__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Kvalitní postele, matrace a ložní příslušenství zvučných značek


www.natynaty.cz

Senovážné náměstí 10a, Praha 1, tel.: +420 775 566 126


český design | czech design | Чешский дизайн

více u aqua trade design partners nebo přímo v design clubu kde vám zpracujeme návrh interiéru ve 3d a kde najdete bohatou expozici Falper.

2

www.aqua - trade.cz www.design - club.cz AQUA TRADE s.r.o. - Střešovická 405/49, 162 00 Praha 6, tel.: 235 316 456, DESIGN CLUB - Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6, tel.: +420 235 300 251


VIA VENETO


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

novinky | news | новости

MOSER je životní styl

váza Hruška, design Lukáš Jabůrek Vítěz ceny CzeCH Grand desiGn v kategorii Cena veřejnosti

ProdeJNí 4

galerie

MoSer

PRaha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KaRlOvy vaRy Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


obsah contents

ESTATE ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Bonafide Group, SE Badeniho 1 160 00 Praha 6 Czech Republic T: +420 220 515 102 F: +420 220 515 102 www.estatemagazine.cz

СОДЕРЖАНИЕ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I  июнь 2013

Bydlení Living Жилье

Šéfredaktor / Editor In Chief Yumi Nozaki (London, UK) nozaki@estatemagazine.cz

8

Art Director Aneta Cirusová cirusova@bonafide.cz Produkce / Production Liliana Vuová liliana@bonafide.cz

28

Redaktoři / Editors Helena Vavrdová redakce@estatemagazine.cz

Jazyková redakce / Proof-copy Helena Vavrdová Překlady / Translation Viktor Horák

Obchodní oddělení / Commercial Section Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

Český design: Studio deFORM Czech Design: deFORM studio Чешский дизайн: Студия deFORM

30 Z jiného koutu světa: Rusko From a Different Part of World: Russia На другом краю света: Россия

Jiří Hradecký redakce@estatemagazine.cz

Irina Alferovičova-Sergejeva sergejeva@bonafide.cz

8 Novinky – architektura & design News – Architecture & Design Новости – архитектура & дизайн

30

Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Bonafide Group, SE Badenho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

38

34

Inspirace: Budoár, Designový nábytek, Dětské pokoje, Noční kluby, Hotely, Restaurace, Obchody, … Inspiration: The Boudior, Designer Furniture, Children‘s Rooms, Nightclubs, Hotels, Restaurants, Shops, … Вдохновение: Будуар, Детские, Ночные клубы, отели, рестораны, магазины...

38

Inspirace: Inspirace: Tapety Inspiration: Wallpaper Вдохновение: Обои

Nemovitosti

Properties Недвижимость

48

Otázka pro realitní odborníky Question for Real Estate Professionals Вопрос для реальных експертов

50

Nejlepší nemovitosti Best Properties Лучшая недвижимость

Prague out

Redakční rada / Advisory Board Martina Huclová, Radim Koliba, Petr Kouba, Michal Macek, Zdeněk Macháček, Milorad Miškovič, David Neveselý, Yumi Nozaki, Ladislav Pflimpfl, Bedřich Skalický, Pavel Velebil, Tomáš Zykán, Jaroslav Žižka

Прага из

144 Novinky / News / новости

Titulní foto Bogner Jako - Léto 2013, www.bogner-fashion.cz

146

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

150

Móda jako design: Móda a design jdou dohromady Fashion as design: Fashion and Design Go Hand in Hand Мода как дизайн: Объединение моды и дизайна

156 Evropská cena za městský veřejný prostor v Galerii Jaroslava Fragnera European prize for urban public space in the Jaroslav Fragner Gallery Европейская Премия за дизайн городских общественных зон в Галерее Ярослава Фрагнера

146

160

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

5


editorial

Drazí čtenáři, Dear readers, Уважаемые читатели,

jsem ráda, že vás mohu přivítat na stránkách červnového vydání Estate, které je opět nabité tím nejzajímavějším, co se vyskytuje na trhu nemovitostí. Ať už vybíráte klasické, luxusní nebo designové prostory, přinášíme vám několik rad a tipů od odborníků, na co dbát při jejich volbě. Pokud již nějakou nemovitostí disponujete a zajímá vás její zvelebování, v aktuálním vydání naleznete hned několik inspirujících článků o moderním bytovém designu a trendy dekoracích. Design jinak, tedy v kombinaci s módou, je čím dál více používané propojení, kterého využívají jak věhlasné módní domy, tak i lokální multibrandové obchody. I o tomto tématu se v našem magazínu dočtete, ale čeká toho na vás samozřejmě mnohem víc. Příjemné a inspirující čtení!

It is a pleasure to welcome you on the pages of the June issue of Estate, which is again packed with the most interesting happenings in the real estate market. Whether you are looking for classic, luxurious or designer premises, we bring you advice and tips from experts on what to pay attention to during the selection. If you already own a property and are interested in its refinement, in the current issue you can find several inspiring articles about modern interior design and trends in decoration. ‘Design differently’, that is, combined with fashion, is a term increasingly used by famous fashion houses as well as local multi-brand stores. This theme is also included. However, of course, much more awaits you in this magazine. Pleasant and inspiring reading!

Yumi Pflimpfl Nozaki Šéfredaktorka Editor In Chief / главный редактор

6

Мы рады приветствовать Вас на страницах июньского номера Estate, который снова наполнен самыми интересными новостями, происходящими на рынке недвижимости. И неважно, выберете ли Вы классическую, роскошную или дизайнерскую недвижимость, мы всегда готовы предоставить Вам свои рекомендации и советы экспертов, на что полагаться при выборе. А если у вас уже есть недвижимость, и Вам интересно знать, как сделать ее еще уютнее и красивее, то в текущем номере вы найдете несколько вдохновляющих статей о современных тенденциях в дизайне интерьера и декорировании. О дизайне с другой точки зрения, а именно в комбинации с модой, к данной теме все чаще и чаще обращаются известные дома моды, а также местные мультибрендовые магазины. Об этом и о многом другом Вы тоже прочитаете в нашем журнале. Приятного и вдохновляющего чтения!


novinky novinky novinky | news | новости

news новости

Foto / Photo / Фото © Enrique Menacho

archi tektura

8

P

rincipy převzaté z čínské filozofie najdeme u  rodinného domu v Bolívii, jehož tvar symbolizuje dialog mezi nebem a zemí. Veškeré dimenze jsou ve vzájemném poměru zlatého řezu (1:0,618). V  půdorysu kruhové terasy kolem čtvercového objemu domu v kombinaci s volně zakřivenými přístřešky je patrná Fibonacciho spirála, která opět vzniká postupným dělením obdélníků v poměru zlatého řezu. Tato symbolika, která se používá na čínských mincích pro štěstí, má přinášet prosperitu a šťastný život. Principles taken from Chinese philosophy can be found in the family home in Bolivia, whose shape symbolises the dialogue between heaven and earth. All the dimensions are in the Golden Ratio (1:0.618). The layout of the circular terrace around the square volume of the house, in combination with the freely curved roof reflects the Fibonacci spiral which is created by a gradual division of rectangles into the Golden Ratio. This symbolism, which is used on Chinese coins for good luck, is meant to ensure prosperity and a happy life.

Принципы, взятые из китайской философии, прекрасно отражены в семейном доме в Боливии, форма которого символизирует диалог между небом и землей. Все размеры находятся в соотношении золотой пропорции (1:0,618). В планировке круговой террасы вокруг квадратного объема дома в сочетании со свободно изогнутыми крышами явно прослеживается наличие спирали Фибоначчи, которая опять возникает при постепенном делении прямоугольников в соотношении золотой пропорции. Эта символика, которая обычно используется на китайских монетах на счастье, должна способствовать процветанию и счастливой жизни жильцов дома.


RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

RANNÝ ARCHITECTS RANNÝ

architektura | interior design | interiéry na klíč | vlastní prodej

ARCHITECTS

RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Václavkova 1, Praha 6, tel: 604 730 338, www.ranny.cz; www.rap.cz RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165

architektura | interior design | interiéry na klíč | vlastní prodej

architektura | | interior interior design nana klíčklíč | |vlastní prodej architektura design || interiéry interiéry vlastní prodej


novinky | news | новости

N P

řehlídkou originálního designu je interiér Beton Restaurantu na Ukrajině. Hlavní roli zde hraje pohledový beton, který vytváří monolitické pozadí doplněné o velkou škálu originálně pojatých dekorací. Betonový bar je doplněn dřevěnými lištami, které ukrývají osvětlovací prvky. Snížený podhled je z příhradoviny z dřevěných lamel, které kontrastují se strohou rovinatostí betonu. Překvapivě pak působí příčka, která je složena z dřevěných hranolů, jež nepravidelně vystupují z jejího objemu, a vytváří tak prostorový efekt na povrchu příčky.

Foto / Photo / Фото © Oleg Stelmah / Electraua

10

The interior of the Beton Restaurant in Ukraine is representative of original design. The main role is played by the exposed concrete, which creates a monolithic background complemented by a large range of originally conceived decorations. The concrete bar is completed with wooden slats which conceal lighting elements. The false ceiling is a truss of wooden slats that contrasts with the stark flatness of the concrete. A surprising impression is provided by the partition composed of wooden beams that intermittently protrude from its volume, creating a spacious effect on the surface of the partition.

Настоящее шоу оригинального дизайна представляет собой интерьер ресторана «Бетон» на Украине. Основную роль там играет бетон, который создает монолитный фон, дополненный широкой шкалой оригинальных декораций. В Бетонном баре все элементы освещения скрыты под деревянными планками. Сниженный подвесной потолок тоже сделан из деревянных реек, которые контрастируют со строгой плоскостью бетона. Оригинальностью отличается и одна из стен, которая состоит из деревянных балок, неравномерно выступающих из ее объема и создающих эффект объемного звучания на ее поверхности.


новости | news | novinky

Foto / Photo / Фото © Peter Clarke

V

vShorehamu v Austrálii byl dokončen rodinný dům, jehož základní tvary ničím nevybočují z tradiční australské architektury. Celý dům stojí na masivním kamenném soklu, čímž vytváří rovnou terasu nad okolní zelení. Díky tomuto řešení je celý dům v rovině a přitom nebylo nutné srovnávat okolní terén. Zeleň postupně obrůstá kamenné zdi a dům se i přes dominantní polohu postupně vstřebává do svého okolí. A  family house has been completed in Shoreham, Australia, whose basic shape does not deviate from traditional Australian architecture. The whole house is situated on a massive stone plinth, creating a  flat terrace above the surrounding greenery. By means of this solution, the whole house is on the level, so it was not necessary to adjust the surrounding terrain. The greenery gradually spreads out on to the stone walls and thus the house, despite its dominant position, is gradually absorbed into its surroundings.

В Shoreham в Австралии было завершено строительство семейного дома, базовые формы которого ничем не отличаются от традиционной австралийской архитектуры. Дом целиком стоит на массивном каменном цоколе, при этом создается плоская терраса над окружающей зеленью. Благодаря этой идее весь дом поместился на плоскости, и поэтому не было необходимости ровнять окружающую территорию. Каменные стены постепенно обрастают зеленью и дом, несмотря на изначально доминирующее положение, постепенно вписывается в окрестности. 11


novinky | news | новости

archi tektura V

Hurbanových sadech v Novém Mestě nad Váhom mohou návštěvníci parku využít posezení v  kavárně, jejíž jednoduchá a  přitom atraktivní architektura ideálně zapadá do okolního prostředí. Mírně svažitá plochá střecha s přesahem v průčelí vytváří polokrytou terasu s posezením. Obvodový plášť je obložen dřevem v kombinaci s lehkým ocelovým pláštěm vyplněným prosklenými tabulemi. Interiér díky tomu není pohledově vymezen a dochází k vizuálnímu propojení vnitřku a vnějšku. Visitors to Hurban Park in Nové Mesto nad Váhom can enjoy sitting in a  café whose simple, yet attractive architecture blends perfectly with the surroundings. The flat, slightly sloping roof overhanging in front creates a semi-sheltered terrace with seating. The external cladding consists of wood in combination with a  light steel shell filled with glass panes. Therefore the interior is not visually defined and there is an optical connection of the interior and outside spaces.

В Гурбановых садах в городе Нове Место-над Вагом посетители парка могут посидеть в кафе, простой и при этом привлекательная архитектура которого прекрасно вписывается в окрестности. Плоская, слегка покатая крыша с навесом на фронтоне создает наполовину закрытую террасу с местом для отдыха. Фасад покрыт деревом в комбинации с легким стальным кожухом, в который встроены стеклопакеты. Благодаря этому интерьер словно не имеет точного определения, и таким образом достигается ощущение объединения внутреннего и внешнего пространства. Foto / Photo / Фото © Ester Havlová

12


новости | news | novinky

13


novinky | news | новости

Kamenná krása z Itálie Stone Beauty from Italy Каменная красота из Италии

Toužíte po dokonalé kuchyni? K tomu je třeba perfektní design, skvělé řemeslo a dokonalé materiály. Designéři studia HVT doporučují italské kamenné pracovní desky Santamargherita. „Trvanlivost, vzhled a kvalita zpracování, vše je na sto procent. Proto desky dovážíme až z Verony,“ říká majitel studia HVT Jan Seidl. „Kamenná pracovní deska je krásná, praktická a věčná. Jednoduše nejvyšší třída – ostatně přijďte se podívat sami,” zve Jan Seidl k návštěvě. Do you desire the perfect kitchen? Perfect design, perfect craftsmanship and perfect materials are necessary. Designers of the HVT studio recommend Italian SANTAMARGHERITA stone countertops. “Durability, appearance and quality finish – all 100%. That is why we import them from as far as Verona,” says the owner of HVT studio, Jan Seidl. “A stone countertop is beautiful, practical and eternal—simply top class. For that matter, come in and see for yourself!” invites Jan Seidl.

designwww.hvt.cz Tel.: +420 603 432 692

Вы мечтаете об идеальной кухне? Совершенного и стильного дизайна, мастерского исполнения из превосходных материалов ... Дизайнеры студии HVT рекомендуют обратить особое внимание на итальянские каменные столешницы SANTAMARGHERITA. «Прочность, внешний вид и качество изготовления – всё на 100%. Именно поэтому мы импортируем их прямо из Вероны «, - говорит владелец студии HVT Ян Сейдл. «Каменные столешницы красивы, практичны и вечны, одним словом, высший класс! Лучше приходите посмотреть!»приглашает Ян Сейдл в свою студию кухонь.

Výstava Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT“ EXHIBITION ВЫСТАВКА «ОБЛАГОРОЖЕННАЯ СТИХИЯ“ V úterý 16. dubna tohoto roku byla v umělecké galerii Moser na Staroměstském náměstí otevřena výstava křišťálových objektů z dílny životní a tvůrčí dvojice Ingrid Račkové a Davida Suchopárka (studio IRDS), kteří již řadu let úspěšně spolupracují se sklárnou Moser. Výtvarné návrhy monumentálních děl se rodí při neustálém hledání a zvažování nových možností zušlechťování živlu, jakým je sklo. Výstavu s názvem Zušlechtěný živel můžete navštívit v historických prostorách prodejní galerie Moser na Staroměstském náměstí. An exhibition of crystal objects created by the creative and real-life couple, Ingrid Račková and David Suchopárek (IRDS studio), who have for many years already successfully collaborated with Moser glassworks, opened in the Moser Art Gallery on Tuesday, 16th April 2013. The visual designs of these monumental works were born from the incessant search for and consideration of new possibilities of refining the element of glass. You can see the “Refined Element” exhibition in the historical premises of the Moser Sales Gallery on the Old Town Square.

14

Во вторник 16-го апреля 2013 года в галерее искусств «Мозер» на Староместской площади прошла выставка хрустальных изделий, изготовленных партнерским и, вместе с тем, творческим дуэтом Ингрид Рачковой и Давида Сухопарка (студия IRDS), которые на протяжении многих лет успешно сотрудничают со стеклозаводом «Мозер». Художественные конструкции монументальных работ рождаются в постоянном поиске и пробе новых возможностей облагораживания такой своевольной стихии, как стекло. Выставку «Облагороженная стихия» можно посетить в исторических помещениях торговой галереи «Мозер» на Староместской площади.


15


novinky | news | новости

Give Your Garden a New Sensation Оденьте сад в новый наряд...

design

Oblékněte zahradu do nového Přichází jaro, s ním i grilování a posezení na zahradách nebo terasách. Představujeme vám proto novinku na českém trhu, kvalitně zpracovaný venkovní a interiérový nábytek a dekorace belgické značky CASTLE–LINE. V unikátních kolekcích naleznete kvalitu, špičkový design, pohodlí a variabilitu. Nábytek je vyráběn z přírodního i umělého ratanu, hliníku, nerezu a teaku, vše v kombinaci s kvalitními textiliemi rozmanitých dekorů. CASTLE–LINE naplní představy moderního i stylového bydlení každého z vás. Spring is coming and with it also barbecues and sitting around in gardens and on terraces. Therefore, we are bringing you the new, exciting garden products on the Czech market: the high quality manufactured, stylish outdoor and indoor furniture and ornaments of the Belgian brand, CASTLE LINE. In this unique collection of furniture and accessories, you will find quality and exceptional design, as well as comfort and convenience. The collections of garden furniture are very variable, so you can easily combine them for large or small spaces. The furniture is made of natural or synthetic rattan, aluminum, stainless steel and teak, combined with top quality fabrics for various decors. It will certainly satisfy your ideas of modern stylish living.

Скоро весна, а вместе с ней время барбекю, посиделок в садах и на террасах. Представляем Вам новинку на чешском рынке - качественно изготовленную мебель для интерьера и сада, а также декоративные аксессуары бельгийской марки CASTLE –LINE. Качество, превосходный дизайн, комфорт и универсальность — все в этой уникальной коллекции. Мебель изготовлена из натурального и синтетического ротанга, алюминия, нержавеющего металла и тика в сочетании с изысканными тканями различных декоров. Нарядная мебель исполнит все Ваши мечты о современной и стильной жизни.

www.interierdelart.cz

Luxus a funkčnost Luxury and functionality Роскошь и функциональность

Designerské kolekce jsou tvořeny z úmyslného hledání jedinečnosti. Klasické, ale nadčasové kusy se promítají do budoucnosti a kombinují v sobě luxus a funkčnost.

Salon nábytku Martin&Home Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.martin-home.eu

16

Designer’s collections are born from deliberate search for uniqueness. Classic but timeless pieces project into the future, combining luxury and functionality.

Дизайнерские коллекции создаются из сознательных поисков уникальности, классические предметы вне времени интерпретируются и проектируются в будущее, сочетая роскошь и функциональность.


новости | news | novinky

Řehořova 7, Praha 3, T: +420 602 686 010, www.praguekabinet.com | Čas návštěvy je nutné objednat. 17


novinky | news | новости

Luxusní příbory

Spooon

SPOOON Luxury Cutlery Столовые приборы класса люкс SPOOON Představujeme jeden z nejluxusnějších modelů z naší široké nabídky příborů. Model Century Black je velmi sofistikovaný a nadčasový. Díky titanovému povrchu je velmi odolný a vhodný k umývání v myčce nádobí. Svou elegancí a pohodlností povýší vaše stolování na úroveň božského zážitku. We showcase one of the most luxurious models from our wide range of cutlery. Century Black is a very sophisticated and timeless model. The titanium surface makes it very resistant and suitable for washing in a  dishwasher. Its elegance and convenience will enhance your dining to the level of a  divine experience.

Представляем одну из самых роскошных моделей из нашего широкого предложения столовых приборов. Модель Century Black является стильной и весьма утонченной, а ее дизайн вне времени и моды. Благодаря титанановой поверхности приборы очень прочны, и им не вредит мытье в посудомоечной машине. Элегантные и комфортные столовые приборы Century Black придадут всем Вашим трапезам ощущение уникальности и необычайной роскоши.

www.spooon.cz

Vůbec poprvé se v Česku objevila práce světoznámého umělce a designéra Davida Gersteina. Živé barvy stylových a moderních bytových doplňků zazářily svou upřímnou radostí ze života v nové galerii Art Saga. Autorův talent pomáhá divákům vidět v jeho práci jednoduché a krásné prvky života, bez kterých by nebyl tak hezký, jaký je. V díle Davida Gersteina znovu objevíte krásu květin, motýlů, ptáků, větru a navíc vás překvapí i nevšedními barevnými krávami. Vše ale prostupuje láska k životu, kterou přináší jeho výstava i vám.

Radostné umění

For the first time, the creations by world-famous artist and designer, David Gerstein, can be seen in the Czech Republic. In the new Art Saga gallery, the vivid colours of stylish and modern home accessories radiate a sincere joy of living. The creator’s artistic talents help viewers to discover the simple, beautiful elements in his work, without which life would not be what it is. Rediscover the beauty of flowers, butterflies, birds and the wind in David Gerstein’s work and even be surprised by unusually colourful cows. However, his love for life permeates all his art, now brought to you by this exhibition. Впервые в Чешской республике работы Давида Герштейна - художника и дизайнера с мировым именем! Яркие, стильные и современные аксессуары для дома наполнены радостью и энергией. Талант автора помогает увидеть те простые и подлинные ценности жизни, без которых она не была бы такой красивой: любовь, цветы, бабочки, ветер, птицы и даже разноцветные коровы - все от Давида Герштейна с большой любовью к жизни и только для Вас!

18

Joyful Art / Радостное искусство


The ar t of things chosen well rather than of ten.

Od května na nové adrese: P o b ř e ž n í 7 8 , P r a h a 8 - K a r l í n | + 420 222 521 475 w w w.a n n a- a .c z

I M AG E: T H E T H O M A S PH E A SA N T C O L L ECT I O N w w w.b a ke r f u r n i t u r e.c o m 1 8 0 0 592 25 37


novinky | news | новости

design Dekorační panely Cavalli

Cavalli Decorative Panels Декоративные панели Cavalli

ZEUS NOTO KULATÝ STŮL BIG IRONY a OVÁLNÝ STŮL BIG IRONY – kulatý stůl Ø 147 x H 73 cm a oválný stůl 220 x 110 x H 73 cm. Odmontovatelný rám. Základna Ø 82 cm a povrch s fosfatizovanou úpravou. Konečné upevnění včelím voskem. Na žádost je k dispozici epoxidová malovaná verze. BIG IRONY ROUND TABLE and BIG IRONY OVAL TABLE - Round table Ø 147 x H 73 cm. Oval table 220 x 110 x H 73 cm. Dismountable frame. Ø 82 cm base and top with black phosphate finish. Final fixing with beeswax. Epoxy painted version available on request. КРУГЛЫЙ СТОЛ BIG IRONY и ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ BIG IRONY - круглый стол размером Ø 147 x H 73 см и овальный стол 220 х 110 х 73 см. Съемное основание. База Ø 82 см, отделка поверхности - фосфатизация. Окончательная обработка - пчелиный воск. На заказ - доступны варианты с эпоксидным покрытием. RANNÝ RETAIL SHOP: Národní 37 (Platýz), Praha 1, tel: 224 235 165 RANNÝ ARCHITECTS KANCELÁŘ: Narodní 37 1.N.P. , Praha 1, tel: 604 730 338 www.ranny.cz

20

Pokud oračních prvků interiéru. jedním ze základních dek ěti am it tak nep jev od že u jso mů y se Obraz h uměleckých děl , investice do hodnotnýc ěny zm zi esté me čas i em rád mis te pro má však jsou skvělým kom í dekorační panely Cavalli usn é, Lux sick á. kla ečn jak byt e det nad naj hu ů troc e velikostí i motiv uměním. V široké nabídc r. mě tetickou kvalitou a užitým roz interiéru nový potěší vaše oko a dodají tak moderní vzory, které им из основных Картины всегда были одн pic tur es al, ori em imm e tim интерьера. Однако, Fro m декоративных элементов basic decorative the of one n перемен, то инвеbee e hav если вы любитель частых . However, if you rior inte an in nts едения искусства me изв ele стиция в ценные про , investment in о избыточной. Роног like frequent change нем может показаться it a b m see ht mig art of ные панели Cavalli являvaluable objects tive скошные декоратив ora dec alli Cav us urio ссом между эстетиuncalled for. Lux ются отличным компроми between e mis pro com t усством. rea a g panels are еством и прикладным иск art. In the ческим кач lied app and ассортиlity ий qua рок tic т ши aesthe Марка Cavalli предлагае motifs you will and s size ческие, of сси ion кла ect как sel в, wide мент размеров и мотиво modern designs, as ут раll буд we е as c оры ssi кот , cla оры find так и современные дек adding a  new ую нов еру ерь инт ут дад pleasing to the eye and при довать ваш глаз и  . rior inte dimension to the и стильную атмосферу. http://luxuryroom.cz/ 


Největší prodejní galerie se současným uměním

Umění pro radost a dobrou investici.

Výstavy a aukce

Prodej a poradenství

Pronájem prostor

Pocit exklusivity a jedinečnosti Koupě uměleckého díla nabízí možnost zažít pocit vlastnění něčeho, co opravdu nemůže mít nikdo jiný. Je to o pocitu exklusivity a absolutní jedinečnosti. Naprosto unikátní směny vydělaných peněz a smyslu jejich vydělávání. Kvalitní originál vybraný s citem a kladnými emocemi se stává průvodcem zpříjemňujícím žití kupujícího i dalších generací a dobrou investicí do budoucnosti.

www.galeriekotelna.cz Galerie Kotelna,

Plynární 1,

251 01 Říčany,

tel: 323 604 137


LaCorte LU X U RY A PA R T M E T S La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů a 500 m2 kancelářských prostor v Petrské ulici v centru Prahy. Projekt byl v dubnu 2013 kompletně dokončen a po kolaudaci je připraven k nastěhování v průběhu tohoto léta. Pro zájemce je připravený také vzorový byt kompletně vybaveným nábytkem partnera projektu – Společnosti Poltona Frau. O projekt je díky centrální lokalitě, nejvyšší kvalitě provedení a jedinečnosti konceptu značný zájem a dosažené prodeje již překonaly plán prodeje pro letošní rok. La Corte oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou, vyjádřenou v partnerstvích s architektonickým ateliérem Studio Pession Associato, který se podílel na návrhu zimního stadionu a olympijské vesnice XX. ZOH v Turíně a se společností Poltrona Frau – špičkovým výrobcem exkluzivního nábytku a jeho uměleckým ředitelem – světově známým designérem G. Cappellinim. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století a které vytvářejí výjimečně krásné centrální atrium. Projekt obsahuje unikátní architektonické prvky jako zasazení pavlačí do interiéru bytů a nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení, centrální klimatizace a koupelen obložených mramorem. Apartmány jsou rozloženy od 1+kk až po 4+kk s výměrami 37 m2 – 150 m2. Služby, které projekt La Corte nabídne, budou mimo jiné zahrnovat recepci s  ostrahou 24 hodin denně. Jako jeden z mála kompletně rekonstruovaných objektů na Praze 1 disponuje La Corte energetickým štítkem kategorie B.

22

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments and 500 sqm of office space on Petrská Street in the Prague city centre. La Corte is themed around the Italian touch – with style, design and architecture expressed in a partnership of the Architects Studio Pession Associato – the studio that created the ice-rink and the Olympic village at the 20th winter Olympics in Turin – and the Poltrona Frau Group – the world´s leader in the high-end furniture sector with their art director – famous designer Giulio Cappellini. The apartments are newly built but nestled within a complex of 4 historical buildings, the origins of which date back to the second half of the 18th century, and set in a beautiful central courtyard. The development


features unique architectural elements such as the integration of the external access corridors (pavlaÄ?) into the apartments, and offers the highest standards of finishings including floor heating, central air conditioning, and marble bathrooms. Apartment layouts range from one to three bedrooms, and sizes from 37 sqm to 150 sqm. Services offered to future La Corte clients will include among other 24hr reception with security. Project has been completed in Q1 2013 and first clients will start moving in shortly. As one of the few completely reconstructed objects in Prague 1, La Corte holds the energy certificate category B.

LA CORTE

23


český design | czech design | Чешский дизайн

La Corte – это 25 роскошных апартаментов и 500 м2 офисных помещений по улице Петрска в центре Праги. La Corte — это итальянская классика дизайна и архитектуры, доведенная до совершенства. Проект уникального жилого комплекса создал всемирно известный дизайнер и архитектор Джулио Каппеллини в сотрудничестве с архитектурной студией Studio Pession Associato, которая принимала участие в строительстве зимнего стадиона и олимпийской деревни XX. Зимних олимпийских игр в Турине, а также с компанией Poltrona Frau – производителем эксклюзивной мебели. Современные

жилые единицы комплекса включены в историческую застройку второй половиной XVIII века с превосходным атриумом. В строительстве комплекса были использованы оригинальные архитектурные приемы, как например, открытая галерея как часть интерьера апартаментов. Апартаменты оснащены теплым полом, центральной системой кондиционирования и отделанными мрамором ванными. Жилой комплекс оборудован круглосуточной рецепцией. Проект La Corte был реализован в первом квартале 2013 года, так что очень скоро здесь смогут поселиться первые жильцы.

www.lacortepraga.com SALES AND MANAGMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1 24


Чешский дизайн | czech design | český design

25


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY | PROPERTY PROJECTS | ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Art rezidence U Divadla L’Art de Vivre www.artrezidenceudivadla.cz 26


ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ | PROPERTY PROJECTS | idylické DEVELOPERSKÉ poskytnou svým majitelům výhledyPROJEKTY směrem k

budově Národního divadla, Petřínu a Akademii věd. Každá z jednotek má svůj název (“Mozaika”, “Galerie”, “L’Art de Vivre”), jedinečný styl a charakter.

Olena Yakubovych Designer projektu

Art Rezidence U Divadla je projektem, ve kterém se design a styl snoubí s uměním. Již sama lokalita v sousedství historické budovy Národního divadla je velice inspirativní kulturní scénou v podobě divadel a galerií či bezbřehou historií této části Prahy. Proto se umění stalo důležitou součástí při tvoření samotného názvu projektu a prezentaci veřejnosti v podobě eventu ”Art meets Design”, kterého se kromě designéra projektu Y&T design účastnila výstavou obrazů česká malířka Ira Svobodová, výrobce osvětlení Preciosa a škola vaření Laboratorio vyhlašeného Riccarda Lucqueho. Dovolujeme si Vám představit tři nové zrekonstruované bytové jednotky s rozlohou 110 až 205 m2, které svým jedinečným umístěním v 6. a 7. patře bytového domu

“L’Art de Vivre” (v překladu - umění žít) – penthouse s rozlohou 165 m² a neuvěřitelnými celkovými 110 m² terasy se nachází v 7. NP domu Art Rezidence U Divadla a je inspirován historií legendární nákladové lodi z roku 1917, která byla přestavěná v roce 1975 na plovoucí luxusní hotel “L’Art de Vivre”, který existuje i nyní. Byt ‘’L’Art de Vivre” má mnoho společného se svou předchůdkyní, ale místo burgundské krajiny se naše loď vznáší nad pražskými zlatými věžemi, ulicemi Starého města a je ideální bytovou jednotkou pro ty, kteří touží po něčem skvělém a nezapomenutelném s užíváním si života plnými doušky. Dopřejte si svůj ranní šálek kávy s výhledem na věže zalité zlatavými paprsky a střechy okolních domů na terase či v obývacím pokoji. Byt L’Art de Vivre vás bude hýčkat nejen privátním výstupem z výtahu přímo do bytu, moderními designovými prvky v kombinaci s ušlechtilými materiály, jako jsou sklo, ocel či masivní dřevo.

27


český design | czech design | Чешский дизайн

Duo designérů Václava Mlynáře a Jakuba Pollága

„ FORM

de studio

4

DE 7

Студия deFORM

28

Počátek spolupráce designérského dua Václav Mlynář a Jakub Pollág má nádech romantiky.Potkali se za slunného sobotního rána na břehu Balatonu, kde oba objevili společnou vášeň stavění dřevěných lodiček. A tento příběh stálepokračuje. V ateliéru Design výrobku pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka (VŠUP) se znovu setkali a jejich společná práce nabírá rychlé obrátky s přesahem do konceptuálního vidění produktového designu. Instalace Relax line (v Pražské Stromovce – akce Houbobraní) je právě tím přesahem, kde se pracuje jak s funkcí, tak i vizuálním dojmem – pocitem měřítka monumentálnosti stromů a velké červené látky, která je s lehkostí provlečena v jejich korunách. Svůj cyklistický look můžete podpořit helmou, která připomíná jezdeckou přilbu, což mi je mnohem milejší než bezpohlavně natvarované helmy na kola. Konečně se zdařila helma, která plnohodnotně zastoupí fashion doplněk. Váš city look nebo i casual look tak bude bez chybičky. Pracovní záběr těchto kluků je opravdu velký, přemýšlím a říkám si: jsou ještě studenti a už mají tak zdařilé projekty. Inspirujte se studiem deFORM a jděte do lesa vytvořit si svou vlastní Relax line.


Чешский дизайн | czech design | český design

6

The duo of designers, Václav Mlynář and Jakub Pollág, has its roots in a touch of romance. “We met on a sunny Saturday morning on the Balaton shore where we both discovered a shared passion for building little wooden boats.” And the story continues. In the Product Design atelier under the direction of Michal Froněk and Jan Němeček (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague) they met again and their combined work is gaining momentum and overlapping into the conceptual vision of product design. The “Relax line” installation (at the “Mushrooming” in Prague’s Stromovka) is exactly this overlap, accommodating both function and visual perception, a  sensation of the monumentality of trees with a  large red fabric lightly threaded through their

Начало сотрудничества дуэта дизайнеров Вацлава Млынаржа и Якуба Роллага имеет оттенок романтики. Они встретились в солнечное утро субботы на берегу озера Балатон, где оба обнаружили страсть к строительству деревянных лодок. Эта история продолжается по сей день. Они снова встретились в студии «Дизайн продукции» (Академии художеств) под руководством Михала Фронька и Яна Немечка. Их совместная работа набрала быстрые обороты и переросла в концептуальное видение дизайна продукции. Установка «Relax line» (в Пражской Стромовке – акция Грибная оборона) как раз и является этим «перерастанием», при котором идет работа, как с функциями, так и с визуальным впечатлением, ощущением масштаба монументальности деревьев и большого красного полотна, которое легко

crowns. You can support your cycling look with a helmet resembling a  riding helmet, which in my opinion is much nicer than those unisex shaped bike helmets. Finally there is a helmet which will fully represent a fashion element and your city look, as well as the casual look, which will be flawless. The scope of these boys is really huge, and one has to wonder: “They are still students and they already have such successful projects!” Become inspired by deFORM and go into the woods to create your very own “Relax line”.

проходит через их кроны. Свой стильный велосипедный облик Вы можете подчеркнуть шлемом, похожим на шлем для верховой езды, он гораздо красивее и интереснее, чем бесполые формы шлемов для велосипедистов. Наконец появился шлем, который можно с уверенностью назвать модным аксессуаром, при наличии его в гардеробе ваш city look и casual look будут просто безупречны! Размах этих парней действительно большой, а ведь они еще студенты, и при этом и у них уже есть настолько успешные проекты. Пусть Вас вдохновит студия deFORM, желаем каждому из Вас создать в лесу свою «Relax line».

form http://www.studiodeform.com/contact

29


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

Rusko RUSSIA РОССИЯ

Administrativní budova, která z dálky vypadá jako tuctová stavba, se při bližším pohledu mění na architektonický skvost. Obdélníkový půdorys je přerušen kaskádovitě prolomenou fasádou. Tento zakřivený motiv se následně objevuje i na detailech, jako jsou například dveřní madla či dekorace podhledů. Díky inteligentní fasádě, která při velké intenzitě slunečního svitu automaticky spouští žaluzie uvnitř dvojitého zasklení, si budova zachovává příjemné mikroklima, které je ideální pro práci. Rozvody studené vody v podhledech navíc ochlazují teplý vzduch u stropu a umožňují jeho cirkulaci po místnosti. This office building, which from a  distance looks like an ordinary structure, on closer inspection is transformed into an architectural gem. Its rectangular design is interrupted by a by a cascading façade. This curved theme subsequently also appears in details such as the door handles and decorations on the soffits. Thanks to the intelligent façade, which automatically rolls down the blinds inside the double glazing at high sunlight intensity, the building retains a pleasant microclimate which is ideal to work in. In addition, cold water pipes in the soffits cool the warm air near the ceiling and allow its circulation around the room.

Foto / Photo / Фото © Sergey Tchoban & Sergey Kuznetsov 30

Офисное здание, которое издали выглядит как обычная постройка, при более пристальном взгляде на него становится архитектурной жемчужиной. Прямоугольная планировка разбивается каскадом изломанного фасада. Этот «искривленный» мотив впоследствии проявляется и в мелких деталях, таких как дверные ручки и декорации на подвесных потолках. Благодаря «умному» фасаду, система которого при интенсивном солнечном свете автоматически опускает жалюзи внутри двойного остекления, здание сохраняет приятный микроклимат, идеально подходящий для работы. Разводка холодной воды в подвесных потолках охлаждает теплый воздух под потолком и позволяет ему циркулировать по комнате.


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

U návrhu tohoto moskevského domu se autoři snažili zohlednit požadavky moderního člověka na bydlení. Množství střešních oken umožňuje dokonalé propojení interiéru s venkovním prostředím, čemuž také napomáhají vysunuté arkýře, které se svými okny orientují na slunečnou stranu. Vnitřní klima je pak zajištěno několikavrstvou konstrukcí stěn v kombinaci se speciální omítkou s akumulační funkcí na vnitřní straně. Architects tried to take into account modern man’s residential requirements in the design of this Moscow house. The number of roof windows allows the seamless connection of interior and exterior environments, also aided by the extended bay windows oriented towards the sunny side. The indoor climate is assured by the multi-layered wall construction in combination with a special plaster with thermal insulating function on the interior.

При разработке дизайна этого московского дома авторы попытались учесть требования современного человека к жилищу. Множество мансардных окон способствует совершенному слиянию интерьера и внешней среды, чему также помогают выдающиеся эркеры, вместе с окнами ориентированные на солнечную сторону. Внутренний климат обеспечивается многослойной конструкцией стен в сочетании со специальной штукатуркой с аккумулирующей функцией с внутренней стороны. Foto / Photo / Фото © Alexander Leonov, Torben Eskerod 31


z jiného koutu světa | from different part of the world | из другого уголка мира

V Moskvě byla před dvěma lety dokončena rekonstrukce interiéru baru, který se nachází v objektu z 19. století. Tři hlavní sály leží ve dvou oddělených budovách a každý ze sálů má svůj specifický architektonický styl. Barevné řešení, stěny, příčky i bohatě dekorovaná kamna jsou původní. Zbývající části jsou z moderních prvků. Nesnaží se však stanovovat nový styl. Nové prvky dokonale ladí s původními, a celý interiér tak působí čistě a harmonicky. The reconstruction of the interior of this bar, located in a 19th-century building, was completed in Moscow two years ago. The three main halls are situated in two separate buildings, with each of the halls displaying its own unique architectural style. The colour scheme, walls, partitions, as well as the richly decorated stoves, are original. The remaining sections are composed of modern elements. However, it does not try to set a new style. New features perfectly blend with the original, and the whole interior creates a clear, harmonious impression.

В Москве два года назад завершилась реконструкция интерьера бара, который расположен в здании 19-го века. Три главных зала находятся в двух отдельных зданиях, и каждый из них имеет свой неповторимый архитектурный стиль. Цветовая гамма, стены, перегородки и роскошно декорированные печи являются оригинальными. Оставшаяся часть состоит из современных элементов. Тем не менее, речь не идет о новом стиле. Новые детали в совершенстве сочетаются с оригинальными, а интерьер в целом кажется чистым и гармоничным.

Foto / Photo / Фото © Alexey Knyazev

32


из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Vysoká škola managementu v Skolkovu je ukázkou odvážné dynamické architektury. Ze spodní kruhové části vyrůstají pravoúhlé budovy pokryté obkladem, který svou netradiční nepravidelností evokuje odraz na neklidné vodní hladině. Do tohoto motivu jsou zakomponována okna, která tak tuto nepravidelnost promítají do interiéru. The University of Management in Skolkovo is an example of bold dynamic architecture. Rectangular buildings arise from the lower circular part, covered with tiles which, by their unusual irregularity, evoke the reflection of a  stormy water surface. The window frames form part of the same motif, projecting this irregularity into the interior.

Институт управления в Сколково является ярким примером смелой и динамичной архитектуры. Из нижней круговой части вырастают прямоугольные здания, покрытые плиткой, которая своим нетрадиционным рисунком напоминает рябь на поверхности воды. В этот мотив вписаны окна, транслирующие неравномерность «водной» поверхности в интерьер.

Foto / Photo / Фото © Ed Reeve, Adjaye Associates & AB Studios

33


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Budoár

The Boudoir / Будуар

Je teritoriem rafinované ženy, do kterého může zasahovat pouze designér, aby mohl realizovat všechny představy o luxusu takového místa. Kožešiny, peří, kamínky či ušlechtilá patina jsou pouze základní materiály, ze kterých si můžete vytvořit vlastní budoár. Is the territory of a  refined woman in which only a designer can intervene to be able to implement all the ideas of the luxury of such a space. Fur, feathers, pebbles or noble patina are only the basic materials from which you can create your own boudoir.

1 34

Fur, feathers, pebbles or noble patina are only the basic materials from which you can create your own boudoir.

Будуар – это территория изысканной женщины, и никто другой кроме дизайнера не сможет воплотить все дамские представления о роскоши и блеске идеального будуара. Меха, перья, стразы, благородная патина, вот далеко не полный список материалов взятых за основу.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Designový nábytek

Designer Furniture / Дизайнерская мебель

2

Mnohým z nás se při vyslovení termínu „designový nábytek“ vybaví futuristický obraz nábytku v hi-tech stylu, který jen zdánlivě připomíná předmět do interiéru. Pokud je však designový nábytek z továrny italského výrobce, který ve světě bytového designu a klasického nábytku působí již řadu let, je nasnadě, že půjde o něco velkolepého. Many of us, when hearing the term “designer furniture”, imagine futuristic furniture in hi-tech style, which only vaguely resembles an object for the interior. However, if the designer furniture is from the factory of an Italian manufacturer who has been operating in the world of interior design and classic furniture for many years, it is obvious that it will be something spectacular.

Когда мы слышим этот термин, то перед глазами встает картинка футуристической мебели, выполненной в стиле хай-тек, которая только очень отдаленно напоминает привычные предметы интерьера. Но если за дизайнерскую мебель берется итальянская фабрика, с большой историей создания классической мебели во главе которой стоит дизайнер, то нашему взору откроется нечто впечатляющее.

59

3

Dětské pokoje

Children‘s Rooms /Детские

Děti jsou velmi náročné na prostředí, ve kterém žijí, obzvláště pak mladé dívky, které se často vidí jako hlavní hrdinky nějaké romantické pohádky. Nejen pro malé „princezny“ vzniklo inspirující umění, které spojuje malování a interiérové předměty.

Children are very demanding of the environment in which they live, especially young girls, who often see themselves as the main heroines in a romantic fairy tale. The inspiring art, combining painting and interior items, was created not only for “little princesses”.

Дети очень взыскательны к окружающей их обстановке у них поразительный вкус и природная тяга к прекрасному. Особенно требовательны молодые девушки, которые проживают свою жизнь, словно главные героини прекрасного фильма. Учитывая все 84 это, потребовалось все мастерство чтоб удовлетворить все пожелания. Так свершилось чудо искусства, соединившее живопись и предметы интерьера. 35


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

4

Noční kluby, hotely, restaurace, obchody… 95

Nightclubs, hotels, restaurants, shops... / Ночные клубы, отели, рестораны, магазины... Pro opravdového designéra jsou tato místa rájem, kde může realizovat své nejodvážnější kreativní nápady. Komerční interiér však neznamená jen dodání krásného nábytku, v první řadě jde o vytvoření prestižní atmosféry, která by měla kombinovat výstřednost, ale i funkčnost. Vhodná vyváženost kombinace těchto prvků je pak skvělým prodejním místem pro podnikatele. For the true designer, these venues are a paradise in which to implement the boldest of creative ideas. A commercial interior, however, does not only mean the delivery of beautiful furniture. It firstly concerns the creation of a prestigious atmosphere, which should combine eccentricity as well as functionality. An appropriate balanced combination of these elements is then a  great selling point for entrepreneurs. 36

Это невероятное поле деятельности для настоящего дизайнера. Коммерческая мебель мирового масштаба - это не просто изготовление красивой мебели, но, прежде всего, создание престижной атмосферы, сочетание эксцентричности и функциональности, отличное место продаж для смелых предпринимателей.

Výroba designového nábytku není pro každého, za finálním obdivem vašeho okolí často stojí několik hodin tvrdé a precizní práce. The manufacture of designer furniture is not for everyone. The final admiration of your surroundings is often paid for by many hours of hard and invaluable work.

Дизайнерская мебель предназначена не для широкой публики, за финальным достойным восхищения продуктом стоит много часов тяжелой кропотливой работы.

Ksenia Ulyanova Dekoratér, ředitel salonu nabytku “Martin&Home”

Ксения Ульянова

Декоратор, директор мебельного салона “Martin&Home”

Salon nábytku Martin&Home Vítězná 1054/9, Karlovy Vary www.martin-home.eu


Martin&Home

Чешский дизайн | czech design | český design

Tavolo Art. CO.92/E

Sedia Art. CO.102

Credenza Art. CO.29

Alzata Art. CO.29/AL

18

19

+420 776 646 650 +420 774 250 602 www.martin-home.eu SHOWROOM NÁBYTKU Vítězná 1054/9, Karlovy Vary 37


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

Tapety Wallpaper

Обои Tapety jsou jednou z nejluxusnějších možností, jak dekorovat stěny interiérů. Poprvé se ve větší míře objevily v 16. století, kdy započala výroba papírových tapet v rolích, najdeme je však i ve starších interiérech. Zatímco stěny zámeckých komnat byly pokryty hedvábím, papír přinesl podobné možnosti i mezi méně zámožné vrstvy. Obliba tohoto způsobu dekorování stěn se udržela až do 21. století. V posledních letech poptávka po tapetách lehce opadla. Není to ani tak tím, že by se jednalo o nemoderní a zastaralý postup, důvodem jsou spíše obavy ze zdlouhavé a náročné aplikace. Ve skutečnosti je však rozdíl mezi odbornou výmalbou interiéru a profesionálním instalováním tapet, co se časové náročnosti týče, minimální. Navíc při tapetování nevzniká ani velké množství nepořádku. 38

Wallpaper is one of the most luxurious ways of decorating interior walls. It emerged for the first time to a great extent in the 16th century, when the production of wallpaper rolls started. However, it can be found in even older interiors. While the walls of chateau chambers were covered in silk, paper also provided similar possibilities to those less affluent classes. The popularity of this method of wall decoration

Обои являются одним из самых роскошных способов декорации стен в интерьере. Впервые в больших масштабах они появились в 16 веке, когда началось производство бумажных обоев в рулонах, их и сейчас можно встретить в старых интерьерах. В то время, как стены комнат в замках были покрыты шелком, бумага подарила аналогичные возможности менее обеспеченным слоям народа, а популярность этого спо-


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Tapety kamuflují drobné vady. as thermal insulation of walls. It is ideal for use wherever cold walls mean discomfort. At the same time, in many cases, it is more resistant to abrasion and wear. Quality wallpaper can easily be wiped with a damp cloth to remove dust, which is an unthinkable option in the case of standard paint. As has already been mentioned, wallpaper has always been made of Обои, будь они из любого материала, хорошо маскируют мелкие дефекты и, к тому же, служат в качестве теплоизоляции стен. Они идеально подходят для использования там, где холодные стены навевают дискомфорт. В то же время, во многих случаях они устойчивы к истиранию и износу. Качественные обои легко протираются от пыли влажной тряпкой, такой уход для стен с обычной покраской является неприемлемым. Как уже упоминалось, обои всегда

Výhoda tapet oproti výmalbě je v estetických, ale také v užitých vlastnostech. Tapety, ať už se jedná o jakýkoli materiál, kamuflují drobné vady a slouží jako tepelná izolace stěn. Jsou ideální pro aplikaci všude tam, kde studené zdi znamenají nepohodlí. Zároveň jsou v mnoha případech odolnější oproti otěru a opotřebení. Kvalitní tapety stačí lehce setřít vlhkým hadříkem od prachu, což je možnost pro běžnou výmalbu nemyslitelná. Jak už bylo naznačeno, tapety se odjakživa vyráběly ze dvou základních materiálů: z textilu a papíru. Tyto tradiční materiály však bývají poměrně náročné na údržbu a na opotřebení, proto moderní doba nabízí mnohem širší výběr kombinací. Mezi aktuálně nejoblíbenější patří mimo kvalitního papírové také has endured into the 21st century. In recent years, the popularity of wallpaper has slightly diminished. The reason is not so much that it is an unfashionable and outdated practice, but rather concerns its lengthy and demanding application. In reality, the difference between professional painting and expert hanging of wallpaper is only minimal in terms of time requirements. Besides, the hanging of wallpaper does not produce a large quantity of mess. The advantage of wallpaper, compared to paint, is both in the aesthetic and practical properties. Wallpaper, regardless of the type of material, camouflages minor imperfections and serves

соба украшения стен сохранилась и до 21-го века. В последние годы популярность обоев немного уменьшилась. И это не потому, что они стали немодными или устаревшими, скорее из-за опасений не справиться с правильной и трудоемкой оклейкой. На самом деле, разница между профессиональной покраской интерьера и мастерской оклейкой обоями минимальна, особенно в том, что касается временных затрат. С другой стороны, оклейка обоями практически не создает непорядка в помещении. Преимущество обоев по сравнению с покраской можно увидеть, как в эстетических, так и в прикладных свойствах. 39


Inspirace | Inspiration | Вдохновение Jana Szonowská Creative Director and designer LUXURY ROOM s. r. o. Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1 Kontakt: 733 318 901 www.luxuryroom.cz, www.alluringbed.com

vinylové a vliesové tapety. Ty vinylové jsou ceněné pro svou odolnost a nenáročnost na podklad. Jsou vhodné nejen do běžných interiérů, ale také například do koupelen či dalších míst s vysokou vlhkostí. Vliesové tapety se naopak vyznačují velmi dobrou propustností a nižší náročností lepení. Designéři nelení, a proto je dnes možné pořídit si také tapety z exotických materiálů, jako je dřevo či hliníková fólie. Vždyť nejen praktická stránka je důležitá. Tapety jsou kouzelné svým nepřeberným množstvím možností použití, ale i designu: jednobarevné, strukturované, s moderními i klasickými motivy, kombinující lesk i mat, moaré i fototapety, u kterých je možné zvolit si vlastní vzor. Dopřejte svému interiéru stejný luxus, v jakém žila šlechta i bohaté měšťanské rodiny. Tapety jsou nádherné a je škoda se jim vyhýbat. two basic materials: textile and paper. These traditional materials, however, are quite difficult to maintain and inclined to wearing off, that is why the modern era offers a far wider choice of combinations. In addition to quality paper, vinyl and vlies wallpaper are among the currently most popular. Vinyl wallpaper is appreciated for its durability and there are no special requirements for an undercoat. It is suitable not only for standard interiors, but also, for example, for bathrooms or other areas with high humidity. Vlies wallpaper, on the other hand, has very good vapour permeability and lower demands during gluing. Of course, designers do not sleep and so it is now possible to 40

изготавливали из двух основных материалов - текстиля и бумаги. Однако раньше за этими традиционными материалами было довольно трудно ухаживать, и они быстро изнашивались, поэтому в современную эпоху появился гораздо более широкий выбор. В настоящее время среди наиболее популярных материалов, кроме качественной бумаги, также винил и обои из нетканого текстиля. Виниловые обои ценятся за их прочность и простоту оклейки (им не нужна особая подготовка стен), они подходят не только для обычных интерьеров, но и, например, для ванных комнат или других мест с повышенной влажностью. С другой стороны, обои из нетканого текстиля обладают очень хорошей паропроница-

purchase wallpaper in exotic materials such as wood or aluminium foil. Finally, not only the practical aspect is important. Wallpaper enchants with its inexhaustible possibilities of usability and design. Monochromatic, structured, with modern as well as classic themes, combining gloss and matt, moire and photo-wallpaper, for which you can determine your own pattern. The designs are endless. Give your interior the same luxury appearance which nobles and wealthy burgher families enjoyed. Wallpaper is wonderful –it would be a shame not to use it.

емостью, и их легко клеить. Дизайнеры, однако, не ленятся, потому в настоящее время уже можно приобрести обои из экзотических материалов, таких как дерево или алюминиевая фольга. Наконец, важен не только практический аспект. Ведь обои - просто волшебный и неисчерпаемый источник возможностей использования и дизайна. Одноцветные и со структурой, с современными и классическими темами, с комбинацией глянцевых и матовых элементов, муары и фотообои, у которых можно выбрать свой собственный рисунок. Количество дизайнерских решений просто безгранично. И пусть Ваш интерьер будет проникнут такой же роскошью, в которой жили дворянские и богатые буржуазные семьи. Обои – это замечательный материал, который просто нельзя не использовать!

Monochromatic, structured, with modern as well as classic themes, combining gloss and matt, moire and photo-wallpaper, for which you can determine your own pattern.


Вдохновение | Inspiration | Inspirace

Одноцветные и со структурой, с современными и классическими темами, с комбинацией глянцевых и матовых элементов, муары и фотообои, у которых можно выбрать свой собственный рисунок.

41


Inspirace | Inspiration | Вдохновение

LUXURY ROOM s. r. o., Mikulandská 122/4, 110 00 Praha 1, Kontakt: 733 318 901 www.luxuryroom.cz, www.alluringbed.com 42


Easy Clean

из другого уголка мира | from different part of the world | z jiného koutu světa

Neuvěřitelně

důkladný Konečně dokonale uklizená domácnost po vašem zvířecím miláčkovi

BOSCH

Zoo‘o

ProAnimal Sotva mine jediný chlup Zvířecí chlupy se dostanou všude – od koberců po čalounění, na parkety i dlažbu. Vysavač Zoo‘o ProAnimal disponuje sadou výměnných trysek Animal 360TM, které si poradí se všemi druhy povrchů v domácnosti. Inovativní ProAnimal dvojitý turbo kartáč se může pochlubit dvěma typy štětin, které si poradí jak s malými částečkami prachu, tak s vlasy i nejjemnějšími chloupky. Turbo hubice se navíc díky systému Easy Clean velmi snadno čistí. Také ProAnimal hubice na čalounění byla speciálně vytvořena pro domácnosti s domácími mazlíčky. Díky své extra šířce a čtyřdílným lištám odstraňuje hubice oproti ostatním tryskám na čalounění více chlupů v kratším čase, a usnadňuje tak čištění polštářů a polstrování.

Nežádoucím pachům je konec

V

íce než polovina domácností v České republice sdílí svůj domov s domácím mazlíčkem. Soužití se zvířaty má i své stinné stránky. V domácnosti po nich zůstává spousta špíny a chlupů, se kterými se musíme pravidelně vypořádávat. Chlupy mohou být navíc příčinou nepříjemných pachů. Všestranné řešení přináší vysavač Zoo‘o ProAnimal od značky Bosch, který díky vysoce výkonnému AirTurbo systému a univerzální sadě trysek důkladně vyčistí všechny druhy povrchů v domácnosti a pomocí moderního filtračního systému ji zbaví také všech nežádoucích pachů.

Vysavač Zoo‘o ProAnimal je díky modernímu filtračnímu systému schopen zbavit domácnost také všech nepříjemných pachů, jejichž příčinou mohou být i chlupy vašich zvířecích kamarádů. Integrovaný hygienický filtrační systém Air Clean HEPA důkladně čistí vzduch vycházející z vysavače, a umožňuje tak dokonce i alergikům, kteří jsou na zvířecí chlupy velmi citliví, volně dýchat.

Řešení pro každého Vysavače Zoo‘o ProAnimal od značky Bosch ocení všichni majitelé domácích mazlíčků, vybrat si mohou sáčkovou i bezsáčkovou variantu vysavače.

43


novinky | news | новости

Největší koupelNové ceNtrum v Česku otevřelo své bráNy Desítky českých i zahraničních značek na třech tisících metrech čtverečních, originální design prodejny navržený předními českými architekty se světovým renomé, sortimentní novinky, speciální luxusní sekce ELITE BATH i nadstandardní služby a servis zákazníkům – to vše na jednom místě v showroomu předního českého prodejce SIKO KOUPELNY na pražském Zličíně.

ČESKÁ BROADWAY Nový showroom SIKO je výjimečný hned v několika ohledech. Nejen svou úctyhodnou rozlohou prodejní plochy, ale především originálním řešením prostoru inspirovaným diagonálně orientovanou Broadwayí v New Yorku. Návštěvníci showroomu jako by se ocitli na světoznámém bulváru, ze kterého budou procházet sítí pravoúhlých uliček s instalacemi koupelen, kuchyní a dalšího sortimentu. Broadway ústí do výrazné dominanty celého prostoru s expozicí nové značky elIte bAtH, zahrnující luxusní sortiment předních českých i světových výrobců a designerů, jako například vitrA, villeroy & boch, kaldewei, Dornbracht, Geotiles, keuco a mnohých dalších. Tato exkluzivní sekce má speciálně vyškolené prodejce, jež jsou schopni poradit i těm nejnáročnějším zákazníkům, případně zprostředkovat konzultaci s vybraným architektem podle přání zákazníka.

44

komerční prezentace

www.elitebath.cz

BOŘEK ŠÍPEK A CZECH DECO TEAM

MADE BY EVA JIŘIČNÁ

Vedle Evy Jiřičné, která bude pro SIKO KOUPELNY také příležitostně tvořit pod značkou „Design by EJ“, se do spolupráce se Sikem zapojili významní architekti a designéři sdružení pod značkou czech Deco team. Jeho art directorem je další výrazná osobnost české architektury a designu, architekt bořek šípek, proslulý prací se sklem i jako autor mnoha realizací pro Pražský hrad. Spolu s ním vytvořili své vize koupelen, jež jsou přímo součástí expozice zličínského showroomu, také interiérový designér Ivo prokel, známý například z televizního pořadu Bydlení je hra, architekt petr Fuchs, který vytvořil realizaci prvního samostatného českého pavilonu na světové výstavě EXPO v Jižní Koreji 1993, Wieslaw kubica z architektonické kanceláře 7s, vyznačující se odvážnými originálními návrhy, nebo michal kunc. Ten absolvoval pod vedením Evy Jiřičné a Radka Kolaříka pražskou VŠUP a jeho ATELIER KUNC získal v roce 2004 prestižní cenu Grand Prix Obce architektů za nejlepší interiér roku.

Velkolepý a náročný projekt interiéru nového showroomu pochází z pera světoznámé české architektky Evy Jiřičné a dílny jejího pražského ateliéru AI - DESIGN, jejichž koncept vyšel z rozsáhlého výběrového řízení jako vítězný. Finální podoba inspirovaná diagonální Broadwayí je výsledkem v pořadí čtvrtého návrhu celkové koncepce. Kromě architektonického ztvárnění interiérů budovy vytvořila Eva Jiřičná, pověstná svou zálibou v práci se sklem a kovem, ukázku luxusní koupelny, inspirovanou vlastní koupelnou ve svém londýnském bytě a nyní prezentovanou na Zličíně v rámci expozice ELITE BATH.


новости | news | novinky

• více než 135-letá historie • užitné vlastnosti a nové technologie • individuální design • ohodnocení několika světovými cenami za design • modelová řada „black chrome“ získala

Vestavná multifunkční trouba EEB 6550.8 BCX

www.kueppersbusch-cz.cz Výhradní dovozce do ČR a SK: Teka CZ s.r.o. | V Holešovičkach 593 | 182 00 Praha 8 | Tel +420 284 691 940 45


novinky | news | новости

http://adcentrum.kia.cz

Nová Kia Carens Být dospělý... může být zábava.

Od 399 980 Kč LET

LET

LET

ZÁRUKA

ASISTENCE

PROHLÍDKY

Nová Kia Carens překvapí vás i vaše děti. Nejen svým skvělým designem, ale hlavně velkým vnitřním prostorem, se kterým si můžete pohrát podle svých představ. Už v základní verzi najdete bohatou výbavu a nejnovější vychytávky. Navíc dostáváte i něco, co vám nikdo jiný nenabídne - sedmiletou záruku a sedm let silniční asistence a prohlídek zdarma. Konečně máte prostor bavit se naplno!

ADcentrum s.r.o. VÁŠ DEALER KIA V PRAZE STODŮLKÁCH - franšízant značky Auto Duba Jeremiášova 2599/1a, 155 00 Praha 13 - Stodůlky, tel.: 251 119 011, e-mail: kiaprodej@ad-centrum.cz 46Kombinovaná spotřeba 4,7 – 7,9 l/100 km. Emise CO 2 124 – 184 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/ Pro detailní informace o Programu 777 kontaktujte vašeho prodejce Kia.


новости | news | novinky

Nejlepší nemovitosti

Best Properties 50 109 132 136

Prodej / Sales / Продажа Pronájmy / Rentals / Аренда Apartmány v Praze Prague Apartments / Апартаменты в Праге

Komerční nemovitosti Commercial Properties / Коммерческая недвижимость

47


novinky | news | новости

OTÁZKA PRO REALITNÍ ODBORNÍKY

Question For Real-Estates Professionals

Вопросы для специалистов по недвижимости

Co je důležité při výběru nového bydlení What is important in selecting a new home? Что важно при выборе нового жилья?

Vlastimil Raška Realitní makléř Century 21 Best Reality „Doporučuji klientům, aby si stanovili své priority a zohlednili svá přání, která by měla vyhledávaná nemovitost splňovat. Jako základní pilíř výběru vidím určení vhodné lokality a dispozice. Doplňujícími informacemi jsou požadavky na garáž, patro, výtah, balkon, orientaci a podobně. Zvolená kritéria volte rozhodně s dlouhodobým výhledem a nezaměřujte se pouze na aktuální potřeby. Je nutné vést v patrnosti, že ne vždy se podaří dostát všem přáním a je vhodné hledat i kompromisy. Nápomocen by měl vždy být dobrý makléř.“ I recommend that clients specify their priorities and wishes regarding what they expect from the property they seek. As a basic pillar, I consider the determination of the locality and layout. As complementary information, I consider the requirements for a garage, the number of stories, elevator, balcony, orientation, etc. It is important to resolve the selected criteria in the longterm perspective and not only to focus on current needs. It is necessary to remember that it is not always possible to fulfill all the requirements and it is necessary also to search for certain compromises. A good agent should always be very helpful in this task.

48

Я рекомендую клиентам установить свои приоритеты и потребности, которым должна соответствовать искомая недвижимость. В качестве основных критериев выбора я бы назвал местоположение и планировку. В качестве дополнительной информации можно определить потребность в гараже, этаж, наличие лифта, балкона, ориентацию на какую-либо сторону света и т.д. Рекомендую выбранные критерии рассматривать с точки зрения долгосрочной перспективы и не концентрироваться только на актуальных потребностях. Также необходимо иметь в виду, что не всегда возможно выполнить все пожелания и, скорее всего, придется искать определенные компромиссы. Хороший маклер всегда окажет Вам помощь.

Kateřina Lucienne Schebestová Estate Consulting & Sales OrangeReal.cz „Nejdůležitějším aspektem je výběr lokality, a to jak z urbanistického či ekologického, tak i z psychologického hlediska, neboť je předpoklad, že nás bude vybrané okolí obklopovat dlouhé roky. Dále je třeba zhodnotit vlastní finanční situaci v dlouhodobém časovém horizontu. V návaznosti je třeba také rozhodnout, zda si pořídit dům, či byt. Nakonec je důležité posoudit rozlohu dané nemovitosti, její architektonickou a dispoziční stránku i její vybavení. Vždy je nutné porovnávat poměr požadované ceny s tím, co nám nemovitost nabízí. Někdo upřednostní nižší cenu výměnou za nutnost rekonstrukce. Jiný požaduje maximální dokončenost a vybavenost, za které si je ochoten zase připlatit. Vyplatí se nespěchat, kvalitní bydlení je třeba vybírat pozorně a veškerým uvedeným aspektům je důležité věnovat pozornost. Vše pečlivě zvážit je totiž zodpovědné nejen vůči sobě, je potřeba mít na paměti i to, že nás nemovitost bude na dlouhý čas reprezentovat i před ostatními.“ The most important aspect is the choice of location, from the urban, ecological as well as psychological viewpoint, because we can assume that the selected environment will surround us for many years to come. Furthermore, it is also necessary to evaluate our own financial situation in the long-term perspective. In addition, it is necessary to decide whether to acquire a house or a flat. Finally, it is essential to select the size of the relevant property, its architectural design, layout, as well as the fixtures and fittings. It is always necessary to compare the ratio of the asking price with what the property offers us. Some buyers will give priority to a cheaper price in exchange for necessary renovations. Others require the maximum completeness and features and are willing to pay extra for these. It pays not to be in a hurry, as a quality residence must be carefully selected, with attention being paid to all the aforementioned aspects, to be responsibly considered with regard to ourselves as well as towards the chosen property which will eventually represent us for a long time.

Наиболее важным аспектом является выбор места, с урбанистической, экологической и психологической точки зрения, потому как можно ожидать, что выбранный нами район и все, с ним связанное, будут окружать нас в течение многих лет. Далее необходимо оценить собственное финансовое положение с точки зрения долгосрочной перспективы. То есть, исходя из вышесказанного, необходимо решить, покупать дом или квартиру и, наконец, оценить площадь недвижимости, его архитектуру, планировку, оборудование. Всегда необходимо сравнивать соотношение желаемой цены с тем, что предлагает данная недвижимость. Некоторые предпочитают заплатить более низкую цену в обмен на необходимость реконструкции. Другие наоборот готовы заплатить большую сумму за максимальные удобства полностью готового и меблированного жилья. Однозначно рекомендуем не спешить, выбирать внимательно качество жилья должно быть тщательно проверено, потому что долгие годы потом придется нести ответственность за выбор не только перед собой, но и перед недвижимостью, которая в конечном итоге будет являться презентацией нашего образа жизни.


Rezidence Quadrio Atraktivní byty, vytříbená architektura a design na výjimečné adrese. 18 luxusních bytových jednotek v nadčasovém rezidenčním projektu na Praze 1 od renomovaného studia Cigler Marani Architects. Rezidence s vlastní recepcí nabídne prosklené apartmány s balkóny o dispozici 2+kk, 4+kk a lofty se střešními terasami. Parkování v podzemních garážích. Ceny od 100 000 Kč / m2.

info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238


A company of A company of

zátiší hodkovičky – elegantní a funkční bydlení v praze 4 Hodkovičky Retreat – elegant, functional Prague 4 residence Pět komorních vila domů se 72 novými byty (1kk–4kk) je navrženo podle nejnovějších architektonických trendů. Domy stojí ve svahu mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami v tradiční pražské rezidenční čtvrti Hodkovičky známé svou prvorepublikovou vilovou zástavbou. Bydlení v nových bytech Zátiší Hodkovičky je ideální především pro aktivní rodiny s dětmi. V těsné blízkosti je základní i mateřská škola, rozlehlý lesopark přímo vybízí k procházce či projížďce na kole, nedaleko je Golf & Country Club Hodkovičky a sportovní areál HAMR – Sport. Za nákupy dojedete autem do nedaleké nákupní galerie Novodvorská Plaza. Domy jsou umístěny tak, aby mezi nimi vznikl soukromý prostor s dětským hřištěm. Klidný parčík umožní i přirozené utváření dobrých sousedských vztahů, které jsou jedním z důležitých předpokladů komfortního bydlení. These five intimate villa houses, comprising 72 new apartments (1kk-4kk) have been designed according to the latest architectural trends. The houses are situated on a slope between Na Lysinách and Pod Lysinami Streets in the traditional Prague residential area of Hodkovičky known for its stately villas. Dwelling in the new apartments of Zátiší Hodkovičky (“Hodkovičky Retreat”) is ideal, especially for active families with children. Primary and nursery schools are in close proximity, the large forest park is inviting for a stroll or bike ride, while the Hodkovičky Golf & Country Club and the HAMR-Sport complex are also in the close vicinity. Novodvorská Plaza shopping centre is a short drive away. The houses are placed in such way as to create a private space with a children’s playground between them. The tranquil park also enables the natural creation of good neighbourly relations, which is one of the important preconditions for comfortable living.

www.hodkovicky-byty.cz, tel: 800 110 900., www.rt-reality.cz, Real- Treuhand Reality, a. s., Dlouhá 29, Praha 1

50

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Představte si... že vás ráno vzbudí oblíbená hudba, vůně čerstvě uvařené kávy a právě upečeného chleba. Až zaklapnete dveře, váš domov se sám postará o zabezpečení, nezapomene včas vyprat, vyluxovat, vyvětrat a postará se třeba i o uvaření večeře...

inHome – bezpečí

inHome – úspory

 V jakýkoliv okamžik máte přehled o bezpečném chodu domácnosti – alarm, požární čidla, kamerový systém a infračervené závory.

 inHome umožňuje libovolně určovat a měnit, jaký vypínač bude rozsvěcet jaká světla. A to kdykoliv.

 Při odchodu posledního člena rodiny se automaticky zapne alarm, vypnou se světla a požadované zásuvky, stáhnou se žaluzie a topení/klimatizace se přepne na udržovací režim.

 Řídicí systém dokáže optimálně kombinovat vytápění z různých tepelných zdrojů.  V případě deště zavře automaticky střešní okna, v případě větru zatáhne markýzy.

inHome – pohodlí

Chytré bydlení

 Ovládání je velmi jednoduché a zcela intuitivní. Pro každého člena domácnosti může být nastaven jiný design a ergonometrie ovládání.  inHome ztlumí topení, když otevřete okno.  Tlumeně rozsvítí cestu na toaletu, když v noci vstanete.  Před vaším příjezdem z hor vyhřeje saunu.

Není třeba si nic představovat. inHome.

inHome – ekologie

Přijďte se seznámit s inHome do skutečné domácnosti. Domluvte si návštěvu na www.CITIB.eu

 Díky integraci alternativních zdrojů energie a jejich optimálnímu a efektivnímu řízení ve vazbě na nízkoenergetické nebo pasivní stavby je celý systém inHome velmi šetrný k životnímu prostředí.

inHome – zábava  Z libovolné místnosti domu nebo zahrady máte k dispozici rodinné fotografie, nahrávky z dovolených, svou oblíbenou hudbu, filmy v nejvyšší HD kvalitě, prostorový zvuk, internet, počítačové hry, elektronickou poštu, příjem rádiového, televizního, digitálního a satelitního vysílání.

Insight Home, a.s., Antala Staška 30/1565, Praha 4 tel.: 604 44 99 99, estate@InsightHome.eu www.InsightHome.eu PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

51


ай May / М Květen /

Z JINÉHO KOUTU SVĚTA

TKANINY NÍMI S NETRADIČ MATERIÁLY

RENT FROM A DIFFE D/ O PART OF W RL НА ДРУГОМ КРАЮ СВЕТА:

FABRICS OF IALS IONAL MATER NON-TRADIT Е Ы Н ОН НЕТРАДИЦИ И АН ТК

DÁNSKO DENMARK ДАНИЯ

stí ích nemovito Výběr nejlepš er ties op pr st be e Selection of th недвижимости Выбор лучшей

&

design architektura

0 1 8 2 1 0 0 2 7 7 1 8

2013

ČESKÝ DESIGN

N/ CZECH DESIG ЗАЙН: ДИ Й И СК ЧЕШ

9

май / May /

website Visit our new agazine.cz ww w.estatem

CZK 95 € 4,50 £ 3,50 STÁHNĚTE

2013

SI

DEeLsPign H

U R E I T E C T A R C H

N D E S I G

T Y L E L I F E S

PM 4/26/13 2:49

Předplatné

52

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Bonafide Group, SE

Badeniho 1

160 00

Praha 6

Czech Republic

T: +420 220 515 102

www.bonafide.cz


53


PRODEJ BYTŮ | Byt 3+1, 92,4 m2, Praha 2 - Vinohrady FOR SALE: FLATS | PRAGUE 2 VINOHRADY

Luxusní apartmán v prestižní pražské čtvrti Královské Vinohrady s výbornou dopravní dostupností, v těsné blízkosti Náměstí Míru a v pěší dostupnosti rozsáhlých parků Grobovka a Bezručovy sady. Světlý a vzdušný byt nabízí vstupní halu, kuchyň spojenou s jídelnou, prostorný obývací pokoj, dvě ložnice, dvě koupelny a balkon směrovaný do vnitrobloku. Byt je velice hezky dispozičně řešený a dokáže splnit očekávání i těch nejnáročnějších klientů. Luxury 2-bedroom´s apartment (92,4 m sq.), spacious living room, 2 bathrooms, dining room, kitchen, hall, balcony. Zahřebská is located in the heart of Vinohrady. The large “Grobovka ” park is within a 5 minute walk, important shops and the Vinohradsky Pavillon mall, innovative cafes, make this quarter the most sought-after place to live in Prague. The area is well served by the public transportation: a subway station on the A line, numerous trams and very accessible main road arteries.

Cena / Price / 9 362 742 Kč For more information: www.viphomes.cz info@viphomes.cz Cell phone: +420 606 73 19 73 73 54

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Art rezidence U Divadla Prodej jedinečného bytu na Starém Městě - Praha 1 4kk + balkon + garáž/ 205 m2

Unique apartment for sale / Old Town - Prague 1 3 bedrooms + balcony + garage/ 205 m2

Krásný byt s rozlohou 205 m² se nachází v 6. NP domu Art Rezidence U Divadla a je ideální bytovou jednotkou pro rodinu nebo klienty, kteří kladou vysoké nároky na prostornost bydlení.

Beautiful apartment, with area 205 m2, is located on the 6th floor of the “Art Residence U Divadla” building. It is the perfect solution for family living, or for clients who place particular emphasis on spaciousness living.

Velký prosklený obývací pokoj je situován na jižní stranu, poskytuje ideální místo pro relaxaci a zábavu. Výborná dispozice nabízí: obývací pokoj, 3 ložnice, 2 koupelny. Objekt Art Rezidence U Divadla prošel před nedávnem komplexní rekonstrukcí. Rezidence tak pro své obyvatele nabízí patřičný komfort v podobě parkovacích stání v suterénu domu, moderních společných prostor s výtahem do všech pater a v neposlední řadě i sklepní kóje.

The large glass-walled living room located on the southern side of the apartment offers the perfect place for relaxation and entertainment. The lay out of the apartment is very comfortable: livingroom, 3 bedrooms, 2 bathrooms. The “Art Residence u Divadla” building recently underwent complex reconstruction. It offers residents all due comfort such as parking in the basement of the building, modern common areas with a lift to all floors, and storage cubicles in the basement.

Cena na vyžádání www.artrezidenceudivadla.cz

Price on request www.artrezidenceudivadla.cz

Y&T Property Investment s.r.o., Wenceslas Square 55, Prague 1 | Tel.: +420 224 282 506 | Email: info@ytpi.cz | www.ytpi.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

55


Vila u moře v Marbelle – Costa del Sol Španělsko

Seaside Villa in Marbella – Costa del Sol, Spain / Вилла на берегу моря в Марбелье - Коста-дель-Соль Испания

Cena k jednání 1.980.000 Euro. / Price negotiable: 1.980.000 Euro. / Цена для переговоров 1.980.000 евро. Nabízíme klasickou vilu na pobřeží Costa del Sol v exkluzívní urbanizaci Los Monteros – Marbella. Pozemek 831 m2, zastavěná plocha 318  m2. Nemovitost má 5 ložnic, 5 koupelen, velké obývací prostory, garáž pro 2 vozy. V domě je podlahové topení, elektronické zabezpečení vč. zahrady, A/C. Na udržované zahradě je veliký bazén. We offer for sale a classic villa on the Costa del Sol in the exclusive urbanised Los Monteros – Marbella. Plot: 831 m2, built-up area: 318 m2. The property comprises 5 bedrooms, 5 bathrooms, large living areas, double garage... The house has under-floor heating, electronic security system, including the garden, A/C. Large swimming pool in a well-maintained garden. Мы предлагаем классическую виллу на побережье Коста-дель-Соль в эксклюзивном урбанистическом районе Лос Монтерос - Марбелья. Участок 831 м2, площадь застройки 318 м2. У виллы 5 спален, 5 ванных комнат, большая гостиная, гараж на 2 машины. В доме полы с подогревом, электронная система безопасности, которая охраняет и сад, система чистки воздухи и кондиционирования. В ухоженном саду находится большой бассейн.

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info@brancoreality.cz, www.brancoreality.cz 56

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Vila u moře – Costa del Sol Španělsko

Seaside Villa – Costa del Sol, Spain / Вилла у моря - Коста-дель-Соль Испания

Cena k jednání 1.900.000 Euro. / Price negotiable: 1.900.000 Euro. / Цена для переговоров 1.900.000 евро. Nabízíme klasickou vilu na pobřeží v exkluzívní urbanizaci v Hill Clubu v Marbelle s výhledem na moře a hory. Pozemek 1.305 m2, zastavěná plocha 315 m2. Nemovitost má 4 ložnice, 2 koupelny, velké obývací prostory, parkování pro 6 vozů.. V domě je podlahové topení, elektronické zabezpečení vč. zahrady, A/C., ADSL, satelit. Na udržované zahradě je veliký bazén. We offer a classic villa on the sea shore in the exclusive urbanised Hill Club in Marbella with views of the sea and mountains. Plot: 1,305 m2, built-up area: 315 m2. The property comprises 4 bedrooms, 2 bathrooms, large living areas, parking for 6 cars... The house has under-floor heating, electronic security system including the garden, A/C, ADSL, and satellite. Large swimming pool in a well-maintained garden. Предлагаем классическую виллу на побережье в эксклюзивном урбанистическом районе Hill Club в Марбелье, с видом на море и горы. Участок 1305 м2, застроенная площадь 315 м2. У виллы 4 спальни, 2 ванные комнаты, просторные жилые помещения, парковка на 6 машин. В доме полы с подогревом, электронная система безопасности с охраной участка и сада, система кондиционирования, ADSL, спутниковая связь. На ухоженном участке находится большой бассейн.

BRANCO REALITY Zengrova 911, 280 02, Kolín, tel.: +420 321 719 097, + 420 321 719 100, mobil: +420 737 202 802, e-mail: info@brancoreality.cz, www.brancoreality.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

57


58

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

59


Luxusí byt v novém viladomě – Procházkova 7, Podolí, Praha 4 / Luxurious Flat in a New Villa House – Procházkova 7, Podolí, Prague 4 / Роскошная квартира в новом вилла-доме по адресу Procházková 7, район Podolí, Прага 4 Nabízíme nový luxusní byt 3+kk o velikosti 93 m² + 12 m² terasa v nově postaveném viladomě, který byl nominován na cenu Projekt roku 2012 a Best of reality 2012. Tento nádherný byt je vybaven kvalitními prvky, kuchyní na míru, dubovou podlahou, tropickými rošty na terase, bezpečnostními okenními roletami, dřevěnými okny, zabezpečovacím systémem, koupelnou Villeroy Boch, videotelefonem s automatickým otevíráním dveří. K bytu náleží 1x garážové stání. V bytě je 2x WC (1x koupelna s vanou a bidetem), technická místnost, 2x prostorná ložnice se šatními skříněmi z běleného dubu, kuchyň s jídelnou je propojená s velkým obývacím pokojem, krásná prostorná terasa navazující na obytný prostor poskytuje díky výhledům na vzrostlé stromy dostatek relaxace. Lokalita Podolí patří k vyhledávaným díky občanské vybavenosti a hlavně dostupností do centra Prahy. V okolí je mnoho restaurací, sportovních zařízení, cyklostezky, dostatek zeleně pro chvíle relaxace. We offer a new luxurious flat comprising 3 rooms + a kitchen nook (3+kk), 93 m² in size + 12 m² terrace, in a newly built villa house which was nominated for the Project of the Year and Best of Realty in 2012. This beautiful flat is equipped with quality features, a tailor-made kitchen, oak floors, tropical wood grates on the terrace, security window blinds, wooden windows, security system, Villeroy & Boch bathrooms, video-telephone with automatic door opening. The property includes 1x parking bay. The flat comprises 2x WCs (1x bathroom with bathtub and bidet), technical room, 2x spacious bedrooms with wardrobes in whitened oak. The kitchen-cum-dining area is connected to a large living room. A beautiful spacious terrace flowing from the living area provides pleasant relaxation with a view of the established trees. Podolí is a sought-after location for its civic amenities and especially its accessibility to the centre of Prague. There are many restaurants and sporting facilities in the vicinity, as well as cycling routes and plenty of greenery for moments of relaxation.

Предлагаем новые роскошные апартаменты планировки 3 + кк, размером 93 м ² + 12 м ² террасы, в недавно построенном вилла-доме, который был номинирован на лучший проект 2012 года и конкурс «Best of reality 2012» Эта прекрасная квартира оснащена высококачественным оборудованием и компонентами: кухня на заказ, дубовые полы, решетки из тропического дерева на террасе, специальные жалюзи для безопасности окон, деревянные окна, система сигнализации, сантехника Villeroy Boch в ванных комнатах, видеотелефон с автоматическим открытием дверей. К квартире относится 1 гаражная стоянка. В квартире 2 туалета (1 ванная комната с ванной и биде), подсобное помещение, 2 просторные спальни с гардеробными из беленого дуба, кухня со столовой связаны с большой гостиной. Красивая и просторная терраса связана с жилой зоной, благодаря тому, что из нее открывается вид на зелень и подросшие деревья, терраса дает ощущение отдыха и релаксации. Расположение в районе Подоли является одним из пользующихся наибольшей популярностью, благодаря развитой инфраструктуре и близости к центру города Праги. В районе много ресторанов, спортивных сооружений, дорожек для велосипедистов, множество зеленых насаждений для так приятных моментов отдыха.

Cena / Price : 11,990.000 Kč / CZK Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz 60

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Luxusní vila Tuchoměřice / Luxury Villa in Tuchoměřice / Роскошная вилла в Тухомержицах Moderní vila z roku 2009 leží na překrasném pozemku u lesa o rozloze 5 000 m2. Užitná plocha domu 900 m2, garáže pro 2 auta s možností parkovaní na dvoře cca dalších 4–6 aut, z čehož poskytuje kryté stáni pro 2 vozy. Vila je nadstandardní s použitím pouze kvalitních materiálů a nabízí rodinné bydlení vyjímečné kvality a designu. Plně automatické stahování markýz, závěsů, záclon, elektronická vrata a prosklený výtah zaručují pohodlné fungování domu. Celoskleněné schodiště mu pak dodává na vyjímečnosti a luxusu. V přízemí domu je propojený obývací prostor s kuchyní, jídelnou, pracovnou a hala. Celý prostor lze rozdělit prosklenou stěnou. V patře jsou pak 3 ložnice s koupelnami a šatnami. V domě naleznete vlastní byt pro služebnou, v přízemí pak technickou místnost, saunu, whirlpool aj. Na pozemku je vlastní studna, zabezpečovací system, solarní panely, tepelné vrty a další vlastní zdroje potřebné pro chod domu.

Modern villa built in 2009 on a beautiful 5000 m2 plot by a forest. The useable area of the house is 900 m2, garages for 2 cars plus another 4–6 cars can park in the courtyard, including 2 roofed spaces. The villa is above the standard, uses quality materials only, and offers family living of exceptional quality and design. Fully automated lowering of marquees, drapes and curtains, electronic gate and glazed elevator for comfortable functioning of the house. All-glass staircase for an added sense of exceptionality and luxury. The ground fl oor contains an interconnected living area with a kitchen, dining room and study, and a hallway. The area can be divided with a glass wall. The upper fl oor contains 3 bedrooms with bathrooms and dressing rooms. There is a separate fl at for the maid; the ground fl oor has a utility room, sauna, whirlpool, etc. The plot has its own water well, security system, solar panels, thermal bores, and other own sources required for the house to operate.

Современная вилла 2009 года находится на прекрасном участке у леса с площадью 5000 м2. Полезная площадь дома 900 м2, гараж на 2 машины, возможность парковки во дворе еще 4–6 автомобилей, из них 2 на крытой парковке. Вилла имеет высокий стандарт, в строительстве были использованы только высококачественные материалы, это высококлассное жилье для семьи исключительного качества и дизайна. Полностью автоматическое управление маркизами, гардинами, шторами, электронные ворота и стеклянный лифт обеспечивает легкую эксплуатацию дома. Стеклянная лестница только добавляет вилле исключительности и атмосферы роскоши. На первом этаже находится гостиная с кухней и столовой, кабинет и зал. Все пространство может быть разделено стеклянной стеной. На верхнем этаже расположены 3 спальни с ванными комнатами и гардеробами. В доме есть отдельная квартира для прислуги, на нижнем этаже техническая комната, сауна, джакузи и т.д. На участке собственный колодец, система безопасности, солнечные батареи, тепловые скважины и другие собственные ресурсы, необходимые для эксплуатации дома.

Cena / Price : info v RK / info upon request / Доп.информ. в агентстве Mgr. Iva Seifertová, Platnéřská 88/9, Praha 1, tel.: + 420 724 800 291, email: info@seifert-real.cz, www.seifert-real.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

61


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 62 SATPO_Estate-06_230x280.indd 1

13.5.2013 14:53:51


SATPO_Estate-06_230x280.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

63 13.5.2013 14:54:23


Focused on luxury Londýnská, Praha 2 - Vinohrady

prodej / sales

Světlý, klidný moderní byt v oblíbené části širšího centra Prahy. Dům i byt jsou po kompletní rekonstrukci. Dispozice 3+kk - dvě ložnice, příjemný obývací pokoj s vybavenou kuchyní, koupelna s oknem. Možnost pronájmu garážového stání. Veškeré služby a MHD v místě. Byt je vhodný také k pronájmu jako investice, v současnosti je kompletně vybavený nábytkem. Bright, quiet and modern apartment within popular residential location of wider city center. Property is after reconstruction, offers two bedrooms, living room conected to the fitted kitchen, bathroom with a window. Possibility to rent a garage parking space. The apartment is also suitable as an investment for rent, currently is even fully furnished.

Cena: / Price: 8 200 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Chodská, Praha 2 - Vinohrady

prodej / sales

Precizně zrekonstruovaný byt je situován ve 4. patře domu z počátku 20. století. Dům umístěný v klidné části ulice, nedaleko sadů Svatopluka Čecha, prochází postupnou renovací, ale již nyní, je ve velice dobrém stavu. Byt je vybaven kvalitními materiály - dřevěné podlahy, dřevěná okna, plně vybavená kuchyňská linka. Výborná dostupnost do dalších částí Prahy. This finely renovated unit is located on the 4th floor of the building from the beginning of 20th century. The building is partly renovated and is in a very good condition. Its located in a quiet part of the street, near the Svatopluka Čecha Park. The apartment is equipped with high quality materials - wooden floors, wooden windows, fully equipped kitchen. Excellent accessibility to other parts of Prague.

Cena: / Price: 10 400 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Na Srážku, Praha 4 - Modřany

prodej / sales

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Moderní byt 4+kk v posledním patře bytového domu ve vilové části Modřan – zcela klidné místo s mimořádnými výhledy do zeleně a na město - zároveň velmi dobrá dostupnost MHD. Vstupní hala s dostatkem vestavěných skříní, obývací pokoj s krytou terasou (10 m2), jídelní část s kuchyní, tři ložnice, dvě koupelny, plus místnost pro domácí práce. Dvě ložnice mají přístup na druhou terasu (15 m2), podlaha masivní dřevo, klimatizace, kvalitně vybavená kuchyň, parkovací stání, prostorný sklep. V domě je recepce s ostrahou, uživatelné domu mají přístup na společné upravené pozemky, do sauny a fitness. Contemporary three bedroom apartment situated on the top floor - a residential part of Modřany - quiet location with wonderful views (city and greenery) and good access to the public transportation. Entrance hall with build-in-wardrobes, living room with covered terrace (10 sqm), dining with open plan kitchen, three bedrooms, two bathrooms, plus laundry. Two bedrooms have access to the second terrace (15 sqm), solid wooden floor, air-condition, well equipped kitchen, parking, spacious cellar. The house has a reception with security service, residents are sharing common garden, sauna and fitness.

Cena: / Price: 11 900 000 CZK

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. The prices indicated are inclusive of VAT

LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


PRODEJ • Horsky hotel*** Superior ПРОДАЖА • Горный отель *** Superior Horský hotel*** Superior se nachází přímo v samém centru Šumavy ve výšce 1000 metrů nad mořem. V letním období se okolí hotelu mění na ráj turistiky, cykloturistiky a houbařů, v zimě se ocitnete v centru sjezdového a běžkového lyžování. Celkem sedm sjezdovek s různou náročností, s umělým zasněžováním a nočním lyžováním se nachází v nejbližším okolí. Mountain hotel *** Superior is located in the heart of Šumava (the Bohemian Forest) at an altitude of 1000 meters above sea level. In summer the hotel turns into a paradise of hiking, biking and mushroom pickers, in winter you will find yourself in the centre of downhill and cross-country skiing. There are seven ski slopes of varying difficulty, with artificial snow and night skiing located in the vicinity of the hotel. Горный отель *** Superior расположен в самом центре Шумавы на высоте 1000 метров над уровнем моря. В летнее время окрестности отеля превращаются в рай для туристов, они хороши для пеших прогулок, езды на велосипеде и сбора грибов, в зимнее время вы окажетесь в центре горнолыжного спорта и езды на беговых лыжах. В общей сложности там семь горнолыжных трасс с разной степенью сложности, с обеспечением искусственным снегом и возможностями ночного катания на лыжах – все расположено в непосредственной близости от отеля.

68

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Významná restaurace a hotel s dlouhou historií Известный ресторан и отель с длинной историей Rekonstruovaný hotel v historickém centru města Náchod, dvě minuty pešky od centrálního náměstí . Nad náměstím se nachází renezančně barokní zámek, ze kterého je nádherný výhled na široké okolí. Několik kilometrů od hotelu je Jiráskova chata a pevnost Dobrošov, Lyžařské středisko Čihalka a zimní středisko Deštné v Orlických horách. V hotelu je nejznámější restaurace v Náchodě a salonek využívaný též jako galerie. The reconstructed hotel in the historical centre of Náchod is a two-minute walk from the main square. A Renaissance-Baroque chateau is situated above the square, offering a beautiful open vista of the surrounding area. Jirásek’s chalet and Dobrošov fortress are located a few kilometres from the Hotel, as well as the Čihalka ski centre and Deštné winter centre in the Orlické (“Eagle”) Mountains. The Hotel has the most renowned restaurant in Náchod and a lounge which is also used as a gallery. Реконструированный отель в историческом центре города Наход, в двух минутах ходьбы от центральной площади. Над площадью находится замок в стиле ренессанс и барокко, из него открывается великолепный вид на окрестности. В нескольких километрах от отеля находится коттедж «Йираскова хата» и крепость Доброшов, горнолыжный курорт Чигалка и зимний курорт Дештне в Орлицких горах. В отеле находится известный ресторан города Наход и салон, который используется в качестве галереи.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

69


SALE • Extensive new **** spa resort ПРОДАЖА • Новый крупный **** спа-курорт, Krkonoše Spa resort in the Krkonose Mountains, which is hidden from the bustle of civilization in the charming mountain area. You are in the countryside, where harmony has found its name. Quality level spa with indoor and outdoor activities in a virgin environment undiscovered by the masses of tourists. Quality accommodation and excellent cuisine are the reasons why clients leave the resort houses regenerated and feel a few years younger. **** complex has 2 hotels and 17 apartments with a total capacity of 186 beds.

Спа-курорт в горах Крконоше, скрытый от суеты цивилизации в волшебном окружении гор и природы. В краю, где гармония обрела свое имя. Уровень качества курортных услуг с возможностью indole- и outdoor- активного времяпровождения среди девственной природы, до сих пор неприступной для широких масс туристов. Отличное размещение и самая лучшая кухня – это причины, по которым клиенты уезжают с курорта обновленными и чувствуют себя на несколько лет моложе. V **** комплексе расположены 2 отеля и 17 апартаментов с общей вместимостью 186 мест.

70

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


PRODEJ • Nový rozsáhlý **** lázeňský resort, Krkonoše Lázeňský resort v Krkonoších, který je schovaný před shonem civilizace v půvabném horském prostředí. Jste v krajině, kde harmonie našla své jméno.Kvalitní úroveň lázeňství s možností indoor a outdoor aktivit v panenském prostředí dosud neobjeveném masami turistů. Skvělé ubytování a výborná gastronomie, to jsou důvody, proč klienti tohoto resortu odcházejí domů zregenerovaní a cítí se o pár let mladší. V **** komplexu najdete 2 hotely a 17 apartmánů s celkovou kapacitou 186 lůžek.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

71


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

Prostorný rodinný dům ve Střešovicích Plocha 390 m2, pozemek 454 m2 6 + kk, zahrada, dvougaráž

Prodej luxusního domu v prestižní lokalitě Starých Střešovic. Velkoryse řešená novostavba kolaudovaná v r.2009 s vysokým standardem použitých materiálů v nadčasovém stylu. Dům nabízí nádherný obývací pokoj o velikosti 94 m² propojený s kompletně vybavenou kuchyní v moderním designu, 4 ložnice, 3 koupelny a samostatný byt pro hosty či chůvu. Terasa a jižně orientovaná zahrada, garáž pro dva vozy, nádherný výhled na Prahu 6 – Hanspaulku. Doporučujeme! Cena: 33 000 000 Kč

72

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

|

Email: prodej@tide.cz

Praha 6 - Střešovice 390-m² Floor Space, 454-m² Plot 5 bedrooms, garden, double garage

Wonderful villa in prime location! This new elegant home contains 4 bedrooms and one-bedroom unit for guests. The fantastic kitchen opens into a large living room. Walk-in and built-in closets, 3 full bathrooms (2 en-suite). Double garage, garden with patio.

Price: 33 000 000 Kč


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Novostavba rodinného domu v Lysolajích Plocha 141 m2, pozemek 434 m2 4(5) + kk, zahrada, garáž

Prodej domu z projektu rodinných domů V Zátiší na konci Lysolajského údolí přímo u autobusové zastávky. V první etapě je dokončeno 9 domů, jeden samostatný, ostatní jsou uspořádány jako dvojdomy. Domy se nabízejí ve standardu shell an core (dostavím si sám), kdy si každý může dům dokončit podle svých představ, nebo kompletně dokončený dům na klíč. Zahajujeme předprodej II. etapy Shell and core : 5 896 000 Kč

Praha 6 - Lysolaje 141-m² Floor Space, 434-m² Plot 3-4 bedrooms, garage

Newly built semi-detached house in Prague 6-Lysolaje. Quiet residential neighbourhood just 10 minutes‘ drive from Dejvické náměstí. The house can be sold in Shell and Core standard or completely finished. Shell and Core includes the completion of facades, windows and exterior doors.

5,896,000 CZK (Shell and Core)

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

73


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Moderní rodinný dům ve Zdiměřicích Plocha 270 m2, pozemek 869 m2 6+kk, 3 koupelny, dvougaráž

Prodej moderní novostavby domu z r. 2006 v klidné části obce Zdiměřic na dosah Prahy a v pěší vzdálenosti od Průhonického parku. V  přízemí je prostorný obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem (celkem 56 m2), vstupní hala, pracovna, koupelna a dvougaráž, v  1. patře 4 prostorné ložnice, 2 koupelny a balkón. V domě jsou hliníková okna s venkovními elektricky ovládanými žaluziemi, alarm, centrální vysavač, kompletně zařízená kuchyně včetně spotřebičů, designově zařízené koupelny, krbová vložka.

74

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Praha východ

- Zdiměřice

270-m² Floor Space, 869-m² Plot 4 bedrooms, 3 bathrooms, double garage

Modern house near Průhonice and Průhonický Park. Spacious family home consists of open-plan living room, study, 4 bedrooms and 3 bathrooms. The house was completed in 2006. Top-quality specifications include aluminium windows with automatic shutters, alarm, fully fitted kitchen with appliances and fireplace. Generous sized garden, parking for 3 cars.


TIDE REALITY s.r.o.

|

Pavel Bošek

|

Mobile: 602 264 956

|

Email: prodej@tide.cz

Velkoryse řešená rodinná vila Plocha domu 300 m2 7+1, 3 koupelny, dvougaráž

Prostorná vila v klidném prostředí rezidenční čtvrti nedaleko letohrádku Hvězda. V suterénu se nachází samostatné studio pro hosty či chůvu, technické zázemí a herna. Přízemí nabízí velkorysý obývací pokoj s galerií a s přímým vstupem na terasu, plně vybavenou kuchyni, WC a prostor s bazénem. První patro tvoří 2 ložnice, koupelna, terasa, ve druhém patře jsou 3 ložnice, koupelna a šatna. Vnitřní bazén s protiproudem, garáž pro 2 auta, zahrada 500 m2.

Praha 6 – Bílá hora 300-m² Floor Space 5 bedrooms, 3 bathrooms, pool

Spacious family villa in Bila Hora. Pleasant green area close to Hvezda Park. The villa has a generous living room of 70 m² with access to a large terrace and fully fitted kitchen on the ground floor. The 1st floor consists of 2 bedrooms, bathroom, WC and terrace. The 2nd floor contains 3 bedrooms, bathroom and walk-in closet. The basement includes a studio for guests or au-pair, playroom, washer/dryer and storage space. Indoor swimming pool with jet stream, double garage, 500-m² garden.

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

75


Prodej Moderní luxusní vila 10+1, 460 m2, Tuchoměřice, Praha – západ, 25 000 000 Kč Sale Modern luxurious villa 10+1, 460 m2, Tuchoměřice, Prague – west, 25 000 000 Kč Stylová, vysoce komfortní vila 10+1 v žádané lokalitě nedaleko Prahy 6 v Tuchoměřicích. Dominantou tohoto nevšedního bydlení je jeho detailní zpracování a použité nadstandardní materiály. Každá ložnice má vstup na balkon nebo terasu s krásným výhledem na místní okolí. Všechny pokoje jsou prostorné, světlé a velmi pohodlné, každý z nich má svůj vlastní jedinečný design, mají dubové podlahy přírodní barvy a podlahové vytápění. Železné tepané zábradlí na schodech v domě a na balkonech je ručně vyrobené na zakázku. Interiérové dveře jsou vyrobeny z dřeva. Okna se nachází ve všech koupelnách a jsou vybaveny keramickými dlaždicemi a kvalitním italským designem. Moderní kuchyň je vybavena vysoce kvalitním materiálem a značkovými spotřebiči. Dům má kulečníkový sál, krb na dřevo, je plně zařízený kvalitním nábytkem, má svou kotelnu, spíž a prádelnu. Je zde prostorná garáž pro 4 auta a parkovací místo před domem na ulici. Dům se nachází v zástavbě luxusních vil s krásným výhledem na zámek. Vila je situována na velice pěkném a klidném místě s výbornou dopravní dostupností. V obci Tuchoměřice se nachází veškerá občanská vybavenost. Stylish, comfortable villa 10+1 in an attractive location near Prague 6 in Tuchoměřice. The dominant feature of this unusual housing is its detailed treatment and used luxury materials. Every bedroom has the access to the balcony or terrace with stunning views of the local surroundings. All rooms are spacious, bright and very comfortable, each has its own unique design. All rooms have oak floors in natural colors and are underfloor heated. Wrought iron railing on the stairs in the house and on the balconies are handmade to order. Interior doors are made from wood. The windows are in all bathrooms and are equipped with ceramic tiles and high-quality Italian design. The modern kitchen is equipped with high quality material and designer appliances. The house has a billiard room, wood-burning fireplace and is fully furnished with high quality furniture. The house also has boiler room, pantry and laundry room, spacious garage for 4 cars and a parking space in the street. The house is located among luxury villas with stunning views of the castle. The villa is situated in a very nice and quiet location with excellent transport links and amenities.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 76

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Krásný rodinný dům, 315 m2, Praha 4 – Chodov, 17 000 000 Kč Sale Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 – Chodov, 17 000 000 Kč Architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou o výměře 750 m2 v klidné vilové čtvrti Prahy 4 – Chodov. Dům je vhodný jak k bydlení, tak k částečnému využití jako sídlo společnosti. V suterénu domu se nachází garáž, kotelna, prádelna, místnost pro bazénovou technologii, další dvě místnosti, sauna, sprchový kout a toaleta. V přízemí domu je prostorný obývací pokoj s krbem a vstupem na terasu a zahradu, dále předsíň, kuchyň, komora, která slouží jako spíž, dvě ložnice, koupelna a toaleta. V podkroví jsou umístěny tři ložnice, pracovna, komora přestavěná na šatnu, koupelna a toaleta. Na udržované zahradě se nachází mnoho vzrostlých a ovocných stromů, okrasných keřů, krytý bazén a kryté parkovací stání pro dvě auta, lze bezproblémově zaparkovat také před domem. Výborná dopravní dostupnost - 5 min. pěší chůzí na metro Chodov. Dům se nabízí včetně vybavení vyhotoveného na zakázku, není to však podmínka.

Architecturally designed brick house 7+1 with terrace and garden area of 750 square meters in a quiet residential area of Prague 4 - Chodov. The house is suitable either for housing or could be partly used as a headquarters. In the basement of the house a garage, boiler room, laundry, room for a pool technology, the other two rooms, a sauna, shower and toilet are situated. The ground floor has a spacious living room with fireplace and entrance to the terrace and garden, there is also hallway, kitchen, pantry, two bedrooms, bathroom and toilet. In the attic there are three bedrooms, study, storage room converted into a dressing room, bathroom and toilet. In the well maintained garden there are many mature and fruit trees, ornamental shrubs, indoor pool and covered parking for two cars. Additional free parking in front of the house. Excellent transport access, just 5 minutes of walk to subway Chodov. The house is offered with furniture which was made out to order, it is not required though.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

77


Prodej Exkluzivní vila 6+1, 212m2, Jesenice, 12 261 600 Kč Sale Exclusive villa 6+1, 212 sq. m., Jesenice, 12 261 600 Kč Nabízíme dvoupodlažní nadčasovou vilu v architektonicky jednotném souboru vil v lokalitě Jesenice. Vila 6+1 o užitné ploše 212 m2 má k dispozici zahradu, terasu, lodžii a garáž. V přízemí se nachází obývací pokoj, samostatný pokoj, kuchyň s prostorem pro spíž, jídelna, technická místnost, komora a samostatná toaleta. V patře nalezneme 3 ložnice, šatnu a 2 koupelny. Mezi ložnicemi se nachází lodžie, do které je přístup z obou pokojů. V interiérech domu jsou použity převážně přírodní materiály např. dřevěné podlahy, pískovec a žula ve vstupní hale a předsíni. Díky proskleným plochám v přízemí dochází k propojení domu se zahradou, která nabízí dostatek prostoru pro relaxaci. Patro je naopak uzavřené a nabízí dostatek soukromí. Klidový charakter oblasti je podpořen dopravním řešením, jelikož se jedná o obytnou zónu s jednosměrným provozem. V bezprostřední blízkosti se nachází veškerá občanská vybavenost - škola, školka, pošta. Dva kilometry od obce se nachází prestižní česko-anglická škola Canadian school. Z obce je možné napojení na dálniční obchvat R1. Spojení do ostatních přilehlých obcí a Prahy je prostřednictvím MHD. Hranice Prahy je od lokality vzdálená 5 km, centrum Prahy pak zhruba 14 km. We offer a timeless two-storey villa in an architecturally unified set of villas in the area of Jesenice. Villa 6+1 with 212 sq. m. area has a terrace, balcony and garage. In the ground floor there is a living room, separate bedroom, kitchen with space for a pantry, dining room, utility room and separate toilet. Upstairs there are 3 bedrooms, wardrobe and 2 bathrooms. Between the bedrooms the loggia is situated and is accessible from both of the rooms. For the house interior were used mostly natural materials such as wooden floors, sandstone and granite in the lobby and hallway. Thanks to the glass areas in the ground floor there is a connection between the house and a garden, which offers a wide space for relaxation. The first floor is closed and vice versa offers privacy. The calm characteristics of the area is involved by the transport solution, as it is a residential area with one-way traffic. You can find all the civic amenities around the location – school, kindergarten, post office etc. Only two kilometers from the village there is prestigious Czech-Canadian school. The access to outskirts and Prague is provided by public transport. The Prague border is only 5 km far away from the Jesenice and its centre 14 km.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 78

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej Luxusní vila 5+kk uprostřed Prokopského údolí, 235 m2, Praha 5, 22 980 351 Kč Sale Luxury villa 5+kk in the middle of the Prokop Valley, 235 sq. m., Praha 5, 22 980 351 Kč Vysoká míra intimity, designově vytříbený styl bydlení, nízká energetická náročnost a chráněná přírodní lokalita - to vše nabízí vila uprostřed Prokopského údolí o dispozicích 5+kk, se 2 koupelnami, terasou a garáží. Nízká energetická náročnost je zaručena především díky systému teplovzdušného vytápění s automatickým řízením a využitím moderních izolačních materiálů. Systém řízeného větrání s rekuperací tepla zajistí optimální přísun čerstvého vzduchu, který je předehříván (popřípadě ochlazován) a zbaven prachu, případně pylů. Toto prostředí ocení nejen alergici. Vzduchotechnický systém je doplněn tepelným čerpadlem. Kolaudace je plánována na jaro 2014. Prokopské údolí je jedinečné přírodní území v atraktivní lokalitě Prahy. Tento projekt nabízí spojení moderní architektury, nadstandartní kvality vybavení, veškeré občanské vybavenosti a rovněž vynikající dopravní dostupností. Každá z těchto osmi nízkoenergetických vil s užitnou plochou 235 m2 bude mít rozlehlou zahradu - ať už pro odpočinek, či společné trávení času s rodinou a přáteli.

A high degree of intimacy, housing in the exquisite design style, low energy consumption and a protected natural location – these all things offers the villa in the middle of the Prokop Valley at the disposition of 5+kk, there are also two bathrooms, terrace and a garage Low energy consumption is guaranteed thanks to hot-air heating system with automatic control and the usage of modern insulating materials. Controlled ventilation system with heat recovery ensures optimum supply of fresh air and is pre-heated (cooled) and without dust or pollen. This environment will be appreciated by people with allergies. HVAC system is supplemented by a heat pump. Final building approval is in spring 2014. Prokop valley is a unique structure and breathtaking natural scenery in attractive area of Prague.This exclusive project offers modern architecture, high standards of the equipment, all the civic amenities and excellent transport links. These eight energy-efficient luxury villas with a usable area of 235 m2 will have their own spacious garden for relaxing and spending the time with family or friends.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

79


Prodej Novostavba rodinného domu 5+kk, 248 m2, Lipence - Praha 5, 9 950 000 Kč Sale A new built family house 5+kk, 248 sq. m., Lipence - Praha 5, 9 950 000 Kč Nabízíme novostavbu rodinného řadového domu 5+kk s garáží a zahradou s krytým bazénem na Praze 5, oblast Lipence. Dům leží na pozemku o výměře 273 m2. V přízemí se nachází garáž pro dvě auta, sklep a místnost, kterou lze využít jako tělocvičnu, wellness, či jako vinný společenský sklep. V prvním patře vstoupíte ze vstupní haly přímo do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Skleněná stěna, orientovaná do zahrady,opticky spojuje vnitřní prostor s terasou a zahradou. Celý prostor je ozvláštněn atraktivním osvětleným schodištěm, jehož skleněné zábradlí umožňuje průhled do dalšího patra. Na východní straně domu je pokoj, který může být pracovnou, pokojem pro hosty, či dětským pokojem, na patře se nachází koupelna s vanou a toaleta. V druhém podlaží se nachází tři ložnice, i zde je koupelna s vanou a sprchovým koutem, toaleta, technická místnost a komora. Podlahy a velkoformátová dlažba jsou z dubu, schody jsou pak obloženy masivním dřevem. Dispozice interiéru, jakož i povrchy a zařizovací předměty, lze na přání kupujícího měnit. Součástí projektu 4 řadových domů je společný relaxační areál vybavený krytým bazénem a dětským hřištěm. Oblast Lipence jsou krásnou částí Prahy obklopenou dostatkem přírody a lesy. Dopravní spojení autobusem na metro Smíchovské nádraží trvá 20 minut, díky novému vnějšímu okruhu kolem Prahy je odsud výborné spojení na pražské letiště, Plzeň i Brno. V okolí je veškerá občanská vybavenost. We offer a new family house 5+kk with a garage and garden with indoor pool in Prague 5, Lipenec area. The house is situated on a land of total 273 sq. m.. In the groundfloor there is a garage for two cars, cellar and a room that can be used as a gym, spa, or a wine cellar. The first floor is accessed from the lobby directly into the living room with a kitchen. A glass wall facing the garden, optically connects the inner space with a terrace and garden. The whole area is underlined by attractive illuminated staircase, and its glass railing enables to see to the next floor. On the east side of the house there is a room that can be used as an office, guest room or children’s room, on the floor there is a bathroom with bath and toilet. On the second floor there are three bedrooms, there is also bathroom with bath , then shower, toilet, utility room and pantry. The floors and large format tiles are made of oak wood, the stairs are covered with solid wood. The interior equipment, as well as surfaces, can be changed on buyer’s request. The project of four houses has the common relaxation area including an indoor pool and a playground. Area Lipenec is a beautiful part of the Prague surrounded with a nice nature and forests. Transportation to the metro station Smíchovské nádraží takes 20 minutes. There is also excellent connection to the Prague airport, to Pilsen and Brno. There are all amenities in the environs.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 80

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


K luxusnímu bydlení patří luxusní vůz Řada Citroën dS

Přijďte si vybrat vůz k zavedenému prodejci aut v Praze. Nabízíme individuální přístup, věrnostní programy i zkušební jízdy.

Za Opravnou 1, Praha 5 – Motol, +420 604 20 20 20

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

www.citroen-praha.cz 81

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013


Realitní makléř: Tomáš Novák Kontakt: +420 725 293 040 E-mail: tomas.novak@century21.cz

Luxusní byt 3+kk, 109 m2, Praha 2 – Zvonařka 

Luxurious Appartment (109m2), 2 bedrooms, Prague 2 – Zvonařka

Velkoryse řešený byt, který se otevírá výhledu na Prahu, a to velkým prosklením a terasou v celé délce bytu. Prodej bytu 3+kk ve čtvrtém nadzemním podlaží o podlahové ploše 109 m2, s terasou 37 m2 a se sklepní kójí 4,5 m2 a včetně tří vlastních garážových stání. Byt je součástí projektu Rezidence Zvonařka z roku 2003, poskytuje vysoký komfort bydlení s nepřetržitou recepční službou v hlídaného areálu. Pro rezidenty je přístupný vlastní plavecký bazén. Dispozice: obývací pokoj s jídelní částí a kompletně zařízeným kuchyňským koutem, dvě neprůchozí ložnice, koupelna s vanou a samostatná toaleta. V okolí domu jsou restaurace, kavárny, vinárny, Malé Vinohradské divadlo a Galerie Zlatohlávek. V blízkosti jsou také ZŠ a areál fakulty Karlovy Univerzity. K relaxaci a sportovnímu vyžití může sloužit krytý plavecký bazén v domě, zimní stadion HASA v nedalekých Vršovicích a sportovní hala Folimanka. Zastávka tramvají č. 6,11 a 56 Bruselská jsou 200 m od domu. Byt je nedaleko stanice metra Náměstí Míru a metra I. P. Pavlova. Generously designed apartment opens onto large terrace along whole length of the flat and provides magnificent overview of Prague. A great two bedroom apartment on fourth floor is part of Residence Zvonařka project from 2003. It provides high standard of living with 24hrs concierge service, secure underground parking and a resident-only swimming pool. The property offers a living room with dining area and fully furbished kitchen corner, two bedrooms, separate toilet and bathroom with bathtub and modern appliances. These 109m2 of interior space is enlarged by another 37m2 of terrace. Flat benefits from additional basement storage (4,5m2) and three parking spaces. The surroundings provides number of restaurants, cafes and wine bars but also Small Vinohrady theatre and Zlatohlávek Gallery, Elementary school and Charles Univerity Campus. Relax and sport activities are accommodated in a resident-only swimmming pool in house, winter stadium HASA and Folimanka stadium in nearby Vršovice. Tram stop Bruselská with trams 6, 11, and 56 is 2 minute walk from property (200m) and metro stations Naměstí Míru and I. P. Pavlova are close. Cena nemovitosti / 17.200.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Reality Express, Václavské náměstí 56, Praha

82

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Aleš Huk Kontakt: +420 725 293 494 E-mail: ales.huk@century21.cz

Plus

Nadstandardní 5+kk/B, 136 m2, Rezidence Nový Anděl, Astlova ul.

Nabízíme prodej bytu 5+kk/B, gar. stání, OV, 136 m2, ve 3. NP Rezidence Nový Anděl, ul. Astlova, Praha 5. Dominantou bytu je prostorný obývací pokoj s přímým vstupem na balkon a nadstandardní kuchyň zn. HANÁK s veškerými vestavěnými spotřebiči značky MIELE (varná indukční deska, digestoř, mikrovlnná trouba, horkovzdušná trouba, parní trouba, kávovar, lednice, zabudovaná vinotéka). Dostatek úložného prostoru - vestavěné skříně, komora. Podlahy dřevěné, v koupelně podlahové topení, atraktivní moderní design italských obkladů a dlažeb je doplněn zařizovacími předměty Duravit/ Hansgroge. Byt má celkem 2 koupelny a 3x wc. Dům se nachází v klidné části Smíchova a přitom 7 min. pěšky na metro Na Knížecí (Anděl), Obchodní centrum Anděl, multi kino Cinestar, fitness, restaurace. V těsné blízkosti mateřská školka, základní škola, Francouzské lyceum atd.

Cena nemovitosti / 10 900 000,- vč. provize RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Plus+, Jankovcova 1596/14, Prague 17 - Holešovice

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

83


Realitní makléř: Jiří Navrátil Kontakt: +420 725 293 618 E-mail: jiri.navratil@century21.cz

Světlý byt 4+1, 160 m2 s krásným výhledem, Praha 2 - Vinohrady

Vzdušný a světlý mezonetový byt 4+1, 160 m2 s nádherným výhledem v centru Prahy, situován do ul. B. Němcové, Praha 2 - Vinohrady. Nachází se v 5. patře secesního domu z roku cca 1905 ve velmi dobrém stavu a vedlejšími příjmy z pronájmu reklamní plochy = nízké měsíční poplatky. Byt je v družstevním vlastnictví se splacenou anuitou a prošel citlivou rekonstrukcí v roce 2009 s důrazem na zachování původních rysů, situován na jih a západ. Praktickou dispozici umocňuje, 50 m2 velký podkrovní pokoj s přiznaným trámovím a otevřeným krbem. K bytu dále náleží velký samostatný sklep (17m2) s klenutým stropem a samostatným vchodem z ulice, který lze využít popř. i ke komerčním účelům (sklad, malá dílna, obchod, apd..) voda a elektřina zavedena. Vytápění bytu a ohřev vody zajišťuje vlastní plynový kotel Vaillant. V koupelně je k dispozici vana i sprchový kout. Nachází se v těsné blízkosti parku Folimanka.

Cena / 5.490.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Best Reality, Kubánské náměstí 1321/18, Praha 10 - Vršovice

84

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Ondřej Skokan Kontakt: +420 720 150 000 E-mail: ondrej.skokan@century21.cz

Energy

Luxusní rodinné sídlo 6+1, 384 m2, Praha-západ

Dovolujeme si Vám nabídnout luxusní prostornou rodinnou vilu s dispozicí 6+1 s užitnou plochou 384 m2 v krásné a klidné lokalitě na rozhraní obce Rudná a Nučice. V přízemí vily se nachází prostorný obývací pokoj s krbem a s krásnými francouzskými okny se vstupem do zahrady a jídelní část. Dále kuchyně s linkou ve tvaru U s vestavěnými spotřebiči - horkovzdušná trouba, sklokeramická deska, digestoř, myčka, lednice s mrazničkou, společenská místnost, fitness místnost se saunou, umývárna, WC a komora. Dále byt správce a prádelna. V patře vily, do které se dostanete, díky krásnému schodišti se nachází čtyři ložnice, dvě z nich s vlastní šatnou, další dvě šatny jsou samostatně, dvě koupelny s rohovou masážní vanou, sprchovým koutem, WC, a dva balkony. Dům je částečně podsklepen, je zde umístěn kotel, bojler, filtrační systém bazénu, centrální vysavač. Vila je kvalitně postavena i díky zateplení jsou náklady na provoz domu velmi nízké. Na podlahách se nachází parkety, keramická dlažba, vytápění pomocí elektrického výměníku v kombinaci s krbem, možno využívat i kotel na tuhá paliva. K vile náleží prostorná, krásná udržovaná zahrada o rozloze 3679 m2, je vytvořena zahradním architektem, má automatické zavlažování a vyžaduje minimální údržbu. Na zahradě se nachází altán se zděným krbem a zastřešený bazén. Na pozemku se nachází garáž pro 4 automobily a přístřešek pro 1 - 2 automobily. Vila je ideální pro lidi, kteří mají rádi klid a přírodu.

Cena / info u makléře Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Energy, Korunní 1167/43, Praha 2 - Vinohrady

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

85


Realitní makléř: Filip Sýkora Kontakt: +420 737 828 811 E-mail: filip.sykora@century21.cz

Alter Ego

Unikátní mezonetový byt s terasou

Luxusně zrekonstruovaný nadstandardně vybavený mezonetový byt s dispozičním řešením 3+1 o celkové obytné ploše 203 m2 se nachází v těsné blízkosti Riegrových sadů v pražských Královských Vinohradech, pár minut chůze od Václavského náměstí. Světlý byt s jižní orientací s mimořádnou prostorovou dispozicí je situován v 6. a  7. nadzemním podlaží kompletně zrekonstruovaného domu s výtahem z počátku 20. století. Na spodním patře byt nabízí příjemnou vstupní halu s šatnou / technickou místností a otevřený koncept přijímacího pokoje s krbem, samostatnou jídelnu, plně vybavenou kuchyň , koupelnu se sprchovým koutem a  toaletu . V horním patře se nachází galerie, pokoj pro hosty, master ložnice se šatnou, master koupelna s masážní vanou a sprchovým koutem a  klidná 12 m2 terasa orientovaná do vnitrobloku. Byt prošel náročnou rekonstrukcí za použití prvotřídních přírodních materiálů (žula, dřevo), je plně zařízen luxusními a značkovými zařizovacími předměty a vybavením. Etážové topení a ohřev vody je zajištován vlastním plynovým kotlem. Byt je elektronicky zabezpečen.

Cena / 15 990 000,- Kč Více informací na www.alterego.century21.cz / For more information visit www.alterego.century21.cz / Более подробная информация на www.alterego.century21.cz

CENTURY 21 Alter Ego, Oplanská 2614, 190 16 Praha 9

86

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Ing. Jarmila Hegerová Kontakt: +420 603 515 443 E-mail: jarmila.hegerova@century21.cz

Alter Ego

Luxusní plně vybavený 4 pokojový byt u Milíčovského háje

Rezidenční projekt nedaleko Milíčovského lesa nabízí svým klientům především soukromí a pohodlné bydlení. Bytový dům postaven v  roce 1992 a v roce 2008 prošel rekonstrukcí. Samostatný byt byl modernizován v roce 2012, rozsáhlé designové úpravy provedl ateliér De.fakto. Nadstandardní byt zaujímá užitnou plochu 170 m2, přičemž k němu patří 40 m2 terasa a 8 m2 lodžie. Nachází se v posledním, třetím, nadzemním podlaží. Z  prostorné předsíně je vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 3 samostatných pokojů a  sociálního zázemí bytu. Z obývacího pokoje je vstup na terasu a master ložnice je propojena s lodžií. Kuchyně je plně vybavena všemi spotřebiči. Koupelná nabízí 2 umyvadla, oválnou vanu se sprchou a bidet.V celém bytě jsou výtečně řešeny úložné prostory. Byt je vybaven vlastním zabezpečovacím systémem. Lokalita se nachází na rozhraní území městských části Praha 4 – Újezd a Praha 11 – Chodov s kompletní občanskou vybaveností, kterou představují soukromé i státní školy a školky, zdravotnická zařízení i obchody. Mezi oblíbená místa nákupů či zábavy patří blízké Obchodní centrum Chodov, Obchodní zóna Průhonice či AquaPark Čestlice. Příjemné prostředí Milíčovského lesa vytváří ideální podmínky pro příjemné procházky přírodou a různorodé sportovní aktivity. V blízkosti se nacházejí udržované cyklostezky, které jsou vhodné pro cyklisty, in-line bruslaře a procházky přírodou s kočárkem. Jedná se o evropsky významnou lokalitu NATURA 2000. Výborná dopravní dostupnost MHD (nedaleko stanice metra C – Háje) i osobní dopravou (D1). Parkování: před bytovým domem Cena / 6 890 000 Kč Více informací na www.alterego.century21.cz / For more information visit www.alterego.century21.cz / Более подробная информация на www.alterego.century21.cz

CENTURY 21 Alter Ego, Oplanská 2614, 190 16 Praha 9

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

87


Realitní makléř: Karel Hubáček Kontakt: +420 602 278 512 E-mail: karel.hubacek@century21.cz

Reality 21

Luxusní byt 4+kk/2G, T, 239 m2 - Praha 4 Záběhlice

Ojedinělý byt, který Vás zaujme svojí prostorností, provedením a dispozičním členěním již při prvních momentech strávených v bytě. Interiér bytu je proveden z kvalitních materiálů tak, aby splňoval požadavky těch nejnáročnějších klientů. V celém bytě jsou kvalitní dřevěné podlahy Kahrs. Kuchyňská linka vyrobená na míru od firmy JN Interiér je vybavena vestavěnými spotřebiči a vše je sladěno v luxusním a jednoduchém stylu. Spojením obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní se vstupem na terasu vznikl ojedinělý prostor, ve kterém si můžete užívat společné chvíle s rodinou. V obývacím pokoji je k dispozici klimatizace. V celém bytě byl také kladen důraz na úložné prostory. Hlavní ložnice má svou vlastní prostornou šatnu a další úložné prostory jsou v hlavní hale. V dětských pokojích i v pracovně jsou vestavěné skříně. Součástí bytu jsou dvě prostorné koupelny kde byly použity baterie značky Hansgrohe. První koupelna je s vanou a sprchovým koutem, druhá koupelna je řešena jako dětská s prostornou vanou. Téměř z každého z pokojů je vstup na terasu, kde lze vytvořit příjemné posezení s výhledem do zeleně. K bytu náleží také dvě samostatné garáže s vraty na dálkové ovládání a parkovací stání před domem a sklep pro umístění potřebných věcí. Přijďte se sami přesvědčit o kvalitách a dalších přednostech tohoto bytu. Rádi vám poskytneme bližší informace.

Cena / info o ceně v RK Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1

88

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Radka Vajo Kontakt: +420 608 116 644 E-mail: radka.vajo@century21.cz

Reality 21

Rodinný dům 5+1 s pozemkem 520 m2, Dobřichovice

Nabízíme k prodeji rodinný dům 5+1, s užitnou plochou 195m2 a pozemkem o velikosti 520 m2 nacházející se v původní zástavbě Dobřichovic. Jedná se o dům, který prošel v roce 2007 nákladnou rekonstrukcí a nabízí tak vysokou kvalitu bydlení. Zahrada s automatickou závlahou je oddělena od sousedních nemovitostí a nabízí tak naprosté soukromí a pohodlí. Lze tak plně využít veškerý komfort jako například vyhřívaný bazén se slanou vodou, whirlpool, či posezení s krbem. V přízemí domu se nachází obývací pokoj spojený s jídelnou a kuchyňským koutem, koupelna, šatna,předsíň a technická místnost. Dokonalé letní využití nabídne propojení obývacího pokoje se zahradou.V prvním patře se nachází 3 samostatné ložnice a koupelna. K domu patří kryté stání pro dva automobily. Jedná se o velmi příjemné bydlení v těsné blízkosti brdských lesů a dojezdové vzdálenosti do Prahy.

Cena / 8.890.000,-Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Reality 21, Na Poříčí 1071/17, Prague 1

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

89


Realitní makléř: Bc. Pavel Soldátek Kontakt: +420 775 703 200 E-mail: pavel.soldatek@century21.cz

Jedinečný byt 4+kk, Troja - ul. Povltavská

Prodej výjimečného, prostorného bytu 4+kk o výměře 171,41 m2 v úžasné lokalitě Praha -Troja. Byt je situovaný ve 3. patře kompletně zrekonstruovaného historického mlýna s množstvím zachovaných původních prvků. Dominantou bytu je prostorný (cca 70 m2 )obývací pokoj s kuchyňským koutem a  výhledem na Vltavu. Chodbou s  benátskými vitrážovými okny je oddělena noční část bytu se třemi prostornými ložnicemi a  dvěma koupelnami ( v jedné sprchový kout, ve druhé masážní sprchový panel a vířivka). K dispozici je prostorná technická místnost s plynovým kotlem, přípravou na pračku a sušičku. Dostatek úložných prostor zajišťuje množství vestavěných skříní. K bytu náleží sklepní kóje, jedno podzemní a jedno venkovní parkovací stání. K dispozici je 24 hodinová recepce s ostrahou. Jedinečná lokalita v těsné blízkosti pražské ZOO a Trojského zámečku, přibližně 50 m od nábřeží Vltavy s cyklostezkou, tenisovými kurty a pár minut chůze od Stromovky nabízí krásné bydlení s možností sportovního vyžití a relaxace.

Cena / 11 200 000 Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

90

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Realitní makléř: Mgr. Barbora Merknerová Kontakt: +420 608 662 147 E-mail: barbora.merknerova@century21.cz

3 podlažní luxusní mezonet 5+kk/T/G, Praha 6 – Veleslavín

Nabízíme na prodej zcela nový byt 5+kk v klidné části Prahy 6, nedaleko Střešovické nemocnice s krásným výhledem na Dejvice. Bytová jednotka se samostatným vstupem je součástí novostavby viladomu o dvou bytových jednotkách. K bytu náleží samostatná garáž v domě, vlastní zahrada. Jedná se o třípodlažní mezonetový byt zařízený v tom nejvyšším standardu (dřevěná okna, trojskla, rekuperace, dřevěné podlahy, terasa z exotického dřeva). V přízemí najdete pokoj pro hosty s výstupem na zahradu, koupelnou a samostatným WC, v 1. patře naleznete obývací pokoj s balkonem, ložnici, šatnu, koupelnu a ve 2. patře dvě ložnice, výstup na terasu a koupelnu. Velice klidné bydlení v prestižní lokalitě. Doporučujeme prohlídku.

Cena / 11 500 000 Kč Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

CENTURY 21 Bonus Praha, Korunní 104, Praha 10 - Vinohrady

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

91


Prodej | Praha 6 | Ořechovka | 489 + 12 m2 | pozemek 1 256 m2 | cena na vyžádání Výjimečná prvorepubliková vila z roku 1920 po výrazné rekonstrukci s udržovanou vzrostlou zahradou se nachází v prestižní vilové čtvrti Praha 6 – Ořechovka. Přízemí nabízí 3 hlavní obývací místnosti, kuchyni s komorou, terasu se zimní zahradou, koupelnu s 2 toaletami a 2 technické místnosti/šatnu. Další dvě podlaží jsou řešena jako samostatné bytové jednotky 3+1 (jedna z nich s galerií), v suterénu se nachází technické zázemí domu s další bytovou jednotkou 2+kk. Při rekonstrukci byly použity velmi kvalitní materiály, původní prvky interiéru jsou elegantně kombinovány s moderním i dobovým zařízením.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-červen.indd 1 92

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 8:24 PM


Sale | Praha 6 | Ořechovka | 489 + 12 m2 | land 1 256 m2 | price upon request Exceptional 1930s villa, after complete reconstruction with mature landscaped garden, located in the prestigious residential neighborhood of Prague 6 - Ořechovka. High standard materials and modern equipment combined with original interior features: bright rooms, wooden floors, parquets, glass railings, modern and original lighting. Ground floor: Entry hall, 3 main rooms, kitchen with pantry, terrace, winter garden, bathroom, 2 WCs. 1st and 2nd floor can be used as separate 2-bedrooms apartments/units. The basement contains the technical rooms for the house, and a one-bedroom unit. Basement area is 61m2, Ground floor area is 146 m2, 1st floor is 134 m2, 2nd floor totals 148 m2, with a total foot print of 416 m2, and a garden area of 840 m2. Double car garage.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-červen.indd 2

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 8:24 PM 93


Prodej | Praha 4 | Podolí | 540 m2 | pozemek 1 224 m2 | cena na vyžádání | price upon request Unikátní pozemek s historickou vilou 7+1, výhled na Pražský hrad a celou Prahu, výborná dopravní dostupnost a široké možnosti pro aktivní odpočinek v zóně kolem nábřeží Vltavy jako cyklistická a bruslařská stezka, Žluté lázně, tenisové kurty na Vyšehradě aj. Čtyři samostatné garáže na pozemku. Unique property with 6-bedroom villa, stunning views of Prague Castle and the whole city, excellent public transport links and many opportunities for recreation in the area around the Vltava River such as cycling and skating trails, Žluté lázně spa, tennis courts in Vyšehrad, etc. Four separate garages on the property.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-červen.indd 3 94

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 8:24 PM


Prodej | Praha – západ | 415 + 80 m2 | pozemek 2 131 m2 | cena na vyžádání | price upon request Vila 5+kk, bazén, sauna, terasa s venkovním krbem, obývací pokoj s dalším krbem a dvojitou výškou stropu, 2 šatny, 3 koupelny, pracovna, kvalitní materiály a designové vybavení. Jedinečná vila v minimalistickém stylu s dominancí čisté pravoúhlé geometrie z dílny architektonického studia GADline zasazená na vrcholu svahu s výhledem do okolí přes nadčasově řešenou zahradou. 4-bedroom villa, swimming pool, sauna, terrace with outdoor fireplace, living room with second fireplace and double height ceiling, 2 dressing rooms, 3 bathrooms, study, quality materials and designer fittings and fixtures. Unique minimalist style villa with clean, rectangular lines from the renowed GADline architectural studio nestled atop a hillside with views of the surrounding area, with landscaped garden.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-červen.indd 4

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 8:24 PM 95


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 154 + 5 m2 | 27 050 000 Kč Luxusně zařízený byt s balkonem v 1. patře kompletně zrekonstruované Art Deco budovy z 20. let 20. století v samém srdci Starého města, jen pár minut chůze od Staroměstského náměstí. Byt nabízí vstupní halu, prostorný obývací pokoj s kuchyní a jídelním prostorem, 2 ložnice, 2 koupelny, velkou šatnu, toaletu pro hosty a balkon. Vybavení zahrnuje systém inteligentní domácnosti BTicino, Bang & Olufsen televize (2x), špičkový nábytek B&B Italia, na míru vyrobený nábytek a kuchyň Mobilia, vázy, mísy a další dekorativní předměty Moser, osvětlení od Louis Polusen a Lotis tubed, koberce Ipsal, mramor v koupelnách a zařizovací předměty Villeroy & Boch, Hansgrohe a Duravit. Možnost dokoupit parkovací stání v podzemních garážích. Uvedená kupní cena je včetně veškerého vybavení a nábytku.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-červen.indd 5 96

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 8:24 PM


Sale | Praha 1 | Staré Město | 154 + 5 m2 | 27 050 000 Kč Luxurious apartment with balcony on the 1st floor of an unique completely renovated Art Deco style apartment building from the 1920s in the heart of Old Town, just a few minutes from Old Town Square. This apartment offers an entry hall, generous living room with kitchen and dining area, 2 bedrooms, 2 bathrooms, cloak room, guest toilet and balcony. Features include a system of intelligent household BTicino, Bang & Olufsen TVs (2), B & B Italia top class furniture, Mobilia custom-made furniture, vases, bowls and other decorative items by Moser, lighting by Louis Polusen and Lotis tubed, IPSAL carpets, marble in the bathrooms and Villeroy & Boch, Hansgrohe and Duravit fixtures. Garage parking spaces available at extra cost. The purchase price includes all furnishing and equipment displayed.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-červen.indd 6

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 8:24 PM 97


Prodej | Praha 6 | Bubeneč | 200 + 107 m2 | cena na vyžádání | price upon request Byt 5+kk, terasa, 4 garážová parkovací stání, velkoformátová okna a prosklené stěny, pracovna, šatna, komora, 2 koupelny, toaleta pro hosty a hala s prostorem pro vestavěné skříně. Luxusní penthouse ve 3. nejvyšším patře výjimečného moderního viladomu z dílny renomovaného architektonického ateliéru de.fakto. 4-bedroom penthouse, terrace, 4 garage parking spaces, large format windows and glass walls, study, dressing room, storage room, 2 bathrooms, guest toilet and a hall with space for built-in wardrobes. Luxury penthouse apartment situated on the 3rd top floor of a modern architecturally unique villa designed by the renowned architects de.fakto.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-červen.indd 7 98

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 8:25 PM


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 710 m2 | cena na vyžádání | price upon request Činzovní dům po rekonstrukci, výtah, klimatizace, podlahové topení ve všech místnostech, vzduchotechnika s rekuperací na všech podlažích, možnost parkování za domem; obchodní prostor v přízemí, fotografický atelier, nadstandardně vybavený mezonetový apartmán. Luxusně zrekonstruovaný činžovní dům v jedinečné lokalitě přímo na Jungmannově náměstí, pár kroků od Václavského náměstí a Národní třídy. Apartment building after reconstruction, elevator, floor heating in all rooms, air conditioning with heat recovery at all levels, parking behind the house; commercial unit on the ground floor, photo atelier, high standard reconstructed duplex apartment. Luxuriously renovated apartment building in a unique location directly on Jungmannovo náměští Square, a few steps from Wenceslas Square and Narodní Street.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-červen.indd 8

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 8:25 PM 99


Prodej | Praha 6 | Střešovice | 123 m2 | 12 800 000 Kč Byt 4+kk, krb, předzahrádka, garážové stání, 2 koupelny, 2 šatny, pracovna, značková a plně vybavená kuchyně Nolte, odhalené cihlové zdi, dřevěné podlahy Merbau, vestavěné skříně, skleněná zábradlí. Nadstandardní byt v žádané lokalitě na Praze 6 nacházející se v přízemí komorní rezidence s uzavřeným dvorem a kamerovým systémem. 3-bedroom apartment, fireplace, front garden, garage parking space, 2 bathrooms, 2 dressing rooms, study, fully fitted designer kitchen by Nolte, exposed brick walls, Merbau hardwood floors, built-in wardrobes, glass railings. High class ground floor apartment for sale situated in a residence with enclosed yard and surveillance system, in attractive Prague 6 location.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-červen.indd 9 100

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 8:25 PM


Prodej | Praha – východ | Říčany | 225 m2 | pozemek 1 166 m2 | 14 200 000 Kč Vila 4+kk, krb, klimatizace, pracovna, plně vybavená kuchyň, značkové koupelnové vybavení, dubové parkety, 2 koupelny, studna, hliníková velkoformátová okna, garáž. Designová dvoupodlažní novostavba rodinné vily zasazená do udržované zahrady se vzrostlými dřevinami v žádané rezidenční lokalitě Říčany. 3-bedroom villa, fireplace, air conditioning, study, fully equipped kitchen, high-end bathroom fixtures, 2 bathrooms, separate toilet, water well, large format aluminum windows, oak floors, garage. Designer two-story newly built villa set in landscaped garden with mature trees located in the attractive residential area of Říčany.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-červen.indd 10

PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 8:25 PM 101


Byt 2+1, 82 m2, Praha 10 – Strašnice, V Olšinách | 4 000 000 Kč Velkoryse řešený byt s lodžií se nachází ve 3. podlaží bytového domu s výtahem, v dobře dostupné lokalitě Prahy 10 – Strašnicích. Interiér nabízí vstupní halu, plně zařízenou kuchyň, prostorný obývací pokoj s jídelnou, ložnici a koupelnu s oddělenou toaletou. Po kompletní rekonstrukci, společné prostory domu v dobrém stavu, sklep. Autobusová zastávka minutu chůze od domu, 7 minut ke stanici metra Strašnická, mateřská a základní škola, gymnázium v docházkové vzdálenosti. Dispozici je možné změnit až na 4+kk. Spacious reconstructed one-bedroom apartment with loggia on the 2nd floor of a residential building with lift. Interior of the flat for sale has an entry hall, fully fitted kitchen, dining area with living room, bedroom, and bathroom with separate toilet. Maintained common areas. Bus stop is located a minute’s walk from the building, Strašnická metro station 7 minutes walk, kindergarden and grammer school within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 102

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+1, 95 + 8 m2, Praha 8 – Troja, K Haltýři | 5 800 000 Kč Jihozápadně orientovaný byt s terasou je situovaný ve 2. NP pětipodlažní novostavby, v těsné blízkosti Velké skály, Vavroušky a Čimického háje. Interiér bytu nabízí prostornou vstupní halu, obývací pokoj, plně vybavenou kuchyň s jídelnou, 2 ložnice, koupelnu s vanou, šatnu, komoru a oddělenou toaletu. Vestavěné skříně, masivní dřevěná podlaha a dlažba, bezpečnostní vstupní dveře. K bytu náleží sklep o velikosti 3,5 m2, garážové stání možno dokoupit za příplatek. Parkování před domem je bezproblémové, autobusová zastávka pár minut chůze od domu s dobrou dopravní dostupností ke stanici metra C – Kobylisy (3 zastávky od domu). Southwest facing two-bedroom apartment with terrace situated on the 1st floor of a residential building. Located in a quiet location, close to Velká Skála, Vavrouška and Čimický háj natural areas. The flat has a spacious entry hall, living room, fully-fitted kitchen with dining zone, 2 bedrooms, bathroom with bathtub, closet, storage room and guest toilet. Built-in wardrobes, wooden floors and tiles, security entry door, cellar, lift. Garage parking space available at extra cost, convenient outdoor parking in front of the building. 5 minutes to the bus stop, just 3 stops from Kobylisy metro station.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

103


Byt 4+kk, 160 + 9 m2, Praha 2 – Nusle, Nezamyslova | 7 900 000 Kč Prostorný dvouúrovňový byt s terasou ve 4. patře činžovního domu v blízkosti parku Folimanka a zastávek tramvaje. Interiér bytu se skládá ze vstupní haly s velkou šatnou, hlavního obývacího prostoru s jídelnou, otevřenou kuchyní a spíží, 2 ložnic se společnou koupelnou a šatnou. Horní patro řešeno jako otevřená galerie / 3. ložnice s koupelnou a přístupem na terasu. Udržované společné prostory domu, výtah ve výstavbě. 5 minut chůze k parku i zastávce tramvaje. Spacious split-level 3-bedroom apartment with a terrace, situated on the top (4th) floor of historic building, close to Folimanka Park, 3 minute walk to tram stop. Interior of the flat offers an entry hall with closet, open concept living room, dining area and kitchen with pantry, 2 bedrooms with bathroom and 2nd walk-in closet. The top floor features a gallery / 3rd bedroom with bathroom, and terrace access. Well maintained common areas, lift under construction.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 104

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 3+kk, 97 m2, Praha 7 – Holešovice, Schnirchova | 5 390 000 Kč Světlý byt po kompletní rekonstrukci situovaný ve 3. patře činžovního domu v rychle se rozvíjející části Prahy 7 – Holešovicích.V docházkové vzdálenosti stanice metra Vltavská i zastávek tramvaje, pár minut chůze od parku Stromovka. Interiér bytu nabízí obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní a jídelním prostorem, 2 ložnice, koupelnu s podlahovým vytápěním, komoru. Sklep, družstevní vlastnictví, společné prostory domu po kompletní rekonstrukci. Completely reconstructed apartment with plenty of natural light, situated on the 3rd floor of a renovated apartment building in Prague 7-Holešovice, with several transport links to the city center and all public amenities. Flat interior features a living room with fully fitted open-plan kitchen and dining area, 2 bedrooms, and bathroom with underfloor heating. Cellar, cooperative ownership, and reconstructed common areas. Vltavská metro station and tram stops are within walking distance, few steps from Stromovka Park.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

105


Byt 3+kk, 84 + 10 m2, Praha 6 – Dejvice, Paťanka | 6 490 000 Kč Velmi dobře dispozičně řešený byt s lodžií a zimní zahradou ve 2. podlaží novostavby z roku 2006, která se nachází v blízkosti Baby a Šáreckého údolí. Snadná dostupnost do centra, pár minut chůze k zastávkám tramvaje. Byt sestává z prostorného obývacího pokoje s plně vybaveným kuchyňským koutem a přístupem do zimní zahrady / na lodžii, dvou ložnic, koupelny a samostatné toalety. Dostatek úložných prostor, vestavěné skříně, dřevěná okna a podlahy, nábytek na míru, videotelefon, trezor, bezpečnostní vstupní dveře. Parkovací místo v podzemních garážích a velmi prostorná sklepní kóje zahrnuty v ceně bytu. Well planned two-bedroom apartment with loggia and winter garden situated on the 1st floor of a newly built residential building. Close to the Šárecké údolí and Baba natural protected areas, one minute from tram stop. The apartment for sale has and open concept living room and fully fitted kitchen with direct access to the loggia / winter garden, bathroom and guest toilet. Built-in wardrobes in bedrooms and entry hall, wooden floors and windows, tailor-made urniture, security entry door, safe. Parking space and cellar are included in the purchase price. All public amenities within walking distance.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 106

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

Byt 2+kk, 53 + 3 m2, Praha 5 – Stodůlky, Nárožní | 2 504 840 Kč Byt s lodžií v novém rezidenčním objektu, v sousedství Centrálního parku, v pěší vzdálenosti od stanice metra Hůrka. Byt nabízí vstupní halu, obývací pokoj s jídelním prostorem a otevřenou kuchyní, ložnici, koupelnu a toaletu pro hosty. Vybavení zahrnuje plovoucí podlahy, dlažbu, zařízenou koupelnu, deskové radiátory, přípravu pro kuchyňskou linku, bezpečnostní vstupní dveře, sklep. K bytu náleží 1 garážové stání za příplatek. Mateřská a základní škola v docházkové vzdálenosti, obchodní dům Kaufland jen 3 minuty chůze. One-bedroom apartment with loggia in a new residential building situated near Central Park, within walking distance of the Hůrka metro station. The apartment features an entrance hall, a living room with dining space and open kitchen, bedroom, bathroom, and a guest toilet. Floating floors, tiles, furnished bathroom, panel radiators, a fire safety door, cellar. Garage parking space at extra cost. A kindergarten, elementary school within walking distance, Kaufland shopping center is a five-minute walk.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRODEJ I SALES I ПРОДАЕТСЯ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

107


14 let zkušeností a přibližně 1000 aktuálních nemovitostí

PRODEJ / SALE, Na bělidle, Smíchov, Praha 5, 2+kk, CZK 7.990.000,Výjimečný střešní byt 2+kk (90 m2), se dvěma garážemi, saunou a sklepem. Prostorný obývací pokoj, jídelna, plně vybavená kuchyň s barovým sezením, ložnice orientovaná do dvora, dvě koupelny – sprchový kout, hydromasážní vana, toaleta, bidet. Telefonní přípojka, internet. Vestavěné skříně, klimatizace, na chodbě uzamykatelný sklad, šatník, botník. Bezbariérový přístup. Extra ordinary one bedroom attic apartment (90 sqm.), with two garages, sauna, basement storage. Spacious living room, dining room, fully equipped kitchen with a bar counter, bedroom oriented to the yard, 2 bathrooms – shower, Jacuzzi tub, toilet, bidet. Telephone line, internet. Fitted closets, air-condition, lockable storage in the hall, clothes and shoe closet. Barrier-free access.

vila Střešovice - 100 mil. Kč, vila Ořechovka - 75 mil. Kč vila Hanspaulka - 61 mil. Kč, vila Jinonice - 75 mil. Kč we offer the best property management in prague. check it out! 108

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I  ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Happy House Rentals, Ltd. Jungmannova 748/30 110 00 Prague 1 Tel: +420 224 947 623 GSM: +420 774 480 450 info@happyhouserentals.com

14 years of experience and around 1000 currently listed properties

PRONÁJEM / LEASE, Na cípu, Újezd, Praha 4, 9+1, CZK 80.000,- + poplatky. Exkluzivní třípodlažní vila 9+1 (310 m2), s krytým bazénem, zahradou, terasou, dvěma balkony, garáží a dvěma krby. V přízemí dva pokoje, obývací prostor s jídelnou, kompletně vybavený kuchyňský kout. V prvním patře 4 ložnice, prostorný lounge. V podkroví dva pokoje. Pět luxusních koupelen – rohové vany, sprchové kouty, podlahové vytápění. Venkovní stání pro tři auta, SAT, telefon, internet. Exclusive three storey, seven bedroom (310 sqm.) villa with a sheltered pool, garden, terrace, 2 balconies, garage, 2 fireplaces. Ground floor – 2 rooms, living room with a dining room, completely equipped kitchen. 1st floor – 4 bedrooms, spacious lounge.2 rooms in the attic.5 luxury bathrooms – corner bathtubs, showers, floor heating.3 parking spaces outside, SAT, telephone, internet.

vila na Kampě - 800 m2, krásná zahrada, před rekonstrukcí - 44 mil. Kč zajímavé apartmány na Praze 1 k prodeji sales | long term | midterm | short term rentals | offices | facility management PRONÁJEM I  LEASE I  АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I  ию́нь 2013

109


Přihlaste svůj developerský rezidenční projekt do 3. ročníku úspěšné soutěže! Vítězové budou vyhlášeni v každém kraji České Republiky Více informací naleznete na www.projektroku.cz

Realitní projekt roku 2013 mapuje aktuální developerské rezidenční projekty na území České Republiky. Cílem je představit veřejnosti nové projekty rezidenčního bydlení. Vítěz získá ocenění „REALITNÍ PROJEKT ROKU 2013“. Slavnostní vyhlášení vítězných projektů proběhne dne 7. listopadu 2013 v Clarion Congress Hotel Prague.

110

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Conventia, s.r.o.

Badeniho 290/1, 160 00 Praha 6

Tel./Fax: 220 515 102

IČ: 290 21 332, DIČ: 290 21 332


Pronájem | Praha 5/Smíchov/VYTŘÍBENÝ STYL BYDLENÍ For Rent | Prague 5/Smíchov/PRESTIGIOUS DWELLING

Designově zařízená atriová vila v prestižní lokalitě se zahradou a terasami. Čelní strana vily je tvořena zcela prosklenou stěnou, která umožní neobyčejně široké panoráma pohledu. Vila nabízí otevřený prostor kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, dále 3 ložnice, 3 koupelny, 2 šatny, úklidovou místnost, garáž pro dva vozy. Nechybí videotelefon, elektronické zabezpečovací zařízení s možností napojení na pult centrální ochrany. Poloha domu (komunikace slouží pouze obyvatelům ulice), zaručuje naprosté soukromí a zároveň snadnou dostupnost do centra metropole. Projekt získal v soutěži Nejlepší z realit 2009 Cenu čtenářů mediálních partnerů v kategorii rezidenčních projektů.

Uniquely designed atrium villa in upmarket locality with garden and terraces. The villa has a full-frontal glass wall offering an exceptionally wide panoramic view. It has a spacious open-plan living room-cum-kitchen and dining room, in addition to 3 bedrooms, 3 bathrooms, 2 dressing rooms, utility room and garage for two cars. There is also a videophone and an electronic alarm with facilities for connecting to the central PCO security system. The location of the house (in a street only for the use of residents) ensures absolute privacy, as well as easy access to the centre of the capital. This project was awarded the Readers’ Prize of Media Partners in the Best of Reality competition in 2009 in the category for residential projects.

Pronájem/ To rent / Cena na vyžádání. / Price available on request. V.I.P. Homes, Nádražní 110, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, Tel: 257311227 PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

111


Focused on luxury Široká, Praha 1 - Staré Město

pronájem / rent

Luxusní byt, situovaný v 1. patře rekonstruované budovy v historickém centru Prahy 1 - Josefov. Tento unikátní byt (176 m2) je nezařízený a nabízí prostornou vstupní halu, obývací pokoj s kachlovými kamny, plně vybavenou kuchyni, 4 ložnice (jednu se sprchovým koutem), koupelnu a extra toaletu. K bytu náleží 2 balkony a sklep. Možno pronajmout garážové stání za extra poplatek. Unikátní bydlení u Pařížské ulice, kousek od Staroměstského náměstí. Luxury apartment situated on the 1st floor of reconstructed building in the historic center of Prague 1 - Josefov. This unique apartment (176 sqm) is unfurnished and offers spacious entrance hall, living room with Dutch stove, fully equipped kitchen, 4 bedrooms (one with shower), bathroom and extra toilet. The apartment has 2 balconies and a cellar. Possible to rent a garage for extra fee. Luxury living next to the Pařížská street, just few steps from the Old Town Square.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 65 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury Na Malé Šárce, Praha 6 - Nebušice

pronájem / rent

Reprezentativní a prostorný dům (197 m2), situovaný ve vyhledávané lokalitě Prahy 6 - Nebušicích. Dům není zařízený nábytkem a skládá se z obývacího pokoje s krbem, plně vybavené kuchyně, jídelny, 4 ložnic, 3 koupelen a balkonu. V suterénu domu se nachází prostorná místnost s kuchyní a sauna s malým bazénem. Garážové stání pro 2 auta. Příjemné bydlení, jen pár kroků od mezinárodní školy ISP. Vhodné pro rodinu s dětmi. Spacious house (197 sqm), situated in the sought after area of Prague 6 - Nebušice. The house is unfurnished and comprises living room with fireplace, fully equipped kitchen, dining room, 4 bedrooms, 3 bathrooms and balcony. In the basement there is a spacious room with kitchen and sauna with small pool. Garage parking for 2 cars. Comfortable living, just few steps from The International School of Prague. Living suitable for families with children.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 75 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


Focused on luxury K Vinicím, Praha 6 - Nebušice

pronájem / rent

Rodinný dům se zahradou (770 m2), s krásným výhledem na les, v příjemné lokalitě Nebušic. Přízemí domu nabízí obývací pokoj s jídelním koutem, plně vybavenou kuchyni se vstupem na terasu, 2 ložnice, koupelnu a extra toaletu. V prvním patře se nachází galerie, 4 ložnice, šatna, koupelna a extra toaleta. V suterénu je velká místnost, prádelna, kotelna a garáž pro 2 vozy. Reprezentativní bydlení pro rodinu s dětmi, v blízkosti mezinárodní školy ISP. Spacious family house with a large garden (770 sqm) in a nice area of Nebušice. Ground floor offers living room with dining area, fully equipped kitchen with access to terrace, 2 bedrooms, bathroom and extra toilet. On the first floor there is a gallery, 4 bedrooms, cloakroom, bathroom and extra toilet. In the basement there is a large room, laundry room, boiler room and garage for 2 cars. Representative living suitable for family with children. Proximity of The International School of Prague.

Měsíční nájem: / Monthly rent: 80 000 CZK LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 111 999, www.lexxusnorton.cz, e-mail: info@lexxusnorton.cz


новости | news | novinky

Nekompromisní kvalita

Kuličkové pero Freemont Black


Pronájem | Nebušice | Praha 6 | 700 m2 | 150 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ RODINNÁ VILA 8+1, venkovní bazén, sauna, 7 ložnic, 4 koupelny, pracovna, krb, vestavěné skříně, úložné prostory, prádelna, dřevěné podlahy, podlahové topení v přízemí a v koupelnách, centrální vysavač, alarm, videotelefon, zahradní domek. Garáž pro 2 vozy. Moderní vila s udržovanou zahradou v atraktivní lokalitě plné zeleně nedaleko mezinárodní školy ISP, v těsné blízkosti místního lesoparku. TOP QUALITY VILLA, outdoor covered swimming pool, sauna, 7 bedrooms, 4 bathrooms, study, fireplace, built-in storage, laundry, wood floors, floor heating on the main floor and in all bathrooms, central vacuum, alarm, video entry phone, garden house. Double garage. Modern villa with a well maintained garden in an attractive location within easy reach of the ISP international school and a large park.

SW_pronajem-červen.indd 1 116

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:56 PM


Pronájem | Janáčkovo nábřeží | Malá Strana | Praha 1 | 110 m2 | 30 000 Kč / měsíc KVALITNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 3+1, 2 balkony, výhled na Vltavu a Národní divadlo, 2 koupelny, komora, původní repasované parkety, štuková výzdoba, interiérové dveře s leptanými skly, pračka, sušička, alarm, satelit, úklidová služba, 24h bezpečnostní služba, úložné prostory v suterénu. Parkování v podzemní garáži. Renovovaný nezařízený byt v prvním patře nově zrekonstruované historické budovy s výtahem a krásně upravenými vstupními prostory v blízkosti Kampy. BEAUTIFULLY LOCATED RIVERBANK APARTMENT, two balconies, views of the Vltava embankment and the National Theater, two bedrooms, two shower bathrooms, laundry room, parquet floors, stucco decorations, interior doors with etched glass panels, washer, dryer, alarm, satellite. Cleaning service, 24-hour security, cellar, underground parking. Lovely renovated unfurnished apartment on the first floor of a newly refurbished building with a lift moments from the Kampa Island.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-červen.indd 2

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:56 P 117


Pronájem | Benice | Praha-západ | 350 m2 | 120 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM 7+1, terasy, balkony, whirpool, 4 koupelny, prostorný obývací pokoj s dvojitou výškou stropu a krbem, šatny, špičkové vybavení a zařízení, klimatizace, francouzská okna, vestavěné skříně, velké množství úložných prostor, parkety, vytápěná dlažba v koupelnách, alarm. Garáž pro dva vozy. Samostatně stojící zařízený designový dům situovaný v klidné rezidenční lokalitě plné zeleně s rychlým spojením do centra Prahy. HIGH QUALITY FREE STANDING HOUSE, terraces, balconies, whirlpool, six bedrooms, four bathrooms, spacious double height living room with a fireplace, walk-in closets, top quality furnishings and equipment, air-conditioning, French windows, built-in wardrobes, lots of storage space, parquet floors, heated tiles in bathrooms, alarm. Double garage. Furnished design house situated in a quiet green residential area with quick connection to the center of Prague.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-červen.indd 3 118

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 5:56 PM


Pronájem | Maiselova | Josefov | Praha 1 | 175 m2 | 70 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ BYT 5+1, 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj propojený dvojkřídlovými prosklenými dveřmi s formální jídelnou, prostorná hala, balkon, výhled do Pařížské ulice, parkety a dlažba, vestavěné skříně, dveře s výplněmi z leptaného skla, štuková výzdoba, stylové lustry, pračka, satelit, videotelefon, výtah. Krásný byt po celkové rekonstrukci ve 2. patře majestátního činžovního domu pár kroků od Staroměstského náměstí. GRAND APARTMENT, three bedrooms, two bathrooms, living room connected to a formal dining room, large entry hall, balcony, decorative stucco ceilings, parquet and tile floors, built-in wardrobes, doors with etched glass panels, stylish lighting, washer, satellite, video entry phone, lift. Renovated apartment in one of the most desirable residential areas in Prague, just off the Old Town Square, on the second floor of a majestic late 19th century building, with views of Pařížská street.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-červen.indd 4

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:56 P 119


Pronájem | Rudná | Praha-západ | 140 m2 | 49 000 Kč / měsíc ZAŘÍZENÝ RODINNÝ DŮM 5+kk, krytý keramický bazén se solárním vyhříváním, sauna, 4 ložnice, 3 koupelny, velká otevřená galerie, prádelna, dřevěné podlahy a dlažba, krb, vestavěné skříně, pračka, sušička, alarm. Garáž a kryté venkovní stání. Rodinný dům v klidné rezidenční části Rudné s výbornou dopravní dostupností do mezinárodních škol a na D5, 10 minut k metru, 15 minut na letiště, cca 20 minut jízdy od centra, tenisové kurty a golfové hřiště nedaleko. FURNISHED HOUSE, covered ceramic swimming pool with solar heating, sauna, four bedrooms, three bathrooms, large open gallery, laundry room, fireplace, wood and tile floors, built-in wardrobes, washer, dryer, alarm. Single garage, covered space on the plot. Family house situated in a quiet residential area of Rudná, convenient to international schools, the D5 highway, 10 minutes to metro, 15 minutes to the airport, tennis courts and golf course near by.

SW_pronajem-červen.indd 5 120

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:56 PM


Pronájem | Pařížská | Josefov | Praha 1 | 132 m2 | 55 000 Kč / měsíc KVALITNÍ RENOVOVANÝ BYT 3+1, obývací pokoj s restaurovaným malovaným stropem, 2 koupelny (masážní sprcha/vana), balkon v hlavní ložnici, prostorná vstupní hala, zachované dobové detaily, vysoké stropy, parkety a dlažba, pračka, satelit, videotelefon, výtah. Zařízený byt ve 4. patře kompletně zrekonstruovaného elegantního činžovního domu z konce 19. století v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti Staroměstského náměstí a nábřeží Vltavy. QUALITY RENOVATED APARTMENT, living room with a beautifully restored historic painted ceiling, two bedrooms, two bathrooms (massage shower/tub), balcony off the master bedroom, large entry hall, attention to historic detail, high ceilings, parquet and tile floors, washer, satellite, video entry phone. Furnished apartment in an attractive prestigious location, just steps from the Old Town Square. Fourth floor of a fully refurbished elegant late 1800’s building with a lift.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-červen.indd 6

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:57 P 121


Pronájem | Ibsenova | Vinohrady | Praha 2 | 170 m2 | 2 850 EUR / měsíc STYLOVÝ PROSTORNÝ BYT 4+1, 2 koupelny, balkon, mramorem obložené koupelny, parkety, vysoké stropy, vestavěné skříně, původní restaurované vnitřní dveře, bezpečnostní vstupní dveře, pračka, sušička, satelit, internet, alarm. Podzemní garážové stání. Krásně zrenovovaný byt ve 3. patře kompletně zrekonstruované neoklasicistní budovy s výtahem ve vyhledávané rezidenční čtvrti s výbornou dostupností do centra, pár kroků od metra a tramvají na náměstí Míru. STYLISH APARTMENT, balcony, three bedrooms, two en-suite bathrooms, airy rooms, high ceilings, original parquet floors, original nicely refinished woodwork, built-in wardrobes, marble bathrooms, security door, washer, dryer, satellite, Internet, alarm. Underground garage parking space. Spacious apartment on the third floor with lift in one of the most beautifully renovated and outstanding examples of Neo-Classic architecture in Vinohrady, with instant transportation connections (metro and trams).

SW_pronajem-červen.indd 7 122

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:57 PM


Pronájem | Donská | Vršovice | Praha 10 | 120 m2 | 35 000 Kč / měsíc KLIMATIZOVANÝ PODKROVNÍ MEZONET 3+kk, terasa 23 m2, prostorný obývací pokoj s kuchyní a stěnou francouzských oken, dvě koupelny, šatna, otevřená galerie – pracovna, vestavěné skříně, masážní vana, pračka, myčka. Kvalitní byt ve 4. patře činžovního domu s výtahem na rozhraní Vinohrad a Vršovic, dvě minuty od Havlíčkových sadů, s rychlým spojením do centra, dvě zastávky tramvají od stanice metra Náměstí Míru. AIR-CONDITIONED SPLIT-LEVEL ATTIC APARTMENT, 23 m2 terrace, two bedrooms, two bathrooms, spacious living room with kitchen and a wall of French windows, walk-in closet, open gallery – study, built-in wardrobes, massage tub, washer, dishwasher. Quality fourth floor apartment in a traditional building with a lift on the border of Vinohrady and Vršovice neighborhoods, two minutes from the Havlíčkovy sady park, two tram stops to Náměstí Míru metro station.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-červen.indd 8

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:57 P 123


Pronájem | Statenice | Praha-západ | 364 m2 | 110 000 Kč / měsíc NADSTANDARDNÍ VILA 6+kk, venkovní bazén, 5 ložnic, 3 koupelny, krb, 4 šatny, komora, terasa, dřevěné podlahy, kamenná deska a mramorová podlaha v kuchyni, francouzská okna, spotřebiče Miele, videotelefon, alarm. Garáž pro dva vozy. Vysoce kvalitní rodinná vila v unikátním rezidenčním komplexu s parkem a jezírkem v atraktivní přírodní lokalitě 5 km od Prahy. Projekt nabízí obyvatelům mimo jiné mezinárodní školku, tělocvičnu, restauraci, kavárnu, obchody, hřiště a tenisové kurty. HIGH STANDARD MODERN VILLA, outdoor swimming pool, five bedrooms, three bathrooms, fireplace, four walk-in closets, terrace, wood floors, Miele appliances, video entry phone, alarm. Double garage. Comfortable house in a unique residential project in a beautifully landscaped park-like setting five km from Prague, a short drive to the airport and international schools. Amenities include a 24-hour CCTV security, gym, English speaking kindergarten, shops, and a restaurant.

SW_pronajem-červen.indd 9 124

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:57 PM


Pronájem | Nebušice | Praha 6 | 510 m2 | 150 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ VILA 6+1, vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, jacuzzi, 3 koupelny, terasa 40 m2, obývací pokoj 60 m2, 2 šatny, klimatizace, plovoucí podlahy, vytápěná dlažba, krb, vestavěné skříně, originální křišťálové lustry, špičkové spotřebiče, pračka, sušička, solární vytápění, satelit, kamerový systém, alarm. Dvojgaráž a parkování před domem. Moderní nezařízená vila s krásnou jižní zahradou a nádhernými výhledy do Šáreckého údolí v těsné blízkosti mezinárodní školy ISP. HIGH STANDARD VILLA, indoor heated swimming pool, sauna, jacuzzi, three bathrooms, 40 m2 terrace, 60 m2 living room, two walk-in closets, air-conditioning, floating floors, heated tiles, fireplace, built-in wardrobes, original crystal chandeliers, top appliances, washer, dryer, solar heating, satellite, camera system, alarm. Double garage and outside parking. Unfurnished modern villa with a wonderful south facing garden and views of the green Šárecké Valley, steps from the ISP School.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-červen.indd 10

PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:57 P 125


Byt 2+1, 71 m2, Nové Město – Praha 1, Helmova | 22 000 Kč / měsíčně Zařízený designový byt s balkonem v 1. patře renovovaného činžovního domu s výtahem a parkováním ve dvoře v pěším dosahu stanic metra Florenc a Náměstí Republiky. Průchozí obývací pokoj, kuchyň, 1 ložnice s vestavěnými skříněmi, koupelna se sprchou, komora. Marmoleum, dlažba, pračka, myčka, alarm, sklep. Furnished design apartment with a balcony on the first floor of a renovated building with a lift and courtyard parking, a short walk to Florenc and Náměstí Republiky metro stations. Walk-through living room, kitchen, one bedroom with built-in wardrobes, shower bathroom, utility room. Marmoleum floors, tiles, washer, dishwasher, alarm, cellar.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 126

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 70 m2, Staré Město – Praha 1, Revoluční | 25 000 Kč / měsíčně Plně zrekonstruovaný zařízený designový byt s výhledem na Vltavu, Letnou a Pražský hrad v 5. patře funkcionalistického paláce s výtahem pár minut chůze od stanice metra Náměstí Republiky. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou a toaletou, vestavěné úložné prostory, parkety, zatemňovací závěsy, pračka, myčka. Fully refurbished furnished design apartment with unobstructed views of the Vltava river, Letná Park and the Prague Castle, on the fifth floor of a Functionalist palace with a lift, moments from Náměstí Republiky metro. Living room with kitchen, bedroom, bathroom with tub and toilet, built-in wardrobes, parquet floors, blackout blinds, washer, dishwasher.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

127


Byt 2+kk, 71 m2, Michle – Praha 4, Baarova | 14 930 Kč / měsíčně Nový byt s předzahrádkou 27 m2 v rezidenčním komplexu s 24h recepcí, ostrahou a novým parkem. Plná občanská vybavenost, v blízkosti BB Centra a Brumlovky, autobus k metru Budějovická a Pankrác. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s koupelnou a šatnou, komora, dřevěné podlahy, dlažba, vestavěné skříně, myčka, sklep. Parkovací stání. New apartment with a 27 m2 front garden in a modern development with 24-hour reception, security and a park. Full amenities, near the BB Centrum and Brumlovka centers, bus to Budějovická and Pankrác metro. Living room with kitchen, bedroom with a bathroom and walk-in closet, laundry room, wood floors, tiles, built-in wardrobes, dishwasher, cellar. Parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 128

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 5+kk, 150 m2, Libuš – Praha 4, Ostředecká | 40 000 Kč / měsíčně Nezařízený rodinný dům s 200 m2 zahradou. Rychlá dostupnost do mezinárodních škol EISP a PBS. Obývací pokoj s kuchyní, 4 ložnice, 2 koupelny, komora, pracovní kout, šatna, množství vestavěného nábytku, dřevěné podlahy, vytápěná dlažba v koupelnách, elektrické venkovní žaluzie, myčka, pračka, sušička, alarm. Dvojgaráž. Unfurnished house with a 200 m2 garden, convenient to the EISP and PBS schools. Living room with kitchen, four bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, utility room, study area, lots of built-in furniture, wood floors, heated tiles in bathrooms, electrically operated external blinds, dishwasher, washer, dryer, alarm. Double garage.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

129


Byt 2+kk, 50 m2, Stodůlky – Praha 5, Za mototechnou | 13 000 Kč / měsíčně Byt s 13 m2 terasou a 30 m2 zahrádkou v přízemí bytového domu nedaleko chráněného lesa Motolský háj s autobusovými spoji k metru Hůrka a Nové Butovice. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice s vestavěnými skříněmi, koupelna se sprchovým koutem, parkety a dlažba, UPC, satelit. Venkovní parkovací stání. Apartment with a 13 m2 terrace and a 30 m2 garden on the ground floor of a modern development in a peaceful residential area near the protected Motolský háj forest, with bus connections to metro, line B. Living room with kitchen, bedroom with built-in wardrobes, shower bathroom, parquet and tile floors, UPC cable, satellite. Outdoor parking space.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 130

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 66 m2, Pankrác – Praha 4, Marie Cibulkové | 15 000 Kč / měsíčně Zařízený byt s balkonem ve 2. patře rezidenčního komplexu s 24h recepcí v pěším dosahu metra Vyšehrad. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice s pracovním koutem, koupelna s vanou a toaletou, vestavěné skříně, dřevěná podlaha, bezpečnostní dveře, pračka, myčka, TV, UPC, videotelefon, výtah. Parkování v podzemní garáži. Furnished 2nd floor apartment with a balcony in a residential project with 24-hour reception a short walk to the Vyšehrad metro station. Living room with kitchen, bedroom with a study area, bathroom with tub and toilet, built-in wardrobes, wood floors, security door, washer, dishwasher, TV, UPC, video entry phone, lift. Underground parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz PRONÁJEM I LEASE I АРЕНДА

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

131


Apartmán Old Town Suite • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 155 eur/noc Kompletně servisovaný apartmán s klimatizací, dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami, 3. patro okouzlující budovy UNESCO s výtahem vedle Staroměstského náměstí. Velký obývací pokoj s původním dřevěným trámovím a mnoha okny propouštějícími hojnost přirozeného světla. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/ domácí kino, pračka/sušička, nonstop recepce a hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuta v ceně. Fully serviced air-conditioned two-bedroom, two-bathroom apartment, 3rd floor of a charming UNESCO building with lift next to the world famous Old Town Square. Large living room with original wooden ceiling beams and plenty of windows for natural light. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer, 24-hour reception and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

132

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Deluxe • Ubytování až pro 6 osob • 3+1 • Praha 1 • od 155 eur/noc Plně servisovaný klimatizovaný podkrovní apartmán se dvěma ložnicemi a dvěma koupelnami. Prostorný obývací prostor, plně vybavená kuchyně, jídelna, ložnice s vlastní koupelnou, druhá podkrovní ložnice. V Karlově ulici v bezprostřední blízkosti Staroměstského náměstí v budově, která je na seznamu UNESCO. V blízkosti památek, zábavy a obchodů. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka se sušičkou a nonstop hotline. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, air-conditioned attic apartment on Karlova Street, next to Old Town Square in UNESCO protected building with 24-reception and lift. Spacious living room, fully fitted kitchen, dining area, ensuite master bedroom, second bedroom loft style. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer/dryer and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

133


Apartmán Metropolitan • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 145 eur/ noc Apartmán s kompletním servisem, dvěma ložnicemi, jednou koupelnou a samostatným WC, 5. patro s výtahem. Velký otevřený obývací a jídelní prostor, plně vybavená kuchyně, dvě prostorné ložnice, hojnost oken. Oblast Nového Města známá pro své památky, příležitosti k nákupům a noční život. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka, nonstop horká linka. Úklid jednou týdně a výměna ložního prádla a ručníků v ceně. Fully serviced, two-bedroom, one and a half bathroom apartment, 5th floor with lift. Large open-plan living and dining area, fully fitted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

134

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

prague-stay.com


Apartmán Design • Ubytování až pro 6 osob • 3+kk • Praha 1 • od 119 eur/noc Apartmán s kompletním servisem v Benediktské ulici, dvě ložnice a dvě koupelny, druhé poschodí s výtahem. Prostorný obývací pokoj a plně zařízená kuchyně, obě ložnice orientovány do tichého dvora. Vybavení: Wi-Fi, satelitní televize s plazmovou obrazovkou, DVD/domácí kino, pračka a nonstop hotline. Úklid jednou týdně, výměna ložního prádla a ručníků zahrnuty v ceně. Fully serviced, two-bedroom, two-bathroom apartment on Benediktska Street, 2nd floor with lift. Spacious open-plan living room and fully fitted kitchen, bedrooms facing quiet courtyard. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine and 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in the price.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

135


Nebytový prostor | Pronájem | V Parku | Praha 4 | Chodov | 386 + 564 m2 | 14,85 – 15,50 EUR / m2 / měsíc Exkluzivní kancelářské prostory v administrativním komplexu The Park, zahrnujícím 12 budov v nejmodernějším provedení. Každá budova nabízí vstupní lobby s recepcí, neomezený přístup 24/7, vysokorychlostní a služební výtahy, zabezpečení vnitřních sítí, klimatizaci, dvojité podlahy a osvětlení. Komplex je vzdálen pohých 50 m od stanice metra Chodov a dalších důležitých spojení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Exclusive office premises in the administrative complex The Park featuring 12 state-of-the-art superior buildings. Amenities include shared lobby with reception in each of the buildings, 24/7 access, high speed and service lifts, secured networks, air-conditioning, raised floors and lighting. The complex is located just 50 m from the Chodov metro station and transportation hub. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_červen.indd 1 136

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:50 PM


PRAHA CITY CENTER © Ester Havlova

Nebytový prostor | Pronájem | Klimentská | Praha 1 | Nové Město | 94 – 2 500 m2 | 16 – 18.50 EUR / m2 / měsíc Kancelářská budova umístěna v centrální části Prahy 1, v bezprostřední blízkosti výjezdu na magistrálu, max. 5 minut chůze ke dvěma stanicím metra (trasy B a C) jakož i četným tramvajovým zastávkám. Zkušená a na zákazníka orientovaná správa budovy. Snadný přístup vozidel a bezpečné podzemní parkování. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office building located in the central part of Prague 1, close to the D1 highway slip road, and within a five minutes walk to two metro lines (B and C) as well as numerous tram stops. Experienced and service oriented property management. Uncongested car access and secure underground parking. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_červen.indd 2

apartmány I APARTMENTS I КВАРТИРАЫ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:52 P 137


Nebytový prostor | Pronájem | Jankovcova/U Uranie | Praha 7 | Holešovice | 1 550 m2 | 12.70 – 13 EUR / m2 / měsíc Prvotřídní kancelářské prostory v unikátním projektu, který kombinuje moderní kancelářskou architekturu s renovovanými historickými budovami. Možnost flexibilního prostorového uspořádání kanceláří, zdvojené podlahy s kobercem, vnitřní okenní žaluzie. 3 minuty chůze k zastávce tramvají, v blízkosti stanic metra trasy C a B. Ceny jsou uvedeny bez DPH. First-rate office premises in a unique project that features a combination of modern office architecture with renovated historic buildings. Flexible layout, carpeted raised floor system, and internal window shading. 3 minute walk to tram stops, close to metro line C and line B. Prices are without VAT.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW-commerc_červen.indd 3 138

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

svoboda-williams.com

5/17/13 5:52 PM


Nebytový prostor | Pronájem | 28. října | Praha 1 | Nové Město | 257 – 2178 m2 | 21 EUR / m2 / měsíc Multifunkční budova umístěná v centru města, pár kroků od stanice metra Můstek (trasa A a B). K dispozici jsou oddělené kanceláře i open space prostory. V budově se nacházejí kanceláře s původními secesními detaily a dekoracemi, dva osobní výtahy, dvě hlavní a několik vyrovnávacích schodišť. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Termín dokončení 03/2014. Multifunctional building located in city center, few steps from Můstek metro station (lines A and B). Cellular and open plan offices available. There are offices with original Art Nouveau details and decorations, two passenger lifts, two main and several compensatory stairs. Prices are listed without VAT. Date of completion 03/2014.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_červen.indd 4

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:53 P 139


Nebytový prostor | Pronájem | Palác Stromovka – Veletržní | Praha 7 | Holešovice | 250 – 7 000 m2 |13.50 EUR / m2 / měsíc Moderní obchodně-administrativní centrum Palác Stromovka bude dokončeno ve 4Q 2014. Výborná dostupnost s přímým napojením na všechny důležité dopravní uzly. Nájemci kanceláří budou mít možnost komfortně využívat všechny benefity nákupního centra v budově včetně služeb a supermarketu Tesco. Parkování v podzemních garážích za 180 EUR/ps/měsíc s kapacitou 500 míst. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Palac Stromovka, a modern mixed use office complex – to be completed in 4Q 2014. Direct access to arterial road provides excellent connection to city center. Office tenants can enjoy all the benefits of the onsite shopping center, which will include a Tesco supermarket and other services. Underground parking available for EUR 180/ps/month with capacity of 500 places. Prices are listed without VAT.

SW-commerc_červen.indd 5 140

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI I BEST PROPERTIES I ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

5/17/13 5:53 PM


Nebytový prostor | Pronájem | Křižíkova | Praha 8 | Karlín | 3 940 m2 | 11.50 EUR / m2 / měsíc Inspirativní administrativní prostory vzniklé propojením industriálního designu s moderní kancelářskou budovou. Dobrá dopravní dostupnost – tramvajové zastávky a metro Florenc a Křižíkova (linka B, C) v docházkové vzdálenosti. V budově je k dispozici reprezentativní recepce, ostraha 24/7 a 4 moderní výtahy, vstupní kartový a kamerový systém. Podzemní garáže. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Inspirational office space linking industrial design with modern office building. Good accessibility by public transport – trams stops and metro stations Křižíkova and Florenc (line B,C) are all within walking distance. Representative lounge and reception, security 24/7, 4 modern lifts, entrance card and camera system. Parking in underground garage. Prices are listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SW-commerc_červen.indd 6

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI I COMMERCIAL PROPERTIES I КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ČERVEN 2013 I JUNE 2013 I ию́нь 2013

5/17/13 5:53 P 141


| newssvěta | новости | from different part of the world | из другого уголка мира novinky z jiného koutu

export-import s.r.o.

www.bakero.cz 142 122


lifestyle

| prague out

144

Novinky / News / новости

146

ESTATE Tipy / ESTATE Tips / ESTATE

150

156

Móda jako design: Móda a design jdou dohromady Fashion as design: Fashion and Design Go Hand in Hand Мода как дизайн: Объединение моды и дизайна

Evropská cena za městský veřejný prostor v Galerii Jaroslava Fragnera European prize for urban public space in the Jaroslav Fragner Gallery Европейская Премия за дизайн городских общественных зон в Галерее Ярослава Фрагнера

160

Adresář realitních kanceláří a inzerce Real Estate Agencies and Advertisements Directory Список агентств по недвижимости и рекламодателей

143


novinky | news | новости

MasterC ard Lo u n g e na l e t i š t i

AT THE AIRPORT MASTERCARD LOUNGE В АЭРОПОРТ У MASTERCARD LOUNGE

Máte před odletem z Letiště Václava Havla čas a chcete jej strávit v příjemném prostředí? Pak zkuste salonek MasterCard Lounge – oázu klidu v rušném letištním prostředí. V salonku je připraven výběr teplých a studených nápojů (včetně alkoholických), občerstvení, denní tisk, TV a samozřejmě bezplatné připojení k internetu. Salonek je rozdělen na kavárenskou zónu pro ty, kteří nemají mnoho času a chtějí se před letem pouze občerstvit, a relaxační zónu pro případ, že čekáte na let déle.

zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE

Do you have some time before your flight departure and would like to spend it in pleasant surroundings? Try out the MasterCard Lounge – an oasis of peace in the busy airport environment. A selection of refreshments, warm and cold beverages (including alcoholic), the daily press, TV and, of course, free Internet connection are prepared in the Lounge. The Lounge is divided into a café zone - for those who do not have much time and only want to refresh themselves before the flight - and a relaxation zone in the event of a longer waiting time for a flight.

Если у вас перед вылетом из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела найдется время, и Вы захотите провести его в приятной обстановке, то обязательно посетите салон MasterCard Lounge – настоящий оазис спокойствия в оживленной среде аэропорта. В салоне для Вас приготовлен ассортимент горячих и холодных напитков (включая алкогольные), закусок, выбор ежедневных газет, телевидение и, конечно, бесплатный доступ в Интернет. Салон разделен на зону кафе для обслуживания тех, у кого осталось не так много времени до отлета, и зону отдыха для тех, кому предстоит ожидание в несколько часов.

Limitovaná edice 2013

LIMITED EDITION 2013 / ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 2013

Pro milovníky designu, atraktivních barev a netradičních řešení je jako stvořený obal na koňak Hennessy Very Special Flask. Pouzdro je vyrobeno z odolného silikonu, a tak vaši láhev nejen ozdobí, ale také ochrání. Pouzdro Hennessy Very Special Flask ve speciální limitované edici je praktické a módní zároveň. Obal ukrývá malou láhev koňaku Hennessy V.S. (Very Special) o objemu 20 cl. Po vypití jej lze jednoduše sejmout a umístit na novou láhev. The Hennessy Very Special Flask has been created especially for lovers of design, attractive colours and non-traditional solutions. The cognac flask sleeve is made of resistant silicone which is decorative as well as protecting your bottle. The Hennessy Very Special Flask in a special limited edition is practical and fashionable at the same time. The sleeve conceals a small 20 cl bottle of Hennessy V.S. (Very Special) cognac. After drinking, the sleeve can easily be removed and used for another bottle.

144

Любителей дизайна, ярких цветов и нетрадиционных решений уж точно покорит новая упаковка коньяка Hennessy Very Special Flask. К тому же, она изготовлена из прочного силикона, что не только украшает бутылку, но и защищает ее. Упаковка Hennessy Very Special Flask в специальной лимитированной серии является одновременно практичной и модной. В упаковке скрывается маленькая бутылка коньяка Hennessy V.S. объемом 20 cl. После употребления коньяка упаковку можно использовать для новой бутылки. zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE


новости | news | novinky

zdroj / source / источник / www.iLuxurylife.cz - GUIDE TO THE GOOD LIFE

BVLGARI ROMA MEN’S WATCHES Мужские часы BVLGARI ROMA Mince propojená se jménem panovníka vždy symbolizovala jeho autoritu, sílu a charakter. Bvlgari Roma proto mají lunetu nesoucí název značky a Říma, jejichž kombinace zdůrazňuje původ společnosti Bulgari ve věčném městě a bohaté architektonické dědictví této metropole. Model kompletně vyvinutý a vyrobený v domácí dílně sestává z elegantně tvarovaného pouzdra z osmnáctikarátového růžového zlata, které doplňuje černý řemínek z krokodýlí kůže. Novinka Bvlgari Roma vychází v limitované sérii 250 kusů a dostupná bude od poloviny června.

Pánské hodinky Bvlgari Roma

A coin connected with the name of the Monarch has always symbolised his authority, power and character. BVLGARI ROMA therefore has a  lunette bearing the name of the brand and Rome, this combination highlights the origin of the roots of BVLGARI in the Eternal City and its rich architectural heritage. The model, entirely designed and manufactured in the home workshop, consists of an elegantly shaped casing of 18-carat pink gold which is completed with a black crocodile leather strap. BVLGARI ROMA is being released in a limited edition of 250 pieces and will be available from the middle of June.

Монеты, связанные с именем правителя, всегда символизировали его власть, силу и характер. Именно поэтому часы BVLGARI ROMA снабжены люнетом с названием бренда и Рима, сочетание которых подчеркивает происхождение марки BVLGARI в Вечном городе и его богатое архитектурное наследие. Модель, полностью разработанная и изготовленная в домашней мастерской, состоит из изящного корпуса из 18-каратного розового золота, дополненного черным ремешком из крокодиловой кожи. Новинка Bvlgari ROMA, изготовленная в лимитированной серии 250 экземпляров, будет в продаже с середины июня.

chytré bydlení Jen si to představte: vracíte se z dovolené, ale než vyrazíte na samotnou cestu, ze svého iPadu zapnete chlazení domu. Před příjezdem domů využijete svůj iPad znova, jedním dotykem tlačítka Návrat automaticky napustíte vanu, zapnete vyhřívání bazénu a vířivky. Zároveň se vysunou žaluzie, rozsvítí se požadovaná světelná scéna a pustí se třeba vaše oblíbená hudba. Just imagine: you are returning from a vacation. Before you set off on the homeward journey, you set the temperature of your house on your iPad. A mere touch of the Return button will automatically warm the bath water and activate the heating of the swimming pool and whirlpool. The window shutters will be adjusted, the lights will switch on as required, your favourite music will start playing. Только представьте себе: вы возвращаетесь из отпуска. Перед тем, как отправиться в дорогу, с вашего iPad включите охлаждение дома. Перед приездом домой используете ваш iPad снова. С помощью всего лишь одного нажатия кнопки «Возврат» автоматически наполните ванну, включите подогрев бассейна и джакузи. В то же время опустятся жалюзи, загорится необходимое освещение и зазвучит любимая музыка.

Smart Home / Умный дом Nemusíte si nic představovat. Přijďte si vše vyzkoušet do Centra inovací na www.CITIB.eu nebo zavolejte na telefonní číslo 604 449 999. Více na: www.InsightHome.eu You do not have to imagine anything. Come to try it out for yourself at the innovation centre of www.CITIB.eu or telephone 604 44 99 99. More at www.InsightHome.eu Но лучше будет не представлять это, а увидеть и попробовать самому в инновационном центре на www.CITIB.eu или по тел. 604 44 99 99 Дополнительная информация на www.InsightHome.eu 145


Do you love travelling and savouring delicious food and drink?

Cestujte za kulinářskými skvosty

Milujete cestování a zbožňujete skvělé jídlo a pití? Dokonalou kombinaci těchto prožitků vám pomůže uskutečnit nevšední cestovní kancelář Culinaria Travel. Kromě seznámení se s historií a přírodními krásami tak důkladně poznáte i místní kulinářské skvosty. S Culinaria Travel se tak můžete vydat například na cestu po Maroku, kde vás jistě okouzlí orientální kuchyně, které dominuje koření a čerstvé ingredience. Na věhlasnou iberskou šunku můžete vyrazit na úchvatnou kulinářskou cestu do španělské Salamanky, místa, které patří k nejdůležitějším regionům této pochutiny. Čína je proslulá svými památkami, ale i svou různorodou kuchyní.

146

Do you love travelling and savouring delicious food and drink? The unique Culinaria Travel will help you to realise the perfect combination of these delights. Besides getting to know the history and natural beauty of a country, you will also get to know the

Вы любите путешествовать, а также наслаждаться вкусной едой и напитками? Идеально скомбинировать удовольствия от этих впечатлений поможет вам нестандартное туристическое агентство «Culinaria Travel». Помимо знакомства с историей и природными красотами Вы сможете досконально изучить местные кулинарные изыски.


www.culinariatravel.cz

Milujete cestování a zbožňujete skvělé jídlo a pití?

Вы любите путешествовать, а также наслаждаться вкусной едой и напитками?

Travel for Culinary Gems В путешествие за кулинарными изысками!

S Culinaria Travel ochutnáte mimo jiné i tu nejlepší pekingskou kachnu, kterou hlavní čínské město nabízí. Cesty s Culinaria Travel jsou pořádány v úzké spolupráci s věhlasnými vinaři, enology, šéfkuchaři, restauracemi a profesionály v gastronomii a turismu. Poznejte tak nejvyšší kvalitu služeb, které jsou organizovány pro dvojice nebo menší skupiny. Tak tedy šťastnou cestu a dobré chutnání. local specialities in depth. Therefore, set off to Morocco with Culinaria Travel, where you will surely be enchanted by the oriental cuisine dominated by spices and fresh ingredients. Taste the famous Iberian Ham in Spanish Salamanca, one of the most important regions for this delicacy. China is famous for its sites and diverse cuisine as well. With Culinaria Travel, taste the best Beijing Duck offered in the Chinese capital. Routes with Culinaria Travel are organised in close collaboration with famous wine producers, enologists, chefs, restaurants, gastronomic and tourism professionals. Experience top-class services provided for small groups or couples. Bon voyage, and bon appétit!

С «Culinaria Travel» Вы можете отправиться на экскурсию, например, по Марокко, где вы будете очарованы восточной кухней, которая отличается уникальными специями и свежими ингредиентами. Чтобы ощутить вкус знаменитой иберийской ветчины, Вы можете выбрать увлекательное кулинарное путешествие в испанскую Саламанку, место, которое славится именно этим продуктом. Китай известен не только своими памятными местами, но и своей разнообразной кухней. Там с «Culinaria Travel» среди прочих блюд обязательно попробуйте знаменитую пекинскую утку, которую предлагает столица Китая. Путешествия с «Culinaria Travel» организуются в тесном сотрудничестве с известными виноделами, энологами, шеф-поварами, ресторанами и специалистами в гастрономии и туризме. Испытайте высокое качество услуг, которые мы предоставляем для пар или небольших групп. Желаем Вам счастливого пути и приятного аппетита!


Závěr jubilejního turné patří Praze 19. 6. 2013, 20.00, O2 Arena, Praha

Конец юбилейного тура принадлежит Праге! 19. 6. 2013, 20.00, площадка O2 Arena, Прага

L

egendární hudebník Eric Clapton zakončí v Praze své hudební turné, které započal 29. května ve Frankfurtu nad Mohanem. Metropole tak 19. června zažije v pořadí již druhé vystoupení tohoto skvělého zpěváka, kytaristy a skladatele, jenž započal svou profesionální hudební kariéru v roce 1963. Od šedesátých let provází Claptona nálepka jednoho z nejlepších kytaristů světa, který notně rozvířil hudební vody oné doby. Za padesát let své hudební kariéry toho stihl britský muzikant mnoho, vystřídal řadu kapel, na svou stranu si získal bezpočet kritiků, obdržel mnoho hudebních ocenění a natočil desítky alb. Jeho poslední deska nazvaná Old Sock, jež byla vydána letos v březnu, provází Claptona i na současné koncertní šňůře. Pro letošní vystoupení Clapton sestavil také výjimečnou „jubilejní“ kapelu, která se skládá z jeho dlouholetých spolupracovníků, jakými jsou například kytarista Doyle Bramhall II, bubeník Steve Jordan, baskytarista Willie Weeks a nově i Greg Leisz, hráč na pedal steel kytaru, a Paul Carrack, jehož doménou je hra na varhany.

148

The Finale of the Jubilee Tour belongs to Prague 19th June 2013, 20:00, O2 Arena, Prague

Legendary musician Eric Clapton will conclude his concert tour in Prague, which began on 29th May in Frankfurt, Germany. Therefore, on 19th June the metropolis will see the second performance already by this exceptional singer, guitarist and composer who started his professional music career in 1963. From the 60s, Clapton has been known as one of the world’s leading guitarists who had a  considerable influence on the music scene of his times. During the 50 years of his musical career, the British musician has accomplished many feats, changed his band several times, won countless critics on his side, received many music awards and recorded dozens of albums. His last album, called ‘Old Sock’, which was released in March this year, also accompanies Clapton on his current concert tour. Clapton has assembled an exceptional ‘jubilee’ band for this year’s performances, consisting of his long-standing band members, such as guitarist Doyle Bramhall II, drummer Steve Jordan, bass guitarist Willie Weeks, and recently also Greg Leisz, pedal steel guitarist, and Paul Carrack whose domain is the organ.

Легендарный музыкант Эрик Клэптон заканчивает свое музыкальное турне в Праге, 29 мая прошлого года оно началась во Франкфурте. Это значит 19 июня Прага испытает на себе уже второе появление этого великого певца, гитариста и композитора, который начал свою профессиональную музыкальную карьеру в 1963 году. С шестидесятых лет Клэптона сопровождает звание одного из лучших гитаристов в мире, который значительно повлиял на музыкальные тенденции того времени. Британский музыкант много успел за пятьдесят лет своей музыкальной карьеры, поменял ряд групп, заработал уважение бесчисленные критиков, получил множество музыкальных наград и записал десятки альбомов. Его последний альбом под названием «Старый носок» (Old Sock) вышел в марте этого года, его мелодии сопровождают Клэптона и в текущем концертном туре. Для своего концерта Клэптон собрал уникальную «юбилейную» группу, которая состоит из его давних сотрудников, таких как гитарист Дойл Брамхелл II, барабанщик Стив Джордан, бас-гитарист Вилли Викс и новичок Грег Лейз, играющий на педальной слайд-гитаре, а также Пол Каррак, специализирующийся игрой на органе.


Zachyťte vaše důležité momenty profesionálem V životě přichází mnoho jedinečných okamžiků, které stojí za to zvěčnit, ať už se jedná o svatbu, těhotenství, křtiny, výročí či třeba jen zachycení okamžiků v jednotlivých etapách života. Předem domluvené fotografii však může ublížit přílišná aranžovanost a nepřirozenost. Ateliér Šebestová vám v profesionálním studiu nebo ve vaší vybrané lokalitě pomůže vytvořit fotografie, jež jsou nejenom řemeslně dokonalé, ale rovněž zachycují přirozené emoce. Mimo to se profesionálové z Ateliéru Šebestová věnují také portrétové a glamour fotografii.

Let a professional capture your important moments There come many unique events in life that are worth immortalising, whether they are weddings, pregnancies, baptisms, anniversaries or just the capturing of special moments in the various stages of life. However, posed photographs reveal excessive arrangement and unnaturalness. In their professional studio or in your chosen locality, Atelier Šebestová will help you create photographs that are professionally perfect while, at the same time, portraying natural emotions. In addition, professionals from Atelier Šebestová also devote themselves to portrait and glamour photography.

Сохранить для будущего прекрасные моменты Вашей жизни предоставьте профессионалам В жизни бывает много исключительных минут, которые стоит увековечить, будь то свадьба, беременность, крестины, юбилеи, или даже просто оригинальные моменты на разных этапах жизни. Предварительно «поставленные» фотографии могут оказаться слишком декоративными и искусственными. Фотоателье «Шебестова» в своей профессиональной студии или на выбранном Вами месте поможет создать фотографии, которые будут не только совершенными с точки зрения мастерства, но и передадут все естественные эмоции. Профессионалы из фотоателье «Шебестова» с блеском исполнят портретные и гламурные фотографии.

Text: Helena Vavrdová Foto: Petra Šebestová

Ateliér Šebestová / Ocelářská 35, Praha 9 / www.sebestova.cz


Móda jako design | Fashion as design | Мода как дизайн

Salone Internazionale del Mobile – byla důkazem toho, že móda a design jsou čím dál více propojené.

150


Мода как дизайн | Fashion as design | Móda jako design

Móda & design

Fashion and Design Go Hand in Hand Объединение моды и дизайна

jdou dohromady

Letošní milánská výstava – Salone Internazionale del Mobile – byla důkazem toho, že móda a design jsou čím dál více propojené. Zatímco během minulých ročníků ožívaly milánské čtvrti pouze bytovými doplňky a nábytkem, letos nezůstaly stranou ani módní butiky. Ty si právě pro tuto příležitost připravily speciální instalace i limitované módní kolekce. V dnešní době, kdy módní trendy udává jen několik věhlasných značek, získává toto vzájemné propojení zcela nový rozměr. Snad právě proto, že se směry v módě neustále opakují a nové není kde brát, se slavné značky neinspirují jen v minulých uměleckých proudech, ale stále častěji vyzývají známé architekty a umělce. Ti společně pracují na interiérech prodejen, výzdobě výloh nebo na sa-

This year’s Milan Fair – Salone Internazionale del Mobile – was proof that fashion and design are becoming increasingly interlinked. While during the past, Milan’s  districts were regaled only with home accessories and furniture, this year fashion boutiques were not left behind either. Special installations and limited fashion collections were prepared just for this occasion. Nowadays, when fashion trends are set only by a  few famous brands, such an interconnection gains a whole new dimension. Because trends in fashion are repeated incessantly and new trends are not found, perhaps this is why the famous brands seek inspiration not only in past artistic currents, but more often by inviting famous architects and artists to collaborate on shop interiors, shop window decoration and collections. Recently, for example, in this way the limited collection for Louis Vuitton, designed by Yayoi Kusama, and series of Prada T-shirts, creat-

В этом году Миланская ярмарка - Salone Internazionale del Mobile - стала доказательством того, что мода и дизайн все чаще становятся связаны между собой. В то время как в последние годы Миланские кварталы украшались аксессуарами для дома и дизайнерской мебелью, в этом году в стороне не остались и модные бутики. По этому случаю они подготовили специальные инсталляции и даже лимитированные коллекции модной одежды. В настоящее время, когда модные тенденции диктуют только несколько известных марок, такая взаимосвязь моды и дизайна приобретает совершенно новый акцент. Возможно, это происходит потому, что тенденции в моде регулярно повторяются, а новые идеи брать негде, известные марки ищут вдохновения не только в художественных образах прошлых лет, но все чаще приглашают к сотрудничеству известных архитекторов и художников, с которыми вместе работают над интерьерами магазинов, украшают витрины или непосредственно создают коллекции. В последние годы именно таким образом возникла лимитированная коллекция для марки Louis Vuitton, пред-

151


Móda jako design | Fashion as design | Мода как дизайн

Salone Internazionale del Mobile – was proof that fashion and design are becoming increasingly interlinked.

„ 152


новости | news | novinky

motných kolekcích. V poslední době tak vznikla například limitovaná kolekce pro Louis Vuitton, kterou navrhla Yayoi Kusama, nebo řada triček Prada, již vytvořil grafický designér a umělec Vahram Muratyan. Tento fenomén pomalu, ale jistě proniká i do Prahy. Pokud v současné době navštívíte butik vybrané módní značky, můžete si být jisti, že na vás čeká i velká dávka designové inspirace v podobě netradičního interiéru, do kterého jistě zasáhl slavný umělec či architekt. To se rozhodně neděje jen v luxusních buticích, za kterými stojí nadnárodní korporace, ale i v malých multibrandových obchodech v centru Prahy, které stylu svých kolekcí přizpůsobují i samotné interiéry. Praha je velmi bohatá na architektonické dědictví, a proto moderně pojaté interiéry uvnitř nádherných historických domů půso-

Salone Internazionale del Mobile - стала доказательством того, что мода и дизайн все чаще становятся связаны между собой.

ed by graphic designer and artist Vahram Muratyan, were created. This phenomenon is slowly but unfailingly also reaching Prague. If at the present time you visit the boutique of a famous fashion brand, you can be sure to get a large dose of design inspiration in the form of a non-traditional in-

ложенная Яей Кусама, или серия футболок Prada, которую создал графический дизайнер и художник Ваграм Муратян. Этот феномен медленно, но верно проникает в Прагу. Если сейчас Вы посетите бутик избранной модной марки одежды, то можете быть уверены, что вас ждет и большая 153


Móda jako design | Fashion as design | Мода как дизайн

bí ještě úchvatněji. Takovým příkladem může být například butik Egoist, který v interiéru kombinuje moderní prostory plné betonu a kovu s vintage nábytkem. Stůl vytvořený ze starého ponku tak překvapivě nabízí originální modely italských značek, které vynikají nejen netradičními střihy, ale také kvalitními materiály. Během nákupů luxusního oblečení si tedy můžete udělat radost novým kouskem do vašeho šatníku, ale také nabrat spoustu inspirace pro interiér vašeho bytu. Seznámíte se i s řadou nových módních návrhářů, o kterých byste se za normálních okolností vůbec nedozvěděli.

V dnešní době, kdy módní trendy udává jen několik věhlasných značek, získává toto vzájemné propojení zcela nový rozměr.

154

terior which was obviously shaped by a famous artist or architect. This definitely is not the case of only luxury boutiques backed by multinational corporations, but also of small multibrand stores in the centre of Prague that adjust their interiors to the style of their collections. Prague has a very rich architectural heritage, therefore a  modern interior concept within a  beautiful historical building creates a  more breathtaking im-

доза вдохновения в виде нетрадиционного интерьера, в создании которого, конечно, принимал участие известный художник или архитектор. Это, безусловно, не происходит только в роскошных бутиках, принадлежащих международным корпорациям, но и в небольших мультибрендовых магазинах, находящихся в центре города, которые под стиль своих коллекций адаптируют свои интерьеры. Прага славится своим богатейшим архи-


Мода как дизайн | Fashion as design | Móda jako design

pression. The Egoist boutique, which combines modern interior spaces, filled with concrete and metal, with vintage furniture, is such an example. A table created from an old workbench surprisingly presents original items of Italian brands that excel not only in unconventional style but also in quality materials. While purchasing luxury clothing, you can make yourself happy by a new item for your wardrobe, as well as by drawing a great deal of inspiration for the interior of your home. You will discover information about many new fashion designers whom you would normally never have known about.

~ www.egoistfashion.cz Stupartská 11, Praha 1

тектурным наследием, поэтому современная концепция интерьера внутри прекрасного исторического здания смотрится еще интереснее. Примером может быть бутик известный бутик „Эгоист“, в котором современные внутренние пространства из бетона и металла превосходно сочетаются с винтажной мебелью. Стол, изготовленный из старого верстака, восхищает тем, как удивительно оригинально он служит витриной, на которой представлена продукция дизайнерских итальянских марок, отличающихся не только нетрадиционными моделями но и самым высоким качеством материалов. Во время покупок стильной и элитной одежды в магазине Эгоист вы можете не только осчастливить себя новой моделью, которая украсит Ваш часть гардероб, но и почерпнуть вдохновение для создания интерьера вашей квартиры. А также познакомиться с работами новых модельеров, о которых вы бы не узнали никогда.

155


Úprava Exhibiton Road, Londýn, 2011, foto (c) Královský obvod Kensington a Chelsea / Alterations to Exhibition Road, London, 2011, photo (c) Royal Borough of Kensington and Chelsea / Работа над внешним видом Exhibiton Road, London, 2011, Фото (с) Королевский район Кенсингтон и Челси

Evropská cena za městský veřejný prostor v Galerii Jaroslava Fragnera Text / Zuzana Prokopová 156

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera budou představeny nejlepší projekty realizované ve veřejném prostoru v Evropě za rok 2012. Ocenění bylo založeno v roce 1999 z iniciativy Centre for Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) a v současnosti představuje jedinou evropskou cenu, která si dává za cíl zdůraznit důležitost veřejného prostoru v demokratickém životě měst. V letošním roce bylo do projektu zařazeno na 337 projektů z 36 evropských zemí. Putovní výstavu bude možné navštívit od 20. června do 1. září 2013. Evropská cena za městský veřejný prostor byla založena s cílem zdůraznit význam architektury a urbanistického plánování při vytváření přístupnějších a demokratičtějších měst. CCCB na projektu spolupracuje s mnoha dalšími The best public space projects implemented in Europe for the year 2012 will be presented in Prague’s Jaroslav Fragner Gallery. The award was founded in 1999 at the initiative of the Centre for Contemporary Culture of Barcelona (CCCB) and is currently the only European prize which aims to emphasise the importance of

В пражской Галерее Ярослава Фрагнера будут представлены лучшие реализованные проекты, касающиеся общественных мест в Европе за 2012 год. Премия была учреждена в 1999 году по инициативе Центра современной культуры Барселоны (Centre for Contemporary Culture of Barcelona - CCCB) и в настоящее время является единственной европейской премией,


Rekostrukce břehů řeky Lublanice/ Pavillion na Petkovškovu nábřeží, Lublaň, 2011, foto (c) Breda Bizjak/ Reconstruction of the banks of the Lublanica River/ Pavilion on Petkovškovo Embankment, Ljubljana, 2011, photo (c) Breda Bizjak

Реконструкция берега реки Любляница / павильон на Петковшкой набережной, Любляна, 2011, Фото (с) Breda Bizjak

Obnova lokality na vrcholu kopce Turó de la Rovira, Barcelona, 2011, foto (c) Lourdes Jansana / Renewal of location on the top of the Turó de la Rovira hill, Barcelona, 2011, photo (c) Lourdes Jansan / Восстановление района на вершине холма Туро-де-ла-Ровира, Барселона, 2011, Фото (c) Lourdes Jansana

zahraničními institucemi jako Architecture Foundation (Londýn), Architekturzentrum Wien (Vídeň) nebo Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam). Snaze o rozšíření působnosti ceny i o větší podporu takových projektů odpovídá i představení výstavy ve více jak deseti světových metropolích. V Praze bude projekt součástí festivalu zaměřeného na veřejný městský prostor s názvem reSITE. Na výstavě budou představeny více jak dvě desítky oceněných projektů. Cílem všech je zlepšit a zkvalitnit městský veřejný prostor, ve kterém se denně pohybujeme. Vybrané realizace tak zahrnují nejenom revitalizace nábřeží, parků a historických městských částí (obnova lokality na vrcholu kopce Turó public space in the democratic life of cities. This year, 337 projects from 36 European countries were included in the project. The travelling exhibition will be open from 20th June to 1st September 2013 in the JFG. The European Prize for Urban Public Space was established to highlight the importance of archi-

которая ставит цель подчеркнуть важность общественного пространства в демократической жизни городов. В этом году в мероприятии участвуют 337 проектов из 36 европейских стран. Передвижная выставка будет открыта с 20-го июня по 1 сентября 2013 в GJF. Европейская премия за дизайн городских общественных зон была создана, чтобы подчеркнуть важность

tecture and urban planning in creating more accessible and democratic cities. CCCB collaborates in the project with many other international institutions such as the Architecture Foundation (London), Architekturzentrum Wien (Vienna) and Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam). The efforts to expand the scope of the

архитектуры и градостроительного планирования при создании более доступных и демократических городов. Центр современной культуры Барселоны сотрудничает со многими другими международными институтами, такими как Фонд Архитектуры (Лондон), Центр Архитектуры (Вена), Нидерландский архитектурный институт (Роттердам). Усилия, направленные на расширение

European Prize for Urban Public Space in the Jaroslav Fragner Gallery 157


Obsazení náměstí Puerta del Sol, Madrid, 2011, foto © archiv CCCB / Occupation of Puerta del Sol Square, Madrid, 2011, photo © archive of CCCB / Озеленение площади Пуэрта дель Соль, Мадрид, 2011, фото © Центр современной культуры Барселоны, архив

Památník zrušení otroctví, Nantes, 2011, foto (c) Philippe Ruault / Memorial to the abolition of slavery, Nantes, 2011, photo (c) Philippe Ruault / Памятник отмены рабства, Нант, 2011, Фото (с) Philippe Ruault

award, as well as greater support for such projects, are reflected in the presentation of the exhibition in more than ten metropolises around the world. In Prague, the project will be part of the reSITE festival focused on the urban space of the city. The exhibition will introduce more than two dozen award-winning projects. The aim of them all is to enhance and improve the urban public space in which we daily move. Selected implementations thus include not only the revitalisation of embankments, 158

сферы премии, а также более широкая поддержка таких проектов отразились в презентациях выставки в более чем десяти городах по всему миру. В Праге проект станет частью фестиваля, нацеленного на городское пространство города под названием «reSITE». На выставке представлены более двух десятков получивших награды проектов. Целью всех является расширение и улучшение городского общественного пространства, в котором мы постоянно находимся. Выбранные и уже реализованные проекты включают в себя не только восстановление и придание современного вида набе-

de la Rovitra v Barceloně nebo úprava Exhibition Road v Londýně), ale i výtvarné instalace (projekce „Odjinud“ v Malmö nebo festival městských instalací LIFT11 v Tallinnu). Hlavním záměrem této iniciativy je představit možnosti, jimiž se může vydat každé evropské město, kterému není lhostejná kvalita života jeho obyvatel. parks and historical districts (restoring the hilltop location on Turó de la Rovitra in Barcelona, alterations to Exhibition Road in London), but also visual installations (“Elsewhere” projection in Malmö, LIFT11 Urban Installations Festival in Tallinn). The main aim of this initiative is to present the possibilities available to any European city which is not indifferent to the quality of life of its inhabitants.

режной, паркам и реконструкцию исторических районов (восстановление района на холме Туро-де-ла Ровитра в Барселоне или работа над внешним видом Exhibition Road в Лондоне), но также и художественные инсталляции (проекция «Из другого места» в Мальме или Фестиваль городских инсталляций в LIFT11 в Таллинне). Основной целью этой инициативы является представление возможностей варианты, которые могут быть применимы в любом европейском городе, который не равнодушен к качеству жизни своих жителей.

Европейская Премия за дизайн городских общественных зон в Галерее Ярослава Фрагнера.


“Odjinud“, Malmö, 2011, foto (c) Tania Ruiz / “Elsewhere”, Malmö, 2011, photo (c) Tania Ruiz / “Из другого места”, Мальме, 2011, Фото (с) Tania Ruiz

PURIMINI Malý – velký filtr

Zajistí Vám průzračně čistou vodu z vodovodního řadu • bez nečistot • bez bakterií • bez zápachu chloru • bez čekání

Ušetříte

Přinese Vám finanční i časovou úsporu v porovnání s nákupem vody v PET lahvích nebo používáním filtračních konvic.

AKCE - sleva 20 %

Při objednávce přes náš e-shop a zadáním hesla ESTATE TE do poznámky. Akce platí do 30. 4. 2013 nebo do vyprodání zásob.

www.kohoutkovaplus.cz

1399,–

159


ESTATE

doporučuje / recommends / рекомендует

adresář

Adresář realitních kanceláří

Připravili jsme pro vás přehledný seznam adres a kontaktů, které by vás mohly zajímat. We have prepared a comprehensive list of addresses and contacts that might interest you. AUSCH REAL ESTATE Zborovská 49, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 739 830 300, E-mail: info@ausch.eu, www.ausch.eu BRANCO REALITY Zengrova 911, Kolín Tel.: +420 737 202 802 E-mail: info@brancoreality.cz, www.brancoreality.cz

CENTURY 21 Alter Ego OC Blatov II – Oplanská 2614, Praha 21 Tel.: +420 773 791 113 E-mail: alterego@centrury21.cz CENTURY 21 Best Reality Kubánské náměstí 1321, Praha 10 Tel.: +420 272 661 530 E-mail: robert.sejpka@century21.cz CENTURY 21 Bonus Praha Korunní 104, Praha 10 Tel.: +420 246 090 246 E-mail: bonuspraha@century21.cz CENTURY 21 Energy Korunní 1167/43, Praha 2 Tel.: +420 720 150 000 E-mail: energy@century21.cz CENTURY 21 Plus+ Jankovcova 1596/14, Praha 7 Tel.: +420 725 293 500 E-mail: plus@century21.cz CENTURY 21 Reality 21 Na Poříčí 1071/17, Praha 1 Tel.: +420 271 122 422 E-mail: info.reality21@century21.cz CENTURY 21 Reality Express Václavské náměstí 56, Praha 1 Tel.: +420 725 293 040 E-mail: tomas.novak@century21.c FARAON reality, s.r.o. Polská 26, Praha 2 Tel.: +420 224 829 322, Hotline: 800 400 407 E-mail: info@faraon.cz, www.faraon.cz Happy House Rentals Jungmannova 30, Praha 1

Adresář inzerce ANNA + A Pobřežní 78, Praha 8 Tel.: +420 222 521 475 www.anna-a.cz Autocentrum Duba s. r. o. Weberova 1234/1a, Praha 5 Tel.: +420 251 119 011 AQUA TRADE s. r. o. Střešovická 405/49, Praha 6 Tel.: +420 235 301 203 E-mail: info@aquatrade.cz AUTA MOTOL s. r. o. Za Opravnou 1, Praha 5 Tel.: +420 234 096 699 E-mail: pecka@mobil.mholding.cz BAKERO export-import s.r.o., OD Spektrum, Obchodní 113, Říčany – Čestlice, Tel.: +420 212 240 460 E-mail: obchod@bakero.cz, www.bakero.cz BSH domácí spotřebiče s. r. o. Pekařská 695/10 a, Praha 5 Tel.: +420 251 095 586 E-mail: bosch.spotrebice@bshg.com FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. Klokotská 693, Praha 4 – Libuš www.fontana.cz GALERIE KOTELNA Plynární 1815/1, Říčany u Prahy Tel.: +420 323 604 137

160

E-mail: galeriekotelna@seznam.cz, www.galeriekotelna.cz HESTI, spol. s. r. o. Na Sadech 12, Zbuzany Tel.: +420 602 265 237 Email: volkswagen@hesti.cz, www.hesti.cz HVT interiery kuchyně s. r. o. Plzeňská 58, Praha 5 Tel.: +420 251 511 270 E-mail: hvt@hvt.cz Insight Home, a. s. Antala Staška 30/1565, Praha 4 Tel.: +420 604 449 999 E-mail: estate@insighthome.eu, www.insighthome.eu Kuchyně Schmidt Veletržní 562/50, Praha 7 Mob.: +420 777 739 377 E-mail: straka@schmidt-kuchyne.cz, www.idealnikuchyne.cz LUXURY ROOM s. r. o. Mikulandská 122/4, Praha 1 Tel.: +420 733 318 901 E-mail: info@luxuryroom.cz, www.luxuryroom.cz MANGHI Czech Republic s.r.o. Pařížská 68/9, Praha 1 Tel.: +420 224 256 210 E-mail: info@manghi.cz, www.manghi.cz

Tel.: +420 224 947 623 E-mail: info@happyhouserentals.com, www.happyhouserentals.com IMMOINVEST Group s.r.o. Mánesova 57, Praha 2 Tel.: +420 246 090 090, E-mail: info@immo-invest.cz, www.immoinvest-group.cz LEXXUS a.s. V Celnici 1040/5, Praha 1 Tel.: + 420 221 111 999 E-mail: info@lexxus.cz, www.lexxus.cz OrangeReal.cz Tel.: +420 722 005 100 E-mail: schebesta@orangereal.cz Real-Treuhand Reality a.s. Dlouhá 29, Praha 1 Tel.: +420 224 816 893, www.rt-reality.cz SATPO Development s.r.o. Plzeňská 3217/16, Praha 5 Tel.: + 420 800 800 010, www.satpo.cz Seifert Real Platnéřská 88/9, Praha 1 Tel.: +420 724 800 291 E-mail: info@seifert-real.cz Svoboda & Williams s.r.o. Na Perštýně 2, Praha 1 Tel.: +420 257 328 281 E-mail: info@svoboda-williams.com , www.svoboda-williams.com TIDE REALITY s. r. o. Svobodova 9, Praha 2 Tel.: +420 224 914 914, E-mail: info@tide.cz VIP Homes s.r.o. Janáčkovo nábřeží 33, Prague 5 Tel.: +420 257 311 227, Mob.: +420 606 731 973 E-mail: viphomes@viphomes.cz, www.viphomes.cz Y&T Property Investment s. r. o. Václavské náměstí 55, Praha 1 Tel.: +420 224 282 506 E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz Martin&Home Korunní 1310/56, Praha 2 Vítězná 1054/9, Karlovy Vary Tel.: +420 776 646 650, +420 774 250 602 www.martin-home.eu MOSER, a.s. Na Příkopě 12, Praha 1 Tel.: +420 224 211 293 www.moser-glass.com Naty-naty Senovážné náměstí 10a, Praha 1 Tel.: +420 775 566 126 E-mail: pavlina.rosendahl@natynaty.cz, www.natynaty.cz penShop.cz Na Záhonech 7, Praha 4 Tel.: +420 241 402 925 www.penshop.cz praguekabinet Řehořova 7, Praha 3 Tel.: +420 602 686 010 E-mail: info@praguekabinet.com, www.praguekabinet.com RANNÝ ARCHITECTS Václavkova 1, Praha 6 Tel.: +420 604 730 338 E-mail: info@ranny.cz, www.ranny.cz

Respektus Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: +420 227 031 955 E-mail: info@respektus.cz, www.danske-krby.cz Teka CZ s. r. o. V Holešovičkách 593, Praha 8 Tel.: +420 284 691 940 VI SPRING PRAGUE STORE Vinohradská 1420/33, Praha 2 Tel.: +420 724 760 237 E-mail: info@postele-vispring.cz, www.postele-vispring.cz Y&T Property Investment s. r. o. Václavské náměstí 55, Praha 1 Tel.: +420 224 282 506 E-mail: info@ytpi.cz, www.YTPI.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

Estate The Prague Magazine 06/2013  

Estate The Prague Magazine 06/2013

Estate The Prague Magazine 06/2013  

Estate The Prague Magazine 06/2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded