__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Září / September / Сентябрь

KŘESLO JAKO HRDÝ SOLITÉR

Zengrova

ARMCHAIR AS A PROUD SOLITAIRE / КРЕСЛО, КАК ГОРДЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА

VILA

ZENGROVA VILLA / ВИЛЛА ЗЕНГРА

ČESKÝ DESIGN: JAKOBSEN DESIGN

Visit our new website www.estatemagazine.cz Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

CZECH DESIGN: JAKOBSEN DESIGN / ЧЕШСКИЙ ДИЗАЙН: ЯКОБСЕН ДИЗАЙН

8 2 1 0 0 1 7 7 1 8 0 2 9

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

2014

Royale PLATINE DE

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


новости | news | novinky

1


novinky | news | новости

2


новости | news | novinky

3


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

юбилей

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah contents

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 515 102 F: +420 220 515 102 www.estatemagazine.cz

září 2014 / September 2014 / сентябрь 2014

Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz Redaktor / Editor Dagmar Kneslová redakce@estatemagazine.cz

18

12

Jazyková redakce / Proof-copy Dagmar Kneslová Překlady / Translation Viktor Horák Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Bydlení / Living / Жилье

8 Novinky design News Design Новости дизайн

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz

СОДЕРЖАНИЕ

30

12 Developerské projekty: Zengrova vila Property Projects: Zengrova Villa Девелоперские проекты: Вилла Зенгра 18

Inspirace: Křeslo jako hrdý solitér Inspiration: Armchair as a Proud Solitaire Вдохновение: Кресло, как гордый одиночный предмет интерьера

24

Inspirace: Kaleidescape, krabička na vaši filmovou sbírku Inspiration: Kaleidescape – a box for your movie collection Вдохновение: Kaleidescape, хранилище для вашей коллекции фильмов

30

Český design: Jakobsen Design Czech Design: Jakobsen Design Чешский дизайн: Якобсен Дизайн

34

Inspirace: Platine de Royale Inspiration: Platine de Royale Вдохновение: Platine de Royale

Nemovitosti / Properties / Недвижимость

42

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out / Прага из

118

Novinky / News / новости

122

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

130

Galerie vířivek CalderaSpas – místo splněných snů CalderaSpas Showroom – the place where dreams come true Галерея гидромассажных ванн «CalderaSpas» - место сбывшейся мечты

136 Berlín 25 let poté Berlin 25 Years Later Берлин 25 лет спустя

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

144

Titulní foto Značka: Sportalm Název kolekce: New York Minute Web: www.fggroup.cz

Ivan Koleček: Vnímání prostoru Ivan Koleček: Perception of Space Иван Колечек: Восприятие пространства

152 Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

136 5


editorial

Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers, Дорогие читатели и читательницы,

září nás pomalu vrací do našich domovů z letních toulek a připomíná nám spoustu povinností. Mnozí s nás musí vypravit do školy své školáky, další vzdychají nad prázdným šatníkem a diářem plným důležitých termínů a jiní zase s podzimem touží usadit se v krásném bydlení. Přesto je pro mě babí léto vždy velkou radostí, hýří nádhernými barvami a je zalité sluncem. Příroda bude vždy ten nejnápaditější designér a kombinace, které dokáže vytvořit, jsou nepřekonatelné. Zkuste si ten čas letního odpočinku aspoň trochu prodloužit. Když vnímáte a cítíte ten čas dozrávání, je opravdu zdrojem energie pro Vaši duši. Pokud si ale rádi odpočinete ve městě, opět jsme pro Vás našli řadu tipů, kde se bavit či nakupovat. Jeden z nich Vás pozve na oslavy páru Berlínské zdi. Dnes si už ani neuvědomujeme, jak se za posledních 25 let náš svět změnil a kolik možností nám přináší. Přeji Vám proto krásné babí léto, plné svobodných možností The month of September slowly returns us from summer rambles to our homes and reminds us of many obligations. Many of us must prepare children for school; others sigh over an empty wardrobe and a diary full of important deadlines; while yet others desire to settle into beautiful housing with the approaching autumn. Still, Indian summer has always been a great joy for me. It revels in amazing colours and is lit by the sun. Nature will always be the most imaginative designer; the combinations it is able to conjure up are unbeatable. Try to extend the time of summer relaxation at least a little. When you perceive and feel the time of ripening, this becomes a real source of energy for your soul. However, if you prefer to rest in the city, again we have found for you many tips for entertainment or shopping. One of them will invite you to the celebrations of the fall of Berlin Wall. We are not even aware today how much our world has changed in the last 25 years and how many possibilities it brings us. Therefore, I wish you a beautiful Indian summer, full of free choices.

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

6

Итак, после летних странствий сентябрь постепенно возвращает нас в наши дома и напоминает нам о многих обязанностях. Некоторым из нас пора отправить на учебу своих школьников, другие вздыхают над пустым гардеробом и ежедневником, полным предстоящих важных событий, а некоторые к осени жаждут наконец заселиться в свой новый красивый дом. Тем не менее, для меня пора бабьего лета - это всегда радостное событие, ведь она привлекает нас такими великолепными красками и еще наполнена солнцем. Природа всегда останется самым лучшим дизайнером, и комбинации, которые она может создавать, по-прежнему неповторимы. Попробуйте немного продлить время своего летнего отдыха. Ведь когда мы видим и ощущаем всю полноту этого времени созревания, то оно становится настоящим источником энергии для нашей души. Но если вы любитель городского отдыха, то мы с радостью опять представим вашему вниманию несколько рекомендаций о том, где хорошо провести время или куда отправиться за покупками. Например, в этом номере мы приглашаем вас на празднование падения Берлинской стены. Сегодня мы иногда даже не представляем, как изменился наш мир за последние 25 лет и сколько возможностей он нам предоставляет. Желаю вам прекрасного бабьего лета, полного свободы возможностей!


BYDLENÍ U GOLFU VYSOKÝ ÚJEZD / MODERNÍ RODINNÉ DOMY A VILY NA PRODEJ / ZASÍŤOVANÉ POZEMKY / CENY OD 2.000 KČ/M2 / V TĚSNÉ BLÍZKOSTI GOLFU / NA DOSAH LESA / PRAHA V DOJEZDU 15 MINUT /

zameckezahrady.cz


novinky | news | новости Zleva: Richard Ullisch, ředitel pro obchod a marketing sklárny Moser, a Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser a tvůrce designu křišťálového ledáku

Design salon – sofa Fatty Design Salon – Fatty Sofa / Дизайн салон - диван Fatty Toto sofa navrhl designér Mojmír Ranný jako redesign sofa František z roku 2007, které si získalo oblibu u mnoha milovníků kvalitního českého designu. Svými plnými tvary se hodí do moderních interiérů a v kombinaci s vhodnými potahovými látkami i do interiérů klasických. Vyrábí se kompletně ručně a je výsledkem kvalitní práce českých čalouníků. Sofa má dřevěnou konstrukci a pro dosažení maximálního pohodlí bylo použito několik tvrdostí molitanové a polyuretanové pěny s vysokou trvanlivostí. Samozřejmostí je široká škála potahových látek různých dekorů a kůží vysoké kvality.

KŘIŠŤÁL MOSER a Moët & Chandon MOSER CRYSTAL AND MOËT & CHANDON / ХРУСТАЛЬ ОТ «MOSER» И «MOËT & CHANDON Každé dílo značky Moser je jedinečné díky svému designu a preciznímu ručnímu zpracování. Pro speciální projekty sklárna vytváří ateliérové práce na zakázku. Jednou z takových prestižních zakázek byla výroba křišťálového podstavce na láhev šampaňského Moët & Chandon. Byla vyrobena pro Moët party Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde slavné filmové hvězdy podepsaly láhev šampaňského Moët & Chandon, která pak byla vydražena a získaná částka 100 000 Kč byla věnována Nadaci Kapka naděje. Each Moser-branded object is a unique masterpiece thanks to its design and precise manual processing. For special projects, the Glassworks creates custom-made studio works. One such project included the manufacture of the crystal ice bucket for a bottle of Moët & Chandon champagne. At the Moët party during the International Film Festival in Karlovy Vary, famous movie stars and other distinguished guests signed the bottle of Moët & Chandon for which Moser Glassworks had specially created the crystal ice bucket. The amount of 100,000 CZK obtained was donated to the Kapka naděje (A Drop of Hope) Foundation. Каждая работа марки «Moser» является уникальной благодаря своему дизайну и мастерски точной ручной обработке. Для специальных проектов студия по производству стекла создает изделия на заказ. Одним из таких проектов стало производство хрустальной емкости для охлаждения бутылки шампанского известной марки «Moët & Chandon». В рамках вечеринки «Moët» во время Международного кинофестиваля в Карловых Варах знаменитые кинозвезды и другие известные гости фестиваля оставили свои подписи на бутылке шампанского «Moët & Chandon», для которой стеклозавод «Moser» изготовил специальную вазу для льда. Полученная сумма в 100 000 крон была отослана в Фонд «Капля Надежды». 8

This sofa was designed by the designer Mojmír Ranný as a redesign of the “František” sofa from 2007, which gained popularity among many lovers of quality Czech design. With its full form it fits into both modern and, with use of appropriate upholstery, into classic interiors. Czech upholsterers make the sofa completely by hand. It has a wooden frame. For maximum comfort, highly durable plastic foams and polyurethane foams of several degrees of hardness are used. A wide range of upholstery fabrics of different colours and styles are available, as well as high quality leather. Дизайн этого дивана был разработан дизайнером Моймиром Ранни, как обновление его собственной концепции дивана «Франтишек», созданного им в 2007 году, модель которого стала крайне популярной среди многих любителей качественного чешского дизайна. Своими округлыми формами «Fatty» вписывается как в современный, так и в классический интерьер (само собой, при использовании соответствующих обивок в классическом стиле). Диван изготовлен на фабрике, с применением ручного труда лучших чешских мастеров по производству мягкой мебели. В конструкции используется деревянная рама. Для достижения максимального удобства сиденья при изготовлении дивана было использовано несколько видов разной плотности поролоновой и полиуретановой пены с длительным сроком годности. В ассортименте широкий спектр обивочных тканей различных декоров, а также и высококачественной кожи.

RANNÝ RETAIL SHOP/ KANCELÁŘ: Národní 37 (Platýz) Praha 1 tel: 224 235 165 mobil: 604 730 338 www.ranny.cz


M SHOWROO NAVŠTIVTE BYTKU V PLZNI ÉHO NÁ DESIGNOV

Komfort – pohodlí – luxus – design – elegance – Kvalita

profesionální řešení designových interiérů v celé České i slovenské republice.

JV POHODA s.r.o. obchodní oddělení a showroom: Nádražní 14, 301 00 Plzeň, tel : +420 377 328 302-303, mobil : +420 602 452 868, +420 606 354 934, e-mail : obchod@jvpohoda.com, www.jvpohoda.cz


novinky | news | новости

Pastelky Caran d‘Ache Tootuff Caran d‘Ache Tootuff Crayons / Мелки «Caran d‘Ache Tootuff»

Nově otevřená škola kávy AICAF

Vybavte děti do školy kvalitními výtvarnými potřebami švýcarské značky Caran d‘Ache! Kovová kazeta s veselým obrázkem postavičky Tootuff je skvělá na přenášení. Pastelky, voskovky i fixy mají výbornou krycí schopnost a dají se využít pro mnoho výtvarných technik. Vše zakoupíte v e-shopu penShop.cz, který nabízí široký sortiment značkových psacích potřeb a zápisníků.

The newly opened AICAF School of Coffee / Недавно открылась новая школа кофе AICAF

Arm your kids for school with quality utensils for visual art from the Swiss brand of Caran d’Ache! The metal container decorated with a cheerful image of the figure of Tootuff is ideal for carrying utensils. Crayons, wax crayons and highlighters have excellent covering properties and can be used for multiple art projects. All available to purchase from the e-store of penShop.cz which offers a wide range of branded writing utensils and notebooks.

AICAF – Accademia Italiana Maestri del Caffe je škola reprezentovaná a vedená organizací CEFOS (Centro Formazione Ospitalitá) s registrovanou kanceláří a sekretariátem ve městě Calcinato (okres Brescia). Zaměřuje se na pražírny a kávové bary, kde certifikovaný mistr kávy pracuje. Posláním AICAFu je kvalifikovat a propagovat kávové mistry a podniky (bar-café) a zvyšovat image a prestiž při přípravě kávových nápojů. Cílem je naučit dodržování profesních pravidel a vštěpovat postupy, které zkvalitní práci obsluhy. Organizace se také prezentuje na veletrzích v gastronomickém oboru a jejím cílem je kvalitní příprava a provedení certifikovaných kávových nápojů a drinků. Ředitelem je pan Luca Ramoni, který dohlíží na koordinaci činnosti.

LATTE ART

AICAF – Accademia Italiana Maestri del Caffe – is an academy represented and managed by the CEFOS organisation (Centro Formazione Ospitalità) with its registered office and secretariat in 20.Settembre Street, in the town of Calcinato in the province of Brescia. It focuses on the coffee-roasting plants and coffee bars which employ Coffee Masters. The mission and intention of AICAF is to qualify and promote Coffee Masters and café-bar businesses and to improve the image and prestige of the preparation of various types of coffee. This includes the monitoring of the compliance with professional rules of instilling practices to improve the work of staff and the image of the café, demonstration of services at gastronomic exhibitions and trade fairs, as well as the preparation and implementation of certified coffees and beverages that are known both in the Czech Republic and internationally. Mr Luca Ramoni, Director of AICAF, presides and oversees its organisation and coordination. AICAF - Accademia Italiana Maestri del Caffe (Академия Италиана Маестри дель Кафе) - это школа, представленная ​​и управляемая организацией «CEFOS» (Centro Formazione Ospitalitá) с зарегистрированным офисом и секретариатом на улице 20.Settembre в городе Кальчинато (район Брешиа). Она специализируется на кофеобжарочных фабриках и кофе-барах, где работают Мастера Кофе. Миссией и целью «AICAF» является намерение квалифицировать и пропагандировать Мастеров Кофе и предприятия (кофе-бары), а также улучшать их имидж и престижность при приготовлении кофейных напитков. Также «AICAF» осуществляет контроль за соблюдением профессиональных правил постепенности процесса, который улучшает работу обслуживающего персонала и имидж кафе, занимается демонстрацией услуг на выставках и ярмарках в области гастрономии и подготовкой и реализацией сертифицированных кофейных напитков и «дринков», которые известны как у нас, так и в мире. Господин Лука Рамони, директор «AICAF», является председателем и осуществляет надзор и координацию всей организации. 10

Рекомендуем обеспечить детей к школе качественными художественными принадлежностями швейцарской марки «Caran d’Ache». Металлический футляр-кассета с веселым рисунком характерного героя «Tootuff» отлично подходит для ношения с собой в сумке или портфеле. Карандаши, мелки и маркеры обладают отличной цветностью и могут использоваться для разных художественых техник. Все это вы можете купить в электронном магазине «penShop.cz», в котором кроме того предлагается широкий спектр фирменных канцелярских принадлежностей, ежедневников и блокнотов. www.penshop.cz


ECRIDOR GOLF

Daring, passion, pushing your limits... Ecridor Golf, to meet all the challenges of daily life. Caran d’Ache. Swiss Made excellence since 1915.

Navštivte naši prodejnu: Na Záhonech 7, 141 00 Praha 4 tel.: 273 130 610, www.penshop.cz carandache.com


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Вилла Зенгра. Genius loci – дух места

Zengrova villa Genius loci

S

everozápadně od historického centra se na místech původních vinic pod Horní Šárkou rozprostírají jedny z nejhezčích čtvrtí Prahy. Bývalé usedlosti, ať dodnes dochovaná Hanspaulka, Kotlářka či zaniklá Juliska postupem času obklopila další zástavba. Největší rozmach přišel v první polovině minulého století. Evropským unikátem je například vznik dnes již památkové zóny čtvrti Baba autora Pavla Janáka. Dnešní podoba těchto lokalit sice zakrývá původní charakter místních svahů, přesto lze bez obav říci, že tyto části Dejvic jsou jedny z nejpovedenějších a zároveň nejvyhledávanějších lokací k bydlení.

12

One of the most beautiful neighbourhoods of Prague is situated northwest of the historic centre, on a spot where vineyards once grew, below the Horní Šárka settlement. The former manors, such as the preserved Hanspaulka, Kotlářka or disappeared Juliska, have been gradually more and more surrounded by further construction. The biggest development boom came in the first half of the last century. For example, the creation of a now already protected zone – the Baba district by Pavel Janák – is unique, even at a European scale. The new uniformed district of Baba I. was born at the beginning of the new millennium out of the combined construction from the 1930s and the Dutch movement De Stijl. Although the present appearance of these sites conceals the original character of the slopes, we can

К северо-западу от исторического центра города на месте старых виноградников под Верхней Шаркой простирается один из самых красивых районов Праги. Бывшие усадьбы - будь то до сегодняшних дней сохранившияся «Ганспаулка» и «Котларжка» или несохранившаяся «Юлиска» - с течением времени постепенно все больше и больше окружали дальнейшие застройки. Самый большой и объемный строительный бум пришелся на первую половину прошлого века. Уникальным, даже в европейском масштабе, было, например, возникновение на настоящий момент уже исторической зоны - района «Баба» под авторством Павла Янака. В начале нового тысячелетия, как комбинация застройки 30-х лет и голландского движения «De-stijl», возник новый унифицированный


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY район «Баба 1». Современный вид этих районов немного затеняет оригинальный характер местных склонов, но можно с уверенностью сказать, что эта часть Дейвиц является одной из самых архитектурно успешных и вместе с тем самых популярных мест для проживания. В настоящее время на месте пролегающей границы районов «Баба» и «Баба 1» вырастает проект, который впитал в себя как атмосферу первоначальной оригинальной, так и современной архитектуры. Авторам - Ондрею Гаттермайеру и Ондрею Цислеру - удалось объединить эстетические и функциональные требования и еще, к тому же, естественно дополнить окружающую застройку. Самым важным

One of the most beautiful neighbourhoods of Prague is situated northwest of the historic centre

safely say that this part of Dejvice is one of the most successful and at the same time the most sought after locations to live. A project which soaks up the atmosphere of the original and contemporary architecture is being built on the boundary between neighbourhoods Baba and Baba I. The authors, Ondřej Gattermayer and Ondřej Císler, managed with their proposal

Severozápadně od historického centra se na místech původních vinic pod Horní Šárkou rozprostírají jedny z nejhezčích čtvrtí Prahy

13


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Na místě rozhraní čtvrtí Baba a Baba I vyrůstá projekt, který čerpá inspiraci z původní i současné architektury. Autorům Ondřeji Gattermayerovi a Ondřeji Císlerovi se svým návrhem podařilo skloubit estetické i funkční nároky a přirozeně přitom doplnit okolní zástavbu. Zásadní pro autory bylo uspořádat dispozice tak, aby akcentovaly unikátní výhledy na panorama Prahy i Pražského hradu.

Terasy a prostorné balkóny nenásilně vsadili do cihlové fasády domu

14

to combine aesthetic and functional requirements and yet naturally complement the surrounding buildings. It was fundamental for the authors to create a layout arrangement and accentuate the unique view of the city panorama, including Prague Castle. The modern design of the building is completed with technical equipment, which is not usual for villa houses of this character.  A total of 13 units have a connection to the heat pump providing cooling in summer and heating in winter. The systems are accompanied by controlled air recuperation and an electrically controlled shading system. The architects enhanced the large-format windows and isolated the triple glazing with an outer protective aluminium coat. Terraces and spacious balconies were

для авторов было создать упорядоченную диспозицию и подчеркнуть уникальные панорамные виды на город и Пражский Град. Современная концепция дома дополняется техническим оборудованием, которое отнюдь не является стандартным для вилла-домов подобного характера. Все 13 квартир подключены к тепловому насосу, который обеспечивает охлаждение в летние месяцы и отопление в зимний период времени. Системы снабжены контролируемой и управляемой рекуперацией воздуха и электрически управляемой системой затенения. Крупногабаритные окна с тройным остеклением архитекторы умело усилили внешним защитным алюминиевым каркасом. Просторные террасы и балконы были стильно закомпонованы в кирпичный фасад дома, таким же


Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Proč konvektor MINIB? • • • • •

designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání díky vysokojakostním materiálům a moderním technologiím garantujeme 10-ti letou záruku na výměníky tepla a nerezové vany jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2009, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební komoře exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

Samostojný konvektor SKPTG obdržel ocenění Výrobek roku 2013

MINIB,a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Terraces and spacious balconies were non-violently implemented into the brick facade of the house

Moderním pojetí domu je doplněno technickou vybaveností, která převyšuje obvyklý standard podobných domů. Celkem 13 jednotek disponuje napojením na tepelné čerpadlo, které zajišťuje v letních měsících chlazení, v zimních pak vytápění. Systémy jsou doprovázeny řízenou rekuperací vzduchu a elektricky řízeným stínicím systémem. Velkoformátová okna s izolačními trojskly doplnili architekti ochranným vnějším hliníkovým pláštěm. Terasy a prostorné balkóny nenásilně vsadili do cihlové fasády domu, stejně tak se podařilo zvládnout řešení podzemního parkování vozů díky tomu, že dům stojí na zlomové terénní hraně. Nyní je projekt ve výstavbě, architekti se věnují individuálním potřebám zákazníků a dokončen bude v květnu příštího roku. 16

non-violently implemented into the brick facade of the house; the underground parking of vehicles was solved identically, because the house is placed at the lineamental edge of the plot. Currently, the project is under construction and the architects are devoting themselves to individual design needs of the customers. Completion is scheduled for May next year.

мастерским образом и с учитом того, что дом находится на сложной неровной местности, удалось решить вопрос с подземной парковкой транспортных средств,. В настоящее время проект находится в стадии строительства, а архитекторы уделяют свое время и внимание индивидуальным потребностям клиентов в дизайне. Завершение строительства запланировано на май следующего года.


ART-STYLE® Stylový nábytek a kuchyně Provence Výroba na zakázku

www.art-style.cz

ART-MERIDIAN® E-shop s nábytkem z mahagonu a stylovými dekoracemi

www.art-meridian.cz

Showroom: Nové Dvory u Kutné Hory www.facebook.com/ARTSTYLE.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Křeslo jako hrdý solitér Armchair as a Proud Solitaire / Кресло, как гордый одиночный предмет интерьера

18


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Solitérní křesla italské společnosti Artflex

P

okud toužíte mít uprostřed obývacího pokoje solitér, který zaujme na první pohed, nemusíte shánět drahou plastiku na prestižních aukcích. Také nábytek přece dokáže udělat neotřelý dojem. Ke všem těm pohodlným, ale vlastně trochu nudným a sterilním pohovkám, je totiž možné dokoupit originální křeslo!

If you long for a solitaire in the centre of your living room to take the breath away of each and every visitor, there is no need to look for an expensive sculpture at prestigious auctions. Indeed, furniture can be appealing too. It is definitely possible to buy an original armchair to complement all those comfortable, though slightly boring sofas.

Если вы хотите иметь в середине гостиной объект, от которого захватит дух у всех ваших гостей, то вам не обязательно искать дорогие скульптуры на престижных аукционах. Ведь и мебель способна по-настоящему привлечь наше внимание. Ко всем этим удобным, но на самом деле немного скучным и, если можно так выразиться, «стерильным» диванам можно просто докупить ориги-

Čalouněné křeslo s ořechovým podnožím značky Moooi

Křeslo Prince italské značky Minotti

Text / Petr Tschakert ředitel Institutu bytového designu / Director of Interior Design Institute / Директор Института дизайна интерьера Foto / archiv Institutu Photo / Archive of the Institute Фото / Архив Института 19


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Křeslo Soft značky KF

Kožené křeslo Luis značky KFF

Kde je psáno, že vedle pohovky musí za každou cenu stát křeslo ze stejné kolekce? Naopak. Pravoúhlým pohovkám vyloženě sluší, pokud k nim postavíme designový solitér s jinými než pravoúhými tvary. Protiklady se zkrátka přitahují.

Křeslo s taburetem, navržené Marcelem Wandersem pro značku Moooi

Sláva potisku! Solitérní křesla musí být výrazná, jinak jejich role v interiéru postrádá smysl. Současným trendem jsou potisky na potahu. Objevují se figurální i geometrické motivy a jediným klíčem je, jestli se vám líbí a hodí se ke zbytku interiéru. Určitě nejsou přijatelná historizující křesílka, která předstírají styl Ludvíka XIV. , ale ještě na nich dosychá lepidlo.

Is there any law prohibiting the combination of sofas with armchairs from different collections? The contrary is true. It literally suits rectangular sofas to be complemented with a designer solitaire item shaped anything but rectangular. Opposites simply attract.

Křeslo Cocktail s černobílým potiskem značky Moooi 20

Printmaking be praised! Solitaire armchairs must be noticeable, otherwise their role in the interior makes no sense. Print on the covering is the current trend.

нальное кресло. Где написано, что рядом с диваном обязательно должно стоять кресло из той же коллекции? Наоборот! Прямоугольным диванам необычайно идёт, если рядом с ними поместить дизайнерский предмет другой, не прямоугольной, формы. Ведь давно известно, что противоположности обладают взаимным притяжением. Слава печати! Одиночные кресла в качестве


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Soliterní křeslo italské společnosti Poliform

Mají být stejné? Často lidé řeší, jestli má být solitérní křeslo podobné pohovce. Určitě ne! Pak už by přece nebylo solitérní. Naopak má být zcela odlišné, aby vyniklo a ozvláštnilo interiér. Je dokonce možné oprášit nějaké to staré křeslo po babičce a nechat ho potáhnout novou látkou. Můžeme se pak těšit z toho, že jsme objevili pravou perlu, která nám dovolí pohodlně se do ní usadit.

Figural, as well as geometric motives are seen, the only criterion being whether you like it and how it suits the rest of the interior. Historicising armchairs to simulate a Louis XV style, although the glue is still wet on them, is definitely unacceptable.

дизайнерских предметов должны быть яркими, иначе их роль в интерьере не имеет большого смысла. Современной тенденцией является печать на обивке. Встречаются как мотивы фигур (образов), так и геометрические, и единственным

Institut bytového designu se zabývá popularizací bytové kultury, spolupracuje s architekty a designéry a zejména pořádá kurzy pro širokou veřejnost. www.institut-bytoveho-designu.cz

22

Should they be the same? People often wonder whether the armchair should be similar to the sofa. Definitely not! Then it would no longer be a solitaire. On the contrary, the armchair should be entirely different, to stand out and make the interior special. It is even possible to dust an old armchair from your grandmother and have it re-upholstered. Then you can relish the sensation of having discovered a  real pearl, making your sitting in it even more comfortable.

критерием становится то, нравятся ли они вам и соответствуют ли они остальным предметам в интерьере. Определенно, не приемлемы псевдоисторические кресла, создатели которых пытались скопировать стиль Людовика Пятнадцатого, но сейчас на них ещё досыхает клей Должны ли они быть одинаковыми? Часто люди пытаются понять, должно ли одиночное кресло быть похожим на уже стоящий диван. Конечно, нет! Тогда оно бы перестало быть дизайнерским предметом. Наоборот, оно должно быть совершенно другим, чтобы оно смогло выделяться и превращать интерьер в более необычный. Возможно, хорошим вариантом будет даже найти и обновить какое-нибудь старое бабушкино кресло и попросить перетянуть его новой тканью. А затем наслаждаться тем, что мы нашли настоящую жемчужину, которая позволит нам комфортно в ней расположиться


EXKLUZIVNÍ DLAŽBY A OBKLADY ITALSKÉ ZNAČKY SANT’AGOSTINO WWW.DUDA-KOUPELNY.CZ | TELEFON: +420 777 770 799


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Kaleidescape, krabička na vaši filmovou sbírku J Text / Marie Lukáčová, Foto / Kaleidescape a Bang & Olufsen

ste „úklidoví volnomyšlenkáři“, nebo puntičkáři? Ať tak nebo tak, přehledně seřazená sbírka filmů či muziky udělá radost oběma typům sběratelů. Usnadní jim totiž hledání a ušetří spoustu času. Když usednete před televizi nebo do svého domácího kina, chcete se většinou dívat hned, a ne trávit věčnost hledáním toho, na co máte právě náladu. Šikovnou „krabičkou“ na ukládání filmů a cédéček jsou servery Kaleidescape. Cokoliv si z vizuální nebo hudební oblasti pořídíte a uložíte na server Kaleidescape, máte vždy bezpečně a pohotově k dispozici. Nosičů, které zabírají spoustu místa, se pak směle můžete zbavit.

Kaleidescape – a box for your movie collection 24


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Kaleidescape, хранилище для вашей коллекции фильмов

Oproti obyčejnému filmovému archivu má však Kaleidescape řadu výhod. Kromě obrovské úspory místa je to skutečně přehledné a jednoduché hledání filmů podle různých kritérií. Když vložíte do systému DVD nebo Blu-ray disk, ke staženému filmu se vám automaticky načtou také všechny dostupné informace z filmové databáze Kaleidescape. Filmy pak snadno hledáte nejen podle názvu, ale třeba také podle herce, režiséra, žánru, roku natočení či věku diváků, kterým je film určen. Nechcete procházet celý seznam? Nic vám nebrání zadat hledání jen v nově stažených filmech. Nemůžete se nabažit té krásné scény, kdy Anna Karenina tančí s Vronskym? Uložte si ji a vraťte se k ní, kdy budete chtít. Nesnášíte reklamy a upoutávky před filmem? Systém je ořeže a vám už předloží jen čistou filmovou podívanou. Are you a freethinker or a pedant? Either way, a neatly sorted collection of movies or music will please both types of collectors. This facilitates their search and is a great time-saver. When you sit in front of the TV or in your home theatre, you usually want to watch a movie immediately and not spend an eternity searching for something to suit your mood. Kaleidescape Servers are handy devices for saving movies

Вы «вольнодумцы» или педанты в наведении порядка в доме? Неважно, ведь в любом случае аккуратно отсортированное собрание кинофильмов и музыки точно порадует оба типа домашних коллекционеров. Упростит их поиск и сэкономит огромное количество времени. Когда вы усядетесь перед телевизором или с удобством разместитесь в вашем домашнем кинотеатре, то, как правило, вам хочется начать смотреть фильм немедленно, а не тратить вечность на поиск того, на что вы уже настроились.

and CDs. Whatever you have stored from the visual or musical field in the Kaleidescape Server, you always have safely and readily available. Then you can boldly get rid of all those containers that take up too much space. Moreover, Kaleidescape has many advantages over the ordin-

Удобной «коробкой» для хранения фильмов и компакт-дисков являются серверы Kaleidescape. Все, что вы приобретете из визуальной или музыкальной области, все может быть уложено и сохранено на сервере Kaleidescape, причем ваша информация всегда будет в безопасности и легко доступна. Вы можете 25


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Server Kaleidescape můžete zvolit ve standardu, na který se vejde 600 DVD a připojíte ho jen k jedné televizi. Případně můžete jeho kapacitu zdvojnásobit na 1200 DVD a dvě televize. Verze prémium je ale prakticky neomezená, systém můžete nastavovat donekonečna a připojit až k 45 televizím. Ale znáte snad někoho, kdo má doma 100 000 filmů? Při jednom filmu denně by je sledoval přes 273 let! Servery Kaleidescape pořídíte v prodejně Bang & Olufsen v Jáchymově ulici v Praze. www.kd-elektronika.cz ary film archive. In addition to a huge space saving, it is really well-arranged, enabling an easy search for movies by different criteria. When you insert the DVD or Blu-ray disc into the system, you automatically also receive all the available information from the Kaleidescape film database together with the downloaded movie. Films are easily searchable according to title and also, for example, according to actor, director, genre, year of production and age of targeted viewers. You don’t want to browse through the whole list? Nothing restricts you from searching only in recently downloaded films. You cannot get 26

избавиться от носителей, которые занимают так много места. По сравнению с обычным киноархивом сервер Kaleidescape обладает рядом преимуществ. В дополнение к огромной экономии места наличествует действительно ясный и простой поиск фильмов по различным критериям. Когда вы вставляете в систему DVD или Blu-Ray диск, то к скачанному фильму автоматически будет также загружена вся доступная информация из базы данных Kaleidescape. Фильм можно легко найти не только по названию, но и, например, по имени актера, режиссера, жанру, году съемки или возрастной аудитории, для которой предназначен данный фильм. Вы совсем не хотите просматривать всю базу?

enough of the beautiful scene in which Anna Karenina dances with Vronsky? Save it and come back to it whenever you like. You hate commercials and trailers before movies? The system will cut them out and present you with only the pure cinematic spectacle. You can choose the Kaleidescape Server in the Standard version, which can store 600 DVDs and can only be connected to one television, or you can double its capacity to 1200 DVDs and two televisions. However, the Premium version is practically limitless – you can reset the system ad infinitum and connect it up to 45 televisions. But do you know anyone with more than 100,000 movies at home? At the rate of one movie per day, watching them all would take more than 273 years! Kaleidescape Servers are available at the Bang & Olufsen store in Jáchymova Street in Prague. www.kd-elektronika.cz

Ничто не помешает вам ввести слова «поиск только во вновь загруженных фильмах». Не можете насмотреться на прекрасную сцену, где Анна Каренина танцует с Вронским? Сохраните ее и возвращайтесь к ней, когда захотите. Вы ненавидите рекламу и презентации перед показом фильма? Система сама «вырежет» их и предложит вам только чистое кинематографическое зрелище. Сервер Kaleidescape можно подобрать в стандарте, который гарантирует хранение 600 DVD и подключение к одному телевизору. При желании вы можете удвоить его мощность до 1200 DVD и подключить два телевизора. Версия «Премиум» обладает практически не ограниченными возможностями - систему можно настраивать до бесконечности и подключить до 45 телевизоров. Вы знаете кого-то, кто имеет дома 100 000 фильмов? Тогда при просмотре одного фильма в день ему придется провести у экрана более 273 лет! Серверы Kaleidescape можно приобрести в магазине «Bang & Olufsen» на улице Jáchymova в Праге. www.kd-elektronika.cz


Světelné potrubí

Lightway

Všude tam, kde se musí přes den svítit umělým světlem, světelné potrubí Lightway dovede zdravé denní světlo a zdarma osvětlí tmavé prostory.

Přivádí denní světlo z oblohy přímo do tmavých místností rodinných domů , obchodů, kanceláří a hal.

Přívod denního světla na schodiště

Osvětlení školky

Denní světlo na chodbě

Světelné potrubí Lightway začíná na střeše budovy venkovní kopulí ze skleněného křišťálu. Skleněná kopule nasbírá a soustředí denní světlo a pošle ho do potrubí, které díky zrcadlové vrstvě uvnitř dokáže denní světlo vést celou budovou až do místnosti, kde je nedostatek denního světla, protože tam nejsou okna nebo světlíky. Křišťálová kopule

Křišťálové sloupy

Místnost je pak osvětlená přirozeným, denním světlem a lidé v ní netrpí na pálení očí a jsou méně nemocní a mají větší výkonnost. Majitel nemusí platit za elektřinu za svícení a za výměnu svítidel. Světelné potrubí je ukončeno skleněným rozptylovačem přivedeného denního světla, aby bylo osvětlení rovnoměrně rozložené po celé místnosti. Samotné rozptylovače mohou být krásným a dech beroucím doplňkem vybavení budovy, pokud se zvolí modely z broušeného českého křišťálu. Jsou to většinou masivní skleněné objekty zářící křišťálově čistým, denním světlem jako je Lightway Universum na protější straně.

Chcete vědět cenu ? Zavolejte ihned 235 300 694 Nebo teď odešlete formulář z webu :  www.lightway.cz 28

Jakub Brandalík / Zakladatel Lightway


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

29


český design | czech design | Чешский дизайн

Jakobsen Design Značku Jakobsen Design založil v roce 2010 produktový designér Martin Jakobsen. Jeho tvorba je ovlivněna především zálibou v minimalismu a hledáním inovativních řešení. Díky blízkému vztahu k módě také rád spolupracuje s oděvními návrháři. Filosofie značky je postavena na detailní práci v podobě vytváření jednoduchého, přitom funkčního a estetického designu. www.jakobsendesign.com

Якобсен Дизайн 30

The brand was founded in 2010 by product designer Martin Jakobsen. His work is mainly influenced by minimalism and a penchant for finding innovative solutions. Due to his closeness to fashion he cooperates with fashion designers. Brand philosophy is based on detailed work in terms of creating a simple, yet functional and aesthetic design. Its products are used in high-

Марку «Якобсен Design ®» в 2010 году основал специалист по дизайну продукции Мартин Якобсен. На его творчество явно повлияли, прежде всего, склонность к минимализму и поиск новаторских решений. Благодаря своим близким отношениям с модой Якобсен с удовольствием сотрудничает с модельерами. Философия марки основана на детальной работе, в результате которой получается простой, но функциональный и эстетичный дизайн.


DR interier Průhonice

LÁTKY - TAPETY - DEKORACE +420 776 324 251

www.drinterier.cz


český design | czech design | Чешский дизайн

Jeho produkty jsou používány ve špičkových restauracích a hotelech, např.: The Dylan Amsterdam 5* (Nizozemí), De Librije Zwolle 3* michelin (Nizozemí), The Cosmopolitan of Las Vegas (USA), The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong (Čína), Trade Restaurant Boston (USA), The Roxy Cinema Wellington (Nový Zéland), Millenium Hotel (UAE), The Sofitel So Hotel (Thajsko), Monte Carlo Beach Club (UAE).

class restaurants and hotels, such as: The Dylan Amsterdam 5* (Netherlands), De Librije Zwolle 3* michelin (Netherlands), The Cosmopolitan of Las Vegas (USA), The Landmark Mandarin Oriental Hong Kong (China), Trade Restaurant Boston (USA), The Roxy Cinema Wellington (New Zealand), Millenium Hotel (UAE), The Sofitel So Hotel (Thailand), Monte Carlo Beach Club (UAE). 32

Его дизайнерские продукты можно встретить в таких дорогих ресторанах и отелях, как: The Dylan Amsterdam 5 * (Нидерланды), De Librije Zwolle 3* michelin (Нидерланды) «The Cosmopolitan of Las Vegas (США), The Landmark Mandarin Oriental в Гонконге (Китай), Trade Restaurant Boston (США), The Roxy Cinema Wellington (Новая Зеландия), Millenium Hotel (ОАЭ), The Sofitel So Hotel (Таиланд), Monte Carlo Beach Club (ОАЭ).


Luxury Panels nabízí širokou škálu originálních dekorativních prvků přinášejících rozmanité využití v řešení velkoplošných obkladů stěn a dělících příček, podlahových prvků a atypických dveří. www.luxury-panels.cz


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Platine

de Royale 34


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

P

ředstavujeme zcela novou fascinující kolekci z dílny světově uznávaného amerického návrháře Michaela Aminiho, nazvanou Platine de Royale. Vyznačuje s velmi kvalitním zpracováním hodnotných  materiálů, především pak speciálními řezbářskými liniemi v provedení z masivního dubového či bukového dřeva. Nedílnou součástí jsou také hedvábné potahy či kované ozdobné doplňky v tradičním zámeckém stylu, zpracovaném podle invence světoznámého návrháře. Lze vybírat ze dvou odstínů v provedení champagne nebo light expreso. We are introducing a  fascinating brand new collection from the workshop of world-renowned American designer Michael Amini called Platine de Royale. The collection is characterised by high-quality elaboration from the finest materials, particularly the specially carved series made ​​of solid oak or beech wood. Another integral part is the silk upholstery and forged decorative accessories, all in

Представляем Вам совершенно новую потрясающую коллекцию из мастерской всемирно известного американского дизайнера Майкла Амино под названием “Platine de Royale”. Коллекция отличается ремесленной работой самого высокого качества и такими же качественными материалами, а также прекрасной специальной резьбой, украшающей массив дубового или букового дерева. Также неотъемлемой частью мебели является шелковая обивка или кованые декоративные аксессуары – причем все это в традиционном замко-

the traditional chateau style as uniquely interpreted by the world-renowned designer. In this wonder ful collection you can choose from two shades: Champagne or Café Latte. Everyone will fall in love at first glance with this luxury collection for very demanding clientele, and it will become

вом стиле при оригинальном решении формы с помощью всемирно известных дизайнеров. В этой замечательной коллекции вы можете выбрать один из двух оттенков – наборы в цвете «champagne» или «light expreso». В эту роскошную коллекцию для очень взыскательных клиентов можно влюбиться с первого взгляда, она сразу пробудит в вас маленькую или большую

The collection is characterised by high-quality elaboration from the finest materials

35


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Tuto luxusní kolekci pro opravdu velmi náročnou klientelu si na první pohled zamilujete, protože vzbuzuje touhu svému bydlení dát nový styl nebo doplnit o pár krásných kousků. Kolekce se skládá z luxusního nábytku do ložnic, které mohou zdobit nádherné a velmi jemně zdobené postele, noční stolky či komody. Dále zahrnuje jedinečné kousky do obývacích pokojů, jako jsou sedací soupravy, křesla, lenošky, solitérní či konzolové stolky. Nádherně zpracované jídelny tvoří vyřezávané jídelní  stoly, židle nebo jídelní křesla, a jako solitérní kusy můžete a  dream, big or small, to improve one’s  home by adding a few beautiful pieces from this original collection. You can easily make this dream come true and thus make your home a real gem. It is possible to choose from luxurious bedroom furniture, where one can find beautiful and very finely decorated beds, bedside tables, as well as dressers. Furthermore, you will find unique pieces of living room furniture in the collection, such as 36

мечту улучшить или переделать свое жилье, добавив несколько красивых вещей из этой оригинальной коллекции. Причем этот сон вы можете легко исполнить, и ваш дом сразу станет настоящей драгоценностью. Вы можете сделать выбор из коллекции роскошной мебели для спален, состоящей из прекрасных и мягко декорированных постелей, ночных тумбочек и комодов. Кроме того, в коллекции вам понравятся уникальные предметы для гостиной - такие, как диваны, кресла, кушетки, одиночные или консольные столы. Прекрасной мастерской работы ро-


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

samostatně v prostoru umístit reprezentativní  komody se zrcadlem nebo skleníky v několika různých velikostních provedeních. Pány určitě potěší luxusní kousky nábytku do domácích pracoven a speciální komody, takzvané „entertainment units“ určené pro televizní sestavy nebo jako knihovny. Pokud toužíte po opravdovém klenotu a milujete pocit luxusu, doporučujeme zcela novou kolekci Platine de Royale z dílny světoznámého designéra Michaela Aminiho. Výhradní zastoupení značky AICO pro Českou a Slovenskou republiku vám přináší společnost 2BLuxury, více na www.2bluxury. com, www.amini.com

seating sets, armchairs, sofas, and side or console tables. Beautifully elaborated dining room sets include cut dining tables, chairs and dining armchairs. As individual pieces you can choose from beautiful sideboards with mirrors inside 38

скошные наборы для столовых, включая резные обеденные столы, стулья или обеденные кресла и отдельные предметы, которые могут быть самостоятельно размещены в пространстве – красивые комоды с зеркалами или стеклянные буфеты различной высоты и размера. Для мужчин предназначены роскош-

and curios available in several sizes. Gentlemen will also find furniture pieces for their home study and a special set of drawers called an “entertainment console” intended for television sets or to rest bookshelves on. If you long for a real gem and love the feeling of luxury, we recommend the brand new Platine de Royale collection from the workshop of world-famous designer Michael Amini. 2BLuxury is the exclusive representative of the AICO brand in the Czech and Slovak Republics. Read more at www. 2bluxury.com, www.amini.com

ные предметы мебели для домашних кабинетов и специальные комоды, так называемые «entertainment units» для размещения телевизионных центров или использования в качестве библиотеки. Если вы мечтаете об истинном мебельном сокровище, и вам нравится ощущение роскоши, то рекомендуем не проходить мимо этой совершенно новой коллекции с королевским названием “Platine de Royale”, разработанный всемирно известным дизайнером Майклом Амини. Эксклюзивное представительство марки «AICO» для Чешской и Словацкой Республики принадлежит компании «2BLuxury», дополнительная информация на www.2bluxury.com, www.amini.com


+420 602 955 555, INFO@2BLUXURY.COM

WWW.2BLUXURY.COM


Nové byty na prestižní adrese New Apartments at a Top Address

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238


Nejlepší nemovitosti

Best Properties 42

Prodej / Sales / Продажа

86

Pronájmy / Rentals / Аренда

106 110

Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

41


Luxusní Vila na prodej

Luxury Villa for sale

Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balcony + zahrada 339m2

Hradčany /5+1, 5+1, 5+1, 3+1, 1+1/ 682 m2+ balconies + garden 339m2

Dovolujeme si Vám nabídnout jedinečný architektonický klenot, který je dílem fenomenálního českého architekta - vilu ve stylu ranné moderny. Poloha vily nabízí soukromí v centru Prahy – velkou zahradu s plochou 339 m2 s výhledem do parku s dětským hřištěm.Jedná se o jednu z nejprestižnějších a nejbližších rezidenčních lokalit k Praze 1, kde jsou v pěší dostupnost Královské zahrady, Letenské sady a dva menší parky přímo v blízkosti vily. Každé patro nabízí samostatný byt, tokových je v domě 5. Každá jednotka má krásné dispozice, velká okna, vysoké stropy, balkóny, nebo přímý přístup na zahradu. Z půdního patra je vidět Pražský hrad, upravené zahrady sousedních domů a zelené stromy vedlejšího parku. Dostupnost autem do centra (Pařížská ulice) - 5 minut, na letiště Václava Havla - 18 minut.

We are pleased to offer a unique architectural jewel, created by phenomenal Czech architect - villa in early modern style. The villa offers privacy in the center of Prague - a large garden of 339 m2 with views to the park with a playground for children. The property is situated in the most prestigious location for private houses, close to Prague 1 area, in walking distance to the Royal and Letná Gardens, and two small parks. Each floor offers unique apartment. There are five of them with the beautiful layouts, large windows, high ceilings, balconies or direct access to the garden. The last floor offers the Prague Castle view, other windows are overlooking to the gardens of neighboring houses and greenery of the park. Great approach to city center (Pařížská ulice) – 5 minutes, Vaclav Havel international airport – 18 minutes.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 42

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Mgr. Olena Yakubovych, MBA

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz


www.ytpi.cz

Byt s výhledem na Pražský hrad Praha 1

Apartment with a view of Prague castle Prague 1

Staré Město/ 3kk + 2 terasy + garáž/ 126 m2

Old Town / 3kk + 2 terraces + garage / 126 m2

Prostorný byt v 7. patře rezidenčního objektu po rekonstrukci s výhledem na Pražský hrad a Staré Město, s dvěma terasami 10m2 a 18m2. V domě jsou opravené společné prostory a výtah. Objekt se nachází v blízkosti Staroměstského náměstí, Náměstí Republiky a Dvořákova nábřeží. Plocha bytu je 126 m2. Byt je dispozičně řešen jako 3+kk. Je zde obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, dvě ložnice a dvě koupeny. Byt má dvě prostorné terasy orientované na východ. Z obývacího pokoje je krásný výhled na Pražský hrad a střechy domů na Starém Městě. K bytu náleží parkovací stání v podzemních garážích. V objektu se nachází recepce s ostrahou a bezpečnostní kamerový systém.

Spacious apartment on the 7th floor of a residential building with a splendid view of Prague Castle and Old Town. The property has reconstructed common areas and elevator. The building is located near Old Town Square, Náměstí Republiky and Dvořákovo nábřeží. Total floor area is 126 m2. The layout of apartment is 3 + kk (two bedrooms). The flat consists of: living room, kitchen and dining room. There are two bedrooms and two bathrooms. The apartment has two spacious terraces oriented to the east side. The living room has a beautiful view of Prague Castle and Old Town roof tops. The apartment has a parking space located at the underground garage. There is a reception with security and safety camera system.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request

Ing. Michaela Kuglerová

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

43


Rodinný dům 5+kk s bazeném, Lhota, Praha – východ Exkluzivní nabídka rodinného domu 5+kk v malebné obci Lhota (Praha – východ) v blízkosti populárního stejnojmenného jezera, které je vyhledávanou rekreační oblastí. Dům je obklopen zahradami s borovicovým lesem a nabízí maximální klid a pohodu. V roce 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí: úprava vnitřních dispozic, zateplení domu, nová střecha, nové rozvody, nová okna, pozemkové úpravy, zastřešení vjezdu, venkovní bazén apod. Dům nabízí na 3 podlažích celkovou užitnou plochu 288m2 + zateplený půdní prostor o velikosti 40m2 vhodný k využití na další pokoj či pokoje. Autobusem 20 minut na metro Černý Most. Cena: 8.000.000,- Kč Exclusive offer of a 4 bederoom house in the pictoresque town of Lhota (Prague -East) close to the popular lake and the holiday resort . The house is surrounded by the gardens and is set in the pine forest providing wonderful atmosphere and peace. In 2009 house underwent major reconstruction including the change of the layouts, isolation, new roof, piping, windows, garden adjustments, swimming pool construction etc. It offers on 3 levels total area of 288sqm + isolated attic of 40sqm suitable for another 1 or 2 bedrooms. 20 minutes to metro Černý Most. Price: CZK 8.000.000

44

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Byt 132m2 (4+kk) s terasou a garáží, Hošťálkova, Praha 6 - Břevnov Exkluzivní nabídka slunného bytu 4+kk s terasou, balkonem a garaží v malebné části Prahy 6 – Břevnov. Byt nabízí velkorysý, jižně orientovaný obývací pokoj o ploše 47m2 s jídelnou a kuchyní s přímým vstupem na zastřešenou terasu o výměře 7m2, dále na sever orientované tři ložnice o výměrách 17m2, šatnu, koupelnu s vanou a sprchovým koutem, samostatné WC, komoru a prostornou chodbu. Celkova užitná plocha bytu činí 132m2. K bytu náleží parkovací místo v domě a sklep. Byt je velice tichý a poskytuje hezké výhledy do zeleně. Byl postaven v roce 1998 a je stále v perfektním stavu, stejně jako celý dům a společné prostory, které jsou pečlivě udržovány. Perfektní občanská vybavenost včetně zastávky tram a výborná dostupnost do centra Prahy. Cena: 10.900.000,- Kč Exclusive offer of a sunny 3-bedroom apartment with a terrace, balcony and a garage in a beautiful part of Prague 6 – Břevnov. The apartment offers spacious facing the south living room of 47sqm with the dining space and the kitchen with the direct access to the terrace 7sqm, further facing the north 3 bedrooms of the size 17sqm, closet, bathroom with the tub and the shower, separate WC, storage room and the entrance hall. The total size of the unit excluding the terrace and the balcony is 132sqm. Apartment comes with the parking place in the building and the cellar storage space. It is very calm and peaceful home with nice views to the greenery. Project was built in year 1998 and apartment continues to be in a perfect condition same as the whole building and its common areas which are very well maintained. The neighborhood offers all services and amenities as well as excellent transport connection with the city center. Price CZK 10.900.000

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

45


Prodej / Sale

Prostorný byt 7+kk v Rezidenci XY na Praze 5 / Spacious 6 bedroom apartment in Residence XY, Prague 5 Tento luxusní byt se nachází v unikátním rezidenčním bytovém projektu, který byl navržen známým českým architektem Radanem Hubičkou. Rezidence XY se vyznačuje vysoce kvalitním provedením i kvalitním zázemím pro bydlení. Byt je zařízen následujícím nábytkem a vybavením : Klimatizace s vlastní klimatizační jednotkou v tech.místnosti bytu, Pohybová čidla v každém pokoji – možnost napojení na PCO, Automatický zámek vstupních dvěří – vstup do bytu formou čipu, Kompletně vybavená kuchyň spotřebiči Miele, Veškeré vestavěné skříně Interlübke, Sedací souprava Natuzzi. This luxury apartment is situated in a unique residential project which was designed by a well-known czech architect Radan Hubicka. Rezidence XY is characterized by high-quality execution and great living conditions for the residents This particular apartment is furnished by following equipment and furniture: Air-condition with its own seperate air-conditioner unit located in a technical room of the apartment, Motion sensors in each room, Automatic main door lock system – apartment entry by a chip, completely furnished kitchen by Miele appliances, all of the inbuilt closets by Interlubke, Natuzzi sofa.

Cena / info o ceně v kanceláři JLL Price / price info in JLL Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz, www.homefinder.cz

46

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej / Sale

Mezonetový byt 3+kk přímo pod Zámeckými schody, Praha 1 – Malá Strana / Two storey apartment directly under the Castle Stairs, Prague 1 – Malá Strana Přímo pod Zámeckými schody, v historickém domě U černého beránka, se nalézá mezonetový byt 3+kk. Kompletní rekonstrukce byla navržena renomovanou architektkou a provedena ve vysoké kvalitě. Byt o ploše 104 m² se nachází ve druhém podlaží dvorního traktu v ulici Valdštejnská. V prvním podlaží je velký světlý pokoj s vkusnou koupelnou, v patře je hlavní obytný prostor s bohatě vybavenou kuchyňskou linkou, pracovní kout, ložnice a koupelna s vanou. Byt se prodává zařízený. Z bytu je výhled na Zámecké schody. Tato centrální lokalita nabízí příjemné městské bydlení se všemi službami a dopravní obsluhou. The flat is located directly under the Castle Stairs leading to Prague Castle, in a historical building U černého beránka. After a complete reconstruction designed by a well-known architect and completed in a high standard finish. The flat area is 104 m²and it is located in a second floor of a building with courtyard in Valdstejnska street. In the first floor there is large bright room with a bathroom, in the second floor there is a lounge with fully equipped kitchen, little study corner, bedroom and a bathroom with bath. Stunning views of Castle Stairs, parks and gardens around. Very central location with all public amenities and transport service. The flat is being sold furnished as is. Stunning views of Castle Stairs, parks and gardens around. Very central location with all public amenities and transport service.

Cena /15.900.000 Kč Price / 15.900.000 CZK Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz, www.homefinder.cz

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

47


48

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

49


50 NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ SATPO_Estate-09_230x280.indd 1

11.8.2014 15:22:14


SATPO_Estate-09_230x280.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

51 11.8.2014 15:22:40


Realitní makléř: Dagmar Báčová Kontakt: +420 725 293 246

Bonus Praha

E-mail: dagmar.bacova@century21.cz

Prvorepubliková činžovní vila Praha 10 Strašnice

Dovoluji si Vám nabídnout k prodeji čtyřpodlažní činžovní vilu v Praze 10 Strašnicích ze třicátých let minulého století. Vila je po celkové kvalitní rekonstrukci. Ve třech nadzemních a jednom podzemním podlaží vily se nachází celkem 7 bytových jednotek, které jsou vybaveny kuchyňskými linkami včetně elektrospotřebičů. K vile náleží zděná dvojgaráž, která navazuje na půdorys v suterénu. Celková velikost pozemku je  480 m2, z toho zastavěná plocha 133 m2. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Nachází se v klidné lokalitě zastavěné vilami a rodinnými domy. Bezproblémové parkování u domu.

Cena / info v RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Říčanská 1752/1, Praha 10 Vinohrady 52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


CREATED BY

A Company of

P R A H A

4

Nově dokončený LUXUSNÍ MEZONET 171 m2 S JIŽNÍ TERASOU 32 m2 KOMORNÍ PROJEKT • SOUKROMÝ PARK S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM V BLÍZKOSTI LESOPARK, GOLF, CYKLOSTEZKY • MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

731 125 516 - 515 / WWW.HODKOVICKY-BYTY.CZ


Realitní makléř: Vlastimil Raška Kontakt: +420 725 293 609 E-mail: vlastimil.raska@century21.cz

Rodinný dům Třebešovská, Praha - Horní Počernice

Zajímavá nabídka kvalitního rodinného dvoupodlažního domu s dispozicí 6+kk, dvěma garážemi, dílnou a s udržovanou prostornou zahradou v klidné části Prahy 9 Horních Počernic, který byl kolaudován v roce 2011. V přízemí se nachází vstupní hala se vstupem do dvou pokojů, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, dílna a dvě garáže s vjezdovými vraty na dálkové ovládání. Ve druhém podlaží k dispozici prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou, hlavní ložnice, dva dětské pokoje, koupelna s vanou, sprchovým koutem a samostatnou toaletou. Propojení pater samonosným schodištěm z masivu. Vzhledem k uspořádání nemovitosti možnost klidného vícegeneračního bydlení.

Cena / 11 990 000,- Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10 - Vršovice 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


~ Nové luxusní byty v centru Prahy ~ Na zeleném nábřeží Vltavy s výhledem na řeku ~ Střešní terasy, velká okna, moderní design ~ Naprosté soukromí s možností vyjet výtahem přímo do bytu ~ Karlín – příjemný život v pulsující čtvrti

světlo, prostor

harmonie

Výhradní prodejce KARLÍN GROUP

www.rezidencevltava.cz Kontaktujte nás +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz

Developer KORTA Prague, a.s. člen skupiny Horizon Holding

Prodejní kancelář KEYSTONE, Pobřežní 667/78 186 00 Praha 8- Karlín


Realitní makléř: Radka Vajo Kontakt:+420 608 116 644  E-mail: radka.vajo@century21.cz

Krajní řadový dům 160m2, pozemek 279 m2, Praha 8

Nabízíme k prodeji krajní řadový dům s užitnou plochou 160 m2 a pozemkem 279 m2 Praha 8 – Libeň. Dům byl kompletně a velmi kvalitně rekonstruován v roce 2012, design domu nabízí moderní a praktické bydlení pro rodinu, která vyhledává bydlení se soukromým a výbornou dostupností do centra města. Revitalizovaná a prakticky bezúdržbová zahrada s posezením vybízí k příjemné relaxaci. Dům je kompletně podsklepen, tento prostor je také rekonstruován a prakticky využíván. K dispozici je zde sauna, koupelna s WC, technická místnost a místnost vhodná k domácímu fitness. V prvním podlaží se nachází kuchyňský kout s obývacím pokojem ze kterého je přímý vstup na terasu. V patře jsou dvě ložnice a dvě koupelny. Dům je kompletně klimatizován, na pozemku lze parkovat až 4 auta. Jedná se o velmi klidnou lokalitu s vynikající dopravní dostupností na metro C/tram/bus - zastávka Ládví, kde je zároveň obchodní centrum. Doporučujeme osobní prohlídku.

Cena / 10.900.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Premium, Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Ondřej Lešo Kontakt: +420 774 999 469 E-mail: ondrej.leso@century21.cz

Prodej rodinného domu 235 m², Praha 10 - Benice

Nabízíme k prodeji luxusní, nízkoenergetický rodinný dům s moderní a zajímavou architekturou, v atraktivní lokalitě Praha-Benice. Jedná se o jednopodlažní dům s dvojgaráží s dispozicí 5+1, umístěný na pozemku o velikosti cca 2.339 m2 a celkovou obytnou plochou 185 m2. Hlavní dominantou krásného domu je prostorný obývací pokoj s moderním podhledovým LED osvětlením,  jenž příjemně (společně s průhledovou krbovou vložkou) dokresluje velmi příjemnou atmosféru domu. Celý dům má nestandardně velká, kvalitní okna, která umožňují propustnost denního světla v maximálně možné míře a v letních měsících umožňují (při absolutním otevření) propojení života v domě s venkovní zahradou a přírodou. Dům vyniká vysokou kvalitou zpracování, použitím nadstandardních materiálů a zařizovacích předmětů. Příjemná poloha domu zaručuje dostatek soukromí a klidu pro relaxaci. To vše nabízí tento dům v nově se rozvíjející lokalitě  Benice, která je a vyhledávanou lukrativní lokalitou v blízkosti Prahy.

Cena / 19.500.000,- Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Premium, Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

57


Realitní makléř: Aleš Huk Kontakt: +420 725 293 494

Plus

E-mail: ales.huk@century21.cz

Prodej luxusní řadové vily 4+kk v blízkosti Kunratického lesa

Exklusivně prodej luxusní řadové vily 4+kk, 183 m2, OV, ul. Urešova, Kunratice v blízkosti Kunratického lesa. Dominantu domu tvoří velký obývací pokoj 58 m2 s přípravou na kuchyňskou linku, s přímým vstupem na terasu 17 m2 a menší oplocený zatravněný pozemek 89 m2. Při vstupu do domu je dostatečný úložný prostor - šatna cca 10 m2 a hostovské WC s umyvadlem. V prvním patře domu jsou 3 pokoje, terasa 7 m2 a 2 koupelny. V přízemí domu je velká garáž 27,5 m2 s přímým vstupem do domu či na zahradu. Orientace domu na S a J. Před domem je možnost dalšího parkování. Dům má vlastní kondenzační plynový kotel. Dřevěná okna z europrofilů, dřevěné podlahy. V blízkosti školky, školy, lékaři, pouze 2 zastávky OC Chodov, metro.

Cena / Info v RK, Cena k jednání Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1037, Classic 7, Praha 7 58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


návrh interiéru: atelier de.facto

Prodej | Praha 6 | Dejvice - Hanspaulka | 75 - 155 m2 | Dokončení 04/2015 | 8 až 23 mil. Kč Bytový dům Zengrova villa se nachází ve vilové oblasti Pražské čtvrti Dejvice při křížení ulic Zengrova a Na Klimentce. Autorům projektu se podařilo skloubit estetické i funkční nároky a přirozeně doplnit okolní vilovou zástavbu. Dům svým umístěním na hraně terénního zlomu získává jedinečnou příležitost nerušených panoramatických výhledů pro své uživatele. V každém typickém patře se nacházejí dvě bytové jednotky 2+kk a dvě bytové jednotky 4+kk, v ustupujícím podlaží pak jedna bytová jednotka. Všechny jednotky disponují terasou či prostorným balkónem, přízemním jednotkám náleží malé zahrádky. Parkování vozů je zajištěno v podzemním podlaží, stejně jako technické zázemí včetně sklepů. Součástí koupě je poskytnutí designového servisu k interiérové tvorbě dle přání zákazníků.

Residential house Zengrova villa is located in a residential area of Prague district Dejvice when crossing streets Zengrova and Na Klimentce . The authors of the project has managed to combine aesthetic and functional demands and naturally complement the surrounding housing estates. location of house on the edge of the hill allows a unique and undisturbed panoramics views for the users. In each typical floor there are two apartments with 2 rooms and two residential units with 4 rooms. On the highest floor, then one dwelling unit. All units have a terrace or spacious balcony, ground floor units have a small garden. Car parking is provided in the basement, as well as technical support and including basements. Of course the services of an architect to create individual interior of the apartment according to client requirements.

Pro kompletní informace volejte +420 602 365 485 | P.H.A. akciová společnost, Gabčíkova 15, Praha 8 | www.p-h-a.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

59


Prodej Rodinný dům 260 m2, Loděnice - Jánská, 11 890 000 Kč Sale Family house 260 sq.m., Lodenice – Janska, 11 890 000 CZK Nabízíme k prodeji nadstandardně řešený rodinný dům 6+1 s terasou a udržovanou zahradou v hezké, klidné vilové čtvrti Jánská - Loděnice. Celková plocha pozemku je 620 m2, zastavěná plocha je 200 m2. V přízemí se nachází obývací pokoj s krbem, francouzské okno s výstupem na zastřešenou terasu, jídelna, prostorná kuchyň s vybavenou kuchyňskou linkou domácími spotřebiči, koupelna se sprchovým koutem a hostinský pokoj. V mezipatře jsou 2 pokoje, které nyní slouží jako dětské pokoje. V druhém patře je ložnice s dubovou podlahou, pracovna, koupelna se sprchovým koutem a rohovou vanou, prostorná šatna a prádelna. V suterénu je příprava na společenskou místnost s krbem, kuchyň, komoru a toaletu. Dále se v domě nachází garáž a technická místnost jako dílna. Plynové podlahové topení je v celém domě. V přízemí je na podlaze dlažba, v ložnicích plovoucí dřevěná podlaha. Dopravní spojení - 15 minut na Zličín. V okolí krásná příroda pro pěší procházky nebo vyjížďky na kole. Dům byl dokončený v roce 2006. We offer for sale a premium family house 6+1 with a terrace and a maintained garden. The house is situated in the quite location Janska – Lodenice. Total land area is 620 sq. m, builtup area is 200 sq. m. There is a living room with fireplace, french window with output to covered terrace, dining room, large kitchen with well-equipped kitchen unit and home appliances, bathroom with shower bath and guest room in the ground floor. There are two rooms that are currently used as a children’s rooms in the mezzanine. There is bedroom with ouk floor, workroom,  bathroom with shower bath and equal tub, extensive clothes room and laundry in the second floor. There is preparation of lounge room with fireplace, kitchen, chamber and toilet in the basement. Furthermore there is a garrage, technicial room as a workroom in the house. There is a gas underfloor heating in the whole house. There are tiles on the floor, there is floating wood floor in the  ground floor. Transport connection – 15 minutes to Zlicin. There is a gorgeous nature for walks and trips on bicycle in the neighbourhood. This house was completed in the year 2006.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní designový byt 3+kk, 113 m2, Praha 6 - Břevnov, 11 800 000 Kč Sale Luxury designed apartment 3+kk, 113 sq.m., Prague 6, Břevnov, 11 800 000 CZK Luxusní designový byt s prostornou terasou 23 m2 a nádherným výhledem na Prahu. Bydlení v soukromém přírodním parku, prestižní adresa Praha 6 - Břevnov. Byt se nachází v bezpečném uzavřeném rezidenčním areálu s 24 hodinovou recepcí. Interiér byl navržen renomovaným interiérovým studiem. Přes impozantní prosklenou stěnu v obývacím pokoji máte ničím nerušený široký výhled na Prahu. K obývacímu pokoji je elegantně přičleněna praktická jídelna a špičková, plně vybavená kuchyňská linka Boffi s ostrůvkovým varným centrem. Celkový luxusní dojem z bytu umocňují vysoké interiérové dveře spolu s masivní dřevěnou podlahou z efektního běleného dubu. Francouzská okna z obou ložnic vedou na příjemnou terasu s výhledem do soukromé zahrady. Byt nabízí dostatek úložných prostor ve velké šatně i v šatních skříních v ložnicích. Moderně pojatá koupelna s vanou a toaletou a další samostatná toaleta s umyvadlem. Úsporné vytápění a ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel. Garážové stání s úložnými prostorami je možné uzavřít na samostatnou garáž. Pro rezidenty jsou k dispozici další parkovací místa. Klidné a příjemné bydlení. Samozřejmostí jsou veškeré služby a občanská vybavenost, které od prestižní adresy na Praze 6 právem očekáváte, přírodní parky v blízkém okolí poskytující příležitost pro sportovní vyžití i relaxaci. Designed apartment with large terrace 23 sq.m and with beautiful views of the city. Apartment is situated in a secure gated residential complex with 24- hour reception in with a private park in a prestigious address in Prague 6 Brevnov. The interior of the apartment was designed by famous interior studio. Through impressive glass wall in the living room you have amazing views of the city. The living room is elegantly connected to a practical dining and superb Boffi kitchen equipped with induction hob with grill and Miele hood Boffi , with built-in fridge and freezer, Miele dishwasher and multifunction oven Küppersbusch. The overall impression of luxury apartment is enhanced by high interior doors, along with impressive bleached oak flooring. French doors from both bedrooms lead onto a pleasant terrace overlooking the private garden. The apartment offers plenty of storage space in a large dressing room and in the wardrobe in the bedrooms. Modern design bathroom with tub and toilet, additional separate toilet with sink. Economical heating and hot water provided by a gas boiler. Garage parking with storage space. For residents, there are other parking spaces available. Quiet and comfortable living in popular location. There are all services and civic amenities nearby, also natural parks offering the opportunity for sports and relaxation.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

61


Prodej

Luxusní designová vila 486m2, 29 200 000 Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu. Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486m2, 106m2 terasy) na pozemku 1240m2 v nadstandartním designovém provedení a v plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vniřní bazén z mozaikoého obkladu s přímým vstupem na terasu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, notebook, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlalžování zahrady, garáž pro dvě SUV auta. Vyjímečná nemovitost s vyváženou funkční a estetickou kvalitou, která svými parametry splňuje vysoké nároky na luxusní bydlení v kombinaci s přírodou nedaleko Prahy, s výbornou dostupností do centra.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 62

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Продажа

цена 486m2, 29 200 000 CZK

Новая, точно и великодушно построенная роскошная вилла с уникальной атмосферой роскоши и дизайна. Вилла 5 + 1 с террасами (полезная площадь 486 м2, террас, 106m2 ) на уча́сткe земли 1240 м2, высокий уровень дизайна и производительности в полном оборудовании. 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдельный туалет для гостей, SPA зона - красивый внутренний бассейн из мозаичной обкладки c прямым выходом на террасу, сауна. Исключительное оборудование дома выше стандарта включает в себя подогрев мраморного пола, окна, используя алюминиевые компоненты, роскошную кухню из массива, включая приборы, высококачественную мебель и освещение на заказ, камин, система интеллектуального дома, управляется с помощью компьютера, ноутбука, телефона, тепловой насос ZUBADAN, автоматическое орошение сада, гараж на два внедорожника. Замечательная недвижимость со сбалансированным функциональным и эстетическим качеством, параметры которой отвечают высоким требованиям элитного жилья в сочетании с природой недалеко от Праги, с отличным доступом к центру.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

63


Prodej Nadčasový nízkoenergetický dům 7+kk 370m2, Jesenice – Horní Jirčany, 16 900 000 Kč Sale Timeless low-energy house 7+kk, Jesenice – Horní Jirčany, 16 900 000 CZK Funkcionalisticky koncipovaná moderní, nadčasová vila 7+kk vkomponovaná na klidné místo v atraktivní lokalitě v oblasti Horních Jirčan - v Jesenici. Krásný dům osloví nejen svojí atraktivní polohou na kraji místního lesa, nedaleko Záhořanského potoka, ale i perfekcionalistickým zpracováním domu v součinnosti s Feng Shui. S ohledem na nízkonákladový provoz, je postaven z cihel T-Profi 42,5 pro nízkoenergetické domy. Užitná plocha 370m2 je rozložena do dvou nadzemních podlaží. Přízemí domu reprezentuje hlavní obytná zóna prostorný obývací pokoj s krbem, s jídelnou a plně vybavenou kuchyní (elektrospotřebiče v nejvyšší kvalitě AEG, Licbherr, vinotéka, parní trouba), provázaný s přímým vstupem na terasu a přilehlou zahradu. Dále hostinský pokoj (variabilně pracovna či wellness) s vlastním hygienickým zázemím, prostorná dvojgaráž s úložným skladem, vstupní hala a místnost pro prádelnu se žehlírnou s vlastním oknem. 1. patro tvoří 4 ložnice (variabilně lze využít hostinské pokoje, pracovna, dětské pokoje), prostorná luxusní koupelna s vanou a další koupelna propojená se dvěma pokoji. Výjimečná nemovitost s vyváženou funkčností a estetickou kvalitou, která svými parametry splňuje vysoké nároky na kulturu bydlení, nedaleko Prahy. Vzhledem k dopravní dostupnosti v obci je možné napojení na dálniční obchvat R1 (Praha, Brno, Plzeň). This family house is built on the grounding of Feng Shui, the house is situated in the beautiful location on the edge of the local forest. There are 6 bedrooms, 3 bathrooms, spacious living room connected to the kitchen and dining room in the house. There is an area behind this house which is determined for relaxing, there is natural lake, swimming pool and fireplace seating. Part of the family house is laundry, technical background and garage for two cars. There is a Czech-English school (Canadian school) near to the village. Due to the availability of transport in the village can be connected to a highway bypass R1 (Praha, Brno, Plzeň). There is a border of the Prague which is 7,8 kilometers far away and there is center of the Prague (Wenceslas Square) which is 16,8 kilometrs away. Technical description: bricks T-Profi 42,5 for low-energy houses, there is a underfloor heating, internet connection 10MB/s, ceilings 3m with acoustic insulation, the highest class AEG, sanitary Duravit, lighting Delta Light, there are doors Prim Premium (210 centimeters , embedded hinges), there is a floor - three-layers of nut.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 64

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 199 m2 | 30 000 000 Kč Exkluzivní čtyřpokojové apartmá ve zvýšeném přízemí nákladně zrekonstruované rezidenční budovy z přelomu 19. a 20. století v atraktivní a velmi žádané lokalitě na nábřeží Vltavy s výhledem na Pražský hrad. Tento byt v luxusním dokončení srovnatelném s prestižními světovými rezidencemi v sobě kombinuje reprezentativní vzhled a jedinečné pohodlí. Na 199 m2 nabízí vzájemně průchozí kuchyň, jídelnu a obývací pokoj s výhledem na řeku, prostornou ložnici a dětský pokoj orientovaný do klidného dvora, 2 koupelny, samostatnou toaletu a velkou šatnu. Samozřejmostí je výtah s přímým vstupem do apartmánu. Váš vůz zaparkuje personál rezidence do sousední budovy, kde je zajištěna možnost pronájmu garážových stání.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 1 66

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:14


Sale | Praha 1 | Nové Město | 199 m2 | 30 000 000 Kč Exclusive four-room apartment on the upper ground floor of a beautifully renovated residential building from the turn of the 19th and 20th centuries in an attractive location on the river bank overlooking Prague Castle. This apartment, comparable to prestigious world residences, combines elegant looks and unique comfort and consists of a walk-through kitchen, dining room and living room with river views, a spacious bedroom and children’s room facing the quiet courtyard, 2 bathrooms, a separate toilet and a large walk-in closet. The apartment can be accessed directly from the lift. The residence staff will park your car in the neighboring building, where it is still possible to rent parking spaces.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 2 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:15 67


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 74 + 1 m2 | 12 000 000 Kč Byt 2+kk, plně vybavená kuchyň se spotřebiči Miele, parkety, mramor v koupelně. Zrekonstruovaný byt v 1. patře kompletně zrenovovaného činžovního domu z přelomu 19. a 20. století s množstvím zachovaných původních prvků. Prestižní lokalita v sousedství Pařížské ulice, pár kroků od nábřeží Vltavy a pár minut od Staroměstského náměstí. 1-bedroom apartment, fully fitted kitchen with Miele appliances, parquet flooring, marble in the bathroom. Renovated apartment on the 1st floor of a completely reconstructed building from the late 19th and early 20th centuries, with original features preserved. Prestigious location in the vicinity of Pařížská Street, just a few steps from the Vltava River and a few minutes walk from Old Town Square.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 3 68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:14


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 102 m2 | 12 990 000 Kč Byt 3+kk, krb, šatna, plně vybavená kuchyň, dřevěné podlahy, ozdobný štuk na stropech, prostorné vestavěné skříně v ložnicích, zabudovaná designová stropní svítidla. Kompletně zařízený designový byt řešený známým studiem Donlić ve 4. patře zrekonstruovaného secesního domu v samém srdci Prahy jen pár kroků od Staroměstského náměstí. 2-bedroom apartment, fireplace, dressing room, fully fitted kitchen, hardwood floors, decorative stucco ceilings, spacious built-in wardrobes in the bedrooms, built-in designer ceiling lights. Fully furnished apartment designed by the famous Donlić architectural studio, on the 4th floor of a renovated Art Nouveau building in the heart of Prague just a few steps from Old Town Square.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 4 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:15 69


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 130 m2 | 14 990 000 Kč Kompletně zařízený designový mezonet 4+1 řešený v podání známého studia Donlić situovaný v 1. a 2. patře zrekonstruovaného renezančního domu s romantickým dvorem v samém srdci Prahy, jen pár kroků od Staroměstského náměstí a nedaleko Pařížské ulice. Byt nabízí v první úrovni obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnici, nyní užívanou jako pracovnu a otevřenou vstupní halu se samostatnou toaletou a technickou místností. Přes designově zajímavě řešené schodiště navazuje klidová část bytu. Na druhé, klimatizované úrovni mezonetu, se nacházejí 2 ložnice, jedna s plně vybavenou šatnou, druhá se solitérní vanou a dále stylová koupelna se sprchovým koutem. Byt je přístupný z pavlače, která nabízí možnost posezení. Nákladná rekonstrukce za použití kvalitních, nadstandardních materiálů, kombinace zachovalých historických prvků s moderním designem. Dřevěné podlahy, vestavěné skříně, plně vybavená kuchyň, nábytek na míru, zabudovaná designová stropní svítidla, alarm.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 5 70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:15


Sale | Praha 1 | Staré Město | 130 m2 | 14 990 000 Kč Fully furnished design apartment by the Donlić architectural studio on the 1st and 2nd floors of a renovated Renaissance building with an atmospheric courtyard, situated in the heart of Prague, just a few steps from Old Town Square. The apartment offers on the first level a spacious living room with kitchen, 1 bedroom (currently used as a study) and an open entrance hall with separate toilet and utility room. On the second, air-conditioned duplex level, there are 2 bedrooms, one with a fully equipped walk-in closet, one with a solitary bath and a stylish bathroom with shower. The apartment is accessible from the gallery, which offers a seating area. Reconstruction with use of high-quality materials, combination of preserved historic features with modern design. Hardwood floors, built in wardrobes, fully equipped kitchen, custom furniture, built-in design ceiling lights, alarm.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 6 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:15 71


Prodej | Praha 4 | Podolí | 184 +124 m2 | 19 900 000 Kč Byt 4+kk, terasa a soukromá zahrada, sauna, šatna, 2 koupelny, elektricky ovládaná markýza, dřevěná podlaha, podlahové vytápění v koupelnách, dřevěná okna s bezpečnostními skly s předokenními žaluziemi, sklep a 2 parkovací stání. Vzdušný byt s výhledy do okolí zařízený ve vyšším standardu situovaný v přízemí terasovitého rezidenčního objektu s recepcí, vlastní zahradou a saunou, nedaleko Vyšehradu. 3-bedroom apartment with terrace and private garden, boasting a sauna, dressing room, 2 bathrooms, electrically controlled awning, wood floors, underfloor heating in bathrooms, wooden windows with safety glass, cellar and 2 parking spaces. Bright high standard apartment with beautiful views situated on the ground floor of a terraced residential building that is complete with reception, private garden and sauna, located near Vyšehrad.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 7 72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:15


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 122 + 5 m2 | 9 999 000 Kč Byt 2+kk, balkon, plně vybavená kuchyň, pracovna, kvalitní materiály, bazén, posilovna, sauna, recepce a vlastní zahrada v domě. Velký, světlý, kompletně zařízený byt ve 2. patře luxusní rezidence s nadstandardními službami ve vilové části Bubenče na Praze 6, na okraji parku Willyho Brandta. 1-bedroom apartment, balcony, fully fitted kitchen, study, high standard materials, swimming pool, fitness, sauna, reception and a private garden for residents. Large, bright, fully furnished apartment with balcony on the third floor of a residence with superior services in the residential area of Bubeneč, Prague 6, on the edge of Willy Brandt Park.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 8 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:15 73


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 395 + 24 m2 | cena na vyžádání Reprezentativní apartmán na Janáčkově nábřeží s balkonem zahrnující celé 3. podlaží neoklasicistní budovy s dekorativní fasádou procházející kompletní rekonstrukcí situované na nábřeží Vltavy s panoramatickými výhledy na řeku a dominanty Prahy, jako jsou Týnský chrám, Staroměstská věž, Karlův most či Vyšehrad. Dům nabídne služby concierge a privátní parkování. Interiér je plně flexibilní individuálním přáním zájemce a je nabízen ve stavu shell and core, tj. před dokončením finálních povrchů s přivedením všech inženýrských sítí k bytu; možnost dokončení developerem. V blízkosti Francouzské lyceum, dětské hřiště na Dětském ostrově, volejbalové a fotbalové hřiště, minigolf. Snadno dostupná veřejná doprava a veškerá občanská vybavenost v okolí. Kupní cena zahrnuje 3 garážová parkovací stání. Fotografie ukazují stav před rekonstrukcí.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 9 74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:15


Sale | Prague 5 | Smíchov | 395 + 24 m2 | price upon request Located on the Vltava riverbank, this representative apartment with a balcony spans across the 3rd floor of a Neoclassical building that is undergoing a complete reconstruction. The building, from which panoramic views of the river and Prague landmarks such as Týn Church, Old Town Tower, Charles Bridge and Vyšehrad can be seen, will offer concierge services and private onsite parking. The interior of the apartment is fully flexible according to the individual wishes of the client and is offered in a shell and core state, i.e. before completion of the final surfaces, utilities, possibility of completion of the apartment by the developer. Close to the French School, a children’s playground on Dětský Ostrov Island, volleyball and football courts, and mini golf. Easily accessible by public transport and with all amenities nearby. The purchase price includes 3 garage parking spaces. Photographs above show the state before reconstruction.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 10 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:16 75


Prodej | Praha 5 | Stodůlky | 456 m2 | 731 pozemek | 17 500 000 Kč RD 5+1, bazén, sauna, krb, garáž. Atypická vila s krásnými výhledy, zahradou se vzrostlými stromy a výbornou dostupností do centra Prahy. Množství sportovního vyžití v okolí, včetně golfového hřiště; nedaleko zábavního a obchodního centra Anděl. 4-bedroom family house, swimming pool, sauna, fireplace, garage. Atypical villa with beautiful views, garden with mature trees and good transport links to the city center. Ample sporting activities in the area, including a golf course; near Anděl entertainment and shopping center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-zari.indd 11 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:16


Prodej | Itálie | Toskánsko | 310 m2 | 16 000 m2 pozemek | cena na vyžádání | price upon request Zrekonstruovaná usedlost na rozlehlém pozemku s bazénem a výhledem do pěkného okolí situovaná nedaleko městeček Massa Marittima, Follonica a Scarlino v kraji Maremma. Usedlost se skládá z hlavní budovy (210 m2) a hospodářských stavení (100 m2). Dům obklopuje pozemek o rozloze 1,6 ha, na kterém je zahrada s palmami a jehličnany, bazén (12x6), letní kuchyň a gril. Reconstructed farmhouse on a large plot boasting a swimming pool and views of the lovely surroundings, situated near the small towns of Massa Marittima, Follonica, and Scarlino in the region of Maremma. The homestead is comprised of the main building (210 m2) and farm houses (100 m2). The house is surrounded by a plot (1.6 ha) complete with a garden with palm and coniferous trees, a swimming pool (12x6), and summer kitchen with a grill.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-zari.indd 12 PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:16 77


Byt 3+kk, 84 + 14 m2, Praha 9 – Hloubětín, K náhonu | 5 550 000 Kč Světlý byt se dvěma balkony se nachází ve 2. patře novostavby v uzavřeném objektu Kejřův park, v těsné blízkosti lesoparku a s dobrou dostupností do centra. Byt disponuje prostornou předsíní, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a přístupem na oba balkony, dále 2 ložnicemi, koupelnou s vanou a samostatnou toaletou. Kupní cena zahrnuje 1 garážové stání. V domě je k dispozici posilovna, sauna, 24hodinová recepce, kamerový systém. Veškerá občanská vybavenost v místě, stanice metra Hloubětín 10 min., tramvajová zastávka 1 min. chůze od objektu. This bright apartment with two balconies is situated on the 2nd floor of a building located in residential project Kejřův park. In the immediate vicinity of a forest park and with good access to the center. The apartment offers a spacious entry hall, a living room with a kitchen corner and access to both balconies, 2 bedrooms, a bathroom with a bathtub and a separate toilet. The purchase price includes 1 garage parking space. The house has a fitness room, a sauna, 24-hour reception, and a camera system. All public amenities in the area with the Hloubětín metro station being only 10 min. away and a tram stop just a 1 minute walk.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Rodinný dům 7+1, 175 m2, zahrada 1027 m2, Praha – východ, Husinec | 6 900 000 Kč Rodinná vila z roku 1925 s velkou zahradou a se vzrostlými stromy, vhodná k částečné či celkové rekonstrukci, nacházející se v krásném prostředí přírodního parku Dolní Povltaví. Dům se skládá ze dvou podlaží, půdy a menšího sklepa. Přízemí: kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, koupelna, technická místnost. Patro: 4 pokoje/ložnice, šatna, terasa s výhledem k řece. Zahradní domek, studna s čerpadlem, centrální vytápění (kotel Junkers) a napojení na tlakovou kanalizaci. Dům se nachází v klidné ulici nedaleko pošty, školky a základní školy. Pohodlné dopravní spojení s Prahou, a to jak autem, tak MHD (autobusová i vlaková zastávka nedaleko). A family villa from 1925 with a large garden with full-grown trees, suitable for a partial or total reconstruction, situated near Prague in the beautiful surroundings of the Dolní Povltaví nature reserve. Ground floor: a kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom, utility room and hallway with access to a heated garage and basement. 1st floor: 4 bedrooms, a changing room, a terrace overlooking the river. Central heating (boiler Junkers). The house is located on a quiet street near the post office, kindergarten and elementary school. Convenient connections to Prague, both by car and public transport (bus and train station nearby).

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

79


Byt 3+kk, 66 + 12 m2 | Praha 7 – Holešovice, Varhulíkové | 5 990 000 Kč Světlý byt s balkonem a výhledem na Vltavu v rezidenčním projektu Riverloft. Dispozice bytu nabízí předsíň, obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice s přístupem na balkon, koupelnu s vanou, samostatnou toaletu. Dřevěné podlahy, luxfery mezi koupelnou a obývacím prostorem, bezpečnostní dveře, domácí videotelefon; výtah v domě, 1 parkovací stání v podzemních garážích zahrnuto v ceně. Bright 2-bedroom apartment with a balcony boasting a view of the Vltava River in the modern residential Riverloft project, situated in the dynamically developing neighborhood of Holešovice, close to the embankment. The layout features an entry hall, living room with kitchen, 2 bedrooms with balconies, bathroom with bathtub, separate toilet. Wooden floors, security entry door, video entry phone, elevator, 1 parking space in the underground garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 114 + 12 m2, Praha 9 – Černý Most, Marešova | 6 490 000 Kč Byt se 2 balkony v novostavbě navazující na klidovou zónu údolí Rokytky. Byt nabízí obývací pokoj s kuchyňským koutem a komorou, 3 ložnice, 2 šatny, technickou místnost a 2 koupelny. Dřevěné plovoucí podlahy, klimatizace, vybavení na míru. 2 parkovací stání a prostorná sklepní koje. Zábavní a nákupní centrum Černý Most je vzdáleno 5 minut jízdy autem. Stanice metra se nachází 10 minut chůze od domu. V blízkém okolí možnosti sportovního využití – golfové hřiště, cyklostezky. Three-bedroom apartment with 2 balconies in a newly built building directly linked to the greenery of Rokytka Valley. Layout: living room with kitchen and pantry, 3 bedrooms, 2 dressing rooms, utility room and 2 bathrooms. Wooden floors, air-conditioning, custom-made furnishings, 2 parking spaces and a cellar. The Černý Most shopping center is 5 minutes away by car, while the metro station is a 10 minute walk from the house. Nearby sporting activities – golf course, cycling.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

81


PRODEJ | SALES

#110257 Info v RK | Info upon request

V Jirchářích, Praha 1 Novostavba bytu s charakterem domku (127 m2) a terasou (26 m2) v klidné lokalitě nedaleko Národního divadla. Dům nabízí komfortní bydlení v kvalitním provedení na 2 podlažích. Budova je kompletně izolována a napojena na veškeré sítě. Na střeše je nová pálená taška, okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem a navíc nerozbitným sklem Konex. Plně vybavená kuchyňská linka se spo­ třebiči Brandt, pračka, sušička, televizor, bezpečnostní dveře, šat­ na, masážní vana a zabezpečovací systém. Plynový kondenzační kotel kombinovaný s ohřevem vody a integrovaným zásobníkem.

New building with character of house (127 sqm) with terrace (26 sqm) in a quiet location near the National Theatre. The house offers comfortable living in a quality finish on two floors. The house is fully insulated and connected to all utilities. On the roof is a new clay tiles, wooden windows with double glazing and extra unbreakable glass Konex. Fully equipped kitchen with appliances Brandt, washing machine, dryer, TV, safety doors, walk­in closet, whirlpool tub and security system. Gas condensing boiler combined with hot water boiling and a integrated tank.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ | SALES

#110481 Info v RK | Info upon request

U Blaženky, Praha 5 Luxusní penthouse (180 m2) na jednom podlaží + terasy (87 m2) v nové, moderní činžovní vile. Obývací pokoj s kuchyní a terasou – nádherný výhled do zeleně a na město. Tři prostorné ložnice, 2 koupelny + extra toaleta, úložný prostor, možnost samostatné pracovny. Přímý vstup z výtahu, hliníková okna, elektrické venkovní žaluzie, klimatizace, možnost krbu, velmi pohodlná parkovací stání, sklep. Klidné místo v oblasti Bertramky, lokalita širšího centra – 5 minut vozem k centru Nový Smíchov.

Luxury penthouse (180 sqm) on the entire floor, + terraces (87 sqm) situated in a brand new, modern apartment villa. Living room with an open plan kitchen and a terrace – overlooking the greenery and partly the city. Three spacious bedrooms, 2 bath­ rooms + extra toilet, prepared space for wardrobes, possibility of individual study. Direct access from the elevator, aluminum windows, electric exterior blinds, air­condition, option to have a fireplace, 3 very comfortable parking spaces, cellar. Quiet location – Betramka ­ wider center of Prague ­ 5 minutes by car to the shopping center Nový Smíchov.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRODEJ I SALES I  ПРОДАЕТСЯ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

83


PRODEJ | SALES

#104808 Cena | Price: 21 500 000 Kč

V Přístavu, Praha 7 Luxusní byt 5+kk (213 m2) v rezidenci Prague Marina s panoramatickým výhledem na Vltavu a Prahu. Byt nabízí prostorný obývací pokoj s velkou terasou a otevřeným výhledem na řeku, jídelnu, 4 ložnice, 2 koupelny a 2 šatny. Součástí je sklep a dvě parkovací stání. K dispozici je recepce, 24 hodinová ostraha areálu a reprezentativní společné prostory. Poloha s excelentním spojením do centra města i na hlavní dopravní tepny.

Four­bedroom apartment (213 sqm) within docklands development Prague Marina, panoramic views of the Vltava river and Prague. Cozy apartment comprises large terrace with uninterrupted view, dining, 4 bedrooms, 2 bathrooms and 2 walk­in cabinets. There are two parking spaces and cellar assigned to the apartment. Benefits from reception desk, 24/7 security and representative common areas. Excellent traffic connection to the city centre as well as main transport arteries.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ A VÝSTAVBA ZAHÁJENA

exkluzivní lokalita Praha 5

www.RezidenceNaHrebenkach.cz tel.: 725 992 555


PRONÁJEM | RENT

#410327 Měsíční nájem | Monthly rent: 50 000 CZK

Petrská, Praha 1 Zcela nově zrekonstruovaný půdní byt (138 m2) nacházející se v 5. patře renovovaného činžovního domu s výtahem v historickém centru Prahy. Tento prostorný byt nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, 2 ložnice a 2 koupelny. K bytu náleží sklep. Na přání klienta lze byt zařídit nábytkem s navýšením ceny. Možnost pronájmu garážového stání za extra poplatek. Příjemné bydlení, v okolí veškerá občanská vybavenost (restaurace, kavárny, obchodní centrum...)

Completely newly reconstructed attic apartment (138 sqm) located on the 5th floor of renovated building with lift in the historical center of Prague 1 - Nové Město. This spacious apartment offers entry hall, living room with fully equipped kitchen corner, 2 bedrooms and 2 bathrooms. The apartment has a cellar. The apartment can be furnished on client request with increase in price. Garage parking for extra fee. Comfortable living, all amenities (restaurants, cafes, shopping center ...)

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRONÁJEM | RENT

#410224 Měsíční nájem | Monthly rent: 27 000 CZK

Rybalkova, Praha 10 Zrekonstruovaný luxusní byt (94 m2), je umístěný ve 2. patře domu s výtahem, v příjemné lokalitě na hranici Prahy 2 a 10. Byt nabízí vstupní chodbu, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, 2 ložnice, koupelnu a extra toaletu. K bytu náleží balkon s výhledem do parku. Možno pronajmout garážové stání za extra poplatek (3 500 Kč/měsíc). Atraktivní bydlení u parku Gröbovka, výborná dostupnost do centra města.

Luxurious renovated apartment (94 sqm) located on the 2nd floor in the building with elevator in nice area, on the border of Prague 2 and 10. The apartment offers entrance hall, living room with equipped kitchen corner, 2 bedrooms, bathroom and extra toilet. The apartment has balcony. Possibility to rent garage space for extra fee (3.500 CZK/month). Attractive living near park Gröbovka, excellent access to the city center.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

PRONÁJEM I LEASE I  АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

87


PRONÁJEM | RENT

#403608 Měsíční nájem | Monthly rent: 80 000 CZK

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Unikátní světlý byt (240 m2) v 1. patře reprezentativního domu s výtahem na břehu Vltavy. Byt prošel nákladnou rekonstrukcí a skládá se z prostorného obývacího pokoje s jídelnou, oddělené kuchyně, 5 ložnic, 2 koupelen, vstupní haly a balkonu s krásným výhledem na řeku. Možnost pronájmu parkovacího stání v garáži za extra poplatek. Příjemné bydlení na Praze 5 v blízkosti francouzského lycea, a s vynikající dopravní dostupností do centra.

Unique bright apartment (240 sqm) situated on the 1st floor of representative building with elevator in nice part of Prague 5 - Smíchov. This reconstructed apartment is offered unfurnished and comprises living room with dining area, separated fully equipped kitchen, 5 bedrooms, 2 bathrooms, entrance hall and balcony with beautiful view over the river. There is a possibility to rent garage parking space for extra fee. Pleasant living on the riverbank nearby French Lyceum, and excellent traffic connection to the city center.

tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Pronájem | Dušní | Staré Město | Praha 1 | 169 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ BYT 3+1 PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI, 2 balkony, 2 koupelny, obývací pokoj s jedinečným fládrovaným stropem a arkýřem s výhledem na Staroměstské náměstí, šatna, toaleta pro hosty, velká vstupní hala, štuky, dubové parkety, centrální vysavač, pračka, sušička, satelit. Prostorný byt ve 4. patře renovovaného klasického činžovního domu s výtahem a množstvím původních zachovaných prvků v klidné ulici pár kroků od Staroměstského náměstí. TOP QUALITY FULLY REFURBISHED APARTMENT, two balconies, two bedrooms, two bathrooms, living room with a unique painted ceiling and bay windows with a view of the Old Town Square, walk-in closet, guest toilet, generous entrance hall, stucco details, oak parquet floors, central vacuum, washer, dryer, satellite. Fourth floor apartment in a beautifully renovated building with a lift in a quiet street moments from the Old Town Square and major historic sights.

SW_pronajem-zari-.indd 1 90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:18


Pronájem | Za Mototechnou | Stodůlky | Praha 5 | 370 m2 | 45 000 Kč / měsíc DESIGNOVÁ VILA 6+kk, terasy, 2 koupelny, prádelna/technická místnost, komory, kvalitní materiály a zpracování, velká okna, podlahové vytápění v obývacím pokoji a koupelnách, krásný výhled do zeleně a na město. Garáž pro 2-3 vozy a parkování na pozemku. Čtyřpatrová vila postavená ve svahu situovaná v klidné rezidenční čtvrti s dobrou dostupností do mezinárodních škol v Praze 5 a 6. K zadní straně domu přiléhá na úrovni druhého patra upravená zahrada. DESIGN VILLA, terraces, 5 bedrooms, 2 bathrooms, laundry/boiler room, storage rooms, top materials and finishes, lots of windows, floor heating in living room and bathrooms, far reaching green views. Garage for 2-3 cars plus parking on the grounds. Contemporary four story semidetached villa set on a slope with back garden on the second floor level. Located in a peaceful residential neighborhood with good access to international schools in Prague 5 and 6.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-zari-.indd 2 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

91

16.8.14 17:1


Pronájem | Železná | Staré město | Praha 1 | 255 m2 | 105 000 Kč / měsíčně NADSTANDARDNÍ BYT s terasou a balkónem, který zaujímá celé 4. patro historické budovy s výtahem v bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí. Otevřený prostor obývacího pokoje, jídelny a kuchyně se vstupem na terasu s výhledem na Pražský hrad, 4 ložnice s výhledem na Týnský chrám, 4 koupelny, 2 šatny, komora, spíž, materiály, spotřebiče špičkové kvality. HIGH STANDARD MODERN FLAT, 4-bedroom 4-bathroom flat with terrace and balcony, extending over the entire 4th floor of a historical building with lift, close to Old Town Square. Open plan living room, dining area and kitchen, terrace overlooking the Prague Castle, bedrooms with views of the Týn Church, 2 walk-in closets, storage room, pantry, top materials and appliances.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-zari-.indd 3 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:18


Pronájem | Zelená | Statenice | Praha-západ | 290 m2 | 95 000 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ RODINNÁ VILA 5+1, venkovní bazén, 3 koupelny, 3 terasy, balkon, šatna, prádelna, špičkové vybavení, parkety a dlažba, vestavěné skříně a úložné prostory, spotřebiče Gaggenau, videotelefon, alarm, tepelné čerpadlo u bazénu, zahradní domek, dětské hřiště, krásně upravená zahrada. Dvojgaráž. Luxusní nezařízená vila v unikátním projektu rezidenčního bydlení v atraktivní přírodní lokalitě s biokoridorem Únětického potoka 5 km severozápadně od Prahy. HIGH STANDARD MODERN VILLA, outdoor pool, four bedrooms, three bathrooms, three terraces, balcony, walk-in closet, laundry room, solid wood parquet floors, built-in wardrobes and storage, Gaggenau appliances, video entry phone, alarm, heat pump for the pool, garden house, playground, nicely landscaped garden. Double garage. Unfurnished villa in a residential project in a beautifully landscaped protected area with the Únětický brook, 5 km from Prague, ten minutes to the airport.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-zari-.indd 4 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

93

16.8.14 17:1


Pronájem | Průhonice | Praha 4 | 140 m2 | 39 000 Kč / měsíc PŮVABNÝ DŮM 3+kk, 3 terasy s nádherným výhledem, 2 ložnice a velká galerie, šatna, krb, parkety a dlažba, vestavěné skříně, myčka, pergola, gril a studna na terase. Alarm, TV, telefon, internet, satelit. Garáž pro dva vozy. Kouzelný dům z r. 2000 v nádherném prostředí na kraji lesa, u potoka, v klidné lokalitě v Průhonicích s výhledem na zámek a do okolní zeleně. Cyklistická stezka v blízkosti. CHARMING 2-BEDROOM HOUSE, 3 terraces with great green views, large gallery, clothes closets, fireplace, parquet and tile floors, built-in wardrobes, dishwasher, pergola, barbecue and well on the terrace. Alarm, TV, telephone, Internet, satellite. Double garage. Two story house (built in 2000) with lots of character surrounded by a forest, rock and a brook in a tranquil Průhonice location with views of the Průhonický Castle. Bike path along the house.

SW_pronajem-zari-.indd 5 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:19


Pronájem | Řehořova | Žižkov | Praha 3 | 68 m2 | 25 000 Kč / měsíc KVALITNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, interiér od studia Donlic, 13 m2 terasa, designový nábytek, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, spotřebiče Miele, pračka, sušička, TV, alarm. Luxusní byt ve zvýšeném přízemí zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v klidné ulici 5 minut od centra, poblíž parků Vítkov a Parukářka. STYLISH FURNISHED FLAT, 13 m2 terrace, one bedroom, design by Donlic studio, Miele appliances, wood floors, built-in wardrobes, washer, dryer, alarm. Modern flat on the upper ground floor of a reconstructed building with a lift in a quiet street a short walk from the city center, within quick reach of Vítkov and Parukářka Parks.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-zari-.indd 6 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

95

16.8.14 17:1


Pronájem | Vysoký Újezd | 280 m2 | 2 000 EUR / měsíčně NADSTANDARDNÍ RODINNÁ VILA se zahradou vedle golfového hřiště u Prahy, 15 minut k metru a mezinárodní škole. Obývací pokoj s krbem, kuchyní a jídelnou, 5 ložnic, 2 koupelny, vinotéka, posilovna, místnost pro saunu. Lité podlahy, podlahové topení, elektrické rolety, automatický zavlažovací systém, centrální shoz prádla, pračka, sušička, myčka, alarm. HIGH STANDARD MODERN VILLA, 5-bedroom 2-bathroom family house with garden close to golf green near Prague, convenient to international school and metro station. Living room with fireplace, kitchen and dining area, wine cellar, gym, room ready for sauna. Self-leveling floors, floor heating, electric blinds, automatic garden irrigation, central laundry chute, washer, dryer, dishwasher, alarm.

SW_pronajem-zari-.indd 7 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:19


Pronájem | Šmeralova | Bubeneč | Praha 7 | 190 m2 | 39 500 Kč / měsíc PODKROVNÍ MEZONET 4+kk, 3 ložnice, 2 koupelny, otevřená pracovna na galerii, šatna, klimatizace, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, pračka, sušička, plynový kotel, UPC, upravený dvůr. Parkovací stání k dispozici. Byt v 5. patře činžovního domu s výtahem v klidné ulici u Stromovky, minutu chůze od Letenského náměstí, v dosahu stanic metra Hradčanská a Dejvická, 15 minut chůze do centra, v pěším dosahu parku na Letné a Pražského hradu. SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, three bedrooms, two bathrooms, open study on the gallery, walk-in closet, air-conditioning, lots of built-in storage, wood floors, washer, dryer, gas boiler, UPC cable, shared courtyard. Parking space available. Spacious apartment on the 5th floor with lift in a quiet street steps from Stromovka Park, a 15 min. walk to the center through Letná Park, not far from the Prague Castle. Tram connections, convenient to Hradčanská and Vltavská metro.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-zari-.indd 8 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

97

16.8.14 17:1


Pronájem | Haštalská | Praha 1 | 102 m2 | 30 000 Kč / měsíčně DESIGNOVÝ PŮDNÍ BYT ve 4. patře renovované historické budovy, situovaný v samém centru Prahy na Starém Městě. Prostorný obývací pokoj z něhož se vystupuje po schodech na terasu, ložnice, koupelna se sprchovým koutem, bidetem a umyvadlem, toaleta zvlášť, šatna, vestavěné skříně, klimatizace, alarm, pračka, myčka. HIGH QUALITY FURNISHED APARTMENT in the heart of Prague. Located on the 4th floor of a renovated historic building. Spacious living room with access to the terrace by stairs, one bedroom, bathroom with shower, bidet and sink, separate toilet, walkin closet, builtin ardrobes, air-conditioning, alarm, washer, dishwasher.

SW_pronajem-zari-.indd 9 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:19


Pronájem | Na hrobci | Nové Město | Praha 2 | 130 m2 | 65 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 3+kk, otevřený výhled na Vyšehrad, Vltavu a široké okolí, 2 koupelny, balkon, hala, špičkové materiály vč. mramoru a exotického dřeva v koupelnách a kuchyni, vysoké stropy, velká okna, parkety, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, stmívače světel, tři TV, UPC, pračka, sušička. Nezařízený designový byt ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem na nábřeží Vltavy s výborná dopravní dostupností. HIGH QUALITY RIVERBANK APARTMENT, wonderful open views of the Vyšehrad Castle and the Vltava river, two bedrooms, two bathrooms, balcony, top materials incl. marble and exotic wood in the bathrooms and kitchen, parquet floors, heated bathroom floors, high ceilings, large windows, light dimmers, three TVs, UPC cable, washer, dryer. Unfurnished fourth floor design apartment in a fully refurbished traditional building with a lift, with very good transportation connections.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-zari-.indd 10 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

99

16.8.14 17:1


Byt 2+kk, 56 m2, Vinohrady – Praha 2, Americká | 22 000 Kč / měsíčně Světlý zařízený byt ve 2. patře rezidenčního projektu na Vinohradech situovaný v blízkosti Havlíčkových sadů, pouhé 3 bloky od náměstí Míru. Otevřený prostor obývacího pokoje, kuchyně a jídelny, ložnice, koupelna s vanou, toaleta. Fitness a wellness centrum s vnitřním bazénem, posilovnou, saunou, salonkem, barem a privátní zahradou. Garáž. Bright one-bedroom furnished flat on the 2nd floor of the residential project in Vinohrady near the Havlickovy sady and Namesti Miru. Open space living room, kitchen and dining area, bedroom, bathroom with tub, toilet separately. Fitness and wellness center with swimming pool, fitness room, sauna, lounge, bar, garden patio for entertainment. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 82 m2, Dejvice – Praha 6, V. P. Čkalova | 17 000 Kč / měsíčně Moderně a účelně zrekonstruovaný jednoložnicový byt ve 3. patře činžovního domu s výtahem, v blízkosti stanic metra a v pěším dosahu Pražského hradu a parků Stromovka a Letná. Dubová dřevěná podlaha, prosklené posuvné dveře, úložné prostory, prádelní / úklidová komora, alarm, pračka, sušička, myčka, plynový kotel. Možnost parkování. Functionally modernized one-bedroom 3rd floor apartment in a building with lift located in a popular Prague 6 neighborhood close to metro stations and within walking distance of the Prague Castle, and Letná and Stromovka Parks. Oak wood floors, glass interior sliding doors, lots of built-in storage, laundry / utility room, alarm, washer, dryer, dishwasher, gas boiler. Parking available.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

101


Byt 4+kk, 110 m2, Jinonice – Praha 5, Mšecká | 30 000 Kč / měsíčně Moderní řadový dům v rezidenčním komplexu Botanica na hranici přírodního parku Vidoule, nedaleko Prokopského a Dalejského údolí, v pěším dosahu metra Nové Butovice a v blízkosti Německé školy. Terasa se zahrádkou, 3 ložnice, 2 koupelny, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, podlahové topení v koupelnách. Garáž pro dva vozy. Modern townhouse in the residential project Botanica in a green neighborhood bordering the Vidoule natural park, in close vicinity of the Prokopské and Dalejské valleys, the German School and Nové Butovice metro station. Small garden and patio, 3 bedrooms, 2 bathrooms, built-in wardrobes, wood floors, floor heating in the bathrooms. Double garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 96 m2, Vršovice – Praha 10, Vršovická | 25 000 Kč / měsíčně Zařízený byt se 2 balkony v 5. patře bytového komplexu v klidné lokalitě v blízkosti Havlíčkových sadů a Botiče. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou a sprchou, šatna, dřevěné podlahy, úložné prostory, pračka, TV, sklep, ostraha. Garážové stání. Fitness, bazén, sauna a supermarket v komplexu. Furnished flat with two balconies on the fifth floor in a modern development near the Havlíčkovy sady park. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub and shower, walk-in closet, wood parquet floors, storage, washer, dishwasher, TV, cellar. Garage space. Security, fitness, swimming pool, sauna and supermarket in the project.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

103


Byt 3+kk, 86 m2, Prosek – Praha 9, Na Prosecké vyhlídce | 17 500 Kč / měsíčně Zařízený byt s terasou v 1. patře rezidenčního komplexu v klidné ulici v blízkosti stanice metra Prosek. Světlý rohový obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou, toaleta, prádelní komora, parkety, francouzská okna, venkovní bezpečnostní žaluzie, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, pračka, sušička, výtah. Parkovací stání. Furnished first floor apartment with a terrace in a residential project in a quiet neighborhood one bus stop from Prosek metro station. Bright corner living room with kitchen, two bedrooms, bathroom with tub, toilet, laundry room, parquet floors, French windows, outdoor security blinds, built-in wardrobes, security door, washer, dryer, lift. Parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+1, 70 m2, Staré Město – Praha 1, Bílkova | 25 000 Kč / měsíčně Zařízený byt v 1. patře renovovaného činžovního domu s výtahem v prestižní lokalitě v blízkosti Pařížské ulice a Staroměstského náměstí. Samostatná kuchyň, obývací pokoj, 1 ložnice, koupelna se sprchou, společná terasa ve vnitrobloku, parkety, dlažba, linoleum, pračka, myčka, TV, kamerový systém. Garážové stání. Furnished first floor flat in a renovated building with a lift located steps from the Old Town Square and the fashionable Pařížská street. Fully fitted kitchen, living room, one bedroom, shower bathroom, shared terrace in the courtyard, parquet and vinyl floors, tiles, washer, dishwasher, TV, camera system. Garage parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

105


Apartmán Sunset • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 179 eur/noc Klimatizovaný apartmán s kompletním servisem a terasou s výhledem na Pražský hrad, v 6. patře s domu s výtahem a nonstop recepcí, parkováním přímo v domě (dle obsazenosti a za poplatek). Otevřený obývací pokoj s kuchyní s vstupem na terasu, ložnice s přístupem na terasu, druhé ložnice s balkónem a koupelnou, samostatná koupelna a WC. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plochou obrazovkou, přehrávač DVD, pračka/sušička, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, nonstop hotline. Úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně zahrnuty v ceně. Fully serviced air-conditioned apartment with terrace providing Prague Castle views, on the 6th floor of an Old Town building with 24-hour reception, onsite parking (upon request, extra cost) and lifts. Open-plan living/kitchen area with terrace access, bedroom with terrace access, extra bedroom with balcony and bathroom, half bathroom, extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with flat screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Old Town Suite • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 165 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán s klimatizací, dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami, 3. patro okouzlující budovy UNESCO s výtahem vedle Staroměstského náměstí. Velký obývací pokoj s původním dřevěným trámovím a mnoha okny propouštějícími hojnost přirozeného světla. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd floor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

107


Apartmán Glass Suite • Ubytování až pro 5 osob • 3+kk • Praha 1 • od 179 eur/noc Plně servisovaný klimatizovaný apartmán s úžasnými výhledy na Františkánskou zahradu, dvěma ložnicemi a plně vybavenou koupelnou, ve 4. patře domu s výtahem. Oválný otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně s velkými francouzskými okny, jídelní stůl a balkón. Novoměstská lokalita s památkami i nočním životem. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka, nonstop bezpečnostní služba a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced air-conditioned, two-bedroom, one full bathroom 4th floor apartment with magnificent views of the Franciscan Garden, building with lift. Open-plan semi circular living and kitchen area with abundance of windows, dining table and balcony. New Town area known for sights and nightlife. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline, 24-hour security guard. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Prague Panorama Penthouse • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 175 eur/noc Klimatizovaný apartmán s kompletním servisem se dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami a soukromým balkonem a terasou. Apartmán se nachází nedaleko Václavského náměstí v 6. patře zrenovovaného domu s výtahem, nonstop recepcí, s možností parkování. Apartmán má plně vybavenou kuchyň, obývací pokoj s balkonem s výhledem na panorama Prahy včetně Pražského hradu. Vybavení a služby: Wi-Fi připojení k internetu, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, systém domácího kina s DVD přehrávačem, pračka a nonstop hotline. V ceně je zahrnut úklid, výměna povlečení a ručníků jednou týdně. Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment with balcony and terrace. On the 6th floor of a renovated building with lift, 24-hour reception, possible parking, next to Wenceslas Square. Features fully fitted kitchen and living room with balcony with Prague’s skyline view including Prague Castle. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

109


Nebytový prostor | Pronájem | Národní obrany | Praha 6 | Bubeneč | 180 m2 | 11,50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory se třemi terasami v 6. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem. Lokalita nabízí výbornou dopravní dostupnost, v blízkosti stanice metra Dejvická (trasa A), Hradčanská (trasa A), zastávek tramvají a autobusů, s rychlým spojením na mezinárodní letiště Václava Havla Praha. Příjemné okolí s výbornou občanskou vybaveností, kavárnami a obchody, včetně možností pro aktivní odpočinek – park Stromovka. Možnost parkování ve dvoře i v garáži. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space with 3 terraces on the 6th floor of a renovated traditional building with a lift. Its location offers excellent transportation connections, moments from Dejvická (line A) and Hradčanská (line A) metro stations, tram and bus connections. Convenient access to Prague Václav Havel Airport. Lively neighbourhood with full amenities, lots of sidewalk cafes, shopping close by, within walking distance of Stromovka Park. Parking space available in courtyard and in a garage. Prices listed without VAT.

SW-commerc_zari.indd 1 110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:24


Nebytový prostor | Pronájem | Pernerova | Praha 8 | Karlín | 1 365 m2 | 13,00 – 14,00 EUR / m2 / měsíc Moderní osmipatrová budova, navržena světově uznávaným architektem Ricardem Bofillem, nabízí šest podlaží kanceláří nejvyšší kvality, vybavených špičkovými technologiemi. Budova je strategicky umístěna v unikátní lokalitě rozvíjejícího se Karlína, leží přímo u metra Křížíkova (trasa B) v docházkové vzdálenosti do centra města, je napojena na vnitřní pražský okruh a další klíčové komunikace centrální Prahy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern 8-story administrative building, designed by world-renowned architect Ricardo Bofill, boasts six floors of state-of-the-art offices, equipped with cutting-edge technologies. The building is strategically situated in the unique location of the newly emerging business district of Karlín, by the Křížíkova metro station (line B), within walking distance of the city center, connected to the inner circle of Prague and other key communication centers. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_zari.indd 2

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

111

16.8.14 17:2


Nebytový prostor | Pronájem | Jilská | Praha 1 | Nové Město | 530 m2 | 12,00 EUR / m2 / měsíc Světlé kancelářské prostory v renovované historické budově s výtahem, situované v centru Starého Města, pár minut chůze od Staroměstského náměstí a Karlova mostu. Dobrá dopravní dostupnost – v docházkové vzdálenosti od stanice metra Staroměstská (trasa A) a Národní třída (trasa B), v blízkosti zastávek tramvají. Velkou výhodou je blízkost mnoha důležitých finančních a obchodních institucí, obchodů a restaurací. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Bright office space in a completely renovated historic building with a lift, situated in the heart of Old Town within walking distance of Old Town Square and Charles Bridge. Good accessibility by all means of transport - within walking distance of metro station Staroměstská (lines A) and Národní třída (line B), moments from tram stop. The area is served by a number of financial and business institutions, shops and restaurants. Prices listed without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_zari.indd 3 112

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

16.8.14 17:26


Nebytový prostor | Pronájem | Jiráskovo náměstí | Praha 2 | Nové Město | 2 184 m2 | 19,00 EUR / m2 / měsíc Devítipodlažní budova, jedna z nejvýznamnějších českých staveb 90. let navržena architekty V. Miluničem a F. O. Gehrym, nabízí k pronájmu celkem 3 500 m2 kancelářských prostor vysokého standardu s flexibilním uspořádáním a vynikajícím panoramatickým výhledem na Prahu. Budova se nachází přímo na nábřeží Vltavy. Vynikající spojení městskou hromadnou dopravou – v pěším dosahu metra Karlovo náměstí (trasa B), tramvajové zastávky přímo před budovou. Ceny jsou uvedeny bez DPH. This nine-story building, one of the most significant Czech buildings of the last 90 years, designed by architects V. Milunić and F. O. Gehry, offers in total approximately 3500 sq. m. of high standard flexible layout office space, boasting an outstanding panoramic view of Prague. The building is situated on the bank of Vltava River. Excellent access by public transport – within walking distance of Karlovo Náměstí (line B) metro station, tram stops directly in front of the building. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_zari.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

113

16.8.14 17:2


Nebytový prostor | Pronájem | Vinohradská | Praha 3 | Vinohrady | 220 – 14 440 m2 | 14,50 – 15,90 EUR / m2 / měsíc Moderní administrativní čtrnáctipatrová budova kategorie A nabízí celkem 14 440 m2 pronajímatelných ploch splňujících nejvyšší mezinárodní standardy. Budova je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky současné doby a potřeby budoucích nájemců. Nový administrativní projekt je umístěn v lukrativní lokalitě pražských Vinohrad, v blízkosti stanice metra Želivského (trasa A). Předpokládané dokončení 2Q/2015. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern Class A 14-storey administrative building, offering a total of 14 440 square meters leasable area meeting the highest international quality standards. The building is designed so that it complies with all requirements of the present time and lessees’ future needs. The new administrative project is located in the lucrative district of Prague – Vinohrady, close to the metro station Želivského (line A). Completion 2Q/2015. Prices listed without VAT.

SW-commerc_zari.indd 5 114

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

16.8.14 17:26


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Smíchov | 88 – 767 m2 | 430 Kč / m2 / měsíc Moderní kancelářské plochy v administrativní budově se vzdušným krytým atriem ve vnitrobloku. Budova se nachází v těsné blízkosti jednoho z pražských obchodních center a v pěším dosahu stanice metra Anděl (trasa B). Výborná dopravní dostupnost autem i veřejnou dopravou, v blízkosti jsou zastávky tramvají, autobusové a vlakové nádraží. V budově je k dispozici centrální recepce, 24hodinová ostraha a podzemní garážové stání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Modern office space in a building with a covered atrium available for relaxation and cultural events. Building is situated in close vicinity of a shopping center and within walking distance of the Anděl metro station (line B). Offices easily accessible by car and public transportation – tram stop bus and train station. Building amenities include central reception desk, 24-hour security services and underground garage parking. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_zari.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

září 2014 I september 2014 I сентябрь 2014

16.8.14 17:26 115


Chceš-li být šťasten hodinu - opij se. Chceš-li být šťasten rok - ožeň se.

Chceš-li být šťasten celý život - pořiď si zahradu.

Atelier Schlitz

zahradní architektura, zahradní design a krajinná tvorba.

/ Garden Architecture, Garden Design and Landscape Architecture ee

Naším cílem je vytvářet originální a nezaměnitelný zahradní design. Klademe velký důraz na kvalitu a osobitost od zpracování návrhu zahrady až po realizaci. Zahradu vytváříme s citem tak, aby vyhovovala Vašemu životnímu stylu a odrážela Vaši individualitu. U náročných zahrad projektujeme veškeré stavby a zajišťujeme potřebná stavební povolení. Aby nedošlo ke ztrátám myšlenky navržené zahrady, provádíme všechny realizační práce na zahradách sami. Naše firma profesionálně realizuje zahrady na klíč a provádí jejich údržbu.

Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 ▪ +420 602 257 991 ▪ schlitz@astonet.cz WWW.ASTONET.CZ


lifestyle

| prague out

118

Novinky / News / новости

122

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

130

Galerie vířivek CalderaSpas – místo splněných snů CalderaSpas Showroom – the place where dreams come true Галерея гидромассажных ванн «CalderaSpas» - место сбывшейся мечты

136

Berlín 25 let poté Berlin 25 Years Later Берлин 25 лет спустя

144

Ivan Koleček: Vnímání prostoru Ivan Koleček: Perception of Space Иван Колечек: Восприятие пространства

152

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

117


novinky | news | новости

Designové studio Feydom už i v Praze Feydom Design Studio now also in Prague / Дизайн-студия Feydom уже в Праге Po osmi letech úspěšného fungování otevřelo designové studio Feydom novou prodejnu i v Praze.  Na více než 200m2 se mohou návštěvníci přesvědčit, že design, funkčnost a praktičnost jsou klíčovými faktory úspěchu této značky. Vlastní funkční patenty sedacích souprav Feydom skýtají jednoduché ovládání při  přestavbách z gauče na dvoulůžko, z dvoulůžka na dva samostatné gauče a další možné kombinace. Standardní ceny nejprodávanějších soustav se pohybují mezi 20 000 Kč až 35 000 Kč. Přijďte si na nich posedět do salonu na Vinohradské ulici č. 37 nebo navštivte stánek Feydom na veletrhu For Furniture v Letňanech 25. až 28. září 2014.

Malé Toskánsko v centru Prahy Little Tuscany in the Heart of Prague / Маленькая Тоскана в центре Праги Hledáte inspiraci, kam vyrazit za skutečně dobrým jídlem do příjemného a neotřelého prostředí? Vyzkoušejte restauraci Augustine, která pořádá každý čtvrtek od 18 hodin večerní barbecue na terase. V oáze klidu uprostřed Malé Strany vás čeká nepřeberné množství grilovaných specialit, čerstvé maso, ryby, předkrmy, saláty a sladké dezerty. Za cenu 880 korun tu může sníst vše, co osloví vaše chuťové buňky. Novinkou jsou také pozdní nedělní snídaně ve zdejší klášterní zahradě. Každou neděli od 10 až do 14 hodin si za 550 korun můžete dát vejce na jakýkoliv způsob, jídlo z jídelního lístku, samozřejmě čaj, kávu nebo čerstvý ovocný džus. Are you looking for inspiration as to where to go for excellent food in a pleasant and unique environment? Try Augustine. Our restaurant holds an evening barbecue on the terrace every Thursday from 6 p.m. A plethora of grilled specialties, fresh meat, fish, appetizers, salads and sweet desserts await you in this oasis of peace in the very heart of Malá Strana. For the price of 880 CZK you can eat whatever appeals to your taste buds. Or try our new Sunday brunch, served in the local monastery garden, where you can eat eggs prepared in any style, choose your meal from the menu and have a tea, coffee or fresh fruit juice for only 550 CZK from morning until 2 p.m. Вы бы хотели знать, куда можно пойти, чтобы хорошо провести время с качественной едой и в приятной и необычной обстановке? Попробуйте посетить ресторан «Augustine», в котором каждый четверг вечером - с 18 часов – начинается вечернее барбекю на террасе. В оазисе спокойствия, притом в самом сердце района Мала Страна, вас ждет множество блюд, приготовленных на гриле, свежее мясо, рыба, закуски, салаты и сладкие десерты. По цене 880 крон вы сможете полакомиться всем, что так или иначе затрагивает ваши вкусовые рецепторы. Интересной новинкой ресторана является поздний воскресный завтрак в местном монастырском саду, при котором вам за 550 крон подадут блюда из яиц любого способа приготовления или вкусную еду из меню, а также чай, кофе или сок из свежих фруктов вплоть до 14 часов дня. www.augustine-restaurant.cz 118

After eight years of successful operation, the FEYDOM Design Studio has also opened a new store in Prague.  In an area of over 200 square metres, visitors will be convinced of the design, functionality and practicality which are the key factors behind the success of this brand. Their own design patetns of the FEYDOM multifunctional sets of furniture offer easy manipulation in conversion from sofa to double bed, from double bed to two separate couches, and other possible combinations. Standard prices of the best-selling sets range from 20,000 CZK to 35,000 CZK. Visit our showroom at Vinohradska 37 or visit the Feydom stand at the FOR FURNITURE trade fair in Letňany from 25th – 28th September 2014. После восьми лет успешной работы дизайн-студия «FEYDOM» открыла новый магазин в Праге. На более чем 200 квадратных метрах посетители могут убедиться, что дизайн, функциональность и практичность являются ключевыми факторами успеха этой марки. Собственные функциональные патенты мягких гарнитуров «FEYDOM» предоставляют собой простые системы управления при преобразовании дивана в кровать, при превращении двуспальной кровати в два самостоятельных дивана и другие возможные комбинации. Стандартные цены самых продаваемых систем колеблются в диапазоне от 20 000 крон до 35 000 крон. Приходите «посидеть» в салон на Виноградской улице, 37 или посетите стенд «Feydom» на выставке-ярмарке «FOR FURNITURE» в пражском районе Лятняны 2528.9.2014. www.feydom.cz


Od září

u nás najdete čalouněný nábytek české firmy

Polstrin.

Atelier Orsei, spol.s r.o. ǀ U Uranie 954/18 ǀ 170 00 Praha 7 Tel: +420 777 765 613 ǀ e-mail: orsei@orsei.cz ǀ web: www.orsei.cz


novinky | news | новости

MARCO MIRELLI - módní ráj pro muže Také si někdy zoufáte, že se v Čechách nedá sehnat pánské stylové oblečení a doplňky? A to vše navíc pod jednou střechou? Ano, je zde pár obchodů, ale skutečně v nich pokaždé najdete přesně to, co jste hledali? Já, jakožto personal shopper, jsem vždy radila mužské klientele našetřit peníze a raději vyjet za hranice, například do Milána, což je doslova ráj pro muže prahnoucí po módním zboží. Po návštěvě showroomu Marco Mirelli jsem však měla pocit, jako bych byla v centru módního dění právě zde, v Praze na Hanspaulce, ve třech patrech o ploše 450 m2. Do you also feel desperate that at times it seems impossible to find stylish clothes and accessories for men in the Czech Republic? In addition, all under one roof? Yes, there are a few stores, but do you really find exactly what you are seeking there? As a personal buyer, I used to advise male clientele to save some money and cross borders instead, for example to Milan, which is a literal paradise for men who crave fashionable goods. However, it felt as if I was right in the heart of fashion on a recent visit to the Marco Mirelli showroom on three floors with an area of 450 square metres in Prague’s Hanspaulka district. Вы тоже иногда с грустью вздыхаете о том, что в Чехии нельзя найти стильную одежду и аксессуары для мужчин? И еще, неплохо, чтобы всё это было под одной крышей? Да, в Чехии есть несколько магазинов, но на самом ли деле вы в них всегда можете найти именно то, что искали? Я, как личный помощник при покупках («personal shopper»), всегда советовала своим клиентам-мужчинам накопить денег, а затем лучше поехать за границу, например, в Милан, который буквально является раем для мужчин, жаждущих модных товаров. Но, после посещения шоу-рума Марко Мирелли, у меня создалось впечатление, будто центр модных вещей и событий переместился прямо сюда - в Прагу на Гаунспалку, где разместился на трёх этажах с общей площадью 450 м2. www.marcomirelli.com

Marco Mirelli – fashion paradise for men / Marco Mirelli — рай моды для мужчин

120

www.montblanc.com

MONTBLANC vytvořilo nejdražší pero na světě Montblanc creates the world‘s most expensive pen / компания «montblanc» создала самую дорогую перьевую ручку в мире Podnětem pro tvorbu nenovějšího psacího pera Montblanc byl historický Řím. Jeho tvůrci se nechali inspirovat zcela jedinečnými freskami tamních mozaik, které zdobí zdejší rezidence v Karakallových lázních. Spolu s úctou ke zdejší mistrné řemeslné práci zdejších tvůrců keramiky, pak Montblanc nechal, aby se tvorba jejich nového pera proměnila v hotové umělecké dílo. Na tvorbě se totiž podílelo až 800 řemeslníků. Výsledkem je pero nazvané Monte Celio, které zdobí obří diamant o váze skoro 12 ct. Tělo pera zdobí dalších 1500 diamantů a růžových safírů. Cena tohoto světového unikátu byla stanovena na 2,4 milionu eur, čímž se stal tím nejdražším perem na světě vůbec. Vyrobeno bylo pouze toto jediné. Historical Rome was the inspiration leading to the birth of the newest Montblanc pen. Its creators were motivated by the absolutely unique mosaic frescoes decorating local residences in the Baths of Caracalla. By honouring the master craftsmanship of the local creators of these ceramics in its production, Montblanc has transformed its latest pen into an objet d’artobjet d’art. Indeed, up to 800 artisans were involved in its fabrication. The result is the pen called Monte Celio, decorated by a gigantic diamond of almost 12 ct. The body of the pen features a further 1500 diamonds and pink sapphires. The price of this unique specimen has been set at 2.4 million Eur, making it the world’s most expensive pen of all time. Only this one piece has been manufactured. Идеей для создания последней модели ручки от марки «Montblanc» послужила история Рима. Авторов ручки были вдохновили совершенно уникальные фрески городских мозаик, которые украшают местную резиденцию на курорте-спа Каракаллы. Наряду с уважением к местной профессиональной работе мастеров самого высшего уровня - местных производителей керамики, компания «Montblank» превратила создание своей новой перьевой ручки в готовое произведение искусства. И не удивительно! Ведь в разработке участвовало целых 800 мастеров. Результатом явилась ручка с названием «Monte Celio» (Монте Чельо), которую украшает гигантский бриллиант - почти в 12 карат. Тело ручки декорируют дополнительные 1500 бриллиантов и розовых сапфиров. Цена этого мирового шедевра была установлена в 2,4 миллиона евро, превратив его так в самую дорогую ручку в мире. Ручка выпущена лишь в одном экземпляре.


Od 2 1.7. S L E V do 15.8. n a ve A 2 0 % škeré zbož P ro z ískán í. slevy í po „SUM užijte kód : MER 14“

Interierové doplňky a dekorace, nábytek, bytový textil, lampy, koberce .. Kolekce našich produktů na vás dýchne originalitou, duší, jednoduchostí, přírodními barvami a materiály, pohodlností a ležérností, a vytvoří z vašeho domova výjimečné místo, do kterého se budete s láskou na konci každého dne vracet.

WWW.ALICEINPARIS.CZ Alice in PAris, Újezd 9, PrAhA 5 - MAlá strAnA


Film Music Prague

O

d 24. do 26. září probíhá třetí ročník Film Music Prague, který nabídne sérii benefičních galakoncertů a filmových představení. Významným hostem bude americký skladatel Elliot Goldenthal, který je držitelem Oscara za hudbu k filmu Frida, a britský skladatel Patrick Doyle, který je autorem hudby k velkofilmům jako Thor, Harry Potter a Ohnivý pohár nebo Zrození planety opic. Festival začne 24. Září v Rudolfinu galakoncertem s podtitulem „Pocta Goldsmithovi & Goldenthalovi.“ V první části programu zazní díla legendárního skladatele Jerryho Goldsmithe, který by letos oslavil 85. narozeniny. V podání Filharmoniků města Prahy a Kühnova smíšeného sboru diváci uslyší hudební motivy z hollywoodských hitů jako Vetřelec, Mumie, Gremlins, Přichází Satan! nebo Základní instinkt. V druhé části programu orchestr a sbor pod vedením britského dirigenta Nica Rainea uvedou skladby Elliota Goldenthala. Konkrétně to bude suita

The series of fund-raising gala concerts and film screenings, Film Music Prague, kicks off already this month. The now third year of the Film Music Prague Festival will host the American composer Elliot Goldenthal, who holds an Academy Award for his music to the film Frida, and the British composer Patrick Doyle, who composed music for epic movies such as Thor, Harry Potter and the Goblet of Fire, and The Birth of Planet of the Apes. The festival 122

Уже в этом месяце начнется серия бенефисных гала-концертов и кинопоказов фестиваля «Film Music Prague». Это уже третья годовщина музыкального фестиваля «Film Music Prague», на этот раз его посетит американский композитор Эллиот Голденталь, который является обладателем премии Оскар Американской киноакадемии за саундтрек к фильму «Фрида», британский композитор Патрик Дойл, который написал музыку для зна-

will be held from the 24th to 26th of September 2014 and will begin with a gala concert entitled “Homage to Goldsmith & Goldenthal.” The concert will be held in Prague’s Rudolfinum on the 24th of September. The first part of the program will cover the work of legendary composer Jerry Goldsmith, who would have celebrated his 85th birthday this year. As interpretations by the City of Prague Philharmonic Orchestra and the Kühn Mixed Choir, the audience will hear musical themes from Hollywood blockbusters such as Alien, The Mummy, Gremlins, The Omen and Basic Instinct. In the second part of the program, the orchestra and choir under the direction of British conductor Nick Rainey will perform the compositions by Elliot Goldenthal. More specifically, they will play the suite from the film Titus, as well as themes from Cobb, Interview with the Vampire and even the sci-fi classic, Alien 3, will not be missed. “When we were deciding what composer we should address this

менитых кинофильмов – таких, как «Тор», «Гарри Поттер и Кубок Огня» или «Рождение планеты обезьян». Фестиваль будет проходить с 24 по 26 сентября 2014 года и начнется с гала-концерта под названием «Посвящение Голдсмиту & Голденталю.» Концерт состоится 24 сентября в зале «Рудольфинум». В первой части программы прозвучат произведения легендарного композитора Джерри Голдсмита, который в этом году мог отметить свое 85-летие. В исполнении Филармонии города Праги и объединенного хора Кюхна слушатели познакомятся с музыкальными темами из голливудских таких блокбастеров, как «Чужой», «Мумия», «Гремлины», «Предзнаменование» или «Основной инстинкт». Во второй части программы оркестр и хор под руководством британского дирижера Ника Рейни будет исполнять произведения Эллиота Голденталя. В частности, это будет сюита из фильма «Титус», а также темы из фильмов «Кобб»,


z filmu Titus, dále témata ze snímku Cobb, Interview s upírem a nebude chybět scifi klasika Vetřelec 3. „Když jsme se rozhodovali, kterého skladatele oslovíme pro letošní ročník, Elliot Goldenthal byl jasným favoritem. Jeho hudba je nádherná, velmi specifická a je nám velkou ctí, že pan Goldenthal přijal pozvání a do Prahy přijede,“ dodal ředitel festivalu Nikola Bojčev. Festival Film Music Prague dále nabídne tematické projekce u příležitosti nedožitých 85. narozenin skladatele Jerryho Goldsmithe. Například 25. září v kině Atlas zájemci uvidí kouzelnou fantasy režiséra Ridleyho Scotta – Legenda. Slavnostním zakončením festivalu bude galakoncert největších hitů Patricka Doylea, který patří k současné skladatelské špičce. V Dvořákově síni Rudolfina v pátek 26. září zazní motivy z filmů Harry Potter a Ohnivý pohár, Thor, Hamlet či Zrození planety opic. Český národní symfonický orchestr a Kühnův smíšený sbor povede britský dirigent James Shearman. Výtěžek festivalu bude věnován stejně jako v minulých letech na výzkum léčby rakoviny v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Tentokrát půjde na zkoumání nádorů tlustého střeva, protože v počtu případů je totiž Česká republika na světové špici. Podrobnosti o festivalu se dozvíte na webové adrese: www.filmmusicprague.com. year, Elliot Goldenthal was the obvious choice. His music is beautiful, very specific, and we are honoured that Mr. Goldenthal accepted our invitation and will come to Prague,” festival director Nikola Bojčev added. Film Music Prague Festival will also offer thematic projections on the occasion of the unfulfilled 85th birthday of composer Jerry Goldsmith. In Kino Atlas anyone who is interested can watch, for example, the magic fantasy directed by Ridley Scott - Legend - on Thursday the 25th of September. The closing ceremony of the festival will be a gala concert featuring the biggest hits of Patrick Doyle, who belonged to the contemporary composing elite. The themes from the films Harry Potter and the Goblet of Fire, Thor, Hamlet, and Rise of the Planet of the Apes will be heard 124

«Интервью с вампиром» и даже классика из научно-фантастического фильма «Чужой 3». «Когда мы решали, к какому композитору мы обратимся в этом году, то имя Эллиот Голденталь было лучшим и очевидным выбором. Его музыка красива и очень специфична, и для нас большая честь, что г-н Голденталь принял приглашение и приедет в Прагу, «- сказал директор фестиваля Никола Бойчев. На музыкальном фестивале «Film Music Prague» предлагаются также специальные показы по случаю несостоявшейся 85-й годовщины со дня рождения композитора Джерри Голдсмита. Например, в четверг 25 сентября в кинотеатре «Atlas», зрители могут увидеть волшебную фантазию режиссера Ридли Скотта «Легенда». Торжественная церемония

in the Dvořák Hall of the Rudolfinum on Friday, the 26th of September. The Czech National Symphony Orchestra and Kühn Mixed Choir will be directed by the British conductor James Shearman. The proceeds of the Festival will be donated, as in previous years, to the Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno for cancer research. This time the money will go towards the examination of colon tumours. Indeed, the Czech Republic has one of the highest rates of colorectal cancer in the world. Details about the Festival can be found at the web address: www.filmmusicprague.com Jerry Goldsmith won an Academy Award for his score to the cult horror film The Omen and was nominated for seventeen other Oscars for music scores including Chinatown, Planet of the Apes and Star Trek: The Motion Picture. Goldsmith worked on more than 250 feature films. He was born on the 10th of February 1929 and died of cancer on the 21st of July 2004.

закрытия фестиваля будет ознаменована Гала-концертом с воспроизведением самых больших хитов Патрика Дойла, который относится к элите современных композиторов. В зале Дворжака в Рудольфинуме в пятницу 26 сентября прозвучат мотивы из фильмов «Гарри Поттер и Кубок огня», «Тор», «Гамлет» или «Восстание планеты обезьян». Чешским национальным симфоническим оркестром и Филармоническим хором Кюхна будет управлять британский дирижер Джеймс Ширман. Вырученные на фестивале средства будут, так же, как и в предыдущие годы, переданы на исследования в области лечения рака в Институт онкологии имени Масарика в Брно. На этот раз для исследования опухолей толстой кишки. К сожалению, в количестве заболеваний этим типом рака Чехия на первом месте в мире. Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте: www.filmmusicprague.com .


booking.info +420.224 222 442 | www.petra.mechurova.cz | address.street. králodvorská 12, praha 1 | vedle OD Kotva youtube.com/petramechurova | facebook.com/petra.mechurova

Navštivte nás

na dnech designu

7.—12. 10. 2014

profesionální poradenství vlasová péče Kérastase Paris L‘oréal Professionnel


Lady Gaga opět v Praze Lady Gaga, jedna z nejvíce vzrušujících a inovativních umělkyň současnosti, oznámila, že navštíví na svém turné k desce Artpop i Českou republiku. Vrací se po čtyřech letech od svého vyprodaného koncertu a v pražské O2 aréně vystoupí 5. října. Tahle slavná americká popová diva, známá svými extravagantními převleky, svůj program tentokrát pojmenovala Artrave: The Artpop Ball. Jeho promyšlený koncept vychází z privátní show ArtRave, kterou Lady pořádala v New Yorku, a má přinést zcela jiné dojmy než předchozí koncertní šňůry. Základem show se mají stát dvě pódia. Jedno hlavní, druhé umístěné v nejvzdálenějším místě haly, propojené dlouhým molem. V určitých momentech show se tak „poslední stanou prvními“. „Program slibuje mnohé, především však pořádnou show plnou hudby, módy a tance,“ uvedl Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation. Vstupenky na tento jedinečný koncert stojí od 1 390 do 2 590 Kč. www.livenation.cz 126

Lady Gaga Returns to Prague / Леди Гага снова в Праге


KOLLAGEN

Skin Cellular Repairing Face and Body „Kosmetiku Rephase miluju. Je to značka, za kterou stojí konkrétní výsledky. Proto ji lze zakoupit i u mne v butiku.“ Beata Rajská Nová generace mořského kolagenu chrání DNA kožních buněk a obnovuje kolagenová a elastinová vlákna.

Vyplňte hluboké vrásky a vyhněte se dalším nedostatkům pleti: umožněte své pleti, aby regenerovala sama! Nyní nově k prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha

www.miopharma.cz


Lady Gaga, one of the most thrilling and innovative artists of today has announced a visit to the Czech Republic within her European Tour. The singer will be returning to Prague four years after her last sold-out concert. The famous American singer, known for her extravagant costumes, will perform in the O2 Arena on 5th October 2014 on her Artpop album tour. This time, she has called the show: “Artrave: The Artpop Ball”. The well thought-out concept of “Artrave: The Artpop Ball”, based on the private ArtRave show which Lady Gaga staged in New York, is intended to create an entirely different impression from her previous concert tours. The show will be characterised by two stages. One serves as the main platform while the other, connected by a long catwalk, is situated at the farthest end of the hall. Thus the “last will become the first” at certain times of the show. The tour premiere was held in Fort Lauderdale, USA on 4th May. “The programme promises a  lot, but especially a  solid show packed with music, fashion and dance,” says Petr Novák of the Live Nation organising agency. Tickets for this unique concert are available from 1390 to 2590 CZK. 128

Леди Гага, одна из самых захватывающих и передовых творческих личностей на музыкальной сцене, в рамках своего европейского турне объявила о предполагаемом посещении Чешской республики, куда певица вновь возвращается спустя четыре года после своего полностью распроданного концерта. 5 октября 2014 года на известной пражской концертной площадке «O2 Арена» знаменитая американская певица, известная своими экстравагантными костюмами, выступит в рамках тура, посвященного альбому «Артпоп» («Artpop»). В этот раз она назвала концерт «Artrave: The Artpop Ball». Продуманная концепция «Artrave: The Artpop Ball» основывается на приватном шоу «ArtRave», которое Леди Гага показывала в Нью-Йорке, программа разработана так, чтобы она смогла подарить зрителям совершенно новые впечатления, чем они получили на ее предыдущем концертном туре. Основой для шоу должны стать две сцены. Одна - главная, а вторая будет расположена в самой дальней части зала, сцены соединятся между собой длинным подиумом. Это значит, что, в определенных моментах шоу, «последние станут первыми». Премьера концертного турне состоялась 4 мая в американском Форт-Лодердейле. «Программа обещает многое, но, прежде всего, конечно, это будет достойное шоу, полное музыки, моды и танца», - обещает Петр Новак из концертного агентства «Live Nation». Билеты на этот уникальный концерт стоят от 1390 до 2590 крон.


info@glf.cz www.glf.cz

BÁRA OLMROVÁ

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067

Bára Olmrová Narodila se roce 1984 v Pyšelích u Benešova. Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara a Fakultu umění a designu na ZČU v Plzni obor Ilustrace a grafický design u akad. mal. Josefa Mištery. Věnuje se malbě, ilustraci a grafickému designu. Od roku 2002 vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách. Jako grafička a ilustrátorka spolupracuje například s Nadací VIA, Nadací Brücke, Občanským sdružením M’AM’ALOCA a literárně kulturní přílohou Práva-Salon. V současné době žije a pracuje v Praze.


ESTATE doporučuje | ESTATE Recommends | Estate рекомендует

CalderaSpas Showroom – the place where dreams come true / Галерея гидромассажных ванн «CalderaSpas» - местосбывшейся мечты

www.galerie-virivek.cz www.slunecni-plachty.eu www.luxusni-terasy.cz

130

Galerie vířivek CalderaSpas – místo splněných snů


Estate рекомендует | ESTATE Recommends | ESTATE doporučuje

V

galerii vířivek CalderaSpas se všechny sny o domácím odpočinku stávají realitou. Na jednom místě můžete vybírat ze špičkových vířivek CalderaSpas, kterou vám zakomponujeme do terasy u domu a navrhneme i její zastínění slunečními plachtami.

Vířivky CalderaSpas Vířivky legendární značky CalderaSpas, které se vyrábí v USA od roku 1976, zcela změnily pohled na relaxaci. Při jejich výrobě jsou použity nejkvalitnější materiály a díky tomu jsou tyto vířivky ozdobou každého místa. Jejich špičkové parametry jsou již samozřejmostí a nároky zákazníků jsou nyní ještě vyšší. Hlavní důraz je proto kladen na zlepšení kvality života majitele vířivky

The CalderaSpas showroom is a place where all dreams of home relaxation become a reality. Under one roof you can choose from various top quality CalderaSpas hot tubs for your ultimate relaxation. We will incorporate the hot tub into a  terrace behind your house and design shading with sun screens. CalderaSpas Hot Tubs Hot tubs from the legendary producer CalderaSpas have com-

Галерея гидромассажных ванн «CalderaSpas» - это место, где все ваши мечты о домашнем отдыхе становятся реальностью. В одном салоне вы можете выбрать для своего совершенного отдыха и полной релаксации одну из лучших гидромассажных ванн знаменитой марки «CalderaSpas», которую наши мастера умело установят на вашей террасе за домом, причем еще обеспечив вас специальными тентами для затенения террасы от солнечного света. 131


pletely changed our view of relaxation. Since 1976, CalderaSpas has been a traditional manufacturer of hot tubs in the USA. Excellent parameters are commonplace and therefore less important. The main emphasis is on improving the hot tub owner’s quality of life. Caldera tubs are manufactured from the highest quality materials and adorn each place. Sun Screens The sun screens for shading are newly designed, and also a  practical element, to shade terraces and other open areas of homes, as well as public spaces. Multiple shields can be used to create the required shading, and so each time the setup is unique. The advantage of sun sails is their lightness, 132

Гидромассажные ванны марки «CalderaSpas» Гидромассажные ванны легендарной марки «CalderaSpas», которая традиционно производит их в США с 1976 года, полностью изменили все представления о релаксации. Их высококлассные показатели уже являются их обычным стандартом и отступают на второй план. Основной упор делается на улучшении качества жизни самого владельца ванны с гидромассажем. Ванны «CalderaSpas» изготавливаются из материалов высочайшего качества и являются настоящим украшением каждого места своей установки. Солнечные тенты Специальные тенты для защиты от солнца – это новый дизайнерский, а также практичный элемент для затенения террас и других открытых площадей и общественных пространств. Требуемое затенение можно создать с помощью нескольких тентов и


Sluneční plachty Stínicí sluneční plachty jsou novým designovým a zároveň praktickým prvkem pro zastínění teras a dalších otevřených ploch rodinných domů i veřejného prostoru. Jejich výhodou je lehkost, vzdušnost a velký výběr možných tvarů a barev. Potřebné zastínění je možné vytvořit i několika plachtami a získat tak praktické a zároveň originální řešení. Luxusní terasy Naše terasy nejsou jenom položená prkna, byť z drahého exotického dřeva. Nechlubíme se tisíci metry zakryté plochy, ale každé terase se ale snažíme vtisknout duši, atmosféru a dát jí smysl. Potom je jejich majitelé milují a tráví na nich hodně času. Příjemné prostředí také pomáhá vytvořit nábytek, osvětlení, dekorace a oheň, který lidstvo fascinuje odedávna a symbolizuje teplo domova. Přijďte si splnit své sny o odpočinku do Galerie vířivek CalderaSpas v Kostelci nad Labem. Více detailů najdete na našich stránkách. Kontaktní telefon je 602 160 824. airiness and a large selection of possible shapes and colours. Luxurious Terraces Our terraces are not just boards nailed together, for 134

таким образом получить уникальный оригинал. Преимуществом солнечных тентов является их легкость, воздушность и большой выбор возможных форм и цветов.

more reasons than because of their precious exotic wood. We do not boast about thousands of meters of covered surface. What we strive for is to impart each terrace with soul, atmosphere and purpose. Then owners love their terraces and spend a lot of time on them. The pleasant environment on the terrace is also enhanced by furniture, lighting, decorations as well as a  fireplace, which has always fascinated mankind and definitely symbolizes the warmth of a home. Come and fulfil your dreams of relaxation at the CalderaSpas showroom in Kostelec nad Labem. More details can be found on our websites. Our telephone number is (+420) 602 160 824.

Роскошные террасы Наши террасы – это не просто постеленные доски, пусть даже из драгоценных пород экзотических деревьев. И мы не будем хвастаться тысячами метров покрытой площади. Ведь главное то, что каждой нашей террасе мы стараемся придать душу, атмосферу, наделить ее чувствами. Именно такие террасы любят их владельцы и потом проводят там много времени. Приятная обстановка для отдыха на террасе помогает добавить мебель, освещение, декор и создать место для очага - огня, который всегда очаровывал человечество и однозначно символизирует тепло дома. Приходите в Галерею гидромассажных ванн «CalderaSpas» в Костельце-над-Лабем, чтобы воплотить в жизнь свои мечты о качественном отдыхе. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте. Наш телефон: +420 602 160 824


www.germany.travel www.visitberlin.de

Berlín 25 let poté Berlin 25 Years Later /Берлин 25 лет спустя

N

ěmecká metropole začátkem listopadu oslaví výročí čtvrt století od pádu Berlínské zdi. Už od léta se zde koná řada unikátních výstav, koncertů a různých akcí, věnovaných fascinujícímu tématu života v rozděleném městě. Nejlepší doba, kdy do Berlína vyrazit, je právě letos na podzim. Pád Berlínské zdi je jednou z nejvýznamnějších událostí světových dějin poslední doby. Na programu oslav výročí je celá řada akcí, které se věnují tématu historie města, jeho rozdělení a stavbě zdi. Připomene život obyvatel východní i západní části i události, které vedly ke znovusjednocení Německa. Skvělé jsou třeba komentované cyklistické vyjížďky, které vedou po trase bý-

At the beginning of November, the German metropolis will celebrate a quarter of a century since the fall of the Berlin Wall. From summer already, many unique exhibitions, concerts and various events dedicated to the fascinating theme of living in the divided city are being held here. The best time to visit Berlin is therefore this Autumn. The fall of the Berlin Wall was one of the most important historical 136

В начале ноября немецкая метрополия будет праздновать двадцатипятилетний юбилей падения Берлинской стены. Начиная с лета здесь проходит множество уникальных выставок, концертов и мероприятий, посвященных увлекательной теме жизни в разделенном городе. Если существует лучшее время для поездки в Берлин, то рекомендуем вам ехать именно этой осенью. Падение Берлинской стены явля-

global events of recent times. On the anniversary programme are many events devoted to the theme of the history of the city, its division and the building of the Wall, the lives of residents in the Eastern and Western sectors and the events leading to the reunification of Germany. Guided cycle tours following the location of the former Wall are among some of the exceptional activities. Guides carry old pho-

ется одним из самых важных событий в новейшей мировой истории. На юбилейных торжествах будет представлено множество мероприятий, посвященных теме истории города, его разделению и строительству Стены, жизни жителей Восточной и Западной частей, а также событиям, которые привели к воссоединению Германии. Например, весьма интересными будут велосипедные туры, которые пройдут по маршруту вдоль


Bohemian crystal chandeliers of European quality

Společnost ELITE BOHEMIA, jeden z největších výrobců ověskových svítidel na světě, navazuje na staletími prověrenou tradici výrobců svítidel v Čechách. Ve výrobním programu firmy jsou zařazena svítidla bytového charakteru v širokých cenových úrovních i originální svítidla vyráběna na zakázku.

Elite Bohemia, 513 01 Semily, Czech Republic, tel/fax: +420 481 622 566 www.elitebohemia.cz, e-mail: obchod@elitebohemia.cz

137


valé zdi. Průvodci sebou vozí staré fotografie zajímavých míst, kolem nichž se projíždí. Srovnání se současností je úchvatné, protože okolí se změnilo k nepoznání. Tříhodinová okružní trasa je unikátním výletem do nedávné historie. Vede kolem památníku Memorial Wall, originálních interaktivních instalací ze rzí pokrytého železa i nového kostela Smíření (ten starý nechali komunisté vyhodit do povětří). Zajímavá je East Side Gallery, jakási open-air galerie, jíž tvoří 1,3 km dlouhá část bývalé zdi. K vidění je 118 maleb umělců, kteří zde v letech 1989–90 ztvárnili svůj pohled na aktuální události. tographs of interesting places passed on the route – the contrast of the past to the present is breathtaking, as the surroundings have meanwhile changed beyond cognition. The three-hour circular tour is a unique trip back into recent history. For example, participants can see the Berlin Wall Memorial monument, original installations in rust-covered iron with interactive elements and the new Chapel of Reconciliation (the Communists had the old church blown up). The East Side Gallery is interesting – an open138

бывшей стены. Экскурсоводы возят с собой старые фотографии здешних мест, вокруг которых пролегает маршрут – сравнение с современностью завораживает, потому что окрестности стены изменились до неузнаваемости. Трехчасовая экскурсия является уникальным путешествием в недавнюю историю, она проходит около памятника Memorial Wall (Мемориальной Стены), рядом с оригинальными инсталляциями из железа, покрытого ржавчиной, включающими с интерактивные элементы, или возле нового костела Примирения (старый костел был взорван, когда у власти была коммунистическая партия). Интересной

air gallery consisting of a 1.3 km section of the former Wall. There are 118 paintings displayed by artists who expressed their views on the 1989-1990 events. Trabants and the Wall The Trabi Safari is an adrenalin experience – drive along the Berlin streets in a  real Trabant. The trip starts with a short practice – you learn to change the gears and then set off. The tours are organised in a convoy of five cars, the guide is in the first car and gives a running commentary by walkie-talkie, with information about important sights, monuments, etc. The interesting drive through the city centre takes two hours. Other drivers are surprisingly tolerant and tourists enthusiastically photograph the Trabants from all sides. Another amazing attraction is

является также «East Side Gallery», своего рода галерея под открытым небом, которая образует 1,3-километровый участок бывшей Стены. Здесь представлены 118 картин художников, которые в 1989-90 изобразили свои взгляды на текущие события. Трабанты и Стена Забавным мероприятием из области адреналин-спорта является «Trabi Safari» - поездки по улицам Берлина в подлинных «Трабантах». В самом начале проходит короткий обучающий тренинг, вас научат управлять автомобилем, и… можно выезжать! Обычно поездка происходит в колонне из пяти автомобилей, в первом из которых сидит экскурсовод, который через громкоговоритель сообщает заранее, где будет поворот, указывает на достопримечательности, памятники и т.д. Медленная поездка по центру города занимает около двух часов, другие водители на удивление терпимы, а восторженные туристы с радостью


139


Trabanti a zeď Adrenalinovým zážitkem je Trabi Safari, jízda po ulicích Berlína v opravdovém trabantu. Na začátku proběhne krátké školení, naučíte se řadit a můžete vyrazit. Jede se v koloně asi pěti vozů, v tom prvním sedí průvodce, který vysílačkou předem hlásí, kde se bude odbočovat, upozorňuje na zajímavá místa a památky. Spanilá jízda po centru města trvá dvě hodiny, ostatní řidiči jsou překvapivě tolerantní a nadšení turisté si khaki trabanty fotí ze všech stran. Další úžasnou atrakcí je Asisi Panorama, velkolepé plátno o rozloze 900 m2, které zpracovává téma života v rozděleném městě. Výjev představuje podzimní den v jedné z ulic, sousedících se zdí, v západoberlínském Kreuzburgu 80. let. Z vyvýšeného místa je vidět území na západní straně, zeď, věže ostřelovačů a pár budov východního Berlína. Obě části města jsou stejně ošuntělé, ale na té západní panuje normální život: rodina stěhuje nábytek, opilci vrávorají z baru, dva muži opravují auto, milenci se objímají, děti si hrají u zdi. Na východě je světlomety osvětlený pás území, tzv. zóna smrti, a jedinou živou bytostí je voják s dalekohledem, který ostražitě sleduje imperialisty za zdí.

the Asisi Panorama. This majestic work on the theme of living in the divided city is created on a 900 m² canvas. The spectacle presents an autumn day in one of the streets adjacent to the Wall in West Berlin-Kreuzburg sometime in the 1980s. From the elevated viewpoint, it is possible to see the Western sector, the Wall, sniper towers and several East Berlin buildings. Both parts of the city are equally shabby, but the Western side experiences normal life: a  family moving furniture, 140

снимают автомобили цвета хаки со всех сторон. Еще одной удивительный достопримечательностью является «Панорама Ассизи» - огромное полотно на тему жизни в разделенном городе, представляющее собой холст площадью 900 м2. На нем изображается осенний день на одной из улиц, прилегающих к Стене в западноберлинском Креузбурге, когда-то в 80-х годах. С возвышенности вы можете видеть окрестности на западной стороне, Стену, снайперские башни и несколько зданий в Восточном Берлине. Обе части города одинаково обветшали, но видно, как на западной стороне идет нормаль-

drunkards stumbling from pubs, two men repairing a car, lovers embracing, children at play. The Eastern side has searchlights illuminating part of the area known as the Death Zone, and the only living being is a soldier with binoculars vigilantly watching the imperialists over the Wall. Retro The DDR Museum offers an excellent interactive exposition of the world of actual Socialism. This time travel not only shows how things were several decades ago, but you can even get a proper feel of history: view the contents of drawers in a  typical East German living room, page through textbooks (what does 1 + 2 tanks equal?) and experience what being locked up in a prison cell is like. A  special section is devoted to nudist beaches: these were immensely popular, three out of four people enjoyed naked sunbathing. In the beginning, the Communists persecuted nudists, but then the theory prevailed that the perfect classless society was formed precisely on a nudist beach, which is what the regime was striving for: without a stitch of clothing, all people are finally equal…A visit to Museum Island

ная жизнь: семья перевозит мебель, пьяницы, шатаясь, выходят из бара, двое мужчин занимаются ремонтом автомобиля, влюбленные обнимаются, дети спокойно играют у Стены. На восточной стороне прожекторы освещают лишь полосу земли, так называемую зону смерти, а единственное живое существо – это солдат с биноклем, который с опаской следит за империалистами за Стеной. Ретро В музее бывшей ГДР есть большая интерактивная выставочная экспозиция, отображающая мир реального социализма. Это путешествие на несколько десятилетий назад является не только взглядом в прошлое, здесь прошлого можно коснуться и даже потрогать его: просмотреть содержимое ящиков комода в типичной восточногерманской гостиной, пролистать школьные учебники (например, с таким текстом: сколько будет если к 1 танку прибавить 2 танка?) или посидеть в тюремной камере. Специальный раздел посвящен нудистским пляжам: их популярность была огромна, три из четырех человек в восточной Германии плавали и загорали голышом. Коммунисты изначально преследовали нудистские объединения, но затем возобладала теория, что на нудистском пляже как раз и возникает идеальное бесклассовое общество, о приходе которого печется режим: ​​без одежды все равны... Прямая обязанность каждого приехавшего в


DONATE.cz Sp l ňt e s i s v ůj d e s i g n ov ý SE N

KDE? w w w. d on at e . c z


Retro Muzeum DDR nabízí skvělou interaktivní expozici světa reálného socialismu. Tato cesta o pár desetiletí zpět není jen pohledem do minulosti, tady si minulost můžete důkladně osahat: prohlédnete si obsah šuplíků v typickém východoněmeckém obýváku, prolistujete si školní učebnice (kolik je 1 tank + 2 tanky?), nebo se necháte zavřít do vězeňské cely. Speciální sekce je věnovaná nudistickým plážím: jejich obliba byla obrovská, tři ze čtyř lidí se koupali a opalovali nazí. Komunisté zpočátku nudisty perzekuovali, ale pak převládla teorie, že právě na nudistické pláži vzniká dokonalá beztřídní společnost, o niž režim usiluje: bez oblečení jsou si všichni rovní. Přímo povinností je návštěva Muzejního ostrova na řece Sprévě. Tento ostrůvek je na seznamu UNESCO a sídlí na něm pět muzeí, včetně proslulého Pergamonu, nejnavštěvovanějšího z více než 6000 německých muzeí. Uvnitř můžete obdivovat třeba Ištařinu bránu nebo Pergamonský oltář. Belín teď anebo nikdy! V centru Berlína je několik možností prohlídky města z ptačí perspektivy: můžete se vydat na vrchol Reichstagu, Berlínské katedrály, nebo Francouzského Dómu na Gendarmenmarkt. To vše ale zastíní úžasný 360° panoramatický výhled z Televizní věže. Její výška je 207 metrů, celé město vidíte jako na dlani a orientaci usnadňují popisky pod okny. Oslavy výročí pádu Zdi vyvrcholí o víkendu 7. až 9. listopadu 2014, kdy Berlín opět „rozdělí“ 12 km dlouhý pás svítících balónků – symbol naděje na svět bez zdí.

142

is essential. This island in the Spree River is a UNESCO listed site. There are five museums, including the famous Pergamon, the most visited of over 6000 German museums. Here you may admire, for example, the Ishtar Gate of Babylon and the Pergamon Altar. Berlin Now or Never! There are several possibilities of seeing the city from a bird’s eye view: from the top of either the Reichstag, Berlin Cathedral or the French Dome on Gendarmenmarkt. However, all these are put in the shade by the amazing 360° panoramic vista from the Television Tower. From its height of 207 metres, the city lies in the palm of your hand, with orientation facilitated by the inscriptions below the windows. The celebrations of the fall of the Berlin Wall culminate during the weekend of 7th – 9th November 2014 when Berlin will again be ‘divided’ by a 12 km long belt of shining balloons –the symbol of hope for a world without walls.

Берлин - это посетить Музейный остров. Остров, расположенный на реке Шпрее, находится в списке памятников ЮНЕСКО. На нем разместились целых пять музеев, в том числе знаменитый Пергамский - самый посещаемый из более чем 6000 немецких музеев. Внутри его можно полюбоваться на знаменитые ворота Иштар и Пергамский алтарь. Белин сейчас или никогда! В центре Берлина есть сразу несколько возможностей осмотра города с высоты птичьего полета: вы можете забраться на вершину Рейхстага, Берлинского Кафедрального Собора или Французского дома на Жандарменмаркт. Но все это затмевает удивительный на 360 ° панорамный вид с берлинской Телевизионной башни. Ее высота составляет 207 метров, весь город оттуда виден как на ладони, к тому же, специальные подписи под окнами облегчают ориентацию. Празднования юбилейных торжеств по поводу падения Стены начнутся в выходные с 7 до 9 ноября 2014 года, тогда Берлин опять «разделит» символическая стена - 12 – километровая длинная полоса светящихся шаров - символ надежды на мир без стен.


Ivan Koleček: Perception of Space / Иван Колечек: Восприятие пространства

Ivan Koleček: Vnímání prostoru

Text / GJF Foto / archiv Ivana Kolečka

144


Sníte o krásné zahradě? Splníme vaše sny.

nabízíme široký sortiment dřevin i květin

vysazujeme vzrostlé stromy

projektujeme a realizujeme zahrady

instalujeme výkonné zavlažovací systémy

zakládáme trávníky a dodáváme dětská hřiště budujeme zahradní jezírka a skalky

Zahradní centrum Radotín Výpadová 798, 153 00, Praha 5 – Radotín tel.: 739 253 980 e-mail: info@pragoflora.cz www.pragoflora.cz


Od 12. září do 12. října v Galerii Jaroslava Fragnera na Starém Městě potrvá výstava Ivana Kolečka, architekta, který od roku 1969 žije, navrhuje a přednáší ve švýcarském Lausanne. Výstava nazvaná Vnímání prostoru se již v názvu odkazuje na pět smyslů, pomocí nichž vnímáme, cítíme a posuzujeme své okolí. V prostoru sálu galerie je rozmístěno pět bílých krychlí a inspirací expozice se stal středověký cisterciácký kostel v Bonmont. Krychle představují cestu pěti smysly –– začíná zvukem otevřených dveří ve tmě první a končí ochutnáním vody a vína.

In September, the Jaroslav Fragner Gallery in Prague’s Old Town invites you to the exhibition of Ivan Koleček, an architect who since 1969 has been living, designing and teaching in Lausanne, Switzerland. Already the name of the exhibition, The Perception of Space, refers to the five senses through which we perceive, feel and judge our surroundings. First, we see our surroundings, and then we also 146

В сентябре, в галерее Ярослава Фрагнера, в Старом городе, начнется выставка Ивана Колечка, архитектора, который, начиная с 1969 года, живет, создает новые проекты и преподает в швейцарском городе Лозанна. Выставка под названием «Восприятие пространства» уже в самом своем названии ссылается на пять чувств, с помощью которых мы воспринимаем, чувствуем и оцениваем наше окружение. Сначала мы видим, что нас окру-

We perceive the world as well as architecture through the human senses: sight, hearing, touch, smell and taste.


Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský Ing. Martin Teyrovský daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: +Sarajevská 420 223 003 daňový poradceč. č. 2442 2442 od 10 546 daňový poradce odroku roku1997 1997 Sarajevská 10 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 daňový poradce č. 2442 od roku 1997 Sarajevská 10 auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 www.teyrovsky.cz auditor č. 2134 od roku 2009 120 00 Praha 2 tel. : + 420 223 000 514 : + 223 420003 223546 000 514 fax: tel. :tel. + 420 000 514 420003 223546 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz fax: fax: + 420+ 223 www.teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

C

M

Y C

MC M C

YM Y M

CM Y

YC

YMC MY CM CY MY K

CMY CY

K CMY

K

Daňový poradce Daňový poradce Auditor Daňový poradce Auditor Auditor Praktikovaná odvětví: nemovitosti Praktikovaná odvětví: informační technologie Praktikovaná nemovitosti odvětví: pohledávky nemovitosti

informační technologie Praktikovaná odvětví: informační leasing pohledávkytechnologie nemovitosti

pohledávky leasing informační technologie leasing

pohledávky leasing

daň z příjmu fyzických a právnických osob daň z přidané hodnoty

daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň daň z z příjmu přidanéfyzických hodnoty a právnických osob

daňz přidané z nemovitostí daň hodnoty mezinárodní zdanění daň z příjmu fyzických a právnických osob mezinárodní zdanění daň z převodu daň z nemovitostí nemovitostí

daň z přidané hodnoty

daň z zastupování na finančních úřadech daň z nemovitostí převodu nemovitostí mezinárodní zdanění daň z převodu zastupování nanemovitostí finančních úřadech firemní finance

daň z nemovitostí zastupování na finančních úřadech firemní finance management consulting firemní finance daň z převodu nemovitostí management consulting

Důvěra, 500let Důvěra,tradice tradiceaaprofesionalita profesionalita jižjižvícvícnežnež500let management consulting zastupování na finančních úřadech

firemní finance

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let management consulting

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500let Naši zákazníci: Naši zákazníci: Naši zákazníci:

http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz http://www.krejcarek.cz

Naši zákazníci: www.optik-spektrum.cz http://www.krejcarek.cz

http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz http://kinnarps.com/cs/cz

www.cwclub.cz

be back in moment … beback back moment http://kinnarps.com/cs/cz be in in moment … …


Hlavní myšlenkou výstavy je připomenout, že svět a stejně tak i architekturu vnímáme svými smysly. Architektonický prostor je nedělitelným komplexem dojmů, vázaných na naší schopnost paměti, která je odrazem našeho smyslového vnímání chutí, vůní, barev, zvuků či povrchu. Ivan Koleček (*1943, Ostrava) vystudoval architekturu na VUT v Brně a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. V roce 1982 si založil vlastní architektonickou kancelář v Lausanne. Působí na FA VUT v Brně, kde byl jmenován profesorem. Je autorem řady veřejných staveb a renovací, hlavně v Lausanne a okolí, mimo jiné paláců Rumine a Montbenon, vysoké pedagogické školy, věznice v Lonay a klášterního kostela v Bonmont.

taste them... The exhibition will be open from September 12 to October 12. “We perceive the world as well as architecture through the human senses: sight, hearing, touch, smell and taste. Architectural space is an indivisible complex of impressions linked to our ability in memory of the body, which means our five senses. Five white cubes are positioned in the space of the gallery. The sce148

жает, а затем это пробуем... Выставка будет открыта с 12 сентября по 12 октября. «Мир и архитектуру мы воспринимаем человеческими чувствами: зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Архитектурное пространство является неделимым комплексом впечатлений, связанным с нашей способностью помнить памятью тела, а это означает нашими пятью чувствами. В помещении зала галереи находятся пять белых кубов. Сценарий вы-

nario of the exhibition is based on the common area of the senses – a 12th-century Cistercian church in Bonmont. The ideal way through the five senses – five cubes – starts with the sound of an opened door in the dark of the first cube and ends by tasting water and wine in the last one. Architecture must find an answer to a balanced satisfaction of all five human senses. This role remains its main purpose in the de-

ставки основан на показе совместного пространства чувств. Им является Цистерцианский костел 12-го века в Бонмонте. Идеальный путь, проходящий сквозь пять чувств, — пять кубов — начинается, в первую очередь, со звука открывающейся в темноте двери и напоследок заканчивается дегустацией воды и вина. Архитектура должна найти ответ на сбалансированное удовлетворение всех пяти чувств человека. Эта роль остается ее главной ролью в развитии


'(9(/230(17

7285 EHVWJROIWRXU

IRUGHYHORSHUV

duben 2014

GOLF RESORT BLACK BRIDGE PRAHA ČERNÝ MOST

květen 2014

ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

červen 2014

YPSILON GOLF RESORT LIBEREC

18. 9. 2014

HAUGSCHLAG, RAKOUSKO

JEDNÁ SE O VELKÉ FINÁLE NAŠÍ GOLFOVÉ TOUR!

Přidejte se k nám!

tel.: 605 959 959 email: info@bestgolftour.cz HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI TURNA JE OBSESSION

SULKO Spolehlivá okna

www.development-tour.cz


velopment of today’s world.” Ivan Koleček (*1943, Ostrava) studied architecture at the Brno University of Technology and has been living in Switzerland since 1969. In 1982 he founded his own architectural office in Lausanne. He teaches at Brno University of Technology’s  Faculty of Architecture, where he was appointed a  professor. He is the author of many public buildings and renovations, especially in Lausanne and its surroundings, including palaces Rumine and Montbenon, pedagogical school, prison in Lonay and monastery church in Bonmont.

современного мира «. Иван Колечек (*1943, Острава) получил архитектурное образование в Техническом университете в Брно, и, начиная с 1969 года, живет в Швейцарии. В 1982 году он основал собственную архитектурную студию в Лозанне. Он работает на факультете архитектуры Технического университета в Брно, где он получил звание профессора. Также, он является автором многих общественных зданий и реконструкций, особенно в Лозанне и ее окрестностях, в том числе и дворцов Рюмин и Монтбенон, Педагогического университета, тюрьмы в Лонэй и монастырского костела в Бонмонте.

Hlavní myšlenkou výstavy je připomenout, že svět a stejně tak i architekturu vnímáme svými smysly. 150

d 1

al_nahled.ind

14_titulka_fin

ESTATE_08_


Август August / Srpen /

2014

E E S T A T

AVANTÝRY DNÍM S AVANTGAR NTEM AVA

N: CZECH DESIG / ÁK OR H BODA ЗАЙН: ЧЕШСКИЙ ДИ К РА БОДА ГО

website Visit our new gazine.cz ww w.estatema tí ích nemovitos Výběr nejlepš s best proper tie the of n tio lec Se движимости не ей чш лу р Выбо

Eight luje

1 8 2 1 0 0

2014

ign mi s e d ý n s a č u So

2 7 7 1 8 0

Август August / Srpen /

AFTER

9

azine gue Mag The Pra

WITH ADVENTURES ANT/ AV E D AR AVANT-G РДНЫМ ГА АН АВ С АВАНТЮРЫ АВАНТОМ

ČESKÝ DESIGN: K BODA HORÁ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE

SI

! O R T RE

VES RETRO! RY DESIGN LO RA PO О! M TE N CO ЛЮБИТ РЕТР ЫЙ ДИЗАЙН СОВРЕМЕНН

T U R E I T E C A R C H

G N D E S I

T Y L E L I F E S

9 25/07/14 11:3

Předplatné

Bonafide Group, SE

Badeniho 1

160 00

Praha 6

Czech Republic

T: +420 220 515 102

www.bonafide.cz


ESTATE

doporučuje / recommends / рекомендует

adresář

Adresář realitních kanceláří Připravili jsme pro vás přehledný seznam kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of contacts that might interest you.

AUSCH REAL ESTATE www.ausch.eu

LEXXUS www.lexxus.cz

CENTURY 21 Best Reality bestreality.century21.cz

SATPO Development www.satpo.cz

CENTURY 21 Bonus Praha bonuspraha.century21.cz

Sekyra Group www.sekyragroup.cz

CENTURY 21 Plus+ plus.century21.cz

Svoboda & Williams

CENTURY 21 Premium premium.century21.cz

Y&T Property Investment www.YTPI.cz

www.svoboda-williams.com

FARAON reality www.faraon.cz Jones Lang LaSalle www.homefinder.cz

Adresář inzerce 2B LUXURY - Luxusní interiéry www.2bluxury.com

DR Interier www.latky-dusek.cz

MOSER www.moser-glass.com

Alice In Paris www.aliceinparis.cz

Duda-Koupelny, s.r.o. www.dudakoupelny.cz

NĚMEC s.r.o. www.luxusnipovrchy.cz

ART-STYLE® www.art-style.cz

Elite Bohemia www.elitebohemia.cz

P.H.A. akciová společnost www.p-h-a.cz

Atelier ORSEI www.orsei.cz

FIM Group, s.r.o. www.fimgroup.eu

penShop.cz www.penshop.cz

Atelier Schlitz http://www.astonet.cz

Galerie La femme www.glf.cz

Petra Měchurová Hair Design www.petra.mechurova.cz

AUTA MOTOL www.citroen-praha.cz

Ing. Martin Teyrovský www.teyrovsky.cz

Real-Treuhand Reality s.r.o. www.rt-reality.cz

Autocentrum Dojáček www.dojacek.cz

JV POHODA s.r.o. www.jvpohoda.cz

Rezidence Na Hřebenkách www.RezidenceNaHrebenkach.cz

Bang & Olufsen www.kd-elektronika.cz

Kuchyně ORESI - kuchyně pro každého www.kuchyne-oresi.cz

Rezidence Vltava www.RezidenceVltava.cz

CalderaSpas www.galerie-virivek.cz Crestyl www.crestyl.com Developers Cup www.developers-cup.cz Development Tour www.development-tour.cz DONATE www.donate.cz

152

Lightway s.r.o. www.lightway.cz Luxury Panels www.luxury-panels.cz MANGHI Czech Republic www.manghi.cz MINIB www.minib.cz Miopharma www.miopharma.cz

Savoy Westend Hotel***** www.savoywestend.cz STUDIO ANNA + A www.anna-a.cz Vagner Design www.postele-hastens.cz Zahradní centrum Radotín www.pragoflora.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 9/2014  

ESTATE - The Prague Magazine 9/2014

ESTATE - The Prague Magazine 9/2014  

ESTATE - The Prague Magazine 9/2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded