__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

95 CZK, 4,50 €, 3,50 £

Miloslav Kolařík a Leoš Srpek:

V designu je důležitý styl, ne trendy

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH NEMOVITOSTÍ — JAK AKTUÁLNĚ VYDĚLAT NA REALITNÍM TRHU — FENOMÉN PANELÁKŮ — DESIGN REPORT: LIGHT+BUILDING — INVESTIČNÍ DESTINACE: PORTUGALSKO — LAMBORGHINI URUS

04/2018


VÝJIMEČNÁ LOKALITA VÝJIMEČNÉ BYDLENÍ www.lexxusnorton.cz


www.bomma.cz


8 ESTATE  OBSAH

Estate 04/2018

34 92

LIGHT+BUILDING 13 pohledů na budoucnost světla z Frankfurtu

TOP 10 NEW STARS Letošní nováčci s první michelinskou hvězdou, kteří by vám neměli uniknout

12

MILOSLAV KOLAŘÍK A LEOŠ SRPEK: V designu je důležitý styl, ne trendy

ESTATE STATUS ESTATE STUDIO

12 ROZHOVOR  Miloslav Kolařík a Leoš Srpek 34  DESIGN  Light+Building

18  JAK BYDLÍ SLAVNÍ  Cindy Crawford & odcházení z ráje

40 ARCHITEKTURA  Long An House

46 UMĚNÍ  Pocta zlaté

22 SNÍDANĚ S...  Martin Barry


OBSAH  ESTATE 9

70

PORTUGALSKO & REALITNÍ TRH Nemovitosti v Portugalsku jako aktuální mimořádná příležitost

JAK AKTUÁLNĚ VYDĚLAT NA NEMOVITOSTECH? Konzervativní i alternativní cesty a jejich pro a proti

ESTATE STRATEGIE

60 TÉMA  Jak aktuálně vydělat na nemovitostech?

76 REGIONY  Fenomén paneláků

ESTATE STARS

ESTATE STATEMENT

110  PRODEJ

140 PRONÁJMY

70 INVESTIČNÍ DESTINACE Portugalsko

86 AUTOMOTO  Lamborghini Urus 152 KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

60

72 DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  Rezidence Sacre Coeur2

90 STYL  Baselworld 2018

92 TOP 10  New (Michelin) Stars

102 GOURMET  Kampa Park


10 ESTATE  EDITORIAL

Editorial Vážení čtenáři, hlavní téma nejnovějšího vydání Estatu jsme na přelomu sezon věnovali otázce zhodnocení investic do nemovitostí a jejich možností. Přímá investice do vlastnictví je jen jednou z několika možných cest a spousta těch upozaďovaných přitom stojí za pozornost. Volba mezi konzervativními a alternativními metodami tak není jen otázkou osobních preferencí nebo dokonce charakteru, který se samozřejmě do byznysu promítá také, ale mnohdy čistě racia a vhodného kalkulu mnoha faktorů zapojených do hry. Otázka kladů a záporů konzervativismu či alternativních sklonů se ovšem promítá napříč mnoha dalšími obory. Konzervativní přístup mnohdy uzavírá cestu inovacím, i když na druhou stranu je obvykle nutný pro získání zkušeností a bez nich je cesta k inovacím ještě těžší. Z toho vyplývá, že zásadní složkou procesu růstu je rovnováha. Ostatně podobně jako v životě, některá pravidla jsou prostě univerzální. Jistou formou investice do nemovitosti, ačkoliv až v další fázi a spíše v privátním sektoru, je interiérový design. Estate byl letos, stejně jako loni, mediálním partnerem národní soutěže Interiér roku, v níž se opět zrcadlil nesporný talent českých tvůrců v tomto segmentu. Řada realizací prezentovaných mezi finalisty dosahuje světové úrovně – a také světových ocenění – a dokazuje, že zvládne pracovat i s atypy všech druhů. Design je tentokrát námětem i našeho hlavního rozhovoru, který jsme vedli s majiteli Decolandu, což je jeden z průkopníku stylu a kvality interiérů u nás. Druhý rozhovor pak Martin Barry zasvětil otázce veřejného prostoru. V celkovém pohledu na aktuální číslo tak vlastně získáváme ideální mix poměrů trojice, vytvářející perfektní bydlení – efektivní development, kvalitní interiérový design a životaschopná vize veřejného prostoru. A jsme opět u již zmíněné rovnováhy… Jaro plné harmonie ve všech oblastech života vám přeje Jitka Krulcová šéfredaktorka


ESTATE STATUS Osobnosti, které stojí za to sledovat


12 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Miloslav Kolařík a Leoš Srpek:

V DESIGNU JE PODSTATNÝ STYL, NE TRENDY Když pomineme faktory, jako je lokalita, co je zásadní složkou koktejlu kvalitního bydlení, které je v důsledku úzce spojeno s kvalitou životního stylu celkově? Ony ingredience jsou dvě – vnější a vnitřní – architektura a interiérový design. Druhému jmenovanému se už patnáct let věnují Miloslav Kolařík a Leoš Srpek, zakladatelé Decolandu. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 13


14 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

Asi nebudu první, kdo se vás na to ptá, ale přece – jaký je váš oblíbený

Mají čeští zákazníci nějaké specifické preference ve stylu interiéru a jeho

designový kus?

vybavení?

MK: Osobně preferuji jednoduchý, ale současně funkční design. Mám svou

MK: Český zákazník, alespoň ten, se kterým se setkáváme nejčastěji, prefe-

oblíbenou sofa On the Rocks od Binfarého pro toskánskou Edru, anebo

ruje především praktičnost, funkčnost a precizní kvalitu. Určitě si libuje

bych mohl zmínit stůl Flaye od Jacoba Strobela pro rakouský Team 7.

v jednoduchosti a neokázalosti. A to nám vyhovuje. Takovému zákazníkovi máme hodně co nabídnout. Český zákazník je současně velmi technicky

LS: Pro mě je takovým kusem odšťavňovač Juicy Salif od Alessi, který

orientovaný. U sedacího nábytku miluje různé mechanismy, které musí být

vytvořil Philippe Starck. Je to úžasný příklad užitného designu, jenž spojuje

současně vždy precizní. Tím se liší třeba od anglosaského zákazníka, který

dokonalé estetické vlastnosti s funkčními a má i svůj příběh, který je

preferuje ležérní, neformální styl. Pohovky s volně nařasenou látkou a péřo-

v tomto případě i výborným impulzem a spouštěčem pro společenskou

vou výplní sedáků, které příliš „nezařezávají“, se u českého klienta setkávají

konverzaci.

často s nepochopením. My máme hodně širokou zákaznickou základnu, což s sebou přináší i mnohonárodnostní klientelu a velmi rozmanitou poptávku.

Interiérový design je obor plný trendů, nakolik se jimi ale nechává ovlivnit

Když nepočítám expaty, které milujeme pro jejich přehled ve značkách,

běžný koncový zákazník?

máme Američany, Švýcary, Rusy i Vietnamce. Každá národnost má při výbě-

MK: Běžný český klient je velmi zvídavý, rád si prohlédne novinky, ale ve

ru interiérového vybavení svá specifika. Jsme za tu různorodost moc rádi, je

svém konečném výběru je značně konzervativní. Týká se to nejen tvarosloví

osvěžující, a protože má náš showroom 2000 metrů čtverečních, dokážeme

nábytku, ale i výběru barev a materiálů. Prostě nejsme národ trendfollowe-

i reálně nabídnout široké portfolio nábytku, aniž bychom byli odkázáni jen

rů v interiérech. Obecně trvá dva až tři roky, než se nějaký výrazný trendy

na katalogy.

prvek, barva, materiál, ale třeba i nová dýha u českého zákazníka ujme. Ale mezitím se samozřejmě stává, že nastoupí jiné trendy. Příkladem může být

Působíte na trhu už od roku 2003, jak se za těch patnáct let segment

periodická obměna populárních nábytkových dřev. Když jsem před pěta-

interiérového designu u nás změnil?

dvaceti lety v interiérech začínal, byl v pomyslné líhni designu, tedy v Itálii,

MK: Velmi. Myslím tím velmi pozitivně. Tím, co se nám v našem oboru ještě

na vrcholu ořech, pak přišla třešeň a po ní se i v Itálii výrobci pár let hledali.

nepodařilo změnit, je postavit interiérový design do jeho zasloužené pozice

Vyrojily se rozmanité aro-dýhy, zebrano a jiné tropické dřeviny, než se

v hodnotách českého spotřebitele. Vnímáme na trhu nesoulad v tom, jak

značky vrátily s konzervativním dubem, přijatelným pro Evropana. Nejdřív

je pro lidi důležité mít skvělé auto, úžasnou nemovitost, jezdit na exotické

jej výrobci přibarvili dotmava a vzniklo wenge, posléze nastoupili s běleným

dovolené a jak se pak staví k investici do vybavení a vůbec do duševního

dubem. Nyní je už pěkných pár let na scéně zase ořech a přírodní dub. Vtipné

vlastnictví, které jim nabízí architekti a špičkoví interiéroví designéři. Tady

je na tom všem to, že český zákazník se svým zdrženlivým přístupem pak

je na nás všech v oboru, abychom tuto situaci postupně měnili podobně,

často poptával dřevinu, která už byla v Itálii za zenitem, a my už mu neuměli

jako se tomu v současnosti děje v gastronomii, kde si lidé uvědomují, že za

vyhovět. Například chtěl olši za vlády trendu ořechu nebo wenge v době

pokrm od výborného kuchaře, který vaří z nejlepších surovin a ve skvělé

„dubové bělené“. V určitém ohledu je pro českého zákazníka srozumitelnější

restauraci, zaplatí několikanásobně víc než jinde, kde je hlavním argumen-

a akceptovatelnější skandinávský design, protože je umírněnější a trendy

tem jídla jeho cena.

v něm nejsou tak revoluční. Ono je ale snad i dobře, že český zákazník nepodléhá trendům tolik jako třeba běžný Ital. Jsou zajímavým zpestřením pro

LS: Lidé stále víc vnímají důležitost kvality ve všech aspektech životního

veletrhy, ale nábytek není rychloobrátkové zboží, a tudíž je dobré mít schop-

stylu a v poslední době díky tomu zaznamenáváme nárůst zájmu o design

nost odolat pokušení stále něco měnit a soustředit se při tvorbě interiéru

a také jeho původ, který je samozřejmě součástí příběhu. Proto i naše

na nadčasovou jednoduchou formu a podstatu, která pak umožní dlouhodo-

obchodní prostory, kde vítáme naše zákazníky, koncipujeme tak, aby to

bě vyniknout třeba oblíbenému obrazu nebo designovému solitéru.

nebyla „jen prodejna s nábytkem“, ale místo, kde se náš zákazník může v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky inspirovat a třeba objevit ta-

LS: Trendy jsou fajn u snadno měnitelných interiérových doplňků, barev

ková řešení, o kterých dosud neuvažoval nebo s kterými se neměl možnost

a povrchů stěn. Stejně jako v oblékání je i v interiérovém designu podstatný

zatím seznámit.

styl, a ne trendy, je tedy důležité hodně se ptát a zjišťovat, co klient preferuje, jak žije, jaké má potřeby a zájmy, a pak mu pomoci najít pro něj

Máte v distribuci šestadvacet značek, byla pro Decoland některá z nich

osobitý styl interiéru. Dobrý architekt, interiérový designér, ale i zkušený

přelomovou?

prodejce by to měl umět. To je jeho oborová přidaná hodnota a současně

MK: Převážnou většinu značek v našem portfoliu současně i výhradně

i dobrý základ pro obnovu naší „stavovské cti“. Klienta můžeme informovat

zastupujeme na českém a v některých případech i na slovenském trhu.

o trendech, ale musíme mu pomoci najít jeho styl, podtrhnout jeho

Takže všechny jsou pro nás velmi důležité. Všechny naše značky jsou také

osobitost.

na světových trzích dlouhodobě úspěšné a my z jejich korporátního vývoje


INTERVIEW  STATUS  ESTATE 15


16 ESTATE  STATUS  INTERVIEW

čerpáme obrovské množství informací ve všech oblastech podnikání.

a nábytek důležité, ale pro udržitelný rozvoj nám pouze „hardware“ nestačí.

Skladbu značek máme promyšlenou tak, abychom vybudovali dokonalou

Naše postavení na trhu totiž není jen v prestižních značkách, ale hlavně ve

sortimentní i cenovou pyramidu interiérového vybavení na 360° a pokryli

funkčním „softwaru“ – tedy v našich lidech a službách, které poskytujeme.

tak poptávku ve středně vyšším, vysokém i top segmentu trhu. Těžiště

Tím se chceme odlišit od konkurence. Naší přidanou hodnotou jsou naši lidé

našich značek je položené ve středním a vysokém segmentu se značkami,

a investujeme nemalé prostředky do školení a výchovy nových nadšenců

které vždy reprezentují unikátní poměr cena versus výkon. Tady nemůžu

pro interiéry a vidíme, že se nám tato investice vrací. Již řadu let máme

nezmínit značku Bo Concept, kterou zastupujeme na českém trhu od roku

v týmu několik velmi šikovných a kreativních architektů a designérů, a tak

1995, tehdy ještě pod jménem Club8. BoConcept byl trefou do černého.

poskytujeme nejen jednoduché 3D nákresy, ale i špičkové návrhy interiérů

Dnes držíme jeho master-franchízu pro Českou republiku se třemi Bo

včetně jejich vizualizací. Pro realizaci zakázek máme postavený vlastní

Concept story. Současně ale máme i značky, které jsou technologií výroby,

realizační tým. Při tom nelze nezmínit, že naše realizační parta je s námi

designem či svou prestiží na absolutním světovém vrcholu. Myslím tím na-

celých patnáct let, co jsme na retailovém trhu. Chceme dosáhnout toho,

příklad precizně zpracovaný nábytek, kuchyně a doplňky z masivního dřeva

aby práce v Decolandu byla prestižní záležitost.

od značky Team 7, anebo designovou a technologickou špičku v sedacím nábytku Edra. Když jsme s Leošem po letech podnikání v interiérech

LS: Dokonce jsme si to vytyčili jako jeden z hlavních cílů. Naší snahou je

a desítkách návštěv v různých nábytkářských provozech, kdy jsme si mysle-

našim zákazníkům ukazovat možná řešení na základě zjištění jejich potřeb,

li, že jsme už všechno viděli, přijeli do fabriky v rakouském Teamu 7, spadla

a to ještě před tím, než přistoupíme k realizaci. Tím se nám daří výsledný

nám brada. Udělat manufakturu pro práci s masivním dřevem asi není

hotový interiér posunout do podoby, která stoprocentně reflektuje potřeby

problém, ale dát dohromady stovky fachmanů, kteří mají ve svých genech

a vkus našich zákazníků. Kvalifikovaní, schopní a motivovaní lidé, kteří na

po staletí vytvářené know-how pro zpracování masivu, a dát tomu všemu

tom u nás pracují, jsou zásadní složkou úspěchu snad jakéhokoliv projektu

řád průmyslové výroby, to pro nás byl opravdový přelom. Nábytek od

a u záležitostí kolem interiérů to platí dvojnásob, protože v tomto oboru

Teamu 7 je bez přehánění po všech stránkách zcela výjimečný a my jsme

vytváříte pro někoho domov, prostor, ve kterém se bude cítit dobře, bude

pyšní, že tuto značku pro český trh zastupujeme.

v něm trávit čas – a to je velmi zodpovědný proces.

LS: Vzhledem k tomu, že stávající portfolio značek, se kterými u nás

Spolupracujete také s developery?

pracujeme, je odrazem naší dlouhodobě společně tvořené strategie, cílené

MK: Ano spolupracujeme. Zastáváme při nastavování spolupráce s deve-

na jednotlivé segmenty trhu, nemůžu než souhlasit s Milošem, který tento

lopery otevřené jednání v duchu win-win solution, které se vrací stejnou

proces přesně popsal.

měrou developerům v rychlosti prodeje jejich bytů či vil a nám v podobě konkrétních klientů, kteří od nás chtějí kompletní řešení interiérů. Deve-

Jak velkou část vašeho byznysu tvoří spolupráce s profesionály, jako jsou

loperům nabízíme velmi férové podmínky pro vybavení vzorových bytů.

architekti a studia interiérového designu?

Poskytujeme pro jejich klienty vouchery, ale v závislosti na fázi projektů

MK: Čím dál tím větší. A my si takové spolupráce současně velmi ceníme.

jsme také plně k dispozici pro interiérové konzultace. Často se totiž stává,

Minimálně polovina našich nejprestižnějších zakázek pochází z architek-

že projektanti jsou příliš zahleděni jen do vnějšího vzhledu budovy nebo

tonických studií. Protože jsme s nabídkou široce rozkročeni a současně, na

jsou investory tlačeni do nadměrného využití metráže plochy a trošku pak

rozdíl od konkurence, dokážeme značkový nábytek i reálně ukázat a před-

zapomínají na klienty a jejich rodiny, kteří v projektech budou žít. To se

vést, jsme pro profesionály atraktivní. Jen na přitažlivost našich showroo-

pak může negativně odrazit v prodejnosti bytových jednotek, a tudíž

mů ale pochopitelně nespoléháme, a tak aktivně a neúnavně vyhledáváme

i v návratnosti investice developera. My jsme díky dennodennímu kontaktu

ty nejlepší profesionály trhu. Ti se pak stávají našimi „art directory“ při ve-

se zákazníky velmi dobře obeznámeni s tím, jak dnes lidé žijí, jaké mají

dení zakázek a my jim jsme plně k dispozici s naším potenciálem vizualizace

potřeby, a současně také víme, jaké standardy nabízejí naši dodavatelé.

projektů, produktových konzultací a v neposlední řadě i realizace, která je

Díky tomu se díváme na půdorysy jinak než stavaři. Pokud to fáze projektu

v režii našeho realizačního týmu.

dovoluje, konzultujeme s projektanty jednoduché změny dispozic, které například umožní stavařům již v průběhu stavby vytvořit prostor pro šatny

Neuvažovali jste o tom, že byste zákazníkům nabízeli přímo nadesigno-

anebo jiné úložné prostory, na které se často zapomíná.

vání jejich interiéru? Portfolio Decolandu by takový záměr jistě se ctí uneslo.

LS: Vytvoření kvalitního prostoru pro život vyžaduje komplexní pohled

MK: To víte že ano. Řídíme se mottem, že Děláme vše pro to, abyste se

zkušených lidí napříč obory, kterých se to týká, a jsme rádi, že pro spoustu

těšili domů. Již krátce po rozjezdu jsme si řekli, že pro nás jsou sice značky

developerů už je takový přístup samozřejmostí. ▪


18 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

CINDY CRAWFORD & ODCHÁZENÍ Z RÁJE

Představa sedmého nebe se zhmotnila na slunném kalifornském pobřeží, které si před nedávnem vybrala jako zázemí pro svou rodinu topmodelka Cindy Crawford. Po roce se přesto rozhodla svou plážovou oázu opustit a přesunout se do živějšího Beverly Hills. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv


JAK BYDLÍ SLAVNÍ  STATUS  ESTATE 19

Dům, který učaruje všem milovníkům oceánu, si topmodelka s manželem, businessmanem Rande Gerberem, pořídila spolu s přilehlým pozemkem v březnu 2015 za 50,5 milionu dolarů. Třípodlažní rezidence v prestižní čtvrti Encinal Bluffs sousedí mimo jiné s Julií Roberts a jedním z důvodů pro výběr této konkrétní lokality byly jistě nezkrotné vlny Pacifiku, které bičují rozlehlé pláže s jemným pískem – syn Presley Gerber se totiž věnuje surfingu. Cindy Crawford s manželem věnovali rekonstrukci domu více než rok, v listopadu roku 2016 jej uvedli na trh za cenu 60 milionů dolarů, z níž však byli nuceni na podzim minulého roku slevit o celých 10 milionů. Výměra domu 500 metrů čtvereč-

ních nabízí čtveřici ložnic, pět koupelen, jídelnu,

vstup po soukromé přístupové cestě. Ale ne-

k master suite. Z ní se prochází k chill-out zóně

dvě kuchyně, obývací pokoj a media room.

předbíhejme. Vstup do domu je obklopen zelení

a krbu přes dvojici koupelen, každou pro jed-

V garáži pak zaparkují tři auta, k dispozici je

v podobě metrových sukulentů a trsů aloe vera,

noho z partnerů, samozřejmostí jsou dokonale

i bazén a tenisový kurt.

mezi nimi se dřevěnými dveřmi dostanete do

řešené šatníky.

předsíně. Jakkoli by mohl masivní vstup vyvoOceán na dosah

lávat první dojem venkovské a prosté estetiky,

Dům stvořený pro relaxaci

Přestože se v okolí pnou i horské výčnělky San-

už první pohled na vstupní foyer vás přesvědčí

Na vstupní úrovni je k dispozici světlá pracovna,

ta Monicy, pozemek o neuvěřitelných 24 tisících

o vkusu bývalé majitelky. Elegantní kombinace

jejíž umístění vzdálené od hlavních obytných

metrech čtverečních vám nedovolí obracet se

palety bílé a krémové skvěle vyvažuje a uzem-

místností zaručuje naprostý klid a prostor

zády k nekonečným tyrkysovým vodám Tichého

ňuje teplé mahagonové dřevo – zde v podobě

pro koncentraci. Práce je ale to poslední, na

oceánu. K němu je z vily mimochodem přímý

schodiště s béžovým kobercem vedoucí

co budete v tomto domě myslet. Pochopíte to


20 ESTATE  STATUS  JAK BYDLÍ SLAVNÍ

hned, jakmile se dostanete do kuchyně s velkým snídaňovým ostrovem. Jinou než bílou barvu kuchyňských skříněk nečekejte, od venkovní terasy prostor dělí zákoutí s krbem rovněž v krémových odstínech. Jedinou barvou, jíž Crawford dovolila dotvořit kompletní elegantní vzhled, jsou tóny námořnické modré na pohodlných křeslech. Od nich je to už jen symbolický krok na patio s výhledem na nekonečné vody Pacifiku a bazén na spodní úrovni domu. Terasa je dalším štědrým rozšířením jak místa k relaxaci, tak ke stolování, nechybí jídelní stůl z masivu, který usadí deset hostů, ale ani pohodlná bed lounge a venkovní krb. Oslnivý výhled Patio propojuje všechny místnosti na vstupní úrovni pomocí posuvných celoskleněných velkoformátových oken, díky nimž mezi oceánem a prostorem uvnitř mizí jakákoliv bariéra. Obývací pokoj je ponořen do obložení z tmavého dřeva, prosvětlují jej krémové polštáře a život místu dodávají palmy. V baru nechybí tequilla Casamigos, značka, za kterou stojí manžel topmodelky spolu s hercem Georgem Clooneym. Nejpatrnější omlazení nemovitosti z roku 1944 je však vidět, jakmile sejdete po točitém schodišti k bazénu. Najdete zde další z celkem čtyř ložnic, jež je vybavena soukromým vstupem a plnohodnotnou kuchyní. V obývacím pokoji si můžete vybrat, zda se usadíte do pohodlných křesel, nebo najdete své relaxační místo na sedací soupravě obehnané knihovnou. Velká okna přes celou stěnu vám ale stejně nedovolí příliš dlouho odolávat výhledu... Nový domov pro svou rodinu Cindy Crawford našla v celebritami vyhledávané lokalitě Trousdale v rámci Beverly Hills. Dům ve stylu přízemního bungalovu koupila s manželem od hudebního producenta Ryana Teddera za 11,6 milionu dolarů, ten nemovitost pořizoval v roce 2014 jako investici za 7,4 milionu. Přes 70 let starý dům nechal Tedder kompletně zrenovovat do elegantního moderního vzhledu denverským architektonickým studiem Alvarez Morris. ▪


22 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Martin Barry: I veřejné prostory potřebují svou vlastní značku a marketing Kdo je Martin Barry? V kontextu lokální scény ponejvíce zakladatel neziskové organizace reSITE. Profesně by se dal charakterizovat jako krajinářský architekt, původem z New Yorku, kde osm let působil jako partner kanceláře W Architecture. Na kontě má v tomto oboru třeba i jeho nejvyšší ocenění, cenu ASLA. Ve svých osmatřiceti letech je podepsán pod velkolepými projekty městských nábřeží, parků, náměstí a univerzitních kampusů v USA, Saúdské Arábii, Číně, na Haiti, v Kanadě, v Mexiku i v Evropě. A nyní se prostřednictvím již zmíněného reSITE zaměřuje na rozvoj urbanismu v Praze. Loni Martin Barry také založil společnost City Crew, jejímž gró je branding měst i architektura a design a vytváří rozvojové strategie napomáhající zapojení soukromých investic do veřejného prostoru. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Ondřej Pýcha, lokace: SmetanaQ

Jako zakladatel reSITE patříte k nejvýraz-

vědí, že nikdy nepoužívám slovo „problém“.

cemi. Většina z nich zobrazuje dobře využívaný

nějším postavám aktuální diskuze o vývoji

Problémy jsou negativní a vnucují postoj, že

veřejný prostor. Dá se říct téměř s určitostí, že

veřejného prostoru v Praze. Co vidíte jako jeho

existuje jen málo možných řešení. Na druhou

nejdražší nemovitosti v daném městě se budou

největší problémy?

stranu, když budeme komplikace brát jako

nacházet blízko tohoto prostoru, protože lidé

výzvy, tak výzvy dodávají odvahu a motivaci

chtějí žít a pracovat v srdci měst, v místech

Souhlasím, že nás mnozí považují za lídry v dis-

potřebná řešení hledat a nacházet. Stejně jako

s dobrou infrastrukturou a je potřeba jim

kuzi o pražském veřejném prostoru, ale i dalších

všechna města, i Praha se potýká s řadou výzev.

nabídnout kvalitní veřejný prostor, který má

aspektech urbanismu a architektury. reSITE je

Já osobně akceptuji selhání jako součást hry

navíc schopnost zvýšit hodnotu jejich nemovi-

jedno z mála uskupení v Praze, které je vyhledá-

a cesty ke správnému řešení, líbí se mi ten

tého majetku. K tomu, aby bylo možné zmíněný

váno a sledováno relevantními mezinárodními

proces hledání možností. Zamyslete se nad

kvalitní a užitečný veřejný prostor vytvořit,

médii, investory a developerskými obchodními

vašimi oblíbenými městy po celém světě. Pak

jsou potřeba investice a také vedení s vizí.

značkami. Ti, kteří mě dobře poslouchají a znají,

si vzpomeňte, jakými se prezentují pohledni-

Pokud je k dispozici investiční i politická vůle


24 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

k realizaci dobrých řešení a práci s privátním sektorem, pak je možné všech-

klientelu. Ta bude také vyžadovat různé služby, v současnosti chybějící, tře-

no. Dobrým příkladem je v tomto ohledu třeba primátor Calgary Naheed

ba právě opět gastronomické. Ale tyto kroky je potřeba pečlivě naplánovat

Nenshi nebo Michael Bloomberg z New Yorku a Alain Juppé z Bordeaux.

s lidmi, kteří vědí, co dělají. I veřejné prostory totiž potřebují svou vlastní

Tito muži přesvědčili investory a developery o nesčetných výhodách veřej-

značku a marketing.

ného prostoru ve svých městech a v mnoha případech pak skutečně v praxi vidíme obrovské dopady z toho vzešlých investic do veřejného prostoru na

Často mluvíte o konkurenceschopnosti Prahy jako místa pro život vůči

samotný realitní trh. Ale k vaší otázce – v Praze bych rád viděl víc partner-

ostatním městům. Která města vidíte jako konkurenci Prahy?

ství mezi veřejným a soukromým sektorem. Když se totiž soukromý sektor takříkajíc dostane na palubu, je pak mnohem obtížnější zpomalit vývoj.

Otázkou by spíš mělo být, co dělá Praha pro to, aby skutečně byla konkurenceschopná. Většina lidí o Praze bohužel pořád uvažuje jako o pěkném

Veřejný prostor je neodmyslitelně spjat s prací developerů. Které

místu, kam si na pár dní zajet, ale nenapadalo by je vnímat ji jako město, kam

projekty z poslední doby z vašeho pohledu přispívají k jeho rozvoji?

by přesídlili svoji firmu nebo se přestěhovali s rodinou. Pokud by došlo na Brexit, mohla by Praha zaujmout pozici atraktivní dlouhodobé destinace,

Začnu odjinud. Jeden můj klient v Calgary investoval 300 milionů kanad-

musela by ovšem rychle dohnat dynamičtější města jako Amsterdam,

ských dolarů do veřejného prostoru a infrastruktury na začátku rozvojové-

Vídeň, Dublin nebo Frankfurt. To by samozřejmě bylo velkým přínosem pro

ho developerského projektu o rozloze 26 hektarů. Všechny parky

soukromý sektor a také daňové pozadí země. Přál bych si, aby se procesy

a prostranství byly vybudovány ještě před dostavěním prvních budov.

municipality a vlády zrychlily, aby se instituce zaměřily na podporu kul-

Za deset let prodal

turní a kreativní scény,

99 % všech parcel za

ukotvení přijatelných

dvě miliardy kanadských dolarů… Získali jsme v tomto případě desítky ocenění za práci na veřejném prostoru ještě předtím, než se na místo vůbec někdo nastěhoval. Stačila vize, politická vůle, partnerství

Do deseti let by měly být brownfieldy na Praze 4, 5 a 7 zasíťované a osídlené. Nejtěžší na tom celém bude, aby město spolupracovalo s developery, integrovalo nová sousedství do stávající městské struktury a vytvořilo z nich místo, kde lidé chtějí žit nebo sem investovat.

nákladů na život ve městě, zvýšení počtu parků, kvalitu dopravy a stabilizaci ekonomiky. Je potřeba vylepšit dopravní spojení Prahy se zbytkem Evropy, mít co nabídnout talentům ze zahraničí. Také by se měl

s privátním sektorem

výrazně zrychlit proces

a ochota spolupracovat

zušlechťování

se špičkovými globálními

rozvojových lokalit

konzultanty, jako byla naše firma a další v Paříži, Torontu a Londýně, kteří

a brownfieldů, město by mělo podporovat developery ve vytváření projektů

přinesli nadhled a potřebné zkušenosti. Pokud mám být v rámci Prahy kon-

pro smíšené využití, které by následně pomohly zmírnit současný tlak na

krétní, v poslední době určitě patří mezi dobré příklady rozvíjení veřejného

rezidenčním trhu. Pokud developeři budou mít podmínky pro to, aby stavěli

prostoru Florentinum od Jakub Cigler Architects, protože nabídlo veřejný

rychleji a s menšími náklady, městu se otevřou možnosti nabídnout obyva-

prostor v soukromém vlastnictví, který využívají nejen lidé pracující v budo-

telům lepší občanskou vybavenost – alespoň tak to funguje jinde.

vě, ale i kolemjdoucí. Najdete tady dvůr se zelení a stromy, což je v kontextu okolí, které působí jako ekologická poušť, skvělá změna. Potřeba rozvoje se

reSITE jste založil v roce 2012, letos tedy proběhne sedmý ročník.

ale týká i veřejných projektů a jedním z těch dobrých, které by investoři nemě-

Pozorujete na pozadí tohoto období nějaké výrazné změny

li opomíjet, je rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Karlíně od společnosti CCEA.

v urbanistickém plánování metropole?

Developeři se zájmem využít jakékoliv území v okolí viaduktu by měli mít zájem na podpoře jeho revitalizace a směřování k jeho aktivnímu využití. Mně

Zaznamenal jsem obrovskou změnu v samotném průběhu diskuzí i v akcích

by se líbilo, kdyby se viadukt po rekonstrukci využíval alespoň částečně

souvisejících s urbanismem a územním plánováním. V procesu této změny

pro komerční účely, třeba gastronomické, aby byl finančně životaschopný.

samozřejmě hraje roli několik faktorů, ale myslím si, že reSITE si zaslouží

Takový krok by měl masivní dopad na hodnotu všech nemovitostí v okolí.

uznání za to, že přináší pražský urbanismus do 21. století a zároveň ovlivňuje

Do budoucna vidím jako mimořádně zajímavou také renovaci Václavského

nespočet dalších českých měst, jejichž starostové navštívili naše akce

náměstí, která by měla lépe definovat obchodní model celé lokality tak, aby

nebo sledovali zprávy o nich v médiích. Když jsem s reSITE začal, jen málo

subjekty zde působící přitahovaly na náměstí sofistikovanější a movitější

lidí chápalo, o čem mluvím ve vztahu k udržitelnému urbanismu nebo smart


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 25

cities. Od té doby už dva pražští primátoři ustanovili metropolitní plán jako

Franciscu a New Yorku někdy letos nebo příští rok. Také jsme v nejužším

své hlavní téma. Město pracuje na strategickém a metropolitním plánu,

kole soutěže na kreativní a strategickou práci pro jednoho významného

vydalo nové stavební regule, příručku pro veřejný prostor a zahájilo desítky

hráče z oblasti fintech, která by se měla uskutečnit v New Yorku. Primátor

soutěží na jeho realizaci. Letiště, které bylo předmětem mezinárodního

Lisabonu nás oslovil s nabídkou nastartovat tam velkou reSITE konferenci,

workshopu na reSITE 2014, je nyní přebudováváno ve spolupráci s místními

v současné době o tomto záměru jednáme a rádi bychom společně pracova-

i mezinárodními poradci. Město také najalo Jana Gehla, legendárního

li na vytvoření a implementaci pilotních projektů v oblasti bydlení a mobility

dánského architekta, který plánuje budoucnost pražské magistrály. Právě

a v roce 2019 na uskutečnění významné globální události, která by zdůraz-

on byl hlavním řečníkem na naší první akci. Jeden z členů naší správní rady,

nila práci, kterou my i město děláme. O budoucnosti reSITE v Lisabonu se

Mark Johnson z Denveru, nyní pravidelně dojíždí do Brna, aby pomáhal J&T

rozhodne v nadcházejících týdnech.

Bank a městu s přemístěním hlavního vlakového nádraží. Jak říkám, reSITE je katalyzátorem mnoha změn.

Není toho málo.

Budoucnost Prahy do velké míry závisí na metropolitním plánu.

Ano, jsem opravdu zaneprázdněný a došel jsem ke zjištění, že bude potřeba

Jak si myslíte, že bude město vypadat za 20 let?

mé aktivity konsolidovat, protože rosteme a potřebujeme novou strukturu pro efektivnější řízení. reSITE je stále nezisková organizace a naše hlavní

Budou tady létající auta ze Slovenska, pohlední vícejazyční robotičtí

akce – výroční konference v Praze – je nekomerční. Jinými slovy se nejprve

taxikáři z Tokia, hyper-loop z Holešovic do Pekingu a čínská ambasáda na

zaměřujeme na její obsah a je skutečně obtížné získat peníze, které potře-

Pražském hradě (smích). Ale vážně. Něco z toho se možná může opravdu

bujeme k zajištění podmínek pro více než padesát mezinárodních řečníků

proměnit v realitu, ale mnohem pravděpodobnější je, že struktura Prahy

a patnáct set hostů. Dva roky pracuji na tom, abych získal dlouhodobého

se bude oproti dnešku orientovat na větší hustotu osídlení a menší podíl

sponzora, který by organizaci poskytl pocit finanční jistoty, ale zatím je

periferní urbanizace. Do deseti let by měly být brownfieldy na Praze 4, 5

to vzdálené. V tomto regionu se pohybujeme ve složitém prostředí. Naše

a 7 zasíťované a osídlené. Nejtěžší na tom celém bude, aby město spolu-

eventy měly obrovský dopad, takže se to dá zúročit při fundraisingu, ale

pracovalo s developery, integrovalo nová sousedství do stávající městské

každý rok čelím různým překážkám a strávím tím asi 70 % svého času, takže

struktury a vytvořilo z nich živé místo, kde lidé chtějí žít nebo sem investovat.

se bohužel nemohu plně věnovat kreativní a designérské práci, která je mojí

To není samozřejmost. Praha bude potřebovat vyškolené architekty a urba-

doménou.

nisty, kteří už jinde realizovali podobně velké projekty. Je to do stejné míry otázka strategie a designu jako otázka financování, přístupu komunity

Chcete tedy upustit od neziskové formy reSITE?

a politiky. Právě tato kombinace dělá z urbanismu tak náročnou práci, a proto vnímám roli reSITE jako podstatnou. Žádnou výzvu nemůže řešit jedna

Vůbec ne, ale dlouhodobě udržitelný model neziskové organizace bude

osoba nebo jedna firma sama. Přinášíme nápady a kreativní strategie a také

asi jedině možný, pokud dokážu zajistit dlouhodobé financování ze strany

odborníky se zkušenostmi, abychom společně vyřešili cokoliv.

vizionářského filantropa, který věří v to, co děláme. Hledání je těžké, ale neztrácím naději.

Pravidelná konference reSITE se blíží. Na co z letošního programu se těšíte nejvíc?

Pokud se vzdálíme od reSITE, jaké jsou vaše další aktuální projekty?

Sou Fujimoto. Jeanne Gang. Michel Rojkind. OMA. MINI Living… Je toho

Soustředím se hodně právě na reSITE, jsme s ním uprostřed velkých změn

tolik, na co můžeme být pyšní! Ale musím zdůraznit, že nejde jen o sledování

a opravdu mě to nabíjí. Přerostli jsme z pozice experta na veřejný prostor

scény a naslouchání těmto velkým mozkům, reSITE byl vždy hlavně

a stali se end-to-end kreativním a strategickým poradcem. Těžíme z naší sil-

o setkávání a hledání společné řeči s lidmi, kteří mohou být našimi budou-

né a rozvětvené sítě kontaktů a také ze schopnosti přijmout výzvy a hledat

cími partnery, poradci a autory zásadních nápadů. Letos by se k nám měli

jejich kreativní řešení. Jednou z nejtěžších věcí pro podnikatele – a startupy

všichni připojit. Máme nabídky, abychom reSITE přinesli i do dalších měst

především – je prorazit. A já jsem připraven prorazit a těším se i na všechna

světa, což znamená, že to, co děláme, rezonuje v Evropě i v zámoří.

rizika, kterým budeme čelit, až to uděláme. Ale k dalším projektům – spustil jsem dvě nové společnosti, jednou z nich je City Crew, která zprostředková-

O jakých lokalitách konkrétně mluvíte?

vá kreativní a strategické poradenství zaměřené na architekturu, urbanismus a nemovitosti. Jedním z našich nejzajímavějších projektů je expanze

Aktivity reSITE se rozrostly na projekty v Berlíně a v Lisabonu, pracujeme

pivovaru s restaurací pro značku Capitan Lawrence, která představuje

s globálními partnery, jako je Airbnb, respektive Meyer Sound. Právě

největší mikropivovar v New Yorku. Také jsme nedávno dokončili branding

s Meyer Sound jednáme o další expanzi a uvedení nového projektu v San

jednoho developerského projektu tady v Praze.


26 ESTATE  STATUS  SNÍDANĚ S

Můžete prozradit, o jaký projekt se jedná? Pro konsorcium developerů Karlín Group a Horizon jsme vytvořili jméno, značku i vizuální identitu projektu Zahálka, což bude malá rezidenční čtvrť, jež vzniká na bývalém brownfieldu na Praze 4 u Vltavy, vedle cyklostezek a golfu. Ale náš aktuálně nejvíc vzrušující projekt se jmenuje Manifesto, jde o nový kulturní a gastronomický dočasný pop-up market v srdci Prahy. Naprosto proměníme brownfield vedle Masarykova nádraží a změníme jej na místo plné života a energie, místo vytvořené z přepravních kontejnerů, místo s kulturním programem, který jak doufáme, přitáhne pozornost místních i turistů. Manifesto by mělo být prostředníkem unikátního gastronomického a kulturního zážitku. Všechno tohle je možné jen díky networkingu a našim partnerům, které jsem dal dohromady napříč veřejným, privátním i kulturním sektorem. Jak jste se dostali k tak výjimečnému pozemku? Pozemek nám byl laskavě nabídnut společností Penta Real Estate k dočasnému využití, než jejich plánovaný projekt vrátí život do této lokality trvale a zcela ji promění. Dalším významným partnerem Manifesta je Aerofilms, společnost stojící za Kinem Světozor, Cobra Barem, kinem Aero, Cinema Royal, karlovarským Aeroportem a dalšími podniky. Aerofilms se postará o provoz, až bude pop-up spuštěn, a řeší i přípravnou fázi. Součástí úzké skupiny partnerů je i MasterCard Europe. Společně se snažíme, aby Manifesto bylo prvním bezhotovostním projektem v regionu – budete si moct tady koupit pivo nebo steak skrze aplikaci nebo zaplatit kreditní kartou, ale hotovost nechte doma. To zní opravdu revolučně a ambiciózně. O jak velkém projektu v případě Manifesta mluvíme? Celek bude čtyřikrát větší, než jsme si původně mysleli, když jsme před rokem zadali první design v soutěži studentů se Superstudio Contest. Architekturu projektu jsme vyvinuli s jedním z vítězných týmů a nakonec bude na místě 28 kontejnerů plus zázemí. A kdy to celé vypukne? V červnu bude zahájen kulturní program a otevřen gastrotrh. Máte už pro zmíněné aktivity nějaké partnery? Kromě už zmíněných velevýznamných partnerů bude část venkovního nábytku dodávat česká designérská špička mmcité. Některé důležité věci jsme konzultovali s Hospodářskou komorou pro Prahu 1, projekt získal záštitu hlavního města Prahy. Komunikujeme s místními umělci o vhodné instalaci a hledáme umělce kulinářské. V Manifestu najdeme nejlepší osvědčené pražské gastro značky, ale s koncepty, které od nich neznáte. ▪


SNÍDANĚ S  STATUS  ESTATE 27


ESTATE STUDIO Inspirace ze světa designu, architektury a umění

#


30 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

LA CASA DEL DESIERTO: Náročná zkouška skla Odvážný projekt domu v poušti vyžaduje speciální přístup. Jeden z nejexkluzivnějších, nejnáročnějších, nejkreativnějších a zároveň nejriskantnějších architektonických projektů svého druhu, který byl nedávno dokončen ve Španělsku, vznikl s jasným cílem, a sice demonstrovat roli skla v každodenním životě napříč ročními obdobími, navíc v jedněch z nejdrsnějších přírodních podmínek na světě. Dům La Casa del Desierto je navržen tak, aby odolal poušti Gorafe, která je považována za jedno z nejextrémnějších prostředí v Evropě. Spočívá na dřevěné konstrukci a je zcela prosklený velmi výkonným, energeticky

QLED NEVIDITELNÁ TELEVIZE Další krok k budoucnosti domácí audiovizuální techniky udělal Samsung v rámci First Look New York 2018, když představil novou modelovou řadu televizorů QLED. Revoluce spočívá v tom, že přístroj na sebe díky režimu Ambient v okamžiku, kdy není aktivně používán, vezme podobu svého pozadí, tedy třeba zdi, na níž je instalován, a splyne tak s okolím, aby nenarušil styl interiéru. K dostání za cenu od 39 900 Kč.

úsporným sklem Guardian. Stavba má rozlohu pouhých 20 metrů čtverečních a skládá z ložnice, koupelny a obývacího pokoje, jejichž prostor přímo komunikuje s okolím. La Casa disponuje i systémem filtrace vody, výroby energie a sadou fotovoltaických panelů, takže je nezávislá na externích zdrojích. Design je výsledkem společného úsilí zkušeného týmu architektů pod vedením Špely Videčnik z OFIS Architects a odborníků ze společnosti Guardian Glass, dodavatele specifických druhů skla.

ě v a t l a na V

p s é v No

Na dalším zatraktivnění pražské náplavky na Rašínově nábřeží se intenzivně pracuje a už v létě 2019 by se Praha mohla dočkat další významné změny, plovoucího dvoupodlažního spa ve tvaru lodi umístěného na Vltavě přímo pod Vyšehradem. Kromě venkovního bazénu s čistou vodou přímo na řece se tady příští léto mohou návštěvníci těšit také na jacuzzi, venkovní sprchy a sluneční terasy, na dolní palubě se počítá i se zázemím, jako jsou kabinky nebo prodej občerstvení. Návrh pochází z pera architekta Petra Jandy.


32 ESTATE  STUDIO  NOVINKY

˜ C O S A H AY ˜ Skandinávský módní brand COS a výrobce designového nábytku HAY pokračují v úspěšné spolupráci vybudované na stejných estetických hodnotách a na prahu nové sezony představují další kolekci doplňků, I tentokrát postavenou na čistých liniích a architektonických formách. Nová kolekce je k dostání online na www.cosstores.com.

Barevná dekadence ve spojení Christian Lacroix a Vista Alegre Francouzská značka (kdysi i módy), dnes doplňků a interiérových řešení, Christian Lacroix představila ve spolupráci s tradičním portugalským výrobcem exkuzivního porcelánu Vista Alegre excentrickou limitovanou edici dekorativního nádobí a unikátních bohatě ručně zdobených skulpturálních objektů Primavera. Není to poprvé, co se oba brandy rozhodly spojit své síly, ale tentokrát daly kreativitě opravdu průchod.

UMĚLÉ OSTROVY V KODANI Pokud si pod pojmem umělý ostrov představujete megalomanské projekty na východ od nás, pohled na sever může změnit váš názor. Původem australský architekt Marshall Blecher a jeho dánský kolega Magnus Maarbjerg totiž společně představili projekt plovoucích ostrovů pro přístav v Kodani. První z celkem osmi dřevěných pětiúhelníků se vzrostlým stromem uprostřed už se vznáší na vodě a je v plánu, že ostrovy budou sloužit jako nová forma veřejného prostoru dostupného pouze na loďce. Další fází záměru je podle autorů instalace plovoucí sauny, kavárny, koncertního pódia nebo třeba zahrady.


34 ESTATE  STUDIO  DESIGN

LIGHT BUILDING Od funkcionalistické strohosti přes zdobnou eleganci až po materiálový experiment. Od dekorativní klasiky až po technický a umělecký koncept. Tak široce je rozkročeno spektrum novinek z nedávného veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Mohanem. Přinášíme výběr toho, jak budoucnost světla vidí osvědčené značky i mladí nezávislí autoři. Připravil: Adam Štěch, Foto: Archiv značek

# NENDO Ve stejné době, kdy ve Frankfurtu probíhal veletrh Light + Building, se vybraní designéři účastnili projektu Akari Unfolded, který v newyorském muzeu sochaře a designéra Isama Noguchiho vzdal hold jeho slavné sérii svítidel Akari. Jedním ze zastoupených tvůrců byl také Oki Sato z japonského studia Nendo, který interpretoval Noguchiho svítidla do podoby průhledných akrylátových světelných objektů.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 35

# DECHEM For you from Czechoslovakia. To je název nové kolekce svítidel pražského studia Dechem, které poprvé rozšiřuje své portfolio na produkci větších světelných objektů. Na své debutové prezentaci ve Frankfurtu designéři představili čtyři nové kolekce kombinující výrazný autorský kolorit s precizně zpracovanými kovovými konstrukcemi. Součástí kolekce je geometricky racionální série Tetris, kulaté svítidlo Sphaerae a kruhová světla Eclipse a Magion 6.

# ALMERICH Současný trend elementárních tvarů a pastelových barev se promítl také do nové kolekce svítidel Moon, které představila španělská značka Almerich. Pro ni ji vytvořilo mladé designérské studio Agus Kim a ve svém návrhu se inspirovalo planetárním systémem a obíháním těles kolem slunce. Vznikla tak hravá, ale zároveň minimalistická svítidla v nástěnné, stolní i stojací verzi.


36 ESTATE  STUDIO  DESIGN

# DCW Nebyl to nikdo jiný než slavný francouzský architekt Le Corbusier, který stál u zrodu fenoménu industriální lampy Gras jen díky tomu, že ji s oblibou používal ve svých interiérech. Dnes tuto ikonu francouzského designu vyrábí značka DCW Editions, která v poslední době dramaticky rozšiřuje svou nabídku. Letos představila především novou kolekci In the Sun od Dominiqua Perraulta a Gaëlle Lauriota-Prévosta a re-edici několika lamp od francouzského modernisty Jacquesa Binyho.

# FLOS Zatímco na veletrhu Euroluce v Miláně prezentuje italská značka Flos většinou dekorativní světla do obytných interiérů, ve svém obrovském

# FORESTIER

stánku ve Frankfurtu podle návrhu architekta Vincenta

Francouzské značce Forestier k její současné popularitě bezesporu dopomohla

Van Duysena se zaměřila na svítidla architektonická

konzistentní spolupráce s designérem Arikem Levym, autorem většiny návrhů

a venkovní. Tu druhou kategorii zastupuje například svíti-

v kolekci tohoto brandu. Levy i letos zůstal věrný emocionálně-řemeslné esteti-

dlo Bellhop ve tvaru hřibu z pera britských designérů Jaye

ce značky, která představila jeho vzdušné a lehké návrhy svítidel Bamboo nebo

Barbera a Edwarda Osgerbyho. Velký rozruch také způsobila

Sphere, v obou případech vytvořených z tenkých vláken bambusu. Do podobné

kolekce Tracking Magnet, která nabízí pohyblivé a naprogra-

estetiky ladila svou kolekci Papillon také designérka Elise Fouin.

movatelné bodovky.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 37

# BOMMA Český výrobce roboticky broušeného skla, značka Bomma, se pod novým kreativním vedením mladého studia deFORM definitivně přeorientovala z doplňků na segment svítidel. Pro veletrh Light + Building představil tento progresivní výrobce zbrusu nové kolekce od designérů deFORM, studia Dechem i interního designéra Oty Svobody. Značka zároveň odtajnila nový vizuální styl od studia Najbrt.

# BRAND VAN EGMOND Luxusní dekorativismus ve své tvorbě zosobňuje úspěšná holandská značka Brand van Egmond, která na trhu s luxusními svítidly operuje už od roku 1989. Její naturalistické návrhy propojující přírodní inspiraci a dokonalé sklářské a zámečnické řemeslo jsou zosobněním současné interiérové dekadence. Jejich nová kolekce Ersa se skládá z organicky tvarovaných bronzových montur ve tvaru větví a nepravidelně foukaných skleněných stínidel.


38 ESTATE  STUDIO  DESIGN

# ARTEMIDE Italský lídr v oblasti výroby svítidel pokračuje ve své úspěšné spolupráci s čínským architektonickým studiem Neri & Hu. Jeho specifický dekorativní styl se promítl do série nh1217, kterou Artemide popisuje jako elegantní a zároveň praktický světelný objekt. Svítidlo je tvořeno pouze sférickým skleněným stínidlem a univerzálním závěsným systémem, který umožňuje světlo zavěsit i položit na stůl.

# ERCO Nenápadný minimalismus s maximálním funkčním využitím. Taková je tvorba značky Erco, která si pro letošek vytyčila cíl co nejlépe inovovat atmosféru interiéru pomocí nekompromisní kvality světelných zdrojů. K produktům tohoto typu patří například jednoduchý závěsný systém Compar s nastavitelnými zdroji LED, které mohou modulovat a měnit barvu i intenzitu osvětlení.


DESIGN  STUDIO  ESTATE 39

# VIBIA Kolekce svítidel Guide představuje výsledek spolupráce značky Vibia a mnichovského průmyslového designéra Stefana Dieze. Ten v nich vytvořil technicky exaktní, a přesto minimalisticky dekorativní světelná tělesa vyrobená z laboratorního borosilikátového skla. Aktuálně svou kolekci závěsných světel značka rozšířila i o plošnou nástěnnou verzi.

# FONTANA ARTE Po mnoha letech nevýrazné prezentace se legenda italského designu, značka Fontana Arte, jíž v roce 1931 založil Gio Ponti, vrací na výsluní. Ve Frankfurtu prezentovala svou stávající kolekci produktů, které vznikly pod taktovkou předních evropských designérů. Mezi novinkami zazářila kolekce IO+ od švédského studia Claesson Koivisto Rune, které se inspirovalo estetikou padesátých let, a závěsná lampa Galerie od Federica Periho.

# ZERO Kontrast mezi bílým neprůhledným stínidlem a subtilní kovovou konstrukcí je dominantním prvkem kolekce svítidel Hoop od stockholmského studia Front pro švédského výrobce Zero. Konceptuálně založené designérky studia Front chtěly návrhem docílit nečekaného momentu měkce působícího skleněného stínidla jakoby ležícího v kovové klícce.


40 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

LONG AN HOUSE Osvědčený design v moderním pojetí Tradiční venkovská vietnamská architektura má problém. Je sice staletími vypilovaná k dokonalosti tak, aby odpovídala požadavkům náročného tropického klimatu, ale v této podobě už dnes nezapadá do rámce moderních obytných staveb. Inspirativní změnu přináší vietnamští architekti ze studia Tropical Space. Připravil: Radomír Dohnal, Foto: Hiroyuki Oki


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 41


42 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

Jak bylo výše naznačeno, místní si tedy mohou

splétané rohože z bambusu, které je snadné

Long AN: případová studie pro Vietnam

vybrat, jestli budou žít ve vysoce funkčních his-

vyrobit a nahradit. Kámen v základech nebo

Podle architektů studia Tropical Space

torických domech, anebo v moderních sídlech,

na stavbu nad terén vyvyšujících patkách má

vietnamská venkovská architektura nikdy jako

která jsou v daných podmínkách prakticky neo-

svůj původ také v místě. „Nakonec tedy zjistíte,

západní svět nevstoupila do industriální éry,

byvatelná „bez napojení na přístroje“. Tedy bez

že všechny potřebné materiály vietnamského

a nyní tím paradoxně – v době návratu k přírod-

energeticky nákladné klimatizace a pokročilých

domu byly k pořízení v místě vlastní stavby,“

ním stavbám – získala náskok a chybí jí pouze

izolačních systémů. Nesourodé pojetí archi-

říká Hai Long. „To je něco dnes nebývalého.

začít dispozicemi a vybavením více odpovídat

tektury minulosti a její současné uplatnění řeší

Stavělo se bez těžké techniky, bez prefabrikátů,

současnosti. Rodinné domy ve Vietnamu jsou

vietnamští architekti ze studia Tropical Space.

umělých pojiv. Původní objekty byly přitom be-

často široce otevřené, vystačí si s přirozenou

Přidržují se historií prověřeného

klimatizací vycházející z opti-

konceptu, kterému dávají kabát

mální orientace objektu. Spra-

a dispozice moderní stavby.

vovaný dvůr se nese v duchu

Dobrým příkladem jejich ino-

zeleně a může být svým řešením

vativního přístupu je aktuálně

současně bezpečnou dětskou

realizovaný projekt rodinného

hernou, stejně jako jídelnou,

domu Long AN House, který

pracovnou nebo dílnou. Jak

stojí v Mỹ Hạnh Nam.

tedy modernizovat to, co ve své podstatě funguje? Praktickou

Je něco, co vietnamské domy

demonstrací takového přístupu

neumí?

je Long AN House, posazený na

Šéfarchitekt Nguyen Hai Long

relativně úzké parcele o výměře

si nejprve položil otázku, co

300 metrů čtverečních.

všechno dříve vietnamské

Z jedné strany sousedí s řado-

venkovské obytné stavby uměly.

vou zástavbou, z druhé přiléhá

A musel uznat, že za 4000 let

k rýžovému poli a otevírá se do

trvající evolucí architektury

krajiny. A na tomto jasně vy-

dosáhly dokonalosti. „Stavělo

mezeném profilu vznikl objekt

se z nenáročných a lokálně

rodinného domu, který vychází

dostupných materiálů, a proto

z tradic vietnamské architektu-

konstrukce nikdy majitele fi-

ry, a přitom hraje současností.

nančně nezatěžovala,“ přiznává hned na začátku. Sušené

Ostrá geometrie a vnitřní klid

cihličky z jílů a červené pálené

Long AN House je rozčleněn do

hlíny se prakticky vždy daly

tří částí. Ne však pevně, zdmi,

pořídit přímo v místě stavby,

ale spíše pocitově. Předěly

po odkrytí výkopu. Tropické jíly

tu vytváří prožitkově odlišná

bohaté na minerální železo mají

intenzita denního světla. Spíše

po úpravě vysokou odolnost, je

šero zastíněných částí je vyhra-

na ně spolehnutí a každý si jich

zeno prostorám odpočinkovým,

teoreticky může vyrobit doma

soukromým a v jasnějším světle

tolik, kolik jen potřebuje. Dřevo,

se vyskytují části vymezené

rovněž z regionálních zdrojů,

společenskému životu rodiny

vstupuje do vietnamských staveb jen v podobě

zezbytku recyklovatelné a pocházející stopro-

a práci. Je to jistě zajímavý prvek, ale v případě

vedlejších podpůrných struktur, například rámů

centně z přírodních zdrojů,“ dodává. Materiálová

organizace stavby rozhodně ne jediný. Domi-

dveří, a není tolik preferované, protože ve vlhku

skladba možná trochu zavání pravěkem, ale

nujícím rysem je tu geometrický profil, který

podléhá rychlému rozkladu.

v konečném důsledku tomu tak není, protože

rodinný dům vykresluje v objemu dvou proti

všechny zmíněné přírodní materiály dnes

sobě stojících trojúhelníků, s mezerou nádvoří

Stavby s hlubokou vnitřní logikou

zažívají renesanci s tím, jak se stále větší důraz

uprostřed. Tyto dva shodné objemy pak definují

O poznání užitečnější jsou pak nejrůznější

klade na udržitelnost a vnitřní ekologii stavby.

vnitřní prostor, se zónou propojení ve středu


ARCHITEKTURA  STUDIO  ESTATE 43


44 ESTATE  STUDIO  ARCHITEKTURA

odolnost a také bezpečnost stavby. Ta dosud nehrála ve vietnamské architektuře zásadní roli a je jedním z prvků, který si podle architektů změnu zaslouží. Místo oken jen nepřítomnost zdí První patro vyrůstá na nadsazené panelo-betonové konstrukci, která lépe odpovídá požadavkům moderního bydlení. Zatímco stropy zůstaly v původní surové podobě, podlahy na úrovni přízemí jsou z betonu hlazeného a jemných obkladových kamenných dlaždic. Střecha je pokryta kvalitní krytinou, která však není ze strany interiéru fixována izolací, a proto může být, stejně jako zbytek domu, dobře provětrávána. Vestavěné patro je díky sklonu střechy uchopeno jako mezonet a situovány jsou sem dvě ložnice. Od života v domě nejsou odtrženy, propojené jsou navzájem koridorem nad nádvořím, stejně jako schodišti do přízemí. Bezpečnostní a jisticí prvky zábradlí jsou vyvedeny v černém kovu. „Naším cílem bylo vytvořit funkčně dělený, ale lidsky spojitý prostor, který není zbytečně definován zdmi,“ vysvětlují architekti a dodávají: „Nejsou tu tedy okna, jen nepřítomnost zdí.“ Dům se srozumitelným charakterem Pravidelnost stavby podtrhují dispozice stavby. „Vietnamské domy přijímají 70 % tepla

a zabraňuje kondenzaci vzdušných par. Ta je mi-

místností: Z východní i západní strany dům

střechou, a proto se její rozdělení ukazuje jako

mochodem největší problém moderních staveb

začíná malým dvorem s okrasnou zahradou, ze

nezbytné,“ doplňuje Hai Long.

ve Vietnamu, které spoléhají na pevné stěny.

které je z obou stran volný průchod na centrální

Mozaika světla a stínu

Kouzlo vodní hladiny

dlažbou, která slouží jako teplotní brzda

V Long AN House není nic samoúčelné: Jílové

Interiér díky prodyšným zdem není nikde

i zasakovací pruh. V přízemí se nachází i ložnice

cihly, základní stavební materiál, jsou kladeny

z principu vyloženě tmavý, ale jen příjemně

pro hosty. Hygienické a technické zázemí je

v prodyšné mozaice, která umožňuje prakticky

zastíněný. Obyvatelé tak šetří na spotřebě elek-

natlačeno těsně k severní stěně, mimo hlavní

každé místnosti maximální tepelný komfort –

třiny, protože slunce mají uvnitř stále dostatek.

užitnou plochu. Kuchyně s jídelnou, pevná

v zemi, kde i v zimě dosahují teploty 21 °C, to

Prostup světla zevnitř umocňuje i nádvoří

součást uspořádání vietnamské domácnosti, je

doceníte. Tato vnější perforace eliminuje rizika

uprostřed, které slouží jako uzavřený bezpečný

usazena v centrální části přízemí. Je zvykem, že

spojená s takzvanými hluchými rohy, ve kterých

prostor k dalšímu využití. Vnitřní klima dále

se tu schází návštěvy, a proto je i tento prostor

by se mohly vinou vlhkosti vzduchu usazovat

pozitivně ovlivňuje integrované jezírko sycené

pojatý jako obývací/společenská místnost. Ná-

plísně. Stěny jsou tak nedílnou součástí vnitřní

dešťovou vodou. Nejen že působí esteticky

bytek je vyveden ve velmi strohém, ale funkčním

klimatizace. Vlhkost vzduchu, která v lokalitě do-

a dodává místnosti charakter buddhistického

designu, s důrazem na masiv z odolného tropic-

sahuje v období dešťů 90 %, tedy prakticky tolik

svatostánku, ale efektivně tlumí výkyvy tepla.

kého dřeva. Doplňkovým rysem je tu ratan a řada

jako v tropickém pralese, by však dokázala potřít

Architekti v Long AN House v maximální možné

tradičních ozdobných prvků. Long AN House je

i tento důmyslný systém, právě proto je stavba

míře pracovali s pálenou cihlou, kterou ale

výsledek, který nemůže místní zklamat. Pracuje

rozdělena na dvě souřadné poloviny. Vytváří se

oproti tradičnímu venkovskému konceptu spo-

totiž s důvěrně známými prvky, které jsou i po

tím jakýsi komín, který vede vzduch mezi patry

jili maltou. Zvýšila se tím stabilita i strukturní

tisících let stále aktuální. ▪

nádvoří. Dvorky jsou rovněž dlážděny zámkovou


800 500 550 W W W. D O C K . C Z


46 ESTATE  STUDIO  UMĚNÍ

Z L AT É


UMĚNÍ  STUDIO  ESTATE 47

Po podzimní výstavě Bílé umění dedikované fenoménu bílé barvy v artové sféře se Galerie Žaloudek věnuje podobné analýze role zlaté barvy, která je ovšem o poznání kontroverznější. V rámci expozice budou k vidění práce Bernarda Aubertina, Jana Henderikse a Tomase Rajlicha. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv Galerie Žaloudek

Zlato jako zdroj kontroverze, zlato jako symbol

éře, vzbudila ve společnosti z logických so-

pasážích své tvorby nechává zlato ohořet

kýče a povrchní pompy, zlato jako společen-

ciálních důvodů v daném historickém kontextu

dočerna. Kontrasty podobné Koonsově postoji

ská provokace. Někdejší role zlata, elegantní,

předvádí ve své práci Holanďan Jan Henderikse,

prestižní a také sakrální, byla s postupující érou

který vytváří z předmětů denní potřeby nebo

šíření luxusu mezi masy devalvována a zesměš-

dokonce odpadků konzumu, jako jsou korkové zátky, reliéfy zalité zlatou barvou nebo

něna. V současném umění tento silný náboj

pokryté plátkovým zlatem.

nepřehlédnutelného vede až k jisté formě satiry a nabývá novou funkci výra-

Obhajoba

zového prostředku ad absurdum.

V rámci expozice Pocta zlaté bude

S nastíněným směrem pracuje na dané téma například Jeff

k vidění i dílo Tomase Rajlicha,

Koons, jehož zamyšlení nad

původem českého umělce,

tímto tématem je ztěles-

který více než čtyřicet let

něno banální skulpturou

pracoval v Holandsku, kde

Michaela Jacksona v životní

vliv západních esenciálních

velikosti s opičkou Bubbles.

a minimalistických umělec-

Socha z roku 1988 vyvedená

kých směrů upravil cestu jeho

v bílém porcelánu se záměr-

tvorby. Jeho malba zlatou se zaměřuje na precizní čtverco-

ně staví do pozice parodie

vý rastr, později nechává díky

kýče, jehož podstatu v tomto

hustšímu materiálu vyniknout

případě asi nejvíc vystihuje

strukturu tahů štětce a vertikální

bohaté zlaté zdobení.

texturu zdůrazňující barvu samotnou Odkaz Yvese Kleina

a její plastické členění. Vystavená díla jsou jakousi komplexní obhajobou zlaté barvy,

Ještě tři dekády před Koonsem uměleckému ztvárnění fenoménu zlata věnoval

která samozřejmě přesahuje pozici synonyma

energii další významný umělec, Yves Klein,

kýče a konzumu, je-li prezentována v kontextu

proslulý svými monochromy. Jeho série obrazů

kvality – v tomto případě kvality autorů, kteří se

Monogold, v níž pracuje třeba i s plochami

mimořádné pohoršení a znechucení. Na tuto

její téma rozhodli uchopit. Expozice probíhá do

polepenými plátkovým zlatem, je dnes široce

školu Yvese Kleina navazuje Francouz Bernard

18. května v Galerii Žaloudek na adrese

respektována, ale ve své době, tedy v poválečné

Aubertin, který zachází ještě dál a v některých

Na Příkopě 12, Praha 1. ▪


ESTATE ADVERTORIAL 48 ESTATE  STUDIO  SOLITÉR

Siréna

Mistři skláři z Kamenického Šenova přetavili

Preciosa Lighting představila na letošním pařížském Maison & Objet novinku z pera vizionářského moskevského designéra Dimy Loginoffa, Sirene z kolekce Solitaire, a ukázala tak modernější

ve skutečnost vize spojení skla a světla z dílny

a minimalističtější tvář své tvorby. Jednoduchý tvar

světově uznávaného designéra Dimy Loginoffa.

zvonu v inverzním postavení různě barevných dílčích

Tvář značky se tak znovu omlazuje a dokazuje, že umí zaujmout v mnoha polohách. U nás se jí to podařilo s modelem Sirene.

částí není náhodný, ale tvoří kreativní kanál pro tok světla, jehož interpretace se následně pohybuje na hranici mysteriózního vyznění. Sirene je dostupná ve dvou velikostních provedeních, více infromací v Preciosa Flagship store na adrese Rytířská 29, Praha 1. Preciosa od 19 700 Kč

Připravila: Jitka Krulcová, FOTO: Preciosa lighting


SKLÁDACÍ A POSUVNÉ STĚNY

ZIMNÍ ZAHRADY

ZASTŘEŠENÍ TERAS

VÍCE PROSTORU,

SVĚTLA A KOMFORTU hladik.info

VÝHRADNÍ PARTNER PRO ČR A SR HLADÍK stavební servis, s.r.o. Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 +420 272 733434 · +420 602 356954 firma@hladik.info


50 ESTATE  ADVERTORIAL

Nová jarní kolekce v Natuzzi Italia 100% výroba v Itálii. Kolekce, která mísí design, funkčnost, kvalitní materiály s širokou paletou barev, vnese harmonii do vašeho bydlení. Více informací k pohovkám získáte v prodejnách Natuzzi Italia nebo na www.natuzzi.cz

Pohovka Galaxy přináší maximální komfort. V každém sedáku může být samostatný polohovací mechanismus ovládající jak polohu hlavy a zad, tak i polohu nohou.


ADVERTORIAL  ESTATE 51

Nabízí samostatné ovládání zádového opěráku a nohou. V interiéru velmi působivá pohovka Iago je přesvědčivá díky svým jednoduchým, ale výrazným liniím. Polohovací mechanismus může být objednán do každého sedáku.

Pohovka Stan se také řadí mezi pohovky s nejmodernějším polohovacím mechanismem.


ZLATO SE NUTNĚ NEMUSÍ TŘPYTIT

Investujte do průmyslových nemovitostí s výnosem až

11%

p. a.

Průmyslové reality mohou být zlatým základem soukromého investičního portfolia. Na první pohled nejsou přitažlivé jako dům ze 16. století nebo palác ze skla a oceli. Nenajdete na nich žádné pozlátko, jen skutečnou hodnotu. A skutečné výnosy. Pro naše investory aktuálně spravujeme 405 tisíc m2 pozemků a 92 tisíc m2 pronajímatelných ploch průmyslových a logistických areálů se 100% obsazeností. Proto můžeme nabídnout atraktivní nadprůměrné roční zhodnocení 11 % a průběžnou čtvrtletní distribuci výnosů ve výši 6 % ročně. Jsme český plně licencovaný fond kvalifikovaných investorů regulovaný Českou národní bankou. Zaměřujeme se na investice do výnosových průmyslových a logistických nemovitostí v České republice a na Slovensku. Investice do „realitního zlata“ ale nejsou pro každého. Informujte se o možnostech, jak se můžete stát investorem i vy.

www.arete-invest.eu

Hodnota investice do fondu nebo podfondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost fondu nebo podfondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Informace uvedené v tomto dokumentu nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investorem fondu nebo jeho podfondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., v aktuálním znění. Před investováním se prosím seznamte se statutem podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které obsahuje podrobné informace o investiční strategii podfondu a souvisejících rizicích. Investice do podfondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu nebo podfondu. Pro získání statutu nás prosím kontaktujte na www.arete-invest.eu, KID je dostupný na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.


ESTATE STRATEGIE Investice, Finance, Byznys

&


54 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

Praha Crestyl představil projekt Šárecký dvůr Historická památka z 15. století propojená s exkluzivním moderním bydlením. Tak má vypadat projekt Šárecký dvůr, jehož podobu představila developerská společnost Crestyl na konci letošního března. Celkem 51 prémiových bytů různých velikostí a dispozic začala prodávat realitní kancelář Svoboda & Williams, k nastěhování mají být nemovitosti letos v srpnu. Dominantou rezidenčního areálu je dvůr s barokní bránou, který je tvořen historickou usedlostí z roku 1433 a pěti moderními vilami. Samotný barokní objekt sestává ze sedmi bytů, některé z nich jsou až třípodlažní.

CENTRAL GROUP nechá hlasovat o Parkové čtvrti Do podoby zbrusu nové čtvrti, která vyroste v příštích letech v severní části žižkovského nákladového nádraží, bude moci promluvit veřejnost. Developer Central Group plánuje, že umožní lidem hlasovat například o preferovaném obsazení komerčních prostor v nových domech. Nejen obyvatelé Prahy 3 tak pomohou rozhodnout například o tom, jaké obchody či restaurace by v nové čtvrti preferovali. Hlasovat se podle Central Group má také o podobě velkého parku, který vznikne jako součást projektu. Lidé budou hlasovat, zda dávají přednost ekoparku s atrakcemi pro děti, nebo variantě s prvky pro všechny věkové skupiny.

„MARŠMELOUN“ SKONČÍ. PŘESTAVÍ JEJ V INVEST Bytový dům U Milosrdných v těsném sousedství pražského Anežského kláštera, který byl v minulosti často kritizován za přestavbu necitlivou k okolí, dostane zbrusu novou podobu. Chce mu ji vtisknout developerská společnost V Invest, která objekt převzala od italského investora Augusta Razetta. V Invest plánuje v nejbližší budoucnosti oslovit architektonická studia s jasným zadáním: ukázat, že i moderní architektura může být pro historické centrum přínosem a nemusí být nutně kontroverzní. Firma slibuje také transparentnost, návrhy chce před realizací konzultovat s odbornou veřejností.


NOVINKY  STRATEGIE  ESTATE 55

Praha JRD ZAČALA STAVĚT REZIDENCI ČERVENÝ DVŮR V pražských Strašnicích na konci března začala stavba nového luxusního bytového projektu developerské společnosti JRD. Pod názvem Rezidence Červený dvůr ve vilové čtvrti Strašnic vyroste komorní dům s celkem 15 energeticky pasivními byty od dispozic 2+kk po 6+kk. Už polovina bytů je přitom nyní prodaná. Architekti projektu se pochlubili řešením, v němž se prolínají funkcionalistické prvky s detaily typickými pro stavby ve Středomoří. Inspirací byl prý především exotický cedr rostoucí na místě projektu. Hlavní dodavatel Casta plánuje byty dokončit do podzimu příštího roku.

CEFC se stáhne z českého realitního trhu Čínský investiční fond CEFC chystá rozprodej svého globálního nemovitostního portfolia. Dotkne se to i čínských investic v Česku. CEFC v Praze patří hned několik budov, mezi nejvýznamnější například Florentinum, bývalé sídlo Živnostenské banky, hotel Mandarin Oriental nebo fotbalový stadion ve Vršovicích. Celkem má hodnota realit CEFC v Česku dosahovat až 65 miliard korun. Firma se v posledních týdnech dostala do problémů s financemi. Některými nemovitostmi v Praze nicméně CEFC ručí za úvěr od J&T Banky; ten by před prodejem realit musel nejprve splatit.

Už v druhé polovině příštího roku chce začít investiční skupina Penta s přestavbou areálu bývalého Nuselského pivovaru v Praze. Rekonstrukce památkově chráněných budov pivovaru se má zhostit architektonický ateliér CMC architects v čele s Davidem Chisholmem, novostavby v areálu dostalo na starost brněnské studio Chybík+Krištof. Odhadované náklady na rekonstrukci kulturní památky i novou výstavbu se odhadují na dvě miliardy korun. Penta chystá v rámci takzvané participace oslovit veřejnost kvůli případným připomínkám.

Penta zahájí přestavbu

NUSELSKÉHO PIVOVARU


56 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

Regiony VÍTEK OTEVŘE HOTELY V BRNĚ A ČESKÉM KRUMLOVĚ Nedaleko hlavního vlakového nádraží v Brně by měl vyrůst nový čtyřhvězdičkový hotel. Postavit jej plánuje skupina CPI podnikatele Radovana Vítka. Součástí hotelu má být velký kongresový sál pro 800 lidí, 180 pokojů ve čtyřhvězdičkovém standardu a 20 pokojů pro náročné hosty. Není to jediná z hotelových aktivit CPI, vedle toho plánuje skupina v příštím roce otevřít pod značkou Mamaison Hotel & Residences také hotel v Českém Krumlově. Pětatřicetipokojový hotel má vzniknout v památkově chráněném objektu na náměstí Svornosti.

DUBIČNÝ POTOK: Tisíc nových bytů pro České Budějovice

INFOND KOUPIL BRNĚNSKÝ BUSINESS PARK

V Českých Budějovicích, konkrétně v ulici Vrbenská, by měla během několika let vyrůst nová zástavba

Zhruba jedna miliarda korun. Taková je podle odhadů cena kancelářského kom-

s přibližně tisícovkou bytů pro 2500 lidí. Projekt sou-

plexu Brno Business Park, kterou v březnu od rakouské realitní skupiny Immofi-

kromého investora nese název Dubičný potok

nanz koupil brněnský podnikatel Pavel Košťál pro svůj fond Infond.

a počítají s vybudováním domů o čtyřech až pěti podla-

Koupené budovy patří mezi největší administrativní centra

žích. Zástupci města záměr developera vítají, požadují

v moravské metropoli, sídlí tam například velký e-shop s par-

ale pro oblast řešení dopravního propojení a výstavbu

fémy Notino, česká pobočka satelitní televize Digi TV nebo

nové základní školy. První noví obyvatelé by se do Du-

stavební firma Novanta. Pro Infond to není první realitní

bičného potoka měli stěhovat během pěti let.

transkace, vlastní už budovy v Brně a ve Zlíně.

Developer T.E. poprvé STAVÍ MIMO METROPOLI První mimopražský projekt developerské společnosti T.E., komorní bytový dům s názvem Milhouse, se na konci března posunul do fáze hrubé stavby. Pětipodlažní budova se čtrnácti byty vyrůstá v centru Brna na rohu ulic Mlýnská a Masná a kompletně hotová má být už letos v létě. Už dnes je ovšem většina bytů prodaná, volných jich zůstává pouze pět. Architektonické řešení projektu měl na starosti ateliér Chybík+Krištof. V domě se budou nacházet jak klasické bytové jednotky, tak i prostorné apartmány či neobvykle řešené lofty v posledních patrech s výškou stropu téměř šest metrů.


NOVINKY  STRATEGIE  ESTATE 57

Slovensko Projekt Nové Lido oživuje myšlenku městské pláže na břehu Dunaje V Bratislavě by mohla na břehu Dunaje vzniknout nová městská pláž. Projekt s názvem Lido laguna si vyžádá změnu územního plánu, ale město oživení záměru vítá. Vybudování pláže by mělo stát asi 400 000 eur a podle návrhu by laguna měla nabídnout prostor o délce 400 metrů a šířce 35 metrů. Laguna je součástí ambiciózního projektu vytvoření komplexu veřejných prostorů Nové Lido na nevyužitém území mezi Starým mostem a mostem Apollo, přičemž cílem iniciativy je přinést do centra Bratislavy urbanistickou kontinuitu.

rekreační komplex Lake Relax Lozorno. Pozemky, kterých se plán týká, mají rozlohu více než

REICO KUPUJE industriální park na Slovensku

27 000 metrů čtverečních a v současné době jsou nevyužité. Více než polovinu plochy by měly

Nemovitostní fond České spořitelny spra-

tvořit parky a udržovaná zeleň, na zbytku chce investor nechat postavit 23 domů a sportoviště.

vovaný investiční společností Reico pokra-

Práce na realizaci projektu s nákladem 1,8 milionu eur by měly začít již letos, s finišem

čuje v zahraničních akvizicích. Letos v dru-

se počítá do dvou let.

hé polovině března fond koupil industriální

LAKE RELAX LOZORNO: NOVÉ REKREAČNÍ STŘEDISKO U BRATISLAVY V blízkosti vodní nádrže Lozorno plánuje investor, jímž je společnost InLaw, vytvořit nový

park nedaleko slovenského města Dubnica

REZIDENCIA BOTTOVA: Nové věžáky v Mlýnských Nivách V lokalitě Mlýnské Nivy, přezdívané bratislavský Manhattan, se chystají další nové věžáky. Budovy jsou situovány do Bottovy ulice a jejich účel bude smíšený s převahou rezidenčního charakteru. Projekt s názvem Rezidencia Bottova bude sestávat ze dvou budov se zkosenou střechou, které tak budou na horizontu společně vytvářet tvar písmene M. Předpokládaná výše investice se pohybuje kolem 25 milionů eur a hotovo by mohlo být už v roce 2018.

nad Váhom. Za objekt zaplatí zhruba 990 milionů korun. Nákup ČS Nemovitostní fond uskutečnil v rámci regionální i sektorové diverzifikace portfolia. Celková pronajímatelná plocha parku je téměř 90 tisíc metrů čtverečních, z toho drtivá většina je nyní obsazena nájemci, největším z nich je výrobce pneumatik Continental.


58 ESTATE  STRATEGIE  NOVINKY

Komerční nemovitosti Základní kapitál Penty a dopravního podniku pro metro D činí 650 mil. korun

Amundi Asset koupili budovu Praha City Center

Na stavbě metra linky D z pražské Pankráce do Písnice má spo-

V přepočtu zhruba 1,6 miliardy korun zaplatila francouzská spo-

lupracovat pražský dopravní podnik s investiční skupinou Penta.

lečnost Amundi Asset Management za kancelářskou

Nyní dopravní podnik magistrátu upřesnil informace

budovu Praha City Center nedaleko obchodního domu Bílá

o základním kapitálu společné firmy. Městská firma by měla

labuť. Nemovitost, která má k dispozici přes 15 tisíc metrů

vložit bezmála 320 milionů, zbytek doplatí soukromý investor.

čtverečních kancelářských a další 2000 retailových prostor,

Společný podnik byl založen zejména kvůli výkupů pozemků

prodávala investiční společnost Tristan Capital Partners.

kolem nové trasy podzemní dráhy. Jako soukromá firma je totiž

Ta budovu vlastnila od roku 2014 a nyní si pochvaluje, že se

může – na rozdíl od veřejné společnosti – odkupovat i za tržní

jí podařilo podle plánů zvýšit obsazenost nemovitosti.

ceny, nejen ty odhadní. Celkem bude potřeba získat souhlas

Po podobných příležitostech se po metropoli

více než 160 vlastníků pozemků.

rozhlíží dále.

Skanska má první nájemce pro PRAGA STUDIOS Nová kancelářská budova Praga Studios, kterou připravuje developer Skanska, ještě není dostavená, už ale hlásí prvního nájemce. Má se mezi ně zařadit například společnost Scott & Weber, která se zaměřuje na provozování plně vybavených kanceláří. Celkem si v budově pronajala 1350 metrů čtverečních ploch; bude jí patřit celé jedno patro. Dokončení celého areálu Praha Studios, které má nabídnout téměř 12 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor, je naplánováno na druhé čtvrtletí příštího roku.

BRNĚNSKÁ TRIKAYA KOUPILA DVĚ OBCHODNÍ CENTRA Developer Trikaya, který se v minulosti zaměřoval především na rezidenční projekty v moravské metropoli, se pustil do oblasti komerčních realit. Koupil hned dvě obchodní centra: pražské OC Řepy, v Brně pak majetkově vstoupil do OC Futurum společně se společností Opifer. Obě centra chce firma provozovat prostřednictvím nové dceřiné společnosti Trikaya Property and Facility Management. Podle ředitele firmy Alexeje Veselého stojí za nákupy snaha více diverzifikovat riziko. Přestože se Trikaya i dál chce věnovat hlavně stavbě bytových domů v Brně, kvůli problémům s územním plánem je to prý stále obtížnější.


60 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

JAK AKTUÁLNĚ VYDĚLAT NA NEMOVITOSTECH? Spekulace, fondy, dluhopisy developerů i investiční byty Zdroj: ČS České realitní podílové fondy investují především do komerčních nemovitostí, a to nejen v Česku. Například realitní fond České spořitelny koupil v roce 2017 mimo jiné velké obchodní centrum Proximo ve Varšavě.

Mnoho lidí hledalo v posledních letech, kdy úrokové sazby u běžných investičních instrumentů klesly k nule, alternativu, jak zhodnotit volné peníze. Mezi nejoblíbenější konzervativní investice se zařadily reality, nejčastěji pak formou koupě bytů určených k dalšímu pronájmu. To ale není zdaleka jediná možnost, jak se „svézt“ na aktuálním hladu po nemovitostech. Připravil: Jan Němec, Foto: archiv


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 61

Investice do nemovitostí jsou v posledních letech velmi oblíbené, alternativní konzervativní cesty totiž v době nulových úrokových sazeb téměř negenerovaly zisky. Naopak ceny realit rostly – a to jak v případě bytů či domů, tak komerčních nemovitostí, jako jsou sklady, kanceláře nebo obchodní centra. Zatímco spořicí účet nabízel v kolonce výnosů nulu, na realitách se dalo vydělat tři, čtyři i více procent. Zřejmě nejoblíbenějším způsobem, jak vydělat na příznivém trendu na trhu realit, byla mezi investory přímá investice, tedy koupě bytů určených k pronájmu. Nejde však zdaleka o jedinou možnost, jak se „svézt“ na této vlně a vydělat. Stále populárnější jsou i nepřímé investice prostřednictvím podílových nemovitostních fondů nebo nákupy dobře úročených dluhopisů, jejichž emisemi developeři získávají peníze na další projekty.

1. NEMOVITOSTNÍ PODÍLOVÉ FONDY Jednou z nejoblíbenějších a nejčastějších forem nepřímého vkladu peněz do nemovitostního sektoru je investice prostřednictvím realitních podílových fondů. Podílový fond orientovaný na obchodní střediska, kanceláře nebo skladové prostory bývá nicméně nejčastěji doporučován jako doplňková investice – neměl by představovat příliš velkou část investičního portfolia. „Nemovitosti jako takové by neměly v portfoliu tvořit více než 20 procent. Měly by klientovi vynášet dlouhodobě a stabilně bez velkých výkyvů," soudí například ředitel investiční

Zdroj: ČS Největšímu českému nemovitostnímu fondu patří i centrála společnosti Raiffeisenbank – pražská City Tower. Od PPF Real Estate ji ČS Nemovitostní fond koupil před dvěma lety za 4,4 miliardy korun.

společnosti Reico České spořitelny Filip Kubricht. Na českém trhu existuje hned několik

třeba fond České spořitelny nakupující velké

prostředky na pořízení vlastní nemovitosti.

možností, z nichž si může zájemce vybrat. A to

nemovitosti například v Praze. Pak se ale musí

Realitní podílové fondy se orientují jak na úplně

dokonce mezi velmi odlišnými nemovitostními

spokojit s nižším výnosem, obvykle mezi dvěma

nejmenší investory, kteří mohou pravidelně in-

fondy, které se liší nejen výnosy, jež přinášejí

až třemi procenty.

vestovat několik stovek či tisíc korun, tak na ty střední, kteří chtějí investovat třeba statisíce,

majitelům podílových listů, ale také investiční strategií. Jinak řečeno, kdo chce více riskovat,

(Téměř) bezstarostná cesta

ale nemají zájem budovu vlastnit přímo a starat

vybere si variantu investice do fondu, jenž

Oproti přímému investování do nákupu realit

se o výběr nájemníků a podobně. To je totiž

nakupuje například menší a levnější nemovitosti

mají fondy několik výhod. Tou hlavní je zřejmě

druhá velká výhoda fondů. Jde svým způsobem

v regionech. A odměnou mu bude vyšší výnos,

fakt, že obchodní centrum, kancelářskou

o bezstarostnou investici: správu budov obsta-

často čtyř či pěti procent ročně. Naopak kdo

budovu či jinou komerční nemovitost může

rává fond, majitel podílových listů inkasuje podíl

chce vsadit na jistotu, může si vybrat právě

„spoluvlastnit“ i člověk, který nedisponuje

ze zisku. Anebo ztráty – i realitní fondy totiž


62 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

Zdroj: ZFP Nedostatek dostupných a zároveň cenově zajímavých příležitostí v Česku nutí realitní podílové fondy k nákupům v zahraničí. ZFP Realitní se poohlédl například v Polsku, kde v roce 2016 koupil administrativní centrum Kotlarska 11.

mohou prodělávat, což ukázala například doba

České i zahraniční příležitosti

nebo letos na začátku roku investice do Dub-

ekonomické recese kolem roku 2009. Svou roli

Jaký výběr tedy má zájemce o investování do

nica Industrial Parku na Slovensku. „V Česku je

při rozhodování ale může hrát také třeba to, na

podílových fondů nakupujících reality? Vůbec

nabídka v tuto chvíli velmi omezená," vysvětluje

jak dlouho má člověk peníze volné či nakolik je

největším a nejstarším hráčem na českém trhu

Filip Kubricht další důvod, proč se fond rozhodl

potřebuje mít „v pohotovosti“. Prodat podílové

je realitní fond České spořitelny. ČS nemovi-

porozhlédnout i v zahraničí. V Polsku nebo na

listy je totiž mnohem jednodušší a rychlejší než

tostní fond byl založen už v roce 2007 a letos

Slovensku navíc podle něj přinášejí komerční

například za dobrou

nemovitosti navíc

cenu zpeněžit samot-

i vyšší výnosy. Co se

nou investiční nemo-

výnosů fondu týče, byl

vitost. Služby fondů pochopitelně nejsou zadarmo. Klient

U tříletých dluhopisů Trigemy byla sazba pro první výnosové období téměř 3,8 procenta.

v plusu za celou dobu své existence s výjimkou krizového roku 2009, v průměru

obvykle platí jednak

se výnosy právě kvůli

určitý poplatek za samotný vstup do podílového fondu – běžně je

v únoru spravoval nemovitosti za celkem téměř

poměrně konzervativní investiční strategii

to do pěti procent vložené sumy. Poplatky se

19,5 miliardy korun. V jeho portfoliu jsou nejen

a nízkému riziku pohybovaly mezi 2 až

pak platí i jako procento (konkrétně většinou

české nemovitosti jako například pražské Ro-

4 procenty. V loňském roce investorům

1,5 procenta) z toho, co fond vydělá. Není přitom

han Business Centrum nebo budova City Tower,

vydělal 2,5 procenta.

výjimkou, že si správci fondu účtují také extra

v rámci rozprostření rizika fond investoval

bonus za výjimečně dobré výsledky. Typicky

i v zahraničí. Jedním z posledních nákupů mimo

Zlatá střední cesta

třeba několik procent z výnosu nad

Česko bylo v polovině loňského roku například

Nemovitosti za zhruba 1,8 miliardy pak vlastní

šest procent.

polské obchodní centrum Proximo ve Varšavě

realitní fond investiční společnosti ZFP Group.


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 63

Do jeho portfolia patří například pražské Flo-

v posledních čtyřech letech se výnosy pohybo-

například maloobchodní areál H-Park v Brně.

renc Office Center, distribuční centrum Penny

valy těsně nad 2,5 procenty, za poslední deseti-

„Raiffeisen realitní fond usiluje o nominální

Marketu v Radonicích u Prahy nebo sklad Tuli-

letí ale fond pamatuje i dva roky, kdy prodělal.

výkonnost 2–4 % ročně, s přihlédnutím

pan Park Ostrava. Vedle toho ZFP realitní fond

Conseq vlastní například několik budov

k úrokovým sazbám a inflaci v České republice.

také investuje

Naším cílem je

v zahraničí

pohybovat se

– v Maďarsku

v horní části

koupil kancelářské centrum Váci Green a v Polsku administra-

Přestože obligace obecně lze považovat za rizikovější instrument, dluhopisům developerů do karet v současnosti hraje především stav trhu s bydlením.

tohoto pásma," popisuje aktuální cíle realitního fondu Jaromír Sladkovský,

tivní centrum

generální

Kotlarska. Loni svým podílníkům vydělal necelých pět procent

v Praze – konkrétně administrativní nemovitost

ředitel Raiffeisen investiční společnosti. První

a o dva roky dříve to bylo dokonce osm procent.

v Michli, prodejny v Praze Kamýku nebo neby-

půlrok si přitom společnost pochvaluje, od

Ještě více vynesl podílníkům v loňském roce

tové jednotky v Ostravě. Pravdou ovšem je, že

června do prosince 2017 totiž fond dokázal

další z větších fondů, a sice nemovitostní fond

fond o strategii nekupovat drahé nemovitosti

zhodnotit investice o 1,4 procenta.

investiční skupiny DRFG. Výnos dosáhl téměř

hovořil už při svém založení a drží se jí dodnes. Fondy kvalifikovaných investorů

5,2 procenta, a to díky strategii investování do méně prestižních projektů, vlastní například

Banky sází na realitní fondy

Variantou podílových fondů jsou i takzvané fon-

několik prodejen nábytku Jysk, Retail Arenu

Zajímavé výnosy přilákaly na trh podílových

dy kvalifikovaných investorů. Ty se liší zejména

Chodov, ale také retailové parky třeba v Aši

fondů v oblasti realit i společnost Raiffeisen.

v jednom: Podle zákona je minimální investice

nebo Kyjově. „Odlišujeme se zejména zaměře-

Ta svůj realitní fond uvedla na trhu loni v červnu

jeden milion korun. Nejsou tedy už určeny pro

ním akvírovaných nemovitostních společností,

a zaměřila se především na nemovitosti v hod-

nejširší veřejnost. Takový druh fondu nabízí na-

kde cílíme na cenové rozpětí od 50 do

notě 200 milionů až půl miliardy korun. Vlastní

příklad společnost Generali Investment, která

250 milionů korun – tedy nad možnostmi menších investorů, ale zároveň mimo zájem velkých investorů a fondů," popisuje strategii fondu jeho portfolio manažer Josef Eim. Výnosy leží i mimo prestižní lokality Ještě menší nemovitosti nakupuje fond Realita investiční společnosti WMS. Zaměřuje se na ty, které se dají pořídit do 50 milionů korun. V portfoliu fondu, který loni klientům vydělal bezmála 4,3 procenta, je tak možné najít například malý bytový dům v Čížové, komerční objekt u dálnice D1 nebo malé nemovitosti v Liberci, ale také Prachaticích, Náchodě nebo Chebu. Již z toho je zřejmé, že je fond vhodný především pro investory ochotné více riskovat. Ti jsou ale odměněni velmi slušnými výnosy: Od roku 2014 neklesly pod čtyři procenta ročně, v předešlých letech dokonce byly ještě o procentní bod výše. Na reality se zaměřuje i jedna z největších investičních společností v Česku, Conseq. Její výsledky jsou poměrně kolísavé, například

Zdroj: Passerinvest Společnost Passerinvest koupila letos budovy Villas v pražském BB Centru. Použila na to mimo jiné i peníze, které získala díky prodeji dluhopisů vydaných v roce 2017.


64 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

fond spustila loni na podzim a investorům slibu-

Během necelých dvou týdnů prodal developer

společností platí, že prodají doslova cokoliv,

je zhruba tříprocentní výnosy. Chce se přitom

cenné papíry za více než 400 milionů korun.

co postaví. Zisky většině z nich rostou a byly

orientovat hlavně mimo Prahu. „Investice do

Tedy více, než se vůbec plánovalo. „Původní cíl

by na tom ještě lépe, kdyby v Česku (a v Praze

nemovitostí v regionech dnes stále mají zajíma-

společnosti byl vydat dluhopisy za 300 milionů

speciálně) nebylo povolování nové výstavby tak

vý růstový potenciál. Řada kvalitních bytových

korun, nicméně s ohledem na zájem investorů

komplikované. Jinými slovy, riziko, že developeři

a komerčních budov v krajských městech může skrývat vyšší výnosy při srovnání s vyšroubovanými cenami v hlavním městě," vysvětluje hlavní ekonom Generali Investment Radomír Jáč.

2) DLUHOPISY DEVELOPERŮ Na rostoucích cenách realit i nájmů se lze podílet i jiným nepřímým způsobem, a sice

Třetina nových bytů prodaných v Praze slouží jako investice, výnos z nich se pohybuje okolo 3 %, ale ještě před pěti lety to bylo 5 %. Důvodem je nepoměr v tempu růstu cen bytů a zvyšování nájemného.

prostřednictvím nákupu dluhopisů nebo akcií developerských a realitních firem. Develo-

jsme objem nakonec navýšili," pochvaloval si šéf

nedostojí svým závazkům, je nyní malé. Vyloučit

Trigemy Marcel Soural. U tříletých dluhopisů

je ovšem nelze, v případě příchodu ekonomické

byla sazba pro první výnosové období téměř

recese většinou pokles pocítí i sektor realit.

s velkým ohlasem investorů. Typickým příkladem

3,8 procenta ročně. Pozitivní zkušenosti s dlu-

Jistým limitem v některých případech může být

může být například developer Radim Passer. Ten

hopisy má i významný pražský developer Finep.

minimální investice. Zatímco třeba v případě

loni v létě nabídl dluhopisy své developerské

Ten první emisi o hodnotě 200 milionů korun

Radima Passera stačilo nakoupit za 50 tisíc

firmy s tím, že investorům dá roční úrok 5,25 %,

prodal už na začátku loňského roku a letos si

korun, jeden dluhopis Finepu nesl jmenovi-

a to po dobu šesti let. Zatímco před několika

pro peníze k investorům přišel znovu. Mnoho

tou hodnotu tři miliony korun. Možností, jak

lety by cenné papíry za 1,5 miliardy prodával

úpisů akcií má za sebou i skupina CPI miliardáře

investovat do realit nepřímo, je také nákup

zřejmě i několik měsíců, loni mu je investoři

Radovana Vítka. V průměru svým věřitelům

akcií firem z oboru stavebnictví či nemovitostí.

perské společnosti totiž v posledních letech objevily kouzlo financování některých projektů prostřednictvím vydání bondů. A setkaly se také

Výběr je nicméně poměrně omezený, na pražské burze jen na Tatry Mountain Resort provozující

V současné době v České republice bydlí v nájmu pouze pětina obyvatelstva, zatímco v sousedním Německu je to 45 procent.

horská střediska a VGP spravující logistické a industriální parky v Německu, České republice, Lotyšsku, Estonsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, a tak připadá v úvahu spíše investice přes akciové podílové fondy. Jeden takový provozuje například ČSOB, která prostřed-

s nadsázkou trhali z ruky. Vyprodáno bylo za dva

nabízí čtyři až pět procent ročního výnosu; na

týdny. „Byl tak velký převis na straně poptávky,

dluhopisech získala financování pro české

že nám banky položily otázku, jestli bychom

i zahraniční projekty už za miliardy korun.

si dovedli představit navýšení emise alespoň na dvě miliardy. V podstatě jsem musel během

Relativně bezpečné obligace

dvou dnů vymyslet, jakou další investici, která

Z řádků výše jsou zřejmé hlavní výhody a příčina

by nesla peníze, můžeme ještě udělat," popsal

obliby developerských dluhopisů v posledních

Hospodářským novinám Radim Passer.

letech: velmi solidní výnosy i nad pět procent

nictvím fondu ČSOB akciový realitní nakupuje akcie významných realitních společností z celého světa.

3) PŘÍMÁ INVESTICE DO NÁKUPU NA DALŠÍ PRONÁJEM

ročně. Přestože obligace obecně lze považovat

Přímá investice do nemovitostí, tedy nákupu

Na trhu jsou Trigema, Finep i CPI

za rizikovější instrument, do karet v součas-

konkrétního domu nebo bytu, odmyslíme-li

Jiným příkladem velmi úspěšného úpisu akcií

nosti hraje především stav trhu s bydlením.

nyní možnost koupě komerční nemovitosti

byla na konci loňského roku společnost Trigema.

Především u pražských developerských

jednotlivcem, si v posledních letech získala na


TÉMA  STRATEGIE  ESTATE 65

Zdroj: Central Group O byty v projektu Garden Towers na prařském Žižkově byl obrovský zájem: 90 % z téměř sedmi stovek bytů se prodalo ještě před kolaudací. Podle Central Group až třetinu nových bytů v Praze kupují investoři, vedle Čechů hlavně Italové a Rusové.

popularitě. Například společnost Central Group

investiční byt? „Výnosnost investice do bytu

nosti Finep Tomáše Pardubického za cenami

loni odhadla, že podíl bytů koupených nikoliv

je v současné době nižší než před pěti lety,

bytů určité zpoždění. „Během roku nebo dvou

pro vlastní bydlení, ale k dalšímu pronájmu

kdy přesahovala pět procent, zatímco nyní se

ale růst cen bytů dožene," tvrdí Tomáš Pardu-

či kvůli spekulaci na růst ceny dosahoval až

pohybuje v průměru okolo tří procent," tvrdí

bický. Mnoho lidí si totiž podle něj nebude moct

jedné třetiny. Jinými slovy, třetina nových

šéf společnosti IdeálníNájemce.cz zabývající

vlastní bydlení dovolit, a to jak kvůli vysokým

bytů prodaných v Praze slouží jako investice.

se správou investičních bytů Tomáš Brychta.

cenám, tak kvůli zdražujícím a zpřísňujícím se

Oblíbené jsou přitom nejen mezi Čechy, ale

Důvod je jednoduchý: Nájemné zatím nerostlo

hypotečním úvěrům. Nakonec pak nebudou mít

také cizinci, především Italy a Rusy. Právě velký

stejně rychlým tempem jako ceny bytů, což se

jinou volbu než se spokojit alespoň na nějakou

zájem o byty nicméně způsobil jejich prudké

na výnosech muselo projevit.

dobu s nájmem. Tím poroste poptávka v důsledku i ceny. Existují i další příčiny stále relativně

zdražování v posledních letech. A to se nutně muselo projevit i na nižších výnosech z investic

Nájemné zdražuje pomaleji než ceny bytů

nižších cen nájmů. „Je to třeba i kvůli tomu, že

do nemovitostí. Vyplatí se tedy stále koupit

Nájemné má podle šéfa developerské společ-

nájemcům pořád dobíhají starší smlouvy. Ty ale


66 ESTATE  STRATEGIE  TÉMA

4) SPEKULACE

prodlouží už za vyšší cenu," dodává šéf Finepu.

ti, která vše potřebné spojené se správou bytu

Česko by se v tomto mohlo přibližovat i tren-

vyřídí za majitele. Jednou z nich je právě výše

dům obvyklým v západní Evropě, kde je podíl lidí

zmiňovaný IdeálníNájemce.cz. Jeho šéf Tomáš

bydlících v nájmu mnohem vyšší než v Česku.

Brychta tvrdí, že mnoho lidí, kteří se v minulosti

A to právě mimo jiné proto, že nákup vlastní

sami spálili, nyní objevuje výhody pronajímání

nemovitosti je pro mnoho lidí nedosažitelný.

nemovitosti se správcem. „V roce 2017 jsme

„V současné době v České republice bydlí

nabrali sedmkrát více bytů než v roce předcho-

v nájmu pouze pětina obyvatelstva, zatímco

zím. Zároveň se mezi pronajímateli znatelně

v sousedním Německu je to 45 procent," vysvět-

zvýšilo povědomí o službě, což zapříčinilo i růst

nemovitost ve skutečnosti pronajímat. Ten,

luje Tomáš Brychta.

poptávky," konstatuje Brychta. Mezi klienty

kdo se na tuto riskantní cestu v minulých letech

přitom podle něj patří jak majitelé jednotlivých Průvodní procesy

vydal, může dnes slavit. Například developerská

bytů, tak vlastníci celých bytových domů. Ti své

společnost Central Group spočítala, že miliono-

Přestože i tříprocentní výnos z investice je na

nemovitosti společnosti pronajmou, a tak pak

vá investice do pražského bytu na začátku roku

dnešní poměry velmi slušný, je třeba připome-

dále postupuje formou podnájmů. A stará se

2012 za pět let investorovi vynesla 680 tisíc

nout zásadní negativum přímého investování do

také o všechny náležitosti, jež správa bytu za-

korun navíc. Jinak řečeno, pětiletý výnos byl

nemovitosti. Je s ním totiž spojeno nemalé úsilí

hrnuje. Podobnou službu s názvem ProBydlení

68 procent; po přepočtu na roční výnos pak

a ostatně i náklady. I když se podaří vybrat dob-

nabízí i Finep. „Jsme schopní provést investora

dosáhl více než 13 procent. „Investice do bytu

rý byt s kvalitními dispozicemi, o který je na trhu

celým procesem od výběru bytu

v Praze je v porovnání s ostatními investičními

Výnos z pronájmu bytů není jediným příjmem při této formě investování. Vývoj cen na trhu totiž způsobuje také růst tržní hodnoty nemovitosti. V minulých letech se podle developerských firem našli i spekulanti, kteří sázeli vyloženě na růst cen bytů, aniž by kdy plánovali koupenou

instrumenty velmi stabilní. Oproti akciovým

Milionová investice do pražského bytu na začátku roku 2012 za pět let investorovi vynesla 680 tisíc korun navíc.

indexům či komoditám ji za posledních pět let nepostihl žádný závažný výkyv," vyzdvihuje investice do bytů výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. V nadcházejících letech nicméně už spekulace na samotný růst ceny nemusí být zdaleka tak výhodná. Růst cen podle developerů i analytiků zpomalí a neměl by dosahovat dvouciferných hodnot ročně. „Tempo

nájmů zájem, stále musí majitel nájemci posky-

přes právní služby, rekonstrukci starší nemovi-

růstu cen bytů v Praze zřejmě nebude tak

tovat určitý servis, chodit na schůze vlastníků,

tosti, nákupem vybavení až po nalezení kvalitní-

strmé jako za poslední dva roky, ale kvůli uměle

při výměně nájemců investovat do rekonstruk-

ho nájemníka, vybírání nájmu, řešení drobných

zredukované nabídce bytů lze očekávat, že ceny

ce či nového vybavení. A navíc každý měsíc,

oprav či návštěv členských schůzí," popisuje

porostou i v dalších letech," dodává výkonná

po který zůstane nemovitost neobsazená,

službu Pro Bydlení Tomáš Pardubický z Finepu,

ředitelka Central Group Michaela Tomášková. ▪

například třeba právě kvůli výměně nájemníků,

jehož dceřinou firmou je i pražská realitní kan-

se výnos ještě dále snižuje. Při několikaměsíč-

celář Maxima. Právě ta pak pomáhá hledat

ním výpadku tak může majitel dokonce snadno

i prověřovat nájemce. Bezstarostnost samo-

prodělat, a to obzvlášť v případě, že část či

zřejmě není zadarmo. Například ProBydlení si

celou kupní cenu zaplatil z peněz z hypotečního

podle Tomáše Pardubického účtuje desetinu

úvěru. Výnos investice totiž takzvaná finanční

z každého vybraného nájmu. Jinak řečeno, maji-

páka získaná použitím úvěru může zvýšit. Ros-

tel nemovitosti platí pouze v případě, že

toucí sazby hypoték ale i tuto dříve oblíbenou

i on sám vydělává. V době, kdy je byt neobsa-

možnost činí méně výhodnou: Rostoucí úroky

zený, nemusí odvádět nic. IdeálníNájemce.cz

hypoték znamenají vyšší měsíční splátky, a tedy

inkasuje o pět procentních bodů více.

i nižší výnosy.

Na oplátku ale nabízí jinou „vymoženost“ – výnosy z nemovitosti garantuje. Majitel

Investice se správcem

tak získává záruku, že příjmy z bytu budou

Řešením tohoto nepohodlí spojeného s pronají-

plynout i v době, kdy ve skutečnosti

máním nemovitosti může být využití společnos-

není obsazený.

Kolik aktuálně vynáší nemovitosti? ▶ Investiční byt k pronájmu:

3%

▶ Nemovitostní podílový fond:

2,5–5 %

▶ Dluhopisy developerů:

3,75–6 %

▶ Spekulativní nákupy:

až 13 %


Palác Dlážděná Prémiové bydlení v srdci Prahy

Umístění v historickém centru Prahy Luxusní bydlení ve vysokém standardu Zachování historického vzhledu budovy Klidová zóna se zelení ve dvorní části domu Garáž k většině bytů přímo v domě

www.palac-dlazdena.cz

Rezidence Opletalova Život s pulsujícím městem v zádech

Rezidence se nachází v samém centru Prahy Moderní bydlení navržené špičkovými architekty Rekonstrukce se zachováním původní architektury Klidný vnitroblok s pavlačemi Vysoké stropy a unikátní designové řešení interiérů

www.rezidenceopletalova.cz

Připravované projekty

Rezidence U Negrelliho

Rezidence Soběslavská

Rezidence U Náplavky

Volejte:

725 753 753 PO - NE 8.00 - 22.00

www.psn.cz


ESTATE ADVERTORIAL 68 ESTATE  ADVERTORIAL

NEUGRAF Byty s charakterem na pražském Smíchově Pražský Smíchov je moderní čtvrť, přímo v centru města, ale přesto stále svá. A rezidence NEUGRAF, nový developerský projekt v jeho srdci, je stejná. Architektonické ztvárnění rezidenčního projektu NEUGRAF odkazuje na industriální tradici místa a zároveň se inspiruje moderními budovami v metropolích západní Evropy, Neugraf tak splňuje všechny představy o moderním nadstandardním bydlení ve velkoměstě. Nabídne prostorné lofty, střešní penthousy s velkou terasou a výhledem na Prahu i útulné menší byty. Ideální umístění v lukrativní pražské čtvrti vyhoví jak zájemcům o bydlení, tak těm, kteří hledají výhodnou investici. Sousedství parku Sacre Coeur zajistí budoucím obyvatelům dostatek klidu pro odpočinek, energii budou moci načerpat ve wellness určeném pouze pro rezidenty, ve vlastní zahradě nebo na terasovité střeše plné zeleně, která bude prostorem pro posezení s přáteli. se společnou recepcí. Pro projekt spojili své síly dva zkušení developeři UBM Dva developeři, 177 bytů a koncept, který myslí na detaily

Bohemia Development a Crestyl. Jak je u obou developerů zvykem, byty se

Neugraf je ovšem koncipován jako ideální prostor nejen pro odpočinek, ale

budou vyznačovat vysokou kvalitou použitých materiálů a důrazem na funkční

i pro aktivní život. Například právě na zmíněné střešní terase budou obyvatelé

design. V Neugrafu se myslí i na zdánlivé detaily a k dispozici tak bude napří-

moci využít společenské zóny s grily, stejně snadné bude vyrazit za nákupy

klad i prádelna pro ty rezidenty, kteří nechtějí, aby jim v bytě překážela pračka

a za zábavou – cesta pěšky na křižovatku Anděl s veškerou občanskou vybave-

a sušička. Samozřejmostí budou podzemní garáže vybavené i nabíječkami

ností zabere pár minut, výborná je i dostupnost automobilem. Uzavřený a bez-

pro elektromobily. Optimální tepelnou pohodu obyvatel zajistí rekuperace.

pečný areál nového kosmopolitního bydlení nabídne 177 bytů všech velikostí

Dokončení projektu je naplánováno na jaro 2020. ▪


KOLEKCE

NOVÁ KOL E KC E JE U NÁS V PL NÉ M ROZ KV ĚT U : POHOVKY, K ŘE S L A A DAL Š Í NÁBYT E K DO OBÝVAC ÍC H POKOJŮ A LOŽ NIC, 1 0 0 % MADE IN ITALY. PŘIJĎT E A PŘE S V ĚD Č T E SE. VY BRANÉ POH OVKY ZA SPEC I ÁL NÍ JA R N Í CE N Y.

PRAHA 1, V JÁMĚ 3 PRAHA 8, RUBÍN OFFICE CENTRE, POBŘEŽNÍ 50/52 BRNO - MODŘICE, SOHO, SVRATECKÁ 989 BRNO, BUDOVA IBC, PŘÍKOP 4 WWW.NATUZZI.CZ


70 ESTATE  STRATEGIE  INVESTIČNÍ DESTINACE

Portugalská ekonomika roste,

tamní nemovitosti nabízejí vlnu úspěšných investic Realitní trh v Portugalsku dostal velkou ránu v době finanční krize. Portugalsko patřilo mezi nejhůře postižené státy na starém kontinentu a kvůli velké zadluženosti musel Lisabon dokonce žádat o záchranu ostatní státy Unie. Ekonomická recese se v oblasti nemovitostí projevila propadem nominálních cen mezi lety 2007 a 2013 o pětinu. Reality zlevňovaly několik let v řadě. Teď ovšem portugalský trh ve všech směrech ožívá. Připravil: Jan Němec, Foto: Czech Republic Sotheby´s Int. Realty

nemovitostech ze strany zahraničních investorů a na druhé straně i omezená nabídka domů a bytů na trhu. Jinak řečeno, investice do portugalských nemovitostí by v příštích několika letech měla solidně vynášet. A to i díky příjmům z nájmů – výnosy z pronajímání nemovitosti v nejlukrativnějších částech země by měly v příštích letech dosahovat mezi 5 až 6 procenty ročně.

Investice do portugalských nemovitostí by v příštích několika letech měla solidně vynášet. Za kolik se nemovitosti v Portugalsku prodávají? Například v hlavním městě Lisabonu, mimo centrum, podle portugalského statistického Na jaře roku 2014 tehdejší portugalský premiér

se projevilo i na nemovitostním trhu, kde od

úřadu dnes průměrná cena činí 2300 eur za metr

Pedro Passos Coelho oznámil, že země ze zá-

roku 2014 roste poptávka po realitách a s ní

čtvereční, v oblíbené pobřežní oblasti Algarve

chranného programu Evropské unie vystupuje

i ceny domů a bytů. V loňském roce se zdražo-

nemovitosti stojí kolem 1500 eur za metr a na

a žádnou další mezinárodní pomoc už nebude

vání pohybovalo až kolem 9 procent. Letos má

Madeiře 1300 eur. Jde však pouze o průměrné

potřebovat. A skutečně – od roku 2014 se Por-

být nicméně situace klidnější, například odhady

ceny a v atraktivních lokalitách je pochopitelně

tugalsko ekonomicky zotavuje. V loňském roce

realitní společnosti Confidencial Imobiliário

podstatně dráž: V centru Lisabonu nebo Porta

dokonce dosáhlo nejvyššího ekonomického

očekávají růst cen o 5 až 6 procent. Podobný

je běžná cena kolem 3000 eur za metr čtvereční

růstu za posledních téměř dvacet let, a to

trend by měl následovat i v dalších letech. Za

i vyšší. Co všechno zahraniční zájemce o koupi

2,7 procenta. Pozitivní jsou i prognózy do dal-

zdražováním přitom stojí především rostoucí

nemovitosti v Portugalsku musí splnit? „Základ-

ších let. Ekonomické zotavení Portugalska

poptávka po vlastním bydlení i rekreačních

ním krokem je především získání takzvaného


INVESTIČNÍ DESTINACE  STRATEGIE  ESTATE 71

Kauce jako pojistka

Progresivní daň z převodu nemovitosti

Poté následuje výběr vhodné nemovitosti. Když

S koupí je spojena daň z převodu nemovitosti.

je u konce, je potřeba sepsat u notáře rezervač-

Ta je v Portugalsku odstupňována podle

ní smlouvu. Tento dokument obsahuje podmín-

výše kupní ceny – u nejlevnějších nemovitostí

ky transakce, na nichž se shodly obě strany

do 85,5 tisíce eur je nulová a postupně se

– tedy identifikaci nemovitosti včetně

zvyšuje až na 6 procent u realit s cenou přesa-

pozemku, kupní cenu, způsob platby, údaje

hující přibližně půl milionu eur. Je potřeba počí-

o prodávajícím i kupujícím a podobně. V tomto

tat také s náklady na notáře a dalšími právními

momentě je nutné u notáře složit desetipro-

poplatky, které se v obou případech pohybují

centní kauci či zálohu z kupní ceny. V případě, že

mezi jedním až dvěma procenty. Pak nový

je tamní daňové úřady a číslo slouží k evidenci

z prodeje sejde kvůli prodávajícímu, ten musí

majitel platí ještě každoroční daň z nemovitosti,

právě k daňovým účelům. Nezbytné je pak také

kupci zálohu vrátit. V případě „krachu“ trans-

a to místnímu finančnímu úřadu. Výše daně se

zřídit si v Portugalsku bankovní účet, což je

akce kvůli kupujícímu pak částka propadá ve

stanovuje na základě obvyklého nájemného

možné u kterékoliv místní banky. “ vysvětluje

prospěch vlastníka nemovitosti. Podpis finální

získatelného pronajmutím dané nemovitosti

Ilona Mančíková, spolumajitelka licence české-

kupní smlouvy by měl následovat do čtyř týdnů

a většinou činí zhruba jedno procento

ho zastoupení Sotheby’s International Realty.

od podpisu smlouvy rezervační.

z obvyklého nájmu. ▪

Díky příznivému prostředí Portugalsko přitahuje mnoho zahraničních investorů. Mezi největší patří Britové, občané skandinávských zemí a Francouzi. Díky programu golden visa pro neevropské rezidenty navíc země v posledních letech přitahuje také stále více Číňanů, Turků nebo kupců z Brazílie. fiskálního čísla, jakési obdoby českého daňového identifikačního čísla, tedy DIČ. Vydávají

Es

ta

te

TI

P

Jednou z aktuálních atraktivních kupních příležitostí v Portugalsku je moderní designová vila v oblíbené lokalitě Algarve, kousek od nejlepších golfových hřišť. Rezidence má rozlohu 465 m2, disponuje šesti ložnicemi, stejným počtem koupelen a v nabídce Sotheby’s International Realty je za 3 500 000 eur.


72 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

REZIDENCE

PRAHA 5

SACRE COEUR

2

Splněná přání o designovém bydlení V metropoli jsou stále vzácnější místa k životu spojující blízkost tepu hlavního města s možností se před jeho ruchem ukrýt. Jednou z takových lokalit je návrší vedle parku Sacre Coeur, jehož poloha dovoluje místním obyvatelům mít na centrum města krásné výhledy a zároveň být i jeho součástí.

Připravila: Tereza Tomšů, Foto: Satpo


DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE  STRATEGIE  ESTATE 73

Toužíte po rodinném domu nebo vile, ale v centru Prahy jen těžko hledáte vhodný pozemek? V jižním svahu pod pražským Petřínem, hned vedle Kinského zahrady a pár minut pěšky od Malé Strany či rušného Andělu, najdete v klidné rezidenční čtvrti prémiové bydlení v Rezidenci Sacre Coeur2. Tento moderní a mezinárodně oceněný rezidenční projekt představuje poklad mezi byty, který vás okouzlí a splní veškerá přání a požadavky spokojeného bydlení. Nadčasová a vzdušná architektura, funkčnost v každém ohledu, bezpečnost a ochrana soukromí, pěkné výhledy na centrum Prahy nebo Bertramku… Zkrátka stačí si vybrat jeden z dvoupodlažních loftů s dispozicí rodinného domu a máte všechny výhody velkoměsta na dosah. Zhmotnění představ o volnosti Lofty i apartmány jsou vždy členěné do dvou zón, obývací a privátní. Každý z bytů v Rezidenci Sacre Coeur2 má prostorné zádveří s místem pro šatnu nebo vestavěnou šatní skříň, nechybí ani technická místnost pro pračku a úložný regálový


74 ESTATE  STRATEGIE  DEVELOPERSKÝ PROJEKT MĚSÍCE

systém. Ve standardním provedení jsou dvě

Coeur2 také na správné adrese. Moderní obchod-

koupelny, jedna je vždy součástí hlavní ložnice.

ní prostory pro podnikání v perfektní lokalitě

Tím však představy o dokonalém bydlení zdaleka

nabízí rezidenční zázemí, služby a vysoký stan-

nekončí. Prostor loftů doslova zhmotňuje před-

dard, který ocení nejen zaměstnanci, ale také

stavu o volnosti, protože rozlehlý obývací pokoj

obchodní partneři. Prostory nabízí pestré využití,

upoutá svou stropní výškou přes 5 metrů a nád-

kromě kanceláří jsou vhodné i pro restaurační

herným výhledem. Příjemné chvíle teplých let-

zařízení, vinotéku či obchod. Prémiová Rezidence

ních večerů je možné trávit na zahrádkách, které

Sacre Coeur2 potvrdila svou výjimečnost také

patří ke každému mezonetu. Samozřejmostí jsou

získanými oceněními. Na celosvětovém veletrhu

služby recepce v režimu 24/7, bezpečnostní

se v prestižní mezinárodní soutěži MIPIM 2017

a kamerový systém, dostatečný počet garážo-

stala jedním ze čtyř finalistů v kategorii Best

vých stání i sklepů.

Residential Project ve francouzském Cannes a obdržela také Cenu odborné poroty v české

Ocenění jako potvrzení výjimečnosti

soutěži Realitní projekt roku 2017. ▪

A hledáte-li komerční prostory v centru Prahy k prodeji nebo pronájmu, jste v Rezidenci Sacre

Více na www.satpo.cz


Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO PRONAJMEME • • • • • •

váš dům vaši továrnu váš byt vaše kanceláře váš obchod váš pozemek zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 800 50 30 90

www.jacobb.cz


76 ESTATE  STRATEGIE  REGIONY

FENOMÉN PANELÁKŮ NĚKDEJŠÍ NEJLEVNĚJŠÍ BYDLENÍ SKOKOVĚ ZDRAŽUJE, V REGIONECH UŽ PŘEDHÁNÍ OSTATNÍ SEGMENTY Rostoucí ceny nemovitostí, obzvláště pražských, už nikoho nepřekvapí. Co ovšem překvapit může, je skutečnost, že lehce opomíjený a spíše méně atraktivní segment starších panelových bytů velmi rychle dotahuje ceny dalších typů nemovitostí. Díky tomu se sídlištní byty stávají skokanem v investičních výnosech. V Praze i v regionech zdražují panelové byty nejrychleji, místy už jsou dražší než cihlová zástavba. Připravila: Markéta Kuncová

Ačkoliv jsou byty v panelových domech stále

nebo přítomnost významného zaměstnavatele.

finančně přijatelnější možnosti pořízení bydlení

vnímány jako nejdostupnější forma bydlení,

Například ceny bydlení ve Středočeském kraji

s co nejlepší dostupností do Prahy. Jelikož se

zdražily v loňském roce v průměru o 15 %. Po-

přímo ovlivňuje skokový nárůst cen bytů

Nymburk nachází na jedné z hlavních železnič-

kud statistiku vztáhneme na období posledních

v Praze. Například v Nymburku, kde se v letech

ních tratí ve Středočeském kraji a je položen

pěti let, stoupla během nich jejich cena přibližně

2015 a 2016 pohybovaly průměrné ceny bytů

blízko dálnice D11, splňuje podmínku dostupnos-

o čtvrtinu. Tendence růstu cen je přitom stále

v panelových domech okolo 23 tisíc korun za

ti dokonale,“ říká k realitnímu jevu Jiří Jelínek,

dynamičtější, v posledních měsících byty

metr čtvereční, přinesl rok 2017 radikální změnu

vedoucí pobočky M&M reality v Nymburce.

v panelových domech zdražovaly rychleji než

a průměrná cena za metr čtvereční se vyšplhala

Důvod, proč trend zdražování ve městě

ty ve staré zástavbě a nových developerských

na 32 tisíc korun za metr. Průměrná cena bytu

táhly převážně panelové byty, je sociální

projektech.

2+kk se tak ve městě nyní pohybuje okolo

– v lokalitách, kde se nacházejí kvalitní cihlové

1,7 milionu korun. „V některých lokalitách se me-

byty, si je majitelé již historicky ponechávají

Nymburk: Růst cen až o 40 procent

ziroční nárůst cen panelových bytů pohyboval

a dědí z generace na generaci.

Ceny bytů v panelových domech ale výrazně

i kolem 40 procent. Důvodů pro takový vývoj je

rostou v Praze i v regionech, přičemž lokální

hned několik, kromě toho, že se daří ekonomice,

Mladá Boleslav: Volné byty spolykají

faktory, proč se tak děje, jsou různé. Může

je to zejména extrémní nárůst tržních cen bytů

zaměstnanci Škodovky

to být například dojezdová vzdálenost do

v Praze, který zapříčinil horší dostupnost byd-

Předpoklad, že je panelový byt levnější než ten

velkého města, stav staré cihlové zástavby

lení méně movité klientele, která pak vyhledává

srovnatelně veliký v původní cihlové zástavbě,


REGIONY  STRATEGIE  ESTATE 77

neplatí v Mladé Boleslavi, kde jsou ceny obou segmentů již srovnatelné. Průměrný byt 3+1

V Praze nejvíc zdražují dosud nejlevnější byty

v panelovém domě se v roce 2015 prodával za 20 až 25 tisíc korun za metr čtvereční. Dnes už je to 30 až 40 tisíc korun, což je právě cena srovnatelná s cihlovými domy. Tento trend je v Mladé Boleslavi způsoben především ex-

V Praze vzrostly ceny bytů v panelových domech v některých lokalitách až o desítky procent za posledních pět let. „Zaznamenal jsem extrémní případy, kdy klient koupil před pěti lety byt 3+kk na sídlišti Stodůlky za zhruba 2 300 000 korun a nedávno jej prodal za 4 300 000 korun,“ říká oblastní ředitel pro Prahu společnosti M&M reality Jan Martina, podle nějž lze největší nárůst cen panelových bytů v Praze pozorovat na velkých sídlištích. „Nedostatek nových bytů, spolu s vyhlídkou na hůře dostupné hypoteční úvěry a v neposlední řadě také ekonomickou prosperitou a nízkou nezaměstnaností, způsobil v Praze doslova nákupní horečku. Nejlevnější nemovitosti se na této vlně svezly a jejich ceny strmě stouply,“ konstatuje Martina.

trémně vysokou poptávkou po bydlení, kterou ovlivňují pracovníci tamní továrny Škoda Auto. Jablonec nad Nisou: Panel dražší než cihla Podobný trend jako v Mladé Boleslavi funguje i v Jablonci nad Nisou, kde už panelové byty svými cenami předehnaly cihlovou zástavbu. V posledním půl roce je průměrná cena panelového bytu o velikosti zhruba 75 metrů čtverečních asi 1,5 až 2,2 milionu korun a u cihlových bytů

nákladnou rekonstrukci a vinou nevyhovujících

faktory, situaci komplikuje družstevní forma

stejné výměry se pohybuje mezi 1,2 a 1,8 milionu

energetických norem mají značně neekonomic-

vlastnictví domu. Pořízení bytu v panelovém

korun. Nízké pořizovací náklady na koupi cihlo-

ký provoz, což je znevýhodňuje. Koupě bytu

domě je tak jednodušší a rychlejší formou

vých bytů určuje i jejich stav, který vyžaduje

v novější cihlové zástavbě, která netrpí těmito

získání bydlení, a to i za vyšší cenu. ▪

TEMPO RŮSTU PRŮMĚRNÝCH CEN BYTŮ V PANELOVÝCH DOMECH MEZI ROKY 2013 A 2017 Zdroj: RE/MAX

+80,1% +70,9 % +70,1 % +63,8% +58 % +43,2%

+44,8% +43,4%

KLADNO

PARDUBICE

JIHLAVA

+35,8%

ÚSTÍ NAD LABEM

BRNO

ČESKÉ BUDĚJOVICE

LIBEREC

ZLÍN

OLOMOUC

OSTRAVA

PLZEŇ

+38,4%

+38 %

PRAHA

+46,2%

HRADEC KRÁLOVÉ

+54,2 %


78 ESTATE  STRATEGIE  PRÁVO

Připravili: JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D., vedoucí advokát a Mgr. Josef Hlavička, partner, HAVEL & PARTNERS

JAK POSTUPOVAT

V BOJI S VYDĚRAČSKÝMI EKOAKTIVISTICKÝMI SPOLKY?

Podle studie Světové banky Doing Business 2018 trvá vyřízení stavebního povolení v České republice 247 dní, téměř nejdéle ze všech zemí Evropské unie. V žebříčku zaujímáme 127. místo, což nás řadí do kategorie zemí, jako jsou například Papua Nová Guinea (117. místo) nebo Kosovo (122.), zatímco sousední země, Německo (24.), Polsko (41.), Rakousko (42.) a Slovensko (91.), jsou na tom lépe. Jedním z hlavních důvodů jsou mimo jiné příliš

sledku nadbytku volného času tímto svérázným

opakovaně vznášené námitky takzvané systé-

velká a velmi snadno zneužitelná práva daná

způsobem hledá únik právě v komunikaci se

mové podjatosti a požadavek na přezkum všech

ekologickým spolkům. Objektivní diskuse s eko-

soudy.“ I tak ale judikatura přiznává ekospolkům

závazných stanovisek. Stěžovatelé obvykle

logy není právní regulací podporována, namísto

široká práva, a to jak na přístup k soudu, tak na

zastaví další podávání poté, co je jim přiznán

toho se vytváří velký prostor pro ty, kteří mají

rozsáhlé možnosti napadat soudní procesy.

příspěvek na činnost spolku, případně je jim uhrazeno vypracování studie dopadu na životní

zájem skrze stavební řízení vydírat investory. Případné blokování výstavby je tak jednoduché

Známé případy

prostředí, která navrhuje domnělá kompenzační

a levné. Problém s excesivními právy je legis-

V novinách se tak dočítáme o konkrétní činnosti

opatření k eliminaci – často neexistujících –

lativně řešen jen částečně novelou stavebního

vyděračských ekospolků. Dozvíme se například

negativních vlivů stavby.

zákona účinnou od počátku roku 2018. Změna

o spolcích Orlovák nebo Změna pro život, které

je však napadena ústavní stížností a Ústavní

reprezentovali nedávno zatčení pánové Radim

Aktivisty si nahrajte

soud v této věci stále nerozhodl. I podle soudní

Lapšanský a Bohdan Svorník. Do povědomí

Ekoterorista by se dal definovat podáváním

judikatury by šikanózním stěžovatelům neměla

veřejnosti se dostal také případ ekologa Lu-

podezřelých, nesmyslných a zjevně šikanózních

být přiznávána procesní práva ve správním

bomíra Studničky, který byl za ekoteroristické

námitek, ale lze ho identifikovat i tak, že v loka-

řízení. Situaci trefně vystihuje citát Nejvyššího

vydírání odsouzen. Taktiku v těchto případech

litě není dlouhodobě zaveden, respektive s ní

správního soudu, který ironicky konstatoval,

tvoří podávání opakovaných námitek, odvolání,

není spojen. V momentě, kdy se stavebník dozví

že dané podání je nepřípustné jako zjevně

žalob tak, aby došlo k co největšímu prodlou-

o angažmá podezřelého ekospolku, je vhod-

šikanózní a stěžovatel „pravděpodobně v dů-

žení daného procesu. Velmi účinné jsou hlavně

né jakoukoli komunikaci s jeho představiteli


PRÁVO  STRATEGIE  ESTATE 79

zaznamenávat. Občanský zákoník i judikatura

stavbě dojde k dotčení jeho skutečných

Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

práv, byť alespoň potenciálně. Hájit zájmy,

umožňují využívat zvukových a obrazových zá-

které nemají nic společného s ochranou

znamů potenciálního účelového či protiprávního

přírody, je pro ekospolek vyloučeno. Nelze si

jednání ekospolků. Takové nahrávání je přípust-

například stěžovat na dotčení pohody bydlení

né i bez souhlasu druhé strany, ale musí se týkat

nebo nedostatek škol v souvislosti s výstav-

daného záměru, respektive daných výhrad.

bou bytového komplexu, protože na ta-

Bez souhlasu nelze zaznamenávat pouze čistě

kové námitky mají nárok výhradně

soukromá jednání, například oslovení sousedů

sousedé dotčení stavbou.

stavby bez předchozí domluvy a rozhovory

V některých případech je navíc

s nimi. Judikatura připouští využití takových

otázka ochrany přírody prak-

záznamů v trestním řízení, a jak vyplývá z výše

ticky irelevantní, například

uvedených případů, orgány činné v trestním

u výstavby v zastavěných

řízení jsou připraveny konat. Nejjednodušší

částech měst. Ekospolek

metodou, jak konkrétního vyděrače odstavit, je

tedy nemůže být brán za

skutečně shromáždit důkazy vydírání v podobě

univerzálního dohlížitele nad

záznamů a následně podat trestní oznámení pro

zákonností postupu a rozhod-

trestný čin vydírání.

nutí správních orgánů.

Hranice využití

Rychlý a správný postup

Je také možné, že by z jednání daných osob

Ve správním řádu je zakotveno, že stavební

vyplynulo, že námitky podávají z ryze účelových

úřady mají postupovat bez zbytečných průtahů

a obstrukčních důvodů, ale nejde o vydírání

a v zákonem stanovených lhůtách. Může však

Náprava chyb v odvolání

v trestním slova smyslu. V takovém případě

nastat situace, kdy je stavební úřad ve vztahu

Je-li z odvolání ekospolku evidentní, že u pr-

lze záznam použít jako důkaz ve stavebním

k podaným námitkám bezradný. Z praxe vyplý-

vostupňového stavebního úřadu opravdu došlo

řízení, případně v navazujícím soudním sporu

vá, že zejména u účelových námitek systémové

k chybě, náprava je často možná. Judikatura

před správním soudem. Judikatura tyto důkazy

podjatosti stavební úřady inklinují k vyzývání

připouští, aby některé druhy nedostatků vze-

připouští; mohou navíc sloužit jako doklad, že

stěžovatele k doplnění, respektive vysvětlení,

šlých z prvostupňového řízení byly napraveny

námitky či žaloba nemají být vůbec přípustné.

a to i přes relativní jednoznačnost dané námit-

odvolacím orgánem. Na místě je tedy detailně

Nahrávku ale nelze zveřejnit na internetu

ky, a následují tedy další průtahy. Co nejrychlejší

posoudit odvolání a následně skrze vyjádření

s cílem veřejně očernit daný spolek – takové

rozhodnutí je proto určitě na místě, ovšem za

stavebníka požádat odvolací orgán, aby chybu

jednání by bylo naopak jednání protiprávní

předpokladu dodržení správného postupu. Na

napravil. Pokud by bylo rozhodnutí pro takový

a stavebníkovi by za něj hrozila sankce.

rozhodování úřadů jsou přitom ze strany soudní

nedostatek zrušeno až soudem, šlo by o poma-

judikatury kladeny velmi přísné požadavky.

lejší postup. Jestliže náprava chyby není možná,

Definice nepřípustných námitek

Všechny závěry je nutné náležitě zdůvodnit,

může být často rychlejší docílit vrácení věci

Judikatura sice umožňuje rozsáhle podávat ná-

protože i chybně vypořádaná námitka

zpět prvostupňovému stavebnímu úřadu, který

mitky ke stavebním úřadům a žaloby k soudům,

podjatosti či nedbale odůvodněné závazné

by vše provedl znovu a již řádně. Podkladová do-

avšak současně okruh možných námitek ome-

stanovisko mohou být důvodem pro zrušení

kumentace by ale ideálně měla být připravena

zuje. Stěžovatel je povinen prokázat, že kvůli

územního rozhodnutí.

tak, aby hrozbu nedostatků minimalizovala. ▪


ESTATE STATEMENT Lifestyle průvodce světem požitků

>


82 ESTATE  STATEMENT  NOVINKY

LE SALMANAZAR První a jediný svého druhu

Věhlasný výrobce cognacu Louis XIII. představil pompézní sběratelský unikát, a sice devítilitrový dekantér z křišťálu Baccarat oceněný francouzským řádem za umění Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Jeho podoba i zpracování jsou obecně považovány za jeden z vrcholů umění sklářské práce, na výrobě pracovalo celkem 20 mistrů sklářů. Le Salmanazar sjednocuje dovednosti těch nejlepších řemeslníků, kteří byli oceněni nejvyšším francouzským řádem. Samotný dekantér v sobě skrývá devět litrů koňaku Louis XIII. a je k dostání za cenu přibližně 8 900 000 korun v butiku Louis XIII. v Pekingu.

LACOSTE bez krokodýla

Boucheron slaví 50. narozeniny hada z ráje

Symbolem klasické sportovní značky Lacoste je krokodýl a límeček. Krokodýl má možná nad límečkem dokonce trochu převahu a o to odvážnější je krok, kterým brand vyměnil krokodýla za hrocha, želvu, delfína, nosorožce nebo tygra a další zvířata. Celá záležitost má samozřejmě smysl, Lacoste se pro tento speciální

Padesáté narozeniny si

projekt spojil s Mezinárodní unií pro ochranu přírody

žádají významnou oslavu.

IUCN a trička s ohroženými druhy jsou speciální edicí,

Boucheron toto své jubi-

jejíž výtěžek poputuje

leum týkající se kolekce

na podporu

Serpent Bohème uctil

boje za roz-

novými modely šperků

šíření popu-

s novými druhy drahých

lace těchto

kamenů, konkrétně rhodo-

zvířat. Kro-

litem a malachitem.

kodýl tak zůstává, ale mít ve skříni Lacoste s nosorožcem je do budoucna sběratelskou záležitostí.


84 ESTATE  STATEMENT  DIÁŘ

PRAGUE DESIGN WEEK Během předposledního květnového týdne, tedy od 21. do 27. 5., proběhne v Kampusu Hybernská pátý ročník mezinárodní přehlídky designu Prague Design Week. Kurátoři vybrali několik desítek českých i mezinárodních vystavovatelů z řad designérů, škol, výrobců a studií, kteří představí své produkty v instalacích realizovaných v jednotlivých pokojích. Na dvou patrech bývalého bytového domu tak návštěvníci budou moci zhlédnout, ale i zakoupit nejnovější designové kolekce a prototypy. Inspiraci mohou načerpat při přednáškách designérů v sále nebo při promítání krátkých filmů v Design Kině.

reSITE 2018 Pražské Forum Karlín bude ve čtvrtek 14. a v pátek 15. června hostit unikátní mezinárodní konferenci reSITE, která se zaměřuje na téma udržitelného rozvoje měst s podtitulem Accomodate. Na sedmém ročníku, věnovaném problematice budoucnosti bydlení, se očekává tisícovka názorových lídrů, starostů, zástupců měst, architektů, investorů, designérů, ekonomů i umělců. Mezi padesátkou mluvčích, na jejichž výběru se podílí hostující kurátor Greg Lindsay, vystoupí mexický dandy architektury Michel Rojkind, chicagská architektka Jeanne Gang nebo profesor LSE Richard Burdett. Estate patří mezi partnery akce a zvýhodněné vstupenky

SKLENĚNÁ EXPRESE Až do 28. května je k vidění v pražské galerii Kuzebauch série exemplářů foukaného ručně malovaného skla Martina Janeckého. Rodilý Liberečan s řadou zahraničních zkušeností mistrně ovládl technologii tvarování skla zevnitř žhavé baňky, takzvanou inside bubble sculpting, jejímž prostřednictvím dává vzniknout neotřelým emotivním výjevům. Janecký představuje výjimečnou personu na poli českého abstraktního sklářství jednak svou precizností, ale i odvahou otevřít rejstřík možných emocí skrze realistické motivy tváří, torz či rukou.

můžete zakoupit skrze portál www.estate.cz.

Tenor Andrea B ocelliho v Praze V SOBOTU 12. KVĚTNA VYSTOUPÍ V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ MAESTRO ITALSKÉ OPERY ANDREA BOCELLI. DVĚ DEKÁDY OSLNIVÉ KARIÉRY NEVIDOMÉHO TENORISTY BUDOU ZAKOMPONOVÁNY DO JEDINEČNÉHO PROGRAMU PODPOŘENÉHO ČESKÝM NÁRODNÍM SYMFONICKÝM ORCHESTREM A SBOREM. V RÁMCI VYSTOUPENÍ ZAZNÍ MELODIE Z PŘIPRAVOVANÉHO ALBA I NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SKLADBY Z ALBA ROMANZA. BOCELLIHO DOPROVODÍ ŘADA VÁŽENÝCH HOSTŮ, JEJICHŽ JMÉNA BUDOU PROZRAZENA POZDĚJI. PRODEJ LÍSTKŮ ODSTARTUJE 9. KVĚTNA.

Připravila: Adéla Rusňáková


ADVERTORIAL  ESTATE 85

TRENDY, STYLOVÉ A JEDNODUŠE OVLADATELNÉ Takové by mělo být bazénové zastřešení Chcete mít v nové sezoně na zahradě poslední trendy? Pořiďte si dálkově ovladatelné zastřešení. Trend z ostatních evropských zemí u nás jako první nabízí Alukov, český výrobce bazénových a terasových zastřešení Corso. Ultranízké zastřešení Terra Prime vypadá úžasně díky své minimální výšce,

Zastřešení se při manipulaci díky automatické elektromagnetické aretaci

která poskytuje nerušený pohled do zahrady, a také

samo celé odemkne a zamkne. Na všechno stačí jen jedno tlačítko na ovladači.

díky délce kolejnic, které jsou nově jen pod první částí zastřešení. Slouží k udržení správného směru při jeho posouvání. Dálkové ovládání společně s motorem

Ručně a na míru Zastřešení Terra Prime je osazeno průhledným kompaktním polykarbonátem, který zajistí, že budete mít bazén vždy pod kontrolou. Zastřeše-

na solární energii poskytuje pohodlí

ní unese i dospělého člověka a nemusíte se tedy obávat propadnutí do

při manipulaci. Zastřešení jezdí na

bazénu. Odolnost vůči sněhu i větru je garantována. Barvu si vyberete

důmyslně skrytých kolečkách, která

dle svého vkusu. Každé zastřešení je vyráběno ručně na míru bazénu.

jsou šetrná k dlažbě kolem bazénu.

„Zastřešení Terra Prime obdrželo ocenění odborné poroty na veletrhu

Přístup k bazénu je proto komfortní a bez omezení ze 3 stran. Krátké kolejnice šetří čas také při montáži, a navíc je sníženo riziko poškození dlažby vrtáním.

For Habitat 2018, naši zákazníci tak budou mít nad svým bazénem doslova šampiona s medailí," říká Zdeněk Kohák, marketingový ředitel společnosti Alukov. Nyní již stačí si do Alukovu zavolat a Terra Prime je vaše. Více o zastřešeních na www.alukov.cz.


86 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

LAMBORGHINI URUS Zakladatel nové kategorie

Lamborghini Urus není prvním zástupcem automobilky s býkem ve znaku, s nímž lze vyrazit mimo zpevněné vozovky, ale zato je prvním supersportovním SUV na světě. Zakladatele nové kategorie k tomu předurčují typicky maskulinní ostře řezané linie karoserie a především nadprůměrné dynamické schopnosti. Připravil: Ondřej Pavlůsek, Foto: Lamborghini


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 87

Při vyslovení jména Lamborghini si většina milovníků rychlých kol vybaví

přibližuje ostře řezanými rysy svých předních partií i řešením boků a rovněž

nízké a pekelně rychlé supersporty, které působí dojmem vesmírné lodi

provedením zadních částí. Za zmínku bezpochyby stojí i řešení hlavních

letící těsně nad zemí. Vedle nich figurují v historii italské automobilky s bý-

světlometů a koncových svítilen s výrazným motivem ležícího písmene Y.

kem ve znaku i drsné terénní vozy, z nichž ten první se pod jménem Cheetah

Samotná automobilka Lamborghini pak neopomíná vyzdvihnout, že Urus je

představil již v roce 1977 na autosalonu v Ženevě. Nejslavnějším Lamborghi-

nejnižším SUV současnosti.

ni do terénu se ovšem stal model LM002 z osmdesátých let, který dodnes ohromuje svými rozměry, tvary i výkony, za něž vděčí vidlicovému dvanácti-

Ohromující i praktické

válci. Ideovým nástupcem tohoto monstra se má nyní stát zcela nový model

Interiér Lamborghini Urus svým designem navazuje na linie exteriéru

Urus, který však nejde přímo v jeho stopách.

a nabízí propojení nejmodernějších technologií s tradičním uměním italských řemeslníků. Palubní deska s letectvím inspirovaným přístrojovým

Přímočaré řešení

štítem, tvořeným displejem, který doplňují další dvě dotykové obrazovky

Lamborghini Urus na zmiňovaný model LM002 navazuje prakticky jen

umožňující ovládání nastavení vozu i zábavních systémů, je zcela jednoznač-

schopností opustit bezpečí hladkého asfaltu a dvěma páry dveří

ně prvkem odhalujícím budoucnost. Záplava kvalitní přírodní kůže

umožňujícími přístup do interiéru pro čtyři až pět cestujících. Liniemi své

v kombinaci s Alcantarou a prvky obložení interiéru z uhlíkových vláken

5112 milimetrů dlouhé, 2181 milimetrů široké a 1638 milimetrů vysoké karo-

a leštěného hliníku naopak navozuje uklidňující pocit tradičně pojatého

serie dává tento vůz zcela jednoznačně najevo, že pochází ze stejné stáje

luxusu. Lamborghini Urus nehodlá být ve svém interiéru pouze ohromující

jako supersportovní modely Aventador a Huracán. Této dvojici se novinka

a luxusní, ale rovněž chce být i praktické, což mají dokazovat hodnoty


88 ESTATE  STATEMENT  AUTOMOTO

základního objemu zavazadlového prostoru. Ty dosahují pro pětimístné

jízdních režimů s italskými jmény, kdy například Strada je nastavení pro

uspořádání 616 litrů a pro čtyřmístnou verzi pak 574 litrů.

asfalt, zatímco Neve pro sníh a Sabbia pro písek. V režimu Ego si pak může řidič upravit nastavení podvozku i pohonné jednotky podle svých představ.

Nejrychlejší za všech okolností

Samozřejmostí je pro Lamborghini Urus armáda asistenčních systémů zvy-

Pro značku Lamborghini jsou od jejího zrodu v šedesátých letech minulého

šujících aktivní bezpečnost a v nabídce výbavy na přání nechybí exkluzivní

století tradiční atmosférické vidlicové dvanáctiválce, jimž v sedmdesátých

audio systém Bang & Olufsen s jednadvaceti reproduktory a výkonem

a osmdesátých letech sekundovaly atmosférické vidlicové osmiválce

1700 Wattů. ▪

a v posledních patnácti letech pak atmosférické vidlicové desetiválce. S novinkou v podobě modelu Urus ovšem dorazil zásadní zlom, protože pod jeho kapotou se ukrývá dvojicí turbodmychadel přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3,99 litru. Tato pohonná jednotka se může pochlubit nejvyšším výkonem 478 kW (650 k) i maximem točivého momentu 850 N.m. a tyto hodnoty míří prostřednictvím osmistupňové automatické převodovky na všechna čtyři kola. Standardně je točivý moment distribuován mezi nápravy v poměru 40:60 ve prospěch té zadní, ale v případě potřeby může zamířit až 70 % točivého momentu k předním kolům, či naopak až 87 % k těm zadním. Ovladatelnost při nízkých a stabilitu naopak při vysokých rychlostech zlepšuje řízení zadních kol. Široký výběr Lamborghini Urus vedle designu karoserie, řešení a stylu interiéru či výkonů a schopností pohonného ústrojí přitahuje pozornost řadou zajímavostí ve své rozsáhlé výbavě. Za zmínku bezpochyby stojí možnost výběru z šesti

Lamborghini Urus Zrychlení

0–100 km/h: 3,6 s

Max. rychlost

305 km/h

Výkon

478 kW

Objem

3,99 l

Spotřeba

12,7 l/100 km

Hmotnost

2200 kg

Rozvor

3003 mm

Cena v základní výbavě

5 270 000 Kč


AUTOMOTO  STATEMENT  ESTATE 89


BASELWORLD 2018

90 ESTATE  STATEMENT  STYL

Lesk ženevských novinek ještě ani nestihl poblednout a už jim konkurují ty basilejské. Veletrh Baselworld opět nastínil směřování horologických trendů, které se v mnoha případech orientují na vyzdvižení tradice prostřednictvím kreativních detailů. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: archiv značek

TUDOR Během několika posledních let se z modelu Black Bay, původně předurčenému profesionálním potápěčům a badatelům, staly hodinky vyhledávané celebritami a slavnými sportovci. Tváří značky se tak po boku novozélandských ragbistů All Black stal David Beckham nebo zpěvačka Lady Gaga, čímž mladší bratr značky Rolex zacílil na daleko širší publikum. Novinkou letošního roku je varianta, která nabízí populární champagne číselník, který může tematicky dotvářet ocelový tah se zlatými články, nebo kožený řemen s vintage vzhledem. Právě retro pojetí umocňuje i využití takzvané snowflake hodinové ručky, která je zvýrazněna luminiscencí, ostatně stejně jako další detaily číselníku prozrazující příslušnost hodinek do kategorie potápěčských. Strojek novinky je in-house manufakturní práce, vznikl v hodinářských ateliérech značky a vysloužil si certifikaci chronometru. 96 660 Kč / Hodinářství Bechyně


STYL  STATEMENT  ESTATE 91

GRAND SEIKO Historii většiny slavných značek provázejí významné milníky, které stojí za připomínku. U prestižní japonské manufaktury to byl rok 1960, kdy vznikl první model Astron, a pak rok 1998, ve kterém byl uveden dnes sběrateli vzývaný kalibr 9S. Tento ultra přesný strojek tak letos slaví dvacáté výročí, které je připomínáno hned trojicí různých hodinek Hi-Beat 36000. V platině bude vyrobeno 20 exemplářů, v růžovém zlatě 150 a v oceli hned 1500, přičemž v každém případě bude nitro novinky osazeno vysokofrekvenčním mechanickým strojkem seřízeným dle nevyšších možných standardů, a to s co nejnižší denní odchylkou. Dalším prvkem, který jednotlivé edice propojuje, je unikátní dekor číselníku s historickými prvky, které kdysi zdobily hodinky ve výrobních prostorách Daini Seikosha, kde vznikl první vysokofrekvenční strojek už před

ROLEX Je to vůbec poprvé, co značka s korunkou

padesáti lety. 679 000 Kč / Koscom

ve znaku integrovala do své kolekce

MEISTERSINGER

Oyster Perpetual GMT-Master II prvky

Německý výrobce odhalil nové

růžového Everose zlata. Jeho hřejivé

pojetí svých jednoručkových

odstíny nově potěší cestovatele, kteří od

hodinek Circularis a vsadil přitom

roku 1955 sází na komfort, přičemž nově

na černé PVD, kterým ošetřil

si budou moci vybrat ze dvou variant –

nejenom ocelové pouzdro

prestižnější vznikla z této patentované

s předimenzovanou korunkou, ale

slitiny celá, dostupnější sází na moderní

také sponu koženého řemínku

bicolor ztvárnění, kde ji ve struktuře

s kartáčovaným povrchem

doplňuje velmi odolná ocel nazývaná nově

a postranním prošitím. V barvě

Oystersteel. Hlavním technickým lákadlem

malířské černi jsou vyvedeny

je využití třetí generace chronometricky

i můstky manufakturně

certifikovaného mechanického strojku,

vyráběného strojku, který

který nabízí centrální GMT ručku pracující

disponuje pětidenní rezervou

ve čtyřiadvacetihodinovém módu. Díky

nátahu, jejíž aktuální stav je

ní lze snadno sledovat aktuální domácí

indikován na temném číselníku

čas, zatímco lokální si můžete jednoduše

naproti ukazateli data.

nastavit hodinovým posunem „mercedes“

Kompozici číselníku ohraničuje

ručky. Hnědo-černá luneta se stupnicí,

dvanáctihodinová stupnice

která lemuje pouzdro s průměrem

s pětiminutovým dělením v odstínu

40 milimetrů, pak vznikla z odolné

old radium prozrazujícím, že retro

keramiky Cerachrom.

vlna pronikla do mnoha odvětví.

338 0000 Kč / Hodinářství Bechyně

142 740 Kč / ChronoShop


92 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

TOP 10

Nejprestižnější ocenění, jakého se může šéfkuchaři v současnosti dostat. Exkluzivní pokrmy, excelentní servis, výjimečné prostředí. Na vyhlášení nových michelinských hvězd každoročně se zatajeným dechem čeká téměř celý gastronomický svět. Přinášíme inspirativní výběr restaurací s první hvězdou, které by v tomto roce neměly ujít vaší pozornosti. Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv restaurací


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 93

NEW STARS


94 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

1

YING JEE CLUB HONGKONG, ČÍNA

Místo jako stvořené pro významné business meetingy. A nejen proto, že název v čínštině znamená prosperitu, úspěch a obchod. V centru hongkongské obchodní čtvrti Connaught Road v Nexxus Building poznáte exkluzivní kantonskou kuchyni executive chefa Siu Hin Chi, jehož oslňující sbírka 16 michelinských hvězd za pouhých 10 let z něj dělá legendu. Dvoupodlažní stylový interiér architekta Steva Leunga a designérky Janet Choy zaujme jemnou dřevěnou parketovou podlahou, stoly s deskami z bílého mramoru, akcenty smaragdové a zlaté nebo nefritovými jídelními hůlkami. Menu se věnuje tradičním kantonským pokrmům v moderním pojetí, nechybí tak řada stir-fried pokrmů od holubího masa po vepřové. Jedním z highlightů však je křupavá královská kreveta pod závojem vaječného bílku připraveného na páře ochuceného krabími jikrami.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 95

2

ELYSTAN STREET LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE

Elystan se zaměřuje zejména na zeleninu a saláty, z denní nabídky čtyř pokrmů je pouze jeden masový, ostatní zahrnují dvě ryby a zeleninu. Podnik v západním Londýně prosazuje ohleduplný přístup k životnímu prostředí: Neobjednáte si tedy balenou vodu a podává méně mléčných výrobků a lepku. Přesto, nebo právě proto jej michelinští komisaři vybavili jednou hvězdou. Za konceptem pro rezidenty Chelsea stojí totiž padesátiletý Philip Howard, který od svých 30 let v roce 1998 držel dvě michelinské hvězdy po dlouhých 25 let. Podnik otevřel na Mayfair Square s restauratérkou Rebeccou Mascarenhas jako svěží odpověď na poptávku po uvolněné fine diningové restauraci, kde není nutný dress code. Decentní nenucený interiér od Nelson Design, desky jídelních stolů z betonu, minimalistický bílý porcelánový inventář designového studia Piet Boon & Serax korespondují s lehkým tónem sezonní moderní britské kuchyně se středomořskými vlivy pod vedením head chefa Tobyho Burrowese.

3

IMA RENNES, FRANCIE

Pokud byste v Rennes, které si drží pověst hlavního města Bretaně, procházeli kolem typického průčelí francouzské brasserie na rohu, mohli byste ji minout. Ima však upoutá nejen první michelinskou hvězdou, jíž získala mimochodem pouhého půl roku po svém otevření v létě 2017. Natřít exteriér čistou tmavě hnědou? Přestože se nacházíme v konzervativní severozápadní Francii, Ima se nebojí být jiná – a to platí nejen v designu, název restaurace v japonštině představuje výraz pro „současný okamžik“, proto tady nikdy nenajdete menu. Šéfkuchař Julien Lemarié podává pokrmy z ingrediencí, jaké mu zrovna ten den dodají, a nechává se inspirovat japonskou gastronomií a její chuťovou všestranností.


96 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

4

TRUSSARDI ALLA SCALA MILÁNO, ITÁLIE

Vážit cestu do Itálie a neochutnat pravou italskou pastu? To je něco podobného jako navštívit Miláno a nejít ani do jednoho módního butiku. Na dohled od pověstného náměstí Piazza della Scala, milánského operního domu La Scala a monumentu Leonarda da Vinciho se spojily dvě milánské ikony – rodina s historickým významem pro módu a mladý talentovaný šéfkuchař Roberto Conti. Do restaurace vás dopraví výtah z přízemí, kde můžete navštívit obchod Trussardi a kavárnu. Díky velkým oknům je světlý elegantní interiér s křesly potaženými černou kůží zahrnut dostatkem denního světla, které ideálně podporuje prezentaci gourmet reinterpretace tradiční italské kuchyně s francouzskými vlivy. Dokonalé prolnutí tradice a chuti s inovací můžete vyzkoušet například v podobě tekutého tortella z parmazánu a vlašských ořechů s černým lanýžem. Podnik vyniká kombinacemi, které překvapí, ale nejsou přehnané, a výjimečným vinným listem.

5

RECH BY ALAIN DUCASSE HONGKONG, ČÍNA Alain Ducasse je držitelem prestižních tří michelinských hvězd a jeho jméno uctívá v podstatě celý gastronomický svět. Když roku 2007 z popela vzkřísil pařížský restaurant Rech založený roku 1925, málokdo tušil, že první rozšíření po deseti letech bude až do daleké Asie. Francouzská seafood restaurace pod hongkongským hotelem InterContinental v Tsim Sha Tsui vyniká čistým střízlivým designem s výhledem na záliv. Vychutnat si crème de la crème výběr sezonních ryb, ústřic a korýšů můžete v mnoha úpravách od syrových, nakládaných po dušené či restované. Odcházet ale bez ochutnání sousta pověstného mořského jazyka Sole meunière by byl holý nesmysl. Je-li řeč o nesmyslnosti, na své společníky uděláte dojem, pokud se naučíte správné výslovnosti názvu restaurantu. Zakladatel pan Rech pocházel z Alsaska, německého regionu Francie, proto se správně vyslovuje „Reš“.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 97

Tajemství jako klíčovou ingredienci používá v Barceloně šéfkuchař Albert Adrià, bratr slavného šéfkuchaře legendárního elBulli, dnes už neexistující nejlepší restaurace na světě, kde se v podstatě zrodil termín molekulární gastronomie. Kuchyně jeho bratra Alberta je však nepopsatelná, nic neříkajícím zůstane líčení unikátních chuťových kombinací prezentovaných pomocí technologických gastro inovací, pokud Enigmu nenavštívíte. Tedy podaří-li se vám učinit online rezervaci, díky níž obdržíte přístupový kód pro vstup do jiného rozměru reality. Na 700 metrech čtverečních se rozkládá osm místností, za jejichž designem stojí katalánské studio RCR Arquitectes – interiér s použitím keramiky, oceli a skla byl navržen tak, aby působil jako tabula rasa a až jídlo vepisovalo svůj nezaměnitelný rukopis. Fine dining zážitek je dostupný pouze pro 28 osob, každý je požádán, aby se zdržel šíření fotografií jídel, Enigma si své tajemno pečlivě střeží. O čtyřicetichodovém degustačním menu, jehož servírování probíhá s vývojem degustace v několika různých interiérech, hosté neví, kromě faktu, že nelze připravit vegetariánskou variantu, zhola nic. Na rozluštění kódu barcelonské Enigmy budete mít časový limit od tří do šesti hodin.

ENIGMA BARCELONA, ŠPANĚLSKO

GRÖN HELSINKY, FINSKO

7

Grön znamená v překladu „zelená“. Čtyřpísmenný lapidárně působící název nejnovější finské michelinské restaurace je vlastně výmluvný až dost. Od interiéru, jehož srdce tluče v otevřené kuchyni, nečekejte dekorativnost – Toni Kostian a Lauri Kähkönen chtějí vaši pozornost výhradně pro pokrmy, které dostanete přímo z rukou kuchařů a se zasvěcenou prezentací z jejich úst. Finský tým chová úctu k přírodě s veškerou její syrovostí a divokostí, proto pracuje zejména s organickou skandinávskou zeleninou. Na skladbu menu má vliv sezona, jinými slovy, co zrovna roste farmářům, to bude formovat výsledné pokrmy na jednoduchém à la

carte. Prostor je věnován jak čerstvé úpravě, tak trendy fermentaci. Na čtyřchodovém signature menu houba – ryba – maso – rostlina najdete kombinaci tradičních skandinávských elementů, jako jsou chlebové placky rieska s grilovanou hlívou, oděné díky novodobým technologiím do současného atraktivního hávu.

6


98 ESTATE  STATEMENT  TOP 10

8

L’ECRIN PAŘÍŽ, FRANCIE

L’Ecrin se dá přeložit jako šperkovnice. Šperkovnice s kapacitou pro pouhých 22 hostů. Přes prvotní dojem přílišné poetičnosti se dostanete za rohem od Champs-Élysées na pařížském Place de la Concorde. Hidden gem Hôtelu de Crillon, pařížská ikona z portfolia Rosewood Hotels, působí spíše jako soukromý kulinární salon než jako restaurace. Čekejte zosobnění francouzského výrazu chic: spektrum elegantní šedé doprovází běloskvoucí ubrusy, svěží nádech dodávají čerstvě řezané květiny tlumených barev a prostor se opticky rozpíná díky nástěnným zrcadlům. Pocit exkluzivity vám bude neustále připomínán, a to ještě před podáváním samotných kreací šéfkuchaře Christophera Hache. Ten mimochodem osobně navrhl porcelánový inventář a stříbrné příbory na míru L’Ecrinu. Hache si dal za cíl překvapovat a přicházet s novým tak, aby jeho hosté nikdy neodcházeli s pocitem znudění. Názvy jídel v signature menu jsou proto netradičně poskládány do kruhu a o jednotlivých chodech se dozvíte minimum, vždy jen základní ingredienci a doprovodnou poznámku, například kachní foie gras má k sobě prosté slovo „fermentace“.

9

ELSKE CHICAGO, USA

Formálnost a strojenost už dávno není podmínkou pro dosažení na michelinské ocenění. Dokázal to svými gastronomickými kouzly manželský pár šéfkuchařů

Davida a Anny Posey. Oba vyzbrojeni oslnivými zkušenostmi z fine diningových restaurací dali vzniknout chicagskému Elske. Název restaurace znamená dánsky láska – a kdo by se jí nechtěl nechat krmit? Uvolněný stylový interiér podtrhují hladké šedé podlahy s betonovou stěrkou, odhalené surové cihly ve zdech a přiznané potrubí. Středobodem celého konceptu je společné stolování kolem otevřené kuchyně, hosté tak mají kreace kuchyně na dosah přímo z rukou kuchařů. Vyvážené menu staví na sezonnosti a lokálních farmářských surovinách, zážitkem je dostat

se skrze křupavou pohankovou krustu k delikátní náplni slaného tartu z foie gras nebo zakrojit do krémového mořského pstruha na lůžku z bílého chřestu, jehož chuť dokonale vyvažuje kontrast vinaigrette a crème fraîche.


TOP 10  STATEMENT  ESTATE 99

10

TATE BY VICKY LAU HONGKONG, ČÍNA

Palivo pro kreativitu? Svoboda a jídlo. Alespoň podle šéfkuchařky Vicky Lau, která servíruje francouzskou haute cuisine v kombinaci s tradiční japonskou gastronomií v hávu poetického „food for thought“. Svým neotřelým emotivním pojetím jídel se nesnaží o silovou reprezentaci okleštěné myšlenky, ale naopak nechává každému hostu prostor pro jeho jedinečnou interpretaci a přemýšlení o jeho vlastních vášních. Lau, původně designérka a absolventka prestižního kurzu Le Cordon Bleu, věnuje inovativnímu propojení surovin stejnou pozornost jako uměleckému ztvárnění mise en place. S jemnými růžovými tóny interiéru a zlatými povrchy skvěle hraje sestava Nerudovských Ód na nejrůznější suroviny, které představuje pokaždé v jiném skupenství. Óda na rajčata tak například zahrnovala rajčatový crisp, konfit, consommé, gel, panna cottu nebo tartar. Závěrem osmichodové kulinářské výpravy udiví petit fours inspirované včelím medem v originálním dřevěném včelím úlu.


Člen módní skupiny

Unikátní česko-slovenský multibrand BELTISSIMO letos slaví již 15 let své existence!

Dostupné i na e-shopu www.pfb.cz

KOIL Cena na vyžádání v obchodě

HUGO HUGO BOSS 5.790 Kč

GEOX 3.990 Kč

Porsche Design 5.600 Kč

ARMANI Collezioni 8.990 Kč


NÁVŠTĚVA PRODEJNY JE UMĚLECKÝM ZÁŽITKEM Beltissimo se v Praze pyšní již čtyřmi butiky, a to jak v samotném centru Prahy v Obecním a Slovanském domě, tak v obchodních centrech Nový Smíchov a Chodov. Návštěva každého butiku je pro každého fanouška kvalitní a krásné obuvi, kabelek a dalších doplňků skvělým zážitkem a například nejnovější z butiků v Centru Chodov, navržený světoznámou architektkou Evou Jiřičnou, patří k opravdovým klenotům mezi pražskými obchody. Butiky BELTISSIMO procházejí v letošním roce postupně výraznou změnou tak, aby lépe odrážely zpětnou vazbu našich zákazníků. Stále rozšiřující se nabídka pánské i dámské kolekce a nejzajímavější a nejkvalitnější kousky s puncem (nejen) ‘’made in Italy’’. V portfoliu ale nechybí i francouzský a velmi oblíbený Longchamp nebo do detailu propracované tašky a peněženky německého Porsche Design, či designově atraktivní doplňky Chiara Ferragni nebo Emporio Armani.

HUGO HUGO BOSS 18.190 Kč

DO KANCELÁŘE I NA VOLNÝ ČAS Za zmínku také stojí stálice pánského sortimentu jako je klasika od Hugo Boss, Fratelli Rosetti, Moreschi nebo Doucal´s, casual styl od Alberto Guardiani, sportovní Voile Blanche a exkluzivně v České republice pak značka Koil, která se zaměřuje na pánskou společenskou a přesto originální obuv. V nabídce pro dámy pak nesmí chybět elegantní značka Pollini nebo Lerre, jedinečná Pura López, kabelky Pomikaki, obuv Eddy Daniele a doplňky Lauren Ralph Lauren.

Fabi 1.017 Kč (ve slevě)

Doucal`s 9.990 Kč

BELTISSIMO 2.890 Kč

E-shop www.pfb.cz

Vedle již zavedených a úspěšných značek pánské a dámské obuvi, včetně vlastní výroby pod brandem BELTISSIMO, přinese multibrand letos další atraktivní jména, mezi jinými anglickou značku Ted Baker, světové návrhářské jméno Karl Lagerfeld, německou kvalitu JOOP! či nové dostupné brandy jako Carmens, Frau a Duca del Cosma. Pro letošní rok navíc exkluzivní spolupráci s Marc Jacobs a pány jistě potěší kvalitní kožené tašky JOOP! Cílem multibrandu BELTISSIMO je nabízet zákazníkům takový sortiment, který bude odpovídat rozdílným požadavkům klientů jednotlivých obchodů a zároveň si udržet punc kvality, luxusu a jedinečnosti, při zachování cenové dostupnosti a každodenního využití zakoupených kousků. Nám se koncept moc líbí a těšíme se na další novinky a značky, které Beltissimo do České republiky přinese. Pokud máte Prahu trochu z ruky, nesmutněte. Beltissimo plánuje další expanzi i do jiných měst, již během jara otevřeme nový obchod v Brně a naši nabídku najdete stále také online na www.pfb.cz.


102 ESTATE  STATEMENT  GOURMET

Nové IKONY

Jeden z pevných bodů na pražské fine dining mapě, restaurace Kampa Park, představil nové menu. Hned na několika místech v něm šéfkuchař Marek Raditsch opět dokazuje, že privilegovaná poloha na samém břehu Vltavy není tím hlavním, co z tohoto podniku udělalo legendu. Připravila: Jitka Krulcová, Foto: Kampa Park

Nové menu na Kampě je tentokrát výrazně

opět jako na míru střižené

zásadnější než běžné sezonní ino-

nadcházejícímu létu.

vace, bylo totiž představeno

K chobotnici someliér

s ambicemi etablovat

napároval hravé

nové signature krea-

růžové Domaine

ce. „Připravili jsme

Camaisette,

menu s cílem

Côteaux

vytvořit několik

d’Aix Pro-

ikonických

vence

pokrmů, za kte-

a rozhodně

rými se budou

doporu-

hosté vracet.

čujeme se

Proto je nechce-

jeho volby

nosti už zásadně měnit, jen budeme obměňovat jednotlivé sezonní suroviny,“ komentuje šéfkuchař Marek

, bílo čkou á m o Ponzu tatarák s Tuňákové sashimi a

Raditsch. Z našeho pohledu přesně podle

m dre ian r o íak dkv u ře

držet, posouvá totiž celkový efekt v tomto případě o další level výš, a to

i když chobotnice třeba nebývá vaší první volbou. Naopak zemitější

tohoto plánu zafungoval hned první chod degustační-

a hlubší tóny vzývá nejvýraznější z nových hlavních

ho menu, jímž je variace dvou textur syrového tuňáka v podobě tartaru

chodů, šťavnatý srnčí hřbet doprovázený růžičkovou kapustou a čočkou

a sashimi s tenkými plátky křupavé bílé ředkve s koriandrem, Ponzu omáč-

beluga s tyčinkami z křupavého černého kořene s foie gras a houbovou demi

kou a sezamovými semínky. Vyvážená kompozice chutí s letmým dotekem

glace. Už popis jednoznačně nastiňuje charakter tohoto pokrmu, ale vý-

asijské inspirace a celková svěžest, která ovšem není na škodu intenzitě

sledek překvapí svou lehkostí – tedy nebudeme tvrdit, že jde o exemplární

chutí puristicky prezentovaných ingrediencí, vás vážně donutí – hlavně

jarní dietu, ale místo i chuť na dezert vám zbydou, což je nejdůležitější.

s blížícími se teplými večery – se na Kampu vracet. …a na závěr Překvapivě intenzivní

Pokud jde o tuto roli v rámci večera, naším favoritem jsou exotické a chutě-

Na podobné vlně lehkosti jako tuňák se nese další z nových předkrmů, pre-

mi překypující ravioly plněné maracujou s kousky čerstvého manga, dračího

sované carpaccio z chobotnice s yuzu gelem a granátovým jablkem, které je

ovoce a s osvěžujícím mangovým sorbetem. ▪

KONTAKT: NA KAMPĚ 8B, PRAHA 1, TEL.: +420 296 826 112

me v blízké budouc-


GOURMET  STATEMENT  ESTATE 103

Carpaccio z chobotnice s yuzu gelem, granátovým jablkem a pažitkou


gourmet mix

104 ESTATE  STATEMENT  GOURMET MIX

nin i d e n i F

in m a j n e B k e č g nová

Ve Vršovicích se na konci března představil nováček pražské fine dining scény, restaurace Benjamin. Vysokou gastronomii prezentuje trochu jinak, koncept je postaven na dvou časech večerní řízené degustace denně, první je šestichodová se začátkem v 17:45 a druhá osmichodová ve 20:30, přičemž kapacita podniku je pouze deset hostů, kteří sedí společně u kulatého barového stolu. Kuchyně se zaměřuje na snoubení české tradice s fusion vlivy a moderními technikami, zakládá si na lokálním původu použitých surovin, ty jsou dováženy z maximální vzdálenosti do 300 kilometrů od Prahy. Restauraci najdete na adrese Norská 14, rezervace je vzhledem k charakteru konceptu nutná.

Rosé Capsule Collection Moët & Chandon s příchodem jara složil poctu symbolu francouzského frivolního šarmu a své velké propagátorce na královském dvoře Madame de Pompadour a představil limitovanou edici Rosé Impérial nazvanou Rosé Capsule Collection 2018. Vinětu lahve z limitované edice zdobí stylizovaný výjev z královského maškarního plesu s markýzou v popředí, dalším výrazným motivem extravagantně rozverného designu jsou růže. Ale to, na čem záleží, je

Café Buddha & nové menu s chutí jihovýchodní Asie Útočiště autentických asijských chutí v sofistikovaném podání, restaurace Café Buddha, představila nové jarní menu zaměřené na suroviny jihovýchodní Asie, především tedy na chutě Thajska. Mezi nejlepší kreace patří rozhodně svěží Beef and green mango salad, který v ideální harmonii kombinuje

samozřejmě obsah. Ten je

šťavnaté marinované hovězí, křupavé sladkokyselé mango

založený na odrůdě Pinot

a chilli omáčku nahm jim. Spolu s novinkami na menu ovšem zů-

Noir, má výrazně ovocný

stávají i stálice, jako je Singapore Chilli Crab s vejcem a zázvo-

charakter s dotekem

rem a sushi v kreativních variacích. Nevynechte tady ani jeden

máslovosti a je elegantně

ze tří nových exotických koktejlů, jejichž recepturu připravili na

vyzrálý. K dostání také ve velikosti 0,2 litru.

míru asijské kuchyni barmani z Tretter´s a Black Angels. Nás nejvíc oslovilo pikantní a bohaté Ginger and Mango Martini.


GOLF z jiné perspektivy NOVÝ | STYLOVÝ | MIMOŘÁDNÝ

6

BYZNYS ETING RK MA A

Tiger efekt

aneb golf před Woodsem a s ním

nejzajímavějších jamek světa

01/2018

01/2018 • 89 Kč

ww w.d av ids po rt. cz

TÉMA

J I Ř Í Š I M Á N Ě: Nechci se zastavit

www.premium-golf.cz

PremiumGolf.cz

premiumgolfcz


ESTATE ADVERTORIAL 106 ESTATE  ADVERTORIAL

RAVIOLA Jak se dělá stylové bistro podle FREE ARCHITECTS Stylová bistra se během několika málo let stala jedním z nejoblíbenějších segmentů gastronomie v Praze. Nedávno se v Horoměřicích otevřelo další, které stojí za pozornost. Café Raviola se specializuje na domácí italské těstoviny, delikatesy, kávu a víno. Za designem interiéru, který dokáže zážitek maximálně podpořit, stojí studio FREE ARCHITECTS. Jak sami designéři potvrzují, koncept byl hodně otevřený a majitel bistra nechal architektům volnou ruku v otázkách vystižení nálady prostoru a jeho účelu. „Nebyli jsme omezeni ničím kromě naší fantazie,“ potvrzují FREE ARCHITECTS. Jejich úkolem bylo vytvořit interiér pro bistro s vlastní výrobnou čerstvých těstovin. Hlavními opěrnými body projektu se měly stát charakteristické pilíře bistra jako jsou ravioly, čerstvost, hravost, čistota a otevřenost. „Myslím si, že každý, kdo navštíví Raviola café, pochopí, že se tato idea odráží jak v jídle, tak v interiéru,“ dodává designérka Mgr. art. Magdaléna Lacenová ze studia FREE ARCHITECTS. Šestiúhelník jako jednotící prvek Asi nejdůležitějším materiálem, který se prolíná celým prostorem, je keramická dlažba a obklady stěn. „Kombinovali jsme dlažbu ve tvaru šestiúhelníku, do které se investor zamiloval na showroomu studia Sokolovská v Karlíně, s keramikou imitující dřevo. Pokládka byla náročná na detail, protože se tyto dva druhy dlažeb navzájem prolínají. Tvar šestiúhelníku se následně použil i na vytvoření loga pro bistro,“ popisuje designérka Mgr. art. Magdaléna Lacenová ze studia FREE ARCHITECTS. Zmíněná keramika se v celkovém vyznění výborně doplňuje s betonovou stěrkou a díky této kombinaci barevnosti a materiálu prostor působí moderně a útulně. Utříděné myšlenky přispěly k rychlému postupu projektu. Práce v ateliéru začaly v listopadu 2016 a na přelomu února a března 2017 již byla rekonstrukce v plném proudu. Po dokončení všech nejmenších detailů dekorování prostoru se bistro ještě téhož roku oficiálně otevřelo návštěvníkům. ▪


VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR Hradešínská 41 · 101 00 Praha 10 · +420 272 733434 · www.hladik.info


Nový online realitní portál Nejucelenější nabídka prémiového bydlení na jednom místě.

www.estate.cz


ESTATE STARS To nejlepší z aktuálního realitního trhu

*


Prodej | Praha 1 | Nové Město | 150 + 2 m2 | cena na vyžádání Prostorný byt s designovým interiérem z dílny architektonického studia oooox je situován ve 4. nadzemním podlaží secesního domu z roku 1908 s výtahem. Jedinečná lokalita přímo naproti Žofínu a jen pár kroků od Národního divadla. Srdcem bytu s praktickou dispozicí a vysokými stropy je velkorysý, JV orientovaný obývací pokoj s kuchyňským koutem a balkonkem s výhledem na Žofín. Dále pracovna, ložnice s originální koupelnou v arkýři, 2., hostinská ložnice, vstupní hala, šatna, další koupelna s oknem do dvora, toaleta a technická místnost. Součástí jsou repasovaná špaletová okna s roletami, replika původních vstupních dveří a mozaiková podlaha. Kuchyňský kout s prvky z betonu, spotřebiče Miele, špičkově vybavená koupelna nebo designové osvětlení. Pocit útulnosti navozují podlahy z borových prken, natřených bílou odolnou lodní barvou, či krb na biolíh. Na vytápěných částech podlahy je mramorová dlažba a betonová stěrka. K bytu náleží sklep. PENB: G, ID 28046

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 1

svoboda-williams.com

04.04.18 20:27


Sale | Praha 1 | Nové Město | 150 + 2 m2 | price upon request Spacious apartment with designer interior from the oooox architectural studio, situated on the 3rd floor of an Art Nouveau building from 1908, with a lift. Unique location directly opposite Žofín and only a few steps from the National Theater. The heart of the apartment with a practical layout and high ceilings is a southeast-facing living room with a kitchen area and a balcony overlooking Žofín. The apartment has a study, bedroom with a freestanding bathtub in a bay window, 2nd bedroom with a balcony, entrance hall, walk-in wardrobe, another bathroom, WC and utility room. There are refurbished casement windows with roller blinds, replicas of original entrance doors and mosaic floor. Modern furnishings include the kitchen with concrete elements, Miele appliances and designer lighting, pinewood floors and a bio-alcohol fireplace. Heated flooring – in specific areas with marble tiles and concrete screed. The apartment includes a cellar. BER: G, ID 28046

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 2

04.04.18 20:28


Prodej | Praha – západ | Jíloviště | 570 + 1347 m2 | 24 900 000 Kč Reprezentativní vila postavená na krásném místě přírodního parku a obklopená zahradou. Na návrhu domu se podílela Ak. arch. Eva Hlaváčková z architektonického ateliéru EH Studio. Nachází se zde 2 bytové jednotky. Dispozici tvoří vstupní hala, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a jižní terasa. Na severní straně vily je menší samostatná bytová jednotka s vlastním zázemím a západní terasou. 2.NP tvoří 3 ložnice, pracovna, 2 samostatné koupelny, toalety a galerie. V suterénu je dvojgaráž, prostor pro domácí práce, samostatné WC a technologické zázemí. Celý prostor je osvětlen denním světlem díky světlíkům s tzv. anglickými dvorky. Podsklepená vila je postavena z cihel POROTHERM, vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Okna jsou hliníková, dveře značky Internorm. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo Viessmann. Dále jednotka řízeného větrání s rekuperací Paul, plynový krb Corner Bel Large, centrální vysavač, bezpečnostní system. PENB: G, ID 21014

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 1

svoboda-williams.com

03.04.18 8:24


Sales | Praha – západ | Jíloviště | 570 + 1347 m2 | 24 900 000 Kč Stately villa located in a beautiful natural park surrounded by a large garden. Architect Eva Hlaváčková from the EH Studio participated in the design of the house. The house consists of 2 apartment units. The main entrance is located on the eastern side. From the entrance hall you enter the kitchen with the dining room and the living room, which are connected, to the south terrace. On the north side of the villa there is a smaller apartment unit with a private terrace and a western terrace. The second floor consists of 3 bedrooms, a spacious study, 2 separate bathrooms, toilets and a gallery. In the basement there is a double garage, utility space, separate toilet and the technological background of the house. There are aluminum windows, Interorm entrance doors, Viessmann heat pump, Paul ventilation system, Corner Bell large gas fireplace, central vacuum cleaner and a security system. BERB: G, ID 21014

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 2

03.04.18 8:24


Prodej | Praha 5 | Janáčkovo nábřeží | 189 + 4 m2 | cena na vyžádání Precizně zrenovovaný byt se 2 balkony a krásným výhledem je unikátní svými velkorysými rozměry místností, vysokými stropy a zachovanými původními prvky. Dispozici tvoří obývací pokoj s balkonem, kuchyň, 2 ložnice, pracovna, vstupní hala, technická místnost a koupelna. Součástí je kuchyně na míru značky Sykora, pracovní plocha z norské žuly, designová italská svítidla. Dále plynový kotel, úložné prostory, bezpečnostní dveře NEXT. K bytu náleží velký sklep. PENB: G, ID 27793 This renovated apartment boasts 2 balconies, beautiful views, spacious rooms, high ceilings and preserved original features. The layout consists of a living room with a balcony, a kitchen and a balcony, 2 bedrooms, study, entrance hall, utility room and bathroom. Custom made Sykora kitchen with a Norwegian granite worktop, designer Italian lighting fixtures, high-quality tiles, gas boiler, storage space, security door by NEXT. The apartment has a cellar. BERB: G, ID 27793

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 3

svoboda-williams.com

03.04.18 8:25


Prodej | Praha 6 | Ořechovka | 535 + 900 m2 | 59 000 000 Kč Rohový dům z r. 1932 po rekonstrukci, se 4 bytovými jednotkami a okrasnou zahradou v jedné z nejprestižnějších vilových čtvrtí v Praze. V bytech s vysokými stropy jsou zachovány původní prvky, například parkety nebo vitráže ve skleněných výplních dveří. Byt v nejnižším podlaží má trámové stropy. Dřevěná eurookna jsou v nižších podlažích chráněna mřížemi od uměleckého kováře. Vytápění zajišťuje plynový kotel BUDERUS, který je v každém bytě. PENB: G, ID 27495 This renovated house from 1932 with 4 apartment units and an ornamental garden is in one of the most prestigious residential districts in Prague, set on an attractive corner plot. In the apartments there are high-ceilings and well-preserved original features, parquet flooring and stained glass in glass door panels. The apartment on the lowest floor has beamed ceilings. Wooden eurowindows are protected by window grilles from an artistic blacksmith. Heating is provided by a BUDERUS gas boiler. BERG: G, ID 27495

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 4

03.04.18 8:25


Prodej | Praha 2 | Nové Město | 137 m2 | 16 000 000 Kč S citem zrekonstruovaný mezonetový byt s prostorným obývacím pokojem je součástí 3. a 4. podlaží činžovního domu s dlouhou historií a působivým  geniem loci, situovaného na místě bývalého kláštera, v centru Prahy. Dispozice nabízí ve vstupní úrovni obývací pokoj s jídelnou a schodištěm, kuchyň, toaletu a zádveří. V horním podlaží jsou 2 ložnice, obě s en-suite koupelnou. K jedné z ložnic přiléhá šatna, ke druhé komora. Severozápadní ložnici  lze snadnou úpravou rozdělit na 2 menší a vytvořit tak dispozici 4+1. Interiéru dodávají na útulnosti dřevěné podlahy, krb v obývacím pokoji, anglické tapety nebo přiznané dřevěné trámy. Okna jsou nová špaletová, v podkroví střešní. Kuchyně je plně vybavena vestavěnými spotřebiči, stěnu zdobí designové obklady. K bytu patří sklep. Dům s výtahem prošel kompletní rekonstrukcí se zachováním původních prvků a je pečlivě udržovaný, k jeho  atmosféře přispívají pavlače a kamenné schodiště. PENB: D, ID 28736

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 5

svoboda-williams.com

03.04.18 8:25


Sale | Praha 2 | Nové Město | 137 m2 | 16 000 000 Kč This renovated maisonette with a spacious living room is housed on the 2nd and 3rd floors of a historic apartment building that boasts an impressive genius loci or “spirit of place.” The apartment is situated on the site of the former Monastery of St Catherine, in the center of Prague. The layout offers a living room with a dining room and a staircase, a kitchen, a separate toilet and a vestibule. On the upper floor, there are 2 bedrooms with an en-suite bathroom. 1 of the bedrooms has a closet, the other, a utility room. The 1 bedroom can be divided into 2 smaller ones. The interior includes wooden floors, a fireplace, English wallpaper, and wooden beams. There are casement windows and skylights in the attic. The kitchen is fully equipped with built-in appliances. The price includes a cellar. The building with a lift has undergone a complete renovation and boasts original preserved features. BERB: D ID 28736

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 6

03.04.18 8:25


Prodej | Praha 1 | Staré Město | 85 + 2 m2 | 16 990 000 Kč Příjemný světlý a vzdušný byt s vysokými stropy, velkými okny, arkýřem a balkonem, připravený k okamžitému nastěhování, se nachází v udržovaném historickém činžovním domě na unikátním místě, v klidné uličce Starého Města kousek od Staroměstského náměstí a Pařížské třídy. Dispozice bytu ve 2.NP nabízí obývací pokoj s arkýřovým oknem, poskytující uklidňující výhled na kostel, 2 jižní ložnice, z toho 1 s balkonem; ložnice jsou oddělené od společenské zóny chodbičkou. Dále je zde kuchyň, vstupní hala, koupelna a samostatná toaleta. V celém bytě (vyjma koupelny a toalety) jsou parkety, v koupelně vyhřívaná dlažba. Okna jsou špaletová, dveře dvoukřídlé. K původní architektuře odkazují i ozdobné kryty topení. Kuchyň je plně vybavena: bezúchytkové skříňky, pracovní deska z kamene, spotřebiče značky Philco. V předsíni je velká vestavěná skříň, vytápění plynovým kotlem Buderus. Byt je prodáván včetně pečlivě vybraného stylového vybavení. PENB: B, ID 28460

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 7

svoboda-williams.com

03.04.18 8:25


Sales | Praha 1 | Staré Město | 85 + 2 m2 | 16 990 000 Kč This bright and airy move-in ready apartment with high ceilings, large windows (incl. a bay window) and a balcony, is located in a well-kept historic building. The unique location is on a quiet street in Old Town, close to Old Town Square and Parizska Street. The layout of the apartment on the 1st floor offers a living room with a bay window offering a view of a church, 2 south-facing bedrooms, including 1 with a balcony. There is also a kitchen, entrance hall, bathroom and separate toilet. In the whole apartment (except bathrooms and toilets) are parquet floors; in the bathroom there are heated tiles. There are also casement windows, double wing doors and original decorative heater covers. The kitchen is fully equipped: cabinets without pulls, worktop made of stone and Philco appliances. In the hallway there is a large built-in wardrobe, heating provided by a Buderus gas boiler. The price includes carefully selected stylish fixtures and furnishings. BER: B, ID 28460

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 8

03.04.18 8:25


Prodej | Praha 2 | Vinohrady | 151 + 8 m2 | 18 210 000 Kč Prostorný byt s vysokými stropy, arkýřem a balkónem se nachází ve 3. nadzemním podlaží nového projektu Na Švihance 11. Elegantní vinohradská rezidence vznikla rekonstrukcí secesního domu situovaného v ulici lemované krásnými japonskými třešněmi jen pár kroků od Riegrových sadů a náměstí Jiřího z Poděbrad.Velkorysý rodinný byt je nabízen v původním stavu před rekonstrukcí, což umožňuje dokončení zcela dle představ majitele. Okna jsou původní špaletová a v bytě jsou zachované původní dřevěné obložkové dveře, klenutý strop ve vstupní hale a parkety v některých místnostech. Architektonický návrh počítá s přestavbou a efektivním využitím prostoru za vytvoření dispozice 4+kk se 3 koupelnami. Celý dům prošel rekonstrukcí společných prostor, fasády, střechy a stoupacího vedení. Součástí rekonstrukce byly také rozvody topení a elektřiny (přívod k bytovým dveřím), nová plynová kotelna a výstavba proskleného výtahu (do mezipatra). PENB: G, ID 28499

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 9

svoboda-williams.com

03.04.18 8:25


Sale | Praha 2 | Vinohrady | 151 + 8 m2 | 18 210 000 Kč Spacious apartment with high ceilings, an oriel window and a balcony, located on the 2nd floor of the Na Švihance 11 residence. The elegant Vinohrady residence was created by the reconstruction of an Art Nouveau house situated on a street lined with Japanese cherry trees. The apartment is offered in its original condition before reconstruction, which allows completion according to the owner’s needs. The apartment has preserved original casement windows, original wooden doors complete with wooden frames and partial parquet flooring. The architectural design counts with reconstruction and efficient use of space to create a 4-bedroom layout with 3 bathrooms, utility room and walk in wardrobe. The whole building underwent a renovation of the common areas, facades, roof and standpipe lines. The renovation also included the distribution of heating and electricity, a new gas boiler room and the construction of a glass elevator. BERB: G, ID 28499

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 10

03.04.18 8:26


Prodej | Praha 6 | Lysolaje | 383 + 1574 m2 | cena na vyžádání Dvougenerační vila s krásnými výhledy je součástí uzavřeného vilového souboru na území přírodního parku Šárka-Lysolaje. Na zahradě je bazén a posezení na terase. Vila je posledním objektem liniové zástavby v sousedství, ve kterém již není možná další zástavba. Podsklepený dům nabízí vstupní halu, ze které jsou samostatné vstupy do dvou jednotek. Byt 2+kk disponuje vstupní chodbou, obývacím pokojem s kuchyňským koutem, ložnicí, koupelnou a šatnou. Druhá jednotka 5+kk pak otevřenou kuchyní s jídelnou a obývacím pokojem s francouzskými okny a přístupem na terasu, vstupní chodbou se šatnou a toaletu v přízemí. V horním podlaží se nachází otevřená galerie, ložnice s vlastní šatnou a koupelnou, 2 ložnice se vstupem na balkon, pracovna, koupelna a šatna. V suterénu domu je pokoj, vinný sklípek, koupelna, garáž pro 3 auta, kotelna a skladová místnost. K vybavení domu patří dřevěné podlahy, krb, alarm a plynový kotel Viessman se zásobníkem vody. PENB: C, ID 17086

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_prodej-duben.indd 11

svoboda-williams.com

03.04.18 8:26


Sale | Praha 6 | Lysolaje | 383 + 1574 m2 | price upon request Multi-generational villa with beautiful views of the surroundings set in a closed residential complex situated in the Šárka nature reserve. The garden offers a pool and a seating area on the terrace. The villa is set on the last plot in the neighborhood. The 2-story house offers an entrance hall with separate entrances to 2 individual units. The 1-bedroom unit consists of a living room with a kitchen, bedroom, bathroom and walk-in closet. The 4-bedroom apartment offers a kitchen with a dining area, a living room with French windows, access to the terrace, entrance hall with a walk-in wardrobe and a toilet on the ground floor. Open gallery, bedroom with a walk-in closet and bathroom, 2 bedrooms with access to a balcony, a study, bathroom and dressing room on the upper level. A study, wine cellar, bathroom, garage for 3 cars, boiler and storage room are situated in the basement. Features include wooden floors, fireplace, alarm and Viessman gas boiler with water storage. BERB:C, ID 17086

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_prodej-duben.indd 12

03.04.18 8:26


Prodej / Sale ID: 121367 Na Hřebenkách, Praha 5 - Smíchov Cena / Price: 34 296 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: B

Na Hřebenkách Pr votřídní by t se dvěma balkony je situován v pátém nadzemním podlaží právě dokončené rezidenci Hřebenk y. Moderní dům nabízí pouze 18 by tů, vlastní recepci, parkování a splňuje tak v ysoké nárok y současného životního stylu. By t zaujme krásnými v ýhledy do okolní zeleně a má velmi prak tické interiérové uspořádání, obý vací pokoj s kuchyní, čtyři ložnice, dvě koupelny, samostatnou toaletu a množství úložných prostor. Součástí nabídk y jsou dvě parkovací stání v garážích, sklep, předokenní elek trické žaluzie a klimatizace.

Luxury apartment with two balconies in the newly f inished residence Hřebenky. Modern building with only 18 apartments, reception, and parking meets the high demands of contemporary lifestyle. Beautiful apartment offers views of the surrounding greenery and a very practical layout consisting of spacious living room with a preparing for kitchen, four bedrooms, two bathrooms, separate toilet and lot of storage space. There are two parking spaces, one cellar an up-and coming electric blinds and an air conditioning.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 121744 Nad Závěrkou, Praha 6 - Břevnov Cena / Price: 15 500 000 Kč

Energetická náročnost / Energy label: C

Nad Závěrkou Světlý rohov ý by t 4+kk posk y tuje vešker ý komfort pro rodinné bydlení. By t je rozdělen na dvě zóny, k teré jsou uprostřed spojené velk ým obý vacím pokojem s jídelní a kuchyňskou částí. Kry tý balkon, k terý lemuje by t téměř po celé jižní stěně, posk y tuje v by tě v letních měsících příjemné klima a rozšiřuje oby tný prostor o venkovní posezení. Rezidence Nad Závěrkou leží v srdci starého Břevnova, nedaleko oblíbeného parku Ladronka, památkové zóny Tejnka a pouhých 7 minut chůze od Pražského hradu.

Bright corner three-bedroom apartment provides all comfort for family living. The apartment is divided into two zones, which are connected in the middle of a large living room with a dining and kitchen area. The indoor balcony, which is lying flat over the entire southern wall, provides a pleasant climate in the summer months and extends the living space by outdoor seating. Residence Nad Závěrkou is located in the heart of old Břevnov, not far from the popular Ladronka Park, the Tejnka Monument Zone and just a 7-minute walk from Prague Castle.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 121699 Korunovační, Praha 7 - Bubeneč Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Korunovační Jedinečný mezonetov ý by t s terasou a v ýhledy na Pražsk ý hrad v žádané lokalitě Prahy 7 - Bubeneč. Luxusní by t je situován v domě s nov ým v ý tahem a opravenými společnými prostory. Vstupní podlaží by tu tvoří prostorná hala s úložnými prostory, čtyři samostatné ložnice a dvě koupelny. Pohodlné schodiště navazuje do dalšího podlaží, kde je velkor yse řešený obý vací pokoj s v ýhledy na Pražsk ý hrad, plně v ybavená kuchyň s jídelnou a velká terasa. Prestižní lokalita v sousedství diplomatick ých rezidencí a ambasád.

Unique duplex apartment with terrace and stunning views of Prague Castle in the desired location of Prague 7 - Bubeneč. Luxury apartment is situated in a house with new elevator and repaired common areas. Entrance consists of spacious hallway with storage space, four separate bedrooms and two bathrooms. The staircase leads to the next floor, which offers a generous designed living room with views of Prague Castle, fully equipped kitchen with dinning area and a large terrace. Prestigious location close to diplomatic residences and embassies.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Prodej / Sale ID: 120791 Pavla Švandy ze Semčic, Praha 5 - Smíchov Cena / Price: na dotaz / upon request Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Pavla Švandy ze Semčic By t umístěný na třech podlažích je dispozičně řešen jako 7+2+kk a disponuje jak historickou, tak moderní částí. V by tě převládají zachovalé původní secesní pr vk y, replik y špaletov ých oken a historické v ysoké stropy. Každé patro má svůj balkon a na posledním patře se nachází terasa s dechberoucím v ýhledem na Prahu. V blízkosti se nachází několik parků Sacre Coeur, Dienzenhoferov y sady, Kinského zahrady, Petřín a v pěší dostupnosti Janáčkovo nábřeží a Dětsk ý ostrov. By t je v ybaven v ýhradně přírodními materiály. Dřevěné parkety, palisandrové a teakové dřevo, různé druhy mramoru, kov a sklo.

The apartment located on three floors is arranged as 7+2+kk and has both historical and modern parts. The preserved original Art Nouveau elements, replicas of window frames and historical high ceilings. Each floor has its own balcony and on the top floor there is a terrace with breathtaking view of Prague. There are several parks nearby - Sacre Coeur, Dienzenhoferovy sady Park, Kinského gardens, Petřín and also Janáčkovo nábřeží with Children’s Island. The apartment is equipped with natural materials. Wooden parquet, rose wood and teak wood, various types of marble, metal and glass.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej luxusního penthousu 7+1/T, 524 m2, Praha 1 – Staré město

Sale of a luxury penthouse, 7+1/T, 524 sqm, Prague 1 – Old Town

V 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě je připraven luxusní prostor k bydlení pro náročného klienta. Střešní byt má půdorys ve tvaru „U“ a jeho okna jsou orientována na všechny světové strany. Výjimečná nemovitost je nabízena ve stavu shell & core. Absence příček umožňuje zcela flexibilní uspořádání interiéru včetně designového stylu a  zařizovacích předmětů dle přání budoucího majitele. Unikátní výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského hradu nemá v této lokalitě konkurenci. Výhled umožňují skleněné stěny zbudované jako posuvná okna na celou výšku stěn, které jsou orientované na jižní, jihozápadní a západní stranu. Na dvou místech je prosklený strop. Vzniká tak unikátní pohled na noční hvězdnou oblohu. Komfortní terasa o ploše 45,7 m² zajišťuje pohodlnou odpočinkovou zónu v centru Starého Města.

On the 7th floor of one of the Old Town palaces we offer a luxurious living space for a demanding client. The rooftop apartment has a U-shaped floor plan with its windows oriented to all four cardinal directions. This exceptional real estate is offered in a shell & core status. Absence of the transoms provides a completely flexible interior design and fittings according to the future owner’s  imagination.  The unique view of the Old Town, the Lesser Town and the Prague Castle panorama cannot compete anywhere else within this area. This splendid view is possible via full-size glass walls constructed as sliding windows and oriented to the South, Southwest and West direction. The apartment also offers two glass ceilings with romantic views of the night sky. Terrace of 45.7 sqm offers a comfortable relaxation area in the centre of the Old Town.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej mezonetu, 5+kk/B/T, 400 m², Praha 2 – Nusle

Sale of a duplex apartment, 5+kt/B/T, 400 sqm, Prague 2 – Nusle

Nabízíme k prodeji luxusní penthouse o ploše 290 m² s terasami o celkové rozloze 110 m² s výhledem na Prahu ve vyhledávané lokalitě na rozhraní Nuslí a Vyšehradu. Prostorný mezonet rozkládající se na celém 5. a 6. patře moderního domu z  r. 2004 je kompletně vybaven nadstandardními zařizovacími materiály, dřevěné dubové parkety, moderní kuchyně včetně značkových spotřebičů, klimatizace, krb a alarm. Na vstupní halu v prvním patře bytu navazuje otevřený prostor jídelny, kuchyně a obývací pokoj s krbem. V  přízemí se dále nachází dvě koupelny a  čtyři ložnice se šatnami. Z druhého patra je přístup na velkorysou terasu, v tomto patře je situována koupelna a  patio jež nyní slouží jako kancelář.  K  luxusnímu bytu náleží 3 parkovací stání v přízemí domu.

We offer for sale a luxury penthouse with an area of 290 sqm, terraces with a total area of 110 sqm and a view of Prague in a sought after location on the border between Nusle and Vyšehrad. The spacious duplex apartment located on the 5th and 6th floor of a modern house from 2004 is completely equipped with above-standard fittings, wooden oak parquet floors, modern kitchen including branded appliances, air conditioning, fireplace and alarm system. In the entrance hall on the first floor of the apartment there is an open space of the dining room, kitchen and living room with a fireplace. On the ground floor there are two bathrooms and four bedrooms with dressing rooms. From the second floor there is access to a generous terrace, on the floor is a bathroom with a patio which now serves as an office. The luxury apartment has 3 parking spaces on the ground floor of the house.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej neorenesanční vily, 600 m2, na pozemku 2 000 m2, Praha 4 – Hodkovičky

Sale of neo-Renaissance villa, 600 sqm, on land 2 000 sqm, Prague 4 – Hodkovičky

Nabízíme k prodeji neorenesanční vilu Lalotta v Hodkovičkách na Praze 4. Vila byla postavena koncem 19. stol. na pozemku o výměře 2 000 m². V přízemí je s domem propojená přístavba se saunou, fitness a bazénem – s průchodem do zahrady na terasu a do dřevěného altánu. Dům je podsklepen, nachází se zde i vinotéka s klimatizací. V patře jsou 3 ložnice, samostatná šatna, koupelna s výhledem do zahrady a také výstup na velkou terasu. Ve druhém patře je prostor pro další ložnici, koupelna a jeden menší pokoj. Vila disponuje už. pl. 600 m², je řízena automatickým systémem pro vytápění, bazén, zavlažování zahrady. Je zabezpečena kamerovým systémem s  napojením na pult centrální ochrany. Parkování v  garáži i  na pozemku pro 6 aut. Spojení do centra Prahy rychlé – 17 minut na Václavské náměstí. Výborné napojení je i na okruhy a výjezdy z Prahy – na Jižní spojku, Pražský okruh a D1 a D5. 

We offer for sale the neo-Renaissance villa in Hodkovičky in Prague 4. The villa was built at the end of the 19th century on a land of 2,000 sqm. On the ground floor there is an annex attached with sauna, fitness and swimming pool – with passage to the garden and to the terrace and wooden gazebo. The house has a  basement, there is a  vinotheque with air conditioning. Upstairs there are 3 bedrooms, a separate dressing room, a bathroom with a garden view and an exit to the large terrace. On the second floor there is a space for another bedroom, bathroom and another smaller room. The villa has a usable area of 600 sqm, it is controlled by an automatic heating system, swimming pool, garden irrigation. It is greatly secured by a CCTV system with a connection to the central protection. Parking in the garage and on the land for 6 cars. The connection to the center of Prague is fast – 17 minutes to Wenceslas Square. Excellent connection is also to the Prague circle roads and exits – to the South link, to the D1 and D5.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej atypického nového půdního bytu, 3+kk, 218 m², Říční ul., Praha 1 – Kampa

Exclusive new atypical attic apartment 3+kt, 218 sqm, Říční St., Prague 1 – Kampa

Nabízíme k prodeji byt ve třetím patře, který byl postaven na základě designového projektu (2016) a  oddělen od spodních pater soukromým schodištěm. Charakteristický je vysoký standard bytu co do designu i  co do použitých materiálů. Dispozice je atypická, charakteristická pro střešní byty, členitá, mimoúrovňové podlahy, stylové trámoví, velké prosvětlení střešními okny, velkorysé vikýře. Plocha bytu (bez započítání podlah pod zkosením) je 218 m2. Jsou zde 2 ložnice, pracovna, 2 designové koupelny s otopnými rohožemi v podlaze. V obývacím prostorném pokoji (s přípravou na kuchyň) jsou po celém obvodu vikýřová okna s výhledy na střechy a okolní domy. Útulnou atmosféru podporuje funkční americký krb uprostřed pokoje od společnosti American Heating.

We offer for sale an apartment on the 3rd floor, built based on the design project (2016), separated from the lower floors with a private stairway. The apartment is built in a high design standard as well as in the materials. The layout is atypical – characteristic for roof flats, rugged, multilevel floors, rustic beams, large lighted through skylights and generous skylights. Flat area (without counting the floors below skewing) is 218 sqm. There are 2 bedrooms (the height of the ridge over 3 m), spacious study, 2 bathrooms. In the spacious living room (with preparation for the kitchen) there are all around the dormer windows with views over the rooftops and surrounding houses. The cozy atmosphere supports a  fireplace (American Heating) in the middle room.

Cena na vyžádání

Price upon request


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej bytu 3+kk, 111 m2, v centru Prahy 1 – Nové město

Sale of an apartment, 3+kt, 111 sqm, Prague center 1 – New Town

V centru Prahy v ulici V Jirchářích nabízíme k prodeji zařízený byt 3+kk o ploše 111 m². Nachází se ve druhém patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel nedávnou rekonstrukcí. V celém bytě jsou dřevěné podlahy, v  koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností tohoto bytu jsou téměř na všech vhodných místech zabudované vestavěné skříně s  dostatečným úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér. Byt je chráněn alarmem, bezpečnostními dveřmi a video telefonem. Parkování je veřejné nebo možnost pronajmutí místa ve dvoře ve vedlejší Ostrovní ulici. Je zde vynikající občanská vybavenost – obchody, restaurace, divadla, perfektní dopravní spojení do všech částí Prahy – tramvajové linky, stanice metra Národní třída.

In the center of Prague in V Jirchářích Street we offer for sale a furnished apartment 3+kk with an area of 111 sqm. It is located on the second floor of a  quiet house with a  lift that has undergone a  recent renovation. The entire apartment has wooden floors, heated ceramic tiles in the bathrooms. A great advantage of this apartment is the built in wardrobes with enough storage space, which naturally complete the interior design. The apartment is protected by alarm, security door and a video phone. Parking is public or there is a possibility of renting a place in the courtyard in Ostrovní Street. Excellent civic amenities – shops, restaurants, theaters, perfect transport connections to all parts of Prague – tram lines, Národní třída metro station.

Cena 14 900 000 Kč

Price 14,900,000 CZK


Pařížská 28 Praha 1 – Josefov info@luxent.cz +420 731 300 400 www.luxent.cz

Prodej rodinného domu 6+1/T/B, 1 719 m², Řitka

Sale of a family house, 6+1/T/B, 1,719 sqm, Řitka

Nabízíme k prodeji dům postavený v r. 2007 v nadstandardní kvalitě co do stavební preciznosti, materiálů, vybavení, zateplení apod. Dům se nachází na pozemku o velikosti 1 719 m², užitná plocha domu je 750 m², dispozice: 6+1, bazén, sauna, balkony. U domu se nachází terasa s venkovním krbem, upravená zahrada s trávníky a ovocnými stromy. Dům je kompletně podsklepen, má vlastní čističku vody a možnost studny. Nadstandardní vybavení zahrnuté v ceně: kuchyň Hanák, pracovní plochy z indického mramoru. V obývacím pokoji krb a  nábytek z  Francie, luxusní stylové vybavení ložnic – nábytek z masivu na míru, tropická dřeva, exkluzivní koberce z přírodních materiálů (vlna, hedvábí). V půdě je možnost vystavět další obytný prostor. V celém domě jsou protihluková okna, alarm napojený na pult centrální ochrany. Garáž pro 2 auta + 2 auta na pozemku. Vyhledávaná lokalita – dům na hranici lesa, v okolí se nebude stavět, cyklotrasy (až do Prahy), do Mníšku 3 km. 

We offer for sale a house built in the year 2007 in superior quality including construction, quality materials, equipment, insulation, etc. The house is situated on a plot of 1,719 sqm, usable area of the house is 750 sqm, disposition: 6+1, swimming pool, sauna, balconies. The house has a terrace with an outdoor fireplace, landscaped garden with lawns and fruit trees. The house has a  basement, it has its own water purifier and the possibility of well. Superior amenities included in the price: Hanák kitchen, Indian marble worktop. In the living room there is a fireplace and furniture from France, luxury-style amenities in bedrooms – solid wood custom-made furniture, tropical wood, exclusive carpets made of natural materials (wool, silk). There is the possibility of building another living space in the attic. Throughout the house there are noise-proof windows, an alarm connected to a central security counter. Garage for 2 cars + 2 cars can be parked on the land. Searched location – a house on the edge of the forest, the surroundings will not be built, cycling routes (up to Prague), Mníšek 3 km away.

Cena 43 000 000 Kč

Price 43,000,000 CZK


PRODEJ | BYT | PRAHA 1 - MALÁ STRANA | 52 m2 | 1 LOŽNICE | 1 KOUPELNA | 12 500 000 Kč Designový byt s rozlohou 52 m² se nachází v 1. patře historického městského domu, v docházkové vzdálenosti Malostranského náměstí, Kampy nebo Petřínské rozhledny. Díky rekonstrukci arch. studiem de.fakto je byt stylově vybaven nábytkem vyrobeným na míru s mnoha úložnými prostory. Dispozičně je řešen jako 2+kk s elegantním obývacím pokojem, kuchyňským koutem, ložnicí a koupelnou. Ložnice je situována do klidného vnitrobloku, což zaručuje ničím nerušený odpočinek. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


PRODEJ | PENTHOUSE CAMELIA | PRAHA 7 - TROJA | 247 m2 | 50 m2 TERASY | 3 PARKING Mezonetový penthouse v luxusním rezidenčním projektu Chateau Troja představuje příjemné bydlení v blízkosti vinic, parku Stromovka a vltavského nábřeží. Z teras se naskýtají krásné výhledy na Prahu i Trojský zámek. Dokončení projektu je plánováno na léto 2019 a prostory budou dokončeny ve stavu shell & core, což nabízí možnost přizpůsobit si dispoziční i materiálové vybavení. Uzavřený areál, privátní výtah i soukromé podzemní garáže zaručí budoucím majitelům maximální soukromí. Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit sothebysrealty.cz


Prodej

Rodinný dům EKORD, 5kk, 180 m², v obci Říčany, pozemek 981 m², 14 290 000 Kč

Nabízíme Vám k prodeji krásný dům EKORD, 5kk, 180 m2, v obci Říčany na pozemku 981 m2. Dům vyniká především svými izolačními vlastnostmi a je nízkoenergetický s minimálními provozními náklady. Z obývacího pokoje s kuchyní je výstup na prostornou terasu z exotického dřeva. Dále je zde ložnice, dva dětské pokoje a pracovna, z kterých jsou také výstupy na terasu, 3 koupelny a technické místnosti. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem s podlahovým rozvodem, dále je zde garáž pro jedno auto a kryté parkovací stání. Na zahradě je automatický zavlažovací systém Rainbird a podél plotu je vysázen živý plot, který zajišťuje dostatečné soukromí. Dům se nachází v klidné časti obce s výbornou dostupností do Prahy. Je zde veškerá občanská vybavenost. Vše v docházkové vzdálenosti. Přírodní koupaliště Jureček je vzdálen 10 minut chůze. Vhodné pro aktivní bydlení v přírodě. PENB - A.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Family house EKORD, 5 kk, 180 m², in Říčany, land 981 m², 14 290 000 CZK

We offer a beautiful house EKORD for sale, 5kk, 180 m2, in Říčany on the land of 981 m2. The house excels in its insulation properties and is low-energy with minimal operating costs. There is an exit from the living room with kitchen to the spacious terrace of exotic wood. There is also a bedroom, two children‘s rooms and a study room also with an exit to the terrace, three bathrooms and technical rooms. The house is heated by a heat pump with an underfloor heating. There is also a garage for one car and a covered parking slot. The garden is equipped with the Rainbird automatic irrigation system and a hedge planted alongside the fence ensure adequate privacy. The house is located in a quiet part of the village with excellent access to Prague. There is all public amenities within walking distance. The natural swimming pool Jureček is just 10 minutes away from the house. Suitable for active people, who are interested in nature and hiking. BER - A.

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Reprezentativní, luxusně zařízený byt 3kk, dvě parkovací místa, balkon, sklep

Sale

Reprezentativní, luxusně zařízený byt 3kk pro náročnou klientelu s neopakovatelnými výhledy na Prahu v nadčasovém bytovém projektu Rezidenci Lannova, který naplnil nejnáročnější požadavky klientů. Dokonale zapadl do architektonického kontextu vltavského nábřeží a jeho neopakovatelné atmosféry, kterou respektuje i obohacuje zároveň. Je jeho novou součástí, která kontinuálně navazuje na původní záměry stavitelských osobností pražské historie. Elegantní a nadčasová architektura exteriéru, originální interiérový design projektu a vysoký standard provedení společných prostor ještě umocnily hodnotu, kterou stavbě dala výjimečná lokalita. Interiér bytu s dispozicí 3kk tvoří velká vstupní hala, prosklený obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem s plnohodnotně vybavenou kuchyní se spotřebiči značky Miele včetně vinotéky, 2 ložnice s přístupem na balkon a z každé z nich do vlastní koupelny, prádelna a samostatná toaleta pro hosty zvlášť. Součástí vybavení je topení (resp. chlazení) a ventilace ovladači ABB Future linear v každé místnosti, italský mramor nebo obklad Porcelanosa v koupelnách, sanitární předměty Bette, Catalano Verso a Gessi Ovale, dále dálkové ovládání osvětlení, exteriérových žaluzíí a bezpečnostní vstupní dveře. Celý dům byl postaven s využitím nejmodernějších stavebních procesů a technologií, jeho součástí je recepce s nepřetržitou službou, elektronické zabezpečovací zařízení a výtah. PENB-G For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Representative, luxuriously furnished apartment 3kk, two parking spaces, balcony, cellar

Representative, luxury furnished apartment 3kk for demanding clientele with unforgettable views of Prague in the timeless housing project Rezidence Lannova, which can fulfill everyone´s requirements. It perfectly suited the architectural context of the Vltava embankment and its unrepeatable atmosphere, which it respects and enriches at the same time. It is a new part, which continuously builds on the original intentions of architects of Prague history. Elegant at the timeless architecture of the exterior, the original interior design of the project and the high standard of the common spaces have even enhanced the value given by the exceptional location. The interior of the apartment 3kk consists of a large entrance hall, a glassed living room with a dining area and a kitchenette with a fully equipped kitchen with Miele appliances including a wine cellar, 2 bedrooms with access to the balcony and each of them with a private bathroom, a laundry and a separate toilet for guests. The equipment includes heating (or cooling) and ventilation with ABB Future linear in each room, Italian marble or Porcelain tiles in bathrooms, sanitary items Bette, Catalano Verso and Gessi Ovale, remote control of lighting, exterior blinds and security entrance doors. The entire house has been built using state-of-the-art building processes and technologies, including a 24-hour reception, electronic security equipment and a lift. BER-G.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Prodej

Krásný rodinný dům, 122 m2, Křenice u Říčan, 9 500 000 Kč

Nabízíme k prodeji krásný rodinný dům 4kk, 122 m2, v klidné části obce Křenice u Říčan na pozemku 1287 m2. Dřevostavba je z roku 2008 vyrobená společností ELK Fertighaus. V přízemí domu se nachází prostorný a slunný obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem s výstupem na velkou terasu, kuchyňská linka „Hanák“ je vyrobena na míru včetně vestavěných spotřebičů AEG, Bosch, Faber. Dále je zde ložnice, 2 pracovny, technická místnost a velkoryse řešená koupelna. V podkroví domu lze vybudovat další dva pokoje nebo případně velký ateliér. Na podlahách jsou plovoucí podlahy a keramická dlažba. Vytápění je plynovým kombinovaným kotlem nebo krbem. Na pozemku je krásný zapuštěný bazén v biodesignu. Dále je zde zahradní domek 15 m2 s terasou, vzrostlá zahrada navržená architektem se solitérními kameny a dřevěnými sochami. Na pozemku je samostatná zděná budova 42 m2 s dvougaráží, včetně úložného prostoru v podkroví. Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti, v okolí se nachází cyklostezky a krásná příroda. Spojení do Prahy 20 minut autem nebo vlakem z Říčan každých 15 min. Praha Hlavní nádraží 25 minut. Mimořádně úsporný a zateplený dům. PENB - B.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

Sale

Beautiful family house, 122 sqm, Křenice u Říčan, 9 500 000 CZK

We offer a beautiful family house for sale, 4kk, 122 sqm, in a quiet part of the village Křenice u Říčan on the land of 1287 m2. The wooden construction was made in 2008 by the company ELK Fertighaus. There is a spacious and sunny living room on the ground floor with a dining area and a kitchenette with an exit to a large terrace, kitchen unit „Hanák“ is made perfectly to fit, including built-in appliances AEG, Bosch, Faber. There is also a bedroom, 2 study rooms, a technical room and a generously designed bathroom. In the attic of the house you can build another two rooms or a large studio. There are floating floors and ceramic tiles on the floor. Heating is provided by a gas combined boiler or fireplace. There is a beautiful pool built - in the ground and also a garden house of 15 sqm with a terrace. The large garden is designed by an architect with solitary stones and wooden statues. There is a separate brick building 42 sqm with double garage, including the storage space in the attic. All public amenities are within walking distance, biking trails and beautiful nature are nearby. Transportation to Prague takes only 20 minutes by a car or a train from Říčany coming every 15 minutes. The Prague Railway Station is 25 minutes away. Extremely economical and efficient house. BER - B

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Luxusní designový byt 3+1 v centru, 134 m2, Praha 1 - Staré město, ul. Haštalská, 23 835 000 Kč

Sale

Vysoce nadstandardní, citlivě zrekonstruovaný byt 3+1, s nadčasovým a vkusným řešením interiéru, nacházející se v samém centru Prahy. Byt je situovaný na 3. podlaží historického domu z r. cca 1850, rovněž po rekonstrukci. Velmi atraktivní lokalita, 150 metrů od zastávek MHD a 250 metrů od stanice metra a nákupního centra Palladium. Dispozici bytu tvoří vstupní hala, prosklená chodba (dříve pavlač), prostorný obývací pokoj s jídelním místem, dvě ložnice, kuchyně, velkoryse řešená koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC, další samostatné WC pro hosty. Designový nábytek v celém bytě, včetně koupelny a kuchyně, je sladěný a zhotoven na míru. Dostatečně dimenzované úložné prostory v chodbě a vstupní hale. Kuchyň je vybavena spotřebiči Siemens nejvyšší třídy. K vysokému standardu vybavení patří originální keramická mozaika s podlahovým topením v chodbě, hale, koupelně a WC a dřevěné podlahy v ostatních místnostech. PENB-G.

For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Luxury and design apartment 3+1 in the center, 134 m2, Prague 1 - Old Town, Hastalska street, 23 835 000 CZK

High-standard and sensitively renovated apartment 3+1, with a timeless and tasteful interior design, located in the very center of Prague. The apartment is situated on the 3rd floor of a historic house from 1850, also newly reconstructed. Very attractive location, 150 meters from public transportation and 250 meters from metro station and Palladium shopping mall. The layout of the flat contains an entrance hall, corridor with windows (former gallery), spacious living room with dining area, two bedrooms, kitchen, generously designed bathroom with bathtub, shower and toilet, another separate guest toilet is also part of the apartment. Designer´s furniture throughout the apartment, including the bathroom and kitchen, which is specially designed. Sufficiently sized storage areas in the corridor and the hall. The kitchen is equipped with all top-class Siemens appliances. The high standard equipment includes an original ceramic mosaic with floor heating in the corridor, hall, bathroom and toilet and wooden floors in other rooms. BER-G.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz


Pronájem / Rent ID: 411568 Kozlovská, Praha 6 - Dejvice Měsíční nájem / Monthly rent: 250 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Kozlovská Luxusně zařízená vila na Praze 6 v Dejvicích. V přízemí domu se nachází 2 ložnice, obý vací část s krbem, vstupem na terasu a zahradu (583 m 2 ), koupelna, technická místnost, 2 komory a vstup do 2 garáží. V 1. patře je vstupní chodba, kuchyň s jídelní částí, obý vací pokoj s jídelnou a krbem, pracovna a extra toaleta. Ve 2. patře jsou 4 ložnice, šatna, 2 balkony a 2 koupelny.

Luxury villa in Prague 6 - Dejvice. On the ground floor there are 2 bedrooms, living room with fireplace, entrance to terrace and garden (583 sqm), bathroom, utility room, 2 chambers and access to 2 garages. On the 1 st floor there is hall, kitchen with dining area, living room with fireplace, dining room, study and extra toilet. The 2nd floor comprises 4 bedrooms, walk-in cabinet, 2 balconies and 2 bathrooms.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem / Rent ID: 391675 Pod Kaštany, Praha 6 - Bubeneč Měsíční nájem / Monthly rent: 42 000 Kč Energetická náročnost / Energy label: G (není k dispozici / not available)

Pod Kaštany Luxusní zařízený by t, k ter ý se nachází v přízemí velmi populárního moderního projek tu Villa Bianca na Praze 6 v Bubenči. Tento by t se skládá ze 3 ložnic, 2 koupelen, 2 toalet, prostorného obý vacího pokoje a plně v ybavené kuchyně. K by tu náleží sklep a 2 parkovací stání, k teré jsou již zahrnut y v nájmu. Komfor tní bydlení s 24hodinovou ostrahou. V blízkosti parku Stromovka a metra Hradčanská.

Luxurious furnished apartment on the ground floor of popular modern project Villa Bianca in Prague 6 - Bubeneč. This apartment comprises 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 toilets, spacious living room and fully equipped kitchen. There is also a cellar and 2 parking spaces already included in the rent. Comfortable living with 24/7 security. Within walking distance is Stromovka Park and Hradčanská metro.

tel.: +420 221 111 900, e-mail: info@lexxusnorton.cz www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Nademlejnská | Hloubětín | Praha 9 | 155 m2 | 55 000 Kč / měsíc KVALITNÍ BYT S 350 m2 ZAHRADOU, 5+kk, 2 koupelny, vestavěné úložné prostory, dřevěné podlahy, rekuperace, pračka, sušička, spotřebiče Miele, sklep. 2 garážová stání. Nezařízený byt u lesoparku s jezírky a rybníkem, v přízemí uzavřeného rezidenčního komplexu Kejřův Park s recepcí, 24h ostrahou a skvěle vybaveným areálem. Pár minut od metra Hloubětín, v blízkém dosahu plné vybavenosti a dálnic D10 and D11 směr Mladá Boleslav a Hradec Králové. PENB: C. MODERN APARTMENT WITH A 350 m2 GARDEN, four bedrooms, two bathrooms, built-in storage, wooden floors, heat recovery ventilation, washer, dryer, Miele appliances, cellar. Two garage spaces. Unfurnished ground floor flat neighboring a beautiful green park with ponds, in the Kejřův Park gated residential complex with a reception, 24-hour security and superb amenities. A few min. from Hloubětín metro, full amenities nearby, convenient to Mladá Boleslav and Hradec Králové highways (D10 and D11). BER: C.

SW_pronajem-duben.indd 1

02.04.18 13:10


Pronájem | Široká | Josefov | Praha 1 | 102 m2 | Cena na vyžádání / Price upon request NADSTANDARDNÍ ZAŘÍZENÝ BYT 3+kk, výhled na Starý židovský hřbitov, vzdušný interiér, šatna, parkety, bezpečnostní dveře, vestavěné úložné prostory, vysoké stropy, velká okna, pračka se sušičkou, kuchyňské spotřebiče Miele, 2 TV, sklep. Byt po nové kompletní rekonstrukci s důrazem na zachování původních architektonických detailů v 1. patře renovovaného secesního domu v těsné blízkosti Pařížské ulice, Staroměstského náměstí, nábřeží Vltavy a stanice metra Staroměstská. PENB: G HIGH STANDARD FURNISHED APARTMENT, views of the Old Jewish Cemetery, two bedrooms, airy interior, walk-in closet, preserved original details, solid wood parquet floors, security entry door, built-in storage, high ceilings, large windows, washer / dryer, Miele kitchen appliances, two TVs, cellar. Fully refurbished flat on the first floor of a reconstructed Art Nouveau building in the center of historic Prague, steps from Pařížská street, the Old Town Square, the Vltava riverbank and Staroměstská metro. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 2

02.04.18 13:10


Pronájem | Všehrdova | Malá Strana | Praha 1 | 194 m2 | 95 000 Kč / měsíc KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ LUXUSNÍ BYT 5+kk, balkon, 3 koupelny, šatna, zachované původní prvky, dřevěné podlahy, vestavěné skříně, bezpečnostní dveře, alarm, garážové stání. Velkorysý byt ve zvýšeném přízemí pečlivě zrenovovaného činžovního domu s recepcí a kamerovým systémem v klidné ulici nedaleko nábřeží Vltavy a Kampy, pár minut chůze od Karlova mostu a Národního divadla, v blízkosti Francouzského lycea a mezinárodní školy Park Lane. PENB: G. FULLY REFURBISHED HIGH STANDARD APARTMENT, balcony, four bedrooms, three bathrooms, walk-in closet, preserved original details, wooden floors, built-in wardrobes, security entry door, alarm, garage parking. Generous flat on the upper ground floor of a completely renovated building with a reception and camera system, in a quiet street steps from the Vltava River, Kampa Island, Charles Bridge and the National Theater, near the French Lycée and the Park Lane International School. BER: G.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

SW_pronajem-duben.indd 3

svoboda-williams.com

02.04.18 13:10


Pronájem | Křižatky | Středočeský kraj | 430 m2 | 65 000 Kč / měsíc KVALITNÍ MODERNÍ VILA 5+kk, venkovní bazén, terasa, balkon, výjimečný výhled do okolní krajiny, 3 ložnice, pracovna, 2 koupelny, zimní zahrada, 2 šatny, klimatizace, úložné prostory, dřevěné podlahy, TV, domácí kino, alarm, pračka. 2 dvojgaráže. Vybavená vila s velkou zahradou v lokalitě s dobrou dostupností do Prahy, 5 min. jízdy od nájezdu na dálnici D5, 20 min. od nejbližší stanice metra. Nedaleko chráněné krajinné oblasti Český kras a známých Koněpruských jeskyní. PENB: G. CONTEMPORARY VILLA, outdoor pool, terrace, balcony, magnificent green views, three bedrooms, office, two bathrooms, winter garden, two walk-in closets, air-conditioning, storage, wooden floors, TVs, home cinema, alarm, washer. Two double garages. Furnished house with a large garden located near Beroun, a five min. drive from the D5 motorway and 20 min. from the nearest metro, near the Český kras Protected Landscape Area and the popular Koněprusy Caves. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 4

02.04.18 13:10


Pronájem | Velenická | Kunratice | Praha 4 | 250 m2 | 90 000 Kč / měsíc NOVÝ RODINNÝ DŮM NA OKRAJI RYBNÍKA VERNERÁK, 6+kk, 2 koupelny, šatna, vinylové podlahy, vestavěné skříně, alarm, zahrada se zahradním domkem, sklípkem, houpačkou, šachovým stolkem, pískovištěm, hřištěm na petanque se skluzavkou a ohništěm. Garáž a stání na pozemku. Dům na pozemku o 1800 m2, nedaleko Kunratického lesa. Rychlá dostupnost do centra, k metru trasy C a nákupnímu centru Chodov, na dálnici D1 a k mezinárodním školám EISP a PBS. PENB: G. NEW HOUSE ON THE EDGE OF “VERNERÁK” POND, five bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, vinyl floors, built-in wardrobes, alarm, garden with a garden house, cellar, swing, chess table, sandpit, petanque court with a slide and a campfire site. Garage and parking on the plot. Free standing house on an 1800 m2 plot, near the Kunratický Forest, in a quiet residential area near Chodov shopping center and metro, line C, the D1 highway and the EISP and PBS international schools. BER: G.

SW_pronajem-duben.indd 5

02.04.18 13:10


Pronájem | Kořenského | Smíchov | Praha 5 | 130 m2 | 75 000 Kč / měsíc LUXUSNĚ VYBAVENÝ ZREKONSTRUOVANÝ BYT 3+kk, balkon, 2 koupelny, šatna, toaleta pro hosty, klimatizace, vysoké stropy, velká okna, dřevěné podlahy, bezpečnostní vstupní dveře, vestavěné úložné prostory, pračka, myčka, TV, alarm. Kvalitní byt ve 2. patře zrenovovaného činžovního domu s výtahem v klidné lokalitě pár kroků od nábřeží Vltavy, s rychlým spojením do centra a plnou občanskou vybaveností, v pěším dosahu obchodního centra a stanice metra Anděl. PENB: G. HIGH STANDARD FURNISHED RENOVATED FLAT, balcony, two bedrooms, two bathrooms, walk-in closet, guest toilet, air-conditioning, high ceilings, large windows, hardwood floors, security entry door, built-in storage, washer, dishwasher, TV, alarm. Comfortable flat on the second floor of a renovated traditional building with a lift just steps from the Vltava River, with quick access to the city center and full amenities, within walking distance of the Anděl commercial center and metro station. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 6

02.04.18 13:10


Pronájem | U Mlýnského kanálu | Karlín | Praha 8 | 179 m2 | 80 000 Kč / měsíc NOVÝ LUXUSNÍ BYT 5+kk, 63 m2 terasa, 15 m2 balkon, výtah do bytu, 3 koupelny, krb, šatna, dubové dřevo, travertin, kámen, žula, klimatizace, alarm, kamerový systém, sklep, ostraha. Parkování v garáži. Byt s výhledem na Vltavu v 8. patře rezidenčního komplexu Rezidence Trinity na Rohanském ostrově. Lokalita s plnou vybaveností v okolí, v rychlém dosahu centra – pár minut od metra Křižíkova. Kolem domu vede cyklistická a běžecká stezka, nedaleko je fitness / relaxační centrum a golfové hřiště. PENB: B. BRAND NEW TOP QUALITY FLAT, 63 m2 terrace, 15 m2 balcony, access from the lift, four bedrooms, three bathrooms, fireplace, walk-in closet, oak, travertine, stone, granite, air-conditioning, alarm, cellar, security. Garage parking. Spacious flat on the eighth top floor in the Trinity Residence, on the Vltava riverbank on the Rohanský Island. Full amenities nearby, quick access to the city center - Křižíkova metro is a few blocks away. Bike and jogging path next to the building, fitness center and golf course nearby. BER: B.

SW_pronajem-duben.indd 7

02.04.18 13:11


Pronájem | Masarykovo nábřeží | Nové Město | Praha 1 | 200 m2 | 100 000 Kč / měsíc REPREZENTATIVNÍ NÁBŘEŽNÍ BYT 4+1, 3 balkony, výhledy na Vltavu, Pražský hrad, budovu Mánesa, Šítkovskou vodárenskou věž a přilehlý park, množství zrestaurovaných původních architektonických prvků, přijímací pokoj s arkýřem, knihovna, 2 ložnice, 2 koupelny, šatna, parkety, vysoké stropy, kachlová kamna, vestavěné úložné prostory, alarm. Nově zrenovovaný byt v 1. patře secesního činžovního domu s výtahem v pěším dosahu Starého Města a Malé Strany. RENOVATED RIVERFRONT APARTMENT, 3 balconies, views of the Vltava River, Mánes Gallery, Šítkovská Water Tower and the adjacent park, preserved original details, reception room with a bay window, library, 2 bedrooms, 2 bathrooms, walk-in closet, parquet floors, high ceilings, historic ceramic stoves, built-in storage, alarm. Newly renovated apartment on the first floor of a traditional Art Nouveau building with a lift, within walking distance of the Old Town and Malá Strana.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 8

02.04.18 13:11


Pronájem | Veleslavínova | Staré Město | Praha 1 | 133 m2 | 90 000 Kč / měsíc LUXUSNÍ KLIMATIZOVANÝ BYT 4+1, balkon, 2 koupelny, funkční kachlová kamna, kuchyň Poggenpohl, dřevěné podlahy, mramorové obklady, vysoké stropy, velká okna, vestavěné úložné prostory, spotřebiče Gaggenau, pračka, myčka, vinotéka, Sky TV, alarm, sklep o 10 m2. Kompletně zařízený byt ve 2. patře zrekonstruovaného secesního domu s výtahem v atraktivní lokalitě v blízkosti Staroměstského náměstí, nábřeží Vltavy a stanice metra Staroměstská. PENB: G. HIGH STANDARD AIR-CONDITIONED FLAT, balcony, three bedrooms, two bathrooms, working historic ceramic stove, Poggenpohl kitchen, hardwood floors, marble tiling, high ceilings, large windows, built-in storage, Gaggenau appliances, washer, dryer, wine fridge, Sky TV, alarm, 10 m2 cellar. Completely furnished flat on the second floor of a reconstructed Art Nouveau building with lift, near the Old Town Square, Charles Bridge and Staroměstská metro station. BER: G.

SW_pronajem-duben.indd 9

02.04.18 13:11


Pronájem | Olivová | Říčany | Praha-východ | 280 m2 | 80 000 Kč / měsíc DESIGNOVĚ ZAŘÍZENÁ VILA 7+kk, terasa, 2 koupelny, 2 šatny, velká místnost a sklad v suterénu, úložné prostory, dubové podlahy, podlahové topení v přízemí, dvě markýzy na terase, alarm, velká vzrostlá zahrada. Garáž a stání před garáží. Zrekonstruovaná rodinná vila z 20. let v původní vilové zástavbě v klidné části Říčan, 20 km od Prahy, cca 30 min. jízdy autem nebo 20 min. vlakem na Hlavní nádraží. Lokalita s kompletní infrastrukturou a četnými možnostmi sportovního vyžití. PENB: G. RENOVATED VILLA WITH DESIGN FURNITURE, six bedrooms, two bathrooms, two walk-in closets, large room and storage in the basement, oak floors, floor heating on the ground floor, lots of storage, terrace awning, alarm. Garage and parking on the plot. Free standing home with a large mature garden in the peaceful residential area of Říčany, with good connections to Prague: 30 minutes by car or 20 minutes by train. Location with complete infrastructure and many opportunities for sports and relaxation. BER: G.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW_pronajem-duben.indd 10

02.04.18 13:11


Nebytový prostor | Pronájem | Rybná | Praha 1 | Staré Město | 558 m2 | 15,25 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v reprezentativní administrativní budově situované v centru Prahy. Celou budovou prochází pasáž, která spojuje náměstí Republiky a ulici Rybnou. Výjimečná kombinace centra města a klidného prostředí Starého Města. K dispozici je centrální recepce, bezpečnostní služba 24/7 a parkování v podzemních garážích. V blízkosti se nachází stanice metra Náměstí Republiky (trasa B) a zastávky tramvají. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a representative administrative building situated in the center of Prague with a passage through the entire building connecting Náměstí Republiky and Rybná Street. Unique combination of the bustling city center and a quiet location in Old Town. Building amenities include a central reception, 24/7 security service and underground parking. The Náměstí Republiky metro station (B line) and tram stops are close to the building. Prices listed without VAT.

SW-commerc-duben.indd 1

02.04.18 9:43


Nebytový prostor | Pronájem | Havlíčkova | Praha 1 | Nové Město | 569 m2 | 15,25 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu ve zrekonstruované historické budově situované v centru Prahy, přímo u Masarykova nádraží. Vynikající dostupnost autem i veřejnou dopravou, tramvajové zastávky a stanice metra Náměstí Republiky (trasa B) se nacházejí přímo před budovou. V budově je k dispozici centrální recepce, 24hodinová ostraha a podzemní parkování. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office premises for lease in a reconstructed historic building located within Prague city center, directly across from the Masarykovo train station. Outstanding accessibility by car and public transportation – tram stops and the Náměstí Republiky metro station (line B) are located just in front of the building. Building amenities include central reception desk, 24/7 security services and parking. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 2

02.04.18 9:43


Nebytový prostor | Pronájem | Za Poříčskou branou | Praha 8 | Karlín | 150 – 2231 m2 | 12 – 14 EUR / m2 /měsíc Kancelářské a obchodní prostory k pronájmu ve dvou propojených renovovaných domech, upravených na administrativní budovu. Prostory lze přizpůsobit požadavkům nájemců. Komplex se nachází v klidné ulici přímo v centru města, na rozhraní Prahy 1 a 8. Budovy jsou situované přímo u vstupu do stanice metra Florenc (trasa A a C), v těsném sousedství významného rozvojového území Masarykova nádraží. Snadné napojení na dálnice D1 a D8. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office and retail space for lease in two renovated buildings that are connected and have been refurbished as an administrative complex. Situated directly in the city center, on a quiet street on the border of Prague 1 and 8. In the vicinity of the developing area of Masaryk Train Station and the Florenc metro station (line A, C). Good access to the D1 and D8 highways. Prices listed without VAT.

SW-commerc-duben.indd 3

02.04.18 9:44


Nebytový prostor | Pronájem | Revoluční | Praha 1 | Nové Město | 146 - 902 m2 | 14.50 – 15.80 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory k pronájmu v budově ze 30. let minulého století. Komplex dvou navzájem propojených administrativních budov se dvěma samostatnými recepcemi se nachází na rozhraní Starého a Nového Města, přímo u náměstí Republiky. Snadná dopravní dostupnost – pár kroků od stanice metra, zastávek tramvají a autobusů. Flexibilní plán umožňuje open space uspořádání i jednotlivé kanceláře. Parkování v podzemních garážích. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space for lease in a building from the 1930s consisting of two interconnected administrative centers with two reception desks. Situated on the border of Old Town and New Town, directly on Náměstí Republiky square. Easy access by public transportation – just a few steps from metro station, tram and bus stops. Highly flexible floor plates with open- plan or cellular configurations. Underground parking available. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 4

02.04.18 9:44


Nebytový prostor | Pronájem | Smrčkova | Praha 8 | Libeň | 736 m2 | 14,25 EUR / m2 / měsíc Kancelářské prostory v nové administrativní budově. Stylový design, nejvyspělejší technologie a nejvyšší energetická šetrnost jsou důkazem kvality této budovy. Parkování v podzemních garážích. Perspektivní lokalita s dostatkem zeleně a přístupem k Vltavě. Stanice metra Palmovka (trasa B), tramvaje a autobusy zajišťují snadné spojení do ostatních částí Prahy. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Office space in a new administrative building. The stylish design, most advanced technologies and highest energy efficiency are proof of the quality of this building. Parking in underground garages. Perspective location with plenty of greenery and access to the Vltava River. The Palmovka Metro Station (line B), trams and buses provide easy access to other parts of Prague. Prices do not include VAT.

SW-commerc-duben.indd 5

02.04.18 9:44


Nebytový prostor | Pronájem | Lázeňská | Praha 1 | Malá Strana | 225 m2 | 16,50 EUR / m2 / měsíc Zařízené kancelářské prostory k pronájmu v historickém paláci, situovaném v jedné z nejstarších a nejpůsobivějších částí Prahy. Dobrá dopravní dostupnost – v blízkosti tramvajových zastávek a stanice metra Malostranská (trasa A). Kanceláře s flexibilní dobou nájmu jsou ideální pro startupy a menší firmy. Interiér zdobí množství historických prvků včetně štukových stropních dekorací a původních parketových podlah. V budově je k dispozici nonstop recepce, ostraha, konferenční místnost a kavárna. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Furnished offices for lease in a historic palace, located in one of the oldest and most impressive parts of Prague, in a vicinity of Charles Bridge. Easy accessible thanks to the tram stops and Malostranská metro station (line A). Offices with flexible lease terms are ideal for startups and small businesses. The interior is decorated with a variety of historic features including parquet floors and stucco ceilings. Building amenities include non-stop reception, security services, conference room and café. Prices listed without VAT.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SW-commerc-duben.indd 6

02.04.18 9:44


158 ESTATE  TIRÁŽ

End.

CEO Zuzana Melicharová, zuzana.melicharova@premiummediagroup.cz ŠÉFREDAKTORKA Jitka Krulcová, jitka.krulcova@premiummediagroup.cz +420 724 230 235 ART DIRECTOR Monika Majarová, monika.majarova@premiummediagroup.cz TITULNÍ FOTO Ondřej Pýcha REDAKCE Adam Štěch, Adéla Rusňáková, Jan Němec, Radomír Dohnal, Ondřej Pavlůsek JAZYKOVÁ REDAKCE Adéla Rusňáková HEAD OF SALES Iveta Šlemrová, iveta.slemrova@premiummediagroup.cz +420 724 432 165 SALES MANAGER Rastislav Jakub, rastislav.jakub@premiummediagroup.cz +420 720 344 524 MEDIA CONSULTANT Tereza Gladišová, tereza.gladisova@premiummediagroup.cz +420 605 202 647 PRODUKCE Časopis ESTATE vydává Conventia Events, s.r.o. IČO: 028 27 697 ADRESA REDAKCE Na Florenci 1332/23 Nové Město, 110 00, Praha 1

Milan Novák, milan.novak@premiummediagroup.cz TISK Triangl, a.s. DISTRIBUCE Adiservis, 5P Agency Předplatné na: www.estate.cz Cena: 95 Kč

Číslo 04/2018

Registrační číslo MK: E17881


V letech 2015, 2016 a 2017 jsme získali ocenění Českých 100 nejlepších firem

Navrhneme vám zdravější, bezpečnější a pohodlnější bydlení postavené na propojené domácnosti Světové výzkumy potvrzují, že pak se budou vaše děti snáze učit, vy si kvalitněji odpočinete a bude se vám doma i lépe pracovat Jsme leaderem na trhu a nabízíme osm let zkušeností ze stovek realizací od bytové výstavby až po rozsáhlé a exkluzivní rezidence Díky špičkovým světovým produktům AMX, CRESTRON, LUTRON, KNX a WAGO je naše řešení inHome naprosto spolehlivé Pište, volejte, inspirujte se: chcilepebydlet@InsightHome.com www.InsightHome.com +420 603 52 50 50


Začátek sezóny

pro úspěšný prodej Vaší nemovitosti. Engel & Völkers • Anděl Prague West Tel.: +420 233 091 011 PragueAndel@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/andelpraguewest

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE 4/2018  

ESTATE 4/2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded