__MAIN_TEXT__

Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

David Výborný a Václav Černoch:

Člověk má dělat to, co ho baví a co umí

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — INVESTICE V NEW YORKU — MRAKODRAPY V PRAZE — 7 MILIARDOVÝCH TRENDŮ — DESIGN: ECO TREND — TOP 10: METROPOLITAN LIFE

08/2018


95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Gravelli:

Ve finále to možná bude trochu větší, než jsme čekali

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — INVESTICE V NEW YORKU — MRAKODRAPY V PRAZE — 7 MILIARDOVÝCH TRENDŮ — DESIGN: ECO TREND — TOP 10: METROPOLITAN LIFE

08/2018


mimořádná místa pro život prémiové byty 1+kk až 6+kk komerční prostory a restaurace klientské změny a interiér na klíč v centru Prahy pod Petřínem www.satpo.cz


Bydlení v lesoparku | Výhledy na lokalitu Cibulky | Nadčasová architektura


B

www.vilypostovka.cz


6 ESTATE  OBSAH

Estate 08/2018

52 TÉMA:

Mrakodrapy v Praze

20

INTERVIEW GRAVELLI: Bude to možná trochu větší, než jsme čekali

36 DESIGN: Eco

ESTATE STATUS ESTATE STUDIO

10 INTERVIEW: Skyhill

16  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Ben Affleck prodává sídlo

30  ARCHITEKTURA  Fjordenhus

52 TÉMA  Mrakodrapy v Praze

58 TREND  7 miliardových tendencí

36 DESIGN  Eco

20 INTERVIEW: Gravelli

42 UMĚNÍ  Gerhard Richter

60 INVESTIČNÍ DESTINACE  New York

ESTATE STRATEGIE

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI

62 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Rodinné domy Březiněves


OBSAH  ESTATE 7

76 STYL: Poseidonův živel

68

VISIONARY: Nová vize Holešovic

82 TOP 10:

Metropolitan life

64 PŘEDSTAVUJEME  The Opera District KOMERČNÍ NEMOVITOSTI 68 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE/KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Visionary ESTATE STATEMENT 76 STYL  Poseidonův živel 78 AUTOMOTO  Porsche 911 GT3 RS 82 TOP 10  Metropolitan life 90 GOURMET  Burgers & Bubbles ESTATE STARS 96  PRODEJ 129 PRONÁJMY 144 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI


8 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, hlavním tématem aktuálního vydání z byznysového pohledu je otázka výškové výstavby v Praze. Srovnání s okolními zeměmi ukazuje, že na tomto poli poměrně zaostáváme. Otázka role mrakodrapů v developerském vývoji Prahy je velmi kontroverzní téma, a to z podstaty věci a mnoho zájemců o jeho otevření již v minulosti bylo umlčeno – asi není potřeba zmiňovat, že s nezanedbatelnými náklady. Pokud by na území hlavního města mrakodrapy vyrostly, pochopitelně nezvratně změní jeho podobu, což ostatně poměrně výhrůžným tónem zdůrazňuje i UNESCO, které se položilo už do projektu V Tower. Nakolik je ale udržitelné konzervovat – alespoň tedy limity růstu do výšky – všestranně se rozvíjející město ve střední Evropě? Architekt a spoluautor návrhu metropolitního plánu Roman Koucký dokonce nazval brzdění výškové výstavby v Praze zločinem, proti městskosti. Je jasným a obecně přijímaným faktem, že města budoucnosti by se měla spíš systematicky zahušťovat než rozšiřovat. Metropolitní plán má pro tyto účely vymezit jasně dané lokality, které nezasahují do historických částí města. Nastavení pravidel by mohlo dát vzniknout zcela nové podobě a směru některých pražských čtvrtí, které by se díky tomu měly možnost ukázat v daleko kosmopolitnějším světle. Zcela zásadní ale v tomto případě bude role developerů, tedy hlavně těch osvícených, kteří jsou schopni si uvědomit, jak zásadním zlomem nastavení nových výškových limitů Prahy je a jakou zodpovědnost s sebou nese jejich reálná implikace do podoby města. Odborná i laická veřejnost často zmiňuje potřebu uplatnění kvalitní moderní architektury v kontextu vývoje Prahy a právě nové mrakodrapové lokality mohou vytvořit těmto ambicím potřebný prostor. Budu se těšit na další vývoj. Příjemné čtení a zbytek léta plný pouze progresivních změn Vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


10 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 11

David Výborný a Václav Černoch:

ČLOVĚK MÁ DĚLAT TO, CO UMÍ A CO HO BAVÍ

Navracení původní slávy historickým domům zapomenutým časem. David Výborný a Václav Černoch prostřednictvím společnosti SKYHILL realizují tento ušlechtilý záměr – a samozřejmě i lukrativní byznys – především na Vinohradech, ačkoliv jeden z jejich připravovaných projektů se nachází i v Libni. Když se ocitnete v domech, které prošly jejich rekonstrukcí, neubráníte se zase o trochu víc propadnout kouzlu staré Prahy. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Alexander Dobrovodský


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Vaší specializací je renovace historických nemovitostí v centru Prahy –

Podle čeho vybíráte nemovitosti, do kterých investujete?

jakou poslední realizaci máte za sebou?

DV: Především si musíme umět představit, že bychom v těch domech sami

DV: Náš poslední projekt, kde jsme už úspěšně prodali všechny jednotky,

bydleli. Většinou když se jdeme na konkrétní nemovitost podívat, tak

se nachází na vinohradské adrese Chodská 22. Od akvizice po následný exit

z 80 procent nakonec i obchod realizujeme. Neradi ztrácíme jak náš čas,

celá akce trvala necelé dva roky. Nefinancujeme projekty jinak než

tak čas druhých.

z vlastních zdrojů, takže je pro nás důležitá i jejich časová osa. VČ: Samozřejmě že je pro nás rozhodující lokalita a cena. Nesmíme ovšem VČ: V září očekáváme začátek stavebních prací na třech nových rezidenč-

zapomenout ani na to, jak jsme si na prvním setkání sympatičtí s protistra-

ních nemovitostech v Dittrichově 4 a Charkovské 10 na Vinohradech

nou. Často se setkáme s tím, že aktuální majitelé mají přehnaná očekávání

a v Zenklově 143 v Libni. U některých z těchto projektů jsme už dokonce

ohledně hodnoty jimi vlastněných nemovitostí a nejsou si vědomi toho,

spustili předprodeje.

kolik práce a finančních prostředků musí developer vynaložit, aby kompletně rekonstruoval de facto „ruinu“ v dobré lokalitě.

S ohledem na zmíněné lokality, ve kterých působíte – neodrazují vás při práci problémy s památkáři?

Vyhledáváte domy ke koupi aktivně, nebo spíš sledujete, co je na

VČ: Největším problémem je termín vydání stanoviska. Poslední roky

trhu k dispozici?

čekáme na stanovisko v průměru šest měsíců. Neznáme tedy konečnou

DV: V posledních letech nelze koupit investičně zajímavou nemovitost bez

verzi projektu až do vydání

jejího aktivního hledání. Dě-

požadovaného vyjádření. Ná-

kujeme tímto na dálku našim

rodní památkový ústav neboli

kontaktům, které nás neustá-

„malí památkáři“ už vydávají stanoviska pouze negativní. Jednáme tedy především s magistrátními památkáři, kteří jsou pro nás konstruktivními partnery. Snažíme se vždy najít ideální kompromis mezi rekonstrukcí vyžadující

„Nechceme tvořit kvalitativně a architektonicky nedostatečné produkty, které dle našeho názoru dehonestují tak významnou lokalitu, jakou bezesporu naše metropole je.“

le zásobují informacemi

Václav Černoch

Lidé se často podívají na

památkovou ochranu a stavem, kdy může být zároveň

o stávajících vlastnících domů uvažujících o možném prodeji jejich majetku. VČ: Veřejné nabídky nemovitostí na trhu nedávají developerům možnost zisku. internet, za kolik se prodává

realizována tak, aby splnila

v dané lokalitě jednotlivý byt,

požadavky na hygienické

a následně tuto cenu za metr čtvereční aplikují násobkem

předpisy dnešní doby týkající se koupelen, kuchyní a balkonů.

celkové plochy domu. Neuvědomují si ovšem, jaké další náklady jsou spojené s kvalitní rekonstrukcí jak bytových jednotek, tak společných částí domu.

Měníte často původní dispozice bytů? Standard bydlení je dnes přece jen jiný než v dobách, kdy vinohradské činžovní domy vznikaly.

Zajímají vás třeba i solitérní byty nebo přepracování půdních prostorů?

DV: Ano, měníme, ale citlivě tak, aby původní proporce obytných místností

DV: Nezajímají, na toto pole se nepouštíme. Já osobně s tím mám špatné

byly co nejméně ovlivněny. Velkorysé prostory a proporce bytu mají své

zkušenosti. V době, kdy jsem ještě působil v NHL a mezi sezonami jsem

kouzlo, které stojí za to zachovat nejen pro nové uživatele, ale i pro příští

pravidelně kupoval jednotlivé bytové jednotky nebo půdní prostory, stávalo

generace.

se mi, že realita nenaplnila očekávání. Nebylo to rentabilní, byla s tím spousta práce a ve finále jsem stejně nemohl mít rozhodující slovo ohledně

VČ: Ideální stav je, pokud nemusíme do původní dispozice zasahovat vůbec.

celé realizace.

To, co nás nejvíc zajímá u historických budov, je prostor a světlo. Proporce místností včetně velikosti oken vytváří jedinečnou atmosféru. To se týká

VČ: S mým kolegou jsme se potkali zhruba před osmi lety a viděl jsem, jak

i společných prostorů domu. Veškeré novodobé zásahy musí působit tak,

je z celé situace nešťastný. V té době jsem měl minoritní podíl v jedné nad-

aby nebyly na první pohled patrné.

národní společnosti, která spravovala velká nemovitostní portfolia v Praze.


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Začali jsme hledat řešení a jako to nejlepší se ukázalo právě rozprodat

VČ: Neslučuje se to s naším přesvědčením. Jak já, tak kolega se chceme

všechny solitérní jednotky různě rozmístěné po Praze v rámci různých SVJ

ztotožnit s tím, co děláme. Nechceme budovat novodobé paneláky pro

a následně koupit jeden celý dům v atraktivní lokalitě. Od té chvíle jsme byli

masy, prodávat jednotky za neodpovídající ceny a jako ostatní developeři

schopni dlouhodobě zaručit 100% obsazenost a patřičný výnos.

se snažit za každou cenu minimalizovat náklady na rekonstrukci. Nechceme tvořit kvalitativně a architektonicky nedostatečné produkty, které dle

Máte vlastní architektonické studio, znamená to, že nespolupracujete

našeho názoru dehonestují tak významnou lokalitu, jakou bezesporu naše

s externími projektanty?

metropole je.

DV: Rád pracuji se stejnými lidmi, dokud nezklamou moji důvěru, a dlouhodobá spolupráce s projekční kanceláří DOMYJINAK splňuje moje očekávání.

V portfoliu máte i služby jako je správa nemovitostí. Jaký je o tento segment zájem?

VČ: Musím souhlasit. Rozhodli jsme se investovat nemalé prostředky do

DV: Sice se jedná o jednu ze služeb, které poskytujeme, ale pouze pro naše

této synergie. To se týká také jak

privátní investory a obchodní

daňového, tak právního pora-

partnery. Nejsem tedy schopen

denství. Snažíme se, aby lidé,

adekvátně odhadnout míru zájmu

se kterými vytváříme business, neposkytovali naše vzájemné know-how třetím stranám. I přestože tento segment trhu, ve kterém se specializujeme, se může jevit jako malý, naše plány jsou dlouhodobé.

„Většinou když se jdeme na konkrétní nemovitost podívat, tak z 80 procent nakonec i obchod realizujeme. Neradi ztrácíme jak náš čas, tak čas druhých.“

V jakém stavu své projekty dokončujete? Stále populárnější

David Výborný

v tomto segmentu v širším kontextu. Naši lidé jsou v tomto oboru vysoce kvalifikovaní a plně jim důvěřujeme, musím ovšem přiznat, že tato divize našeho podnikání je prodělečná, ale nechceme ji ze strategických důvodů začít „outsourcovat.“ Další oblastí vaší činnosti je pro-

je v high-end segmentu buďto

dej nemovitostí – své realizované

varianta shell and core, nebo

projekty si také prodáváte sami?

naopak plně designově vybavené interiéry připravené k nastěhování.

DV: Ano, cítíme se v tom být silní. Těší nás vidět výsledek naší práce.

DV: Máte pravdu. V dnešní době je stále populárnější rekonstrukce ve stylu shell & core neboli white walls. My jsme se rozhodli, že takto pracovat

VČ: Nebyli jsme schopni najít vhodného partnera, který by k dané proble-

nechceme. Častokrát si koncový uživatel nedokáže představit finální

matice přistupoval s takovou péčí jako naši lidé, kteří se specializují na

výsledek a není ochoten si byt dokončit sám. Jelikož neprodukujeme stovky

pronájmy a prodeje. Tuto službu prakticky neposkytujeme třetím stranám

jednotek ročně, tak nás baví dokončovat naše projekty až do fáze možného

a oproti realitním kancelářím jsou naše odměny fixní.

nastěhování a myslím si, že lidé oceňují výsledek práce našeho týmu. Vidíte nějaký typický profil vašeho zákazníka? Jsou to spíš Češi, expats, Neuvažovali jste o tom, že byste si některé své projekty po dokončení

nebo investoři?

ponechali k pronajímání?

DV: Nedá se říci, že bychom přitahovali typologicky stejné zákazníky. Spíš je

VČ: V době realitního boomu si nemyslíme, že je vhodné držet příliš velké

to velmi různorodé. Zaznamenáváme ale zvýšený zájem o koupi nemo-

množství nemovitostí pro vlastní účely nebo na pronájem. Až dojde ke

vitostí ze strany Čechů, kteří tvoří více než dvě třetiny našich koncových

korekci trhu, tak se zaměříme na asset management a valorizaci vlastněné-

zákazníků.

ho majetku. VČ: V našem segmentu zhruba jednu třetinu jednotek kupují lidé na invesA co úplně nová výstavba, klasický development? Na toto pole se nechce-

tici. Tím, že se jedná o výjimečné lokality a nadstandardní rekonstrukce,

te pouštět?

tak snáze drží hodnotu i v průběhu finančních krizí. Ovšem je třeba říct, že

DV: V žádném případě. Člověk má dělat to, co umí a co ho baví. Já osobně

výnosnost se v dnešní době pohybuje spíše kolem tří procent a nikoliv pěti,

jsem i zásadně proti investicím mimo širší centrum Prahy.

jak tomu bylo ještě v nedávné době. ▪


Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO PRONAJMEME • • • • • •

váš dům vaši továrnu váš byt vaše kanceláře váš obchod váš pozemek zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90

www.jacobb.cz


16 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

JIŽANSKÉ SÍDLO Bena Afflecka je na prodej

Atmosféra Jihu proti Severu, privátní ostrov, golfové hřiště, stáje nebo soukromé molo s motorovou lodí a velkorysý prostor, který můžete změnit mrknutím oka. Dům snů – respektive trojici domů – na americkém jihu právě prodává oscarový herec Ben Affleck. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 17

Dle realitní kanceláře Engel & Völkers, která triumvirát uvedla na trh s cenovkou 8,9 milionu dolarů, jde o skutečně výjimečnou nabídku na poli high-end nemovitostí. Vězte, že než se ale vůbec jako nerezident dostanete k prohlídce 35 hektarů pozemků, budete muset zažádat o povolení ke vstupu na ultra privátní Hampton Island, jedno z nejúchvatnějších pobřežních míst ve státu Georgia, nedaleko města Savannah. Hlavní motivace holywoodského herce pro koupi této výjimečné nemovitosti je tedy

nasnadě – naprosté soukromí pro něj, celou rodinu i pro početnou společnost přátel, kromě hlavního domu totiž pozemek oplývá rovnou dvěma budovami pro hosty. Komu jeden dům nestačí Příjezdová cesta přes most na 1618hektarový ostrov se dále line nedotčenými lesy, které jsou rovněž součástí pozemkové plochy. Co jednoznačně přesvědčí o unikátnosti zdejší usedlosti, je naprosto odlišný architektonický styl trojice rezidenčních budov. Místo jako stvořené pro náročného kupce zaměřeného na proměnlivost, ideálně s nemalým okruhem přátel. Na ně a na jakékoli další hosty čeká zhmotněná kombinace slov rustikální a elegantní v podobě Oyster House. „Chata“ pro hosty Onen rustikální rozměr Oyster House dodává hned exteriér, na jehož stavbu bylo použito dřevo mořené do černé barvy. Třípodlažní budovu symbolicky nadnáší rozsáhlé verandy stýkající se v srdci domu prostřednictvím štědře řešeného centrálního obývacího atria, které překvapí svým až skandinávsky elegantním zpracováním kontrastního světlého dřeva. Přestože je „pouze“ zázemím pro hosty, Oyster House nabízí plochu celých 930 metrů čtverečních a rozlohou převyšuje ostatní dvě budovy. Pohodlí v něm


18 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

Jih proti Severu Element modré krve planety symbolizují i malé cesty vysypané lasturami ústřic mezi třemi nemovitostmi. Jednou z nich se dostanete i k hlavní rezidenční budově, Big House. Dům jako z dob prezidenta Abrahama Lincolna upoutá vaše pohledy bílým průčelím, v němž masivní čtvercové základny podepírají dvojici sedmimetrových klasických dórských sloupů. Elegantní symetrie exteriéru ve stylu antického Řecka je doplněna tabulkovými okny a nezbytnou dvojicí verand na každé straně domu. 560 podlahových metrů zde v podstatě vytváří malé filmové studio, připravené kdykoli na natáčení velkofilmu Jih proti Severu. Reprezentativním příkladem budiž centrální přijímací pokoj laděný do oslepující bílé barvy. Tmavé podlahy z masivu kontrastují s bílými pohodlnými sofa kolem krbu, téměř pět metrů stropní výšky a dekorativní štukování dotváří velkolepou

najdou na dvě desítky hostů v pěti ložnicích, k nimž vede balkon, díky kterému je zachována vzdušnost celého interiéru. Autentický jižanský styl Slovo vintage nabývá naprosto jasných fyzických obrysů ve dvojici ložnic. Ty se mohou pochlubit skutečně autentickým kouskem, čekají tu na vás totiž pravé nefalšované palandové postele, na nichž skutečně přespávali námořníci cestující na obchodních plachetnicích. K atmosféře amerického jihu patří typický zvuk jemného vrzání houpacích křesel na verandách. Až se usadíte na jedno z nich v Oyster House, můžete si dosyta vychutnávat výhledy na pozemky korunované vodami řeky North Newport. Je-li řeč o vodním živlu, ten se můžete snažit pokořit z paluby téměř dvanáctimetrové motorové lodi oděné do slušivého mahagonu, která kotví u privátního mola na zdejším pozemku.


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 19

atmosféru i díky osvětlení z několikaramenného lustru. V Big House nechybí samozřejmě ani opulentní jídelna s dlouhým stolem pro 8 hostů. Čtveřice pokojů včetně master bedroom je vybavena vlastními koupelnami. Takzvaný study room herec nečekaně zásobil obdivuhodnou knihovnou. Konec léta na východě Zmíněnou hlavní rezidenci, postavenou na míru Johnem Morganem na konci 90. let minulého století, a Oyster House doplňuje poslední nemovitost The Summer Cottage neboli Letní chata, která poskytne chladivý azyl před suchými horky jižanských lét díky kamenným podlahám, rustikálnost ovšem nechybí ani zde při pohledu na přiznané krovy včetně trámů nebo odhalené cihly v kuchyni. Ben Affleck nemovitost pořídil v roce 2003 za 7,1 milionu dolarů a rozhodl se ji opustit v souvislosti

s rozvodem s herečkou Jennifer Garner – stěhuje se do Los Angeles, aby byl blíže dětem. Nemusí však truchlit pro trojici na východě, v Pacific Palisades si pořídil neskromnou záležitost se sedmi ložnicemi o 1200 metrech čtverečních, za kterou zaplatil obdobně neskromnou sumu 19,25 milionu dolarů. Chvíli se spekulovalo o tom, že hledá i byt v New Yorku, kde s přítelkyní, producentkou Lindsay Shookus, platil nákladný nájem v jedné z nejkrásnějších budov na Central Park West. Nicméně blízkost rodině zvítězila. Kalifornská nemovitost, která byla na trh uvedena s původní cenovkou 20,5 milionu dolarů, je zosobněním elegance a všeho, po čem by herec mohl toužit. Nechybí domácí kino, zázemí pro party s barem, tělocvična a venkovní bazén. Slabost pro jižanskou architekturu Affleck ale nezapře, stále mu patří před světem skrytá plantážová rezidence v Riceboro v Georgii, kterou pořídil už v roce 2003 za 7,11 milionu dolarů. ▪


20 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Gravelli:

VE FINÁLE TO MOŽNÁ BUDE TROCHU VĚTŠÍ, NEŽ JSME ČEKALI

Vsadili na beton a spustili revoluci. Za sedm let na trhu se Gravelli dokázalo jako značka vyprofilovat do pozice silného partnera značek s tradicí dlouhou desítky let. Teď nastal čas na další etapu… Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 21


22 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Asi nebudu originální, ale proč zrovna beton?

a agentura pak v rámci toho budgetu shání, co by vymyslela, obvykle s výro-

Ladislav Eberl: V podstatě jsme si zvolili beton jako hlavní materiál, z nějž

bou v Číně. Ve finále vám dodají poměrně okleštěnou věc v poměru k tomu,

budeme vytvářet naše produkty a nabídneme jej v trochu nové podobě.

kolik peněz investujete, protože sami nejsou výrobci. A tím, že my jsme

Dnes je na trhu spousta firem, které dělají betonové stěrky, podlahy, scho-

špičkoví v celém procesu – tedy od bodu, kdy produkt navrhneme, až po

diště a vlastně celé budovy, my jsme si ale řekli, že tohle naše cesta nebude.

jeho zabalení a dodání v luxusním balení – nemusíme outsourcovat spoustu

Že se vyhneme těm stavařským věcem a budeme dělat objekty – tedy vše,

věcí, jak je to dneska běžné. Spolupracovali jsme třeba s Porsche na dárcích

co je v interiéru nebo venku na zahradě s možností si na to sáhnout. Stůl,

pro VIP zákazníky, kteří si koupili novou Panameru. Dodávali jsme jim

umyvadlo, stolek, miska, šperk… Tyhle skupiny produktů nás začaly na

popelníky na doutníky, klíčenky a podobně. Dárky sklidily obrovský úspěch.

začátku bavit v tom, že na trhu v betonovém provedení nebyly k dostání.

Zajímavým prvkem jsou také trofeje. Dnes se pořád všichni soustředí jenom

Dnes už máme pár konkurentů a zároveň dost napodobitelů. Myslím, že se

na sklo, což už je poměrně všední, a proto jsme zavítali i do této kategorie

nám podařilo překonat hlavní

a máme za sebou spousty tro-

mýty spojené s betonem,

fejí pro různé turnaje, soutěže

tedy že je těžký, nasákavý, nepraktický, laciný… Naším cílem bylo tyhle všechny zažité předpoklady překlopit do opozit a prezentujeme je tak, jak to vidíte třeba u desky našich betonových stolů. Kvalitní prostorná deska, která má zajímavou strukturu, perfektní ošetření a klidně může být celoročně venku. Architekti vlastně do té doby

Reproduktory jsou jedna z našich hlavních novinek, představujeme je po intenzivním vývoji trvajícím rok a půl. Před čtvrt rokem jsme s nimi byli v Mnichově na High endu, největší výstavě audio techniky, kde jsme výsledek naší práce prezentovali s velkou slávou jako první reproduktor Gravelli.

takovou možnost neměli. Než jsme začali prezentovat beto-

a jiné slavnostní příležitosti. A co konkurence? JP: Na trhu samozřejmě vzniká spousta dalších firem, mají sklony si myslet, že když mícháte beton, stanou se z vás multimilionáři, ale nevidí už tu práci v pozadí. Je to těžký, hodně těžký byznys. I my jsme měli před pár lety trochu jiné názory a vize, než máme dnes, a teď vidíme tu správnou cestu zase trochu

nové objekty, tak beton používali jen jako samotný základ domu a pak do něj

někde jinde, a proto podporujeme zmíněné kategorie. Obrovský potenciál

dávali další materiály, jako je sklo, dřevo nebo třeba kov, ale neměli možnost

nacházíme v sekci Gravelli Jewellery právě proto, že nikdo na světě ještě

ten základ, takhle konkrétní materiál, dál promítat do objektů, pokud tedy

beton do této podoby nezpracoval tak, jako jej umíme zpracovat my. Spolu-

nechtěli použít nějaký úplně obyčejný odlitý panel, na což se dost těžko

pracujeme s výrobci špičkových šperkařských komponent, které dodávají

hledá koncový zákazník.

svoje prvky pro značky jako je Hermès, Zegna a další. Chceme prostě dodat zákazníkovi špičkovou kvalitu za stále dostupnou cenu. Například nejvyšší

V čem je Gravelli tak unikátní ?

řada manžetových knoflíčků u nás stojí okolo 10 000Kč. Na trhu jsou top

Jiří Peters: Všechno je to o týmu lidí, který tady máme. Jsme špičkoví

class značky s historií v řádu vyšších desítek let a pak takové ty rychlo-

v oboru designu, to dokládají výsledky všech možných soutěží, které jsme

kvašky, které prodávají zase vyloženě čínské šperky za malé peníze. My

vyhráli. Dokážeme klientovi dodat špičkový design v extrémně kvalitním

chceme vybudovat něco, co bude dlouhodobé, založené na špičkové kvalitě,

zpracování. V dnešní době kvalita řemeslných firem poměrně upadá a to je

skvělém designu a nekompromisním přístupu, a proto to lidi budou mít rádi.

problém. Vidíme to i na našich subdodavatelích. Nám to vadí a chceme, aby klient za své peníze dostal špičkovou kvalitu, proto si naše výrobní partnery

Vy jste zmínili, že jste začínali s nábytkem, umyvadly, objekty, teď jsem

vybíráme opravdu pečlivě. V tomto přístupu je podle mě náš největší

u vás při prohlídce zázemí viděla reproduktory. To je váš nejnovější počin?

potenciál. Pak je tady ještě kvalitní klientský servis, což je naše další velká

LE: Ano, reproduktory jsou jedna z takových našich hlavních novinek,

výhoda. Dalšími našimi silnými stránkami jsou samozřejmě design a techno-

představujeme je po intenzivním vývoji trvajícím rok a půl. Před čtvrt rokem

logie. Díky všem těmto přednostem jsme vytvořili divizi – Corporate Gifts,

jsme s nimi byli v Mnichově na High Endu, největší výstavě audio techni-

kde nabízíme společnostem originální „reklamní“ předměty a dárky. Dnes

ky, kde jsme výsledek naší práce prezentovali s velkou slávou jako první

spousta firem funguje tak, že si zaplatíte agenturu, řeknete jí svůj budget na

reproduktor Gravelli. Hlavním konstruktérem je u tohoto produktu Ondřej

dárek pro vašeho obchodního partnera nebo třeba úspěšné zaměstnance

Chutný, je to vlastně takový garant, ideamaker a konstruktér, postaral se


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 23


24 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

o vnitřní komponenty, má přehled a praxi v tom, jak se musí poskládat,

demonstrace síly technologií a ukázka, kam až se věci dají dotáhnout.

upravit, dát dohromady. V rámci Gravelli jsme pro tento segment vytvořili

Díky znalostem dokážeme svůj standardní produkt posouvat

samostatnou kategorii a tohle je její první produkt, jmenuje se Virtuoso. Jde

o mnoho úrovní výš.

o pár aktivních reprosoustav, které v sobě mají zesilovače fungující i jako zvuková karta. Součástí balení je úplně všechno, co konečný uživatel může

Stojí za tím spousta práce...

potřebovat k zapojení, kabely, redukce a podobně. Jdeme tímhle přístu-

LE: V podstatě se člověk takovou zábavnou formou člověk naučí získávat

pem trochu do konfliktu s běžnou praxí na trhu, kde člověk mnohdy nemá

zkušenosti a pak je uplatnit. Kdybychom měli nějakou excelovou tabulku

při výběru a nákupu ani představu, co všechno bude potřebovat k finální

s předepsanými vývojovými kroky, budeme tady jako v nějakém výzkumáku

sestavě, a když mu pak prodavač vypočítá další položky, které je potřeba

a za chvíli člověk ztratí pozornost a takovou tu vášeň projekt dotáhnout.

pořídit, zákazník se dostává téměř do stavu paralýzy, protože nabídky jsou

Když řekneme, že uděláme nejlepší betonové reproduktory na světě, tak na

dlouhé kilometry, musíte se probírat recenzemi, a nakonec to ještě všechno

nich prostě pracujeme. Průběžně, dokud vše není perfektní. Musíme pro to

poskládat dohromady. Obecně jsou na

spolupracovat se skupinami lidí, kteří

audio trhu dvě cesty – pokud chcete

jsou profíci ve svých oborech, a právě

mít dobrý zážitek z hudby, musíte jít po

v tomto vidíme neuvěřitelný potenciál

kvalitě, tam je pořizovací cena v řádech stovek tisíc. Anebo můžete koupit něco, co hezky vypadá, je to designový objekt, ale víte, že to trochu trpí po zvukové

Nikdo nám nevěřil, že se z Gravelli dá něco vytvořit.

růstu. Třeba s Petrofem jsme připravili k výrobě betonové piano a strávili jsme na tom něco přes rok.

stránce. My jsme si řekli, že chceme

Betonové piano?

zkombinovat to, co děláme i v těch

To zní zajímavě, už je na trhu?

dalších kategoriích, jako jsou ty šperky,

LE: Není to ještě prezentované, teď se

nábytek, umyvadla, zkombinovat naši

bude poprvé zařazovat do katalogů pro

technologii, řemeslo a čistý hezký de-

celosvětový prodej jako atyp. Výroba

sign. Všechno to jsou klíčové prvky naší

takového nástroje trvá celkem dva

DNA a i v nových reproduktorech se to

až tři roky, ale takové věci jsme dnes

nádherně ukazuje. Kdybychom neprošli

schopni zvládat. Tato spolupráce je dů-

sedmiletým vývojem a každý den tady

kazem, že nás firmy na obdobné úrovni

neodlévali desítky různých produktů,

začínají brát jako solidního partnera, se

tak bez těchto zkušeností bychom

kterým se dají vyvíjet projekty. Už jsme

Umyvadlo Slant 05

ve fázi, kdy fungujeme jako kreativní

ani třeba před třemi nebo čtyřmi roky

studio založené na designu a dokážeme

vůbec nebyli schopni vyrobit takovou ozvučnici, jaká se nám podařila. Tehdy jsme neměli vůbec představu, jak

dělat návrhy výrobních forem, zajistit celý ten postup a dostat koncept z ta-

udělat tu danou výrobní formu, která je sice udělaná v podstatě jednoduše,

kové té první představy až po okamžik, když to celé stojí před vámi hotové.

ale uvnitř ozvučnice je spousta detailů, díky nimž to celé funguje a jen ten standardní, těžký betonový odlitek by nám nikdy neumožnil jít o těch pár

Jste podepsaní i pod designem zmíněného piana?

dalších kroků, které jsou potřeba k dosažení cíle. Práci s betonem máme

LE: Ano, to je komplet práce Tomáše Vacka, našeho hlavního designéra,

v podstatě zvládnutou, takže ho dokážeme prezentovat v subtilních

který stojí za 90 % toho, co Gravelli nabízí. Vedle toho máme spoustu aty-

formách o síle pár milimetrů, stejně jako v třímetrových solitérech, které se

pických výrobků, kdy za námi přijde designér, architekt nebo prostě klient

dají použít třeba jako mobiliář a podobně. Beton máme vychytaný, máme

a řekne, co si představuje, a my to pro něj vymyslíme.

vlastní postup, vlastní směsi i způsob, jak ošetřovat povrch. A protože by se každá firma měla vyvíjet dál a hledat nové možnosti, začali jsme vyhledávat

Takže to máme mezioborovou expanzi a já jsem při prohlídce zázemí

lidi, se stejnou vášní pro jejich řemeslo, technologie a design, jako máme

pochopila, že kromě toho expandujete i geograficky. V jakých lokalitách

my, ale jejich práce se točí třeba kolem kovu nebo dřeva, karbonu a tak dál.

působíte?

S takovými lidmi jsme se začali spojovat a díky tomu dnes vznikají unikátní

LE: Máme v zahraničí jednotlivé realizace, ale chceme se mimo Českou

produkty, často možná i těžko uplatnitelné na trhu, ale je to nádherná

republiku prezentovat hlavně pomocí architektonických portálů, kde se


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 25

o nás dozvědí lokální odborníci a díky tomu máme možnost se dostávat do

Chystáte novou kolekci šperků a doplňků, kdy bude uvedená?

dalších projektů. Poslední rok pracujeme na tom, abychom měli pokrytí Ev-

LE: V září. Budeme k tomu fotit takovou větší kampaň na začátku září

ropy alespoň co se týče partnerů, dealerů a lidí, kteří jsou už zvyklí se nám

a bude dokonce spuštěn samostatný e-shop. Naše značka se teď začala

ozvat, když řeší nestandardní betonové prvky. Naším klíčovým partnerem je

vyvíjet několika různými směry, přičemž každý potřebuje svoji péči a kdyby-

architekt, protože naše produkty se často upravují na míru nebo přímo vy-

chom vše drželi pod jednou stránkou, tak to bude trochu povrchní a člověk

rábějí na míru. I v celosvětovém kontextu existuje řada výrobců, kteří pracují

nemůže jít do hloubky. Začínáme tedy teď systém stavět na takových

s betonem, ale jejich kapacity jsou většinou tak malé, že nemůžou nabídnout

malých divizích, které se potom budou dál rozvíjet. Gravelli jako značka

architektovi spolupráci na větším projektu, kdy potřebuje například sto

stojí nad nimi. Naše práce, náš sehraný tým, to je ten základ, ze kterého

kusů nějakého atypického produktu. My na takové zakázky máme dostateč-

to všechno vychází, ale následně se o každou z kategorií stará jiný člověk,

né zázemí a taky mnohem víc lidí, než je zvykem. Navíc díky komplexnímu

aby se jí dařilo. Pokud v jednom člověku děláte čtyři různé segmenty, tak

portfoliu s pokrytím produktů od velkých objektů až po doplňky můžeme

vždycky nějaký upozadíte. Nedá se dělat vše souběžně. Ve finále to možná

projekt řešit jako celek, což je další výhoda.

bude trochu větší, než jsme čekali.

Jaký je u vás poměr mezi prací na zakázku a standardizovanou produkcí?

Zmiňoval jste, že jsou u vás samozřejmě zásadní lidé, se kterými

LE: Nějakých 50 na 50. Atypy jsou dost časté, typicky vázané na exkluzivní

pracujete. Kolik vás teď působí v rámci Gravelli?

projekty, protože když už architekt kreslí něco nového, tak chce, aby

JP: Máme interně patnáct zaměstnanců a budeme přijímat další

to bylo originální.

tři na nové pozice, zejména pro zahraniční obchod. Do výroby také hledáme posily, pro šikovné ruce se u nás práce vždycky najde.

To se týká, předpokládám, třeba hotelů. Máte na kontě

Pak máme profese, které outsourcujeme, protože není nezbytně

nějaké realizace tohoto typu?

nutné je mít in-house.

LE: Ano, ale většinou děláme hotelové restaurace. Personalizace je běžná třeba právě u jídelních stolů.

A v kolika lidech jste začínali? JP: Ve třech. Pak hned přišel designér Tomáš Vacek, výrobu jsem měl na

Mohli byste zmínit nějaké konkrétní projekty?

starosti já s Láďou Jeřábkem, který je dnes mistrem výroby. Tom designoval,

LE: V Praze jsme spolupracovali na restauraci Ginger & Fred v Tančícím

my vyráběli a Láďa to všechno prodával. Takže jsme docela dlouhou dobu

domě a několik projektů jsme dělali pro Ambiente.

byli čtyři. Později do nás investoval větší peníze Vít Kutnar, tak se stavy navýšily. Následně ho v roli investora vystřídal Václav Dejčmar, což vedlo

Doslechla jsem se, že máte svoji stopu i v novém resortu Zuri na

k dalšímu nabírání nových lidí a rozšíření výroby. Kdybychom přišli v roce

Zanzibaru. Co jste tady konkrétně dělali?

2012, když jsme firmu založili, do banky – což jsme jednou zkusili – tak by se

LE: Pro Zuri jsme dělali umyvadla na míru kompletně pro celý resort. Teď se

nám vysmáli. Nám totiž nevěřil vůbec nikdo, že se z Gravelli dá něco vytvo-

chystáme do Německa, kde máme spolupráci s firmou Godelmann, což je

řit, takže těžko vám pak bude věřit banka, když všichni říkají, že je nesmysl

jeden z největších výrobců klasických betonových produktů v Německu.

něco dělat z betonu.

Z 95 % prodávají jen na německém trhu a mají asi osmdesátiletou tradici. V srpnu otevírají krásný showroom v obchodním domě BIKINI v Berlíně

Jsou ještě vůbec nějaké oblasti, kam byste chtěli expandovat?

na super frekventovaném místě, terase v prvním patře. Dělají ale hlavně

LE: V dohledné době ne. Nyní se chceme zaměřit více na kvalitu než na další

dlažby, obklady a takové ty projektově náročnější produkty, takže nás

rozšiřování portfolia.

přizvali k tomu, abychom se v showroomu také prezentovali a doplnili celou prezentaci o naše objekty. Budeme tedy mít v rámci instalace různé kusy

JP: Jsou to jasné sekce – audio, šperky, umyvadla, vybavení interiéru

nábytku, umyvadla, ale i šperky.

a exteriéru a právě taky dárky pro velké firmy. Na další kategorie není čas a ani není v tuto chvíli důvod je dělat.

To je tedy vaše první zahraniční expanze v podobě showroomu, že? LE: Ano. Máme jinak v zahraničí spíš zástupce, třeba v Dánsku a právě

Ta největší expanze proběhla až v poslední době?

i v Německu koupelnová studia a podobně. Za hranice se ale Gravelli

LE: Ano, za poslední rok nebo dva. Tenhle rok je hodně zlomový,

dostává i díky spolupráci se značkami, třeba pro Ferrari v Dubaji jsme měli

hlavně v těch klíčových rozhodnutích, třeba už jen ohledně

projekt ve spolupráci s Preciosou.

portfolia firmy. ▪


SKLÁDACÍ A POSUVNÉ STĚNY

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 · +420 272 733434 · www.hladik.info


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


28 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Umělecký ředitel Louis Vuitton pro IKEA ÚČET, PROSÍM Módní návrhář Virgil Abloh, zakladatel fashion brandu Off-White a nový kreativní ředitel pánské módní sekce pro Louis Vuitton, spojil síly se švédskou legendou IKEA a zanechal svůj rukopis v připravované kolekci Markerad, která půjde na trh v roce 2019 a cíli především na mileniály. Abloh je autorem designu koberce, který je věrným zobrazením účtu skandinávského domu s nábytkem. První ochutnávka statement koberců proběhla v rámci Democratic Design Days v červnu ve Švédsku. Na nové kolekci koberců s dotykem pop artu spolupracovali světoví designéři jako Craig Green nebo Noah Lyon.

GLOSTER ATMOSPHERE: Poklidné momenty od Cecilie Manz Dánská designérka, kterou v rámci letošního pařížského veletrhu Maison&Objet zvolili designérkou roku a proslavila se zejména kolaborací s Bang & Olufsen na přenosném reproduktoru s 360stupňovou distribucí zvuku,

Calici Milanesi Skleněné trio Agustiny Bottoni Skleněný hold milánské tradici aperitivu a architektuře Piera Portaluppiho spojila argentinská

navrhla kolekci minimalistického nábytku pro

designérka a navrhla kolekci koktejlových skleniček, kterou poprvé představila na letošním

německou značku Gloster. Pro novou kolekci

Salone del Mobile. Trojici pojmenovala Calici Milanesi a jejím čistým, pravidelně zvlněným

Atmosphere přišla s inovativním parametrem výrazně ovlivňujícím způsob interakce jak u jídelního stolu, tak i na jiných místech, kde se schází rodiny a přátelé. Zdánlivě přehlížená výška nábytku se totiž ukázala jako určující pro míru pohodlí, jakou máme spjatou s momenty odpočinku. Kolekce níže posazeného nábytku zahrnuje chaise longue, dvě sofa, otoman, konferenční stůl, dvě jídelní lavice a dva jídelní stoly. Jednotlivé kousky kombinují hliníkové kostry s pudrovým finishem se signature elementem Glosteru – teakovým dřevem – a odolnými tkaninami tlumených barev od Sunbrella.

tvarům byly inspirací geometrické linie slavné Villa Necchi Campiglio, kterou Portaluppi vybudoval v roce 1932. Pro subtilně působící trio Bottoni použila borosilikátové sklo typické svou pevností. Kolekce má rovněž odkazovat k milánské tradici, jakou je každodenní rituál aperitivu, jenž je příležitostí pro setkávání s přáteli.


SPECIALISTA NA ZASTŘEŠENÍ TERAS A BAZÉNŮ

SHOWROOM PRAHA ROHAN BUSSINESS CENTER Rohanské nábřeží 671/15 www.alukov.cz


30 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

FJORDENHUS CHRÁM NA VODĚ

Co se stane, když architekta neomezíte prostorem, financemi, a dokonce ani termínem, do kterého má projekt dodat? V případě Olafura Eliassona vznikne dílo mimořádné a originální v každém detailu, realizace, která ukazuje nový směr dánské architektuře. Připravil: Radomír Dohnal, Foto: Anders Sune Berg, David de Larrea Remiro


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 31


32 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Islandsko-dánský architekt Olafur Eliasson

Investiční společnost, kterou vedou tři bra-

počasí, střídání ročních období,“ vypočítává

je velmi produktivní a těší se dobrému zdraví.

tři, mimochodem přímí potomci zakladatele

architekt. Mezi ony prvky místnímu prostředí

Nazývat jeho aktuální realizaci přídomkem opus

společnosti Lego, totiž chtěla „městu něco

vlastní ovšem patří také vybetonované plochy

magnum, vrcholným dílem, je tedy možná poně-

darovat“. A je pravdou, že padesátitisícové Vejle

zázemí přístaviště, které nenabízely zrovna

kud předčasné. Jisté je, že nejen sobě nastavil

už delší dobu zápasí s tím, jak vkusně polidštit

lichotivé výhledy do krajiny. Eliasson proto

laťku proklatě vysoko a celou moderní dánskou

prostor přístavu. Fjord totiž disponuje slušně

dospěl k závěru, že sama projektovaná budova

architekturu posunul projektem Fjordenhus

řečeno předimenzovanou manipulační plochou

se musí stát objektem, ke kterému se budou

na dočista jinou úroveň. Jde o stavbu, o které

doků, která celé sídlo na výběžku Jutského

zraky návštěvníků upínat. Tuto myšlenku pak

ještě brzy uslyšíme – nejspíše hned při prvním

poloostrova roztíná vedví. Je tu atraktivní histo-

dále rozvíjel.

udělování mezinárodních cen, protože kreativitu a inovativní

Chrám, maják, hrad i dar

přístup k práci s organickými

„Doslova jsem se svých klientů

formami Eliassonovi skutečně

ptal, jestli opravdu mám volný

upřít nelze.

prostor pro tvorbu,“ popisuje genezi projektu Eliasson a pokra-

Poprvé na vlastní pěst

čuje: „Zda mohu vytvořit něco, co

Problém jen bude, do kterých

pracuje s pomíjivě lehkými prvky

kategorií Fjordenhus nominovat.

okolí a organicky proměnlivými

Eliasson totiž nevytvořil jen

formami. A když to schválili,

mimořádnou a vizuálně strhující

nabídl jsem jim poměrně odváž-

stavbu, ale i působivý interiér

nou variantu. Skok do prázdna,

včetně všech designových do-

tedy spíš do vody. Řekl jsem jim,

plňků. I proto celá odvážná idea

zda se v projektu vydají z pevné

Fjordenhus rostla postupně,

země průmyslového přístavu

po dlouhá léta. V jejich průběhu

do jeho vln. A oni souhlasili.“

architekt čerpal profesní

Fjordenhus tak začal nabývat

zkušenosti z různých oborů

konkrétní podoby, která svým

a posouval své odvážné vize dál.

usazením do vody u Havneøen

A jistě není bez zajímavosti, že

a nezvyklou výškou připomínala

výsledek je fakticky jeho prvoti-

středověkou tvrz. Tento dojem

nou. Studio Olafur Eliasson není

posiloval i spojovací most pro

ve světě neznámé: O koncertní

pěší, který návštěvníkům zpří-

hale Harpa v Reykjavíku, lon-

stupňuje dvouúrovňové přízemí.

dýnském pavilonu Serpentine

Lidé se odtud mohou z otevřené

anebo o mostu Cirkelbroen

plošiny kochat výhledy na celý

v Kodani jste už možná slyšeli,

fjord. Půltočité schodiště pak

ale všechny tyto projekty

směřuje výše, ke třem patrům

architekt vytvářel v partnerské

využívaným jako kanceláře

spolupráci s dalšími. Fjordenhus

Kirk Kapital. Člověk ale snadno

je jiný, protože nabízí čirý ex-

podlehne dojmu, že nevstupuje

trakt Eliassonových myšlenek,

do administrativní budovy, ale do

názorně převedených do praxe.

chrámu. Klenutí vysokých stropů

Osmadvacet metrů vysoký mo-

tak působí.

nument čtyř propojených věží uprostřed vodní

rické jádro Vejle a také uměle navršený ostrov

hladiny, otevřený letos na začátku června, by ale

Havneøen. Ale nic, co by je vizuálně spojovalo.

Mozaika z milionu barevných cihel

nikdy nevznikl bez přímé podpory společnosti

Tuto úlohu mělo podle bratří Kirků naplnit jejich

Stropní spirály vytvořily čtyři věže překrývající

Kirk Kapital.

nové firemní sídlo, jehož tvorbou pověřili právě

se na bázi kruhových výsečí. Přesněji tedy,

Eliassona. „Klienti chtěli, aby se základem stav-

v určité své části má každá věž kruhový profil,

Stavba, která městu ukazuje budoucnost

by stalo to, co je v místním prostředí přítomné.

aby se v další úrovni proměnil na eliptický, který

To Kirk Kapital totiž patřilo poslední slovo.

Fjord ale nabízel jen proměnlivé prvky: světlo,

vytváří překryv se sousední věží. Klimatizace je


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 33


34 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

prostorů. Zajímala jej zvláště modulace světla a akustiky, což se ukázalo být velmi přínosné. Stavbu je totiž nyní možné prožívat jako nedělitelný celek. Prolínání vnitřních a vnějších objemů a parabolická vícepodlažní okna vytváří dojem maximální přirozenosti. Detaily, které nemají chybu Pokud se zaměříme na interiér, tak podlahy i stropy jsou uvnitř Fjordenhus vytvořeny z betonových desek. Ty společně lemují místnosti se stropní výškou 3,2 metru a dovedně skrývají rozvody a energetickou infrastrukturu budovy. Surový beton by ale působil příliš radikálně, proto je na povrchu osazen žulovým kamenem Pietra Piasentina, který na místo doputoval z italského pohoří Friuli. Rámy oken a dveří jsou ocelové, někdy viditelné a jindy skryté v podezdívce. Jsou to zakázková díla, vytvořená technologií 3D řezu. Díky tomu precizně odpovídají komplikované geometrii celé stavby. Není divu, pravý úhel byste v interiéru hledali marně. Na podlahách můžete zaznamenat kruhové koberce o průměru 9,4 metru. Jedná se o ruční práci indických tkalců z Varanásí. Přírodní vyznění pak doplňuje designový dřevěný nábytek, který pochází z dílny Olafura Eliassona. Fjordenhus je prostě dokonalý v každém detailu. ▪ přímo integrovaná do stavby, pomocí svislých

Podmínka úspěchu? Čas na snění

komínů. Poryv mořského větru tak přirozeně

Celá povrchová mozaika je tvořena

budovu zevnitř ochlazuje. Zvláštní atmosféru

970 000 cihlami a hlazené a povrchově

pak dotváří hra světel a stínů, která je do jisté

ošetřené cihly pak expandují i do interiéru.

míry promyšlenou optickou iluzí. Fasáda stavby

V šedivých tónech jsou ale vyhrazena jen pro

je totiž vytvořena z cihel, ale ne zrovna obyčej-

místa specifického účelu, například pokrývají

ných. Celkem jich je patnáct druhů a každý

stěny na spojovacích schodištích. Členitá fa-

z nich disponuje díky kovovým příměsím trochu

sáda měla i další příznivé vedlejší efekty: Tříští

jinou barvou. Narazíte tu na odstíny modré,

zvuk, a slouží tedy jako vynikající akustická

zelené a stříbrné. Jejich konkrétní umístění je

izolace. Rovněž zabraňuje přehřívání povrchu

součástí digitalizovaného plánu, který umožnil

budovy. „Je to prostě taková malá umělecká

architektovi vytvářet s jejich pomocí vizuál-

kompozice, která má velmi praktické dopady,“

ně světlá či naopak zastíněná místa uvnitř.

dodává Eliasson. Hybridní kompozice stav-

Barevná metamorfóza cihel je přitom ovlivněna

by, která v sobě kombinuje organické tvary

množstvím a intenzitou dopadajícího světla.

a industriální vyznění, vytváří dialog mezi

Příklad? Objekt ve dne působí výrazně světleji

prostorem přístavu a okolním mořem. Během

díky tomu, že je většina namodralých cihel

projektovací i budovací fáze se architekt velmi

situována blíže k vodní hladině.

pozorně věnoval choreografii a sekvenování


SKLÁDACÍ A POSUVNÉ STĚNY

VÍCE PROSTORU,

SVĚTLA A KOMFORTU hladik.info

VÝHRADNÍ PARTNER PRO ČR A SR HLADÍK stavební servis, s.r.o. Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 +420 272 733434 · +420 602 356954 firma@hladik.info


36 ESTATE  STUDIO  DESIGN

ECO Značky každý rok chrlí stovky nových nápadů v desítkách kolekcí a věcí je kolem nás čím dál tím víc. Problém s hromaděním produktů, které vlastně nepotřebujeme a nakonec ani nechceme, trápí i designéry. Stále víc proto přemýšlejí, jak vytvořit design, který bude ohleduplný k životnímu prostředí, a přesto bude splňovat nejvyšší estetická kritéria. Našli jsme pro vás šest jmen, která jsou na dobré cestě. Připravila: Veronika Pařízková, Foto: archiv značek


DESIGN  STUDIO  ESTATE 37

Erez Nevi Pana a jeho slaná židle

Izraelský designér Erez Nevi Pana je jedním z objevů „matky“ všech designérů Rossany Orlandi. Na letošním Salone del Mobile v Miláně byl součástí projektu Guiltless Plastic, který si kladl za cíl podívat se na plasty a výrobky z nich trochu jinou optikou. Zkrátka zbavit plast cejchu problémového materiálu a poukázat na možnosti recyklace. Erez Nevi Pana na výstavě představil kolekci experimentálního nábytku, který vznikl díky rostlinám a minerálům. Sám designér je veganem, a proto ho trápil nedostatek produktů vzešlých z materiálů, které nikoho neomezují. Jeho nejvýznamnějším počinem jsou židličky, které vyrobil díky extrémně slané vodě z Mrtvého moře. Možná vám tato stolička nevydrží na věky, ale Erez garantuje, že alespoň nebudete trpět výčitkami, že kvůli vám padl další strom.


38 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Tobias Trübenbacher a vize udržitelnosti kůže

Student designu Tobias Trübenbacher zaujal odbornou veřejnost svým křeslem z vepřové kůže. Syrový, na první pohled neopracovaný návrh budí emoce, a to jak kladné, tak i záporné. Jeho cílem je poukázat na fakt, že při porážce zvířat na maso se často dál s kůží nepracuje a ta je tak zbytečně znehodnocena a spálena. Přitom správně upravená má skvělé vlastnosti pro výrobu nábytku. Zbytečné plýtvání zdroji je zkrátka společné téma, které mezi designéry rezonuje velkou silou.

Aleksej Iksos a Boris Berlin: Alternativa k ikoně Na vlně ekologie už několik sezon pluje dvojice se sídlem v Kodani – Aleksej Iksos a Boris Berlin. Pro známou značku Muuoto vymyslela židli, kterou lze celou recyklovat. Každopádně nápad dvojice designérů stojí za pozornost ještě z jiného důvodu. Jejich návrh vychází z tvarosloví ikonického křesla manželů Eamesových, jehož kostra je vytvořena z polypropylenu. Iksos s Berlinem vymysleli alternativu, která je ohleduplnější a ekologičtější. Šetrný materiál z borového dřeva pochází z lesů ve Švédsku a díky způsobu zpracování je každá židle nepatrně odlišná. Jiný barevný odstín nebo struktura ale dodají výslednému produktu pel unikátu, takže jde o dostupný solitér, který stojí za investici.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 39

Luxus podle

Handvärk Po generace vám vydrží křeslo, které vyrábí dánská značka Handvärk. Při jeho výrobě vsadila na pravý mramor, mosaz a kůži a výsledek stojí za to. Černá, majestátní sedačka má krásné křivky a bude se vyjímat v každém interiéru. Důležitý je ovšem i fakt, že Handvärk dbá na to, aby jednotlivé prvky byly zpracované lokálními řemeslníky a zbytečně nezatěžovaly životní prostředí. Zakladatel značky Emil Thorup je na svou filozofii náležitě hrdý a snaží se ji vtisknout do veškerého sortimentu své firmy. Pořídit si tak můžete i komfortní sedací soupravu nebo originální svítidla.

Recyklace v hlavní roli:

Ecopixel

Na strunu zodpovědnosti sází také firma Ecopixel. Z jejího myšlenkového směřování vzešla například působivá světla ve tvaru koule nebo květináče podobného tvaru. Co je na produktech zajímavé, ovšem nejsou jejich formy, ale materiál ze kterého vzešly. Díky kolaboraci s belgickou firmou ECO-oh!, která denně přeměňuje odpad na užitečné materiály, se podařilo vyvinout italské firmě materiál Trashplast. Ten je absolutně ekologický, nezávadný a hlavně inovátorský.


40 ESTATE  STUDIO  DESIGN

Japonský nápad, severská exekutiva

Na prestižním Stockholm Design Weeku získala hlavní cenu za nejlepší produkt. O čem je řeč? O židli, která je vytvořená ze 100 % biologického materiálu. Stojí za ní japonský designér Jim Kuramoto a doma ji budete chtít mít i vy. Kuramoto navrhl židli pro švédský nábytkářský brand Offecct. Jistě není náhodou, že společností, které dbají na udržitelnost a ekologickou zodpovědnost, je právě v severní Evropě nejvíce. Japonský návrhář zvolil jako hlavní výrobní materiál lněná vlákna, z nichž se běžně vyrábějí například čajové sáčky nebo cigaretové papírky. Obavy, že židle nebude úplně stabilní, nejsou na místě. Kuramoto navrhl metodu, která klade tenké vrstvy lněného vlákna na sebe navzájem tak, aby tvořily sedadlo i rám. Pro ztuhnutí struktury se pak použije pryskyřice. Židle je díky tomu odolná, ale zároveň je možné ji celou recyklovat. Doufejme, že podobných nápadů bude ve světě interiérového designu jen přibývat.

Popadané listí

Šimona Kerna

Úspěchy se svým křeslem sklízí slovenský designér Šimon Kern. Vyrobil ho z materiálu, který budí pochopitelnou zvědavost, jde totiž o recyklované listí. I přesto jeho autor slibuje, že na něm můžete sedět stovky let. Sedák je připevněn na trubkovitém ocelovém skeletu, listí je smíchané s pryskyřicí a kuchyňským olejem a výsledek rozhodně stojí za pozornost. Do budoucna plánuje mladý Slovák i kolekci svítidel ze stejného biologického materiálu. Jak ale sám přiznává, proces tvorby je potřeba ještě doladit a vychytat možná rizika.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 41

Henry & Co.: Když nábytek voní Vůni lesa a přírody si můžete ve svém domě dopřát každý den díky stoličce od italského studia Henry & Co. Jako materiál pro sedadlo zvolili designéři seno a trávu. Na neupravené bukové dřevěné stoličce se můžete cítit jako naši dávní předci, podobný princip se totiž používal po staletí například při práci na polích, kdy se svazovaly velké kusy slámy trávou k sobě a vznikl tak odolný kus na sezení. Italské studio se na produkty ohleduplné k přírodě specializuje, jako svoji hlavní myšlenku razí rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Naši pozornost si získalo i houpací křeslo Marianna – Malina, jehož komponenty jsou tvořené vlákny konopí.

Strata: Nábytek, který vydrží navěky Absolventi prestižní londýnské Royal College of Art Katrine Hesseldahl a Victor Strimfors vymysleli systém nábytku, který má zaručit jeho dlouhou životnost. Princip je takový, že majitel si nechá ve své domácnosti jen skeleton jednotlivých kusů a potahy a látky bude v průběhu let moct měnit. Díky tomu se sníží množství odpadu, které pramení z faktu, že dnes vyhazujeme rovnou celou pohovku. Systém se jmenuje Strata a skládá se vždy ze tří samostatných částí. Ta nejvíc odolná s vámi bude bydlet navěky, zbylé můžete pohodlně nahrazovat. Zajímavá je i možnost jednotlivé kousky nábytku mezi sebou kombinovat a vytvářet tak individualizované systémy. Takto zřejmě vypadá princip nábytku blízké budoucnosti, ekologický a multifunkční.


42 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

Gerhard Richter Svoboda a náhoda

Má abstrakce formu? A dokážete vlastně vysvětlit pojem abstrakce, aniž byste ji vsadili do racionální myšlenkové klece? Odpověď nejdražšího žijícího malíře současnosti je radikální a odmítavá. Richterovo umění žije z náhody a pro náhodu, svobodná transformace je hlavním pohonem jeho tvorby. A vy máte jedinečnou příležitost nahlédnout do procesu a snad i porozumět samé podstatě jeho vztahu k umění v postupimském muzeu Barberini až do 21. října. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 43

Přestože 86letý drážďanský rodák začal s malbou až v roce 1962, jeho díla už obletěla doslova celý svět. Vystavoval v newyorské MOMA, londýnském Tate Modern nebo pařížském Centre Pompidou. Richter se do historie zapsal v roce 2015, kdy v Londýně na aukci Sotheby´s vydražil anonymní kupec jeho abstraktní obraz pocházející ze sbírky kytaristy Erica Claptona za 30,4 milionu liber, tedy v přepočtu za miliardu korun. Dílo Abstraktes Bild nazvané dle pořadového čísla 809/4 v sobě soustředí velkou plochu červené s tmavě modrými a žlutými akcenty a výsledného efektu Richter dosáhl mimojiné pomocí stěrky. Devět prostorů Plachý německý malíř žije a pracuje v Kolíně nad Rýnem a v jeho díle je patrný vliv pop artu a Jacksona Pollocka, nicméně sám se neomezuje na jednotný styl. Výstava mapuje skrze díla z mezinárodních muzejních i soukromých sbírek z 60. let až do současnosti jeho vývoj od černobílých fotomaleb, barevných tabulek, hyperrealistických či šedých maleb přes sklo až po abstraktní současnost. Expozice se soustředí na palčivé téma Richterovy tvorby, kterým jsou strategie a techniky vedoucí k zaznamenávání abstrakce. Kurátoři Dietmar Elger a Ortrud Westheider uspořádali díla chronologicky do devíti tematických místností.

Pocta náhodě Skrze sledování postupného vývoje Richterovy techniky se divákovi možná přiblíží jeho zvídavý přístup k vizuálnu jako takovému, hlavní ambicí výstavy je předat návštěvníkům umělcovo bytostné přesvědčení, že ani abstrakci nelze přisoudit jednotný styl a jedinou techniku. Gerhard Richter nespojuje abstrakci reality pomocí myšlenkových procesů v umělý malířský patvar, ale úmyslně minimalizuje autorské vědomí a z něj vycházející kontrolu a limitace odevzdává náhodě, nejintenzivnější tvůrkyni umění jako takového. ▪


ESTATE ADVERTORIAL 44 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

Sirius

Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Private Labels

Nejjasnější hvězda

Už jen skutečnost, že nese jméno po nejjasnější hvězdě oblohy, tedy Sirius, naznačuje, že se nebude držet zpátky. Křišťálová realizace v geometrických liniích nesená mosaznou konstrukcí zušlechtěnou 24karátovým zlatem kombinuje nadčasový design se současným vyzněním, akcelerovaným jednoduchostí zdánlivě rozbíjenou primárně klasickou, až aristokratickou formou. Masivní solitér překvapuje i v dalším ohledu, a sice svou hmotností, která činí – vzhledem k mohutnosti díla nečekaných – necelých 70 kilogramů. Fara, info o ceně na vyžádání


Skvělé věci začínají vbloku!

Bydli již

od 2 000 000 Kč v atraktivní lokalitě Malvazinky

725 753 753 vbloku.cz


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem www.havelpartners.cz

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerstvíí

|

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v  Praze, Brně, Ostravě a  Bratislavě je s týmem 27 partnerů, více než 100 advokátů a téměř 200 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější kancelář s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Právní a daňové poradenství v  rámci soukromých investic do českých i  zahraničních nemovitostí, investičních příležitostí v  oblasti luxusních výrobků a  služeb a  dalších privátních akvizic, včetně investic do umění

|

Právní služby v oblasti mezinárodních fúzí a  akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků včetně ochrany značek a duševního vlastnictví, exportního a projektového financování a pojištění v mezinárodních sporech

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 80 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2018)

Nejlepší právnická firma pro oblast nemovitostí a stavebnictví v regionu střední a východní Evropy (2018)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2018)

Jaroslav Havel | Partner

Marek Lošan | Partner

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016–2017) (2009–2017)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI Str. 48 Novinky Str. 52 Téma: Mrakodrapy v Praze Str. 58 Trend: 7 miliardových tendencí Str. 60 Investiční destinace: New York Str. 62 Developerský projekt měsíce: Rodinné domy Březiněves KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Str. 66 Novinky Str. 68 Developerský projekt měsíce: Visionary

&


48 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Praha T.E. KOUPILA BROWNFIELD NA JAROVĚ Developerská skupina T.E. plánuje stavět byty, kanceláře a obchody na pražském Jarově. Pro tento účel developer koupil u ulic Habrová a Na Jarově 1,4hektarový brownfield. Jde o jeden z pozemků původního stavebního dvora známého jako Centrum Jarov. T.E. plánuje do budoucna areál revitalizovat, v současné době jedná o změně stávajícího územního plánu z plochy určené k výrobě na obytnou a smíšenou funkci. Pro skupinu T.E je akvizice brownfieldu na Jarově doposud nejrozsáhlejší investicí.

K&K Invest Group začne stavět View Spořilov Na podzim letošního roku začne developerská společnost K&K Invest Group stavět bytový projekt View Spořilov v pražské čtvrti Záběhlice. Byty už nyní začíná prodávat realitní kancelář Lexxus. Nejdostupnější 3+kk s plochou 71,6 metru čtverečních lze pořídit za zhruba sedm milionů a rozlehlé 4+kk s podlahovou plochou 101,3 metru vyjde na 9,3 milionu korun. Každý z bytů disponuje balkonem, lodžií, terasou nebo předzahrádkou. Dokončení projektu je plánováno v roce 2020.

Zelení: Praha by měla stavět 1000 bytů ročně, Kolínská je pro omezení AirBnB Nejen developerské firmy, ale také pražský magistrát by se měl podílet na výstavbě nového bydlení v metropoli. Navrhuje to náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská. Praha by podle ní měla každý rok zahájit stavbu alespoň tisícovky nových městských bytů. Kolínská kritizuje i přístup Prahy k službám typu Airbnb. Ty podle ní zhoršují dostupnost bydlení v Praze – alespoň 5000 bytů pronajímaných přes sdílené služby by se podle Kolínské mělo vrátit do režimu rezidenčního bydlení.


NOVINKY  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 49

Praha DEVELOPEŘI ROZESTAVĚLI REKORDNÍ POČET BYTŮ

DOS: BYTY MÍSTO ODBORÁŘŮ Českomoravská komora odborových svazů v červenci odsouhlasila prodej své centrály na náměstí W. Churchilla na pražském Žižkově. Tendr na prodej památkově chráněné budovy vyhráli majitelé koupelnářské společnosti Siko, kteří podle deníku E15 na poslední chvíli přeplatili realitní holding M&M Reality v konsorciu s Karlin Port Real Estate. Cena se údajně pohybuje kolem jedné miliardy korun. Noví majitelé plánují přeměnit odborářskou centrálu na bytový dům s nájemními byty.

Stavební firmy v Česku zahájily za prvních pět měsíců roku stavbu 3411 bytů v bytových domech, meziročně o 5,6 procenta více. Je to nejvyšší údaj od roku 2009. Nejvyšší podíl připadal na Prahu, kde jejich počet stoupl o zhruba desetinu. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku vzrostl o deset procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Největší podíl zahájených staveb bytových domů (31,2 procenta) připadal na Prahu. Následují Olomoucký kraj (14,1 procenta), Jihomoravský kraj (11,6 procenta) a Vysočina (9,6 procenta).

NOVÉ BYTY V PRAZE ZDRAŽILY O ČTVRTINU Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze v prvním pololetí meziročně vzrostla o 24 procent na 94 tisíc korun za metr čtvereční. V porovnání s koncem prvního čtvrtletí se zvýšila o 6,2 procenta. Počet prodaných bytů se meziročně snížil o 3,5 procenta na 2750. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group. Zásoba nových dostupných bytů v hlavním městě naopak meziročně vzrostla o pětinu na 4350, a to zejména díky zahájení prodeje několika větších projektů s více než 100 byty v Praze 5, 8 a 9. Ještě letos budou podle developerů ceny nových bytů atakovat hranici 100 tisíc korun za metr.

Ceny pozemků v „satelitech“ prudce rostou Bydlení ve třech největších městech v zemi zdražilo během posledních let o desítky procent. Vedle bytů a domů v Praze, Brně a Ostravě zdražují také pozemky v jejich těsné blízkosti. Na hranicích metropole vzrostly podle realitní kanceláře M&M Reality jen za poslední rok ceny parcel vhodných k výstavbě rodinných domů až o 20 procent. Například cena zasíťovaného pozemku o velikosti 1000 metrů čtverečních v Praze-Křeslicích, vhodného k okamžité výstavbě, je aktuálně zhruba 7000 korun za metr čtvereční. To představuje meziroční nárůst přibližně o 1500 korun.


50 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Regiony a Slovensko PRŮMĚRNÁ CENA BYTŮ V BRNĚ KLESLA, STOJÍ ZA TÍM SPUŠTĚNÍ PRODEJE NOVÝCH PROJEKTŮ

V druhém čtvrtletí letošního roku se poprvé za dva roky zastavil růst cen nových bytů v Brně a jejich ceny dokonce mírně klesly. Metr čtvereční aktuálně stojí v průměru necelých 71 500 Kč, tedy o 1500 korun méně než v předchozím čtvrtletí. Prodeje nových bytů v Brně jsou i přesto stále nízké, v druhém kvartálu se jich prodalo jen 141. Aktuálně mohou zájemci o koupi bytu v moravské metropoli vybírat z více než sedmi stovek nových jednotek. Na pokles cen má vliv i spuštění prodeje velkých projektů. „Zatímco v uplynulých třech měsících byla průměrná cena za metr čtvereční 73 tisíc korun, nyní je to díky výstavbě nových levných bytů necelých 71,5 tisíce korun. Pokles ceny dokládá, že Brno nutně potřebuje velké projekty sídlištního typu, které by uspokojily požadavky lidí po levném bydlení. To v Brně chybí,“ vysvětluje Alexej Veselý, ředitel společnosti Trikay, a potvrzuje, že hlavní překážkou je v tomto případě zastaralý územní plán města z roku 1994.

Slovensko má zoufalý nedostatek nájemních bytů Sousední Slovensko významným způsobem zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie v nabídce finančně dostupných nájemních bytů – uvedl to v analýze slovenský nejvyšší

Flatio expanduje do regionů Původem brněnský start-up Flatio, který ve střední Evropě buduje trh střednědobých pronájmů, začne kromě stávajících lokalit Prahy a Brna nabízet pronájmy v délce od jednoho do šesti měsíců i v dalších českých městech. Pro rozšíření hovoří rostoucí poptávka po bydlení ze strany firemní

kontrolní úřad. Průměrný objem nájemních bytů v rámci

klientely ve městech nad 40 tisíc obyvatel, ale i zájem majitelů pronajímat

bytového fondu se v Evropské unii pohybuje od 19 do

byty skrze tuto platformu. Nabídka Flatia by se tak měla rozrůst o minimálně

62 procent, ale na Slovensku je to jen 6 procent. Pro srovnání, Česká republika se do průměru se svými 21 procenty pohodlně vejde. Příčinou slovenské výjimky je skutečnost, že země

deset nových měst. „Po dvou letech na trhu se ukazuje, že potenciál České republiky je vyšší, než jsme si původně mysleli. Rozhodli jsme se, v návaznosti na rostoucí příležitosti, otevírat nová města doma, v České republice, což ovšem v žádném případě neznamená, že nás opustily plány expandovat

v 90. letech umožnila například nájemcům družstevních bytů

za hranice. I nadále budeme usilovně pracovat na růstu ve všech zahraničních

odkoupit jednotky za výhodnou cenu do osobního vlastnictví,

městech, kde působíme, tedy ve Vídni, Bratislavě, Budapešti, Varšavě, Krako-

čehož značná část obyvatel využila. I díky tomu je na Slovensku asi 90 procent rezidenčních nemovitostí v soukromém vlastnictví a vyšší podíl v rámci Unie mají jen Estonsko, Bulharsko a Rumunsko.

vě a Berlíně,“ nastiňuje směřování projektu Radim Rezek, zakladatel a CEO Flatia. Služba počítá, že mezi zákazníky hledající střednědobé bydlení v městech nad 40 tisíc obyvatel budou především firmy, které prostřednictvím Flatio For Business hledají dočasné bydlení pro své manažery, zaměstnance nebo zahraniční kolegy.


LETNÍ FESTIVAL CEN

Kupte si byt od PSN se zvýhodněním až

1 OOO OOO Kč Palác Dlážděná

Rezidence Silencio

Rezidence U sv. Václava II

Rezidence U Negrelliho

Rezidence Esprit I.

Rezidence Soběslavská 21

Rezidence Opletalova

Rezidence U Náplavky

VOLEJTE 725 753 753

BYTY.PSN.CZ


52 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

LIMITY

aneb mrakodrapy v Praze České hlavní město se drží při zemi. Výškovou výstavbu v Praze brzdí absence územního plánu, ale také nelibost obyvatel čtvrtí, kde by měly mrakodrapy stát. Dosud jedinou čtvrtí s více než stometrovými budovami tak zůstává Pankrácká pláň. Připravil: Jan Němec, foto: archiv

Pankrácká pláň by se podle návrhu Metropolitního plánu mohla rozrůst až o 160metrové budovy. Místní jsou ale ostře proti, záměr kritizuje i UNESCO.


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 53

Praha má naprosté minimum mrakodrapů.

vhodný zájemce o její koupi. Nakonec po dvou

komplikacím. Původně ji totiž měla, ještě pod

Kromě tří nejvyšších staveb přesahujících výšku

neúspěšných a nedokončených pokusech

názvem Epoque, stavět také skupina ECM, a to

sto metrů je navíc na místě mluvit spíš o výško-

rozestavěnou budovu koupila za 285 milionů

ještě před ekonomickou krizí. Právě hospo-

vých budovách. Srovnávat výškovou výstavbu

korun společnost ECM Real Estate Investment,

dářské problémy, které nakonec stáhly ke dnu

v Praze s americkými velkoměsty vůbec nedává

která oslovila amerického architekta Richarda

celou ECM, nicméně stavbu pozdržely. Až

smysl, ale Praha zaostává i za evropskými me-

Meiera. Zadání bylo jednoduché: vymyslet, jak

v roce 2012 projekt koupila společnost PSJ

tropolemi, jako je Londýn, Paříž nebo Frankfurt

původně plánované sídlo rozhlasu dokončit. Ve

Invest pro společnost Aceur Investment. PSJ

a další. Daleko odvážnější jsou ale i v okolních

spolupráci s českým Ateliérem Aulický vznikl

zajistila developerské řízení stavby. Výstavbu

východoevropských zemích. Skutečnost by

ambiciózní projekt na rozsáhlou přestavbu.

nejluxusnějšího věžáku v Praze brzdily také

přitom mohla být jiná: V minulosti zkrachovalo

Původní budova byla podle tohoto projektu ro-

protesty místních obyvatel, námitky měla

hned několik ambiciózních plánů na vybudování

zebrána až na holý skelet, architekti také navrhli

i organizace UNESCO, podle níž „Véčko" příliš

výškových budov. V drtivé většině byla příčina

rozšíření půdorysu. Výsledkem byla v roce 2007

zasahuje do pražského panoramatu. I přes

stejná: Zarputilý odpor místních obyvatel

City Tower v její dnešní podobě, se skleněným

zpoždění se ale budovu podařilo dokončit; dnes

a spolků, kteří se developerům postavili do ces-

pláštěm. Původní architekti by nejspíš své dílo

jde o jednu z nejzajímavějších pražských adres

ty. A to většinou kvůli obavám, že plány stavařů

ani nepoznali...

a koupit si některý ze 130 bytů, jejichž ceny se

znehodnotí podobu čtvrti,

počítají na desítky milionů

kde měly věžáky vyrůst.

korun, je otázkou prestiže.

Například proti výstavbě

Bydlení si tu tak pořídili

mrakodrapů na pražské Pankráci se postavila dokonce organizace UNESCO; stavby by prý zničily pražské panorama. Budoucnost nyní narýsoval nový metropolitní plán. Ten vypočítává hned několik míst, kde by

Nový metropolitní plán určuje hned několik míst, kde by mrakodrapy v Praze mohly vyrůst. V Hájích, Opatově a na Chodově by podle dokumentu mohly vyrůst až sto metrů vysoké stavby.

třeba mediální magnát Jaromír Soukup nebo Michal Voráček, bulvár spekuloval dokonce o tom, že za sousedy budou mít i Jaromíra Jágra. „Majitelé bytů jsou většinou Češi, stovky lidí, o kterých nemáte tušení.

mrakodrapy mohly vyrůst,

Nikde se o nich nedočtete.

a stanovuje také maximální

Mají něco za sebou, vybudo-

limity jejich výšky. Už nyní

vali podnik, vypracovali se," popsal letos na jaře pro MF Dnes novopečené

se nicméně ve veřejném připomínkovém řízení objevují stovky námitek. Je tedy otázkou, zda

Problémy kolem „Véčka“

obyvatele V Tower šéf představenstva PSJ

samotný plán může změnit nelibost Pražanů

Také pražská dvojka City Empiria, vysoká

Invest Martin Jaroš.

k žití ve stínu mrakodrapů.

104 metrů, vyrostla na Pankráci a i ona je stará už desítky let. Původní budova podniku zahra-

Brněnská jednička

Rekordy na Pankráci

ničního obchodu Motokov na Pankrácké pláni

V Tower třetí místo v pořadí nejvyšších staveb

Nejvyšší budovou v Praze je nyní City Tower

byla dostavěna dokonce už v roce 1977. Také ona

v Praze uzmul jinému bytovému domu: Reziden-

na Pankráci, jejíž střecha se tyčí do výšky

se nicméně po změně režimu dočkala nového

ci Eliška v pražských Vysočanech. Pětadvaceti-

109 metrů. Paradoxem je, že aktuální pražský

„kabátu". Postarala se o ni opět společnost ECM

patrový věžák vysoký bezmála 94 metrů posta-

rekordman začal vyrůstat ještě za minulého

Real Estate Investment, která věžák koupila

vila mezi lety 2011 a 2013 společnost Metrostav

režimu. Původně se mělo jednat o budovu

v roce 2001 a během čtyř let jej rekonstruovala.

a celkem je v něm k dispozici přes 350 bytových

Českého rozhlasu; její stavba byla zahájena už

Budova s netradičním půdorysem nepravidelné-

jednotek. Také tady si ovšem zájemce o bydlení

v roce 1976. Plány počítaly s realizací stavby

ho šestiúhelníku získala kompletně prosklenou

ve vyšších patrech s unikátním výhledem na

ve třech etapách; poslední z nich měla skončit

fasádu. Oba nejvyšší pražské mrakodrapy dnes

Prahu musí připravit desítky milionů korun.

v roce 1986. Nepovedlo se a co hůř, ještě před

slouží jako kancelářské budovy. Až na třetím

Ani jedna ze čtyř nejvyšších budov v Praze se

dokončením byla budova už technologicky

místě v žebříčku pak figuruje bytový dům –

nicméně nemůže pochlubit celorepublikovým

zastaralá a problematické bylo třeba i použití

luxusní projekt V Tower podle návrhu českého

prvenstvím. To totiž drží Brno, respektive třice-

velkého množství azbestu. Stavba se kvůli

architekta Radana Hubičky. Ani 103 metry

tipatrová kancelářská budova AZ Tower.

tomu zastavila a až do roku 2000 se hledal

vysoká budova se ovšem nevyhnula mnoha

Ta se tyčí do výšky 111 metrů. Za zhruba


54 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Nejvyšší budova v Česku nestojí v Praze, ale v moravské metropoli. Brněnská AZ Tower se může pochlubit výškou 111 metrů, postavil ji developer PSJ.


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 55

800 milionů korun ji pro investora Properity

částech místního sídliště postavit až osmnác-

odpor místních obyvatel: Vadilo jim, že

postavila společnost PSJ; autorem návrhu byla

tipatrové bytové domy. Argument? Výstavba

by kancelářský kolos měl stát uprostřed

Architektonická kancelář Burian – Křivinka.

plánovaná skupinou CPI by podle místních

sídliště s daleko nižšími panelovými domy.

nenávratně zničila sídliště, které je dodnes

Pověstnou třešničkou na dortu bylo, že měl

Veřejný nepřítel

považováno za jedno z nejkvalitnějších v Praze.

ještě ke všemu vyrůst na místě parku

Zanedbatelný počet mrakodrapů v Praze ovšem

Také tady je tak výsledek nejistý – i podle mluv-

s pomníkem padlých obyvatel Chodova během

není způsoben tím, že by snad developerské

čího firmy Jana Buriana je developer teprve na

první a druhé světové války. Přestože projekt

společnosti či investoři neměli zájem stavět

začátku schvalovacího procesu. Ještě mnohem

získal podporu politiků i úřadů a získal územní

do výšky. Naopak. V minulosti představili hned

výše cílila svůj výškový projekt česko-slovenská

rozhodnutí, nakonec se jeho odpůrcům podařilo

několik projektů, které se měly stát nejvyššími

investiční skupina J&T Real Estate. Ta v roce

dosáhnout soudního rozhodnutí, který

stavbami v metropoli či alespoň novými domi-

2008 představila záměr postavit v Holešovicích

„razítka" zrušil.

nantami některých pražských čtvrtí. Část

nedaleko Libeňského mostu za zhruba dvě mi-

z těchto projektů nicméně úplně „umřela",

liardy korun hned několik výškových budov; dvě

Obavy o panorama

u jiných je jejich budoucnost nejistá. Důvod je

nejvyšší z nich měly čnít až do 150 metrů. Staly

Z aktuálních projektů visí otazník nad plány

veskrze podobný: Místním

developera Central Group.

obyvatelům se nelíbí, že

Ten chce dotvořit pankrácké

by měli žít ve stínu nových věžáků, mají obavy z kolapsu dopravy nebo z nedostatečné občanské vybavenosti pro tisíce nových sousedů. Jaké projekty se podařilo místním starousedlíkům či úřadům

Architekt a spoluautor návrhu metropolitního plánu Roman Koucký označuje brzdění výškové výstavby v Praze za „zločin proti městskosti“.

panorama několika výškovými budovami v rámci Rezidence park Kavčí hory. Odpůrcům výškových staveb přitom vadí i podstatně nižší domy, než jaké už na Pankrácké pláni stojí. Dva dvaadvacetipatrové bytové domy totiž mají vyrůst

stopnout? Tak třeba obyvate-

do výšky necelých 70 metrů,

lům pražské čtvrti Bubny, kde měla jeden z nejambicióznějších plánů Orco

by se tak suverénně nejvyššími v Praze

součástí projektu je pak i několik nižších budov.

Property Group, nahrály do karet ekonomické

i celém Česku. Přestože firma předpokládala

Autorem projektu je architekt Josef Pleskot

problémy developera. Firma představila projekt

dokončení stavebních prací už v roce 2015, pro-

a podle mluvčí Central Group Markéty Fialkové

kompletní přestavby bývalého nádraží

jekt z dílny architektů CMC Architects dodnes

by nové budovy lokalitě spíš prospěly.

v Bubnech a jeho okolí už v roce 2008. Na

ani nebyl zahájen. J&T o jeho dalším osudu mlčí

„Podle nás je třeba panorama na pražské

zhruba 25 hektarech tu měla vyrůst zbrusu nová

a je otázkou, zda vůbec bude realizován.

Pankráci, které dnes tvoří tři vykotlané zuby výškových budov, doplnit a rozvolnit směrem

městská čtvrť s byty, kancelářemi a obchodními centry. A součástí měly být i výškové budovy.

Marné snahy na Jižním Městě

k výškové budově České televize, což projekt

Orco plánovalo do projektu vypracovaného

Obstrukce místních i úřadů zastavily v minulosti

přesně naplňuje," tvrdí Markéta Fialková.

newyorským studiem Asymptote investovat

dokonce i nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Pražané nicméně nebyli a nejsou jediným odpůr-

zhruba tři miliardy eur. Stavět se mělo začít

Jeho investiční skupina PPF plánovala na praž-

cem výškové výstavby. Proti se v minulosti po-

v roce 2010. Do hry však vstoupila ekonomická

ském Jižním Městě, konkrétně poblíž obchodní-

stavila i organizace UNESCO, která vede Prahu

krize a z plánů developerů – k úlevě kritiků

ho centra na Chodově, postavit dva mrakodrapy

na prestižním seznamu světových památek.

projektu – nakonec sešlo. Později firmu převzal

s názvem Prague Eye Towers. První z nich měl

Ta se poprvé proti věžákům na Pankráci ozvala

realitní magnát Radovan Vítek. Také on se však

atakovat hranici 140 metrů, druhý pak měl mít

už v roce 2008. „Komise radí omezení výšky

v roce 2015, kdy zahájil demolici některých

jen o deset metrů méně. PPF nakonec přetaho-

nových výškových staveb na maximum

budov v Bubnech, setkal s tvrdým odporem.

vanou s úřady vzdala a v roce 2016 celý projekt

60 až 70 metrů, aby byly omezeny vizuální

Kritici mu vytýkali, že ničí architektonicky cenné

prodala svému bývalému manažerovi Karlu

dopady na historickou městskou krajinu památ-

památky. Přeměna rozsáhlého brownfieldu tak

Pražákovi. Další více než stometrový mrakod-

ky světového dědictví," doporučovali zástupci

zatím stále nemá konkrétní obrysy.

rap měl vyrůst také na Jižním Městě, konkrétně

UNESCO a pohrozili, že pokud se jeho dopo-

na Litochlebském náměstí. Čtyřiadvacetipatro-

ručením Praha nebude řídit, mohla by českou

Mrakodrapy na papíře

vá kancelářská budova, kterou chtěla postavit

metropoli ze seznamu památek vyškrtnout.

Na odpor veřejnosti narazil Radovan Vítek také

společnost Tweelingen, ovšem nakonec nedale-

To se nakonec nestalo, přestože právě

v pražských Ďáblicích, kde plánoval ve čtyřech

ko Opatova stát nebude. Za blamáží opět stojí

V Tower tento limit o třetinu překročil.


56 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TÉMA

Metropolitní plán právě na Pankráci zmiňuje až 160metrový limit. Jde tedy ještě mnohem výš než stávající zástavba – a je otázkou, zda by opět nenarazil na UNESCO, o místních obyvatelích nemluvě. Stometrový strop pak plán určuje pro Jižní Město. V Hájích, Opatově a na Chodově by podle dokumentu mohly vyrůst až sto metrů vysoké stavby. Stejný limit Institut plánování a rozvoje navrhuje také pro okolí ulice Budějovická, ve Vysočanech kolem ulice Kolbenova a na brownfieldu v Bubnech. Maximálně osmdesátimetrové věžáky by pak mohly stát na Maninách v Holešovicích či na Roztylech, které jsou částí Jižního Města. Limit dvanácti pater Nejvyšší budovy v Praze – 138 a 128 metrů – měly vyrůst na Chodově na Jižním Městě. Plánovala je PPF Petra Kellnera, kvůli neprůchodnosti přes úřady ale před dvěma lety projekt prodala.

Na Nákladovém nádraží Žižkov, kde plánuje stavět Central Group a Sekyra Group, by nejvyšší domy neměly vyčnívat výše než do 60 metrů,

Ohrozí V Tower pozici Prahy v rámci

určovat mimo jiné i výškové limity nových sta-

podobně jako na Palmovce v pražské Libni.

UNESCO?

veb po celé Praze. Aktuální verze plánu, ke které

Přesto zmiňované lokality tvoří jen zlomek

Hlavní obavou UNESCO bylo, že mrakodrapy na

se nyní může vyjadřovat i veřejnost, vymezuje

celkové rozlohy města. A ve zbytku by ani podle

Pankráci zničí cenné panorama Prahy. Po něko-

hned několik lokalit, kde by úřady neměly de-

metropolitního plánu neměly stát domy s více

likaleté odmlce se nicméně organizace o „praž-

veloperům ve výškové výstavbě bránit. „Praha

než 12 patry. Výšková regulace je tak poměrně

ský downtown" zajímá opět. A mimo jiné i kvůli

má řadu skutečně zanedbaných a opuštěných

přísná a rozhodně nehrozí, že by věžáky vyrost-

projektu Rezidence park Kavčí Hory. „Korespon-

ploch," konstatuje ředitel Institutu plánování

ly třeba přímo v centru města.

dence se týká jak budovy V Tower, tak projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Organizace prověří, zda tyto výškové stavby mají či nemají vliv na výjimečnou hodnotu statku světového dědictví – historického jádra Prahy," komentovala před rokem pro deník Aktuálně.cz mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková, co UNESCO znepokojuje. Zda ovšem – a to především kvůli V Tower – Praze opravdu hrozí radikální vyřazení ze seznamu památek, zatím není jasné.

„Podle nás je třeba panorama na pražské Pankráci, které dnes tvoří tři vykotlané zuby výškových budov, doplnit a rozvolnit směrem k výškové budově České televize.“ – Tisková mluvčí Central Group Markéta Fialková

Nové mrakodrapové čtvrti? Ve hře jsou Jižní město, Bubny i Vysočany Po dokončení pankrácké V Tower dnes v Praze

a rozvoje Ondřej Boháč. Právě jeho úřad má pří-

Praha je příliš řídká

žádný další mrakodrap není ve výstavbě. A ne-

pravu důležitého dokumentu na starosti. „Návrh

Jaké jsou argumenty podporovatelů výškové

bude ani v nejbližší budoucnosti, odmyslíme-li

ukazuje konkrétně Vysočany, oblast Holešovic,

výstavby? Jedním z hlavních je fakt, že pokud se

plány Central Group na podstatně nižší stavby,

dotvoření Pankráce a pokračování ve stavbě

Praha nemá dále rozrůstat do polí, což ostatně

než které už na Pankráci stojí. V budoucnu by

podél osy budoucího metra D směrem na jih,"

nechce ani metropolitní plán, musí se zahustit.

tomu ale mohlo být jinak. Změnit situaci by měl

doplňuje Boháč. Celkem by mohlo být výškovým

A také růst do výšky. České hlavní město je

metropolitní plán, který má po svém schválení

domům otevřeno až třináct pražských čtvrtí.

navíc jednou z nejřidčeji zalidněných metropolí


TÉMA  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 57

v Evropě: Nedosahuje ani 30 obyvatel na hektar.

přitom byly všechny postaveny po roce 2000.

podařilo pokořit dokonce 200metrovou laťku.

Například ve Vídni nebo Mnichově na stejné plo-

Další mrakodrapy v Bratislavě se navíc staví.

Nejvyšší varšavskou stavbou je 212 metrů

še žije kolem 45 lidí. A v Barceloně se dokonce

Jejich návrh má na svědomí architektka Zaha

vysoký multifunkční komplex Sky Tower,

na hektar vměstná přes 150 lidí. Počet obyvatel

Hadid, která pro investiční skupinu Penta navrh-

který by navíc brzy měla překonat budova Varso

Prahy má přitom v příštích letech poměrně

la tři třicetipatrové bytové domy s jedinečným

Place, kterou staví slovenský developer

dramaticky růst. Do roku 2030 má přibýt až

organickým designem. V polské Varšavě se pak

HB Reavis. ▪

100 tisíc nových Pražanů, do poloviny století pak některé demografické studie hovoří až o bezmála půl milionu nových obyvatel. Je tedy jasné, že bez nové výstavby bytů i kanceláří se metropole neobejde. Další argument pro mrakodrapy pak pochází od architektů. Výškové budovy podle nich mohou hlavní město obohatit o zajímavé nové budovy. „Praha je velmi nízké město. Ze čtyř pětin je dvou až třípatrová a vysokých budov je v ní minimum. Na diskuse, zda mají v Praze stát výškové domy, je 50 let pozdě," tvrdí architekt a spoluautor návrhu metropolitního plánu Roman Koucký. Fakt, že se v Praze staví jen málo zajímavých výškových domů, dokonce nazývá „zločinem proti městskosti". Slováci i Poláci jsou odvážnější Výškovou výstavbu v české metropoli podporuje i architektka Eva Jiřičná. „Praha snese vysoké budovy, stejně jako ve středověku snesla vysoké věže a kostely. Když se ale budou stavět, neměla by se spokojit se solitéry, domy by měly růst ve skupinách," doporučila Jiřičná na konferenci s názvem Potřebuje Praha moderní

Problémy na Pankráci má i developer Central Group. Projekt Rezidence park Kavčí hory navržený architektem Josefem Pleskotem přitom počítal jen s 68metrovými věžáky.

architekturu? Jinými slovy, čtvrti s výškovými budovami by podle ní neměly vypadat právě tak jako dnes Pankrác s trojicí osamocených výškových zubů. Zatímco v českém hlavním městě stojí pouhé tři budovy vyšší než 100 metrů, v jiných evropských zemích se developeři do výšky pouštějí mnohem odvážněji. A to nejen v městech jako Londýn, Paříž nebo Frankfurt, ale i ve východní Evropě. Například v podstatně menší Bratislavě stojí více než stometrových věžáků hned sedm. Nejvyšším z nich je třiatřicetipatrové sídlo Slovenské národní banky dosahující 111 metrů. Do výšky 108 metrů pak ční sídlo Slovenské televize a dva věžáky Panorama City, které dokončila před dvěma lety investiční společnost J&T. Kromě budovy Slovenské televize

Mrakodrapy v nelibosti Přestože návrh metropolitního plánu počítá s výstavbou výškových domů hned v několika pražských čtvrtích, výsledky připomínkového řízení zatím naznačují, že to s novými mrakodrapy v Praze zřejmě nebude tak žhavé. Jednotlivé městské části přišly s desítkami připomínek, v nichž jsou právě výškové limity jedněmi z nejzásadnějších výtek. Mezi nejhlasitější kritiky patří třeba Praha 7, která požaduje „úpravu navržené výškové regulace zástavby, aby odpovídala charakteru stávajících okolních staveb bez možné výstavby výrazných výškových dominant". Tvrdý odpor se dá očekávat také od Prahy 4, na jejímž území mají být podle navrhované verze dokumentu povoleny vůbec nejvyšší – až 160metrové – domy v celé Praze. „Rozhodně odmítáme nové stometrové věžáky na Budějovické a na Pankrácké pláni, kde autoři plánu nerespektovali výškovou hladinu 70 metrů stanovenou Výborem pro světové dědictví UNESCO. Dokonce navrhli možnou křivku zástavby tzv. Pankráckou kupu s kulminačním bodem až 160 metrů. To je absolutně nepřijatelné, odmítáme také rozšíření výškové zástavby směrem na západ do prostoru Kavčích Hor," vymezuje se proti návrhu starosta čtvrtého obvodu Petr Štěpánek.


58 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  TREND

MILIARDOVÝCH TRENDŮ Tradiční Wealth Report poradenské agentury Knight Frank přináší přehled, jak se ke svým penězům chovají a jak o nich přemýšlejí světoví nejbohatší, v tomto případě definováni jako lidé s aktivy přesahující 50 milionů dolarů.

1

Připravil: Lukáš Vincent

Peníze jsou konzervativní Z hlediska preferované volby domovské adresy jsou nejbohatší lidé konzervativní. Trump Netrump, brexit nebrexit, bublina na trhu start-upů nebo ne, nejatraktivnějšími destinacemi k trvalému bydlení zůstávají New York, Londýn a San Francisco. Pod stupni vítězů se umístilo Los Angeles, Chicago a Singapore.

Logistika a zemědělství jako trhy budoucnosti Dělat předpovědi je obtížné, speciálně pokud jde o budoucnost. Tento výrok bývá mezi jinými připisován dánskému fyzikovi Nielsi Boehrovi nebo americkému baseballistovi Yogi Berrovi. Knight Frank po konzultacích s těmi nejúspěšnějšími investory jako odvětví budoucnosti vidí logistiku a zemědělství.

2


3

Akcie a reality stále na výsluní Nejpopulárnější investiční třídou mezi bohatými stále zůstávají akcie doprovázené realitami, blížící se zpomalení globální ekonomiky nicméně může být signalizováno skutečností, že podle investičních poradců téměř polovina investorů navyšovala i své hotovostní pozice.

Kryptoměny nejsou atraktivní Ke kryptoměnám a blockchainu přistupují nej-

4

TREND  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 59

5

bohatší investoři velmi obezřetně a defenzivně. Podle průzkumu provedeného Knight Frank mezi privátními bankéři hospodařícími s investicemi

7

miliardářů se jen zhruba pětina jejich klientů v tuto chvíli pokouší o hlubší pochopení problematiky a zvažuje možnou investici.

6

Guangzhou, Cape Town a Aspen – realitní skokani roku Největšími skokany na poli luxusních nemovitostí se staly spíše okrajové trhy v čínském Guangzhou a jihoafrickém Kapském městě, kde se tento segment nemovitostí meziročně zhodnotil o 27, respektive 20 %. Z tradičních sídel elity se nejvíc dařilo americké lyžařské destinaci Aspenu, rostla konkrétně o 19 %.

Umění na investičním vzestupu Obrovský boom a růst cen o více než pětinu má v loňském roce za sebou trh s uměním. Symbolem tohoto růstu se pak stal nový aukční rekord, který stanovil saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán, když zaplatil za dílo Leonarda da Vinciho Spasitel světa 450 milionů dolarů. Nejčastěji uváděným důvodem pro investice do umění je „sběratelská vášeň” nebo radost z vlastnictví něčeho krásného. Až poté podle průzkumu Knight Frank přicházejí finanční aspekty typu zhodnocování investovaného kapitálu, jeho bezpečné uložení nebo diverzifikace investičního portfolia.

Víno a hodinky jako nové komodity Zajímavý rok má za sebou z hlediska růstu investiční hodnoty také trh s vínem, který se v globálu zhodnotil o 11 %, nestěžují si jistě ani sběratelé hodinek, jejich odvětví si zase loni zapsalo rekord v podobě 17,8 milionu dolarů, za které se vydražily legendární Rolex Daytona, jejichž majitelem byl v minulosti Paul Newman.


60 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  INVESTIČNÍ DESTINACE

NEW YORK Otázka prestiže i – aktuálně – dobrá investiční příležitost

Manhattan, New York. Těžko si představit prestižnější adresu pro pořízení bytu, než je samotné srdce zřejmě nejvýznamnější světové metropole. Například přední realitní společnost Knight Frank ve svém loňském Wealth Reportu označila Manhattan za špičkový realitní trh hned z několika důvodů, mezi nimi díky dobrému ekonomickému prostředí, politickému klimatu i celkové kvalitě života. Připravil: Jan Němec, Foto: Czech Republic Sotheby’s International Realty Crown Penthouse, 5th Avenue

Exkluzivní lokalitě odpovídají i ceny nemovitostí.

Podle realitních expertů je totiž letošní pokles

tamní nemovitostní trh určitá specifika, s nimiž je

Ty se v loňském roce pohybovaly v průměru na

cen spíš výjimkou způsobenou novými daňovými

potřeba počítat. Vůbec první věcí, kterou by měl

úrovni 19,1 tisíce dolarů za metr čtvereční, tedy

zákony prezidenta Donalda Trumpa; v příštích

zájemce o bydlení v New Yorku zvážit, je forma

asi 420 tisíc korun. Pro investory nicméně existují

letech by se měl naopak vrátit trend zdražování.

vlastnictví nemovitosti. Ta tady má dvě podoby:

dvě dobré zprávy. Za prvé, za první pololetí letoš-

Jen pro ilustraci: Ještě před 20 lety, v roce 1998,

co-ops a condos. Zjednodušeně přeloženo do

ního roku ceny mírně klesly, a to na přibližně

metr čtvereční nemovitosti na Manhattanu vyšel

češtiny jde o družstevní bydlení a byt v osobním

18,6 tisíce dolarů za metr, což je asi 410 tisíc

na pouhých 3,5 tisíce dolarů...

vlastnictví. Od tuzemských pojmů se z právního hlediska liší, nicméně základní idea je stejná.

korun. A za druhé, s výjimkou krizových let 2008 až 2010 jde o jediné zlevnění bytů v centru

Co-op, nebo condo?

Družstevní bydlení v New Yorku – co-op – spočívá

New Yorku. Jinými slovy, investice do nemovitosti

Pro zahraniční kupce či investory neplatí žádná zá-

v tom, že bytový dům vlastní právnická osoba

na Manhattanu má velmi slušný růstový potenciál.

sadní omezení při nákupu nemovitosti. Přesto má

a kupující se nestává majitelem konkrétního bytu,


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 61

ale je pouze podílníkem v družstvu s právem uží-

ní. Stejně jako ve většině měst, i v New Yorku jsou

celou dobu zkrátit i na tři týdny. Tyto údaje jsou

vat určitou bytovou jednotku, za kterou pak platí

koupě a vlastnictví nemovitosti spojeny s dalšími

však velmi orientační: Zásadně je může prodloužit

nájem. Družstevní vlastnictví se pak řídí speciální-

poplatky a daněmi, s nimiž je nutné počítat. První

hledání vhodné nemovitosti nebo schvalování

mi právními předpisy; obecně lze říci, že podílníci

část poplatků se týká samotného pořízení bytu

prodeje ze strany orgánů družstva v případě

družstva jsou lépe chráněni. Například převod

a liší se podle způsobu financování. V případě

co-op bytů. Samotné podání nabídky a vyjednává-

jednotek musí schválit vedení družstva, což může

nákupu na hypotéku, která je udílena obvykle

ní o ceně se nicméně může vejít do jednoho týdne;

prodloužit celý nákupní proces. Někteří zájemci

maximálně do hodnoty 70 procent ceny nemovi-

další dva týdny pak zabere příprava smlouvy

dokonce mohou být družstvem i odmítnuti. Na-

tosti, mohou dosahovat náklady přibližně pěti až

a složení desetiprocentní zálohy. Celý proces pak

opak v případě osobního vlastnictví – condo – je

šesti procent z výše úvěru. Pokud zájemce platí za

završí setkání všech zúčastněných stran – prodá-

právní úprava podobná jako třeba v případě koupě

nemovitost hotově, vyjdou ho poplatky a provize

vajícího, kupujícího, případného zástupce banky,

rodinného domu. Kupující se stává majitelem

na 1,5 až dvě procenta z kupní ceny. Co se pravidel-

právníků nebo realitních agentů. Při něm

konkrétního bytu v domě, je vlastníkem a neplatí

ných poplatků týče, různí se podle typu vlastnictví

se podepíší všechny smlouvy a dojde

nájem, ale jen tamní obdobu příspěvku do fondu

a opět lze vidět paralelu s Českem. V případě

k uzavření obchodu. ▪

oprav. V současnosti jsou v New Yorku přibližně

koupě družstevního bytu je potřeba počítat

dvě třetiny nemovitostí ve formě družstevní, zby-

s pravidelnými měsíčními platbami, které

tek pak ve formě osobního vlastnictví. Obecně lze

slouží jednak k financování oprav a provozu

říci, že starší zástavba, bráno jako ta realizovaná

budovy a jednak jako proporcionální část daní,

před rokem 1980, je obvykle družstevní a novější

které platí družstvo. U bytu v individuálním

developerské projekty v drtivé většině nabízejí

vlastnictví druhá část odpadá – daň z nemovitosti

byty v individuálním vlastnictví.

platí každý majitel bytu sám za sebe a činí zhruba procento z ceny nemovitosti ročně.

Poplatky a daně

Poplatky na provoz budovy se nicméně platí také

Co se samotného bydlení týče, není mezi oběma

a obvykle činí zhruba 1 dolar měsíčně za metr

formami zásadní rozdíl; podobné jsou i daňové

čtvereční. S vlastnictvím nemovitosti je pak

podmínky vlastnictví. Rozdíl je nicméně v cenách

spojeno ještě pojištění ve výši přibližně

– podobně jako v Česku, a to poměrně zásadní.

500 dolarů ročně.

Podle Sotheby‘s International Realty jsou byty či apartmány v soukromém vlastnictvím

Nákup v řádech týdnů

v průměru až o třetinu či dokonce polovinu dražší

Jak dlouho celý proces nákupu trvá? V případě

než družstevní alternativa. Vhodnější jsou i jako

financování s pomocí hypotéky může zabrat

investice: Vykazují obvykle vyšší roční zhodnoce-

10 až 12 týdnů, při platbě v hotovosti lze pak

Estate TIP

Crown Penthouse na Páté avenue nabízí skutečně královské bydlení a je zřejmě nejluxusnějším bydlením na Madison Square Park. Ve třech patrech skýtá přes 900 metrů čtverečních obytných prostor a více než 500 metrů teras. Penthouse s pěti ložnicemi se může pochlubit impozantními výhledy na newyorský downtown včetně Empire State Building. Byt je postaven z nejluxusnějších materiálů, je vybavený nejmodernějšími technologiemi a soukromým výtahem z foyer domu, který disponuje 24hodinovým concierge servisem, vlastním fitcentrem nebo golfovým simulátorem. Sotheby's International Realty má tuto exkluzivní nemovitost v nabídce za 73,8 milionu dolarů, tedy asi 1,6 miliardy korun.


62 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

RODINNÉ DOMY BŘEZINĚVES jsou v etapě gama, CPI již spustilo prodej PRAHA 8

V létě byla uvolněna do prodeje čtvrtá etapa rezidenčního projektu CPI Property Group Rodinné domy Březiněves. Projekt sestává z celkem 115 domů, přičemž v prvních třech etapách bylo postaveno 75. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv CPI

Čtvrtá a poslední etapa projektu Rodinné domy Březiněves nabídne

13 kilometrů od centra Prahy. Projekt zahrnuje variantní řešení solitérních

celkem 30 domů s dispozičním řešením od 4+kk do 6+kk, respektive

domů, dvojdomků i řadových domů a jejich realizace plynule navazuje na

s výměrou 127 až 220 metrů čtverečních ve vysokých standardech

stávající zástavbu, přičemž hlavní páteřní komunikace s chodníky po obou

materiálů i energetické úspornosti. „Takřka vzápětí, po zahájení prodeje

stranách propojila ulice V Křepelkách a Na Poli, ostatní komunikace jsou

byly všechny tři etapy prodány. Předpokládáme, že se obdobný scénář

řešeny jako zklidněná obytná zóna s omezeným pohybem vozidel. Moderní

zopakuje i v případě další etapy,“ uvedl Zdeněk Havelka, výkonný ředitel

projekt ve svých standardech sází na vysoce kvalitní materiály a pracuje

CPI Property Group. Novostavby budou dostupné v typizacích

s vizí individuálního dispozičního řešení domů. Stavby se vyznačují velko-

solitérních, řadových domů a dvojdomů.

rysými okny a příjemnými krytými terasami, samozřejmostí jsou garáže. Součástí koncepce je i velké množství zelených ploch, včetně živých plotů

Komplexní rezidenčí zóna

pozemků směřujících do ulice. Srdcem rezidenční zóny je multifunkční park

Rodinné domy Březiněves nabízí bydlení v nadčasové architektuře

s klidovou relaxační částí v zahradní úpravě a dětským hřištěm.

zasazené do klidné lokality uprostřed zeleně, ale přitom ve vzdálenosti

Dokončení projektu je plánováno na třetí čtvrtletí příštího roku. ▪


ČASOPIS PRO KAŽDÉHO, KOMU ARCHITEKTURA A KVALITA PROSTORU PRO ŽIVOT NEJSOU LHOSTEJNÉ

NOVÝ OBSAH, NOVÁ REDAKCE, NOVÁ GRAFIKA. PŘEDPLATNÉ NA WWW.ARCHITECT-PLUS.CZ www.architect-plus.cz

architectpluscz


64 ESTATE  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  PŘEDSTAVUJEME

IDEÁLNÍ ČAS

INVESTOVAT V DUBAJI The Address Residences Dubai Opera se nachází v samotném centru Dubaje v oblasti Downtown Dubai. V okolí rezidence je tak k vidění hned několik z nejnavštěvovanějších lákadel Dubaje: nejvyšší budova světa Burj Khalifa, impozantní Dubai Fountain, Dubai Mall, co do plochy největší nákupní centrum na světě, nebo romantický ostrov Souk Al Bahar. Připravil: Jan Němec, Foto: Czech Republic Sotheby's International Realty

Downtown Dubai je zároveň lemován Mohammed

ně dostupná. Těsně sousedí se samotnou budovou

skleněných perel. Celkový tvar sochy také čerpá

Bin Rashid Boulevard, mramorem dlážděným

opery. Dubajská opera navržená architektem

inspiraci z rybářských sítí ve víru bublin, které

bulvárem plným elegantních restaurací, kaváren,

Janusem Rostockem svým vzhledem připomíná

stoupají přes hlubiny moře.

muzeí, hotelů a parků. Jde o jednu z mála oblastí

tradiční arabskou loď a všechny prvky interiérů

Dubaje ideálních pro pěší procházky. Samotná re-

i exteriérů jsou v souladu s dědictvím Dubaje.

High-end nadstandard ve službách i provedení

zidence stojí v nejnovějším dubajském kulturním

Jednou z dominant Opery je dynamicky osvětlená

Za The Address Residences Dubai Opera stojí

centru Opera District v samotném srdci Down-

socha nazvaná Symphony, která zabírá celá tři

developer Emaar Development, který už má na

town Dubai. Díky tomu je vzdálená jen několik

patra atria. Podobně jako samotná budova Opery

kontě celou řadu dalších projektů jako Emirates

kroků od všech významných atrakcí města

byla i socha inspirována dubajskou námořní minu-

Living, Dubai Marina nebo Arabian Ranches. Pro-

i nejbližší stanice metra a je tak snadno a pohodl-

lostí. Skládá se z tisíců individuálně vytvořených

jekt The Address Residences Dubai Opera tvoří


PŘEDSTAVUJEME  STRATEGIE / REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 65

dvě věže, které mají společné motivy inspirované rovněž námořní historií Blízkého Východu. První z nich má 65 pater a je určena pro rezidenční bydlení. Druhá, 55patrová, slouží jako hotel a bytový komplex s kompletními službami. Součástí jsou také plavecký bazén, relaxační zóna a řada obchodů. Elegantní, moderní věže projektu se inspirovaly tradiční plachetnicí a skládají se z tenkých podlahových desek, které sklouzávají jedna přes druhou; připomínají tak medové plástve. Skleněné stěny zajišťují, aby do interiérů proniklo co největší množství slunečního světla. Zároveň poskytují panoramatický výhled: Jsou navrženy tak, aby poskytly co nejlepší pohled na mrakodrap Burdž Chalífa, fontánu, Souk Al Bahar. Lze z nich dohlédnout až na moře. V projektu jsou k dispozici byty s jednou až pěti ložnicemi, všechny zároveň disponují balkonem nebo terasou. Na každém patře se nachází tři až šest bytů, což zaručuje obyvatelům dostatek soukromí. Unikátní příležitost Bydlení v The Address Residences Dubai Opera nabízí veškerý komfort a pětihvězdičkový servis včetně služby concierge. Jednotlivé byty a apartmány s pokojovým servisem jsou kompletně vybaveny, ke každému patří také valet parking, tzn. služba drop off před hotelem. V budově je k dispozici také fitness centrum, bazén nebo prádelna. Pokoje jsou 100% servisované, tzn. včetně úklidu a výměny ložního prádla. Realitní společnost Czech Republic Sotheby's International Realty exkluzivně nabízí unikátní možnost koupit si dvoupokojový apartmán včetně kuchyně s jednou ložnicí v jinak už zcela vyprodaném projektu. Apartmán je kompletně vybavený nábytkem i technologiemi, disponuje designovou kuchyní i balkonem a samozřejmostí jsou kompletní hotelové služby. Byt má bezmála 75 metrů čtverečních a je umístěn v horní části hotelové věže – díky tomu nabízí impozantní výhled na Downtown Dubai. K nastěhování bude v třetím čtvrtletí roku 2020 a prodejní cena je 579 000 EUR. Vedle vlastního bydlení je byt vhodný také jako investice – v minulosti rezidence The Address, které byly prodány v posledních pěti letech, téměř zdvojnásobily svou hodnotu. ▪


66 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  NOVINKY

Komerční nemovitosti Vítek se dohodl s NEJVĚTŠÍ reklamkou Jeden z největších kancelářských nájmů roku podepsal realitní magnát Radovan Vítek. Do jeho objektu bývalých Elektrických podniků v Praze 7 nedaleko metra Vltavská se nastěhuje skupina firem z britského reklamního gigantu WPP. Mezi nejznámější z nich v Česku patří agentura Ogilvy. Skupina WPP si na Vltavské pronajala přes 16 tisíc metrů čtverečních kanceláří, vyplývá z údajů sdružení poradenských firem Prague Research Forum.

Do Panattoni Parku se stěhují ČÍŇANÉ Logistický areál Panattoni Park Prague Airport II bude mít na příštích deset let nového nájemce. Téměř 25 tisíc metrů čtverečních skladových a kancelářských ploch si zde pronajala čínská distribuční společnost Europe Huajie Development. Jde o její první pronájem v Evropě; hala postavená developerem Panattoni Europe se pro nájemce stane hlavním distribučním centrem pro evropský kontinent.

P3 Prague D8 má další NOVÉ NÁJEMNÍKY Další z parků vlastníka, správce a investora P3 ležící v těsné blízkosti dálnice D8 na kraji Prahy, nabírá nové nájemníky.

AFI ZAČALA STAVĚT

KANCELÁŘE VE VYSOČANECH Po dvou letech výstavby bytových domů začala developerská společnost AFI Europe ve Vysočanech také se stavbou první kancelářské budovy. Jde o součást velkého projektu AFI City, který postupně roste na

Tentokrát jde o divizi koncernu Pharma United Canada, společnost Barny´s a Alavis. Ta se stěhuje do skladu o rozloze zhruba tisíc metrů čtverečních s dalšími 500 metry pro administrativní zázemí. P3 Prague D8 si oblíbila také oděvní společnost Blažek, která zde prodloužila nájemní smlouvu na další období. P3 navíc v parku od září nabízí volné plochy

15hektarovém brownfieldu nedaleko metra Kolbenova. Nová budova navržená studiem CMC Architects

o rozloze 2,5 tisíce metrů, vhodné

s obchodními prostory v přízemí a kancelářemi ve vyšších patrech má mít 18 podlaží a dokončena bude

primárně ke skladování.

v druhé polovině roku 2020. Celkem nabídne 17 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch.


NOVINKY  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 67

Komerční nemovitosti METROSTAV ZKOLAUDOVAL PRVNÍ ČÁST PALMOVKA OPEN PARK Administrativní projekt nedaleko stanice metra Palmovka, jehož srdcem je revitalizovaná tovární hala původní strojírny Horák a Hlava, má za sebou první důležitý milník. Na začátku léta developer Metrostav úspěšně zkolaudoval první vlajkovou budovu Palmovka Open Park 4, která lemuje Voctářovu ulici přiléhající k Libeňskému mostu. Ke konci června potvrzuje developer obsazenost celého projektu Palmovka Open Park na téměř 70 procent. Mezi nájemce, které je možné k dnešnímu dni zveřejnit, patří například Perfect Canteen, Lagardere Travel Retail nebo Euler Hermes.

Mint koupil obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN Skupina Mint Investments dokončila akvizici obchodního centra Breda & Weinstein od společnosti Avestus Capital Partners. Hodnota transakce přesáhla 60 milionů eur. Breda & Weinstein je moderní obchodní centrum s více než 25 tisíci metry pronajímatelné plochy, umístěné v historickém centru Opavy na půdorysu bývalého pivovaru Zlatovar. Součástí je multikino se šesti sály, velkoformátové fitness centrum nebo místně oblíbené gastronomické koncepty včetně lokálního minipivovaru.

KVĚTINOVÝ DŮM MÁ ZELENOU Platné stavební povolení pro novostavbu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice získala společnost Flow East. Po loňské demolici a přípravných pracích spojených i s dohledem archeologů tak začíná stavba kancelářské budovy s devíti nadzemními a třemi podzemními podlažími. Do podzimu příštího roku by měla být hotová hrubá stavba. Dům postaví Metrostav, s kompletním dokončením stavby, jejíž základy tvoří most přes tubusy metra, se počítá na začátek roku 2020.


68 ESTATE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

PRAHA 8

VISIONARY Zhmotněná vize nových Holešovic

Výraznou součástí nově vznikající podoby pražských Holešovic, na jejichž identitě bude mít podle všeho lví podíl každodenní office provoz, je i projekt Visionary. Ten v létě Skanska prodala skupině CA Immo. Připravila: Markéta Kuncová, Foto: archiv


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE / KOMERČNÍ NEMOVITOSTI  ESTATE 69

Bezprostřední blízkost stanice metra Nádraží Holešovice, šest minut procházky do Stromovky a pět minut do Pražské tržnice. Visionary opět potvrzuje tušený potenciál Holešovic, ale tentokrát jej předkládá ve futuristické podobě nekompromisního office celku. O Visionary se často mluví jako o administrativním projektu budoucnosti, čemuž odpovídá i vybavení budovy. Nájemcům komplex třídy A vzešlý z portfolia Skansky a letos v létě prodaný za 68 milionů eur, tedy 1,8 miliardy korun, skupině CA Immo nabídne nepřeberné množství benefitů, terasami se zajímavými výhledy počínaje přes běžeckou dráhu na střeše budovy až po veřejnou zahradu s open air kinem nebo bistro ze skupiny Zátiší Group. Prvky a technologie přispívající k udržitelnému rozvoji a podpoře ekologického trendu budou podpořeny certifikací LEED Platinum, ale objekt na rohu ulic Plynární a Argentinská se zároveň bude prokazovat certifikací WELL, která monitoruje prvky, jež mají vliv na zdraví a duševní pohodu člověka skrze kvalitu ovzduší, vody a přístup ke zdroji světla. S úrovní prostředí nepochybně souvisí i prosklená fasáda, která efektivně hospodaří s denním světlem. 91 % obsazeno Celková pronajímatelná plocha projektu Visionary určená pro administrativní účely dosahuje hodnoty 20 500 metrů čtverečních v sedmi poschodích, přičemž většina už je zadaná. Mezi nejvýznamnější nájemce patří Accenture, Business Link a WMC/ACTUM Digital. Počítá se i s 214 parkovacími místy a co se týče dopravy, Visionary nabídne také sdílené elektromobily a e-kola pro nájemníky kanceláří a samozřejmě jejich zaměstnance. Nechybí ani 2300 metrů čtverečních retailových ploch pro zajištění servisu jak pro rušnou lokalitu, tak kanceláře samotné. ▪

Součást plánů „Koupě budovy Visionary přesně zapadá do našich plánů rozšiřování portfolia budov v Praze a zároveň stávající portfolio kvalitních kancelářských budov vhodně doplňuje. Jsme naprosto přesvědčeni o potenciálu této lokality a vysoce si ceníme skutečně silné vize, kterou Skanska Property vložila do vývoje a realizace tohoto mimořádného produktu. Stejně důležitý pro nás byl mimořádný úspěch při pronájmu Visionary, které dosáhlo více než 90% obsazenosti při dokončení, což je pro nás jasným důkazem, že budova je atraktivní pro různé typy nájemníků.“  áclav Jonáš, ředitel společnosti CA Immo V pro Českou republiku


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.estate.cz

www.architect-plus.cz

www.premium-golf.cz

www.premiumski.cz


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


72 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Trochu jiný odpolední čaj Londýnská pobočka Four Seasons v Londýně na Park Lane se pro letošní léto spojila s britskou klenotnickou značkou Garrard a společně nabízejí nový rozměr zážitku z pobytu v apartmá Ambassador. Součástí rezervace pokoje je totiž pozvání na privátní odpolední čaj do historického salonu Queen Mary v butiku Garrard na Albemarle Street s možností nahlédnout do archivů značky a prohlédnout si repliky šperků, které vyrábí pro ženy z britské královské rodiny už od dob královny Viktorie. Noc v Ambassador Suite vyjde na zhruba 62 000 korun a mimořádná nabídka je platná do konce září.

Živé květy à la Boucheron Novou éru kreativity u příležitosti svého 160. výročí letos otevírá pařížská klenotnická ikona Boucheron high jewellery kolekcí Nature Triomphante. Onen milník představuje inovativní pečlivě střežená 3D technologie designování šperků, díky níž je možné opravdu věrně napodobit autentické kreace přírody, v tomto případě květy. Nature Triomphante přináší edici devíti jedinečných prstenů s florálními motivy v modelech zvěčňujících pivoňky, růže, sasanky a hortenzie v kombinaci s drahými kameny a spojuje tak tradiční řemeslo s pokrokovými vizionářskými technikami v impozantním výsledku udivujícím svou živou podobou.

LEXUS LS: ZHMOTNĚNÍ EMOCÍ Lexus LS stál vždy na vrcholu nabídky značky a na trhu představoval konkurenta vozům, jako je Mercedes-Benz třídy S, BMW řady 7 či Audi A8. Nejinak je tomu i v případě nejnovější, v pořadí páté generace. Ve své aktuální podobě sází Lexus LS na linie, které jej vzhledově přibližují sportovním vozům s karoserií typu kupé, a i přes svůj dynamický zevnějšek zůstává nadále především prostorným sedanem nejvyšší třídy, což dokládá především vyladěný interiér, v němž jsou novinkou třeba zcela nově navržená sedadla na přání nabízená s nastavitelností ve 28 směrech s vyhříváním, chlazením a masážní funkcí. Dokonale odhlučněná kabina je pak ideálním prostředím pro standardně dodávaný prémiový systém ozvučení, nebo audio paket prostorového ozvučení Mark Levinson. Co se týče motoru, Lexus podobně jako mateřská Toyota patří k průkopníkům hybridních pohonných systémů a jeho vlajková loď je díky tomu nabízena i v provedení LS 500h, využívajícím vícestupňový hybridní pohon, zahrnující benzinový motor 3,5 litru V6 Dual VVT-i a dva elektromotory. Cena v základní výbavě začíná na 2 900 000 korunách.


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


74 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

Mercedes-Benz Prague Fashion Week TO NEJLEPŠÍ Z PRODUKCE TUZEMSKÝCH A SLOVENSKÝCH MÓDNÍCH NÁVRHÁŘŮ BUDETE MOCI ZHLÉDNOUT NA V POŘADÍ JIŽ OSMÉM ROČNÍKU PRAŽSKÉHO FASHION WEEKU. PŘEHLÍDKY I SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SE BUDOU KONAT V CLAM-GALLASOVĚ PALÁCI. ZAHAJOVACÍ VEČER, MÓDNÍ UDÁLOST PODZIMU, SE ODEHRAJE V PÁTEK 31. SRPNA A JAKO KAŽDÝ ROK SI JI NENECHAJÍ UJÍT STOVKY HOSTŮ V ČELE S DESIGNÉRY, JAKO JE LEGENDA JIMMY CHOO NEBO ŘEDITEL ZNAČKY JEAN-PAUL GAULTIER DONALD POTARD.

DINNER IN THE SKY Po roce do pražských Riegrových sadů opět zavítá vyhlídková plošina s konceptem Dinner in the Sky. V jeho rámci tentokrát nabídne svůj um tým Dalibora Navrátila, který pronikal do tajů gastronomie pod křídly nedávno zesnulého, světoznámého Joëla Robuchona. Dalibor Navrátil je jedním ze dvou českých šéfkuchařů, kteří od něj dostali oficiální povolení pro přípravu hvězdného mille–feuille v překvapivé verzi s grónskými krevetami a lilkovým kaviárem. Na talířích se v padesátimetrové výšce bude skvěle vyjímat i telecí Entrecôte v úpravě sousvide s křupavým bramborovým závinem ve filo těstě, hříbkový krém s espumou z uzeného pstruha i pečený marcipánový knedlíček plněný višní a doprovázený malinovým sorbetem a makovou omáčkou. Lehce adrenalinový zážitek korunovaný vynikajícím jídlem si zaslouží jen tu nejlepší společnost a je na vás, zda v oblacích posnídáte, zvolíte tříchodový oběd či vícechodovou večeři při

JÍZDA PREZIDENTSKÉHO VLAKU KE 100. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Oslavy 100 let Československa započnou už na přelomu srpna a září díky Národnímu technickému muzeu. To si ve spolupráci s Českými drahami připravilo unikátní událost pro všechny obdivovatele železniční dopravy. Mezi 28. srpnem a 2. zářím vypraví speciální prezidentský vlak, který bude složen z původních tří salonních vozů, které sloužily československým a českým prezidentům a které jsou provozuschopné. Využijte neopakovatelnou příležitost a svezte se salonním vozem T. G. Masaryka Aza 1-0080 z roku 1930 nebo vozem Františka Ferdinanda d’Este z roku 1909.

Připravila: Adéla Rusňáková

západu slunce. Menu s Prahou na dlani odstartuje 6. září a potrvá 10 dní. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Autentická Francie V Zátiší Pražská stálice gourmet scény nabídne slavnostní přivítání podzimu. Od úterý 11. do soboty 15. září předvede své michelinské gastronomické umění francouzský šéfkuchař Mourad Haddouche Dossier. Hostující Marseillan navzdory svému mladému věku získal první michelinskou hvězdu už v roce 2010. Přestože zbožňuje kuchyni své rodné země, rád do svých jídel zakomponovává také současné invenční postupy a suroviny. Na exkluzivním menu si V Zátiší budete moci vychutnat tradiční šneky v coulis ze zelených fazolek s maniokovým chipsem nebo podzimní variaci teplých foie gras s perníkem a jablky. Co by vám ale určitě nemělo uniknout, jsou originálně pojaté spaghetti carbonara, které budou z brambor s vaječným parfait, uzenou šunkou, sýrovou emulzí a speciální ingrediencí Cazette du Morvan. Ani milovníci ryb ovšem nepřijdou zkrátka, Dossier bude podávat knedlíček z candáta se sladkou hořčicí a sušeným hroznovým vínem.


GOLF z jiné perspektivy NOVÝ | STYLOVÝ | MIMOŘÁDNÝ

5 rozhovorů BYZNYS SPECIÁL

TÉMA

ST ANDREtaWS Nejslavnější golf svě

PGA Tour

03/2018

L A B J E R T J O V I Ř O B me dobře V Emirates to dělá

www.premium-golf.cz

PremiumGolf.cz

03/2018 • 89 Kč

Miliardová neziskovka

premiumgolfcz


76 ESTATE  STATEMENT  STYL

POSEIDONŮV ŽIVEL Voda je mocný živel a kromě její objektivní síly má také moc absolutně strhnout ty, kteří objeví její energii. Následující modely jachtařských hodinek jsou zasvěceny právě jim. Připravil: J.J. Tichovský, Foto: archiv značek

PŘÍMOŘSKÝ SELADON Manufaktura ze Schaffhausenu odhalila v průběhu léta další pokračování své úspěšné kolekce Portugieser Yacht Club. Ta není na moři žádným nováčkem. Koneckonců její jméno se objevilo už v sedmdesátých letech a už tenkrát se o design postaral legendární návrhář Gérald Genta. Své moderní vzezření si však chronograf vysloužil až v roce 2010, kdy se začala vytvářet i spolupráce s jachtařským závodem kolem světa Volvo Ocean Race. Letošní novinka si vysloužila 43,5 milimetru velké ocelové pouzdro, jehož oblá luneta svírá metalicky modrý číselník se stříbrnými sčítači a kontrastní červenou vteřinkou chronografu. Jeho chytrá konstrukce umožňuje využití pouze jednoho sčítače na pozici dvanáct, v jehož ploše se načítají minuty i stopované hodiny. Po estetické stránce dotváří ergonomicky tvarované pouzdro také integrovaný kaučukový náramek. IWC, Carollinum / 326 700 Kč


STYL  STATEMENT  ESTATE 77

NAPŘÍČ SVĚTADÍLY Kouzlu titanu podlehl i tak tradiční výrobce, jako je Breguet. Odolnost a lehkost tohoto materiálu navíc v případě náramkových Marine Alarme Musicale umocní požitek z jeho akustických vlastností. Uložený manufakturně vyráběný strojek totiž nabízí mechanický alarm, který se hodí nejenom při vyplouvání za brzkého rána, ale i v běžném životě jako připomínka důležité schůzky. Další devizou hodinek s antracitově šedým číselníkem, na jehož ploše se rozprostírají reliéfní římské číslice, je duální čas. Je tak snadné sledovat čas buď ve dvou různých přístavech, případně si připomínat při plavbě čas domácí. Pro pohodlné nošení se výrobce odhodlal zhotovit model s průměrem 40 milimetrů, přičemž jej dodává nejenom na kůži, ale také na praktickém kaučuku. Breguet, Klenotnictví Dušák / 751 000 Kč

ATMOSFÉRA STARÝCH ČASŮ Jsou to klasické plachetnice, které si Angelo Bonati, prezident hodinářské manufaktury Officine Panerai zamiloval už jako mladý. Právě proto také italskou značku vyrábějící ve švýcarském Neuchâtelu velmi úzce propojil se světem regat a podpořil tak vznik soutěže Panerai Classic Yacht Challenge. Té se sám, respektive se svou posádkou, účastní, a to na legendární bermudské keči Eilean. Ta proslula paradoxně už díky kapele Duran Duran, která na ní natáčela videoklip k písni Rio. Každoročně tak obeplouvá celý svět – od vod Středozemního moře až po Karibik. Pro opravdové mořské vlky samozřejmě připravil i hodinky z edice Luminor 1950. Jejich černý číselník dotváří zkratka PCYC a nápis Regatta napovídající, že stopovací ústrojí hodinek lze nastavit i jako odpočet do startu závodu, a to až do patnácti minut, přičemž nechybí ani tachymetrická stupnice v uzlech pro výpočet rychlosti plavby. Poměrně robustní sedmačtyřicetimilimetrové pouzdro hodinek vzniklo z povrchově kartáčovaného titanu, ze kterého je vyrobeno i dýnko s vyobrazenou historickou plachetnicí. Officine Panerai, Carollinum / 450 900 Kč

POCTA PŘÍRODĚ Japonské moře láká svou pestrostí jachtaře z celého světa. Jednou z pitoreskních destinací je tak například ostrov Jakušima, nedaleko Kjúšú, jehož prastaré cedrové lesy až magické zelené barvy určily vzhled speciální edice hodinek Seiko. Ta se odhodlala vzkřísit půl století starý vzhled svých „potápek“ a připravila pro milovníky vodních sportů příznačně 1968 číslovaných exemplářů. Ty přijdou vhod hned po zakotvení plachetnice, protože se svou vodotěsností do 300 metrů bez problémů doprovodí každého vyznavače saturačního potápění. Vody v okolí ostrova jsou totiž křišťálově průzračné a nabízejí neuvěřitelnou podívanou na podmořský život mezi korály. Vysoce odolná ocel s povrchovým tvrzením a otočná keramická luneta s luminiscenčními body, které nechybí ani na číselníku, pak zajišťují absolutní přehled o čase i pod vodou. Seiko, Koscom / 89 000 Kč


78 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 79

PORSCHE 911 GT3 RS Klenot se závodnickými geny

Porsche 911 představuje vynikající sportovní automobil prakticky v kterékoliv ze svých verzí, ale v případě provedení, v jejichž názvu figuruje označení GT3, doplněné zkratkou RS, je prakticky každému jasné, že se jedná o špičkový stroj, který je vlastně závodním vozem schváleným pro provoz na běžných silnicích. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: Porsche


80 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Porsche 911 se zrodilo v první polovině šedesátých let a veřejnosti se jeho

po záď s masivními vstupy vzduchu k motoru a jen těžko přehlédnutelným

první generace představila na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem

přítlačným křídlem. Při vývoji, na němž se podílelo závodní oddělení auto-

v roce 1963. Během následujících pětapadesáti let se tento model neustále

mobilky Porsche ve Weissachu, se samozřejmě vycházelo ze zkušeností

vyvíjel, ale dodnes si zachoval svou jedinečnou siluetu i koncepci s plochým

se skutečnými závodními vozy řady 911, zastupujícími svou značku v řadě

šestiválcem za zadní nápravou a pověst všestranného sportovního vozu.

prestižních šampionátů po celém světě.

V minulosti bylo Porsche 911 vnímáno jako vůz, s nímž lze jezdit v běžném každodenním provozu a o víkendu si vyrazit za zábavou na závodním okru-

Bez turbodmychadla

hu. Dnešní generace modelové řady 911 to samozřejmě rovněž dokáže, ale

Podobně jako v případě karoserií i interiér umí navodit tu správnou závodní

díky své široké paletě provedení dává na výběr od lehce cestovně ladě-

atmosféru. Skořepinová sedadla z uhlíkového kompozitu nabízejí dokon-

ných verzí až po skutečně ostré sportovce. Právě mezi ty nejostřejší patří

ce i při vysoké jízdní dynamice bezpečnou oporu těla v příčném směru.

nejnovější provedení 911 GT3 RS, jehož výstavní premiéra se odehrála na

Maximální snahu o dosažení co nejnižší hmotnosti vozu pro zajištění co nej-

letošním autosalonu v Ženevě.

lepších jízdních výkonů dokládají lehké výplně dveří s odkládací sítí a poutky místo klik dveří, minimalizovaná zvuková izolace a kryt zadní části interiéru

Agresivní i aerodynamické

s lehkou konstrukcí. Popularita Porsche 911 GT3 RS pramení vedle vzhledu

Porsche 911 GT3 RS dává svým exteriérem na první pohled jasně najevo,

jeho karoserie, provedení interiéru, jízdních vlastností a dynamických

s kým máte tu čest. Od svých mírnějších sourozenců se tento model

schopností především z jeho srdce, jímž je čtyřlitrový plochý šestiválec

odlišuje dramatičtějším provedením předního nárazníku i širších blatní-

s atmosférickým plněním, což znamená, že není osazen žádným turbodmy-

ků. Prakticky vše na jeho zevnějšku je podřízeno dosažení co nejlepších

chadlem a ani jiným systémem přeplňování. Fanoušci doslova milují motor,

aerodynamických vlastností vozu, a to od NACA otvorů v přední kapotě až

který zvládne až 9000 otáček za minutu, disponuje nejvyšším výkonem


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 81

383 kW a nabízí maximální točivý moment 470 N.m. V kombinaci se speciálně nastavenou sedmistupňovou převodovkou PDK lze právě s tímto vysokovýkonným motorem dosahovat nejvyšší úrovně jízdních výkonů. Přesný jako skalpel Znamenitou jízdní dynamiku zajišťuje Porsche 911 GT3 RS jeho podvozek s technikou z motoristického sportu. Kulové klouby na všech závěsných ramenech nabízejí ještě preciznější ovladatelnost než běžná elastokinematická ložiska. Kola lehké konstrukce s průměrem ráfku 20 palců a nově vyvinutými pneumatikami rozměru 265/35 na přední nápravě přispívají k jedinečnému požitku z řízení a obratnosti vozu, zatímco 21palcová kola s pneumatikami rozměru 325/30 na zadní nápravě zvyšují trakci. Vše lze zdokonalit Porsche 911 GT3 RS může již ve své standardní podobě působit jako naprosto dokonalý sportovní vůz, ale mateřská automobilka si pro něj připravila pakety, které jej mají učinit ještě dokonalejším z pohledu řidiče toužícího jezdit téměř závodním vozem. Prvním z těchto paketů je Clubsport, který je k dispozici jako volitelná výbava bez příplatku. Tento paket zahrnuje ochranný rám pro případ převrácení, ruční hasicí přístroj, přípravu pro odpojovač akumulátoru a šestibodový bezpečnostní pás. Pro mimořádně ambiciózní řidiče sestavilo závodní oddělení Porsche na přání dodávaný paket Weissach, který umožňuje další snížení hmotnosti. Jeho součástí jsou díly z uhlíkového kompozitu v oblastech podvozku, interiéru a exteriéru, jakož i na přání dodávaná kola z hořčíkové slitiny. Rekordní čas místo slibů Kvality modelu 911 GT3 RS jako špičkového sportovního vozu potvrdila samotná automobilka Porsche, když jej 16. dubna letošního roku vyslala na slavnou Severní smyčku německého závodního okruhu Nürburgring. Tovární jezdec Porsche Kévin Estre dosáhl za volantem vozu 911 GT3 RS času na kolo 6:56,4 minuty. Francouz tak překonal nejlepší výkon předchůdce o 24 sekund a stanovil nový rekord v kategorii sportovních vozů s homologací pro silniční provoz. ▪

Porsche 911 GT3 RS Zrychlení

0–100 km/h: 3,2 s

Max. rychlost

312 km/h

Výkon

383 kW

Objem

3,99 l

Spotřeba

12,8 l/100 km

Hmotnost

1430 kg

Rozvor

2453 mm

Cena v základní výbavě

5 109 367 Kč


82 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

Metropolitan Life

Aby staré přežilo, potřebuje nové. Podívejte se na místa, kde se psala historie, novýma očima. Pokud i vás zaplaví fascinovaný obdiv, že můžete stanout na stejných místech jako kdysi Caesar, Marie Antoinette, ruský car Alexandr I., věnujte pozornost hotelům z naší selekce a připravte se na mistrovské spojení dějin a designu. Připravily: Adéla Rusňáková a Jitka Krulcová, Foto: archiv


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 83

NOBIS KODAŇ, DÁNSKO


84 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

S ANTA CLARA 1728 LISABON, PORTUGALSKO

Symbolický a tichý strážce divokého Lisabonu. I to je původní dům, který jako jeden z mála přežil zemětřesení v roce 1755. Intimní hotel o pouhých šesti pokojích najdete na jednom z nejromantičtějších náměstí v Lisabonu a historií doslova dýchá, sousedí se Santa Engrácia, Pantheonem, neoddělitelnou součástí lisabonského panoramatu, a klášterem São Vicente de Fora ze 17. století, který střeží ostatky svatého Vincenta, patrona Lisabonu. Na jednom ze sedmi kopců svažujících se k živoucímu centru poznáte díky majiteli João Rodriguesovi jinou stranu portugalské metropole. Nad sklenicí červeného portugalského vína s výhledem na řeku Tagus vám prozradí ty pravé hidden gems, které nenajdete v žádném průvodci. João vás svým přístupem přesvědčí, že jste na návštěvě u přátel, a čistý design z pera architekta Manuela Airese Mateuse dovolí vaší mysli vstřebat dojmy z uplynulého dne, aniž by vás rozptyloval přehnaný dekor. Tím jsou totiž samotné chladivé vápencové zdi, na jejichž podkladu skvěle vyniknou svítidla od Davide Groppi Simbiosi a dají vyniknout jediné výrazné barvě v hotelu, kterou je pastelová modrošedá. Kompozici v jednoduchosti dotváří světlé dřevo nábytku od Carla Hansena, postele B&B Italia s matracemi z přírodní bavlny a doplňky od designéra Antonia Citteria.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 85

3

THE NED LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE Návštěva banky pro vás nepředstavuje v zásadě nic příjemného? V případě londýnského The Ned budete nuceni své přesvědčení radikálně přehodnotit. Budova, v níž léta sídlila Midland Bank, pochází z pera britského architekta Sira Edwina „Neda“ Lutyense a jejích jedenáct pater uspokojí vaše nároky tak, že nebudete chtít odejít. Co do gourmet představ je vám k dispozici deset restaurací, které najdete hned v hlavní hale po příchodu do přízemní bývalého bankovního příjímacího sálu. Mezi devadesáti původními malachitovýmí sloupy, leštěným ořechovým obložením a pod křišťálovými ma-

2

PACAI VILNIUS, LITVA

Pokud jste věrni portfoliu Design Hotels, neměl by vám uniknout jejich první zástupce v Pobaltí, hotel Pacai, původní rezidence litevského stejnojmenného šlechtického rodu. Šlo o vůbec nejvelkolepější

sivními lustry se před vámi rozvine autentická atmosféra art deca minulého století. Ve středu haly pro 850 hostů funguje bývalá bankovní recepce jako stage pro živá jazzová vystoupení. Na skleničku něčeho ostřejšího se vydejte do podzemního sejfu The Vault Room, kde se v roce 1964 natáčela bondovka Goldfinger, a soustřeďte 100 % své pozornost na zlaté bezpečnostní dvacetitunové kulaté dveře – vaše vzpomínky budou jedinou dokumentací, pořizovat tady fotografie je zapovězeno. Váš odpočinek se zhmotní díky spa menu o téměř sto položkách, které zahrnují tradiční hammam, saunu, páru, manikúru v Cheeky nails baru, make-up v Trish

zámek v litevském vévodství 17. století, jehož chodby doteď šeptají o slavnostní hostině na počest

McEvoy make-up parlour, pánskou péči

návštěvy Napoleona a stěny pokojů pamatují tajné konverzace ruského cara Alexandra I. a litevské

v Neville barbershop, ale i akčnější pilates stu-

hraběnky Sofije Tyzenhauzaitė. Architekt Saulius Mikštas respektoval odkaz původního autora paláce

dia nebo boxerský ring. Při výběru z 250 pokojů

a při renovaci zachoval barokní fresky, schodiště a další artefakty litevské a pobaltské kultury. Interié-

v glamour stylu 20. let nelze udělat chybu, každý

rový design Indre Barsauskaite a Grety Valikone unikátně propojil romantismus místa se současností,

z nich je vybaven čalouněným nábytkem, king

postele Hästens na mnohdy až surově severském podkladu vytváří uklidňující rovnováhu mezi starým

size postelemi, řasenými závěsy, ručně malova-

a novým. Mluvíme-li o starém, bonvivánskou atmosféru můžete načerpat v blízkém Starém městě Vil-

ným čajovým porcelánem a retro koupelnami

niusu, na dosah máte vše od univerzity přes prezidentský palác, muzea, ambasády, kostely až po knih-

s rainforest sprchami. O co ale určitě nechcete

kupectví. Přesto se moc nevzdalujte, centrální nádvoří hotelu hostí řadu uměleckých událostí a večeří.

přijít, je desetimetrový bazén na střešní terase

Ty si rozhodně nenechte ujít v 14 Horses restaurantu, prezentuje totiž dva nové pobaltské gastronomic-

obložený italským mramorem, odkud si užijete

ké koncepty a zárukou kvality je zde Claus Meyer v čele, zakladatel legendární kodaňské Nomy.

unikátní výhledy na katedrálu svatého Pavla.


86 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

EL PALAUET BARCELONA, ŠPANĚLSKO

4

Na průsečíku elegantního barcelonského bulváru Passeig de Gràcia a Diagonal Avenue ožil sen každého minimalisty a milovníka odstínů bílé. V modernistické budově s charakteristickými elementy art noveau, jako jsou vlysové stropní lišty a opulentní fresky díky designovým brandům a současným technologiím nastražili nebezpečně atraktivní past pro hosty, kteří se nestydí za svou potřebu být rozmazlováni, nebo spíše být absolutně zkaženi top servisem. Zatímco v barcelonských ulicích tepe směs kolínské, mořského vzduchu, choriza a cavy, vy si v El Palauet můžete užít ve střešním spa hydromasáž ve slané vodě. Concierge vám mezitím zařídí privátní návštěvu vinic a vinařství, sežene lístky do divadla nebo objedná masáž až na pokoj. Každá z šestice nadčasových designových suit vás přivítá prostorným obývacím pokojem s křesly Arne Jacobsena nebo koženými klenoty Miese Van der Rohe, plně vybavenou kuchyní s jídelním stolem od Saarinen a dvojicí ložnic s koupelnami. Na život buržoasie počátku 20. století však zapomenete s prvním stiskem dotykové obrazovky iPadu, přes nějž si upravíte osvětlení přesně dle momentální nálady.

G-ROUGH ŘÍM, ITÁLIE Chvíli, kdy se současnost láme v historii, mají sílu přežít jen momenty, které zasáhnou vaši duši tak, že svět vnímáte trochu jinýma očima. Takové okamžiky vám touží zprostředkovat Gabriele Salini, jemuž žilami proudí již devátá generace pravé římské krve. Kousek od Piazza Navona na plátně římské architektury, zdí s antickou patinou a parketami z roku 1600 namíchal vpravdě italský koktejl historie, designu a pětihvězdičkového komfortu. Deset bezprecedentních suit vzdává hold nejzvučnějším jménům italského designu minulého století. Najdete zde vázy z muránského skla od Seguso, elegantní zelenou šatní skříň od Guiglielma Ulricha, konferenční stolek s kamennou deskou

5

od Ica Parisiho a další kousky od Gia Pontiho nebo Venini. Na poněkud současnější trendy strunu zahraje mini chladnička SMEG na každém pokoji, patřičný glamour pocit vám dodá váš vlastní odraz v bronzových zrcadlových kachličkách Seletti. Díky majiteli, jehož G stojí na začátku názvu hotelu, vaší jedinečné tour městem na Vespě, večeře v nejlepší restauraci nebo skleničky z limitované produkce niché vinařství v G-baru, poznáte autentickou Itálii se vším všudy.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 87

HOTEL DE CRILLON PAŘÍŽ, FRANCIE Pokud je Paříž srdcem Francie, pak je srdcem Paříže Hotel de Crillon a šampaňské proudí v jeho žilách. Na náměstí Place de la Concorde ve zlatem obloženém baru Les Ambassadeurs s původními lustry a pastelovými freskami můžete na vlastní kůži okusit 200 nejrůznějších druhů champagne. Kde jinde ochutnáte život francouzské aristokra-

6

cie než v bývalém šlechtickém paláci z roku 1909, na jehož nákladné tříleté renovaci pod hlavičkou Rosewood Hotels se podílela řada významných designérů. Ve výběru pokojů se nabízí mimo jiné opulentní Salon Marie Antoinette, kde královna pobírala lekce klavíru, nebo Bernstein suite se signature terasou, na níž vás čeká až kýčovitě pohlednicový výhled na Eiffelovu věž. Sepětí s módou je v Paříži živě přítomné a nechybí ani v hotelu. Fashion ikona Karl Lagerfeld tu stvořil dvojici Les Grand Appartements, za jejichž dveřmi na vás čeká dokonalé prolnutí historie a současnosti. Baldachýnové postele a dvoutunovou vanu z carrarského mramoru hodnou krále Ludvíka XV. střídá ultra moderní knihovna, za kterou objevíte stiskem tlačítka tajnou šatnu. Jste-li opravdovým obdivovatelem Lagerfelda, budete chtít chodit po koberci, jehož vizuál připomíná šrámy od kočičích drápů jeho kočky Choupette, které designér věnoval koncept celého jednoho pokoje. Vskutku šlechticky se budete cítit i díky svému osobnímu komorníkovi, který vám zařídí sezení v hotelovém salonu krásy nebo procedury ve spa

7

s bazénem vykládaným zlatými kachličkami.

NOBIS KODAŇ, DÁNSKO

Co se týká slabostí – milujete sladké pečivo? Pak se vydejte za tím dánským, tamní wienerbrød neboli plundra je totiž legendární, stejně jako věrnost čistému designu. A obojí si dosyta vychutnáte v hotelu, za jehož konceptem stojí Alessandro Catenacci. Architekt Gert Wingårdh se svým týmem zde v bývalém sídle Královské dánské hudební konzervatoře propletl dánský střízlivý a souměrný klasicimus se současným švédským designem, s odkazem na samotného Le Corbusiera. Původní působivé točité mramorové schodiště ukotvil v současnosti pomocí moderní světelné instalace, která by se nemusela stydět na žádném světovém designovém veletrhu. V 75 pokojích se propisuje elegantní typické barevné ladění šedé a petrolejové, na dubových parketách se projdete po ručně tkaných kobercích, na míru vyrobené stoly jsou potažené nejjemnější kůží v barvě karamelu, šedý mramor v koupelnách doplňují velké rainforest sprchy a kosmetika od prémiové švédské značky Byredo – smysl pro jemnou estetiku tady strádat nebude. Obloukem se ale vrátíme k tomu, co je na severu opravdu důležité, tedy k jídlu. Místní restauraci Niels vede šéfkuchař Jeppe Foldager, oceněný stříbrem ze šampionátu pořádaném legendárním Bocuse d’Or, který ctí tradiční francouzské techniky, pomocí nichž severské ingredience posílá na pomyslný gastronomický olymp.


88 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

8 THE HOXTON AMSTERDAM, NIZOZEMSKO

Hravost a vše mimo šeď, to je podstata Amsterdamu. Koncentrovanou eklektickou povahu hlavního města kol hledejte v pětici amsterdamských domů přímo u hlavního vodního kanálu Herrengrachtu. Do sítě Hoxton v srdci trendy nákupní čtvrti, ale stále jen pár kroků od nejdůležitějších muzeí, přibyla kolekce 111 pokojů, jejichž design umně mísí decentní retro se současností. Funky dekor ve stylu nizozemského umělce Mauritse Cornelia Eschera střídají vintage doplňky jako budíky, rádio nebo klasický analogový telefon. Nástěnná šestihranná zrcadla korespondují se vzorem parketových podlah, koupelny si drží jednoduché bílé ladění obkladů protkané přiznanými zlatými kovovými trubkami. Před přehnanou nostalgií Hoxton chrání množství děl mladých místních umělců, která vdechují celé oblasti čerstvý vzduch do plic. Crème de la crème najdete ve trojici takzvaných Concept Rooms, které nelze klasicky rezervovat, vaši žádost musí předem schválit. Živoucí lounge bar v přízemí s odhalenými červenými cihlami a pestrobarevným koženým vintage nábytkem z období mezi roky 1950 a 1970 podává koktejly ze speciálního tuzemského geneveru. Do Lotti restaurant vábí při krásném počasí stahovací prosklená střecha, ale i vynikající ryby pečené na dřevě nebo originální speciality, jako je jalapeno dresink nebo nakládané chorizo.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 89

Podnájemníci. Překlad názvu hotelu z Autograph Collection sice nezní tak cool jako anglický výraz, ale důležitější je tady něco jiného, Roomers totiž reprezentuje osobitý životní styl. Koncept sklidil úspěch již ve Frankfurtu a na podzim minulého roku otevřel brány své jinakosti i v bavorském Mnichově. Vybrat si můžete z mnoha tváří extravagance ve 130 pokojích a suitách, jejichž zařízení kombinuje ušlechtilé dřevo,

9

ROOMERS MNICHOV, NĚMECKO

kůži a tmavý mramor s vybavením, jako je audio systém Bang & Olufsen nebo vlastní jacuzzi či bar. Pokud zrovna necítíte nutnost opouštět takový komfort, k dispozici jsou vám služby concierge, která se postará o každé vaše přání. Snili jste o vlastní pool party s DJ? V Roomers spa by Shan Rahimkhan to není problém. Po večírku si odpočiňte se skleničkou růžového šampaňského Ruinart při hydrofacial proceduře a masáži hlavy. A jste-li unavení z poněkud těžké bavorské kuchyně, nezapomeňte, že přímo v hotelu na vás čeká restaurace Izakaya vycházející z principů japonské kuchyně, kterou však originálně doplňují jihoamerické prvky. Vaše chuťové buňky rozmazlí rolky z humra a manga nebo sashimi z cejna, krab s karashi-su miso nebo quinoa pudink s filo crispem a kokosovým sorbetem.

10

HOTEL ZOO, BERLÍN, NĚMECKO

Berlínská klasika na jedné z tepen města, třídě Kurfürstendamm, nabízí vyvážený mix všeho, co dělá Berlín Berlínem. Historie hotelu umístěného v objektu s aristokratickým pozadím sahá až do roku 1911, vybavení je ovšem výjimečně současné. Do lehce dekadentního tónu inspirovaného v mnoha ohledech právě skutečností, že hotel se nachází blízko slavné zoologické zahrady, interiéry ladila Dayna Lee a jako hlavní vodicí linku extravagantního vyznění použila samet, dřevo, kůži, kov, zrcadla a barvy z palety zelené, fialové a růžové. Neopomenutelnou součástí hotelu je tady bar, který nestojí stranou dění, jak se občas hotelovým podnikům stává. Jeho zázemí je tvořeno intimně potemnělou částí umístěnou za lobby, kde dominantu tvoří podsvícené ametystové obložení barového pultu, ale také klidnějším posezením u krbu na nádvoříčku vnitrobloku. Zlatým hřebem barové mikroscény organismu Zoo je rooftop bar, kde v sezoně pravidelně vystupují populární DJ’s.


90 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

Burgers & Bubbles


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 91

Hamburgery a šampaňské. Právě této ultimátně dekadentní casual kombinaci zasvětila páteční večery restaurace CzecHouse Grill v pražském hotelu Hilton. Na své si přitom přijdou i milovníci mořských plodů a vegetariáni. Prostě se uvolněte a užijte si vstup do víkendu…

KONTAKT: POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8-KARLÍN, TEL.: 224 842 700

Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv

Hamburgery a šampaňské nebo, chcete-li,

Klasika, extravagance a ultimátní Knockout

chcete začátek víkendu přivítat ve velkém

Burgers & Bubbles. Páteční večery mají své ne-

Signature burgerovou kreací je Corked

stylu, objednejte si variaci na Surf and Turf

zpochybnitelné kouzlo a právě na něj navazuje

Classic s necelými dvěma sty gramy pré-

se softshell krabem, humřím klepýtkem

koncept extravagantních hamburgerů párova-

miového hovězího masa, do křupava opraženou

a samozřejmě porcí šťavnatého hovězího.

ných se šampaňským Mumm, kombinace, která

slaninou, karamelizovanou červenou cibulkou,

Další specialitou je The Knockout, u nějž platí

se podává každý pátý den v týdnu v restauraci

nakládanou okurkou, pečeným plátkem rajské-

známé nomem omen, o kterém se přesvědčíte

CzecHouse Grill hotelu Hilton. Menu je vítaně

ho jablíčka, svěžím ledovým salátem, bohatou

25 gramy masa v bulce doplněné vším, co

jednoduché, prostě si vyberete jeden ze sedmi

domácí majonézou a ušlechtilým sýrem

k burgeru patří, v neřestných dávkách. Servis

hamburgerů, k němu si následně zvolíte přílohu,

Gruyère v sezamové housce. Nabízí se

je propracovaný a stylový, což je přesně to,

rozhodnete se mezi sklenkou nebo lahví šam-

i alternativa pro vegetariány se sýrem

co odlišuje Burgers and Bubbles večery

paňského, případně tedy prosecca, a na závěr si

halloumi a portobellem nebo kuřecí variace

od masy jiných podniků, kam si můžete

vyberete z dua dezertů.

CzecHouse Chicken či losový burger. A pokud

zajít na hamburger. ▪


KRUG A RYBA Každoroční Krug výzva, která klade šéfkuchařům světových ambasád Krug za úkol dokonale odprezentovat vybranou ingredienci tak, aby se dala perfektně párovat s jejich ikonickým Grande Cuvée, letos zaostřila na ryby. Kromě nových signature pokrmů dedikovaným snoubení s Krug Grande Cuvée a nově také Krug Rosé je i letos výsledkem sběratelská publikace s pečlivě zdokumentovaným průběhem výzvy, která vyšla pod názvem Tails of the Sea, tedy Ploutve z moře.

Vindigo Vindigo. Pokud chcete držet krok s rytmem evoluce vína, tento pojem byste si měli zapamatovat. Pomalu se totiž stává jedním z nejžhavějších must-try trendů současnosti. Jak už název lehce napovídá, víno má v této podobě modrou barvu, ale nikoliv chemicky přidanou, ale čistě přírodní, vzešlou z anthocyaninu, jenž se běžně nachází ve slupkách hroznů. Vindigo neoznačuje typ vína, ale jde o obchodní název produktu a nutno podotknout, že není prvním pokusem o prosazení modrého vína na spotřebitelském trhu. Nicméně nové Vindigo si rychle získává srdce vinných experimentátorů a je vyrobeno z odrůdy Chardonnay, která mu dala do vínku svěží ovocnou chuť s lehce nasládlými podtóny. Ideální volba na extravagantní pool party…

Pokud si jídlo v restauraci mnohem raději než studováním menu vybíráte

KUCHYŇ

gourmet mix

92 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

pohledem na talíře kolem sebe, je nový podnik Kuchyň místo, po jakém jste toužili. Po příchodu do klasicistního Salmovského paláce na Hradčanském náměstí vejdete přímo do středobodu dění, k plotně, kde se necháte vést svými smysly a nahlédnete pod pokličky šéfkuchaře Marka Janoucha. Objednejte si například hovězí karabáček, sekanou nebo kotlety a usaďte se na terasu s úžasným výhledem na pražské panorama. Nejnovější počin sítě Ambiente si klade za cíl oživit ryze turistickou lokaci tuzemskými hosty, v čemž si pomáhá mimo jiné i plzeňským pivem čepovaným se stejnou pečlivostí jako v Lokálech.


PRÉMIOVÁ

média kvalita PRÉMIOVÁ

www.parizskaulice.cz

www.iconiq.cz

www.estate.cz


Online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Prodej / Sale ID: 121854 Italská, Praha 2 - Vinohrady

Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: C

Italská Severov ýchodně orientovaný by t 3+kk v mezaninu nabízí velkorysý klimatizovaný obý vací pokoj s kuchyňským koutem a přímým vstupem na balkón s v ýhledem na centrum Prahy, dvě samostatné prostorné ložnice, předsíň s dostatkem úložného prostoru a dvě luxusní koupelny. Interiér by tu prosvětlují velkoformátová okna a zútulňují dřevěné podlahy. K jednotce patří 2 garážová stání a sklep. Pokud hledáte luxusní bydlení v jedinečné lokalitě Prahy 2, jsou pro Vás unikátní by ty v projektu Rezidence Churchill tou správnou volbou.

A northeast-facing two-bedroom apartment on the mezzanine offers a generous, air-conditioned living room with a kitchenette and direct access to a balcony with a view of the centre of Prague, two separate, spacious bedrooms, a hall with plenty of storage space and two luxury bathrooms. The interior of the apartment is illuminated by large-format windows and made cosier by wooden floors. The unit comes with two garage parking spaces and a cellar. If you are looking for luxury housing in a singular location in Prague 2, the unique apartments in the Rezidence Churchill are the right choice for you.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 122223 Janáčkovo nábřeží, Praha 5 - Smíchov Cena / Price: 28 000 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: E

Janáčkovo nábřeží Velkor yse řešený by t se nachází v jedné z nejžádanějších pražsk ých lokalit Janáčkova nábřeží. Interiér Vás na pr vní pohled nadchne velk ými špaletov ými okny, ze k terých je nádherný v ýhled na Tančící dům a plynoucí řeku. By t má nadstandardně v ysoké stropy (3,75 m), secesní kazetové dveře a původní parkety. Dispozičně je řešený jako 5+1 a nabízí prostornou vstupní halu, 4 samostatné ložnice, obý vací pokoj, kuchyň, koupelnu a příslušenství. Nemovitost je určena ke kompletní rekonstrukci dle vkusu budoucího majitele, jedná se o zajímavou investici pro klienty poptávající tuto část města.

The generously designed apartment is located in one of the most popular Prague locations Janáčkovo nábřeží. The interior will enchant you with large windows with a wonderful view of the Dancing House and Vltava river. The apartment has extraordinarily high ceilings (3.75 m), Art Nouveau cassette doors and original parquet floors. The apartment offers a spacious entrance hall, 4 separate bedrooms, a living room, a kitchen, a bathroom and accessories. The property is intended for complete reconstruction. This is an interesting investment for clients requesting this part of town.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120521 Pražského, Praha 5 - Hlubočepy Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: B

Pražského Velkolepý by t o dispozici 5+kk je součástí developerského projektu Panorama Hlubočepy s krásnými v ýhledy do Prokopského údolí. Prostorný by t se nachází v nejv yšším nadzemním podlaží moderní novostavby. Ve vstupní části by tu je v ybudována koupelna, dále následuje obý vací pokoj, ze kterého se vstupuje na balkon, kde můžete pozorovat okolní nádheru. Hlavní ložnice má k dispozici vlastní koupelnu a terasu, která pozvolna navazuje na střešní zahradu o rozloze 82,6 m 2 . V ceně by tu je zahrnut sklep. Další sklepní kóje a garážová stání v podzemním podlaží jsou k dokoupení.

This magnif icent four-bedroom apartment is a part of the development project Panorama Hlubočepy, which offers beautiful views of the Prokopské valley. Spacious apartment is located on the top floor of the new modern building. In the entrance part of the apartment there is a bathroom, followed by a living room from which you enter a balcony, where you can observe the surrounding splendour. The main bedroom has its own bathroom and a terrace, which slowly follows a roof garden of 82.6 sqm. The price includes a cellar, another cellars or parking spaces can be bought.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 122106 Hradešínská, Praha 10 - Vinohrady Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: C

Hradešínská Nadstandardní prostorný dvoupodlažní penthouse s orientací oken na tři světové strany se nachází ve 4. podlaží projek tu Hradešínská Residence v tiché části Vinohrad. By t disponuje ve spodním podlaží velkor ysým obý vacím pokojem s otevřenou kuchyní, jídelnou a vstupem na jižní terasu, dále 2 ložnicemi orientovanými na sever, prostornou vstupní halou, chodbou, komorou, technickou místností, koupelnou, samostatnou toaletou a místností pro f itness. V horním patře se nachází galerie, ložnice, koupelna, komora a technická místnost.

The deluxe spacious two-storey penthouse with windows facing three world sites is located on the 4 th floor of Hradešínská Residence in a tranquil part of Vinohrady. The penthouse comprises generous living room with open-plan kitchen, dining room, entrance to the south-facing terrace, 2 bedrooms facing north, spacious entrance hall, corridor, chamber, technical background, bathroom, separate toilet and fitness on the lower level. Upstairs there is gallery, bedroom, bathroom, storage and technical room.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Moderní penthouse s výtahem do bytu, K Červenému dvoru, Praha 10 Unikátní penthouse se dvěma velkými terasami v nízkoenergetickém projektu Rezidenci Červený dvůr nabídne vysoký standard bydlení (příprava na klimatizaci, smart systém). Viladům bude využívat tepelné čerpadlo k ohřevu teplé vody. Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí zdravé a komfortní vnitřní bydlení. Byt tvoří celé nejvyšší patro s výtahem přímo do bytu. Neplatí se daň z nabytí nemovitosti.

PRODEJ I CENA: 26 877 900 Kč

6+kk, 189 m2, 5. NP,

Petr Míka

Výtah přímo do bytu

+420 777 287 330

Terasa 41 m2 a 38 m2

mika@ep.cz

Sklep 5 m2 2 garážová stání

www.ep.cz


Moderní bydlení ve funkcionalistickém stylu v Jevanech Výjimečná funkcionalistická vila po kompletní, citlivé rekonstrukci, nabízí nejvyšší standard moderního bydlení v lukrativní lokalitě Jevany, nedaleko Prahy. Je obklopena borovicovým lesem, jenž zajištuje klid a soukromí a zároveň vybízí k příjemnému posezení na venkovní terase s letní kuchyní. Relaxovat lze v zimní zahradě, čítárně či u krbu.

PRODEJ I CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Pozemek 2 725 m2

Pavel Soldátek

Dům 419 m2

+420 775 703 200

4 ložnice, 3 koupelny

soldatek@ep.cz

Terasy 34 m2 3 garážová stání

www.ep.cz


Rodinný dům u Hostivařské přehrady Nízkoenergetický dům v moderním funkcionalistickém stylu s garáží pro tři vozy se nachází v blízkosti Hostivařské přehrady a lesoparku. Dům se prodává ve stavu „white walls“. Celý dům je nadstandardně připraven na systém inteligentního ovládání, včetně přípravy na saunu.

PRODEJ I CENA: 33 315 000 Kč

5+kk, dům 338 m2

Petr Míka

Pozemek 1 092 m2

+420 777 287 330

White walls

mika@ep.cz

Garáž pro 3 vozy Výtah v domě

www.ep.cz


Funkcionalistická vila s garantovaným výnosem v Libni Charismatické sídlo, situované v krásné vilové čtvrti s panoramatickým výhledem na Prahu, prošlo citlivou rekonstrukcí zachovávající původní architektonický styl a jeho detaily. Prostorná vila Na Úbočí (304 m2) s přilehlým bytem 2+1 (59 m2) jsou nyní dlouhodobě pronajaty. Jedná se o stabilní investiční příležitost s ročním výnosem ve výši 4 %. Interiéry jsou nadstandardně řešeny.

PRODEJ I CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Plocha celkem 493 m2

Petr Míka

Pozemek 884 m2

+420 777 287 330

Dům 304 m2, 5+kk

mika@ep.cz

Byt 59 m2, 2+1 Terasy 130 m2 2 garážová stání

www.vilanauboci.cz www.ep.cz


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej rodinného domu 4+1/T/G – 339 m², pozemek 2 425 m², Černošice – Praha-západ

Sale of a family house 4+1/T/G – 339 sqm, land 2,425 sqm, Černošice – Prague-West

Nabízíme prodej kompletně zrekonstruovaného rodinného domu se zápražím, terasou a velkou zahradou v Černošicích-Mokropsy. Dům se nabízí ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. Užitná plocha domu je 338,5 m², zastavěná plocha s nádvořím 979 m², pozemek 2 425 m². V přízemí domu je prostorný obývací pokoj se vstupem na bílé zastřešené zápraží a terasu. Dále je tu oddělená kuchyně, komora, spíž a další prostory, v  nichž lze vytvořit například se zahradou propojenou saunu či fitness. Zahrada nabízí skvělý prostor pro vytvoření venkovní kuchyně a velkorysého bazénu před domem. V horním patře domu jsou 3 ložnice, samostatná šatna a 2 kompletně vybavené koupelny. Garáž je přímo propojena s domem. Další místa k parkování jsou na příjezdovém dvoře na pozemku, zboku domu. Dům je čerstvě zrekonstruován, noví majitelé si mohou dokončit interiéry podle svých představ. Cena zahrnuje dokončené luxusní koupelny a podlahu obývacího pokoje.

We offer for sale a completely renovated family house in Černošice-Mokropsy. The house is offered in shell & core condition with well-furnished bathrooms of high standard. Usable area of the house 338.5 sqm, built-up area with courtyard 979 sqm, plot 2,425 sqm. On the ground floor of the house there is a spacious living room with entrance to a white covered porch and a terrace. There is also a separate kitchen, a pantry, and other storage areas where you can also create a sauna or fitness room. On the top floor of the house there are 3 bedrooms, dressing room and 2 bathrooms. The garage is connected in the house by the corridor. Additional parking in the drive yard on the property next to the house. The house is freshly renovated, new owners can finish the interiors according to their ideas. The price includes finished luxurious bathrooms and flooring of the living room.

Cena 25 000 000 Kč

Price 25,000,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusního penthousu 7+1/T, 524 m2, Praha 1 – Staré město

Sale of a luxury penthouse, 7+1/T, 524 sqm, Prague 1 – Old Town

V 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě je připraven luxusní prostor k bydlení pro náročného klienta. Střešní byt má půdorys ve tvaru „U“ a jeho okna jsou orientována na všechny světové strany. Výjimečná nemovitost je nabízena ve stavu shell & core. Absence příček umožňuje zcela flexibilní uspořádání interiéru včetně designového stylu a  zařizovacích předmětů dle přání budoucího majitele. Unikátní výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského hradu nemá v této lokalitě konkurenci. Výhled umožňují skleněné stěny zbudované jako posuvná okna na celou výšku stěn, které jsou orientované na jižní, jihozápadní a západní stranu. Na dvou místech je prosklený strop. Vzniká tak unikátní pohled na noční hvězdnou oblohu. Komfortní terasa o ploše 45,7 m² zajišťuje pohodlnou odpočinkovou zónu v centru Starého Města.

On the 7th floor of one of the Old Town palaces we offer a luxurious living space for a demanding client. The rooftop apartment has a U-shaped floor plan with its windows oriented to all four cardinal directions. This exceptional real estate is offered in a shell & core status. Absence of the transoms provides a completely flexible interior design and fittings according to the future owner’s  imagination.  The unique view of the Old Town, the Lesser Town and the Prague Castle panorama cannot compete anywhere else within this area. This splendid view is possible via full-size glass walls constructed as sliding windows and oriented to the South, Southwest and West direction. The apartment also offers two glass ceilings with romantic views of the night sky. Terrace of 45.7 sqm offers a comfortable relaxation area in the centre of the Old Town.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej mezonetového bytu 7+kk/T, 340 m², Praha 1 – Nové Město

Sale of a duplex apartment 7+kk/T, 340 m², Prague 1 – New Town

Nabízíme k prodeji luxusní mezonetový byt o dispozici 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou o velikosti 45 m². Rozkládá se na dvou podlažích (6. a 7. NP) zrekonstruovaného rezidenčního domu, propojených schodištěm ze vstupní haly. Spodnímu podlaží dominuje prostorný obývací pokoj se vstupem na prostornou terasu s posezením a pergolami, který je jídelnou propojen s kuchyní s vestavěnými spotřebiči Siemens. Vedle obývacího pokoje se nachází ložnice oddělená posuvnými dveřmi. Další pokoj je uzpůsoben pro wellness centrum (přívod vody pro whirpool, sprcha, toaleta, hydroodsávání, odvětrávání). V  horním podlaží se nachází další tři místnosti a dvě koupelny. Byt je klimatizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. K bytu je možno přikoupit i jednotku (2+kk) v 5. NP (o patro níž) o velikosti 60 m².

We offer for sale a luxury duplex apartment 7+kt with a living area of 295 sqm and a large terrace of 45 sqm. It consists of two floors (6th and 7th floor) in a renovated residential building, connected by a staircase from the entrance hall. The lower level is dominated by a spacious living room with an access to the spacious terrace (with an outdoor seating and pergola), which is connected to the kitchen with a built-in Siemens appliances. Beside the living room there is a bedroom separated by sliding doors. The other room is adapted for the wellness center (whirlpool, shower, toilet, hydro-suction, ventilation). On the upper floor there are another three rooms and two bathrooms. The apartment is air-conditioned, perfectly secure and there are two parking spaces included in the price. There is also an additional apartment 2+kt in the 5th floor (one floor lower) of 60 sqm for sale.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 5+kk, 170 m², Praha 2 – Vinohrady

Sale of a flat 5+KT, 170 sqm, Prague 2 – Vinohrady

Nabízíme k prodeji luxusní a kompletně zařízený byt 5+kk o už. ploše 170 m² v nově zrekonstruovaném činžovním domě na Vinohradech, blízko zastávky metra a  nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a  odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6. patře činžovního domu s výtahem. Interiér zahrnuje vstupní chodbu s vestavěnými skříněmi, prostorný obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, čtyři ložnice, dvě koupelny (vana a sprchový kout) a oddělenou toaletu. Kuchyň disponuje kamennou deskou a je vybavena všemi spotřebiči. V obývací části jsou na zakázku zhotovena velkoformátová okna. Inteligentní elektroinstalace, designové prvky, bezpečnostní a protipožární vstupní dveře, skryté zárubně interiérových dveří. Kvalitní dubová a lodní podlaha, dlažba s vytápěním. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy. Celý dům prošel nákladnou rekonstrukcí společných vnitřních prostor. Možnost okamžitého převedení do osobního vlastnictví.

We offer for sale a luxurious and completely furnished apartment 5+kt with a usable area of 170 sqm in a newly reconstructed apartment building in Vinohrady, close to metro station and Grébovka Park. The air-conditioned and soundproofed apartment with a recuperative unit is situated on the 6th floor of a building with a lift. The interior features an entrance hall with built-in wardrobes, a spacious living room with a fireplace and a kitchenette, four bedrooms, two bathrooms (with bath and shower) and a separate toilet. The kitchen has a stone plate and is equipped with all appliances. In the living area there are custom-made large-format windows. Intelligent wiring, design elements, security and fire doors, hidden interior doors frames. Quality oak floors, paving with heating. There are two cellars included in the price and a common garden for residents to use in the courtyard. The whole building has undergone a costly reconstruction of the common areas. Possibility of immediate transfer to personal ownership.

Cena 28 800 000 Kč

Price 28,800,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 3+kk, 111 m2, v centru Prahy 1 – Nové Město

Sale of an apartment, 3+kt, 111 sqm, Prague center 1 – New Town

V centru Prahy v ulici V Jirchářích nabízíme k prodeji zařízený byt 3+kk o ploše 111 m². Nachází se ve druhém patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel nedávnou rekonstrukcí. V celém bytě jsou dřevěné podlahy, v  koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností tohoto bytu jsou téměř na všech vhodných místech zabudované vestavěné skříně s  dostatečným úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér. Byt je chráněn alarmem, bezpečnostními dveřmi a video telefonem. Parkování je veřejné nebo možnost pronajmutí místa ve dvoře ve vedlejší Ostrovní ulici. Je zde vynikající občanská vybavenost – obchody, restaurace, divadla, perfektní dopravní spojení do všech částí Prahy – tramvajové linky, stanice metra Národní třída.

In the center of Prague in V Jirchářích Street we offer for sale a furnished apartment 3+kk with an area of 111 sqm. It is located on the second floor of a quiet house with a lift that has undergone a recent renovation. The entire apartment has wooden floors, heated ceramic tiles in the bathrooms. A great advantage of this apartment is the built in wardrobes with enough storage space, which naturally complete the interior design. The apartment is protected by alarm, security door and a video phone. Parking is public or there is a possibility of renting a place in the courtyard in Ostrovní Street. Excellent civic amenities – shops, restaurants, theaters, perfect transport connections to all parts of Prague – tram lines, Národní třída metro station.

Cena 12 950 000 Kč

Price 12,950,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej krásného rodinného domu 6+kk/T, 539 m², s krytým bazénem a s pozemkem 3 234 m², Poděbrady

Sale of a beautiful family house 6+kt/T, 539 sqm, with indoor pool and with a land 3,234 sqm, Poděbrady

Nabízíme k prodeji tento jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk a ob. ploše 435 m², vystavěný na pozemku o velikosti 3.234 m². Dům se nachází v krásné přírodě Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na západním okraji čtvrti Poděbrady – Polabec. Na výstavbu domu byly použity nejkvzalitnější přírodní materiály, střešní krytina je zhotovena z  moravské břidlice. V  domě je zaveden systém inteligentního řízení domácnosti, v celém domě jsou dřevěná eurookna, předokenní žaluzie, podlahové vytápění, izolace proti vlhkosti, zabezpečení interním systémem + systémem PCO. Komfortní vytápěná garáž pro tři vozy, v přízemí vestavěný krytý bazén s  filtrací a  protiproudy. Přímo u  domu se nachází dvě terasy a v zahradě o ploše 2 691 m² s automatickým zavlažovacím systémem naleznete z poloviny prosklený dřevěný osmiboký altán s plně vybavenou kuchyní. přívodem vody, kanalizace, vytápění i elektřiny. Dominantou altánu je krytý gril, zabudovaný do středu kulatého stolu. Pro venkovní posezení je na pozemku vyhrazen a vytvořen příjemný prostor s otevřeným ohništěm. K domu náleží vlastní studna, naleznete zde také množství listnatých i jehličnaté stromů nebo okrasné ovocné dřeviny.

We offer for sale this unique two-storey family house with 6+kt and a residential area of 435 sqm, built on a plot of total size 3,234 sqm. The house is located in the beautiful countryside of the Polabské nížiny on the western edge of the Poděbrady – Polabec district. The highest quality natural materials were used for construction, the roofing is made of Moravian slate. The house has a smart home control system, the whole house has wooden eurowindows, pre-window blinds, floor heating, moisture insulation, internal security system + PCO system. Comfortable heated garage for three cars, built-in indoor pool with filtration and counter-flow on the ground floor. Two terraces are located directly by the house, and in the 2,691 sqm garden with an automatic irrigation system you can find half-glassed octagonal wooden gazebo with a kitchen, water, sewer, heating and electricity. The pavilion is dominated by a covered grill, built into the center of the round table, and is therefore protected from unfavorable conditions. For outdoor seating there is a pleasant open-air fireplace created. The house has its own well, you can also find a number of deciduous and coniferous trees or ornamental fruit trees.

Cena na vyžádání

Price upon request


Prodej Prodej krásného domu v Tehově u Říčan 200 m2, pozemek 950 m2, 12 500 000 Kč

Sale Sale of a beautiful house in Tehov u Říčan 200 sqm, land 950 sqm, 12 500 000 CZK

Nabízíme k prodeji krásný luxusní rodinný dům 4+1 s garáží v obci Tehov u Říčan, dům s celkovou užitnou plochou 200 m2 na pozemku 950 m2. Z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou je výstup na prostornou terasu z exotického dřeva se zatahovací markýzou, dále je zde ložnice, dva dětské pokoje, koupelna s toaletou, samostatná toaleta a technická místnost. Vytápění je řešeno plynovým kotlem. Při stavbě domu byly použity jen ty nejkvalitnější materiály. Je zde centrální vysávací systém Husky a filtrace vody. Na chodbě jsou umístěny střešní světlovody. V obývacím pokoji je krb s rozvodem vytápění do jednotlivých pokojů. Na zahradě je postavena samostatná garáž s úložným prostorem, dětské hřiště a zahradní jezírko s oběhem vody. V obci Tehov je veškerá občanská vybavenost, výborné dopravní spojení do Říčan a také do Prahy. Tehov je vyhledávaná lokalita pro krásnou okolní přírodu, množství oblíbených cyklostezek a možností vyjížděk na koni. PENB-B

We offer for sale a beautiful luxury family house 4 + 1 with garage in Tehov u Říčan, house with a total usable area of 200 m2 on the land 950 m2. The door in the living room leads to a spacious terrace made of exotic wood with retractable sunblind. Living room is connected with kitchen and dining room. There is also a bedroom, two children‘s room, bathroom with toilet, separate toilet and utility room. The heating is done by a gas boiler. Only the highest quality materials were used to build the house. There is a central Husky vacuuming system and water filtration. There are roof light pipes in the corridor. A fireplace with heating distribution to individual rooms is located in the living room. There is a separate garage with a storage area in the garden, furthermore a children‘s playground and a garden pond with water circulation. There are all public amenities in Tehov, excellent transport connections to Říčany and also to Prague. Tehov is an attractive location for it’s beautiful surrounding countryside, a number of popular bike trails and horseback riding opportunities. BER – G

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Prodej krásného a luxusního bytu 2+1, 79 m2, Praha 1 - Staré Město, ulice Karlova, 19 990 000 Kč

Sale Sale of a beautiful and luxurious apartment 2 +1, 79 m2, Prague 1 - Old Town, Charles Street, 19 990 000 CZK

Nabízíme k prodeji krásný a luxusní byt 2+1 na Praze 1 - Staré Město v ulici Karlova v domě „U Zlaté Hrušky“. Rekonstrukce bytu byla provedena v roce 2003 a Magistrát hlavního města Prahy jí udělil cenu za nejlepší rekonstrukci v historickém centru. Budova pochází ze 13. století, jsou zde zachovalé gotické stropy. Vnitřní zařízení je charakterizováno souladem mezi historickým a moderním duchem. Byt se skládá ze dvou místností, šatny, kuchyně a toalety. Jsou zde kamenné stěny s výklenky ze čtrnáctého století, pancéřované dveře, alarm a domácí telefon s videokamerou, osvětlení Flos a Philippe Stark. Hi-Fi systém s automatickou regulaci v ložnici, koupelně a v kuchyni. Ulice Karlova spojuje Křižovnické náměstí u Karlova mostu s Malým náměstím v centru Starého města. Je zde veškerá občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost. Vše v docházkové vzdálenosti do centra metropole. PENB - G

We offer for sale a beautiful and luxurious apartment 2 + 1 in Prague 1 - Old Town in Karlova street in the house “U Zlaté Hrušky”. The reconstruction of the apartment was carried out in 2003 and the Prague City Hall awarded it with the prize for the best reconstruction in the historical centre. The building dates back to the 13th century and there are Gothic ceilings. Inner equipment is characterized by harmony between historical and modern spirit. The apartment consists of two rooms, dressing room, kitchen and toilet. There are stone walls with niches from the fourteenth-century, armored door, alarm and home phone with video camera, lighting Flos and Philippe Stark. Hi-Fi system with automatic regulation in bedroom, bathroom and kitchen. Charles Street connects the Křižovnické Square next to the Charles Bridge with Little Square in the Old Town. There are all public amenities and excellent transport accessibility. All within walking distance to the centre of the metropolis. BER - G

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

Luxusní byt 2kk, terasa 144 m2, parkovací místo, Praha 5 - Smíchov, 13 890 000 Kč

Prodej zcela nového, výjimečného, špičkově vybaveného bytu nabízející nadčasový design a maximální komfort v atraktivní a žádané lokalitě čtvrti Smíchov. Díky svému atraktivnímu umístění se snadnou dopravní obslužností, parkováním přímo před domem pro několik aut, vynikající vzdáleností do centra a rovněž dispozičnímu řešení nabízí bytová jednotka možnosti flexibilního využití nad rámec rezidenčního bydlení. Veškeré použité vybavení a materiály odpovídají nejnáročnějším představám o moderním bydlení. Celý byt je vybaven systémem inteligentní domácnosti LOXONE, který umožňuje dálkové ovládání vytápění a klimatizace, zatahování závěsů, odvětrání, napojení na meteostanici a PCO s možností řízení přes iPad, tel apod. Interiér bytu tvoří otevřený prostor obývacího pokoje s plně vybavenou kuchyní v bílém designu a jídelnou s přímým vstupem na jihovýchodně orientovanou prostornou terasu s neopakovatelnými výhledy na panorama Prahy. Dále designová koupelna s vanou a sprchovým koutem, samostatná toaleta, ložnice s výhledem do zeleně, další pokoj možno jako ložnice nebo pracovna, vstupní chodba a prostorná šatna. Velkorysý, prosluněný, prosklený prostor, kvalitní materiály a nadčasovost, to je charakteristika tohoto krásného bytu. Právě díky velkým proskleným plochám po celém obvodu působí byt okázalým a vzdušným prostorem. PENB-B.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Luxury apartment 2kk, terrace 144 m2, parking space, Prague 5 – Smíchov, 13 890 000 CZK

Sale of a brand new, exceptional, top-quality apartment offering timeless design and maximum comfort in the attractive and desired area of Smíchov. Thanks to its attractive location with easy accessibility, parking in front of the house for several cars, excellent distance to the centre as well as the layout solution, the apartment unit offers the possibility of flexible use beyond the residential housing. All used equipment and materials correspond to the most demanding ideas of modern living. The whole apartment is equipped with a LOXONE intelligent household system that allows remote control of heating and air conditioning, pulling curtains, ventilation, connection to the weather station and PCO with control over iPad, phone etc. The interior of the apartment is an open space of the living room with a fully equipped kitchen in white design and a dining room with a direct access to a south-eastern spacious terrace with breathtaking views of the Prague skyline. Furthermore, design bathroom with bath and shower, separate toilet, bedroom with a view over greenery, another room as a bedroom or study, entrance hall and a spacious cloakroom. Generous, sunny, glassed-in area, quality materials and timelessness, this is the characteristic of this beautiful apartment. Thanks to the large glazed areas around the perimeter, it is a spectacular and airy space. BER-B.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní designový byt 3+1 v centru, 134 m2, Praha 1 - Staré město, ul. Haštalská, 22 400 000 Kč

Sale Luxury and design apartment 3+1 in the center, 134 m2, Prague 1 - Old Town, Hastalska street, 22 400 000 CZK

Vysoce nadstandardní, citlivě zrekonstruovaný byt 3+1, s nadčasovým a vkusným řešením interiéru, nacházející se v samém centru Prahy. Byt je situovaný na 3. podlaží historického domu z r. cca 1850, rovněž po rekonstrukci. Velmi atraktivní lokalita, 150 metrů od zastávek MHD a 250 metrů od stanice metra a nákupního centra Palladium. Dispozici bytu tvoří vstupní hala, prosklená chodba (dříve pavlač), prostorný obývací pokoj s jídelním místem, dvě ložnice, kuchyně, velkoryse řešená koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC, další samostatné WC pro hosty. Designový nábytek v celém bytě, včetně koupelny a kuchyně, je sladěn a zhotoven na míru. Dostatečně dimenzované úložné prostory v chodbě a vstupní hale. Kuchyň je vybavena spotřebiči Siemens nejvyšší třídy. K vysokému standardu vybavení patří originální keramická mozaika s podlahovým topením v chodbě, hale, koupelně a WC a dřevěné podlahy v ostatních místnostech. PENB-G.

High-standard and sensitively renovated apartment 3+1, with timeless and tasteful interior design, located in the very center of Prague. The apartment is situated on the 3rd floor of a historic house from 1850, also newly reconstructed. Very attractive location, 150 meters from public transportation and 250 meters from metro station and Palladium shopping mall. The apartment consist of an entrance hall, corridor with windows (former gallery), spacious living room with dining area, two bedrooms, kitchen, generously designed bathroom with bathtub, shower and toilet, another separate guest toilet is also part of the apartment. Designer´s furniture throughout the apartment, including the bathroom and kitchen, which is specially designed. Sufficiently sized storage areas in the corridor and the hall. The kitchen is equipped with all top-class Siemens appliances. The high standard equipment includes an original ceramic mosaic with floor heating in the corridor, hall, bathroom and toilet and wooden floors in other rooms. BER-G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej | Praha 6 | Vokovice | 163 + 15 m2 | 25 111 400 Kč Atraktivní byt se dvěma lodžiemi s výhledem do zeleně je součástí nově vznikajícího rezidenčního projektu Šárecký dvůr s 51 byty, který jedinečným způsobem kombinuje moderní architekturu s elegantním historickým stylem původních zachovaných staveb. Uzavřený komplex nabídne 24hodinovou recepci, bezpečnou podzemní garáž, kamerový systém a krásně upravený privátní park. Dominantou bytu ve 4. nadzemním podlaží je velkorysý obývací pokoj s propojenou kuchyní, jídelnou a vstupem na východní lodžii. K master ložnici s en-suite koupelnou přiléhá západní lodžie. Dále jsou součástí dispozice 2 ložnice, prostorná vstupní hala, koupelna, samostatná toaleta a komora. Byt je nabízen ve stavu white walls, což umožňuje dokončení zcela dle představ majitele. Kupní cena zahrnuje garáž pro 2 auta, parkovací stání a sklep. Příjemná lokalita Prahy 6 nabízí veškerou občanskou vybavenost, množství zeleně a blízkost centra i letiště. PENB: B, ID 28379

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale | Praha 6 | Vokovice | 163 + 15 m2 | 25 111 400 Kč Attractive apartment boasting two enclosed balconies with green views, in the newly emerging Šárecký dvůr residential project, consisting of 51 apartments. The project uniquely combines modern architecture & design with elegant & historic preserved Baroque structures. The private complex will offer 24-hour reception, secure underground parking, CCTV and a beautifully landscaped private park. The dominant of the apartment on the 3rd floor is a generous living room with a kitchen, dining room and entrance to an east-facing enclosed balcony. The master bedroom with en-suite bathroom is adjacent to a west-facing enclosed balcony. There are also 2 bedrooms, a spacious entrance hall, a bathroom, a separate toilet and a utility room. The apartment is offered in a state of white walls, which allows completion according to the owner’s needs and wishes. The purchase price includes underground parking for 2 cars and a cellar unit. BER:B, ID 28379

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 64 m2 | 11 990 000 Kč Velice světlý a vzdušný byt po kompletní rekonstrukci v roce 2018 s krásným výhledem na řeku, Pražský hrad, Letenské sady i široké okolí se nachází ve zrekonstruovaném funkcionalistickém polyfunkčním paláci Merkur z roku 1934 od architekta Jaroslava Fragnera. Dispozici bytu v 6. podlaží domu s výtahem tvoří obývací pokoj s přípravou na kuchyňskou linku, ložnice, velká světlá koupelna s okny (vana se sprchovou zástěnou, umyvadlo a částečně oddělená toaleta) a vstupní hala. Vybavení zahrnuje množství původních prvků (například železná okna a kovové zárubně, mramorové parapety nebo mosazné kličky). Součástí je kompletní příprava na klimatizaci. Vstup do domu je na čipy. K bytu přísluší sklep. Lokalita vyniká blízkostí všeho potřebného. Zastávka tramvaje téměř před domem, stanice metra linky B Náměstí Republiky je vzdálena 5 minut chůze nebo minutu tramvají. Dostatek zeleně poskytuje park Lannova, zahrada Anežského kláštera nebo Letenské sady. PENB: G, ID 29661.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale | Praha 1 | Staré Město | 64 m2 | 11 990 000 Kč This very bright and airy apartment after a complete reconstruction in 2018 features beautiful views of the river, Prague Castle, Letná and the surrounding area. The apartment is located in the renovated Merkur Functionalist polyfunctional palace from 1934 by architect Jaroslav Fragner. The layout of the apartment on the 6th floor of the house with a lift consists of a living room with preparation for a kitchen, a bedroom, large bright bathroom with windows (bathtub with shower screen, sink and partially separated toilet) and an entrance hall. Features include many original elements (e.g. iron windows, metal door frames, marble sills, brass handles). The flat is prepared for air-conditioning and a keyless door lock. The price includes a cellar unit. The location excels in proximity to everything needed. There is a tram stop almost in front of the building, the Náměstí Republiky metro station (line B) is a 5-minute walk or a minute by tram. BER: G, ID 29661.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Praha 8 | Karlín | 261 + 31 m2 | 25 111 000 Kč Prostorný townhouse s terasou a anglickým dvorkem je součástí moderní rezidence, která právě vzniká nedaleko centra v žádané čtvrti Karlín, na kraji parku a kousek od stanice metra i zastávky tramvají. Vstupní úroveň v 1. nadzemním podlaží domu s přípravou pro recepci a ostrahou tvoří studio, koupelna, anglický dvorek, předsíň a garáž pro dva vozy. V přízemí se nachází velkorysý obývací pokoj s kuchyňským koutem a vstup na terasu, pracovna, samostatná toaleta, komora a předsíň. Horní podlaží tvoří 3 ložnice, z nichž jedna disponuje en-suite koupelnou a šatnou, dále sdílená koupelna a šatna. Ke standardu třech typů (CITY/STYLE/PREMIUM) patří například masivní třívrstvé dubové podlahy, velkoformátová dlažba a obklady, velkoplošná okna, kvalitní koupelnová sanita a zařizovací předměty, alarm, bezpečnostní dveře a videotelefon. V současné době je možné provést klientské změny. Součástí kupní ceny je sklep, parkovací stání je k dokoupení. PENB: B, ID 29627

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale | Praha 8 | Karlín | 261 + 31 m2 | 25 111 000 Kč This spacious townhouse with a terrace and English courtyard is part of a modern residence, which is located near the center in the soughtafter district of Karlín. The lower level of the apartment, set in a building with reception and security, features a studio, bathroom, an English style backyard, hallway and garage. On the ground floor there is a generous living room with kitchen and entrance to the terrace, study, separate toilet, utility room and hall. The upper floor consists of 3 bedrooms, one with en-suite bathroom and walk-in wardrobe, a shared bathroom and a walk-in wardrobe. The three types of interior standards offered (CITY/STYLE/PREMIUM) include, for example, solid three-layer oak floors, large-format tiles, large windows, high-quality bathroom sanitary facilities and fittings, alarm, security door and videophone. Currently, client changes can be made. The purchase price includes a cellar, parking space is for extra cost. BER: B, ID 29627

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Praha 3 | Vinohrady | 91 + 3 m2 | 10 100 000 Kč Prvorepublikový byt s jižním balkonem do zahrady je umístěn v 6. podlaží komorní rezidence Florian na Vinohradské třídě jen pár kroků od stanice metra Flora. Projekt vzniká v pozdně funkcionalistickém domě, který získá reprezentativní společné prostory s designovým osvětlením, a revitalizovaný vnitroblok s okrasnou zahradou. Dispozice se skládá z prostorné vstupní haly, obývacího pokoje s přípravou na kuchyňskou linku, 2 ložnic s okny do klidného vnitrobloku; 1 z ložnic má vstup na balkón. Dále je zde koupelna, samostatná toaleta a komora. Interiér bude mít po rekonstrukci mj. nová okna s hlukovou izolací, renovované či nové dřevěné parkety, repasované původní dveře včetně rámů, restaurované litinové radiátory nebo nová topná tělesa, renovované obklady, dlažby a sanitu v koupelně a na toaletě, nové stoupací rozvody, rozvaděče elektra, upravené stropy a stěny včetně výmalby, ve vstupní hale podhled s LED osvětlením a videotelefon. PENB: G, ID 28922

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 3 | Vinohrady | 91 + 3 m2 | 10 100 000 Kč This apartment from the 1930s with a south-facing balcony overlooking the building’s courtyard garden is located on the 5th floor of the Florian Residence on Vinohrady Street. The project originates in a late Functionalist building, which will boast attractive communal areas with designer lighting, and a revitalized courtyard with an ornamental garden. The layout consists of a spacious entrance hall, a living room with preparation for a kitchen unit and two bedrooms with windows facing the quiet courtyard (one of the bedrooms has access to a balcony). There is as well a bathroom, a separate toilet, and a utility room.The interior will be renovated and will feature new windows with noise insulation, renovated or new wooden parquets, refurbished original doors including frames, restored cast iron radiators or new heating elements, renovated tiles, sanitary ware, and WC, new riser pipes, painted ceilings & walls. BER: G, ID 28922

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Nebušice | 444 + 1 051 m2 | cena na vyžádání Moderní design, dostatek prostoru v interiéru i exteriéru a nejvyšší kvalitu použitých materiálů nabízí novostavba rodinné vily se zabudovanou klimatizací a rekuperací, venkovním bazénem a domácím kinem. Přízemí se skládá z obytného prostoru s otevřenou kuchyní a vstupem na krytou terasu a k bazénu. Dále je zde pokoj pro hosty s en-suite koupelnou a 4 ložnice, ke 2 z nich přiléhá terasa s vířivkou. Suterén ukrývá domácí kino a pánskou místnost s kulečníkem. Ke špičkovému vybavení patří velkoformátová hliníková okna s izolačními trojskly, plovoucí dřevěné podlahy a dlažba s podlahovým vytápěním, krb na dřevo, designová sanita, kuchyňské spotřebiče Gaggenau a inteligentní řízení domácnosti Inels3. Součástí je vytápění tepelným čerpadlem a elektrickým kotlem, kamerový systém a alarm. Na zahradě s automatickou závlahou ze studny stojí zahradní domek. Kupní cena zahrnuje 2 krytá parkovací stání, dvojgaráž a možnost parkování na pozemku. PENB: B, ID 29645.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale| Praha 6 | Nebušice | 444 + 1051 m2 | price upon request This modern and spacious luxury villa boasts central air-conditioning, heat recovery ventilation, an outdoor swimming pool, a home cinema and more. The layout of the ground floor consists of a large living area with an open kitchen and access to a covered terrace and to the pool. There is also a guest room with an en-suite bathroom and 4 bedrooms, 2 of them have access to the terrace with a jacuzzi. The basement includes a home cinema and a billiard room. The interior includes top-class equipment, large-format aluminum windows with insulated triple glazing, floating wooden floors and heated tiles, wood fireplace, designer sanitaryware, Gaggenau kitchen appliances and iNELS3 intelligent home system. intelligent home system. Heat pump and electric boiler, camera system and alarm. The garden has fully automatic irrigation from a well and a garden house. The purchase price includes 2 indoor parking spaces, a double garage and parking on the land. BER: B, ID 29645.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Zlínský kraj | Vsetín | 109 + 2 782 m2 | 10 350 000 Kč Unikátní ekologický dům ve skandinávském stylu s rozlehlým pozemkem a možností využití pro investiční záměry se nachází v samém srdci Beskyd. Dům je nabízen v dokončeném stavu. Vstupní úroveň nabízí obývací pokoj s krbem a panoramatickým prosklením, s kuchyní, jídelnou a jižní terasou. Dále koupelna s vanou, sprchovým koutem a vstupem do zahrady, předsíň se šatnou a toaleta. Podkroví tvoří ložnice se zabudovanou šatnou, půdním prostorem a východní terasou, jihozápadně orientovaná prostorná ložnice se vstupy na plánovanou zahradní terasu a samostatná toaleta. V kamenném suterénu je umístěn sklep a technické zázemí. Kvalitní ekologické materiály, unikátní technologie difúzně otevřené konstrukce a odvětrávaná modřínová fasáda s bezúdržbovým systémem. K vybavení patří norská krbová obestavba akumulací až 36 hodin, podlahové vytápění, masivní dubová podlaha, italská mozaika Appiani. Okna dřevěná modřínová, střešní okna Velux. Venkovní designový krb Jotul z cortenu. PENB: B, ID 28892

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale | Zlínský kraj | Vsetín | 109 + 2782 m2 | 10 350 000 Kč This ecological Scandinavian style house is set on a large plot, presenting an ideal investment opportunity. The house is located in the heart of Beskydy. The house is being offered in the completed stage. The entrance level offers a living room with a fireplace and panoramic windows, with a kitchen, a dining area and a south-facing terrace. There is also a bathroom with a bathtub, a shower and access to the garden, an entrance hall with a walk-in wardrobe and a toilet. The attic consists of a bedroom with a built-in closet, a loft space and an east-facing terrace, a spacious southwest bedroom with entrances to the planned garden terrace and a separate toilet. There is a stone basement with a utility room. High-quality ecological materials used, unique diffusion-open structure design and ventilated larch facade with a maintenance-free system. Features include a Norwegian fireplace, underfloor heating, massive oak floors, Italian mosaic tiles by Appiani. Wooden larch windows, Velux skylights. There is as well a Jotul outdoor design fireplace. BER: B, ID 28892

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Prodej | Vsetín | Valašské Meziříčí | 293 + 3 250 m2 | cena na vyžádání V krajině CHKO Beskydy nabízíme k prodeji nadstandardně řešený rodinný dům. Tato nemovitost, postavená ve skandinávském stylu kombinujícím nadčasový design s prvky modern vintage, se chlubí výhledy do okolní přírody a atmosférou horské chaty, přesto však na dosah veškerých služeb. V přízemí domu je umístěn obývací pokoj s arkýřovým oknem a krbem, kuchyň, jídelna, ložnice, koupelna s infrasaunou a sprchovým koutem, toaleta a předsíň. První patro domu se skládá z obývacího pokoje, dvou ložnic, hlavní ložnice a koupelny s vanou, sprchovým koutem, toaletou a bidetem. Všechny pokoje v přízemí mají přístup na terasu, ložnice v patře pak mají balkony. Nad domem se nachází terasa s krytým bazénem. Dále je k dispozici garáž. K vybavení patří ekologický krb NunnaUuni z přírodního mastku, s tepelnou akumulací až 48 hodin, italská dlažba a obklady, dřevěné plovoucí podlahy, podlahové vytápění zajištěné tepelným čerpadlem IVT, vysoká úroveň zabezpečení. PENB: B, ID 23538.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Sale | Vsetín | Valašské Meziříčí | 293 + 3 250 m2 | price upon request Enviably set in a beautiful area of Beskydy nature preserve is this unique family house built in a Scandinavian style combining elegant interior design with modern vintage style. This exceptional property boasts views of the countryside and a setting with mountain chalets, yet is within easy reach of all amenities. The ground floor comprises a living room with a bay window and fireplace, kitchen, dining room, bedroom, bathroom with infrared sauna and shower, toilet and utility room. The first floor consists of a living room, 2 bedrooms, master bedroom and bathroom with bathtub, shower, toilet and bidet. All ground floor rooms have access to the terrace, bedrooms upstairs have balconies. Behind the house there is a terrace with outdoor pool. Under the house is a garage. Equipped with NunnaUuni ecological fireplace made of soapstone with great heat accumulation abilities, Italian tiles, wooden flooring, underfloor heating provided by IVT heat pump, high level of security. BER: B, ID 23538.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


PRODEJ | BYT | 155 m² | PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | 2 LOŽNICE | 22 000 000 Kč Stylově zařízený mezonet umístěný ve dvou posledních patrech původní zástavby se nachází v bezprostřední blízkosti Vltavy, nedaleko Národního divadla. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a nyní je dispozičně řešen jako 3+kk s prostorným obývacím pokojem a plně vybavenou kuchyní ve spodním patře. V horním patře se nachází galerie s příjemným posezením a se vstupem do dvou ložnic. Z hlavní ložnice je vstup na střešní terasu o výměře 6 m² orientovanou do vnitrobloku. Společné prostory domu jsou těsně před rekonstrukcí a v současné době probíhá výstavba výtahu. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRODEJ | BYT | DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | 74,5 m2 | 2+KK | 1,5 KOUPELNY | BALKON | 579 000 EUR Byt v prestižním projektu The Address Dubai Opera v Dubaji, v samém srdci města jen pár kroků od Dubajské opery, mrakodrapu Burj Khalifa, nákupního střediska Dubai Mall a pár minut od moře. Byt je plně vybaven dle nejvyšších standardů a můžete využít veškerých výhod 5-ti hvezdičkového hotelu The Address, včetně bazénu, spa, restaurací, úklidu. Jedinečná investiční příležitost, poslední jednoložnicový byt v nabídce tohoto projektu. K předání v červenci 2020. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRONÁJEM | VILA | 350 m2 | PRAHA 4 - HODKOVIČKY | 6 LOŽNIC | BAZÉN | WELLNESS Plně vybavená vila po kompletní rekonstrukci je umístěná v klidné čísti Prahy 4, v blízkosti přírody. Dispozičně je prostor rozdělen do čtyř podlaží o celkové výměře 350 m2. Nabízí 6 ložnic, vyhřívaný bazén, fitness a welness. Na zahradě o rozloze 650 m2 se nachází samostatný dům pro hosty, který je řešen jako 2+kk. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Světlé bydlení na Starém Městě Elišky Krásnohorské, Praha 1 Kompletně zařízený byt s výhledem na kostel svatého Ducha na Starém Městě. Nachází ve 3. NP s výtahem. Byt je prostorný a nabízí dostatek denního světla. Jednotlivé místnosti jsou prakticky uspořádány. Ihned k nastěhování.

PRONÁJEM I 50 000 Kč + POPLATKY

Dispozice 3+1

Petr Míka

Plocha bytu 98,2 m2

+420 777 287 330

3. NP

mika@ep.cz

Výtah v domě Ihned k dispozici

www.ep.cz


Pronájem / Rent ID: 411660 Bílkova, Praha 1 - Josefov Měsíční nájem / Monthly rent: 89 000 CZK Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Bílkova Mezonet v klidné části Prahy 1 - Staré Město. Byt 4+1 o rozloze 197 m 2 nabízí v dolní části obývací pokoj, vybavenou kuchyň s vinotékou a jídelním prostorem, ložnici, koupelnu, technickou místnost s pračkou i sušickou a terasu. V patře je ložnice s přímým vstupem do koupelny a na terasu, dětský pokoj, šatna a toaleta. K bytu náleží sklep a 1-2 garážová stání za extra poplatek. V pěší dostupnosti se nachází Staroměstské náměstí a obchodní centrum Palladium.

Duplex in a quiet part of Prague 1 - Staré Město. The three-bedroom apartment of 197 sqm offers a living room, a fully equipped kitchen with a wine cooler and a dining area, a bedroom, a bathroom, a laundry room with a washing machine, dryer and a terrace. Upstairs there is a bedroom with a bathroom and access to a terrace, a children’s room, a dressing room and an extra toilet. There is a cellar assigned to the apartment and 1-2 parking spaces are available for extra fee. Within walking distance is Old Town Square and Palladium Shopping Mall.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent ID: 411568 Kozlovská, Praha 6 - Dejvice Měsíční nájem / Monthly rent: 250 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Kozlovská Klasická vila na Praze 6 v Dejvicích. Přízemí nabízí obývací část s krbem a vstupem na terasu a zahradu (583 m 2), 2 ložnice, koupelnu, technickou místnost, 2 komory a vstup do 2 garáží. V 1. patře je vstupní chodba, kuchyň s jídelní částí, druhý obývací pokoj s jídelnou a krbem, pracovna a extra toaleta. Ve 2. patře jsou 4 ložnice, 2 koupelny, šatna a vstup na 2 balkony.

Luxury villa in Prague 6 - Dejvice, The ground floor offers a living room with f ireplace and entrance to a terrace and garden (583 sqm), 2 bedrooms, a bathroom, a utility room, 2 storages and an access to 2 garages. On the 1 st floor there is a hall, another kitchen with a dining area, a living room with a f ireplace, a dining room, a study and an extra toilet. On the 2 nd floor there are 4 bedrooms, 2 bathrooms a walk-in closet and 2 balconies.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Kavčí Hory | Praha 4 | 506 m2 | Cena na vyžádání / Price upon request EXKLUZIVNÍ PENTHOUSE 4+kk, 270 m2 panoramatická terasa, bazén, sauna, vířivka, fontána, 2 en-suite koupelny a pracovny, 3 šatny, 2 privátní výtahy, ušlechtilé dřevo, mramor, onyx, přírodní kámen, klimatizace, 2 designové krby, vestavěné úložné prostory, audio systém, spotřebiče Miele, alarm, sklep, 9 garážových stání. Luxusní zařízený klimatizovaný apartmán ve 12. patře moderního projektu s 24/7 recepcí, ostrahou a fitness centrem v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra. PENB: C. EXCLUSIVE PENTHOUSE, 270 m2 panoramic terrace, swimming pool, sauna, whirlpool, three bedrooms, two en-suite bathrooms and study areas, three walk-in closets, two private lifts, precious woods, marble, onyx, natural stone, air-conditioning, two designer fireplaces, built-in storage, audio system, Miele kitchen, alarm, cellar, 9 garage spaces. Luxurious furnished air-conditioned penthouse on the 12th top floor of a modern residential project with 24/7 reception, security and gym, located in a quiet area near the city center. BER: C.


Pronájem | V Šáreckém údolí | Dejvice | Praha 6 | 139 m2 | 80 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ MODERNÍ VILA 2+kk, sauna, terasa s vířivkou, střešní terasa s panoramatickým výhledem, špičkové technologie, 2 koupelny, klimatizace, rekuperace, stěrka pandomo, krbová kamna, vestavěné úložné prostory, luxusní sound systém (vč. prostoru vířivky), spotřebiče Miele, TV, alarm, kamerový systém. Dvojgaráž. Minimalisticky pojatý dům v klidném prostředí Šáreckého údolí s rychlým spojením k metru Dejvická, do centra, na letiště a do mezinárodních škol. PENB: G. TOP STANDARD MODERN HOUSE, one bedroom, two bathrooms, sauna, terrace with a jacuzzi, roof terrace with panoramic views, top-of-the-line technologies, air-conditioning, heat ventilation, Pandomo polished concrete floors, slow burning stove, built-in storage, top quality sound system, Miele appliances, TVs, alarm, camera system. Double garage. Unique minimalist house in the green Šárecké Valley, with quick connection to Dejvická metro, the city center, the airport and international schools. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Pronájem | Purkyňova | Nové Město | Praha 1 | 171 m2 | 125 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ MEZONET 3+1, 3 balkony, 2 koupelny, designový nábytek, kuchyň Poggenpohl, šatna, galerie, klimatizace, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, pračka, sušička, kuch. spotřebiče Miele, TV. 2 garážová stání, ostraha. Kompletně zařízený byt se špičkovým vybavením v 1. patře součásti moderního multifunkčního projektu QUADRIO v centru Prahy. Lokalita s plnou občanskou vybaveností, přímo u stanice metra Národní třída, pár minut chůze od Václavského náměstí. PENB: C. LUXURIOUS SPLIT-LEVEL APARTMENT, 3 balconies, 2 bedrooms, 2 bathrooms, design furniture, Poggenpohl kitchen, walk-in closet, gallery, air-conditioning, built-in storage, hardwood floors, washer, dryer, Miele appliances, TV, security. 2 garage parking spaces. Fully furnished top standard flat on the first floor in the multipurpose QUADRIO complex. Located in the very city center with full amenities within instant reach, 100 m from Národní třída metro station, a few minutes’ walk to Wenceslas Square. BER: C.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

svoboda-williams.com


Pronájem | Janáčkovo nábřeží | Smíchov | Praha 5 | 95 m2 | 39 000 Kč / měsíc NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ ATRAKTIVNÍ BYT 2+kk, vestavěné úložné prostory, koupelna s velkými okny, která lze otevřít do ložnice, šatna, dubové podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, sušička, myčka, vinotéka, alarm. Nábřežní byt s přímým výhledem na Vltavu, Vyšehrad, budovu Mánesa, Národní divadlo a Tančící dům ve 4. patře činžovního domu bez výtahu v pěším dosahu Kampy, Malé Strany a Starého Města, s rychlou dostupností do centra a komerčního centra Anděl. PENB: G. ATTRACTIVE FULLY REFURBISHED FLAT, one bedroom, built-in storage, bathroom with a window opening into the bedroom, walk-in closet, oak floors, security entry door, washer, dryer, dishwasher, wine fridge, alarm. New flat with views of the Vltava River, Vyšehrad Castle, Mánes Gallery and the Dancing Building, on the fourth floor of a traditional building with no lift, near Malá Strana, the Kampa Island, the Old Town, the Prague Castle and Anděl commercial center and metro station. BER: B.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Pronájem | Nad Šárkou | Dejvice | Praha 6 | 510 m2 | 220 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA 7+kk, sauna, výtah, 4 koupelny, 2 terasy, 2 šatny, krb, pracovna, klimatizace, masivní dřevěné podlahy, vestavěné úložné prostory, alarm. Garáž pro 2 vozy. Kompletně nově zrekonstruovaná vila v klidné ulici na Hanspaulce na okraji Šáreckého údolí, pár minut jízdy od stanice metra Bořislavka. Prestižní lokalita s rychlou dostupností na letiště a do mezinárodních škol, pár minut jízdy od mezinárodní školy ISP. PENB: G. TOP STANDARD TRADITIONAL VILLA, sauna, lift, six bedrooms, four bathrooms, two terraces, fireplace, office, two walk-in closets, airconditioning, hardwood floors, built-in storage, alarm. Double garage. Meticulously renovated home on a quiet street in the prestigious Hanspaulka residential neighborhood, near the green Šárka Valley, a few minutes from Bořislavka metro station, convenient to the airport and international schools, a short drive to the ISP international school. BER: G.


Pronájem | Valentinská | Staré Město | Praha 1 | 94 m2 | 65 000 Kč / měsíc NOVÝ PŮDNÍ MEZONET 3+kk, designové zařízení, 2 koupelny, výhled na Petřínskou věž, klimatizace, kvalitní vybavení na míru, parkety, bezpečnostní dveře, videotelefon, garážové stání. Nový byt ve 4. patře moderní Rezidence u Tří kaprů, kompletně nově zrekonstruovaného činžovního domu z konce 19. století v novorenesančním stylu, Prahy pár kroků od stanice metra Staroměstská, pár minut chůze od Staroměstského náměstí a Karlova mostu. PENB: A. NEW ATTIC DUPLEX, two bedrooms, two bathrooms, designer furnishings, views of the Petřín Tower, quality custom made equipment, solid wood parquet floors, security entry door, video entry phone, garage parking. Air-conditioned flat on the fourth floor in a classic late 1900’s building in a Neo-Renaissance style, fully renovated with top quality materials and finishes. Centrally located steps from Staroměstská metro station and trams, the Old Town Square and the Vltava river. BER: A.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Pronájem | Hlubočepy | Praha 5 | 446 m2 | 100 000 Kč / měsíc JEDINEČNÁ LUXUSNÍ VILA 7+kk, pozemek o 6 100 m2, samostatné studio, 4 koupelny, krb, 2 pracovny, herna s kulečníkem, TV místnost, domácí kino, 2 terasy, šatna, dřevěné podlahy, stěrka, vestavěné skříně, shoz prádla, centrální vypínač, alarm, jezírko, hřiště, vinný sklep pro 12 osob, dvojgaráž. Moderní vila s krásnou zahradou v klidné ulici nedaleko Prokopského údolí. Rychlá dostupnost k obchodnímu centru Nový Smíchov, metru Smíchovské nádraží a do Německé a Francouzské školy. PENB: G. UNIQUE HIGH STANDARD VILLA, 6100 m2 plot, six bedrooms, separate studio, four bathrooms, fireplace, two offices, billiards playroom, TV room, home cinema, two terraces, walk-in closet, hardwood and screed floors, built-in wardrobes, laundry chute, alarm, pond, basketball court, wine cellar for 12, double garage. Modern home with a beautiful garden in a serene natural location near Prokopské Valley, with great access to Nový Smíchov shopping, Smíchovské nádraží metro and the German and French Schools. BER: G.


Pronájem | Kurta Konráda | Libeň | Praha 9 | 52 m2 | 21 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ DESIGNOVÝ BYT 2+kk, 8 m2 balkon, vestavěné skříně, lamino, venkovní elektrické žaluzie, pračka, myčka, TV, sklep, kamerový systém, výtah. Vybavení od italských značek Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Pianca, Ligne Roset ap. Garážové stání. Stylový nový byt v 8. patře rezidenčního projektu Sedmikráska s privátní zahradou v sousedství nákupní galerie Harfa, stanice metra Českomoravská a Sazka Arény. PENB: C STYLISHLY DESIGNED APARTMENT, 8 m2 balcony, one bedroom, laminated floors, automatic outdoor blinds, washer, dishwasher, TV, cellar, camera system, lift. Design equipment incl. Artemide, Ingo Maurer, Magis, Vitra, Ligne Roset and Pianca brands. Garage parking. New fully furnished eighth floor flat in the Sedmikráska gated residence with a courtyard garden, a few blocks from Českomoravská metro, Sazka Arena multipurpose venue and Galerie Harfa shopping mall. BER: C.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Pronájem | Rubešova | Vinohrady | Praha 2 | 67 m2 | 35 000 Kč / měsíc NOVÝ DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna s vanou, vybavená šatna, klimatizace, dubové podlahy, podlahové vytápění, vestavěné úložné prostory, předokenní žaluzie, postel Hästens, pračka, sušička, spotřebiče Küppersbusch, vinotéka, TV, alarm, sklep, garážové stání. Nadstandardní byt v 1. patře nově postaveného projektu Rezidence u Muzea v atraktivní lokalitě na okraji pražských Vinohrad, pár minut chůze od Václavského náměstí a stanice metra Muzeum. PENB: B. NEW APARTMENT WITH DESIGN FURNITURE, one bedroom, bathroom with bathtub, fitted walk-in closet, air-conditioning, oak floors, floor heating, built-in storage, outdoor blinds, Hästens double bed, washer, dryer, Küppersbusch appliances, wine fridge, TV, alarm, cellar, garage parking space. Centrally located flat on the first floor of the new residential project Rezidence u Muzea, just minutes from Wenceslas Square and Muzeum metro station (lines A and C), with full amenities in the area. BER: B.


Pronájem | Na Maninách | Holešovice | Praha 7 | 150 m2 | 75 000 Kč / měsíc JEDINEČNÝ DESIGNOVÝ LOFT 4+kk, střešní terasa, 2 terasy, 2 koupelny, 2 šatny, velká galerie, svítidla Lasvit a Flos, dřevěné podlahy, betonová stěrka, projektor, tepelné čerpadlo, kamerový systém. 2 garážová stání. Částečně zařízený byt se zachovanými industriálními prvky v 1. patře rezidenčního komplexu Holešovický pivovar s 24/7 ostrahou, v blízkosti nábřeží Vltavy. Lokalita s plnou vybaveností a rychlou dostupností do centra, 5 minut k metru Vltavská a Nádraží Holešovice. PENB: G. UNIQUE LOFT APARTMENT, roof terrace, 2 terraces, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 walk-in closets, Lasvit and Flos light fixtures, hardwood and screed floors, projector, heat pump, camera system. 2 garage parking spaces. Partially furnished flat with design furniture and preserved industrial features, on the first floor in the Holešovický pivovar gated project with 24/7 security. Located near the Vltava riverbank, area with full amenities and great transportation connections, 5 min. to Vltavská and Nádraží Holešovice metro. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Thunovská | Praha 1 | Malá Strana | 227 m2 | 14,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v 3. NP barokního paláce situovaného přímo v srdci Malé Strany. Zrekonstruovaný palác původem ze 14. Století je chráněn jako kulturní památka. Součástí je točité dřevěné schodiště, designové osvětlení, původní dřevěné kazetové podlahy a z oken se otevírají poutavé výhledy na Pražský hrad. Prostory disponují kuchyňkou, sociálním zázemím a zahradou. Budova se nachází v blízkosti tramvajových zastávek. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Office space on the 2nd floor of a Baroque palace located right in the heart of Mala Strana. The renovated palace from the 14th-century, it is protected as a cultural monument. There are spiral wooden staircase, designer lighting and original wood patterned flooring, and the windows open with breathtaking views of the Prague Castle. The premises have a kitchen, a bathroom and a garden.The building is close to tram stops. Rental and service charges listed without VAT. Lessee pays no commission.


Kancelářský prostor | Pronájem | Seifertova, Italská | Praha 2 | Žižkov | 11 282 m2 | 18,00 - 20,00 EUR / m2 / měsíc Nově stavěný projekt dvou reprezentativních kancelářských budov s dobrým dopravním napojením - autem z pražské magistrály, metrem a tramvají z Hlavního nádraží, autobusem z Florence. Docházková vzdálenost Riegrových sadů a Václavského náměstí. K dispozici od Q1 2020. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Newly built project of two ideal office buildings easily accessible from the Prague highway, the Main Train Station (metro station & tram line), and the Florence bus station. Conveniently within walking distance of the Riegrovy sady park and Wenceslas Square. Available from Q1 2020. Rental and service charges listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Pod Krejcárkem | Praha 3 | Žižkov | 202 m2 | 11, 49 EUR / m2 / měsíc Administrativní budova se nachází na hranici městských částí Žižkov, Karlín a Vysočany. Otevřená dispozice s možností flexibilního rozmísťění příček, otevíratelná okna, klimatizace, panoramatické výhledy na Prahu, 24hodinová ostraha. Lokalita je velmi snadno dostupná automobilem i MHD, nachází se přímo u zastávek autobusů a tramvají. Stanice metra linky B – Palmovka je od budovy vzdálena jednu stanici tramvají. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Administrative building providing panoramic views of Prague is situated at the boarders of Žižkov, Karlín and Vysočany. Office premises of highly flexible open plan layout system, air-conditioning, openable windows, 24hour security service. The location is easily accessible by car and by public transport, there are bus stops and tram stops near the building. The metro station line B– Palmovka can be reached by tram and by bus. Rents and service charges are listed without VAT. Lessee pays no commission.


Nebytový prostor | Pronájem | Tlumačovská | Praha 5 | Stodůlky | 2 678 m2 | 9,90 EUR / m2 / měsíc Administrativní a skladová budova nabízí kancelářské prostory k pronájmu v klidné lokalitě. Budova stojí nedaleko chráněné krajinné oblasti Prokopského a Dalejského údolí, v okolí se nachází několik nákupních center a restaurací. Vzdálenost do centra Prahy do 30 minut. Spojení MHD z autobusové zastávky Červeňanského na stanici metra Lužiny (trasa B) 10 minut. K dispozici od Q4 2018. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Administrative building and warehouse offering office space for rent in a quiet location. The building is located near the protected landscape area of the Prokopské údolí and Dalejské údolí valleys, in the vicinity are several shopping centers and restaurants. Distance to the center of Prague is 30 minutes. Public transport connection from the Červeňanského bus stop to the Lužiny metro station (line B) is 10 minutes. Available from Q4 2018. Rental and service charges listed without VAT. Lessee pays no commission.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Jinonice | 1 176 m2 | 12,50 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu se nachází v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjející lokalitě v Praze - Nové Butovice. Dobrá občanská vybavenost okolí, nedaleko se nacházejí obchodní centrum Galerie Butovice a přírodní rezervace Prokopské údolí. Budova je strategicky umístněná v blízkosti dálnice D5 a nedaleko je stanice metra Nové Butovice (trasa B) a autobusových zastávek. Nájemné a poplatky jsou uvedeny bez DPH. Nájemce neplatí provizi. Office space for rent is located in one of the most dynamically developing area in Prague - Nové Butovice. Good civic amenities, Butovice shopping center and the nature reserve Prokopské údolí valley are nearby. The building is strategically located close to the D5 motorway, close to Nové Butovice metro station (line B) and bus stops. Rents and service charges are listed without VAT. Lessee pays no commission.


Nebytový prostor | Pronájem | Sněmovní | Praha 1 | Malá Strana | 160 m2 | 12, 50 EUR / m2 / měsíc Historická budova z 15. století nabízí kancelářské prostory s výhledem do klidné ulice nebo do vnitrobloku. Budova se nacházi v prestižní lokalitě přímo pod Pražským hradem v blízkosti Malostranského náměstí a parlamentu České republiky. Pár minut chůze od stanice metra Malostranská (trasa A), 5 zastávek tramvají od komerčního centra Anděl. Historic building from the 15th century offering office premises overlooking a quiet street and a courtyard. The building is situated in a prestigious location right under the Prague Castle complex, close to Malostranské Náměstí square and in the vicinity of the Parliament of the Czech Republic. One tram stop from the Malostranská (line A) metro station, five tram stops to the Anděl shopping and entertainment center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com


150 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Adéla Rusňáková, Jan Němec, Radomír Dohnal, Ondřej Pavlůsek, Lukáš Vincent, Veronika Pařízková JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 SENIOR MEDIA CONSULTANT Erika Drbohlavová, erika.drbohlavova@premiummediagroup.cz +420 734 892 315 MEDIA CONSULTANT Tereza Gladišová, tereza.gladisova@premiummediagroup.cz +420 605 202 647 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis, 5P Agency Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 08/2018

Registrační číslo MK: E17881


Mezi městem a přírodou sareckydvur.cz


B

NOVĚ V NABÍDCE 20 velkorysých, dokončených bytů s překrásnými výhledy na řeku a Prahu www.lexxusnorton.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 8/2018  

ESTATE 8/2018  

Advertisement