__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Řijen Ⅰ October

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Petr Palička:

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

work hard, play hard

Speciál: Tajné místnosti | 10NEJbohatších lidí na světě | Kancelář v oblacích

2016


DŮM SE MUSÍ LÍBIT VŠEM. N A R OZ D Í L O D U M ĚL ECK ÉH O D Í L A , K T ER É S E N EM U S Í L Í B I T N I KO M U. – A D O L F LO O S


Precizní kombinace ušlechtilých materiálů a technologického zázemí dala vzniknout nadčasovému výsledku. Objednejte si osobní schůzku v showroomu V TOWER, Prague a poznejte na vlastní oči úroveň bydlení, která nemá v srdci Evropy obdoby. vtower.cz


Ý OVAN N I M NO EKT PROJ

2016


contents

Říjen ⅼ October 10

Petr Palička: Work Hard, Play Hard

20

Developerské projekty: Nová Koulka

24

Právní poradna: Pražské stavební předpisy mění Prahu v moderní evropskou metropoli

26

Speciál: Tajné místnosti

34

Novinky

48

Jak bydlí… Michael Bay

50

Auto & Moto: Kancelář i domov v oblacích

60

Společnost: Prague Polo Cup 2016

62

10NEJbohatších lidí na světě

Nemovitosti ⅼ Properties

67

Nejlepší nemovitosti Best Properties

68

Prodej Sales

116

Pronájmy Rentals

140

Komerční nemovitosti Commercial Properties

146

Prodej na Moravě Sales in Moravia

Inspirace ⅼ Inspiration

150

Bydlení pro 21. století: Cloudly Bay Shack

152

Snídaně s... Romanem Šmuclerem

156

Golf: Správný Warm-Up

160

Estate Tip: Signal Festival 2016

162

Umění: Design Miami/Basel: Umění nebo design?

164

Umění: Kengo Kuma v Praze

obsah

10

20

62 50

162 26

ESTATE

|

7


Milé čtenářky, milí čtenáři,

první plískanice máme za sebou, doba mlžných rán, podmračených dnů a temných večerů už zase pevně drží vesla. Neklesejte na mysli a dopřejte si co nejklidnější plavbu podzimem. Doufáme, že Vám říjnové číslo našeho magazínu prozáří nejedno odpoledne. Vytrvalost, tvrdá práce, správný tým a nápady. Alchymie úspěchu by ovšem přišla vniveč, nebýt trochy nevypočitatelného štěstí. I o tom se v rozhovoru s naší redaktorkou zmiňuje projektový ředitel společnosti Penta Investments Petr Palička. Doufáme, že Vás potěší příjemná novinka – naše nová rubrika Jak se bydlí má zamířeno do obýváků a kuchyní slavných osobností. V tomto čísle nahlédneme do soukromí jednoho z nejúspěšnějších amerických filmových režisérů a producentů Michaela Baye. Ty z Vás, kteří pamatují dnes již „legendární“ televizní pořad bořící mnohá tabu, nepochybně zaujme rozhovor se specialistou na laserovou a estetickou medicínu a osobností téměř renesančních parametrů Romanem Šmuclerem. Jaký je současný ideál krásy a kudy vedla jeho cesta k moderování? Voilà… deset nejbohatších lidí světa! Jména Vám nebudou neznámá, jistě ovšem přivítáte další zajímavosti – například o hodnotě majetku této hrstky vyvolených. Plánujete ve svém domě vybudovat tajnou skrýš? Pak začněte pročtením tipů v rubrice Speciál. Ve starém obydlí či právě rostoucí stavbě pořídíte s trochou plánování sejf pro cennosti i vlastní maličkost. Navzdory usínající přírodě protáhněte své tělo. K výbornému golfovému výkonu totiž nezbytně patří řádná rozcvička. Přesvědčí Vás o tom pravidelná rubrika věnovaná zelenému sportu. Program je, myslím, víc než bohatý. Proto vkročte do podzimu s úsměvem a plni síly! Přeji krásný říjen!

Vaše

8

|

ESTATE


CENTRUM CHODOV, ROZTYLSKÁ 19, PRAHA4 / NOVÝ SMÍCHOV, PLZEŇSKÁ 8, PRAHA 5 / PALLADIUM, NÁM. REPUBLIKY 1, PRAHA1 / EUROVEA GALLERIA 821. PRIBINOVA8, BRTISLAVA

.COM


WORK HARD, PLAY HARD TEXT ROZHOVORU: Zuzana Melicharová FOTO: Jan Grombiřík

10

|

ESTATE


ESTATE | 11


ako vůdčí osobnost silné realitní společnosti dokázal, že zlomit předsudky k místu, období či „smýšlení české společnosti“ není nemožné. Projektový ředitel společnosti PENTA Investments Petr Palička si malé cíle neklade; pracuje pouze na významných projektech špičkové kvality. Architektura podle něj nesmí zůstat bez emoční odezvy, jejím hlavním cílem je ovšem funkčnost. Projekty Florentinum a Waltrovka jsou toho důkazem. Nejen Petr Palička, ale i jeho blízké pracovní okolí nastavuje příčku řádně vysoko. Zároveň ale uctívá ingredienci nezbytnou k úspěchu – zcela náhodné štěstí. Vystudoval jste ČVUT, obor konstrukce

britské společnosti Bovis, u nás tehdy firmy

načasování, nicméně krize se s odstupem

a dopravní stavby. Jak jste se dostal k rea-

s dvanácti zaměstnanci, která se právě za-

času často redefinují v příležitosti. Jak to

litám?

čínala vzmáhat. Nabídku jsem přijal a bylo

vidíte Vy?

Na obor konstrukce a dopravní stavby

z toho čtrnáct let. Z Bovisu se u nás mezitím

V roce 2007 bylo svým způsobem všechno

jsem šel proto, že tam bylo nejméně kres-

stal leader trhu se 120 zaměstnanci. Prvních

úplně špatně. Trh byl na svém vrcholu,

lení. Například studenti pozemních staveb

sedm let jsem prostřídal několik pozic,

takže se nedalo nic koupit za rozumnou

pořád rýsovali, zatímco my jsme jenom

druhých sedm jsem působil jako generální

cenu, velmi dlouho jsme hledali vhodnou

počítali, a to můžete dělat kdekoliv. Mohl

ředitel pro Čechy, Slovensko, chvilku Ma-

akvizici. Zbytek firmy kladl na nově vznika-

jsem často jezdit na hory, které mám moc

ďarsko, Chorvatsko a další země. A bylo to

jící realitní byznys nerealistická očekávání.

rád, a to bylo pro moje rozhodnutí zásadní.

vlastně moje první přímé setkání s realitami,

Potřeboval jsem vybudovat celý tým, takže

Po studiích jsem nastoupil do společnos-

protože většina našich klientů byli develo-

jsem hledal lidi, ale všichni byli spokojení,

ti Pragoprojekt, kde jsem pracoval jako

peři nebo státní a městské organizace, které

dobře placení a nechtěli nic měnit. Nakonec

projektant betonových mostů. Časem jsme

realizovaly realitní projekty.

jsem ale měl velké štěstí a natrefil na pár

vytvořili diagnostickou skupinu, se kterou jsme jezdili po Čechách, testovali mosty a další konstrukce, případně navrhovali opravná opatření.

šikovných lidí, kteří se zrovna rozhlíželi A z Bovisu vedla přímá cesta do PENTY?

po zajímavých příležitostech.

Do PENTY jsem se dostal celkem náhodou. Po čtrnácti letech v Bovisu jsem si říkal: „Je mi 49 let, jestli chci ještě něco

A po boomu přišla realitní krize… Ano, nikdo nevěděl, co bude dál. Nicmé-

Kde například najdeme nějaký takový

v pracovním životě změnit, je nejvyšší čas.“

ně právě v ten moment začaly přicházet prv-

„Váš“ most?

Zvažoval jsem několik variant – vybudovat

ní příležitosti. Řada developerů se dostala

Třeba na D5 směrem na Plzeň je v oko-

svou vlastní společnost podobnou Bovisu,

do problémů, zatímco PENTA přestála krizi

lí Berouna několik mostů a lávek, které

nebo otevřít pobočku jedné zahraniční

velmi dobře. Byli jsme připraveni koupit

jsem projektoval. Je docela hezký pocit jet

firmy, která zvažovala vstup na český trh.

první projekty. Tím úplně prvním bylo

po takovém mostě a vědět, že pořád dobře

Protože jsem se znal s Markem Dospivou,

Florentinum.

funguje.

otevřela se ještě další možnost. PENTA chtěla začít s realitním byznysem a potře-

Nyní máte za sebou dva velké projekty,

bovala někoho, kdo by jí pomohl. I když

Florentinum a Waltrovku, která je v proce-

jsem byl přesvědčen o tom, že mám spíše

su, oba provází extrémní úspěch. Projekty

Pontexu jsem pracoval devět let, když se

chuť podnikat, než být zaměstnaný, Marek

obdržely mimo jiné ocenění CEEQA, které

v roce 1993 objevila možnost jet do Anglie

mi vysvětlil, že jím nabízená pozice svým

je udělováno ve spolupráci s prestižním

na krátkou pracovní stáž, ze které se nako-

způsobem podnikání je, navíc ale posílené

ekonomickým listem The Financial Times.

nec vyklubal celý rok. V Anglii jsem se popr-

o vizitku PENTY – o její zázemí, finance atd.

K velkým úspěchům ale většinou vedou ces-

vé setkal s projektovým managementem,

Takže jsem to zkusil a už devět let jsem tady.

ty trnité. Jak tomu bylo v těchto případech?

Co bylo po Pragoprojektu? V Pragoprojektu a posléze jeho odnoži

oborem, který není tak přísně technický jako projektování, a to se mi líbilo. Když jsem se v roce 1994 vrátil do České republiky, dostal jsem nabídku od velké 12

|

ESTATE

Těch momentů, kdy si říkáte, že to fakt asi Do PENTY jste nastupoval v roce 2007,

nepůjde, bylo hodně. Ale ono to vždycky

těsně před realitní krizí. Tento moment by

nakonec nějak jde, jen je potřeba neztratit

bylo možné definovat jako ne příliš šťastné

optimismus. V době, než se začalo stavět,


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz

|

Havel, Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě se s týmem 23 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků stala za 15 let své existence největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v  České republice i  na Slovensku dle celkového součtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a  efektivní správu osobního a  rodinného majetku v  případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a  12 světových jazycích, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

1HM~VSČãQČMãtNDQFHOiĜYý5 DQD6ORYHQVNXGOHSRþWX QRPLQDFtDWLWXOĤGRVDYDGQtFK URþQtNĤVRXWČåH

.OLHQW\QHMOpSHKRGQRFHQi SUiYQLFNi¿UPD YýHVNpUHSXEOLFH (2010, 2013, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YýHVNpUHSXEOLFH (2011–2012, 2014–2016)

1HMOHSãtSUiYQLFNi¿UPD SURI~]HDDNYL]LFHYý5 DQD6ORYHQVNX (2016)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

PtVWRYFHONRYpPSRþWX UHDOL]RYDQêFKI~]tDDNYL]LF YýHVNpUHSXEOLFH

(2009–2015) (2009–2013)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YREODVWLI~]tDDNYL]LF YH6ORYHQVNpUHSXEOLFH (2013–2016)


byla ulice Na Florenci naprosto příšerná,

o té jsem nikdy nepochyboval. Problémem

ně kritizován jako architektura „formálně

té se člověk vyhnul, když mohl. Proto

byly administrativní budovy, tady už jsem

zastaralá“, nebo Tančící dům, který byl

jakmile jsme v Pentě navrhli, že se tady

si tak jistý nebyl. Do karet nehrál ani fakt,

trnem v oku řady „odborníků“ a dnes je

postaví velké administrativní centrum,

že v období před výstavbou se trh teprve

jedním z nejnavštěvovanějších turistických

kde budou chodit slušně oblečení lidé,

vzpamatovával z realitní krize, situace byla

míst. Jak důležitým aspektem je pro Vás

vedlo to uvnitř firmy minimálně k vášni-

nejistá. Navíc jsme otevírali úplně novou

snaha posouvat smýšlení české veřejnosti

vým diskuzím. Nicméně „pro“ hrál fakt, že

lokalitu, a kladli si tudíž otázku, zda firmy

v oblasti architektury?

jde o Prahu 1. Logika říkala, že pokud se

vůbec budou mít zájem jít do oblasti, kde se

významně zlepší prostředí, pak by to celé

kolem nich bude několik dalších let stavět.

jsou velká slova. Při úvodních diskuzích

mělo fungovat, což se nakonec potvrdilo.

A pokud ano, jestli se nedostaneme do situ-

o real estate jsme v PENTĚ řešili, co a jak

A potvrzením jsou i spokojení klienti.

ace dumpingu, kdy nám to ekonomicky pře-

vlastně budeme dělat. Jasný byl profil

Díky Florentinu získal real estate byznys

stane vycházet. Nakonec padlo rozhodnutí,

společnosti – jsme PENTA, finančně silná

uvnitř PENTY jistou kredibilitu, která se

že se první budova Aviatica postaví. Dnes je

skupina s velkými fixními náklady, takže asi

pak odrážela i do sebevědomí týmu a dále

Waltrovka multifunkčním územím o rozloze

nebudeme stavět malé butikové projekty,

potom na trhu, kde jsme se mohli prokázat

16 hektarů, kde se postupně buduje vše,

ale naopak projekty velké a rozsáhlé. K mé

úspěšným projektem.

na co si jen vzpomenete – rezidenční část,

velké potěše jsme si s partnery definovali,

kancelářské prostory, park…

že chceme dělat urbanismus, který rozvíjí

A druhý projekt, Waltrovka? S Waltrovkou to bylo daleko složitější.

„Posouvat smýšlení české veřejnosti“, to

město a kvalitní architekturu. Že nechceme Česká veřejnost se většinou stavěla k no-

dělat nejlevnější segment v žádné oblasti,

Já v té lokalitě shodou okolností odjakživa

vým stavbám skepticky – příkladem může

a chceme investovat do kvality.

bydlím, takže co se týče rezidenční funkce,

být Obecní dům, který byl ve své době hoj-

A toho se držíme dodnes.

14

|

ESTATE


© Archiv Zaha Hadid Architects

ESTATE | 15


V rámci projektu Central Business District, revitalizace v oblasti Masarykova nádraží, byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrálo studio Zaha Hadid Architects. Projekt Zaha Hadid byl dle slov Marka Dospivy „jasně nejlepší“. V čem? Ateliér Zaha Hadid je velmi zkušený, ví, jak dělat věci tak, aby po technické stránce byly perfektní a aby bylo dosaženo maximální efektivity. Velmi se nám líbila i stránka vzhledová, tedy celkové pojetí projektu. Nicméně, co se nám líbilo především, byl způsob, jakým přistoupili k využití celého území. Skvěle

Petr Palička Petr Palička pracuje v PENTA Investments od roku

propojili část Prahy 1 s Prahou 8 a částečně Prahou 3. Aniž by město předtím moc znali, rychle identifikovali fakt, že jde o skvělé dopravně dostupné místo, kde se kříží dvě metra, jezdí tramvaje, dálkové autobusy a vlaky, takže vzniká přirozené centrum města – obrovská příležitost.

2007 a zastřešuje všechny české real estate projekty.

Je Praha skutečně zralá na zaplnění všech

Řídil projekt Florentinum, první realitní projekt PENTY

prostor, které přinese Central Business

v Praze. Záměrem bylo postavit v centru Prahy

District? Víte, ono to vypadá větší, než je. Při úplně

moderní administrativní centrum, které bude odpovídat

maximalistické variantě jde o zaplnění všech

požadavkům klientů na nejvyšší kvalitu kancelářských

tří částí, tj. přibližně 100 000 m². Pro srov-

a realitních prostor, včetně podzemního parkování.

nání Florentinum má 57 000 m². Zástavba bude postupná, takže nebude potřeba zaplnit

Jeho dalším projektem je Waltrovka v pražských

v jednom momentu celou plochu. Z hlediska

Jinonicích, kde PENTA plánuje vybudovat smíšený

nájemců je dobré, že první část, nějakých

development, s administrativní, rezidenční a relaxační

35 000 m², je na Praze 1, tedy v nejprestižnější části města. Zas tak dramatické to není, a po-

částí, a to na ploše 169 000 m². Petr také řídí tým

kud bude vše dobře udělané a nenastavíme

PENTY v konsorciu Masaryk Station Investment.

absurdně vysoké ceny, pak nemám obavy.

Konsorcium má za cíl připravit pozemky a stavby

V jednom rozhovoru jste zmínil, že dobrá

v areálu pražské železniční stanice Masarykovo nádraží

architektura by měla být hlavně „perfektně

pro budoucí rozvoj místa využívaného Českými dráhami

funkční“ a zároveň, že „věci, co za něco stojí,

a pro komerční účely na ostatním území. Prahu by tak měla oživit skutečně světová architektura. Rozsáhlé zkušenosti v realitním developmentu získal Petr Palička jako ředitel Bovis Lend Lease pro Českou republiku a Slovensko.

vyvolávají názory a emoce“. Nevylučují se tyto dva aspekty – funkčnost a emotivnost? To si úplně nemyslím. Že architektura musí být funkční, je můj dlouhodobý názor. Např. socha je jenom emoce, u ní je důležité, aby byla krásná, ale jestli funguje nebo ne, vás nezajímá. Na světě je spousta budov, které mají spíše vlastnosti sochy – jsou výtvarně

16

|

ESTATE


Bydlení pro ty, EQOÉįÉX[UQMQ 6‰“i]ãiÃi˜i뜎œ‰ÌiÓ>ß“ˆV‰Þ° …ViÌiLßÌÛiÛÄi“/"*>ÃÌi˜j ˜?ÀœŽÞ“?Ìiˆ˜>“‰Ã̜]ŽÌiÀjÈÛÞL‰À?ÌiŽLÞ`i˜‰°Ƃ«À?ÛōÌ>ŽœÛjÃœÕ ˜>ÄiLÞÌÞ˜>>`Àœ˜Vi°ÕÝÕ؉]Ûâii˜ˆ]Íi`ˆ˜iʼn˜ß“ˆÛ߅i`Þ˜>*À>…Õ° <ŽÀ?̎>«ūiØō«ÀœÛ?ð

www.lacrone.cz


krásné, ale uživatelé se potýkají s celou

prostředí pro development, je tomu sku-

řadou problémů. U mě je funkčnost jasnou

tečně tak?

prioritou, ale k tomu to celé musí nějak vypa-

Ono to samozřejmě není jen o výši

dat. V uplynulých dvaceti letech vznikla řada

úrokových sazeb, protože když máte jen

budov, které sice dobře slouží, ale kterých

to a žádné klienty, tak rozhodně nejde

si ani nevšimnete, je to taková ta šeď. Takže

o ideální situaci. Nicméně, ekonomice se

pro mě je důležité dělat budovy, které nejsou

aktuálně daří, úrokové sazby jsou nízké jak

nijaké, ale které vzbuzují emoce, ať už pozi-

pro developery, tak pro lidi, kteří financují

tivní nebo negativní. To je stejné jako u lidí.

nákup nemovitosti hypotékou. Má to však i negativní stránku, vracíme se k již zmiňo-

Jak bydlíte Vy sám?

vanému boomu, kdy jsou drazí lidé, služby,

Úplně jednoduše. Koupili jsme si malý

pozemky, projekty, jinými slovy jsou drahé

rodinný domek, trošku jsme ho přistavili,

vstupy. Takže nic není ideální, ale aktuální

zrekonstruovali a stačí to. Předtím jsem

situace určitě příznivá pro developery je.

bydlel jedenáct let na Malé Straně, což bylo typické městské bydlení – ráno šel člověk

Vzhledem k nízkým depozitním sazbám,

do kavárny dát si kafe a přečíst noviny. To

které nabízejí banky, jsou privátní inves-

mělo také svoje kouzlo. V centru města si ale

toři nuceni hledat alternativu ke spoři-

nemůžete dát kafe na vlastní zahradě, pro-

cím účtům. Jak se jako obyčejný investor

tože tu zahradu prostě nemáte. Takže dnes

mohu realizovat na realitním trhu? Má

žiji v příjemném kompromisu – za pět minut

dle Vašeho názoru smysl například kupo-

jsem v centru města a přitom si užívám kom-

vat nemovitosti k pronájmu?

fortu života na okraji s vlastní zahradou.

Nejsem investiční bankéř, takže sám tyhle otázky intenzivně řeším. Mám zainves-

Pohybujeme se v prostředí extrémně níz-

továno do některých projektů PENTY,

kých úrokových sazeb, tj. že peníze jsou

i prostřednictvím jejích dluhopisů. Osobně

levné. To by se mohlo zdát jako ideální

málo věřím tzv. virtuálním penězům, tj. že

18

|

ESTATE


mám někde kus papíru, na němž mi nějaká

žete tedy tuto domněnku nějak potvrdit

společnost z Kypru píše, že je někde nějaký

nebo vyvrátit?

majetek, který pomocí určitého finančního

Čím se zabýváte ve volném čase, co máte rád? Určitě hlavně sportem, mám rád lyžování,

V PENTĚ se všeobecně hodně pracu-

windsurfing, kolo. Hodně mě zaměstnává

instrumentu spoluvlastním. To je pro mne

je. Ale není to ve stylu, že by se hodně

i šestiletý syn a dcera, která je sice již dospě-

příliš abstraktní. Jednoznačně preferuji sku-

pracovat muselo, že by tady byl nějaký

lá, ale pořád je to dcera.

tečné nemovitosti, protože je to substance,

dril, ale spíš proto, že naši lidé pracovat

která jen tak nezanikne. Pokud nakoupíte

chtějí. Chtějí dosáhnout výsledku, cítí svou

A nějaký „zaručený“ recept na úspěch

v nesprávnou dobu, nebo ne úplně šťastně,

zodpovědnost a snaží se nezklamat ani

na závěr?

pak třeba prodáváte se ztrátou, ale nikdy se

okolí, ani sami sebe – podle mě optimální

vám nestane, že jednoho dne nemáte vůbec

situace. Laťky tady nastavujeme vysoko

podle mě vyvážený mix pracovního nasa-

nic. A to se vám u virtuálních nástrojů může

napříč celou firmou, od partnerů až dolů,

zení, vytrvalosti, štěstí a nápadů – jedno

stát velmi snadno. Co se týče výnosů, tak

bez toho se těžko dosahuje výjimečných vý-

bez druhého nejde. Můžete pracovat o sto

člověk v dnešní době z nemovitostí nemůže

sledků. Na druhou stranu všichni chápeme,

šest, ale bez nápadu či kousku štěstí to

očekávat nějaký závratný výnos, nicméně za-

že bez odpočinku, relaxace, volného času,

prostě nevychází. Extrémně důležitý je také

plaťpánbu za jakýkoli výnos, který překoná

se to dlouhodobě vydržet nedá. Spousta

tým. Obzvlášť development je disciplínou,

inflaci.

lidí hodně sportuje, často pořádáme různé

ve které nemůžete pracovat sám. Každý dělá

firemní akce. Dalo by se říct, že tu žijeme

chyby, a tým musí být schopen chyby najít

PENTA má image dravých businessmanů,

tak trochu podle hesla „Work hard, play

a eliminovat.

kteří maximalizují svůj výkon v práci. Mů-

hard“.

Tak zaručený asi neřeknu… Úspěch je

Úspěch je podle mě vyvážený Ú m mix pracovního nasazení, vytrvalosti, štěstí a nápadu jedno bez druhého nejde.

ESTATE | 19


NOVÁ KOULKA –

TEXT: Ladislav Paseka FOTO: Engel & Völkers

20

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


M perla nad Smíchovským nádražím

ísto nad ulicí Křižíková na Praze 5 nese jméno Koulka minimálně od roku 1799. Koulka byla vždy výjimečná neobvyklou zahradou ve strmé stráni terasovitého terénu. Usedlost zde vznikla zřejmě koncem 18. století. V roce 1939 byly zbořeny hospodářské budovy a při osvobozování Prahy skončila na barikádách barokní ohradní zeď. Dochovala se hlavní budova Villa Koulka a k ní letos přibyla její novorozená sestra – vila Nová Koulka. „Žijeme tu celý život a pamatujeme ten hnůj, který tady byl,“ popisovaly na dnu otevřených dveří 30. srpna 2016 dvě sousedky místo, kde teď stojí nový dům. „Děti vyrostly, tak jdeme omrknout, jestli by nemohly bydlet hned za rohem.“ Z domu byly nadšené. Nová Koulka, prošpikovaná moderními technologiemi, respektuje charakter místní zástavby. O dispozici pozemku její „otec“, Ing. arch. Milan Kopeček, říká: „Myšlenka postavit tady dům mě napadla asi před sedmi, osmi lety. S Milošem Frýbertem jsme našli parcelu a v dražbě ji koupili. Líbila se mi její složitá dispozice, a to, že nebude jednoduché poradit si s terénem. To byla výzva. A pak ten fantastický výhled...“ Pozemek se podařilo díky architektově vizi maximálně vytěžit. Ředitel společnosti SD Bohemia Group Ing. Miloš Frýbert poznamenává: „Největším úskalím při realizaci bylo prosadit záměr v původní podobě. V průběhu času byla silná tendence od všech zúčastněných si práci zjednodušit. Nicméně já architektově vizi věřím a výsledek mi to potvrzuje.“ Podle slov autora stavby, Milana Kopečka, je na budově nejsilnější tvar – soubor místností, obalený konstrukcí. „Nová Koulka odpovídá době svého vzniku, není to retro, dívá se dopředu,“ dodává.

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 21


Zvenku si ani neuvědomíte, jak atraktivní je vyhlídka zevnitř.

Villa Nová Koulka není moderní jen tvarem, ale i obsahem. Je nadupaná moderními

exkluzivně mezinárodní realitní společnost Engel & Völkers. Ke každému bytu patří

technologiemi. Topení a chlazení zajiš-

bou. Žižkovský vysílač, Emauzy, rozestavě-

také terasa nebo předzahrádka. Parkovat je

ťují hloubkové vrty, u nás zatím ne příliš

ná V Tower a především Vyšehrad.

možné v garáži, místo lze k bytu dokoupit.

„Abychom dosáhli nadčasovosti, vybírali

časté řešení. Ty, spolu se systémem kapilár ve stropech, ochlazují místnosti. A i díky

jsme z materiálů s vysokou životností,“

tomuto systému chlazení si může vila Nová

dodává ředitel SD Bohemia Group Ing. Mi-

Koulka dovolit mnoho skleněných ploch.

loš Frýbert. Kromě toho si noví majitelé

Jednoduché linie domu, které kopírují

bytů mohou užívat pohodlí díky systému

terén, a světlá barva dodávají stavbě lehkost.

LOXONE. Inteligentní elektroinstalace

Nabízející se výhledy architekt zužitkoval

řídí jednotlivé okruhy centrálně. Na vše sice

v plné míře. „Zvenku si ani neuvědomíte,

máte tlačítka přímo v bytě, ale na ovládá-

jak atraktivní je vyhlídka zevnitř. Jsme

ní stínicí techniky, osvětlení, topení nebo

blízko centra a přitom stranou. A i kdyby

hudby postačí malá krabička na zdi nebo

se jednou smíchovský brownfield zastavěl,

aplikace v mobilu. A co se v Nové Koulce ukrývá? Čtyři byty

díky poloze Nové Koulky o výhled z vily nikdo nepřijde,“ doplňuje Ing. arch. Milan

k prodeji o dispozicích 1+kk až 3+kk (39 až

Kopeček.

104 m2), tři ateliéry o velikosti 1+1 (39 m2), 4+1 (120 m2) a ateliér 5+1 (164 m2), jediný

A je opravdu o co stát. Celé panorama pravého břehu Vltavy máte přímo před se-

22

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

k pronájmu. Všechny jednotky ve vile nabízí

PROPERTY PROJECTS

Na prodej jsou také parkovací stání přímo před domem. Nová Koulka, to je bydlení budoucnosti v centru Prahy a přitom v přírodě.


Realizace interiérů nebyla nikdy jednodušší… Společnost ProCeram poskytuje komplexní služby v zařizování exkluzivních interiérů prémiovým nábytkem. Disponujeme vlastními architekty a designéry. V našem novém pražském showroomu vám v expozici nabídneme renomované značky Dolti, Livanza, Bauformát a Hanák. HANÁK, to už dávno nejsou jen kuchyně! Nábytek HANÁK je součástí mnoha domovů. Pomáhá vytvářet jejich atmosféru, styl a funkci. Vyrobíme jakýkoliv kus nábytku, i ten atypický na míru. Mluvíme o takzvaném HANÁK INTERIOR CONCEPTu. Ať už řešíte kuchyni, interiérové dveře, nábytek do obýváku či ložnice anebo si chcete pořídit otevřenou šatnu. Stejně tak od nás můžete mít nábytek do pracovny, dětského pokoje nebo třeba koupelny. Cokoliv si budete přát je u nás v ProCeramu v sekci Interiéry možné. Na ploše 850 m2 je pro Vás připraven zcela nový koncept prezentace kuchyní, nábytku, ale i podlah, dveří, osvětlení, audio a video techniky, doplňků a dekorací. New Living Center nenabízí pouze interiérový nábytek. Celková výstavní plocha přesahující 7 000 m2 nabízí kompletní vybavení domu či bytu. Přijďte se přesvědčit sami…

Šafránkova 1 155 00 Praha 5 – Stodůlky www.newlivingcenter.cz Tel.: +420 242 481 896 Mobil: +420 734 421 720 E-mail: info@newlivingcenter.cz Otevírací doba Po–Pá: 900–1900 So: 900–1700

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 23


PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY MĚNÍ PRAHU V MODERNÍ EVROPSKOU METROPOLI Praha na  začátku srpna tohoto roku udělala významný krok ke  zlepšení kvality života svých obyvatel. V  účinnost vstoupily tzv. Pražské stavební předpisy (PSP) – komplexní soubor urbanistických a architektonických zásad, jež mají v hlavním městě regulovat veškerou výstavbu a  plánování po  vzoru Vídně nebo Berlína; tedy moderních metropolí s  nejvyšším indexem kvality života. Cílem PSP je zajistit vyvážený rozvoj Prahy, stanovit požadavky na  úroveň nově budovaných domů, podpořit rozvoj ekologicky šetrné dopravy, přispět ke kvalitě služeb pro občany a dbát na ochranu životního prostředí.

PRÁVNÍ PORADNA o to znamená pro budoucí developerské projekty? Změn

určeny. Zatímco ve stavebním bloku se budou nacházet převážně bu-

je celá řada. Zásadní je však obrat v uvažování o  princi-

dovy, v nestavebním bloku zejména zahrady a parky. I v nestavebním

pech výstavby jako takové. Nové stavební projekty již nelze

bloku se však může objevit drobná stavba typu zahradní restaurace,

C

chápat jako izolované jednotky, ale naopak jako významnou sou-

a naopak i ve stavebním bloku se předpokládá určitý podíl zeleně.

část celkové podoby města. Další stavby musí respektovat charak-

Základní pravidla prostorové výstavby jsou stanovena pomocí

ter území, v němž se nacházejí. Nově stavěné domy na náměstích

tzv. „stavební čáry“. Ta vymezuje, jakým způsobem má být zástavba

a městských třídách mají být stavěny takovým způsobem, aby je-

realizována. V oblastech s uzavřenou stavební čarou na sebe musí

jich přízemí přiléhající k veřejnému prostranství bylo přímo přístupné

jednotlivé domy navazovat a být seřazeny v jedné linii, kdežto v otev-

a běžně využitelné pro obchod a služby, pokud to není neadekvátní

řené stavební čáře na sebe jednotlivé domy přímo nenavazují a jsou

k charakteru zástavby.

mezi nimi proluky. I zde však musí být seřazeny v jedné linii. V režimu

Nové stavební předpisy rozdělují pozemky do bloků a  rozlišují na stavební a nestavební podle toho, k jakým účelům jsou primárně

24

|

ESTATE

|

PRÁVNÍ PORADNA

|

LEGAL ADVICE

volné stavební čáry naopak zástavba nemusí být souvislá a stavby ani nemusí být seřazeny v linii a mohou volně ustupovat od ulice.


Vedle uspořádání budov je regulována také jejich výška. PSP při-

Jedná se tedy o dalekosáhlý předpis, který však svými rozumnými

nášejí osm výškových hladin, jejichž konkrétní rozmístění se odvíjí

a ve vyspělé Evropě odzkoušenými zásadami může pomoci výrazně

od územně plánovací dokumentace. Územní nebo regulační plán

zvýšit úroveň stavebních projektů v hlavním městě a pozitivně přispět

nicméně může stanovit podmínky, za kterých je možné maximální

k rozvoji Prahy jakožto součásti rodiny moderních evropských měst.

výšku povolenou v dané lokalitě překročit. PSP také stanovují nejmenší možnou vzdálenost nové zástavby vůči jednotlivým oknům obytných místností v již postavených domech, jejichž obyvatelé jsou tak chráněni proti tomu, aby byly nové stavby navrhovány na jejich úkor. Stavební předpisy řeší též vzdálenost mezi stavbami a  užité oplocení s cílem zajistit jak efektivní, tak estetickou výstavbu. Nově realizované stavby musí mít napojení na  pozemní komunikaci, které bude přiměřené potřebám dané lokality. Při řešení parkovacích míst se klade důraz na umisťování parkovacích stání přímo na stavebním pozemku, tj. v podzemí, aby se pokud možno co nejvíce ulehčilo veřejnému prostranství. PSP se dotýkají i podoby interiérů budov. Řeší např. požadavek na dostatečné proslunění bytů s odkazem na celostátní normy, ale s  dodatkem, že pokud charakter stávající zástavby neumožňuje zabezpečit dostatečné proslunění, musí požadavky splnit alespoň 80 % nově navrhovaných bytů. Pro zaručení kvality bydlení stanovují PSP i pravidla požadující například minimální výšku obytných místností.

Mgr. František Korbel, Ph.D. partner Havel, Holásek & Partners, spoluautor Pražských stavebních předpisů

LEGAL AL AD ADV ADVICE DVICE

|

PRÁ PRÁVNÍ RÁVNÍ PO PORA PORADNA O ADNA ADNA NA

|

ESTAT EST ESTATE AT TE | 25


T X TE XT T: Vi Vikt ktor ktor kt or Ve essel elýý

FOTO FO TO O: Arrch chiv hivv mag aga azzín nu ESTA ES STA TATE ATE TE

MÍSTNOSTI

S

nad každý člověk jako dítě zatoužil po tom mít doma tajný průchod nebo skrytou místnost. Neobešla by se bez nich nejedna detektivka nebo strašidelný příběh. V praxi toto tajné místo často užíváme nejen jako domácí sejf či útočiště pro dobu nejistoty, ale také jako takzvaný „panic room“ – úkryt pro případ hrozby. Anebo prostě jako hodně elegantní „zašívárnu“ pro chvíle, kdy nehodláme být rušeni. Pokud jste fandou tajných místností a o něčem podobném uvažujete, nabízíme několik tipů, na co při jejich vymýšlení pamatovat.

26

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


ARCHITEKTURA JE TŘETÍ KŮŽÍ ČLOVĚKA Obklopuje nás stejně jako naše oblečení. Závisí na ní náš pocit pohodlí a jistoty. Může být okatě otevřená s výhledem na vnější svět, nebo klade důraz na vnitřní dispozice. Před obdobím měst si běžní smrtelníci zajišťovali svá obydlí sami. Stavěli si chatky a domy svépomocí, podle svých představ a možností. Kolem roku 1900 žilo ve městech pouze 10 % obyvatel. Dnes už je to více jak 50 %. S vynálezem vícepatrového činžovního domu s nájemními byty se člověk opět stal jakýmsi nomádem. Obydluje v podstatě předem připravené „obytné jeskyně“, které střídá skoro jako oblečení. Přesto to ale pro některé není dostačující, prahnou po jakési „jeskyni“, ve které by byli zcela sví, nerušeni, neviděni, jednoduše v bezpečí. Architektonická historie lidstva přinášela od počátku touhu po bezpečném, uzavřeném, často také tajném pokoji. Jedním z nejstarších příkladů je bezpočet skrytých komor vně a dokonce i pod egyptskými pyramidami. Místnosti měly sloužit jako záchrana před lupiči hrobů a dalšími vetřelci, nebo jako věčné obydlí pro duše pochovaných. PLÁNOVÁNÍ TAJNÉ MÍSTNOSTI Je samozřejmě snazší myslet na možnost tajné místnosti nebo průchodu již při stavbě objektu. Nicméně takový prostor s trochou vůle vznikne i v již hotovém domě. V tajné místnosti se mohou proměnit komůrky, komory a špajzy, ale třeba i celé pokoje. Nejprve tedy promyslete, kterou z existujících prostor obětujete a odkud do ní budete vcházet. Vstup dokonale zamaskuje kus nábytku, zeď pokrytá dřevěnými panely nebo jakýmkoli jiným ideálním povrchem, dejme tomu kameny. Tajné dveře se většinou neotevírají manuálně, ale pomocí elektrického mechanismu; v místě vchodu tedy nezapomeňte na elektřinu. Dobře si také promyslete účel tajné místnosti. Od něj se totiž odvíjí mimo jiné i chování dveří v případě výpadku elektrického proudu; dveře se mohou otevřít, anebo naopak zůstat dále zavřené. Utajený „sejf“ by měl při výpadku

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 27


zůstat spíše zavřený, naopak, z tajné míst-

V OBDOBÍ MĚST A BYTOVÝCH DOMŮ ŽIJEME PODOBNĚ JAKO NOMÁDI. NENÍ PROTO DIVU, ŽE POCIŤUJEME TOUHU PO VLASTNÍ TAJNÉ SKRÝŠI, KAM UMÍSTÍME NEJVĚTŠÍ CENNOSTI A UKRYJEME SVÉ SOUKROMÍ.

nosti, ve které se budou zdržovat lidé, musí existovat možnost odejít. S CENOU SOUVISÍ KVALITA Jako u všeho na světě, i v případě tajných dveří hraje velkou roli, kolik se nakonec rozhodnete do projektu investovat. Skutečně kvalitní světoví výrobci začínají na částkách okolo 6 500 dolarů, tedy necelých 130 000 korun. Za takový obnos získáte jistotu, že tajné dveře budou opravdu tajné. Levné produkty, za které nehovoří víc než drobné foto na internetu, se mohou ukázat jako vyhozené peníze. Za kvalitními tajnými dveřmi se skrývá

28

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

CO OKO NEVIDÍ… Tajné místnosti vyrůstají přesně na míru k ochraně rodiny a rodinných cenností. V pří-

vysoce profesionální technologie řídící

padě napadení domu jde o unikátní způsob

jejich chod, a to s maximálně těsným

zajištění toho nejcennějšího, tedy blízkých

dovřením. Vstup zároveň zaručuje pevnost

osob a majetku. Tajná, neviditelná místnost

a odolnost vůči mnoha vlivům. Levné dve-

poskytuje soukromí a zároveň je bezpečná

ře se v brzké době zkroutí, shrnují koberec

tak, jako byste se nacházeli uvnitř pancéřo-

před sebou nebo dřou na různých místech.

vého trezoru. Na základě konkrétních potřeb

Škrábance pak snadno prozradí jejich exi-

splňuje různé stupně bezpečnosti a vzniká

stenci a tajná místnost ztratí na své podsta-

v jakémkoliv rozměru. V podstatě zařizujeme

tě. Obzvláště rychle se nedostatky levných

trezor, spolupráce s architektem a stavební

dveří projeví, pokud je zatížíte například

firmou je proto nezbytná. Jak jsme zmínili

knihami. Jejich váha proces „sebeprozraze-

v úvodu, projektovat utajenou místnost

ní“ výrazně uspíší.

při výstavbě domu je snazší variantou.


NA EVENTUALITU TAJNÉ MÍSTNOSTI NEBO PRŮCHODU JE LEPŠÍ MYSLET JIŽ PŘI STAVBĚ OBJEKTU. NICMÉNĚ BĚŽNĚ LZE TAJNOU MÍSTNOST VYTVOŘIT ZA JISTÝCH PODMÍNEK I V JIŽ HOTOVÉM DOMĚ.

Při plnění bezpečnostních a prostorových

panickým tlačítkem pro okamžité uzavření

podmínek si „tajný sen“ splníte i v domě

dveří zevnitř místnosti. Jste jediní, kdo o její

starém.

existenci ví a jste oprávněni do ní vstoupit. Úroveň bezpečnosti i velikost přizpůsobí-

PROČ ZVOLIT RADĚJI

te svým potřebám. Vstup do vaší vysoce

MÍSTNOST NEŽ TREZOR?

bezpečné místnosti kryjí unikátní posuv-

Protože tak můžete chránit nejen své cen-

né pancéřové dveře, vyrobené ve třídách

nosti, ale i svou rodinu a sami sebe. Tajná

bezpečnosti I až V podle trezorové normy

místnost navíc poskytuje podstatně větší

ČSN EN 1143-1. Trezorové dveře, které

úložný prostor, umožňující bezpečné ulože-

z vnější strany působí jako součást obložení

ní objemnějších cenných předmětů – umě-

zdi nebo například knihovny, ovládají elek-

leckých děl, sbírek, kolekcí šperků, drahých

tronické zámky nebo dálkový ovladač po-

kovů, kamenů nebo velkého množství dat

háněný výkonným elektromotorem. Dveře

a dokumentů, to vše s komfortem okamžité-

se nadto otevřou a zavřou během několika

ho přístupu.

vteřin, což v případě napadení domu hraje zvlášť důležitou roli. Řídicí systém zajišťuje

CO DEFINUJE TAJNOU MÍSTNOST

i bezpečnost provozu. Místnost může být

A JAK FUNGUJE

podle požadovaného stupně zabezpečení

Neviditelná, zcela skrytá, vybavená

zděná, betonová nebo zhotovená z monoli-

ultramoderním přístupem a takzvaným

tických trezorových bloků, které se používají

TAJNÁ MÍSTNOST POSKYTUJE PODSTATNĚ VĚTŠÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR NEŽ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ TREZORY. UKRYJETE DO NÍ NEJEN SVÉ CENNOSTI, ALE I SAMI SEBE.

30

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

při stavbách komorových bankovních trezorů. Takovéto obrněné místnosti pak odolávají všem formám agrese a výrazně zlepší osobní ochranu při jakémkoliv napadení domu.


3URDPELFLy]QtNXFKD┼ОHQHH[LVWXMtKUDQLFH *DJJHQDX┼ОDGD

7KHGLтАля║йтАмHUHQFHLV*DJJHQDX ([NOX]LYQtNXOLQi┼ОVN├м]i├зLWHNDQHNRPSURPLVQt GRNRQDORVW6SRW┼ОHEL─АH*DJJHQDX┼ОDG\ MVRXV\QRQ\PHPQDG─АDVRYpNUiV\DIXQN─АQt HVWHWLN\DVSO─┐XMtWDNQHMY\├е├еtQiURN\YD├еt Yi├еQ─ЪSURYD┼ОHQtDSH─АHQt ZZZJDJJHQDXFRP

SPECIAL

|

SPECI├БL

|

ESTATE | 31


Bezpečnostní systém AR1621 značky KGuard Bezpečnostní systém AR1621 důkladně řeší zabezpečení Vaší domácnosti, rodinného domu, firmy, skladových prostor. Jedná se o samostatný 16kanálový rekordér DVR, který vznikl pro CCTV kamery KGuard s IR přísvitem a s možností osazení jednoho interního SATA disku. Využívá pokročilé technologie, jako například komprese H.264, alarm nebo detekci pohybu. Cena: 26 989 Kč, www.czc.cz

Bezpečnostní vchodové dveře do domu Next SD 121 Next SD 121 jsou vhodné jako venkovní vchodové dveře 4. bezpečnostní třídy. Díky masivní konstrukci v kombinaci se zárubní NEXT SF 2A splňují nejvyšší požadavky na zabezpečení i na tepelnou izolaci. Světlo v zádveří Vám zajistí prosklené dveře nebo světlíky. Cena: od 40 670 Kč, www.next.cz

Keramické chytré hodinky Apple Watch Edition Serie 2 Apple Watch 2 patří ke špičce mezi chytrými hodinkami. Nová verze s pouzdrem z keramiky přináší mnoho vychytávek, jako je zabudované GPS, 2 × jasnější displej a voděodolnost do padesáti metrů. Mezi přednosti patří Retina displej s funkcí „force touch“, krokoměr, měřič srdečního tepu, stopky, minutka a další. Cena: od 39 990 Kč, www.apple.com/cz

The Panic Room Czech Republic Společnost The Panic Room Czech Republic je jediným a výhradním dovozcem unikátního systému osobní ochrany pro Českou republiku a Slovensko. Jejich úkryty jsou navrženy tak, aby zajistily maximum ochrany a umožnily nepřetržitou a okamžitou komunikaci v případech nouze. Při návrhu a samotné instalaci úzce spolupracují se specializovanými bezpečnostními společnostmi a vytváří tak z Vašeho domova bezpečnou pevnost. Cena: Informace v obchodě, www.thepanicroom.cz

Domácí kamera Welcome s rozpoznáváním obličejů značky Netatmo Domácí kamera Netatmo Welcome s rozpoznáváním obličejů je vzdálený bezpečnostní detektor, který Vás upozorní vždy, když před kamerou někdo projde. Díky technologii rozpoznávání obličejů zasílá bezdrátová kamera do Vašeho iPhonu jména osob. Upozorní Vás také, že se před ní pohybuje někdo cizí. Sledujte svoji domácnost odkudkoli na světě na iPhonu, iPadu nebo MacBooku a streamujte živá HD videa i uplynulé události jediným kliknutím. Cena: 5 990 Kč, www.apple.com/cz

32

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


Breitling Emergency II – hodinky, které Vám zachrání život Model hodinek Emergency II od značky Breitling představují světově první náramkové hodinky s vestavěným osobním lokalizátorem (PLB), který Vám může zachránit život. Signál zabezpečuje dvoufrekvenční vysílač, kompatibilní se specifikacemi mezinárodního satelitního systému. S pomocí velkých vědeckých ústavů byly tyto hodinky vyvinuty tak, aby plnily svou funkci naprosto spolehlivě v případě jakékoliv nouze.

Bezpečnostní alarm iGet Security M3 iGet Security M3 je inteligentní bezdrátový GSM zabezpečovací systém s možností ovládání IP kamer, spínáním řízených zásuvek 230 V nebo ochranou proti sabotáži. Díky rozsáhlému příslušenství, jako jsou sirény, detektory, PIR detektor nebo SOS tlačítka, které se dají k systému dokoupit, bude Váš majetek v bezpečí. Cena: od 3 990 Kč, www.kasa.cz

Cena: Informace v obchodě, www.carollinum.cz

Bezpečnostní trezor Roobus Office na ochranu cenností, dokumentů a utajovaných informací Trezory modelové řady Roobus Office mění zažité představy o tom, jak trezor vypadá! Většina lidí si trezor představuje jako nevzhlednou skříň, která nemůže vyhovovat současným požadavkům na umístění do moderního interiéru. Roobus Office představuje zcela nové pojetí tvarů, povrchové úpravy a funkčnosti. Trezory nejlépe charakterizují pojmy jako vysoká bezpečnost, špičková kvalita, rafinovaná elegance a efektivní využití vnitřního prostoru. Cena: Informace v obchodě, www.tresorag.cz

Trezorové dveře Firesafe řady TDPK bezpečnostní třídy 4 Trezorové dveře řady TDPK 4. bezpečnostní třídy podléhají nejpřísnějším certifikacím odolnosti a splňují zákonné podmínky pro uložení zbraní a střeliva. Proto je můžete použít k zabezpečení vstupu do komorového trezoru, tajné místnosti nebo skladu zbraní. Dveře jsou konstruovány jako tříplášťové s kompaktní vrstvou o síle 95 mm. Cena: 214 650 Kč, www.tresorag.cz

Bezpečnostní trezor Forester na ochranu zbraní, cenností a dokumentů Pro tyto trezory je splnění podmínek zákonných předpisů na bezpečné uložení loveckých i sportovních zbraní samozřejmostí. Svým majitelům navíc poskytují mnohem vyšší ochranu než běžně nabízené trezory. Vzhledem k vysoké pořizovací hodnotě zbraní i dalším cennostem a důležitým dokumentům, které se do trezoru často ukládají, je jistota ochrany naprosto nezbytná. Cena: Informace v obchodě, www.tresorag.cz

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 33


PREMIUM FASHION BRANDS: Věrnost módě se vyplácí

NC PALLADIUM, OC NOVÝ SMÍCHOV, OC CHODOV, SLOVANSKÝ DŮM, OC ČERNÝ MOST, OBECNÍ DŮM, ARKÁDY PANKRÁC, NC METROPOLE ZLIČÍN, GALERIE VAŇKOVKA, NC OLYMPIA BRNO, NC EUROVEA

GEOX, ARMANI JEANS, BELTISSIMO, TRUSSARDI JEANS, 18CRR81 CERRUTI, VERSACE JEANS, WEEKEND MAX MARA, PENNYBLACK, MARINA YACHTING

28 butiků v České republice a na Slovensku, téměř tři desítky značek, stovky luxusních módních pokušení a nekonečné možnosti... To je Premium Fashion Brands.

• Od září je v provozu nový věrnostní

21 prodejen v Praze, 5 v Bratislavě a 2 v Brně

• Členové věrnostního programu, a tedy

systém PFB, zastřešující všechny butiky

držitelé karty Premium Fashion Brands,

značky, s nímž můžete nakupovat luxusní

jsou přednostně informováni o nových

módu až o 20 % levněji. Sleva 5 % platí

kolekcích, mimořádných nabídkách,

jako startovací meta ihned po registraci.

eventech a novinkách ze světa módy.

REGISTRUJTE SE JIŽ DNES A NECHTE SE HÝČKAT! Více informací na našich prodejnách nebo na www.pfb.cz 34

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEMUSÍTE BÝT VĚŘÍCÍ ABYSTE VIDĚLI, ŽE TOTO JE CHRÁM. ELITE BATH. Věřte ve svou koupelnu.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín

PURE BEAUTY

elitebath.cz


My Fashion Laber kol. CUTOUT

MOYYY

DESIGNBLOK 2016 Denisa Adolfovรก

36

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


TEXT: Milan Novák FOTO: Designblok 2016

Osmnáctý ročník pražského týdne designu a módy letos uvede rekordních 197 designérů, módních návrhářů a designérů šperku. Většina výstav a kolekcí bude prodejních, a tak si návštěvníci budou moci nejen vše prohlédnout, ale i nakoupit. Novinkou jsou přednášky, diskuse, kreativní workshopy i sportovní doprovodný program. Výstava Designblok se koná od 27. do 31. října 2016.

N

Youngprimitve

ejvětší středoevropská výstava designu a módy bude mít svůj hlavní stan na Výstavišti v pražských Holešovicích. Pravé křídlo nazvané Superstudio

bude věnované prestižním českým a zahraničním výrobcům, kteří na Designbloku představí novinky v oblasti nábytku, svítidel, interiérových doplňků, módy a životního stylu. Můžeme se tak těšit na instalace Henryho Wielguse a Jana Plecháče pro prestižní značky Vitra a Nespresso, výstavu novinek Bomma, kterou vytvoří studio Olgoj Chorchoj, instalaci Škoda Auto a Lasvit, kde bude v české premiéře uveden Kodiaq. Studio Dechem připravuje výstavu pro Kavalierglass, Lucie Koldová představí v originální výstavě novinky pro Brokis. V Superstudiu uvidíte více

Kateřina Geislerová

než 70 výrobců, výstav a instalací. „Je úžasné, že můžeme na Designbloku vidět výstavy více než tří desítek českých výrobců a zařadit je po bok významných zahraničních značek. Mám radost, že se českému designu tak daří a že

Imreczeova

české firmy spolupracují s výbornými českými designéry. Zároveň mi přijde ale skvělé, že se podařilo propojit zahraniční nadnárodní firmy s českými designéry,“ říká ředitelka Designbloku Jana Zielinski. Openstudio, které bude umístěno v levém křídle Průmyslového paláce, bude letos hostit jak českou designérskou špičku – Studio Dechem, Oáza Collection Kláry Šumové a Dirka Wrighta, Milana Pekaře, Studio DeForm, Romana Vrtišku a Vladimíra Žáka a mnoho dalších, tak i začínající designéry a nové objevy, jako značky Plove, Kayu, Romana Šedinu, Vjemy, Durch Duo a další. Na Designbloku se v čím dát větší míře zabydlují i zahraniční designéři, zejmé-

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 37


Markéta Nováková a Mira Podmanická

Lucia Kavačíková

100CLASS

Delta Light

na ze středoevropského regionu. Vystavující budou letos z celkem dvaceti zemí. „Mimořádně silně zastoupená je také móda. Kromě módní designérky roku Liběny Rochové uvidíme přehlídky dalších 15 módních návrhářů. Na mole Designbloku se tak představí Hana Zárubová, Lenka Mulabegovič, Janina Volkmer a mnoho dalších. Celkově představí Designblok 74 módních návrhářů a designérů šperku. Připraveny budou i zkoušecí kabiny, takže si návštěvníci budou moci vybrané modely i zakoupit,“ dodává Jana Zielinski. Invista

STOCKIST

„Novinkou 18. ročníku jsou workshopy a přednášky přímo v prostoru Průmyslového paláce, které se budou konat každý den od 11:00 do 19:30. Navíc je pro každý den připraven i živý doprovodný program – přehlídky, divadla, fotbalová utkání, ping pong, charitativní programy a mnoho dalšího,“ vysvětluje kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek.

38

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 39


Podzimní

VÝSTAVY DESIGNU, TEXT: Milan Novák FOTO: © Kristof Vrancken / Z33, MoMA, Musée des Arts Décoratifs a Bellevue Arts Museum

které musíte vidět

Výstava „Duch Bauhausu“, Muller Van Severen, 2012

1 DUCH BAUHAUSU od 19. října 2016 do 26. února 2017 v pařížském Muzeu dekorativních umění V letech 1919 až 1933 umělecká škola Bauhaus ve Výmaru, Desavě a Berlíně vyprodukovala mnoho vlivných umělců a designérů, jako byli například Vasilij Kandinskij, Marcel Breuer, který vynalezl ocelový nábytek z ohýbaných trubek, nebo fotograf Florence Henri, který studoval s Paulem Kleem. Propojením malířů, architektů, řemeslníků, inženýrů, herců, hudebníků, fotografů a designérů škola nastavila nový přístup ke každodennímu životu. Muzeum dekorativního umění vzdá hold tomuto uměleckému hnutí prezentací historických období a uměleckých forem, které poháněly jeho ducha. Vystaví i originální díla školy Bauhaus.

Výstava „Duch Bauhausu“, Marcel Breuer, 1928

40

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Výstava „Duch Bauhausu“, Josef Albers, 1927

Výstava „Duch Bauhausu“, Gyula Pap, 1922

Výstava „Jak bychom měli žít? Návrhy pro moderní interiér“

2

JAK BYCHOM MĚLI ŽÍT? NÁVRHY PRO MODERNÍ INTERIÉR od 1. října 2016 do 23. dubna 2017 v newyorské galerii MoMA

Muzeum moderního umění v New Yorku na výstavě prozkoumá partnerství, materiály a procesy, které utvářely interiéry od dvacátých do padesátých let minulého století. Výstava představí přes 200 objektů včetně exponátů ze sbírek MoMA. Zastoupena budou i známá jména jako Le Corbusier, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Alvar Alto nebo Charles a Ray Eamesovi.

Výstava „Jak bychom měli žít? Návrhy pro moderní interiér“

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 41


3 LOUIS KAHN: SÍLA ARCHITEKTURY od 5. listopadu 2016 do 31. ledna 2017 v Muzeu umění v San Diegu

Výstava v kalifornském San Diegu představí proslulého amerického architekta Louise Kahna. Mezi Kahnovy nejznámější práce patří Kimbell Art Museum v texaském Fort Worth a Budova národního shromáždění v bangladéšské Dháce. Vystaveny budou architektonické modely, původní návrhy, fotografie a filmy.

Výstava „Louis Kahn: Síla architektury“, Budova národního shromáždění v Dháce, Bangladéš, 1962–83

Výstava „Louis Kahn: Síla architektury“, Dům Stevena a Toby Koemanovi, Fort Washington, Pennsylvania, 1971–73

Výstava „Konstantin Grcic – Panorama“

‘Výstava „Louis Kahn: Síla architektury“, Akademie Philips Exeter, New Hampshire, 1965–72

Výstava „Louis Kahn: Síla architektury“, Institut Salk v La Jolla, Kalifornie, 1959–65

KONSTANTIN GRCIC – PANORAMA od 25. listopadu 2016 do 26. února 2017 v Institutu designu v Hong Kongu

4

Konstantin Grcic, který navrhl ikonická díla jako židli Chair One a lampu May Day, je považován za jednoho z předních návrhářů naší doby. Nová výstava v hongkongském Institutu designu zkoumá kariéru německého konstruktéra prostřednictvím kreseb a instalací, které pro tuto událost speciálně vytvořil sám Grcic.

Výstava „Konstantin Grcic – Panorama“, Pracovní místo


Exkluzivně v

Slovanský dům, Obecní dům, OC Chodov, OC Nový Smíchov, PALLADIUM


Nový luxusní hotel

LE BARTHÉLEMY na ostrově Svatý Bartoloměj

J

edna z nevychvalovanějších plážových destinací světa, ostrov Svatý Bartoloměj, přitahuje elitní kliente-

lu, která touží po přirozené kráse a klidném odpočinku. Již začátkem tohoto měsíce zde své brány otevře Le Barthélemy, nejnovější hotelový přírůstek této destinace a člen skupiny Small Luxury Hotels of the World. Hotel přichází s jedinečnou nabídkou; spojil individuální služby s ryzí ostrovní pohostinností a zachytil tak skutečnou atmosféru St.Barths. Le Barthélemy se nachází pouze několik minut od letiště Saint-Jean. Táhne se téměř 200 metrů podél pláže Grand Cul de Sac, součásti přírodní rezervace Saint-Barthélemy, která usiluje o zachování přirozeného prostředí ostrova, jeho flóry a fauny. Interiéry navrhla mezinárodně uznávaná návrhářka Sybille de Margerie, jejíž ohromující prostorová díla odráží nejen výjimečnou

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


DOCK IN SPIRE TO CREATE

OFFICES FOR LEASE | WWW.DOCKIN.CZ

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


polohu, ale vykouzlí i emocionální odezvu. Díky inspiraci mořem a krásou ostrova St. Barths jsou její interiéry v Le Barthélemy zdrženlivé, a přesto vrcholně luxusní, tvořené přírodními materiály a zalité světlem. Kromě vynikající polohy a klidné estetiky hotel nabízí 46 detailně navržených pokojů a apartmá, mnohé se soukromými vyhřívanými bazény a s neviditelnými pohyblivými zástěnami, které snadno přemění venkovní terasy na oddělené verandy, dále také s integrovanými technologiemi a vybavením pokojů značkou Hermès. Centrum holistického léčení Le Spa by Le Barthélemy, v partnerství s renomovanou péčí o pleť La Mer, probouzí smysly a vytváří osvěžující útočiště, kde mohou hosté ozdravit své tělo,

dva gastronomické režimy. Ve dne jsou

a mezinárodní kuchyní v neformálním pro-

mysl i ducha směrem ke svému nejautentič-

nabízena lehká, čerstvá a nenáročná jídla,

středí, které je elegantní, ale nikdy usedlé.

tějšímu já.

například chutné domácí pizzy a křupavé

Le Turquoise u bazénu nabízí občerstvení

plněné bagety. Při západu slunce se vynoří

a čerstvé džusy.

Francouzský kuchař Guy Martin, oceněný michelinskou hvězdou, vytvořil v Le Barthé-

Aux Amis a rozvlní denní klid nabídkou

lemy ve stejném atraktivním prostředí

francouzských jídel inspirovaných ostrovem

Generální manažer hotelu Marc Dobbels prohlásil: „Naše poloha je naší inspirací, věnujeme obrovskou péči, abychom vzdali hold tomuto mimořádnému prostředí a nabídli skutečně personalizované služby. Snažíme se o eleganci svěžím způsobem, přetváříme pro moderního cestovatele standardy služeb, ve kterých je nejdůležitější čas, obnovení sil a spojení s přírodou. Je to o jednoduchosti a opravdovosti, která vychází z přirozené bezstarostné krásy našeho okolí.“

46

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Pokušení

Dáma s violoncellem

Michaela Žemličková

Spanilá jízda

Výtvarnice Michaela Žemličková žije a tvoří v Českých Budějovicích, studovala u akademického sochaře a pedagoga Františka Postla. Michaela Žemličková používá klasický způsob kresby perem a štětcem. V jejích dílech převažuje černá a bílá, nevyhýbá se však ani barevným kombinacím. Používá originální styl kresby jedním tahem, pro její práci je typická jednoduchá moderní linie, která se již na první pohled odlišuje od domácích i zahraničních autorů. Kresby nepostrádají lehkost, nadsázku a vtip, významná je zde pro Žemličkovou typická umělecká zkratka. Kresby tuší jsou vytvořeny na ručních a akvarelových listech. Žemličková je zastoupena v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. V říjnu budou mít návštěvníci možnost vidět práce Michaely Žemličkové na autorské výstavě v Galerii La Femme.

michaela žemličková

www.glf.cz

GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz


JAK BYDLÍ...

MICHAEL BAY

48

|

ESTATE

|

JAK BYDLÍ...

|

HOW LIVES...


TEXT: Milan Novák FOTO: Oppenheim Architecture

M

ichael Bay patří mezi nejúspěšnější americké filmové režiséry a současně producenty. Jeho akční snímky jsou plné rychlých střihů a výrazných spe-

ciálních efektů. Kdo by neznal filmy jako Mizerové, Skála, Armageddon, Ostrov, Pearl Harbor nebo sérii Transformers, která celosvětově vydělala přes 2,5 miliard dolarů a stala se sedmou nejvýdělečnější filmovou řadou v historii? Bay také stál u zrodu produkční společnosti Platinum Dunes, která se zaměřuje na hororové filmy. Jak úspěšný režisér bydlí? V nové rubrice si prohlédneme Bayovu vilu v Los Angeles. Původně ji vytvořil Chad Oppenheim, zakladatel architektonické firmy Oppenheim. Třípatrová budova se rozprostírá na neuvěřitelné ploše bezmála 3 000 m2. Nabízí se tu překrásný výhled na centrum Los Angeles, v dálce i na pohoří Santa Monica. V komplexu se nachází velké parkoviště, muzeum filmových rekvizit, kino s padesáti sedadly od Jeffa Coopera, lázně a několik ložnic. Najdeme tu také dva obytné moduly s hlavními ložnicemi, které se vznáší nad zbytkem budovy. Plavecký bazén se dramaticky blíží k okraji útesu, dokonce přes něj na jednom konci přesahuje.

HOW LIVES...

|

JAK BYDLÍ...

|

ESTATE | 49


KANCELÁŘ I DOMOV v oblacích

C

estování letadlem již dlouho není sváteční, neřkuli nedosažitelná událost. Lety po Evropě bývají i pro chudé studenty levnější než cesta autobusem. Dlužno říct, že pohodlností často neoplývají. Připočtěte nutnost zakoupit letenku dlouho dopředu, kontrolu zavazadel, odbavování, kolena natisknutá na sedačku před Vámi... Proč to ale nezkusit jinak? Co takhle odlet ve vámi stanovený čas? Nečekáte Vy, ale naopak letadlo na Vás. Preferujete privátní letadlo za co nejnižší cenu? Nebo si raději dopřejete komfort? Přinášíme výběr modelů soukromých letadel, která právě „letí“.

50

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


TEXT: Viktor Veselý FOTO: Archiv magazínu ESTATE

Embraer Legacy 650 Přesto, že se Embraeru přezdívá „soukromé letadlo pro chudé“, se s tímhle tryskáčem neztratíte, a pohodlí jako v oblacích se Vám dostane i při letech do nejvzdálenějších destinací. Model je jedním z mála letounů, které přistanou i pod ostřejším úhlem, a dostanou se tak i na letiště s omezením. Legacy 650 nastupuje po legendárním modelu Legacy 600, který si získal oblibu díky kombinaci nízkých provozních nákladů, vysoké spolehlivosti a velkoryse řešeného, prakticky využitelného vnitřního prostoru. Oproti svému předchůdci nabízí hned několik vylepšení; delší dolet, lépe odhlučněnou, tišší kabinu či vysokou variabilitu řešení interiéru. Nejprostornější kabinový prostor své kategorie poskytuje několik variant uspořádání a až tři oddělené kabiny pro cestující včetně prostorných a plně oddělených toalet. Pohodlí a perfektní podmínky pro práci klientů i během letu zajišťuje vysokorychlostní internetové připojení. Dále až tři 17palcové LCD displeje a plně vybavená kuchyňka. V letadle můžete pohodlně cestovat s třinácti dalšími AUTO & MOTO

|

ESTATE | 51


pasažéry. Legacy 650 disponuje ve své třídě největším zavazadlovým prostorem, který pojme více než 8 000 litrů zavazadel. Navíc je jedním z největších business jetů, které mohou přistávat i na letištích s omezením, jakými jsou např. Cannes nebo London City. Ani vysoko položené destinace, Aspen či Telluride, nebo pro změnu letiště s teplým podnebím jako je v La Paz, nejsou pro Legacy 650 žádný problém. Letadlo přepraví maximálně čtrnáct pasažérů, jeho maximální dolet činí 7 223 km. Maximální rychlost je neuvěřitelných 850 km/h. O prostoru kabiny vypovídají následující rozměry; výška kabiny 1,82 m, šířka 2,1 m a délka 15,18 m. Letoun pohání dva motory Rolls-Royce AE 3007A2. Cena 823 milionů korun. 52

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Bombardier Learjet 60 XR Název Learjet je spojením jména zakladatele, Američana Billyho Leara, a výrazu „jet“, označujícího proudové letouny. Značka, jejíž historie se počítá od roku 1962, přešla v roce 1990 do letecké divize Bombardier Aerospace kanadského koncernu Bombardier, který vyrábí i vozidla kolejová – metro, vlaky, tramvaje. Letouny Learjet jsou na západě populární i mezi celebritami.

Hrdými majiteli byli Frank Sinatra nebo podnikatel Richard Branson. Bombardier Learjet 60 XR je výkonné a prověřené letadlo kategorie mid-size jet. Každý detail stroje odhaluje výjimečnou kvalitu. K legendárním výkonům patří stoupání nebo schopnost létat ve vysokých hladinách, konec konců pověstný je i ušlechtilý vzhled letounu. Přičtěte řadu funkcí standardní výbavy, výjimečnou efektivitu provozu a spolehlivost a máte jasno – Bombardier Learjet 60 XR je prostě raketa.

Letounem může cestovat sedm osob, maximální dolet činí 4 539 km, maximální rychlost 863 km/h. A komfort kabiny? Výška 1,74 m, šířka 1,81 m a délka kabiny 5,39 m. Kolos pohání dva motory P&W 305A. Bombardier Learjet 60 XR je k mání za 382 miliónů korun. 54

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Gulfstream 550 Gulfstream 550 je z technického pohledu pravděpodobně nejmodernější soukromé letadlo. S pověstí rekordmana ve spojení vzdálených míst bez mezipřistání figuruje v kategorii heavy jets. Prostorná komfortní kabina letounu společně s doletem okolo 12 501 km umožňují velmi pohodlné cestování na dlouhé, až 14,5 hodiny trvající lety. Dopravit majitele z Evropy třeba až na západní pobřeží USA není pro G550 žádnou výzvou. Již během prvních pěti týdnů od nasazení do provozu vytvořil stroj rekord ve spojení neuvěřitelných čtyřiceti destinací. Design celého prostoru letadla se nese v tom nejefektnějším a nejpohodlnějším duchu, pasažéři se tak cítí téměř jako v kanceláři. Samozřejmě nechybí satelitní a bezdrátová wi-fi komunikace, stejně jako fax či tiskárna. V nabídce společnosti Gulfstream Aerospace Corporation je možné do svého „mazlíčka“ zabudovat i vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím služby Broadband Multi-Link. Interiér v tomto případě tvoří kombinace dřeva a krémově zbarvené kůže. Na stěnách letadla nechybí LCD panely, plně vybavený bar, stejně jako pohodlná sedací souprava, která se hodí zejména při delších cestách. Letadlo zdolává především mezikontinentální cesty. K příjemnému cestování přispívají komfortní sedadla pro osmnáct cestujících, tři teplotní zóny i bezpečný PlaneView® kokpit – nejlepší a nejvyspělejší palubní deska ve své třídě. Veškerá elektronika využívá

56

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


první přístroj přináší plně synchronní trojitý systém leteckého provozu. Pilot má naprostý přehled o trasách blízkých letounů, může se tedy pohodlně věnovat řízení stroje. Také letový projekční ukazatel, zachycující fotografie prostředí a terénu, disponuje novou generací systému – Gulfstream Enhanced Vision systémem. Zařízení zpracovává a zobrazuje pilotovi pohled na povrch runwaye a jejího okolí. A to v jakémkoliv počasí, za denního světla, šera nebo tmy. nejmodernějších technologií – nejdůležitější

Systém je vybaven softwarem, který dokáže

letové informace se zobrazují na přehled-

zvýšit schopnost orientace letounu v nulové

ném 14palcovém plazmovém displeji, který

viditelnosti. Letoun přepraví osmnáct osob,

funguje tak, aby co nejlépe sloužil pilotovi.

jeho maximální dolet je 12 501 km a maxi-

Zobrazovací a architektonické systémy

mální rychlost 926 km/h. Rozměry kabiny:

mají základ tvořený softwarem Honeywell

výška 1,88 m, šířka 2,24 m, délka 13,39 m.

Primus Epic®. Ne nadarmo se může G550

V letadle jsou zabudovány dva motory Ro-

chlubit tím, že má v sobě nejmodernější le-

lls-Royce BR710 C4-11. Cena se vyšplhala

tecko-elektrotechnické technologie. Jakožto

na celé 1,4 miliardy korun.

Otevíráme cestu vašim obchodům Integrovaná řešení pro corporate a project finance Prodej a nákup společností Financování a refinancování Consulting a podpora projektů

Firmám a jejich vlastníkům poskytujeme jednotnou platformu pro přístup ke službám investičního a komerčního bankovnictví. Naše služby zahrnují komplexní poradenství při fúzích, akvizicích, odprodejích podniků, strukturovaném financování, finanční restrukturalizaci a získání kreditního ratingu. Jsme součástí mezinárodní skupiny VGD, profesionální organizací auditorů, účetních, daňových, právních a transakčních poradců. VGD je aktivním členem prestižní celosvětové sítě NEXIA. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

VGD Corporate Finance, s.r.o. Růžová 15, 110 00 Praha 1, Česká Republika T: +420 225 375 330 | ESTATE F: +420 225 | 375 57 336 E: info-cz@vgdcorpfin.eu | www.vgdcorpfin.eu


Boeing Business Jet 2 (Boeing 737 BBJ2)

provozní náklady. Ovšem vrchol prestiže, prostornosti a komfortu představují „bizjety“ značek Airbus a Boeing. Jde o upravené verze velkých linkových letadel. Když se spojily společnosti Giant American Corporation General Electric s Boeing Commercial Airplanes, vytvořily Boeing Business Jet 2. Ten, jako většina soukromých letounů,

široká 5,49 m. Zatímco linkové verze širo-

disponuje ložnicí, koupelnou se sprchovým

kotrupých letounů pojmou dle konfigurace

koutem, jídelnou a obývacím pokojem.

250 až 500 cestujících, do svého vlastního

Pokud hodláte cestovat skutečně na úrovni,

Pro příklad parametrů typického širokotru-

velkotryskáče si můžete objednat ložnici

obraťte se na jednoho ze dvou nejsilnějších

pého bizjetu se můžeme podívat na Boeing

s velkou postelí, sprchový kout, jídelní salon

výrobců proudových dopravních letadel.

787-9 BBJ. Letadlo dosahuje délky 63 m,

nebo menší kino. Záleží pouze na vás, kolik

Stroje specializovaných firem, jako v Holy-

rozpětí pak 60,17 m. Podlahová plocha

místa ponecháte na sedačky pro doprovod.

woodu populárního Gulfstreamu či českými

kabiny má výměru 257,8 m². Dolet při ob-

O modelu se hovoří jako o zázraku inže-

miliardáři oblíbeného Embraeru, mohou

sazení pětadvaceti osobami přesahuje

nýrství, designu i luxusu. Cena 2 miliardy

mít lepší provozní parametry i příznivější

17 000 km. Kabina je v nejširším místě

korun.

58

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Prodej luxusního penthouse

ǁǁǁ͘ĂƵƌŽƌĂƉƌŽũĞŬƚ͘Đnj

ŶĂƉƌŽƟŵĞƚƌĂͲ^ƚƌĂƓŶŝĐŬĄ Praha 10

tel: +420 734 581 221


ČTVRTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO PÓLO TURNAJE PRAGUE POLO CUP 2016 10. ZÁŘÍ 2016 DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ VELKÁ CHUCHLE, PRAHA 5

Na pražském dostihovém závodišti ve Velké Chuchli se konala nejprestižnější společenská událost této sezony, Prague Polo Cup 2016, na kterém magazín Estate jako oficiální mediální partner nesměl chybět. Vítězem letošního ročníku se stal tým Moser v čele s kapitánem Ste-

Giovanna Vitelli a Edita Dunglová

vem Rosem, který obhájil pozici krále turnaje z minulého roku. V těsném závěsu se umístil tým Gutmann Bank, na třetím místě pak tým Vi Spring & Dreambeds. Čtvrtou pozici obsadil tým Bovet & Art de Suisse a pátou příčku získal tým Fashion Arena Prague Outlet. Natali Ruden a Natalie Snitcerova

Šarka Vagnerová, Nina Popova Karel Schwarzenberg a Aida Abbasová (Brand Ambassador Preciosa Lighting)

60

|

ESTATE

|

SPOLEČNOST

|

SOCIETY


Elchin Huseynli (Art de Suisse), Christoph Perzosa (Bovet), Yulianna Zadnipryana

Petra Rysova, Ina T.

Elchin Huseynli (Art de Suisse), Christoph Perzosa (Bovet), Marina Naymushina

dámy mohou pochlubit těmi nejextravagantnějšími klobouky a ozdobami hlavy. Cenu o nejlepší ozdobu hlavy si letos odnesla paní Šárka Vágnerová.

Nina Popova, Nicole papadopoulou, Anar Aitzhanova a Viktoria Mominbaeva

Počasí organizátorům akce v čele s Ninou Popovou přálo a do Velké Chuchle tak zavítalo přes 600 obdivovatelů „královského sportu“, jak se pólu také přezdívá. Pólo se řadí nejen mezi divácky mimořádně atraktivní sporty, ale také mezi oblíbené společenské aktivity, na kterých se

Natali Ruden a Natalie Snitcerova

SOCIETY

|

SPOLEČNOST

|

ESTATE | 61


10 NEJ

bohatších lidí na světě Vydělat miliardy se dá v různých odvětvích. Někomu se peníze zhodnocují v módní oblasti, jinému se daří v technologické sféře nebo na akciovém trhu. S každým rokem se objevují nové a nové příležitosti, při kterých se elita světa pokouší vydobýt si místo mezi těmi úplně nejbohatšími. Zatímco někteří zůstávají na svých pozicích, jiní uspějí jako noví vůdci a inovátoři. Včetně „10NEJ“ níže je v současném světě 1 810 miliardářů, jejichž čisté jmění dohromady činí omračujících 6,48 trilionu dolarů a magazín Estate Vám v tomto čísle nabízí poohlédnutí za těmi nejbohatšími na světě.

1

BILL GATES 75 miliard

Programátor, podnikatel, investor, filantrop a vizionář Bill Gates založil největší softwarovou společnost světa v roce 1975 a až do roku 2014 v ní vlastnil nejvýznamnější podíl. Funkci generálního ředitele zastával v Microsoftu do roku 2000, kdy odstoupil, aby se stal hlavním softwarovým architektem. Přestože se měl původně stát právníkem, Gatese od raného věku fascinovaly počítače. Na Harvard se přihlásil v roce 1973. Neměl konkrétní studijní plán, zato trávil hodně času na školních počítačích. V červnu 2006 Gates oznámil, že bude pracovat na částečný úvazek v Microsoftu a na plný úvazek v Nadaci Billa a Melindy Gatesových, do které s manželkou vložili přes 40 miliard dolarů.

2

62

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

AMANCIO ORTEGA 67 miliard Španělský podnikatel Amancio Ortega má za sebou velmi nenápadný start – v roce 1963 založil malou rodinnou textilní továrnu. V roce 1975 s tehdejší manželkou Rosalií Merou uvedli do světa oděvní společnost Zara, Ortegův hlavní finanční zdroj. Do roku 1980 vyrostly firemní obchody po celém Španělsku. Ve Spojených státech otevřela první prodejna Zara v roce 1989. Společně s růstem skupovala Zara podniky jako Massimo Dutti a Pull&Bear. Ortega vlastní také firmu Inditex, kterou mnozí považují za jednu z nejinovativnějších textilních společností na světě. Přestože o svých penězích Ortega mlčí, je známo, že nedávno významně vydělal na obchodu s nemovitostmi. Jeho portfolio má dohromady hodnotu 8 miliard. Ortega veřejně nevystupuje a osobní život si bedlivě chrání. Od roku 1999 nebyly zveřejněny žádné jeho oficiální fotografie. V roce 2012 však věnoval 20 milionů euro humanitární organizaci Caritas – bohatství si pro sebe rozhodně nenechává.


3

WARREN BUFFETT 60,8 miliardy S velkým náskokem nejúspěšnější investor na světě. Warren Buffett je generálním ředitelem a hlavním akcionářem konglomerátní holdingové společnosti Berkshire Hathaway. Nechce se věřit, že se vypracoval od píky. Od mládí měl sklony k podnikání a investování. Jeho prvním zaměstnáním byl podomní prodej limonády, žvýkaček a novin. Konglomerát Berkshire Hathaway vlastní velké společnosti Geico, Dairy Queen a Fruit of the Loom. Dále drží významné podíly ve firmách jako Coca-Cola, Wells Fargo a IBM. Ve skutečnosti máme co do činění s nejhodnotnější společností ve Spojených státech. I přes nesmírné bohatství zůstává Warren Buffett dodnes šetrný. Dokonce stále žije ve stejném domě, který koupil v roce 1958 za 31 500 dolarů. Přestože je vůči sobě přísný, k ostatním je štědrý. Buffett se zavázal věnovat 83 % svého bohatství Nadaci Billa a Melindy Gatesových, což bude pravděpodobně největší charitativní dar v historii.

5

4

JEFF BEZOS 45,2 miliardy Je pravděpodobné, že pokud nakupujete na internetu, nejméně jednou jste tak učinili na stránkách Amazon.com. I přes velikost Amazonu řídí jeho zakladatel Jeff Bezos dvě další společnosti. Bezos založil a vlastní výrobce letecké a kosmické techniky Blue Origin a řídí noviny Washington Post, které koupil v srpnu 2013 za 250 milionů dolarů. Bezos nechal své práce investora do hedge fondů a v roce 1994 založil Amazon. Svůj byznys rozjížděl z garáže, inspirován články o rostoucím využívání internetu. Bezos je uznáván pro své manažerské schopnosti a pozornost věnovanou všem aspektům na pracovišti. Přes Amazon.com Bezos spustil několik charitativních kampaní. Také podpořil akce za rovnost a pravidelně věnuje peníze na vědecké a vzdělávací projekty.

CARLOS SLIM HELU 50 miliard Carlos Slim Helu, jehož jméno se často zkracuje jen na Carlos Slim, získal titul nejbohatšího člověka na světě již několikrát. Muž přezdívaný „Mexický Warren Buffett“ zbohatl díky investování a vlastnictví mnoha velkých firem. Řídí telefonní služby společností Telmex a América Móvil, největšího poskytovatele mobilních služeb v Latinské Americe. Slim má podíly v neuvěřitelně rozmanitém portfoliu podniků, které se zabývají výrobou běžných produktů, jako jsou nápoje, ale i finančními službami. I přes své bohatství je Slimovou hlavní rezidencí dům se šesti ložnicemi poblíž místa, kde v Mexico City vyrostl. Miliardář se aktivně věnuje obchodu s nemovitostmi, které nakupuje a prodává v luxusních městech jako New York City nebo Beverly Hills. V roce 2014 otevřel Inbursa Aquarium, největší akvárium v Latinské Americe. Prostřednictvím svých mnoha firem založil Slim řadu charitativních fondů.

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 63


7

6

64

|

MARK ZUCKERBERG 44,6 miliardy Pravděpodobně máte účet na téže webové stránce, díky které se stal Mark Zuckerberg miliardářem. Facebook je největší sociální sítí světa; spojuje 1,65 miliard uživatelů. Zuckerberg založil Facebook v roce 2004 jako malou sociální síť pro své spolužáky na Harvardu. Když síť začala žít svůj vlastní život, Zuckerberg z Harvardu odešel, aby se věnoval realizaci svých snů v Silicon Valley. Ve věku 31 let je Zuckerberg jedním z nejmladších miliardářů. Facebook během své existence koupil přes 50 firem. Jeho první velkou akvizicí v dubnu roku 2012 byla sociální síť Instagram pro sdílení fotografií v hodnotě jedné miliardy dolarů. V únoru 2014 koupil Facebook aplikaci Whatsapp, určenou k zasílání zpráv, za monstrózních 19 miliard dolarů. O necelý měsíc později zakoupil Facebook ve snaze těžit z prudce rostoucího pole VR her přední společnost na poli virtuální reality Oculus v hodnotě 2 miliardy. Přestože Zuckerberg nepodepsal darovací závazek, se svou manželkou Priscillou Chan oznámili, že za svého života věnují na charitu nejméně 99 % svých příjmů. Priscilla Chan se zasazuje za pokrok v oblasti rovnosti, zdraví, vzdělání a ovlivňuje filantropická rozhodnutí svého manžela. Zuckerberg a Chan plánují vytvořit speciální charitu proškoly v Kalifornii.

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

LARRY ELLISON 43,6 miliard Podnikatel, který se vypracoval zcela sám. Larry Ellison začal svou cestu v sedmdesátých letech stavěním počítačových databází pro CIA. Svoji databázi nazval „Oracle“ – jméno se později stalo součástí softwarové společnosti založené v roce 1977; tehdy se ještě jmenovala Software Development Labs. Ellison se dvěma partnery tehdy investovali 2 000 dolarů na to, aby vytvořili budoucího miliardového giganta v oblasti softwarových databází. Než se stal jedním z nejbohatších lidí světa, vyletěl Ellison dokonce dvakrát z vysoké školy. Strávil dva roky na Illinoiské univerzitě v Urbana-Champaign a poté absolvoval jeden semestr na Chicagské univerzitě. Larry Ellison věnoval nejméně 1 % svého bohatství na charitu a zavázal se, že po smrti daruje většinu svého majetku charitativním fondům. Miliardář vlastní pilotní licenci a rovnou dva vojenské letouny. Úspěchy slaví také v jachtingu.


8

MICHAEL BLOOMBERG 40 miliard Michael Bloomberg proslul díky postu starosty města New York v letech 2002 až 2013 i prostřednictvím současné kariéry politika. Je také vlastníkem a generálním ředitelem společnosti Bloomberg LP, kterou založil v roce 1981 po kariéře v investiční bance Salomon Brothers. Hodně se spekulovalo o Bloombergově účasti ve volbách v roce 2016 a on sám uvedl, že zvažuje nezávislou kandidaturu, protože není spokojen s personálním obsazením. Později se však rozmyslel a svou energii soustředil na Bloomberg LP.

9

10 66

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

CHARLES A DAVID KOCHOVI každý 39,6 miliardy Bratři Charles a David Kochovi jsou hlavními akcionáři nadnárodního konglomerátu Koch Industries. Koch Industries se zabývají především ropným průmyslem a chemickými technologiemi, pozornost upírají také ke společnostem, které se soustřeďují na obchod, investice a výrobu produktů jako papírových ručníků a papírových kelímků. Koch Industries je druhou největší soukromě vlastněnou skupinou v USA. Prezident společnosti Charles Koch vstoupil do jejího čela v roce 1967, kdy hodnota firmy činila 50 milionů. V minulosti Koch kandidoval s podporou svého mladšího bratra Davida za Republikány. Také David Koch je aktivní filantrop, na různé účely daroval více než 1,2 miliardy dolarů přes nadaci David Koch Charitable Foundation. Bratři také pravidelně financují republikánské aktivity.

LILIANE BETTENCOURTOVÁ 38,9 miliardy Bettencourtová se dostala do středu pozornosti, když bylo několik jejích zaměstnanců shledáno vinnými ze zneužití jejího duševního stavu a okradení v řádu milionů. Jedním z viníků byl i fotograf celebrit FrancoisMarie Banier, odsouzený na tři roky vězení a k úhradě škody ve výši 172 milionu dolarů. Bettencourtová je nejbohatší osobou Francie i celé Evropy.


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 68

116

140

146

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

Prodej na Moravě Sales in Moravia

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 67


PRODEJ | SALE

C

Pod Havránkou, Praha 7 Elegantní vila v prestižní lokalitě Prahy 7 – Troja je zasazena do jižního svahu s rozlehlou terasovitou zahradou, která plynule navazuje na chráněné přírodní území Havránka a pražskou Botanickou zahradu. Díky své poloze na konci klidné ulice nabízí naprostý klid a soukromí a zároveň neopakovatelný výhled na panorama Prahy. Vila je řešena v 5 nadzemních podlažích propojených výtahem a centrálním schodištěm. V domě se nachází reprezentativní vstupní hala, velká společenská místnost s kinosálem, vnitřní bazén, jacuzzi, pára a sauna, separátní zázemí pro správce, byt pro návštěvy a vinotéka. V soukromé části vily se na 168 m2 rozprostírá obývací pokoj s krbem, jídelna a luxusní kuchyně. Dům dále nabízí 4 ložnice a relaxační místnost, kterou můžeme najít v posledním patře a ze které je díky proskleným stěnám úchvatný výhled na Prahu. Ve spodní části domu nalezneme fitness a garáž, ke které vede vyhřívaná příjezdová cesta. Celý dům je ovládaný systémem „smart home,“ a disponuje mimo jiné záložním generátorem, bezpečnostními dveřmi a roletami a kamerový systém s napojením na bezpečnostní službu. Pro více informací o této unikátní nemovitosti nás prosím kontaktujte.


#118817 Info v RK | Info upon request An elegant villa in a prestigious location of Prague 7 - Troja is nestled in the southern hillside with a large terraced garden that smoothly connects the natural protected area Havranek and Prague Botanical Garden. Thanks to its location at the end of a quiet street, offering utter peace and quiet along with an incredible view of the Prague panorama. The villa is spread over 5 floors connected by an elevator and a central staircase. The house has an elegant foyer, large lounge with a cinema, indoor pool, jacuzzi, steam room and sauna, separate living area for a house keeper, bedroom for guests and a wine cellar. On the 168 sqm of the private part of the villa there is a living room with fireplace, dining room and luxurious kitchen. The villa further comprises 4 bedrooms and a relaxing lounge on the top floor where there is a breathtaking view of the city. In the lower part of the house you will find a fitness room and garage with heated driveway. The whole house is controlled by a â&#x20AC;&#x17E;smart homeâ&#x20AC;&#x153; system and has a standby generator, security doors, blinds and a camera system connected to a security service. Please contact us for more information about this rare property.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

U Obecního dvora, Praha 1 Luxusní dům 5+1 (262 m2) o 3 nadzemních podlažích je umístěn v klidné části Starého Města, v ulici U Obecního dvora. Jedná se o jedno z nejklidnějších míst žádané lokality. Dům prošel kompletní nákladnou rekonstrukcí a je k dispozici ve stavu shell and core. Po dohodě je možné uvést byty do stavu fit out. Standard vybavení stavu fit out od developera zahrnuje podlahy z kvalitního dřeva a kamene, osvětlení Swarovski, individuálně nastavené vytápění a klimatizace, designová kuchyň, a mnoho dalšího.

#118757 Info v RK | Info upon request Luxury four-bedroom house (262 sqm) on three floors is located in a quiet part of Old Town, in U Obecniho dvora Street. It is one of the quietest places in this sought after location. The house has undergone complete expensive reconstruction and is for sale in a shell&core state. Acording to agreement with a developer, there is an option to buy a property in fit out state. The standard fittings of the fit out state comprises high quality wooden and stone floors, lighting fixtures by Swarovski, individual settings for heating and A/C, design kitchen, etc.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Janáčkovo nábřeží (dříve Ferdinandovo nábřeží) je garantem prestižního bydlení v blízkosti parků Kampa a Petřín. Dům č. 39 palácového typu byl postaven dle návrhu Josefa Lipovského v roce 1877. Luxusně zrekonstruovaný „palác“ nabízí osm bytů s impozantním výhledem na Vltavu, Národní divadlo i Žofín. Byt 4+kk (232,05 m2) po kompletní precizní rekonstrukci se prodává dokončený včetně podlah, povrchů, zařizovacích předmětů, elektra, klimatizace, vyjma kuchyně a nábytku. V bytě je vzdušný obývací pokoj s kuchyní, orientovaný na řeku, tři pokoje – průchozí, ale i s vlastními vstupy a dvě koupelny.

#115674 Info v RK | Info upon request Janackovo nabrezi (formerly Ferdinandovo nabrezi) is a guarantee of prestigious living, just moments from Kampa and Petrin parks. Residence No. 39 was designed in palazzo style by Josef Lipovsky in 1877. This luxuriously renovated “palace” offers 8 apartments with impressive views over the Vltava River, the National Theatre and Zofin. The fully renovated three-bedroom apartment (232.05 sqm) is sold fully completed including floors, surfaces, fixtures and fittings, electrical wiring, and air-conditioning, excluding kitchen unit and furniture. The apartment features an airy living room with kitchenette facing the river, 3 bedrooms and 2 bathrooms.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Na Květnici, Praha 4 Prvorepubliková vila (530 m2) z konce 30. let minulého století, obklopena vzrostlou, upravenou zahradou (1 243 m2) se nachází v rezidenční části s panoramatickým výhledem na Prahu. Lokalita je velmi dobře dostupná jak vozem, tak MHD a v okolí je veškerá občanská infrastruktura. Prostorná vila s historickou atmosférou je rozdělena na dvě části - administrativní a obytnou. Interiéru dominuje schodiště s prosklenou stěnou a v mezipatře galerie.

#115672 Info v RK | Info upon request First Republic villa (530 sqm) from the late 30‘s of last century surrounded by a mature landscaped garden (1 243 sqm) and located in a residential area with a panoramic view of Prague. The location is easily accessible by car as well as by public transport and there is all civic infrastructures in the place. Spacious villa with a historic atmosphere is divided into two parts - the administrative one and the residential one. A wooden staircase with a glass wall and a small gallery dominate the interior.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Horoměřice, Praha-západ Novostavba rodinného domu (411,5 m2) se nachází v oblíbené lokalitě nedaleko Prahy 6 v Horoměřicích. Prostorná vila je postavena ve dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a prodává se ve stavu shell&core (hrubá stavba). V přízemí větší části domu je vzdušný obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj pro hosty, koupelna, prostorná vstupní hala a garáž, v prvním patře jsou navrženy tři ložnice. V přízemí menší části domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem, vstupní hala, samostatná toaleta, v prvním patře pak dvě ložnice, šatna a koupelna.

#115673 Info v RK | Info upon request New house (411.5 sqm) located in a popular location near Prague 6 in Horoměřice. Spacious villa is built on two floors and one basement and is being sold in the state shell & core (rough construction). Downstairs in the larger part of the house is airy living room with kitchenette, guest room, bathroom, spacious entrance hall and garage, the first floor is designed with three bedrooms. On the ground floor of the house is a small living room with kitchenette, entrance hall, and a separate toilet. On the first floor are two bedrooms, dressing room and bathroom.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


6OJL»UOÃ&#x2021;EÅ&#x2026;NW[FMFOJ 3URGHMÂ&#x2021;3UDKDÂ&#x2021;Â&#x2021;P Â&#x2021;.þ 2

3URVWRUQê URGLQQê GĤP VH QDFKi]t Y NOLGQp ]iVWDYEÄ&#x152; Y EOt]NRVWL 3Ä&#x153;tURGQtKR SDUNX'UDKiÄ&#x2013;±7UyMD6SRXÃ¥LWtPWÄ&#x152;FKQHMNYDOLWQÄ&#x152;MãtFKPDWHULiOĤDPRGHUQtFK WHFKQRORJLtY]QLNODQDGYRXVWDYHEQtFKSR]HPFtFKYHOPLQDGVWDQGDUGQtQRYRVWDYED+ODYQtEXGRYDMHREORÃ¥HQiEÄ&#x153;LGOLFRYêPLGHVNDPLQRYiãSDOHWRYi RNQDQDPtUXPDMtHOHNWULFN\RYODGDWHOQpÃ¥DOX]LH2EMHNWVHVNOiGi]HGYRX QDVHEHQDSRMHQêFKEXGRY+ODYQtEXGRYDPiMHGQRSRG]HPQtDGYÄ&#x152;QDG]HPQt SRGODÃ¥tVFHONRYRXGLVSR]LFt9SRGVNOHSHQpþiVWLVHQDFKi]tSUiGHOQD NRXSHOQDSÄ&#x153;tSUDYDQDVDXQXDYQLWÄ&#x153;QtSUĤFKRGGRYHGOHMãtEXGRY\NGHQDMGHWH WRVSUiYQpPtVWRNRGSRþLQNXDSRVH]HQtVSÄ&#x153;iWHOL'ĤPVHQDFKi]tYWLFKpXOLFL NOLGQpþWYUWLýLPLFHEOt]NR]HOHQÄ&#x152;VYHãNHURXREþDQVNRXY\EDYHQRVWtDGREURX GRSUDYQtGRVWXSQRVWtMDNDXWHPWDN0+'3DNOLÃ¥HKOHGiWHPRGHUQtURGLQQp E\GOHQtYNOLGQpþiVWL3UDK\SDN9iVMLVWÄ&#x152;WDWRYêMLPHþQiQHPRYLWRVW]DXMPH

Unique house in a quiet location 6DOHÂ&#x2021;3UDJXHÂ&#x2021;Â&#x2021;P2Â&#x2021;&=.

6SDFLRXVIDPLO\KRXVHLVVLWXDWHGLQDTXLHWDUHDQHDUWKHQDWXUDOSDUN 'UDKiÄ&#x2013;7UyMD8VLQJWKH¿QHVWPDWHULDOVDQGDGYDQFHGWHFKQRORJLHV IRXQGHGRQWZREXLOGLQJSORWVDIRUPLGDEOHQHZEXLOGLQJ7KHPDLQ EXLOGLQJ LV OLQHG ZLWK VODWH VODEV QHZ ZLQGRZV OLQLQJ IRU SHDFH DUH HOHFWULFDOO\RSHUDWHG EOLQGV 7KH SURSHUW\ FRQVLVWV RI WZR EXLOGLQJV FRQQHFWHGWRHDFKRWKHU7KHPDLQEXLOGLQJKDVDEDVHPHQWDQGWZR Ã&#x20AC;RRUV ZLWK D WRWDO OD\RXW ,Q WKH EDVHPHQW VHFWLRQ LV D ODXQGU\ URRPEDWKURRPSUHSDULQJIRUDVDXQDDQGLQGRRUSDVVDJHLQWRWKHQH[W EXLOGLQJZLWKWKHULJKWSODFHWRUHVWDQGUHOD[ZLWKIULHQGV7KHKRXVHLV VLWXDWHGLQDTXLHWVWUHHWLQDTXLHWQHLJKERUKRRGýLPLFHQHDUWKHJUHHQ ZLWKDOOFLYLFDPHQLWLHVDQGJRRGWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\ERWKE\FDUDQG SXEOLFWUDQVSRUW

(QJHO 9|ONHUVÂ&#x2021;$QGÄ&#x152;O3UDJXHÂ&#x2021;:HVW-DQiþNRYRQiEÄ&#x153;HÃ¥tÂ&#x2021;3UDKD Â&#x2021;3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRPÂ&#x2021;ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Luxusní byt s výhledem 3URGHMÂ&#x2021;3UDKDÂ&#x2021;Â&#x2021;P Â&#x2021;.þ 2

-HGLQHþQêE\WVHQDFKi]tYMHGQp]QHMY\KOHGiYDQÄ&#x152;MãtFKþiVWt3UDK\QD9LQRKUDGHFK$WRSÄ&#x153;tPRQDG+DYOtþNRYêPLVDG\3HUIHNWQtNRPELQDFHGRSUDYQt GRVWXSQRVWLDE\GOHQtYNOLGQpORNDOLWÄ&#x152;EOt]NR]HOHQÄ&#x152;%UiQDSDUNXÃ&#x201E;*UpERYND³MHY]GiOHQDSRXKêFKPRGWRKRWRGRPX%\WMHNUiVQÄ&#x152;SURVYÄ&#x152;WOHQê DSRVN\WXMHYHOPLKH]NpYêKOHG\GR]HOHQÄ&#x152;SÄ&#x153;tSDGQÄ&#x152;QD]UHNRQVWUXRYDQpKLVWRULFNpþLQÃ¥RYQtGRP\%\WSURãHONRPSOHWQtUHNRQVWUXNFtYURFHNWHUi VLNODGOD]DFtOSURVWRURWHYÄ&#x153;tWDSURVYÄ&#x152;WOLWFRÃ¥VHSRYHGORQDYêERUQRX'LVSR]LFHE\WXMHÄ&#x153;HãHQDQDSURVWRLGHiOQÄ&#x152;REÄ&#x152;ORÃ¥QLFHMVRXRULHQWRYiQ\GRNOLGQpKRYQLWUREORNX]KODYQtORÃ¥QLFHMHSÄ&#x153;tVWXSQDEDONRQVMLKR]iSDGQtRULHQWDFtD YêKOHGHPQD+DYOtþNRY\VDG\.DÃ¥GiORÃ¥QLFHPiVDPRVWDWQRXNRXSHOQXMHGQD ]NRXSHOHQMHY\EDYHQDYDQRXDYHGUXKpMHVSUFKRYêNRXW.WpWRH[NOX]LYQt QHPRYLWRVWLQiOHÃ¥tYODVWQtJDUiÃ¥RYpVWiQtSURMHGHQDXWRPRELOSÄ&#x153;tPRYGRPÄ&#x152;

Luxury apartment with views 6DOHÂ&#x2021;3UDJXHÂ&#x2021;Â&#x2021;P2Â&#x2021;&=.

8QLTXHDSDUWPHQWORFDWHGLQRQHRIWKHPRVWSRSXODUSDUWVRI3UDJXH 9LQRKUDG\GLUHFWO\DERYH+DYOtþNRY\VDG\$SHUIHFWFRPELQDWLRQ RIH[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\DQGOLYLQJLQDTXLHWDUHDQHDUWKH JUHHQSODFHV*DWHZD\3DUN³*UpERYND´LVMXVWPIURPWKHKRXVH 7KH DSDUWPHQW LV EULJKW DQG SURYLGHV D YHU\ SOHDVDQW YLHZV WR WKH SDUNRULQDUHQRYDWHGKLVWRULFDSDUWPHQWEXLOGLQJV,WZDVFRPSOHWHO\ UHQRYDWHGLQZKLFKZDVDLPHGDWWKHVSDFHRSHQDQGEULJKWHQ DQGWKH\VXFFHHGHGYHU\ZHOO7KHÃ&#x20AC;DWLVFRPSOHWHO\VROYHGLGHDOO\ ERWKEHGURRPVDUHRULHQWHGWRWKHFRXUW\DUGWKHPDVWHUEHGURRPKDV DFFHVVWRDEDOFRQ\ZLWKDVRXWKZHVWIDFLQJYLHZVRYHUSDUN(DFK EHGURRPKDVLWVRZQEDWKURRP7KLVH[FOXVLYHHVWDWHKDVDSULYDWH JDUDJHIRURQHFDULQWKHKRXVH

(QJHO 9|ONHUVÂ&#x2021;$QGÄ&#x152;O3UDJXHÂ&#x2021;:HVW-DQiþNRYRQiEÄ&#x153;HÃ¥tÂ&#x2021;3UDKD Â&#x2021;3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRPÂ&#x2021;ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


DOCK - Bydlení na nejvyšší úrovni 3URGHMÂ&#x2021;3UDKDÂ&#x2021;NNÂ&#x2021;P Â&#x2021;1DY\Ã¥iGiQt 2

%\W\YQRYpþWYUWL'2&.FKDUDNWHUL]XMtYHONROHSpSURVNOHQpSORFK\IUDQFRX]VNiRNQDH[SUHVLYQtYVWXSQtKDO\VYÄ&#x152;WHOQpSRGKOHG\YêEÄ&#x152;UNYDOLWQtFK SRYUFKRYêFKPDWHULiOĤDOX[XVQtY\EDYHQtLQWHULpUĤ.GLVSR]LFLSRG]HPQt SDUNRYDFtVWiQtNROiUQDDP\FtER[VWHMQÄ&#x152;MDNRFHQWUiOQtUHFHSFHVQRQVWRS REVOXKRX6RXþiVWtUH]LGHQFHMHSÄ&#x153;tVWDYQtPRORNGHMHPRÃ¥QpNRWYLWORGÄ&#x152;DÃ¥ GRGpON\PHWUĤ0ĤåHWHQDWDQNRYDWSÄ&#x153;LSRMLWVHQDYRGXDHOHNWÄ&#x153;LQXQHER VLORÄ&#x2021;QHFKDWXPêWDRSUDYLW-HGQRWOLYpHWDS\SURMHNWX'2&.]tVNiYDMt PQRKiRFHQÄ&#x152;QtYSUHVWLÃ¥QtFKVRXWÄ&#x152;Ã¥tFKMDNRMVRXQDSÄ&#x153;tNODG%HVWRIUHDOLW\ QHER&,-$ZDUGV1DEt]tPH9iPE\GOHQtYMHGLQHþQêFKSHQWKRXVHFKRGLVSR]LFLNNYHVWDYXVKHOO FRUH=SURVWRUQêFKWHUDVMHNRX]HOQêYêKOHG EXÄ&#x2021;GRSÄ&#x153;tURG\DQDPDULQXQHERGRQRYpþWYUWL

DOCK - Living at the highest level 6DOHÂ&#x2021;3UDJXHÂ&#x2021;NNÂ&#x2021;P2Â&#x2021;8SRQUHTXHVW

$SDUWPHQWV RI WKH QHZ TXDUWHU '2&. LV FKDUDFWHUL]HG E\ D VSHFWDFXODUJODVVVXUIDFHV)UHQFKGRRUVDQGVHOHFWLRQRITXDOLW\ ¿QLVKLQJPDWHULDOV7KHUHVLGHQFHKDVXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KH UHVLGHQFHLVDSLHUZKHUH\RXFDQPRRUERDWVXSWRDOHQJWKRI PHWHUV 7KH PDULQD JHWV \RXU ERDW WKH EHVW FDUH LQFOXGLQJ FOHDQLQJDQGVHUYLFLQJ,QUHVLGHQFHLVQRQVWRSVXUYHLOODQFH,QGLYLGXDOSURMHFWSKDVHV'2&.ZLQPDQ\DZDUGVLQSUHVWLJLRXV FRPSHWLWLRQVVXFKDV%HVWRIUHDOLW\RU&,-$ZDUGV:HRIIHU\RX DFFRPPRGDWLRQLQXQLTXHSHQWKRXVHNNZLWKWHUUDFH3HQWKRXVHVDUHLQDVWDWHRIVKHOO FRUH

(QJHO 9|ONHUVÂ&#x2021;$QGÄ&#x152;O3UDJXHÂ&#x2021;:HVW-DQiþNRYRQiEÄ&#x153;HÃ¥tÂ&#x2021;3UDKD Â&#x2021;3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRPÂ&#x2021;ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Chytré byty na investici Praha 1 1kk – 2kk

www.ytpi.cz


Rodinný dům s bazénem 538 m2, Třebotov, Praha – západ Prostorná vila s bazénem v Třebotově, 15 min autem od centra Prahy. Nemovitost nabízí na třech podlažích užitnou plochu o celkové výměře 538 m2 a zahradu o výměře 854 m2. Interiér se skládá mimo jiné z obývacího prostoru, šesti prostorných ložnic, několika koupelen, tělocvičny, sauny a a garáže garáže pro dva vozy. Dům byl postaven v roce 2000 s důrazem na detail a kvalitu provedení. Obývací prostor doplňuje lícové cihlové zdivo, podlahy jsou z masivních dubových parket, dveře, zárubně a okna jsou z masivního dřeva meranti. Vnitřní parapety z mramoru, venkovní parapety z žuly, měděné oplechování, elektricky ovládané venkovní žaluzie, kvalitní vnitřní osvětlení na míru. Nemovitost je výborně tepelně izolována. Dům zaručuje naprosté soukromí a poskytuje pěkné výhledy do okolní krajiny. Zahrada nabízí vzrostlou zeleň, skleník a venkovní bazén o hloubce až 2.65m. Nemovitost je umístěna ve vilové čtvrti na okraji obce, v bezprostřední blízkosti modré turistické stezky. V obci je veškerá občanská vybavenost včetně pošty, školy, školky, samoobsluhy a nemocnice. V blízkosti je špičková stáj s možností ustájení vlastního koně. Interiér: 538 m2, pozemek: 1200 m2. Cena 23.550.000 Kč + daň z nabytí nemovitých věcí Villa with swimming pool in Třebotov, 15 min drive from Prague city center. The property offers on three levels total area of 538 m2 and the garden of 854 m2. The interior features among others the living space, six spacious bedrooms, gym, sauna and garage for 2 cars. The house was built in 2000 in excellent standard with attention to details. Visible bricks on walls in living space, massive oak parquets, doors and windows are made of meranti wood, window stills made of stone, brass metal work, electric blinds, custom made lighting, security system. The property offers privacy and the nice views to the surrounding greenery. The full-grown garden offers also a greenhouse and the swimming pool. Třebotov has all services and amenities including the kinder garden, school, supermarket, post office and the hospital. Top stable nearby with the opportunity to accommodate your horse. Interior: 538 m2, land: 1200 m2. Price: 23.550.000 CZK + pro p property p ty per y transfer tax 80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Rodinný dům s bazeném 240 m2, Louňovice, Praha – východ Slunný, velkoryse řešený rodinný dům s bazénem v Louňovicích, 30 min jízdy autem od centra Prahy, 10 minut od Říčan. Tato vila s orientací hlavních místností na jih a jihozápad a pěknými výhledy do krásné, vzrostlé zahrady se skládá ze dvou podlaží. Přízemí tvoří prostorná vstupní hala, velký obývací prostor s jídelnou, kuchyně s prostornou spíží, komora, šatna, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, další samostatná toaleta a ložnice. První patro nabízí obytnou halu, tři velké ložnice, jednu menší ložnici se šatnou, koupelnu s rohovou vanou, sprchovým koutem a toaletou a komoru. Tento rodinný dům byl postaven v devadesátých letech, je pečlivě udržovaný, má nová, osmikomorová okna, fasádu i střechu a je v perfektním technickém stavu. Obývacímu prostoru dominuje cihlový krb, v koupelnách je pozlacená sanita. Dům je vytápěn plynovým topením. Zahrada zaručuje klid a naprosté soukromí. Na pozemku je kromě garáže pro dva vozy i možnost parkování mimo garáž. Objekt je chráněn bezpečnostními roletami a bezpečnostním systémem. Obec Louňovice je velmi upravená, klidná obec s vyhlášeným kulturním životem (divadelní spolek, fotbalový klub) a veškerou občanskou vybaveností včetně školky, obchodu a několika restaurací. V blízkosti se nachází národní přírodní rezervace „Voděradské bučiny“. Bus 30 min na metro Háje. Interiér: 240 m2, pozemek: 1028 m2. Cena: 9.400.000 Kč + daň z nabytí nemovitých věcí Sunny, spacious villa with swimming pool in Louňovice, 30 min drive from Prague city center, 10 min from Říčany. This two storey house is set in a beautiful full-grown garden facing south and south west. Ground floor features entrance hall, large living room with dining space, kitchen, grocery storage room, bedroom, bathroom, toilet and walk-in closet. First floor offers gallery, three bedrooms, one smaller bedroom with walk-in closet, bathroom, toilet and storage room. The property was bulit in 90’s, is very well maintained, it has new windows, roof and façade and it is in excellent technical condition. Garden provides peace and privacy. Next to the garage for 2 cars there is extra parking place. Security alarm system and safety window blinds. Lounovice town is very neat and peaceful place with great cultural life (theatre club, futball club, ...) and many services and amenities including kinder garden, shop and couple of restaurants. Neigboring with Natural reserve „Voděradské bučiny.“ 30 minutes to metro station Háje by bus. Interior: 240 m2, Land: 1028 m2. Price: 9.400.000 CZK + property transfer tax

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


9E\WRY«PGRPʏ .DUO¯Q3OD]D SREO¯ä XOLFH 6RNRORYVN£ Ā ÀDOGRY£ EXGRX Y\VWDYʏQ\ FHONHP WʭL EXGRY\ YH NWHU¿FK EXGH E\WRY¿FK MHGQRWHN R GLVSR]LF¯FK NN Dä NN 8äLWQ£ SORFKD E\Wʹ MH Y UR]PH]¯ P .DUO¯Q MH G¯N\ VY« SROR]H Y\KOHG£YDQRX ʊWYUW¯ NWHU£ VQRXE¯ RE\WQRX DGPLQLVWUDWLYQ¯ D REFKRGQ¯ IXQNFL 9 SRVOHGQ¯FK OHWHFK SURFK£]¯ SRVWXSQRX SURPʏQRX D SʭLQ£Ý¯ QRY« PRäQRVWL '¯N\ WRPX ]GH O]H QDO«]W Sʭ¯MHPQ« UH]LGHQʊQ¯ E\GOHQ¯ GRVWXSQRVW D Y\EDYHQRVW SUR VY« RE\YDWHOH L W\ FR GR .DUO¯QDGRM¯äG¯]DSUDF¯

,QWKH5HVLGHQFH .DUO¯Q3OD]D QHDUE\ 6RNRORYVND VWUHHW DQG 6KDGORYD VWUHHW ZLOO EH EXLOW WKUHH EXLOGLQJV ZLWK DSDUWPHQWV IURP EHGURRPWREHGURRPVZLWKOLYLQJDUHDIURPWLOO P 7KDQN WR LWV ORFDWLRQ .DUOLQ LV YHU\ SRSXODU SDUW RI 3UDJXH ZKLFK EURXJKW QHZ RSSRUWXQLWLHV $V D UHVXOW WKHUH FDQ EH ILQG D SOHDVDQW UHVLGHQWLDO KRXVLQJ DFFHVVLELOLW\ DQG DOO VHUYLFHV IRU ERWK LWV UHVLGHQWV DQG FRPPXWHUV

ÚþĀăĆĄĂĆĄćăýĂĉý .DUO¯Q3OD]D úùăĀÿĀċăĀĎē6RNRORYVN£ĀÀDOGRY£ùċüýĊćĆĉĊĈĆýąĆ ĊĈĀĄąĆûĆĕĊøþąēčÿüøąĀėĆùđýāďĀĉăýąąĆĉĊĔĖ ĂúøĈĊĀĈ ú úøĈĀøąĊøč ĆĊ ĆüąĆĂĆĄąøĊąĆā üĆ ďýĊēĈýčĂĆĄąøĊąĆāçĆăýÿąøėćăĆđøüĔĂúøĈĊĀĈĬĆĊ Ą üĆ Ą ÙăøûĆüøĈė ĉúĆýĄċ ĄýĉĊĆĈøĉćĆăĆþýąĀĖ ĈøāĆą âøĈăĀą ėúăėýĊĉė ĆüąĀĄ Āÿ ĉøĄēč ćĈýĉĊĀþąēč ú çĈøûý éĆďýĊøė ú ĉýùý þĀăċĖøüĄĀąĀĉĊĈøĊĀúąċĖĀĈøùĆďċĖøĊĄĆĉČýĈēÚ ćĆĉăýüąĀý ûĆüē ĊýĈĈĀĊĆĈĀė ĈøāĆąø øĂĊĀúąĆ ĈøÿúĀúøýĊĉė ċüĆùąĆý ĊĈøąĉćĆĈĊąĆý ĉĆĆùđýąĀý Ā ùĆûøĊøė ĀąČĈøĉĊĈċĂĊċĈø üĆĉĊċćąē ąý ĊĆăĔĂĆ þĀĊýăėĄ ĈøāĆąø ąĆ Ā ĊýĄ ĂĊĆ ćĈĀýÿþøýĊ ĉĖüø ąø ĈøùĆĊċ


Prodej

UnikĂĄtnĂ­ bytovĂ˝ komplex Vitrage House

se nachĂĄzĂ­ na tichĂŠm mĂ­stÄ&#x203A; v samĂŠm centru Prahy sedm minut pÄ&#x203A;ĹĄĂ­ chĹŻzĂ­ od VĂĄclavskĂŠho nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­. DĹŻm stojĂ­ pĹ&#x2122;Ă­mo u NovomÄ&#x203A;stskĂŠ radnice, v obleĹženĂ­ kouzelnĂ˝ch praĹžskĂ˝ch uliÄ?ek skrytĂ˝ch pĹ&#x2122;ed hlukem dopravy a davy turistĹŻ. Z oken a teras hornĂ­ch bytĹŻ je pĹ&#x2122;ekrĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled na Prahu. ObytnĂ˝ komplex nabĂ­zĂ­ luxusnĂ­ byty s exkluzivnĂ­m interiĂŠrem: mramorovĂŠ obklady a podlahy koupelen, dubovĂŠ podlahy v pokojĂ­ch, dĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂĄ okna. K dispozici jsou takĂŠ podzemnĂ­ dvouĂşrovĹ&#x2C6;ovĂŠ garĂĄĹže a recepce.

Sale

Unique residential komplex Vitrage House

is located in the quiet centre of Prague, a 7-minute walk from Wenceslas Square, adjacent to the New Town Hall Tower, surrounded by cosy Prague streets and hidden from bustling tourist and transpor t routes. There are astonishing views of the Prague panorama from the windows and terraces of the upper house apar tments. The residential complex proposes the luxur y elite apar tments with the most exclusive interior decorations: marble flooring for bathrooms, solid oak flooring and windows. Two-level underground car parking and front desk are also available.

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿƚ

ĆŹÇ&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ç&#x201E;Ç&#x152;ĆşÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; ĆżÇ Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x192;Ç&#x160; ´9LWUDJH+RXVHÂľ

Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020; Ćť Ç&#x2039;Ç Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćž ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ćť Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x17D; Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2022;ĆşÇ&#x201D; Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ć&#x203A;ĆšÇ?Ç&#x201E;ƚƝÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ĆšĆ˝Ç Ç&#x152; Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ƺƚÇ&#x2018;Ç&#x2020;Ç ĆŠĆšÇ&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2018;Ç ĆŚÇ&#x2021;ĆťÇ&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ć&#x153;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚ Ćť Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x152;ƿƞÇ&#x2020;Ç Ç Ç&#x152;Ç&#x2014;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƚƿÇ&#x160;Ç&#x192;Ç Ç&#x17D; Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç?ĆžÇ&#x192; Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x2039;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ç&#x2018;Ç&#x152;Ç&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2030;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç Ç&#x17D; Ç Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ćť Ć&#x203A;Ç Ć˝Ç&#x201D; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020; Ç Ç&#x160; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160; ƝƞÇ&#x2030;Ç&#x17D;Ç&#x2020;Ç Ç&#x17D; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x152; ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ ² Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2DC;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2014;Ç&#x2039; Ć&#x;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x192;Ç&#x160; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2039; Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž Ç&#x2013;Ç&#x201E;Ç Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž ĆšÇ&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2026;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x201D; Ç&#x160; Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2013;Ç&#x192;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x201E;Ç&#x2014;Ç&#x20AC;Ç ĆťÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƽƞÇ&#x201E;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç Ç&#x2020;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2022;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2026;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x2039;Ç ĆžĆ˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC;ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x201D; Ç Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2020;Ćš Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2026;ĆšÇ&#x160;Ç&#x160;Ç ĆťĆš Ć˝Ç&#x152;ƺƚ Ć&#x203A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x192;Ç&#x160;Ćž Ç&#x2039;ĆšÇ&#x192;ƿƞ Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x20AC;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A;ƽƝÇ&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x152;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;ƞƝÇ&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç Ç&#x2020;ĆźÇ Ç&#x2030;ĆžÇ?ĆžÇ&#x2C6;Ç?Ç Ç&#x2DC;

Cena: na vyŞådĂĄnĂ­ u realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e / Price: on request / ĆŻĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x152; VESSAN Reality s.r.o., VodiÄ?kova 41, Praha 1, 110 00, tel.: +420 777 871 333, e-mail: info@vessan.cz, www.vessan.cz.


DESIGNOVÝ BYT 3+KK V CENTRU PRAHY Luxusní, designově zařízený byt přímo v centru města umístěný v historickém domě Staré Prahy. Byt je po celkové rekonstrukci s důrazem na původní prvky. Disponuje dvěma oddělenými ložnicemi, vlastní šatnou, dvěma koupelnami se sprchovým koutem a vanou. Rozlehlý obývací pokoj je propojený s kuchyní a pracovním pultem, jídelnou a oddechovou částí s pohodlným sezením s krbem a audiovizuální technikou. Vše je zařízeno vysoce kvalitním nábytkem s důrazem na design. Výborný výchozí bod pro objevování historické Prahy. The luxurious, design furnished apartment in the center is located in an historic building of The Old Prague. The apartment is after reconstruction with an emphasis on original features. The apartment has two bedrooms, a private dressing room, two bathrooms with a shower and a bathtub. A large living room connected to the kitchen and a work desk, a dining area and a relaxation area with a comfortable seating area with a fireplace and audio-visual equipment. Everything is furnished with high quality furniture with an emphasis on design.It is an excellent base for exploring historic Prague.

16 500 000 Kč Inna Zhulina, inna.zhulina@professionals.cz, +420 775 308 018 Professionals, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, +420 224 934 680 www.professionals.cz

84

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Silná investiční společnost Generali Real Estate rozšiřuje své portfolio nemovitostí. Hledáme ke koupi budovy umístěné na velmi frekventovaných místech Prahy 1. Výše poptáváné prostory by měly být v soukromém vlastnictví a v dobrém technickém stavu. V případě, že zvažujete prodej své nemovitosti, neváhejte a kontaktujte nás prosím pomocí emailové adresy uvedené níže.

email: info_cz@gre.generali.com

SALE | PRODEJ | ESTATE | 85 Do portfolia nemovitostí GRE CEE patří mimo jiné i budova na Jungmannově náměstí 1.


3URGHMURGLQQ—KRGRPXPQDSR]HPNXP3UDKDn%UDQ™N 1DE™]™PH N SURGHML NU“VQRX YLOX Y\VWDYÐQRX Y U UHNRQVWUXRYDQRX SÖHG OHW\ UR]YRG\ IDV“GD VWÖHFKD 1DFK“]™ VH QD YODVWQ™P SR]HPNXRYHOLNRVWLPMHKR«VRXΓVW™MHUR]OHKO“SHÎOLYÐXGU«RYDQ“]DKUDGDDED]—Q-HOLNR«MHG×PYHVWDYXSÖHGUHNRQVWUXNF™MH PR«Q—SÖL]S×VRELWLQWHUL—ULQGLYLGX“OQ™PSR«DGDYN×PDSÖHGVWDY“PEXGRXF™KRPDMLWHOH9QLWÖQ™SURVWRU\MVRXUR]GÐOHQ\GRRE\WQÙFKSRGOD«™ DVXWHU—QXRFHONRY—RE\WQ—SOR¨HPYSUYQ™PSDWÖHVHSRG—OMHGQ—]HVWUDQQDFK“]™EDONRQS֙VWXSQÙ]HGYRXRGGÐOHQÙFKSRNRM×NWHUÙ QDE™]™NU“VQÙYÙKOHGGR]DKUDG\/RNDOLWDSÖHGVWDYXMHLGH“OQ™ÖH¨HQ™SURNRPIRUWQ™URGLQQ—E\GOHQ™YEO™]NRVWL]HOHQÐVY\QLNDM™F™GRVWXSQRVW™GR FHQWUD9RNRO™GREU“REÎDQVN“Y\EDYHQRVWYEO™]NRVWLPDWHÖVN“L]“NODGQ™¨NRODQHGDOHNRDQJOLFN“¨NRONDDVRXNUPDWHÖ¨NROD1HGDOHNR GRPXVHQDFK“]™OHVRSDUNYEO™]NRVWL*ROI &RXQWU\&OXE+RGNRYLÎN\VSRUWRYQ™DUH“O+$05 WHQLVIORUEDOEHDFKYROHMEDODWG 

6DOHVRIDKRXVHVTPRQODQGVTP3UDJXHn%UDQ™N :HRIIHUIRUVDOHDEHDXWLIXOYLOODEXLOWLQUUHQRYDWHG\HDUVDJR ZLULQJIDFDGHURRI ORFDWHGRQDSULYDWHSORWRIVTPZKLFKLQFOXGHV DODUJHPHWLFXORXVO\PDLQWDLQHGJDUGHQDQGVZLPPLQJSRRO7KHKRXVHLVEHIRUHUHFRQVWUXFWLRQVRLWLVSRVVLEOHWRFXVWRPL]HWKHLQWHULRUWR LQGLYLGXDOQHHGVDQGZLVKHVRIWKHIXWXUHRZQHU,QWHULRUVSDFHVDUHGLYLGHGLQWRWKUHHUHVLGHQWLDOIORRUVDQGDEDVHPHQWZLWKDWRWDODUHDRIVTP $ORQJRQHVLGHRIWKHILUVWIORRUWKHUHLVDEDOFRQ\DFFHVVLEOHIURPWZRVHSDUDWHURRPVZKLFKRIIHUVDEHDXWLIXOYLHZRIWKHJDUGHQ/RFDWLRQLV LGHDOIRUFRPIRUWDEOHIDPLO\OLYLQJFORVHWRJUHHQHU\ZLWKH[FHOOHQWDFFHVVWRGRZQWRZQ,QWKHYLFLQLW\RIJRRGFLYLFDPHQLWLHVFORVHWRWKHQXUVHU\ DQGSULPDU\VFKRROQHDUWKH(QJOLVKVFKRRODQGSULYDWHNLQGHUJDUWHQ1HDUWKHKRXVHWKHUHLVDSDUN*ROI &RXQWU\&OXE+RGNRYLÎN\VSRUWV FRPSOH[+$05 WHQQLVKRFNH\EHDFKYROOH\EDOOHWF 

&HQDQDY\«“G“Q™Y5./ The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz NYNÍ NA NOVÉ ADRESE: /8;(17VUR3D֙«VN“ SDWUR 3UDKDn-RVHIRY Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


3URGHMNU“VQ—KRE\WXNNPYKLVWRULFN—PGRPHY.DUORYÐXOLFLQD3UD]H 1DE™]™PHNSURGHMLNU“VQÙE\WNNYKLVWRULFN—PGRPÐSRGRFKUDQRX81(6&2]HVWROHW™3֙PRGRE\WXYHGHYÙWDKE\W MH ML¨WÐQ RSDQF—ÖRYDQÙPL GYHÖPL MH Y\EDYHQ HOHNWURQLFNÙP DXWRPDWLFNÙP V\VW—PHP X]DY™U“Q™ DODUP V\VW—PHP WUH]RUHP DLQWHUQHWRYÙPSÖLSRMHQ™P1“VWÐQQ“PDOED]HVWROHW™GRWY“Ö™PLPR֓GQRXDWPRVI—UXXPRFQÐQRX¨SLÎNRYÙPY\EDYHQ™P NWHU—VORX«™NPD[LP“OQ™PXSRKRGO™'×P\VOQÙV\VW—PRVYÐWOHQ™VSOÔXMHQ“URÎQ—SR«DGDYN\QDVYÐWORYE\WÐ=REÙYDF™ΓVWL VSRMHQ—VNXFK\ÔVNÙPNRXWHPVHYFK“]™GRGYRXOR«QLFREÐPDM™YODVWQ™NRXSHOQ\DKODYQ™OR«QLFH¨DWQ™P™VWQRVW

6DOHRIDEHDXWLIXODSDUWPHQWNWVTPLQDKLVWRULFKRXVH.DUORYD6WUHHW3UDJXH :H RIIHU IRU VDOH D EHDXWLIXO IODW NW LQ WKH KLVWRULF EXLOGLQJ IURP WK FHQWXU\ XQGHU WKH SURWHFWLRQ RI 81(6&2 (QWU\ WR WKH DSDUWPHQW LV GLUHFUHWH YLD VWDLUV DQG DOVR VWUDLJKW HOHYDWRU WKH DSDUWPHQW LV VHFXUHG ZLWK DUPRXUHG GRRU DQG HTXLSSHG ZLWK DQHOHFWURQLFDXWRPDWLFFORVXUHV\VWHPDODUPV\VWHPVDIHER[DQGLQWHUQHWFRQQHFWLRQ$PXUDOIURPWKHWKFHQWXU\FUHDWHV D VSHFLDO DWPRVSKHUH HQKDQFHG E\ D WRSTXDOLW\ HTXLSPHQW IRU PD[LPXP FRPIRUW 6RSKLVWLFDWHG OLJKWLQJ V\VWHP PHHWV WKH GHPDQGLQJUHTXLUHPHQWVRIOLJKWLQWKHDSDUWPHQW7KHOLYLQJURRPFRPELQHGZLWKNLWFKHQHWWHOHDGVWRWZREHGURRPVERWKKDYH RZQEDWKURRPVWKHPDVWHUEHGURRPKDVDZDUGUREHURRP

&HQDQDY\«“G“Q™Y5./ The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz NYNÍ NA NOVÉ ADRESE: /8;(17VUR3D֙«VN“ SDWUR 3UDKDn-RVHIRY Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


3URGHMPLPR֓GQÙFKNDQFHO“ÖVNÙFKSURVWRUY.DUORYÐXOLFL3UDKD 1DE™]™PHNSURGHMLNDQFHO“ÖVN—SURVWRU\YSUYQ™PSDWÖHRFHONRY—SOR¨HPQD3UD]Hn6WDU—0ÐVWR%XGRYDYQ™«VHNDQFHO“ÖH QDFK“]HM™SRFK“]™]HVWROHW™DMHM™LQWHUL—U\]GRE™S×YRGQ™Q“VWÐQQ—PDOE\VORYHFNÙPLVF—QDPLDJRWLFN—VWURS\=D֙]HQ™NDQFHO“Ö™ MHYSHUIHNWQ™KDUPRQLLKLVWRULFN—DPRGHUQ™SUYN\YÙERUQÐODG™1ÐNWHU—VWÐQ\MVRXSURVNOHQ—NDQFHO“Ö™PSRVN\WXM™VYÐWORDSRFLW SURVWRUX 1DOH]QHWH ]GH FHONHP ÎW\ÖL VDPRVWDWQ— NDQFHO“ÖH MHGQX ]DVHGDF™ P™VWQRVW NXFK\Ô D GYÐ WRDOHW\ 9 EXGRYÐ MH GLVSR]LFL YÙWDKLNDPHURYÙV\VW—P.DQFHO“ÖMHPR«Q—]DNRXSLWYÎHWQÐNRPSOHWQ™KRY\EDYHQ™S֙SDGQÐSURVWRU\Y\X«™WMDNRUH]LGHQÎQ™3URY™FH LQIRUPDF™NRQWDNWXMWHSURV™PQD¨LUHDOLWQ™NDQFHO“Ö

6DOHRI2XWVWDQGLQJ2IILFH6SDFHDW.DUORYD6WUHHW3UDJXH :HDUHVHOOLQJDQRIILFHVSDFHRQWKHILUVWIORRURIWKHPHGLHYDOKLVWRULFDOEXLOGLQJLQWKH2OG7RZQ3UDJXH7RWDODUHDLVVTP7KH EXLOGLQJ GDWHV IURP WKH WK FHQWXU\ DQG LWV LQWHULRU LV GHFRUDWHG ZLWK RULJLQDO PXUDOV SDLQWLQJV RI WKH KXQWLQJ VFHQHV RQ WKH LQWHUQDO ID–DGHDQGWKHUHLQVRPHURRPVDUHDOVRRULJLQDO*RWKLFFHLOLQJVSUHVHUYHG2IILFHLVIXUQLVKHGYHU\WDVWHIXOO\PRGHUQDQGWKHDQFLHQW HOHPHQWVFUHDWHSHUIHFWKDUPRQ\,QWHULRUSDUWLWLRQVDUHSDUWO\PDGHRIJODVV+HUHDUHIRXUVHSDUDWHRIILFHVRQHPHHWLQJURRPDNLWFKHQ DQGWZRWRLOHWV7KHEXLOGLQJKDVDOLIWDQGFDPHUDV\VWHP7KHRIILFHVSDFHFDQEHSXUFKDVHGLQFOXGLQJFRPSOHWHHTXLSPHQWRULWFRXOG EHXVHGDVDUHVLGHQFH)RUPRUHLQIRUPDWLRQSOHDVHFRQWDFWRXUUHDOHVWDWHRIILFH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5./ The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz NYNÍ NA NOVÉ ADRESE: /8;(17VUR3D֙«VN“ SDWUR 3UDKDn-RVHIRY Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


3URGHMVYÐWO—KRSURVWRUQ—KRE\WXNN%PYOXNUDWLYQ™ORNDOLWÐ3UDKDn0DO“6WUDQD 1DE™]™PH N SURGHML E\W NN V EDONRQHP YH 13 Y OXNUDWLYQ™ ΓVWL 3UDK\ n 0DO“ 6WUDQD Y UHNRQVWUXRYDQ—P QHRUHQHVDQÎQ™P GRPÐ V YÙWDKHP &HONRY“ RE\WQ“ SORFKD E\WX MH P9 E\WÐ MH SURVWRUQÙ REÙYDF™ SRNRM V NXFK\ÔVNÙP NRXWHP P GUXKÙ SRNRM P VYODVWQ™NRXSHOQRXPOR«QLFHPVEDONRQHPPDW—«VYODVWQ™NRXSHOQRXP'“OHMHYE\WÐVDPRVWDWQ—:&P DKH]N“SÖHGV™ÔP.E\WXQ“OH«™VNOHSRYÙPÐÖHP%\WMHYVRXÎDVQ—GREÐUHNRQVWUXRY“QDFHQDMHYÎHWQÐMHKRGRNRQÎHQ™YH Y\VRN—PVWDQGDUGX GXERY—SDUNHW\UHSDVRYDQ“GÖHYÐQ“¨SDOHWRY“RNQDOX[XVQ™NRXSHOQD 9VRXÎDVQ—GREÐMHPR«Q—SÖLUHNRQVWUXNFLY\M™W YVW֙FSRWÖHE“PEXGRXF™KRPDMLWHOH

6DOHVRIEULJKWVSDFLRXVDSDUWPHQWNWEDOFRQ\VTPLQDSULPHORFDWLRQ3UDJXHn.DPSD :HRIIHUIRUVDOHDEULJKWIODWNWZLWKEDOFRQ\LQrdIORRULQDOXFUDWLYHSDUWRI3UDJXHRQ.DPSDLQDUHQRYDWHGUHQDLVVDQFHEXLOGLQJZLWK DQHOHYDWRU7KHWRWDOIORRUDUHDLVVTP7KHDSDUWPHQWKDVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQVTPVTPVHFRQGURRPZLWK DSULYDWHEDWKURRPVTPEHGURRPVTPZLWKEDOFRQ\RIVTPDQGDOVRZLWKSULYDWHEDWKURRPVTP7KHQWKHUHLVDVHSDUDWH WRLOHWRIVTPDQGDQLFHKDOOZD\VTP7KHUHLVDOVRDFHOODURIVTP7KHDSDUWPHQWLVFXUUHQWO\EHLQJUHQRYDWHGDQGWKHSULFH LQFOXGHVWKHFRPSOHWLRQRIDKLJKVWDQGDUG RDNSDUTXHWIORRULQJUHQRYDWHGZRRGHQZLQGRZVOX[XU\EDWKURRP &XUUHQWO\LWLVSRVVLEOHWR WDNHLQWRDFFRXQWQHHGVRIIXWXUHRZQHUVGXULQJWKHUHQRYDWLRQ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5./ The price is upon request in our real estate office …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz NYNÍ NA NOVÉ ADRESE: /8;(17VUR3D֙«VN“ SDWUR 3UDKDn-RVHIRY Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


3URGHMSRORYLQ\GYRMGRPXRGLVSR]LFLNN7PQDSR]HPNXPQDRNUDML¼HUQR¨LF 1DE™]™PH N SURGHML SRORYLQX GYRMGRPX R GLVSR]LFL NN VH ]DKUDGRX D WÖHPL WHUDVDPL R X«LWQ— SOR¨H P .H ND«G— GYRXSRGOD«Q™ E\W MHGQRWFH SRORYLQÐ GYRMGRPX SDW֙ YODVWQ™ SR]HPHN R SOR¨H P D JDU“« VH GYÐPD SDUNRYDF™PL P™VW\ -HGQ“ VH R Y]GX¨Q— VWDYE\ Y\KRWRYHQ—]NYDOLWQ™FKDPRGHUQ™FKPDWHUL“O×YQDGÎDVRY—PGHVLJQXNWHU—MVRX]DVD]HQ\GRNOLGQ—KRDDWUDNWLYQ™KRSURVWÖHG™&+.2¼HVNÙ .UDV3×YRGQÐO“]HÔVN—PÐVWR¼HUQR¨LFHSRVN\WXMHYH¨NHURXREÎDQVNRXY\EDYHQRVW ¨NRO\¨NRON\VSRUWRYL¨WÐ]LPQ™VWDGLRQ DYÙERUQRX GRVWXSQRVWnPLQGR3UDK\YÎHWQÐYODNRY—VWDQLFHREFKYDW3O]HÔn%UQR3URPLORYQ™N\S֙URG\DDNWLYQ™KRRGSRÎLQNXVHYRNRO™QDE™]™ NY\X«LW™F\NORVWH]N\*ROI5HVRUW.DUO¨WHMQWXULVWLFN—WUDV\QHER]Q“P—NXOWXUQ™ÎLS֙URGQ™SDP“WN\MDNR.DUO¨WHMQ.ÖLYRNO“WQHER.RQÐSUX«VN— MHVN\QÐ3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™

6DOHVRIVHPLGHWDFKHGKRXVHNW7VTPZLWKODQGDUHDRIVTPRQWKHHGJHRI¼HUQR¨LFH :HRIIHUIRUVDOHVHPLGHWDFKHGKRXVHNWZLWKJDUGHQDQGWKUHHWHUUDFHVZLWKWRWDOIORRUDUHDRIVTP(DFKWZRVWRUH\DSDUWPHQWXQLW VHPLGHWDFKHGKRXVH KDYHWKHLURZQODQGZLWKDQDUHDRIVTPDQGDJDUDJHZLWKWZRSDUNLQJVSDFHV/LJKWDQGFRQWHPSRUDU\EXLOGLQJV PDGHIURPYHU\PRGHUQPDWHULDOVDUHORFDWHGLQYHU\TXLHWDQGDWWUDFWLYHORFDWLRQRI&+.2¼HVNÙ.UDV2ULJLQDOO\VSDFLW\¼HUQR¨LFHSURYLGHDOO FLYLODPHQLWLHV VFKRROVVSRUWVDUHDVZLQWHUVWDGLXP DQGDOVRJUHDWWUDQVSRUWDWLRQnPLQXWHVWR3UDJXH%LF\FOHSDWK*ROIUHVRUW.DUO¨WHMQ WRXULVWLF SDWK DQG PDQ\ KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO VLJKWV QHDUE\ DV .DUO¨WHMQ .ÖLYRNO“W RU FDYHV .RQÐSUX«VN— 3URMHFW VKRXOG EH ILQLVKHG E\ 6HSWHPEHU

&HQD.Î3ULFH&=. …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz NYNÍ NA NOVÉ ADRESE: /8;(17VUR3D֙«VN“ SDWUR 3UDKDn-RVHIRY Tel: +420 731 300 400 | email: info@luxent.cz


DEVELOPER & GENERAL CONTRACTOR

FACILITY MANAGEMENT

PROPERTY SALE

LUXURY SHOPS

With three generations of experience, the Manghi family is one of the well-known names in the Italian real estate and construction business. Company Manghi Czech builds upon this tradition and brings the family's passion for elegant design, highest quality of craftsmanship, and deep knowledge of the Czech real estate market since 1993.

L UX URY

P R O P E RT Y

F O R

S A L E

APARTMENTS VENICE / ITALY

APARTMENTS TRIESTE / ITALY

Position, prestige and panorama: the joy of life in Venice. This blend of signature qualities set Palazzo Garzoni Moro – an architectural jewel in the heart of the Grand Canal - apart.. Over two hundred windows with enchanting views of Venice enrich the palazzo¥s Late-Gothic facade, accentuanting its luminosity. The construction extends forward of neighboring buildings into the Grand Canal and provides rare amplitude with three waterfront facades - an exceptional quality on the world¥s most famous waterway. Venic¥s flawless fascination and its millenary history are embodied in this distinguished residential palace designed to suit contamporary tastes, for a new living experience.

Portopiccolo is a newly built Italian eco-sustainable seaside village in the heart of the Adriatic sea consisting of 454 luxury residences. Amphiteatre shaped, south oriented layout enables great sea views from each unit. For those seeking an investment opportunity at the same time, there are income rental programs in place generating an interesting yield. FACILITIES: Yacht Club & Marina w/121 yacht moorings / Five Stars Hotel Falisia / Spa / Conference Centre / Beach Club / Restaurants & Bars / Shops & Boutiques. ACTIVITIES: Yachting / Swimming / Golf (5 courses within 25 km) / Skiing (Dolomites 90 mins car drive) / Trekking / Horseback riding / Culture / Fine dining


Prodej | Praha 3 | æLçNRY | 527 + 734 m2 |FHQDQDY\çiGiQt -HGLQHĀQìSHQWKRXVHV~FKYDWQìPYìKOHGHPQD3UDKXWHUDVDPL]DKUDGRXDSĨtPìPYVWXSHP]YìWDKXMH]RVREQęQtPOX[XVXRNi]DORVWL DNRPIRUWX'LVSR]LFLWYRĨtREìYDFtSRNRMNXFK\QęVMtGHOQRXORçQLFHNRXSHOQ\NXOHĀQtNRYìViOWęORFYLĀQDVDORQHNWRDOHWDSURKRVW\WHFKQLFNp ]i]HPt9HY\ååt~URYQLVHQDFKi]tSURVNOHQpDWULXPVED]pQHPRENORSHQpVYęçtSURIHVLRQiOQęQDYUçHQRX]DKUDGRXVDOWiQHP,QWHULpU FKDUDNWHUL]XMHVSRMHQtPRGHUQtFKĀLVWìFKOLQLtDRULJLQiOQtFKDUWGHFRSUYNģYSRGREęUHVWDXURYDQpKRGRERYpKRQiE\WNXGRSOĞNģDODPS9VWXSQt PRWRUL]RYDQpEH]SHĀQRVWQtGYHĨHMVRXRYOiGiQ\SĨHVĀWHĀNXRWLVNģSUVWģVWHMQęMDNREH]SHĀQRVWQtV\VWpPĀLYìWDK(OHNWURQLFNpMHWDNpRYOiGiQt çDOX]Lt]iYęVģY\WiSęQtFHQWUiOQtKRDXGLRV\VWpPXĀLDXWRPDWLFNpWHFKQRORJLHED]pQX%\WVHQDFKi]tYWęVQpPVRXVHGVWYtSDUNXYORNDOLWęY]GiOHQp SRXKìFKPLQXWRGFHQWUD1iOHçtNQęPXSDUNRYDFtVWiQtYSRG]HPQtJDUiçL3(1%%

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


6DOH_3UDJXH_æLçNRY_P_SULFHXSRQUHTXHVW 7KLVVWXQQLQJEHGURRPSHQWKRXVHZLWKEUHDWKWDNLQJYLHZVRIWKH3UDJXHFLW\SDQRUDPDWHUUDFHVJDUGHQDQGGLUHFWDFFHVVIURPWKHOLIWLV WKHHPERGLPHQWRIOX[XU\FRPIRUWDQGH[FHSWLRQDOVW\OH7KHOD\RXWFRQVLVWVRIDOLYLQJURRPHDWLQNLWFKHQEHGURRPVEDWKURRPVELOOLDUG URRPJ\PORXQJHJXHVWWRLOHWXWLOLW\DQGVWRUDJHURRPV7KHXSSHUOHYHOIHDWXUHVDJODVVDWULXPZLWKVZLPPLQJSRROVXUURXQGHGE\DOXVK SURIHVVLRQDOO\ODQGVFDSHGJDUGHQZLWKJD]HER7KHLQWHULRULVFKDUDFWHUL]HGE\DFRPELQDWLRQRIPRGHUQFOHDQOLQHVDQGRULJLQDO$UW'HFR HOHPHQWVVXFKDVUHVWRUHGSHULRGIXUQLWXUHODPSVDQGRWKHUDFFHVVRULHV$XWRPDWHGVHFXULW\HQWU\GRRUVDUHFRQWUROOHGYLDDILQJHUSULQWUHDGHU DVZHOODVDVHFXULW\V\VWHPDQGHOHYDWRU2WKHUHOHFWULFDOO\FRQWUROOHGIHDWXUHVLQFOXGHEOLQGVFXUWDLQVKHDWLQJDFHQWUDODXGLRV\VWHPDQGWKH IXOO\DXWRPDWHGWHFKQRORJ\SRROXQGHUJURXQGJDUDJHSDUNLQJVSDFHVLQFOXGHGLQWKHSXUFKDVHSULFH%(5%

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 97 m2 |FHQDQDY\çiGiQt Byt 3+1 se 2 koupelnami a výhledem na kostel Panny Marie pod øetìzem, ve 3. NP kompletnì zrenovovaného barokního paláce v blízkosti Karlova PRVWXD.DPS\'LVSR]LFLWYRĨtREìYDFtSRNRMVMtGHOQRXNXFK\QęORçQLFHNRXSHOQ\ VSUFKDDWRDOHWDYDQDWRDOHWDDELGHW WHFKQLFNiPtVWQRVW DSĨHGVtĞ.Y\EDYHQtSDWĨtGĨHYęQpSDUNHW\GĨHYęQiRNQDDGYRMNĨtGOpGYHĨHNXFK\Qę6FKOOHUVçXORYRXSUDFRYQtGHVNRXVSRWĨHELĀH0LHOHLWDOVNì QiE\WHNYLGHRWHOHIRQ9GRPęMHYìWDK(=6DDXWRPDWLFNiYMH]GRYiYUDWD0RçQRVWGRNRXSHQtGOiçGęQpKRSDUNRYDFtKRVWiQtYHYQLWUREORNX'ģP NWHUìYPLQXORVWLQDYåWtYLO\WDNRYpRVREQRVWLMDNR:ROIJDQJ$PDGHXV0R]DUWQHER/XGZLJYDQ%HHWKRYHQVHQDFKi]tYSUHVWLçQtKLVWRULFNpORNDOLWę QHGDOHNR3HWĨtQVNìFKD9RMDQRYìFKVDGģYGRFKR]tY]GiOHQRVWL3UDçVNpKRKUDGX.OLGQiEH]SHĀQiORNDOLWDPLQXWFKģ]HRGPHWUD0DORVWUDQVNi PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 1 | Malá Strana | 97 m2 | price upon request 2-bedroom, 2-bathroom apartment boasting views of the Panny Marie pod øetìzem Church, located on the 2nd floor of a fully renovated Baroque palace near Charles Bridge and Kampa. The flat features a living room with dining area, kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms (shower and toilet / bathtub, toilet and bidet), utility room, and a hallway. Wooden floors, wooden windows and double doors, Schüller kitchen with granite worktop, Miele appliances, Italian furniture, videophone. The building has an elevator, ESS and automatic entrance gate. Possibility to buy onsite paved parking space at extra cost. The building, which was visited by such personalities as Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven, is situated in a prime historic location near the Petøínské and Vojanovy orchards, within walking distance of Prague Castle. Quiet and safe area, only a 5-minute walk to Malostranská metro station. BER: G.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Prodej | BeneĹĄov | Ă&#x2C6;erèany | 350 m2 | pozemek 1 138 m2 | 29 500 000 Kè Ĺ pièkovĂŠ vybavenĂ­, nadèasovĂĄ architektura a ĂşchvatnĂ˝ panoramatickĂ˝ vĂ˝hled do okolnĂ­ krajiny. Tato jedineènĂĄ, nĂ­zkoenergetickĂĄ vila 5+kk je V\QRQ\PHPNRPIRUWXDOX[XVXWRYĂĽHYPDOHEQpSĨtURGQtORNDOLWÄ&#x2122;3RVi]DYt9QLçüt~URYQLMHXPtVWÄ&#x2122;QREĂŹYDFtSRNRMVNXFK\QtDSURVNOHQRXVWÄ&#x2122;QRX YHGRXFtQDWHUDVXVYtĨLYNRXDNED]pQXFHQWUiOQtKDODVYĂŹWDKHPORçQLFHNRXSHOQ\ĂĽDWQ\WRDOHW\WHFKQLFNp]i]HPtDVNODGRYDFtSURVWRU\ 9\ĂĽĂĽt~URYHÄ&#x17E;]DKUQXMHNXFK\Ä&#x17E;SUDFRYQXNRXSHOQXVWRDOHWRXĂĽDWQXKDOXDJDUiçSURYR]\.OLPDWL]DFHUHNXSHUDFHYHONRSORĂĽQiKOLQtNRYiRNQD bezfalcovĂŠ dveøe, prosklenĂ˝ vĂ˝tah, audiosystĂŠm, tepelnĂŠ èerpadlo, nadstandardnĂ­ zabezpeèenĂ­, víøivka, sauna, venkovnĂ­ bazĂŠn, polyuretanovĂŠ høiĹĄtĂŹ. .RPSOHWQtREÄ&#x20AC;DQVNiY\EDYHQRVWMHNGLVSR]LFLSĨtPRYĂżHUÄ&#x20AC;DQHFKQHERYRNROQtFKPÄ&#x2122;VWHFKY3\ĂĽHOtFK%HQHĂĽRYÄ&#x2122;QHERÄ?tÄ&#x20AC;DQHFK1HMEOLçütVWDQLFH metra Opatov je vzdĂĄlena 27 minut jĂ­zdy autem po dĂĄlnici D1. PENB: B.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

96

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Benešov | Èerèany | 350 m2 | plot 1 138 m2 | 29 500 000 Kè Top-notch equipment, timeless architecture and stunning panoramic views of the surrounding countryside are the main features of this unique, low-energy 4-bedroom villa. Representing a fine example of comfort and luxury, this home is located in a picturesque area of Posázaví. The lower floor features a living room with kitchen and glass wall leading to the terrace, impressive hall with elevator, 3 bedrooms, 3 bathrooms, 3 dressing rooms, 3 toilets, technical facilities and storage rooms. The upper level has an eat-in kitchen, study, bathroom with toilet, walk-in wardrobe, hall and garage for 2 cars. Air-conditioning, recuperation, large-format aluminum windows, doors with concealed hinges, glass lift, audio system, heat pump, CCTV and ESS, Jacuzzi, sauna, outdoor pool, polyurethane playground. Full civic amenities are available directly in Èerèany or in neighboring towns - Pyšely, Benešov or Øíèany. The nearest metro station is a 27-minute drive along the D1 highway. BER: B.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 269 + 220 m2 | 28 000 000 Kè ([NOX]LYQtQRYìSHQWKRXVHNNVSURVWRUQRXVWĨHåQtWHUDVRXORGçLHPL~FKYDWQìPYìKOHGHPQDPęVWRDJDUiçRYìPLSDUNRYDFtPLPtVW\MH XPtVWęQYHD13Qt]NRHQHUJHWLFNpPRGHUQtUH]LGHQFHSĨtPRSĨLOpKDMtFtNOHVRSDUNX.HVQHUND1LçåtSRGODçtWYRĨtREìYDFtSRNRMVWHUDVRX NXFK\QęSUDFRYQDKODYQtORçQLFHVWHUDVRXDNRXSHOQRXåDWQDGęWVNpORçQLFHNRXSHOQ\WRDOHWDWHFKQLFNiPtVWQRVWDKDOD9HY\ååtPSRGODçt VHQDFKi]tPtVWQRVWXUĀHQiSURILWQHVVĀLVDXQXWRDOHWDDVWĨHåQtWHUDVDVPRçQRVWtXPtVWęQtMDFX]]L%\WMHQDEt]HQYHVWDYXZKLWHZDOOVVRXĀDVQp Y\EDYHQtWYRĨtYHONRSORåQiKOLQtNRYiRNQDNRPSOHWQtUR]YRG\Y]GXFKRWHFKQLNDDSRGODKRYpY\WiSęQtVNOHSYVXWHUpQXEXGRY\.OLGQiORNDOLWDQDGRVDK NRPSOHWQtFKVOXçHE9EOt]NRVWLVHQDFKi]tWUDPYDMRYi]DVWiYNDVHVSRMHQtPPLQXW\QDPHWUR5DGOLFNiSDUN\.HVQHUNDD6DQWRåNDåNRON\åNRO\ SODYHFNìED]pQDIORRUEDORYiKDOD3(1%%

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Smíchov | 269 + 220 m2 | 28 000 000 Kè Exclusive 5-bedroom penthouse with spacious roof terrace, 3 balconies, stunning views of the city panorama and 3 garage parking spaces, located on the 2nd and 3rd floors of a low-energy modern residence adjacent to Kesnerka Park. The lower floor consists of a living room with terrace, eat-in kitchen, study, master bedroom with terrace and bathroom, walk-in wardrobe, 2 children’s bedrooms, 2 additional bathrooms, toilet, utility room, and a hall. The upper floor features a room for fitness or sauna, toilet and rooftop terrace suitable for installation of Jacuzzi. The flat is offered in a state of white walls, current facilities include large-format aluminum windows, complete wiring, air-handling system and underfloor heating, cellar in the basement. Quiet location within easy reach of all services. In the vicinity you can find a tram stop with connection to the Radlická metro station, the Kesnerka and Santoška parks, kindergartens, schools, swimming pool and floorball hall. BER: B.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Prodej | Praha 8 | Èimice | 800 m2 | pozemek 1 168 m2 | 32 900 000 Kè 9HONRU\VHĨHåHQiNOLPDWL]RYDQiURGLQQiYLODVNOXERYQRXDJDUiçtSURDXWRPRELO\YDWUDNWLYQtUH]LGHQĀQtORNDOLWęYSRKRGOQpPGRVDKX YHåNHUpREĀDQVNpY\EDYHQRVWLDDXWREXVRYp]DVWiYN\VHVSRMHQtPPLQXWQDPHWUR.RE\OLV\3Ĩt]HPtWYRĨtREìYDFtSRNRMVNUEHPDYVWXSHP GR]DKUDG\NXFK\QęVMtGHOQRXDVStçtSUDFRYQDNRXSHOQDKDOD9H13MVRXORçQLFHVNRXSHOQDPLDåDWQ\YVXWHUpQXSĨtSUDYDSURVDXQX DRFKOD]RYQXNRXSHOQDWHFKQLFNp]i]HPtDPtVWQRVWLQDEt]HMtFtYDULDELOQtY\XçLWt.OLPDWL]DFHGXERYpSDUNHW\NHUDPLFNiDĀHGLĀRYiGODçEDDRENODG\ SRGODKRYpWRSHQtFHQWUiOQtY\VDYDĀVKR]SUiGOD(=6NOXERYQDVHVW\ORYRXYLQRWpNRXNDPQ\NXFK\ĞNRXDYHONìPLRNQ\'RPLQXWFKģ]HRGGRPX VHQDFKi]tÿLPLFNìU\EQtNQDYD]XMtFtQDUR]OHKOìOHVRSDUNPDWHĨVNiL]iNODGQtåNRODREFKRGVTXDVKRYiKDODILWQHVVFHQWUXP]GUDYRWQLFNp]DĨt]HQt QęNROLNUHVWDXUDFtDGęWVNìFKKĨLåĢ3(1%*

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

100

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 8 | Èimice | 800 m2 | plot 1 168 m2 | 32 900 000 Kè Generous air-conditioned 5-bedroom family villa with a clubroom and garage for 2-3 cars, located in an attractive residential area within easy reach of all amenities and a bus stop providing a 7-minute connection to the Kobylisy metro station. The ground floor features a living room with fireplace and French windows leading to the garden, eat-in kitchen with pantry, study, bathroom and a hall. The 1st floor offers 3 bedrooms with en-suite bathrooms and 2 walk-in wardrobes; the basement is prepared for a sauna, complete with bathroom, utility and storage room. Airconditioning, solid oak floors, ceramic and basalt tiles, underfloor heating, central vacuum, laundry chute, ESS, large clubroom with stylish wine cellar, fireplace, kitchen counter and large windows. Within a 10-minute walk from the house is the Èimický pond and a large park, a nursery and primary school, grocery store, squash hall, fitness center, medical facilities, several restaurants and playgrounds. BER: G.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 101


Prodej | Praha-vĂ˝chod | Jevany | 450 m2 | pozemek 2 358 m2 | 27 500 000 Kè NadstandardnĂŹ øeĹĄenĂĄ vila 10+1 s vnitønĂ­m bazĂŠnem, krbem a pøekrĂĄsnĂ˝m vĂ˝hledem na pøilehlĂ˝ rybnĂ­k s privĂĄtnĂ­m molem se nachĂĄzĂ­ na jedineènĂŠm pozemku s neopakovatelnou atmosfĂŠrou. ProsvĂŹtlenĂ˝, vzduĹĄnĂŹ pĂšsobĂ­cĂ­ interiĂŠr lze dĂ­ky posuvnĂ˝m prosklenĂ˝m stĂŹnĂĄm plnĂŹ propojit se zahradou, ze vĹĄech stran obklopenou vzrostlĂ˝mi stromy a poskytujĂ­cĂ­ naprostĂŠ soukromĂ­. InteriĂŠr tvoøí obĂ˝vacĂ­ pokoj s krbem, jĂ­delnĂ­m prostorem DQDYD]XMtFtNXFK\QtSUDFRYQDORçQLFHPtVWQRVWSURKRVSRG\QLNRXSHOQ\WRDOHW\YHONRU\ViĂĽDWQDSUiGHOQDWHFKQLFNiPtVWQRVWDZHOOQHVV]yQD s bazĂŠnem, saunou, parnĂ­m boxem a 2 víøivkami. VĂ˝tah, masivnĂ­ døevĂŹnĂŠ podlahy, velkoploĹĄnĂĄ okna, kuchynĂŹ Stopka se spotøebièi Miele, kamerovĂ˝ V\VWpPD(=6WHSHOQiÄ&#x20AC;HUSDGODJDUiçSURYR]\9LODVHQDFKi]tQDURPDQWLFNpPPtVWÄ&#x2122;YQiGKHUQpSĨtURGQtREODVWLPLQXWMt]G\DXWHP od Prahy. KompletnĂ­ obèanskĂĄ vybavenost je k dispozici v sousednĂ­m Kostelci nad Ă&#x2C6;ernĂ˝mi lesy, MnichovicĂ­ch èi Ă&#x2DC;íèanech. PENB: C.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

102

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Praha-východ | Jevany | 450 m2 | plot 2 358 m2 | 27 500 000 Kè Fabulous 9-bedroom villa boasting an indoor pool, fireplace and stunning views of adjacent pond with private jetty, enviably set on unique plot with charming atmosphere. The bright and airy interior of the house is connected with terraces and the lush, private garden, thanks to floor-toceiling sliding windows and smart design of the layout. The interior features a living room with fireplace, dining area and adjacent kitchen, study, bedrooms, room for a housekeeper, 3 bathrooms, 4 toilets, generous walk-in wardrobe, laundry, utility rooms and wellness zone with pool, sauna, steam box and 2 whirlpools. Elevator, solid wooden floors, large-format windows, modern Stopka kitchen with Miele appliances, CCTV and alarm systém 3 water-water heat pumps, garage for 2 cars. The villa is situated in a romantic place in a beautiful natural area 40 minutes’ drive from Prague. Full civic amenities are available in neighboring Kostelec nad Èernými lesy, Mnichovice and Øíèany. BER: C.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 103


Prodej | Praha 5 | Slivenec | 210 m2 | pozemek 785 m2 | 25 000 000 Kè KompletnĂ­ nĂĄkladnĂĄ pøestavba rodinnĂŠho domu 4+kk v osobitĂŠm designu vkusnĂŹ kombinujĂ­cĂ­m anglickĂ˝ a skandinĂĄvskĂ˝ styl. Tato nezamĂŹnitelnĂĄ QHPRYLWRVWVHKRQRVtQDSĨtNODGYHQNRYQtPED]pQHPSURIHVLRQiOQÄ&#x2122;QDYUçHQRX]DKUDGRXD]HMPpQDGRQHMPHQĂĽtKRGHWDLOXSURP\ĂĽOHQĂŹPLQWHULpUHP NWHUĂŹ]DOpYiPQRçVWYtVYÄ&#x2122;WOD]H]iSDGQÄ&#x2122;RULHQWRYDQĂŹFKUR]PÄ&#x2122;UQĂŹFKRNHQ,QWHULpU]DKUQXMHREĂŹYDFtSRNRMVNXFK\QtMtGHOQRXDYVWXSHPGR]DKUDG\ ORçQLFHNRXSHOQ\ĂĽDWQXDWHFKQLFNRXPtVWQRVW1D]DKUDGÄ&#x2122;VHQDFKi]tGRPHNSURKRVW\SUDFRYQDVWHFKQLFNĂŹP]i]HPtP.OLPDWL]DFH americkĂĄ kamna, masivnĂ­ døevĂŹnĂŠ podlahy, døevĂŹnĂĄ okna, kvalitnĂ­ spotøebièe a zaøizovacĂ­ pøedmĂŹty, veĹĄkerĂŠ vybavenĂ­ vè. nĂĄbytku a dekoracĂ­ v cenĂŹ. DĂšm se nachĂĄzĂ­ ve velice klidnĂŠ rezidenènĂ­ lokalitĂŹ, 3 minuty chĂšze od zastĂĄvky MHD s pøímĂ˝m spojenĂ­m na AndĂŹl. Ve Slivenci je k dispozici mateøskĂĄ D]iNODGQtĂĽNRODWHQLVRYiKDODUHVWDXUDFHNDYiUQ\DGDOĂĽtVOXçE\3(1%*

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

104

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Slivenec | 210 m2 | plot 785 m2 | 25 000 000 Kè Boasting a distinctive design tastefully combining English and Scandinavian styles is this beautifully presented, fully furnished 3-bedroom family house after a new complete rebuilding. The property features an outdoor pool, professionally landscaped garden and stunning interiors flooded by sunlight from large, west-facing windows. The interior consists of a living room with kitchen, dining area and access to the garden, 3 bedrooms, 2 bathrooms, walk-in wardrobe and a utility room. In the garden is a garden house with quest room / study and facilities. Air-conditioning, American stove, solid wood floors, wooden windows, quality appliances, all the furniture and decorations shown in the photographs included in the purchase price. The house is located in a quiet residential area, 3 minutes’ walk from a bus stop with direct connection to Andìl. In Slivenec you can find a kindergarten and elementary school, tennis hall, restaurants, cafes and other services. BER: G.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 105


Prodej | Praha 9 | Klánovice | 26 698 m2 |FHQDQDY\çiGiQt -HGLQHĀQiSĨtOHçLWRVWNRXSęUR]OHKOpKRSR]HPNXYHY\VRFHçiGDQpDSUHVWLçQtORNDOLWę.OiQRYLFQDQęPçVHQDFKi]tNRPHUĀQtREMHNWWYRĨHQìJROIRYìP ]i]HPtPVUHVWDXUDFtXE\WRYDFtNDSDFLWRXDNDQFHOiĨHPLVXçLWQRXSORFKRXKEHP23R]HPHNVMHGLQHĀQRXSULYiWQtDWPRVIpURXVHQDFKi]t QD]iSDGQtPRNUDML.OiQRYLFYEOt]NRVWLçHOH]QLĀQtVWDQLFHVSĨtPìPVSRMHQtPQD0DVDU\NRYRQiGUDçt7YRĨtMHMMDNRWHYĨHQp]DWUDYQęQpSORFK\YKRGQp NRSęWRYQpJROIRYp~SUDYęWDNLYRGQtQiGUçHDYHONp]DOHVQęQp~]HPt6RXĀiVWtSURGHMHMHLEXGRYDEìYDOpKRNOXEXVRULHQWDFtKODYQtFKPtVWQRVWt QDMLKVUHVWDXUDFtEDUHP]LPQt]DKUDGRXNOXERYQRXSURGHMQRXDSĨtVOXåHQVWYtP9SDWĨHMVRXXPtVWęQ\NDQFHOiĨHDSDUWPiQ\~ORçQpSURVWRU\ DWHFKQLFNp]i]HPt3R]HPHNWHG\QDEt]tYDULDELOQtPRçQRVWLY\XçLWtRGREQRYHQtSģYRGQtKRSURYR]XJROIRYpKRKĨLåWęSĨHVSHQ]LRQDçSRYHONRU\Vp URGLQQpE\GOHQt

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 9 | Klánovice | 26 698 m2 | price upon request Unique opportunity to purchase a large plot in a highly desirable and prestigious area, with KEH m2 of commercial premises consisting of a golf facility with restaurant, offices and accommodation. Extensive plot boasting unique private atmosphere is located on the western edge of .OiQRYLFHQHDUWKHUDLOZD\VWDWLRQZLWKGLUHFWFRQQHFWLRQVWR0DVDU\NRYRQiGUDçt6WDWLRQ7KHIXWXUHRZQHUFDQHQMR\RSHQJUHHQVSDFHVVXLWDEOH IRUUHFUHDWLQJDJROIFRXUVHZDWHUUHVHUYRLUVDQGDOVRODUJHIRUHVWHGDUHDV7KHEXLOGLQJFRQVLVWVRIIRXUZLQJVZLWKRULHQWDWLRQRIPDLQURRPV WRWKHVRXWK7KHJURXQGIORRUFRPSULVHVDUHVWDXUDQWEDUDFRQVHUYDWRU\FOXEKRXVHVKRSDQGIDFLOLWLHV8SVWDLUVDUHRIILFHVDSDUWPHQWVDQG ERWKVWRUDJHDQGXWLOLW\URRPV7KHSORWRIIHUVPDQ\SRVVLELOLWLHVRIXVHLQFOXGLQJUHVXPSWLRQRIWKHRULJLQDOJROIFOXEDFFRPPRGDWLRQRUJHQHURXV family living.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


Prodej

Rodinný dům s bio jezírkem, 9 750 000 Kč

Profesionálně provedená novostavba luxusního rodinného, nízkoenergetického domu, kterou realizoval majitel pro bydlení své rodiny. Nemovitost je vkomponována do krásné přírodní scenérie tak, že se podařilo harmonicky spojit klid a soukromí, umocněné výhledem na okolní malebnou krajinu se snadnou dostupností a vybaveností. Podlahovou plochu cca 215 m2, rozloženou ve 2 nadzemních podlažích domu, doplňuje podkrovní úložný prostor s infra saunou. Jedno křídlo přízemí reprezentuje hlavní obytná zóna se vstupní halou a schodištěm, velkoryse řešený obývací pokoj s kuchyňským koutem a krbem, francouzským oknem a přímým vstupem do zahrady, s jídelnou, kuchyňským koutem a oknem se vstupem na letní terasu s posezením a grilem. Dále pak technické zázemí domu, šatna - technická místnost (kotel, pračka, sušička, umyvadlo), a oddělená část - místnost s vlastním sociálním zázemím, umožňující využití tohoto prostoru jako pracovny, pokoje pro hosty apod. Ve druhém křídle domu se nachází garáž a parkovací stání. Přístup do 1. patra je realizován dvouramenným dřevěným schodištěm a podestou. První patro tvoří 2 ložnice, šatna a krásná prostorná koupelna s vanou. Tento dům byl vystavěn s velkou pečlivostí. Při stavbě byl kladen důraz na precizní zpracování a výběr materiálů a zařízení v nejvyšších standardech, které jsou na trhu k dispozici v součinnosti s rázem krajiny, kde se nemovitost nachází.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Family House with the pond, 9 750 000 CZK

Professionally newly built a luxurious family, low energy house. The property is in incorporated the beautiful natural scenery, which manage to combine the tranquillity and privacy, enhanced by views of the picturesque surrounding countryside with easy accessibility and amenities. Floor area is about 215 m2 distributed in 2 floors of the house, complements the attic storage space with infrared sauna. One wing of the ground floor represents the main living area with entrance hall and staircase, generous living room with kitchenette and fireplace, French windows and direct access to the garden, dining room, kitchen and window with access to a summer terrace with barbecue. Furthermore, utility room, cloakroom - technical room (boiler, washing machine, dryer, sink) and a separate part - a room with private bathroom facilities, allowing to use this space as an office, guest rooms, etc. In the second wing of the house is a garage and few parking spots. Access to the 1st floor is realized by double-flight wooden staircase and landing. The first floor consists of two bedrooms, a dressing room and a lovely spacious bathroom with tub. This house was built with great care. During construction, the emphasis was on precision processing and selection of materials and equipment to the highest standards, which are available on the market in conjunction with the impact of the country where the property is located.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Rodinný dům s japonskou zahradou, 21 500 000 Kč

Samostatně stojící rodinný dům s ojedinělou zahradou upravenou do reálné podoby japonské zahrady s koupacím jezírkem. Unikátní a jedinečná atmosféra stylové zahrady s okrasnými, desetiletí tvarovanými borovicemi, tisu, jilmu, javoru a dalších typických dřevin dovezených z Japonska, vytváří a zajišťuje dostatečný prostor soukromí pro příjemnou, ničím nerušenou relaxaci. V nejklidnější části zahrady se spoustou romantických zákoutí, je situován i koutek pro meditaci. Skutečnou originalitu podtrhuje umístění monumentálních kamenů, kterým vévodí velmi vzácný obětní kámen z doby starých Keltů. Všechny dominantní stavební prvky a materiály pocházejí přímo z Japonska. Dům se skládá se dvou podlaží. Zajímavým prvkem dispozice domu je samostatný japonský pokoj s velkoformátovými okny, která poskytují dostatek denního světla s krásným výhledem a s jedním vstupem na terasu a druhým k přírodnímu jezírku.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Sale

Family house with Japanese garden, 21 500 000 CZK

Detached house with a unique landscaped garden designed into a real form of Japanese garden with a swimming pond. Unique atmosphere of stylish garden with ornamental, decades-shaped pine trees, yew, elm, maple and other typical trees imported from Japan, creates and provides sufficient space for privacy pleasant, undisturbed relaxation. In the quietest part of the garden with plenty of romantic corners it is situated and the corner for meditation. The real originality highlights the locations of monumental stones, which is dominated by a very rare sacrificial stone from the age of old Celts. All dominant building elements and materials derived directly from Japan. The house consists of two floors. An interesting element of the house layout is a separate Japanese room with large windows that provide plenty of natural light with stunning views and a single entrance to the terrace and the second to a natural pond.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


Prodej

Exkluzivní nabídka pozemku na Praze 5 s projektem Dům s klenbami, 17 900 000 Kč

Jedinečný stavební pozemek na Praze 5 s unikátním projektem na reprezentativním místě s neopakovatelnými výhledy v prestižní vilové čtvrti v Praze 5 na Malvazinkách, nedaleko Nikolajky. Díky unikátní poloze na konci slepé ulice, jde o mimořádně klidné místo v zeleni, a přitom centru Prahy na dosah. Návrh nového domu vychází z reprezentativního charakteru místa a snaží se navázat svým měřítkem na okolní zástavbu, kde se nachází řada významných prvorepublikových vil. Vzhledem k charakteru pozemku využívá navrhovaná novostavba možnost umístění zeleně na střeše (střešní zahrada) s výhledem na město. Dům má navržena tři nadzemní podlaží. Všechny místnosti se svým celým profilem zřetelně propisují na fasádu a velká okna zároveň umožňují výhled do klidné zahrady a na panorama Prahy. Parkování vozidel zajišťuje samostatná stavba umístěná na druhé straně pozemku. Lokalita dlouhodobě platí za velmi prestižní a vyhledávanou rezidenční adresu. Z ulice Nad Mrázovkou je to jen pár kroků do parku Mrázovka. Tato oblast je známá i skvělou dopravní dostupností. K dispozici zastávka MHD, trasa autobusu k Andělu nebo tramvají na Radlickou. Pěší chůzí přibližně za 10 minut na Smíchově. Pro aktivní řidiče je v blízkosti napojení na vnitřní Pražský okruh nebo výpadovka na Plzeň. Veškeré podmínky splňuje i občanská vybavenost. Reprezentativní část Prahy 5 Malvazinky si zachovala příjemné prostředí s dostatkem zeleně a určitý nádech historie i přes moderní výstavbu. Studii a projekt rodinného domu připravili architekti z ateliéru Šépka architekti, doc.Ing. akad. arch. Jana Šépky.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Sale

An exclusive offer of a unique plot with a remarkable project in a location of Prague 5, 17 900 000 CZK

A building land with splendid views in a prestigious residential area in Prague 5 Malvazinky near Nikolajka. With a unique position at the end of the street, this is a very quiet place in greenery. Thanks to its location on a slope above the centre of Prague, it offers panoramic views of the city and in the long term pays a very prestigious and sought-after residential address. The project for a new house is based on the representative character of the place and tries to continue the integrity of the surrounding buildings, where there are many significant pre-war villas. Thanks to the nature of land, the intended new building provides the possibility of placing a green roof (roof garden) overlooking the city. All rooms are designed to be traced to the facade with large windows while offering views of the tranquil garden and the city. Parking of vehicles is provided at a separate building located on the other side of the property. A smaller house intended for demolition is currently located on the estate. This location is highly desired due to the mainly peaceful living in the countryside, while the city centre is very easy to reach. From the street Nad Mrázovkou, there is just a short stroll to the park Mrázovka. This area is known for its excellent transport links. There is a bus stop, line to Anděl or tram line to Radlická. Smíchov is at 10 minutes’ walk distance. For active drivers, there is a close connection to Pražský okruh or city exit to Plzen. All the amenity requirements met. The study and design of the house were prepared by the architects from the studio Šépka architects, doc.Ing. Acad. arch. Jan Šépka.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 111


Prodej

Luxusní designová vila, 486 m2, 25 900 000Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu. Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2) na pozemku 1240 m2 v xnadstandartním designovém provedení a v plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady, garáž pro dvě SUV auta.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 112

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Luxury villa, 486 m2, 25 900 000 CZK

New, precis and generously built luxury villa with a unique atmosphere of luxury and design. High standards Villa 5 + 1 with terraces (floor area 486 square meters) on the land of size 1240 m2 and fully equipped. It consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful indoor swimming pool with mosaic tiling, sauna. Exceptional house amenities include a heated marble floors, windows using aluminium elements, luxury wood kitchen with appliances, high quality furniture, a fireplace, a system smart house controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN, automatic watering and garage for two cars SUV type.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


2016

NEJVĚTŠÍ realitní událost roku

Vstupenky objednávejte na www.realitnikongres.cz

28. listopadu 2016 Clarion Congress Hotel Prague****

Přihlašte svůj developerský rezidenční projekt do 6. ročníku úspěšné soutěže Realitní projekt roku 2016!

Generální partner

2016

2016

VYHLÁŠENÍ vítězných projektů proběhne v rámci celodenního programu Realitního kongresu 2016 Více informací naleznete na www.projektroku.cz

CZECH REAL ESTATE

Záštita

2016

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


Rodinné bydlení u Vltavy 3URQiMHPÂ&#x2021;3UDKDÂ&#x2021;Â&#x2021;P Â&#x2021;¼PÄ&#x152;VtF 2

.UiVQê SURVYÄ&#x152;WOHQê E\W Y KLVWRULFNpP þLQÃ¥RYQtP GRPÄ&#x152; NWHUê SURãHO YURFHNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFt3ORFKDPð]DEtUiWÄ&#x153;LQHMY\ããt SDWUD9SUYQtPSDWÄ&#x153;HVHQDFKi]tSURVWRUQêREêYDFtSRNRMVYêKOHGHPQD QiEÄ&#x153;HÃ¥tNXFK\Ä&#x2013;ORÃ¥QLFHDNRXSHOQDVHVSUFKRYêPNRXWHP.XFK\Ä&#x2013;]H NWHUpMHYVWXSQDSURVWRUQRXORGÃ¥LLMHNRPSOHWQÄ&#x152;]DÄ&#x153;t]HQiYþHWQÄ&#x152;YãHFK VSRWÄ&#x153;HELþĤ9HGUXKpPSDWÄ&#x153;HMVRXGYÄ&#x152;ORÃ¥QLFH-HGQDVORGÃ¥LtGUXKiV WHUDVRX.RXSHOQDQDVWHMQpPSDWÄ&#x153;HPiURKRYRXYDQXWRDOHWXDELGHW 9ãHFKQ\ ORÃ¥QLFH PDMt YHVWDYÄ&#x152;Qp VNÄ&#x153;tQÄ&#x152; 9 QHMY\ããtP SDWÄ&#x153;H MH IDQWDVWLFNiWHUDVDVSDQRUDPDWLFNêPYêKOHGHPQD9OWDYXDGRPLQDQW\3UDK\ 9ãHFKQ\ ORGÃ¥LH D WHUDV\ PDMt ]DYHGHQRX HOHNWÄ&#x153;LQX YRGX D RVYÄ&#x152;WOHQt .E\WXQiOHÃ¥tWDNpVNOHSQtNyMH

Family living at the Vltava River 5HQWÂ&#x2021;3UDJXHÂ&#x2021;Â&#x2021;P2Â&#x2021;¼PRQWK

%HDXWLIXOEULJKWDSDUWPHQWLQWKHKLVWRULFWHQHPHQWKRXVH,WSDVVHG LQDFRPSOHWHUHFRQVWUXFWLRQ$WRWDORIPðLVORFDWHGRQ WKHWRSWKUHHÃ&#x20AC;RRUVRIWKHKRXVH2QWKH¿UVWÃ&#x20AC;RRUWKHUHLVDVSDFLRXV OLYLQJURRPRYHUORRNLQJWKHZDWHUIURQWNLWFKHQEHGURRPDQGEDWKURRPZLWKVKRZHU7KHNLWFKHQZLWFKKDVEDOFRQ\LVIXOO\HTXLSSHG ZLWKDOODSSOLDQFHV2QWKHVHFRQGÃ&#x20AC;RRUDUHWZREHGURRPV2QHZLWK EDOFRQ\RQHZLWKDWHUUDFH7KHEDWKURRPRQWKHVDPHÃ&#x20AC;RRUKDVD FRUQHUEDWKWRLOHWDQGELGHW$OOEHGURRPVKDYHLQEXLOWZDUGUREHV 2QWKHWRSÃ&#x20AC;RRULVDIDQWDVWLFWHUUDFHZLWKSDQRUDPLFYLHZVRIWKH 9OWDYD5LYHUDQG3UDJXHPRQXPHQWV$OOEDOFRQLHVDQGWHUUDFHVKDYH HOHFWULFLW\ZDWHUDQGOLJKWLQJ7KHDSDUWPHQWKDVDFHOODU

(QJHO 9|ONHUVÂ&#x2021;$QGÄ&#x152;O3UDJXHÂ&#x2021;:HVW-DQiþNRYRQiEÄ&#x153;HÃ¥tÂ&#x2021;3UDKD Â&#x2021;3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRPÂ&#x2021;ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


7JMBWEJQMPNBUJDLÃ&#x192;çUWSUJ 3URQiMHPÂ&#x2021;3UDKDÂ&#x2021;Â&#x2021;P Â&#x2021;.þPÄ&#x152;VtF 2

3R]RUXKRGQi SUYRUHSXEOLNRYi YLOD VH QDFKi]t QHGDOHNR 3UDÃ¥VNpKR KUDGX 0DMLWHOYLO\SÄ&#x153;LGĤNODGQpUHNRQVWUXNFLGEDOQD]DFKRYiQtYHãNHUêFKSĤYRGQtFKDUFKLWHNWRQLFNêFKSUYNĤ9GRPÄ&#x152;VFHQWUiOQtPVFKRGLãWÄ&#x152;PMHãHVWORÃ¥QLF DþW\Ä&#x153;LNRXSHOQ\'ĤPO]HUR]GÄ&#x152;OLWGRGYRXVDPRVWDWQêFKMHGQRWHN9SÄ&#x153;t]HPt MHREêYDFtSRNRMSURSRMHQêVSUDFRYQRXD]LPQt]DKUDGRXVDPRVWDWQiNXFK\Ä&#x2013; DUHSUH]HQWDWLYQtMtGHOQD9SUYQtPSDWÄ&#x153;HMHKODYQtORÃ¥QLFHVYODVWQtNRXSHOQRX WHUDVRXDGYÄ&#x152;PDORÃ¥QLFHPL'YÄ&#x152;VDPRVWDWQpORÃ¥QLFHVYODVWQtNRXSHOQRXDKDORXMVRXYSRGNURYt9VXWHUpQXMHE\WVYODVWQtPYVWXSHPVDXQDDUHOD[DþQt PtVWQRVW9LODMHNSURQiMPXQH]DÄ&#x153;t]HQiVHGYÄ&#x152;PDNU\WêPLSDUNRYDFtPLPtVW\ =KRUQtFKSDWHUMHQiGKHUQêYêKOHGQD+UDGþDQ\D3UDKX9EOt]NRVWLVHQDFKi]tPQRKRYê]QDPQêFK]DVWXSLWHOVWYtDGLSORPDWLFNêFKUH]LGHQFt9RNROt WDNp7KH3UDJXH%ULWLVK6FKRRO5LYHUVLGHD3DUN/DQH,QWHUQDWLRQDO6FKRRO

Villa in the diplomatic quarter 5HQWÂ&#x2021;3UDJXHÂ&#x2021;Â&#x2021;P2Â&#x2021;&=.PRQWK

9LOODIURPWKHEHJLQQLQJRIWKHODVWFHQWXU\QHDU3UDJXH&DVWOH2ZQHUDW WKRURXJKUHFRQVWUXFWLRQZRUNWRPDLQWDLQDOORIWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDO HOHPHQWV7KHKRXVHKDVDFHQWUDOVWDLUFDVHEHGURRPVDQGEDWKURRPV 2QWKHJURXQGÃ&#x20AC;RRULVWKHOLYLQJURRPFRQQHFWHGZLWKVWXG\DQGZLQWHU JDUGHQVHSDUDWHNLWFKHQDQGUHSUHVHQWDWLYGLQLQJURRP2QWKHVWÃ&#x20AC;RRU LVWKHPDVWHUEHGURRPZLWKHQVXLWHEDWKURRPWHUUDFHDQGWZREHGURRPV 7ZRVHSDUDWHEHGURRPVZLWKSULYDWHEDWKURRPVDQGKDOODUHLQWKHDWWLF 7KHEDVHPHQWDSDUWPHQWZLWKLWVRZQHQWUDQFHVDXQDDQGUHOD[DWLRQURRP 7ZRFRYHUHGSDUNLQJVSDFHV7KHXSSHUÃ&#x20AC;RRUVHQMR\VSHFWDFXODUYLHZVRI 3UDJXH&DVWOH([FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\WRWKHFLW\FHQWHUDQGWKH DLUSRUW,QWKHQHLJKERUKRRGDOVR7KH3UDJXH%ULWLVK6FKRRO5LYHUVLGHDQG 3DUN/DQH,QWHUQDWLRQDO6FKRRO

(QJHO 9|ONHUVÂ&#x2021;$QGÄ&#x152;O3UDJXHÂ&#x2021;:HVW-DQiþNRYRQiEÄ&#x153;HÃ¥tÂ&#x2021;3UDKD Â&#x2021;3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRPÂ&#x2021;ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


PRONÁJEM | RENT

G

nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 Zrekonstruovaný půdní mezonetový byt (145 m2) situovaný v 5. patře činžovního domu s výtahem v atraktivní lokalitě na Praze 3 - Vinohrady. Ve spodní úrovni se nachází vstupní chodba, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou, koupelna a ložnice s terasou. Horní patro nabízí ložnici, pracovnu a koupelnu. Byt je nezařízený nábytkem. Možnost pronájmu parkovacího místa v domě za extra poplatek 5.000 Kč/měsíc. Vyhledávaná lokalita s výbornou dopravní dostupností do centra.

#301004 Měsíční nájem | Monthly rent: 55 000 CZK Reconstructed attic split-level apartment (145 sqm) situated on the 5th floor in the building with a lift in an attractive location of Prague 3 - Vinohrady. The lower level comprises entrance hall, living room with fully equipped kitchen corner, bathroom and bedroom with terrace. On the upper floor there are bedroom, study and bathroom. The apartment is unfurnished. It is possible to rent garage space for an extra fee of 5.000 CZK/month. Nice living with great connection to the city centre.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

Nad Hradním vodojemem, Praha 6 Nadstandardně zrekonstruovaný, nezařízený rodinný dům (217 m2) v klidné ulici na Praze 6 ve Střešovicích. V přízemí domu se nachází vstupní chodba, obývací pokoj s krbem, zimní zahrada, kuchyně plně vybavená spotřebiči Bosch, spíž, dále ložnice/pracovna, koupelna, prádelna, technická místnost a sklep. První patro disponuje 2  ložnicemi, každá s vlastní koupelnou a terasou. K domu náleží upravená členitá zahrada a parkovací stání na pozemku. Z  obývacího pokoje je přímý vstup na zahradu. Příjemné bydlení ve vyhledávané lokalitě s výbornou dostupností do centra i na letiště, v pěší dostupnosti mezinárodní škola.

#411023 Měsíční nájem | Monthly rent: 79 000 CZK Luxuriously renovated, unfurnished house (217 sqm) in a quiet street in Prague 6 in Stresovice. On the ground floor there is entrance hall, living room with fireplace, conservatory, kitchen fully equipped with Bosch appliances and pantry, bedroom/study, bathroom, laundry room, utility room and cellar. The first floor comprises 2 bedrooms (each with bathroom and terrace). There is garden and parking on the land. The living room has direct access to garden. Nice living in a popular location of Prague 6 with excellent access to downtown and the airport, within walking distance from International school.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Dlouhá | Staré Mìsto | Praha 1 | 198 m2 | 75 000 Kè / mìsíc LUXUSNÍ BYT 3+kk, 2 en-suite koupelny, 3 šatny, vestavìné skøínì, døevìné podlahy, dvoukøídlové dveøe, vysoké klenuté stropy, vyhøívaná GODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVXåLĀNDLQWHUQHWVDWHOLWGRPiFtYUiWQì%\W]DĨt]HQìGHVLJQRYìPQiE\WNHPDGRSOĞN\VLWXRYDQìYSDWĨH QHUHQRYRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\VSģYRGQtPLGĨHYęQìPLVFKRG\DSDYODĀHPLYFHQWUX3UDK\SiUPLQXWFKģ]HRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWt %('5220'(6,*1$3$570(17HQVXLWHEDWKURRPVZDONLQFORVHWVKLJKYDXOWHGFHLOLQJVEXLOWLQZDUGUREHVZRRGIORRUVLQWHULRU GRXEOHGRRUVKHDWHGIORRUVLQEDWKURRPVZDVKHUGU\HU,QWHUQHWVDWHOOLWHDXGLRHQWU\SKRQH+LJKHQGIXUQLVKHGstIORRUDSDUWPHQWLQ DQXQUHQRYDWHGKLVWRULFEXLOGLQJZLWKDQRULJLQDOZRRGVWDLUFDVHLQDFHQWUDOORFDWLRQPLQXWHVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUH

120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronájem | U bøehu | Hostivaø | Praha 10 | 700 m2 | 150 000 Kè / mìsíc 9ë-,0(ÿ1É/8;861Ì9,/$NNYQLWĨQtED]pQVDXQDVWĨHåQtWHUDVDYìWDKORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\åDWHQKHUQDVNXOHĀQtNHP NUiVQpYìKOHG\åSLĀNRYpPDWHULiO\NOLPDWL]DFHYKODYQtORçQLFLNUEGĨHYęQpSRGODK\YHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\LQWHOLJHQWQtRVYęWOHQt HOHNWULFNpUROHW\DODUP0RGHUQtYLODYQiGKHUQpSĨtURGQtORNDOLWęQDNUDMLPtVWQtKROHVDVSRWRNHP%RWLĀYSęåtPGRVDKX+RVWLYDĨVNpKR SDUNXDSĨHKUDG\3(1%* 81,48(72348$/,7<+286(LQGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDOLIWURRIWHUUDFHIRXUEHGURRPVVWXG\WKUHHEDWKURRPVILYHZDONLQ FORVHWVELOOLDUGURRPZRQGHUIXOYLHZVOX[XU\PDWHULDOVDLUFRQGLWLRQHGPDVWHUEHGURRPILUHSODFHZRRGHQIORRUVEXLOWLQVWRUDJH LQWHOOLJHQWOLJKWV\VWHPHOHFWULFUROOHUEOLQGVDODUP([FHSWLRQDOKRPHLQDPDUYHORXVSHDFHIXOQDWXUDOVHWWLQJRQWKHHGJHRIDIRUHVWZLWK WKH%RWLĀVWUHDPZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIWKH+RVWLYDĨ3DUN)RUHVWDQG5HVHUYRLU%(5*

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 121


Pronájem | Na Hrobci | Nové Mìsto | Praha 2 | 94 m2 | 55 000 Kè / mìsíc '(6,*129ë%<71$1É%č(æÌ9/7$9<V~çDVQìPLYìKOHG\QDĨHNX3UDçVNìKUDGD9\åHKUDG7HQWRSOQę]DĨt]HQìSURVWRUQìE\WVHQDFKi]t YHSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPDPQRçVWYtP]DFKRYDQìFKSģYRGQtFKSUYNģ,QWHULpUWYRĨtREìYDFtSRNRMSOQę Y\EDYHQiNXFK\ĞVMtGHOQtPSURVWRUHPORçQLFHVHåDWQRXDHQVXLWHNRXSHOQRXWRDOHWDSURKRVW\DEDONRQRULHQWRYDQìGRYQLWUREORNX9]GXåQp PtVWQRVWLSDUNHWRYpSRGODK\PUDPRUHPREORçHQiNRXSHOQDRYOiGiQtGRPiFQRVWL%7LFLQRDODUP%\WMHPRçQRSURQDMPRXWLMDNRQH]DĨt]HQì 9ìKRGQiORNDOLWDVSDUĀtNHPVGęWVNìPKĨLåWęPDYìERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWtYEOt]NRVWLWUDPYDMRYìFKVSRMģDPHWUDQD3DODFNpKRQiPęVWt PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

122

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Rent | Na Hrobci | Nové Mìsto | Praha 2 | 94 m2 | 55 000 CZK / month COMFORTABLE RIVERSIDE DESIGN FLAT offering amazing views of the Vltava River, the Prague Castle and the Vyšehrad Castle. This fully furnished 1-bedroom flat is situated on the fourth floor of a completely refurbished traditional building with lift and lots of preserved original details. The interior features living room, a fully fitted and equipped kitchen with dining area, one bedroom with a walk-in closet and en-suite bathroom, a guest toilet, and balcony facing the courtyard. Airy rooms, solid wood parquet floors throughout, marble bathrooms, plumbing and electrical system with BTicino fittings, alarm. Can be unfurnished. Great location, adjacent to a park with a children’s playground, with very good transportation connections, just moments from trams and Palackého námìstí metro station. BER: G.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 123


Pronájem | Na Høebenech II | Podolí | Praha 4 | 170 m2 | 55 000 Kè / mìsíc PROSTORNÝ BYT SE 400 m2 PRIVÁTNÍ ZAHRADOU, 4+kk, 2 koupelny, šatna, vestavìné skøínì, parkety, bezpeènostní pøedokenní rolety, DODUPYE\WęLQD]DKUDGęNDPHURYìV\VWpPVNOHSGYęJDUiçRYiVWiQt0RGHUQtE\WVYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDGD9\åHKUDGYSĨt]HPt E\WRYpKRGRPXVKEH]SHĀQRVWQtVOXçERX.OLGQiORNDOLWDYSĨtPpPVRXVHGVWYtDUHiOXÿ7YEOt]NRVWLGYRXSDUNģPLQXWFKģ]H RGVWDQLFHPHWUD3UDçVNpKRSRYVWiQtYU\FKOpPGRVDKXPH]LQiURGQtFKåNRO3(1%* SPACIOUS FLAT WITH A 400 m235,9$7(*$5'(1WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVZDONLQFORVHWEXLOWLQZDUGUREHVKDUGZRRGIORRUV VHFXULW\RXWGRRUEOLQGVDODUP LQFOWKHJDUGHQ FDPHUDV\VWHPFHOODUWZRJDUDJHVSDFHV*URXQGIORRUIODWZLWKYLHZVRIWKH9\åHKUDG DQG3UDJXH&DVWOHVLQDPRGHUQEXLOGLQJZLWKKRXUVHFXULW\LQDTXLHWORFDWLRQQH[WWRWKH&]HFK79JURXQGVZLWKWZRSDUNVQHDUE\ QHDU3UDçVNpKRSRYVWiQtPHWURFRQYHQLHQWWRLQWHUQDWLRQDOVFKRROV%(5*

124

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Vรกclavskรฉ nรกmรฌstรญ | Novรฉ Mรฌsto | Praha 1 | 164 m2 | 68 000 Kรจ / mรฌsรญc -(',1(รฟ1รซ(/(*$171รŒ%<7YรฌKOHGQD9iFODYVNpQiPฤ™VWtD&KUiP3DQQ\0DULH6Qฤ™รงQpSฤจLMtPDFtVDORQMtGHOQDWฤจLORรงQLFHGYฤ™ NRXSHOQ\]DFKRYDQpSฤฃYRGQtSUYN\UHVWDXURYDQpSDUNHW\รฅWXN\VW\ORYpOXVWU\VHFHVQtNDFKORYiNDPQDSฤฃYRGQtOHSWDQiVNODYLQWHULpURYรฌFK GYHฤจtFKSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYLGHRWHOHIRQNDPHURYรฌV\VWpPDODUPVNOHS5HQRYRYDQรฌVW\ORYฤ™]Dฤจt]HQรฌE\WYHSDWฤจHGRPX]UQDYUรงHQpP MDNRSUYQtVHFHVQtEXGRYDY3UD]HDUFKLWHNWHP-DQHP.RWฤ™URX 81,48((/(*$17$3$570(17YLHZVRI:HQFHVODV6TXDUHDQGWKH&KXUFKRI2XU/DG\RIWKH6QRZUHFHSWLRQKDOOGLQLQJURRPWKUHH EHGURRPVWZREDWKURRPVTXDOLW\HTXLSPHQWSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVSDUTXHWIORRUVVW\OLVKFKDQGHOLHUV'XWFKVWRYHVHWFKHGJODVV LQWHULRUGRRUVZDVKHUGU\HUFDPHUDV\VWHPDODUPFHOODU6W\OLVKO\IXUQLVKHGWKLUGIORRUDSDUWPHQWLQDEXLOGLQJIURPGHVLJQHGE\WKH UHQRZQHG&]HFKDUFKLWHFW-DQ.RWฤ™UDDVWKHILUVW$UW1RXYHDXEXLOGLQJLQ3UDJXH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 125


Pronájem | -DQiĀNRYRQiEĨHçt_6PtFKRY_3UDKD_P2 |(85PęVtF /8;861Ì5(35(=(17$7,91Ì%<7..1$1É%č(æÌ9/7$9<.RPSOHWQęQRYę]UHQRYRYDQìE\WVEDONRQHPDYìKOHGHPQDĨHNXYHSDWĨH KLVWRULFNpKRSDOiFHNWHUìSURåHOQiNODGQRXUHNRQVWUXNFt9HONRU\VìLQWHULpUWYRĨtSURVWRUQìREìYDFtSRNRMVMtGHOQRXDSOQęY\EDYHQRXåSLĀNRYRX NXFK\QtKODYQtORçQLFHVYHONRXY\EDYHQRXåDWQRXNUEHPDNRXSHOQRXGUXKiORçQLFHVEDONRQHPGRGYRUDDNRXSHOQRXY\EDYHQiFHQWUiOQtåDWQD WRDOHWDSURKRVW\DYHONiYVWXSQtKDOD9]GXåQpSRNRMHOX[XVQtPDWHULiO\NYDOLWQtSURYHGHQtVWURS\PGĨHYęQpSRGODK\GODçEDEH]SHĀQRVWQt GYHĨHVSRWĨHELĀH0LHOHYLGHRWHOHIRQDODUPVNOHSYìWDKUHFHSFHSDUNRYiQtXSUDYHQi]DKUDGDYHYQLWUREORNX'YęJDUiçRYiVWiQt'ģPVHQDFKi]t YEOt]NpPGRVDKX1iURGQtKRGLYDGODDRVWURYD.DPSDQD0DOp6WUDQęQHGDOHNR)UDQFRX]VNpKRO\FHD/RNDOLWDVYìERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWt YHåNHUiREĀDQVNiY\EDYHQRVWYRNROt3(1%'

126

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


5HQW_-DQiฤ€NRYRQiEฤจHรงt_6PtFKRY_3UDKD_P2_(85PRQWK 72367$1'$5'5,9(5)5217)/$71HZO\UHQRYDWHGEHGURRPEDWKURRPIODWZLWKDEDOFRQ\RQWKHVHFRQGIORRURIDQKLVWRULFSDODFHWKDW KDVXQGHUJRQHPHWLFXORXVUHFRQVWUXFWLRQ7KHLQWHULRUIHDWXUHVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKGLQLQJDUHDDQGDIXOO\ILWWHGRSHQNLWFKHQPDVWHU EHGURRPZLWKDILUHSODFHZDONLQFORVHWDQGHQVXLWHEDWKURRPVHFRQGEHGURRPZLWKDEDOFRQ\IDFLQJWKHFRXUW\DUGDQGHQVXLWHEDWKURRP DODUJHZDONLQFORVHWJXHVWWRLOHWDQGHQWUDQFHKDOO$LU\URRPVWRSTXDOLW\PDWHULDOVFHLOLQJKHLJKWPKDUGZRRGIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRU 0LHOHDSSOLDQFHVDODUPFHOODUOLIWUHFHSWLRQJDUDJHSDUNLQJODQGVFDSHGFRXUW\DUGJDUGHQ7ZRJDUDJHVSDFHV&HQWUDOO\ORFDWHGULJKWRQWKH 9OWDYDULYHUEDQNLQFORVHYLFLQLW\RI.DPSD,VODQGHDVLO\DFFHVVLEOHE\SXEOLFWUDQVSRUWDWLRQZLWKIXOODPHQLWLHVQHDUE\FRQYHQLHQWWRWKH)UHQFK 6FKRRO%(5'

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 127


Pronájem | Jankovcova | Holešovice | Praha 7 | 160 m2 | 50 000 Kè / mìsíc KVALITNÍ ZAØÍZENÝ BYT 4+kk, 61 m2 støešní terasa s výhledem na Vltavu, 2 koupelny, akvárium, døevìné podlahy, bezpeènostní dveøe, YHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\SUDĀNDVXåLĀNDNXFK\ĞVNpVSRWĨHELĀH0LHOH83&YLGHRWHOHIRQVNOHSYìWDKKUHFHSFHRVWUDKD JDUiçRYiVWiQt0RGHUQtE\WYSDWĨHUH]LGHQĀQtKRNRPSOH[X3UDJXH0DULQDQDQiEĨHçt9OWDY\YU\FKOHVHUR]YtMHMtFtĀWYUWLVSOQRXY\EDYHQRVWt YRNROtDU\FKOìPVSRMHQtPGRFHQWUD3(1%* +,*+48$/,7<67</,6+)/$7P2URRIWHUUDFHZLWKGLUHFWYLHZVRIWKHULYHUWKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVDTXDULXPZRRGHQIORRUV VHFXULW\HQWU\GRRUEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHZDVKHUGU\HU0LHOHDSSOLDQFHV83&YLGHRHQWU\SKRQHFHOODUOLIWKRXUUHFHSWLRQ VHFXULW\7ZRJDUDJHSDUNLQJVSDFHV0RGHUQVHYHQWKIORRUIODWLQWKH3UDJXH0DULQDUHVLGHQWLDOSURMHFWLQWKHG\QDPLFDOO\GHYHORSLQJSDUWRI 3UDJXHZLWKIXOODPHQLWLHVDQGTXLFNFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHU%(5*

128

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Kaliลกnickรก_รฆLรงNRY_3UDKD_P | .ฤ€ / mรฌsรญc /8;861รŒ./,0$7,=29$1รซ3(17+286(NNPWHUDV~รงDVQรฌSDQRUDPDWLFNรฌYรฌKOHGQD3UDKXMDFX]]LNRXSHOQ\รฅDWQ\ SDUNHW\]WURSLFNpKRGฤจHYDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™SUDฤ€NDVHVXรฅLฤ€NRXYLGHRWHOHIRQVNOHSYรฌWDKJDUiรงRYiVWiQt%\WYSDWฤจHUH]LGHQฤ€QtKR NRPSOH[X3DUN9tWNRYQDRNUDMLUR]OHKOpKRSDUNXVU\FKOรฌPVSRMHQtPGRFHQWUDDYรฌERUQRXY\EDYHQRVWtYRNROt6RXฤ€iVWtNRPSOH[XMHK UHFHSFHILWQHVVVDXQDDSRG]HPQtSDUNRYiQt3(1%* 72348$/,7<$,5&21',7,21('3(17+286(PRIWHUUDFHVSDQRUDPLFYLHZVRI3UDJXHMDFX]]LIRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVWZR ZDONLQFORVHWVWURSLFDOZRRGSDUTXHWIORRUVZDVKHUGU\HUYLGHRHQWU\SKRQHFHOODUOLIWWZRJDUDJHVSDFHV$PD]LQJIODWRQWKHHLJKWKIORRU RIWKH3DUN9tWNRYUHVLGHQWLDOSURMHFWORFDWHGRQWKHHGJHRIDODUJHSDUNZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU7KHSURMHFWDPHQLWLHVLQFOXGH KRXUUHFHSWLRQILWQHVVVDXQDDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ%(5*

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 129


Pronájem | Trojanova | Nové Mìsto | Praha 2 | 200 m2 | 69 000 Kè / mìsíc 129ą.203/(71ą=5(.21675829$1ë%<7ORçQLFHMtGHOQDVSRGiYDFtPRNQHPNRXSHOQ\åDWQDYHVWDYęQpVNĨtQęSDUNHW\NUE EH]SHĀQRVWQtYVWXSQtGYHĨHGRVWDWHN~ORçQìFKSURVWRUGYRMNĨtGORYpGYHĨHYHONiRNQDSUDĀNDVHVXåLĀNRXYLGHRWHOHIRQNOLGQìXSUDYHQìGYģU .ODVLFNìE\WVPQRçVWYtP]DFKRYDQìFKSģYRGQtFKSUYNģYHSDWĨHVHFHVQtKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYEOt]NRVWLQiEĨHçt9OWDY\DVWDQLFH PHWUD3DODFNpKR .DUORYR QiPęVWt3(1%* 1(:/<)8//<5()85%,6+(')/$7WKUHHEHGURRPVGLQLQJURRPZLWKDVHUYLQJZLQGRZWZREDWKURRPVZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQ ZDUGUREHVVROLGZRRGSDUTXHWIORRUVILUHSODFHVHFXULW\HQWU\GRRUGRXEOHLQWHULRUGRRUVZDVKHUGU\HUYLGHRHQWU\SKRQHTXLHWJUHHQ FRXUW\DUG6SDFLRXVWKLUGIORRUIODWZLWKEHDXWLIXOO\SUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVLQDQ$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKOLIWLQDTXLHWVWUHHWZLWKLQZDONLQJ GLVWDQFHRIWKH9OWDYDULYHUEDQNDQG3DODFNpKRPHWUR%(5*

130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Vรญtรฌznรก | Malรก Strana | Praha 1 | 80 m2 | 37 000 Kรจ / mรฌsรญc ATRAKTIVNร ATYPICKร DESIGNOVร BYT 2+1, 3 vestavรฌnรฉ galerie, terasa ve dvoรธe, vybavenรก ลกatna, nadstandardnรญ materiรกly a vybavenรญ, Y\VRNpVWURS\YLQ\ORYpSRGODK\SRGODKRYpY\WiSฤ™QtEH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDLQGXNฤ€QtYDUQiGHVND P\ฤ€ND79YLGHRWHOHIRQVNOHS1RYฤ™NRPSOHWQฤ™QiNODGQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌ]Dฤจt]HQรฌE\WYSฤจt]HPtKLVWRULFNpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXSiUNURNฤฃ RGQiEฤจHรงt9OWDY\1iURGQtKRGLYDGOD.DPS\D3HWฤจtQVNรฌFKVDGฤฃ3(1%* 81,48($775$&7,9('(6,*1)/$7RQHEHGURRPWKUHHEXLOWLQJDOOHULHVSULYDWHFRXUW\DUGWHUUDFHILWWHGZDONLQFORVHWKLJKVWDQGDUG PDWHULDOVDQGHTXLSPHQWYLQ\OIORRUVIORRUKHDWLQJVHFXULW\HQWU\GRRUORWVRIEXLOWLQVWRUDJHZDVKHUGU\HULQGXFWLRQFRRNWRS GLVKZDVKHU79YLGHRHQWU\SKRQHFHOODU%UDQGQHZIXOO\UHIXUELVKHGIXUQLVKHGIODWRQWKHJURXQGIORRURIDQKLVWRULFEXLOGLQJDIHZVWHSV IURPWKH9OWDYDULYHUEDQNWKH1DWLRQDO7KHDWHU.DPSD,VODQGDQG3HWฤจtQ3DUN%(5*

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 131


Pronåjem | V Mezihoøí | Libeò | Praha 8 | 89 m2 | 26 000 Kè / mÏsíc MODERN� BYT S VELKOU TERASOU, 3+kk, terasa o 54 m2SĨtVWXSQi]HYüHFKKODYQtFKPtVWQRVWtVDPRVWDWQpORçQLFHNRXSHOQD s vanou a sprchovým koutem, vestavÏnÊ skøínÏ, lamino, bezpeènostní vstupní dveøe a francouzskå okna, myèka, UPC. Parkovací ståní. Nezaøízený byt v pøízemí rezidenèního komplexu s kamerovým systÊmem a centrålním atriem s dÏtským høiťtÏm v klidnÊ lokalitÏ s plnou vybaveností v okolí, v rychlÊm dosahu centra, 5 minut chÚze od stanice metra Palmovka. PENB: G. MODERN FLAT WITH A LARGE TERRACE, two bedrooms, 54 m2 terrace accessible from all main rooms, bathroom with bathtub and walk-in shower, built-in wardrobes, laminated floors, security entry door and French doors, dishwasher, UPC. One parking space. Unfurnished flat on the ground floor of a residential project with camera system, central atrium and a playground, in a quiet area with full amenities within easy reach, a five minute walk to Palmovka metro. BER: G.

132

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Na Cihlรกรธce | Malvazinky | Praha 5 | 378 m2 | 110 000 Kรจ / mรฌsรญc JEDINEรˆNร WINTERNITZOVA VILA โ€“ DรLO ADOLFA LOOSE, 7+1, 155 m2WHUDVV~รงDVQรฌPYรฌKOHGHPY]URVWOi]DKUDGDRP2, ORรงQLFNRXSHOQ\SUDFRYQDรฅDWQDVDPRVWDWQรฌE\WSURKRVW\YVXWHUpQXSDUNHW\YHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\DODUP$UFKLWHNWRQLFNรฌ VNYRVWIXQNFLRQDOLVWLFNiYLOD]UGtORSURVOXOpKRDUFKLWHNWD$GROID/RRVHSฤจLMHMtรงUHNRQVWUXNFLE\O\]DFKRYiQ\SฤฃYRGQt DUFKLWHNWRQLFNpSUYN\.OLGQiSUHVWLรงQtORNDOLWDVU\FKOรฌPVSRMHQtPGRFHQWUD3(1%* 81,48(9,//$:,17(51,7=%<$'2/)/226P2RIWHUUDFHVZLWKZRQGHUIXOYLHZVP2PDWXUHJDUGHQVL[EHGURRPVWZR EDWKURRPVVWXG\ZDONLQFORVHWVHSDUDWHEDVHPHQWJXHVWVWXGLRKDUGZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHDODUP3UDJXHDUFKLWHFWXUDOJHPยฒ )XQFWLRQDOLVWYLOODIURPEXLOWE\WKHZRUOGIDPRXVDUFKLWHFW$GROI/RRVUHFRQVWUXFWHGZLWKXWPRVWDWWHQWLRQWRSUHVHUYLQJWKHRULJLQDO GHWDLOVLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWRWKHFLW\FHQWHU%(5*

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 133


Pronájem | Nerudova | Malá Strana | Praha 1 | 181 m2 | 55 000 Kè / mìsíc 5(35(=(17$7,91Ì%<7EDONRQNRXSHOQ\åDWQ\Y\VRNpVWURS\SDUNHW\DGODçEDEH]SHĀQRVWQtYVWXSQtGYHĨHOXVWU\GYRMHSģYRGQt NDFKORYiNDPQDSUDĀNDP\ĀND.RPSOHWQę]UHQRYRYDQìE\WVH]DFKRYDQìPLSģYRGQtPLSUYN\YHSDWĨHSHĀOLYę]UHNRQVWUXRYDQpKR KLVWRULFNpKRGRPXVYìWDKHPYPDOHEQpPSURVWĨHGt0DOp6WUDQ\SiUNURNģRG3UDçVNpKRKUDGX3iUPLQXWFKģ]HRG0DORVWUDQVNpKR QiPęVWtD.DUORYDPRVWXMHGQDNUiWNi]DVWiYNDWUDPYDMtNPHWUX0DORVWUDQVNi3(1%* :21'(5)8//</2&$7(',035(66,9()/$7EDOFRQ\IRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVWZRZDONLQFORVHWVSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVKLJK FHLOLQJVKDUGZRRGIORRUVWLOHVVHFXULW\HQWU\GRRUFKDQGHOLHUVWZRFHUDPLFVWRYHVZDVKHUGLVKZDVKHU)XOO\UHQRYDWHGIODWRQWKHVHFRQG IORRURIDFRPSOHWHO\UHIXUELVKHGEXLOGLQJZLWKOLIWLQWKHKLVWRULFFHQWHURI3UDJXHLQDFKDUPLQJFREEOHVWRQHVWUHHWULJKWXQGHUWKH3UDJXH &DVWOHQHDUWKH&KDUOHV%ULGJHDQG0DORVWUDQVNp6TXDUH%(5*

134

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Zรกvรฌrka | Bรธevnov | Praha 6 | 120 m2 | 30 000 Kรจ / mรฌsรญc SVรŒTLร BYT 3+kk, terasa 12 m2VDPRVWDWQpORรงQLFHNUEYHONpPQRรงVWYtYHVWDYฤ™QรฌFKVNฤจtQtD~ORรงQรฌFKSURVWRUGฤจHYฤ™QpSRGODK\ GODรงEDSUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€NDDODUPVNOHSSDUNRYDFtVWiQtYJDUiรงL0RGHUQtE\WVPRรงQRVWtSฤจtVWXSXQDVSROHฤ€QRX]DKUDGXYHSDWฤจH QRYฤ™SRVWDYHQpKRGRPXVYรฌWDKHPYNOLGQpORNDOLWฤ™VU\FKORXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDPLQXWFKฤฃ]HRG3UDรงVNpKRKUDGXYU\FKOpP GRVDKXSDUNX/DGURQNDOHWLรฅWฤ™DPH]LQiURGQtFKรฅNRO BRIGHT FLAT, 12 m2WHUUDFHWZRVHSDUDWHEHGURRPVILUHSODFHORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJHZRRGIORRUVWLOHVZDVKHUGU\HU GLVKZDVKHUDODUPFHOODUOLIWJDUDJHSDUNLQJVSDFH0RGHUQIODWZLWKWKHSRVVLELOLW\RIXVLQJWKHVKDUHGFRXUW\DUGJDUGHQLQDQHZ UHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQDTXLHWQHLJKERUKRRGZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHUDVKRUWZDONWRWKH3UDJXH&DVWOHZLWKLQHDV\UHDFKRI /DGURQND3DUNWKHDLUSRUWDQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 135


Apartmán Charming Deluxet 6CZUPWÈOÓBäQSPPTPCt t 1SBIBtod 160 eur/noc Klimatizovaný apartmán u Staroměstského náměstí s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami, dvěma kuchyněmi v historické budově s výhledem na Malé náměstí, s výtahem a nonstop recepcí. Spojený prostor dvou apartmánů. Vybavení: Wi-Fi zdarma, satelitní SMART televize, pračka/susička, mikrovlná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně zahrnuty v ceně. Fully serviced 2-bedroom, 2-bathroom apartment situated in a protected building w/ 24-hour reception and lift, just off Old Town Square. The space consists of two apartments combined together for spacious holiday living. 2 open-plan living rooms (one overlooking Malé náměstí) with kitchens, entertainment & resting areas; 2 bedrooms, 2 bathrooms (2 shower, sinks & toilets) and more. Amenities: free Wi-Fi, satellite TV w/ Internet access, washer and dryer, kitchen stove top (no oven), microwave, 24-hour hotline, etc. Weekly cleaning, plus full linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

136

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Melodyt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ EWÄŁNBLPVQFMOBNJ WIJTUPSJDLĂ?CVEPWÄŁWUVSJTUJDLĂ?MPLBMJUÄŁ+PTFGPWB TWâUBIFN BOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;"QBSUNĂ&#x2C6;OKFWFEWPVQPEMBäĂ&#x201C;DI EPMFTPCâWBDĂ&#x201C;NQSPTUPSFN QMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZOĂ&#x201C; MPäOJDĂ&#x201C;BKFEOPV[LPVQFMFO OBIPÄżFQPUĂ?ESVIĂ&#x2C6;MPäOJDFBLPVQFMOB7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J[EBSNB TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLB OBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, split level 2-bedroom, 2-bathroom apartment situated in the heart of Pragueâ&#x20AC;&#x2122;s Josefov in a classic Art Nouveau building with 24-hour reception, lift and lovely common areas. 5th ďŹ&#x201A;oor apartment features on the lower level, a living room, separate fully ďŹ tted kitchen, bedroom, and a bathroom (w/shower). The upper level has a gallery, bedroom with reading nook, and a full bathroom (bathtub, 2nd toilet). Amenities: free Wi-Fi, satellite TV with Internet access, washer & dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, plus full linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 137


ApartmĂĄn

Wenceslas Loftt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD

1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFUÄżFNJMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJTFOBDIĂ&#x2C6;[Ă&#x201C;OFEBMFLP7Ă&#x2C6;DMBWTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WQBUÄżF [SFOPWPWBOĂ?IPEPNVTWâUBIFN OPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;BQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N"QBSUNĂ&#x2C6;O8FODFTMBT-PGUKFQSPTUPSOâ TLMĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;TF[QMOÄŁWZCBWFOĂ?LVDIZOÄŁ TKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;NQSPTUPSFNBMPGUFNOBTQBOĂ&#x201C;7ZCBWFOĂ&#x201C;BTMVäCZ8J'JQÄżJQPKFOĂ&#x201C;LJOUFSOFUV TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV TZTUĂ?N EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;IPLJOBT%7%QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄFN QSBÄĄLBBOPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced air-conditioned three-bedroom, two-bathroom apartment on the 6th ďŹ&#x201A;oor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking space, just off of Wenceslas Square. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen/dining area with sleeping loft. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour reception and hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

138

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Enchanting t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD ,PNQMFUOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OWQPELSPWĂ&#x201C;TKFEOPVMPäOJDĂ&#x201C; QBUSPTWâUBIFN PCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN MPäOJDFTPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;NBOäFMTLPVQPTUFMĂ&#x201C; SP[LMĂ&#x2C6;EBDĂ&#x201C;HBVÄĄWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ0CMBTU.BMĂ?4USBOZTQBNĂ&#x2C6;ULBNJ SFTUBVSBDFNJ NV[FJ [BISBEBNJ USBNWBKPWâNJMJOLBNJ NFUSFNBUE7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOF Ă LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUBWDFOÄŁ Fully serviced one-bedroom attic apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor with lift, sunken living room, open-plan fully ďŹ tted kitchen, bedroom with a custom built double bed, sofa bed in living room. Lesser Town area with sights, restaurants, museums, gardens, various tramlines, metro and more. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 139


Nebytový prostor | Pronájem | Jihlavská | Praha 4 | Michle | 300 – 12 495 m2 | 14,20 – 15,50 EUR / m2 / mìsíc Moderní obchodnì-administrativní komplex nabízí k pronájmu kanceláøské prostory tøídy A+ na Praze 4, v bezprostøední blízkosti stanice metra .DĀHURY WUDVD& VSĨtPìPQiMH]GHPQDGiOQLFL'%XGRYDREGUçHODFHUWLILNDFL/(('*ROGDMHYQtDSOLNRYiQDĨDGDåHWUQìFKĨHåHQtNHVQtçHQt SURYR]QtFKQiNODGģ9SĨt]HPtVHQDFKi]tNRQIHUHQĀQtSURVWRU\RGSRĀLQNRYp]yQ\DNDYiUQDYHGYRXSRVOHGQtFKSDWUHFKEXGRY\MVRX]HOHQpWHUDV\ Ceny jsou uvedeny bez DPH. 0RGHUQFRPPHUFLDODGPLQLVWUDWLYHFRPSOH[ERDVWV&ODVV$RIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQ3UDJXHLQFORVHYLFLQLW\RIWKH.DĀHURYPHWURVWDWLRQ OLQH& ZLWKGLUHFWH[LWIURPWKH'KLJKZD\WRWKHEXLOGLQJ7KHEXLOGLQJKDVEHHQDZDUGHGZLWKD/(('*ROGFHUWLILFDWLRQDQGDQXPEHURI HQYLURQPHQWIULHQGO\VROXWLRQVKDYHEHHQDSOLHGLQRUGHUWRPLQLPL]HWKHRSHUDWLQJFRVWV7KHJURXQGIORRUIHDWXUHVPHHWLQJDQGFRQIHUHQFHURRPV DVZHOODVDVHSDUDWHORXQJHDUHDDQGFDIpWKHODVWWZRXSSHUIORRUVKDYHJUHHQWHUUDFHV3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Kateรธinskรก | Praha 2 | Novรฉ Mรฌsto | 282 โ€“ 3 293 m2 | 14,50 โ€“ 15,50 EUR / m2 / mรฌsรญc 0RGHUQtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYDVNDQFHOiฤจVNรฌPLSURVWRU\NSURQiMPXKRUQtSDWUDGLVSRQXMtWHUDVDPLVNUiVQรฌPYรฌKOHGHPQD3UDรงVNรฌKUDG %XGRYDVHQDFKi]tQDUR]KUDQt1RYpKR0ฤ™VWDD9LQRKUDGMHQPLQXWFKฤฃ]HRG9iFODYVNpKRQiPฤ™VWt9รฌERUQiGRVWXSQRVWDXWHPLKURPDGQRX GRSUDYRXยฒYEOt]NRVWLWUDPYDMRYp]DVWiYN\DVWDQLFHPHWUD,33DYORYD WUDVD& 6QDGQpQDSRMHQtQDGiOQLFL'.GLVSR]LFLUHFHSFHEH]SHฤ€QRVWQt VOXรงEDDSDUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiรงtFK&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 0RGHUQDGPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJZLWKRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHERDVWLQJURRIWRSWHUUDFHVZLWKYLHZVRI3UDJXHFDVWOH6LWXDWHGRQWKHERUGHURI 1HZ7RZQDQG9LQRKUDG\MXVWDPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUH([FHOOHQWDFFHVVLELOLW\E\FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUWยฒFORVHWRWUDPVWRSV DQG,33DYORYDPHWURVWDWLRQ OLQH& (DV\FRQQHFWLRQWRWKH'KLJKZD\%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHUHFHSWLRQGHVNVHFXULW\VHUYLFHDQG XQGHUJURXQGSDUNLQJ3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 141


Nebytový prostor | Pronájem | Šaldova | Praha 8 | Karlín | 390 – 1 713 m2 | 375 - 395 CZK / m2 / mìsíc Novì zrekonstruovaná administrativní budova s kanceláøskými prostory k pronájmu v oblíbené obchodní a rezidenèní lokalitì Prahy 8, v pùvodní „staré“ èásti Karlína. Budova disponuje terasami a rozsáhlou zahradou. Snadná dopravní dostupnost mìstskou hromadnou dopravou i autem – YEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYD WUDVD% DWUDPYDMRYìFK]DVWiYHNSRXKìFKPLQXWFKģ]HRGFHQWUD3UDK\.GLVSR]LFLKRGLQQRYiUHFHSFH EH]SHĀQRVWQtVOXçEDDSDUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiçtFK&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Newly reconstructed administrative building with office space for lease in the popular business and residential location of Prague 8, in the atmospheric area of old Karlín. The building features terraces and an extensive garden. Easily accessible by public transport and car ²LQFORVHYLFLQLW\RIWKH.ĨLçtNRYDPHWURVWDWLRQ OLQH% DQGWUDPVWRSVMXVWDPLQZDONIURPWKHFLW\FHQWHU%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGH KRXUUHFHSWLRQVHFXULW\VHUYLFHDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Smíchov | 280 – 3824 m2 | 14,75 – 15,95 EUR / m2 / mìsíc Moderní administrativní komplex nabízí k pronájmu kanceláøské prostory tøídy A v oblíbené lokalitì Prahy 5 – Smíchov. Výborná dopravní dostupnost – tramvajové zastávky a stanice metra Andìl (trasa B) se nacházejí pøímo pøed budovou. K dispozici centrální recepce, ostraha 24/7, dvì zelené odpoèinkové zóny a v nejvyšších patrech terasy s výhledem do okolí. Parkování pøímo v budovì. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern administrative complex offers Class A office premises for lease in a popular part of Prague 5 – Smíchov. Excellent transport accessibility – tram stops and the Andìl metro station (line B) are located just in front of the building. Building amenities include reception desk, security service 24/7, two relaxation zones, terraces on the top floors and underground parking. Prices listed without VAT.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 143


Nebytový prostor | Pronájem | Na Pøíkopì | Praha 1 | Nové Mìsto | 399 m2 | 18,50 EUR / m2 / mìsíc Kanceláøské prostory k pronájmu v historické èásti exkluzivního komplexu budov situovaného ve støedu mìsta. Uprostøed objektu je klidný dvùr s parkovou úpravou vytváøející unikátní prostøedí pro odpoèinek. Výhodou je výborná dopravní dostupnost hromadnou dopravou i autem – stanice metra Mùstek (trasa A, B), Námìstí Republiky (trasa B) a tramvajové zastávky se nachází v docházkové vzdálenosti, podzemní parkování v objektu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in the historic part of an exclusive complex of buildings situated in the city center. At the center of the development is a peaceful landscaped courtyard that provides a unique campus environment. The property has excellent access by public transport and car – Mùstek metro station (line A, B), Námìstí Republiky (line B) and several tram stops located close to the property. There is underground parking. Prices listed without VAT.

144

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | U PrĂšhonu | Praha 7 | HoleĹĄovice | 265 â&#x20AC;&#x201C; 536 m2 | 12,00 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory k pronĂĄjmu v administrativnĂ­m komplexu situovanĂŠm na Praze 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice. Architektonicky vĂ˝jimeènĂ˝ komplex se sklĂĄdĂĄ ze dvou novĂ˝ch objektĂš a zrekonstruovanĂŠ budovy bĂ˝valĂŠho pivovaru a spojuje v sobĂŹ modernĂ­ administrativnĂ­ prostory a architektonickĂŠ prvky z konce 19. stoletĂ­. VĂ˝bornĂĄ dopravnĂ­ dostupnost â&#x20AC;&#x201C; zastĂĄvka tramvaje pøímo pøed budovou, 5 minut jĂ­zdy NHVWDQLFtPPHWUD1iGUDçt+ROHĂĽRYLFH9OWDYVNi WUDVD& D3DOPRYND WUDVD% &HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Office premises for lease in an administrative complex situated in Prague 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice. Architecturally unique complex consisting of 2 new buildings and a renovated former brewery that combines modern administrative space with architectural elements of the 19th FHQWXU\9HU\JRRGWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\²WUDPVWRSLVULJKWRXWVLGHWKHEXLOGLQJPLQXWHVE\WUDPWR1iGUDçt+ROHĂĽRYLFH9OWDYVNi OLQH& DQG3DOPRYND OLQH% PHWURVWDWLRQV3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 145


Prodej | Brno â&#x20AC;&#x201C; sever | Ă&#x2C6;ernĂĄ Pole | 254 + 30 m2 | 12 700 000 Kè Byt 5+1, terasa, balkon, vĂ˝hled do zelenĂŹ, na Ĺ pilberk a vilu Tugendhat, døevĂŹnĂŠ plovoucĂ­ podlahy, støeĹĄnĂ­ okna Velux, alarm. JedineènĂĄ pĂšdnĂ­ vestavba slunnĂŠho mezonetu na skvĂŹlĂŠ adrese. Byt se nachĂĄzĂ­ v poslednĂ­m 5.NP krĂĄsnĂŠho secesnĂ­ho domu po kompletnĂ­ rekonstrukci se VSROHÄ&#x20AC;QRX]DKUDGRXYNOLGQpXOLFLMHQSiUNURNÄŁRGREOtEHQpKRSDUNX/XçiQN\9RNROtVHQDFKi]t)DNXOWQtGÄ&#x2122;WVNiQHPRFQLFHWHQLVRYpDYROHMEDORYp NXUW\ĂĽNRON\ĂĽNRO\UHVWDXUDFHDGDOĂĽtVOXçE\3(1%* 4-bedroom apartment, terrace, balcony, views of mature greenery, Ĺ pilberk Castle and Villa Tugendhat, wooden floating floors, Velux skylights, alarm. Unique sunlit split-level attic flat on the top 4th floor of a beautiful, completely renovated Art Nouveau building on a quiet street, just steps IURPWKHSRSXODU/XçiQN\3DUN1HDUE\LVWKH8QLYHUVLW\&KLOGUHQ¡V+RVSLWDOWHQQLVDQGYROOH\EDOOFRXUWVDVHOHFWLRQRINLQGHUJDUWHQVDQGVFKRROV UHVWDXUDQWVDQGRWKHUVHUYLFHV%(5*

Biskupskå 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 147


Prodej | Vsetín | Valašské Meziøíèí | 293 m2 | pozemek 3 250 m2 |FHQDQDY\çiGiQt 9SĨHNUiVQpNUDMLQę&+.2%HVN\G\QDEt]tPHNSURGHMLMHGLQHĀQìQDGVWDQGDUGQęĨHåHQìURGLQQìGģP7DWRQHPRYLWRVWSRVWDYHQiYH VNDQGLQiYVNpPVW\OXYNXVQęNRPELQXMtFtPĀLVWìQDGĀDVRYìGHVLJQVSUYN\PRGHUQYLQWDJHVHFKOXEt~FKYDWQìPLSDQRUDPDWLFNìPLYìKOHG\GRRNROQt SĨtURG\DQHQDSRGRELWHOQRXDWPRVIpURXKRUVNpFKDW\SĨHVWRYåDNQDGRVDKYHåNHUìFKVOXçHEREìYDFtSRNRMHNXFK\QęMtGHOQDSUDFRYQD ORçQLFHNRXSHOQ\WRDOHWDWHFKQLFNp]i]HPt9\EDYHQt]DKUQXMHHNRORJLFNìNUE1XQQD8XQLLQIUDVDXQXLWDOVNRXGODçEXDRENODG\WHSHOQpĀHUSDGOR ,97NĨLåĢiORYpOXVWU\QDGVWDQGDUGQt~URYHĞ]DEH]SHĀHQtYHQNRYQtNU\WìED]pQJDUiçSURYR]\.RQVWUXNFLWYRĨtOHSHQìVXFKìSURILOVL]RODFtVRYĀt YOQ\1iGKHUQiORNDOLWDSRVN\WXMtFtDEVROXWQtNOLGDVRXNURPtVQHVĀHWQìPLPRçQRVWPLUHOD[DFHLDNWLYQtKRRGSRĀLQNX%Ot]Np9DODåVNp0H]LĨtĀtQDEt]t YHåNHUpVOXçE\YĀHWQęåNROREFKRGģQHPRFQLFHUHVWDXUDFtĀLJROIRYpKRNOXEX3(1%*

148

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Sale | Vsetín | Valašské Meziøíèí | 293 m2 | plot 3 250 m2 | price upon request Enviably set in a beautiful area of Beskydy nature preserve is this outstanding, uniquely presented family house built in a contemporary Scandinavian style combining elegant and clean interior design with a touch of modern vintage. This exceptional property boasts stunning panoramic views of the surrounding countryside, a pleasant setting with mountain chalets, and is yet within easy reach of all amenities. The house features 2 lounges, a kitchen, dining room, study, 3 bedrooms, 2 bathrooms, toilet, utility room. Facilities include NunnaUuni ecological fireplace, infrasauna, Italian tiles, IVT heat pump, crystal chandeliers, top quality security system, covered outdoor pool, garage for 2 cars. The structure is made of laminated logs with wool insulation. Beautiful location providing absolute peace and privacy, with numerous opportunities for relaxation and sports. Valašské Meziøíèí offers all services, including kindergartens, schools, shops, hospital, restaurants and a golf club. BER: G.

Biskupská 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 149


Cloudy Bay Shack – od Tonkin Zulaikha Greer Architects Místo: Blenheim, Marlborough, Nový Zéland Postaven: 2012 Fotografie s laskavým svolením: Mike Rolfe

Cloudy Bay Shack byl navržen a orientován tak, aby maximálně vynikly enviromentální výhody místa včetně slunečního svitu a úchvatného pohledu na kopce.


Exteriér tvoří materiály typické pro region; zvětralá ocel a dřevěná prkna dohromady evokující selskou stavbu zasazenou do idylické krajiny. Stavba tak dobře zapadá do okolního prostředí. Pro vytvoření nečekaného kontrastu lemují interiér pečlivě opracované dřevěné a kamenné plochy.

Vstupní část domu přirozeně zdůrazňuje výhled na „oblačný záliv“. Přicházející návštěvníky vítá dvojice zdí ze zvětralé oceli, připomínající náruč připravenou obejmout staré přátele. Otevřením vstupních dveří se příchozí ocitá v příjemném interiéru zhotoveném z dřevěných desek. Výhled, zpočátku zastíněný řadou posuvných dřevěných panelů, se postupně otevírá, v plném rozsahu pak nabídne scenérii ustupujících lánů vinné révy s pohořím Richmond v pozadí. Z ložnice a koupelny je možné obdivovat totéž; návštěvníci však zůstávají skryti za předělovou stěnou, kterou lze otevřít také pro přímý výhled.

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 151


SNÍDANĚ S...

ROMANEM ŠMUCLEREM Krása je exaktní obor, jednoduchá matematika

cílové skupiny propagace ideálu krásy, byly trendem spíš rajcovní ženy se zaoblenějšími tvary, většími prsy, za sexy se považoval čtvercový obličej, široké žvýkací svaly… Typickým zosobněním ideálně krásné ženy

O Tabu a policii, politice za ideálem krásy, boji proti systému i životní hře vabank jsme si povídali s Romanem Šmuclerem, průkopníkem laserové medicíny u nás a majitelem kliniky Asklepion.

vlastně krása znamená a jaký je Váš soukro-

té doby byla třeba Raquel Welch. Dnes už

mý ideál tohoto fenoménu?

by asi neobstála.

Pro mě jako pro lékaře se dá krása naprosto přesně matematicky popsat, nemá to moc společného se subjektivním dojmem,

A jaký je tedy trend ideálu krásy dnes? V současné době jsou to užší obličeje,

uměleckým pocitem. Je to exaktní věda,

drobné rysy a celkově štíhlejší postava.

měřitelný fenomén. Ten ideál se navíc často

Inspirace přichází z Asie a ženy se chtějí

Jako majitel a přednosta Asklepionu

mění, řekněme každých deset let přichází

těch zmíněných rajcovních rysů, jako právě

pracujete s krásou a jejím ideálem každý

nová vlna. Třeba v době osmdesátých, de-

třeba širokých čelistí, spíše zbavit. Para-

den. Je to sice složitá otázka, ale co pro Vás

vadesátých let, kdy jsem byl ve věku typické

doxně by dnešní ideál krásy udělal radost

152

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


třeba Hitlerovi. Když měříme současné parametry ideálního obličeje, je vidět, že současný trend má mnoho árijských rysů – protažené štíhlé obličeje, lebky, které jdou hodně dozadu a podobně. Dříve byl také značně populární vzhled míšenců, což úzce souviselo se situací ve společnosti, kdy lidé začali objevovat exotiku a připadalo jim vše cizokrajné vzrušující a přitažlivé. V kurzu byly poloviční indiánky, hispánky… Dnes se naopak jednotlivé rasy vzhlížejí v co nejčistším vykreslení jejich rysů. Úzce to souvisí s filmem, černoši chtějí na obrazovkách vidět opravdu prvoplánového černocha, Asijci zase co nejasijštější obličeje a lidé se obecně více soustředí na rysy své originální rasy. V jistém slova smyslu tato tendence vlastně trochu podporuje rasismus. Zdá se, že předloha je jasně definovaná. Kdo o ní rozhoduje?

Vždycky jsem psal, chtěl jsem napsat

derátor, který bude ještě v šedesáti předstírat

Jednoznačně zábavní průmysl. Filmová

film pro Barrandov, ale to nevyšlo. Zrovna

nadšení nad klipy nebo moderovat soutěž

studia potřebují stále dráždit něčím trochu

v té době, bylo mi asi 18 let, probíhal také

krásy, dokud nezemře.

jiným, udržovat si pozornost. Tady ten ideál

konkurz na moderátora do rádia, tak jsem si

vzniká a následně propadá dolů až k běž-

řekl, že zkusím rádio. Spíš z legrace. Na po-

ným konzumentům. Spousta lidí si myslí,

hovoru mi pak řekli, že dobře píšu, ale

že Hollywood nepodporuje a nenechává se

špatně mluvím a abych hlavně nedělal nikdy

ní. Ta éra trvala dlouho, sedm let a dnes na to

showbyznysem ovlivňovat, ale stejně nako-

moderátora. Přesně to mě vyhecovalo a řekl

všichni vzpomínají, ale tenkrát se na Tabu

nec vše potřebné tvůrcům spolknou, aniž

jsem si, že budu dělat moderátora (smích)

lidé dívali v podstatě tajně, styděli se, že se

by o tom sami věděli. Rád to přirovnávám

a postupně jsem se jím stal. S medicínou se

dívají, a byl to takový pořad v ilegalitě. Často

ke slavné scéně s modrým svetrem z filmu

moderování paradoxně dobře kombinuje,

slýchám, jak Tabu změnilo společnost a po-

Ďábel nosí Pradu, kde Anne Hathaway

ve světě je to i trend.

dobně, ale v době, kdy jsme ho dělali, na mě

vystupuje jako člověk opovrhující světem

Já si Vás nejvíc pamatuji z Tabu. Tabu bylo výrazné, ale hodně kontroverz-

lidi skoro plivali a typický pokřik na mě byl

módy, ale zasvěcená Meryl Streep jí velmi

Co Vás v éře, kdy jste intenzivněji modero-

„úchyle“. Bylo to tak vyhrocené, že Policie

snadno dokáže, že je součástí mašinérie

val, bavilo nejvíc?

České republiky nás v podstatě chtěla zavřít.

shora určených trendů, jen se zachováním

Měl jsem to štěstí, že jsem většinou byl

iluzorní myšlenky nezávislosti a vlastního

zároveň autorem pořadů, takže jsem dělal

který neměl na starosti nic jiného než tohle

rozhodnutí. V kráse to funguje stejně.

to, co jsem dělat chtěl. Bylo by hloupé teď

a po každém pořadu jsme chodili na policii

nad něčím ohrnovat nos, na tomhle příkladu

podávat různá vysvětlení. Dnes, v sedmačty-

Svého času jste se objevoval velmi často

je hezky vidět, jak se člověk vyvíjí. Byl jsem

řiceti, už si nedovedu představit, že bych

na televizních obrazovkách v pozici mode-

šťastný, když jsem jako mladý kluk modero-

tohle podstupoval. Zpětně se ale kontroverze

rátora. Jaká cesta vedla k této životní roli?

val soutěž Miss se všemi těmi nejkrásnějšími

ohladily a je vidět, že se Tabu lidem líbilo,

Stále moderuji, třeba pořad Nejchytřejší

ženami, úžasné bylo taky Studio Kontakt,

asi z něj cítili tu opravdovost. Pro mě to byla

Čech byl možná největším projektem mého

které si málokdo pamatuje. Měl jsem tam

rozhodně zajímavá zkušenost, mluvil jsem

života, na podzim mě čeká nový vzdělávací

vystříhanou hlavu, pouštěli jsme klipy a asi

s nejhoršími vrahy, devianty, různě postiže-

pořad, takový punkový. Každou chvíli se

málokdo by mě poznal. Líbilo se mi to, ale

nými lidmi… Na všechno jsem se ale díval

něco naskytne, ale samozřejmě už to není

jsem rád, že to teď dělat nemusím, že na tom

jako lékař, takže se nedá říct, že by mě něco

na denní bázi.

nejsem závislý a nemusím být typický mo-

typicky šokovalo.

Měli jsme vyčleněného vlastního plukovníka,

BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 153


ních výplní z kyseliny hyaluronové. Projevem postkomunismu v Čechách ale je, že lidé stále chtějí novinky, dost často i přesto, že vůbec nefungují. Třeba taková mezoterapie patří na východ od Chebu k třem nejvíce poptávaným metodám estetické medicíny a v Americe je přitom nedoporučená, protože nebylo potvrzeno, že by měla nějaké účinky. My se jí snažíme nabízet ve smysluplné kvalitě, ale po Praze je spousta nesmyslů. Hodně vepředu je plazmaterapie, já byl před 25 lety její průkopník, ale často se nabízí v nesmyslné, neúčinné formě, kterou bohužel pacienti vyžadují. Úžasné jsou lasery. Když máte správný laser, dokáže velmi bezpečně vyřešit pigmentaci, nežádoucí cévky, ochlupení a podobně. Mezi lasery jsou ale obrovské rozdíly a pro pacienta je v podstatě nemožné je posoudit. K laseru za dva miliony korun v Číně vyrobí variaci za 30 000 korun, salony to nakoupí, a i když se zákrok propaguje stejně, výsledky jsou samozřejmě diametrálně odlišné. A na poli chirurgické estetické medicíny? V České republice tradičně stále vedou víčka a mnoho lidí pokládá operaci víček i za zdravotní indikaci. Tady je ale naprosChybí Vám někdy intenzivní práce

používat má. Nespornou výhodou je tady

to zásadní, aby operaci prováděl někdo,

pro televizi?

také to, že botulotoxin se distribuuje přes

kdo se víčkům opravdu věnuje a rozu-

lékárenskou síť, takže jde o kontrolovaný

mí tomu, laicky řečeno neřeže všechny

materiál, na rozdíl třeba od rovněž populár-

stejně. Populární je také liposukce, asi

Nechybí. Kdybych to opravdu chtěl dělat, tak bych to dělal. Technicky se to zvládnout dá, a když jsme natáčeli Chcete být milionářem, tak jsem byl na obrazovkách pětkrát v týdnu. Už se ale dostávám do věku, kdy je pro mě zásadní, aby všechno, co dělám, bylo opravdu dobré a v televizi většinou není prostor se s něčím mazlit. Určitě máte nadstandardní přehled o tom, jaké jsou současné trendy v poptávce po službách estetické medicíny. Jaké úpravy vzhledu jsou u žen nejžádanější? Tenhle obor se dělí na chirurgickou a nechirurgickou estetickou medicínu. V té nechirurgické je hlavním výkonem botulotoxin, což je exaktní lék, který naprosto skvěle funguje, když se používá tak, jak se 154

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...


s ohledem na to, že jsme jedním z nejobéznějších národů světa.

riky a naučil se další věci. Často se stává, že do státních nemocnic

Menší zájem je třeba o facelift, spousta lidí z něj má strach, což

přijdou úžasné technologie a nikdo je takříkajíc nezvedne.

je škoda, protože při správném provedení má vynikající výsledky. Jednou na něj ale stejně dojde, botulotoxinová generace se bez

A na závěr trochu osobní otázka – máte Vy sám za sebou nějaké

něj ve vyšším věku nebude chtít obejít. Pro mladé lidi mediálně

estetické úpravy vzhledu?

vede zvětšení prsou, ale v absolutních číslech to tak není. Možná

Osobně nepoužívám estetickou medicínu systematicky, nemám

budu mluvit proti vlastnímu byznysu, ale já jsem v tomto ohledu

čas na rekonvalescence a podobně, ale samozřejmě na sobě všech-

trochu rozpačitý a myslím si, že v Čechách se to s operacemi

no zkouším, a to od botulotoxinu až po depilační lasery. Vždycky

prsou přehání. Prsní implantáty se obvykle doporučují o objemu

říkám, že s výjimkou věcí určených pro gynekologii jsem na sobě

asi 200 až 250 kubíků, a zatímco dřív nás udivovaly ženy, které si

vyzkoušel všechno (smích).

k nám chodily pro půllitrové implantáty, dnes už nás překvapují požadavky na ty litrové. Asklepion je revoluční počin, průkopník svého oboru. Podobné projekty se obvykle rodí v bolestech a s Asklepionem to nebylo jinak. Co pro Vás jako pro zakladatele bylo nejtěžší? Nejtěžší asi bylo, že jsem kvůli tomu musel opustit nemocnici, protože po mně šli úplně všichni (smích). Zavedli jsme estetickou medicínu, zavedli jsme laserovou medicínu a dnes to zní legračně, ale tehdy kolegové lasery považovali za pavědeckou metodu. Kvůli atmosféře, kterou jsem tím v oboru vyvolal, jsem třeba dělal docenturu nadvakrát, přestože jsem měl za sebou spousty publikací. Absurdně jsem se zadlužil při platu deset tisíc hrubého a všichni mi házeli klacky pod nohy, připadalo jim, že dělám něco podezřelého. Tři ministři zdravotnictví mi řekli, že v Čechách soukromé zdravotnictví nikdy nebude, že nedopustí, aby si lidé platili za lékaře. Kolegové lékaři na nás podávali trestní oznámení a my jsme museli vysvětlovat, že placení za lékařské ošetření je ze zákona v pořádku. Byla toho opravdu spousta. Takže nejtěžší bylo změnit atmosféru v lékařském profesním světě? Ano, to bylo hodně těžké. Začínali jsme tady s lasery, botulotoxinem, ale třeba i s mezioborovou spoluprací, prostě byla najednou na scéně spousta nových věcí. Ale mě to baví a zpětně jsem za to hrozně rád. Jak dlouho trvalo, než napětí ustalo? To napětí bylo spíš přirozeně utlumeno. Je to dáno i tím, že řada z těch kolegů, kteří proti laserům ostře vystupovali, si časem otevřela podobné kliniky. To už se jim pak samozřejmě hůř bojovalo (smích). Kde jste vlastně k laserům přišel? To byla vlastně náhoda. Laser přišel k nám na kliniku, dostal ho tam můj profesor Mazánek a bylo na něj pořadí podle seniority. Nikdo s tím ale nechtěl ztrácet čas, tak spadl pořadník rovnou ke mně, tehdy nejmladšímu. Viděl jsem v laseru ohromný potenciál, chytlo to můj zájem a pak už jsem si sám zajistil, abych se dostal do AmeBREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 155


Vikt Vi ktor orr Ve esselý ellý FO F OTO TO:: Ar Arch chiv hivv mag agaz azín az íín nu ES STA TATE TE E

Správný

WARM-UP: TIPY K ROZCVIČCE W

arm-up neboli rozcvička je právě u golfu velmi důležitá činnost. Pokud chcete podat plný výkon, protáhněte nejprve tělo a zahřejte svalstvo. V následujících třech krocích poradíme, jak na rychlou a efektivní rozcvičku.

SPRÁVNÝ WARM-UP Rozcvička – nezbytná drobnost, kterou mnozí z golfistů rádi zanedbávají. Je pravda, že pravidelný trénink s míčem je základem úspěchu, chcete-li však předejít zraněním, je protažení těla velmi důležité. Ve videu na konci článku, které obsahuje QR kód, prezentuje jeden z golfových expertů několik cviků, které Vás od tréninku rozhodně nezdrží a do programu zapojí i samotnou golfovou hůl.

156

|

ESTATE

| GOLF


REVOLUČNÍ

SPLACHOVÁNÍ

VODNÍM VÍREM MHQRYLQNRX

XY\EUDQìFKWRDOHW

ILUP\ FHUDPLFD FDWDODQR VSROX V RGVWUDQĊQtP VSO DFKRYDFtKR NUXKXVH]MHPQLO G H V L J Q D ]MHGQRGXåLOR ĀLåWĊQtWRDOHW\ GDOåtPEHQHILWHP MH UDGLNiOQĊ VQtçHQiVSRWČHED

ĀLVWLFtFKSURVWČHGNĎ

V S O D F K R Y i Q t YRGQtP YtUHP ]Y\åXMH NRPIRUW D YìUD]QĊ VQLçXMH

KOXĀQRVWVSODFKRYiQt

Zero 55

VÍŘIVÉ SPLACHOVÁNÍ

DOKONALÁ BEZ SPLACHOVACÍHO NANO GLAZURA KRUHU

Sfera 54

SEDÁTKO S POZVOLNÝM SKLÁPĚNÍM

New Light 53

BLESKOVÉ UVOLNĚNÍ SEDÁTKA

SKRYTÉ UPEVNĚNÍ

GLAZOVANÝ SIFON ZZZQHZIOXVKF]


PROTAHOVÁNÍ SVALŮ VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST VAŠÍ PÁTEŘI

JE POTŘEBNÉ PRO KAŽDÉHO GOLFISTU

Záda – část, která skolila i samotného Tigera Woodse. Kdo

Prostřednictvím rozcvičky rozproudíte krátkými cviky krev v těle a nadto protáhnete celé svalstvo. Trenér zapojuje

před tréninkem vyšetří pár minut k procvičení zad a páteře,

rozcvičku přímo do hry; zaujme úvodní polohu, golfovou hůl

předejde úporné bolesti a především položí základ pro dokonalý

protáhne za rameny a důkladně napne každý sval. Poté se

odpal. V neposlední řadě potřebuje protáhnout i zápěstí. Právě

protočí postupně na obě strany jako před odpalem. Druhý cvik protahuje boční svalová vlákna. Hůlku držíme

zápěstí je při každém odpalu silně zatěžováno a vyžaduje proto

oběma rukama, zvedneme ji vysoko nad hlavu. V této pozici

zvláštní péči. Náš krátký cvik předchází křečím a na moment

se nakloníme krátce nejprve k jednomu boku, poté k druhé-

zápěstí uvolní. Cviky našeho golfového experta rozhodně nikomu neublíží,

mu. Obě ruce musí být celou dobu řádně propnuté, aby se boční svalstvo skutečně důkladně protáhlo. Tento cvik přispí-

naopak Vám pomohou ke skvělému výkonu ve hře.

vá zejména k perfektnímu drivu ke konci hry.

Video 158

|

ESTATE

| GOLF


GOLF

|

ESTATE | 159


TEXT: Milan Novák FOTO: Signal Festival

SIGNAL FESTIVAL počtvrté rozzáří Prahu

ačátkem tohoto měsíce se Praha už počtvrté rozsvítí světly SIGNAL festivalu. Letošní ročník největší kulturní akce v České republice bude ve znamení působivých instalací hrajících si s lidskými emocemi a prožitky. Mnoho z nich uvidí právě návštěvníci SIGNAL festivalu v jejich světové premiéře. Dvacítka instalací bude k vidění od 13. do 16. října v ulicích centra Prahy na tradičních, oblíbených zastávkách i ve zcela nových lokalitách, které se na trasu SIGNALu zapíší poprvé. Novinkou letošního ročníku bude i denní program v SIGNAL Dome určený dětem.

Z

160

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


SIGNAL festival letos představí umělce

se nechají vtáhnout do magického lesa

Vrbíka, která funguje na principu hudebního

z celkem jedenácti zemí světa, kteří do Prahy

Španěla Javiera Riery. Těšit se mohou na tři

nástroje, francouzského umělce Maotika,

přinesou monumentální světelné instala-

videomappingy. Všechny vznikají jako nová

který se inspiroval světlem světlušek nebo

ce, videomappingy i interaktivní instalace

díla zhotovená přímo pro SIGNAL festival.

Američana Zacharyho Liebermana, jednoho

umožňující zapojení samotných diváků.

„Videomappingy pro nás letos tvoří prestiž-

z nejvýznamnějších multimediálních umělců

„Čtvrtý ročník by měl být výrazný hned

ní ruské kreativní studio Raduga Design,

současnosti a zároveň autora kódovacího

z několika pohledů. Naším cílem je vtáhnout

významný německý umělec Daniel Rossa

softwaru openFrameworks, pomocí kterého

návštěvníky co nejvíce do děje, plánujeme

a výrazné španělské studio Tigrelab. Směr

budou přímo v dění festivalu lidé tvořit vlast-

tudíž poměrně hodně interaktivních instalací

každého z nich je absolutně odlišný, diváci

ní světelné projekce.

a instalací, které mají díky propojení vizuální

tudíž budou moci srovnat tři různá pojetí

a hudební stránky opravdu strhující atmo-

a přístupy k videomappingu, což bude

Dome, který organizátoři zařadili do pro-

sféru. Dvě třetiny z nich si navíc odbydou

zajímavá zkušenost,“ doplňuje Lenka Jirou-

gramu jako jediné místo s placeným vstup-

v Praze premiéru, naši diváci budou úplně

tová, koordinátorka programu SIGNAL

ným již minulý rok. Na diváky v něm čekají

první, kdo je budou moct vidět a zažít,“ říká

festivalu. Zapojení návštěvníků umožní

sférické projekce tureckých umělců Can

ředitel festivalu Martin Pošta.

například instalace českého umělce Davida

Buyukberbera a Yagmur Uyanika a českého

Blížící se festival předznamená instalace

Součástí festivalu bude i letos SIGNAL

studia The Macula. Vstup na jednotlivá před-

japonského umělce Yasuhiro Chida, která

stavení, která se začnou promítat každý den

bude již od 6. října umístěna před nákup-

od 19:00, bude možné koupit v předprodeji

ním centrem Palladium. V ní se návštěvníci

online a na prodejních místech a infopoin-

ocitnou uprostřed světelného efektu „horský

tech festivalu v jeho průběhu. Novinkou le-

přízrak“ (Brocken), který se vyskytuje

tošního ročníku bude denní program pro děti.

ve vysokých horách. Samotná akce startuje

Každý den od 9:30 se bude v dómu promítat

13. října v 19:00 a trvá do půlnoci 16. října.

animovaná projekce s příběhem o Karlu IV.,

Po čtyři dny budou lidé na trase prochá-

která vznikla za podpory Ministerstva kultury

zet kolem obřích humanoidů australské

a ČT Déčko. Projekci primárně určenou

umělkyně Amandy Parer, kteří na Prahu

školám a rodinám s dětmi vytvořil multimedi-

shlédnou až z výšky dvanácti metrů, nebo

ální umělec Jan Šíma podle scénáře Ladislava Karpianuse.

www.signalfestival.com ESTATE TIP

|

ESTATE | 161


Galery All

Patrick Parrish

UMĚNÍ NEBO

DESIGN V

e dnech 14.–19. června 2016 se ve švýcarské Basileji konal veletrh se současným světovým uměním Art Basel. Naproti budově hlavního dění na Messeplatz se ve stejném čase odehrávala další událost, veletrh současného designu Design Miami/ Basel.

Pierre Marie Giraud

TEXT: Daniela Kozáková, vedoucí skupiny pro sběratelství a investice do umění advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners FOTO: Design Miami/Basel 2016 162 | ESTATE Zaha Hadid

|

UMĚNÍ

|

ART Credenza od Patricie Urquioly a Federica Pepe pro Spazio Pontaccio


Ammann Gallery

Collectors Lounge by Kuehn Malvezzi with Artek and Kvadrat

šperk, který je nositelný, lehký, a přitom si udrží stejnou energii a poselství jako Weiweiovy velké skulptury. Návštěvník mohl vidět i krásnou spolupráci jedné z nejvýznamnějších osobností designu 20. století, amerického sochaře a designéra japonského původu Isamu Noguchiho, s chilským expresionistou Robertem Mattou, jež skloubila umění a design výjimečným způsobem. Akari lampu z rýžového papíru ozvláštnil Matta inkoustovými a uměním jako takovým. Jejich díla zahr-

kresbami. Toto unikátní dílo dnes zdobí

nují objekty z kůže a bronzu symbolizující

privátní sbírku.

Souhra akcí, které spolu koexistují více než

mimozemské bytosti. Tyto práce odrážejí

Většinu návštěvníků jistě zaujala pre-

jedno desetiletí, rozhodně není náhodná.

i jiný trend současného umění – inovaci,

zentace Patricka Seguina – skutečná kopie

Umění s designem se vzájemně ovlivňují

tedy důraz na nové, neotřelé metody nebo

montovaného pavilonu designového studia

a překrývají již po staletí, dokonce v po-

postupy, případně využití neobvyklých

„Bureau d’Études“ Jeana Prouvé se všemi

čátcích existence trhu se „sběratelským de-

materiálů či naopak obvyklých materiálů

detaily; na jeho navrácení do původní podo-

signem“ se designové předměty označovaly

v neobvyklém kontextu.

by pracoval Seguin více než dva roky. Dále

jako umění – design a mnoho jeho sběratelů

Galerie Patrick Parrish vystavovala díla

některé z děl sekce Design at Large, která

se rekrutovalo z čistokrevných sběratelů

otce a syna Auböckových. Jejich typickým

hostila instalace mimo jiné Toma Price, Kiki

současného umění.

dílem je předmět ve tvaru historického klí-

van Eijk, Jeana Prouvé nebo Enzo Enea,

če z leštěné mosazi, který je však ve skuteč-

jehož nosným tématem byl odkaz k přírodě

etabloval jako samostatná sběratelská disci-

nosti těžítkem a otvírákem na lahve. Tato

a využití přírodních materiálů.

plína, sílí trend, ve kterém umělci koketují

díla sbíralo v padesátých letech MoMA,

s designem a designéři s uměním. Tato

poté ztratily něco ze svého lesku, ale dnes

architektce a designérce Zaze Hadid. Její díla

tendence vyzařovala i z letošní prezentace

se vrací zpět na výsluní a na veletrhu se

se během posledních dekád na výstavě objevo-

na Design Miami/Basel. K vidění bylo mno-

o tyto objekty prali nadšení návštěvníci

vala v hojné míře; odkaz připomíná zvláštní

ho děl na pomezí designu a umění.

i obchodníci.

samostatná prezentace nábytku, včetně mra-

Přestože se do současnosti design již

Například galerie R & Company z New

Velice zajímavou skupinou byly například

Yorku připravila pro návštěvníky velice

šperky navržené umělci. Uvedla je jak gale-

zdařilou ukázku tvorby The Haas Brothers,

rie Louisa Guinness, tak galerie Elisabetta

kteří odmítají přiznat hranici mezi designem

Cipriani. Úspěch sklízely šperky navržené

Design Miami/Basel vzdal hold zesnulé

morových fluidních stolů.

Pablem Picassem, Man Rayem, Anish Kapoorem nebo stále oblíbenější Louis Bourgeois. Cena stříbrného náhrdelníku od Alexandra Caldera se vyšplhala na neuvěřitelných 200 000 eur. Nejvzácnějším kousekem galerie Elisabetta Cipriani je zlatý, 24karátový náramek od Ai Weiwei, vytvořený jako vzpomínka na památky získané ze sutin po devastujícím zemětřesení ve Wenchuanu v provincii

Caroline van Hoek

Sichuan v Číně. Tento námět je častým Ai Weiweiovým tématem. Je fascinující vidět umělcovo dílo v jiné poloze, než jsme zvykVictor Hunt

lí. Jeho obvyklá díla jsou velkorozměrná a vyjadřují množství symbolik. Zde vznikl

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 163


Beijing TEAHOUSE © Koji Fujii Nacasa and Partners Inc

KENGO KUMA v Praze

164

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Nacree © MASAO NISHIKAWA

TEXT: GJF

Slavný japonský architekt Kengo Kuma připravil výstavu pro pražskou architektonickou

Galerii Jaroslava Fragnera. Akci přijel zahájit přednáškou. Tvorbu Kengo Kumy si můžete prohlédnout až do 20. listopadu. Více na www.gjf.cz.

Kengo Kuma Vystudoval univerzitu v Tokiu a po stipendijním studiu na kolumbijské univerzitě založil v roce 1990 vlastní kancelář Kengo Kuma & Associates. V roce 2009 byl jmenován profesorem na fakultě architektury tokijské univerzity. Kuma je autorem několika publikací, například Anti-Object a z nedávné doby Natural Architecture a Small Architecture, jež získaly širokou čtenářskou obec z celého světa.

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 165


Camper Monte Napoleone © Zeno Zotti

První výstava významné osobnosti současné světové architektury ve střední Evropě probíhá ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR. Představí především nedávné evropské projekty a realizace včetně modelů.

WOVEN / TKANÁ ARCHITEKTURA Architekturu plánujeme pozvednout z „krabicové“ formy v cosi „tkaného“. Dvacáté století bylo érou betonu, který transformoval budovy do krabic a uvěznil lidi v těžkých a tmavých prostorech. Náš přístup je metaforou k oblečení. Můžeme tak obnovit šťastný vztah mezi lidskými těly a budovami. Česká republika je známá krásnými krajkami, pro nás je proto obzvláště významné, že naši výstavu o „tkaní“ můžeme uspořádat v právě této zemi.

Pigment Tokyo © Jimmy Cohrssen


Ing.

MARTIN TEYROVSKÝ Daňový poradce Auditor

daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Praktikovaná odvětví:

Naši zákazníci:

ʇ nemovitosti ʇinformační

technologie

ʇpohledávky ʇleasing ʇdaň

z příjmu fyzických

a právnických osob ʇdaň

z přidané hodnoty

ʇmezinárodní

zdanění

ʇdaň

z nemovitostí

ʇdaň

z převodu nemovitostí

ʇzastupování

www.optik-spektrum.cz

na finančních

úřadech ʇfiremní

finance

ʇmanagement

consulting

www.cwclub.cz

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500 let. Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546

e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

ART | UMĚNÍ | ESTATE | 167 be back in moment...


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení / Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktorka / Editor In Chief Lenka Zbořilová sefredaktor@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@estatemagazine.cz Redaktor / Editor Viktor Veselý Zuzana Melicharová Milan Novák Ladislav Paseka Jitka Krulcová Daniela Kozáková Klára Pučerová redakce@estatemagazine.cz

168

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Václav Šamonil samonil@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 Czech Republic Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jan Grombiřík Jazyková redakce / Proof-copy Markéta Matějková marketamat7@gmail.com


Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE Magazine 10/2016  

ESTATE Magazine 10/2016

ESTATE Magazine 10/2016  

ESTATE Magazine 10/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded