таким людям важно постоянно держать все дела под контролем и оставаться в рабочем процессе даже дома. Таким образом, внешний вид кабинета и его оснащение должны четко отвечать требованиям хозяина. Кабинеты могут быть разными. В одном случае это будет специально спроектированное отдельное поме-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace Obvykle okna bývají jak bez dekorací, tak i doplněna záclonami a závěsy z těžké látky. Podlaha může být pokryta vlněným kobercem, či se nechá vyniknout nádherná kresba dřeva. V pracovním prostoru obvykle dominuje majestátní pracovní stůl. Pracovní deska mívá vložku z kůže nebo plátna a  samozřejmě ke stolu patří křeslo potažené kůží. Knihy, pracovní dokumenty a dekorativní předměty najdou svá místa na policích a v knihovně. Pokud prostor dovolí, v odpočinkovém místě můžete si postavit pohovku, například ve stylu Chesterfield. Pár židlí a nízký stolek doplní celkovou kompozici. V pracovnách klasického stylu vyniknou také skříně na víno, minibary a také humidory pro uskladnění doutníků. Chceme-li se odklonit od klasiky, volba interiéru domácí pracovny skoro nemá hranice. Skladba a nábytku může zůstat stejná jako u klasické pracovny. Stylově však můžeme zvolit například luxusní art deco s výzdobou z drahých materiálů, s kontrastními barevnými kombinacemi, lakovanými plochami a kvalitním rafinovaným nábytkem. Jednoduchá a elegantní je pracovna v skandinávském stylu – s prvky work issues under constant control, so they must also work at home. A study may be a separate room or a specially designed non-residential space, e.g. in the attic. Someone else may only need a bookshelf and a table in the living room. Each person requires his or her own style of design, decor and accessories. In a separate study, the interior can match the furnishing of the entire house, or, alternatively, be completely different from it. Classic-style studies are also popular, in which wood-panelled walls and wooden ceilings are typical. The recommended lighting is classical, with bronze details, such as chandeliers, floor lamps and table lamps. Typically, windows have no ornamentation, but are complemented with curtains and drapes in a heavy fabric. The floor can be covered with a woollen carpet, or left bare to emphasise a beautiful wood grain. The workspace is usually dominated by an impressive desk. The worktop often consists of a leather or canvas layer, and of

Populární jsou pracovny v klasickém stylu, pro nějž je typické, že stěny a strop jsou v dřevěném provedení.

49


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

přírodního dřeva, lněnými látkami, minimalistickým nábytkem. Zde by základ měly tvořit pouze dvě nebo tři barvy a můžeme doplnit uměleckými předměty. Také se dá zvolit moderní styl z nábytku ze skla, oceli a inovativních materiálů. V podobném interiéru je velmi důležité používat moderní osvětlovací prvky, které mohou efektně zkrášlovat dotvářet prostor. Zajímavou nabídku pro své fanoušky vytvořily společnosti jako Mercedes Benz, Aston Martin a Lamborghini. Vyrobili svoje řady interiérových prvků, které zahrnují čalouněný nábytek, stoly a křesla a osvětlení. Díky tomuto teď můžete vytvořit stylový interiér od dobře známé značky, který zároveň bude i vaší vizitkou. 50

course, the desk is complemented by a leather-covered armchair. Books, working papers and decorative objects have their place on the shelves and in the library. If space allows, a sofa, for example, in the Chesterfield style, may be placed in a relaxing corner. A couple of chairs and a low table will enhance the overall composition. Wine racks, minibars as well as humidors for storing cigars are also found in classic-style studies. If we want to move away from the classic, the choice of interior for a home office has almost no boundaries. The furniture composition can remain the same as in the classic study. However, one can also choose stylishly luxurious Art Deco, upholstered in expensive materials, contrasting colour combinations, painted surfaces and refined quality furniture. The Scandinavian-style study is simple and elegant, with elements of natural wood, linen fabrics and minimalist furniture. Here, the basics should consist of only two or three colours, perhaps complemented with objects of art. In addition, modern-style furniture in glass, steel and innovative materials may be selected. In a similar interior it is very important to use modern lighting elements that can effectively beautify and complement the space.

щение; в другом – переоборудованное нежилое пространство, например, чердак дома; в третьем, кабинет может представлять собой книжный шкаф и небольшой стол, расположенные в проходной части дома или в одной из комнат. Каждый тип кабинета предполагает свой стиль в оформлении. В первом случае интерьер кабинета может отвечать стилистике всего дома, а может и полностью от него отличаться. Можно оформить такой кабинет в классическом стиле – как правило, это будет пространство, стены и потолок которого решены в деревянной отделке. Нижняя часть стен или стены целиком зашиваются деревянными панелями – буазери. Потолок также в дереве – это могут быть кессоны, украшенные изящной резьбой. Окна оставляют открытыми или, наоборот, декорируют гардинами и портьерами из плотных тканей. Пол можно застелить шерстяным ковром или оставить открытым, обнажая рисунок породы дерева. В рабочую зону встанет представительный письменный стол, столешница может быть со вставкой из кожи или сукна, и, конечно, кресло из натуральной кожи. Книги, рабочие материалы и предметы декора займут свои места на полках книжных шкафов или библиотеки. В зоне отдыха можно устроить диванную, если это позволяет площадь. Непременным атрибутом станет удобный диван в стиле Честерфилд. Пара кресел и невысокий столик дополнят композицию. В кабинетах классического стиля часто бывают уместны винные шкафы или минибары, хьюмидоры (Хьюмидор-специальный ящик для хранения сигар) Освещение – классическое, с бронзовыми деталями, - это могут быть люстры, торшеры, настольные лампы. Хорошо продуманное освещение – это залог правильно спроектированного пространства. Если отойти от классического стиля, то выбор в оформлении интерьера кабинета не имеет границ. Набор мебели может остаться прежним. По стилю это может быть роскошный ар-деко, с дорогими материалами в отделке, контрастными сочетаниями цветов, лаковыми поверхностями и изысканной мебелью. Или, к примеру, скандинавский стиль – натуральное дерево, лен, мебель простого и оригинального дизайна, арт-объекты и два-три цвета, которые станут основой всего колористического решения. Также это может быть современный стиль с мебелью из стекла и стали, инновационными


Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz

Вдохновение | Inspiration | Inspirace

www.glf.cz

A l e n a Lipinov á Vystudovala výtvarný obor na Pedagogické fakultě v Ostravě. Žije a tvoří v Jistebníku. Věnuje se převážně figurální malbě a grafickému designu. Od 80. let vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách, pravidelně se zúčastňuje Domácích úkolů pořádaných Galerií La Femme. Od loňského roku s manželem intenzivně pracuje na projektu „Galerijní ulice Jistebník“, jejíž součástí je Galerie u foťáka, ve které proběhlo v červnu sympozium výtvarníků Galerie La Femme.

51


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Pokud pracovní prostor není oddělen od ostatních obytných místností v domě, styl by měl odpovídat celkovému designu interiéru. V každém případě musí celek tvořit místo, kde máte klid a příjemné prostředí na práci. Nejdůležitější je, aby to bylo pro vás pohodlné. Companies such as Mercedes Benz, Aston Martin and Lamborghini have created an interesting offer for their fans. They have manufactured their own series of interior elements, which include upholstered furniture, tables, arm-

материалами в отделке. В подобном интерьере очень важно правильно использовать современные возможности освещения, которое может стать эффектным декоративным приемом и главным акцентом в помещении. Для поклонников определенных марок, компания Mercedes Benz, Aston Martin и Lamborghini выпускают свою

chairs and lighting. In this way, you can now create a stylish interior by a well-known brand which will also become your business card. If the working space is not separated from other living rooms in the house, the style should match the overall interior design. In any case, the whole must form an oasis of peace and quiet, providing a pleasant environment for your work. The most important characteristic is that the study is convenient for you.

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home” Ксения Ульянова Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home” 52

линейку предметов интерьера, в которую входит мягкая мебель, столы и кресла, освещение. Можно создать стильный интерьер от известного бренда, который станет Вашей визитной карточкой. Если же рабочее пространство не изолировано от основных помещений в доме, то стиль его оформления будет решен в общем дизайне интерьера. Никто не запрещает в качестве рабочего стола поставить обеденный с классическими стульями или же, наоборот, небольшой туалетный столик или бюро. Главное, чтобы было удобно Вам!

Salon nábytku Martin&Home Poděbradská 186/56, Praha - 9 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.nabytekcz.com


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

53


český design | czech design | Чешский дизайн

www.boadesign.cz

Three letters, two designers, one brand. This is Boa. Три буквы, два дизайнера, одна марка. Это Боа

BOADESIGN

Tři písmena, dva designéři, jedna značka. To je Boa.

D

esignéři Petr Mikošek a Michaela Vrátníková si rozumí nejen v práci, ale i v životě. Značku Boa založili společně v roce 2005. Od té doby vytvářejí návrhy produktového, grafického, interiérového a módního designu. Spojuje je vytříbený vkus, vzácný cit pro tvar a proporce, schopnost přesně využít kouzla detailu a až umanutá touha po dokonalém zpracování. Rádi kombinují klasické materiály a techniky s novými technologiemi. Boa vystavuje svou práci úspěšně doma i v zahraničí a jedinečnost návrhů vynesla studiu řadu nominací a ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Red Dot Design Award za kolekci interiérových stojanů na květiny.

54

Designers Petr Mikošek and Michaela Vrátníková get along at work as well as in everyday life. In 2005, they established the Boa brand together. Since then they have been creating product, graphic, interior and fashion designs. Both share refined taste, a rare sense of shape and propor

Дизайнеры Петр Микошек и Михаэла Вратникова понимают друг друга не только на работе, но и в жизни. Марку «Boa» они основали вместе в 2005 году. И с тех пор совместно работают над дизайном продукции, интерьеров, модных предметов и одежды, а также и графическим дизайном. Их объединяет изысканный вкус, редкое чувство формы и про


Чешский дизайн | czech design | český design

DR interier Průhonice

látky - taPety - DekoRace +420 776 324 251

www.drinterier.cz

55


český design | czech design | Чешский дизайн

2007 - nominace za kolekci tašek LINE / Czech Grand Design 2007 2008 - nominace za kolekci tašek FLAME / Czech Grand Design 2008 2009 - Shooting Fasion Star 2009 / kolekce Flame 2009 - nominace za kolekci svítidel Neoline a Crystal light / Czech Grand Design 2009 2009 - cena šéfredaktorů za kolekci svítidel Neoline na Designbloku 2009 2009 - nominace výrobce roku za kolekci sklenic Modella pro sklárny Květná / Czech Grand Design 2009 2011 - národní cena za design za světlo Startreck pro OMS (Slovensko) 2012 - Red Dot design Award – kolekce stojanů na květiny 2012 - nominace za kolekci svítidel CRYSTAL LIGHT, kolekci stojanů na květiny a kolekci tašek PILLOW / Czech Grand Design 2012 tion, the ability to take precise advantage of the magic of detail, and a stubborn desire for perfection. They like to combine traditional materials and techniques with new technologies. Boa has exhibited its work successfully both at home and abroad, where the uniqueness of the designs has received numerous nominations and awards for the studio. Among the most important is the Red Dot Design Award for a collection of interior flower stands. 56

порций, умение правильно использовать волшебство деталей и упорное стремление совершенствовать свои произведения. Они с удовольствием объединяют традиционные материалы и техники с использованием новых технологий. Как в Чехии, так и за рубежом «Boa» успешно представляет на выставках свои работы, в результате этого и благодаря уникальности своего дизайна студия получила множество номинаций и наград. Среди самых известных «Red Dot Design Award», полученная за коллекцию подставок для цветов в интерьере.

2007 – nomination for the collection of LINE bags / Czech Grand Design 2007 2008 – nomination for the collection of FLAME bags / Czech Grand Design 2008 2009 - Shooting Fashion Star 2009 / Flame collection 2009 – nomination for the collection of Neoline and Crystal light lamps / Czech Grand Design 2009 2009 – Editors’ Prize for the collection of Neoline lamps presented at Designblok 2009 2009 – nomination as Manufacturer of the Year for collection of Modella glasses for Květná Glassworks / Czech Grand Design 2009 2011 – National Award for Design of Startreck lamp for OMS (Slovakia) 2012 - Red Dot Design Award – collection of flower stands 2012 – nomination for collection of CRYSTAL LIGHT lamps, collection of flower stands and collection of PILLOW handbags / Czech Grand Design 2012

2007 - номинация за коллекцию сумок «LINE» / Czech Grand Design 2007 2008 - номинация за коллекцию сумок «FLAME» / Czech Grand Design 2008 2009 - Shooting Fasion Star 2009 / коллекция «FLAME» 2009 - номинация за коллекцию светильников «Neoline» и «Crystal light» / Czech Grand Design 2009 2009 – приз шеф-редакторов за коллекцию светильников «Neoline», полученный на Designblok 2009 2009 - номинация Производитель года, полученная за коллекцию стаканов «Modella» для стекольного завода «Květná» - Кветна / Czech Grand Design 2009 2011 - Национальная премия за дизайн светильника «Startreck» для OMS (Словакия) 2012 - премия «Red Dot design Award» - за коллекцию подставок для цветов 2012 - номинация за коллекцию светильников «CRYSTAL LIGHT», за за коллекцию подставок для цветов и коллекцию сумок «PILLOW» / Czech Grand Design 2012


Kolbenova 809/31, Praha 9 • 603 883 015 U Seřadiště 7, Praha 10 • 603 825 689

jeep.dojacek.cz


Moser - the courage for original creation

Inspirace | Inspiration | Вдохновение

MOSER – СМЕЛОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.

MOSER

- odvaha k originální tvorbě

S

klárna Moser patří k nejstarším manufakturám v Evropě, jejichž věhlas je založen na vysoké uměleckořemeslné úrovni, originálním designu a mimořádné kvalitě výrobků. Elegantní nápojové soupravy, interiérové doplňky v mnoha nápaditých provedeních a charakteristických barvách, slavné moserovské rytiny, za tím vším se skrývá genialita myšlenek, odvaha k originální tvorbě i řemeslné schopnosti sklářských mistrů Moseru. Tradici dobrého jména značky Moser budovalo od roku 1857 několik generací. Současná generace zaměstnanců sklárny rozvíjí dovednosti svých předchůdců, ale rovněž pečuje o samotnou sklárnu, ve které skláři již celá desetiletí svá díla vyrábějí. V zájmu současného vedení sklárny je rovněž péče o prostředí v okolí sklárny. Sklárna Moser prochází náročným procesem postupné rekonstrukce. Jednou z dokončených etap je modernizace prodejní galerie Moser: „Chtěli jsme vytvořit moderní prostor, ve kterém by instalace jednotlivých výrobků Moser odpovídala jejich jedinečnosti a kráse“, říká o záměru rekonstrukce Antonín Vlk, předseda představenstva a generální ředitel sklárny Moser. „Moserovský křišťál vyniká průzračností a jiskřivostí, typické jsou různé druhy brusů, rytin a dalších uměleckých zušlechtění, proslulý je náš barevný křišťál“, vysvětluje dále. „Nový způsob instalace s vhodným nasvícením výrobků umožňuje dobře prezentovat mistrovské

58

Moser Glassworks ranks among the oldest manufacturers in Europe whose fame is based on the high level of art, craft and original design and the extraordinary quality of its products. Elegant drinking sets, interior accessories in countless imaginative versions and characteristic colours, famous Moser engravings. All these embody ingenious ideas, the courage for original creation and the craftsmanship of the Moser gaffers. The tradition of the Moser trademark has been built up since 1857 through several generations. The current generation of glasswork employees are devel-

Стекольный завод «Moser» является одной из старейших мануфактур в Европе, его слава основывается на высоком уровне мастерской художественной обработки стекла, оригинальном дизайне и продукции просто исключительного качества. Элегантные наборы для напитков, широкий ассортимент выразительных аксессуаров для украшения интерьера, причем характерных для «Moser» цветов и оттенков, знаменитые гравюры «Moser», за всем этим скрываются гениальность замысла, смелость производить нестандартные изделия с оригинальным дизайном и годами отточенные ремесленные навыки ма-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

oping the skills of their predecessors, as well as taking care of the glassworks itself, in which glassmakers have been manufacturing their works of art for decades. The present management of the glassworks is also taking care of the environment around the glassworks. Moser Glassworks is now undergoing the demanding process of gradual renovation. One of the completed stages is the modernisation of the Moser Sales Gallery: “We intended to create a modern space in which the installation of the individual Moser products would correspond to their uniqueness and beauty,” comments Antonín Vlk, Chairman of the Board and General Director of Moser Glassworks, on the intention of the renovations. “Moser crystal excels in clarity and lustre, vari-

стеров-художников по обработке стекла «Moser». Традиции доброго имени марки «Moser» заложили и строили с 1857 года несколько поколений владельцев и работников завода. Нынешнее поколение сотрудников стекольного завода не только развивает умения и навыки своих предшественников, но и заботится непосредственно о стекольном производстве, где вот уже множество лет мастера-стеклодувы

ous kinds of grinding, engraving and other artistic refinements, our coloured crystal is famous,” he explains. “The new method of installation with suitable floodlighting of products allows the ideal presentation of the masterpieces of the individual professions of craftsmen: glassmakers, cutters, engravers, painters and others,” elaborates Antonín Vlk. The architectural solution of the Moser Sales Gallery was designed by

изготавливают свои потрясающие художественные произведения. В интересы нынешних руководителей стекольного завода «Moser» также входит забота о территории, расположенной вокруг стекольного завода. В настоящее время стекольный завод «Moser» проходит через период сложной и постепенной реконструкции. И уже одним из завершившихся этапов является модернизация выставочно-торговой галереи «Moser»: «Мы хотели 59


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

výsledky práce jednotlivých řemeslných profesí: sklářů, brusičů, rytců, malířů a dalších,“ upřesňuje Antonín Vlk. Autorem architektonického řešení nové prodejní galerie Moser je studio Closer Architects, které vede Ing. architekt Martin Čermák se svým týmem. Pro větší organizované skupiny i soukromé hosty bylo nově zrekonstruováno pohodlné parkoviště, kde jsou navíc umístěny praktické orien-

60

Closer Architects Studio architect, Ing. arch. Martin Čermák, and his team. For large organised groups and private guests, there is the newly reconstructed, convenient parking lot which also contains panels of basic information, a practical guide and informative material on Moser Glassworks. In the area in front of the Glassworks’ entrance, a new Visitors’ Centre has arisen, designed by Ing. arch. Martin Perlík of AP STUDIO PERLÍK & KNYTL.

создать современное пространство, в котором положение каждого художественного изделия «Moser» соответствовало бы его уникальности и красоте», - говорит о цели реконструкции Антонин Влк, председатель правления и главный исполнительный директор стекольного завода «Moser». «Хрусталь от «Moser» отличается особой прозрачностью и блеском, для него типичны различные типы шлифовки, гравировки и других художественных обработок, также характерными и пользующимися большой популярностью являются цветные хрустальные изделия от «Moser»», - дополняет он. «Новый выставочный способ расположения продукции при использовании всех плюсов правильного освещения позволяет прекрасно презентовать совершенные результаты работы отдельных мастеров: стеклодувов, шлифовщиков, граверов, художников и других», - объясняет Антонин Влк. Автором архитектурного проекта новой вы-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

61


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

tační a informační prvky - panely se základními informacemi o sklárně Moser. V prostoru před vchodem do sklárny vyrostlo nové Návštěvnické centrum, na jehož architektonickém návrhu pracoval Ing. arch. Martin Perlík, AP STUDIO PERLÍK & KNYTL. K relaxaci a občerstvení byla v prostoru Návštěvnického centra zřízena moderní kavárna Café Moser, návštěvníci zde dále najdou prodejnu s upomínkovými předměty pro děti i dospělé a prostornou vstupní místnost do prohlídkového okruhu s přehlednou časovou osou historie a současnosti sklárny Moser. The modern “Café Moser” in the Visitors’ Centre has been established for relaxation and refreshment. There are also a shop selling souvenirs for children and adults, and a spacious entrance hall to the sightseeing tour, displaying a clear timeline of the past and present Moser Glassworks.

62

ставочно-торговой галереи «Moser» является студия «Closer Architects», а именно господин архитектор Мартин Чермак со своей командой. Для более крупных организованных групп и частных гостей недавно была отремонтирована удобная парковка, на ней также находятся практичные указатели для лучшей ориентации и информации- панели с основной информацией о стекольном заводе «Moser». На территории перед входом в стекольный завод вырос новый Центр для посетителей, над его архитектурным проектированием работал господин архитектор Мартин Перлик из студии «AP STUDIO PERLÍK & KNYTL». Для отдыха, ланча и восстановления сил гостей завода в помещении Центра возникло современное кафе „Café Moser“, посетители также найдут здесь магазин с сувенирами для детей и взрослых и просторный холл, в котором можно собраться перед началом обзорной экскурсии, в холле изображена точная временная шкала истории и современных этапов развития стекольного завода „Moser“, http://www.moser-glass.com


~ Nové luxusní byty v centru Prahy ~ Na zeleném nábřeží Vltavy s výhledem na řeku ~ Střešní terasy, velká okna, moderní design ~ Naprosté soukromí s možností vyjet výtahem přímo do bytu ~ Karlín – příjemný život v pulsující čtvrti

světlo, prostor

harmonie

Výhradní prodejce KARLÍN GROUP

www.rezidencevltava.cz Kontaktujte nás +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a.s. člen skupiny Horizon Holding

Prodejní kancelář KEYSTONE, Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8- Karlín 63


LAVELLE Коллекция «Lavelle»

64


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Text / 2BLuxury

S

větoznámý návrhář a designér Michael Amini ve spolupráci se společností 2BLuxury uvádí na evropský trh nádhernou kolekci luxusního nábytku Lavelle, inspirovanou vznešeným stylem Ludvíka XXIV. Tato nádherná originální kolekce ožívá především svými jedinečnými zvlněnými tvary a křivkami. Charakteristické je ornamentální zdobení ve tvaru erbu, které najdete u každého kousku. Klasický francouzský vzhled této ojedinělé kolekce vyjadřuje pak především majestátnost a velkolepost, hraničící s pompou či okázalostí. In collaboration with the 2BLuxury company, world-renowned designer – Michael Amini – presents the beautiful Lavelle collection of luxury furniture on the European market. The collection was inspired by the Baroque period and French Classicism during the reign of King Louis XIV. This beautiful original collection comes alive particularly with its distinctive curved and wing shapes. The main feature of each unique furniture item is always the elaborate coat-ofarms-style carving. Primarily it is the majesty and grandeur combining pomp and splendour which express the classic French appearance of this extraordinary collection.

Всемирно известный модельер и дизайнер Майкл Амини в сотрудничестве с компанией «2Bluxury» представляет на европейский рынок великолепную коллекцию роскошной мебели под названием «Lavelle». Создателей коллекции «Lavelle» вдохновила ​​эпоха барокко и французского классицизма, популярного в период правления короля Людовика XXIV. Для этой великолепной и столь оригинальной коллекции характерны уникальные волнистые и крылатые формы, которые выглядят словно живые, а у каждого отдельного предмета мебели наличествует богато украшенный орнамент в стиле королевского герба. Классический французский вид этой такой уникальной коллекции выражает величие и великолепие, граничащие с помпезностью, пышностью и, конечно, общей атмосферой богатства. 65


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Nábytek je vyroben z masivního buku, břízy a dubu. Jeho dokonalost zdůrazňují tradiční řezbářské práce, které svým bohatým zdobením na hranách nábytku, přesnými symetriemi ornamentů a dokonalým propracováním motivů dávají kolekci luxusní charakter. Kované zlacené úchyty, tvarované do květinové girlandy, jsou bohatě osázeny krystaly Swarovski. Zrcadla jsou patinovaná do starožitného stylu a působí autenticky. The furniture is made of solid beech, birch and oak. Its perfection is expressed in the traditional carving, which adds a genuine touch of luxury to the collection by its generous decoration on trims of items, strict symmetry of design and perfect elaboration of all the motifs. The forged gilt handles shaped in a flower garland style are richly decorated with Swarovski crystals. The mirrors used are always patinated to conform with the style of the period, adding originality to the collection by their appearance. 66

Мебель в королевской коллекции «Lavelle» изготовлена ​​из массива бука, березы и дуба, при этом ее совершенство дополнительно подчеркнуто мастерской традиционной резьбой, которая как свои м богатством декоративной отделки по краям мебели, так и своими точными симметричными орнаментами, а также совершенной проработкой художественных мотивов придает коллекции настоящее ощущение роскоши. Кованые позолоченные ручки, изготовленные в форме цветочных гирлянд, богато декорированы кристаллами Сваровски, использованные в коллекции зеркала обладают старинным видом, так называемой патиной, чтобы как можно точнее передавать атмосферу того времени, что, несомненно, придает мебели еще большую оригинальность.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

67


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Návrhář Michael Amini pro kolekci zvolil tři barevná provedení, Lavelle Blanc – krémově bílá, Lavelle Melange – tmavý dub nebo Lavelle Dark Truffle – černohnědá. Na potahové části byly vždy použity ty nejkvalitnější materiály jako 100% hedvábí, egyptská bavlna či 100% polyester. V této aristokratické kolekci si vyberete z desítky produktů do ložnice, jídelny, pracovny, haly či obývacího pokoje. Vychutnejte si novou královskou edici luxusního nábytku a dovolte jí ovládnout svůj domov. 68

The Lavelle collection designed by Michael Amini is offered in three colour versions to conform with the originals: Lavelle Blanc – creamy white, Lavelle Melange – dark oak and Lavelle Dark Truffle – black-brown. Only top-quality materials such as 100% silk, Egyptian cotton and 100% polyester are used in the upholstery. There are numerous products to be chosen from in this unique collection for the bedroom, dining room, study, hall and living room. Enjoy and be inspired by this breathtaking luxury furniture edition.

Коллекция из мастерской Майкла Амино согласно своей художественной оригинальной идее и исполнению предлагается в трех цветовых вариантах: мебель «Lavelle Blanc» - кремово-белого цвета, комплекты «Lavelle Melange» - оттенка темный дуб и гарнитуры «Lavelle Dark Truffle» - черно-коричневого цвета. Для обитых тканью элементов коллекции всегда используются лучшие материалы – такие, как 100% шелк, египетский хлопок или 100% полиэстер. Кроме того, в этой уникальной коллекции предлагается широкий ассортимент изделий, как для вашей спальни, так и для столовой, кабинета, холла или гостиной. Наслаждайтесь этой захватывающей дух коллекцией роскошной мебели, и пусть она вдохновит вас на стилизацию интерьеров вашего дома .


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

+420 602 955 555, info@2bluxury.com

www.2bluxury.com

69


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Nové byty na prestižní adrese New Apartments at a Top Address

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238 70


Nejlepší nemovitosti

Best Properties 72 117 136 140

Prodej / Sales / Продажа Pronájmy / Rentals / Аренда Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

71


Luxusní Vila na prodej

Luxury Villa for sale

Praha 6 / Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balcony + zahrada 339m2

Praha 6 / Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balconies + garden 339m2

Dovolujeme si Vám nabídnout jedinečný architektonický klenot, který je dílem fenomenálního českého architekta - vilu ve stylu ranné moderny. Poloha vily nabízí soukromí v centru Prahy – velkou zahradu s plochou 339 m2 s výhledem do parku s dětským hřištěm.Jedná se o jednu z nejprestižnějších a nejbližších rezidenčních lokalit k Praze 1, kde jsou v pěší dostupnost Královské zahrady, Letenské sady a dva menší parky přímo v blízkosti vily. Každé patro nabízí samostatný byt, tokových je v domě 5. Každá jednotka má krásné dispozice, velká okna, vysoké stropy, balkóny, nebo přímý přístup na zahradu. Z půdního patra je vidět Pražský hrad, upravené zahrady sousedních domů a zelené stromy vedlejšího parku. Dostupnost autem do centra (Pařížská ulice) - 5 minut, na letiště Václava Havla - 18 minut.

We pleased to offer a unique architectural jewel, created by phenomenal Czech architect - villa in early modern style. The villa offers privacy in the center of Prague - a large garden of 339 m2 with views to the park with a playground for children. The property is situated in the most prestigious location for private houses, close to Prague 1 area, in walking distance to the Royal and Letná Gardens, and two small parks. Each floor offers unique apartment. There are five of them with the beautiful layouts, large windows, high ceilings, balconies or direct access to the garden. The last floor offers the Prague Castle view, other windows are overlooking to the gardens of neighboring houses and greenery of the park. Great approach to city center (Pařížská ulice) – 5 minutes, Vaclav Havel international airport – 18 minutes.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


www.ytpi.cz

Luxusní Vila a pozemek v Šáreckém údolí

Luxusní Vila a pozemek v Šáreckém údolí

Praha 6 / Šárecké údolí / Dům 1115 m2 + pozemek 10479 m2

Praha 6 / Šárecké údolí / Dům 1115 m2 + pozemek 10479 m2

Nabízíme Luxusní bydlení v harmonii s přírodou v blízkosti centra Prahy. Exkluzivní nemovitost nabízí soukromí luxusního bydlení v harmonii s přírodou. Nádherný pozemek s plochou 10479 m2 je situován v samém srdci přírodní rezervace Divoká Šárka. Nemovitost je obklopena přírodním parkem s nádherným výhledem do zeleně, původní vila s plochou 1115m2 nabízí klid a relaxaci v blízkosti centra Prahy. Na soukromém pozemku se rozlehá nejen malebná zahrada - místo, kde budete trávit své volné chvíle s rodinou a přáteli, ale i lesík se vzrostlými stromy a potůčkem. Zelený pozemek se může také pochlubit vlastním jezírkem, ve kterém kvetou lekníny a kde žije pár divokých kachen.

Luxury estate for sale in harmony with nature close to the city center. Exclusive luxury estate, which offers to its inhabitants privacy in harmony with nature. Incredible 10,448 sq. meters of the land in the heart of the Nature Reserve Sarka Valley. The property is surrounded with green forests and has magnificent views of the garden. Original villa has interior 1115 sq. meters. The property offers peace and relaxation in the center of Prague. The property with the stunning gardens – great place for the spending time with your family and friends, has also the forest with the grown trees and own stream. The green estate has in its garden small pond with island, were live the couple of the ducks.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Mgr. Olena Yakubovych, MBA

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

73


Byt 161m2 (3+kk) s terasou a 3 garážemi Vietnamská, Praha 6 - Bubeneč Slunný, moderní, klimatizovaný byt s terasou, saunou a třemi parkovacími místy ve druhém patře architektonicky jedinečné rezidence ve vilové čtvrti v Bubenči v blízkosti Vítězného náměstí a parku Stromovka. Byt nabízí vstupní chodbu se samostatnou toaletou, otevřený obývací pokoj s jídelnou a kuchyní s přímým vstupem na terasu. Dále 2 ložnice, šatnu a prostornou koupelnu jejíž součástí je sauna. Byt disponuje nadstandardním vybavením a materiály - ve všech obytných místnostech je masivní dubová podlaha s olejovou povrchovou úpravou, v koupelnách mramorové obložení a kvalitní zařizovací přeměty. Dveře i kuchyně jsou zhotoveny na míru ze dřeva, spotřebiče Miele, povrch terasy tvoří exotická dřevina. Byt poskytuje naprosté soukromí a zaujme Vás nejen svou elegancí ale i funkčností a komfortem. Součástí kupní ceny jsou 3 garážová stání a sklep o velikosti 4 m2. Vyhledávaná, prestižní lokalita jedné z nejhezčích pražských čtvrtí, s perfektní dostupnosti MHD (zastávka tramvaje i autobusu, pár minut chůze od stanice metra linky A - Dejvická) a veškeré občanské vybavenosti. 
Interiér 146 m2, terasa 15 m2. Cena: 22.500.000,- Kč

74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


2bedroom Apartment with the terrace and 3 parking places Vietnamská, Prague 6 - Bubeneč Bright, modern, air-conditioned apartment with a terrace, sauna and 3 parking places on the 2 nd floor of the architecturally unique villa situated in a residential area Bubeneč, in a proximity of Vítězné Square and park Stromovka. The apartment features entry hall and the toilet, an open plan living room with kitchen, dining room with access to the terrace. Further 2 bedrooms, dressing room and spacious bathroom with a sauna. Standards include solid wood flooring in all rooms, marble tiles in the bathroom, a custom made wooden furniture, doors and kitchen, Miele appliances and exotic wood on the terrace. The apartment offers privacy and will attract you with its elegance, functionality and the comfort it provides. The purchase price includes also 3 garage parking places and a cellar of 4 sqm. Popular and prestigious location of one of the Prague‘s most beautiful areas, with perfect connection to the centre with public transport and all amenities. The interior of 146 sqm, terrace 15 sqm. Price: CZK 22.500.000

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

75


SATPO_Estate-11_230x280.indd 1 76 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

13.10.2014 11:59:10


SATPO_Estate-11_230x280.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

13.10.2014 77 11:59:16


TIDE REALITY s.r.o.

Rodinný byt na kopci

|

Pavel Velebil

Mobile: 602 269 011

|

Email: prodej@tide.cz

Vnitřní plocha: 142 m2 4+kk, 2 koupelny a sam. WC 2 garážová stání 11 852 600 Kč vč. DPH Prodej bytu se 2 balkony v novostavbě projektu Bydlení Vidoule. Bydlení na kopci si většina Pražanů spojuje s pojmy volný výhled, čistší ovzduší, klidná poloha, dostatek zeleně v okolí. Takové bydlení nabízí i nový projekt Bydlení Vidoule v Praze 5-Košířích. Vysoký standard bytů zahrnuje dřevěná eurookna, interiérové dveře s výškou 210 cm, dřevěné podlahy, keramickou dlažbu vyšší cenové úrovně, kvalitní zařizovací předměty, vlastní samostatné etážové topení. Dokončení prosinec 2015.

78

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Praha 5 - Košíře

Inner area 142 m2 3 bedrooms, 2 ½ bathrooms 2 car parks 11 852 600 Kč incl. VAT New-build 3 bedroom apartment at Bydleni Vidoule. New development on the top of the hill at Prague 5-Košíře. Silent neighbourhood near to Cibulka and Vidoule nature parks, schools in the vicinity. High specification includes wooden floors throughout the apartment, custom-made doors, quality fixtures and fittings in the bathrooms, gas heating. Underground parking. Completion December 2015.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Novostavba rodinného domu v Lysolajích Plocha 142 m2, pozemek 309 m2 4(5) + kk, zahrada, garáž Cena: 8 437 000 Kč Prodej domu z projektu rodinných domů V Zátiší na konci Lysolajského údolí přímo u autobusové zastávky. V rámci první etapy je dokončeno 9 domů, jeden samostatný, osm je uspořádáno ve dvojicích (4 dvojdomy). Domy se nabízejí ve standardu shell an core (dostavím si sám), kdy si každý může dům dokončit plně dle svých představ, nebo kompletně dokončený dům na klíč.

Praha 6 - Lysolaje Inner area 142 m2, plot of 309 m2 3-4 bedrooms, garage Price: 8 437 000 CZK Newly built semidetached house at Prague 6-Lysolaje. Quiet residential neighbourhood just 10 minutes´ drive from Dejvické náměstí. The house can be sold in Shell and core standard or completely finished. Shell and core includes completion of facades, windows and exterior doors.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

79


Prodej / Sale

Unikátní moderní dům ve Vlastislavi / Unique modern villa house in Vlastislav Unikátní stavba, unikátní místo – nízkoenergetické sídlo vystavěné s použitím nejmodernějších technologií a materiálů se nachází na kraji rozsáhlého chráněného území v klidné a slunné lokalitě. Koncept nabízí dvě obytná podlaží s převážně otevřenými dispozicemi a dvojgaráž. Možnost rozšíření na trojnásobek plochy i bazén. Špičkové vybavení - tepelné čerpadlo Viessmann, klimatizace, podlahové vytápění, automatické žaluzie, zařizovací předměty, např. Ingo Maurer a Vibia, datové rozvody a server, security system s kamerami a čtečkou otisků prstů místo klíčů, hliníková okna, kuchyňská sestava Poggenpohl, vestavěný audio system Bang & Olufsen. Zahrada je profesionálně založená a udržovaná. Dojezdová vzdálenost Prahy je 65 km, převážně dálnice, tj. cca 40 min. Unique house situated in a unique area. This low-energy house was built using the latest technologies and materials, located on the edge of a large protected green area in a sunny and quiet location. This concept offers two storeys with mostly open layout and a double-garage. It is possible to extend the current house to 600smq of floor space and a swimming pool. Top class furnishing - Viessmann heat pump, air conditioning, floor heating, automatic window blinds, fixtures and fittings, such as Ingo Maurer and Vibia, data cables in all rooms, also with server connection, security system with cameras and a fingerprint reader instead of keys, aluminum windows, Poggenpohl kitchen units, built-in audio Bang & Olufsen system. The garden is beautifully maintained. The distance to Prague is 65 km, reachable on highway which is about 40 min drive.

Cena / 15.000.000 Kč Price / 15.000.000 CZK Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz, www.homefinder.cz

80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Sale

Prostorný nový byt 4+kk v Rezidenci Keplerova, Praha 1 – Hradčany / Spacious 3 bedroom apartment in Residence Keplerova, Prague 1 - Hradcany Tento reprezentativní byt se nachází v novém, luxusním projektu Keplerova 10 několik kroků od Pražského Hradu. Bytový dům Keplerova 10 je unikátní rekonstruovaný činžovní dům v samém srdci Prahy. Byty i celý dům jsou citlivě a luxusně zrekonstruovány s použitím moderních a vysoce kvalitních materiálů. Velký důraz klademe na zachování osvědčených architektonických prvků a postupů. Dřevěná okna jsou replikami původních kastlových oken, které kromě vzhledu vynikají i nadstandardními izolačními vlastnostmi, a to jak tepelnými tak zvukovými. V bytech proto nedochází ke zbytečným únikům tepla a okna zároveň nepropouštějí dovnitř žádný pouliční hluk. Byty projektu Keplerova10 - luxusní bydlení v centru Prahy jeho obyvatelům poskytuje možnost užívat si naprostého klidu a pohodlí. Replikou jsou i historické vstupní dveře domu, za nimiž se nachází moderně zařízená vstupní hala a schodiště se zrenovovaným kovaným zábradlím. This spacious apartment is situated in a new, luxury project Keplerova 10 just few steps from the Prague Castle. The residential building Keplerova 10 is a unique, reconstructed town-house in the very heart of Prague. The apartments and the whole building were sensitively renovated using modern, high-quality materials. A strong emphasis was put on keeping the time proven architectural elements and methods. Wooden windows are replicas of the original double glass windows which – besides their outstanding appearance – provide superior heat and sound insulation. So there is no undue loss of heat and the windows prevent street noise enabling the inhabitants to enjoy their time in peace and comfort. The historical entrance door of the house is also a replica, leading to a modern lobby and a staircase with renovated hand-wrought banisters.

Cena / info o ceně v kanceláři JLL Price / price info in JLL Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz, www.homefinder.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

81


exkluzivní nemovitosti

Exkluzivní rodinná vila 1.304 m2 na pozemku 2.509 m2 v chráněné kraj. oblasti, Praha 7 – Troja Jedinečná vila v minimalistickém stylu je situována na jižní stráni v chráněné krajinné oblasti Ve Višničkách, nedaleko Trojského zámku. Architektura domu je tvarově střídmá a nadčasová, skleněná velkoplošná okna propojují vnitřní dispozice s okolní přírodou. Jsou zde čtyři podlaží s terasami (324 m2), tři jsou obytná – velkorysé prosvětlené prostory – velký obývací pokoj s krbem, kuchyň s krbem a komorou, prosklený foyer, 2 pokoje pro hosty s vlastními šatnami a koupelnami, 4 ložnice, prosklená koupelna se vstupem na terasu, 3 technické místnosti. V horním patře prostor pro práci a relaxaci - sauna, fitness, střešní venkovní bazén s překrásným výhledem. V přízemí je garáž pro 6 vozů (215 m2). Všechna patra včetně garáže jsou spojena výtahem.

Exclusive family villa 1.304 sqm located on 2.509 sqm estate in a protected area, Prague 7 – Troja A unique minimalist style villa is situated on the south side of a protected area Na Višničkách, near Troja Castle. The architecture of the house is a sober and timeless with large glass windows connecting the villa interior with surrounding countryside. There are four floors with terraces (324 sqm), three of them are equipped for living and boast generous light-filled spaces – large living room with fireplace, kitchen with fireplace and pantry, glass-walled foyer, 2 guest bedrooms with separate bathrooms and dressing rooms, 4 bedrooms, glass-walled bathroom with an access to the terrace, 3 utility rooms. The upper floor space suits for work and relax with sauna, fitness center, rooftop outdoor pool with beautiful views. On the ground floor is located a garage for 6 cars (215 sqm). All floors including garage are connected by elevator.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Luxusní byt 2+KK 125 m2, terasa 26 m2, zahrada 106 m2, Rezidence Švédská, Praha 5 – Smíchov Luxusní byt v unikátním projektu na území bývalých vinic krále Karla IV. Byt nabízí pohodlné nadstandardní bydlení v klidu a zeleni nedaleko centra Prahy. Velký celoprosklený, zahradou obklopený obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna s krbem, ložnice, šatna, 2 koupelny, terasa 26 m2 s navazující zahradou se zelení 106 m2. Byt je navržen architektem s použitím nejlepších materiálů v hodnotě 3 mil. Kč, nadstandardní vybavení v hodnotě 5 mil. Kč. Je zde klimatizace, podlahové vytápění v koupelnách, vysokorychlostní internet, 24 hod. ostraha a parkovací stání. Výhled do zeleně poskytuje maximální soukromí komorní Rezidence.

Luxury apartment, 125 sqm, terrace 26 sqm, garden 106 sqm, Rezidence Švédská, Prague 5 - Smíchov Luxury apartment in a unique Residential project on the territory of the former Vineyards of King Charles IV. The apartment offers comfortable luxury living in a quiet and green area near the city center. The flat offers the spacious living room, fully glazed and surrounded by garden, with the kitchenette, study room with a fireplace, bedroom, dressing room, 2 bathrooms, terrace of 26 sqm with a follow-up garden 106 sqm with a greenery. The apartment is designed by the architect using the finest materials worth CZK 3 mil, high quality equipment in the amount of CZK 5 million. There is air conditioning, underfloor heating in bathrooms, high speed internet, 24 hour security and parking included. The view of surrounding green provides maximum privacy in this exquisite Residence.

Cena / Price: 13.900.000,- Kč + 21% DPH / VAT LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

83


exkluzivní nemovitosti

Luxusní rodinné sídlo 460 m2 na pozemku 5.075 m2 – Loučeň u Nymburka Luxusní dům se nachází v klidném prostředí Středočeského kraje. V přízemí je vstupní hala se vzdušným obývacím pokojem kuchyní, jídelnou a krbem. Dvouramenné schodiště vede do patra s terasou, do které je vstup ze 3 pokojů i z galerie. Jsou zde 2 pokoje s vlastní koupelnou a WC, hlavní ložnice též s vlastní velkou koupelnou a WC a pracovna. Vila je nadstandardně vybavena za použití velmi kvalitních materiálů, je vytápěna úsporným tepelným čerpadlem a zabezpečena alarmem. Na zahradě je bazén (13×16 m), zahradní domek s krbem, letní posezení s kuchyňkou, altán, studna a 3 garáže. V blízkosti je veškerá občanská vybavenost.

460 sqm Luxury Family Residence on 5.075 sqm land – Loučeň u Nymburka We offer a luxury residence located in a quiet area of the Central Bohemian Region. Ground floor begins at the entrance hall and continues to a spacious living room with kitchen, dining room and fireplace. Double staircase leads to the first floor. On the first floor is a terrace; entrance to it is from three rooms and from the gallery. There are two rooms with private bathroom and toilet, master bedroom is also with a large bathroom, toilet and study. The residence is luxuriously furnished with high quality materials, heating, energy-saving heat pump and a security system. The garden has a swimming pool (13×16m), garden house with fireplace, sitting area with open kitchen, gazebo, water well and 3 garages. The residence location is close to all amenities.

Cena / Price: 18.500.000,- Kč / CZK LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


exkluzivní nemovitosti

Prodej vybaveného půdního mezonetu 3+kk, 115 m2, Praha 2 – Vinohrady Nabízíme prodej designově řešeného mezonetového bytu ve 4. a 5. patře kompletně zrekonstruovaného krásného secesního domu. Tento útulný byt se dvěmi ložnicemi v horním patře a obývacím pokojem s kuchyňským koutem v přízemí je celý vybaven na míru vyrobeným nábytkem. Do patra vede masivní dřevěné schodiště. V obou patrech bytu je koupelna, sprchový kout i vana. V kuchyni spotřebiče TEKA (horkovzdušná mikrovlnná trouba, myčka, lednice, mrazák, pračka). Použity jsou kvalitní materiály. V předsíni vestavěné skříně, v celém bytě LED osvětlení. Pevná linka, domácí kino, WIFI internet. Skvělá lokalita horní části Vinohrad u parku Gröbovka s veškerou občanskou vybaveností a výbornou dostupností.

Fully furnished duplex apartment 3+kk, 115 sqm – Prague 2 – Vinohrady We offer a beautiful design duplex apartment on the 4th and 5th floor of a renovated Art Nouveau building with a lift. Two bedroom apartment is completely furnished with tailor-made furniture - dining table, work area, storage cabinets, built-in cupboards in the entrance hall and in one of the bedrooms. Each floor has a bathroom with toilet. The kitchen is furnished with appliances TEKA (high temperature microwave, dishwasher, fridge, freezer, washing machine). High quality materials have been used, wooden stairs to upper floor. There is a home cinema, LED lighting, fixed line, internet WIFI. Great location near the park Gröbovka, with all amenities - schools, doctors, restaurants, offices.

Cena / Price: 8.200.000,- Kč / CZK LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

85


exkluzivní nemovitosti

Prodej luxusní zařízené vily (750 m2) Trnová, Praha – západ Nabízíme k prodeji originální a nadstandardní vilu v obci Trnová 15 km od Prahy v klidném místě s dobrou dopravní dostupností hlavního města autem po dálnici R4, v obci je také spojení MHD (linkový, příměstský autobus). Dům stojí na rozlehlém pozemku (3.000 m2), který je situován v klidné lokalitě obklopené přírodou, vila je na konci slepé ulice, v místě proto není prakticky žádný dopravní ruch. Zahradu je navíc možné rozšířit o sousední pozemek (1.341 m2), který se rovněž nabízí k prodeji.

Sale of luxury villa (750 sqm) in Trnová, Prague – west We are offering a unique and exceptional villa in the village Trnová 15 km from Prague in a quiet place with good transport links to the capital city by car on the highway R4. The village also has public transport (suburban, intercity bus). The house stands on a large plot (3.000 sqm), which is situated in a quiet location surrounded by nature. The villa is situated on a dead end street at the site so there is no traffic. The garden is also possible to extend as the neighbouring plot of land (1.341 sqm) is also for sale.

Cena na vyžádání v RK / The price is on request in our real estate office LUXENT, s.r.o., Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město | Tel: +420 222 541 999, +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz | www.luxent.cz 86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

87


Realitní makléř: Mgr. Barbora Merknerová Kontakt: +420 608 662 147

Bonus Praha

E-mail: barbora.merknerova@century21.cz

JEDINEČNÁ NEMOVITOST NA OKRAJI KOKOŘÍNSKÉHO ÚDOLÍ

Rádi bychom vám nabídli jedinečnou usedlost na kraji Kokořínského údolí, která stojí v centru obce Choroušky. Dvojpodlažní dům z 18. Století, sídlo významného rodu Pražáků, který najdeme ve všech průvodcích místního kraje, prošel celkovou rekonstrukcí a je možno ho všestranně využít např. jako rodinné sídlo, penzion, malou farmu, restauraci a podobně. V domě nalezneme 14 místností, 3 koupelny. Hlavní obytná budova sousedí s historickou stavbou bývalé sýpky, kterou je možno využít k vestavbě dalších pokojů. K nemovitostem náleží dostatečně velký pozemek 3 500 m2 s dalšími menšími hospodářskými budovami.

Cena / info v RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Říčanská 1752/1, Praha 10 Vinohrady 88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


návrh interiéru: atelier de.facto

Prodej | Praha 6 | Dejvice - Hanspaulka | 75 - 155 m2 | Dokončení 04/2015 | 8 až 23 mil. Kč Bytový dům Zengrova villa se nachází ve vilové oblasti Pražské čtvrti Dejvice při křížení ulic Zengrova a Na Klimentce. Autorům projektu se podařilo skloubit estetické i funkční nároky a přirozeně doplnit okolní vilovou zástavbu. Dům svým umístěním na hraně terénního zlomu získává jedinečnou příležitost nerušených panoramatických výhledů pro své uživatele. V každém typickém patře se nacházejí dvě bytové jednotky 2+kk a dvě bytové jednotky 4+kk, v ustupujícím podlaží pak jedna bytová jednotka. Všechny jednotky disponují terasou či prostorným balkónem, přízemním jednotkám náleží malé zahrádky. Parkování vozů je zajištěno v podzemním podlaží, stejně jako technické zázemí včetně sklepů. Součástí koupě je poskytnutí designového servisu k interiérové tvorbě dle přání zákazníků.

Residential house Zengrova villa is located in a residential area of Prague district Dejvice when crossing streets Zengrova and Na Klimentce . The authors of the project has managed to combine aesthetic and functional demands and naturally complement the surrounding housing estates. location of house on the edge of the hill allows a unique and undisturbed panoramics views for the users. In each typical floor there are two apartments with 2 rooms and two residential units with 4 rooms. On the highest floor, then one dwelling unit. All units have a terrace or spacious balcony, ground floor units have a small garden. Car parking is provided in the basement, as well as technical support and including basements. Of course the services of an architect to create individual interior of the apartment according to client requirements.

Pro kompletní informace volejte +420 602 365 485 | P.H.A. akciová společnost, Gabčíkova 15, Praha 8 | www.p-h-a.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

89


Realitní makléř: Milan Břečka Kontakt:+420 725 293 154 E-mail: milan.brecka@century21.cz

Moderní byt 3+kk/L,82m2,Praha 5 - Košíře

Prodej exkluzivní nemovitosti o dispozici 3+kk s užitnou plochou 82 m2 s lodžii navržený bytovým architektem v klidné lokalitě Praha 5 - Košíře. Velice světlý a prostorný byt s jihovýchodní orientací do zeleně.Nemovitost je po nákladné kompletní rekonstrukci, kde byl kladen důraz nejen na moderní vzhled, ale i celkovou funkčnost bytu jako celku. Prostorná designová koupelna s oknem, (sanita LAUFEN, velká vana 190x90 cm, wc, bidet, umyvadlo 100 cm, baterie GROHE). Nové elektroinstalace, rozvody vody a odpadu, kompletní podhledy s osvětlením LED zn. Philips, vinylové bezprahové podlahy. Nadstandardní nová kuchyně HANÁK Progres (šedý vysoký lak/bělený dub s kamennou deskou/obkladem POLYSTONE), vestavěné spotřebiče Electrolux (myčka, lednice s mrazákem, digestoř, MV, multifunkční trouba, sklokeramická deska). Dům je po rekonstrukci (nova plast. okna, zateplení, fasáda, rozvody, kotelna, střecha, výtah, vstup). Byt se nachází v klidné části Prahy 5 Košíře – Cibulka v parkové zeleni, v pěší dostupnosti plná obč. vybavenost, bezproblémové parkování před domem. Dostupnost MHD 6min, centrum Anděl M a NC Nový Smíchov 7 min, Letiště 12 min. Financování úvěrem je možné pouze s ručením jiné nemovitosti. Pro více informací a osobní prohlídku této nemovitosti kontaktujte realitního makléře.

Cena / 3.990.000,- Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Premium, Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Věra Klenovcová Kontakt: +420 725 293 129 E-mail: vera.klenovcova@century21.cz

Luxusní byt 3+kk/B s výhledem na Pražský Hrad, Praha 1

Nabízíme Vám prodej luxusně zařízeného bytu 3+kk o užitné ploše 242 m2 na Praze 1, Nové Město s krásným výhledem na Pražský Hrad a Vltavu. Nachází se ve třetím patře (ze 6. pater) s výtahem přímo až do bytu. Byt má dvě masivní ložnice s vlastním sociálním zařízením, plně vybavenou kuchyň, obývací pokoj, jídelnu a malý balkon. Interiéry jsou vybaveny chytrými spotřebiči a kvalitními materiály, mramorem, vysoce jakostním dřevem a luxusními keramickými předměty. Dispozice bytu je otevřená, takže místnosti na spaní a koupání splývají hladce dohromady. Celý design má myšlenku otevřenosti, kdy kuchyň je propojená s jídelnou a obývacím pokojem. Vchod do bytu je na přímý přístup z výtahu na chip, bez nutnosti odemykat. K bytu náleží velký suterénní prostor ve -2.NP (s vysokými stropy 2,8 m ) - dalších cca 240 m2. Možno využít jako byt pro hosty, relaxační centrum, zábavní centrum a mnoho dalších využití.

Cena / cena na vyžádání v RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Premium, Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

91


Prodej Prodej exkluzivního RD 7+1/G,Z,T, 350 m2, Praha 10, 21 900 000 Kč Sale Exclusive sale of family house 7+1 with garden and terrace, plot, 350 sq. m., Prague 10, 21 900 000 CZK Nabízíme k prodeji luxusní rodinný dům v architektonicky sjednocené rezidenční lokalitě na okraji Prahy 10. Rodinnému domu vévodí prostorný obývací pokoj s galerií, krbem a pianinem. V pravé části domu nalezneme kuchyň vybavenou vestavěnými spotřebiči Savolini, oddělenou jídelnu a technickou část se spíží, prádelnou a vstupem do garáže pro dva vozy. V levé části domu se nachází 2 ložnice koupelna, šatna, komora a samostatné WC. Všechny místnosti v přízemí mají vstup na terasu a zahradu. V patře domu je umístěna hlavní ložnice s šatnou, plně vybavenou en-suite koupelnou a balkonem, další 3 ložnice mají koupelnu, balkon, terasu. Dům disponuje vybavení na vysoké úrovni, chod domu je řešen přes inteligentní řídící jednotku umožňující ovládat vše i na dálku prostřednictvím internetu nebo GSM. V domě nalezneme velké množství úložných prostor včetně půdního prostoru, dřevěné parkety, vytápěnou dlažbu v koupelnách, vnitřní i venkovní krb, přípravu na swimspa, internetové rozvody, alarm. Lokalita se nachází v dosahu obchodní zóny Čestlice a občanské vybavenosti Průhonic. V blízkosti nalezneme sportovní park Park Holiday, cyklistické stezky. Do centra Prahy se dostanete automobilem za 10 minut po dálnici D1. We offer for sale luxury family house in the architecturally unified residential area on the outskirts of Prague 10. Family house is dominated by a spacious living room with a gallery, a fireplace and a piano. In the right part of the house you can find a kitchen with appliances Savolini, separate dining room and a technical part with pantry, laundry room and access to the garage for two cars. In the left part of the house there are 2 bedrooms, cloakroom, utility room and separate WC. All rooms in the ground floor have access to the terrace and garden. In the 1 st floorthe main bedroom with dressing room is located, and is fully equipped en -suite bathroom and balcony, there are also another 3 bedrooms have their own bathroom, balcony , terrace. The house has high-level equipment , running of the house is solved through intelligent control unit that enables you to control everything remotely via the Internet or GSM. The house features plenty of storage space including loft space, also wood floors, heated tiles in the bathrooms, indoor and outdoor fireplace , Internet wiring , alarm. It is located within easy reach of the business district Čestlice and civic amenities in Průhonice. Nearby you can find sport park Holiday Park, cycling trails. The city center can be reached by car in 10 minutes by highway D1.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Exkluzivní penthouse 6 +KK, Praha 1, 29 950 000 Kč Sale Exclusive sale of penthouse, Praha 1, 29 950 000 CZK Nabízíme exkluzivní bydlení v penthouse 6 +KK v centru Prahy. Unikátní a luxusní mezonetový byt 6+kk se rozkládá v podkroví nově rekonstruovaného domu v Keplerově ulici v Praze 1. Celková plocha 214 m2. 5.NP se skládá z obývací místnosti propojené s kuchyní - celkem 60 m2, v případě zájmu je možné kuchyň oddělit, 3 ložnice, 3x sociální zázemí, prádelna, šatna. Z obývacího pokoje je vstup na 10-ti metrovou terasu, která je směrem do vnitrobloku s výhledem na Prahu. Další obytná plocha cca 60 m2 je v 6.NP propojená schodištěm s 5.NP. Zde se nachází pracovna a ložnice se šatnou a samostatným sociálním zázemím a s koupelnou. Zkosené stropy pouze v 6.NP. Dvě krytá parkovací stání jsou v ceně penthousu. Byt tak splňuje všechny předpoklady pro to pravé luxusní bydlení v centru Prahy. Vyšší standard zařízení bytu splňuje veškeré požadavky na komfortní bydlení. Použití kvalitních a prověřených materiálů je samozřejmostí. K tomuto luxusnímu bytu patří taky skladový prostor v přízemí domu. Činžovní dům je plně zrekonstruován v roce 2014. Dům je ve výborném technickém stavu. Všechny byty se zařizují ve vysokém standardu moderního bydlení a retro-stylu. Ve standardu jsou nové dřevěné podlahy, nová zvukotěsná dřevěná okna, dřevěné interiérové dveře. Tramvajová zastávka Pohořelec je v těsné blízkosti. V pěší vzdálenosti Petřínské skalky, Hradčany, Lumbého zahrady, gymnázium Jana Keplera. We offer exclusive living in a penthouse 6 + KK in the center. Unique and luxury duplex apartment 6 + kk is located in the attic of a newly renovated building in Kepler Street in Prague 1 Total area 214 m2. 5.NP consists of a living room connected to the kitchen - a total of 60 m2, in the case of interest it is possible to separate kitchen, 3 bedrooms, 3 restrooms, laundry room, dressing room. The living room opens onto a 10-meter terrace which is facing the courtyard with views of the city. Another living area approx 60 m2 in 6.NP connected with the 5th floor staircase Here is a study and a bedroom with dressing room and separate bathroom facilities and a private bathroom. Slanted ceilings only 6.NP. Two covered parking spaces are included in the penthouse. Apartment and meets all the requirements for luxury living right in the city center. A higher standard of furnishing meets all requirements for comfortable living. Using quality and proven materials is commonplace. This five-star apartment is also storage space in the basement. Rentperceptions house is fully renovated in 2014. house is in excellent condition. All flats are arranging a high standard of modern living and retro-style. In standard, new wood floors, new soundproof wooden windows, wooden interior doors. Pohořelec tram stop is very close. Within walking distance of Petrin rocks, Castle, Lumbe garden, gymnasium Johannes Kepler.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

93


Prodej

Luxusní designová vila 486 m2, 28 500 000Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu. Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2, 106 m2 terasy) na pozemku 1240 m2 v nadstandartním designovém provedení a v plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vniřní bazén z mozaikoého obkladu s přímým vstupem na terasu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, notebook, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlalžování zahrady, garáž pro dvě SUV auta. Vyjímečná nemovitost s vyváženou funkční a estetickou kvalitou, která svými parametry splňuje vysoké nároky na luxusní bydlení v kombinaci s přírodou nedaleko Prahy, s výbornou dostupností do centra.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Продажа

цена 486 m2, 28 500 000 CZK

Новая, точно и великодушно построенная роскошная вилла с уникальной атмосферой роскоши и дизайна. Вилла 5 + 1 с террасами (полезная площадь 486 м2, террас, 106 м2 ) на уча́сткe земли 1240 м2, высокий уровень дизайна и производительности в полном оборудовании. 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдельный туалет для гостей, SPA зона - красивый внутренний бассейн из мозаичной обкладки c прямым выходом на террасу, сауна. Исключительное оборудование дома выше стандарта включает в себя подогрев мраморного пола, окна, используя алюминиевые компоненты, роскошную кухню из массива, включая приборы, высококачественную мебель и освещение на заказ, камин, система интеллектуального дома, управляется с помощью компьютера, ноутбука, телефона, тепловой насос ZUBADAN, автоматическое орошение сада, гараж на два внедорожника. Замечательная недвижимость со сбалансированным функциональным и эстетическим качеством, параметры которой отвечают высоким требованиям элитного жилья в сочетании с природой недалеко от Праги, с отличным доступом к центру.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

95


Prodej

Prodej prosperujícího Hotelu, 489 m2, Prachatice, 21 890 000 Kč

Exkluzivní nabídka zavedeného a výborně prosperujícího hotelu v centru památkové rezervace v Prachaticích. Historická budova hotelu svým architektonickým řešením věrohodně reprezentuje nemovitou kulturní pamatku z období 1.poloviny 15.století. Dům patřil k nejvýstavnějším domům na náměstí. Původně nesl název Hostinec u korunního prince Rudolfa. Až v 21.století přejmenován na hotel Černý Medvěd. Hotel prošel velmi nákladnou a citlivou rekonstrukcí s kladeným důrazem na dodržení historické originality - restaurátorské provedení omítek a štuků v interiéru s atypickými kovářskými prvky. Tato historicky chráněná budova o třech patrech, skýtá jako celek velké možnosti k multifukčnímu využití. Přízemí tvoří příjemná, stylová a prosperující restaurace (s kuchyní), s otevřeným krbem, pro 60-70 hostů, venkovní zahrádkou s 50 místy, z níž je bezprostřední výhled na náměstí. Restaurace je vhodná pro různé společenské, soukromé a firemní akce, či svatby Zajímavou částí v suterénu je sklepní vinárna s původními, z repasovanými obvodovými zdmi. Vinárna nabízí 20-30 míst k sezení. Unikátním historickým prvkem suterénu je rozlehlé sklepení s chodbami, které vede pod celým náměstím města. První patro objektu definuje moderní, designová kavárna s příjemným posezením(40 míst) a s vlastní terasou ve vnitrobloku. Multifunkčnost objektu podtrhují i školící místnosti se zázemím a kancelářemi. Finanční a zároveň stabilní prosperitu, což dokazují vynikající ekonomické výsledky hotelu, zajištují nejen příjmy z gastronomie, ale i z ubytovací části hotelu. 12 pokojů, plnohodnotně zrekonstruováno na garsonky s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou je trvale dlouhodobě pronajato. Hotel je vytápěn plynovým topením s vlastní kotelnou na zemní plyn. Zajištěna regulace celého domu. Do technického zázemí stavby náleží sklepy, sklady potravin, které jsou v perfektním stavu. Objekt hotelu se prodává s veškerým movitým vybavením pokojů, restaurace, kavárny, vinárny, kuchyně atd. Výborná investiční příležitost a výnosy v součinnosti s koupí této nemovitosti za výhodnou cenu, je zajištěn trvalým zdrojem příjmů z ubytovací činnosti a ze zavedené činnosti multifunkčního prosperujícího objektu v atraktivním, turisticky a kulturně vyhledávaném městě Prachatic, které má být v roce 2015 součástí UNESCA. Celý hotelový komplex je plnohodnotně schopen pokračovat v provozu. Hotel je ojedinělý jak svojí polohou, tak i dobovou architekturou. Všechny uvedené parametry a mimořádně zajímavá historická nemovitosti, které jsou spojené s vysokou ekonomickou výkonností hotelu, garancí mimořádné, neopakující investiční příležitostí (návratnost investice cca 12 let)

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

97


Exkluzivně k prodeji | Praha 5 | Smíchov | 305 + 140 m2 | 35 000 000 Kč LOFT s panoramatickými výhledy na Prahu, velkou terasou a parkováním pro 4 vozy. V prestižní architektonické soutěži International Property Awards získal v roce 2008 ocenění Best European Interior Design. Loft nabízí ve své první úrovni otevřený prostor obývacího pokoje, jídelny a kuchyně, pracovnu, pokoj pro hosty se šatnou, koupelnu, toaletu a vstupní halu. V horním patře se nachází 2 ložnice, koupelna, šatna a galerie s výhledem na řeku. K bytu náleží střešní terasa se vzrostlými okrasnými keři, stromy a automatickým zavlažováním. Velkoformátová okna s protihlukovými skly a elektronicky ovládanou stínící technikou, masivní dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba, značková sanita, centrální topení s vlastní záložní klimatizační jednotkou a tepelným čerpadlem. Rezidenční projekt Ateliéry Spektrum byl oceněn titulem Best International Redevelopment (2008).

Pro kompletní informace navštivte / For complete information please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 1 98 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

loftA9.com

20.10.14 14:36


Exclusively for sale | Prague 5 | Smíchov | 305 + 140 m2 | 35 000 000 Kč LOFT apartment with panoramic views of the city, a large terrace and parking for 4 cars, winner of the prestigious International Property Award in 2008 for Best European Interior Design. The loft is situated in a former factory residence near the Anděl commercial and entertainment area, not far from the peaceful Prokopské údolí Valley. The apartment offers on its first level an open-plan living room, dining room with fully equipped kitchen, study, guest bedroom with dressing room, bathroom, toilet and entrance hall. The upper floor features 2 bedrooms, a bathroom, dressing room and a gallery overlooking the Vltava River. The apartment has a roof terrace with mature shrubs, trees and automatic irrigation. Features include large format windows with soundproof glass and electronically controlled shades, hardwood floors, large format tiles, designer sanitary ware, central heating with backup, air-conditioning and heat pump. Residential project awarded the Best International Redevelopment prize in 2008.

Svoboda & Williams, Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 2 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 14:18 99


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 295 + 147 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 5+kk, 3 terasy, bazén s protiproudem, smart home systém, dubové parkety a leštěná žula na podlahách, 3 garážová stání. Moderní mezonetový apartmán situovaný v 6. a 7. NP unikátního projektu s 24h ostrahou, zasazeného uprostřed zeleně nedaleko parků Klamovka a Ladronka, jen pár minut od zábavního a nákupního centra Nový Smíchov. 4-bedroom flat, 3 terraces, swimming pool with counterflow, smart home system, oak and polished granite floors, 3 garage parking spaces. Modern maisonette apartment on the 5th and 6th floors of a unique project with 24-hour security, situated amidst greenery near the Klamovka and Ladronka parks, just a few minutes from the Nový Smíchov shopping and entertainment center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 3 100 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 12:52


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 116 m2 | 13 350 000 Kč Byt 3+1, plynový krb, klimatizace, repasované původní parkety, vestavěné skříně, alarm. Byt po rekonstrukci ve 2.NP rohového domu částečně orientovaného do malého náměstí, kde se křižují ulice Kozí, Haštalská a Vězeňská, v klidné části Starého Města s mnoha kavárnami, restauracemi a luxusními obchody v nedaleké Pařížské ulici. Pouhé 3 minuty chůze od zastávek tramvají a autobusů. 2-bedroom apartment, gas fireplace, air-conditioning, restored original parquet flooring, built-in wardrobes, alarm. Completely renovated apartment on the 1st floor of a corner building partially oriented to a small square, at the crossing of streets Kozí, Haštalská and Vězeňská, in a quiet part of Old Town with many cafés, restaurants and luxurious shops in nearby Pařížská Street. Only a 3 minute walk from a tram and bus stops.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 4 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:53 101


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 174 + 21 m2 | 15 900 000 Kč Byt 5+1, terasa, krb, nadstandardně zařízená koupelna se 4 okny, dřevěné parkety, centrální vysavač. Zrekonstruovaný byt se samostatným studiem situovaný v 7. a 8. NP činžovního domu s výtahem v atraktivní čtvrti Bubeneč, jen 3 minuty chůze od stanice metra Dejvická, zastávek autobusů a tramvají, a 15 minut od parku Stromovka. 4-bedroom apartment, terrace, fireplace, luxuriously fitted bathroom with 4 windows, wooden floors, central vacuum cleaner. Fully renovated apartment situated on the 6th and 7th floors of a building with an elevator in an attractive neighborhood, a 3 minute walk from the bus and tram stops and the Dejvická metro line A station and 15 minutes from Stromovka Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 5 102 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 12:53


Prodej | Praha 6 | Ořechovka | 181 m2 | pozemek 219 m2 | 23 900 000 Kč RD 4+1, sauna, udržovaná zahrada, sklep. Jedinečný řadový dům s neopakovatelnou atmosférou v prestižní rezidenční lokalitě Prahy 6 Ořechovka, nedaleko Pražského hradu, zastávek tramvaje a autobusu a pár minut od Vítězného náměstí a stanic metra Dejvická a Hradčanská. Tato tradiční vilová čtvrť s dlouhou historií poskytuje svým rezidentům klid, soukromí a plnou občanskou vybavenost. 3-bedroom family house, sauna, well-kept garden, cellar. Unique detached house with pleasant atmosphere located in the prestigious residential area of Prague 6, Ořechovka, near Prague Castle, tram and bus stops and just a few minutes from Vítězné náměstí square and the Dejvická and Hradčanská subway stations. This traditional residential area with a long history provides a peaceful environment, privacy, and full amenities.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 6 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:53 103


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 146 + 15 m2 | 22 500 000 Kč Byt 3+kk, terasa, sauna, klimatizace, mramorová dlažba v koupelně, plně vybavená kuchyně se spotřebiči Miele, sklep, 2 garážová stání. Světlý byt ve 3.NP architektonicky výjimečného viladomu nacházejícího se v zástavbě Bubenče, několik minut chůze od stanice metra Dejvická, kompletní občanské vybavenosti na Vítězném náměstí a největšího pražského parku Stromovka. 2-bedroom apartment, terrace, sauna, air-conditioning, marble tiles in the bathroom, fully fitted kitchen with Miele appliances, cellar, 2 garage spaces. Bright apartment on the 2nd floor of the architecturally exceptional villa located in the sought after residential area of Bubeneč, with complete amenities in Vítězné náměstí Square. Just a few minutes from the Dejvická metro station and Stromovka Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 7 104 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 12:53


Prodej | Praha 6 | Dejvice | 358 m2 | pozemek 777 m2 | 33 000 000 Kč Vila 8+1, 2 terasy s přímým výhledem na Pražský hrad, zahrada se vzrostlou zelení a umělým zavlažováním. Prvorepubliková funkcionalistická vila realizovaná dle návrhu známého architekta Ladislava Žáka situovaná v jedné z nejprestižnějších rezidenčních čtvrtí Hanspaulka – Baba. Dům spolu s okolní výstavbou tvoří unikátní komplex samostatně stojících, šachovitě rozmístěných vil, který jinde v Česku nemá obdoby. 7-bedroom villa, 2 terraces with direct views of Prague Castle, garden with mature greenery and artificial irrigation. 1930`s Functionalist villa constructed according to the design of famous architect Ladislav Žák, situated in one of the most prestigious residential neighborhoods, Hanspaulka - Baba. The house, together with surrounding buildings forms a remarkable complex of detached, staggered spaced villas, which is unique in the Czech Republic.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 8 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:53 105


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 116 + 90 m2 | 9 800 000 Kč Byt 4+kk, zahrada s markýzou a automatickou závlahou, 2 koupelny s vyhřívanými podlahami, předokenní žaluzie, sklep, 2 parkovací stání. Byt v přízemí moderního domu situovaného v uzavřeném areálu s dětským hřištěm, který se nachází v atraktivní lokalitě pražských Radlic s množstvím zeleně a výborným spojením MHD do centra díky nedaleké stanici metra Radlická a zastávkám autobusů a tramvají. 3-bedroom apartment, garden with automatic irrigation and awning, 2 bathrooms with heated floors, roller blinds, cellar, 2 parking spaces. Flat on the ground floor of a modern building situated in an enclosed compound, which is located in an attractive area of Radlice with plenty of greenery and excellent public transport connections to the city center thanks to the nearby bus and tram stops and the Radlická metro station.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 9 106 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 12:53


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 155 + 16 m2 | 16 490 000 Kč Byt 3+kk, terasa s panoramatickým výhledem do okolní zeleně, velkorozměrné prosklené stěny, dubové podlahy, mramorové obklady v koupelně, plně vybavená kuchyně se spotřebiči Miele, 2 garážová stání. Stylový byt situovaný ve 4. patře prestižního rezidenčního komplexu Hřebenky XY s 24hodinovou recepcí, bazénem, saunou, squash kurty, ostrahou a kamerovým systémem. 2-bedroom flat, terrace with panoramic views of surrounding greenery, glass walls, oak floors, marble tiles in the bathroom, fully fitted kitchen with Miele appliances, 2 garage parking spaces. Stylish apartment with a terrace on the 4th floor of the prestigious Hřebenky XY residential complex with 24-hour reception, swimming pool, sauna, squash courts, security and CCTV.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 10 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:53 107


Prodej | Praha 10 | Vršovice | 168 m2 | 9 880 000 Kč Obchodní prostory, nadstandardní materiály a vybavení včetně nasvícení a ozvučení, vzduchotechnika s klimatizací a rekuperací řízená počítačem, pokladní a skladový dotykový systém, vysoká úroveň zabezpečení. Originální a stylový designový bar v přízemí a prvním podzemním podlaží klasického činžovního domu, kompletně zrekonstruovaného a zkolaudovaného v roce 2012 jako novostavba. Commercial premises, top quality materials and equipment including lighting and sound system, air-conditioning and heat recovery controlled by a computer, cashiers and storage touchscreen system, a high level of security. Stylish designer bar on the ground and basement floors of a traditional apartment building, which has gone through a complete renovation and was approved as a new building in 2012.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 11 108 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 12:53


Prodej | Itálie | Toskánsko | 300 m2 | pozemek 1 000 m2 | cena na vyžádání | price upon request Prostorná venkovská usedlost s bazénem obklopená pozemkem s cypřiši ve slunném toskánském kraji Maremma, nedaleko moře. Přízemí domu se skládá z velkého obývacího pokoje o výměře 50 m2 s krbem, kuchyně, jídelny a koupelny. V patře najdeme 4 ložnice a koupelnu. Kamenné zdi, dřevěné stropní trámy, terakotová podlaha. Pozemek s krásným výhledem na okolní krajinu, v dojezdové vzdálenosti několika přírodních rezervací a moře. Spacious country house with swimming pool, surrounded by cypress trees in the sunny Tuscan region of Maremma, near the sea. The ground floor consists of a large living room with an area of 50 m2 with fireplace, kitchen, dining room and bathroom. Upstairs features 4 bedrooms and a bathroom. Stone walls, wooden beams, terracotta floors. Land with beautiful views of the surrounding countryside, within driving distance of several nature reserves and the sea.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-listopad-exkluzivini.indd 12 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:54 109


Byt 4+kk, 90 + 210 m2, Praha 4 – Modřany, Generála Šišky | 7 899 000 Kč Byt se zahradou a 2 koupelnami v přízemí rezidenčního komplexu Tulipa Modřany obklopeného zelení, s privátním parkem, dětským hřištěm a 24h ostrahou. Světlý obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou se spotřebiči Wirlpool, vestavěné skříně, 2 garážová parkovací stání. Centrum Prahy je dostupné v řádech minut autem, MHD i vlakem, 1km od domu se nachází prestižní British Prague School. Ground floor apartment with a garden and 2 bathrooms of the Tulipa Modřany residential complex surrounded by greenery and complete with a private park, playground and 24-hour security. The apartment is a spacious and bright living room with a fully equipped kitchen with Whirlpool appliances, built-in wardrobes, 2 garage parking spaces. The city center is accessible in minutes by car, public transport or train, 1km from the house is the prestigious British Prague School.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 99 + 143 m2, Praha - západ – Zbuzany, Lomená | 5 100 000 Kč Byt se zahradou a garážovým stáním v přízemí nového bytového domu, v klidné ulici v obci Zbuzany, 5 minut jízdy autem od stanice metra trasy B Stodůlky nebo 15 minut přímým vlakem na nádraží Smíchov. Obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 2 koupelny, izolovaná francouzská okna, vestavěné skříně. Three-bedroom apartment with garden and garage situated on the ground floor in a new residential project, on a quiet street in the village of Zbuzany, 5 minutes by car from the metro line B station Stodůlky or 15 minutes by train from nádraží Smíchov station. Living room with fully fitted kitchen, 2 bathrooms, insulated French windows, build-in wardrobes.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

111


Rodinný dům 6+1, 185 m2, pozemek 682 m2, Praha 6 – Horoměřice, Karla IV. | 8 500 000 Kč Klimatizovaný rodinný dům s velkou zahradou v rezidenční části Horoměřic, s výbornou dostupností do International School of Prague v Nebušicích; stanice metra Dejvická je vzdálená zhruba 20 minut jízdy autem. Francouzská okna, shoz prádla, alarm, kamerový systém, garáž. Air-conditioned 5-bedroom family house with a large garden in a quiet residential part of Horoměřice, with convenient access to the International School of Prague in Nebušice and to Dejvická metro station (approx. 20 min. ride). French windows, laundry chute, alarm, CCTV system, garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 4+1, 211 m2, pozemek 1 843 m2, Středočeský kraj – Vestec u Chocerad | 4 990 000 Kč Novostavba rodinného domu, který byl koncipován jako menší penzion kombinovaný s rodinným bydlením, se nachází v malebné obci Vestec v okrese Benešov, v překrásném okolí Posázaví a s výbornou dostupností do Prahy. Pozemek s udržovaným trávníkem a jehličnatými i listnatými stromky, krb, dlážděné atrium s přípravou na letní kuchyni. Newly built 3-bedroom family house, designed as a smaller pension combined with family housing is located in the picturesque village of Vestec in the district of Benešov in the beautiful surroundings of Posázaví, with excellent access to Prague. Plot of land with manicured lawn and coniferous and deciduous trees, fireplace, paved patio with preparation for summer kitchen.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

113


PRODEJ | SALES

#110623 Cena | Price: 8 350 000 CZK

Lázeňská, Praha 1 Romantický byt 2+1 o velikosti 53,9 m2 je součástí kompletně renovovaného barokního paláce ze 14. století, který se nachází na Malé Straně, nedaleko Karlova mostu a Kampy. Lázeňská ulice je klidné místo, stranou největšího turistického ruchu s množstvím příjemných kaváren a restaurací v sousedství. Výjimečné je parkovací stání přímo v budově rezidence, náležící k bytové jednotce.

Romantic one bedroom apartment (53,9 sqm) within a completely reconstructed 14th century Baroque Palace on Mala Strana, moments from Charles Bridge and Kampa. Lazenska Street is a silent haven offset from the tourist hustle with plenty of cosy neighbourhood Cafés and restaurants. Unique aspect is a parking space directly in the residence assigned to the apartment.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

#110643 Cena | Price: 21 900 000 CZK

Hillebrantova, Praha 5 Luxusní a nadstandardně vybavený řadový dům 7+kk (270 m2) v Praze 5 - Malvazinkách nabízí klidné a velmi komfortní bydlení s výhledem do zeleně. K dispozici jsou celkem 3 podlaží. Interiér domu byl navržen architektem. Cena zahrnuje vestavěné vybavení včetně zabudované elektroniky, krbu, vinotéky, kamerového zabezpečovacího systému, předokenních hliníkových el. žaluzií, centrálního vysavače, finské sauny a garáže pro dva vozy. Výborná dopravní dostupnost do centra.

Luxury and high quality furnished four-bedroom row house (270 sqm) with study in Prague 5 - Malvazinky offers a quiet and extremely comfortable dwelling with an outwardly green aspect. Comprising 3 floors. The interior of the house was designed by an architect. The price includes built-in equipment, built-in electronics, fireplace, wine fridge, camera security system, aluminium roller blinds, central vacuum, sauna, garage for two cars.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

listopad 2014 I November 2014 I ноябрь 2014

115


PRODEJ | SALES

#110838 Info v RK | Info upon request

Atletická, Praha 5 Rezidenční projekt s nadčasovým designem se nachází u parku Ladronka v blízkosti Kinského zahrad a Petřína. Dispoziční řešení bytu 3+1 (200,7 m2) je flexibilní a umožňuje rozdělení prostoru do 3 ložnic, velkého obývacího prostoru a jídelny s kuchyní. Zázemí tvoří velká šatna, 2 koupelny a toaleta. Bytový dům kopíruje svažitý terén, čímž vznikají možnosti pro terasy a zahradu. Byt je vybaven ve vysokém standardu – inteligentní systém ABB (dálkové ovládání světel, externích žaluzií, vytápění a klimatizace), zabudovaný audio systém, alarm napojený na PCO.

Residential development with timeless design within the vicinity of Ladronka Park, Kinskeho garden and Petrin Hill. Layout of the two bedroom apartment (200,7 sqm) is flexible and allows dividing of space on 3 bedrooms, spacious living room and kitchen with dining area. Background features large walk-in cabinet, 2 bathrooms and toilet. The residential building follows the sloping terrain, so too the terraces and garden. The flat is fitted with high standard - intelligent system ABB (remotely controlled lights, outer shutters, heating and air conditioning), audio system, alarm with connection to a security agency.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#410379 Měsíční nájem | Monthly rent: 105 000 CZK

Železná, Praha 1 Unikátní prostorný byt 5+kk (240 m2) je situován ve 4. patře rekonstruované budovy s novým výtahem v centru Prahy 1 a nabízí nádherný výhled na Staré Město a Pražský hrad. Skládá se ze 4 ložnic, 4 koupelen, obývacího pokoje s krbem a plně vybaveným kuchyňským koutem, extra toalety, 2 šaten a komory. Dále k bytu náleží terasa a balkon. Výjimečné bydlení v historickém centru města.

Unique spacious apartment with beautiful views over the historical centre and Prague Castle. Situated on the 4th floor of a renovated building with lift. Comprising 4 bedrooms, 4 bathrooms, separate WC, living room with fireplace and fully equipped kitchen corner, 2 dressing room and chamber . There are also terrace and balcony. Exquisite living in the historical heart of our city.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

117


PRONÁJEM | RENT

#410382 Měsíční nájem | Monthly rent: 69 000 CZK

K Sídlišti, Praha 4 Unikátní mezonetový byt 5+kk (198 m2) v moderním projektu Rezidence Kavčí Hory s 24 hodinovou recepcí a fitness. Byt je umístěný v přízemí domu v atraktivní lokalitě Prahy 4, nedaleko nákupního centra Arkády Pankrác. Byt je částečně zařízený a nabízí k dispozici vstupní chodbu, obývací pokoj s plně vybavenou designovou kuchyní, 4 ložnice, 2 koupelny, extra toaletu, 2 šatny a technickou místnost. K bytu náleží udržovaná zahrada s jezírkem, sklep a garážové stání. Luxusní bydlení s výbornou dostupností do centra města. Poplatky 20 000 Kč / měsíčně.

Unique four-bedroom duplex (198 sqm), located in modern project Residence Kavci Hory with 24/7 reception and fitness. This ground floor apartment is situated in an attractive area of Prague 4, near the shopping centre Arkády Pankrác. The residence is partly furnished and offers entrance hall, living room with fully equipped designer kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, extra toilet, 2 closets and utility room. There are also maintained garden with pond, basement and garage space. Luxurious living with great connection to the city centre. Utilities 20.000 CZK per month.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#410372 Měsíční nájem | Monthly rent: 80 000 CZK

Atletická, Praha 6 Luxusní prostorný mezonetový byt 5+kk (205 m2), který se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 6 - Břevnově. Tento byt nabízí vstupní chodbu, prostorný obývací pokoj s krbem a plně vybaveným kuchyňským koutem, 4 ložnice, 2 koupelny, extra toaletu a 3 šatny. K bytu náleží 2 terasy s nádherným výhledem na panorama Prahy, zahrádka, fitness se saunou, 2 sklepy a 2 garážová stání. Vyhřívané podlahy, el.žaluzie, alarm. Luxusní bydlení pro náročné klienty. Poplatky k bytu jsou cca 20 000 Kč / měsíčně.

Truly luxurious and spacious four-bedroom duplex (205 sqm), located in an attractive area of Prague 6 - Brevnov. The apartment offers entrance hall, expansive living room with fireplace and fully equipped kitchen corner, 4 bedrooms, 2 bathrooms, extra toilet, 3 dressing rooms. There are 2 terraces with wonderful view over the city, garden and fitness with sauna and 2 garage spaces. Luxury living for demanding clients. Utilities 20.000 CZK per month.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

119


Pronájem | Tychonova | Hradčany | Praha 6 | 162 m2 | 72 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ BYT VE VILE OD JOSEFA GOČÁRA, 4+1, balkon, formální jídelna, 2 koupelny, parkety, marmoleum, štuky, původní úložné prostory, sklep, udržovaná společná zahrada s altánem. Parkovací stání. Nově kompletně zrekonstruovaný byt s maximálním zachováním původních architektonických prvků v prvním patře vily v prestižní lokalitě pár kroků od Letohrádku královny Anny a metra Hradčanská, v pěším dosahu parku Letná a Pražského hradu, v rychlé dostupnosti na letiště. UNIQUE FLAT FOR ARCHITECTURE CONNOISSEURS, IN A VILLA BY JOSEF GOČÁR, preserved original details, balcony, two bedrooms, formal dining room, two bathrooms, parquet floors, marmoleum, stucco ornaments, cellar, parking. Newly refurbished flat on the first floor of a semidetached villa in a prestigious neighborhood moments from Hradčanská metro, within walking distance of the Letná park and the Prague Castle, convenient to the airport and international schools.

SW_pronajem-listopad.indd 1 120 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:01


Pronájem | Nad Kazankou | Troja | Praha 7 | 700 m2 | 120 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ ČTYŘPATROVÁ VILA 6+kk, vnitřní bazén, sauna, 4 terasy, 4 ložnice, 4 koupelny, společenská místnost s kulečníkem, zimní zahrada, klimatizace, dřevěné podlahy, krb, vestavěné skříně, solární panely, videotelefon, alarm, vinný sklep. Tři garáže. Kompletně zrenovovaná vila s terasovitou zahradou v klidné rezidenční čtvrti v blízkosti Trojského zámečku, pražské ZOO, Botanické zahrady, Vltavy a parku Stromovka, s dobrým spojením do centra a česko-německého gymnázia. TOP STANDARD MODERN VILLA, indoor pool, sauna, four bedrooms, four bathrooms, four terraces, billiard room, conservatory, air-conditioning, wooden floors, fireplace, solar panels, video entry phone, alarm, wine cellar. Three garages. Fully refurbished villa with a terraced garden in a quiet residential area near the Prague ZOO, Troja Chateau, Botanical Gardens, the Vltava river and Stromovka Park, with good access to the city centre and the Czech-German school.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 2 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:02 121


Pronájem | Malostranské náměstí | Malá Strana | Praha 1 | 159 m2 | 80 000 Kč / měsíc ELEGANTNÍ BYT 4+1, 2 balkony, zimní zahrada, 2 koupelny, šatna, zachované původní prvky, klimatizace, vysoké stropy se štuky, parkety, vestavěné úložné prostory, masážní vana, pračka, TV, WiFi, satelit. Recepce, ostraha, pokojová služba a služby concierge v budově. Kvalitně zrenovovaný zařízený byt s přímým výhledem na Malostranské náměstí s chrámem sv. Mikuláše a Pražský hrad ve 3. patře kompletně zrekonstruované historické rezidence pár kroků od Karlova mostu. ELEGANT APARTMENT, beautiful views of St. Nicholas Church and the Prague Castle, two balconies, winter garden, three bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, preserved original details, air-conditioning, stucco decorations, parquet floors, massage tub, washer, TVs, WiFi, satellite. Reception, security, room and concierge service. Fully renovated furnished flat on the third floor of a meticulously restored historic residence, steps from the Charles Bridge and minutes from the Prague Castle.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-listopad.indd 3 122 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 9:02


Pronájem | Javorová | Kobylisy | Praha 8 | 108 m2 | 40 000 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ BYT 4+kk, 2 terasy (34 m2), 2 koupelny, vestavěné úložné prostory, dubové podlahy, spotřebiče Miele, pračka, sušička, sklep 20 m2, výtah. Dvě garážová stání. Moderní byt ve 3. patře nového uzavřeného rezidenčního projektu s 24h recepcí, ostrahou a podzemním parkováním v přímém sousedství Ďáblického háje, v rychlém dosahu D8, výjezdu na Teplice a Mladou Boleslav, 5 min. jízdy k metru Ládví. HIGH STANDARD APARTMENT, two terraces (34 m2), three bedrooms, two bathrooms, built-in storage, oak floors, Miele appliances, washer, dryer, 20 m2 cellar. Two garage spaces. Modern flat on the third top floor with lift in a new gated residential project with a 24-hour reception, security and underground parking, right on the edge of Ďáblický Háj Forest, convenient to the D8 Motorway, Teplice and Mladá Boleslav exits, a five minute ride to Ládví metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 4 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:02 123


Pronájem | U studánky | Bubeneč | Praha 7 | 79 m2 | 24 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ PODKROVNÍ BYT 3+kk, terasa orientovaná do vnitrobloku, toaleta pro hosty, laminátové plovoucí podlahy, vestavěné skříně a úložné prostory, venkovní elektrické rolety na dálkové ovládání, pračka, myčka, TV. Byt v 6. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s novým výtahem pouhých 100 m od parku Stromovka, v rychlém dosahu stanic metra Hradčanská a Vltavská, 15 minut chůze do centra, v pěším dosahu parku na Letné. FURNISHED ATTIC FLAT, terrace facing a quiet courtyard, two bedrooms, guest toilet, built-in wardrobes and storage, laminated floors, automatic outdoor blinds operated by remote control, washing machine, dryer, dishwasher, TV. Sixth floor flat in a fully refurbished building with a new lift in a quiet street steps from Stromovka Park, a 15 minute walk to the city center through Letná Park, convenient to Hradčanská (line A) and Vltavská (line C) metro stations, and the airport.

SW_pronajem-listopad.indd 5 124 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:02


Pronájem | Široká | Josefov | Praha 1 | 75 m2 | 48 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ LUXUSNÍ BYT 2+1, balkon, zachované původní prvky, kachlová kamna, masážní vana, vysoké stropy se štuky, masivní parkety, dekorativní dlažba, vytápěná podlaha v koupelně, designová původní svítidla, pračka, sušička, kuchyňské spotřebiče Bauknecht, WiFi, alarm. Komfortní byt ve 4. patře plně zrenovovaného secesního činžovního domu s designovým výtahem v těsné blízkosti prestižní Pařížské ulice a Staroměstského náměstí. FULLY REFURBISHED TOP STANDARD FLAT, balcony, one bedroom, perfect finishes and beautifully preserved original details, historic ceramic stove, whirlpool tub, stucco ornaments, hardwood parquet floors, decorative tiles, design original lighting fixtures, washer, dryer, Bauknecht kitchen appliances, WiFi, alarm. Centrally located flat on the fourth floor of a fully reconstructed Art Nouveau building with a design lift just steps from the fashionable Pařížská street and the Old Town Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 6 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:02 125


Pronájem | Na Hrobci | Nové Město | Praha 2 | 149 m2 | 140 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 4+1, úžasné výhledy na Vltavu a okolí, 2 ložnice, balkon, pokoje s arkýři, šatna, koupelna s mramorovým obložením, vestavěné skříně, parkety, původní umělecká díla, bezpečnostní dveře, systém BTicino, pračka, sušička, vinotéka, Apple TV, alarm, videotelefon. Komfortní zařízený byt ve 2. patře kompletně zrekonstruované residence s výtahem a zachovanými původními na nábřeží Vltavy. Výborná dopravní dostupnost. TOP QUALITY RIVERFRONT APARTMENT, amazing views of the Vltava river, two bedrooms, balcony, bay windows, marble bathroom, walkin closet, built-in wardrobes, original art, solid wood parquet floors, BTicino system, washer, dryer, wine fridge, Apple and surround sound TV, alarm, video entry phone, lift. Elegant fully furnished flat on the second floor of a meticulously reconstructed building with preserved original details, moments from trams and metro.

SW_pronajem-listopad.indd 7 126 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:02


Pronájem | Křižovnická | Staré Město | Praha 1 | 75 m2 | 30 000 Kč / měsíc BYT ŠPIČKOVÉ KVALITY 2+kk, parní lázeň, nové parkety, podlahové vytápění, vysoké stropy, velká okna, kuchyňské spotřebiče Kuppersbusch, centrální vysavač, audio, internet, alarm. Luxusní, nově kompletně zmodernizovaný byt v 1. patře klasického činžovního domu s výtahem v historickém centru Prahy. Výhodná lokalita v blízkosti nábřeží Vltavy, Karlova Mostu a Rudolfina, pár desítek metrů od stanice metra a zastávky tramvají Staroměstská. HIGH STANDARD FLAT, one bedroom, steam shower, new solid wood parquet floors, floor heating, high ceilings, large windows, Kuppersbusch kitchen appliances, central vacuum, audio, Internet, alarm. Centrally located newly refurbished and modernized flat on the first floor of a traditional building with a lift. Located in the heart of the historic Old Town, just steps from the Vltava riverbank, Charles Bridge and Staroměstská metro station and trams.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 8 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 12:43 127


Pronájem | Petrská | Staré Město | Praha 1 | 66 m2 | 27 000 Kč / měsíc NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna s vanou, dubové podlahy, vysoké stropy, velká okna, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, pračka, myčka, videotelefon, sklep. Parkování v nedalekém hotelu. Nový byt ve 2. patře kompletně zrenovovaného činžovního domu s výtahem v klidné ulici v pěším dosahu veškeré občanské vybavenosti, hotelu Hilton, stanic metra Florenc a Náměstí republiky a obchodního centra Palladium. NEW REFURBISHED FURNISHED FLAT, one bedroom, bathroom with tub, solid wood oak floors, high ceilings, large windows, security entry door, built-in wardrobes, washer, dishwasher, video entry phone, cellar. Parking in a nearby hotel. New flat on the second floor of a fully renovated traditional building with a lift in a quiet street in the city center, within easy reach of full amenities and shopping, a short walk to the Hilton Hotel, Náměstí republiky and Florenc metro stations.

SW_pronajem-listopad.indd 9 128 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:02


Pronájem | U Zeměpisného ústavu | Bubeneč | Praha 6 | 334 m2 | 91 000 Kč / měsíc DESIGNOVÝ MEZONET 5+kk, terasa 63 m2, střešní terasa, 4 ložnice, pracovna, malá „tajná“ místnost, 2 koupelny, krb, šatna, vinotéka. Možnost pronájmu podzemních parkovacích stání. Nadstandardně řešený byt v 5. patře budovy situované ve velmi žádané a bezpečné lokalitě na rozmezí Dejvic a Bubenče v blízkosti stanice metra Dejvická a parku Stromovka, v rychlém dosahu mezinárodních škol a letiště. HIGH QUALITY DUPLEX APARTMENT, 63 m2 terrace, roof terrace, four bedrooms, study, a small „secret“ room, two bathrooms, fireplace, walk-in closet, walk-in wine cellar. Underground parking available. Well designed 5th floor split-level apartment in a very popular and safe location on the border of Dejvice and Bubeneč, moments from Dejvická metro and Stromovka Park, convenient to the international schools and the airport.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-listopad.indd 10 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:03 129


Byt 2+kk, 55 m2, Karlín – Praha 8, Šaldova | 20 000 Kč / měsíčně Zařízený byt ve 2. patře rezidenčního komplexu Cornlofts v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra, v blízkosti zastávky tramvaje a metra Křižíkova. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice s koupelnou, vestavěná skříň, dřevěné podlahy, posuvné skleněné panely za okny, pračka, myčka, sklep, 24h ostraha, parkování. Furnished flat on the second floor in the Cornlofts Šaldova development in a quiet area with quick connections to the city center, near a tram stop and Křižíkova metro. Living room with kitchen, one bedroom, en-suite bathroom, storage, wooden floors, glass shades on all windows, washer, dishwasher, cellar, 24-hour security, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 130

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 50 m2, Staré Město – Praha 1, Haštalské náměstí | 19 000 Kč / měsíčně Zrenovovaný zařízený byt ve 3. patře činžovního domu bez výtahu v klidné ulici v sousedství kostela sv. Haštala, pár minut chůze od Staroměstského náměstí a stanice metra Náměstí Republiky. 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s vanou, komora, zachované původní prvky, vestavěné skříně, parkety, pračka, myčka. Refurbished furnished third floor flat in an historic building with no lift, next to one of the oldest churches in Prague, in a quiet street near the Old Town Square and Náměstí Republiky metro. One bedroom, living room with kitchen, bathroom with tub, storage room, preserved original details, built-in wardrobes, wood parquet floors, washer, dishwasher.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

131


Rodinný dům 5+1, 198 m2, Stodůlky – Praha 5, K zahrádkám | 38 000 Kč / měsíčně Rodinný dům (polovina dvojdomu) v klidné rezidenční lokalitě nedaleko Německé školy a stanice metra Luka. Otevřený obývací pokoj s krbem a terasou, kuchyň s terasou, 3 ložnice, pracovna, šatna, plně vybavená koupelna, prádelna, klimatizace, bezpečnostní žaluzie, úložné prostory, satelit, alarm. Garáž. Semidetached house in a quiet residential area a short drive to the German School, convenient to Luka metro station, line B. Open living room with a fireplace and terrace, kitchen with terrace, three bedrooms, study, walk-in closet, full bathroom, laundry room, air-conditioning, built-in wardrobes, security blinds, satellite, alarm. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 132

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 4+1, 116 m2, Kobylisy – Praha 8, Služská | 24 500 Kč / měsíčně Moderní byt s 12 m2 terasou ve 3. patře bytového domu dvě minuty chůze od stanice metra Kobylisy, v dosahu chráněného území Havránka a Čimického háje, s výbornou občanskou vybaveností v okolí. Obývací pokoj s kuchyní, 3 ložnice, 2 koupelny, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, myčka, sklep, parkování. Good standard flat with a 12 m2 terrace on the third floor of a modern residence a short walk from Kobylisy metro, with great public amenities, near the natural reserve Havránka and Čimický háj. Living room with kitchen, three bedrooms, two bathrooms, solid wood floors, security door, built-in wardrobes, dishwasher, cellar, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

133


Byt 2+kk, 55 m2, Smíchov – Praha 5, Drtinova | 19 000 Kč / měsíčně Zařízený byt ve 3. patře novostavby s výtahem pár kroků od Francouzského lycea, pár minut od obchodního centra a stanice metra Anděl, s rychlou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, dubové podlahy, pračka, myčka, TV, videotelefon, sklep. Parkování. Furnished flat on the third floor of a new building with a lift steps from the French School, Anděl commercial center and metro. Full amenities in the neighborhood, minutes to downtown. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, oak floors, washer, dishwasher, TV, video entry phone, cellar. Parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 134

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 45 m2, Krč – Praha 4, Antala Staška | 15 800 Kč / měsíčně Zařízené studio ve 3. patře bytového komplexu s 24h recepcí, kamerovým systémem a podzemním parkováním v blízkosti obchodního centra Prahy 4 a metra Budějovická. Obývací pokoj / ložnice s kuchyní, koupelna s vanou, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, myčka, TV, UPC, sklep. Parkování. Furnished third floor studio in a modern development with 24-hour reception and underground parking in Prague 4, convenient to business and commercial facilities, near Budějovická metro. Living room / bedroom, open kitchen, bathroom with tub, wood floors, security door, built-in wardrobes, washer, dishwasher, TV, UPC, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

135


Apartmán Two-Bedroom Balcony • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 115 eur/noc Apartmán s kompletním servisem a dvěma ložnicemi, klimatizací a Wi-Fi zdarma na Starém Městě. Budova s nonstop recepcí, výtahem a podzemním parkováním (dle dostupnosti a za poplatek). Plně vybavený kuchyňský kout v obývacím pokoji, ložnice s balkónem s výhledem na Pražský hrad, ložnice s malým balkónem a vlastní koupelnou, samostatná koupelna a WC. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plochou obrazovkou, přehrávač DVD, pračka/sušička, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Cena zahrnuje úklid a výměnu povlečení a ručníků jednou týdně. Fully serviced two-bedroom Old Town apartment with free Wi-Fi and air-conditioning, in a building with 24-hour reception, lift, and onsite parking (at extra cost). Fully fitted kitchen and living room, bedroom with balcony overlooking the Prague panorama, bedroom with small balcony and ensuite bathroom, full bathroom and extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with flat screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

136

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Baroque • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 89 eur/noc Loftový apartmán se dvěma ložnicemi a kompletním servisem v podkroví 3. patra s výtahem. Otevřená kuchyň, podúrovňový obývací pokoj, jídelní prostor, podúrovňová hlavní ložnice, ložnice v loftovém stylu, koupelna. V celém apartmánu je originální podlahové a stropní trámoví. Lokalita na Starém Městě v okolí s barokními budovami, okouzlujícími restauracemi a bary. Vybavení: Wi-Fi, satelitní TV s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka se sušičkou, nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid a výměna ložního prádla jednou týdně. Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd floor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original floor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

137


Superior Apartmán • Ubytování až pro 4 osoby • 2+1 • Praha 1 • od 75 eur/noc Plně servisovaný jednopokojový apartmán nacházející se v srdci Starého Města, jen za rohem od Staroměstského náměstí v historické budově U Kapra z roku 1403, která je na seznamu UNESCO. Tento světlý apartmán se skládá z plně vybavené kuchyně, prostorného obývacího pokoje se dvěma pohovkami a jídelním stolem a pokojem s vlastní koupelnou. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, myčka/sušička a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Stylish and fully-serviced one-bedroom apartment in the heart of Prague’s Old Town, just around the corner from Old Town Square in the UNESCO protected U Kapra building dating from 1403. This bright apartment is comprised of a fully-fitted kitchen, a spacious large living room with two sofas and dining space, and one bedroom with an ensuite bathroom. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

138

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Courtyard • Ubytování pro 3 osoby • 1+kk • Praha 1 • od 69 eur/noc Plně klimatizovaný a plně servisovaný nekuřácký studio apartmán, okna do klidného dvorku na Starém Městě v budově s nonstop recepcí, ostrahou a klidnými společnými prostory. Otevřená dispozice s manželskou postelí a pohovkou, jídelním stolem a kuchyní, koupelna se sprchou. Vybavení: Wi-Fi internet, kabelová televize, domácí telefon, pračka, nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna povlečení a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, non-smoking courtyard-facing studio apartment with air-conditioning, located in Old Town in an award winning building with 24-hour reception, security, and quiet common areas. Open-plan room with comfortable bed, dining area, kitchen, separate bathroom with shower. Amenities: Wi-Fi Internet, cable TV, in-room intercom system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

139


Nebytový prostor | Pronájem | Palackého | Praha 1 | Nové Město | 260 – 530 m2 | 250 Kč / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v zrekonstruované secesní budově situované přímo v centru Prahy. Exkluzivitu prostor umocňuje atraktivní poloha ve finančním a obchodním centru města s maximální dostupností MHD – v blízkosti stanice metra Můstek (trasa A, B), Muzeum (trasa C) a tramvají. V budově je k dispozici centrální 24hodinová recepce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for rent in a reconstructed Secessionist building located within Prague’s city center. The exclusivity of space is enhanced by attractive location in financial and commercial center with excellent access to public transportation – in close vicinity metro station Můstek (lines A, B), Muzeum (line C) and trams. Building amenities include central reception desk operating 24 hours. Prices listed without VAT.

SW-commerc_listopad.indd 1 140 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:12


Nebytový prostor | Pronájem | Tržiště | Praha 1 | Malá Strana | 60 – 564 m2 | 8,00 – 12,00 EUR / m2 / měsíc Reprezentativní kancelářské prostory v renesančním Vratislavském paláci situovaném v samém srdci Malé Strany, pod Pražským hradem, v oblasti četných ambasád. Výhodná lokalita v blízkosti Malostranského náměstí – zastávky tramvají a stanice metra Malostranská (linka A) jsou vzdáleny pár minut chůze. Objekt nabízí krásné barokní zahrady, jež jsou zpřístupněny všem nájemcům. V budově je k dispozici 24hodinová bezpečnostní služba a podzemní garáž. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Representative office premises in the Renaissance Wratislav Palace situated in the heart of Malá Strana, right beneath Prague Castle in the area of numerous embassies. Excellent central location, moments from Malostranské Square. Malostranská metro station (line A) just a few minutes walk from the building, tram stop around the corner. Baroque gardens available for use by all tenants. Building amenities include 24-hour security guard and underground garage. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 2 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:13 141


Nebytový prostor | Pronájem | Vodičkova | Praha 1 | Nové Město | 108 – 357 m2 | 14,50 EUR / m2 / měsíc Historický dům s kancelářskými prostory k pronájmu v samotném středu města. Budova prošla komplexní rekonstrukcí, včetně dostavby dalšího objektu – projekt byl vyhlášen Stavbou roku 2003. Budova se nachází jen pár kroků od Václavského náměstí a Františkánské zahrady. Vynikající dostupnost MHD, stanice metra Můstek (trasa A, B), Muzeum (trasa C) a tramvají. V budově je k dispozici centrální 24hodinová recepce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Historical building with modern office spaces for rent located within Prague’s city center. The building was completely reconstructed in 2003. Located just a few steps from Wenceslas Square and the Franciscan Garden. Outstanding accessibility by public transportation, metro station Můstek (lines A, B), Muzeum (line C) and trams. Building amenities include central reception desk operating 24 hours. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_listopad.indd 3 142 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

20.10.14 9:13


Nebytový prostor | Pronájem | Politických vězňů | Praha 1 | Nové Město | 179 – 2 494 m2 | 12,00 – 16,30 EUR / m2 / měsíc Reprezentativní kancelářské prostory v unikátním projektu, který kombinuje moderní kancelářskou architekturu s renovovanými historickými budovami. Komplex se nachází ve finančním a obchodním centru města, jen pár kroků od Václavského náměstí. Vynikající dostupnost autem i veřejnou dopravou – v pěším dosahu všechny trasy metra, vedle magistrály s přímým spojením na D1. V budově je k dispozici centrální recepce, 24hodinová ostraha a 156 parkovacích míst. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Representative office premises in a unique project that features a combination of modern office architecture with renovated historic buildings. The complex is located in the financial and commercial center of Prague, just a few steps from Wenceslas Square. Outstanding accessibility by car and public transportation – within walking distance of all metro lines, close to city highway with direct connection to D1 highway. Building amenities include central reception desk, 24-hour security services and 156 parking spaces. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 4 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:13 143


Nebytový prostor | Pronájem | Klimentská | Praha 1 | Nové Město | 173 – 6 861 m2 | 16,50 – 17,50 EUR / m2 / měsíc Kvalitní kanceláře k pronájmu v dobře zavedeném a viditelném komplexu v centru města. Vysoce kvalitní interiéry splňují současné technické normy kanceláří, budova získala certifikaci BREEAM In-Use. Výborná dostupnost autem i veřejnou dopravou – v pěším dosahu metra Můstek (trasa A, B), Náměstí Republiky (trasa B), Muzeum (trasa C), tramvajových spojů, vedle magistrály s přímým spojením na D1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Visible modern business center comprises high-specification offices for rent located in well-established area in the city center. High-quality interiors meet current technical standards for offices, the building has received the BREEAM In-Use certification. Outstanding accessibility by car and public transportation - within walking distance of Florenc (line C) and Náměstí Republiky (line B) metro stations, moments from tram stop and close to city highway with direct connection to D1 highway. Prices listed without VAT.

SW-commerc_listopad.indd 5 144 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

20.10.14 9:13


Nebytový prostor | Pronájem | Malostranské náměstí | Praha 1 | Malá Strana | 98 m2 | 330 Kč / m2 / měsíc Zrekonstruované kancelářské prostory ve 3. patře historického paláce, v těsném sousedství Poslanecké sněmovny a Senátu. Výborná dopravní dostupnost – zastávky tramvají před domem, v blízkosti stanice metra Malostranská (trasa A). Možnost využít zasedací místnosti, terasy, reprezentativních sálů a historického sklepení upraveného na klubovou neveřejnou vinárnu. V budově je k dispozici centrální 24hodinová recepce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Reconstructed office space on the 3rd floor of a historical building situated close to the Chamber of Deputies and the Senate. Very good connectivity – tram stops in front of the building, close to Malostranská metro station (line A). Possibility to use meeting rooms, terrace, representative halls and historical cellars adapted to wine club. Building amenities include central reception desk operating 24 hours. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_listopad.indd 6 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

listopad 2014 I november 2014 I ноябрь 2014

20.10.14 9:13 145


Chceš-li být šťasten hodinu - opij se. Chceš-li být šťasten rok - ožeň se.

Chceš-li být šťasten celý život - pořiď si zahradu.

Atelier Schlitz

zahradní architektura, zahradní design a krajinná tvorba.

/ Garden Architecture, Garden Design and Landscape Architecture ee

Naším cílem je vytvářet originální a nezaměnitelný zahradní design. Klademe velký důraz na kvalitu a osobitost od zpracování návrhu zahrady až po realizaci. Zahradu vytváříme s citem tak, aby vyhovovala Vašemu životnímu stylu a odrážela Vaši individualitu. U náročných zahrad projektujeme veškeré stavby a zajišťujeme potřebná stavební povolení. Aby nedošlo ke ztrátám myšlenky navržené zahrady, provádíme všechny realizační práce na zahradách sami. Naše firma profesionálně realizuje zahrady na klíč a provádí jejich údržbu.

Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 ▪ +420 602 257 991 ▪ schlitz@astonet.cz WWW.ASTONET.CZ


lifestyle

| prague out

148

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE Советы

156

Nové trendy využití dřeva v interiéru New Trends in Wood for the Interior Новые тенденции в использовании древесины в интерьере

162

Punk v České architektuře Punk in Czech Architecture Стиль Панк В Чешской Архитектуре

168

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

147


www.livenation.cz

LENNY KRAVITZ představí v listopadu v Praze své nové album Strut

A

merický zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz bude 13. listopadu po třech letech opět koncertovat v Česku. V pražské O2 areně kromě starších hitů představí i své desáté studiové album Strut, jehož první singl The Chamber je již od léta jasným hitem a celé album se objevilo na pultech minulý měsíc. Album je skutečnou rock & rollovou nahrávkou, která je tvrdá po rytmické stránce a zkoumá touhu ve všech jejích krajně fyzických či čistě idealizovaných formách. Obsahuje 12 skladeb, mezi nimi i New York City, I Never Want to Let You Down a She’s a Beast. „Tato nahrávka mne přivedla zpět na místo, které v hudbě tolik miluji,“ říká Lenny Kravitz. „Zpět k pocitům, které jsem měl, když jsem byl ještě na střední škole. Je to skutečná rock & rollová deska – je syrová, má duši a vznikla opravdu velmi rychle.“ Kravitz i na tomto albu hraje na kytaru, basu, klávesy, bicí a perkuse a celé ho i produkoval. Na konečné podobě se podílel legendární Bob Clearmountain, který mixoval celé album. Ten pracoval například už na Let’s Dance od Davida Bowieho, Tattoo You“od The Rolling Stones nebo na Born in the U.S.A. od Bruce Springsteena.

After three years, American singer and multi-instrumentalist, Lenny Kravitz, returns to the Czech Republic. On 13th November, in addition to his older hits, he will also introduce his tenth studio album, “Strut”, in Prague`s O2 Arena. The first single – “The Chamber” - has been in hot demand since the summer, with the entire album appearing on the shelves last month. The album is a real Rock ‘n’ Roll recording which examines desire in all its forms, from the most physical to the most idealised, and is strong in terms of rhythm.

Американский певец и виртуозный мультиинструменталист Ленни Кравиц спустя три года снова возвращается в Чехию. На пражской концертной площадке «O2 Arena» 13 ноября он исполнит свои старые хиты и представит свой десятый студийный альбом «Strut». Первый сингл «The Chamber» уже летом приобрел необычайную популярность, а весь альбом появился на прилавках только в прошлом месяце. Альбом представляет собой настоящее собрание рок-н-ролльных записей (весьма жесткое в плане ритма), которое исследует желание во всех его формах, начиная с его чисто физической стороны и заканчивая самой идеализированной.

LENNY KRAVITZ to introduce his new album, „Strut“, in Prague in November / ЛЕННИ КРАВИЦ в ноябре представит в Праге свой новый альбом «Strut». 148


VÝTVARNĚ PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

ROLETY A ŽALUZIE

ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK POLSTRIN

POTAHOVÉ LÁTKY

LUXUSNÍ POLOHOVACÍ KOŽENÁ KŘESLA JAB FURNITURE

TAPETY

ZÁCLONY A ZÁVĚSY – VČETNĚ PROFESIONÁLNÍHO UŠITÍ A DEKOROVÁNÍ

KOBERCE

Ateliér Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 170 00 Praha 7 ǀ Tel: +420 777 765 613, +420 225 986 215 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz 149


Lenny Kravitz je považován za jednoho z prominentních rockových hudebníků naší doby. Překračuje žánry i styly, například míchá vlivy soulu, funku a rocku 60. a 70. let. Získal čtyři po sobě jdoucí ceny GRAMMY a zároveň je držitelem rekordu pro nejčastěji oceňovaného umělce v kategorii „Nejlepší mužský rockový hlasový výkon“. Mezi Kravitzovy poslední nahrávky patří mimo jiné i luxusní edice debutového alba Let Love Rule, vydaná k dvaceti letům jeho umělecké kariery, či kritikou velmi dobře přijatý titul Black and White America. Prodal více než 38 milionů alb po celém světě a hudební úspěch mu umožnil splnění svých tvůrčích vizí nezávisle na nahrávacím průmyslu. Umělec se například objevil v kritikou kladně přijatém filmu Precious, v obou dílech kasovního trháku Hunger Games nebo ve snímku Komorník, který režíroval Lee Daniels. Kromě toho v roce 2003 Kravitz založil kreativní firmu Kravitz design Inc, která poskytuje služby v designu, vývoji produktů a značek. The album contains 12 compositions, including “New York City”, “I Never Want to Let You Down” and “She’s a Beast“. “This recording brought me back to the position I love best about music,” Lenny Kravitz says. “Back to the feelings I had when still at high school. This is a genuine Rock ‘n’ Roll album - it is raw, it has a soul and it was born really very quickly.” As always, on the album Kravitz plays guitar, bass, keyboard, drums and percussion, and also produced it all. The final and defining touch on “Strut“ is provided by legendary Bob Clearmountain who mixed the whole album and in the past participated in David Bowie`s “Let’s Dance“, “Tattoo You“ by the Rolling Stones and Bruce Springsteen’s “Born in the U.S.A”. Lenny Kravitz is considered as one of the prominent Rock musi150

Альбом содержит 12 музыкальных произведений, в том числе “New York City,” “I Never Want to Let You Down” и “She’s a Beast“. «Эта запись вернула меня к тому, что мне нравится в музыке, которую я так люблю,» - говорит Ленни Кравиц. «Она вернула меня к чувствам, которые были у меня еще в средней школе. Это настоящий рок-н-ролльный альбом - свежий, обладающий душой и написанный очень быстро». Как и в каждом своем альбоме, в этом Кравиц также играет на гитаре, бас-гитаре, клавишных, ударных и перкуссии, он буквально создал его целиком. Право окончательного и определяющего прикосновения к альбому «Strut» получил легендарный Боб Клирмаунтин, который и скомбинировал весь альбом, а в прошлом кроме прочего участвовал в создании „Let’s Dance“ (Давайте потанцуем) Дэвида Боуи, „Tattoo You“ («Татуировка Ты) от «Роллинг Стоунз» или „Born in the U.S.A» (рожден в США) от Брюса Спрингстина.

cians of our time, crossing genres and styles. During his 20-year musical career, he has become someone who revels in the influences of Soul, Funk and Rock of the 60s and 70s. Kravitz is famous as a talented composer, producer and multi-instrumentalist, with his talents resonating through the 10 studio albums in his discography. He has won four consecutive GRAMMY awards and, at the same time, holds the record for the most often awarded artist in the “Best Male Rock Vocal Performance” category. Lenny`s latest releases include, among others, luxury editions of his debut album, “Let Love Rule“, issued on his 20th anniversary, as well as the title “Black and White America“ which was very well received by critics. After selling more than 38 million albums worldwide, musical success has given him many opportunities to fulfil his creative visions independently from the music industry. The artist was featured in “Precious”, a movie acclaimed by critics, in both parts of the blockbuster movie “Hunger Games”, and in “The Butler” directed by Lee Daniels. In addition to musical and movie appearances, in 2003 Kravitz founded a creative company, Kravitz Design Inc., which provides business and residential design services and the development of products and brands.

Ленни Кравиц считается одним из выдающихся рок-музыкантов нашего времени, он давно перешел все границы жанров и стилей и в течение своей более 20 лет продолжающейся музыкальной карьеры стал тем, кто наслаждается влиянием соула, фанка и рока 60-х и 70-х лет. Кравиц известен как талантливый композитор, продюсер и мультиинструменталист, а его талант постоянно «слышится» в десяти студийных альбомах в его каталоге, не поддающемся течениям времени и моды. Ленни Кравиц получил четыре премии «Грэмми» подряд, ему также принадлежит рекорд как наиболее часто признаваемому артисту в номинации «Лучшее вокальное исполнение рока среди мужчин». Среди лучших последних записей Кравица находится подарочное издание дебютного альбома «Let Love Rule», выпущенного к его 20-й годовщине, а также прекрасно принятое критиками издание „Black and White America“ . После того, как он продал более 38 миллионов альбомов по всему миру, его музыкальный успех подарил ему много возможностей для выполнения его творческих планов, причем независимо от индустрии звукозаписи. Артист снялся в хорошо принятом критикой фильме «Precious», в обеих сериях кассового блокбастера «Голодные игры», а также в фильме «Дворецкий» режиссера Ли Дэниелса. В дополнение к созданию музыкальных произведений и киноработ в 2003 году Кравиц основал творческую компанию «Kravitz Design Inc», которая оказывает бизнес и резидентские услуги по дизайну, разработке продуктов и брендов.


Bohemian crystal chandeliers of European quality Elite Bohemia, 513 01 Semily, Czech Republic, tel/fax: +420 481 622 566 www.elitebohemia.cz, e-mail: obchod@elitebohemia.cz

151


www.livenation.cz

OneRepublic v listopadu opět v Praze

O

neRepublic se na základě úspěšného a vyprodaného turné, které zahrnovalo i vyprodaný pražský koncert, vraceji zpět do České republiky v rámci série několika exklusivních vystoupení. Fanouškům u nás představí materiál ze své poslední desky i největší hity v pražské O2 Aréně. Americká kapela OneRepublic v poslední době boduje s každým svým singlem. Autoři hitů Apologize, Stop And Stare nebo Secrets vydali v loňském roce hodně povedené album „Native“. Kapela v čele s charismatickým a hlavně mimořádně nadaným zpěvákem a skladatelem Ryanem Tedderem ze zmiňované desky vydala již čtyři skvělé singly, které ve všech případech nejen ovládly rádiový éter, ale velmi slušně uspěly i v prodejních hitparádách po celém světě.

OneRepublic Returns to Prague in November / В ноябре в Прагу снова вернутся «OneRepublic». 152

Based on the previously successful sold-out tour that included a full-house concert in Prague, OneRepublic returns to the Czech Republic in a series of several exclusive performances. This time, in the venue of the O2 Arena, fans will be introduced to material from their latest album and their greatest hits. The American band, OneRepublic, has recently scored with all their singles. Last year, these creators of the hits “Apologize”, “Stop And Stare” and “Secrets” released a rather hilarious album entitled “Native”. The band, led by the especially charismatic and extremely talented singer and songwriter, Ryan Tedder, have al-

«OneRepublic» благодаря своему успешному и полностью распроданному турне, в которое входил и концерт в Праге, возвращаются в Чехию в рамках серии нескольких эксклюзивных выступлений. На известной пражской концертной площадке «O2 Арена» своим поклонникам в Чехии группа представит материалы из своего последнего альбома, а также всем знакомые лучшие хиты. Американская группа «OneRepublic» в последнее время достигает небывалого успеха с каждым своим синглом. Авторы хитов „Apologie“, „Stop“ And Stare“ и „Secrets“ « в прошлом году выпустили очень успешный альбом „Native“. Группа во главе с харизматичным и, главное, крайне талантливым певцом и автором песен Райаном Теддером из


Zelené stěny Firma Matouš Hydroponie, s.r.o. nabízí tuto luxusní dominantu i pro Váš interiér. Jako členové evropské asociace interiérových zahradních architektů EILO využíváme nejnovějších technologií a poznatků v tomto oboru tvorby. Nechte se inspirovat... Zelená stěna zvyšuje vzdušnou vlhkost v interiéru a zlepšuje akustiku. Matouš Hydroponie, s.r.o. Říčanská 392, 252 43 Průhonice www.zelenastena.cz

153


OneRepublic se na první pohled zdají být talentovanou poprockovou kapelou, která se přes noc vyšvihla na výsluní díky světově známému producentovi. Jejich první singl Apologize, který remixoval Timbaland, se držel v první pětce žebříčku Billboardu dlouhých deset týdnů a stáhly si jej dva milióny platících posluchačů. Takové zdání ale klame - OneRepublic podnikli na vrchol dlouhou a komplikovanou cestu. Zpěvák kapely Ryan Tedder v roce 2001 v Nashville zvítězil v soutěži zpěváků a autorů. V té době mu zavolal Timbaland poprvé a nabídl mu spolupráci. Tehdy jednadvacetiletý Tedder neváhal ani vteřinu a ihned odletěl za Timbalandem do studia v Miami na Floridě. OneRepublic si deskou „Native“ upevnili pozici mezi těmi nejlepšími pop-rockovými kapelami. Třetí album je jednoznačně plnohodnotným nástupcem takových hitů, díky nimž se OneRepublic etablovali mezi první ligu a vybudovali si obrovský zástup fanoušků po celém světě. OneRepublic jsou ve fantastické formě a vy je 14. listopadu v pražské O2 Aréně můžete zažít taky.

ready released four great singles from this album, all of which have dominated the radio waves and also scored well in the global sales charts. At first glance, OneRepublic appears to be a talented Pop-Rock band that surged to the forefront overnight thanks to a world-famous producer. Their first single, “Apologize”, which was remixed 154

вышеупомянутого альбома, уже выпустила четыре отличных сингла, которые не только заняли лидирующие позиции в радиоэфире, но также весьма успешно разместились на верхних строчках хит-парадов продаж по всему миру. «OneRepublic» на первый взгляд кажутся талантливый поп-рок-группой, которая в одночасье и словно ниоткуда выскочила в первые ряды благодаря всемирно известному продюсеру. Их

by Timbaland, remained in the Billboard Top 5 for 10 long weeks, and was downloaded by two million paying listeners. However, this appearance is deceptive – the way to the top for OneRepublic was a long and complicated one. In 2001, the group’s lead vocalist, Ryan Tedder, won the Singers and Songwriters Contest in Nashville. At that time, Timbaland called him for the first time to offer him a partnership. The then 21-year-old Tedder did not hesitate for a single moment and immediately departed to join Timbaland in his studio in Miami, Florida. With the “Native” album, OneRepublic has confirmed its position among the leading PopRock bands. The third album is definitely a worthy successor to such hits as “Apologize”, “Stop And Stare”, “Secrets” and “Marchin ‘On”. Thanks to those, OneRepublic established itself in the Premier League of the music industry and has built up a huge fan club around the world... OneRepublic is in fantastic form again and you, too, can enjoy their music on 14th November in the O2 Arena.

первый сингл «Apologize», на который написал ремикс Тимбэлэнд, держался в первой пятерке, названной «Billboard», долгие десять недель, и его скачали, заплатив за него, два миллиона слушателей. Но представление о легкости успеха группы, конечно, обманчиво – «OneRepublic» прошла долгий и сложный путь наверх к собственной победе. Певец капеллы Райан Теддер в 2001 в Нэшвилле выиграл конкурс певцов и композиторов. В то время ему впервые позвонил Тимбэлэнд и предложил ему сотрудничество. Само собой, что тогда Теддер, которому в ту пору исполнился 21 год, не колебался ни минуты и сразу отправился за Тимбэлэндом в студию, находящуюся на Флориде в Майами. „OneRepublic» с альбомом „Native“ укрепили свою позицию среди лучших поп-рок-групп. Третий альбом, безусловно, является достойным преемником таких хитов, как «Apologize», „Stop And Stare“, „Secrets“ и „Marchin’ On“. Благодаря им группа „OneRepublic» заняла достойное место в первой лиге музыкальной индустрии и обзавелась огромной толпой поклонников по всему миру... Все члены „OneRepublic» находятся в фантастической форме, и 14 ноября вы сможете убедиться в этом на пражском концерте в «O2 Арене».


To nejlepší pro Váš domov , kancelář a restauraci...

Lucaffecz s.r.o. Ve Smečkách 1316/18, Praha 1 www.lucaffe.cz +420 602 21 36 42 155


New Trends in Wood for the Interior Новые тенденции в использовании древесины в интерьере

Nové trendy využití dřeva v interiéru D

řevo je tradiční ekologický materiál, který se pro svoje výjimečné fyzikální, mechanické a estetické vlastnosti používá odnepaměti. Každá dřevina disponuje svou nezaměnitelnou barvou, kresbou a vůní, čímž dokáže přirozeně propojovat téměř jakékoliv interiéry. Současným trendem v interiérovém designu je příklon k přírodním materiálům a využití nejrůznějších organických struktur. To můžeme pozorovat nejen v návratu ke klasickému skandinávskému stylu, ale také ve stále oblíbenějším používání surového, neopracovaného dřeva nebo dřeva recyklovaného. Design dřeva je podle současného trendu použit včetně přiznaných nedokonalostí a přirozených kazů v materiálu, které vyniknou zejména v kombinaci se sofistikovanými materiály, jako je sklo, pohledový beton, umělý kámen a další. Stále častěji se rozsah použití přírodních materiálů rozvíjí i netradičním způsobem. Je možné využít přirozených materiálových struktur a rozšířit design o složitější, ale o to zajímavější organické tvary. Dále můžeme jednotlivé materiály vzájemně kombinovat či doplnit dalšími prvky, jako je například osvětlení. Jedním z takových příkladů jsou i pohledové a obkladové panely, které ideálně doplňují velkoprostorové a loftové byty a mohou sloužit jako optické a provozní oddělení prostoru. Jedná se o velkoformátové dekorativní obklady, vhodné pro vytváření dělících příček, výplní zábradlí či

156

Дерево является традиционным, экологически чистым материалом, люди используют его с незапамятных времен из-за его исключительных физических, механических и эстетических свойств. Каждая древесина обладает своим уникальным цветом, текстурой и ароматом, эти качества помогают стилистически компоновать или объединять детали практически любого интерьера. В настоящее время трендом в области дизайна интерьера является возвращение к натуральным материалам и использование различных органических структур. Это можно наблюдать не только в возвращении к классическому скандинавскому стилю, но и во все


NOVINKY | NEWS | новости

export-import s.r.o.

136

157


obložení stěn. Jejich výhodou je i možnost stylového sladění s podlahou, okny a nábytkem. Rozmanité využití najdou také ve veřejných a komerčních interiérech. Recepcím, barům, reprezentativním a prodejním prostorům vtisknou nejen unikátní design, ale nabídnou i odvážná prostorová řešení. Těchto možností je docíleno novou technologií návrhu a výroby. Součástí přípravného a výrobního procesu je virtuální navrhování pomocí digitálního 3D modelu. Následuje fotorealistická vizualizace a CNC výroba vysoce přesným počítačem řízeným obráběním. Díky tomu je možné vytvořit unikátní design na zakázku nejen podle návrhu architekta, ale také podle představ individuálního zákazníka. Text / Ing. Simona Háková Luxury Panels www.luxury-panels.cz

158 158

Wood is a traditional, ecological material which, due to its exceptional physical, mechanical and aesthetic attributes, has been used from time immemorial. Each piece of timber has its own unmis-

более популярном использовании сырого необработанного дерева или переработанной древесины. Также характерным для модных тенденций в интерьере является наличие несовершенств в природных материа-


Tisíce produktů na jednom

místě

Připravte se.

159


takable colour, texture and odour which can naturally be combined in almost any interior. The current trend in interior design is a return to natural materials and the use of various organic structures. This can be seen in the return to the classic Scandinavian style, as well as in the increasingly popular use of raw untreated or recycled wood. In addition, the inclusion of recognisable imperfections and natural blemishes in the material excels especially in combination with sophisticated materials such as glass, building concrete, artificial stone, etc. The scope of the utilisation of natural materials is increasingly developing in unconventional ways. It is possible to use natural material structures and to expand them in the design of more complex but more interesting organic shapes. Furthermore, different materials can be combined or used to complement each other by means of other technologies, such as lighting, etc. One such example are visible facade panels. Visible panels are an ideal solution for large and loft apartments. They are large-format decorative 160

лах, так называемых естественных дефектов, которые особенно выделяются на фоне изысканных материалов, таких как стекло, специальный облицовочный бетон, искусственный камень и т.д. ... Все чаще сфера использования натуральных материалов развивается весьма нетрадиционным способом. Например, в дизайне могут быть использованы естественные структуры материала, при котором в пространстве интерьера появятся более сложные и весьма интересные органические формы. Кроме того, различные материалы могут быть взаимно скомбинированы или дополнены использованием дополнительных технологий, таких как освещение и т.д. .. Одним из таких примеров являются декоративные и облицовочные панели. Декоративные панели являются идеальным решением для больших квартир и лофтов. Это крупноформатные декоративные панели, подходящие для изготовления перегородок, заполнения пустот между перилами или создания оригинальных органических структурных деревянных обоев. Их преимуществом является возможность стильной композиции с полами, окнами, мебелью и другой меблировкой или оформлением

panels suitable for creating dividing partitions, handrail infill and original, organically structured wooden wallpaper. Their advantage is the possibility of stylish connection to floors, windows and other furniture items. Panels can serve in various versions as optical and operational space dividers. They are also in frequent use in public and commercial interiors, in which panels add an original and distinctive style. They emphasise the individual design, as well as brave spatial solutions of reception areas, bars, formal and sales premises. Panels are created by new design and manufacturing technology. Part of the preparatory and manufacturing process is virtual designing with the aid of a digital 3D model and its photorealistic visualisation and subsequent CNC production by extremely precise computer-controlled machining. Due to this technology, it is possible to create an exclusive design according to an architect’s project and also according to an individual client’s ideas.

дома. Панели могут служить в качестве оптического или временного разделения пространства или помещения, причем с возможностью композиции разных вариантов. Такие панели с успехом можно использовать в общественных и коммерческих интерьерах, декоративные панели придадут им особый, эксклюзивный стиль. С их помощью можно не только создать уникальный дизайн для стоек рецепшн, баров, представительских и торговых помещений и других интерьеров, но и предложить нестандартные пространственные решения. Все это достигается за счет новых технологий дизайна и производства. Частью подготовительного (на стадии проектирования) и производственного процессов является виртуальный дизайн с использованием цифровой 3D-модели и его фотореалистичные визуализации и последующеее производство с использованием ЧПУ - с помощью высокоточной, управляемой компьютером, обработки. Это дает возможность создать уникальный индивидуальный дизайн на заказ не только по проекту архитектора, но и согласно вкусу и пожеланиям каждого клиента.


Dodáváme interiérům jedinečný styl DEKORATIVNÍ PANELY A OBKLADY EXKLUZIVNÍ RETAIL DESIGN ORIGINÁLNÍ NÁBYTEK DŘEVĚNÁ UMYVADLA ATYPICKÉ DVEŘE

www.luxury-panels.cz

161


PUNK v české

architektuře Punk in czech architecture / СТИЛЬ ПАНК В ЧЕШСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 162


V

pražské Galerii Jaroslava Fragnera se od půlky října do začátku prosince mohou návštěvníci setkat s punkem, tedy architekturou, která vybočuje z mainstreamu. Výstavu doprovází krátkodobá výstava v sousedním Lapidáriu Betlémské kaple, nazvaná Nahraj! a venkovní site-specific instalace – objekty a pavilonky, které rovněž nepatří mezi typické realizace. Punk má v sobě paradox spojení tvořivé a ničivé síly a toho se rozhodli v galerii Frágner využít. Doslova totiž punk v architektuře existovat nemůže, protože je to přístup především destruktivní a antisystémový. Punk v architektuře uchopili velmi volně, nesnaží se o uměleckohistorickou definici tohoto pojmu ani o změnu zavedené narace dějin architektury. V podstatě termín „punk“ změkčili a vyrobili z něj pomyslné brýle, kterými se dívají na současnou architekturu i historické stavby. Díky tomuto punkovému pohledu se před námi propojili architekti z růz-

From mid-October to the beginning of December, visitors to Prague’s Jaroslav Fragner Gallery can encounter Punk in Architecture – that Architecture which deviates from the mainstream. The exhibition is accompanied by the temporary “Pass!” exhibition in the neighbouring Lapidarium of the Bethlehem Chapel. These outdoor site-specific installations include objects and pavilions which also do not rank among ‘ordinary’ implementations. Punk entails a paradoxical combination of creative and destructive powers which we have also utilised in the exhibition. Punk as such cannot 163


l Estate Agency Best Local Rea 13 CIJ Awards 20

Local Real Estate v kategorii Best které isu CIJ Journal kvality služeb, ocenění časop í né žn eč sti jim pre vý la získa náním A & WILLIAMS zaslouženým uz OD by hy OB oc SV ř zp elá be enění je Realitní kanc í kancelář). Oc ší místní realitn tům. Agency (Nejlep tuje svým klien sky po ale trv vy ncelář tato realitní ka

ných období, jejichž postoj je ve srovnání s převládající architektonickou tvorbou ironický, antinormativní, utopický – vždy ale výrazný a v mnoha ohledech dodnes inspirativní. www.gjf.cz, 17. 10. – 7. 12. 2014 Text / GJF

В пражской Галерее Ярослава exist in Architecture because of its mainly destructive and an- Fragnera с середины октября до наti-establishment attitude. We чала декабря посетители могут познаhave approached Punk in Archi- комиться со стилем панк в архитектуtecture loosely, not wanting to ре, то есть с той частью архитектуры, define it from an art-historical которая явно отклоняется от традиperspective. We do not want to ционных основ. Данное мероприяchange the established history тие сопровождает кратковременная 238 +420 724 551 ms.com, oda-willia выставка в соседнем Лапидариуме of Architecture invobany way. We info@s have basically transformed the Вифлеемской часовни под назваterm “Punk” into spectacles нием «Nahraj!» (запиши на пленку) и through which to view contem- site-specific инсталляции на открыporary as well as past architec- том воздухе - объекты и павильоны, ture. This Punk viewpoint helps которые также явно нельзя отнести к us to link architects from vari- «обычным» реализациям. Стиль Панк содержит в себе параous periods whose attitudes al.indd 1

14_titulka_fin

ESTATE_09_

164


ябрь r / Сент eptembe Září / S

2014

E E S T A T

O KŘESLO JAK R É IT HRDÝ SOL AIR AS

Zengrova

VILA

LLA / ZENGROVA VI А ВИЛЛА ЗЕНГР

1 8 2 1 0 0

тябрь er / сен

N: CZECH DESIG N/ IG ES D EN JAKOBS ЗАЙН: ЧЕШСКИЙ ДИ ЗАЙН ДИ Н ЯКОБСЕ

tí ích nemovitos Výběr nejlepš s best proper tie the of n tio lec Se движимости не ей чш лу р Выбо

2014

2 7 7 1 8 0

eptemb Září / S

ČESKÝ DESIGN: JAKOBSEN DESIGN

website Visit our new gazine.cz ww w.estatema

9

azine gue Mag The Pra

ARMCH LITAIRE / A PROUD SO ГОРДЫЙ КРЕСЛО, КАК ЕДМЕТ ПР Й ОДИНОЧНЫ ИНТЕРЬЕРА

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE

SI

e l a y o R PLATINE DE

T U R E I T E C A R C H

G N D E S I

T Y L E L I F E S

4 20/08/14 13:2

Předplatné

Bonafide Group, SE

Badeniho 1

160 00

Praha 6

Czech Republic

T: +420 775 857 921

165

www.bonafide.cz


are ironical, non-conformist, utopian – compared to the mainstream production – yet always distinct and inspirational. доксальную комбинацию созидательных и разрушительных сил, которые как раз и используются для показа на выставке. Если подходить к вопросу буквально, то панк в архитектуре существовать не может, потому что это крайне деструктивный и антисистемный подход. Само название «Панк в архитектуре» мы рассматриваем очень свободно, не пытаясь раскрыть художественно-историческое определение данного термина. Мы ни в коем случае не пытаемся изменить давно сложившиеся понятия в истории архитектуры. В общем, мы смягчили термин «панк» и изготовили из него нечто типа очков, с помощью которых рассматриваем современную архитектуру и исторические постройки. Благодаря этому «панковскому» углу зрения перед нами появились и соединились в группу архитекторы из разных эпох, взгляды которых (по сравнению с преобладающим архитектурным творчеством) ироничны, антинормативны и даже иногда утопичны - но всегда отличительны, выразительны и во многом вдохновляют архитекторов до наших дней. www.gjf.cz выставка 17. 10. – 7. 12. 2014 Текст / GJF 166


Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: +Sarajevská 420 223 003 daňový poradceč. č. 2442 2442 od 10 546 daňový poradce odroku roku1997 1997 Sarajevská 10 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 daňový poradce č. 2442 od roku 1997 Sarajevská 10 auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 www.teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 : + 223 420003 223546 000 514 fax: + 420 tel. :tel. 000 514 420003 223546 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz fax: fax: + 420+ 223 www.teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

C

M

Y C

MC M C

YM Y M

CM Y

YC

YMC MY CM CY MY K

CMY CY

K CMY

K

Daňový poradce Daňový poradce Auditor Daňový poradce Auditor Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti Praktikovaná odvětví: informační technologie Praktikovaná nemovitosti odvětví: pohledávky nemovitosti

informační technologie Praktikovaná odvětví: informační leasing pohledávkytechnologie nemovitosti

pohledávky leasing informační technologie leasing

pohledávky leasing

daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty

daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň daň z z příjmu přidanéfyzických hodnoty a právnických osob

daňz přidané z nemovitostí daň hodnoty mezinárodní zdanění daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň z převodu daň z nemovitostí nemovitostí

daň z přidané hodnoty

daň z zastupování na finančních úřadech daň z nemovitostí převodu nemovitostí mezinárodní zdanění daň z převodu zastupování nanemovitostí finančních úřadech firemní finance

daň z nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting firemní finance daň z převodu nemovitostí management consulting

Důvěra, 500let Důvěra,tradice tradiceaaprofesionalita profesionalita jižjižvícvícnežnež500let management consulting zastupování na finančních úřadech

firemní finance

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let management consulting

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Naši zákazníci: Naši zákazníci: Naši zákazníci:

http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz

Naši zákazníci: www.optik-spektrum.cz http://www.krejcarek.cz

http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz

www.cwclub.cz

be back in moment … beback back moment http://kinnarps.com/cs/cz be in in moment … … 167


ESTATE

doporučuje / recommends / рекомендует

adresář

Adresář realitních kanceláří Připravili jsme pro vás přehledný seznam kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE www.ausch.eu

LUXENT s.r.o. www.luxent.cz

CENTURY 21 Bonus Praha bonuspraha.century21.cz

SATPO Development www.satpo.cz

CENTURY 21 Premium premium.century21.cz

Sekyra Group www.sekyragroup.cz

Dagmar Zarubova www.dagmarzarubova.com

Svoboda & Williams www.svoboda-williams.com

FARAON reality www.faraon.cz

TIDE REALITY www.tide.cz

Jones Lang LaSalle www.homefinder.cz

Y&T Property Investment www.YTPI.cz

LEXXUS www.lexxus.cz

Adresář inzerce 2B LUXURY - Luxusní interiéry

Galerie La Femme

penShop.cz

www.2bluxury.com

www.glf.cz

www.penshop.cz

ART-STYLE®

iDesign

Petra Měchurová Hair Design

www.art-style.cz

www.idesign.cz

www.petra.mechurova.cz

Atelier ORSEI

Ing. Martin Teyrovský

Real-Treuhand Reality s.r.o.

www.orsei.cz

www.teyrovsky.cz

www.rt-reality.cz

Atelier Schlitz

JV POHODA s.r.o.

Rezidence Na Hřebenkách

www.astonet.cz

www.jvpohoda.cz

www.RezidenceNaHrebenkach.cz

AUTA MOTOL

Kuchyně ORESI - kuchyně pro každého

Rezidence Vltava

www.citroen-praha.cz

www.kuchyne-oresi.cz

www.RezidenceVltava.cz

Autocentrum Dojáček

Lightway s.r.o.

STUDIO ANNA + A

www.dojacek.cz

www.lightway.cz

www.anna-a.cz

Bakero

Lucaffé

TOP Rezidence Šárecké údolí

www.bakero.eu

www.lucaffe.cz

www.top-rezidence.cz

Bang & Olufsen

Luxury Panels

Vagner Design

www.kd-elektronika.cz

www.luxury-panels.cz

www.postele-hastens.cz

CalderaSpas

MANGHI Czech Republic

www.galerie-virivek.cz

www.manghi.cz

Crestyl

Martin & Home – showroom italského nábytku

www.crestyl.com

www.nabytekcz.com

Darovanský dvůr

Matouš Hydroponie s.r.o.

www.darovanskydvur.cz

www.zelenastena.cz

Developers Cup

MOSER

www.developers-cup.cz

www.moser-glass.com

DR Interier

NĚMEC s.r.o.

www.latky-dusek.cz

www.luxusnipovrchy.cz

Elite Bohemia

P.H.A. akciová společnost

www.elitebohemia.cz

www.p-h-a.cz

168


LU X U RY A PA R T M E N T S


Listopad / November / ноябрь

2014

Best Local Real Estate Agency CIJ Awards 2013 E S T A T E

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

Lavelle - královská kolekce nábytku

Lavelle - The Royal Collection of furniture Lavelle - Королевская коллекция мебели

Czech Design: BOADESIGN / Чешский дизайн: BOADESIGN 8 2 1 0 0 1

Listopad / November / ноябрь

Český design: BOADESIGN

2014

7 7 1 8 0 2

The Prague Magazine

Visit our new website www.estatemagazine.cz

9

Realitní kancelář SVOBODA & WILLIAMS získala prestižní ocenění časopisu CIJ Journal v kategorii Best Local Real Estate Agency (Nejlepší místní realitní kancelář). Ocenění je bezpochyby zaslouženým uznáním výjimečné kvality služeb, které tato realitní kancelář vytrvale poskytuje svým klientům.

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

Beata Rajská pro Vily Diamantica

Beata Rajská for Diamantica Villas / Беата Райска для проекта «Vily Diamantica»

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238 A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 11/2014  

ESTATE - The Prague Magazine 11/2014

ESTATE - The Prague Magazine 11/2014  

ESTATE - The Prague Magazine 11/2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded