__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Květen Ⅰ May

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties Выбор лучшей недвижимости

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Vadim Petrov:

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE FOTOGRAFIE KVALITY: PRVNÍ DOJEM Z NEMOVITOSTI | SPECIÁL – BAILLON COLLECTION

2015


Od 27.4. jsme pro Vás otevřeli zcela nový, zrekonstruovaný showroom na známé adrese Vinohradská 33, Praha 2. Abychom mohli splnit všechna vaše očekávání, nový showroom je nabitý novinkami, které přinášejí nový, dosud nepoznaný komfort vašemu spánku.

ESTATE

|

1


MĚSTO NA DLANI, PŘÍRODA NA DOSAH RADLICKÁ, PRAHA 5 • 35 UNIKÁTNÍCH BYTŮ • 995 m2 KOMERČNÍCH PROSTOR • DOKONČENÍ STAVBY – LÉTO 2015 Tel.: 731 125 515

www.142.cz

2

|

ESTATE

www.rt-reality.cz

V Ý BY T O R O Z V EN OTEVŘ


LUXUSNÍ MEZONETY S JIŽNÍ TERASOU ZÁTIŠÍ HODKOVIČKY, PRAHA 4 • MEZONET 153 m2 s terasou 31 m2 - 10 990 000 Kč • základní a mateřská škola přes ulici • soukromý park s dětským hřištěm Tel.: 731 125 516

www.hodkovicky-byty.cz

www.premiumliving.cz

ESTATE

|

3


LU X U RY A PA R T M E N T S

4

|

ESTATE


* BVLGARI Diva new jewelry collection presentation at La Corte

SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com ESTATE

|

5


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

1HMYĨWãt ĚHVNRVORYHQVNi DGYRNiWQtNDQFHOiš VPH]LQiURGQtP GRVDKHP

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků největší česko-slovenskou právnickou firmou. Podle historických výsledků všech 7 ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku je kancelář podle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří.

|

V roce 2012 kancelář v oficiální soutěži Právnická firma roku mj. zvítězila v kategorii Developerských a nemovitostních projektů a každoročně se umísťuje mezi velmi doporučovanými advokátními kancelářemi v této oblasti. Na Slovensku kancelář získala za rok 2014 prestižní ocenění za poskytování právních služeb souvisejících s realitními investicemi CIJ Award.

|

Zkušený specializovaný tým zaměřený na nemovitosti, stavebnictví a právo životního prostředí - více než 20 právníků včetně 7 partnerů - je jedním z největších právních týmů v České republice a na Slovensku specializujících se na oblast nemovitostí.

|

Právní služby v souvislosti s nákupem a financováním luxusních nemovitostí, strukturování a vyjednávání úvěrových smluv v souvislosti s akvizicemi nemovitostí a projektovým financováním jak na straně investora, tak na straně financující instituce.

|

Komplexní právní poradenství a související daňové služby v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, ruském, polském, maďarském a ukrajinském jazyce ve více než 60 zemích světa, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek.

|

Více než 1 000 klientů, z toho 70 společností uvedených v seznamu největších firem Fortune 500, 40 společností z Czech Top 100 a 7 společností z Czech Top 10.

3UiYQLFNi¿UPDURNX YýHVNpUHSXEOLFH (2011, 2012, 2014)

.OLHQW\QHMOpSHKRGQRFHQi SUiYQLFNi¿UPD YýHVNpUHSXEOLFH (2010, 2013, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YNDWHJRULL)~]HDDNYL]LFH YýHVNpUHSXEOLFH (2013, 2014)

PtVWRYFHONRYpPSRþWX UHDOL]RYDQêFKI~]tDDNYL]LF YýHVNpUHSXEOLFH (2009–2013)

1HM~VSČãQČMãtNDQFHOiĜ SRGOHSRþWXQRPLQDFt DWLWXOĤYãHFKVHGPL URþQtNĤVRXWČåH

PtVWRPH]LGRPiFtPL SUiYQLFNêPL¿UPDPL (2009–2012)

mergermarket

6

|

ESTATE

www.havelholasek.cz

6WUDWHJLFNpXYDåRYiQt_,QGLYLGXiOQtSĜtVWXS_âSLþNRYêSUiYQtWêP_'ORXKRGREpSDUWQHUVWYt


contents

Květen ⅼ May 10

Ve dvou se to lépe táhne Two Are Better Than One

32

Estate TIP Estate TIP

34

Novinky News

46

10 NEJlepších hotelů na světě The Top 10 Best Hotels in the World

Nemovitosti ⅼ Properties

49

Nejlepší nemovitosti Best Properties

50

Prodej Sales in Prague

110

Pronájmy Rentals in Prague

138

Komerční nemovitosti Commercial Properties

obsah

34 10 190

Inspirace ⅼ Inspiration

152

Estate speciál – Baillon Collecion Estate special – The Baillon Collection

182

Bydlení zahalené do magie šeříku A Residence Bathed in Lilac Magic

186

Bydlení pro 21. století Housing for the 21st Century

190

Zámek s atmosférou dvacátých let Chateau with 1920s' Atmosphere

202

Fotografie kvality: První dojem z nemovitosti Photographs of quality: the first impression of a property

210

Divy světa z lega jsou v Kladně Lego Wonders of the World in Kladno

218

Belgická architektura v Praze Belgian Architecture in Prague

202 152 ESTATE

|

7


Milé čtenářky a čtenáři, Dear Readers,

vítám vás u stránek květnového vydání magazínu Estate, které kromě pravidelných nemovitostních rubrik, opět přináší zajímavé články z domova i zahraničí. V tomto čísle vám nabízíme rozhovor s významným českým hudebním skladatelem Vadimem Petrovem. Jeho kouzelnou hudbu, především tu k dětským večerníčkům, znají zcela jistě všechny generace, avšak jeho jako autora už jen málokdo. Jsme proto rádi, že nám kývl na rozhovor a můžeme vám představit tuto výraznou osobnost české filmové hudby. Pro fanoušky krásných starých aut, zastánců netradičních investičních příležitostí i milovníky neuvěřitelných příběhů, jsme připravili speciál o objevení zapomenuté sbírky šedesáti legendárních veteránů nevyčíslitelné hodnoty na francouzském venkově. Věřím, že si i v tomto vydání každý z vás najde to pravé a všem přeji krásný májový měsíc a příjemné chvíle u našeho magazínu.

Welcome to the pages of the May issue of Estate magazine which, in addition to the regular sections on real estate, again bring you interesting articles from both home and abroad. In this issue we present an interview with significant Czech composer, Vadim Petrov. All generations surely know his enchanting music, especially for children`s fairy tales, but do not know much about the composer. That is why we are happy that he agreed to speak to us and that we are able to introduce this significant personality of Czech film music. Fans of beautiful old cars, hunters of non-traditional investment opportunities as well as lovers of incredible stories will delight in the special section on the discovery of a forgotten collection of 60 legendary veteran vehicles of incalculable value in the French countryside. I believe that each of you will also find something of interest in this issue. I wish you a beautiful month of May and pleasant moments with our magazine.

Vaše šéfredaktorka Ⅰ Your Editor-in-Chief

8

|

ESTATE

Dana Hradecká


Bydlení s Noblesou Nový rezidenční projekt na Praze 1

Exkluzivní prodejce

www.ytpi.cz ESTATE

|

9


10

|

ESTATE


VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Two Are Better Then One

Вдвоем лучше, чем одному

AUTOR ROZHOVORU: René Hradecký FOTO: Jiří Hurt STYLING: Jiitka Chramostová ESTATE | 11


adim Petrov, významný český hudební skladatel, klavírista a pedagog, studoval do roku 1956 na pražské Akademii múzických umění. V roce 1958 založil jako součást Městského domu osvěty v Praze Lidovou konzervatoř, která byla v roce 1990 přejmenována na Konzervatoř Jaroslava Ježka. Vedle bohaté autorské tvorby je tvůrcem hudby k řadě televizních, dokumentárních a animovaných filmů, například Krtka od Zdeňka Millera nebo Krkonošských pohádek.

Než jsme s Vadimem Petrovem začali samotný rozhovor, chvíli jsme si povídali o zaměření našeho časopisu. Zaujala mne jeho myšlenka ke slovu „architektura“:

Víte, to mne právě napadlo, že člověk je tvůrcem svého života. Do značné míry to ovlivňuje co dělá a jak je úspěšný. Dá se říci, že je svým způsobem architektem a nakonec dělá i design. To si málokdo uvědomuje, že celý život si každý staví svůj cíl, své ego. A když si ho dobře postaví, tak potom, když se dožije vyššího věku, může být spokojený. A když si ho postaví špatně, tak končí už třeba ve třiceti. A to je princip úspěchu každého života.

Kdy vás napadlo, že se budete živit filmo-

jen ty stavby, ale prožíval jsem ten život

najít nemohl. A tak jsem začal pracovat

vou muzikou?

s lidmi, domýšlel jsem si. Hudba se mi vždy

u zedníků, protože za socialismu člověk mu-

propojovala s fantazií.

sel být zaměstnaný. To byla taková krátká

To je právě ta architektura od dětství. Já jsem vždy tíhnul k muzice. Měl jsem velkou

Nebylo to tak jednoduché se k filmové

etapa, kterou bych dnešním mladým lidem

fantazii, obrazotvornost. Měl jsem rád

muzice dopracovat. Skončil jsem Akademii

velmi doporučoval. Uvědomili by si, co je to

dějiny, hezké věci, historii. Jezdil jsem rád

múzických umění, měl jsem tedy doklad

za fyzickou práci získat nějakou korunu. Já

po hradech a zámcích a vždy jsem neviděl

na to, že jsem dobrý, ale práci v oboru jsem

jsem byl šťastný, když mi za omítnutí kusu

12

|

ESTATE


půdy paní přinesla na svačinu špekáček.

A nakonec řekl, že to se mnou zkusí. To

na slavnostní večeři, ale já za to dostal sto

Nicméně jsem pořád tíhnul k muzice.

bylo někdy kolem padesátého roku. A od té

dvacet korun. A tak jsme si dali na Václavá-

Moje velmi praktická manželka mi říkala,

doby, a to až do penze, jsem se z toho už ne-

ku obligátního špekáčka a šli jsme s hezkým

na co čekáš, jdi do rádia, objednej se u toho

dostal. Víte, já byl vždy zaměstnaný, nemohl

pocitem domů.

nejvyššího šéfa a řekni mu, že tam chceš

jsem spoléhat, nevěřil jsem, že se muzikou

psát muziku. Já jsem to udělal a bylo velké

uživím. Pro honorář za první píseň, kterou

Co nebo kdo ovlivnil Vaše profesionální

překvapení, že mne tehdy přijal samotný šéf

jsem napsal Píseň o vlasti, jsme šli spolu

úspěchy?

dramaturgie v rozhlase pan Josef Bezdíček.

s manželkou. Oblékli jsme se, že půjdeme

To byla taková celá škola života a upřímně řečeno já jsem měl životní štěstí. Začínal jsem jako klavírista, improvizoval jsem v různých pořadech a tím pádem jsem byl neustále v kontaktu s herci. Poznal jsem celou plejádu našich špičkových herců, se kterými jsem úzce spolupracoval a s mnohými jsme se kamarádili. S Vlastou Burianem, Högerem, Štěpánkem, Voskou. Pro mne bylo velké ponaučení, že to byli velice skromní lidé, kteří měli své problémy, starosti, radosti, a kterým především šlo o českou kulturu a český kumšt. To byla pro mne ohromná věc, na kterou celý život vzpomínám a celý život z toho čerpám. To bylo pro mne jedno obrovské štěstí. Druhá věc je, že jsem znal velmi blízce všechny muzikantské špičky jako je Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav Novák, Jaroslav Krombholc. Já jsem byl drzý, s Bohuslavem Foersterem jsem prochodil hodiny a hodiny, pořád ho obtěžoval, jestli píšu tu muziku dobře nebo ne. A tak mi řekl, abych napsal biblické písně, ke kterým mi tatínek napsal text a maminka to zazpívala ve Staré Boleslavi. A sám Foerster mi přišel pogratulovat. Tak to bylo pro mne další ohromné životní štěstí, že jsem tuto plejádu skladatelů znal. A třetí štěstí jsem měl na výborné spolužáky od filmu až k muzice, Libora Peška, Jiřího Chválu, Miloše Formana, Láďu Smočka, Láďu Munzara. Kamarádi, se kterými jsme dělali různé lumpárny, ale všem šlo o jednu zásadní věc, prosadit českou kulturu. A když se i nyní sejdeme, tak máme všichni stejné názory a myšlenky. Jak se skládá muzika k filmu? My oproti dnešku byli vždy spoluautoři, spolutvůrci filmu. Nejprve jsme se s režisérem sešli a promluvili si o čem film bude. ESTATE | 13


Poté jsem si přečetl scénář a udělal si na to svůj názor ve smyslu o žánrově jaký druh muziky půjde. Musel jsem také respektovat dobu, její hudební výraz a způsob myšlení, a také skutečnost, že muzika musela vždy vyjadřovat to, co nebylo ve filmu vidět a slyšet. Jednoduše doplňovala to, co tam nebylo. Doma jsem si vzal notový papír a byt jsem neopustil do doby, dokud jsem to nenapsal. Byla to doba, kdy jsem žil jen ve své fantazii. Kromě jídla a spánku jsem byl pouze ve filmu. Psal jsem v kuse i třeba čtrnáct dní. Psal jsem hned pro celý orchestr a když bylo dopsáno, předal jsem to rozepisovači, který to rozepsal na jednotlivé nástroje. Režisérovi jsem svou práci předal až ve studiu. Oni v nás měli tenkrát naprostou důvěru. Režiséři následně dovedli film ztvárnit přesně tak, jak jsme potřebovali, na minutáž. A tím,

Vadim Petrov

že jsme byla výborná parta lidí, které šlo o zásadní myšlenku, tak to vždy klaplo. Stalo se Vám někdy, že by Vám došla inspirace? Protože jsem byl zvyklý psát na objednávku, tak jsem tu inspiraci musel vždy najít.

Skladatel a pedagog Vadim Petrov je synem ruského emig-

Nevýhoda toho ale byla, že když objednáv-

ranta, potomka starobylého šlechtického rodu Repninů-Rěp-

ka nepřišla, tak mne psát ani nenapadlo.

ninských s rodovou tradicí od r. 842. Dědeček Vasilij A. Petrov

Když mne někdo zaujal a dal mi úkol, tak

byl významnou osobností ruského společenského života, spjat

jsem se do toho dostával a dostával, až mne

s pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Matka

napadlo, co jsem potřeboval.

Adéla byla sólistkou Pěveckého sdružení pražských učitelek, nejstaršího ženského sboru v Čechách.

Jaké Vaše dílo považujete na nejpovedenější?

Již jako šestiletý začal studovat hru na housle, později přešel ke studiu klavíru a varhan. Studium AMU ukončil v roce 1956. V roce 1958 založil Lidovou konzervatoř, která od roku 1990 nese jméno Jaroslava Ježka. Se svou ženou Martou má tři děti, jeho vnučka Linda Vojtová je úspěšná česká modelka. Rozsáhlé dílo Vadima Petrova zahrnuje téměř 1400 titulů. Mezi nejznámnější díla patří hudba k filmům a pohádkám: Krtkova dobrodružství, Krkonošské pohádky, Spejbl a Hurvínek, Pohádky o cvrčkovi, Přátelé Zeleného údolí.

Mám jich více, ale nejraději mám věci, které mají rádi lidi. Například hudbu ke Krkonošským pohádkám, kterou lidé vzali za svou nebo ke Krtkovi, který cestuje po celém světě a dokáže oslovit kohokoliv a kdekoliv. Setkal jste se někdy s ohlasem, který jste nečekal? Člověk nikdy nečeká nějaký ohlas. Mnoho mých filmů získalo ocenění na poli českém i mezinárodním. Mne o tom vždy z rozhlasu pouze informovali telefonátem a tím to skončilo. Nikdy jsem neměl čas na jejich

14

|

ESTATE


ESTATE | 15


1954 Oženil se s Martou Votápkovou

1932 Narodil se do šlechtické rodiny s rodovou tradicí od roku 842

16

|

ESTATE

1945 Začíná studium hry na varhany

1958 Zakládá Lidovou konzervatoř (později Konzervatoř Jaroslava Ježka)


1976 Vrací se na Pražskou konzervatoř jako profesor skladby a hudební teorie

1968 Zákaz veškeré umělecké činnosti, opouští Lidovou konzervatoř

2001 Zlatá deska Supraphon

2000 Předseda správní rady agentury Dilia

2003 Platinová deska Supraphon

propagaci a tenkrát to ani moc nešlo. Pro

a vlastnosti dali do tohoto Krtka. A proto

ale především o to, abychom vychovávali

mne je největší odměnou skutečnost, že mi

lidé Krtka neberou jen jako figurku, ale

muzikanty k české muzice. Nakonec kurzy

dodnes píše mnoho lidí a prosí mne o mou

jako povahovou českou bytůstku, která

přerostly do systému školství jako Lidová

muziku, ptají se, kde si ji mohou koupit.

udělá nějakou lumpárnu, pak je jí to líto

škola umění - kurzy pro pracující, a protože

a nakonec to dá do pořádku.

šel vývoj stále dopředu, tak jsme se s osob-

Víte, kumšt se nepozná podle toho co si

ním svolením paní Ježkové rozhodli založit

myslí autor, ale podle toho co si myslí lidi. A ten kumšt se stává kumštem tehdy, když

Založil jste konzervatoř Jaroslava Ježka.

vám ho lidi přijmou. Když ho nepřijmou,

Co vás k tomu přimělo?

tak je to zbytečný. A když se podařilo, že mnohé mé melodie

Byl jsem kdysi vedoucím oddělení lidové zábavy v Městském domě osvěty

konzervatoř Jaroslava Ježka. Skládáte hudbu stále nebo jste se svou profesí již skončil?

zlidověly, tak si dneska ve svém věku říkám,

v Praze. Šéfoval jsem tam městskému

že víc si nemohu přát.

podsvětí, lidem od kolotočů a houpaček,

napsal, si zpracovávám a je toho opravdu

tanečním mistrům, muzikantům a dalším.

hodně. A jsem rád, že má dcera a vnučka,

To byli ale jiní muzikanti, například ti,

které pro mne uspořádaly loni v listopadu

kteří chodili hrát na kšeft do kremace,

koncert v Obecním domě, neustále pracují

Vzpomenete si na nějaký zajímavý moment

hrát do vináren a tak podobně. A jeden

na tom, aby zhodnotily mou muziku a to

ze spolupráce s autorem Krtka, panem

z hlavních našich úkolů bylo připravit

považuji za svůj kredit. Nyní můžu už jen

Millerem?

takzvané Lidové hudebníky pro kvalifi-

zdokonalovat to, co jsem doposud vytvořil,

kační zkoušky, tehdy povinné pro výkon

a protože lidi mají moji muziku rádi, tak

Krtek je malý človíček, ve kterém je uložený

profesionální praxe. Postupně vznikl

proto jsem pořád činný.

Zdeněk Miller a já. Oba jsme do něho dali

čtyřletý systém výuky a to velmi úspěšný,

A na závěr chci ještě dodat, že na všech

své já. Zdeněk tam dal své mládí, vzpomín-

podle kterého začali učit i na zahraničních

mých dosavadních úspěších má velký podíl

ky, klukovské lumpárny. Já jsem Žižkovák,

školách a jehož absolventi všude vyhrávali

má žena. Mít partnera, který vám pomůže,

tak jsem pro ty klukoviny měl pochopení.

konkurzy. Byli jsme proto velká konku-

který vás podpoří, je pro život moc důležitý.

A výsledek je v tom, že jsme tyto vzpomínky

rence pro Pražskou konzervatoř. Nám šlo

Ve dvou se to lépe táhne. ▬

A to je můj životní úspěch a jsem všem za to vděčný.

Lidé vidí Krtečka jako figurku, ale ten

Já jsem se již naplnil. Nyní to, co jsem

ESTATE | 17


Vadim Petrov, a prominent Czech

When did it occur to you to earn a living by

composer, pianist and teacher,

creating film music?

studied until 1956 at the Prague

That is exactly the architecture from my childhood. I have always inclined towards

Academy of Performing Arts.

music. I had a great fantasy, imagination.

In 1958, he founded the People‘s

I liked stories, pleasant things, history. I

Art School as part of the Muni-

enjoyed touring castles, and have always seen not only the building, but actually the

cipal House in Prague. This was

lives of those people. I came up with new

renamed as the Jaroslav Ježek

stories. Music has always been linked with

Conservatory in 1990. Besides a wealth of compositions, he is also the creator of music for

imagination. It was not so easy to get into film music. I graduated at the Academy of Performing Arts, so I had proof that I was good, but I could not find work in the field. And so

a number of television, documen-

I began working with bricklayers, because

tary and animated films, such as

everybody had to be employed in the socialist regime. That was a short phase,

„Little Mole“ by Zdeněk Miller, and

which I would highly recommend to the

„Fairy Tales from the Giant Moun-

young people of today. They would realise

tains“.

how much physical hard labour it takes to earn some money. I was happy if, in return for painting part of an attic, the landlady brought me a sausage for a snack. However, I was still attracted to music. My very practical wife asked me what I was waiting for. “Go to the radio station, make an appointment with the top boss and tell him that you want to write music there!” I did it and, to my great surprise, I was then received by the Head of Radio Drama, Josef Bezdíček. And finally he agreed to give me a trial. That was sometime around 1950. And from that time until my retirement, I never stopped composing. You know, I was always busy, I could not rely on and did not believe I could make a living through music. I went with my wife to collect the royalties for the first song I wrote, “The Song about Homeland”. We dressed up, assuming we were going to a festive dinner. However, I was given 120 Czech crowns. And so we had the obligatory sausage on Wenceslas Square and returned home with a pleasant feeling.

18

|

ESTATE


ESTATE | 19


Who or what influenced your professional

the type of music. I also had to respect

achievements?

the historical period and way of thinking,

That was the whole School of Life, and

and also the fact that the music was always

frankly, I had a life filled with happiness.

meant to express what was not seen or heard

I started as a pianist, I improvised for

on the screen. Music simply substitutes for

various programmes and thus I was in

what is not there.

constant contact with the actors. I met

At home, I sat down with the score

a whole plethora of our top actors with

sheet and did not leave until I had written

whom I worked closely and made friends

everything. That was a time when I lived

with many of them. With Vlasta Burian,

exclusively in my fantasy. Except for eating

Höger, Štěpánek, Voska. For me, this was

and sleeping, I lived in the film. I was able

a great lesson that they were very humble

to spend two weeks in a row at home when

people who had their share of problems,

working. I wrote the music directly for

worries, joys and who especially cared

the whole orchestra and when everything

about Czech culture and Czech art. That

was prepared, I passed it to the score man

was an amazing thing for me, which I have

who prepared scores for the individual

remembered and from which I have drawn

instruments. I merely handed over my work

inspiration during my whole life. I was

in the studio. At that time, they trusted us

extremely lucky.

absolutely. Subsequently, the directors were

The second positive factor was that I

then able to make the film exactly as we

knew all the musical elite very closely,

required, down to the minute. And because

such as Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav

we were a great bunch of people who all

Novák, Jaroslav Krombholc. I was brash, I

cared about the essential idea, it always

spent many hours with Bohuslav Foerster.

worked out.

I kept bothering him, asking whether I was composing well or not. And so he instructed

Has it ever happened to you that you ran

me to compose biblical songs for which

out of inspiration?

my father wrote the lyrics and my mother`s

Because I was used to writing on order,

singing was recorded in Stará Boleslav.

I always had to find inspiration. The

Foerster himself came to congratulate me.

disadvantage was, however, that when I

So it was another immense fortune in life

had no orders, it never occurred to me to

that I knew this plethora of composers.

compose anything. When somebody caught

And the third piece of good fortune was

my attention and gave me a task, I absorbed

that I had great colleagues in film and

myself so much in it as to get all the ideas I

music: Libor Pešek, Jiří Chvála, Miloš

needed.

Forman, Láďa Smoček, Láďa Munzar. Friends with whom I got up to all kinds of

Which of your works do you consider as the

mischief, but we all shared the fundamental

best you’ve done?

passion of promoting Czech culture. Even

There are more than one, but what I enjoy

now, when we meet, we all have the same

most are the pieces loved by people. Such

opinions and thoughts.

as the music for the “Fairy Tales from the Giant Mountains”, which people perceive

How is film music composed? In contrast to the present time, we were always co-authors, co-creators of a movie.

as their own, and “Little Mole” who travels around the world and appeals to everyone everywhere.

First we met with the director and discussed the plot of the film. Then I read the script

Have you ever experienced a response you

and formed my own opinion in terms of

did not expect?

20

|

ESTATE

Before we started interviewing Vadim Petrov, we first spoke about the focus of our magazine. I was captivated by his thoughts regarding the word „architecture“:


You know, it has just occurred to me that man is the creator of his own life. To a large extent, this affects what he does and how successful he is. We can say that he is an architect in a way, and eventually also a designer. Few people realise that everybody creates his own goals, his ego throughout his whole life. And if he builds these well, he can be content up to a good old age. On the contrary, if he builds it incorrectly, he might feel burned out at the age of 30. And this is the principle of the success of each life.

ESTATE | 21


One never expects any response. Many

Viewers see “Little Mole” as a character,

at cremations, wine rooms and similar

of my films have won awards both at home

but actually the mole is a little person in

venues. And one of our main tasks was to

and internationally. I was always informed

which Zdeněk Miller and I are encoded.

prepare the so-called folk musicians for

in such a case by the radio during a phone

Both of us gave ourselves to the mole.

the qualifying examinations, at that time

call and that was it. I never had time for

Zdeněk put his youth, memories, boyish

required for the exercise of professional

their promotion, it was not even possible

mischief there. I am a Žižkov native, so

practice. Gradually, a four-year educational

at that time. For me, the greatest reward is

I had an understanding of this type of

programme was drawn up, which was

the fact that, up to the present day, many

mischief. And the result is that we inserted

highly successful. Even foreign schools

people write to me, asking for my music and

those memories and properties into

began teaching according to it, with their

where they can buy it.

“Little Mole”. And that is why people do

graduates winning auditions everywhere.

not see this mole just as a pawn, but as

We were therefore major competition for

according to what the creator believes,

a temperamental Czech being who gets

the Prague Conservatory, although our

but by what the audience thinks. And art

up to some mischief, then feels sorry and

main purpose was to educate musicians

only becomes art when people accept it. If

eventually corrects everything.

in Czech music. Eventually, the courses

You know, art cannot be judged

people do not accept it, it is all useless. And when we succeeded and many of my tunes became popular, today, at my age, I don’t think that I could have wished for

became part of the educational system as You established the J. Ježek Conservatory.

the People’s Art School – courses for the

What prompted you to do this?

working class. Because progress was swift,

Once I was the Head of the Department

with the personal approval of Mrs Ježková,

more. And this is my life’s success and I am

of People’s Music in the Municipal House

we decided to establish the Jaroslav Ježek

grateful for all of it.

in Prague. I was in charge of the city’s

Conservatory.

underworld, people from the roundabouts Do you recall an interesting moment from

and swings, dance masters, musicians

Do you still compose music or have you

the collaboration with Mr Miller, the

and others. But these were different kinds

terminated your profession?

creator of “Little Mole”?

of musicians, such as those who played

I feel fulfilled already. Now I am processing what I have written and it is truly a lot. And I am glad that my daughter and granddaughter organised a concert for me in the Municipal House. They keep evaluating my music and I consider this as my success. I can focus only on perfecting what I have already created and, because people like my music, I am still active. In conclusion, I would like to add that my wife deserves great credit for all that I have achieved. Having a partner, who helps and support you, is very important in life. Two are better than one. ▬

22

|

ESTATE


ESTATE | 23


Вадим Петров, известный чешский композитор, пианист и педагог, до 1956 года учился в Пражской Академии музыкальных искусств. В 1958 году он основал Народную консерваторию в рамках Муниципального дома просвещения в Праге, в 1990 году она была переименована в Консерваторию Ярослава Ежека. Кроме широкого ассортимента авторского творчества Вадим Петров является создателем музыки для многих телевизионных, документальных и мультипликационных фильмов, таких как «Приключения Кротика» от Зденека Миллера или «Сказки Крконошских гор».

Прежде, чем мы начали брать интервью у Вадима Петрова, мы немного поговорили о направлении нашего журнала. Меня крайне заинтересовала его идея, связанная со словом „архитектура“:

24

|

ESTATE


Вы знаете, что мне сейчас пришло в голову, что человек на самом деле является творцом своей жизни. В значительной степени он влияет на то, что делает и на то, в какой степени будет успешным. Можно сказать, что он каким-то способом архитектор своей жизни, а в конечном итоге еще и дизайнер. Мало кто понимает, что всю жизнь каждый идет к своей цели, выполняет миссию своего эго. И если он выстроит все это хорошо, то потом, когда доживет до зрелого возраста, может быть доволен. А если его постройка изначально плоха, то годам к тридцати, увы, уже виден, если можно так выразиться, его финишный итог. И это принцип успеха каждой жизни.

ESTATE | 25


Когда вы решили, что в качестве ос-

так и остался там. Вы знаете, тогда я еще

песни, впоследствии к ним мой отец

новной работы возьметесь за музыку к

был трудоустроен на старом месте, я не

написал текст, а мама исполнила их в

кинофильмам?

мог полагаться на свою специальность, я

городе Стара Болеслав. И сам Ферстер

Это как раз то самое архитектурное

не верил, что с помощью музыки я могу

пришел, чтобы меня поздравить. Вот так

планирование с детства. Меня всегда

заработать денег. За гонораром за первую

мне второй раз повезло в жизни - я имел

привлекала музыка. У меня было

песню (я написал Песню о Родине) мы

честь быть знакомым с таким множеством

прекрасное воображение и фантазия.

шли вместе с моей женой. Мы нарядились

известных композиторов.

Мне нравилась история, красивые вещи,

так, чтобы потом в честь этого события

рассказы о прошлом. Мне нравилось

устроить себе праздничный ужин, но

одногруппников, начиная от среды,

посещать замки, и я всегда видел там

тогда я получил только сто двадцать крон.

связанной с производством кинофильмов

не только постройки или развалины,

И поэтому на Вацлавской площади мы

и кончая областью музыки. Либор

я словно жил той жизнью с людьми из

взяли по обычной запеченной колбаске

Пешек, Йиржи Хвала, Милош Форман,

прошлого, я представлял, как они жили.

и с хорошим настроением отправились

Ладя Смочек, Ладя Мунзар. Это друзья,

Музыка у меня всегда была связана с

домой.

вместе с которыми мы проделывали

фантазиями. Было не так легко получить в качестве работы создание музыки для фильмов. Я закончил Академию музыкального

В третий раз мне повезло на отличных

разные розыгрыши и шалости, но у всех Что или кто повлиял на ваши профес-

была одна большая цель - как продвинуть

сиональные достижения?

вперед чешскую культуру. И до сих пор,

Это была целая школа жизни, и, честно

даже когда мы встречаемся сейчас, у нас

искусства, у меня был диплом, который

говоря, мне повезло. Я начинал как

свидетельствовал о моей специализации

пианист, я импровизировал в различных

и хорошем профессионализме, но найти

программах и, таким образом, я был

Как сочиняется музыка для фильма?

работу в данной области я не мог. И

в постоянном контакте с актерами. Я

В отличие от сегодняшнего дня мы

потому я стал работать у каменщиков,

познакомился с целой плеядой наших

всегда были соавторами, творцами,

потому что при социализме человек

лучших актеров, с некоторыми я работал

вместе работающими над кинофильмом.

должен был быть трудоустроен. Это

в тесном контакте, а со многими мы

Сначала я встречался с режиссером

был такой короткий период, который

были друзьями. Например, с Властой

и спрашивал его, о чем пойдет речь в

я бы очень рекомендовал и нынешним

Бурьяном, Хегером, Штепанком, Воском.

фильме. Затем я читал сценарий и делал

молодым людям. Чтобы хорошо

Для меня было большим уроком то, что

свои выводы в отношении того, о каком

понимали, как это – за физическую

все они были очень скромные люди,

музыкальном жанре пойдет речь. Также

работу получить какие-то деньги на кусок

со своими проблемами, заботами,

необходимо было учитывать эпоху,

хлеба. В те времена я был счастлив, когда

радостями, которые, прежде всего,

ее музыкальное выражение и образ

мне за оштукатуренный кусок чердака

думали и заботились о чешской культуре

мышления, а также тот факт, что музыка

хозяйка дома принесла на полдник кусок

и чешском искусстве. Для меня это стало

всегда должна выражать то, чего нельзя

запеченной сардельки.

поразительным открытием, о котором

увидеть или услышать в фильме, попросту

я вспоминаю всю жизнь и всю жизнь

говоря, она должна дополнить то, чего

Моя очень практичная жена говорила

этим пользуюсь. Я думаю, что мне очень

там может не хватать.

мне, чего ты ждешь, иди на радио,

повезло пройти именно такую школу в

запишись на прием к самому главному

жизни.

Тем не менее, я всегда тяготел к музыке.

шефу и скажи ему, что ты хочешь

одинаковые мнения и идеи.

Дома я обычно брал заранее приготовленную бумагу и не выходил

Во вторую очередь, я хочу отметить,

из квартиры, пока не написал все. Это

писать для них музыку. Я послушал ее и

что я был очень близко знаком со всеми

было время, когда я жил только в своем

поступил так, как она посоветовала, и для

музыкальными знаменитостями, такими

воображении. Кроме еды и сна, я думал

меня большим сюрпризом стало, что меня

как Йозеф Богуслав Ферстер, Витезслав

только о фильме. Иногда я сочинял

принял сам глава тогдашней драматургии

Новак, Ярослав Кромбхолц. Я был

целых две недели без перерыва. Я

на радио господин Йозеф Бездичек. И,

нахальным, например, за Богуславом

писал сразу для всего симфонического

наконец, он принял решение, что даст

Ферстером я ходил часами и часами, все

оркестра, а когда произведение

мне шанс попробовать. Это было где-

время его беспокоил вопросом, хорошо

было закончено, то я передавал его

то около пятидесятого года. И с того

или плохо я пишу музыку. И, наконец, он

помощнику, который расписывал партии

времени вплоть до самой своей пенсии я

сказал мне, чтобы я сочинял библейские

для отдельных инструментов. Режиссеру

26

|

ESTATE


ESTATE | 27


свою работу я передавал уже в студии. В то время они нам полностью доверяли. Впоследствии у режиссеров получалось сделать фильм так, как нам было нужно – по минутам. И, наверное, потому, что мы представляли собой большую группу единомышленников, объединенных одной фундаментальной идеей, у нас всегда получался прекрасный результат. Вы когда-нибудь теряли вдохновение? Наверное, потому что я привык писать на заказ, так я всегда должен был найти вдохновение. Но в свою очередь, недостатком этого было, что когда заказ не появлялся, то писать мне даже не приходило в голову. Но когда я был кому-то нужен и мне давали задание, то я бился над ним снова и снова, пока мне не приходило мне в голову то, что мне было нужно. Какое из своих произведений Вы считаете наиболее успешным? У меня их много, но больше всего мне нравятся те, которые полюбили люди. Например, музыка к «Сказкам Крконошских гор», которую люди признали своей или к «Приключениям Крота», который путешествует по всему миру и может понравиться кому угодно и где угодно. Вы когда-нибудь встречались с реакци-

меня написать музыку, спрашивают, где

ей, которой вы не ожидали?

можно ее купить.

Это мой жизненный успех, и я очень всем благодарен за это.

Человек никогда не ждет какой-

Вы знаете, искусство не узнается по

то определенной реакции. Многие

тому, что думает о своих работах автор,

Можете ли вы вспомнить интересный

из моих фильмов получили чешские

искусство узнаваемо по тому, что думают

момент из времен сотрудничества с

и международные награды. Об

люди. И мастерство тогда становится

автором Кротика господином Милле-

этом меня обычно информировали

искусством, когда люди признают его

ром?

телефонным звонком с радио, и на том

и начинают любить. Но, когда они не

все заканчивалось. У меня никогда не

воспринимают ваши творения, то, увы,

мультипликационного персонажа, но

было времени для пропагандирования

они являются напрасными.

Кротик – это маленький человечек,

собственных произведений, там

И когда мне так повезло, что многие

Люди видят Кротика в качестве

в душе которого находятся Зденек

более, что в то время это особо и не

из моих мелодий стали не только

Миллер и я. Мы оба дали ему свое

представлялось возможным. Для меня

популярными, но и народными, то

«я». Зденек дал ему свою молодость,

самая большая награда – это то, что мне

сегодня, в моем возрасте, я говорю, что я

воспоминания, мальчишеские шалости. Я,

до сих пор пишет много людей, просят

не могу желать большего.

выросший в пражском районе Жижков,

28

|

ESTATE


Axor Citterio E je kolekcí, která je spojením klasického půvabu s moderní funkčností. Pro produkty je charakteristické napětí mezi měkkými tvary a přesnými hranami a plochami, které vyzařují eleganci a vysokou kvalitu. Štíhlé, zaoblené rukojeti baterie se jako výrazný designový prvek prolínají celou kolekcí: u pákové baterie jako moderní, nahoru čnějící páka, u tříotvorové baterie jako klasický kohoutek ve tvaru kříže. Všech 37 jednotlivých prvků kolekce má harmonický a líbivý vzhled, umožňující rozmanité použití v prostředích nejrůznějších stylů - od secesní vily až po moderní městský byt.

Klimentská 36, Praha 1 tel.: +0420 224 811 136 e-mail: praha1@kreiner.cz web: www.kreiner.cz ESTATE | 29


далее. И одна из наших главных задач заключалась в подготовке так называемых народных уличных музыкантов для квалификационного экзамена, в то время обязательного для осуществления профессиональной деятельности. Постепенно возникла четырехгодичная система обучения, причем очень успешная, в соответствии с которой начали преподавать в зарубежных школах, а выпускники, получившие образование по этой системе, постоянно выигрывали конкурсы. Поэтому мы стали настоящим конкурентом Пражской консерватории. Но мы, прежде всего, хотели воспитывать музыкантов на уважении к чешской музыке. В конце концов, курсы переросли в систему образования, такую, как Народная школа искусств - курсы для работающих, а поскольку развитие шло вперед, то с личного любезного разрешения госпожи Ежковой мы приняли решение о создании консерватории Ярослава Ежека. Вы сочиняете музыку постоянно или вы закончили совершенствоваться в своей профессии? Я уже добился всего. Теперь я обрабатываю то, что уже написал, а этого и так действительно много. И я рад, что моя дочь и внучка, которые для меня организовали концерт в ноябре прошлого года в Муниципальном доме, постоянно работают над тем, чтобы моя музыка была смотрел на эти шалости с пониманием.

Вы основали консерваторию Ярослав

оценена, и я рассматриваю это как свой

Результатом явилось то, что все наши

Ежека. Что побудило вас это сделать?

кредит. Теперь я могу только улучшать то,

воспоминания и черты личности мы

Я когда-то был руководителем отдела

что я когда-либо создал, а из-за того, что

вложили в этого Кротика. И вот почему

народного искусства в городском

людям нравится моя музыка, я до сих пор

люди воспринимают Кротика не просто

Доме просвещения и культуры в

деятелен и активен.

в качестве мультипликационного

Праге. Я, можно сказать, был шефом

персонажа, но как отражение чешского

городского «потустороннего мира»,

все мои существующие достижения

национального характера, человечка,

руководил людьми с качелей и

внесла большой вклад моя жена. Иметь

который сначала нашалит или совершит

каруселей, танцевальными мастерами,

партнера, который вам поможет,

нехороший поступок, потом он об этом

музыкантами и другими. Но это были

поддержит вас очень важно для жизни.

жалеет, а в конечном итоге он все сам

иные музыканты – такие, которые ходят

Вдвоем гораздо лучше, чем одному. ▬

исправит.

играть на похоронах, в кабаках и так

30

|

ESTATE

И, наконец, я хочу добавить, что во


Ƶ]ƒ S GOLFEM NEBYLO NIKDY

ÅŃ Tréninkové centrum l0„)(8 !ö!

â6*h05,5^(!*/02„2^!0*l l0/'h$+ (1+28.!#%/0.!&%ö+ ā ċĀĀĀČġ ^ %.!)*„' !)%!0!)1%( %*#5

Golf Club Praha ƵċċāĊĂć

NOVINKA ROKU 2015

Skupinové tréninky

!0*„,À„,.2 Zimní tábory +420 257 216 584 +420 702 088 313 tcm@gcp.cz

ZKUŠEBNÍ LEKCE ZDARMA

ƫ!(+ö%2+0*„$.„^(!*/02„&%ö6ĂĀċĀĀĀ ^

k¿ë ƵƵ &!+0!2À!**!&!*#+(ü/0â)Č(!2Æ!) *82Æ0l2*„'â).!8(1Č'+(!)& +1„) %5'(%/0â)ċ âö!0!/!0lÆ%0**8, %08 &„ (Č,À%,.2+2*86'2(%0*„$^!./02ì$ /1.+2%*ċ!/01.!*+2l*„6„0'h 0!.%*#,.+ü.!)*„'(%!*0!(1ċ

(6!¢/'8ąĀāĥĂČāĆĀĀĀ.$ĆČ#,Į#,ċ6

ESTATE | 31

333ċ#,ċ6


JIŘÍ STIVÍN a

ANDREJ ŠEBAN na společném koncertě

V

ýznamný český a světově uznávaný multiinstrumentalista Jiří Stivín a několikanásobně oceněný famózní slovenský kytarista Andrej Šeban vystoupí po několika letech

společně na jednom pódiu. Publikum v pražském Paláci Akropolis zažije koncert, který se už nemusí opakovat.

Nenechte si ujít jedinečné československé spojení špičkových jazzových muzikantů. „Na Jiřího Stivína sa teším, dlho sme sa nevideli. Kedysi sme spolu hrávali, keď sme s Oskarom Rózsom, Marcelom Buntajom mali kapelu. Budeme hrať každý sám, aj

JIŘÍ STIVÍN and

ANDREJ ŠEBAN

spolu. Zo svojej tvorby asi nebudem hrať nič, budem improvizovať, takže to bude koncert pre ten večer a čo príde, to príde,“ řekl Andrej Šeban. „Půjde o jazzovou improvizaci, rozhodně nemáme dopředu domluvený seznam skladeb, všechno se bude odvíjet na základě aktuální atmosféry. Bude fajn znovu se s Andrejem Šebanem potkat na jednom pódiu,“ vysvětlil Jiří Stivín.

32

|

ESTATE

|

ESTATE TIP

|

ESTATE TIP

in joint concert


Do not miss the unique Czech-Slovakian union of top jazz musicians. “I look forward to seeing Jiří Stivín, we haven`t seen each other for a long time. Once we played together when we had a band with Oskar Rózsa and Marcel Buntaj. We will play solo and also together. I will probably play none of my own compositions. I’ll improvise, so it will be a concert for that night only, come what may,” Andrej Šeban said. “This will be a jazz improvisation, we Andrej Šeban je kytarista, skladatel, hu-

After several years, the

definitely have no pre-arranged playlist, everything will depend on the current

dební producent a zpěvák. Mnohostranně

exceptional multi-award-

atmosphere. It will be nice to perform with

zaměřený špičkový kytarista spolupracoval

winning Slovak guitarist Andrej

Andrej Šeban on one stage again,” Jiří

s mnohými domácími i zahraničními osobnostmi z různých hudebních žánrů. Na kon-

Šeban and significant Czech

tě má několik ocenění Hudobnej akadémie,

multi-instrumentalist Jiří Stivín

získal Křištáľové křídlo za hudbu a cenu Ladislava Mortíka za jazzovou tvorbu. Jiří Stivín je známý a vyhledávaný multiinstrumentalista, skladatel, hráč na zobcovou flétnu, saxofon a píšťaly. Má za sebou

will again perform together on

Stivín explained. Andrej Šeban is a Slovak guitarist, songwriter, music producer and singer. The versatile top guitarist has collaborated with many local as well as foreign personalities

one stage. The audience at

in different musical genres. He has received

Prague’s Akropolis Palace will

several awards from the Music Academy, won the Crystal Wing Award for music

velké množství úspěšných hudebních pro-

witness a concert which might

and the Ladislav Mortík Award for jazz

jektů, skládá hudbu pro film i divadlo. ▬

never be repeated.

composition. Jiří Stivín is a world-renowned and sought-after Czech multi-instrumentalist and composer. He plays the flute, saxophone and pipes. He has composed music for film and theatre. He has a tremendous number of successful musical projects under his belt. The award-winning musician is the bearer of the State Honour for Merit for the Czech Republic in the field of Culture and Art. ▬

ESTATE TIP

|

ESTATE TIP

|

ESTATE | 33


SMALL LUXURY HOTELS otevírá PRIVÁTNÍ RESIDENCE

V

reakci na rostoucí poptávku po privátním nezávislém ubytování uvádí hotelová skupina

Small Luxury Hotels of the World kolekci nezávislých vil, lyžařských chat a obytných komplexů. Tento krok následuje rozhodnutí jiných luxusních hotelových skupin, jako Four Seasons a Relais & Chateaux, které rovněž zavedly samostatné kategorie pro rezervaci a pronájem rezidencí a soukromých vil.

34

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Obor hotelnictví zaznamenal rostoucí

Nemovitosti zahrnují vily, lyžařské chaty,

poptávku po nezávislých pronájmech ze

rezidence a jachty s deseti i méně pokoji.

strany vícegeneračních rodin, které společně

Seznam v současné době mimo jiné nabízí

cestují, i osob preferujících privátní poby-

ubytování ve Francii, Řecku, Indonésii,

ty s minimálním kontaktem s personálem

Malajsii, na Filipínách a ve Velké Británii.

a ostatními hosty. Privátní rezidence Small Luxury Hotels

SLH je portfolio 520 malých nezávislých hotelů v 80 zemích. ▬

také nabízí služby malého luxusního hotelu, jako například osobního kuchaře a komorníka.

www.privateresidences.slh.com

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 35


Small Luxury Hotels

Launches Private Residences By Slh In response to the growing demand for

The move follows on the heels of other

private, independent accommodations,

luxury hotel groups like the Four Seasons

hotelier group Small Luxury Hotels of

and Relais & Chateaux, which likewise

the World has launched a collection of

launched separate booking categories for

independent villas, ski chalets and estates.

private villas and residential rentals.

The industry has seen growing demand for independent rentals among multigenerational families traveling together or those seeking private getaways that offer minimal contact with staff and outside guests. Private Residence by Small Luxury Hotels (SLH), meanwhile, offers the services of a small luxury hotel such as a private chef and concierge. Properties include villas, ski chalets, estates and yachts with 10 rooms or less. So far, the listing includes accommodations in France, Greece, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and the UK among others. SLH is a portfolio of 520 small, independent hotels in 80 countries. â–Ź www.privateresidences.slh.com 36

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Dopřejte si komfort automatického ovládání předokenních rolet ■ Bezpečný

dům

Simulace přítomnosti v domě. V případě delší nepřítomnosti se mohou rolety pohybovat, jako kdybyste byli doma. Na každý den v týdnu můžete nastavit jiný časový program. Automaticky řízené rolety s elektrickým pohonem Somfy chrání nejen před hlukem zvenčí, ale také před zloději. ■

Ochrana interiéru vašeho domu

Automatickým zapnutím sluneční automatiky je chráněn interiér vašeho domu před nežádoucími účinky UV záření a také zabráníte přehřívání interiéru.

www.somfy.cz

Komfort každý den

Jedno stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači a rolety se otevřou nebo zavřou. Zapomeňte na namáhavé manuální ovládání! ■

Efektivnější izolace

Rolety poháněné pohonem lépe zabrání nechtěnému úniku tepla. Jakmile se zešeří, rolety se automaticky stáhnou a vytvoří před okny dodatečnou tepelnou izolaci.

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 37


DITA VON TEESE pro

Dita Von Teese for Christian Louboutin

F

CHRISTIAN LOUBOUTIN

rancouzský módní návrhář Chris-

e-shopu specializovaném na evropské

tian Louboutin se pro vytvoření

spodní prádlo. Ceny se pohybují v rozmezí

exclusively from Glamuse.com, a European

nové kolekce svůdného luxus-

od 100 Eur za kalhotky do 900 Eur za ital-

lingerie e-commerce website. Prices range

skou hedvábnou róbu. ▬

from €104.90 for the knickers all the way up

ního prádla spojil s americkou burleskní

to an Italian silk robe priced at €899.90. ▬

tanečnicí, modelkou, kostýmní návrhářkou a herečkou Ditou Von Teese. Kolekci tvoří sedm kusů a nabízí podpr-

CHRISTIAN LOUBOUTIN has teamed

senku, živůtek, kimono, podvazky, kalhotky

up with American burlesque star Dita Von

a doprovodné kousky zdobené červenými

Teese on a new capsule collection.

krystaly Swarovski, černou krajkou a potiskem navrženým samotným Louboutinem. Potisk představuje rokokový styl svůd-

The seven-piece line includes a bra, bodice and suspenders, all featuring black lace and an all-over print designed by Louboutin,

ných burleskních tanečnic, francouzských

and also decorated with red Swarovski

služek, milenců zahalených v prostěradlech.

crystals.

Samozřejmě nechybí ani Louboutinovy

The print includes Rococo style scenes

slavné střevíčky s červenou podrážkou.

with sexy burlesque dancers, French maids

Kousky z limitované kolekce XXXtian

and male lovers draped in sheets, as well

(referenční email podpis Louboutina) jsou

as Louboutin’s famous red soled shoes, of

k dispozici exkluzivně na Glamuse.com,

course.

38

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

The ‘XXXtian’ pieces are available


CHARLIE SIEM JE NOVOU TVÁŘÍ ZNAČKY IS NEW FACE OF

HUGO BOSS

M

ódní návrhář Jason Wu vybral

Inez Van Lamsweerde a Vinoodh Matadin

pro reklamní kampaň HUGO

v newyorské čtvrti Chelsea.

BOSS Jaro/Léto 2014

Charlie Siem se již dříve objevil na fotogra-

osmadvacetiletého britského koncertního

fiích pro Vogue, Karla Lagerfelda, Chanel

houslistu Charlie Siema, který hraje na 300

nebo Little Black Jacket.

let staré Stradivárky v koncertních sálech

Muzikant, který studoval na univerzitách

Carnegie Hall v New Yorku nebo Royal

Eton a Cambridge, byl také tváří značek

Albert Hall v Londýně.

Dunhill a Armani Eau de Nuit. ▬

Svůj impozantní životopis si tak Charlie Siem v kategorii modeling doplnil o tuto prestižní reklamní kampaň, kterou nafotili

Twenty-eight-year-old British concert violinist Charlie Siem has been picked by Jason Wu as the new face of HUGO BOSS. The German luxury brand went for a cultured choice with their latest campaign star: Charlie Siem’s day job involves playing a 300-year-old Stradivarius at concert venues like New York’s Carnegie Hall and London’s Royal Albert Hall. Now he’s added to his impressive

Siem has previously appeared in shoots for

modeling CV with a Spring/Summer 2015

Vogue as well as in the Chanel ‘Little Black

advertising campaign for Hugo Boss shot

Jacket’ project by Karl Lagerfeld.

by Inez Van Lamsweerde and Vinoodh

The Eton and Cambridge-educated

Matadin in New York City’s Chelsea

musician has also been the face of Dunhill

district.

and the Armani Eau de Nuit fragrance. ▬

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 39


Hong Kong Restaurant Named The Best Interior Of 2014

HONGKONGSKÁ RESTAURACE

S NEJLEPŠÍM INTERIÉREM ROKU 2014

H

ongkongská Restaurace MOTT 32 navržená studiem Joyce Wang porazila v rámci Světového festivalu interiérů 2014 v Singapuru šedesát projektů. Porotci chválili

především velkou přeměnu prostoru ze suterénního skladiště v jedno z nejkrásnějších míst pro místní strávníky. Restaurace čerpá inspiraci ze své historické funkce úschovny cenných rodinných památek Číňanů. Interiér dekorují čínské propagandistické a průmyslové materiály, které zastávají funkci nábytku a světel.

A HONG KONG restaurant has been named the best interior of

Výsledný moderní průmyslový vzhled tvoří cihly, lampy umístěné v pletených kovových klecích a původní trezorové místnosti přemě-

2014 at the World Festival of Interiors in Singapore. “MOTT32” by Joyce Wang Studio beat 60 projects to win the

něné na exkluzivní kóje. Důraz je kladen na neopracované materiály

title. It was praised by the judges for its dramatic transformation

jako je beton a kov.

from a basement storage facility into one of the city’s most

„Jedná se o hongkongský projekt. Odráží minulou i současnou kulturu Hong Kongu a získání této ceny jeho unikátnost jen potvrzuje,” vysvětlil Joyce Wang. ▬

beautiful eating destinations. The restaurant takes inspiration from its heritage as a storage site for expensive Chinese heirlooms, and the décor features Chinese propaganda and industrial materials doubling as furniture and light fittings. The look is combined with a modern industrial aesthetic featuring exposed brickwork, light fittings housed in metal mesh cages and former vaults turned into exclusive booths. There is an emphasis on raw materials such as concrete and metal. “It was a Hong Kong project, it explored Hong Kong culture both past and present, which makes the project such a special one and winning this award even better,” explained Joyce Wang. ▬

40

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 41


LONDÝNSKÝ PENTHOUSE PAULA DAVIESE

NAOMI CAMPBELL A London Penthouse Owned By Interior Designer Paul Davies je novou tváří módní značky Agent Provocateur

A

partmán interiérového designéra Paula Daviese s téměř 1000 m2 zabírá celé šesté patro viktoriánského bytového domu stojícího naproti Bulgari Hotel v Knightsbridge.

Apartmán s výhledem na Hyde park má k dispozici šest ložnic, dvě ku-

has listed for over £40 million

chyně, pět salonků, knihovnu, studovnu, kino, plně vybavenou posilovnu a domácí lázně. ▬

je na prodej za 1,5 miliardy korun Overlooking Hyde Park and across the street from the Bulgari Hotel in Knightsbridge, the roughly 10,000-squarefoot penthouse occupies the entire sixth floor of a Victorian apartment building. There are six bedrooms, two kitchens, five reception rooms plus a fully-equipped gym and a spa treatment room. There are also a library room, a movie theater and a study. ▬

42

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


KÜCHENIMPRESSIONEN

Německé kuchyně se stoletou tradicí spolehlivosti a luxusu! Neradi se omezujete a proto jsou tady kuchyně Bauformat od předního evropského výrobce. Nabízíme vám doslova nekonečný výběr: stovky výchozích modulů, stovky dezénů, odstínů a povrchů, tisíce variací vašich splněných přání.

Šampión ve své třídě Ať se na kuchyně Bauformat podíváte z kterékoli strany, vždycky uvidíte jen nejmodernější světový design, aktuální a futuristické technologie ve výbavě a perfektní německou kvalitu zpracování. Společně s výhodami Oresi je to skutečný šampión ve své třídě. V této kuchyni nejste jen paní domu, jste zároveň pánem svého světa.

Exkluzivně v síti Oresi – www.oresi.cz NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 43


NAOMI CAMPBELL Ultramoderní podmořský

HOTEL WATER DISCUS The Ultramodern Underwater Hotel

D

isk ležící deset metrů pod moř-

vody. Tato dvě technická řešení zajišťují, aby hotel zůstal bezpečný i v případě poměrně

skou hladinou nabízí 21 ho-

vysoké tsunami, která by zaplavila nejbližší pobřežní oblasti.

telových pokojů sousedících

s podvodním potápěčským centrem a barem. Každý pokoj je maximálně integrován s vodním světem a nabízí překvapivě přímý a přitom bezpečný kontakt s mořskými

Hotel tvoří dva disky, jeden je umístěn pod hladinou, druhý nad ní. Tato kombinace umožňuje návštěvníkům obdivovat hlubiny oceánu a zároveň si užívat teplé podnebí. Oba disky jsou spojeny pevnými podpěrami a vertikální šachtou, jejíž součástí je výtah a schodiště. Horní paluba komplexu může být použita jako přistávací plocha pro vrtulníky, které zajišťují rychlou a pohodlnou přepravu. ▬

rostlinami a živočichy. Struktura hotelu spočívá na třech robustních podpěrách upevněných na mořském dně. Horní disk je zavěšen nad hladinou

is the new face of

AGENT PROVOCATEUR 44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


The disc, located up to 10 meters beneath

size of each disc has been adjusted to local

the surface of the sea, is composed of

conditions.

21 hotel rooms adjacent to the underwater

Safety was a top priority for both

dive centre and a bar. Each room is

designers of the structure and a team

integrated with the underwater world as

of professionals who worked out the

closely as possible, offering a surprisingly

maintenance procedures. The Water Discus

direct, yet safe contact with the local flora

complex was designed to ensure safety at

and fauna.

all times, even in the most adverse weather

The structure sits up on three sturdy legs fixed to the seabed, and the upper disc is

conditions. Transport facilities were designed not

suspended above the water surface. These

only to support logistics but also to improve

two technical solutions will ensure that

safety.

Water Discus remains safe even in the event

The upper deck of the complex, for

of a fairly high tsunami, which can normally

example, is connected to the shaft and can be

flood the nearest coastal areas.

used as a landing pad for helicopters, ensuring

Water Discus Hotels comprise two discs

a quick and convenient transport. ▬

– an underwater and above-water one. This combination will allow guests to admire the depths of the ocean while making the most of the warm climate. The two parts of the structure are connected by three solid legs and a vertical shaft containing a lift and stairway. The

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


10

NEJlepších hotelů na světě

Luxus, styl, krásu, pohodlí, originalitu, pocit jedinečnosti, výjimečnosti a mnoho dalšího nabízí lidmi nejoblíbenější hotely světa. Deset nejlepších hotelů zveřejněných renomovaným cestovatelským portálem TripAdvisor volili ti, kteří je osobně navštívili.

7

4

8 10

2 3

1 6

5

9

1

Gili Lankanfushi Maldives Ostrov Lankanfushi, Maledivy

Tento pohádkový resort byl cestovateli z celého světa zvolen jako ten nejoblíbenější hotel světa roku 2015. Gili LankanPrávě tento pohádkový resort byl cestovateli z celého světa zvolen jako nejoblíbenější hotel světa roku 2015. Gili Lankanfushi se nachází dvacet minut jízdy lodí z Malé, hlavního města Malediv, na malém korálovém ostrůvku Lankafushi. Z pevniny vedou do moře tři mola, podél kterých stojí pompézní dvoupodlažní vily. Vše je postaveno v tradičním stylu z přírodních materiálů. Součástí vil je střešní a nadvodní veranda k opalování, otevřená koupelna, přepychová sofa, dřevěné podlahy, klimatizace a společenská místnost. Naprosté soukromí nabízí Crusoe Residence dostupná pouze osobní loďkou a jedna z největších vil v oceánu, Private Reserve na ploše 1400 m2.

Nayara Hotel, Spa & Gardens La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

2

Luxusní butikový hotel a wellness Nayara leží naproti panoramatickému výhledu na sopku Arenal a je obklopený kostarickým deštným pralesem. Hotel nabízí bungalovy zařízené místními ručně tkanými textiliemi a masivním ručně vyrobeným dřevěným nábytkem. Nechybí ani vlastní terasa s vířivou vanou pro dvě osoby. Hosté hotelu Nayara si mohou objednat safari v útulku pro divoká zvířata Caño Negro nebo projížďku na koních k vodopádu Fortuna. Můžete se také vydat na pěší výlet podél řeky Celeste. Relaxovat můžete ve wellness sekci hotelu Nayara, které nabízí kávový peeling a procedury se sopečným bahnem. Restaurace s bambusovou výzdobou nabízí tři sta šedesáti stupňový výhled do zahrady a kostarickou kuchyni. Ve vinárně se podává výběr jihoamerických a španělských vín a kanapky.

46

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


3

Nayara Hotel, Spa & Gardens La Fortuna de San Carlos, Costa Rica

Shinta Mani Club nabízí krásné pokoje v khmerském stylu a zároveň poskytuje finanční prostředky pro místní komunitu. Hotel je součástí komunitního programu, který umožňuje hostům setkání s tamějšími obyvateli venkova a podporuje nadaci Shinta Mani Foundation. Je vzdálen pouze pět minut chůze od starého trhu a ulice Pub Street. Leží deset minut jízdy od letiště Siem Reap a chrámového komplexu Angkor Wat. Hotel má wellness centrum, venkovní bazén a posilovnu. Hosté mohou navštívit kurzy vaření a pro děti je zde dětský klub.

Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapešť, Maďarsko

4

Four Seasons Hotel Gresham Palace v maďarské Budapešti byl postaven v roce 1906 a kompletně renovován v roce 2004. Může se pochlubit úchvatnou polohou přímo u Řetězového mostu a jeho hosté se mohou těšit na luxusní ubytování, nekonečný bazén, posilovnu, restauraci a bar. Ve většině apartmánů najdete dvě koupelny a malý balkon s výhledem na Dunaj. Restaurace Gresham se specializuje především na pokrmy italské a maďarské kuchyně. Ve večerních hodinách zde hraje živá klasická nebo jazzová hudba.

5

Belmond Palacio Nazarenas Cusco, Peru

Belmond Palacio Nazarenas stojí v centru města Cusco, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází Muzeum předkolumbovského umění a Muzeum náboženského umění. V okolí je mimo jiné i Muzeum Inků a Ulička Hatun Rumiyoc. V jednom z padesáti pěti pokojů s osobitou výzdobou, k jejichž vybavení patří minibar zdarma, se budete cítit jako doma. Bezplatné připojení k internetu vám zajistí spojení se světem a televize, která nabízí satelitní kanály, dobrou zábavu.

Cocoa Island by COMO Maledivy

6

Cocoa Island Maldives nabízí luxusní ubytování na soukromém pobřeží ostrova Kaafu na atolu Jižní Male. Poskytuje vynikající lázeňské procedury, dva útesy pro soukromé potápění a nekonečný bazén. Elegantní klimatizované apartmány a vily inspirované tzv. Dhoni (místní rybářský člun) mají krásný výhled na průzračný oceán.

7

Hotel Alpin Spa Tuxerhof Tux, Rakousko

Čtyřhvězdičkový superior Tuxerhof se nachází v nadmořské výšce tisíc tři sta metrů vedle lanovky do lyžařského areálu Zillertal a sedm kilometrů od ledovce Hintertux. Nabízí rozsáhlé wellness centrum s krytým bazénem a restauraci, která připravuje bohaté snídaně formou bufetu s širokým výběrem pokrmů tyrolské a mezinárodní kuchyně. Hotel zajišťuje celou řadu letních a zimních aktivit, jako jsou pěší túry s průvodcem nebo výlety na horském kole a na lyžích.

Al Maha Dubai, Spojené arabské emiráty

8

Pouštní resort Al Maha leží přibližně čtyřicet pět minut jízdy autem z centra Dubaje a letiště Dubai International Airport. Vstupem do luxusního resortu Al Maha, který se nachází v přírodní rezervaci Dubai Desert Conservation Reserve, se hosté odloučí od rušného dění velkoměsta a ocitnou se v oáze panenských míst a tradic. Unikátním zážitkem je pro hosty setkání s nedotčenou pouštní přírodou i vřelá pohostinnost.

9

St. Hubertus Hotel Gramado, Brazilie

Půvabný Hotel St. Hubertus s bezplatným internetovým připojením a malebnými výhledy je situován v kopcovité krajině u jezera Lago Negro a turistických stezek ve městě Gramado. Poskytuje ubytování v útulných pokojích a apartmánech s klasickými parketami, bílými tkanými textiliemi, klimatizací, televizorem a výhledem do okolní zelené krajiny. Hotel nabízí posilovnu, vyhřívaný bazén s vodopádem a masáže. K dispozici je knihovna s krbem.

Tambo del Inka Dubai, Spojené arabské emiráty

10

Tento luxusní hotel vyniká úžasnou polohou, kterou je Posvátné údolí Inků. Jako jediný hotel ve městečku Urubamba se může pochlubit vlastní železniční zastávkou na trati k Machu Picchu. Elegantní pokoje zdobí látky tkané místními obyvateli a typický design. Každý pokoj má vlastní balkon s výhledem na okolní přírodu a exkluzivní mramorovou koupelnu. K dispozici je také televizor a připojení pro iPod. Hotel má bazén a lázně. V restauraci Hawa se podávají vynikající pokrmy andské kuchyně připravené z domácích bio surovin.

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 47


Exkluzivní bydlení v sousedství Pražského hradu Exclusive housing in the vicinity of Prague Castle

48

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

info@svoboda-williams.com + 420 724 551 238


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 50

110

138

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 49


Luxusní byt Pařížská

Luxury apartment Pařížská

Prodej / Praha1/ 5+kk / interiér 165m2 + 40m2 terasa

Sale / Prague 1 / 5+kk / interior 165m2 + 40m2 terrace

Luxusní byt v nadčasovém designu v té nejlukrativnější ulici Prahy - Pařížské. Dům je po kompletní rekonstrukci s reprezentativními společnými prostory a výtahem na patře. Bydlete v designovém bytě s privátní terasou o velikosti 40m2. Byt je dispozičně řešen jako 5+kk. Je zde prostorná hala, z které se vstupuje do obývacího pokoje spojeného s kuchyňskou linkou a jídelním koutem a dále do ložnic a pracovny. Byt má okna orientovaná jak do klidné ulice, tak do upraveného vnitrobloku, kam je orientovaná i prostorná terasa s příjemným posezením. Koupelna má značkovou sanitu, obložení v mramoru a podlahové vytápění. Luxusní lokalita nabízí obchody se zahraničním zbožím, delikatesní restaurace a populární bary. V pěší dostupnosti je park Letenské sady.

Luxury apartment with timeless design in the most exclusive street of Prague - Pařížská street. The apartment building was recently reconstructed to a high standard. Property has representative common areas of the building and a lift goes direct to the floor. Exclusive apartment has a spacious private terrace - 40 m2. The layout of the apartment is 5+kk. There is a spacious hallway that leads into the living room connected with a kitchen and a dining room, every bedroom has separate entrance. The windows of the apartment are oriented to the Pařížská street and well kept courtyard. Bathrooms have high standard sanitary eqiupment, marble tiling and floor heating. Luxury residential area is famous for shopping, gourmet restaurants and bars. Within walking distance located park “Letenské sady”.

Exkluzivně Cena / Price na vyžádání / on request 50

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


www.ytpi.cz

Luxusní byt Charvátova

Luxury apartment Charvátova

Prodej / Praha 1 / 3+kk / 85m2 + terasa 24m2

Sale / Prague 1 / 3+kk + 2 bathrooms / 111 m2

Luxusní byt na prodej v centru Prahy se nachází v krásném moderním domě z první poloviny 20. století s výhledem na pohybující sochu Jana Kafky od Davida Černého. Luxusně zrekonstruovaný byt o dispozici 3+kk je řešen velmi prakticky s terasou a balkónem. Ložnice a obytný prostor s kuchyní jsou orientovány na západní stranu. Pracovna s východní orientací má krásný kruhový balkón. Dvě koupelny, jedna s vanou a druhá se sprchovým koutem, jsou přístupné ze vstupní chodby s vestavěnou skříní. Lokalita je v samém srdci Prahy 1 a nabízí skvělou občanskou vybavenost. Obchodní centrum hned u domu a mnoho možností kulturního vyžití.

Luxury apartment in the center is located in a beautiful functionalist building from the first half of the 20th century with the view of the Palace Chicago and the moving statue of Jan Kafka by David Černý. The luxuriously renovated apartment 3+kk is designed very practically with a terrace and a balcony. The bedroom, the living room and the kitchen are oriented to the west side. The office with eastern orientation has the beautiful balcony. Two bathrooms, one with a bathtub and one with a shower, are accessible from the entrance hall with a wardrobe. The location is in the heart of Prague 1 and offers an excellent amenities – a shopping center next to the house and many cultural opportunities.

Exkluzivně Cena / Price 12.000.000 Kč

Mgr. Olena Yakubovych, MBA

T: +420 224 282 506 info@ytpi.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 51


NADSTANDARDNÍ BYT, PRAHA 2 – VINOHRADY CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Představujeme vám nadstandardně řešený mezonetový byt o dispozici 4+kk s terasou s dech beroucím výhledem na exkluzivní pražské adrese. Nadstandardní byt v 6.podlaží o  výměře 127 m² nabízí v  přízemí obývací pokoj s  kuchyňským koutem, koupelnu, šatnu a  dva separátní pokoje. V  patře mezonetu se nachází pracovna, koupelna a  prostorná terasa o  ploše 33 m², která vám poskytne fascinující výhled na Prahu i dokonalé soukromí. Standardem jsou kvalitní podlahy, bezpečností dveře a EZS. O exkluzivitě lokality vypovídá nejen pěší dostupnost Václavského náměstí, ale i přítomnost veškeré potřebné občanské vybavenosti v okolí. Prodej | Byt 4+kk | Praha 2 | Podlahová plocha 127 m 2 | Terasa 33 m 2 Welcome to the luxuriously designed duplex four room apartment with a  terrace with breath taking view of Prague. Tastefully furnished apartment on the 6th floor with a total area of 127 m² in the ground floor offers a spacious living room, kitchen, bathroom, dressing room and two separate rooms. In the floor you pass the workroom, bathroom and entrance door to a  spacious terrace with an area of 33 m² and stunning view of the city centre. The exclusivity of this location highlights not only a walking distance of Wenceslas Square but also the availability of all necessary amenities nearby. Sale | Four bedroom apartment | Prague 2 | Floor area 127 m 2 | Terrace 33 m 2

Unique service for buyers, caring service for sellers, one-stop-shop service for developers. 52

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


EXKLUZIVNÍ DVOUPODLAŽNÍ BYT – PRAHA 5 16 500 000 CZK

Exkluzivní bydlení ve dvoupodlažním bytě 4+kk nabízí rezidenční komplex v Mošnově ulici. Slunný byt o velikosti 160 m² se dvěma terasami je situován ve 2. a 3. podlaží novostavby s působivým výhledem do přilehlé zahrady a na střechy okolní zástavby v klidné lokalitě Prahy 5. Kompozici 3. podlaží tvoří velkorysý obývací pokoj, kuchyňská část, toaleta, technická místnost a  prostorná, 25 metrová terasa. Spodní podlaží nabízí 3 ložnice, koupelnu, separátní toaletu, 2 šatny a terasu. K bytu náleží garážové stání. Dům je opatřen kamerovým systémem a stálou bezpečnostní linkou. Prodej | Byt 4+kk | Praha 5 | Podlahová plocha 160 m 2 | Terasa 2×25 m 2 Exclusive living in a two-storey apartment 4 + kitchenette offers this premium residential complex in Mošnová Street. This sunny apartment of 160 m² with two terraces is located on the 2 nd and 3 rd floor of a new building with impressive views of the roofs of the surrounding buildings in a quiet area of Prague 5. In the 3 rd floor opens a generous living room that merges into the kitchen area, the uniqueness highlights a spacious terrace. Composition of the nether floor consists of 3 bedrooms, bathroom, separate toilet, 2 cloakrooms and second terrace. To the apartment belongs also a garage. The house is equipped with a camera system and a permanent security line. Sale | Four bedroom apartment | Prague 5 | Floor area 160 m 2 | Terrace 2×25 m 2

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 53


JEDINEČNÉ BYDLENÍ V DOMĚ 3+KK – PRAHA 1 21 400 000 CZK

Unikátní příležitost koupě bytu v centru Prahy v blízkosti Národní třídy. Staňte se majitelem klidného bydlení bez ruchu velkoměsta a přitom přímo uprostřed něj. Byt, nacházející se v samostatném objektu rodinného domu, je novostavba kompletně zařízená nábytkem připravená k  okamžitému nastěhování. Obytná plocha 127 m² je rozdělena do dvou nadzemních podlaží. První patro disponuje obývacím pokojem s  kuchyní a  jídelnou, koupelnou, šatnou a  technickou místností. Ve druhém poschodí se nachází ložnice, pracovna, koupelna a  galerie, ze které je přístupná terasa o výměře 26 m 2. Dům je nadstandardně zajištěn bezpečnostními prvky. Prodej | Byt 3+kk | Praha 1 | Podlahová plocha 127 m 2 | Terasa 26 m 2 A unique opportunity to purchase an apartment in the city centre. Become an owner of a quiet living free from the city traffic but even so in the middle of it. The apartment, located in a separate building of a detached house is a new fully furnished building which is ready for immediate move in. Living area of 127 m² is divided into two floors. The first is composed of a spacious living room with kitchen with dining room, bathroom, cloakroom and utility room. The second floor disposes of bedroom, workroom, bathroom and toilet. Part of the floor consists of a gallery with an access to the terrace area of 26 m2. The house is completely secured with all safety devices. Sale | Three bedroom house | Prague 1 | Floor area 127 m 2 | Terrace 26 m 2

Unique service for buyers, caring service for sellers, one-stop-shop service for developers. 54

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


MODERNÍ RODINNÝ DŮM – PRAHA 10 | 40 600 000 CZK

Moderní designový rodinný dům se nachází v příjemné klidné vilkové zástavbě. Dům je moderně vybaven i po technické stránce, tak aby byl co nejvíce bezúdržbový. Ve svých dvou podlažích nabízí hezky prosvětlený otevřený prostor kuchyně, jídelního prostoru a obývacího pokoje s přímým vstupem na terasu. Dále se zde nachází ložnice s vlastní šatnou a koupelnou. V patře je hala s knihovnou, z níž se vchází do dvou prostorných ložnic s  vlastními koupelnami, šatnami a  vstupy na jihozápadně orientovanou terasu s  výhledem do zahrady. Dům disponuje garáží pro 4 automobily. Prodej | Vila 5+1 | Praha 10 | Užitná plocha domu 408 m 2 | Pozemek 1 096 m 2 Modern, newly built family house set in a quiet residential area of Prague 10. The house excels in quality materials and is modernly technically equipped, so that was the most maintenance free. Two-story design villa offers open-plan living room, kitchen and dining area with direct access to the terrace. There is also bedroom with walk-in-closet and own bathroom. Upstairs there are 2 bedrooms with walk-in-closets and own bathrooms. There is direct access to the spacious terrace from the both bedrooms. There is a spacious garage for 4 cars. Sale | Villa 5+1 | Prague 10 | Total living area 408 m 2 | Land 1 096 m 2

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 55


PENTHOUSE S TERASOU – PRAHA 1 27 245 000 CZK

Zcela nový, čtyřpokojový mezonetový penthouse o celkové ploše 214 m 2 se nachází v  ojedinělém projektu v  historickém centru Prahy na Petrském náměstí. Je situován v nejvyšších patrech kompletně zrekonstruovaného secesního domu. Kompozici bytu tvoří velký otevřený prostor obývacího pokoje, jídelna a kuchyně, dvě ložnice s koupelnou nebo šatnou. Ve výbavě bytu je podlahové vytápění, klimatizace, instalace inteligentního systému ovládání bytu nebo venkovní whirlpool na velkorysé střešní terase s  výhledem na starou Prahu. V  ceně bytu je garážové stání v  atriu budovy a  skladovací prostor v  suterénu. Panoramatický výtah spojuje přízemí budovy s podlažím bytu. Prodej | Byt 4+kk | Praha 1 | Podlahová plocha 152 m 2 | Terasa 62 m 2 A completely new, four room maisonette apartment with a total area of 214 m 2 included as a part of a unique project in the historical centre of Prague on Petrske Square. It is situated on the top floor of a building completely redone in an Art Nouveau style. The composition of the apartment is created by the open plan of the living room, dining room, and kitchen, two bedrooms with bathroom or walk-in closet. The apartment is equipped with floor heating, air conditioning, an intelligent system of the apartment control and with outdoor whirlpool on an amazing and enormous rooftop terrace with a view of old Prague. Included in the price is one spot in the garage and a storage room in the basement. A panoramic elevator connects the ground floor with the apartment. Sale | Four room apartment | Prague 1 | Floor area 152 m 2 | Terrace 62 m 2

Unique service for buyers, caring service for sellers, one-stop-shop service for developers. 56

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PENTHOUSE S TERASOU – PRAHA 1 36 667 500 CZK

Zcela nový, pětipokojový mezonetový penthouse o celkové ploše 286  m 2 se nachází v  ojedinělém projektu v  historickém centru Prahy na Petrském náměstí. Je  situován v  nejvyšších patrech kompletně zrekonstruovaného secesního domu. Kompozici bytu tvoří velký otevřený prostor obývacího pokoje, jídelny a  kuchyně, hlavní ložnice s  šatnou a  koupelnou, další dvě ložnice, koupelna, pracovna a  samostatné WC. Ve výbavě bytu je podlahové vytápění, klimatizace, instalace inteligentního systému ovládání bytu a  venkovní whirlpool na velkorysé střešní terase s  výhledem na starou Prahu. V  ceně bytu jsou dvě garážová stání v  atriu budovy a dva skladovací prostory v suterénu. Panoramatický výtah spojuje přízemí budovy s podlažím bytu. Prodej | Byt 5+kk | Praha 1 | Podlahová plocha 189 m 2 | Terasa 97 m 2 A completely new, five room maisonette apartment with a total area of 286 m 2 included as a part of a unique project in the historical centre of Prague on Petrské náměstí. It is situated on the top floor of a  building completely redone in an Art Nouveau style. The composition of the apartment is created by the open plan of the living room, dining room, and kitchen, master bedroom with its own bathroom and walkin closet, two other bedrooms, bathroom, study and a  separated toilet. The apartment is equipped with floor heating, air conditioning, an intelligent system of the apartment control and with outdoor whirlpool on an amazing and enormous rooftop terrace with a  view of old Prague.  Included in the price are two spots in the garage and two storage rooms in the basement. A  panoramic elevator connects the ground floor with the apartment. Sale | Five room apartment | Prague 1 | Floor area 189 m 2 | Terrace 97 m 2

Pařížská 1 | Prague 1 | T: +420 739 023 111 | E: info@astenproperty.com | www.astenproperty.com | Official Partner of SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 57


58

|

ESTATE

SATPO_Estate-05_230x280.indd 1

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

14.4.2015 14:31:08


SATPO_Estate-05_230x280.indd 2

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 59

14.4.2015 14:31:57


RE/MAX Reality Plus+ Jankovcova 1037/49, Classic 7, 170 00 Praha 7

Prodej bytu 4+kk s garážovým stáním, Vinohrady – Lublaňská ul. Velmi dobře dispozičně řešený byt 4+kk, OV, 124 m2 s garážovým stáním, v 6. patře novostavby z roku 2005, ul. Lublaňská, Vinohrady. Byt velmi dobře dispozičně řešený se 2 koupelnami (1× vstupní chodba s vanou, sprchovým koutem a wc, 1× v ložnici se sprchovým koutem a wc). Kuchyň vč. spotřebičů (myčka, horkovzdušná trouba, vest. lednice a mrazák), a komora. Obývací pokoj a ložnice na SZ, pokoje na J a JV. ZŠ a MŠ v docházkové vzdálenosti. MHD - v blízkosti tram - zastávka Zvonařka, skvělá dostupnost autem - výjezd na ul. Legerova. Velmi nízké poplatky - 3 900 Kč měsíčně.

Cena: 11 250 000 Kč vč. provize Makléř: Aleš Huk, tel. 725 293 494, e-mail: ales.huk@re-max.cz Více informací na www.remax-czech.cz / For more information visit www.remax-czech.cz / Более подробная информация на www.remax-czech.cz

60

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Rezidence U Roháčových kasáren Praha 10

23 bytů, 4 studia a 3 přízemní nebytové prostory podzemní garážová stání a sklepy škola a školka několik desítek metrů k nastěhování prosinec 2015

606 723 723

www.akroreal.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 61


%\WÏQHER%\WÏ

$SDUWPHQWRU$SDUWPHQW

1£GKHUQ¿ KLVWRULFN¿ GıP SRVWDYHQ¿ URNX GRFKRYDQ¿ VW\O V KLVWRULFN¿PL SUYN\ H[WHULHU LQWHULHU QRY¿ Y¿WDKȐ MH VLWXRY£QXQHMYÝWģ¯KRDQHMNU£VQÝMģ¯KR3UDŀVN«KRSDUNX6WURPRYNDNWHU¿Y\]¿Y£NURGLQQ¿PSURFK£]N£PDVSRUWRYQ¯PX Y\ŀLW¯%\W\MVRXNSURGHMLYHVWDQGDUGXȊUHDG\WRȴQLVKȋDPRŀQRVW¯QRY«PXPDMLWHOLQDE¯GQRXWGRNRQÏHQ¯LQWHULHUXVQDģ¯P GHVLJQHUHP D DUFKLWHNWHP 0RŀQRVW WHUDV\ GR YQLWUREORNX 'ıP MH ]DEH]SHÏHQ PRGHUQ¯P ]DEH]SHÏRYDF¯P V\VW«PHP 9 RNRO¯ MH YHģNHU£ REÏDQVN£ Y\EDYHQRVW 9HONRX Y¿KRGRX MH VNYÝO£GRSUDYQ¯GRVWXSQRVW

%HDXWLIXOKLVWRULFKRXVHEXLOWLQSUHVHUYHGVW\OHKLVWRULFIHDWXUHV H[WHULRULQWHULRUQHZHOHYDWRUȐ LVVLWXDWHGIURQW RI WKH PRVW EHDXWLIXO DQG ELJJHVW 3UDJXH SDUN 6WURPRYND ZKLFKEHFNRQV\RXIRUDIDPLO\ZDON7KLVDSDUWPHQWVDUHIRU VDOHLQWKHVWDQGDUGȊUHDG\WRȴQLVKȋDQGZHR΍HUWRWKHQHZ RZQHUWKHRSSRUWXQLW\WRȴQLVKWKHLQWHULRUZLWKRXUGHVLJQHU DQGDUFKLWHFW3RVVLELOLW\WHUUDFHLQWKHFRXUW\DUG7KHKRXVH LVVHFXUHGE\PHDQVRIDPRGHUQVHFXULW\V\VWHP7KHUHDUH DOOQHFHVVDU\FRPPXQLW\DQGSXEOLFIDFLOLWLHVLQWKHVXUURXQGLQJV$QRWKHUJUHDWDGYDQWDJHLVJUHDWWUDQVSRUWDYDLODELOLW\

3URGHM|E\W|5HI35*|P|.Ï

6DOH|$SDUWPHQW|5HI35*|6T0|&=.

3URGHM|E\W|5HI35*|P|.Ï

6DOH|$SDUWPHQW |5HI35*|6T0|&=.

3ODWLQLXP5LYLHUD1DG.U£ORYVNRXRERURX3UDKDÎHVN£UHSXEOLNDLYD#SODWLQLXPULYLHUDFRPZZZSODWLQLXPULYLHUDFRP

62

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Vila Caprice

Villa Caprice

1HMNU£VQÝMģ¯Ï£VW)UDQFRX]VN«ULYL«U\.URNRG0RQDND-HGHQ ] SRVOHGQ¯FK SR]HPNı QD SODQLQÝ 5RTXHEUXQH &DS0DUWLQ QDNWHU«PMHSRVWDYHQDYLODRP6Y\XŀLW¯PUH]LGHQÏQ¯ Ȍ&26ȊRPE\OYHVSROXSU£FLVPH]LQ£URGQ¯PDUFKLWHN WRQLFN¿P DWHOL«UHP :Ζ//0277( $VVRFL«V Y\SUDFRY£Q DUFKL WHNWRQLFN¿SURMHNWNWHU¿SěHGSRNO£GDOGHPROLFLH[LVWXM¯F¯YLO\D SRVWDYHQ¯QRY«YLO\RPVED]«QHPDDŀSDUNRYDF¯PL P¯VW\YWHU«QXRVD]HQ«PVWURP\9U£PFLVWDYHEQ¯KRě¯]HQ¯ NG\ŀ£GRVWRVWDYHEQ¯SRYROHQ¯E\ODSRG£QDYOHGQXVH GQH EěH]QD NRPLVH 6LWHV GX 9DXFOXVH HW GHV $OSHV 0DULWLPHVY\M£GěLODSR]LWLYQÝNY¿ģHXYHGHQ«PXSURMHNWX3R YROHQ¯GHPROLFHDVWDYHEQ¯SRYROHQ¯Y\GDQ«GQHSURVLQFH MHSODWQ«DQHG£VHMLŀRGYRODWQHERSR]DVWDYLW

0RVW EHDXWLIXO SDUW RI )UHQFK ULYLHUD 6WHS E\ 0RQDFR 2QH WKHODVWDUHDRQWKH5RTXHEUXQH&DS0DUWLQSODLQZLWKDYLOOD RI P $Q DUFKLWHFWXUDO SURMHFW ZDV FUHDWHG PDNLQJ XVH RIWKHȊ&26ȋRIPDQGFROODERUDWLQJZLWKWKHLQWHUQDWLR QDODUFKLWHFWXUDODWHOLHU:Ζ//0277($VVRFL«V$GHPROLWLRQRI WKHH[LVWLQJYLOODZDVVXSSRVHGIROORZHGE\DFRQVWUXFWLRQRI DQHZPKRXVHZLWKDSRRODQGRUSDUNLQJSODFHVLQ WKH DUHD SODQWHG ZLWK WUHHV 7KH EXLOGLQJ SHUPLW DSSOLFDWLRQ KDGEHHQPDGHLQ-DQXDU\8QGHUWKHEXLOGLQJSHUPLVVL RQSURFHHGLQJVWKH6LWHVGX9DXFOXVHHWGHV$OSHV0DULWLPHV FRPPLWWHHGHFODUHGSHUPLVVLRQRIWKHDERYHSURMHFWLQ0DUFK %RWKWKHGHPROLWLRQDQGEXLOGLQJSHUPLWVLVVXHGLQ 'HFHPEHUDUHYDOLGZLWKRXWDQ\SRVVLELOLW\WRZLWK GUDZRUVXVSHQG

&HQDQDSRŀ£G£Q¯ 5HI5&0

Price on request 5HI5&0

3ODWLQLXP5LYLHUD1DG.U£ORYVNRXRERURX3UDKDÎHVN£UHSXEOLNDLYD#SODWLQLXPULYLHUDFRPZZZSODWLQLXPULYLHUDFRP

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 63


PENTHOUSE V NEJVYŠŠÍM PATŘE MRAKODRAPU ELIŠKA

Exkuzivně k prodeji | 25. NP v nejvyšším bytovém domě v ČR | Praha 9 - Vysočany | 315 m2 + 80 m2 | 3 garážová stání | cena na vyžádání Loftový byt , skutečný unikát na realitním trhu, celé nejvyšší podlaží mrakodrapu Rezidence Eliška. Interiér navrhlo studio AI-DESIGN světoznámé architektky Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Představte si nadčasové bydlení bez limitů a kompromisů. Zhlížejte a rozhlížejte se po Praze ze tří teras, které jsou přístupné z každého pokoje i z jedné ze tří koupelen. Velkorysý obytný prostor s kuchyní, jídelnou a sluneční terasou v sobě kombinuje doslovně teplo rodinného krbu s místem pro setkávání s Vašimi přáteli či obchodními partnery. Připravujeme pro Vás chytrý byt. Ať už hovoříme o klimatizaci, podlahovém vytápění, zastínění oken vnějšími žaluziemi, intenzitě a tónu vnitřního osvětlení, kamerovém zabezpečovacím systému, či přehrávání hudby v jednotlivých místnostech – s tím vším si hravě poradíte díky inteligentnímu systému řízení domácnosti a budete se v novém bytě cítit pohodlně a bezpečně. Unique loft apartment on the rooftop of Eliška Residency, which is the highest residential building in the Czech Republic. Smart interior by studio AI-DESIGN owned by well-known architects Eva Jiřičná and Petr Vágner. Timeless living without any compromise above the city with great views from three terraces. This apartment consists of 4 bedrooms, 3 bathrooms, 1 large living room with kitchen, dining space, lobby and fireplace and utility rooms. Modern building with nonstop reception, restaurant and fitness in the ground floor. 3 parking spaces in the garage. Price upon request. 64

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

info@rezidenceeliska.cz

|

BEST PROPERTIES

www.rezidenceeliska.cz

+420 777 731 703


KOMFORTNÍ BYT VE 22. NP MRAKODRAPU ELIŠKA

4+kk lodžií | 119 m2 + 16 m2 | 2 garážová stání | 7 990 000 Prodej ideálně řešeného bytu v nejvyšším bytovém domě Rezidence Eliška, zkolaudovaném na konci roku 2013. Velká vstupní hala s nonstop recepcí, vlastní fintess centrum, kavárna s terasou, cyklostezka. Panoramatický výhled na Prahu z každé místnosti, velkoryse řešený obytný prostor s prosklenou lodžií, 2 ložnice, 2 luxusně vybavené koupelny, pracovna, dostatek úložného prostoru. Moderní a dostupné bydlení v širším centru Prahy. 3 bedroom apartment 119 m2, enclosed balcony 16 m2, 2 garage parking spaces, cellar. 22nd floor of the Czech highest residential building named Eliška offering great views. 2 Bathrooms, changing room, closet and utility room for washing machine. High standard inside the apartments and in the whole building – nonstop reception, restaurant and fitness center in the ground floor. Close to Prague center by Metro nearby.

info@rezidenceeliska.cz

www.rezidenceeliska.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 65

+420 777 731 703


9HONRPHWU“«Q™E\WNNÄ7P2VH]LPQ™]DKUDGRX3UDKDn5DGOLFH 3URGHM OX[XVQ™KR MHGLQHÎQ—KR E\WX NN P VH WÖHPL WHUDVDPL P D ]LPQ™ ]DKUDGRX P Y SRVOHGQ™P SDWÖH QRY—KR UHVLGHQÎQ™KR SURMHNWX 7HQWR YHONRU\VH ÖH¨HQÙ E\W QDE™]™ QDGVWDQGDUGQ™ Y\EDYHQ™ Y SRGREÐ RGKOXÎQÐQ—KR YÙWDKX QD ÎLSRYRX NDUWX YHGRXF™S֙PRGRE\WX]DP\NDWHOQ“JDU“«SURYR]\Y¨HMH]DML¨WÐQRDODUPHPDEH]SHÎQRVWQ™PLGYHÖPL9E\WÐMHS֙SUDYDQDNUE VDXQXDYHQNRYQ™-DFX]]LMH]GHSRGODKRY—Y\W“SÐQ™]Q5(+$8RNQD]Q$FWXDOVYHQNRYQ™PL«DOX]LHPL3ÖLSUDYHQ—MVRXUR]YRG\ QDNU“VQ—DQHWUDGLÎQ™RVYÐWOHQ™E\WX3RKOHG]RNHQQDE™]™Q“GKHUQÙYÙKOHGQDSDQRUDPD3UDK\/RNDOLWDMHNOLGQ“QDGRVDKPHWUD Q“NXSQ™KRFHQWUD¨NROD¨NROHN9EO™]NRVWLMHWDN—VSRUWRYQ™DUH“OÎL3URNRSVN—ŸGRO™%\WMH]NRODXGRY“QSURGHMYHVWDYX6KHOO &RUH 0R«QRVWGRNRQÎHQ™LQWHUL—UXQDS֓Q™]“MHPFH

/DUJHDSDUWPHQWNNWKUHHWHUUDFHVVTPZLWKDZLQWHUJDUGHQ3UDJXHn5DGOLFH 6DOHV RI OX[XU\ XQLTXH DSDUWPHQW NN VTP ZLWK WKUHH WHUUDFHV VTP DQG D ZLQWHU JDUGHQ VTP RQ WKH WRS IORRU RI D QHZ UHVLGHQWLDO SURMHFW 7KLV JHQHURXVO\ GHVLJQHG DSDUWPHQW RIIHUV VXSHULRU DPHQLWLHV n HOHYDWRU ZLWK WKH VPDUW FDUG OHDGLQJ GLUHFWO\WRWKHDSDUWPHQWJDUDJHIRUFDUVDOODUHDVDUHVHFXUHGE\VHFXULW\DODUPDQGVHFXULW\GRRUV7KHDSDUWPHQWLVSUHEXLOW IRU WKH ILUHSODFH VDXQD DQ RXWGRRU -DFX]]L RU XQXVXDO IODW OLJKWLQJ 7KHUH DUH D TXDOLW\ ZLQGRZV $FWXDO IORRU KHDWLQJ 5(+$8 7KLVJUHDWOX[XU\DSDUWPHQWRIIHUVSDQRUDPLFYLHZRI3UDJXH$TXLHWORFDWLRQFORVHWRWKHVXEZD\VKRSSLQJFHQWHUVVFKRROVDQG NLQGHUJDUWHQV1HUE\LVDOVRDVSRUWVNRPSOH[RU3URNRSVN—9DOOH\7KHDSDUWPHQWLVDSSURYHGIRUVDOHLQWKHFRQGLWLRQRI6KHOO &RUH 7KHLQWHULRUFDQEHFRPSOHWHGDWWKHEX\HUjVUHTXHVW

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 66

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


1RYÙE\WRYÙSURMHNWYHIXQNFLRQDOLVWLFN—PGRPÐQD1RY—PPÐVWÐ3UDKD 1DE™]™PH OX[XVQ™ E\W\ Y QRYÐ NRPSOHWQÐ UHNRQVWUXRYDQ—P VHGPLSRGOD«Q™P GRPÐ VH VW“ORX UHFHSF™ D SRG]HPQ™PL JDU“«HPL 7HQWR YHONRU\VÙSURMHNWY]QLN“Y«“GDQ—ORNDOLWÐQHGDOHNR.DUORYDQ“PÐVW™nQDSUD«VN—P1RY—PPÐVWÐnMHQS“UPLQXWSШN\RG9OWDYVN—KR Q“EÖH«™ ÎL 9“FODYVN—KR QHER 6WDURPÐVWVN—KR Q“PÐVW™ =“MHPF×P R NYDOLWQ™ E\GOHQ™ MH N GLVSR]LFL PRGHUQ™FK QDGVWDQGDUGQÐ Y\EDYHQÙFK E\WRYÙFK MHGQRWHN Y GLVSR]LF™FK RG NN D« SR NN V WHUDVDPL .H ND«G—PX E\WX SDW֙ L VNOHS D SRG]HPQ™ SDUNLQJ 3UR Q“URÎQ—MVRXSÖLSUDYHQDGYÐXVWRXSHQ“KRUQ™SDWUDGRPXVRULJLQ“OQ™PLOX[XVQ™PLSURVWRUQÙPLE\W\VYHONÙPLWHUDVDPLDYÙKOHGHPQD SUD«VN—SDQRUDPD1RYRPÐVWVNRXUDGQLFLD3UD«VNÙKUDG

1HZ5HVLGHQWLDO3URMHFWLQWKH)XQFWLRQDOLVW%XLOGLQJLQDKLVWRULFDO3UDJXH1HZ7RZQ :HDUHGHOLJKWHGWRRIIHU\RXIRU\RXUFKRLFHWKHYDULHW\RIOX[XU\DSDUWPHQWVLQDQHZO\FRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHGIORRU3UDJXH KRXVHZLWKWKHUHFHSWLRQDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KLVJHQHURXVKRXVLQJSURMHFWLVORFDWHGLQDGHVLUDEOHORFDWLRQQHDUWKH&KDUOHV 6TXDUHn3UDJXH1HZ7RZQnMXVWDIHZPLQXWHVZDONIURPWKH9OWDYDULYHUVLGH:HQFHVODVVTRUIDPRXV2OG7RZQ6TXDUH)RUWKRVH LQWHUHVWHGLQDKLJKTXDOLW\KRXVLQJWKHUHDUHPRGHUQOX[XULRXVO\HTXLSSHGDSDUWPHQWVDYDLODEOHnIURPNNWRNNZLWKWHUUDFHV (DFKDSDUWPHQWLVFRPSOHWHGZLWKDFHOODUDQGXQGHUJURXQGSDUNLQJ)RUFOLHQWVLQWHUHVWHGLQH[FOXVLYHRIIHUVWKHUHDUHWZRUHFHVVHG XSSHUIORRUVRIWKHKRXVHZLWKVSDFLRXVVPDUWKRPHVW\OHDSDUWPHQWVZLWKODUJHWHUUDFHVRYHUORRNLQJWKHSDQRUDPDRI3UDJXH1HZ 7RZQ+DOODQG3UDJXH&DVWOH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 67


3URGHMH[NOXVLYQ™EDURNQ™XVHGORVWL.D]DQND SR]HPHNP2 3UDKDn7URMD 1DE™]™PHSURGHMS×YRGQ™KRKRVSRG“ÖVWY™VYLQLF™NWHU—E\OR]UHNRQVWUXRY“QRYOHWHFKQDRE\WQ—VWDYHQ™9OHWHFKSDN E\O\LQWHUL—U\ÖHPHVOQÐYHOLFHG×NODGQÐPRGHUQL]RY“Q\ VRKOHGHPQDSDP“WNRYÙFKDUDNWHUREMHNWX WDN—]DKUDGD]™VNDODVRXÎDVQRX SDUNRYRXŸSUDYX.D]DQND X«SOP DNWX“OQÐVORX«™NUHSUH]HQWDWLYQ™PnDGPLQLVWUDWLYQ™PŸÎHO×PDOHMHPR«Q“ŸSUDYDSUR E\GOHQ™3֙]HP™XVHGORVWL FHONHPP™VWQRVW™DÄVRFL“OQ™]D֙]HQ™ MHYHOLFH]DM™PDY—G™N\NOHQXWÙPVWURS×PM“GUHPGLVSR]LFHSUYQ™KR SDWUD FHONHPP™VWQRVW™NXFK\ÔNDDÄVRFL“OQ™]D֙]HQ™ MHYHON“VFKRGL¨ªRY“KDODXPR«ÔXM™F™SURSRMHQ™GRERÎQ™FKSRGNURYQ™FK SURVWRUYHGUXK—PSDWÖHMVRXGDO¨™SRGNURYQ™P™VWQRVWLVNRXSHOQRX

6DOHRIDQH[FOXVLYHEDURTXHPDQRU.D]DQND SORWVTP 3UDJXHn7URMD :HVHOODQRULJLQDOKRPHVWHDGZLWKDYLQH\DUGZKLFKZDVUHFRQVWUXFWHGLQWKH\HDUVLQWRDUHVLGHQWLDOEXLOGLQJ7KHLQWHULRUV ZHUH YHU\ FDUHIXOO\ PRGHUQL]HG LQ WKH \HDUV ZLWK UHVSHFW WR WKH FXOWXUDO KHULWDJH RI WKH EXLOGLQJ DQG WKH JDUGHQ JRW LWV FRQWHPSRUDU\ORRN.D]DQND IORRUDUHDRIVTP LVFXUUHQWO\XVHGIRUUHSUHVHQWDWLYHnDGPLQLVWUDWLYHSXUSRVHVEXWLWjVSRVVLEOHWR XVHLWIRUOLYLQJ*URXQGIORRU WRWDORIURRPVDQGEDWKURRPV LVYHU\LQWHUHVWLQJEHFDXVHRIWKHYDXOWHGFHLOLQJVWKHFRUHRIWKHOD\RXW RIWKHQGIORRU WRWDORIURRPVNLWFKHQDQGEDWKURRPV LVDODUJHVWDLUFDVHKDOOHQDEOLQJLQWHUFRQQHFWLRQWRWKHVLGHDWWLFVSDFHRQ WKHUGIORRUWKHUHDUHDWWLFURRPVZLWKDEDWKURRP

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 68

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


9ÙMLPHÎQÙSURMHNW$57&/8%9,/</,3(1&( 3ÖHGVWDYXMHPH]FHODQRYÙGRGHWDLOXSURP\¨OHQÙSURMHNWQ“GKHUQÙFKYLOQD3UD]HY/LSHQF™FK1DFK“]™VHYQ“GKHUQ—NUDMLQÐSÖHGVRXWRNHP %HURXQN\D9OWDY\S“UPLQXWRGFHQWUD3UDK\DYWÐVQ—PVRXVHGVWY™JROIRY—KRKÖL¨WÐ3UDJXH&LW\*ROI=EUDVODY$UH“O$UWFOXEXWYR֙DUFKL WHNWRQLFN\RMHGLQÐOÙFKYLORGDUFKLWHNW×]HVWXGLDGHIDNWR7HQWRVW\OMHNYLGÐQ™VS™¨HY.DOLIRUQLLQHERQDIUDQFRX]VN—P$]XURY—PSREÖH«™ -HGQ“VHRPHQ¨™OX[XVQ™SURMHNWGRSOQÐQÙPRGHUQ™PLXPÐOHFNÙPLG™O\nLGH“OQ™SURŸVSШQ—OLGLVO“VNRXNHNUHDWLYQ™PXD]GUDY—PX«LYRWX 'RP\MVRXYU×]QÙFKSURYHGHQ™FKVRE\WQRXSORFKRXRGGRPDYODVWQ™PLSR]HPN\RGGRP,QWHUL—U\GRNRQDOHSURSRMXM™ «LYRWYGRPÐVH«LYRWHPQD]DKUDGÐ1™]N“HQHUJHWLFN“Q“URÎQRVWMHVDPR]ÖHMPRVW™8ND«G—KRGRPXMHJDU“«SURGYDYR]\&™OHPSURMHNWX MHY\WYRÖLWNU“VQ—DS֙MHPQ—E\GOHQ™VSRMHQ—VS֙URGRXDXPÐQ™PNWHU—EXGHR]GRERX3UDK\DFKORXERXDSRWШHQ™PND«G—KRNGREXGH YWÐFKWRGRPHFKE\GOHW

([FHSWLRQDO3URMHFW$57&/8%9,//$6/,3(1&( ,QWURGXFLQJ D EUDQG QHZ GHWDLO RULHQWHG FRQFHSW LQ 3UDJXH /LSHQFH 7KH SURMHFW LV LQ D EHDXWLIXO SURWHFWHG DUHD RI ULYHU %HURXQND DQG 9OWDYD IHZ PLQXWHV IURP WKH FLW\ FHQWHU FORVH WR WKH *ROI &RXUVH 3UDJXH &LW\ *ROI =EUDVODY 7KH FRPSOH[ $UW &OXE KDV DUFKLWHFWXUDOO\ GLVWLQFWDQGXQLTXHYLOODVGHVLJQHGE\DUFKLWHFWVIURPGHIDNWRVWXGLR7KLVVW\OHLVVHHQUDWKHULQ&DOLIRUQLDRURQWKH)UHQFK&RWHGj$]XU7KLV LVDVPDOOOX[XU\SURMHFWFRPSOHWHZLWKPRGHUQDUWZRUNnLGHDOIRUVXFFHVVIXOSHRSOHZLWKDORYHRIFUHDWLYHDQGKHDOWK\OLIH7KHKRXVHVDUH LQYDULRXVGHVLJQVZLWKOLYLQJDUHDEHWZHHQVTXDUHPHWHUVDQGRZQODQGIURPWRVTXDUHPHWHUV7KHLQWHULRUVSHUIHFWO\ FRPELQHOLYLQJLQDKRXVHZLWKOLIHLQWKHJDUGHQ/RZHQHUJ\FRQVXPSWLRQLVDPXVW(DFKKRXVHKDVDJDUDJHIRUWZRFDUV7KHSURMHFWDLPV WRFUHDWHDEHDXWLIXODQGFRPIRUWDEOHOLYLQJZLWKQDWXUHDQGDUWZKLFKZLOOEH3UDJXHjVGHFRUDWLRQDQGSULGHDQGGHOLJKWIRUDQ\RQHZKROLYH LQWKHVHKRXVHV

9™FHLQIRUPDF™Y5.0RUHLQIRUPDWLRQLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 69


3URGHMW֙SRGOD«Q™YLO\ P2 QDSR]HPNXP23UDKDn%XEHQHÎ 1DE™]™PHNSURGHMLW֙SRGOD«Q™YLOXVRE\WQRXSORFKRXFFDP YNU“VQ—ORNDOLWÐ3UDK\n%XEHQHÎQHGDOHNRSDUNX6WUR PRYND7DWRORNDOLWDMH]Q“P“G™N\PQRKDDPEDV“G“PV™GO™F™PY3UD]H9LODRGLVSR]LFLVWRM™QDSR]HPNXRYHOLNRVWL P ]DVWDYÐQ“SORFKDMHP0“GYÐWHUDV\DGYÐNRXSHOQ\YVXWHU—QXGRPXMHVDPRVWDWQ“JDUVRQL—UDVS֙VOX¨HQ VWY™P3×YRGQÐE\ODSRVWDYHQDYURFHMHM™UHNRQVWUXNFHSUREÐKODYURFHNG\E\ODPLPRMLQ—]LPQ™]DKUDGDSÖHVWD YÐQDQDNU\WÙED]—QVHVDXQRXDRGSRΙY“UQRX.YLOHSDW֙WDN—JDU“«SURGYDYR]\'DO¨™LQIRUPDFH9“PSRVN\WQHPHYQD¨™ NDQFHO“ÖL

6DOHRIWKUHHVWRUH\YLOOD VTP RQDSORWVTP3UDJXHn%XEHQHÎ :HDUHGHOLJKWHGWRRIIHUIRUVDOHDXQLTXHWKUHHVWRUH\9LOODRIGLVSRVLWLRQZLWKWZRWHUUDFHVDQGWZREDWKURRPVnWRWDOIORRUDUHD RIVTP,QWKHEDVHPHQWRIWKH9LOODWKHUHLVDVHSDUDWHVWXGLRDSDUWPHQWSDUWO\HTXLSSHG7KHSORWLVRIVTPRXWRIZKLFK VTPLVDEXLOWXSDUHD7KH9LOODZDVEXLOWLQDQGKDVEHHQUHFRQVWUXFWHGLQ7KHZLQWHUJDUGHQKDVEHHQFRQYHUWHGLQWR DQLQGRRUSRROZLWKVDXQDDQGUHOD[DWLRQURRP7KH9LOODLVORFDWHGLQDEHDXWLIXODUHDRI3UDJXHn%XEHQHÎFORVHWRZHOONQRZQ 6WURPRYNDSDUN7KLVORFDWLRQLVNQRZQIRULWVPDQ\3UDJXH(PEDVVLHV7KHUHLVJDUDJHIRUWZRFDUV)RUPRUHLQIRUPDWLRQSOHDVH FRQWDFWRXUDJHQF\

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH /8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]_ZZZOX[HQWF] 70

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Váš exkluzivní realitní partner

OJEDINĚLÉ NEMOVITOSTI PRESTIŽNÍ LOKALITY BYDLENÍ BEZ KOMPROMISŮ

www.luxent.cz

tel. 731 300 400 SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 71


Rodinný dům 4+kk, 155m2, Vrané nad Vltavou, Praha - západ Rodinný dům, 4+kk, ve Vraném nad Vltavou, 20 min autem od centra Prahy. Užitná plocha domu je 155 m2 a zahrady 771 m2. Dům je postaven na kopci s krásným výhledem do okolí a díky velkoformátovým oknům dokonale propojuje interiér s exteriérem. V přízemí se nachází zádveří se vstupem na WC a do garáže a také velký obývací prostor s krbem, jídelnou a kuchyňským koutem. První patro nabízí 3 ložnice a jednu menší pracovnu, do které se vstupuje z jedné z ložnic. V prvním patře jsou také dvě koupelny, jedna s vanou, druhá se sprchovým koutem, a další WC. Dvě ložnice mají výstup na terasu. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo, které značně snižuje náklady na vytápění. Zahrada nabízí vzrostlou zeleň, terasu, zahradní domek a zastřešené stání pro druhý vůz. Cena: 7 900 000 Kč

3 bedroom family house in Prague - west, Vrane nad Vltavou, 20minutes drive from the Prague city center. Interior area of 155sqm and the garden of 771sqm. The house is built on the hill providing nice panoramic view and thanks to the large format windows offers attractive connection of the interior with the garden. Ground floor features entrance hall, toilet, garrage and specious living room with fire place, dining space and the kitchen. Fist floor offers 3 bedrooms, two bathrooms and the toilet. The heating system guarantees low cost. The garden features grown trees and bushes, small wooden house and additional parking place with the roof. Price: 7 900 000 CZK

72

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PRODÁNO

2 115 Bytm 2+1 byt (70m 3+12)aNorská, terasou, Praha Chodská, 10 – Vršovice Praha 2 - Vinohrady Stylový Exkluzivní bytnabídka 2+1 v oblíbené slunného části bytu Prahy 3+1 s balkonem v sousedstvív 5. Heroldových patře secesního sadů adomu Vršovického s výtahem zámečku na Královských v blízkostiVinohradech všech služebs perfektní a občanskédostupností vybavenosti. do centra Byt se nachází města.ve Byttřetím o vý2 patře měře secesního 115 m2 nabízí domu s novýmvstupní výtahem, más úložnými výměru 70m prostornou halu prostory, a výška Zejeho kteréstropů je dálepřesahuje vstup do obývacího 3m. pokoje, kuchyně s jídelnou a balkonem o výměře 4 m2, koupelny Tento a samostatného světlý a prostorný WC a dále bytdo ložnice spojuje pohodlí a dětského moderního pokoje.bydlení Obývacís pokoj historiia jedna a původními z ložnicdekorativními je orientována prvky. na západ Nabízí a kuchyně plně vybavenou s jídelnou kuchyni a druhá s jídelnou ložnice na východ. (16m2), ložnici Byt 2 2 je velice světlý a zaujme milovníky klasických secesních bytů s vysokými stropy, dubovými parkety, klasickýmivyjma dřevěnými a stylovými interiérovými (16m ), obývací pokoj (24m ), koupelnu a malý sklep v suterénu domu. Dřevěné podlahy ve všech místnostech dlažbyšpaletovými s topením v okny podlaze v koupelně a kuchyni. dvěřmi. Byt byl kompletně zrekonstruovým ve velicevdobrém V současné době bychom pouze rekonstrukci které Obklady v koupelne Technistone, armatury v roce Grohe.2007 Novéa je stoupačky domě a stavu. rozvody elektřiny, ADSL Internet, doporučovali kabelová televize. Okna ložnice akoupelny kuchyně a WC, směřují do již neopovídají požadavkům na dnešní Dům a společné prostory domu jsou zrekonstruovány včetně výtahu. Doporučujeme prohlídku. klidného a zeleného vnitrobloku. Dům jestrandard. po rekonstrukci a velice dobře udržován. Cena: Cena: 610 600 000 Kč 4 90 000 Kč Sunny 2 bedroom apartment with a balcony situated on the 5th floor of art nouveau building with an elevator in the sought-after residential area of Královské Vinohrady, with excellent access to the center. has 155 sqm offers spacions entry hall with closets from which you with diningand space and theThe balStylish 2-bedroom apartment in the Apartment popular historic area of and Prague next to Heroldovy gardens and Vrsovice castle, in enter close kitchen proximity to the services amenities. cony of 4 sqm, livingon room, twofloor bedrooms andNouveau the bathroom with the separate toilet. Apartment attract those who of appreciate original such asand highspacious ceilings, apartment is located the 3rd of an Art bulding with lift. The overall size of the unitwill is 70 m2. The height the ceiling is overfeature 3m. This light wooden oak parquets, classiccomforts double wooden windows and stylish wooden doors. Apartment completely renovated in 2007 and is in a good It requires 2 apartment combines modern with historic heritage and original decorative features. Itwas offers fully equipped kitchen with dining area (16 mcondition. ), bedroom (16 m2), roconstruction 2 the bathroom, which no longer satisfies today‘s standards. The whole building and its common areas were also refurbished including the elevator. living room (24 mof ), bathroom and a small storage unit in the cellar. Wooden floors throughout except for heated tiled floor in the bathroom and tiled floor in the kitchen. Viewing recommended. Bathroom fixtures and fittings by Grohe, technistone. New water, electricity, gas connections, ADSL Internet, cable TV. Bedroom and kitchen windows are into a lovely Price: space. 10 600The 000building CZK is well maintained. green Price: 6 490 000 CZK

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 73


Byt 2+1 (70m2) Norská, Praha 10 – Vršovice Stylový byt 2+1 v oblíbené části Prahy v sousedství Heroldových sadů a Vršovického zámečku v blízkosti všech služeb a občanské vybavenosti. Byt se nachází ve třetím patře secesního domu s novým výtahem, má výměru 70 m2 a výška jeho stropů přesahuje 3 m. Tento světlý a prostorný byt spojuje pohodlí moderního bydlení s historii a původními dekorativními prvky. Nabízí plně vybavenou kuchyni s jídelnou (16 m2), ložnici (16 m2), obývací pokoj (24 m2), koupelnu a malý sklep v suterénu domu. Dřevěné podlahy ve všech místnostech vyjma dlažby s topením v podlaze v koupelně a kuchyni. Obklady v koupelne Technistone, armatury Grohe. Nové stoupačky v domě a rozvody elektřiny, ADSL Internet, kabelová televize. Okna ložnice a kuchyně směřují do klidného a zeleného vnitrobloku. Dům je po rekonstrukci a velice dobře udržován. Cena: 6 900 000 Kč

Stylish 2-bedroom apartment in the popular historic area of Prague next to Heroldovy gardens and Vrsovice castle, in close proximity to services and amenities. The apartment is located on the 3rd floor of an Art Nouveau bulding with lift. The overall size of the unit is 70 m2. The height of the ceiling is over 3m. This light and spacious apartment combines modern comforts with historic heritage and original decorative features. It offers fully equipped kitchen with dining area (16 m2), bedroom (16 m2), living room (24 m2), bathroom and a small storage unit in the cellar. Wooden floors throughout except for heated tiled floor in the bathroom and tiled floor in the kitchen. Bathroom fixtures and fittings by Grohe, technistone. New water, electricity, gas connections, ADSL Internet, cable TV. Bedroom and kitchen windows are into a lovely green space. The building is well maintained. Price: 6 900 000 CZK

74

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

www.ausch.eu


Stavíme chytré bydlení pro příští generace / www.trigema.cz

Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů: ek e ologie a energie, moderní ekologie ttechnologie, te chnologie, e zdraví a bezpečí, cena a služby n a do d sah,, které společně na dosah, ovlivňují spokojené bydleníí našich klientů. Aktuálně můžete vybírat byty v projektu SMART byty Nové é Bu Buto tovi vice ce. Butovice.

Ceník bytů naleznete na byty.trigema.cz, další informace www.chytre-bydleni.com na www.chytre-b byd ydllenii.com com nebo na lince 800 340 350. SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


Prodej

Atypický rodinný dům 3+1, funkcionalistická dřevostavba, Praha východ, 10 500 000 Kč

Design house 3+1, Prague East, 10 500 000 CZK

Jedinečná investiční příležitost. Slavná funkcionalistická dře-

Unique investment opportunity. The famous functionalist

vostavba od studia Olgoj Chorchoj. Originální a architektonicky

house by Olgoj Chorchoj. Original and architecturally valuable

hodnotný dům postavený s největší pečlivostí se nachází ne-

house built with the utmost care is located near the city center.

daleko centra Prahy. Lokalita svým majitelům nabídne napros-

Location their owners will offer complete comfort, tranquility,

té pohodlí, klid, čistý vzduch a zároveň rychlou dostupnost do

clean air and also quick access to the capital, the golf course

metropole, na golfové hřiště nebo za nákupy v komerční zóně

or to go shopping in the commercial zone Průhonice-Čestlice

Průhonice-Čestlice nebo v Centru Chodov. Jedná se nejen o vý-

or Center Chodov. This is not only an exceptional investment in

jimečnou investici do kvalitního bydlení, ale také do prvotřídní

quality housing, but also to first-class Czech architecture, the

české architektury, jejíž cena bude v budoucnu stoupat. Obytné

price will rise in the future. Living rooms house is situated to

místnosti domku jsou situovány na jih a otevírají se francouz-

the south and open the French windows over wooden terrace to

skými okny přes dřevěnou terasu do zahrady.

the garden.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 76

Sale

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Nabídka rezidenčního bytu 4+kk, 117 m2, terasa, sklep, 2 garážová stání, Praha 5, 14 990 000 Kč

Sale

Offering residential apartment 4 + kk, terrace, cellar, 2 garages, Prague 5, Smichov, 14 990 000 CZK

Mimořádná nabídka bytu, ve kterém se snoubí nádherný byt

Special offer of the apartment, which combines gorgeous

doladěný rukou zkušeného architekta, umístění v architek-

apartment etched hands of an experienced architect, location

tonicky oceňovaném projektu viladomu a současně prestižní

in architecturally acclaimed villa project and also a prestigious

adresa ve vilové čtvrti Prahy 5 - Smíchov. Hlavní orientace bytu

address in a residential area of Prague 5 - Smichov. Beautiful

i terasy je na jih s výhledem mezi zelenými korunami stromů

apartment 4 + kk (117 m2) + spacious terrace (+ 13 m2) is located

na celou Prahu. Součástí prodejní ceny je vybavení bytu kvalit-

on the 3rd floor of a luxury villa. The main orientation of the

ním, na míru zhotoveným nábytkem. Obývací pokoj s jídelnou

apartment and the terrace is south overlooking the green tree-

a kuchyňskou linkou má 47 m2. Plně funkční designová kuchyň-

tops of the whole city. Part of the sales price, quality furnish-

ská linka s praktickou žulovou pracovní deskou a vestavnými

ings, built-in furniture. The apartment is thoughtfully furnished

spotřebiči. Kvalitní masivní dřevěné podlahy z tropického

and timeless. Living room, dining room and kitchen has 47 m2.

dřeva.

Fully functional designer kitchen with granite worktop, practical and built-in appliances. High quality solid wood floors made of tropical wood. Outdoor Blindsie. Living terrace is made of tropical wood and you can enter it from the living room or the bedroom.

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


Prodej

Velkorysý a slunný byt 4kk s velkými terasami, 133m2 , Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 Kč

Sale

Sunny apartment 4kk, 133m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 CZK

Nabízíme k prodeji velice příjemný a prostorný byt 4kk se třemi

We offer a very comfortable and spacious apartment with three

terasami. Byt zabírá celé horní podlaží bytového domu. Obývací

terraces 4kk. The apartment occupies the entire top floor of an

pokoj s kuchyňským koutem a jeden pokoj je situován na jižní

apartment building. Living room with kitchenette and one room

stranu, dvě ložnice jsou na sever. Z každého pokoje je vstup na

is located on the south side, two bedrooms are to the north.

terasu, u kuchyňského koutu je terasa využívána jako letní pose-

From every room opens onto a terrace with kitchen terrace is

zení u jídelního stolu. Okna jsou dřevěná, na jižní stranu jsou vy-

used as a summer sitting at the dinner table. Wooden windows

bavena venkovními kovovými žaluziemi. Podlahová krytina jsou

are on the south side are equipped with exterior metal blinds.

parkety. V bytě jsou dvě koupelny, jedna se sprchovým koutem,

Floor coverings are parquet. There are two bathrooms, one with

v edné koupelně je vana. Obě koupelny jsou včetně WC. V bytě

shower, one bathroom has a bath. Both bathrooms include WC.

je šatna, k bytu navíc patří i sklep a garážové stání.

There is a cloakroom, in addition to the apartment belongs to the cellar and garage.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

Novostavba domu 152m2, Benešov u Prahy, 7 290 000 Kč

Sale

House, 152 m2, Benešov, 7 290 000 CZK

Novostavba krásného, samostatného domu ve vilové a klidné

New building beautiful, detached house in a residential

části Benešova. Jedná se o novostavbu dispozice 5+kk

and quiet area Benešova. It is a new layout 5 + kk an area of

o rozloze 250m2. Interiér je velmi moderní. Nová kuchyňská

250 square meters. The interior is very modern. New kitchen.

linka. Dům je stavěn s ohledem na energetickou náročnost.

The house is built with respect to energy consumption. Gas

Vytápění ústřední plynové. Rovinatý pozemek je vybavený

central heating. Flat land is equipped with electric gate and

elektricky ovládanou bránou a zámkovou dlažbou, bazénem

paving, swimming pool and wooden building things for the

a dřevěnou přístavbou na věci k údržbě zahrady. S vyřízením

maintenance of the garden. With the settlement of mortgage

financování hypotékou rádi pomůžeme.

financing happy to help.

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


Prodej

Luxusní apartmánový byt, 250m2, Rašínovo nábřeží, Praha 2, 3 000 000 €

Sale

Luxury apartment, 250 m2, Rašínovo nábřeží, Prague 2, 3 000 000 €

Byt s kouzelným výhledem na Pražský hrad je situován ve 2. pod-

Apartment with magnificent views of Prague Castle in 2. floor

laží domu. Zachována původní výška stropů přes 3,5 m. Největší

house. Maintaining the original ceiling height over 3.5 m. The

prostor (kolem 100 m2) je věnován okázalému obývacímu pokoji

largest area (about 100 m2) is dedicated to the spectacular

propojenému s kuchyní a jídelnou. Dvě ložnice, prostorné kou-

interconnected living room with kitchen and dining room. Two

pelny, tři samostatné toalety, šatna i dostatek úložných prostor,

bedrooms, spacious bathrooms, three separate toilets, dressing

nechybí balkon s neopakovatelným výhledem na Hradčany!

room and ample storage space, there is a balcony with a superb

Použity nejkvalitnější materiály, „chytré“ spotřebiče renomova-

view of the Castle!

ných značek, moderní podlahové vytápění, rozvody pro vysoko-

Using the finest materials, “smart” appliances renowned brands,

rychlostní datové připojení k internetu, ke kabelové či satelitní

modern underfloor heating, wiring for high-speed data access

televizi. Přímý výtah se vstupem do bytu.

to cable or satellite television. Direct elevator access to the apartment.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


Akro Real, a.s. Developerská společnost nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 info@akroreal.com, www.akroreal.cz

Byt 3+1 / Praha 6 / Bubeneč / 10 860 000 Kč Luxusní byt v jedné z nejžádanějších lokalit v Praze přímo u vstupu do parku Stromovka, dispozičně řešený jako 3+1, má z chodby přístupný obývací pokoj s jídel. koutem, samostatná kuchyň a dva pokoje, každý s  vlastní koupelnou. Původní špaletová okna a dveře, v  pokojích dub. parkety, designová dlažba v kuchyni a koupelnách. Luxury apartment in one of the most desirable locations in Prague at the entrance to the park Stromovka. The layout is 3 + 1, living room with dining area are accessible from the hallway. Apartment has separate kitchen and two bedrooms, each with private bathroom. The original casement windows and doors, oak floors in every room, designer tiles in the kitchen and bathroom.

82

Obchodní oddělení Akro Real, a.s. Tel.: 221 592 038, Mobil: 606 723 723 |e-mail: ESTATEinfo@akroreal.com | NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI | BEST PROPERTIES

Projekt: Villa Gotthard Gotthardská 52/11 Praha 6 – Bubeneč


Akro Real, a.s. Developerská společnost nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 info@akroreal.com, www.akroreal.cz

Byt 4+kk / Praha 6 / Bubeneč / 16 577 100 Kč Luxusní mezonetový apartmán přímo u vstupu do parku Stromovka, dispozičně řešený jako 4+kk, má ze vstupní haly přístupný obýv. pokoj, jehož součástí je i kuchyňský a jídelní kout. V dolní části mezonetu jsou dva pokoje, každý se svou koupelnou a WC. V patře umístěn další pokoj včetně koupelny a WC. Luxury duplex apartment directly at the entrance to the park Stromovka. 4 + kk, Living room, which also includes a kitchenette and dining area are accessible from the entrance hall. At the bottom of the duplex are two bedrooms, each with its own bathroom and WC. Upstairs is one bedroom including the bathroom and WC.

Projekt: Villa Gotthard Gotthardská 52/11 Praha 6 – Bubeneč

Obchodní oddělení Akro Real, a.s. Tel.: 221 592 038, Mobil: 606 723 723 SALE info@akroreal.com | PRODEJ | ESTATE | e-mail:

83


Prodej | Praha 1 | Malá Strana | 155 m2 |FHQDQDY\çiGiQt 1RYiSģGQtYHVWDYEDSRGNURYQtKRE\WXVYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDG3HWĨtQDRNROQtVWĨHFK\VSRMXMHSģYRGQt]DFKRYDQpSUYN\VPRGHUQtP GHVLJQHPDMHVLWXRYiQDYHDSDWĨHFLWOLYę]UHQRYRYDQpKREDURNQtKRSDOiFH]URNXYVUGFLSUHVWLçQtKLVWRULFNpORNDOLW\QD0DOp6WUDQę MHQQęNROLNNURNģRG3HWĨtQVNìFKVDGģ.DUORYDPRVWXD.DPS\YSęåtPGRVDKX+UDGX1Lçåt~URYHĞE\WXWYRĨtREìYDFtSRNRMVHåSLĀNRYęY\EDYHQRX NXFK\QtåDWQDWRDOHWDDYVWXSQtKDODYHY\ååt~URYQLMHXPtVWęQDORçQLFHVNRXSHOQRX0DVLYQtGXERYiSUNQDVSRWĨHELĀH0LHOHEDWHULH*URKH5HG 'XRVSHUOLYRXDYDĨtFtYRGRXSRGODKRYpWRSHQtVYęWHOQpRNUXK\QDSRMHQpQDQt]NpQDSęWtĀLVWęSĨtURGQtPDWHULiO\DODUPYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\ .OLGQiDEH]SHĀQiORNDOLWDVURPDQWLFNRXDWPRVIpURXVWDUp3UDK\SRXKRXPLQXWXFKģ]HRG]DVWiYHNWUDPYDMtDPLQXWRGVWDQLFH metra Malostranská.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

84

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 1 | Malá Strana | 155 m2 | price upon request New top quality split-level attic flat boasting amazing views of the Prague Castle, Petøín and roofs of surrounding buildings combines unique preserved architectural features and elegant contemporary style. The apartment is situated on the 4th and 5th floors of a meticulously reconstructed Baroque palace dating back to the beginning of the 15th century, in a prestigious historic location steps from the Petøínské sady Gardens, Charles Bridge and Kampa Island, a short walk up to the Prague Castle. The lower level features a large open plan living room with a fully fitted gourmet kitchen, walk-in closet, guest toilet, entry hall, meanwhile the upper level consists of a bedroom and bathroom. Solid wood floorboards, Miele appliances, Grohe Red Duo lever tap with sparkling and boiling water, underfloor heating, alarm, natural materials only. Very quiet, safe and private location, just a minute walk to tram stops at Malostranské Square, one stop to Malostranská metro station.

Svoboda & Williams, Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 85


Prodej | Praha 1 | MalĂĄ Strana | 1 520 m2 | pozemek 659 m2 |FHQDQDY\çiGiQt UnikĂĄtnĂ­ historickĂĄ budova pĂšvodnĂŹ z prvnĂ­ poloviny 17. stoletĂ­ nabĂ­zĂ­ jedineènĂŠ reprezentativnĂ­ prostory se zajĂ­mavĂ˝m investiènĂ­m potenciĂĄlem DPD[LPiOQÄ&#x2122;YDULDELOQtPLPRçQRVWPLY\XçLWt1HSĨHKOpGQXWHOQĂŹPÄ&#x2122;üĢDQVNĂŹGÄŁPSHÄ&#x20AC;OLYÄ&#x2122;]UHVWDXURYDQĂŹVFLWOLYĂŹPSUROtQiQtPQÄ&#x2122;NWHUĂŹFKPRGHUQtFK SUYNÄŁVWRMtQDIUHNYHQWRYDQpWXULVWLFNpWUDVHPH]L3UDçVNĂŹPKUDGHPD.DUORYĂŹPPRVWHPQDURKXXOLF/HWHQVNiD8/XçLFNpKRVHPLQiĨH ĂżWYHUFRYĂŹSÄŁGRU\VVX]DYĨHQĂŹPSDYODÄ&#x20AC;RYĂŹPGYRUHPQDG]HPQtSRGODçtYÄ&#x20AC;HWQÄ&#x2122;SÄŁG\VNOHS9SĨt]HPtVHQDFKi]HMtREFKRGQtSURVWRU\DELVWUR SDWURDSRGNURYtWYRĨt]DVHERXĨD]HQpNDQFHOiĨVNpSURVWRU\3ÄŁYRGQtQHRUHQHVDQÄ&#x20AC;QtNDFKORYĂŹNUEGĨHYÄ&#x2122;Qp]iNORSRYpVWURS\VRULJLQiOQtPL PDOEDPL]REGREtEDURNDSURVNOHQĂŹYĂŹWDKSDUNRYDFtFKVWiQt&HOĂŹGÄŁPMHSURQDMDWVYĂŹQRVHP/XNUDWLYQtSRORKDQDUXĂĽQpPDGREĨHYLGLWHOQpP PtVWÄ&#x2122;SĨtPRYHGOH]DVWiYN\WUDPYDMtDSiUNURNÄŁRGVWDQLFHPHWUD0DORVWUDQVNi

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

86

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 1 | Malå Strana | 1 520 m2 | plot 659 m2 | price upon request Unique historic building originally from the first half of the 17th century offering exceptional representative premises with interesting investment potential and variable options of use. This remarkable town house was carefully restored with sensitive blending of some modern elements and LVORFDWHGGLUHFWO\RQDEXV\WRXULVWURXWHEHWZHHQ3UDJXH&DVWOHDQG&KDUOHV%ULGJHRQWKHFRUQHURI/HWHQVNiDQG8/XçLFNpKRVHPLQiĨH streets. Square layout with an enclosed system of courtyard balconies, 4 floors including the attic and basement. On the ground floor you can find commercial premises and a bistro, the 1st floor and the attic consist of offices. Renaissance tile fireplace, wooden ceiling beams painted with patterns from the Baroque period, glass elevator, 5 parking spaces. The whole building is rented with a 5% return. Lucrative location on busy and highly visible place, a tram stop directly in front of the house and Malostranskå metro station a short walk away.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 87


Prodej | Praha 7 | HoleĹĄovice | 159 + 37 m2 | 17 800 000 Kè Byt 4+kk, terasa, sauna, krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled, døevĂŹnĂŠ podlahy a døevĂŹnĂĄ velkoformĂĄtovĂĄ okna, akustickĂŠ podhledy, plnĂŹ zaøízenĂĄ kuchynĂŹ se spotøebièi :KLUOSRROJDUiçRYpSDUNRYDFtVWiQtNOLPDWL]RYDQĂŹVNOHS0RGHUQtE\WYHOHJDQWQtPQDGÄ&#x20AC;DVRYpPGHVLJQXYSDWĨHUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRSURMHNWX s 24hod recepcĂ­ a parkovĂĄnĂ­m, situovanĂŠho na bøehu slepĂŠho ramene Vltavy v dynamicky se rozvĂ­jejĂ­cĂ­ èåsti Prahy 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice, 5 minut od stanice metra. 3-bedroom apartment, terrace, sauna, lovely view, hardwood floors and wood floor-to-ceiling windows, acoustic suspended ceilings, fully HTXLSSHGNLWFKHQZLWK:KLUOSRRODSSOLDQFHVJDUDJHSDUNLQJVSDFHDLUFRQGLWLRQHGFHOODU0RGHUQDSDUWPHQWLQDQHOHJDQWWLPHOHVV design on the 9th floor of a residential project with 24-hour reception and parking, situated on the banks of the Vltava River in a dynamically developing part of Prague 7 â&#x20AC;&#x201C; HoleĹĄovice, 5 minutes from the metro station.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

88

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 8 | KarlĂ­n | 119 m2 | 8 900 000 Kè %\WNNGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\DRENODG\GĨHYÄ&#x2122;QiRNQDGHVLJQRYpSUYN\YÄ&#x20AC;HWQÄ&#x2122;RVYÄ&#x2122;WOHQtÄ&#x20AC;L]DNi]NRYÄ&#x2122;Y\UREHQpNXFK\QÄ&#x2122;JDUiçRYiVWiQt sklep. NadstandardnĂŹ vybavenĂ˝ byt od nĂĄvrhåøky Barbory Ĺ korpilovĂŠ ve 3. patøe modernĂ­ rezidence z dĂ­lny studia Ĺ afer HĂĄjek Architects. 24hod recepce, kavĂĄrna, japonskĂĄ zahrada, umĂ­stĂŹnĂ­ na bøehu øeky v dynamicky se rozvĂ­jejĂ­cĂ­ èåsti Prahy 8 â&#x20AC;&#x201C; KarlĂ­n, 3 minuty chĂšze od PHWUD.ĨLçtNRYD 2-bedroom apartment, wood flooring and tiles, wood windows, designer elements including lighting or custom made kitchen, 2 garage parking spaces, cellar. Quality equipped and designed by the architect Barbora Ĺ korpilovĂĄ, this apartment on the 3rd floor of a modern residence by Ĺ afer HĂĄjek Architects benefits from 24-hour reception, cafĂŠ and a Japanese garden. Convenient location near the Vltava ULYHUEDQNLQWKHPLGGOHRIRI3UDJXH².DUOtQMXVWDVWRQH¡VWKURZDZD\IURPWKH.ĨLçtNRYDPHWURVWDWLRQ

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 89


Prodej | Praha 6 | Bøevnov | 111 + 13 m2 | 10 790 000 Kè %\WNNORGçLH]iSDGQtRULHQWDFHKOLQtNRYiRNQDGXERYpSRGODK\GHVLJQRYiNXFK\Qę6FKOOHUQH[WVSRWĨHELĀH6LHPHQVSRGODKRYp WRSHQtJDUiçRYpVWiQtDVNOHS3URVWRUQìE\WYSDWĨHPRGHUQtKRUH]LGHQĀQtKRNRPSOH[XQD6WUDKRYęSiUPLQXWMt]G\GR)UDQFRX]VNpKR O\FHDYEOt]NpPGRVDKXSDUNX/DGURQNDĀLVWUDKRYVNìFKVSRUWRYLåĢ.OLGQiDçiGDQiORNDOLWDVHVQDGQRXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDPLQXW FKģ]HRG3UDçVNpKRKUDGX EHGURRPDSDUWPHQWORJJLDZHVWRULHQWHGDOXPLQXPZLQGRZVRDNIORRUV6FKOOHUQH[WGHVLJQHUNLWFKHQZLWK6LHPHQVDSSOLDQFHV XQGHUIORRUKHDWLQJJDUDJHSDUNLQJVSDFHDQGDFHOODU6SDFLRXVDSDUWPHQWRQWKHQGIORRURIDPRGHUQUHVLGHQWLDOFRPSOH[LQ 3UDJXH6WUDKRYDIHZPLQXWHVGULYHWRWKH)UHQFK/\FHXPZLWKLQHDV\UHDFKRI/DGURQND3DUNDQG6WUDKRYVSRUWVFOXE4XLHWDQG VRXJKWDIWHUORFDWLRQZLWKHDV\DFFHVVWRGRZQWRZQMXVWDPLQXWHZDONWRWKH3UDJXH&DVWOHFRPSOH[

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Košíøe | 96 + 42 m2 | 9 700 000 Kè Byt 3+kk, terasa s výhledem do vzrostlé zelenì, mramorové obklady, døevìné podlahy, koupelnové zaøizovací pøedmìty Villeroy & Boch, EH]SHĀQRVWQtYVWXSQtGYHĨHDSĨHGRNHQQtçDOX]LHSDUNRYDFtVWiQtNRPRUD'HVLJQRYìE\WGOHQiYUKXDUFKLWHNWDYSDWĨHPRGHUQtKR UH]LGHQĀQtKRSURMHNWX3RG%HUWUDPNRXYNOLGQpXOLFLYLORYp]iVWDYE\PęVWVNpĀiVWL3UDK\².RåtĨHYWęVQpPVRXVHGVWYtSDUNXäDODPRXQND DVGREUìPVSRMHQtPGRFHQWUD3UDK\ EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHZLWKSOHDVDQWJUHHQYLHZVPDUEOHWLOHVKDUGZRRGIORRUV9LOOHUR\ %RFKEDWKURRPIL[WXUHVVHFXULW\HQWU\ GRRUDQGUROOHUVKXWWHUVJDUDJHSDUNLQJVSDFHVWRUDJHURRP4XDOLW\HTXLSSHGDSDUWPHQWGHVLJQHGE\DUFKLWHFWRQWKHstIORRURIWKH 3RG%HUWUDPWNRXSURMHFWDPRGHUQUHVLGHQWLDOEXLOGLQJRQDTXLHWVWUHHWLQ3UDJXH².RåtĨHQH[WWRWKHYDVWäDODPRXQNDSDUNDQGZLWK FRQYHQLHQWFRQQHFWLRQVWRWKHFHQWHU

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91


Prodej | Praha 6 | Oøechovka | 972 m2 | pozemek 1 466 m2 | 170 000 000 Kè 9ìMLPHĀQiQRYRVWDYEDUHSUH]HQWDWLYQtYLO\VED]pQHPDYìWDKHPVLWXRYDQiYSUHVWLçQtĀWYUWL3UDKD2ĨHFKRYNDSiUPLQXWFKģ]HRG3UDçVNpKR KUDGX'LVSR]LFHGRPXQDEt]tFHONHPORçQLFNDçGiVYODVWQtNRXSHOQRXDåDWQRXGDOåtNRXSHOQ\WRDOHWWHUDV\EDONyQ\NOXERYQX VNXOHĀQtNRYìPVWROHPSRVLORYQXQDGVWDQGDUGQęY\EDYHQpNLQRSURRVREVDXQ\ ILQVNiDLQIUD DMDFX]]L9\EDYHQt]DKUQXMHQHMNYDOLWQęMåt PDWHULiO\YåHFKQ\OXVWU\]LWDOVNpKRVNOD0XUDQRYìWDK7K\VVHQGRYåHFKSDWHUREORçHQìY]iFQìPGĨHYHPåWXNRYpVWURS\GĨHYęQiVFKRGLåWę 0HUEDXVUXĀQęWHSDQìPNRYRYìP]iEUDGOtPSRGODK\GXERYpVYtGHĞVNìPY]RUHPçXODNĨHPHQHFPUDPRUNRXSHOQ\REORçHQ\PUDPRUHP DRQ\[HPV\VWpPLQWHOLJHQWQtGRPiFQRVWLUXĀQęWHSDQìSORWNROHPGRPXYĀEUiQ\YVWXSXDUXĀQęWHSDQìFKOXFHUHQ]DKUDGDVDXWRPDWLFNìP ]DYODçRYDFtPV\VWpPHP]DKUDGQtDOWiQ]DEH]SHĀRYDFtV\VWpP*DUiçRYHOLNRVWLP2 pro cca 4 vozy.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Praha 6 | Oøechovka | 972 m2 | land 1 466 m2 | 170 000 000 Kè Exceptional newly built representative villa with swimming pool and lift, situated in the prestigious district of Prague 6– Oøechovka, within few minutes walk from the Prague Castle. The house offers 5 bedrooms, each with en-suite bathroom and walk-in closet, 2 additional bathrooms, 8 toilets, 2 terraces, 2 balconies, clubroom with pool table, gym, state of the art cinema for 7 people, 2 saunas (Finnish and infrasauna) and jacuzzi. Amenities include high-quality materials throughout, all chandeliers made of Italian Murano glass, Thyssen elevator to all floors covered with precious wood, stucco ceilings, wood Merbau staircase with hand-wrought metal railings, floors made of oak with Viennese pattern, granite, quartzite, marble, marble bathrooms and onyx. Home features intelligent home system, roller shutters, hand-wrought fence around the house, including an entrance gate and hand-wrought lanterns around the house, garden with automatic irrigation system, gazebo, ample storage space, camera system and other internal security features. Garage of 100 m2 can accommodate about 4 cars.

Na Perštýnì 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93


Prodej | Praha 5 | RadotĂ­n | 350 m2 | pozemek 1 077 m2 | 19 490 000 Kè Vila 8+2, terasy, balkon, døevĂŹnĂŠ a litĂŠ Pandomo podlahy, terazzo, travertin, døevĂŹnĂĄ okna interiĂŠrovĂŠ dveøe, americkĂĄ kamna, modernĂ­ NXFK\Ä&#x17E;VFRULDQRYRXGHVNRXVNOHQÄ&#x2122;QpPR]DLNRYpRENODG\JDUiç.RPSOHWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQiGYRXJHQHUDÄ&#x20AC;QtSUYRUHSXEOLNRYiYLOD v klidnĂŠ ulici na okraji vilovĂŠ zĂĄstavby Prahy 5 â&#x20AC;&#x201C; RadotĂ­n. TichĂĄ rezidenènĂ­ lokalita obklopenĂĄ zelenĂ­, vèetnĂŹ pøírodnĂ­ch parkĂš Ă&#x2C6;ernĂĄ rokle èi 5DGRWtQVNpVNiO\PLQXWRG6PtFKRYVNpKRQiGUDçt 7-bedroom villa, terraces, balcony, wood and Pandomo cast flooring, terrazzo, travertine, wood windows and interior doors, American cast iron stove, modern kitchen with corian cooktop, glass mosaic tiles, garage. Completely renovated multi-generation 1930â&#x20AC;&#x2DC;s villa on a quiet street in the suburbs of Prague 5 â&#x20AC;&#x201C; RadotĂ­n. Attractive residential area surrounded by greenery, including Ă&#x2C6;ernĂĄ rokle or RadotĂ­nskĂŠ skĂĄly QDWXUHSDUNVPLQXWHVIURP6PtFKRYVNpQiGUDçt WUDLQPHWURVWDWLRQ 

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

94

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Smรญchov | 132 m2 | 7 500 000 Kรจ Obchodnรญ prostory na turistickรฉ trase z Malรฉ Strany ke Karlovรฌ mostu na promenรกdรฌ kolem รธeky, 5 velkรฝch mรญstnostรญ a hygienickรฉ zรกzemรญ, รฅLURNpPRรงQRVWLY\XรงLWtยฒฤ€DMRYQDNDYiUQDYLQiUQDฤ€LEDU9รฌKRGQฤ™VLWXRYDQรฌQHE\WRYรฌSURVWRUSURYR]RYDQรฌMDNRฤ€DMRYQDYHVQtรงHQpP Sฤจt]HPtDVXWHUpQXNODVLFNpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXQDDWUDNWLYQtPDIUHNYHQWRYDQpPPtVWฤ™SฤจtPRQDQiEฤจHรงt9OWDY\PLQXW\FKฤฃ]HRG WUDPYDMRYp]DVWiYN\VU\FKOรฌPVSRMHQtPQDPHWURQD$QGฤ™OX &RPPHUFLDOVSDFHVLWXDWHGRQWKHWRXULVWURXWHIURP0DOi6WUDQDWR&KDUOHV%ULGJHGLUHFWO\RQWKHSURPHQDGHDORQJWKHULYHUODUJH URRPVDQGWRLOHWVVXLWDEOHIRUUXQQLQJDWHDURRPFDIpZLQHEDURUEDU&RQYHQLHQWO\ORFDWHGFRPPHUFLDOVSDFHFXUUHQWO\XVHGDVDWHD URRPRQWKHORZHUJURXQGIORRUDQGEDVHPHQWRIDWUDGLWLRQDODSDUWPHQWEXLOGLQJLQDQDWWUDFWLYHDQGEXV\DUHDRIWKHULYHUMXVWDPLQXWH ZDONIURPDWUDPVWRSZLWKTXLFNFRQQHFWLRQVWR$QGฤ™OPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 95


Byt 2+kk, 57 m2, Praha 6 – Dejvice, Muchova | 3 983 000 Kč Světlý rohový byt s příjemným výhledem do upravené Muchovy ulice v přízemí činžovního domu, v němž proběhne kompletní rekonstrukce společných prostor a instalace výtahu, v oblíbené lokalitě v Praze 6 – Dejvicích, jen pár kroků od metra, kvalitních škol, restaurací a parků. Obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna, komora, předsíň. Jedna z nejvyhledávanějších adres několik minut chůze od parku Stromovka či Letenských sadů. Bright corner apartment with a nice view of lovely Muchova Street, situated on the ground floor of a classic apartment building that will undergo a reconstruction of the common areas and elevator installation. Popular location in Prague 6 – Dejvice, just a few steps from a metro station, quality schools, restaurants and parks. Features an open-plan living room with kitchen, bedroom, bathroom, storage room, and hall. One of the most sought after addresses, just a stone’s throw away from Stromovka and Letná parks.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 96

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

RD 6+kk, 190 m2, pozemek 1 000 m2, Praha-západ – Horoměřice, Za Špejcharem | 8 500 000 Kč Rodinný dům s venkovním bazénem a krásnou upravenou privátní zahradou v klidné a bezpečné rezidenční zástavbě v Horoměřicích, v těsné blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka a s velmi dobrým dopravním spojením do centra Prahy. Krb, parkety, alarm, dostatek úložných prostor, 2 garážová parkovací stání, další před garáží. Pouhých 10 minut jízdy na letiště a do mezinárodní školy ISP, 15 minut ke stanici metra Dejvická. Benefiting from an outdoor pool and a beautiful private landscaped garden, this 5-bedroom 2-bathroom free standing house is situated in a quiet and secure residential area of Horoměřice. Fireplace, parquet floors, alarm, plenty of storage space, double garage plus outdoor parking. Green location with good connection to the city center, within easy reach of the Tichá Šárka nature preserve, just a 10 minute drive to the airport, the ISP international school in Nebušice, and 15 minutes to the Dejvická metro station.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 97


Byt 2+kk, 67 + 3 m2, Praha 5 – Smíchov, Tetínská | 4 750 000 Kč Částečně vybavený byt s lodžií a krásným výhledem na město ve 2. patře bytového domu z roku 2007 s výtahem, v atraktivní lokalitě blízko vyhledávaného lesoparku Dívčí hrady. Dubové parkety, dřevěné podlahy Merbau, benátský štuk, velkoformátová dřevěná okna s izolačními dvojskly, kuchyňské spotřebiče Baumatic a Liebherr, bezpečnostní vstupní dveře. Oblíbená adresa pouhých 5 minut jízdy od Anděla a 10 minut od centra města. Partially furnished apartment with loggia and stunning views of the city on the 2nd floor of a residential building from 2007 with a lift, in an attractive location near the popular Dívčí hrady forest. Oak wood flooring, Merbau wood floors, Venetian stucco, large-format double-glazed wooden windows, Baumatic and Liebherr kitchen appliances, security entrance door. Sought-after address only 5 minutes from Anděl and 10 minutes from the city center.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

RD 6+1, 150 m2, pozemek 5 968 m2, Královehradecký kraj – Trutnov, Dolní Dvůr | 2 300 000 Kč Prostorný historický dům vhodný k rekonstrukci nabízí absolutní klid a soukromí díky umístění na rozlehlém pozemku v sousedství lesa v krásném prostředí Krkonoš, nedaleko Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna – cca 40 minut jízdy autem. 4 velké obytné místnosti, prostor vhodný pro půdní vestavbu, koupelna, toaleta. Lokalita je ideální jak pro turistiku, tak pro relaxaci. Situated on an extensive plot next to a forest in beautiful Krkonoše, this large historic house suitable for reconstruction offers complete privacy and tranquility. 4 large rooms, attic space suitable for conversion, bathroom, WC. Ideal location for both tourism and relaxation. Pec pod Sněžkou and Špindlerův Mlýn reachable within 40 minutes by car.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


CENTURY 21 Best Reality Donská 275/9, Praha 10 - Vršovice tel.: +420 272 661 530

Prodej bytu 4+1, 107 m2, Praha 7 – Bubeneč Exkluzivně Vám nabízíme prodej prostorného bytu v původním stavu v klidné a oblíbené lokalitě Praha 7 Bubeneč. Byt 4+1 o výměře 107 m2 se nachází v 3. podlaží cihlového domu. Byt se skládá z obývacího pokoje, dvou ložnic, jídelny, kuchyně, komory, koupelny s vanou a WC a předsíně. K bytu náleží sklep o velikosti 3 m². Velkou výhodou bytu je jeho původní stav, takže jako nový majitel si bude moci byt zrekonstruovat dle svých představ, je zde zřízeno plynové etážové topení a ohřev vody. Na podlaze je položeno PVC, dlažba a parkety. Dřevěná špaletová okna směřují z ložnice, z jídelny a z kuchyně k západu do pěkného dvora, z obývacího pokoje a dětského pokoje k východu do ulice. V domě je nový výtah. Byt se nachází v širším centru Prahy, takže veškerá občanská vybavenost je maximální. Velkou výhodou lokality je, že v bezprostřední blízkosti domu (300 m) se nachází park Stromovka a taky oceníte asi 500 m vzdálené Letenské Sady. Výborná dopravní dostupnost MHD – tram č. 1, č. 8, č. 12, č. 25, č. 26, č. 51, č. 56, - 1 min, metro A Hradčanská a metro C Vltavská - 5 min.

Cena: 7 200 000 Kč Realitní makléř: Peter Vizváry, Kontakt: +420 725 293 617, E-mail: peter.vizvary@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

100

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 101


102

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Krásné, luxusní, nadčasové, praktické…

/HY£Ï£VWY¿VWDYQ¯NµMHV«ULH2QLFLEDUYD2QLFH2URIRUP£W[PVRUWLPHQW7HFKQR$UWWHFKQLFN«GRSOĊN\GHNRUDFHNRXSHOQRY¿Q£E\WHN 3UDY£Ï£VWY¿VWDYQ¯NµMHV«ULH0DUPLEDUYD&DODFDWWDNRPSR]LFHVbRULHQWRYDQ¿PGHNRUHPNWHU¿YbURKXQDYD]XMH

1RY« WHFKQRORJLH XPRŀQLO\ LWDOVN¿P Y¿UREFıP SěHGVWDYLW QRYLQN\ Yb SRGREÝ YHONRIRUP£WRY¿FK NHUDPLFN¿FK GHVHN UR]PÝUX [ P 0HQģ¯ IRUP£W\ ěH]DQ« ]b WÝFKWR GHVHN P£PH URYQÝŀ Yb QDģ¯ QDE¯GFH 1HXYÝěLWHOQÝ YÝUQ¿ GHVLJQ Y]£FQ¿FKPUDPRUıDbRQ\[ıVbSOQÝSUREDUYHQ¿PVOLQXW¿P VWěHSHP Y£P G¯N\ VY¿P WHFKQLFN¿P SDUDPHWUıP QHNODGH OLPLW\VY«KRSRXŀLW¯ 9HOLNRVWWDNRY«WRGODŀGLFHYQ¯P£WHDŀNG\ŀVWRM¯WHWÝVQÝ SěHGQ¯VWHMQÝMDNRGRNRQDORVWDbKORXENXGHVLJQX 6OLQXW£ NHUDPLND P£ YHOLFH GREU« WHFKQLFN« SDUDPHWU\ 2GROQRVW SURWL REURXģHQ¯ XPRŀĊXMH MHM¯ SRXŀLW¯ Lb Yb QHM]DW¯ŀHQÝMģ¯FKSURVWRUHFK3UDNWLFN\QXORY£QDV£NDYRVW]DEH]SHÏXMHYHOPLMHGQRGXFKRXÏLVWLWHOQRVWDbFKU£Q¯SURWLQHYUDWQ¿P ]PÝQ£P NWHU« MVRX QHMYÝWģ¯P QHJDWLYHP SěHGHYģ¯P PÝNN¿FK NDPHQı PUDPRU RQ\[ WUDYHUWLQb DSRG 'DOģ¯P

Y¿UD]Q¿PSR]LWLYHPVOLQXW«NHUDPLN\MHV¯ODVWěHSX3ěHGHYģ¯PXbYHON¿FKIRUP£WıPXV¯P¯WSě¯URGQ¯PDWHUL£OV¯OX̬FP DbY¯FHFRŀP£VDPR]ěHMPÝQHJDWLYQ¯YOLYQDPDQLSXODFLQHMHQSěLLQVWDODFL.HUDPLNDSUDFXMHVHVWěHSHP̰̬FPWXG¯ŀQDSě¯NODGGODŀGLFHYHIRUP£WX[̬PY£ŀ¯̬NJ 1HQ¯PQRKRPRQW£ŀQ¯FKͤUHPVH]NXģHQRVWPLVbLQVWDODF¯WÝFKWRYHON¿FKIRUP£Wı9bSě¯SDGÝUHDOL]DFHMVPHVFKRSQL Y£P RYÝěHQRX ͤUPX QHMHQ GRSRUXÏLW DOH WDN« ]DMLVWLW VWDYHEQ¯GR]RU 'DOģ¯PSR]LWLYHPSěLPRQW£ŀLMHPRŀQRVWY\XŀLW¯QDE¯GN\ Y¿UREQ¯KR ]£YRGX 7HFKQR$UW YH 9ģHUXEHFK Xb 3O]QÝ NWHU¿ ]DMLVW¯ QDěH]£Q¯ PDWHUL£OX QDYUW£Q¯ Db NDPHQLFN« URK\ =H ]E\O¿FKRGěH]ıY£PY\URE¯PHQDSěbPR]DLNX1DVWU£QN£FK ZZZWHFKQRDUWLQIR VH PıŀHWH VH]Q£PLW Vb NRPSOHWQ¯P SRUWIROLHP7HFKQR$UW

Koupelnové studio ČERO e-mail: info@cero.cz FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, 311 info@faraon.cz Kutnohorská 368 tel.: 240 850 251 62 Louňovice, Praha-východ SALE www.cero.cz | PRODEJ | ESTATE | 103

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz


PRODEJ | SALES

#112495 Info v RK | Info upon request

Všehrdova, Praha 1 5H]LGHQFH .DPSD VH QDFK¼]È QD SUHVWLŗQÈ 0DOÄ 6WUDQö s Y EOÈ]NRVWL .DPS\ 3HWĵÈQVNÄKR SDUNX D Q¼EĵHŗÈ 9OWDY\ NWHUÄ QDEÈ]È SʼnVRELYÄ YØKOHG\QDSUDŗVNÄGRPLQDQW\.RPSOHWQöDYHOPLQ¼NODGQö]UHNRQVWUXRYDQÄE\W\NNDNNYSUHFL]QöUHQRYRYDQÄPQHRUHQHVDQèQÈP GRPöVGʼnUD]HPQD]DFKRY¼QÈSʼnYRGQÈFKSUYNʼnDUHSUH]HQWDWLYQÈPL VSROHèQØPLSURVWRU\%\W\MVRXSURSRMHQÄYVWXSQÈFKRGERX&HONRYö E\W\SʼnVREÈYHOPLOX[XVQöDXVSRNRMÈLYHOPLQ¼URèQÄNOLHQW\.E\WʼnP Q¼OHŗÈJDU¼ŗRYÄVW¼QÈDVNOHS\

5HVLGHQFH .DPSD LV ORFDWHG RQ WKH SUHVWLJLRXV 0DOD 6WUDQD TXDUWHU QHDU .DPSD 3HWULQ 3DUN DQG WKH 9OWDYD ULYHU EDQN ZKLFK RIIHUVDQLPSUHVVLYHYLHZV&RPSOHWHO\DQGYHU\FRVWO\UHFRQVWUXFWHG DSDUWPHQWVNNDQGNNLQDFDUHIXOO\UHQRYDWHG1HR5HQDLVVDQFH EXLOGLQJZLWKDQHPSKDVLVRQSUHVHUYLQJWKHRULJLQDOIHDWXUHVDQGUHSUHVHQWDWLYHFRPPRQDUHDV7KHDSDUWPHQWVDUHFRQQHFWHGE\RQH HQWUDQFHKDOO7KHVHOX[XU\DSDUWPHQWVVDWLVI\HYHQYHU\GLVFHUQLQJ FOLHQWV7KHSULFHLQFOXGHVRQHSDUNLQJVSDFHDQGWZRFHOODUV

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

104

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PRODEJ | SALES

# 110295 Info v RK | Info upon request

1D+ĵHEHQN¼FK3UDKD /X[XVQÃ&#x2C6;E\WYQRYÃ&#x201E;UH]LGHQFLSURwHONRPSOHWQÃ&#x2C6;UHNRQVWUXNFÃ&#x2C6;YU %\OR LQVWDORY¼QR QRYÃ&#x201E; HOHNWULFNÃ&#x201E; YHGHQÃ&#x2C6; NOLPDWL]DFH D Y]GXFKR WHFKQLNDYFHOÃ&#x201E;PE\WöNXFK\Ä¥VN¼OLQND6,(0$7,&VHVSRWĵHELèL0,(/( REö NRXSHOQ\ Y PUDPRUX &$55$5$ EDWHULH 385( /,1( Y\W¼SöQÃ&#x2C6; SRGODK D VWöQ YHVWDYöQÃ&#x201E; VNĵÃ&#x2C6;Qö FFD P V RVYöWOHQÃ&#x2C6;P 6RXè¼VWÃ&#x2C6; UH]LGHQFHMHED]Ã&#x201E;QVHVDXQRXSRVLORYQDVTXDVKDSURVWRUQDKUDQÃ&#x2C6; SURGöWL8]DYĵHQÃ&#x2DC;DUH¼OVNDPHURYÃ&#x2DC;PV\VWÃ&#x201E;PHPQDSRMHQÃ&#x2DC;QDKRG RVWUDKXYUHFHSFLGRPX

/X[XU\ DSDUWPHQW LQ D QHZ UHVLGHQFH ZDV FRPSOHWHO\ UHQRYDWHG LQ QHZHOHFWULFDOZLULQJ$&DQGYHQWLODWLRQLQWKHZKROHDSDUWPHQW NLWFKHQ XQLW E\ 6,(0$7,& ZLWK DSSOLDQFHV E\ 0LHOH ERWK EDWKURRPV DUHWLOHGZLWKPDUEOHE\&$55$5$ƬWWLQJVE\385(/,1(KHDWHGƮRRUVDQGZDOOVEXLOWLQZDUGUREHV DERXWVTP ZLWKOLJKWLQJ,QWKH FRPSOH[\RXZLOOƬQGDVZLPPLQJSRROVDXQDJ\PVTXDVKDQGDSOD\ DUHDIRUFKLOGUHQ(QFORVHGDUHDZLWKDFDPHUDV\VWHPFRQQHFWHGWR KRXUVVHFXULW\LQWKHUHFHSWLRQRIWKHEXLOGLQJ

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 105


PRODEJ | SALES

#111487 Info v RK | Info upon request

kYÄGVN¼3UDKD /X[XVQÈ SURVWRUQØ E\W QDEÈ]È NRPIRUW WĵÈ ORŗQLF YHONRX wDWQX YHONRU\VØ REØYDFÈ SRNRM V NXFK\QÈ NWHUØ MH SURSRMHQ IUDQFRX]VNØPL RNQ\ V WHUDVRX P %\W MH YHOPL PRGHUQö D NYDOLWQö ]DĵÈ]HQ D WR YèHWQö SOQö Y\EDYHQÄ NXFK\Qö . E\WX SDWĵÈ GYö SDUNRYDFÈ PÈVWD Y VXWHUÄQX GRPX D VNOHS 8]DYĵHQØ NRPSOH[ SRX]H SUR UH]LGHQW\ ]DMLwĿXMH GRVWDWHèQÄ VRXNURPÈ DEH]SHèÈ.OLGQ¼ORNDOLWDVYØERUQØPGRSUDYQÈPVSRMHQÈPD]¼UR YHĥ Y GRFK¼]NRYÄ Y]G¼OHQRVWL GR .LQVNÄKR ]DKUDG\ QHER QD 3UDŗVNØKUDG

/X[XULRXV DQG VSDFLRXV DSDUWPHQW RIIHUV FRPIRUW RI WKUHH EHGURRPV FORDNURRP JHQHURXV OLYLQJ URRP ZLWK NLWFKHQ ZKLFKLVFRQQHFWHGE\)UHQFKZLQGRZVZLWKDWHUUDFH VTP 7KHDSDUWPHQWLVYHU\PRGHUQDQGZHOOIXUQLVKHGLQFOXGLQJIXOO\ HTXLSSHGNLWFKHQ7KHDSDUWPHQWKDVWZRSDUNLQJVSDFHVDQGD FHOODU$QHQFORVHGFRPSOH[IRUUHVLGHQWVRQO\HQVXUHVDSULYDF\ DQG VHFXULW\ 4XLHW ORFDWLRQ ZLWK DQ H[FHOOHQW DFFHVVLEOLW\ DQG ZLWKLQ ZDONLQJ GLVWDQFH WR WKH .LQVN\ *DUGHQ RU WKH 3UDJXH &DVWOH

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PRODEJ | SALES

#112493 Info v RK | Info upon request

0DWรถMVNยผ3UDKD 1DGVWDQGDUGQรˆ E\W VH QDFKยผ]รˆ QD MHGQร„ ] QHMSUHVWLล—QรถMwรˆFK DGUHV Y3UD]H%DEDVYร˜ERUQRXGRSUDYQรˆGRVWXSQRVWรˆFHQWUDPรถVWDLOHWL wWรถ D MHGLQHรจQร˜P Yร˜KOHGHP QD SDQRUDPD 3UDK\ 3URVWRUQร˜ PRGHUQรˆ E\W QDEรˆ]รˆ ORล—QLFH MHGQD ] QLFK V YODVWQรˆ NRXSHOQRX D GYรถPD wDWQDPL SUDFRYQX NRXSHOQX WHFKQLFNRX PรˆVWQRVW VSรˆล— GYD EDONRQ\ D ]LPQรˆ ]DKUDGX %\W MH PRล—Qร„ UR]GรถOLW QD VDPRVWDWQร„ MHGQRWN\ YODVWQรˆ NRWHO UR]YRG\ 'ฤตHYรถQยผ RNQD GฤตHYรถQร„ SRGODK\ Y\EDYHQยผ NXFK\ฤฅVNยผ OLQND Y\EDYHQร„ NRXSHOQ\ FHQWUยผOQรˆ Y\VDYDรจWฤตLSDUNRYDFรˆVWยผQรˆDGYรถVNOHSQรˆNรŽMH

+LJK VWDQGDUG DSDUWPHQW VLWXDWHG LQ RQH RI WKH PRVW SUHVWLJLRXV DGGUHVV LQ 3UDJXH %DED ZLWK D XQLTXH YLHZ RI 3UDJXH SDQRUDPD DQG H[FHOOHQW DFFHVVLELOLW\ RI FLW\ FHQWUH DQG WKH DLUSRUW 6SDFLRXV PRGHUQDSDUWPHQWRฦชHUVEHGURRPV RQHRIWKHPHQVXLWHDQGWZR FORDNURRPV VWXG\EDWKURRPVFORVHWVXWLOLW\URRPVWRUDJHVSDFH WZREDOFRQLHVDQGDZLQWHUJDUGHQ7KHUHLVDQRSWLRQWRGLYLGHVWKH DSDUWPHQWLQWRLQGLYLGXDOXQLW RZQERLOHUGLVWULEXWLRQ :RRGHQ ZLQGRZVZRRGHQฦฎRRUVIXOO\ฦฌWWHGNLWFKHQIXOO\ฦฌWWHGEDWKURRPV FHQWUDOYDFXXPFOHDQHUSDUNLQJVSDFHVDQGFHOODUV

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


PRODEJ | SALES

#112579 Info v RK | Info upon request

+RUQRPöFKROXSVN¼3UDKD ([NOX]LYQÈYLODMHXPÈVWöQDQHGDOHNRSĵÈURGQÈKROHVRSDUNXDSĵHKUDG\ +RVWLYDĵ Y HOHJDQWQÈP X]DYĵHQÄP DUH¼OX 9LOD E\OD Y\VWDYöQD YURFHVGʼnUD]HPQDNYDOLWX]SUDFRY¼QÈDY\EDYHQÈEH]NOÈèRYØ DNDPHURYØV\VWÄPED]ÄQVHVODQYRGRX]DEH]SHèHQÈLQWHOLJHQWQÈ GRP¼FQRVWYHVWDYöQØDPRELOQÈQ¼E\WHNVDXQDFHQWU¼OQÈY\VDYDè SĵHGRNHQQÈ ŗDOX]LH D GDOwÈ 9LOD MH Y\W¼SöQD SRGODKRYØP WRSHQÈP QDSRMHQØPQDWHSHOQÄèHUSDGOR9SĵÈ]HPÈGODŗEDYKRUQÈFKSRGODŗÈFKGĵHYöQÄSRGODK\3URPDMLWHOHMHNGLVSR]LFLORŗQLFNRXSHOQ\ REØYDFÈDNXFK\ĥVNØSURVWRUYLQ¼UQDƬWQHVVDJDU¼ŗ

([FOXVLYHYLOODORFDWHGLQDQHOHJDQWJDWHGDUHDQHDUQDWXUDOIRUHVW SDUNDQGGDP+RVWLYDU7KHYLOODZDVEXLOWLQHPSKDVL]LQJTXDOLW\RISURFHVVLQJDQGHTXLSPHQWNH\OHVVDFFHVVDQGFDPHUDV\VWHP VDOWZDWHUSRROVHFXULW\V\VWHPLQWHOOLJHQWKRPHFRQWUROVLQEXLOW DQG PRELOH IXUQLWXUH VDXQD FHQWUDO YDFXXP V\VWHP UROOHU EOLQGV DQGPRUH7KHYLOODLVKHDWHGE\ƮRRUKHDWLQJFRQQHFWHGWRWKHKHDW SXPS2QWKHJURXQGƮRRUDUHWLOHGƮRRUVRQWKHXSSHUOHYHOVDUH ZRRGHQƮRRUV7KHYLOODFRPSULVHVEHGURRPVEDWKURRPVOLYLQJ URRPDQGNLWFKHQZLQHFHOODUƬWQHVVDQGJDUDJH

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

108

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


=$+5$1,รง1ยจ1(029,7267, 1$352'(-_3523(57,(6 $%52$')256$/( PRODEJ | SALES

&

5R\DO3KXNHW0DULQD*UDQG9LOOD3KXNHW 7+$

3KXNHW MH QHMYรถWwรˆ QHMERKDWwรˆ D ]ยผURYHฤฅ WXULVW\ QHMY\KOHGยผYDQรถMwรˆ7KDMVNร˜RVWURYYร˜]QDรจQร˜VQรถKREรˆOร˜PLSOยผล—HPLERKDWRXKLVWRULรˆ D VWยผORX FHORURรจQรˆ WHSORWRX 5H]LGHQรจQรˆ SURMHNW 5R\DO 3KXNHW 0DULQD SRVN\WXMH YHwNHUร„ ]ยผ]HPรˆ YรจHWQรถ NRPSOHWQรถ Y\EDYHQร„KR SฤตรˆVWDYX3ฤตHS\FKRYยผUHVLGHQFH*UDQG9LOODMH]QDNHPOX[XVXNGH VHVQRXEรˆQDGรจDVRYยผHOHJDQFHDSRKRGOรˆ8]DYฤตHQร˜SURVWRUUHVLGHQFHMHUR]GรถOHQGRรจยผVWรˆsKODYQรˆYLODOX[XVQรˆSDYLORQ\SURKRVW\ NXFK\ฤฅรจยผVWSURSHUVRQยผODX]DYฤตHQRXJDUยผล—SURYR]ล‰.UHVLGHQFL GยผOHSDWฤตรˆYODVWQรˆED]ร„QDNRWYLwWรถsP

#112482 Cena | Cena | 3ULFH2 190 400 EUR

3KXNHW LV WKH ODUJHVW ULFKHVW DQG PRVW SRSXODU 7KDL LVODQG VWDQGLQJ RXW WKDQNV WR LWV VQRZZKLWH EHDFKHV ULFK KLVWRU\ DQG FRQVWDQW\HDUURXQGWHPSHUDWXUH$QH[WHQVLYHJORULRXVUHVLGHQFH*UDQG9LOODLVDVLJQRIOX[XU\ZKLFKFRPSULVHDWLPHOHVVHOHJDQFHDQGFRPIRUW7KHUHVLGHQFHHQFORVHGVSDFHLVGLYLGHGLQWRDQHLJKWLQGLYLGXDOVWUXFWXUHVWKHPDVWHUYLOODOX[XU\VDWHOOLWHTXHVW SDYLOLRQVNLWFKHQVWDฦชTXDUWHUVDQGDJDUDJHIRUFDUV7KHUHVLGHQFHDOVRLQFOXGHVDSULYDWHVZLPPLQJSRRODQGPRRULQJP

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 109


PRONÁJEM | RENT

#410519 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW69 000 CZK

U Panské zahrady, Praha 5 /X[XVQÈĵDGRYØGʼnPNN P VHQDFK¼]ÈYNOLGQÄXOLFL3UDK\ -LQRQLFH9SĵÈ]HPÈVHQDFK¼]ÈYVWXSQÈKDODREØYDFÈSRNRMVNUEHP D SOQö Y\EDYHQØP NXFK\ĥVNØP NRXWHP MÈGHOQÈ è¼VW D NRPRUD 9 SDWĵH MVRX N GLVSR]LFL ORŗQLFH NRXSHOQ\ H[WUD WRDOHWD D wDWQ\ 9H SDWĵH VH QDFK¼]HMÈ RWHYĵHQÄ JDOHULH VH YVWXSHP QD WHUDVX . GRPX Q¼OHŗÈ WHUDV\ JDU¼ŗ D XGUŗRYDQ¼ ]DKUDGD YMDSRQVNÄPVW\OX

/X[XU\ WHUUDFHG IRXUEHGURRP KRXVH VTP VLWXDWHG LQ D TXLHW VWUHHWRI3UDJXH-LQRQLFH2QWKHJURXQGƮRRUWKHUHDUHHQWUDQFH KDOO OLYLQJ URRP ZLWK ƬUHSODFH IXOO\ HTXLSSHG NLWFKHQHWWH GLQLQJ DUHD DQG SDQWU\ 2Q WKH VW ƮRRU WKHUH DUH EHGURRPV EDWKURRPV H[WUD WRLOHW DQG GUHVVLQJ URRPV 2Q WKH QG ƮRRU WKHUHDUHRSHQJDOOHULHVZLWKDQDFFHVVWRDWHUUDFH7KHKRXVHKDV WHUUDFHVJDUDJHDQGPDLQWDLQHGJDUGHQLQ-DSDQHVHVW\OH

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PRONรJEM | RENT

#410245 0รถVรˆรจQรˆQยผMHP_0RQWKO\UHQW50 000 CZK

6\QNRYVNยผ3UDKD 6W\ORYร˜ฤตDGRYร˜Gล‰PQDFKยผ]HMรˆFรˆVHYHY\KOHGยผYDQร„ORNDOLWรถ3UDK\ +DQVSDXONDYEOรˆ]NRVWL0+'SDUNXDREFKRGX7HVFR7HQWRGล‰P MH ]Dฤตรˆ]HQร˜ QยผE\WNHP 3ฤตรˆ]HPรˆ QDEรˆ]รˆ REร˜YDFรˆ SRNRM MรˆGHOQX D SOQรถ Y\EDYHQRXNXFK\QL9SUYQรˆPSDWฤตHMVRXORล—QLFHNRXSHOQDDH[WUD WRDOHWD 'UXKร„ SDWUR GLVSRQXMH ORล—QLFHPL MHGQD V SDWUHP QD VSDQรˆ 'ยผOHNGRPXQยผOHล—รˆ]DKUDGDVYรˆฤตLYRXYDQRX.OLGQร„E\GOHQรˆ V Yร˜ERUQRX GRVWXSQRVWรˆ QD OHWLwWรถ D GR PH]LQยผURGQรˆ wNRO\ ,63 Y1HEXwLFรˆFK

8QLTXH WHUUDFHG KRXVH VLWXDWHG LQ WKH VRXJKW DIWHU ORFDWLRQ RI 3UDJXH+DQVSDXONDQHDUSXEOLFWUDQVSRUWSDUNDQGVKRS7HVFR 7KH KRXVH LV IXUQLVKHG 7KH JURXQG ฦฎRRU FRPSULVHV OLYLQJ URRP GLQLQJURRPDQGIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQ2QWKHฦฌUVWฦฎRRUWKHUHDUH EHGURRPV EDWKURRP DQG H[WUD WRLOHW 7KH VHFRQG ฦฎRRU RฦชHUV EHGURRPV RQH ZLWK VOHHSLQJ VWRUH\ 7KHUH LV DOVR JDUGHQ ZLWK ZKLUOSRRO4XLHWOLYLQJZLWKH[FHOOHQWDFFHVVWRWKHDLUSRUWDQGWKH ,QWHUQDWLRQDO6FKRRORI3UDJXHLQ1HEXwLFH

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 111


PRONÁJEM | RENT

#410551 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW59 000 CZK

Pod Kaštany, Praha 6 3URVWRUQØE\WXPÈVWöQØYSĵÈ]HPÈREOÈEHQÄKRDPRGHUQÈKRSURMHNWX 9LOOD %LDQFD Y DWUDNWLYQÈ ORNDOLWö 3UDK\  %XEHQHè 7HQWR E\W P QDEÈ]È YVWXSQÈ FKRGEX REØYDFÈ SRNRM SOQö Y\EDYHQRX NXFK\QL SUDFRYQX KODYQÈ ORŗQLFL V SĵÈVWXSHP QD WHUDVX GDOwÈ ORŗQLFHwDWQ\DNRPRU\.E\WXQ¼OHŗÈYHONØVNOHSDJDU¼ŗRY¼ VW¼QÈ NWHU¼ MVRX MLŗ ]DKUQXWD Y FHQö Q¼MPX 2EMHNW MH VWĵHŗHQ KRGLQRYRX RVWUDKRX $WUDNWLYQÈ ORNDOLWD V YØERUQRX GRVWXSQRVWÈ GRFHQWUDLGRPH]LQ¼URGQÈFKwNROQD3UD]H

6SDFLRXV DSDUWPHQW ORFDWHG RQ WKH JURXQG ƮRRU RI SRSXODU DQG PRGHUQSURMHFW9LOOD%LDQFDLQ3UDJXH%XEHQHF7KLVDSDUWPHQW VTP RƪHUVHQWUDQFHKDOOOLYLQJURRPIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQ VWXG\ PDVWHU EHGURRP ZLWK DFFHVV WR WKH WHUUDFH RWKHU EHG URRPVGUHVVLQJURRPVDQGFKDPEHUV7KHUHLVDOVRODUJHFHOODU DQGSDUNLQJVSDFHVZKLFKDUHDOUHDG\LQFOXGHGLQWKHUHQW7KHUH LVVHFXULW\%HDXWLIXOORFDWLRQZLWKH[FHOOHQWDFFHVVGRZQWRZQ DQGWRWKHLQWHUQDWLRQDOVFKRROVLQ3UDJXH

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

112

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PRONÁJEM | RENT

#410511 0öVÈèQÈQ¼MHP_0RQWKO\UHQW210 000 CZK

.URFÈQRYVN¼3UDKD 1RYö VW\ORYö ]UHNRQVWUXRYDQ¼ YLOD YKRGQ¼ SUR UHSUH]HQWDWLYQÈ DNDQFHO¼ĵVNÄÕèHO\VSĵÈSDGQØPY\XŗLWÈPNUH]LGHQèQÈPXE\GOHQÈ 'ʼnPMHèW\ĵSRGODŗQÈ9SĵÈ]HPÈVHQ¼FK¼]ÈNDQFHO¼ĵHWHFKQLFN¼ PÈVWQRVWVHUYURYQDDWRDOHW\1DDSDWĵHMVRXYŗG\NGLVSR]LFLUHSUH]HQWDWLYQÈPÈVWQRVWLNXFK\ĥDWRDOHW\3RVOHGQÈGYö SDWUDYLO\WYRĵÈPH]RQHWRYØE\W FFDP NNVHNRXSHOQDPL

1HZO\ VW\OLVK UHQRYDWHG YLOOD VXLWDEOH IRU UHSUHVHQWDWLYH RƯFHV ZLWKUHVLGHQWLDOOLYLQJ+RXVHKDVVWRUH\V2QWKHJURXQGƮRRU WKHUHDUHRƯFHVXWLOLW\URRPVHUYHUURRPDQGWRLOHWV2Q ERWKVWDQGQGƮRRUDUHDYDLODEOHUHSUHVHQWDWLYHURRPVNLWFKHQ DQGWRLOHWV7RSƮRRURIWKHYLOODFRQVLVWVRIGXSOH[DSDUWPHQW VTP NNZLWKEDWKURRPV

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 113


CENTURY 21 Best Reality Donská 275/9, Praha 10 - Vršovice tel.: +420 272 661 530

Pronájem, zrekonstruovaný slunný byt 3+1 na Vršovickém náměstí

Exkluzivní světlý a vkusně zrekonstruovaný byt 3+1, 100 m2, nacházející se ve třetím nadzemním patře krásného cihlového domu na Vršovickém náměstí. Byt se nachází v klidné oblasti s velmi dobrou dopravní dostupností přímo naproti zastávce Vršovické náměstí. Kromě kuchyňské linky s plynovým sporákem je byt nezařízen. Byt je volný ihned, pokud Vás tedy zaujal, pak mě neváhejte kontaktovat a domluvit si osobní prohlídku bytu, která Vás přesvědčí o kvalitách tohoto bytu!

Cena: 15 900 Kč/měsíc Realitní makléř: Ing. Zdeněk Roučka, Kontakt: +420 725 293 609, E-mail: zdenek.roucka@century21.cz Více informací na www.century21.cz / For more information visit www.century21.cz / Более подробная информация на www.century21.cz

114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 115


Nájem

Nadstandartně vybavený byt 3+kk na adrese Pařížská, Praha 1 – Staré Město

Rent

High standard 2-beedroom apartment at Pařížská, Prague 1 – Old Town

Tento byt o dispozici 3+kk se nachází na prestižní adrese Pařížská s balko-

This luxury 2-bedroom apartment is located on the prestigious address

nem a výhledem na Pražský hrad i Staré Město a je jen pár minut chůze

Pařížská with a balcony and a view of the Prague Castle and the Old Town

od Staroměstského náměstí či nábřeží Vltavy a  stanice metra A  Staro-

and only a few minutes by walk from the Old Town Square and the Vltava

městská. Byt o rozloze 82 m2 je situován v 5. patře v jednom z nejhezčích

River and underground station Staroměstská. The apartment with an area

domů v Pařížské ulici. Součástí domu je recepce s výtahem, přičemž sa-

of 82 m2 is situated on the 5th floor in one of the most beautiful buildings

motný byt je zařízen pro klienty, kteří mají rádi luxus a pohodlí. Důkazem

in the Pařížská street. The house has a reception with a lift, while the

toho jsou například 2 koupelny, krb, sauna a jacuzzi, které jsou součástí

apartment is furnished for clients who enjoy luxury and comfort. Proof

tohoto bytu a které zaručí budoucím nájemníkům dostatečný komfort

of this would be a massage box, sauna and jacuzzi, which are part of

a příležitost pro relaxaci v útrobách domova.

this apartment and guarantees its future tenants sufficient comfort and opportunity for relaxation in the bowels of their home.

Cena: 60 000 Kč za měsíc / price: CZK 60 000 per month

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

116

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nájem

Světlý, zařízený byt 3+kk na adrese Farní, Praha 6 – Střešovice

Rent

Bright, furnished 2-beedroom apartment at Farní, Prague 6 – Střešovice

Byt je situován ve třetím nadzemním podlaží zrekonstruovaného cihlové-

The apartment is situated on the third floor of a renovated brick house in

ho domu v oblíbené části Střešovic. Byt je luxusně zařízen a jeho součástí

a popular part of Střešovice. The apartment is furnished in high standard

je terasa o velikosti 26 m2, která nabízí krásný výhled. V blízkosti naleznete

and includes a terrace of 26 m2, which offers a beautiful view. Nearby you

nově zrekonstruovaný park Kajetánka a také školy, školky, mnoho obcho-

will find newly renovated park Kajetánka as well as schools, kindergartens,

dů, restaurací a kaváren. Budoucí nájemníci mají možnost užívat jak udr-

shops, restaurants and cafes. Future tenants have the opportunity to

žovanou zahradu tak i bazén.

enjoy arranged garden with swimming pool as well.

Cena : 30 000 Kč za měsíc / price: CZK 30 000 per month

Jones Lang LaSalle, s.r.o., Na Příkopě 21, 110 00 Praha 1, mob: (+420) 602 589 370, tel: (+420) 222 222 101, e-mail: info@homefinder.cz

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 117


Pronájem | Zelená | Statenice | Praha-západ | 290 m2 | 80 000 Kè / mìsíc 1$'67$1'$5'1Ì52',11É9,/$YHQNRYQtED]pQNRXSHOQ\WHUDV\EDONRQåDWQDSUiGHOQDåSLĀNRYpY\EDYHQtSDUNHW\DGODçED YHVWDYęQpVNĨtQęD~ORçQpSURVWRU\VSRWĨHELĀH*DJJHQDXYLGHRWHOHIRQDODUPWHSHOQpĀHUSDGORXED]pQX]DKUDGQtGRPHNGęWVNpKĨLåWę NUiVQęXSUDYHQi]DKUDGD'YRMJDUiç/X[XVQtQH]DĨt]HQiYLODYXQLNiWQtPSURMHNWXUH]LGHQĀQtKRE\GOHQtYDWUDNWLYQtSĨtURGQtORNDOLWę s biokoridorem Únìtického potoka 5 km severozápadnì od Prahy. +,*+67$1'$5'02'(519,//$RXWGRRUSRROIRXUEHGURRPVWKUHHEDWKURRPVWKUHHWHUUDFHVEDOFRQ\ZDONLQFORVHWODXQGU\URRPVROLG ZRRGSDUTXHWIORRUVEXLOWLQZDUGUREHVDQGVWRUDJH*DJJHQDXDSSOLDQFHVYLGHRHQWU\SKRQHDODUPKHDWSXPSIRUWKHSRROJDUGHQKRXVH SOD\JURXQGQLFHO\ODQGVFDSHGJDUGHQ'RXEOHJDUDJH8QIXUQLVKHGYLOODLQDUHVLGHQWLDOSURMHFWLQDEHDXWLIXOO\ODQGVFDSHGSURWHFWHGDUHDZLWK WKHÔQęWLFNìEURRNNPIURP3UDJXHWHQPLQXWHVWRWKHDLUSRUW

118

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Lรกzeรฒskรก | Malรก Strana | Praha 1 | 64 m2 | 35 000 Kรจ / mรฌsรญc =$ฤรŒ=(1รซ=5(.21675829$1รซ%<7NNSUHVWLรงQtKLVWRULFNiORNDOLWDNRXSHOQDVHVSUFKRXYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™GฤจHYฤ™QpSRGODK\GODรงED EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHSUDฤ€NDP\ฤ€ND79DODUP%\WYHSDWฤจH]UHQRYRYDQpKRSDOiFHVYรฌWDKHPDNDPHURYรฌPV\VWpPHPYEOt]NRVWL.DUORYD PRVWXD.DPS\YSฤ™รฅtPGRVDKX3UDรงVNpKRKUDGX.OLGQiXOLFHPLQXWXRG]DVWiYN\WUDPYDMtQD0DORVWUDQVNpPQiPฤ™VWtPLQXWFKฤฃ]HNH VWDQLFLPHWUD0DORVWUDQVNi )851,6+('5(129$7(')/$7SUHVWLJLRXVKLVWRULFORFDWLRQRQHEHGURRPVKRZHUEDWKURRPEXLOWLQZDUGUREHVVROLGZRRGIORRUVVHFXULW\ HQWU\GRRUZDVKHUGLVKZDVKHU79YLGHRHQWU\SKRQHDODUP:RQGHUIXOO\ORFDWHGIODWRQWKHWKLUGIORRURIDUHFRQVWUXFWHGKLVWRULFSDODFH ZLWKDOLIWDQGFDPHUDV\VWHPVWHSVIURPWKH&KDUOHV%ULGJHDQG.DPSD,VODQGQHDUWKH3UDJXH&DVWOHDPLQXWHZDONWRWUDPVWRSVDW 0DORVWUDQVNp6TXDUHRQHVWRSWR0DORVWUDQVNiPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 119


PronĂĄjem | V pøístavu | HoleĹĄovice | Praha 7 | 83 m2 | 25 000 Kè / mĂŹsĂ­c LUXUSNĂ? DESIGNOVĂ&#x2030; STUDIO 1+kk, 12 m2WHUDVDVXQLNiWQtPYĂŹKOHGHPQD9OWDYXLQWHULpURGVWXGLD'RQOLFORçQLFHRGGÄ&#x2122;OHQiSĨtÄ&#x20AC;NRX koupelna oddĂŹlenĂĄ sklenĂŹnou stĂŹnou, nadstandardnĂ­ materiĂĄly a vybavenĂ­, nĂĄbytek na mĂ­ru, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, podlahy z bĂŹlenĂŠho dubu, REORçHQtDÄ&#x20AC;iVWSRGODK\]ĨH]DQpKRNDPHQH79YLGHRWHOHIRQ*DUiçRYpVWiQt3OQÄ&#x2122;]DĨt]HQpVWXGLRVYSDWĨHUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRNRPSOH[X 3UDJXH0DULQDQDQiEĨHçt9OWDY\VU\FKOĂŹPGRSUDYQtPVSRMHQtPGRFHQWUD TOP STANDARD DESIGN STUDIO, 12 m2WHUUDFHXQREVWUXFWHGYLHZVRIWKH9OWDYDULYHULQWHULRUGHVLJQE\'RQOLFVWXGLREHGURRPVHSDUDWHG E\DSDUWLWLRQEDWKURRPZLWKDJODVVZDOOFXVWRPPDGHIXUQLWXUHEXLOWLQZDUGUREHVVHFXULW\HQWU\GRRURDNIORRUVVWRQHSDQHOLQJDQGIORRUV 79YLGHRHQWU\SKRQH*DUDJHSDUNLQJ)XUQLVKHGILIWKIORRUVWXGLRLQWKH35$*8(0$5,1$UHVLGHQWLDOSURMHFWORFDWHGULJKWRQWKH9OWDYD riverbank, with quick connection to the city center.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

120

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Pronรกjem | 6HQRYiรงQpQiPฤ™VWt_6WDUp0ฤ™VWR_3UDKD_P | 90 000 Kรจ Pฤ™VtF .20)2571รŒ02'(51รŒ%<7NNORรงQLFHNRXSHOQ\YHONiYVWXSQtKDODรฅDWQDPQRรงVWYtYHVWDYฤ™QรฌFKVNฤจtQtYHONiRNQDGฤจHYฤ™QpSRGODK\ DGODรงEDEH]SHฤ€QRVWQtYVWXSQtGYHฤจHYLGHRWHOHIRQDODUPYรฌWDK3DUNRYiQt.YDOLWQtE\WYHSDWฤจHSOQฤ™]UHNRQVWUXRYDQpKRQHRNODVLFLVWQtKR SDOiFHVKUHFHSFtYKLVWRULFNpPFHQWUX3UDK\SiUPLQXWFKฤฃ]HRG9iFODYVNpKRQiPฤ™VWt &20)257$%/(&217(0325$5<)/$7IRXUEHGURRPVWZREDWKURRPVVSDFLRXVHQWU\KDOOZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVODUJH ZLQGRZVKDUGZRRGIORRUVDQGWLOHVVHFXULW\HQWU\GRRUYLGHRHQWU\SKRQHDODUP3DUNLQJ+LJKTXDOLW\IODWRQWKHWKLUGIORRUZLWKOLIWLQD FRPSOHWHO\UHVWRUHGWKFHQWXU\1HR&ODVVLFLVWSDODFHZLWKKRXUUHFHSWLRQ/RFDWHGDWKUHHPLQXWHZDONIURP:HQFHVODV6TXDUH ZLWKDFFHVVWRDOOWKUHH3UDJXHPHWUROLQHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 121


PronĂĄjem | TruhlåøskĂĄ | StarĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 113 m2 | 65 000 Kè / mĂŹsĂ­c LUXUSNĂ? ZAĂ&#x2DC;Ă?ZENĂ? PENTHOUSE 3+1, 2 terasy (35 m2), 2 koupelny, galerie, vĂ˝hled do okolĂ­ a na park na LetnĂŠ, klimatizace, podlahy ]H[RWLFNpKRGĨHYD,SHSUDÄ&#x20AC;NDP\Ä&#x20AC;ND6$779:L)L0H]RQHWYSDWĨHFLWOLYÄ&#x2122;]UHQRYRYDQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPX]NRQFHVWROHWt s novĂ˝m vĂ˝tahem. KlidnĂĄ ulice v blĂ­zkosti nĂĄmĂŹstĂ­ Republiky se stanicĂ­ metra, zastĂĄvkou tramvajĂ­ a nĂĄkupnĂ­mi centry Palladium a Kotva. AtraktivnĂ­ lokalita v pĂŹĹĄĂ­m dosahu StaromĂŹstskĂŠho a VĂĄclavskĂŠho nĂĄmĂŹstĂ­. HIGH QUALITY FURNISHED DUPLEX, 35 m2 of terraces, two bedrooms, two bathrooms, gallery, nice views of the surroundings and the /HWQiSDUNDLUFRQGLWLRQLQJ,SHH[RWLFZRRGIORRUVZDVKHUGLVKZDVKHU6$779:L)L)LIWKIORRULQDPHWLFXORXVO\UHIXUELVKHGODWHth century building with a lift. Located in a quiet street steps from NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky Square, the Palladium shopping mall, tram stops and metro station, within walking distance of the Old Town and Wenceslas Square.

122

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem |5DรฅtQRYRQiEฤจHรงt| Novรฉ Mรฌsto | Praha 2 | 170 m2 | 35 000 Kรจ / mรฌsรญc NOVรŒ ZREKONSTRUOVANร PODKROVNร BYT 3+kk, stรธeลกnรญ terasa o 60 m2V~รงDVQรฌPSDQRUDPDWLFNรฌPYรฌKOHGHPQD3UDKXYฤ€9OWDY\ D3UDรงVNpKRKUDGXDWHOLpURYiRNQDGฤจHYฤ™QpSRGODK\EH]SHฤ€QRVWQtGYHฤจHYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™P\ฤ€NDGHรฅฤขRYpVHQ]RU\.OLPDWL]RYDQรฌE\W YSDWฤจHUHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVQRYรฌPYรฌWDKHPQDQiEฤจHรงt9OWDY\5\FKOiGRVWXSQRVWGRFHQWUDยฒSiUPLQXWNWUDPYDMtP DVWDQLFLPHWUD.DUORYRQiPฤ™VWtYEOt]NpPGRVDKX)UDQFRX]VNpKRO\FHD 1(:/<5()85%,6+('$77,&$3$570(17P2URRIWHUUDFHZRQGHUIXOSDQRUDPLFYLHZVLQFOWKH9OWDYDULYHUEDQNDQGWKH3UDJXH&DVWOH WZREHGURRPVDWHOLHUZLQGRZVZRRGIORRUVVHFXULW\GRRUEXLOWLQZDUGUREHVGLVKZDVKHUUDLQVHQVRUV)LIWKIORRUDLUFRQGLWLRQHGDSDUWPHQW LQDUHQRYDWHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDQHZOLIWZLWKLQHDV\UHDFKRIIXOODPHQLWLHVPRPHQWVIURP.DUORYRQiPฤ™VWtPHWURVWDWLRQDQGWUDPV DQGFRQYHQLHQWWRWKH)UHQFK6FKRRO

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 123


Pronájem | Bøezinova | Karlín | Praha 8 | 178 m2 | 42 000 Kè / mìsíc NADSTANDARDNÍ PODKROVNÍ MEZONET 5+kk, terasa 10 m2ORçQLFHSUDFRYQDNRXSHOQ\WĨLåDWQ\SURVWRUQiJDOHULHVĀDMRYRX NXFK\ĞNRXNOLPDWL]DFHYìKOHGQD9UFK9tWNRYGXERYpSRGODK\WUDYHUWLQRYiSRGODKDYKDOHEH]SHĀQRVWQtGYHĨHYHVWDYęQpVNĨtQę83& VNOHSNDPHURYìV\VWpP3DUNRYiQt.YDOLWQtE\WYSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPYNOLGQpXOLFL X/\ĀNRYDQiPęVWtSiUEORNģRGVWDQLFHPHWUD.ĨLçtNRYD +,*+67$1'$5'63/,7/(9(/$77,&)/$7P2WHUUDFHWKUHHEHGURRPVRIILFHWZREDWKURRPVWKUHHZDONLQFORVHWVJDOOHU\ZLWK DNLWFKHQHWWHDLUFRQGLWLRQLQJYLHZVRI9tWNRY3DUNRDNIORRUVWUDYHUWLQHIORRULQWKHKDOOVHFXULW\HQWU\GRRUEXLOWLQZDUGUREHV83&FHOODU FDPHUDV\VWHP3DUNLQJ)LIWKIORRULQDWUDGLWLRQDOUHVLGHQWLDOEXLOGLQJZLWKDOLIWTXLHWVWUHHWVWHSVIURPWKHEHDXWLIXO/\ĀNRYR6TXDUHDIHZ EORFNVIURP.ĨLçtNRYDPHWURVWDWLRQ

124

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | -DQiฤ€NRYRQiEฤจHรงt| Malรก Strana | Praha 5 | 420 m2 | 150 000 KรจPฤ™VtF -(',1(รฟ1รซ7ฤรŒร”529ฤŠ29รซ%<7YQLWฤจQtED]pQVWฤจHรฅQtWHUDVDYรฌKOHG\QD3UDรงVNรฌKUDG3HWฤจtQ1iURGQtGLYDGORD6WDUp0ฤ™VWR ORรงQLFHVรฅDWQDPLDHQVXLWHNRXSHOQDPLMtGHOQDรฅDWQDED]pQVUHOD[Dฤ€QtPL]yQDPLDVSUFKRXรฅSLฤ€NRYpPDWHULiO\DY\EDYHQt NOLPDWL]DFHNUESUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDVSRWฤจHELฤ€H0LHOH79DXGLRV\VWpPYLGHRWHOHIRQDODUP=Dฤจt]HQรฌOX[XVQtE\WYHSDWฤจHSHฤ€OLYฤ™ ]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVED]pQHPDVDXQRXYDWUDNWLYQtORNDOLWฤ™QDQiEฤจHรงt9OWDY\ +,*+67$1'$5'75,3/(;LQGRRUVZLPPLQJSRROURRIWHUUDFHSDQRUDPLFYLHZVLQFOWKH3UDJXH&DVWOH3HWฤจtQ+LOODQGWKH1DWLRQDO 7KHDWHUWKUHHEHGURRPVZLWKHQVXLWHEDWKURRPVDQGZDONLQFORVHWVGLQLQJURRPSRROZLWKVLWWLQJDUHDVDQGVKRZHUDLUFRQGLWLRQLQJ ILUHSODFHZDVKHUGU\HU0LHOHDSSOLDQFHV79VYLGHRHQWU\SKRQHDODUP)XUQLVKHGWULSOH[RQWKHWKLUGIORRURIDIXOO\UHIXUELVKHGEXLOGLQJ ZLWKSRRODQGVDXQDLQDZRQGHUIXOORFDWLRQRQWKH9OWDYDULYHUEDQN

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 125


Pronájem | Na Hrobci | Nové Mìsto | Praha 2 | 183 m2 | 150 000 Kè / mìsíc (/(*$171Ì%<7GHVLJQRYìQiE\WHNDY\EDYHQtSUģFKR]tREìYDFtSRNRMHORçQLFHSUDFRYQDHQVXLWHNRXSHOQ\åDWQDWRDOHWD SURKRVW\EDONRQRULHQWRYDQìGRYQLWUREORNXSDUNHW\PUDPRURYpNRXSHOQ\GRSOĞN\%7LFLQRDODUP.RPSOHWQę]DĨt]HQìGHVLJQRYìE\W V~çDVQìPLYìKOHG\QDĨHNX3UDçVNìKUDGD9\åHKUDGVLWXRYDQìYHSDWĨHQRYę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVYìWDKHPQD QiEĨHçt9OWDY\ (/(*$17%('5220$3$570(17GHVLJQIXUQLWXUHDQGHTXLSPHQWZDONWKURXJKOLYLQJURRPVHQVXLWHEDWKURRPVZDONLQFORVHW JXHVWWRLOHWEDOFRQ\IDFLQJWKHFRXUW\DUGSDUTXHWIORRULQJWKURXJKRXWPDUEOHEDWKURRPV%7LFLQRILWWLQJVDODUP)XOO\IXUQLVKHGGHVLJQ DSDUWPHQWZLWKDPD]LQJYLHZVRIWKHULYHU3UDJXH&DVWOHDQG9\åHKUDG&DVWOHVLWXDWHGRQWKHUGIORRURIDQHZO\UHFRQVWUXFWHG UHVLGHQWLDOEXLOGLQJZLWKOLIWRQWKH9OWDYDULYHUEDQN

126

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PronĂĄjem | nĂĄmĂŹstĂ­ Jiøího z PodĂŹbrad | Vinohrady | Praha 3 | 156 m2 | 69 800 Kè / mĂŹsĂ­c $75$.7,91Ă&#x152;1$'67$1'$5'1Ă&#x152;3Ä?'1Ă&#x152;%<7NNNRXSHOQ\ĂĽDWQDNYDOLWQtPDWHULiO\D]SUDFRYiQtNUESDUNHW\GODçEDEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQt vstupnĂ­ dveøe, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, praèka / suĹĄièka, myèka. NovĂ˝ nezaøízenĂ˝ byt s vĂ˝hledem na nĂĄmĂŹstĂ­ Jiøího z PodĂŹbrad a jedineènĂ˝ kostel 1HMVYÄ&#x2122;WÄ&#x2122;MĂĽtKRVUGFH3iQÄ&#x2122;YSDWĨHNRPSOHWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpKRVHFHVQtKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHPD]DFKRYDQĂŹPLSÄŁYRGQtPLSUYN\ 200 m od stanice metra, veĹĄkerĂĄ obèanskĂĄ vybavenost v okolĂ­. ATTRACTIVE ATTIC APARTMENT, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, high standard materials and finishes, solid wood parquet floors, security entry door, built-in wardrobes, washer / dryer, dishwasher. Brand new unfurnished flat with views of the Jiøího z PodĂŹbrad Square and the unique modern Church Of The Most Sacred Heart Of Our Lord. Fifth floor of a refurbished Art-Nouveau building with a lift and preserved original details in a popular residential area, 200 m from metro.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 127


Byt 2+kk, 52 m2, Vršovice – Praha 10, Kodaňská | 17 000 Kč / měsíčně Zařízený designový byt s balkonem ve 2. patře renovovaného činžovního domu s výtahem u Heroldových sadů, 2 zastávky k metru Náměstí Míru. 1 ložnice s šatnou, obývací pokoj s kuchyní, koupelna se sprchou, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, pračka, myčka, videotelefon, bezpečnostní kamery. Parkování v garáži. Furnished second floor flat with a balcony in a renovated historic building with a lift close to Heroldovy Sady Park, two stops from Náměstí Míru metro. Living room with kitchen, one bedroom, walk-in closet, shower bathroom, built-in wardrobes, wood floors, washer, dishwasher, video entry phone, security cameras. Garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 128

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Rodinný dům 4+kk, 150 m2, Nové Město – Praha 2, Horská | 45 000 Kč / měsíčně Plně zrekonstruovaný rodinný dům s krásným výhledem na historickou Prahu v blízkosti parku Folimanka, v pěším dosahu metra I.P.Pavlova. 3 ložnice, 3 koupelny, balkon, otevřená galerie se střešním oknem, šatna, kvalitní materiály, velkoplošná okna, parkety, pračka, masážní sprchový panel, videotelefon. Parkování. Fully reconstructed house with views of the historic city, within walking distance of the Vltava river, the Folimanka park, and I.P.Pavlova metro station. Three bedrooms, three bathrooms, balcony, floor-to-ceiling windows, gallery with a skylight, walk-in closet, front and back patio, parquet floors, washer, massage shower. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 129


Byt 1+kk, 58 m2, Nové Město – Praha 1, Ve Smečkách | 1 200 EUR / měsíčně Zařízené podkrovní studio s 13 m2 terasou ve 3. patře zrekonstruované budovy s výtahem a recepcí pár kroků od Václavského náměstí, s rychlým přístupem ke všem třem trasám metra. Obývací část, kuchyňský kout a ložnice, patro na spaní, koupelna se sprchou, parkety, pračka, TV, UPC, internet. Furnished attic studio with a 13 m2 terrace on the third floor of a reconstructed building with a lift and reception, a minute walk from Wenceslas Square with full amenities and access to all three metro lines. Living area, open kitchen, bedroom zone, sleeping gallery, shower bathroom, hardwood floors, washer, TV, UPC, Internet.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 97 m2, Stodůlky – Praha 5, Dismanova | 24 000 Kč / měsíčně Zařízený klimatizovaný byt se 2 terasami (52 m2) v 5. patře rezidenčního projektu nedaleko stanice metra Hůrka a Prokopského údolí. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna se sprchou, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, mramorová kuchyňská deska, pračka, myčka, TV, UPC. Garážové stání. Furnished air-conditioned flat with 52 m2 of terraces, on the fifth floor in a residential project near the Prokopské Valley. Hůrka metro and full amenities within easy reach. Living room with kitchen, two bedrooms, shower bathroom, wood floors, security door, built-in wardrobes, marble kitchen counter, washer, dishwasher, TV, UPC. Garage parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 131


Byt 4+kk, 100 m2, Veleslavín – Praha 6, Pod dvorem | 35 000 Kč / měsíčně Moderní byt s terasou a balkonem (20 m2) ve 4. patře rezidenčního projektu na rozhraní Veleslavína a Ořechovky, s rychlou dostupností do centra, na letiště a do mezinárodních škol. 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s kuchyní a komorou, dřevěné podlahy, myčka, videotelefon, sklep. Garážové stání. Modern fourth floor flat with a terrace and balcony (20 m2) in a residential project on the border of Veleslavín and Ořechovka districts, with quick access to the city center, the airport and international schools. Three bedrooms, two bathrooms, living room with kitchen and storage, wooden floors, dishwasher, cellar. Garage parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 132

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 30 m2, Malá Strana – Praha 1, Všehrdova | 19 500 Kč / měsíčně Nově zrekonstruované zařízené studio ve zvýšeném přízemí zmodernizované historické rezidence s ostrahou pár kroků od malostranského nábřeží a Kampy. Koupelna se sprchovým koutem, parkety, vysoké stropy, bezpečnostní dveře, sklápěcí postel, zatemňovací závěsy, myčka, TV, videotelefon. Newly reconstructed furnished studio on the upper ground floor of a fully refurbished historic residence with security, steps from the Vltava riverbank and Kampa Park. Shower bathroom, solid wood parquet floors, high ceilings, security entry door, fold down double bed, blackout curtains, dishwasher, TV, video entry phone.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 133


ApartmĂĄn Glass Penthouset6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD 4UÄżFĂ?OĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN KFEOPVMPäOJDĂ&#x201C; EWÄŁNBUFSBTBNJBWâIMFEFNOB1SBäTLâISBEWF7PEJÄĄLPWÄŁVMJDJ#VEPWB TWâUBIFNBIPEJOPWPVSFDFQDĂ&#x201C;0CâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTQMOÄŁ[BÄżĂ&#x201C;[FOâNLVDIZÄŞTLâNLPVUFN QSPTLMFOPVTUÄŁOPVBUFSBTPV MPäOJDF TESVIPVUFSBTPV7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[F QMB[NPWĂ&#x2C6;PCSB[PWLB QSBÄĄLB OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEKFEOPV UâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ° Fully serviced, one-bedroom, terraced penthouse apartment on Vodickova Street with Prague Castle view, lift and 24-hour reception. Open-plan living and fully ďŹ tted kitchen area with wall of windows and terrace, bedroom with 2nd terrace. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV, plasma screen, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

134

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn City Viewt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCZt LLt1SBIBtPEFVSOPD ,MJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTQMOâNTFSWJTFNBUFSBTPVTWâIMFEFNOBQBOPSBNB1SBIZ WQBUÄżFEPNVTWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; QBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;NWEPNÄŁ EMFEPTUVQOPTUJB[BQPQMBUFL 1SPTUPSOâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPKTLVDIZOĂ&#x201C;BWTUVQFNOBUFSBTV MPäOJDFTCBMLPOFN LPVQFMOB 8$OBWĂ&#x201C;D7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMPDIPVPCSB[PWLPV QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄ%7% QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB NJLSPWMOOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Fully serviced air-conditioned apartment with terrace providing Prague skyline views, on the 6th ďŹ&#x201A;oor of an Old Town building with 24-hour reception, onsite parking (upon request, extra cost), and lifts. Large terrace-facing living room with kitchen, bedroom with balcony, bathroom, extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with ďŹ&#x201A;at screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 135


Vault ApartmĂĄnt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD 1MOÄŁTFSWJTPWBOâÄĄBTUFÄĄOÄŁLMJNBUJ[PWBOâQÄżĂ&#x201C;[FNOĂ&#x201C;BQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBEWÄŁNBLPVQFMOBNJ WLMJEOĂ?NBUSJV0UFWÄżFOâ PCâWBDĂ&#x201C;QSPTUPSTLVDIZOĂ&#x201C;BLMFOVUâNJTUSPQZ7CF[QSPTUÄżFEOĂ&#x201C;CMĂ&#x201C;[LPTUJ4UBSPNÄŁTUTLĂ?IPOĂ&#x2C6;NÄŁTUĂ&#x201C;WCVEPWÄŁ LUFSĂ&#x2C6;KFOBTF[OBNV 6/&4$07CMĂ&#x201C;[LPTUJQBNĂ&#x2C6;UFL [Ă&#x2C6;CBWZBPCDIPEÄ°7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBBOPOTUPQIPUMJOFĂ LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced two-bedroom, two-bathroom, partially air-conditioned apartment, ground ďŹ&#x201A;oor, reached through quiet courtyard of the UNESCO listed building. Open-plan living and kitchen area with vaulted ceiling. Located next to Old Town Square, neighborhood known for sights, entertainment and shopping. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

136

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Baroque t6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTFEWÄŁNBMPäOJDFNJBLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNWQPELSPWĂ&#x201C;QBUSBTWâUBIFN0UFWÄżFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWâPCâWBDĂ&#x201C;QPLPK KĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QPEĂ&#x17E;SPWÄŞPWĂ&#x2C6;IMBWOĂ&#x201C;MPäOJDF MPäOJDFWMPGUPWĂ?NTUZMV LPVQFMOB7DFMĂ?NBQBSUNĂ&#x2C6;OVKFPSJHJOĂ&#x2C6;MOĂ&#x201C;QPEMBIPWĂ?BTUSPQOĂ&#x201C;USĂ&#x2C6;NPWĂ&#x201C; -PLBMJUBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁWPLPMĂ&#x201C;TCBSPLOĂ&#x201C;NJCVEPWBNJ PLPV[MVKĂ&#x201C;DĂ&#x201C;NJSFTUBVSBDFNJBCBSZ7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;57TQMB[NPWPV PCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLBTFTVĂ?JÄĄLPV OPOTUPQIPUMJOF7DFOÄŁKF[BISOVUĂ&#x17E;LMJEBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBKFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom loft style apartment, 3rd ďŹ&#x201A;oor attic with lift. Open-plan kitchen, sunken living room, dining area, sunken master bedroom, loft style bedroom, one full bathroom. Original ďŹ&#x201A;oor and ceiling beams throughout. Located on Lesser Town Square, known for Baroque buildings, charming restaurants and bars. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washer-dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 137


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Vyskoèilova | Praha 4 | Michle | 550 â&#x20AC;&#x201C; 7 440 m2 | 14,20 â&#x20AC;&#x201C; 14,50 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c AdministrativnĂ­ komplex ve tvaru pĂ­smene H nabĂ­zĂ­ k pronĂĄjmu prvotøídnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory. Budovu tvoøí dva objekty, kterĂŠ jsou Y]iMHPQÄ&#x2122;SURSRMHQ\SDUWHUHPWXGtçQiMHPFHPģçH]tVNDWDçP2QDMHGQRPSDWĨH%XGRXFtPQiMHPFÄŁPEXGRXNGLVSR]LFL]HOHQp VWĨHĂĽQtWHUDV\EXGRYXRENORSXMHUR]ViKOi]HOHÄ&#x17E;YÄ&#x20AC;HWQÄ&#x2122;XPÄ&#x2122;OpKRĨHÄ&#x20AC;LĂĽWÄ&#x2122;([NOX]LYLWXSURVWRUXPRFÄ&#x17E;XMHVWUDWHJLFNiSRORKDSREOtçGiOQLFH' DPÄ&#x2122;VWVNpKRRNUXKXYEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD%XGÄ&#x2122;MRYLFNi WUDVD& &HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Administrative complex with an H-shaped plan boasts first-rate office premises for lease. The complex is comprised of two buildings that are linked via connecting bridges that can then provide up to 4 500 m2 on a single floor. The project offers a green roof terrace, which will serve all future tenants. The building is surrounded by lush areas and an artificial riverbed. The exclusivity of space is enhanced by the strategic ORFDWLRQQHDUWKH'PRWRUZD\DQGWKHFLW\ULQJURDGFORVHWRWKH%XGÄ&#x2122;MRYLFNi OLQH& PHWURVWDWLRQ3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

138

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | PodolskĂĄ | Praha 4 | PodolĂ­ | 125 m2 | 11.00 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c ReprezentativnĂ­ kancelåøskĂŠ prostory s terasou v 1. patøe polyfunkènĂ­ budovy situovanĂŠ v klidnĂŠ lokalitĂŹ Prahy 4 â&#x20AC;&#x201C; PodolĂ­. VĂ˝hodnĂĄ lokalita s plnou obèanskou vybavenostĂ­ v okolĂ­, s vĂ˝bornou dopravnĂ­ dostupnostĂ­. Do prostor se vchĂĄzĂ­ pøes reprezentativnĂ­ recepci v pøízemĂ­ budovy. 3RG]HPQtSDUNRYiQtSĨtPRYREMHNWXGREUpSRGPtQN\SURSDUNRYiQtYRNROt0RçQRVWXçtYiQtVSROHÄ&#x20AC;Qp]DKUDG\&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Representative office premises with a terrace on the 1st floor of a multifunctional building situated in a quite location of Prague 4 â&#x20AC;&#x201C; PodolĂ­. Located within easy reach of full amenities, with excellent transportation connections. The entrance to the premises is via a representative reception on the ground floor. Onsite underground parking, as well as good parking possibilities in the area. Garden for common use. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 139


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | LibuĹĄina | Praha 2 | NovĂŠ MĂŹsto | 970 m2 | 8.00 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c 3URQiMHPNDQFHOiĨtYMHGQRP]YUFKROQĂŹFKGÄ&#x2122;OÄ&#x20AC;HVNpNXELVWLFNpDUFKLWHNWXU\YLOH.RYDĨRYLF9LODMHVLWXRYiQDQDQiEĨHçt9OWDY\SĨtPRSRG 9\ĂĽHKUDGHPDMH]QtNUiVQĂŹYĂŹKOHGQD~GROt9OWDY\3HWĨtQD3UDçVNĂŹKUDG9LODVHĨDGtPH]LQHMKH]Ä&#x20AC;tNXELVWLFNpVWDYE\XQiVDMH]DSViQD ve StĂĄtnĂ­m seznamu nemovitĂ˝ch kulturnĂ­ch pamĂĄtek. Recepce a reprezentativnĂ­ vstup se nachĂĄzĂ­ v zadnĂ­m prÚèelĂ­ vily, na kterĂŠ navazuje pĂšlkruhovĂĄ terasa a kterĂŠ se obracĂ­ do umĂŹlecky komponovanĂŠ zahrady. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in the famous Kovaøovic Villa, a true masterpiece of Czech Cubist architecture. The villa is located in a garden on the Vltava riverbank directly under VyĹĄehrad, with beautiful views of the river, Petøín Hill and Prague Castle. This architectural gem is registered as a National Cultural Monument. A representative entrance, complete with a reception desk is located at the rear of the building, which is followed by a semi-circular terrace that faces the landscaped garden. Prices listed without VAT.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

140

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytovรฝ prostor | Pronรกjem | Truhlรกรธskรก | Praha 1 | Novรฉ Mรฌsto | 300 m2 |FHQDQDY\รงiGiQt| price upon request 2EFKRGQtSURVWRU\VYHONรฌPLYรฌORKDPLDY\VRNรฌPLVWURS\YSฤจt]HPtDVXWHUpQXUHNRQVWUXRYDQpKRQRYRUHQHVDQฤ€QtKRGRPX]NRQFH VWROHWtSฤจtPRYFHQWUX3UDK\QHGDOHNRQiPฤ™VWt5HSXEOLN\7DWRREODVWMHREFKRGQtPDILQDQฤ€QtPFHQWUHPPฤ™VWDVYรฌERUQRXGRSUDYQt GRVWXSQRVWt0+'ยฒYEH]SURVWฤจHGQtEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD1iPฤ™VWt5HSXEOLN\ WUDVD% DฤจDG\WUDPYDMRYรฌFKOLQHN 5HWDLOSUHPLVHVZLWKODUJHZLQGRZVDQGKLJKFHLOLQJVRQWKHJURXQGIORRUDQGEDVHPHQWRIDUHFRQVWUXFWHGEXLOGLQJIURPWKHHQGRI 19thFHQWXU\VLWXDWHGLQ3UDJXHยทVSULPHEXVLQHVVDQGILQDQFLDOGLVWULFWFORVHWRQiPฤ™VWt5HSXEOLN\VTXDUH([FHOOHQWSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ ยฒLQFORVHYLFLQLW\RIPHWURVWDWLRQ1iPฤ™VWt5HSXEOLN\ OLQH% DQGPXOWLSOHWUDPOLQHV

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERฤŒNร NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 141


Nebytový prostor | Pronájem | Na Pøíkopì | Praha 1 | Nové Mìsto | 250 – 1 521 m2 | 15,50 – 16,00 EUR / m2 / mìsíc Zrekonstruovaná reprezentativní budova postavená ve funkcionalistickém stylu nabízí k pronájmu kanceláøské prostory ve vysokém standardu. Exkluzivitu prostor umocòuje atraktivní lokalita ve finanèním a obchodním centru mìsta, jen pár krokù od Václavského námìstí, s maximální dostupností MHD – v docházkové vzdálenosti stanice metra Mùstek (trasa A, B) a Námìstí Republiky (trasa B), a s vlastním parkováním. V budovì je k dispozici centrální recepce a 24hodinová ostraha. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Renovated representative building built in a Functionalist style offering high standard office premises. The exclusivity of space is enhanced by the attractive location in the financial and commercial center, just a few steps from Wenceslas Square, with excellent access to public transportation – within walking distance of metro stations Mùstek (line A, B) and Námìstí Republiky (line B), and private parking. Building amenities include central reception desk and 24-hour security services. Prices listed without VAT.

142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | Vyskoèilova | Praha 4 | Michle | 480 â&#x20AC;&#x201C; 4 776 m2 | 11 EUR / m2 / mĂŹsĂ­c AdministrativnĂ­ budova nabĂ­zĂ­ pronĂĄjem kvalitnĂ­ch kancelåøskĂ˝ch prostor tøídy A v obchodnĂ­ lokalitĂŹ Prahy 4. Prostory s otevøenou dispozicĂ­ mohou bĂ˝t uzpĂšsobeny i na samostatnĂŠ kancelåøskĂŠ jednotky. NĂĄjemcĂšm je k dispozici støeĹĄnĂ­ terasa. Tato lokalita je velmi VQDGQRGRVWXSQiPÄ&#x2122;VWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXLDXWRPRELOHP²YEOt]NRVWLVWDQLFHPHWUD%XGÄ&#x2122;MRYLFNi WUDVD& SREOtçGiOQLFH' DPÄ&#x2122;VWVNpKRRNUXKX9EXGRYÄ&#x2122;MHKRGLQRYiEH]SHÄ&#x20AC;QRVWQtVOXçEDDSRG]HPQtJDUiç&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ $GPLQLVWUDWLYHEXLOGLQJKRVWVFODVV$RIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQKLJKO\GHYHORSHGEXVLQHVVGLVWULFWRI3UDJXH7KHSUHPLVHVZLWKIOH[LEOH RSHQSODQOD\RXWFDQDOVREHDGDSWHGWRVHSDUDWHXQLWV7KHEXLOGLQJRIIHUVDURRIWHUUDFH(DVLO\UHDFKDEOHE\SXEOLFWUDQVSRUWDWLRQDQGFDU ²FORVHWRWKH%XGÄ&#x2122;MRYLFNi OLQH& PHWURVWDWLRQQHDUWKH'PRWRUZD\DQGWKHFLW\ULQJURDG%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHKRXUVHFXULW\ JXDUGDQGXQGHUJURXQGJDUDJH3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na PerťtýnÏ 2, 110 00, Praha 1, tel. 724 485 926, 257 328 281, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 143


Otevíráme pobočku v Brně. Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství.

Best Local Real Estate Agency info@svoboda-williams.com, +420 724 551 238 144

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


NĂĄvrh: KLOSBRUNECKĂ? ARCHITEKTI

Prodej | Brno | Brno-venkov | 3 177 m2 | 9 150 000 Kè Pozemek, tichĂĄ zalesnĂŹnĂĄ lokalita, soukromĂ­, golfovĂŠ høiĹĄtĂŹ v bezprostøednĂ­ blĂ­zkosti, snadnĂĄ dostupnost do Brna. Pozemek mezi Jinaèovicemi D.XĨLPtMHVRXÄ&#x20AC;iVWtEXGRXFtKROX[XVQtKRUH]LGHQÄ&#x20AC;QtKRDUHiOXVDUFKLWHNWRQLFN\]DMtPDYĂŹPĨHĂĽHQtPDGÄŁNODGQĂŹP]DEH]SHÄ&#x20AC;HQtP.Y\XçLWtEXGRX GRVWXSQpWpçVOXçE\]GHMĂĽtKRJROIUHVRUWXQDSĨtNODGZHOOQHVVUHVWDXUDFHFDWHULQJGRGRPX~NOLGVHUYLVQtSUiFH~GUçED]DKUDG\YODVWQt sprĂĄvcovskou firmou. Plot for sale in a quiet forested location boasting privacy, golf course in the immediate vicinity and within easy reach of Brno. The plot between Jinaèovice and Kuøim is part of a future luxury residential complex, architecturally attractive and thoroughly secured. Various services provided by local golf resort, such as spa & wellness, restaurant, catering, cleaning, servicing or garden maintenance.

BiskupskĂĄ 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

Đ&#x;Đ Đ&#x17E;Đ&#x201D;Đ?Đ&#x2022;ТХЯ

|

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 145


Nebytový prostor | Pronájem | 3UDçiNRYD | Brno | Brno – jih | 87 – 2 890 m2 |FHQDQDY\çiGiQt | price upon request 3UHVWLçQtNDQFHOiĨVNpSURVWRU\NSURQiMPXYQHMY\ååtEXGRYęÿHVNpUHSXEOLN\$UFKLWHNWRQLFN\YìUD]QiEtORRUDQçRYiYęçVHS\åQt]LVNHP FHOpĨDG\RFHQęQtPLPRMLQpÅ6WDYEDURNX-LKRPRUDYVNpKRNUDMH´%XGRYDVHQDFKi]tYORNDOLWęQD]ìYDQpEUQęQVNì0DQKDWWDQ7DWR ORNDOLWDVHY\]QDĀXMHYìERUQRXGRSUDYQtGRVWXSQRVWtPęVWVNRXKURPDGQRXGRSUDYRXLDXWHP²Y]GiOHQRVW]FHQWUDPęVWDLRGGiOQLFHMH SRX]HQęNROLNPLQXW 3UHVWLJLRXVRIILFHSUHPLVHVIRUOHDVHLQWKHWDOOHVWEXLOGLQJLQWKH&]HFK5HSXEOLF7KHLQWULJXLQJRUDQJHDQGZKLWHWRZHUKDVEHHQDZDUGHG DZKROHUDQJHRISUL]HVLQFOXGLQJ´%XLOGLQJRIWKH\HDULQWKH6RXWK0RUDYLDQUHJLRQµ7KHVWUXFWXUHLVVLWXDWHGLQDORFDWLRQFDOOHG ´7KH%UQR0DQKDWWDQµ2XWVWDQGLQJDFFHVVLELOLW\E\FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ²GLVWDQFHIURPWKHFLW\FHQWHUDQGPRWRUZD\LVRQO\DIHZ PLQXWHVE\FDU

%LVNXSVNi%UQRWHOLQIR#VYRERGDZLOOLDPVFRP

146

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

|

ЛУЧШАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ


Prodej | JihomoravskĂ˝ kraj | Brno-venkov | 450 m2 | pozemek 1 500 m2 | 15 900 000 Kè RodinnĂ˝ dĂšm 9+1, krytĂ˝ venkovnĂ­ bazĂŠn, klimatizace, krb, vnitønĂ­ i venkovnĂ­ zabezpeèenĂ­ systĂŠmem EZS a kamerami, døevĂŹnĂŠ podlahy, IUDQFRX]VNiRNQDSRVLORYQDNRXSHOQ\WURMJDUiç0RGHUQtURGLQQĂŹGÄŁP]URNXVHQDFKi]tYNOLGQpUH]LGHQÄ&#x20AC;Qt]yQÄ&#x2122;QDRNUDML%UQD s rychlou dostupnostĂ­ do centra. 8-bedroom family house, covered outdoor swimming pool, air-conditioning, fireplace, both indoor and outdoor security alarm and camera V\VWpPWLPEHUIORRULQJ)UHQFKZLQGRZVKRPHILWQHVVEDWKURRPVJDUDJHIRUFDUV0RGHUQIDPLO\KRXVHIURPVLWXDWHGLQTXLHW residential area on the border of Brno, within easy reach of the center.

BiskupskĂĄ 8, 602 00, Brno, tel. 257 328 281, info@svoboda-williams.com

Đ&#x161;Đ&#x17E;Đ&#x153;Đ&#x153;Đ&#x2022;РЧĐ&#x2022;ĐĄĐ&#x161;Đ?ĐŻ Đ?Đ&#x2022;Đ&#x201D;Đ&#x2019;Đ&#x2DC;Đ&#x2013;Đ&#x2DC;Đ&#x153;Đ&#x17E;ХТЏ

|

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 147


BUDOVA ALPHA, BB CENTRUM - PRONÁJEM PRVOTŘÍDNÍCH KANCELÁŘÍ (199 m2 – 2 843 m2) Praha 4, Vyskočilova 2a Cena na vyžádání Budova ALPHA na rohu ulice Vyskočilova a sjezdu z magistrály 5. května je součástí multifunkčního areálu BB Centrum na Praze 4. Prostory k pronájmu disponují veškerými sítěmi, jsou vybavené zátěžovými koberci, klimatizací (4trubkové fancoily) a otevíratelnými okny. Součástí budovy je kantýna, kavárna a střešní terasa se zahradou a příjemným posezením. Vynikající je dopravní dostupnost: autobusová zastávka přímo před budovou (jedna zastávka autobusu od stanice metra Budějovická), přímé napojení na Pražský okruh a dálnici D1. The ALPHA Building, located on the corner of Vyskočilova Street and the exit from the 5. května highway, is part of BB Centrum, a multifunctional complex in Prague 4. Spaces for lease have all networks, are equipped with commercial-grade carpets, air conditioning (4 pipe fan coils), and openable windows. The building has a cafeteria, a café, and a rooftop terrace with a garden and comfortable seating. Excellent transport accessibility: bus stop directly in front (one bus stop from the Budějovická metro station), direct connection to the Prague ring road and D1 highway. Bližší informace

148

|

ESTATE

|

Kateřina Junková, mobil: 607 632 757, email: katerina.junkova@passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


BUDOVA G, BB CENTRUM - PRONÁJEM PRVOTŘÍDNÍCH KANCELÁŘÍ (100 m2 – 2 000 m2) Praha 4, Michelská 1552/58 Cena na vyžádání Nová Budova G na rohu ulic Michelská a Baarova je součástí multifunkčního areálu BB Centrum na Praze 4. Z kanceláří je jedinečný výhled do okolí i zahrady ve vnitrobloku. Nájemcům je k dispozici také terasa na střeše budovy. Parkování pro nájemce, jejich hosty i veřejnost v podzemním parkingu. Vynikající dopravní dostupnost: autobusová zastávka přímo před budovou (dvě zastávky autobusem ke stanicím linky trasy C – Budějovická a Kačerov), přímé napojení na Pražský okruh a dálnici D1. The new Building G, located at the corner of Michelská and Baarova Streets, is part of the BB Centrum multifunctional complex in Prague 4. The offices offer an unparalleled view of the surrounding area and courtyard garden. Tenants also have use of the rooftop terrace. Parking for tenants, their guests, and the public available in the underground parking garage. Excellent transport links: bus stop directly in front (two bus stops to metro C line stations - Budějovická and Kačerov), direct connection to Prague ring road and the D1 highway. Bližší informace

Kateřina Junková, mobil: 607 632 757, email: katerina.junkova@passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 149


NOVÁ KAROLINA PARK - PRONÁJEM PRVOTŘÍDNÍCH KANCELÁŘÍ A OBCHODŮ V CENTRU OSTRAVY Ostrava, 28. října 3348/65 Cena na vyžádání Nový unikátní projekt Nová Karolina Park, nacházející se v centru města přímo u tramvajové zastávky na hlavní ostravské třídě 28. října, nabízí k pronájmu atraktivní kanceláře a obchody již od 40 m2. Průchozí vnitroblok budovy s upravenou zelení, fontánkami a lavičkami navíc slouží jako hlavní trasa pro pěší k největšímu obchodnímu centru a denně jej využije více než 4 000 osob. Vynikající dopravní dostupnost k autobusovému a vlakovému nádraží i přímé napojení na dálniční spojení D1. Nová Karolina Park, a new, unique project located in the city centre directly at a tram stop on Ostrava’s main thoroughfare 28. října, offers attractive offices and shops from 40 sq m for lease. The building’s atrium, with landscaping, fountains and benches, serves as the main pedestrian walkway to the city’s largest shopping centre, and is used daily by over 4000 people. Excellent transport accessibility to bus and train stations, as well as direct links to the D1 motorway junction.

Bližší informace

150

|

ESTATE

|

Naďa Filina, mobil: 724 095 546, email: nada.filina@passerinvest.cz, www.novakarolinapark.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 151


BAILLON rozhovor s Matthieu Lamourem a Pirrem Nivikoff

TEXT A FOTO/TEXT AND PHOTOS: ARTCURIAL

152 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


THE DISCOVERY OF THE

COLLECTION interview with Matthieu Lamoure and Pierre Novikoff

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 153


esítky nejlepších, nejkrásnějších a nejvzácnějších aut planety posledních padesáti let se pomalu rozpadaly a rezavěly v západní Francii. Dobrou zprávou pro všechny milovníky starých vozů je možnost vozy vidět ve zrenovovaném stavu. Všech 60 vozů, které byly loni „objeveny“, byly následně vydraženy.

Tyto klasické modely od společností Mase-

filmový herec Alain Delon, byly nabídnuty

rati, Renault, Talbot Lago, Bugatti a dalších

na Salónu retromobilů Artcurial v Paříži.

kdysi patřily Rogerovi Baillonovi majiteli

Mimořádný objev učinil tým z oddělení

dopravní společnosti, který věřil, že si jed-

sběratelských aut Artcurial. Automobily,

nou otevře muzeum automobilů. Finanční

zapomenuté na téměř padesát let, byly od-

problémy ho však přinutily polovinu své

daně shromážděny s cílem vytvořit soukro-

sbírky v sedmdesátých letech prodat. Zby-

mé muzeum, které by vzdalo hold tomuto

tek vozů byl zakryt provizorními přístřešky

lidskému vynálezu. Jedinečná kolekce byla

kolem jeho domu poblíž Poitiers.

nabídnuta k prodeji 6. února 2015 na Sa-

Když Baillon před deseti lety zemřel, zdědil sbírku jeho syn Jacques, který zemřel

lónu retromobilů, kde se setkávají všichni motorističtí nadšenci.

loni. Jeho potomci se následně rozhodli auta prodat prostřednictvím aukčního

Bylo to jako najít opravdový poklad. Stává

domu Artcurial.

se něco takového běžně?

Stárnoucí krásky, včetně Ferrari 250 z roku 1961, které kdysi vlastnil slavný francouzský 154 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

Matthieu Lamoure: Takové věci se stávají celkem často. Koneckonců, právě pro obje-


vy, jako je tento, jste v oboru. Ano, je to sku-

a zdokumentovanou historií. Na rozdíl

tečný poklad. Není ale pochyb, že tak velký

od Schlumpf Collection, o níž se vědělo,

objev se podaří jednou za život. V našem

tato je naprosto nová. Je to objev. Něco

křížem krážem Francií a v jiných zemích,

žargonu, když jsou objevena auta, na která

mimořádného.

kde pátráme po raritních kouscích. Klí-

Jak to přesně začalo? Pierre: Je to úžasný příběh. Cestujeme

nikdo roky nesáhl, mluvíme o „nálezech

Matthieu: Musím říci, že v Artcurial

ze stodol“. Musím říci, že když jsme tam

Motorcars jsme odhodláni vyhledávat

budovat vztahy a poslouchat, když nám ně-

poprvé přišli, přemohly nás emoce. Takto

auta, která byla na trhu zřídka nebo vůbec.

kdo něco říká. Ten den jsem cítil, že se něco

se nejspíše cítili Lord Carrington a Howard

To nás charakterizuje, a zároveň vyžaduje

bude dít. Podle informací z telefonu jsem si

Carter, když jako první lidé po mnoha stole-

neuvěřitelné množství práce. Trávíme roky

byl jistý, že by mohlo jít o něco důležitého.

tích vstoupili do Tutanchamonovy hrobky.

cestováním po Evropě a celém světě. Není

Ale skutečný rozsah jsem netušil. Hned

Jednalo se o skutečné probuzení spící krásy.

náhodou, že každý rok přicházejí na naše

jsem mluvil s Matthieuem a dohodli jsme se,

aukce sběratelé z celé zeměkoule.

že tam vyrazíme a zjistíme, co to je.

Pierre Novikoff: Jsme lovci pokladů. Nemyslím, že by svět sběratelů aut byl

čovou součástí naší profese je schopnost

Pierre: Ceny a rekordy jsou vítanou

svědkem něčeho takového od Schlumpf

odměnou za naši tvrdou práci. Ale přijet

Collection, kdy aukci licitoval Hervé Po-

do malé vesnice na západě Francie a objevit

Matthieu: Byl to docela nepopsatelný

ulain. Toto je určitě naposledy, kdy k ta-

tento poklad je neslýchané. Sdílíme stejné

pocit. Když jsme dorazili ke vstupní bráně,

kovému objevu došlo, kdekoli na světě.

nadšení jako sběratelé. Znají naše odhodlání

netušili jsme, co najdeme. Museli jsme

Objev je výjimečný počtem aut, zastoupe-

a zůstávají s námi. Mluvíme stejným jazy-

jít přes zahrady v zadní části pozemku,

ním značek i časovým pokrytím (od úsvi-

kem. A to je to pouto, které nám umožňuje

abychom si to prohlédli. Na třech hektarech

tu aut po sedmdesátá léta), kvalitou

koordinovat aukční prodeje jako je tento.

se nacházely různé provizorní konstrukce.

A když jste tam přijeli?

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 155


Nízké přístřešky pokryté vlnitým plechem.

těchto kovových soch. Následoval emoci-

Tehdy jsme si uvědomili, že je to něco

onální šok, když jsme narazili na neuvě-

opravdu velkého. Stále jsme nevěděli, na co

řitelné modely a ikonické značky. Bylo to

se díváme, ale rozeznali jsme karoserie,

něco mezi kovovým hřbitovem a muzeem.

zvětralé časem a živly. Některé moderního

V průběhu let moc převzala příroda. Jedno

tvaru, jiné starší.

auto napadl břečťan a zcela pokryl jeho

Pierre: Neuvěřitelné! Auta nebyla chráně-

kolo, zatímco v prostoru pro cestující za-

na pevnými zdmi, ale stála pod zcela provi-

pustil kořeny plevel jako někde ve skleníku.

zorními přístřešky. Přišli jsme blíž a uviděli,

Jinde ležely tabule vlnitého plechu přímo

že jsou pod nimi zaparkované desítky aut.

na autech.

Brzy jsme zjistili, že některé z nich tam byly uloženy již před padesáti lety a od té doby na ně nikdo nesáhl. Křehké střechy

Ale jaký je příběh za tímto pokladem? Matthieu: Samozřejmě, to také byla první

podpíraly dřevěné sloupky mezi auty. Stra-

otázka, kterou jsme si položili. Jak jsme u ta-

ny byly otevřeny živlům. Stále jsme si ještě

kové sbírky nemohli být zvědaví a nechtít

plně neuvědomovali, s čím jsme se právě

zjistit více? Jak to, že někdo byl schopen

setkali: Počet automobilů, značek, jejich

shromáždit tolik aut? A proč?

stav. Prakticky jsme se dívali na archeologický nález. Matthieu: Přesně tak! Nicméně, kvůli

Pierre: Krůček po krůčku, díky majitelům, jsme se příběh dozvěděli a kousky skládačky začaly zapadat na svá místa. Stáli

inventarizaci, přezkoumání a zapsání jejich

jsme před Baillon Collection. Byla dobře

historie jsme potřebovali vidět všechno.

zdokumentovaná, v sedmdesátých letech byl

Pokračovali jsme s odkrýváním na druhém

její prodej velkou událostí. Předpokládalo

nalezišti, v dolní části pole, pak v jedné z hos-

se, že bylo prodáno vše a na její existenci se

podářských budov, ve staré stodole, která

mezitím zapomnělo. A teď jsme nečekaně

byla přeměněna na improvizovanou garáž.

našli ztracenou část sbírky! Skupinky červe-

Pierre: A šoky pokračovaly: V prvé řadě

ných nákladních vozidel, spojené se slavnou

umělecký a estetický šok ze spatření krásy

dopravní společností „Transports Baillon“

v polovině dvacátého století, nás nenechaly na pochybách. Jak se stalo, že se sbírka ztratila? Pierre: To vám musím povědět. Jedná se původně o sbírku velkého vynálezce a automobilového nadšence, i když ji dávalo dohromady několik generací. Až do roku 1977 měl Roger Baillon dopravní firmu a továrnu vyrábějící nákladní auta na západě Francie. V roce 1947 tento člověk, nadšenec do strojů, získal věhlas, když předvedl auto, které sám navrhl: Oiseau bleu (Modrý pták). Bylo to geniální vozidlo, přímo sochařské. 156 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


„Šedesát aut, samé legendární značky. Bylo to neuvěřitelné...”

Byla to práce umělce, postavená podle

sedmdesátých let ho štěstí opustilo a jeho

jej proměnil v muzeum automobilů. Začal

nejvyšších standardů.

podnikání se přestalo dařit. Proto na konci

kupovat klíčové modely ve Francii a Evropě.

tohoto desetiletí tolik aut prodal.

Díky vlastní dopravní firmě pro něj bylo

Proč auta sbíral?

jednoduché převézt své poklady na po-

Matthieu: Roger Baillon zbohatl na výrobě nákladních aut po válce, v době, kdy byla přeprava na vzestupu. Měl monopol na vozy

Pierre: To je třeba dát do souvislostí.

zemek, který pro tento účel koupil v roce

na přepravu nebezpečných kapalných che-

Přestože sběratelská auta, a zejména

1953. Dokonce pořídil malý vlak a plánoval,

mikálií v bezpečných, vodotěsných nádržích.

francouzské poválečné modely, jsou dnes

že v něm návštěvníci muzea projedou kolem

Ve stejné době, v roce 1950, vyráběl revoluční

zlatým hřebem aukcí, vždy tomu tak

všech vozů.

nákladní automobil, který měl vůbec první

nebylo. V té době Roger Baillon mnoho

kabinu vepředu („cabine avancée“) v doprav-

z těchto vozů zachránil z vrakoviště. Mezi

na místo, uklidil je vždy bez zbytečného

ním průmyslu. Bylo dojemné najít ostatky

nimi bylo mnoho významných modelů.

povyku, jedno vedle druhého. Některé vozy

Matthieu: Tento muž byl jedním z prv-

opravil, jiné nechal tak, jak byly. Svou vášeň

této skvělé éry jen tak na zahradě. Pierre: Největší část modelů shromáždil v letech 1955 až 1965. Bohužel, během

Pierre: Když byla vozidla dopravena

ních sběratelů. Chtěl oslavit umění automo-

předal svým dětem a vnoučatům. Stále

bilového inženýrství a koupil pozemek, aby

k této sbírce chovají silné city, neboť byli SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 157


svědky jejího rozšiřování a kolem těch aut

Talboty. Musím vám říci, že bez ohledu

go, Panhard-Levassor, Maserati, Ferrari,

vyrůstali.

na jejich stav je nemožné se nezamilovat

Delahaye, Delage. Roger Baillon tyto vozy

do křivek kupé Talbot Lago T26 Record

zachránil a uspěl ve svém úkolu: Představit

Dovedu si představit, že jste při inventari-

od firmy Saoutchik. Je to jako umělecké

historii automobilů prostřednictvím nej-

zaci šli od jednoho objevu k druhému...

dílo od Brancusiho. Když jsme kontaktovali

lepších příkladů. Když se podívám na im-

historika značek, abychom mu řekli, že jsme

pozantní kabriolet Hispano Suiza H6B,

toto auto našli, nemohl tomu uvěřit. Poté,

který ve Francii postavil Million-Guiet, jsem

„nález ve stodole“. Už to bylo neuvěřitel-

co se vzpamatoval z šoku, začal nás bombar-

ohromen jeho proporcemi a tou pozorností

né. Při naší první návštěvě jsme již několik

dovat otázkami.

k detailu. Tito lidé byli skuteční umělci.

Matthieu: Šedesát aut, legendární značky,

skvostů zahlédli a při inventarizaci jsme

Pierre: Nejsem si jistý, zda jsem kdy viděl

začínali chápat rozsah celé kolekce. Jeden

tolik výjimečných vozů společně v jediné

Hovoříte o autech jako u uměleckých

legendární výrobce vedle druhého. Asi tři

sbírce: Bugatti, Hispano-Suiza, Talbot-La-

dílech.

158 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


„Při naší první návštěvě jsme již několik skvostů zahlédli a při inventarizaci jsme začínali chápat rozsah celé kolekce. Jeden legendární výrobce vedle druhého…”

něco, co byste očekávali u auta v hodnotě mezi 9,5 až 12 miliony Eur. Jeho soused byl další klenot, Maserati A6G Gran Sport Frua. Mají některé z těchto aut zvláštní historii? Matthieu: Rozhodně Ferrari. Při inventarizaci jsme zjistili, že auto dříve vlastnil Alain Delon. Pierre: Herec Gérard Blain, který ho prodal svému kolegovi Alainu Delonovi ho koupil nové. Delon byl několikrát vyfotografován za volantem tohoto stroje: V roce 1964 s Jane Fondovou během natáčení filmu Kočky (Les Félins) a na Azurovém pobřeží s Shirley Mac Laine. Matthieu: Sbírka také obsahuje extravagantní kabriolet Talbot Lago T26, který kdysi vlastnil Král Farúk. Co se dá s vozy v tomto stavu udělat? Pierre: Všechny vozy mají významnou historii a my doufáme, že některé z nich se stanou součástí velkých sbírek ve Francii i v zahraničí. Snad se dostanou dokonce i do muzeí. Odhad hodnoty vozů je v rozmezí od půl milionu do desítek milionů Eur. Jsou prezentovány a prodávány tak, jak jsou. Ve stavu, v jakém jsme je našli. Možná se během dopravy ztratí jedna nebo dvě pavoučí sítě a vítr sfoukne nějaký prach, ale to je vše. Matthieu: Stav těchto vozů je prostě neuvěřitelný. Myslím, že některé by měly zůstat tak, jak jsou, a jiné by měly být zrenovovány. Jedná se o unikátní svědectví. Příležitost rozhodnout o jejich dalším osudu budou

Pierre: Ale to také jsou. Není náhodou, že Artcurial má oddělení pro sběratelská auta. Některé vozy, stejně jako obrazy nebo

Řekněte mi o tomto Ferrari. Je tohle TEN

mít sběratelé na dražbě. Když se nad tím

objev?

zamyslíte, zrestaurované vozy jsou na trhu

Matthieu: Ferrari je v automobilovém

k dispozici pořád. Zato tato vozidla jsou

sochy, jsou umělecká díla, vytvořená umělci.

světě legendární jméno. A tohle auto je

jedinečná. Jedná se o velmi vzácnou příleži-

Nejen technické provedení, ale i jejich styl

skutečně jedinečné. Bylo sestaveno pouze

tost prezentovat umělecká díla, jaká trh ještě

odráží historii designu.

třicet sedm kusů tohoto modelu, což ho činí

neviděl. Například kupé Talbot Lago T26

mimořádně vzácným. Historici pečlivě zdo-

Grand Sport od firmy Saoutchik, které je

né emoce, ať se díváme na kubistické formy

kumentovali každý kus a o tomto soudili, že

vzadu promáčklé, by mělo být myslím pone-

Pabla Picassa, geometrické, ale jemné tvary

se ztratilo. A my jsme ho našli!

cháno v tomto stavu. Je jako socha. ▬

Matthieu: Myslím si, že můžeme cítit stej-

Constantina Brancusiho, knihovny podle

Pierre: Byl to skutečný objev: Vůz byl po-

návrhu Rona Arada nebo dokonalý styl

hřben v garáži pod hromadou starých výtisků

Ferrari 250 GT SWB California Spider.

la Vie de l’Auto a různými kartony. To není SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 159


„Byl to skutečný objev. Vůz byl pohřben v garáži pod hromadou starých výtisků la Vie de l’Auto a různými kartony. To není něco, co byste očekávali u auta v hodnotě 12 milionů eur. Jeho soused byl další klenot, Maserati A6G Gran Sport Frua.”

160 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 161


For the past 50 years, some of the coolest, most beautiful, and rarest cars on the planet were

This has been like finding real treasure. Is it something that just happens? Matthieu Lamoure: This sort of thing doesn’t happen often enough. Above all, you go into this profession for discoveries like this. Yes, this really is a treasure. No doubt, once-ina-lifetime discovery. In our jargon, we speak about “barn finds” as cars that are intact, that

sitting in the west of France,

have remained untouched for years, and are found again. I have to say that when we arrived

hardly protected from the ele-

here, we found ourselves overcome with emotion. Probably much like Lord Carrington

ments, slowly rusting and falling apart. Fortunately for those who want

and Howard Carter, on being the first person for centuries to enter Tutankhamen’s tomb. It really was a case of waking up sleeping beauty. Pierre Novikoff: We are treasure hunters! I don’t think that the collectors’ car world has seen anything like this since the Schlumpf Collection, when Maître Hervé Poulain was the expert. This is surely the last time that such a discovery will be made, anywhere in the world.

to see those cars restored, and

What is so special here is the number of cars, the range (from the early days of the motor car

way more fortunately for those

to the 1970s) and the quality and pedigree of the models. Unlike the Schlumpf collection

who are going to profit, these cars, 60 in all, were “discovered” last year and last month auctioned.

These classic models from Maserati, Renault, Talbot Lago, Bugatti, and more once belonged to Roger Baillon, who owned a transport company and hoped to someday open his own automotive museum. Financial troubles forced him to sell half his collection in the 1970s. The rest were stuck under makeshift shelters around his estate near Poitiers. After Baillon died a decade ago, his son Jacques inherited the collection; he died last year. So his children decided to sell the cars through auction house Artcurial. The aging beauties—including a 1961 Ferrari 250 once owned by French film star Alain Delon—are being sold during Artcurial’s Retromobile Salon in Paris. It was the team from Artcurial’s collectors’ car department who made an extraordinary discovery. Forgotten for almost fifty years, these automobiles assembled with devotion in order to create a private museum that would pay tribute to this great human invention. This unique collection was offered for sale on February 6 2015, at the Retromobile Salon, the essential rendezvous for all motoring enthusiasts. 162 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

that was known about and documented, ours is completely new. It’s a discovery. This is becoming a speciality. Matthieu: I must say that at Artcurial Motorcars, we are committed to finding cars that have rarely or never been seen on the market before. This is our signature style, and it requires an incredible amount of work. We spend the year crossing Europe and travelling


around the world. It is no coincidence that collectors come to our sales from across the globe year after year. Pierre: The prices and the records are a welcome reward for our hard work. But arriving in a small village in the West of France, and discovering this treasure, is unheard of. We share the same passion as the collectors. They know our commitment and they stay with us. We share the same language. And it is this bond that enables us to coordinate auction sales like this one. How, exactly, did this start ? Pierre: It is quite a story. When we prepare for a sale, we crisscross France and travel around the world searching for rare pieces. A key part of our profession is being able to build relationships and to listen when we are told about something. On that particular day, I had a feeling that something was going to happen. On the phone, I gathered from the information I was given, that this could turn out to be something important. Without realizing the scale. I spoke to Matthieu immediately and we arranged to go there, to find out what it was. SPECIAL | SPECIĂ L | ESTATE | 163


And when you arrived? Matthieu: It was a fairly indescribable

Matthieu: Exactly! However, before the inventory, recording and researching their

feeling. On entering the gates of this

history, we needed to see everything. We

property, we had no idea what we will

continued our exploration at a second site,

find. We had to go in through the gardens

at the bottom of a field, then in one of the

at the rear of the property, to get a first

property’s outbuildings, an old barn that had

look. Across three hectares, we could see

been converted into an improvised garage.

different makeshift structures. Low shelters

Pierre: And there the shocks continued.

covered with corrugated iron. From there,

The artistic and aesthetic shock first of all,

we realized that this was something big. We

faced with the beauty of these metallic

still didn’t know what we were looking at,

sculptures. The emotional shock followed,

but could make out coachwork, weathered

as we came across incredible models and

by time and the elements. Some modern

iconic marques. This was somewhere between

shapes and others were older.

a metallic graveyard and a museum. Nature

Pierre: Incredible! The cars weren’t

had taken a hold, over the years. Ivy had

stored in solid, purpose built sheds, but

invaded a car and entirely covered its wheel,

completely makeshift constructions. We

while weeds had taken root in a passenger

came closer and realized that there were

compartment as easily as in a greenhouse.

dozens of cars parked underneath. Soon,

In places, the sheets of corrugated iron were

we realized that some of these had been put

resting directly on the cars.

there 50 years earlier and left untouched. Wooden posts, between the cars, supported the fragile roofs. The sides were open to

But what is the story behind this treasure ? Matthieu: Of course, this is the first

the elements. We still didn’t realize exactly

question we asked ourselves. In front of

what we were faced with: the number of

such a collection, how could we not be

cars, the marques, their condition. It was

curious, and want to find out? How had

practically an archeological excavation you

someone been able to amass so many cars?

were looking at!

And for what purpose?

164 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


Pierre: Little by little, thanks to the owners, we learnt the story and the pieces

How did it come to be lost? Pierre: I must tell you the story. It is

sculptural. It was the work of an artist, built to the highest standards.

of the puzzle began to fall into place.

essentially that of a great inventor and

We were standing in front of the Baillon

automobile enthusiast, although the

fortune manufacturing trucks, at a time

collection. Well documented, it had given

collection was put together over several

when the transport business was booming,

rise to a large sale during the 1970s. It was

generations. Up until 1977, Roger Baillon

after the war. He had the monopoly on

thought that everything had been sold, and

had a transport and truck manufacturing

transporters for dangerous liquid chemicals,

its existence had been forgotten about. And

business in the west of France. In 1947, this

thanks to the design of a secure, watertight

here, we had just found the lost collection!

guy who was crazy about machines made

tank. At the same time, he produced a

The troupe of red lorries, associated with the

a name for himself: he exhibited a car he

revolutionary lorry in 1950 that featured the

celebrated ‘Transports Baillon’ in the mid-

had designed himself : the Oiseau bleu

first ever ‘cabine avancée’ (forward-control

20th century, left us in no doubt.

(blue bird). It was an ingenious vehicle,

cab) in the transport industry! It was

Matthieu: Roger Baillon made his

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 165


moving to find the relics of this great era, in the garden of the property. Pierre: It was between 1955 and 1965 that he amassed the largest part of the models. Unfortunately, during the 1970s, he suffered a reverse of fortune and his business went into decline. Which explains the large sale at the end of the decade. But why he collected the cars? Pierre: This needs to be put into context. Although collectors’ cars, and particularly post-war French models, are snapped up today in the salerooms, this has not always been the case. At that time, Roger Baillon saved many of these cars from the

One mythical coachbuilder after another. I

scrapyard. With many significant models

must tell you about three Talbots designed

amongst them.

by Saoutchik: despite their condition, it

Matthieu: This man was one of the early

was impossible not to fall in love with the

collectors. He wanted to celebrate the art

lines of the Talbot Lago T26 Record coupé

of automotive engineering and bought

by Saoutchik. It is like a work of art by

a property to turn into an automobile

Brancusi. When we contacted the marque

museum. He began to buy key models in

historian to tell him we had found this

France and Europe. Having a transport

car, he couldn’t believe it. Once he had

business, it was straightforward for him to

recovered from the shock, he bombarded us

have his treasure delivered to the property

with questions.

he had bought in 1953 for this purpose.

Pierre: I’m not sure I’ve ever seen so

He even acquired a little train, which

many exceptional cars together in one

he planned to use to make a tour of the

collection: Bugatti, Hispano-Suiza, Talbot-

museum that would pass by all the cars.

Lago, Panhard-Levassor, Maserati, Ferrari,

Pierre: When the vehicles arrived, he

Delahaye, Delage. Roger Baillon saved

put them away without much fuss, one

these cars and succeeded in his task : to

next to the other. He restored some and

trace the history of the automobile through

left others as they were. He passed on his

the finest examples. When I look at the

passion to his children and grandchildren.

imposing Hispano Suiza H6B cabriolet

They continue to be very attached to this

Million-Guiet, a car built in France, I am

collection that they had watched expand,

impressed by the attention to detail and

with the cars they had grown up around.

its proportions. These men were genuine artists.

I can imagine that you went from one discovery to another when you started to make an inventory? Matthieu: Sixty cars, legendary marques,

You speak of them like works of art. Pierre: But that’s what they are. It is no coincidence that Artcurial has a collectors’

in “barn find” condition. It was already

car department. Certain cars, much like

unbelievable. We had already spotted a few

paintings or sculptures, are works of art,

gems during our first tour of the machines,

created by artists. Not only the engineering,

and making an inventory made us start to

but also their styling reflects the history of

comprehend the extent of the collection.

design.

166 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


Matthieu: I think you can feel the same emotion whether you are looking at the

Tell me about this Ferrari. It is THE

example and this one was thought to be

discovery?

lost. We have found it!

cubist forms of Pablo Picasso, the geometric

Matthieu: Ferrari is a legendary name

but gentle shapes of Constantin Brancusi, a

in the automobile world. And this car is

buried, in a garage, under a pile of papers

bookcase by the designer Ron Arad or the

unique. Only 37 examples of this model

(old copies of la Vie de l’Auto) and various

perfect styling of a Ferrari 250 GT SWB

were built making it extremely rare.

covers. Not what you would expect for a car

California Spider.

Historians have carefully documented every

worth between 9.5 – 12 M€. Its neighbor

Pierre: And we really did find it: it was

“Only 37 examples of this model were built making it extremely rare. Historians have carefully documented every example and this one was thought to be lost. We have found it!”

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 167


“Sixty cars, legendary marques, in “barn find” condition. It was already unbelievable.”

168 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


was another gem, a Maserati A6G Gran Sport Frua. Do any of these cars have special history? Matthieu: The Ferrari, certainly! When we were making the inventory, we realized that the car used to belong to Alain Delon. Pierre: The actor Gérard Blain who sold it to his fellow actor Alain Delon had bought it new. Delon was photographed several times at the wheel of this machine: in 1964 with Jane Fonda during the filming ‘Les Félins’ and on the Côte d’Azur with Shirley Mac Laine. Matthieu: The collection also contains an extravagant Talbot Lago T26 cabriolet that once belonged to King Farouk. What can be done with vehicles in this condition? Pierre: All the cars are significant for their heritage, and we hope that some of them will join big collections in and outside France. Perhaps even museums. Amongst the 60 cars, the estimates vary from €500 to several million euros. They are displayed and sold as they are. Just as we found them. Possibly one or two spider’s webs may be lost in transit, and some of the dust blown away, but that’s all! Matthieu: Condition of these cars is just incredible. I think some should be left as they are, and others should be restored. This is a unique testimony. It is the collectors who have this opportunity to make the successful bid who will decide. If you think about it, there are always restored cars available to buy on the market. These vehicles are unique. This is a very rare opportunity presenting works of art unknown to the market. For the Talbot Lago T26 Grand Sport coupé Saoutchik, caved in at the rear, I think it should be left in this condition. It is a sculpture. ▬

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 169


Rekordní dražba

AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ 1600 zapsaných dražitelů Registered Bidders

Delahaye 235 Coach Chapron

9

světových aukčních rekordů Auction World Records 170 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

Facel Vega Excellence


ukční dům Artcurial způsobil

5

vozů prodaných za více než 1 000 000 Eur Cars Sold Above 1 M€

rozruch mezi mezinárodními sběrateli, kteří se v hojném počtu dostavili do Salonu Retromobile.

Delahaye 135 cabriolet Faget Varnet

Wreck Record Aucion

3500

přihlížejících v aukční síni People in the Saleroom

Talbot Lago T26 Saoutchik cabriolet

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 171


Zisk z prodeje činil 46 165 983 Eur, přičemž aukční maratón rozdělený na dvě části trval dohromady více než 11 hodin. Neúnavný aukční licitátor Hervé Poulain potvrdil prodej klepnutím kladívkem v 89 % případů.

10

Porsche 356 SC

vozů prodaných za více než 500 000 Eur Cars Sold Above 500 000 €

Packard cabriolet Super Eight

172 | ESTATE | SPECIÁL | SPEC SPECIAL CIAL AL A L


Ferrari 308 GTSi

1

nejvyšší nabídka v historii Artcurial (Ferrari 250 GT SWB California Spider z roku 1961)Cars Auction World Record Price (1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider)

V aukční síni bylo více než 3 500 přihlížejících. Historickou aukci zahájil prodej 59 automobilů ze sbírky Baillon Collection. K účasti na aukci se zaregistrovalo téměř 1 600 lidí a dalších více než 1 000 lidí se připojilo přes internetovou platformu, aby mohli přihazovat v reálném čase online.

Talbot Lago T26 Grand Sport coupé Saoutchik SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 173


Sandford Type S Cyclecar

Artcurial caused a stir amongst international collectors who came in huge numbers to the Salon Retromobile. The sale realized 46 165 983, following a marathon two-part auction lasting over 11 hours. The indefatigable Maître Hervé Poulain brought the hammer down on 89% of the lots.

Panhard Levasseur Dynamique Coupe

174 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


více než / Over

1000

lidí zaregistrovaných na online portálu Artcurial People Registered on Artcurial Livebid

Specifikace některých vydražených automobilů: Ferrari 250 GT SWB California Spyder z roku 1961, Baillon Collection, cena 3 000 000 Eur, mezinárodní sběratel 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spyder, Baillon Collection, 3M €, International Collector Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua z roku 1956, Baillon Collection, cena 2 000 000 Eur, americký sběratel 1956 Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua, Baillon Collection, 2M €, American Collector Ferrari 275 GTB Berlinetta z roku 1966, cena 1 900 000 Eur, evropský sběratel 1966 Ferrari 275 GTB Berlinetta, 1,9M €, European Collector Talbot-Lago T26 Grand Sport SWB od firmy Saoutchik z roku 1949, Baillon Collection, cena 1 700 000 Eur, evropský sběratel 1949 Talbot-Lago T26 Grand Sport SWB by Saoutchik, Baillon Collection, 1,7M €, European Collector

Amilcar CGSs

Mercedes Benz 380 K Cabriolet A z roku 1938, cena 1 400 000 Eur, asijský sběratel 1938 Mercedes Benz 380 K Cabriolet A, 1,4M €, Asian Collector Bizzarrini 5300 GT Strada z roku 1968,cena 1 200 000 Eur, evropský sběratel 1968 Bizzarrini 5300 GT Strada, 1,2M €, European Collector

Over 3,500 people crammed into the saleroom to take part in this historic auction that began with the 59 automobiles of the Baillon Collection. Almost 1600 people registered to bid in the sale, with another 1000 connected to the live platform to bid online.

Mercedes Benz 300 SL Roadster s pevnou střechou z roku 1957, cena 929 800 Eur, evropský sběratel 1957 Mercedes Benz 300 SL Roadster with Hard-Top, 929 800 €, European Collector Maserati 3500 GT Spider Vignale z roku 1962, cena 858 200 Eur, asijský sběratel 1962 Maserati 3500 GT Spider Vignale, 858 200 €, Asian Collector Maserati 3500 GT Spider Vignale z roku 1961, cena 834 400 Eur, evropský sběratel 1961 Maserati 3500 GT Spider Vignale, 834 400 €, European Collector Talbot-Lago T26 Record Cabriolet od firmy Saoutchik z roku 1948, Baillon Collection, cena 745 000 Eur, americký sběratel 1948 Talbot-Lago T26 Record Cabriolet by Saoutchik, Baillon Collection, 745 000 €, American Collector

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 175


4 TIPS for the Classic Car Collector

176 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


PRO SBĚRATELE KLASICKÝCH AUT

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 177


Možná si již představujete závistivé pohledy svých sousedů, až budete brázdit ulice v renovované krásce, ale projděte si následující tipy pro kupování a zazimování klasického auta, abyste během celého procesu nešlápli vedle.

POZOR NA PADĚLKY BEWARE OF COUNTERFEITS Vytvořit padělek klasického auta je snadnější, než vytisknout falešnou bankovku. Štítky VIN (identifikační číslo vozu) je možné vyměnit, nárazníky upravit, čísla na motoru pozměnit. Mějte se na pozoru před podvodem a hledejte auta s věrohodnými dokumenty potvrzujícími jejich historii, včetně zdokladovaného řetězce majitelů, původních štítků na okna a záručních listů. It is easier to counterfeit a classic car than to print a

KUPTE NEUPRAVOVANÉ AUTO BUY AN UNMODIFIED CAR

bogus dollar bill. VIN (Vehicle Identification Number) tags can be swapped, fenders can be altered and numbers on engine blocks can be altered. Avoid getting scammed by looking for cars with strong documentation

Nejlepší klasické auto, kte-

of their histories, including a paper chain of ownership,

ré si můžete koupit, má co

original window stickers and warranty cards.

nejvíce originálních dílů, nízký počet najetých kilometrů a původní vzhled. Přestože moderní motor pod kapotou má lepší výkon, hodnota auta není tak vysoká jako u vozů, které jsou klasické do posledního šroubku. The best classic car you can buy is one that is as original as possible with low mileage that have an original appearance but modern engines under the hood may drive better, they do not have the same intrinsic value as cars that are classics inside and out.

178 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL


You may already be imagining the envious looks of your neighbors as you cruise down the street in a restored beauty, but check out these tips for buying and storing a classic car so you don’t get taken for a ride during the whole process.

VYHNĚTE SE AUKČNÍ HOREČCE AVOID AUCTION FEVER Přestože se na aukcích klasických aut dají najít skvělé vozy, může vás v tomto prostředí strhnout zápal soutěže v přihazování, která vám může přerůst přes hlavu. Prevencí je zjistit si informace o typu auta, po kterém toužíte, než se vydáte na aukci, a upřímně si stanovit rozmezí, kolik si můžete dovolit utratit. Držte se těchto pravidel i během intenzivního přihazování. While classic car auctions can be good places to find great cars, they can also be a place where you get caught up in bidding competition and get in over your head. Avoid this by researching the type of car you want before you head out to the auction and determining a range of values that honestly represent what you can afford to spend. Stick to those guidelines even when bidding gets intense.

SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 179


ZAZIMOVÁNÍ KLASICKÉHO AUTA OFF-SEASON CLASSIC CAR STORAGE Připravte své auto na uskladně-

Prep your car for off-season storage by giving it a good

ní mimo sezónu tak, že pečlivě

detailing to remove salts and road grime. Change or drain

odstraníte sůl a silniční špínu. Vyměňte nebo vypusťte tekutiny a spoje namažte čerstvým olejem. Odvzdušněte brzdový systém, vy-

the fluids and fill the universal joints with fresh grease. Bleed the brake system, drain the fuel tank and cooling system and remove the battery. Raise the car and remove the tires, depress the clutch and cover it with cotton flannel fabrics

pusťte palivovou nádrž a chladící systém, vyjměte baterii. Vůz

that allow air to circulate and won’t ruin your car’s paint job.

zdvihněte a odstraňte pneumatiky. Uvolněte spojku a auto

Taking these steps prepares your car for its winter nap and

přikryjte bavlněnou flanelovou látkou, která dovolí vzduchu

ensures it will be road-ready come spring.

cirkulovat a neponičí nátěr vašeho vozu. Tyto kroky zajistí auto pro zimní spánek. A až přijde jaro, bude váš miláček připraven opět vyrazit na silnici.

jak to vidí: Martin Pecka Z mého pohledu je pořízení automobilového veterána pohlazením na duši, připomenutí si automobilové minulosti. Mezi naše klienty patří jednak sběratelé, kteří si staví svoji garáž snů, ale i snílci, kteří si kupují zpátky svoje první auto, kterým jezdili hned poprvé. S ohledem na oblíbenou vášeň je velmi obtížné nacházet nové a nové exponáty. S celkovou globalizací a možnostmi internetu je trh velmi rychle dynamický a příběhy starých stodol takřka pohádkou. S pořízením auta je potřeba si položit několik základních otázek: - Za jakým účelem si auto pořizuji – výhodná investice, nebo jen tak pro radost? - Kde budu auto parkovat a zvládnu se o něj starat? - Kam s ním budu jezdit, budu objíždět automobilové srazy podobných nadšenců? - Spousta značek má své kluby, chci se stát členem klubu. - Koupím si auto v nálezovém stavu, nebo si ho postavím sám?

180 | ESTATE | SPECIÁL | SPECIAL

„Jak říká klasik, rozdíl mezi dospělým mužem a malým chlapcem je ve velikosti jeho hraček.“ Martin Pecka Generální ředitel Auta Motol, s. r. o.

Po zkušenostech získaných při mnoha renovacích jsem zastáncem nákupu veterána v nálezovém stavu a začít pěkně pořádně. Na trhu je velké množství předražených veteránů stavěných horkou jehlou jen na rychlý prodej. Automobilový veterán má být o radosti a o tom, aby mě dovezl tam kam potřebuju. A vždy je důležité se poradit s někým, kdo tomu rozumí, kdo má představu o cenách, dokáže posoudit celkový stav a případné náklady.


SPECIAL | SPECIÁL | ESTATE | 181


Bydlení zahalené do magie šeříku A Residence Bathed in Lilac Magic 182

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY

5WLMZVyVWJTM[VyJa\aIX̗MKMLôKPIRyKy PQ[\WZQKSW]I\UW[NuZW]·^KMV\Z] Uɀ[\IIX̗MKM[SZa\uX̗MLZ]KPMU UM\ZWXWTML͐UWJSTWXMVôSZn[VW] bIPZILW]5WïVW[\[M[MUXW[ILQ\ IVMKPI\[M]VníM\WUIUVW]^͐Vy íM̗yS]5y\VILW[IPSI^nZVa^aJZIVu ZM[\I]ZIKMOITMZQMQX̗yZWL]<W^íM [M[VW]Jy^VMWZMVM[IVȔVyUXZWRMS\] +Pp\MI];I^WaVIKPnbMRyKyU[M^RMLVu bVMRTMXíyKPTWSITQ\Uɀ[\I·^ìM̗ySW^u ]TQKQVI5ITu;\ZIVɀRMVSW][MSWL UW[\]^MLW]KyPWS6nZWLVyU]LQ^ILT] VMJWWL^aPTníMVuPW+INu;I^Wa


WL[\yV͐ÅITW^ubM[XMS\ZIJIZM^I ZW[\TQVRMV XWL\ZP]RMX͐^IJI SZn[]IZKPQ\MS\]ZaLWU]2MPW W[WJQ\nL]íMRM\ISVMVnPWLW][XWRMVI[ UIOQKSW] XW^ɀ[\yíM̗yS]3TMVW\MUZMbQLMVKMRMíM̗ySW^n bIPZILI^M^VQ\ZWJTWS]LWU]0Q[\WZQKSaVI^Ib]RM VI\ZILQKQX͐^WLVybIPZILab ![\WTM\y8Zn^ɀ\ILa JaTISLa[QbIPZILIUITW[\ZIV[SuPWUɀíńIVI.TMQ[KPQVOMZI[MíM̗ySMU\ISSZn[VôUI JWPI\ôUïMJaTI XW\WU\WSM̗QZWS] XWRUMVW^nVIKMTn]TQKM

\̗yLIXWRUMVW^IVnXWPZIJɀ\Q3IZT]+PW\SW^Q ,VMíVy>y\ɀbVn]TQKMJaTI]ï\MPLa^ôbVIUVW] [W]Ȕn[\yS]T\]ZVyPWWJKPWLVyPWQ [W]SZWUuPW ïQ^W\I\IUVyPWUɀíńIV[\^I8Zn^ɀ[MULWSZn[VôKPSTI[QKQ[\VyKPȔQVïW^VyKPLWU͐[M[\ɀPW^ITa ^ôbVIUVuW[WJVW[\Q·VIX̗ySTILVIZWP]+PW\SW^a \̗yLaI ÙRMbL]JaLTMT^ɀLMK2WIKPQU*IZZIVLM X͐^WLMUb NZIVKW]b[SWíXIVɀT[SuíTMKP\QKSuZWLQVa XWbLɀRQbVnUôRISWWJRM^Q\MTVITMbQíń\ZQTWJQ\͐

;IUW\VuÅITW^uJIZM^Vu[XMS\Z]U^ [WJɀ\ISu [SZô^nUVWPW\IRMUVuPW.QITW^nRM[aUJWTMUL]KPW^VI[XQZQ\]ITQ\aITM\ISu[ZLMȔVW[\Q>bVQSn[Uy[MVyUL^W]bnSTILVyKPJIZM^"ȔMZ^MVuI UWLZu<a bnZW^Mˋ[aUJWTQb]RyWXIȔVuMTMUMV\a"U]ïM·ïMV] VMJWSTQL·LaVIUQS].QITW^uS^ɀ\QVaR[W]]ZȔMVa XZW^MTUQ[TI^VW[\VyKP^yTMI ^aRIL̗]RyWJLQ^I ƒK\] ,WÅITW^uPW[XMS\ZITbMX̗Q̗ILQ\Q ^͐Vɀ<IS [KP^nTVɀ"RIS[QX̗ML[\I^]RM\MÅITW^W]^͐VQ' 8Zn^ɀ^͐VɀíM̗yS]TM^IVL]TMVMJWÅITSaX̗QVníMRy]^WTVɀVyI ]STQLVɀVyI UWPW]XWUWKQVI KM[\ɀS XZWUɀVɀI VW^uU]bIȔn\S]·\̗MJI\W J]LMXZn^ɀ^IíMVW^uJaLTMVy^ ZMbQLMVKQ[V͐

ìM̗yS\MVPTMWUIUVɀ^WVyKySM̗RMWLVMXIUɀ\Q [XWRW^IVô[ S^ɀ\VMUUɀ[yKMUTn[SaI bIUQTW^IVôKP; JIZ^IUQS^ɀ\͐WLJyTuX̗M[Z͐ïW^W] I X]ZX]ZW^W]IïXWÅITW^WȔMZ^MVW][MVIRI̗M [M\Sn^nUMLW[TW^IVISIïLuUSZWS]1 XZW\W ^ɀ\íQVIb Vn[XW^Iï]RMíM̗ySbIÊVní¹LWUnKySM̗ >M[S]\MȔVW[\Q[Mb RMPWJWPI\ôKPS^ɀ\MV[\^yI ^͐Vɀ ^M[\̗MLVy-^ZWXɀ\ɀíyUM\MXZ^MȔ\a̗Q[\ITM\2MPW X͐^WLVyULWUW^MURM5ITn)[QM^ [\WTM\y RMRXISb <]ZMKSIX̗Q^MbTVɀUMKSôKy[I̗)]OMZQ][ ^WV*][JMZO6MRXZ^MXZWXW\ɀKP]LIUI XnV͐ ^yLMˋ[SuPWL^WZII IïXWbLɀRQ[MZWbíy̗QTLWWSWTVyKP bMUy= Vn[[MWJRM^QTIïW LITíyKP[\WTM\XWbLɀRQ ȓM[SôPMZJn̗b ZWS] !!ZW[\TQV]^MTUQXWM\QKSa XWXQ[]RMI X̗QVníyVn^^WLVIÊíM̗ySW^u\Pu¹\MLa ^WˋI^ôJaTQVSW^ôȔIR^^I̗MVôb S^ɀ\͐\WPW\WSM̗M

> XWTW^QVɀ![\WTM\yJaTI\I\WȔn[\5ITu;\ZIVa [^ɀLSMU^ôbVIUVuPWIZKPQ\MS\WVQKSuPWZWb^WRM >LɀȔybI\W^ô[\I^Jɀ̗M\ɀbW^uPWUW[\].ZIV\QíSI 2W[MNI1LVM[UW[\4MOQy^MLW]KyPWS 6nZWLVyU]LQ^ILT]>bVQSTbLMVW^ôJ]T^nZ+PW\SW^I

M[\M\QKSW]SZn[]I VnLPMZVW]^͐VQITM\ISuXZW ƒLIRVW]UIOQKSW]UWK>a[IbMVy\WPW\WSM̗MVI bIPZILɀbIRQíńW^ITWKMTuU]LWU]I WSWTyWKPZIV] X̗MLVMOI\Q^VyUQMVMZOQMUQI bTW]UWKyìXI\Vy L]KPW^u[M\yU\WbX͐[WJMULITQQ ^aPnVɀ\;\IȔQTW íM̗ySMU^abLWJQ\L͐U^MS\MZuU[\ZIíQTWI VMb^IVy L]KPW^u[MXW[\]XVɀ^a\ZI\QTQ;Vy\SIS^ɀ\͐bI^ɀíMVn ^ WJaLTyKPZnVQTIQ X̗MLbTôUQȔIZWLɀRVQKMUQ >y\MITMSLaíM̗ySVIJô^n[S]\MȔVɀȔIZW^VôKP[QT'̖ySn[MïM^ X̗ML^MȔMZXZ^WUnRW^u VWKQ,I\]US^ɀ\VIRMQLMnTVyX̗yTMïQ\W[\ySLaUIOQQ\u\WZW[\TQVa^abSW]íM\ ]

ìM̗yS[M^ȓMKPnKP^ïLa \ɀíQTWJTQJɀVMRMVXZW [^WRQM[\M\QKSW]SZn[] IVnLPMZVW]^͐VQ ITM\ISuXZWƒLIRVW] UIOQKSW]UWK

;aZQVOI\ISPTMXWM\QKKSabVyRUuVWíM̗yS]^ TI\QVɀ [M^ ȓMKPnKP^ïLa\ɀííQTIWJTQJɀVMRMVXZW[^WRQ

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 183


WN \PMK]T\]ZITJ][QVM[[IVLXZQ^I\MTQ^M[WN TWKIT \W_V[XMWXTM;QOVQÅKIV\XMZ[WVITQ\QM[UW^MLQV\W \PQ[IZMI\W\PMJMI]\QN]TVMWKTI[[QKIT\MVMUMV\ PW][M[.WZM`IUXTM[KQMV\Q[\2WIKPQU*IZZIVLM NZWUI.ZMVKP;XIVQ[PIZQ[\WKZI\QKNIUQTaTI\MZ SVW_VI[\PMLQ[KW^MZMZWN \PM[Q\M[WN \ZQTWJQ\M[TQ^MLWV\PMKWZVMZWN ÙRMbLIVL\PM+PW\MS)^MV]M 4QTIK\PQ[QV\W`QKI\QVOTaNZIOZIV\J][PPI[IT_Ia[ JMMVI[[WKQI\ML_Q\P5Ia\PMUWV\PWN TW^MIVL TW^MZ[1V[XZQVOTQ\MZITTaI\MIKP[\MXWVM[MM[\PM KWTW]Z[WN \PMJTWWU[NZWU_PQ\M\WXQVSX]ZXTM IVL^QWTM\ZML<PI\Q[_PaUW[\WN ][KWV[QLMZ TQTIK\WJM¹W]ZºVI\QWVITJ][P1VNIK\QVPIJQ\IV\[ WN +MV\ZIT-]ZWXMPI^MJMMVMVRWaQVOQ\[JZQOP\ NZIOZIV\JTW[[WU[NWZWVTaaMIZ[<PMWZQOQVITPWUMWN TQTIKQ[)[QI5QVWZ1\_I[JZW]OP\ \W-]ZWXMJa/MZUIV-UXMZWZ)]OMZQ][^WV *][JMZONZWU<]ZSMaQV\PM\PKMV\]Za4QTIK _I[ÅZ[\\WLMTQOP\\PMTILQM[IVLOMV\TMUMVWN \PM >QMVVM[MKW]Z\IVLWVTaTI\MZ[XZMIL\WVMQOPJW]ZQVOKW]V\ZQM[)XXZW`QUI\MTaIKMV\]ZaTI\MZQ\ IZZQ^MLQV\PM+bMKPTIVL[)+bMKPPMZJIZQ]U NZWU !!XWM\QKITTaLM[KZQJM[\PQ[XTIV\IVL XZW^QLM[IZMKQXMNWZ¹TQTIK\PuºQMINZIOZIV\ PMZJIT\MIJZM_MLNZWU\PMÆW_MZ[WN \PQ[[PZ]J

m

;aZQVOI\PM4I\QVVIUMNWZTQTIK[W]VL[Y]Q\MXWM\QKPI[IT_Ia[JMMVXWX]TIZQV*WPMUQIVW\WVTa NWZQ\[IM[\PM\QKJMI]\aIVL_WVLMZN]TNZIOZIVKM J]\IT[WNWZQ\[ITTMOMLUIOQKITXW_MZ[8TIV\QVO\PQ[ J][PQV\PMOIZLMVXZW\MK\ML\PMMV\QZMPW][MIVL []ZZW]VLQVO[NZWUVMOI\Q^MMVMZOQM[IVLM^QTNWZKM[ 1V\PQ[_IaM^MVM^QT[XQZQ\[KW]TLJMM`XMTTML1\_I[ WVTaVMKM[[IZa\WLMKWZI\MIPI]V\MLPWUM_Q\P TQTIKNWZ]VQV^Q\ML[XQZQ\[OZIL]ITTa\WLQ[IXXMIZ ;XZQO[WN TQTIKJTW[[WU[PIVOQVOQVL_MTTQVO[ M^MVXZW^QLMLXZW\MK\QWVIOIQV[\M^QT_Q\KPM[

5WLMZVMTMOIV\IXIZ\UMV\[aM 5WLMZVMTMOIV\IXIZ\UMV\[aM\M`]LQVOIPQ[\WZQKIT 5WLMZVMTMOIV\IXIZ\UMV\[ I\UW[XPMZM·QV\PMKQ\aKMV\ZMaM\PQLLMVNZWU\PM I\UW[XPMZM·QV\PMKQ\aKMV I\UW[XPMZM·QV\PMKQ\aKMV\ZM \PMUM\ZWXWTQ[IKWUXTM`[]ZZW]VLMLJa J][\TMWN WN \PMUM\ZWXWTQ[I KWUX [Q\\QVOPMZM IIJMI]\QN]TOIZLMV<PMXW[[QJQTQ\aWN JMI]\QN]TOIZLMV<PMXW[[QJQ ]\QN]TOIZLMV<PMXW[[QJQ JMQVOKIZZQMLI_IaJa\PMQV\W`QKI\QVO[KMV\WN JMQVOKIZZQMLI_IaJa\PMQV\W` OKIZZQMLI_IaJa\PMQV\W` TQTIK+INu[ÅVMZM[\I]ZIV\[OITTMZQM[IVLOZMMVMZa TQTIK+INu[ÅVMZM[\I]ZIV\[OI +INu[ÅVMZM[\I]ZIV\[ _Q\PQVZMIKP)TT\PM[MIZMKWUJQVMLQV\PM6MW:MVIQ[[IVKM+Pp\MI];I^WaKWUXTM`TWKI\MLQV WVMWN \PMJM[\IZMI[WN \PMKQ\a+Pp\MI];I^Wa Q[QVìM̗ySW^n¹4QTIKº;\ZMM\WV\PM4M[[MZ;QLM R][\I[PWZ\_ITSNZWU\PMJZQLOMTMILQVO\W\PM 6I\QWVIT<PMI\ZMIVL\PMZMVW_VML+INu;I^Wa <PM[PILM[WN ^QWTM\NZWU\PM[XMK\Z]UWN KWTW]Z[IVLXTIV\[WVTaPQOPTQOP\\PMOZIKMIVL JMI]\aWN \PMJ]QTLQVO¼[IZKPQ\MK\]ZM1\Q[VW KWQVKQLMVKM\PI\Q\[LQ[\QVK\Q^M[W]TQ[I[[WKQI\ML _Q\P\PMUIOQKITZMX]\I\QWVWN TQTIK<PM4QTIK /IZLMVQV\PMXI\QWQ[\PMOMUWN \PMZM[QLMVKM 0Q[\WZQKITTa\PQ[NWTTW_[\PM\ZILQ\QWVWN \PMWZQOQVIT !\PKMV\]ZaOIZLMV_PQKP_I[WVKM\PMOIZLMV WN I4M[[MZ<W_VZM[QLMV\KITTML.TMQ[KPQVOMZ <PMTQTIK[PMZM_MZM[WT][PIVLJMI]\QN]T\PI\QV \PM_PWTM[\ZMM\_I[VIUMLIN\MZ\PMU

184

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

<PMIK\]IT^QWTM\KWTW]Z[XMK\Z]UIT[WKWVKMIT[ UIVaUa[\MZQM[8]ZXTMQ[I[aUJWTWN [XQZQ\]ITQ\aI[_MTTI[WN KWZLQITQ\a1\ZM[]T\[NZWU\_W L XZQUIZaKWTW]Z["ZMLIVLJT]M)\\PM[IUM IT[[W[aUJWTQ[MWXXW[QV \QUM\PM[MKWTW]Z[IT[W[aUJWTQ[MWXXW[QVO UITM\ZIVY]QTTQ\a·LaVIUQK[[ MTMUMV\["UITM·NMUITM\ZIVY]QTTQ\a·LaVIUQK[ QV V\MVLML\WM`XZM[[ILUQ8]ZXTMÆW_MZ[IZMQV\MVLML\WM`XZM[[ILUQ\ I\^MZa[XMKQITUWUMV\[ ZI\QWVIVLZM[XMK\I\^MZa[XMKQITUWUMV\[ Z] ]UIT[WQVKT]LM[NZIOZIVKM .WZ <PM^QWTM\[XMK\Z]UIT[WQVKT]LM[NZIOZIVKM.WZ LW WaW]QUIOQVMI ^QWTM\NZIOZIIVKM' M`IUXTM"PW_LWaW]QUIOQVMI^QWTM\NZIOZIVKM' W<PMNZIOZIVKMWNN TQTIKTI^MVLMZWZ^QWTM\XZW TQTIKTI^MVLMZWZ^QWTM\XZWMIL\PM_Iaa\W ^QLM[ZMTI`I\QWVIVLKITUKIVTMIL\PM_Ia\W KPIVOMIVLIVM_JMOQVVQVO5IaJM\PQ[_QTTJM XZMKQ[MTaaW]ZVM_PWUMQVILZMIUZM[QLMVKM 1V\PMUQL!\PKMV\]Za\PQ[XIZ\WN \PM4M[[MZ;QLM _Q\VM[[ML[QOVQÅKIV\IZKPQ\MK\]ZITLM^MTWXUMV\ <PQ[_I[L]M\W\PMKWV[\Z]K\QWVWN \PM.ZIVb 2W[MXP1KPIQVJZQLOM\WLIaKITTML\PM4MOQWV *ZQLOMTMILQVO\W\PM6I\QWVIT<PMI\ZM)VM_ JW]TM^IZL+PW\MS)^MV]M_I[VIUMLIN\MZ+W]V\ 3IZMT+PW\MS)TZMILaI\\PI\\QUM\PMXZM[MV\LIa >y\ɀbVn¹>QK\WZaº;\ZMM\_I[IVQUXWZ\IV\XIZ\

LIVING OF THE 21ST CENTURY

0W_M^MZLWaW]SVW__PMVTQTIKOM\[Q\[\Z]Ta JM_Q\KPQVOXW_MZ['1\Q[[IQL\WPIXXMVWV\PMM^M WN 5Ia,Ia<PMÅZ[\LIaWN 5IaQ[\PMZMNWZMIV QLMITWXXWZ\]VQ\a\W\ZaW]\\PMUIOQKWN \PQ[XTIV\

ìM̗ySRMWLVMXIUɀ\Q [XWRW^IVô[S^ɀ\VMU Uɀ[yKMUTn[Sa IbIUQTW^IVôKP ,I\]US^ɀ\VIRM QLMnTVyX̗yTMïQ\W[\y SLaUIOQQ\u\WZW[\TQVa ^abSW]íM\


LUXUSNÍ

terasy

®

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 185


White Cave House – od/by Takuro Yamamoto Architects Místo/Location: Kanazawa, Japonsko Postaven/Built: 2013 Plocha/Area: 172 m2 Foto s laskavým svolením/ Photo coutesy: Takuro Yamamoto Architects

White Cave House („Dům bílá jeskyně“) je masívní hranol provrtaný řadou vzájemně pospojovaných prázdných prostor, jejichž tvar připomíná potrubí. Tématem domu je propojení otevřených ploch. Vnitřní místnosti jsou navrženy tak, aby si jejich obyvatelé mohli vychutnat minimalistický pohled na „jeskyni“ definovanou bílou barvou. Zároveň je tato koncepce praktickým řešením pro vytvoření domu s nádvořím ve městě Kanazawa, které je známé v Japonsku pro časté závěje sněhu. Původní požadavek klienta byl bílý, minimalisticky navržený dům s mnoha vnějšími plochami, jako je například sněhu odolný široký přístup ke vchodu, krytá garáž pro více aut, nádvoří nebo terasa s výhledem

186

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


nádvoří, terasy a vnitřních prostor. Rodina, která dům obývá, se může těšit pohledem na jeskyni, která během dne mění na slunci své kontrasty. Jeskyně v zimě také slouží jako přístupová cesta k odstranění sněhu z vnějších ploch, jinak by obyvatelé mohli být množstvím sněhu na uzavřeném nádvoří zaskočeni. Aby si jeskyně své jméno ještě více zasloužila, přemýšleli jsme, jak bychom mohli přidat odraz domu na vodní hladině, protože vodu považujeme za nedílnou součást bílých jeskyní. Nakonec nás napadlo, že vhodným místem k jejímu umístění je terasa. Terasa pokrytá voděodolným vyztuženým plastem zadržuje jako velká bílá mísa tenkou vrstvu vody. Když jste na terase, která odráží ničím nerušený pohled na oblohu, máte pocit, že vás jeskyně přenesla do jiného světa, daleko od každodenního shonu. ▬

na oblohu. Přestože v oblasti, kde hodně sněží, jsou zastřešený vchod a garáž vítané, ubírají rodině plochu pro vnitřní místnosti, přičemž prostor i rozpočet jsou značně omezené. Nádvoří navíc není v tomto kraji praktické, neboť ho snadno zasype sníh. Abychom tyto problémy vyřešili, navrhli jsme propojit vnější prostory jeden do druhého, až vznikne jediná velká dutina, neboli „jeskyně“, přičemž každá část slouží k několika účelům, abychom kompenzovali prostorové omezení. Jeskyni jsme navrhli tak, aby nebyla v jedné přímce, což okolojdoucím znemožňuje, aby se skrz ni dívali, přestože není uzavřena. Díky tomuto uspořádání se jeskyně pro každou část stáčí a pouští dovnitř slunce. Přitom chrání soukromí

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 187


White Cave House is a massive lump

„To solve the problems, we proposed to connect these external spaces one another into

engraved by a series of voids interconnected

a large single tube, or Cave, and have each part serve multiple purposes in order to make

in the shape of a kinked tube. The

up for the space limitations. We designed Cave unstraight because it prevents passengers

connection of voids is the theme of this

outside from seeing through, though it is not closed. By this arrangement, Cave takes a

house. Internal rooms are designed to enjoy

new turn for each part letting in the sunshine while protecting privacy of the courtyard,

the minimum views of Cave characterized

the terrace, and the internal rooms. The family inside can enjoy the view of Cave changing

by its whiteness. At the same time, this concept is also the practical solution to realize a courtyard house in Kanazawa city known for heavy snow in Japan. The client’s original request was a white minimally-designed house with many external spaces, such as a large snow-proof approach to the entrance, a roofed garage for multiple cars, a terrace facing to the sky, and a courtyard. Though a roofed entrance and a garage are desirable for snowy place, it takes so many floor areas away from the internal rooms for the family, while the space and the budget is limited. In addition, courtyard style itself is not suitable to the snowy country because courtyards would be easily buried under snow. 188

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


its contrast throughout a day under the sunshine. Cave also serves as a route to remove

covered by white waterproof FRP holds a

snow from the external spaces in winter, otherwise you would be at a loss with a lot of

thin layer of water like a white basin. On

snow in the enclosed courtyard.“

the terrace reflecting the skyview without

„In order to make Cave deserve its name more, we wondered if we could add the

obstacles, you may feel that Cave has

reflection of water to the house because we thought water is inseparable from white caves.

brought you to another world far from the

We eventually figured out that the terrace was an appropriate site to place it. The terrace

daily life.“ ▬

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 189


ZÁMEK S ATMOSFÉROU DVACÁTÝCH LET TEXT: Dana Hradecká FOTO: Chateau Kotěra

190

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


C

hateau Kotěra nabízí komfortní ubytování, skvělou

kuchyni i autentický design z první republiky. „Zámecký hotel z dílny slavného architekta Jana Kotěry najdete uprostřed rozsáhlého anglického zámeckého parku v obci Ratboř nedaleko města Kolína a Kutné Hory. Kromě ubytování v prostorných zámeckých apartmánech, kde každý z pokojů má originální atmosféru, doplněnou replikami i originály z původního zařízení, nabízí Chateau Kotěra v zámecké restauraci, která je k dispozici i nehotelovým hostům, gastronomický zážitek v podobě vyhlášených francouzských, italských, provensálských a středozemních specialit. Přímo v hotelu či jeho areálu je také k dispozici sauna, fitness, tenisové kurty a v létě venkovní bazén. Chateau Kotěra původně nazývaný „Nový zámek“ dali postavit bratři Mandelíkové pocházející z rodiny majitelů cukrovaru. Bratři pro jeho realizaci oslovili architekta Jana Kotěru, který vilu zpodobnil jako moderní panské sídlo. Protože dům měly obývat dvě rodiny, navrhl jej Kotěra přísně symetricky. Rodiny sdílely pouze vstupní halu, zatímco pokoje, stejně jako kuchyně a zázemí pro služebnictvo, byly oddělené, i když v každém křídle umístěné stejně. Jeden z bratrů měl však výrazně modernějšího ducha, což podle dobových fotografií dosvědčuje vnitřní zařízení jeho části domu. Naopak druhý byl výrazně konzervativnější, vyžadoval proto zdobnost. Jeho polovina domu byla laděna až do baroka, včetně například zlatého slunce na stropě chodby. Interiér se vyznačuje umělecky a řemesl-

Chateau with 1920s’ Atmosphere

ně náročným provedením. Kotěra pro vilu navrhnul všechny doplňující prvky - dveře, parkety, mříže, kryty topných těles, nábytek a svítidla. Dřevem či umělým kamenem

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 191


obložené stěny doplňovala geometrická výmalba podle návrhů Františka Kysely. Zámek byl vystavěn v letech 1911–1913. Na sochařské výzdobě se podílel významný sochař Jan Štursa, který doplnil hlavní průčelí michelangelovsky pojatými sochami Génia ducha a Génia hmoty. Po okupaci republiky se rodina Mandelíků musela z Ratboře odstěhovat a po válce až do restituce v roce 1992 byla v novém zámku škola. Poté byl zámek navrácen potomkům rodiny Mandelíkových, kteří ho prodali. V roce 2000 koupil zámek nový majitel, velký obdivovatel architektury a designu první poloviny 20. století. Spolu s architektem Ondřejem Kukralem se pustili do záměru vdechnout vile její původní atmosféru a eleganci. Za pouhé dva roky byla budova opravena a přestavěna na nynější hotel Chateau Kotěra. V rámci rozsáhlé rekonstrukce byly původní prostory zámku citlivě obnoveny podle dochovaných fotografií (pořízeny byly samotným Kotěrou) a vybaveny dobovým mobiliářem nebo jeho napodobeninami. Součástí mobiliáře hotelu je například prosklená knihovna od arch. Adolfa Loose, tvůrce známé Mullerovy vily. Vedle ní je umístěné rondokubistické buffét s nádobou na bowli v tomtéž architektonickém slohu. Dále se na zámku nachází skříň od arch. J. Kotěry, která byla získána z aukčního domu Dorotheum a pochází z vlastní Kotěrovy vily. Kašna z růžového mramoru umístěná na exponovaném místě zimní zahrady byla nalezena zničená v prostorách

V rámci rozsáhlé rekonstrukce byly původní prostory zámku citlivě obnoveny podle dochovaných fotografií.

zámku a posléze restaurovaná do původní podoby. V hale je umístěno kubistické buffé a kulečník z období rozhraní secese a kubismu. Halu osvětluje kubistický lustr, který byl navržen Josefem Gočárem. V prvním patře hotelu se nachází další nábytek od architekta zámku, a to kubistický hrací stolek a křesílka. Východní část zámku byla navržena pro konzervativnějšího z obou bratrů, proto například původní zábradlí schodišťové haly

192

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 193


JAN KOTĚRA Zakladatel české moderní architektury Původ v českoněmecké rodině Studium Odborné školy stavitelské v Plzni

1890

Přichází do Prahy Získává praxi v projekční kanceláři

Jan Kotěra (1871 - 1923) se narodil v Brně jako

1894

Studuje na vídeňské Akademii výtvarných umění u profesora Otto Wagnera Získává široký evropský rozhled, velkorysost a organizační schopnosti

mladší syn středoškolského profesora Antonína Kotěry a jeho ženy Marie. Po maturitě přišel do Prahy, kde absolvoval praxi v projekční kanceláři inženýra Freyna a ocitl se v blízkosti barona Mladoty ze Solopysk. Oba objevili jeho talent a stali se mecenáši jeho dalšího studia na vídeňské Akademii výtvarných umění, kde se mladý Kotěra seznámil s Jože Plečnikem, Josefem Hoffmannem,

1897

Získává prestižní ocenění – Římskou cenu

Josefem Urbanem a Adolfem Loosem.

Odjíždí do Itálie

z druhé strany italsky orientovaným klasicismem.

Kotěra byl ovlivňován z jedné strany modernismem, Roku 1910 byl jmenován profesorem nově vytvořené speciální školy architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, kde učí i Bohuslava Fuchse a Františka L. Gahuru.

1899

Vrací se do Prahy s bohatými zkušenostmi

Kotěra působil ve spolku výtvarných umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné směry a organizoval množství výstav. V jeho atelieru postupně pracovali Otakar Novotný, Josef Gočár, Pavel Janák, Bohuslav Fuchs a Josef Štěpánek. Absolvoval několik cest do Paříže, Holandska, Belgie, Německa.

194

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


RANÁ TVORBA: Nejrozsáhlejší dílo období: Národní dům v Prostějově V mezidobí (1905) projektuje vilu s ateliérem pro sochaře Stanislava Suchardu

VRCHOLNÉ OBDOBÍ: 1906–1907 – vodárna v Praze Michli 1907–1909 – projekty soukromých vil 1911–1913 – Mozarteum – obchodní a obytný dům v Praze Nejrozsáhlejší dílo období: Městské muzeum v Hradci Králové – realizaci znemožnila válka, postaveno až po Kotěrově smrti

NEJZNÁMNĚJŠÍ KOTĚROVY STAVBY: Vila Tomáše Bati ve Zlíně Kotěrova vlastní vila v Praze Nový zámek v Ratboři Obchodní dům Mozarteum v Praze Městské muzeum v Hradci Králové Michelská vodárna v Praze Národní dům v Prostějově Peterkův dům na Václavském náměstí

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 195


Oválná restaurace je druhým větším zásahem do původní stavby, kde pochopitelně chyběla, a Kukral pro ni v dispozici vily nenacházel místo. Pod zem ji umisťovat nechtěl. „Z restaurace musíte mít výhled“, říká. Měl tedy dvě možnosti: Pustit se do konfrontace a novým prvkem přiznat, že část domu není původní, a nebo se podřídit a pokračovat v tvarosloví původní stavby. „Do Kotěry nemusíte vnášet nic nového. Chtěl jsem, aby dům zůstal jako otisk své doby, proto jsem na něj nelepil žádné skleněné kostky“, přiznává Kukral a se smíchem dodává, že své tvůrčí potřeby pro celkový dojem z dostavěné části raději zkrotil. „Jak by to řešil Kotěra?“ kladl si otázku architekt. Pak si všiml, že dvůr za domem byl volný, jen s naznačeným malým bazénkem. „Právě do této plochy jsme vsadili restauraci,“ vysvětluje architekt. Vstupuje se do ní je daleko zdobnější než v západní polovině

pro architekta elegantním řešením pustil

přes recepci, ale neobeznámený návštěvník

zámku. V této hale můžeme obdivovat

na tenký led toho, co jsou ochotni přijmout

sotva uvěří, že je o sedmdesát let mladší než

rondokubistickou jídelnu od arch. Josefa

hoteloví hosté. „Jakkoli je to velmi efektní,

zbytek domu. Ať se na restauraci díváte z ja-

Gočára a rovněž rondokubistický lustr, který

lidé většinou chtějí standard,“ říká. „Chtěli

kékoli strany, stále ji vnímáte jako naprosto

byl navržen pro pracovnu T. G. Masaryka

jsme být moderní, protože nás taková práce

přirozenou součást domu.

do tehdejšího úřadu vlády v Praze v Rudol-

těší, ale museli jsme být i velmi opatrní, aby

finu. V průčelí schodišťové haly je umístěna

to nevadilo návštěvníkům. Sklo potištěné

lovníky období první poloviny 20. století, ale

vitráž navržená výtvarníkem Bohumírem

vzorem z původních dekorací je přesně ta

i ty, kteří třeba jen na chvíli chtějí být součástí

Matalem.

hranice, která se ještě obecně snese“.

znovuzrození atmosféry této doby. ▬

Při obnově vily byla také dostavěna kašna před zámkem, která byla na plánech Jana Kotěry, ale nebyla realizována za původních majitelů. Zajímavostí je původní skleník, kterého se zachovala pouze polovina. Byla k němu dostavěna moderní stavba tzv. „Oranžerie“, která, kromě zmíněných apartmánů v zámku, nabízí ubytování v moderně zařízených pokojích. Nejtvrdším oříškem se ukázaly být koupelny. Původně byla na každém patře pouze jedna. „Prostory jednotlivých pokojů jsou natolik vzdušné, že jsem nechtěl lepit koupelny někam do kouta“, vzpomíná architekt Kukral. „Proto vznikl prostor oddělený pouze skleněnými dveřmi. Je to rozhodně vstřebatelnější“. Sám však připouští, že se 196

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

Hotel Chateau Kotěra nadchne nejen mi-


Hydroponické rostliny Hygienické a ìisté – do kanceláīí – do restaurací – do nákupních center – do zdravotnictví – do domácností Hydroponicky pöstované rostliny jsou antialergenní, vhodné do prostor nároìných na ìistotu a vyžadují jen minimální péìi.

www.hydroponie.cz INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 197


Chateau Kotěra offers comfortable accommodation and excellent cuisine combined with authentic First-Republic design.

Chateau Kotěra Hotel, designed by the

gym, tennis courts and an outdoor pool for

famous architect Jan Kotěra, is situated

summer.

amidst a vast English-style park in the

Chateau Kotěra, originally called «New

village of Ratboř near the cities of Kolín

Chateau», was built by the Mandelík

and Kutná Hora.

brothers from a family of sugar refinery

The accommodation in spacious Chateau

owners. For its renovation, the brothers

apartments, with every room having its own

contacted architect Jan Kotěra, who

original atmosphere, is complemented by

redesigned the Chateau as a modern

replicas and original furniture. Chateau

mansion.

Kotěra Restaurant, open to non-residents,

Because two families were to inhabit

provides a gourmet experience in the form

the building, Kotěra designed it strictly

of famous French, Italian, Provencal and

symmetrically. The families shared only the

Mediterranean specialties. Within the

entrance hall, while the rooms as well as

hotel and its grounds are also a sauna, a

kitchen and servants’ quarters were separate,

198

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


although positioned in the same way in each

was returned to the Mandelík family

wing. However, one of the brothers had a

descendants, who sold it.

significantly more modern spirit, which,

In 2000, the Chateau was purchased by a

according to contemporary photographs, is

new owner, Michalis Dzikos, a great admirer

proved by the interior decor of the mansion.

of the architecture and design of the first

The second brother was much more

half of the 20th century. Together with

conservative and required more elaborate

architect Ondřej Kukral, he embarked on a

ornamentation. His half of the Chateau was

project to breathe the original atmosphere

transformed into Baroque style, including,

and elegance back into the mansion. In just

for example, the golden sun on the corridor

two years, the building was repaired and

ceiling.

rebuilt as the present-day Chateau Kotěra

The interior features a challenging, crafted layout. Kotěra designed all the additional

Hotel. Within the extensive reconstruction,

elements for the villa – doors, parquet,

the original rooms of the Chateau were

lattice, heater covers, furniture and lamps.

sensitively restored according to the

The wood- and artificial stone-panelled walls

preserved photographs (taken by Kotěra

are complemented by geometric murals

himself) and furnished with period

according to drafts by František Kysela.

furniture and replicas.

The Chateau was constructed between

Among other features, the interior

1911 and 1913. The prominent sculptor,

includes a glass library by architect Adolf

Jan Štursa, participated in the sculptural

Loos, creator of the famous Muller Villa.

decoration. He adorned the main façade

Next to it is a Rondo-Cubist buffet table

with Michelangelo-like sculptures of the

with a punch bowl in the same architectural

Genius of Spirit and Genius of Matter.

style. Furthermore, the Chateau features

After the occupation of the Republic,

a closet by architect J. Kotěra, which was

the Mandelík family had to move out of

obtained from the Dorotheum auction

Ratboř. The new Chateau housed a school

house and comes from Kotěra`s own villa.

after the war until 1996. Then the Chateau

The fountain of pink marble situated in an exposed part of the winter garden, was found destroyed in the Chateau premises and then restored to its original form. The Cubist buffé and billiard table originate from the turn of the Art Nouveau and Cubist periods. A Cubist chandelier, designed by Josef Gočár, illuminates the hall. On the first floor, there is more furniture designed by the Chateau’s architect, as well as a Cubist game table and chairs. The eastern section of the Chateau had been designed for the more conservative of the two brothers. For example, the original tiling of the staircase hall is far more ornate than the western half of the Chateau. In this hall, the Rondo-Cubist dining room by architect Josef Gočár is to be admired, as well as the Rondo-Cubist chandelier which was designed for T.G. Masaryk`s study in

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 199


Kašna z růžového mramoru umístěná na exponovaném místě zimní zahrady byla nalezena zničená a posléze restaurovaná do původní podoby.

200

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


the former Government Office in Prague`s Rudolfinum. There is stained glass, designed by artist Bohumír Matal in the front of the staircase hall. The fountain in front of the Chateau was also completed during the restorations. It had been in Jan Kotěra plans, but was not implemented by the original owners. An interesting feature is the original greenhouse, of which only half has been preserved. A modern building called «The Orangery» was annexed to it, which, in addition to the aforementioned luxurious apartments in the Chateau, offers modern accommodation. The bathrooms proved to be the toughest challenge. Originally, there was only one on each floor. «The individual rooms are so airy that I did not want to stick bathrooms somewhere in a corner,» recalls architect Kukral. «That is why an area was created which was separated only by glass doors. It is definitely more attractive.» However, he admits that, with this architecturally elegant solution, he ventured on to the thin ice of what hotel guests are willing to accept. «Although it is very impressive, people mostly want the ordinary,» he explains. «We wanted to be modern, because we enjoy such tasks, but we had to be very careful not to make guests feel uncomfortable. Glass with the printed pattern of the original decor is exactly the limit which can generally still be tolerated.» The oval restaurant is the second major addition to the original building. It obviously was not included in the interior, as Kukral could not find the space for it. He did not want to place it underground. «A restaurant must have a view,» he says. He had two options: confrontation by confessing that the new element in that part of the building was not original, or giving up and resuming the morphology of the original building. «One does not have to add anything new to Kotěra. I wanted the Chateau to remain as an imprint of its time, so I did not stick any glass cubes into it,» Kukral admits, laughing. He adds that he rather tamed his creative needs for the overall impression of the completed part. «How would Kotěra have dealt with it?» the architect wondered. Then he noticed that the yard behind the house was vacant, only containing a small pool. «It was in this area where we put the restaurant,» he explains. The Restaurant is accessible through the Reception. An unsuspecting guest would hardly believe that it is actually 70 years younger than the rest of the building. It does not matter from which side you view the restaurant, you still see it as a perfectly natural part of the Chateau. Chateau Kotěra Hotel will enchant all lovers of the period of the first half of the 20th century, as well as those who want to be part of the reborn atmosphere of that era. ▬

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 201


FOTOGRAFIE KVALITY: První dojem z nemovitosti TEXT: Dwight Sulc / Дуайт Шульц

202

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Photographs Of Quality: the first impression of a property

R

čení „obrázek vydá za tisíc slov“ naprosto vystihuje trh s nemovitostmi a zvláště vhodné je se

jím řídit při nabízení luxusních nemovitostí. Fotografie totiž může být při prodeji nemovitosti jedním z určujících faktorů, neboť

Качественная фотография : первое впечатление от вашей недвижимости

tmavé, nezaostřené nebo umělé fotografie domu příliš dobře neposlouží, zatímco fotografie, které vyzařují teplo a pohostinnou atmosféru, a zároveň zdůrazňují kvalitu bydlení, mohou přilákat pozornost více kupujících, neboť podtrhnou jedinečné kouzlo nemovitosti. Využití profesionální fotografie zaměřené na architektonické rozvržení nebo interiér je velmi důležité pro vysoce kvalitní zobrazení, protože pouze odborník je schopen zachytit stejný obraz jako ten v reálném životě, a rozpoznat možnosti, které nemovitost nabízí. Zaručuje tím výsledek, po kterém toužíme a díky kterému bude naše nabídka ideální pro publikování na internetu nebo v jiných médiích. Po kontaktování fotografa se proces obvykle rozvíjí následujícím způsobem: Nejdříve se setkáte v nemovitosti, kterou chcete inzerovat, aby se s ní mohl fotograf seznámit. Na místě si vše prohlédne, zváží možnosti, posoudí charakter budovy a vymyslí, jak všechny tyto prvky zakomponovat do několika snímků. Toto setkání představuje první osobní kontakt mezi fotografem a vlastníky. V případě, že je nemovitost v pronájmu, je důležité v dostatečném časovém předstihu informovat její nájemníky o fotografování, aby byla nemovitost prázdná a uklizená a fotograf mohl odvést svou práci v maximálním komfortu. Vzhledem k vyšší hodnotě fotografického materiálu se doporučuje, aby v domě nebyly přítomny žádné děti nebo zvířata. Dalším důležitým aspektem, na který je třeba pamatovat především u nemovitostí určených k pronájmu, je nutnost prostory „odosobnit“, což znamená odstranit na den focení všechny osobní věci (mobilní telefony a notebooky, oblečení, rodinné portréty, atd.), jakýkoliv objekt, který může dát obrazu nežádoucí subjektivnost. Knihy, umělecké a designové časopisy jsou na fotografiích tohoto typu sice vidět často, vždy ale pamatujte, že by nic nemělo odvádět pozornost od samotné nemovitosti.

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 203


fesionálního fotografa budeme mít jistotu, že naše fotografie předají tento příjemný a teplý pocit domova a zároveň zdůrazní jeho osobité kouzlo. A pro makléře bude prodej vaší nemovitosti mnohem snažší. ▬

I když dobrý snímek může nemovitost

ru nejen na samotné focení, ale i na jeho

ukázat v tom nejlepším světle v každém roč-

přípravu. Měl by zajistit v každém pokoji

ním období, v létě je denního světla nejvíce

maximum světla a také poradit vlastní-

a dá fotografovi na pořízení fotografií nej-

kům, jak nejlépe naaranžovat nábytek, aby

více času. Navíc, pokud k nemovitosti patří

vypadal každý prostor co nejlépe. Jejich

venkovní plochy, budou zobrazeny v celé

profesionalita spočívá ve znalosti a pocho-

své kráse, především výhled do zahrady

pení, jaké prvky je třeba v dané nemovitosti

nebo terasa s bazénem. Také bychom si měli

vyzdvihnout. Například vysoké stropy bytů

ve vnějších a vnitřních prostorách zkontrolo-

ve starých majestátních budovách, volný

vat, že osvětlení funguje, aby jedna žárovka

prostor místností ve vilách, výzdobu a fasá-

nezničila fantastický noční záběr terasy

du starých budov, dlážděné nebo mozaiko-

nebo obývacího pokoje.

vé podlahy, atd.

Zbytek odpovědnosti už je na fotografovi,

Na každého kupce čeká dům, ale při

který by měl k nemovitosti dorazit s takovou

pohledu na nemovitost je třeba, aby získal

časovou rezervou, aby měl dost prosto-

pocit, že toto je jeho domov. S pomocí pro-

204

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


15. let

Galerie La Femme

Patnáctileté výročí Galerie La Femme, při této příležitosti navštivte výstavu v Bílkově ulici, kde uvidíte to nejlepší z našich projektů. Od založení v roce 2000 vznikly stovky velice kvalitních obrazů vytvořených přímo pro galerii, a to jak z Domácích úkolů, tak z výtvarných sympozií, které galerie pravidelně pořádá. Zastupujeme významné autory české výtvarné scény – J. Anderle, A. Born, A. Mikulka, B. Jirků, Z. Janda, M. Jiránek, M. Rittstein, T. Hřivnáč, I. Komárek, I. Piačka, R. Brichcín, M. Pošvic, B. Eliáš, F. Hodonský, M. Chabera, R. Pauch, V. Brunton, Tylek, E. Purkrábková, J. Hladík, P. Vlček, O. Kulhánek, J. Mocek, Z. Tománek, E. Mansfeldová a mnoho dalších. Barbora Olmrová

Boris Jirků

Michael Rittstein

Miroslav Jiránek

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 glf@volny.cz

www.glf.cz

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 205


The adage “a picture is worth a thousand words” cannot be more applicable when referring to the real estate market and is particularly pertinent when dealing with luxury properties. In fact, a photo can be one of the determining factors when it comes to selling a property, given that a dark, unfocussed or artificial photo simply does not do justice to

first point of contact in situ, between the

dealing with garden or terrace areas with

a home whereas a photo that

photographer and the owners.

swimming pools. It also goes without

If the building is being rented, it is

saying that with exterior and interior areas,

exudes warmth and a conviv-

important to inform the current tenants of

we should check with sufficient time that all

ial feel while emphasizing the

the photography session in sufficient time so

the lighting works correctly so that a blown

that the property is empty and organized in

bulb doesn’t ruin a fantastic night shot of

order for the photographer to carry out his

the terrace or the living room.

quality of the residence can attract the attention of multi-

work with maximum comfort. Furthermore,

ple buyers by highlighting its

due to the increased value of photographic

the photographer who should arrive at the

material, it is recommended that there are

property with enough time to prepare the

no children or animals present during the

set and do the session. They should have

session, unless of course the photographer

a plan to maximise the light in each room

requests that they appear in it.

at each moment of the day as well as being

unique charm.

The use of a professional, specialized in

Another important aspect to note, above

The rest of the responsibility belongs to

able to advise the owners of any changes

architectural or interior design photography,

all in properties for rent, is that you have

to furniture layouts to provide the best

is crucial in order to obtain high quality

to “depersonalize the house”, that is to say,

view of each room. Their professionalism

photos, given that only an expert is able to

remove all personal objects (mobile phones

resides in the knowledge of understanding

capture the same image using a camera to

and laptops, clothes, family portraits,

which elements you need to highlight in

what we see in real life, as well as recognizing

etc.) for the day of the session; any object

each kind of property, such as, high ceilings

the possibilities that a property offers,

that can give an undesired subjectivism

of apartments in old majestic buildings,

guaranteeing the result we desire and making

to the image. Nevertheless, books and art

spacious dimensions of rooms in villas,

the offer perfect for publishing on the

and design magazines are often present

ornaments and façades in old buildings,

internet or through more media.

in photographs of this kind but always

tiled or mosaic floors, etc.

Once in contact with a photographer, the process usually develops in the following way: First, a meeting is arranged at the

remember, nothing should draw the attention away from the building itself. Although a good photograph will be able

There is a house for each buyer, but there is something that everyone needs when looking for a property, and that is

property you would like to advertise so that

to show the property in its best light during

feeling like they’re at home. With the help

the photographer can become familiar with

any time of year, summer is the season with

of a professional photographer, we will

it. Once there, they will observe, consider

the most daylight hours and thus will allow

ensure that our photos communicate that

the possibilities, capture the essence of the

the photographer the greatest amount of

welcoming and bright sensation of a home,

building and think how to to incorporate

time to do the session. Furthermore if the

as well as emphasizing its individual charm

all of these elements in a few images.

property has outside areas, these will be

so that agents find it extremely easy when it

In addition, this meeting represents the

shown in their best light, above all when

comes to selling the property. ▬

206

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Старая поговорка, говорящая о том, что "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", полностью иллюстрирует ситуацию на рынке недвижимости, причем особенно актуальна для предложений элитной недвижимости. При продажах недвижимости фотографии могут быть одним из определяющих факторов, и следует помнить о том, что темные, плохо фокусированные или чрезмерно художественные фотографии не окажут вам и вашему дому хорошую услугу, в то время, как фотографии, отражающие теплую и уютную атмосферу дома и вместе с тем подчеркивающие качество жилья, могут привлечь внимание большего количества покупателей, потому что именно на таких фото сохраняется весь неповторимый шарм роскошной недвижимости.

Использование профессиональной фотографии, нацеленной на отражение архитектурного вида помещения или непосредственно самого интерьера, очень важно по причине высокого качества отображения, потому как только специалист может увидеть и передать такую же картину, как в реальной жизни, а также распознать возможности, которыми обладает данная недвижимость. Это гарантирует желательный для нас результат, благодаря которому наше предложение будет идеально подходить для размещения в Интернете или в других средствах массовой информации. После контакта с фотографом процесс обычно развивается следующим образом: во-первых, вы встретитесь в объекте недвижимости, который вы хотите рекламировать, чтобы с ним мог познакомиться и фотограф. Он все осмотрит и профессионально оценит

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 207


на месте, взвесит все варианты съемки, характер здания и придумает, как все эти элементы закомпоновать в нескольких снимках. Эта встреча является первым личным контактом между фотографом и владельцем недвижимости. В том случае, если здание сдается в аренду, очень важно заранее в достаточном временном интервале информировать арендаторов о процессе запланированной съемки, чтобы к тому времени объект недвижимости был пуст и приведен в порядок, а фотограф мог делать свою работу в состоянии максимального комфорта. Из-за достаточно высокой стоимости фотографического материала рекомендуется, чтобы в доме не было никаких детей или животных, если сам фотограф не желает их присутствия. Еще одним важным аспектом, который необходимо иметь в виду (прежде всего, у недвижимости, что сдается в аренду), – это то, что пространство нужно "обезличить", это означает в день фотосъемки удалить все личные вещи (мобильные телефоны и ноутбуки, одежду, семейные портреты и т.д.) – прибыть на объект недвижимости вовремя, чтобы иметь достаточно времени для подготовки к фотосессии. Он должен запланировать свою работу так, чтобы в каждом помещении всегда было максимум света, а также рассказать владельцам недвижимости о том, как лучше расставить мебель и декорировать помещение так, что каждая комната выглядела как можно лучше. Профессионализм фотографа заключается, прежде всего, в знании и понимании того, какие элементы должны быть в центре внимания в данной недвижимости, например, высокие потолки квартир в старых исторических зданиях, открытые объемные пространства в виллах, лепнина и фасады старых зданий, полы, покрытые мозаикой или красивой плиткой и т.д. в-общем, любые объекты, которые могут

съемки. Кроме того, если к недвижимости

придать изображению нежелательную

прилагается земельный участок, то

но, при взгляде на недвижимость он

субъективность. Книги, художественные и

летом он будет заснят во всей своей

должен быть уверен, что его ваше жилье,

дизайнерские журналы достаточно часто

красе, особенно вид на зеленый сад или

его Дом мечты. Профессиональный

встречаются на фотографиях этого типа,

солнечная терраса с бассейном. Кроме

фотограф даст Вам уверенность в

хотя всегда необходимо помнить, что

того, необходимо убедиться, что как в

том, что ваши фотографии передадут

ничто не должно отвлекать внимание от

интерьере, так в экстерьере исправно

атмосферу тепла и уюта вашего дома,

самого здания.

работает освещение, потому что одна

подчеркивая при этом его особый,

И хотя хороший снимок может

Каждый дом ждет своего покупателя,

перегоревшая лампочка может испортить

уникальный шарм, и с помощью

показать недвижимость в самом лучшем

фантастической ночной вид террасы или

таких фотографий продажа вашей

свете в любое время года, однако летом

гостиной.

недвижимости будет для агента по

гораздо больше естественного света, и у фотографа больше времени для 208

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION

Само собой, часть ответственности ложится на фотографа, который должен

недвижимости не только легкой, но и приятной. ▬


INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 209


DIVY SVĚTA Z LEGA JSOU V KLADNĚ 210

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Lego Wonders of the World in Kladno

O

bchodní centrum Central Kladno připravilo svým ná-

vštěvníkům jedinečnou podívanou s názvem Galerie kostek. V celé pasáži vyrostly modely divů světa a monumentů světových metropolí sestavené z Lega. Hlavním modelem je několikametrová přesná kopie pražského Hlavního nádraží s pohyblivými vlaky, výtahy a eskalátory. Autorem kladenského projektu je developerská skupina Crestyl. „Vsadili jsme na téma cestování, které je atraktivní pro všechny generace. Naučnou i hravou formou zde můžete vidět nejzajímavější světové monumenty a novodobé divy světa. Návštěvníci se tak můžou kochat pohledem na zmenšenou kopii šikmé věže v Pise, londýnského Tower Bridge nebo Velké čínské zdi. Nejzajímavější atrakcí je bezpochyby věrná kopie pražského Hlavního nádraží. Věřím, že modely ocení všechny věkové kategorie,“ řekl Radim Sayed, obchodní ředitel skupiny Crestyl. Všechny modely se stavěly sedm tisíc hodin a ke stavbě bylo použito přes milion kostek. Modely vážící dohromady osm tun jsou věrnými kopiemi své větší předlohy. Nechybí například legendární Tádž Mahal, mexické pyramidy z Chichén Itzá nebo japonský hrad Himedži. České stavby jsou zastoupeny dokonce dvakrát: Pražské Hlavní nádraží a Staroměstský orloj. Největším exponátem je právě model pražského Hlavního nádraží. S monumentální plochou patnácti metrů čtverečních a dvěma metry výšky je v pasáži největší. Jde

INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 211


o věrnou kopii nádraží tak, jak reálně vypadá a funguje. Návštěvníci ji mohou ovládat, protože je plně interaktivní, a to včetně semaforů, projíždějících vlaků, pohyblivých souprav metra i automobilů. Model je v řezu, a umožní tak i pohled do vnitřních prostor a na kolejiště. Vidět jsou dokonce i cestující, průvodčí a dispečeři. Podívanou doplňuje zvuková kulisa hlášení o příjezdu a odjezdu vlaků, která dodává exponátu na autentičnosti. Motiv vlakového nádraží připomíná i čtrnáct jeden a půl metru vysokých figurek nádražního personálu rozmístěných v dalších částech pasáže. Výstava má své vlastní webové stránky www.galeriekostek.cz, kde si můžete přečíst informace z historie a zajímavosti o modelech i jejich světoznámých předlohách. Galerie kostek je trvalou expozicí, která by měla zdarma přilákat turisty a výletníky z Prahy a dalších českých měst. ▬

212

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


Sníte o krásné zahradě? Splníme vaše sny.

nabízíme široký sortiment dřevin i květin

vysazujeme vzrostlé stromy

projektujeme a realizujeme zahrady

instalujeme výkonné zavlažovací systémy

zakládáme trávníky a dodáváme dětská hřiště budujeme zahradní jezírka a skalky INSPIRATION

Zahradní centrum Radotín Výpadová 798, 153 00, Praha 5 – Radotín tel.: 739 253 980 info@pragofl | e-mail: INSPIRACE | ESTATE | ora.cz 213 www.pragoflora.cz


Central Kladno shopping centre has opened a unique show for its customers, called The Gallery of Cubes. Giant models of the Wonders of the World and monuments in world metropolises have arisen throughout the centre‘s entire arcade, all built from Lego bricks. The main model is an exact copy of the Prague Main Railway Station, with moving trains, lifts and escalators. The Crestyl developer group is the creator of this project. “We bet on the theme of travel, which is attractive to all generations. In both an educational and playful way, one can view the most important international monuments and modern Wonders of the World. Among others, visitors can feast their eyes on scale models of the Leaning Tower of Pisa, London‘s Tower Bridge and the Great Wall of China. The most interesting attraction is undoubtedly a faithful copy of the Main Railway Station. I believe that all age groups will appreciate the models,” says Radim Sayed, Business Director of the Crestyl group.

214

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 215


Seven thousand hours were needed to build all the models, using more than a million Lego bricks. The models, weighing a total of eight tons, are faithful copies of their bigger originals. There are also gems like the legendary Taj Mahal, Mexican Pyramids of Chichén Itzá and Japan‘s magnificent Himeji Castle. Czech buildings are represented twice, the Prague Main Railway Station and the Old Town Square‘s Astronomical Clock. The model of the Prague Main Railway Station is the most interesting exhibit. Covering a monumental area of 15 square metres and with a height of 2 metres, it is the

control it themselves, because it is fully interactive,

biggest model in the whole arcade. It is a

including traffic lights, passing trains, moving Metro

faithful copy of the Station in appearance and

trains and cars. The model provides a cross-sectional

in the way it functions. Visitors can operate and

view, enabling a peep into the interior premises and on to the tracks. Even passengers, conductors and dispatchers can be seen. The spectacle is completed with the background sounds of announcements of the arrival and departure of trains, which add to the authenticity of the entire exhibit. The central theme of the train station is supported by 14 figures of railroad personnel, 150 cm tall, placed in other parts of the arcade. The exhibition has its own website: www. galeriekostek.cz with information about the history and facts of interest about the models, as well as of their world-famous originals. The Gallery of Cubes is a permanent and admission-free exhibition, which should attract tourists and day trippers from Prague and other Czech cities. ▬

216

|

ESTATE

|

INSPIRACE

|

INSPIRATION


'(9(/230(17

7285 EHVWJROIWRXU

IRUGHYHORSHUV

27. 4. 2015

PYŠELY - GOLF KLUB

hnjĂǀƎĞŶĄŐŽůĨŽǀĄ ƚƷƌĂǀŽďůĂƐƚŝ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵ

27. 5. 2015

GOLF RESORT CIHELNY KARLOVY VARY 25. 6. 2015 'K>&Θ^WZ^KZd<hE d/<,KZ 24. 9. 2015 'K>&>hͲ^,tE,K&E D<K ͘͘͘ĂŶĂŬŽŶĞĐǀĞēşƌĞŬǀĐĞŶƚƌƵWƌĂŚLJ

ǁǁǁ͘ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͲƚŽƵƌ͘Đnj

,>sE1WZdE\/dhZE :

ŚĐĞƚĞƐĞƐƚĄƚ ƉƌĞƐƟǎŶşŵƉĂƌƚŶĞƌĞŵ͍

ƚĞů͗͘ϲϬϱϵϱϵϵϱϵ ĞŵĂŝů͗ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƩŽƵƌΛďĞƐƚŐŽůŌŽƵƌ͘Đnj

Ϯϳ͘ŬǀĢƚŶĂƉƌŽďĢŚŶĞĚƌƵŚljƚƵƌŶĂũ ƉƌĞƐƟǎŶşs>KWDEdƚŽƵƌǀŝŚĞůŶĄĐŚ EĂŬŽŶĐŝĚƵďŶĂŽĚƐƚĂƌƚŽǀĂůĂƉƌĞƐƟǎŶşŐŽůĨŽǀĄs>KWDEdƚŽƵƌƉƌǀŶşŵƚƵƌŶĂũĞŵǀWLJƓĞůşĐŚ͘ ƌƵŚljƚƵƌŶĂũǀƌĄŵĐŝŐŽůĨŽǀĠƚŽƵƌƐĞďƵĚĞŬŽŶĂƚϮϳ͘ŬǀĢƚŶĂǀ'ŽůĨZĞƐŽƌƚƵŝŚĞůŶLJ͘ s>KWDEd ƚŽƵƌ ƐĞ ƷēĂƐƚŶş ǀljnjŶĂŵŶĠ ŽƐŽďŶŽƐƟ͕ ũĞĚŶĂƚĞůĠ Ă ǀLJƐŽĐĞƉŽƐƚĂǀĞŶşŵĂŶĂǎĞƎŝĮƌĞŵnjŽďůĂƐƟĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞĂůŝƚLJ͘ dŽƵƌ ƐĞ ŽĚĞŚƌĄǀĄ ŶĂ ŶĞũůĞƉƓşĐŚ ŐŽůĨŽǀljĐŚ ƌĞƐŽƌƚĞĐŚ͘ EĂďşnjş ƚĂŬ ŶĞũĞŶ ŬǀĂůŝƚŶş ŐŽůĨŽǀlj njĄǎŝƚĞŬ͕ ĂůĞ ŝ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝŝ ŶĂ ǀLJƐŽŬĠ ƷƌŽǀŶŝ͘ s>KWDEd ƚŽƵƌ ǀLJƚǀĄƎş ƉƎĄƚĞůƐŬĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƌŽ ŶŽǀĄ ƐĞnjŶĄŵĞŶşĂŽďĐŚŽĚŶşƉƎşůĞǎŝƚŽƐƟ͘ 'ŽůĮƐƚĠ͕ŬƚĞƎşƐŝƉŽƚƌƉşŶĂǀLJƐŽĐĞŬǀĂůŝƚŶşŚƎŝƓƚĢĂŬƌĄƐŶŽƵƉƎşƌŽĚƵ͕ ƉŽŬƵĚƵǎƐĞƚĂŬŶĞƐƚĂůŽ͕Ɛŝ'ŽůĨZĞƐŽƌƚŝŚĞůŶLJnjĂŵŝůƵũş͘ZĞƐŽƌƚƐĞ

ŶĂĐŚĄnjşǀnjĄƉĂĚŶşĐŚĞĐŚĄĐŚƵ<ĂƌůŽǀljĐŚsĂƌƽǀŚƌĄŶĢŶĠŬƌĂũŝŶŶĠ ŽďůĂƐƟ^ůĂǀŬŽǀƐŬljůĞƐ͘ ,ůĂǀŶşŵŝ ƉĂƌƚŶĞƌLJ ůĞƚŽƓŶş s>KWDEd ƚŽƵƌ ũƐŽƵ <ŽŵĞƌēŶş ďĂŶŬĂ͕ƵƚŽƐĂůŽŶ<ůŽŬŽēŬĂ͕sZKWƌĞĂůŝƚŶşŬĂŶĐĞůĄƎ͕EŽĸ ĐĞ ĨƵƌŶŝƚĞƌ͕KƵƚĚŽŽƌĂŬnjĞŶƚ͕D͕ůĂƚƵƐ͕dŚĞDĂƌŬ͕'ŽůĨŽǀĠĐĞƐƚLJ Ă EĂĚĂĐĞ dĂƛĄŶLJ <ƵĐŚĂƎŽǀĠ͘ sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş Ž ƚŽƵƌ ŶĂůĞnjŶĞƚĞ ŶĂ ǁǁǁ͘ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͲƚŽƵƌ͘Đnj͘

WZdE\/dhZE : SULKO Spolehlivá okna

2015

CZECH REAL ESTATE

OBSESSION INSPIRATION

|

INSPIRACE

|

ESTATE | 217


BELGICKÁ ARCHITEKTURA in Prague Až do 20. května je v pražské

Galerii Jaroslava Fragnera k vidění tvorba jednoho z nejvýznamnějších architektů a urbanistů Belgie, Xaveera De Geyter. Výstavu nazvanou XDGA _160_EXPO, nad níž převzala záštitu velvyslankyně Belgického království v České republice J. E. Francoise Gustin, zahájil architekt přednáškou o své tvorbě.

218 | ESTATE


v Praze BELGIAN ARCHITECTURE The creations of one of the most significant Belgian architects and urbanists, Xaveer De Geyter, are on display in

Prague`s Jaroslav Fragner Gallery until 20th May. The architect himself opened the exhibition called XDGA _160_EXPO with a lecture on his work. The exhibition is being held under the auspices of J. E. Francoise Gustin, Ambassador of the Kingdom of Belgium in the Czech Republic.

ESTATE | 219


Xaveer De Geyter (1957) působil deset let jako hlavní architekt v architektonické kanceláři jednoho z nejlepších architektů současnosti, Rema Koolhaase. V roce 1983 patřil do týmu architektů, kteří zpracovávali revoluční návrh pro Carrefour v Bruselu, který se zapsal do poválečné historie belgické a evropské architektury. V roce 1988 založil vlastní studio věnující se architektuře i urbanismu. Navrhuje a realizuje své stavby a urbanistické plány pro města v Belgii, Francii i Nizozemí. Xaveer De Geyter rovněž vyučoval na slavných školách v Rotterdamu a Lausanne, jeho práci je věnováno několik knih včetně prestižního El Croquis, má za sebou řadu výstav i ocenění včetně nominací v mezinárodní Mies van der Rohe Award.

www.gjf.cz

220 | ESTATE


ESTATE | 221


For ten years, Xaveer De Geyter (born 1957) was employed as Chief Architect in the architectural office of Rem Koolhaas, one of the best contemporary architects. In 1983 he was one of the team of architects who elaborated a revolutionary design for the Carrefour in Brussels, entering the post-war history books of Belgian and European architecture. In 1988 he founded his own studio dedicated to architecture and urbanism. He designs and implements his buildings and urban plans for cities in Belgium, France and the Netherlands. Xaveer De Geyter has also lectured at famous schools in Rotterdam and Lausanne and several books are devoted to his work, including the prestigious El Croquis. He has held numerous exhibitions and received many awards, including nominations in the international Mies van der Rohe Award.

www.gjf.cz

222 | ESTATE


Ing. Martin TeyrovskĂ˝ GDÄ&#x2013;RYĂŞSRUDGFHĂžRGURNX DXGLWRUĂžRGURNX

SarajevskĂĄ 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546 e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

'DÄ&#x201E;RYšSRUDGFH Auditor 3UDNWLNRYDQiRGYÄ&#x152;WYt nemovitosti

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;tMPXI\]LFNĂŞFKDSUiYQLFNĂŞFKRVRE GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;LGDQpKRGQRW\

LQIRUPDĂžQtWHFKQRORJLH

PH]LQiURGQt]GDQÄ&#x152;Qt

SRKOHGiYN\

GDÄ&#x2013;]QHPRYLWRVWt

leasing

GDÄ&#x2013;]SÄ&#x153;HYRGXQHPRYLWRVWt ]DVWXSRYiQtQDILQDQĂžQtFK~Ä&#x153;DGHFK ILUHPQtILQDQFH PDQDJHPHQWFRQVXOWLQJ

'ÄŤYĂ&#x2014;UDWUDGLFHDSURIHVLRQDOLWDMLÄşYŠFQHÄşOHW 1DĂŁL]iND]QtFL

www.optik-spektrum.cz

www.cwclub.cz

be back in moment â&#x20AC;Ś ESTATE | 223


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktor / Editor In Chief Dana Hradecká Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@bonafide.cz Redaktor / Editor Dana Hradecká Jazyková redakce / Proof-copy Dana Hradecká

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jiří Hurt Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz Irina Alferovičova-Sergejeva i.alferovicova@seznam.cz

224

|

ESTATE


1HSURS¹VQÄWH3ÐHNYDSLY¹QDEÅGND 9RONVZDJHQ&RPIRUW(GLWLRQ

Cenová YÕKRGDDz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov Vrchlického 31, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111, fax: 257 107 999, www.porsche-smichov.cz, e-mail: vw.smichov@porsche.cz


Autorizovaný prodej a servis Kolbenova 809/31 • 190 00 Praha 9 • 603 883 015

jeep.dojacek.cz

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE - The Prague Magazine 05/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 05/2015

ESTATE - The Prague Magazine 05/2015  

ESTATE - The Prague Magazine 05/2015

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded