Page 150

masters Dutch sailing Masters по from Dutch учителя » Голландские Masters из «Dutch судоходству

Holandští plavební mistři z Dutch Masters Léto je pomalu u konce, to však neznamená, že končí možnost vyrazit v Evropě ještě na skutečně zajímavou dovolenou. Pokud vás srdce táhne k lodím, nebo jednoduše chcete vyzkoušet něco nového, nabízí se skvělá příležitost vyjet například v období babího léta na holandské toky. Dutch Masters, jejíž historie se datuje od roku 1993, vám zajistí vše potřebné. obytnou motorovou loď lze rezervovat od dubna do konce října, přičemž si můžete vybrat z více jak 170 plavidel různé kapacity, velikosti a komfortu. Veškerá plavidla absolvují každé dva roky test připravovaný samotným ředitelem Skippers Club by Dutch Masters Daniëlem Hagenem a některým z řad kapitánů. Lodě jsou pak následně rozděleny do pěti základních kategorií – luxusní, vyšší standart, standard, nižší standard a jednoduchá loď. Možnosti se také nabízí v místě odplutí, ty vám mimo jiné představí v cestovní kanceláři Dutch Masters sídlící v Kunratické Tvrzi na Praze 4. Na teoretickem školení vás odborník na Holandsko seznámí s veškerými plavebními pravidly. Plavit se můžete ve čtyřech oblastech, na Severu, ve Středu, na Ijsselmeeru a na Jihu Holandska. Pokud jste jako kapitán nenasbíral ještě žádné zkušenosti, nezoufejte, Skippers Club by Dutch Masters pořádá na lodi Explorer a člunu Beast cvičné, ale i výletní plavby. Tak tedy šťastnou plavbu. Summer is almost over, but that does not mean that your opportunity to have an interesting holiday in Europe is at an end. If you love boating, or simply want to try something new, why not have a fascinating experience sailing the Dutch canals during the Indian summer. Dutch Masters travel agency, which was established in 1993, will take care of all your needs. A cabin boat or houseboat may be booked from April to the end of October, and you can choose from more than a hundred vessels of different capacities, sizes and comforts. Every two years, all vessels have to pass a test prepared by the director of the Skippers Club by Dutch Masters, Mr Daniël Hagen, and several captains. Ships are subsequently divided into five basic categories - luxury, higher standard, standard, lower standard and simple. You can choose the place of departure, and find out all you need to know from the offices of Dutch Masters in Tvrz Kunratice in Prague 4. During an hour-long training session, an expert on the Netherlands will familiarise you with the entire recommended itinerary. You can choose to sail in four different areas of the Netherlands: North, Central, on the IJsselmeer (a shallow artificial lake of 1100 km² in the central Netherlands) and South. If you haven’t had much experience as a ship’s captain, do not despair, Dutch Masters travel agency organises training cruises in Prague or you may also opt for a two-day test cruise in the Netherlands itself. So, bon voyage.

Лето почти закончилось, но это не означает, что не осталось возможности отправиться в путешествие по Европе для того, чтобы интересно провести отпуск. Если Ваше сердце навеки отдано кораблям или Вы просто хотите попробовать что-то новое, то именно сейчас представляется реальная возможность провести бабье лето на голландских реках. Туристическое агентство «Dutch Masters» (Голландские мастера), чья история восходит к 1993 году, с радостью обеспечит Вас всем необходимым. Корабль с каютами или хаусбот (плавучий дом) можно забронировать с апреля по конец октября, причем есть возможность выбрать из более чем сотни судов различных мощностей, размеров и комфорта. Все суда каждые два года проходят специальный тест и переподготовку, которую курирует сам руководитель Клуба Капитанов «Dutch Masters» Даниэль Хаген и лучшие из капитанов. Корабли впоследствии разделяются на пять основных категорий - люкс, высокий стандарт, стандарт, низкий стандарт и простой корабль. Разные возможности предоставляются также в пункте отправления, о них вы будете дополнительно информированы в турагентстве «Dutch Masters» по адресу: Кунратицкая Крепость (Kunratická Tvrz) в районе Прага 4. На часовом тренинге эксперт из Голландии познакомит Вас со всеми подробностями рекомендуемого маршрута. Вы можете отправиться в плавание по четырем областям: на Север, в Центр, на озеро Эйсселмер и на юг Голландии. Если Вы, как капитан, еще не имеете опыта, то не отчаивайтесь, туристическое агентство «Dutch Masters» прямо в Праге проводит мастер-классы судоходства. В любом случае желаем Вам счастливого плавания! www.holandskonalodi.cz / www.cvicneplavby.cz

148

Estate The Prague Magazine 09/2013  

Estate The Prague Magazine 09/2013

Estate The Prague Magazine 09/2013  

Estate The Prague Magazine 09/2013

Advertisement