__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

þHU YHQ-XQHǴȊǹȈ

architektura design Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties ȼɵɛɨɪɥɭɱɲɟɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ

ČESKÝ DESIGN/

Plesl Rony

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Czech design/ ǣDZȄǽǶǴǵǰǴdzǬǵǹ

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA / FROM A DIFFERENT PART OF WORLD/ ǙnjǐǜǟǏǚǘǖǜnjǪǝǎǑǞnj POLSKO /ǛǚǗǨǤnj

NEJLEPŠÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY %(673523(57<352-(&76 ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑǛǜǚǑǖǞǧ LUXUSNÍ OÁZA S DOTEKEM HISTORIE/ OASIS OF LUXURY WITH A TOUCH OF HISTORY/ ǚnjǓǔǝǜǚǝǖǚǤǔǝnjǞǘǚǝǠǑǜǚǕǔǝǞǚǜǔǔ DOKONALÝ KOMFORT V JEDINEČNÉM PROSTORU/ PERFECT COMFORT IN A UNIQUE SPACE/ ǝǚǎǑǜǤǑǙǙǧǕǖǚǘǠǚǜǞ ǎǟǙǔǖnjǗǨǙǚǘǛǜǚǝǞǜnjǙǝǞǎǑ

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE SI

A R C H I T E C T U R E

D E S I G N

L I F E S T Y L E


PĹ?ednĂ­ dodavatel italskĂŠho nĂĄbytku znaĂżky BONALDO na ĂżeskĂ˝ trh. BONALDO pĹ?edstavuje naprosto italskĂŠ SURGXNW\FRVHYNXVXLVW\OXĂŚLYRWDWĂŤĂże. NÄ&#x161;co jedineĂżnĂŠho a absolutnÄ&#x161; nereprodukovatelnĂŠho, co vede dialog s rŢznĂ˝mi smÄ&#x161;ry souĂżasnĂŠho svÄ&#x161;tovĂŠho designu. LIVING+ je zĂĄroveĹ partner pro kompletnĂ­ dodĂĄvku interiĂŠru na klĂ­Ăż. LIVING+ zajiĹĄĹ&#x2DC;XMHSRUDGHQVWYtVOXĂŚE\DUFKLWHNWDDLQWHULpURYpKRGHVLJQHUDPRQWiĂŚQtVOXĂŚE\DHNRORJLFNRX likvidaci starĂŠho nĂĄbytku. LIVING+ vystavuje produkty znaĂżky Bonaldo a dalĹĄĂ­ch italskĂ˝ch vĂ˝robcŢ nĂĄbytku v Prague Marina showroom v Praze 7, HoleĹĄovicĂ­ch. LIVING+ showroom company Space4living s.r.o. is the supplier of Italian furniture brand Bonaldo for the czech market. Bonaldo reĂ ects exactly the Italian style, taste and lifestyle. Also brings something unique and absolutely cannot be reproduced elsewhere what controls the worldâ&#x20AC;&#x2122;s present design. LIVING+ is a partner to supply complete turnkey interiors. LIVING+ ensures the consulting services of architect and interior designer, construction services and environmental disposal of old furniture. LIVING+ exhibits Bonaldo brand products and other Italian manufacturers of furniture in Prague Marina Showroom in Prague 7, Holesovice. Č&#x2030;ǞǺ ǎǹǰǿČ&#x2026;Ç´Çľ ǝǺǽǞǏǎČ&#x2026;Ç´Çś ǴǞǏǡČ&#x2C6;Č&#x2039;ǚǽǜǺǾ ǸǹǭǹǡǴ ǸǏǟǜǴ BONALDO ǚǏ Č&#x192;ÇąČ&#x201E;ǽǜǴǾ ÇźČ&#x2021;ǚǺǜ. BONALDO â&#x20AC;&#x201C; Č&#x2030;ǞǺ ǏǭǽǺǡČ&#x160;Çž ǴǞǏǡČ&#x2C6;Č&#x2039;ǚǽǜǺǯǺ ǝǟǺǰǿǜǞǏ ÇŽ ǞǺǸ, Č&#x192;ǞǺ ǜǏǽǏǹǞǽČ&#x2039; ǎǜǿǽǏ Ç´ ǽǞǴǡČ&#x2039; DzǴdzǚǴ. Ç&#x2122;ÇąČ&#x192;ǞǺ ǿǚǴǜǏǡČ&#x2C6;ǚǺǹ Ç´ ǝǺǴǽǞǴǚǹ ǚǹǝǺǎǞǺǟǴǸǺǹ, Č&#x192;ǞǺ ǎǹǰǹǞ ǰǴǏǡǺǯ Ç˝ ǟǏdzǡǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ǸǴ ǚǏǝǟǏǎǡǹǚǴČ&#x2039;ǸǴ ǽǺǎǟǹǸǹǚǚǺǯǺ ǸǴǟǺǎǺǯǺ ǰǴdzǏǾǚǏ. LIVING+ â&#x20AC;&#x201C; ǞǏǜDzǹ ÇŽÇŹČ&#x201E; ǚǏǰǹDzǚČ&#x2021;Çľ ǝǏǟǞǚǹǟ ÇŽ ÇşČ&#x20AC;ǺǟǸǡǹǚǴǴ ǴǚǞǹǟČ&#x2C6;ǹǟǺǎ ǝǺǰ ǜǡČ&#x160;Č&#x192;. LIVING+ ǝǟǹǰǺǽǞǏǎǡČ&#x2039;ǹǞ ǜǺǚǽǿǡČ&#x2C6;ǞǏČ&#x201A;Ç´Ç´, ǿǽǡǿǯǴ ÇŹÇźČ Ç´ÇžÇąÇśÇžÇşÇźÇŹ Ç´ ǰǴdzǏǾǚǹǟǏ ǴǚǞǹǟČ&#x2C6;ǹǟǺǎ, ǿǽǡǿǯǴ ǸǺǚǞǏDzǏ Ç´ Č&#x2030;ǜǺǡǺǯǴČ&#x192;ǚǿČ&#x160; ǿǞǴǡǴdzǏČ&#x201A;Ç´Č&#x160; ǽǞǏǟǺǾ ǸǹǭǹǡǴ. LIVING+ ǝǟǹǰǽǞǏǎǡČ&#x2039;ǹǞ ǝǟǺǰǿǜČ&#x201A;Ç´Č&#x160; ǸǏǟǜǴ Bonaldo Ç´ Ç°ÇźÇżÇŻÇ´Č Ç´ÇžÇŹÇˇČ&#x2C6;Č&#x2039;ÇšÇ˝ÇśÇ´Č ÇťÇźÇşÇ´ÇłÇŽÇşÇ°Ç´ÇžÇąÇˇÇąÇľ ǸǹǭǹǡǴ ÇŽ ǽǎǺǹǸ ǽǏǡǺǚǹ ÇŽ Prague Marina showroom ÇŽ Ç&#x203A;ǟǏǯǹ 7, Ç?ǺǡǹČ&#x201E;ǺǎǴČ&#x201A;Çą.

www.livingplus.cz Livingplus s.r.o. | Prague Marina showroom | Jankovcova 8, Praha 7


6

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 512 965 F: +420 220 511 943 www.estatemagazine.cz

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ 2012 þerven / June / ǴȊǹȈ

Living

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

ȎȐȓȤȍ

Art Director Jitka Ticháčková Produkce / Production Eva Jelínková jelinkova@bonafide.cz Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

6

Novinky – architektura & design

News – Architecture & Design / ǙǺǮǺǽǾǴ – ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǬ & ǰǴdzǬǵǹ

36

20

Developerské projekty: Luxusní oáza s dotekem historie

Property projects: Oasis of Luxury with a Touch of History / ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: ǚnjǓǔǝ ǜǚǝǖǚǤǔ ǝ njǞǘǚǝǠǑǜǚǕ ǔǝǞǚǜǔǔ

Michal Záhora redakce@estatemagazine.cz

28

Developerské projekty: Dokonalý komfort v jedineþném prostoru

Property projects: Perfect Comfort in a Unique Space / ǻǼǺDZǶǾȇ ǼǬdzǮǴǾǴȋ: ǝǺǮDZǼȄDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾ Ǯ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZ

Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová Překlady / Translation Viktor Horák

36

ýeský design: Rony Plesl – Mistr sklenČného designu

Czech Design: Rony Plesl – Master of Glass Design / ǣDZȄǽǶǴǵ ǰǴdzǬǵǹ: ǜǺǹǴ ǛǷDZǽǷ – ǘǬǽǾDZǼ ǽǾDZǶǷȋǹǹǺǯǺ ǰǴdzǬǵǹǬ

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz Obchodní oddělení / Commercial Section

38

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

From a Different Part of World: Poland / ǙǬ ǰǼǿǯǺǸ ǶǼǬȊ ǽǮDZǾǬ: ǛǺǷȈȄǬ

38

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Publishing, s.r.o. Václavkova 169/1 160 00 Praha 6 Czech Republic

Nemovitosti Properties ǵȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ 50

Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom

Z jiného koutu svČta: Polsko

Otázka pro realitní odborníky

Question for Real Estate Professionals / ǎǺǻǼǺǽ ǰǷȋ ǼDZǬǷȈǹȇȁ DZǶǽǻDZǼǾǺǮ 52

Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Nejlepší nemovitosti

Best Properties / ǗǿȃȄǬȋ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ

Prague out

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

ǷȘȈȋȈ Ȑȏ

Titulní foto HUGO BOSS kolekce SS 2012 www.sagatrade.cz

156

Novinky / News / ǹǺǮǺǽǾǴ

164

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

168

ESTATE doporuþuje: Jan Hísek – Želvokruh

ESTATE Recommends: Jan Hísek – Turtlesphere ESTATE ǼDZǶǺǸDZǹǰǺǮǬǹǹȇǵ: ǫǹ ǏǴǽDZǶ – ǣDZǼDZǻǬȁǺǶǼǿǯ

168

176

AdresáĜ realitních kanceláĜí a inzerce

Real Estate Agencies and Advertisements Directory / ǝǻǴǽǺǶ ǬǯDZǹǾǽǾǮ ǻǺ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǵ ǼDZǶǷǬǸǺǰǬǾDZǷDZǵ


Milí þtenáĜi, Dear readers, ǹȓȖȊȈ ȘȍȌȈȒȚȖȘȈ,

letní teploty a jasná obloha stále þastČji lákají

Summer temperatures and clear summer skies

k vycházkám mimo domov, k výletĤm do

increasingly lure us from home for trips into the

pĜírody, mimo shon hlavního mČsta. I v nČm se

countryside, away from the hustle and bustle

ale skrývají dosud neobjevené poklady, aĢ už

of the capital. Even there, however, hitherto

starobylého þi moderního rázu. ěeþ sice není

undiscovered treasures are concealed, both

o pražských obdivovaných památkách, ale

ancient and modern in character. The admired

o nových developerských projektech, které si

sights of Prague are not mentioned, but new

však rozhodnČ zaslouží vaši pozornost. Jedním

development projects that certainly deserve

z nich je Maltézské námČstí 8, které pĜedstavuje

your attention. One of these is Maltese Square 8,

spojení moderního bydlení v krásné historické

which combines modern living with a beautiful

budovČ na stejnojmenném námČstí v samotném

historical building on the eponymous square

srdci Malé Strany. Rezidenþní projekt Cubic

in the very heart of the Lesser Town. The Cubic

House vám zase nabídne dokonalý kompromis

House residential complex offers the perfect

mezi bydlením na pĜedmČstí a v centru mČsta

compromise between living in the suburbs and in

- dostatek okolní zelenČ a výhled na historické

the city centre—plenty of surrounding greenery

jádro Prahy vás v tom dokonale utvrdí.

and a view of the historical centre of Prague will

V rubrice ýeský design tentokrát pĜedstavujeme

totally convince you of this.

pĜedního þeského designera Ronyho Plesla, jež

In this issue, our Czech Design column introduces

vás okouzlí nejen svými výrobky z nezvyklého

a leading Czech designer, Rony Plesl, who

materiálu, ale rovnČž svým interiérovým

enchants with his products from unusual

designem v nČkolika pražských restauracích.

materials, as well as with his interior design

Jako vždy se navíc doþkáte perfektních tipĤ

of several Prague restaurants. In addition, as

a tradiþnČ obdržíte nabídku toho nejlepšího

always, you are given Àawless tips and, as

z oblasti pražských realit.

a matter of course, receive a selection of the best of Prague real estate.

PĜíjemné þtení! Enjoy your reading!

ȓȍȚȕȐȍ Țȍȗȓȣȍ Ȑ ȧșȕȣȍ ȌȕȐ Ȋșȍ ȟȈȡȍ ȏȖȊțȚ ȕȈ ȗȘȖȋțȓȒț ȗȖȌȈȓȤȠȍ ȖȚ ȌȖȔȈ, Ȋ ȏȈȋȖȘȖȌȕȣȍ ȗȖȍȏȌȒȐ ȕȈ ȗȘȐȘȖȌț, ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ șȒȘȣȚȤșȧ ȖȚ ȠțȔȈ Ȑ șțȍȚȣ șȚȖȓȐȟȕȖȋȖ ȋȖȘȖȌȈ. ǵȖ ȐȕȖȋȌȈ șȚȖȐȚ ȗȘȐșȚȈȓȤȕȍȍ ȊȏȋȓȧȕțȚȤ Ȑ țȊȐȌȍȚȤ, ȟȚȖ Ȑ ȘȧȌȖȔ ș ȕȈȔȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȚȈȧȚșȧ ȍȡȍ ȌȖ șȐȝ ȗȖȘ ȕȍȖȚȒȘȣȚȣȍ șȖȒȘȖȊȐȡȈ - șȚȈȘȐȕȕȣȍ ȐȓȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ. ǸȍȟȤ ȕȍ ȐȌȍȚ Ȗ șȚȈȘȣȝ ȗȘȈȎșȒȐȝ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȧȝ, ȕȖȊȣȍ șȖȒȘȖȊȐȡȈ ǷȘȈȋȐ – ȥȚȖ ȌȍȊȍȓȖȗȍȘșȒȐȍ ȗȘȖȍȒȚȣ ȘȈȏȊȐȚȐȧ Ȑ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȋȖȘȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȉȍȏțșȓȖȊȕȖ, șȚȖȧȚ ȊȈȠȍȋȖ ȊȕȐȔȈȕȐȧ. ǶȌȕȐȔ Ȑȏ ȕȐȝ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖȍȒȚ «ǴȈȓȤȚȐȑșȒȈȧ ȗȓȖȡȈȌȤ 8», șȖȟȍȚȈȦȡȐȑ Ȋ șȍȉȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ șȗȖșȖȉ ȎȐȏȕȐ Ȋ ȒȘȈșȐȊȖȔ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȔ ȏȌȈȕȐȐ ȕȈ ȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ Ȋ șȈȔȖȔ șȍȘȌȞȍ ǴȈȓȖȑ ǹȚȘȈȕȣ. ǮȐȓȖȑ ȗȘȖȍȒȚ ȘȍȏȐȌȍȕȞȐȑ «Cubic House» ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȗȖȐșȚȐȕȍ ȐȌȍȈȓȤȕȣȑ ȒȖȔȗȘȖȔȐșș ȔȍȎȌț ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍȔ Ȋ ȗȘȐȋȖȘȖȌȍ Ȑ ȎȐȓȤȍȔ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȋȖȘȖȌȈ - ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȖȒȘțȎȈȦȡȍȑ ȏȍȓȍȕȐ Ȑ ȊȐȌ ȕȈ ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȑ ȞȍȕȚȘ ǷȘȈȋȐ ȊȈș Ȋ ȥȚȖȔ șȚȖȗȘȖȞȍȕȚȕȖ țȉȍȌȐȚ. Ǫ ȘțȉȘȐȒȍ «ǿȍȠșȒȐȑ ȌȐȏȈȑȕ» ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ Ȋȣ ȗȖȏȕȈȒȖȔȐȚȍșȤ ș ȊȍȌțȡȐȔ ȟȍȠșȒȐȔ ȌȐȏȈȑȕȍȘȖȔ ǸȖȕȐ ǷȓȍșȓȖȔ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȟȈȘțȍȚ ǪȈș șȊȖȐȔȐ ȐȏȌȍȓȐȧȔȐ Ȑȏ ȕȍȖȉȣȟȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ, ȕȖ Ȑ ȌȐȏȈȑȕȖȔ ȐȕȚȍȘȤȍȘȈ Ȋ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȐȏȊȍșȚȕȣȝ ȘȍșȚȖȘȈȕȈȝ ǷȘȈȋȐ. DzȈȒ ȊșȍȋȌȈ, ȊȈș ȎȌțȚ ȖȚȓȐȟȕȣȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȗȖ ȒțȓȤȚțȘȕȖȔț ȖȚȌȣȝț Ȋ ǷȘȈȋȍ Ȑ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȑ ȒȈȚȈȓȖȋ ȓțȟȠȍȑ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȐ Ȋ ǷȘȈȋȍ.

ǷȘȐȧȚȕȖȋȖ ȟȚȍȕȐȧ!

Yumi PÀimpÀ Nozaki Šéfredaktorka / Editor In Chief / ȋȓȈȊȕȣȑ ȘȍȌȈȒȚȖȘ


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

news

ǙǚǎǚǝǞǔ

novinky

Inspirujte se nejnovĚjšími trendy v designu a architektuŐe a spoleÿnĚ s kapkou vaší fantazie si zaŐiďte bydlení, o kterém jste vždy snili. Ty nejlepší tipy a novinky vám na svých stránkách pŐedstaví i tentokrát ÿasopis ESTATE.

architektura

Let yourself be inspired by the newest trends in design and architecture and, with just a touch of your own fantasy, design your dream home. ESTATE magazine as usual introduces you to top tips and innovations on its pages. ǛǿǽǾȈ ǎǬǽ ǮǰǺȁǹǺǮȋǾ ǻǺǽǷDZǰǹǴDZ ǾǼDZǹǰȇ Ǯ ǰǴdzǬǵǹDZ Ǵ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼDZ, ǽǺDZǰǴǹǴǮ ǶǺǾǺǼȇDZ ǽ ǶǬǻǷDZǵ ǎǬȄDZǵ ȀǬǹǾǬdzǴǴ Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǽǺdzǰǬǾȈ DzǴǷȈDZ Ǯ ǽǾǴǷDZ ǽǮǺDZǵ ǸDZȃǾȇ! ǗǿȃȄǴDZ ǴǰDZǴ Ǵ ǹǺǮǴǹǶǴ ǾǺǷȈǶǺ ǰǷȋ ǎǬǽ ǽǹǺǮǬ ǽǾǼǬǹǴȂǬȁ DzǿǼǹǬǷǬ ESTATE.

V BELFASTU OTEVŏELI MUZEUM TITANIKU THE TITANIC MUSEUM OPENS IN BELFAST ǎ ǍǑǗǠnjǝǞǑ ǚǞǖǜǧǗǝǫ ǘǟǓǑǕ ǞǔǞnjǙǔǖnj. K pŐíležitosti uplynutí 100 let od potopení Titaniku bylo v irském Belfastu otevŐeno nové muzeum vĚnované této legendární lodi. Budova svým tvarem i rozmĚry odpovídá pŐídi Titanicu. Povrch fasády z hliníkových plechŢ má podobu vystupujících krystalŢ ledu. V interiéru je trvalá expozice fotek, videí a dalších vzpomínek na Titanik. The new museum dedicated to the Titanic has opened in the Irish city of Belfast on the occasion of the centenary of the sinking of this legendary ship. The shape and size of the building corresponds to the bow of the Titanic. The surface of the façade, made of aluminium sheets, resembles the shape of ice crystals sticking out of it. The interior contains a permanent exhibition of photos, videos and other mementos of the Titanic. ǛǺ ǽǷǿȃǬȊ 100-ǷDZǾǴȋ ǽǺ ǰǹȋ ǯǴǭDZǷǴ «ǞǴǾǬǹǴǶǬ» Ǯ ǍDZǷȀǬǽǾDZ (ǔǼǷǬǹǰǴȋ) ǺǾǶǼȇǷǽȋ ǹǺǮȇǵ ǸǿdzDZǵ, ǻǺǽǮȋȅDZǹǹȇǵ ȉǾǺǸǿ ǷDZǯDZǹǰǬǼǹǺǸǿ ǶǺǼǬǭǷȊ. ǠǺǼǸǬ dzǰǬǹǴȋ Ǵ ǼǬdzǸDZǼȇ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾ ǹǺǽǺǮǺǵ ȃǬǽǾǴ «ǞǴǾǬǹǴǶǬ». ǛǺǮDZǼȁǹǺǽǾȈ ȀǬǽǬǰǬ Ǵdz ǬǷȊǸǴǹǴDZǮǺǵ DzDZǽǾǴ ǹǬǻǺǸǴǹǬDZǾ ǮȇǽǾǿǻǬȊȅǴDZ ǶǼǴǽǾǬǷǷȇ ǷȈǰǬ. ǎ ǴǹǾDZǼȈDZǼ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǻǺǽǾǺȋǹǹǬȋ ȉǶǽǻǺdzǴȂǴȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ, ǮǴǰDZǺ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǮǺǽǻǺǸǴǹǬǹǴǵ Ǻ «ǞǴǾǬǹǴǶDZ». Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: nenaghgal.blogspot.com

6


ǙǚǎǚǝǞǔ | NEWS | NOVINKY V DUBAJI ROZŠIŏUJÍ NABÍDKU LUXUSNÍCH HOTELš EXPANDING RANGE OF LUXURY HOTELS IN DUBAI ǎ ǐǟǍnjǔ ǍǟǐǑǞ ǜnjǝǤǔǜǑǙ ǝǛǑǖǞǜ ǜǚǝǖǚǤǙǧǡ ǚǞǑǗǑǕ Po ovládnutí kategorie nejvyšších mrakodrapŢ a umĚlých ostrovŢ se arabští šejkové pouští do dalšího, na první pohled nereálného, unikátu – mají v plánu vybudovat luxusní podmoŐský hotel. Pokoje budou umístĚny na moŐském dnu a díky svým panoramatickým oknŢm budou nabízet jedineÿný pohled pod moŐskou hladinu. After conquering the categories of the tallest skyscrapers and artiÀcial islands, Arab Sheikhs are embarking on another, seemingly unrealistic and unique project – they are planning to build a luxury underwater hotel. The rooms will be situated on the seabed, with their panoramic windows offering unparalleled views of the ocean. ǛǺǽǷDZ ǿǶǼǺȅDZǹǴȋ ǶǬǾDZǯǺǼǴǵ ǽǬǸȇȁ ǮȇǽǺǶǴȁ ǹDZǭǺǽǶǼDZǭǺǮ Ǵ ǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇȁ ǺǽǾǼǺǮǺǮ ǬǼǬǭǽǶǴDZ ȄDZǵȁǴ ǼDZȄǴǷǴ dzǬǹȋǾȈǽȋ ǽǷDZǰǿȊȅǴǸ, ǹǬ ǻDZǼǮȇǵ ǮdzǯǷȋǰ, ǹDZǼDZǬǷȈǹȇǸ, ǹǺ ǮǺǴǽǾǴǹǿ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ǻǼǺDZǶǾǺǸ: ǺǹǴ ǻǷǬǹǴǼǿȊǾ ǻǺǽǾǼǺǴǾȈ ǼǺǽǶǺȄǹȇǵ ǻǺǰǮǺǰǹȇǵ ǺǾDZǷȈ. ǙǺǸDZǼǬ ǭǿǰǿǾ ǼǬdzǸDZȅDZǹȇ ǹǬ ǰǹDZ ǸǺǼȋ, Ǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǻǬǹǺǼǬǸǹȇǸ ǺǶǹǬǸ Ǵdz ǹǴȁ ǭǿǰDZǾ ǺǾǶǼȇǮǬǾȈǽȋ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǵ ǻǺ ǽǮǺDZǵ ǶǼǬǽǺǾDZ ǮǴǰ ǹǬ ǸǺǼǽǶǴDZ ǯǷǿǭǴǹȇ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: Deep Ocean Technology

BAMBUSOVÝ PANTÉON PO VIETNAMSKU BAMBOO PANTHEON IN THE VIETNAMESE WAY ǍnjǘǍǟǖǚǎǧǕ ǛnjǙǞǑǚǙ Ǜǚ-ǎǨǑǞǙnjǘǝǖǔ Problematické klima ve Vietnamu, kde se vedra stŐídají se záplavami, komplikuje tamní výstavbu. Jako reakce na tyto podmínky vznikl koncept bambusové chýše, jenž má pŐiléhavý název - wNw Bar (z angl. water´n´wind – voda a vítr), který naznaÿuje základní princip návrhu. Stavba baru stojí na vodní hladinĚ a využívá vodu k ochlazování interiéru. Odolná a pŐitom lehká konstrukce stŐechy z bambusových tyÿí má v horní ÿásti kruhový otvor, kterým se odvádí nahromadĚný horký vzduch z prostoru baru a slouží tak jako pŐirozená klimatizace. The problematic climate in Vietnam, where the heat alternates with Áoods, complicates local construction development. In response to these conditions, the concept arose of a bamboo hut, which has a Àtting title - wNw Bar (water‘n‘wind) - which suggests the basic principle of the design. The bar is constructed on the water surface and uses water to cool the interior. The durable, yet lightweight roof of bamboo poles has a circular hole at the top, taking the accumulated hot air away from the bar area and thus serving as natural air conditioning. ǛǼǺǭǷDZǸǹȇǵ ǶǷǴǸǬǾ ǮǺ ǎȈDZǾǹǬǸDZ, ǯǰDZ ǮȇǽǺǶǴDZ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼȇ ȃDZǼDZǰǿȊǾǽȋ ǽ ǹǬǮǺǰǹDZǹǴȋǸǴ, ǺǽǷǺDzǹȋDZǾ ǸDZǽǾǹǺDZ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǺ. ǖǬǶ ǼDZǬǶȂǴȋ ǹǬ ȉǾǴ ǿǽǷǺǮǴȋ ǮǺdzǹǴǶǷǬ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ ǭǬǸǭǿǶǺǮǺǵ ȁǴDzǴǹȇ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǴǸDZDZǾ ǻǺǰȁǺǰȋȅDZDZ ǹǬdzǮǬǹǴDZ - wNw Bar (Ǯ ǻDZǼDZǮǺǰDZ ǽ ǬǹǯǷ. water´n´wind -. ǮǺǰǬ Ǵ ǮDZǾDZǼ), ȃǾǺ ǹǬǸDZǶǬDZǾ ǹǬ ǺǽǹǺǮǹǺǵ ǻǼǴǹȂǴǻ ȉǾǺǯǺ ǻǼǺDZǶǾǬ. ǛǺǽǾǼǺǵǶǬ ǭǬǼǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǹǬ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ ǮǺǰȇ, ǶǺǾǺǼǿȊ ǺǹǬ Ǯ ǽǮǺȊ ǺȃDZǼDZǰȈ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾ ǰǷȋ ǺȁǷǬDzǰDZǹǴȋ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ. ǛǼǺȃǹǬȋ Ǵ ǻǼǴ ȉǾǺǸ ǷDZǯǶǬȋ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǶǼȇȄǴ Ǵdz ǭǬǸǭǿǶǺǮȇȁ ǻǬǷǺǶ Ǯ ǮDZǼȁǹDZǵ ȃǬǽǾǴ ǴǸDZDZǾ ǶǼǿǯǷǺDZ ǺǾǮDZǼǽǾǴDZ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺDZ ǿȁǺǰǴǾ ǯǺǼȋȃǴǵ ǮǺdzǰǿȁ Ǵdz ǭǬǼǬ Ǵ ǶǺǾǺǼǺDZ ǽǷǿDzǴǾ DZǽǾDZǽǾǮDZǹǹȇǸ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: Phan Quang , designmagazin.cz

7


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

NęMECKÝ ÚSPęCH V ŠANGHAJI GERMAN SUCCESS IN SHANGHAI ǙǑǘǑǢǖǔǕ ǟǝǛǑǡ ǎ ǤnjǙǡnjǑ SoutĚž o nejlepší návrh kulturního centra v Šanghaji vyhráli nĚmeÿtí architekti z gmp Architekten. Jejich návrh se skládá z nĚkolika oddĚlených budov, které se po výšce rozšiŐují a vytváŐí tak mezi sebou efektnĚ zaklenutý prostor. Mezi budovami se prolíná vodní kanál, kolem nĚhož jsou umístĚny kavárny s posezením. German architects from “gmp Architekten” have won the competition for the best design of a cultural centre in Shanghai. Their design consists of several separate buildings that are vertically widened, thus creating a spectacular arched space among them. A water channel passes amongst the buildings and outdoor cafés are located along it. ǖǺǹǶǿǼǽ ǹǬ ǷǿȃȄǴǵ ǻǼǺDZǶǾ ǶǿǷȈǾǿǼǹǺǯǺ ȂDZǹǾǼǬ Ǯ ǤǬǹȁǬDZ ǮȇǴǯǼǬǷǴ ǹDZǸDZȂǶǴDZ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ Ǵdz GMP Architekten. ǔȁ ǻǼǺDZǶǾ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǺǾǰDZǷȈǹȇȁ dzǰǬǹǴǵ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǼǬǽȄǴǼȋȊǾǽȋ Ǯ ǮȇǽǺǾǿ Ǵ ǽǺdzǰǬȊǾ ǸDZDzǰǿ ǽǺǭǺǵ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅDZDZ ǬǼǺȃǹǺDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ. ǘDZDzǰǿ dzǰǬǹǴȋǸǴ ǻǼǺǾDZǶǬDZǾ ǮǺǰǹȇǵ ǶǬǹǬǷ, ǮǺǶǼǿǯ ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǼǬǽǻǺǷǬǯǬȊǾǽȋ ǿǷǴȃǹȇDZ ǶǬȀDZ. Zdroj a foto / source and photos / ǴǽǾǺȃǹǴǶ Ǵ ȀǺǾǺ: © Crystal Digital Technology

8


LUXURIA 180x200, BJX J JX

5.983,mČsíþnČ pĜi zaplacení ní akontace akon kontac tac ce 30% 30% 0% po dobu splácení 24 mČsícĤ 0% navýšení katalogová cena: 204.880,-


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ

design

LUKÁŠ MIFFEK NA HROMADę LUKÁŠ MIFFEK – IN A PILE ǗǟǖnjǤ ǘǔǠǠǑǖ – Ǚnj ǖǟǣǑ Vtip a nadsázka v obrazech Lukáše Miffka (*1978) sluší nekonvenÿním interiérŢm a jeho velkoformátové obrazy rezonují v otevŐených spoleÿenských prostorách i ve velkých halách business center. Bravurní akademická malba absolventa Akademie výtvarných umĚní v Praze (1999–2005) v ateliéru malby u prof. Antonína StŐížka a u prof. Michaela Rittsteina odvážnĚ spojená s prvky humoru a ironie je pŐesnĚ to, co je na naší výtvarné scénĚ ojedinĚlé. Jeho obrazy proto velkou mĚrou nacházejí reÁexy u nekonzervativnĚ ladĚných moderních sbĚratelŢ umĚní. Velká autorská výstava Lukáše Miffka v nejvĚtší prodejní galerii s umĚním v Őíÿanské KotelnĚ pŐedstaví ve dnech 8.6.–12.7.2012 to nejlepší z malíŐovy tvorby poslední doby.

„Padede“, 110x85 cm, olej na plátnĚ

The wit and exaggeration in the works of Lukáš Miffek (*1978) are suited to unconventional interiors,with his large-format paintings resonating in open public spaces and large business centre halls. The exceptional academic painting of this graduateof the Prague Academy of Fine Arts (1999–2005), in the atelier of Prof. Antonín StŐížek and Prof. Michael Rittstein), bravely combined with elements of humour and irony, is truly unique on our Art scene. His paintings therefore Ànd great rapport with non-conservative collectors of modern art. From 8th June to 12th July, 2012, the solo artist’s exhibition by Lukáš Miffek in the popular Kotelna Art Gallery in ŏíÿany will present the best of this artist’s recent work. „Petite barbecue“, 82x69 cm, olej na plátnĚ

ǚǽǾǼǺǿǸǴDZ Ǵ ǯǴǻDZǼǭǺǷǬ Ǯ ǼǬǭǺǾǬȁ ǗǿǶǬȄǬ ǘǴȀȀǶǬ (*1978) ȋǮǹǺ ǻǺǰȁǺǰȋǾ Ƕ ǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬǸ, Ǭ DZǯǺ ȄǴǼǺǶǺȀǺǼǸǬǾǹȇDZ ǶǬǼǾǴǹȇ ǺǾǷǴȃǹǺ ǽǸǺǾǼȋǾǽȋ ǶǬǶ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾȇȁ ǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǸDZǽǾǬȁ, ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǭǺǷȈȄǴȁ dzǬǷǬȁ ǭǴdzǹDZǽ-ȂDZǹǾǼǺǮ. ǍǼǬǮǿǼǹǬȋ ǬǶǬǰDZǸǴȃDZǽǶǬȋ DzǴǮǺǻǴǽȈ ǮȇǻǿǽǶǹǴǶǬ njǶǬǰDZǸǴǴ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁ ǴǽǶǿǽǽǾǮ ǛǼǬǯǴ (1999–2005) Ǯ ǬǾDZǷȈDZ DzǴǮǺǻǴǽǴ ǻǼǺȀ. njǹǾǺǹǴǹǬ ǝǾǼǴDzǶǬ Ǵ ǻǼǺȀ. ǘǴȁǬȉǷǬ ǜǴǾǾǽǾDZǵǹǬ, ǽǸDZǷǺ ǽǺȃDZǾǬDZǾ Ǯ ǽDZǭDZ ȉǷDZǸDZǹǾȇ ȊǸǺǼǬ Ǵ ǴǼǺǹǴǴ. ǔ ȉǾǺ ǶǬǶ ǼǬdz ǾǺ, ȃǾǺ ǮǺǴǽǾǴǹǿ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺ ǹǬ ǹǬȄDZǵ ȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǺǵ ǽȂDZǹDZ. ǛǺȉǾǺǸǿ DZǯǺ ǶǬǼǾǴǹȇ ǻǺǷȈdzǿȊǾǽȋ ǹDZǴdzǸDZǹǹȇǸ ǿǽǻDZȁǺǸ ǿ ǹDZ ǶǺǹǽDZǼǮǬǾǴǮǹǺ ǹǬǽǾǼǺDZǹǹȇȁ ǶǺǷǷDZǶȂǴǺǹDZǼǺǮ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ. ǍǺǷȈȄǬȋ ǬǮǾǺǼǽǶǬȋ ǮȇǽǾǬǮǶǬ ǗǿǶǬȄǬ ǘǴȀȀǶǬ ǽǺǽǾǺǴǾǽȋ Ǯ ǶǼǿǻǹDZǵȄDZǵ Ǵ ȄǴǼǺǶǺ ǴdzǮDZǽǾǹǺǵ ǯǬǷDZǼDZDZ «ǖǺǾDZǷȈǹǬ» Ǯ ǜDzǴȃǬǹǬȁ ǿ ǛǼǬǯǴ, ǮǽDZ ǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋ ǴǽǶǿǽǽǾǮǬ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǰǷȋ ǷǴȃǹǺǵ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ. ǎȇǽǾǬǮǶǬ ǻǼǺǵǰDZǾ 8. 6.–12. 7. 2012, ǹǬ ǹDZǵ ǭǿǰǿǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ ǷǿȃȄǴDZ Ǵdz ǻǺǽǷDZǰǹǴȁ ǼǬǭǺǾ ȁǿǰǺDzǹǴǶǬ. Galerie Kotelna, Plynární 1, 251 01 ŏíÿany www.galeriekotelna.cz 10


Vše pro Váš originální interiér. Kuchyně, nábytek, koberce, látky a doplňky světoznámých designových značek: Andreu World I Arper I Designers Guild I Emu I Edra I Flexform I Fritz Hansen I Gervasoni I Horm I Living Divani I Magis I Nanimarquina I Paola Lenti I Plank I Poliform I Tribú I Varenna I Zanotta 3DH showroom: Rohanské náb. 657/7, 186 00 Praha 8, tel. +420 222 719 547, po–pá 9.00–18.00, so 10.00–14.00, www.3dh.cz


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ELEGENTNÍ TERASA THE ELEGANT TERRACE ǩǗǑǏnjǙǞǙnjǫ ǞǑǜǜnjǝnj Hledáte netradiÿní elegantní nábytek pro vaši terasu? V kolekci italské znaÿky Zanotta najdete kŐesílka Dora vhodná i pro venkovní použití. Vyrábí se v bílé a ÿerné barvĚ, cena ÿiní 11 370 Kÿ vÿ. DPH. Are you looking for non-traditional, elegant furniture for your terrace? In the collection of the Italian brand Zanotta you will Ànd Dora armchairs, also suitable for outdoor use. Produced in black and white, the price is 11.370 CZK incl. VAT. ǎȇ ǴȅDZǾDZ ǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǿȊ, ȉǷDZǯǬǹǾǹǿȊ ǸDZǭDZǷȈ ǰǷȋ ǮǬȄDZǵ ǾDZǼǼǬǽȇ? ǔǸDZǹǹǺ Ǯ ǶǺǷǷDZǶȂǴǴ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǸǬǼǶǴ Zanotta ǹǬǵǰǿǾǽȋ ǶǼDZǽǷǬ Dora, ǻǺǰȁǺǰȋȅǴDZ ǰǷȋ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋ Ǯ ȉǶǽǾDZǼȈDZǼDZ. ǍDZǷȇDZ Ǵ ȃDZǼǹȇDZ ǸǺǰDZǷǴ, ȂDZǹǬ 11 370 CZK ǽ ǿȃDZǾǺǸ Ǚǐǝ. PRODÁVÁ / SELLER / ǛǜǚǐnjǑǞ: 3DH Interiér, s.r.o., Rohanské nábŐ. 7, Praha 8 www.3dh.cz

V SEDAþKÁCH NEMÁME KONKURENCI WE HAVE NO COMPETITION IN SETTEES ǙnjǤǔ ǐǔǎnjǙǧ - ǎǙǑ ǖǚǙǖǟǜǑǙǢǔǔ Vzhledem k tomu, že máme s výrobky našich britských dodavatelŢ sedacího nábytku již více než patnáctiletou zkušenost, mŢžeme s klidným svĚdomím prohlásit, že pro vás máme pŐipravenu naprosto výjimeÿnou kolekci ÿalounĚných i kožených sedaÿek, ušákŢ, klubovek aj. Naši nabídku tvoŐí modely rŢznorodé tvarem i výbĚrem potahových látek a kŢží, všechny však spojuje dŢležitý prvek, a to neobyÿejnĚ komfortní sezení, které je výsledkem využití tradiÿních ÿalounických postupŢ a materiálu. Navštivte naši vzorkovnu a pŐesvĚdÿte se na vlastní oÿi. Due to more than 15 years’ experience of the products from our UK suppliers of seating furniture, we can honestly tell you that we have prepared an absolutely outstanding collection of upholstered and leather chairs, wing chairs, lounge chairs, etc. Our selection includes models of different styles and in a choice of upholstery fabrics and leather. However, all share one important element and that is extraordinarily comfortable seating – the result of the use of traditional upholstery methods and materials. Visit our showroom and see for yourself. ǍǺǷDZDZ ȃDZǸ 15-ǷDZǾǹǴǵ ǺǻȇǾ ǻǺǽǾǬǮǺǶ Ǵ ǻǼǺǰǬDz ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ ǭǼǴǾǬǹǽǶǴȁ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷDZǵ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǹǬǸ dzǬȋǮǴǾȈ, ȃǾǺ Ǹȇ ǻǼǴǯǺǾǺǮǴǷǴ ǮǺǴǽǾǴǹǿ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁ Ǵ ǶǺDzǬǹȇȁ ǰǴǮǬǹǺǮ, ǼǬdzǹȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ ǶǼDZǽDZǷ Ǵ Ǿ.ǰ. ǎȇ ǹǬǵǰDZǾDZ ǿ ǹǬǽ ǮǽDZǮǺdzǸǺDzǹȇDZ ǮǬǼǴǬǹǾȇ ȀǺǼǸ, ǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǹȇDZ ǮǴǰȇ ǺǭǴǮǶǴ Ǵ ǶǺDzǬǹǺǵ ǺǭǾȋDzǶǴ – Ǵ ǮǽDZ ȉǾǺ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǺǰǴǹ ǮǬDzǹȇǵ ȉǷDZǸDZǹǾ – ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǽǾȈ, ǶǺǾǺǼǬȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾǺǸ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋ ǾǼǬǰǴȂǴǵ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǴȋ ǬǹǯǷǴǵǽǶǺǵ ǸDZǭDZǷǴ Ǵ ǽǬǸǺǯǺ ǮȇǽǺǶǺǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ. ǛǺǽDZǾǴǮ ǹǬȄ ǽǬǷǺǹ, Ǯȇ ǽǸǺDzDZǾDZ ǿǭDZǰǴǾȈǽȋ Ǯ ȉǾǺǸ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǴ ǯǷǬdzǬǸǴ! SHOWROOM: BARRINGTON FURNITURE s.r.o., Prokopovo nám. 8, 130 00 Praha 3 - Žižkov www.barrington.cz

12


LUXUSNÍ BY T Y PRAHA 6, BŘEVNOV

KOLAUDACE PROBĚHLA V Ú N O RU 2 012 P Ř E D Á VÁ N Í B Y T Ů Z A Č A L O V B Ř E Z N U 2 012

PRAHA 6

PRAHA 6

C I J AWA R D S 2 011 C Z E C H R E P U B L I C :

THE BEST RESIDENTIAL PROJECT

B Ě L O H O R S K Á 37 16 9 0 0 P R AG U E 6 , B Ř E V N OV TEL.:

+420 233 324 324

MOB.:

+420 775 56 4 324

EMAIL:

SALES@KAJETANKA.EU

W W W. K A J E TA N K A . E U


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ BOUQUET BOUQUET ǍǟǖǑǞ Váza, výška 49 cm, tloušŘka 13 cm, porcelán, povrchové úpravy: bílá, zlatá broušená, zlatem dekorovaná na jednotlivých kvĚtech. PatŐí mezi nejoblíbenĚjší produkt autora. Rozkvetlá, kŐehká a velkolepá. Váza Bouquet je horká novinka jara 2011. Poprvé byla pŐedstavena v únoru na prestižním veletrhu AMBIENTE ve Frankfurtu. Váza je možná nĚžnĚ poetická názvem, ale spolehlivĚ vás ohromí svou velikostí a proporcí. Vázy jsou dodávány s luxusním certiÀkátem zaruÿujícím jejich pravost a originalitu. Cena zlaté vázy nyní od 14.000 Kÿ! Vase, height 49 cm, width 13 cm, porcelain, surface Ànish: white, inlaid gold, decorated with gold on individual Áowers. Belongs among the most popular products of the designer. Flowering, fragile, magniÀcent. The Bouquet Vase was the hot news of spring 2011 when it was introduced for the Àrst time in February at the prestigious AMBIENTE trade fair in Frankfurt. The vase is perhaps tenderly poetic by name, but it will predictably stun by its size and proportions. This vase comes with a luxury certiÀcate to guarantee its authenticity and originality. Price of the gold vase now from 14,000 CZK! ǮǬdzǬ, ǮȇǽǺǾǬ 49 ǽǸ, ǾǺǷȅǴǹǬ 13 ǽǸ , ȀǬǼȀǺǼ, ǺǾǰDZǷǶǬ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ: ǭDZǷȇǵ ȂǮDZǾ, dzǺǷǺǾǬȋ ȄǷǴȀǺǮǶǬ, ǿǶǼǬȄDZǹǬ dzǺǷǺǾǺǸ ǹǬ ǺǾǰDZǷȈǹȇȁ ȂǮDZǾǶǬȁ. ǺǰǹǬ Ǵdz ǽǬǸȇȁ ǷȊǭǴǸȇȁ ǸǺǰDZǷDZǵ ǬǮǾǺǼǬ. ǢǮDZǾǿȅǬȋ, ȁǼǿǻǶǬȋ Ǵ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹǬȋ. ǎǬdzǬ «ǍǿǶDZǾ» - ǯǺǼȋȃǬȋ ǹǺǮǴǹǶǬ ǷDZǾǬ 2011. ǎǻDZǼǮȇDZ ǺǹǬ ǭȇǷǬ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǬ Ǯ ȀDZǮǼǬǷDZ ǹǬ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶDZ «AMBIENTE» ǮǺ ǠǼǬǹǶȀǿǼǾDZ. ǎǬdzǬ, ǮǺdzǸǺDzǹǺ, ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǽǮǺǴǸ ǹDZDzǹǺ-ǻǺȉǾǴȃDZǽǶǴǸ ǹǬdzǮǬǹǴDZǸ, ǹǺ ǿDz ǾǺȃǹǺ ǻǺǼǬdzǴǾ ǮǬǽ ǽǮǺǴǸǴ ǼǬdzǸDZǼǬǸǴ Ǵ ǻǼǺǻǺǼȂǴȋǸǴ. ǎǬdzǬ ǽǹǬǭDzDZǹǬ ǼǺǽǶǺȄǹȇǸ ǽDZǼǾǴȀǴǶǬǾǺǸ, ǯǬǼǬǹǾǴǼǿȊȅǴǸ DZDZ ǻǺǰǷǴǹǹǺǽǾȈ Ǵ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ. ǙǬ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ ǸǺǸDZǹǾ ȂDZǹǬ dzǺǷǺǾǺǵ ǮǬdzȇ – ǺǾ 14 000 ǶǼǺǹ! STUDIO PIRSC PORCELAIN, LABORATOŏ PRO DESIGN, UMęNÍ A ŏEMESLO www.pirsc.cz

ÚTULNÁ KOUPELNA S NÁBYTKEM DELOS OD FIRMY DURAVIT DURAVIT AND DELOS BRING COMFORT INTO THE BATHROOM DELOS: ǟǪǞ ǎ ǎnjǙǙǚǕ ǖǚǘǙnjǞǑ ǚǞ ǖǚǛnjǙǔǔ DURAVIT Nová lehkost díky „levitující“ nábytkové desce Program koupelnového nábytku jednoduchých tvarŢ Delos vnáší do koupelny mimoŐádnĚ útulnou atmosféru a novou lehkost. Nábytková deska ze studia EOOS, která pŢsobí, jakoby se vznášela, nemá viditelnou nosnou konstrukci - její zaÿlenĚní do prostoru je proto snadné a elegantní. Delos se vyrábí s dŐevĚným povrchem (2 varianty) nebo ve svĚží bílé barvĚ s vysokým leskem. An apparently Áoating console introduces a new sense of lightness The Delos range of bathroom furniture features a reduced design but introduces a particularly comfortable atmosphere and new lightness into the bathroom. The apparently Áoating console by EOOS has no visible supports and breezes elegantly into the room. Delos is available in two real-wood Ànishes and in a fresh high-gloss white. ǙǺǮǺDZ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ǷDZǯǶǺǽǾǴ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ „ǻǬǼȋȅDZǵ“ ǶǺǹǽǺǷǴ ǻǼǺǯǼǬǸǸǬ ǸDZǭDZǷǴ ǰǷȋ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾȇ Delos ǽǺdzǰǬDZǾ – Ǵ ȉǾǺ ǻǼǴ ǿǻǼǺȅDZǹǹǺǸ ǰǴdzǬǵǹDZ – ǺǽǺǭDZǹǹǺ ǿȊǾǹǿȊ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ Ǵ ǹǺǮǺDZ ǺȅǿȅDZǹǴDZ ǷDZǯǶǺǽǾǴ Ǯ ǮǬǹǹǺǵ ǶǺǸǹǬǾDZ. „ǛǬǼȋȅǬȋ“ ǶǺǹǽǺǷȈ ǺǾ ǽǾǿǰǴǴ EOOS ǹDZ ǴǸDZDZǾ ǮǴǰǴǸǺǵ ǹDZǽǿȅDZǵ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ Ǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ȉǾǺǸǿ ǽ ǷDZǯǶǺǽǾȈȊ Ǵ ȉǷDZǯǬǹǾǹǺǽǾȈȊ ǮǻǴǽȇǮǬDZǾǽȋ Ǯ ǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ. Delos ǴǸDZDZǾ ǰǮǬ ǮǬǼǴǬǹǾǬ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾǴ: ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺDZ ǰDZǼDZǮǺ Ǵ ǭDZǷǺǽǹDZDzǹǺDZ ǯǷȋǹȂDZǮǺDZ ǽǾDZǶǷǺ. www.duravit.com

14


FREEDOMEK ZÁZRAþNÝ OBJEV MODERNÍ DOBY

THE FREE HOUSE

MIRACULOUS DISCOVERY OF MODERN TIMES

FREEDOMEK

ǣǟǐǑǝǙǚǑ ǚǞǖǜǧǞǔǑ ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǚǝǞǔ Freedomek splŁuje pro mnohé z nás pŐedstavu o ideálním bydlení souÿasnosti: je jednoduchý, praktický, ekologický, skýtá veškeré pohodlí a komfort a pŐitom je levnĚjší než klasické bydlení. ChtĚlo by se zvolat „chcete-li být in, poŐiďte si Freedomek!“ Kupte si jej místo bĚžného bytu nebo rodinného domu – s Freedomkem budete svobodní a nezávislí. Freedomek je chytŐe Őešen tak, že mŢžete být zcela nezávislí na inženýrských sítích. S Freedomkem budete svobodní – staÿí pouze vhodný pozemek a rozhodnutí žít jinak, než vĚtšina populace. To many of us, the Free House embodies the ideal in modern housing: indeed, it is simple, practical, ecological, providing every cosiness and comfort, yet it is cheaper than the classical dwelling. One needs to sing it out: If you want to be “in”, get a Free House! Purchase it instead of the usual Áat or family house – with a Free House you will be free and independent. The Free House is cleverly designed in such way that you can be absolutely independent from utility networks. With a Free House you will be free - all you need is a suitable plot and the decision to live differently from most of the population. Freedomek ǰǷȋ ǸǹǺǯǴȁ Ǵdz ǹǬǽ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴDZǸ Ǻǭ ǴǰDZǬǷȈǹǺǸ DzǴǷȈDZ ǽǺǮǼDZǸDZǹǺǽǾǴ: ȉǾǺ ǻǼǺǽǾǺǵ, ǻǼǬǶǾǴȃǹȇǵ, ȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴ ȃǴǽǾȇǵ, ǻǼDZǰǷǬǯǬȊȅǴǵ ǮǽDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬ Ǵ ǶǺǸȀǺǼǾ, ǻǼǴǾǺǸ ǭǺǷDZDZ ǰDZȄDZǮȇǵ, ȃDZǸ ǺǭȇȃǹǺDZ DzǴǷȈDZ. ǞǬǶ Ǵ ȁǺȃDZǾǽȋ ǮǺǽǶǷǴǶǹǿǾȈ: ȁǺǾǴǾDZ ǭȇǾȈ „in“, ǶǿǻǴǾDZ ǽDZǭDZ Freedomek! ǛǺǽǾǬǮȈǾDZ DZǯǺ ǮǸDZǽǾǺ ǺǭȇȃǹǺǵ ǶǮǬǼǾǴǼȇ ǴǷǴ ǰǺǸǬ – Ǻǹ ǽǰDZǷǬDZǾ ǮǬǽ ǽǮǺǭǺǰǹȇǸǴ Ǵ ǹDZdzǬǮǴǽǴǸȇǸǴ! ǙDZ ǶǬDzǰȇǵ ǽǻǺǽǺǭDZǹ ǺǾǺǼǮǬǾȈǽȋ ǺǾ ǽǮǺDZǯǺ ǰǺǸǬ ǴǷǴ ǶǮǬǼǾǴǼȇ, ǰǬȊȅǴȁ DZǸǿ ǶǺǸȀǺǼǾ, ǹǺ ǾǬǶDzDZ ǻǼǴǹǺǽȋȅǴȁ Ǽȋǰ ǻǼǺǭǷDZǸ Ǵ ȀǴǹǬǹǽǺǮǺDZ ǭǼDZǸȋ. Freedomek DzDZ ǿǸǹǺ ǻǼǴǰǿǸǬǹ ǾǬǶ, ȃǾǺ Ǯȇ ǸǺDzDZǾDZ ǭȇǾȈ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǹDZdzǬǮǴǽǴǸȇǸ ǺǾ ǶǺǸǸǿǹǬǷȈǹȇȁ ǽDZǾDZǵ. ǝ Free-ǰǺǸǴǶǺǸ Ǯȇ ǭǿǰDZǾDZ ǽǮǺǭǺǰǹȇǸǴ – ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǻǼǺǽǾǺ ǻǺǰȁǺǰȋȅDZǯǺ ǿȃǬǽǾǶǬ dzDZǸǷǴ Ǵ ǼDZȄDZǹǴȋ DzǴǾȈ ǴǹǬȃDZ, ȃDZǸ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ǹǬǽDZǷDZǹǴȋ.

KONTAKT info@freedomky.cz

WWW.FREEDOMKY.CZ

SHOWROOM Mýto u Tachova (Areál Pily Turner)


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ JEDINEþNÁ KOLEKCE OD SVęTOZNÁMÝCH ITALSKÝCH NÁVRHÁŏš UNIQUE COLLECTION OF A WORLD FAMOUS ITALIAN DESIGNERS ǟ ǟǙǔǖnjǗǨǙnjǫ ǖǚǗǗǑǖǢǔǫ ǚǞ ǎǝǑǘǔǜǙǚ ǔǓǎǑǝǞǙǧǡ ǔǞnjǗǨǫǙǝǖǔǡ ǔ ǐǔǓnjǕǙǑǜǚǎ S hrdostí vám pŐedstavujeme mimoŐádnou kolekci od svĚtovĚ proslulých italských návrháŐŢ. Na výbĚr je široká paleta exkluzivních hodin, ozdob na zeď, it vvĚšákŢ, zrcadel, rámeÿkŢ na fotograÀe a dalšího zboží. Každý výrobek je vytvoŐen rruÿnĚ a mŢže se stát souÿástí nevšedního interiéru vašeho domova, restaurace, c baru nebo hotelu. Je dobré vĚdĚt, že u nás si každý nĚco najde, neboŘ origin nalita naší nabídky je skuteÿnĚ extrémní. Jsme „MODERN ART SHOP!“ W are proud to present you the unique collection of a world famous italiWe an designers. There is a wide variety of exclusive clocks,wall hangers,mira rors,photo frames and etc... Each product is handmade and can be a part ro of your unusual interier of your home,restaurant,bar or hotel. It is good to know that we have something for everybody and at the same time the orikn ginality of our items is really unique.We are „MODERN ART SHOP!“ gi ǘȇ ǽ ǯǺǼǰǺǽǾȈȊ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǹDZǺǭȇȃǹǿȊ ǶǺǷǷDZǶȂǴȊ ǺǾ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǘ ǴdzǮDZǽǾǹȇȁ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǴȁ ǰǴdzǬǵǹDZǼǺǮ. ǤǴǼǺǶǴǵ ǽǻDZǶǾǼ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇȁ ȃǬǽǺǮ, Ǵdz ǹǬǽǾDZǹǹȇȁ ǿǶǼǬȄDZǹǴǵ, ǮDZȄǬǷǺǶ, dzDZǼǶǬǷ, ǼǬǸ ǰǷȋ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǵ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǹǬ ǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴ ǰǴ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇȁ ǾǺǮǬǼǺǮ. ǖǬDzǰǺDZ ǴdzǰDZǷǴDZ ǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǺ ǮǼǿȃǹǿȊ ǻǺ ǺǽǺǭǺǵ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴǴ Ǵ ǸǺDzDZǾ ǽǾǬǾȈ ȃǬǽǾȈȊ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺ ǴǹǾDZǼȈDZǼǬ ǮǬ ǮǬȄDZǯǺ ǰǺǸǬ, ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ, ǭǬǼǬ ǴǷǴ ǯǺǽǾǴǹǴȂȇ. ǔ ǿDz ǾǺȃǹǺ dzǰDZǽȈ ǶǬDzǰȇǵ ǹǬǵǰDZǾ ȃǾǺ-ǾǺ ǰǷȋ ǽDZǭȋ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǺǽǾȈ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴȋ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǹǬ ǰDZǵ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺǵ. ǘȇ ǹǬǽǾǺȋȅǴǵ „MODERN ART SHOP“! SHOWROOM: Mala Štupartská 5, Praha 1, 110 00 e-mail: velizar77@yahoo.com, tel.: +420 733 643 403

You can view these and other details in the Komenda Creatives showroom at the address: Prague Marina, Jankovcova 1596/14a, Prague 7.

MIMOŏÁDNÁ NABÍDKA KUCHYNę IMPERIAL Nabízíme Vám jedineÿnou možnost získat kuchyni IMPERIAL exkluzivního designu Ivana Komendy ocenĚnou první cenou v soutĚži TOP TEN na výstavĚ TENDENCE. Výjimeÿnost tohoto nábytkového celku spoÿívá napŐíklad v nadÿasové kombinaci svĚžích barev ve vysokém lesku s ÿerným matným povrchem a luxusní exotickou dýhou tineo. Dalším zcela ojedinĚlým prvkem je dŐez se štĚrbinovým odpadem z leštĚného kamene, který je vsazen do masivní žulové pracovní desky. Tyto i jiné detaily je možné si prohlédnout v showroomu Komenda Creatives na adrese Prague Marina, Jankovcova 1596/14a, Praha 7. We offer you the unique opportunity of purchasing the IMPERIAL kitchen of exclusive design by Ivan Komenda,which was awarded 1st prize in the TOP TEN competition at the TENDENCE exhibition. The exclusivity of this Àtted kitchen lies inthe timeless combination of high gloss fresh colour with black matt surface and luxurious Tineo veneer. Another totally distinctive feature is the sink, which is set into the solid granite worktop and has a slotted outlet pipe of polished stone. 16

ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǎǬǸ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǶǿȁǹȊ IMPERIAL ǽ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ ǔǮǬǹǬ ǖǺǸDZǹǰȇ, ǹǬǯǼǬDzǰDZǹǹǿȊ ǻDZǼǮȇǸ ǸDZǽǾǺǸ Ǯ ǶǺǹǶǿǼǽDZ TOP TEN ǹǬ ǮȇǽǾǬǮǶDZ TENDENCE.. ǟǹǴǶǬǷȈǹǺǽǾȈ ȉǾǺǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǾǬ Ǯ ǹDZǻǺǰǮDZǼDzDZǹǹǺǸ ǮǼDZǸDZǹǴ Ǵ ǸǺǰDZ ǽǺȃDZǾǬǹǴǴ ǽǮDZDzǴȁ ǯǷȋǹȂDZǮȇȁ ǺǾǾDZǹǶǺǮ ǽ ȃDZǼǹȇǸǴ ǸǬǾǺǮȇǸǴ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȋǸǴ Ǵ ǼǺǽǶǺȄǹǺǵ ȉǶdzǺǾǴȃDZǽǶǴǸ ȄǻǺǹǴǼǺǮǶǺǵ «tineo». ǑȅDZ ǺǰǹǴǸ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ȉǷDZǸDZǹǾǺǸ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǼǬǶǺǮǴǹǬ ǽǺ ȅDZǷDZǮȇǸ ǽǾǺǶǺǸ Ǵdz ǻǺǷǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺ ǶǬǸǹȋ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǮǻǴǽǬǹǬ Ǯ ǸǺȅǹǿȊ ǯǼǬǹǴǾǹǿȊ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂǿ. ǩǾǴ Ǵ ǰǼǿǯǴDZ ǰDZǾǬǷǴ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǵ ǶǿȁǹǴ ǸǺDzǹǺ ǿǮǴǰDZǾȈ Ǯ ȄǺǿǼǿǸ ǽǾǿǰǴǴ «Komenda Creatives» ǻǺ ǬǰǼDZǽǿ: Prague Marina, Jankovcova 1596/14a, Praha 7. Standardní cena kuchynĚ / Standard price of kitchen/ ǝǾǬǹǰǬǼǾǹǬȋ ȂDZǹǬ ǶǿȁǹǴ: 693.000 Kÿ / CZK 693.000 Akÿní cena/ Sale price / ǝǻDZȂǴǬǷȈǹǬȋ ȂDZǹǬ ǽǺ ǽǶǴǰǶǺǵ: 446.000 Kÿ / CZK 446.000 Standardní cena kamenné desky / Standard price of stone worktop / ǝǾǬǹǰǬǼǾǹǬȋ ȂDZǹǬ ǶǬǸDZǹǹǺǵ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂȇ: 250.000 Kÿ / CZK 250.000 Akÿní cena kamenné desky/ Sale price of stone worktop / ǢDZǹǬ ǽǺ ǽǶǴǰǶǺǵ ǶǬǸDZǹǹǺǵ ǽǾǺǷDZȄǹǴȂȇ 120.000 Kÿ / CZK 120.000 KOMENDA CREATIVES s.r.o. – PRAGUE MARINA, Jankovcova 1596/14, Praha 7, +420 777 867 074 www.kuchynekreativne.cz


NOVINKY | NEWS | ǙǚǎǚǝǞǔ ABSOLUTNÍ CHLAZENÍ ABSOLUTE COOLING njǍǝǚǗǪǞǙǚǑ ǚǡǗnjǒǐǑǙǔǑ VolnĚ stojící kombinovaná chladniÿka v nerezovém provedení je novinkou Őady Absolute. Je vybavena unikátním systémem Fresh Control s technologií 6. smysl udržující ideální vlhkost a teplotu v celé chladniÿce pro dlouhodobé uchování potravin. Dále speciální nulovou zásuvkou Activ0°, která díky optimálnímu proudĚní vzduchu a ideální vlhkosti systému Fresh Control uchovává potraviny vyžadující teploty kolem 0 °C déle ÿerstvé. Sensory technologie 6. smysl zaruÿují stálost i rych-

lé obnovení pŢvodní teploty v pŐípadĚ otevŐení spotŐebiÿe ÿi vložení teplých potravin. SamozŐejmostí je beznámrazový systém No Frost. Chladniÿka patŐí do energetické tŐídy A++. Doporuÿená cena nerezového provedení je 25 790 Kÿ. This free-standing stainless steel combination fridge is an innovation of the Absolute line. It is equipped with the unique Fresh Control system with 6th Sense technology which maintains the ideal humidity and temperature in the whole fridge for the long-term preservation of food. In addition, the fridge includes a special zero zone socket Activ0° which, thanks to the optimal Áow of air and ideal humidity of the Fresh Control system, keeps all foodstuffs requiring temperatures around 0°C fresh for longer. The sensors of the 6th Sense technology guarantee constancy, as well as the quick restoration of the original temperature after opening the appliance or inserting warm food. The No Frost system prevents ice formation. The fridge belongs to the A++ energy class. The recommended price of the stainless steel version is 25,790 CZK. njǮǾǺǹǺǸǹǺ ǽǾǺȋȅǴǵ ǶǺǸǭǴǹǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ Ǵdz ǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵ ǽǾǬǷǴ – ȉǾǺ ǹǺǮǴǹǶǬ ǽDZǼǴǴ Absolute. ǚǹ ǺǽǹǬȅDZǹ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǽǴǽǾDZǸǺǵ Fresh Control ǽ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴȃDZǽǶǺǵ ǽǴǽǾDZǸǺǵ «ȄDZǽǾǺDZ ȃǿǮǽǾǮǺ», ǻǺǰǰDZǼDzǴǮǬȊȅDZǵ ǴǰDZǬǷȈǹǿȊ ǮǷǬDzǹǺǽǾȈ Ǵ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼȇ Ǯ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶDZ ǰǷȋ ǰǷǴǾDZǷȈǹǺǯǺ ȁǼǬǹDZǹǴȋ ǻǼǺǰǿǶǾǺǮ. ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ, Ǯ ǹDZǸ DZǽǾȈ ǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǵ DZǸǶǺǽǾȈȊ Activ0°, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǵ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǺǻǾǴǸǬǷȈǹǺǸǿ ǻǼǺȁǺDzǰDZǹǴȊ ǻǺǾǺǶǬ ǮǺdzǰǿȁǬ Ǵ ǴǰDZǬǷȈǹǺǵ ǮǷǬDzǹǺǽǾǴ ǽǴǽǾDZǸȇ Fresh Control ǰǺǷȈȄDZ ǽǺȁǼǬǹȋȊǾ ǽǮDZDzDZǽǾȈ ǻǼǺǰǿǶǾȇ, ǾǼDZǭǿȊȅǴDZ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼȇ ǺǶǺǷǺ 0 ° ǝ. ǝDZǹǽǺǼȇ ǾDZȁǹǺǷǺǯǴȃDZǽǶǺǵ ǽǴǽǾDZǸȇ «ȄDZǽǾǺDZ ȃǿǮǽǾǮǺ» ǯǬǼǬǹǾǴǼǿȊǾ ǽǾǬǭǴǷȈǹǺǽǾȈ Ǵ ǭȇǽǾǼǺDZ ǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǴDZ ǴǽȁǺǰǹǺǵ ǾDZǸǻDZǼǬǾǿǼȇ ǻǼǴ ǺǾǶǼȇǾǴǴ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǬ ǴǷǴ ȁǼǬǹDZǹǴǴ Ǯ ǹDZǸ DZȅDZ ǾDZǻǷǺǵ ǻǴȅǴ. ǎ ǹǬǷǴȃǴǴ ǽǴǽǾDZǸǬ ǬǹǾǴǹǬǸǺǼǺdzǶǴ No Frost («ǍDZdz ǔǹDZȋ»). ǡǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ Ƕ ȉǹDZǼǯDZǾǴȃDZǽǶǺǸǿ ǶǷǬǽǽǿ A + +. ǜDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǬȋ ȂDZǹǬ ǸǺǰDZǷǴ Ǵdz ǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵ ǽǾǬǷǴ – 25 790 ǶǼǺǹ.

SKVęLÉ DNY ZAþÍNAJÍ JIŽ V NOCI KVALITNÍM SPÁNKEM GREAT DAYS ALREADY BEGIN WITH NIGHTS OF QUALITY SLEEP ǡǚǜǚǤǔǕ ǐǑǙǨ ǙnjǣǔǙnjǑǞǝǫ ǝ ǖnjǣǑǝǞǎnj ǙǚǣǙǚǏǚ ǝǙnj PŐední švédský producent postelí Carpe Diem je povĚstný svou kvalitou, nadÿasovým designem a využitím tĚch nejlepších pŐírodních materiálŢ. Spoleÿnost si zakládá na vysokých standardech, které jsou pro dobrý spánek nutné, a snaží se je skrze své postupy naplnit. Postele a doplŁky spoleÿnosti Carpe Diem se tĚší oblibĚ po celém svĚtĚ a pŐinášejí ten pravý spánek, který je zapotŐebí k regeneraci fyzických a psychických sil. Carpe Diem , the leading Swedish bed manufacturer, is known for its quality, timeless design and use of the Ànest natural materials. The company prides itself on the high standards that are necessary for good sleep, and tries to fulÀl them through its processes. Beds and accessories by the Carpe Diem company are very popular around the world, providing the correct sleep which is necessary for the regeneration of physical and mental strength. ǎDZǰǿȅǴǵ ȄǮDZǰǽǶǴǵ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷȈ ǻǺǽǾDZǷDZǵ «Carpe Diem» ǴdzǮDZǽǾDZǹ ǽǮǺǴǸ ǶǬȃDZǽǾǮǺǸ, ǮǹDZǮǼDZǸDZǹǹȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ Ǵ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǸ ǷǿȃȄǴȁ ǹǬǾǿǼǬǷȈǹȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ. ǖǺǸǻǬǹǴȋ ǺǾǷǴȃǬDZǾǽȋ ǽǺǭǷȊǰDZǹǴDZǸ ǮȇǽǺǶǴȁ ǽǾǬǹǰǬǼǾǺǮ, ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇȁ ǰǷȋ ȁǺǼǺȄDZǯǺ ǽǹǬ, Ǵ ǽǾǬǼǬDZǾǽȋ ǻǺǽǾǺȋǹǹǺ ǻǼDZǰǻǼǴǹǴǸǬǾȈ ǹǺǮȇDZ ȄǬǯǴ Ǯ ȉǾǺǸ ǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴǴ. ǖǼǺǮǬǾǴ Ǵ ǬǶǽDZǽǽǿǬǼȇ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «Carpe Diem» ǺȃDZǹȈ ǻǺǻǿǷȋǼǹȇ ǮǺ ǮǽDZǸ ǸǴǼDZ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ ǯǬǼǬǹǾǴǼǿȊǾ ǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇǵ ǽǺǹ, ǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇǵ ǰǷȋ ǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǴȋ ȀǴdzǴȃDZǽǶǴȁ Ǵ ǰǿȄDZǮǹȇȁ ǽǴǷ. SHOWROOM : naty naty, Senovážné námĚstí 10a, Praha 1 www.natynaty.cz

18


KUCHYNĚ POGGENPOHL PARTNEREM PROJEKTU REZIDENCE DOCK

Značka Poggenpohl rozšířila své portfolio referenčních projektů o luxusní rezidenční komplex DOCK v  Praze 8. Jedná se o  spojení silných a nadstandardně orientovaných partnerů. Výrobce exkluzivních kuchyní a  interiérového nábytku Poggenpohl expanduje do  celého světa. S  více než pěti sty pobočkami ve  všech světových kontinentech realizuje profesionálně a velice úspěšně developerské projekty. Avšak ani portfolio českých novostavebních aktivit není zanedbatelné. Mezi zásadní uskutečněné projekty patří Arboreum, Statenický Mlýn nebo také Belwicz Palace v Praze. Aktuálně Poggenpohl spolupracuje s developerskou skupinou Crestyl na projektu Rezidence DOCK. Jedná se o rezidenční komplex a business park v objektu bývalých loděnic nedaleko Libeňského zámečku v Praze 8.

Cílem je vybudovat nadstandardní projekt s velkoryse řešenými prostory, které budou nabízet maximálně komfortní podmínky pro klidný a bezpečný domov. Pro spolupráci si vybrali také značku Poggenpohl, která má zastřešit nabídku kvalitního kuchyňského zázemí. Každému majiteli bytu, zakoupeného v Rezidenci DOCK, bude věnován voucher s hodnotou až 200 000 Kč na nákup kuchyně značky Poggenpohl. Společnost Poggenpohl jako nejstarší výrobce kuchyní na světě a první značka vyrábějící nábytek v Německu byla oslovena za účelem zajištění kvalitních a nadstandardně koncipovaných kuchyní. Ukázkový kuchyňský model byl vyroben na míru do vzorového bytu, který je přístupný veřejnosti a plně prezentuje charakter výroby Poggenpohl.

Poggenpohl studio Praha, Vinohradská 35, Praha 2, tel.: +420 222 210 783, www.poggenpohl.cz

4895 inzerce DOCK do Estate kor2.indd 1

22.5.2012 14:49:04


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

LUXUSNÍ OÁZA S DOTEKEM HISTORIE OASIS OF LUXURY WITH A TOUCH OF HISTORY ƧƙƠơƪƩƧƪƣƧƱơƪƙƫƥƧƪƭƞƩƧƢơƪƫƧƩơơ

20


Ç?Ç&#x2018;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2014;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2018;Ç&#x153;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x161;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKĂ&#x2030; PROJEKTY MALTĂ&#x2030;ZSKĂ&#x2030; NĂ MÄ&#x161;STĂ? 8 MĂ?STO, KDE SE SNOUBĂ? HISTORIE SE SOUÄ&#x152;ASNOSTĂ?

MALTESE SQUARE 8 WHERE HISTORY UNITES WITH THE PRESENT

ĆĽĆ&#x2122;ƤƾƍƥƢƪƣĆ&#x2122;ƸƨƤƧƲĆ&#x2122;Ć?Ćľ ĆĽĆ&#x17E;ƪƍƧĆ&#x153;Ć?Ć&#x17E;ƥƪƍƧƊƥƸ Ć&#x203A;ĆŞĆŤĆŠĆ&#x17E;Ć°Ć&#x2122;Ć&#x17E;ƍƪƸĆŞ ƪƧĆ&#x203A;ĆŠĆ&#x17E;ĆĽĆ&#x17E;ƌƌƧƪƍƾơ

SpoleÄ?nost ARTA pro VĂĄs pĹ&#x2122;ipravuje novĂ˝ bytovĂ˝ projekt v krĂĄsnĂŠ historickĂŠ budovÄ&#x203A; na MaltĂŠzskĂŠm nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­. Tento projekt je jedineÄ?nĂ˝ historiĂ­ budovy, svĂ˝m umĂ­stÄ&#x203A;nĂ­m, pojetĂ­m, standardem a svĂ˝m bohatĂ˝m potenciĂĄlem vnitĹ&#x2122;nĂ­ho Ĺživota.

The ARTA company is preparing a new residential complex for you in a beautiful historical building on Maltese Square. This project is unique because of the buildingâ&#x20AC;&#x2122;s history, location, concept, and the rich potential for private living.

ĆŁÇ&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC;$57$ĆźÇ&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x2039; Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC;ƝƚÇ&#x160;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;Ćť Ç&#x192;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ç Ç&#x2020;ƚƼƚÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ĆšĆ˝Ç ĆśÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039; Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2DC;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026; Ç Ç&#x20AC;Ç&#x20AC;ĆšÇ Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; ƞƟÇ&#x2021;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç?ĆžÇ&#x2C6;Ç?Ç Ç Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ćť ĆšÇ&#x2039;ĆšÇ&#x192;ƿƞÇ&#x2021;ĆźÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2020;Ç?Ç ĆšÇ&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A; ĆżÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç 

Ve starĂŠ Praze stĂĄle jeĹĄtÄ&#x203A; najdete mĂ­sta, kde jako

<RXFDQVWLOOĂ&#x20AC;QGSODFHVLQ2OG3UDJXHZKHUHWLPH

Ć&#x203A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A;ƨÇ&#x2030;ƚƟƞĆžÇ&#x2019;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x192;Ç ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšƟƽƞ

by se zastavil Ä?as. MĂ­sta, kde cĂ­tĂ­te historii jako

KDVVHHPLQJO\VWRRGVWLOO3ODFHVZKHUH\RXVHQVH

ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2DC;ĆşÇ&#x152;Ć˝Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2022;ĆĽĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšƟƽƞÇ Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2DC;

pĹ&#x2122;Ă­tomnost, kde se stanete jejĂ­ souÄ?ĂĄstĂ­. MĹŻĹžete

WKDW KLVWRU\ LV SUHVHQW ZKHUH \RX EHFRPH D SDUW

ĆťÇ&#x201D;ĆźÇ&#x201E;Ç&#x2DC;Ć˝Ç Ç&#x2039; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ç ĆťÇ&#x201D; Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2022;

pĹ&#x2122;ivĹ&#x2122;Ă­t oÄ?i a pĹ&#x2122;edstavovat si, co asi na stejnĂŠm

RI LW <RX FDQ FORVH \RXU H\HV DQG LPDJLQH ZKDW

ƞƞ Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ć&#x203A;Ç&#x201D; Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;Ćž Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x2039;Ç&#x2022; ĆźÇ&#x201E;ĆšÇ&#x20AC;Ćš Ç 

mĂ­stÄ&#x203A; proĹžili stovky a tisĂ­ce lidĂ­ pĹ&#x2122;ed VĂĄmi. DokĂĄ-

KXQGUHGVDQGWKRXVDQGVRISHRSOHEHIRUH\RXPD\

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x160;ƞƺƞ Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ćž ĆżÇ Ç&#x201E;Ç 

Ĺžete to jeĹĄtÄ&#x203A;?

KDYHH[SHULHQFHGLQWKHVDPHSODFH&DQ\RXDOVR

Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç Ç Ç&#x2039;Ç&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ç?Ç Ç&#x201E;Ç&#x2014;ƽƞÇ&#x201A; Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;ƞƽ ƝƚÇ&#x2026;Ç ĆŞÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;Ç&#x201D;

Jsou mĂ­sta krĂĄsnĂĄ, s atmosfĂŠrou, s tradicĂ­. Jen

GRWKHVDPH"

Ç&#x201E;Ç ĆťÇ&#x201D;Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x201D;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;"

nÄ&#x203A;kterĂĄ z nich jsou ale natolik jedineÄ?nĂĄ, jako prĂĄ-

7KHUH DUH PDQ\ EHDXWLIXO SODFHV ZLWK DWPRVSKH-

Ć&#x17E;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x192;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťÇ&#x201D;Ćž Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ćš Ç&#x160; ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç?ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x160;

vÄ&#x203A; MalĂĄ Strana. Jedno z nejtrefnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch pĹ&#x2122;irovnĂĄnĂ­

UH DQG WUDGLWLRQ EXW RQO\ D IHZ RI WKHP DV WRWDOO\

Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšĆ˝Ç Ç?Ç Ç&#x2DC;Ç&#x2026;Ç ĆĄÇ&#x201E;Ç Ç&#x2018;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;ĆžÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç Ç&#x17D;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x192;ƿƞ

hovoĹ&#x2122;Ă­ o tom, Ĺže MalĂĄ Strana je PaĹ&#x2122;íŞí dvacĂĄtĂ˝ch

GLVWLQFWLYH DV WKH /HVVHU 7RZQ 2QH RI WKH PRVW

Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D; Ç&#x192;ĆšÇ&#x192; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020; ĆĽĆšÇ&#x201E;Ćš ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ćš Ć&#x203A; Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

let minulĂŠho stoletĂ­. To, co byste v modernĂ­ Ä?tvrti

Ă&#x20AC;WWLQJFRPSDULVRQVPDGHLVRIWKH/HVVHU7RZQDV

Ç Ç&#x20AC; Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x152;ƽƚÇ?Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x160;Ç&#x2030;ƚƝÇ&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç Ç&#x201A; ĆźÇ&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;

nebyli ochotni tolerovat, zde s nadĹĄenĂ­m pĹ&#x2122;ijme-

WKH´3DULVRIWKHV¾:KDWZRXOGQRWEHZLOOLQ-

ĆĽĆšÇ&#x201E;Ćš ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ćš Âł Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021; ƨƚÇ&#x2030;Ç Ćż ƽƝƚƽÇ?ĆšÇ&#x2039;Ç&#x201D;Ç&#x17D; ĆźÇ&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;Ćť

te. To patĹ&#x2122;Ă­ ke kouzlu Ä?tvrti. NenĂ­ zde Ä?tyĹ&#x2122;proudĂĄ

JO\WROHUDWHGLQDPRGHUQGLVWULFWLVDFFHSWHGZLWK

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; ƝƞÇ&#x192;Ćš ĆŤÇ&#x2021; Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; ƝƚÇ&#x2026; Ç&#x2020;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x2030;ĆšĆťÇ Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;

pĹ&#x2122;Ă­stupovĂĄ silnice, nenajdete tu ŞådnĂ˝ krabicovĂ˝

HQWKXVLDVP KHUH 7KLV FRQWULEXWHV WR WKH FKDUP

Ćť Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ćž Ç&#x20AC;ƽƞÇ&#x160;Ç&#x2022; ĆťÇ&#x201D; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2039;Ćž Ç&#x160;

megamarket. Za teplých letních nocí zde Şivot

RI WKH GLVWULFW7KHUH LV QR IRXUODQH DFFHVV URDG

ĆşÇ&#x201E;ƚƟÇ&#x2021;ĆźÇ&#x2021;ƝƞÇ&#x2020;Ç ĆžÇ&#x2026; Ç ĆťÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x2026; ĆŤĆšÇ&#x192; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;

nikdy zcela neutichne, milenci a noÄ?nĂ­ cestova-

\RXZLOOQRWĂ&#x20AC;QGDQ\ER[VKDSHGPHJDPDUNHW2Q

ĆşÇ&#x201E;ƚƟÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2018;ƞƺÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç?ĆžÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ćš

telĂŠ dychtivÄ&#x203A; nasĂĄvajĂ­ Ä?erstvĂ˝ vzduch nad rĂĄnem,

ZDUPVXPPHUQLJKWVWKHVRXQGVRIOLIHQHYHUGLH

Ć Ć˝ĆžÇ&#x160;Ç&#x2022; Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2039; Ç?ĆžÇ&#x2039;Ç&#x201D;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x201C;ĆžÇ&#x20AC;Ć˝Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

a mĹžourajĂ­ do prvnĂ­ch paprskĹŻ Ä?asnĂŠho slunce.

GRZQORYHUVDQGQLJKWWLPHVWUROOHUVHDJHUO\EUHD-

Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆźÇ Ç Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x160;Ç&#x152;Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2026;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;ĆžÇ&#x2039;Ćš Ć&#x203A;

Na MalĂŠ stranÄ&#x203A; se musĂ­ umÄ&#x203A;t Şít: s noblesou, sty-

WKHLQVRPHIUHVKDLUEHIRUHWKHPRUQLQJDQGEOLQN

Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x201D;ĆžÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2020;Ç ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç?Ç ĆżÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç&#x2022;Ç&#x20AC;ƽƞÇ&#x160;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x20AC;ĆšÇ&#x2039;Ç Ç&#x17D;ƚƞÇ&#x2039;

lem, nadhledem.

LQWKHĂ&#x20AC;UVWUD\VRIHDUO\VXQVKLQH2QHPXVWNQRZ

ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2014;ĆşÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž

Pokud toto vĹĄechno je vĂĄm blĂ­zkĂŠ, pak je prĂĄvÄ&#x203A;

KRZ WR OLYH LQ WKH /HVVHU 7RZQ ZLWK UHĂ&#x20AC;QHPHQW

ƿƚƿƽÇ&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x160;ƝƞƿƞƟÇ&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ć˝Ç&#x152;Ç&#x17D;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;Ç ĆťÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x2014;Ç&#x2039;

MaltĂŠzskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ prostorem pro VĂĄs jako stvoĹ&#x2122;e-

VW\OHDQGJUDFH

Ç&#x20AC;ƽƞÇ&#x160;Ç&#x2022; Ç&#x152;ƿƞ Ć˝Ç&#x2021; Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x201E;Ç&#x152;Ç?ĆžÇ&#x201A; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021; Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;Ç?Ćš

ným. Najdete ho v srdci MalÊ strany, jako extrakt

,IDOOWKLVDSSHDOVWR\RXWKHQ0DOWHVH6TXDUHLV

Ć&#x203A; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ćž ĆĽĆšÇ&#x201E;Ćš ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ćš Ç&#x2020;ƚƽÇ&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x152;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2022;

toho nejlepĹĄĂ­ho, co tato Ä?tvrĹĽ pĹ&#x2122;edstavuje. NeukĂĄĹže

DQ DUHD FUHDWHG MXVW IRU \RX ,W LV ORFDWHG LQ WKH

ĆżÇ Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2020;ĆžÇ&#x20AC;ĆšĆťÇ Ç&#x160;Ç Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2039;

se VĂĄm hned, musĂ­te si k nÄ&#x203A;mu najĂ­t cestu nÄ&#x203A;kolika

KHDUWRIWKH/HVVHU7RZQDVDQH[WUDFWRIWKHEHVW

Ç&#x2021;ĆşÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƝƝÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x152;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;Ćž

krĂĄsnĂ˝mi uliÄ?kami. Ale pak budete nadĹĄeni.

WKDW WKLV DUHD UHSUHVHQWV ,W GRHV QRW VKRZ LWVHOI

Ć&#x17E;Ç&#x160;Ç&#x201E;Ç ĆťÇ&#x160;Ćž Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021; ĆşÇ&#x201E;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x192;Ç&#x2021; ƝƚÇ&#x2018;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x152; Ç&#x160;ĆžÇ&#x2030;Ć˝Ç?Ç&#x152; Ç&#x2039;Ç&#x2021;

WR \RX LPPHGLDWHO\ \RX KDYH WR Ă&#x20AC;QG D ZD\ WR LW

ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC; ƨÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ćš Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC;

WKURXJKVHYHUDOEHDXWLIXOVWUHHWV%XWWKHQ\RXZLOO

ƝƚÇ&#x160; ƧÇ&#x2020;Ćš Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;Ćš Ćť Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x160;ĆžÇ&#x2030;Ć˝Ç?Ćž ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

EHHQWKUDOOHG

ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x192;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2013;Ç&#x192;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2039;Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x152;Ç?Ç&#x2018;ƞƟÇ&#x2021;Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;

V SRDCI MALĂ&#x2030; STRANY â&#x20AC;&#x201C; MALTĂ&#x2030;ZSKĂ&#x2030; NĂ MÄ&#x161;STĂ?

Ç 

Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž

Ç&#x2C6;Ç&#x152;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2018;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;Ç 

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;Ç&#x2021;ĆżÇ Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;ƨÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;ƚƿƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;

Jak jiĹž bylo zmĂ­nÄ&#x203A;no. V srdci MalĂŠ strany, jako ex-

ƝƚÇ&#x2026;Ç&#x160;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x20AC;Ç&#x152;ĆťÇ&#x201D;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x201D;ĆşÇ&#x152;ƽƞÇ&#x2039;ĆžÇ Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2C6;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A;

zasazenĂŠ MaltĂŠzskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­. Opravdu se vĂĄm ne-

IN THE HEART OF THE LESSER TOWN - MALTESE SQUARE

ukĂĄĹže hned, musĂ­te kousek zaboÄ?it z hlavnĂ­ cesty

$VKDVEHHQPHQWLRQHG0DOWHVH6TXDUHLVQHVWOHG

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťÇ&#x201D;Ç&#x2026;Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç?Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;ĆŚÇ&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x152;ĆťÇ Ć˝Ç Ç&#x2039;Ćžƞƞ

s tramvajovou tratí. Ale kdyŞ jej objevíte, dýchne

LQ WKH KHDUW RI WKH /HVVHU 7RZQ DV DQ H[WUDFW RI

Ç ĆşÇ&#x152;ƽƞÇ&#x2039;ƞƝƝÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ɵƞ

trakt toho nejlepĹĄĂ­ho, co tato Ä?tvrĹĽ pĹ&#x2122;edstavuje, je

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽƝƚÇ&#x2030;Ç Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x201E;ĆšĆ˝Ç ĆťÇ&#x2018;Ç Ç&#x160;Ç&#x2022; Ç&#x2C6;Ç&#x152;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2018;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ ĆžÇ&#x2026;

21


DEVELOPERSKĂ&#x2030; PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | Ç?Ç&#x2018;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2014;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2018;Ç&#x153;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x161;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǧ

na vĂĄs duch starĂŠ Prahy, tak jak ji naĹĄi moudĹ&#x2122;Ă­

the best this area represents. It is not discovered

pĹ&#x2122;edkovĂŠ budovali a pro nĂĄs zanechali. ZastavĂ­te

immediately, one has to turn off a little from the

Ć&#x203A;ĆŞĆ&#x2122;ƼƧƼĆŞĆ&#x17E;ĆŠĆ?ĆŻĆ&#x17E;ĆĽĆ&#x2122;ƤƧƢĆŞĆŤĆŠĆ&#x2122;ĆŚĆ´ ĆĽĆ&#x2122;ƤƾƍƥƢƪƣĆ&#x2122;ƸƨƤƧƲĆ&#x2122;Ć?Ćľ

se, rozhlĂŠdnete kolem sebe a pochopĂ­te, Ĺže krĂĄs-

main tram route. But when you discover it, you

ĆŁĆšÇ&#x192; Ç&#x152;ƿƞ Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2022; ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC; ƨÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;

nĂŠ vÄ&#x203A;ci nepotĹ&#x2122;ebujĂ­ komentĂĄĹ&#x2122;e, Ĺže jsou to ĹživĂŠ or-

can feel the spirit of Old Prague, as our wise an-

Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćž ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x201D;

ganismy, co Şijí svým Şivotem, mají svou energii,

cestors built it and left it behind for us. You will

Ç Ç&#x160;Ç&#x2021;ƽƞÇ&#x2030;ĆżÇ Ç&#x2039; Ćť Ç&#x160;ƞƺƞ Ç&#x201E;Ç&#x152;Ç?Ç&#x2018;ƞƞ Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç&#x201A;

svou duťi a od nås Şådají, abychom je na sebe

stop, look around and understand that beautiful

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;Ç&#x2DC;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;ĆŚĆšÇ&#x2020;ƞƞÇ&#x2020;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x20AC;Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x2039;Ç 

nechali pouze pĹŻsobit. Budete nadĹĄeni. MaltĂŠzskĂŠ

things do not need comments, that they are living

Ç&#x160;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x20AC;Ç&#x152;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2021;ĆşÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x160;ƝƞÇ&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;ĆźÇ&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆźÇ 

nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 8 pĹ&#x2122;inĂĄĹĄĂ­ oĂĄzu klidu, kterĂĄ pĹ&#x2122;ekvapĂ­ kaĹždĂŠ-

organisms that live their own lives, have their own

Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;ƝƚÇ&#x201A;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2C6;Ç&#x152;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201A; ĆŚÇ&#x2021; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ɵƽƚ ĆťÇ&#x201D; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;ĆžÇ?

ho, kdo znĂĄ ruch a shon MalĂŠ Strany.

energy, their soul and ask from us only that we

ƞƞ Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x152;ĆżÇ Ç&#x2039;Ćž Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x2020;Ćš ƝƚÇ&#x160; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;ƝƞƞÇ&#x2039; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2DC;Ç&#x2019;Ç Ç&#x2026;

MaltĂŠzskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ dostalo jmĂŠno podle malo-

OHWWKHPLQĂ XHQFHXV<RXZLOOEHH[FLWHG0DOWHVH

Ć˝Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x201E;Ç Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2018;Ç 

stranskĂŠho pĹ&#x2122;evorstvĂ­ maltĂŠzskĂ˝ch rytĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ a patĹ&#x2122;Ă­

Square 8 provides an oasis of tranquillity that will

Ç&#x2026;Ç&#x152;Ć˝Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x192;Ç Ç Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšĆťÇ Ç&#x201E;Ç Ćť Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x201E;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x2021;

k nejstarĹĄĂ­m lokalitĂĄm na MalĂŠ StranÄ&#x203A;. MaltĂŠzskĂŠ

surprise anyone who knows the hustle and bustle

Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2026; ƧÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2022; Ç&#x2021;ĆźÇ&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x2020;Ç Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2022; ĆťÇ&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ćź Ç 

nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ je situovĂĄno tĂŠmÄ&#x203A;Ĺ&#x2122; v samĂŠm stĹ&#x2122;edu MalĂŠ

of the Lesser Town.

ĆťÇ&#x201D; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2039;Ćž Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x192;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ćš Ç&#x2020;Ćž Ç&#x2020;Ç&#x152;ƿƽƚƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť

Strany a tedy v tÄ&#x203A;snĂŠ blĂ­zkosti svÄ&#x203A;toznĂĄmĂ˝ch pa-

0DOWHVH6TXDUHZDVQDPHGDIWHUWKH/HVVHU7RZQ

Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2030;Ç Ç&#x2DC;Ç&#x17D; Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021; ĆżÇ ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ć˝Ç&#x152;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201A;

mĂĄtek - Karlova Mostu, MalostranskĂŠho nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­

3ULRU\RIWKH.QLJKWVRI0DOWDDQGLVRQHRIWKHRO-

ĆżÇ ĆťĆžÇ&#x2039; Ç&#x160;ĆťÇ&#x2021;ĆžÇ&#x201A; ĆżÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ç Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039; Ç&#x160;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2014; Ç&#x2013;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2030;ĆźÇ Ç&#x2014;

s kostelem sv. MikulĂĄĹĄe Ä?i malebnĂ˝mi zĂĄkoutĂ­mi

GHVWORFDOLWLHVLQWKH/HVVHU7RZQ0DOWHVH6TXDUH

Ç&#x160;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2014;Ć˝Ç&#x152;Ç&#x2018;Ç&#x152;Ç ƿƽƞÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201D;Ç&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç Ç&#x201E;Ç 

Ä&#x152;ertovky s pĹŻvodnĂ­mi vodnĂ­mi mlĂ˝ny, ale pĹ&#x2122;esto

is located almost in the centre of the Lesser Town

ĆžÇ&#x2026;Ç&#x152; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160; ĆťÇ&#x2021;Ç&#x20AC;ƽƞÇ&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x2021;ƝƚÇ&#x2039;Ç&#x2022; Ć&#x203A;ĆšÇ&#x2018;Ćž Ç&#x160;ĆžÇ&#x2030;Ć˝Ç?Ćž

pĹ&#x2122;inĂĄĹĄejĂ­cĂ­ oĂĄzu klidu, kterĂĄ pĹ&#x2122;ekvapĂ­ kaĹždĂŠho, kdo

DQG WKHUHIRUH LQ FORVH SUR[LPLW\ WR WKH IDPRXV

Ç&#x2021;Ç&#x2039; ĆťÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ɵƚ Ç&#x20AC;ƚƺÇ&#x2022;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x160;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ƞƞ ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;

znĂĄ ruch a shon MalĂŠ Strany. To vĹĄe je umocnÄ&#x203A;no

landmarks - Charles Bridge, Lesser Town Squa-

Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;Ç&#x2DC;ĆžÇ&#x2039; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x192;

bezprostĹ&#x2122;ednĂ­ blĂ­zkostĂ­ oblĂ­benĂ˝ch mĂ­st pro relaxa-

re with St. Nicholas Church and the picturesque

Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x152;Ć˝Ç ĆťÇ Ç&#x2039; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x20AC;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

ci plnĂ˝ch zelenÄ&#x203A; - Ostrov Kampa a vrch PetĹ&#x2122;Ă­n.

QRRNV RI ĂżHUWRYND ZLWK LWV RULJLQDO ZDWHUPLOOV

Ç&#x160;Ç&#x2018;Ç&#x152;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x160;Ç&#x152;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201A;ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A;ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x201D;

However, it creates a peaceful oasis which will

ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x152;Ç?Ç Ç&#x201E;ĆšÇ&#x160;ĆťÇ&#x2021;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x20AC;ƝƚÇ&#x2020;Ç Ćž

DĹŽM NA MALTĂ&#x2030;ZSKĂ&#x2030; NĂ MÄ&#x161;STĂ? 8 A JEHO HISTORIE

surprise anyone familiar with the noisy activity of

Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ç&#x2026;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; ĆĽÇ&#x2021;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x201D;Ç&#x2030;Ç&#x2DC; ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç Ç&#x17D;

the Lesser Town. All this is enhanced by the clo-

ĆŠÇ&#x201D;Ç?ĆšÇ&#x2030;ĆžÇ&#x201A; Ç Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x192; Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2030;ĆžÇ&#x201A;Ç&#x2018;Ç Ç&#x2026; Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2026; Ćť

Historie domu prokazatelnÄ&#x203A; sahĂĄ aĹž do 14. stoletĂ­.

VHSUR[LPLW\RIWKHSRSXODUYHQXHVIRUUHOD[DWLRQ

Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ćž ĆĽĆšÇ&#x201E;Ćš ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ćš ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;

PrvnĂ­ zmĂ­nky jsou uvĂĄdÄ&#x203A;ny v souvislosti s parcelacĂ­

Ă&#x20AC;OOHGZLWKJUHHQHU\.DPSD,VODQGDQG3HWĹ&#x2030;tQ+LOO

Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2039;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç Ćť Ç&#x160;ĆžÇ&#x2030;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;Ćž ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

22


Ç?Ç&#x2018;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2014;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2018;Ç&#x153;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x161;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKĂ&#x2030; PROJEKTY

THE BUILDING AT MALTESE SQUARE 8 AND ITS HISTORY

ĆŞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x201D; Ćť Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ĆşÇ&#x201E;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2021;Ç&#x2039;

objekty. DĹŻm Ä?.p. 480 je postaven na parcele mezi MaltĂŠzskĂ˝m nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­m a ulicĂ­ ProkopskĂĄ â&#x20AC;&#x201C; mĂĄ dvÄ&#x203A;

The recorded history of the building dates back to

Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ćš ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ĆšĆ˝Ç Ç&#x160; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

Ä?Ă­sla orientaÄ?nĂ­ â&#x20AC;&#x201C; ProkopskĂĄ 1 a MaltĂŠzskĂŠ nĂĄm.

WKHWKFHQWXU\7KHĂ&#x20AC;UVWUHIHUHQFHVDUHJLYHQLQ

ĆŞĆť

8. V minulosti doĹĄlo k nÄ&#x203A;kolika stavebnĂ­m ĂşpravĂĄm

the context of a garden plot, the construction of

Ç&#x2030;ĆžÇ&#x192;Ç Ć°ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x192;Ç Ç&#x160; Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç ĆźÇ Ç&#x2020;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç ĆťÇ&#x2021;Ć˝Ç&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç 

objektu a k pĹ&#x2122;Ă­stavbĂĄm novÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch kĹ&#x2122;Ă­del. Objekt je

a malt house and agricultural buildings. Building

Ç&#x2026;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç Ç?ĆšÇ&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2020;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2DC; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;

situovĂĄn na stavebnĂ­ parcele pĹ&#x2122;ibliĹžnÄ&#x203A; lichobÄ&#x203A;Ĺž-

no. 480 was built on a plot between Maltese Square

Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2DC;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2021;ĆšÇ&#x20AC;Ç Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201A;

nĂ­kovĂŠho tvaru s vnitĹ&#x2122;nĂ­m dvorem obdĂŠlnĂ­kovĂŠho

and ProkopskĂĄ Street. It has two orientation num-

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x152;Ć˝Ç ĆťÇ Ç&#x2039; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2039;Ç&#x2021; Ç&#x20AC;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x160; ĆżÇ ĆťÇ&#x201D;Ç&#x2026;

pĹŻdorysu. VnitĹ&#x2122;nĂ­ dvĹŻr tedy umoĹžĹ&#x2C6;uje objekt Ä?lenit

bers - ProkopskĂĄ 1 and Maltese Square 8. In the

Ç&#x17D;ĆšÇ&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201A;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ćš Ć&#x203A;Ç&#x160;Ćž Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021; ĆťÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x2021;

na 4 kĹ&#x2122;Ă­dla (vĂ˝chodnĂ­ â&#x20AC;&#x201C; uliÄ?nĂ­, dĂĄle jiĹžnĂ­, zĂĄpadnĂ­

SDVWWKHUHZHUHVHYHUDOVWUXFWXUDOPRGLĂ&#x20AC;FDWLRQVRI

ĆşÇ&#x201E;ƚƟÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2DC;

a severnĂ­. Objekt je v souÄ?asnosti Ä?tyĹ&#x2122; - podlaĹž-

the building and an extension of newer wings. The

Ç Ç&#x20AC;Ç&#x201E;Ç&#x2014;ĆşÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039; Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC; Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ć˝Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ćš Ç&#x160; Ç&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2026;

nĂ­ s nevyuĹžitou pĹŻdou a je Ä?ĂĄsteÄ?nÄ&#x203A; podsklepen.

building is located on a plot of approximately tra-

Ç&#x20AC;ĆžÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç ƧÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƝƚĆŁĆšÇ&#x2026;Ç&#x2C6;ĆšÇ ĆŽÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2026;ĆšƨƞÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆżÇ Ç&#x2020;

HlavnĂ­ Ä?ĂĄst domu â&#x20AC;&#x201C; uliÄ?nĂ­ kĹ&#x2122;Ă­dlo bylo postaveno

pezoidal shape with a rectangular inner courtyard.

na mĂ­stÄ&#x203A; sladovny v letech 1539 - 1542.

7KHLQQHUFRXUW\DUGWKHUHIRUHHQDEOHVWKHGLYLVLRQ

V dalĹĄĂ­m obdobĂ­ se jednalo o menĹĄĂ­ stavebnĂ­

of the property into four wings (East â&#x20AC;&#x201C; towards the

Ć?ƧƼĆŚĆ&#x2122;ĆĽĆ&#x2122;ƤƾƍƥƢƪƣƧƢ ƨƤƧƲĆ&#x2122;Ć?ĆĄĆĄĆ&#x17E;Ć&#x153;ƧƥƪƍƧƊƥƸ

zĂĄsahy, kterĂŠ vyĂşstily v pozdnÄ&#x203A; renesanÄ?nĂ­ pĹ&#x2122;e-

street, then South, West and North).

ĆĄÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2DC; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƚƝƽÇ&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;Ç&#x2021; ĆťÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039; Ç&#x192;

stavbu uliÄ?nĂ­ho kĹ&#x2122;Ă­dla (tehdy celĂŠho domu) ko-

At the present time, the building comprises four

Ç&#x2026;Ç&#x152; ƝƞÇ&#x192;Ç&#x152; ƨƞÇ&#x2030;ĆťÇ&#x201D;Ćž Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x2021; Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2026; Ç&#x20AC;ĆťÇ&#x152;Ç?ĆšÇ&#x2039;

lem roku 1600. NĂĄsleduje pozdnÄ&#x203A; renesanÄ?nĂ­

storeys with an unused attic and is partially pro-

Ćť Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x192;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ćž Ç&#x2030;ĆšÇ&#x20AC;ƽƞÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x152;Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x192;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ç 

pĹ&#x2122;estavba, ukonÄ?ena roku 1639. NĂĄsleduje ranÄ&#x203A;

YLGHGZLWKFHOODUV7KHPDLQSDUWRIWKHEXLOGLQJ²

Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;Ç Ç Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2DC;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201C;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ćť Ć?Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ň&#x2021;

baroknĂ­ pĹ&#x2122;estavba v letech 1638-55, a potĂŠ ba-

the street wing - was constructed on the site of the

 Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x2020; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x152;Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x192;Ćž Ç&#x2026;ƞƿƽÇ&#x152; ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

roknĂ­ Ăşprava v letech 1700-1720. ZadnĂ­ dvornĂ­

malt house between 1539 and 1542. Thereafter,

Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;Ç&#x2014; Ç Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?ĆžÇ&#x201A; ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; ² Ç&#x152; Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021;

kĹ&#x2122;Ă­dla jsou mladĹĄĂ­ a byla postavena v mĂ­stech

minor building alterations took place, leading to

ƽƝƚ Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2030;Ćš 3URNRSVNi Ç 0DOWp]VNp QiP

dvornĂ­ch hospodĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ch stavenĂ­ asi prĂĄvÄ&#x203A; po-

the Late Renaissance reconstruction of the street

 Ć&#x203A; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2026; ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƝƞƽƞÇ&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2020;ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x2021;

Ä?ĂĄtkem 18. stol. Doba klasicismu poznamenala

wing (at that time, this was the entire building) in

Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç Ç&#x201A;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201C;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;ĆšÇ Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;

objekt v dobÄ&#x203A; kolem 1800-1805.

about 1600. The Late Renaissance reconstruction

Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2022;ƞƝ Ć Ć˝ĆšÇ&#x2020;Ç Ćž Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2020;Ćš

Ve 20. letech 19. stoletĂ­ stojĂ­ tĹ&#x2122;Ă­patrovĂ˝ dĹŻm nejen

was completed in 1639. This was followed by the

Ç&#x152;Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x192;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2C6;ĆžÇ?Ç ĆžĆťÇ Ć˝Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç?Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2026;Ç&#x201D;

zahrady, zastavÄ&#x203A;nĂ­m sladovnou a hospodĂĄĹ&#x2122;skĂ˝mi

Ç Ç&#x20AC;ƝƞÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2026;ĆžÇ?ĆšÇ&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201A;ĆŁĆšÇ&#x2030;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ɲƚ ĆŚÇ Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x2DC;

Ç 

ĆżÇ ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2C6;Ç Ç&#x160;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç 

Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

Ç&#x152;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç 

ĆşÇ&#x201E;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç 

23


DEVELOPERSKĂ&#x2030; PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | Ç?Ç&#x2018;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2014;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2018;Ç&#x153;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x161;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǧ

podĂŠl uliÄ?nĂ­ Ä?ĂĄry ale takĂŠ okolo vnitĹ&#x2122;nĂ­ho dvora, ob-

Early Baroque reconstruction in the period be-

Ç&#x160;

jekt slouĹžil jako ubytovacĂ­ hostinec. V roce 1922

tween 1638 and 1655. Between 1700 and 1720,

Ć&#x203A;Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç Ç&#x201A;ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2DC;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x20AC;ƽƞÇ&#x201E;Ç Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201C;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2DC;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x152;ĆźÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;

ĆťÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç Ç&#x2026;

ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

byla schvĂĄlena nĂĄstavba vĹĄech dvornĂ­ch kĹ&#x2122;Ă­del.

subsequent Baroque alterations were carried out.

Ç&#x2020;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ćš ĆťÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x20AC;ĆšÇ&#x2039;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2014;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ćž

V letech 1977 â&#x20AC;&#x201C; 84 probÄ&#x203A;hla.

The rear courtyard wings are newer, having proba-

Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;ƚƽÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ćž Ç Ç&#x160;ƞƝƞÇ&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ćž Ć&#x203A; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2DC;Ç&#x2019;ƞƞ ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2DC;

bly been constructed on the site of the farmhouse

Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ćž Ç Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039; Ç&#x2013;Ç&#x2039;ƚƿƚ Ç  Ç&#x2020;ĆžÇ Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x20AC;Ç&#x152;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x152;Ç&#x2014;

Ĺ˝Ă?T NA MALTĂ&#x2030;ZSKĂ&#x2030;M NĂ MÄ&#x161;STĂ? JE STYLOVĂ&#x2030;

courtyard at the beginning of the 18th century. The

Ç&#x2026;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2030;Ć˝Ç&#x152; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝ Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç?Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;

Classicist period left its traces from approximately

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;ƽƝƚÇ&#x201E; Ć&#x153;Ç&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç?ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ćž Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2021;

DĹŻm MaltĂŠzskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 8 se nachĂĄzĂ­ v samĂŠm

1800 to 1805. In the 1920s, a three-storey building

 ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ćž Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;Ç Ćť 

historickĂŠm centru Prahy. Dostupnost sluĹžeb a do-

was situated along the street as well as around the

ĆźÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x17D;Ć&#x203A;ƽƚÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A;Ç&#x2018;Ç Ç&#x201A;Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;Ç Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x201E;Ç Ç&#x160;Ç&#x2022;

prava tomu odpovĂ­dĂĄ: vĹĄechno je blĂ­zko, jen nÄ&#x203A;-

inner courtyard, serving as a tavern which provi-

Ç&#x2026;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x192;Ç Ćž

kterĂŠ vÄ&#x203A;ci jsou speciďŹ ckĂŠ. PĹ&#x2122;Ă­stup autem k domu je

ded accommodation. In 1922, the extension of all

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ç&#x152; Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021; ĆźÇ&#x2021;ƽƚ

dobrĂ˝, parkovĂĄnĂ­ je pĹ&#x2122;ipraveno uvnitĹ&#x2122; domu, v pĹ&#x2122;i-

the courtyard wings was approved and carried out

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç ĆťĆžÇ&#x201E;Ç Ç&#x192; Ç&#x2030;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x192;Ç?Ç Ç Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ćš Ćť

lehlých ulicích je zavedený praŞský systÊm par-

between 1977 and 1984.

Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ćž Ç&#x2013;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x17D;Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ć˝Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021; Ć&#x203A;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƿƽƞÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ɵƽƚ

Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž

ĆťÇ&#x2026;ĆžÇ&#x2018;ĆšÇ&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ɲƚ

Ćť

Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x201E;Ç&#x2021; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç?ĆžÇ&#x201E;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026; ƨÇ&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

kovacĂ­ch zĂłn a rezidenti majĂ­ nĂĄrok na parkovacĂ­

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x201E;ƞƽÇ&#x2021;ƝƚÇ&#x201E;Ćš Ç&#x2C6;ĆžÇ&#x2030;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ćš Ćť Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ć˝Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021;

je pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m tramvajemi a rychlĂ˝m pĹ&#x2122;iblĂ­ĹženĂ­m ze

LIVING IN MALTESE SQUARE IS STYLISH

stanice metra â&#x20AC;&#x17E;Aâ&#x20AC;&#x153; MalostranskĂĄ. V okolĂ­ je mnoho

The Maltese Square 8 building is located in the

 Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039; Ç&#x2030;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x192;Ç?Ç Ç&#x2DC; Ćť Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ćž Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021;

kavĂĄren, klubĹŻ a restauracĂ­, nÄ&#x203A;kolik menĹĄĂ­ch ob-

very historical heart of Prague. The availability of

ƺƚÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x192;Ç&#x2021; Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x201E;ƿƞÇ&#x2020;Ç Ćž ƺƚÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x192;Ç&#x2021; Ćť 

chĹŻdkĹŻ a veÄ?erek, pro vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ nĂĄkupy je nejblĂ­Ĺže nĂĄ-

services and transport conforms to this: everything

ĆźÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x17D;Ć ĆšĆ˝Ç&#x2020;Ç ĆžÇ&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2DC;ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2021;Ç&#x2020;Ç ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ç 

kupnĂ­ centrum NovĂ˝ SmĂ­chov (do 5 minut autem).

is close at hand. Access by car to the building is

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2026;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x17D;ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x17D;Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2DC;Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;

ZĂĄroveĹ&#x2C6; jste rychle napojeni na systĂŠm vnitĹ&#x2122;nĂ­ho

good, with parking available within the building.

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2020;ƚƝƞÇ&#x2030;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ƞƝÇ&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ?ĆšÇ&#x201E;ĆžƝƞÇ&#x192;ĆšĆ&#x203A;

dopravnĂ­ho okruhu Prahy a sviĹžnÄ&#x203A; se dostanete

The Prague system of parking zones is esta-

ĆźÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x17D;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2021;ĆşÇ&#x201C;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x20AC;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2022;ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2DC;

na vĹĄechny hlavnĂ­ trasy.

blished in the adjacent streets and residents are

Ç&#x192;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x160;Ç&#x160;Ç Ç?Ç Ç&#x20AC;Ç&#x2026;ĆšĆ&#x203A;Ç&#x17D;ĆźÇ&#x2021;ƽƚÇ&#x17D;ƝƞÇ&#x192;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2013;Ç&#x2039;ƚƿÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A;

Pro milovnĂ­ky vĂ­na nabĂ­zĂ­ projekt MaltĂŠzskĂŠ nĂĄ-

entitled to a parking card. Urban public transport

Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x152;ƿƞ Ç&#x2020;Ćž Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2021; Ç&#x201E;Ç Ç&#x2020;Ç Ç 

mÄ&#x203A;stĂ­ 8 jedineÄ?nou moĹžnost vyuĹžitĂ­ pĹŻvodnĂ­ch

is mainly by tram, with a fast connection to the â&#x20AC;&#x153;Aâ&#x20AC;?-

Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?Ç&#x201D; Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021; ĆťÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;ƞƟÇ&#x2021; ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ćš Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ćž

sklepnĂ­ch prostor pro uskladnÄ&#x203A;nĂ­ oblĂ­benĂ˝ch vĂ­n.

-line MalostranskĂĄ Metro station. There are many

Ç&#x2039;Ç&#x2021;ƟƽƚÇ Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x20AC;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2022;ĆťÇ&#x192;ĆšÇ?ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç Ç?Ç&#x201D;Ć&#x203A;

Tyto sklepnĂ­ prostory nabĂ­zejĂ­ ideĂĄlnĂ­ podmĂ­nky

cafĂŠs, clubs and restaurants in the vicinity, as well

 ĆźÇ&#x2021;Ć˝Ç&#x152; ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x201E;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x2020;Ćš Ç&#x2020;ƚƽÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x192;Ćš ĆťÇ&#x160;ĆžÇ&#x17D;

pro uchovĂĄnĂ­ vĂ­na, kterĂŠ si tak budete moci vĹždy

as several smaller shops and convenience stores.

Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2022;ƞƝÇ&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2DC;Ç&#x2019;Ç Ç&#x17D;Ç&#x160;Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x2021;ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆžƧÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x160;

vychutnat ve vaĹĄem bytÄ&#x203A; nebo pĹ&#x2122;Ă­mo v originĂĄlnĂ­m

For larger purchases, the closest shopping centre

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021;Ć˝

prostĹ&#x2122;edĂ­ stĹ&#x2122;edovÄ&#x203A;kĂŠho sklepenĂ­.

is NovĂ˝ SmĂ­chov (5 minutes by car). At the same

karty. Dostupnost mÄ&#x203A;stkou hromadnou dopravou

Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;ĆžÇ&#x160;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;ĆšÇ&#x20AC;ƚƝƞÇ&#x2030;Ç&#x2018;Ç ĆťÇ&#x2018;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x160;Ç&#x2DC;ƝƟÇ&#x2021;Ć˝Ç&#x152;Ć&#x203A;

VĂ Ĺ NOVĂ? DOMOV â&#x20AC;&#x201C; NA Ă&#x161;ROVNI, S DUĹ Ă? A V OĂ ZE KLIDU

Prague internal road circuit, which connects to all

Ć&#x;ƥƍƾƌĆ&#x2122;ĆĽĆ&#x2122;ƤƾƍƥƢƪƣƧƢ ƨƤƧƲĆ&#x2122;Ć?ĆĄƪƍƥƤƾƌƧ

the major routes. The Maltese Square 8 complex

Ć?Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2020;Ćš ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ĆšĆ˝Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2020;

Byt na MaltĂŠzskĂŠm nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 8 VĂĄm tak umoĹžnĂ­ na-

offers wine-lovers the unique opportunity of using

Ćť

plno vychutnat to nejlepĹĄĂ­, co VĂĄm bydlenĂ­ v Praze

the original cellars for the storage of their favourite

ĆśÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x152; Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x152;ĆžÇ&#x2039; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x2018;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

mĹŻĹže nabĂ­dnout a podtrhne VaĹĄi osobnost a styl

wines. These cellar premises have ideal conditions

Ç Ç&#x2020;Ç?Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x192;Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2030;Ç&#x201D; Ç Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2039;Ćš ĆťÇ&#x160;Ćž Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;

Ĺživota. InteriĂŠry luxusnĂ­ch bytĹŻ splnĂ­ i ty nejnĂĄroÄ?-

for storing wine which can always be enjoyed in the

Ç&#x2030;Ç&#x2DC;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x201E;Ç Ç&#x2018;Ç&#x2022; Ç&#x2020;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž ƽƞÇ&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆžÇ?Ç Ç?Ç Ç?Ç&#x2020;Ç&#x201D;

nÄ&#x203A;jĹĄĂ­ estetickĂŠ i praktickĂŠ poĹžadavky. Sklo a kov,

comfort of oneâ&#x20AC;&#x2122;s home or in the original environ-

ĆŚĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2026;ĆšÇ&#x2018;Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç Ç&#x201A;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x192;Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x152;

nebo tradiÄ?nĂ­ dĹ&#x2122;evÄ&#x203A;nĂŠ stropnĂ­ trĂĄmy â&#x20AC;&#x201C; interiĂŠr ab-

ment of the medieval cellars.

ƚƝÇ&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x192;ĆšÇ&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;ĆšÇ&#x2020;Ćš

time, one is swiftly connected to the system of the

Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;

Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćž

ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ 

Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x160;ƞƽÇ&#x2020;Ç Ç&#x17D; Ç&#x152;Ç&#x201E;Ç Ç?ĆšÇ&#x17D; ² Ç&#x152;ƿƞ Ç&#x160;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆżÇ ĆťÇ&#x2018;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť ƨÇ&#x2030;ƚƟƞ

solutnÄ&#x203A; odpovĂ­dajĂ­ tomu nejlepĹĄĂ­mu vkusu a Ĺži-

Ç&#x160;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2026;Ćš Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x20AC;Ç&#x2021;Ç&#x2020; Ç ĆżÇ Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç Ç Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2014;Ç&#x2039;

ObytnĂŠ mĂ­stnosti vÄ&#x203A;tĹĄiny apartmĂĄnĹŻ jsou oriento-

YOUR NEW HOME â&#x20AC;&#x201C; WITH CLASS AND SOUL IN AN OASIS OF TRANQUILLITY

vĂĄny do vnitĹ&#x2122;nĂ­ho dvora. Snahou spoleÄ?nosti ARTA

An apartment at Maltese Square 8 will therefore

Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2026;ƝƚƞÇ&#x2026; Ç&#x2021;Ç&#x2039; Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;Ç?Ç Ç Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;

je tento poloveĹ&#x2122;ejnĂ˝ chrĂĄnÄ&#x203A;nĂ˝ prostor maximĂĄlnÄ&#x203A;

allow you to highlight your personality and lifestyle,

ŕĄ?Ć&#x2122;´ ĆĽĆšÇ&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;Ćš Ć&#x203A; Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2DC;Ç&#x17D; Ç&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021;

oĹživit a zĂştulnit. Byly doplnÄ&#x203A;ny dalĹĄĂ­ pavlaÄ?e ke stĂĄ-

while enjoying to the full the very best which acco-

Ç&#x192;ĆšÇ?Ćž Ç&#x192;Ç&#x201E;Ç&#x152;ĆşÇ&#x2021;Ćť Ç Ç&#x2030;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ćť Ç&#x2020;ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x2021;

vajĂ­cĂ­m, pĹ&#x2122;Ă­stup na nÄ&#x203A; z apartmĂĄnĹŻ je prosklenĂ˝mi

mmodation in Prague has to offer.

Ç&#x2020;ƞƺÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2018;Ç Ç&#x17D; Ç&#x2026;ƚƟƚÇ&#x20AC;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ćť Ç&#x2020;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž Ç Ç&#x20AC; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ç&#x17D;

francouzskými okny tak, aby bylo v interiÊru maxi-

7KHLQWHULRUVRIWKHOX[XU\DSDUWPHQWVIXOĂ&#x20AC;OHYHQWKH

Ç&#x2030;ƚƺÇ&#x2021;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2014;Ç&#x2039; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;Ć˝Ç&#x2020;Ç&#x2021; ƝƞÇ?ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC; Ç&#x192;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;

mĂĄlnÄ&#x203A; vyuĹžito dennĂ­ho pĹ&#x2122;irozenĂŠho svÄ&#x203A;tla. Domi-

most demanding aesthetic and practical require-

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x192; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x2020;ĆšÇ&#x20AC;Ç&#x2020;ĆšÇ?ĆžÇ&#x2020; ĆşÇ&#x201E;Ç ĆżĆšÇ&#x201A;Ç&#x2018;Ç Ç&#x201A; Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆźÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x201A;

nanta dvora - vÄ&#x203A;Ĺž historickĂŠho schodiĹĄtÄ&#x203A; - je v par-

ments. Glass, metal and traditional wooden beams

Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030; ŠƌÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ç&#x201A; ĆŞÇ&#x2026;Ç Ç&#x17D;Ç&#x2021;Ɲª Ćť Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽƞÇ&#x201E;ĆšÇ&#x17D; Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;

votnĂ­mu stylu. StylovĂŠ i funkÄ?nĂ­ detaily jsou dalĹĄĂ­ domĂŠnou bytĹŻ, kterĂŠ spoleÄ?nost ARTA produkuje.

24

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƚƝÇ&#x2021; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2014; Ç&#x192;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç&#x152; Ć?Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2C6;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x2020;Ćš ĆźÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2019;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2039;Ćž


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

25


DEVELOPERSKĂ&#x2030; PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | Ç?Ç&#x2018;Ç&#x17D;Ç&#x2018;Ç&#x2014;Ç&#x161;Ç&#x203A;Ç&#x2018;Ç&#x153;Ç?Ç&#x2013;Ç&#x201D;Ç&#x2018; Ç&#x203A;Ç&#x153;Ç&#x161;Ç&#x2018;Ç&#x2013;Ç&#x17E;ǧ

teru doplnÄ&#x203A;na o celoprosklenou konstrukci. AĹž se

â&#x20AC;&#x201C; the interior completely corresponds to the best

Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2026;ĆšÇ&#x2018;Ç Ç&#x2020;Ćž Ć&#x203A; Ç&#x2039;Ç&#x2021; ƿƞ ĆťÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2DC; Ç&#x2026;Ç&#x2021;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x2021; ĆşÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;

seznĂĄmĂ­te s konceptem projektu MaltĂŠzskĂŠ8, vÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­-

of taste and lifestyle. Stylish, functional details are

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2020;ƚƝÇ&#x160;ĆžÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2020;Ç&#x201D;ĆžÇ&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;ĆžÇ&#x201E;Ç Ç&#x2020;Ç Ç 

me, Ĺže najdete zalĂ­benĂ­ ve stylu a charakteru, kterĂ˝

DQRWKHUIHDWXUHRIWKHĂ DWVSURYLGHGE\WKH$57$

ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ç&#x160;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2026;Ćš ĆťÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç?ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç 

je pro rekonstrukci domu zvolen.

FRPSDQ\ 7KH OLYLQJ URRPV RI PRVW Ă DWV IDFH WKH

ĆşÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ć˝Ç&#x2021;ĆťÇ&#x160;ĆžÇ&#x17D;ĆźÇ&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç&#x160;Ć?Ç&#x201E;Ç&#x2DC;

LQQHU FRXUW\DUG7KH DLP RI$57$ LV WR PD[LPDOO\

Ç&#x201E;Ç&#x2014;ĆşÇ Ç&#x2039;ĆžÇ&#x201E;ĆžÇ&#x201A;ĆťÇ Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;ŠƼƚÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022;

SPOLEÄ&#x152;NOST ARTA â&#x20AC;&#x201C; TI, KDO VĂ M PROJEKT MALTĂ&#x2030;ZSKĂ&#x2030; 8 PĹ&#x2DC;INĂ Ĺ EJĂ?

UHYLYHDQGPDNHOLYHDEOHWKLVVHPLSXEOLFSURWHFWHG

ÂŞ

DUHD )XUWKHU DFFHVV EDOFRQLHV KDYH EHHQ DGGHG

ĆťÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x20AC;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç ĆźÇ Ç&#x2020;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2030;ƞƺƚÇ&#x2026;Ç 

Projekt MaltĂŠzskĂŠ nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­ 8 zahrnuje kompletnĂ­

WRWKHH[LVWLQJRQHV$FFHVVWRWKHEDOFRQLHVIURP

Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x17D;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC;Ç&#x201E;Ç&#x2014;ĆşÇ Ç&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x17D;ĆťÇ Ç&#x2020;ƨÇ&#x2021;ĆźÇ&#x2030;ƞƺƚÇ&#x2021;ĆşÇ&#x201E;ƚƽƚÇ&#x2014;Ç&#x2039;

rekonstrukci budovy, bÄ&#x203A;hem kterĂŠ dojde ke spo-

WKHĂ DWVLVYLD)UHQFKGRRUVVRWKDWQDWXUDOGD\OL

Ç Ć˝ĆžĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç Ç&#x152;Ç&#x160;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x2DC;Ç&#x2026;Ç Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC; Ç&#x17D;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC; ĆťÇ Ç&#x2020;Ćš

jenĂ­ tradiÄ?nĂ­, historickĂŠ architektury s modernĂ­m

JKWLVXVHGWRWKHPD[LPXPLQWKHLQWHULRU$IHDWXUH

Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ćž ĆťÇ&#x201D; ĆťÇ&#x160;ƞƟƽƚ Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;Ćž Ç&#x160; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x201E;ƚƿƽƞÇ&#x2020;Ç ĆžÇ&#x2026;

stylem bydlenĂ­, kterĂ˝ je pro jejĂ­ projekty typickĂ˝

of the courtyard â&#x20AC;&#x201C; the historic staircase tower â&#x20AC;&#x201C; is

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƽƞƟÇ&#x152;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x2039;Ç&#x2022; Ç&#x152; Ç&#x160;ƞƺÇ&#x2DC; Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš Ç Ç&#x201E;Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2DC;Ç&#x2026;Ç&#x2021; Ćť

a klienty vysoce oceĹ&#x2C6;ovanĂ˝. SpoleÄ?nost ARTA

FRPSOHPHQWHGZLWKDIXOO\JODVVHGFRQVWUXFWLRQLQ

Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç ĆźÇ Ç&#x2020;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

je na Ä?eskĂŠm realitnĂ­m trhu etablovĂĄna pevnÄ&#x203A; jiĹž

the parterre. Once you are familiar with the concept

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x20AC;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2DC;

od roku 1993.

RI WKH 0DOWHVH 6TXDUH SURMHFW ZH EHOLHYH WKDW

Specializuje se pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m na luxusnĂ­ bydlenĂ­

\RX ZLOO GHOLJKW LQ WKH VW\OH DQG FKDUDFWHU FKRVHQ

v centru hlavnĂ­ho mÄ&#x203A;sta Prahy. VÄ&#x203A;tĹĄina jejich pro-

IRUWKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKLVEXLOGLQJ

jektĹŻ pĹ&#x2122;edstavuje to nejlepĹĄĂ­, co mĹŻĹžete v dneĹĄnĂ­

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2039;

Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2014;

ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç?ĆžÇ&#x2030;Ćž

ĆťÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;

Ç&#x160;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x2020;ƞƝƞÇ&#x192;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;ĆźÇ&#x2021;

Ć&#x203A;Ć&#x2122;ĆąƌƧĆ&#x203A;ƴƢĆ?ƧƼƨƊĆ&#x17E;ĆŞĆŤĆĄĆ&#x;ƌƴƢ ĆŞĆ?ƏƹƧƢĆĄĆ&#x203A;Ć&#x2122;ƍƼƧƪƭĆ&#x17E;ĆŠĆ&#x17E; ƪƨƧƣƧƢƪƍĆ&#x203A;ƥƸ

THE ARTA COMPANY â&#x20AC;&#x201C; BRINGING YOU MALTESE SQUARE 8

ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;ƚƼƚÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ĆšĆ˝Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç Ç&#x2039;

zejmĂŠna rozsĂĄhlĂ˝ projekt PRAGUE LOFTS â&#x20AC;&#x201C; program prĂŠmiovĂ˝ch pĹŻdnĂ­ch vestaveb a luxusnĂ­ch

7KH0DOWHVH6TXDUHFRPSOH[LQFOXGHVWKHFRP

ĆżÇ Ç&#x201E;Ç&#x2022;ĆžÇ&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x2026;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2018;ƞƺÇ&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;ƨÇ&#x2030;ƚƟÇ&#x2021;Ç&#x201A;Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;

bytĹŻ v centru Prahy.

SOHWH UHFRQVWUXFWLRQ RI WKH EXLOGLQJ ZKLFK FRP

Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ć˝Ç?ĆžÇ&#x2030;Ç&#x192;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2039; Ć&#x203A;ĆšÇ&#x2018;Ç&#x152; Ç Ç&#x2020;Ć˝Ç ĆťÇ Ć˝Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022; Ç 

bines the traditional, historical architecture with

Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x20AC; ĆżÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç ĆĄÇ&#x2020;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2022;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x201D; Ç&#x2013;Ç&#x201E;Ç Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D;

ARTA Ĺ&#x2DC;Ă?KĂ :

a modern residential style, typical of its projects

Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x152;Ç&#x2014;Ç&#x2039;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x2026;ĆťÇ&#x20AC;Ç&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;

â&#x20AC;&#x17E;KdyĹž chcete nabĂ­dnout klientĹŻm novĂŠ bydlenĂ­,

DQG KLJKO\ YDOXHG E\ FOLHQWV $57$ KDV DOUHDG\

Ç&#x2013;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2039;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç Ç&#x2026; Ç Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2039;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç Ç&#x2026; Ç&#x2039;Ç&#x2030;ƞƺÇ&#x2021;ƝƚÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC;Ç&#x2026;

mĹŻĹžete na to jĂ­t jako vÄ&#x203A;tĹĄina ostatnĂ­ch. Vyhledat

EHHQ Ă&#x20AC;UPO\ HQWUHQFKHG RQ WKH &]HFK SURSHUW\

ĆŞÇ&#x2039;ĆžÇ&#x192;Ç&#x201E;Ç&#x2021;

volnĂŠ stavebnĂ­ pozemky, vytvoĹ&#x2122;it projekt, zajĂ­ma-

PDUNHW VLQFH ,W VSHFLDOLVHV LQ SDUWLFXODU LQ

ƽƞÇ&#x2030;ƞƝÇ&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç?Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž ƺƚÇ&#x201E;Ç&#x192;Ç  Ç Ç&#x2020;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2022;ĆžÇ&#x2030;

vÄ&#x203A; ho vyprojektovat, kvalitnÄ&#x203A; ho postavit a nabĂ­d-

OX[XU\ UHVLGHQFHV LQ WKH FHQWUH RI WKH FDSLWDO FLW\

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2014;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ?ƚƞÇ&#x2039;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x152;Ç Ç&#x20AC;Ç&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x152;ĆťÇ&#x192;Ç&#x152;Ç&#x160;Ç&#x152;

nout klientĹŻm. MĹŻĹžete bĂ˝t vĂ­ce Ä?i mĂŠnÄ&#x203A; originĂĄlnĂ­,

RI3UDJXH0RVWRILWVSURMHFWVUHSUHVHQWWKHEHVW

Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2014;ĆżÇ Ç&#x20AC;Ç&#x2020;Ç Ć&#x153;Ç&#x201E;ƚƝÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;ĆšÇ&#x192;Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026;ĆťÇ&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x17D;

souÄ?asnĂ­, modernĂ­, ale vlastnÄ&#x203A; se jen zaĹ&#x2122;adĂ­te

\RXFDQĂ&#x20AC;QGLQ3UDJXHWRGD\,WVVXFFHVVIXOYHQWX

Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ƞƽÇ&#x201E;ƚƟƚƞÇ&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2020;Ç ĆžÇ&#x201A; $57$ Ç&#x2DC;ĆťÇ&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x2014;Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;

do Ĺ&#x2122;ady a stejnÄ&#x203A; tak i ti, kteĹ&#x2122;Ă­ tam budou bydlet.

UHV LQFOXGH PRVW VSHFLĂ&#x20AC;FDOO\ WKH ODUJH 35$*8(

Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž Ç Ç?Ç&#x152;Ç&#x2020;Ç&#x192;Ç?Ç Ç&#x2021;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž ƽƞÇ&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç Ć&#x;Ç Ç&#x201E;Ç&#x201D;Ćž

Anebo k tĂŠto vĂ˝zvÄ&#x203A; pĹ&#x2122;istoupĂ­te zcela jinak. Najdete

/2)76²DFRPSOH[RISUHPLXPEXLOWLQDWWLFVDQG

Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x201D;ĆşÇ&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2018;Ç Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƝƚÇ&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ç&#x2021;ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x201D;

v Praze mĂ­sto, kterĂŠ za to stojĂ­. PochopĂ­te, v Ä?em

OX[XU\DSDUWPHQWVLQWKHFHQWUHRI3UDJXH

ĆťÇ&#x2021; ĆťÇ&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç Ç&#x201A; ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030; ĆŻĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2020;Ç Ç $57$

Praze najĂ­t. Mezi jejich ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠ projekty se Ĺ&#x2122;adĂ­

ƝƚÇ&#x2026;ĆťÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A;Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x160;Ç&#x201E;ĆšĆ˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ç&#x160;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç&#x201E;Ç&#x152;Ç?Ç&#x2018;Ç Ç&#x2026;

Ç 

Ç&#x2026;ĆžÇ&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x201E;

Ç Ç&#x201E;Ç 

Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšĆ˝Ç Ç?Ç Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž

ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x160;ƽƞÇ&#x201E;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2026;ĆšÇ&#x192;Ç&#x160;Ç Ç&#x2026;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆżÇ ĆťÇ&#x201D;Ç&#x2026;Ç Ç&#x152;Ç&#x2014;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x2026;Ç 

spoÄ?Ă­vĂĄ jeho kouzlo, jeho duĹĄe. PĹ&#x2122;emýťlĂ­te, za co vĹĄechno zodpovĂ­dĂĄte, co vĹĄechno mĂĄte povinnost

ARTA SAYS:

Ç&#x2013;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2019;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x2021;ĆŁ

uchovat, co vĹĄechno VĂĄm minulost pĹ&#x2122;edĂĄvĂĄ. Pak

´,I\RXZDQWWRRIIHUFOLHQWVDQHZKRPH\RXFDQ

Ç&#x152;ƿƞÇ&#x160;Ç&#x152;Ç&#x2019;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ&#x152;Ç&#x2014;Ç&#x2019;ĆžÇ&#x2026;ƟƚÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2030;ĆžÇ&#x2DC;Ç&#x2026;ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ç Ć˝Ç&#x2021;ƺƚƝÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x201D;

vezmete ty nejlepĹĄĂ­ architekty a dodavatele a vy-

SURFHHGOLNHPRVWRWKHUV6HDUFKIRUIUHHEXLOGLQJ

Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x201D;Ćž ĆťÇ&#x201D;Ç&#x201A;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ćš Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž Ç Ç&#x20AC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030; Ç&#x2026;Ç&#x2021;ĆżÇ&#x2020;Ç&#x2021;

tvoĹ&#x2122;Ă­te dĂ­lo, kterĂŠ stojĂ­ za to.

ODQGFUHDWHDSURMHFWGHVLJQLWLQWHUHVWLQJO\EXLOG

Ç?ĆžÇ&#x2030;ĆžÇ&#x20AC;

TvoĹ&#x2122;Ă­te a formujete tak citlivÄ&#x203A;, abyste pokraÄ?ovali

it well and offer it to clients. You can be more or

Ç&#x20AC;ƚƺÇ&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2DC;Ç&#x2019;Ç ĆžÇ&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x2021; Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2026; Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x201D; Ćť Ç Ç&#x2020;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x2022;ĆžÇ&#x2030;

v odkazu mĂ­sta, abyste si mohli Ĺ&#x2122;Ă­ci: zde nÄ&#x203A;co ne-

OHVV RULJLQDO FRQWHPSRUDU\ PRGHUQ EXW DFWXDOO\

Ç&#x2026;ĆšÇ&#x192;Ç&#x160;Ç Ç&#x2026;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;ĆšÇ&#x201E; ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x160;ƝƞÇ&#x2039;

skonÄ?ilo a nÄ&#x203A;co novĂŠho nezaÄ?Ă­nĂĄ. Zde pokraÄ?uje

you just fall into the same pattern, and so will tho

Ć?Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ćš ƽƝÇ&#x2021;Ç&#x2030;Ćš ƺƚÇ&#x2018;Ç&#x2020;Ç&#x2DC; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A;

tradice, Ä?asto dlouhĂĄ i nÄ&#x203A;kolik set let. Tuto myĹĄ-

VH ZKR ZLOO OLYH WKHUH 2U \RX FDQ DSSURDFK WKLV

Ç&#x201E;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2020;Ç Ç?Ç&#x201D; ² Ćť Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ćž Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ćš Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ćš

lenku, tento princip, výsledek svÊho snaŞení pak

FKDOOHQJH DEVROXWHO\ GLIIHUHQWO\ <RX Ă&#x20AC;QG D SODFH

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x2014; Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x192;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x192;Ç?Ç ĆžÇ&#x201A; Ć&#x17E;Ç&#x160;Ç&#x201E;Ç 

nabĂ­dnete klientĹŻm, kterĂ˝m je to blĂ­zkĂŠ. KteĹ&#x2122;Ă­ hle-

LQ3UDJXHZKLFKKDVYDOXH<RXXQGHUVWDQGZKHUH

ĆťÇ&#x201D;ĆşÇ&#x201E;Ç ĆżĆžÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç Ç&#x2039;ĆžÇ&#x160;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç?ĆžÇ&#x2C6;Ç?Ç ĆžÇ&#x201A;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039;Ćš

dajĂ­ novĂ˝ domov nejen hlavou, ale takĂŠ srdcem.

LWVFKDUPLWVVRXODUHKLGGHQ<RXFRQVLGHUHYHU\

Š0DOWp]VNpÂŞÇ&#x2039;Ç&#x2021;Ć˝Ç&#x152;Ç&#x2026;ƚƞÇ&#x2026;Ç?Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ć&#x203A;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2DC;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2039;ĆžÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;

KteĹ&#x2122;Ă­ jsou nĂĄroÄ?nĂ­ a nespokojĂ­ se jen tak s nÄ&#x203A;Ä?Ă­m.

WKLQJ \RX DUH UHVSRQVLEOH IRU HYHU\WKLQJ WKDW \RX

Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x2030;ƚƝÇ&#x2DC;Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201E;Ç&#x2022;Ç Ç&#x17D;ĆšÇ&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2030;Ç&#x20AC;ƽƚÇ&#x2020;Ç Ç&#x2DC;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç&#x201D;Ćž

Pro kterĂŠ hodnoty jako tradice a kouzlo mĂ­sta stĂĄ-

DUHUHTXLUHGWRSUHVHUYHHYHU\WKLQJWKDWKDVEHHQ

ĆşÇ&#x201D;Ç&#x201E;Ç ĆťÇ&#x201D;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç&#x201D;Ć˝Ç&#x201E;Ç&#x2DC;Ç&#x2C6;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2030;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ç&#x152;Ç&#x192;Ç?Ç Ç Ć˝Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ćš

le jeĹĄtÄ&#x203A; nÄ&#x203A;co znamenajĂ­.â&#x20AC;&#x153;

KDQGHGGRZQWR\RXE\WKHSDVW7KHQ\RXWDNHWKH

Ç?Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2020;Ç?Ç&#x152;Ç&#x20AC;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç Ćž

Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç&#x2020;Ćš

WHUSLHFHWKDWKDVYDOXH<RXFUHDWHDQGVKDSHLWLQ

ƣƧƼƨĆ&#x2122;ƌƥƸ$57$ƨƊĆ&#x17E;Ć?ĆŞĆŤĆ&#x2122;Ć&#x203A;ƤƸĆ&#x17E;ĆŤ Ć&#x203A;Ć&#x2122;ĆĽƨƊƧĆ&#x17E;ĆŁĆŤŠ0$/7e=6.eÂŞ

D VHQVLWLYH PDQQHU VR DV WR FRQWLQXH WKH OHJDF\

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ĆžÇ&#x192;Ç&#x2039; ŠƼƚÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2039;Ç Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x201E;Ç&#x2021;Ç&#x2019;ƚƽÇ&#x2022; ÂŞ ĆťÇ&#x192;Ç&#x201E;Ç&#x2014;Ç?ƚƞÇ&#x2039;

best architects and contractors and create a mas

26

Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x192;Ç&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ćž


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

of the location, so that you can say: nothing ends

ƻ NJƾƺǘ LjLJDŽdžnjǗ ljƾǃLJdžNJNjljnjǃǏǁǗ ǀƽƹdžǁǘ ƻLJ

here and nothing new begins here. Here tradition

ƻljƾDžǘ

continues, often over many centuries. Then you of-

NjljƹƽǁǏǁLJdždžLJǂ

fer this idea, this principle, the result of your efforts

ǁ NJLJƻljƾDžƾdždžLJƼLJ NJNjǁDŽǘ ƿǁǀdžǁ ǎƹljƹǃNjƾljdžLJƼLJ

to clients who are like-minded. Who are looking for

ƽDŽǘ LjljLJƾǃNjLJƻ ǃLJDžLjƹdžǁǁ ǁ njƿƾ ƻǔNJLJǃLJ

a new home with the head as well as the heart.

LJǏƾdžƾdždžLJƼLJǃDŽǁƾdžNjƹDžǁƣLJDžLjƹdžǁǘ$57$LjljLJǐdžLJ

:KRDUHGHPDQGLQJDQGQRWVDWLVÀHGZLWKMXVWDQ\-

LJƺLJNJdžLJƻƹDŽƹNJǕdžƹǐƾǑNJǃLJDžljǔdžǃƾdžƾƽƻǁƿǁDžLJNJNjǁ

thing. For whom values such as tradition and the

njƿƾ NJ ƼLJƽƹ Ƨdžƹ NJLjƾǏǁƹDŽǁǀǁljnjƾNjNJǘ džƹ

charisma of the locale still mean something.”

ǖDŽǁNjdžLJDž ƿǁDŽǕƾ ƻ ǏƾdžNjljƾ ǐƾǑNJǃLJǂ NJNjLJDŽǁǏǔ

ǃLJNjLJljLJǂ

LjljLJǁǀLJǂƽƾNj

LJƺǓƾƽǁdžƾdžǁƾ

ǁNJNjLJljǁǐƾNJǃLJǂ

ƹljǎǁNjƾǃNjnjljǔ

ƚLJDŽǕǑǁdžNJNjƻLJ LjljLJƾǃNjLJƻ $57$ ǖNjLJ DŽnjǐǑƾƾ ǐNjLJ DžLJƿdžLJ džƹǂNjǁ NJƾƼLJƽdžǘ ƻ ƨljƹƼƾ ƪljƾƽǁ njNJLjƾǑdžǔǎ ƻ ǐƹNJNjdžLJNJNjǁ ǑǁljLJǃLJ ǁǀƻƾNJNjdžǔǂ ǃljnjLjdžLJDžƹNJǑNjƹƺdžǔǂ LjljLJƾǃNj ©35$*8( /2)76ª LjljLJƼljƹDžDžƹ DžƹdžNJƹljƽdžǔǎ ǃƻƹljNjǁlj LjljƾDžǁnjDžǃDŽƹNJNJƹǁǖDŽǁNjdžǔǎǃƻƹljNjǁljƻǏƾdžNjljƾƨljƹƼǁ

$57$ƜƧƛƧƩơƫ ࡐƞNJDŽǁ ƻǔ ǎLJNjǁNjƾ LjljƾƽDŽLJƿǁNjǕ ǃDŽǁƾdžNjƹDž džLJƻLJƾ ƿǁDŽǕƾ NjLJ ƻǔ DžLJƿƾNjƾ NJƽƾDŽƹNjǕ ǖNjLJ ǃƹǃ ƺLJDŽǕǑǁdžNJNjƻLJƽljnjƼǁǎƦƹǂNjǁNJƻLJƺLJƽdžǔƾnjǐƹNJNjǃǁ NJLJǀƽƹNjǕ LjljLJƾǃNj LJljǁƼǁdžƹDŽǕdžLJ NJLjljLJƾǃNjǁljLJƻƹNjǕ ǁ ǃƹǐƾNJNjƻƾdždžLJ LjLJNJNjljLJǁNjǕ ǀƽƹdžǁƾ ƹ LjLJNjLJDž

www.maltezskenamesti8.cz

LjljƾƽDŽLJƿǁNjǕ ƾƼLJ ǃDŽǁƾdžNjƹDž ƛǔ DžLJƿƾNjƾ ƺǔNjǕ

www.prague-lofts.cz

ƺLJDŽƾƾ ǁDŽǁ Džƾdžƾƾ LJljǁƼǁdžƹDŽǕdžǔ NJLJƻljƾDžƾdždžǔ

info@prague-lofts.cz +420 602 436 519

džLJ ƻNJƾ ljƹƻdžLJ ƻǔ LJǃƹƿƾNjƾNJǕ ƻ LJƺǒƾDž LjLJNjLJǃƾ LjljƾƽDŽƹƼƹƾDžLJƼLJ ƿǁDŽǕǘ ƻLjljLJǐƾDž ǃƹǃ ǁ Njƾ ǃNjLJ ƺnjƽƾNjNjƹDžƿǁNjǕ ơDŽǁ LjLJNJNjƹƻDŽƾdždžǔǂ ƻLJLjljLJNJ DžLJƿdžLJ ljƾǑǁNjǕ NJLJƻƾljǑƾdždžLJ ǁdžƹǐƾ ƦƹǂƽǁNjƾ ƻ ƨljƹƼƾ DžƾNJNjLJ ƹNjDžLJNJǍƾljƹ

ǃLJNjLJljLJƼLJ

ƻƹNJ

ƻƽLJǎdžLJƻDŽǘƾNj

ƨLJNJNjƹljƹǂNjƾNJǕ LjLJdžǘNjǕ ƻ ǐƾDž ƾƼLJ ƻLJDŽǑƾƺNJNjƻLJ njƻǁƽƾNjǕƾƼLJLJƺƹǘdžǁƾLjLJǐnjƻNJNjƻLJƻƹNjǕƾƼLJƽnjǑnj ƨLJƽnjDžƹǂNjƾ ǀƹ ǐNjLJ ƻǔ LJNjƻƾǐƹƾNjƾ ǐNjLJ ƻǔ ƽLJDŽƿdžǔ NJLJǎljƹdžǁNjǕ ǁǀ NjLJƼLJ ǐNjLJ ƻƹDž LjƾljƾƽƹDŽLJ LjljLJǑDŽLJƾ ơ NjLJƼƽƹ ƽƹǂNjƾ ǀƹƽƹdžǁƾ DŽnjǐǑǁDž ƹljǎǁNjƾǃNjLJljƹDž ǁ LjLJƽljǘƽǐǁǃƹDž ǁ NJLJǀƽƹǂNjƾ LjljLJǁǀƻƾƽƾdžǁƾƽLJNJNjLJǂdžLJƾǖNjLJƼLJDžƾNJNjƹƫƻLJljǁNjƾ ǁ LjljǁƽƹƻƹǂNjƾ ǍLJljDžnj Njƹǃ DŽƾƼǃLJ ǁ LJNJNjLJljLJƿdžLJ ǐNjLJƺǔdžƾNJLjnjƼdžnjNjǕLJNJLJƺǔǂƽnjǎDžƾNJNjƹǁǐNjLJƺǔ NJǃƹǀƹNjǕ©ǀƽƾNJǕdžǁǐƾƼLJdžƾǀƹǃLJdžǐǁDŽLJNJǕǁdžǁǐƾƼLJ džLJƻLJƼLJ džƾ džƹǐǁdžƹƾNjNJǘ ƠƽƾNJǕ LjljLJƽLJDŽƿƹƾNjNJǘ NjljƹƽǁǏǁǘǀƹǐƹNJNjnjǗƽDŽǁdžLJǂƻdžƾNJǃLJDŽǕǃLJNJLJNjƾdž DŽƾNjª ƶNjnj ǁƽƾǗ ǖNjLJNj LjljǁdžǏǁLj ljƾǀnjDŽǕNjƹNj ƻƹǑǁǎ njNJǁDŽǁǂ ƻǔ LjljƾƽDŽƹƼƹƾNjƾ ǃDŽǁƾdžNjƹDž ǃLJNjLJljǔDž LJdžǁ Njƹǃƿƾ ƺDŽǁǀǃǁ ƣLJNjLJljǔƾ ǁǒnjNj džLJƻǔǂ ƽLJDž džƾ NjLJDŽǕǃLJ ljƹǀnjDžLJDž džLJ ǁ NJƾljƽǏƾDž ƣLJNjLJljǔƾƻǀǔNJǃƹNjƾDŽǕdžǔǁdžƾǎLJNjǘNjNJDžǁljǘNjǕNJǘNJ DžƾdžǕǑǁDž ƝDŽǘ ǃLJNjLJljǔǎ ƻNJƾ ƾǒƾ ǐNjLJNjLJ ǀdžƹǐƹNj Njƹǃǁƾ ǏƾdždžLJNJNjǁ ǃƹǃ NjljƹƽǁǏǁǁ ǁ LJǐƹljLJƻƹdžǁƾ NJNjƹljLJǂƨljƹƼǁ«ª 27


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

DOKONALÝ KOMFORT v jedinečném prostoru

Moderní bydlení s originálním provedením. Efektivní využití svažitého terénu, nádherný výhled na stŐíšky historické Prahy a zároveŁ dokonalé soukromí díky dostatku zelenĚ, která vytváŐí dojem malé pŐírodní rezervace témĚŐ v centru Prahy. PŐedstavujeme vám nápaditý rezidenÿní projekt Cubic House.

28

Modern living with original design. Effective use of sloping terrain. Beautiful views of the roofs of historical Prague and, at the same time, complete privacy due to plenty of greenery which creates the impression of a small nature reserve almost in the centre of Prague. Let us introduce the innovative residential complex of Cubic House.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ǓǰDZǽȈ Ǯȇ ǹǬǵǰDZǾDZ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ ǮǶǿǻDZ ǽ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ. ǩȀȀDZǶǾǴǮǹǺDZ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ ǽǶǷǺǹǺǮ, ǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵ ǮǴǰ ǹǬ ǶǼȇȄǴ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǺǵ ǛǼǬǯǴ Ǵ Ǯ ǾǺ DzDZ ǮǼDZǸȋ ǻǺǷǹǬȋ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǭǺǷȈȄǺǸǿ ǶǺǷǴȃDZǽǾǮǿ dzDZǷDZǹǴ, ǽǺdzǰǬȊȅDZǵ ǮǻDZȃǬǾǷDZǹǴDZ ǹDZǭǺǷȈȄǺǯǺ dzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǬ ǻǼȋǸǺ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ ǛǼǬǯǴ. ǛǼDZǰǽǾǬǮǷȋDZǸ ǮǬǸ ǴǹǹǺǮǬȂǴǺǹǹȇǵ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵ ǻǼǺDZǶǾ Cubic House.

PERFECT COMFORT IN A UNIQUE SPACE ǝǺǮDZǼȄDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾ Ǯ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮDZ

29


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ Cubic House je moderním rezidenÿním projektem, realizovaným v ÿásti Prahy 5, KošíŐích, v ulici Pod ŠmukýŐkou. Výhodná lokalizace nabízí dokonalý kompromis mezi intimitou pŐedmĚstí a výhodami mĚstského života. V blízkosti se nachází parky a golfová hŐištĚ, obchodní centrum Nový Smíchov je vzdáleno od sídla pouze 5 minut vozem. Dobrá dostupnost letištĚ i dŢležitých dopravních tepen pak ještĚ posiluje komfort obydlí, zároveŁ však nenarušuje klid a soukromí lokace.

Cubic House is a modern residential complex, constructed in Pod ŠmukýŐkou Street, in the area of Prague 5, KošíŐe. The convenient location offers a perfect compromise between the intimacy of a suburb and the convenience of urban life. The property is close to parks and golf courses, Nový Smíchov shopping centre is only 5 minutes away by car. Good accessibility to the airport and major transportation lines further increase the convenience of the residence, while the privacy and quiet of the location remains undisturbed.

O originální podobu projektu se postarali Aleš Lapka a Petr KoláŐ z architektonického ateliéru ADR. Zasazení rezidence do svahu je maximálnĚ funkÿní, díky okolní zachované vegetaci je projekt chránĚn od okolí, svým rezidentŢm pak rovnĚž nabízí výhled na samotné centrum Prahy. MaximálnĚ obytný komfort a množství exteriérových prostorŢ v podobĚ rozlehlých teras, pŐedzahrádek ÿi stŐech nabízí nový rozmĚr moderního a úÿelného bydlení.

Aleš Lapka and Petr KoláŐ from the ADR architectural atelier designed the original appearance of the complex. The setting of the residence on the slope is more than functional; the surrounding preserved vegetation protects the complex, while allowing residents to overlook the very heart of Prague. The maximum possible dwelling comfort and a number of exterior spaces in the form of large terraces, front gardens and roofs, offer a new dimension on modern and efÀcient housing.

Za projektem Cubic House stojí developerská a investiÿní spoleÿnost V Invest CZ, která má na svém kontĚ již celou Őadu úspĚšných a ocenĚných projektŢ, jako jsou napŐíklad Bytová vila Mrázovka ÿi Zahrady UhŐínĚves. FilozoÀi spoleÿnosti „nestavíme byty, ale životní styl“ naplŁuje svými architektonicky zajímavými projekty s maximální užitnou hodnotou, vysoce kvalitní stavbou a neotŐelými nápady.

The V Invest CZ development and investment company is behind the Cubic House project. It already has many successful and award-winning projects on its books, such as the Mrázovka apartment villa and the UhŐínĚves Gardens. The company fulÀls its philosophy, “we do not build apartments, but a lifestyle”, with architecturally interesting projects with the maximum utility value, high quality construction and uncommon ideas.

30


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Cubic House, ǭǿǶǮǬǷȈǹǺ «ǖǿǭǴȃDZǽǶǴǵ ǰǺǸ» - ȉǾǺǾ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǻǼǺDZǶǾ DzǴǷȈȋ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǯǺ ǶǷǬǽǽǬ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǴ 5 – KošíŐe ǹǬ ǿǷǴȂDZ Pod ŠmukýŐkou. ǟǰǺǭǹǺDZ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴDZ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǴǰDZǬǷȈǹȇǸ ǶǺǸǻǼǺǸǴǽǽǺǸ ǸDZDzǰǿ ǭǷǴdzǺǽǾȈȊ Ƕ dzDZǷDZǹǺǸǿ ǻǼǴǯǺǼǺǰǿ Ǵ ǿǰǺǭǽǾǮǬǸǴ ǯǺǼǺǰǽǶǺǵ DzǴdzǹǴ. ǜȋǰǺǸ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǻǬǼǶǴ Ǵ ǻǺǷȋ ǰǷȋ ǯǺǷȈȀǬ, Ǭ ǰǺ ǾǺǼǯǺǮǺǯǺ ȂDZǹǾǼǬ «ǙǺǮȇǵ ǝǸǴȁǺǮ» ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǹǬ ǸǬȄǴǹDZ dzǬ 5 ǸǴǹǿǾ. ǡǺǼǺȄDZDZ ǽǺǺǭȅDZǹǴDZ ǽ ǬȉǼǺǻǺǼǾǺǸ Ǵ ǭǷǴdzǺǽǾȈ ǺǽǹǺǮǹȇȁ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇȁ ǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴǵ ǻǺǮȇȄǬDZǾ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǽǾȈ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ, ǹǴǶǬǶ ǹDZ ǮǷǴȋȋ ǹǬ ǾǴȄǴǹǿ Ǵ ȃǬǽǾǹȇǵ ȁǬǼǬǶǾDZǼ ǼǬǵǺǹǬ. ǚǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋ ǮDZǼǽǴȋ ǻǼǺDZǶǾǬ ǭȇǷǬ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǬ njǷDZȄDZǸ ǗǬǻǶǺǵ Ǵ ǛDZǾǼǺǸ ǖǺǷǬǼDzDZǸ Ǵdz ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǵ ǽǾǿǰǴǴ «ADR». ǜDZdzǴǰDZǹȂǴȋ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺ ǮǻǴǽǬǹǬ Ǯ ǽǶǷǺǹ, Ǭ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǺȁǼǬǹDZǹǴȊ ǮǽDZǵ ǺǶǼǿ-

DzǬȊȅDZǵ ǼǬǽǾǴǾDZǷȈǹǺǽǾǴ ǾDZǼǼǴǾǺǼǴȋ ǻǼǺDZǶǾǬ dzǬȅǴȅDZǹǬ ǺǾ ǷǴȄǹǴȁ ǮdzǯǷȋǰǺǮ, Ǭ DZǯǺ DzǴǾDZǷǴ ǸǺǯǿǾ ǷȊǭǺǮǬǾȈǽȋ ǮǴǰǬǸǴ ǹǬ ȂDZǹǾǼ ǛǼǬǯǴ. ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾ DzǴǷȈȋ Ǵ ǮǹDZȄǹǴȁ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮ Ǯ ǮǴǰDZ ǭǺǷȈȄǴȁ ǾDZǼǼǬǽ, ǻǬǷǴǽǬǰǹǴǶǺǮ ǴǷǴ ǶǼȇȄ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǮǺǴǽǾǴǹǿ ǹǺǮȇǸ ǴdzǸDZǼDZǹǴDZǸ Ǯ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸ Ǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǸ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴǴ. ǛǼǺDZǶǾǺǸ Cubic House dzǬǹǴǸǬDZǾǽȋ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǽǶǬȋ Ǵ ǴǹǮDZǽǾǴȂǴǺǹǹǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ V Invest CZ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǿDzDZ ǴǸDZDZǾ ǹǬ ǽǮǺDZǸ ǽȃDZǾǿ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǿǽǻDZȄǹȇȁ Ǵ ǻǼDZǽǾǴDzǹǺ ǺȂDZǹDZǹǹȇȁ ǻǼǺDZǶǾǺǮ, ǾǬǶǴȁ ǶǬǶ «Bytová vila Mrázovka» ǴǷǴ «Zahrady UhŐínĚves». ǝǮǺǵ ǰDZǮǴdz „Ǹȇ ǽǾǼǺǴǸ ǹDZ ǶǮǬǼǾǴǼȇ, ǹǺ ǺǭǼǬdz DzǴdzǹǴ“ ǶǺǸǻǬǹǴȋ V Invest CZ ǻǺǰǾǮDZǼDzǰǬDZǾ ǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇǸǴ ǻǼǺDZǶǾǬǸǴ ǽ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǽǾȈȊ, ǮȇǽǺǶǴǸ ǶǬȃDZǽǾǮǺǸ ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮǬ Ǵ ǽǮDZDzǴǸǴ ǴǰDZȋǸǴ.

31


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

Prodejcem je spoleÿnost Bohemian Estates International, která v souÿasnosti spravuje pŐes ÿtyŐi sta nemovitostí po celé republice a která se díky své velikosti a znalostem z realitního trhu specializuje rovnĚž na poradenskou, konzultaÿní a obchodní ÿinnost pro rezidenÿní projekty a developery. Bohemian Estates International is the seller. This company currently manages over 400 properties across the country and, owing to its size and knowledge of the Real Estate market, also specialises in advisory, consulting and business services for residential projects and developers. ǛǼǺǰǬǮȂǺǸ ǻǼǺDZǶǾǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ Bohemian Estates International, ǶǺǾǺǼǬȋ Ǯ ǹǬǽǾǺȋȅDZDZ ǮǼDZǸȋ ǿǻǼǬǮǷȋDZǾ ǭǺǷDZDZ ȃDZǸ ȃDZǾȇǼȈǸȋǽǾǬǸǴ ǺǭȆDZǶǾǬǸǴ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Ǯ ǣDZȄǽǶǺǵ ǼDZǽǻǿǭǷǴǶDZ Ǵ ǶǺǾǺǼǬȋ, ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺǴǸ ǼǬdzǸDZǼǬǸ Ǵ dzǹǬǹǴȋǸ ǼȇǹǶǬ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ, ǽǻDZȂǴǬǷǴdzǴǼǿDZǾǽȋ ǻǺ ǶǺǹǽǬǷǾǴǹǯǿ Ǵ ǻǼǺǰǬDzǬǸ Ǯ ǽȀDZǼDZ ǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴȁ ǻǼǺDZǶǾǺǮ Ǵ ǰDZǮDZǷǺǻDZǼǺǮ.

32


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

33


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ

Bydlení nad Prahou

Splěte si sen o životď ve výjimeĀné lokalitď Jinonická vyhlídka je komfortní a bezpeþný nový dĤm v lokalitČ s rozvinutou sítí služeb vþetnČ škol, v blízkosti pĜírodních parkĤ a souþasnČ v ideálním dosahu centra mČsta i nákupních center. Objekt vyrĤstá nad ulicí V ZáĜezu v Praze 5, naproti vstupu do stanice metra Jinonice, poziþnČ navazuje na moderní zástavbu obytného souboru U KĜíže a vytváĜí novou dominantu svého okolí. Z vČtšiny bytĤ budete mít jedineþný výhled na široké panorama Prahy a okolí s pĜírodním parkem Vidoule nebo Prokopským údolím. Nadstandard už ve standardu V cenČ každého bytu Jinonické vyhlídky jsou jedno až dvČ podzemní garážová stání, takže už teć víte, kde budete parkovat. Kvalitní vybavení bytu si tady mĤžete dopĜát už ve standardní nabídce: bezfalcové dveĜe, velkoformátové obklady, tĜívrstvé dĜevČné podlahy, sanitární keramika Villeroy & Boch, dĜevČná eurookna, sítČ a další. Mysleli jsme i na bezpeþnost rezidentĤ, a proto jsme jak spoleþné prostory, tak byty v Jinonické vyhlídce zajistili nadstandardním zpĤsobem. O váš klid se v domČ postarají venkovní a vnitĜní kamerový systém, EZS (alarm) v každé bytové jednotce i protipožární systém. Na pĜání je rovnČž možné bytovou jednotku pĜipojit i na panel centrální ochrany.

www.jinonickavyhlidka.cz telefon: 602 104 100

34

Co dďlá bydlení dokonalým? Poloha Jinonická vyhlídka je situována v oblíbené rezidenþní þtvrti Jinonice. Vaše dČti budou mít nedaleko školku i základní školu. Za nákupy, službami i zábavou mĤžete vyrážet do obchodních center Galerie Butovice, Nový Smíchov a Metropole Zliþín, která jsou v nČkolikaminutové dojezdové vzdálenosti. Obþanskou vybavenost v okolí navíc brzy rozšíĜí nové centrum Prahy 5 – Q5 Waltrovka. Díky bezprostĜední blízkosti stanice Jinonice trasy B (staþí pouhá minuta chĤze!) dojedete metrem do centra Prahy za 10 minut. Autem se vzhledem k pĜímému napojení Radlickou ulicí na vnitĜní mČstský okruh a dálnicí D5 na vnČjší okruh dostanete rychle do centra i ven z mČsta.


ǐǑǎǑǗǚǛǑǜǝǖǔǑ ǛǜǚǑǖǞǧ | PROPERTY PROJECTS | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY


þESKÝ DESIGN | CZECH DESIGN | ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ

RONY PLESL Mistr skleněného designu

Designér, skláĜ a sochaĜ Rony Plesl není ve sféĜe þeského umČní žádným nováþkem. Za svá díla sklidil již Ĝadu þeských i svČtových cen a svou vizi inteligentního umČní se snaží pĜedávat i studentĤm VŠUP, kde vede Ateliér skla na KatedĜe užitého umČní.

36

Rony Plesl, designer, sculptor and glassmaker, is no novice in the realm of Czech Art. He has harvested many Czech and international awards for his works and is trying to communicate his vision of intelligent art to the students of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, where he heads the Studio of Glass in the Department of Applied Arts.


ǣǑǤǝǖǔǕ ǐǔǓnjǕǙ | CZECH DESIGN | þESKÝ DESIGN

Rony Plesl

Rony Plesl \ Master of Glass Design

Plesl se ve své tvorbĚ zabývá pŐedevším designem skla a sklenĚnými plastikami. VytváŐí limitované kolekce nápojových setŢ, váz a interiérových objektŢ, nevyhýbá se ale ani návrhŢm pro velkosériovou výrobu. Spolupracoval tak s Őadou ÿeských znaÿek jako jsou Pilsner Urquell, Mattoni ÿi Bernard, ale i s významnými ÿeskými a svĚtovými sklárnami. Za originální sklenĚný lustr Uovo pro Lasvit a nápojový set Poppyhead pro Moser byl v roce 2011 ocenĚn v soutĚži Czech Grand Design titulem Designér roku. SpeciÀckým materiálem, se kterým pak Plesl ÿasto pracuje, je uranové sklo, jehož luminiscenÿní vlastnosti dokáží v rŢzných typech svĚtla mĚnit podobu díla – pod UV osvĚtlením se objekt promĚní v lampu, v ostrém umĚlém svĚtle naopak vynikne brus. Plesl se zabývá rovnĚž interiérovým designem, který mŢžete zhlédnout v pražských restauracích Bellevue, Zoom ÿi Sushi Point v paláci Myslbek.

In his work, Plesl deals mainly with the design of glass and glass sculptures. He creates limited collections of sets of drinking glasses, vases and interior objects, but also does not avoid projects for mass production. He has collaborated with many Czech brands such as Pilsner Urquell, Mattoni and Bernard, as well as with signiÀcant Czech and international glassworks. In 2011, he was awarded the “Designer of the Year” title in the Czech Grand Design competition for his original Uovo glass chandelier for Lasvit and the Poppyhead set of glasses for Moser. The speciÀc material with which Plesl often works is uranium glass whose luminescent properties can change the form of the item in different types of light – under UV illumination, the object turns into a lamp, whereas, in contrast, in sharp artiÀcial light the cutting is highlighted. Plesl also works on interior design, which you can see in the Prague restaurants Bellevue, Zoom and Sushi Point in Myslbek Palace.

37


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

POLSKO Poland / ǛǺǷȈȄǬ

Text| Michal Záhora, www.archiworld.cz

Kvalita polské architektury se projevuje zejména v rodinných domech, administrativních budovách a pak také stále þastČji v loftech, tedy v rekonstrukcích starých prĤmyslových staveb na obytné prostory, kterých je zejména v jižním Polsku velké množství. V Opoli stojí dŢm, který pŐi pohledu z ulice nevypadá nijak významnĚ. Jeho nejpodstatnĚjší ÿást se totiž ukrývá uvnitŐ dispozice, kde se nachází vstupní atrium. Architekti z KWK Promes Őešili problematiku atria, které se bĚžnĚ využívá pro zahradu a klidovou zónu, ale neumožŁuje výhled do okolí domu. Vstup do domu pak zbyteÿnĚ zabírá prostor na atraktivní vnĚjší stranĚ budovy. Proto se pŐi návrhu Aatrial House poÿítalo s opaÿnou koncepcí. Vjezd a vstup do domu je veden pod úrovní terénu a dále pod domem až do vnitŐního atria, kde jsou umístĚny vstupní prostory. Nic už pak nebrání využít celý prostor vnĚjší obálky budovy pro obytné místnosti s výhledem do zahrady. Zdroj fotek: archdaily.com V BurowĚ nedaleko Krakowa byl postaven venkovský dŢm Single Family House od Wizja Architects, který svým tvarem zachovává tradiÿní sedlovou stŐechu, ale parter má pojat v duchu moderních tvarŢ a materiálŢ. Kombinace dŐevĚného obkladu s prosklenými plochami nepŢsobí agresivnĚ a ideálnĚ tak zapadá do svého okolí. Dle požadavkŢ investora je v obývacím pokoji umístĚno velké panoramatické okno, kterým je možno sledovat provoz na nedalekém letišti. Zdroj fotek: Wojciech KryĽski, archdaily.com

38

The quality of Polish architecture is particularly manifested in family houses, of¿ce buildings and increasingly also in lofts, i.e. the reconstruction of old industrial buildings into residential premises, in which mainly southern Poland abounds. There is a house in Opole which does not seem anything special when viewed from the street. Indeed, the most important part is hidden inside the building, of which the atrium is the entrance. Architects from KWK Promes solved the problem of the atrium, which is normally used for a garden and a quiet zone – but which does not enable viewing of the exterior of the house. The entrance to the house thus unnecessarily occupies space on the attractive outside of the building. Therefore, the design of Aatrial House chose the opposite concept. The entrance to the house has been constructed below ground level and beneath the building itself, leading to the internal atrium, where the entrance to the premises is located. Nothing therefore prevents the entire surrounding space of the dwelling premises from overlooking the garden. Source of photos: archdaily.com


ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | Z JINÉHO KOUTU SVęTA

DzȈȟȍșȚȊȖ ȗȖȓȤșȒȖȑ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȣ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȝȖȘȖȠȖ ȊȐȌȕȖ ȕȈ ȗȖșȚȘȖȑȒȈȝ șȍȔȍȑȕȣȝ ȌȖȔȖȊ, ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȣȝ ȏȌȈȕȐȑ, Ȋșȍ ȟȈȡȍ ȗȘȐ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȍ ȓȖȜȚȖȊ, Ȉ ȚȖȟȕȍȍ, ȗȘȐ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȝ șȚȈȘȣȝ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝ ȏȌȈȕȐȑ ȕȈ ȎȐȓȣȍ ȗȖȔȍȡȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ, Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȕȈ Ȧȋȍ ǷȖȓȤȠȐ, ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȊșȨ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȝ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝ. ǎ ǚǻǺǷǴ ǽǾǺǴǾ ǰǺǸ, ǶǺǾǺǼȇǵ, DZǽǷǴ ǽǸǺǾǼDZǾȈ ǽ ǿǷǴȂȇ, ǹDZ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǺǽǺǭDZǹǹȇǸ. ǑǯǺ ǽǬǸǬȋ ǮǬDzǹǬȋ ȃǬǽǾȈ ǽǶǼȇǾǬ ǮǹǿǾǼǴ, ǯǰDZ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǮȁǺǰǹǬȋ dzǺǹǬ - ǬǾǼǴǿǸ. njǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ ǽǾǿǰǴǴ «KWK Promes» ǽǺdzǰǬǷǴ ǴǹǺǵ ǻǼǺDZǶǾ ǬǾǼǴǿǸǬ, Ǯ ǺǾǷǴȃǴDZ ǺǾ ǾǺǯǺ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǺǭȇȃǹǺ ǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋ ǰǷȋ ǽǬǰǬ Ǵ dzǺǹȇ ǺǾǰȇȁǬ, ǹǺ ǹDZ ǻǺdzǮǺǷȋDZǾ ǮǴǰDZǾȈ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ ǰǺǸǬ. ǎȁǺǰ Ǯ ǰǺǸ, ǾǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ, ǴdzǷǴȄǹDZ dzǬǹǴǸǬDZǾ ǸDZǽǾǺ ǹǬ ǮǹDZȄǹDZǵ ǭǺǷDZDZ ǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǵ ǽǾǺǼǺǹDZ dzǰǬǹǴȋ. ǛǺȉǾǺǸǿ ǻǼǴ ǻǼǺDZǶǾǴǼǺǮǬǹǴǴ «Aatrial House» ǭȇǷǬ ǻǼǴǹȋǾǬ dzǬ ǺǽǹǺǮǿ ǻǼǺǾǴǮǺǻǺǷǺDzǹǬȋ ǶǺǹȂDZǻȂǴȋ. ǎȆDZdzǰ Ǵ ǮȁǺǰ Ǯ ǰǺǸ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǹǴDzDZ ǿǼǺǮǹȋ ǸDZǽǾǹǺǽǾǴ Ǵ ǻǼǺǰǺǷDzǬȊǾǽȋ ǻǺǰ ǰǺǸǺǸ ǮǻǷǺǾȈ ǰǺ ǮǹǿǾǼDZǹǹDZǯǺ ǬǾǼǴǿǸǬ, ǯǰDZ Ǵ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǮȁǺǰǹǬȋ dzǺǹǬ. ǞǬǶǴǸ ǺǭǼǬdzǺǸ, ǹǴȃǾǺ ǹDZ ǸDZȄǬDZǾ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǾȈ ȂDZǷǺDZ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺ ǮǹDZȄǹDZǵ ǺǭǺǷǺȃǶǴ dzǰǬǹǴȋ ǰǷȋ DzǴǷȇȁ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǽ ǺǾǶǼȇǮǬȊȅǴǸǽȋ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǽǬǰ. ǔǽǾǺȃǹǴǶ ȀǺǾǺ: archdaily.com

39


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Jediným pŐáním bohatého investora Safe Housu ve VaršavĚ bylo mít bezpeÿný dŢm pro jeho rodinu. Architekti KWK Promes jeho pŐání ještĚ rozvedli a vytvoŐili bezpeÿný dŢm, který lze lehce pŐemĚnit ve vilu s velkou zahradou. Bezpeÿí zajišŘují masivní zdi oplocení v kombinaci s odolnými otevíratelnými okenicemi. V zavŐeném stavu dŢm pŢsobí jako nedobytná pevnost, zatímco v pŐípadĚ kompletního otevŐení se pak dŢm otevírá do zahrady a pŢvodní ochranné prvky domu chrání naopak zahradu pŐed vstupem neoprávnĚných osob. Zajímavostí je pak využití bezpeÿnostní rolety v zadní ÿásti domu, která ve spuštĚném stavu slouží jako plátno pro venkovní kino.

The “Single Family House”, a rural home designed by Wizja Architects, was built in Burow near Krakow. Its shape retains the traditional saddle roof, but the parterre is conceived in the spirit of modern shapes and materials. The combination of wooden tiles with glassed-in surfaces does not clash, but blends perfectly into its surroundings. As required by the investor, the living room has a large panoramic window from which it is possible to watch air trafÀc at the nearby airport.

Zdroj fotek: archdaily.com ǎ ǍǿǼǺǮDZ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǖǼǬǶǺǮǬ ǭȇǷ ǻǺǽǾǼǺDZǹ dzǬǯǺǼǺǰǹȇǵ ǰǺǸ «Single Family House» ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǽǾǿǰǴǴ «Wizja Architects», Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ ǽǺȁǼǬǹDZǹǬ ȀǺǼǸǬ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵ ǽǶǬǾǹǺǵ ǶǼǺǮǷǴ, Ǭ ǻǬǼǾDZǼ ǮȇǻǺǷǹDZǹ Ǯ ǰǿȁDZ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ȀǺǼǸ Ǵ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ. ǖǺǸǭǴǹǬȂǴȋ ǰDZǼDZǮȋǹǹǺǵ ǺǭǷǴȂǺǮǶǴ ǽǺ ǽǾDZǶǷȋǹǹȇǸǴ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾȋǸǴ ǹDZ ǮȇǯǷȋǰǴǾ ǬǯǼDZǽǽǴǮǹǺ Ǵ ǻǼDZǶǼǬǽǹǺ ǮǻǴǽȇǮǬDZǾǽȋ Ǯ ǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴ. ǛǺ ǻǺDzDZǷǬǹǴȊ ǴǹǮDZǽǾǺǼǬ Ǯ ǯǺǽǾǴǹǺǵ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǭǺǷȈȄǺDZ ǻǬǹǺǼǬǸǹǺDZ ǺǶǹǺ, Ǵdz ǶǺǾǺǼǺǯǺ ǮǴǰǹȇ ǮdzǷDZǾǬȊȅǴDZ ǽǬǸǺǷDZǾȇ ǹǬ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǸ ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǬȉǼǺǰǼǺǸDZ.

The only desire of the wealthy investor of the “Safe House” in Warsaw was to have a safe house for his family. Architects from KWK Promes developed his wishes further and created a safe house that can easily be transformed into a villa with a large garden. Security is provided by the massive walls, combined with durable opening shutters. In the closed state, the house resembles an impregnable fortress. In the state of being completely open, the house opens out on to the garden, with the original protective elements now securing the garden against the entry of unauthorised persons. An interesting feature is the use of a security blind behind the house which, when fully opened, serves as an outdoor cinema screen.

ǔǽǾǺȃǹǴǶ ȀǺǾǺ: Wojciech KryĽski, archdaily.com

Source of photos: archdaily.com

40

Source of photos: Wojciech KryĽski, archdaily.com


Z JINÉHO KOUTU SVęTA | FROM DIFFERENT PART OF THE WORLD | ǔǓ ǐǜǟǏǚǏǚ ǟǏǚǗǖnj ǘǔǜnj

Typickou ukázkou rekonstrukce staré tovární budovy je napŐíklad zdaŐilá rekonverze objektu skladištĚ v Gliwicích. PŢvodní skladištĚ z pŐelomu 19. a 20. století prošlo pŐestavbou dle návrhu architektŢ z Medusa Group. Došlo k výmĚnĚ oken a dveŐí, opravĚ stávajícího režného zdiva a úpravám dispozic a povrchŢ v interiéru. Díky tomu vznikly atraktivní apartmány o velikosti 80 až 320 m2. Unikátní jsou zejména pŢvodní dŐevĚné konstrukce, které zŢstaly zachovány jako memento pŢvodního úÿelu stavby. ModernĚ pojaté pŐístavby pak obsahují schodištĚ a výtahy, které v pŢvodní podobĚ nesplŁovaly požadavky na obytnou budovu. Zdroj fotek: archdaily.com A typical renovation of an old factory building example is the successful conversion of a warehouse facility in Gliwice. The original warehouse from the 19th and 20th centuries underwent reconstruction, designed by architects from the Medusa Group. Windows and doors were exchanged, unbleached walls repaired and interior surfaces adjusted. Thanks to this renovation, attractive suites of 80 to 320 square metres in size were created. The original wooden structures that have been preserved as a memento of the previous function of the building, are particularly unique. The modern concept of the extension includes stairs and lifts that, in their original form, did not meet the requirements for a residential building. Source of photos: archdaily.com

ǑǰǴǹǽǾǮDZǹǹȇǸ DzDZǷǬǹǴDZǸ ǭǺǯǬǾǺǯǺ ǴǹǮDZǽǾǺǼǬ «Safe Housu» Ǯ ǎǬǼȄǬǮDZ ǭȇǷǺ ǴǸDZǾȈ ǭDZdzǺǻǬǽǹȇǵ ǰǺǸ ǰǷȋ ǽǮǺDZǵ ǽDZǸȈǴ. njǼȁǴǾDZǶǾǺǼȇ Ǵdz «KWK Promes» ǻǼǴǰǬǷǴ ǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹȇǵ ǼǬdzǸDZǼ DZǯǺ ǻǺDzDZǷǬǹǴȋǸ Ǵ ǽǺdzǰǬǷǴ ǭDZdzǺǻǬǽǹȇǵ ǰǺǸ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǷDZǯǶǺ ǻǼDZǮǼǬȅǬDZǾǽȋ Ǯ ǮǴǷǷǿ ǽ ǭǺǷȈȄǴǸ ǽǬǰǺǸ. ǍDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾȈ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾ ǸǬǽǽǴǮǹȇDZ ǽǾDZǹȇ ǺǯǼǬDzǰDZǹǴȋ Ǯ ǽǺȃDZǾǬǹǴǴ ǽ ǻǼǺȃǹȇǸǴ ǺǾǶǼȇǮǬȊȅǴǸǴǽȋ ǽǾǬǮǹȋǸǴ. ǎ «dzǬǶǼȇǾǺǸ» ǮǴǰDZ ǰǺǸ ǮȇǯǷȋǰǴǾ, ǶǬǶ ǹDZǻǼǴǽǾǿǻǹǬȋ ǶǼDZǻǺǽǾȈ, Ǭ ǶǺǯǰǬ Ǻǹ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǺǾǶǼȇǾ, ǾǺ Ǵdz ǰǺǸǬ ǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǮȇȁǺǰ Ǯ ǽǬǰ, Ǭ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹȇDZ dzǬȅǴǾǹȇDZ ȉǷDZǸDZǹǾȇ ǰǺǸǬ ǺȁǼǬǹȋȊǾ ǽǬǰ ǺǾ ǮȁǺǰǬ ǻǺǽǾǺǼǺǹǹǴȁ ǷǴȂ. ǔǹǾDZǼDZǽǹǺǵ ǺǽǺǭDZǹǹǺǽǾȈȊ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ dzǬȅǴǾǹȇȁ DzǬǷȊdzǴ Ǯ dzǬǰǹDZǵ ȃǬǽǾǴ ǰǺǸǬ, ǶǺǾǺǼȇDZ Ǯ dzǬǶǼȇǾǺǸ ǽǺǽǾǺȋǹǴǴ ǽǷǿDzǬǾ ȉǶǼǬǹǺǸ ǰǷȋ ǹǬǼǿDzǹǺǯǺ ǶǴǹǺǾDZǬǾǼǬ. ǔǽǾǺȃǹǴǶ ȀǺǾǺ: archdaily.com ǞǴǻǴȃǹȇǸ ǺǭǼǬdzȂǺǸ, ǼDZǸǺǹǾ ǽǾǬǼǺǯǺ dzǰǬǹǴȋ dzǬǮǺǰǬ ǹǬǻǼǴǸDZǼ, ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǿǽǻDZȄǹǺDZ ǻǼDZǺǭǼǬdzǺǮǬǹǴȋDZ ǽǶǷǬǰǬ Ǯ ǏǷǴǮǴȂDZ. ǛDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǬȋ ǻǺǽǾǼǺǵǶǬ ǽǶǷǬǰǬ ǶǺǹȂǬ 19 – ǹǬȃǬǷǬ 20 ǮDZǶǬ ǻǼǺȄǷǬ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǮ Ǵdz ǽǾǿǰǴǴ «Medusa Group». ǍȇǷǴ dzǬǸDZǹDZǹȇ ǺǶǹǬ Ǵ ǰǮDZǼǴ, ǻǼǺǮDZǰDZǹ ǼDZǸǺǹǾ ǶǴǼǻǴȃǹǺǵ ǶǷǬǰǶǴ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǻDZǼDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ ǻǺǸDZȅDZǹǴǵ Ǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǬ ǻǺǮDZǼȁǹǺǽǾDZǵ Ǯ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ. ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ȉǾǺǸǿ ǮǺdzǹǴǶǷǴ ȃǿǰDZǽǹȇDZ ǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇ ǻǷǺȅǬǰȈȊ ǺǾ 80 ǰǺ 320 Ǹ2, Ǯ ǶǺǾǺǼȇȁ ǮDZǽȈǸǬ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ, ǽǺȁǼǬǹDZǹǹȇDZ Ǯ ǻǬǸȋǾȈ Ǻ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǵ ǻǺǽǾǼǺǵǶDZ. ǎ ǻǼǴǽǾǼǺǵǶǬȁ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁ ǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǵ ǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ǷDZǽǾǹǴȂȇ Ǵ ǷǴȀǾȇ, ǶǺǾǺǼȇDZ Ǯ ǽǮǺDZǸ ǻDZǼǮǺǹǬȃǬǷȈǹǺǸ ǮǴǰDZ ǹDZ ǺǾǮDZȃǬǷǴ ǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸ ǰǷȋ DzǴǷȇȁ dzǰǬǹǴǵ. ǔǽǾǺȃǹǴǶ ȀǺǾǺ: archdaily.com

42


Vytvořte si svoji vlastní unikátní postel

Irida junior 11 980 Kč*

*Ma t r a c e a čaloun ění dle v last ní ho v ý b ěr u se p ro dáva jí sa most a t n ě. V íc e na w w w.mediast rom.cz | Kor unní 67, Pr a ha 3 – V inohr a d y | + 420 222 56 0 153

Mediastrom inzerce Estate cerven.indd 1

24.05.12 15:15


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


KDYŽ SKŏÍŀ NENÍ JENOM SKŏÍNÍ Myslíme si, že nejtĚžším úkolem je udĚlat z vĚcí obyÿejných vĚci nevšední. My to však bereme jako výzvu a troufáme si Őíct, že to umíme na 100%!

OLIVIERI PRAHA Šaldova 1, Praha 8, 186 00 Karlín | tel. +420 222 313 986 | fax. +420 227 077 569 | e-mail: info@olivieripraha.cz

WWW.OLIVIERIPRAHA.CZ


DESIGN | DESIGN | ǐǔǓnjǕǙ

2, 3 Sklenice a karafa Chateau Baccarat, jsou převratem v degustaci. Jejich vývoj trval rok a technické parametry má na svědomí nejlepší someliér Francie- Bruno Quenioux., www. crystalheritage.cz

1. 2.

4.

3.

5.

1, 4, 5 Vázy Baccarat, luxusní francouzský křišťál, www. crystalheritage.cz

6 Moser – svatební kolekce, sklo Moser je výhradně vyráběno ručně z ekologicky čistého bezolovnatého křišťálu, www.moser-glass.com

8 Cube noir Lampe Berger, Katalytická lampa, cena: 1699 Kč www.svetbytovychvuni.cz

6.

8.

7 Moser - Nápojový soubor Splendid, soubor je bohatě ručně zlacen 24K zlatem s květinovým motivem, www.moser-glass.com

46

7.


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI Best Properties 52 123 142 146 151 176

Prodej / 6DOHVǷȘȖȌȈȎȈ Pronájmy / 5HQWDOVǨȘȍȕȌȈ $SDUWPiQ\Y3UD]H 3UDJXH$SDUWPHQWVǨȗȈȘȚȈȔȍȕȚȣȊǷȘȈȋȍ

.RPHUþQtQHPRYLWRVWL &RPPHUFLDO3URSHUWLHVDzȖȔȔȍȘȟȍșȒȈȧȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ

=DKUDQLþQtQHPRYLWRVWL / Foreign Properties / ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤȏȈȘțȉȍȎȖȔ

$GUHViĜ / 'LUHFWRU\ȒȈȚȈȓȖȋ


OTĂ ZKA PRO REALITNĂ? ODBORNĂ?KY

Question For Real-Estates Professionals

ƸDzdzǴDzǾǿǧǯČ&#x192;ǾdzǨǺǏǣǯǏǾǜDzǼdzDzǹǨǧǼǏǪǏǰDzǾǜǏ

-DNY\VRNĂŞMHUH]HUYDĂžQtSRSODWHNDMDNRXIRUPRXMHPRĂĽQpKRXKUDGLW" How high is the reservation fee and how is it possible to be paid? É&#x2021;É&#x161;ɍɤɨɼɜɤɨÉ&#x153;ɾɍɨɤÉ&#x161;É°É&#x;ɧÉ&#x161;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ɪɨɧɢɪɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɢɤÉ&#x161;ɤÉ&#x;É&#x;ÉŚÉ¨É É§É¨ÉĄÉ&#x161;ÉŠÉĽÉ&#x161;ɏɢɏɜ"

AleĹĄ Huk PDQDĂŚHUNDQFHOiĹ?H Century 21 Plus+

Miroslav Havelka MHGQDWHOVSROHĂżQRVWL OMEGA REALITY s.r.o.

5H]HUYDĂżQtSRSODWHNEĂŤYiVWDQGDUGQÄ&#x161;YHYÍäLURYQDMtFtVHQiVOHGQpSURYL]LUHDOLWQt NDQFHOiĹ?HNWHUiVHYEÄ&#x161;ĂŚQĂŤFKSĹ?tSDGHFKSRK\EXMHPH]LGR'3+ 9UH]HUYDĂżQtVPORXYÄ&#x161;MHVSHFLILNRYiQRMDNĂŤP]SŢVREHPVHUH]HUYDĂżQtSRSODWHNVNOiGi DWREXÄ?YKRWRYRVWLĂżLSĹ?HYRGHP0RĂŚQRVW~KUDG\MHGOHGRKRG\L]SRVN\WQXWpKR K\SRWHĂżQtKR~YÄ&#x161;UX

9ÍäHUH]HUYDĂżQtKRSRSODWNX]iYLVtQDFHQÄ&#x161;QHPRYLWRVWtDSRĂŚDGDYFtFKMHMtKRYODVW QtND9SĹ?tSDGÄ&#x161;SURQiMPXQHPRYLWRVWLĂżLQtREY\NOHMHGHQPÄ&#x161;VtĂżQtQiMHP8SURGH MHQHPRYLWRVWtEĂŤYiYHYÄ&#x161;WäLQÄ&#x161;SĹ?tSDGŢVWDQRYHQQDĂżiVWNXYUR]PH]t.Ăż XOHYQÄ&#x161;MätFKREMHNWŢ DĂŚ.Ăż XGUDÌätFKQHPRYLWRVWt 3RSODWHNMHPRĂŚQRKUDGLWQÄ&#x161;NROLND]SŢVRE\1HMĂżDVWÄ&#x161;MätPMHSĹ?HYRGQDVSHFLiOQt UH]HUYDĂżQt~ĂżHW WDPMHGUĂŚHQDĂŚGRRNDPĂŚLNXSRGSLVXNXSQtVPORXY\ PpQÄ&#x161;Y\XĂŚt YDQRXYDULDQWRXMHKRWRYRVWQtSODWEDYSRNODGQÄ&#x161;VSROHĂżQRVWLRNUDMRYRXPRĂŚQRVWt MHSRWRPY\VWDYHQtVPÄ&#x161;QN\QDYÍäLUH]HUYDFH

As a norm, the reservation fee is equal to the subsequent commission of the real estate agency, which, in ordinary cases, ranges between 3% and 6% + VAT. The reservation contract specifies how the reservation fee is to be deposited, either in cash or by transfer. It is also possible to agree on reimbursement from a provided mortgage loan.

The amount of the reservation fee depends on the price of the property and the requirements of its owner. In the case of rental, it is usually one monthâ&#x20AC;&#x2122;s rent. For the sale of real estate, in most cases, a fee of between 80,000 CZK (for less expensive properties) to 400,000 CZK (for more expensive properties) is charged. The fee can be paid in several ways. The most common is the transfer to a special reservation account (there it is held until the time of signing of the purchase con tract). An option used less often is a cash payment to the company. The last opti on is to issue a draft in the amount of the reservation fee.

Ç?ǿǸǸǏǭǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039;ǜǏǜǝǟǏǎǴǡǺǟǏǎǚǏǝǺǽǡǹǰǿČ&#x160;Č&#x2026;ǹǾǜǺǸǴǽǽǴǴǏǯǹǚǞǽǞǎǏ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴǜǺǞǺǟǏČ&#x2039;ÇšÇŹČ ÇşÇ°Ç´ÇžÇ˝Č&#x2039;ÇŽǰǴǏǝǏdzǺǚǹǸǹDzǰǿÇ´Ç&#x2122;Ç?Ç? Ç&#x17D; Ç?ǺǯǺǎǺǟǹ Ç?ǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039; ǺǝǟǹǰǹǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039; ǜǏǜǴǸ ǽǝǺǽǺǭǺǸ ǭǿǰǹǞ ÇŽČ&#x2021;ǝǡǏČ&#x192;ǹǚǏ ǽǿǸǸǏǭǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039;ǚǏǡǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ǸǴǴǡǴǝǺǝǹǟǹČ&#x192;ǴǽǡǹǚǴČ&#x160;Ç&#x203A;ÇşǰǺǯǺǎǺǟǹǚǚǺǽǞǴ ǎǺdzǸǺDzǚǺǽǞČ&#x2C6; ǺǝǡǏǞČ&#x2021; ǸǺDzǹǞ Ç­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6; ǝǟǹǰǺǽǞǏǎǡǹǚǏ Ç´ Ç˝ ǝǟǹǰǺǽǞǏǎǡǹǚǚǺǯǺ ǴǝǺǞǹČ&#x192;ǚǺǯǺǜǟǹǰǴǞǏ

Ç?ǿǸǸǏǭǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039;dzǏǎǴǽǴǞǺǞČ&#x201A;ǹǚČ&#x2021;ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴÇ´ǞǟǹǭǺǎǏǚǴǾǹǹǎǡǏǰǹǡČ&#x2C6;Č&#x201A;ÇŹ Ç&#x17D;ǽǡǿČ&#x192;ÇŹÇąǏǟǹǚǰČ&#x2021;ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴǜǏǜǝǟǏǎǴǡǺČ&#x2030;ǞǺǽǿǸǸǏǏǟǹǚǰČ&#x2021;dzǏǺǰǴǚǸǹǽČ&#x2039;Č&#x201A; Ç&#x203A;ǟǴ ǝǟǺǰǏDzǹ ǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ ÇŽ ǭǺǡČ&#x2C6;Č&#x201E;ǴǚǽǞǎǹ ǽǡǿČ&#x192;Ǐǹǎ ǿǽǞǏǚǏǎǡǴǎǏǹǞǽČ&#x2039; ǽǿǸǸǏ ÇŽǰǴǏǝǏdzǺǚǹǺǞǜǟǺǚ ǰǡČ&#x2039;ǸǹǚǹǹÇ°ÇşÇźÇşÇŻÇ´Č ǺǭČ&#x2020;ǹǜǞǺǎ Ç°ÇşǜǟǺǚ ǰǡČ&#x2039; ǭǺǡǹǹǰǺǟǺǯǺǾǚǹǰǎǴDzǴǸǺǽǞǴ Ç&#x17D;dzǚǺǽǸǺDzǹǞÇ­Č&#x2021;ÇžČ&#x2C6;ǺǝǡǏČ&#x192;ǹǚǚǹǽǜǺǡČ&#x2C6;ǜǴǸǴǽǝǺǽǺǭǏǸǴÇ&#x2122;ǏǴǭǺǡǹǹǟǏǽǝǟǺǽǞǟǏǚǹǚǚČ&#x2021;Ǹ Č&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǎǚǹǽǹǚǴǹǰǹǚǹǯǚǏǽǝǹČ&#x201A;ǴǏǡČ&#x2C6;ÇšČ&#x2021;ǾǽČ&#x192;ǹǞǭǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039; ǞǏǸǺǚǴÇšÇŹČ ÇşÇ°Č&#x2039;ǞǽČ&#x2039; Ç°Çş ǸǺǸǹǚǞǏ ǝǺǰǝǴǽǏǚǴČ&#x2039; ǰǺǯǺǎǺǟǏ ǜǿǝǡǴǝǟǺǰǏDzǴ Ǹǹǚǹǹ ǴǽǝǺǡČ&#x2C6;dzǿǹǸČ&#x2021;Ǹ ǎǏǟǴǏǚǞǺǸČ&#x2039;ǎǡČ&#x2039;ǹǞǽČ&#x2039;ǺǝǡǏǞǏǚǏǡǴČ&#x192;ÇšČ&#x2021;ǸǴÇŽǜǏǽǽǿǜǺǸǝǏǚǴǴÇ´ǜǟǏǾǚǴǸǎǏǟǴǏǚǞǺǸ Ç­Č&#x2021;ǎǏǹǞǝǺǰǝǴǽǏǚǴǹǰǺǡǯǺǎČ&#x2021;Č ǭǿǸǏǯǚǏǽǿǸǸǿǭǟǺǚǴǟǺǎǏǚǴČ&#x2039;


Prodej | Praha โ€“ zรกpad | 2 500 + 6 305 m2 | &HQDQDY\รงiGiQt| Price upon request +LVWRULFNiWYU]ฤ€W\ฤจLSRGODรงtYฤ€HWQฤ™VNOHSHQtED]pQILWQHVVVDXQDYHONpSUH]HQWDฤ€Qtฤ€LYรฌVWDYQtPtVWQRVWLPQRรงVWYtORรงQLFYODVWQtNDSOH GLYDGORYLQRWpNDWHQLVRYรฌDVTXDVKRYรฌNXUWU\EQtNDOWiQNPRGFHQWUD3UDK\YHรฅNHUiREฤ€DQVNiY\EDYHQRVWYRNROt=UHNRQVWUXRYDQi KLVWRULFNiWYU]SฤฃYRGHP]URNXYKRGQiSUROX[XVQtE\GOHQtQHERSURNRPHUฤ€QtY\XรงLWtVSURGXNW\PRGHUQtFKWHFKQRORJLtVWROHWt +LVWRULFIRUWUHVVIRXUIORRUVLQFOXGLQJEDVHPHQWVZLPPLQJSRROILWQHVVVDXQDODUJHSUHVHQWDWLRQRUH[KLELWLRQURRPVODUJHQXPEHURI EHGURRPVFKDSHOWKHDWHUZLQHEDUWHQQLVDQGVTXDVKFRXUWSRQGVXPPHUKRXVHNPIURPWKHFLW\FHQWHUDOOSXEOLFDPHQLWLHVLQWKH QHLJKERUKRRG5HQRYDWHGKLVWRULFIRUWUHVVRULJLQDOO\IURPWKH\HDUVXLWDEOHIRUOX[XU\KRXVLQJRUFRPPHUFLDOXVHZLWKDGYDQFHG WHFKQRORJLHVRIWKHst century.

Pro kompletnรญ nabรญdku navลกtivte / For complete property listing please visit

52

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Malรก Strana | 128 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request %\WNNORรงQLFHNRXSHOQ\SURVWRUQรฌREรฌYDFtSRNRMNXFK\ฤžVMtGHOQRXSUDFRYQDNRPRUD9HOPLVYฤ™WOรฌUHQRYRYDQรฌE\W YHSDWฤจHSฤฃYDEQpEXGRY\QD0DOp6WUDQฤ™VLWXRYDQpYEOt]NRVWLQiEฤจHรงt9OWDY\XRVWURYD.DPSDVNUiVQรฌPLYรฌKOHG\ EHGURRPDSDUWPHQWEDWKURRPVVSDFLRXVOLYLQJURRPNLWFKHQZLWKGLQLQJURRPVWXG\FKDPEHU9HU\OLJKWUHQRYDWHG apartment on the 3rdIORRURIDFKDUPLQJIXOO\UHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJVLWXDWHGQHDUWKH9OWDYD5LYHUDQG.DPSD,VODQGZLWKFKDUPLQJ YLHZVRIWKHFLW\

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

53


Prodej | Praha - vĂ˝chod | Jevany | 324 + 34 m2 | pozemek 2 559 m2 | 39 999 000 Kè 9LODNNWHUDV\NUEĂĽDWQDNRXSHOQ\ORçQLFHSUDFRYQDJDUiçSURDXWD)XQNFLRQDOLVWLFNiYLOD]OHWSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFL YHYLORYp]iVWDYEÄ&#x2122;-HYDQYSUpPLRYpORNDOLWÄ&#x2122;Y]URVWOpKROHVDVYĂŹKOHGHPQDU\EQtN 4-bedroom villa, terraces, fire place, walk-in closet, 3 bathrooms, study, 2-car garage. Functionalist villa from the 1930`s after complete renovation situated in a quiet area of the Jevany forest with a view of the local pond.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

54

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 80 m2 | 11 000 000 Kè %\WNNORçQLFHNRXSHOQ\YVWXSQtKDODRWHYĨHQìNRQFHSWREìYDFtKRSRNRMHDNXFK\Qę7UDGLĀQtPDORVWUDQVNìE\WRULHQWRYDQìGR ]HOHQpKRGYRUDYHDSDWĨHKLVWRULFNpKRGRPX]URNXVLWXRYDQpKRSĨtPRYVUGFL.DPS\MHQSiUNURNģRG3HWĨtQVNìFKVDGģ DSiUPLQXWFKģ]HRG0DORVWUDQVNpKRQiPęVWt EHGURRPDSDUWPHQWEDWKURRPVHQWUDQFHKDOORSHQVSDFHOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQ&KDUPLQJROGVW\OHDSDUWPHQWLQWKH0DOi 6WUDQDVLWXDWHGRQWKHnd and 3rdIORRURIDKLVWRULFEXLOGLQJIURPORFDWHGLQWKHKHDUWRIWKH.DPSD,VODQGDIHZVWHSVIURP WKH3HWĨtQ3DUNDQGWKH0DORVWUDQVNpQiPęVWt6TXDUH

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

55


Prodej | Praha 6 | Bubeneè | 124 m2 | 8 150 000 Kè %\WNNORçQLFHNRPRU\ĂĽDWQ\SURVWRUQiYVWXSQtKDODNRXSHOQDRGGÄ&#x2122;OHQiWRDOHWDVNOHS6OXQQĂŹÄ&#x20AC;W\ĨSRNRMRYĂŹE\WVLWXRYDQĂŹ YHSDWĨHÄ&#x20AC;LQçRYQtEXGRY\YçDGDQpORNDOLWÄ&#x2122;Y3UD]H²%XEHQHÄ&#x20AC;L 3-bedroom apartment, spacious entrance hall, 2 storage rooms/walk-in closets, bathroom, separate toilet, cellar. Bright apartment VLWXDWHGRQWKHQGIORRURIDSDUWPHQWEXLOGLQJORFDWHGLQDYHU\VRXJKWDIWHUUHVLGHQWLDODUHDRI3UDJXH²%XEHQHÄ&#x20AC;

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

56

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Bubeneรจ | 271 + 33 m2 | 25 000 000 Kรจ %\WNNWHUDV\VSDQRUDPDWLFNรฌPLYรฌKOHG\NUEYLQQรฌVNOHSรฅDWQDJDOHULHORรงQLFHSUDFRYQDPQRรงVWYt~ORรงQpKRSURVWRUX1DGVWDQGDUGQฤ™ ฤจHรฅHQรฌGHVLJQRYรฌPH]RQHWVQฤ™NROLNDWHUDVDPLYHYHOPLรงiGDQpORNDOLWฤ™QDSRPH]t'HMYLFD%XEHQฤ€H EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHVZLWKSDQRUDPLFYLHZVILUHSODFHZDONLQZLQHFHOODUJDOOHU\ZDONLQFORVHWVWXG\DPSOHVWRUDJHVSDFH+LJK TXDOLW\DQGZHOOGHVLJQHGGXSOH[DSDUWPHQWZLWKVHYHUDOWHUUDFHVLQDYHU\VRXJKWDIWHUORFDWLRQRQWKHERUGHURI'HMYLFHDQG%XEHQHฤ€

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

57


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 176 + 15 m2 | 17 900 000 Kè %\WNNWHUDVDJDOHULHYHONiRNQDNRXSHOQ\ORçQLFHSDUNRYDFtVWiQt6W\ORYìPH]RQHWRYìE\WYNRPSOHWQęUHNRQVWUXRYDQpYLOHVH VSROHĀQìPZHOOQHVV]i]HPtPD]DKUDGRXYHVMHGQRFHQpYLORYp]iVWDYEę]OHWPLQXOpKRVWROHWtQD9LQRKUDGHFK EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHJDOOHU\ODUJHZLQGRZVEDWKURRPVSDUNLQJVSDFH6W\OLVKDSDUWPHQWZLWKJDUGHQDFFHVVLQDFRPSOHWHO\ UHIXUELVKHGYLOODZLWKVKDUHGZHOOQHVVIDFLOLWLHVDQGJDUGHQVHWDPRQJWKH·VYLOODVLQ9LQRKUDG\

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

58

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 1 | Novรฉ Mรฌsto | 1 801 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request รฟLQรงRYQtGฤฃPE\WRYรฌFKDQHE\WRYpMHGQRWN\WHUDV\JDUiรงRYรฌFKVWiQtPQRรงVWYt~ORรงQรฌFKSURVWRUQDGVWDQGDUGQtSURYHGHQtDSRXรงLWp PDWHULiO\PUDPRURYpRENODG\YNRXSHOQiFK]QDฤ€NRYpNXFK\ฤžVNpOLQN\.RPSOHWQฤ™]UHNRQVWUXRYDQรฌRVPLSRGODรงQtQHRNODVLFLVWQtGฤฃPMHQSiU NURNฤฃRGQiPฤ™VWt5HSXEOLN\PLQXWFKฤฃ]HQD6WDURPฤ™VWVNpฤ€L9iFODYVNpQiPฤ™VWt $SDUWPHQWEXLOGLQJIODWVFRPPHUFLDOVSDFHVWHUUDFHVJDUDJHSDUNLQJVSDFHVDPSOHVWRUDJHVSDFHKLJKTXDOLW\PDWHULDOVPDUEOHLQ EDWKURRPVGHVLJQHUNLWFKHQXQLWV&RPSOHWHO\UHQRYDWHGHOHJDQW1HR&ODVVLFHLJKWVWRU\EXLOGLQJMXVWVWHSVIURPWKH1iPฤ™VWt5HSXEOLN\ 6TXDUHZLWKWKHQHZ3DOODGLXPVKRSSLQJPDOOWUDPVWRSVDQGPHWURVWDWLRQRQO\DPLQXWHZDONWRWKH2OG7RZQDVZHOODVWRWKH :HQFHVODV6TXDUH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

59


Prodej | Praha 9 | Hrdloøezy | 108 + 51 m2 | 9 950 000 Kè %\WNNWHUDVDJDOHULHSUDFRYQDĂĽDWQDSDUNRYDFtVWiQtRWHYĨHQĂŹSURVWRUREĂŹYDFtKRSRNRMHNXFK\QÄ&#x2122;DMtGHOQtKRSURVWRUXORçQLFH 2 koupelny, toaleta pro hosty. SvĂŹtlĂ˝ mezonetovĂ˝ byt s dominantnĂ­mi prosklenĂ˝mi èåstmi nabĂ­zejĂ­cĂ­ poklidnĂŠ modernĂ­ bydlenĂ­ uprostøed zelenĂŹ v architektonicky zajĂ­mavĂŠm projektu, 15 minut od centra. 3-bedroom apartment, terrace, gallery, study, walk-in closet, 2 parking spaces, open space living room with kitchen and dining area, 2 bathrooms, half bath. Light split-level apartment with dominant glass areas offering a quiet modern living in an architecturally interesting residence, situated on green hillside, 15 minutes to the center.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

60

1(-/(3Ä?Ă&#x152;1(029,7267,,%(673523(57,(6,Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013;Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 9 | Vysoèany | 185 + 62 m2 | 13 600 000 Kè %\WNNWHUDVDNOLPDWL]DFHJDUiçRYiVWiQtYLQQìVNOHSRWHYĨHQìREìYDFtSRNRMVNXFK\QtMtGHOQtPSURVWRUHPDWHUDVRXSRFHOpPREYRGX ORçQLFHNRXSHOQ\åDWQ\WRDOHWDSURKRVW\~ORçQpSURVWRU\VNOHS0RGHUQtPH]RQHWYSDWĨHUH]LGHQĀQtEXGRY\/C2FHORWYSĨtPpP VRXVHGVWYt6D]NDDUHQ\DVWDQLFHPHWUDÿHVNRPRUDYVNi EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHDLUFRQGLWLRQLQJJDUDJHSDUNLQJVSDFHVYLQHFHOODURSHQVSDFHOLYLQJURRPZLWKNLWFKHQGLQLQJDUHD DQGWHUUDFHDORQJVLGHWKHHQWLUHVSDFHEDWKURRPVZDONLQFORVHWVKDOIEDWKVWRUDJHVSDFHVFHOODU0RGHUQWZROHYHODSDUWPHQW RQWKHthIORRURIWKH/C2FHORWUHVLGHQWLDOEXLOGLQJLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIWKH6D]ND$UHQDPXOWLSXUSRVHYHQXHDQGWKHÿHVNRPRUDYVNi PHWURVWDWLRQ

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

61


Byt 2+kk, 60 m2, Praha 2 – Vinohrady, Lužická | 4 800 000 Kč Zařízený dvoupokojový byt po kompletní rekonstrukci situovaný v 1. patře zrenovovaného činžovního domu na Vinohradech, pár minut od náměstí Míru. Byt nabízí světlý obývací prostor s otevřenou, kompletně vybavenou kuchyní, ložnici s vestavěnou skříní, koupelnu laděnou do bílo-hnědé barvy s designovou sanitou a italskými obklady, a oddělenou toaletu. Vybavení na míru, dřevěné podlahy, společné prostory domu se zachovanými původními prvky. Furnished one-bedroom apartment after complete reconstruction on the 1st floor of residential building, few steps from náměstí Míru Square. The apartment offers bright living room, fully fitted open kitchen, bedroom with built-in wardrobes, bathroom styled in white-brown colors, design fittings and Italian tiles, and toilet. Custom-made furniture, oak floors, common areas with preserved original features.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

62

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 88 m2, Praha 8 – Karlín, Hybešova | 6 290 000 Kč Designový klimatizovaný a kompletně zařízený duplex v půdní nástavbě kompletně zrenovovaného domu s novým výtahem. Dispozice bytu nabízí světlý obývací prostor s krbem, plně vybavenou kuchyň, 2 ložnice, 2 koupelny, pracovnu a 2 oddělené toalety. Ateliérová okna, vestavěné skříně, výhledy do parku. Dům je situovaný v těsné blízkosti Kaizlových sadů, 2 minuty chůze k zastávce tramvaje. Designed air-conditioned split-level and fully furnished apartment in the attic of renovated building with a new lift. The layout offers a bright living room with fireplace, fully fitted kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, study, and 2 toilets. Atelier windows, built-in wardrobes, view of park. The building is situated steps from Kaizlovy sady park, a 2-minute walk to tram stops.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

63


Byt 4+kk, 125 m2, Praha 3 – Žižkov, Příběnická | 8 500 000 Kč Dvouúrovňový byt zařízený ve vyšším standardu, situovaný v 5. patře činžovní budovy v blízkosti Riegrových sadů se snadnou dostupností do centra. Byt v první úrovni nabízí obývací pokoj, otevřenou kuchyň s jídelním prostorem, ložnici, šatnu, hlavní koupelnu a vstupní halu. Horní patro disponuje 2. ložnicí, 2. koupelnou a otevřenou pracovnou. Kvalitní materiály a vybavení na zakázku, dřevěné podlahy, vestavěná svítidla, odhalené trámy. High-standard split level apartment situated in the 5th floor of residential building. Close to Riegrovy sady Park, many tram links to the city center. The three-bedroom apartment offers living room with fully fitted open kitchen and dining area, 2 bedrooms, study, 2 bathrooms, walk-in closet and entry hall. Quality materials and custom made furniture, wooden floors, exposed beams, recessed lights.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

64

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 1+kk, 42 m2, Praha 8 – Karlín, Šaldova | 3 028 142 Kč Loft v 1. podlaží kompletně zrevitalizovaného komplexu s výraznou architekturou a industriálním rázem. Byt nabízí hlavní obývací prostor s otevřenou kuchyní a prostorem pro spaní, koupelnu a vstupní halu. Kvalitní provedení a materiály. Garážové stání a sklep za příplatek. Rezidentům je k dispozici 24h recepce s ostrahou a kamerovým systémem, společná udržovaná zahrada. Pár minut chůze ke stanici metra Křižíkova, snadná dostupnost do centra. Studio apartment situated on the ground floor of a completely revitalized complex with industrial architecture. This loft offers an entry hall with space for built-in wardrobes, main living room with open kitchen and sleeping area, and bathroom. High quality and standard. Garage parking space and a cellar at an extra cost. 24h reception with security and camera surveillance, common garden. Moments from Křižíkova metro station, easy access to the city center.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

65


Byt 2+kk, 46 m2, Praha 6 – Bubeneč, Ve Struhách | 2 850 000 Kč Světlý byt po kompletní rekonstrukci situovaný v přízemí zrenovovaného funkcionalistického domu ze 30. let, který si plně zachoval svůj původní ráz. Klidná rezidenční lokalita v blízkosti parku Stromovka s dobrou dostupností do centra. Vkusný interiér tvoří obývací pokoj s novým plně vybaveným kuchyňským koutem, ložnice a elegantní koupelna se sprchovým koutem. Dřevěné podlahy, úložný prostor, internet a kabelová televize od UPC. Snadné parkování na ulici. Fully refurbished apartment situated on the ground floor of a renovated 1930’s Functionalist building that has kept its original appearance. Conveniently located in a quiet Prague 6 residential area and moments from the largest park in Prague - Stromovka. This stylish apartment features living room with a fully-fitted kitchen corner, one bedroom and elegant shower bathroom, wooden floors, storage space, UPC. Street-side parking is available.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

66

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 4+kk, 126 + 30 m2, Praha 5 – Zbraslav, Václava Rady | 6 500 000 Kč Prostorný byt s terasou situovaný ve 3. patře novostavby, v blízkosti přírodních ploch a s vynikající dostupností na Pražský okruh. Byt nabízí hlavní obývací prostor s otevřenou kuchyní, 2 ložnice s přístupem na terasu, pracovnu, koupelnu s oddělenou toaletou, vstupní halu s šatnou a komoru. Kompletně zařízená kuchyň, dřevěné podlahy, garážové parkovací stání. Spacious three-bedroom apartment with a terrace on the 3rd floor of new residential development, close to natural zones, with quick connection to Prague Circle. The interior offers main living room with dinning area and fuly-fitted open kitchen, 2 bedrooms, study, bathroom with separate toilet, entry hall with closet and storge room. Garage parking space included.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

67


14 let zkušeností DSŐLEOLæQĚDNWXiOQtFKQHPRYLWRVWt

3URGHM3URQiMHP]iPNX6WDURVHGOVNë+UiGHNRNUHV3ŐtEUDP(85 =iPHN V URPDQWLFNRX DWPRVIpURX QD EŐHKX U\EQtND Y REFL 6WDURVHGOVNë KUiGHN SR]HPHN P2 7DWR GYRXSDWURYi VWDYED QHSUDYLGHOQpKRSŢGRU\VXSURäODSŐHGOHW\GŢNODGQRXUHNRQVWUXNFtSŐLNWHUpVHGEDORQD]DFKRYiQtEDURNQtFKDUHQHVDQÿQtFK SUYNŢ 9 KODYQt EXGRYĚ VH QDFKi]t SRNRMH SUR KRVW\ UHVWDXUDFH NXFK\QĚ VDXQ\ SRVLORYQD 9HGOHMät EXGRYD W]Y VëSND MH Y\EDYHQD N ~ÿHOŢP ZHOOQHVV HVWHWLFNp PHGLFtQ\ SOXV SRNRMH GRPiFt NLQR D YLQQë VNOHS =iPHN MH RENORSHQ ]DKUDGRX VH ]DFKRYDORXEDURNQtNDSOt &KDWHDX ZLWK D URPDQWLF DWPRVSKHUH VLWXDWHG RQ EDQN RI WKH SRQG LQ WKH YLOODJH 6WDURVHGOVNë +UiGHN D VLWH ZLWK DQ DUHD RI VTXDUHPHWHUV7KLVWZRVWRU\EXLOGLQJZLWKLUUHJXODUOD\RXWKDVXQGHUJRQHDWKRURXJKUHFRQVWUXFWLRQ\HDUVDJR6SHFLDOFDUH ZDVWDNHQWRSUHVHUYHWKH%DURTXHDQG5HQDLVVDQFHHOHPHQWV7KHPDLQEXLOGLQJFRQVLVWVRIJXHVWURRPVUHVWDXUDQWVNLWFKHQVVDX QDVDQGDJ\P$GMDFHQWEXLOGLQJWKHJUDQDU\LVHTXLSSHGIRUWKHSXUSRVHVRIZHOOQHVVDHVWKHWLFDOPHGLFLQHWKHUHDUHRWKHUURRPVWRR DVZHOODVKRPHWKHDWHUDQGZLQHFHOODU7KHFDVWOHLVVXUURXQGHGE\DJDUGHQZLWKDZHOOSUHVHUYHGEDURTXHFKDSHO

WE OFFER THE BEST PROPERTY MANAGEMENT IN PRAGUE. CHECK IT OUT! 68

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


14 years of experience DQGDURXQGFXUUHQWO\OLVWHGSURSHUWLHV

Happy House Rentals, Ltd. -XQJPDQQRYD 3UDJXH 7HO *60 info@happyhouserentals.com

352'(-1HUXGRYD0DOi6WUDQD3UDKD&=. ([NOX]LYQtE\W P2 YNUiVQĚ]UHNRQVWUXRYDQpP%UHWIHOGVNpPSDOiFLY1HUXGRYĚXOLFL -HGQiVHRVORXÿHQtGYRXE\WŢDO]HRSĚWUR]GĚOLW8QLNiWQRVWtWRKRWRE\WXMVRXSR]GQĚEDURNQtIUHVN\YORæQLFLDFLWOLYĚ ]UHVWDXURYDQëUHQHVDQÿQtVWURSNWHUëGRGiYiNXFK\QLQDRULJLQDOLWĚ ([FOXVLYHIRXUEHGURRPDSDUWPHQWVTPLQ1HUXGRYDVWUHHW7KHDSDUWPHQWZDVPDGHE\PHUJLQJWZRÁDWV RQHDQGWZREHGURRPV DQGLWFDQEHGLYLGHGXSDJDLQ7KHXQLTXHQHVVRIWKLVDSDUWPHQWOLHVLQDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGUHQDLVVDQFHFHLOLQJZLWKODWHEDURTXH IUHVFRHVJLYLQJWKHNLWFKHQDVSHFLDODWPRVSKHUHDQGRULJLQDOLW\

www.happyhouserentals.com

.G\NROLYMVWHXQiVYtWiQL <RXDUHZHOFRPHWRVWRSE\DQ\WLPH

SALES | LONG TERM | MIDTERM | SHORT TERM RENTALS | OFFICES | FACILITY MANAGEMENT 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

69


Truhlářská, Praha 1 - Nové Město

Velice kvalitně zrekonstruovaný historický dům o celkové výměře 1651 m2 podlahové plochy a 76 m2 teras. Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2008. V současné době je dům částečně komerčně pronajímán. V domě jsou 4 parkovací stání. Vybavení jednotek: dřevěné podlahy, plně vybavené kuchyňské linky a koupelny, klimatizace. This historical building offering 1,651 sqm of usable space and 76 sqm of terraces was reconstructed to the highest of standards in 2008. The building is partly rented for commercial use. There are 4 parking spaces in the underground garage. Fittings: wooden flooring, fully fitted kitchen units and bathrooms, air conditioning.

Info v RK / Info upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Nad Bořislavkou, Praha 6 - Vokovice

Ojedinělá nabídka patrového bytu (203,5 m2) ve vile. Perfektní tip pro rodinné bydlení v nejžádanější pražské části. Krásný, světlý a prostorný byt se rozkládá na ploše dvou pater činžovní vily. Dominantou bytu je rozměrný obývací pokoj s mimořádně vysokým stropem otevřeným do krovu a velkorysým prosklením. Na prostor obývacího pokoje navazuje pohodlná kuchyň, jídelna a dvě terasy s pěkným výhledem. Byt dále nabízí 3 ložnice, dvě koupelny, pracovnu a dostatek úložných prostor. Garáž plus venkovní stání na pozemku. Rozměrný sklep v suterénu domu. Exceptional offer of a large apartment (203,5 sqm) within a residential villa. Perfect for family living in one of the most desirable locations of Prague. Beautiful, light and spacious apartment built over two floors of a residential villa. Large living room with extra high ceiling. The large windows are a dominant feature of the apartment. Comfortable kitchen, dining space and two terraces with nice views are connected to the master living room. 3 additional bedrooms, study, 2 bathrooms and many closets available. Garage plus one outside parking available on the land. Large cellar available in the basement of the house.

Cena: / Price: 17 500 000 CZK Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

72

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Tehov, Praha - východ

Prostorná rodinná vila (450 m2) se nachází v příjemné části obce Tehov vzdálené 30 km od Prahy, s návazností na lesní prostor. Udržovaná rozlehlá zahrada (3 782 m2) nabízí mimo množství zeleně také naprosté soukromí. V obci je základní škola, ostatní vybavenost v obci Říčany - 5 km. Součástí domu je vyhřívaný bazén, whirlpool, zavlažovací systém, plně vybavená kuchyňská linka, koupelny Kenzo, vestavěné skříně, krb. Spacious family villa (450 sqm) is situated in cosy part of Tehov district bordering forest, 30 km from Prague. Maintained vast garden (3,782 sqm) offers plenty of green and also absolute privacy for householders. There is a primary school in the village. All amenities are in nearby town Říčany – 5 km. The property comprises of heated swimming pool, whirlpool, irrigation system, fully fitted kitchen, bathrooms by Kenzo, built in wardrobes and fire place.

Více informací v kanceláři / Price upon request LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


,ED EN¬ ¬*A

NUA R Y¬ 

PÝÓCH¬¬ 6âBđR¬NEJLE STÓ ITO OV M NE H¬ âC PRAäSK RAGUES¬ 3ELECTION¬OF¬0 RTIES "EST¬0ROPE

¬ E N I S I U # ¬ E T U (A ACE¬SVđTA

UR .EJLEPÝÓ¬RESTA 2ESTAURANTS 7ORLD@S¬"EST¬

ILY V ¬ Ï K S ä A R P ¬ Ï 3LAVN ¬6ILLAS UE

¬¬ ¬¬ ¬ ¬¬

¬

G &AMOUS¬0RA

¬ ¬ ¬¬¬

 ¬ ¬ B E R¬ ¬ CR EY M C¬¬¬¬* A¬ ¬N$UEA

(AFENCITY

#:+¬ ł a 9 , % & % 3 4 ¬ ¬ ¬ , ) ) ' . ¬ ¬ ¬ ¬ $ % 3 2 % ¬ ¬ ¬ % # 4 5 4 ) ( ! 2 #

Předplatné


352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

75


76

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

77


78

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

79


Luxusní projekt REZIDENCE ŠÁRECKÁ na Hanspaulce / Luxurious REZIDENCE ŠÁRECKÁ residential FRPSOH[DW+DQVSDXONDɋɩɬɥɩɳɨɶɤɪɫɩɠɥɭɫɠɢɣɟɠɨɱɣɤ5(=,'(1&(ãÉ5(&.Éɝɫɛɤɩɨɠ+DQVSDXOND 1RYĚY]QLNDMtFtSURMHNWQDURKXXOLFHãiUHFNiD1D.OLPHQWFHSDWŐtNOX[XVQtPSURMHNWŢPY723ORNDOLWĚQD+DQVSDXOFH3UDKD/RNDOLWDVYëERUQRXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtPQRKRäNROMDN ÿHVNëFKWDNPH]LQiURGQtFK1HXYĚŐLWHOQpVSRUWRYQtY\æLWtDVSROHÿHQVNëæLYRW9]GiOHQRVWGRFHQWUDPĚVWDFFD²PLQXWOHWLäWĚPLQXW0+'SĚätFKŢ]tþHWQRVWSDUNŢDSŐtURGQtFK UH]HUYDFt]DMLäŘXMHSURVWRUSURUHOD[DFLD]GUDYpæLYRWQtSURVWŐHGtSURRE\YDWHOHKODYQtKRPĚVWD5HNRQVWUXNFHYLO\NWHUiGLVSRQXMHÿW\ŐPLE\WRYëPLMHGQRWNDPLSUiYĚ]DÿDODDKRWRYpE\W\EXGRX NSŐHGiQtGRNRQFHURNX5HNRQVWUXNFHMHSOiQRYDQiYHY\VRNpNYDOLWĚMDNLQWHULpUŢWDNH[WHULpUXYÿHWQĚGRNRQÿHQp]DKUDG\%\W\MHPRæQRSŐHGDWMDNGRNRQÿHQpWDNYHIi]LVKHOO FRUH 3OiQRYDQpPDWHULiO\D]DŐL]RYDFtSŐHGPĚW\PUDPRURYpRENODG\9LOOHUR\D%RFKVDQLWD$[RUæXORYpVFKRGLäWĚYHVSROHÿHQVNëFKSURVWRUiFKGXERYpSDUNHW\GŐHYĚQi(XURRNQDPDVLYQtWHUDV\ 13²E\WVWHUDVRXRFHONRYpSORäHP2SOXVVNOHSDJDUiæRYpVWiQt13²%/2.$&(²E\WVEDONyQHPRFHONRYpSORäHP2SOXVVNOHSDJDUiæRYpVWiQt 13²352'É1213²352'É126XWHUpQ²JDUiæHVNOHS\PtVWQRVWSURÀWQHVVJDUVRQNDVPRæQRVWtNRXSĚNQĚNWHUpPX]E\WŢ 7KHQHZGHYHORSLQJUHVLGHQWLDOFRPSOH[RQWKHFRUQHURIãiUHFNi6WUHHWDQG1D.OLPHQWFHLVVLWXDWHGDPRQJWKHOX[XU\FRPSOH[HVLQWKH723ORFDOLW\RI+DQVSDXOND3UDJXH7KHORFDOLW\ ERDVWVH[FHOOHQWFLYLFDPHQLWLHVDQGPDQ\VFKRROVLQFOXGLQJERWK&]HFKDQGLQWHUQDWLRQDO,QFUHGLEOHVSRUWLQJIDFLOLWLHVDQGVRFLDOOLIH'LVWDQFHWRWKHFHQWUHRIWKHFLW\LVDSSUR[² PLQXWHVWRWKH$LUSRUWPLQXWHVSXEOLFWUDQVSRUWLVZLWKLQZDONLQJGLVWDQFH0DQ\SDUNVDQGQDWXUDOUHVHUYHVHQVXUHVSDFHIRUUHOD[DWLRQDQGDKHDOWK\OLYLQJHQYLURQPHQWIRUUHVLGHQWVRI WKHFDSLWDOFLW\7KHUHFRQVWUXFWLRQRIWKLVYLOODFRQWDLQLQJIRXUUHVLGHQWLDOXQLWVKDVMXVWEHJXQ7KHFRPSOHWHGÁDWVZLOOEHDYDLODEOHIRUKDQGLQJRYHUE\WKHHQGRI7RSTXDOLW\UHFRQ VWUXFWLRQLVSODQQHGIRUERWKWKHLQWHULRUVDQGH[WHULRUVLQFOXGLQJDODQGVFDSHGJDUGHQ,WLVSRVVLEOHWRWDNHRYHUWKHÁDWVHLWKHUFRPSOHWHGRULQWKHVKHOO FRUHSKDVH3ODQQHGPDWHULDOVÀ[ WXUHVDQGÀWWLQJV9LOOHUR\DQG%RFKPDUEOHWLOLQJ$[RUEDWKURRPÀ[WXUHVJUDQLWHVWDLUFDVHLQVRFLDODUHDRDNSDUTXHWU\ZRRGHQ(XURZLQGRZVPDVVLYHWHUUDFHVVWÁRRU²ÁDWZLWKWHUUDFH WRWDODUHDRIPñSOXVFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHQGÁRRU²5(6(59('²ÁDWZLWKEDOFRQ\WRWDODUHDRIPñSOXVFHOODUDQGSDUNLQJVSDFHUGÁRRU²62/'WKÁRRU²62/'%DVH PHQW²JDUDJHVFHOODUVJ\PRQHURRPHGÁDWOHWZLWKWKHSRVVLELOLW\RISXUFKDVHZLWKRQHRIWKHÁDWV ǙǺǮȇǵǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǻǼǺDZǶǾǹǬǿǯǷǿǿǷǴȂãiUHFNiǴ1D.OLPHQWFHǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǷǿȃȄǴǸǻǼǺDZǶǾǬǸǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǮǼǬǵǺǹDZǏǬǹǽǻǬǿǷǶǬǛǼǬǯǬǜǬǵǺǹǽǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǸǹǺǯǺ ȄǶǺǷǶǬǶȃDZȄǽǶǴȁǾǬǶǴǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹȇȁǛǼDZǶǼǬǽǹǺDZǸDZǽǾǺǰǷȋǽǻǺǼǾǬǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǜǬǽǽǾǺȋǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬ²ǸǴǹǿǾǰǺǬȉǼǺǻǺǼǾǬǸǴǹǿǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾ ² ǹǬ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴ ǻDZȄDZǵ ȁǺǰȈǭȇ ǘǹǺǯǺȃǴǽǷDZǹǹȇDZ ǻǬǼǶǴ Ǵ dzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǴ ǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊǾ ǸDZǽǾǬ ǰǷȋ ǺǾǰȇȁǬ Ǵ ǹǬǷǴȃǴDZ dzǰǺǼǺǮǺǵ ǺǶǼǿDzǬȊȅDZǵ ǽǼDZǰȇ ǰǷȋ DzǴǾDZǷDZǵ ǽǾǺǷǴȂȇ ǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǮǴǷǷȇǽǺǽǾǺȋȅDZǵǴdzȃDZǾȇǼDZȁDzǴǷȇȁǶǮǬǼǾǴǼǾǺǷȈǶǺǹǬȃǬǷǺǽȈǶǮǬǼǾǴǼȇǭǿǰǿǾǯǺǾǺǮȇǶǶǺǹȂǿǯǺǰǬǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋdzǬǻǷǬǹǴǼǺǮǬǹǬǻǺǽǬǸȇǸǮȇǽǺǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸ ȉǾǺǶǬǽǬDZǾǽȋǶǬǶǰǴdzǬǵǹǬǴǹǾDZǼȈDZǼǬǾǬǶǴǮǹDZȄǹDZǯǺǮǴǰǬdzǰǬǹǴȋǮǶǷȊȃǬȋǽǬǰǺǮȇǵǿȃǬǽǾǺǶǖǮǬǼǾǴǼȇǸǺǯǿǾǭȇǾȈǻDZǼDZǰǬǹȇǶǬǶǻǺǷǹǺǽǾȈȊdzǬǮDZǼȄDZǹǹȇDZǴǷǴǮǽǾǬǰǴǴVKHOO FRUH ǛǷǬǹǴǼǿDZǸȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǻǼDZǰǸDZǾȇǴǹǾDZǼȈDZǼǬǴǸDZǭDZǷȈǸǼǬǸǺǼǹȇDZǺǭǷǴȂǺǮǶǴ9LOOHUR\ %RFKǽǬǹǾDZȁǹǴǶǬ$[RUǯǼǬǹǴǾǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǮǸDZǽǾǬȁǺǭȅDZǯǺǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǰǿǭǺǮȇǵǻǬǼǶDZǾ ǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZDZǮǼǺǺǶǹǬǾDZǼǼǬǽȇǴdzǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺǰDZǼDZǮǬȉǾǬDz ǹDZȂǺǶǺǷȈǹȇǵ ²ǶǮǬǼǾǴǼǬǽǾDZǼǼǬǽǺǵǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷȊǽǻǺǰǮǬǷǻǷȊǽǯǬǼǬDzȉǾǬDz²ǜDZdzDZǼǮǴǼǺǮǬǹǬ ²ǶǮǬǼǾǴǼǬǽǭǬǷǶǺǹǺǸǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷȊǽǻǺǰǮǬǷǻǷȊǽǯǬǼǬDzȉǾǬDz²ǛǜǚǐnjǙǚȉǾǬDz²ǛǜǚǐnjǙǚǛǺǰǮǬǷȈǹǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴDZ²ǯǬǼǬDzǴǻǺǰǮǬǷȇǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷ ǺǰǹǺǶǺǸǹǬǾǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǶǿǻǶǴǶǺǰǹǺǵǴdzǶǮǬǼǾǴǼ

Cena / Price : 22.000.000 CZK 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 82

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


9ëMLPHÿQëE\WP3UDKD([FHSWLRQDOPDSDUWPHQW3UDJXHɃɬɥɦɹɲɣɭɠɦɷɨɛɺɥɝɛɫɭɣɫɛɧɊɫɛɞɛ %\WVWHUDVRXP2D~æDVQëPYëKOHGHPQDFHORX3UDKXYÿHWQĚ1DURGQtKRPX]HD3UDæVNpKRKUDGXD3HWŐtQX%\WMHVLWXRYiQYSDWŐHGRPXVYëWDKHPDMHKR UR]ORKDÿLQtP2'LVSR]LFHE\WXKDODNXFK\ŁMtGHOQDREëYDFtSRNRMSDUQtOi]HŁSUDFRYQD[ORæQLFH[NRXSHOQDÿOHQLWiWHUDVDRKURPQëVNODGRYDFtSURVWRU]D NXFK\ŁVNRXOLQNRXYHVWDYĚQpVNŐtQĚäDWQD7HQWRE\WSDWŐtPH]L723QHPRYLWRVWLSUiYĚGtN\DUFKLWHNWRQLFN\ŐHäHQpPXSURVWRUXVHVP\VOHPSURGHWDLO9HäNHUpVSR WŐHELÿHMVRX]QDÿN\0LHOHYëVXYQiQHUH]GLJHVWRŐ[OHGQLFHVPUD]iNHP[YLQRWpNDNiYRYDUSDUQtWURXEDSHÿLFtWURXEDPLNURYOQQiWURXEDVNORNHUDPLFNiGHVND YHVWDYĚQiJULORYDFtSORFKDQDKŐtYDÿ9E\WĚE\O\SRXæLW\XäOHFKWLOpPDWHULiO\MDNëPLMVRXQHUH]RFHOPDVLYQtGŐHYLQ\NDPHQQiSUDFRYQtGHVNDDM%\WGtN\VYpSROR]H YFHQWUX3UDK\D]iURYHŁDEVROXWQtPXNOLGXVSOŁXMHSRWŐHE\QiURÿQëFKNOLHQWŢ $SDUWPHQWZLWKDP2WHUUDFHDQGZRQGHUIXOYLHZVRIDOORI3UDJXHLQFOXGLQJWKH1DWLRQDO0XVHXP3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐLQ7KHDSDUWPHQWLVRQWKHWKÁRRURI DEXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRUDQGLVP2ODUJH7KHOD\RXWKDOOZD\NLWFKHQGLQLQJURRPOLYLQJURRPVWHDPEDWKVWXG\EHGURRPVEDWKURRPVVWUXFWXUHGWHUUDFH KXJHVWRUDJHDUHDEHKLQGWKHNLWFKHQXQLWEXLOWLQZDUGUREHVGUHVVLQJURRP7KHDSDUWPHQWUDQNVDPRQJ723UHDOHVWDWHGXHWRLWVDUFKLWHFWXUDOO\WUHDWHGLQWHULRUZLWK DVHQVHRIGHWDLO$OOWKHDSSOLDQFHVDUH0LHOHWKHVOLGLQJVWDLQOHVVVWHHOKRRGIULGJHVZLWKIUHH]HUVZLQHEDUVFRIIHHPDFKLQHVWHDPRYHQEDNLQJRYHQPLFURZD YHRYHQJODVVFHUDPLFSODWHEXLOWLQJULOOHSODWHKHDWHU7KHDSDUWPHQWLVIXUQLVKHGZLWKKLJKJUDGHPDWHULDOVVXFKDVVWDLQOHVVVWHHOPDVVLYHZRRGVVWRQHZRUNWRS HWF7KDQNVWRLWVORFDWLRQLQFHQWUDO3UDJXHWKDWLVDEVROXWHO\TXLHWWKHDSDUWPHQWPHHWVWKHQHHGVRIGHPDQGLQJFOLHQWV7KHSORWKDVLWVRZQZDWHUZHOOVHFXULW\V\V tem, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate. ǖǮǬǼǾǴǼǬǸ2ǽǾDZǼǼǬǽǺǵǴǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǮǾǺǸȃǴǽǷDZǹǬǙǬȂǴǺǹǬǷȈǹȇǵǸǿdzDZǵǛǼǬDzǽǶǴǵǏǼǬǰǴǛDZǾǼDzǴǹǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǸȉǾǬDzDZ ǰǺǸǬǽǷǴȀǾǺǸǴǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǛǷǬǹǴǼǺǮǶǬǶǮǬǼǾǴǼȇȁǺǷǷǶǿȁǹȋǽǾǺǷǺǮǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǻǬǼǹǬȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǼDZǷȈDZȀǹǬȋ ǾDZǼǼǬǽǬ ǭǺǷȈȄǴDZ ǽǶǷǬǰǽǶǴDZ ǻǺǸDZȅDZǹǴȋ dzǬ ǷǴǹǴDZǵ ǶǿȁǹǴ ȄǶǬȀȇǶǿǻDZ ǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋ ǩǾǬ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǰǹǴǸ Ǵdz ǷǿȃȄǴȁ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴǵ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ ǭǷǬǯǺǰǬǼȋǹDZǺǭȇȃǬǵǹǺǾǺǹǶǺǸǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǸǿǼDZȄDZǹǴȊǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǎǽDZǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸǬǼǶǴ0LHOHǮȇǰǮǴDzǹǬȋǶǿȁǺǹǹǬȋǮȇǾȋDzǶǬǴdzǹDZǼDzǬǮDZȊȅDZǵǽǾǬǷǴ ȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǬǽǸǺǼǺdzǴǷȈǹǴǶǺǸǮǴǹǺǾDZǶǴǶǺȀDZǮǬǼǶǬǻǬǼǺǮǬȋǻDZȃȈǰǿȁǺǮǶǬǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǬȋǻDZȃȈǮǬǼǺȃǹǬȋǻǬǹDZǷȈǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴǶǬǮǽǾǼǺDZǹǹȇǵǯǼǴǷȈ ǻǺǰǺǯǼDZǮǬǾDZǷȈǎǴǹǾDZǼȈDZǼDZǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǭǷǬǯǺǼǺǰǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǾǬǶǴDZǶǬǶǹDZǼDzǬǮDZȊȅǬȋǽǾǬǷȈǾǮDZǼǰǺDZǰDZǼDZǮǺǶǬǸDZǹǹȇǵǼǬǭǺȃǴǵǽǾǺǷǴǰǼǿǯǴDZǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǽǮǺDZǸǿǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȊǮȂDZǹǾǼDZǯǺǼǺǰǬǴǮǾǺDzDZǮǼDZǸȋǬǭǽǺǷȊǾǹǺDZǽǻǺǶǺǵǽǾǮǴȊǼǬǵǺǹǬǶǮǬǼǾǴǼǬǺǾǮDZȃǬDZǾǻǺǾǼDZǭǹǺǽǾȋǸǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮ

Cena / Price : 48.400.000 CZK 0JU,YD6HLIHUWRYi3ODWQpĝVNi3UDKDWHOHPDLOLQIR#VHLIHUWUHDOF]ZZZVHLIHUWUHDOF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

83


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Luxusní rodinný dům Zdiměřice, Praha - západ Plocha 372 m2, pozemek 1452 m2 6 +1, venkovní bazén 17 900 000 Kč

Prodej luxusního domu na jedinečném místě, s okrasnou zahradou se vzrostlými stromy na rohové parcele. Dům řešený jako 6+1 nabízí v přízemí dvougaráž, velkou kuchyni s jídelnou, samostatný obývací pokoj, ložnici, koupelnu, WC, šatnu a technickou místnost, v patře jsou pak 4 ložnice, 2 koupelny, šatna a galerie. Použity nadstandardní materiály – mramor, žula, tropické dřevo. K dispozici venkovní vyhřívaný bazén.

84

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

Utility area 372 m², plot 1452 m² 6+1, outdoor swimming pool 17 900 000 CZK

Sale of a luxury house in a prestigious location situated on a corner plot. Decorative garden with established trees. The ground floor with layout 6+1 consists of a double garage, big kitchen with dining area, separate living room, bedroom, bathroom, WC, dressing room and technical room. The 1st floor comprises 4 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room and loggia. Superior materials – marble, granite, tropical wood – used throughout. The outdoor heated swimming pool enhances the comfort of the residents.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Praha 2, Vinohrady

Plocha 180 m2, terasa 8 m2 3 ložnice, 2 koupelny cena v kanceláři

Prodej luxusního bytu s nadčasovým originálním designem s výhledem na Pražský hrad. Klimatizace, krb, sauna, videotelefon, elektrické žaluzie, alarm. Komfortní bydlení v posledním patře rekonstruované budovy uprostřed Vinohrad.

Usable area 180 m², terrace 8 m² 3 bedrooms, 2 bathrooms Price upon request from Real Estate Agency

For Sale: a luxury flat with timeless, original design and view of Prague Castle. Air-conditioning, fireplace, sauna, videophone, electric jalousie, security system. Comfortable living on the top floor of a reconstructed building in the centre of the Vinohrady quarter.

352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

85


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 4 E xe p t i o n a l l i v i n g i n g re e n e r y near city center &(1$.ฤ€ 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12:938

9

REOtEHQpORNDOLWฤ—3UDKD%UDQtNVHQDFKi]tH[NOX]LYQtYLOD]U VXรงLWQRXSORFKRXPRENORSHQiOHVQt]HOHQt3ล‰LVWDYEฤ— L]Dล‰L]RYiQtGRPXE\ONODGHQGล›UD]QDQHMY\รฅรฅtNYDOLWXNWHUi]YLO\ ฤ€LQtIDQWDVWLFNpE\GOHQtSURJHQHUDฤ€QtURGLQXVPRรงQRVWtNRPELQRYDW E\GOHQtDSUiFL6XWHUpQQDEt]tNURPฤ—WHFKQLFNรฌFKPtVWQRVWtDVNOHSล› URYQฤ—รงUHOD[Dฤ€Qt]yQX VDXQDED]pQPNXFK\ฤผND Dร€WQHVV 1DG]HPQtSRGODรงtO]HY\XรงtWMDNRVDPRVWDWQpE\W\ฤ€LNDQFHOiล‰H VYODVWQtPWRSHQtPDPฤ—ล‰Lฤ€HPHOHNWล‰LQ\=EDONRQXYHSDWล‰H MHNURPฤ—PYHONp]DKUDG\VGฤ—WVNรฌPKล‰LรฅWฤ—PQiGKHUQรฌ YรฌKOHGQD3UDรงVNรฌKUDG%DUUDQGRYVNpVNiO\ D%UGVNpYUFK\

86

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(&=. )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12:938

$Q

H[FOXVLYHYLOODIURPZLWKDรRRUDUHDRIVTPLVVLWX DWHGLQWKHSRSXODUDUHDRI3UDJXH%UDQtNDQGLVVXUURXQGHGE\ IRUHVWYHJHWDWLRQ'XULQJWKHFRQVWUXFWLRQDQGIXUQLVKLQJRIWKHKRXVHWKH HPSKDVLVZDVRQWKHKLJKHVWTXDOLW\WKDWPDNHVWKHYLOODDIDQWDVWLFOLYLQJ IRUJHQHUDWLRQDOIDPLO\ZLWKDSRVVLELOLW\WRFRPELQHOLYLQJDQGZRUN 7KHEDVHPHQWRIIHUVEHVLGHVWHFKQLFDOURRPVDQGFHOODUVDOVRDUHOD[DWLRQ DUHD VDXQDVZLPPLQJSRROVTPNLWFKHQ DQGร€WQHVV$ERYHรRRUV FDQEHXVHGDVVHSDUDWHDSDUWPHQWVRURIร€FHVZLWKWKHLURZQKHDWLQJDQG HOHFWULFLW\PHWHU)URPWKHEDOFRQ\RIUGรRRUDJDUGHQVTPZLWK DSOD\JURXQGFDQEHVHHQDQGWKHUHLVDEHDXWLIXOYLHZRI3UDJXH&DVWOH WKH%DUUDQGRY5RFNVDQG%UG\KLOOVLGH


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha - zรกpad Sleek design in pure nature Dobล™ichovice &(1$.ฤ€ 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12::63

0

RGHUQtYLODSRNRODXGDFLVXรงLWQRXSORFKRXPVHQDFKi]tYREFL 'REล‰LFKRYLFHY]GiOHQpMHQNPRGFHQWUD3UDK\9]GXรฅQpSURVWRU\ QHFKDODUFK,YDQ.UDXVRVYฤ—WOLWPQRรงVWYtPYHONรฌFKRNHQNWHUiYSล‰t]HPt Sล‰HFKi]tYHIUDQFRX]VNpGYHล‰HYHGRXFtQD]DKUDGX3R]HPHNRYHOLNRVWL PMHฤ€iVWHฤ€Qฤ—]DOHVQฤ—QรฌDQDEt]tPRรงQRVWMDNYHQNRYQtKRSRVH]HQtWDN Gฤ—WVNpKRKล‰LรฅWฤ—6RXฤ€iVWtGRPXMHNU\WรฌED]pQRUR]Pฤ—UHFK[P.69 รฅWtWXEXGRY\Sล‰LOpKiJDUiรงRYHOLNRVWLP1t]NRHQHUJHWLFNiQRYRVWDYED MHVYRXMHGQRGXFKRVWtQHMPRGHUQฤ—MรฅtPWHFKQLFNรฌPY\EDYHQtPYHรฅSLฤ€NRYp NYDOLWฤ—DNUiVQรฌPYHONรฌPSR]HPNHPLGHiOQtSล‰tOHรงLWRVWtY\WYRล‰LWVLE\GOHQt Sล‰HVQฤ—SRGOHVYรฌFKSล‰HGVWDY

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(&=. )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12::63

0

RGHUQYLOODDIWHUDFFHSWDQFHZLWKOLYLQJDUHDVTPLVORFDWHG LQWKHYLOODJH'REล‰LFKRYLFHRQO\NPDZD\IURPWKH3UDJXH FLW\FHQWHU7KHDLU\URRPVJHWDORWRIOLJKWWKURXJKODUJHZLQGRZV ZKLFKSDVVRQWKHJURXQGLQWKH)UHQFKGRRUVOHDGLQJWRWKHJDUGHQ /DQGVTPLVSDUWLDOO\ZRRGHGDQGRIIHUVWKHSRVVLELOLW\RI RXWGRRUVHDWLQJDQGDSOD\JURXQG7KHKRXVHKDVDQLQGRRUSRRO [PDQGWKHUHLVDJDUDJHVTPLQVL]H7KHQHZEXLOGLQJ ZLWKLWVVLPSOLFLW\OX[XU\WHFKHTXLSPHQWDQGDEHDXWLIXOODUJHSORWLV LGHDORSSRUWXQLW\WRFUHDWH\RXURZQKRPHH[DFWO\DFFRUGLQJWR\RXU ZLVKHV 352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

87


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

P r a h a 10 Ready-made house near Hostivaล™ park &(1$.ฤ€ OBYTNร PLOCHAP 32=(0(.P ,'12:11/0

.

RQIHNฤ€QtURGLQQรฌGล›PYE\WRYpPVRXERUX3RG.R]LQFHPRGDU FKLWHNWD3HWUD.ROiล‰HQDEt]tNYDOLWQtE\GOHQtYEOt]NRVWLSล‰tURG\ QD3UD]H1HRIXQNFLRQDOLVWLFNRXGYRXSRGODรงQtEXGRYXVRE\WQRX SORFKRXPFKDUDNWHUL]XMHVWล‰tGPรฌEDUHYQรฌLWYDURYรฌVW\O3UYQt SRGODรงtWYRล‰tQHUXรฅHQpSURVYฤ—WOHQpNRQWLQXXPVRWHYล‰HQRXNXFK\Qt VRFLiOQtP]Dล‰t]HQtPDYVWXSHPQD]DKUDGX9HGUXKpPSRGODรงtVH QDFKi]HMtWล‰LORรงQLFHDYHONiNRXSHOQDVYDQRXPDViรงQtVSUFKRXDVDXQRX 6DPR]ล‰HMPRVWtMVRX~ORรงQpSURVWRU\DPRGHUQtYHVWDYฤ—QpVNล‰tQฤ—.QHPR YLWRVWLURYQฤ—รงQiOHรงtJDUiรงVSล‰tPรฌPYVWXSHPGRGRPX6NYฤ—OiGRSUDYQt GRVWXSQRVWYรฌERUQiLQIUDVWUXNWXUDDKRVWLYDล‰VNรฌOHVRSDUNYWฤ—VQpPVRXVHG VWYtฤ€LQt]WRKRWRPtVWDLGHiOQtE\GOHQtSURSiUฤ€LPODGRXURGLQX 88

1(-/(3ฤรŒ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ว‚วŠวŽวฦถว–ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(&=. LIVING AREAVTP /$1'VTP ,'12:11/0

)

DPLO\KRXVHLQUHVLGHQWLDOHQVHPEOH3RG.R]LQFHPE\WKH DUFKLWHFW3HWU.ROiล‰RIIHUVTXDOLW\OLYLQJFORVHWRQDWXUHLQ3UDJXH 1HRIXQFWLRQDOLVWWZRVWRUH\EXLOGLQJZLWKOLYLQJDUHDVTPLV FKDUDFWHUL]HGE\VREHUFRORUDQGVKDSHVW\OH7KHร€UVWรRRUFRQVLVWVRI XQGLVWXUEHGEULJKWFRQWLQXXPZLWKRSHQNLWFKHQEDWKURRPDQGHQWUDQFH WRWKHJDUGHQ2QWKHVHFRQGรRRUWKHUHDUHWKUHHEHGURRPVDQGODUJH EDWKURRPZLWKEDWKPDVVDJHVKRZHUDQGVDXQD2IFRXUVHWKHUHDUH VWRUDJHVSDFHVDQGPHGHUQEXLOWLQZDUGUREHV7KHSURSHUW\DOVRKDYH DJDUDJHZLWKGLUHFWDFFHVVWRWKHKRXVH([FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELO LW\JUHDWLQIUDVWUXFWXUHDQG+RVWLYDล‰SDUNLQFORVHSUR[LPLW\PDNHWKLV ORFDWLRQLGHDOKRPHIRUDFRXSOHRU\RXQJIDPLO\


ZZZHQJHOYRHONHUVFRPSUDJ

Praha 3 E x c l u s i v e To w n H o u s e in Vinohrady &(1$.ฤ€ 8รค,71รˆ3/2&+$P 32=(0(.P ,'12::668

9

LQRKUDG\VHVYRXYรฌERUQRXLQIUDVWUXNWXURXSDWล‰tPH]LQHMรงiGDQฤ—Mรฅt ORNDOLW\Y3UD]H7HQWRล‰DGRYรฌGล›P]USURรฅHOYUNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFtDPRGHUQtSล‰HVWDYERX$UFKLWHNWGOH]DGiQtNODGOYHONรฌGล›UD] QDY\EDYHQtGRPXVY\XรงLWtPVRXฤ€DVQp~VSRUQpWHFKQRORJLH9Sล‰t]HPtMH YVWXSQtSURVWRUVSUDFRYQRX9HONรฌREรฌYDFtSRNRMVNUEHPNXFK\QtDYVWX SHPQDWHUDVXVH]DKUDGRXMHQHUXรฅHQpSURVYฤ—WOHQpNRQWLQXXPYSRGODรงt SRGODรงtMHLQWLPQt]yQRXVYHONRXORรงQLFtNRXSHOQRXDYHVWDYฤ—QRXรฅDWQRX 9HSRGODรงtMVRXORรงQLFHVNRXSHOQRXSURGฤ—WL7HQWRYรฌMLPHฤ€Qรฌ REMHNWYDEVROXWQฤ—NOLGQpPPtVWฤ—YHVWDUp]iVWDYEฤ—9LQRKUDGMHLGHiOQt Sล‰tOHรงLWRVWSURSiUฤ€LURGLQXNWHUiGRNiรงHRFHQLWQDGVWDQGDUGQt Y\EDYHQtGRPXVYODVWQt]DKUDGRXDJDUiรงt

&217$&7(1*(/ 9g/.(5635$*8( &=

,002%,/,(1( 9VUR 6(129ร‰รฆ1e1ร‰035$+$ 7(/02%,/( +420 724 075 912 (0$,/karin.cossmann@engelvoelkers.com 35,&(&=. )/225$5($VTP /$1'VTP ,'12::668

9

LQRKUDG\ZLWKLWVH[FHOOHQWLQIUDVWUXFWXUHLVRQHRIWKHPRVW GHVLUDEOHORFDWLRQVLQ3UDJXH7KHKRXVHZDVEXLOWLQDQG LQZDVUHQRYDWHGLQDPRGHUQVW\OH7KHDUFKLWHFWSODFHGDJUHDW HPSKDVLVRQHTXLSSLQJWKHKRXVHZLWKWKHXVHRIFXUUHQWHQHUJ\VDYLQJ WHFKQRORJ\2QWKHJURXQGรRRUWKHUHLVDQHQWUDQFHKDOOZLWKDVWXG\ $ODUJHOLYLQJURRPZLWKDร€UHSODFHDQRSHQNLWFKHQDQGDQHQWUDQFHWR DWHUUDFHDQGJDUGHQIRUPDQLOOXPLQDWHGXQGLVWXUEHGFRQWLQXXPRQWKH VWรRRUQGรRRULVDQLQWLPDWHDUHDZLWKDEHGURRPDEDWKURRPDQG EXLOWLQZDUGUREH2QWKHUGรRRUWKHUHDUHEHGURRPVZLWKDEDWK URRPIRUFKLOGUHQ7KLVH[WUDRUGLQDU\EXLOGLQJVLWXDWHGLQDTXLHWORFD WLRQLQWKHROGHVWDWHLVDQLGHDORSSRUWXQLW\IRUDFRXSOHRUIDPLO\ 352'(-,6$/(6,ว†ว‡ว…ฦบฦถฦปว‰วˆว–.9รฝ7(1,0$<,วƒฦถว€

89


PRAHA 5

2ULHQWiOQtYLODXFKYDFXMtFtVYRXDUFKLWHNWXURXOX[XVHPDNRPIRUWHPVHQDFKi]tQDNRSFLVYëKOHGHPQDŐHNX9OWDYX7DWRXQLNiWQtYLOD SŐLSRPtQDMtFtVStäHDPEDViGXÿLVtGORäHMNŢMHRSUDYGXYHONROHSĚQDYUæHQDDSRVN\WXMHNRPIRUWSRYäHFKVWUiQNiFKD]iURYHŁNOLGQp E\GOHQtYSŐtURGĚ7DNWRYëMLPHÿQiSŐtOHæLWRVWVHQHY\VN\WXMHNDæGëURNDNRXStWpWRQHPRYLWRVWLVHVWDQHWHPDMLWHOHPRSUDYGXXQLNiW QtKĚDUFKLWHNWRQLFNpKRGtODY3UD]H 7KH2ULHQWDOYLOODZKLFKFDSWLYDWHVE\LWVDUFKLWHFWXUHOX[XU\DQGFRPIRUWLVORFDWHGRQDKLOOZLWKDYLHZRIWKH9OWDYD5LYHU7KLVGLV WLQFWLYHYLOOD²PRUHOLNHDQ(PEDVV\RU6KHLNK·VUHVLGHQFH²LVWUXO\PRQXPHQWDOO\GHVLJQHGWRSURYLGHHYHU\FRPIRUWDVZHOODVWUDQ TXLOOLYLQJLQWKHFRXQWU\VLGH6XFKDQH[FHSWLRQDORSSRUWXQLW\GRHVQRWRFFXUHYHU\GD\,I\RXSXUFKDVHWKLVSURSHUW\\RXZLOOEHFRPH WKHJHQXLQHRZQHURIRQHRI3UDJXH·VXQLTXHDUFKLWHFWXUDOPDVWHUSLHFHV ǎǴǷǷǬǮǮǺǽǾǺȃǹǺǸǽǾǴǷDZǻǺǼǬDzǬȊȅǬȋǽǮǺDZǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǼǺǽǶǺȄȈȊǴǶǺǸȀǺǼǾǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȁǺǷǸDZǽǮǴǰǺǸǹǬǼDZǶǿ ǎǷǾǬǮǿ ǩǾǬ ǿǹǴǶǬǷȈǹǬȋ ǮǴǷǷǬ ǭǺǷȈȄDZ ǹǬǻǺǸǴǹǬȊȅǬȋ ǻǺǽǺǷȈǽǾǮǺ ǴǷǴ ǰǮǺǼDZȂ ȄDZǵȁǬ ǺǭǷǬǰǬDZǾ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǮǻDZȃǬǾǷȋȊȅǴǸ ǻǼǺDZǶǾǺǸ ǰǷȋ ǺǭDZǽǻDZȃDZǹǴȋ ǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǵ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǾDZǸ ǽǻǺǶǺǵǹǺǵ DzǴdzǹǴ ǹǬ ǻǼǴǼǺǰDZ ǞǬǶǬȋ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǹDZǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾǽȋǶǬDzǰȇǵǯǺǰǻǺȉǾǺǸǿǻǼǴǺǭǼDZǾǬȋǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǾǬǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬǮȇǽǾǬǹǺǮǴǾDZǽȈ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹǴǶǺǸǻǺǹǬǽǾǺȋȅDZǸǿǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹǺǯǺǴǽǶǿǽǽǾǮǬǮǛǼǬǯDZ

90

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Top Villa in Prague

3UDKD=EUDVODY3UDJXH=EUDVODYǛǼǬǯǬ=EUDVODY8æLWQiSORFKDYLO\8VDEOHDUHDRIYLOODǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǮǴǷǷȇ

990 m2

3R]HPHN3ORWǟȃǬǽǾǺǶ

963 m2

*DUiæRYpVWiQt3DUNLQJED\VǏǬǼǬDzǹǬȋǽǾǺȋǹǶǬ

[

&HQD3ULFHǢDZǹǬ PLO.ÿ&=.PLOOLRQǸǷǹ

.RXSHOQDPUDPRU0DUEOHEDWKURRPVǎǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬ ǸǼǬǸǺǼ 2x

.RQIHUHQFQtPtVWQRVW&RQIHUHQFHURRP ǓǬǷǰǷȋǽǺǮDZȅǬǹǴǵ

3RNRMSURVOXæNX5RRPIRUKRXVHPDLGǖǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǼǹǴȃǹǺǵ

+HUQD²ELOOLDUGVWROQtWHQLV(QWHUWDLQPHQWURRP²ELOOLDUGV

)LWQHV*\PǠǴǾǹDZǽ[

WDEOHWHQQLVǔǯǼǺǮǬȋǭǴǷȈȋǼǰǹǬǽǾǺǷȈǹȇǵǾDZǹǹǴǽ

Welnes ² [VDXQDZKLUSRROǽǬǿǹǬǰDzǬǶǿdzǴ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 91


PRAHA 5

/X[XVQt3(17+286(QDYUæHQëDUFKLWHNWHP5DGDQHP+XELÿNRXVQiGKHUQëPYëKOHGHPQD3UDKX6YODVWQtPP2ED]pQHP VSURWLSURXGHPQDWHUDVHSDWUDDVDXQRXXYQLWŐE\WX9UH]LGHQFLVHGiOHQDFKi]tYHONëED]pQVDXQDILWQHVVDVTXDVK /X[XU\3HQWKRXVHGHVLJQHGE\DUFK5DGDQ+XELÿNDZLWKDPDJQLILFHQWYLHZRI3UDJXH,WKDVLWVRZQFRXQWHUIORZVZLP ming pool on the 6th floor terrace and an indoor sauna. The residence also features a large swimming pool, a sauna, a fitness gym, and a squash court. ǜǺǽǶǺȄǹȇǵ ǛǑǙǞǡnjǟǝ ǻǺ ǻǼǺDZǶǾǿ ǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬ ǜǬǰǬǹǬ ǏǿǭǴȃǶǴ ǽ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǸ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǛǼǬǯǿ ǝ ǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸ Ǹ2ǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽDZȉǾǬDzǬǴǽǬǿǹǺǵǮǶǮǬǼǾǴǼDZǎǜDZdzǴǰDZǹȂǴǴǾǬǶDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵ ǭǬǽǽDZǵǹǽǬǿǹǬǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǽǶǮǺȄ

5(=,'(1&(9(.7(5e6(3(17+286(1$&+$=Ì-(=$ę$=(1$'27231(-/8;861ý-ĝÌ&+5(=,'(1&Ì935$=( 7+(5(6,'(1&(,1:+,&+,63(17+286(6,78$7('5$1.6$021*723,135$*8( LJƻƾƿƺƻDŽǍƿǖƸǁDžljDžLJDžǀDŽƶnjDžƺƿljLjǖdžƻDŽljnjƶNJLjDžƺDŽƶƿƾljLJƻnjLjƶǃǒǃǒnjLJDžLjǁDžǏDŽǒnjLJƻƾƿƺƻDŽǍƿǀƸdžLJƶƹƻ


Top Penthouse in Prague ZZZSUDJXHSHQWKRXVHF]

&HONRYiSORFKD7RWDODUHDǚǭȅǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

P2

%\WRYiSORFKD$SDUWPHQWDUHDǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈ

P2

7HUDVD7HUUDFH ǞDZǼǼǬǽǬ

P2

%D]pQVSURWLSURXGHP &RXQWHUIORZVZLPPLQJSRRO ǍǬǽǽDZǵǹǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ

26m2

6NOHS%DVHPHQW

8 m2

SDUNRYDFtPtVWDSDUNLQJSODFHVǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬ RVWUDKDKJXDUGȃǬǽǺǮǬȋǽǷǿDzǭǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ info v kanceláři +420 777 716 569

3UDæVNëKUDGPLQXW3UDJXHFDVWOHPLQXWHVDZD\ǰǺǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬǸǴǹǿǾ /HWLäWĚ²PLQXW$LUSRUW²PLQXWHVDZD\ǰǺnjȉǼǺǻǺǼǾǬ²ǸǴǹǿǾ

.DUOŢYPRVWPLQXW&KDUOHVEULGJHPLQXWHVDZD\ ǰǺǖǬǼǷǺǮǬǸǺǽǾǬǸǴǹǿǾ

e-mail: properties@walterandsons.cz, tel: +420 777 716 569 93


Havlíckovy sady

.UiVQëQRYëPH]RQHWRYëORIWVYëKOHGHPGR+DYOtÿNRYëFKVDGŢYHDSDWŐHNRPSOHWQĚ]UHNRQVWUXRYDQpKRÿLQæRYQtKRGRPX1DFKi]tVHYEOt]NpPGRVDKX *UpERYN\DMHMLFKYLQLF P ]DORæHQp.DUOHP,9YHVWROHWt8QLNiWQtMHYëKOHGNOLGDSRORKDSŐtPRXQHMNUiVQĚMätKRSDUNXY3UD]H%\WMHY\EDYHQëNX FK\ŁVNRXOLQNRXREëYDFtSRNRMVMtGHOQtPSURVWRUHP[ORæQLFH[NRXSHOQD[VURKRYRXYDQRXELGHWHPD:&D[GROQtNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHP DZFäDWQDFKRGEDDYHONiSUDFRYQDYKRUQtPRWHYŐHQpPSDWŐH3DUNHW\DVFKRGLäWĚMVRX]DIULFNpKRPDVLYQtKRGŐHYDVDWHOLWQtSŐLSRMHQtLQWHUQHWEH]SHÿ QRVWQtFPGYHŐHDVNOHS 7KLVLVDJRUJHRXVQHZGXSOH[ORIWZLWKDYLHZRI+DYOtÿNRY\*DUGHQVRQWKHUGDQGWKIORRURIDFRPSOHWHO\UHQRYDWHGDSDUWPHQWEXLOGLQJ,WLVORFDWHGQHDU *UpERYNDDQGLWVYLQH\DUGV P IRXQGHGE\&KDUOHV,9LQWKHWKFHQWXU\,WKDVDXQLTXHYLHZVHUHQHVHWWLQJVDQGLVORFDWHGULJKWQH[WWRWKHPRVWEHDX WLIXOSDUNLQ3UDJXH7KHDSDUWPHQWLVIXUQLVKHGZLWKNLWFKHQFDELQHWVOLYLQJURRPZLWKDGLQLQJDUHDEHGURRPVDQGEDWKVZLWKDFRUQHUEDWKWXEELGHW DQG:&DQGWKHORZHUEDWKKDVDVKRZHUDQG:&ZDONLQFORVHWDQGDODUJHRIILFHRQWKHXSSHURSHQHGIORRU7KHSDUTXHWIORRUVDQGWKHVWDLUFDVHDUHIURP $IULFDQKDUGZRRGVDWHOOLWHFRQQHFWLRQLQWHUQHWFPVHFXULW\GRRUVDQGDEDVHPHQW ǖǼǬǽǴǮȇǵ ǹǺǮȇǵ ǷǺȀǾǸDZdzǺǹDZǾ ǽ ǮǴǰǺǸ ǹǬ ǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇ ǽǬǰȇ ǹǬ Ǹ Ǵ Ǹ ȉǾǬDzǬȁ ǸǹǺǯǺǶǮǬǼǾǴǼǹǺǯǺ DzǴǷǺǯǺ ǰǺǸǬ ǻǼǺȄDZǰȄDZǯǺ ǶǺǸǻǷDZǶǽǹǿȊ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǼȋǰǺǸǽǻǬǼǶǺǸǏǼDZǭǺǮǶǬ ǹǬǼǺǰǹǺDZǹǬdzǮǬǹǴDZǏǬǮǷǴȃǶǺǮȇȁǽǬǰǺǮ ǴDZǯǺǮǴǹǺǯǼǬǰǹǴǶǺǮ ǮǸ ǺǽǹǺǮǬǹǹȇȁǖǬǼǷǺǸ ,9ǮǮDZǶDZǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǮǴǰǾǴȁǺDZǸDZǽǾǺǴǻǺǷǺDzDZǹǴDZǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǽǬǸȇǸǶǼǬǽǴǮȇǸǻǬǼǶǺǸǮǛǼǬǯDZǖǮǬǼǾǴǼǬǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǶǿȁǹDZǵǯǺǽǾǴǹǬȋǽ dzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǽǻǬǷȈǹǴǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴdzǹǴȁǽǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǭǴǰDZǾǿǬǷDZǾǺǸǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǹǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵ ǴǾǿǬǷDZǾǺǸǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǻǼǴȁǺDzǬȋǴǭǺǷȈȄǺǵǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǹǬǮDZǼȁǹDZǸǺǾǶǼȇǾǺǸȉǾǬDzDZǛǬǼǶDZǾǹȇDZǻǺǷȇǴǷDZǽǾǹǴȂȇǴdzǸǬǽǽǴǮǬǬȀǼǴǶǬǹǽǶǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬǽǻǿǾǹǴǶǺǮǬȋǽǮȋdzȈǴǹǾDZǼǹDZǾǭDZdzǺǻǬǽǹȇDZǽǸǾǺǷȅǴǹȇǰǮDZǼǴǽǸǴǻǺǰǮǬǷ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ %\WRYëSURVWRU$SDUWPHQWDUHDǖǮǬǼǾǴǼǬ 6NOHS%DVHPHQWǛǺǰǮǬǷ

NN P 6m

2

2

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ HPDLOSURSHUWLHV#ZDOWHUDQGVRQVF] WHO


Moderní administrativní budova

9HOPLPRGHUQtDUHSUH]HQWDWLYQtDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYDVKLWHFKSUYN\YODVWQtPSR]HPNHPRFHONRYpYëPĚŐHP2DVXæLWQRXSORFKRXNDQFHOiŐt 380m2.DQFHOiŐHMVRXSOQĚY\EDYHQ\UHFHSFtDQiE\WNHPQDPtUXVGYHPL]DVHGDFtPLPtVWQRVWPLDäNROtFtPSURVWRUHPDVDPRVWDWQëPLNDQFHOiŐHPL 'iOHMHY\EDYHQDNOLPDWL]DFt]DEH]SHÿRYDFtPV\VWpPHPDV\VWHP,QWHOLJHQW+RPHYODVWQtPSDUNRYLäWĚPSURYR]Ţ 9HU\PRGHUQDQGUHSUHVHQWDWLRQDORIILFHEXLOGLQJZLWKKLWHFKHOHPHQWVRZQP2 property and 380 m2RIILFHDUHD2IILFHVDUHIXOO\IXUQLVKHGZLWK reception and custom made furniture, with two conference rooms and a training area and separate offices. Furthermore it offers air conditioning, VHFXULW\V\VWHPDQG,QWHOOLJHQW+RPH6\VWHPRZQSDUNLQJIRUFDUV ǚȃDZǹȈǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZǴǻǼDZǽǾǴDzǹǺDZǺȀǴǽǹǺDZdzǰǬǹǴDZǽȁǬǵǾDZǶȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǸǿȃǬǽǾǶǺǸǺǭȅDZǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǴǻǷǺȅǬǰȈȊǰǷȋ ǺȀǴǽǺǮǸ2ǚȀǴǽȇǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȇǼDZȂDZǻȄǹǴǸDZǭDZǷȈȊǽǰDZǷǬǹǹǺǵǹǬdzǬǶǬdzDZǽǾȈǰǮǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂdzǬǷǬǴǺȀǴǽǰǷȋǺǭǿȃDZǹǴȋǽǺǾǼǿǰǹǴǶǺǮǽ ǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǶǬǭǴǹDZǾǬǸǴǓǰǬǹǴDZǺǽǹǬȅDZǹǺǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼǺǸǽǴǽǾDZǸǺǵǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǴǽǴǽǾDZǸǺǵ,QWHOLJHQW+RPHǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǹǬ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǵ

NDQFHOiŐH2IILFHVǚȀǴǽȇ

380 m2

3R]HPHN3URSHUW\ǟȃǬǽǾǺǶ

P2

9ODVWQtSDUNLQJ2ZQSDUNLQJ ǝǬǸǺǽǾǺȋǾDZǷȈǹǬȋǻǬǼǶǺǮǶǬ

DXWFDUV ǸǬȄǴǹ

3URGHM6DOHǛǼǺǰǬDzǬ &=.(85 3URQiMHP/HDVHnjǼDZǹǰǬ(85P2 HPDLOproperties@walterandsons.cz WHO 95


CZECH GASTRONOMY


Prodej Praha | Velká Chuchle | 177 m2 | pozemek 367 m2 _.ÿ Sale Prague | Velká Chuchle | 177 m2 | land 367 m2 | CZK 13.906.722 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ_9HONi&KXFKOH_Ǹ2_ǿȃǬǽǾǺǶP2 | CZK 13.906.722 Nabízíme k prodeji novostavbu vily 4+kk o velikosti 177 m2, s balkonem 11,7 m2 a terasou 6,5 m29LODMHUHDOL]RYiQDYHY\VRNpNYDOLWĚ.YLOHQiOHætSR]HPHNRSORäHP2]QĚKRæ]DVWDYĚQiSORFKDMHP2-HGLQHÿQëUH]LGHQÿQtSURMHNW1D+YĚ]GiUQĚMHXUÿHQSŐHGHYätPQiURÿQĚMätP]iMHPFŢPRNYDOLWQtE\GOHQt8PtVWĚQtSURMHNWX1D+YĚ]GiUQĚSŐLQiätKQHGQĚNROLNSŐHGQRVWtSŐtMHPQRXORNDOLWXYEOt]NRVWLSŐtURG\DSŐLWRPVMHGLQHÿQëPYëKOHGHPQD3UDKX'DOätQHVSRUQRXYëKRGRXDUHiOXMHNURPĚSŐHNUiVQpSŐtURG\LYëERUQiGRSUDYQtGRVWXSQRVWNWHUiMH]DMLäWĚQDQDSRMHQtPQDPtVWQtNRPXQLNDFHEOt]NRVWtYODNRYpLDXWREXVRYp]DVWiYN\0+'NWHUiMHY]GiOHQDSRX]HPLQXWXFKŢ]t2NROtPSURFKi]tQĚNROLNWXULVWLFNëFKWUDVDF\NORVWH]HNQHGDOHNRVHQDFKi]t PQRKRKLVWRULFNëFKDNXOWXUQtFKSDPiWHNNWHUpMLVWĚVWRMt]DQDYäWtYHQt 2EÿDQVNiY\EDYHQRVWMHYPtVWĚSURMHNWXMLæY\EXGRYiQDQDOp]iVH]GHPDWHŐVNiäNROD]iNODGQtäNRODUHVWDXUDFHSRäWDSL]]HULHVSRUWRYQtDMH]GHFNëNOXE1RYĚY\EXGRYDQiGĚWVNiKŐLäWĚSDUN DODYLÿN\SDNEXGRXVNYĚOëPPtVWHPSUR]iEDYXWĚFKQHMPHQätFK $SUHFLVHO\EXLOGQHZYLOODNNZLWKVTXDUHPHWHUVÁRRUDUHDDQGZLWKEDOFRQ\RIP2DQGWKHWHUUDFHP27KHYLOODLVVLWXDWHGRQDODQGDUHDRIVTXDUHPHWHUVRIZKLFKVTXDUH PHWHUVLVDEXLW²XSDUHD$XQLTXHUHVLGHQWLDOSURMHFW1D+YĚ]GiUQĚSULPDULO\H[FLWHVGHPDQGLQJFOLHQWVORRNLQJIRUDKLJKTXDOLW\KRXVLQJ$PD]LQJORFDWLRQEHDXWLIXOHQYLURQPHQWDQGVSHFWDFXODUYLHZVRIWKHFLW\²WKHVHDUHMXVWVRPHRIWKHDGYDQWDJHVZKLFKWKLVORFDWLRQRIIHUV,QDGGLWLRQWRH[FOXVLYHVLWHVDQGEHDXWLIXOQDWXUHLWLVZRUWKQRWLQJWKHH[FHOOHQWWUDQVSRUWDFFHVVLELOLW\ZKLFK LVLPSOHPHQWHGLQWKHIUDPHZRUNRISXEOLFWUDQVSRUWUDLOOLQNVDQGZLWKOLQNVWRORFDOURDGV7KHQHDUHVWEXVVWRSFDQEHUHDFKHGLQMXVWRQHPLQXWH7KHVXUURXQGLQJDUHDLVLQWHUZRYHQZLWKDQHWZRUN RIF\FOHSDWKVDQGKLNLQJWUDLOVR\RXFDQDGPLUHDQXPEHURIKLVWRULFDOPRQXPHQWV <RX¶OODOVRÀQGDOOWKHDPHQLWLHVLQWKHQHDUHVWQHLJKERXUKRRG²DQXUVHU\VFKRROSULPDU\VFKRROUHVWDXUDQWVSRVWRIÀFHSL]]HULDIUHHVW\OHSDUNVSRUWVDQGULGLQJFOXE(YHQWKHVPDOOHVWZHUHQRW IRUJRWWHQWKHUHLVDQXPEHURISOD\JURXQGVSDUNDQGEHQFKHVDVZHOO ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǹǺǮǺǽǾǼǺǵǶǿǮǴǷȇǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǸ2ǴǾDZǼǼǬǽǺǵǸ2ǝǾǬǹǰǬǼǾǻǺǽǾǼǺǵǶǴǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǖǮǴǷǷDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋdzDZǸDZǷȈǹȇǵǿȃǬǽǾǺǶǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǴdzǶǺǾǺǼȇȁǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǴǵǻǼǺDZǶǾ1D+YĚ]GiUQĚǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǰǷȋǽǬǸȇȁǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǶǷǴDZǹǾǺǮǚǹǺǭǷǬǰǬDZǾǽǼǬdzǿǹDZǽǶǺǷȈǶǴǸǴǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǬǸǴȁǺǼǺȄǴǵǼǬǵǺǹǽǭǷǴdzǺǽǾȈȊǶǻǼǴǼǺǰDZǴǶǾǺǸǿDzDZǽǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǛǼǬǯǿǑȅDZǺǰǹǴǸǭDZǽǽǻǺǼǹȇǸǻǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸǶǼǺǸDZDzǴǷȈȋǻǺǽǺǽDZǰǽǾǮǿǽ ǶǼǬǽǴǮǺǵǻǼǴǼǺǰǺǵȋǮǷȋDZǾǽȋǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǶǺǾǺǼǺDZǺǭDZǽǻDZȃDZǹǺǽǮȋdzȋǸǴǽǸDZǽǾǹȇǸǴǰǺǼǺǯǬǸǴǭǷǴdzǺǽǾȈȊǶǬǮǾǺǭǿǽǹǺǵǺǽǾǬǹǺǮǶDZǴDzDZǷDZdzǹǺǰǺǼǺDzǹǺǵǽǾǬǹȂǴǴ²ǮǽDZǯǺǮǸǴǹǿǾDZȁǺǰȈǭȇǎǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋȁ²ǹDZǽǶǺǷȈǶǺǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴȁǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁǾǼǺǻǻǺǭǷǴdzǺǽǾǴǸǹǺǯǺǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴȁǴǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǻǬǸȋǾǹǴǶǺǮǶǺǾǺǼȇDZǽǾǺǴǾǻǺǽDZǾǴǾȈ ǙǬǷǴȃǴDZǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼȇǮǼǬǵǺǹDZǻǼǺDZǶǾǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǹǬȃǬǷȈǹǬȋȄǶǺǷǬǼDZǽǾǺǼǬǹȇǻǺȃǾǬǻǴȂȂDZǼǴȋǽǻǺǼǾǴǮǹȇǵǴǶǺǹǹȇǵǶǷǿǭǙDZǰǬǮǹǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǬȋǰDZǾǽǶǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬǻǬǼǶǴǽǶǬǸDZǵǶǴǭǿǰǿǾǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǸDZǽǾǺǸǰǷȋǺǾǰȇȁǬǮdzǼǺǽǷȇȁǴǼǬdzǮǷDZȃDZǹǴǵǸǬǷȇȄDZǵ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

97


Prodej Praha 5 - Smíchov | 600 m2 | zahrada 400 m2 Sale Prague 5 - Smíchov | 600 m2 | garden 400 m2 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǝǸǴȁǺǮ_Ǹ2_ǽǬǰP2 Unikátní secesní vila Helenka, Praha 5 - Smíchov 600m2 + 400m2]DKUDGD_SDWHUYëWDK_SRNRMŢNRXSHOHQORIWVSROHÿHQVNiKDOD1DEt]tPHMHGLQHÿQRXQHPRYLWRVW²YLOX+HOHQNX²VNYRVWDUFKLWHNWXU\$UW1RXYHDXSRVWDYHQRXYU YëUD]QëPÿHVNëPDUFKLWHNWHP$.RUGRXSURMHKRURGLQX9VRXÿDVQRVWLE\ODVWDYHEQĚLXPĚOHFN\Y\VRFHRGERUQĚ]UHNRQVWUXRYDQi ² YÿH[WHULpURYëFKLLQWHULpURYëFKXPĚOHFNëFKGHWDLOŢ 2E\WQiSORFKDMHP2YSĚWLSDWUHFKVPRGHUQtPYëWDKHPDæGRSRGNURYt-H]GHRULJLQiOQtFKSRNRMŢNRXSHOHQVSROHÿHQVNiPtVWQRVWDRWHYŐHQëORIWRYëSURVWRU3DWUDMVRXVSRMHQiFKRGEDPLDVFKRGLäWĚPVSŢYRGQtPLXPĚOHFNëPLSUYN\6SROHÿHQVNiPtVWQRVWSŐt]HPtMHGYRX~URYŁRYiVPRæQRVWtNUEXRWHYŐHQëORIWYSRGNURYtVHKRGtSURNDQFHOiŐHLE\GOHQt=DKUDGD]DGRPHPPiSORFKXP2DVNëWiFKUiQĚQpGHVLJQRYpVRXNURPtY]HOHQLY]URVWOëFKVWURPŢ9LOD+HOHQNDQDEt]tQRYpPXPDMLWHOLSRWHQFLiOSURURGLQQpE\GOHQtSURÀUHPQtUH]LGHQFLNDQFHOiŐHGHVLJQRYëERXWLTXH KRWHONOLQLNXäNROX²QHERNRPELQDFL]PtQĚQpKR²WRYäHYQHRSDNRYDWHOQpPGRPĚVJHQLHPORFL Unique residential Art Nouveau Villa Helenka, Prague 5 - Smíchov VTPVTPJDUGHQ_ÁRRUVHOHYDWRU_URRPVEDWKURRPVORIWPHHWLQJKDOO:HDUHGHOLJKWHGWRRIIHU\RXRQHRIWKHPRVWRXWVWDQGLQJDQGXQLTXH$UW1RXYHDXDUFKLWHFWXUDOPDVWHUSLHFHVLQ3UDJXH9LOD+HOHQNDZDVRULJLQDOO\EXLOWE\WKH&]HFKDUFKLWHFW$.RUGDIRUKLVIDPLO\LQ1RZDGD\VLWKDVEHHQSUHFLVHO\UHVWRUHGDQGUHFRQVWUXFWHGE\DSDVVLRQDWH$UFKLWHFWRYHU PVDQGEDWKU \HDUVLQFOXGLQJH[WHULRUDQGLQWHULRUDUFKLWHFWXUDODUWGHWDLOVVXFKDVRULJLQDOZRRGZRUNDQGVWXFFRZRUN,WFRQVLVWVRIVTPQHWVSDFHRQÁRRUVZLWKHOHYDWRUFRPELQDEOHURRPVDQGEDWKURJXHVWVKRVWLQJPHHRPVDQGRULJLQDOVWDLUFDVHDQGFRUULGRUVZLWKSUHVHUYHGDUWLVWLFFRPSRQHQWV,QWKHEDVHRIWKHKRXVH\RXZLOOÀQGXQLTXHWZROHYHOKDOOH[WHQGLQJWKHSRVVLELOLWLHVIRUUHFHLYLQJJXHVWVKRVWLQJPHHWLQJVRUDVDJDPHVIDPLO\URRPDVZHOODVWKHQHZORIWRSHQVSDFHLQWKHFRQYHUWHGDWWLFVXLWDEOHERWKIRURSHQRIÀFHRUOLYLQJ7KH9LOODLQIHUVJUHDWFUHDWLYHSRWHQWLDORQLWVRZQHUHLWKHUDVDKRPH 7KH9LOODLQIHUVJUHDWFUHDWLYHSRWHQWLDORQLWVRZQHUHLWKHUDVDKRP SHDWDEOHKRXV HDWDEOHKRX DE K DQGIDPLO\UHVLGHQFHDKHDGTXDUWHUVDERXWLTXHKRWHODFOLQLFDVFKRRO²RUFRPELQDWLRQRIDQ\RIWKHVHLQDQXQUHSHDWDEOHKRXVHZLWK*HQLXV/RFL ǟǹǴǶǬǷȈǹǬȋǮǴǷǷǬǑǷDZǹǬ +HOHQND ǮǽǾǴǷDZǸǺǰDZǼǹǛǼǬǯǬǝǸǴȁǺǮ Ǹ2Ǹ2ǿȃǬǽǾǺǶ_ȉǾǬDzDZǵǷǴȀǾ_ǶǺǸǹǬǾǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǷǺȀǾǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇǵdzǬǷǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ²ǎǴǷǷǿǏDZǷDZǹǶǿ²DzDZǸȃǿDzǴǹǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇǽǾǴǷȋ ǹǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ²ǎǴǷǷǿǏDZǷDZǹǶǿ²DzDZǸȃǿDzǴǹǿǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼȇ ǴǶǬǷȈǹǿȊǹDZǰǰ ǴǶ ǴǷǷǿǏDZǷDZ DZ ȃǿDzǴǹǿ ȃǿ ǿ ǹǿ njǼǾǙǿǮǺǻǺǽǾǼǺDZǹǹǿȊǮǴdzǮDZǽǾǹȇǸȃDZȄǽǶǴǸǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǺǸnjǖǺǼǰǺǸǰǷȋǽǮǺDZǵǽDZǸȈǴǎǹǬǽǾǺȋȅDZDZǮǼDZǸȋǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǿȊȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ² ǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇǽǺǶǺǶǷǬǽǽǹǿȊȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹǿȊǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊ ǮǴǷǷǬǻǼǺȄǷǬǮȇ ǮǴ ȇ ȊȁǿǰǺDzDZǽǾ DZǶǺǹǽǾ ǹǽǾ 2 ǾǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǷǴȀǾǺǸǰǺȁǺǰȋȅǴǸǰǺǽǬǸǺǯǺȃDZ ǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮ Ǵ ȉǾǬDzǬȁȁǽǽǺǮ ǽ ǽǺǮ ǾǺǸ ǺǸ ǰǺȁǺ ǮǶǷȊȃǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǮǹDZȄǹǴȁǴǮǹǿǾǼDZǹǹǴȁȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇȁǰDZǾǬǷDZǵǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ ǹǬǻȋǾǴȉǾǬDzǬȁǽǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǷǴȀǾǺǸǰǺȁǺǰȋȅǴǸǰǺǽǬǸǺǯǺȃDZǼǰǬǶǬǙǬ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇȁǹǺǸDZǼǺǮǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǴǺǾǶǼȇǾȇǵǷǺȀǾǩǾǬDzǴǽǮȋdzǬǹȇǸDZDzǰǿǽǺǭǺǵǶǺǼǴǰǺǼǬǸǴǴǷDZǽǾǹǴȂDZǵǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇǸǴȉǷDZǸDZǹǾǬǸǴǚǭȅDZǽǾǮDZǹǹǴȂDZǵǽǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸǴȁǿǰǺDzDZǽǾǮDZǹǹȇǸǴ ǺǼǴ Ǵ ȅ ǹǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǹǬȂǺǶǺǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZǴǸDZDZǾǰǮǬǿǼǺǮǹȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǿǽǾǬǹǺǮǶǴǶǬǸǴǹǬǺǾǶǼȇǾȇǵǷǺȀǾǻǺǰǶǼȇȄDZǵǻǺǰȁǺǰǴǾǶǬǶǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǾǬǸǺȀǴǽǺǮǾǬǶǴDzǴǷȈȋǝǬǰdzǬǰǺǬǶ ǰǷȋ ǺǼǯǬǹ ǬǶǴDzǴǷ ǝ ǰdz ǸǺǸǴǸDZDZǾǻǷǺȅǬǰȈǶǮǬǰǼǬǾǹȇȁǸDZǾǼǺǮǴǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈdzǬȅǴȅDZǹǹȇǵǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǺǵdzǺǹȇǮdzDZǷDZǹǴǰDZǼDZǮȈDZǮǎǴǷǷǬǏDZǷDZǹǶǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǹǺǮǺǸǿǮǷǬǰDZǷȈȂǿǻǺǾDZǹǺǸǿǮǷ DZǷȈ ǿǻ ȂǴǬǷȈǹǺDZDzǴǷȈDZǰǷȋǽDZǸȈǴǴǷǴȀǴǼǸDZǹǹǿȊǼDZdzǴǰDZǹȂǴȊǸDZǽǾǺǰǷȋǺȀǴǽǺǮǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǵǺǾDZǷȈǭǿǾǴǶǸDZǽǾǺǰǷȋǶǷǴǹǴǶǴȄǶǺǷȇ²ǴǷǴǴȁǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴ²ǴǮǽDZȉǾǺǮǾǬǶǯDZǹǴǬǷȈǹǺǽǻǼǺDZǶǯDZ Ȉǹ ǽǻǼǺDZ ǾǴǼǺǮǬǹǹǺǸǰǺǸDZ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 98

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej Praha 6 - Suchdol | 313m2 | pozemek 1694 m2_.ÿ Sale Prague 6 - Suchdol | 313m2 | land 1694 m2 | CZK 24.990.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ6XFKGRO_P2_ǿȃǬǽǾǺǶǸ2 | CZK 24.990.000 +OHGiWHPRGHUQtE\GOHQtYGREUpGRVWXSQRVWLGRFHQWUDSŐHVWRDOHY]HOHQLDSŐtURGĚQDGRVDK"1HQHFKWHVLXMtWYëMLPHÿQRXQDEtGNXOX[XVQtYLO\NWHUi9iP]DMLVWtQDGVWDQGDUGQtE\GOHQt9SŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVPRGHUQtQĚPHFNRXNXFK\ŁVNRXOLQNRXVYHVWDYĚQëPL]QDÿNRYëPLVSRWŐHELÿL0LHOH6DPR]ŐHMPRVWtNXFK\ŁVNpOLQN\MH]DEXGRYDQiP\ÿNDDOHGQLFH 1DGVWDQGDUGHPMHäSLÿNRYëNiYRYDUGtN\NWHUpPXVLSŐLSUDYtWHY\QLNDMtFtNiYX9REëYDFtPSRNRMLMHXPtVWĚQGHVLJQRYëNUE+:$0NWHUë9iP]SŐtMHPQtGORXKp]LPQtYHÿHU\V9DätURGLQRX9SŐt]HPt GRPXMHWDNpVDPRVWDWQp:&DSRNRMSURKRVW\NGHMHPRæQpY\EXGRYDWVDPRVWDWQRXNRXSHOQX'RSUYQtKRSDWUDYHGHGŐHYĚQpVFKRGLäWĚ9SDWŐHMVRXVDPRVWDWQpSRNRMHSURVWRUQiNRXSHOQDV YDQRXVSUFKRXD:&DNRPRUD-HGHQ]SRNRMŢMHY\XætYiQMDNRäDWQD'UXKëSRNRMPiVDPRVWDWQRXNRXSHOQXVHVSUFKRYëPNRXWHPDYODVWQtPSŐtVWXSHPQDSURVWRUQRXWHUDVXVPĚŐXMtFtQDVHYHU =EëYDMtFtGYDSRNRMHPDMtVSROHÿQëEDONyQNWHUëMHRULHQWRYiQQDMLæQtVWUDQX9GRPĚMHäYpGVNiGŐHYĚQiSRGODKDYNRXSHOQiFKVDQLWD/DXIHQLWDOVNiGODæEDDRENODG\GŐHYĚQiHXURRNQD'ŢPMH Y\EDYHQDODUPHPWHOHIRQHPDGDWRYëPLNDEHO\6RXÿiVWtGRPXMHJDUiæQDGYĚDXWDYHGYRŐHMVRXGDOätSDUNRYDFtVWiQt.GRPXQiOHætYHONi]DKUDGDRUR]OR]HPVQiGKHUQëPYëKOHGHP GRSŐtURG\.OLGQiORNDOLWDSRXKëFKPLQXWQDPHWUR$²'HMYLFNi'RSRUXÿXMHPHSURKOtGNX $UH\RXORRNLQJIRUDPRGHUQKRXVLQJZLWKDJRRGDFFHVVWRWKHFHQWUHRI3UDJXHEXWDOVRQHDUE\WKHQDWXUH"'RQRWPLVVWKHH[FHSWLRQDORIIHURIOX[XU\YLOODZKLFKZLOOSURYLGH\RXZLWKOX[XU\OLYLQJ7KHUHLVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKDPRGHUQNLWFKHQ0LHOHLQWKHJURXQGÁRRU2IFRXUVHWKHUHLVDEXLOWLQNLWFKHQGLVKZDVKHUDQGUHIULJHUDWRU([WUDRUGLQDU\LVWKHFRIIHHPDFKLQHWKDW KHOSV\RXSUHSDUHDQH[FHOOHQWFRIIHH,QWKHOLYLQJURRPLVORFDWHGDÀUHSODFH+:$0GHVLJQWKDWPDNHVORQJZLQWHUHYHQLQJVPRUHSOHDVDQW7KHUHLVDOVRDVHSDUDWHWRLOHWDQGDJXHVWURRPLQWKH JURXQGÁRRUZLWKWKHSRVVLELOLW\WREXLOGDVHSDUDWHEDWKURRP7RWKHÀUVWÁRRUOHDGVWKHZRRGHQVWDLUV7KHUHDUHVHSDUDWHURRPVDVSDFLRXVEDWKURRPZLWKWXEVKRZHUWRLOHWDQGVWRUDJHURRP XSVWDLUV2QHURRPLVXVHGDVDFORDNURRP7KHVHFRQGURRPKDVDVHSDUDWHEDWKURRPZLWKVKRZHUDQGRZQDFFHVVWRWKHVSDFLRXVWHUUDFHIDFLQJQRUWK7KHRWKHUWZRURRPVVKDUHDEDOFRQ\ZKLFK LVIRFXVHGRQWKHVRXWKVLGH)ORRUVLQWKHKRXVHDUHPDGHRIDVZHGLVKZRRG,QEDWKURRPVLVXVHGD/DXIHQVVDQLWDU\DQGWKH\DUHWLOHGZLWK,WDOLDQWLOHV7KHKRXVHKDVZRRGHQZLQGRZV7KHYLOODLVHTXLSSHGZLWKDQDODUPWHOHSKRQHDQGGDWDFDEOHV7KHKRXVHKDVDJDUDJHIRUWZRFDUVLQWKH\DUGDUHPRUHSDUNLQJVSDFHVLQIURQWRIWKHKRXVH7KHYLOODKDVDODUJHJDUGHQZLWKDQDUHDRI VTXDUHPHWHUVZLWKVSHFWDFXODUYLHZVRIWKHFRXQWU\VLGH4XLHWORFDWLRQMXVWPLQXWHVE\WKHPHWUR'HMYLFNi:HUHFRPPHQG\RXWRYLHZWKLVVSHFLDOYLOOD ǔȅDZǾDZ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺDZ DzǴǷȈDZ ǽ ȁǺǼǺȄǴǸ ǰǺǽǾǿǻǺǸ Ƕ ȂDZǹǾǼǿ ǯǺǼǺǰǬ ǹǺ Ǯ dzDZǷDZǹǺǸ ǸDZǽǾDZ Ǵ ǼȋǰǺǸ ǽ ǻǼǴǼǺǰǺǵ" ǙDZ ǿǻǿǽǾǴǾDZ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǺDZ ǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZ ǼǺǽǶǺȄǹǺǵ ǮǴǷǷȇ  ǶǺǾǺǼǬȋ ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǴǾ ǮǬǸ ǼǺǽǶǺȄǹǺDZ DzǴǷȈDZ ǙǬ ǻDZǼǮǺǸ ȉǾǬDzDZ ǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ ǽ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǹDZǸDZȂǶǺǵ ǶǿȁǹDZǵ Ǵ ǮǽǾǼǺDZǹǹȇǸ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZǸ ǸǬǼǶǴ 0LHOH Ǯ ǾǺǸ ȃǴǽǷDZ ǽǺ ǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵ ǻǺǽǿǰǺǸǺDZȃǹǺǵǸǬȄǴǹǺǵǴȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǺǸǬǾǬǶDzDZǻDZǼǮǺǶǷǬǽǽǹǺǵǶǺȀDZǮǬǼǶǺǵǯǺǾǺǮȋȅDZǵǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹȇǵǶǺȀDZǎǯǺǽǾǴǹǺǵǹǬȁǺǰǴǾǽȋǰǴdzǬǵǹDZǼǽǶǴǵǶǬǸǴǹ+:$0ǶǺǾǺǼȇǵǽǶǼǬǽǴǾǰǺǷǯǴDZ dzǴǸǹǴDZǮDZȃDZǼǬǎǬȄDZǵǽDZǸȈǴǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǺǾǰDZǷȈǹȇǵǾǿǬǷDZǾǴǶǺǸǹǬǾǬǰǷȋǯǺǽǾDZǵǯǰDZǸǺDzǹǺǽǰDZǷǬǾȈǺǾǰDZǷȈǹǿȊǮǬǹǹǿȊǶǺǸǹǬǾǿǙǬǮǾǺǼǺǵȉǾǬDzǮDZǰDZǾǰDZǼDZǮȋǹǹǬȋǷDZǽǾǹǴȂǬǙǬ ǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǺǾǰDZǷȈǹȇȁǶǺǸǹǬǾȇǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǸǾǿǬǷDZǾǺǸǴǶǷǬǰǺǮǬȋǚǰǹǬǶǺǸǹǬǾǬǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǶǬǶǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǎǾǺǼǬȋǶǺǸǹǬǾǬǴǸDZDZǾ ǺǾǰDZǷȈǹǿȊǮǬǹǹǿȊǶǺǸǹǬǾǿǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǮȁǺǰǹǬǻǼǺǽǾǺǼǹǿȊǾDZǼǼǬǽǿǽǮǴǰǺǸǹǬǽDZǮDZǼǐǮDZǰǼǿǯǴȁǶǺǸǹǬǾȇǴǸDZȊǾǽǺǮǸDZǽǾǹȇǵǭǬǷǶǺǹǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹȇǵǹǬȊDzǹǿȊ ǽǾǺǼǺǹǿǎǰǺǸDZȄǮDZǰǽǶǴǵǰDZǼDZǮȋǹǹȇǵǻǺǷǮǮǬǹǹȇȁǽǬǹǾDZȁǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴDZ/DXIHQǴǾǬǷȈȋǹǽǶǬȋǻǷǴǾǶǬǴǺǭǷǴȂǺǮǶǬǰDZǼDZǮȋǹǹȇDZǺǶǹǬǐǺǸǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǽǴǽǾDZǸǺǵǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴǴǾDZǷDZȀǺǹǺǸ ǴǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹȇǸǴǶǬǭDZǷȋǸǴǎǰǺǸDZǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǮǺǰǮǺǼDZDZȅDZǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǭǺǷȈȄǺǵǽǬǰǻǷǺȅǬǰȈȊǸǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǹǬǻǼǴǼǺǰǿ ǞǴȁǺDZǸDZǽǾǺǮǽDZǯǺǮǸǴǹǿǾǬȁǹǬǸDZǾǼǺǐDZǵǮǴȂǶǬǚǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǸǻǺǽǸǺǾǼDZǾȈǰǺǸ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

99


Prodej 3UDKD+ŐHEHQN\_P2 | zahrada 320 m2 _.ÿ Sale 3UDJXH+ŐHEHQN\_P2 | garden 320 m2 | CZK 27.800.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬ+ŐHEHQN\_Ǹ2_ǽǬǰP2 | CZK 27.800.000 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWNUiVQRXQRYRXRULJLQiOQtYLOXQDQiGKHUQpPPtVWĚQDYUæHQRXGHVLJQVWXGLHPDUFK.OHWHQVNpKR9LODVWRMtQDMLæQtPVYDKXQD+ŐHEHQNiFKY3UD]H=WHUDVGRPX MHRWHYŐHQëYëKOHGSŐHV~GROtDæQDSURWĚMätKRUL]RQW0DOYD]LQHND-LQRQLF9LODMHY\EDYHQDQDPtUXY\UiEĚQëPLXPĚOHFNëPLLQWHULpURYëPLSUYN\SRVWDYHQDMH]NYDOLWQtFKPDWHULiOŢ-HYKRGQiN URGLQQpPXE\GOHQtQHERYGLVSR]LFLGYRXVDPRVWDWQëFKOX[XVQtFKE\WRYëFKMHGQRWHNVYODVWQtPLYVWXS\²RWHYŐHQp..7P2YSUYQtPSDWŐHDORIWRYëPH]RQHW..7P2YSDWŐHGUXKpP9LODPiYSŐt]HPtYHONRU\VRXYVWXSQtKDOXDYHGOH]DKUDGQtMHäWĚGDOätWHUDV\²MLæQtD]iSDGQt3ŐtMHPQi]DKUDGDVDOWiQHPMHRUR]OR]HP27DWRY]GXäQiPRGHUQtYLODQDEt]tVW\ORYpE\GOHQtYQDSRMHQtQDYHOLFHSŐtMHPQpRNROt'ŢPMH]DWHSOHQDFKUiQĚQNDPHURYëPV\VWpPHP'YĚSDUNRYDFtVWiQtQDSR]HPNXSRGX]DYŐHQtP6NYĚOi]HOHQiORNDOLWDVYHäNHUëPREÿDQVNëPLVSRUWRYQtP]i]HPtPYEOt]NpPRNROt DQJOLFNiäNRONDäNRO\KŐLäWĚWHQLVRYpDJROIRYpKŐLäWĚ 1RYëPDMLWHOXUÿLWĚRFHQtLVNYĚORXGRSUDYQtGRVWXSQRVWGRFHQWUDPLQXWDXWHPSURFKi]NRXPLQQD3UDæVNëKUDGQHER3HWŐtQ :HDUHSOHDVHGWRRIIHU\RXDEHDXWLIXORULJLQDOQHZYLOODLQDZRQGHUIXOSODFH7KHYLOODZDVGHVLJQHGE\DVWXGLRRIDUFKLWHFW.OHWHQVNëDQGLVVLWXDWHGRQWKHVRXWKHUQVORSH+ŐHEHQN\LQ3UDJXH )URPWKHWHUDFFHVRIWKHYLOODLVDJUHDWYLHZRYHUYDOH\VR\RXFDQVHHRSSRVLWHKRUL]RQRITXDUWHUV0DOYD]LQN\DQG-LQRQLFH7KHYLOODLVHTXLSSHGZLWKDFXVWRPPDGHDUWLQWHULRUGHVLJQDQGLWLVFRQVWUXFWHGRITXDOLW\PDWHULDOV7KHYLOODLVVXLWDEOHIRUIDPLO\KRXVLQJRULWLVSRVVLEOHWRGLYLGHGWKHYLOODLQWRWZROX[RULRXVDSDUWPHQWVZLWKVHSDUDWHHQWUDQFHV)LUVWDSDUWPHQWNNZLWKWKHWHUUDFH DQGDUHDRIVTXDUHPHWHUVLQWKHJURXQGÁRRUDQGLQWKHVHFRQGÁRRUWKHORIWDSDUWPHQWNNP2ZLWKWKHWHUUDFH7KHYLOODKDVDVSDFLRXVJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOODQGÀYHWHUUDFHVWZR RIZKLFKDUHIDFLQJVRXWK3OHDVDQWJDUGHQZLWKJD]HERLVDWDQDUHDRIVTXDUHPHWHUV7KHKRXVHLVWKHUPDOO\LQVXODWHGSURWHFWHGE\&&79DQGRIIHUVWZRSDUNLQJSODFHV7KLVPRGHUQYLOODRIIHUVVW\OLVKOLYLQJLQFRQQHFWLRQWRWKHYHU\SOHDVDQWVXUURXQGLQJVZLWKDOOWKHFLYLFDQGVSRUWVIDFLOLWLHVLQWKHQHLJKERXUKRRGDVHQJOLVKNLQGHUJDUWHQVFKRROVWHQQLVFRXUWVDQGJROIFRXUVH7KHQHZ RZQHUFDQDSSUHFLDWHDQH[FHOOHQWDFFHVVLELOLW\WRWKHFHQWHURI3UDJXHRUFDQHQMR\ZDONWRWKH3UDJXH&DVWOHDQG3HWŐtQ+LOOZKLFKLVRQO\PLQXWHVE\IRRW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǻǼǺǰǬDzDZǶǼǬǽǴǮǿȊǹǺǮǿȊǴǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǿȊǮǴǷǷǿǹǬǻǼDZǶǼǬǽǹǺǸǸDZǽǾDZǻǺǻǼǺDZǶǾǿǰǴdzǬǵǹǽǾǿǰǴǴǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǖǷDZǾDZǹǽǶǺǯǺǎǴǷǷǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬȊDzǹǺǸǽǶǷǺǹDZǮ ǼǬǺǹDZǏǼDzDZǭDZǹǶǴǮǛǼǬǯDZǝǾDZǼǼǬǽǮǰǺǸǬǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǴǰǹǬǰǺǷǴǹǿǴǯǺǼǴdzǺǹǾǼǬǵǺǹǺǮǘǬǷȈǮǬdzǴǹǶǴǴǕǴǹǺǹǴȂDZǎǴǷǷǬǺǭǽǾǬǮǷDZǹǬǽǻDZȂǴǬǷȈǹǺǹǬdzǬǶǬdzǴdzǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǸǴǰDZǾǬǷȋǸǴǴǹǾDZǼȈDZǼǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǴdzǶǬȃDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǚǹǬǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǽDZǸDZǵǹǺǯǺDzǴǷȈȋǴǷǴǰǷȋǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǮǰǮǿȁǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǬȁǶǷǬǽǽǬǷȊǶǽǽǺǾǰDZǷȈǹȇǸǴǮȁǺǰǬǸǴ²ǺǾǶǼȇǾȇDZǶǶǾDZǼǼǬǽǬ²Ǹ2ǹǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǴǸDZdzǺǹDZǾǶǮǬǼǾǴǼǬǷǺȀǾǶǶǾDZǼǼǬǽǬ²Ǹ2ǹǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǮǴǷǷȇ²ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵȁǺǷǷǬǼȋǰǺǸDZȅDZǾDZǼǼǬǽȇ²ȊDzǹȇȁǴdzǬǻǬǰǹȇȁǟȊǾǹȇǵǽǬǰǽǭDZǽDZǰǶǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸǩǾǺǾǮǺdzǰǿȄǹǬȋǴǽǺǮǼDZǸDZǹǹǬȋǮǴǷǷǬǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǮǬǼǴǬǹǾǽǾǴǷȈǹǺǯǺDzǴǷȈȋǮǽǺȃDZǾǬǹǴǴǽǻǼǴȋǾǹȇǸǴǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾȋǸǴǐǺǸdzǬǴdzǺǷǴǼǺǮǬǹ ǴdzǬȅǴȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǮǴǰDZǺǹǬǭǷȊǰDZǹǴȋǐǮǬǻǬǼǶǺǮǺȃǹȇȁǸDZǽǾǬǹǬdzǬǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǟǰǺǭǹȇǵdzDZǷDZǹȇǵǼǬǵǺǹǽǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵǴǽǻǺǼǾǴǮǹǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵ ǬǹǯǷǴǵǽǶǴǵǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰ ȄǶǺǷȇǰDZǾǽǶǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬǾDZǹǹǴǽǹȇǵǶǺǼǾǴǻǺǷDZǰǷȋǯǺǷȈȀǬ ǙǺǮȇǵǮǷǬǰDZǷDZȂǻǺǰǺǽǾǺǴǹǽǾǮǿǺȂDZǹǴǾǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬ²ǸǴǹǿǾǹǬǸǬȄǴǹDZǴǷǴǸǴǹǿǾȁǺǰȈǭȇǹǬǻǼǺǯǿǷǶǿǰǺǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬǴǛDZǾǼDzǴǹǽǶǺǯǺȁǺǷǸǬ

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 100

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF]


Prodej Praha 1 - Malá Strana | 87 m2_.ÿ Sale Prague 1 - Malá Strana | 87 m2 | CZK 14.850.000 ǛǼǺǰǬDzǬ ǛǼǬǯǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬ_Ǹ2 | CZK 14.850.000 /X[XVQtE\WNNP2MHVLWXRYiQYHSDWŐHYEDURNQtPSDOiFL%HHWKRYHQ]URNX3UDKD0DOi6WUDQDXOLFH/i]HŁVNi9WpWREXGRYĚSŢVRELOYVWROHWtQĚMDNëÿDV/XGZLJYDQ%HHWKRYHQ &HONRYiUHNRQVWUXNFHSUREĚKODYURFHVH]DFKRYiQtPSŢYRGQtFKEDURNQtFKSUYNŢ%\WVHVNOiGi]SURVWRUQpKRREëYDFtKRSRNRMHPRGHUQtSOQĚY\EDYHQpNXFK\QĚVMtGHOQtPNRXWHPSURVWRUQp ORæQLFHYHONpSŐHGVtQĚ1DSRGODKiFKMVRXPDVLYQtGŐHYĚQpSRGODK\9NRXSHOQĚMHNUiVQiYDQDDVSUFKD:&MH]YOiäŘ1DVWURSHFKMVRX]DFKRYiQ\SŢYRGQtäWXN\9HOPLDWUDNWLYQtPtVWRSURE\GOHQt DLQYHVWLFLVQt]NëPLPĚVtÿQtPLQiNODG\9ëERUQpVSRMHQtGRFHQWUD²PLQXWQDPHWUR0DORVWUDQVNiPLQXWDRG.DUORYDPRVWXPLQXWFKŢ]HN3UDæVNpPXKUDGX /X[XULRXVDSDUWPHQWNNP2LVORFDWHGRQWKHQGÁRRULQDEDURTXHSDODFHRI%HHWKRYHQIURP3UDJXH0DOi6WUDQD/D]HŁVNiVWUHHW/XGZLJYDQ%HHWKRYHQOLYHGIRUVRPHWLPHLQ WKHEXLOGLQJLQWKHWKFHQWXU\7RWDOUHQRYDWLRQWRRNSODFHLQNHHSLQJWKHRULJLQDO%DURTXHHOHPHQWV7KHDSDUWPHQWFRQVLVWVRIVSDFLRXVOLYLQJURRPPRGHUQIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQZLWKGLQLQJDUHDVSDFLRXVEHGURRPODUJHKDOO7KHÁRRUVDUHZRRGHQ7KHEDWKURRPKDVDEHDXWLIXOEDWKWXEDQGVKRZHUWRLOHWLVVHSDUDWH7KHFHLOLQJVSUHVHUYHGWKHRULJLQDOVWXFFR$YHU\DWWUDFWLYHSODFHIRUOLYLQJDQGLQYHVWPHQW&ORVHWRWKHFHQWHU²PLQXWHVWRPHWUR0DORVWUDQVNiPLQXWHWRWKH&KDUOHV%ULGJHPLQXWHZDONWR3UDJXH&DVWOH ǜǺǽǶǺȄǹǬȋǶǮǬǼǾǴǼǬǶǶǸ2ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǹǬǸȉǾǬDzDZǮǭǬǼǺȃǹǺǸǐǮǺǼȂDZǍDZǾȁǺǮDZǹǬǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǺǰǬǛǼǬǯǬǘǬǷǬǝǾǼǬǹǬǿǷǴȂǬ/i]HŁVNiǎȉǾǺǸdzǰǬǹǴǴǮǸǮDZǶDZ ǹDZǶǺǾǺǼǺDZǮǼDZǸȋǻǴǽǬǷǽǮǺǴǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǴȋǗȊǰǮǴǯǮǬǹǍDZǾȁǺǮDZǹǎǯǺǰǿǽǺǽǾǺȋǷǬǽȈǶǺǸǻǷDZǶǽǹǬȋǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǭȇǷǴǽǺȁǼǬǹDZǹȇǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇDZȉǷDZǸDZǹǾȇǮǽǾǴǷDZǭǬǼǺǶǶǺǖǮǬǼǾǴǼǬ ǽǺǽǾǺǴǾ Ǵdz ǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵ ǯǺǽǾǴǹǺǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵ ǻǺǷǹǺǽǾȈȊ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵ ǶǿȁǹǴ ǽ dzǺǹǺǵ ǽǾǺǷǺǮǺǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵ ǽǻǬǷȈǹǴ ǭǺǷȈȄǺǵ ǻǼǴȁǺDzDZǵ ǛǺǷȇ Ǵdz ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺ ǾǮDZǼǰǺǯǺ ǰDZǼDZǮǬ ǎ ǮǬǹǹǺǵǶǺǸǹǬǾDZǶǼǬǽǴǮǬȋǮǬǹǹǬȋǴǰǿȄǾǿǬǷDZǾǺǾǰDZǷȈǹǺǙǬǻǺǾǺǷǶǬȁǽǺȁǼǬǹDZǹǬǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹǬȋǷDZǻǹǴǹǬǚȃDZǹȈǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺDZǸDZǽǾǺǰǷȋDzǴdzǹǴǴǴǹǮDZǽǾǴȂǴǵǽǹǴdzǶǴǸǴDZDzDZǸDZǽȋȃǹȇǸǴ ǼǬǽȁǺǰǬǸǴǛǼDZǶǼǬǽǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬ²ǸǴǹǿǾǰǺǸDZǾǼǺ0DORVWUDQVNiǸǴǹǿǾǬǺǾǖǬǼǷǺǮǬǸǺǽǾǬǮǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǛǼǬDzǽǶǺǯǺǏǼǬǰǬ 101

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

)$5$21UHDOLW\VUR3ROVNi3UDKDWHOLQIR#IDUDRQF] 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

101


3!,%¬¬s¬¬**** SPA RESORT IN THE KRKONOSE MOUNTAINS Ǜǜǚǐnjǒnjs ǝǛnjǖǟǜǚǜǞǎǖǜǖǚǙǚǤǝǖǔǡǏǚǜnjǡ 6SDUHVRUWLQWKH.UNRQRVH0RXQWDLQVZKLFKLVKLGGHQIURPWKHEXVWOHRIFLYLOL]DWLRQLQWKHFKDUPLQJPRXQWDLQDUHDLQWKHODQGZKHUHKDUPRQ\IRXQGLWVQDPH &RPSOH[RIIHUVDZLGHUDQJHRIKLJKTXDOLW\VHUYLFHV²PRGHUQDFFRPPRGDWLRQVUHMXYHQDWLQJVSDFHQWHU3URYLGHVVSDWUHDWPHQWVRQWKHPXVFXORVNHOHWDOV\VWHP PDVVDJHVERG\ZUDSVDQGEDWKVVDXQDVDOWZDWHUVZLPPLQJSRROJ\PDQGPDQ\RWKHULQGRRUDQGRXWGRRUDFWLYLWLHV9DULDEOHDUUDQJHPHQWRIVSDFHIRUXSWRSHRSOH VXLWDEOHIRUOHFWXUHVVHPLQDUVSUHVHQWDWLRQVZHGGLQJVFHOHEUDWLRQVHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDOHYHQWVFRUSRUDWHWHDPEXLOGLQJDQGFRQIHUHQFHV7KHFRPSOH[FRQVLVW RIKRWHOVZKHUH\RXÀQGDSDUWPHQWVZLWKWRWDOFDSDFLW\RIEHGV

ǝǻǬǶǿǼǺǼǾǮǖǼǶǺǹǺȄǽǶǴȁǯǺǼǬȁǽǶǼȇǾȇǵǺǾǽǿDZǾȇȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǺȃǬǼǺǮǬǾDZǷȈǹǺǵǯǺǼǹǺǵǸDZǽǾǹǺǽǾǴǮǶǼǬȊǯǰDZǯǬǼǸǺǹǴȋǺǭǼDZǷǬǽǮǺDZǴǸȋ ǶǺǸǻǷDZǶǽǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾȄǴǼǺǶǴǵǽǻDZǶǾǼǿǽǷǿǯǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬ²ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇDZǹǺǸDZǼǬǺǸǺǷǬDzǴǮǬȊȅǴǵȂDZǹǾǼǴǶǿǼǺǼǾǹȇDZǿǽǷǿǯǴǚǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾ ǶǿǼǺǼǾǹȇDZǻǼǺȂDZǰǿǼȇǰǷȋǺǻǺǼǹǺǰǮǴǯǬǾDZǷȈǹǺǯǺǬǻǻǬǼǬǾǬǸǬǽǽǬDzǴǺǭDZǼǾȇǮǬǹǴȋǴǮǬǹǹȇǽǬǿǹǬǽǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹȇǸǴǽǻǬǭǬǽǽDZǵǹǺǸǽǻǼǺǾǴǮǺǾǺǶǺǸ ǭǬǽǽDZǵǹǽǸǺǼǽǶǺǵǮǺǰǺǵǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǴǸǹǺǯǺǰǼǿǯǴȁǿǽǷǿǯǶǬǶǮǶǺǸǻǷDZǶǽDZǾǬǶǴǹǬǺǾǶǼȇǾǺǸǮǺdzǰǿȁDZǎǬǼǴǬǭDZǷȈǹǬȋǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǻǺǸDZȅDZǹǴǵ ǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾǴȃDZǷǺǮDZǶǻǺǰȁǺǰǴǾǹǬǻǼǴǸDZǼǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋǷDZǶȂǴǵǽDZǸǴǹǬǼǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭȊǭǴǷDZDZǮǰǷȋǺǼǯǬǹǴdzǬȂǴǴǺǭǼǬdzǺǮǬǾDZǷȈǹȇȁǴ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹǺǯǺǾǴǸǭǴǷǰǴǹǯǬǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǎǶǺǸǻǷDZǶǽǮȁǺǰȋǾǺǾDZǷȋǴǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾǺǮǽǺǭȅDZǵǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾȈȊǶǺDZǶ


PRODEJ s **** Lรกzeลˆskรฝ resort v Krkonoลกรญch /i]HลVNรซUHVRUWY.UNRQRรคtFKNWHUรซMHVFKRYDQรซSลHGVKRQHPFLYLOL]DFHYSลขYDEQpPKRUVNpPSURVWลHGtYNUDMLQฤšNGHKDUPRQLHQDรคODVYpMPpQR NRPSOH[ QDEt]tรคLURNRXรคNiOXY\VRFHNYDOLWQtFKVOXรฆHEยฒPRGHUQtXE\WRYiQtUHJHQHUDรฟQtFHQWUXPDOi]HลVNรซGลขP3RVN\WXMHOi]HลVNpSURFHGXU\QDSRK\ERYp~VWURMtPDViรฆH ]iEDO\DNRXSHOHVDXQXVHVZLPVSDED]pQHPVSURWLSURXGHPED]pQVHVODQRXYRGRXSRVLORYQXDVSRXVWRXGDOรคtFKYQLWลQtFKLYHQNRYQtFKDNWLYLW9DULDELOQtXVSRลiGiQtSURVWRUDรฆSUROLGtYKRGQpSURSลHGQiรคN\รคNROHQtSUH]HQWDFHVYDWE\RVODY\NSRลiGiQtY]GฤšOiYDFtFKDNXOWXUQtFKDNFtร€UHPQtFKWHDPEXLOGLQJลขNRQIHUHQFt 9NRPSOH[XQDMGHWHKRWHO\DDSDUWPiQลขVFHONRYRXNDSDFLWRXOลขรฆHN


PRODEJ s *** HOTEL V REKREAČNÍ OBLASTI SLAPY Ǜǜǚǐnjǒnj s ǚǞǑǗǨǎǓǚǙǑǚǞǐǧǡnjǝǗnjǛǧ 9HOLFHOXNUDWLYQt KRWHORNDSDFLWĚOŢæHNFHORURÿQĚRE\YDWHOQiFKDWDUHVWDXUDFHDYLQiUQDWRYäHQDSR]HPNXP25HVWDXUDFHPŢæHSŐLYtWDWDæVHGPGHViWSĚW KRVWŢVRXÿDVQĚLGtN\SURVWRUQpWHUDV\VNUiVQëPYëKOHGHPQDVODSVNpMH]HUR9äHFKQ\YHŐHMQpSURVWRU\MVRXNRQFLSRYiQ\LMDNRNRQJUHVRYpNSRŐiGiQtäNROHQtSUH]HQWDFt QHERVYDWHEDVSROHÿHQVNëFKDNFt 9HU\OXFUDWLYH KRWHOZLWKDFDSDFLW\RIEHGV\HDUURXQGKDELWDEOHFRWWDJHUHVWDXUDQWDQGZLQHEDUDOORQVTXDUHPHWHUVRIODQG7KHUHVWDXUDQWFDQZHOFRPH XSWRVHYHQW\ÀYHJXHVWVDWWKHVDPHWLPHWKDQNVWRDVSDFLRXVWHUUDFHZLWKVWXQQLQJYLHZVRI/DNH6ODS\$OOSXEOLFDUHDVDUHGHVLJQHGDVDFRQYHQWLRQIRUWUDLQLQJVHVVLRQV SUHVHQWDWLRQVRUZHGGLQJVDQGVRFLDOHYHQWV

ǎDZǽȈǸǬǻǼǴǭȇǷȈǹȇǵǺǾDZǷȈ ǹǬǶǺDZǶdzǬǯǺǼǺǰǹȇǵǶǺǾǾDZǰDzǰǷȋǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǼDZǽǾǺǼǬǹǴǮǴǹǹȇǵǭǬǼ²ǮǽDZȉǾǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǺǹǬǿȃǬǽǾǶDZ Ǹ2ǜDZǽǾǺǼǬǹǸǺDzDZǾǮǸDZǽǾǴǾȈǰǺǽDZǸǴǰDZǽȋǾǴǻȋǾǴǯǺǽǾDZǵǺǰǹǺǮǼDZǸDZǹǹǺǾǬǶDzDZǭǷǬǯǺǰǬǼȋǴǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǾDZǼǼǬǽDZǽǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴǸǮǴǰǺǸǹǬǺdzDZǼǺ6ODS\ ǎǽDZǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇDZǸDZǽǾǬǸǺǯǿǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹȇǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴǵǶǺǹȀDZǼDZǹȂǴǵǴǷǴǾǼDZǹǴǹǯǺǮǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǵǽǮǬǰDZǭǴǰǼǿǯǴȁǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ


PRODEJ s ARCHITEKTONICKY NEOBYČEJNÝ, 4* SPA & WELLNESS HOTEL Ǜǜǚǐnjǒnjs 63$ :(//1(66+27(/²ǚǞǑǗǨǝǙǑǚǍǧǣǙǚǕnjǜǡǔǞǑǖǞǟǜǚǕ 0LPRŐiGQëDUFKLWHNWRQLFN\QHRE\ÿHMQëNRPIRUWQtOi]HŁVNëDNRQJUHVRYëÿW\ŐKYĚ]GLÿNRYë6SD :HOOQHVVKRWHO-HGQD]QHMOHSätFKOi]HŁVNëFKORNDOLWþ5 GRNRQDOHY\EDYHQSUROi]HŁVNpSRE\W\GHYDGHViWVHGPSRNRMŢ²DSDUWPiQ\GYRXOŢæNRYpDMHGQROŢæNRYpSRNRMHVEDONRQHPQHEREH]EDONRQX ([FHSWLRQDODUFKLWHFWXUDOO\VWULNLQJFRPIRUWDEOHIRXUVWDUVSDDQGFRQIHUHQFH+RWHO6SD :HOOQHVV2QHRIWKHEHVWVSDORFDWLRQVLQ&]HFK5HSXEOLF 3HUIHFWO\HTXLSSHGIRUVSDKROLGD\VQLQHW\VHYHQURRPV²DSDUWPHQWVGRXEOHDQGVLQJOHURRPVZLWKEDOFRQ\ ǟǹǴǶǬǷȈǹȇǵǽǹDZǺǭȇȃǹǺǵǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǺǵǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹȇǵǶǿǼǺǼǾǹȇǵǴǶǺǹȀDZǼDZǹȂǺǾDZǷȈ 6SD :HOOQHVV+RWHOǜǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮǺǰǹǺǵǴdzǷǿȃȄǴȁ ǶǿǼǺǼǾǹȇȁdzǺǹǮǣǜǻǼDZǶǼǬǽǹǺǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǰǷȋǶǿǼǺǼǾǹȇȁǿǽǷǿǯǰDZǮȋǹǺǽǾǺǽDZǸȈǹǺǸDZǼǺǮǬǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǰǮǿȁǸDZǽǾǹȇDZǴǺǰǹǺǸDZǽǾǹȇDZǹǺǸDZǼǬ ǽǭǬǷǶǺǹǺǸǴǷǴǭDZdzǭǬǷǶǺǹǬ


Realitní makléř: Aleš Hanzlíček Kontakt: +420 602 269 373 E-mail: ales.hanzlicek@century21.cz

Romantická usedlost v obci Chyňava, okr. Beroun / Romantic Chyňava homestead in the village, district. Beroun 5RPDQWLFNëGYRXSRGODæQtGŢP]URNXSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLVNUEHPDSR]HPNHPRUR]OR]HP25HNRQVWUXNFLYHGOD,QJDUFK-DQD9iYURYi2E\WQiSORFKDGRPX 320 m2P2SRGNURYtNWHUpMHÿiVWHÿQĚSŐLSUDYHQpQDYHVWDYEX0RæQpY\XætWLMDNRGYRXJHQHUDÿQtGŢP'ŢPMH]DWHSOHQëSODVWRYiRNQDQHMY\äätNYDOLW\ DUJRQVWŐtEURPH]LWD EXONDPL QHUR]ELWQiVEH]SHÿQRVWQtPDWHVWHPPDVLYQtGŐHYĚQiSRGODKD'ŢPMHSŐLSRMHQëQDYODVWQtVWXGQXDWRSHQtQDH[WUDOHKNëWRSQëROHM'iOHMHÿiVWHÿQĚSRGVNOHSHQë1DSR ]HPNXVHQDFKi]tVWRGRODMDNRGYRMJDUiæDVWRGRODMDNREëYDOpVWiMH.OLGQpPtVWRYEOt]NRVWLNŐLYRNOiWVNëFKOHVŢMHQNPRGVWDQLFHPHWUD=OLÿtQ9KRGQpSURPLORYQtN\NOLGXDSRKRG\ $URPDQWLFGRXEOHVWRUH\KRXVHZLWKÀUHSODFHEXLOWLQQRZFRPSOHWHO\UHQRYDWHGVLWXDWHGRQDPñSORW7KHUHFRQVWUXFWLRQZDVOHGE\,QJ$UFK-DQD9iYURYi7KHOLYLQJ DUHDRIWKHKRXVHLVPñDPñDWWLFZKLFKLVSDUWLDOO\UHDG\IRULQWHULRUFRQVWUXFWLRQ7KLVGZHOOLQJLVDOVRVXLWDEOHDVDWZRJHQHUDWLRQIDPLO\KRPH7KHKRXVHLVLQVXODWHG DQGKDVWKHKLJKHVWTXDOLW\YLQ\OZLQGRZVZLWKXQEUHDNDEOHVHFXULW\FHUWLÀFDWH DUJRQVLOYHUEHWZHHQVKHHWV DQGVROLGZRRGHQÁRRUV7KHKRXVHLVFRQQHFWHGWRLWVRZQZHOODQG heating supply (extra light fuel oil). Cellars in part of the building. A barn serves as a double garage and there is also a second barn (former stable) on the plot. The house is located in DTXLHWORFDWLRQQHDU.ŐLYRNOiW)RUHVWRQO\NPIURPWKH=OLÿtQ0HWURVWDWLRQ6XLWDEOHIRUORYHUVRISHDFHDQGTXLHW ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǼǺǸǬǹǾǴȃDZǽǶǴǵǰǮǿȁȉǾǬDzǹȇǵǰǺǸǻǺǽǾǼǺǵǶǴǯǻǺǽǷDZǶǺǸǻǷDZǶǽǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǽǶǬǸǴǹǺǸǴǿȃǬǽǾǶǺǸǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȊǻǼǺǮǺǰǴǷǬ ǴdzǮDZǽǾǹȇǵǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹȇǵǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǫǹǬǎǬǮǼǺǮǬǒǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǸ2Ǹ2ǸǬǹǽǬǼǰǬǶǺǾǺǼǬȋȃǬǽǾǴȃǹǺǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǬǰǷȋǼǬdzǸDZȅDZǹǴȋǾǬǸǽǷDZǰǿȊȅDZǯǺ ȉǾǬDzǬǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȋǶǬǶǰǺǸǰǷȋǰǮǿȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǐǺǸǿǾDZǻǷDZǹǮȇǽǺȃǬǵȄDZDZǶǬȃDZǽǾǮǺǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇȁǺǶǺǹ ǬǼǯǺǹǽDZǼDZǭǼǺǸDZDzǰǿǽǾDZǶǷǬǸǴ ǹDZǭȈȊȅǴDZǽȋDZǽǾȈ ǽDZǼǾǴȀǴǶǬǾǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǮǰǺǸDZǻǺǷȇǴdzǹǬǾǿǼǬǷȈǹǺǯǺǰDZǼDZǮǬǐǺǸǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǽǺǭǽǾǮDZǹǹǺǸǿǴǽǾǺȃǹǴǶǿǮǺǰȇǺǾǺǻǷDZǹǴDZǷDZǯǶǴǵǾǺǻǺȃǹȇǵǸǬdzǿǾǣǬǽǾȈǰǺǸǬǴǸDZDZǾǻǺǰǮǬǷ ǙǬǿȃǬǽǾǶDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋȁǺdzȋǵǽǾǮDZǹǹǬȋǻǺǽǾǼǺǵǶǬǮǶǺǾǺǼǺǵǼǬdzǸDZȅDZǹǰǮǺǵǹǺǵǯǬǼǬDzǴǻǺǽǾǼǺǵǶǴǭȇǮȄǴȁǶǺǹȊȄDZǹǞǴȁǺDZǸDZǽǾǺǼȋǰǺǸǽǖǼȄǴǮǺǶǷǬǾǽǶǴǸǴǷDZǽǬǸǴǮǽDZǯǺǮ ǶǸǺǾǽǾǬǹȂǴǴǸDZǾǼǺ=OLFLQǛǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǷȊǭǴǾDZǷDZǵǾǴȄǴǹȇǴǻǺǶǺȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿCZK 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, Praha 9 - Vysočany 106

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Roman Šenigla

W½çÝ

Kontakt: +420 725 293 491 E-mail: roman.senigla@century21.cz

352'(-/8;861Ì9,/<6.5<7ê0%$=e1(0%5$1'ê61$'/$%(0 7+(6$/(2)$/8;85<9,//$:,7+,1'225322/%5$1'ê61$'/$%(0 1DEt]tPHH[NOX]LYQĚOX[XVQtYLOXXæLWQiSORFKDP2]DVWDYĚQiP2SORFKDSDUFHO\P2Y%UDQGëVHQDG/DEHPXO=iU\EVNi=HYVWXSQtFKRGE\ YSŐt]HPtGRPXYFKi]tPHGRNXFK\QĚSURSRMHQpVMtGHOQRXDREëYDFtPSRNRMHPDQiVOHGQĚGRSURVNOHQpKRDWULD=FKRGE\MH]iURYHŁYVWXSGRUHOD[DÿQtKRFHQWUDVED ]pQHP9SUYQtPSDWŐHGRPXMHRE\WQiÿiVWREVDKXMtFtÿW\ŐLSRNRMHDYJDOHULLGRPXMHXPtVWĚQDSUDFRYQD9HYäHFKSRNRMtFKMVRXNOLPDWL]DÿQtMHGQRWN\9HVNOHSĚGRPX VHQDFKi]tWHFKQLFNpPtVWQRVWLDGYRMJDUiæ6DPR]ŐHMPRVWtMHDODUPVPRæQRVWtQDSRMHQtQDSXOWFHQWUiOQtRFKUDQ\9LODE\ODNRODXGRYiQDYURFHDE\ODVWDYĚQDGOH QiYUKXDUFKLWHNWD,QJDUFK6DUDOMLÿH3R]HPHNMHURYLQDWëRVi]HQëMLæY]URVWORX]HOHQtDY\EDYHQ]DYODæRYDFtP]DŐt]HQtP :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUDOX[XU\YLOODLQ=iU\EVNi6WUHHW%UDQGëVQDG/DEHP7KHXVDEOHDUHDLVPñWKHEXLOWXSDUHDLVPñDQGWKHWRWDODUHDRIWKHSUR SHUW\LVPñ7KHJURXQGÁRRUHQWUDQFHKDOOOHDGVLQWRWKHNLWFKHQZKLFKLQWXUQOHDGVWRWKHGLQLQJURRPOLYLQJURRPDQGWKHQWKHJODVVHGLQDWULXP7KHUHLVDOVR DFFHVVWRWKHHQWHUWDLQPHQWFHQWUHZLWKLQGRRUSRROIURPWKHHQWUDQFHKDOO7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKHUHVLGHQWLDOVHFWLRQLQFOXGLQJIRXUURRPV7KHDWWLFFRQWDLQVDVWXG\ $OOWKHURRPVDUHHTXLSSHGZLWKDLUFRQGLWLRQLQJ7KHFHOODUFRQWDLQVDWHFKQLFDOURRPDQGGRXEOHJDUDJH$QDODUPZLWKWKHSRVVLELOLW\RIFRQQHFWLRQWRWKHFHQWUDOVHFXULW\ V\VWHP 3&2 LVVWDQGDUGHTXLSPHQW7KHYLOODSDVVHGDEXLOGLQJLQVSHFWLRQLQ,WZDVFRQVWUXFWHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLJQRI,QJDUFK6DUDOMLÿ7KHSORWLVÁDWZLWK DIXOO\HVWDEOLVKHGJDUGHQHTXLSSHGZLWKLUULJDWLRQIDFLOLWLHV ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺDZǻǼDZǰǷǺDzDZǹǴDZǮǴǷǷȇǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǻǷǺȅǬǰȈdzǬǽǾǼǺǵǶǴǸ2ǿȃǬǽǾǺǶǸ2ǮǍǼǬǹǰǴǽDZǹǬǰǗǬǭDZǸǿǷ=iU\EVNiǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬ ǴdzǻǼǴȁǺDzDZǵǸǺDzǹǺǻǺǻǬǽǾȈǮǶǿȁǹȊǺǭȆDZǰǴǹDZǹǹǿȊǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǬdzǬǾDZǸǮǽǾDZǶǷȋǹǹȇǵǬǾǼǴǿǸǔdzǻǼǴȁǺDzDZǵDZǽǾȈǾǬǶDzDZǰǺǽǾǿǻǶǽǻǬȂDZǹǾǼǿǽǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋDzǴǷǬȋȃǬǽǾȈǮǶǷȊȃǬȊȅǬȋǮǽDZǭȋȃDZǾȇǼDZǶǺǸǹǬǾȇǹǬǯǬǷDZǼDZDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǎǺǮǽDZȁǹǺǸDZǼǬȁDZǽǾȈǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼȇ ǎǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋǯǬǼǬDzǹǬǰǮDZǸǬȄǴǹȇǴǻǺǰǽǺǭǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǑǽǾȈǽǴǯǹǬǷǴdzǬȂǴȋǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǻǺǰǶǷȊȃDZǹǴȋǶǻǿǹǶǾǿȂDZǹǾǼǬǷȈǹǺǵǺȁǼǬǹȇǎǴǷǷǬ ǻǼǺȄǷǬǻǼǴDZǸǶǿǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁǼǬǭǺǾǮǯǺǰǿǺǹǬǭȇǬǻǺǽǾǼǺDZǹǬǻǺǻǼǺDZǶǾǿǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺǰǴǻǷǺǸǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺǬǼȁǴǾDZǶǾǺǼǬǝǬǼǬǷǵǴȃǬǟȃǬǽǾǺǶǻǷǺǽǶǴǵdzǬǽǬDzDZǹ ǮȇǼǺǽȄDZǵdzDZǷDZǹȈȊǴǺǽǹǬȅDZǹǽǴǽǾDZǸǺǵǿǮǷǬDzǹDZǹǴȋ

&HQDYÿSURYL]H5.3ULFHLQFFRPPLVVLRQRIWKHUHDOHVWDWHDJHQF\ǮǶǷǶǺǸǴǽǽǴȊǬǯDZǹǾǽǾǮǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

107


Realitní makléř: Blanka Skácelová Kontakt: +420 606 836 762 E-mail: blanka.skacelova@century21.cz

35925(38%/,.29É9,/$9$75$.7,91Ì/2.$/,7ę35$+<%5$1Ì. 35925(38%/,.29É 9,/$ 9 $75$.7,91Ì /2.$/,7ę 35$+<  %5$1Ì. 3URGHM SUYRUHSXEOLNRYp YLO\ Y %UDQtNX YKRGQp N E\GOHQt L SRGQLNiQt YH YHOPL NOLGQpP SURVWŐHGt 9GRPĚVHQDFKi]tVDPRVWDWQpE\WRYpMHGQRWN\RGLVSR]LFtFKNNDYSRGNURYt9SŐt]HPtMHNGLVSR]LFLNRPHUÿQtSURVWRURYHOLNRVWLP2'iOHNGRPXQiOHæt VDPRVWDWQpJDUiæHVNOHSNHNDæGpE\WRYpMHGQRWFHXGUæRYDQi]DKUDGDRSORäHP2'ŢPMHYGREUpPVWDYXSRÿiVWHÿQpUHNRQVWUXNFLVPRæQRVWtUR]ätŐHQtSRGNURY QtKRE\WX.OLGQiORNDOLWDVYHOPLGREURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWtDGRSUDYQtGRVWXSQRVWt'RPOXYWHVLSURKOtGNXVPDNOpŐHP'RSRUXÿXMHPH $),5675(38%/,&9,//$,17+($775$&7,9(/2&$7,212)35$*8(%5$1Ì.)RU6DOHD)LUVW5HSXEOLFYLOODLQ%UDQtNLQYHU\SHDFHIXOVXUURXQGLQJVVXLWDEOHIRUUHVL GHQWLDORUEXVLQHVVSXUSRVHV,WFRQVLVWVRIWKUHHVHSDUDWHÁDWXQLWVFRPSULVLQJNLWFKHQQRRNLQWKHKRXVHDQGLQWKHDWWLF&RPPHUFLDOVSDFHRIPñ LVDYDLODEOHRQWKHJURXQGÁRRU,QDGGLWLRQWKHKRXVHKDVWZRVHSDUDWHJDUDJHVDFHOODUIRUHDFKÁDWXQLWDQGDZHOONHSWPñJDUGHQ7KHKRXVHLVLQJRRGFRQGLWLRQ DIWHUSDUWLDOUHFRQVWUXFWLRQZLWKWKHSRVVLELOLW\RIFRQVWUXFWLQJDQDWWLFÁDW4XLHWORFDWLRQZLWKH[FHOOHQWDPHQLWLHVDQGWUDQVSRUWOLQNV$UUDQJHDYLHZLQJRIWKHSUHPLVHV ZLWKDQDJHQW:(5(&200(1'7+,63523(57< ǎǴǷǷǬǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǮǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǴ%5$1,.ǛǼǺǰǬDzǬǮǴǷǷȇǮǼDZǸDZǹǛDZǼǮǺǵǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴǮǼǬǵǺǹDZǍǼǬǹǴǶǽǻǺǶǺǵǹǺDZǴǾǴȁǺDZ ǸDZǽǾǺǻǼǴǯǺǰǹǺDZǰǷȋDzǴǷȈȋǴǭǴdzǹDZǽǬǎǰǺǸDZǺǾǰDZǷȈǹȇDZǶǮǬǼǾǴǼȇǶǶǮǸǬǹǽǬǼǰDZǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǴǸDZDZǾǽȋǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǺDZǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǺǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2ǖǼǺǸDZǾǺǯǺǰǺǸǴǸDZDZǾǺǾǰDZǷȈǹȇȁǯǬǼǬDzǬǻǺǰǮǬǷȇǰǷȋǶǬDzǰǺǵǴdzǶǮǬǼǾǴǼǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǐǺǸǹǬȁǺǰǴǾǽȋǮȁǺǼǺȄDZǸǽǺǽǾǺȋǹǴǴǻǺǽǷDZ ȃǬǽǾǴȃǹǺǵǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǼǬǽȄǴǼDZǹǴȋǸǬǹǽǬǼǰǹǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇǝǻǺǶǺǵǹǺDZǸDZǽǾǺǽǻǼDZǮǺǽȁǺǰǹǺǵǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǺǵǴǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸ ǐǺǯǺǮǺǼǴǾDZǽȈǺǻǼǺǽǸǺǾǼDZǽǸǬǶǷDZǼǺǸǜǑǖǚǘǑǙǐǟǑǘ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 108

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


CENTURY 21 Bonus Praha Kontakt: +420 775 357 125 E-mail: bonuspraha@century21.cz

7ŏÌ+9ę=',þ.29ê+256.ê+27(/,'2/.5.212ã( 7ŐtKYĚ]GLÿNRYëKRUVNë+RWHO,'2/.UNRQRäH+RWHO,'2/VHQDFKi]tY]iSDGQtFK.UNRQRätFKYQDGPRŐVNpYëäFHP-HY\KOHGiYiQSURVYpNOLGQpDWLFKpSURVWŐHGt'tN\VYp PXXPtVWĚQtQDEt]tNUiVQëSRKOHGGR~GROt'ROQtFK0tVHÿHN+RWHOMHURYQĚæY\XætYiQNÀUHPQtPDNFtP äNROHQtSUDFRYQtPHHWLQJ\DWG -HY\EDYHQUHFHSFtDYHVWHMQëFKSURVWR UiFKVHSDNQDFKi]tLSURVWRU\SURU\FKOpREÿHUVWYHQt1DEt]tFHONHPSRNRMŢSURKRVW\9äHFKQ\SRNRMHPDMtYODVWQtVRFLiOQt]DŐt]HQtMVRXVWDQGDUGQĚY\EDYHQ\QRYëPQiE\WNHP DWHOHYL]RUHPVHVDWHOLWQtPSŐtMPHP$SDUWPiMVRXSDNRSURWLEĚæQëPSRNRMŢPY\EDYHQDKRGQRWQĚMätPL]DŐL]RYDFtPLSŐHGPĚW\QiE\WNRYRXVHVWDYRXVSUFKRYëPER[HPÿLURKRYRX YDQRX+RWHOPiYODVWQtNRPSOHWQĚY\EDYHQRXUHVWDXUDFLMHMtæSURYR]QtNDSDFLWDD]i]HPtSOQĚRGSRYtGiNDSDFLWiPXE\WRYDFtPDGiOHGLVSRQXMHRGGĚOLWHOQëPVDORQNHP0H]LYë ]QDPQpIDNWRU\Y\XæLWtKRWHOXYKODYQtWM]LPQtVH]yQĚSDWŐt]HMPpQDPtVWQtSŐtURGQtSRGPtQN\]DMLäŘXMtFtYæG\GRVWDWHÿQpPQRæVWYtVQĚKRYpSRNUëYN\.O\æDŐVNëPDNWLYLWiPSDNO]H Y\XætWO\æDŐVNëYOHNY]GiOHQëRGKRWHOXFFDPSŐtSDGQĚVNLDUHiOQD+RUQtFK0tVHÿNiFKNWHUëMHRGKRWHOXY]GiOHQFFDP VWDU,'2/+RWHOLQWKH*LDQW0RXQWDLQV,'2/+RWHOLVVLWXDWHGLQWKH:HVWHUQ*LDQW0RXQWDLQVDWDQDOWLWXGHRIPHWUHV,WLVVRXJKWDIWHUIRULWVSHDFHIXODQGTXLHWVXUURXQGLQJV 7KDQNVWRLWVORFDWLRQLWDIIRUGVDQDPD]LQJYLHZRIWKHYDOOH\RI'ROQt0tVHÿN\7KH+RWHOLVDOVRXVHGIRUFRPSDQ\HYHQWV WUDLQLQJFRXUVHVZRUNLQJPHHWLQJVHWF ,WLVHTXLSSHGZLWK DUHFHSWLRQGHVN)DVWIRRGRXWOHWVDUHORFDWHGLQWKHVDPHSUHPLVHV7KHUHDUHDWRWDORIJXHVWURRPV$OOWKHURRPVKDYHHQVXLWHEDWKURRPVDQGDUHVWDQGDUGO\HTXLSSHGZLWKQHZIXU QLWXUHDQGVDWHOOLWH79$SDUWPHQWVLQFRQWUDVWWRWKHVWDQGDUGURRPVDUHHTXLSSHGZLWKPRUHYDOXDEOHLWHPVIXUQLWXUHVXLWHVKRZHUFXELFOHRUFRUQHUEDWKWXE7KH+RWHOKDVLWVRZQFRP SOHWHO\IXUQLVKHGUHVWDXUDQWZLWKORXQJHWKHRSHUDWLRQDOFDSDFLW\DQGIDFLOLWLHVRIZKLFKIXOO\FRPSO\ZLWKWKHDFFRPPRGDWLRQFDSDFLW\$OZD\VGHSHQGLQJRQVXIÀFLHQWVQRZFRYHUWKHORFDO QDWXUDOFRQGLWLRQVUDQNDPRQJWKHLPSRUWDQWIDFWRUVIRUXVHRIWKH+RWHOLQWKHPDLQLHZLQWHUVHDVRQ6NLHUVPD\XVHWKHVNLOLIWVLWXDWHGDSSUR[PHWUHVIURPWKH+RWHODQGWKHVNL UHVRUWLQ+RUQt0tVHÿN\ZKLFKLVDSSUR[PHWUHVIURPWKH+RWHO ǞǼDZȁdzǮDZdzǰǺȃǹȇǵǺǾDZǷȈ©,'2/ªǮǯǺǼǬȁǖǼǶǺǹǺȄDZǚǾDZǷȈ©,'2/ªǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǮdzǬǻǬǰǹǺǵȃǬǽǾǴǯǺǼǖǼǶǺǹǺȄDZǹǬǮȇǽǺǾDZǸDZǾǼǺǮǹǬǰǿǼǺǮǹDZǸǸǺǼȋǚǹǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǹDZǴdzǸDZǹǹǺǵ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊdzǬǽǮǺǵǻǺǶǺǵǴǿȊǾǍǷǬǯǺǰǬǼȋDZǯǺǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǴȊǴdzǺǾDZǷȋǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǮǺǽȁǴǾǴǾDZǷȈǹȇǵǮǴǰǹǬǰǺǷǴǹǿǙǴDzǹǴDZǘǴǽDZȃǶǴǚǾDZǷȈǾǬǶDzDZǴǽǻǺǷȈdzǿDZǾǽȋǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮǹȇȁǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǽDZǸǴǹǬǼȇǭǴdzǹDZǽǮǽǾǼDZȃǴǴǾǰ ǚǹǴǸDZDZǾǼDZȂDZǻȄǹǮȉǾǺǸDzDZǻǺǸDZȅDZǹǴǴǹǬȁǺǰǴǾǽȋǸDZǽǾǺǰǷȋȀǬǽǾȀǿǰǬǎǺǾDZǷDZǹǺǸDZǼǺǮǰǷȋǯǺǽǾDZǵǎǽDZ ǹǺǸDZǼǬǴǸDZȊǾǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǽǬǹǿdzǷȇǺǽǹǬȅDZǹȇǹǺǮǺǵǸDZǭDZǷȈȊǴǽǻǿǾǹǴǶǺǮȇǸǾDZǷDZǮǴǰDZǹǴDZǸnjǻǬǼǾǬǸDZǹǾȇǻǺǽǼǬǮǹDZǹǴȊǽǺǽǾǬǹǰǬǼǾǹȇǸǴǹǺǸDZǼǬǸǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹȇǻǺ ǭǺǷDZDZǮȇǽǺǶǺǸǿǶǷǬǽǽǿǶǬǶǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇǸǴǻǼDZǰǸDZǾǬǸǴǾǬǶǴǸDZǭDZǷȈǹȇǸǴǯǬǼǹǴǾǿǼǬǸǴǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǷǴǿǯǷǺǮǺǵǮǬǹǹǺǵǛǼȋǸǺǮǺǾDZǷDZǴǸDZDZǾǽȋǽǬǿǹǬ©ǽǺǷǹDZȃǹǬȋªǻDZȅDZǼǬ Ǵ:KLUOSRROǎǺǾDZǷDZDZǽǾȈǽǺǭǽǾǮDZǹǹȇǵǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹȇǵǼDZǽǾǺǼǬǹȃȈǴȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇDZǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾǴǴǭǬdzǬǻǺǷǹǺǽǾȈȊǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾǮǸDZǽǾǴǸǺǽǾǴǺǾDZǷȋǶǼǺǸDZǾǺǯǺDZǽǾȈ ǺǾǰDZǷȈǹȇǵǸǬǷȇǵǽǬǷǺǹǝǼDZǰǴǮǬDzǹȇȁȀǬǶǾǺǼǺǮǰǷȋȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴǺǾDZǷȋǮǯǷǬǮǹȇǵǾǺDZǽǾȈdzǴǸǹǴǵǽDZdzǺǹǸǺDzǹǺǹǬdzǮǬǾȈǸDZǽǾǹȇDZǻǼǴǼǺǰǹȇDZǿǽǷǺǮǴȋǮǽDZǯǰǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬȊȅǴDZ ǰǺǽǾǬǾǺȃǹǺDZǶǺǷǴȃDZǽǾǮǺǽǹDZDzǹǺǯǺǻǺǶǼǺǮǬǐǷȋǶǬǾǬǹǴȋǹǬǷȇDzǬȁǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǻǺǰȆDZǸǹǴǶǹǬȁǺǰȋȅǴǵǽȋǻǼǴǸDZǼǹǺǮǸDZǾǼǬȁǺǾǺǾDZǷȋǴǷǴǯǺǼǹǺǷȇDzǹȇǵǶǿǼǺǼǾǮ ǎDZǼȁǹǴȁǘǴǽDZȃǶǬȁǹǬǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴǸDZǾǼǺǮǺǾǺǾDZǷȋ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

109


Realitní makléř: Šárka Kováčová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: sarka.kovacova@century21.cz

½…Ä

9ê-,0(þ1ê'š0+/('É9ê-,0(þ1e0$-,7(/( (;&(37,21$/+20(/22.,1*)25(;&(37,21$/2:1(5 ([NOX]LYQtPRGHUQtURGLQQëGŢPSRVOHGQt]WL]DMtPDYëFKGRPŢYLODSDUNX=GLE\%XGRXFtPPDMLWHOŢPQDEt]tVRXNURPt9,3VRXVHG\DNUiVQRXUH]LGHQÿQtÿWYUŘ-HGQRSRGODæ QtGŢPGLVSR]LÿQĚŐHäHQMDNRNNP2QDSURVWREH]EDULpURYpE\GOHQt2E\WQiPtVWQRVWKDODNRXSHOQD²WHSORYRGQtSRGODKRYpY\WiSĚQtHOHNWULFNpORæQLFHSUDFRYQ\²WRSQp WĚOHVR'ŐHYĚQiEH]SHÿQRVWQtRNQDYVWXSQtEH]SHÿQRVWQtGYHŐHDEH]SHÿQRVWQtV\VWpP1t]NRHQHUJHWLFNpE\GOHQt'ŢPD]DKUDGDRULHQWRYiQDQD-=VWUDQX*DUiæVRXÿiVWtGRPX 3R]HPHNP2VXGUæRYDQëPWUiYQtNHP([NOX]LYQĚSURQHMQiURÿQĚMät%\GOHQtYNUiVQpSŐtURGĚSiUNURNŢRGFLYLOL]DFHYH9OWDYVNpP~GROtYEOt]NRVWLFKUiQĚQpSŐtURGQtREODVWL'ROQt 3RYOWDYt9NDWDVWUXREFH=GLE\9ëMLPHÿQëGŢPKOHGiYëMLPHÿQpPDMLWHOH ([FOXVLYHPRGHUQIDPLO\KRPHODVWRILQWHUHVWLQJKRPHVIURPWKH=GLE\9LOOD3DUN,WRIIHUVLWVIXWXUHRZQHUVSULYDF\9,3QHLJKERXUVDQGDJRUJHRXVUHVLGHQWLDODUHD7KLV VLQJOHOHYHOKRPHLVGHVLJQHGDVNNP2IXOO\EDUULHUIUHHOLYLQJ/LYLQJURRPKDOOEDWK²KRWZDWHUÁRRUHOHFWULFKHDWEHGURRPVRIÀFHV²KHDWHOHPHQW:RRGHQVHFXULW\ZLQ GRZVDQGHQWU\GRRUVVHFXULW\V\VWHP/RZHQHUJ\OLYLQJ+RXVHDQGJDUGHQIDFHVRXWK*DUDJHLVSDUWRIWKHKRPH3URSHUW\VL]HLVP2 with maintained lawn. Exclusively for the PRVWGHPDQGLQJ/LYLQJLQZRQGHUIXOQDWXUHMXVWDIHZVWHSVIURPFLYLOL]DWLRQLQWKH9OWDYD5LYHU9DOOH\QHDUWKHFRQVHUYDWLRQDUHD'ROQt3RYOWDYt,QWKH=GLE\FDGDVWUHDUHD([FHSWLR QDOKRPHORRNLQJIRUH[FHSWLRQDORZQHU ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇǵ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǽDZǸDZǵǹȇǵ ǰǺǸ ǻǺǽǷDZǰǹǴǵ Ǵdz ǿǹǴǶǬǷȈǹȇȁ ǰǺǸǺǮ dzǬǽǾǼǺǵǶǴ ©9LODSDUN =GLE\ª ǺǭDZǽǻDZȃǴǾ ǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈ ǭǿǰǿȅǴǸ ǮǷǬǰDZǷȈȂǬǸ 9,3 ǽǺǽDZǰǴ Ǵ ǶǼǬǽǴǮȇǵ DzǴǷǺǵ ǼǬǵǺǹ ǼDZdzǴǰDZǹȂǴǵ ǚǰǹǺȉǾǬDzǹȇǵ ǰǺǸ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬ NN Ǹ2 DzǴǷȈDZ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǺ Ǵ ǰǷȋ ǴǹǮǬǷǴǰǺǮ ǏǺǽǾǴǹǬȋ ȁǺǷǷ ǮǬǹǹǬȋ ǶǺǸǹǬǾǬ ²ȉǷDZǶǾǼǴȃDZǽǶǴDZǾDZǻǷǺǮǺǰǹȇDZǻǺǷȇǽǻǺǰǺǯǼDZǮǺǸǽǻǬǷȈǹȋǶǬǭǴǹDZǾ²ǼǬǰǴǬǾǺǼȇǐDZǼDZǮȋǹǹȇDZǭDZdzǺǻǬǽǹȇDZǺǶǹǬǮȁǺǰǹȇDZdzǬȅǴǾǹȇDZǰǮDZǼǴǴǽǴǽǾDZǸǬǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴǐǺǸ ǽ ǹǴdzǶǴǸ ǻǺǾǼDZǭǷDZǹǴDZǸ ȉǹDZǼǯǴǴ ǐǺǸ Ǵ ǽǬǰ ǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹȇ ǹǬ ǪǯǺǓǬǻǬǰ ǏǬǼǬDz ȋǮǷȋDZǾǽȋ ȃǬǽǾȈȊ ǰǺǸǬ ǟȃǬǽǾǺǶ Ǹ2 ǽ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǯǬdzǺǹǺǸ ǩǶǽǶǷȊdzǴǮ ǰǷȋ ǽǬǸȇȁ ǮdzȇǽǶǬǾDZǷȈǹȇȁǒǴdzǹȈǽǼDZǰǴDzǴǮǺǻǴǽǹǺǵǻǼǴǼǺǰȇǮǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁȄǬǯǬȁǺǾȂǴǮǴǷǴdzǬȂǴǴǮǰǺǷǴǹDZǎǷǾǬǮȇǼȋǰǺǸǽǺȁǼǬǹȋDZǸǺǵǻǼǴǼǺǰǹǺǵǺǭǷǬǽǾȈȊ©'ROQt3RYOWDYtªǐǺǸ ǺǾǹǺǽǴǾǽȋǶǻǺǽDZǷǶǿǓǰǴǭȇǔǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇǵǰǺǸDzǰDZǾǽǮǺǴȁǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹȇȁȁǺdzȋDZǮ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿCZK 9tFHLQIRUPDFtQDZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 110

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Lenka Svobodová Kontakt: +420 281 866 806 E-mail: lenka.svobodova@century21.cz

½…Ä

'292/8-(0(6,1$%Ì'1287262%,7ê'š0352262%,7e+20$-,7(/(:(2))(5)256$/($125,*,1$/+286()25$',67,1&7,9(2:1(5 7DWRUHSUH]HQWDWLYQtYLODVHQDFKi]tYNOLGQpPSURVWŐHGtXPtVWĚQiYUH]LGHQÿQt]iVWDYEĚURGLQQëFKGRPŢDYLODGRPŢYHGOH3UŢKRQLFNpKRSDUNXY2VQLFL-HGQiVHR]FHODYëMLPHÿQRXQHPR YLWRVWVYpKRGUXKX]KOHGLVNDSORäQpUR]OHKORVWLREMHPRYëFKSDUDPHWUŢNYDOLWQtKRVWDYHEQĚDUFKLWHNWRQLFNpKRSURYHGHQtUR]VDKXIXQNÿQtKRY\XæLWtVWXSQĚY\EDYHQtD]SŢVREXXVSRŐiGiQt .GRPXQiOHætSR]HPHNRUR]OR]HP2VRNUDVQRX]DKUDGRXELRMH]tUNHPNXUWHPVRVYĚWOHQtPDYHQNRYQtPNUEHP6RXÿiVWtGRPXMH]LPQt]DKUDGDNUEZHOOQHVVVROiULXPED ]pQ P2 DSĚWNRXSHOHQ&HONRYiXæLWQiSRGODKRYiSORFKDMHP2 EH]SORFK\VSODYHFNëPED]pQHPDUHOD[DÿQtPSURVWRUHP 9LODMHVYëPUR]VDKHPDSURYHGHQtPYëUD]QĚQDGVWDQ GDUGQtDRMHGLQĚOi 7KLVWUDGLWLRQDOYLOODLVORFDWHGLQDWUDQTXLOHQYLURQPHQWLQDUHVLGHQWLDODUHDRIIDPLO\KRPHVDQGYLOODVQH[WWRWKH3UŢKRQLFH3DUNLQ2VQLFH,WLVDWRWDOO\XQLTXHSURSHUW\RILWVNLQGLQWHUPVRIVXUIDFHDUHD YROXPHSDUDPHWHUVTXDOLW\FRQVWUXFWLRQDUFKLWHFWRQLFGHVLJQUDQJHRIIXQFWLRQDOXVDJHOHYHORIHTXLSPHQWDQGOD\RXW7KHKRXVHLVVHWRQDSORWRIPñZLWKRUQDPHQWDOJDUGHQELRODNHÁRRGOLWWHQQLV FRXUWDQGRXWGRRUÀUHSODFH7KHYLOOD FRQWDLQVDZLQWHUJDUGHQÀUHSODFHJ\PVRODULXPVZLPPLQJSRRO Pñ DQGÀYHEHGURRPV7KHWRWDOXVDEOHÁRRUDUHDLVPñ H[FOXGLQJSORWVZLPPLQJSRRO and relaxation area). This villa is notably above average and extraordinary in style and extent. This is a home for a real personality. ǘȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǰǺǸǰǷȋǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǮǷǬǰDZǷȈȂǬǩǾǬǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǬȋǮǴǷǷǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬǮǽǻǺǶǺǵǹǺǸǼǬǵǺǹDZdzǬǽǾǼǺDZǹǹǺǸǽDZǸDZǵǹȇǸǴǶǺǾǾDZǰDzǬǸǴǴǮǴǷǷǬǸǴǮǺdzǷDZǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ǻǬǼǶǬǮǛǼǿǯǺǹǴȂǬȁǮǚǽǹǴȂDZǩǾǺǽǺǮDZǼȄDZǹǹǺǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǬȋǮǽǮǺDZǸǶǷǬǽǽDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈǻǺǻǷǺȅǬǰǴdzǬǹǴǸǬDZǯǺǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǻǬǼǬǸDZǾǼǬǸǺǭȆDZǸǬǶǬȃDZǽǾǮǿǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǬǼȁǴǾDZǶǾǿǼǹȇȁǼǬǭǺǾ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǺǸǿǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴȊǿǼǺǮǹȊǺǽǹǬȅDZǹǴȋǴǽǻǺǽǺǭǿǼǬdzǸDZȅDZǹǴȋǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǿȃǬǽǾǺǶǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǽǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǽǬǰǺǸȉǶǺǺdzDZǼǺǸǶǺǼǾǺǸǽǺǽǮDZȅDZǹǴDZǸǴǽǬǰǺǮȇǸ ǶǬǸǴǹǺǸǎǰǺǸDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴDZǽǾȈdzǴǸǹǴǵǽǬǰǶǬǸǴǹZHOQHVVdzǺǹǬǽǺǷȋǼǴǵǭǬǽǽDZǵǹ Ǹ2 ǴǻȋǾȈǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǚǭȅǬȋǻǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2 ǭDZdzǻǷǺȅǬǰǴǻǷǬǮǬǾDZǷȈǹǺǯǺ ǭǬǽǽDZǵǹǬ Ǵ dzǺǹȇ ǺǾǰȇȁǬ ǎǴǷǷǬ ǻǺ ǽǮǺǴǸ ǸǬǽȄǾǬǭǬǸ Ǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȊ ǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾ ǽǬǸȇǸ ǮȇǽǺǶǴǸ ǾǼDZǭǺǮǬǹǴȋǸ Ǵ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǵ ǙDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǻǼDZǰǹǬdzǹǬȃDZǹǬ ǰǷȋ ǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǮǷǬǰDZǷȈȂǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿCZK 39.900.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Elán, Smetanova 240, Úvaly 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

111


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

352'(-52',11e+2'2080235$+$%5$1Ì. 'RYROXMHPHVLYiPQDEtGQRXWXQLNiWQtURGLQQëGŢPQD3UD]H%UDQtNXYDWUDNWLYQtDæiGDQpORNDOLWĚ1D'REHäFH3URVWRUQëSDWURYëGŢPRXæLWQpSORäHP29HVQtæHQpPSŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tWĚORFYLÿQDSUiGHOQD DVNOHS\9SŐt]HPtGRPXMHSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVNUEHPMtGHOQtPNRXWHPDYHONëPIUDQFRX]VNëPRNQHP]HNWHUpKRVHYVWXSXMHQDYHQNRYQtWHUDVXD]DKUDGXGiOHNXFK\ŁVNëNRXWD:&9SUYQtPSDWŐHMVRXWŐLORæQLFH SURVWRUQiNRXSHOQDVHGYĚPDXP\YDGO\:&DELGHWHPäDWQDEDONRQDORGæLHVNUiVQëPYëKOHGHP9HGUXKpPSDWŐHMHREëYDFtSRNRMSUDFRYQDORæQLFHPtVWRSURNXFK\ŁVNRXOLQNXNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPD:& =EDONRQXNUiVQëYëKOHGQD3UDKX'LN\VYpPXGLVSR]LÿQtPXŐHäHQtO]HGŢPSRXætWSURGYRXJHQHUDÿQtE\GOHQt.GRPXQiOHætJDUiæLY\]QDÿHQpSDUNRYDFtVWiQt9PtVWĚVHQDFKi]t]iNODGQtäNRODäNRONDUHVWDXUDFHOpNiUQD1H GDOHNRRGGRPXDXWREXVRYi]DVWiYND=HOHQëSUXKRGNXGVHGRPLQXWGRVWDQHWHQDPHWUR&²%XGĚMRYLFNiLQDPHWUR$åHOLYVNpKRQHERRSDÿQëPVPĚUHPQD'YRUFHRGNXGVHSRSŐHVWXSXQDWUDPYDMGRVWDQHWHDæGRFHQWUD :HRIIHUDGLVWLQFWLYHIDPLO\KRPHIRUVDOHLQ3UDJXH%UDQtNLQWKHDWWUDFWLYHDQGGHVLUDEOHORFDWLRQRI1D'REHäFH7KLVLVDODUJHGRXEOHVWRUH\KRXVHZLWKXVDEOHDUHDRIPñ7KHUHLVDJ\PODXQGU\DQGFHOODURQWKH ORZHUJURXQGÁRRU7KHJURXQGÁRRUFRQWDLQVDVSDFLRXVOLYLQJURRPZLWKÀUHSODFHGLQLQJQRRNÀWWHGNLWFKHQDQG:&/DUJH)UHQFKGRRUVOHDGWRWKHWHUUDFHDQGJDUGHQ7KHVWÁRRUFRPSULVHVWKUHHEHGURRPVVSDFLRXVED WKURRPZLWKWZRZDVKEDVLQVWRLOHWDQGELGHWGUHVVLQJURRPEDOFRQ\DQGORJJLDZLWKDEHDXWLIXOYLHZ7KHQGÁRRUFRQVLVWVRIOLYLQJURRPVWXG\EHGURRPVSDFHIRUDNLWFKHQXQLWEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHW7KH EDOFRQ\DIIRUGVDZRQGHUIXOYLVWDRI3UDJXH'XHWRLWVGHVLJQWKHKRXVHLVVXLWDEOHDVDWZRJHQHUDWLRQGZHOOLQJ$JDUDJHDQGDOORFDWHGSDUNLQJVSDFHDUHSDUWRIWKHKRXVH$QHOHPHQWDU\VFKRRONLQGHUJDUWHQUHVWDXUDQW DQGSKDUPDF\DUHVLWXDWHGLQWKHYLFLQLW\7KH=HOHQëSUXKEXVVWRSIRUOLQHVDQGLVQRWIDUIURPWKHKRXVHE\ZKLFK%XGĚMRYLFNi²D0HWUR&VWDWLRQDQGåHOLYVNpKR³D0HWUR$VWDWLRQDUHUHDFKHGZLWKLQPLQXWHV %XVHVLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQWDNH\RXWR'YRUFHIURPZKHUHWUDPVDQGGHSDUWIRUWKHFLW\FHQWUH ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǿǹǴǶǬǷȈǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǮǛǼǬǯDZǍǼǬǹǴǶǮǻǼǴǮǷDZǶǬǾDZǷȈǹǺǸǴǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǼǬǵǺǹDZ1D'REHäFHǛǼǺǽǾǺǼǹȇǵǰǺǸǽDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǾǼDZǹǬDzDZǼǹȇǵdzǬǷǻǼǬȃDZȃǹǬȋǻǺǰǮǬǷȇǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǶǬǸǴǹǺǸdzǺǹǺǵǽǾǺǷǺǮǺǵǴǽǭǺǷȈȄǴǸȀǼǬǹȂǿdzǽǶǴǸǺǶǹǺǸǴdzǶǺǾǺǼǺǯǺDZǽǾȈǮȁǺǰǹǬǺǾǶǼȇǾǿȊǾDZǼǼǬǽǿǴǮǽǬǰǾǬǸDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋdzǺǹǬ ǶǿȁǹǴǴǾǿǬǷDZǾǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǾǼǴǽǻǬǷȈǹǴǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǮǿǸȋǼǬǶǺǮǴǹǬǸǴǾǿǬǷDZǾǺǸǴǭǴǰDZǯǬǼǰDZǼǺǭǹǬȋǭǬǷǶǺǹǴǷǺǰDzǴȋǽǻǼDZǶǼǬǽǹȇǸǮǴǰǺǸǙǬǽǷDZǰǿȊȅDZǸȉǾǬDzDZǯǺǽǾǴǹǬȋ ǼǬǭǺȃǴǵǶǬǭǴǹDZǾǽǻǬǷȈǹȋǸDZǽǾǺǰǷȋǶǿȁǹǴǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǝǭǬǷǶǺǹǬǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǮǴǰǹǬǛǼǬǯǿǍǷǬǯǺǰǬǼȋȁǺǼǺȄDZǵǻǷǬǹǴǼǺǮǶDZǰǺǸǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǰǷȋ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǻǺǶǺǷDZǹǴǵǖǰǺǸǿǺǾǹǺǽǴǾǽȋǯǬǼǬDzǴǮȇǰDZǷDZǹǹǺDZǻǬǼǶǺǮǺȃǹǺDZǸDZǽǾǺǎǼǬǵǺǹDZDZǽǾȈǹǬȃǬǷȈǹǬȋȄǶǺǷǬǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰǼDZǽǾǺǼǬǹǬǻǾDZǶǬǙDZǰǬǷDZǶǺǺǾǰǺǸǬǺǽǾǬǹǺǮǶǬǬǮǾǺǭǿǽǬ=HOHQëSUXK ȱǺǾǶǿǰǬǮǻǼDZǰDZǷǬȁǸǴǹǿǾǸǺDzǹǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǰǺǸDZǾǼǺ&²%XGĚMRYLFNiǴǷǴǹǬǸDZǾǼǺnjåHOLYVNpKRǴǷǴǮǻǼǺǾǴǮǺǻǺǷǺDzǹǺǸǹǬǻǼǬǮǷDZǹǴǴǶ'YRUFHǬǾǬǸǽDZǽǾȈǹǬǾǼǬǸǮǬǴǴǷǴǶǺǾǺǼȇDZDZǰǿǾǰǺȂDZǹǾǼǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ .ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady 112

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

/8;861Ì52',11ê'š0..7*0235$+$1(%8ã,&( 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWQiGKHUQëVOXQHÿQëURGLQQëGŢPRYHOLNRVWL..VXæLWQRXSORFKRXP2YQiGKHUQpDNOLGQpORNDOLWĚ1HEXäLF9SŐt]HPtGRPXVHQDFKi]tSURVWRUQëREëYDFtSRNRMVSROXVMtGHO QtÿiVWtDNXFK\ŁVNëPNRXWHP.XFK\QĚMHY\EDYHQDYHVWDYĚQëPLVSRWŐHELÿLWURXERXVNORNHUDPLFNRXGHVNRXGLJHVWRŐtPLNURYOQQRXWURXERXOHGQLFtVPUD]QLÿNRXDEDURYëPSXOWHP=HYäHFKRNHQMHQiGKHU QëYëKOHGQDFHOp1HEXäLFH3ŐtPëYVWXSQDWHUDVXDGiOHGR]DKUDG\'iOHSRNRMNRXSHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPD:&JDUiæ9SDWŐHGRPXVHQDFKi]tÿW\ŐLORæQLFHYMHGQp]QLFKYVWXSQDEDONRQMHGQDNRX SHOQDVHVSUFKRYëPNRXWHPD:&DGUXKiNRXSHOQDVYDQRXVSUFKRYëPNRXWHPGYĚPDXP\YDGO\:&DELGHWHP9VXWHUpQXGRPXMHSRNRMNWHUëO]HY\XætWMDNRSRVLORYQXÿLVSROHÿHQVNRXPtVWQRVWGiOHWHFK QLFNiPtVWQRVWDVNODG.GRPXQiOHæt]DKUDGDVXGUæRYDQëPLNHŐL'ŢPVHQDFKi]tQDRNUDMLREFHMHWHG\]DMLäWĚQDEVROXWQtNOLGDVRXNURPt9PtVWĚVHQDFKi]tYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWäNRONDäNROD 0H]LQiURGQtäNRODY3UD]HREFKRG\SRäWDUHVWDXUDFHPtVWHPSURFKi]tQĚNROLNWXULVWLFNëFKWUDVDF\NORVWH]HNNWHUpYHGRXDæGR'LYRNpãiUN\$XWREXVRYi]DVWiYND1HEXäLFHVGREUëPGRSUDYQtPVSRMHQtP QDPHWUR'HMYLFNiGRFFDPLQXWVHQDFKi]tPRGGRPX'REUiGRVWXSQRVWURYQĚæQDOHWLäWĚDQD3UDæVNëRNUXK1HEXäLFHMVRXQiGKHUQiREHFRENORSHQiOHV\VPRæQRVWtVSRUWRYQtKRY\æLWtDNUHOD[DFL :HDUHRIIHULQJDEHDXWLIXOVXQQ\IDPLO\KRXVHZLWKWKHOD\RXWRIURRPVDQGDNLWFKHQQRRNRYHUDÁRRUDUHDRIPñLQWKHORYHO\WUDQTXLOORFDWLRQRI1HEXäLFH7KHJURXQGÁRRUFRPSULVHVDVSDFLRXVOLYLQJ URRPZLWKGLQLQJDUHDDQGNLWFKHQHWWH7KHNLWFKHQLVHTXLSSHGZLWKEXLOWLQDSSOLDQFHVRYHQFHUDPLFKREUDQJHKRRGPLFURZDYHRYHQIULGJHZLWKIUHH]HUDQGDEDU$OOWKHZLQGRZVSURYLGHDZRQGHUIXOYLHZ RIWKHZKROHRI1HEXäLFH7KHUHLVGLUHFWDFFHVVWRWKHWHUUDFHOHDGLQJRXWLQWRWKHJDUGHQ,QDGGLWLRQWKHUHLVDEHGURRPEDWKURRPZLWKVKRZHUFRUQHUDQGWRLOHW)RXUEHGURRPVDUHVLWXDWHGRQWKHÀUVWÁR or, one of them with a balcony, one bathroom with shower corner and toilet and the other bathroom with bathtub, shower corner, two washbasins, toilet and bidet. The basement consists of a room that can be XVHGDVDJ\PRUORXQJHDOVRDXWLOLW\URRPDQGVWRUHURRP7KHUHLVDOVRDJDUDJHDQGDQHVWDEOLVKHGJDUGHQ7KHKRXVHLVORFDWHGRQWKHRXWVNLUWVRIWKHWRZQVHFXULQJDEVROXWHSHDFHDQGSULYDF\7KHWRZQ KDVDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV²NLQGHUJDUWHQVFKRRO,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXHVKRSV3RVW2IÀFHUHVWDXUDQWVVHYHUDOKLNLQJWUDLOVDQGF\FOLQJURXWHVOHDGLQJXSWRWKH:LOGãiUNDQDWXUDOUHVHUYH7KH1H EXäLFHEXVVWRSLVPHWUHVDZD\ZLWKDJRRGWUDQVSRUWFRQQHFWLRQWR'HMYLFNi0HWURVWDWLRQLQDERXWPLQXWHV7KHUHLVHDV\DFFHVVWRWKH$LUSRUWDQGWKH3UDJXH5LQJ1HEXäLFHLVDEHDXWLIXOWRZQVXU rounded by forests, with facilities for sport and relaxation. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǻǼDZǶǼǬǽǹȇǵǽǺǷǹDZȃǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ..ǽDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǶǼǬǽǴǮǺǸǴǾǴȁǺǸǻǺǽDZǷǶDZǙDZǭǿȄǴȂDZǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǻǼǺǽǾǺǼǹǬȋǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǽǾǺǷǺǮǺǵǴǶǿȁǹDZǵ ǖǿȁǹȋǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǬǮǽǾǼǺDZǹǹǺǵǭȇǾǺǮǺǵǾDZȁǹǴǶǺǵǻǷǴǾǬǰǿȁǺǮǶǬǮǬǼǺȃǹǬȋǻǬǹDZǷȈǽǾDZǶǷǺǶDZǼǬǸǴǶǬǮȇǾȋDzǶǬǸǴǶǼǺǮǺǷǹǺǮǬȋǻDZȃȈȁǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶǽǸǺǼǺdzǴǷȈǹǴǶǺǸǴǭǬǼǔdzǮǽDZȁǺǶǺǹǺǾǶǼȇǮǬDZǾǽȋ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹȇǵǮǴǰǹǬǮDZǽȈǻǺǽDZǷǺǶǙDZǭǿȄǴȂDZǛǼȋǸǺǵǮȇȁǺǰǹǬǾDZǼǼǬǽǿǴǮǽǬǰǖǼǺǸDZǾǺǯǺǮǰǺǸDZǯǺǽǾǴǹǬȋǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǯǬǼǬDzǙǬǮǾǺǼǺǸȉǾǬDzDZǰǺǸǬǹǬȁǺǰȋǾǽȋ ȃDZǾȇǼDZǽǻǬǷȈǹǴǮǺǰǹǺǵǴdzǹǴȁǮȇȁǺǰǹǬǭǬǷǶǺǹǺǰǹǬǮǬǹǹǬȋǶǺǸǹǬǾǬǽǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǴǾǿǬǷDZǾǺǸǰǼǿǯǬȋǽǮǬǹǹǺǵǰǿȄDZǮǺǵǶǬǭǴǹǺǵǰǮǿǸȋǼǬǶǺǮǴǹǬǸǴǿǹǴǾǬdzǺǸǴǭǴǰDZǎǻǺǰǮǬǷȈǹǺǸȉǾǬDzDZ DZǽǾȈǶǺǸǹǬǾǬǶǺǾǺǼǬȋǸǺDzDZǾǭȇǾȈǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǬǮǶǬȃDZǽǾǮDZǾǼDZǹǬDzDZǼǹǺǯǺdzǬǷǬǴǷǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǵdzǺǹȇǾǬǸDzDZǹǬȁǺǰȋǾǽȋǻǺǰǽǺǭǹǺDZǴǽǶǷǬǰǽǶǺDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǟǰǺǸǬǿȁǺDzDZǹǹȇǵǽǬǰǽǶǿǽǾǬǼǹǴǶǬǸǴ ǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬȃǾǺǯǬǼǬǹǾǴǼǿDZǾǬǭǽǺǷȊǾǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈǴǻǺǶǺǵǎǼǬǵǺǹDZǼǬdzǮǴǾǬȋǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ²ǰDZǾǽǶǴǵǽǬǰȄǶǺǷǬǘDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋȄǶǺǷǬǮǛǼǬǯDZ ǸǬǯǬdzǴǹȇǻǺȃǾǬǼDZǽǾǺǼǬǹȇȃDZǼDZdzǹǬǽDZǷDZǹǹȇǵǻǿǹǶǾǻǼǺȁǺǰǴǾǹDZǽǶǺǷȈǶǺǾǿǼǴǽǾǴȃDZǽǶǴȁǾǼǺǻǴǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁǰǺǼǺDzDZǶǶǺǾǺǼȇDZǮDZǰǿǾǶdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǿǐǴǮǺǶǬǤǬǼǶǬǎǸǺǾǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋ ǬǮǾǺǭǿǽǹǬȋǺǽǾǬǹǺǮǶǬ1HEXäLFHǽȁǺǼǺȄǴǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǸǽǺǺǭȅDZǹǴDZǸǰǺǸDZǾǼǺǐDZǵǮǴȂǶǬ ǺǶǺǷǺǸǴǹǿǾ ȁǺǼǺȄǴǵǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǬȋǰǺǽǾǿǻǹǺǽǾȈǬȉǼǺǻǺǼǾǬǴǶǺǷȈȂDZǮǺǵǛǼǬǯǴǙDZǭǿȅǴȂDZǶǼǬǽǴǮȇǵ ǻǺǽDZǷǺǶǺǶǼǿDzDZǹǹǺǵǷDZǽǬǸǴǽǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈȊǽǻǺǼǾǬǴǺǾǰȇȁǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿ&=. Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

113


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 733 538 145 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

352'(-$7<3,&.e9,/<035$+$672'š/.< 'RYROXMHPHVL9iPQDEtGQRXWQiGKHUQRXYLOXVXæLWQRXSORFKRXP2YOXNUDWLYQtORNDOLWĚ3UDK\6WRGŢOHNSŐtPRQDRNUDMLOHVDNGHPDMLWHOŢPQDEt]tDEVROXWQtVRXNURPtDNOLGRGUXFKXPĚVWD1HWUDGLÿQĚŐHäHQëSURVWRU GRPXXPRæŁXMHE\GOHQtYtFHÿOHQQpURGLQĚVWHMQĚWDNPŢæHSRVORXæLWMDNRUHSUH]HQWDWLYQtVtGORÀUP\'ŢPVWRMtQDSR]HPNXRUR]OR]HP2=DKUDGDNROHPGRPXMHXGUæRYDQiVHY]URVWOëPLVWURP\NHŐLDVNOHQtNHPVSŐtSUD YRXQDYHQNRYQtED]pQ9RNROtGRPXVHQDFKi]tYHäNHUiREÿDQVNiY\EDYHQRVWäNRO\äNRON\UHVWDXUDFHREFKRG\OpNiUQ\EDQNRPDW\SURPLORYQtN\VSRUWXYHGHYRNROtQĚNROLNF\NORWUDVYEOt]NRVWL.DOYiULHY0RWROH0RWROVNë RUGRYLNQHERSŐtURGQtSDUN.RätŐH0RWRO9GRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLRGGRPXVHQDFKi]tWUDPYDMRYp]DVWiYND.UHPDWRULXP0RWROVYëERUQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUD :HZRXOGOLNHWRRIIHU\RXDEHDXWLIXOYLOODZLWKXWLOLW\DUHDRIPñLQWKHSUHVWLJLRXVORFDOLW\RI3UDJXH²6WRGŢON\ULJKWRQWKHHGJHRIWKHIRUHVWZKLFKDIIRUGVRZQHUVDEVROXWHSULYDF\DQGWUDQTXLOOLW\DZD\IURPWKHFLW\QRL VH7KHQRQWUDGLWLRQDOO\GHVLJQHGKRXVHLVERWKVXLWDEOHDVDUHVLGHQFHIRUDODUJHIDPLO\RUDVWKHKHDGTXDUWHUVRIDFRPSDQ\7KHKRXVHLVEXLOWRQDSORWRIPñ7KHJDUGHQDURXQGWKHKRXVHLVPDLQWDLQHGZLWKHVWDEOLV KHGWUHHVVKUXEVDQGDJUHHQKRXVHDQGKDVSURYLVLRQIRUDQRXWGRRUVZLPPLQJSRRO$OOFLYLFDPHQLWLHVDUHVLWXDWHGLQWKHYLFLQLW\²VFKRROVNLQGHUJDUWHQVUHVWDXUDQWVVKRSVSKDUPDFLHV$706SRUWVHQWKXVLDVWVZLOODS SUHFLDWHVHYHUDOF\FOLQJURXWHVWKH.DOYiULHY0RWROHSURWHFWHGDUHD0RWROVNëRUGRYLN1DWXUDO0RQXPHQWDVZHOODVWKH.RätŐH0RWRO1DWXUH3DUN7KH.UHPDWRULXP0RWROWUDPVWRSLVZLWKLQZDONLQJGLVWDQ ce with excellent accessibility to the city centre. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸǶǼǬǽǴǮǿȊǮǴǷǷǿǽDzǴǷǺǵǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǮǻǺǻǿǷȋǼǹǺǸǼǬǵǺǹDZǛǼǬǯǬǝǾǺǰǿǷǶǴǻǼȋǸǺǼȋǰǺǸǽǷDZǽǺǸǯǰDZǮǷǬǰDZǷȈȂȇǭǿǰǿǾǴǸDZǾȈǬǭǽǺǷȊǾǹǿȊǶǺǹȀǴǰDZǹȂǴǬǷȈǹǺǽǾȈǴǻǺǶǺǵǺǾǯǺǼǺǰǽǶǺǵǽǿDZǾȇ ǙDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵǻǼǺDZǶǾǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǰǺǸǬǻǺdzǮǺǷȋDZǾǾǬǸDzǴǾȈǶǬǶǭǺǷȈȄǺǵǽDZǸȈDZǾǬǶǴǮȇǽǾǿǻǬǾȈǮǶǬȃDZǽǾǮDZǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǺǯǺǺȀǴǽǬǶǺǸǻǬǹǴǴǐǺǸǽǾǺǴǾǹǬǿȃǬǽǾǶDZǻǷǺȅǬǰȈȊǸ2ǎǺǶǼǿǯǰǺǸǬǿȁǺDzDZǹǹȇǵ ǽǬǰǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǶǿǽǾǬǼǹǴǶǬǸǴǴǺǼǬǹDzDZǼDZDZǵǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǹǺǵǰǷȋǺǾǶǼȇǾǺǯǺǭǬǽǽDZǵǹǬǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹDZǰǬǷDZǶǺǺǾǮǽDZȁǿǰǺǭǽǾǮȄǶǺǷǰDZǾǽǶǴȁǽǬǰǺǮǼDZǽǾǺǼǬǹǬǸǬǯǬdzǴǹǺǮǬǻǾDZǶǭǬǹǶǺǸǬǾǺǮǰǷȋ ǷȊǭǴǾDZǷDZǵǽǻǺǼǾǬǮǼǬǵǺǹDZǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹDZǽǶǺǷȈǶǺǮDZǷǺǽǴǻDZǰǹȇȁǸǬǼȄǼǿǾǺǮǼȋǰǺǸǻǼǴǼǺǰǹȇǵǻǬǸȋǾǹǴǶ©ǖǬǷȈǮǬǼǴȋªǮǘǺǾǺǷDZǘǺǾǺǷǽǶǴǵǺǼǰǺǮǴǶǴǷǴǻǼǴǼǺǰǹȇǵǻǬǼǶ©ǖǺȄǴǼDzDZǘǺǾǺǷªǎǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǸǴǹǿǾǬȁ ȁǺǰȈǭȇǺǾǰǺǸǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǺǽǾǬǹǺǮǶǬǾǼǬǸǮǬȋȱǺǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǰǺȂDZǹǾǼǬǯǺǼǺǰǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ ,QIRY5.,QIRLQ5HDO(VWDWH$JHQF\ǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǬǯDZǹǾǽǾǮDZǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴ Více informací na ZZZFHQWXU\F] For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 – Vinohrady 114

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Daniel Svoboda Kontakt: +420 777 779 483 E-mail: daniel.svoboda@century21.cz

35$+$9<62þ$1<²..6('9ę0$7(5$6$0,35$*8(9<62þ$1<²..:,7+7:27(55$&(6

5HSUH]HQWDWLYQtGYRXSRGODæQtE\WRUR]OR]HP2YHÿWYUWpPSDWŐH]UHNRQVWUXRYDQpKRE\WRYpKRGRPX.UiVQëE\WRGLVSR]LFLNNVGYĚPDWHUDVDPLMHYHOPLVYĚWOë%\WMHQH]DŐt]H QëDVNOiGiVH]REëYDFtKRSRNRMHVSŐtVWXSHPQDWHUDVX P2 SOQĚY\EDYHQpNXFK\QĚWŐtORæQLFDGYRXNRXSHOHQ3ŐtMHPQpE\GOHQtYHGOHSDUNXYGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLPHWUD9\ VRÿDQVNiD*DOHULH)pQL[9tFHLQIRUPDFtXPDNOpŐH $WUDGLWLRQDOGXSOH[ÁDWPñLQVL]HRQWKHWKÁRRURIDUHFRQVWUXFWHGEORFNRIÁDWV7KLVEHDXWLIXOGRXEOHVWRUH\ÁDWZLWKDOD\RXWRIURRPVDNLWFKHQQRRNDQGWZRWHUUDFHVLV YHU\OLJKW7KHÁDWLVXQIXUQLVKHGDQGFRQVLVWVRIDOLYLQJURRPZLWKDFFHVVWRDPñWHUUDFHIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQEHGURRPVDQGEDWKURRPV3OHDVDQWOLYLQJQH[WWRDSDUNZLWKLQ ZDONLQJGLVWDQFHRIWKH9\VRÿDQVNi0HWURVWDWLRQDQGWKH*DOHULH)HQL[&217$&77+($*(17)25)857+(5,1)250$7,21 ǛǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷȈǽǶǬȋ ǰǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǻǷǺȅǬǰȈȊ Ǹ2 ǹǬ ȉǾǬDzDZ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺ DzǴǷǺǯǺ ǰǺǸǬ ǖǼǬǽǴǮǬȋ ǰǮǿȁȉǾǬDzǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ ǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴ ǶǶ ǽ ǰǮǿǸȋ ǾDZǼǼǬǽǬǸǴǻǺǷǹǬȋǽǮDZǾǬǖǮǬǼǾǴǼǬǭDZdzǸDZǭDZǷǴǴǽǺǽǾǺǴǾǴdzǯǺǽǾǴǹǺǵǽǮȇȁǺǰǺǸǹǬǾDZǼǼǬǽǿ Ǹ2 ǻǺǷǹǺǽǾȈȊǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǺǵǶǿȁǹǴǽǻǬǷDZǹǴǰǮǿȁǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾǖǺǸȀǺǼǾǹǺDZ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴDZǼȋǰǺǸǽǻǬǼǶǺǸǮǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁǸǴǹǿǾǬȁȁǺǰȈǭȇǺǾǸDZǾǼǺ9\VRÿDQVNiǴǞǺǼǯǺǮǺǯǺȂDZǹǾǼǬ©*DOHULH)HQL[ªǛǺǰǼǺǭǹǿȊǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊǸǺDzǹǺǻǺǷǿȃǴǾȈǿǸǬǶǷDZǼǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬQDY\æiGiQtRQUHTXHVWǻǺdzǬǻǼǺǽǿ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 K+K Consulting, Sladkovského náměstí 525/1, Praha 3 - Žižkov 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

115


Realitní makléř: Jaroslav Poucha Kontakt: +420 724 799 378 E-mail: jaroslav.poucha@century21.cz

Z›ƒ½^›Ùò®Ý

52',11ê'š032=035$+$+267,9$ŏ )$0,/<+20(3/276,=(035$*8(+267,9$ŏ

5RGLQQëGŢPQDYHOPLSĚNQpPPtVWĚY3+RVWLYDŐLVSUiYĚGRNRQÿHQRXWRWiOQtUHNRQVWUXNFtSŐLNWHUpE\ONODGHQGŢUD]QDSRXæLWtPRGHUQtFKPDWHULiOŢ DWHFKQRORJLtVRKOHGHPQDWUHQG\VRXÿDVQpKRVW\OXE\GOHQt-HGQiVHRÿiVWHÿQĚSRGVNOHSHQëGYRXSRGODæQtGŢPVHVHGORYRXVWŐHFKRX9SŐt]HPtVHQDFKi]t UR]OHKOiPtVWQRVWUR]GĚOHQiRERXVWUDQQëPNUEHPQDMtGHOQtDREëYDFtÿiVWVSŐtPëPYVWXSHPQDUHOD[DÿQt]DKUDGX9SUYQtPSDWŐHMVRXWŐLVDPRVWDWQpORæQLFH YVXWHUpQXMHVSROHÿHQVNiPtVWQRVWVSŐtSUDYRXQDGRPiFtNLQR9RERXSRGODætFKSDNMVRXVW\ORYpNRXSHOQ\DWRDOHW\&HONRYĚGŢPQDEt]tPRGHUQt DSRKRGOQpE\GOHQt )DPLO\KRPHLVDWDYHU\QLFHORFDWLRQLQ3+RVWLYDŐDQGKDVMXVWEHHQIXOO\UHQRYDWHGZKHUHWKHHPSKDVLVZDVSODFHGRQXVLQJPRGHUQPDWHULDOV DQGWHFKQRORJLHVZLWKUHVSHFWWRFRQWHPSRUDU\OLYLQJWUHQGV7KLVELOHYHOKRXVHKDVDSDUWLDOEDVHPHQWDQGDVDGGOHURRI7KHJURXQGOHYHOKDVDODUJH URRPGLYLGHGE\DWZRVLGHGÀUHSODFHLQWRDGLQLQJVHFWLRQDQGOLYLQJURRPVHFWLRQZLWKDGLUHFWHQWU\WRDUHOD[LQJJDUGHQ7KHEDVHPHQWKDVDIDPLO\ URRPWKDWLVKRPHWKHDWUHUHDG\%RWKOHYHOVKDYHVW\OLVKEDWKVDQGWRLOHWV7KHKRPHRIIHUVDQRYHUDOOPRGHUQDQGFRPIRUWDEOHOLYLQJ ǝDZǸDZǵǹȇǵ ǰǺǸ ǹǬ ǺȃDZǹȈ ȁǺǼǺȄDZǸ ǸDZǽǾDZ Ǯ ǼǬǵǺǹDZ ǛǼǬǯǴ ǏǺǽǾǴǮǬǼDz ǎ ǰǺǸDZ ǻǼǺȄǷǬ ǻǺǷǹǬȋ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ ǻǼǴ ǻǼǺǮDZǰDZǹǴǴ ǶǺǾǺǼǺǵ ǭȇǷ ǽǰDZǷǬǹǬǶȂDZǹǾǹǬǴǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇȁǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǴǾDZȁǹǺǷǺǯǴǵǽǿȃDZǾǺǸǾDZǹǰDZǹȂǴǵǽǾǴǷȋDzǴdzǹǴǹǬȄDZǯǺǮǼDZǸDZǹǴǩǾǺǰǮǿȁȉǾǬDzǹȇǵǰǺǸ ǽǻǺǰǮǬǷǺǸ ǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȃǬǽǾǴȃǹǺǻǺǰǰǺǸǺǸ ǴǽǰǮǿǽǶǬǾǹǺǵǶǼȇȄDZǵǙǬǹǴDzǹDZǸȉǾǬDzDZǭǺǷȈȄǬȋǶǺǸǹǬǾǬǼǬdzǰDZǷDZǹǹǬȋǰǮǿǽǾǺǼǺǹǹǴǸǶǬǸǴǹǺǸ ǹǬdzǺǹǿǽǾǺǷǺǮǺǵǴǯǺǽǾǴǹǺǵǽǻǼȋǸȇǸǮȇȁǺǰǺǸǶǸDZǽǾǿǺǾǰȇȁǬǮǽǬǰǿǙǬǻDZǼǮǺǸȉǾǬDzDZǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹȇǾǼǴǺǾǰDZǷȈǹȇDZǽǻǬǷȈǹǴǮǻǺǰǮǬǷȈǹǺǸ ǻǺǸDZȅDZǹǴǴdzǬǷǻǺǰǯǺǾǺǮǷDZǹǹȇǵǰǷȋǿǽǾǬǹǺǮǶǴǽǴǽǾDZǸȇǰǺǸǬȄǹDZǯǺǶǴǹǺǾDZǬǾǼǬǙǬǺǭǺǴȁȉǾǬDzǬȁǽǾǴǷȈǹȇDZǮǬǹǹȇDZǶǺǸǹǬǾȇǴǾǿǬǷDZǾȇǎȂDZǷǺǸ ǰǺǸǺǾǷǴȃǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǴǶǺǸȀǺǼǾǹǺǯǺǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, Praha 3 116

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jitka Pondělíková Kontakt: +420 725 293 985 E-mail: jitka.pondelikova@century21.cz

352'(-.5É61e86('/267,6(67É-(0,7+(6$/(2)$%($87,)8/)$5067($':,7+67$%/(6ǛǜǚǐnjǒnjǖǜnjǝǔǎǚǕǟǝnjǐǨǍǧǝǖǚǙǪǤǙǫǘǔ 1DEt]tPHYiPYëMLPHÿQRXQHPRYLWRVWNFHORURÿQtPXE\GOHQtYREFL6REĚKUG\RNUHV%HQHäRY7HQWRYNXVQĚ]UHNRQVWUXRYDQëOHWVWDUëVWDWHNQDEt]tQDUR]OHKOpP SR]HPNXGLVSR]LFLNNVHVWiYDMtFtVH]HNRXSHOHQNUEXNRPRUVWiMtSURNRQĚYHQNRYQtFKNRWFŢYQLWŐQtKRDYHQNRYQtKRSRVH]HQtDJDUiæH&HOiUHNRQVWUXNFHE\OD SURYHGHQDYHOLFHFLWOLYĚ1XWQRYLGĚW²NUiVQpRNROtLYëKOHGMHGLQHÿQiDWPRVIpUDPtVWDLQHPRYLWRVWLYHONpSR]HPN\SDWŐtFtNREMHNWX :HRIIHU\RXDQH[WUDRUGLQDU\SURSHUW\IRUDOO\HDUKRXVLQJLQWKHYLOODJHRI6REĚKUG\%HQHäRYGLVWULFW7KLVWDVWHIXOO\UHFRQVWUXFWHG\HDUROGIDUPVWHDGRQ DODUJHSORWFRPSULVHVURRPVNLWFKHQQRRNEDWKURRPVILUHSODFHVWRUHURRPVKRUVHVWDEOHVRXWGRRUFRWHVLQGRRUDQGRXWGRRUVHDWLQJDQGJDUDJH7KH HQWLUHUHFRQVWUXFWLRQKDVEHHQYHU\VHQVLWLYHO\FDUULHGRXW7KLVPXVWEHVHHQ²EHDXWLIXOVXUURXQGLQJVDQGYLHZVRULJLQDODWPRVSKHUHRIWKHVLWHDQGSURSHU ty, large grounds surrounding the house. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǴǽǶǷȊȃǴǾDZǷȈǹǿȊ ǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾȈ ǰǷȋ ǶǼǿǯǷǺǯǺǰǴȃǹǺǯǺ ǻǼǺDzǴǮǬǹǴȋ Ǯ ǹǬǽDZǷDZǹǹǺǸ ǻǿǹǶǾDZ 6REĚKUG\ ǼǬǵǺǹ ǯǺǼǺǰǬ ǍDZǹDZȄǺǮǬ ǩǾǺ ǽǺ ǮǶǿǽǺǸ ǼDZǶǺǹǽǾǼǿǴǼǺǮǬǹǹǬȋǷDZǾǹȋȋǿǽǬǰȈǭǬǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǭǺǷȈȄǺǸǿȃǬǽǾǶDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǰǺǸǬNNǮǬǹǹȇȁǶǺǸǹǬǾȇǶǬǸǴǹǶǷǬǰǺǮȇDZǶǺǸǹǬǾȇǶǺǹȊȄǹǴǰǷȋ ǷǺȄǬǰDZǵdzǬǯǺǹȇǶǼȇǾǬȋǴǺǾǶǼȇǾǬȋdzǺǹȇǺǾǰȇȁǬǯǬǼǬDzǜDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǭȇǷǬǻǼǺǮDZǰDZǹǬǽǿȃDZǾǺǸǿǹǴǶǬǷȈǹǺǯǺǽǾǴǷȋǿǽǬǰȈǭȇǚǭȋdzǬǾDZǷȈǹǺǼDZǶǺǸDZǹǰǿDZǾǽȋǶ ǻǼǺǽǸǺǾǼǿǶǼǬǽǴǮȇDZǺǶǼDZǽǾǹǺǽǾǴǴǮǴǰǹDZǻǺǮǾǺǼǴǸǬȋǬǾǸǺǽȀDZǼǬǸDZǽǾǬǴǺȅǿȅDZǹǴǵǺǾǽǬǸǺǵǹDZǰǮǴDzǴǸǺǽǾǴǭǺǷȈȄǴDZǿȃǬǽǾǶǴdzDZǸǷǴǺǾǹǺǽȋȅǴDZǽȋǶǺǭȆDZǶǾǿ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, Praha 1 - Nové Město 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

117


Realitní makléř: Lukáš Stach Kontakt: +420 737 509 915 E-mail: lukas.stach@century21.cz

Z›ƒ½®ãù21

02'(51Ì5'..029'2/1Ì&+-,5þ$1(&+8-(6(1,&(02'(51)$0,/<+286(..0ñ,1'2/1Ì-,5þ$1<1($5-(6(1,&( 0RGHUQtURGLQQëGŢPRYHOLNRVWLNNXæLWQiSORFKDP2YæiGDQpORNDOLWĚY'ROQtFK-LUÿDQHFKXVWiOHVHUR]YtMHMtFtREFH-HVHQLFHX3UDK\5RGLQQëGŢPVHUR]NOiGiQDURKRYpP SR]HPNXRYHOLNRVWLP23ŐHGQRVWtGRPXMVRXYHOPLSŐtMHPQpQiNODG\QDSURYR]DNOLG²SRX]HMHGHQVRXVHG9NDæGpPSRNRMLMHLQIUDWRSHQtDNOLPDWL]DFHY\WiSĚQtYSŐt]HPtYiP ]DMLVWtNUENWHUëMHVSROHÿQĚVREëYDFtPSRNRMHPVUGFHPGRPX0DMLWHOpGEDOLSŐLYëVWDYEĚQDNYDOLWXPDWHULiOXDNDæGëGHWDLOY\WYiŐHMtFtNRX]ORDDWPRVIpUXFHOpKRGRPX0\äOHQRE\OR WDNpGLVSR]LÿQtÿOHQĚQtDYHOLNRVWLSRNRMŢDORæQLFNWHUpMVRXRPLQLPiOQtYHOLNRVWLP29OHWQtFKGQHFKYiVYHQNRYQtWHUDVDSŐtPRY\Et]tNHJULORYiQtDVOHGRYiQt]iSDGXVOXQFH3UR VSRUWRYFHMHQDSR]HPNXY\EXGRYDQpPXOWLIXQNÿQtKŐLäWĚVXPĚOëPSRYUFKHPSURKUDQtWHQLVXYROHMEDOXQRKHMEDOXDEDVNHWEDOX'ŢPMHQDSRMHQQDYäHFKQ\LQæHQëUVNpVtWĚPLPR SO\QXNWHUëMHQDKUDQLFLSR]HPNX.ROHPFHOpKRGRPXMHYHOPLNYDOLWQt]iPNRYiGODæED9HOPLGREUpGRSUDYQtVSRMHQt]DMLäŘXMH0ĚVWVNëRNUXK 0RGHUQIDPLO\KRXVHFRPSULVLQJURRPVDNLWFKHQQRRNZLWKXVDEOHDUHDRIPñLQWKHGHVLUDEOHORFDWLRQRI'ROQt-LUÿDQ\QHDUWKHVWLOOGHYHORSLQJYLOODJHRI-HVHQLFHFORVHWR 3UDJXH7KLVIDPLO\KRPHLVVLWXDWHGRQDFRUQHUVKDSHGPñSORW7KHDGYDQWDJHVRIWKHKRXVHDUHWKHYHU\DIIRUGDEOHRSHUDWLQJH[SHQVHVDQGWUDQTXLOOLW\ RQO\RQHQHLJKERXU (DFKURRPLVHTXLSSHGZLWKLQIUDUHGKHDWLQJDQGDLUFRQGLWLRQLQJ*URXQGÁRRUKHDWLQJLVSURYLGHGE\DÀUHSODFHWKDWWRJHWKHUZLWKWKHOLYLQJURRPLVWKHKHDUWRIWKHKRPH7KHRZQHU SDLGDWWHQWLRQGXULQJFRQVWUXFWLRQWRWKHTXDOLW\RIPDWHULDOVDQGHYHU\GHWDLOFUHDWLQJDPDJLFDODWPRVSKHUHWKURXJKRXWWKHKRPH/D\RXWDQGVL]HZHUHDOVRNHSWLQPLQGGXULQJFRQ VWUXFWLRQZLWKDOOURRPVDQGEHGURRPVEHLQJDPLQLPXPVL]HRIPñ2QVXPPHUGD\VWKHRXWGRRUWHUUDFHLVDQLQYLWLQJSODFHIRUDEDUEHFXHDQGZDWFKLQJWKHVXQVHW6SRUWVPHQ KDYHDFFHVVLQWKHJURXQGVWRDPXOWLIXQFWLRQDOSOD\JURXQGZLWKDUWLÀFLDOVXUIDFHIRUWHQQLVYROOH\EDOOIRRWEDOOWHQQLVDQGEDVNHWEDOO7KHKRXVHLVFRQQHFWHGWRDOOXWLOLWLHVH[FHSWJDV ZKLFKLVRQWKHERXQGDU\7KHUHDUHKLJKTXDOLW\ORFNWLOHVDURXQGWKHKRXVH7KH&LW\&LUFXLWSURYLGHVH[FHOOHQWWUDQVSRUWOLQNV ǝǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵǽDZǸDZǵǹȇǵǰǺǸǻǷǬǹǴǼǺǮǶǴǶǶDzǴǷǬȋǻǷǺȅǬǰȈǸ2ǮǻǺǷȈdzǿȊȅDZǸǽȋǻǺǻǿǷȋǼǹǺǽǾȈȊǸDZǽǾDZǸDZǽǾDZ²ǙǴDzǹǴȁǕǴǼȃǬǹǬȁ²ǮǻǺǽǾǺȋǹǹǺǼǬdzǮǴǮǬȊȅDZǸǽȋ ǼǬǵǺǹDZǑǽDZǹǴȂDZǹǬǶǼǬȊǛǼǬǯǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǿǯǷǺǮǺǸǿȃǬǽǾǶDZǼǬdzǸDZǼǺǸǸ2ǛǼDZǴǸǿȅDZǽǾǮǺǸǰǺǸǬȋǮǷȋȊǾǽȋǮDZǽȈǸǬǹǴdzǶǴDZȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹȇDZǼǬǽȁǺǰȇǬǾǬǶDzDZ ǾǴȄǴǹǬǴǻǺǶǺǵ ǾǺǷȈǶǺǺǰǴǹǽǺǽDZǰ ǎǶǬDzǰǺǵǶǺǸǹǬǾDZDZǽǾȈǴǹȀǼǬǶǼǬǽǹǺDZǺǾǺǻǷDZǹǴDZǴǶǺǹǰǴȂǴǺǹǴǼǺǮǬǹǴDZǺǾǺǻǷDZǹǴDZǹǴDzǹDZǯǺȉǾǬDzǬǺǭDZǽǻDZȃǴǮǬDZǾǶǬǸǴǹǶǺǾǺǼȇǵǮǸDZǽǾDZ ǽǯǺǽǾǴǹǺǵȋǮǷȋDZǾǽȋǹǬǽǾǺȋȅǴǸǰǺǸǬǎǷǬǰDZǷȈȂȇǻǼǴǽǾǼǺǴǾDZǷȈǽǾǮDZǻǺdzǬǭǺǾǴǷǴǽȈǺǶǬȃDZǽǾǮDZǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮǴǺǶǬDzǰǺǵǰDZǾǬǷǴǮǽDZȉǾǺǽǺdzǰǬǷǺǺǽǺǭǺDZǺȃǬǼǺǮǬǹǴDZǴǬǾǸǺǽȀDZǼǿ ǰǺǸǬǛǼǺǰǿǸǬǹǬǭȇǷǬǾǬǶDzDZǻǷǬǹǴǼǺǮǶǬǴǼǬdzǸDZǼȇǶǺǸǹǬǾǴǽǻǬǷDZǹǶǺǾǺǼȇDZǽǺǽǾǬǮǷȋȊǾǶǬǶǸǴǹǴǸǿǸǸ2ǎǷDZǾǹǴDZǰǹǴǺǾǶǼȇǾǬȋǾDZǼǼǬǽǬǴǰDZǬǷȈǹǺǻǺǰȁǺǰǴǾǰǷȋǺǾǰȇȁǬ ǯǼǴǷȋǴǮǺǽȁǴȅDZǹǴȋdzǬǶǬǾǺǸǽǺǷǹȂǬǐǷȋǽǻǺǼǾǽǸDZǹǺǮǹǬǿȃǬǽǾǶDZǻǺǽǾǼǺDZǹǬǸǹǺǯǺȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷȈǹǬȋǻǷǺȅǬǰǶǬǽǴǽǶǿǽǽǾǮDZǹǹȇǸǻǺǶǼȇǾǴDZǸǰǷȋǴǯǼȇǮǾDZǹǹǴǽǮǺǷDZǵǭǺǷ ȀǿǾǭǺǷȈǹȇǵǾDZǹǹǴǽǴǭǬǽǶDZǾǭǺǷǐǺǸǻǺǰǶǷȊȃDZǹǶǺǮǽDZǸǴǹDzDZǹDZǼǹȇǸǶǺǸǸǿǹǴǶǬȂǴȋǸǶǼǺǸDZǯǬdzǬǶǺǾǺǼȇǵǹǬȁǺǰǴǾǽȋǹǬǯǼǬǹǴȂDZǿȃǬǽǾǶǬǎǺǶǼǿǯǰǺǸǬ©dzǬǸǶǺǮǬȋªǻǷǴǾǶǬ ǽǬǸǺǯǺǮȇǽǺǶǺǯǺǶǬȃDZǽǾǮǬǚǾǷǴȃǹǺDZǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǺDZǽǺǺǭȅDZǹǴDZǮǬǸǺǭDZǽǻDZȃǴǾǏǺǼǺǰǽǶǬȋǶǺǷȈȂDZǮǬȋǰǺǼǺǯǬ

&HQD3ULFHǢDZǹǬ.ÿCZK 9.600.000 Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 118

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Jiří Fiala Kontakt: +420 777 584 619

Z›ƒ½®ãù21

E-mail: jiri.fiala@century21.cz

1$'67$1'$5'1Ì.$1&(/Éŏ(0235$+$9,12+5$'<9.25811Ì0'92ŏ( $%29($9(5$*(0ñ2)),&(6,1.25811,&285735$*8(9,12+5$'< ([NOX]LYQĚYiPQDEt]tPHYHOPLUHSUH]HQWDWLYQtNDQFHOiŐVNpSURVWRU\W\SXRSHQVSDFHYRMHGLQĚOpPDSURVOXOpPUH]LGHQÿQtPDNRPHUÿQtPNRPSOH[X.RUXQQtGYŢUQD 3UD]H9LQRKUDG\3URVWRU\VHVWiYDMt]UHFHSFHNHNWHUpY\VWXSXMHWHSŐtPR]HGYRXYëWDKŢMHGRXFtFKL]SRG]HPQtFKJDUiætMHGQDFtFKPtVWQRVWtVDPRVWDWQëFKNDQ FHOiŐtSRÿtWDÿRYpVHUYHURYQ\NXFK\ŁN\VNODGXGiPVNpKRDSiQVNpKR:&DVDPRWQpKRRSHQVSDFH9SŐtSDGĚRGVWUDQĚQtVNOHQĚQëFKDViGURNDUWRQRYëFKSŐtÿHNO]H GRViKQRXWMHGQROLWpKRSURVWRUXQHERMHPRæQpQDRSDNSURVWRUGiOHÿOHQLW0RæQRVWSŐHQHFKiQtYHäNHUpKRPRYLWpKRY\EDYHQt6DPR]ŐHMPRVWtMHWHOHIRQQt~VWŐHGQDSRÿt WDÿRYiVtŘNOLPDWL]DFHKRGRVWUDKDVUHFHSFtDPRæQRVWGRNRXSHQtDæJDUiæRYëFKVWiQt3ŐtPRYDUHiOXVHQDFKi]tUHVWDXUDFHNDYiUQDVXSHUPDUNHW%,//$DGYR NiWLRUGLQDFHOpNDŐŢDPQRKRGDOätFK3URYtFHLQIRUPDFtYROHMWHPDNOpŐL :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUSUHVWLJLRXVRSHQVSDFHRIÀFHSUHPLVHVLQWKHH[WUDRUGLQDU\UHQRZQHGUHVLGHQWLDODQGFRPPHUFLDOFRPSOH[RI.RUXQQL&RXUWLQ3UDJXH9LQR hrady. The premises consist of a reception area near the doors of both lifts, which also go down to the basement garages. There are 3x conference rooms, 2x separate RIÀFHVDFRPSXWHUVHUYHUURRPNLWFKHQHWWHVWRUHURRPODGLHV·DQGJHQWOHPHQ·VWRLOHWVDQGDVHSDUDWHRSHQVSDFH,WLVSRVVLEOHWRDFKLHYHDQLQWHJUDWHGVSDFHE\UHPR YDORIWKHJODVVDQGSODVWHUERDUGGLYLVLRQVRUYLFHYHUVDWRIXUWKHUVXEGLYLGHWKHURRP7KHUHLVDQRSWLRQRISXUFKDVHLQFOXVLYHRUH[FOXVLYHRIDOOWKHPRYDEOHHTXLSPHQW ,QFOXGHGLQWKHSUHPLVHVDUHDWHOHSKRQHH[FKDQJHFRPSXWHUQHWZRUNDLUFRQGLWLRQLQJKRXUVHFXULW\V\VWHPFRQQHFWHGWRUHFHSWLRQDQGWKHRSWLRQRIEX\LQJXSWR [SDUNLQJED\V$UHVWDXUDQWFDIp%,//$VXSHUPDUNHWODZ\HUV·RIÀFHVDQGGRFWRUV·VXUJHULHVDVZHOODVPDQ\RWKHUEXVLQHVVHVDUHVLWXDWHGLPPHGLDWHO\ZLWKLQWKHFRP plex. Contact the Estate Agent for further information. ǘȇǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZǺȀǴǽǹȇDZǻǺǸDZȅDZǹǴȋǾǴǻǬRSHQVSDFHǮǿǹǴǶǬǷȈǹǺǸǴǴdzǮDZǽǾǹǺǸDzǴǷǺǸǴǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǺǸǶǺǸǻǷDZǶǽDZǼDZdzǴǰDZǹǾǽǶǺǯǺǶǷǬǽǽǬ.RUXQ QtGYŢUǮǛǼǬǯDZǼǬǵǺǹǎǴǹǺǯǼǬǰȇǎǻǺǸDZȅDZǹǴǴDZǽǾȈǼDZȂDZǻȄǹǼȋǰǺǸǰǮǬǷǴȀǾǬǶǺǾǺǼȇDZǮDZǰǿǾǮǾǺǸȃǴǽǷDZǴǮǻǺǰdzDZǸǹȇǵǻǬǼǶǴǹǯǺȀǴǽǬǰǷȋǻǼǺǮDZǰDZǹǴȋ ǽǺǮDZȅǬǹǴǵǴǻDZǼDZǯǺǮǺǼǺǮǺǾǰDZǷȈǹȇȁǶǬǭǴǹDZǾǬǶǺǸǻȈȊǾDZǼǹȇǵǽDZǼǮDZǼdzǬǷǶǿȁǹȋǽǶǷǬǰDzDZǹǽǶǴDZǴǸǿDzǽǶǴDZǾǿǬǷDZǾȇǴǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǽǬǸǺȀǴǽRSHQVSD FHǑǽǷǴǿǰǬǷǴǾȈǻDZǼDZǯǺǼǺǰǶǴǴdzǽǾDZǶǷǬǴǯǴǻǽǺǶǬǼǾǺǹǬǾǺǸǺDzǹǺǻǺǷǿȃǴǾȈǭǺǷȈȄDZǺǾǶǼȇǾǺǯǺǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬǴǷǴ ǹǬǺǭǺǼǺǾDZǯǺǸǺDzǹǺǼǬdzǰDZǷǴǾȈǹǬǰǼǿǯǴDZdzǺǹȇ ǎǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻDZǼDZǰǬǾȈ ǰǮǴDzǴǸǺDZ ǴǸǿȅDZǽǾǮǺ ǻǺ DzDZǷǬǹǴȊ ǶǷǴDZǹǾǬ ǑǽǾȈ njǞǝ ǶǺǸǻȈȊǾDZǼǹǬȋ ǽDZǾȈ ǶǺǹǰǴȂǴǺǹDZǼ ȃǬǽǺǮǬȋ ǽǷǿDzǭǬ ǭDZdzǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǽ ǼDZȂDZǻȄǹ Ǵ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈǻǺǶǿǻǶǴǸDZǽǾǰǷȋǻǬǼǶǺǮǶǴǮǯǬǼǬDzDZǙDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǮǶǺǸǻǷDZǶǽDZDZǽǾȈǼDZǽǾǺǼǬǹǶǬȀDZǽǿǻDZǼǸǬǼǶDZǾ%,//$ǺȀǴǽȇȊǼǴǽǾǺǮǶǬǭǴǹDZǾȇǮǼǬȃDZǵǴ ǸǹǺǯǴDZǰǼǿǯǴDZǐǷȋǻǺǷǿȃDZǹǴȋǰǺǻǺǷǹǴǾDZǷȈǹǺǵǴǹȀǺǼǸǬȂǴǴǺǭǼǬȅǬǵǾDZǽȈǶǸǬǶǷDZǼǿ

&HQD 3ULFHǢDZǹǬ .ÿ'3+Y]iNRQQpYëäL&=.9$7DWVWDWXWRU\UDWHǙǐǝǽǺǯǷǬǽǹǺdzǬǶǺǹǿ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

119


Realitní makléř: Pavel Šejc Kontakt: +420 725 293 043 E-mail: pavel.sejc@century21.cz

02'(51Ì5'..029'2/1Ì&+-,5þ$1(&+8-(6(1,&(02'(51)$0,/<+286(..0ñ,1'2/1Ì-,5þ$1<1($5-(6(1,&(

3URGHMSURVWRUQpKRE\WXYSURMHNWX&tVDŐNDQDFKi]HMtFtKRVHYEH]SURVWŐHGQtEOt]NRVWLSŐtURGQtSDPiWN\6NDONDDSDUNX/DGURQND%\WMHXPtVWĚQYHWŐHWtPDÿWYUWpPQDG]HPQtP SRGODætGRPXPRGHUQtNRQVWUXNFHVYëWDKHP3ORFKDE\WXMHP2SORFKDWHUDV\QDFKi]HMtFtVHYHÿWYUWpPQDG]HPQtPSRGODætP2SORFKDORGæLHXPtVWĚQpYHWŐHWtPQDG ]HPQtPSRGODætP2þiVWSORFK\WHUDV\E\ODX]DYŐHQDDY]QLNODGDOätPtVWQRVWY\XæLWHOQiSURRGSRÿLQHNMDNRNDQFHOiŐÿLSRNRMSURKRVW\9FHQĚE\WXMHPLPRMLQpLNXFK\ŁVNi OLQNDYÿHWQĚVSRWŐHELÿŢDJDUiæRYpVWiQt/RNDOLWDMHGREŐHGRVWXSQiDXWRPRELOHPLPĚVWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRX.E\WXQiOHætJDUiæRYpVWiQtXPtVWĚQpYSRG]HPQtPSRGODætGRPX ,QIRUPDFHRFHQĚYNDQFHOiŐL 7KHVDOHRIDVSDFLRXVÁDWLQWKH&tVDŐNDFRPSOH[VLWXDWHGLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RI6NDOND1DWXUH5HVHUYHDQG/DGURQND3DUN7KHÁDWLVORFDWHGRQWKHUGDQGWKÁRRUVRIDPR GHUQEXLOGLQJZLWKDOLIW7KHÁDWFRPSULVHVDVXUIDFHDUHDRIPñZLWKDWKÁRRUWHUUDFHRIPñDQGDUGÁRRUORJJLDRIPñ$SRUWLRQRIWKHWHUUDFHKDVEHHQHQFORVHG SURYLGLQJDQH[WUDURRPVXLWDEOHIRUUHOD[DWLRQRIÀFHRUJXHVWURRP7KHSULFHRIWKHÁDWLVLQFOXVLYHRIWKHSDUNLQJED\DQGNLWFKHQXQLWLQFOXGLQJDSSOLDQFHV7KHORFDWLRQLVHDVLO\ DFFHVVLEOHE\FDURUSXEOLFWUDQVSRUW$SDUNLQJED\LQWKHEDVHPHQWRIWKHEXLOGLQJEHORQJVWRWKHÁDW3ULFHIURPWKH5HDO(VWDWH$JHQF\ ǛǼǺǰǬDzǬǻǼǺǽǾǺǼǹǺǵǶǮǬǼǾǴǼȇǮǻǼǺDZǶǾDZ©&tVDŐNDªǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǸǮǹDZǻǺǽǼDZǰǽǾǮDZǹǹǺǵǭǷǴdzǺǽǾǴǺǾǻǼǴǼǺǰǹǺǯǺdzǬǻǺǮDZǰǹǴǶǬǝǶǬǷǶǬǴǻǬǼǶǬǗǬǰǼǺǹǶǬǖǮǬǼǾǴǼǬǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǬ ǹǬǾǼDZǾȈDZǸǴȃDZǾǮDZǼǾǺǸȉǾǬDzǬȁǰǺǸǬǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǯǺǰǴdzǬǵǹǬǽǷǴȀǾǺǸǛǷǺȅǬǰȈǶǮǬǼǾǴǼȇǸ2ǻǷǺȅǬǰȈǾDZǼǼǬǽȇǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǵǹǬȃDZǾǮDZǼǾǺǸȉǾǬDzDZǸ2ǻǷǺȅǬǰȈ ǷǺǰDzǴǴǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǺǵǹǬǾǼDZǾȈDZǸȉǾǬDzDZǸ2ǣǬǽǾȈǾDZǼǼǬǽǬǭȇǷǬdzǬǶǼȇǾǬǾDZǸǽǬǸȇǸǭȇǷǬǽǺdzǰǬǹǬDZȅDZǺǰǹǬǶǺǸǹǬǾǬǻǼǴǯǺǰǹǬȋǴǷǴǰǷȋǺǾǰȇȁǬǴǷǴǶǶǬȃDZǽǾǮDZǶǬǭǴǹDZǾǬ ǴǷǴǶǺǸǹǬǾȇǰǷȋǯǺǽǾDZǵǎȂDZǹDZǶǮǬǼǾǴǼȇǶǿȁǹȋǽǺǮǽDZǵǾDZȁǹǴǶǺǵǴǯǬǼǬDzǐǺǼǬǵǺǹǬǸǺDzǹǺǷDZǯǶǺǰǺǭǼǬǾȈǽȋǹǬǬǮǾǺǸǺǭǴǷDZǴǺǭȅDZǽǾǮDZǹǹǺǸǾǼǬǹǽǻǺǼǾDZǖǶǮǬǼǾǴǼDZǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǯǬǼǬDzǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹȇǵǮǻǺǰǮǬǷDZǰǺǸǬǢDZǹǬǻǺdzǬǻǼǺǽǿǮǺȀǴǽDZǬǯDZǹǾǽǾǮǬ

Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Reality Anděl, Radlická 3179/1e 150 00 Praha 5 - Smíchov 120

1(-/(3ĝÌ1(029,7267,,%(673523(57,(6,ǂNJǎǏƶǖDŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Realitní makléř: Ing. David Votápek Kontakt: +420 725 293 221 E-mail: david.votapek@century21.cz

02'(51Ì.20)2571ę9<%$9(1ê35267251ê'š06%$=e1(0$9(/.28=$+5$'2802'(51&20)257$%/<(48,33('+286(:,7+6:,00,1*322/$1'/$5*(*$5'(1

([NOX]LYQĚQDEt]tPHPRGHUQtNRPIRUWQĚY\EDYHQëSURVWRUQëGŢPVED]pQHPVYHONRXXGUæRYDQRX]DKUDGRXVDXWRPDWLFNëPV\VWpPHP]DYODæR YiQtDMLKR]iSDGQtRULHQWDFtRUR]OR]HP2VHY]URVWOëPLVWŐHGQĚY\VRNëPLRNUDVQëPLVWURP\D]DKUDGQtPGRPNHPYHQNRYQtWHUDVRXVSHUJRORX JDUiætDNU\WëPJDUiæRYëPVWiQtP8æLWQiSORFKDGRPXMHP2DQDEt]tYHäNHUëSRWŐHEQëNRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQtVDPRVWDWQëFKSURVWRUQëFK SRNRMŢREëYDFtSURVWRUVSRMHQëVMtGHOQtPNRXWHPDY\EDYHQRXNXFK\QtDGYĚNRXSHOQ\V:&'ŢPVHQDFKi]tYRNUDMRYpÿiVWLNOLGQpREFH9HONi'REUi SRXKëFKNPRG.ODGQDDNPRG3UDK\SR5QD.DUORY\9DU\NWHUiGLVSRQXMHYHäNHURXREÿDQVNRXY\EDYHQRVWt äNRODäNRONDREFKRG\UHVWDXUDFH ]GUDYRWQtVWŐHGLVNRSUDYLGHOQpDXWREXVRYpVSRMHDSRG :HDUHWKHVROHDJHQWVIRUWKLVPRGHUQFRPIRUWDEO\HTXLSSHGVSDFLRXVKRXVHZLWKVZLPPLQJSRRODQGODUJHPDLQWDLQHGJDUGHQZLWKDXWRPDWLFLUULJDWLRQ V\VWHP7KHKRXVHIDFHVVRXWKZHVWRQDSORWRIPñLQVL]HZLWKHVWDEOLVKHGPHGLXPWDOOGHFRUDWLYHWUHHVDQGVXPPHUKRXVHRXWGRRUWHUUDFHZLWKSHUJR ODJDUDJHDQGFRYHUHGSDUNLQJVSDFH7KHXWLOLW\DUHDRIWKHKRXVHLVPñRIIHULQJHYHU\QHFHVVDU\FRPIRUWIRUPRGHUQOLYLQJ7KHUHDUHVHSDUDWHVSDFLRXV URRPVWZREDWKURRPVZLWK:&DOLYLQJURRPFRQQHFWHGWRGLQLQJQRRNDQGDÀWWHGNLWFKHQ7KHKRXVHLVVLWXDWHGLQDSHULSKHUDOSDUWRIWKH9HONi'REUiFRPPX QLW\DPHUHNPIURP.ODGQRDQGNPIURP3UDJXHRQWKH5LQWKHGLUHFWLRQRI.DUORY\9DU\7KHDUHDKDVDOOWKHFLYLFDPHQLWLHV VFKRRONLQGHUJDUWHQVKRSV restaurant, medical centre, regular bus connections etc.). ǩǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǵ ǶǺǸȀǺǼǾǬǭDZǷȈǹǺ ǺǭǽǾǬǮǷDZǹǹȇǵ ǻǼǺǽǾǺǼǹȇǵ ǰǺǸ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ ǭǺǷȈȄǴǸ ǿȁǺDzDZǹǹȇǸ ǽǬǰǺǸ ǽ ǬǮǾǺǸǬǾǴȃDZǽǶǺǵǽǴǽǾDZǸǺǵǺǼǺȄDZǹǴȋǴǺǼǴDZǹǾǬȂǴDZǵǹǬȊǯǺdzǬǻǬǰǸ2ǽǺǮdzǼǺǽǷȇǸǴǰDZǶǺǼǬǾǴǮǹȇǸǴǰDZǼDZǮȈȋǸǴǽǼDZǰǹDZǵǮȇǽǺǾȇǽǬǰǺǮȇǸ ǰǺǸǴǶǺǸǺǾǶǼȇǾǺǵǾDZǼǼǬǽǺǵǽǭDZǽDZǰǶǺǵǯǬǼǬDzǺǸǴǶǼȇǾǺǵǻǬǼǶǺǮǶǺǵǛǺǷDZdzǹǬȋǻǷǺȅǬǰȈǰǺǸǬǽǺǽǾǬǮǷȋDZǾǸ2ǮǰǺǸDZǮǽDZǹDZǺǭȁǺǰǴǸȇDZ ǿǰǺǭǽǾǮǬǰǷȋǶǺǸȀǺǼǾǹǺǵǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǵDzǴdzǹǴǺǾǰDZǷȈǹȇȁǻǼǺǽǾǺǼǹȇȁǶǺǸǹǬǾǯǺǽǾǴǹǬȋǽǺǭDZǰDZǹǹǺǵdzǺǹǺǵǴǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǹǬȋǶǿȁǹȋǰǮDZǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇǽǾǿǬǷDZǾǬǸǴǐǺǸǼǬǽǻǺǷǺDzDZǹǹǬǺǶǼǬǴǹDZǹǬǽDZǷDZǹǹǺǯǺǻǿǹǶǾǬ9HONi'REUiǮǽDZǯǺǮǶǸǺǾǯǺǼǺǰǬǖǷǬǰǹǺǴǮǶǸǺǾǛǼǬǯǴǰǺǖǬǼǷǺǮȇȁ ǎǬǼ ǸǺDzǹǺ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǻǺ ǰǺǼǺǯDZ 5 ǜȋǰǺǸ Ǯǽȋ ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬ ȄǶǺǷȇ ǰDZǾǽǶǴǵ ǽǬǰ ǸǬǯǬdzǴǹȇ ǼDZǽǾǺǼǬǹȇ ǸDZǰǴȂǴǹǽǶǴǵ ȂDZǹǾǼ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǬǮǾǺǭǿǽȇǴǾǰ Více informací na ZZZFHQWXU\F]For more information visit ZZZFHQWXU\F]ǍǺǷDZDZǻǺǰǼǺǭǹǬȋǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋǹǬZZZFHQWXU\F]

CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, Praha 1 352'(-,6$/(6,džLJDžƺƶƻljLjǖ.9ý7(1,0$<,ǃƶǀ

121


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


Široká, Praha 1 - Josefov

Exkluzivní byt (143 m2) po kompletní rekonstrukci se nachází v historickém centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. Byt je situovaný ve 3. patře domu s výtahem a jsou zde 3 ložnice, plně vybavená kuchyň, prostorný obývací pokoj a 2 koupelny. Byt není zařízen nábytkem, na žádost klienta možno dozařídit. Nadstandartní bydlení ve velice žádané lokalitě jen několik kroků od stanice metra Staroměstská. Charming renovated apartment situated on the 3rd floor of an art noveau building with a lift in the historical part of Prague 1. The unfurnished apartment (143 sqm) comprises, living room, 3 bedrooms, fully fitted kitchen and 2 bathrooms. It can be furnished on client’s requests. High standard living on prestigious address, just few steps from the Old Town Square.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 55 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Šárecká, Praha 6 - Dejvice

Reprezentativní, mezonetový byt (206 m2) ve 3. patře samostatně stojící vily s výtahem, která se nachází ve velmi žádané lokalitě Prahy 6 - Hanspaulka. Byt je nezařízený a skládá se ze 4 ložnic, 3 koupelen, 2 extra toalet a obývacího pokoje s plně vybaveným kuchyňským koutem. K bytu dále náleží krásná terasa a parkovací stání v garáži. Atraktivní lokalita s vynikající dopravní dostupností do centra, na letiště i do Mezinárodní školy ISP. Unique split-level 4 bedroom apartment situated on the 3rd floor of villa with lift. The spacious apartment with area 206 sqm is unfurnished and offers living room with fully equipped kitchen corner, 4 bedrooms, 3 bathrooms and 2 extra toilets. There are also beautiful terrace and garage parking space included in the rent. Luxurious living in an attractive locality of Prague 6 - Hanspaulka. Great connection to the city centre, airport and International school of Prague.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 70 000 CZK

124

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Na Hřebenech II, Praha 4 - Podolí

Luxusní, plně zařízený a velmi prostorný penthouse v bytovém komplexu s ostrahou v klidné rezidenční čtvrti Podolí. Byt se skládá ze 3 ložnic, pracovny, 2 koupelen, technické místnosti a šatny. Z rozlehlého obývacího pokoje a jídelny je panoramatický výhled na celou Prahu a Pražský hrad, a prosklený výstup na terasu 170 m2, která je koncipována jako zahrada. Byt je vybaven klimatizací. K bytu dále náleží 2 parkovací stání v garáži a sklep. Atraktivní bydlení v krásné lokalitě pro náročné klienty s výbornou dostupností do centra a do mezinárodních škol. V bezprostřední blízkosti lesopark, sportoviště a nákupní centrum Arkády Pankrác. Exclusive, fully furnished, spacious penthouse in residential complex with reception and security situated in a quiet residential area of Prague 4 - Podolí. This desirable apartment comprises of 3 bedrooms, study, 2 bathrooms, cloak-room, spacious living room and dinning room with breathtaking view over entire historical Prague and Prague Castle. There is also entrance to the terrace 170 sqm , designed as a garden. The whole apartment is air-conditioned. There are 2 garage places and cellar. An attractive living in a charming location for ambitious clients with very good transport downtown and to the international schools in Prague 4. Park, sport facilities and shopping centre minutes from the complex.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 80 000 CZK LEXXUS a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 111 922, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Pronájem | Na Oøechovce | Oøechovka | Praha 6 | 250 m2 | 110 000 Kè / mìsíc .9$/,71Ì9,/$NNSURVNOHQi]LPQt]DKUDGDV-DFX]]LORçQLFNRXSHOQ\NUEWHUDV\YHONiRNQDGXERYpSRGODK\Y\WiSęQiGODçED YNRXSHOQiFKNXFK\Ğ3RJJHQSRKOYHVWDYęQpVNĨtQęDNQLKRYQ\:L)LLQWHUQHWYLGHRLQWHUFRPDODUP*DUiçDSDUNRYiQtQDSR]HPNX /X[XVQtĨDGRYiYLODSRUHNRQVWUXNFLVLWXRYDQiYSUHVWLçQtUH]LGHQĀQtĀWYUWL2ĨHFKRYND9ìERUQiGRVWXSQRVWGRPH]LQiURGQtFKåNRO3DUN /DQH,QWHUQDWLRQDO6FKRRO1HVVLH3UHVFKRROD,63 +,*+48$/,7<%('52209,//$JODVVZLQWHUJDUGHQZLWK-DFX]]LWHUUDFHVEDWKURRPVILUHSODFHRDNIORRUVKHDWHGWLOHVLQ EDWKURRPV3RJJHQSRKONLWFKHQEXLOWLQZDUGUREHVDQGERRNVKHOYHV:L)L,QWHUQHWYLGHRHQWU\SKRQHDODUP*DUDJHSOXVSDUNLQJRQWKH SORW5HFRQVWUXFWHGURZKRXVHLQWKHSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGZLWKORWVRIJUHHQHU\FRQYHQLHQWWRWKH3UDJXHLQWHUQDWLRQDO VFKRROV 3DUN/DQH,61HVVLH3UHVFKRRO,63 DQGWKHDLUSRUW

126

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | ZborovskĂĄ | SmĂ­chov | Praha 5 | 194 m2 | 75 000 Kè / mĂŹsĂ­c NOVĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? BYT 4+1, terasa, 2 koupelny, døevĂŹnĂŠ podlahy, bezpeènostnĂ­ dveøe, francouzskĂĄ okna, designovĂŠ baterie, GYDSO\QRYpNRWOH3URVWRUQĂŹE\WYSDWĨHUHQRYRYDQpKLVWRULFNpEXGRY\VYĂŹWDKHPYEOt]NRVWLQiEĨHçt9OWDY\D3HWĨtQVNĂŹFKVDGÄŁYSÄ&#x2122;ĂĽtP GRVDKXQiNXSQtKRD]iEDYQtKRFHQWUD1RYĂŹ6PtFKRYDIUDQFRX]VNpKRO\FHD'REUiSÄ&#x2122;ĂĽtLGRSUDYQtGRVWXSQRVWGRFHQWUD NEWLY REFURBISHED APARTMENT, terrace, three bedrooms, two bathrooms, wood floors, security door, French windows, design fixtures and fittings, two gas boilers. Comfortable apartment on the 5th floor of a renovated historic building with a lift. Located one block from the Vltava riverbank, just a short walk from the PetøínskĂŠ sady park, NovĂ˝ SmĂ­chov entertainment and shopping center, and the French School, with good access to shopping and public transportation.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

PRONĂ JEM I LEASE I ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

127


PronĂĄjem | U DĂ­vèích hradĂš | SmĂ­chov | Praha 5 | 180 m2 | 80 000 Kè / mĂŹsĂ­c /8;861Ă&#x152;%<7NNVWĨHĂĽQtWHUDVDWHUDVDEDONRQQHYĂĽHGQtQHUXĂĽHQĂŹYĂŹKOHGQD3UDKXD~GROt9OWDY\ORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\ ĂĽDWQDPDUPROHXPYHVWDYÄ&#x2122;QpVNĨtQÄ&#x2122;YHQNRYQtHOHNWULFNpçDOX]LHNOLPDWL]DFHSUDÄ&#x20AC;NDVXĂĽLÄ&#x20AC;NDDODUPVDWHOLWLQWHUQHWYLGHRWHOHIRQVNOHS %\WMHGLVSR]LÄ&#x20AC;QÄ&#x2122;ĨHĂĽHQMDNRGYÄ&#x2122;MHGQRWN\NWHUpPRKRXEĂŹWXçtYiQ\VDPRVWDWQÄ&#x2122;SDUNRYDFtVWiQt/X[XVQt]DĨt]HQĂŹE\WYHSDWĨH PRGHUQtUH]LGHQÄ&#x20AC;QtEXGRY\VYĂŹWDKHPYNOLGQpORNDOLWÄ&#x2122;YVRXVHGVWYtOHVRSDUNX'tYÄ&#x20AC;tKUDG\ 72348$/,7<$3$570(17URRIWHUUDFHWHUUDFHEDOFRQ\XQREVWUXFWHGYLHZVRIWKHFLW\LQFOWKH9OWDYD5LYHUEHGURRPVVWXG\ 2 bathrooms, walk-in closet, marmoleum, built-in wardrobes, outdoor electric blinds, air-conditioning, washer, dryer, alarm, satellite, Internet, video entry phone, cellar. Laid out in two parts, can be used as two separate units. 2 parking spaces. Furnished apartment on WKHWRSthIORRUZLWKOLIWLQDWUDQTXLOJUHHQQHLJKERUKRRGVWHSVIURPWKH'tYÄ&#x20AC;tKUDG\IRUHVWSDUN

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

128

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Pronรกjem | U panskรฉ zahrady | Jinonice | Praha 5 | 400 m2 | 95 000 Kรจ / mรฌsรญc .9$/,71รŒ52',11ร‰9,/$NNMLรงQฤ™RULHQWRYDQpWHUDV\ORรงQLFSUDFRYQDNRXSHOQ\NUEรฅDWQDSUiGHOQDXSUDYHQรฌVXWHUpQSDUNHW\ DGODรงEDSRGODKRYpWRSHQtSฤจHGRNHQQtHOHNWULFNpUROHW\FHQWUiOQtY\VDYDฤ€SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDYHQNRYQtNUEDODUP*DUiรงSURGYDYR]\ 1DGVWDQGDUGQtURGLQQรฌGฤฃPVXSUDYHQRX]DKUDGRXYNOLGQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWLVRXVHGtFtVSฤจtURGQtUH]HUYDFtYWฤ™VQpEOt]NRVWL1ฤ™PHFNp รฅNRO\YSฤ™รฅtPGRVDKXJROIRYpKRKฤจLรฅWฤ™WHQLVRYรฌFKNXUWฤฃVWDQLFHPHWUDDQiNXSQtKRFHQWUD +,*+48$/,7<+286(VRXWKWHUUDFHVEHGURRPVVWXG\EDWKURRPVILUHSODFHZDONLQFORVHWODXQGU\ILQLVKHGEDVHPHQWSDUTXHW DQGWLOHIORRUVIORRUKHDWLQJRXWGRRUHOHFWULFEOLQGVFHQWUDOYDFXXPZDVKHUGU\HURXWGRRUILUHSODFHDODUP'RXEOHJDUDJH )UHHVWDQGLQJIDPLO\KRXVHZLWKDODQGVFDSHGJDUGHQMXVWVWHSVIURPWKH*HUPDQ6FKRROLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDDGMDFHQWWR DQDWXUDOSUHVHUYHZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIDJROIFRXUVHWHQQLVFRXUWVPHWURDQGVKRSSLQJ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

PRONรJEM I LEASE I ฦถว‡ฦปว„ฦบฦถ

KVรฝTEN 2012 I MAY 2012 I วƒฦถว€ 2012

129


Pronájem | Èernošice | Praha-západ | 190 m2 | 50 000 Kè / mìsíc 1(2)81.&,21$/,67,&.ë52',11ë'Đ0NNORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\NUEWHUDVDSDUNHW\YHVWDYęQpVNĨtQęYHONRSORåQi RNQDYKOLQtNRYìFKUiPHFKSUDĀNDVXåLĀNDDODUP:L)LVDWHOLW]DKUDGQtGRPHNSDUNRYDFtVWiQtQDSR]HPNX'ģP]GtOQ\ DUFKLWHNWRQLFNpKRVWXGLD2.3ODQ$UFKLWHFWVVLWXRYDQìYNOLGQpUH]LGHQĀQtORNDOLWęFFDPLQXWMt]G\DXWHPGRFHQWUD3UDK\ ²PLQGRPH]LQiURGQtFKåNRO 1(2)81&7,21$/,67+286(IRXUEHGURRPVVWXG\WZREDWKURRPVILUHSODFHWHUUDFHSDUTXHWDQGWLOHIORRUVEXLOWLQZDUGUREHV RYHUVL]HGZLQGRZVZDVKHUGU\HUDODUP:L)LVDWHOOLWHJDUGHQKRXVH7ZRSDUNLQJVSDFHVLQWKH\DUG+RPHGHVLJQHGE\WKHZHOONQRZQ &]HFKVWXGLR2.3ODQ$UFKLWHFWVVLWXDWHGLQDTXLHWUHVLGHQWLDODUHDMXVWDPLQXWHGULYHWRWKHFHQWHURI3UDJXHLQDQDWXUDOORFDWLRQ ZLWKJRRGDPHQLWLHVDERXWD²PLQGULYHWRLQWHUQDWLRQDOVFKRROV

130

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | LondĂ˝nskĂĄ | Vinohrady | Praha 2 | 88 m2 | 27 000 Kè / mĂŹsĂ­c NADSTANDARDNĂ? PODKROVNĂ? BYT 2+kk, stylovĂ˝ design, 2 mramorovĂŠ koupelny, efektnĂ­ schodiĹĄtĂŹ na otevøenou galerii, prĂĄdelna, NOLPDWL]DFHDODUPEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtGYHĨHVNOHS0RçQRVWSDUNRYiQtDXçtYiQtILWQHVVZHOOQHVVVOXçHEDED]pQXYEOt]Np5H]LGHQFL=YRQDĨND SvĂŹtlĂ˝ zaøízenĂ˝ byt ve 4. patøe kompletnĂŹ zrekonstruovanĂŠ secesnĂ­ budovy s vĂ˝tahem v klidnĂŠ ulici na Vinohradech. +,*+48$/,7<$77,&$3$570(17VW\OLVKGHVLJQRQHEHGURRPWZRPDUEOHEDWKURRPVLPSUHVVLYHVWDLUFDVHOHDGLQJWRDQRSHQ JDOOHU\ODXQGU\DLUFRQGLWLRQLQJDODUPVHFXULW\GRRUFHOODU3DUNLQJZHOOQHVVFHQWHUJ\PDQGLQGRRUVZLPPLQJSRRODYDLODEOHDW =YRQDĨND5HVLGHQFHRQO\PLQXWHVDZD\%ULJKWIXUQLVKHGthIORRUDSDUWPHQWLQDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG$UW1RXYHDXEXLOGLQJZLWKD lift, in the popular residential area of Vinohrady.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

PRONĂ JEM I LEASE I ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

131


Pronájem | .ĨLçRYQLFNi | Staré Mìsto | Praha 1 | 221 m2 | 115 000 KèPęVtF EXKLUZIVNÍ PODKROVNÍ MEZONET 5+1, 81 m2VWĨHåQtWHUDVDV-DFX]]LORçQLFHNRXSHOQ\VSROHĀHQVNiPtVWQRVWYSDWĨHYìWDK SĨtPRGRE\WXQD~URYQLWHUDV\NUE~ORçQpSURVWRU\YLGHRWHOHIRQ6DXQDYEXGRYęSDUNRYiQtPRçQp%\WVQHRSDNRYDWHOQìPYìKOHGHPQD SDQRUDPD3UDçVNpKRKUDGXDGDOåtKLVWRULFNpSDPiWN\SDWUREXGRY\FKUiQęQp81(6&2NRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpVPD[LPiOQtP RKOHGHPQD]DFKRYiQtSģYRGQtFKGHWDLOģ (;&/86,9(63/,7/(9(/$3$570(17P2URRIWHUUDFHZLWK-DFX]]LWKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVXSVWDLUVIDPLO\URRP ILUHSODFHOLIWVWUDLJKWWRWKHWHUUDFHOHYHOVWRUDJHYLGHRHQWU\SKRQH6DXQDLQWKHEXLOGLQJSDUNLQJSRVVLEOHthIORRUDWWLFDSDUWPHQWZLWK EUHDWKWDNLQJYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOHSDQRUDPDDQGPDQ\KLVWRULFPRQXPHQWV6LWXDWHGLQD81(6&2OLVWHGEXLOGLQJWKDWKDVEHHQ UHQRYDWHGZLWKXWPRVWDWWHQWLRQWRGHWDLO

132

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


Pronájem | Šmeralova | Bubeneè | Praha 7 | 190 m2 | 59 000 Kè / mìsíc 32'.5291Ì0(=21(7NNORçQLFHNRXSHOQ\RWHYĨHQiSUDFRYQDQDJDOHULLåDWQDNOLPDWL]DFHYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\GĨHYęQp SRGODK\SUDĀNDVXåLĀNDSO\QRYìNRWHO83&XSUDYHQìGYģU3DUNRYDFtVWiQtNGLVSR]LFL%\WYSDWĨHĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQp XOLFLX6WURPRYN\PLQXWXFKģ]HRG/HWHQVNpKRQiPęVWtYGRVDKXVWDQLFPHWUD+UDGĀDQVNiD'HMYLFNiPLQXWFKģ]HGRFHQWUD YSęåtPGRVDKXSDUNXQD/HWQpD3UDçVNpKRKUDGX 63/,7/(9(/$77,&$3$570(17WKUHHEHGURRPVWZREDWKURRPVRSHQVWXG\RQWKHJDOOHU\ZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJORWVRIEXLOWLQ VWRUDJHZRRGIORRUVZDVKHUGU\HUJDVERLOHU83&FDEOHVKDUHGFRXUW\DUG3DUNLQJVSDFHDYDLODEOH6SDFLRXVDSDUWPHQWRQWKHWKIORRUZLWKOLIW LQDTXLHWVWUHHWVWHSVIURP6WURPRYND3DUNDPLQZDONWRWKHFHQWHUWKURXJK/HWQi3DUNQRWIDUIURPWKH3UDJXH&DVWOH7UDPFRQQHFWLRQV FRQYHQLHQWWR+UDGĀDQVNiDQG9OWDYVNiPHWUR

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

KVýTEN 2012 I MAY 2012 I ǃƶǀ 2012

133


Pronájem | Èeskomalínská | Bubeneè | Praha 6 | 215 m2 | 60 000 Kè / mìsíc 1$'67$1'$5'1Ì%<7EDONRQ\ORçQLFHKDODMtGHOQDNRXSHOQ\YHVWDYęQpVNĨtQęYìKOHG\GR]HOHQęGĨHYęQpSRGODK\DGODçED IUDQFRX]VNiRNQDSUDĀNDP\ĀND3DUNRYiQtNGLVSR]LFL.YDOLWQę]UHNRQVWUXRYDQìE\WYSDWĨHXGUçRYDQpKRUHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKR GRPXVYìWDKHPYçiGDQpUHSUH]HQWDWLYQtUH]LGHQĀQtĀWYUWLVYHåNHURXREĀDQVNRXY\EDYHQRVWtYEOt]NpPRNROt.OLGQiORNDOLWDSiUPLQXW FKģ]HRGSDUNX6WURPRYNDDVWDQLFPHWUD+UDGĀDQVNiD'HMYLFNi +,*+67$1'$5'$3$570(17EDOFRQLHVEHGURRPVKDOOGLQLQJURRPEDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVJUHHQYLHZVZRRGIORRUV DQGWLOHV)UHQFKZLQGRZVZDVKHUGLVKZDVKHU3DUNLQJDYDLODEOH1LFHO\UHFRQVWUXFWHGILUVWIORRUDSDUWPHQWLQDZHOOPDLQWDLQHG UHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKDOLIW4XLHWDQGJUHHQSUHVWLJLRXVQHLJKERUKRRGZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI6WURPRYND3DUNMXVWPLQXWHVIURP 9tWę]QpQiPęVWt6TXDUHZLWKPHWURDQGWUDPVDVZHOODVIXOODPHQLWLHVFORVHE\

134

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


PronĂĄjem | UruguayskĂĄ | Vinohrady | Praha 2 | 156 m2 | 52 000 Kè / mĂŹsĂ­c KOMPLETNĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? BYT 4+kk, balkon, 2 koupelny, vysokĂŠ stropy, parkety, praèka, suĹĄièka, videotelefon, kamerovĂ˝ systĂŠm YGRPÄ&#x2122;.ODVLFNĂŹE\WYHSDWĨHSOQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpKRUHSUH]HQWDWLYQtKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPDPQRKD]DFKRYDQĂŹPLSÄŁYRGQtPL SUYN\9ĂŹKRGQiORNDOLWDSiUPLQXWFKÄŁ]HRGVWDQLFHPHWUD1iPÄ&#x2122;VWt0tUXVYHĂĽNHURXREÄ&#x20AC;DQVNRXY\EDYHQRVWtYRNROtYSÄ&#x2122;ĂĽtPGRVDKXFHQWUD FULLY REFURBISHED APARTMENT, balcony, 3 bedrooms, 2 bathrooms, high ceilings, parquet flooring, washer, dryer, video entry phone, camera system in the building. Traditional apartment on the 2nd floor of a nicely renovated building with a lift and lots of preserved original features. Located a few minute walk from trams and metro station at NĂĄmĂŹstĂ­ MĂ­ru Square, in the popular residential area of Vinohrady, and within walking distance of the city center.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

PRONĂ JEM I LEASE I ĆśÇ&#x2021;ĆťÇ&#x201E;ƺƜ

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

135


Byt 3+kk, 105 m2, Holešovice – Praha 7, Tusarova | 19 500 Kč / měsíčně Zařízený půdní byt se střešní terasou 25 m2 v 7. patře zrekonstruované budovy s výtahem v klidné ulici u parku, s rychlým spojením do centra (tramvaje 2 min., metro Vltavská 5 min.). Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou a WC, dřevěné podlahy, plynový kotel, pračka, myčka, TV, DVD, telefon, internet, sklep. Furnished 7th floor attic apartment with a 25 m2 roof terrace in a renovated building with lift in a quiet street steps from a park, with quick connection to the city center (trams 2 min., Vltavská metro 5 min.). Living room with kitchen, 2 bedrooms, bathroom with tub and toilet, wood floors, gas boiler, washer, dishwasher, TV, DVD, telephone, Internet, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

136

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 67 m2, Smíchov – Praha 5, Švédská | 15 000 Kč / měsíčně Zařízený byt v 2. patře Rezidence Sacre Coeur s 24h recepcí, dětským hřištěm a kamerovým systémem v blízkosti Kinského zahrady a Francouzského lycea s rychlými spoji na Újezd a k metru Anděl. 1 ložnice s šatnou, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, WC, komora. Dřevěné podlahy, dlažba, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, TV. 1-2 garážová stání. Furnished 2nd floor apartment in the Sacre Coeur Residence with 24h. reception and camera system close to the Petřín hill and the French School, with quick connections to Újezd trams or Anděl metro. One bedroom with clothes closet, living room with kitchen, bathroom, toilet, laundry room. Wood floors, tiles, washer, dishwasher, microwave, TV. Parking available.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

KVýTEN 2012 I MAY 2012 I ǃƶǀ 2012

137


Rodinný dům 4+kk, 140 m2, Zeleneč – Praha-východ | 21 000 Kč / měsíčně Rohový řadový domek se zahrádkou východně od Prahy, v lokalitě s výbornou občanskou vybaveností, cyklostezkou, tenisovými kurty a golfovým hřištěm. Obývací pokoj s kuchyní, 3 ložnice, 2 koupelny, komora, vestavěné skříně, krbová kamna, internet, satelit, domácí kino, alarm. Bezpečné prostředí pro děti. Garáž. Corner town house with a small garden located east of Prague, with great amenities in close vicinity, plus a bike path, tennis courts, and a golf course. Living room with kitchen, three bedrooms, two bathrooms, storage room, built-in wardrobes, slow burning stove, Internet, satellite, home cinema, alarm. Kids friendly environment. Garage.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

138

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 50 m2, Dejvice – Praha 6, Kafkova | 16 000 Kč / měsíčně Nově zrekonstruovaný zařízený byt v 5. patře domu s výtahem pár kroků od Vítězného náměstí s plnou vybaveností a rychlým dopravním spojením (metro, tramvaje, autobusy). Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s šatnou, koupelna, 2 WC. Dřevěné podlahy, dlažba, pračka se sušičkou. Možnost pronájmu garážového stání. Newly reconstructed furnished apartment on the 5th floor with lift located moments from Vítězné náměstí Square with tram, bus and metro connections and full amenities. Living room with kitchen, one bedroom, walk-in closet, bathroom, two toilets. Hard wood floors, tiles, washer/dryer. Parking can be arranged.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

KVýTEN 2012 I MAY 2012 I ǃƶǀ 2012

139


Byt 3+kk, 80 m2, Chodov – Praha 4, Babická | 20 000 Kč / měsíčně Moderní byt s 50 m2 terasou v 1. podlaží novostavby v klidné lokalitě s autobusovými spoji k metru Chodov. Obývací pokoj s kuchyní a vstupem na krytou terasu, 2 ložnice, šatna, koupelna s vanou, WC. Laminátové podlahy, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, mikrovlnná trouba, alarm. Úložná kóje, podzemní parkovací stání. First floor apartment with a 50 m2 terrace in a recently built development in a quiet neighborhood with bus connections to Chodov metro station, line C. Living room with kitchen and terrace access, two bedrooms, walk-in closet, bathroom with bath tub, toilet, entry hall with built-in wardrobes. Laminated floors, washer, dishwasher, microwave, alarm. Storage unit, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

140

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 4+1, 169 m2, Statenice – Praha-západ | 33 000 Kč / měsíčně Řadový dům v rezidenčním komplexu 5 km severozápadně od Prahy, v atraktivní přírodní lokalitě s biokoridorem Únětického potoka. Kuchyň s jídelnou a vstupem na zahrádku, obývací pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny, terasa, 2 balkony, prádelna. Dřevěné podlahy, vestavěné skříně, pračka, sušička, myčka, mikrovlnná trouba. Garáž. Town house in a residential project 5 km northwest of Prague, in a beautifully landscaped protected area in the picturesque Únětické valley. Eat-in kitchen with access to the garden, living room, three bedrooms, two bathrooms, terrace, two balconies, laundry room. Wood floors, built-in wardrobes, washer, dryer, dishwasher, microwave. Garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz

PRONÁJEM I LEASE I ƶLJƻDŽƺƶ

KVýTEN 2012 I MAY 2012 I ǃƶǀ 2012

141


ApartmĂĄn Old Town Suitet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD ,PNQMFUOÄŁTFSWJTPWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLMJNBUJ[BDĂ&#x201C; EWÄŁNBMPäOJDFNJ EWÄŁNBLPVQFMOBNJ QBUSPPLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;CVEPWZ6/&4$0 TWâUBIFNWFEMF4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;7FMLâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQÄ°WPEOĂ&#x201C;NEÄżFWÄŁOâNUSĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C;NBNOPIBPLOZQSPQPVĂ?UÄŁKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJIPKOPTU QÄżJSP[FOĂ?IPTWÄŁUMB7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQSFDFQDF BIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUBWDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

142

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Deluxet6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâLMJNBUJ[PWBOâQPELSPWOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPS QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6; LVDIZOÄŁ KĂ&#x201C;EFMOB MPäOJDFTWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV ESVIĂ&#x2C6;QPELSPWOĂ&#x201C;MPäOJDF7,BSMPWÄŁVMJDJWCF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C; WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPVBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully ďŹ tted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMĂ NY I APARTMENTS I Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

143


ApartmĂĄn Metropolitant6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBTBNPTUBUOPVUPBMFUPV#VEPWBTWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; WF7PEJÄĄLPWÄŁVMJDJ1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTKĂ&#x201C;EFMOPV QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZOÄŁ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ 5th ďŹ&#x201A;oor fully serviced, two-bedroom, one and a half bathroom apartment on Vodickova Street, building with lift and 24-hour reception. Large open-plan living and dining area, fully ďŹ tted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

144

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

prague-stay.com


ApartmĂĄn Magnetict6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBTBNPTUBUOâN8$WF7PEJÄĄLPWÄŁVMJDJTWâIMFEFNOB'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLPV [BISBEV QBUSPTWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTQMOÄŁWZCBWFOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFNBGSBODPV[TLâNJPLOZ 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB OPOTUPQSFDFQDFBIPUMJOFĂ LMJEKFEOPV UâEOÄŁ WâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced, two-bedroom apartment on Vodickova Street overlooking Franciscan Garden, 5th ďŹ&#x201A;oor with lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area with an abundance of natural light. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084

APARTMĂ NY I APARTMENTS I Ç Ć¸ĆśÇ&#x2021;Ç&#x2030;ĆżÇ&#x2021;ĆśÇ&#x2019;

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

145


Nebytový prostor | Pronájem | Rohanské nádvoøí | Praha 8 | Karlín | 400 – 3 000 m2 | 370 Kè / m2 / mìsíc 0RGHUQtNDQFHOiĨVNpSURVWRU\YDWUDNWLYQtORNDOLWę3UDKD.DUOtQ9EH]SURVWĨHGQtEOt]NRVWLWUDPYDMRYp]DVWiYN\DVWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYD (trasa A). Flexibilní open space, dìlitelné od 400 m2. Vybavení zahrnuje klimatizaci, kamerový systém, koberce a sádrokartonové pøíèky. Parkovácí stání za 2 750 Kè/místo/mìsíc. Servisní poplatky 94 Kè/m2/mìsíc. %UDQGQHZFODVV$RIILFHEXLOGLQJORFDWHGLQDFRPPHUFLDODUHDRI3UDJXH.DUOtQ2QO\RQHPLQXWHZDONIURP.ĨLçtNRYDPHWURVWDWLRQ OLQH$ DQG tram stops. Spaces starting from 400 m2 and up. Features include CCTV, air-conditioning, carpets and plasterboard partitions. Parking available. Parking at CZK 2 750/space/month. Service charges CZK 94/m2/month.

146

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ǂNJǎǏƶǖ DŽƻƺƸƿƽƿǃDžLjljǓ


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Ĺ irokĂĄ | Praha 1 | Josefov | 264 m2 | 337 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory o rozloze 264 m2 ve 4. patøe kancelåøskĂŠ budovy v centru mĂŹsta. TramvajovĂŠ zastĂĄvky a stanice metra 6WDURPÄ&#x2122;VWVNi WUDVD$ YWÄ&#x2122;VQpEOt]NRVWL,QWHULHU]DKUQXMHNDQFHOiĨtSURVWRUSURUHFHSFL[NXFK\Ä&#x17E;NDD~ORçQĂŹSURVWRU9EXGRYÄ&#x2122;MH centrĂĄlnĂ­ recepce a vĂ˝tah s pøímĂ˝m vstupem do kancelåøe. ServisnĂ­ poplatky 32 Kè/m2/mĂŹsĂ­c. 264 m2 of office space on the fourth floor of an office building in the city centre. The tram stop and metro station StaromĂŹstskĂĄ (line A) in close vicinity. The current layout is divided into 8 offices, space for reception, 2x kitchenette and storage room. The building offers central reception with a lift with direct access to the offices. Service charges CZK 32/m2/month.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

KOMERáNĂ? NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

147


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | PøemyslovskĂĄ_3UDKD_ĂŚLçNRY_P2 |(85P2 / mĂŹsĂ­c Velmi kvalitnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory situovanĂŠ v pøízemĂ­ administrativnĂ­ budovy s obchodnĂ­mi prostory, kavĂĄrnou a mezinĂĄrodnĂ­m hotelem. V bezprostøednĂ­ blĂ­zkosti stanice metra Flora (trasa A), zastĂĄvky tramvajĂ­ a autobusĂš. V objektu je centrĂĄlnĂ­ recepce s 24-hodinovou ostrahou. VybavenĂ­ zahrnuje zdvojenĂŠ podlahy, koberce, klimatizaci, prostor èåsteènĂŹ rozdĂŹlenĂ˝ sklenĂŹnĂ˝mi a sdk pøíèkami. ParkovĂĄnĂ­ YSRG]HPQtFKJDUiçtFK]D.Ä&#x20AC;PtVWRPÄ&#x2122;VtF6HUYLVQtSRSODWN\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. New Class A office space on the 1st floor of a modern mixed use office development. Metro station Flora (line A) adjacent, suburban tram DQGEXVOLQNVDYDLODEOHLQFORVHYLFLQLW\)HDWXUHVLQFOXGHFHQWUDOUHFHSWLRQZLWKVHFXULW\UDLVHGIORRUVIORRUER[HVFDUSHWVJODVV DQGSODVWHUERDUGSDUWLWLRQVDLUFRQGLWLRQLQJ8QGHUJURXQGSDUNLQJ&=.VSDFHPRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

148

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

svoboda-williams.com


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | 3DOiF6WURPRYNDยฒ9HOHWUรงQt| Praha 7 | Holeลกovice | 14 EUR / m2Pฤ™VtF 0RGHUQtREFKRGQฤ™DGPLQLVWUDWLYQtFHQWUXP3DOiF6WURPRYNDEXGHGRNRQฤ€HQRYH49รฌERUQiGRVWXSQRVWVSฤจtPรฌPQDSRMHQtP QDYรฅHFKQ\GฤฃOHรงLWpGRSUDYQtX]O\1iMHPFLNDQFHOiฤจtEXGRXPtWPRรงQRVWNRPIRUWQฤ™Y\XรงtYDWYรฅHFKQ\EHQHILW\QiNXSQtKRFHQWUDYEXGRYฤ™ Yฤ€HWQฤ™VOXรงHE3DUNRYiQtYSRG]HPQtFKJDUiรงtFK]D(85PtVWRPฤ™VtF6HUYLVQtSRSODWN\(85P2Pฤ™VtF $PRGHUQPL[HGXVHRIILFHFRPSOH[3DODF6WURPRYNDZLOOEHFRPSOHWHGLQ4,PPHGLDWHDFFHVVWRWKHDUWHULDOURDGSURYLGLQJH[FHOOHQW DFFHVVLQDQGRXWRIWKHFLW\2IILFHWHQDQWVFDQFRPIRUWDEO\HQMR\DOOWKHEHQHILWVRIWKHVKRSSLQJFHQWUHZLWKLQWKHEXLOGLQJLQFODOOVHUYLFHV 8QGHUJURXQGSDUNLQJIRU(85SODFHPRQWK6HUYLFHFKDUJHV(85P2/month

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

KOMERรทNร NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I วว…วƒวƒฦปว‡วŽฦปวˆวฦถว– ว„ฦปฦบฦธฦฟฦฝฦฟวƒว…วˆว‰ว“

KVรฝTEN 2012 I MAY 2012 I วƒฦถว€ 2012

149


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Ĺ tĂŹtkova | Praha 4 | Nusle | 230 m2 | 14,70 â&#x20AC;&#x201C; 16,70 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory ve 2. patøe modernĂ­ho projektu. V pĂŹĹĄĂ­ dostupnosti stanice metra VyĹĄehrad (trasa C), skvĂŹlĂŠ napojenĂ­ na silniènĂ­ DGiOQLÄ&#x20AC;QtVtĢ9\EDYHQt]DKUQXMHNOLPDWL]DFLNDPHURYĂŹV\VWpPNREHUFHDViGURNDUWRQRYpSĨtÄ&#x20AC;N\3DUNRYDFtPtVWRYSRG]HPQtJDUiçL]D (85PtVWRPÄ&#x2122;VtF9HQNRYQtSDUNRYiQt]D(85PtVWRPÄ&#x2122;VtF6HUYLVQtSRSODWN\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Office space on the 2nd floor of a new modern office project. Excellent and easy access by public transport and private car. Adjacent to 9\ĂĽHKUDG OLQH& )HDWXUHVLQFOXGH&&79DLUFRQGLWLRQLQJFDUSHWVDQGSODVWHUERDUGSDUWLWLRQV8QGHUJURXQGJDUDJHSDUNLQJDW(85 SSPRQWK2XWVLGHSDUNLQJDW(85SSPRQWK6HUYLFHIHH&=.P2/month.

150

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I Ç&#x201A;Ç&#x160;Ç&#x17D;Ç?ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Na Poøíèí | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 351 m2 | 410 Kè / m2 / mĂŹsĂ­c KancelåøskĂŠ prostory v 6. patøe architektonicky cennĂŠho komplexu v centru Prahy. TramvajovĂŠ zastĂĄvky a stanice metra Florenc (trasa B, C) jsou v blĂ­zkosti. ZdvojenĂĄ podlaha, vzduchotechnika s klimatizacĂ­, novĂŠ svĂŹtelnĂŠ rozvody v podhledech, pøístupovĂ˝ system na PDJQHWLFNpNDUW\KRGLQRYiEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtVOXçEDUHFHSFH*DUiçRYpVWiQt.Ä&#x20AC;PtVWRPÄ&#x2122;VtF6OXçE\.Ä&#x20AC;P2/mĂŹsĂ­c. Office space on the 6th floor in a city centre landmark building in Prague. There is a tram stop nearby the building and metro station Florenc (line B, C) few steps away. Raised floor in the offices, comfort cooling, suspended acoustic ceiling with integrated lighting, magnetic card access V\VWHPKRXUVHFXULW\VHUYLFHUHFHSWLRQ*DUDJHSDUNLQJ&=.P2PRQWK6HUYLFHFKDUJHV&=.P2/month.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

KOMERáNĂ? NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I Ç Ç&#x2026;Ç&#x192;Ç&#x192;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x17D;ĆťÇ&#x2C6;Ç ĆśÇ&#x2013; Ç&#x201E;ƝƺƸƿƽƿÇ&#x192;Ç&#x2026;Ç&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x201C;

KVĂ˝TEN 2012 I MAY 2012 I Ç&#x192;ĆśÇ&#x20AC; 2012

151


SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


Luxusní apartmán v Mijas Golf na pobŐeží Costa del Sol – ŠpanĚlsko Luxury Apartment in Mijas Golf on the Costa del Sol – Spain ǜǺǽǶǺȄǹǬȋ ǶǮǬǼǾǴǼǬ Ǯ Mijas Golf ǹǬ ǻǺǭDZǼDZDzȈDZ ǖǺǽǾǬ-ǰDZǷȈ-ǝǺǷȈ – ǔǽǻǬǹǴȋ

Cena / Price: EUR 165,000 Nabízíme nádherný apartmán 25 km od mezinárodního letištĚ v Malaze, v tĚsné blízkosti nĚkolika golfových hŐišŘ. Rozloha 95 m2, terasa 15 m2. Apartmán má 2 ložnice, velký obývací pokoj, 2 koupelny. V urbanizaci s tropickou zahradou je komunální bazén. Je prodáván plnĚ zaŐízen. We offer a gorgeous apartment 25 km from Malaga International Airport, in the proximity of several golf courses. The living area is 95 m², with a terrace of 15 m². The Áat comprises 2 bedrooms, a large living room and 2 bathrooms. There is a communal swimming pool in a tropical garden within the complex. The apartment is being sold fully furnished. ǛǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǮDZǷǴǶǺǷDZǻǹǿȊ ǶǮǬǼǾǴǼǿ Ǯ 25 ǶǸ ǺǾ ǸDZDzǰǿǹǬǼǺǰǹǺǯǺ ǬȉǼǺǻǺǼǾǬ ǘǬǷǬǯǴ, ǹDZǰǬǷDZǶǺ ǺǾ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǻǺǷDZǵ ǰǷȋ ǯǺǷȈȀǬ. ǛǷǺȅǬǰȈ ǶǮǬǼǾǴǼȇ 95 Ǹ2, ǾDZǼǼǬǽǬ 15 Ǹ2. ǎ ǶǮǬǼǾǴǼDZ 2 ǽǻǬǷȈǹǴ, ǭǺǷȈȄǬȋ ǯǺǽǾǴǹǬȋ, 2 ǮǬǹǹȇDZ ǶǺǸǹǬǾȇ. ǎ ǶǺǸǻǷDZǶǽDZ DZǽǾȈ ǾǼǺǻǴȃDZǽǶǴǵ ǽǬǰ ǽ ǭǬǽǽDZǵǹǺǸ. ǖǮǬǼǾǴǼǬ ǻǼǺǰǬDZǾǽȋ ǽ ǻǺǷǹǺǵ ǸDZǭǷǴǼǺǮǶǺǵ.

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com


LIFESTYLE

|

prague out

156

Novinky / News / ȕȖȊȖșȚȐ

164

ESTATE Tipy / Estate Tips ESTATE doporuþuje: Jan Hísek – Želvokruh /

168

170

ESTATE Recommends: Jan Hísek – Turtlesphere / ESTATE ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑ: ȇȕ ǫȐșȍȒ – ǿȍȘȍȗȈȝȖȒȘțȋ

ESTATE doporuþuje: FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL / ESTATE Recommends: FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL / ESTATE ȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȕȕȣȑ: FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL


PRAGUE OUT |

novinky | news | ǹǺǮǺǽǾǴ

NOVÉ LETNÍ MENU V ALFORNO FOCACCERIA ITALIANA Ve znamení ÿerstvých sezónních surovin prvotŐídní kvality, svĚžích lehkých salátŢ i hlavních jídel a nových druhŢ pizzy je letní menu v oblíbené focaccerii Alforno na Petrském námĚstí v centru Prahy. Hosté si je mohou vychutnat nejen v pŐívĚtivĚ útulném interiéru, ale také na venkovní zahrádce. Už pŐi letmém listování novým menu je zŐejmé, že Alforno Focacceria Italiana se právem tĚší výteÿné povĚsti restaurace vyhlášené autentickou italskou kuchyní. Neodolatelný je napŐíklad Salát s parmskou šunkou a melounem nebo Salát s uzeným lososem, rukolou, fenyklem a pomeranÿem, Cannelonni s grilovanou zeleninou, Pizza s krevetami a rukolou, Kralík po Ligursku s olivami, piniovými oŐíšky a šŘouchanými bramborami ÿi Svíÿková na estragonu se stŐedomoŐskou zeleninou.

NEW SUMMER MENU IN ALFORNO FOCACCERIA ITALIANA Fresh seasonal ingredients of the highest quality feature on the summer menu of the popular Alforno Focacceria on Petrské Square in the centre of Prague. These are emphasised in the light, refreshing salads, main courses and new varieties of pizza. Guests can savour this fare either in the amiably cosy interior or out in the garden. Just by browsing quickly through the new menu, it is obvious that Alforno Focacceria Italiana deservedly enjoys the excellent reputation as a restaurant renowned for its authentic Italian cuisine. Some irresistible examples are: Salad with Parma Ham and Melon; Salad with Smoked Salmon, Arugula, Fennel and Orange; Canneloni with Grilled Vegetables; Pizza with Shrimps and Arugula; Ligurian Rabbit with Olives, Pine Nuts and Mashed Potatoes and Roast Sirloin on Tarragon with Mediterranean Vegetables.

ǙǚǎǚǑ ǗǑǞǙǑǑ ǘǑǙǪ ALFORNO FOCACCERIA ITALIANA ǛǺǰ dzǹǬǶǺǸ ǽǮDZDzǴȁ ǽDZdzǺǹǹȇȁ ǻǼǺǰǿǶǾǺǮ ǻDZǼǮǺǶǷǬǽǽǹǺǯǺ ǶǬȃDZǽǾǮǬ, ǷDZǯǶǴȁ ǽǬǷǬǾǺǮ, ȀǴǼǸDZǹǹȇȁ ǺǽǹǺǮǹȇȁ ǭǷȊǰ Ǵ ǹǺǮȇȁ ǮǴǰǺǮ ǻǴȂȂȇ ǯǿǼǸǬǹǬǸ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾǽȋ ǷDZǾǹDZDZ ǸDZǹȊ Ǯ ǻǺǻǿǷȋǼǹǺǸ ǼDZǽǾǺǼǬǹDZ Alforno Focacceria Italiana ǹǬ ǛDZǾǼǽǶǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ Ǯ ȂDZǹǾǼDZ. ǏǺǽǾǴ ǸǺǯǿǾ ǹǬǽǷǬǰǴǾȈǽȋ ǮǶǿǽǹǺǵ DZǰǺǵ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ Ǯ ǿȊǾǹǺǸ ǴǹǾDZǼȈDZǼDZ, ǹǺ Ǵ ǹǬ ǺǾǶǼȇǾǺǸ ǮǺdzǰǿȁDZ. ǟDzDZ ǻǼǴ ǻDZǼǮǺǸ ǮdzǯǷȋǰDZ ǹǬ ǹǺǮǺDZ ǸDZǹȊ ȋǽǹǺ, ȃǾǺ Alforno Italiana Focacceria ǻǺ ǻǼǬǮǿ ǺǭǷǬǰǬDZǾ dzǬǽǷǿDzDZǹǹǺǵ ǼDZǻǿǾǬȂǴDZǵ ǼDZǽǾǺǼǬǹǬ ǽ ǴǾǬǷȈȋǹǽǶǺǵ ǶǿȁǹDZǵ. ǛǺǾǼȋǽǬȊȅǴǵ ǽǬǷǬǾ ǽ ǻǬǼǸǽǶǺǵ ǮDZǾȃǴǹǺǵ Ǵ ǰȇǹDZǵ ǴǷǴ ǽǬǷǬǾ ǽ ǶǺǻȃDZǹȇǸ ǷǺǽǺǽDZǸ, ǼǿǶǶǺǷǺǵ, ȀDZǹȁDZǷDZǸ Ǵ ǬǻDZǷȈǽǴǹǺǸ, ǶǬǹǹDZǷǺǹǴǽ ǺǮǺȅǬǸǴ ǯǼǴǷȈ, ǻǴȂȂǬ ǽ ǶǼDZǮDZǾǶǬǸǴ Ǵ ǼǿǶǶǺǷǺǵ, ǶǼǺǷǴǶ ǻǺ-ǷǴǯǿǼǴǵǽǶǴ ǽ ǺǷǴǮǶǬǸǴ Ǵ ǶDZǰǼǺǮȇǸǴ ǺǼDZȄǶǬǸǴ Ǵ ǶǬǼǾǺȀDZǷȈǹȇǸ ǻȊǼDZ ǴǷǴ ȀǴǷDZ ǹǬ ȉǽǾǼǬǯǺǹDZ ǽǺ ǽǼDZǰǴdzDZǸǹǺǸǺǼǽǶǴǸǴ ǺǮǺȅǬǸǴ . www.al-forno.cz

156


PŐímý dovozce stylového nábytku. RuÿnĚ vyŐezávaný starožitný a zámecky nábytek z masivu všech stylŢ. 800 m2 prodejní plochy, více než 1500 položek ihned k odbĚru za bezkonkurenÿní ceny. ZaŐizujeme též zámky, historické objekty, letní sídla apod. Maloobchod i velkoobchod.

„Široký sortiment exkluzivních, podle originálních pŐedloh ruÿnĚ vyŐezávaných, zpracováním a materiálem od originálu témĚŐ nerozeznatelných kopií stylového nábytku.“ “A wide range of exclusive copies of stylish furniture, hand-crafted according to the originals, almost indistinguishable from them.” „ǤǴǼǺǶǴǵ ǮȇǭǺǼ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹǺǵ, ǿǶǼǬȄDZǹǹǺǵ ǼǿȃǹǺǵ ǼDZdzȈǭǺǵ ǻǺ ǺǼǴǯǴǹǬǷȈǹȇǸ ǸǺǰDZǷȋǸ, ǽǮǺDZǵ ǺǭǼǬǭǺǾǶǺǵ Ǵ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǸ ǻǺȃǾǴ ǹDZǺǾǷǴȃǴǸǺǵ ǺǾ ǺǼǴǯǴǹǬǷǬ ǶǺǻǴǵ ǽǾǴǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ“.

Direct importer of stylish furniture Hand-crafted solid wood antique and chateau furniture in all styles 800 m² sales area we offer over 1,500 items for immediate delivery at unbeatable prices We also furnish chateaux, historical premises, summer homes etc. Retail and wholesale

ǛǼȋǸǺǵ ǴǸǻǺǼǾDZǼ ǽǾǴǷȈǹǺǵ ǸDZǭDZǷǴ ǜDZdzǹǬȋ ǼǿȃǹǺǵ ǼǬǭǺǾȇ ǬǹǾǴǶǮǬǼǹǬȋ Ǵ dzǬǸǶǺǮǬȋ ǸDZǭDZǷȈ ǮǽDZȁ ǽǾǴǷDZǵ 800 Ǹ2 ǾǺǼǯǺǮǺǵ ǻǷǺȅǬǰǴ Ǹȇ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǸ ǭǺǷDZDZ 1500 ǹǬǴǸDZǹǺǮǬǹǴǵ ǸDZǭDZǷǴ ǻǺ ǿǹǴǶǬǷȈǹȇǸ ȂDZǹǬǸ ǘDZǭǷǴǼǿDZǸ dzǬǸǶǴ, ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴDZ ǺǭȆDZǶǾȇ, ǷDZǾǹǴDZ ǿǽǬǰȈǭȇ Ǵ Ǿ.ǰ. ǜǺdzǹǴȃǹǬȋ Ǵ ǺǻǾǺǮǬȋ ǾǺǼǯǺǮǷȋ

www.zameckynabytek.cz Zámecký Nábytek • 751 22 Osek nad Beÿvou 163 • +420 581793060 +420 728777926 • info@zameckynabytek.cz


PRAGUE OUT |

novinky | news | ǹǺǮǺǽǾǴ

BCD CLINIC: NOVÁ KLINIKA ESTETICKÉ MEDICÍNY NovĚ vzniklá klinika sídlící na Praze 4 je vedena zkušenými lékaŐi s více než 15 lety praxe v oboru estetické a cévní medicíny. Centrum BcD Clinic je vybaveno nejnovĚjšími typy nejvýkonnĚjších laserŢ na laserovou epilaci, odstranĚní kožních výrŢstkŢ, žilek, pigmentací, strií ÿi omlazení pleti hned nĚkolika lasery najednou. Jako jediná v Praze poskytuje BcD Clinic unikátní ošetŐení mikrojehliÿkovou radiofrekvencí, s níž dosahuje mimoŐádných výsledkŢ zejména pŐi rejuvenaci a odstranĚní strií. K oblíbeným zákrokŢm klientŢ BcD Clinic patŐí odstranĚní nadmĚrného pocení, vyhlazení vrásek a korekce tvaru rtŢ aplikací botulotoxinu a kyseliny hyaluronové. BcD Clinic poskytuje dopplerovské ultrazvukové vyšetŐení a léÿbu kŐeÿových žil všemi moderními metodami. Pravidelné konzultace v BcD poskytuje plastický chirurg.

BCD CLINIC: NEW AESTHETIC MEDICINE CLINIC The newly established clinic based in Prague 4 is led by skilled physicians with more than 15 years’ experience in aesthetic and vascular medicine. BcD Clinic is equipped with the latest types of the most powerful lasers for laser epilation, removal of skin outgrowths, veins, pigmentation, stretch marks and for skin rejuvenation by several lasers simultaneously. BcD Clinic is the only clinic in Prague to provide the unique Microneedle Radiofrequency treatment with which it achieves exceptional results, particularly in rejuvenation and stretch mark removal. Popular treatments among patients of the BcD Clinic include the elimination of excessive sweating, smoothing of wrinkles and lip shape correction by application of botulinum toxin and hyaluronic acid. The BcD Clinic provides Doppler Ultrasound examinations and the treatment of varicose veins by every modern method. A plastic surgeon provides regular consultations in the BcD Clinic.

BCD CLINIC: Ǚǚǎnjǫ ǖǗǔǙǔǖnj ǩǝǞǑǞǔǣǑǝǖǚǕ ǘǑǐǔǢǔǙǧ ǙǺǮǬȋ ǶǷǴǹǴǶǬ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǺǵ ǸDZǰǴȂǴǹȇ ǻǺǰ ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǺǸ ǺǻȇǾǹȇȁ ǮǼǬȃDZǵ ǽ ǭǺǷDZDZ ȃDZǸ 15-ǷDZǾǹǴǸ ǺǻȇǾǺǸ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ȉǽǾDZǾǴȃDZǽǶǺǵ Ǵ ǽǺǽǿǰǴǽǾǺǵ ǸDZǰǴȂǴǹȇ ǻǺȋǮǴǷǬǽȈ Ǯ ǛǼǬǯDZ 4. ǢDZǹǾǼ «BcD clinic» ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹ ǽǬǸȇǸǴ ǹǺǮȇǸǴ ǸǺǰDZǷȋǸǴ ǽǬǸȇȁ ȉȀȀDZǶǾǴǮǹȇȁ ǾǴǻǺǮ ǷǬdzDZǼǺǮ ǰǷȋ ǷǬdzDZǼǹǺǵ ȉǻǴǷȋȂǴǴ, ǿǽǾǼǬǹDZǹǴȋ ǶǺDzǹȇȁ ǰDZȀDZǶǾǺǮ, ǮDZǹ, ǻǴǯǸDZǹǾǬȂǴǴ, ǼǬǽǾȋDzDZǶ, Ǭ ǾǬǶDzDZ ǺǸǺǷǺDzDZǹǴȋ ǶǺDzǴ ǻǼǴ ǻǺǸǺȅǴ ǹDZǽǶǺǷȈǶǴȁ ǷǬdzDZǼǺǮ ǺǰǹǺǮǼDZǸDZǹǹǺ. ǖǬǶ DZǰǴǹǽǾǮDZǹǹǬȋ Ǯ ǛǼǬǯDZ «BCD ǖǷǴǹǴǶǬ» ǻǼDZǰǺǽǾǬǮǷȋDZǾ ǿǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǻǼǺȂDZǰǿǼǿ ǼǬǰǴǺȃǬǽǾǺǾǹǺǯǺ ǮǺdzǰDZǵǽǾǮǴȋ ǹǬ ǶǺDzǿ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǸǴǶǼǺǴǯǷ, ǶǺǾǺǼǬȋ ǰǬDZǾ ǻǺǾǼȋǽǬȊȅǴDZ ǼDZdzǿǷȈǾǬǾȇ, ǺǽǺǭDZǹǹǺ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǴ ǺǸǺǷǺDzDZǹǴȋ ǴǷǴ ǿǽǾǼǬǹDZǹǴȋ ǼǬǽǾȋDzDZǶ. ǖ ǴdzǷȊǭǷDZǹǹȇǸ ǻǼǺȂDZǰǿǼǬǸ ǶǷǴDZǹǾǺǮ «BCD ǖǷǴǹǴǶǴ» ǺǾǹǺǽǴǾǽȋ ǿǽǾǼǬǹDZǹǴDZ ȃǼDZdzǸDZǼǹǺǯǺ ǻǺǾǺǺǾǰDZǷDZǹǴȋ, ǽǯǷǬDzǴǮǬǹǴDZ ǸǺǼȅǴǹ Ǵ ǶǺǼǼDZǶȂǴȋ ȀǺǼǸȇ ǯǿǭ ǽ ǻǼǴǸDZǹDZǹǴDZǸ ǭǺǾǺǶǽǬ Ǵ ǯǴǬǷǿǼǺǹǺǮǺǵ ǶǴǽǷǺǾȇ. ǖǼǺǸDZ ǾǺǯǺ, «BCD ǖǷǴǹǴǶǬ» ǻǼǺǮǺǰǴǾ ǿǷȈǾǼǬdzǮǿǶǺǮǺDZ ǰǺǻǻǷDZǼǺǯǼǬȀǴȃDZǽǶǺDZ ǺǭǽǷDZǰǺǮǬǹǴDZ Ǵ ǷDZȃDZǹǴDZ ǮǬǼǴǶǺdzǹǺǯǺ ǼǬǽȄǴǼDZǹǴȋ ǮDZǹ ǮǽDZǸǴ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹȇǸǴ ǸDZǾǺǰǬǸǴ. ǎ ǖǷǴǹǴǶDZ ǻǼǺȁǺǰȋǾ ǼDZǯǿǷȋǼǹȇDZ ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴ ǻǷǬǽǾǴȃDZǽǶǺǯǺ ȁǴǼǿǼǯǬ. www.bcdclinic.cz

158


Nový bytový projekt na Praze 3

Rezidence Vlkova tel.: +420 734 474 964 |

www.vlkova28.cz


PRAGUE OUT |

novinky | news | ǹǺǮǺǽǾǴ

MIKULOV GOURMET FESTIVAL 2012: KULINÁŏSKÉ POKLADY PęTI NÁRODš

2012 MIKULOV GOURMET FESTIVAL: CULINARY TREASURES OF FIVE NATIONS

Mikulov bude opĚt patŐit gurmánŢm. Do mĚsta pod Pálavou se po roce vrací úspĚšný GOURMET FESTIVAL, jehož tŐetí roÿník pŐedstaví celou Őadu vybraných krajových pokrmŢ. Vyhlášené speciality z bohatého dĚdictví pĚti národŢ mŢžete ochutnat od 1. do 3. ÿervna.

Mikulov will belong to gourmets again. After one year, the successful GOURMET FESTIVAL, the third year of which will introduce a number of selected regional dishes, returns to the city beneath the Pálava Hills. Famous specialities from the rich heritage of Àve nations may be savoured from 1st to 3rd June.

ChuŘové pohárky návštĚvníkŢ festivalu se mohou opĚt tĚšit na gastronomické kouzlení nejlepších ÿeských kuchaŐŢ, kteŐí historická jídla pro mikulovský festival pŐipravili. I leitmotiv tŐídenní akce zŢstává stejný – modernĚ pojatý návrat k tradiÿní kuchyni snoubený s tĚmi nejlepšími víny. Všichni kuchaŐi vaŐí z klasických surovin, které jsou bĚžnĚ k dostání u místních prodejcŢ a dodavatelŢ. A pŐidávají svou kreativitu, díky níž festivalové pokrmy dostávají nejen krásnou designovou úpravu, ale také gastronomický švih a znaÿný sex-appeal.

Taste buds of festival visitors will again be tempted by the culinary magic of the best Czech chefs who will be preparing historical fare for the Mikulov Festival. The main theme of the three-day event also remains unchanged—a modern return to traditional cuisine, coupled with the best wines. All the chefs cook with classic ingredients that are commonly available from local vendors and suppliers. To these, they add their creativity, giving the festival dishes a beautiful appearance, as well as gastronomic verve and considerable sex appeal.

ǠǑǝǞǔǎnjǗǨ ǏǟǜǘnjǙǚǎ 2012 ǎ ǘǔǖǟǗǚǎǑ: ǖǟǗǔǙnjǜǙǧǑ ǝǚǖǜǚǎǔǥnj ǛǫǞǔ ǝǞǜnjǙ. ǘǴǶǿǷǺǮ ǽǹǺǮǬ ǭǿǰDZǾ ǻǼǴǹǬǰǷDZDzǬǾȈ ǯǿǼǸǬǹǬǸ. ǎ ǯǺǼǺǰ ǻǺǰ ǛǬǷǬǮǺǵ ǺǻȋǾȈ ǮǺdzǮǼǬȅǬDZǾǽȋ ǻǺǷǿȃǴǮȄǴǵ ǿǽǻDZȁ ǠǑǝǞǔǎnjǗǨ GOURMET, ǮǺǾ ǿDzDZ ǾǼDZǾǴǵ ǯǺǰ ǻǺǰǼȋǰ Ǻǹ ǽǹǺǮǬ ǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾ ȂDZǷȇǵ Ǽȋǰ ǺǾǭǺǼǹȇȁ ǼDZǯǴǺǹǬǷȈǹȇȁ ǭǷȊǰ. ǓǹǬǸDZǹǴǾȇDZ ǭǷȊǰǬ Ǵdz ǭǺǯǬǾǺǯǺ ǹǬǽǷDZǰǴȋ Ǵdz ǻȋǾǴ ǽǾǼǬǹ ǭǿǰDZǾ ǸǺDzǹǺ ǻǺǻǼǺǭǺǮǬǾȈ ǽ 1 ǰǺ 3 ǴȊǹȋ. ǎǶǿǽǺǮȇDZ ǼDZȂDZǻǾǺǼȇ ǻǺǽDZǾǴǾDZǷDZǵ ȀDZǽǾǴǮǬǷȋ ǽǹǺǮǬ ǸǺǯǿǾ ǻǼDZǰǮǶǿȄǬǾȈ ǹǬǽǷǬDzǰDZǹǴDZ ǶǿǷǴǹǬǼǹȇǸ ǮǺǷȄDZǭǽǾǮǺǸ ǷǿȃȄǴȁ ȃDZȄǽǶǴȁ ǻǺǮǬǼǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ

160

ǻǼǴǯǺǾǺǮǴǷǴ ǰǷȋ ȀDZǽǾǴǮǬǷȋ Ǯ ǘǴǶǿǷǺǮDZ ǴǽǾǺǼǴȃDZǽǶǴDZ ǭǷȊǰǬ. ǚǽǹǺǮǹǬȋ ǾDZǸǬǾǴǶǬ ǾǼDZȁǰǹDZǮǹȇȁ ǸDZǼǺǻǼǴȋǾǴǵ ǺǽǾǬDZǾǽȋ ǻǼDZDzǹDZǵ – ǮǺdzǮǼǬȅDZǹǴDZ Ƕ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺǵ ǶǿȁǹDZ Ǯ ǽǺǮǼDZǸDZǹǹǺǸ ǴdzǷǺDzDZǹǴǴ Ǯ ǽǺȃDZǾǬǹǴǴ ǽ ǽǬǸȇǸǴ ǷǿȃȄǴǸǴ ǮǴǹǬǸǴ. ǎǽDZ ȄDZȀ-ǻǺǮǬǼǬ ǯǺǾǺǮȋǾ Ǵdz ǶǷǬǽǽǴȃDZǽǶǴȁ ǴǹǯǼDZǰǴDZǹǾǺǮ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǺǭȇȃǹǺ ǸǺDzǹǺ ǻǼǴǺǭǼDZǽǾǴ ǿ ǸDZǽǾǹȇȁ ǻǼǺǴdzǮǺǰǴǾDZǷDZǵ ǴǷǴ ǻǺǽǾǬǮȅǴǶǺǮ. ǙǺ ǮǸDZǽǾDZ ǽ ǾDZǸ ǺǹǴ ǰǺǭǬǮǷȋȊǾ Ǯ ǭǷȊǰǬ ǽǮǺǵ ǾǮǺǼȃDZǽǶǴǵ ǻǺǾDZǹȂǴǬǷ, ǭǷǬǯǺǰǬǼȋ ǶǺǾǺǼǺǸǿ ȀDZǽǾǴǮǬǷȈǹȇDZ ǭǷȊǰǬ ǺǾǷǴȃǬȊǾǽȋ ǹDZ ǾǺǷȈǶǺ ǶǼǬǽǴǮȇǸ ǰǴdzǬǵǹǺǸ, ǹǺ Ǵ ǯǬǽǾǼǺǹǺǸǴȃDZǽǶǴǸ ȄǴǶǺǸ Ǵ ǰǬDzDZ ǻǼǴǺǭǼDZǾǬȊǾ dzǹǬȃǴǾDZǷȈǹȇǵ sex-appeal.


PRAGUE OUT |

novinky | news | ǹǺǮǺǽǾǴ

LITOMęŏICKÝ HROZEN 2012: VÍNA Z þECH A MORAVY NA HRADę LITOMęŏICE MimoŐádnou pŐíležitost ochutnat na jednom místĚ hned nĚkolik druhŢ výteÿných vín z þech a Moravy nabízí všem zájemcŢm LitomĚŐický hrozen 2012. První roÿník prezentaÿní, prodejní a soutĚžní výstavy vín se koná 8. a 9. ÿervna v prostorách hradu LitomĚŐice. Dvoudenní akci koncem kvĚtna pŐedchází hodnocení vzorkŢ odbornou komisí. Samotný LitomĚŐický hrozen 2012 zaÿne v pátek 8. 6. v 10 hodin slavnostním zahájením v kongresovém sále hradu LitomĚŐice. V 15 hodin následuje vyhlášení vítĚzŢ – Championa výstavy, pŐedání ocenĚní a diplomŢ. V sobotu 9. 6. od 10 hodin degustaci a setkávání u sklenky vína návštĚvníkŢm zpŐíjemní vystoupení kapel, k poslechu zahraje napŐíklad Áda Škarda nebo Rostislav Pechoušek. Vstupné na jeden den ÿiní 100 Kÿ, v cenĚ je 5 žetonŢ na ochutnávku vín.

2012 LITOMęŏICE GRAPES: WINES FROM BOHEMIA AND MORAVIA AT LITOMęŏICE CASTLE The LitomĚŐice Grapes (“LitomĚŐický hrozen”) exhibition offers the extraordinary opportunity to all interested visitors to taste many kinds of delicious wines from Bohemia and Moravia in one place. The Àrst year of the presentation, sales and competitive wine exhibition will take place on 8th and 9th June in the premises of LitomĚŐice Castle. The two-day event is preceded in late May by the evaluation of the samples by an expert jury. The exhibition begins on Friday 8th June at 10 am with an Opening Ceremony in the Congress Hall of LitomĚŐice Castle. At 3 pm the winners will be announced – including the Champion of the Exhibition – with the handing over of awards and diplomas. On Saturday 9th June from 10 am, bands (among others, Áda Škarda and Rostislav Pechoušek) will provide musical accompaniment for visitors tasting and socialising over a glass of wine. Daily admission price is 100 CZK, which includes 5 wine-tasting tokens.

ǗǔǞǚǘǑǜǒǔǢǖnjǫ ǏǜǚǓǐǨ ǎǔǙǚǏǜnjǐnj 2012: ǎǔǙnj ǔǓ ǍǚǏǑǘǝǖǚǕ ǔ ǘǚǜnjǎǝǖǚǕ ǚǍǗnjǝǞǑǕ ǣǑǡǔǔ ǎ ǓnjǘǖǑ ǗǔǞǚǘǑǜǒǔǢǑ. ǟǹǴǶǬǷȈǹǿȊ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǻǼǺǰDZǯǿǽǾǴǼǺǮǬǾȈ Ǯ ǺǰǹǺǸ ǸDZǽǾDZ ǽǼǬdzǿ ǹDZǽǶǺǷȈǶǺ ǮǴǰǺǮ dzǬǸDZȃǬǾDZǷȈǹȇȁ ǮǴǹ Ǵdz ǍǺǯDZǸǴǴ Ǵ ǘǺǼǬǮǴǴ ǻǼDZǰǷǬǯǬDZǾ ǮȇǽǾǬǮǶǬ «ǗǴǾǺǸDZǼDzǴȂǶǬȋ ǯǼǺdzǰȈ ǮǴǹǺǯǼǬǰǬ 2012». ǛDZǼǮȇǵ ǯǺǰ ǻǼDZdzDZǹǾǬȂǴǺǹǹǺǵ, ǶǺǸǸDZǼȃDZǽǶǺǵ Ǵ ǶǺǹǶǿǼǽǹǺǵ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǮǴǹ ǻǼǺǵǰDZǾ 8 Ǵ 9 ǴȊǹȋ Ǯ ǓǬǸǶDZ ǗǴǾǺǸDZǼDzǴȂDZ. ǎ ǶǺǹȂDZ ǸǬȋ ǰǺ ǹǬȃǬǷǬ ǮȇǽǾǬǮǶǴ ǻǼǺȁǺǰǴǾ ǺȂDZǹǶǬ ǺǭǼǬdzȂǺǮ ȉǶǽǻDZǼǾǹǺǵ ǶǺǸǴǽǽǴDZǵ. ǝǬǸǬ ǮȇǽǾǬǮǶǬ «ǗǴǾǺǸDZǼDzǴȂǶǬȋ ǯǼǺdzǰȈ ǮǴǹǺǯǼǬǰǬ 2012» ǹǬȃǹDZǾǽȋ Ǯ ǻȋǾǹǴȂǿ 8 ǴȊǹȋ Ǯ 10 ȃǬǽǺǮ ǿǾǼǬ ǾǺǼDzDZǽǾǮDZǹǹȇǸ ǺǾǶǼȇǾǴDZǸ Ǯ ǶǺǹȀDZǼDZǹȂ-dzǬǷDZ ǓǬǸǶǬ Ǯ ǗǴǾǺǸDZǼDzǴȂǬȁ. ǎ 15 ȃǬǽǺǮ ǭǿǰǿǾ ǺǭȆȋǮǷDZǹȇ ǻǺǭDZǰǴǾDZǷǴ – ǣDZǸǻǴǺǹȇ ǮȇǽǾǬǮǶǴ, ǻǼǺǵǰDZǾ ǻDZǼDZǰǬȃǬ ǹǬǯǼǬǰ Ǵ ǰǴǻǷǺǸǺǮ. ǎ ǽǿǭǭǺǾǿ 9 ǴȊǹȋ ǽ 10 ǿǾǼǬ ǮǽǾǼDZȃǴ Ǵ ǰDZǯǿǽǾǬȂǴǴ ǭǿǰǿǾ ǽǺǻǼǺǮǺDzǰǬǾȈǽȋ ǮȇǽǾǿǻǷDZǹǴȋǸǴ ǸǿdzȇǶǬǷȈǹȇȁ ǶǺǷǷDZǶǾǴǮǺǮ, ǸǺDzǹǺ ǭǿǰDZǾ ǿǽǷȇȄǬǾȈ ǾǬǶǴȁ ǴǽǻǺǷǹǴǾDZǷDZǵ, ǶǬǶ njǰǬ ǤǶǬǼǰǬ Ǵ ǜǺǽǾǴǽǷǬǮ ǛDZȁǺǿȄDZǶ. ǍǴǷDZǾȇ ǹǬ ǺǰǴǹ ǰDZǹȈ – 100 ǶǼǺǹ, Ǯ ǽǾǺǴǸǺǽǾȈ ǮȁǺǰǴǾȈ 5 ǶǿǻǺǹǺǮ ǹǬ ǰDZǯǿǽǾǬȂǴȊ ǮǴǹ.

162


STING 25. 6. 2012 | 20:00 hod

O2 arena, Praha STING PěEDSTAVÍ SVÉ NEJVċTŠÍ HITY V RÁMCI OSLAV 25. VÝROýÍ SÓLOVÉ KARIÉRY. V RÁMCI KONCERTNÍHO TURNÉ SE PěEDSTAVÍ FANOUŠKģM TAK, JAK HO DOBěE ZNAJÍ, S BASOU NA KRKU ZAHRAJE SVÉ NEJVċTŠÍ HITY.

25th July 2012, 20:00, O2 Arena, Prague 25 ǴȊǹȋ 2012 ǯǺǰǬ, 20:00, ǻǷǺȅǬǰǶǬ O2 Arena, ǛǼǬǯǬ STING WILL PERFORM HIS GREATEST HITS IN CELEBRATION OF THE 25TH ANNIVERSARY OF HIS SOLO CAREER. DURING THIS CONCERT TOUR HE WILL INTRODUCE HIMSELF TO HIS FANS AS THEY KNOW HIM BEST – WITH BASS GUITAR SLUNG AROUND THE NECK, HE WILL BE SINGING HIS GREATEST HITS. Skladatel, zpĚvák, autor, herec, aktivista - STING získal uznání ve všech tĚchto rolích, a pŐesto se vzpírá snadnému oznaÿení. Od roku 1985 vydal Sting 13 sólových alb, naposledy pak titul „Sting: 25 Years“, který vyšel 26. záŐí 2011. Tato kolekce zachycuje poprvé v historii jak nejvĚtší hity, tak i rarity ze Stingovy dlouholeté sólové kariéry. V rámci oslav tohoto milníku je k dispozici i nedávno vydaná iPad aplikace STING 25 - jako první svého druhu pŐináší vzácné fotograÀe, rozhovory a více než ÿtyŐi hodiny video obsahu, vÿetnĚ exkluzivních zábĚrŢ z beneÀÿního pŐedstavení k jeho šedesátým narozeninám v New Yorku. Sting je vysoce respektovaný hudebník, který prodal témĚŐ 100 miliónŢ alb jako sólový umĚlec a získal dalších 10 cen Grammy, Zlatý glóbus, cenu Emmy a obdržel tŐi nominace Oscara. Jeho poslední turné „Back To Bass“ sklízí úspĚchy po celém svĚtĚ, vÿetnĚ þeské republiky. Composer, singer, songwriter, actor, activist – STING is recognised in all these roles, and yet deÀes easy labelling. Since 1985, Sting has released 13 solo albums, the most recent being entitled “Sting: 25 Years”, released on 26th September 2011. This collection encapsulates for the Àrst time in history both his greatest hits and gems from Sting’s solo career which spans many years. The celebration of this milestone also includes the recently released iPad application – STING 25 – as the Àrst of its kind, it provides rare photos, interviews and more than four hours of video content, including exclusive footage from the beneÀt performance for his 60th birthday in New York. 164

ǝǞǔǙǏ ǛǜǑǐǝǞnjǎǔǞ ǝǎǚǔ ǗǟǣǤǔǑ ǡǔǞǧ ǎ ǜnjǘǖnjǡ ǛǜnjǓǐǙǚǎnjǙǔǫ 25-ǗǑǞǔǫ ǝǎǚǑǕ ǝǚǗǨǙǚǕ ǖnjǜǨǑǜǧ. ǎ ǖǚǙǢǑǜǞǙǚǘ ǞǟǜǑ ǚǙ ǛǜǑǐǝǞnjǙǑǞ ǛǑǜǑǐ ǠnjǙnjǞnjǘǔ Ǟnjǖ, ǖnjǖ ǚǙǔ ǑǏǚ ǡǚǜǚǤǚ ǛǚǘǙǫǞ: ǝ Ǎnjǝ-ǏǔǞnjǜǚǕ ǚǙ ǝǧǏǜnjǑǞ ǝǎǚǔ ǗǟǣǤǔǑ ǡǔǞǧ. Sting is a highly respected musician who has sold nearly 100 million albums as a solo artist and who is the holder of 10 Grammy Awards, the Golden Globe and Emmy. He has received three Oscar nominations. His last tour, “Back To Bass”, was a world-wide success, including in the Czech Republic. ǖǺǸǻǺdzǴǾǺǼ, ǻDZǮDZȂ, ǻǴǽǬǾDZǷȈ, ǬǶǾDZǼ, ǬǶǾǴǮǴǽǾ - ǝǾǴǹǯ ǻǺǷǿȃǴǷ ǻǼǴdzǹǬǹǴDZ ǮǺ ǮǽDZȁ ȉǾǴȁ ǼǺǷȋȁ, Ǵ ǮǽDZ DzDZ Ǻǹ ǹDZ ǻǺǰǰǬDZǾǽȋ ǺǻǼDZǰDZǷDZǹǴȊ. ǝ 1985 ǯǺǰǬ ǝǾǴǹǯ ǮȇǻǿǽǾǴǷ 13 ǽǺǷȈǹȇȁ ǬǷȈǭǺǸǺǮ, ǻǺǽǷDZǰǹǴǵ Ǵdz ǶǺǾǺǼȇȁ „Sting: 25 Years“, ǶǺǾǺǼȇǵ ǮȇȄDZǷ 26 ǽDZǹǾȋǭǼȋ 2011 ǯǺǰǬ. ǩǾǬ ǶǺǷǷDZǶȂǴȋ ǮǻDZǼǮȇDZ Ǯ ǴǽǾǺǼǴǴ ǺǾǼǬDzǬDZǾ ǶǬǶ DZǯǺ ǷǿȃȄǴDZ ȁǴǾȇ, ǾǬǶ Ǵ ǼǬǼǴǾDZǾȇ DZǯǺ ǸǹǺǯǺǷDZǾǹDZǵ ǽǺǷȈǹǺǵ ǶǬǼȈDZǼȇ. ǎ ǼǬǸǶǬȁ ǻǼǬdzǰǹǺǮǬǹǴȋ ȉǾǺǵ ǮDZȁǴ Ǯ ǶǬǼȈDZǼDZ ǝǾǴǹǯǬ ǭȇǷǺ ǹDZǰǬǮǹǺ ǮȇǻǿȅDZǹǺ IPad ǻǼǴǷǺDzDZǹǴDZ STING 25 - ǻDZǼǮǺDZ Ǯ ǽǮǺDZǸ ǼǺǰDZ ǻǺǶǬdzȇǮǬȊȅDZDZ ǼDZǰǶǴDZ ȀǺǾǺǯǼǬȀǴǴ, ǴǹǾDZǼǮȈȊ Ǵ ǭǺǷDZDZ ȃDZǾȇǼDZȁ ȃǬǽǺǮ ǮǴǰDZǺ, ǮǶǷȊȃǬȊȅDZǯǺ ȉǶǽǶǷȊdzǴǮǹȇDZ ǶǬǰǼȇ ǽ ǭDZǹDZȀǴǽǬ Ƕ ȄDZǽǾǴǰDZǽȋǾǴǷDZǾǴȊ ǽǺ ǰǹȋ DZǯǺ ǼǺDzǰDZǹǴȋ Ǯ ǙȈȊ-ǕǺǼǶDZ. ǝǾǴǹǯ – ǯǷǿǭǺǶǺǿǮǬDzǬDZǸȇǵ ǸǿdzȇǶǬǹǾ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǼǺǰǬǷ ǺǶǺǷǺ 100 ǸǴǷǷǴǺǹǺǮ ǶǺǻǴǵ ǽǮǺǴȁ ǬǷȈǭǺǸǺǮ Ǯ ǶǬȃDZǽǾǮDZ ǽǺǷȈǹǺǯǺ ǴǽǻǺǷǹǴǾDZǷȋ Ǵ ǻǺǷǿȃǴǷ 10 ǻǼDZǸǴǵ «ǏǼȉǸǸǴ», «ǓǺǷǺǾǺǵ ǏǷǺǭǿǽ», «ǩǸǸǴ», Ǭ ǾǬǶDzDZ ǾǼǴ ǹǺǸǴǹǬȂǴǴ ǹǬ «ǚǽǶǬǼ». ǑǯǺ ǻǺǽǷDZǰǹǴǵ ǾǿǼ “Back To Bass” ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǿǽǻDZȄǹȇǸ ǻǺ ǮǽDZǸǿ ǸǴǼǿ, ǮǶǷȊȃǬȋ ǣDZȄǽǶǿȊ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶǿ.


'PDVTFEPOMVYVSZ

www.lexxusnorton.cz


LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2012 Richard III. | William Shakespeare Napínavý pĜíbČh Richarda, vévody z Glosteru – nejdokonalejšího ze všech Shakespearových padouchĤ – uvidíme na Letních shakespearovských slavnostech poprvé. Ty letos probČhnou od 26. þervna do 7. záĜí v Praze, BrnČ, OstravČ, BratislavČ a ve Zvolenu.

2012 SUMMER SHAKESPEARE FESTIVAL RICHARD III, WILLIAM SHAKESPEARE ǗǑǞǙǔǕ ǠǑǝǞǔǎnjǗǨ ǤǑǖǝǛǔǜnj 2012 ǜǔǣnjǜǐ III., ǟǔǗǨǫǘ ǤǑǖǝǛǔǜ

foto: Pavel Mára, Zdroj: © AGENTURA SCHOK

THE SUSPENSEFUL NARRATIVE OF RICHARD, DUKE OF GLOUCESTER – THE MOST PERFECT OF ALL SHAKESPEARE’S VILLAINS – WILL BE PERFORMED AT THE SUMMER SHAKESPEARE FESTIVAL FOR THE FIRST TIME. THIS YEAR, THE FESTIVAL WILL BE HELD FROM 26TH JUNE TO 7TH SEPTEMBER IN PRAGUE, BRNO, OSTRAVA, BRATISLAVA AND ZVOLEN.

ǓnjǡǎnjǞǧǎnjǪǥǟǪ ǔǝǞǚǜǔǪ ǜǔǣnjǜǐnj, ǏǑǜǢǚǏnj ǔǓ ǏǗǚǝǞǑǜnj – ǝnjǘǚǏǚ ǝǚǎǑǜǤǑǙǙǚǏǚ ǔǓ ǎǝǑǡ ǓǗǚǐǑǑǎ ǤǑǖǝǛǔǜnj – ǘǧ ǟǎǔǐǔǘ Ǚnj ǗǑǞǙǑǘ ǤǑǖǝǛǔǜǚǎǝǖǚǘ ǠǑǝǞǔǎnjǗǑ ǎ ǛǑǜǎǧǕ ǜnjǓ. ǎ ǩǞǚǘ Ǐǚǐǟ ǚǙ ǍǟǐǑǞ ǛǜǚǡǚǐǔǞǨ ǝ 26 ǔǪǙǫ Ǜǚ 7 ǝǑǙǞǫǍǜǫ ǎ ǛǜnjǏǑ, ǍǜǙǚ, ǚǝǞǜnjǎǑ, ǍǜnjǞǔǝǗnjǎǑ ǔ ǓǎǚǗǑǙǑ.

Režisérem a autorem úpravy je zkušený slovenský divadelník Martin Huba, scénu vytvoŐil Jozef Ciller, kostýmy navrhl Milan þorba a autorem hudby je Jan P. Muchow. Hra je uvádĚna ve výteÿném pŐekladu Martina Hilského, který si brilantnĚ poradil jako s ÿástmi psanými v próze, tak s rýmy v noblesním ShakespearovĚ blankversu. Vedle JiŐího Langmajera v titulní roli se pŐedstaví i další zajímaví herci a hereÿky. Richardem ďábelsky svádĚnou Lady Annu bude hrát Klára Issová, zrazeného bratra Clarence ztvární Kamil Halbich. Královnu AlžbĚtu hraje Simona Postlerová, královnu Markétu ztĚlesní Eva Salzmannová. Jako Catesby se pŐedstaví Marek Taclík a v roli lorda Buckinghama uvidíme Karla Dobrého.

betrayed brother, Clarence, will be interpreted by Kamil Halbich. Queen Elizabeth will be played by Simona Postlerová, Queen Margaret will be embodied by Eva Salzmannová. Catesby will be performed by Marek Taclík, and, in the role of Lord Buckingham we will see Karel Dobrý.

Premiéra: 26. ÿervna 2012, Praha The Director and Producer of the performance is the experienced Slovakian Director, Martin Huba, with set design by Jozef Ciller and costume design by Milan þorba. The music was composed by Jan P. Muchow. The play is presented in an excellent translation by Martin Hilský, who has coped brilliantly both with the prose and the poetry of Shakespeare’s magniÀcent blank verse. Besides JiŐí Langmajer in the title role, other signiÀcant actors and actresses will also perform. Lady Anne, devilishly enticed by Richard, is played by Klára Issová. The 166

Premiere: 26th June 2012, Prague ǜDZDzǴǽǽDZǼǺǸ Ǵ ǬǮǾǺǼǺǸ ǰǬǹǹǺǵ ǻǺǽǾǬǹǺǮǶǴ ȋǮǷȋDZǾǽȋ ǺǻȇǾǹȇǵ ǽǷǺǮǬȂǶǴǵ ǾDZǬǾǼǬǷȈǹȇǵ ǻǺǽǾǬǹǺǮȅǴǶ ǘǬǼǾǴǹ ǏǿǭǬ, ȁǿǰǺDzǹǴǶ ǽȂDZǹȇ - ǕǺdzDZȀ ǢǴǷǷDZǼ, ǶǺǽǾȊǸȇ – ǘǴǷǬǹ ǣǺǼǭǬ, ǬǮǾǺǼ ǸǿdzȇǶǴ – ǫǹ Ǜ. ǘǿȁǺǮ. ǛǺǽǾǬǹǺǮǶǬ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǬ Ǯ ǺǾǷǴȃǹǺǸ ǻDZǼDZǮǺǰDZ ǘǬǼǾǴǹǬ ǏǴǷǽǶǺǯǺ: Ǻǹ ǭǷDZǽǾȋȅDZ ǽǻǼǬǮǴǷǽȋ ǶǬǶ ǽ ǾDZǶǽǾǺǸ, ǹǬǻǴǽǬǹǹȇǸ Ǯ ǻǼǺdzDZ, ǾǬǶ Ǵ ǽ ǼǴȀǸǬǸǴ ǭǷǬǯǺǼǺǰǹǺǯǺ ǭDZǷǺǯǺ ǽǾǴȁǬ ǤDZǶǽǻǴǼǬ. ǖǼǺǸDZ ǕǴǼDzǴ ǗǬǹǯǸǬǵDZǼǬ Ǯ ǯǷǬǮǹǺǵ ǼǺǷǴ Ǯ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴǴ ǻǼǴǸǿǾ ǿȃǬǽǾǴDZ Ǵ ǰǼǿǯǴDZ ǴǹǾDZǼDZǽǹȇDZ ǬǶǾDZǼȇ Ǵ ǬǶǾǼǴǽȇ. ǐȈȋǮǺǷȈǽǶǴ ǽǺǭǷǬdzǹDZǹǹǿȊ ǜǴȃǬǼǰǺǸ ǗDZǰǴ ǩǹǹ ǽȇǯǼǬDZǾ ǖǷǬǼǬ ǔǽǽǺǮǬ, ǻǼDZǰǬǹǹǺǯǺ ǭǼǬǾǬ ǖǷǬǼDZǹǽǬ ǮǺǻǷǺǾǴǷ Ǯ ǽDZǭDZ ǖǬǸǴǷȈ ǏǬǷǭǴȁ. ǖǺǼǺǷDZǮǿ ǑǷǴdzǬǮDZǾǿ ǽȇǯǼǬDZǾ ǝǴǸǺǹǬ ǛǺǽǾǷDZǼǺǮǬ, ǶǺǼǺǷDZǮǿ ǘǬǼǯǬǼǴǾǿ ǮǺǻǷǺǾǴǾ ǑǮǬ ǝǬǷdzǸǬǹǹǺǮǬ. ǎ ǼǺǷǴ ǖDZǾǽǭǴ ǮȇǽǾǿǻǴǾ ǘǬǼDZǶ ǞǬȂǷǴǶ, Ǯ ǼǺǷǴ ǷǺǼǰǬ ǍDZǶǴǹǯDZǸǬ – ǖǬǼǷ ǐǺǭǼȇ. ǛǼDZǸȈDZǼǬ: 26 ǴȊǹȋ 2012 ǯǺǰǬ Ǯ ǛǼǬǯDZ


Address: MYSLBEK Shopping Gallery, Na příkopě 1096/19 Opening hours: Mon - Sat 9:00 –20:00, Sun 10:00 –19:00 Tel.: (+420) 737 235 516, E-mail: myslbek@inexad.cz Адрес: Торговая галерея «MYSLBEK», Na příkopě 1096/19 Время работы: Пн.-Сб. 9.00 –20.00 , Вс. 10.00 –19.00 Тел.: (+420) 737 235 516, E-mail: myslbek@inexad.cz


Sen v želvě, 2012, tužka, papír, 48 x 60 cm

Galerie Havelka

8. 6.– 30. 6. 2012 www.galeriehavelka.cz

Jan Hísek ŽELVOKRUH / TURTLESPHERE fotograÀe autora / photo of the artist: Václav Jirásek fotograÀe / photographs: Martin Polák

Dvanáct obrazŢ zvláštního zvĚrokruhu, jemuž vévodí sen o želvĚ. Osobní ÿernoÿerná zastavení stejnĚ tak hvĚzdná, jako mraÿná, ale hlavnĚ osudová. Malované i kreslené mikropŐíbĚhy ze svĚta zvíŐat a mystických bytostí zarámované v nekoneÿnu. Rytky, které se snadno vryjí pod kŢži. První pražská výstava Jana Híska po jeho pŐedstavení v RudolÀnu.

Twelve paintings of a special zodiac, dominated by the dream of a turtle. Private, generally ominous, stopping places which are pitch black, Àlled with stars and clouds. Painted and drawn micro-stories from the animal world and mystical beings framed in inÀnity. Engravings which are easily engraved under the skin. The Àrst exhibition by Jan Hísek in Prague after his debut in the RudolÀnum.

Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth

Curator of the exhibition: Radek Wohlmuth

ǐǮDZǹǬǰȂǬǾȈ ǴdzǺǭǼǬDzDZǹǴǵ ǺǽǺǭȇȁ dzǹǬǶǺǮ dzǺǰǴǬǶǬ, Ǯ ǶǺǾǺǼǺǸ ǰǺǸǴǹǴǼǿDZǾ ǸDZȃǾǬ Ǻ ȃDZǼDZǻǬȁDZ. ǝǿǭȆDZǶǾǴǮǹȇDZ ǼǬdzǸȇȄǷDZǹǴȋ Ǻ ǾǺǸ, ȃǾǺ ȃDZǼǹDZDZ ǹǺȃǴ ǴǷǴ ǹǬǺǭǺǼǺǾ ȋǽǹDZDZ dzǮDZdzǰ, ǹǺ Ǵ ǾǺ, Ǵ ǰǼǿǯǺDZ ǽǿǰȈǭǺǹǺǽǹǺ. ǔdzǺǭǼǬDzDZǹǹȇDZ ǹǬ ǼǴǽǿǹǶǬȁ Ǵ ǶǬǼǾǴǹǬȁ ǸǬǷDZǹȈǶǴDZ ǴǽǾǺǼǴǴ Ǵdz DzǴdzǹǴ DzǴǮǺǾǹȇȁ Ǵ ǸǴǽǾǴȃDZǽǶǴȁ ǽǿȅDZǽǾǮ, ǺǭǼǬǸǷDZǹǹȇDZ ǭDZǽǶǺǹDZȃǹǺǽǾȈȊ. ǏǼǬǮǴǼǺǮǶǴ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǷDZǯǶǺ ǻǼǺǹǴǶǬȊǾ ǻǺǰ ǶǺDzǿ. ǛDZǼǮǬȋ ǻǼǬDzǽǶǬȋ ǮȇǽǾǬǮǶǬ Ǯ ǛǼǬǯDZ ǫǹǬ ǏǴǽDZǶǬ ǻǺǽǷDZ DZǯǺ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹǴȋ Ǯ ǜǿǰǺǷȈȀǴǹǿǸDZ.

Jan Hísek

ǖǿǼǬǾǺǼ ǮȇǽǾǬǮǶǴ: ǜǬǰDZǶ ǎǺǯǷǸǿǽ

Galerie Havelka Martinská 4, Praha 1, www.galeriehavelka.cz otevŐeno pondĚlí–sobota 11–18hodin / open Mon–Sat 11 am–6 pm Rosnička, 2011, olej, plátno, 95 x 63 cm

168

Fénixovy varhany, 2012, tužka, papír, 48 x 60 cm


GATE Galerie a informační centrum

18. 5.–22. 7. 2012

FRANCIS BACON BOHUMIL HRABAL Nejdražší autor poválečného a současného umění The most valued creators of post-war and contemporary art

Díky výstavĚ FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL budou mít návštĚvníci vŢbec poprvé v historii þeské republiky možnost ucelenĚ zhlédnout velkoformátové kresby a obrazy od svĚtoznámého Àgurativního malíŐe Francise Bacona. Výstava netradiÿnĚ propojí jeho dílo s texty spisovatele Bohumila Hrabala a odkryje, že pŐestože se oba umĚlci nikdy nepotkali a tvoŐili v jiné zemi a jiném oboru, pojil je stejný pohled na svĚt. V rámci výstavy budou pŐedstaveny texty Bohumila Hrabala, které propojí autorovy myšlenky s obrazy Francise Bacona. For the very Àrst time in the history of the Czech Republic, visitors to the FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL exhibition will have the opportunity of viewing comprehensive large-format drawings and paintings by the world-renowned Àgurative painter Francis Bacon. The exhibition unexpectedly connects Francis Bacon’s works with the texts of writer, Bohumil Hrabal. It reveals that, although the two artists never met, they had much in common. Although each created in a different country and in a different Àeld, they shared the same world view. The exhibition will present Bohumil Hrabal’s texts which connect the author’s ideas with the art of Francis Bacon.

ze série Papežové, barevná koláž, olejový pastel na papíře, 70 x 50 cm 170


DOKONALÝ KOMFORT V JEDINEÈNÉM PROSTORU Výhradní prodejce / Hypoteční poradce Bohemian Estates International, s.r.o. Sabinova 7, Praha 3 Tel.: +420 222 222 500 info@bohemianestates.com www.bohemianestates.com

WWW.CUBICHOUSE.CZ

Developer V Invest CZ, a.s. Na Vidouli 1/1, Praha 5 Tel.: +420 233 353 116 vinvest@vinvest.cz www.vinvest.cz


ze série Papežové, barevná koláž, olejová křída na papíře, 70 x 100 cm

ze série Papežové, barevná koláž, olejová křída na papíře, 70 x 100 cm

Portrét, barevná koláž na papíře, 113 x 163 cm

ǍǷǬǯǺǰǬǼȋ ǮȇǽǾǬǮǶDZ «FRANCIS BACON & BOHUMIL HRABAL» ǻǺǽDZǾǴǾDZǷǴ ǮǻDZǼǮȇDZ Ǯ ǴǽǾǺǼǴǴ ǣDZȄǽǶǺǵ ǜDZǽǻǿǭǷǴǶǴ ǭǿǰǿǾ ǴǸDZǾȈ ǮǺdzǸǺDzǹǺǽǾȈ ǿǮǴǰDZǾȈ ȂDZǷǺǽǾǹȇDZ ȄǴǼǺǶǺȀǺǼǸǬǾǹȇDZ ǼǴǽǿǹǶǴ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ ǮǽDZǸǴǼǹǺ ǴdzǮDZǽǾǹǺǯǺ ȁǿǰǺDzǹǴǶǬ ǠǼȉǹǽǴǽǬ ǍȉǶǺǹǬ. ǎȇǽǾǬǮǶǬ ǮDZǽȈǸǬ ǹDZǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹǺ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǼǬǭǺǾȇ ǠǼȉǹǽǴǽǬ ǍȉǶǺǹǬ ǽ ǾDZǶǽǾǬǸǴ ǻǴǽǬǾDZǷȋ ǍǺǯǿǸǴǷǬ ǏǼǬǭǬǷǬ Ǵ ǻǺǶǬdzȇǮǬDZǾ, ȃǾǺ ȁǺǾȋ ǺǭǬ ȁǿǰǺDzǹǴǶǬ ǹǴǶǺǯǰǬ ǹDZ ǮǽǾǼDZȃǬǷǴǽȈ, ǸǹǺǯǺDZ Ǵȁ ǽǮȋdzȇǮǬǷǺ ǸDZDzǰǿ ǽǺǭǺǵ. ǙDZǽǸǺǾǼȋ ǹǬ ǾǺ, ȃǾǺ ǶǬDzǰȇǵ Ǵdz ǹǴȁ ǾǮǺǼǴǷ ǶǬǶ Ǯ ǰǼǿǯǺǵ ǽǾǼǬǹDZ, ǾǬǶ Ǵ Ǯ ǴǹǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ, Ǵȁ ǺǭȆDZǰǴǹȋDZǾ ǺǭȅǴǵ ǮdzǯǷȋǰ ǹǬ ǸǴǼ. ǙǬ ǮȇǽǾǬǮǶDZ ǭǿǰǿǾ ǻǼDZǰǽǾǬǮǷDZǹȇ ǾDZǶǽǾȇ ǍǺǯǿǸǴǷǬ ǏǼǬǭǬǷǬ, ǶǺǾǺǼȇDZ ǽǮȋdzȇǮǬȊǾ ǸȇǽǷǴ ǬǮǾǺǼǬ ǽ ǶǬǼǾǴǹǬǸǴ ǠǼȉǹǽǴǽǬ ǍȉǶǺǹǬ.

Ukřižování, tužka na papíře, 150 x 100 cm

172


export-import s.r.o. OD Spektrum ObchodnĂ­ 113 Ä˝Ă&#x160;ĂšDQ\øHVWOLFH øHVNžUHSXEOLND 7HO )D[ 0RELO (PDLOREFKRG#EDNHURF]

www.bakero.cz


E S S E NC E PRO VÁŠ PŮVAB A ZDRAVÍ V ú tulném prostředí našeh o s t u dia v cen t ru Pra h y 6 - D ejv icí ch Vám nabízíme řadu aktivit v obla s t i for mov á n í pos t a v y, reg en era c e a re l ax ace

Vacushape Kosmetika - Matis Paris Masérské služby Ájurvéda Výživové poradenství Očista těla i mysli Jóga Fyzioterapie Kde: STUD IO ESSENCE

www.studioessence.cz

Adresa: Václavkova 169 / 1

tel.: +420 235 350 235, +420 722 947 727

Budova nádraží „Dejvice“, 1. patro

e-mail: studioessence@volny.cz

Praha 6, 160 00

SPORTALM Jaro–Léto 2012 www.fggroup.cz


Adresáø realitních kanceláøí

Pøipravili jsme pro vás pøehledný seznam adres a kontaktù, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you.

Real Estate Agencies Directory AUSCH REAL ESTATE, Zborovská 49, 150 00

Praha 5, Tel.: +420 739 830 300, Fax: +420 222 251 564, E-mail: info@ausch.eu, nfo@ausch.eu, www.ausch.eu •

BRANCO REALITY, Zengrova 911, 280 02 Kolín, Tel.: +420 321 719 097, Tel.: +420 321 719 100, Mob.: +420 737 202 802 E-mail: ail: info.brancoreality@seznam.cz, www.brancoreality.com • CENTURY 21 Aba Reality, Paříkova 910/9, 190 00 www.century21.cz • CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, 100 00 www.century21.cz • CENTURY 21 Elán, Husova ulice 268, 250 82

Praha 9 - Vysočany, Tel.: +420 246 035 393, E-mail: -mail: abareality@century21.cz,

Praha 10 - Vinohrady, Tel.: +420 246 090 246, E-mail: ail: bonuspraha@century21.cz,

Úvaly, Tel.: +420 281 866 806, E-mail: elan@century21.cz, 21.cz, www.century21.cz •

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43,120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 720 150 000, E-mail: energy@century21.cz, www.century21.cz entury21.cz • CENTURY 21 K+K Consulting Praha, Sladkovského náměstí 525/1, 130 00 cz • CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, 170 00

Praha 3, Tel.: +420 222 741 850, E-mail: kkpraha@century21.cz, 21.cz, www.century21.

Praha 7, Tel.: +420 725 293 500, E-mail: plus@century21.cz, www.century21.cz w.century21.cz •

CENTURY 21 Real servis, Koněvova 182, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 222 542 103, E-mail: realservis@century21.cz, www.century21.cz • CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 271 122 711, E-mail: info.reality21@century21.cz, www.century21.cz • CENTURY 21 Reality Anděl, Radlická 3179/1e, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 220 224, E-mail: realityandel@century21.cz, www.century21.cz • CENTURY 21 Reality Express, Václavské nám. 56, 110 00

Praha 1 - Nové Město, Tel.: +420 608 300 600, E-mail: realityexpress@century21.cz, century21.cz,

www.century21.cz • CENTURY 21 Tandem, Perlová 3, 110 00

Praha 1, Tel.: +420 224 267 544, E-mail: tandem@century21.cz, ntury21.cz,

om/prag • www.century21.cz • Engel & Völkers Prague, s.r.o., Senovážné nám. 19, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 222 240 304, www.engelvoelkers.com/prag FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Tel.: +420 224 829 322, Fax: +420 222 310 484, hotline: 800 400 407, e-mail: info@faraon.cz, faraon.cz, www.faraon.cz • Happy House Rentals, Jungmannova 30, 110 00

Praha 1, Tel.: +420 224 947 623, Fax: +420 224 947 624, 4, E-mail:

info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com • IMMOINVEST Group s.r.o., Mánesova 57, 120 00

Praha 2 - Vinohrady, nohrady,

Tel.: +420 246 090 090, Fax: +420 246 090 099, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz • LEXXUS a.s., Millenium m Plaza, V Celnici 10, 110 00 Praha 1, Tel.: + 420 246 090 090, Fax: +420 224 217 314, E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz • Seifert Real, Platnéřská ká 88/9, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 724 800 291, E-mail: info@seifert-real.cz , www.seifert-real.cz • Svoboda & Williams s.r.o., Na Perštýně ě 2, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 328 281, E-mail: info@svoboda-williams.com, www.svoboda-williams.com • TIDE REALITY s. r. o., Svobodova dova 9, 128 00 Praha 2, Tel.: +420 224 914 914, Tel.: +420 224 920 073, Fax: +420 224 920 680, E-mail: info@tide.cz, www.tide.cz • WALTER LTER & SONS, Anglická 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 777 716 569, E-mail: properties@walterandsons.cz, www.walterandsons.cz • ZFP developer, veloper, s.r.o., Bohdalecká 8, 101 00 Praha 10, Tel.: +420 777 277 377, Fax: +420 272 650 210, E-mail: info@zfpdeveloper.cz, www.bertoluccidesign.cz esign.cz

Adresáø inzerce A care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, Praha 4, tel.: 227 031 460, beauty@acare.cz, www.acare.cz • ARTA, spol. s r.o., Korunníí 41/1166, Praha 2, tel.: +420 226 539 540, e-mail: info@prague-lofts.cz • penShop.cz, Na Záhonech 7, Praha 4, tel.: +420 241 402 925, gn s.r.o., www.penshop.cz • Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1, tel.: +224 811 234, www.kd-elektronika.cz • Vágner Design Vinohradská 33/1420, Praha 2, tel.: +420 222 254 292, www.vagnerdesign.cz • Poggenpohl studio Praha, Vinohradská 35, Praha 2, 2 719 541, tel.: +420 222 210 783, www.poggenpohl.cz • 3D H. Interiér, s.r.o., showroom: Rohanské nábř. 7/657, Praha 8, tel.: +420 222 mport s.r.o., www.3dh.cz • Studio Essence, Václavkova 169/1, Praha 6, tel.: +420 235 350 235, www.studioessence.cz • BAKERO export-import OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, tel.: +420 212 240 460, e-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz • Bozner, ozner, s.r.o., va 169/1, Praha 6, Bělohorská 37, Praha 6, tel.: +420 233 324 324, email: sales@kajetanka.eu, www.kajetanka.eu • Conventia, s.r.o., Václavkova osmartfire.cz@gmail.com, tel./fax: +420 220 515 102, e-mail: konference@bonafide.cz, www.conventia.cz • EcoSmart Fire, tel.: 775 379 799, ecosmartfi www.ecosmartfire.com

Freedomky,

U

Vodárny

2965/2,

Brno,

tel.:

+420

724

030

815,

e-mail:

y.cz, info@freedomky.cz,

www.freedomky.cz

V Invest CZ, a.s., Na Vidouli 1/1, Praha 5, tel.: +420 233 353 116, e-mail: vinvest@vinvest.cz, www.vinvest.cz • Master Design s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha

1,

tel.:

800

808

800,

www.architekti-projektanti.cz

SATPO

Development

s.r.o.,

Plzeňská

3217/16,

raha Praha

5,

tel.:

800

800

010,

.M.Lewin, Na příkopě 1096/19, www.satpo.cz • Crestyl, Husova 5, Praha 1, tel: +420 226 202 800/801, e-mail: crestyl@crestyl.com, www.crestyl.com • T.M.Lewin, el: +420 252 544 272, e-mail: Praha 1, tel.: +420 737 235 516, e-mail: myslbek@inexad.cz, www.inexad.cz • Living plus s.r.o., Jankovcova 8, Praha 7, tel: info@livingplus.cz, www.livingplus.cz • Media Strom, Korunní 67, Praha 3, tel.: 222 560 153, www.mediastrom.cz • Olivieri Praha, Šaldova 1, Praha 8, tel. +420 222 313 986, e-mail: info@olivieripraha.cz, www.olivieripraha.cz • Zámecký Nábytek, Osek nad Bečvou 163, tel. +420 581 793 060, a 10, tel: +420 272 651 480, mob: +420 728 777 926, e-mail: info@zameckynabytek.cz, www.zameckynabytek.cz • Century 21 (centrála), Korunní 104, Praha w.metrostavdevelopment.cz e-mail: centrala@century21.cz, www.century21.cz • Metrostav Development a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8, tel: +420 266 709 766, www.metrostavdevelopment.cz


6YÄ?WRYiMHGQLÄ&#x20AC;ND v realitĂĄch

8

6

9

7 1

3

10 5

26 .$1&(/Ă&#x2030;ÄĄĂ&#x152;V PRAZE 150 352'(-ÄŠ0Ä&#x17D;6Ă&#x152;Ăż1Ä&#x17D; 4 200 0$./eÄĄÄŠ 5300 1(029,7267Ă&#x152;

1

CENTURY 21 Reality Express 9iFODYVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

10

CENTURY 21 K + K Consulting 6ODGNRYVNpKRQiPÄ?VWt3UDKD WHO

19

2

CENTURY 21 Tandem 3HUORYD3UDKD WHO

11

CENTURY 21 Real Servis .RQÄ?YRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Reality /HWHQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

20

3

CENTURY 21 Reality 21 1D3RĢtÄ&#x20AC;t3UDKD WHO

12

CENTURY 21 City +YÄ?]GRYD3UDKD WHO

CENTURY 21 Master 6RNRORYVNi3UDKD WHO

21

4

CENTURY 21 Action 0DVDU\NRYRQiEĢHçt3UDKD WHO

13

CENTURY 21 For Life %UDQLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Aba Reality 3DĢtNRYD3UDKD WHO

22

CENTURY 21 Energy .RUXQQt3UDKD WHO

14

6OXQHÄ&#x20AC;QtQiPÄ?VWt$3UDKD WHO

CENTURY 21 Alter Ego 2FHOiĢVNi3UDKD WHO

23

6

CENTURY 21 Europe Property 97ÄŞQtFK3UDKD WHO

15

&(1785<5HDOLW\$QGÄ?O 5DGOLFNiH3UDKD WHO

CENTURY 21 Best Reality .XEiQVNpQiPÄ?VWt3UDKD WHO

24

7

CENTURY 21 Realitcentrum 9\ĂĽHKUDGVNi3UDKD WHO

16

CENTURY 21 Victory 'HMYLFNi3UDKD WHO

CENTURY 21 Bonus Praha .RUXQQt3UDKD WHO

8

CENTURY 21 Vomastek /D]DUVNi3UDKD WHO

17

CENTURY 21 Goldberger 1D2YÄ&#x20AC;LQiFK3UDKD WHO

25

CENTURY 21 Singa Real .RQRMHGVNi3UDKD WHO

9

CENTURY 21 Archa 0LOHĂĽRYVNi3UDKD WHO

18

CENTURY 21 Plus+ -DQNRYFRYDD3UDKD WHO

26

CENTURY 21 ElĂĄn +XVRYDĂ&#x201D;YDO\X3UDK\ WHO

5

CENTURY 21 Lightbringer

WWW.CENTURY21.CZ

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 06/2012  

Estate The Prague Magazine 06/2012

Estate The Prague Magazine 06/2012  

Estate The Prague Magazine 06/2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded