Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

PRVNÍ SVÉHO DRUHU

Jon Hale, Robert Davies a Kyle Phillips o

Oaks Prague

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — OUTDOOR LIVING — PRAŽSKÉ PRÁZDNÉ DOMY — TOP 10 GOLFOVÝCH RESORTŮ SVĚTA — FRANKLIN MOUNTAIN HOUSE — REZIDENCE VELKÉHO GATSBYHO JE NA PRODEJ

06/2017


ELEGANTNÍ BY T O V Ý D Ů M N A H A N S PAU L C E Rez i d e n ce E l l a s t o j í v s rd c i své by t n é p ra ž s ké č t v r t i H a n s p a u l k a , v u l i c i N a Č i h a d l e 9 1 9/ 3 4 . Na čtyřech patrech nabízí tři luxusní byty a prostorný mezonet v horním podlaží. B ě h e m p rá vě d o ko n če n é re ko n s t r u kce by l k l a d e n d ů ra z n a za c h ová n í h i s t o r i c ké h o charakteru domu. Byla obnovena původní fa s á d a a by l y z m ě n ě ny d i s p oz i ce by t ů , ta k aby lépe v yhovovaly současnému způsobu ž i vo ta . Za h ra d a by l a za l ože n a ú p l n ě n ově s cílem v ytvoření příjemného pobytového m í s t a . To v š e p r o t o , a b y v i l a p ř i r o z e n ě za p a d l a d o své h o o ko l í , c t i l a m í s t n í genius loci a nabídla šťastné bydlení.

KO N TA K T +420 739 777 771 prodej@rezidenceella.cz w w w. r e z i d e n c e e l l a . c z


www.alukov.cz


www.alukov.cz


kuchyňská sestava K7 od

Kuchyňské studio 2 a 2000 m skutečného nábytku Navštivte nový Decoland Design Interiors store: budova MoDo, V Oblouku 800, 256 43 Průhonice decoland.cz


Bydlení pro ty, kdo míří vysoko Dokonalé moderní bydlení v prostorných bytech 5+kk na Ladronce je jako stvořené pro ty, kdo vědí, že kvalita má svou cenu, a ve svém životě chtějí jen to nejlepší. La Crone je luxusní bytový komplex, který vás nadchne nejen jedinečnými výhledy na Prahu. Sem prostě patříte.


www.lacrone.cz


Změňte život na terase Venkovní látková roleta

Vyřešte otázku stínění s látkovými roletami Roma. Látka rolety je vedena v zipu, zaručuje tím maximální pevnost, odolnost a tichý provoz. Látka ze skelného vlákna zabrání až 80% prostupu tepla a slouží nejen jako ochrana interiéru před sluncem a teplem, ale i jako síť proti hmyzu. Konstrukce odolá větru v rychlosti až 130 km/h.

Venkovní nábytek

Nabízíme kvalitní, ručně montovaný zahradní nábytek belgické značky, který odolá dešti, mrazu a teplotám -30 až +70 °C. A také poskytne maximální pohodlí pro vás a vaše blízké. Vybírat můžete z široké škály látek a materiálů v showroomu INNEX.

Navštivte nás Pavel Pravda majitel firmy INNEX +420 603 115 031 Showroom: Přemyslovská 2845/43, Praha 3 | www.innex.cz Otevírací doba: Po-Pá 10:00 až 19:00


12 ESTATE  OBSAH

Estate 06/2017

16

OAKS PRAGUE

Interview s Jonem Halem, Robertem Daviesem a Kylem Phillipsem

106

88

Z LESA

NA VIDLIČKU Gourmet výzva v podání Krugu

PORTUGALSKO

Letní cestovatelský tip

ESTATE STATUS

16 ROZHOVOR  Oaks Prague, Interview s Jonem Halem, Robertem Daviesem a Kylem Phillipsem

26 SNÍDANĚ S...  Pavel Pravda 44 BYDLENÍ  Outdoor Living

30 SPOLEČNOST  Event report 52 DESIGN  Sabine Marcelis

ESTATE STUDIO

22  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Žít jako Great Gatsby

38  ARCHITEKTURA  Franklin Mountain House

58 UMĚNÍ  Igor Eškinja, muž, který manipuluje s realitou


OBSAH  ESTATE 13

38 FRANKLIN MOUNTAIN HOUSE Divočina na dotek

96

TOP 10 golfových resortů světa

44 OUTDOOR LIVING Léto na čerstvém vzduchu

ESTATE STRATEGIE ESTATE STATEMENT

66 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Sakura Košíře 84 AUTO MOTO  Lexus LS

106 INSPIRACE  Z lesa na vidličku v podání Krugu

70 PRÁVO

88 CESTOVÁNÍ  Portugalsko

ESTATE STARS

112  PRODEJ

72 TÉMA  Pražské prázdné domy

94 STYL  Hodinky

150 PRONÁJMY

96 TOP 10  golfových resortů světa

164 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

104 GOURMET  Deer Prague


14 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, jedním z témat nejnovějšího vydání magazínu Estate, které vás zastihlo na startu léta, jsou pražské opuštěné domy. Když pomineme jejich urbanistickou problematiku, mají pro mě velmi romantický nádech spočívající v příbězích, které se odehrávaly v průběhu času mezi starými zdmi a tvoří součást historie města. Moderní novostavby nepochybně oplývají aktuálněji řešenými prostory s moderní dynamikou, ale z mého pohledu jim chybí duše. I pokud se ale vzdáme romantiky a zůstaneme čistě v rovině nemovitostního businessu, chátrající prázdné domy v centru Prahy, často na opravdu prestižních adresách, jsou bolavým symbolem promarněných příležitostí. Abychom ale na náladu této optimistické a uvolněnější části roku nevrhali příliš velký stín negativních myšlenek, připravili jsme pro vás třeba také inspiraci na vybavení outdoorové zóny vašeho domova, která během následujících několika měsíců může být rovnocenným partnerem interiéru. Sklenka vína na stylové terase létu totiž sluší daleko lépe než pracovní stres. A pokud by vás terasa či zahrada, jakkoliv designově řešená, začala po nějaké době nudit, vyrazte si vyčistit hlavu do Portugalska, našeho červnového cestovatelského tipu. Osobně jsme pro vás tento aktuální hotspot Evropy otestovali a s klidným svědomím tak mohu potvrdit, že stojí za to do něj investovat alespoň jeden z letních víkendů. Nedejte svým příležitostem šanci, aby se staly promarněnými. Příjemné čtení a léto plné příběhů vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


16 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Oaks Prague První svého druhu

Po devíti letech důkladného plánování byla v červnu tohoto roku zahájena první etapa výstavby městečka Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy. Do pozadí ambiciózního záměru zcela nového developerského konceptu s golfovým hřištěm a sítí služeb nás hlouběji zasvětili ti nejpovolanější, CEO developerské společnosti Arendon Development Company Robert Davies, ředitel lokální pobočky architektonického studia Chapman Taylor Jon Hale a špička v designu golfových hřišť Kyle Phillips, autor zdejšího plánovaného hřiště, které bude první českou herní plochou s licencí PGA Czech National. Připravila: Jitka Krulcová Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 17


18 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Robert Davies

Oaks Prague pravděpodobně také zvedne hodnotu pozemků v okolí. RD: Lze předpokládat, že to tak bude. Pokud se podíváme na podobné projekty v rámci Evropy, ze zkušenosti můžeme říct, že to tak fungovalo. Oaks navíc nejen že zvedne hodnotu okolních pozemků a nemovitostí, ale vytvoří také prostor k rozkvětu služeb v oblasti.

Kde vzniknul nápad na vybudování Oaks Prague? Jak dlouho trvalo její dotažení do bodu, ve kterém jste dnes?

Jak jste vybírali lokaci pro stavbu?

RD: Ta cesta byla opravdu dlouhá, trvalo to devět let. Koncept projektu

RD: Bylo to spíš tak, že jsme pojali dané místo jako příležitost a tu jsme

vychází ze snahy vytěžit to nejlepší z potenciálu půvabné krajiny kolem

využili, než že bychom cíleně hledali. Ta oblast je dynamická, strategická.

Prahy. Naše lokace je jedinečná tím, že je v srdci přírody, ale přitom kousek od města, což vytváří perfektní nastavení pro každodenní život. Celé to

Oaks Prague představuje úplně nový koncept developmentu

vlastně odstartovalo u myšlenky vybudování golfového hřiště, až pak jsme

a potažmo bydlení, jaký v České republice zatím neznáme.

začali přemýšlet o komplexním rezidenčním projektu na něj navázaném.

Je na něj český trh připravený?

Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom porozuměli tomu, co český zákaz-

RD: Rozhodně ano. Jak už jsem zmínil, koncept Oaks Prague je v podstatě

ník chce, co má rád, co očekává. Češi jsou velmi rodinní lidé, zároveň také

výsledkem našeho průzkumu představ Čechů o bydlení.

sociálně aktivní a z toho jsme vycházeli. V Oaks Prague tak bude spa, školka, kavárna, ale i boutique hotel v původním objektu zámečku, který zrekonstruujeme. Chceme budoucím obyvatelům Oaks Prague zajistit co nejlepší komunitní servis, ale zároveň bychom si přáli, aby projekt fungoval také pro lidi z okolí, z Říčan, z Průhonic a tak dále. Díky tomu si můžeme dovolit mít v plánu třeba restauraci – kdybychom byli pro okolí uzavření, samozřejmě bychom ji dlouho nedokázali udržet. Jak na Oaks Prague reagují právě lidé z okolních vesnic?

„RD: Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom porozuměli tomu, co český zákazník chce, co má rád, co očekává.“

RD: Uspořádali jsme řadu „dní otevřených dveřích“, při kterých jsme lidem představili, jaký je náš záměr, co máme v plánu, a reakce byly převážně pozitivní. Lidi samozřejmě zajímá, jestli výstavba nebude mít negativní dopad na dopravu kolem jejich domovů, jestli kolem nebudou neustále projíždět

Kolik podobných projektů by podle Vás Praha uživila?

náklaďáky a těžké stroje, jestli se v okolí nebude hromadit vyvezená zemina

RD: Ne mnoho. Už jen kvůli zdlouhavým dlouholetým procesům kolem

a znečišťovat tak okolí. My jsme se rozhodli, že veškerou techniku budeme

vybudování tohoto typu projektu je udržitelnost velmi náročná.

soustřeďovat pouze přímo v areálu Oaks Prague, stejně jako zde ponecháme veškerou vytěženou zeminu. Takže žádné vyvážení hlíny a podobně, tím

Řešíte nějak speciálně bezpečnost areálu?

se nám podařilo eliminovat rušivé prvky na minimum. Už v průběhu před-

RD: Bezpečnost samozřejmě řešíme, kooperujeme s naším partnerem

chozích osmi let jsme nechali vypracovat mnoho enviromentálních studií,

T-Mobile na vytvoření konceptu smart village, ve kterém budeme používat

z nichž vychází, že dopad Oaks na okolí je jednoznačně pozitivní. Také jsme

vyspělé bezpečnostní technologie s centralizovanými systémy, nabídneme

se rozhodli investovat do stávající komunity v okolí. Nechali jsme postavit

možnost on-line kontroly domova a podobně… Ale pokud máte na mysli

hřiště, opravit hřbitovní zdi, pořádáme různé akce…

brány a ploty, ty v Oaks nechystáme.


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 19

Co bylo při přípravě projektu zatím nejnáročnější?

vytvořit takové jasně rozpoznatelné signature hřiště s mezinárodním

RD: Těžko říct, jde vlastně o udržení celého toho dlouhodobého procesu,

jménem, za kterým budou lidé cíleně jezdit.

kterým musíte projít. Náročná ale určitě byla enviromentální stránka projektu, kdy jsme samozřejmě museli zkoumat a řešit dopad Oaks na okolí,

Jak bude hřiště v Oaks vypadat? S jakými terénními prvky počítáte?

přírodu a tak dále. Ale to je prostě součást této práce všude v Evropě.

KP: Vždycky vycházím z přirozených linií krajiny. Vytvářím formy, které vypadají, jako by do ní odjakživa patřily, byly její součástí. V případě Oaks

Jakým způsobem bude probíhat prodej projektu? Máte už zájemce?

jsou pozemky krásně táhlé, nabízejí dlouhé harmonické horizonty s ladnými

RD: Ano, máme zájemce. V současné době evidujeme už zhruba čtyřicet

liniemi, prostě žádný rock‘n‘roll. Když ale hřištěm procházíte jako hráč,

rezervací. Prioritou je pro nás přímá cesta prodeje.

objevíte spoustu zajímavých herních dramat, hrbolů, míst s nutností technického soustředění…

Nepochybně znáte projekt Aura u Statenic od Manghi Group, který měl mít podobný koncept jako Oaks Prague, ale je nyní zastaven. Proč si myslíte, že neuspěl, a jaký je hlavní rozdíl mezi Oaks a Aurou? RD: Auru samozřejmě znám, je to opravdu dobrý koncept. Od Oaks se ale liší, my máme například daleko lepší polohu, krásnější krajinu v okolí. Neúspěch Aury bude spočívat ve finančním pozadí projektu.

Kyle Phillips

„RD: Chceme budoucím obyvatelům Oaks Prague zajistit co nejlepší komunitní servis, ale zároveň bychom si přáli, aby projekt fungoval také pro lidi z okolí.“

Dalo by se budoucí hřiště v Oaks Prague přirovnat k některému z vašich jiných, již realizovaných projektů?

Hřiště v Oaks bude mít jako první u nás prestižní licenci PGA Czech

KP: Možná bych našel určité spojitosti třeba s The Grove v Londýně, kde je

National. Jak moc je to vzhledem k vašemu návrhu limitující? Počítáte

podobná vegetace, podobné linie nebo s hřištěm v California Golf Club of

s tím, že hřiště stavíte pro rezidenty, nebo berete v potaz i možnost,

San Francisco. Ale každé hřiště je jiné, jinak k hráči promlouvá.

že se tady mohou konat prestižní turnaje? KP: Z mého úhlu pohledu je celkem časté kombinovat využití hřiště jak pro

Projel jste si při přípravě na projekt česká hřiště? Zaujalo vás některé?

profesionální turnaje, tak pro běžné hraní, takže mě to nelimituje. Vždycky

KP: Na několika českých hřištích jsem byl dokonce ještě předtím, než jsem

je potřeba udělat hřiště tak, aby bavilo různé typy hráčů. Spíš je důležité

začal spolupráci s Oaks Prague. Občas je dobré podívat se na práci někoho

vytvořit projekt tak, aby se hřiště dalo aktuálně potřebnému účelu přizpů-

dalšího, prostudovat si, jak to dělá někdo jiný. Golf je ale těžké posuzovat,

sobit a mělo tak stálé využití.

není to jako u běhu, kde je sto metrů prostě vždycky sto metrů. U golfu jsou

RD: Česká republika není ve světě známá jako golfová destinace, přestože

pocity subjektivní, pokaždé jiné. Ale musím říct, že v České republice máte

má velké množství opravdu kvalitních hřišť. A součástí naší strategie je

celou řadu dobrých hřišť.


20 ESTATE  STATUS  INTERVIEW


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 21

Jak často jste teď vlastně v České republice a nakolik

koncepce prostorů vychází z této filozofie, i když se jedná o vysoce atrak-

jste měl možnost ji poznat?

tivní a kvalitní ztvárnění. Orientaci prostor a velikost a umístění oken jsme

KP: Poprvé jsem tady byl už v roce 1991 a doufám, že si tady všichni Prahy

navrhovali tak, aby světlo ideálně procházelo apartmány způsobem, který

vážíte, že si uvědomujete, jak je to skvělé město (smích). Praha má perfektní

odpovídá funkci jejich jednotlivých částí.

velikost, je kompaktní, bezpečná, má úžasnou architekturu. Za posledních deset let jsem v Čechách byl asi dvacetkrát, strávil jsem tady vlastně dost

Vzhledem k plánovanému počtu obyvatel Oaks Prague budou veřejná

času a byl jsem na různých místech, nejen v Praze.

prostranství pravděpodobně celkem vytížená. Je rozdíl plánovat klasický veřejný prostor ve městě, a veřejný prostor v rezidenčním projektu?

Jon Hale V projektaci apartmánového domu a veřejných prostranství Oaks Prague jste pracovali s tradiční koncepcí rozvržení ve stylu české vesnice. Jak

JH: Je to určitě jiné. V případě klasického veřejného prostoru je například potřeba počítat s různými fázemi jeho vytíženosti, klasické ranní a odpolední špičky. V Oaks bude tento faktor vyváženější. ▪

Fakta o Oaks Prague

náročné nebo limitující je to z architektonického hlediska zadání? JH: Samozřejmě to byla výzva. Dlouho jsme se zabývali studiem rysů středočeské vesnice, jejích charakteristických prvků. Dnes pochopitel-

> V Oaks Prague najde domov 600 obyvatel, na ploše

ně potřebujeme trochu jinou koncepci vesnice než její tradiční podobu

130 hektarů vyroste 190 vil a tři apartmánové domy

s kovářskou dílnou, hospodářskými staveními a podobně. Snažili jsme se

s 55 jednotkami.

ale propojit představu staré vesnice s moderní vizí bydlení. V řešení tohoto skloubení šlo jak o materiály, tak o uspořádání domů. Česká vesnice má opravdu specificky řešený prostor, zcela odlišný třeba od anglické vesnice. Je obvykle naaranžovaná kolem centrální návsi, důležitou roli hrají sedlové střechy, oblouky, průchody mezi domy. Vytvořili jsme tedy centrální náměstí s komerční funkcí, které je obchodním a společenským centrem obce. Za něj jsme následně projektovali zeleň s parkovou úpravou, která přirozeně navazuje na střed obce, takže si tady děti mohou hrát, zatímco rodiče si dají v klidu třeba sklenku vína. Pro české vesnice je typické, že hlavní třída prochází centrem obce, my jsme se toho drželi, takže kdokoliv bude projíž-

> Domy v Oaks jsou projektovány výběrem nejprestižnějších světových architektů, patří mezi ně i Richard Meier, držitel Pritzkerovy ceny, tedy nejvyššího světového ocenění na poli architektury, nebo Eva Jiřičná. > O zeleň se postarala ikona mezi zahradními architekty, Švýcar Enzo Enea. > Dokončení projektu je plánováno na rok 2022, první obyvatelé se ale budou do Oaks Prague stěhovat už v roce 2019.

dět Oaks Pague, může se tady zastavit na náměstí, koupit si chleba, zajít si do restaurace… Snažili jsme se zachovat vizi sdíleného, živého centra.

> Centrem obce bude zrekonstruovaný klasicistní zámeček, který poslouží jako hotel, spa a zároveň golf club. Jeho

„JH: Snažili jsme se propojit představu staré vesnice s moderní vizí bydlení.“

novou podobu navrhl uznávaný architekt John Pawson. > Mezi klíčové služby v Oaks Prague bude patřit golfové hřiště s klubem, pošta, školka, obchody, kavárny, spa, hotel, tenisová akademie, ale také kyvadlová doprava na metro. V návaznosti na strukturu městečka vzniknou cyklistické

S jakým designem v realizaci apartmánového domu počítáte?

a běžecké trasy, areál bude vybudován v duchu smart

JH: Materiály, které jsme využívali, jsou inspirovány tradiční vesnicí, jen

village .

jejich začlenění do celku odpovídá modernímu životnímu stylu. Rovněž


22 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

ŽÍT JAKO

GREAT GATSBY Nejen příznivcům literární předlohy Francise Scotta Fitzgeralda či ohromujícího filmu Baze Luhrmanna Velký Gatsby se zatají dech při pohledu na nabídku realitní společnosti Trulia inzerující výjimečnou nemovitost na americkém Long Island, která poskytla ty nejdekorativnější kulisy při natáčení snímku. I když použít slovo kulisy pro tento architektonický skvost z koloniální éry je možná až trochu urážlivé…

Text: Adéla Bagge, Foto: Archiv


V srdci okresu Nassau na longislandském Kings Pointu se na pozemku o rozloze 32 000 metrů čtverečních rozprostírá zámek, který je ztělesněním opulentnosti. V sídle, jehož historie za rok dovrší 90. narozeniny, je k dispozici téměř 15 000 metrů čtverečních, které mezi sebe dělí dech beroucí hala s ladným obloukem bílého schodiště se zlatě vykládaným ornamentálním klenutým stropem, k němuž se vzpíná mramorové sloupoví, osmnáct ložnic a řada dalších místností včetně privátního spa. Pokud by však z jakéhokoli důvodu nebylo vhodné setrvat v hlavní budově, hosté najdou více než

příjemný odpočinek v jednom ze dvou domů

na jednom z devíti parkovacích míst v podzemní

speciálně navržených pro zachování soukro-

dvoupatrové garáži, kam se dopraví bezpečným

mí, kde si mohou vychutnat plavání v krytých

hydraulickým výtahem.

bazénech, odreagovat se při bowlingu, případně zakusit trochu hazardu a adrenalinu v casinu

Odkaz zlaté éry

a na privátní střelnici.

Téměř aristokratický servis představuje privátní kadeřnický salon, vinný sklep či

Autentický flashback

degustační vinný salonek. Ovšem až teprve při

Již jen na příjezdu k ohromující budově pocítíte

pohledu na veškeré pozemky pod širým nebem

tu pravou atmosféru divokých 20. a 30. let

lze dostatečně docenit hodnotu této snové

minulého století, jak byly vykresleny v legen-

nemovitosti. Zahradami japonsko-anglického

dárním filmu. Zlatého Rolls Royce lze nechat

stylu protéká klidná řeka a při silném slunečním


24 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

svitu se třpytí odlesky na pestrobarevných

už na vás bude čekat jachta připravená vás

šupinách japonských Koi kaprů, kteří plavou

dopravit po vodách Atlantského oceánu, kam si

v malých dekorativních rybnících. Okouzlující

budete přát. Jedinou porci opravdové hedonis-

pohledy na oceán a panorama New Yorku si

tické atmosféry získá budoucí majitel za cenu

můžete vychutnat přímo z bazénu s pozvolnými

85 milionů dolarů, v přepočtu tedy za 

ornamentálně zdobenými vestavěnými schody.

2 miliardy korun. ▪

MAJITEL V UTAJENÍ

Pokud je pro vás absolutní nutností při takových chvílích převalovat na patře lahodný koňak nebo si vychutnávat osvěžující sklenku šampaňského, můžete si vybrat z několika vodních barů.

Extravagantní rezidence na Kings Point vzbudila na realitním trhu rozruch již jednou, a sice v roce 2015, kdy byla popr-

Privátní molo s výhledem na New York

vé na prodej za 100 milionů dolarů. Kup-

Aktivní odpočinek v podobě sportu je možné

ce ovšem nenašla, aktuální nabídka tedy

provozovat hned na vedlejším prostoru, kde se

cenově klesla o celých 15 %. Identita

dostanete k štědře řešenému tenisovému kurtu

současného majitele domu, který sídlo

s antukovým povrchem, který jen čeká na váš

koupil v roce 2013 od dnes již zesnulého

první game. Je ale možné, že se na ni vůbec ne-

ruského miliardáře Tamira Sapira, je

budete schopni soustředit a neodbytná touha

držena v tajnosti. Pozoruhodné však je,

po oceánu vás zavede na soukromé dlouhé molo s úchvatným výhledem na New York, u kterého

že dům nikdy nevyužíval.


Radost z jĂ­zdy


Pavel Pravda:

Na designu záleží Business dráha Pavla Pravdy začala na montážích stínící techniky. Dnes je jeho Innex jedním z největších designových studií u nás, zabývá se kompletními realizacemi interiérů a mezi jeho partnery patří nejprestižnější značky oboru. Sám Pavel Pravda pomáhá v rozjezdu projektů mladým českým designérům, stál třeba na počátku příběhu dua Gravelli. připravila: jitka krulcová foto: archiv INNEX


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 27


28 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

„Poslední dobou vnímám velmi pozitivně fakt, že český zákazník vůbec začíná řešit, v čem bydlí.“

Kde nacházíte inspiraci? Nejčastěji v zahraničí na veletrzích interiérů. Letos jsem navštívil veletrh v Kolíně nad Rýnem, Paříži a Miláně. A musím říct, že po několika letech bylo opravdu na co koukat a inspirace jsme si odvezli mnoho. Nejvíce nám to pomohlo k vytvoření konceptu nového projektu v Pařížské ulici, ke kterému vám zatím nemohu říct více. Ale bude to bomba! Co se líbí v interiéru vám osobně – styl, barvy, materiály, konkrétní návrháři… U mě je to velmi jednoduché. Ztělesněním mé osobnosti jsou lustry Precio-

Zabýváte se kompletní realizací designových interiérů i exteriérů,

sa, mám rád klasické modely, ale i modernější. V jídelně mám lustr Mercury

jaké jsou ale vaše nejčastější zakázky?

od mého oblíbeného designéra Ronyho Plesla. Tyto lustry se stávají hlavní dominantou interiéru. Zbytek vybavení bytu je pak velmi jednoduchý

Vyrostli jsme na ochraně před sluncem, tudíž nejčastěji řešíme stínění

a většinou jde o skleněné objekty v kombinaci s kovem. Zbožňuji květinové

interiéru a exteriéru, ve kterém jsme špičky v oboru. Kromě toho nabízíme

a organické vzory, které najdete napříč mým bytem na všech textilních

i záclony, závěsy, koberce, tapety, sedačky, křesla, konferenční stolky…

dekoracích včetně závěsů.

Naše realizace jsou proto dost různorodé, ale nejčastěji se jedná o realizace u koncových klientů, nebo o komerční prostory.

Jaký je váš pohled na český design? Kteří tvůrci vás svou prací oslovují?

Kolik realizací Innex zvládne za měsíc?

Mám rád český design a snažím se mladé talenty podporovat. I u mě na firmě naleznete spoustu mladých zaměstnanců, mají energii a svěží pohled,

Na takovou otázku se odpovídá těžko. Záleží na mnoha faktorech. Pokud je

nezkažený totalitním režimem. Mezi mé neoblíbenější české návrháře patří

sezona jako právě teď a lidé si uvědomí, že jim na terasu svítí ostré sluníčko

Vladimír Staněk a Miro Sabo, s kterým momentálně připravujeme nový

a chtějí venkovní stínění včetně nábytku, často naši technici montují až

projekt. Jednou z mých nejoblíběnejších designérek je Anička Marešová

do pozdních večerních hodin. Pokud není sezona stínění a lidé zase více

s její řadou designových erotických pomůcek.

začínají žít v interiéru, řešíme interiérový nábytek. Netroufám si tedy tvrdit, kolik zakázek stihneme za měsíce, ale vždy jedeme na 110 %.

Jak často děláte komerční prostory?

Vnímáte nějaké specifické požadavky českých zákazníků

Komerční prostory jsou pro nás vždy výzvou, hlavně větší projekty, kterým

co se týče interiéru?

je potřeba věnovat hodně pozornosti a trpělivosti. Zařizovali jsme například showroom Pavlíny Němcové v Pařížské ulici, také kavárnu Oliver's Coffee

Poslední dobou vnímám velmi pozitivně fakt, že český zákazník vůbec

Cup na Václavském náměstí. Obě realizace byly hlavně o interiérovém vyba-

začíná řešit, v čem bydlí. Nebojí se barev a více experimentovat. Zajímá se

vení a dekorativním stínění. Projektem, na který jsem v poslední době pyšný,

o design a často hledá inspiraci v zahraničí. Pokud bych měl zmínit jeden

se stala realizace hotelu Dancing House, která proběhla kompletně v naší

konkrétní příklad specifického požadavku napříč klientelou, je to péřová

režii. Co se týče stínění, montovali jsme pergoly na Villu Richter či do hotelu

sedačka, které u nás zatím nejsou tak populární jako v zahraničí.

The Grand Mark. ▪


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 29


30 ESTATE  STATUS  EVENT REPORT

REKORDNÍ AUKCE

GALERIE KODL

V neděli 28. května proběhla na pražském Žofíně dlouho očekávaná aukce pořádaná Galerií Kodl. Během dne se prodalo více než 200 uměleckých děl v celkové hodnotě 250 milionů korun, čímž se aukce stala nejúspěšnější českou dražbou vůbec. Rekordem dražby byl obraz Šero v pralese malířky Toyen, ten se prodal za 30 000 000 korun. Desetimilionovou hranici přesáhla také díla Giorgia de Chirica, Emila Filly, Františka Kupky a Antonína Slavíčka. Den uvedla tradiční Aukce pro Paraple, v jejímž rámci se dražilo deset děl.


EVENT REPORT  STATUS  ESTATE 31

BOGNER

TURNAJ

16. května se odehrál na půdě Beroun Golf Resortu 10. ročník turnaje Bogner Czech Republic 2017. Klání proběhlo za účasti Kláry Spilkové, jež je společně s golfovou legendou Bernhardem Langerem jedním z ambasadorů značky.

David Šedivý, Jan Jelínek, Jaroslav Černý a Michal Zeman

Boris Gorin, zástupce značky Bogner, s golfovou jedničkou Klárou Spilkovou a Olegem Matkovským.

Julien Blanchard (vlevo), Madalina Stoïca Blanchard (vpravo) a majitelka butiku Vavavoom Lucie Levenson (uprostřed).

Česká republika byla první zemí, kde se nová trilogie oficiálně představila veřejnosti.

Premiéra Jul et Mad V České republice si odbyla premiéru oficiální-

JAROMÍR 99 V GALERII PRO ARTE Umělec Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 na vernisáži své aktuální výstavy.

ho veřejného uvedení nová parfémová trilogie niché brandu Jul et Mad. Představení vůní Bella

Díla Jaromíra 99, tvůrce působivé estetiky blízké filmu noir a pop artu, jsou do 30. června k vidění

Donna, Fugit Amor a Mon Seul Desir probělo

v Galerii Pro arte, sídlící ve Vratislavském paláci na Malé Straně. V intimním prostoru galerie a přilehlé

v haute parfumerie butiku Vavavoom přímo

zahradě je formou site specific instalace vystaveno přes dvacet děl vytvořených metodou papercut.

za účasti zakladatelů a majitelů značky Juliena

V tomto roce se jedná o jedinou výstavu Jaromíra 99 v Praze. Vernisáž se odehrála v příjemném květno-

Blancharda a Madaliny Stoïca-Blanchard.

vém podvečeru 11. května, zahájil ji sám autor hudebním vystoupením s kapelou.


elitebath.cz

THE FIRST SOAP OPERA YOU’LL REALLY NEED EVERY DAY. Elite Bath. Addicted to well-being.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


34 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

Designérka Simona Hrušková získala za LED svítidlo Bent, které navrhla pro značku Halla, v konkurenci

H A T T R I C K pro Bent

tisícovky nominovaných návrhů prestižní ocenění Silver A‚ Design Award v kategorii Design Lighting Products and Lighting Projects. Pro minimalistický světelný objekt inspirovaný úsměvem je to po iF Design Award a German Design Award již třetí ocenění. Bent je k dostání v sedmi barevných variantách. „Pracovala jsem s LED pásky, které jsou velmi flexibilní, a tak jsem je zkusila ohnout. Zjistila jsem, že díky ohybu světlo pokryje daleko větší

SWATCH Art Special a Paola Navone Kosmopolitní vizionářka designu Paola Navone propůjčila svou kreativitu švýcarské hodinářské značce Swatch a spojením jejich know-how vzniklo jedinečné nositelné umělecké dílo náležející do kolekce Swatch Art Special. Hodinky s názvem Thamadda mají svým excentricky chaotickým kombinováním vzorů a barev vyjadřovat autorčino vnímání světa jako jednoho velkého města, takže se dotýkají společensky velmi aktuálního tématu. Model je limitovaný 888 kusy pro celý svět a v České republice je k dostání v hodinářství Koscom.

STOP

prostor,“ odkrývá pozadí návrhu autorka.

Česká návrhářka studující v Antverpách módu na Royal Academy of Fine Art Markéta Martšiková oficiálně spustila svůj autorský label STOP. Jednou z prvních prodejních položek jsou klobouky vzniklé ve spolupráci se značkou Tonak, v rámci kolekce Absurd Reality ale Markéta dlouhodobě pracuje také s tradiční klatovskou továrnou Klatex na využití recyklovaných textilních vláken v módním průmyslu. Jeden z jejích modelů vzniklých právě čistě z netkaného recyklovaného materiálu dokonce reprezentoval tento jedinečný směr na veletrhu Fashionclash 2017: Future of Fashion v čínském Chengdu. Více na www.stopinantwerp.com


36 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

De La Espada

EFFEKT v Bratislavě

Konsepti přináší do České republiky novinku, portugalskou značku De La Espada. Brand sází na jednoduché linie v inovativním podání a jeho kousky poznáte podle tlumených barev a výrazné role masivního dřeva a kůže. Panorama Bratislavy obohatí po projektu Sky Park od Zahy Hadid další architektonický solitér. Prestižní dánské studio EFFEKT navrhlo pro slovenskou metropoli rezidenční komplex s názvem Južna Dolina. Na jižním okraji Petržalky vyroste soubor budov, jejichž linie jsou inspirovány horami. Díky využití prvku kaskádovitě uspořádaných kvádrů budou mít byty velkorysé moderní terasy s výhledem na město.

Vášeň pro zvuk Český výrobce high-end audiotechniky Acoustique Quality představil novou reprosoustavu AQ Passion Orca. Design podřízený pravidlům akustické dokonalosti určují ostře řezané linie zdůrazněné klavírním lakem ve dvou kontrastních barvách. Unikátní konstrukce umožňuje reproduktorům i při relativně skromných prostorových rozměrech úctyhodný výkon schopný v extrémně vysoké kvalitě ozvučit i velké místnosti. Cena reprosoustavy i s podstavci je 189 800 Kč a kromě základní trojice dvoubarevných kombinací si můžete objednat i vlastní provedení.

ÚTOČIŠTĚ Japonská značka Muji přivedla k životu koncept mobilní chatičky Hut, kterou si jednoduše můžete dát tam, kam se vám zlíbí. Jednoduchá dřevěná stavba s proskleným předním panelem nabízí plochu 9 metrů čtverečních a k tomu třetinovou terasu k venkovnímu sezení. Interiér je obložen cedrovým dřevem a vnější stěny jsou ošetřeny starou japonskou technikou používanou k impregnaci trupu lodí. V prodeji od letošního podzimu za 650 000 Kč i s montáží.


Tato nová soukromá luxusní rezidence se nachází v těsném sousedství Trojského zámku a vinice sv. Kláry v Praze - Troji. This new private luxury residence is situated next to the Troja Chateau and St. Claire Vineyard in Prague - Troja.

W W W.T RO J A R E S I D E N C E . C Z tel.: +420 775 272 657

WWW.COASTCAPITAL.CZ


38 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

FRANKLIN MOUNTAIN HOUSE Divočina na dotek


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 39

Připomínku nevyzpytatelnosti divoké přírody tady najdete doslova na každém kroku a v odrazu úmorného poledního slunce tu budou na kamenitou zem kreslit stín jen siluety kondorů a supů. Ne, to opravdu není laciná kulisa westernového filmu, ale všední realita horské rezidence Franklin Mountain House, kterou v Texasu projektovali američtí architekti ze studia Hazelbaker Rush. Připravil: Radomír Dohnal Foto: Casey Dun


40 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 41

Atypický dům stojící v srdci Franklinových hor

se rozhodli založit na principu kontrastu mezi

střední okolí domu změnilo na malou oázu

se doslova vzpíná proti strmému severnímu

vpravdě vražedným klimatem západní divočiny

– rostou tu sice jen kaktusy, rozchodníky a trsy

svahu a působí v pustině vyprahlé polopouště

a neuvěřitelně komfortním pobytem ve Franklin

netřesků, ale oproti okolí je to výrazný přechod.

jako zjevení. Tam, kdesi v hloubce 450 metrů

Mountain House. Patřičná izolace obyvatel

Architektka Darci Hazelbaker si pochvaluje,

pod ním, se líně stáčí křivky řeky Rio Gran-

od vypálené měsíční krajiny je spíše záležitostí

že stavba jinak v principu působící vůči svému

de, kudy od nepaměti vedly kupecké stezky

technologie než architektury. Jenže to by nebyli

okolí rušivě se tu postarala o vytvoření jakéhosi

pueblanských indiánů. Ač bytostně srostlí

lidé z Hazelbaker Rush, jejichž sídlem je mimo-

chráněného útočiště pro vegetaci a život. Nebyl

s přírodou, nepovažovali toto území za právě

chodem neméně drsná Arizona, aby do plánů

to sice primární cíl, ale je plně funkční. Záměrem

pohostinné. A za pravdu jim jistě později dali

realizace nepřenesli ze svých zkušeností ještě

ale rozhodně bylo obložení přízemních pater

i kovbojové, kteří touto „prokletou zemí“ hnali

něco navíc. Inspirací se jim navíc stal i tekto-

místně příslušnou lámanou horninou nanesenou

rohatá stáda dál k El Pasu. Časy se ale mění

nický zlom, který lemuje průběh celých hor.

bez zvláštního opracování. „Spodní patra tak při

a do hor, které se z geologického hlediska řadí

Proto je i dům dělen do dvou formací – té první,

pohledu z dálky, po straně svahu i z údolí, prak-

mezi vůbec nejstarší formace celého americ-

přízemní, vévodí neopracovaná masa kamene,

ticky zmizí před očima.“ Architekti tak výrazně

kého kontinentu, přece jen začala pronikat civili-

šedivých vulkanických čedičů. A svrchní část

opticky zmenšili objem celého obytného domu,

zace. Působivý Franklin Mountain House dnes

vykreslují pravidelné linie bělostné stavby. Za-

aniž by se snažili upřít něco z jeho velikosti.

stojí na dohled, a přesto neviděn, jen pár mil

tímco základ vyloženě koresponduje s historií

od předměstí El Pasa a Juarezu. Přítomnost lidí

místa, vyvýšený objem třípatrového domu

I nepůvodní může být krásné

je tu ale prakticky nehmatatelná a hned za okny

přináší novou formu dialogu s krajinou.

Jak překvapivě pak působí pravidelné krychle s bílou vápencovou štukou, je asi zjevné. Barva

domu se nachází nefalšovaná pustina. Příroda si našla cestu až na práh domu

tu však neslouží k dotvoření krajinné fresky,

Kontrast a zlomy

Zmíněná tři patra nešplhají strmě do horizontá-

nemá za cíl šokovat nebo ohromit. Je jen dů-

Architekti se rozhodli z toho, co lokalita nabízí,

ly, ale sestupují po úbočí v terasách, které lemují

sledkem výběru toho nejoptimálnějšího řešení

vytěžit maximum. Dispozice sídla s celkovou

celý Franklin Mountain House. Přirozený zástin

pro zabránění přehřívání interiéru. Bílá odráží

výměrou užitné plochy 480 metrů čtverečních

budovy pak dopomohl k tomu, že se bezpro-

sluneční paprsky, jež by jinak proměnily dům


42 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

na neobyvatelný. Zajímavý je i přesah horních

Kontakt s vnějším světem

pater, která podsazují přízemí, a vyčnívají

Pokud jde o konkrétní řešení interiéru, vycháze-

do okolí. Jsou podpírána jen dvěma nezřetel-

lo jednak z distribuce místností dle typizované-

nými tenkými sloupci zafixovanými v terase

ho programového využití, stejně jako ze sklonu

betonovou sponou. I tady se prý nechali archi-

svahu. Každá úroveň má přímý kontakt se

tekti z Hazelbaker Rusch vést duchem místa.

svým bezprostředním okolím. Ať už průchody

Převalující se bílá masa horniny je prý hlavní

řešené posuvnými dveřmi ústícími na terasy

doménou nedalekého křemenného jeskynního

nebo širokými okny lemovanými černou ocelí.

dolu v Lechuguille, který navštívili. „Překrásné,

To umožnilo architektům v široké míře využívat

přestože nepůvodní a cizí objekty vybublávající

přechodů mezi „izolovaným“ prostorem domu

z čedičové masy, to je model, kterým jsme se

a přilehlé texaské divočiny. Terasy, s různě

nechali vést,“ říká Hazelbaker. Nutno uznat, že

řešeným zastíněním a zastřešením, disponují

na první pohled působí okolí Franklin Mountain

například i lákavým bazénem. Nejnižší patro

House velmi nestabilně. Rozpraskané suťové

slouží především k soustředění nezbytných pro-

svahy, velké skalní výchozy a přeryvy. S tím, jak

vozních zařízení a skladu vybavení. Střední pat-

se ale terén dotýká domu, se stávají kameny

ro je vyhrazeno kuchyni, společenské místnosti

menší a bezprostřední prostor již zanechává

s obývacím pokojem a prostornou jídelnou.

velmi kultivovaný dojem.

Svrchní patro je vymezeno pro soukromý život

členů rodiny. Jsou zde dětské pokoje, ložnice a také malá herna. Zatímco společně obývané prostory jsou spíše otevřené, nejvyšší patro zachovává střídmé oddělení místností. Osobní a bezprostřední Skladba zvolených materiálů pro interiér i venkovní terasy odpovídá lokální nabídce. Tradičně opracovaný osekávaný kámen pochází z řemeslných dílen v El Pasu, ocel z Juarezu je pak připomínkou první železnice, krve Západu. Uvnitř domu převažuje kov a kůže, snad jako reminiscence kovbojských tradic. A to i v netradičním uplatnění. Kov s kombinací kůže se objevuje například na klikách dveří v přízemí. Stěny jsou vedeny v čistě bílé barvě, místně pak obkládané kamenem nebo načervenalým dubovým dřevem. „Každý večer, když se slunce začne sklánět za obzor, obloha tu zčervená. A tato postupně tmavnoucí rudá, od barvy přezrálého pomeranče až po indigo, se přenáší do obývacího pokoje. Je to to nejlepší místo v celém domě, kde můžete západ slunce pozorovat,“ prozrazují architekti projektu. ▪


44 ESTATE  STUDIO  BYDLENÍ

OUTDOOR LIVING

Hravý modulární lounge set Brixx s geometrickým bicolorovým designem od Lorenzy Bozzoli. Dedon / Stopka / Cena na vyžádání

S přelomem kalendáře do druhé poloviny roku se centrum dění přesouvá zevnitř ven. Sezona drinků u bazénu, večeří na terase i garden party je v plném proudu a my vám přinášíme výběr aktuálních trendů, které letos určují její rytmus. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv značek


BYDLENÍ  STUDIO  ESTATE 45

In

Out

Sofistikovaný ocelový příborový set Attelage s motivem přezky na koňský postroj. Hermès / vyobrazený set 13450 Kč

Přesuňte interiér do exteriéru – tedy alespoň koncepčně. Letošní trendová inspirace velí pojmout outdoorové sestavy bez kompromisů, ke slovu se tedy dostávají koberečky, polštáře, deky a doplňky jako jsou svíčky, lampy a dekorace využívané spíš v interiéru. Terasa či zahrada se tak stává přirozeným prodloužením bytu nebo domu. Samozřejmě vždy dbejte na funkčnost a materiálové limity.

Modulová sestava venkovního nábytku Air v kombinaci teaku a čalouněných polštářů s UV rezistencí pro stálost barev. V nabídce je celá řada dalších barev a materiálů včetně exotických dřev. Nábytek je odolný proti dešti, mrazu a teplotám v rozmezí -30 až +70°C. Innex / pohovka 228 197 Kč

Extra velká deka Samarcande Avalon ze směsi vlny a kašmíru. Hermès / 82 500 Kč

Velkorysé relaxační křeslo pro dva ze série Ahnda. Dedon / Stopka / 93 150 Kč


46 ESTATE  STUDIO  BYDLENÍ

Éterický voděodolný slunečník Mogambo z lanové příze ručně vplétané na lehkou aluminiovou konstrukci. K dispozici v mnoha dalších barvách. Nestahovatelný systém. Paola Lenti / Konsepti / cena na vyžádání

Barvy léta Odstíny asociující přímořské prostředí jsou letos v popředí zájmu designérů outdoorového nábytku. Nemusí se jednat jen o prvoplánové variace na modrou, ve hře je i přírodní zelená, hlavně pak samozřejmě letošní barva číslo jedna Greenery, písková nebo žlutá či růžová – zkuste magentu, která tolik připomíná tropické bugenvilie. Aktuální paleta nejlépe vyznívá na textilních materiálech ve větších plochách, ale i decentní dotek v podobě doplňků dokáže navodit to správné letní flow. Jedinečná a snadno rozpoznatelná křesílka Grancobi jsou díky vzdušné kovové konstrukci ideální k bazénu. Alias / Konsepti / cena na vyžádání

Venkovní křesílka z vysoce rezistentního polypropylenu a voděodolného solotexu. Kromě variabilní škály barev můžete vybírat ještě ze dvou hloubek usazení. B&B Italia / Konsepti / cena na vyžádání


BYDLENÍ  STUDIO  ESTATE 47

je ny ní díl vá jce a z lstro nstru d a o o efk v p . K o L é má íčky 0 Kč k t m v á eh ko žní 90 cí l ňá sá 37 pa dy Vr é ma ee / u ho in an liv lné ky L rov . De ate gnér nteg celí v o o i i loh es ky ou Po ské d é lát ovan n k l e č do a la z o řen tvo

Křesílka Dean s hliníkovou konstrukcí, textilním potahem a područkami vykládanými teakovým dřevem. Dedon / Stopka / 41 985 Kč

Black&White Nesmrtelné duo černé a bílé minimalisticky podtrhne prostor, který těmito barvami vybavíte.

Nebojte se jít do naprosté strohosti i v otázce tvarů, výsledek je geniální a působí velmi exkluzivně. Skvěle se tyto barvy udržují na kovových lakovaných materiálech nebo ratanu, který slaví svůj velký návrat i v interiéru.

Modelová řada židlí Mood z umělého ratanu a kovu s látkovými sedáky. K dostání v černém a bílém provedení a také ve variantě se zvýšenou konstrukcí k snídaňovému baru. Innex / židle 19 313 Kč


48 ESTATE  STUDIO  BYDLENÍ

Minimalisticky laděný venkovní nábytek z kolekce Siena v kombinaci extrémně odolné látky a teaku nabízí možnost modulového sestavení. Innex / pohovka 172 113 Kč, křeslo 57 629 Kč

Zpátky k přírodě Dřevo, kůže, přírodní vlákna – tendence návratu k autenticky prezentovaným přírodním materiálům postupuje od interiéru i do exteriéru a nutno říct, že outdoorovým kompozicím sluší. Teple laděný přírodní look tvoří skvělou protiváhu k populárnímu industriálnímu stylu plnému betonu, skla a kovu. Z portfolia dřev je do venkovního prostředí výborně použitelný teak nebo dub, u obojího letos sáhněte po masivu. Výhodou dřeva je také proměnlivost jeho vzhledu, přirozené stárnutí materiálu mu dodává s postupem času nový rozměr.


BYDLENÍ  STUDIO  ESTATE 49

Židlím z řady Cross Teak dominuje motiv přírodně opracovaného masivního dřeva. Díky neutrální tónům jde o velmi kompaktní doplněk. Stolek pochází ze setu Milano a perfektně doplňuje sebevědomě jednoduché židle. Innex / židle 20 703 Kč

Poloho va

telné slu

neční le

hátko T iboo lou

nge v ko

mbinac

i teaku

a textilu

. Dedon

/ Stopk a / Cena

Rodinný jídelní stůl z masivu Livorno a pohodlná křesílka San Diego z umělého ratanu. Obojí, stejně jako všechny produkty Manutti, odolává dešti i teplotám v rozmezí -30 až +70°C. Innex / stůl 104 906 Kč, židle 18 849 Kč

na vyžá

dání


ZAOSTŘENO NA POVRCH Dokonalost začíná už na  povrchu. Materiály, které jej tvoří, zásadně určují kvalitu celého produktu a  jeho uživatelský komfort. Jsme specialisté na funkční povrchy spojující design a praktičnost. Jednou z  našich hi-tech novinek je hydrofobní a antistatický povrchový materiál Fenix Ntm vyvinutý s  použitím nanotechnologie. Extrémně matný a na dotek hebký povrch z nejnovější generace pryskyřic vyvinutých v italských laboratořích Arpa Industriale plně eliminuje zanechávání otisků prstů a  mezi jeho nejvyhledávanější vlastnosti patří schopnost regenerace lokálních poškození, jako jsou škrábance. To z něj činí ideální řešení pro vytížené prostory jako jsou kuchyně nebo koupelny. www.veso-laminart.cz


52 ESTATE  STUDIO  DESIGN

SABINE MARCELIS Emoce v materiálech

Instalaci inspirovanou holandským hnutím De Stijl vytvořila Sabine Marcelis ku příležitosti filmového festivalu v Cannes.

Na letošním Salone del Mobile v Miláně dominovala mladé nastupující generaci evropských designérů dynamická tvorba Sabine Marcelis z Rotterdamu. Její práce byla vidět téměř na každém kroku a svým emocionálním minimalismem tak na jeden týden symbolicky ovládla největší přehlídku designu na světě. Připravil: Adam Štěch, Foto: archiv Sabine Marcelis


DESIGN  STUDIO  ESTATE 53

Svůj doposud největší světelný objekt navrhla designérka pro muzeum výtvarných umění v Rotterdamu Boijmans van Beuningen v roce 2016.


54 ESTATE  STUDIO  DESIGN

V Nizozemsku žijící designérka Sabine Marcelis

materiál použila designérka i při spolupráci

i pro jiný pařížský label, společnost Isabel

vyrostla na Novém Zélandu. Ještě před tím,

s legendární architektonickou kanceláří OMA

Marant. Pryskyřicové moduly si zahrály

než začala studovat design na prestižní Design

Rema Kolhaase, se kterou vytvořila interiér

i v nedávné kampani této značky.

Academy v Eindhovenu, měla ambice stát se

butiku šperkařské značky Repossi na Place

profesionální snowboardistkou. Nakonec však

Vendome v Paříži nebo vstupní část berlínského

Pravidla geometrie

zvítězilo umění. Dnes provozuje své studio

obchodního domu KADeWE. V současné době

Celému odbornému designérskému světu

v Rotterdamu a její tvorba osciluje mezi užitým

se designérka Sabine Marcelis zabývá také

se zatajil dech, když minulý měsíc představo-

a volným výtvarným uměním. Patří k mladé

zpracováním perforovaného laminovaného

vala Sabine Marcelis svůj první design židle,

generaci mezinárodně úspěšných holand-

kovu do podoby nábytku a dalších interiérových

typologie, na které se často ukážou oprav-

ských tvůrců, kteří využili slávy holandského

objektů. Její aktuální práce tak navazuje na její

dové schopnosti tvůrce. Kurátorka Matylda

designu ve světě i výsadního postavení zmíněné

předešlé materiálové experimenty se sklem

Krzykowski totiž přizvala designérku do své

akademie. Marcelis dnes pravidelně vystavuje

i pryskyřicí.

koncepční výstavy Room With Its Own Rules

v zahraničí a spolupracuje s renomovanými

v newyorské galerii Chamber. Marcelis vystavi-

galeriemi a výrobci. Aktuálně rozvíjí kontinuální

Spojení módy a designu

la židli Equals vycházející z jejích geometrických

spolupráci s bruselskou galerií Victor Hunt,

Designérka z Rotterdamu také intenzivně spo-

pryskyřicových modulů. Tentokrát spojila tento

kodaňskou galerií Etage Projects či architek-

lupracuje s renomovanými módními značkami.

materiál s kovovým plechem ohnutým do po-

tonickým studiem OMA. Typologie z prostředí

Pro butiky značky Céline vytvořila prosté mini-

doby sedáku a opěráku, který protíná leskle

užitého umění využívá designérka pro experi-

malistické krychle z různě barevných pryskyřic.

růžovou kostku pryskyřice. Oslava emocionál-

menty v rovině materiálové, optické i haptické.

Univerzální interiérové objekty na vystavení

ního minimalismu se stala nejdiskutovanějším

Její světelné objekty připomínající často volné

produktů se staly v posledních letech charakte-

kusem výstavy a novou vzrušující kapitolou

umělecké instalace ve stylu hvězd současného

ristickým elementem butiků této francouzské

pro autorku, která svými originálními projekty

umění Olafura Eliassona nebo Jamese Turella

značky po celém světě. Podobně pracovala

stimuluje současné estetické vnímání. ▪

propojují vizuální charakter materiálů s působivými vlastnostmi prosvícení neonovými trubicemi či dalšími světelnými zdroji. Možnosti světla Marcelis se soustavně zabývá působením a šířením světla ve spojení s ostatními materiály. Na začátku své kariéry se před pár lety proslavila souborem senzuálních svítidel Voie, ve kterých vsazuje neonové trubice do bloků různě barevných polotransparentních pryskyřic. Kruhové neonové trubice protínají pryskyřici, která různými způsoby filtruje zdroj světla a rozkládá ho v poetickém barevném oparu. Jejich estetika dnes definuje současné trendy barevných kombinací a efektů gradientu, které se staly u mladé generace designérů velmi populárními. Kolekce vznikla nejdříve pro kodaňskou galerii Etage Projects a byla předlohou pro ještě velkorysejší sérii svítidel Dawn pro bruselskou galerii Victor Hunt. Place Vendom i KaDeWe Zájem o barvy, reflexe materiálů a metalické povrchy pokračuje také v jejích zrcadlech, ve kterých Sabine Marcelis pokrývá ploché sklo barevnými fóliemi. Tímto způsobem upravený Židle Equals vznikla pro skupinovou výstavu Room With Its Own Rules v newyorské galerii Chamber.


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.

1

4 2

3 4

NEJLEPŠÍ TIPY, JAK VYBRAT SPRÁVNÝ SVĚTLOVOD

1

Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

2

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

3

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

4

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište nebo volejte na 235 300 694

www.lightway.cz


SOLITÉR  STUDIO  ESTATE 57

DE KON STRU KCE Láhev na víno a dekantér v jednom. Newyorský designér Karim Rashid

navrhl pro kanadské vinařství Stratus jedinečnou láhev, která díky členitosti svých křivek při nalévání rovnou dekantuje víno. Koncept je jednoduchý, Rashid prostě tvar láhve vína rozsegmentoval na tři zkosené bloky a ty pak zase elegantně spojil dohromady. Funkční design láhve zajišťuje nejen dekantaci, ale také zachycuje sediment těžkého nefiltrovaného Cabernet Franc, pro nějž byla láhev z černého skla navržena. Stratus 2260 Kč


58 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

MUŽ,

který manipuluje s realitou

Do 14. července Praha hostí první samostatnou českou výstavu oceňovaného chorvatského umělce Igora Eškinjy, filozofa interpretace reality skrze umění. Expozice nazvaná jednoduše EXP je k vidění v galerii Kvalitář a díky jedinečnému systému autorovy práce už její díla nikdy nebudete mít možnost vidět nikde jinde na světě… Připravila: Jitka Krulcová Foto: Galerie Kvalitář


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 59

Hlavní myšlenkou Eškinjových děl je zkoumání vztahu mezi realitou a fikcí a pražská výstava komplexně představuje zásadní motivy, se kterými Chorvat z Rijeky pracuje. „To, co mě zajímá, je pevně daná determinace mezi realitou a fikcí, která vzniká v galerijním prostředí, a možnosti, jak ji narušit,“ vysvětluje autor. V praxi lze tento záměr demonstrovat třeba na příkladu instalace z nástěnné malby, při níž jsou jako nedílná součást díla použity i výstavní sokly, které vzájemně z určitého pohledu vytvářejí optický dojem levitujícího trojrozměrného objektu. Výsledkem je znejistění pozorovatele v otázkách interpretace toho, co právě sleduje. Filozofický přesah Eškinjových realizací je ovšem uvolněný, je to hra s budováním matoucí paralelní reality. Umění s datem spotřeby Druhou významnou určující charakteristikou Eškinjovy tvorby je dočasnost. Jeho práce jsou obvykle pevně svázány s místem, kde se vystavují, a po skončení expozice je práce nenávratně zničena. „Igor vytváří často místně specifické instalace, jež manipulují s původním prostorem, aby diváka přiměl vnímat místo, které zná jinak, i z hlediska fyzické zkušenosti,“ objasňuje kurátorka výstavy Monika Čejková. Limitace životnosti díla je ovšem jen zdánlivá, Eškinja své objekty před zničením vždy nafotí a se snímky pak pracuje v další tvorbě jako se suverénním dílem. O autorovi Práce Igora Eškinjy získala řadu ocenění, mimo jiné i prestižní cenu Radoslava Putara pro mladé chorvatské umělce. Jeho díla byla představena na mnoha kolektivních i samostatných výstavách, například na samostatné výstavě ve FL GALLERY v Miláně (Efemeropolis, 2016), v Scaramouche Gallery v NY (Poems of Accumulation and Growth, 2015) a na společných přehlídkách v Museu of Contemporary Art v Záhřebu (T-HT award, 2016) či na MANIFESTA 7 (Rovereto, Itálie, 2008). Eškinja je zastoupen v několika veřejných i soukromých sbírkách, například v MAXXI Museo nazioniale delle arti del XXI secolo v Římě, v Museu of Contemporary Art v Záhřebu, v Museu of Modern and Contemporary Art v Rijece či v Cassa di Risparmio di Venezia v Benátkách. ▪

„Chci vytvořit prostor, ve kterém se divák ocitne na hranici svých duševních schopností.“


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz

S trattegické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partne e r ství tv tv

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v  Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 24 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě

|

Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a  Slováků, 70 největších světových společností  Fortune 500 a  téměř 50 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v  České republice i  na Slovensku dle celkového počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a  efektivní správu osobního a  rodinného majetku v  případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby ve více než 70 zemích světa a 12 světových jazycích; až 70 % případů s mezinárodním prvkem

Nejúspěšnější kancelář v ČR a na Slovensku dle počtu nominací a titulů dosavadních ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013, 2015)

Právnická firma roku v České republice (2011–2012, 2014–2017)

Právnická firma roku v oblasti fúzí a akvizic ve Slovenské republice (2013–2017)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

Nejlepší právnická firma pro fúze a akvizice v ČR a na Slovensku (2016)

1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice

(2016) (2009–2015)


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

&


62 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

TREND REPORT:

Byty opět zdraží, růst cen zbrzdí až příští rok Ceny nemovitostí čeká i letos výrazný růst. Do konce roku by domy a byty měly zdražit o 10 procent. Vyplývá to z analýzy Trend Report vydané ve spolupráci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a České národní banky. Důvodem zdražování je pokračující ekonomický růst v Česku a levné hypotéky. Ochlazení na trhu se podle analýzy dá očekávat až v příštím roce, a to hlavně díky zpřísňování podmínek poskytování hypotečních úvěrů, které prosazuje právě ČNB.

UNESCO

opět zkoumá mrakodrapy na Pankráci

Praha opět přitahuje pozornost organizací UNESCO a Centrum světového dědictví kvůli výstavbě výškových budov na Pankráci. Důvodem zájmu je podle ministerstva kultury mrakodrap V Tower, který nyní dokončuje společnost PSJ. Organizace zmiňují i plánovaný projekt Central Group Rezidence Park Kavčí Hory. Praha v minulosti slíbila dodržet výškový limit 70 metrů, například V Tower ale přesahuje 100metrovou hranici.

NEGRELLIHO VIADUKT ČEKÁ DVOULETÁ OPRAVA Pražský Karlín čeká další výrazné pozvednutí. V květnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Negrelliho viaduktu, která má trvat více než dva roky. Výsledkem společného projektu firem Hochtief, Strabag a Avers má být zcela nová podoba jeden a půl století staré památkově chráněné železniční stavby. Už nyní byly zrušeny garáže a další objekty umístěné mezi oblouky viaduktu; v budoucnu je mají nahradit například kavárny, bistra či galerie.


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


64 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

KELLNEROVA PPF CHCE POSÍLIT V RUSKU O koupi hned několika komerčních budov v Moskvě jedná skupina PPF podnikatele Petra Kellnera. PPF, která aktuálně v ruské metropoli staví kancelářský komplex Comcity o rozloze 430 tisíc metrů čtverečních, nyní jedná i o akvizicích. První z nich má být moskevské obchodní centrum Butovo Mall, které má podle odhadů hodnotu zhruba dvě miliardy korun. Spekuluje se také o zájmu PPF o Nevski Centre, jednom z nejúspěšnějších obchodních domů v Petrohradu.

ČEZ PRODÁVÁ BYTY V PÍSNICI

Metrostav rozšiřuje

Open Park na Palmovce Společnost Metrostav Development v květnu zveřejnila podrobnosti

Energetický kolos ČEZ prodá více než 700 bytů na pražském sídlišti Pís-

o nových administrativních budovách, které aktuálně staví v pražské

nice. Kupujícím je firma Office Rent Prachatice, která za panelové domy

Libni. Projekt Palmovka Open Park má za sebou už dvě fáze, nyní má

zaplatí téměř 1,3 miliardy korun. Budovy nedaleko plánované budoucí

v budovách Palmovka Open Park 3 a 4 nabídnout dalších celkem

stanice metra D původně měla koupit společnost Kennial ze skupiny

25 500 metrů pronajímatelných ploch. Dvě novostavby doplní industriál-

Arca Capital miliardáře Pavola Krúpy. Ta však nakonec od koupě odstou-

ní projekt Palmovka Open Park O, jehož jádro tvoří revitalizovaná tovární

pila kvůli žalobě nájemníků domů a údajným právním vadám tendru.

hala strojírny Horák a Hlava. Projekty mají být dokončeny na jaře příštího roku.


S YS TÉ M D O RSIS U MOŽNUJE DOKON ALÉ S P LYNUT Í DV E Ř Í A SOKLOVÝCH LIŠT S E Z DÍ Výroba a realizace

I dveří I skrytých zárubní I skrytých soklů I bezobložkových pouzder I celoskleněných příček

www. d ors i s. c z www. s kr y ty s okl. c z info@dorsis.cz

SK

RY

TÝ SOKL LINU

S


66 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

SAKURA Zelený domov ve městě Text: Jitka Krulcová, Foto: T.E Development Group s.r.o.

KOŠÍŘE


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 67

Developerská skupina T.E zahájila stavbu svého nejnovějšího projektu s názvem Sakura. Bytový komplex, jenž je pro svou práci s okolní vegetací unikátní v českém i evropském měřítku, vyroste v pražských Košířích a nabídne celkem 67 jednotek. Součástí domu bude kromě zelené střechy, balkonů i fasády také polosoukromý park se sakurovým hájem. Projekt bude dokončen na sklonku roku 2018.


68 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

Sakura je již třetím pražským projektem skupiny

O veškerou vegetaci na domě i v okolí se postara-

T.E, která se tentokrát rozhodla stavět na místě

li zahradní architekti z českého ateliéru Flera.

brownfieldu, konkrétně vyhořelého a nefunkčního plaveckého bazénu v Košířích. Hlavní myšlen-

Koncept volnosti

kou projektu je v českém i celoevropském kon-

Kromě střešních penthousů a 67 bytových jedno-

textu netradiční forma spojení domu a zahrad.

tek o plochách od 37 m2 do 230 m2 a dispozicích

Se zelení se v Sakuře pracuje nejen horizontálně,

od 1+kk po 5+kk nabídne Sakura i komerční pro-

tedy v podobě zahrad a privátního parku, ale také

story o ploše téměř 400 m2. Ty by se měly pro-

vertikálně, jejím přímým kontaktem s budovou.

měnit v obchod s potravinami, bistro či kavárnu.

Podél obvodových stěn se v několika řadách

„Sakura zcela převrací koncepci bytového domu

potáhnou osázené římsy a každý z balkonů

ve smyslu izolovaných místností s nepatrnými

a teras bude disponovat zabudovanými záhony

balkony a nulovým kontaktem s přírodou – svým

tvořícími malé zahrady. Vše završí zelené střechy

pojetím je velmi osobitá. Budoucí obyvatelé to-

se vzrostlými stromy. Park počítá s relaxačními

hoto projektu tak získají nejen příjemné bydlení,

a funkčními zónami určenými pro grilování,

ale především specifický životní styl,“ komentuje

relaxační zónou s houpacími sítěmi a výhledový-

partner skupiny T.E Martin Hubinger a dodává:

mi pergolami, prolézačkami pro děti či venkovní

„Nejdůležitějším prvkem našich projektů je

tělocvičnou. Součástí bude také háj s japonskými

radost z bydlení a požitek z kontaktu s přírodou.

třešněmi, podle nichž je projekt pojmenován.

Stejně tak se ale snažíme o efektivitu, a proto


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 69

naše domy obsahují některé prvky pasivních

splňují normy pasivních domů. Pro budoucí oby-

domů, jsou energeticky úsporné a například ze-

vatele Sakury jsou připraveny i speciální funkční

leň na Sakuře má jako hlavní zdroj závlahy zemní

doplňky, které jim usnadní život – například

vrt k využití podzemních vod a retenční nádrže

sprcha pro psy či umývárna pro kola v každém

na dešťovou vodu. Díky tomu nemusíme používat

vchodu a automatická sekačka ke každé zahradě.

pitnou vodu z vodovodního řádu.”

Součástí doplňkových služeb je také speciální klientský balíček. Noví majitelé mohou využít

Světová architektura a výjimečné služby

konzultací s architekty londýnského ateliéru

Rozkvetlý bytový komplex přinese do tradiční

Jestico + Whiles, kteří jim pomohou s návrhem

pražské rezidenční čtvrti světovou architekturu

interiéru, ale i v případě zásadnějších úprav – jed-

renomovaného londýnského studia Jestico

notlivé byty je totiž možné propojovat či podle

+ Whiles. Architekti při návrhu mysleli i na ty

potřeby měnit jejich dispoziční řešení. Developer

nejmenší detaily, samozřejmostí je tak napří-

bude dále dva roky po kolaudaci na své náklady

klad automatická závlaha ve všech zahradách,

obstarávat péči o rostliny, aby se rezidenti mohli

balkonech či terasách, třívrstvé dřevěné podlahy

plně soustředit na zabydlení. Zajištěna bude také

s podlahovým topením, uzavřené soukromé

24hodinová recepce a služby concierge. ▪

garáže v podzemí vždy pro dvě vozidla nebo velkoplošná okna bez příček pouze s tmelenou

Více informací o T.E naleznete

spárou, jež zachovají nerušený výhled a navíc

na webových stránkách www.t-e.cz.


70 ESTATE  STRATEGIE  PRÁVO

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

u spoluvlastněných nemovitostí ZNOVU V AKCI připravili: Lukáš Syrový, partner Havel, Holásek & Partners, a Michaela Křížková, advokátka Havel, Holásek & Partners

Spoluvlastníte pozemek nebo dům a uvažu-

Dle OZ měli spoluvlastníci movitých a nemovi-

Stávající právní úprava

jete, že byste svůj podíl prodali třetí osobě?

tých věcí zákonný nárok na přednostní

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen

V takovém případě zbystřete. Od 1. ledna

odkoupení převáděného spoluvlastnického

„NOZ“) předkupní právo, jak jej znal OZ, opustil

2018 budete nuceni nabídnout svoji část ne-

podílu v poměru ke svým podílům, pokud

s poukazem na smluvní volnost stran, na které

movitosti nejprve ostatním spoluvlastníkům.

nebylo spoluvlastníky dohodnuto jinak.

je NOZ vystavěn s tím, že pokud si spoluvlast-

Pokud jste naopak spoluvlastníkem nemo-

Pokud tedy jeden ze spoluvlastníků zamýšlel

níci přejí regulovat své spoluvlastnické vztahy,

vitosti, který žije v nejistotě, zda se majitel

převést svůj spoluvlastnický podíl na třetí

nic jim nebrání v tom, aby si předkupní právo

podílu na spoluvlastněné nemovitosti náho-

osobu, musel jej nabídnout za stejných pod-

sjednali sami bez ingerence státní moci, a to

dou nerozhodne vás obejít a svoji část prodat

mínek zbývajícím spoluvlastníkům. Z tohoto

i jako právo věcné, tedy s účinky vůči třetím

cizí osobě, čeká vás pravděpodobně klidnější

pravidla existovala výjimka pro případy,

osobám a s účinky vůči právním nástupcům.

spaní. K výše uvedenému datu vstoupí

kdy spoluvlastník převáděl svůj podíl na

NOZ tak zná pouze zákonné předkupní právo

v účinnost novela občanského zákoníku,

osobu blízkou, typicky na osobu v řadě

spoluvlastníků pro případ, kdy spoluvlastníci

která přináší do českého právního řádu

přímé, sourozence, manžela či za určitých

vznik spoluvlastnictví od počátku nemohli

institut zákonného předkupního práva pro

podmínek i na jiné osoby v příbuzenském

ovlivnit jako v případě vypořádání dědictví nebo

spoluvlastníky nemovitostí. Nejedná se však

vztahu nebo na nesezdaného partnera.

založení spoluvlastnictví soudním rozhodnutím.

o žádnou převratnou právní novinku. Před-

V případě převodů spoluvlastnického podílu

Toto předkupní právo je však zákonem limitová-

kupní právo znal již občanský zákoník

na tyto osoby se potom pravidlo

no pouze na dobu šesti měsíců ode dne vzniku

č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“).

o předkupním právu neuplatnilo.

spoluvlastnictví, a nevztahuje se na převody


PRÁVO  STRATEGIE  ESTATE 71

spoluvlastnického podílu na jiného spoluvlast-

s takzvaným koupěchtivým, tedy osobou od-

osobu. Zastánci úpravy naopak argumentují, že

níka, manžela, sourozence nebo příbuzného

lišnou od spoluvlastníka, již si převádějící spo-

spoluvlastníci díky novelizaci opět získají mož-

v řadě přímé. Za podmínek stanovených záko-

luvlastník vybral jako kontraktačního partnera.

nost ovlivnit, s kým ve spoluvlastnictví budou,

nem se uplatní předkupní právo i v případech

Lhůtu k podání nabídky zákon nestanoví, nicmé-

což může mít zásadní dopad na efektivní správu

spoluvlastnictví k rodinnému či k zemědělské-

ně je ji třeba podat tak, aby spoluvlastník, po-

společné věci. Obzvlášť to bude platit u spo-

mu závodu.

kud by předkupník své právo využil, byl schopen

luvlastnictví, v nichž panuje svár mezi podílníky.

zajistit nabytí věci. Důvodem takovéto úpravy

Spoluvlastníci usilující o konsolidaci majetku

Předkupní právo po 1. lednu 2018

je zachování efektivity při realizaci transakcí.

mohou tak díky předkupnímu právu docílit

Jak již bylo uvedeno výše, od 1. ledna 2018 se

Obsahem nabídky vůči zbylým spoluvlastníkům

redukce počtu spoluvlastníků nebo i úplného

předkupní právo spoluvlastníků navrátí do čes-

musí být všechny podmínky, které byly nabízeny

zániku spoluvlastnictví nemovité věci. Pokud se

kého právního řádu, nicméně nikoliv ve zcela

třetí straně. Především se jedná o kupní cenu,

nyní chtějí spoluvlastníci vymanit ze spoluvlast-

shodné podobě, jako bývalo v OZ. Předkupní

ale i například dobu splatnosti, způsob placení

nictví, ale jiní spoluvlastníci jakoukoli dohodu

právo bude opět možné aplikovat pouze v přípa-

kupní ceny či jiné podmínky. Pokud kupující má

blokují, nezbývá spoluvlastníkovi než podat

dech, kdy dochází ke změně vlastníka na zákla-

plnit dohodnuté vedlejší plnění, například vedle

žalobu na zrušení spoluvlastnictví. Judikatura

dě převodu vlastnického práva, tedy typicky

zaplacení kupní ceny i poskytnutí nějaké služby,

se nicméně ustálila na následujících způsobech

pokud dojde k uzavření kupní či darovací smlou-

které nemůže předkupník poskytnout, potom

vypořádání spoluvlastnictví v uváděném pořadí:

vy, a ne v případě takzvaného. přechodu vlast-

lze nesplnění tohoto požadavku prodávajícímu

(1) rozdělení věci, (2) zrušení a vypořádání podí-

nického práva, jak tomu je například v případě

vynahradit zaplacením odhadní ceny takového

lového spoluvlastnictví budovy jeho přeměnou

přechodu vlastnického práva v rámci dědického

nepeněžitého plnění. V případě, že by nebylo

na vlastnictví jednotek (pokud jsou tyto varian-

řízení nebo v případě přeměny spoluvlastníka

toto vedlejší plnění možno ocenit v penězích,

ty fakticky možné), (3) přikázání věci jednomu

v rámci fúze nebo rozdělení. Nemění se ani

předkupní právo zanikne. Pokud spoluvlastník

spoluvlastníkovi za náhradu, případně (4) prodej

případy, kdy nebude spoluvlastník povinen

bude převádět svůj podíl bezúplatně, bude

ve veřejné dražbě. Pokud se tedy spoluvlast-

nabízet ke koupi spoluvlastnický podíl ostatním

platit právo spoluvlastníků vykoupit podíl

ník není schopen s druhým spoluvlastníkem

spoluvlastníkům. Bude se opět jednat o převo-

za obvyklou cenu. V případě, kdy spoluvlastník

dohodnout a předkupní právo nemá k dispozici,

dy spoluvlastnického podílu na osoby blízké.

zbývajícím spoluvlastníkům nenabídl převáděný

ztrácí jistou možnost, jak získat věc do svého

Nově však bude předkupní právo spoluvlastníků

spoluvlastnický podíl ke koupi, mohou se tyto

výlučného vlastnictví. ▪

omezeno pouze na nemovitosti, přičemž podíl

osoby v první řadě domáhat, aby spoluvlastník

na nich budou spoluvlastníci opět oprávněni

splnil svou zákonnou povinnost a nabídnul

vykoupit v poměru podle velikosti svých podílů,

jim převáděný spoluvlastnický podíl. Pokud

pokud se nedohodnou jinak. Spoluvlastník se

již k převodu vlastnického práva došlo, může

bude moci vzdát předkupního práva s účinky

se předkupník domáhat převodu věci přímo

pro své právní nástupce. Pokud se bude jednat

u osoby, která mezitím vlastnické právo ke spo-

o nemovitou věc zapsanou do veřejného sezna-

luvlastněnému podílu nabyla, a to za úplatu,

mu, potom vzdání se předkupního práva bude

za kterou ji sama nabyla.

muset být zapsáno do katastru nemovitostí. Dopady předkupního práva Realizace předkupního práva

Znovuzavedení předkupního práva spoluvlast-

Realizace předkupního práva probíhá tak, že

níků nemovitostí má svá pro a proti. Odpůrci

spoluvlastník, který převádí svůj spoluvlastnic-

obvykle namítají, že není vhodné měnit novou

ký podíl, musí ostatním spoluvlastníkům učinit

právní úpravu tak brzy po jejím zavedení a zasa-

písemnou nabídku na jeho odkoupení. Tato

hovat tak, v rozporu s principy NOZ, do dispo-

povinnost vznikne, nebylo-li mezi stranami ujed-

ziční volnosti spoluvlastníka, který bude chtít

náno jinak, v momentu uzavření kupní smlouvy

svůj spoluvlastnický podíl převést na třetí


72 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

DOMY

HRŮZY Čekající příležitosti nemovitostního businessu Hlavní město se potýká s nedostatkem bytů. Zároveň ale po celé metropoli stojí stovky neobydlených domů. Pomoci by mohlo vyvlastnění majitelů, kteří se o ně nestarají. Připravil: Jan Němec, redaktor týdeníku Ekonom, Foto: archiv


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 73

Zabedněné dveře a okna. Zvonky bez jmen ná-

si stěžují na nedostatek volných parcel v širším

právě na výše zmiňovaný paradox. „Zastavují

jemníků. Petlice na vratech místo běžného zám-

centru, kde by mohli stavět, a na straně druhé až

se nové plochy a přitom v centrech měst čekají

ku. Graffiti hyzdící fasádu. Takové jsou typické

stovky bytů, v nichž nikdo nebydlí.

na využití prázdné nemovitosti,“ vysvětluje motivaci spolku zakladatel webu Prázdné domy

známky opuštěnosti domu. Jen při procházce centrem Prahy lze takových budov „potkat“ do-

Stovky bytů bez nájemníků

slova desítky. A to i v žádaných čtvrtích, přímo

Nejde přitom jen o Prahu. Podobná situace

v historickém centru, tedy na nejlukrativnějších

panuje také v mnoha dalších českých městech.

Kontroverzní „maršmeloun“

parcelách metropole. Na první pohled je u těch-

Potvrzují to například údaje iniciativy Prázdné

Příkladem je třeba kontroverzní bytový dům

to často architektonicky cenných domů zjevné,

domy. Ta založila speciální webové stránky,

v sousedství Anežského kláštera. Dostal

že je nikdo neobývá a nejspíš to v nejbližší době

na nichž pravidelně na mapě Česka doplňuje

nelichotivou přezdívku „maršmeloun“ a kvůli

ani neplánuje. A že jejich majitel o nemovitost

informace o opuštěných nemovitostech v čes-

umístění v památkově chráněné lokalitě měl

ztratil zájem a nehodlá do ní investovat. V Praze

kých městech. Podle posledních údajů jich shro-

pestrobarevný objekt mnoho odpůrců. „Štve

tak vzniká zajímavý paradox: Na jedné straně už

máždila už více než 1600; nejvíce v Praze – více

mě, když se v Praze v historickém centru staví

několik let strmě rostou ceny bytů a developeři

než 250 budov. Iniciativa má za cíl upozorňovat

kontroverzní bytový dům „maršmeloun“

Petr Zeman.

Cukrovarnický palác Adresa: Senovážné náměstí 976/33, Praha – Nové Město Budova prohlášená ministerstvem kultury za kulturní památku byla vystavěna v letech 1912 až 1916. Po revoluci budova sloužila jako sídlo Investiční a poštovní banky, poté ji koupila investiční společnost J&T. Ta avizovala plány na přestavbu budovy za stovky milionů korun na luxusní hotel, nakonec z nich ale sešlo. Od J&T dům koupili před několika lety ruští investoři; nynějším majitelem je společnost Paleva, která má podle obchodního rejstříku také vazbu na ruské podnikatele. I přes sliby dům začít opravovat nejpozději v roce 2015 a vydané stavební povolení na rekonstrukci na pětihvězdičkový hotel se 175 pokoji se dosud na místě nic neděje.


74 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

a radnice obhajuje stavbu prohlášením, že chce do centra vrátit život a obyvatele. Přitom jsou všude okolo desítky prázdných domů s opuštěnými byty, “ dodává spoluautor webu Radomír Kočí. Pohled do mapy na webu iniciativy jeho slova potvrzuje: Prázdné domy stojí i v samotném srdci metropole, na Václavském či Staroměstském náměstí i v jejich okolí. V lokalitách, kde lidé platí nájmy více než 350 korun za metr a kupní ceny často přesahují hranici 100 tisíc korun za metr, tak existují desítky či spíše stovky bytů ležících doslova ladem. Problémem přitom není jen fakt, že prázdné domy zabírají místo, kde by mohly bydlet tisíce lidí. Řada ruin je v natolik špatném stavu, že dokonce ohrožují chodce. Výjimkou nejsou ani budovy, na něž muselo město na své náklady umístit ochranné sítě, aby kolemjdoucím nepadaly kusy fasády na hlavu. Nezvěstní soukromníci, ale i město Kdo jsou vlastně majitelé prázdných domů? Z katastru nemovitostí vyplývá, že podstatnou část z nich vlastní nejrůznější „eseróčka“ s komplikovaně dohledatelnými, často zahraničními majiteli. Dohledat je či přimět ke komunikaci je pro úřady často velmi složité. Některé firmy navíc nakoupily nemovitosti ze spekulativních důvodů a na opravě ani nemusejí mít zájem. Jednoduše čekají, až ruina spadne nebo bude muset být kvůli havarijnímu stavu strhnuta. „Majitelé si totiž budovu koupí se záměrem na místě

Palác Hrobčických a Wimmerův palác

postavit nový objekt, “ dodává Petr Zeman. Dalším případem jsou restituenti, kteří domy získali v 90. letech. U nich je častým problémem to, že na nákladnou rekonstrukci nemají peníze. Anebo žijí v zahraničí a do nemovitosti v Česku nemají zájem investovat. „Nedohledatelnost“

Adresa: Rytířská 401, 402, Praha – Staré Město

majitelů nicméně podle úřadů není hlavním

Dvě historické budovy nedaleko pražského Staroměstského náměstí pocházejí ze

problémem. Větší komplikací je fakt, že má

13. století. V 90. letech oba domy koupili italští investoři s plány na přestavbu na hotel. Výsledkem „rekonstrukce“ byly velmi necitlivé zásahy, které nenávratně poškodily historický interiér domu. Padla za ně také rekordní pokuta ve výši 900 000 korun pro podnikatele Cesare Bellitiho. Dnešním majitelem domů je akciová společnost Maitrea vlastněná podnikatelem Antonínem Koláčkem. Miliardář a buddhista chtěl domy přestavět na buddhistické lázně s plánovanou investicí až 750 milionů korun, ovšem kvůli soudům v kauze Mostecká uhelná je otázkou, kdy a zda vůbec bude projekt realizován.

malé páky, jak majitele k investování do budov přimět. „Majitelé spíš vědí, že město v tuto chvíli nemá účinný nástroj, jak je pokutovat za to, že dům padá lidem na hlavu nebo dělá Praze ostudu. Pokuty jsou nízké, Praha může stavebně zasáhnout do budovy jen obtížně, “ vysvětluje náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská. Ta navíc přiznává, že tvrdšímu postupu proti majitelům zanedbávajícím péči


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 75

o nemovitosti brání i další fakt: Mnoho chátrajících budov je také v majetku hlavního města nebo státu. „Kdybychom teď vyhlásili program tvrdé ruky vůči soukromým majitelům, tak jejich první reakce by byla, že sami máme domy, které chátrají, “ konstatuje Kolínská. Praha začne u sebe Prvním krokem nápravy současné situace tak podle Petry Kolínské je, aby šel příkladem pražský magistrát. „Když začne město své stavby opravovat, může pak být proti soukromým vlastníkům důslednější, “ tvrdí náměstkyně primátorky. Proto podle ní Praha provádí velkou inventuru stavu všech budov, které vlastní. Díky tomu zjistí, jaké objekty a v jakém stavu vlastně městu patří. A co se s nimi dá dělat. Praha přitom už na zlepšení situace pracuje. Jedním z projektů, který zajistí využití pro dosud neobývané budovy, je například dům v Hybernské ulici. O něj projevila zájem Univerzita Karlova, která by v nevyužívaném domě chtěla rozšířit svůj kampus. Řeší se údajně i využití radničních domů na Staroměstském náměstí, které po odstěhování úředníků magistrátu zůstávají také nevyužité s výjimkou jednoho, kde sídlí Skautský institut. Squatteři a daně jako řešení Jak ale přimět k lepšímu přístupu soukromé majitele, na něž je dosud město krátké? Někteří politici navrhují, aby například majitel zanedbávaného domu platil vyšší daň z nemovitosti. To by v důsledku mělo znamenat jediné: Majiteli by se nevyplatilo čekat, až nemovitost „spadne“, aby na jejím místě postavil dům nový. Zazní-

Palác Alfa U Stýblů

vají ale také návrhy, které by vlastníky měly motivovat pozitivně například ve formě dotací na rekonstrukci. Petra Kolínská pak přichází i s poměrně radikálním a neotřelým nápadem – ponechání volné ruky squatterům. „Kdyby městské části věděly, že když nechají dům dlouho prázdný, budou konfrontovány se squattery, daly by si větší pozor, “ navrhuje Kolínská. Tento nápad však kvůli značné kontroverzi nejspíš nemá příliš šancí, stačí se podívat na situaci kolem autonomního centra Klinika, kterého se domáhá Správa železniční dopravní cesty.

Adresa: Václavské náměstí 785, Praha – Nové Město Funkcionalistický palác přímo v centru metropole byl postaven v letech 1927 až 1928. Od počátků sloužil jako administrativně-obchodní centrum, sídlilo v něm například i známé Kino Alfa nebo Divadlo Semafor. V restituci byl pak vrácen vnukovi původního majitele Ondřeji Stýblovi. Ten pasáž pronajal firmě, která měla výměnou provést kompletní rekonstrukci. Z ní nakonec sešlo a funkční je tak dnes pouze část pasáže; horní patra jsou nevyužívaná a nepřístupná veřejnosti. Webové stránky pouze uvádějí, že je objekt v rekonstrukci.


76 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

Mottlův dům Adresa: Jungmannovo náměstí 761, Praha – Nové Město Novobarokní nájemní a obchodní dům se secesními prvky byl postaven na začátku 20. století a dnes je kulturní památkou. Objekt má ve správě společnost Idee spojená s nemovitostním investičním fondem finanční skupiny Generali. Budova nyní slouží pouze jako sídlo několik obchodů v přízemních prostorech. Horní patra s byty či kancelářemi zůstávají nevyužitá, lepší časy má za sebou ostatně i fasáda budovy.

Dům U starých Šedivých Adresa: Bartolomějská 309, Praha – Staré Město Barokní dům postavený na základech původní budovy ze 13. století leží v centru Prahy, v „policejní“ ulici Bartolomějská. Budovu s bohatou historií nyní vlastní společnost Gama Estates. Už před rokem ale zástupci Zelených upozorňovali, že majitel údajně záměrně nechává budovu chátrat, aby na jejím místě mohl vystavět nový hotel. V současnosti je využíváno pouze přízemí domu, kde sídlí prodejna suvenýrů, horní patro zůstává prázdné.


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 77

Z popela Znovuoživení Barrandovských teras Barrandovské terasy byly otevřeny v roce 1929, vybudoval je podnikatel Václav M. Havel. Areál s restaurací či plovárnou se stal brzy oblíbeným místem nejen pro pražskou smetánku. V roce 1948 terasy znárodnili komunisté a původním majitelům, rodině Havlových, se vrátily až v 90. letech díky restitucím. Přestože byl už v roce 1988 areál prohlášen za kulturní památku a v roce 1993 zde pražský magistrát vyhlásil památkovou zónu, cenné budovy dlouhou dobu chátraly bez využití. Do oprav se až v loňském roce pustil současný majitel Barrandovských teras, český podnikatel s řeckými kořeny Michalis Dzikos. Rekonstrukce, jejímž výsledkem by mělo být obnovení restaurace či otevření hotelu, by měla podle Dzikose skončit do tří let.

Vyvlastnění? Města o domy příliš nestojí

roku 2014, kdy zákoník nabyl účinnosti.

budovu vyvlastnit nemohlo. Jinak řečeno,

Prozatím toho úřady s majiteli chátrajících

Jinými slovy, první vyvlastnění by mohlo

vyvlastnění nebude jednoduché a dají se

budov mnoho nenadělají. Někteří politici se

proběhnout nejdříve v roce 2024. Právníci

kvůli němu očekávat i soudní spory. Navíc má

proto upínají k čerstvé možnosti, kterou

navíc upozorňují, že není jasné, za jakých

vyvlastňování ještě jeden háček: Je zjevné,

přinesl nový občanský zákoník. Podle této

podmínek by bylo možné označit dům za

že Praha nemá peníze na opravy domů, které

legislativy by mělo být možné opuštěné

nevyužívaný. Podle některých výkladů by pro

vlastní už nyní. Pokud by ve velkém vyvlastnila

nemovitosti vyvlastnit. Má to však jeden

zabránění této kvalifikaci například stačilo,

desítky majitelů zanedbaných domů, zatížilo by

háček: Lhůta, po jejímž uplynutí mohou úřady

aby majitel v průběhu těchto deseti let zaplatil

to veřejné rozpočty ještě více. Anebo by domy

„sáhnout“ i na soukromý majetek, je poměrně

daň z nemovitosti nebo do domu investoval

chátraly dále, jen tentokrát „pod dohledem“

dlouhá – 10 let. Navíc začala běžet až od

byť zanedbatelnou částku. Město by pak

magistrátu. ▪


MÓDA

GOURMET

KRÁSA ONLINE LIFESTYLOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY, KTERÉ ZAJÍMÁ MODERNÍ ŽIVOTNÍ STYL WWW.ICONIQ.CZ iconiqcz

iconiq.cz


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


80 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

Book One: Porsche Design představuje premiérový ultrabook Porsche Design rozšiřuje portfolio svých produktů o první ultrabook. Exkluzivní model nese příznačné označení Book One a jedná se bezesporu o nejprestižnějšího zástupce své kategorie. Konvertibilní provedení s kloubem s rozsahem 360 stupňů a odpojitelným displejem přináší maximální flexibilitu – ta je ještě podpořena přídavným dotykovým perem. Šasi je kompletně hliníkové a je osazeno nejvyspělejšími technologiemi, srdcem ultrabooku s displejem

PRVNÍ PĚTIHVĚZDA V HAVANĚ Kuba začíná oficiálně psát novou kapitolu své historie, v Havaně byl otevřen první pětihvězdičkový hotel. Premiéru na půdě ostrovní metropole pro sebe získala síť Kempinski. Hotel Manzana de Goméz se nachází v srdci starého města v budově původního prvního havanského obchodního centra a nabídne 246 pokojů, spa a také butikovou zónu s brandy, jako je Gucci, Versace nebo Armani.

o úhlopříčce 13,3 palce je procesor nejnovější generace Intel Core i7 Kaby Lake s integrovanou grafickou kartou Intel HD Graphics 620. V prodeji za 79 995 Kč.

PRO DOBROU VĚC Už 30. června ožijí Karlovy Vary filmovým festivalem. Jeho oficiálním šampaňským je již řadu let Moët & Chandon a s letošním 52. ročníkem přináší novinku v podobě spojení s modelkou Danielou Peštovou. Ta spolu s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou

Montblanc pro Unicef

představí 1. července tradiční hollywoodský

Montblanc představil novou speciální limitovanou edici psacích potřeb,

rituál v podobě „Přípitku pro dobrou věc“.

hodinek a kožených doplňků dedikovanou UNICEFu. Tímto charitativním

Onou dobrou věcí je v tomto případě

počinem značka připomíná svou dlouhodobou snahu zpřístupnit

příspěvek neziskové organizaci Alsa, jíž

vzdělání dětem po celém světě.

je Daniela patronkou. Nadace

Nás zaujalo plnicí pero se zlatým

podporuje pacienty

hrotem z řady Writing is a Gift

se zákeřným degenerativním

zdobené po celé ploše těla

nervovým onemocněním

i uzávěru motivem prvních

známým pod zkratkou ALS.

písmen šesti světových abeced –

Z každého karlovarského

japonské, čínské, korejské,

přípitku pro dobrou věc

arabské, latinky a hindi. Část

šampaňským

výtěžku z prodeje kolekce

Moët & Chandon

poputuje k rukám UNICEFu,

tak půjdou pro

aby podpořila jeho vzdělávací

Alsu potřebné

projekty. Cena pera je

peníze.

42 700 Kč.


NOVINKY  STATEMENT  ESTATE 81

NOVÉ VERTU Vertu je zpět v Praze a hned se žhavou novinkou. Na jaře bylo uvedeno na trh updatované provedení modelu britského prestižního smartphonu Vertu Constellation. Ačkoliv je novinka entry levelem značky, neustupuje od prémiového standardu, jako je kožené potažení zadního krytu i detailů na šasi z eloxovaného hliníku, 140karátový safírový displej a servis Vertu Concierge. Nový Constellation funguje na systému Android, je k dispozici v malino-

T R I L O G I E

vé, skořicově hnědé

Záležitost znalců. Omega The Trilogy je soubornou limitovanou edicí tří modelů značky – Sea-

na 112 750 Kč. Znalce

master, Railmaster a Speedmaster. Omega novou sběratelskou výzvou slaví šedesáté výročí

Vertu jistě potěší

či petrolejové barvě kůže a vyjde vás

vůbec prvního uvedení této trojice profesionálních hodinek na trh. Exempláře z limitované edice

také skutečnost, že

vycházejí z původních náčrtů, takže je na nich znát dotek retro přístupu, ale zároveň využívají

v nabídce je i aktua-

moderní technologie značky. Součástí balení The Trilogy v replice originálního dubového boxu

lizovaná verze iko-

z roku 1957 jsou také vyměnitelné kožené řemeny a nato strapy pro každý z modelů dodávaných

nického klávesového

na ocelovém tahu. Trio hodinek v boxu je k dostání v limitované edici 557 kusů za 711 300 korun,

modelu Signature,

jednotlivé modely se ale prodávají i samostatně, přičemž od každého bylo vyrobeno 3557 kusů.

tady cena začíná na 360 000 Kč.

BMW I3 ADVANCED EDITION: Speciální edice s výbavou za polovinu

Nejúspěšnější elektromobil českého trhu BMW i3 je nově k dostání ve speciálním provedení BMW i3 Advanced Edition, která přináší zvýhodnění až 144 976 Kč včetně DPH. Jde o nabídku sestavenou na základě zkušeností s požadavky zákazníků BMW i3, kteří si své elektromobily často bohatě vybavují nad rámec standardní výbavy. A právě nejčastěji volené doplňky jsou nyní připraveny za poloviční cenu. Dostanete tak výbavu v hodnotě 289 952 Kč včetně DPH za polovinu. Nabídka platí pro čistě elektrickou verzi BMW i3 se zvětšeným akumulátorem 94 Ah s normovaným dojezdem 300 km a jeho odvozenou variantu s prodlužovačem dojezdu REX. Součástí výbavy dodávané za poloviční cenu v rámci speciálního BMW i3 Advanced Edition jsou následující položky:

▶ Charging Paket: rychlonabíjení,

tepelné čerpadlo, vyhřívání sedadel a akumulátoru ▶ Paket Comfort Advanced: multifunkční

volant, vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým tlumením odrazivosti, přední loketní opěrka, odkládací paket, dešťový senzor, automatická klimatizace, systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí, paket Comfort, LED elementy v předních světlometech ▶ Paket Business: Navigační systém

Professional, příprava pro mobilní telefon Bluetooth, ConnectedDrive Services, komfortní přístup, zvuková aparatura Harman Kardon ▶ Design interiéru LOFT ▶ Kola 19“ Turbine ▶ BMW Wallbox, 3fázová domácí

rychlonabíjecí stanice


GOLF z jiné perspektivy NOVÝ | STYLOVÝ | MIMOŘÁDNÝ

52,9

AKTUALITY

Klára Spilková První poprvé!

mil.

pro Phila Mickelsona

CESTOVÁNÍ

Zaoceánskou lodí

BYZNYS

kolem Zélandu

HELIGOLF 89 Kč / 3,60 $ / 3,20 €

01/2017

Vzdušnou čarou na green! 01/2017

17.05.17 17:15

www.premium-golf.cz

PremiumGolf.cz

premiumgolfcz


Jestliže se vám žilách rozproudí adrenalin hned, jakmile slyšíte burácet silné motory, pak by vaše plány na červen měly počítat s  největší českou motoristickou událostí, která proběhne 10. a 11. června v areálu PN Bohnice. Na show Legendy si budete moci prohlédnout vozy nejvýznačnějších značek od  McLaren, Bentley, Jaguar či Maserati. Závodní speciály a  modely jako Lamborghini Centenario, Pagani Huayra, Ferrari F12 TDF uvidíte i v pohybu, na programu jsou totiž exhibiční jízdy na zabezpečené trati o délce 1,5 km.

reSITE 22–23. červen bude v Karlíně patřit budoucnosti urbanistiky a architektury. Ve  Fóru Karlín totiž proběhne šestý ročník mezinárodní konference reSITE, která zkoumá anatomii měst a  spojuje odborníky napříč obory, kteří určují jejich podobu. Čestnými hosty reSITE: In/visible City jsou japonská architektka Kazuyo Sejima, místostarosta Paříže Jean-Louis Missika. Nebude chybět ani Martin Barry, CEO City Crew a vizionář v čele reSITE.

Připravila: ADÉLA BAGGE

PRAHA ŽIJE

LEGENDY

HUDBOU

DIÁŘ  STATEMENT  ESTATE 83

Druhý ročník multižánrového hudebního festivalu oživí veřejný prostor od čtvrtka 8. do  soboty 10. června. Na  padesáti místech metropole v  rámci akce vystoupí více než 200 umělců. Slavnostní zahájení proběhne 8. června v  19 hodin na  piazzetě Národního divadla. Na  programu je premiéra hry Zakázaná symfonie a akrobatická performance SLACK SHOW. Pět hudebních pódií vyroste na náměstí Jiřího z  Poděbrad, Karlově náměstí, Jungmannově náměstí, na  Klárově a  v  Kampusu Dejvice, festivalový program završí v sobotu afterparty v šesti pražských klubech – Chapeau Rouge, Jazz Dock, Palác Akropolis, Klubovna, Nákladové nádraží Žižkov a Napa Bar.

V

GULLIVER DOXU Do 30. června máte unikátní možnost podívat se do  Centra současného umění DOX v  pražských Holešovicích a  ocitnout se ve  42 metrů dlouhé a  10 metrů široké vzducholodi z  dřeva a  oceli. Za zhmotněným architektonickým organickým tvarem, který vytváří provokující kontrast s  moderní industriální budovou DOXu, stojí významný architekt Martin Rajniš, držitel Ceny za přínos architektuře v  oblasti udržitelného rozvoje za  rok 2014. Poselství interaktivního prostoru tkví zejména v  symbolice vzducholodi, která ztělesňovala bezprecedentní technologický pokrok a  optimistické až utopické ideály, proto nese jméno jedné z  nejznámějších postav utopické literatury – Gulliver.


84 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

LEXUS LS VIVA LA REVOLUCIÓN! Konec osmdesátých let dvacátého století přinesl řadu zásadních změn v téměř všech oborech lidské činnosti. Mezi jednu z nich lze zařadit i zrození značky Lexus a uvedení jejího modelu LS. Ten tehdy i tradičním výrobcům ukázal směr, jímž se má vydat další vývoj luxusních sedanů. Nyní hodlá Lexus LS ve své nejnovější generaci tuto revoluci zopakovat.

připravil: Ondřej Pavlůsek Foto: lexus


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 85


86 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

Lexus byl stvořen japonskou automobilkou Toyota primárně pro se-

nová pohonná jednotka s nejvyšším výkonem 310 kW odkazuje na filozofii

veroamerických trh, aby se zde stal plnohodnotným konkurentem přede-

vyšší dynamiky, kterou Lexus v současnosti prosazuje. Mezinárodní auto-

vším pro vozy prémiových evropských značek. Tento krok se zdařil a první

salon v Ženevě pořádaný v březnu letošního roku pak byl místem světové

model značky s označením LS si prakticky ihned po uvedení na trh získal

premiéry pro provedení LS 500h využívající vícestupňový hybridní pohon,

uznání kritiků a ohromil zákazníky nastolením nových srovnávacích měřítek

zahrnující benzinový motor 3,5 litru V6 Dual VVT-i a dva elektromotory.

v otázkách jízdního komfortu, výkonu i hladkého chodu pohonné jednotky,

S celkovým výkonem 264 kW tento systém umožňuje akceleraci z 0 na 

tichosti, kvality dílenského zpracování, důrazu na každý detail a spolehlivos-

100 km/h za 5,4 s či jízdu čistě na elektřinu až do rychlosti 140 km/h.

ti. Nyní se Lexus chystá svůj historický úspěch zopakovat prostřednictvím zbrusu nového sedanu LS páté generace v modelovém provedení pro rok

Vždy pod kontrolou

2018.

Nová generace luxusních sedanů LS využívá platformu GA-L, u níž Lexus uvádí, že se může pochlubit nejvyšší tuhostí v rámci všech dosavadních

Vzhled kupé, prostor limuzíny

modelů značky od jejího zrození na konci osmdesátých let, a to i přesto, že

Zcela nový Lexus LS je delší a nižší než zástupci čtvrté generace, kterou

s rozvorem náprav dlouhým 3125 mm překonává svého předchůdce v pro-

nahrazuje. Novinka nastupuje s designem karoserie, jenž ji vzhledově

vedení s prodlouženým rozvorem náprav o plných 35 milimetrů. Dokonalé

přibližuje sportovním vozům s karoserií typu kupé. I přes svůj atraktivní

vyvážení jízdního pohodlí s ovladatelností pomáhá u nového LS zajistit

a dynamický zevnějšek zůstává nový Lexus LS i nadále především luxusním

mimo jiné i nejnovější generace technologie ovládání podvozku VDIM

a prostorným sedanem nejvyšší třídy. To ostatně velmi dobře demonstrují

(integrované řízení dynamiky vozidla, pozn. red.). Tento systém spočívá

jeho vnější rozměry v podobě celkové délky 5235 milimetrů, šířky

v kooperativním řízení všech dílčích systémů vozidla od brzdění přes řízení

1900 milimetrů a výšky 1450 milimetrů. Samotná automobilka k tomu pak

až po odpružení a jeho cílem je regulovat podélné, boční i svislé pohyby

dodává, že při srovnání s odcházejícím provedením je nový model i přes

vozidla, stejně tak jako boční i podélné náklony karoserie.

svůj výrazně sportovnější zevnějšek o pouhých 15 milimetrů nižší, přičemž kapota motoru se snížila o necelých 30 milimetrům a víko zavazadelníku

Na nejvyšší úrovni

o 41 milimetrů. Dynamickému designu má plně odpovídat i jeho jízdní projev

Lexus vedle zajištění co nejvyššího cestovního komfortu a požitku z jízdy

a radost z řízení.

dbá samozřejmě u své novinky i na zajištění maximální možné bezpečnosti. Součástí výbavy nové generace LS je proto doslova armáda technologií,

Komfort především

které mohou pomoci nehodám zcela zabránit nebo alespoň výrazně zmírnit

Za sportovně střiženým zevnějškem nové generace modelu LS se ukrývá

jejich následky. Samozřejmostí je zde proto bezpečnostní paket Lexus

interiér, který se může pyšnit nejmodernější technikou, ale zároveň zacho-

Safety System + a k dispozici bude i paket vyspělých bezpečnostních sys-

váním všech dosavadních tradic značky Lexus v podobě zajištění maximální

témů, jehož součástí je celosvětově první systém intuitivní funkce detekce

možné míry pohodlí a luxusu všem členům posádky. Palubní deska organic-

chodců s aktivním řízením. ▪

kých tvarů s informačními displeji umístěnými v jednotné výšce klade důraz na uspořádání pro potřeby řidiče, ve snaze umožnit ovládání všech systémů bez nutnosti měnit polohu za volantem. Na všechny cestující čekají zcela nově navržená sedadla a skutečnou lahůdkou jsou na přání nabízená přední

Lexus LS 500

sedadla elektricky nastavitelná ve 28 směrech, včetně vyhřívání, chlazení

Zrychlení

0–100 km/h za 4,5 s

a masážní funkce. Dokonale odhlučněná kabina je pak ideálním prostředím

Max. rychlost

dosud neuvedeno

Výkon

310 kW

Objem

3,5 l

Kultivovaný výkon

Spotřeba

dosud neuvedeno

Lexus pátou generaci své vlajkové lodi představil světu nejprve na letošním

Hmotnost

dosud neuvedeno

lednovém autosalonu v Detroitu v provedení LS 500, pod jehož kapotou

Rozvor

3125 mm

Cena v základní výbavě

dosud neuvedeno

pro standardně dodávaný prémiový systém ozvučení, nebo na přání nabízený audio paket prostorového ozvučení Mark Levinson.

pracuje nový vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru s novým systémem dvojitého přeplňování vycházejícím ze zkušeností značky ve světě f1. Tato


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 87


88 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

Portugalsko Víno, jídlo, golf, pláže, památky, noční život… Portugalsko má tohle všechno a navíc si stále zachovává autentickou atmosféru. Možná proto je v současnosti tolik trendy. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv


CESTOVÁNÍ  STATEMENT  ESTATE 89


90 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

životem na Hotel Martinhal ve čtvrti Chiado staví na rodinném – ovšem stále pětihvězdičkovém – servisu a portugalském designu.

zahrádkách Jídlo n a terasách,

a st yl šp aně lské ho

odkud se skupinky

tap as je

oblí ben é i v  Po barů, kde zábava končí až s prvními rtug alsk u. ranními paprsky slunce. Byla by skoro

pomalu trousí do místních

škoda v Lisabonu jíst něco jiného než mořské plody, dary chladného oceánu jsou tady opravdu štědré a Portugalci vědí, jak s nimi nakládat. Must have položkou na lisabonském gourmet seznamu je určitě středomořský humr, v podstatě velká langusta s ostny a mimořádně chutným masem. V každé zemi vám budou lidé tvrdit, že mají skvělá lokální vína – v Portugalsku je to ovšem bezezbytku pravda. Specialitou je tady osobité kořeněné vinho verde, za vyzkoušení – a to nejlépe opakované – ovšem stojí také lehká šumivá espumante s osvěžující jiskřivou chutí.

Lisabon, nový hotspot Evropy Portugalská metropole dýchá mimořádnou atmosférou. Turisté ji už samozřejmě objevili, nelze si nevšimnout, že Lisabon je aktuálně jedním z evropských cestovatelských hotspotů, ale i přes vlnu náhlé popularity si pořád zachovává autentičnost. Komplexní představu o městě vám zprostředkují pro Lisabon tolik typické žluté tramvaje, z jejich oken navíc můžete pohlédnout do tváře opravdovému všednímu Lisabonu. Za necelé dvě hodiny vás úzkými uličkami provedou kopcovitým městem a vy si můžete jen dělat poznámky, kde byste se chtěli při následné procházce zastavit. Geometrie romantiky Architektura města je velmi specifická, po pár desítkách minut na cizince začne dotírat pocit, že je tady něco „jinak“. Je to tím, že rozvržení

José Avillez je jedním z nejuznávanějších evropských šéfkuchařů. V Lisabonu vede dvouhvězdičkovou michelinskou restauraci Belcanto a uvolněnější formu jeho kulinářského umění můžete ochutnat v bistru Bairro do Avillez (na snímku).

města je staré teprve dvě a půl století, Lisabon musel být po fatálním zemětřesení v roce 1755

opuštěné, ale jejich kulisy dodávají teplým

Obzvlášť v kombinaci se sardinkami na stovky

z velké většiny nově postaven a samozvaným

večerům provázeným mořským vánkem na nové

způsobů, portugalským téměř národním jídlem,

architektem padlé koloniální perly se stal vládce

úrovni romantiky.

nebo čerstvými krevetami se dá espumante branco popíjet hodiny a hodiny.

země, markýz de Pombal. Dlouhé ulice jsou tak koncipovány v sterilně pravoúhlém systému,

Jezte, jezte, jezte – a pijte

takže doslova na každém rohu na vás čeká

Lisabon je hodně o jídle, na každém rohu tady vůli

Mág Avillez

překvapení v podobě otevření úplně nové skryté

sběratelů chuťových zážitků pokouší restaurace

Simplicitu prosté přímořské kuchyně vyvažují

městské scenérie. Domy v centru Lisabonu jsou

a malá bistra, v podloubích zapadlé bohémské

fine dining restaurace, lisabonská scéna nabízí

na evropský standard značně zanedbané a často

kavárny a město až dlouho do noci pulzuje

pět michelinských podniků, jeden dokonce dvou-


CESTOVÁNÍ  STATEMENT  ESTATE 91

Resort Martinhal Sagres má geniální polohu přímo naproti mysu Cabo de Sao Vicente. Romantika se tady ideálně snoubí s rodinným konceptem a pětihvězdičkovým standardem.

hvězdičkový – chcete-li zamířit na jistotu rovnou k tomu nejlepšímu, rezervujte si stůl v Belcanto. Kuchyni tady vládne José Avillez, a pokud byste neměli náladu na pomalou degustaci v Belcantu, nabízí se ještě možnost zajít do jeho bistra Bairro do Avillez v živé čtvrti Chiado, kde je prostředí samozřejmě o poznání více casual. Nenechte se ale zmást neformálním konceptem, rezervace je nutná několik dní předem.

Mys Cabo se Sao Vicente je nejzápadnějším výběžkem Evropy, před mořeplaveckou revolucí byl tento kus země s impozantním majákem považován za konec světa.

Základna v Chiadu Opravdu autentický Lisabon na vás čeká v živé, pulzující čtvrti Chiado. Svou nejnovější pobočku tady má lokální síť pětihvězdičkových rodinných hotelů Martinhal, odkud je to pár minut k moři, na místní centrální trh i k nejzajímavějším památkám. Kromě skvělé lokace a výjimečně empatického servisu orientovaného na rodiny s dětmi hotel nabízí interiéry plné odlehčeného lokálního designu – nesmí chybět ani pro Portugalsko tolik typický korek nebo díla současných portugalských umělců. Poetika Cascais Na prozkoumání Lisabonu přesně do té míry, abyste se tady ještě nezačali nudit, je ideální vyhradit si tři dny a tři noci. Pak se vydejte dál Městečko Cascais dělí od Lisabonu jen zhruba půl hodiny cesty autem. Plážové letovisko s vilovou zástavbou je oblíbenou víkendovou relax destinací místní high society.

podél pobřeží. Jen půl hodiny cesty z Lisabonu leží na Costa do Estoril lázeňské městečko


92 ESTATE  STATEMENT  CESTOVÁNÍ

Pláže v regionu Algarve patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Cascais, v čase zastavené plážové letovisko s pi-

že cestujete s rodinou, určitě dáte přednost

ubytujte se ve zcela výjimečně situovaném resor-

toreskními vilkami, majákem a dlouhým členitým

dovolené v prostředí privátní vily než klasickému

tu Martinhal Sagres. Stylová apartmá v první linii

pobřežím s rozesetými plážemi. Mezi ty hodně

hotelu. Resort Martinhal Quinta kombinuje obojí,

u dlouhé pláže nabízejí perfektní výhled na maják

vyhledávané patří Praia do Guincho, ráj surfařů,

můžete si tady vybrat z portfolia mnoha různě

na Cabo São Vicente, zvlášť večer na privátní

kam se za větrem sjíždějí milovníci adrenalinu

komponovaných stylových vil s privátní zahradou

terase se sklenkou vína oceníte tento výjimečný

z celého světa. Mimochodem, začátkem červen-

a bazénem, které zastanou roli zázemí pro

výhled naplno. ▪

ce se Cascais stane dějištěm jednoho ze série

cesty na golf i na okolní pláže s maximální mírou

prestižních equistrian závodů Longines Global

soukromí a přitom stále nabídnou nepřetržitý

Championship Tour.

přístup k hotelovému servisu.

Golf v Algarve

Konec Starého světa

Pokud si na Portugalsko můžete vyhradit i více

Z Quinty je pak už jen hodinu a půl cesty vzdálen

dní, zamiřte do Algarve, nejjižnějšího regionu

portugalský národní park Sagres, jehožsoučástí

Portugalska. Jeho pobřeží nabízí jedny z nejkrás-

je mys Cabo São Vicente, nejzápadnější cíp Ev-

nějších pláží Evropy lemované pískovcovými

ropy s majestátním majákem čelícím někdejšímu

útesy vybíhajícími do vln oceánu, slunečné počasí

konci známého světa. Romantika posledního

je ve zdejším klimatu přitom téměř jisté. V po-

kusu pevniny Starého světa, o jejíž vysoké

sledních letech se Algarve skvěle etablovalo také

útesy se tříští divoké vlny, je nepopiratelná, a po-

na golfové mapě Evropy, zdejší hřiště především

kud si ji chcete užít intenzivněji a také intimněji

ve městě Quinta stojí za pozornost. V případě,

než jen v podobě několikahodinového výletu,

Mořské plody mají v portugalské národní kuchyni výsadní postavení.


CESTOVÁNÍ  STATEMENT  ESTATE 93

Estate TIP Portugalsko je aktuálně v oblasti investic do realit velmi výhodnou lokalitou, bleskový rozvoj turistického ruchu přináší rychlé zhodnocení nemovitostí a v zemi už intenzivně operují významní světoví hráči realitního trhu. Ideální volbou jsou domy na pozemcích přímo při pobřeží, atraktivní je – a čím dál tím víc ještě bude – hlavně plážový region Algarve. V portfóliu Sotheby's International Realty je právě k prodeji třeba velkoryse rozvržená a plně prémiově vybavená šestiložnicová vila ve čtyřicetitisícovém městě Albufeira. Dům situovaný u pláže disponuje bazénem a tropickou zahradou s výhledem na oceán. Cena nemovitosti je 12 500 000 eur, tedy zhruba 330 000 000 korun.


94 ESTATE  STATEMENT  STYL

Pod HLADINOU

POUTO K DOMOVU

CRAZY SUMMER

V kategorii sportovních hodinek materiálovým provedením extravagantní Patravi

Absolutně nepřehlédnutelná kanárkově žlutá potápěčská časomíra

ScubaTec nacházejí inspiraci v domovském městě značky Carl F. Bucherer,

z produkce Audemars Piguet lehce vybočuje z typické identity tvorby

ve švýcarském Lucernu. Speciálně vyvinutá barva číselníku má symbolizovat

značky, ale o to je zajímavější. Model navazuje na loňskou novinku

hladinu Lucernského jezera, zároveň ale také připomíná znak města, jemuž

s chronografem, na letošních Royal Oak Offshore Diver už se pro

dominuje právě modrá barva. Motiv modré se objevuje také na otočné keramické

tuto komplikaci ovšem místo nenašlo. Pouzdro z kartáčované oceli

lunetě a v podobě linek na černém kaučukovém náramku. Pouzdro hodinek

o průměru 42 milimetrů s otočným vnitřním kroužkem s potápěčskou

je vyvedeno v 18karátovém červeném zlatě a je vodotěsné do 500 metrů,

stupnicí ukrývá automatický strojek s šedesátihodinovou rezervou

zajímavým detailem je speciální přídavné zabezpečení korunky černěným

nátahu. Na kontrastním číselníku se signature mega tapiserií

titanem a heliový ventil vyvažující změnu tlaku při ponoru. Hodinky pohání vysoce

a luminiscenčními indexy a ručkami zaujímá pozici 3 indikátor data.

přesný COSC certifikovaný automatický strojek.

Součástí balení je vyměnitelný kaučukový náramek v modré barvě.

Carl F. Bucherer/Hodinářství Bechyně

Audemars Piguet

557 000 Kč

535 000 Kč

připravila: jitka krulcová Foto: archiv značek


STYL  STATEMENT  ESTATE 95

Pokud ve vás šumění mořských vln spouští instinkt objevitele, nechte se strhnout vášní a dobývejte mořské hlubiny. Vybrali jsme pro vás čtveřici potápěčských hodinek, které vám na této misi budou důstojnou společností.

HOLD AMERICKÉMU POHÁRU

OCEAN COMMITMENT

Pouhými pětatřiceti kusy limitovaná edice perfektně promyšlených Ulysse Nardin Marine

Kultovní linie potápěčských hodinek Fifty Fathoms

Regatta Artemis Racing je poklonou 35. ročníku America´s Cupu, konkrétně týmu Artemis

Bathyscpahe má novou limitovanou edici Ocean

Racing. Na smaltovaném číselníku ocelových hodinek s kaučukovým náramkem je vyobrazena

Commitment II čítající 250 kusů. Její centrální myšlenkou je

plachetnice, pozornost ale upoutá spíš sčítač chronografu s integrovanou datumovkou

ochrana světových oceánů, takže přesně tisíc eur z každého

a obvodová stupnice s indikátorem odpočtu času v rozmezí jedné až deseti minut. Právě

prodaného kusu poputuje na účely výzkumu podmořského

odpočet je na těchto hodinkách nejzajímavější. Ve 44milimetrovém pouzdru osazeném

světa. Je to už podruhé, co se Blancpain rozhodl takto

otočnou lunetou je uložen inovativní automatický in-house strojek s chronografem s funkcí

podpořit práci oceánologů. Hlavní komplikací automatického

nastavitelného odpočtu, který je pro závody plachetnic zásadní. Odpočet se reguluje tlačítkem

strojku v šedo-modrém keramickém pouzdru o průměru

v bočnici, obousměrná vteřinová ručka pak při spuštění běží pozpátku a při dosažení bodu 0,

43,6 milimetru je na desetinu sekundy přesný flyback

tedy startu regaty, se směr jejího chodu otočí a začne měřit délku závodu.

chronograf. Řemen je stylově vyroben z plachtoviny.

Ulysse Nardin/Klenotnictví Dušák

Blancpain/Klenotnictví Dušák

755 000 Kč

442 000 Kč


96 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 97

Golfových resortů světa

Nespokojte se s běžnou dovolenou u moře… Raději si při pohledu na rozbouřený oceán zahrajte golf! Připravili jsme pro vás Top 10 nejlepších golfových resortů světa. Zbývá vám rozhodnout jediné, chcete zůstat v Evropě, anebo vyrazit trochu dál? Připravila: Lenka Komrsková Foto: archiv


98 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

ABAMA, RITZ-CARLTON TENERIFE, KANÁRSKÉ OSTROVY

Máte rádi výzvy? Jedno z nejnáročnějších španělských golfových hřišť nese jméno Abama a najdete ho na Tenerife u resortu sítě Ritz-Carlton. Po pětihodinovém letu se tak můžete rovnou ubytovat v jedné z Tagor’ Villas, zatímco venku na vás bude čekat hřiště s parem 72 navržené bývalým hráčem Ryder Cupu, Davem Thomasem. Téměř všech 18 jamek doprovází výhled na Atlantický oceán, dostanou vás ale i vodopády či stovky palem, kaktusů a více než 300 druhů stromů a subtropických rostlin. Limit handicapu je 28 pro muže a 36 pro ženy, certifikát si musíte přinést s sebou a nezapomeňte na dress code. Chcete-li se něco přiučit, přihlaste se do Golf Academy, kde si budete moct vybrat až ze čtyř profesionálů. Místní klub nabízí butik s tím nejkvalitnějším vybavením i šatny, bar a restaurace. Od půl sedmé večerní otevírá své brány michelinská restaurace Kabuki, plán na večer je tak jasný… Dali jste golfu opravdu všechno? Pak zcela jistě uvítáte relax v hotelovém spa. Zkuste třeba North African Massage.

2

ADARE MANOR LIMERICK, IRSKO

Jestli pátráte po skrytém klenotu mezi golfovými hřišti, můžete přestat a místo toho si začněte bookovat letenku do irského Limericku. Jeden přestup a jste tam. Směřovat budete do Adare Manor Golf Club a 18jamkového království, pod jehož designem je podepsaný Eddie Hackett. Klub se 117letou historií vítá nové členy a zároveň si hýčká tradice včetně přísného dress codu. Dominantami hřiště jsou The Desmond Castle a Franciscan Abbey, které činí Adare Manor Golf Club, oceněné mimo jiné titulem Best Hidden Gem in Ireland, naprosto unikátním. Prostory nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí pod vedením známého architekta Toma Fazia. Zahrát si tak znovu můžete na podzim na zcela obnoveném hřišti s těmi nejnovějšími technologiemi včetně SubAir, jíž se pyšní jen pár golfových resortů na světě. Budete-li rezervovat apartmá v pětihvězdičkovém hotelu a resortu Adare Manor, jděte do Dunraven Staterooms jako mnozí VIP hosté, poplatek za hru vás s místním ubytováním navíc vyjde levněji. V tamním spa se uvolníte a pochutnáte si v The Oakroom Restaurant, kterou osvětlují pouze svíčky…


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 99

3

DOVE MOUNTAIN, RITZ-CARLTON MARANA, ARIZONA

Láká vás americký road trip? Proč si jako cíl nedat luxusní golfovou destinaci v Arizoně? Autorem resortu v Dove Mountain je legenda Jack Niklaus, připočtěte podobu hřiště díky Signature Design Tucson a už vám bude naprosto jasné, kam vyrazit. Sonorská poušť pod Nicklausovou rukou dala vzniknout 27jamkovému golfovému resortu s hřišti Saguaro, Tortolita a Wild Burro s pary 36. Dove Mountain rovněž nabízí Pro Shop, kde nakoupíte vše, co jen můžete potřebovat, abyste si plně užili hru na hřišti řadícím se mezi světové špičky. Pozadu nezůstává ani klub, jenž sklidil nejedno ocenění. Zaslouženého odpočinku si užijete v prostorných apartmá v rustikálním stylu či ve vlastních casitas. Dejte však šanci i místnímu spa, jež se umístilo na třetím místě mezi wellness centry v Severní Americe a je číslem jedna v Arizoně. Místní terapeuti se

ROSEWOOD TUCKER´S POINT BERMUDY

4

Vizi dokonalé tropické dovolené s prvotřídním golfem přivádí k životu Rosewood Tucker´s Point na Bermudách. Sice si zaletíte trochu dál, garantujeme však, že to bude stát za to. Bez výhledu na oceán by se 18jamkové hřiště s parem 70 samozřejmě neobešlo. Čekejte skutečně jen to nejlepší, Rosewood Tucker´s Point slibuje bermudský charakter a styl s důrazem na luxus a vytoužené soukromí. Původní design Charlese H. Bankse z roku 1932 dostal nový kabát od Rogera Rulewiche v roce 2002. Golfové vozíky s GPS jsou doporučované zejména hostům, Tucker’s Point Golf Club nabízí také Pro Golf Shop či italskou restauraci Sul Verde, kde servírují obědy a večeře. Na fine dining si zajděte do restaurace The Point, která kombinuje mezinárodní kuchyni s čerstvými lokálními ingrediencemi a je otevřena po celý den. V Tucker’s Bar si užijete koktejly a lehké místní pokrmy, The Grille Room zase potěší příznivce Britských ostrovů, zatímco Sur Mer láká na mořské plody. Bermudy na vlastní kůži vyzkoušejte v Rosewood Spa Sense. Apartmá v přímořském stylu pak jen dotvoří idylickou atmosféru…

specializují na procedury a masáže s použitím polodrahokamů. Až vám vyhládne, v Core Kitchen & Wine Bar servírují americkou kuchyni, restaurace Ignite doprovází gourmet zážitek živou hudbou a exotiku najdete v Sushi Bar & Sake nebo Turquesa Latin Grill přímo u bazénu. Zažijte Ameriku naplno, dechberoucí výhled na hory a západ slunce si vychutnáte spolu s gurmánskými burgery v Cayton's Burger Bistro.


100 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

5

CAPE KIDNAPPERS HAWKE'S BAY, NOVÝ ZÉLAND

Zatoužíte-li po golfové destinaci, která je tak trochu netradiční, vydejte se na Nový Zéland. Právě tam vás čeká resort Cape Kidnappers vystavěný v roce 2004. Díky projektu architekta Toma Doaka vzniklo hřiště s parem 71 a i zde můžete počítat s veškerým komfortem pětihvězdičkového zázemí. Svým umístěním v Hawke’s Bay slibuje resort jedinečnost nejen prostředím, ale i designem, unikátnost byla také jedním z cílů. Cape Kidnappers Spa přidává další level relaxace výjimečným výhledem na údolí, moře, borovicové lesy či na Ruapehu, nejvyšší aktivní sopku na Novém Zélandě. Dopřejte si autentický zážitek a ubytujte se v Owner’s Cottage, vlastním domku s až čtyřmi ložnicemi. Využití lokálních surovin pro ten nejlepší fine dining dostává zcela nový rozměr s vlastní bio zahradou, jíž resort disponuje. Jen pro představu, roste na ní přes 37 druhů rajčat a vše od pečiva až po džemy či zmrzlinu je vyráběno přímo v Cape Kidnappers.

6

FANCOURT GEORGE, JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA Jihoafrická republika nabízí tři unikátní hřiště pro ty, kteří vyhledávají golf na méně obvyklých místech. Fancourt se pravidelně objevuje v seznamech nejlepších golfových resortů světa, a to i kvůli exkluzivnímu ubytování. Montagu, Outeniqua a The Links jsou tři 18jamková hřiště navržená celým týmem v čele s Garym Playerem a místním majitelem Hassem Plattnerem. Zajímavou motivací, proč zdejší golfové prostředí vyzkoušet, může být i fakt, že si sem přijel zahrát i Tiger Woods. Pro Shop se postará o vše, na co byste snad zapomněli, jsou tam totiž rovnou dva. Vyberte si ze tří druhů ubytování, páry určitě uvítají Manor House, jenž vyhrál v kategorii nejromantičtější boutique hotel v Africe. Místní spa si zase pohrává se čtyřmi elementy – vzduchem, vodou, ohněm a zemí. Holistické procedury se zaslouží o totální regeneraci těla i mysli.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 101

Exotický Marrakéš láká na prvotřídní golf v Royal Golf Clubu s 18jamkovým hřištěm s parem 72 navržené Cabellem B. Robinsonem. Tropické květiny a stromy kvetou porůznu v období celého roku, výsadou je tak neustále se měnící přírodní scenérie. Hřiště vznikalo s myšlenkou, aby zde měli zázemí začátečníci i profesionálové a kromě přípravné akademie pro nadšence na kterékoliv úrovni disponuje golfový klub i digital coaching studiem. V šestihvězdičkovém Royal Palm Marrakech si vyberete z široké selekce luxusních pokojů i apartmá. Příznivci extravagantnějších výběrů se ubytují v Prince Villa se dvěma ložnicemi, vyhřívaným bazénem a nonstop servisem. Sportem zmožené svaly si nechte uvolnit ve Spa by Clarins. Restaurace L’Olivier slibuje lehké středomořské menu a stejnou bezstarostnost vzbuzuje perfektní prostředí palem a designového bazénu. Na mezinárodní kuchyni si pochutnáte v Le Caravane a marockou gastronomii si zamilujete v orientální restauraci Al Aïn s výhledem na golfové hřiště.

7

ROYAL PALM, BEACHCOMBER MARRAKÉŠ, MAROKO


102 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

OLD COURT HOTEL ST. ANDREWS, SKOTSKO Pokud nejste v golfu úplným nováčkem, skotská legenda vám asi není cizí. St. Andrews je v podstatě domovem golfu, jak se mu také přezdívá, a 11 hřišť – a dalších 30 v půlhodinové vzdálenosti – to dokazuje. Vybalte si v The Old Course Hotel a užijte si lokální 18jamkové hřiště s parem 71, St. Duke’s, které v obklopení přírodou i mořem znamená výzvu a odškrtnutí v must-play seznamu. Z Duke’s clubhouse uvidíte na některé jamky, v dáli za městem se zaleskne oceán, zatímco vy si vychutnáte pivo, ale i koktejly a tradiční jídlo v pětihvězdičkovém interiéru. Pro Shopy v The Old Course Hotel a u hřiště The Duke’s jsou dokonce schváleny PGA. Jedno z 35 apartmá vám jistě padne do oka, velké množství z nich vybavil francouzský designér Jacques Garcia. Restaurace Road Hole vám s výhledem na West Sands a oceán naservíruje to nejlepší ze skotských mořských plodů a Road Hole Bar zase vyniká v nabídce whisky, vybírat tady budete z více než 300 druhů.

8


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 103

9

TERRE BLANCHE TOURRETTES, FRANCIE Jak zvučně vám zní Côte d’Azur? Představte si k tomu ještě zvuky odpalovaných míčků… Taková je realita v Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort, francouzském ráji vzdáleném 45 minut z letiště v Nice. Dvě 18jamková hřiště se vám tady postarají o celodenní zábavu. Design Dava Thomase byl inspirován okolní přírodou a perfektně zapadá do krajiny Provence. Clubhouse zaujme stylovým interiérem s barevnými detaily. Pro Shop je tady opravdu na úrovni, v podstatě byste si doma ani nemuseli nic balit. Design hotelu byl vytvořen tak, aby připomínal vesnici v Provence, jen disponuje trochu výjimečnějším vybavením, jako je infinity pool nebo apartmá Premier či rovnou Premier Villa. Spa se nachází přímo uprostřed provensálské zahrady a bylo vyvinuto ve spolupráci s anti-aging expertem. Od francouzské kuchyně očekávejte jen to nejlepší, potvrzuje to restaurace Le Faventia

10

ověnčená michelinskou hvězdou.

VERDURA SCIACCA, SICÍLIE

Prvotřídní golfovou kvalitu a snadnou dostupnost garantuje Sicílie a zdejší Verdura Resort pyšnící se třemi golfovými hřišti a skutečností, že patří mezi destinace European Tour. V přímořské scenérii nepřekáží výhledu na green vůbec nic, dokonalost prostředí dotváří jen vysázené stromy a keře – typický rukopis Kyla Phillipse, autora golfového designu resortu. Dvě 18jamková hřiště, The East a The West představují výzvu pro zdatné golfisty, zatímco devítijamkové hřiště se stane útočištěm pro nováčky. Hýčkání se dočkáte v privátním golfovém klubu. Verdura spadající pod Rocco Forte Hotels nabízí 50 apartmá, přičemž každé z nich je zcela jedinečné – v prezidentském máte navíc k dispozici privátní bazén.


m,

oku

ua rko

ttou rico

Tuňák ov

ý ta r t ar

s av oká

de

104 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

Oh, Deer! Dům U dvou jelenů o jedné hlavě v Michalské ulici je od roku 1958 národní památkou a také se řadí na seznam světového dědictví UNESCO. Jeho ušlechtilou podstatu je ovšem ideální obdivovat ve společnosti rafinovaně připraveného jídla a se sklenkou vína v ruce přímo v restauraci Deer Prague, která tady před několika měsíci našla zázemí. u, ko

mrzlin – griliášová s křupavo cích z omá růvková a karamelový popc u opla d o t orn bo Tri

Připravila: Jitka Krulcová Foto: Deer Prague


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 105

e Variac

ího jelen a etu hřb kýt

ys uz ovo en koř

KONTAKT: MICHALSKÁ 19, PRAHA 1, TEL.: +420 225 777 330

ele

nin

ou

ab ram bor ový m

i no čky

Romanticky starosvětské uličky Starého Města

SigNATURE

redukcí. Na neformální oběd nebo zastávku

nabízejí těm, kteří se v nich chtějí ztratit, další

Menu je celkem velkoryse, ale přesto smyslu-

pro načerpání energie během víkendových

gourmet pokušení. Restaurace Deer Prague je

plně rozkročeno mezi svěží a moderní kuchyní

pochůzek je ideální volbou Wagyu burger

v duchu svého názvu spíše zemitě laděná, v čle-

orientovanou na pokrmy jako jsou mušle svatého

s poctivou porcí čedaru a slaniny.

nitém interiéru osvětleném košatými klasickými

Jakuba s krevetami na šafránovém risottu

lustry převládá dřevo, starožitné vybavení

s fenyklem a velmi sofistikovaně podanou lokální

Ztraťte se v Lese

a barevně hřejivé prvky. Venkovní terasa s hlad-

klasikou zastoupenou třeba kančími kotletka-

Za vyzkoušení v Deer rozhodně stojí neobvyklý

kým přechodem z interiéru do dlážděného dvora

mi s pastiňákovým pyré a šípkovou omáčkou.

degustační dezert s názvem Les. Pod přikrývkou

lemovaného pavlačemi ovšem s létem odlehčuje

Roli signature dish šéfkuchaře Jiřího Eberla

z nostalgicky působící cukrové vaty s houbovo-

atmosféru a svádí k posezení u vína s pohledem

zastupuje duo perfektně připravených medium

-borůvkovým prachem tady najdete vyváženou

na hvězdnou oblohu v rámu historických domů.

rare medailonků z jeleního hřbetu a dušené kýty

zmrzlinu z jehličí, houby na sladko a překvapivě

Dobrou zprávou je, že terasa s desátou hodinou

v doprovodu variace na ratatouille z kořenové ze-

interpretovaný nadýchaný borůvkový

nezavírá, ale můžete si tady užít celý večer.

leniny s bramborovými nočky a silnou kořeněnou

piškot. ▪


106 ESTATE  STATEMENT  KRUG

Z LESA

NA VIDLIČKU Emocemi opředená sklenka šampaňského je katalyzátorem pověstného savoir vivre. Na novou úroveň prožitku ji ovšem pozvedá dobře zvolené jídlo. Krug letos opět vyzval špičku světové kulinářské scény, aby spárovala jejich vytříbené Grande Cuvée s na míru vytvořeným pokrmem založeným na jedné hlavní surovině. Po bramboru a vejci přišly na řadu houby. Připravila: Jitka Krulcová Foto: Carol Sachs


INSPIRACE  STATEMENT  ESTATE 107

K

rug se vyznačuje simplicitou. Ne že by byl málo komplexní, jeho jednoduchost spočívá v maximál-

ním důrazu na zachování těch správných kritérií kvality hroznů, která se ideálně projevuje v nejtypičtějším produktu značky, Grande Cuvée. Tento blend více než dvanácti desítek vín z více než deseti ročníků sklizně uložených v knihovně rezervních vín absolvuje minimálně sedmileté zrání ve sklepích, které je nutné k rozvinutí chutí do požadované elegance. „Smíchání tolika různých vín pocházejících z tolika různých ročníků mi umožňuje takové vyjádření plnosti chutí a aromat, které by nebylo možné

Krug patří mezi šampaňskými k poměrně úzké

výjimečný projekt samozřejmě můžete osobně

skupině těch nezaměnitelných, jeho sofistiko-

ohodnotit v jejich restauracích – což je zase

vanou hlubokou chuť si prostě nespletete. Svoji

zajímavá výzva pro sběratele zážitků. K projek-

jasnou identitu, v níž se s kompromisy nepočítá,

tu zároveň byla stejně jako v minulých letech

už několik let zdůrazňuje každoroční kulinář-

vydána kniha s fotodokumentací a inspirativním

skou výzvou, kterou hází rukavici těm nejlepším

rozborem jídel všech zúčastněných kuchařů,

šéfkuchařům světa. Úkol je jasný. Vytvořit

kterou si můžete koupit na takzvaných Krug

dokonalé jídlo ideální k párování s neméně

ambasádách, v České republice je to hotel Man-

dokonalým šampaňským, přičemž ústřední

darin Oriental. Jeho restaurace Spices navíc

roli kreace musí hrát jedna stejná, předem

bude po celý rok 2017 oslavovat párování Krugu

speciálně vybraná surovina. Po loňském vejci

a hub specifickými zážitkovými menu. ▪

a předloňském bramboru byly letos na kulinář-

dosáhnout s víny pocházejícími z jediného roku. Velkorysost Krug Grande Cuvée umožňuje každému najít v něm něco, co rozdmýchá jeho emoce,“ přibližuje princip nekompromisního přístupu Eric Lebel, sklepmistr Krugu. Tradice této filozofie trvá již od roku 1843 a souzní s vizí samotného zakladatele domu Krug, Němce Josepha Kruga. Pokud vás překvapuje fakt, že za jedním z nejproslulejších šampaňských světa nestojí Francouz, vězte, že to byl navíc původně účetní.

ský piedestal postaveny houby. Ačkoliv by se mohlo zdát, že zadání o jedné surovině limituje variabilitu výsledku, hub je na světě 38 000 druhů, takže… Osmnáct tváří inspirace Letošní výzvy se zúčastnilo osmnáct uznávaných šéfkuchařů z jedenácti zemí napříč třemi kontinenty. Ti zvolili do svých receptů houbové stálice kulinářské scény, jako jsou lanýže, hřiby a lišky, ale došlo i na neobvyklejší exempláře, třeba stroček trubkovitý nebo maitake. Kreativitu a jedinečnost jejich výtvorů pro tento

Kdo letos přijal výzvu Cassidee Dabney/ Blackberry Farm, Maryville, USA, Konstantin Filippou/Konstantin Filippou, Vídeň, Rakousko, Hiroyuki Kanda/Kanda, Tokio, Japonsko, Michael Tusk/ Quince, San Francisco, USA, Kihak Lim/L’Espoir du Hibou, Soul, Korea, Christian Le Squer/Le Cinq, Paříž, Francie, Umberto Bombana/8½ Otto e Mezzo Bombana, Hongkong , Sergio Sierra/El Portal, Alicante, Španělsko, Vicky Cheng/Vea, Hongkong, Vikram Vij/Vij’s, Vancouver, Kanada , Yosuke Suga/Sugalabo, Tokio, Japonsko, Robin Zavou/Mandarin Grill, Hongkong, Glynn Purnell/Birmingham, Velká Británie, Chikara Yamada/Yamada Chikara, Tokio, Japonsko, Christopher Kostow/ The Restaurant at Meadowood, St. Helena, USA, James Won/Enfin by James Won, Kuala Lumpur, Malajsie, Antonio Guida/Seta, Milano, Itálie, Arnaud Lallement/L’Assiette Champenoise, Tinqueux, Francie


Prostě KANTÝNA

Impozantní prostory někdejší banky v Ringhofferově paláci našly nové využití. Síť Ambiente tady otevřela podnik po-

jmenovaný jednoduše Kantýna. Šéfkuchařem je Pavel Straka a o hosty se stará tým dočasně uzavřené restaurace Čestr. Přestože koncept je uvolněný, a to až natolik, že si tady můžete dát pivo takzvaně na stojáka a sekanou na váhu, prostředí je do posledního detailu promyšlené. Zmíněné pivo na stojáka se pije u masivního mramorového stolu, přední část slouží jako jakýsi bufet s centrem v podobě výdejového pultu. Zadní sekce Kantýny je laděná restauračně, ale rozhodně nečekejte eleganci, spíš si užijete autentickou atmosféru hlučné nádražní hospody. V interiéru zaujmou neobvyklé kožené židle na kovové konstrukci, které speciálně pro Kantýnu navrhl architekt Rudolf Netík, autor designu celého podniku. Odkaz banky v architektuře prostoru zůstal zachován, ale přepážky změnily funkci na výdejnu jídla s výčepem. Menu je absolutně řeznické, v nabídce je tatarák, řízek, pečeně z přeštíka, morková kost, ale i roastbeef nebo klasický hamburger. Kantýna nepřijímá rezervace, takže prostě přijďte. Kontakt: Jungmannova 31, Praha 1

REMY MARTIN CANNES U příležitosti jubilejního 70. ročníku filmového festivalu ve francouzském Cannes vydala značka Rémy Martin, která je již čtrnáctým rokem exkluzivním partnerem festivalu, výjimečnou limitovanou edici prestižního koňaku XO. Reprezentativní box, v němž je láhev uložena, pracuje s hrou světla a stínu na decentním černozlatém podkladu.

Svěží a intenzivní medvědí česnek, šťavnaté jehněčí, šneci, delikátní candát… Chutě pozdního jara ovládly nové menu šéfkuchaře Vojtěcha Václavíka v Hergetově Cihelně na břehu Vltavy. Kromě lokálních chutí menu nabízí také lehkou exotiku, třeba v podobě Koktejlu z grónských krevet s estragonovou majonézou s nakládaným fenyklem, jablkem, řepným chipsem z tapioky a křenem. Kontakt: Cihelná 2b, Praha 1, Tel.: +420 296 826 103

Pozd ní ja ro

gourmet mix

108 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

ě hi eln v C


Nahlédněte do své chladničky. Zatímco objevujete svět. Ovládejte vaší chladničku Siemens na dálku prostřednictvím aplikace Home Connect - odkudkoliv a kdykoliv. siemens-home.bsh-group.com/cz/homeconnect Díky chladničce Siemens s WiFi připojením a aplikaci Home Connect, je čerstvost vždy po ruce. Jednoduše spusťte aplikaci Home Connect a zkontrolujte obsah chladničky. Pokaždé, když zavřete dveře chladničky, 2 integrované kamery pořídí snímky, které jsou automaticky odeslány do vaší aplikace Home Connect, kde jsou kdykoliv k dispozici. Třeba když jste zrovna v obchodě a chcete si zkontrolovat, zda jste na něco nezapomněli.

Objevte ještě více netušených možností na:

siemens-home.bsh-group.com/cz/homeconnect

Váš Your domov v jedné household

in one app. aplikaci.

Siemens. Seznamte se s budoucností.


Nový online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 108 + 22 m2 | 17 550 000 Kč Nový půdní byt 3+kk se střešní terasou, poutavými výhledy na město, neotřelými designovými prvky, klimatizací a smart home systémem, situovaný ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného secesního domu z roku 1896. Okolí Petrského náměstí s množstvím stylových kaváren a restaurací  se vyznačuje jedinečným geniem loci a představuje skutečnou čítanku architektonických slohů. Interiér je tvořen obývacím pokojem s kuchyní a schodištěm vedoucím na obytnou galerii propojenou s terasou, 2 ložnicemi, koupelnou, samostatnou toaletou a předsíní. Inteligentní systém  ovládání domácnosti Loxoné, klimatizace, masivní dubové podlahy, dřevěná a hliníková ateliérová okna s dvojitým zasklením, kuchyňská linka, atypické kovové a skleněné designové prvky, podlahové vytápění a příprava na venkovní kuchyni. Sklep v ceně, možnost dokoupení parkovacího stání  v zakladači. Obchodní centrum města v blízkosti stanice metra Náměstí Republiky a řady tramvajových linek. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 1

svoboda-williams.com

29.05.17 19:48


Sale | Prague 1 | Nové Město | 108 + 22 m2 | 17 550 000 Kč New attic apartment with a rooftop terrace, gorgeous views of the city, original design elements, air-conditioning and a smart home system, located on the 4th floor of a completely renovated Art Nouveau building, built in 1896. The New Town location of Petrské náměstí features a unique atmosphere and you are sure to enjoy its stylish restaurants and cafés. The flat consists of a living room with kitchen and staircase leading to the gallery (connected with the terrace), 2 bedrooms, a bathroom, separate toilet, and an entry hall. Loxoné smart home system, air-conditioning, solid oak floors, wooden and aluminium atelier windows, kitchen, atypical designer glass and metal features, underfloor heating and preparation for an outdoor kitchen. The purchase price includes a cellar. Parking space in an automatic parking system at extra cost. Commercial centre of the city near Náměstí Republiky metro station and a number of tram lines. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 2

29.05.17 19:48


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 297 + 3 m2 | cena na vyžádání Unikátní příležitost koupě celého patra rohového činžovního domu s okouzlujícím přímým výhledem na Vltavu, Pražský hrad, Petřín, palác Žofín a galerii Mánes. Plně zařízený byt 9+2 se 2 balkony se nachází ve 3. patře majestátního činžovního domu s výtahem na nábřeží Vltavy, pár kroků od Národního divadla. Interiér tvoří 5 velkých, západně orientovaných pokojů s výhledem na Vltavu, 3 jižně orientované pokoje s výhledem na Vltavu nebo do Myslíkovy ulice, pokoj pro hosty s okny na východ do klidného vnitrobloku, 2 plně vybavené kuchyně s balkony, 3 koupelny, 2 samostatné toalety, 2 komory a 2 prostorné vstupní haly. Dva separátní vchody umožňují využití jako velkoryse řešené dvougenerační bydlení. Zachované původní architektonické prvky, velká okna, vysoké stropy, parkety, dekorativní dlažba, dvojkřídlové interiérové dveře, ústřední vytápění, alarm, dostatek úložných prostor. Možnost parkování v garážích u Národního divadla. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 3

svoboda-williams.com

29.05.17 19:48


Sale | Praha 1 | Nové Město | 297 + 3 m2 | price upon request Unique opportunity to purchase an entire floor of a corner apartment building with charming unobstructed views of the Vltava River, the Prague Castle, Petřín Hill, Žofín Palace and more. This fully furnished, spacious flat with two balconies is situated on the 3rd floor of a stately renovated historic building with a lift, opposite the Mánes Gallery, just moments from the National Theater. The interior comprises of 5 large, west-facing rooms with views of Vltava, 3 south-facing rooms, guest room with window to a quiet courtyard, 2 fully fitted kitchens with balconies, 3 bathrooms, 2 guest toilets, 2 storerooms and 2 entrance halls. The flat with 2 separate entrances is suitable for multi-generation living. Preserved original turn of the century details, large windows, high ceilings, wood parquet floors, decorative tiles, double interior doors, central heating, alarm, plenty of storage space. Parking available at the National Theater public garage. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 4

29.05.17 19:49


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 82 m2 | 14 960 000 Kč Designový, jihovýchodně orientovaný byt 2+kk s arkýřovými okny se nachází v 1. patře plně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem a nabízí výhledy na přilehlé Haštalské náměstí a kostel sv. Haštala. Lokalita jen 6 minut chůze od Staroměstského náměstí a zastávky tramvajových a autobusových linek Dlouhá třída, bohatá zejména na restaurace, kavárny nebo vinárny. Interiér sestává ze vstupní haly s vestavěnými skříněmi, otevřeného konceptu obývacího pokoje s kuchyní a jídelním koutem, ložnice, koupelny a samostatné toalety. K bytu taktéž náleží zděný sklep. Velmi kvalitní vybavení zahrnující mramorovou podlahu Botticino classico, velkoformátovou dlažbu a obklady, podlahové vytápění, dobové repliky vstupních i interiérových dveří, renovovaná špaletová okna, sanitu značek Flaminia a Zazzeri, domácí kino s projektorem, zabudovaným plátnem a blackout závěsy, datové rozvody s centrálním uložištěm a nové elektrické rozvody s koncovými prvky Bticino. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 5

svoboda-williams.com

01.06.17 10:00


Sale | Prague 1 | Staré Město | 82 m2 | 14 960 000 Kč Remodeled designer apartment with south-east orientation, lovely bay windows and views of the adjacent Church of St. Haštal, located on the 1st floor of a renovated residential building on Haštalské Square. Prestigious address in the historic center, just a 6-minute walk from Old Town Square and Dlouhá třída tram and bus stops. The area is particularly rich with restaurants, cafes and wine bars. The interior consists of an entrance hall, an open-plan living room with a kitchen and dining area, a bedroom, bathroom, and a separate toilet. The purchase price also includes a brick cellar. High quality materials and equipment include Botticino classico marble flooring, large-format tiles, floor heating, new replicas of entrance and interior doors, refurbished windows, Flaminia and Zazzeri sanitary ware, home cinema with projector, built-in canvas and blackout curtains, data cabinets with central data storage and new electrical wiring with Bticino elements. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 6

01.06.17 10:02


Prodej | Praha-západ | Petrov | 332 m2 | pozemek 2 379 m2 | 24 000 000 Kč Jedinečná rodinná vila s krbem, venkovním bazénem a otevřeným výhledem na zalesněné vrchy, situovaná v poklidné lokalitě vysoko nad pravým břehem řeky Sázavy. Prakticky řešený dům je příkladem harmonického souznění přírodních materiálů, moderních technologií a nadčasového designu. Interiér zahrnuje otevřený koncept obývacího pokoje s jídelním prostorem, kuchyní a vstupem na terasu, ložnici s koupelnou a šatnou, dva dětské pokoje se vstupy na terasu, sdílenou koupelnu, WC pro hosty, předsíň se šatnou a komoru průchozí do garáže. Vyšší podlaží s velkorysým relaxačním pokojem a posezením na balkoně s krásným výhledem do krajiny. Velkoformátová dlažba z přírodní břidlice, mramorové obklady a dlažba, dubová okna, dýhované interiérové dveře v provedení americký ořech, kuchyňská linka s žulovou pracovní deskou a spotřebiči Siemens, alarm Jablotron, podlahové vytápění, elektrický kotel, kotel na pelety a příprava pro tepelné čerpadlo. PENB: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 7

svoboda-williams.com

29.05.17 19:49


Sale | Praha-západ | Petrov | 332 m2 | plot 2379 m2 | 24 000 000 Kč Unique family villa with a fireplace, outdoor pool and open views of the wooded hills, situated in a quiet location high above the right bank of the Sázava River. This practically designed house is a perfect example of a harmonious combination of natural materials, modern technologies and timeless design. The interior comprises open concept living room with dining area, kitchen and access to the terrace, bedroom with bathroom and a large walk-in closet, two children’s rooms with access to the terrace, shared bathroom, hall with walk-in closet and a walkthrough storeroom to the garage. Generous relaxation room with balcony seating offering the best views of the countryside on the upper floor. Largeformat tiles of natural slate, marble tiles, oak windows, veneered door made of American walnut, kitchen with granite worktop and Siemens appliances, Jablotron alarm, underfloor heating, electric boiler, pellet boiler and preparation for heat pump. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 8

29.05.17 19:49


Prodej | Benešov | Čtyřkoly | 171 m2 | pozemek 1200 m2 | 11 900 000 Kč Moderní nízkoenergetická vila s fantastickým výhledem do zalesněného údolí a na kostel sv. Klimenta se nachází ve velmi tiché a poklidné lokalitě v obci Čtyřkoly, v malebném údolí na pravém břehu řeky Sázavy, přibližně 20 minut jízdy autem od pražského Chodova a 15 minut od Průhonic  a Čestlic. Uspořádání pozemku i přízemí domu je plně bezbariérové. Dominantou interiéru je velký obývací pokoj s kuchyní, krbovými kamny, prosklenou jižní fasádou a vstupem na terasu, dále ložnice s en-suite koupelnou, dětská ložnice, samostatná toaleta, prádelna / technická místnost,  chodba s vestavěnými skříněmi a vstupní hala. Patro tvořeno prostorným pokojem a velkou terasou. Kvalitní materiály a technologie včetně rekuperace, dřevěných podlah, dřevo-hliníkových oken s venkovními žaluziemi, masivních interiérových dveří, podlahového topení, solárních panelů  a venkovní žulové dlažby. Kryté parkovací stání se skladem zahradního nábytku na pozemku. PENB: A.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 9

svoboda-williams.com

29.05.17 19:49


Sale | Benešov | Čtyřkoly | 171 m2 | plot 1200 m2 | 11 900 000 Kč Boasting fantastic views of wooded valley and Church of St. Kliment is this modern, low-energy villa located in a very quiet and peaceful area in the village of Čtyřkoly. Picturesque town on the right bank of the Sázava River, about 20 minutes by car from Chodov, Prague 4, and 15 minutes from Průhonice and Čestlice. The plot and the ground floor is fully barrier-free. The dominant feature of the interior is a large living room with a kitchen, fireplace, glassed southern wall and access to the terrace, bedroom with an en-suite bathroom, children’s bedroom, separate toilet, laundry / technical room, corridor with built-in wardrobes and entry hall. Spacious room with large terrace in the 1st floor. Quality materials and technologies including recuperation, wooden floors, wood-aluminium windows with outdoor blinds, massive interior doors, underfloor heating, solar panels and outdoor granite tiles. Covered parking space and a shed for garden furniture. BER: A.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 10

29.05.17 19:49


Prodej | Praha 6 | Nebušice | 189 m2 | pozemek 560 m2 | 25 500 000 Kč Nadstandardně vybavená vila po kompletní rekonstrukci je součástí rezidenčního komplexu v krásném prostředí Prahy 6 – Nebušice přímo vedle Šáreckého údolí. Lokalita plná zeleně poskytuje příjemné bydlení a zázemí pro rodinu s dětmi, výbornou dostupnost do centra města a také prestižní International School of Prague v bezprostřední vzdálenosti. Přízemí vily 6+kk nabízí vstupní halu, prostorný obývací pokoj a jídelnu se vstupem na venkovní terasu, kuchyni, technickou místnost přístupnou mimo jiné z garáže či zahrady a samostatnou toaletu. Tři ložnice (z toho hlavní s privátní koupelnou a šatnou), pracovna, další dvě koupelny a samostatná toaleta ve vyšším podlaží. Klimatizace ve dvou ložnicích, dřevěné interiérové dveře a euro okna, dubové parkety, keramická dlažba a obklady, polyamidové koberce, plně vybavená kuchyňská linka značky ALNO, vestavěné skříně, centrálně monitorovaný bezpečnostní systém a plynový kotel. Garáž pro dva vozy. PENB: D.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 11

svoboda-williams.com

29.05.17 19:49


Sale | Praha 6 | Nebušice| 189 m2 | plot 560 m2 | 25 500 000 Kč High standard, fully furnished villa after a complete reconstruction is a part of a residential complex in the beautiful surroundings of Nebušice, Prague 6, near the nature area Šárecké Valley. Location offers a nice family living with good environment for children, excellent access to the city centre and the prestigious International School of Prague. The ground floor comprises an entrance hall, spacious living room and dining room with access to the garden, a kitchen, utility room accessible both from garage and garden, and a separate toilet. Three bedrooms (master bedroom with a private bathroom and walk-in wardrobe), study, 2 additional bathrooms, and a separate toilet on the 2nd floor. Air conditioning in two bedrooms, wooden interior doors and windows, oak parquet floors, ceramic tiles, polyamide carpets, fully equipped ALNO kitchen, built-in wardrobes, security system with connection to ARC, and a gas boiler. Garage for 2 cars. BER: D.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 12

29.05.17 19:50


Prodej | Praha – západ | Jinočany | 460 m2 | pozemek 860 m2 | cena na vyžádání Moderní a prakticky řešený rodinný dům s krbem, saunou a upravenou zahradou se nachází ve velmi klidné rezidenční lokalitě v obci Jinočany, 5 minut jízdy autem od stanice metra a obchodního centra na Zličíně. Dům tvoří 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Sklep zahrnuje posilovnu, relaxační místnost se saunou a sprchou, hernu s vinným sklípkem a prostornou místnosti s okny. Obývací pokoj s krbem, kuchyní, jídelním prostorem a vstupem na terasu, pracovna, koupelna se sprchou a toaletou, úložná komora a hala v 1. podlaží. Patro s klidovou zónou, 4 ložnicemi s vlastním balkonem a 2 koupelnami. Kvalitní vinylové podlahy, velkoformátová dlažba a obklady, plastová okna, dýhované interiérové dveře, podlahové topení, solární panely pro ohřev vody, kuchyně Bosch, nasvícené podhledy, inteligentní systém regulace vytápění, možnost připojení k internetu a TV přes optickou síť, dále alarm a venkovní kamerový systém. Garáž pro 1 vůz. PENB: B.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-cerven.indd 13

svoboda-williams.com

29.05.17 19:50


Sale | Praha – západ | Jinočany | 460 m2 | plot 860 m2 | price upon request Modern villa with practical layouts boasting a fireplace, sauna and a pleasant garden is located in a very quiet residential area of Jinočany, 5 minutes by car from metro station and shopping center in Zličín. The house consists of two above-ground and one underground floors. The basement with a gym, relaxation room with a sauna and a shower, lounge with wine cellar and a spacious room with windows. Airy bright living room with a fireplace, kitchen, dining area and an access to a terrace, a study, bathroom with a shower and toilet, storeroom and a hall on the ground floor. The quiet zone with 4 bedrooms, each with its own balcony and 2 bathrooms. Quality vinyl flooring, large-format tiles, plastic windows, veneered interior doors, underfloor heating, solar panels for water heating, Bosch kitchen, backlit suspended ceilings, intelligent heating control system, TV and internet network, alarm and outdoor camera system. Garage for 1 car. BER: B

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-cerven.indd 14

29.05.17 19:50


Prodej / Sale ID: 120584 Nad Šárkou, Praha 6 - Dejvice Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: G

Nad Šárkou Luxusní rodinná vila ve velmi žádané lokalitě Prahy 6 Hanspaulka, v klidné, vedlejší jednosměrné ulici, vyniká výjimečnými výhledy do Šáreckého údolí. Čtyřpodlažní vila 9+1 s krásnou zahradou v anglickém stylu nabízí relaxační centrum s vyhřívaným bazénem s protiproudem, fitness, finskou saunou a jacuzzi. Interiér domu nabízí prostorný obývací pokoj, plně vybavenou kuchyni, jídelnu, sedm ložnic, každá s vlastní koupelnou a vestavěnými skříněmi, nechybí garáž pro 2-3 auta.

Luxury family villa in a very desired location of Prague 6 - Hanspaulka, in a quiet, secondary one-way street, stands out with exceptional views of the Šárecké valley. The 4-floor villa with a beautiful English-style garden offers a relaxation centre with a heated pool with counterflow, fitness, Finnish sauna and jacuzzi. The interior of the house offers a spacious living room, a fully equipped kitchen, a dining room, seven bedrooms, each with a private bathroom, built-in wardrobes and a garage for 2-3 cars.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120235 Zdíkovská, Praha 5 - Smíchov Cena / Price: 29 700 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G

Zdíkovská Luxusně vybavený řadový dům se zahradou se nachází v jedné z nejprestižnějších vilových lokalit v Praze, v blízkosti parku Ladronka, Petřínských sadů a Kinského zahrady. Dům je dispozičně řešen jako 5+1 ve dvou nadzemních podlažích. Na prvním podlaží se nachází obývací prostor s jídelnou, kuchyní s přístupem na terasu. Se druhým podlažím je propojen interiérovým schodištěm. Druhé podlaží je tvořeno čtyřmi ložnicemi a dvěma koupelnami, šatnou a pracovnou. K domu náleží samostatná garáž pro 3 vozy, je zde rovněž možnost dalšího parkování na pozemku.

Luxury terraced house with garden is located in one of the most prestigious residential locations in Prague, close to Ladronka Park, Petřínské sady and Kinského Garden. The house is designed as 5+1 on two floors. On the first floor there is a living space with dining area, kitchen and access to the terrace. The second floor is connected by an interior staircase. The second floor consists of four bedrooms and two bathrooms, a dressing room and a work area. The house has a separate garage for 3 cars, there is also a possibility of parking on the land.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 119234 Strážovská, Praha 5 - Radotín Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: B

Strážovská Moderní vila, situovaná na jiho-východním svahu Prahy 5 - Radotín, s krásným výhledem do okolí, nabídne svým uživatelům nejen dostatek prostoru a komfortní vybavení v interiéru, ale také unikátní pozemek o velikosti téměř 2,5 ha. Tato vila je provedena v nízkoenergetickém standardu. Samozřejmostí jsou hliníková okna, dřevěné podlahy, zateplené předokenní rolety, internetové připojení optickým kabelem, obklady Marazzi a zařizovací předměty Duravit v koupelnách, příprava pro bazén, bezfalcové interiérové dveře a další.

A modern villa, situated on the south-eastern slope of Prague 5 - Radotín, with a beautiful view of the surroundings. The villa offers to its users not only ample space and comfortable interior equipment, but also a unique plot of 5,803 acres. The villa is built in a low-energy standard. Of course, there are aluminium windows, wooden floors, insulated outdoor shutters, Internet access via optical cable, Marazzi tiles and Duravit bathroom fixtures, pool preparation, frameless interior doors and more.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120587 Buková, Tuchoměřice Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: G

Buková Působivá vila z pera architekta Michala Motyčky, obklopená 5 000 m 2 velkou vzrostlou zahradou, byla postavena s důrazem na vysokou kvalitu použitých materiálu a nadčasový design. Celý velkoryse řešený prostor se rozkládá ve 3 podlažích a je propojen centrálním skleněným schodištěm s hydraulickým výtahem. V suterénu nalezneme garáž pro 2 vozy, relaxační zónu s jacuzzi a saunou, vinných sklep a ložnici pro hosty. První patro nabízí 2 obývací pokoje, 2 kuchyně, jídelnu a zimní zahradu. V posledním patře se nachází 2 ložnice s koupelnou a šatnou.

An impressive villa from the architect Michal Motyčka, surrounded by a 5 000 sqm large garden, was built with an emphasis on the high quality of used materials and the timeless design. The whole generously designed space extends over 3 floors and is connected by a central glass staircase with a hydraulic lift. In the basement you will find a garage for 2 cars, a relaxation zone with whirlpool and sauna, wine cellars and guest bedroom. The first floor offers 2 living rooms, 2 kitchens, a dining room and a winter garden. On the top floor there are 2 en-suite bedrooms with dressing room.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120591 Rovná, Zvole Cena / Price: info v RK / upon request Energetická náročnost / Energy label: B

Rovná Luxusně vybavená vila rozložena ve třech podlažích s navazující pobytovou terasou a vyhřívaným bazénem se slanou vodou. Prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnou a kuchyní je přístupný z haly v přízemí, stejně jako apartmá s koupelnou a šatnou. V patře pak 5 dalších ložnic, herna, 3 koupelny. K dispozici je také serverovna i vinotéka a parkování pro 4 automobily. Dům je napájen vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Je kompletně střežen a napojen na centrální pult, dětské pokoje mají vlastní kamerový systém. Zahrada zavlažována systémem na dálkové ovládání.

Luxuriously furnished villa spread over three floors with a downstairs patio and a heated salt-water pool. Spacious living room with fireplace, dining room and kitchen is accessible from the hall on the ground floor, as well as suites with bathrooms and walk-in cabinet. Upstairs there are 5 other bedrooms, games room, 3 bathrooms. There is also a server room and a wine bar room and parking for 4 cars. The house is powered by its own photovoltaic power plant. It is completely guarded and connected to the central counter, the children’s rooms have their own camera system. The garden is irrigated by the remote control system.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120717 Za Mototechnou, Praha 5 - Stodůlky Cena / Price: 15 900 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G

Za Mototechnou Moderní byt 5+kk s velkou terasou a výhledem na město v posledních dvou patrech malého bytového domu, situovaného ve velmi klidné vilové oblasti Vidoule. Interiér bytu je nadčasově zařízený a vybavený na zakázku od studia Donlić. Hlavní obytný prostor má okna na tři světové strany a nádherné výhledy do zeleně. V horní, vstupní části bytu je obývací pokoj s krbem a vstupem na velkou terasu s pergolou, dále jídelna, kuchyň, pracovna a koupelna. V dolní části jsou tři samostatné ložnice a velká koupelna s oknem. V suterénu jsou k dispozici tři parkovací stání a prostorný sklad.

Marvelous four-bedroom apartment with a large terrace and beautiful city views on the last two floors of a small apartment house which is situated in a very quiet area of Vidoule. The interior is timelessly furnished and it is equipped from studio Donlić. The main living area has a windows to the three world sides and a magnificent views. In the upper, entrance floor is a living room with the fireplace and access to the large terrace with the pergola, dining space, the kitchen, the study and the bathroom. The lower floor consists of three separate bedrooms and a large bathroom with a window. Three parking spaces and a cellar assigned to the apartment.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


CZ

ENG

Rezidence Ateliérové byty Krásova, Praha 3 Rezidence Ateliérové byty Krásova je nově vznikající projekt pečlivé a zevrubné rekonstrukce secesního domu z přelomu 19. a 20. století. Nachází se v kopci pod náměstím Jiřího z Poděbrad, na hranici Žižkova a Vinohrad, v horní části ulice Krásova. Velká interiérová okna a prosklené interiérové příčky zvětšují prostor a propouštějí světlo napříč mezi pokoji orientovanými na východ a na západ, tedy jak do ulice Krásova tak do upraveného zeleného vnitrobloku. Ve vyšších patrech se nabízí výhledy na Prahu z oken i balkonů. V domě je nový výtah a k bytům patří

také zrekonstruované sklepy. Dispozice bytů se nabízí od garsonky (24 m2) přes 2+kk až po mezonety s velkou terasou o dispozici 5+kk a velikosti 149 m2. Byty rezidence jsou moderně navrženy a kvalitně vybaveny ve vyšším a vysokém standardu ladícím s velikostí a typem bytu. Jejich atmosféru a kvalitu podtrhují i použité materiály a vybavení. Záměrem projektu je vytvořit útulné bydlení inspirující a probouzející kreativitu nových majitelů, a to ve stále hojněji vyhledávané lokalitě Prahy 3 - ve vynikající dostupnosti do centra i v blízkosti relaxačních míst a zelených parků.

Cena: na vyžádání

Atelier Apartments Residence Krásova Krásova Residence is an emerging project coming of a careful and thorough reconstruction of the Art Nouveau building from the late 19th and early 20th centuries. The project is located in the hills below Jiřího z Poděbrad square, on the border of Vinohrady and Žižkov, in the top of the street Krásova. New bright flats are designed for people young at heart and loving the originality. Large interior windows and glass walls increase interior space and transmit light across the room facing east and west (to the street Krásova and also to the green courtyard on the other side). The upper floors offer views of the city from the windows and balconies. The hou-

se has a new elevator and renovated cellars that belong to the apartments. The layouts are offered from studio apartments (24 sqm) over 2 bedroom apartment to apartment with large terrace 5+kt and floor area 149 sqm. Residences apartments are modern designed and well equipped with a higher and a highest standard in harmony with the size and type of dwelling. Their ambience and quality is underlined by the materials and equipment. The project aims to create a cozy living inspiring and awakening the creativity of the new owners, with excellent access to downtown and close to the relaxation spaces and green parks.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej exkluzivní vily 7+1/T, 598 m², v oblíbené městské čtvrti Praha 4 - Braník Nabízíme k prodeji luxusní vilu o dispozici 7+1 s terasou 48 m² a obytnou plochou 550 m², situovanou v klidné části oblíbené městské čtvrti Praha 4 Braník. Vila se rozkládá celkem na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP nabízí odpočinkovou zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, masážní sprchový kout a místnost s krbem. Ve 2. NP, je situován vchod do domu, ústící do prostorné a prosluněné haly. Na tomto podlaží naleznete samostatnou kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, uvítací salónek a zimní zahradu. 3. NP je koncipováno jako klidové, nachází se v něm dětský pokoj s vlastní koupelnou, dětská pracovna (možno

zřídit další plnohodnotný dětský pokoj), rodičovská ložnice, opět s vlastní koupelnou a šatnou. Přes celé podkroví (4. NP) se rozkládá knihovna, jejíž rozvržení zahrnuje jak odpočinkové, tak i pracovní prostory. V celém domě jsou dřevěná okna, masivní dřevěné dubové podlahy a masivní dřevěné dveře, v místnostech s italskou dlažbou je i podlahové topení. Na vilu navazuje 1.197 m² pozemku, na jehož JV okraji je umístěn altán s překrásným výhledem do okolí, na SV je osazena dvojgaráž se samostatným skladem. Samozřejmostí je také zabezpečení alarmem a automatický zavlažovací systém.

Cena: na vyžádání

Sale of luxury villa 7+1/T, 598 sqm, in the popular district of Prague 4 - Braník We offer for sale a luxury villa 7+1 with a 48 sqm terrace and a 550 sqm living area, situated in a quiet part of Prague 4 - Braník. The villa is set on four floors, the ground floor offers a relaxation zone - there is a gym, a whirlpool, a sauna, a massage shower and a fireplace room. On the 1st floor there is an entrance to the house leading into a spacious and sunny hall. On this floor there is a separate kitchen, dining room, living room, welcome lounge and winter garden. On the 2nd floor there is a children‘s room with a private bathroom, a another room that could be also used as a full-si-

zed child‘s room, a parent‘s bedroom, again with its own bathroom and dressing room. Across the attic (3st floor) there is a library, the layout includes both - relaxing and working spaces. Across the house there are wooden windows, massive wooden oak floors and solid wooden doors, and Italian floor tiles with floor heating. The plot area is 1,197 sqm, on the south side of which there is a gazebo with a beautiful view of the surrounding area, there is a double garage with a separate store. Of course there is also an alarm system and an automatic irrigation system.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej dvou bytových jednotek, 333,5 m², vhodných pro investiční záměry, Praha 1 Nabízíme k prodeji dvě bytové jednotky o celkové ploše 291,5 m², každá zabírající celé patro činžovního domu s parkováním ve dvoře. První byt v prvním patře domu má plochu 144,5 m² a je kompletně kvalitně zrekonstruován (v r. 2014) a rozdělen na 4 luxusně vybavené apartmány se společnou kuchyní a zázemím. Je vhodný a v současné době i používaný ke krátkodobým pronájmům. Jednotka ve druhém patře (147 m²) má navíc prostorný balkon (42 m²)

a je momentálně ve stavu před rekonstrukcí - se schváleným stavebním povolením ve stejném standardu jako spodní jednotka, rozvedena již byla elektřina a plyn. Jedná se o zajímavou investiční příležitost. Parkování je možné ve dvoře. Výborná dopravní dostupnost v samém centru Prahy - 3 min. od zastávky metra Muzeum, 5 min. od zastávky metra Můstek a doslova pár kroků od Václavského náměstí.

Cena: na vyžádání

Sale of two residential units, 333.5 sqm, suitable for investment, Prague 1 We offer two residential units for sale of a total area of 291.5 sqm, both of them extending across the whole floor of a house in the center of Prague 1 with private parking. The first of units extends on the first floor (total area of 144.5 sqm), has been completely reconstructed in 2014, and is divided into 4 luxury apartments sharing a kitchen and reception with facilities, suitable and contemporary also used for short term rentals. The second unit is located on the second floor with a total area of 147

sqm plus large balcony of 42 sqm, and is currently in a state before reconstruction (with a valid building permit in the same standard as the flat below), electricity and gas has been reconstructed already. It is very interesting investment opportunity. Parking possibility is in the courtyard of the house. Situation in the very Prague center, excellent transport links - 3 min. to Muzeum metro station, 5 min. to Můstek metro station and just a few steps from Wenceslas Square.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej rodinné vily 8+kk/T, 233 m², v prestižní lokalitě Prahy 5 - Hlubočepy V prestižní lokalitě původní barrandovské vilové čtvrti nabízíme k prodeji rodinnou vilu 8+kk o obytné ploše 233 m² s velkou terasou 45 m². Vila se nachází v klidně ulici na pozemku o celkové výměře 650 m² s pěkné upravenou zahradou se vzrostlými stromy. Přízemí domu tvoří prostorný obývací pokoj s francouzskými okny se vstupem na terasu s výhledem do zahrady i na město, jehož příjemnou atmosféru dotváří krb a interiérové mříže od uměleckého kováře mistra Berana. Nachází se zde také jídelna, kuchyň, předsíň s vestavěnou skříní, dva pokoje, koupelna s vanou

a toaletou a komora. V patře jsou k dispozici další ložnice s úžasným výhledem na Prahu, pracovna, prostorná koupelna, samostatné WC, komora, šatna a schodišťová hala. Na pozemku se nachází samostatná garáž pro jeden vůz a kryté garážové stání. Vila byla zkolaudována v roce 2000. Občanská vybavenost, stejně jako dopravní dostupnost s napojením na hlavní silniční tahy, je na dosah ruky. Pro milovníky sportu se v blízkosti nachází například zalesněný Chuchelský háj, dostihové závodiště, nebo přírodní památka Barrandovská skála s lesoparkem.

Cena: na vyžádání

Sales of family villa 8+kt/T, 213 sqm, in prestigious location of Prague 5 - Hlubočepy In the prestigious location of the original Barrandov villa district we offer for sale a family villa 8+kt with a usable area of 213 sqm with a large terrace of 45 sqm. The villa is located in a quiet street on a plot of 650 sqm with a nice landscaped garden with tall trees. The ground floor consists of a spacious living room with French windows with access to the terrace overlooking the garden and the city. Pleasant atmosphere completes the fireplace and interior grilles from master of the art Mr. Beran. There is also a dining room, kitchen, hall with built-in wardrobe,

two rooms, bathroom with bath and toilet and storage room. Upstairs there are bedrooms with amazing views of Prague, study, spacious bathroom, separate toilet, storage room, cloakroom and a hall. On the land there is a separate garage for one car and a covered parking space. The villa was approved in 2000. The civic amenities, as well as the accessibility to the main road, are all nearby. For lovers of sports, there is, for example a wood Chuchelský háj, racing racetrack, or natural monument Barrandovská skála with forest park.

Price: upon request

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Prodej mezonetového bytu 3+kk s pracovnou, krbem a terasou, 173 m2, Praha 1 - Josefov Nabízíme k prodeji byt v posledním 6. patře domu s výtahem. Byt je dvouúrovňový, střešní, s krbem a terasou, celkem o rozloze 173,3 m2. Vestavba bytu proběhla v r. 2004. V současnosti je ve velmi dobrém stavu, s potřebou minimální renovace. Byt je prosvětlený, se střešními okny, ve všech pokojích klimatizace. Ve spodní úrovni bytu je kuchyně propojená s velkorysým obývacím pokojem, dále ložnice spolu se šatnou, koupelnou a střešní zapuštěnou terasou (orient. na Z). Dále je zde malá pracovna. V horní úrovni se nachází po délce bytu stylový dřevěný ochoz, z nějž se vchází do 2 ložnic (z nichž jed-

na malá, vhodná pro hostinský pokoj apod.) a do koupelny. Orientace bytu východ/západ. Na podlahách masivní parkety a dlažba. Byt zdobí také dřevěné trámoví. Kuchyně je vybavená, koupelny designové s vanou i sprch. koutem. Bezpečnostní vstupní dveře. V chodbě dřevěné schodiště a úložná komora. V bytě zpříjemňuje atmosféru i funkční krb na dřevo. Zabudované audio ozvučení je v přípravě ve všech pokojích. Nízké měsíční poplatky. Byt se nachází v nejvyhledávanější lokalitě v srdci Josefova, Praha 1, mírně stranou všeho turistického ruchu. V okolí veškerá OV. Výhledy z bytu na synagogu a střechy starých pražských domů.

Cena 21.900.000 Kč

Sale of duplex apartment 4+kt with fireplace and terrace, 173 sqm, Prague 1 - Josefov We offer for sale an exclusive apartment situated on the last 6th and 7th floor of the old Prague 1 house in Josefov. The house has an an elevator. The apartment is of two-levels, with fireplace and terrace, of a total area of 173,3 sqm. The apartment was built-in to the house attic in 2004. It is very light, with many roof windows, air conditioning is in all the rooms. At the lower level of the apartment, there is a kitchen connected to a generous living room with a fireplace. There is one bedroom with a dressing room, bathroom and a terrace (facing west). At the top level, there is a stylish wooden walkway along the length of the apartment, than two bedrooms

and the second bathroom. Orientation of the apartment is east/west. Quality parquet and tiles are on the floors. For those who like it, the apartment atmosphere is made attractive also by original wooden beams. The kitchen is fully equipped. Nice italian design bathrooms are equipped with bath and shower. There is security entrance door. In the corridor there is a wooden staircase and a storage chamber. In all rooms there is built-in audio system. The apartment is located in the heart of Josefov - Prague 1, yet a bit aside from all tourist “noise“ All the civic amenities are located nearby. Views from the apartment face the Synagogue or the roofs of the old Prague houses.

Price 21.900.000 CZK

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


CZ

ENG

Jedinečná nemovitost ze 16. století na Okoři, Praha-západ Nabízíme k prodeji unikátní nemovitost původního mlýna postaveného na pozemku o celkové rozloze 7.736 m2 v malebné přírodě v blízkosti hradu Okoř. Tato nemovitost o zastavěné ploše 1.713 m2 je vhodná jak pro velkorysé rodinné sídlo, tak pro komerční účely (provozování malého hotelu) s možností 6 – 10 apartmánů. Celkový počet místností je cca 20, je zde také 8 koupelen a 5 kuchyní. Malebný dvůr, na který je vstup z apartmánů má krásné terasy a bazén. Za hlavním domem je roz-

lehlý ovocný sad a zahrada o ploše 5.810 m2. Před i za nemovitostí je možné parkovat až 25 automobilů. Další parkovací místa nabízí dvůr, do kterého je vjezd přes velkou stodolu. Na dvůr navazuje technická místnost, letní zahrada a společenský sál využívaný jako divadlo. Tato jedinečná nemovitost se nachází nedaleko od letiště Václava Havla a cca 3 km od Tuchoměřic, kde je veškerá občanská vybavenost. V místě je zavedena MHD, která spojuje obec s metrem Bořislavka.

Cena 21.500.000 Kč

Especial property from the 16th century nearby Okoř, Prague-West We offer a unique property for sale originally built as a mill on a total land area of 7.736 sqm in the picturesque countryside near the castle Okoř. This property is built on an area of 1.713 sqm and it is suitable for generous family home or for commercial purposes as a small hotel with 6-10 apartments. The total amount of rooms is 20, there is also 8 bathrooms and 5 kitchens. Directly from the apartment there is an entrance to a picturesque courtyard with beautiful terrace and pool. Behind the house there is a large or-

chard and a garden with an area of 5.810 sqm. There is a possibility to park up to 25 cars around the house. You can also park in the courtyard, where there is an entrance through a large barn. Next to the yard you can find utility room, summer garden and meeting hall (used as a theater). This unique property is located near the airport Vaclav Havel and about 3 km from Tuchoměřice with all amenities. There is a public transport that connects the village with the metro Bořislavka.

Price 21.500.000 CZK

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400


PRODEJ | Dlouhá 39 | Praha 1 | 2 + kk | 87 m2 | cena na vyžádání Prvorepublikový Palác Dlouhá postavený ve stylu art deco na pražském Starém Městě představuje komfortní bydlení v centru metropole. Tento dokončený byt je připravený k okamžitému nastěhování či pronájmu a představuje tak ideální investiční příležitost. Interiér podtrhuje vysokou úroveň rekonstrukce a v bytě se uplatňují luxusní materiály jako travertinové podlahy a obklady v koupelně, masivní dubová podlaha či mosazné doplňky. Součástí vybavení je kvalitní vestavěný nábytek i na míru vyrobená a zařízená kuchyně včetně veškerých spotřebičů. V přízemí Paláce se nachází vyhlášená Gurmet pasáž a Divadlo v Dlouhé. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Prodej

Luxusní designová vila, Trnová, 486m2, 25 900 000 Kč

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila s neopakovatelnou atmosférou luxusu a  designu. Vila 5+1 s  terasami, (užitná plocha 486m2) na pozemku 1240m2 v nadstandartním designovém provedení a  v  plném vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty, SPA zóna - krásný vnitřní bazén z  mozaikového obkladu, sauna. Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon, tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady, garáž pro dvě SUV auta. PENB – A.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Luxury villa, Trnová, 486 m2, 25 900 000 CZK

New, precisely and generously built luxury villa with a unique atmosphere of luxury and design. High standards fiveroom villa with terraces (floor area 486 square meters) on the land of 1240 m2 is fully equipped. It consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful indoor swimming pool with a mosaic tiling, sauna. The exceptional amenities include heated marble floors, windows using aluminium elements, a  luxury wood kitchen with appliances, high quality furniture, a  fireplace, a  system smart house - controlled via a  PC, phone, heat pump ZUBADAN, automatic watering and garage for two cars SUV type. BER – A.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej   Dům v historickém duchu se zahradou,  4 km od Slaného, 11 900 000 Kč

Sale

Nabízíme k prodeji dům, jehož základy se datují kolem roku 1400, postaven byl zemanskou šlechtou. Rekonstrukcí prošel v  roce 1878. Nyní je dům opět po kompletní rekonstrukci s respektem k původním prvkům a v původnímu stylu. Dům se prodává včetně nábytku, který byl zvolen tak, aby stylově ladil s domem. Dispozice domu v přízemí je 2kk se samostatnou toaletou a koupelnou. V koupelnách a na chodbě je vytápěná dlažba. V patře jsou 4 pokoje a velká koupelna s vanou, toaletou a  bidetem. V  pokojích jsou podlahy z  masivu. V  případě zájmu lze dokoupit ještě další pozemek s domem. Do Slaného jsou to od domu 4 km. Veškerou občanskou vybavenost nabízí ale i sousedící obec Smečno, vzdálená 2 km. Na  Pražský okruh je to zhruba 15–20 minut jízdy autem. PENB – G.

We offer for sale a house, which dates to 1400. The general reconstruction took place in 1878. Now, the house has been completely renovated again with respect to the original elements and style. The house is being sold including furniture that has been chosen to fit stylishly with the house. On the ground floor, there are two rooms with a separate toilet and bathroom. The bathrooms and the corridor have got heated tiles. Upstairs, there are 4 bedrooms and a large bathroom with a bathtub, toilet and bidet. The rooms have got solid wooden floors. There is another land available to buy with the house in case of interest. 4 km distance to Slaný. All civic amenities are also found in the neighbouring village of Smečno, 2 km away. It takes about 15–20 minutes by car to get to Prague. BER – G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Historical house with garden,  4 km from Slaný, 11 900 000 CZK

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej   Reprezentativní prvorepubliková vila,  Praha 5 – Košíře,  info o ceně v RK

Sale

Reprezentativní prvorepubliková vila nacházející se v nerušeném soukromí pod Košířským parkem, s  vynikající dostupností do  centra města. Stavba byla postavena v  roce 1924 jako rodinná vila generálního ředitele banky Legie. V  roce 2003 proběhla její celková rekonstrukce v souladu s požadavky památkového ústavu a s důrazem na  zachování původních prvků. Vila má 4 obytná patra, garáž pro 2 automobily a  další zázemí. Využití nemovitosti je variabilní, může sloužit pro rodinné bydlení nebo jako reprezentativní sídlo firmy či konzulátu. Na pozemku je rozlehlá, profesionálně udržovaná zahrada parkového typu, se vzrostlou zelení, zavlažovacím systémem a terasou pro relaxaci a  posezení. V  místě je vynikající občanská vybavenost i  infrastruktura, nákupní možnosti v  nedalekém obchodním centru Nový Smíchov, okolní parky nabízejí skvělou příležitost pro relaxaci a odpočinek, golfové hřiště Motol pouhých 5 minut autem. PENB-G.

A representative First Republic villa is located in an undisturbed privacy under the Košířský park, with an excellent access to the centre of Prague. The building was built in 1924 as a CEO Legie Bank family villa. In 2003, it underwent a total renovation with emphasis on preserving the original features and in accordance with the requirements of the National Heritage Institute. The villa has four residential floors, garage for 2 cars and other facilities. The use of the property is variable - it can be used for family living as well as a representative office or consulate. On the property, there is a large professionally landscaped garden with greenery, irrigation system and terraces for relaxing. The place offers excellent civic amenities and infrastructure, shopping at the nearby commercial centre Nový Smíchov, surrounding parks offer a  great opportunity for relaxation and recreation, golf course Motol just 5 minutes away. BER -G.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Representative First Republic villa, Prague 5 –  Košíře, price information at the Real Estate Agency

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej   Luxusní, ojedinělá rezidence  v centru Prahy s terasou, 19 900 000 Kč

Sale

Luxusní, ojedinělá rezidence o čtyřech nadzemních podlažích a ploše 200 m2, na  pozemku 160m2 nacházející se na  Kostnickém náměstí v Praze 3, těsně u parku Vítkov v samém centru Prahy. V přízemí domu se nachází obývací pokoj, technická místnost s plynovým ústředním topením, v  prvním podlaží se potom nachází kuchyň a  jídelní kout, ve  druhém nadzemním podlaží je umístěna ložnice, koupelna a  prostorná šatna se zabudovanými skříněmi, ve  třetím podlaží se nachází Jakuzzi vířivá vana pro více osob, sprcha a toaleta. Z prostorné, zasklené terasy je přístup do  přízemí a  prvního podlaží rezidence. Dům se prodává včetně vybavené kuchyňské linky a Jakuzzi, ostatní vybavení domu po  dohodě. Jedná se o  luxusní bydlení pro náročné klienty v prestižní lokalitě. PENB – G.

A luxurious and unique four-storey residence 200 m2, located on the Kostnicke square in Prague 3, close to the Vítkov Park in the very centre of Prague. Layout of the residence: on the ground floor, there is a living room, technical room with gas central heating, on the 1st floor you will find a kitchen and dining area, on the 2nd floor there is a  bedroom, a  bathroom and a  spacious cloakroom with built-in wardrobes, on the 3rd floor there is a  Jacuzzi for multiple guests located, a  shower and a  toilet. From the spacious, glazed terrace, there is access to the ground floor and the first floor of the residence. The house is being sold including fitted kitchen and Jacuzzi, other equipment of the house after agreement. A  luxurious living for demanding clients in a prestigious location. BER – G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Luxury, unique residence with terrace  in the centre of Prague, 19 900 000 CZK

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Byt 4+kk, 86 m2 + 20 m2 terasy, K Lučinám, Praha 3 – Žižkov Velice pěkný a slunný byt 3+1 se dvěmi terasami na Žižkově v ulici K Lučinám. Byt je umístěn v šestém patře a vznikl nástavbou v roce 2008. Byt nabízí prostornou jídelnu s kuchyní a přístupem na 2 protilehlé terasy (orentace jih a sever), obývací pokoj, dvě ložnice, šatnu a dvě koupelny s WC. Byt je orientován na jih a nabízí soukromí, mnoho světla po celý den a výhled do širokého okolí. K jednotce náleží sklep o výměře 3m2. Parkování na ulici před domem. Cena zahrnuje vestavěný nabytek, svítidla, dřevená eurookna, venkovní termoizolační žaluzie a bezpečnostní vstupní dveře. Byt je v perfektním stavu a nevyžaduje žádné investice. Perfektní spojeni do centra města (tram 1, 9 a 11) hned u domu. Nabídku vřele doporučujeme. Cena 6 950 000 Kč + daň z nabytí nemovitých věcí Very nice and sunny 2-bedroom apartment with two terraces located in Prague 3. Unit is located on the sixth floor and was built in 2008 on top of the building with elevator. It offers kitchen with dining space and entry to terraces, three other rooms, closet and two bathrooms with toilets. Apartment is facing south, provides you with privacy, lots of sunlight all day long and panoramic views. Offer includes the storage space of 3m2 in the building. Parking on the street. The price includes lights, wooden windows, exterior security blinds and security entrance door. Apartment is in perfect condition and does not require any further investment. Perfect connection with city center (trams 1, 9 and 11). Offer recommended. Price: 6 950 000 CZK + property transfer tax


Prvorepubliková vila 7+1 (327m2) v Černošicích Stylová vila z 30. let v Černošicích, 15 min autem od centra Prahy. Dům nabízí na třech podlažích užitnou plochu o celkové výměře 327 m2 a zahradu o výměře 1062 m2. Vila prošla v roce 2008 kompletní a důkladnou rekonstrukcí s důrazem na zachování původních prvků, jako jsou dokonalé repliky původního litinového topení a zrekonstruované originální parkety. První majitelkou domu byla Františka Plamínková, prvorepubliková senátorka a blízká přítelkyně rodiny Masarykových. Vila zaručuje naprosté soukromí a díky velkoformátovým oknům nabízí pocit propojení interiéru s okrasnou zahradou a krásný panoramatický výhled na údolí Berounky. Na zahradě jsou krásné vzrostlé stromy, zahradní domek a garáž pro 2 auta. Aktuálně je nemovitost pronajata do 7/2018 s výnosem 600 000 Kč/rok. Cena: 20 000 000 Kč + daň z nabytí nemovitých věcí Stylish villa from 1930‘s in Černošice located 15min from the Prague city center. The house offers area of 327 m2 on the three levels and the garden of 1062 m2. The villa was completely reconstructed in 2008 preserving the original details such as perfect replicas of the original cast-iron heaters and refurbished original wooden floors. The first owner of this villa was Frantiska Plaminkova, the First Republic senator and a close friend of the Masaryk family. The house guarantees the privacy and thanks to the large format windows it offers a great connection of the interior with the beautiful garden and the panoramic view over the Berounka valley. The garden features beautiful old grown trees and decorative evergreens, little summerhouse and the garage for two cars. Property is currently rented until 7/2018 with income of CZK 600 000/year. Price: 20 000 000 CZK + property transfer tax


Pronájem / Rent ID: 405543 Druhého odboje, Praha 6 - Dejvice Měsíční nájem / Monthly rent: 180 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G

Druhého odboje Luxusní moderní rodinná vila s venkovním krytým vyhřívaným bazénem (11x3m) ve velmi žádané lokalitě Prahy 6 - Nebušice. Tato vila nabízí k užívání obývací pokoj/ jídelní část (90 m 2 ), plně vybavenou kuchyni spotřebiči Siemens s jídelní částí (40 m 2 ), 5 prostorných ložnic, 3 koupelny, extra WC a komoru. V suterénu domu se nachází pracovna/ložnice/fitness, 2 sklady, sauna se sprchou, 2 extra toalety. Nespornou výhodou je prostorná terasa 130 m 2 (přírodní kámen). Garáž s parkováním pro 2 auta, dále parkování na pozemku a před domem. Pěší dostupnost do Mezinárodní školy ISP. Nadstandardní rodinné bydlení v klidné rezidenční lokalitě s velmi dobrou dopravní dostupností do centra.

Luxury modern villa with outdoor heated swimming pool (11×3m) situated in very attractive area of Prague 6 Nebušice. The villa comprises living room/dining room area (90 sqm), fully equipped kitchen (with Siemens appliances) with dining area (40 sqm), 5 large bedrooms, 3 bathrooms, 1 extra toilet and pantry on the ground floor. Basement consists of: study/bedroom/fitness rooms, 2 extra storage rooms, sauna/shower area, 2 extra toilets (one serving the outside). Outside natural stone terrace covering approx. 130 sqm. Garage with parking for 2 cars, one dedicated space on driveway and additional parking at the front of the house. Walking distance to International school of Prague. Upgraded family living in quiet residential area.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent ID: 352227 Souběžná I, Praha 5 - Jinonice Měsíční nájem / Monthly rent: 90 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: D

Souběžná I Luxusní vila se zahradou a jezírkem situovaná v příjemné a vyhledávané lokalitě Prahy 5 - Jinonice. Dům (312 m 2 ) je nezařízený a nabízí 3 podlaží. V přízemí se nachází vstupní hala, obývací pokoj s jídelní částí, zimní zahrada s přístupem na terasu a zahradu, dále plně vybavená kuchyň se spíží, ložnice/pracovna a koupelna. V patře jsou umístěny 3 ložnice, koupelna a šatna. V suterénu je ložnice s koupelnou, relaxačním zázemím se saunou a sprchovým koutem, herna a technická místnost. K domu náleží udržovaná zahrada a garáž. Klidné bydlení, kousek od Německé školy, v docházkové vzdálenosti od stanice metra Nové Butovice.

Luxury villa with garden and pond situated in a pleasant and sought after location of Prague 5 - Jinonice. The house (312 sqm) is unfurnished and offers 3 floors. On the ground floor there are entrance hall, living room with dining area, winter garden with access to the terrace and garden, fully equipped kitchen with pantry, bedroom / study and bathroom. The first floor comprises 3 bedrooms, bathroom and dressing room. In the basement there is bedroom with bathroom, relaxation room with sauna and shower, games room and technical room. The house has a well kept garden and garage. Quiet living, a short walk from the German School, within walking distance of metro station Nové Butovice.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | VILA CALA LLAMP | MALLORCA - PORT ANDRATX | od 7 815 EUR / týden Šarmantní dům k celoročnímu pronájmu se nachází na pobřeží v Cala Llamp s nádhernými výhledy na moře a útesy, v těsné blízkosti exkluzivní oblasti Port Andratx se značkovými obchody, restauracemi a přístavem, méně než 30 minut jízdy do města Palma a na mezinárodní letiště. Vila nabízí dva venkovní bazény a k moři se dostanete za méně než 5 minut. Dům je zařízen v luxusním, středomořském stylu a nabízí plně vybavenou kuchyni, jídelnu a vzdušný obývací prostor, tři dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, všechny s vlastní koupelnou. V zahradě je dále samostatný apartmán pro hosty s dvoulůžkovým pokojem, obývacím prostorem a vlastní koupelnou. Celkem tak vila nabízí pohodlné ubytování pro 11 osob. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Pronájem | Kořenského | Smíchov | Praha 5 | 130 m2 | 65 000 Kč / měsíc KVALITNĚ ZRENOVOVANÝ A LUXUSNĚ ZAŘÍZENÝ BYT 3+kk, balkon, 2 koupelny, šatna, klimatizace, vysoké stropy, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, TV, alarm napojený na PCO. Prostorný byt ve 2. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem a zachovanými původními prvky pár kroků od nábřeží Vltavy, s rychlým spojením do centra a plnou vybaveností v okolí, v pěším dosahu obchodního centra a stanice metra Anděl. PENB: G. HIGH QUALITY FULLY REFURBISHED AND FURNISHED FLAT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, air-conditioning, high ceilings, hardwood floors, security entry door, built-in storage, washer, dishwasher, TV, alarm. Spacious flat on the second floor of a renovated building with lift and preserved original details. Located steps from the Vltava riverbank, with quick access to the city center and full amenities, within walking distance of the Anděl commercial center and metro station. BER: G.

SW_pronajem-cerven.indd 1

29.05.17 19:51


Pronájem | Maiselova | Staré Město | Praha 1 | 140 m2 | 75 000 Kč / měsíc PROSTORNÝ BYT PO REKONSTRUKCI VE VYSOKÉM STANDARDU, 3+kk, balkon, 2 koupelny, 2 šatny, špičkové materiály a provedení, úložné prostory, vysoké stropy, štuky, dubové parkety, dlažba, bezpečnostní dveře, indukční varná deska, myčka. Byt s replikami původních prvků a výhledem na jedinečný Starý židovský hřbitov ve 4. patře zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem v historickém centru Prahy v sousedství prestižní Pařížské ulice, pár minut od Staroměstského náměstí. PENB: G. HIGH STANDARD FULLY RECONSTRUCTED FLAT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, two walk-in closets, high quality materials and finishes, replicas of original details, built-in storage, high ceilings, stucco ornaments, oak parquet floors, tiles, security entry door, induction cooktop, dishwasher. Spacious flat with views of the Old Jewish Cemetery on the fourth floor with lift in a fully refurbished building, in a prestigious location neighboring the luxurious Pařížská street, steps from the Old Town Square. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cerven.indd 2

29.05.17 19:51


Pronájem | Čechova | Bubeneč | Praha 7 | 100 m2 | 37 000 Kč / měsíc BYT ZAŘÍZENÝ DESIGNOVÝM NÁBYTKEM, 3+1, vysoce kvalitní přírodní materiály, krbová kamna, vestavěné skříně a úložné prostory, dubové parkety, nábytek z teaku, lávový gril, kamerový systém, alarm, sklep. Plně zrekonstruovaný nadstandardní byt ve 2. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem a zachovanými původními prvky pouhých 50 m od Stromovky, v klidné lokalitě s plnou vybaveností, v rychlém dosahu metra Hradčanská a Vltavská, letiště a mezinárodních škol. PENB: G. MODERNIZED FLAT WITH DESIGN FURNITURE, two bedrooms, high quality natural materials, slow burning stove, built-in wardrobes and storage, oak floors, teak furniture, lava grill, camera system, alarm, cellar. High quality second floor flat in a fully renovated 1914 building with lift and preserved original details, on a beautiful tree lined street steps from Stromovka Park, convenient to Hradčanská (line A) and Vltavská (line C) metro stations, the airport and international schools. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-cerven.indd 3

svoboda-williams.com

29.05.17 19:52


Pronájem | Valdštejnské náměstí | Malá Strana | Praha 1 | 116 m2 | 65 000 Kč / měsíc MODERNÍ PODKROVNÍ BYT 3+kk od architekta R. Hubičky, jedna ložnice s šatnou, druhá ložnice přístupná ze společné chodby, klimatizace, dřevěné podlahy, podlahové topení, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně, inteligentní audio systém, spotřebiče Miele, TV, alarm. Nově nákladně zrekonstruovaný byt s krásnými výhledy ve 3. patře památkově chráněného domu v atraktivní lokalitě pod Pražským hradem, pár minut chůze od Malostranského náměstí a Karlova mostu. PENB: G. CONTEMPORARY ATTIC FLAT, design by architect R. Hubička, one bedroom with a walk-in closet, second bedroom accessible from the corridor of the building, air-conditioning, hardwood floors, security entry door, built-in wardrobes, intelligent audio system, Miele appliances, TV, alarm. Brand new fully refurbished high quality flat with beautiful views, on the third floor of a listed building right beneath the Prague Castle complex, a few minutes from Malostranské Square and the Charles Bridge. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cerven.indd 4

29.05.17 19:52


Pronájem | Dlouhá | Staré Město | Praha 1 | 67 m2 | 32 000 Kč / měsíc DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÝ BYT 2+kk, koupelna se sprchovým koutem, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné skříně a úložné prostory, indukční varná deska, myčka, TV, recepce a ostraha v budově. Moderní byt ve 3. patře kompletně zrekonstruované budovy Palác Dlouhá ve stylu Art Deco z 20. let 20. století v centru Prahy, pár minut od stanice metra náměstí Republiky, v pěším dosahu Staroměstského a Václavského náměstí, nábřeží Vltavy a Letenských sadů. PENB: E. MODERN APARTMENT WITH DESIGN FURNITURE, shower bathroom, solid wood parquet floors, security entry door, built-in wardrobes and storage, induction cooktop, dishwasher, TV, reception and security in the building. Third floor flat in the unique, completely renovated Art Deco style Palác Dlouhá building in the Prague city center, minutes from the Old Town Square, luxurious Pařížská Street and Náměstí Republiky metro, within walking distance of the Vltava riverbank and Letná Park. BER: E.

SW_pronajem-cerven.indd 5

29.05.17 19:52


Pronájem | 28. října | Staré Město | Praha 1 | 136 m2 | 65 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ NADSTANDARDNÍ BYT 3+1, 2 balkony, zimní zahrada, zachované původní prvky, elektrický krb, vestavěné skříně a úložné prostory, parkety, vysoké stropy, štuky, bezpečnostní dveře, myčka, sklep. Zařízený byt ve 2. patře renovovaného činžovního domu s výtahem a kamerovým systémem v samém centru Prahy na pěší zóně, v okamžitém dosahu stanice metra Můstek, pár kroků od Václavského náměstí a Františkánské zahrady. PENB: G. COMPLETELY REFURBISHED FURNISHED FLAT, two balconies, winter garden, two bedrooms, preserved original details, built-in wardrobes and storage, electric fireplace, solid wood parquet floors, high ceilings, stucco ornaments, security entry door, dishwasher, cellar. High quality flat on the second floor with lift in a renovated traditional building with camera system, in a prime city center location with full amenities, steps from Wenceslas Square, the Franciscan Garden and Můstek metro. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cerven.indd 6

29.05.17 19:52


Pronájem | Šaldova | Karlín | Praha 8 | 35 + 14 m2 | 20 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZAŘÍZENÉ STUDIO 1+kk, lodžie, vyklápěcí postel, rozkládací pohovka, velkoplošná okna, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, TV, sklep, 24h ostraha, kamerový systém, společná zahrada ve vnitrobloku, garážové stání. Moderní studio ve 4. patře zrekonstruované industriální budovy - rezidenčního komplexu Cornlofts v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra, 3 minuty od stanice metra Křižíkova. PENB: C. FULLY FURNISHED MODERN STUDIO, enclosed balcony, wall bed, fold out sofa, large windows, hardwood floors, security entry door, washer, dishwasher, TV, cellar, lift, 24-hour security, security cameras, shared green landscaped courtyard, garage parking space. Studio on the fourth floor of a fully reconstructed industrial building converted into the new modern development - Cornlofts Šaldova, in a quiet street with quick connections to the city center, three minutes from Křižíkova metro. BER: C.

SW_pronajem-cerven.indd 7

29.05.17 19:52


Pronájem | Bubenečská | Bubeneč | Praha 6 | 658 m2 | 250 000 Kč / měsíc VÝJIMEČNÁ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA navržená architektem Bedřichem Bendelmayerem, 10+1, citlivě zachované původní detaily - např. rondokubistické prvky a vestavěný dřevěný nábytek, reprezentativní hala s dvojitou výškou stropu, salon a formální jídelna s krby, zimní zahrada, 4 koupelny, šatny, nový klimatizovaný podkrovní mezonet, společenská místnost s terasou, parkety, alarm, parkování. Vila z r. 1925 po kompletní rekonstrukci, v klidné prestižní čtvrti pár minut od parku Stromovka a metra Hradčanská. PENB: G. EXCEPTIONAL 1925 VILLA, architect Bedřich Bendelmayer, wonderfully preserved original details incl. Rondo-Cubist elements and built-in wooden furniture, lounge and formal dining room with fireplaces, winter garden, nine bedrooms, four bathrooms, walk-in closets, new air-conditioned split-level attic apartment, large lounge with terrace, hardwood floors, alarm, parking. Fully refurbished villa in a quiet prestigious embassy district minutes from the Hradčanská metro and Stromovka Park. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cerven.indd 8

29.05.17 19:52


Pronájem | U Rajské zahrady | Žižkov | Praha 3 | 85 m2 | 45 000 Kč / měsíc MODERNÍ NADSTANDARDNÍ BYT 3+kk, 30 m2 terasa, 2 samostatné ložnice, vybavená šatna, vestavěné skříně a úložné prostory, dřevěné podlahy, vysoké stropy, TV, pračka, sušička, myčka, videotelefon. Kompletně zrenovovaný zařízený byt v 1. patře nákladně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem a zachovanými původními prvky v klidné ulici na rozhraní Vinohrad a Žižkova, u parku a dětského hřiště, 5 minut od centra, stanice metra Hlavní nádraží a Riegrových sadů. MODERN HIGH STANDARD FLAT, 30 m2 terrace, two bedrooms, walk-in closet, lots of built-in wardrobes, hardwood floors, high ceilings, security entry door, TV, washer, dryer, dishwasher, video entry phone. Completely renovated furnished flat on the first floor of a renovated traditional building with lift and preserved original features, in a quiet street adjacent to a green park with a playground, a five min. walk from the city center, the Riegrovy sady park and Hlavní nádraží metro station.

SW_pronajem-cerven.indd 9

29.05.17 19:52


Pronájem | Malá Strana | Praha 1 | 110 m2 | 70 000 Kč / měsíc ATRAKTIVNÍ BYT V EXKLUZIVNÍ LOKALITĚ, 3+1, krásné výhledy na Pražský hrad, Vltavu, Karlův most, Národní divadlo, Staré Město a Malou stranu, dobový nábytek, šatna, zachované původní prvky, vysoké stropy, parkety, historická americká kamna, audio systém Bose, alarm, spotřebiče Miele, pračka, sušička, myčka, 2 sklepy. Kompletně zrekonstruovaný byt s výjimečnou polohou ve 2. patře zrekonstruované historické budovy pár kroků od Karlova mostu a Malostranského náměstí. PENB: G. ATTRACTIVE APARTMENT IN AN EXCLUSIVE LOCATION, direct views of the Prague Castle, Vltava River, Charles Bridge and the National Theater, two bedrooms, period furniture, walk-in closet, preserved original details, high ceilings, hardwood floors, antique wood burning stove, Bose audio system, alarm, Miele appliances, washer, dryer, two cellars. Unique fully refurbished second floor flat in a historic building, steps from the Charles Bridge and Malostranská metro, a short walk to the Prague Castle. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-cerven.indd 10

29.05.17 19:52


Nebytový prostor | Pronájem | Vyskočilova | Praha 4 | Michle | 897 – 11 090 m2 |13,90 EUR / m2 / měsíc Pronájem kvalitních kancelářských a obchodních prostor v administrativní budově navržené českým architektem Janem Aulíkem. Budova je situovaná v obchodní části Prahy 4 a je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – v pěším dosahu stanic metra Budějovická a Kačerov (trasa C), snadné napojení na Pražský okruh a dálnici D1. K dispozici je centrální recepce, ostraha budovy 24/7 a parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office and retail space for lease in an administrative building designed by Czech architect Jan Aulík. The building is situated in the business district of Prague 4 and is easily accessible by car and public transport – within walking distance of the Budějovická and Kačerov metro stations (line C), easy connection to the Prague ring road and the D1 highway. Building amenities include a central reception, 24/7 security service and underground parking. Prices listed without VAT.

SW-commerc-cerven.indd 1

29.05.17 19:45


Nebytový prostor | Pronájem | Na Příkopě | Praha 1 | Staré Město | 50 – 850 m2 | od 15 000 Kč / měsíc Zařízené kancelářské prostory s flexibilní dobou nájmu v jedinečné konstruktivistické budově situované na nejprestižnější obchodní adrese v Praze. K dispozici sdílené zasedací místnosti, služba osobní asistentky a parkování v budově. Prostory se nachází v pěším dosahu od stanic metra Můstek (trasy A, B) a Náměstí Republiky (trasa B), v blízkosti magistrály s přímým napojením na dálnici D1. Více informací na www.naprikope15.cz. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Furnished offices with flexible lease periods in a unique Constructivist building situated in the financial and commercial center of Prague – boasting shared conference rooms, personal assistant services and onsite parking in the building. Located in close vicinity to the Můstek (lines A, B) and Náměstí Republiky (line B) metro stations, convenient to the main city highway with easy access to the D1 highway. Further information: www.naprikope15.cz. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cerven.indd 2

29.05.17 19:45


Nebytový prostor | Pronájem | Radlická | Praha 5 | Radlice | 77 – 466 m2 |13,50 – 15,50 EUR / m2 / měsíc Nový designový projekt s unikátní architekturou nabízí k pronájmu kancelářské prostory vysokého standardu na Praze 5. Projekt je tvořen 2 budovami, mezi nimiž je prostorné vnitřní atrium, které lze využít jako relaxační zónu. Budova je dobře dostupná autem i hromadnou dopravou – v pěším dosahu stanice metra Radlická (trasa B) a tramvajových zastávek. Snadné napojení na Pražský okruh a s centrem města. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New project with unique architecture offering high standard office space for lease in Prague 5. The complex consists of two buildings with an indoor atrium, which can be used as a relaxation zone. Good accessibility by car and public transport – within walking distance of the Radlická metro station (line B) and tram stops. Easy connection to the Prague ring road and also to the city center. Prices listed without VAT.

SW-commerc-cerven.indd 3

29.05.17 19:45


Nebytový prostor | Pronájem | 28. října | Praha 1 | Staré Město | 439 – 2 568 m2 | 17,50 – 18,00 EUR / m2 / měsíc Palác ARA, postavený ve 30. letech 20. století podle návrhu architekta Milana Babušky, patří mezi nejvýznamnější funkcionalistické stavby v České republice. Budova nabízí exkluzivní kancelářské prostory k pronájmu na prestižní adrese v centru města, jen pár kroků od Václavského  náměstí a je dobře dostupná hromadnou dopravou. V nejvyšším patře je terasa s krásným výhledem na Hradčany a třídu Na Příkopě. Ceny  jsou uvedeny bez DPH. Palace ARA was built in the early 1930s according to the design of Czech architect Milan Babuška and belongs among the most significant  Functionalist buildings in the Czech Republic. The building offers exclusive office space for lease at a truly prestigious address in the city center,  just a few steps from Wenceslas Square, and is easy accessible by public transport. The top floor boasts a terrace with impressive views of  the Hradčany area and Na Příkopě Street. Prices listed without VAT. 

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cerven.indd 4

29.05.17 19:45


Nebytový prostor | Pronájem | Spálená | Praha 1 | Nové Město | 43 – 334 m2 | 13,00 – 15,00 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v historické budově z konce 19. století, situované v samém srdci metropole, v blízkosti Národní třídy. Budova byla postavená podle návrhu českých architektů Janošovského a Zábranského a hlavní fasáda byla později předělána do funkcionalistického stylu. V budově je k dispozici centrální recepce a vnitřní atrium s relaxační zónou s množstvím zeleně a designovými  vodními prvky. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a historic building from the end of the 19th century situated in the heart of the Prague, close to Národní třída. The  building was built according to the design of the Czech architects Janošovský and Zábranský. Later the main facade was rebuilt into the  Functionalist style. The building has a central reception and an indoor atrium with relaxation zone with lots of greenery and design water  features. Prices listed without VAT. 

SW-commerc-cerven.indd 5

29.05.17 19:45


Nebytový prostor | Pronájem | Plynární – Argentinská | Praha 7 | Holešovice | 700 – 22 802 m2 | 13,25 – 13,75 EUR / m2 / měsíc Pronájem kancelářských prostor v novém komplexu dvou navzájem propojených budov (k dispozici od Q1 2018), který byl navržen českým architektem Jakubem Cíglerem. Dobrá dostupnost hromadnou dopravou – v bezprostřední blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice (trasa C), tramvajových, autobusových a vlakových spojů. K dispozici je centrální recepce, rozsáhlá zahrada s možností sportovních aktivit, relaxační zóna, terasa s nádherným výhledem a první běžeckou dráhou na střeše v České republice. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a new complex of two connected buildings (available from Q1 2018) designed by the Czech architect Jakub Cígler. Good accessibility by public transport – in close vicinity of the Nádraží Holešovice metro station (line C), train station, tram and bus stops. Building amenities include a central reception area, a large garden with possibility of sport activities, relaxation zone, terraces with beautiful views and first running track on the roof in the Czech Republic. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-cerven.indd 6

29.05.17 19:47


170 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Bronislav Kvasnička, bronislav.kvasnicka@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA: Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR: Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO: Ondřej Pýcha REDAKCE: Adam Štěch, Adéla Bagge, Jan Němec, Lenka Komrsková, Ondřej Pavlůsek , Radomír Dohnal JAZYKOVÁ REDAKCE: Adéla Bagge SALES MANAGER: Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 PRODUKCE: Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz MARKETING: Zuzana Janovská, zuzana.janovska@premiummediagroup.cz TISK: Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o.

Triangl, a.s.

IČO: 028 27 697

DISTRIBUCE: Adiservis, MediaServis, 5P Agency

ADRESA REDAKCE: Na Florenci 1332/23

Předplatné na: www.estatemagazine.cz

Nové Město, 110 00, Praha 1

Cena: 95 Kč Registrační číslo MK: E17881

Číslo 6/2017


QUATRE Grosgrain & Clou de Paris Bracelets

Š I R O K Á 15 |

PRAHA 1 |

T E L . + 420 727 814 818

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 6/2017  

ESTATE 6/2017  

Advertisement