Page 18

novinky | news | новости

300 metrů designu!

300 metres of design! 300 метров дизайна!

Czechcomfort = dvě patra na adrese Revoluční 17, Praha 1, plná českého designového nábytku a doplňků (Böhm, SITUS, Moravská gobelínová manufaktura, a další).Program výstav českého výtvarného a  užitkového umění. Od října 2013 začne řada akcí výstavou tapisérií a art protis Antonína Hamsíka z let 1960-80. Nově interiérová svítidla BROKIS a Lucis v náročném designovém provedení s vysokým podílem ruční práce. Czechcomfort – at 17 Revoluční Street, Prague 1, filled with Czech designed furniture and accessories (Böhm, SITUS, Moravian Gobelin Manufactory and others) displayed on two floors. A programme of exhibitions featuring Czech visual and utility art. From October 2013 – these events will commence with an exhibition of tapestries and Art Protis by Antonín Hamsík which were made between 1960 and 1980.The new interior lights, Brokis and Lucis, in exacting designs constructed largely by hand. Czechcomfort = это два этажа, полных чешской дизайнерской мебели и аксессуаров на улице Revoluční 17, Praha 1, (известные марки Böhm, SITUS, Моравская гобеленовая мануфактура и другие). Программа выставок чешского художественного и прикладного искусства. С октября 2013 года серия интересных мероприятий начнется с выставки гобеленов и искусства Антонина Гамсика (годы творчества - с 1960 по 1980). Новые светильники для интерьера марки BROKIS и Lucis в самой изысканной дизайнерской версии с большим процентом ручного труда. www.czechcomfort.cz

AK 47 ERCOLE Ercole je designově velmi vydařené ohniště určené pro venkovní použití. Nosná konstrukce z oceli a betonu nabízí též možnost posezení. Se silným vizuálním dojmem a výraznými rozměry může být umístěno v různých architektonických kontextech. Není to tedy jen krb či ohniště, ale také prostor k posezení a kontejner na dřevo, který může být též využit jako užitečná odkládací plocha.

Ercole is a wood-burning brazier for outdoor use with a bearing structure of steel and a circular concrete seating area. With a strong visual impact and impressive dimensions, it can be placed within various architectural contexts. This is not just the fireplace but also a seating area and a container for firewood which, when not in use, can also provide useful storage space.

«Эрколе» - это дизайнерский дровяной мангал, предлагаемый для наружного использования. Несущая конструкция из стали и бетона в то же время является и круговой зоной для отдыха. Благодаря своим внушительным размерам мангал производит сильное визуальное впечатление и может быть размещен в различных архитектурных контекстах. Это не просто камин или очаг, но также зона отдыха и контейнер для дров, который одновременно станет для Вас полезным местом для хранения вещей. RANNÝ RETAIL SHOP/ KANCELÁŘ: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165, mobil: 604 730 338 www.ranny.cz

16

Estate The Prague Magazine 09/2013  

Estate The Prague Magazine 09/2013

Advertisement